fresh beton

Download fresh beton

Post on 16-Apr-2015

36 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nice fresh beton

TRANSCRIPT

TABELE PRILOZI ZA RJEAVANJE PROGRAMSKOG ZADATKAPRILOG 1. Razredi izloenosti i zahtjevi za zatitne slojeve iz norme HRN EN 1992-1-1 (EUROCODE 2)

Zatitni sloj mora ispuniti i sljedee zahtjeve: o armatura treba imati barem minimalni zatitni sloj da bi se osigurala zatita od korozije i prijenos sila prianjanja, a zatitnim slojem mora se zatititi i nenosiva armatura. Ovisno o razredu izloenosti za istovremeni utjecaj vie razreda mora se usvojiti vei zat. sloj o da bi se osiguralo dobro prianjanje, cmin mora biti jednak ili ne manji od promjera ipke, o betonu koji je izloen jakom mehanikom djelovanju moe se otpornost na habanje poboljati poveanjem zatitnog sloja za 5 mm za razred izloenosti XM1, 10 mm za XM2 i 15 mm za XM3 (vezano na prilog 2)

1

PRILOG 2. Razredi izloenosti iz normi HRN EN 206-1 i HRN 1128Razred Opis okolia Primjeri mogue pojave razreda izloenosti 1 Nema rizika od oteenja X0 Vrlo suho Elementi bez armature u neagresivnom okoliu 2 Korozija armature uzrokovana karbonatizacijom a) Elementi u prostorijama obine vlanosti zraka; elementi XC 1 Suho ili trajno vlano stalno uronjeni u vodu XC 2 Vlano, rijetko suho Dijelovi spremnika za vodu; dijelovi temelja Dijelovi do kojih vanjski zrak ima stalni ili povremeni pristup; XC 3 Umjerena vlanost prostorije s atmosferom visoke vlanosti Vanjski betonski elementi izravno izloeni kii; elementi u XC 4 Cikliko vlano i suho podruju kvaenja vodom (slatkovodna jezera i/ili rijeke) 3 Korozija armature uzrokovana kloridima koji nisu iz mora XD 1 Umjerena vlanost Podruja prskanja vode s prometnih povrina; privatne garae Bazeni za plivanje i kupalita sa slanom vodom; elementi XD 2 Vlano, rijetko suho izloeni industrijskim vodama koje sadre kloride Elementi izloeni prskanju vode s prometnih povrina na koja XD 3 Cikliko vlano i suho se nanose sredstva za odle ivanje; parkiraline ploe 4 Korozija armature, uzrokovana kloridima iz mora Izloeno soli iz zraka, ali XS 1 ne u izravnom dodiru s Vanjski elementi u blizini obale morskom vodom XS 2 Uronjeno Stalno uronjeni elementi u lukama U zonama plime i prskanja XS 3 Zidovi lukobrana i molova vode 5 Djelovanje smrzavanja i odmrzavanja, sa ili bez sredstava za odle ivanje Umjereno zasienje XF 1 vodom, bez sredstva za Vanjski elementi odle ivanje Umjereno zasienje Podruja prskanja vode s prometnih povrina, sa sredstvom XF 2 vodom, sa sredstvom za za odle ivanje; podruje prskanja morskom vodom odle ivanje ili morska voda Jako zasienje vodom, bez Otvoreni spremnici za vodu; elementi u podruju kvaenja XF 3 sredstva za odle ivanje vodom (slatkovodna jezera i/ili rijeke) Prometne povrine tretirane sredstvima za odle ivanje; preteno vodoravni elementi izloeni prskanju vode s Jako zasienje vodom, sa prometnih povrina na koja se nanose sredstva za XF 4 sredstvom za odle ivanje odle ivanje; parkiraline ploe bez zatitnog sloja; elementi ili morskom vodom u podruju morske plime; mjesta na kojima moe doi do struganja u postrojenjima za tretiranje voda iz kanalizacije 6 Beton izloen kemijskom djelovanju Slabo kemijski agresivni Spremnici u postrojenjima za tretiranje voda iz XA 1 okoli kanalizacije, spremnici tekuih umjetnih gnojiva Umjereno kemijski agresivni Betonski elementi u dodiru s morskom vodom; elementi u XA 2 okoli, konstrukcije u agresivnom tlu marinama Kemijski agresivne vode u postrojenjima za tretiranje Jako kemijski agresivni otpadnih voda; spremnici za silau i korita (ljebovi) za XA 3 okoli hranjenje ivotinja; rashladni tornjevi s dimnjacima za odvo enje dimnih plinova 7 Beton izloen habanju Elementi industrijskih konstrukcija izloeni prometu vozila XM 1 Umjereno habanje s pneumatskim gumama na kotaima Elementi industrijskih konstrukcija izloeni prometu XM 2 Znatno habanje viljukara s pneumatskim ili s tvrdim gumama na kotaima Elementi industrijskih konstrukcija izloeni prometu viljukara s pneumatskim gumama ili elinim kotaima; XM 3 Ekstremno habanje hidraulike konstrukcije u vrtlonim (uzburkanim) vodama (npr. bazeni za destilaciju); povrine izloene prometu gusjeniara

2

Tabela iznad je prijepis, a toan opis se nalazi u sljedeim tabelama koji su izva eni iz normi HRN EN 206-1 i HRN 1128 (preporuljivo je prouiti sve tri tabele kako bi im tonije odredili razred izloenosti):

3

4

5

6

PRILOG 3. Kumulativni granulometrijski dijagrami prema HRN 1128 (preporuljive granine krivulje optimalnog sastava agregata 0/16mm i 0/32mm)

7

8

PRILOG 4. Granine vrijednosti za sastav betona izloenog agresivnom djelovanju okoliaRazred izloenosti X0 XC XC XC XC 1 2 3 4 Max v/c omjer 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,45 0,55 0,55 0,45 0,55 0,55 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45 Min razred vrstoe Min koliina Min koliina cementa zraka (%) 3 (kg/m ) Nema rizika korozije C 12/15 Korozija karbonatizacijom C 20/25 260 C 25/30 280 C 30/37 280 C 30/37 300 Kloridna korozija, morska C 30/37 300 C 35/45 320 C 35/45 340 Kloridna korozija, van mora C 30/37 300 C 30/37 300 C 35/45 320 Smrzavanje i odmrzavanje C 30/37 300 C 25/30 300 4,0* C 30/37 320 4,0* C 30/37 340 4,0* Kemijski agresivan okoli C 30/37 300 C 30/37 320 C 35/45 360 Beton izloen habanju C30/37 C30/37 C35/45 Drugi zahtjevi

-

-

XS 1 XS 2 XS 3 XD 1 XD 2 XD 3 XF XF XF XF 1 2 3 4

-

-

Agregat s dovoljnom otpornou na smrzavanje

XA 1 XA 2 XA 3 XM 1 XM 2 XM 3

Sulfatno otporni cement Manje maksimalno zrno agregata

* potrebno je uzeti u obzir preporuene koliine uvuenog zraka u aeriranom betonu prema prilogu br. 9 DODATNI ZAHTJEV NA VODONEPROPUSNOST BETONA:

9

PRILOG 5. Waltzov dijagram za proraun vodocementnog omjera ovisno o zadanom razredu tlane vrstoe betona i klasi cementa:

fck,kocke (N/mm2)

Vodocementni omjer

10

PRILOG

6.

Preporuke za odabir konzistencije konstruktivnog elementa

slijeganjem

prema

vrsti

Tip konstrukcije Slaboarmirani ili nearmirani temelji i blokovi Armirani temelji, zidovi, ploe, stupovi Jako armirani presjeci stupova i greda Kolnike ploe, industrijski podovi Betoniranje pod vodom Masivni hidrotehniki betoni Zalijevanje sidara, podlijevanje ploa strojeva

Transportna sredstva trake, specijalne posude pumpa, posuda na kranu pumpa, posuda na kranu trake kamioni pumpe cijevi trake, kamioni, silobisi posude

Konzistencija prema mjeri slijeganja, mm 10 - 50 60 - 120 80 - 160 10 - 50 120 - 180 10 - 50 130 - 200

PRILOG 7. Izbor koliine vode ovisno o odabranoj konzistenciji i maksimalnom agregata LITARA VODE ZA 1m3 SVIJEEG BETONA Granina Drobljeni agregat Rijeni agregat linija S1 S2 S3 S1 S2 A 63 120 145 160 95 125 A 32 130 155 175 105 135 A 16 140 170 190 120 155 A8 155 190 210 150 185 B 63 135 160 180 115 145 B 32 140 175 195 130 165 B 16 150 185 205 140 180 B8 175 205 225 170 200 C 63 C 32 C 16 C8 145 165 185 200 180 200 215 230 200 220 235 250 135 160 175 185 175 195 205 215

zrnu

S3 140 150 175 205 165 185 200 220 190 215 225 235

Razredi konzistencije svjeeg betona (vezano na tabelu gore): Razred slijeganjemRazred Slijeganje u mm

S1 S2 S3 S4 S51)

10 do 40 50 do 90 100 do 150 160 do 210 22011

PRILOG 8. Preporuke za koliine svih estica do 0.25 mm (agregat i cement) Najkrupnija frakcija agregata (mm) 4-8 8 - 16 16 - 31.5 31.5 - 63 Najmanja ukupna koliina estica manjih od 0.25 mm u kg/m3 betona 500 425 350 300

PRILOG 9. Preporuene koliine uvuenog zraka u aeriranom betonu Najkrupnija frakcija agregata (mm) 31.5 - 63 16 - 31.5 8 - 16 4-8 Koliina mikropora (%) 2-3 3-5 5-7 7 - 10

12

Recommended

View more >