fresh beton

Download fresh beton

Post on 16-Apr-2015

26 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nice fresh beton

TRANSCRIPT

<p>TABELE PRILOZI ZA RJEAVANJE PROGRAMSKOG ZADATKAPRILOG 1. Razredi izloenosti i zahtjevi za zatitne slojeve iz norme HRN EN 1992-1-1 (EUROCODE 2)</p> <p>Zatitni sloj mora ispuniti i sljedee zahtjeve: o armatura treba imati barem minimalni zatitni sloj da bi se osigurala zatita od korozije i prijenos sila prianjanja, a zatitnim slojem mora se zatititi i nenosiva armatura. Ovisno o razredu izloenosti za istovremeni utjecaj vie razreda mora se usvojiti vei zat. sloj o da bi se osiguralo dobro prianjanje, cmin mora biti jednak ili ne manji od promjera ipke, o betonu koji je izloen jakom mehanikom djelovanju moe se otpornost na habanje poboljati poveanjem zatitnog sloja za 5 mm za razred izloenosti XM1, 10 mm za XM2 i 15 mm za XM3 (vezano na prilog 2)</p> <p>1</p> <p>PRILOG 2. Razredi izloenosti iz normi HRN EN 206-1 i HRN 1128Razred Opis okolia Primjeri mogue pojave razreda izloenosti 1 Nema rizika od oteenja X0 Vrlo suho Elementi bez armature u neagresivnom okoliu 2 Korozija armature uzrokovana karbonatizacijom a) Elementi u prostorijama obine vlanosti zraka; elementi XC 1 Suho ili trajno vlano stalno uronjeni u vodu XC 2 Vlano, rijetko suho Dijelovi spremnika za vodu; dijelovi temelja Dijelovi do kojih vanjski zrak ima stalni ili povremeni pristup; XC 3 Umjerena vlanost prostorije s atmosferom visoke vlanosti Vanjski betonski elementi izravno izloeni kii; elementi u XC 4 Cikliko vlano i suho podruju kvaenja vodom (slatkovodna jezera i/ili rijeke) 3 Korozija armature uzrokovana kloridima koji nisu iz mora XD 1 Umjerena vlanost Podruja prskanja vode s prometnih povrina; privatne garae Bazeni za plivanje i kupalita sa slanom vodom; elementi XD 2 Vlano, rijetko suho izloeni industrijskim vodama koje sadre kloride Elementi izloeni prskanju vode s prometnih povrina na koja XD 3 Cikliko vlano i suho se nanose sredstva za odle ivanje; parkiraline ploe 4 Korozija armature, uzrokovana kloridima iz mora Izloeno soli iz zraka, ali XS 1 ne u izravnom dodiru s Vanjski elementi u blizini obale morskom vodom XS 2 Uronjeno Stalno uronjeni elementi u lukama U zonama plime i prskanja XS 3 Zidovi lukobrana i molova vode 5 Djelovanje smrzavanja i odmrzavanja, sa ili bez sredstava za odle ivanje Umjereno zasienje XF 1 vodom, bez sredstva za Vanjski elementi odle ivanje Umjereno zasienje Podruja prskanja vode s prometnih povrina, sa sredstvom XF 2 vodom, sa sredstvom za za odle ivanje; podruje prskanja morskom vodom odle ivanje ili morska voda Jako zasienje vodom, bez Otvoreni spremnici za vodu; elementi u podruju kvaenja XF 3 sredstva za odle ivanje vodom (slatkovodna jezera i/ili rijeke) Prometne povrine tretirane sredstvima za odle ivanje; preteno vodoravni elementi izloeni prskanju vode s Jako zasienje vodom, sa prometnih povrina na koja se nanose sredstva za XF 4 sredstvom za odle ivanje odle ivanje; parkiraline ploe bez zatitnog sloja; elementi ili morskom vodom u podruju morske plime; mjesta na kojima moe doi do struganja u postrojenjima za tretiranje voda iz kanalizacije 6 Beton izloen kemijskom djelovanju Slabo kemijski agresivni Spremnici u postrojenjima za tretiranje voda iz XA 1 okoli kanalizacije, spremnici tekuih umjetnih gnojiva Umjereno kemijski agresivni Betonski elementi u dodiru s morskom vodom; elementi u XA 2 okoli, konstrukcije u agresivnom tlu marinama Kemijski agresivne vode u postrojenjima za tretiranje Jako kemijski agresivni otpadnih voda; spremnici za silau i korita (ljebovi) za XA 3 okoli hranjenje ivotinja; rashladni tornjevi s dimnjacima za odvo enje dimnih plinova 7 Beton izloen habanju Elementi industrijskih konstrukcija izloeni prometu vozila XM 1 Umjereno habanje s pneumatskim gumama na kotaima Elementi industrijskih konstrukcija izloeni prometu XM 2 Znatno habanje viljukara s pneumatskim ili s tvrdim gumama na kotaima Elementi industrijskih konstrukcija izloeni prometu viljukara s pneumatskim gumama ili elinim kotaima; XM 3 Ekstremno habanje hidraulike konstrukcije u vrtlonim (uzburkanim) vodama (npr. bazeni za destilaciju); povrine izloene prometu gusjeniara</p> <p>2</p> <p>Tabela iznad je prijepis, a toan opis se nalazi u sljedeim tabelama koji su izva eni iz normi HRN EN 206-1 i HRN 1128 (preporuljivo je prouiti sve tri tabele kako bi im tonije odredili razred izloenosti):</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>PRILOG 3. Kumulativni granulometrijski dijagrami prema HRN 1128 (preporuljive granine krivulje optimalnog sastava agregata 0/16mm i 0/32mm)</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>PRILOG 4. Granine vrijednosti za sastav betona izloenog agresivnom djelovanju okoliaRazred izloenosti X0 XC XC XC XC 1 2 3 4 Max v/c omjer 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,45 0,55 0,55 0,45 0,55 0,55 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45 Min razred vrstoe Min koliina Min koliina cementa zraka (%) 3 (kg/m ) Nema rizika korozije C 12/15 Korozija karbonatizacijom C 20/25 260 C 25/30 280 C 30/37 280 C 30/37 300 Kloridna korozija, morska C 30/37 300 C 35/45 320 C 35/45 340 Kloridna korozija, van mora C 30/37 300 C 30/37 300 C 35/45 320 Smrzavanje i odmrzavanje C 30/37 300 C 25/30 300 4,0* C 30/37 320 4,0* C 30/37 340 4,0* Kemijski agresivan okoli C 30/37 300 C 30/37 320 C 35/45 360 Beton izloen habanju C30/37 C30/37 C35/45 Drugi zahtjevi</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>XS 1 XS 2 XS 3 XD 1 XD 2 XD 3 XF XF XF XF 1 2 3 4</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Agregat s dovoljnom otpornou na smrzavanje</p> <p>XA 1 XA 2 XA 3 XM 1 XM 2 XM 3</p> <p>Sulfatno otporni cement Manje maksimalno zrno agregata</p> <p>* potrebno je uzeti u obzir preporuene koliine uvuenog zraka u aeriranom betonu prema prilogu br. 9 DODATNI ZAHTJEV NA VODONEPROPUSNOST BETONA:</p> <p>9</p> <p>PRILOG 5. Waltzov dijagram za proraun vodocementnog omjera ovisno o zadanom razredu tlane vrstoe betona i klasi cementa:</p> <p>fck,kocke (N/mm2)</p> <p>Vodocementni omjer</p> <p>10</p> <p>PRILOG</p> <p>6.</p> <p>Preporuke za odabir konzistencije konstruktivnog elementa</p> <p>slijeganjem</p> <p>prema</p> <p>vrsti</p> <p>Tip konstrukcije Slaboarmirani ili nearmirani temelji i blokovi Armirani temelji, zidovi, ploe, stupovi Jako armirani presjeci stupova i greda Kolnike ploe, industrijski podovi Betoniranje pod vodom Masivni hidrotehniki betoni Zalijevanje sidara, podlijevanje ploa strojeva</p> <p>Transportna sredstva trake, specijalne posude pumpa, posuda na kranu pumpa, posuda na kranu trake kamioni pumpe cijevi trake, kamioni, silobisi posude</p> <p>Konzistencija prema mjeri slijeganja, mm 10 - 50 60 - 120 80 - 160 10 - 50 120 - 180 10 - 50 130 - 200</p> <p>PRILOG 7. Izbor koliine vode ovisno o odabranoj konzistenciji i maksimalnom agregata LITARA VODE ZA 1m3 SVIJEEG BETONA Granina Drobljeni agregat Rijeni agregat linija S1 S2 S3 S1 S2 A 63 120 145 160 95 125 A 32 130 155 175 105 135 A 16 140 170 190 120 155 A8 155 190 210 150 185 B 63 135 160 180 115 145 B 32 140 175 195 130 165 B 16 150 185 205 140 180 B8 175 205 225 170 200 C 63 C 32 C 16 C8 145 165 185 200 180 200 215 230 200 220 235 250 135 160 175 185 175 195 205 215</p> <p>zrnu</p> <p>S3 140 150 175 205 165 185 200 220 190 215 225 235</p> <p>Razredi konzistencije svjeeg betona (vezano na tabelu gore): Razred slijeganjemRazred Slijeganje u mm</p> <p>S1 S2 S3 S4 S51)</p> <p>10 do 40 50 do 90 100 do 150 160 do 210 22011</p> <p>PRILOG 8. Preporuke za koliine svih estica do 0.25 mm (agregat i cement) Najkrupnija frakcija agregata (mm) 4-8 8 - 16 16 - 31.5 31.5 - 63 Najmanja ukupna koliina estica manjih od 0.25 mm u kg/m3 betona 500 425 350 300</p> <p>PRILOG 9. Preporuene koliine uvuenog zraka u aeriranom betonu Najkrupnija frakcija agregata (mm) 31.5 - 63 16 - 31.5 8 - 16 4-8 Koliina mikropora (%) 2-3 3-5 5-7 7 - 10</p> <p>12</p>