gmina staroźreby

37
Gmina Staroźreby

Upload: gaston

Post on 23-Feb-2016

91 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Gmina Staroźreby. Gmina Staroźreby. Położona jest na terenie krainy Mazowiecko – Podlaskiej , sąsiaduje z gminami powiatu płockiego: Bielsk, - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Gmina Staroźreby

Gmina Staroźreby

Page 2: Gmina Staroźreby
Page 3: Gmina Staroźreby

Gmina Staroźreby Położona jest na terenie krainy Mazowiecko – Podlaskiej , sąsiaduje z gminami powiatu płockiego: Bielsk, Radzanowo, Bulkowo i Drobin oraz powiatu płońskiego: Baboszewo, Dzierzążnia i Raciąż. Zajmuje

powierzchnię 137,55 kilometrów kwadratowych. W granicach gminy znajduje się 37 sołectw (57 miejscowości). W krajobrazie dominują tereny równinne i lekko faliste , leży w dorzeczu rzek Wkry i Wisły. Wody powierzchniowe odprowadzane są do rzek Sierpienicy i Płonki . W dorzeczu rzeki Płonki znajduje się ciąg przyrodniczo – krajobrazowy na terenie którego swoje gniazda buduje objęty ochroną perkoz dwuczuby. Największym skupiskiem ludności są 2 miejscowości: Staroźreby oraz Nowa Góra.

Panorama Staroźreb

Page 4: Gmina Staroźreby

Władza w naszej gminie Wójtem Gminy Staroźreby nieprzerwanie od roku 1990 jest Pan

Józef Stradomski.

Page 5: Gmina Staroźreby

Edukacja w naszej gminieNa terenie naszej Gminy funkcjonuje:• 6 szkół podstawowych: w Staroźrebach, Nowej Górze (z nowoczesną halą sportową oddaną

do użytku w 2005 roku), Bromierzyku, Smardzewie, Zdziarze Wielkim i Przeciszewie• 2 gimnazja: w Staroźrebach i Nowej Górze• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach, w skład którego wchodzą: Liceum

Ogólnokształcące i Technikum Ekonomiczne.

Budynek ten mieści : Szkołę Podstawową, Budynek ten mieści: SzkołęGimnazjum oraz ZS w Staroźrebach Podstawową oraz Gimnazjum w Nowej Górze Szkoła Podstawowa w Smardzewie

Page 6: Gmina Staroźreby

Infrastruktura w naszej gminie

Na terenie gminy mają swoje siedziby wszystkie niezbędne do obsługi mieszkańców instytucje. Ośrodki zdrowia, apteki, bank, poczta, stacje benzynowe, placówki handlowe, usługi rolnicze i inne . Przez teren gminy przebiegają 2 ważne drogi: krajowa nr 10 Warszawa- Toruń - Bydgoszcz oraz wojewódzka nr 567 Płock – Góra powiązana z siecią dróg powiatowych i gminnych.

99% mieszkańców korzysta z wody dostarczanej z 2 stacji uzdatniania wody w Staroźrebach i Rogowie. Ponadto wieś Staroźreby posiada sieć gazyfikacyjną gazu ziemnego. Ścieki ze Staroźreb odprowadzane są kolektorem kanalizacji sanitarnej do miejscowej oczyszczalni ścieków typu BIOVAC w Staroźrebach o wydajności 300 metrów sześciennych na dobę oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 13.700 mb - 423 sztuk przyłączy.

Page 7: Gmina Staroźreby

Życie kulturalne w naszej gminie:

Organizowane są:

• Festyny • Zawody Strażackie• Dożynki• Dzień Dziecka• Wigilie dla emerytów• Dzień kobiet• Dni kultury Staroźreb• Dzień Strażaka• Mecze• Sylwestrowy pokaz fajerwerków• Przeglądy zespołów ludowych oraz orkiestr strażackich• Obchodzone są święta państwowe (marsze , Msze Święte)

Page 8: Gmina Staroźreby

• Festyny i zawody strażackie

Page 9: Gmina Staroźreby

• Dożynki i Dzień Dziecka

Page 10: Gmina Staroźreby

• Wigilie dla emerytów i Dzień Kobiet

Page 11: Gmina Staroźreby

• Dni Kultury Staroźreb i Dzień Strażaka

Page 12: Gmina Staroźreby

• Mecze i sylwestrowe pokazy fajerwerków.

Page 13: Gmina Staroźreby

• Przeglądy zespołów ludowych oraz orkiestr strażackich.

Page 14: Gmina Staroźreby

• Święta państwowe.

Page 15: Gmina Staroźreby

Opieka zdrowotna Na terenie naszej gminy funkcjonują 2 ośrodki zdrowia: w Staroźrebach i Nowej Górze,

zespół wyjazdowy pogotowia ratunkowego w Staroźrebach oraz gabinet rehabilitacyjny. W naszej gminie znajduje się także punkt apteczny w Nowej Górze oraz apteka w Staroźrebach.

Page 16: Gmina Staroźreby

Placówki handloweNa terenie naszej gminy powstało wiele nowych punktów usługowo- handlowych m . in : • sklepy: spożywcze, monopolowe, odzieżowe, wielobranżowe, obuwnicze, budowlane,

ogrodnicze, rolnicze, zoologiczny, kiosk • Usługi: Wulkanizacja, punkty kontroli pojazdów, warsztaty samochodowe, stacje paliw• Firmy: remontowo - budowlane, piekarnie, młyn usługowo-handlowy, tartak, zakłady

fryzjerskie, solarium, salon kosmetyczny• Miejsca rozrywki: bary, dyskoteka, restauracja, place zabaw

Page 17: Gmina Staroźreby

Miejsca rozrywki

• Bar• Dyskoteka• Restauracja• Place zabaw• Orliki

Page 18: Gmina Staroźreby

Instytucje• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej• Urząd Gminy• Bank Spółdzielczy z bankomatem• Biblioteka gminna

Page 19: Gmina Staroźreby

• Poczta• Zakład komunalny• Szkoły• Stacja uzdatniania wody

Page 20: Gmina Staroźreby

Nasze drogi Przez teren gminy przebiegają 2 ważne drogi: krajowa nr 10 Warszawa – Toruń -Bydgoszcz

oraz wojewódzka nr 567 Płock – Góra powiązana z siecią dróg powiatowych i gminnych.

Page 21: Gmina Staroźreby

W ciągu ostatnich 20 lat powstały: • Drogi• Chodniki • Lampy oświetleniowe• Tabliczki informacyjne z nazwami ulic

W celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach umieszczono progi zwalniające orazpobudowano rondo w miejscowości Nowa Góra.

Page 22: Gmina Staroźreby

SportW przeciągu ostatnich lat nastąpił rozwój sportu spowodowany budową :• Stadionu • Orlików• Szatni dla sportowców• Trybun dla kibiców

Page 23: Gmina Staroźreby

• W ciągu 20 lat powstał Gminny Ośrodek Kultury w Staroźrebach, który mieści: Bibliotekę Gminną, oddział klas zerowych oraz salę komputerową. Jest on miejscem spotkań dla emerytów i rencistów, którzy organizują bale okolicznościowe itp.

Page 24: Gmina Staroźreby

Nowe place zabaw• Na terenie gminy w ostatnich latach powstały place zabaw, wyposażone

w nowoczesne i bezpieczne dla dzieci; karuzele, huśtawki, ślizgawki, piaskownice itp. Znajdują się tam także miejsca przeznaczone dla rodziców by mogli obserwować swoje pociechy.

Page 25: Gmina Staroźreby

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach

• W 1999 w naszej gminie powstał Zespół Szkół. W skład, którego wchodziło Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ekonomiczne oraz Technikum Ekonomiczne (obecnie istnieją 2 szkoły: Liceum Ogólnokształcące i Technikum Ekonomiczne). W 2004 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole, w której wzięli udział przedstawiciele władz: gminy, powiatu, kościoła …

Page 26: Gmina Staroźreby

Podejmowane akcje w naszej gminie

• 25 marca 2010 roku przy ZS im. Jana Pawła II odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Wzięło w niej udział wielu pełnoletnich uczniów naszej szkoły oraz kilku mieszkańców Staroźreb.

Page 27: Gmina Staroźreby

• W maju 2008 odbyła się akcja sadzenia drzew w naszej gminie przez dzieci i młodzież.

Page 28: Gmina Staroźreby

Każdy znajdzie „coś” dla siebie…• Od około 4 lat istnieje uczniowski klub Karate do Tsunami „Schuriken”.

Klubowicze odnoszą wysokie osiągnięcia m.in.: w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy itp. Karatecy nigdy nie zawiedli naszych oczekiwań. Zawsze osiągali wysokie miejsca na podium. Najważniejsze z nich to złote medale na Mistrzostwach Europy.

Page 29: Gmina Staroźreby

• Istnieje zespół śpiewaczy „Staroźrebianki”, w którego skład wchodzą mieszkanki naszej gminy pod przewodnictwem Elżbiety Wojciechowskiej.

Page 30: Gmina Staroźreby

• Działa także Orkiestra Strażacka pod przewodnictwem Huberta Chiczewskiego, w której skład wchodzą dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Biorą oni udział w świętach państwowych, kościelnych a także umilają nam czas podczas okolicznościowych imprez.

Page 31: Gmina Staroźreby

Rozwój gminy w ciągu 20 lat

Page 32: Gmina Staroźreby
Page 33: Gmina Staroźreby
Page 34: Gmina Staroźreby
Page 35: Gmina Staroźreby
Page 36: Gmina Staroźreby
Page 37: Gmina Staroźreby

• Pracę wykonali uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach.