gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan …...2011/06/23  · stad gent gemeentelijk ruimtelijk...

of 1 /1
Stad Gent GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN NR. 135 OUDE DOKKEN JURIDISCHE TOESTAND GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN NR-135 OUDE DOKKEN 0 500 1000m JURIDISCHE TOESTAND H A N D E L S D O K K L EI N D O K K A A I K O O P VA A R D I J L A A N ST A P E L P L E I N K O O P VA A R D I J L A A N D O K - N O O R D K O O P VA A R D I J L A A N D O K - Z U I D D O K - N O O R D HO UT DO KL AAN R O ERSTRAA T A ZI ËS T R A A T C H IN A S T RA A T A UST RAL I ËST R AAT METSE LA ARS S T RAAT STUKWERKE RSS T RAAT HO U TD O K A CHTE RDO K KO OP V AARDIJ L A AN S P A D E S T R A A T H A M KRAAN KINDERSS TRAAT REGATTE NLA AN DA MPOORT ST RA AT HAGEL A NDK AAI O K TROO I P L E I N ANTWERPENPLEIN BPA 128 KOOPVAARDIJ- LAAN BPA 112 VOORMUIDE RUP 134 ACEC BPA 84 AFRIKALAAN BPA 117 BINNENSTAD DEEL TOLHUIS BPA 112 VOORMUIDE Legende Gewestplan "Gentse en kanaalzone" perceelsgrens grens bestaand BPA / RUP RUP grens woongebieden woongebieden met kultureel- historische en/of esthetische waarde gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut ambachtelijke bedrijven en kmo's bestaande waterwegen Legende gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven Z gebied voor stedelijke ontwikkeling SO parkgebieden P industriegebieden gebouw grens gewestelijke RUP's: Afbakening grootstedelijk gebied Gent Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west beschermd monument (MB 18/11/1999) BPA 84 AFRIKALAAN BPA128 KOOPVAARDIJLAAN 1:2.000 0 50 100 150 200 250 25 M Versie 17/01/2011 Opmaak Stad Gent Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Ruimtelijk planner : Joost Aerts Tom Balthazar Schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen Definitief vastgesteld door de gemeentraad op De stadssecretaris Voor de burgemeester (bij delegatiebesluit van 6 september 2010) 21 FEBRUARI 2011

Author: others

Post on 23-Apr-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Stad GentGEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLANNR. 135 OUDE DOKKEN JURIDISCHE TOESTAND

  GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN NR-135 OUDE DOKKEN

  0 500 1000m

  JURIDISCHE TOESTAND

  HAND

  ELSDO

  K

  KLEIND

  OKKA

  AIKO

  OPVAA

  RDIJLA

  AN

  STAPEL

  PLEIN

  KOOP

  VAARD

  IJLAAN

  DOK- N

  OORD KOOP

  VAARD

  IJLAAN

  DOK- Z

  UID

  DOK- N

  OORD

  HOUTD

  OKLAA

  N

  ROERSTRAAT

  AZIËSTRAAT

  CHINAS

  TRAAT

  AUSTRALIËSTRAAT

  METSELAARSSTRAAT

  STUKWERKERSSTRA

  AT

  HOUTD

  OK

  ACHTE

  RDOK

  KOOPVAARDIJLAAN

  SPADE S

  T RAAT

  HAM

  KRAANKINDERSSTRA

  AT

  REGATTENLAAN

  DAMPOORTSTRAAT

  HAGELANDKAAI

  OKTROOIPLEIN

  ANTWERPENPLEIN

  BPA 128 KOOPVAARDIJ-LAAN

  BPA 112VOORMUIDE

  RUP 134 ACEC

  BPA 84 AFRIKALAAN

  BPA 117BINNENSTADDEEL TOLHUIS

  BPA 112 VOORMUIDE

  Legende Gewestplan "Gentse en kanaalzone"perceelsgrensgrens bestaand BPA / RUP

  RUP grens

  woongebiedenwoongebieden met kultureel- historische en/of esthetische waardegebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

  ambachtelijke bedrijven en kmo'sbestaande waterwegen

  Legende

  gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijvenZ

  gebied voor stedelijke ontwikkelingSO

  parkgebiedenPindustriegebieden

  gebouw

  grens gewestelijke RUP's: Afbakening grootstedelijk gebied Gent Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west

  beschermd monument (MB 18/11/1999)

  BPA 84 AFRIKALAAN

  BPA128 KOOPVAARDIJLAAN

  1:2.0000 50 100 150 200 25025 M

  Versie 17/01/2011

  OpmaakStad GentDepartement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar DomeinDienst Stedenbouw en Ruimtelijke PlanningRuimtelijk planner : Joost Aerts

  Tom BalthazarSchepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

  Definitief vastgesteld door de gemeentraad opDe stadssecretaris Voor de burgemeester(bij delegatiebesluit van 6 september 2010)

  21 FEBRUARI 2011