geografie bac 2009 full variante

501

Click here to load reader

Upload: roxana-georgiana

Post on 08-Aug-2015

10.732 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

variante bac

TRANSCRIPT

Page 1: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lisabona este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte.... 3. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera...

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 2: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. J 2 puncte 2. Fluviul Pad este situat în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 5 b. 9 c. 11 d. 14 2 puncte 3. Viticultura se practică pe suprafeţe întinse în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. F c. G d. H 2 puncte 4. Capitala Sloveniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 11 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 5. Formaţiuni vegetale de tip maquis sau gariga sunt specifice pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. G d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Eurpei Nordice şi clima Europei Sudice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă; 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 3: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 002

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi se găsesc în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Podişul Meseta este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera... 3. Climatul rece este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera...

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 4: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este situat într-un stat insular oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Sunt traversate de Dunăre oraşele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: a. 1 şi 5 b. 6 şi 9 c. 9 şi 14 d. 1 şi 13 2 puncte 3. Stepa se dezvoltă în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. E c. H d. G 2 puncte 4. Podişul Boemiei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. G d. H 2 puncte 5. Statul San Marino este o enclavă în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. I 2 punce

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Scandinaviei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezenate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză a prezenţei gheţarilor actuali în Munţii Pirinei; 2. o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 5: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 003

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este traversat de fluviul Sena oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 2. Lacul Balaton este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera... 3. Vulcani activi se găsesc în statul insular marcat, pe hartă, cu litera...

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 6: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Resurse importante de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. G c. H d. J 2 puncte 2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. I 2 puncte 3. Râul Vistula străbate capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. F 2 puncte 4. Republica Moldova este marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. E c. I d. J 2 puncte 5. Oraşul european, cu cel mai mare număr de locuitori este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 7 c. 10 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima din nordul Europei şi clima din sudul Europei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat nmai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state europene; 2. o cauză care justifică prezenţa, la aceeaşi latitudine, a pădurilor în Norvegia, şi a gheţarilor în Groenlanda.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 7: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 004

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi H; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 6. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Climatul caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera C este ... 2. Fluviul care traversează oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte.... 3. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 8: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul cu deschidere la Marea Baltică este marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. H d. I 2 puncte 2. Cu litera J este marcat, pe hartă, statul:

a. Austria b. Elveţia c. Polonia d. Ungaria 2 puncte 3. Câmpia Nord-Europeană ocupă o parte din teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. H d. I 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numarul 9 este capitala statului:

a. Belgia b. Elveţia c. Franţa d. Olanda 2 puncte 5. Capitala statului Belarus este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 4 b. 7 c. 11 d. 15 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi: a. doi factori care influenţează clima Europei. b. două consecinţe ale sporului natural foarte redus din Europa.. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 9: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 005

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E si J; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 si 7. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I are ieşire la Marea ... 2. Oraşul-capitală traversat de fluviul Sena este marcat, pe hartă, cu numărul … 3. Lanţul muntos situat în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera C este cel al Munţilor ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 10: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul – capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 este:

a. Kiev b. Minsk c. Moscova d. Varsovia 2 puncte 2. Bazinul carbonifer Ruhr se găseşte în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. E d. H 2 puncte 3. Climatul mediteranean este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. E d. F 2 puncte 4. Insula Creta aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. I d. J 2 puncte 5. Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D este de origine:

a. fluvio-lacustră b. fluvio-glaciară c. litorală d. piemontană 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpati şi relieful Munţilor Ural. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi o asemănare vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. 1. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului Atlantic. 2. Precizaţi un mod de utilizare economică a estuarelor. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 11: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 006

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Muntii Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşele – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10 şi 14 sunt traversate de fluviul ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 12: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul care strabate statul marcat, pe hartă, cu litera H este:

a. Nipru b. Nistru c. Vistula d. Volga 2 puncte 2. Masivul Centaral Francez se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. E d. F 2 puncte 3. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 4 c. 6 d. 10 2 puncte 4. Climatul temperat - oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. G d. J 2 puncte 5. Cel mai mare producător de autovehicule din Europa Centrală este statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. H d. I 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Prezentaţi două cauze care determină densitatea scăzută a populaţiei din Peninsula Scandinavă. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 13: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007

Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte … 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte … 3. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …. 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 14: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului:

a. Croaţia b. Muntenegru c. Serbia d. Slovenia 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte:

a. Albania b. Bulgaria c. Croaţia d. Muntenegru 2 puncte 3. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. H 2 puncte 4. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este de religie:

a. catolică b. ortodoxă c. islamică d. protestantă 2 puncte 5. Este membru al Uniunii Europene, statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. J 2 puncte D. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat arid din estul Europei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 15: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 008

Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi H. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte … 2. Climatul subpolar este caracteristic pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 16: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Între ţările europene se remarcă la producţia de măsline statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. H 2 puncte 2. Statul care are ieşire la Marea Baltică este marcat, pe hartă, cu litera :

a. E b. F c. G d. H 2 puncte 3. Energia mareelor este valorificată în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. F d. J 2 puncte 4. În Europa, ţara care îşi asigură în proporţie de 100% energia electrică din resurse hidroenergetice este marcată, pe hartă, cu litera:

a. D b. E c. I d. J 2 puncte 5. Cel mai important râu, ca lungime, suprafaţă a bazinului hidrografic şi debit de pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera A este:

a. Pad b. Rin c. Rhon d. Sena 2 puncte D. Comparaţi climatul Europei Centrale cu climatul Europei Estice precizând o asemănare şi două deosebiri. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este leagănul turismului mondial.” 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 17: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 009

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera A se numeşte ... 3. Fluviul Guadalquivir străbate Câmpia Andaluziei din statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 18: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii cei mai înalţi din Europa Sudică sunt localizaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. G d. H 2 puncte 2. Râurile care curg pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera J prezintă la vărsarea în Marea Neagră:

a. estuar b. fiord c. golf marin d. liman 2 puncte 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte:

a. Belarus b. Estonia c. Letonia d. Lituania 2 puncte 4. La producţia de cărbune se remarcă statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. E d. F 2 puncte 5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este traversat de fluviul numit:

a. Dunăre b. Elba c. Rin d. Vistula 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să explice valorile reduse ale densităţii populaţiei în statele din Peninsula Scandinavă.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 19: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 010

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 7. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe harta, cu litera B se numeşte … 2. Oraşul Riga este capitala statului marcat, pe harta, cu litera … 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 20: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Vilnius este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 4 c. 5 d. 9 2 puncte 2. Se află în fiordul cu acelaşi nume, oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 7 c. 9 d. 10 2 puncte 3. Este o monarhie, statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. E d. G 2 puncte 4. Oraşul Bruxelles este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 3 b. 4 c. 7 d. 9 2 puncte 5. Fluviul Dunărea traversează statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. E d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică, tip de climă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Precizaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviului Rin. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 21: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 011

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog, se exploatează de pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …… 2. Vilnius este oraşul-capitală al statului marcat, pe hartă cu, litera … 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 22: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte:

a. Kiev b. Minsk c. Moscova d. Varşovia 2 puncte 3. Capitala Greciei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 4 c. 7 d. 10 2 puncte 4. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte:

a. Belfast b. Dublin c. Glasgow d. Londra 2 puncte 5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este capitala statului:

a. Austria b. Cehia c. Spania d. Ungaria 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera D şi relieful statului marcat cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 2. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 23: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 012

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 13 şi 15. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt se află în statul marcat, pe hartă, cu litera … 2. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este port la fluviul … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 24: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Capitala Austriei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 5 c. 6 d. 7 2 puncte 2. Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa, statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. G d. H 2 puncte 3. Este port situat într-un fiord oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 3 b. 4 c. 7 d. 8 2 puncte 4. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. F d. H 2 puncte 5. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. E c. H d. J 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Prezentaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviilor europene. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 25: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 013

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numǎrul 5 şi 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din Oceanul Atlantic ţara marcatǎ, pe hartǎ, cu litera … 2. Statul marcat, pe hartǎ, cu litera E, se află în partea de sud a Peninsulei … 3. Portul maritim Rotterdam este situat în ţara marcatǎ, pe hartǎ, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 26: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul Sena strǎbate oraşul-capitală marcatǎ, pe hartǎ, cu numǎrul:

a. 2 b. 4 c. 10 d. 11 2 puncte 2. Laponii, populaţie nomadǎ care se ocupǎ cu creşterea renilor, locuiesc în ţara marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:

a. A b. D c. E d. I 2 puncte 3. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 1 este capitala statului:

a. Austria b. Cehia c. Slovacia d. Ungaria 2 puncte 4. Peisajul de tundrǎ se desfăşoară în fâşii înguste în ţara marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:

a. E b. G c. I d. J 2 puncte 5. Capitala statului marcat, pe hartǎ, cu litera I se numeşte:

a. Atena b. Berna c. Nicosia d. Varşovia 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera C şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. 1. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei. 2. Precizaţi o cauză a prezenţei vulcanismului activ în spaţiul Mǎrii Mediterane.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 27: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numǎrul 2 şi 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Punctul extrem nordic al Europei se aflǎ pe teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu litera … 2. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu litera … 3. Aglomeraţia urbanǎ Rin-Ruhr este situată în statul marcat, pe hartǎ, cu litera … 6 puncte

Page 28: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este o monarhie constituţionalǎ statul marcat, pe hartǎ, cu litera:

a. A b. B c. C d. D 2 puncte 2. Fluviul Dunǎrea traverseazǎ oraşul-capitalǎ marcat, pe hartǎ, cu numǎrul:

a. 2 b. 5 c. 8 d. 9 2 puncte 3. Grupa popoarelor slave existǎ în numeroase ţǎri europene printre care şi în statul marcat, pe hartǎ, cu litera:

a. A b. B c. D d. G 2 puncte 4. Face parte din generaţia oraşelor antice, capitala marcatǎ, pe hartǎ, cu numǎrul:

a. 1 b. 5 c. 8 d. 10 2 puncte 5. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat, pe hartǎ, cu litera:

a. B b. D c. E d. J 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri climatice între statul marcat, pe hartǎ, cu litera D şi statul marcat, pe hartǎ, cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera B”.

4 puncte

Page 29: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi B; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este situat în Peninsula Scandinavă oraşul - capitalǎ marcat, pe hartǎ, cu numǎrul … 2. Capitala europeană cu cei mai mulţi locuitori este localizată pe teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu litera … 3. Vulcanul Hekla se aflǎ pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartǎ, cu numărul … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 30: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate, pe hartǎ, cu numerele:

a. 1 şi 2 b. 2 şi 5 c. 2 şi 8 d. 8 şi 10 2 puncte 2. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii statului marcat, pe hartǎ, cu litera:

a. A b. D c. G d. J 2 puncte 3. Are ieşire la Marea Balticǎ statul marcat, pe hartǎ, cu litera:

a. D b. F c. H d. J 2 puncte 4. Altitudinea maximǎ din Munţii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu litera:

a. B b. C c. D d. G 2 puncte 5. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul:

a. 2 b. 4 c. 6 d. 8 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între climatul câmpiilor litorale din statele marcate, pe hartǎ, cu litera A şi cu litera J. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie, din statul marcat, pe hartǎ, cu litera F şi care este cauza formǎrii lor.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 31: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 016

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte ... 2. La graniţa dintre Franţa şi statul marcat, pe hartă, cu litera A se află Munţii ... 3. În statul marcat, pe hartă, cu litera F, este specific climatul temperat ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 32: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte:

a. Cehia b. Serbia c. Ungaria d. Ucraina 2 puncte 2. Se învecinează cu Ucraina statele marcate, pe hartă, cu literele:

a. B, C, H b. B, E, H c. C, E, G d. B, C, G 2 puncte 3. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera I se află de Munţii:

a. Alpi b. Balcani c. Carpaţi d. Ural 2 puncte 4. Fluviul Dunărea traversează teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. F d. I 2 puncte 5. In statul marcat, pe hartă, cu litera J predomină vegetaţia:

a. mediteraneeană b. păduri de conifere c. păduri de foioase d. de stepă 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera J. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudin termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină diferenţele de temperatură dintre sudul şi nordul Europei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 33: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 017

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi I; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se află situat în Peninsula … 2. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera... 3. Fluviul Tamisa străbate orasul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 34: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte:

a. Albania b. Bulgaria c. Grecia d. Macedonia 2 puncte 2. Nu are ieşire la Oceanul Planetar statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. F c. H d. J 2 puncte 3. Munţii Alpi sunt situaţi şi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. I 2 puncte 4. Fluviul Dunarea, străbate oraşul –capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 3 b. 6 c. 13 d. 15 2 puncte 5. Viticultura este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. J d. F 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera G; Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi două cauze ale repartiţiei inegale a populaţiei în Europa.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 35: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 018

Harta de mai sus se referă la subiectele A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literle A şi C; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 8.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera C este situat în Peninsula … 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera H are deschidere la Marea ... 3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este ...

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 36: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Meridianul 0o străbate statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. F d. J 2 puncte 2.Climatul temperat oceanic este specific statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 4 b. 6 c. 9 d. 14 2 puncte 3. Câmpia Padului este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. I 2 puncte 4. Fluviul Volga străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. G d. H 2 puncte 5. Polderele sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. E d. I 2 puncte D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera E şi relieful statului marcat cu litera F. Notă 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: forme predominante de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 37: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 019

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele H şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 13. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul-capitală, marcat pe hartă, cu numărul 12 este traversat de râul ... 2. În partea centrală a statului marcat, pe hartă, cu litera F sunt situaţi Munţii ... 3. Statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 14 se numeşte ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 38: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cele mai mari altitudini sunt în munţii din statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. I 2 puncte 2. Fluviul Dunărea izvoarăşte de pe teritoriul statului, marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. E d. F 2 puncte 3. Dintre următoarele fluvii ce traversează statul marcat, pe hartă, cu litera A, în Marea Mediterană se varsă:

a. Garonne b. Loara c. Rhone d. Sena 2 puncte 4. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. D 2 puncte 5. În Peninsula Balcanică se află statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. H d. J 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factori ce influenţează clima, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat, pe hartă, cu litera E. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 39: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 020

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 12 şi 14. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera A are ieşire la Marea ... 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera G ocupă partea vestică a Peninsulei ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 40: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Penini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. G 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8, este capitala statului: a. Albania b. Croaţia c. Macedonia d. Muntenegru 2 puncte 3. Fluviul Po (Pad) străbate partea nordică a statului marcat, pe hartă, cu litera: a. D b. E c. F d. J 2 puncte 4. Valoare ridicată a densităţii medii a populaţiei se înregistrează în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. F c. G d. I 2 puncte 5. Portul Rotterdam se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. F c. G d. J 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factori ce influenţează clima, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat, pe hartă, cu litera B, prezintă un sistem de transport diversificat, funcţional şi modern. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 41: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 021

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele H şi J; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul capitală, marcat pe hartă, cu numărul 2 este traversat de fluviul numit ... 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte ... 3. Capitala statului Islanda este marcată, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 42: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Sarajevo este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. I 2 puncte 2. Cei mai înalţi munţi din lanţul carpatic, Munţii Tatra, se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. G b. H c. I d. J 2 puncte 3. Fluviul care traversează statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte: a. Don b. Loara c. Rin d. Nipru 2 puncte 4. Oraşul – capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte: a. Copenhaga b. Helsinki c. Olso d. Stockholm 2 puncte 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte: a. Belgia b. Liechtenstein c. Luxemburg d. Olanda 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic, factori ce influenţează clima. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei pe teritoriul statului, marcat pe hartă, cu litera D.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 43: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 022

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A ş I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 8.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este capitala statului numit… 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului numit… 3. Oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte… 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 44: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Climatul temperat continental este specific statelor marcate, pe hartă, cu literele:

a. A şi G b. B şi F c. C şi D d. F şi G 2 puncte 2. Ţărmul cu fiorduri este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. E 2 puncte 3. Fluviul Sena traversează statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. F 2 puncte 4. Capitala statului Grecia este marcată, pe hartă, cu numărul:

a.1 b. 3 c. 5 d. 7 2 puncte 5. Munţii Carpaţi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. F d. G 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Iberice. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a precipitaţiilor medii anuale în Europa. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 45: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 023

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele J şi B; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este capitala statului numit … 2. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Fluviul Vistula străbate capitala statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 46: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Climatul temperat continental este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. G 2 puncte 2. Dublin este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. I d. J 2 puncte 3. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. E c. F d. J 2 puncte 4. Fluviul Dunărea formează graniţă pentru statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. G d. H 2 puncte 5. Insula Corsica aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. F c. H d. J 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare, între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi doi factori care explică diversitatea vegetaţiei în statul marcat, pe hartă, cu litera H. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 47: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII- a 2 Subiectul I

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 024

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 11. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este capitala statului numit … 2. Podişul Meseta se află situat pe teritoriul statului marcat pe, hartă, cu litera … 3. Fluviul Pad străbate statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 48: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII- a 2 Subiectul I

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Climatul mediteranean este specific statelor marcate, pe hartă, cu literele:

a. A şi F b. A şi J c. B şi F d. F şi J 2 puncte 2. Numeroase lacuri glaciare se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. F c. H d. I 2 puncte 3. Fluviul Vistula străbate statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. F d. G 2 puncte 4. Oraşul Reykjavik este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. E c.H d. I 2 puncte 5. Port la Marea Baltică este oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 4 b. 5 c. 7 d. 14 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera J. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 49: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 025

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este capitala statului numit ... 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera F este oraşul numit ... 3. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 50: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. F c. H d. I 2 puncte 2. Munţii Balcani se desfaşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. F d. G 2 puncte 3. Fluviul Nistru traversează statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. G d. J 2 puncte 4. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. H d. I 2 puncte 5. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe extinse în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. G d. J 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Carpaţi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe teritoriul Europei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 51: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 026

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 12. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit ... 2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 este traversat de fluviul numit ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 52: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. G d. H 2 puncte 2. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. E c. H d. J 2 puncte 3. Fluviul Tamisa traversează oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 5 b. 7 c. 10 d. 15 2 puncte 4. Capitala statului Islanda este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 4 c. 13 d. 14 2 puncte 5. Vegetaţia mediteraneană este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. F d. I 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Italice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei din statele Europei Vestice. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 53: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 027

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit ... 2. Munţii Pirinei se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Statul din Peninsula Scandinavă, membru al Uniunii Europene, este marcat, pe hartă, cu litera ...

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 54: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Varşovia este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. F d. J 2 puncte 2. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. E c. H d. I 2 puncte 3. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 4 b. 6 c. 8 d. 14 2 puncte 4. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 5 c. 10 d. 12 2 puncte 5. Climatul temperat-oceanic este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. G d. H 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Prezentaţi două consecinţe ale sporului natural redus din Europa. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 55: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 14. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numeşte … 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte … 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului numit …

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 56: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este membru al Uniunii Europene statul marcat, pe hată, cu litera:

a. C b. D c. E d. G 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte:

a. Belarus b. Belgia c. Bulgaria d. Macedonia 2 puncte 3. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii oraşului marcat, pe hartǎ, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte:

a. Austria b. Cehia c. Slovacia d. Slovenia 2 puncte 5. Are deschidere la Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. E c. H d. I 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specfice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România, Ucraina, Republica Moldova etc.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 57: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 029

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi H; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Aglomeraţia urbană londoneză este marcată, pe hartă, cu numărul … 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte… 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 este străbătut de fluviul … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 58: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului:

a. Austria b. Belgia c. Elveţia d. Slovacia 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:

a. Albania b. Belgia c. Bulgaria d. Macedonia 2 puncte 3. Eurotunelul leagă Regatul Unit al Marii Britanii de statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. H d. I 2 puncte 4. În statul marcat, pe hartă, cu litera D vegetaţia dominantă este:

a. lande b. pădure de conifere c. stepă d. tundră 2 puncte 5. Are deschidere la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. E d. F 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Iberice. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densităţii populaţiei de-a lungul râului Rhin, în cursul mijlociu şi cursul inferior. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 59: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varian

ta 030 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul Papal este o enclavă în oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul … 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte … 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 60: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este membru al Uniunii Europene statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. I d. J 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte:

a. Belarus b. Letonia c. Lituania d. Polonia 2 puncte 3. Capitala Croaţiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 7 c. 8 d. 10 2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte:

a. Danemarca b. Finlanda c. Norvegia d. Suedia 2 puncte 5. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. F 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi Peninsula Iberică. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 61: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 031

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 7. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E este oraşul numit … 2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 este străbătut de fluviul numit... 3. Are ieşire la Marea Egee statul marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 62: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statului marcat, pe hartă, cu litera F îi este specific climatul: a. mediteranean (subtropical) b. temperat continental c. temperat oceanic d. subpolar (rece) 2 puncte 2. În statul marcat, pe hartă, cu litera D se află munţii: a. Alpi b. Apenini c. Carpaţi d. Pirinei 2 puncte 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are capitala în oraşul: a. Berna b. Dublin c. Minsk d. Paris 2 puncte 4. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 7 d. 10 2 puncte 5. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte: a. Barcelona b. Madrid c. Monaco d. Valletta 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă cu litera E şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul Italiei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 63: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele I şi J; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 6.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Portul maritim Rotterdam este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera … 2. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat, pe hartă, cu litera … 3. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 64: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are un climat temperat oceanic statul marcat, pe hartă, cu litera: a. D b. E c. F d. J 2 puncte 2. Oraşul - capitala Copenhaga este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 3 b. 9 c. 10 d. 13 2 puncte 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C are deschidere la Marea: a. Albă b. Azov c. Baltică d. Neagră 2 puncte 4. Statul papal independent, Vatican, este o enclavă în capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: a. D b. E c. H d. J 2 puncte 5. Insulele Baleare aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera: a. D b. E c. H d. J 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera G. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănării vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Prezentaţi doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 65: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 033

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 7.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Insula Corsica aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Capitala Cehiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 este capitala statului numit ...

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 66: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este situat în Peninsula Iutlanda, o mare parte din teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. G d. I 2 puncte 2. Alpii Dinarici se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. F b. G c. H d. J 2 puncte 3. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. F c. G d. I 2 puncte 4. Oraşul - capitală Reykjavik este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 7 c. 12 d. 15 2 puncte 5. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. E b. F c. I d. J 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă cu litera F şi clima statului marcat, pe hartă cu litera G. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială neuniformă a populaţiei în spaţiul european.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 67: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 034

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte … 2. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Fluviul care traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 68: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E este:

a. Lisabona b. Londra c. Minsk d. Paris 2 puncte 2. Fluviul Dunărea străbate oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 7 d. 8 2 puncte 3. Climatul mediteranean se întâlneşte în sudul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. F d. G 2 puncte 4. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. E c. H d. J 2 puncte 5. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 3 b. 6 c. 10 d. 14 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 69: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 035

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 7. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Aglomeraţia urbană Rin - Ruhr se află în statul marcat, pe hartă, cu litera … 2. Vulcanul Etna se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Fluviul care traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 70: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. H d. J 2 puncte 2. Tundra este o zonă de vegetaţie specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. F d. I 2 puncte 3. Capitala Elveţiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 3 c. 5 d. 8 2 puncte 4. Fluviul Tamisa străbate oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 10 c.11 d. 13 2 puncte 5. Importante resurse de cărbuni superiori se exploatează în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. I d. J 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific mediul temperat continental. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 71: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 036

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 13. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului numit … 2. Dunărea izvorăşte de pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 72: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 11 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Climatul mediteranean este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. E d. J 2 puncte 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera D este:

a. Belgia b. Franţa c. Olanda d. Spania 2 puncte 4. Este situat în mediul temperat oceanic oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 4 b. 6 c. 9 d. 10 2 puncte 5. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 este situat în Peninsula:

a. Balcanică b. Iberică c. Iutlanda d. Scandinavă 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 2. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 73: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I

1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 037

Harta de mai sus se referă la subiectele I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi B; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Prin capitalele marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5 trece fluviul numit… 2. Insula Sicilia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera D are un climat … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 74: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I

2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. F d. I 2 puncte 2. Face parte din familia limbilor fino-ugrice limba vorbită de locuitorii statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 4 d. 5 2 puncte 3. Câmpia Loarei este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. E 2 puncte 4. Insula Creta este situată în partea de sud a statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. F 2 puncte 5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este capitala statului numit:

a. Austria b. Bulgaria c. Cehia d. Elveţia 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei intervin mai mulţi factori genetici”. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 75: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 038

Harta de mai sus se referă la subiectele I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera … 2. Praga este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. San Marino este o enclavă situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 76: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Lacul Balaton este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. G d. H 2 puncte 2. Relieful vulcanic şi gheizerele sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. E d. F 2 puncte 3. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. F 2 puncte 4. Fluviul care străbate capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte:

a. Elba b. Rin c. Sena d. Tamisa 2 puncte 5. În partea de nord a statului marcat, pe hartă, cu litera F vegetaţia caracteristică este:

a. maquis b. păduri de foioase c. stepa d. tundra 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 77: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 039

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi E; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Strâmtoarea Gibraltar este situată în sudul statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Fluviul Nipru traversează oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul … 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 78: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul Elba stăbate statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. F 2 puncte 2. În Peninsula Scandinavică este situată capitala marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 4 d. 7 2 puncte 3. Lacul Balaton este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. F 2 puncte 4. Statul a cărui suprafaţă a fost recuperată de sub apele mării în proporţie de 50% are capitala marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 5. Oraşele Barcelona şi Valencia se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. F 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. Nota 1 Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 79: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie, clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 040

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi15. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este traversat de fluviul numit ... 2. Munţii Pindului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Podişul Meseta se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul ...

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 80: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie, clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. E d. F 2 puncte 2. Oraşul Berna este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 6 b. 7 c. 12 d. 15 2 puncte 3. Minereuri de fier se exploatează din statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 6 b. 8 c. 14 d. 15 2 puncte 4. Vegetaţia mediteraneană se întâlneşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. F c. H d. J 2 puncte 5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului:

a. Belgia b. Liechtenstein c. Luxemburg d. Olanda 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda şi clima Peninsulei Balcanice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 2. Notaţi două state europene în care se exploatează aceste materii prime.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 81: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie, clasa a XII-a 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 041

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi B; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D este traversată de fluviul numit ... 2. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Statul insular cu vulcani activi şi gheizere este marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 82: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie, clasa a XII-a 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. F d. I 2 puncte 2. Oraşul Varşovia este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 7 c. 12 d. 13 2 puncte 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C are deschidere la Marea:

a. Albă b. Baltică c. Neagră d. Nordului 2 puncte 4. Se învecinează cu Spania statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. I 2 puncte 5. Vegetaţia mediteraneană specifică statului marcat, pe hartă, cu litera F este numită:

a. frigana b. savană c. stepă d. tundră 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera E”.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 83: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 042

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi J; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 15. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera A este traversată de fluviul numit ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte ... 3. Câmpia Londrei este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 84: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversat de Cercul Polar de Nord statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. G d. J 2 puncte 2. Oraşul Kiev este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 7 c. 12 d. 13 2 puncte 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera G are deschidere la Marea:

a. Albă b. Baltică c. Neagră d. Nordului 2 puncte 4. În statul marcat, pe hartă, cu litera D un râu cu regim simplu, de tip atlantic, este:

a. Donul b. Elba c. Rhône d. Tamisa 2 puncte 5. Vegetaţia de tundră este specifică părţii de nord a statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. E c. G d. I 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Scandinave. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi două cauze care determină degradarea terenurilor în regiunile montane din Europa. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 85: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 12 şi 13. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacurile glaciare Como şi Garda sunt situate în statul marcat, pe hartă, cu litera … 2. Fluviul care străbate oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 4 se varsă în Marea ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 86: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Regiunea turistică Coasta de Azur este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. F d. H 2 puncte 2. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. J 2 puncte 3. Oraşul-capitală Viena este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 5 b. 7 c. 8 d. 14 2 puncte 4. Statul al cărei capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 are deschidere la Marea:

a. Albă b. Baltică c. Egee d. Neagră 2 puncte 5. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. G 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera I şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termica. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană, reprezintă o importantă regiune turistică a Europei”. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 87: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 044

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este situat în vestul Mării Negre statul marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte… 3. Ocupă o parte a insulei Irlanda statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 88: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmul cu canale (dalmatic) este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. F b. G c. H d. I 2 puncte 2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte:

a. Berlin b. Madrid c. Paris d. Sofia 2 puncte 3. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. F d. I 2 puncte 4. Minereuri de fier de calitate superioară se exploatează din statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. F 2 puncte 5. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. G c. I d. J 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia:„Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 89: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 045

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcanul Hekla este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte… 3. Fluviul Nipru străbate statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 90: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Aglomeraţia urbană Rin - Ruhr este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. E c. G d. H 2 puncte 2. Munţii Stara Planina (Balcani) sunt situaţi pe teritoriul statului, marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. H 2 puncte 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera A are capitala în oraşul:

a. Atena b. Bucureşti c. Londra d. Stockholm 2 puncte 4. Bora este vântul caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. G d. J 2 puncte 5. Vegetaţie mediteraneană este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. F d. I 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină distribuţia spaţială inegală a valorilor densităţii populaţiei în Peninsula Italică. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 91: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 046

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi J; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat pe hartă, cu litera F este traversată de râul ... 2. Vulcanul Hekla este localizat în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 14 se numeşte ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 92: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Tallin este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. E b. H c. I d. J 2 puncte 2. Fluviul Ebro (Ebru) traversează teritoriul statului, marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. J 2 puncte 3. Vegetaţie de stepă şi silvostepă se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. F b. H c. I d. J 2 puncte 4. Munţii Pădurea Neagră sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. D 2 puncte 5. Bazinul carbonifer Doneţk este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. I 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipuri de climă, factori ce influenţează clima, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi doi factori naturali care au favorizat culturile de citrice din Europa Sudică.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 93: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 047

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi J; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera G are ieşire, în nord, la Oceanul ... 2. Oraşele Amsterdam şi Haga sunt capitalele statului marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 94: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Balcani (Stara Planina) se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. G 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este capitala statului: a. Albania b. Croaţia c. Macedonia d. Muntenegru 2 puncte 3. Fluviul Sena străbate statul marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. E c. F d. J 2 puncte 4. Cea mai mică valoare a densităţii populaţiei dintre statele marcate, pe hartă, se înregistrează în statul marcat cu litera: a. C b. E c. F d. H 2 puncte 5. Important port maritim european, Marsillia, se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. J 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat cu litera E. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipul de climă, etaj climatic, factori ce influenţează clima, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. 1. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este un continent cu importante resurse energetice”; 2. Notaţi două state europene în care se exploatează resursele menţionate la punctul anterior. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 95: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 048

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul-capitală, marcat pe hartă, cu numărul 5, este traversat de fluviul ... 2. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera H, sunt Munţii ... 3. Capitala Poloniei este marcată, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 96: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Peninsula Crimea este situată în sudul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. F 2 puncte 2. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 10 se găsesc Munţii: a. Alpi b. Apenini c. Pirinei d. Rodopi 2 puncte 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera A, este traversat de râul numit: a. Elba b. Guadalquivir c. Ron d. Sena 2 puncte 4. Între statele marcate, pe hartă, cu literele B şi G se găseşte statul numit: a. Andorra b. Cipru c. Malta d. Luxemburg 2 puncte 5. Dintre oraşele de mai jos, cele mai mici temperaturi medii anuale se înregistrează în capitala marcată, pe hartă, cu numărul: a. 9 b. 10 c. 13 d. 14 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipul de climă, etaj climatic, factori ce influenţează clima, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat, pe hartă, cu litera B, prezintă un sistem de transport diversificat, funcţional şi modern.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 97: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele H şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 13. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera A este situat în Peninsula … 2. Polderele sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 este numit … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 98: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vârful cu altitudinea maximă din Munţii Alpi se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. F c. I d. J 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este localizat pe ţărmul mării:

a. Egee b. Nordului c. Marmara d. Tireniană 2 puncte 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este capitala statului numit:

a. Albania b. Bulgaria c. Cehia d. Serbia 2 puncte 4. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 3 b. 4 c. 8 d. 12 2 puncte 5. Capitala Federaţiei Ruse este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 14 d. 15 2 puncte D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Explicaţi influenţa Oceanului Atlantic asupra climatului zonelor litorale, precizând două efecte ale acestei influenţe.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 99: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 050

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 13. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 8 se numeşte … 2. Fluviul care traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte … 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire directă la Marea … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 100: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief predominant de câmpie au ţările marcate, pe hartă, cu literele:

a. B şi D b. C şi E c. C şi G d. E şi F 2 puncte 2. Capitala Norvegiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 2 puncte 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte:

a. Bosnia şi Herţegovina b. Croaţia c. Muntenegru d. Serbia 2 puncte 4. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:

a. Minsk b. Riga c. Tallin d. Vilnius 2 puncte 5. Arhipelagul Baleare aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. D 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între climatul temperat-oceanic şi climatul mediteranean din Europa. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică”.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 101: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 051

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 15. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Praga este marcat, pe hartă, cu numărul … 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte … 3. Climatul specific statului marcat, pe hartă, cu litera H este cel … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 102: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Majoritatea lacurilor din statul marcat, pe hartă, cu litera B sunt de origine:

a. artificială b. glaciară c. tectonică d. vulcanică 2 puncte 2. Fluviile care traversează statul marcat, pe hartă, cu litera E au un regim hidrologic:

a. atlantic b. central – european c. complex d. mediteranean 2 puncte 3. Oraşele marcate pe hartă cu numerele 4, 5 şi 6 au ca trăsătură comună:

a. aşezarea în aceeaşi unitate de relief b. climatul oceanic c. numărul de locuitori d. sunt străbătute de Dunăre 2 puncte

4. A fost o parte componentă a Iugoslaviei statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. G 2 puncte

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte: a. Amsterdam b. Bruxelles c. Haga d. Paris 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între cadrul natural caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera C şi cel al statului marcat, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: aşezare geografică, relief, climă, hidrografie, vegetaţie, faună, soluri. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un argument în sprijinul afirmaţiei: „Vegetaţia caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera G este cea a pădurilor de foioase”. 2. o cauză a existenţei vulcanilor activi în sudul Europei 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 103: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 052

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi H; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit… 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula … 3. Peninsula Kola aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 104: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului:

a. Danemarca b. Norvegia c. Suedia d. Ucraina 2 puncte 2. Cele mai vechi suprafeţe de uscat, formate prin cutare, se găsesc pe teritoriul statului notat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. J 2 puncte 3. Vulcanismul activ este prezent în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. H d. J 2 puncte 4. Munţii Pirinei se află în nord-estul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. D 2 puncte 5. Climatul subpolar se întâlneşte în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. F d. I 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera B şi relieful statului marcat, pe hartă, cu litera J. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. 1. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. 2. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 105: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 053

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele J şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 14.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Megalopolisul Ruhr - Rin se află pe teritoriul statului marcat, pa hartă, cu litera … 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte … 3. Munţii situaţi în nord-estul statului marcat, pe hartă, cu litera C s-au format în orogeneza ....

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 106: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Climatul mediteranean este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. F d. H 2 puncte 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte:

a. Riga b. Stockholm c. Tallin d. Vilnius 2 puncte 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este străbătut de râul:

a. Don b. Dunăre c. Tibru d. Volga 2 puncte 4. În statul marcat, pe hartă, cu litera J majoritatea populaţiei este de religie:

a. catolică b. greco-catolică c. ortodoxă d. reformată 2 puncte 5. Vistula traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 11 b. 13 c. 14 d. 15 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera G şi relieful statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. În ultimul secol s-a produs o puternică îmbătrânire a populaţiei în statele din vestul Europei. Precizaţi: 1. o cauză a producerii acestui proces demografic. 2. două exemple de state europene unde este caracteristic acest proces.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 107: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 054

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4; 2. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele I şi B.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat, pe hartă, cu litera .... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte .... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte ....

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 108: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. E d. G 2 puncte 2. Climatul temperat continental cu nuanţe excesive este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. I 2 puncte 3. Fluviul Dunărea îşi are izvoarele într-o unitate montană din statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. D 2 puncte 4. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe întinse în statul marcat pe hartă, cu litera:

a. E b. F c. G d. I 2 puncte 5. Energia geotermală este intens valorificată în satul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. H c. I d. J 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Prezentaţi două caracteristici ale râurilor din Peninsula Scandinavică. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 109: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 055

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 15. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cea mai vestică capitală europeană este marcată, pe hartă, cu numărul … 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte … 3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D este străbătută de fluviul numit… 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 110: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte:

a. Londra b. Madrid c. Paris d. Roma 2 puncte 2. Are ieşire la Marea Baltică şi la Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. E c. F d. G 2 puncte 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H este străbătut de fluviul:

a. Dunăre b. Loara c. Rin d. Vistula 2 puncte 4. Pe teritoriul statelor D şi I se află Munţii:

a. Alpi b. Apenini c. Balcani d. Carpaţi 2 puncte 5. Capitala statului marcat marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:

a. Bratislava b. Belgrad c. Sarajevo d. Zagreb 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Caucaz şi relieful Alpilor Scandinavi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Pentru FederaţiaRusă precizaţi: 1. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. 2. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în nordul statului. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 111: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 056

Harta de mai sus se referă la subiectul I A-D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi H; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 3. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte …. 2. Forma de guvernământ a statului marcat, pe hartă, cu litera G este … 3. Râul Tejo străbate oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 numit … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 112: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte:

a. Albania b. Bulgaria c. Bosnia şi Herţegovina d. Serbia 2 puncte 2. Oraşul Berna este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 3. Este situat în Peninsula Iutlanda statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. I d. J 2 puncte 4. Oraşul Varşovia este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 5. Climatul temperat continental excesiv este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. F d. J 2 puncte D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera C şi relieful statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze care au stat la baza creşterii numărului populaţiei urbane Europei Vestice. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 113: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 057

Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi E; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Insula Sardinia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Capitala statului Belarus este marcată, pe hartă, cu numărul ... 3. Bazinul carbonifer Rhin – Ruhr este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 114: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. La graniţa dintre statele B şi F se află statul:

a. Andorra b. Liechtenstein c. Monaco d. San Marino 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 este capitala statului:

a. Albania b. Bosnia şi Herţegovina c. Slovenia d. Slovacia 2 puncte 3. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 14 se numeşte:

a. Amsterdam b. Bruxelles c. Copenhaga d. Luxembourg 2 puncte 4. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. G c. H d. J 2 puncte 5. Vorbesc o limbă fino-ugrică locuitorii oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 4 b. 7 c. 8 d. 13 2 puncte D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Câmpiei Europei de Est şi relieful Câmpiei Nord-Europene. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. 2. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 115: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 058

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este situat în Câmpia.. 3. În nordul statului marcat, pe hartă, cu litera H se află Munţii … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 116: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F este situat în Peninsula:

a. Balcanică b. Iberică c. Italică d. Scandinavă 2 puncte 2. Insula Sardinia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. H d. I 2 puncte 3. Oraşul - capitală Viena este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 4 c. 5 d. 13 2 puncte 4. Climatul temperat-oceanic şi mediteranean este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. I 2 puncte 5. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este specifică pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. I 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Ural. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci predominante, altitudini, grad de fragmentare, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Prezentaţi două cauze care au condus la apariţia, dispariţia sau modificarea teritoriului unor state europene.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 117: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 059

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi F; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 13. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vegetaţie de tundră există în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera …. 2. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcată, pe hartă, cu numărul … 3. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 118: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului numit:

a. Andorra b. Franţa c. Elveţia d. Spania 2 puncte 2. Zăcăminte de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. G d. I 2 puncte 3. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6 este traversat de fluviul numit:

a. Elba b. Oder c. Tamisa d. Vistula 2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera J aparţine regiunii geografice numite:

a. Europa Centrală b. Europa Nordică c. Europa Sudică d. Europa Vestică 2 puncte

5. In nord - estul statului marcat, pe hartă, cu litera C se află Munţii: a. Alpi b. Apenini c. Pindului d. Pirinei 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi caracteristice, factorii genetici ai climei, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze care au determinat deplasări ale populaţiei cu caracter temporar sau definitiv în Europa.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 119: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 060

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 14. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este capitala statului numit … 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte ... 3. Munţii Penini se află în statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 120: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi sunt situaţi în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. F d. J 2 puncte 2. Curentul Atlanticului de Nord influenţează clima statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. E d. G 2 puncte 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 este capitala statului numit:

a. Albania b. Croaţia c. Grecia d. Slovenia 2 puncte 4. Fluviul Dunărea traversează capitalele marcate, pe hartă cu numerele:

a. 2 şi 4 b. 2 şi 7 c. 4 şi 7 d. 4 şi 13 2 puncte 5. Vorbesc o limbă romanică locuitorii oraşului marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 5 c. 6 d. 9 2 puncte D. Precizaţi o deosebire şi două asemănări între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Apenini. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci predominate, altitudini, grad de fragmentare, tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 2. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 121: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Varianta I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 061

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 14. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D este traversată de fluviul numit... 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte... 3. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 122: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Varianta I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. E d. F 2 puncte 2. Oraşul Varşovia este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 3 c. 7 d. 11 2 puncte 3. Graniţa care separă statele ale căror capitale sunt marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10, trece prin Munţii:

a. Alpi b. Carpaţi c. Pirinei d. Rodopi 2 puncte 4. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. I d. J 2 puncte 5. Extrag zăcăminte de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului, statele marcate, pe hartă, cu literele:

a. B şi C b. B şi H c. D şi E d. G şi J 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan european.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 123: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 062

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi J; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statele ale căror capitale sunt marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 9 au ieşire directă la Marea ... 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte ... 3. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 124: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Climatul mediteranean este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. F d. I 2 puncte 2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte:

a. Berlin b. Berna c. Praga d. Viena 2 puncte 3. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele:

a. A şi B b. A şi D c. D şi J d. E şi J 2 puncte 4. Podişul Bavariei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. I d. J 2 puncte 5. Polderele sunt caracteristice în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 3 b. 4 c. 7 d. 11 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat pe hartă cu litera D şi clima statului marcat pe hartă cu litera E. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tip climatic, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. Precizaţi un factor care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 125: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 063

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 15. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6 este traversată de fluviul numit ... 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte ... 3. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 126: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 4 c. 13 d. 14 2 puncte 2. Oraşul-capitală Helsinki este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 5 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 3. Eurotunelul face legătura între ţările marcate, pe hartă, cu literele:

a. A şi D b. B şi D c. D şi F d. Fşi H 2 puncte 4. Capul Roca este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. F d. J 2 puncte 5. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. F 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului, marcat pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tip climatic, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din Europa.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 127: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 064

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere.

A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi J; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 11 şi 15. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat pe hartă cu litera F se numeşte … 2. Podişul interior de tip Mesetă este specific statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Forma de guvernământ a statului marcat, pe hartă, cu litera A este …

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 128: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Praga este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 5 c. 6 d. 14 2 puncte 2. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. I d. J 2 puncte 3. Vântul Sirocco, care aduce mase de aer tropical, bate în statul marcat pe hartă cu litera: a. B b. D c . E d. I 2 puncte 4. Oraşul capitală marcat pe hartă cu numărul 12 este traversat de fluviul: a. Dunăre b. Tamisa c. Sena d. Volga 2 puncte 5. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Alpi. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 129: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 065

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere.

A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat pe hartă cu litera I se numeşte … 2. Asociaţiile vegetale de tip maquis compun vegetaţia statului iberic marcat, pe hartă, cu litera … 3. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat, pe hartă, cu litera …

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 130: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:

a. Bratislava b. Budapesta c. Praga d. Viena 2 puncte 2. Oraşul Ljubljana este marcat, pe harta, cu numărul:

a. 1 b. 5 c. 8 d. 14 2 puncte 3. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. I 2 puncte 4. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13 este traversat de râul:

a. Don b. Nipru c. Nistru d. Volga 2 puncte 5. Fluviul Vistula străb ate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. E 2 puncte D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care generează diferenţe între climatul temperat oceanic specific vestului Europei şi climatul temperat continental specific estului Europei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 131: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 066

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 11.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte … 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este capitala statului numit … 3. Este străbătut de fluviul Tamisa oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul …

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 132: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţi formaţi în orogeneza alpină se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. E 2 puncte 2. Capitala statul marcat, pe hartă, cu litera H este:

a. Berlin b. Budapesta c. Praga d. Viena 2 puncte 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte:

a. Belarus b. Estonia c. Letonia d. Lituania 2 puncte 4. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse pe teritoriul statului, marcat pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. H d. J 2 puncte 5. Strâmtoarea Gibraltar este situată în partea de sud a statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. G d. J 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Iberice şi clima Peninsulei Scandinave. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei şi explicaţi prezenţa vulcanismului activ în spaţiul geografic amintit. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 133: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa-România-Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 067

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi J; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 13.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii tineri din statul marcat, pe hartă, cu litera D s-au format în orogeneza … 2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte … 3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte .…

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 134: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Lisabona este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 4 c. 5 d.13 2 puncte 2. Ţara a cărei capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte:

a. Belgia b. Irlanda c. Norvegia d. Spania 2 puncte 3. Este notat, pe hartă, cu litera F statul numit:

a. Austria b. Bulgaria c. Elveţia d. Serbia 2 puncte 4. Munţii Balcani (Stara Planina) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. D 2 puncte 5. Vegetaţia mediteraneană de tip maquis, garriga se află în sudul statului marcat cu litera:

a. B b. C c. E d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, etaj climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze pentru a explica faptul că densitatea populaţiei în Europa de Vest este mai mare decât în Europa Nordică .

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 135: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I

1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 068

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate pe hartă cu numerele 2 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 este capitala statului numit … 2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 este traversat de râul numit … 3. Câmpia Loarei este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera:

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 136: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I

2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţara a cărei capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 10 are ieşire la Marea:

a. Baltică b. Caspică c. Mediterană d. Neagră 2 puncte 2. Fluviul Volga traversează statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. E b. F c. H d. J 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă este bine reprezentată în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. F 2 puncte 4. O câmpie fluvio-glaciară, cu morene glaciare, se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. F d. H 2 puncte 5. Viticultura ocupă suprafeţe extinse în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. I 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă cu litera D şi clima statului marcat cu litera J. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, etaj climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Prezentaţi două cauze ale existenţei circurilor şi lacurilor glaciare în Alpii Scandinaviei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 137: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 069

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi J; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Ural se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul … 2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte .... 3. Vârful Mont Blanc (4807 m) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 138: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Climat temperat oceanic există pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. E d. H 2 puncte 2. Insula Sardinia aparţine statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b.12 c. 13 d. 15 2 puncte 3. Lacul de origine tectonică Balaton se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 4 b. 6 c. 9 d. 11 2 puncte 4. Vegetaţia de tundră se dezvoltă pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 6 c. 10 d. 11 2 puncte 5. Influenţa Curentului Atlanticului de Nord se manifestă pe ţărmul vestic al statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. G c. I d. J 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă cu litera B şi clima statului marcat cu litera C. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, etaj climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. 6puncte E. Pentru Ucraina precizaţi două cauze care explică valorile reduse ale sporului natural. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 139: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 070

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4, 9 şi 14. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala Danemarcei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Vulcani activi sunt pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Are ieşire la Marea Neagră şi Marea Azov statul marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 140: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Lacul Balaton s-a format pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. F c. H d. I 2 puncte 3. Munţii Pirinei sunt situaţi la graniţa dintre statele marcate, pe hartă, cu literele:

a. A şi C b. B şi D c. B şi E d. F şi H 2 puncte 4. Pădurile de conifere (taiga) au o largă extindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. F d. G 2 puncte 5. Capitala Germaniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 3 b. 10 c. 13 d. 14 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi relieful Italiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, înclinare, orientarea văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului european.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 141: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 071

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu literele F şi I; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Bratislava este marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire la Marea ... 3. Alpii Scandinaviei se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 142: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are un climat predominant mediteranean statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. F d. G 2 puncte 2. Munţii Alpi sunt localizaţi pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele:

a. D şi F b. E şi F c. E şi G d. H şi I 2 puncte 3. Stepa este o zonă de vegetaţie caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. G 2 puncte 4. Vulcani activi şi gheizere se află în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 4 c. 12 d. 15 2 puncte 5. Capitala Finlandei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 10 d. 14 2 puncte D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi cu frecvenţă ridicată, tip de climă specific. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină mobilitatea teritorială a populaţiei în Europa.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 143: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 072

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I ; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2, 3, 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcani activi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Este străbătut de fluviul Dunărea oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 144: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. F c. H d. K 2 puncte 2. Hidroenergia are o pondere ridicată (aproape 100%) în producţia de energie electrică în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. E c. F d. J 2 puncte 3. Oraşul-capitală cu cel mai mare număr de locuitori din Europa este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 3 b. 5 c. 6 d. 10 2 puncte 4. Gheţari montani sunt pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. G c. I d. J 2 puncte 5. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 7 c. 8 d. 9 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Alpilor Scandinaviei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 145: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 073

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de fluviul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte... 3. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

Page 146: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul care ocupă cea mai mare parte din Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. H 2 puncte 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este oraşul:

a. Londra b. Madrid c. Paris d. Roma 2 puncte 3. Vegetaţie de tip mediteranean se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. F d. G 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului:

a. Irlanda b. Islanda c. Marea Britanie d. Olanda 2 puncte 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează la vest cu:

a. Belarus b. Danemarca c. Finlanda d. Norvegia 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi doi factori care determină prezenţa vegetaţiei de stepă şi silvostepă din Europa de Est.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 147: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a Subiectul I

1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 074

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului denumit... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea... 3. Elveţia se învecinează la nord cu statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 148: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a Subiectul I

2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. E 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează în partea de est cu statul numit:

a. Danemarca b. Finlanda c. Norvegia d. Polonia 2 puncte 3. De pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera C izvorăşte fluviul:

a. Don b. Dunăre c. Rin d. Volga 2 puncte 4. Oraşul-capitală Moscova este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Statului marcat, pe hartă, cu litera E îi aparţine insula:

a. Corsica b. Creta c. Sardinia d. Sicilia 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. Nota1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 149: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 075

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F are ieşire la Oceanul ... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului numit ... 3. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera: 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 150: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. F d. I 2 puncte 2. Zona pădurilor de amestec (conifere, foioase) sunt specifice statelor marcate, pe hartă, cu literele:

a. A şi C b. B şi D c. C şi E d. E şi H 2 puncte 3. O arteră fluvială navigabilă care traversează Europa şi leagă Marea Neagră de Marea Nordului este formată din:

a. Dunăre şi Rhin b. Dunăre şi Rhon c. Nipru şi Vistula d. Rhin şi Rhon2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula:

a. Balcanică b. Iberică c. Italică d. Scandinavă 2 puncte 5. Insulele Sardinia şi Sicilia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. F d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Sudice (Mediteraneene) şi clima Europei de Vest (Atlantice). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care să explice diferenţele mici de temperatură dintre vară şi iarnă din cadrul climatului temperat-oceanic. 2. o caracteristică a reţelei hidrografice din Peninsula Scandinavă.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 151: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 076

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 7. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este capitala Slovaciei oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Gibraltar este teritoriu dependent de statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Capul Roca, extremitatea vestică a Europei, este localizat în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 152: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este denumită „Oraşul de pe Şapte Coline” capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. I 2 puncte 2. Vegetaţie de tundră există în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. G c. H d. I 2 puncte 3. Sunt localizate în regiunea geografică Europa Centrală, oraşele marcate, pe hartă, cu numerele:

a. 1 şi 4 b. 3 şi 13 c. 5 şi 14 d. 6 şi 7 2 puncte 4. Podişul Bavariei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. H d. I 2 puncte 5. Sunt capitale ale unor state - monarhii constituţionale, oraşele marcate, pe hartă, cu numerele:

a. 1 şi 4 b. 2 şi 7 c. 10 şi 11 d. 13 şi 15 2 puncte D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de relief, orogeneză. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. 2. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 153: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 077

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi H; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este străbătut de fluviul Sena, oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Munţii Pindului sunt localizaţi în vestul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Portul maritim Copenhaga este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 154: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este capitala unui stat – monarhie constituţională oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 3 b. 7 c. 8 d. 13 2 puncte 2. Insulele Baleare aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. F d. H 2 puncte 3. Ţărm de tip dalmatic, există în vestul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. J 2 puncte 4. Sunt situate în regiuni cu climat oceanic oraşele marcate, pe hartă, cu numerele:

a. 4 şi 13 b. 5 şi 11 c. 7 şi 10 d. 12 şi 15 2 puncte 5. Resurse hidroenergetice mari şi un grad ridicat de utilizare a hidroenergiei (aproape 100%) le înregistrează statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. F 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Penini. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, orogeneză. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două argumente privind necesitatea dezvoltării unui sistem de transport modern şi diversificat în statele Europei de Est.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 155: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 078

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi J; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 14. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 9 sunt situate în zona de climă temperat ... 2. Lacurile glaciare Ladoga şi Onega sunt situate în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Capitala Uniunii Europene şi Sediul NATO se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 156: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul-port Rotterdam se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. H 2 puncte 2. Insula Sardinia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. F d. H 2 puncte 3. Este capitala unui stat - monarhie constituţională oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 3 b. 7 c. 11 d. 15 2 puncte 4. Vegetaţia arbustivă de tip maquis apare în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. H d. J 2 puncte 5. Bazinul carbonifer Silezia Superioară este localizat în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. I d. J 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Pirinei. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, orogeneză. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Londra este unul din cele mai mari noduri de transport de pe Glob.”

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 157: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 079

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu literele 5 şi 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Skopje este marcat, pe hartă, cu numărul … 2. Sediul Comisiei Europene se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 3. Fluviul Pad (Po) curge pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 158: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. S-au format în timpul orogenezei caledonice munţii din statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. F d. G 2 puncte 2. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. E 2 puncte 3. Capitala statul marcat, pe hartă, cu litera A se numeşte:

a. Chişinău b. Kiev c. Minsk d. Varşovia 2 puncte 4. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. E 2 puncte 5. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este de religie:

a. catolică b. ortodoxă c. islamică d. protestantă 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Caucaz. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. „Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. Precizaţi două argumente care să susţină această afirmaţie. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 159: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 080

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu litera A şi F; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 7. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Din fostul stat Cehoslovacia au făcut parte statele actuale marcate, pe hartă, cu literele C şi … 2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte … 3. Alpii Dinarici se desfăşoară şi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 160: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 4 puncte 1. Este situat în Peninsula Balcanică, o mare parte din teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. G d. I 2 puncte 2. Alpii Dinarici se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. F b. G c. H d. J 2 puncte 3. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. F c. G d. I 2 puncte 4. Oraşul - capitală Berna este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 6 c. 12 d. 15 2 puncte 5. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. E b. F c. I d. J 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Vestice şi clima Europei Estice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale, temperatura medie anuală, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 161: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 081

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte … 2. Cel mai mic stat din Europa este o enclavă pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte …

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 162: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera H este:

a. Riga b. Tallinn c. Varşovia d. Vilnius 2 puncte 2. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera F se află Munţii:

a. Alpi b. Apenini c. Penini d. Pirinei 2 puncte 3. Fluviul Tibru traversează capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. H d. J 2 puncte 4. Cel mai mare port maritim al Europei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. E c. I d. J 2 puncte 5. Limba vorbită de populaţia statului marcat, pe hartă, cu litera F face parte din familia limbilor:

a. fino-ugrice b. germanice c. latine d. slave 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Ural. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief,alte aspecte specifice ale reliefului . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care favorizează un mare flux turistic spre Italia.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 163: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 082

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi E; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe harta, cu litera F se numeşte … 2. Vulcani activi sunt pe teritoriul ţării marcate, pe hartă, cu litera ... 3. Forma de guvernământ a statului în care se află oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 164: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul San Marino este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 4 b. 5 c. 8 d. 10 2 puncte 2. Este traversat de fluviul Vistula oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 3 b. 5 c. 7 d. 8 2 puncte 3. Este o monarhie statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. F d. H 2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte:

a. Estonia b. Letonia c. Lituania d. Ucraina 2 puncte 5. Fluviul Nipru traversează statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 3 b. 5 c. 7 d. 9 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factori ce influenţează clima, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat, pe hartă, cu litera A.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 165: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 083

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi J. 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Alpii Scandinaviei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Statul marcat, pe hartă cu litera B se numeşte... 3. În Peninsula Italică este situat oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 166: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Capitala Spaniei este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 5 d. 15 2 puncte 2. Oraşul Berna este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. F c. G d. I 2 puncte 3. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. F c. H d. J 2 puncte 4. Câmpia Nord - Europeană se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. G d. I 2 puncte 5. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 9 b. 11 c. 12 d. 13 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Urali. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa stepei şi a silvostepei în sud-estul Europei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 167: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 084

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi J; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 7. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Aglomeraţia urbană Randsthad Holland se află în statul marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Capitala Portugaliei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Cel mai sudic gheţar actual este localizat în munţii din sudul statului marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 168: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Capitala Elveţiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 4 b. 6 c. 8 d. 10 2 puncte 2. Se exploatează importante zăcăminte de minereu de fier din statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. H 2 puncte 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte:

a. Grecia b. Irlanda c. Luxemburg d. Ungaria 2 puncte 4. Are relief predominant de câmpie statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. E d. J 2 puncte 5. Munţii formaţi în orogeneza alpină, se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. E c. G d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera E şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Pentru statele din Peninsula Scandinavă precizaţi: 1. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice; 2. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în această parte a Europei.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 169: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 085

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi J; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 15. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în bazinul hidrografic al fluviului ... 2. Munţii Pindului sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 14 se numeşte ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 170: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Unităţi montane vechi, caledoniene, se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. J 2 puncte 2. In Europa de Vest, clima mediteraneană este caracteristică părţii sudice a statului marcat, pe hartă cu litera:

a. C b. H c. I d. J 2 puncte 3. Pădurile de conifere (taiga) se dezvoltă pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. H d. J 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit:

a. Austria b. Croaţia c. Elveţia d. Slovenia 2 puncte 5. Ca formă de guvernământ este monarhie, statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. F c. G d. I 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu A şi clima statului marcat cu C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factorii genetici, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze care au determinat o densitate redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 171: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 086

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi G; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala marcată, pe hartă, cu numărul 1 este traversată de fluviul numit ... 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte ... 3. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 172: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Doneţk se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. D 2 puncte 2. Oraşul - capitală Praga este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 3 b. 4 c. 8 d. 11 2 puncte 3. Vegetaţia de tundră este specifică în nordul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Capul Roca, extremitatea vestică a continentului european, este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. H d. J 2 puncte 5. Este capitala unui stat-monarhie constituţională oraşul marcat, pe hartă, numărul:

a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 173: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 087

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi G. 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera C este traversată de fluviul numit ... 2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte … 3. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 174: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte:

a. Berlin b. Berna c. Ljubljana d. Viena 2 puncte 2. Relief vulcanic şi gheizere sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. F 2 puncte 3. În Peninsula Scandinavă este situată capitala marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 8 b. 10 c. 11 d. 15 2 puncte 4. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. J 2 puncte 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte:

a. Estonia b. Letonia c. Lituania d. Ucraina 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, orogeneză. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii populaţiei în statele din spaţiul Peninsulei Balcanice.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 175: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 088

Harta de mai sus se referă la subiectul I A–D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi H; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 15. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este situat în Peninsula ... 2. „Ţara fiordurilor” este marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 176: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Viticultura este activitatea economică specifică statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. I d. J 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului:

a. Austria b. Belarus c. Slovacia d. Slovenia 2 puncte 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:

a. Danemarca b. Luxemburg c. Islanda d. Irlanda 2 puncte 4. Vorbesc o limbǎ slavǎ locuitorii statului marcat, pe hartǎ, cu litera:

a. A b. B c. D d. I 2 puncte 5. Oraşul situat la latitudinea cea mai mare este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. I d. J 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale, temperatura medie anuală, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. 1. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. 2. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 177: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 089

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 2. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului … 2. Oslo este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 178: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este capitala statului:

a. Albania b. Bulgaria c. Croaţia d. Serbia 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte:

a. Estonia b. Letonia c. Ucraina d. Ungaria 2 puncte 3. Rezerve mari de minereuri de fier se găsesc în subsolul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. F c. G d. J 2 puncte 4. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 11 b. 13 c. 14 d. 15 2 puncte 5. Peninsula în care este situat statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte:

a. Balcanică b. Iberică c. Iutlanda d. Kola 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera J. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Densitatea populaţiei în statul marcat, pe hartă, cu litera D este sub 3 loc./km2 iar în cel marcat cu litera B de aproximativ 250 loc./km2. Precizaţi două cauze care determină aceste diferenţe de densitate a populaţiei dintre statele amintite anterior.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 179: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 090

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 10. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 este capitala statului numit ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F este situat în Peninsula ... 3. Peninsula Kola aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera …. 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 180: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este capitala statului:

a. Finlanda b. Lituania c. Polonia d. Ucraina 2 puncte 2. Este o monarhie, statul marcat, pe hartă, cu litera: a. G b. H c. I d. J 2 puncte 3. Climatul mediteranean este caracteristic statelor marcate, pe hartă, cu literele:

a. B şi C b. B şi E c. E şi F d. F şi I 2 puncte 4. Numeroase lacuri glaciare s-au format pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. F c. H d. I 2 puncte 5. Importante cantităţi de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. G d. I 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Prezentaţi două cauze ale valorilor mai scăzute ale densităţii populaţiei (sub 20 loc./km2) în ţările din Peninsula Scandinavă.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 181: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII - a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 091

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi E; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este străbătut de fluviul… 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului numit … 3. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 182: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII - a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi constituie graniţa nordică a statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. F d. J 2 puncte 2. Fluviul Dunărea străbate oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 8 b. 9 c. 11 d.12 2 puncte 3. Câmpiile Andaluziei şi Aragonului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. F d. J 2 puncte 4. Port la Marea Nordului este oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 2 puncte 5. Fluviul Tamisa străbate oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 4 c. 5 d. 7 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Italice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra influenţa reliefului asupra climei Europei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 183: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 092

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi B; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 13. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşul - capitală Dublin este marcat, pe hartă, cu numărul … 3. Fluviul Sena străbate oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 184: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Climatul temperat oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. H d. I 2 puncte 2. Are deschidere la Marea Nordului statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 6 d. 13 2 puncte 3. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. E b. F c. G d. J 2 puncte 4. Portul Roterdam se află pe ţărmul vestic al statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. E d. H 2 puncte 5. Forma de guvernământ a statului marcat, pe hartă, cu litera F este:

a. monarhie constituţională c. republică parlamentară b. republică federală d. republică prezidenţială 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze care să explice de ce reţeaua feroviară este aproape absentă în nordul Finlandei, Norvegiei şi Suediei deşi sunt ţări dezvoltate ale Europei.

4 puncte

Page 185: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 093

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi F; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte …. 2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte …. 3. Are ieşire la Marea Mânecii şi la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera …. 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 186: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte:

a. Belarus b. Letonia c. Polonia d. Ucraina 2 puncte 2. Cursul mijlociul al fluviului Dunărea străbate statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. E 2 puncte 3. Capitala situată la cea mai mare latitudine din Europa este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 3 c. 9 d. 10 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului:

a. Albania b. Croaţia c. Serbia d. Slovenia 2 puncte 5. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. E 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Precizaţi două culturi agricole specifice în statele Europei Mediteraneene; 2. Notaţi două state din regiunea amintită anterior în care aceste culturi agricole au o pondere însemnată. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 187: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 094

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C şi E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi I; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este situat în Peninsula Balcanicǎ statul marcat, pe hartǎ, cu litera … 2. Este strǎbǎtut de Dunǎre oraşul - capitalǎ marcat, pe hartǎ, cu numǎrul … 3. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 15 este capitala statului numit … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 188: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul Tamisa strǎbate oraşul-capitalǎ marcat, pe hartǎ, cu numǎrul:

a. 2 b. 3 c. 5 d. 12 2 puncte 2. Se învecineazǎ cu Polonia statul marcat, pe hartǎ, cu litera:

a. B b. C c. D d. E 2 puncte 3. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 11 este capitala statului numit:

a. Austria b. Cehia c. Danemarca d. Italia 2 puncte 4. Are un climat subtropical (mediteranean) statul marcat, pe hartǎ, cu litera:

a. A b. B c. F d. J 2 puncte 5. Este capitala Belgiei oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul:

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Penini şi relieful Munţilor Caucaz. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze care să explice diferenţele de densitate a populaţiei între statele marcate, pe hartǎ, cu literele B şi J.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 189: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 095

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi J; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 2. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Insula Sardinia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte … 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 190: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Apenini se desfăşoară în totalitate pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. E c. F d. H 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului numit:

a. Austria b. Cehia c. Slovacia d. Slovenia 2 puncte 3. Râul Vistula travesează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 6 b. 8 c. 11 d. 14 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numeşte:

a. Minsk b. Oslo c. Riga d. Tallinn 2 puncte 5. Cea mai mare parte din Peninsula Yutlanda este cuprinsă în teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. G d. J 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. 1. Explicaţi prezenţa vulcanilor activi în Europa Sudică; 2. Menţionaţi două exemple de vulcani activi din regiunea amintită anterior.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 191: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 096

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 14.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte ...

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 192: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Au un climat mediteranean statele marcate, pe hartă, cu literele:

a. A şi B b. C şi I c. H şi G d. J şi E 2 puncte 2. Regiunea industrială Ruhr este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. H 2 puncte 3. O câmpie de origine fluvio-glaciară se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. E d. I 2 puncte 4. Dunărea traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 3 c. 6 d. 9 2 puncte 5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte:

a. Barcelona b. Lisabona c. Madrid d. Valletta 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Nordice şi clima Europei Sudice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale, temperatura medie anuală, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care favorizează dezvoltaea vegetaţiei de stepă în sud-estul Europei; 2. două state europene din regiunea amintită anterior unde stepa ocupă suprafeţe însemnate.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 193: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 097

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 9.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se află situat în Peninsula … 2 Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte ... 3. Prin capitala statului marcat, pe hartă, cu litera F trece fluviul numit ...

6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 194: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are capitala la Bratislava statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. F d. J 2 puncte 2. Climatul subtropical (mediteraneean) predomină în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. F d. H 2 puncte 3. Vulcani activi se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. J 2 puncte 4. Munţii Ural se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. G 2 puncte 5. Vegetaţia de tundră este specifică în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. F d. J 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi două cauze ale prezenţei relifului glaciar în Peninsula Scandinavică. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 195: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 098

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi H; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 9.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numeşte … 2. Câmpia Panonică se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este port la Oceanul … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 196: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are un climat temperat oceanic statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. D b. C c. G d. E 2 puncte 2. Bazinul carbonifer Ruhr este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. G d. H 2 puncte 3. Capitala Bulgariei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 4 b. 7 c. 8 d. 10 2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte:

a. Danemarca b. Finlanda c. Norvegia d. Suedia 2 puncte 5. Are deschidere la Marea Adriatică statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. F d. J 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Arhipelagului Britanic şi clima Peninsulei Italice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, etaj climatic, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al râurilor din Munţii Alpi. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 197: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 099

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Insula Creta aprţine statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este capitala statului numit … 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera A are capitala în oraşul numit … 6 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 198: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 este traversat de fluviul:

a. Duero b. Loara c. Rin d. Sena 2 puncte 2. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. F 2 puncte 3. Climatul temperat-continental este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. G d. H 2 puncte 4. Are ieşire la Marea Norvegiei statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. E c. F d. I 2 puncte 5. Capitala europeană dintre cele marcate, pe hartă, cu cel mai mare număr de locuitori:

a. 3 b. 5 c. 9 d. 10 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factorii genetici ai climei, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină valorile ridicate ale densităţii populaţiei în statele Europei Vestice.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 199: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 100

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele J şi E. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 13. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statele marcate, pe hartă, cu literele C şi I sunt situate în Peninsula ... 2. Munţii Caucaz sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera... 3. Fluviul Tibru traversează oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte

Page 200: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I 2

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Insula Creta aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c.D d. E 2 puncte 2. Oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul 10 este străbătut de fluviul:

a. Sena b. Severn c. Tamisa d. Tejo 2 puncte 3. Lacurile Ladoga şi Onega sunt situate pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A b. F c. I d. J 2 puncte 4. Peninsula Kola aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B b. E c. F d. I 2 puncte 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se remarcă prin suprafeţe întinse cultvate cu:

a. măslin b. porumb c. secară d. sorg 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera F şi relieful statului marcat cu litera I. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică; 2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 201: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Şisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. G 2 puncte 2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. F 2 puncte 4. Este reşedinţa judeţului Sălaj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 202: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Făgăraş. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 203: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 002

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Cel mai important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. E d. G 2 puncte 2. Este situat într-o unitate de câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. D c. G d. F 2 puncte 4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. B c. D d. G 2 puncte 5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. B b. D c. E d. F 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 204: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi. 2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării faţă de partea estică a ţării.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 205: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 003

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Resurse de bauxită se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Traversează oraşul Piteşti râul marcat, pe hartă, cu numărul ... 3 Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se numeşte ...

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Lacuri pe masive de sare sunt caracteristice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. E d. F 2 puncte 2. Influenţele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. E c. D d. F 2 puncte 3. Mureşul şi Oltul izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. E d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 206: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. D c. E d. F 2 puncte 5. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte D. Precizaţi două asemănării şi o deosebire între relieful Grupei Retezat-Godeanu şi relieful Grupei Făgăraş. Nota 1: Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană, decât în zona de câmpie; 2. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2ºC între sudul şi nordul ţării.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 207: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 004

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numerele de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate pe hartă, cu literele A şi E; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Aparţine Podişului Moldovei subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Prin depuneri piemontane s-a format unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera… 3. Este traversat de râul Dâmboviţa oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Altitudinile cele mai mari se întalnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. H 2 puncte 2. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este cel marcat, pe hartă, cu numarul:

a. 8 b. 9 c. 10 d. 11 2 puncte 3. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului (Motru-Rovinari) se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. F 2 puncte 4. Influenţe climatice baltice (scandinavo-baltice) pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu:

a. A b. C c. D d. G 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 208: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Pădurea de conifere este mai extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F.

2. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a ţării”.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 209: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 005

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor su al subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Aparţine Podişului Transilvaniei subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Cele mai multe lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Terenurile arabile au ponderea cea mai mare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful carstic (chei şi peşteri) este mai dezvoltat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. E d. G 2 puncte 2. Cel mai mare debit îl are râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte 3. Resursele energetice (petrol, cărbuni, gaze naturale) se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. F 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 210: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. Curge în totalitate pe teritoriul ţării noastre râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 9 c. 10 d. 11 2 puncte

5. Secetele frecvente sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. G 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat fiecare. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 211: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 006

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul glaciar Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Influenţe climatice pontice se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Râul Ialomiţa traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful vulcanic este caracteristic unităţii marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. F d. H 2 puncte 2. Râul care se varsă în sectorul Dunării maritime este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă este tipică pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. G d. H 2 puncte 4. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 5. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se suprapune peste unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. E d. G 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 212: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H; 2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 213: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 007

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G. 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera … 2. Regiunea subcarpatică alcătuită dintr-un singur şir de depresiuni şi unul de dealuri este marcată pe hartă cu litera … 3. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful eolian este prezent în subunitatea marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. E d. F 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D cea mai numeroasă minoritate naţională o formează:

a. germanii b. grecii c. polonezii d. turco-tătarii 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se exploatează resurse de:

a. aur şi argint b. bauxită c. fier d. lignit 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în unitatea de relief numită: a. Câmpia Barăganului b. Delta Dunării

c. Pod. Dobrogei d. Subcarpaţii Curburii 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 214: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Magistrala rutieră E60 trece prin oraşele marcate pe hartă cu numerele: a. 7 şi 8 b. 8 şi 9 c. 8 şi 11 d. 9 şi 10 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 6 puncte E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje economice care decurg din această situaţie. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 215: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 008

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H. 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B sunt influenţe climatice … 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 3. Minereurile de metale preţioase (aurul şi argintul) se exploatează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Păşuni alpine se dezvoltă pe suprafeţe extinse în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. G 2 puncte 2. Unitatea de relief cu cel mai mare areal viticol din România este marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. E d. G 2 puncte 3. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 4 d. 5 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte: a. Craiova b. Drobeta-Turnu Severin c. Petroşani d. Slatina 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 216: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F sunt lacuri: a. carstice b. de baraj natural c. glaciare d. vulcanice 2 puncte

D. Comparaţi relieful Podişului Dobrogei cu relieful Subcarpaţilor Getici precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea clumilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în Depresiunea Braşov; 2. o cauză care determină lipsa vegetaţiei de pădure în Câmpia Bărăganului.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 217: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 009

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi E ; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul care dă numele subunităţii de relief marcate pe hartă, cu litera H se numeşte … 2. Lacul hidroenergetic Vidra este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest subunitatea marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este străbătut de râul:

a. Bârlad b. Bistriţa c. Jijia d. Moldova 2 puncte 2. În unitatea marcată, pe hartă, cu litera D este situat oraşul:

a. Drobeta-Turnu Severin b. Piteşti c. Râmnicu Vâlcea d. Târgovişte 2 puncte

3. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. H 2 puncte

4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului: a. Brăila b. Galaţi c. Tulcea d.Vrancea 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 218: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Alumină se produce în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte

D. Comparaţi clima Câmpiei de Vest cu clima Subcarpaţilor Moldovei, precizând trei deosebiri . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a oraşului Constanţa; 2. o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 219: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 010

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 2. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D s-a format prin … 2. Gaz metan se extrage din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte:

a. Bârlad b. Moldova c. Suceava d. Trotuş 2 puncte 2. Relief eolian se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. G 2 puncte 3. Lacul Izvorul Muntelui se află situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte 4. Munţi formaţi în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. H 2 puncte 5. Ape geotermale se găsesc în apropierea oraşului marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 220: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. un argument care să ilustreze originalitatea Mării Negre. 2. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a ţării.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 221: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 011

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Sectorul Dunării maritime începe în aval de oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B se numeşte… 3. Lacul Ostrovul Mare s-a amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. D 2 puncte 2. Întinse păduri de conifere există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. G 2 puncte 3. Este un afluent al Tisei râul marcat,pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 10 d. 12 2 puncte 4. Este situat într-o unitate de relief de podiş oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 2 puncte 5. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. E 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 222: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful, unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru România. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 223: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 012

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi E; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Reşedinţa judeţului Prahova este oraşul marcat , pe hartă, cu numărul … 2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F s-a format prin … 3. Râul care străbate patru oraşe reşedinţă de judeţ este marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. F 2 puncte 2. Important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 4 d. 5 2 puncte 3. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Numărul 9 de pe hartă, reprezintă braţul dunărean: a. Borcea b. Chilia c. Măcin d. Sf.Gheorghe 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 224: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. E d. G 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi două cauze care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 225: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 013

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori strǎbătut de râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 10 se numeşte… 2. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera… 3. Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată, pe hartǎ, cu litera… 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartǎ, cu numărul 7 se numeşte:

a. Cerna b. Jiu c. Motru d. Timiş 2 puncte 2. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul : a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 3. Defileul Dunǎrii este situat la sud de unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:

a. A b. C c. F d. G 2 puncte 4. Vegetaţia de silvostepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:

a. A b. B c. D d. G 2 puncte 5. Râul Someşul Mic strǎbate oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul:

a. 1 b. 2 c. 4 d. 6 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 226: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu F şi clima unitaţii de relief marcate, pe hartǎ, cu H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate, pe hartǎ, cu literele F şi G. 2. o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera D.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 227: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele oraşelor marcate pe hartă cu numerele 4 şi 5.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 7 este numit... 2. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera… 3. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera…

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bazinul carbonifer Motru - Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:

a. A b. B c. C d. D 2 puncte 2. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:

a. A b. D c. G d. H 2 puncte 3. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată, pe hartǎ, cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit:

a. Bârlad b. Bistriţa c. Moldova d. Trotuş 2 puncte 4. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera B se numeşte:

a. Deva b. Hunedoara c. Reşiţa d. Timişoara 2 puncte 5. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 228: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu litera B şi relieful unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 229: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015

Harta de mai sus se referă la subiectele II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera … 2. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numărul 4 este numit … 3. Conuri şi cratere se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera… 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit:

a. Argeş b. Mureş c. Olt d. Someş 2 puncte 2. Din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera C se extrag importante resurse de:

a. bauxită b. cǎrbune c. fier d. petrol 2 puncte 3. Cel mai important areal viticol se află în unitatea de relief marcată, pe hartǎ, cu litera:

a. A b. B c. C d. G 2 puncte 4. Iazuri şi heleştee se întâlnesc în numǎr mare în unitatea marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:

a. A b. B c. C d. D 2 puncte 5. În unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera H existǎ relief:

a. carstic b. glaciar c. piemontan d. vulcanic 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 230: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în unitǎţile marcate, pe hartǎ, cu literele A şi G. 2. o cauză pentru care densitatea populaţiei are valori reduse în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera B.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 231: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Scrieţi pe foaia de examen: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Măcin sunt o diviziune a unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Câmpia Jijiei este delimitată spre est de râul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Minereuri de bauxită există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există :

a. chei b. crovuri c. domuri d. grinduri 2 puncte 2. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera:

a. B b. C c. D d. F 2 puncte 3. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. G d. H 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte:

a. Argeş b. Dâmboviţa c. Olt d. Prahova 2 puncte 5. Relief carstic pe sare se întâlneşte în unitatea de relief marcată cu litera:

a. B b. E c. G d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 232: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera A şi clima unităţii de relief marcate cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat pe hartă, cu numărul 5; 2. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera H. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 233: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 017

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Scrieţi pe foaia de examen: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi E; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 12. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Dâmboviţa este afluentul râului marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H are etaj climatic :

a. alpin b. de câmpie c. de dealuri înalte d. de deltă 2 puncte 2. Din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se extrage:

a. argint b. fier şi marmură c. petrol d. sare 2 puncte 3. Vegetaţia de silvostepă este specifică unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. C b.E c.G d. H 2 puncte 4. Pescuitul este ocupaţia principală a locuitorilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. F d. G 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 234: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte: a. Craiova b. Piteşti c. Ploieşti d. Târgovişte 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Dobrogei şi relieful Podişului Mehedinţi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. 2. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 235: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 018

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se învecinează, la est, cu grupa Munţilor ... 2. Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera .... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H este delimitată la sud de râul numit:

a. Bistriţa b. Moldova c. Siret d. Trotuş 2 puncte 2. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată cu litera:

a. B b. C c. D d. H 2 puncte 3. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. F d. H 2 puncte 4. Cultura cerealelor este specifică în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. G 2 puncte 5. Păşuni alpine extinse există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. G 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 236: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu E şi clima unitaţii de relief marcate, pe hartǎ, cu H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei, sub media pe ţară, se înregistrează în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.comWwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 237: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 019

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 traversează oraşul numit... 2. Braţul navigabil din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F, se numeşte... 3. Lacul glaciar Bâlea este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. În unitatea de relief marcată pe hartă, cu litera H bate vântul numit :

a. Austrul b. Brizele marine c. Crivăţul d. Vânturile de vest 2 puncte 2. Principala resursă de subsol din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B este:

a. gazul metan b. huila c. lignitul d. petrolul 2 puncte 3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 4. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. E 2 puncte 5. Industria siderurgică este dezvoltată în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 12 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 238: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, înclinare, fragmentare, tipuri de rellief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G.

2. o cauză care să explice numărul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 239: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Domurile gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Lacul Roşu (de baraj natural) este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit …

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Spodosolurile sunt specifice unităţii de relief, marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. G 2 puncte 2. Străbate un bazin carbonifer râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 2 puncte 3. Relieful vulcanic este bine reprezentat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. H 2 puncte 4. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat, pe hartă cu numărul:

a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 5. Influenţe climatice oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. E d. G 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 240: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei asemănări între relieful unităţii marcate, pe hartă cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, înclinare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale înregistrată între unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 241: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 021

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10; 2. numele râurilor marcat, pe hartă, cu numărul 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte ... 2. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte ... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit...

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. O unitate de relief formată prin cutare este cea marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. D d. F 2 puncte 2. Râul ce se varsă direct în Dunăre dintre cele marcate pe hartă, este cel marcat cu numărul: a. 1 b. 2 c. 4 d. 6 2 puncte 3. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. D b. E c. F d. G 2 puncte 4. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera: a. A b. B c. F d. H 2 puncte 5. Petrolul reprezintă o resursă a subsolului unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 242: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, înclinare, fragmentare, tipuri de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie“.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 243: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 022

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte … 2. Conuri şi cratere bine dezvoltate sunt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Lacuri glaciare sunt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte:

a. Brăila b. Călăraşi c. Giurgiu d. Slobozia 2 puncte 2. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. F d. G 2 puncte 3. Bazinul de lignit Motru - Rovinari se află situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. E d. F 2 puncte 4. Râul Bega traversează subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. F d. G 2 puncte 5. Alunecări de teren se produc frecvent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. E d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 244: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu A şi clima unitaţii de relief marcate, pe hartǎ, cu H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină; 2. o cauză a creşterii populaţiei rurale, după 1990, în România.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 245: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 023

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi H; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Bazinul de huilă Petroşani se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera… 2. Grindurile sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Port la Dunărea maritimă este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul… 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este reşedinţa judeţului:

a. Brăila b. Călăraşi c. Giurgiu d. Teleorman 2 puncte 2. Alumina se obţine în centrul industrial marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 10 d. 12 2 puncte 3. Unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G prezintă asemănări ce se referă la:

a. altitudini b. iazuri c. influenţă climatică d. râuri 2 puncte 4. Crovurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief, marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. F d. G 2 puncte 5. Reşedinţa judeţului Olt este marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 246: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera C şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi:

1. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în Subcarpaţii Curburii; 2. un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 247: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 024

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A sunt specifice influenţe climatice … 2. Datează din antichitate oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 3. Relief litoral există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Se produce utilaj petrolier în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 12 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte:

a. Buzău b. Brăila c. Galaţi d. Târgovişte 2 puncte 3. Relieful carstic este specific unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. H 2 puncte 4. Vegetaţie alpină se dezoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. G 2 puncte 5. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. G 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 248: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera C şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării noastre cu Marea Neagră.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 249: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 025

Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi F ; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte ... 2. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit ... 3. Râul Motru delimitează la est unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte:

a. Bega b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Mureş 2 puncte 2. Oraşul Bârlad este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. G 2 puncte 3. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) există în unitatea de relief marcată, pe hartă,cu litera:

a. A b. D c. E d. G 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 250: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. Petrol, gaze naturale şi ape geotermale există în unitatea de relief marcată, pe hartă,cu litera: a. A b. B c. C d. G 2 puncte

5. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 251: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 026

Harta de mai sus se referă la subiectele II A– D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Roci variate(vulcanice,metamorfice,sedimentare) dispuse pe trei fâşii paralele sunt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este traversat de râul numit ... 3. Babele şi Sfinxul se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. In oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11 se obţine:

a. alumina b. autoturisme c. oţel d. nave maritime 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit:

a. Argeş b. Giurgiu c. Olt d. Teleorman 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 străbate în Subcarpaţii Moldovei oraşul numit:

a. Bârlad b. Botoşani c. Iaşi d. Piatra Neamţ 2 puncte 4. Un important combinat siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 9 c. 10 d. 12 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 252: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera F şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în România. 2. o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 253: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 027

Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacuri de crovuri s-au format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte ... 3. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte:

a. Alba Iulia b. Deva c. Hunedoara d. Sibiu 2 puncte 2. Structuri boltite sub formă de domuri există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. H 2 puncte 3. Cea mai redusă cantitate de precipitaţii medii anuale cade în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. D b. E c. F d. H 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte:

a. Argeş b. Dâmboviţa c. Ialomiţa d. Prahova 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 254: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Vegetaţia de stepă este predominantă în unitatea de relief, marcată, pe hartă cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre, după 1990. 2. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 255: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B. 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este traversat de râul numit… 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este afluentul direct al … 3. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. G d. H 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului:

a. Bistriţa Năsăud b. Cluj c. Maramureş d. Satu Mare 2 puncte 3. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. F d. G 2 puncte 4. Subcarpaţii Getici sunt traversaţi de râurile marcate, pe hartă, cu numerele:

a. 1 şi 2 b. 2 şi 3 c. 2 şi 4 d. 2 şi 6 2 puncte 5. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. F 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 256: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internaţional al Europei. 2. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 257: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 029

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit… 2. Râul cu cel mai mare debit este marcat, pe hartă, cu numărul … 3. Influenţe oceanice şi submediteraneene există în unitatea de relief marcată,pe hartă, cu litera... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Solurile din clasa molisoluri sunt dominante în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. F 2 puncte 2. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. F d. E 2 puncte 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este situat în regiune de:

a. câmpie b. deal c. munte d. podiş 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 258: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

4. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. E d. F 2 puncte

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este situat pe râul numit: a. Mureş b. Olt c. Someş d. Târnava 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 259: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în Subcarpaţii … 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte … 3. Cea mai nouă unitate de relief este marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului:

a. Argeş b. Dâmboviţa c. Prahova d. Vâlcea 2 puncte 2. Bazinul carbonifer Petroşani este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 3. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. H 2 puncte 4. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. F 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 260: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

2

5. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. D d. H 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană. 2. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 261: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 031

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit… 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se resimt influenţe climatice… 3. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera… 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 formează graniţă naturală cu ţara vecină numită: a. Bulgaria b. Republica Moldova c. Serbia d. Ungaria 2 puncte 2. Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. D 2 puncte 3. O importantă regiune viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. G 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte: a. Crişul Alb b. Crişul Negru c. Crişul Repede d. Mureş 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 262: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Temperatura minimă absolută din ţara noastră s-a înregistrat în apropierea oraşului marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru România; 2. un factor care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 263: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi H; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Podişul Mehedinţi este unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este numit ... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este numit … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief de dune se află în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi E c. E şi F d. F şi G 2 puncte 2. Râurile marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12 despart Grupa Retezat - Godeanu de Grupa: a. Banat b. Făgăraş c. Parâng d. Poiana Ruscă 2 puncte 3. Se produc autoturisme în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 4. Sunt situate în Subcarpaţi oraşele marcate, pe hartă, cu numerele: a. 1 şi 2 b. 2 şi 6 c. 3 şi 6 d. 4 şi 6 2 puncte 5. Oraşele Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc sunt străbătute de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 264: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. . 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România. 2. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 265: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 033

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …. 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte …. 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit …. 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Gazul metan se exploatează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. G d. H 2 puncte 2. Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost construit în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. G d. J 2 puncte 3. Molisoluri(cernoziomuri) există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. G d. H 2 puncte 4. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 ramura industrială dezvoltată se numeşte:

a. industria produselor farmaceutice b. metalurgie neferoasă c. petrochimia d. siderurgia 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 266: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este reşedinţa judeţului: a. Bihor b. Gorj c. Mehedinţi d. Vâlcea 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest. 2. un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 267: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 034

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate, pe hartă, cu litera… 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este traversat de râul numit… 3. Defileul Dunării delimitează la sud unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera. .. 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. G d. H 2 puncte 2. Crivăţul este un vânt specific unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. H 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. E d. G 2 puncte 4. Alumina se obţine în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte 5. Străbate Carpaţii Meridionali râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 9 c. 10 d. 12 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 268: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera E. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi precizate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F este o câmpie în formare”. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 269: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 035

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Resurse de bauxită se exploatează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este traversat de râul numit … 3. Grinduri există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Şisturile verzi sunt roci specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. H 2 puncte 2. Depresiunea Braşov se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. E d. G 2 puncte 3. Lacul glaciar Zănoaga este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. G d. H 2 puncte 4. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se obţine:

a. alumină b. autoturisme c. oţel d. nave maritime 2 puncte 5. Un important combinat siderurgic se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 270: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera B şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 271: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 036

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte … 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 3. Resurse de aur şi argint se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte:

a. Borcea b. Chilia c. Sfântu Gheorghe d. Sulina 2 puncte 2. Oraşul Sibiu este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 3. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 4 d. 5 2 puncte 4. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. E 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 272: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Este port fluvio – maritim oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu A şi clima unităţii de relief marcate cu B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E. 2. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 273: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 037

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul Buzău izvorăşte din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera… 3. Resurse de huilă (Bazinul Petroşani) se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râurile Suceava, Moldova şi Trotuş sunt afluenţi ai râului marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 4 d. 5 2 puncte 2. Crivăţul bate în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. G d. H 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. G d. J 2 puncte 4. Altitudini de peste 2500m au vârfurile montane din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. G d. J 2 puncte 5. Oraşul Bucureşti este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 274: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera I. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi C;

2. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 275: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Buzău este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul…. 2. „Mozaicul petrografic” este specific unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera… 3. Resurse de gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera… 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este reprezentată de râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 2. Relieful de cueste este specific unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. G 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este numit:

a. Bistriţa b. Jijia c. Moldova d. Siret 2 puncte 4. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcată, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte 5. Spodosolurile sunt caracteristice unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele:

a. A şi B b. C şi E c. C şi H d. F şi G 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 276: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu A şi clima unitaţii de relief marcate, pe hartǎ, cu G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori mai mari decât media pe ţară. 2. o cauză care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 277: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 039

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul care străbate cele mai multe depresiuni intramontane este marcat, pe hartă, cu numărul …. 2. Cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se numeşte …. 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera J se resimt influenţe climatice …

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Molisolurile sunt caracteristice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu literele:

a. B b. C c. G d. J 2 puncte 2. Prin oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 trece râul:

a. Cerna b. Cibin c. Lotru d. Olt 2 puncte 3. Reşedinţa judeţului Dolj este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 4. Relieful vulcanic este prezent în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele:

a. C şi J b. E şi H c. F şi I d. G şi I 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 278: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

2

5. Cel mai mare bazin huilifer din ţară se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. I d. J 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Române şi relieful Câmpiei Moldovei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi Podişul Dobrogei de Sud; 2. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe restrânse. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 279: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie- clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 040

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi G; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul hidroenergetic amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este numit ... 2. Resurse de gaz metan există în subsolul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C se numeşte ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. F d. H 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului:

a. Buzău b. Covasna c. Harghita d. Vrancea 2 puncte 3. Depresiuni formate prin tasarea loessului există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. G 2 puncte 4. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele:

a. A şi E b. B şi F c. C şi G d. D şi H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 280: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie- clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Este situat la intrarea Dunării în sectorul de deltă oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 11 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera F. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. un factor care ilustrează originalitatea Mării Negre; 2. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 281: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 041

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte ... 2. Importante resurse de minereu de fier există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D se numeşte ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Forme ale reliefului vulcanic se întâlnesc în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. F d. G 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este reşedinţa judeţului:

a. Bihor b. Bistriţa c. Cluj d. Sălaj 2 puncte 3. Depozite de loess se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. G 2 puncte 4. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. E 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 282: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

5. Un combinat siderurgic se găseşte în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera B şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea agriculturii în regiunile montane. 2. un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei, deşi are altitudini reduse, nu

poate fi considerat o unitate de câmpie”. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 283: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 042

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte ... 2. Resurse de gaz metan există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se numeşte ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Forme ale reliefului glaciar se întâlnesc în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. F d. H 2 puncte 2. Numeroase iazuri şi heleştee au fost amenajate în unitatea marcată, pe hartă, cu litera :

a. A b. C c. F d. E 2 puncte 3. Depresiuni submontane se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. H 2 puncte 4. Zăcăminte de petrol există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. F d. G 2 puncte 5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte:

a. Bârlad b. Bistriţa c. Moldova d. Trotuş 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 284: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. un factor care favorizează creşterea bovinelor şi a ovinelor în spaţiul montan. 2. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 285: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi G ; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Podişul Sucevei este marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Şisturi verzi şi granite există în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera ... 3. Depresiunea Braşov este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Zăcăminte de bauxită există în unitatea de relief, marcată pe hartă cu litera:

a. A b. B c. C d. H 2 puncte 2. Din Munţii Rodnei izvorăsc râurile marcate pe bartă cu numerele:

a. 7 şi 8 b. 8 şi 9 c. 9 şi 10 d. 11 şi 12 2 puncte 3. Este centru al metalurgiei neferoase oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 4. Râul Bahlui traversează oraşul marcat pe hartă cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 străbate oraşele:

a. Braşov şi Craiova b. Petroşani şi Sibiu c. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe d. Slatina şi Timişoara 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 286: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care explică faptul că în Carpaţii Meridionali există relief glaciar extins. 2. o cauză care explică faptul că în Marea Neagră lipsesc vieţuitoarele la adâncimi sub 200 m.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 287: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 044

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi E; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Importante zăcăminte de gaz metan există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului ... 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se resimt influenţe climatice ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Un centru de prelucrare a minereurilor auro-argentifere este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 3. Influenţe climatice continentale (de ariditate/est-europene) se resimt în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. F 2 puncte 4. Munţi vulcanici există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. E d. H 2 puncte 5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 străbate oraşul:

a. Braşov b. Craiova c. Slatina d. Timişoara 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 288: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si văilor principale, tipuri genetice de relief, ale aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. un factor care favorizează dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunării maritime.

2. o cauză care explică absenţa lacurilor glaciare în Munţii Apuseni. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 289: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 045

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi G; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Cel mai mare oraş din Munţii Banatului este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A apărut în perioada antică oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A predomină soluri din clasa:

a. argiluvisoluri b. cambisoluri c. molisoluri d. spodosoluri 2 puncte 3. Relieful pe structură boltită (de tip „dom”) este caracteristic în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. H 2 puncte 4. Şoseaua europeană E60 străbate oraşele marcate, pe hartă, cu numerele:

a. 1 şi 2 b. 2 şi 6 c. 3 şi 4 d. 5 şi 6 2 puncte 5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 străbate oraşul:

a. Arad b. Oradea c. Satu Mare d. Timişoara 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 290: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării noastre. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 291: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 046

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi G; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Cluj-Napoca este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Braţul cu cel mai mare volum de ape din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F, se numeşte ... 3. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos 1. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. D b. E c. F d. G 2 puncte 2. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. E 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte:

a. Bega b. Caraş c. Mureş d. Timiş 2 puncte 4. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. F 2 puncte 5. Vagoane se obţin în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 9 c. 10 d. 12 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 292: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori naturali care favorizează practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei Române şi în Podişul Dobrogei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 293: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 047

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9. B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul de baraj natural Lacul Roşu se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte … 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este reşedinţa judeţului …

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. F c. G d. H 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de râul numit.

a. Mureş b. Someşul Mare c. Someşul Mic d. Târnava Mică 2 puncte 3. Lacuri glaciare sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. H 2 puncte 4. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. F d. H 2 puncte 5. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. E d. G 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 294: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuirea spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care a generat formarea Deltei Dunării. 2. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală dintre sudul şi nordul ţării.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 295: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 048

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi E; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 5, poartă denumirea de ... 2. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit ... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit ...

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. S-a format prin sedimentare unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera:

a. B b. E c. G d. H 2 puncte 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este afluentul râului numit:

a. Argeş b. Buzău c. Ialomiţa d. Siret 2 puncte 3. Influenţa climatică submediteraneană se resimte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. E c. F d. H 2 puncte 4. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera:

a. A b. C c. F d. H 2 puncte 5. Minereuri auro-argentifere se regăsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. E d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 296: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănăfi şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. un argument care să justifice afirmaţia: „În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H există o mare diversitate a resurselor de subsol”. 2. un factor care să explice diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile marcate, pe hartă, cu literele C şi D. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 297: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5; 3. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B sunt influenţe climatice … 2. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Trăsătura comună a râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4 este:

a. au aceeaşi lungime b. au izvoarele în aceeaşi unitate de relief c. se varsă în Dunăre pe teritoriul României d. traversează numai unităţi montane 2 puncte

2. Se produc autoturisme în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 298: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F: a. are altitudini medii în jur de 600 m b. cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi c. prezintă relief de cueste d. s-a format prin depunerea de sedimente 2 puncte

4. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată pe hartă, cu litera: a. A b. E c. F d. H 2 puncte

5. Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte

D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care să explice cantitatea mare de precipitaţii medii anuale ce se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A; 2. o cauză care explică efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 299: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 050

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6; 3. numele oraşului marcat, pe hartă cu numărul 10. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 2. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat, pe hartă, cu numărul … 3. Cel mai mare combinat siderurgic din România se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C se numeşte:

a. Câmpia Moldovei (Jijiei) b. Podişul Bârladului c. Podişul Sucevei d. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte: a. Barcău b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Crişul Repede 2 puncte

3. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte

4. Oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11 au ca trăsătură comună: a. influenţa climatică b. numărul de locuitori c. perioada de apariţie d. sunt reşedinţe de judeţ 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 300: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se varsă în:

a. Bistriţa b. Moldova c. Prut d. Siret 2 puncte D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera E şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care determină variaţiile de debit ale râului marcat, pe hartă, cu numărul 6. 2. un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 301: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 051

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1 ; 3. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte … 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte … 3. Cel mai extins bazin hidrografic, dintre râurile marcate pe hartă, îl prezintă cel marcat cu numărul … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Influenţa climatică resimţită în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F este cea:

a. baltică b. oceanică c. pontică d. submediteraneană 2 puncte 2. Se află localizat în bazinul hidrografic al Someşului oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 10 d. 12 2 puncte 3. Trăsătura comună unităţilor marcate, pe hartă, cu literele A şi B se referă la:

a. altitudinile similare b. aspectul reliefului c. influenţa climatică est-europeană d. modul de formare 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 302: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. Trăsătura comună unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi H este: a. altitudinile maxime asemănătoare b. cantitatea de precipitaţii medii anuale cuprinsă între 1.000 – 1.200 mm/an c. formarea prin depunere de sedimente d. influenţa climatică pontică 2 puncte

5. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 9 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C are o mare varietate de resurse de subsol”;

2. două exemple pentru a demonstra că oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 are funcţii complexe.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 303: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 052

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul vulcanic Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Domuri gazeifere sunt specifice pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cu numărul 8 este marcat, pe hartă, braţul Dunării numit:

a. Chilia b. Sf. Gheorghe c. Sulina d. Tulcea 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit:

a. Argeş b. Dolj c. Gorj d. Olt 2 puncte 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este numit:

a. Bistriţa b. Cluj-Napoca c. Satu Mare d. Zalău 2 puncte 4. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. E c. F d. H 2 puncte 5. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. D 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 304: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unităţile de relief marcată, pe hartă, cu literele C şi G; 2. o cauză care să explice dezvoltarea industriei produselor clorosodice în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 305: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 053

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit … 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte … 3. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. E d. F 2 puncte 2. Traversează patru oraşe reşedinţă de judeţ râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 11 d. 12 2 puncte 3. Magistrala feroviară Bucureşti – Oradea trece şi prin oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 3 d. 5 2 puncte 4. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se produc:

a. autoturisme b. locomotive c. oţel d. vagoane 2 puncte 5. Resurse de bauxită există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. F c. G d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 306: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română şi în Podişul Getic. 2. o cauză a lipsei pădurilor în Podişul Dobrogei de Sud.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 307: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 054

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. În Carpaţii Curburii este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte … 3. Lacuri de crov se formează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este reşedinţa judeţului:

a. Bihor b. Cluj c. Sălaj d. Vrancea 2 puncte 2. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se obţine:

a. aluminiu b. autoturisme de teren c. nave fluviale d. oţel 2 puncte 3. Hidrocentrala Lotru – Ciunget este amenajată pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 4. Importante zăcăminte de sare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. F 2 puncte 5. Satele mari, de tip adunat, sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. E 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 308: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 1. Prezentaţi un factor care determină varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. 2. Menţionaţi două tipuri de influenţe climatice, precizând şi arealul unde se manifestă. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 309: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 055

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B s-a format în orogeneza … 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F pătrund influenţe climatice … 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Şisturile verzi intră în alcătuirea geologică a unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. F d. G 2 puncte 2. Oraşul Oradea este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 4 d. 6 2 puncte 3. Sate risipite există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera :

a. C b. D c. F d. G 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8:

a. este afluentul Trotuşului b. este amenajat hidroenergetic c. străbate oraşul Bârlad d. izvorăşte din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 310: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

2

5. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. E c. F d. H 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea în oraşele marcate, pe hartă cu numerele 3 şi 5. 2. un factor care explică amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 311: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 056

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Bazinul Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B s-a format prin … 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este traversat de râul numit … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5 sunt străbătute de râul numit:

a. Argeş b. Dâmboviţa c. Ialomiţa d. Olt 2 puncte 2. Bauxita este exploatată din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. G d. H 2 puncte 3. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera

a. B b. C c. G d. E 2 puncte 4. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. G d. H 2 puncte 5. Influenţele oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. F 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 312: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente pentru a ilustra faptul că unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 313: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 057

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 2. Cel mai important oraş pe care îl traversează râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte … 3. Cele mai importante resurse de fier există, în unitatea de relief marcată pe hartă, cu litera… 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Datează din perioada antică oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 4 d. 5 2 puncte 2. Pe hartă, cu numărul 10 este marcat râul numit:

a. Bistriţa b. Buzău c. Ialomiţa d. Trotuş 2 puncte 3. Domurile gazeifere sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. E 2 puncte 4. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. Aluminiul se produce în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 314: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Câmpiei de Vest şi clima Câmpiei Române. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte; 2. două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 315: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 058

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi H; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Bazinul carbonifer Motru - Rovinari este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Grosimi mari ale stratului de loess există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. G d. H 2 puncte 2. Crişul Negru este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 9 c. 10 d. 12 2 puncte 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte:

a. Arad b. Reşiţa c. Slatina d. Timişoara 2 puncte 4. Cel mai mare combinat siderurgic este situat în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 316: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. Bihor b. Maramureş c. Satu Mare d. Sălaj 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care să explice diferenţa de debit dintre râurile marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11; 2. o cauză care să explice existenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 317: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 059

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Gazul metan se exploatează din unitatea marcată, pe hartă, cu litera … 3. Lacul hidroenergetic Porţile de Fier I este situat în sudul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera… 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 traversează oraşul numit: a. Arad b. Deva c. Reşiţa d. Timişoara 2 puncte 2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E are relief petrografic pe: a. argile b. calcare c. gresii d. loess 2 puncte 3. Vegetaţie alpină există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 318: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. Braşov b. Covasna c. Harghita d. Sibiu 2 puncte 5. Traversează Podişul Târnavelor râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre. 2. un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 319: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 060

Harta de mai sus se referă la subiectul II A– D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte … 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit … 3. Grinduri şi ostroave există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. E 2 puncte 2. Areale viticole importante există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. H 2 puncte 3. Numeroase iazuri se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. F d. G 2 puncte 4. Oraşul Timişoara este traversat de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 11 d. 12 2 puncte 5. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 320: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate pe hartă, cu litera B şi clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. 2. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 321: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 061

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte ... 2. Resurse de minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Oraşul Timişoara este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. F d. G 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este traversat de râul numit:

a. Barcău b. Crişul Repede c. Someşul Mare d. Someşul Mic 2 puncte 3. Depozite de loess există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. G 2 puncte 4. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele:

a. A şi G b. A şi H c. C şi G d. F şi H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 322: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Un important centru al industriei siderurgice este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera A şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. un factor care explică suprafeţele restrânse ocupate cu culturi agricole în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E. 2. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 323: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 062

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi E; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 traversează oraşul reşedinţă de judeţ numit... 2. Podgoria Târnavelor este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este reşedinţa judeţului... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Depresiuni submontane există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. G 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte:

a. Bacău b. Brăila c. Buzău d. Focşani 2 puncte 3. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. E c. F d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 324: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. Zăcăminte de hidrocarburi se extrag din subsolul unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi B b. A şi G c. B şi H d. E şi F 2 puncte

5. Râul marcat pe hartă cu numărul 3 este afluent al: a. Siretului b. Sucevei c. Timişului d. Trotuşului 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera D şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză care a determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa. 2. o cauză care a determinat scăderea natalităţii în România după anul 1989.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 325: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE

Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 063

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 traversează reşedinţa judeţului numit... 2. Cel mai important afluent al râului marcat pe hartă cu numărul 3 este numit... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. F 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 datează din perioada:

a. antică b. contemporană c. medievală d. socialistă 2 puncte 3. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 2 puncte 4. Magistrala feroviară Bucureşti - Oradea trece şi prin oraşele marcate, pe hartă, cu numerele:

a. 7 şi 9 b. 7 şi 10 c. 7 şi 12 d. 8 şi 10 2 puncte 5. Cele mai vechi roci din ţară există în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:

a. D b. F c. G d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 326: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera E. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. un factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă. 2. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 327: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 064

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi E; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ….. 2. Oraşul Iaşi este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …… 3. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcată, pe hartă,cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. G 2 puncte 2. Huilă se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. E d. H 2 puncte 3. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se obţine:

a. aluminiu b. autoturisme c. oţel d. vagoane 2 puncte 4. Este afluent al râului marcat, pe hartă, cu numărul 7 râul:

a. Dâmboviţa b. Ialomiţa c. Mostiştea d. Vedea 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 328: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte: a. Crişul Alb b. Crişul Negru c. Crişul Repede d. Mureş 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera G. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Menţionaţi doi factori care determină diferenţa dintre valorile medii ale densităţii populaţiei din judeţele Caraş-Severin şi Prahova. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 329: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 065

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi G. 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este reşedinţa judeţului Gorj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 2. Bazinul carbonifer Petroşani se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Alba Iulia este traversat de râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 2. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. G 2 puncte 3. Întinse păduri de molid se dezvoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. G 2 puncte 4. Lacul glaciar Bucura s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. H 2 puncte 5. Şoseaua europeană E60 traversează oraşele:

a. 2 şi 4 b. 3 şi 4 c. 4 şi 5 d. 4 şi 6 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 330: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 331: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 066

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi H; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte … 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. Utilaj petrolier se produce în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice scandinavo-baltice sunt caracteristice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. H 2 puncte 2. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G este:

a. Arad b. Deva c. Reşiţa d. Timişoara 2 puncte 3. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. E d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 332: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E se exploatează: a. bauxită şi gaze asociate b. huilă şi gaz matan c. lignit şi minereu de fier d. petrol şi sare 2 puncte

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este reşedinţa judeţului:

a. Argeş b. Bacău c. Neamţ d.Vrancea 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care a determinat, după 1990, migraţia populaţiei dinspre mediul urban către mediul rural. 2. o diferenţă care există între sectorul Dunării maritime şi cel al Dunării fluviale.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 333: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 067

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate, unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 2. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Măcinului sunt o subdiviziune a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera … 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H gheţarii au creat un relief … 3. Conuri şi cratere s-au format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Slobozia este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A există: a. lacuri de crov b. lacuri hidroenergetice c. lacuri vulcanice d. lagune 2 puncte 3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F s-a format prin:

a. cutarea stratelor b. cutare si vulcanism c. sedimentare d. vulcanism 2 puncte 4. Munţii Apuseni sunt delimitaţi spre sud de râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 11 d. 12 2 puncte 5. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este caracteristică în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. G 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 334: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. 6 puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţe climatice, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. E. Prezentaţi:

1. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării există densităţi reduse ale populaţiei. 2. o cauză a producerii frecvente a inundaţiilor în Câmpia de Vest. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 335: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 068

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H s-a format în orogeneza … 2 puncte 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte ... 2 puncte 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 2 puncte C. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Şoseaua europeană E85 traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 4 d. 5 2puncte 2. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. E d. F 2puncte 3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C este străbătută de la est la vest de râul:

a. Barcău b. Crişul Repede c. Someş d. Tur 2puncte 4. Zăcăminte de petrol se găsesc în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. E d. H 2puncte 5. Vegetaţia de silvostepă se dezvoltă în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. G d. H 2puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 336: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţe climatice. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. E. Prezentaţi:

1. o cauză a scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990. 2. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 337: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 069

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate,unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12 . A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. În calcarele din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D s-a format relief … 2 puncte 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 2 puncte 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit... 2 puncte C. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Timişoara este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 10 d. 12 2 puncte 2. Metalurgie neferoasă se dezvoltă în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul :

a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Zăcăminte de aur şi argint se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. Păduri de conifere se dezvoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. F c. G d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 338: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera C şi clima unităţii de relief marcată cu litera G. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia:” Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera A. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 339: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 070

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Râul care străbate Podişul Someşan este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Bărăganului este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Alba este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 3. În Depresiunea Braşov este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Cultura cerealelor este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. Lacul Vidraru este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. F 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 340: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi cele două asemănări se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. un factor care determină varietatea resurselor naturale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A. 2. două resurse de subsol specifice aceastei unităţi de relief.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 341: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 071

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 12; 2. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Minereuri de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Sucevei este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Vrancea este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 4. Pădurea de conifere este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. F 2 puncte 5. Un important centru al metalurgiei neferoase este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 342: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care explică descreştere numerică a populaţiei României după anul 1990. 2. un factor care favorizează creşterea bovinelor în Carpaţii Orientali.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 343: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 072

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cea mai veche unitate de relief este marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Oraşul Alba Iulia este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Autoturisme se fabrică în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 10 d. 12 2 puncte 2. Petrol se extrage din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. E d. F 2 puncte 3. Oraşul Râmnicu Vâlcea este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Din Munţii Poiana Ruscă izvorăşte râul marcat, pe hartă, cu numărul :

a. 1 b. 2 c. 4 d. 5 2 puncte 5. Influenţe climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. E 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 344: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. un factor care explică extinderea vegetaţiei de stepă şi silvostepă în partea centrală şi sudică a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A. 2. o cauză care determină frecvente alunecări de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 345: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 073

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H. 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Circuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Graniţa dintre România şi Republica Moldova, o reprezintă râul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 s-a construit lacul de acumulare numit:

a. Izvorul Muntelui b. Siriu c. Vidra d. Vidraru 2 puncte 2. Resurse de bauxită se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. G d. H 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte:

a. Barcău b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Crişul Repede 2 puncte 5. Domuri gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. E d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 346: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. un argument prin care să ilustraţi originalitatea (unicitatea) Mării Negre. 2. un argument prin care să susţineţi afirmaţia ”În Câmpia de Vest se produc frecvent inundaţii.”

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 347: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 074

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului numit ... 2. Râurile Bistriţa şi Someşul Mare izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Este situat în sectorul Dunării maritime oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Bihor se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. F 2 puncte 2. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul : a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte 3. Râul Prahova este afluentul principal al râului marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Circuri şi văi glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. H 2 puncte 5. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. E 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 348: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief,alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză care determină diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H. 2. un factor care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 349: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a Subiectul II

1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 075

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice pontice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera ... 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 3. Este situat în Depresiunea Braşov oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minereu de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. F d. H 2 puncte 2. Molisolurile (cernoziomurile) sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. G 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte:

a. Bega b. Caraş c. Cerna d. Timiş 2 puncte 4. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există:

a. alunecări de teren b. circuri glaciare c. cueste d. domuri 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 350: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a Subiectul II

2

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănari şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. un factor care a determinat formarea Deltei Dunării. 2. un factor care determină densităţi reduse ale populaţiei, sub media pe ţară, în judeţul Caraş-Severin. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 351: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 076

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este străbătut de râul numit ... 2. Utilaj petrolier este produs în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se numeşte ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Sunt centre ale industriei siderurgice, oraşele marcate, pe hartă, cu numerele:

a. 1 şi 3 b. 1 şi 4 c. 2 şi 4 d. 3 şi 5 2 puncte 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte:

a. Cerna b. Lotru c. Motru d. Olt 2 puncte 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte:

a. Botoşani b. Piatra Neamţ c. Suceava d. Vatra Dornei 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 străbate oraşul:

a. Baia Mare b. Bistriţa c. Cluj-Napoca d. Zalău 2 puncte 5. Gazul metan este exploatat din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. F d. G 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 352: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B reprezintă o regiune importantă de exploatare a combustibililor minerali fosili.” 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 353: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 077

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi D; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale cad în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2.Lacul hidroenergetic Vidra s-a amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Numeroase hidrocentrale au fost amenajate pe râurile marcate, pe hartă, cu numerele:

a. 7 şi 9 b. 8 şi 9 c. 9 şi 11 d. 11 şi 12 2 puncte 2. Datează din perioada antică oraşele marcate, pe hartă, cu numerele:

a. 1 şi 2 b. 1 şi 3 c. 1 şi 5 d. 2 şi 4 2 puncte 3. Din subsolul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G, se exloatează:

a. cărbuni b. gaz metan c. ape geotermale d. petrol 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 354: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. D d. H 2 puncte

5. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. D c. E d. F 2 puncte

D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii de relief marcate cu litera F. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Menţionaţi:

1. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. 2. un factor care influenţează debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 355: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 078

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Resurse de huilă există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3 sunt străbătute de râul ... 3. Locomotive şi autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit:

a. Alba b. Arad c. Hunedoara d. Sibiu 2 puncte 2. Lacul vulcanic Sf.Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. E d. F 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo - baltice sunt caracteristice unităţii marcate, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. H 2 puncte 4. Este centru al industriei aluminiului oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte 5. Prezintă numeroase amenajări hidroenergetice, râurile marcate, pe hartă cu numerele:

a. 7 şi 11 b. 8 şi 10 c. 10 şi 12 d. 11 şi 12 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 356: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză care explică diferenţa dintre cantităţile de precipitaţii medii anuale ce cad în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F. 2. o cauză care explică dezvoltarea industriei chimice în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 357: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 079

Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi G; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Unitatea de podiş formată în timpul orogenezei alpine este marcată, pe hartă, cu litera … 2. Aparţine bazinului hidrografic al Prutului râul marcat, pe hartă, cu numărul … 3. Râurile marcate pe hartă cu numerele 5 şi 6 îşi au izvoarele în Grupa Munţilor … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte:

a. Someşul Mare b. Someşul Mic c. Târnava Mare d. Târnava Mică 2 puncte 2. Lacul Vidra se află situat în unitatea de relief notată pe hartă cu litera:

a. A b. C c. G d. H 2 puncte 3. Traversează o depresiune de tip „golf” râul notat pe hartă cu numărul:

a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 358: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este reşedinţa judeţului numit: a. Braşov b. Buzău c. Covasna d. Sibiu 2 puncte

5. Domuri gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. D 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu C şi clima unitaţii de relief marcate, pe hartǎ, cu D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. un factor de favorabilitate în dezvoltarea economică a oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 7. 2. un factor care favorizează creşterea bovinelor în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 359: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 080

Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 2. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Unitatea subcarpatică cu importante resurse energetice (petrol, gaze naturale) este marcată, pe hartă, cu litera … 2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C se numeşte … 3. Oraşul Alexandria este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Rodnei se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera :

a. B b. E c. F d. G 2 puncte 2. Un important combinat siderurgic este situat în oraşul notat pe hartă cu numărul:

a. 9 b. 10 c.11 d. 12 2 puncte 3. Lacul hidroenergetic Vidra se află situat în unitatea notată pe hartă cu litera:

a. C b. D c. E d. F 2 puncte 4. Cerealele ocupă suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. G 2 puncte 5. Cea mai veche unitate de relief este marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. E 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 360: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera F şi clima unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temparaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi doi factori care influenţează debitul râurilor din România. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 361: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 081

Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – C şi E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 . A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5; 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Au orientare predominant NV-SE culmile munţilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D se resimt influenţe climatice… 3. Oraşul-port fluvial marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte .… 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief carstic diversificat este specific în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. F d. H 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este străbătut de:

a. Buzău b. Ialomiţa c. Jiu d. Olt 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 străbate Depresiunea:

a. Giurgeu b. Loviştei c. Maramureş d. Petroşani 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 362: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 2 puncte

5. Vegetaţia alpină este bine reprezentată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. H 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Getic şi relieful Depresiunii Colinare a Transilvaniei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, înclinare, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. un factor care a determinat construirea unui număr mare de iazuri şi heleştee în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F. 2. un factor care favorizează creşterea în număr mare a ovinelor în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G .

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 363: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 082

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 2. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera… 3. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera…

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte:

a. Bârlad b. Moldova c. Prut d. Siret 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este străbătut de râul:

a. Argeş b. Călmăţui c. Dâmboviţa d. Prahova 2 puncte 3. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. F d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 364: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. D 2 puncte

5. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. F d. G 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate pe hartă cu litera G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză a varietăţii influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre; 2. un factor care determină densităţi mari ale populaţiei în judeţul Prahova.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 365: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 083

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Conuri şi cratere vulcanice sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Este situat în Subcarpaţii Getici oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Prezintă şisturi verzi unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Zăcăminte de marmură şi minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. E d. H 2 puncte 2. Prezintă relief de domuri unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. G 2 puncte 3. Străbate Podişul Getic râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 străbate oraşul:

a. Buzău b. Focşani c. Galaţi d. Slobozia 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 366: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Este reşedinţa judeţului Suceava oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera G. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G. 2. un factor natural care determină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 367: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 084

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate pe hartă cu numerele 1 şi 5; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai mari altitudini din ţară se înregistrează în unitatea de relief marcată,pe hartă,cu litera... 2. Relieful de cueste este caracteristic unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Oraşul Reşiţa este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cea mai tânără unitate de relief este marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. F d. H 2 puncte 2. Poartă denumirea de piemont unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. E d. F 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. G 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit:

a. Dolj b. Gorj c. Mehedinţi d. Olt 2 puncte 5. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 368: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera C. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză care explică cantităţile mari de precipitaţii medii anuale din unitatea marcată, pe hartă, cu litera B. 2. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de termocentrale în unitatea marcată, pe hartă, cu litera E.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 369: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 085

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere , râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi E; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C sunt pătrund influenţe climatice … 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 traversează reşedinţa judeţului numit ... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. E 2 puncte 2. Influenţele climatice scandinavo–baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. F c. G d. H 2 puncte 3. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. F d. G 2 puncte 4. Este situat în Câmpia de Vest oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte

Page 370: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Râurile marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3: a. izvorăsc din Subcarpaţii Moldovei b. sunt amenajate hidroenergetic c. sunt afluenţi ai Bistriţei d. sunt afluenţi ai Siretului 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea culturilor agricole în Carpaţii Meridionali.

2. un argument care ilustrează originalitatea Mării Negre. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 371: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 086

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere , oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi E; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este reşedinţa judeţului... 2. Relieful glaciar are cea mai mare dezvoltare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Resurse de petrol, gaze naturale, sare şi cărbuni se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bauxită se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. G d. H 2 puncte 2. Influenţele climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. E d. H 2 puncte 3. Relieful carstic are o mare dezvoltare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. E d. G 2 puncte 4. Străbate Podişul Getic râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 8 b. 9 c. 10 d. 11 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 372: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Amenajări hidroenergetice sunt pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 10 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă cu litera E şi relieful unităţii marcate, pe hartă cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea marcată, pe hartă, cu litera C.

2. un argument care să susţină afirmaţia: „În unitatea marcată, pe hartă, cu litera G există o mare diversitate petrografică”.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 373: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 087

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi E; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice continentale şi pontice sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Zăcăminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Unitatea montană în care s–a dezvoltat un oraş, reşedinţă de judeţ, cu aproape 300.000 locuitori este marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului:

a. Buzău b. Dâmboviţa c. Prahova d. Vrancea 2 puncte 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte:

a. Jijia b. Moldova c. Suceava d. Trotuş 2 puncte 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte:

a. Bacău b. Botoşani c. Piatra Neamţ d. Vaslui 2 puncte 4. Temperaturi medii anuale mai mari de 11°C sunt specifice unităţii marcate, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. E d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 374: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Resurse de sare, petrol, gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. D c. F d. G 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă,cu litera C şi relieful unităţii marcate,pe hartă cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi:

1. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în oraşul Galaţi. 2. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 375: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 088

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi E; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. O subunitate a Podişului Moldovei este marcată, pe hartă, cu litera … 2. Relief vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Râul care delimitează la sud unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B se numeşte … 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul care delimitează spre est Subcarpaţii Getici este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 2. Relief de dealuri pe structuri de tip „dom” este specific unităţii marcate, pe hartă, cu litera:

a. C b. D c. E d. H 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F pătrund influenţe climatice:

a. de ariditate b. de tranziţie c. oceanice d. pontice 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 376: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. Şoseaua E60 traversează oraşele marcate, pe hartă, cu numerele: a. 7 şi 8 b. 7 şi 9 c. 8 şi 9 d. 8 şi 10 2 puncte

5. Cele mai reduse altitudini sunt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. H 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două argumente prin care să ilustraţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 377: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 089

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte… 2. Oraşul marcat, pe hată, cu numărul 9 este reşedinţa judeţului numit … 3. Râul care traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte … 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Solurile din clasa spodosolurilor caracterizează unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele:

a. A şi D b. B şi F c. C şi E d. G şi H 2 puncte 2. Cele mai vechi roci din România intră în alcătuirea unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. F c. G d. H 2 puncte 3. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. G 2 puncte 4. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se produce:

a. aluminiu b. autoturisme c. oţel d. nave maritime 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 378: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 străbate, de la izvor spre vărsare, oraşele: a. Alba Iulia, Hunedoara, Arad b. Arad, Deva, Târgu Mureş c. Sibiu, Deva, Arad d. Târgu Mureş, Deva, Arad 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu F şi clima unitaţii de relief marcate, pe hartǎ, cu H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi:

1. doi factori care determină valori mai mici decât media pe ţară, ale densităţii populaţiei în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi H. 2. două judeţe din aceste unităţi de relief unde populaţia are densităţi mai mici decât media pe ţară.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 379: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 090

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi H; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul antic Apullum este marcat, pe hartă, cu numărul … 2. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. La confluenţa Siretului cu Bistriţa este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Solurile din clasa molisoluri caracterizează unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele:

a. A şi B b. C şi F c. D şi H d. E şi G 2 puncte 2. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se produc:

a. autoturisme b. avioane c. maşini agricole d. nave maritime 2 puncte 3. Şoseaua E 81 se desfăşoară parţial în lungul râului marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 3 d. 5 2 puncte 4. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E s-a format prin:

a. erupţii vulcanice b. încreţirea scoarţei c. prăbuşire d. sedimentare 2 puncte 5. Lacuri în masive de sare s-au format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. F 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 380: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi: 1. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, litera cu D; 2. o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Pentru punctul 1, deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Pentru punctul 2, asemănarea se poate referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză a lipsei vieţuitoarelor la adâncimi mai mari de 200 m în Marea Neagră. 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei României în ultimii ani.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 381: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 091

Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2, izvorăşte din Munţii … 2. Roca gălbuie şi prăfoasă, care acoperă mari întinderi în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B se numeşte … 3. Este situat în sectorul Dunării Maritime oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este străbătut de râul:

a. Cibin b. Lotru c. Sadu d. Strei 2 puncte 2. Trotuşul este afluent al râului marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E formele de relief mai înalte (neinundabile) poartă numele de:

a. crovuri b. cueste c. domuri d. grinduri 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 382: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a Subiectul II 2

4. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C cele mai multe sate, după modul de distribuţie a gospodăriilor (după structură), sunt:

a. adunate b. compacte c. răsfirate d. risipite 2 puncte 5. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui se află pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 3 c. 4 d. 5 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care explică absenţa amenajărilor hidroenergetice pe râurile dobrogene.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 383: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 092

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Braţul Dunării în sectorul deltei este marcat , pe hartă, cu numărul … 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte … 3. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. F 2 puncte 2. Oraşul situat în Subcarpaţii Moldovei este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 4 d. 6 2 puncte 3. S-a format prin încreţirea scoarţei terestre, ca şi Carpaţii, unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. E b. F c. G d. H 2 puncte 4. Bazinul huilifer Petroşani este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. D 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 384: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 delimitează spre nord unitatea de relief numită: a. Podişul Sucevei c. Podişul Bârladului b. Subcarpaţii Curburii d. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze ale diversităţii vegetaţiei pe teritoriul României. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 385: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 093

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi G; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …. 2. Şisturi verzi există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Râul cu cel mai mare debit din România este marcat, pe hartă, cu numărul … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cel mai mare oraş din Câmpia Română este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 2. Râul marcat, pe hartă, cu numerele 2 străbate oraşele:

a. Braşov şi Slatina b. Braşov şi Sibiu c. Miercurea Ciuc şi Sibiu d. Miercurea Ciuc şi Slatina 2 puncte

3. Vechi centru al industriei siderurgice este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 12 2 puncte

4. Un oraş din perioada antică este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte

5. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. E d. F 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 386: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care să explice faptul că industria materialelor de construcţii este foarte răspândită în România. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 387: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 094

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi E; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Altitudini mai mari de 2.500 m sunt în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera … 2. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 6 se numeşte … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat pe râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte 2. Se aflǎ sub influenţe scandinavo - baltice unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ cu litera:

a. A b. B c. E d. H 2 puncte 3. Canalul Dunăre –Marea Neagră este amenajat în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:

a. A b. B c. D d. G 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 3 este numit:

a. Brǎila b. Focşani c. Galaţi d. Tulcea 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 388: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Roci vulcanice sunt specifice unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitaţii marcate, pe hartǎ, cu litera A şi relieful unitaţii marcate, pe hartǎ cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele douǎ deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determinǎ diferenţa de temperaturǎ dintre unitǎţile marcate, pe hartǎ, cu literele A şi H. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 389: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 095

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi A; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F s-a format prin … 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte ... 3. După modul de aranjare al gospodăriilor, în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D există tipuri de sate ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief pe structuri de tip „dom” se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. E d. F 2 puncte 2. Unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele G şi H au în comun:

a. altitudini mai mari de 1 000 m b. cueste şi dune c. relief carstic d. influenţe scandinavo - baltice 2 puncte

3. Există lacuri glaciare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. D c. E d. G 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 390: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E prezintă relief de:

a. crovuri b. cueste c. domuri d. grinduri 2 puncte 5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit:

a. Arad b. Caraş Severin c. Hunedoara d. Sibiu 2 puncte D. Precizaţi: 1. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera C şi clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera G; 2. o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H. Nota 1: Pentru punctul 1, deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Pentru punctul 2, deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi:

1. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. 2. o cauză care explică faptul că vegetaţia de stepă se dezvoltă în partea de est şi sud-est a României.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 391: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 096

Harta de mai sus se referă la subiectul Il A – C. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 12.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Este traversată de râul Jiu unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Grinduri s-au format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. D b. E c. F d. H 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte:

a. Piteşti b. Slatina c. Slobozia d. Târgovişte 2 puncte 3. Minereuri auro - argintifere se extrag din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. D d. G 2 puncte 4. Relief pe structuri de domuri s-a dezvoltat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. C c. D d. G 2 puncte 5. Este reşedinţa judeţului Vrancea oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 392: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între clima Subcarpaţilor Getici şi clima Podişului Dobrogei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în Delta Dunării; 2. o cauză care explică existenţa a numeroase centre de prelucrare a lemnului în Carpaţii Orientali.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 393: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 097

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate cu litere, unităţi de relief, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi G; 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 7 şi al braţului Dunării marcat cu numărul 9. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E se învecinează la sud cu Subcarpaţii ... 2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se numeşte ... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D este limitată la sud de râul numit:

a. Mureş b. Someş c.Târnava Mică d. Târnava Mare 2 puncte 2. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera:

a. A b. C c. G d. H 2 puncte 3. Laguna Razim-Sinoe este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C b. E c. F d. H 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte:

a. Mureş b. Olt c. Târnava Mare d. Târnava Mică 2 puncte 5. Etaj climatic alpin este caracteristic unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. F d. H 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 394: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief,alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o modalitate prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE. 2. o cauză care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 395: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 098

Harta de mai sus se referă la subiectul ll A– D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte… 2. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul … 3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se numeşte… 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte:

a. Crişul Alb b. Crişul Negru c. Crişul Repede d. Mureş 2 puncte 2. Unitatea de relief creată prin aluvionare este marcată, pe hartă, cu litera:

a. B b. D c. H d. E 2 puncte 3. Carpaţii Meridionali sunt străbătuţi de la nord la sud de râul marcat, pe hartă cu numărul:

a. 2 b. 5 c. 6 d. 11 2 puncte 4. Etaj climatic alpin se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. C d. H 2 puncte 5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte:

a. Buzău b. Piteşti c. Ploieşti d. Slobozia 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 396: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care explică faptul că în regiunile montane se practică mai mult creşterea animalelor decât cultura plantelor. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 397: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 099

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cel mai mare combinat siderurgic din ţara noastră este situat în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul … 2. Cel mai important afluent al Ialomiţei este râul marcat, pe hartă, cu numărul … 3. Infuenţa climatică scandinavo-baltică se resimte în unitatea de relief marcată,pe hartă,cu litera… 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. B c. D d. G 2 puncte 2. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D s-a format prin:

a. aluvionare b. erupţii vulcanice c. încreţire d. prăbuşire 2 puncte 4. Unitatea de relief din care se exploatează gaz metan este marcată, pe hartă, cu litera:

a. A b. C c. F d. G 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 398: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit: a. Dolj b. Gorj c. Mehedinţi d. Olt 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, înclinare, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi:

1. o cauză care explică frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a ţării faţă de vestul ţării. 2. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 399: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 3

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 400: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 100

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi G. 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Depresiunea Maramureş se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte … 3. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul …

6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B este formată predominant din roci:

a. metamorfice b. sedimentare c. vulcanice d. magmatice 2 puncte 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este un important centru al industriei:

a. aluminiului b. energetice c. de utilaj petrolier d. siderurgice 2 puncte

3. Subunitatea Podişului Moldovei marcată, pe hartă, litera F are un climat cu influenţe: a. continentale b. pontice c. oceanice d. de tranziţie 2 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 401: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2

4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 desparte grupele montane: a. Bucegi de Făgăraş b. Făgăraş de Parâng c. Parâng de Retezat - Godeanu d. Retezat – Godeanu de Banatului 2 puncte

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 străbate oraşul: a. Bacău b. Bârlad c. Focşani d. Iaşi 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi:

1. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. 2. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de rafinării în Câmpia Română. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 402: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 001

Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea maximă a temperaturii medii din luna ianuarie.

4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este:

a. ecuatorial b. mediteranean (subtropical) c. temperat - oceanic d. subpolar

2. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. aprilie - iunie b. noiembrie - ianuarie c. iulie – august d. septembrie - noiembrie

3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. ecuatorial b. polar maritim c. polar continental d. tropical

6 puncte

C. Pentru Italia, precizaţi: 1. aşezarea geografică; 2. trei unităţi de relief; 3. un tip de climat; 4. două insule care aparţin acestui stat; 5. trei ramuri industriale.

10 puncte D. Comparaţi economia Ungariei cu economia Republicii Moldova, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare din următoarele elemente: agricultură, industrie, turism şi comerţ exterior. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi: 1. două state ale UE cu ieşire la Marea Baltică; 2. cele două state care au aderat la UE în 2007. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 403: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 002 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta; 2. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta.

4 puncte

B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos, care explică cel mai bine valorile densitaţii populaţiei, pentru fiecare dintre următoarele ţări: Olanda, Finlanda, Malta: 1. climat rece, suprafeţe mari ocupate de păduri şi lacuri; 2. relief jos, climat temperat-oceanic grad ridicat de urbanizare, suprafaţă relativ mică; 3. relief predominant muntos şi climă tropicală. 4. suprafaţă extrem de mică.

6 puncte

C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi: 1. două unităţi de relief; 2. un râu sau fluviu; 3. două resurse ale subsolului; 4. două oraşe mari, altele decât capitala; 5. trei ramuri industriale.

10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene în scopul protecţiei mediului.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 404: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează. 2. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată, precum şi luna în care se înregistrează;

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. ecuatorial b. subpolar c. mediteranean (subtropical) d. temperat - oceanic 2. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. august si mai b. august si iulie c. iulie si iunie d. iulie si mai 3. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. altitudinii reduse c. regimului temperaturii aerului b. regimului radiaţiei solare d. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte

C. Pentru Spania, precizaţi:

1. peninsula în care este situat statul; 2. două unităţi montane; 3. două tipuri de climă; 4. trei oraşe mari, altele decât capitala; 5. două regiuni turistice.

10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Franţa. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 405: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 004

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă populaţia unor state europene în anul 2005. A. Precizaţi: 1. numele statului cu populaţia cea mai numeroasă şi valoarea acesteia; 2. diferenţa între numărul de locuitori din Germania şi Spania.

4 puncte B. Precizaţi: 1. statul a cărui populaţie este de 60 mil.loc.; 2. statul cu cel mai mic număr de locuitori din Europa Vestică; 3. statul din Europa Centrală care nu are ieşire la mare.

6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi:

1. aşezarea geografică; 2. o insulă care aparţine acestui stat; 3. două caracteristici ale reliefului; 4. două caracteristici ale climei; 5. trei oraşe, cu excepţia capitalei; 6. o regiune turistică.

10 puncte D. Se dă următorul tabel:

Ţara Lungimea

căilor ferate (km)

Germania 38.126 România 11.376 Ucraina 22.510

Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate ale fiecărei ţări, raportate la nivelul Europei ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este, în prezent, de 369.000 Km.

6 puncte

E. Prezentaţi două argumente pentrua susţine afirmaţia: „Problema energeticii şi a industriei energiei electrice este o problemă prioritară pentru statele Uniunii Europene”. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 406: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 005 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă producţiile de grâu în câteva state europene în anul 2005.

A. Precizaţi: 1. producţia cea mai mare de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare; 2. producţia cea mai mică de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare.

4 puncte B. Precizaţi:

1. doi factori care au determinat producţii mari de grâu în Franţa şi Germania; 2. o cauză care a determinat diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România.

6 puncte

C. Pentru Italia, precizaţi: 1. două caracteristici ale climatului; 2. un râu sau fluviu; 3. două oraşe-port; 4. două insule care aparţin acestui stat; 5. trei tipuri de turism practicate în acest stat.

10 puncte

D. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică, socială şi economică, formată din mai multe state. Precizaţi: 1. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene; 2. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007; 3. două state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică.

6 puncte E. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea industriei energetice în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 407: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 006 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează;

4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos: 1. anotimpul cu cele mai ridicate cantităţi medii lunare de precipitaţii este:

a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2. Regimul anual al precipitaţiilor se încadrează în tipul de regim pluviometric:

a. ecuatorial b. musonic c. subpolar d. temperat-oceanic 3. Factorul care determină cantităţi mari de precipitaţii medii anuale este:

a. altitudinea reliefului b. circulaţia vestică a maselor de aer c. regimul radiaţiei solare d. regimul temperaturii aerului

6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi majore de relief; 3. trei resurse de subsol; 4. două oraşe-port maritime; 5. o regiune turistică.

10 puncte D. Se dă următorul tabel:

Statul Suprafaţa (km2)

Populaţia (nr.loc)

Suedia 449 964 9 016 596 Olanda 41 526 16 491 461

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel.

2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea medie a populaţiei.

6 puncte

E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Parisul este un important nod de comunicaţie”.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 408: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 007

Reprezentarea grafică de mai jos se referă lasubiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor Dunării la intrarea în Deltă.

A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează; 2. două luni în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s.

4 puncte B. Analizaţi valorile debitelor medii înscrise în graficul alăturat şi scrieţi răspunsul corect: 1. valoarea debitului mediu în luna ianuarie; 2. luna în care se înregistrează valoarea cea mai mică a debitului mediu lunar; 3. două luni în care se înregistrează valori ale debitului mediu lunar de 7 000 m3/s.

6 puncte C. Pentru Spania, precizaţi:

1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat; 2. două state vecine, membre ale UE; 3. două unităţi de relief; 4. două tipuri de climă; 5. două oraşe, cu excepţia capitalei.

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord precizând o asemănare şi două deosebiri. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină prezenţa pe suprafeţe extinse a vegetaţiei de stepă şi silvostepă în Republica Moldova şi Ucraina. 4 puncte

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

I F M A M I I A S O N D

lunile anului

mc/s

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 409: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 008 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. Diagrama se referă la subiectul III A - B. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. 1. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor; 2. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale; 3. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. 6 puncte C. Pentru Austria, precizaţi:

1. două state vecine, memebre ale UE; 2. două unităţi de relief; 3. două caracteristici climatice; 4. un râu sau fluviu; 5. o resursă naturală; 6. două oraşe.

10 puncte D. Se dă următorul tabel:

Ţara Suprafaţa (km2)

Populaţia (nr.loc.)

Grecia 131 940 10 688058 Suedia 449 964 9 016 596

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. 2. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei din cele două state.

6 puncte E. Precizaţi numele strâmtorii situate în sudul Peninsulei Iberice şi importanţa economică a acesteia pentru ţările din sudul Europei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 410: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 009 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturii aerului la staţia meteorologică Sinaia. A. Precizaţi: 1. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare maxime; 2. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare negative;

4 puncte B. Precizaţi: 1. modul de calcul al temperaturii medii anuale; 2. valoarea amplitudinii termice anuale; 3. un factor care determină valrile scăzute ale temperaturii medii anuale în lunile decembrie şi ianuarie.

6 puncte

C. Pentru Franţa, precizaţi: 1. două state vecine, membre ale UE; 2. numele unităţii de relief cu altitudinea maximă; 3. o insulă care aparţine acestui stat; 4. două resurse de subsol; 5. două râuri sau fluvii care se varsă în Oceanul Atlantic; 6. două oraşe, cu excepţia capitalei; 10 puncte

D. Se dă următorul tabel:

Statul Suprafaţa ( km2 )

Populaţia (nr. loc.)

Suedia 449.964 9.016.596 Portugalia 92.391 10.605.870

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi:

1. valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel; 2. o cauză care să explice valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în cele două state. 6 puncte

E. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii de mare randament în Germania şi Italia.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 411: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 010 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vistula. A. Precizaţi: 1. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală: a. Bratislava b. Minsk c. Praga d. Varşovia 2 puncte 2. Debitele mai bogate ale fluviului Vistula în perioada martie – iulie sunt o consecinţă a:

a. alimentarii subterane b. pantelor line c. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. temperaturilor ridicate 2 puncte

3. Fluviul Vistula se varsă în Marea: a. Albă b. Baltică c. Nordului d. Norvegiei 2 puncte

C. Pentru Serbia, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi de relief; 3. o resursă naturală; 4. tipul de climă; 5. două zone de vegetaţie; 6. un râu sau fluviu; 7. un oraş.

10 puncte D. Se dă următorul tabel:

Statul Populaţia totală (nr. loc.)

Producţia de energie electrica (mld. kwh)

Franţa 62 752 136 71.6 Norvegia 4 516 000 120.0 Suedia 9 016 596 69.3

Sursa: The World Factbook, estimări, pentru populaţie, la nivelul anului 2006

1. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave; 2. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite în Franţa.

6 puncte

E. Precizaţi două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra mediului din statele UE.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 412: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 011 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Pad. A. Precizaţi: 1. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Regimul hidrografic al fluviului Pad este unul de tip: a. atlantic b. complex c. mediteranean d. nordic 2 puncte 2. Debitele reduse ale fluviului Pad în perioada iunie – august sunt datorate:

a. alimentării subterane b. precipitaţiilor bogate c. temperaturilor ridicate d. topirii zăpezilor 2 puncte

3. Pe fluviul Pad se produc iarna: a. curgeri de sloiuri b. inundaţii c. îngheţ la mal d. pod de gheaţă 2 puncte

C. Pentru Bulgaria, precizaţi:

1. marea la care are ieşire; 2. o unitate de relief montan; 3. un tip de climă; 4. un râu sau fluviu; 5. două resurse naturale; 6. o cultură agricolă tradiţională; 7. două oraşe cu funcţie portuară; 8. o regiune turistică.

10 puncte D. Se dă următorul tabel:

Continent / stat

Populaţia (nr.loc)

Producţia de vin (hectolitri/an)

Europa 706 000 000 179 000 000 Italia 58 133 509 58 000 000 Franţa 62 752 136 57 000 000 Spania 40 397 842 37 000 000

1. Calculaţi producţia de vin pe cap de locuitor pentru continentul Europa şi cele trei ţări. 2. Precizaţi doi factori naturali care favorizează producţia de vin în ţările Europei Sudice.

6 puncte

E. Enumeraţi doi factori pentru a susţine afirmaţia: „Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia construirea a numeroase hidrocentrale (peste 1.000) şi de atomocentrale, fiecare categorie contribuind cu cca. 40% la producerea de energie electrică’’. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 413: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 012 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Peciora (Federaţia Rusă). A. Precizaţi: 1. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de scurgere al fluviului Peciora este unul de tip: a. central b. estic c. nordic d. vestic 2 puncte 2. Debitul fluviului este redus în sezonul rece din cauza:

a. alimentării subterane b. îngheţului c. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. precipitaţiilor bogate 2 puncte

3. Inundaţiile se produc pe fluviul Peciora în bazinul inferior din cauza: a. dezgheţului b. îngheţului c. precipitaţiilor lichide d. precipitaţiilor mixte 2 puncte

C. Pentru Republica Moldova, precizaţi:

1. un stat vecin, membru al UE; 2. două caracteristici ale reliefului; 3. tipul de climă; 4. două ape curgătoare; 5. două oraşe; 6. două produse agricole destinate exportului.

10 puncte D. Se dă următoarea afirmaţie: „Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se menţine între puterile economice ale lumii, respectiv locul IV în Europa ca PIB”. Precizaţi:

1. doi factori care au favorizat dezvoltarea economică a Regatului Unit; 2. o ramură industrială tradiţională şi materia primă utilizată

6 puncte

E. Prezentaţi doi factori care au influenţat distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 414: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 013 Reprezentarea grafică alǎturată se referă la subiectul III A - B şi prezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. A. Precizaţi: 1. numărul populaţiei din aglomeraţia Rin-Ruhr; 2. numărul de locuitori din aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe teritoriul Germaniei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5,1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … 6 puncte C. Se dǎ urmatoarea situaţie-problemǎ: Franţa, Grecia, Italia şi Spania sunt ţǎri ale Uniunii Europene care au un eficient sector terţiar, în care un rol important îl are turismul, cu o contribuţie realǎ la veniturile economiei acestor ţǎri.

1. Menţionaţi trei factori care favorizeazǎ circulaţia turisticǎ în aceste ţǎri; 2. Notaţi trei tipuri de turism practicat în aceste ţǎri; 3. Notaţi câte o destinaţie turisticǎ (obiective naturale/antropice) de pe teritoriul fiecǎrei ţǎri;

10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D. În tabel sunt menţionate elemente climatice din două ţări europene:

Statul Temperatura aerului în ianuarie

Temperatura aerului în iulie

Cantitatea medie anualǎ de precipitaţii

Ucraina - 7,1 0C 23,8 0C 520 mm Ungaria - 5,1 0C 21,2 0C 700 mm

D. 1. Precizaţi influenţele climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri; 2. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria; 3. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de precipitaţii dintre cele două state. 6 puncte E. Precizaţi două activităţi economice care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului din Bulgaria. 4 puncte

0

2

4

6

8

10

12

Atena

Lond

ra

Mad

rid

Mila

no

Ranstad

Reihn

-Ruh

r

aglomeratii urbane

milio

ane

locu

itori

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 415: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 014 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintǎ evoluţia debitului mediu lunar al unui fluviu european. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistreazǎ debitul maxim lunar şi valoarea acestuia; 2. diferenţa de debit dintre luna august şi luna aprilie. 4 puncte

4 puncte B. Analizaţi valorile graficului alăturat şi precizaţi: 1. luna în care se înregistreaază cele mai reduse valori ale debitului; 2. anotimpul cu cele mai reduse valori ale debitului; 3. o lună în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. 6 puncte C. Pentru Ucraina, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi de relief; 3. două resurse de subsol; 4. un tip de climă; 5. un râu sau fluviu; 6. un oraş-port la Marea Neagră; 7. o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor precizate mai sus.

10 puncte

Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D:

Ţara Producţia de grâu (mil.t.)

Populaţie activǎ în agriculturǎ

(%)

Populaţie urbanǎ

(%) Franţa 30,5 4 76 Germania 19,3 3 88

D. 1. calculaţi procentul populaţiei rurale din Franţa şi din Germania. 2. precizaţi doi factori naturali care au determinat producţii mai mari de grâu în Franţa. 6 puncte E. Se dă următoarea afirmaţie: „Între nordul şi sudul Italiei existǎ contraste referitoare la nivelul de dezvoltate economicǎ şi socialǎ”. Explicaţi acest fapt prezentând două argumente.

4 puncte

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I F M A M I I A S O N D

mc/s

l u n i l e a n u l u i

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 416: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 015 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A - B şi prezintǎ evoluţia populaţiei Spaniei, în perioada 1833-2004. A. Precizaţi: 1. valoarea maximǎ a numǎrului de locuitori înregistratǎ în aceastǎ ţarǎ; 2. în ce an Spania a depǎşit 30 milioane de locuitori.

4 puncte B. Precizaţi: 1. doi factori care au determinat creşterea numerică a populaţiei; 2. intervalul de timp în care a avut loc cea mai mică creştere a populaţiei; 3. cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960 - 2004.

6 puncte C. Pentru Serbia, precizaţi:

1. trei state vecine; 2. o unitate montană; 3. o resursă naturală; 4. două caracteristici climatice; 5. un râu sau un fluviu; 6. un oraş; 7. o minoritate etnică.

10 puncte D. Tabelul de mai jos cuprinde date geodemografice ale unor ţări europene:

Statul Suprafaţa (km2)

Populaţia (mil.loc)

Belgia 30 528 10 379 067 Letonia 64 610 2 274 735 Olanda 40 840 16 491 461

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Letonia şi Olanda; 2. Precizaţi doi factori care determină densităţi mari ale populaţiei în Olanda.

6 puncte E. Precizaţi: 1. cu ce ţară se află în legătură Franţa prin Eurotunelul construit pe sub Marea Mânecii; 2. o cauză care determină densitatea mare a reţelei feroviare din Europa Vestică.

4 puncte

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1833 1900 1930 1960 1980 1991 2000 2004

anul

milio

ane

locu

itori

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 417: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 016 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă ponderea hidroenergiei în producţia de energie electrică în câteva ţări europene. A. Precizaţi: 1. cea mai mare producţie de hidroenergie şi ţara în care se obţine; 2. o ţară a cărei producţie de hidroenergie este sub 5 %.

4 puncte B. Analizând graficul de mai sus, scrieţi pe foaia de examen, răspunsul corect: 1. cea mai redusă valoare a ponderii hidroenergiei este în statul:

a. Austria b. Belgia c. Bulgaria d. Lituania 2. o pondere, aproximativ egală, a hidroenergiei există între statele:

a. Belgia şi Bulgaria b. Belgia şi Lituania c. Germania şi Ungaria d. Lituania şi Ungaria 3. hidroenergia are pondere redusă în Ungaria din cauza:

a. ape curgătoare cu debite reduse; b. lipsei apelor curgătoare c. reliefului de câmpie d. utilizarea intensă a resurselor alternative

6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE; 2. oraşul capitală; 3. o unitate montană; 4. două caracteristici climatice; 5. o cultură agricolă tradiţională; 6. două oraşe-port. 7. marea la care are ieşire 10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă structura producţiei de energie electrică în câteva state ale UE (2006):

Statul Energie nucleară

% Hidroenergie

% Cărbune

%

Gaze naturale

% Petrol

%

Alte surse

% Belgia 29 1 3 27 40 - Lituania 75 3 - 8 14 - Ungaria 15 1 17 38 28 1

1. Calculaţi ponderea, în procente, a combustibililor fosili (cărbune, gaze naturale şi petrol) în structura producţiei de energie electrică din Belgia şi Ungaria; 2. precizaţi un factor care determină ponderea energiei nucleare în structura energetică a Lituaniei.

6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline, la nivel mondial, a Spaniei, Italiei şi Greciei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 418: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 017 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu ce străbate teritoriul României. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. Precizaţi: 1. două cauze ale creşterii debitului în intervalul martie - mai; 2. un factor care determină debitele reduse din intervalul septembrie – decembrie.

6 puncte

C. Pentru Franţa, precizaţi: 1. trei unităţi de relief; 2. două resurse de subsol; 3. două ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai sus; 4. un tip de climă; 5. două oraşe-port maritime;

10 puncte

D. Se dă următorul tabel:

Statul Suprafaţa ( km2 )

Populaţia (nr. loc)

Finlanda 338.145 5.231.372 Bulgaria 110.910 7.385.367

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel.

2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea medie a populaţiei. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: “Clima Ucrainei are un caracter continental”. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 419: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 018

Reprezentarea grafică de mai jos, se referă la subiectul III A şi B.

A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a sporului natural şi numele statului în care se înregistrează; 2. două state cu valori negative ale sporului natural.

4 puncte

B. Precizaţi: 1. o cauză a sporului natural negativ din Ungaria; 2. o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda; 3. valoarea cea mai scăzută a sporului natural şi statul în care se înregistrează.

6 puncte

C. Pentru Germania, precizaţi: 1. două state vecine, membre ale UE; 2. doua resurse de subsol; 3. două râuri sau fluvii; 4. două oraşe, cu excepţia capitalei; 5. un oraş-port; 6. o mare la care are ieşire.

10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Spaniei precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi două activităţi de servicii care pot creşte valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 420: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

I F M A M I I A S O N D

Lunile anului

Deb

it (

mc/

s)

0

100

200

300

400

500

600

700

I F M A M I I A S O N D

Lunile anului

Deb

it (

mc/

s)

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 019 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi reprezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează.

4 puncte Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III B şi reprezintă evoluţia debitului Senei la Paris. B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/sec este: a. aprilie b. februarie c. mai d. septembrie 2. Luna în care valoarea debitului este sub 100 m3/sec este: a. aprilie b. Iunie c. octombrie d. septembrie 3. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. Belgia b. Franţa c. Germania d. Spania

6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi:

1. trei state vecine, membre ale UE; 2. un tip de climă specific acestui stat; 3. două râuri sau fluvii; 4. două oraşe, cu excepţia capitalei; 5. două ramuri tradiţionale ale industriei alimentare.

10 puncte D. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa, numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene.

Statul Suprafaţa (km2) Populaţia (mil.loc) Populaţie urbană (%)

Albania 28 700 3,2 38 Belgia 30 528 10,3 97

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006 1. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. 2. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. 3. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 421: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 020

Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi. A. Precizaţi: 1. luna cu cele mai reduse cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora; 2. luna cu cele mai mari cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora.

4 puncte Diagrama alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la o staţie meteorologică din Câmpia Română. B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Luna în care se înregistrează cele mai ridicate valori ale precipitaţiilor este: a. august b. iulie c. iunie d. mai 2. Luna care înregistrează cele mai scăzute valori are precipitaţiilor este: a. decembrie b. februarie c. ianuarie d. martie 3. Diferenţa dintre cantitatea maximă şi minimă de precipitaţii este de: a. 40 mm b. 60 mm c. 100 mm d. 120 mm 6 puncte

C. Pentru Germania, precizaţi: 1. trei state vecine, membre ale UE; 2. cele două mări la care are ieşire, în nord, acest stat; 3. două râuri sau fluvii; 4. oraşul-capitală; 5. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). 10 puncte

D. Precizaţi: 1. modul de calcul al cantităţilor medii anuale de precipitaţii; 2. două cauze care să explice diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii anuale înregistrate la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi faţă de cele care se înregistrează la staţia meteorologică din Câmpia Română. 6 puncte E. Se dă următorul tabel:

Statul Suprafaţa (km2)

Populaţia (nr.loc.)

Olanda 41 526 16 491 461 Luxemburg 2 586 474 413

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. 2. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 422: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 021

Reprezentările grafice de mai jos se referă la subiectul III A – B şi D. Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Regensburg. A. Precizaţi: 1. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia; 2. luna cu cel mai mic debit şi valoarea acestuia.

4 puncte Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. valoarea maximă a debitului lunar se înregistrează în luna:

a. aprilie c. iunie b. iulie d. mai

2. valoarea minimă a debitului lunar se înregistrează în luna:

a. august b. noiembrie c. octombrie d.septembrie

3. diferenţa dintre valoarea maximă şi minimă a debitului este de:

a. 4 000 m3/s b. 5 500 m3/s c. 6 000 m3/s d. 8 000 m3/s 6 puncte

C. Pentru Italia, precizaţi: 1. două insule care aparţin acestui stat; 2. două unităţi montane; 3. două resurse naturale; 4. două oraşe, cu excepţia capitalei; 5. două state enclave (pitice) aflate pe teritoriul acestui stat. 10 puncte

D. Precizaţi: 1. diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar înregistrate la staţia hidrologică Regensburg. 2. două cauze care să explice creşterea debitului Dunării în lunile de primăvară la Olteniţa. 6 puncte E. Se dă următorul tabel:

Statul Suprafaţa (km2) Populaţia (nr.loc) Finlanda 338 145 5 231 372 Ungaria 93 030 9 981 334

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. 2. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state.

4 puncte

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

I F M A M I I A S O N D

Lunile anului

Deb

it (m

c/s)

010002000300040005000

6000700080009000

10000

I F M A M I I A S O N D

Lunile anului

Deb

it (

mc/

s)

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 423: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 022 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Română. A. Scrieţi pe foaia de examen: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. Precizaţi: 1. modul de calcul al temperaturii medii anuale; 2. valoarea amplitudinii termice medii anuale; 3. un factor natural care influenţează variaţia temperaturii medii lunare.

6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi de relief; 3. un tip de climă; 4. două oraşe, cu excepţia capitalei; 5. o regiune turistică; 6. două resurse de subsol.

10 puncte

D. 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Europei, ştiind că suprafaţa este de 10,4 mil. km2 şi numărul locuitorilor de 726 mil.loc (2004); 2. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială a populaţiei pe continentul european.

6 puncte E. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. O situaţie similară este şi în România. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 424: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 023 Analizaţi diagrama climatică se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Panonică. A. Scrieţi pe foaia de examen: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. Precizaţi: 1. modul de calcul al temperaturilor medii anuale; 2. valoarea amplitudinii termice medii anuale; 3. un factor care influenţează variaţia temperaturii medii lunare.

6 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi:

1. două unităţi de relief; 2. două caracteristici climatice; 3. un râu sau un fluviu; 4. un tip genetic de lac şi un exemplu; 5. o zonă de vegetaţie; 6. două oraşe;

10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Ucrainei, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 425: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII - a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 024

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. A. Scrieţi pe foaia de examen: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. Precizaţi: 1. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale; 2. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare; 3. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare.

6 puncte C. Pentru Spania, precizaţi:

1. o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat; 2. două state vecine, membre ale UE; 3. două unităţi montane; 4. un tip de climă; 5. două oraşe, altele decât capitala; 6. două regiuni turistice.

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Greciei cu cel al Republicii Moldova, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Pe litoralul sudic al Peninsulei Crimeea, temperatura medie a lunii ianuarie este de 2 - 4ºC. Precizaţi tipul de climă şi o cauză care influenţează clima din această regiune. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 426: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 025 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia valorilor temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. A. Scrieţi, pe foaia de examen: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. Precizaţi: 1. modul de calcul al temperaturii medii anuale; 2. valoarea amplitudinii termice medii anuale; 3. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare.

6 puncte C. Pentru Germania, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi de relief; 3. două resurse de subsol; 4. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus; 5. un oraş-port fluvial; 6. un oraş-port maritim.

10 puncte D. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în România şi alte state ale UE, la nivelul anului 2006.

Statul Energie nucleară

(%) Hidroenergie

(%) Cărbune

(%)

Gaze naturale

(%) Petrol

(%)

Energie alternativă

(%) România 9 30 40 15 5 1 Franţa 40 2 6 13 35 4 Germania 13 1 24 21 40 1

Precizaţi: 1. combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin, comparativ cu celelalte două state din tabel; 2. două surse de energie pe care Germania le valorifică mai mult, comparativ cu celelalte două state din tabel; 3. o cauză care explică ponderea ridicată a energie nucleare în Franţa.

6 puncte

E. Modificarea în ritm alert şi continuu a mediului temperat-continental include şi accelerarea proceselor de degradare a terenurilor. Precizaţi două cauze care generează acest proces. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 427: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 026 Graficul alăturat se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. A. Scrieţi pe foaia de examen: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. Precizaţi: 1. modul de calcul al cantităţii medii lunare de precipitaţii; 2. o lună cu precipitaţii medii cuprinse între 80 şi 100 mm; 3. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile aprilie şi octombrie.

6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, precizaţi:

1. două unităţi de relief; 2. un râu sau fluviu; 3. un tip de climă; 4. trei oraşe, cu excepţia capitalei; 5. două resurse de subsol; 6. o regiune turistică.

10 puncte D. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. Calculaţi:

1. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956; 2. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 2004; 3. un factor care a determinat creşterea mortalităţii în ţara noastră.

6 puncte E. Precizaţi două cauze care determină distribuţia inegală a infrastructurii de transport în Europa Centrală.

4 puncte

Anul Natalitate Mortalitate

1956 24,2 ‰ 9,9 ‰

1977 19,6 ‰ 9,6 ‰

1998 10,5 ‰ 12,0 ‰

2004 10,0 ‰ 11,9 ‰

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 428: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 027 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Siret la vărsare în Dunăre. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. Precizaţi: 1. două luni în care debitul mediu lunar are aceleaşi valori ; 2. diferenţa dintre valoarea debitului în luna aprilie şi valoarea debitului în luna decembrie; 3. o cauză a creşterilor de debit în luna aprilie.

6 puncte C. Pentru Spania, precizaţi:

1. două unităţi de relief; 2. o resursă naturală; 3. trei oraşe, altele decât capitala; 4. două regiuni turistice; 5. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Republicii Moldova, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est şi Sud-Est. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 429: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul IIIError! Reference source not found.

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 028

Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. două luni în care temperatura medie este de 0˚C; 2. două luni în care temperatura medie este de 15˚C.

4 puncte B. Precizaţi: 1. temperatura maximă şi luna în care se înregistrează; 2. temperatura minimă şi luna în care se înregistrează; 3. modul de calcul al temperaturii medii anuale.

6 puncte C. Pentru Serbia, precizaţi:

1. două unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. două râuri sau fluvii; 4. două oraşe; 5. un stat vecin, membru al UE; 6. două resurse naturale.

10 puncte D. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE.

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei în Bulgaria şi Malta; 2. Precizaţi două cauze care explică densitatea redusă a populaţiei din Suedia.

6 puncte E. Precizaţi patru tipuri de turism practicate în Spania. 4 puncte

Ţara Suprafaţa (km2)

Populaţia (nr.loc.)

Bulgaria 110 910 7 385 367 Malta 316 400 214 Suedia 449 964 9 016 596

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 430: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 029

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. luna cu cel mai ridicat debit mediu lunar şi valoarea acestuia; 2. luna cu cel mai scăzut debit mediu lunar şi valoarea acestuia;

4 puncte B. Precizaţi: 1. valoarea diferenţei de debit dintre lunile iulie şi septembrie; 2. luna în care se înregistrează un debit mediu de 100 m3/s; 3. un factor care influenţează variaţiile debitului mediu lunar.

6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi:

1. două unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. un râu sau fluviu; 4. două oraşe-port; 5. două resurse naturale 6. marea la care are ieşire; 7. o cultură agricolă tradiţională.

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Temperatura medie anuală la Sibiu (România) este de 8,70C iar la Varna (Bulgaria) este de 11,30C. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de temperatură înregistrată la cele două staţii meteorologice. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 431: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 030

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. două luni în care temperatura medie lunară este de 5˚C; 2. două luni în care temperatura medie lunară este de 10˚C.

4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile cu cea mai ridicată temperatură medie lunară; 2. lunile cu cea mai scăzută temperatură medie lunară; 3. valoarea diferenţei de temperatură între lunile mai şi noiembrie. 6 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi:

1. două unităţi de relief; 2. două caracteristici climatice; 3. doi afluenţi ai Tisei; 4. un lac natural; 5. o zonă de vegetaţie; 6. două oraşe, altele decât capitala.

10 puncte D. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. Calculaţi:

1. bilanţul natural pentru anul 1956; 2. bilanţul natural pentru anul 2004; 3. doi factori care au determinat sporul natural negativ în 1998 şi 2004.

6 puncte E. Precizaţi două avantaje ale creşterii producţiei de hidroenergie pe plan european. 4 puncte

Anul Natalitatea Mortalitatea

1956 24,2 ‰ 9,9 ‰

1977 19,6 ‰ 9,6 ‰

1992 11,4 ‰ 11,6 ‰

1998 10,5 ‰ 12,0 ‰

2004 10,0 ‰ 11,9 ‰

Page 432: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 031

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţilor medii lunare de precipitaţii. A. Precizaţi: 1. cantitatea maximă de precipitaţii şi luna în care s-a înregistrat; 2. valoarea maximă a temperaturii medii şi luna în care s-a înregistrat.

4 puncte

B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus este:

a. mediteranean (subtropical) b. temperat continental c. temperat oceanic d. subpolar

2. Anotimpul în care se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitaţii este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara

3. Temperaturile au valori ridicate în lunile de vară datorită invaziilor maselor de aer: a. ecuatorial c. polar maritim b. polar continental d. tropical

6 puncte C. Pentru Germania, precizaţi:

1. două mări la care are ieşire; 2. două râuri sau fluvii; 3. două resurse de subsol; 4. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus. 5. două oraşe porturi;

10 puncte D. În tabelul alăturat sunt prezentate suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE.

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel; 2. Precizaţi un factor care determină repartiţia neuniformă a populaţiei în fiecare din statele din tabel.

6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „În structura producţiei de energie electrică a Germaniei şi Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicată”. 4 puncte

Statul Suprafaţa (km2)

Populaţia (nr.loc.)

Belgia 30 528 10 379 067 Ungaria 93 030 9 981 300

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 433: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 032

Garficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică din Câmpia Română. A. Precizaţi: 1. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii, precum şi valoarea acesteia; 2. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii, precum şi valoarea acesteia. 4 puncte Analizaţi graficul alăturat, pe care este reprezentată evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bergen (Norvegia). Graficul se referă la subiectul III B şi E. B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bergen (Norvegia) se încadrează tipului de regim pluviometric:

a. ecuatorial c. temperat-continental b. musonic d. temperat-oceanic; 2. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. iarna b. primăvara c. toamnă d. vară 3. Factorul care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bergen este: a. altitudinea reliefului c. regimul temperaturii aerului b. regimul radiaţiei solare d. circulaţia vestică a maselor de aer

6 puncte C. Pentru Ucraina, precizaţi:

1. trei state vecine, membre ale UE; 2. un tip de climă; 3. două râuri sau fluvii; 4. două resurse de subsol cu rezerve importante; 5. două oraşe, cu excepţia capitalei; 10 puncte

D. Se dă următorul tabel:

Statul Populaţia (nr.loc.) Nr.născuţilor vii Nr.deceselor Italia 58.133.509 579.486 567.660 Ungaria 9 981 334 124.793 145.928

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006 1. Calculaţi, în valori absolute, bilanţul natural pentru fiecare stat din tabel. 2. Precizaţi o cauză a valorii bilanţului natural negativ din Ungaria. 6 puncte

E. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Bucureşti faţă de cea înregistrată la Bergen (Norvegia). 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 434: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 033

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este:

a. ecuatorial b. subpolar c. mediteranean (subtropical) d. temperat - oceanic

2. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. august şi mai b. august şi iulie c. iulie şi iunie d. iulie şi mai

3. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. altitudinii reduse c. regimului temperaturii aerului b. regimului radiaţiei solare d. circulaţiei vestice a maselor de aer

6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, precizaţi:

1. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima; 2. fluviul care traversează capitala; 3. două resurse de subsol; 4. două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus; 5. două oraşe, altele decât capitala.

10 puncte D. Se dă următorul tabel:

Ţara Lungimea căilor ferate (km)

Germania 38.126 România 11.376

1. Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate din fiecare ţară, raportată la nivelul Europei, ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este, în prezent, de 369.000 Km.

2. Precizaţi două cauze care să explice valoarea difertă a lungimii căilor ferate în cele două state. 6 puncte E. Precizaţi tipul de regim hidrologic al Volgăi şi doi factori care îl influenţează.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 435: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 034 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B. În grafic este prezentată evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a temperaturii, precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Graficul de mai sus redă tipul de climă:

a. ecuatorială c. temperat-oceanică b. temperat-continentală d. subpolară

2. Amplitudinea termică medie anuală este de: a. 15- 160C b. 18 - 220C c. 24 - 260C d. 30 - 350C 3. Valori de 10oC, ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. aprilie şi octombrie c. mai şi octombrie b. aprilie şi mai d. mai şi noiembrie

6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi:

1. trei unităţi de relief; 2. numele fluviului care străbate capitala; 3. două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică; 4. două oraşe-port maritime; 5. două obiective turistice din Paris;

10 puncte D. Se dă următorul tabel:

Statul Suprafaţa ( km2 )

Populaţia (nr. loc. )

Finlanda 338.145 5.231.372 Bulgaria 110.910 7.385.367

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel.

2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea medie a populaţiei.

6 puncte E. Precizaţi doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal şi a sporturilor de iarnă în Austria.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 436: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 035 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea temperaturii medii în lunile aprilie şi octombrie; 2. valoarea amplitudinii termice medii anuale. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Temperaturile medii lunare cu valorile cele mai ridicate se înregistrează în lunile:

a. iulie şi august c. iunie şi august b. iulie şi iunie d. iunie şi septembrie

2. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. ecuatorială c. temperat-oceanică b. temperat-continentală d. subpolară 3. Valori ale temperaturii medii lunare, cuprinse între 0 şi 5oC, se înregistrează în lunile: a. aprilie şi octombrie c. martie şi noiembrie b. martie şi octombrie d. mai şi noiembrie 6 puncte C. Pentru Grecia, precizaţi:

1. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee; 2. o unitate de relief; 3. două caracteristici climatice; 4. o formaţiune vegetală specifică; 5. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă; 6. două oraşe-port.

10 puncte D. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică, socială şi economică, formată din mai multe state. Precizaţi:

1. numărul statelor care formează Uniunea Europeană; 2. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene; 3. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică;

6 puncte E. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei în Europa Nordică. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 437: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 036 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a temperaturii, precum şi luna în care se înregistrează.

4 puncte

B. 1. Calculaţi valoarea amplitudinii termice medii anuale. 2. Prezentaţi modul de calcul al temperaturii medii anuale; 3. Precizaţi un factor care influenţează variaţia temperaturii aerului.

6 puncte

C. Pentru Italia, precizaţi: 1. două unităţi de relief; 2. fluviul care străbate capitala; 3. două caracteristici climatice; 4. două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare); 5. trei oraşe, cu excepţia capitalei;

10 puncte D. Se dă următorul tabel:

Statul Suprafaţa ( km2)

Populaţia (nr.loc.)

Suedia 449.964 9.016.596 Portugalia 92.391 10.605.870

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel.

2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei.

6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să demonstreze că Franţa dispune de un important potenţial turistic.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 438: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 037

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valoarea PIB/loc. în câteva state din Uniunea Europeană. A. Precizaţi: 1. cea mai mare valoare a PIB/loc. şi ţara în care se înregistrează; 2. două state al căror PIB/loc. are valori cuprinse între 30 - 40 mii euro.

4 puncte

B. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. trei state care au ieşire la mare; 2. două state a căror formă de guvernământ este monarhia; 3. o cauză care determină PIB-ul redus din Bulgaria. 6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi:

1. două unităţi montane şi o unitate de câmpie; 2. două tipuri de climă; 3. două râuri sau fluvii; 4. trei oraşe, cu excepţia capitalei.

10 puncte D. Analizaţi tabelul de mai jos în care este prezentată evoluţia numărului de locuitori din state ale UE.

Anul Statul 1990

(mil.loc) 2000

(mil.loc) 2005

(mil.loc) Austria 7,73 8,11 8,19 Bulgaria 8,99 8,17 7,73 Germania 79,36 82,18 82,69 Italia 57,66 57,76 58,09 Letonia 2,67 2,37 2,31 Ungaria 10,36 10,20 10,10

Precizaţi: 1. două state care au inregistrat o scădere a populaţiei între 1990 – 2005; 2. două state care au inregistrat o creştere a populaţiei între 1990 – 2005; 3. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori în statele menţionate la punctul 1.

6 puncte

E. Precizaţi două caracteristici ale reţelei hidrografice din arhipelagul britanic. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 439: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 038

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă suprafaţa unor state din Uniunea Europeană. A. Precizaţi: 1. primele două state ca suprafaţă; 2. două state cu suprafaţa mai mică de 300.000 km2.

4 puncte

B. Precizaţi: 1. numele a două state, dintre cele reprezentate pe grafic, care au ieşire la Marea Mediterană; 2. numele a două state, dintre cele reprezentate pe grafic, care au ieşire la Marea Baltică; 3. numele a două state, dintre cele reprezentate pe grafic, care au ca formă de guvernământ monarhia.

6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:

1. două insule care aparţin acestui stat; 2. două unităţi montane; 3. două regiuni istorice; 4. un tip de climă; 5. fluviul care străbate capitala; 6. două oraşe, cu excepţia capitalei;

10 puncte D. În tabelul de mai jos sunt prezentate date privind suprafaţa şi populaţia unor state europene.

Statul Suprafaţa ( km2)

Populaţia (nr.loc)

Finlanda 338.145 5.231.372 Suedia 449.964 9.016.596 Spania 505.990 40.397.842

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi:

1. valoarea medie a densităţii populaţiei din Spania şi Suedia; 2. o cauză a valorilor reduse ale densităţii populaţiei din Finlanda. 6 puncte E. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Spania este una dintre primele destinaţii turistice din Europa”. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 440: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă Geografie clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 039

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă numărul de locuitori din unele state din Uniunea Europeană. A. Precizaţi: 1. două state cu o populaţie mai mare de 60 milioane de locuitori; 2. două state cu o populaţie înte 30-40 milioane de locuitori.

4 puncte

B. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. trei state care au ca formă de guvernământ monarhia; 2. două state care au ieşire la Marea Mânecii; 3. o cauză care a determinat creşterea numărului de locuitori în Franţa şi Germania.

6 puncte

C. Pentru Italia, precizaţi:

1. trei ţări vecine, membre ale UE; 2. numele unităţii montane cu altitudinea maximă; 3. doi vulcani; 4. două râuri sau fluvii; 5. două culturi agricole cu specific mediteranean.

10 puncte D. Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai jos, precizaţi:

1. valoarea densităţii populaţiei pentru UE cu 15 state şi pentru UE cu 27 de state; 2. o cauză care a determinat scăderea PIB/loc în UE cu 27 de state.

UE Populaţia (mil.loc)

Suprafaţa (km2)

PIB/loc. (USD/loc)

UE 15 380,3 3.238.692 33.234 UE 27 484,3 4.322.989 27.776

6 puncte

E. Menţionaţi două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituie un element important în dezvoltarea economică a Uniunii Europene. 4 puncte

Page 441: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 040 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă repartiţia populaţiei Europei pe regiuni geografice. A. Precizaţi: 1. doi factori naturali care au un rol deosebit în distribuţia spaţială inegală a populaţiei în Europa Centrală şi Europa de Nord; 2. un stat cu densitate redusă a populaţiei din Europa de Nord. 4 puncte B. Precizaţi: 1. numărul de locuitori pentru fiecare dintre cele cinci regiuni geografice europene; 2. diferenţa dintre numărul de locuitori dintre Europa Centrală şi Europa de Sud.

6 puncte C. Pentru Italia, precizaţi:

1. o unitate de câmpie şi doi vulcani; 2. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare; 3. două oraşe din nordul ţării; 4. statul-enclavă de pe teritoriul Romei; 5. o cultură agricolă cu specific mediteranean; 6. o insulă care aparţine acestui stat.

10 puncte

D. 1. Precizaţi două state ale Uniunii Europene în care dezvoltarea industriei metalurgice a fost influenţată de existenţa materiilor prime. 2. Menţionaţi două materii prime pe baza căreia s-a dezvoltat industria metalurgică în statele precizate mai sus; 3. Precizaţi un factor natural care explică prezenţa vegetaţiei de stepă în Câmpia Panonică.

6 puncte

E. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 442: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 041

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea maximă a debitului şi o lună în care se înregistrează.

4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care debitul mediu lunar are valori sub 100 m³/sec; 2. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 250 m³/sec;

6 puncte C. Pentru Germania, precizaţi: 1. trei resurse de subsol; 2. două ramuri industriale foarte dezvoltate; 3. două regiuni industriale; 4. un fluviu navigabil şi un oraş-port traversat de acest fluviu;

5. un oraş-port la Marea Nordului. 10 puncte

D. În tabelul de mai jos sunt prezentate date satatistice pentru state ale UE. Calculaţi sporul natural, în valori absolute, din Belgia, Franţa şi Irlanda.

Statul Sporul natural

(‰)

Populaţia (mil. loc)

Contribuţia serviciilor la PIB (%)

Belgia 1,3 10,4 73 Bulgaria -5,2 7,7 59 Franţa 4,3 59,6 74 Germania -1,3 82,4 71 Irlanda 8,7 4.0 57 Ungaria -3,7 10,1 66

6 puncte E. Prezentaţi douǎ argumente care sǎ explice diferenţa de densitate a populaţiei dintre Olanda şi Norvegia.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 443: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 042

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vâltava la Praga. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a debitului lunar, precum şi luna în care se produce; 2. două luni în care debitul mediu are valori mai mari de 50 m3/s.

4 puncte B. Precizaţi: 1. valoarea debitului mediu în luna martie; 2. valoarea minimă a debitului lunar, precum şi luna în care se produce; 3. două luni în care debitul mediu este de aproximativ 20 m3/s; 4. o cauză a diferenţei de debit între lunile extreme.

6 puncte C. Pentru Serbia, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi de relief; 3. o resursă naturală; 4. tipul de climă; 5. două zone de vegetaţie; 6. un râu sau fluviu; 7. un oraş.

10 puncte

D. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene şi anumite resurse de subsol care se exploatează din statele respective. Precizaţi, pentru fiecare stat, o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor de subsol menţionate în tabelul de mai sus.

6 puncte E. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. 4 puncte

Statul Germania Ungaria Ucraina

Resursa de subsol Minereu de fier Bauxită Sare

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 444: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 043 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii; 2. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii; 3. valoarea maximă a temperaturii medii lunare; 4. valoarea minimă a temperaturii medii lunare;

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă : a. ecuatorial b. mediteranean c. temperat-oceanic d. subpolar 2. Factorul climatic care determină cantităţile medii anuale mari de precipitaţii este:

a. circulaţia estică a maselor de aer c. regimul temperaturii aerului b. regimul radiaţiei solare d. circulaţia vestică a maselor de aer 3. Valori ridicate, de peste 170C, ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. aprilie şi iunie b. august şi iulie c. august şi mai d. iulie şi mai

6 puncte C. Pentru Italia, precizaţi:

1. două unităţi de relief; 2. două oraşe cu o populaţie de peste 1.000.000 locuitori; 3. un tip de climă; 4. un tip genetic de lac şi un exemplu din acest tip; 5. fluviul care străbate capitala; 6. două culturi agricole cu specific mediteranean;

10 puncte D. Se dă următorul tabel:

Statul Suprafaţa ( Km² )

Populaţia (nr.loc.)

Bulgaria 110 910 7.385.367 Finlanda 338 145 5.231.372

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006 1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei calculată pentru Bulgaria şi Finlanda; 2. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei, calculate anterior, precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două ţări europene.

6 puncte E. Prezentaţi două obiective turistice reprezentative din Grecia. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 445: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 044 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este:

a. ecuatorial b. mediteranean (subtropical) c. temperat - oceanic d. subpolar

2. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. aprilie - mai b. iulie - august c. mai - iunie d. septembrie - octombrie 3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. ecuatorial b. polar continental c. polar maritim d. tropical 6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi:

1. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima; 2. două artere fluviale navigabile; 3. cea mai mare aglomeraţie urbană; 4. un oraş-port la Marea Mediterană; 5. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării; 6. o regiune turistică importantă.

10 puncte D. Se dă următorul tabel:

Statul Populaţia (nr.loc)

Imigranţi (nr.loc.)

Emigranţi (nr.loc.)

Letonia 2 274 735 1.627 7.131 Norvegia 4 610 820 47.776 22.053

Sursa: The World Factbook, estimări, pentru populaţie, la nivelul anului 2006 1. Calculaţi bilanţul migratoriu, în valori absolute, pentru cele două ţări. 2. Precizaţi o cauză care să justifice faptul că Norvegia este o ţară cu un flux imigraţionist mare. 6 puncte E. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 446: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 045 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi E şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare, înregistrate la staţia meteorologică Atena. A. Precizaţi: 1. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii, precum şi valoarea acesteia; 2. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii, precum şi valoarea acesteia.

4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi E şi reprezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bordeaux (Franţa). B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bordeaux, se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. ecuatorial b. musonic c. temperat-continental d. temperat-oceanic; 2. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de:

a. iarna b. primăvara c. toamnă d. vară 3. Factorul climatic care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bordeaux este: a. altitudinea redusă a reliefului b. circulaţia vestică a maselor de aer c. regimul radiaţiei solare d. regimul temperaturii aerului 6 puncte C. Pentru Grecia, precizaţi:

1. tipul de climă specific; 2. cea mai mare aglomeraţie urbană; 4. două oraşe-port; 5. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate; 6. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.

10 puncte D. Se dă următorul tabel:

Ţara Anul Populaţia (nr.loc.) Nr. născuţilor vii Nr. deceselor Cehia 2006 10.235.455 90.910 109.001

Norvegia 2006 4.610.820 59.234 44.002 1. Calculaţi bilanţul natural, în valori absolute, pentru Cehia şi Norvegia; 2. Prezentaţi o cauză care determină diferenţe ale valorilor bilanţului natural în cele două state. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Atena faţă de cea înregistrată la Bordeaux, conform graficelor de mai sus. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 447: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 046

Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Dunării la Budapesta. A. Precizaţi: 1. două luni în care valoarea debitului este sub 4 000 m3/an; 2. două luni în care valoarea debitului depăşeşte 5 000 m3/an;

4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Luna în care se înregistrează cea mai mare valoare de debit este:

a. aprilie c. mai b. iunie d. martie

2. Luna în care se înregistrează cea mai mică valoare de debit este:

a. august c. octombrie b. noiembrie d. septembrie

3. Anotimpul cu cele mai mici valori de debit înregistrate este: a. iarna c. toamna b. primăvara d. vara

6 puncte C. Pentru Spania, precizaţi:

1. denumirea peninsulei ocupate de acest stat; 2. denumirea strâmtorii situată în sudul acestui stat, ce desparte Europa de Africa; 3. două tipuri de climă; 4. trei oraşe, cu excepţia capitalei; 5. trei produse agricole cu specific mediteranean. 10 puncte

D. Precizaţi: 1. o cauză care să explice valorile mici de debit înregistrate la Olteniţa în lunile septembrie-octombrie utilizând graficul de mai sus. 2. două cauze care să explice valorile mari de debit înregistrate primăvara pe Dunăre la Budapesta şi Olteniţa.

6 puncte E. Se dă următorul tabel:

Ţara Anul Suprafaţa (km2) Populaţia (nr.loc) Finlanda 2006 338 145 5 231 372 Danemarca 2006 43 094 5 450 661

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006 1. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. 2. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei între cele două state.

4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 448: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 047

Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Senei la Paris. A. Precizaţi: 1. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia; 2. două luni cu valori ale debitului mediu lunar mai mici de 100 m3/s.

4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia debitului râului Garonne la Bordeaux. B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul Garonne curge pe teritoriul statului numit:

a. Belgia c. Germania b. Franţa d. Portugalia

2. O luna în care valoarea debitului a depăşit 1000 m3/s este:

a. aprilie c. mai b. iunie d. martie

3. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara

6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE; 2. marea la care are iesire acest stat; 3. fluviul care delimitează acest stat în partea de nord; 4. o unitate montană; 5. oraşul-capitală şi un oraş-port fluvial; 6. anul în care a fost acceptată în UE; 7. două resurse naturale.

10 puncte D. 1. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Sena, utilizând graficul de mai sus. 2. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Garonne, utilizând graficul de mai sus. 3. Precizaţi o cauză care să explice valorile mai mari de debit ale râului Garonne decât ale râului Sena. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină valori ridicate ale debitelor fluviilor reprezentate în graficele de mai sus, în perioada ianuarie - aprilie. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 449: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 048 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. A. Precizaţi: 1. două luni în care debitul depăşeşte valoarea de 1 200 m3/s; 2. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectele III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Senei la Paris. B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/s este:

a. aprilie c. mai b. februarie d. septembrie

2. Luna în care valoarea debitului este sub 100 m3/s este:

a. aprilie c. octombrie b. iunie d. septembrie

3. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este:

a. Belgia c. Germania b. Franţa d. Spania

6 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi:

1. trei state vecine, membre ale UE; 2. tipul de climă; 3. treapta de relief dominantă; 4. o zonă de vegetaţie specifică; 5. două oraşe; 6. două regiuni turistice.

10 puncte D. 1. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Tisa; 2. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al fluviului Sena; 3. Precizaţi o cauză a debitului mai mare al Tisei decât al Senei, conform graficelor de mai sus. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei termice convenţionale în structura energetică a Rusiei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 450: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 049 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi E şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta; 2. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta.

4 puncte B. Precizaţi: 1. o cauză care să explice valoarea foarte mare a densităţii populaţiei din Malta; 2. două cauze care să explice valoarea foarte mică a densităţii populaţiei din Finlanda. 6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:

1. două unităţi de relief; 2. câte o caracteristică pentru fiecare unitate de relief menţionată anterior; 3. două resurse ale subsolului; 4. fluviul care traversează capitala; 5. trei oraşe mari, altele decât capitala.

10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Ungariei cu cel al Bulgariei precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Prezentaţi, folosind graficul de mai sus, două cauze ale valorilor ridicate ale densităţii medii a populaţiei a statului Olanda, de peste 395 loc./ km². 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 451: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 050 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Rhone. A. Precizaţi: 1. valorile debitelor medii în lunile iulie şi decembrie; 2. două luni în care sunt înregistrate debite între 500 şi 600 m3/s.

4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul Rhone se varsă în:

a. Marea Mânecii b. Marea Mediterană c. Marea Nordului d. Oceanul Atlantic 2. Fluviului Rhone străbate statul:

a. Franţa b. Italia c. Portugalia d. Spania 3. Debitele mai bogate ale fluviului Rhone în perioada mai – septembrie sunt datorate: a. evaporării reduse b. pantelor line c. precipitaţiilor bogate d. temperaturilor ridicate 6 puncte C. Se dă următoarea situaţie - problemă: Structura producţiei de energie electrică în Europa evidenţiază state care utilizează:

a. dominant energie termoelectrică – ţările din estul Europei; b. energie nucleară – Franţa, Belgia, Bulgaria, Lituania; c. dominant hidroenergie – Norvegia, Elveţia. d. variate forme de energie, rezultate, predominant, din combinarea celorlalte trei – Rusia, Germania;

1. Precizaţi o cauză pentru care hidroenergia este mai utilizată, comparativ cu alte surse de energie, în Norvegia şi în Elveţia; 2. Oferiţi două argumente în sprijinul utilizării surselor variate de energie în Germania şi în Rusia; 3. Care dintre sursele de energie exemplificate prezintă cel mai mic risc pentru mediu? 4. Oferiţi un argument în sprijinul propriei alegeri, făcute la punctul 3. 10 puncte Se dă următorul tabel care se referă la subiectul III D şi E:

Statul Suprafaţa (km2) Populaţia totală (nr.loc) Populaţia urbană (nr.loc) Italia 301.230 58.133.509 38.929.032

Finlanda 338.145 5.231.372 3.499.706 Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

D. 1. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda; 2. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul celor două ţări; 3. Indicaţi câte o aglomeraţie urbana din fiecare ţară. 6 puncte

E. Prezentaţi doi factori care explică diferenţa mare dintre valoarea densităţii medii a populaţiei din Italia şi Finlanda, în condiţiile în care teritoriile au suprafeţe similare, iar relieful favorabil locuirii în Finlanda se apropie de 80 %. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 452: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 051 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. A. Scrieţi pe foaia de examen: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.

4 puncte B. Precizaţi: 1. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale; 2. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare; 3. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare.

6 puncte C. Pentru Ucraina, precizaţi:

1. două unităţi de relief; 2. două râuri sau fluvii; 3. două resurse de subsol; 4. două oraşe importante, cu excepţia capitalei; 5. tipul predominant de climă; 6. o peninsulă la Marea Neagră.

10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E:

Surse primare de energie Statul

Producţia de energie electrică (mil. kwh)

Energie termică convenţională

(mil. kwh)

Energie hidraulică (mil. kwh)

Energie nucleară (mil. kwh)

Franţa 511.736 46.056 71.643 394.037 Rusia 862.700 595.263 172.540 94.897

D. 1. Calculaţi care este ponderea (%) energiei nucleare în totalul producţiei de energie electrică a Franţei; 2. Calculaţi care este ponderea (%) energiei termice convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei; 3. Precizaţi o cauză a ponderii mai ridicate a energiei hidraulice faţă de energia termică convenţională în cazul Franţei. 6 puncte E. Referitor la structura valorică a producţiei de energie a Franţei şi respectiv a Rusiei, prezentate în tabelul de mai sus, precizaţi: 1. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei nucleare in totalul producţiei de energie electrică a Franţei. 2. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei termice şi convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 453: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 052 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică de pe teritoriul României. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună, precum şi luna în care se înregistrează;

4 puncte B. Precizaţi: 1. modul de calcul al cantităţii medii anuale de precipitaţii; 2. o lună cu precipitaţii între 120 şi 140 mm; 3. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile mai şi noiembrie. 6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi:

1. două state vecine; 2. un tip climatic specific acestui stat; 3. două resurse ale subsolului; 4. oraşul-capitală; 5. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare); 6. două staţiuni turistice.

10 puncte

D. Se dă următorul tabel:

Statul Suprafaţa (km2)

Populaţia (nr.loc)

Belgia 30.528 10.379.067 Suedia 449.964 9.016.596

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei.

6 puncte

E. Prezentaţi două cauze pentru a explica ponderea redusă a pădurilor din Europa Sudică. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 454: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 053 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar, precum şi o lună în care se produce; 2. valoarea minimă a debitului mediu lunar, precum şi luna în care se produce.

4 puncte B. Precizaţi: 1. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a debitului mediu lunar; 2. o cauză a debitului redus din intervalul septembrie - februarie; 3. două luni în care debitul are valori cuprinse între 150 - 200 m3/s.

6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi:

1. trei unităţi de relief; 2. două râuri sau fluvii; 3. trei oraşe, altele decât capitala; 4. o regiune turistică importantă; 5. o resursă de subsol.

10 puncte

D. În tabelul de mai jos este redată populaţia Europei pe regiuni geografice:

Regiunea geografică

Populaţia (mil.loc.)

% din totalul populaţiei Europei

Europa de Nord 24,1 3,4 Europa de Vest 161,1 23,0 Europa Centrală 189,5 26,9 Europa de Sud 152,7 21,7 Europa de Est 176,0 25,0

Precizaţi: 1. o cauză a contrastelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest; 2. o cauză a numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală; 3. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze ale natalităţii reduse (7,7‰) din Ucraina, în anul 2003.

4 puncte

Lunile anului

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 455: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F

Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 054

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. A. Precizaţi: 1. două luni în care valoarea debitului lunar este, cu aproximaţie, de 90 m3/s ; 2. valoarea minimă a debitului mediu lunar, precum şi luna în care se produce;

4 puncte B. Precizaţi: 1. o cauză a scăderii debitului mediu lunar în lunile de iarnă; 2. diferenţa dintre valoarea debitului în luna mai şi valoarea debitului în luna ianuarie; 3. o cauză a creşterilor de debit în luna mai.

6 puncte C. Pentru Grecia, precizaţi:

1. trei oraşe; 2. trei zone turistice; 3. o unitate montană; 4. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Spaniei cu cel al Republicii Moldova precizând trei deosebiri între acestea. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 456: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 055 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale temperaturilor aerului la staţia meteorologică Roma. A. Precizaţi: 1. luna cu temperatura minimă şi valoarea acesteia. 2. luna cu temperatura maximă şi valoarea acesteia.

4 puncte B. Precizaţi: 1. valoare amplitudinii termice anuale; 2. modul de calcul al temperaturii medii anuale; 3. o cauză care determină, tot timpul anului, temperaturi medii lunare pozitive. 6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi:

1. trei unităţi de relief 2. o resursă naturală; 3. două tipuri de culturi agricole; 4. două porturi maritime; 5. două staţiuni turistice. 10 puncte

Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi prezintă valori ale PIB-ului din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene.

Nr. crt. Statul

Suprafaţa (km²)

Populaţia (nr.loc.)

PIB (mld.€)

1 Austria 83 870 8 192 880 279 2 Bulgaria 110 910 7 385 367 77 3 Germania 357 021 82 422 299 2585 4 România 238 391 21 670 000 197 5 Ungaria 93 030 9 981 334 173

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006 D. 1. Precizaţi o cauză a valorii scăzute a PIB-ului din Bulgaria; 2. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a PIB-ului din Germania; 3. Calculaţi densitatea populaţiei din Austria. 6 puncte E. Precizaţi un avantaj şi un dezavantaj ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. 4 puncte

WwW.RezultateBac.Blogspot.com

Page 457: Geografie bac 2009 full variante

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de bacalaureat 2009

Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie

Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 056 Graficul alăturat se referă la subiectul III

A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Roma. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare, precum şi luna în car