gaya dunn and dunn

of 24 /24
PENGENALAN Nazamud (2005) menafsir gaya pembelajaran merupakan cara bagaimana seseorang itu belajar. Gregorc dalam Sang (2008) pula mentakrifkan gaya pembelajaran sebagai tingkah laku yang dimanifestasikan oleh seseorang individu apabila menggunakan mindanya berinteraksi dengan persekitaran, kemudiaannya mengumpul dan memproses maklumat daripadanya. Garger (1985) menyatakan setiap orang dilahirkan dengan gaya pembelajaran yang tersendiri. Warisan baka dan persekitaran memainkan peranan yang penting dalam pembentukan gaya pembelajaran seseorang. Pembelajaran adalah kebolehan seseorang mengambil maklumat, mengkod dan failkan maklumat tersebut supaya ianya mudah untuk digunakan apabila diperlukan. Gaya pembelajaran tidak berkait dengan kecerdasan atau apakah kemahiran yang telah anda pelajari. Tetapi gaya pembelajaran berkait rapat dengan bagaimana minda kita berkerja dengan berkesan terhadap pembelajaran maklumat baru. Gaya pembelajaran seseorang itu telah wujud dalam diri seseorang sejak dilahirkan. Guru seharusnya mengetahui setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berlainan dan oleh kerana itu tiada satu kaedah mengajar yang boleh dikatakan keadah mengajar yang terbaik untuk semua murid. Pada asasnya terdapat tiga gaya pembelajaran yang berbeza dan gaya-gaya ini memberikan kesan di dalam penerimaan pembelajaran. Peranan guru dalam menampilkan kaedah dan aktiviti pengajaran yang sesuai merupakan anjakan penting menjamin keberkesanan pembelajaran. Terdapat pelbagai gaya pembelajaran dan pada asasnya terdapat tiga

Author: ahmad-ghazali-wafa

Post on 12-Jan-2016

259 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

belajar

TRANSCRIPT

PENGENALAN

Nazamud (2005) menafsir gaya pembelajaran merupakan cara bagaimana seseorang itu belajar. Gregorc dalam Sang (2008) pula mentakrifkan gaya pembelajaran sebagai tingkah laku yang dimanifestasikan oleh seseorang individu apabila menggunakan mindanya berinteraksi dengan persekitaran, kemudiaannya mengumpul dan memproses maklumat daripadanya. Garger (1985) menyatakan setiap orang dilahirkan dengan gaya pembelajaran yang tersendiri. Warisan baka dan persekitaran memainkan peranan yang penting dalam pembentukan gaya pembelajaran seseorang.

Pembelajaran adalah kebolehan seseorang mengambil maklumat, mengkod dan failkan maklumat tersebut supaya ianya mudah untuk digunakan apabila diperlukan. Gaya pembelajaran tidak berkait dengan kecerdasan atau apakah kemahiran yang telah anda pelajari. Tetapi gaya pembelajaran berkait rapat dengan bagaimana minda kita berkerja dengan berkesan terhadap pembelajaran maklumat baru. Gaya pembelajaran seseorang itu telah wujud dalam diri seseorang sejak dilahirkan. Guru seharusnya mengetahui setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berlainan dan oleh kerana itu tiada satu kaedah mengajar yang boleh dikatakan keadah mengajar yang terbaik untuk semua murid. Pada asasnya terdapat tiga gaya pembelajaran yang berbeza dan gaya-gaya ini memberikan kesan di dalam penerimaan pembelajaran.

Peranan guru dalam menampilkan kaedah dan aktiviti pengajaran yang sesuai merupakan anjakan penting menjamin keberkesanan pembelajaran.

Terdapat pelbagai gaya pembelajaran dan pada asasnya terdapat tiga jenis gaya pembelajaran iaitu gaya pembelajaran pelajar visual yang gemar belajar dengan huruf, perkataan, benda, gambar atau gambarajah, demontrasi, tindakan atau lakonan. Pelajar audio pula gemar belajar dengan mendengar cerita, penerangan, syarahan atau huraian, berbual dan memberi pendapat manakala pelajar kinestetik gemar belajar dengan menulis, melukis, membuat latihan, kerja amali, eksperimen, lakonan, simulasi atau projek. Dalam model Sistem 4MAT pula, yang dicipta oleh Dr. Bernice McCarthy, terdapat empat jenis pelajar iaitu pertama pelajar imaginatif yang suka belajar menggunakan deria dan berkongsi idea, pelajar analitik yang suka belajar dengan memikirkan idea-idea baru, pelajar praktik yang suka menguji teori dan menakul dan pelajar dinamik yang suka belajar secara cuba jaya dan penemuan secara individu. Oleh kerana gaya pembelajaran ini merupakan satu bidang yang sering diperdebatkan di kalangan pendidik, maka berbagai lagi gaya pembelajaran telah diperkenalkan seperti Gaya Pembelajaran Paragon, Gaya Pembelajaran Kolb, Gaya Pembelajaran Canfield, Gaya pembelajaran Gregorc dan Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn yang akan diperbincangan di dalam tajuk seterusnya.

MODEL DUNN AND DUNN

Ciri-ciri pembelajaran yang berbeza memerlukan satu pendekatan pengajaran bersepadu yang mengambil kira perbezaan individu bukan saja dari segi gaya kognitif tetapi juga dari aspek-aspek lain. Cadangan oleh Dunn dan Dunn (1993) dilihat sebagai altenatif yang lebih sesuai di dalam menzahirkan pendekatan pengajaran yang bersepadu. Menurut Rita dan Kenneth Dunn dalam Meng (1997) menyatakan;

If children cannot learn the way we teach them than we must teach them the way the learnDunn dan Dunn juga telah mengenal pasti lima jenis pemboleh ubah utama di dalam model pembelajaran iaitu alam sekitar, sosial, emosi, fisiologi dan psikologi. Jadual 1 menunjukkan lima rangsangan dalam Model Dunn and Dunn.

Pemboleh Ubah Model Dunn and Dunn

Persekitaran Bunyi: Suka belajar tanpa bising atau bunyi latar belakang seperti muzik.Cahaya: Suka belajar di tempat yang cerah atau di temapt kurang cahaya.Suhu: Suka belajar di tempat yang panas atau di temapt yang nyaman.Pola: Suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal seperti berbaring atau duduk di lantai

Emosi Motivasi: Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu dirangsang oleh guru.Ketabahan: Boleh belajar dalam masa yang panjang atau belajar dalam masa yang pendek.Tanggungjawab: Bertanggungjawab untuk belajar atau perlu bimbingan guru.Struktur: Suka belajar mengikut jadual waktu atau suka belajar sekiranya diberikan lebih banyak masa untuk sesuatu mata pelajaran atau perkara.

Sosiologi Sendiri: Suka belajar sendiri.Pasangan: Suka belajar secara berpasangan.Rakan sebaya: Suka belajar bersama rakan sebayaPasukan: Suka belajar dalam kumpulanGuru: Suka belajar bersama guru di sebelahnyaPelbagai cara: Suka belajar dengan kombinasi beberapa cara di atas.

Fisiologi Persepsi: Suka belajar dengan benda atau pengalaman maujud atau perkara abstrak.Makan: Suka atau tidak suka makan dan minum ketika belajar.Waktu: Suka belajar pada waktu yang sesuai atau bila-bila masa sahaja.Gerakan: Suka atau tidak suka bergerak ketika belajar

PsikologiGlobal atau analitik: Murid global suka belajar secara menyeluruh; murid analitikal suka belajar mengikut ututan dan membuat analisis.Otak kiri atau otak kanan: Murid otak kiri cenderung untuk memproses maklumat, belajar bahagian demi bahagian, pengiraan dan analisis; otak kanan, belajar secara keseluruhan, sintesis, melukis, membuat gerakan dan mencipta sesuatu.Impulsif atau reflektif: Murid impulsif bertindak secara spontan manakala murid yang reflektif akan berfikir sebelum bertindak melakukan sesuatu.

Lima eleman atau rangsangan yang diketengahkan di dalam model ini sememangnya memberikan kesan atau implikasi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Implikasi ini akan saya huraikan berdasarkan lima elemen tadi.

1. Elemen Persekitaran

1.1 Unsur BunyiPersekitaran di sini lebih menjurus kepada persekitaran pembelajaran sama ada persekitaran bilik darjah atau elemen-elemen di luar bilik darjah yang boleh memberikan impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Kajian telah menunjukkan ada sebahagian pelajar akan belajar dengan lebih berkesan apabila adanya muzik dan ada pula yang perlu belajar dengan berkesan dalam keadaan senyap (Meng, 1997).

Jadi sudah tentulah guru perlu kreatif di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid-murid selalunya akan tertarik terhadap persekitaran pembelajaran yang bercorak multimedia. Menurut Shaikh Mohd Saifuddeen (2002), sistem multimedia yang menggabungkan pendengaran dan penglihatan membolehkan pelajar memproses maklumat dengan berkesan. Oleh itu penggabungan aplikasi budaya berfikir dan budaya teknologi khususnya multimedia mampu mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran secara lebih menarik dan berkesan ( DickW. Dan Reiser, R.A., 1998).

Pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan multimedia menurut Dunn and Dunn perlulah menyokong keperluan dan kehendak individu kerana individu mempunyai pendekatan pembelajaran tersendiri. Oleh kerana itu semua sekolah di Malaysia ini telah dibekalkan LCD projektor dan Komputer kepada guru Matematik dan Sains supaya dapat menyokong proses pengajaran dan pembelajaran subjek tersebut. Malahan makmal komputer juga telah diwujudkan bagi membantu pengajaran dan pembelajaran. Bunyi yang dihasilkan melalui alat multimedia mewujudkan perhatian terhadap murid yang sukakan bunyi muzik seperti murid dalam golongan audio dan visual.

Sebaliknya, terdapat juga pelajar yang hanya boleh menumpukan perhatian terhadap pembelajarannya dalam keadaan yang senyap, senyap sunyi dan tenteram. Oleh itu paparan multimedia tanpa bunyi boleh digunakan bagi membantu murid yang tidak sukakan bunyi tetapi sukakan cahaya dan warna yang dipancarkan melalui alat multimedia seperti projector dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Implikasi yang wujud dari rangsangan ini memerlukan guru bertindak secara kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan peralatan audio dan multimedia seperti computer riba, LCD projector, pembesar suara dan memiliki kemahiran untuk mengendalikan perkakasan dan perisian yang sesuai berkaitan dengan Alat Bantu Mula multimedia.

1.2 Unsur Cahaya, Suhu dan PolaModel ini juga melihat aspek cahaya, suhu dan pola atau corak pembelajaran juga akan memberikan implikasi. Cahaya merujuk kepada nisbah cahaya yang sesuai semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kanak-kanak muda memerlukan cahaya yang kurang untuk belajar, namun begitu apabila mereka membesar, keperluan untuk cahaya terang meningkat (Meng, 1997). Entwistle (1988) menyatakan murid yang mempelajari sesuatu subjek secara mendalam akan lebih mudah tertarik dan mudah memahami terhadap subjek tersebut. Oleh itu sudah tentulah murid ini memerlukan jumlah cahaya yang terang untuk memudahkan pembelajaran. Secara amnya, tidak ramai orang suka belajar di bawah cahaya yang malap atau terlalu terang (Sang 2008).

Suhu sememangnya memberikan implikasi dalam P&P. Bilik darjah yang tidak memiliki peralatan untuk menstabilkan suhu bilik pasti menimbulkan kerimasan kepada pelajar dan guru. Bilik darjah yang tidak memmiliki kipas angin mahupun penghawa dingin sudah pasti akan menggangu gaya pembelajaran seseorang individu. Bilik darjah yang berhawa dingin adalah lebih selesa serta mendorong pembelajaran (Meng, 1997). Tambahan murid pendidikan khas dalam ketegori hiperaktif sememangnya memerlukan bilik penghawa dingin kerana menurut pakar perubatan, keaktifan murid-murid hiperaktif boleh dikurangkan jika diletakkan di dalam bilik yang sejuk.

Pola atau reka bentuk tempat belajar pula merujuk kepada kesesuaian tempat seseorang murid untuk belajar. Ada murid yang memiliki gaya pembelajaran yang suka belajar dengan cara duduk, ada juga yang suka berbaring, dan ada juga yang tidak sukakan suasan pembelajaran yang formal. Perkara ini sudah semestinya memberikan implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya ada murid yang lebih selesa duduk di atas lantai ketika melihat tayangan filem atau cerita, lebih baik murid-murid ini terus berada dalam keadaan tersebut sekiranya itulah cara mereka dapat menumpukan sesuatu subjek yang dipelajari. Selain itu tempat duduk murid juga perlu selesa. Kelesaan tempat duduk dapat mengurangkan keletihan murid dalam sepanjang masa persekolahan. Maka, ramai pelajar suka belajar di tempat duduk yang sesuai dengan gaya duduk yang tersendiri. Oleh itu guru perlu memastikan suasana bilik darjah berada dalam keadaan kondusif supaya dapat menyerap apa jua gaya pembelajaran yang ditunjukkan oleh murid. Cahaya, suhu dan susun atur bilik darjah merupakan perkara penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya berlaku kejadian bekalan elektrik terputus, sudah tentulah suasana kelas tidak lagi menjadi kondusif kerana wujud keadaan panas dan gelap. Dalam kes ini guru perlu mengambil tindakan secara pantas seperti mencari lokasi di luar bilik darjah yang sesuai untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran sekaligus membantu gaya pembelajaran murid.

2. Elemen Emosi

2.1 MotivasiPerkara pertama yang dilihat oleh model ini dari aspek emosi ialah motivasi. Motivasi penting untuk pembelajaran yang berkesan. Motivasi merupakan penggerak yang mendorong murid melakukan sesuatu. Misalnya , murid yang menunjukkan prestasi yang baik boleh mendapatkan hadiah atau kotak pensil. Pemberian tersebut yang mendorong murid-murid belajar dan ini merupakan motivasi insentif (Meng, 1997).

Motivasi tidak seharusnya disifatkan dengan pemberian semata-mata dan berlaku dengan bersebab tetapi terdapat motivasi yang hadir secara semulajadi iaitu motivasi yang sudah wujud dalam diri seseorang individu. Ada murid yang bermotivasi untuk mendapatkan pencapaian yang baik untuk kepuasan diri tanpa memikirkan ganjaran yang bakal muncul ataupun diberikan kepada dirinya hasil dari kejayaannya di dalam bilik darjah. Jadi sudah pastilah unsur motivasi ini memberi implikasi kepada gaya pembelajaran seseorang yang dapat dilihat melalui tingkah laku seseorang individu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Azali Azlan berjaya mendapatkan 21A dalam peperiksaan Sijil Terbuka Pelajaran Malaysia hasil motivasi diri dan motivasi luaran yang diterimanya tanpa mengharapkan ganjaran tetapi untuk kepuasan peribadi dalam menimba ilmu. Jadi unsur motivasi ini memerlukan guru memberikan sesuatu kepada murid di dalam pengajaran supaya murid lebih rajin dan berusaha untuk berjaya. Memberikan ganjaran yang bersifat maujud seperti token ekonomi dan ganjaran yang bersifat peneguhan seperti puji-pujian amat bertepatan untuk membantu membentuk motivasi murid.

2.2 KetabahanUnsur ini beerti ada murid pasti menunjukkan tingkah laku yang berbeza antara satu sama lain di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebahagian murid boleh menyempurnakan tugasan dengan segera dan ada pula yang memerlukan rehat dan hentian seketika sebelum satu-satu tugasan boleh diselesaikan. Menurut Khalid Mohamad Nor (2002), pembelajaran merupakan kegiatan yang bergantung kepada akal manakala menurut Shaharom Noordin (1996), kewujudan perbezaan individu dikalangan pelajar merupakan salah satu faktor penyebab kepada kesulitan pelajar menerima sesuatu pembelajaran kerana penguasaan pembelajaran sangat mementingkan aspek perbezaan individu.

Menurut Gagne (1985), untuk memahami sesuatu konsep pembelajaran, pelajar perlu mengulangi pelajaran beberapa kali. Oleh itu, waktu pembelajaran fleksibel mengikut kemampuan pelajar diperlukan. Jika ditinjau dari aspek perbezaan individu, sudah pastilah akal dijadikan sebagai salah satu kreteria ukuran untuk menilai perkembangan seseorang murid itu. Perbezaan kematangan akal ini sudah pasti menguji ketabahan seseorang murid itu untuk menyempurnakan tugasan yang dilakukannya.

Tindakan guru haruslah selaras dengan tahap ketabahan seseorang murid itu. Sekiranya terdapat murid yang merasa sukar untuk menyiapkan sesuatu tugasan yang dalam kuantiti item yang terlalu banyak, maka guru perlulah mengurangkan kadar tugasan supaya tahap ketabahan ini tidak mudah luntur tetapi sekiranya terdapat murid yang mampu menyiapkan tugasan dengan pantas, maka guru perlu memberi tugasan yang berpadanan dengan supaya tidak wujud suasana jemu kerana tugasan yang diberikan telah disiapkan dengan lebih awal.

2.3 TanggungjawabEmosi juga boleh diukur dari segi nilai tanggungjawab yang diamalkan. Murid yang bertanggungjawab akan menunjukkan tingkah laku yang sentiasa menghasilkan mutu kerja yang lebih berkualiti atau mengalami pembelajaran yang lebih berkesan. Mereka juga mampu menyempurnakan tugasan hanya dengan sedikit pengawasan dari guru dan tidak terlalu bergantung pada bimbingan guru di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya sedikit maklumat dan tunjuk ajar, mereka dengan rasa tanggunjawab mencari maklumat-maklumat yang diperlukan bagi menyiapkan latihan atau tugasan yang diberikan. Namum begitu guru perlu memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih terhadap murid-murid yang kurang memiliki sikap tanggungjawab. Hal ini kerana mereka pasti tidak dapat mencari maklumat yang diperlukan tanpa panduan dan tunjuk ajar guru. Tugasan juga mungkin tidak dapat disiapkan pada tempoh masa yang ditetapkan tanpa bimbingan guru. Implikasi dari unsur tanggungjawag ini akan mencerminkan emosi seseorang murid dan memerlukan guru sentiasa peka terhadap tingkah laku murid-murid supaya proses pengajaran dan pembelajaran mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan.

2.4 StrukturEmosi juga dapat dikesan melalui struktur ataupun corak tingkah laku seseorang murid di dalam pengajaran. Ada murid yang suka membuat tugasan mengikut arahan guru dan ada pula murid yang gemar menyempurnakan sesuatu atas inisiatif sendiri. Ada juga murid yang mempunyai struktur belajar mengikut jadual waktu, namun ada juga suka belajar sekiranya diberikan banyak masa untuk sesuatu mata pelajaran atau perkara. Struktur-struktur tingkah laku ini pasti memberikan impak terhadap pengajaran dan pembelajaran. Atan (1980), mentafsirkan hak mendapatkan autonomi merupakan salah satu keperluan individu. Mendapatkan autonomi merupakan keinginan seseorang individu untuk membebaskan diri dari sebarang kongkongan, arahan dan peraturan. Seterusnya seseorang individu itu akan melakukan sesuatu dengan struktur gayanya yang tersendiri dan bebas serta berlainan dengan orang lain.

Terdapat guru yang membuang banyak masa ketika menandakan tugasan murid-murid dengan menyuruh murid-murid beratur untuk menunjukkan kerja mereka (Atan, 1980). Cara ini sebenarnya boleh memberikan kesan negatif terhadap struktur gaya pembelajaran seseorang murid kerana boleh menimbulkan perangai malas dan membuang masa serta menjadi punca masalah disiplin. Sekiranya seseorang murid itu memiliki struktur pembelajaran yang gemar menyempurnakan tugasan secara pantas dan atas inisiatif diri sendiri, sudah pasti sikap guru tadi boleh membunuh semangat murid-murid yang tidak suka menghabiskan masa dengan menunggu tugasan diperiksa oleh guru. Malahan murid-murid yang memerlukan banyak masa untuk belajar akan merasa tertekan kerana tugasan mungkin tidak dapat disiapkan sekiranya masa yang digunakan oleh guru dapat dimanafaatkan oleh mereka untuk menyiapkan tugasan yang diberikan.

3. Elemen Sosiologi

Elemen sosiologi pasti memberikan implikasi terhadap kesediaan murid untuk menerima pendidikan. Kesediaan dari sudut ini merujuk kepada keupayaan seseorang murid untuk berinteraksi dengan individu-individu lain. Pada peringkat awal kanak-kanak, mereka lebih bersikap egosentrik iaitu pemikiran dan tingkah laku mereka hanya tertumpu pada diri mereka sehingga tidak mempedulikan pandangan dan pendapat orang lain (Meng, 1997). Namun begitu senario ini berubah ketika kanak-kanak berada di Tahun 1 kerana mula belajar untuk berkongsi, bertolak ansur, bertoleransi, bersabar, bertimbang rasa dan bekerjasama. Tahap kesediaan sosialogi ini akan meningkat secara berperingkat apabila kanak-kanak meningkat kepada remaja dan mencapat tahap dewasa.

Tempoh perkembangan sosialogi ini mempengaruhi diri seseorang individu itu. Apabila menerima tugasan, adakah murid-murid akan melakukan secara sendiri atau secara berkumpulan?, namun seseorang murid lebih suka dan selesa untuk belajar sesuatu subjek secara bersendirian tanpa bantuan atau individu lain. Bagi dirinya keadaan ini merupakan zon selesa untuk belajar. Mengikut Maslow, mendapatkan autonomi merupakan keinginan seseorang itu untuk membebaskan diri dari sebarang kongkongan, arahan dan peraturan. Seseorang individu itu seterusnya akan melakukan sesuatu dengan cara dan gayanya yang tersendiri, bebas dan berlainan daripada orang lain seperti suka belajar secara bersendirian (Atan, 1986). Keinginan ini bertentangan dengan sifat akur di dalam penemuan keperluan untuk berdampingan dengan orang lain apabila umur semakin meningkat tetapi tetap memberikan implikasi kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Jika ditinjau dari sifat akur keperluan untuk berdampingan sudah tentu murid juga memerlukan rakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ada murid yang memerlukan atau suka belajar bersama rakan karibnya kerana boleh memperoleh lebih banyak kemajuan melalui interaksi dua hala yang mujud.

Ada juga murid yang suka belajar bersama-sama dengan rakan sebaya, kumpulan atau pasukan iaitu merujuk kepada pembelajaran secara kumpulan. Gaya pembelajaran ini merangkumi ciri-ciri perbincangan, sumbangsaran dan kerjasama yang melibatkan diri dalam permainan, pertandingan atau menjalankan sesuatu projek. Oleh keran murid dalam ketegori ini suka belajar secara kumpulan, guru boleh menggunakan strategi pedagogi bestari yang berpusatkan pelajar sebagai salah satu cara menerima kehadiran implikasi gaya pembelajaran berkumpulan ini. Strategi kolaborasi dan koperatif yang memerlukan murid bekerjasama dalam kumpulan bagi mengatasi sesuatu masalah, memberi maklum balas dan berkomunikasi serta berinteraksi antara satu sama lain sacara berstruktur boleh digunakan dengan gaya pembelajaran secara kumpulan.

Menurut Sang (2008) orang dewasa pula boleh mempengaruhi gaya pembelajaran seseorang murid, khasnya orang dewasa yang disanjungi. Ini bermaksud sekiranya seseorang murid itu berasa selesa atau suka belajar dengan seseorang guru yang disanjunginya, maka mereka akan mengemukakan soalan-soalan tentang masalah yang dihadapi semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Apabila wujud suasana sanjungan ini, mengikut prinsip asas teori pembelajaran sosial, murid akan meniru perlakuan seseorang guru atau model yang menarik minat mereka seperti bakat, sikap dan kepandaian (Ab. Rahim, 2000).

4. Elemen Fisiologi

Elemen fisiologi merangkumi unsur-unsur seperti persepsi, pemakanan, masa belajar dan mobilliti atau pergerakan. Pelajar selalu mendapat maklumat atau pengalaman melalui persepsi visual, auditori ataupun kinestetik-tactile. Sekiranya seseorang murid memiliki persepsi visual yang tajam, dia sudah tentulah suka belajar dengan alat bantu mengajar seperti carta, gambar,graf, slaid, video, komputer dan sebagainya (Sang, 2008). Implikasi dari gaya pembelajaran ini, sudah tentulah guru perlukan alat bantu mengajar yang dinyatakan untuk meningkatkan daya pemahaman dan menyuntik motivasi ke dalam diri murid-murid yang memiliki persepsi visual ini.

Murid-murid yang mempunyai persepsi auditori yang baik pula suka belajar dalam keadaan yang ada suara latar belakang seperti muzik, radio atau kaset manakala yang mempunyai kinestetik-tactile yang cekap dan kuat, suka belajar dengan menyentuh dan merasa kehadiran benda maujud yang digunakan. Implikasi dari gaya-gaya pembelajaran ini, sudah tentulah guru perlukan alat bantu mengajar yang dinyatakan untuk meningkatkan daya pemahaman dan menyuntik motivasi ke dalam diri murid-murid yang memiliki tiga bentuk persepsi yang berlainan ini.

Aspek pemakanan, terdapat pelajar yang suka makan atau minum semasa belajar. Sekiranya mereka tidak dapat makan seperti makan gula-gula atau minum semasa belajar, implikasi yang timbul ialah pembelajaran akan menjadi kurang seronok dan seterusnya menjejaskan keberkesanan pembelajaran.

Kesesuaian waktu belajar juga boleh memberikan kesan kepada pengajaran dan pembelajaran. Kebiasaannya ramai murid suka belajar pada waktu pagi dan waktu malam mewujudkan suasana segar, kondusif, nyaman dan lebih tenteram berbanding waktu petang. Ada juga pelajar yang suka bangun tidur di waktu tengah malam untuk mengulangkaji pelajaran kerana suasan senyap sunyi.

Dari sudut pergerakan atau mobaliti, terdapat murid yang suka berdiri atau berjalan kesana sini semasa belajar. Ada juga yang tidak suka berada pada satu tempat yang sama, tetapi akan menukar tempat duduk dari semasa ke semasa semasa proses pembelajaran. Namun ramai murid yang suka belajar di satu tempat duduk sahaja kerana ia menimbulkan suasana selesa kepada mereka. Jadi sudah pasti gaya-gaya pembelajaran ini memerlukan guru sentiasa peka terhadap kehendak dan keperluan murid-murid.

5. Elemen PsikologiRangsangan psikologi merangkumi unsur-unsur seperti analitikal atau global, gerak hati, refleksi dan pemprosesan otak kiri atau otak kanan.

Murid yang mempunyai gaya pembelajaran analitikal merupakan murid yang teliti terhadap sesuatu perkara, tugasan mahupun aktiviti yang dilakukan. Gaya pembelajaran analitikal bermaksud pembelajaran yang menggunakan pemikiran analitikal iaitu satu bentuk pemikiran logik yang berdasarkan fakta dan maklumat (Azman, 2007). Pemikiran ini menganalisis sesuatu situasi masalah kepada unit-unit yang lebih kecil atau mengikut urutan demi urutan supaya dapat difahami dan kemudiannya dapat ditangani atau diselesaikan dengan berkesan. Implikasi gaya pembelajaran analitikal tidak sama dengan gaya pembelajaran global. Implikasi dari gaya pembelajaran global ialah seseorang murid suka belajar sesuatu perkara dengan secara keseluruhan (Sang, 2008). Ini bermakna murid suka mengamati aspek-aspek atau perkara secara menyeluruh atau holistik.

Gaya pembelajaran yang mengandungi unsur gerak hati merujuk kepada angin atau mood seseorang murid di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jika anginnya pada hari itu, maka murid ini akan memberikan tumpuan dan belajar dengan tekun tetapi kalau moodnya adalah sebaliknya, sudah tentu akan belajar sambil lewa, berangan-angan dan tidak memberikan tumpuan kepada P&P.

Murid yang mempunyai gaya pembelajaran bersifat refleksi ialah murid yang suka belajar dengan cara berfikir, dengan erti kata lain menggunakan kemahiran berfikir dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Murid mungkin menggunakan gaya pemikiran yang berlainan terhadap sesuatu masalah atau menggabungkan beberapa kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan jawapan yang terbaik dan tepat. Terdapat pelbagai jenis kemahiran berfikir seperti pemikiran analitikal, pemikiran literal, pemikiran sainstifik, pemikiran proaktif, pemikiran kreatif dan pemikiran sistematik. Jadi murid-murid bersifat refleksi akan mengaplikasi pemikiran-pemikiran tersebut sepeti pemikiran sainstifik untuk membuat kajian, membentuk hipotesis, menganalisis, mentafisr dan membuat kesimpulan terhadap sesuatu perkara, tugasan mahupun masalah yang wujud.

Mengikut Roger Sperry dalam Sang (2008), otak kiri manusia mempunyai kemahiran berfikir dalam bidang logik, kuantitatif, analitis, urutan bahasa, fakta, matematik dan ingatan. Manakala, otak kanan manusia mempunyai kemahiran berfikir dalam bidang kreatif, sintesis, warna, reka bentuk, perasaan, irama, muzik dan imiginasi. Jadi gaya pembelajaran yang menggunakan pemprosesan otak kiri akan membawa implikasi kepada pembelajaran bahasa, penulisan, logik, sains dan matematik manakala penggunaan otak kanan pula akan cenderung kepada pembelajaran muzik, pendidikan seni, mereka bentuk dan aktiviti-aktiviti yang bersifat kreatif.

KESIMPULAN

Model Dunn and Dunn sememangnya memberikan kesan kepada gaya pembelajaran individu. Guru-guru perlu memahami implikasi model ini dalam kelas supaya langkah-langkan atau tindakan yang sesuai boleh diambil dalam pengajaran dan pembelajaran agar menjadi lebih menyeronokkan dan bermakna.

Model ini telah mengenal pasti beberapa prinsip yang perlu ditadbir oleh guru dan guru-guru perlu menunjukkan komited yang tinggi dalam merencana prinsip-prinsip ini. Prinsip semua individu boleh belajar; struktur persekitaran, sumber, dan pendekatan merupakan respon kepada kepuasan dalam kepelbagaian gaya pembelajaran; dan semua orang memiliki kekuatan tetapi kekuatan ini berbeza merupakan antaran prinsip pembelajaran yang harus diperhatikan oleh guru-guru.

Prinsip-prinsip ini pula telah diterjemahkan melalui elemen atau rangsangan yang telah disyorkan oleh Dunn and Dunn. Rangsangan alam sekitar, emosi, sosiologi, fisiologi, dan psikologi merupakan cermin atau pemboleh ubah yang dapat mengesan gaya pembelajaran seseorang dan implikasi yang dicetuskan melalui rangsangan-rangsangan ini.Oleh itu model ini telah memudahkan para guru untuk melihat gaya pembelajaran seseorang individu dan mengatur strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk mereka.

Bibliografi

Ab. Rahim Selamat, (2000). Pengurusan Sekolah Bestari (Satu Pengenalan). Johor: Badab Cemerlang Sdn. Bhd.

Atan Long, (1980). Pedagogi Kaedah Am Mengajar. Selangor : Fajar Bakti Snd. Bhd

Azman Azwan Azmawati, (2007). Pengaplikasian Teknik Berfikir. Pulau Pinang: Penerbitan Universiti Sains Malaysia

Bryan Coombs, (1999). Pengajaran Cemerlang. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

Dick ,W., Dan Reiser, R.A. (1989). Planning Efective Instruction. Landon: Prentice-Hall.

Ee Ah Meng, (1997). Psikologi Pendidikan II. Selangor: Fajar Bakti Snd. Bhd.

Mak Song Sang, (2008). Ilmu Pendidikan Untuk KPLI Sekolah Rendah: Psikologi Pendidikan dan Pedagogi. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Nazamud-din Bin Alias. (2005). Gaya Pembelajaran Guru Pelatih Kursus PengajianLepasan Ijazah Maktab Perguruan Batu Lintang. Atas Talian : www.yahoo.com.my Carian: mpbl.edu.my/inter/penyelidikan/jurlkkknalpapers/jurnal2005/nazjp2005.pdf (Tarikh: 20 April 2008).

Prof. Madya Dr. Othman Lebar dan Nur Haziyanti Mansor. (2000). Pencapaian pelajar Mengikut Gaya Belajar dan Bentuk Pentaksiran. Atas Talian: www.yahoo.com.my Carian: jpnperak.edu.my/portal/modules.php (Tarikh: 20 April 2008).

Prof. Lourdusamy. (1994). Perbezaan Gaya Kognitif Individu dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. Atas Talian: www.penerbit.usm.my/pen2006/SSU/lourd/index.html (Tarikh: 20 April 2008).

Shaharom Noordin (1996). Pengajaran Individu Menggunakan Modul PengajaranKendiri di Sekolah Menengah. Jurnal Akademik. 6. 1.13

______Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran. Atas Talian: www.yahoo.com.my Carian: myschoolnet.ppk.kpm.my/bhn_pnp/modul/bcb9. (Tarikh: 20 April 2008)

______ Pengajaran dan Pembelajaran Ke Arah Pembelajaran Masteri. Atas Talian: www.teachersrock.net/masteri3.htm (Tarikh : 20 April 2008)