godiŠnji plan i program rada Škole · 2 godišnji plan i program geodetske škole za školsku...

of 74 /74
Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 15 Telefon: 66 00 648 Telefax : 66 58 115 e-mail: [email protected] http://www.geoskola.hr KLASA: 602-03/17-03/01 URBROJ: 251-278-05-17-01 DATUM: 28. rujna 2017. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA 2017./2018. Zagreb, rujan 2017.

Upload: others

Post on 01-Feb-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 15

Telefon: 66 00 648

Telefax : 66 58 115

e-mail: [email protected]

http://www.geoskola.hr

KLASA: 602-03/17-03/01

URBROJ: 251-278-05-17-01

DATUM: 28. rujna 2017.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

Zagreb, rujan 2017.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

2

Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim:

28. rujna 2017. Vijeće roditelja

28. rujna 2017. Školski odbor

28. rujna 2017. Nastavničko vijeće Predsjednik Školskog odbora Ravnateljica Zlatan Soldo, dipl. ing. Biserka Maurer, dipl. ing.

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

3

Sadržaj 1. UVODNI DIO .................................................................................................................... 5

2. OSNOVNI PODACI O USTANOVI ................................................................................. 6

3. PROSTORNI I MATERIJALNO – TEHNIČKI UVJETI RADA ŠKOLE ....................... 7

3.1. Prostorni uvjeti – zgrada .............................................................................................. 7

3.2. Prostorni uvjeti – učionički prostor ............................................................................. 8

3.3. Materijalno-tehnički uvjeti .......................................................................................... 9

3.3.1. Instrumenti i pribor za održavanje stručne nastave .............................................. 9

4. PODACI O DJELATNICIMA U 2017./2018. ................................................................. 11

5. PODACI O UČENICIMA ............................................................................................... 13

5.1. POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA U 2017./2018. ................................................ 13

5.2. TABLIČNI PRIKAZ BROJA UČENIKA I ODJELA U ŠKOLSKOJ GODINI

2017./18. ............................................................................................................................... 14

6. NASTAVNI PLAN .......................................................................................................... 15

7. ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ............................................... 17

7.1. ORGANIZACIJA NASTAVE PREMA DNEVNOM RADU .................................. 17

7.2. OKVIRNI KALENDAR RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. .. 18

7.3. VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ..................................... 22

8. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA .................................................................. 23

8.1. PODACI O TJEDNOM ZADUŽENJU NASTAVNIKA ZA ŠK. GOD. 2017./2018.

23

8.2. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA .......................................................... 23

8.3. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNIH SURADNIKA ........................................ 26

8.3.1. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA ........ 26

8.3.2. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA ....... 33

8.3.3. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA ... 43

8.4. PLAN RADA VODITELJA GEODETSKOG PRAKTIKUMA .............................. 44

8.5. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA ............................................. 45

8.6. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA ...................................... 46

8.7. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEĆA .............................................. 49

8.8. PLAN I PROGRAM STRUČNIH VIJEĆA .............................................................. 49

8.8.1. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA NASTAVNIKA

HRVATSKOG, ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA U ŠKOLSKOJ GODINI

2017./2018. ....................................................................................................................... 49

8.8.2. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA DRUŠTVENE GRUPE

PREDMETA, BIOLOGIJE I TZK ................................................................................... 52

8.8.3. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA MATEMATIKE I FIZIKE

53

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

4

8.8.4. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG AKTIVA PREDMETA

GEODETSKE STRUKE .................................................................................................. 54

8.9. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA ................................................ 57

8.9.1. PREDSTAVNICI U VIJEĆU RODITELJA ...................................................... 58

8.10. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA ................................................ 59

8.10.1. PREDSTAVNICI U VIJEĆU UČENIKA ...................................................... 60

8.11. PLAN I PROGRAM RADA POVJERENSTVA ZA KVALITETU I

SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE ....................................................................................... 61

9. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI ....................................................................... 64

10. GRAĐANSKI ODGOJ ................................................................................................. 64

11. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ............................ 65

12. PRILOG – Tjedna zaduženja nastavnika ...................................................................... 66

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

5

1. UVODNI DIO

U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08,

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i Statutom

Geodetske škole temeljne informacije o godišnjem planu i programu rada škole su:

Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.

Godišnji plan i program rada donosi se na temelju nastavnog plana i programa i školskog

kurikuluma, a donosi ga školski odbor do 30. rujna tekuće školske godine.

Godišnjim planom i programom rada školske ustanove utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i

izvršitelji poslova, a sadrži u pravilu:

podatke o uvjetima rada

podatke o izvršiteljima poslova

godišnji kalendar rada

podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada

tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno obrazovnog rada

planove rada školskog odbora i stručnih tijela

planove rada ravnatelja, nastavnika te stručnih suradnika

plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama škole

podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i

poslovanja školske ustanove

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

6

2. OSNOVNI PODACI O USTANOVI

Škola je nastala razdruživanjem Građevinskog obrazovnog centra "Zvonko Brkić" (službeni

glasnik grada Zagreba br. 13/1991 od 19. srpnja 1991. god.) gdje je postojala kao geodetsko

usmjerenje.

Naziv i sjedište Geodetska škola, Zagreb

Adresa, županija Avenija Većeslava Holjevca 15, Grad Zagreb

Telefon 01/ 66 00 648

Fax: 01/ 66 58 115

E-mail [email protected]

Web stranica www.geoskola.hr

Šifra ustanove: 21-114-532

OIB: 40458377517

Matični broj: 03772551

IBAN: HR6123600001101506925

Osnivač: Grad Zagreb

Obrazovni sektor: Graditeljstvo i geodezija

Obrazovni program: Tehničar geodezije i geoinformatike

Šifra obrazovnog programa: 050-604

Trajanje obrazovnog programa: četiri godine

Ukupni broj učenika: 366

Ukupni broj razrednih odjela: 16

Broj učenika po razrednim odjelima:

I. razred 96

II. razred 88

III. razred 105

IV. razred 77

Ukupni broj djelatnika: 44

1. ravnatelj 1

2. nastavnici 33

3. stručni suradnici 3

4. suradnik u nastavi 1

5. administrativno-tehničko osoblje 2

6. pomoćno osoblje 4

Ravnateljica škole: Biserka Maurer, dipl.ing.

Voditeljica smjene: Zdravka Šimić, dipl.ing.

Tajnica škole: Sonja Feriz, soc.rad.

Stručni suradnici:

pedagog: Martina Jajtić, mag.paed., mag. ital.

psiholog: Renata Mateša Dević, mag.psych.

knjižničar: Nikola Butorac, prof.

Voditelj računovodstva: Đurđica Jaklenec

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

7

3. PROSTORNI I MATERIJALNO – TEHNIČKI UVJETI RADA ŠKOLE

3.1. Prostorni uvjeti – zgrada

OBJEKT ŠKOLE I PRATEĆI OBJEKTI STANJE

Zgrada na adresi Avenija V. Holjevca 15,

Zagreb

Škola koristi 2. i 3. kat te dio suterena zgrade

u kojem se nalaze crtaonica s informatičkom

učionicom i dvije vježbaonice za praktičnu

nastavu

Športska dvorana za nastavni predmet

tjelesna i zdravstvena kultura

Koristi se unajmljena dvorana Graditeljske

tehničke škole

Dvorana za priredbe i svečane prigode Koristi se unajmljena dvorana u Graditeljskoj

tehničkoj školi

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

8

3.2. Prostorni uvjeti – učionički prostor

Opremljenost učionica, kabineta i ostalog prostora za potrebe izvođenja redovne nastave

VRSTA OPREME

Prostorija PC Laptop Tablet Hibrid Server

Pametna ploča

Pametni ekran

Projektor

01 6 1

03 1

07 12

08 1 1

09 1 1

Domar 1

Praktikum 1 1

Učionica za prebacivanje podataka 4

Kabinet 1

kabinet u podrumu 1

215 16 1

215 kabinet 2 3 1

214 16 1 1

213 16 1

Kabinet Geodezija 1

Stručne službe 1 2

Tajništvo 1

Ravnateljica 1 1

Zbornica 2

Računovodstvo 1

Kabinet društvenih predmeta 1

Kabinet prirodnih predmeta 1

309 1

308 30 1

307 1

306 1 1

Knjižnica 2 1

302 1

301 1

Nastavnici e-škole 25 10

UKUPNO: 94 5 55 10 3 1 2 8

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

9

3.3. Materijalno-tehnički uvjeti

3.3.1. Instrumenti i pribor za održavanje stručne nastave

Geodetska škola u okviru geodetskog praktikuma ima instrumentarij i pribor neophodan za

izučavanje geodetske struke. Instrumentarij nije zadnjih desetak godina obnavljan, a održavali

su ga sami nastavnici, što nije dovoljno. Većina instrumenata je zastarjela jer se zahvaljujući

tehnološkom razvoju pojavljuju novi instrumenti i pribor, a time i nove metode izmjere i obrade

podataka izmjere koje treba usvojiti.

Zbirka geodetskog pribora i instrumenata

Rbr. Naziv instrumenta Stanje

1. GPS jednofrekventni uređaj – Sokkia 2

2. Mjerna stanica LEICA-WILD TC600 1

3. Mjerna stanica LEICA-WILD TC 407 3

4. Mjerna stanica TOPCON OS_103 2

5. Mjerna stanica Topcon 105N 1

6. Mjerna stanica Topcon Cygnus 2LS 1

7. Distomat WILDDI3 s priborom i sekundnim teodolitom T2 1

8. Elektrooptički daljinomjer EOT-2000 1

9. GPS-RTK TOPCON Hyper s priborom 2

10. Dron „Phanthom 3 Pro“ 1

Teodoliti s pripadajućim priborom

11. Zeiss THEO 0.10 A sekundni 1

12. Nikon gradusna podjela 1

13. Zeiss THEO 0.20 6

14. Zeiss THEO 0.20b 1

15. Stativ za teodolite 11

Tahimetri s pripadajućim priborom

16. Zeiss DAHLTA 0.10a (novije konstrukcije) 5

17. Zeiss DAHLTA 0.20 (starije konstrukcije) 2

18. Stativ za tahimetre 7

19. Letva za tahimetriju (novija) 8

20. Letva za tahimetriju (stara) 2

Niveliri s pripadajućim priborom

21. DL 103 – elektronički nivelir s 1 kodnom letvom 1

22. Zeiss KONI007 (automatski) i 2 invarne letve 1

23. Zeiss KONI025 (automatski) 4

24. Zeiss 030 2

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

10

25. Geofennel 2

26. Nivelmanska letva (4m na preklop-novije) 4

27. Nivelmanska letva (4m na preklop-starije) 6

28. Nivelmanska letva (2m) 4

29. Nivelmanska letva (3m) 4

30. Nivelmanska letva (metalne 4x1m) 8

31. Nivelmanska papuča 12

32. Stativ 10

Ostali geodetski pribor za izmjeru

33. Trasirka od 2m (stara) 40

34. Tronog za trasirke 20

35. Komplet klinova brojača 5

36. Lanac 50 m 5

37. Lanac 20 m 4

38. Pentagonalna prizma 5

39. Kruti visak 5

40. Vrpca 50 m (dotrajala) 1

41. Vrpca 30 m (dotrajala) 6

Pribor za izradu planova

42. Polarni transporter 20

43. Čemus (otogonalni koordinatograf) 12

44. Nitni planimetar 8

45. Polarni planimetar 8

46. Šestar stotinjar 2

47. Majzekovi trokuti 12

48. Lineale za usuh 6

49. Lineala za dijagonale 2

50. Metalna mjerila 5

Pribor za fotogrametriju

51. Džepni stereoskop 8

52. Zrcalni stereoskop 1

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

11

4. PODACI O DJELATNICIMA U 2017./2018.

Re

dn

i bro

j

Prezime i ime Fakultet/ škola Zvanje

Stup

anj stru

čne

spre

me

Radno mjesto/nastavni

predmet

RAVNATELJICA ŠKOLE

1. Maurer Biserka Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. ravnateljica

STRUČNI SURADNICI

1. Butorac Nikola Filozofski fakultet

prof. francuskog i hrvatskog jezika i književnosti i dipl.bibliotekar

VII. stručni suradnik knjižničar

2. Jajtić Martina Filozofski fakultet mag. paed., mag. ital.

VII. stručni suradnik pedagog

3. Mateša Dević Renata Hrvatski studiji mag. psihologije VII. stručni suradnik

psiholog

NASTAVNICI

1. Babić Krešimir Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. stručni predmeti

2. Belančić Jasna Prirodoslovno- matematički fakultet

dipl. ing. biologije VII. biologija

3. Bašić Cvenić Hrvojka Filozofski fakultet prof. povijesti i filozofije

VII. povijest, etika

4. Budak Željko Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. stručni predmeti

5. Božić Mario Geodetski fakultet mag. ing. geod. et geoinf.

VII. stručni predmeti

6. Car Snježana Geodetski fakultet dipl. ing. kulturne tehnike

VII. stručni predmeti

7. Čajsa Beber Jasna Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. stručni predmeti

8. Debeljak Tomislav Geodetski fakultet mag. ing. geod. et geoinf.

VII. stručni predmeti

9. Dragomanović Ksenija Prirodoslovno-matematički fakultet

dipl. ing. matematike

VII. matematika

10. Jajtić Dalibor Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. stručni predmeti

11. Jurković Koren Silvija Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. stručni predmeti

12. Kantar Sanja Kineziološki fakultet prof. tjelesnog odgoja

VII. tjelesna i zdravstvena kultura

13. Kekez Ante Filozofski fakultet prof. hrv. jezika i književnosti

VII. hrvatski jezik

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

12

14. Krznarić Ćatić Josipa Geodetski fakultet mag. ing. geod. et geoinf.

VII. stručni predmeti

15. Kunštek Snježana Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. matematike VII. matematika

16. Lončarević Radomir Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. matematike i fizike

VII. matematika, fizika

17. Lovrec Nenad Prirodoslovno-matematički fakultet

mr. sci. dipl. geograf

VII. geografija

18. Matanić Josipa Filozofski fakultet prof. hrvatskog jezika

VII. hrvatski jezik

19. Matošević Matilda Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. stručni predmeti

20. Medan Ratko Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. stručni predmeti

21. Motočić Zvonimir Katoličko-bogoslovni fakultet

dipl. vjeroučitelj VII. vjeronauk

22. Plemenčić Ana Marija Filozofski fakultet prof. engleskog jezika i povijesti

VII. engleski jezik

23. Portner Sandi Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. matematike VII. matematika

24. Slaviček Armando Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. stručni predmeti

25. Soldo Zlatan Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. stručni predmeti

26. Šimić Zdravka Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. stručni predmeti

27. Šarić Igor Filozofski fakultet prof. fizike VII. fizika

28. Šarušić Sanja Geodetski fakultet mag. ing. geod. et geoinf.

VII. stručni predmeti

29. Šurina Goran Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. stručni predmeti

30. Varović Ljiljana Filozofski fakultet prof. hrv. jezika i književnosti

VII. hrvatski jezik

31. Voučko Snježana Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. stručni predmeti

32. Zubčić Damira Filozofski fakultet prof. engleskog i njemačkog jezika

VII. engleski jezik, njemački jezik

33. Žibrat Hulina Daniela Geodetski fakultet dipl. ing. geodezije

VII. stručni predmeti

34. Žunković Orest Kineziološki fakultet prof. tjelesnog odgoja

VII. tjelesna i zdravstvena kultura

SURADNIK U PRAKTIČNOJ NASTAVI

1. Tomić Krešimir Geodetska tehnička škola

geodetski tehničar

IV. Suradnik u praktičnoj nastavi

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

1. Feriz Sonja Pravni fakultet dipl. soc.rad. VII. tajnica škole

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

13

2. Jaklenec Đurđica Srednja ekonomska škola

ekonomski tehničar

IV. voditelj računovodstva

TEHNIČKO OSOBLJE

1. Filipović Svjetlana Osnovna škola NKV radnik NSS spremačica

2. Marendić Bernard GOC "Zvonko Brkić" KV radnik IV. domar

3. Popović Stoja Osnovna škola NKV radnik NSS spremačica

4. Sruk Irena Trgovinski obrazovni centar

prodavač IV. spremačica

5. PODACI O UČENICIMA

5.1. POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA U 2017./2018.

RAZRED BROJ

UČENIKA ZANIMANJE RAZREDNIK ZAMJENIK RAZREDNIK

PRVI RAZREDI

1.A 24 tehničar geodezije i geoinformatike Babić Krešimir Bašić Cvenić Hrvojka

1.B 25 tehničar geodezije i geoinformatike Motočić Z. Jajtić Dalibor

1.C 23 tehničar geodezije i geoinformatike Lovrec N. Voučko Snježana

1.D 24 tehničar geodezije i geoinformatike Budak Ž. Šarić Igor

DRUGI RAZREDI

2.A 22 tehničar geodezije i geoinformatike Medan Ratko Kunštek Snježana

2.B 23 tehničar geodezije i geoinformatike Čajsa Beber Jasna Car Snježana

2.C 21 tehničar geodezije i geoinformatike Car Snježana Čajsa Beber Jasna

2.D 22 tehničar geodezije i geoinformatike Zubčić Damira Kunštek Snježana

TREĆI RAZREDI

3.A 24 tehničar geodezije i geoinformatike Debeljak Tomislav Portner Sandi

3.B 28 tehničar geodezije i geoinformatike Plemenčić Ana Marija Jurković Koren Silvija

3.C 25 tehničar geodezije i geoinformatike Matošević Matilda Debeljak Tomislav

3.D 28 tehničar geodezije i geoinformatike Portner Sandi Žibrat Hulina Daniela

ČETVRTI RAZREDI

4.A 18 tehničar geodezije i geoinformatike Slaviček Armando Božić Mario

4.B 20 tehničar geodezije i geoinformatike Božić Mario Slaviček Armando

4.C 16 tehničar geodezije i geoinformatike Kekez Ante Šimić Zdravka

4.D 23 tehničar geodezije i geoinformatike Šurina Goran Plemenčić Ana Marija

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

14

5.2. TABLIČNI PRIKAZ BROJA UČENIKA I ODJELA U ŠKOLSKOJ GODINI

2017./18.

Razredni odjel

Ukupni

broj

učenika

Broj

učenika po

spolu

Ponavljači/

novi učenici Strani jezik

Izborni nastavni

predmet

M Ž Engleski Njemački Vjeronauk Etika

1.A 24 17 7 1 24 / 24 /

1.B 25 19 6 / 25 / 25 /

1.C 23 15 8 1 23 / 23 /

1.D 24 15 9 / 19 5 5 19

UKUPNO 1. RAZREDI 96 66 30 2 91 5 77 19

2.A 22 14 8 1 22 / 8 14

2.B 23 19 4 / 23 / 23 /

2.C 21 7 14 2/1 18 3 11 10

2.D 22 18 4 1/1 22 / 22 /

UKUPNO 2. RAZREDI 88 58 30 4/2 85 3 64 24

3.A 24 17 7 3 24 / 24 /

3.B 28 22 6 5 28 / 26 2

3.C 25 18 7 4 25 / 25 /

3.D 28 18 10 4 22 6 5 23

UKUPNO 3. RAZREDI 105 75 30 16 99 6 80 25

4.A 18 11 7 / 18 / 18 /

4.B 20 16 4 / 20 / 20 /

4.C 16 13 3 / 13 3 3 13

4.D 23 19 4 / 23 / 23 /

UKUPNO 4. RAZREDI 77 59 18 0 74 3 64 13

UKUPNO 366 258 108 22/2 349 17 285 81

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

15

6. NASTAVNI PLAN

NASTAVNI PLAN TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE

A. OPĆEOBRAZOVNI DIO

Broj sati (godišnje i tjedno - teor ija, vježbe i praktična nastava) i broj bodova

1. r azred 2. r azred 3. r azred 4. r azred

tjedno tjedno tjedno tjedno

T V PN T V PN T V PN T V PN

HRVATSKI JEZIK 105 3 6 105 3 6 105 3 6 96 3 6

STRANI JEZIK 70 2 4 70 2 4 70 2 4 64 2 4

POVIJEST 70 2 4,5 70 2 4,5 VJERONAUK/ETIKA 35 1 2,5 35 1 2,5 35 1 2,5 32 1 2,5

GEOGRAFIJA 70 2 4,5 35 1 2,5 TJELESNA I ZDRAVSTVENA

KULTURA

70

2

2

70

2

2

70

2

2

64

2

2

MATEMATIKA 140 4 6 140 4 6 140 4 6 128 4 6

FIZIKA 70 2 4 70 2 4 70 2 4 BIOLOGIJA 70 2 4,5 POLITIKA I GOSPODARSTVO 32 1 2

UKUPNO SATI / BODOVA A. 700 20 38 595 17 31,5 490 14 24,5 416 13 22,5

UDIO OPĆEOBRAZOVNIH PREDMETA / BODOVA U UKUPNOM FONDU % 63% 63% 53% 53% 44% 41% 41% 38%

B. POSEBNI STRUKOVNI DIO

Broj sati (godišnje i tjedno - teor ija, vježbe i praktična nastava) i broj bodova

1. r azred 2. r azred 3. r azred 4. r azred

tjedno tjedno tjedno tjedno

T

V

PN

T

V

PN

T

V

PN

T

V

PN

GEODEZIJA GEODEZIJA 70 1 1 3,5 70 1 1 3,5 70 1 1 4,5 64 1 1 4,5

GEODETSKA IZMJERA GEODETSKA IZMJERA 70 1 1 3,5 105 1 2 5 105 1 2 6 96 1 2 5

ANALIZA I OBRADA GEODETSKIH

MJERENJA 70 1 1 4 64 1 1 4

METROLOGIJA 70 1 1 3,5 NACRTNA GEOMETRIJA 70 1 1 3,5 GEODETSKA GRAFIKA 70 1 1 3,5 GEODETSKI PLANOVI 70 1 1 4 64 1 1 4

OPĆA KARTOGRAFIJA 35 1 1,5 FOTOGRAFIJA 35 1 1,5 FOTOGRAMETRIJA 70 1 1 5

KATASTAR KATASTAR 70 1 1 4 64 1 1 4

OSNOVE GEOINFORMATIKE 105 2 1 6,5 GEOINFORMATIKA 105 2 1 6 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI 105 2 1 5 PROSTORNI INFORMACIJSKI

SUSTAVI

96

2

1

4

PRIMIJENJENA GEODEZIJA PRIMIJENJENA GEODEZIJA 70 1 1 4 96 1 2 5

UKUPNO SATI / BODOVA B1. 420 7 5 22 455 7 6 24,5 560 8 8 31,5 544 8 9 30,5

UDIO OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA / BODOVA

U UKUPNOM FONDU % 38% 37% 41% 41% 50% 53% 53% 51%

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

16

B2. IZBORNI

STRUKOVNI

MODULI

NASTAVNI PREDMETI *

Broj sati (godišnje i tjedno - teor ija, vježbe i praktična nastava) i broj bodova

1. r azred 2. r azred 3. r azred 4. r azred

tjedno tjedno tjedno tjedno

T V PN T V PN T V PN T V PN

PROGRAMIRANJE PROGRAMIRANJE 70 1 1 4 GEODEZIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA GEODEZIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA 70 1 1 4 KARTOGRAFIJA KARTOGRAFIJA 70 1 1 4

PRECIZNA GEODETSKA MJERENJA PRECIZNA GEODETSKA

MJERENJA 70 1 1 4

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNE EVIDENCIJE ZEMLJIŠNO-KNJIŽNE EVIDENCIJE 64 1 1 4

IZABRANA PODRUČJA IZ

GEODETSKIH MJERENJA

IZABRANA PODRUČJA IZ

GEODETSKIH MJERENJA 64 1 1 4

GEOINFORMACIJSKA

INFRASTRUKTURA

GEOINFORMACIJSKA

INFRASTRUKTURA 64 1 1 4

UKUPNO SATI / BODOVA B2. 70 1 1 4 70 1 1 4 64 1 1 4

UDIO IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA / BODOVA U UKUPNOM

FONDU % 6% 13% 6% 13% 6% 13%

UKUPNO SATI / BODOVI B1. + B2. 420 7 5 22 525 8 7 28,5 630 9 9 35,5 608 9 10 34,5

UDIO STRUKOVNIH PREDMETA / BODOVA U UKUPNOM FONDU % 38% 37% 47% 48% 56% 59% 59% 58%

C. ZAVRŠNI RAD

UKUPNO BODOVA C. 3

SVEUKUPNO SATI /BODOVI A + B+ C 1120 27 5 60 1120 25 7 60 1120 23 9 60 1024 22 10 60

*Napomena: u drugom, trećem i četvrtom razredu, u izbornom strukovnom modulu polaznici

biraju jedan od ponuđenih izbornih predmeta u svakom razredu.

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

17

7. ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

Cilj odgoja i obrazovanja – omogućiti učenicima stjecanje temeljnih i strukovnih

kompetencija za dobivanje kvalifikacija potrebnih tržištu rada, za daljnje obrazovanje te

cjeloživotno učenje, a u funkciji osobnog razvoja i općeg razvoja društva.

Zadaci – usmjerenost na rezultate učenja i razvoj kompetencija

7.1. ORGANIZACIJA NASTAVE PREMA DNEVNOM RADU

Nastava je organizirana u dvije smjene:

SAT PRIJEPODNE POSLIJEPODNE

1. 08:00 – 08:45 14:00 – 14:45

2. 08:50 – 09:35 14:50 – 15:35

3. 09:40 – 10:25 15:40 – 16:25

VELIKI ODMOR

4. 10:40 – 11:25 16:40 – 17:25

5. 11:30 – 12:15 17:30 – 18:15

6. 12:20 – 13:05 18:20 – 19:05

7. 13:10 – 13:50 19:10 – 19:55

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

18

7.2. OKVIRNI KALENDAR RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

PRVO POLUGODIŠTE

rujan

datum dan aktivnost

1.-08. državna matura (jesenski rok)

4. ponedjeljak početak 1. polugodišta, početak nastave

izrada Školskog kurikuluma, Godišnjeg plana i programa, Izvješća o radu za

prošlu školsku godinu

izrada izvedbenih i okvirnih nastavnih planova i programa

imenovanje školskog prosudbenog povjerenstva

imenovanje školskog ispitnog povjerenstva

7.– 15.

1. roditeljski sastanci

do 15. nastavnici i stručni suradnici: izrada i predaja nastavnog plana i programa

za tekuću šk.god.

do 15. predsjednici stručnih aktiva: izrada i predaja plana rada stručnih aktiva za

tekuću šk. god.

do 15. razrednici: izrada i predaja plana i programa rada SRZ-a

do 22. razrednici: sređivanje učeničke dokumentacije

28. četvrtak sjednica Nastavničkog vijeća– donošenje prijedloga Godišnjeg plana i

programa i Izvješća o radu - prijedlog Školskog kurikuluma

28. četvrtak sjednica Vijeća roditelja – donošenje prijedloga Godišnjeg plana i

programa i Izvješća o radu i Školskog kurikuluma

28. četvrtak sastanak Školskog odbora– donošenje prijedloga Godišnjeg plana i

programa i Izvješća o radu - prihvaćanje Školskog kurikuluma

28. četvrtak sjednica prosudbenog povjerenstva

stručna ekskurzija učenika u Bakar i Rijeku

listopad

5. četvrtak Svjetski dan učitelja (UNESCO)

8. nedjelja Dan neovisnosti – državni praznik

do 20. petak objava tema završnog rada

do 31. utorak izbor tema završnog rada

30. ponedjeljak Međunarodni dan školskih knjižnica

sjednice razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća – po potrebi

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

19

studeni

1. srijeda Svi sveti – blagdan RH

15. srijeda obilježavanje dana GIS-a (19.11. Svjetski dan GIS-a)

do 24. petak 2. roditeljski sastanak

18. subota dan sjećanja na Vukovar

odabir agencija za organiziranje maturalnih putovanja prema prijedlogu

učenika

sjednice razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća – po potrebi

prosinac

1. petak početak prijave za ljetni rok državne mature

20. srijeda sjednica Nastavničkog vijeća

20. srijeda božićni sajam

22. petak završetak 1. polugodišta

25. ponedjeljak Božić – blagdan

26. utorak Sveti Stjepan – blagdan

27. srijeda početak zimskog odmora učenika

DRUGO POLUGODIŠTE

siječanj

1. ponedjeljak Nova godina – državni praznik

6. subota Sveta tri kralja – državni blagdan

12. petak završetak zimskog odmora učenika

15. ponedjeljak početak 2. polugodišta

školsko natjecanje iz geodezije i druga školska natjecanja

15. ponedjeljak predaja završnog rada – zimski rok

25. četvrtak obrana završnog rada

sjednice razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća – po potrebi

veljača

do 1. četvrtak prijave za ispite Državne mature za ljetni ispitni rok

sjednica Nastavničkog vijeća i razrednih vijeća po potrebi

14. srijeda obilježavanje Valentinova

sjednice stručnih aktiva po potrebi

ožujak

8. četvrtak Dan žena

14. srijeda obilježavanje PI dana

19. ponedjeljak Josipovo – dan očeva

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

20

sjednica Nastavničkog vijeća i razrednih vijeća po potrebi

sjednice stručnih aktiva po potrebi

26. ponedjeljak Odrada nastave po rasporedu srijede

27. utorak Odrada nastave po rasporedu četvrtka

28. srijeda Odrada nastave po rasporedu petka

29. četvrtak Početak proljetnih praznika

travanj

1. nedjelja Uskrs

2. ponedjeljak uskršnji ponedjeljak –blagdan

6. petak završetak proljetnog odmora učenika

9. ponedjeljak početak nastave i sjednica Nastavničkog vijeća

3. roditeljski sastanci

državno natjecanje iz geodezije

22. subota Dan planeta Zemlje

20. petak obilježavanje dana škole (22.4.)

23. ponedjeljak obilježavanje Svjetskog dana knjige

30. ponedjeljak Nenastavni dan

svibanj

1. utorak Praznik rada – državni praznik

manifestacija Dojdi osmaš, Zagreb te zove

22. utorak završetak nastavne godine za učenike 4. razreda, Norijada

22. utorak izlet učenika 1.-3. razreda u Tuheljske toplice

25. petak sjednice razrednih vijeća 4. razreda i Nastavničkog vijeća

28. ponedjeljak dopunski rad za učenike 4. razreda

31. četvrtak Tijelovo - blagdan, dan Zagreba

lipanj

1. petak Nenastavni dan

5. utorak sjednica nastavničkog vijeća

7. četvrtak Početak državne mature – ljetni rok

15. petak završetak nastave za učenike 1., 2. i 3. razreda

18. ponedjeljak početak ljetnog odmora učenika

19. utorak sjednice razrednih vijeća za 1., 2. i 3. razrede i sjednica Nastavničkog

vijeća

21. četvrtak rok za predaju završnog rada

22. petak Dan antifašističke borbe – državni praznik

25. ponedjeljak Dan državnosti – državni praznik

26. utorak dopunski rad za učenike 1.,2. i 3. razreda

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

21

srpanj

2.i 3. ponedjeljak i

utorak obrana završnog rada

4. srijeda sjednica Nastavničkog vijeća

pisanje svjedodžbi i sređivanje pedagoške dokumentacije

9. ponedjeljak svečana dodjela svjedodžbi

primanje prijava za upis u 1. razred za školsku godinu 2018./19.

predaja prijava za polaganje popravnih ispita

sjednice stručnih aktiva - analiza uspjeha na kraju nastavne godine,

podjela zaduženja - nastavnih sati, predmeta i razrednih odjela

prijave za ispite državne mature za jesenski ispitni rok

18. srijeda izdavanje svjedodžbi o državnim maturama u ljetnom roku

kolovoz

5. nedjelja Dan domovinske zahvalnosti - državni praznik

15. srijeda Velika Gospa – blagdan

20.-21. ponedjeljak i

utorak popravni ispiti

21. utorak sjednica Nastavničkog vijeća i podjela svjedodžbi

22. srijeda dodjela svjedodžbi

22. srijeda početak državne mature - jesenski rok

izrada izvještaja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i poslovanju

škole za tekuću školsku godinu

priprema tjednih zaduženja nastavnika za sljedeću školsku godinu

maturalna putovanja učenika 3. razreda

Napomena: U slučaju nepredviđenih okolnosti, planirani datumi bit će prilagođeni.

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

22

7.3. VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Datum Dan Sadržaj

28.09. četvrtak Sjednica Školskog odbora – donošenje vremenika

izradbe i obrane završnog rada

2.10. ponedjeljak Objava vremenika izradbe i obrane završnog rada

do 15. 10.

Upoznavanje učenika završnog razreda sa

sadržajem i uvjetima te načinom i postupkom

izrade o brane završnog rada

20. 10. petak Sjednica prosudbenog odbora - prijedlog tema

završnog rada

20. 10. petak Objava tema završnog rada

do 31. 10. utorak Izbor teme završnog rada

31. 10. utorak

Sjednica prosudbenog odbora - utvrđivanje

mentora učenicima za izradbu i obranu završnog

rada

do 30.03.2016. petak Prijava obrane završnog rada za ljetni rok

do 21. 06. četvrtak Predaja pisanog dijela Izradbe

22. 06. petak

Sjednica prosudbenog odbora- utvrđivanje broja

kandidata za obranu završnog rada, utvrđivanje

rasporeda polaganja

2. i 3. 7. ponedjeljak, utorak Obrana završnog rada

4. 06. srijeda Sjednica prosudbnog odbora

Do 8. 07. petak Prijava obrane završnog rada za jesenski rok

28.08. utorak Predaja pisanog dijela Izradbe

03.09. ponedjeljak

Sjednica prosudbenog odbora- utvrđivanje broja

kandidata za obranu završnog rada, utvrđivanje

rasporeda polaganja

07.09. petak Obrana završnog rada

07.09. petak Sjednica prosudbenog odbora

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

23

8. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA

8.1. PODACI O TJEDNOM ZADUŽENJU NASTAVNIKA ZA ŠK. GOD.

2017./2018.

Vidi Tablicu 1. u prilogu.

8.2. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

Program rada ravnatelja škole definiran je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnom i

srednjem obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Škole.

OZNAKA ZADATKA

POSLOVI I ZADACI VRIJEME

PROVEDBE BROJ SATI

1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ŠKOLE I ANALIZA PROVEDBE

120

1.1. Izrada godišnjeg plana i programa škole rujan 2017. 20

1.2. Sudjelovanje u izradi školskog kurikuluma rujan 2017. 10

1.3 Izrada plana rada ravnatelja i pomoć nastavnicima pri planiranju rada rujan 2017. 5

1.4. Sudjelovanje u izrada izvješća o radu škole na kraju školske godine rujan 2017. 10

1.5. Izrada ostalih izvješća i elaborata tijekom cijele godine

10

1.6. Poslovi vezani za uvođenje nastavnika pripravnika – izrada programa pripravničkog staža

tijekom cijele godine po potrebi

10

1.7. Pisanje Rješenja o tjednom i godišnjem zaduženju nastavnika rujan 2017. 35

1.8. Financijsko planiranje i financijska izvješća 20

2. PROVEDBA UPISA , IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA, DRŽAVNE MATURE, ZAVRŠNIH ISPITA I POPRAVNIH ISPITA

160

2.1. Poslovi vezani uz upis - planiranje upisa - suradnja s ostalim članovima upisnog povjerenstva - suradnja s MZOS-om - suradnja s osnivačem - sudjelovanje u promidžbi upisa

veljača- kolovoz 2018.

50

2.2. Poslovi vezani uz završne ispite, izradu i obranu završnog rada - ispitni odbor, ispitno povjerenstvo - poslovi vezani sukladno Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada - izrada kalendara rada - suradnja s članovima odbora i povjerenstava

listopad 2017.– kolovoz 2018.

30

2.3. Organizacija i nadzor provođenja dopunske nastave i popravnih ispita

lipanj – kolovoz 2018.

30

2.4. Organizacija provedbe državne mature veljača- kolovoz 2018.

50

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

24

3. RAD S UČENICIMA 75

3.1. Individualni rad s učenicima cijele šk. god. po potrebi

45

3.2. Posjet razrednim odjelima - rješavanje aktualnih problema razredne zajednice

cijele šk. god. po potrebi

20

3.3. Suradnja s Vijećem učenika

cijele šk. god. po potrebi

10

4. SURADNJA S RODITELJIMA 50

4.1. Sudjelovanje na roditeljskim sastancima cijele šk. god. po potrebi

10

4.2. Individualni rad s roditeljima cijele šk. god. po potrebi

40

5. PRAĆENJE NASTAVNOG PROCESA, SUDJELOVANJE U SAMOVREDNOVANJU RADA ŠKOLE

125

5.1. Uvođenje u rad nastavnika pripravnika - obilazak nastave, rad u komisiji za pripravnike - pojedinačno savjetovanje i radionice za pripravnike - pisanje izvješća za pripravnike

cijele šk. god. 20

5.2. Uvođenje u rad novih nastavnika u školi i vanjskih sur. cijele šk. god. po potrebi

10

5.3. Obilazak nastave listopad – 2017.- svibanj 2018.

65

5.4. Rad s razrednicima cijele šk. god. po potrebi

25

5.5. Sudjelovanje u procesu samovrednovanja rada škole (sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju)

lipanj-kolovoz 2018.

5

6. SURADNJA SA STRUČNIM TIJELIMA ŠKOLE 120

6.1. Suradnja sa stručnim vijećima škole - programske izmjene, planiranje projekata, podjela nastavnih sati

cijele šk. godine 30

6.2. Pripremanje i predsjedanje sjednicama Nastavničkog vijeća cijele šk. godine 30

6.3. Sudjelovanje na sjednicama Razrednih vijeća - izvješća, rješavanje aktualne problematike

cijele šk. godine 30

6.4. Priprema materijala za sastanke Školskog odbora i prisustvovanje sjednicama

cijele šk. godine 30

7. SURADNJA S OSTALIM OSOBLJEM ŠKOLE 310

7.1. Suradnja sa stručnim suradnicima škole cijele šk. godine 120

7.2. Suradnja s tajnikom i računovođom škole cijele šk. godine 120

7.3. Suradnja sa satničarom cijele šk. godine 50

7.4. Suradnja s ostalim tehničkim osobljem škole cijele šk. godine 20

8. SURADNJA S OSTALIM USTANOVAMA I SLUŽBAMA 200

Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i AZOO Suradnja s Agencijom za strukovno obrazovanje Suradnja s društvenim organizacijama i organizacijama lokalne samouprave

cijele šk. godine

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

25

Suradnja s Gradskim poglavarstvom Suradnja s DGU, Komorom arhitekata i inženjera u graditeljstvu, HGD i Geodetskim fakultetom Suradnja s ravnateljima škola Suradnja sa zdravstvenim ustanovama, Centrom za socijalnu skrb, Zavodom za zapošljavanje, policijskom postajom, Obiteljskim centrom te ostalim školama, kulturnim ustanovama i dr. Prijam posjetitelja škole

9. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE (nazočnost događanjima u lokalnoj zajednici, uključivanje škole u javne manifestacije i sl.)

cijele šk. godine 50

10. STRUČNO USAVRŠAVANJE cijele šk. godine 130

10.1. Prisustvovanje seminarima i savjetovanjima prema programu AZOO, ASO

cijele šk. godine 30

10.2. Pohađanje seminara u organizaciji Udruge srednjoškolskih ravnatelja, udruge Zajednice graditeljskih i geodetskih škola

cijele šk. godine 20

10.3 Sudjelovanje u stručnim skupovima u organizaciji DGU, Komore ovlaštenih inženjera geodezije, HGD i Geodetskog fakulteta

cijele šk. godine 30

10.4. Praćenje stručne literature cijele šk. godine 20

10.5. Pohađanje seminara i rad u strukovnim udruženjima cijele šk. godine 30

11. POSLOVI VEZANI UZ PROVEDBU ZAKONSKIH PROPISA 60

11.1. Praćenje i primjena provedbenih propisa – upravno pravnih, pedagoških i računovodstvenih

cijele šk. godine 20

11.2. Usklađivanje općih akata Škole sa zakonskim promjenama cijele šk. godine 40

12. DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST I ADMINISTRATIVNI POSLOVI 75

12.1. Praćenje i nadzor pedagoške dokumentacije cijele šk. godine 10

12.2. Praćenje i nadzor vođenja e – matice i e-dnevnika cijele šk. godine 30

12.3. Uvid u osobnu pedagošku dokumentaciju nastavnika cijele šk. godine 10

12.4 Ostali dokumentacijski poslovi – potpisivanje učeničkih ugovora za praktičnu nastavu, potpisivanje svjedodžbi, potpisivanje financijskih i ostalih dokumenata

cijele šk. godine 25

13. OSTALI POSLOVI 90

13.1. Nadzor nad provedbom stručnih izleta i ekskurzija i sudjelovanje u njihovoj organizaciji

siječanj – kolovoz 2018.

20

13.2. Pripremanje poslova i donošenje odluka i mjera iz djelokruga zaštite na radu i civilne zaštite

cijele šk. god. 30

13.3 Obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom, Statutom i općim aktima škole

cijele šk. god. 40

14. NEPLANIRANI POSLOVI 219

UKUPNO 1784

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

8.3. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNIH SURADNIKA

8.3.1. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

R.

br.

SUBJEKTI I

PODRUČJE RADA CILJ/SVRHA SADRŽAJ ISHOD

OBLICI I METODE

RADA SURADNICI

MJESTO

OSTVARENJA

VRIJEME/ BR. SATI

(TJ/GOD)

RAZINA POSTIGNUĆA/

REALIZACIJA

1. Planiranje i

programiranje

odgojno -

obrazovnog rada

Kvalitetna priprema i

planiranje

odgojno obrazovnog

rada

Godišnji plan i program rada

stručne suradnice pedagoginje

Godišnji plan i program rada

škole

Školski kurikulum

Dnevnik rada, evidencije

Plan stručnih usavršavanja

pedagoga i nastavnika

Izvješće o radu škole

Izvedbeni nastavni planovi i

programi

Plan rada stručnih vijeća

Kriteriji vrednovanja i

ocjenjivanja učenika

Formiranje razrednih odjela

Prijedlog tema za Sat

razrednika

Podsjetnik i upute za

razrednike

Priprema za rad

Izraditi Godišnji plan i program rada pedagoga

Surađivati na izradi

Godišnjeg plana i programa rada škole

Surađivati na izradi

Školskog kurikuluma

Izraditi plan individualnog

usavršavanja

Prikupiti Izvedbene planove

i programe

Prikupiti Planove rada

stručnih vijeća s kriterijima vrednovanja i ocjenjivanja

Oformiti razredne odjele

Sudjelovati u izradi Izvješća

o radu Škole za prethodnu

šk.god.

Predložiti razrednicima

teme za Sat razrednika

Izraditi podsjetnik za

razrednike

Pripremiti se za rad sa svim

subjektima (učenici,

nastavnici, roditelji)

Individualni

rad

Rad u paru

Timski rad

Ravnatelj

Psihologinja

Voditelji

školskih aktiva

Razrednici

Nastavnici

Radna

prostorija

stručne suradnice

pedagoginje

kolovoz, rujan

140 sati/ 4 sata

tjedno

2. Rad s učenicima

Podrška i

pomoć /usmjeravanje

učenika u radu i

osobnom razvoju, te

postizanju

školskog uspjeha i

zdravog

življenja

Savjetodavni /individualni rad

s učenicima

Upis učenika 1.razreda

Upoznavanje s učenicima 1.

razreda

Prihvat i rad s novoupisanim

učenicima

Vijeće učenika

Rad s učenicima s teškoćama

Zdravstvena zaštita učenika

Profesionalno usmjeravanje

učenika

Ispitati potrebe učenika

Identificirati psihofizičke poteškoće učenika

Raditi s učenicima kojima je

potrebna pomoć u učenju, s problemima u ponašanju,

izostancima, zdravstvenim

teškoćama, niskim postignućima; s darovitima

Pratiti napredovanje i razvoj

učenika Poticati učenike na

sudjelovanje na

Individualni

rad

Rad u paru

Grupni rad

Razgovor

Pedagoške

radionice

Rješavanje

problema

Nastavnici

Razrednici

Stručni

suradnici

Učenici

Roditelji

Ravnatelj

Školska

liječnica

Vanjske

institucije

Radna

prostorija pedagoginje

Razredi/učio

nice

Školska

knjižnica

Vanjsko

okruženje

tijekom

godine

315 sati/

9 sati tjedno

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

27

Praćenje učenika ponavljača

Radionice o učenju, suzbijanju

ovisnosti, odgovornosti,

komunikacijskim vještinama

Izvannastavne aktivnosti i

obilježavanje značajnih

datuma

natjecanjima

Provoditi preventivni

program

Realizacija tematskih SRO

Surađivati s Vijećem

učenika

Poticati učenike na

sudjelovanje u slobodnim

aktivnostima i projektima

škole

Provoditi aktivnosti

zdravstvene zaštite učenika

3. Suradnja s

roditeljima

Kvalitetna

komunikacija i suradnja s

roditeljima

Individualni/savjetodavni

razgovor

Roditeljski sastanci: nazočnost

prema potrebi

Prijem novih roditelja-upisi

učenika Informiranje i kontaktiranje o

uspjehu i vladanju učenika

Partnerstvo u odgoju učenika Vijeće roditelja

Zakonski propisi

Poticati otvorenu

komunikacije s roditeljima Pružati pomoć i podršku

roditeljima u odgoju i

praćenju postignuća učenika, u suradnji s

razrednicima i nastavnicima

Po potrebi sudjelovati na

roditeljskim

sastancima/održati tematski

roditeljski sastanak

Surađivati s Vijećem

roditelja

Surađivati s učeničkim domovima-odgajateljima

Informirati roditelje o

programu kao i o svim

aktivnostima u školi (web)

Rješavati tekuću

problematiku

Upoznati roditelje s pravima

i obvezama kroz normativne

akte

Individualni

rad

Rad u paru

Grupni rad

Frontalni rad

Razgovor

Rješavanje

problema

Roditelji

Razrednici

Ravnatelj

Psihologinja

Nastavnici

Radna

prostorija pedagoginje

Učionica

tijekom

godine

140 sati/

4 sata tjedno

4. Rad s

nastavnicima/

razrednicima/

pripravnicima

Poticanje i podrška

nastavnicima u

primjeni suvremenih

metoda rada

Suradnja i

pomoć razrednicima u

tekućim

Stručna usavršavanja Nastavnička vijeća

Razredna vijeća

Školska stručna vijeća (elementi i kriteriji

vrednovanja učenika,

realizacija NPP-a) Suradnja s razrednicima

(rješavanje tekuće

problematike, pomoć u pripremi rodit.sastanaka,

pomoć u vođenju

Sudjelovati u radu Nastavničkog vijeća

Surađivati s Razrednim

vijećima Surađivati sa školskim

stručnim vijećima

Provoditi individualni/ savjetodavni rad s

nastavnicima –po potrebi

Pružati stručnu pomoći i podršku pripravnicima i/ili

novim nastavnicima

Individualni

rad

Rad u paru

Timski rad

Male skupine

Razgovor

Rješavanje

problema

Pedagoške

radionice

Suradničko

učenje

Nastavnici

Razrednici

Ravnateljoica

psihologinja

Radna

prostorija

pedagoginje

Zbornica

škole

učionice

tijekom godine

350 sati/ 10 sati

tjedno

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

28

zadacima

Rad s pripravnicima

Suradnja i

timski rad na svim razinama

Uspješno i kvalitetno

suradničko

rješavanje svih problema škole

pedag.dokumentacije)

Suradnja na izradi izvedbenih

nastavnih planova i programa i pripreme za nastavni sat

Suradnja na izradi programa

rada RO Savjetodavni rad u rješavanju

odgojne problematike

razrednog odjela (učenje, ponašanje, izostajanje,

obiteljska situacija)

Suradnja na izradi kriterija praćenja, vrednovanja i

ocjenjivanja učenika Suradnja na planiranju

vremenika pisanih zadaća

Praćenje poštivanja Pravilnika o načinima, postupcima i

elementima vrednovanja

učenika i ostalih propisa Komisija za uvođenje

pripravnika u samostalni rad

Rad s novim nastavnicima Suradnja na izricanju

pedagoških mjera

Povjerenstvo za razlikovne ispite

Organizacija javno-kulturnih

manifestacija: Dojdi osmaš, Dan škole, i humanitarnih

aktivnosti

Suradnja u organizaciji dopunskog i dodatnog rada

Suradnju u provedbi ispita

Državne mature Sudjelovanje u organizaciji

fakultativnih sadržaja

Sudjelovanje u organizacija popravnih ispita

Posjeti nastavi

Tim za smovrednovanje Komisija za upis u 1. razred

Poticati stručno

usavršavanje nastavnika

Provoditi stručno usavršavanje u ustanovi

Poticati napredovanje

nastavnika

Sudjelovati u stručnim

povjerenstvima škole Pružati pomoć pri

kurikularnom planiranju

nastave, SRO i ostalih projekata/aktivnosti, izradi

pisanih priprema te kriterija

ocjenjivanja

Održavati ogledne satove-

posebno za SRO

Hospitirati na nastavi-po

pozivu nastavnika ili nalogu ravnatelja te u svrhu

praćenja učenika

Surađivati na analizi

inicijalnih testova učenika

Sudjelovati u procesu

izricanja pedagoških mjera

Sudjelovati u radu

povjerenstva za razlikovne ispite

Suradnja na mjesečnom

planiranju pisanih zadaća

pojedinih nastavnih

predmeta

Oluja ideja

5. Suradnja s

ravnateljem

Kvalitetna suradnja i

komunikacija u

svrhu zajedničkog

djelovanja i

Planiranje GPP-a rada škole

Nastavni planovi i programi

Organizacija nastave

Normativni akti

Izvještaji o radu

Planirati odgojno- obrazovni rad škole

Pratiti odg-obraz. rad

Vrednovati odg.-obraz. rad Surađivati s drugim

institucijama i lokalnom

timski

rad

rad u

paru

razgovor

- stručni suradnici -nastavnici

-voditelji aktiva

-stručni savjetnici -učenici

-roditelji

Radna

prostorija

pedagoginje

Radna

prostorija

ravnateljice

tijekom godine

70 sati/ 2 sata

tjedno

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

29

unapređivanja

odgojno

obrazovnog rada

Školski kurikulum

Nastavnici/razrednici

Pripravnici/novi nastavnici

Učenici/roditelji

Školski odbor

Vijeće roditelja

Okruženje i druge institucije

Formiranje razrednih odjela

Roditeljski sastanci

Vijeće učenika i Vijeće

roditelja

Pedagoška dokumentacija

Posjeti nastavi

Javno-kulturne manifestacije

Nastavničko i Razredno vijeće

zajednicom

Održavati radne/dogovorne

sastanke

Održavati sastanke s

razrednicima

Sudjelovati na pojedinim

sastancima školskih vijeća

Surađivati na pregledu RK,

MK i e-matice te razrednih i

završnih svjedodžbi

Surađivati na

organizacijskim poslovima

škole

Surađivati s Vijećem

roditelja i Vijećem roditelja

-druge ustanove

- razrednici

- voditeljica smjene

učionice

6. Suradnja sa

psihologinjom

Kvalitetna

suradnja i komunikacija u

svrhu

zajedničkog

djelovanja i

unapređivanja

odgojno obrazovnog

rada i

rješavanja problemskih

situacija

Razmjena informacija

Razgovori s učenicima,

nastavnicima i

roditeljima

Organizacija aktivnosti

Rješavanje problema

Vijeće učenika

Stručno usavršavanje

nastavnika

Radionice

Istraživanja

kontinuirano

razmjenjivati

informacije o

učenicima

provoditi savjetodavne

razgovore

organizirati aktivnosti u

školi

zajednički rješavati

problemske situacije

surađivati s Vijećem

učenika

provoditi aktivnosti

stručnog usavršavanja

nastavnika

osmisliti i provoditi

radionice za učenike

provoditi istraživanja

rad u

paru

razgovor

grupni

rad

-nastavnici

-voditelji aktiva -stručni savjetnici

-učenici

-roditelji

-druge ustanove

- razrednici

- voditeljica smjene

Radna

prostorija

pedagoginje/

psihologinje

Radna

prostorija

ravnateljice

učionice

tijekom

godine

70 sati/

2 sata

tjedno

7. Suradnja s drugim

institucijama/

udrugama

Kvalitetna

suradnja i

međusobna pomoć

Kontakt s lokalnom

zajednicom

Kontakt s ostalim

ustanovama:

CZSS

MZOŠ

GUOŠ

AZOO

NCVVO

ŠKOLSKA LIJEČNICA

PU

Ustanove za zaštitu

mentalnog zdravlja

Surađivati s pojedinim

ustanovama s ciljem rješavanja tekućih

problema

Stručno usavršavanje

nastavnika

Surađivati sa školskim

dispanzerom s ciljem

zdravstvene zaštite

učenika

Kontaktirati Ustanove

za psihološku pomoć mladima s ciljem

pomoći učenicima

-individualni rad

-timski rad

-svi navedeni

- psihologinja

- ravnateljica - razrednici

- nastavnici

Škola

Navedene

institucije

tijekom

godine

35 sati/

1 sat tjedno

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

30

ASOO

Učenički domovi

ZZJZ

Udruge, fakulteti i

visoke škole

Osnovne i srednje škole

Prezentacija

Geodetske škole osnovnim školama

Davanje podataka na

zahtjev

8. Pedagoška

dokumentacija

Vođenje

pedagoške

dokumentacije i

evidencije

odgojno-obrazovnog

rada pedagoga i

škole

GPP pedagoga

Dnevnik rada

Dosjei učenika –

posebnosti u radu

(bilješke praćenja)

Dokumentacija rada s

pripravnicima

Obrasci/upitnici

Evidencija stručnog

usavršavanja nastavnika

Oglasne knjige učenika

Bilješke o radu s

nastavnicima, učenicima

i roditeljima

Pregled pedagoške

dokumentacije

nastavnika

Izraditi GPP rada

pedagoga

Voditi razvojno-

pedagošku dokumentaciju

Informirati

učenike/nastavnike/ro

ditelje putem web

stranice škole/oglasne ploče/oglasne

knjige/mailom

Evidentirati stručna

usavršavanja

nastavnika (u ustanovi

i izvan nje)

Evidentirati rad s

pripravnicima u

ustanovi

Kreirati pedagošku

dokumentaciju u

obliku obrazaca i

upitnika s ciljem unapređivanja

odgojno-obrazovnog

rada

Evidentirati rad

pedagoga-voditi dnevnik rada

Rad u paru

Timski rad

Razgovor

Rješavanje

problema

Ravnatelj

Nastavnici

Razrednici

Radna

prostorija

pedagoginje

tijekom

godine

140 sati/

4 sata tjedno

9. Postignuća

rezultata odgojno -

obrazovnog rada

(analiza, izvješća)

Praćenje razine postignuća

odgojno

obrazovnog rada u školi

Unapređivanje

odgojno-

obrazovnog

rada

Periodične analize ostvarenih rezultata

Analize i izvješća na

polugodištu, kvartalu i kraju nastavne godine

Izvješće rada pedagoga

Ankete učenika

Prikupljati i analizirati podatke

Podnositi izvješća

ravnateljici i Nastavničkom

vijeću

Pratiti postignuća pojedinaca i grupa

Izrađivati periodične analize

odgojno-obrazovnih rezultata škole

Individualni

rad

Rad u paru

Pisanje

Razgovor

Analiza

Grupni rad

Ravnatelj

Stručni

suradnici

Razrednici

Nastavnici

Učenici

Roditelji

Radna

prostorija

pedagoginje

tijekom godine

35 sati/ 1 sat tjedno

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

31

(kvartalne,polugodišnje,kraj

godine,nakon popravnih,

razrednih i završnih ispita te ispita državne mature

Pratiti odgojni rad u

razrednim odjelima Surađivati na izradi izvješća

o radu (za proteklu šk.

godinu) Izraditi izvješće o radu

pedagoga

Razgovor s nastavnicima i ravnateljicom o trenutnom

stanju i donošenje strategija za unaprjeđivanje

Provoditi ankete među

učenicima i analizirati podatke

10. Razvojno –

pedagoški poslovi,

akcijska

istraživanja i

projekti

Snimka

postojeće

situacije i

planiranje

programa za

unapređenje svih aktivnosti

u školi

Unapređivanje cjelokupnog

odgojno-obrazovnog rada

Aktivnosti u procesu

samovrednovanja

Istraživanja prema potrebama

škole

Prikupljati relevantne

podatke (literaturu,

materijale)

Analizirati podatke

Prezentirati dobivene

rezultata

Predlagati mjere poboljšanja

u skladu s dobivenim rezultatima

Individualni

rad

Timski rad

Analiza

Statistička

obrada podataka

Prezentacija

podataka

Nastavnici

Učenici

Roditelji

Razrednici

nastavnici

Ravnateljica

psihologinja

Škola tijekom

godine

70 sati/

2 sata

tjedno

11. Evidentiranje

rada i

samovrednovanje

Realizacija

ishoda i daljnje planiranje

Dnevnik rada

Vrednovanje realizacije

planiranih ishoda

Samovrednovanje uspješnosti

cjelokupnog rada

Tim za smovrednovanje škole

Voditi dnevnik rada

Analizirati realizaciju planova pedagoga i

nastavnika

Samovrednovati rad

Evidentirati rad sa

subjektima:

učenicima/nastavnicima/

Roditeljima Evidentirati sastanke Tima

za samovrednovanje

Individualni

rad

Nastavnici

Učenici

Roditelji

Razrednici

Ravnateljica

Psihologinja

Radna

soba

pedago

ginje

tijekom

godine

70 sati/ 2 sata

tjedno

12. Stručno

usavršavanje

Unapređenje

rada stručne suradnice

pedagoginje

- Praćenje stručne literature i

periodike - Županijska stručna vijeća stručnih

suradnika pedagoga srednjih škola Grada Zagreba

- Državni skupovi u organizaciji

AZOO, ASOO, MZO - ostalo sukladno potrebama

Planirati stručno

usavršavanje tijekom školske godine

Izraditi individualni plan permanentnog stručnog

usavršavanja

Prisustvovati županijskim aktivima, seminarima,

stručnim skupovima prema

Timski rad

Grupni rad

Individualni

rad

Razgovor

Rješavanje

problema

Osobno

Voditelji i

sudionici stručnih

seminara

Mjesta koja

organiziraju

stručne

seminare

Škola

tijekom

godine

150 sati

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

32

Katalozima za stručno

usavršavanje

Pratiti stručnu literaturu

13. Ostali poslovi Rješavati tekuće poslove

Oglasna knjiga za učenike Ažuriranje web stranice

novostima

Pravovremeno informiranje nastavnika, učenika i roditelja

Uređivanje školskog prostora

(školski pano)

Pripremiti i pravovremeno prenijeti informacije za

učenike, roditelje i

nastavnike Urediti školski prostor kroz

obilježavanje značajnijih

datuma

Individualni

rad

Osobno Škola tijekom godine

129 sati

14. Priprema za rad Kvalitetna priprema za rad

sa subjektima

Priprema za neposredni rad sa subjektima

Priprema za rad s učenicima (savjetodavni rad, tematski

sro, preventivni rad)

Priprema razredničkih poslova: rad na SRO, rad s

roditeljima/individualni,

roditeljski sastanci Priprema za rad s

roditeljima: individualni

rad, roditeljski sastanci

Priprema za rad s

nastavnicima: savjetodavni

rad/stručno usavršavanje u ustanovi

Individualni

rad

Osobno Škola tijekom godine

70 sati/ 2 sata

tjedno

UKUPNO

1784 sati

godišnje

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

8.3.2. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA

U školskoj godini 2017./18. stručni suradnik psiholog će svoje zadaće i poslove obnašati kroz ukupni fond sati - 892 (tjedno 20 sati), što po

područjima rada iznosi:

I. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I EVALUACIJA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

50

II. NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA 450

III. RAD S RODITELJIMA 100

IV. RAD S NASTAVNICIMA 80

V. RAD U STRUČNIM TIJELIMA I POVJERENSTVIMA ŠKOLE 20

VI. SURADNJA S USTANOVAMA KOJE SKRBE O ZDRAVLJU, ZAŠTITI, ODGOJU I OBRAZOVANJU DJECE I MLADIH

40

VII. VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA 40

VIII. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 50

IX. OSTALI POSLOVI 62

UKUPNO 892

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

34

1. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I EVALUACIJA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

SADRŽAJ RADA SVRHA I ZADACI OBLICI I METODE RADA SURADNICI VRIJEME

PROVEDBE

1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole te Školskog kurikuluma za školsku godinu 2017/18.

Izrada plana rada psihologa, izrada plana odgojnog djelovanja

Sudjelovanje u programiranju rada Vijeća razrednika

Sudjelovanje u programiranju rada Vijeća roditelja

Sudjelovanje u programiranju rada Vijeća učenika

Sudjelovanje u planiranju rada stručno-pedagoške službe

Sudjelovanje u planiranju, programiranju i praćenju stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika

Planiranje rada za učenike s teškoćama u razvoju u šk. god. 2017./18.

Priprema dokumentacije za izradu individualiziranih programa

Svrha: Unaprijediti nastavi proces i odgojni rad u školi Zadaci:

istraživati odgojno-obrazovni proces u školi

predlagati uvođenje inovacija

sudjelovati u planiranju i programiranju odgojno obrazovnog procesa

sudjelovati u realizaciji odgojno-obrazovnog procesa

pratiti i evaluirati postignuća odgojno-obrazovnog procesa

Napomena: Svrha i zadaci odnose na cijelo područje Planiranje, programiranje i evaluacija odgojno obrazovnog rada

Oblici: Individualan rad i timski rad Metode: Metoda analize i sinteze Metoda razgovora Metoda pedagoške radionice Metoda predavanja

Ravnateljica, pedagog Razrednici Nastavnici Roditelji Učenici

Rujan Tijekom godine

2. SUDJELOVANJE U PLANIRANJU I REALIZACIJI PLANA ODGOJNOG RADA

Organizacija predavanja, radionica za

Svrha: Razvijati pozitivne vrijednosti kod učenika

Ravnateljica, Razrednici, Pedagog

Tijekom godine

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

35

učenike i roditelje Zadaci: Poticati učenike na razvoj pozitivnih osobina kroz rad u izvannastavnim aktivnostima, projektima, humanitarnim akcijama na satovima razrednika

3. PRAĆENJE REALIZACIJE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE I IZRADA IZVJEŠĆA RADA PSIHOLOGA

Praćenje realizacije Godišnjeg plana i programa rada Škole

Izrada Izvješća rada psihologa

Izrada Izvješća o realizaciji preventivnih programa

Ravnateljica, ostali stručni suradnici, razrednici

Tijekom godine, Rujan

2. NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA

SADRŽAJ RADA SVRHA I ZADACI OBLICI I METODE RADA SURADNICI VRIJEME

PROVEDBE

Upoznavanje s učenicima 1. razreda (informiranje učenika o ulozi školskog psihologa)

Rad na razvijanju motivacije učenika za intenzivno učenje (radionica u razrednim odjelima 1. razreda: "Kako učiti")

Identifikacija učenika sa smetnjama u ponašanju i učenju (anketa, testiranje, metoda razgovora, analiza postignuća učenika)

Svrha: Osvijestiti način učenja učenika u funkciji postizanja boljih rezultata Zadaci:

osvijestiti osobni pristup učenju

osvijestiti važnost pojedinih faktora za uspješno učenje

osvijestiti važnost planiranja učenja u funkciji efikasnosti

osvijestiti načine adekvatnog

Oblici: Individualni rad Grupni rad (u malim skupinama i sa cijelim razrednim odjeljenjem Metode: Metoda razgovora Metoda pedagoške radionice

Razrednici, nastavnici, pedagog, roditelji

Rujan Tijekom godine

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

36

Rad s učenicima s problemima u učenju

(analiza načina učenja, navike učenja, upoznavanje s novim pristupima učenju, izrada dnevnog i tjednog plana učenja, plana ispravljanja ocjena)

Individualni i/ili grupni savjetodavni rad s učenicima s primjenom znanja iz realitetne terapije u poboljšanju učenikovog mentalnog zdravlja

Rad s učenicima sa smetnjama u ponašanju (razgovor, savjetovanje, poučavanje socijalnih vještina)

Rad s učenicima na promjenama u području prepoznatih emocionalnih teškoća (poteškoće u ponašanju i vršnjačkim odnosima, emocionalne i obiteljske poteškoće)

Praćenje učenika koji ponavljaju razred

Sudjelovanje u realizaciji odgojnog plana rada Škole i Školskog preventivnog programa: priprema i organizacija radionica

Profesionalno informiranje učenika

planiranja učenja

potaknuti potrebne promjene u načinu učenja i preuzeti odgovornost za postizanje boljih rezultata

Svrha: Osvijestiti važnost socijalnih vještina u funkciji djelotvornijeg rješavanja svakodnevnih školskih i osobnih problema Zadaće:

Poticati učenike za unapređivanje intelektualnog, tjelesnog, društvenog i moralnog razvoja, te pomoći u rješavanju problema a sukladno njihovom najboljem interesu

Svrha: Razvijati zdrave stilove života u funkciji preventivnog djelovanja. Zadaća: Raditi s učenicima na promicanju zdravlja Svrha: Pomoći učenicima u donošenju odluke o tijeku profesionalnog razvoja Zadaće:

Oblici: Individualni rad Grupni rad Metode: Metoda razgovora Demonstracijske metode Pedagoške radionice Oblici: Frontalni i grupni rad Metode: Metoda razgovora Metoda predavanja Metoda pedagoške radionice Oblici: Frontalni i grupni rad Metode: Metoda razgovora

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

37

Sudjelovati u pripremi Dana karijere, organizirati predstavljanja visokih škola i fakulteta

Metoda predavanja Metoda pedagoške radionice

3. RAD S RODITELJIMA

SADRŽAJ RADA SVRHA I ZADACI OBLICI I METODE RADA SURADNICI VRIJEME

PROVEDBE

Informiranje roditelja učenika prvih razreda ulozi i područjima rada školskog psihologa

Sudjelovanje u provođenju preventivnog školskog programa (tematska predavanja na roditeljskim sastancima, tribine, razgovori)

Održavanje tematskih predavanja vezanih uz odgojnu problematiku

Individualni i/ili grupni savjetodavni rad sa svrhom pomoći roditeljima u razumijevanju razvojnih potreba djeteta

Individualni savjetodavni rad s roditeljima učenika s teškoćama u razvoju

Savjetodavni rad s roditeljima učenika koji ponavljaju razred

Savjetodavni rad s roditeljima učenika koji imaju teškoće u učenju

Savjetodavni rad s roditeljima ovisno o njihovim specifičnim potrebama

Svrha: Unaprijediti suradnju roditelja i škole Zadaće:

održati tematska predavanja

sudjelovati u radu Vijeću roditelja

održavati savjetovalište za roditelje

Oblici: Frontalni Grupni Individualni Rad u paru Metode: Metoda razgovora Metoda pedagoške radionice

Razrednici, nastavnici, Pedagog, ravnateljica, roditelji predsjednik Vijeća roditelja

Rujan, Tijekom godine

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

38

Sudjelovanje u radu Vijeća roditelja

4. RAD S NASTAVNICIMA

SADRŽAJ RADA SVRHA I ZADACI OBLICI I METODE RADA SURADNICI VRIJEME

PROVEDBE

Rad s nastavnicima početnicima (informiranje o ulozi školskog psihologa, pomoć u radu s učenicima i roditeljima)

Rad s nastavnicima vezano uz odgojnu problematiku

Utvrđivanje stanja učenika prikupljanjem anamnestičkih podataka

Individualni i/ili grupni rad savjetodavni rad s nastavnikom/icima u razumijevanju razvojnih potreba učenika te dogovori o najboljim načinima pružanja podrške učeniku u svladavanju specifičnih teškoća učenja, teškoća ponašanja, emocionalnih i zdravstvenih teškoća

Rad na promjenama u području prepoznatih teškoća kod učenika

Razvijanje strategije individualizacije u poučavanju

Informiranje nastavnika o novostima vezanim uz neposredni i posredni rad s učenicima

Pomoć u radu s roditeljima

Rad na prevenciji (teškoće, ovisnosti,

Svrha: Unaprijediti ozračje u školi u funkciji postizanja boljih rezultata Zadaće

informirati o ulozi školskog psihologa

pružati pomoć u rješavanju problema s učenicima i roditeljima

osvijestiti važnost komunikacijskih i drugih socijalnih vještina u funkciji postizanja boljih rezultata u razredu

Koordinirati rad i aktivnosti na provedbi profesionalnog informiranja učenika

unaprijediti kvalitetu života nastavnika

Oblici: Individualni rad Rad u paru Grupni rad Metode: Metoda razgovora Metoda demonstracije Metoda diskusije Metoda pedagoške radionice

Ravnateljica, nastavnici, pedagog, vanjski suradnici, razrednici

Tijekom godine

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

39

nasilje)

Konzultativni rad s nastavnicima u vezi metodičkog pristupa učenicima s teškoćama u razvoju (disgrafija, disleksija, teškoće učenja)

Savjetovanje nastavnika o načinu rada u razrednim odjelima s prepoznatim teškoćama (teškoće u razrednoj klimi, školskog neuspjeha, nasilja među mladima, nediscipline)

Rad s razrednicima · pomoć u pripremi roditeljskih

sastanaka · savjetodavni rad vezano uz

odgojnu problematiku, pojedine učenike i roditelje

Svrha: Unaprijediti ozračje u školi u funkciji postizanja boljih rezultata Zadaci:

pomoći u rješavanju sukoba u razredu

sudjelovati u pripremi roditeljskih sastanaka

Oblici: Individualni Grupni Metode: Metoda razgovora Metoda pedagoške radionice Metoda igranja uloga Demonstracijska metoda

5. RAD U STRUČNIM TIJELIMA I POVJERENSTVIMA ŠKOLE

SADRŽAJ RADA SVRHA I ZADACI OBLICI I METODE RADA SURADNICI VRIJEME

PROVEDBE

priprema i savjetovanje za sjednice Razrednih vijeća, Nastavničkog vijeća, Vijeća učenika, Vijeća roditelja

CILJ: Unaprijediti rad stručnih tijela Škole i suradnju s nastavnicima ZADACI:

Sudjelovati u radu RV, NV, Vijeću

Oblici: Individualni Grupni Metode: Metoda razgovora Demonstracijska metoda

Ravnateljica, pedagog

Tijekom godine

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

40

6. SURADNJA S USTANOVAMA KOJE SKRBE O ZDRAVLJU, ZAŠTITI, ODGOJU I OBRAZOVANJU DJECE I MLADIH

SADRŽAJ RADA SVRHA I ZADACI OBLICI I METODE RADA SURADNICI VRIJEME PROVEDBE

suradnja s liječnicima školske i obiteljske medicine

suradnja s učeničkim domovima i

ostalim odgojnim ustanovama

suradnja s Centrima za socijalnu skrb

suradnja s Klinikom za dječje bolesti

Zagreb

suradnja s MZOS, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Gradskim uredom za odgoj i obrazovanje

Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU

suradnja s MUP-om

suradnja s centrima za prevenciju ovisnosti

suradnja s ustanovama za suzbijanje nasilja

suradnja sa službom za profesionalnu orijentaciju

suradnja s Hrvatskom psihološkom komorom i Hrvatskim psihološkim društvom

suradnja s ostalim institucijama i udrugama vezanim uz potrebe učenika,

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

41

roditelja i nastavnika

7. VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

SADRŽAJ RADA SVRHA I ZADACI OBLICI I METODE RADA SURADNICI VRIJEME PROVEDBE

Koordinacija provođenja istraživanja u sklopu projekta e-škole

Koordinacija provođenja vanjskih istraživanja

Koordiniranje vanjskih programa u školi

Pedagog, nastavnici Tijekom godine

8. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

SADRŽAJ RADA SVRHA I ZADACI OBLICI I METODE RADA SURADNICI VRIJEME PROVEDBE

1. Sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, konferencijama i edukacijama u organizaciji: Škole MZOS-a Agencije za odgoj i obrazovanje Agencije za strukovno obrazovanje Hrvatskog psihološkog društva Hrvatske psihološke komore HURT-a Europskog instituta za realitetnu

terapiju

CILJ: Unaprijediti vlastito znanje i radne vještine te biti u tijeku suvremenih spoznaja psihološke i pedagoške znanosti ZADACI:

Pratiti stručnu literaturu

Sudjelovati na stručnim skupovima i seminarima u organizaciji Škole, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske

Oblici: Individualni Grupni rad Rad u paru Metode: Metoda razgovora Metoda aktivnog slušanja Metoda pedagoške radionice

AOO ASOO MZOS HPD HPK HURT EIRT

Tijekom godine

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

42

2. Praćenje stručne literature, časopisa i brošura iz područja psihologije

3. individualno stručno usavršavanje

psihološke komore

9. OSTALI POSLOVI

SADRŽAJ RADA SVRHA I ZADACI OBLICI I METODE RADA SURADNICI VRIJEME PROVEDBE

Suradnja s ravnateljem, voditeljima i članovima stručno-pedagoške službe, vezana uz realizaciju poslova i radnih zadaća u Školi

Praćenje natječaja, pronalaženje partnera i

priprema novih projektnih prijedloga

Suradnja s Hrvatskim katoličkih sveučilištem (Odsjek za psihologiju) - (mentorstvo studentima diplomskog sveučilišnog studija Psihologija iz predmeta Stručna praksa)

Ravnatelj, pedagog, AZOO, ASOO i ostalim mjerodavnim institucijama Gradski ured za obrazovanje, HKS

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

8.3.3. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA

Red. br.

Vrste poslova Planirani programski sadržaji Vrijeme realizacije

1.

Odgojno-obrazovna

djelatnost

- upoznavanje s Pravilnikom šk. knjižnice(1.r.)

-pomoć pri izboru građe i pripremi zadane teme -upućivanje u osnove knjižničnog poslovanja, vježbe u samostalnom korištenju građe i e-kataloga(1.,2.i 3.r.)

-uređenje panoa, polica, zaštita građe -upoznavanje prvih r. s radom Gradske i HAZU

-upoznavanje učenika starijih r. s NSK -glazbeno-recitat.-literarni rad s učenicima -jezične radionice s učenicima i kolegama

Rujan

Tijekom

školske g.

Oko 700 sati

2.

Stručna knjižnično-

informacijska djelatnost

-izrada izvješća o realizaciji prošlogodišnjeg i izrada ovogodišnjeg plana i programa rada

-upis novih članova i sređivanje / prebacivanje r. -poslovi vezani za distribuciju novih udžbenika

- izdavanje građe i drugi stručni poslovi u «METEL-u» -revizija i otpis građe

-izrada invent. knjige i abecednog kataloga u METEL-u -usluge za korisnike (posudba, referalna djelatnost,

poučavanje korisnika, predstavljanje knjižnične građe -statistike i izvješća o radu

Rujan Tijekom školske godine

Prosinac

Krajem šk. g.

Oko 700 h

3. Kulturna i društvena

djelatnost

-uključivanje u oblike javne i kulturne djelatnosti Škole,

osobito u organiziranju božićne priredbe -obilježavanje datuma: Međ. dan šk.knj. i hrv.knjige, -informiranje o manifestacijama u kulturnom životu

-suradnja s Gradskom, Sveučilišnom knjižnicom i HAZU– posjet; grupni posjet na Interliber,kazališta - organizacija Lidrana u Školi i vođenje učenika na

gradske smotre

Tijekom nastavne

godine X.i XI.mj;

Oko 100 sati

4.

Stručno usavršavanje

-permanentno praćenje novosti i događanja u struci:

stručna i druga literatura, stručni sastanci šk. knjižničara, savjetovanja, kontakti s METEL-ovim informatičarima – otklanjanje poteškoća u radu

-praćenje webinara i novosti za profesore hrvatskog

Tijekom školske godine

Oko 100 sati

5.

Rad u stručnim tijelima Škole

-sjednice NV, aktiva jezičara, stručna povjerenstva,

matura

Tijekom

školske g. Oko 40 h

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

44

6.

Suradnja

-suradnja s kazalištima i dr. kult. ustanovama,npr. s KUD Travno, ZKM

-Matična bibliotečna služba (KGZ)

-šk. knjižničari, informatori u narodnim knjižnicama, ravnateljica, pedagoginja, nastavnici

Tijekom školske godine

Oko 100 sati

7. Oprema i uređivanje -fizičko-tehničko uređenje: popunjavanje opreme, servisiranje računala

-manji popravci oštećenih knjiga

Tijekom g. Oko 50 sati

8.4. PLAN RADA VODITELJA GEODETSKOG PRAKTIKUMA

Geodetski praktikum brine se za nabavu, održavanje i izdavanje geodetskih instrumenata i

ostalog instrumentarija u vlasništvu škole. Osim ovoga, voditelj geodetskog praktikuma

obavlja i usluge prema trećim osobama, a koje prvenstveno služe kako bi se nastavnici struke

mogli permanentno usavršavati i pratiti nove tehnologije, načine izrade projekata i metode

mjerenja na tržištu rada.

Unutar geodetskog praktikuma djeluje i učenički praktikum kao izvanškolska aktivnost.

Program rada:

Održavati postojeće geodetske instrumente i pribor te otpisati dotrajale i one koje je

nemoguće popraviti

Nabaviti pribor i instrumente koji eventualno nedostaju za još kvalitetnije izvođenje

nastavnog procesa

Održavati malu računalnu učionicu (kabinet 01)

U sklopu Učeničkog praktikuma nastaviti izmjeru prostora škole u 3D, nacrtati u CAD

programu , prikupiti sve relevantne prostorne podatke o školi i u školi, te ih upisati u

bazu podataka, a sve u svrhu izrade prostornog informacijskog sustava škole

Izmjeriti učionicu 09 (nivelman), napraviti analizu dobivenih mjerenja

Izraditi simulacije zadataka na temelju izmjerenih podataka signala (mjernih markica)

u učionici 08 za potrebe pojedinih nastavnih predmeta

Dodatno urediti i obnoviti razrede i prostorije Geodetskog praktikuma

Pripremiti i postaviti računala s projekcijskim sustavom u učionice

Pripremiti i staviti u funkciju novu računalnu učionicu u 07 (harmonika)

Postaviti wirelles vezu u prostorije praktikuma

Postaviti i pripremiti za rad veliki A0 digitalizator u računalnu učionicu

Postaviti i pripremiti za rad skener A0 u računalnu učionicu

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

45

Postaviti preglednu kartu područja oko škole zajedno sa svim točkama stalne

geodetske osnove

Napraviti položajne opise točaka stalne geodetske osnove područja oko škole

Postavljati nove točke stalne geodetske osnove oko područja škole za potrebe

nastave (prema zahtjevima nastavnika i prema projektu Geodetskog praktikuma)

Odlazak u Zavod za prostorno planiranje i izgradnju grada te analiza planova

potrebnih za nastavni proces u GTŠ-u

Izrada uputa za rad s TS i GPS-om te projektiranje načina korištenja takvih već

izrađenih uputa

Postavljanje simulatora za rad na totalnim stanicama

Pripremiti i održavati računala za rad s geodetskim računalnim programima te ACAD

lispovima

Postaviti novi aplikacijski sustav za administriranje instrumentarija i pribor te

terenske nastave učenika

Unaprjeđivati način izdavanja i korištenja geodetskih instrumenata

8.5. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Članovi:

Djelatnici škole

Zlatan Soldo, predsjednik i predstavnik nastavničkog vijeća

Zdravka Šimić, predstavnik radničkog vijeća

Ana Marija Plemenčić, predstavnik nastavničkog vijeća

Roditelj učenika

Sanja Sandalj

Vanjski članovi

Snježana Arežina

Jadranka Jelić

Damir Pešorda

Program rada

1. donosi na prijedlog ravnatelja:

- Statut

- Godišnje planove i program rada Škole, Kurikul

- Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Škole, i druge opće akte utvrđene

ovim Statutom i zakonom

- Proračun Škole i godišnji obračun

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

46

2. odlučuje uz suglasnost osnivača:

- o stjecanju, opterećivanju nekretnina ili druge imovine Škole u iznosu većem od

40 tisuća kuna

- o otuđenju nekretnina ili druge imovine bez obzira na njenu vrijednost

- o davanju u zakup objekta i prostora Škole ili mijenjanja namjene objekta i

prostora

3. odlučuje o:

- izvješćima ravnatelja o radu Škole

- raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole

- žalbama učenika i roditelja odnosno skrbnika

- pojedinačnim pravima djelatnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim

propisom nije propisano da Školski odbor odlučuje u prvom stupnju

- pitanjima predviđenim općim aktima Škole

- ulaganjima i nabavci opreme, te nabavci osnovnih sredstava i ostale imovine čija

pojedinačna vrijednost iznosi od 20 tisuća kuna

- stjecanju, opterećivanju nekretnine i druge imovine Škole u iznosu od 40 tisuća

kuna

4. predlaže i podnosi Ministarstvu:

- promjenu naziva i sjedišta Škole

- promjenu djelatnosti

- statusne promjene

- izvješće o radu Škole

5. razmatra:

- predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Škole,

- rezultate odgojno nastavnog rada

- izvješća ravnatelja o radu i poslovanju Škole

6. predlaže ravnatelju:

- donošenje odluka o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika u Školi

- ostvarivanje poslovne politike i dr.

7. daje ravnatelju mišljenje i prijedloge o pitanjima od interesa za rad Škole, razmatra i

odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima

Škole.

8.6. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

47

Nastavničko vijeće obavlja poslove vezane uz izvođenje nastavnog plana i programa,

potreba i interesa učenika te promicanja odgojno-obrazovnog rada Škole. Donosi odluke iz

svoje nadležnosti, a na prijedlog ravnateljice, stručnih tijela ili svojih članova (imenovanja

razrednika, povjerenstava, stručnog usavršavanja, pedagoških mjera i dr.). Brine o organizaciji

rada i djelatnosti Škole u cilju realizacije i unaprjeđenja nastavnog plana i programa, posebno o

nastavnom radu i uspješnosti učenika te predlaže mjere u cilju veće učinkovitosti.

Tijekom ove školske godine planira se održati dvadesetak sjednica Nastavničkog vijeća

prema planu i programu rada.

Članovi Nastavničkog vijeća su svi nastavnici i stručni suradnici škole. Sjednice saziva i vodi

ravnateljica.

Rujan

1. Utvrđivanje broja učenika, formiranje razrednih odjela

2. Zaduženja nastavnika

3. Upoznavanje s Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

4. Upoznavanje s Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja

učenika u osnovnoj i srednjoj školi

5. Kurikul škole za školsku 2017./18. godinu

6. Izvješće o radu u školskoj 2016./17. godini

7. Godišnji program rada škole u školskoj 2017./18. godini

8. Molbe učenika za oslobođenje od programa TZK-a

9. Izvješća sa stručnih skupova

Listopad - studeni

1. Uspjeh i izostanci učenika na 1. tromjesečju

2. Pedagoške mjere

3. Realizacija nastave

4. Dogovori o realizaciji događanja koja su pred nama

5. Izvješća sa stručnih skupova

Prosinac

1. Analiza rada i uspjeh učenika na kraju 1. polugodišta

2. Pedagoške mjere

3. Realizacija nastavnog plana i programa

4. Organizacija rada u 2. polugodištu

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

48

5. Izvješća sa stručnih skupova

Ožujak

1. Pedagoške mjere

2. Realizacija nastave

3. Dogovori o realizaciji događanja koja su pred nama

4. Školske ekskurzije i izleti

5. Izvješća sa stručnih skupova

6. Izvješća o aktivnostima učenika u razdoblju od prošle sjednice NV-a

Svibanj

1. Utvrđivanje općeg uspjeha i vladanja učenika 4. razreda na kraju

nastavne godine

2. Realizacija nastavnog plana i programa

3. Organizacija dopunske nastave za učenike 4. razreda

4. Program obilježavanja Dana maturanata

5. Organizacija upisa (imenovanje upisne komisije)

6. Izvješća sa stručnih skupova

Lipanj

1. Utvrđivanje uspjeha učenika 4. razreda na dopunskoj nastavi

2. Utvrđivanje općeg uspjeha i vladanja učenika 1.-3. razreda

na kraju nastavne godine

3. Realizacija nastavnog plana i programa

4. Pedagoška dokumentacija

5. Organizacija dopunske nastave za učenike 1.-3. razreda

6. Izvješća sa stručnih skupova

Srpanj

1. Utvrđivanje uspjeha učenika 1.- 4. razreda na dopunskoj nastavi

2. Izvješće o upisima

3. Priprema za školsku 2017./18. godinu

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

49

4. Izvješća sa stručnih skupova

5. Organizacija popravnih ispita

Kolovoz

1. Utvrđivanje općeg uspjeha učenika na popravnom roku

2. Analiza uspjeha na kraju školske godine

3. Izvješća sa stručnih skupova

4. Priprema za novu školsku godinu

8.7. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEĆA

Razredno vijeće čine svi nastavnici koji izvode nastavu u određenom razrednom odjelu.

Sjednice saziva razrednik, vodi evidenciju prisutnih i zapisnik koji se nalazi u e-dnevniku.

Razrednik ga saziva prema potrebi, a u pravilu na tromjesečjima i polugodištima na kojima se

utvrđuje ostvarivanje nastavnog plana i programa, raspored školskih zadaća i uspjeh učenika.

Osim toga, izriču se pedagoške mjere ili predlažu mjere za Nastavničko vijeće te rješavaju

drugi razredni/školski problemi i pitanja. Predlaže stručne posjete, izete i ekskurzije

razrednog odjela. Obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima škole.

Razredno vijeće surađuje s Vijećem učenika, Vijećem roditelja i članovima Nastavničkog

vijeća, roditeljima i skrbnicima, drugim školskim ustanovama.

8.8. PLAN I PROGRAM STRUČNIH VIJEĆA

Stručni aktiv je tijelo Nastavničkog vijeća koje brine o što uspješnijem izvođenju

nastave prema okvirnim odnosno izvedbenim nastavnim programima, a radi na sjednicama.

Sjednicu stručnog aktiva priprema, saziva i vodi voditelj stručnog aktiva kojeg na prijedlog

ravnatelja imenuje Nastavničko vijeće. Na rad stručnih aktiva primjenjuju se odredbe

Poslovnika o radu stručnih tijela Škole.

8.8.1. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA NASTAVNIKA HRVATSKOG, ENGLESKOG

I NJEMAČKOG JEZIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

Voditeljica stručnog vijeća: Ljiljana Varović

Stručno vijeće nastavnika hrvatskoga jezika i stranih jezika donijelo je svoj plan rada po

mjesecima:

RUJAN

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

50

- utvrđivanje zaduženja nastavnika i imenovanje voditelja stručnoga vijeća

- dogovor oko izrade operativnih programa, nabavljanja potrebne opreme, obvezne

lektire i poticanja učenika na korištenje školske knjižnice i drugih javnih knjižnica

- izvješća s ljetnih seminara

- utvrđivanje kriterija ocjenjivanja, oblika praćenja i vrednovanja napredovanja učenika

(ujednačavanje kriterija ocjenjivanja)

LISTOPAD

- obilježavanje Međunarodnog dana školskih knjižnica

- dogovor oko usklađivanja tema za 1. školsku zadaću iz HJ i zadataka za pisanje

provjera znanja

- obilježavanje 125. godišnjice rođenja nobelovca Ive Andrića (9.10)

- analiza ponuda zagrebačkih kazališta i odabir predstva koje mogu pomoći u izvođenju

nastave

- obilježavanje 500.godišnjice nastanka protestantizma (u suradnji s nastavnicom

povijesti i nastavnikom vjeronauka)

STUDENI

- dogovor oko pripreme učenika za školska natjecanja iz jezika (HJ, EJ)

- pripremanje učenika za sudjelovanje u kvizu znanja i videokonferencijama u okviru

projekta This is our Time

- pripremanje božićne priredbe

- pripremanje učenik za Lidrano

- obilježavanje Dana hrvatskih kazališta (24.11.) – odlazak s učenicima u kazalište

- obilježavanje 60. godišnjice smrti Marije Jurić Zagorke (30.11.)

PROSINAC

- analiza uspjeha učenika i eventualnih poteškoća u procesu provedbe nastavnih

programa

- prijedlozi mjera i aktivnosti za poboljšanje odgojno-obrazovnih rezultata

- božićna priredba

SIJEČANJ

- stručna usavršavanja (seminari u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje,

Županijska stručna vijeća Grada Zagreba)

- analiza realizacije plana i programa u prethodnom periodu

- pripremanje učenika za školska natjecanja iz jezika

- odlazak s učenicima u kazalište ili kino (ovisno o ponudi)

VELJAČA

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

51

- provedba školskih natjecanja iz HJ i EJ

- obilježavanje Dana materinskog jezika

- usklađivanje tema za 2.školsku zadaću iz HJ

- obilježavanje 345.godišnjice smrti Molierea (17.2.)

OŽUJAK

- pripremanje obilježavanja Dana škole

- praćenje novih izdanja stručne literature

- pripremanje učenika za Državnu maturu

- obilježavanje 200.godišnjice rođenja Petra Preradovića (19.3.)

- obilježavanje Svjetskog dana pripovijedanja (20.3.)

- obilježavanje Svjetskog dana kazališta (27.3.) i 190.godišnjice rođenja H.Ibsena

(20.3.)

TRAVANJ

- organizacija obilježavanja Dana škole

- razgovor o napredovanju učenika, o sustavu ocjenjivanja i uspješnosti provođenja

nastave

- obilježavanje 510.godišnjice smrti Marina Držića i Petra Zoranića

SVIBANJ

- analiza uspjeha učenika četvrtih razreda na kraju nastavne godine

- obilježavanje Međunarodnog dana muzeja (odlazak s učenicima u muzej)

LIPANJ

- analiza uspjeha učenika 1.,2. i 3. razreda na kraju nastavne godine

- sudjelovanje u provedbi Državne mature

- održavanje produžne nastave

- sudjelovanje u radu Županijskih stručnih vijeća Grada Zagreba

- obilježavanje 145.godišnjice rođenja A.G. Matoša (13.6.)

- pripremanje završne priredbe

SRPANJ

- organizacija završne priredbe

- seminari u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje

KOLOVOZ

- dogovor oko zaduženja nastavnika u sljedećoj školskoj godini

- sudjelovanje u provedbi Državne mature

- analiza uspješnosti rada stručnoga vijeća

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

52

Plan i program izradila Ljiljana Varović, voditeljica stručnoga Vijeća

8.8.2. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA DRUŠTVENE GRUPE PREDMETA,

BIOLOGIJE I TZK

Voditelj stručnog Vijeća: Nenad Lovrec

1. Zaduženja nastavnika za školsku godinu 2017./2018. odredila je ravnateljica, uz

prijedloge nastavnika i članova stručnog aktiva. Zaduženja nastavnika po

predmetima i razredima predani su zbog izrade satnice, rasporeda i razrednih E-

dnevnika. Za predsjednika stručnog aktiva izabran je prof. Nenad Lovrec na sjednici

stručnog aktiva, 04.09.2017. godine a zamjenik je prof. Zvonimir Motočić

2. Literatura za školsku godinu 2017./2018 prihvaćena je prema programu tehničar-

geodezije i geoinformatike i prijedlozima predmetnih nastavnika, pa je ostala

nepromijenjen, osim udžbenika za Vjeronauk. Udžbenici za učenike su već gotovo svi

podijeljeni uz suradnju razrednika i velikog zalaganja knjižničara te profesora

hrvatskog jezika.

3. Godišnji nastavni planovi i izvedbeni programi po programu tehničar geodezije i

geoinformatike po predmetima će ostati nepromijenjeni, i biti će predani u

pedagošku dokumentaciju.

4. Elementi za ocjenjivanje uspjeha učenika utvrđeni su uz suradnju članova profesora

stručnog aktiva, u skladu sa pravilnikom o ocjenjivanju a elementi ocjenjivanja

učenika su usklađeni na sjednicama županijskih stručnih aktiva. Novi elementi

ocjenjivanja su iz Biologije (usvojenost nastavnih sadržaja i primjena znanja i iz Etike

(promišljanje i djelovanje).

5. Članovi stručnog aktiva sudjelovati će je u organizaciji stručnih posjeta za učenike i nastavnike (sajam knjiga, kazališne predstave, muzejske izložbe). Planirano je sudjelovanje u gradskim sportskim natjecanjima, prvoj pomoći i školskim natjecanjima prema kalendaru natjecanja i programu rada Geodetske škole.

6. Stručno i usavršavanje članova stručnog aktiva društvenih predmeta biti će

provedeno po programu Ministarstva znanosti i obrazovanja, AZOO i županijskim i

školskim stručnim aktivima.

7. Realizacije programa rada stručnog aktiva biti će analizirana na sjednici aktiva na

kraju školske godine 2017. /2018.

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

53

8.8.3. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA MATEMATIKE I FIZIKE

Voditeljica stručnog Vijeća: Snježana Kunštek

1. Zaduženja nastavnika u školskoj godini 2017./18.

2. Literatura za nastavnike i učenike po razredima

3. Godišnji Izvedbeni planovi i programi

4. Elementi i kriteriji za ocjenjivanje učenika

5. Provedba inicijalnih testova u 1. razredima i analiza njihovih rezultata

6. Analiza rezultata državne mature za naše učenike s naglaskom na rezultate iz matematike i fizike

7. Praćenje novih metoda i njihovo uvođenje u nastavu

8. Analiza uspjeha učenika na polugodištu i prema potrebi pronalaženje metoda za poboljšanje rada

9. Organiziranje i provedba školskog natjecanja iz matematike, te odabir učenika za općinsko natjecanje iz matematike i fizike

10. Sudjelovanje na međunarodnom natjecanju „World Education Games“ i “Klokani bez granica”

11. Praćenje novih udžbenika za tehničke škole i njihove analize

12. Organiziranje i izvođenje stručnih posjeta tematski vezanih uz matematiku i fiziku

13. Stručno usavršavanje

14. Realizacija programa i uspješnosti razrednih odjela

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

54

8.8.4. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG AKTIVA PREDMETA GEODETSKE STRUKE

Voditelj stručnog vijeća: Tomislav Debeljak

Stručni aktiv geodetske struke čine svi nastavnici koji predaju neki od predmeta

geodetske struke.

Stručni aktiv je stručno tijelo Nastavničkog vijeća koje brine o što uspješnijem

izvođenju nastave prema okvirnom odnosno izvedbenom programu predmeta geodetske

struke. Stručni aktiv radi na sjednicama. Sjednicu stručnog aktiva priprema, saziva i vodi

voditelj stručnog aktiva kojega na prijedlog ravnatelja imenuje Nastavničko vijeće. Na rad

stručnog aktiva geodetske struke odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika o radu

stručnih tijela Škole.

Zadaće Stručnog aktiva geodetske struke:

Izrada nastavnih planova i programa za predmete struke s naglaskom na

rasterećenje učenika

Praćenje realizacije nastavnog plana i programa

Permanentno praćenje razvoja geodetskih instrumenata i metoda izmjere i njihovo

uvođenje u planove i programe škole

Pisanje udžbenika i skripata

Recenzija udžbenika i skripata

Unapređenje nastave stručnih predmeta

Praćenje stručne literature

Suradnja s poduzećima i ustanovama geodetske struke

Suradnja s Geodetskim fakultetom u Zagrebu

Aktivan rad u Društvu geodeta

Organizirano pohađanje stručnih predavanja u organizaciji Geodetskog fakulteta u

Zagrebu i Društvu geodeta

Sudjelovanje na simpozijima struke

Sudjelovanje na Susretima geodetskih inženjera i tehničara Hrvatske

Priprema i recenzija referata

Organizacija i održavanje seminara za uvođenje računala i elektroničke opreme u

struku i njeno uvođenje u nastavu

Organizira ogledan predavanja iz specifičnosti struke

Analiza uspjeha učenika i ujednačavanje kriterija ocjenjivanja

Uvođenje nastavnika pripravnika u nastavni proces

Provođenje završnih ispita

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

55

Plan i program rada stručnog aktiva geodetske struke u školskoj godini 2017./’18.

Tijekom školske godine 2017./’18. planira se ostvarenje slijedećih zadaća stručnog

aktiva geodetske struke:

Izrada školskog kurikula (kurikuluma)

Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi

vrijednosti i opće ciljeve odgoja i obrazovanja, određuje očekivanja što učenici trebaju

znati i za što trebaju biti osposobljeni po završetku određenog stupnja obrazovanja, što i

kako trebaju učiti te kako se prati i vrjednuje kvaliteta učeničkih postignuća i rada škola. On

služi kao osnova za izradbu svih ostalih kurikulumskih dokumenata kao što su predmetni

kurikulumi, smjernice za primjenu kurikuluma, izradbu udžbenika i ostalih nastavnih

sredstava i materijala; definiranje standarda i kriterija za vrjednovanje kvalitete učeničkih

postignuća i rada škola. Budući da definira osnovne sastavnice nacionalnoga kurikuluma.

Nacionalni okvirni kurikulum osnova je za planiranje i programiranje nastave u školama, tj.

za izradbu školskog kurikuluma.

Time se školama omogućuje da definiraju svoje kurikulume sukladno svojem profilu i

prioritetima, potrebama učenika i lokalne zajednice, a da se pritom osigura kvaliteta

obrazovanja na nacionalnoj razini definiranjem očekivanih učeničkih postignuća.

Odgojem i obrazovanjem izričemo kakvo društvo želimo biti i kakvog čovjeka želimo

obrazovati. Važno je stoga prepoznati zajedničke vrijednosti koje trebaju podupirati odgojno-

obrazovno djelovanje. U tom smislu od škole se očekuje promišljanje o vrijednostima i

dugoročnim odgojno-obrazovnim ciljevima te djelovanje u skladu sa zajednički usuglašenima

društveno-kulturnim vrijednostima i odgojno-obrazovnim ciljevima.

(izvor: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA)

Izrada nastavnih planova i programa za predmete struke s naglaskom na

osuvremenjivanju nastavnih planova i programa i prilagodba nastavnih planova i

programa za državnu maturu

Analiza rada nastavnika stručnih geodetskih predmeta i usklađivanje kriterija

ocjenjivanja

Usklađivanje nastavnih sadržaja stručnih geodetskih predmeta s nastavnim sadržajem

društvenih predmeta

Zbog specifičnosti škole i nastava društvenih predmeta treba pokazati senzibilitet za

stručne geodetske predmete. Uspostaviti korelaciju i interpolirati sadržaje vezane

uz geodetsku struku u svakom društvenom predmetu.

Stručno usavršavanje nastavnika geodetske struke

Sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Agencije za strukovno

obrazovanje - ASO

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

56

Jedna od osnovnih zadaća Agencije za strukovno obrazovanje je planiranje,

organiziranje i provedba stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta.

Planiranje stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih nastavnih predmeta je i

zadovoljavanje potreba stručnog usavršavanja nastavnika koje proizlaze iz velikih

društvenih promjena, a posebice gospodarstvenih, a koje istovremeno zahtijevaju i

kvalitativno mijenjanje sustava odgoja i obrazovanja, posebno sustava strukovnog

odgoja i obrazovanja. Plan stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih nastavnih

predmeta je rezultat iskazanih potreba nastavnika, ali i onih potreba koje proizlaze

iz potrebe mijenjanja sustava strukovnog odgoja i obrazovanja glede društvenih,

kulturnih, gospodarskih, tehnoloških, informacijsko-komunikacijskih i drugih

promjena.

Plan stručnog usavršavanja nastavnika

NASTAVNICI U OBRAZOVNOM SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

PREMA RASPOREDU NA WEB STRANICI:

http://www.asoo.hr/default.aspx?id=674

Geodetska škola u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje organizira

stručne skupove s temama iz područja geodezije.

Završni rad – popis tema

- raspodjela kandidata po nastavnim predmetima i nastavnicima

Provedba školskog-županijskog natjecanja iz predmeta Geodezije

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz predmeta Geodezije

Provedba školskog natjecanja iz AutoCad-a

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz AutoCad-a

Analiza uspjeha učenika s posebnim naglaskom na predmete geodetske struke na

kraju nastavne godine 2016./2017.

Radionica- ZIS (rad sa edukacijskom bazom)

Sajam INTERGEO 2017, Berlin, 26. – 28.09.2017.

10. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE: „Prostorni registri za budućnost˝

(19.–22. listopad 2017., Opatija, Hrvatska)

Geodetski radovi u fazi projektiranja i građenja (mikrotriangulacija).

Geodetski radovi pri gradnji velikih građevina u Zagrebu. Organizirati posjet gradilištu.

Postavljanje tematskih izložbi vezanih uz geodetsku struku

Postavljanje tematskih izložbi vezanih uz neki značajni datum (godinu) iz područja

geodezije.

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

57

Na kraju školske godine prirediti izložbu najboljih radova iz predmeta geodetske

struke i najboljih završnih radova. Izložba može poslužiti i kao informacija o

geodeziji budućim potencijalnim učenicima Geodetske škole na «Danima otvorenih

vrata» u Geodetskoj školi.

Poticanje izdavačke djelatnosti

Poticanje nastavnika geodetske struke na pisanje udžbenika i skripti iz predmeta

geodetske struke.

Stručna literatura

Praćenje stručne literature i ostalih zbivanja vezanih uz nastavu predmeta geodetske

struke.

8.9. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

U školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja škole s

društvenom sredinom. Vijeće roditelja čini po jedan predstavnik razrednog odjela. Prvi,

konstituirajući, sastanak saziva ravnateljica Škole u rujnu, na kojem se bira predsjednik Vijeća

roditelja i njegov zamjenik.

Predsjednik dalje saziva sastanke i vodi ih prema potrebi. Izrađuje prijedlog programa rada

koji se nakon prezentiranja ostalim članovima i diskusije, prihvaća s predloženim i

prihvaćenim izmjenama. U njemu važno mjesto zauzimaju problemi u školi vezani uz

postignuća u učenju, realizaciju nastavnog i drugog obrazovnog rada i aktualna događanja.

Predlažu se postupci za rješavanje problema, odnosno prijedlozi aktivnosti. Vijeće roditelja

se može obratiti ravnateljici, nastavnicima ili stručnim suradnicima Škole procijeni li da bi im

njihova pomoć bila neophodna u ostvarivanju planiranih zadaća. U pravilu se sastanci

održavaju kontinuirano (npr. tromjesečno ili prema potrebi).

Rbr. Sadržaj rada Nositelj teme Vrijeme

realizacije

1. Izbor i reizbor članova, predsjednika i dopredsjednika Vijeća Školski kurikulum Odabir osiguravajuće kuće za osiguranje učenika

roditelji, pedagog, ravnateljica

rujan

2. Izvješće o radu za prošlu školsku godinu Godišnji plan i program rada za 2017./18.

roditelji, psiholog, ravnateljica

rujan

3. Rizična ponašanja maloljetnika školski dispanzer

tijekom šk. god.

4. Praćenje rada škole, analiza uspješnosti i prijedlozi poboljšanja rada

članovi Vijeća tijekom šk. god.

5. Davanje prijedloga i praćenje realizacije školskih izleta roditelji tijekom šk. god.

6. Analiza uspjeha na kraju školske godine pedagog siječanj -

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

58

lipanj

7. Provođenje preventivnih programa i sigurnost učenika pedagog, psiholog

tijekom šk. god.

8. Uključenost u provedbu maturalnih putovanja svi roditelji početkom drugog polugodišta

9. Sudjelovanje u organizaciji i provedbi Dana maturanata, suradnja s ustanovama izvan škole radi humanitarnih projekata

predsjednik, pedagog, svi roditelji

travanj, svibanj

10. Davanje prijedloga o provedbi maturalne večere i uključivanje u organizaciju maturalne večere u suradnji s Vijećem učenika

predsjednik travanj

11. Suradnja s učenicima i djelatnicima zdravstvenih i drugih škola u RH, s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje, visokoškolskim, znanstvenim, zdravstvenim, kulturnim i javnim ustanovama

predsjednik tijekom šk. god.

8.9.1. PREDSTAVNICI U VIJEĆU RODITELJA

Razred Predstavnik u Vijeću Roditelja

Prezime Ime

PRVI RAZREDI

1.A Svedrović Romina

1.B Mlađenović Kristina

1.C Mravinac Darko

1.D Bulum Panza Sunčica

DRUGI RAZREDI

2.A Ivković Maja

2.B Uzelac Majda

2.C Noršić Ksenija

2.D Brkić Drina

TREĆI RAZREDI

3.A Rukavec Tomislav

3.B Šifel Zlatko

3.C Radonić Vjekoslav

3.D Sandalj Sanja

ČETVRTI RAZREDI

4.A Šustić Antonio

4.B Galenić Dražen

4.C Horvat Damir

4.D Punek Aberto

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

59

8.10. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika čini po jedan predstavnik razrednog odjela, koji je u pravilu i predsjednik

razrednog odjela. Prvi, konstituirajući, sastanak saziva ravnateljica Škole u rujnu, na kojem se

bira predsjednik Vijeća učenika i njegov zamjenik. Predsjednik dalje saziva sastanke i vodi ih

prema potrebi. Izrađuje prijedlog programa rada koji se nakon prezentiranja ostalim

članovima i diskusije, prihvaća s predloženim i prihvaćenim izmjenama. U njemu važno

mjesto zauzimaju problemi u školi vezani uz postignuća u učenju, realizacija nastavnog i

drugog obrazovnog rada i aktualna događanja. Predlažu se postupci za rješavanje problema,

odnosno prijedlozi aktivnosti. Vijeće učenika može se obratiti ravnateljici ili nastavnicima

Škole procijeni li da bi im njihova pomoć bila neophodna u ostvarivanju planiranih zadaća.

Predsjednik Vijeća učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća u dijelu na kojem se

razmatraju pitanja neposredno vezana uz učenike te izvještava ostale članove o zaključcima.

Uvid u zapisnik ili preslika zapisnika sa sjednice Vijeća učenika obvezno se daje ravnateljici na

uvid.

Rbr. Sadržaj rada Nositelj teme Vrijeme realizacije

1. - Izbor članova, predsjednika i dopredsjednika Vijeća - Upoznavanje učenika sa programom rada škole i

Školskim kurikulumom te pravilnicima vezanim za rad škole (analiza Pravilnika o kućnom redu škole, Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

- Organizacija rada Vijeća učenika

učenici, razrednici, ravnateljica, pedagog psiholog

rujan

2. - Prijedlozi i plan aktivnosti za obilježavanje važnih datuma u radu škole i ostalih blagdana i manifestacija

- Poticanje uključivanja učenika u dodatnu i dopunsku nastavu i izvannastavne aktivnosti

- Tekuća problematika

Predsjednik Vijeća učenika, psiholog, pedagog

listopad

3. Motiviranje učenika na bolji školski uspjeh i smanjenje broja izostanaka

članovi Vijeća učenika, psiholog

Tijekom cijele školske godine

4. Praćenje rada škole i prijedlog za poboljšanje rada članovi Vijeća učenika

Tijekom cijele školske godine

5. Razmatranje ponuda za organizaciju maturalne večere i organizacije iste

predstavnici četvrtih razreda u Vijeću učenika

Siječanj- lipanj

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

60

6. Organizacija humanitarnih akcija, izvanškolskih aktivnosti, školskih priredbi, uređenje škole i razreda i drugo

članovi Vijeća Tijekom cijele školske godine

7. Predlaganje i sudjelovanje u organizaciji kulturnih, javnih i športskih aktivnosti u Učilištu

učenici Tijekom cijele školske godine

8. Suradnja s učenicima, nastavnicima, ravnateljem, pedagoško-psihološkom službom, Vijećem roditelja i Školskim odborom

Predsjednik Vijeća učenika

Tijekom cijele školske godine

9. Analiza uspjeha na polugodištu i na kraju školske godine pedagoginja siječanj - lipanj

10. Suradnja s mrežom predstavnika srednjih škola RH Predsjednik Vijeća psihologinja

Tijekom cijele školske godine i po pozivu Gradskog ureda za obrazovanje

8.10.1. PREDSTAVNICI U VIJEĆU UČENIKA

Razred Predstavnik razreda u Vijeću učenika

Prezime Ime

PRVI RAZREDI

1.A Šimunjak Luka

1.B Livaja Helena

1.C Bagarić Andrea

1.D Poslon Jana Vita

DRUGI RAZREDI

2.A Plazanić Božo

2.B Brekalo Jan

2.C Klepić Inja

2.D Mrzljak Marina

TREĆI RAZREDI

3.A Brčina Mihael

3.B Kalabić Dominik

3.C Biloš Mateo

3.D Aralica Nika

ČETVRTI RAZREDI

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

61

4.A Kramarić Dominik

4.B Kolić Ira Patricia

4.C Andričević Luka

4.D Salajec Ivan

8.11. PLAN I PROGRAM RADA POVJERENSTVA ZA KVALITETU I SAMOVREDNOVANJE

ŠKOLE

Predsjednik: Zvonimir Motočić

Ksenija Dragomanović

Martina Jajtić

Snježana Kunštek

Renata Mateša Dević

Ana Marija Plemenčić

Goran Šurina

Ljiljana Varović

ASOO Gordana Paškvan Budiselić

Zakonom o strukovnom obrazovanju škole su dužne provoditi samovrjednovanje i to za

sljedeća područja:

– planiranje i programiranje rada,

– poučavanje i podrška učenju,

– postignuća polaznika,

– materijalni uvjeti i ljudski potencijali,

– profesionalni razvoj zaposlenika,

– međuljudski odnosi u ustanovi za strukovno obrazovanje,

– rukovođenje i upravljanje,

– suradnja s ostalim dionicima.

Samovrednovanje škola je proces sustavnog i trajnog praćenja, analiziranja i preispitivanja

vlastite prakse s ciljem unapređivanja rada škole. Uz vanjsko vrednovanje, samovrednovanje

je integralni dio sustava za osiguravanje kvalitete obrazovanja u školama.

U postupku samovrednovanja škole odgovaraju na dva ključna pitanja:

• Koliko je dobra naša škola?

• Što možemo činiti da bismo bili još bolji?

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

62

Odgovori moraju biti temeljeni na objektivnim i provjerljivim podacima i na realnim

uvidima u funkcioniranje škole. Proces samovrednovanja škola pomaže uočavanju vlastitih

prednosti, nedostataka i razvojnih mogućnosti. Njime se žele otkriti najučinkovitiji načini

podrške učenicima u njihovom procesu osobnog i akademskog razvoja. Putem sustavne i

samokritične analize vlastitog djelovanja, škole mogu bolje uočiti obilježja postojećih odnosa

i ponašanja koja bi trebalo mijenjati i unapređivati.

Kao osnovni zadaci i poslovi Školskog tima za samovrednovanje određuju se:

Provođenje istraživanja i raspravlja o kvaliteti nastavnog procesa

Analizira ukupno funkcioniranje škole

Izrada i praćenje ostvarenja Školskog razvojnog plana

Suradnja sa Odjelom za promicanje kvalitete obrazovanja (NCVVO)

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

PRIORITETNO PODRUČJE

UNAPRJEĐENJA CILJEVI

METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŽNI RESURSI

DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE ZA

PROVEDBU AKTIVNOSTI

MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA

1.poučavanje i podrška učenju

1.1.poboljšanje uspjeha učenika završnih razreda 1.2.smanjenje broja neopravdanih izostanaka učenika završnih razreda 1.3.ispitati zadovoljstvo školom (učenika, polaznika i roditelja)

1.1.rad s roditeljima(individualno i na roditeljskim sastancima) 1.1.rad s učenicima (individualno i na satovima razrednika) 1.1. 1.2.rad s nastavnicima (obilazak nastave i prijedlozi za poboljšanje rada)

Uključiti razrednike, predmetne nastavnike, vijeće roditelja, psihologa , pedagoga i ravnatelja

Do kraja nastavne godine 2017./2018. Kraj školske godine

Predmetni nastavnici, razrednici,stručna služba, ravnatelj Ravnatelj, sps

Poboljšani uspjeh učenika završnih razreda (prolaznost od 95-100%) Smanjen broj neopravdanih izostanaka učenika završnih razreda u odnosu na prošlu šk.god. (5%) Kvalitetniji rad nastavnika (analiza obilaska nastave, pedagoške dokumentacije) Pokazatelji kao osnova za poboljšanje kvalitete rada škole

3. Ljudski potencijali-profesionalni razvoj radnika

3.3. Trajno stručno usavršavanje radnika

Redovita informiranost o stručnom usavršavanju, planiranje, realizacija i diseminacija na sv, nv, sps

Kraj nastavne godine 2017/2018 .

Ravnatelj, sps, voditelji stručnih vijeća

Analiza realizacije stručnog usavršavanja (broj radnika na str. Usavršavanju, učinkovitost,. ..

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

9. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI

PODRUČJE POSLOVI I ZADAĆE NOSITELJ VRIJEME

PROVEDBE

Identifikacija i evidencija

učenika s rizičnim

životnim prilikama i

faktorima u ponašanju

1. Utvrđivanje socijalnog statusa

učenika

2. Identifikacija učenika s rizičnim

faktorima

3. Evidencija učenika s poremećajem u

ponašanju

razrednik

psiholog

pedagog

Tijekom cijele

školske godine

Odgojna suradnja s

roditeljima i

izvanškolskim službama

1. Informiranje i razgovori s roditeljima

2. Roditeljski sastanci

3. Psihološko savjetovalište

4. Suradnja i timski rad sa stručnjacima

iz Centra za socijalnu skrb, Zavoda za

javno zdravstvo, Policijske uprave,

Službom za školsku medicinu, odjel

Novi Zagreb – Siget, školskom

liječnicom i drugima

5. Javna predavanja, tribine, seminari i

radionice za roditelje

razrednik

psiholog

ravnatelj

pedagog

Tijekom cijele

školske godine

Neposredni odgojni i

zaštitni rad s učenicima i

njihovim roditeljima

1. Psihološko savjetovalište

2. Pojačana briga i nadzor

3. Materijalna pomoć

psiholog

Centar za

socijalnu

skrb

ravnatelj

Tijekom cijele

školske godine

Vrednovanje prevencije i

suzbijanja poremećaja

ponašanja

1. Pregled pedagoške dokumentacije

2. Vođenje učeničkih dosjea

3. Izvješćivanje o radu

psiholog

pedagog

Tijekom cijele

školske godine

10. GRAĐANSKI ODGOJ

Koordinatorica provođenja Građanskog odgoja i obrazovanja u školi: Hrvojka Bašić Cvenić

Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja dio je Školskog kurikuluma i

Nastavnog plana i programa. Školski kurikulum izrađen je u skladu sa Zakonom o odgoju i

obrazovanju (čl. 26. i 28.) te Nacionalnim okvirnim kurikulumom. Na temelju članka 27.,

stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ministar znanosti,

obrazovanja i sporta donio je Odluku o donošenju programa međupredmetnih i

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

65

interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja. Teme građanskog odgoja

nastavnici integriraju u svojim nastavnim planovima i programima te izvedbeni plan i

program predstavlja međupredmetne sadržaje u svim nastavnim predmetima, na satu

razrednog odjela i izvanučioničkim aktivnostima od 1. do 4. razreda srednje škole.

Glavni ciljevi provođenja među predmetnog povezivanja u području Građanskog odgoja i

obrazovanja su:

približiti školu životu povećavajući zanimanje učenika za aktivno građanstvo,

promicati društveno odgovorno ponašanje,

razvijati neovisno i kritično promišljanje učenika,

poboljšati osobnu odgovornost učenika,

razvijati solidarnost i empatiju, usvajati vještine važne za poštivanje prava drugih,

dati priliku učenicima da rade s raznim institucijama i ljudima izvan škole,

osposobiti učenike za javni nastup, promicati vrijednosti i društvene vještine koje su

preduvjet mirnog suživota u društvu.

Važno je osposobiti učenike za budućnost, kada će biti u stanju donositi na znanju

utemeljene etičke odluke o svijetu i svome mjestu u njemu.

11. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutu škole, nastavnici i

stručni suradnici imaju pravo i dužnost trajno se stručno osposobljavati i usavršavati, pratiti

znanstvena dostignuća i unaprjeđivati pedagošku praksu. Stručno usavršavanje odnosi se na

sve stručne djelatnike škole koji su obvezni stjecati dodatna znaja u skladu sa zahtjevima

posla. Međutim, kako s programom usavršavanja nismo upoznati unaprijed, a niti većina

drugih stručnih skupova nije najavljena na početku školske godine, nismo u mogućnosti

izraditi konkretan plan i program stručnog usavršavanja. Ravnateljica škole, stručni suradnici,

nastavnici, stručni učitelji i suradnici u nastavi, prisustvovat će stručnim skupovima,

seminarima i radionicama prema planu održavanja seminara:

- Agencije za odgoj i obrazovanje,

- Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

- Županijska i međužupanijska usavršavanja stručnih vijeća

- Udruge ravnatelja srednjih škola Republike Hrvatske

- Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva

- U organizaciji Geodetske škole

Svaki nastavnik ima obvezu izraditi individualni plan i program osobnog usavršavanja.

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

12. PRILOG – Tjedna zaduženja nastavnika Im

e i p

rezi

me

nas

tavn

ika

Zva

nje

Vrs

ta r

adno

g od

nosa

Rad

u v

iše

škol

a

Tje

dn

a n

orm

a

Nas

tavn

ik

pre

dm

eta

Nas

tavn

i pre

dm

et

Izb

orn

a n

asta

va (

I)

Fak

ult

ativ

na

nas

tava

(F

)

Izva

vnn

asta

vna

akti

vno

st

Raz

redn

i odj

eli

Bro

j uče

nika

u r

azre

dnom

odj

elu

Bro

j uče

nika

u o

braz

ovno

j sku

pini

Bro

j sat

i tje

dno

u ra

zred

nom

odj

elu/

obra

zovn

oj s

kupi

ni

Tje

dn

o z

adu

žen

je u

nas

tavi

doda

tna

nas

tava

dopu

nska

nas

tava

razr

edni

k

vodi

telj

stru

čnog

vije

ća n

a (m

eđu)

župa

nijs

koj r

azin

i

vodi

telj

stru

čnog

vije

ća n

a dr

žavn

oj r

azin

i

3 i v

iše

pred

met

a

nast

avni

k do

pol

ožen

og s

truč

nog

ispi

ta

ispi

tni k

oord

inat

or

vodi

telj

smje

ne

satn

ičar

vodi

telj

prak

tične

nas

tave

, rad

ioni

ca, p

olig

ona,

pol

jopr

. dob

ra

vodi

telj

labo

rato

rija

i kab

inet

a, p

rakt

ikum

a

vodi

telj

cent

ra n

ovih

tehn

olog

ija

Čla

nak

24.,

stav

ak 1

. (go

dine

rad

nog

staž

a)

Čla

nak

30.,

stav

ak 1

. (po

voljn

ija n

orm

a)

Čla

nak

51.,

stav

ak 5

. (po

vjer

enik

za

zašt

itu n

a ra

du)

Čla

nak

72.,

stav

ak 5

. (si

ndik

alni

pov

jere

nik)

Ost

ala

zad

uže

nja

- u

kup

no

UK

UP

NO

TJE

DN

O Z

AD

EN

JE

BR

OJ

SA

TI I

ZN

AD

NO

RM

E

Ost

ali p

osl

ovi

UG

OV

OR

O R

AD

U

hrvatski jezik 3a 25 3

hrvatski jezik 3b 28 3

hrvatski jezik 3c 26 3

hrvatski jezik 3d 28 3

hrvatski jezik 4a 18 3

hrvatski jezik 4b 20 3

hrvatski jezik 4d 23 3

hrvatski jezik 2a 23 3

hrvatski jezik 2b 23 3

hrvatski jezik 2c 21 3

hrvatski jezik 2d 22 3

hrvatski jezik 1b 25 3

hrvatski jezik 1c 25 3

hrvatski jezik 1d 24 3

hrvatski jezik 1a 25 3 1

hrvatski jezik 4c 16 3 2

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

67

engleski jezik 1a 25 2

engleski jezik 1b 25 2

engleski jezik 1c 25 2 2

engleski jezik 2a 23 2

engleski jezik 2b 18 2

engleski jezik 2d 22 2

njemački jezik 1d 5 2

njemački jezik 2c 3 2

njemački jezik 3d 6 2

njemački jezik 4c 3 2

engleski jezik 1d 19 2 2

engleski jezik 2c 18 2

engleski jezik 3a 25 2

engleski jezik 3b 28 2

engleski jezik 3c 26 2

engleski jezik 3d 22 2

engleski jezik 4a 18 2

engleski jezik 4b 20 2

engleski jezik 4c 13 2

engleski jezik 4d 23 2

povijest 1a 25 2

povijest 1b 25 2

povijest 1c 25 2

povijest 1d 24 2

povijest 2a 23 2

povijest 2b 23 2

povijest 2c 21 2

povijest 2d 22 2

etika 1d 19 1

etika 2ac 25 1

etika 3bd 26 1

etika 4c 13 1

vjeronauk 1a 25 1 2

vjeronauk 1b 25 1

vjeronauk 1c 25 1

vjeronauk 1d 5 1

vjeronauk 2ac 19 1

vjeronauk 2b 23 1

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

68

vjeronauk 2d 22 1

vjeronauk 3a 25 1

vjeronauk 3bd 30 1

vjeronauk 3c 26 1

vjeronauk 4a 18 1

vjeronauk 4bc 20 1

vjeronauk 4d 23 1

geografija 1a 25 2 2

geografija 1b 25 2

geografija 1c 25 2

geografija 1d 24 2

geografija 2a 23 1

geografija 2b 23 1

geografija 2c 21 1

geografija 2d 22 1

PIG 4a 18 1

PIG 4b 20 1

PIG 4c 16 1

PIG 4d 23 1

tzk 1a 25 2

tzk 1b 25 2

tzk 3a 25 2

tzk 3b 28 2

tzk 3cd 17 2

tzk 4a 18 2

tzk 4b 20 2

tzk 4c 16 2

tzk 4d 23 2

tzk 2a 23 2

tzk 2c 21 2

tzk 3cd 37 2

tzk 1c 25 2

tzk 1d 24 2

tzk 2b 23 2

tzk 2d 22 2

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

69

SN

JEŽ

AN

A K

UN

ŠT

EK

prof

. mat

emat

ike

neod

ređe

no

1 20 općeobrazovnih

matematika 2a 23 4

16

2

3 2 7 23 3 20 40

matematika 2b 23 4

matematika 2c 21 4

matematika 2d 22 4

matematika 3a 25 4 2 2

matematika 3b 28 4

matematika 3c 26 4

matematika 3d 28 4

matematika 1a 25 4 4

1b 25 4

1c 25 4

1d 24 4

matematika 4a 18 4 2

matematika 4b 20 4

matematika 4c 16 4

matematika 4d 23 4

fizika 2a 23 2

fizika 1a 25 2

fizika 1b 25 2

fizika 1c 25 2

fizika 1d 24 2

fizika 2b 23 2

fizika 2c 21 2

fizika 2d 22 2

fizika 3a 25 2

fizika 3b 28 2

fizika 3c 26 2

fizika 3d 28 2

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

70

biologija 1a 25 2

biologija 1b 25 2

biologija 1c 25 2

biologija 1d 24 2

geodezija 4b 20 2 2

geodetska izmjera 4b 20 6

geodetski planovi 3b 28 2

geodetski planovi 3d 28 2

geodetski planovi 4d 23 3

zemljišno knjižne ev. 4bd 13 2

zemljišno knjižne ev. 4ac 19 2

osnove geoinformatike 1a 25 4 2

geoinformatika 2b 23 4

PIS 4c 16 3

fotoframetrija 2a 23 2

fotoframetrija 2b 23 2

fotoframetrija 2c 21 2

fotoframetrija 2d 22 2

geodezija 1d 24 2 2

geodetska izmjera 1d 24 4

opća kartografija 2c 21 1

opća kartografija 2d 22 1

primjenjena geodezija 3a 25 2

primjenjena geodezija 3c 26 2

primjenjena geodezija 3d 28 2

primjenjena geodezija 4d 23 3

izabrana područja 4bd 12 2

geodezija 2c 21 2 2

geodetska izmjera 2c 21 6

metrologija 1c 25 2

metrologija 1d 24 2

nacrtna geometrija 2a 23 2

nacrtna geometrija 2b 23 2

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

71

geodezija u zaštiti 2bd 28 2

geodezija u zaštiti 2ac 25 2

geodezija 3a 25 2 2

geodetska izmjera 3a 25 6

analiza geod.mjerenja 3d 28 2

analiza geod.mjerenja 3b 28 2

precizna geo.mjer. 3ad 27 2

precizna geo.mjer. 3bc 25 2

geod.planovi 4a 18 3

geodezija 1b 25 2

geodetska izmjera 1b 25 4

primjenjena geodezija 4c 16 3

primjenjena geodezija 3b 28 2

geodezija 3b 28 2

geodetska izmjera 3b 28 6

geodetska grafika 1b 25 2

geodetska grafika 1c 25 2

katastar 3a 25 2

katastar 3c 26 2

katastar 3d 28 2

geod.planovi 3a 25 2

geodezija 2d 22 2

geodetska izmjera 2d 22 6

geodetski planovi 4b 20 3

katastar 3b 28 2

katastar 4a 18 2

katastar 4b 20 2

katastar 4c 16 2

katastar 4d 23 2

geodezija 3c 26 2 2

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

72

geodetska izmjera 3c 26 6

geoinform.sustavi 3b 28 4

geoinform.sustavi 3d 28 4

geodezija 2a 23 2 2

geodetska izmjera 2a 23 6

geoinforma.sustavi 3c 26 4

geoinf.infrastruktura 4bd 18 2

geoinf.infrastruktura 4ac 13 2

kartografija 3ad 18 2

fotografija 1d 24 1

geodezija 1a 25 2 2

geodetska izmjera 1a 25 4

geod.planovi 4c 16 2

opća kartografija 2b 23 1

osnove geoinformatike 1d 24 4

opća kartografija 2a 23 1

geod.planovi 3c 26 2

geodezija 4a 18 2 1 2

geodetska izmjera 4a 18 6

PIS 4b 20 4

PIS 4d 23 4

programiranje 2ac 16 2

geoinformatika 2a 23 4

PIS 4a 18 4

geoinf.sustavi 3a 25 4

geodezija 4c 16 2

geodetska izmjera 4c 16 3

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

73

primjenjena geodezija 4b 20 3

primjenjena geodezija 4a 18 3

geodezija 4d 23 2 2

geodetska izmjera 4d 23 6

fotografija 1a 25 1

fotografija 1b 25 1

fotografija 1c 25 1

geoinformatika 2c 21 4

geoinformatika 2d 22 4

geodezija 2b 23 2

geodetska izmjera 2b 23 6

programiranje 2bd 15 2

osnove geoinformatike 1b 25 4

osnove geoinformatike 1c 25 4

kartografija 3bc 19 2

informatika 1

geodezija 1c 25 2

geodetska izmjera 1c 25 4

analiza geod.mjerenja 3a 25 2

analiza geod.mjerenja 4b 20 2

analiza geod.mjerenja 4a 18 2

analiza geod.mjerenja 4d 23 2

geod.grafika 1a 25 2

geod.grafika 1d 24 2

analiza geod.mjerenja 3c 26 2

geodezija 3d 28 2 3

geodetska izmjera 3d 28 6

nacrtna geometrija 2c 21 2

nacrtna geometrija 2d 22 2

metrologija 1a 25 2

metrologija 1b 25 2

analiza geod.mjerenja 4c 16 2

izabrana područja 4bd 12 1

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE · 2 Godišnji plan i program Geodetske škole za školsku 2017./18. godinu usvojen je na sjednicama održanim: 28. rujna 2017. Vijeće roditelja

74

precizna mjerenja 3ad 27 1

precizna mjerenja 3bc 25 1

1a 25 2

geodetska izmjera 1b 25 2

1c 25 2

1d 24 2

2a 23 2

2b 23 2

2c 21 2

2d 22 2

3a 25 2

3b 28 2

3c 26 2

3d 28 2

4a 18 2

4b 20 2

4c 16 2

4d 23 2