gle coupé mercedes-benz

of 18 /18
GLE Coupé

Author: others

Post on 21-Apr-2022

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GLE Coupé Mercedes-BenzGLE Coupé
Jeeli tak, wsiadaj. Poniewa GLE Coupé jest stworzony do tego, aby przekracza wasne granice i podbija kady zaktek wiata. Dziki zwracajcej uwag sportowej stylizacji. eewolucyjnemu kokpitowi i w peni aktywnemu zawieszeniu, które dostosowuje si do drogi w uamku sekundy.
Jeste gotowy na swój wielki wystp?
GLE Coupé natychmiast zwraca uwag. Paska szyba przednia, niska zabudowa i opadajca linia tyu nadwozia charakteryzuj eleganck sylwetk tego pojazdu. Koa w rozmiarze do 22 cali podkrelaj charakter SUV-a modelu GLE Coupé.
S osobowoci, których nie da si nie zauway.
We wntrzu czekaj na Ciebie dwa due wywietlacze przykryte szlachetnym przeszkleniem. Wysokiej jakoci sportowe fotele pasaera i kierowcy to gwarancja jeszcze bardziej dyna micznej jazdy bez utraty komfortu.
Euforia dla wszystkich zmysów.
W GLE Coupé mona dokonywa wyboru sporód 64 kolorów owietlenia wntrza, a take sporód rónych zapachów i programów masau. Mona te po prostu aktywowa program ENERGIZING, na przykad „Witalno”, poniewa wtedy róne funkcje komfortowe s automatycznie do siebie dostosowywane.
Wsiadaj i wysiadaj zrelaksowany.
Pakiet wspomagania bezpieczestwa jazdy Plus oferuje najwyszy poziom komfortu i bezpieczestwa na drodze ku autonomicznej jedzie. Uzupenieniem pakietu bezpieczestwa jazdy jest aktywny asystent jazdy w korku, który w sposób optymalny odcia kierowc. W przypadku kolizji bocznych spowodowanych przez osoby trzecie, boczny PRE-SAFE® Impuls moe zapewni dodatkow ochron.
Najlepsze widoki na sportowe wraenia i bezpieczn jazd: wywietlaczHead-up przeobraa przedni szyb w fascynujcy cyfrowy kokpit. Dziki temu wane informacje pozostaj zawsze w zasigu wzroku, a caa uwaga kierowcy jest skupiona na tym, co si dzieje przed pojazdem na drodze.
Pakiet wspomagania bezpieczestwa jazdy Plus.
Wywietlacz Head-up.
Funkcja rzeczywistoci rozszerzonej MBUX dla potrzeb nawigacji czy wiat wirtualny z realnym, aby kierowca móg si odnale w kompleksowej sytuacji w ruchu drogowym. Technika ta polega na wywietlaniu na ywo informacji dotyczcych nawigacji i stanu ruchu drogowego. Dziki temu dotrzesz do celu szybciej, bezpieczniej i bez zbdnego stresu.
Zachwycajcy design czy si tu z w peni cyfrowym wywietlaczem o rónych moliwociach prezentacji treci. Kokpit szerokoekranowy przemienia informacje w prawdziwe przeycia. dane treci mog by indywidualnie pozycjonowane, a wielorakie funkcje intuicyjnie obsugiwane dziki technologii dotykowej.
Rozszerzona rzeczywisto MBUX dla potrzeb nawigacji.
Kokpit szerokoekranowy.
Pakiet ENERGIZING Plus oferuje najwyszy poziom komfortu dla wszystkich zmysów. czy maksimum wyposaenia premium z innowacyjn inteligencj. Fascynujcy efekt: Twój Mercedes Ci rozpieszcza, a nawet skutecznie pobudza. Wspomaga koncentracj za kierownic i potguje przyjemno czerpan z jazdy.
Brzmienie jak w luksusowych instalacjach muzycznych w mieszkaniach. Goniki w podsufitce komponuj trójwymiarowy dwik. Ty dyrygujesz instalacj jak w swojej osobistej orkiestrze – z ustawieniami VIP na poszczególnych miejscach lub okreleniem stylu, np. „Live” lub „Easy Listening”.
Pakiet ENERGIZING Plus. System naganiajcy surround Burmester® High-End 3D.
Adaptacyjne reflektory MULTIBEAM LED dziki pojedynczo sterowanym diodom szybko reaguj na zmiany sytuacji na drodze, wiata drogowe ULTRA RANGE zwikszaj zasig do 150 metrów, a funkcje dowietlania skrtów i zakrtów gwarantuj optymaln widoczno obszaru, w który kieruje si samochód.
Dodatkowa zaleta: koa w rozmiarze do 22 cali podkrelaj charakter modelu GLE Coupé.
Reflektory MULTIBEAM LED. Obrcze kó.
Zawsze stylowo w drodze: nadwozie ucielenia sportow namitno. Charakterystyczne cechy SUV-a i coupé daj podan cao. Dominujce wymiary trafiaj na eleganckie ksztaty, atletyczne formy na akcentujce subtelnoci.Progresywnie zaprojektowane wntrze ucielenia elegancki, sportowy charakter. Harmonijne wymiary, wysokiej jakoci materiay i praktyczne szczegóy tworz dynamiczny nastrój do stylowego i komfortowego podróowania. Standardowo na pokadzie dostpne s midzy innymi: fotele sportowe, sportowa kierownica wielofunkcyjna, kokpit szerokoekranowy i system multimedialny MBUX.
Ekspresyjna stylizacja w celu imponujcego wygldu: nadwozie linii wyposaenia AMG zaostrza sportowy charakter Twojego samochodu, odróniajc si wyranie od modelu podstawowego. Efekty optyczne sprawiaj, e Twój Mercedes GLE wydaje si niszy i bardziej dynamiczny. Jest to te jasna deklaracja znamionujcego moc designu. Wntrze linii wyposaenia AMG nadaje Mercedesowi GLE wyranie sportowy charakter.
Wyposaenie standardowe. Linia wyposaenia AMG.
Wicej charakteru – bardziej ekspresyjny styl. Pakiet Night w poczeniu z lini wyposaenia AMG daje wyraziste impulsy w formie ekskluzywnych, czarnych elementów nadwozia. Idealny dla indywidualistów, którzy potrafi doceni wyrazisty design.
Dziki wntrzu EXCLUSIVE podkrelisz, co jest dla Ciebie wane: maksymalna elegancja i najwysza jako w kadym detalu. Luksusowe akcenty ze skóry i drewna ksztatuj szlachetny nastrój wntrza i wyraaj Twój dobry gust. Dziki fotelom komfortowym wygodnie podróujesz równie na dugich trasach i dojedasz zrelaksowany na miejsce.
Pakiet Night. Wntrze EXCLUSIVE.
Pakiet AIRMATIC. W pakiecie AIRMATIC adaptacyjny system amortyzacji czy si z nowoczesnym zawieszeniem pneumatycznym. Rezultat: inteligentne, komfortowe zawieszenie, które automatycznie dopasowuje si do sytuacji na drodze, prdkoci i stanu zaadowania. Dziki temu bez wzgldu na stan drogi cieszysz si wyrównan i stabiln jazd o najwyszym poziomie komfortu.
E-ACTIVE BODY CONTROL. Pewna jazda w kadej sytuacji: E-ACTIVE BODY CONTROL to poczenie komfortu, precyzji i dynamiki oraz wyjtkowych waciwoci terenowych. Poznaj najwyszej klasy resorujce efekty bujania nowoczesnego, w peni aktywnego zawieszenia. Na wszystkich drogach i bezdroach. Tak w dobrych, jak i zych warunkach jezdnych.
Z potrzeby SUV-a. AMG. Kady samochód Mercedes-AMG to niezwyke arcydzieo o wyjtkowym charakterze, które czy jedno: ich nieposkromiony, sportowy duch. Pasja dla najwyszych osigni rodzi si tam, gdzie sztuka inynieryjna spotyka si z czym niezwykym – duchem AMG. Nic nie uznajemy za stae. Granice tworz ludzie i take oni mog je przekracza. To wanie przywieca nam, kiedy tworzymy niezwykle wydajne samochody wyczynowe i do codziennego uytku.
Witamy w wiecie AMG.
Dane techniczne.
1 Informacje dotyczce mocy znamionowej zgodnie z rozporzdzeniem (WE) nr 715/2007 w aktualnie obowizujcym brzmieniu. 2 Prdko ograniczona elektronicznie. 3 Podane wartoci zostay oznaczone zgodnie z metod pomiarow okrelon przepisami. S to „wartoci CO WLTP”, w rozumieniu Art. 2 nr 3 rozporzdzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Parametry zuycia paliwa zostay obliczone na podstawie tych danych. Dane nie dotycz konkretnego pojazdu i nie s czci oferty, lecz su jedynie porównaniu rónych typów pojazdu. Wartoci róni si w zalenoci od wybranego wyposaenia dodatkowego i mog si róni od kocowych wartoci zamówionego wzgl. dostarczonego pojazdu. Wicej danych technicznych jest dostpnych na stronie www.mercedes-benz.pl
Silniki wysokoprne
GLE 300 d 4MATIC GLE 350 de 4MATIC GLE 400 d 4MATIC
Pojemno skokowa (cm3) 1993 1950 2925
Moc (KM)/Moment obrotowy (Nm)1 272/550 320/700 330/700
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 6,8 6,9 5,7
Prdko maksymalna (km/h) 226 210 240
rednie zuycie paliwa (l/100 km)3 7,1 - 6,5 1,0 - 0,7 8,7 - 7,4
rednia emisja CO2 (g/km)3 186 - 172 25 - 18 228 - 195
Silniki benzynowe
GLE 350 e 4MATIC Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+
Pojemno skokowa (cm3) 1991 2999 3982 3982
Moc (KM)/Moment obrotowy (Nm)1 333/700 435/520 571/750 612/850
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 6,9 5,3 4,0 3,8
Prdko maksymalna (km/h) 210 2502 2502 2802
rednie zuycie paliwa (l/100 km)3 1,3 - 0,9 10,9 - 10,5 12,5 - 12,1 12,5 - 12,2
rednia emisja CO2 (g/km)3 29 - 20 247 - 240 283 - 276 283 - 277
Wymiary.
1 Do krawdzi póki tylnej. 2 Pod pók tyln. Wszystkie wymiary s podane w milimetrach. Zaprezentowane wymiary s wartociami urednionymi. Obowizuj one w odniesieniu do pojazdów z wyposaeniem podstawowym i w stanie nieobcionym.
1726 2010
1730
Od 20 lat wierzymy, e sport posiada moc czenia i motywowania ludzi w wyjtkowy sposób. Zapewnilimy milionom dzieci i modych ludzi tak bardzo potrzebny dostp do naszych programów wsparcia, aby mogli oni wnie pozytywn zmian w swoje ycie. Programy, które wspieramy w ramach partnerstwa z Laureus Sport for Good, s zgodne z celami zrównowaonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i stanowi cz ekscytujcego, zakrojonego na szerok skal, globalnego ruchu majcego na celu pozytywn zmian wiata. Kupujc samochód Mercedes-Benz wspierasz ruch „Laureus Sport for Good”.
Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa Tel.: +48 22/312 50 00 www.mercedes-benz.pl
Informacje na temat danych w niniejszej publikacji: po zakoczeniu redakcji, 27.12.2021, mog si pojawi zmiany w produkcie. Podczas okresu dostawy producent zastrzega prawo do dokonania zmian konstrukcji lub ksztatu, a take zmian w zakresie odcienia koloru czy te artykuów wchodzcych w skad dostawy, o ile te zmiany lub odstpstwa s przy uwzgldnieniu interesów sprzedawcy korzystne dla kupujcego. Jeeli sprzedawca lub producent wykorzystuje do oznaczenia zamówienia lub zamówionego przedmiotu zakupu znaki lub numery, nie mona wycznie z tego powodu roci adnych praw. Na ilustracjach mog
by przedstawione take akcesoria i elementy wyposaenia specjalnego, które nie nale do seryjnego zakresu dostawy. Niniejsza publikacja jest dystrybuowana na caym wiecie. Informacje dotyczce przepisów ustawowych, prawnych i podatkowych, a take ich skutków dotycz jednak wycznie Republiki Federalnej Niemiec i s obowizujce w momencie zamknicia redakcji niniejszej publikacji. Pytania o obowizujce w innych krajach przepisy, ich skutki oraz aktualny, wicy stan prawny naley kierowa do sprzedawców Mercedes-Benz.
GLE_C167_ePaper_102jj1
GLE_C167_ePaper_1021