gecijferd bewustzijn - nieuw materiaal

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

225 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3Inhoud

  Inhoud

  Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1. Rekenen-wiskundevoorkleuters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 .1 Hetbelangvanvoorbereidendrekenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 .2 Eenstevigebasisingroep1-2vooreengoederekenstartingroep3 . . . . . . . . 8 1 .3 DerekenwiskundigedomeinenindeWerkmapGecijferdbewustzijn . . . . . . . . 8 1 .3 .1 Domeinen,doelenenleerlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 .3 .2 Doelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 .4 DomeinGetalbegrip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 .4 .1 ToelichtingGetalbegip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 .4 .2 DoelenGetalbegrip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 .5 DomeinMeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1 .5 .1 ToelichtingMeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1 .5 .2 DoelenMeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 .6 DomeinMeetkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 .6 .1 ToelichtingMeetkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 .6 .2 DoelenMeetkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 .7 Cijferkennisengecijferdbewustzijnversterkenelkaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 .7 .1 Betekenisvolleactiviteitenrondcijfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 .7 .2 Aanbiedenvaneennieuwcijfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 .7 .3 (Spontaan)cijfersschrijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 .7 .4 Hetcijferboek/telboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 .7 .5 Eengecijferdeomgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 .8 Taalenrekenen,eenonafscheidelijkduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1 .8 .1 Denkontwikkelingenrekenwiskundetaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1 .8 .2 Aandachtspuntenvoordeleerkracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1 .8 .3 Gecijferdheidenrekenwoordenschat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1 .9 Hetbelangvancontextrijkeninteractiefonderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1 .10 Aansluitingvangecijferdbewustzijnbijvisieoponderwijsaankleuters . . . . . 30 1 .11 Verderingroep3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  2. Gecijferdbewustzijnindepraktijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 .1 Uitgangspunten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 .2 Geheleenkleinegroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 .3 Betekenisvollecontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2 .4 Effectieveinstructie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2 .5 Hetbelangvaninteractie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2 .6 Preventievanrekenproblemenenomgaanmet(potentile)risicoleerlingen . . 37 2 .6 .1 Alertzijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2 .6 .2 Nietafwachten,maaractieondernemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 .6 .3 Instructieaanmogelijkerisicoleerlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2 .7 Eenstimulerenderekenomgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

 • 4 Werkmap Gecijferd bewustzijn

  2 .8 Bestaande,extraondersteunendematerialen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2 .8 .1 Handpoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2 .8 .2 Rekenkastje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2 .8 .3 ICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2 .8 .4 Ontwikkelingsmaterialenenrekenspellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2 .8 .5 Prentenboekenmetrekenkundigevragenenproblemen . . . . . . . . . . . . . 42

  3.Planningenorganisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  3 .1 Aanpakindegroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3 .2 Deaanpakingroep1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3 .3 Deaanpakineenheterogenegroep1-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3 .4 Deaanpakingroep2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3 .5 Ordeningvandeactiviteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3 .6 Opbouwvandeactiviteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3 .7 Bijhoudenvanaanbodenvorderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3 .8 Peilingvangecijferdheidenlandelijkgenormeerdetoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  4. DeActiviteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  4 .1 Getalbegrip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Omgaanmetdetelrij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Omgaanmethoeveelheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

View more