godišnji plan i program rada - carnetov portal za...

of 190 /190
1 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2017./2018. usvojen je na sastanku Školskog odbora dana 29. rujna 2017. Predsjednik Školskog odbora: Mladen Kovač, mag.pharm.

Author: others

Post on 24-Dec-2019

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

1 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Godišnji plan i program rada

za školsku godinu 2017./2018.

usvojen je na sastanku Školskog odbora dana 29. rujna 2017.

Predsjednik Školskog odbora:

Mladen Kovač, mag.pharm.

Page 2: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

2 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SADRŽAJ

1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI……………………………………………………………………………………………………………………4

2. UČENICI…………………………………………………………………………………………………………………… .………...………………6

Broj učenika prema zanimanjima i godinama učenja ...................................................................................................... 6

3. PODACI O UVJETIMA RADA………………………………………………………………………………………………………………………..7

Raspored razreda i razrednika po učionicama A smjena ................................................................................................. 8

Raspored razreda i razrednika po učionicama B smjena ....................................................................................... ……….9

4. POPIS NASTAVNOG, NENASTAVNOG OSOBLJA I VANJSKIH SURADNIKA ………………………………………………… .10

5. KALENDAR POSLOVA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018………………………………………………..…………………………13

6. PROSUDBENI ODBOR za školsku godinu 2017./2018. ................................................................................................18

7. PODACI O DNEVNOJ I TJEDNOJ ORGANIZACIJI RADA .................................................................................................19

Početak i kraj školskog sata .................................................................................................................................................19

8. STRUKOVNA PODRUČJA - NASTAVNI PLANOVI PO USMJERENJIMA ………………………………………………………….21

Zanimanje: upravni referent ................................................................................................................................................21

Zanimanje: poslovni tajnik ....................................................................................................................................................22

Zanimanje: ekonomist ...........................................................................................................................................................23

Zanimanje: komercijalist .......................................................................................................................................................24

Zanimanje: hotelijersko-turistički tehničar…………………………………………………………………………………………………..25

Zanimanje: farmaceutski tehničar ......................................................................................................................................26

Zanimanje: medicinska sestra / tehničar opće njege ......................................................................................................27

Zanimanje: prehrambeni tehničar/ka ................................................................................................................................29

Zanimanje: rukovatelj prehrambenim strojevima ...........................................................................................................31

Zanimanje: prodavač .............................................................................................................................................................32

Zanimanje: tehničar nutricionist .........................................................................................................................................33

Zanimanje: fiziterapeutski tehničar……………………………………………………………………………………………………………..34

9. PLANOVI PO RAZREDIMA S PREDAVAČIMA .................................................................................................................35

10. PLAN I PROGRAM PRAKTIČNE NASTAVE PREMA ZANIMANJIMA…………………………………………………………….79

Program praktične nastave za učenike 1. godine zanimanja prodavač .....................................................................79

Program praktične nastave za učenike 2. godine zanimanja prodavač .....................................................................80

Program praktične nastave za učenike 3. godine zanimanja prodavač .....................................................................81

Program praktične nastave za učenike 3. godine zanimanja rukovatelj prehrambenim strojevima ...................82

Plan ljetne stručne prakse po zanimanjima ......................................................................................................................84

11. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA…………………………………………………………………………………………85

12. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA……………………………………………………………………………………………………86

13. PLAN I PROGRAM RADA TAJNIKA…………………………………………………………………………………………………………..88

14. PLAN I PROGRAM RADA VODITELJA SMJENE………………………………………………………………………………………….90

15. PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGINJE………………………………………………………………………………………………….91

Page 3: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

3 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA……………………………………………………………………………………………………100

17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA………………………………………………………………………………………………….103

18. PLAN I PROGRAM RADA RAČUNOVOĐE……………………………………………………………………………………………….108

19. PLAN I PROGRAM RADA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA………………………………………………………….……….111

20. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA………………………………………………………………………………….112

21. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA…………………………………………………………….113

22. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG KOORDINATORA…………………………………………………………..114

23. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIKA………………………………………………………………………………………………….115

24. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA………………………………………………………………………………………….116

25. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA…………………………………………………………………………………………….117

Popis članova vijeća roditelja i učenika……………………………………………………………………………………………………..118

26. GODIŠNJI PLANOVI AKTIVA SA ZADUŽENJIMA STRUČNIH VIJEĆA I POJEDINAČNO PO NASTAVNICIMA ….121

POPIS NASTAVNIKA PO STRUČNIM VIJEĆIMA…………………………………………………………………………………..121 A) Stručno vijeće povijest i geografija……………………………………………………………………………………………………124 B) Stručno vijeće društvena grupa predmeta………………………………………………………………………………………..127

C) Stručno vijeće ekonomska grupa predmeta……………………………………………………………………………………… 121 D) Stručno vijeće informatika i pravna grupa predmeta…………………………………………………………………………138 E) Stručno vijeće hrvatski jezik…………………………………………………………………………………………………………..…..140 F) Stručno vijeće engleski jezik…………………………………………………………………………………………………… ..………..144

G) Stručno vijeće strani jezici……………………………………………………………………………………………………………..….147 H) Stručno vijeće prehrana…………………………………………………………………………………………………………………….154 I) Stručno vijeće kemija i biologija……………………………….………………………………………………………………………..157

J) Stručno vijeće medicinske grupe predmeta………………………………………………………………………………………..161 K)Stručno vijeće fizioterapije i farmacije………………………………………… ..……………………………………………………169 L) Stručno vijeće fizika-matematika………………………………………………………………………………………………… ...….174 M) Stručno vijeće tjelesna i zdravstvena kultura…………………………………………………………………………………….177

27. PLAN I PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA…………………………………………………..181

28. ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM ŠKOLE……………………………………………………………………………………………………182

29. PLAN RADA POVJERENSTVA ZA KVALITETU…………………………………………………………………………………………185

30. PLAN SURADNJE S DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA…………………………………………………187

31. PLAN I PROGRAMA RADA ZA IZVOĐENJE NASTAVE U OBRAZOVANJU ODRASLIH………………………………..188

32. PRILOZI………………………………………………………………………………………………………………………………………………..190

Page 4: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

4 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Srednja škola Koprivnica osnovana je 1991. godine. Osnivač je Koprivničko -križevačka županija (pozitivno Rješenje Ministarstva prosvjete i športa KL:UP/1 532-02-6/3-94-01). Škola je upisana u Trgovački sud u Bjelovaru dana 5. prosinca 1994. godine pod brojem Tt.01/US -56/94. MBS:010037465. Vršiteljica dužnosti ravnateljice škole je mr.sc. Manuela Gregurić, dipl.oec. Voditeljica smjene je Ivana Milek, mag.oec. Voditeljica dvorane je Biserka Telebar. Tajnica škole je Sanja Martinković, upravni pravnik. Djelatnost škole je: obrazovanje za stjecanje srednje stručne spreme u području prehrane, ekonomije, trgovine, turizma i ugostiteljstva, zdravstva, te srednjoškolsko obrazovanje odraslih, uključujući i programe stručnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, kurikulumima programa zanimanja te ostalim propisima koji uređuju pitanja obrazovanja. Škola svoju djelatnost obavlja kao javnu službu. Organi škole su ravnateljica i Školski odbor. Ovlasti i djelokrug djelovanja pojedinih organa Ustanove uređeni su Statutom škole i drugim normativnim aktima Ustanove. Srednja škola nalazi se u zgradi zajedno s Obrtničkom školom, a radi u dvije smjene: A smjena: ekonomist, komercijalist, prodavač, rukovatelj prehrambenim strojevima, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar B smjena: upravni referent, poslovni tajnik, prehrambeni tehničar, tehničar nutricionist, medicinska sestra/tehničar opće njege, hotelijersko turistički tehničar

Page 5: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

5 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

U nastavnoj godini 2017./2018. nastava će se izvoditi za zanimanja u obrazovnim sektorima:

EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

o Ekonomist o Komercijalist o Upravni referent o Poslovni tajnik o Prodavač

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

o Hotelijersko-turistički tehničar

PREHRANA

o Prehrambeni tehničar o Tehničar nutricionist o Rukovatelj prehrambenim strojevima

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

o Farmaceutski tehničar o Fizioterapeutski tehničar o Medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege

Page 6: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

6 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

2. UČENICI

Broj učenika prema zanimanjima i godinama učenja

-

BROJ UČENIKA

1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED 5. RAZRED

Ekonomist 24 27 25 21 -

Komercijalist

20 21 22 24 -

Upravni referent 25 23 22 25 -

Poslovni tajnik - 18 - - -

Hotelijersko-turistički tehničar

25 22 22 24 -

Farmaceutski tehničar 24 26 26 28 -

Prehrambeni tehničar 24 - - 21 -

Tehničar nutricionist 24 22 25 22 -

Medicinska sestra / medicinski tehničar opće

njege 24 25 27 25 26

Fizioterapeutski tehničar 21 19 25 26 -

Prodavač 20 22 23 - -

Rukovatelj prehrambenim strojevima

- - 19 - -

Ukupno: 934 231 225 236 216 26

Page 7: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

7 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

3. PODACI O UVJETIMA RADA Srednja škola Koprivnica nalazi se u zgradi zajedno s Obrtničkom školom, a nastava se održava u dvije smjene - A i B. Nastava je organizirana tako da smjenu čine razredna odjeljenja grupirana po zanimanjima:

A smjena: B smjena: Ekonomist Komercijalist

Upravni referent Poslovni tajnik

Prodavač Rukovatelj prehrambenim strojevima

Medicinska sestra/tehničar opće njege Hotelijersko turistički tehničar

Farmaceutski tehničar Prehrambeni tehničar Fizioterapeutski tehničar Tehničar nutricionist

Srednja škola koristi 20 učionica, 7 praktikuma u matičnoj zgradi, 2 laboratorija, 1 specijaliziranu učionicu i sportsku dvoranu te 2 učionice i 1 praktikum na lokaciji u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek. Sve učionice imaju pristup internetu, a svi razredni odjeli e-imenik. Sve učionice su opremljene prijenosnim računalima, projektorima i imaju pristup internetu. Specijalizirane učionice su:

dva kemijska laboratorija opremljena za izvedbu nastave kemije, prehrambenih i farmaceutskih tehnologija

učionica za vježbeničku tvrtku opremljena pametnom pločom 3 informatičke učionice (svaka je opremljena sa 15 računala)

praktikum za praktičnu nastavu tehničara nutricionista

2 praktikuma za izvođenje vježba kod zanimanja fizioterapeutski tehničar 1 praktikum za izvođenje vježba kod zanimanja medicinskih sestara/tehničara

projekcijska učionica Redovna nastava izvoditi će se u učionicama i praktikumima, a praktična nastava i vježbe u ustanovama s kojima škola ima sklopljene sporazume o suradnji: Opća bolnica dr.Tomislav Bardek, DV Tratinčica, Ustanova za skb o starijim i nemoćnim Cedar, Dom za starije i nemoćne Koprivnica, Zavod za javno zdravstvo koprivničko-križevačke županije, Hrvatska poljoprivredna agencija – centralni laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka, te s tvrtkama s kojima učenici odnosno njihovi roditelji/skrbnici i škola sklope ugovor prema važećim propisima.

Page 8: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

8 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Raspored razreda i razrednika po učionicama

A SMJENA

RB Razred Program - zanimanje Učionica Razrednik/ca

1. 1A Ekonomist 12 Martina Havaić

2. 1B Komercijalist 14 Petra Tišler

3.

1D

Prodavač

praksa - pon 33c – uto

33a – sri - pet

Višnja Momčilović

4. 1J Farmaceutski tehničar 16 Marina Lončar

5. 1K Fizioterapeutski tehničar 17 Natalija Tomac Kelek

6. 2A Ekonomist 77 Mario Latin

7. 2B Komercijalist 68 Ivana Milek

8.

2D

Prodavač

33a – pon – uto

praksa – sri 1 – čet - pet

Irena Ivančić

9. 2J Farmaceutski tehničar 79 Ankica Biršić Dora

10. 2K Fizioterapeutski tehničar 19 Jelena Štimac

11. 3A Ekonomist 80 Sanela Rukelj

12. 3B Komercijalist 81 Draženka Ivaniš Sikavica

13. 3D Prodavač 1 – pon-sri praksa – čet - pet

Sanja Rabadžija

14. 3F Rukovatelji prehrambenim strojevima

75 – pon – sri praksa – čet-pet

Ana Odak

15. 3J Farmaceutski tehničar 3 Melita Marinelli

16. 3K Fizioterapeutski tehničar 83 Filip Turk

17. 4A Ekonomist 73 Vedran Šikić

18. 4B Komercijalist 71 Akvila Petras Kovačić

19. 4J Farmaceutski tehničar 4 Željka Razman

Page 9: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

9 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Raspored razreda i razrednika po učionicama

B SMJENA

RB Razred Program - zanimanje Učionica Razrednik/ca

1. 1C Upravni referent 14 Sanela Đurđević

2. 1E Prehrambeni tehničar 19 Ivana Gregurina

3. 1G Tehničar nutricionist 1 Lidija Novak

4. 1H Hotelijersko-turistički tehničar 16 Maja Forgić

5. 1I Medicinska sestra/tehničar ONJ 17 Ina Šikić Bobetić

6. 2C Upravni referent 79 Andrijana Puljak

7. 2G Tehničar nutricionist 4 Ines Frančić

8. 2H Hotelijersko-turistički tehničar 68 Sandra Maletić

9. 2L Poslovni tajnik 75 Tamara Tomiša Gečić

10. 2I Medicinska sestra/tehničar ONJ 83 Ivana Pavela

11. 3C Upravni referent 12 Natalija Filipašić

12. 3G Tehničar nutricionist 3 Marijela Šokec

13. 3H Hotelijersko-turistički tehničar 77 Tamara Martić

14. 3I Medicinska sestra/tehničar 33c - pon Marija Križić

15. 4C Upravni referent 80 Dejan Lovrenčić

16. 4E Prehrambeni tehničar 73 Vesna Tišler

17. 4G Tehničar nutricionist 81 Lidija Horvat

18. 4H Hotelijersko-turistički tehničar 71 Marija Gabelica

19. 4I Medicinska sestra/tehničar 33c - pet Damjan Abou Aldan

20. 5I Medicinska sestra/tehničar 33a - pon Željka Galešić

Page 10: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

10 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

4. POPIS NASTAVNOG, NENASTAVNOG OSOBLJA I VANJSKIH SURADNIKA

NASTAVNO OSOBLJE

1. Damjan Abou Aldan, mag. sestrinstva 2. Marija Alvađ, prof. povijesti umjetnosti i filozofije (p.d.) 3. Rajka Bagarić, bacc.physio.techn. 4. Ana Marija Balent Žemlić, mag. edukacije sociologije i mag. edukacije povijesti 5. Ivona Baran, mag.oec. (p.d) 6. Ankica Biršić-Dora, diplomirani teolog 7. Maja Blažek Novosel, profesor hrvatskog jezika i književnosti i povijesti (p.d) 8. Bruno Borić, magistar kineziologije sporta 9. Ana-Marija Belko, profesor povijesti i hrvatskog jezika i književnosti 10. Zdenka Brnica, profesor jugoslavenskih jezika i književnosti i opće lingvistike 11. Sanja Crnković, psiholog 12. Emil Čokonaj, profesor povijesti i geografije 13. Marijeta Čuni Kovačić, magistra ekonomije 14. Danijela Derežić, mag.educ. fizike 15. Matej Dobrić, magistar edukacije kemije 16. Dejan Dodlek, diplomirani teolog 17. Sanela Đurđević, profesor hrvatskog jezika i književnosti 18. Sanela Đurkan, mag.edu.sociologije i hrvatskog jezika 19. Vedrana Đurkan, diplomirani informatičar 20. Đurđa Fijačko, diplomirani ekonomist 21. Natalija Filipašić, profesor matematike i informatike 22. Maja Forgić, diplomirani ekonomist 23. Ines Frančić, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 24. Željka Gabaj, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 25. Marija Gabelica, profesor povijesti i diplomirani komparatist 26. Željka Galešić, bacc.med.techn. 27. Zdenka Gašparić, diplomirani pravnik 28. Ivana Gregurina, mag.kineziologije 29. Lidija Horvat, profesor matematike i fizike 30. Martina Havaić, profesor matematike 31. Nataša Hrupec, profesor kroatistike i južnoslavenskih filologija 32. Vesna Ilić, profesor engleskog jezika i književnosti i profesor njemačkog jezika i književnosti 33. Irena Ivančić, mag.oec. 34. Draženka Ivaniš-Sikavica, diplomirani ekonomist 35. Tamara Jevtić, profesor engleskog jezika i književnosti i mađarskog jezika i književnosti 36. Katarina Jurčić, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 37. Maja Kerovec Mlinar, prof. biologije 38. Jadranka Kičin, diplomirani ekonomist 39. Tatjana Kolarić, diplomirani komparatist književnosti i anglist 40. Vesna Kos, vms 41. Mladen Kovač, dipl. ing. farmacije 42. Marija Križić, bacc.med.techn. 43. Mario Latin, mag.oec. 44. Marina Lončar, profesor matematike i fizike 45. Tomislav Lončar,mag.med.techn. 46. Dejan Lovrenčić, diplomirani informatičar

Page 11: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

11 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

47. Sandra Maletić, profesor hrvatskog jezika i književnosti i poljskog jezika i književnosti 48. Ana Maltarić, prof.francuskog jezika (p.d) 49. Mateja Marić, bacc.phisyoth. (p.d) 50. Melita Marinelli, profesor biologije i kemije 51. Tamara Martić, prof. njemačkog jezika i filozofije 52. Dijana Mateša, profesor engleskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti 53. Ivana Milek, mag. ekonomije 54. Zvezdana Mioković, diplomirani ekonomist 55. Višnja Momčilović, diplomirani ekonomist 56. Irena Novak, magistar etnologije i kulturne antropologije, Magistra edukacije francuskoga

jezika i književnosti 57. Lidija Novak, dipl.ing. preh,teh. 58. Vladimir Obranović, bacc.phys.therap 59. Ana Odak, prof.hrvatskog jezika i povijesti 60. Damir Odak, diplomirani ekonomist 61. Zvjezdana Orober, profesor povijesti i geografije 62. Ivana Pavela, prof.latinskog jezika i rimske književnosti i povijesti 63. Martina Pavlović, mag. edukacije njemačkog jezika i književnosti i mag. Lingvistike 64. Akvila Petras Kovačić, magistra kroatologije i magistra edukacije kroatologije 65. Branimir Petruša, dipl. ing. matematike 66. Ana Prentašić bacc.phys.therap. 67. Andrijana Puljak, profesor hrvatskog jezika i književnosti 68. Sanja Rabadžija profesor povijesti i filozofije 69. Jelena Rajn, bacc.med.techn. (p.d) 70. Željka Razman, profesor kemije i biologije 71. Sanela Rukelj, magistra ekonomije 72. Ana-Marija Ružić, magistra edukacije informatike 73. Vesna Stiplošek, profesor engleskog i francuskog jezika 74. Vera Šaf, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 75. Emilija Šanta Ištvanović, prof. kemije (p.d.) 76. Mirjana Šaško, profesor talijanskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti 77. Jasminka Šikić, diplomirani ekonomist 78. Vedran Šikić, profesor geografije 79. Ines Šikić Bobetić, prof.anglistike i turkologije 80. Petra Šimunić, bacc.med.techn. 81. Marijela Šokec, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 82. Jelena Štimac, bacc.matematike i fizike 83. Petra Tišler, mag. ekonomije 84. Vesna Tišler, magistar primijenjene kemije 85. Filip Turk, profesor tjelesne kulture 86. Natalija Tomac Kelek, profesor tjelesne kulture 87. Tamara Tomiša - Gečić, profesor tjelesne kulture 88. Davorka Zegrani, dipl. pravnik 89. Karlo Zeman, mag.edu. njemačkog jezika i mag.edu. informatike 90. Josip Zlatar, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 91. Petra Zobić, prof. njemačkog jezika

Page 12: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

12 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

NENASTAVNO OSOBLJE

1. Manuela Gregurić – v.d. ravnateljica 2. Sanja Martinković – tajnica 3. Ivana Milek - voditeljica smjene 4. Biserka Telebar – voditeljica dvorane 5. Sanja Crnković – psihologinja 6. Maja Maričić – pedagoginja 7. Božana Tomas – stručna suradnica 8. Irena Nevjestić – knjižničarka 9. Dubravka Eđut - računovođa 10. Maja Ozmec - referentica 11. Mile Ćurčić – domar 12. Damir Andrašić - radnik na održavanju okoliša 13. Mirela Mršić- spremačica 14. Snježana Puž – spremačica 15. Marijana Štefotić – spremačica 16. Biserka Alduk - spremačica 17. Vlatka Ćurčić – spremačica 18. Marina Hudinčec - spremačica 19. Snježana Gadanec - spremačica

VANJSKI SURADNICI

1. Goran Dujaković, magistar edukacije njemačkog jezika i književnosti i magistar povijesti umjetnosti

2. Sanja Koluder, magistra sestrinstva 3. doc.dr.sc. Elizabeta Horvatić 4. dr. Sanja Švarc-Janjanin 5. dr. Valentina Lenardić 6. dr. Vesna Dulikravić 7. dr. Mirjana Gabaj 8. dr. Helena Radičević 9. dr. Vanja Janjanin 10. Željka Vondraček, mag.sestrinstva 11. Ružica Evačić, mag.sestrinstva 12. Suzana Šestak, bacc.med.techn. 13. Štefica Sodar, vms. 14. Nino Ivanuša, bacc.med.techn. 15. Dražen Buhanec, bacc.med.techn. 16. Dejan Sabljić, bacc.med.techn. 17. Biserka Zlatar, mag.med.techn. 18. Marina Friščić, dipl.med.techn. 19. Vedrana Marković, bacc.med.techn. 20. Slavica Pirc, bacc.med.techn., 21. Marina Nemčić, bacc.med.techn. 22. Nina Kiš, bacc.med.techn.

Page 13: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

13 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

5. KALEDAR POSLOVA ZA 2017./2018. Nastavna godina: 4.9.2017.-15.6.2018. (za učenike završnih razreda 22.5.2018.) Prvo polugodište: 4.9.2017.-22.12.2017. Drugo polugodište: 15.1.2018. – 15.6.2018. (za učenike završnih razreda 22.5.2018.) Zimski odmor: 27.12.2017.-12.1.2018. Proljetni odmor: 29.3.2017.-6.4.2018. Blagdani i državni praznici u RH u školskoj godini 2017./2018. – neradni dani: 8.10.2017. Dan neovisnosti 1.11.2017. Svi sveti 25.12.2017. Božić 26.12.2017. Sveti Stjepan 1.01.2018. Nova Godina 6.01.2018. Sveta tri kralja 1.04.2018. Uskrs 2.04.2018. Uskršnji ponedjeljak 1.05.2018. Praznik rada 31.05.2018. Tijelovo 22.06.2018. Dan antifašističke borbe 25.06.2018. Dan državnosti 5.08.2018. Dan domovinske zahvalnosti 15.08.2018. Velika gospa Neradni dani su i sve subote i nedjelje za učenike koji subotom ne pohađaju dodatnu nastavu u sklopu priprema za državnu maturu.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35 radnih tjedana i 175 radnih dana, osim za 3. i 4. razred medicinskih sestara/tehničara opće njege za koje se nastava organizira u 37 tjedana i 185 radnih dana te završne razrede za koje se nastava organizira i izvodi u najmanje 32 tjedna i 160 radnih dana, odnosno za 5. razred medicinskih sestara/tehničara opće njege na bazi 35 tjedana i 175 radnih dana. U kalendar poslova nisu uvršteni raspored slobodnih aktivnosti, posjeti, izvanučionička nastava, školske stručne ekskurzije, izleti, upisni rokovi za šk.godinu 2017./2018., svečane proslave te izvanredni događaji. Sjednice kolegijalnih tijela škole bit će sazivani po potrebi i mimo kalendara. Raspored nastavnih sati će se mijenjati prema potrebi. U izvanrednim slučajevima nastava će se održavati subotama ili će se produljiti nastavna godina mimo kalendara shodno propisanoj zakonskoj regulativi.

Page 14: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

14 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Kalendar poslova za školsku godinu 2017./2018.

Mjesec

PRVO POLUGODIŠTE

prostorija

Rujan 4.9.2017. Početak nastavne godine BA smjena

14.9.2017. Sjednica Nastavničkog vijeća Skup radnika

zbornica

15.9.2017. Sjednica Vijeća roditelja učionica 70

18.9.2017. Rok za predaju godišnjih izvedbenih planova i programa i programa slobodnih aktivnosti

26.9.2017. Sjednica Nastavničkog vijeća Formiranje Prosudbenog odbora Godišnji plan i program škole Školski kurikulum

zbornica

27.9. 2017. Sjednica Vijeća roditelja učionica 70 Listopad

5.10.2017. Objava vremenika Izrade i obrane završnog rada Stručno usavršavanje nastavnika

15.10.2017. Rok za upoznavanje maturanata s sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izrade i obrane završnog rada - mentori

19.10.2017. Sjednica Nastavničkog vijeća Prosudbeni odbor -Teme za završni rad

zbornica

do 31.10.2017. Učenici odabiru mentora i temu za završni rad

do 31.10.2017. Predprijave državne mature Studeni

22.11.2017. Sjednica Nastavničkog vijeća zbornica Prosudbeni odbor - Imenovanje Povjerenstva za obranu završnog rada

Prosinac

1.12. 2017.– 01. 02. 2018. ROK ZA PRIJAVU DRŽAVNE MATURE

15.12.2017. Sjednica Vijeća roditelja Sjednica Nastavničkog vijeća

učionica 70 zbornica

22.12.2017. Božićni program nastava A jutarnja smjena 7:45 – 11:10 sati 11:20-11:50 sati božićni program (koncert, čitanje poezije, gledanje filmova) Nastava B popodnevna smjena 12:00 – 16:10 sati

27.12.2017. – 12.01.2018.

Zimski odmor učenika - stručna usavršavanja nastavnika - pripreme za državnu maturu

Page 15: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

15 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Mjesec

DRUGO POLUGODIŠTE

prostorija

Siječanj 15.01.2018.

Početak 2. polugodišta

AB smjena

Veljača 6.02.2018. Sjednica Nastavničkog vijeća zbornica Ožujak 15.03.2018. Sjednica Nastavničkog vijeća zbornica 29.03.2018. -

6.04.2018. Proljetni odmor učenika

- pripreme za državnu maturu - stručna usavršavanja nastavnika

do 31.03.2018. Prijave obrana završnog rada – maturanti (razrednici)

Travanj 12.04.2018. Maturanti predaju završni rad mentoru na prvo čitanje 19.04.2018. Sjednica Nastavničkog vijeća 30.04.2018. Nenastavni dan

Individualna stručna usavršavanja nastavnika

Svibanj 18.05.2018. Učenici predaju završne radove mentoru

Razrednik urudžbira ocijenjene završne radove u referadi

22.05.2018. utorak AB smjena

Posljednji dan nastave za maturante Program maturanata Salonsko kolo

sportska dvorana

Zrinski trg Sjednice Razrednih vijeća završnih razreda Sjednica Nastavničkog vijeća Sjednica Prosudbenog odbora

zbornica

23.05.2018. Prijave za dopunsku nastavu za negativno ocijenjene ocijenjene učenike završnih razreda

tajništvo

24.05.2018. – 28.5.2018.

Dopunska nastava za negativno ocijenjene učenike završnih razreda

Lipanj 1.06.2018. Nenastavni dan

Individualna stručna usavršavanja nastavnika

4.06.2018. i 5.06.2018.

Obrane završnih radova Sjednica Prosudbenog odbora

zbornica

7.06.2018. – 29.06.2018.

LJETNI ROK DRŽAVNE MATURE – ISPITI

7.06.2018. Glazbena umjetnost, etika 8.06.2018. Logika, francuski jezik A i B 11.06.2018. Sociologija, geografija 12.06.2018. Biologija, psihologija 13.06.2018. Fizika, politika i gospodarstvo 14.06.2018. Talijanski jezik A i B, likovna umjetnost 15.06.2018. Kemija, filozofija 15.06.2018. Posljedni dan nastave

Sjednice Razrednih vijeća Sjednica Nastavničkog vijeća

Page 16: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

16 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

18.06.2018. Hrvatski jezik A i B (test) 19.06.2018. Hrvatski jezik A i B (esej) 20.06.2018. Informatika, vjeronauk 21.06.2018. Engleski jezik A i B razina 26.06.2018. Njemački jezik A i B razina; povijest 27.06.2018. Matematika A i B 28.06.2018. Talijanski jezik A i B (test) 29.06.2018. Talijanski jezik A i B (esej); Latinski jezik A i B 25.06.2018. - 29.06. 2018.

Dopunska nastava za negativno ocijenjene učenike

29.06.2018. Svečana podjela završnih svjedodžbi Srpanj 2.07.2018.-5.07.2018.

Dopunska nastava za negativno ocijenjene učenike

6.07.2018.

Podjela svjedodžbi za 1., 2. ,3. i 4i razred Prijava popravaka za jesenski rok Sjednica Nastavničkog vijeća Prijave za polaganje završnog rada u jesenskom roku

Objava rezultata državne mature Prijave ispita državne mature u jesenskom roku

Podjela svjedodžbi o položenoj državnoj maturi Tijekom srpnja UPISI U ŠK.GODINU 2017./2018.

Kolovoz zbornica 20.08.2018.-22.08.2018.

Popravni ispiti u jesenskom roku za sve razrede Sjednica Prosudbenog odbora

22.08.2018. Sjednica Nastavničkog vijeća 22.08.2018. – 7.09.2018.

JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE – ISPITI

22.08.2018. Ispiti državne mature Predaja završnih radova mentoru Razrednik urudžbira ocijenjene završne radove u referadi

30.08.2018. Sjednica Nastavničkog vijeća zbornica 31.08.2018. Obrana završnog rada

Sjednica Prosudbenog odbora nakon obrana Podjela svjedodžbi o izradi i obrani završnog rada

31.08.2018. Kraj školske godine 2017./2018.

Page 17: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

17 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada

26.09.2017. Formiranje Prosudbenog odbora

5.10.2017. Objava Vremenika izradbe i obrane završnog rada

15.10.2017. Upoznati učenike sa sadržajem, uvjetima, načinom rada izradbe i obrane završnog rada

19.10.2017. Teme za obranu završnog rada potvrđuje ravnatelj 31.10.2017. Učenici odabiru mentora i temu za završni rad

22.11.2017. Imenovanje Povjerenstva za obranu završnog rada OBRANA ZAVRŠNOG RADA – ljetni rok

31.03.2018. Prijava za polaganje završnog rada 12.04.2018. Učenik predaje završni rad mentoru na prvo čitanje

18.05.2018. Učenik predaje završni rad mentoru Razrednik urudžbira ocijenjene završne radove u referadu

4.06.2018. i 5.06.2018.

Obrana završnog rada

29.06.2018. Podjela svjedodžbi o položenom završnom radu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA – jesenski rok

06. 07.2018. Prijava za polaganje završnog rada

22. 08.2018. Učenik predaje završni rad mentoru Razrednik urudžbira ocijenjene završne radove u referadu

31. 08.2018. Obrana završnog rada

31. 08.2018. Podjela svjedodžbi o položenom završnom radu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA – zimski rok do 30. 11.2018. Prijava za polaganje završnog rada

u prvom tjednu veljače 2019.

Obrana završnog rada

Page 18: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

18 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

6. PROSUDBENI ODBOR za školsku godinu 2017./2018.

1. Damjan Abou Aldan, mag. sestrinstva 2. Rajka Bagarić, bacc.physio.techn. 3. Marijeta Čuni Kovačić, magistra ekonomije 4. Đurđa Fijačko, diplomirani ekonomist 5. Maja Forgić, diplomirani ekonomist 6. Ines Frančić, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 7. Željka Gabaj, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 8. Marija Gabelica, profesor povijesti i diplomirani komparatist 9. Željka Galešić, bacc.med.techn. 10. Zdenka Gašparić, diplomirani pravnik 11. Lidija Horvat, profesor matematike i fizike 12. Irena Ivančić, mag.oec. 13. Draženka Ivaniš-Sikavica, diplomirani ekonomist 14. Katarina Jurčić, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 15. Jadranka Kičin, diplomirani ekonomist 16. Mladen Kovač, dipl. ing. farmacije 17. Marija Križić, bacc.med.techn. 18. Mario Latin, mag.oec. 19. Tomislav Lončar,mag.med.techn. 20. Dejan Lovrenčić, diplomirani informatičar 21. Ivana Milek, mag. ekonomije 22. Zvezdana Mioković, diplomirani ekonomist 23. Višnja Momčilović, diplomirani ekonomist 24. Lidija Novak, dipl.ing. preh,teh. 25. Vladimir Obranović, bacc.phys.therap 26. Ana Odak, prof.hrvatskog jezika i povijesti 27. Damir Odak, diplomirani ekonomist 28. Akvila Petras Kovačić, magistra kroatologije i magistra edukacije kroatologije 29. Ana Prentašić bacc.phys.therap. 30. Sanja Rabadžija profesor povijesti i filozofije 31. Željka Razman, profesor kemije i biologije 32. Sanela Rukelj, magistra ekonomije 33. Ana-Marija Ružić, magistra edukacije informatike 34. Vera Šaf, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 35. Jasminka Šikić, diplomirani ekonomist 36. Vedran Šikić, profesor geografije 37. Petra Šimunić, bacc.med.techn. 38. Marijela Šokec, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 39. Petra Tišler, mag. ekonomije 40. Vesna Tišler, magistar primijenjene kemije 41. Davorka Zegrani, dipl. pravnik 42. Josip Zlatar, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

Page 19: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

19 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

7.PODACI O DNEVNOJ I TJEDNOJ ORGANIZACIJI RADA

Način rada u Školi utvrđuje se na bazi 40 satnog radnog tjedna.

Škola obavlja djelatnost u petodnevnom radnom tjednu od ponedjeljka do petka. Šestodnevni radni tjedan dozvoljen je samo zbog nadoknade opravdano izgubljene nastave,

realizacije specifičnih nastavnih sadržaja te priprema učenika za državnu maturu. Redovna nastava odvija se u dvije smjene (jutarnja i popodnevna koje se izmjenjuju tjedno) i

u dva turnusa (koji se izmjenjuju dnevno) zbog organizacije nastave Obrtničke škole. Jutarnja smjena započinje u 7.45 sati, završava u 13.40 sati.

Popodnevna smjena započinje u 13.45 sati, a završava u 19.40 sati.

Školski sat traje 45 minuta. Svi mali odmori traju po 5 minuta, a veliki odmor učenika traje 15 minuta. Redovna nastava odvija se prema rasporedu sati za svaki nastavni dan.

Početak i kraj školskog sata

SAT PRIJE PODNE

1. 7.45 – 8.30

2. 8.35 – 9.20

3. 9.25 – 10.10

4. 10.25 – 11.10

5. 11.15 – 12.00

6. 12.05 – 12.50

7. 12.55 – 13.40

SAT POSLIJE PODNE

1. 13.45 – 14.30

2. 14.35 – 15.20

3. 15.25 – 16.10

4. 16.25 – 17.10

5. 17.15 – 18.00

6. 18.05 – 18.50

7. 18.55 – 19.40

Radno vrijeme ravnatelja je svaki dan od 8.00 do 15 sati, a u utorak i srijedu i od 18:00 do 19:30 sati te u četvrtak i od 17:45 do 19:45 sati u skladu s potrebama i organizacijom nastave. Radno vrijeme tajništva i računovodstva je od 7 do 15 sati. Uredovno radno vrijeme tajništva i računovodstva tijekom radnog dana za rad sa strankama i za rad s učenicima je od 8.00 do 15.00 sati.

Učenička referada radi od 7 do 15 sati, a po potrebi organizira se rad i u popodnevnoj smjeni.

Page 20: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

20 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Radno vrijeme voditeljica dvorane je usklađeno s organizacijskim potrebama školske dvorane, smjenski – u A smjeni od 8 – 15 sati, u B smjeni od 13 – 20 sati te po potrebi i vikendom.

Poslove voditelja smjene obavlja nastavnica Ivana Milek na matičnoj lokaciji – Trg slobode 7,

a u medicinskoj školi u Općoj bolnici dr Tomislav Bardek nastavnik Damjan Abou Aldan.

Radno vrijeme voditelja smjene određuje ravnatelj u skladu sa rješenjem o tjednom i godišnjem rasporedu radnih obveza. Voditeljica smjene usklađuje svoje radno vrijeme s

pedagoško – psihološkom službom i potrebama škole kako bi obje smjene bile pokrivene. U pravilu prati A smjenu.

Tijekom školske godine učenici u dogovoru s profesorima sudjeluju u radu izvannastavnih

aktivnosti u terminima između smjena ili u posebnim terminima dogovorenih s voditeljem aktivnosti.

Zaposlenici škole svoje radne obveze izvršavaju prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o radu, Pravilniku o normi, Kolektivnom ugovoru te ostalim propisanim zakonskim aktima i pravilnicima. Profesori su dužni izvršavati sve obaveze u skladu s pravilima struke te odlaziti na sve oblike zamjena u nastavi na koje ih raspoređuje

ravnatelj ili voditelj smjene.

Škola ima stručne suradnike pedagoginju, psihologinju i knjižničarku. Ukupne tjedne obveze stručnih suradnika utvrđuju se u 40-satnom radnom tjednu.

Psihologinja Škole je profesorica Sanja Crnković, a pedagoginja Škole je profesorica Maja Maričić. U periodu od dva tjedna pedagog i psiholog prate pet dana A smjenu i pet dana B

smjenu čime će obje smjene biti ravnomjerno pokrivene sa pedagogom i psihologom. Pored redovnih poslova pedagoginja škole zadužena je za permanentni nadzor e-dnevnika,

obavezno dva puta godišnje a po odluci ravnateljice i češće.

Knjižničarka Škole je profesorica Irena Nevjestić. Uredovno radno vrijeme knjižnice ponedjeljkom, utorkom i petkom je od 8 do 14 sati, a srijedom i četvrtkom od 13 do 19 sati.

Ispitni koordinator za provođenje nacionalnih ispita i državne mature je profesorica Melita

Marinelli, njezina zamjenica je profesorica Vesna Tišler. Za provođenje državne mature imenovano je Školsko ispitno povjerenstvo.

Voditeljica povjerenstva za kvalitetu koje provodi projekt samovrednovanja škole je Irena Nevjestić, knjižničarka. Specijalist zaštite na radu je profesorica Marijela Šokec.

Osobe zadužene za pružanje prve pomoći radnicima su profesor Damjan Abou Aldan i profesorica Marijela Šokec.

Osobe za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem su profesorica Tatjana Kolarić, profesor Bruno Borić i profesor Damir Odak.

Osoba koja je osim ravnatelja ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci radnika prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom je profesorica Zvezdana

Mioković. Osoba koja je osim ravnateljice škole ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu

dostojanstva radnika je psihologinja Sanja Crnković. Službenik za zaštitu osobnih podataka je profesorica Draženka Ivaniš-Sikavica.

Službenik za informiranje je Sanja Martinković.

Page 21: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

21 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

8. STRUKOVNA PODRUČJA - NASTAVNI PLANOVI PO USMJERENJIMA

Zanimanje: upravni referent

Trajanje školovanja je 4 godine

Red. br. Nastavni predmet

Tjedni broj sati

1. r 2. r. 3. r. 4. r.

1. HRVATSKI JEZIK 4 4 4 4

2. HRVATSKI POSLOVNI JEZIK 1 1 - -

3. I. STRANI JEZIK 3 3 3 3

4. II. STRANI JEZIK 2 2 2 2

5. POVIJEST 2 2 2 -

6. ZEMLJOPIS 2 2 - -

7. TZK 2 2 2 2

8. ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 2 1 - -

9. MATEMATIKA 2 2 2 -

10. SOCIOLOGIJA - - 2 -

11. VJERONAUK/ETIKA 1 1 1 1

12. UVOD U DRŽAVU I PRAVO 3 - - -

13. INFORMATIKA 2 2 2 3

14. PODUZETNIŠTVO S MENADŽMENTOM - - - 2

15. USTAVNI USTROJ RH - - - 2

16. POSLOVNA PSIHOLOGIJA - 2 - -

17. UREDSKO POSLOVANJE I DOPISIVANJE - 2 2 -

18. RADNO PRAVO - - - 3

19. UPRAVNI POSTUPAK - - 2 4

20. KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 4 2 2 -

21. UVOD U IMOVINSKO PRAVO - - - 2

22. UVOD U OBITELJSKO PRAVO - - 2 -

23. GOSPODARSTVO - 2 - -

24. KNJIGOVODSTVO - - 2 -

25. STATISTIKA - - - 2

UKUPNO 30 30 30 30

STRUČNI DIO 1. LATINSKI JEZIK 2 2 - - 2. LOGIKA - - 1 - 3. FILOZOFIJA - - - 2 4. LJUDSKA PRAVA - 2 2 - 5. JAVNE FINANCIJE - - - 2

SVEUKUPNO 32 34 33 34

STRUČNA PRAKSA - 40 40 40

Page 22: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

22 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje: poslovni tajnik

Trajanje školovanja je 4 godine.

Red. br. NASTAVNI PREDMET

Tjedni broj sati

1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

1. HRVATSKI JEZIK 4 4 4 4

2. HRVATSKI POSLOVNI JEZIK 2 - - -

3. I. STRANI JEZIK 3 3 3 3

4. II. STRANI JEZIK 2 2 2 2

5. POVIJEST 2 2 2 -

6. ZEMLJOPIS 2 2 - -

7. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 2 2 2

8. BIOLOGIJA S EKOLOGIJOM 2 2 - -

9. MATEMATIKA 2 2 2 -

10. UVOD U DRŽAVU I PRAVO 2 - -

11. INFORMATIKA I INFORMATIČKI POSLOVNI SUSTAVI 3 2 2 3

12. SOCIOLOGIJA - - 2 -

13. OSNOVE PODUZETNIŠTVA I MENADŽMENTA - - 2 2

14. USTAVNI USTROJ RH - - - 2

15. POSLOVNA PSIHOLOGIJA - 2 - -

16. TEHNIKA KOMUNICIRANJA - - 2 2

17. RADNO PRAVO - - - 3

18. TRGOVAČKO PRAVO - - 2 -

19. KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 4 4 - -

20. KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA S UREDSKIM PRAKTIKUMOM - - 3 3

21. TAJNIČKO POSLOVANJE - - 2 2

UKUPNO 28 29 30 28

IZBORNI PREDMETI

1. VJERONAUK/ETIKA* 1 1 1 1

2. l LATINSKI JEZIK** 2 2 - -

3. LOGIKA** - - 1 -

4. FILOZOFIJA** - - - 2

5. LJUDSKA PRAVA** - 2 - -

6. STENOGRAFIJA** 2 2 - -

7. UVOD U KNJIGOVODSTVO** - - 2 2

SVEUKUPNO 31 32 32 31

STRUČNA PRAKSA + završni ispit - 40 40 80

* Obvezni izborni predmet ** Predmeti po izboru učenika

Page 23: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

23 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje: ekonomist

Trajanje školovanja je 4 godine.

r.b. Nastavni predmet

Tjedni broj sati

1. r 2. r.

3. r.

4. r.

1. OP

ĆEO

BR

AZO

VN

I DIO

HRVATSKI JEZIK 3 3 3 3

2. STRANI JEZIK S DOPISIVANJEM 3 3 3 3

3. POVIJEST 2 2 -

4. VJERONAUK/ETIKA 1 1 1 1

5. GEOGRAFIJA 2 2 2 2

6. TZK 2 2 2 2

7. MATEMATIKA 3 3 3 3

8. KEMIJA 2 9. BIOLOGIJA 2

UKUPNO SATI OPĆEOBRAZOVNIH PREDMETA 20 16 14 14

10.

OB

VEZN

I STRU

KO

VN

I

PR

EDM

ETI

OSNOVE EKONOMIJE 2 2 2 2

11. STATISTIKA 2

12. POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 2

13. KOMUNIKACIJSKO PREZENTACIJSKE VJEŠTINE 2

14. RAČUNOVODSTVO 2 3 3 4

15. MARKETING 2 2

16. BANKARSTVO I OSIGURANJE 3 2

17. TRŽIŠTE KAPITALA 2

18. PODUZETNIŠTVO 2 3 19.

VJEŽBENIČKA TVRTKA 2 2

20. DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE 2 21.

PRAVNO OKRUŽENJE POTHVATA

2

22. INFORMATIKA 2 2 UKUPNO SATI OBAVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA 10 14 16 16

1. IZBO

RN

I STRU

KO

VN

I

PR

EDM

ETI

OBITELJSKI POSAO 2

2. GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE 2 3. UVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE 2

4. OSNOVE TURIZMA 2 5. RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 2

6. UPRAVLJANJE PRODAJOM 2 7. ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA 2

8. MARKETING USLUGA 2

UKUPNO SATI IZBORNIH PREDMETA 2 2 2 2

UKUPNO 32 32 32 32 PRAKTIČNE NASTAVE NEMA

Page 24: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

24 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje: komercijalist Trajanje školovanja je 4 godine.

Red.br. Nastavni predmet

Općeobrazovni sadržaji 1. r 2.r. 3. r. 4. r. 1. HRVATSKI JEZIK 3 3 3 3

2. STRANI JEZIK I. 3 3 3 3 3. POVIJEST 2 2 - -

4. ZEMLJOPIS 2 2 - -

5. TZK 2 2 2 2 6. VJERONAUK ILI ETIKA 1 1 1 1

7. POLITIKA I GOSPODARSTVO 2 - - - 8. MATEMATIKA 3 3 3 2

9. IZBORNI SADRŽAJI: STRANI JEZIK II. 2 2 2 2

Strukovni sadržaji

10. INFORMATIKA 2 2 2 - 11. POZNAVANJE ROBE 3 3 3 2

12. TRGOVINSKO POSLOVANJE 2 3 3 - 13. POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 2 2 2

14. TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE - - - 2

15. TEHNIKA VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA - - - 3 16. PODUZETNIŠTVO - - 2 3

17. OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA - - 2 - 18. RAČUNOVODSTVO 2 2 2 -

19. PSIHOLOGIJA PRODAJE - - - 2 20. MARKETING - - - 3

21. STRUKOVNE VJEŽBE 2 2 2 2 STRUČNA PRAKSA 80 80 80 40

Page 25: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

25 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje: hotelijersko-turistički tehničar

Trajanje školovanja je 4 godine

Red. br.

NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

1. HRVATSKI JEZIK 4 4 4 4 2. STRANI JEZIK I 4 4 3 3 3. STRANI JEZIK II 3 3 4 4 4. STRANI JEZIK III 2 2 2 2 5. POLITIKA I GOSPODARSTVO - - 2 - 6. POVIJEST 2 2 2 - 7. MATEMATIKA 4 4 3 3 8. RAČUNALSTVO - 2 2 - 9. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 2 2 2

10. ETIKA/VJERONAUK 1 1 1 1 11. POVIJEST UMJETNOSTI I KULTURNO-POVIJESNA

BAŠTINA - - - 2

12. GEOGRAFIJA - 2 2 2 13. POSLOVNA PSIHOLOGIJA S KOMUNIKACIJOM - 2 - - 14. STATISTIKA - - 1 - 15. KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM - - 1 2 16. UGOSTITELJSTVO 3 - - - 17. ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA - 3 2 3 18. TURIZAM I MARKETING - - - 2 19. BIOLOGIJA S EKOLOGIJOM 2 - - - 20. GOSPODARSKO PRAVO - - - 2 21. PREHRANA I POZNAVANJE ROBE 2 - - - 22. DAKTILOGRAFIJA S POSLOVNIM DOPISIVANJEM 2 - - - 23. PRAKTIČNA NASTAVA 2 2 2 2

SVEUKUPNO 33 33 33 34

STRUČNA PRAKSA 182 182 182 -

Page 26: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

26 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje: farmaceutski tehničar

Trajanje školovanja je 4 godine I. ZAJEDNIČKI DIO

Red.

br:

NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god. 4. god.

T V T V T V T V

1. HRVATSKI JEZIK 4 - 4 - 4 - 4 -

2. STRANI JEZIK 2 - 2 - 2 - 2 -

3. POVIJEST 2 - 2 - 1 - - -

4. ETIKA/VJERONAUK 1 - 1 - 1 - 1 -

5. GEOGRAFIJA 2 - 1 - - - - -

6. POLITIKA I GOSPODARSTVO - - - - - - 1 - 7. TJELESNA I ZDRAVSTVENA

KULTURA

- 2 - 2 - 2 - 2

8. MATEMATIKA 3 - 3 - 2 - 2 -

9. FIZIKA 2 - 2 - 2 - - -

10. BIOLOGIJA 2 - 2 - - - - -

11. RAČUNALSTVO 1 1 - - - - - - 12. LATINSKI JEZIK 2 - 2 - - - - -

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 21 3 19 2 12 2 10 2

II. STRUKOVNI DIO

Red. br:

NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god. 4. god.

T V T V T V T V

13. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA 1 - 2 - - - - -

14. OSNOVE ZDRAVSTVENE STRUKE 1,5 0,5 - - - - - -

15. UVOD U LABORATORIJSKI RAD 0,5 1,5 - - - - - -

16. OPĆA KEMIJA 3 - - - - - - -

17. ORGANSKA KEMIJA - - 3 - - - - -

18. ANALITIČKA KEMIJA - - 2 2 - - - -

19. BIOKEMIJA - - - - 2 - - -

20. FARMACEUTSKA KEMIJA S FARMAKOLOGIJOM

- - - - 2 2 2 2

21. MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA - - 1 1 - - - -

22. FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA S KOZMETOLOGIJOM

- - - - 4 4 3 4

23. BOTANIKA S FARMAKOGNOZIJOM

- - - - 2 1 2 1

24. KEMIJA PREHRANE - - - - - - 1 1

25. INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA LIJEKOVA

- - - - - - 2 2

26. PRIRODNA LJEKOVITA SREDSTVA - - - - 1 - - -

UKUPNO 6 2 8 3 11 7 10 10

UKUPNO STRUKOVNI DIO 8 11 18 20

SVEUKUPNO 32 32 32 32

STRUKOVNA PRAKSA - - 168* 21**

T = teorija V = vježbe * strukovna se praksa obavlja tijekom ljetnih praznika ** sati za izradu praktičnog dijela završnog rada

Page 27: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

27 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje: medicinska sestra / tehničar opće njege Trajanje školovanja je 5 godina

I. Općeobrazovni dio R. b. Nastavni predmeti I . razred II . razred

P

tj./god.

VJ tj./god.

P tj./god.

VJ tj./god.

1. HRVATSKI JEZIK 5/175 5/175

2. STRANI JEZIK 3/105 3/105

3. LATINSKI JEZIK 2/70 2/70 4. MATEMATIKA 3/105 3/105

5. KEMIJA 2/70 2/70

6. BIOLOGIJA 3/105 2/70

7. FIZIKA 2/70 2/70

8. POVIJEST 2/70 2/70

9. GEOGRAFIJA 2/70 2/70

10. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2/70 2/70

11. INFORMATIKA 1/35 2/70

12. VJERONAUK/ ETIKA 1/35 1/35

13. IZBORNI PREDMET 2/70 2/70

UKUPNO 28/980 2/70 26/910 4/140

II. Strukovni dio R.b. Nastavni predmeti I I I . razred IV. razred V. razred

P tj./god

P tj./god.

VJ tj./god. P tj./god.

VJ tj./god. P tj./god.

VJ tj./god.

1. SOCIOLOGIJA 1/37

2. PSIHOLOGIJA 2/74

3. NAČELA ADMINISTRACIJE 1/37

4. NAČELA POUČAVANJA 2/74 5. ETIKA U SESTRINSTVU 2/74 1/37

6. SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO I PRAVNI ASPEKTI SKRBI

2/74

7. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA 4/148

8. PATOLOGIJA 2/74

9. BAKTERIOLOGIJA, VIROLOGIJA I PARAZITOLOGIJA

2/74 1/37

10. BIOKEMIJA 2/74

11. BIOFIZIKA 1/37

12. RADIOLOGIJA 1/37

13. DIJETETIKA 2/68 1/34

14. METODIKA ZDRAVSTVENOG ODGOJA 1/34 2/68

15. HIGIJENA - PREVENTIVNA MEDICINA 3/111 1/37

16. FARMAKOLOGIJA 2/74

17. OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE 2/74 1/37 18. ZDRAVSTVENA NJEGA - OPĆA 2/74 6/222 2/68

19. ZDRAVSTVENA NJEGA - SPECIJALNA 2/74 4/148 2/68

20. ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA - OPĆA

2/74 4/148

21. ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA - SPECIJALNA

1/34 7/238

22. ZDRAVSTVENA NJEGA MAJKE 1/34 4/136

23. ZDRAVSTVENA NJEGA ZDRAVOG DJETETA I

ADOLESCENTA

1/37 4/148

24. ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNOG DJETETA I ADOLESCENTA

1/37 3/111

Page 28: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

28 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

25. ZDRAVSTVENA NJEGA - ZAŠTITA MENT. ZDRAVLJA

1/37 1/37

26. ZDRAVSTVENA NJEGA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA

1/34 3/102

27. ZDRAVSTVENA NJEGA STARIJIH OSOBA 1/34 3/102 28. ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI 1/34 3/102

29. IZBORNI PREDMET:

a) PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA U

SESTRINSTVU

1/37 2/74

b) HRVATSKI ZNAKOVNI GOVOR 1/37 2/74

c) OSNOVE FIZIKALNE I RADNE TERAPIJE 1/37 2/74

d) MEDICINSKA SESTRA U PRIMARNOJ

ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

1/37 2/74

e) HITNI MEDICINSKI POSTUPCI 1/37 2/74

f) KRONIČNE RANE 1/37 2/74

g) INSTRUMENTIRANJE 2/68

h) VJEŠTINE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U GIPSAONICI

2/68

i) INTENZIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA 2/68

j) SESTRINSKA SKRB U JEDINICI ZA DIJALIZU

k) DDDIIdijDIJALIZU

2/68

30. ZDRAVSTVENE VJEŽBE 120 120 240

UKUPNO 21/777 17/629 + 120

21/777 17/629 + 120

8/272 31/1054 +240

Page 29: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

29 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje: prehrambeni tehničar/ka

Trajanje školovanja je 4 godine.

I. ZAJEDNIČKI DIO

Red. br:

NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god. 4. god.

1. HRVATSKI JEZIK 3 3 3 3

2. STRANI JEZIK 2 2 2 2 3. POVIJEST 2 2 - -

4. GEOGRAFIJA 2 1 - -

5. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 2 2 2 6. POLITIKA I GOSPODARSTVO - - - 1

7. ETIKA/VJERONAUK 1 1 1 1

8. MATEMATIKA 3 3 3 3 9. FIZIKA 2 2 - -

10. BIOLOGIJA 2 2 - - 11. RAČUNALSTVO 2 2 - -

UKUPNO ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO 21 20 11 12 II. STRUČNI DIO

Red. br:

NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god. 4. god.

12. PRIMJENJENA KEMIJA 4 4 - -

13. RAČUN U STRUCI 1 - - -

14. SIROVINE I AMBALAŽA 2 - - -

15. HRANA I PREHRANA 2 - - - 16. ZAŠTITA NA RADU I HIGIJENA 2 - - -

17. PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA - 4 - -

18. TEHNOLOŠKE OPERACIJE - 2 - -

19. PODUZETNIŠTVO U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

- 2 2 -

20. KEMIJA HRANE - - 5

21. PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA -

4 - 22. TEHNOLOŠKE OPERACIJE I PROCESI -

4 -

23. ZAŠTITA OKOLIŠA -

2 -

24. BIOKEMIJA - - - 2

25. PROCESI PRIPREME HRANE - - - 3

26. ANALIZA I KONTROLA KVALITETE HRANE

- - - 4

27. OSIGURANJE KVALITETE HRANE - - - 1

28. HIGIJENA HRANE - - - 4

UKUPNO OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI 11 12 17 14

Page 30: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

30 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

III. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI

TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

- - 2 2

TEHNOLOGIJA VODE - - 2 2

TEHNOLOGIJA ŽITARICA I PEKARSTVA

- - 2 2

TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI - - 2 2

TEHNOLOGIJA UGLJIKOHIDRATA I KONDITORSKIH PROIZVODA

- - 2 2

TEHNOLOGIJA MESA I RIBE - - 2 2 TEHNOLOGIJA PIVA I VINA - - 2 2

TEHNOLOGIJA VOĆA I POVRĆA - - 2 2

TEHNOLOGIJA ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA

- - 2 2

BIOTEHNOLOGIJA - - 2 2 MARKETING - - - 2

CATERING - - - 3

POSLOVNA KOMUNIKACIJA - - - 3

SVEUKUPNO 32 32 32 31

Page 31: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

31 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje: rukovatelj prehrambenim strojevima Trajanje školovanja je 3 godine.

Red. br.

NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god.

1. HRVATSKI JEZIK 3 3 3 2. STRANI JEZIK 2 2 2 3. POVIJEST 2 - - 4. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 2 2 5. POLITIKA I GOSPODARSTVO - 2 - 6. ETIKA/VJERONAUK 1 1 1 7. MATEMATIKA 2 2 - 8. RAČUNALSTVO - - 2 9. TEHNOLOGIJA ZANIMANJA 6 6 6

10. PRAKTIČNA NASTAVA 14 14 14 UKUPNO 32 32 30 STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 182 182 42

Page 32: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

32 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje: prodavač

Trajanje školovanja je 3 godine.

Red. br.

NASTAVNI PREDMETI 1. god. 2. god.

3. god.

1. HRVATSKI JEZIK 3 3 3 2. STRANI JEZIK 2 2 2 3. POVIJEST 2 - - 4. GEOGRAFIJA - 2 - 5. ETIKA/VJERONAUK 1 1 1 6. POLITIKA I GOSPODARSTVO - - 2 7. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 2 2 8. MATEMATIKA 2 2 2 9. OSNOVE INFORMATIKE - 2 -

ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO 12 14 12

Red. br.

OBAVEZNI STRUKOVNI PREDMETI 1. god. 2. god.

3. god.

10. NABAVNO POSLOVANJE 4 11. POSLOVANJE PRODAVAONICE 1 12. POZNAVANJE ROBE 3 3 2 13. PRODAJNO POSLOVANJE 3 14. PRODAJNA KOMUNIKACIJA 2 15. POSLOVNA DOKUMENTACIJA 1

16. OSNOVE MARKETINGA 2 17. PONAŠANJE POTROŠAČA 1

UKUPNO 10 8 4

Red. br.

IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI 1. god. 2. god.

3. god.

EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ 2

KREATIVNOST U POSLOVANJU 2

ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE 2

PREZENTACIJSKE VJEŠTINE 2 UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM 2

ODNOSI S KUPCIMA 2

UKUPNO 2 2 2 PRAKTIČNA NASTAVA 4 7 14

Page 33: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

33 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje: tehničar nutricionist Trajanje školovanja je 4 godine.

I. ZAJEDNIČKI DIO

Red. br:

NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god. 4. god.

1. HRVATSKI JEZIK 3 3 3 3

2. STRANI JEZIK 2 2 2 2

3. POVIJEST 2 2 - -

4. GEOGRAFIJA 2 1 - -

5. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 2 2 2

6. POLITIKA I GOSPODARSTVO - - - 1

7. ETIKA/VJERONAUK 1 1 1 1

8. MATEMATIKA 2 2 2 2

9. FIZIKA 2 - - -

10. BIOLOGIJA 2 - - -

11. RAČUNALSTVO 2 2 - -

UKUPNO ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO 20 15 10 11

II. STRUČNI DIO Red.

br:

NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god. 4. god.

1. OPĆA KEMIJA I 2+3 - - -

2. OPĆA KEMIJA II - 2+3 - -

3. ORGANSKA KEMIJA - 2+2 - -

4. BIOKEMIJA - - 2+0 -

5. MIKROBIOLOGIJA - - 2+2 6. OSNOVE ZNANOSTI O PREHRANI 1 I 2 2+0 2+0 - -

7. EKOLOGIJA - - 2+0 -

8. OSNOVE TEHNOLOGIJE NAMIRNICA 1 I 2 - - 2+0 2+0

9. PROCESI PRIPREME HRANE - - 2+0 -

10. HUMANA FIZIOLOGIJA - - 2+0 -

11. ZAŠTITA NA RADU, HIGIJENA I SANITACIJA 2+0 - - 2+2 12. PRAVILNA PREHRANA - - - 2+0

13. KONTROLA KAKVOĆE NAMIRNICA - - - 1+5

14. MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA - - - 2+2

15. BOTANIKA - 2+0 - -

16. PRAKTIČNA NASTAVA - 0+3 0+4 0+4

UKUPNO OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI 9 16 18 18

III. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI

AMBALAŽA 1+1+0 - - - TEHNOLOGIJA VODE 1+1+0 - - - EKOLOŠKA PROIZVODNJA HRANE - 1+1+0 - - ENERGETIKA - 1+1+0 - - BIOTEHNOLOGIJA - - 2+0 -

EKONOMIKA PREHRAMBENE INDUSTRIJE - - 2+0 - LJEKOVITO I ZAČINSKO BILJE - - - 1+1+0 FERMENTIRANI PROCESI - - - 1+1+0

UKUPNO IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI 2 2 2 2 SVEUKUPNO 21 33 30 31

Stručna praksa 35 35 40

Predviđeno je da se nastava ovih izbornih predmeta održava i praktično u obliku demonstracija, rada na terenu i samostalnog rada. Od ponuđenih bira se 1 u trajanju 2 školska sata.

Page 34: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

34 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje:FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Trajanje školovanja je 4 godine.

I. ZAJEDNIČKI DIO

R.br. NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI I. razred II. razred III. razred IV. razred

T V T V T V T V 1. Hrvatski jezik 4 - 4 - 4 - 4 -

2. Strani jezik 2 - 2 - 2 - 2 - 3. Povijest 2 - 2 - 1 - - -

4. Etika/Vjeronauk 1 - 1 - 1 - 1 -

5. Geografija 2 - 1 - - - - - 6. Politika i gospodarstvo - - - - - - 1 -

7. Tjelesna i zdravstvena kultura - 2 - 2 - 2 - 2 8. Matematika 2 - 2 - - - - -

9. Fizika 2 - 2 - - - - - 10. Biologija 2 - 2 - - - - - 11. Kemija 2 - 2 - - - - - 12. Računalstvo 1 1 - - - - - -

13. Latinski jezik 2 - 2 - - - - - Ukupno 22 3 20 2 8 2 8 2

Ukupno zajednički dio 25 22 10 10 II. POSEBNI STRUKOVNI DIO

R.br. NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI

I. razred II. razred III. razred IV. razred

T V T V T V T V 14. Elektronika - - - - 2 - - - 15. Anatomija i fiziologija 2 - 2 - - - - - 16. Uvod u rehabilitaciju 2 1 - - - - - -

17. Osnove zdravstvene njege 0.5 0.5 - - - - - - 18. Osnove kineziologije - - 2 1 1 2 - - 19. Masaža - - 1 2 1 2 1 3 20. Kineziterapija - - - - 1 3 2 4 21. Fizikalna terapija - - 1 1 1 2 2 3 22. Zdravstvena psihologija - - - - 2 - 1 - 23. Socijalna medicina - - - - 1 - - - 24. Patofiziologija - - - - 2 - - - 25. Klinička medicina - - - - 2 - 3 -

26. Dermatologija - - - - - - 2 - 27. Prva pomoć - - - - - - 1 -

Ukupno 45 15 6 4 13 9 12 10 Ukupno strukovni dio 6 10 22 22

Sveukupno 31 32 32 32 Strukovna praksa - 84* 126* 28**

T = Teorija V = Vježbe *) Strukovna se praksa obavlja tijekom ljetnih praznika **) Sati za izradu praktičnog dijela završnog rada

Page 35: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

35 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

9. PLANOVI PO RAZREDIMA S PREDAVAČIMA

SEKTOR:

EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: EKONOMIST

RAZRED: 1a

RAZREDNIK/CA: MARTINA HAVAIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 105 Zdenka Brnica

Engleski jezik s dopisivanjem 3 105 Ina Šikić Bobetić

Povijest 2 70 Zvjezdana Orober

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Geografija 2 70 Emil Čokonaj

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Natalija Tomac Kelek

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Bruno Borić

Matematika 3 105 Martina Havaić

Kemija 2 70 Matej Dobrić

Biologija 2 70 Maja Kerovec Mlinar

Osnove ekonomije 2 70 Mario Latin

Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 70 Petra Tišler

Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 70 Irena Ivančić

Računovodstvo 2 70 Sanela Rukelj

Poduzetništvo 2 70 Draženka Ivaniš-Sikavica

Informatika 1. grupa 2 70 Vedrana Đurkan

Informatika 2. grupa 2 70 Damir Odak

Obiteljski posao - izborni 2 70 Jasminka Šikić

Globalno poslovno okruženje - izborni 2 70 Marijeta Čuni Kovačić

UKUPNO 32 1120

Sat razrednika 1 35 Martina Havaić

PRAKTIČNE NASTAVE NEMA

Page 36: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

36 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: KOMERCIJALIST RAZRED: 1b

RAZREDNIK/CA: PETRA TIŠLER

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 105 Zdenka Brnica

Engleski jezik - 1. strani jezik 3 105 Tatjana Kolarić

Povijest 2 70 Ana Marija Balent Žemlić

Zemljopis 2 70 Emil Čokonaj

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Ivana Gregurina

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Bruno Borić

Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Politika i gospodarstvo 2 70 Petra Tišler

Matematika 3 105 Martina Havaić

Francuski jezik - 2. strani jezik 2 70 Irena Novak

Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško

Informatika - 1. grupa 2 70 Vedrana Đurkan

Informatika - 2. grupa 2 70 Damir Odak

Poznavanje robe 3 105 Marijela Šokec

Trgovinsko poslovanje 2 70 Marijeta Čuni Kovačić

Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 70 Petra Tišler

Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 70 Marijeta Čuni Kovačić

Računovodstvo 2 70 Sanela Rukelj

Strukovne vježbe 2 70 Đurđa Fijačko

UKUPNO 33 1155

Sat razrednika 1 35 Petra Tišler

Računovodstvo – dodatna nastava 1 35 Sanela Rukelj

STRUČNA PRAKSA 80 SATI

Page 37: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

37 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: UPRAVNI REFERENT

RAZRED: 1c RAZREDNIK/CA: SANELA ĐURĐEVIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 140 Sanela Đurđević

Hrvatski poslovni jezik 1 35 Zdenka Brnica

Engleski jezik - 1. strani jezik 3 105 Vesna Ilić

Njemački jezik - 1. strani jezik 3 105 Karlo Zeman

Francuski jezik - 2. strani jezik 2 70 Irena Novak

Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško

Povijest 2 70 Marija Gabelica

Zemljopis 2 70 Emil Čokonaj

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Tamara Tomiša Gečić

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Filip Turk

Čovjek, zdravlje i okoliš 2 70 Željka Razman

Matematika 2 70 Jelena Štimac

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanja Rabadžija

Uvod u državu i pravo 3 105 Davorka Zegrani

Informatika 1. grupa 2 70 Ana Marija Ružić

Informatika 2. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

Kompjutorska daktilografija 1. grupa 4 140 Ana Marija Ružić

Kompjutorska daktilografija 2. grupa 4 140 Ana Marija Ružić

Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

UKUPNO 32 1120

Sat razrednika 1 35 Sanela Đurđević

STRUČNA PRAKSA 40 SATI

Page 38: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

38 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: PRODAVAČ RAZRED: 1d

RAZREDNIK/CA: VIŠNJA MOMČILOVIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 105 Ana Marija Belko

Engleski jezik 2 70 Dijana Mateša

Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović

Povijest 2 70 Emil Čokonaj

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Ivana Gregurina

Matematika 2 70 Branimir Petruša

Nabavno poslovanje 4 140 Višnja Momčilović

Poslovanje prodavaonice 1 35 Đurđa Fijačko

Poznavanje robe 3 105 Marijela Šokec

Prodajna komunikacija 2 70 Višnja Momčilović

Kreativnost u poslovanju - izborni 2 70 Višnja Momčilović

Ekologija i održivi razvoj - izborni 2 70 Irena Ivančić

Praktična nastava 4 140 Đurđa Fijačko

UKUPNO 28 980

Sat razrednika 1 35 Višnja Momčilović

Page 39: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

39 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: PREHRANA ZANIMANJE: PREHRAMBENI TEHNIČAR

RAZRED: 1e RAZREDNIK/CA: IVANA GREGURINA

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 105 Sandra Maletić

Engleski jezik 2 70 Tamara Jevtić

Njemački jezik 2 70 Petra Zobić

Povijest 2 70 Ana Marija Balent Žemlić

Geografija 2 70 Vedran Šikić

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Tamara Tomiša Gečić

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Ivana Gregurina

Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

Etika 1 35 Sanja Rabadžija

Matematika 3 105 Lidija Horvat

Fizika 2 70 Danijela Derežić

Biologija 2 70 Maja Kerovec Mlinar

Računalstvo - 1. grupa 2 70 Ana Marija Ružić

Računalstvo - 2. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

Primjenjena kemija 2 70 Matej Dobrić

Primjenjena kemija - vježbe 1. grupa 2 70 Matej Dobrić

Primjenjena kemija - vježbe 2. grupa 2 70 Matej Dobrić

Račun u struci 1 35 Ines Frančić

Sirovine i ambalaža 2 70 Josip Zlatar

Hrana i prehrana 2 70 Josip Zlatar

Zaštita na radu i higijena 2 70 Marijela Šokec

UKUPNO 32 1120

Sat razrednika 1 35 Ivana Gregurina

Matematika – dodatna nastava 1 35 Lidija Horvat

STRUČNA PRAKSA /

Page 40: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

40 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: PREHRANA ZANIMANJE: TEHNIČAR NUTRICIONIST

RAZRED: 1g RAZREDNIK/CA: LIDIJA NOVAK

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 105 Sanela Đurđević

Engleski jezik 2 70 Vesna Ilić

Njemački jezik 2 70 Petra Zobić

Povijest 2 70 Marija Gabelica

Geografija 2 70 Vedran Šikić

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Natalija Tomac Kelek

Tjelesna i zdravstvena kultura -M 2 70 Filip Turk

Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Matematika 2 70 Jelena Štimac

Fizika 2 70 Danijela Derežić

Biologija 2 70 Maja Kerovec Mlinar

Računalstvo - 1. grupa 2 70 Dejan Lovrenčić

Računalstvo - 2. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

Opća kemija 1 - teorija 2 70 Ines Frančić

Opća kemija 1 - vježbe 3 105 Ines Frančić

Osnove znanosti o prehrani I 2 70 Lidija Novak

Zaštita na radu, higijena i sanitacija 2 70 Marijela Šokec

Tehnologija vode - izborni 2 70 Vera Šaf

Ambalaža - izborni 2 70 Josip Zlatar

UKUPNO 31 1085

Sat razrednika 1 35 Lidija Novak

STRUČNA PRAKSA /

Page 41: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

41 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

ZANIMANJE: HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

RAZRED: 1h RAZREDNIK/CA: MAJA FORGIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 140 Sanela Đurđević

Engleski jezik - 1. strani jezik 4 140 Tamara Jevtić

Njemački jezik - 1. strani jezik 4 140 Petra Zobić

Engleski jezik - 2. strani jezik 3 105 Tamara Jevtić

Njemački jezik - 2. strani jezik 3 105 Petra Zobić

Francuski jezik - 3. strani jezik 2 70 Vesna Stiplošek

Talijanski jezik - 3. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško

Povijest 2 70 Marija Gabelica

Matematika 4 140 Lidija Horvat

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Tamara Tomiša Gečić

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Filip Turk

Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Ugostiteljstvo 3 105 Maja Forgić

Biologija s ekologijom 2 70 Željka Razman

Prehrana i poznavanje robe 2 70 Josip Zlatar

Daktilografija s poslovnim dopisivanjem - 1. grupa 2 70 Ana Marija Ružić

Daktilografija s poslovnim dopisivanjem - 2. grupa 2 70 Davorka Zegrani

Praktična nastava 2 70 Maja Forgić

UKUPNO 33 1155

Sat razrednika 1 35 Maja Forgić

STRUČNA PRAKSA 182

Page 42: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

42 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ZANIMANJE: MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE / MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

RAZRED: 1i RAZREDNIK/CA: INA ŠIKIĆ BOBETIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 5 175 Nataša Hrupec

Engleski jezik 3 105 Ina Šikić Bobetić

Njemački jezik 3 105 Karlo Zeman

Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

Matematika 3 105 Natalija Filipašić

Kemija 2 70 Željka Razman

Biologija 3 105 Željka Razman

Fizika 2 70 Danijela Derežić

Povijest 2 70 Marija Gabelica

Geografija 2 70 Vedran Šikić

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Filip Turk

Informatika - 1. grupa 1 35 Zvezdana Mioković

Informatika - 2. grupa 1 35 Zvezdana Mioković

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanja Rabadžija

Građanski odgoj i obrazovanje 2 70 Sanja Rabadžija

UKUPNO 30 1050

Sat razrednika 1 35 Ina Šikić Bobetić

Page 43: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

43 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ZANIMANJE: FARMACEUTSKI TEHNIČAR

RAZRED: 1j RAZREDNIK/CA: MARINA LONČAR

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 140 Andrijana Puljak

Engleski jezik 2 70 Tatjana Kolarić

Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović

Povijest 2 70 Zvjezdana Orober

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Geografija 2 70 Emil Čokonaj

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Bruno Borić

Matematika 3 105 Marina Lončar

Fizika 2 70 Danijela Derežić

Biologija 2 70 Željka Razman

Računalstvo - 1. grupa 2 70 Vedrana Đurkan

Računalstvo - 2. grupa 2 70 Damir Odak

Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

Anatomija i fiziologija 1 35 Vladimir Obranović

Osnove zdravstvene struke 2 70 Damjan Abou Aldan

Uvod u laboratorijski rad 2 70 Melita Marinelli

Opća kemija 3 105 Melita Marinelli

UKUPNO 32 1120

Sat razrednika 1 35 Marina Lončar

STRUKOVNA PRAKSA /

Page 44: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

44 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ZANIMANJE: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

RAZRED: 1k RAZREDNIK/CA: NATALIJA TOMAC KELEK

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 140 Andrijana Puljak

Engleski jezik 2 70 Dijana Mateša

Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović

Povijest 2 70 Ivana Pavela

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Geografija 2 70 Emil Čokonaj

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Natalija Tomac Kelek

Matematika 2 70 Branimir Petruša

Fizika 2 70 Danijela Derežić

Biologija 2 70 Željka Razman

Kemija 2 70 Matej Dobrić

Računalstvo - 1. grupa 2 70 Vedrana Đurkan

Računalstvo - 2. grupa 2 70 Damir Odak

Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

Anatomija i fiziologija 2 70 Vladimir Obranović

Uvod u rehabilitaciju - teorija 2 70 Vladimir Obranović

Uvod u rehabilitaciju - vježbe 1. grupa 1 35 Vladimir Obranović

Uvod u rehabilitaciju - vježbe 2. grupa 1 35 Ana Prentašić

Osnove zdravstvene njege 1 35 Damjan Abou Aldan

UKUPNO 31 1085

Sat razrednika 1 35 Natalija Tomac Kelek

Matematika – dodatna nastava 1 35 Branimir Petruša

STRUKOVNA PRAKSA /

Page 45: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

45 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: EKONOMIST

RAZRED: 2a

RAZREDNIK/CA: MARIO LATIN

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 105 Akvila Petras Kovačić

Engleski jezik s dopisivanjem 3 105 Tatjana Kolarić

Njemački jezik s dopisivanjem 3 105 Karlo Zeman

Povijest 2 70 Zvjezdana Orober

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Geografija 2 70 Emil Čokonaj

Tjelesna i zdravstvena kultura -M 2 70 Bruno Borić

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Natalija Tomac Kelek

Matematika 3 105 Martina Havaić

Osnove ekonomije 2 70 Jasminka Šikić

Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 70 Petra Tišler

Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 70 Marijeta Čuni Kovačić

Računovodstvo 3 105 Sanela Rukelj

Poduzetništvo 3 105 Sanela Rukelj

Društveno odgovorno poslovanje 2 70 Mario Latin

Informatika 1. grupa 2 70 Vedrana Đurkan

Informatika 2. grupa 2 70 Damir Odak

Osnove turizma - izborni 2 70 Maja Forgić

Uvod u poslovno upravljanje - izborni 2 70 Irena ivančić

UKUPNO 32 1120

Sat razrednika 1 35 Mario Latin

Računovodstvo – dodatna nastava 1 35 Sanela Rukelj

PRAKTIČNE NASTAVE NEMA

Page 46: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

46 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: KOMERCIJALIST

RAZRED: 2b

RAZREDNIK/CA: IVANA MILEK

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 105 Ana Odak

Engleski jezik 3 105 Tatjana Kolarić

Njemački jezik 3 105 Martina Pavlović

Povijest 2 70 Zvjezdana Orober

Zemljopis 2 70 Emil Čokonaj

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Bruno Borić

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Ivana Gregurina

Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Matematika 3 105 Martina Havaić

Francuski jezik - strani jezik II 2 70 Irena Novak

Talijanski jezik - strani jezik II 2 70 Mirjana Šaško

Informatika - 1. grupa 2 70 Vedrana Đurkan

Informatika - 2. grupa 2 70 Damir Odak

Poznavanje robe 3 105 Marijela Šokec

Trgovinsko poslovanje 3 105 Marijeta Čuni Kovačić

Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 70 Petra Tišler

Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 70 Marijeta Čuni Kovačić

Računovodstvo 2 70 Jadranka Kičin

Strukovne vježbe 2 70 Ivana Milek

UKUPNO 32 1120

Sat razrednika 1 35 Ivana Milek

Računovodstvo – dodatna nastava 1 35 Jadranka Kičin

STRUČNA PRAKSA 80 SATI

Page 47: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

47 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: UPRAVNI REFERENT

RAZRED: 2c

RAZREDNIK/CA: ANDRIJANA PULJAK

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 140 Andrijana Puljak

Hrvatski poslovni jezik 1 35 Zdenka Brnica Engleski jezik - 1. strani jezik 3 105 Vesna Ilić Njemački jezik - 1. strani jezik 3 105 Karlo Zeman Francuski jezik - 2. strani jezik 2 70 Irena Novak Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško Povijest 2 70 Marija Gabelica Zemljopis 2 70 Vedran Šikić Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Natalija Tomac Kelek Čovjek, zdravlje i okoiš 1 35 Željka Razman Matematika 2 70 Jelena Štimac Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora Etika 1 35 Sanja Rabadžija Informatika 1. grupa 2 70 Dejan Lovrenčić Informatika 2. grupa 2 70 Ana Marija Ružić Poslovna psihologija 2 70 Sanja Crnković Uredsko poslovanje i dopisivanje 2 70 Zdenka Gašparić Kompjutorska daktilografija 1. grupa 2 70 Ana Marija Ružić Kompjutorska daktilografija 2. grupa 2 70 Ana Marija Ružić Gospodarstvo 2 70 Draženka Ivaniš-Sikavica Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela Ljudska prava 2 70 Sanja Rabadžija UKUPNO 34 1190 Sat razrednika 1 35 Andrijana Puljak

STRUČNA PRAKSA 40

Page 48: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

48 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: PRODAVAČ

RAZRED: 2d

RAZREDNIK/CA: IRENA IVANČIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 105 Ana Odak

Engleski jezik 2 70 Dijana Mateša

Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović

Geografija 2 70 Emil Čokonaj

Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Ivana Gregurina

Matematika 2 70 Martina Havaić

Osnove informatike 2 70 Vedrana Đurkan

Poznavanje robe 3 105 Marijela Šokec

Prodajno poslovanje 3 105 Irena Ivančić

Osnove marketinga 2 70 Mario Latin

Prezentacijske vještine - izborni 2 70 Đurđa Fijačko

Aranžiranje i estetsko oblikovanje - izborni 2 70 Višnja Momčilović

Praktična nastava 7 245 Đurđa Fijačko

UKUPNO 31 1085

Sat razrednika 1 35 Irena Ivančić

Page 49: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

49 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: PREHRANA ZANIMANJE: TEHNIČAR NUTRICIONIST

RAZRED: 2g

RAZREDNIK/CA: INES FRANČIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 105 Sandra Maletić

Engleski jezik 2 70 Vesna Ilić

Njemački jezik 2 70 Karlo Zeman

Povijest 2 70 Marija Gabelica

Geografija 1 35 Vedran Šikić

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Natalija Tomac Kelek

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Filip Turk

Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Matematika 2 70 Marina Lončar

Računalstvo - 1. grupa 2 70 Dejan Lovrenčić

Računalstvo - 2. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

Opća kemija 2 - teorija 3 105 Željka Gabaj

Opća kemija 2 - vježbe 1. grupa 2 70 Željka Gabaj

Opća kemija 2 - vježbe 2. grupa 2 70 Željka Gabaj

Organska kemija - teorija 2 70 Ines Frančić

Organska kemija - vježbe 1. grupa 2 70 Ines Frančić

Organska kemija - vježbe 2. grupa 2 70 Ines Frančić

Osnove znanosti o prehrani II 2 70 Josip Zlatar

Botanika 2 70 Maja Kerovec Mlinar

Praktična nastava 3 105 Vera Šaf

Ekološka proizvodnja hrane - izborni 2 70 Vera Šaf

Energetika - izborni 2 70 Danijela Derežić

UKUPNO 33 1155

Sat razrednika 1 35 Ines Frančić

Matematika – dodatna nastava 1 35 Marina Lončar

STRUČNA PRAKSA 35

Page 50: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

50 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

ZANIMANJE: HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

RAZRED: 2h RAZREDNIK/CA: SANDRA MALETIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 140 Sandra Maletić

Engleski jezik - 1. strani jezik 4 140 Vesna Stiplošek

Njemački jezik - 1. strani jezik 4 140 Petra Zobić

Engleski jezik - 2. strani jezik 3 105 Vesna Stiplošek

Njemački jezik - 2. strani jezik 3 105 Petra Zobić

Francuski jezik - 3. strani jezik 2 70 Vesna Stiplošek

Talijanski jezik - 3. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško

Povijest 2 70 Marija Gabelica

Matematika 4 140 Lidija Horvat

Računalstvo - 1. grupa 2 70 Damir Odak

Računalstvo - 2. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Tamara Tomiša Gečić

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Filip Turk

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanja Rabadžija

Geografija 2 70 Vedran Šikić

Poslovna psihologija s komunikacijom 2 70 Sanja Crnković

Organizacija poslovanja poduzeća 3 105 Maja Forgić

Praktična nastava 2 70 Maja Forgić

UKUPNO 33 1155

Sat razrednika 1 35 Sandra Maletić

STRUČNA PRAKSA 182

Page 51: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

51 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ZANIMANJE: MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE / MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

RAZRED: 2i

RAZREDNIK/CA: IVANA PAVELA

Nastavni predmet

sati Predavač

tjedno godišnje

Hrvatski jezik 5 175 Nataša Hrupec

Engleski jezik 3 105 Ina Šikić Bobetić

Njemački jezik 3 105 Karlo Zeman

Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

Matematika 3 105 Natalija Filipašić

Kemija 2 70 Željka Razman

Biologija 2 70 Željka Razman

Fizika 2 70 Danijela Derežić

Povijest 2 70 Marija Gabelica

Geografija 2 70 Vedran Šikić

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Tamara Tomiša Gečić

Informatika - 1. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

Informatika - 2. grupa 2 70 Dejan Lovrenčić

Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

Etika 1 35 Sanja Rabadžija

Komunikacijske vještine 2 70 Sanja Crnković

UKUPNO 30 1050

Sat razrednika 1 35 Ivana Pavela

Page 52: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

52 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ZANIMANJE: FARMACEUTSKI TEHNIČAR

RAZRED: 2j

RAZREDNIK/CA: ANKICA BIRŠIĆ DORA

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 140 Andrijana Puljak

Engleski jezik 2 70 Tatjana Kolarić

Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović

Povijest 2 70 Zvjezdana Orober

Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Geografija 1 35 Emil Čokonaj

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Ivana Gregurina

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Bruno Borić

Matematika 3 105 Marina Lončar

Fizika 2 70 Danijela Derežić

Biologija 2 70 Melita Marinelli

Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

Anatomija i fiziologija 2 70 Vladimir Obranović

Organska kemija 3 105 Matej Dobrić

Analitička kemija - teorija 2 70 Matej Dobrić

Analitička kemija - vježbe 1 . grupa 2 70 Matej Dobrić

Analitička kemija - vježbe 2. grupa 2 70 Matej Dobrić

Medicinska mikrobiologija 2 70 Željka Razman

UKUPNO 32 1120

Sat razrednika 1 35 Ankica Biršić Dora

Matematika – dodatna nastava 1 35 Marina Lončar

STRUKOVNA PRAKSA /

Page 53: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

53 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ZANIMANJE: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

RAZRED: 2k

RAZREDNIK/CA: JELENA ŠTIMAC

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 140 Ana Odak

Engleski jezik 2 70 Dijana Mateša

Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović

Povijest 2 70 Ana Marija Balent Žemlić

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Geografija 1 35 Emil Čokonaj

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Filip Turk

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Bruno Borić

Matematika 2 70 Jelena Štimac

Fizika 2 70 Danijela Derežić

Biologija 2 70 Željka Razman

Kemija 2 70 Matej Dobrić

Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

Anatomija i fiziologija 2 70 Vladimir Obranović

Osnove kineziologije - teorija 2 70 Ana Prentašić

Osnove kineziologije - vježbe 1. grupa 1 35 Ana Prentašić

Osnove kineziologije - vježbe 2. grupa 1 35 Vladimir Obranović

Masaža - teorija 1 35 Ana Prentašić

Masaža - vježbe 1. grupa 2 70 Ana Prentašić

Masaža - vježbe 2. grupa 2 70 Rajka Bagarić

Fizikalna terapija - teorija 1 35 Vladimir Obranović

Fizikalna terapija - vježbe 1. grupa 1 35 Vladimir Obranović

Fizikalna terapija - vježbe 2. grupa 1 35 Vladimir Obranović

Fizikalna terapija - vježbe 3. grupa 1 35 Vladimir Obranović

UKUPNO 32 1120

Sat razrednika 1 35 Jelena Štimac

Matematika – dodatna nastava 1 35 Jelena Štimac

STRUKOVNA PRAKSA 84

Page 54: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

54 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: POSLOVNI TAJNIK

RAZRED: 2l

RAZREDNIK/CA: TAMARA TOMIŠA GEČIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 140 Zdenka Brnica

Engleski jezik - 1. strani jezik 3 105 Tamara Jevtić

Njemački jezik - 1. strani jezik 3 105 Karlo Zeman

Francuski jezik - 2. strani jezik 2 70 Vesna Stiplošek

Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško

Povijest 2 70 Marija Gabelica

Zemljopis 2 70 Vedran Šikić

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Tamara Tomiša Gečić

Biologija s ekologijom 2 70 Maja Kerovec Mlinar

Matematika 2 70 Jelena Štimac

Uvod u državu i pravo 2 70 Zdenka Gašparić

Informatika i informatički poslovni sustavi - 1. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

Informatika i informatički poslovni sustavi - 2. grupa 2 70 Damir Odak

Poslovna psihologija 2 70 Sanja Crnković

Kompjutorska daktilografija - 1. grupa 4 140 Davorka Zegrani

Kompjutorska daktilografija - 2. grupa 4 140 Davorka Zegrani

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanja Rabadžija

Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

UKUPNO 32 1120

Sat razrednika 1 35 Tamara Tomiša Gečić

STRUČNA PRAKSA 40

Page 55: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

55 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: EKONOMIST

RAZRED: 3a

RAZREDNIK/CA: SANELA RUKELJ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 105 Akvila Petras Kovačić

Engleski jezik s dopisivanjem 3 105 Tatjana Kolarić

Njemački jezik s dopisivanjem 3 105 Tamara Martić

Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Geografija 2 70 Emil Čokonaj

Tjelesna i zdravstvena kultura -Ž 2 70 Filip Turk

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Bruno Borić

Matematika 3 105 Branimir Petruša

Osnove ekonomije 2 70 Jasminka Šikić

Statistika 2 70 Višnja Momčilović

Komunikacijsko prezentacijske vještine 2 70 Mario Latin

Računovodstvo 3 105 Sanela Rukelj

Marketing 2 70 Mario Latin

Bankarstvo i osiguranje 3 105 Jadranka Kičin

Vježbenička tvrtka - 1. grupa 2 70 Irena Ivančić

Vježbenička tvrtka - 2. grupa 2 70 Mario Latin

Upravljanje prodajom - izborni 2 70 Jasminka Šikić

Računovodstvo neprofitnih organizacija - izborni

2 70

Draženka Ivaniš-Sikavica

UKUPNO 32 1120

Sat razrednika 1 35 Sanela Rukelj

Računovodstvo – dodatna nastava 1 35 Sanela Rukelj

PRAKTIČNE NASTAVE NEMA

Page 56: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

56 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: KOMERCIJALIST

RAZRED: 3b

RAZREDNIK/CA: DRAŽENKA IVANIŠ-SIKAVICA

Nastavni predmet

sati Predavač

tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 105 Akvila Petras Kovačić

Engleski jezik - 1. strani jezik 3 105 Dijana Mateša

Njemački jezik - 1. strani jezik 3 105 Tamara Martić

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Ivana Gregurina

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Bruno Borić

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Matematika 3 105 Branimir Petruša

Francuski jezik - 2. strani jezik 2 70 Irena Novak

Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško

Poznavanje robe 3 105 Vera Šaf

Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 70 Petra Tišler

Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 70 Irena Ivančić

Informatika - 1. grupa 2 70 Vedrana Đurkan

Informatika - 2. grupa 2 70 Damir Odak

Trgovinsko poslovanje 3 105 Mario Latin

Računovodstvo 2 70 Jadranka Kičin

Poduzetništvo 2 70 Draženka Ivaniš-Sikavica

Osnove trgovačkog prava 2 70 Zdenka Gašparić

Strukovne vježbe - 1. grupa 2 70 Irena Ivančić

Strukovne vježbe - 2. grupa 2 70 Marijeta Čuni Kovačić

UKUPNO 32 1120

Sat razrednika 1 35 Draženka Ivaniš-Sikavica

Računovodstvo – dodatna nastava 1 35 Jadranka Kičin

STRUČNA PRAKSA 80 SATI

Page 57: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

57 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: UPRAVNI REFERENT

RAZRED: 3c

RAZREDNIK/CA: NATALIJA FILIPAŠIĆ

Nastavni predmet

sati Predavač

tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 140 Sanela Đurđević

Engleski jezik - 1. strani jezik 3 105 Vesna Ilić

Njemački jezik - 1. strani jezik 3 105 Karlo Zeman

Francuski jezik - 2. strani jezik 2 70 Irena Novak

Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško

Povijest 2 70 Marija Gabelica

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Natalija Tomac Kelek

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Filip Turk

Matematika 2 70 Natalija Filipašić

Sociologija 2 70 Ana Marija Balent Žemlić

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanja Rabadžija

Informatika 1. grupa 2 70 Dejan Lovrenčić

Informatika 2. grupa 2 70 Dejan Lovrenčić

Uredsko poslovanje i dopisivanje 2 70 Davorka Zegrani

Upravni postupak 2 70 Zdenka Gašparić

Kompjutorska daktilografija 1. grupa 2 70 Ana Marija Ružić

Kompjutorska daktilografija 2. grupa 2 70 Ana Marija Ružić

Uvod u obiteljsko pravo 2 70 Zdenka Gašparić

Knjigovodstvo 2 70 Draženka Ivaniš-Sikavica

Logika 1 35 Sanja Rabadžija

Ljudska prava 2 70 Sanja Rabadžija

UKUPNO 33 1155

Sat razrednika 1 35 Natalija Filipašić

Matematika – dopunska nastava 1 35 Natalija Filipašić

STRUČNA PRAKSA 40

Page 58: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

58 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: PRODAVAČ

RAZRED: 3d

RAZREDNIK/CA: SANJA RABADŽIJA

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 96 Ana Odak

Engleski jezik 2 64 Vesna Stiplošek

Njemački jezik 2 64 Martina Pavlović

Vjeronauk 1 32 Dejan Dodlek

Etika 1 32 Sanja Rabadžija

Politika i gospodarstvo 2 64 Marijeta Čuni Kovačić

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Bruno Borić

Matematika 2 64 Branimir Petruša

Poznavanje robe 2 64 Željka Gabaj

Poslovna dokumentacija 1 32 Đurđa Fijačko

Ponašanje potrošača 1 32 Višnja Momčilović

Odnosi s kupcima - izborni 2 64 Višnja Momčilović Upravljanje prodavaonicom - izborni 2 64 Đurđa Fijačko

Praktična nastava 14 448 Đurđa Fijačko

UKUPNO 32 1024

Sat razrednika 1 32 Sanja Rabadžija

Page 59: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

59 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: PREHRANA

ZANIMANJE: RUKOVATELJ PREHRAMBENIM STROJEVIMA

RAZRED: 3f

RAZREDNIK/CA: ANA ODAK

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 96 Ana Odak

Engleski jezik 2 64 Tamara Jevtić

Njemački jezik 2 64 Martina Pavlović

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Bruno Borić

Vjeronauk 1 32 Ankica Biršić Dora

Etika 1 32 Sanja Rabadžija

Računalstvo 2 64 Damir Odak

Tehnologija zanimanja 6 192 Katarina Jurčić

Praktična nastava 14 448 Katarina Jurčić

UKUPNO 30 960

Sat razrednika 1 35 Ana Odak

STRUČNA PRAKSA 42 SATA

Page 60: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

60 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: PREHRANA ZANIMANJE: TEHNIČAR NUTRICIONIST

RAZRED: 3g

RAZREDNIK/CA: MARIJELA ŠOKEC

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 105 Sandra Maletić

Engleski jezik 2 70 Tamara Jevtić

Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Tamara Tomiša Gečić

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Filip Turk

Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

Etika 1 35 Sanja Rabadžija

Matematika 2 70 Jelena Štimac

Biokemija 2 70 Vesna Tišler

Mikrobiologija - teorija 2 70 Lidija Novak

Mikrobiologija - vježbe 2 70 Lidija Novak

Ekologija 2 70 Vera Šaf

Osnove tehnologije namirnica I 2 70 Marijela Šokec

Procesi pripreme hrane 2 70 Josip Zlatar

Humana fiziologija 2 70 Maja Kerovec Mlinar

Praktična nastava - 1. grupa 4 140 Lidija Novak

Praktična nastava - 2. grupa 4 140 Vera Šaf

Biotehnologija - izborni 2 70 Ines Frančić

Ekonomika prehrambene industrije - izborni 2 70 Lidija Novak

UKUPNO 30 1050

Sat razrednika 1 35 Marijela Šokec

STRUČNA PRAKSA 35

Page 61: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

61 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

ZANIMANJE: HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

RAZRED: 3h RAZREDNIK/CA: TAMARA MARTIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 140 Sanela Đurđević

Engleski jezik - 1. strani jezik 3 105 Tamara Jevtić

Njemački jezik - 1. strani jezik 3 105 Tamara Martić

Engleski jezik - 2. strani jezik 4 140 Vesna Ilić

Njemački jezik - 2. strani jezik 4 140 Tamara Martić

Francuski jezik - 3. strani jezik 2 70 Irena Novak

Talijanski jezik - 3. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško

Politika i gospodarstvo 2 70 Draženka Ivaniš-Sikavica

Povijest 2 70 Marija Gabelica

Matematika 3 105 Lidija Horvat

Računalstvo - 1. grupa 2 70 Damir Odak

Računalstvo - 2. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Tamara Tomiša Gečić

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanja Rabadžija

Geografija 2 70 Vedran Šikić

Statistika 1 35 Ivana Milek

Knjigovodstvo s bilanciranjem 1 35 Đurđa Fijačko

Organizacija poslovanja poduzeća 2 70 Maja Forgić

Praktična nastava 2 70 Maja Forgić

UKUPNO 33 1155

Sat razrednika 1 35 Tamara Martić

Knjigovodstvo s bilanciranjem - DOD 1 35 Đurđa Fijačko

STRUČNA PRAKSA 182

Page 62: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

62 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ZANIMANJE:

MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE / MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

RAZRED: 3i

RAZREDNIK/CA: MARIJA KRIŽIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Biokemija 2 70 Vesna Tišler Psihologija 2 70 Sanja Crnković Načela poučavanja 2 70 Petra Zobić

Osnove fizikalne i radne terapije - teorija 1 35 Vladimir Obranović Osnove fizikalne i radne terapije - vježbe 1.

grupa 2 70 Vladimir Obranović Osnove fizikalne i radne terapije - vježbe 2.

grupa 2 70 Ana Prentašić Etika u sestrinstvu - teorija 2 70 Damjan Abou Aldan Etika u sestrinstvu - vježbe 1. grupa 1 35 Damjan Abou Aldan Etika u sestrinstvu - vježbe 2. grupa 1 35 Damjan Abou Aldan Etika u sestrinstvu - vježbe 3. grupa 1 35 Damjan Abou Aldan Anatomija i fiziologija 4 140 Mirjana Gabaj Bakteriologija, virologija i parazitologija -

teorija 2 70 Vesna Dulikravić Bakteriologija, virologija i parazitologija -

vježbe 1. grupa 1 35 Vesna Dulikravić Bakteriologija, virologija i parazitologija -

vježbe 2. grupa 1 35 Vesna Dulikravić Bakteriologija, virologija i parazitologija -

vježbe 3. grupa 1 35 Vesna Dulikravić Opća načela zdravlja i njege - teorija 2 70 Damjan Abou Aldan

Opća načela zdravlja i njege - vježba 1. grupa 1 35 Damjan Abou Aldan

Opća načela zdravlja i njege - vježba 2. grupa

1 35 Damjan Abou Aldan

Opća načela zdravlja i njege - vježba 3. grupa 1 35 Damjan Abou Aldan

Page 63: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

63 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Nastavni predmet sati

Predavač

tjedno godišnje

Zdravstvena njega - opća - teorija 2 70 Tomislav Lončar

Zdravstvena njega - opća - vježbe 1. grupa 6 210 Tomislav Lončar

Zdravstvena njega - opća - vježbe 2. grupa 6 210 Tomislav Lončar

Zdravstvena njega - opća - vježbe 3. grupa 6 210 Tomislav Lončar Zdravstvena njega zdravog djeteta i

adolescenta - teorija 1 35 Marija Križić Zdravstvena njega zdravog djeteta i

adolescenta - vježbe 1. grupa 4 140 Marija Križić Zdravstvena njega zdravog djeteta i

adolescenta - vježbe 2. grupa 4 140 Marija Križić Zdravstvena njega zdravog djeteta i

adolescenta - vježbe 3. grupa 4 140 Marija Križić Hrvatski znakovni govor - izborni predmet -

teorija 1 35 Marija Križić Hrvatski znakovni govor - izborni predmet -

vježbe 1. grupa 2 70 Marija Križić Hrvatski znakovni govor - izborni predmet -

vježbe 2. grupa 2 70 Marija Križić UKUPNO 38 1406 Sat razrednika 1 37 Marija Križić

Zdravstvene vježbe 120 Tomislav Lončar

Page 64: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

64 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ZANIMANJE: FARMACEUTSKI TEHNIČAR

RAZRED: 3j

RAZREDNIK/CA: MELITA MARINELLI

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 140 Ana Marija Belko

Engleski jezik 2 70 Tatjana Kolarić

Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović

Povijest 1 35 Zvjezdana Orober

Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

Etika 1 35 Sanela Đurkan

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Bruno Borić

Matematika 2 70 Jelena Štimac

Fizika 2 70 Danijela Derežić

Biokemija 2 70 Vesna Tišler

Farmaceutska kemija s farmakologijom - teorija 2 70 Mladen Kovač

Farmaceutska kemija s farmakologijom - vježba 1. grupa 2 70 Mladen Kovač

Farmaceutska kemija s farmakologijom - vježba 2. grupa 2 70 Vesna Tišler

Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom - teorija 4 140 Mladen Kovač

Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom - vježbe 4 140 Mladen Kovač

Botanika s farmakognozijom - teorija 2 70 Melita Marinelli

Botanika s farmakognozijom - vježbe 1 35 Melita Marinelli

Prirodna ljekovita sredstva 1 35 Mladen Kovač

UKUPNO 32 1120

Sat razrednika 1 35 Melita Marinelli

STRUKOVNA PRAKSA 168 SATI

Page 65: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

65 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ZANIMANJE: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

RAZRED: 3k

RAZREDNIK/CA: FILIP TURK

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 140 Andrijana Puljak

Engleski jezik 2 70 Dijana Mateša Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović Povijest 1 35 Ivana Pavela Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora Etika 1 35 Sanela Đurkan Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Filip Turk Elektronika 2 70 Danijela Derežić Osnove kineziologije - teorija 1 35 Ana Prentašić Osnove kineziologije - vježbe 1. grupa 2 70 Ana Prentašić Osnove kineziologije - vježbe 2. grupa 2 70 Rajka Bagarić Masaža - teorija 1 35 Vladimir Obranović Masaža - vježbe 1. grupa 2 70 Vladimir Obranović Masaža - vježbe 2. grupa 2 70 Ana Prentašić Kineziterapija - teorija 1 35 Ana Prentašić Kineziterapija - vježbe 1. grupa 3 105 Ana Prentašić Kineziterapija - vježbe 2. grupa 3 105 Rajka Bagarić Fizikalna terapija - teorija 1 35 Vladimir Obranović Fizikalna terapija - vježbe 1. grupa 2 70 Rajka Bagarić Fizikalna terapija - vježbe 2. grupa 2 70 Rajka Bagarić Fizikalna terapija - vježbe 3. grupa 2 70 Rajka Bagarić Zdravstvena psihologija 2 70 Sanja Crnković Socijalna medicina 1 35 Damjan Abou Aldan Patofiziologija 2 70 dr. Vanja Janjanin Klinička medicina 2 70 dr. Sanja Švarc Janjanin UKUPNO 32 1120 Sat razrednika 1 35 Filip Turk

Matematika – dodatna nastava 1 35 Jelena Štimac

STRUKOVNA PRAKSA 126 SATI

Page 66: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

66 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: EKONOMIST

RAZRED: 4a

RAZREDNIK/CA: VEDRAN ŠIKIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 96 Ana Marija Belko

Engleski jezik s dopisivanjem 3 96 Dijana Mateša

Njemački jezik s dopisivanjem 3 96 Tamara Martić

Vjeronauk 1 32 Ankica Biršić Dora

Etika 1 32 Sanela Đurkan

Geografija 2 64 Vedran Šikić

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 64 Ivana Gregurina

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 64 Bruno Borić

Matematika 3 96 Martina Havaić

Osnove ekonomije 2 64 Jasminka Šikić

Računovodstvo 4 128 Sanela Rukelj

Marketing 2 64 Jasminka Šikić

Bankarstvo i osiguranje 2 64 Jadranka Kičin

Tržište kapitala 2 64 Marijeta Čuni Kovačić

Vježbenička tvrtka - 1. grupa 2 64 Petra Tišler

Vježbenička tvrtka - 2. grupa 2 64 Mario Latin

Marketing usluga - izborni 2 64 Jasminka Šikić

Analiza financijskih izvještaja - izborni 2 64 Draženka Ivaniš-Sikavica

Pravno okruženje poslovanja 2 64 Zdenka Gašparić

UKUPNO 32 1024

Sat razrednika 1 32 Vedran Šikić

Matematika – dodatna nastava 1 32 Martina Havaić

Hrvatski jezik - dodatna nastava 1 32 Ana Marija Belko

Engleski jezik - dodatna nastava 1 32 Tatjana Kolarić

PRAKTIČNE NASTAVE NEMA

Page 67: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

67 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: KOMERCIJALIST

RAZRED: 4b

RAZREDNIK/CA: AKVILA PETRAS KOVAČIĆ

Nastavni predmet

sati Predavač

tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 96 Akvila Petras Kovačić

Engleski jezik - 1. strani jezik 3 96 Dijana Mateša

Njemački jezik - 1. strani jezik 3 96 Tamara Martić

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 64 Filip Turk

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 64 Bruno Borić

Vjeronauk 1 32 Ankica Biršić Dora

Etika 1 32 Sanela Đurkan

Matematika 2 64 Branimir Petruša

Francuski jezik - 2. strani jezik 2 64 Irena Novak

Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 64 Mirjana Šaško

Poznavanje robe 2 64 Željka Gabaj

Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 64 Petra Tišler

Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 64 Đurđa Fijačko

Poduzetništvo 3 96 Draženka Ivaniš-Sikavica

Psihologija prodaje 2 64 Sanja Crnković

Marketing 3 96 Jasminka Šikić

Transport, špedicija i osiguranje 2 64 Mario Latin

Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja 3 96 Ivana Milek

Strukovne vježbe - 1. grupa 2 64 Marijeta Čuni Kovačić

Strukovne vježbe - 2. grupa 2 64 Irena Ivančić

UKUPNO 32 1024

Sat razrednika 1 32 Akvila Petras Kovačić

Matematika – dodatna nastava 1 32 Branimir Petruša

Hrvatski jezik - dodatna nastava 1 32 Ana Marija Belko

Engleski jezik - dodatna nastava 1 32 Tatjana Kolarić

Matematika - viša razina 2 64 Jelena Štimac

PRAKTIČNE NASTAVE 40 SATI

Page 68: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

68 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

ZANIMANJE: UPRAVNI REFERENT

RAZRED: 4c

RAZREDNIK/CA: DEJAN LOVRENČIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 128 Sandra Maletić

Engleski jezik - 1. strani jezik 3 96 Vesna Ilić

Njemački jezik - 1. strani jezik 3 96 Petra Zobić

Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 64 Mirjana Šaško

Francuski jezik - 2. strani jezik 2 64 Vesna Stiplošek

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 64 Natalija Tomac Kelek

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 64 Filip Turk

Vjeronauk 1 32 Ankica Biršić Dora

Etika 1 32 Sanja Rabadžija

Informatika 1. grupa 3 96 Dejan Lovrenčić

Informatika 2. grupa 3 96 Dejan Lovrenčić

Poduzetništvo s menadžmentom 2 64 Draženka Ivaniš-Sikavica

Ustavni ustroj RH 2 64 Zdenka Gašparić

Radno pravo 3 96 Zdenka Gašparić

Upravni postupak 4 128 Davorka Zegrani

Uvod u imovinsko pravo 2 64 Zdenka Gašparić

Statistika 2 64 Višnja Momčilović

Filozofija 2 64 Sanja Rabadžija

Javne financije 2 64 Jasminka Šikić

UKUPNO 34 1088

Sat razrednika 1 32 Dejan Lovrenčić

Matematika – dodatna nastava 1 32 Marina Lončar

Hrvatski jezik - dodatna nastava 1 32 Sandra Maletić

Engleski jezik - dodatna nastava 1 32 Vesna Ilić

STRUČNA PRAKSA 40

Page 69: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

69 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: PREHRANA ZANIMANJE: PREHRAMBENI TEHNIČAR

RAZRED: 4e

RAZREDNIK/CA: VESNA TIŠLER

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 96 Zdenka Brnica

Engleski jezik 2 64 Vesna Stiplošek

Njemački jezik 2 64 Martina Pavlović

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 64 Natalija Tomac Kelek

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 64 Ivana Gregurina

Politika i gospodarstvo 1 32 Ivana Milek

Vjeronauk 1 32 Dejan Dodlek

Etika 1 32 Sanja Rabadžija

Matematika 3 96 Natalija Filipašić

Biokemija 2 64 Vesna Tišler

Procesi pripreme hrane 3 96 Josip Zlatar

Analiza i kontrola kvalitete hrane 4 128 Željka Gabaj

Osiguranje kvalitete hrane 1 32 Katarina Jurčić

Higijena hrane 4 128 Lidija Novak

Tehnologija alkoholnih i bezalkoholnih pića - izborni 2 64 Josip Zlatar

Poslovna komunikacija - izborni 3 96 Vera Šaf

UKUPNO 31 992

Sat razrednika 1 32 Vesna Tišler

Matematika – dodatna nastava 1 32 Natalija Filipašić

Hrvatski jezik - dodatna nastava 1 32 Sandra Maletić

Engleski jezik - dodatna nastava 1 32 Ina Šikić Bobetić

STRUČNA PRAKSA /

Page 70: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

70 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: PREHRANA ZANIMANJE: TEHNIČAR NUTRICIONIST

RAZRED: 4g

RAZREDNIK/CA: LIDIJA HORVAT

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 3 96 Zdenka Brnica

Engleski jezik 2 64 Tamara Jevtić

Njemački jezik 2 64 Martina Pavlović

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 64 Tamara Tomiša Gečić

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 64 Filip Turk

Politika i gospodarstvo 1 32 Ivana Milek

Vjeronauk 1 32 Dejan Dodlek

Etika 1 32 Sanja Rabadžija

Matematika 2 64 Lidija Horvat

Osnove tehnologije namirnica II 2 64 Josip Zlatar

Mikrobiologija namirnica - teorija 2 64 Lidija Novak

Mikrobiologija namirnica - vježbe 2 64 Lidija Novak

Pravilna prehrana 2 64 Željka Gabaj

Kontrola kakvoće namirnica - teorija 1 32 Ines Frančić

Kontrola kakvoće namirnica - vježbe 5 160 Ines Frančić

Praktična nastava 4 128 Željka Gabaj

Fermentirani procesi - izborni 2 64 Marijela Šokec

Ljekovito i začinsko bilje - izborni 2 64 Maja Kerovec Mlinar

UKUPNO 31 992

Sat razrednika 1 32 Lidija Horvat

Matematika – dodatna nastava 1 32 Lidija Horvat

Hrvatski jezik - dodatna nastava 1 32 Sandra Maletić

Engleski jezik - dodatna nastava 1 32 Ina Šikić Bobetić

STRUČNA PRAKSA 40

Page 71: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

71 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

ZANIMANJE: HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

RAZRED: 4h RAZREDNIK/CA: MARIJA GABELICA

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 128 Nataša Hrupec

Engleski jezik - 1. strani jezik 3 96 Ina Šikić Bobetić

Njemački jezik - 1. strani jezik 3 96 Karlo Zeman

Engleski jezik - 2. strani jezik 4 128 Ina Šikić Bobetić

Njemački jezik - 2. strani jezik 4 128 Karlo Zeman

Talijanski jezik - 3. strani jezik 2 64 Mirjana Šaško

Francuski jezik - 3. strani jezik 2 64 Vesna Stiplošek

Matematika 3 96 Natalija Filipašić

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 64 Tamara Tomiša Gečić

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 64 Ivana Gregurina

Vjeronauk 1 32 Ankica Biršić Dora

Etika 1 32 Sanja Rabadžija

Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština 2 64 Goran Dujaković

Geografija 2 64 Vedran Šikić

Knjigovodstvo s bilanciranjem 2 64 Irena Ivančić

Organizacija poslovanja poduzeća 3 96 Maja Forgić

Turizam i marketing 2 64 Maja Forgić

Gospodarsko pravo 2 64 Zdenka Gašparić

Praktična nastava 2 64 Maja Forgić

UKUPNO 34 1088

Sat razrednika 1 32 Marija Gabelica

Matematika – dodatna nastava 1 32 Natalija Filipašić

Hrvatski jezik - dodatna nastava 1 32 Nataša Hrupec

STRUČNA PRAKSA /

Page 72: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

72 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR:

ZANIMANJE: MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE / MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

RAZRED: 4i RAZREDNIK/CA: DAMJAN ABOU ALDAN

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Sociologija 1 37 Ana Marija Balent Žemlić

Patologija 2 74 Elizabeta Horvatić

Biofizika 1 37 Danijela Derežić

Radiologija 1 37 Valentina Lenardić

Farmakologija 2 74 Helena Radičević

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti 2 74 Davorka Zegrani

Načela administracije 1 37 Ružica Evačić

Higijena - preventivna medicina - teorija 3 111 Sanja Koluder

Higijena - preventivna medicina - vježbe 1. grupa 1 37 Sanja Koluder

Higijena - preventivna medicina - vježbe 2. grupa 1 37 Sanja Koluder

Zdravstvena njega - specijalna - teorija 2 74 Željka Galešić

Zdravstvena njega - specijalna - vježbe 1. grupa 4 148 Željka Galešić

Zdravstvena njega - specijalna - vježbe 2. grupa 4 148 Željka Galešić

Zdravstvena njega - specijalna - vježbe 3. grupa 4 148 Željka Galešić

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća - teorija 2 74 Petra Šimunić

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća - vježbe 1. grupa 4 148 Petra Šimunić

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća - vježbe 2. grupa 4 148 Petra Šimunić

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća - vježbe 3. grupa 4 148 Petra Šimunić

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta - teorija 1 37 Marija Križić

Page 73: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

73 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta - vježbe 1. grupa 3 111 Marija Križić

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta - vježbe 2. grupa 3 111 Marija Križić

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta - vježbe 3. grupa 3 111 Marija Križić

Zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja - teorija 1 37 Damjan Abou Aldan

Zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja - vježbe 1. grupa 1 37 Suzana Šestak

Zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja - vježbe 2. grupa 1 37 Suzana Šestak

Zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja - vježbe 3. grupa 1 37 Suzana Šestak

Kronične rane - izborni predmet - teorija 1 37 Tomislav Lončar

Kronične rane - izborni predmet - vježbe 1. grupa 2 74 Tomislav Lončar

Kronične rane - izborni predmet - vježbe 2. grupa 2 74 Tomislav Lončar

Hitni medicinski postupci - izborni predmet - teorija 1 37 Tomislav Lončar

Hitni medicinski postupci - izborni predmet - vježbe 1. grupa 2 74 Marina Friščić

Hitni medicinski postupci - izborni predmet - vježbe 2. grupa 2 74 Marina Friščić

Hitni medicinski postupci - izborni predmet - vježbe 3. grupa 2 74 Marina Friščić

UKUPNO 38 1406

Sat razrednika 1 37

Zdravstvene vježbe 120 Tomislav Lončar

Page 74: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

74 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ZANIMANJE: FARMACEUTSKI TEHNIČAR

RAZRED: 4j

RAZREDNIK/CA: ŽELJKA RAZMAN

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 128 Akvila Petras Kovačić

Engleski jezik 2 64 Tatjana Kolarić

Njemački jezik 2 64 Martina Pavlović

Vjeronauk 1 32 Ankica Biršić Dora

Etika 1 32 Sanela Đurkan

Politika i gospodarstvo 1 32 Draženka Ivaniš-Sikavica

Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 64 Filip Turk

Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 64 Bruno Borić

Matematika 2 64 Branimir Petruša Farmaceutska kemija s farmakologijom - teorija 2 64 Vesna Tišler

Farmaceutska kemija s farmakologijom - vježba 1. grupa 2 64 Mladen Kovač

Farmaceutska kemija s farmakologijom - vježba 2. grupa 2 64 Vesna Tišler Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom - teorija 3 96 Mladen Kovač

Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom - vježbe 4 128 Mladen Kovač

Botanika s farmakognozijom - teorija 2 64 Mladen Kovač

Botanika s farmakognozijom - vježbe 1 32 Mladen Kovač

Kemija prehrane 2 64 Željka Gabaj

Industrijska proizvodnja lijekova - teorija 2 64 Vesna Tišler

Industrijska proizvodnja lijekova - vježbe 2 64 Vesna Tišler

UKUPNO 32 1024

Sat razrednika 1 32 Željka Razman

Matematika – dodatna nastava 1 32 Branimir Petruša

STRUKOVNA PRAKSA 21 SAT

Page 75: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

75 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ZANIMANJE: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

RAZRED: 4k RAZREDNIK/CA: DEJAN DODLEK

Nastavni predmet

sati Predavač

tjedno godišnje

Hrvatski jezik 4 128 Nataša Hrupec

Engleski jezik 2 64 Dijana Mateša

Njemački jezik 2 64 Martina Pavlović

Vjeronauk 1 32 Dejan Dodlek

Etika 1 32 Sanela Đurkan

Politika i gospodarstvo 1 32 Petra Tišler

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Ivana Gregurina

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 64 Bruno Borić

Masaža - teorija 1 32 Ana Prentašić

Masaža - vježbe 1. grupa 3 96 Ana Prentašić

Masaža - vježbe 2. grupa 3 96 Vladimir Obranović

Kineziterapija - teorija 2 64 Ana Prentašić

Kineziterapija - vježbe 1. grupa 4 128 Ana Prentašić

Kineziterapija - vježbe 2. grupa 4 128 Rajka Bagarić

Fizikalna terapija - teorija 2 64 Vladimir Obranović

Fizikalna terapija - vježbe 1. grupa 3 96 Rajka Bagarić

Fizikalna terapija - vježbe 2. grupa 3 96 Rajka Bagarić

Fizikalna terapija - vježbe 3. grupa 3 96 Rajka Bagarić

Zdravstvena psihologija 1 32 Sanja Crnković

Klinička medicina 3 96 dr. Sanja Švarc Janjanin

Dermatologija 2 64 Helena Radičević

Prva pomoć 1 32 dr. Vanja Janjanin

UKUPNO 33 1056

Sat razrednika 1 32 Dejan Dodlek

Matematika – dodatna nastava 1 32 Nataša Hrupec

Hrvatski jezik - dodatna nastava 1 32 Branimir Petruša

STRUKOVNA PRAKSA 28 SATI

Page 76: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

76 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ZANIMANJE: MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE / MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

RAZRED: 5i RAZREDNIK/CA: ŽELJKA GALEŠIĆ

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Dijetetika - teorija 2 68 Željka Galešić

Dijetetika - vježbe 1. grupa 1 34 Željka Galešić

Dijetetika - vježbe 2. grupa 1 34 Željka Galešić

Dijetetika - vježbe 3. grupa 1 34 Željka Galešić

Metodika zdravstvenog odgoja - teorija 1 34 Damjan Abou Aldan

Metodika zdravstvenog odgoja - vježbe 1. grupa 2 68 Damjan Abou Aldan

Metodika zdravstvenog odgoja - vježbe 2. grupa 2 68 Damjan Abou Aldan

Metodika zdravstvenog odgoja - vježbe 3. grupa 2 68 Damjan Abou Aldan

Zdravstvena njega - specijalna - vježbe 1. grupa 2 68 Vedrana Marković

Zdravstvena njega - specijalna - vježbe 2. grupa 2 68 Vedrana Marković

Zdravstvena njega - specijalna - vježbe 3. grupa 2 68 Vedrana Marković

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - specijalna - teorija 1 34 Petra Šimunić

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - specijalna - vježbe 1. grupa 7 238 Petra Šimunić

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - specijalna - vježbe 2. grupa 7 238 Petra Šimunić

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - specijalna - vježbe 3. grupa 7 238 Petra Šimunić

Zdravstvena njega majke - teorija 1 34 Marija Križić

Zdravstvena njega majke - vježbe 1. grupa 4 136 Slavica Pirc

Zdravstvena njega majke - vježbe 2. grupa 4 136 Nina Kiš

Page 77: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

77 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Zdravstvena njega majke - vježbe 3. grupa 4 136 Marina Nemčić

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - teorija 1 34 Tomislav Lončar

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - vježbe 1. grupa 3 102 Dejan Sabljić

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - vježbe 2. grupa 3 102 Dejan Sabljić

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - vježbe 3. grupa 3 102 Dejan Sabljić

Zdravstvena njega starijih osoba - teorija 1 34 Suzana Šestak

Zdravstvena njega starijih osoba - vježbe 1. grupa 3 102 Štefica Sodar

Zdravstvena njega starijih osoba - vježbe 2. grupa 3 102 Štefica Sodar

Zdravstvena njega starijih osoba - vježbe 3. grupa 3 102 Štefica Sodar

Zdravstvena njega u kući - teorija 1 34

Biserka Zlatar

Zdravstvena njega u kući - vježbe 1. grupa 3 102 Biserka Zlatar

Zdravstvena njega u kući - vježbe 2. grupa 3 102 Nino Ivanuša

Zdravstvena njega u kući - vježbe 3. grupa 3 102 Nino Ivanuša

Instrumentiranje - izborni predmet - vježbe 1. grupa 2 68 Željka Vondraček

Instrumentiranje - izborni predmet - vježbe 2. grupa 2 68 Željka Vondraček

Instrumentiranje - izborni predmet - vježbe 3. grupa 2 68 Željka Vondraček

Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu - izborni predmet - vježbe 1. grupa 2 68 Dražen Buhanec

Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu - izborni predmet - vježbe 2. grupa 2 68 Dražen Buhanec

Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu - izborni predmet - vježbe 3. grupa 2 68 Dražen Buhanec

Intenzivna zdravstvena njega - izborni predmet - vježbe 1. grupa 2 68 Petra Šimunić

Intenzivna zdravstvena njega - izborni predmet - vježbe 2. grupa 2 68 Petra Šimunić

Intenzivna zdravstvena njega - izborni predmet - vježbe 3. grupa 2 68 Petra Šimunić

UKUPNO 39 1326

Page 78: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

78 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Nastavni predmet sati

Predavač tjedno godišnje

Sat razrednika 1 32 Željka Galešić

Zdravstvene vježbe 240 Željka Galešić

Matematika - dod 1 32 Natalija Filipašić

Hrvatski jezik - dod 2 64 Ana Odak

Engleski jezik -dod 2 64 Ina Šikić Bobetić

Page 79: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

79 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

10.PLAN I PROGRAM PRAKTIČNE NASTAVE PREMA ZANIMANJIMA

PROGRAM PRAKTIČNE NASTAVE ZA UČENIKE 1.GODINA ZANIMANJE PRODAVAČ

NAZIV CJELINE NASTAVNI SADRŽAJI

Zaštita na radu 1. Izvori opasnosti pri radu, zaštitna sredstva ovisno o vrsti prodavaonice i robe koju prodaje

2. Obaveze poduzeća i prodavača u odnosu prema zaštitnim sredstvima 3. Pružanje prve pomoći

PRAKTIČAN RAD: praktično korištenje osobnih zaštitnih sredstava pri radu

Upoznavanje prodavaonice, odjela, priručnog skladišta

prodavaonice

1. Vanjske oznake prodavaonice (tvrtka, izlog…) 2. unutarnje uređenje prodavaonice (prostor za prodavače, kupce, pomoćne prostorije,

osnovni inventar prodavaonice i njegova namjena)

3. osoblje prodavaonice i osnovni zadaci pojedinih radnih mjesta 4. odnos prema radu (dolazak na rad, odlazak s rada, odmor u toku rada) 5. informacije o poslovima koje učenik ne smije raditi na radnom mjestu (čitanje,

razgovori, napuštanje radnog mjesta)

6. odnos prema članovima radnog kolektiva 7. odnos prema imovini tvrtke i osobnoj imovini 8. upoznavanje učenika s načinom vođenja dnevnika PRAKTIČAN RAD: upoznavanje s prodavaonicom, prostorijama i osoblj em u prodavaonici,

te režimom rada prodavaonice

Radno vrijeme prodavaonice

1. Značenje zaključavanja prodavaonice i pomoćnih prostorija radi osiguranja prodavaonice

2. Vrijeme zatvaranja prodavaonice

3. Predradnje koje treba učiniti prije zatvaranja prodavaonice 4. Način otvaranja prodavaonice (ispravnost vrata, prozora, roleta, brava) PRAKTIČAN RAD: sudjelovanje kod pripreme i otvaranja i zatvaranja prodavaonice

Održavanje čistoće u prodavaonici

1. Vrijeme čišćenja prostorija, polica, stolova, robe, izloga (tekuće či šćenje i čišćenje na kraju radnog dana)

2. Djelovanje sredstava za čišćenje na predmete koji se čiste i mogućnosti oštećenja robe i inventara

3. Potreba dezinfekcije skladišta i potrebna sredstva za dezinfekciju PRAKTIČAN RAD: čišćenje prodavaonice, pomoćnih prostorija, polica i robe

Poznavanje robe 1. Upoznavanje vrsta robe prema namjeni

2. Detaljno upoznavanje oblika robe, mjera, količinskog pakovanja, naziva i cijene robe 3. Upoznavanje sa svrhom robe, upotrebom i načinom upotrebe, s količinama

potrebnim za određenu upotrebu 4. Upoznavanje s propisima o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i s tim u

vezi s manipulacijom robe PRAKTIČAN RAD: direktnim kontaktom s robom upoznati učenika s robom u prodavaonici i s osnovnim grupama roba

Rukovanje robom 1. Istovar robe u prodavaonici 2. sudjelovanje kod kvalitativnog i kvantitativnog preuzimanja robe

3. Odvajanje robe od transportne ambalaže, čišćenje i dotjerivanje robe 4. Klasifikacija i kompletiranje preuzete robe 5. Označavanje robe s oznakom cijene i kvalitete

6. Prenošenje robe u prodavaonicu radi izlaganja 7. Izlaganje robe u prodavaonici PRAKTIČAN RAD: rezanje, vaganje i mjerenje robe, pakovanje robe kao priprema za prodaju, odvajanje robe od ambalaže, čišćenje i dotjerivanje robe

VODITELJICA: Đurđa Fijačko, dipl.oec.

Page 80: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

80 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

PROGRAM PRAKTIČNE NASTAVE ZA UČENIKE 2.GODINA ZANIMANJA PRODAVAČ Nastavni sadržaji

NAZIV CJELINE NASTAVNI SADRŽAJI

Robne zalihe

Vrste robnih zaliha, načini praćenja zaliha, vrste kartoteka i zadaci,

dokumentacija

Štete u robnom prometu

Vrste šteta, pravilnik o robnim gubicima

Pripremanje i prenošenje robe za prodaju

Rezanje, mjerenje, vaganje, pakovanje robe, namatanje metražne robe, prenošenje u prodavaonicu

Sudjelovanje kod nabavljanja robe

Prikupljanje kataloga, uzoraka, cjenika, prospekata, traženje najpovoljnijeg dobavljača, ispunjavanje narudžbenice i dr.

Sudjelovanje kod preuzimanja robe

Prijem robe, pripreme i detaljan prijem robe, vrste ambalaže i evidencija, sastavljanje komisijskog zapisnika o manjkavosti na rob i , utvrđivanje roka za

reklamaciju, sadržaj reklamacije i dr.

Slaganje robe u prodavaonici

Smještaj robe na police i ostala mjesta za izlaganje, objašnjenje kuda i kako se smještava pojedina roba

Označavanje robe s oznakom

cijene i kvalitete

Izrada oznaka za robu, cjenika, pričvršćivanje cijene na police i sl.

Izložbeni prostor prodavaonice

Uređivanje izložbenog i prodajnog prostora, aranžiranje, čišćenje, aranžiranje, sredstva EP

Demonstriranje robe

Utvrđivanje želje i ukusa kupaca

Posluživanje kupaca

Prodaja robe, ponašanje, reagiranje na prigovore, dopunska prodaja

Popisivanje robe

Vrste popisa, komisija za popis, tehnika popisa

Poznavanje robe

parfumerijska, kozmetička roba tekstilna roba

koža, guma, plastika, obuća

VODITELJICA: Đurđa Fijačko, dipl.oec.

Page 81: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

81 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

PROGRAM PRAKTIČNE NASTAVE za učenike 3.GODINE u zanimanju PRODAVAČ

NASTAVNI SADRŽAJI aktivnosti

NABAVA ROBE Prikupljanje podataka

traženje najpovoljnijeg dobavljača

upoznavanje učenika sa korištenjem kataloga robe i uzoraka

evidentiranje naručene robe i nabavnih rokova

30 sati

PREUZIMANJE ROBE Sastavljanje komisijskog zapisnika kod preuzimanja robe

Pripreme za prijem

detaljni prijem

poslovi nakon prii jema

30

sati

ISPORUKA NARUČENE ROBE Primanje i evidentiranje narudžbi

pripremanje narudžbi za otpremu

popunjavanje otpremnih dokumenata

20 sati

EVIDENCIJA PRIMLJENE I PRODANE ROBE

Upoznavanje sa vrstama evidencija i svrhom vođenja evidencija

evidencija o kretanju robe i cijene u prodavaonici

PRODAJA ROBE Ponašanje prodavača prema kupcu

prodajni razgovor

ispravno reagiranje na prigovore

način očuvanja postojećih i stjecanje novih kupaca potencijalni kupci

kupci u samoizboru i samoposluživanju

80

sati

PRIGODNA PRODAJA Razlozi prigodnih prodaja, vrste

određivanje mjesta prigodne prodaje

pripremanje robe za prigodnu prodaju

20sati

REKLAMACIJE KUPACA Način ponašanja prodavača prilikom primanja reklamacija

vrste reklamacije

utvrđivanje opravdanosti reklamacije kupaca

posredno i neposredno rješavanje reklamacije kupaca

20sati

PRODAJA ROBE NA KREDIT I OSTALA SREDSTVA PLAĆANJA

Načini prodaje robe na kredit,kreditne kartice, čekove, virman 20sati

BLAGAJNIČKO POSLOVANJE I RAD

NA REGISTAR BLAGAJNI

Ispostavljanje paragon blokova

polaganje utrška

rad na registar blagajni

blagajnički maksimum prodavaonice

50

sati

SUDJELOVANJE KOD IZRADE KALKULACIJE

Sastavljanje kalkulacije 30 sati

POSEBNE USLUGE KUPCIMA Usluge, dostava robe, tehničke usluge 20 sati

INVENTURA Vrste popisivanja

potrebna dokumentacija

popis i obilježavanje transportne ambalaže

sastavljanje zapisnika o promjeni cijene

20

sati

POSLOVNO DOPISIVANJE PRODAVAONICE

Sastavljanje jednostavnih dopisa, potvrda, upita

Način primanja i otpremanja pošte, vođenje evidencije o pošti

način otpremanja robe poštom

10sati

POZNAVANJE ROBE Detaljno upoznavanje oblika robe, mjera, količinskog pakovanja,

naziva i cijena robe

80

sati

VODITELJICA: Đurđa Fijačko, dipl.oec.

Page 82: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

82 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

PROGRAM PRAKTIČNE NASTAVE ZA UČENIKE 3.GODINE ZANIMANJA RUKOVATELJ PREHRAMBENIM STROJEVIMA

CILJ I ZADAĆE: stjecanje elementarnih znanja iz organizacije procesa rada i proizvodnje, upoznavanje

izvora opasnosti od samih strojeva u liniji, osposobljavanje za primjenu i korištenje osobnih sredstava zaštite na radu, upoznavanje svih operacija koje se primjenjuju, od

pripreme sirovina i repromaterijala do pakiranja gotovog proizvoda, skladištenja i otprema na tržište.

razumijeti značenje i važnost održavanja higijene rada stjecanje vještina za obavljanje svih operacija u procesu proizvodnje i samosta lno

rukovanje strojevima i posluživanje automatski vođenih proizvodnih linija

Redni broj

Naziv vježbe

Sadržaj vježbe

Planirano sati

1.

Uvod u praktičnu nastavu

- upoznavanje s pravilima i dužnostima radnika iz

područja zaštite na radu - upoznavanje s izvorima opasnosti pri radu - upoznavanje s uzrocima povreda na radu

42 2.

Osnovne sirovine u prehrambenoj industrij

- osnovni sastojci namirnica - aditivi, konzervansi i emulgatori - deklaracija proizvoda

42

3.

Higijena prehrambene industrije

- higijenski uvjeti u pogonu - osobna higijena radnika - pranje uređaja, pogona i ambalaže

44

4.

Osnove tehnoloških operacija

- praćenje tlaka, vlažnosti temperature, i ostalih

parametara proizvodnje - zaštita uređaja od mehaničkih, fizikalnih i kemijskih

utjecaja - posluživanje transportera - uporaba pumpi u prehr. ind. - Usitnjavanje, miješanje, sortiranje i klasifikacija

sirovina - sedimentiranje, filtriranje i centrifugiranje - odjeljivanje komponenata smjese destilacijom i

ekstrakcijom - uporaba preša u prehr. ind. - primjena uparavanja i deaeracije - sušenje i tipovi sušara u prehrambenoj industriji

150

5.

Procesi u prehrambenoj industriji

- uporaba pasterizatora i sterilizatora u prehrambenoj

industriji - uporaba niskih tempertura u čuvanju namirnica - primjena biološkog konzerviranja hrane - primjena kemijskih tvari u konzerviranju hrane

70

Page 83: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

83 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

6.

Ambalaža u prehrambenoj industriji

- ambalažiranje gotovih proizvoda u staklenu, PVC

papirnu, metalnu i drugu ambalažu - transportna ambalaža - dobivanje jestive ambalaže - zaštita okoliša

50

7. Skladištenje - vrste skladišta - skladištenje sirovina i ambalaže - skladištenje poluproizvoda - skladištenje gotovih proizvoda

50

Ukupno sati 448

voditelj: Katarina Jurčić, dipl.ing.

Page 84: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

84 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

PLAN LJETNE STRUČNE PRAKSE PO ZANIMANJIMA

Zanimanje 1. razred

2.

razred

3.

razred 4. razred 5. razred

KOMERCIJALIST 80 80 80 40

UPRAVNI REFERENT - 40 40 40

HOTELIJERSKO-TURISTIČKI

TEHNIČAR 182 182 182 -

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

OPĆE NJEGE

- - 120 120 240

FARMACEUTSKI TEHNIČAR - - 168 21

TEHNIČAR NUTRICIONIST - 35 35 40

POSLOVNI TAJNIK - 40 - - -

RUKOVATELJ PREHRAMBENIM

STROJEVIMA - - 42 -

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR - 84 126 28

Page 85: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

85 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

11. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Školski odbor donosi na prijedlog ravnatelja

godišnji plan i program rada Škole

školski kurikulum

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Škole, kućni red i druge opće akte utvrđene Statutom i zakonom

Financijski plan

Školski odbor razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom škole i drugim općim aktima Škole

PLAN INVESTICIJA u školskoj godini 2017./2018.

Opis investicije Planirani iznos

1. Adaptacija vanjske rasvjete, zbornice, slačionica i prostora pokraj ulaza u školsku sportsku dvoranu

300.000,00

2. Kontinuirana nabava školske opreme i uređaja za kabinete, laboratorije i praktikume

55.000,00

Školski odbor radi na redovitim sjednicama Školskog odbora, sastaje se prema iskazanim potrebama.

Predsjednik Školskog odbora: Mladen Kovač

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

1. Mladen Kovač – predstavnik Nastavničkog vijeća, predsjednik 2. Tamara Martić – predstavnica zaposlenika, zamjenica predsjednika

3. Sanja Crnković – predstavnica Nastavničkog vijeća 4. Sanja Godek Glavina – predstavnica Vijeća roditelja

5. Vladimir Šadek – predstavnik osnivača 6. Saša Kresojević – predstavnik osnivača 7. Elizabeta Horvatić – predstavnica osnivača

Page 86: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

86 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

12. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

Red. br.

Planirani poslovi Vrijeme

1. Priprema za realizaciju odgojno obrazovnog posla svibanj-rujan

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Priprema, organizacija i sudjelovanje u provođenju upisa u prvi razred

Upoznavanje roditelja učenika 8. razreda sa uvjetima upisa i učenika I. razreda nakon upisa i odredbama Pravilnika o ocjenjivanju Razmatranje i rješavanje molbi učenika za upis i promjenu zanimanja Rad na ostvarivanju materijalnih, kadrovskih i organizacijskih uvjeta za optimalno ostvarenje odgojno obrazovnog rada Operativno planiranje i programiranje rada: Godišnji plan i program rada, Školski kurikulum, zaduženja nastavnika, kalendar rada i rada stručnih tijela, državna matura Priprema i organizacija javnog poziva za ekskurzije

svibanj-rujan

srpanj –rujan

lipanj-rujan

rujan-listopad rujan rujan

lipanj-rujan

listopad 2.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2.5. 2.6.

2.7. 2.8. 2.9.

2.10.

Ostvarivanje odgojno obrazovnog rada Praćenje i analiza ostavarivanja planova i programa Posjeti nastavi (redovna, dodatna, slobodne aktivnosti ...) Organizacija i praćenje praktične nastave Pomoć nastavnicima početnicima i onima bez pedagoškog obrazovanja

Suzbijanje negativnih pojava (krađe, nasilništvo, izostanci) Sudjelovanje u donošenju odgojnih mjera

Informativno savjetodavni rad s roditeljima i učenicima Suradnja s učenicima u rješavanju njihovih teškoća Priprema i odražavanje sjednica stručnih tijela škole (Nastavničko vijeće, razredna vijeća, aktivi) Suradnja u ostvarivanju programa kulturnog, javnog i humanitarnog djelovanja škole

tijekom godine

u vremenu održavanja

3. 3.1.

3.2.

3.3.

Rad na pedagoškoj dokumentaciji Ustrojavanje, vođenje, korištenje i čuvanje pedagoške

dokumentacije Prikupljanje, sistematiziranje i obrada podataka o učenicima

Briga o točnom, urednom i pravovremenom vođenju pedagoške dokumentacije

rujan

tijekom godine

4. 4.1. 4.2. 4.3.

Permanentno obrazovanje i usavršavanje Individualno usavršavanje Sudjelovanje u radu aktiva ravnatelja Pohađanje savjetovanja i seminara

tijekom godine prema katalogu

5.

5.1. 5.2.

Analiza odgojno obrazovnog rada

Analiza uspjeha na svakom polugodištu i na kraju godine Analiza rezultata u pojedinim dijelovima odgojno obrazovnog rada (teoretska nastava, praktična nastava, slobodne aktivnosti i

tijekom godine

Page 87: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

87 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

5.3. 5.4.

5.5.

sl.) Analiza rada nastavnika Utvrđivanje obrazovnih potreba i izrada plana upisa za novu školsku godinu Izrada izvještaja na kraju školske godine

svibanj-lipanj

ožujak-travanj

kolovoz-rujan

6.

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

6.5.

Poslovi rukovođenja školom

Organizacijski poslovi Financijsko računovodstveni i administrativni poslovi Suradnja s gospodarstvom Rad u školskom odboru (priprema sjednica, sudjelovanje u radu i provođenju zaključaka) Suradnja s ministarstvom i Županijskim uredom

tijekom godine

v.d. ravnateljice:

mr.sc. Manuela Gregurić, dipl.oec.

Page 88: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

88 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

13. PLAN I PROGRAM RADA TAJNIKA

PLAN I PROGRAMA RADA TAJNIKA

NORMATIVNO-PRAVNI POSLOVI 1. izrada pojedinih normativnih akata 2. praćenje i provođenje pravnih propisa putem stručnih seminara i literature 3. izrada Ugovora, Rješenja i Odluka 4. pripremanje i sudjelovanje u radu sjednica Školskog odbora 5. savjetodavni rad o primjeni zakonskih i drugih propisa

PERSONALNO KADROVSKI POSLOVI 1. Poslovi vezani za zasnivanje radnih odnosa radnika:

prijava potrebe za radnikom (Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji i Zavodu za zapošljavanje) suradnja s upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, znanost i sport županije raspisivanje natječaja za zapošljavanje radnika prikupljanje potvrda i molbi obavješćivanje kandidata po natječaju vođenje personalne dokumentacije evidentiranje primljenih radnika prijava i odjava ZMIO, HZZO i HZZ za zapošljavanje

2. Izrada prijedloga godišnjeg odmora radnika 3. Izrada prijedloga godišnjeg odmora za pomoćno – tehničko osoblje, organizacija i kontrola

istih 3. Matična evidencija radnika – sređivanjem matične knjige radnika i personalnih dosjea 4. Vođenje sanitarnih knjižica 5. Vođenje evidencije o radnom vremenu djelatnika škole 6. Vođenje Registra zaposlenih u javnom sektoru 7. Poslovi vezani za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

izrada Plana prijema za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa prijava potrebe za stručno osposobljavanje za rad objava javnog poziva suradnja sa Zavodom za zapošljavanje prijava na HZMO i HZZO dostava mjesečnih izvješća o radu pripravnika vođenje evidencije o radnom vremenu

8. Poslovi vezani za pomagače u nastavi: objava javnog poziva prijava potrebe na Zavodu za zapošljavanje zasnivanje radnog odnosa s pomagačima u nastavi prijava na HZMO i HZZO suradnja sa Zavodom za zapošljavanje

PRAVOVREMENA I ADEKVATNA ORGANIZACIJA RADA RADNIKA NA POMOĆNO-TEHNIČKIM POSLOVIMA

Page 89: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

89 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

1. provođenje sistematske kontrole nad radom radnika na pomoćnim i tehničkim poslovima 2. organiziranje i održavanje sastanaka suradnicima na pomoćno-tehničkim poslovima zbog

rješavanja problema na njihovom poslu 3. pravovremenost u nabavci potrošnog materijala, sitnog inventara i osnovnih sredstava 4. vođenje evidencije o radnoj odjeći i obući

OSTALI POSLOVI 1. rad sa strankama (zaposleni, roditelji, učenici…) 2. suradnja s radnim ljudima škole 3. vođenje i izrada raznih statističkih podataka 4. sudjelovanje u organizaciji zdravstvene zaštite učenika i radnika 5. suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i županijskim uredima državne

uprave i uredima za društvene djelatnosti 6. organizacija pomoćno tehničkih poslova za vrijeme školskih praznika 7. suradnja sa drugim školama, ustanovama i županijskim uredima državne uprave 8. nepredviđeni poslovi po nalogu ravnatelja ili u slučaju izvanrednih okolnosti 9. prijava pripravnika za stažiranje i polaganje stručnog ispita 10. pomoć pripravnicima pri spremanju stručnog ispita (zakoni) 11. provođenje postupaka javne nabave i bagatelne nabave

ADMINISTRATIVNI POSLOVI 1. primanje, zavođenje, razvrstavanje i otprema pošte 2. vođenje urudžbenog zapisnika 3. sastavljanje i pisanje raznih dopisa, upita, prijedloga, mišljenja, zahtjeva, molbi , odgovora i sl. 4. izdavanje raznih potvrda i uvjerenja radnicima škole 5. vođenje police osiguranja učenika 6. vođenje arhive škole 7. poslovi na prijepisu važnih akata 8. tekući poslovi 9. arhiviranje i protokoliranje spisa tajništva za proteklu godinu 10. poslovi telefonske sekretarice

RAD SA ORGANIMA UPRAVLJANJA 1. suradnja u pripremi sjednici Školskog odbora 2. briga o pravovremenom informiranju radnika škole o odlukama organa upravljanja 3. pravilno vođenje i čuvanje dokumentacije o radu organa upravljanja 4. dostava poziva za sjednicu Školskog odbora 5. pisanje obavijesti o odlukama donesenim na sjednicama Školskog odbora

Tajnica:

Sanja Martinković

Page 90: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

90 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

14. PLAN I PROGRAM RADA VODITELJA SMJENE

Voditelj obavlja sljedeće poslove:

priprema, organizira, raspoređuje i prati izvedbu cjelokupnog odgojno-obrazovnog

rada u smjeni

priprema, organizira, raspoređuje i prati izvedbu cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada na drugim lokacijama (izvan škole)

obavlja dio stručno-razvojnih poslova

sudjeluje u izradi Godišnjeg plana i programa i Kurikuluma škole

obavlja tekuće poslove vezane za odgojno-obrazovni proces sudjeluje u Povjerenstvu za kvalitetu

povjerenika za zaštitu osobnih podataka sudjeluje u pripremi i provedbi javne nabave

izrade rasporeda priprema, organizira i prati praktičnu nastavu učenika izvan škole

sudjeluje u radu Nastavničkog vijeća, razrednih vijeća i stručnog aktiva (aktiv

ekonomista) sudjeluje u ostvarivanju poslovne politike škole

Voditelj: Ivana Milek

Page 91: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

91 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

15. PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGINJE ZN

AK

I

BR

OJ PODRUČJE

RADA

I SADRŽAJ

SVRHA

CILJ

ISHODI, ZADACI I

SADRŽAJ

OBLICI

METODE

SURADNICI

SUDIONICI

VRIJEME

BROJ SATI

DATUM IZVRŠENJA

I NAPOMENA

A PLANIRANJE I

PROGRAMIRANJE

1. Izrada godišnjeg

plana i programa rada

definirati aktivnosti, ishode,

cil jeve , oblike i metode rada te odrediti vrijeme ostvarivanja

pojedine aktivnosti i sudionike

predvidjeti, nabrojati i

osmisliti sve aktivnosti koje će se provoditi u

školskoj godini

-individualn

i -grupni -pisanje

-čitanje -razgovor

- stručni

suradnik psiholog

-ravnatelj

-rujan (od 1. do 16.)

-6 sati

2.

Mjesečno planiranje te

okvirno tjedno planiranje i

vrednovanje rada

izraditi popis aktivnosti koje će se provoditi u

pojedinom mjesecu s upisanim točnim

vremenom za aktivnosti za koje je to moguće predvidjeti te

zapisati napomenu o tome koje su aktivnosti

provedene i kada

planirati i uskladiti aktivnosti koje će se

provoditi tokom pojedinog

mjeseca i tjedna

-individualn

i

-rad u paru -grupni -pisanje -čitanje

-razgovor

-stručni suradnik psiholog

-ravnatelj -nastavnici

-učenici -suradnici

izvan škole

-početkom mjeseca (mjesečno)

-tokom tjedna (tjedni plan i vrednovanje) -110 sati (2-3

sata tjedno)

3. Stručno-

metodička priprema

definirati sadržaj, cilj, ishode i način

ostvarivanja pojedinih aktivnosti iz

godišnjeg plana i programa rada

navesti i formulirati detalje

vezane uz pojedine aktivnosti

predviđene godišnjim planom rada

-individualn

i -rad u paru

-grupni -pisanje

-čitanje -razgovor

- stručni suradnik psiholog

-ravnatelj

- ostali suradnici u

i izvan

škole (ovisno o

aktivnosti)

-tokom godine -180 sati

B

RAZVOJNO-

PEDAGOŠKI RAD (ISTRAŽIVANJA I

PROJEKTI)

Page 92: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

92 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

1. Akcijsko

istraživanje

-tema: „Roditelji i škola“ -na temelju dobivenih

podataka iz anketnih l istića saznati mišljenje

roditelja o suradnji sa školom -s rezultatima istraživanja

upoznati Nastavničko vijeće -izraditi plan djelovanja kako bi

se poboljšala suradnja između roditelja i škole

(ukoliko je potrebno)

-osmisliti anketni l istić i prikupiti

podatke -protumačiti informacije

prikupljene anketnim l istićima -navesti

načine poboljšanja suradnje -u suradnji s

nastavnicima raditi na poboljšanju

suradnje

-individualn

i

-grupni -usmeno izlaganje -pisanje

-čitanje -razgovor

-prezentacij

a

- psiholog -ravnatelj

-nastavnici -učenici

-roditelji

-tokom godine -120 sati

2.

Projekt „Moj

mali/veliki prijatelj“

-razvijati

poštovanje, razumijevanje i toleranciju prema osobama koje su

drugačije od nas kroz druženje s učenicima

„Podravskog sunca“

-pomoći prijateljima

-uvažavati različitosti -prilagoditi svoj način

komuniciranja različitim situacijama i

osobama -družiti se kroz igru

-grupni -razgovor

-usmeno izlaganje -pisanje

-demonstra

cija -praktičan

rad učenika

-defektolog i pedagog

„Podravskog sunca“ -učenici i

nastavnici

Srednje škole

Koprivnica

i „Podravskog sunca“

-tokom godine (Tjedan cijelo

životnog učenja, Božićna

radionica,

Uskrsna radionica,

aktivnost za

kraj nastavne godine) -60 sati

C SURADNJA S

UČENICIMA

1. „Otvoreni sat“

-pomoći učenicima u učenju i rješavanju

problema te unaprijediti kvalitetu odnosa između učenika,

nastavnika i roditelja

-davati informacije -slušati učenike

-predložiti načine rješavanja poteškoća s

kojima se susreću

-individualn

i -rad u paru

-grupni -razgovor

-učenici

-roditelji -nastavnici -psiholog -ravnatelj

-tokom godine

-140 sati ukupno (4

sata tjedno)

2.

„Moje obaveze“, radionica u 10 prvih razreda

-osvijestiti obaveze učenika za vrijeme pohađanja srednje škole te osposobiti

učenike za učinkovitije učenje

-razlikovati etape

uspješnog učenja -primjenjivati principe

racionalne organizacije učenja

-individualn

i -frontalni -usmeno izlaganje

-razgovor -čitanje -pisanje

-učenici -l istopad -10 sati

Page 93: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

93 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

3.

„Stilovi učenja“,

radionica u 10 drugih razreda

-upoznati učenike s različitim stilovima

učenja te ih osposobiti za uspješnije učenje

-razlikovati sti love učenja -primjenjivati

spoznaje o stilovima učenja u

svakodnevnom radu

-individualn

i

-frontalni -razgovor -čitanje

-pisanje

-učenici

-studeni i

prosinac -10 sati

4.

„Osjećaji“, radionica u 8 trećih razreda

(četverogodišnji program)

-osvijestiti važnost uvažavanja

vlastitih i tuđih osjećaja

-razumjeti vlastite osjećaje -iskazati

empatiju prema tuđim osjećajima

-individualn

i

-grupni -frontalni -usmeno izlaganje

-razgovor -čitanje -pisanje

-pantomim

a

-učenici -travanj i svibanj

-8 sati

5.

„Centar za

pružanje usluga u zajednici Svitanje“ (posjet ustanovi;

3. razred

zanimanja medicinska

sestra/tehničar opće njege)

-upoznati načine podrške i pomoći djeci, roditeljima i obiteljima kroz

pružanje usluga psihosocijalnog rada

-upoznavanje s problematiko

m kojom se Centar bavi

-individualn

i -grupni

-frontalni -usmeno

izlaganje -razgovor -čitanje -pisanje

-učenici

-vrijeme prema

dogovoru s

Centrom -3 sata

6.

-„Moja budućnost“,

radionica u 11 četvrtih razreda

(10 četverogodišnji

program + 1 petogodišnji

program) i 1 treći razred

(trogodišnji)

- saznati planove učenike za budućnost te raspraviti načine

traženja posla i problematiku samostalnog života

-opisati planove nakon

srednjoškolskog obrazovanja -nabrojiti

načine traženja posla -analizirati

probleme s kojima će se možda

učenici morati suočiti -planirati

samostalno izdržavanje

-individualn

i -grupni

-frontalni -usmeno

izlaganje -razgovor -čitanje

-pisanje

-učenici -ožujak -12 sati

7. Rad u Vijeću

učenika

-pomoći učenicima u rješavanju problema,

obavještavati ih o svim važnim događanjima i

promjenama te

-opisati problematiku (ovisno o

temi) -slušati učenike

-predložiti

-individualn

i

-frontalni -usmeno izlaganje

-razgovor

-učenici

-ravnatelj -psiholog

-tokom godine -3 sata

Page 94: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

94 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

unaprijediti kvalitetu odnosa između učenika, nastavnika i

roditelja

načine rješavanja poteškoća

-čitanje -pisanje

D SURADNJA S RODITELJIMA

1. „Otvoreni sat“

-pomoći roditeljima u rješavanju problema, te

unaprijediti kvalitetu odnosa između učenika,

nastavnika i roditelja

-davati informacije -slušati roditelje

-predložiti načine rješavanja poteškoća s

kojima se susreću

-individualn

i -grupni

-razgovor

-roditelji

-nastavnici -psiholog -ravnatelj -učenici

-tokom godine

-140 sati ukupno (4

sata tjedno)

2.

Roditeljski sastanci:

„Suradnja s pedagogom i

stručnom

službom“ u 10 prvih, a tema

prema naknadnom

dogovoru u ostalim razredima

-obavijestiti roditelje o raspoloživim

načinima suradnje sa stručnom službom

te dati prikaz obaveza koje učenike očekuju u srednjoj školi (za

prve razrede) -ovisno o temi (za ostale razrede)

-opisati i preporučiti načine

suradnje roditelja i stručne

službe -navesti obaveze učenika te

načine na koje roditelji mogu

pomoći u izvršavanju tih obaveza -ovisno o

temi (za ostale razrede)

-frontalni -usmeno izlaganje

-razgovor -čitanje -pisanje

-razrednik -roditelji

-ravnatelj

-psiholog -prema

potrebi i učenici

- rujan (prvi razredi)

-tokom godine

(drugi, treći i četvrti razredi)

- 40 sati

3. Rad u Vijeću

roditelja

-obavještavati roditelje o svim

važnim događanjima i promjenama te

unaprijediti kvalitetu odnosa između učenika, nastavnika i

roditelja

-opisati problematiku

(ovisno o temi) -slušati

roditelje -predložiti načine rješavanja

poteškoća

-

individualni

-frontalni -usmeno

izlaganje -razgovor -čitanje -pisanje

-roditelji -ravnatelj

-psiholog

-tokom godine

-3 sata

E SURADNJA S

NASTAVNICIMA

1.

Sudjelovanje u radu

Nastavničkog vijeća: „Planiranje

rada i vođenje

pedagoške dokumentacije“

- obavijestiti nastavnike o

najvažnijim obavezama te ispravnom načinu

vođenja pedagoške dokumentacije

-planirati nastavu te odrediti

cil jeve i ishode učenja -na pravilan

način zapisivati podatke u

-frontalni -usmeno izlaganje

-prezentacij

a

-razgovor -čitanje -pisanje

-nastavnici -ravnatelj -psiholog

-rujan -1 sat

Page 95: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

95 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

razrednu knjigu

2.

Sudjelovanje u radu

Nastavničkog

vijeća: „Godišnji plan i program rada stručnog

suradnika

pedagoga“

- obavijestiti nastavnike o

aktivnostima predviđenim godišnjim planom

-izvijestiti nastavnike o

aktivnostima koje tokom godine provodi

pedagog -predložiti suradnju u

pojedinim aktivnostima -ukazati na to da će se

nastavnici o provođenju aktivnosti

obavještavati putem oglasne ploče

-frontalni

-usmeno izlaganje -razgovor

-nastavnici

-ravnatelj -psiholog

-l istopad -1 sat

3.

Sudjelovanje u

radu Nastavničkog

vijeća: dvije teme (naknadno

određene u dogovoru s

ravnateljem)

-naknadno -naknadno -naknadno -nastavnici -ravnatelj

-psiholog

-za vrijeme nastavne

godine

-2 sata

4.

Sudjelovanje u radu

Nastavničkog vijeća:

„Vrednovanje

nastavnog procesa i rada nastavnika od

strane učenika“

-istaknuti važnost dobivanja povratne

informacije od učenika u svrhu vrednovanja vlastitog rada te

dati primjer upitnika za prikupljanje podataka

-osmisliti i predložiti

anketni l istić za učenike -ispitati

mišljenje učenika (nastavnici) te analizirati

prikupljene podatke i na temelju toga prilagoditi

vlastiti način rada ubuduće

-frontalni -usmeno izlaganje

-razgovor

-nastavnici -ravnatelj

-psiholog

-travanj -1 sat

5.

Sudjelovanje u radu

Nastavničkog vijeća: „Izvještaj o

realizaciji godišnjeg plana

rada“

-obavijestiti nastavnike o provedenim

aktivnostima te aktivnostima za koje je potrebno

više suradnje s njihove strane

-izvijestiti o

aktivnostima koje su provedene tokom

školske godine -tražiti mišljenje

nastavnika -prilagoditi daljnji rad u

skladu s

-frontalni

-usmeno izlaganje -razgovor

-nastavnici -ravnatelj -psiholog

-kolovoz -1 sat

Page 96: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

96 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

dobivenim primjedbama

6.

Predavanja za nastavnike (2 u dvije smjene) –

teme naknadno određene

-naknadno -naknadno -naknadno

-nastavnici -stručnjaci

izvan ustanove

-tokom školske godine

-10 sati

7.

Rad s Razrednim

vijećima radi izrade

individualiziranih

planova i programa

(svi razredi u kojima učenici

polaze redovni program uz

individualizaciju ili prilagodbu)

-obavijestiti nastavnike o učenicima koji

nastavu prate uz individualizaciju i li prilagodbu (i

njihovim poteškoćama) te dati upute za izradu

individualiziranih programa i rad u navedenim razrednim odjelima

te s pojedinim učenicima

-nabrojiti

učenike -opisati poteškoće koje učenici

imaju -objasniti način prilagodbe

rada pojedinačno za svakog

učenika

-individualn

i

-frontalni -usmeno izlaganje -razgovor

-čitanje -pisanje

-psiholog -ravnatelj

-nastavnici

-rujan -20 sati

8.

Rad s Razrednim vijećima ostalih

razreda (teme naknadno određene)

-naknadno -naknadno -naknadno -nastavnici -tokom godine

-15 sati

9. Suradnja s

nastavnicima

pojedinačno

-davati i tražiti

informacije vezane uz tekuću problematiku i odgojno-obrazovni

rad te posuđivati knjige iz pedagoške knjižnice

-davati informacije

-slušati nastavnike -predlagati načine

rješavanja poteškoća s kojima se susreću

-individualn

i -radu u

paru

-grupni -razgovor -čitanje -pisanje

-nastavnici -tokom godine

-180 sati

10.

Rad s

pripravnicima i/ili početnicima:

„Pripravnički staž i polaganje

stručnog ispita“

-obavijestiti

pripravnike o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita

-nabrojati

obaveznu literaturu (zakone i

pravilnike) -voditi dnevnik stažiranja

-planirati rad do polaganja stručnog ispita

-grupni

-usmeno izlaganje -razgovor -čitanje

-pisanje

-nastavnici pripravnici

i/il i početnici

-l istopad -1 sat

11.

Rad s pripravnicima i/ili

početnicima: „Planiranje rada i

pedagoška dokumentacija“

- opisati način vođenja pedagoške

dokumentacije i evidencije

-upoznati se

s Godišnjim planom i programom

rada škole, Statutom i ostalim aktima

-planirati rad -voditi

-grupni -usmeno izlaganje -razgovor

-čitanje -pisanje

-demonstra

cija

-nastavnici

pripravnici i/il i

početnici

-studeni -1 sat

Page 97: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

97 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

evidenciju o svom radu te napredovanju učenika

12

.

Rad s pripravnicima i/ili

početnicima:

„Nastavni sat – priprema i

artikulacija“

-opisati dijelove nastavnog sata te objasniti način izrade pisane

pripreme za uspješno izvođenje nastavnog sata

-izraditi

pisanu pripremu za nastavu te u nju uključiti

pravilnu artikulaciju nastavnog

sata

-grupni -usmeno izlaganje

-razgovor -čitanje -pisanje

-nastavnici pripravnici

i/il i početnici

-siječanj

-1 sat

13

.

Rad s pripravnicima i/ili

početnicima:

„Tajne uspješnog rada u razredu“

-definirati različite

tipove podučavanja -ukazati na potrebu rješavanja

problematičnih situacija u razredu na smiren i

adekvatan način

-opisati djelotvorne tipove podučavanja

-osvijestiti aspekte ponašanja nastavnika

koji pozitivno utječu na ponašanje

učenika -osmisliti vlastiti sti l podučavanja

-grupni

-usmeno izlaganje -razgovor -čitanje

-pisanje -

prezentacij

a

-nastavnici pripravnici

i/il i početnici

-veljača

-1 sat

14

.

Rad s pripravnicima i/ili

početnicima: „Učenje i sti lovi

učenja“

- navesti i opisati različite stilove učenja te ukazati

na važnost korištenja različitih pristupa u obradi nastavnih sadržaja

-razlikovati

sti love učenja -primjenjivati spoznaje o

stilovima učenja u svakodnevno

m radu s učenicima

-grupni -usmeno izlaganje

-razgovor -čitanje -pisanje

-nastavnici pripravnici

i/il i početnici

-ožujak

-1 sat

15.

Rad s

pripravnicima i/ili početnicima:

„Kako biti dobar razrednik“

-nabrojiti i opisati poslove te načine

rješavanja važnijih problema s kojima se razrednici

susreću

-opisati obaveze razrednika

-osmisliti načine rješavanja

mogućih problema

-grupni -usmeno izlaganje

-razgovor -čitanje -pisanje

-

prezentacija

-nastavnici

pripravnici i/il i

početnici

-travanj -1 sat

16.

Praćenje nastave

-prisustvovanje jednom nastavnom satu svakog

nastavnika (pripravnicima i više) u svrhu

poboljšanja odgojno-obrazovnog rada i komunikacije s

učenicima

-procijeniti uspješnost

odgojno-obrazovnog djelovanja nastavnika

-predložiti promjene (ukoliko je

potrebno)

-grupni

-rad u paru -razgovor -čitanje

-pisanje -obrada ankete

-nastavnici -učenici

-tokom nastavne

godine

-90 sati

17.

Suradnja s razrednicima:

-opisano pod drugim područjima

-opisano pod drugim

-opisano pod

-razrednici -tokom

nastavne

Page 98: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

98 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

roditeljski sastanci, NV, RV, razredne knjige, rad s učenicima,

razgovori

rada područjima rada

drugim područjim

a rada

godine -satnica

opisana pod drugim

područjima rada

F SURADNJA S

RAVNATELJEM

1.

Suradnja u planiranju,

ostvarivanju,

praćenju i vrednovanju

odgojno-

obrazovnog procesa

-unaprijediti

cjelokupni odgojno-obrazovni rad te međusobnu komunikaciju

-

-rad u paru

-grupni -razgovor -čitanje -pisanje

-ravnatelj

-psiholog -voditelj smjene

-nastavnici

-tokom godine -15 sati (za

poslove koji nisu navedeni

pod ostalim

područjima)

2.

Suradnja vezana uz pregled

pedagoške dokumentacije

-prikupiti godišnje planove i programe rada i individualne

planove i programe permanentnog usavršavanja te ukazivati na

pogreške i propuste u popunjavanju razrednih knjiga i

drugih dokumenata

-

-individualn

i -rad u paru

-razgovor -čitanje -pisanje

-ravnatelj -razrednici

-nastavnici

-tokom godine

-120 sati

3. Ostali poslovi za

ravnatelja

-naknadno

utvrđeni poslovi i svrha

- -naknadno -naknadno -tokom godine

-30 sati

G OSTALI POSLOVI

1.

Izrada različitih materijala (l istića, obavijesti, anketa,

upitnika…)

-obavještavati učenike, nastavnike i roditelje te

dobivati povratne informacije

-

-(većinom) opisano

pod drugim

područjima

-(većinom) opisano

pod drugim

područjima

-30 sati

2. Uređenje panoa

-obavještavati učenike, nastavnike i

roditelje o događanjima u školi i zanimljivostima te

davati informacije o obilježavanju važnijih datuma

-

-individualn

i -rad u paru

-grupni -razgovor

-čitanje -pisanje

-psiholog -učenici

-tokom godine -30 sati

3. Sudjelovanje u

radu komisije za popravne ispite

-procijeniti ispravnost provođenja

popravnih ispita

- -grupni

-razgovor -pisanje

-nastavnici -učenici

-srpanj i kolovoz -10 sati

Page 99: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

99 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

4. Sudjelovanje u

kulturnoj i javnoj djelatnosti škole

-uključivanje škole u kulturni i javni život zajednice

- - - -tokom godine

-10 sati

5. Dežurstva na

državnoj maturi

-provođenje

državne mature - -

-nastavnici

-učenici

-svibanj, l ipanj, kolovoz

i rujan -30 sati

6. Sudjelovanje u

radu Povjerenstva

za kvalitetu

-unapređivanje odgojno-

obrazovnog rada te uvjeta rada

-

-grupni -razgovor

-čitanje -pisanje

-nastavnici -tokom godine

-20 sati

7.

Suradnja s raznim institucijama

(Ministarstvo znanosti,

obrazovanja i sporta, Agencija

za odgoj i obrazovanje,

MUP, Obiteljski

centar, Centar za socijalnu skrb, ostale srednje

škole i gimnazije

županije i šire, osnovne škole

županije, Zavod za javno

zdravstvo, Zavod za

zapošljavanje…)

-unaprijediti

odgojno-obrazovni rad te pružiti stručnu pomoć i

savjet učenicima i roditeljima kad se susretnu s problemima koje

ne mogu sami riješiti

-

-individualn

i

-rad u paru -grupni

-razgovor -čitanje

-pisanje

-nastavnici -učenici -roditelji

-ravnatelj

-psiholog -

predstavni

ci raznih institucija

-tokom godine -30 sati

H STRUČNO

USAVRŠAVANJE

1.

Izrada godišnjeg plana i programa

stručnog usavršavanja

-definirati aktivnosti i vremenski okvir ostvarivanja

-

-

individualni

-čitanje -pisanje

- -rujan -2 sata

2.

Sudjelovanje u organiziranim

oblicima stručnog usavršavanja

-unaprjeđivanje

vlastitog rada i odgojno-obrazovnog rada

škole

- -naknadno -naknadno -tokom godine

-40 sati

3.

Individualno

praćenje didaktičko-metodičke i

pedagoško-psihološke l iterature

-unaprjeđivanje vlastitog rada i odgojno-

obrazovnog rada škole

-

-individualn

i

-čitanje -pisanje

- -tokom godine

-100 sati

Page 100: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

100 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA NEPOSREDNI RAD STRUČNOG SURADNIKA

Područje rada – sadržaj Oblici – metode Suradnici Sudionici

Vrijeme realizacije

Broj sati

RAD S UČENICIMA

1. Rad sa učenicima prvih razreda na temu – Psiholog –tko je i što radi - svi prvi razredi (ukupno 10 razreda)

- radionice - razrednici

Rujan Listopad

10

2. Rad s učenicima drugih i trećih razreda

- tema i razredi u dogovoru s razrednicima

- radionice

- razrednici Tijekom nastavne

godine

10

3. Rad s učenicima završnih razreda na

temu - Što nakon srednje škole - 3.d, 3.f, 4.a, 4.b, 4.c, 4.e, 4.g, 4.h. 4.j, 4.k, 5.i

- radionice - razrednici Tijekom nastavne

godine

11

4. Individualni i grupni savjetodavni i

dijagnostički rad sa učenicima koji imaju teškoće u učenju, ponašanju i li prilagodbi

- Psihologijsko

testiranje

- savjetovanje

- razredni

ci

- predme

tni nastavnici

Tijekom školske

godine

449

5. Rad sa učenicima koji se školuju po

redovnom programu uz individualizaciju postupaka il i prilagodbu sadržaja (ukupno 35 učenika)

- psihologijsko

testiranje

- savjetovanje

- praćenje nastave

- predme

tni nastavnici

- razrednici

Tijekom nastavne

godine

105

6. Rad na profesionalnom usmjeravanju i informiranju učenika maturalnih razreda

- individualni, savjetodavni i dijagnostički rad s učenicima

- testiranje

- savjetovanje

Tijekom školske godine

5

UKUPNO 590

RAD S RODITELJIMA

1. Stručna predavanja i radionice na

roditeljskim sastancima Teme:

prvi razredi – Psiholog – Tko je i što radi drugi razredi – Kako roditelj može pomoći djetetu da postane bolji učenik

treći razredi – Neprihvatljivi oblici ponašanja .- kako ih spriječiti (ovisnosti, nasilje)

četvrti razredi – Što nakon srednje škole

i l i teme prema posebnom dogovoru s

- predavanje

- radionice

- razrednici Tijekom nastavne

godine

20

Page 101: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

101 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

razrednikom

2. Individualni savjetodavni rad sa

roditeljima

- savjetovanje - razrednici Tijekom školske

godine

150

UKUPNO 170

RAD S NASTAVNICIMA

1. Stručna predavanja i radionice na sjednicama Nastavničkog vijeća

- radionice - predavanja

Tijekom školske godine

5

2. konzultativni rad

- konzultacije Tijekom školske

godine

15

UKUPNO 20

NEPOSREDNI RAD UKUPNO 780

OSTALI POSLOVI STRUČNOG SURADNIKA

Područje rada – sadržaj Oblici – metode Suradnici Sudionici

Vrijeme realizacije

Broj sati

RAD U PRIPREMI ODGOJNO OBRAZOVNOG PROCESA

1. Planiranje i programiranje - godišnji plana i program rada stručnog suradnika psihologa

- godišnji plan i program rada školskih preventivnih programa - tjedni plan i program rada

- planiranje i programiranje

- ravnateljica rujan 40

2. Stručno-metodička priprema

Tijekom

nastavne godine

40

3. Vođenje pedagoške dokumentacije i

pisanje različitih izvješća

Tijekom

školske godine

40

UKUPNO 120

Page 102: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

102 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

RAD U STRUČNIM POVJERENSTVIMA I KOMISIJAMA

1. Rad na poslovima školskog koordinatora za preventivne programe

Tijekom školske godine

5

2. Sudjelovanje u provođenju državne mature

- svibanj - l ipanj

5

UKUPNO 10

RAD NA VLASTITOM STRUČNOM

USAVRŠAVANJU - Seminari

- Stručna

l iteratura

Agencija za odgoj

i obrazovanje Hrvatsko psihološko

društvo

Tijekom

školske godine

115

UKUPNO 115

SURADNJA SA OSTALIM INSTITUCIJAMA

- Zavod za zapošljavanje

- Zavod za socijalnu skrb

- Srednje škole Županije

- Zavod za javno zdravstvo

- Ministarstvo prosvjete i športa

- Policijska uprava

Konzultacije Tijekom

školske godine

10

UKUPNO 10

OSTALI POSLOVI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA

STRUKE

Tijekom

školske godine

15

UKUPNO 15

OSTALI POSLOVI UKUPNO 260

Stručni suradnik: prof. Sanja Crnković, psiholog

Page 103: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

103 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

1. ODGOJNO – OBRAZOVNA DJELATNOST

AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE NOSITELJI AKTIVNOSTI

Upoznavanje učenika

1. razreda u sklopu

nastave hrvatskoga

jezika ili sata

razrednika sa radom

školske knjižnice

rujan listopad

knjžničarka i svi učenici 1. razreda

Posjet 1. razreda Gradskoj knjižnici

rujan, listopad, studeni knjžničarka i svi učenici 1. razreda

Upis novih članova rujan knjižničarka

razvijanje čitalačke

sposobnosti i stjecanje navika dolazaka u knjižnicu

pomoć i usmjeravanje oko odabira knjiga

Tijekom školske godine Knjižničarka, učenici, nastavnici

pomoć pri odabiru građe za obradu

nastavnih sadržaja

Tijekom školske godine Knjižničarka, učenici

stručna pomoć kod pisanja eseja,

referata, plakata, postera,

maturalnih radnji

Tijekom školske godine Knjižničarka, učenici

Suradnja s nastavnicima i

stručnim suradnicima u

planiranju i provođenju nastavnih sati u

knjižnici

Tijekom školske godine

Suradnja s ravnateljem i

stručnim suradnicima

vezano za nabavu građe

Tijekom školske godine

Page 104: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

104 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

2. STRUČNO – KNJIŽNIČNA DJELATNOST

AKTIVNOST VRIJEME REALIZACIJE NOSITELJI AKTIVNOSTI

Izrada godišnjeg

plana i programa rada

rujan knjižničarka

prebacivanje korisnika u viši razred

rujan

upis novih članova rujan, listopad

izrada iskaznica rujan, listopad

uređenje prostora

knjižnice

rujan

izrada plana nabave

nabava građe

reorganizacija fonda i vođenje rada

inventarizacija,

signiranje, klasifikacija i katalogizacija

tijekom godine

rad u Metel.win programu

tijekom godine

posudba knjiga i časopisa

tijekom godine

otpis časopisa rujan, listopad, studeni,

prosinac

zaštita knjižne građe, popravak oštećenih

knjiga

tijekom godine

vođenje statistike-dnevne, tjedne,

mjesečne, godišnje

tijekom godine

praćenje izdavačke djelatnosti i stručne periodike

tijekom godine

informiranje učenika i

nastavnika o novoj građi

tijekom godine

provjera financijskog

stanja s računovodstvom

tijekom godine

izvješće za

2016./2017.

31. kolovoza 2017. knjižničarka

Page 105: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

105 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE

AKTIVNOST VRIJEME REALIZACIJE NOSITELJI AKTIVNOSTI

Suradnja s Matičnom službom, Knjižnicom i čitaonicom „Fran

Galović“ Koprivnica, NSK, AOO

tijekom godine knjižničar i stručni suradnici

sudjelovanje na

županijskim stručnim vijećima

tijekom godine

seminari i edukacijski

programi

tijekom godine

praćenje lit. za mlade suradnja s knjižarima,

nakladnicim

4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

AKTIVNOST VRIJEME REALIZACIJE NOSITELJI AKTIVNOSTI

Mjesec hrvatske

knjige

listopad - studeni

Tjedan cjeloživotnog učenja

rujan

Književni susret svibanj

Obilježavanje

blagdana, obljetnica

tijekom godine

Koprivnica čita listopad

Mladi za mlade svibanj

Galovićeva jesen rujan - listopad

5. AKTIVNOSTI U TJEDNIMA KAD NEMA NASTAVE

AKTIVNOST VRIJEME REALIZACIJE NOSITELJI AKTIVNOSTI

pisanje izvješća kolovoz knjižničarka

stručno usavršavanje lipanj, srpanj knjižničarka

rad u stručnim

vijećima škole

lipanj, srpanj, kolovoz

državna matura lipanj, srpanj

Page 106: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

106 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Godišnji plan i program rada po mjesecima

RUJAN

Nastavni sat sa svim prvim razredima u školskoj knjižnici-Upoznavanje s radom školske knjižnice

Nabava udžbenika za nastavnike

Dogovor i odlazak prvih razreda u posjet Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica

Uvođenje knjiga u Metel.win

Reorganizacija knjižne građe

Priprema aktivnosti za Tjedan cjeloživotnog učenja

Priprema za Galovićevu jesen i suradnja s Gradskom knjižnicom

Obilježavanje 130. g. rođenja Mihovila Pavleka Miškine

Priprema i sudjelovanje u kvizu „Čitanjem do zvijezda“

LISTOPAD

Posjet prvih razreda Gradskoj knjižnici

Provođenje aktivnosti u Tjednu cjeloživotnog učenja

Nastavni sat sa svim prvim razredima u školskoj knjižnici-Upoznavanje s radom školske

knjižnice

Radionica CSSU-a u Gradskoj knjižnici – Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe

15.10.-Dan bijelog štapa-predavanje (Udruga slijepih i slabovidnih koprivnica)

Obilježavanje Međunarodnog dana školskih knjižnica

Mjesec hrvatske knjige-Koprivnica čita-Odlazak učenika u Dom za starije i nemoćne Koprivnica i DV Tratinčica (Tema: „Danas ti čitam“)

STUDENI

Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige

Posjet Interliberu 7.11 – 12.11. 2017.

18.11. Dan sjećanja na Vukovar (terenska nastava u Vukovaru) – izložba knjiga na temu Domovinskog rata

Suradnja s nastavnicima – nabava stručne literature

Narodna knjižnica Virje- ŽSV-„Nove tehnologije i mašta mogu svašta“

PROSINAC

Priprema i provedba božićne priredbe

Mjesečna provjera financijskog stanja s računovodstvom

Inventariziranje, signiranje, klasificiranje, katalogiziranje nove građe

SIJEČANJ

Mjesečna provjera financijskog stanja s računovodstvom

Rad u Metel.win programu

27.1. Dan sjećanja na žrtve holokausta-film u knjižnici

28.1. Europski dan zaštite osobnih podataka-predavanje u školskoj knjižnici

VELJAČA

Radionica CSSU-a u Gradskoj knjižnici

Valentinovo-antivalentinovo-priprema i provedba aktivnosti

21.2. – Obilježavanje Međunarodnog dana materinskog jezika (u suradnji s nastavnicama hrv jez.)

Rad s korisnicima

Page 107: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

107 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

OŽUJAK

ŽSV u Gradskoj knjižnici

20.3. Svjetski dan pripovijedanja – „Pazi sad ovo…“

Pretraživanje online kataloga-za učenike svih razreda

Kako napisati maturalnu radnju-za maturante-nastavni sat

TRAVANJ

Kako napisati maturalnu radnju-za maturante-nastavni sat

29.4. Međunarodni dan plesa – nastup plesne skupine prema dogovoru

Rad s korisnicima

Pretraživanje podataka-u dogovoru s nastavnikom na SRO

Noć knjige-priprema i provedba svih aktivnosti u suradnji s nastavicima

SVIBANJ

10.5.1933. – 85. GODIŠNJICA SPALJIVANJA KNJIGA - pano

Pretraživanje podataka

Mladi za mlade-priprema učenika za manifestaciju

Obilazak maturanata i vraćanje posuđene građe

Mjesečna statistika korištenja knjižničnih usluga

LIPANJ

Sređivanje statistike

Obavijest dužnicima

Vraćanje knjiga

Preporuke za ljetne praznike-stvaranje posebne zbirke

Pisanje izvješća

SRPANJ

Dežuranje na Državnoj maturi

Statistika

Ljetna posudba za zaposlenike škole

Izdvajanje građe za redoviti godišnji otpis, popravak knjiga

Pisanje izvješća za 2017./2018.

KOLOVOZ

Pripreme za početak nove školske godine

Sređivanje časopisa

Narudžba udžbenika za nastavnike

Izrada plana i programa

Dogovor s nastavnicima oko zajedničkih nastavnih sati

Plan nabave stručne literature za učenike i nastavnike

Stručna suradnica knjižničarka

Irena Nevjestić, prof. hrvatskoga jezika i književnosti i informatologije (smjer bibliotekarstvo)

Page 108: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

108 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

18. PLAN I PROGRAM RADA RAČUNOVOĐE

RUJAN:

Evidentiranje promjena u svezi radnog vremena djelatnika

Obračun i isplata plaće

Izvještavanje Ministarstva prosvjete i športa putem tablica o iznosima za prekovremeni rad djelatnika te o ostalim promjenama vezanim uz isplate plaća

Blagajničko poslovanje

Plaćanje dospjelih računa

Mjesečna statistika Knjiženje, priprema za tromjesečni statistički izvještaj

LISTOPAD:

Obračun i isplata plaće i isplate vanjskim suradnicima Blagajničko poslovanje

Izrada tablica za prijevoz djelatnika, za refundaciju troškova nastavnog materijala, energenata

Praćenje zakonskih akata Mjesečna i tromjesečna statistika

Plaćanje dospjelih računa STUDENI:

Obračun i isplata plaće, isplate vanjskim suradnicima Blagajničko poslovanje

Dostavljanje tablica Uredu za prosvjetu i Ministarstvu prosvjete i športa – prijevoz, nastavni materijal, energenti

Plaćanje dospjelih računa Mjesečna statistika

PROSINAC:

Obračun i isplata plaća Blagajničko poslovanje

Mjesečna statistika

Pripreme i provođenje godišnjeg popisa – inventura Izrada izvješća za Županiju

Izrada godišnjeg financijskog plana za narednu godinu, Školski odbor radi usvajanja plana

Plaćanje dospjelih računa

Knjigovodstveni poslovi – priprema za godišnji obračun Praćenje propisa

SIJEČANJ:

Obračun plaće, isplata plaće, obračun i isplata za vanjske suradnike Blagajničko poslovanje

Praćenje zakonskih propisa

Ispunjavanje obveza prema Upravnom odjelu za financije i proračun koprivničko – križevačke županije – Izvješća o utrošenim sredstvima

Izrada zahtjeva za refundaciju troškova prijevoza zaposlenika na posao i s posla

Mjesečna statistika

Ispunjavanje obveza prema Poreznoj upravi – dostava poreznih kartica zaposlenika za prethodnu godinu

Evidentiranje i plaćanje dospjelih računa

Pripreme i izrada godišnjeg financijskog izvješća

Page 109: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

109 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

VELJAČA:

Obračun i isplata plaće, isplate vanjskim suradnicima Blagajničko poslovanje

Ispunjavanje tablica IZVJEŠĆE za prethodni mjesec radi refundacije troškova od strane Županije

Zahtjevi za sredstvima za prijevoz zaposlenika koji se dostavlja Županiji Mjesečna statistika

Knjiženje poslovnih promjena – svi knjigovodstveni poslovi

Evidencija i plaćanje dospjelih računa OŽUJAK:

Obračun i isplata plaće, isplate vanjskim suradnicima

Blagajničko poslovanje

Knjigovodstveni poslovi Izrada izvješća za prethodni mjesec radi refundacije troškova od strane Županije

Izrada zahtjeva za refundaciju troškova za prijevoz zaposlenika

Mjesečna statistika i godišnja statistika Pripreme za sastavljanje tromjesečnog financijskog izvješća

Praćenje propisa

Plaćanje dospjelih računa TRAVANJ:

Obračun i isplata plaće, isplata vanjskim suradnicima

Izrada tromjesečnog statističkog izvještaja

Redovna mjesečna statistika Izrada tabela za refundaciju troškova nastavnog materijala i energenata

Plaćanje dospjelih računa

Blagajničko poslovanje Izrada tablica za prijevoz za svibanj

Praćenje zakonskih propisa SVIBANJ:

Obračun i isplata plaće te isplata vanjskim suradnicima

Blagajničko poslovanje

Plaćanje dospjelih računa prema knjizi ulaznih računa koja se redovito vodi

Izrada tablica prijevoza, troškova nastavnog materijala i energenata Mjesečna statistika

LIPANJ:

Obračun i isplata plaća, te isplata vanjskim suradnicima Blagajničko poslovanje

Knjiženja i priprema za polugodišnji obračun

Mjesečna statistika Izrada tablica prijevoz, nastavnog materijala, energenata

Praćenje zakonskih akata SRPANJ:

Obračun i isplata plaće, konačni obračun za isplatu vanjskim suradnicima za proteklu školsku godinu

Blagajničko poslovanje

Izrada polugodišnjeg obračuna

Izrada tabela za nastavni materijal i energente za lipanj

Page 110: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

110 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Mjesečna i tromjesečna statistika

Plaćanje dospjelih računa KOLOVOZ:

Obračun i isplata plaće

Blagajničko poslovanje Mjesečna statistika

Administrativno-tehnički poslovi

Računovođa: Dubravka Eđut

Page 111: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

111 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

19. PLAN I PROGRAM RADA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA 1. Administrativno tehnički poslovi

nabavka svih potrebnih obrazaca vezanih za početak i kraj školske godine

nabavka pedagoške dokumentacije tijekom godine

ispis imenika

ispis matične knjige učenika

registar učenika dosje učenika, odlaganje dokumentacije prilikom upisa, ispisa i pohrana

dokumentacije, povrat dokumentacije suradnja sa profesorima

izdavanje potvrda učenicima evidencija praktične nastave učenika

duplikati svjedodžbi priprema dokumentacije za polaganje popravnih ispita

priprema dokumentacije za polaganje završnog ispita

slanje pošte preporučeno i s povratnicom poslovi kopiranja

ispisivanje narudžbenica prema zahtjevima za zabavu potrošnog materijala/usluge

Administrativni referent: Maja Ozmec

Page 112: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

112 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

20. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

Nastavničko vijeće Srednje škole sastajat će se prema potrebi, a najmanje jedanput mjesečno. Nastavničko vijeće će svoju aktivnost profilirati zavisno o svojim obvezama koje mu proizlaze iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Statuta Srednje škole, a posebno će se ove godine baviti slijedećim poslovima:

razradom godišnjeg plana i programa škole

oblikovanjem školskog kurikuluma praćenjem uspješnosti odgojnog i obrazovnog procesa tijekom školske godine

analizom uspjeha na kraju obrazovnih razdoblja

utvrđivanjem zaduženja nastavnika u redovnim programima te poslovima vezanim uz ostale poslove nastavnika

poduzimanjem mjera za unapređenje nastavnog i odgojnog procesa

brigom oko permanentnog usavršavanja nastavnika

donošenjem odgojnih i stimulativnih mjera organizacijom slobodnih aktivnosti i natjecanja

humanitarnim akcijama briga za rad s nastavnicima početnicima

razmatranjem o organiziranim učeničkim ekskurzijama

organiziranjem posjeta kulturnim institucijama (kazalište, muzeji)

razmatranjem svih problema koji se javljaju tijekom školske godine

Page 113: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

113 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

21. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA

ZA PROVEDBU DRŽAVNE MATURE

Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature u školi

provodi školsko ispitno povjerenstvo.

Školsko ispitno povjerenstvo čine:

1. MANUELA GREGURIĆ – ravnateljica 2. MELITA MARINELLI – ispitna koordinatorica 3. VESNA TIŠLER – zamjenica ispitne koordinatorice 4. SANELA RUKELJ – članica 5. MARIJA KRIŽIĆ – članica 6. MAJA KEROVEC MLINAR– članica 7. IVANA MILEK - članica

Ravnatelj imenuje povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka u rujnu za tekuću školsku godinu, a

za svaki ispitni rok za provedbu ispita ravnatelj imenuje dežurne nastavnike.

Školsko ispitno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: − utvrđuje preliminarni popis učenika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih predprijava

i dostavlja ga Centru, − utvrđuje konačan popis učenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga

Centru, − odlučuje o opravdanosti nepristupanja učenika polaganju ispita,

− zaprima prigovore učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore učenika na ocjene te dostavlja Centru pismeno mišljenje, − utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita, − obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita. Konačnu odluku o prigovoru učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru učenika na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja prigovora.

Odluku iz stavka 2. ovoga članka Centar donosi na temelju mišljenja školskoga ispitnog povjerenstva.

Page 114: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

114 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

22. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG KOORDINATORA

Ispitni koordinator u školskoj godini 2017./2018. je Melita Marinelli, prof. Poslovi i zadatci ispitnoga koordinatora su:

− osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite, − zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala,

− osiguravanje prostorija za provođenje ispita, − nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita, − povrat ispitnih materijala Centru, − informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja, − savjetovanje učenika o odabiru izbornih predmeta državne mature, − informiranje učenika o postupku provođenja ispita, te koordiniranje prijavljivanja za ispite na razini škole, − pravovremeno dostavljanje rezultata ispita učenicima, − vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama, − informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja, te savjetovanje i pružanje podrške, − sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira Centar,

− organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem,

− osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike, − surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira izbornih predmeta državne

mature, − unošenje i upotpunjavanje prvobitnih podataka o školi i nastavnim predmetima u bazu

podataka, − unošenje i upotpunjavanje matičnih podataka učenika u bazu podataka, − unošenje prijava za ispite u suradnji s učenicima.

Page 115: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

115 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

23. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIKA

Vođenje pedagoške dokumentacije u tijeku čitave školske godine (evidencija učenika i predmeta u imenik, popunjavanje tabela i rubrika u dnevniku i imeniku, pisanje izvješća na početku i kraju obrazovnih razdoblja, pisanje svjedodžbi, pisanje matičnih knjiga, popunjavanje e-matice, vođenje evidencija o narudžbi udžbenika i prijevoza i sl.)

Redovita kontrola održanih i neodržanih sati i briga za realizaciju nastave Suradnja s ravnateljem u svezi organizacije nastave, praktične nastave i drugih

problema koji se pojave u tijeku školske godine Redovito praćenje izostajanja učenika i pravovremeno pokretanje odgojnih mjera za

učenike koji neopravdano izostaju, te suradnja s ravnateljem, psihologom i roditeljima tih učenika

Suradnja s ravnateljem i psihologom u svezi učenika koji imaju poteškoća u ponašanju i učenju

Isticanje, pohvaljivanje i poticanje učenika koji se ističu u učenju, izvannastavnim aktivnostima i humanom ponašanju

Sudjelovanje u realizaciji kulturne djelatnosti škole

Pripremanje i održavanje najmanje 3 roditeljska sastanka i suradnja s psihologom i pedagogom radi pripremanja predavanja sa odgojnim sadržajima, te suradnja s

ravnateljem Individualna suradnja s roditeljima

Organiziranje i održavanje sastanaka razredne zajednice, te suradnja s učenicima, pedagogom i psihologom radi izbora tema

Page 116: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

116 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

24. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

Roditelji učenika svakog razrednog odjela između sebe biraju jednog člana u vijeće

roditelja

Vijeće roditelja između sebe bira predsjednika i zamjenika predsjednika

Vijeće roditelja daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i

programa rada, raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji

školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa škole, razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom, predlaže mjere za unapređenje obrazovnog rada,

predlaže svog člana školskog odbora te obavlja druge poslove u skladu sa statutom škole

Upoznavanje roditelja sa kućnim redom škole, te pravima i obavezama učenika Upoznavanje roditelja sa odredbama Pravilnika o ocjenjivanju

Upoznavanje roditelja sa problemima koji se javljaju tijekom školske godine, te donošenje mišljenja o načinima njihovog rješavanja (problemi vezani za neopravdane

izostanke učenika, nedovoljno učenje, upotreba različitih sredstava ovisnosti, nepridržavanje kućnog reda škole)

Osmišljavanje načina za korisno provođenje slobodnog vremena adolescenata Razvijanje potrebe što veće suradnje svih roditelja i škole

Izvještavanje članova vijeća roditelja o njihovom radu, u razrednim odjelima

Page 117: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

117 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

25. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

Plan i program rada Vijeća učenika

Vijeće učenika čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela

Izabiru predstavnika koji sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja

Upoznavanje s pravima i obvezama učenika Upoznavanje sa poteškoćama koje se javljaju tijekom školske godine, te donošenje

mišljenja o načinima njihovog rješavanja Raspravljanje o potrebama i problemima mladih, te mogućnostima njihovog

zadovoljenja Predlaganje školskih slobodnih aktivnosti

Izvještavanje članova o radu Vijeća učenika, u svojim razrednim odjelima

Sastaju se po dogovoru i po potrebama

Page 118: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

118 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Popis članova vijeća roditelja i učenika

RAZRE

D

PREDSTAVNIK VIJEĆA RODITELJA ADRESA/KONTAKT

PREDSTAVNIK VIJEĆA UČENIKA ADRESA/KONTAKT

1.A Draženka Vugrinec

Čomborov put 12, Koprivnica 099 251 38 00

Leonardo Ivačić

Varaždinska 26, Koprivnica

1.B Mirjana Rajić Dalmatinska 11, Koprivnica 098 956 32 74

Marta Pintarić Matije Gupca 27a, Koprivnički Bregi 099 8256926

1.C Mihaela Sambol Otočka 58, Gola

098 927 15 66

Timon Fabijanec Varaždinska cesta 11b, Koprivnica,

1.D Patricija Hasan

Križevačka cesta 69, Koprivnica 095 519 20 97

Niko Markanović

Sajmišna 9, Novigrad Podravski 099 846 01 04

1.E Tomas Jantolek Maklac 10, Kunovec Breg 098 977 89 97

Tihana Gostović Starogradska ulica 2, Starigrad

1.G Velimir Cirkvenec Bjelovarska cesta 66

095 830 60 84

Lara Dinjar Križevačka cesta 48a

099 510 33 40 1.H Dražen Matoničkin

Ivana Mažuranića 10, Koprivnica 095 394 15 87

Martina Musić Prvomajska 31, Reka

1.I Nives Jakupek Ulica Beč 26, Koprivnica 099 506 77 85

Lorena Golubić Savićeva 74, Veliki Bukovec 099 850 4386

1.J Terezija Jakupec

Hrvatske državnosti 11f, Koprivnica 095 871 98 91

Valentina Horvat

Vinarec 92, Orehovec

1.K Višnja Virovec Prvomajska 7, Starigrad

092 246 02 17

Filip Krnjak M. Gupca 119, Peteranec

099 194 98 68

2.A Dragica Horvat – Fuček Voćarski put 10, Koprivnica 098 932 9928

Matija Indir Dr. Nikole Sertića 108, Koprivnica

2.B Vesna Galović Đure Basaričeka 10, Koprivnica 095 885 7407

Ivan Kolarec Vinogradska 28B, Koprivnički Ivanec

2.C Saša Vukmanović Magdalenska 1a, Koprivnica 091 987 18 28

Maja Martinović Ciglenska 13, Đurđevac

2.D Kristina Dedi Kraljice Jelene 26, Koprivnica 099 217 89 84

Matea Dedi Kraljice Jelene 26, Koprivnica 095 720 3733

Page 119: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

119 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

2.G Kristina Posavec II. Vinogradski odvojak 10, Koprivnica 099 576 66 98

Ivan Odobašić Trg Prodavić 10, Virje

2.H Božo Biškup Botinovec 37, Koprivnica

095 521 70 94

Tomislav Belaj Gornji Kraj 21, Rasinja

048/837 570 2.I Ankica Vugrin

Ivana Trnskog 5, Koprivnica 091 554 77 90

Mihael Vugrin

Ivana Trnskog 5, Koprivnica

2.J Goran Čani Koprivnička 10, Glogovac 091 676 71 59

Domagoj Rupe Hudovljani 38, Koprivnica 099 195 95 34

2.K Tajana Gaži Pemija 64C, Drnje

099 655 44 15

Eva Marđetko Ulica Dore Pejačević 23, Koprivnica

091 923 30 63 2.L Dijana Horvat

Pavla Vuka Pavlovića 18, Koprivnica 091 941 75 70

Leon Zlatović Trg kralja Krešimira 7, Koprivnica

3.A Mladen Orehovec

Podravska 31, Koprivnica 099 685 73 58

Valerija Piškorić

Trema Osuđevo 69, Trema

3.B Snježana Đurašević

Veliki Poganac 69, Rasinja 098 916 4126

Jurica Pianec

Starogradska ulica 69

3.C Vedrana Beg Istarska 7, Koprivnica

048/ 492, 098 592 031

Tajana Bačić Štaglinec 34, Koprivnica

099 422 34 77 3.D Mirjana Šaban

Koprivnička 57, Torčec 099 773 3731

Vesna Raptavi Kozarnjak 33, Koprivnica

3.F Vesna Baniček Radnička cesta 86, Koprivnica 098 286 977

Dominik Kišiček Veliki Grabičani 57, Rasinja 098 139 24 64

3.G Davorka Andrašić

Ratarska 82, Starigrad, Koprivnica 095 521 57 02

Petar Andrašić

Ratarska 82, Starigrad, Koprivnica

3.H Darko Štimac Ivana Meštrovića 11, Koprivnica 099 695 39 36

Ivona Šokec Trg kralja Tomislava 16, Pitomača

3.I Goran Sremec Herešinska 63, Koprivnica

099 217 16 47

Ivana Markešić Hudovljani 62, Sokolovac

3.J Marina Borić

Koprivnička 136, Novigrad Podravski 092 338 53 24

Steve Banek

Ulica Stjepana Radića 36, Glogovac

3.K Saša Strmečki Štaglinec 81, Koprivnica 098 932 99 32

Fran Strmečki Štaglinec 81, Koprivnica

Page 120: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

120 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

4.A Edita Rajh Augusta Šenoe 20, Koprivnica

099 190 6029

Lucija Vrbanić Vinogradska 3, Glogovac

095 8619656 4.B Marija Mujić

Varaždinska cesta 69, Koprivnica Lovro Mujić Varaždinska cesta 69, Koprivnica

4.C Vedran Emeršić Petra Svačića 6, Koprivnica

095 7758840

Borna Ostriž Duga ulica 20, Koprivnica

098 973 78 55 4.E Tot Iva

Mlinarska 8, Starigrad Irena Tot Mlinarska 8, Starigrad

4.G Željka Đuraj

Petra Preradovića 5, Molve 095 502 68 52

Anto Mijatović

Miklinovec 228b, Koprivnica 091 538 23 71

4.H Sanja Godek Glavina Čakovečka 11, Koprivnica

091 564 57 25

Matej Miotić Matije Gupca 3, Koprivnički Ivanec

4.I Lizabeta Prenka Varaždinska cesta 50 095 519 4375

Ana Grbešić Veliki Potočec 111, Križevci 0998037099

5.I Mladen Kerečin

Tome Čikovića 34, Koprivnica 099 217 16 16

Sandra Krznarić

Repaš 135, Repaš 091 595 61 67

4.J Dražen Manojlović Logorište 4, Reka

098 452 747

Patrik Burek Mala Črešnjevica 38, Pitomača

098 917 17 00 4.K Kristina Mihalić

Herešinska 29, Koprivnica 098 248 503

Valentina Gregurek Jagnjedovec 84 099 423 46 64

Page 121: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

121 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

26. GODIŠNJI PLANOVI AKTIVA SA ZADUŽENJIMA STRUČNIH VIJEĆA I

POJEDINAČNO PO NASTAVNICIMA

POPIS NASTAVNIKA PO STRUČNIM VIJEĆIMA

A) Povijest i geografija

1. Čokonaj Emil – predsjednik stručnog vijeća 2. Gabelica Marija 3. Orober Zvjezdana 4. Šikić Vedran 5. Ana Marija Balent Žemlić 6. Ivana Pavela

B) Društvena grupa predmeta

1. Sanja Crnković 2. Ankica Biršić Dora 3. Sanela Đurkan 4. Ana Marija Balent Žemlić 5. Sanja Rabađija 6. Dejan Dodlek 7. Marija Alvađ, p.d. 8. Goran Dujaković 9. Petra Zobić

C) Ekonomska grupa predmeta

1. ČLANOVI STRUČNOG VIJEĆA: 2. Baran, Ivona 3. Čuni Kovačić, Marijeta 4. Fijačko, Đurđa 5. Forgić, Maja 6. Gregurić, Manuela 7. Ivančić, Irena 8. Ivaniš-Sikavica, Draženka 9. Kičin, Jadranka 10. Latin, Mario 11. Milek, Ivana 12. Momčilović, Višnja 13. Rukelj, Sanela 14. Tišler, Petra 15. Šikić, Jasminka

D) Informatika i pravna grupa predmeta

1. Damir Odak 2. Dejan Lovrenčić 3. Zvezdana Mioković 4. Zdenka Gašparić 5. Davorka Zegrani 6. Vedrana Đurkan 7. Ana-Marija Ružić

Page 122: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

122 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

E) Hrvatski jezik

1. Nataša Hrupec 2. Sanela Đurđević 3. Andrijana Puljak 4. Maja Blažek Novosel (p.d.) 5. Ana Marija Bradić 6. Zdenka Brnica 7. Sandra Maletić 8. Ana Odak 9. Akvila Petras Kovačić

F) Engleski jezik

Aktiv engleskoga jezika: 1. Vesna Ilić 2. Tamara Jevtić 3. Tatjana Kolarić 4. Dijana Mateša 5. Vesna Stiplošek 6. Ina Šikić Bobetić 7. Vesna Stiplošek

G) Strani jezici – Njemački, francuski, talijanski jezik i latinski jezik

1. Tamara Martić 2. Mirjana Šaško 3. Ivana Pavela 4. Martina Pavlović 5. Petra Zobić 6. Ana Maltarić (p.d) 7. Irena Novak 8. Karlo Zeman 9. Vesna Stiplošek

H) Prehrana

1. Vera Šaf 2. Katarina Jurčić 3. Josip Zlatar 4. Lidija Novak 5. Marijela Šokec 6. Ines Frančić 7. Željka Gabaj

I) Kemija, biologija

1. Emilija Šanta Ištvanović (p.d.) 2. Maja Kerovec Mlinar 3. Vesna Tišler 4. Melita Marinelli 5. Željka Razman 6. Matej Dobrić

Page 123: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

123 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

J) Stručno vijeće medicinske grupe predmeta

1. Damjan Abou Aldan 2. Marija Križić 3. Tomislav Lončar 4. Željka Galešić 5. Jelena Rajn 6. Vesna Kos 7. Petra Šimunić

K) Stručno vijeće fizioterapije i farmacije

1. Mladen Kovač 2. Vladimir Obranović 3. Ana Prentašić 4. Mateja Marić (p.d) 5. Rajka Bagarić

M) Fizika - Matematika 1. Martina Havaić 2. Danijela Derežić 3. Lidija Horvat 4. Natalija Filipašić 5. Branimir Petruša 6. Jelena Štimac 7. Marina Lončar

N) Tjelesna i zdravstvena kultura

1. Biserka Telebar 2. Natalija Tomac Kelek 3. Filip Turk 4. Ivana Gregurina 5. Bruno Borić 6. Tamara Tomiša-Gečić

Page 124: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

124 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Godišnja zaduženja po aktivima i pojedinačno po nastavnicima

A) Stručno vijeće povijest i geografija

Plan rada aktiva povijesti i geografije

Rujan

-izrada nastavnih planova i programa

-prijedlog slobodnih aktivnosti

-prijedlog potrebne stručne literature, nastavnih sredstava i pomagala

Listopad

-dogovor oko odlaska na seminare

-provođenje slobodnih aktivnosti

Studeni

-stručno usavršavanje

-dogovor oko pismenih provjera učenika

- provođenje slobodnih aktivnosti

Prosinac

-priprema učenika za natjecanje

-dogovor oko ocjenjivanja i zaključivanja ocjena

Siječanj

-odlasci na seminare

-analiza ocjena nakon 1. polugodišta

-priprema učenika za natjecanje

Veljača

-priprema učenika za natjecanje

-provođenje slobodnih aktivnosti

Ožujak

-natjecanja učenika

-provođenje slobodnih aktivnosti

Travanj

-dogovor oko mentorstva za završne radove

-analiza uspjeha učenika na natjecanjima

-provođenje slobodnih aktivnosti

Svibanj

-priprema za kraj nastavne godine

-dogovor oko pismenih provjera

-prijedlog udžbenika za sljedeću godinu

Lipanj

-dogovor oko zaključivanja ocjena

-analiza uspjeha na kraju nastavne godine

-odlasci na seminare

Srpanj

-podjela predmeta i zaduženja za sljedeću nastavnu godinu

Page 125: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

125 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

GEOGRAFIJA

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist 1a Geografija 2 Emil Čokonaj

ekonomist 2a Geografija 2 Emil Čokonaj

ekonomist 3a Geografija 2 Emil Čokonaj

ekonomist 4a Geografija 2 Vedran Šikić

komercijalist 1b Zemljopis 2 Emil Čokonaj

komercijalist 2b Zemljopis 2 Emil Čokonaj

prodavač 2d Geografija 2 Emil Čokonaj

upravni referent 1c Zemljopis 2 Emil Čokonaj

upravni referent 2c Zemljopis 2 Vedran Šikić

poslovni tajnik 2l Zemljopis 2 Vedran Šikić

htt 2h Geografija 2 Vedran Šikić

htt 3h Geografija 2 Vedran Šikić

htt 4h Geografija 2 Vedran Šikić

prehrambeni t. 1e Geografija 2 Vedran Šikić

nutricionist 1g Geografija 2 Vedran Šikić

nutricionist 2g Geografija 1 Vedran Šikić

farmaceutski t. 1j Geografija 2 Emil Čokonaj

farmaceutski t. 2j Geografija 1 Emil Čokonaj

fizioterapeutski t. 1k Geografija 2 Emil Čokonaj

fizioterapeutski t. 2k Geografija 1 Emil Čokonaj

medicinski t. 1i Geografija 2 Vedran Šikić

medicinski t. 2i Geografija 2 Vedran Šikić

UKUPNO 41

Page 126: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

126 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

POVIJEST

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist 1a Povijest 2 Zvjezdana Orober

ekonomist 2a Povijest 2 Zvjezdana Orober

komercijalist 1b Povijest 2 Ana Marija Balent Žemlić

komercijalist 2b Povijest 2 Zvjezdana Orober

prodavač 1d Povijest 2 Emil Čokonaj

upravni referent 1c Povijest 2 Marija Gabelica

upravni referent 2c Povijest 2 Marija Gabelica

upravni referent 3c Povijest 2 Marija Gabelica

poslovni tajnik 2l Povijest 2 Marija Gabelica

htt 1h Povijest 2 Marija Gabelica

htt 2h Povijest 2 Marija Gabelica

htt 3h Povijest 2 Marija Gabelica

prehrambeni t. 1e Povijest 2 Ana Marija Balent Žemlić

nutricionist 1g Povijest 2 Marija Gabelica

nutricionist 2g Povijest 2 Marija Gabelica

farmaceutski t. 1j Povijest 2 Zvjezdana Orober

farmaceutski t. 2j Povijest 2 Zvjezdana Orober

farmaceutski t. 3j Povijest 1 Zvjezdana Orober

fizioterapeutski t. 1k Povijest 2 Ivana Pavela

fizioterapeutski t. 2k Povijest 2 Ana Marija Balent Žemlić

fizioterapeutski t. 3k Povijest 1 Ivana Pavela

medicinski t. 1i Povijest 2 Marija Gabelica

medicinski t. 2i Povijest 2 Marija Gabelica

44

Page 127: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

127 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

B) Stručno vijeće društvena grupa predmeta

ČLANOVI STRUČNOG VIJEĆA: Marija Alvađ (zamjena Sanela Đurkan i Goran Dujaković), Ana Marija Balent Žemlić, Ankica Biršić Dora, Sanja Crnković, Dejan Dodlek, Sanja Rabadžija

Rujan - listopad - konstituiranje aktiva - dogovor o radu aktiva

- prijedlog za popunu stručne literature, nastavnih sredstava i pomagala

- izrada nastavnih planova i programa - utvrđivanje elemenata i kriterija ocjenjivanja - dogovor za odlazak na stručne seminare prema Katalogu

stručnih skupova - provođenje slobodnih aktivnosti

- planiranje međupredmetnih sadržaja GOO

Studeni - prosinac

- aktualna problematika i razmjena informacija

- odlazak na seminare i ostale oblike stručnog usavršavanja - aktualna problematika u svladavanju gradiva, poboljšanje

metoda rada, korištenje suvremenih oblika rada

Siječanj - veljača - uočavanje i traženje rješenja za poteškoće i probleme koji su je javljali tijekom prvog obrazovnog razdoblja

- dogovor o prijavi učenika za natjecanje - priprema učenika za natjecanje - provođenje školskih natjecanja - praćenje stručne literature

Ožujak - travanj - odlazak na županijska natjecanja - razmjena iskustva s natjecanja i analiza uspjeha na

natjecanjima - odlazak na seminare i ostale oblike stručnog usavršavanja

Svibanj - lipanj - priprema za kraj nastavne godine

- prijedlog udžbenika za sljedeću školsku godinu - analiza uspjeha na kraju nastavne godine

- odlasci na seminare

Srpanj - kolovoz - podjela predmeta i zaduženja za sljedeću nastavnu godinu - izvješće o radu aktiva

Predsjednica aktiva: Ana Marija Balent Žemlić

Page 128: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

128 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

VJERONAUK

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist 1a Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

ekonomist 2a Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

ekonomist 3a Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

ekonomist 4a Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

komercijalist 1b Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

komercijalist 2b Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

komercijalist 3b Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

komercijalist 4b Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

prodavač 1d Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

prodavač 2d Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

prodavač 3d Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

upravni referent 1c Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

upravni referent 2c Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

upravni referent 3c Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

upravni referent 4c Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

poslovni tajnik 2l Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

htt 1h Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

htt 2h Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

htt 3h Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

htt 4h Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

prehrambeni t. 1e Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

prehrambeni t. 4e Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

rukovatelj p.s. 3f Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

nutricionist 1g Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

nutricionist 2g Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

nutricionist 3g Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

nutricionist 4g Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

farmaceutski t. 1j Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

farmaceutski t. 2j Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

farmaceutski t. 3j Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

farmaceutski t. 4j Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora fizioterapeutski t. 1k Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

fizioterapeutski t. 2k Vjeronauk 1 Dejan Dodlek fizioterapeutski t. 3k Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

fizioterapeutski t. 4k Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

medicinski t. 1i Vjeronauk 1 Dejan Dodlek

medicinski t. 2i Vjeronauk 1 Ankica Biršić Dora

UKUPNO 37

Page 129: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

129 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

ETIKA

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist / komercijalist / prodavač 1a / 1b / 1 d Etika 1 Sanela Đurkan

ekonomist / komercijalist 2a/2b Etika 1 Sanela Đurkan

ekonomist 3a Etika 1 Sanela Đurkan

ekonomist / fizioterapeutski t. 4a/4k Etika 1 Sanela Đurkan

komercijalist 3b Etika 1 Sanela Đurkan

prodavač 2d Etika 1 Sanela Đurkan

prodavač / rukovatelj p.s. 3d /3f Etika 1 Sanja Rabadžija

upravni referent / prehrambeni tehničar 1c / 1e Etika 1 Sanja Rabadžija

upravni referent / poslovni tajnik 2c/2l Etika 1 Sanja Rabadžija

upravni referent / nutricionist 3c/3g Etika 1 Sanja Rabadžija

upravni referent / nutricionist 4c/4g Etika 1 Sanja Rabadžija

htt 1h Etika 1 Sanela Đurkan

htt / medicinski t. 2h/2i Etika 1 Sanja Rabadžija

htt 3h Etika 1 Sanja Rabadžija

htt/prehrambeni t. 4h/4e Etika 1 Sanja Rabadžija

nutricionist 1g Etika 1 Sanela Đurkan

nutricionist 2g Etika 1 Sanela Đurkan

farmaceutski t. / fizioterapeutski tehničar 1j / 1k Etika 1 Sanela Đurkan

farmaceutski t. / fizioterapeutski t. 2j/2k Etika 1 Sanela Đurkan

farmaceutski t. / fizioterapeutski t. 3j/3k Etika 1 Sanela Đurkan

farmaceutski t. / komercijalist 4j/4b Etika 1 Sanela Đurkan

medicinski t. 1i Etika 1 Sanja Rabadžija

UKUPNO 22

Page 130: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

130 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

komercijalist 4b Psihologija prodaje 2 Sanja Crnković

upravni referent 2c Poslovna psihologija 2 Sanja Crnković upravni referent 2c Ljudska prava 2 Sanja Rabadžija

upravni referent 3c Sociologija 2 Ana Marija Balent Žemlić

upravni referent 3c Logika 1 Sanja Rabadžija upravni referent 3c Ljudska prava 2 Sanja Rabadžija

upravni referent 4c Filozofija 2 Sanja Rabadžija

poslovni tajnik 2l Poslovna psihologija 2 Sanja Crnković

htt 2h

Poslovna psihologija s komunikacijom 2 Sanja Crnković

htt 4h Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština 2 Goran Dujaković

fizioterapeutski t. 3k Zdravstvena psihologija 2 Sanja Crnković

fizioterapeutski t. 4k Zdravstvena psihologija 1 Sanja Crnković

medicinski t. 1i Građanski odgoj i obrazovanje 2 Sanja Rabadžija

medicinski t. 2i Komunikacijske vještine 2 Sanja Crnković

medicinski t. 3i Psihologija 2 Sanja Crnković

medicinski t. 3i Načela poučavanja 2 Petra Zobić

medicinski t. 4i Sociologija 1 Ana Marija Balent Žemlić

UKUPNO 31

Page 131: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

131 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

C) Stručno vijeće ekonomska grupa predmeta

Stručno vijeće okuplja nastavnike ekonomske grupe predmeta koji raspravljaju o

stručnim pitanjima metodičkog izvođenja predmetnih sadržaja u nastavi ekonomske grupe predmeta. Radom vijeća rukovodi voditelj kojeg međusobno biraju članovi vijeća ili ga predlaže ravnatelj. Uloga vijeća je formiranje zajedničkog stava prilikom praćenja napredovanja učenika te vrednovanja njihovih znanja i vještina. Zajedničkim radom moguće je rasteretiti opseg sadržaja nastavnih programa korelacijom kroz više predmeta što ujedno pridonosi većom kvalitetom činjenica, aktualizira nastavni plan i program koji će tako

učenicima biti zanimljiviji i jasniji. Dogovara se o temama i područjima koja se mogu riješiti zajedničkim radom ili savjetima ostalih članova ovog odnosno ostalih aktiva. Stručno vijeće

predlaže različite teme kroz čiju obradu se nastavnicima približavaju mogući problemi, nedostaci te individualni postupci i prilagodbe nastavnog programa radi što bolje

učinkovitosti nastavnog procesa.

ZADACI STRUČNOG VIJEĆA Rad s učenicima

poticati učenike da uz redovnu nastavu proučavaju i istražuju probleme i tematiku

vezanu za pojedine predmete, a primjenjive u svakodnevnom životu;

izvođenje praktičnog dijela nastave, radionice, koji će obuhvatiti nastavni sadržaj iz

nekoliko ekonomskih predmeta, planiranje i izvođenje terenske nastave;

sudjelovati na natjecanjima, pripremati učenike za natjecanja i Državnu maturu;

poticati sudjelovanje učenika u izradi različitih projekata radi stjecanja odgovornosti i

sudjelovanja u timskom radu.

Rad s nastavnicima

surađivati s kolegama iz stručnih aktiva na razini škole te s nastavnicima istih

predmeta iz drugih škola radi izmjene iskustava i znanja;

Obavezno se uključiti u proces permanentnog obrazovanja uz povremenu nazočnost

na stručnim aktivima;

uključiti se u proces informatičkog obrazovanja odnosno usavršavanja;

uz obvezu vlastitog permanentnog usavršavanja surađivati s ostalim kolegama na

našoj i drugim školama te stručnim skupovima u organizaciji Županijskih vijeća i

Ministarstva prosvjete i sporta, pružiti pomoć nastavnicima-početnicima i davati

mentorske savjete pripravnicima.

Rad sa stručnjacima izvan škole

organizacija aktualnih predavanja, terenske nastave, radionica sa zainteresiranim

stručnjacima iz srodnih područja prema aktualnim temama.

Ostalo

Page 132: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

132 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

suradnja s pedagoginjom, psihologinjom, ravnateljicom te ostalim stručnim

radnicima.

PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA

Sjednice stručnog vijeća održavaju se jednom mjesečno, ali i prema potrebi. Priprema ih, saziva

i vodi voditelj Vijeća u suradnji s ostalim članovima. Unutar stručnog vijeća:

radi se raspodjela sati s prijedlogom godišnjih zaduženja nastavnika po razrednim odjelima,

predlažu i provode aktivnosti koje učenici mogu obaviti u školi i izvan nje ,

izvještava o sastancima Međužupanijskih stručnih vijeća,

izvještavao o stručnim usavršavanjima,

izvještava o aktualnim događajima,

raspravlja se o potrebi dopunske nastave za slabije učenike ,

raspravlja se o potrebi dodatne nastave prije natjecanja i mature učenika,

izvještava o ponašanju i vladanju učenika,

daju prijedlozi o nabavci nastavnih pomagala i sredstava radi što kvalitetnijeg i lakšeg rada u

nastavi,

izvješće o praćenju nastave pripravnika,

razno.

Kroz ovakav vid rada, članovi stručnog vijeća se međusobno pomažu, komuniciraju te

permanentno obrazuju što bi se trebalo pozitivno odraziti u individualnom radu. Mjesečni sastanci Stručnog vijeća u pravilu će se održavati kada i mjesečne sjednice

Nastavničkog vijeća. Ukoliko će članovi iskazati interes, tijekom školske godine svaki nastavnik pripremiti će jedno ogledno predavanje za ostale članove Stručnog vijeća. Sastanci Stručnog vijeća i plan rada po mjesecima, šk.god. 2017./2018.

Ru

jan

izvješće o radu na stručnim aktivima

proučavanje Pravilnika o ocjenjivanju i vrednovanju

dogovor o izvannastavnim aktivnostima, dodatnoj i dopunskoj nastavi

donošenje plana i programa vijeća

izrada izvedbenih planova i programa

dogovor i usklađivanje elemenata za praćenje i ocjenjivanje učenika

analiza stanja nastavne opreme i dogovor o održavanju

izrada okvirnog vremenika pismenih ispita za 1. polugodište

izrada programa stručnog usavršavanje nastavnika

izrada i analiza izvedbenih programa nastave

izvještavanje o stručnim skupovima

ogledno predavanje (ukoliko ima zainteresiranih)

razno

Page 133: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

133 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Lis

top

ad

početak priprema učenika za Državnu maturu

određivanje tema za završne radove i potvrde mentora

izvještavanje o stručnim skupovima

ogledno predavanje (ukoliko ima zainteresiranih)

razno S

tud

en

i analiza opisnih bilježaka učenika

izvještavanje o stručnim skupovima

ogledno predavanje (ukoliko ima zainteresiranih)

razno

Pro

sin

ac

analiza realizacije nastavnih planova i programa s osvrtom na eventualne

poteškoće u realizaciji istih

analiza uspjeha učenika

izvještavanje o stručnim skupovima

ogledno predavanje (ukoliko ima zainteresiranih)

razno

Sije

ča

nj

analiza rada u 1. polugodištu i planiranje rada u 2. polugodištu

izrada okvirnog vremenika pismenih ispita za 2. polugodište

početak priprema učenika za natjecanja

novosti vezane uz stručnu literaturu

izvještavanje o stručnim skupovima

ogledno predavanje (ukoliko ima zainteresiranih)

razno

Ve

ljač

a pripreme učenika za natjecanja, natjecanja

izvještavanje o stručnim skupovima

ogledno predavanje (ukoliko ima zainteresiranih)

razno

Ožu

jak

izbor i pripreme učenika za natjecanja

izvještavanje o stručnim skupovima

ogledno predavanje (ukoliko ima zainteresiranih)

razno

Tra

va

nj

Analiza rezultata natjecanja

izvještavanje o stručnim skupovima

izvještaj o maturalnim radnjama

ogledno predavanje (ukoliko ima zainteresiranih)

razno

Sv

iba

nj

analiza uspjeha učenika na kraju nastavne godine

analiza realizacije nastavnog plana i programa

analiza uspjeha na natjecanjima i izložbama

analiza opreme i dogovor o održavanju

izvještaj o maturalnim radnjama

izvještavanje o stručnim skupovima

ogledno predavanje (ukoliko ima zainteresiranih)

razno

Page 134: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

134 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Lip

an

j

analiza uspjeha učenika na kraju nastavne godine

analiza realizacije nastavnog plana i programa

prijedlog zaduženja za narednu školsku godinu

maturalna putovanja

prijedlog poboljšanja nastave u šk.god.2017./2018.

izvještavanje o stručnim skupovima

ogledno predavanje (ukoliko ima zainteresiranih)

razno

Srp

an

j

izrada izvještaja o radu stručnog vijeća u ovoj školskoj godini

analiza rada stručnog vijeća i prijedlozi za unapređivanje rada

raspodjela predmeta za narednu školsku godinu

izvještavanje o stručnim skupovima

razno

Ko

lov

oz

prijedlozi za unapređivanje rada

Usklađivanje elemenata i kriterija ocjenjivanja

Usklađivanje i dogovor oko opisnih bilježaka učenika te upute za „prvi sat“

izvještavanje o stručnim skupovima

razno

Obilježavanje prigodnih datuma, šk.god. 2017./2018.

Datum Tema Nastavnik

20./21.12. Božićni sajam Vježbeničkih tvrtki Srednje škole

Petra Tišler,

Mario Latin, Irena Ivančić, Marijeta Čuni Kovačić

26./27.03. Uskršnji sajam Vježbeničkih tvrtki Srednje škole

Petra Tišler, Mario Latin, Irena Ivančić,

Marijeta Čuni Kovačić

Ove godine aktiv predlaže sljedeće slobodne aktivnosti za učenike:

Voditelj stručnog vijeća

Petra Tišler, mag.oec.

NAZIV AKTIVNOSTI VODITELJ/ICA PODRUČJE

Uspješan prodavač Računovodstvena grupa

Petra Tišler i Irena Ivančić Sanela Rukelj

strukovno područje

Page 135: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

135 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist 1a Osnove ekonomije 2 Mario Latin

ekonomist 1a Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 Petra Tišler

ekonomist 1a Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 Irena Ivančić

ekonomist 1a Računovodstvo 2 Sanela Rukelj

ekonomist 1a Poduzetništvo 2 Draženka Ivaniš-Sikavica

ekonomist 1a Obiteljski posao - izborni 2 Jasminka Šikić

ekonomist 1a Globalno poslovno okruženje - izborni 2 Ivona Baran

ekonomist 2a Osnove ekonomije 2 Jasminka Šikić

ekonomist 2a Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 Petra Tišler

ekonomist 2a Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 Ivona Baran

ekonomist 2a Računovodstvo 3 Sanela Rukelj

ekonomist 2a Poduzetništvo 3 Sanela Rukelj

ekonomist 2a Društveno odgovorno poslovanje 2 Mario Latin

ekonomist 2a Uvod u poslovno upravljanje - izborni 2 Irena Ivančić

ekonomist 2a Osnove turizma - izborni 2 Maja Forgić

ekonomist 3a Osnove ekonomije 2 Jasminka Šikić

ekonomist 3a Statistika 2 Višnja Momčilović

ekonomist 3a Komunikacijsko prezentacijske vještine 2

Mario Latin

ekonomist 3a Računovodstvo 3 Sanela Rukelj

ekonomist 3a Marketing 2 Mario Latin

ekonomist 3a Bankarstvo i osiguranje 3 Jadranka Kičin

ekonomist 3a Vježbenička tvrtka - 1. grupa 2 Irena Ivančić

ekonomist 3a Vježbenička tvrtka - 2. grupa 2 Mario Latin

ekonomist 3a Upravljanje prodajom - izborni 2 Jasminka Šikić

ekonomist 3a Računovodstvo neprofitnih organizacija - izborni

2 Draženka Ivaniš-Sikavica

ekonomist 4a Osnove ekonomije 2 Jasminka Šikić

ekonomist 4a Računovodstvo 4 Sanela Rukelj

ekonomist 4a Marketing 2 Jasminka Šikić

ekonomist 4a Bankarstvo i osiguranje 2 Jadranka Kičin

ekonomist 4a Tržište kapitala 2 Ivona Baran

ekonomist 4a Vježbenička tvrtka - 1. grupa 2 Petra Tišler

ekonomist 4a Vježbenička tvrtka - 2. grupa 2 Mario Latin

ekonomist 4a Marketing usluga - izborni 2 Jasminka Šikić

ekonomist 4a Analiza financijskih izvještaja - izborni 2

Draženka Ivaniš-Sikavica

komercijalist 1b Politika i gospodarstvo 2 Petra Tišler

komercijalist 1b Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 Petra Tišler

komercijalist 1b Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 Ivona Baran

komercijalist 1b Trgovinsko poslovanje 2 Ivona Baran

komercijalist 1b Računovodstvo 2 Sanela Rukelj

komercijalist 1b Strukovne vježbe 2 Đurđa Fijačko

komercijalist 2b Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 Petra Tišler

komercijalist 2b Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 Ivona Baran

Page 136: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

136 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

komercijalist 2b Trgovinsko poslovanje 3 Ivona Baran

komercijalist 2b Računovodstvo 2 Jadranka Kičin

komercijalist 2b Strukovne vježbe 2 Ivana Milek

komercijalist 3b Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 Petra Tišler

komercijalist 3b Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 Irena Ivančić

komercijalist 3b Trgovinsko poslovanje 3 Mario Latin

komercijalist 3b Računovodstvo 2 Jadranka Kičin

komercijalist 3b Poduzetništvo 2 Draženka Ivaniš-Sikavica

komercijalist 3b Strukovne vježbe - 1. grupa 2 Irena Ivančić

komercijalist 3b Strukovne vježbe - 2. grupa 2 Ivona Baran

komercijalist 4b Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 Petra Tišler

komercijalist 4b Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 Đurđa Fijačko

komercijalist 4b Poduzetništvo 3 Draženka Ivaniš-Sikavica

komercijalist 4b Marketing 3 Jasminka Šikić

komercijalist 4b Transport, špedicija i osiguranje 2 Mario Latin

komercijalist 4b Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja 3 Ivana Milek

komercijalist 4b Strukovne vježbe - 1. grupa 2 Ivona Baran

komercijalist 4b Strukovne vježbe - 2. grupa 2 Irena Ivančić

prodavač 1d Nabavno poslovanje 4 Višnja Momčilović

prodavač 1d Poslovanje prodavaonice 1 Đurđa Fijačko

prodavač 1d Prodajna komunikacija 2 Višnja Momčilović

prodavač 1d Kreativnost u poslovanju - izborni 2 Višnja Momčilović

prodavač 1d Ekologija i održivi razvoj - izborni 2 Irena Ivančić

prodavač 2d Prodajno poslovanje 3 Irena Ivančić

prodavač 2d Osnove marketinga 2 Mario Latin

prodavač 2d Prezentacijske vještine - izborni 2 Đurđa Fijačko

prodavač 2d Aranžiranje i estetsko oblikovanje - izborni 2 Višnja Momčilović

prodavač 3d Politika i gospodarstvo 2 Ivona Baran

prodavač 3d Poslovna dokumentacija 1 Đurđa Fijačko

prodavač 3d Ponašanje potrošača 1 Višnja Momčilović

prodavač 3d Odnosi s kupcima - izborni 2 Višnja Momčilović

prodavač 3d Upravljanje prodavaonicom - izborni 2 Đurđa Fijačko

prodavač 1d, 2d,

3d Praktična nastava 7 Đurđa Fijačko

upravni referent 2c Gospodarstvo 2

Draženka Ivaniš-Sikavica

upravni referent 3c Knjigovodstvo 2

Draženka Ivaniš-Sikavica

upravni referent

4c Poduzetništvo s menadžmentom 2 Draženka Ivaniš-Sikavica

upravni referent 4c Statistika 2 Višnja Momčilović

upravni referent 4c Javne financije 2 Jasminka Šikić

htt 1h Ugostiteljstvo 3 Maja Forgić

Page 137: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

137 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

htt 1h Praktična nastava 2 Maja Forgić

htt 2h, 3h,

4h Praktična nastava 2 Maja Forgić

htt 2h Organizacija poslovanja poduzeća 3 Maja Forgić

htt 3h Politika i gospodarstvo 2 Draženka Ivaniš-Sikavica

htt 3h Statistika 1 Ivana Milek

htt 3h Knjigovodstvo s bilanciranjem 1 Đurđa Fijačko

htt 3h Organizacija poslovanja poduzeća 2 Maja Forgić

htt 4h Knjigovodstvo s bilanciranjem 2 Irena Ivančić

htt 4h Organizacija poslovanja poduzeća 3 Maja Forgić

htt 4h Turizam i marketing 2 Maja Forgić

nutricionist 4g Politika i gospodarstvo 1 Ivana Milek

farmaceutski t. 4j Politika i gospodarstvo 1 Draženka Ivaniš-Sikavica

prehrambeni t. 4e Politika i gospodarstvo 1 Ivana Milek fizioterapeutski t. 4k Politika i gospodarstvo 1 Petra Tišler

UKUPNO 203

DODATNA NASTAVA

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist 2a Računovodstvo - DOD 1 Sanela Rukelj

ekonomist 3a Računovodstvo - DOD 1 Sanela Rukelj

komercijalist 1b Računovodstvo - DOD 1 Sanela Rukelj

komercijalist 2b Računovodstvo - DOD 1 Jadranka Kičin

komercijalist 3b Računovodstvo - DOD 1 Jadranka Kičin

htt 3h Knjigovodstvo s bilanciranjem 1 Đurđa Fijačko

UKUPNO 6

Page 138: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

138 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

D) Stručno vijeće informatika i pravna grupa predmeta

Plan rada aktiva informatike i pravne grupe predmeta

Plan rada

Rujan -dogovor za izbor voditelja aktiva i zapisničara aktiva -prijedlog za nabavu stručne literature, nastavnih sredstava i pomagala za potrebe nastave -prijedlog slobodnih aktivnosti -izrada nastavnih planova i programa -međusobne stručno metodičke i pedagoške konzultacije, dogovor oko kriterija i elemenata ocjenjivanja Listopad -prijedlog tema za izradu elaborata / završnog rada na završnom ispitu -provođenje slobodnih aktivnosti -planiranje individualnog stručnog usavršavanja nastavnika Studeni -provođenje slobodnih aktivnosti -planiranje pismenih provjera učenika Prosinac -priprema učenika za natjecanja -dogovor oko ocjenjivanja i zaključivanja ocjena Siječanj -odlasci na seminare -analiza ocjena nakon 1. polugodišta -priprema učenika za natjecanja Veljača -priprema učenika za natjecanja -provođenje slobodnih aktivnosti Ožujak -organizacija i provođenje školskih natjecanja učenika -provođenje slobodnih aktivnosti Travanj -organizacija i provođenje županijskih natjecanja učenika -provođenje slobodnih aktivnosti Svibanj -pripreme i odlazak na državno natjecanje s učenicima -priprema za kraj nastavne godine -dogovor oko pismenih provjera -prijedlog udžbenika za sljedeću školsku godinu Lipanj -dogovor oko zaključivanja ocjena -analiza uspjeha na kraju nastavne godine -odlasci na seminare Srpanj -podjela predmeta i zaduženja za sljedeću nastavnu godinu Ove godine aktiv predlaže sljedeće slobodne aktivnosti za učenike:

NAZIV AKTIVNOSTI VODITELJ/ICA PODRUČJE

Informatička grupa A Informatička grupa B

Damir Odak Dejan Lovrenčić

Općeobrazovno i strukovno područje

Page 139: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

139 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje Razred Predmet

Broj sati

Nastavnik

ekonomist 1a Informatika 1. grupa 2 Vedrana Đurkan

ekonomist 1a Informatika 2. grupa 2 Damir Odak

ekonomist 2a Informatika 1. grupa 2 Vedrana Đurkan

ekonomist 2a Informatika 2. grupa 2 Damir Odak

komercijalist 1b Informatika - 1. grupa 2 Vedrana Đurkan

komercijalist 1b Informatika - 2. grupa 2 Damir Odak

komercijalist 2b Informatika - 1. grupa 2 Vedrana Đurkan

komercijalist 2b Informatika - 2. grupa 2 Damir Odak

komercijalist 3b Informatika - 1. grupa 2 Vedrana Đurkan

komercijalist 3b Informatika - 2. grupa 2 Damir Odak

prodavač 2d Osnove informatike 2 Vedrana Đurkan

upravni referent 1c Informatika 1. grupa 2 Ana Marija Ružić

upravni referent 1c Informatika 2. grupa 2 Zvezdana Mioković

upravni referent 1c Kompjutorska daktilografija 1. grupa 4 Ana Marija Ružić

upravni referent 1c Kompjutorska daktilografija 2. grupa 4 Ana Marija Ružić

upravni referent 2c Informatika 1. grupa 2 Dejan Lovrenčić

upravni referent 2c Informatika 2. grupa 2 Dejan Lovrenčić

upravni referent 2c Kompjutorska daktilografija 1. grupa 2 Ana Marija Ružić

upravni referent 2c Kompjutorska daktilografija 2. grupa 2 Ana Marija Ružić

upravni referent 3c Informatika 1. grupa 2 Dejan Lovrenčić

upravni referent 3c Informatika 2. grupa 2 Dejan Lovrenčić

upravni referent 3c Kompjutorska daktilografija 1. grupa 2 Ana Marija Ružić

upravni referent 3c Kompjutorska daktilografija 2. grupa 2 Ana Marija Ružić

upravni referent 4c Informatika 1. grupa 3 Dejan Lovrenčić

upravni referent 4c Informatika 2. grupa 3 Dejan Lovrenčić

poslovni tajnik 2l

Informatika i informatički poslovni sustavi - 1. grupa

2 Zvezdana Mioković

poslovni tajnik 2l

Informatika i informatički poslovni sustavi - 2. grupa

2 Damir Odak

poslovni tajnik 2l Kompjutorska daktilografija - 1. grupa 4 Davorka Zegrani

poslovni tajnik 2l Kompjutorska daktilografija - 2. grupa 4 Davorka Zegrani

htt 1h Daktilografija s poslovnim dopisivanjem - 1. grupa 2 Ana Marija Ružić

htt 1h Daktilografija s poslovnim dopisivanjem - 2. grupa 2 Davorka Zegrani

htt 2h Računalstvo - 1. grupa 2 Damir Odak

htt 2h Računalstvo - 2. grupa 2 Zvezdana Mioković

htt 3h Računalstvo - 1. grupa 2 Damir Odak

htt 3h Računalstvo - 2. grupa 2 Zvezdana Mioković

Page 140: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

140 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

prehrambeni t. 1e Računalstvo - 1. grupa 2 Ana Marija Ružić

prehrambeni t. 1e Računalstvo - 2. grupa 2 Zvezdana Mioković

rukovatelj p.s. 3f Računalstvo 2 Damir Odak

nutricionist 1g Računalstvo - 1. grupa 2 Dejan Lovrenčić

nutricionist 1g Računalstvo - 2. grupa 2 Zvezdana Mioković

nutricionist 2g Računalstvo - 1. grupa 2 Dejan Lovrenčić

nutricionist 2g Računalstvo - 2. grupa 2 Zvezdana Mioković

farmaceutski t. 1j Računalstvo - 1. grupa 2 Vedrana Đurkan

farmaceutski t. 1j Računalstvo - 2. grupa 2 Damir Odak fizioterapeutski t. 1k Računalstvo - 1. grupa 2 Vedrana Đurkan

fizioterapeutski t. 1k Računalstvo - 2. grupa 2 Damir Odak

medicinski t. 1i Informatika - 1. grupa 1 Zvezdana Mioković

medicinski t. 1i Informatika - 2. grupa 1 Zvezdana Mioković

medicinski t. 2i Informatika - 1. grupa 2 Zvezdana Mioković

medicinski t. 2i Informatika - 2. grupa 2 Dejan Lovrenčić

UKUPNO 108

Page 141: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

141 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

E) Stručno vijeće hrvatski jezik

Školska godina: 2017./2018. Članovi stručnog vijeća: Ana Marija Belko, Maja Blažek Novosel, Zdenka Brnica, Sanela Đurđević, Nataša Hrupec, Sandra Maletić, Ana Odak, Akvila Petras Kovačić (zamjena za Maju Blažek Novosel), Andrijana Puljak Voditelj Školskog stručnog vijeća nastavnika Hrvatskoga jezika: Ana Odak

SADRŽAJ RADA

CILJEVI I ZADATCI

NOSITELJ AKTIVNOSTI

VRIJEME

NAPOMENA

1. Planiranje nastave i aktivnosti tijekom školske godine 2. Analiza stanja nastavne opreme i dogovor o održavanju 3. Analiza rezultata inicijalne provjere znanja i rezultata učenika na državnoj maturi 4. Sudjelovanje u društvenim aktivnostima lokalne zajednice 5. Obilježavanje međunarodnih praznika /spomendana

- usuglasiti promjene u školskim kriterijima vrednovanja i ocjenjivanja - iznijeti prijedloge za provedbu procjene sposobnosti učenika na početku školske godine - utvrditi provedbu izvannastavnih aktivnosti i školskog natjecanja te organizaciju školskih manifestacija - utvrditi kojom nastavnom opremom raspolaže ŠSV - odrediti listu potrebnih materijala i nastavnih pomagala - utvrditi uspješnost riješenosti inicijalne provjere među učenicima prvih razreda - analizirati uspjeh naših učenika na državnoj maturi - poticati učenike na uključivanje u aktivnosti lokalne društvene zajednice - obilježavanje važnih događaja / spomendana - razvijati zanimanje za izvannastavne sadržaje i teme - poticati razvijanje opće kulture

članovi ŠSV-a članovi ŠSV-a institucije i udruge lokalne zajednice članovi ŠSV-a članovi ŠSV-a

rujan rujan rujan tijekom godine tijekom godine

Page 142: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

142 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Dodatna nastava

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist, komercijalist, farmaceutski tehničar

4a, 4b, 4j

Hrvatski jezik - dod 1 Ana Marija Belko

upravni referent, prehrambeni tehničar, nutricionist

4c, 4e, 4g

Hrvatski jezik - dod 1 Sandra Maletić

htt 4h Hrvatski jezik - dod 1 Nataša Hrupec

fizioterapeutski tehničar

4k Hrvatski jezik - dod 1 Nataša Hrupec

medicinski t. 5i Hrvatski jezik - dod 2 Ana Odak

ukupno 6

6. Organiziranje školskih natjecanja 7. Izvještavanje o stručnim skupovima na kojima su sudjelovali članovi ŠSV-a 8. Raspodjela razreda i zaduženja članova ŠSV-a 9. Analiza uspjeha učenika i prijedlog mjera za unaprjeđenje

- poticati učenike na proučavanje hrvatskoga jezika i književnosti, usavršavanje jezične komunikacije i pismenosti te stvaranje zanimanja i za jezične i književne sadržaje izvan propisanoga plana i programa - razvijati motivaciju za samovrednovanje i vrednovanje znanja, vještina i sposobnosti - razmjenjivati iskustva stečena na stručnim skupovima, vezana uz poučavanje Hrvatskoga jezika -usuglasiti i utvrditi zaduženja članova ŠSV-a u idućoj školskoj godini - izvijestiti članove ŠSV-a o rezultatima rada s učenicima na kraju nastavne godine - predložiti metode za unaprjeđenje rada u nastavi

članovi ŠSV-a članovi ŠSV-a članovi ŠSV-a, školski pedagog

tijekom godine (prema vremeniku natjecanja i smotri objavljenom na www.azoo.hr) tijekom godine lipanj/ srpanj kolovoz

Page 143: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

143 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist 1a Hrvatski jezik 3 Zdenka Brnica

ekonomist 2a Hrvatski jezik 3 Akvila Petras Kovačić

ekonomist 3a Hrvatski jezik 3 Akvila Petras Kovačić

ekonomist 4a Hrvatski jezik 3 Ana Marija Belko

komercijalist 1b Hrvatski jezik 3 Zdenka Brnica

komercijalist 2b Hrvatski jezik 3 Ana Odak

komercijalist 3b Hrvatski jezik 3 Akvila Petras Kovačić

komercijalist 4b Hrvatski jezik 3 Akvila Petras Kovačić

prodavač 1d Hrvatski jezik 3 Ana Marija Belko

prodavač 2d Hrvatski jezik 3 Ana Odak

prodavač 3d Hrvatski jezik 3 Ana Odak

upravni referent 1c Hrvatski jezik 4 Sanela Đurđević

upravni referent 1c Hrvatski poslovni jezik 1 Zdenka Brnica

upravni referent 2c Hrvatski jezik 4 Andrijana Puljak

upravni referent 2c Hrvatski poslovni jezik 1 Zdenka Brnica

upravni referent 3c Hrvatski jezik 4 Sanela Đurđević

upravni referent 4c Hrvatski jezik 4 Sandra Maletić

poslovni tajnik 2l Hrvatski jezik 4 Zdenka Brnica

htt 1h Hrvatski jezik 4 Sanela Đurđević

htt 2h Hrvatski jezik 4 Sandra Maletić

htt 3h Hrvatski jezik 4 Sanela Đurđević

htt 4h Hrvatski jezik 4 Nataša Hrupec

prehrambeni t. 1e Hrvatski jezik 3 Sandra Maletić

prehrambeni t. 4e Hrvatski jezik 3 Zdenka Brnica

rukovatelj p.s. 3f Hrvatski jezik 3 Ana Odak

nutricionist 1g Hrvatski jezik 3 Sanela Đurđević

nutricionist 2g Hrvatski jezik 3 Sandra Maletić

nutricionist 3g Hrvatski jezik 3 Sandra Maletić

nutricionist 4g Hrvatski jezik 3 Zdenka Brnica

farmaceutski t. 1j Hrvatski jezik 4 Andrijana Puljak

farmaceutski t. 2j Hrvatski jezik 4 Andrijana Puljak

farmaceutski t. 3j Hrvatski jezik 4 Ana Marija Belko

farmaceutski t. 4j Hrvatski jezik 4 Akvila Petras Kovačić

fizioterapeutski t. 1k Hrvatski jezik 4 Andrijana Puljak fizioterapeutski t. 2k Hrvatski jezik 4 Ana Odak

fizioterapeutski t. 3k Hrvatski jezik 4 Andrijana Puljak fizioterapeutski t. 4k Hrvatski jezik 4 Nataša Hrupec

medicinski t. 1i Hrvatski jezik 5 Nataša Hrupec

medicinski t. 2i Hrvatski jezik 5 Nataša Hrupec

UKUPNO 134

Page 144: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

144 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

F) Stručno vijeće engleski jezik

Plan rada – INA ŠIKIĆ BOBETIĆ

Rd.broj Sadržaj rada Zadužen za pripremu Oblik rada Rok

1. Raspodjela predmeta i zaduženja

Voditelj aktiva Sjednica aktiva Završetak tekuće nastavne godine

2. Dogovor o izvannastavnim aktivnostima, dodatnoj i dopunskoj nastavi(+pripreme

za državnu maturu)

Voditelj aktiva Sjednica aktiva Završetak tekuće nastavne godine

3. Izrada izvedbenih planova i programa (+ individualizirane i prilagođene programe)

Svatko za razrede i predmete za koje je zadužen

Individualno Početak šk.godine

4. Izrada programa stručnog usavršavanja

Svi članovi aktiva Individualno Početak šk.godine

5. Dogovor i utvrđivanje

elemenata za praćenje i ocjenjivanje učenika

Svi članovi aktiva Predmetni

nastavnici+ Sjednica aktiva

Početak šk.godine

6. Analiza stanja nastavne opreme i dogovor o održavanju

Aktiv+ uprava škole Sjednica aktiva Kontinuirano kroz godinu

7. Praćenje stručne literature,

zakonskih propisa i akata važnih za izvođenje nastave

Svi članovi aktiva Individualno,

sjednice nast.vijeća

Kontinuirano kroz

godinu

8. Izvještavanje o stručnim skupovima

Svi članovi aktiva Obavijesti/oglasi Kontinuirano kroz godinu

9. Predlaganje nastavnika za napredovanje

Aktiv+uprav škole Sjednice aktiva+ sjednica nast.vijeća

10. Organiziranje i provođenje

školskih natjecanja, izložbi i priredbi (Europski dan jezika i večer multijezične poezije,

školsko natjecanje iz engleskogjezika)

Svi članovi aktiva u

suradnji sa upravom škole

Sjednice aktiva

(engleski jezik+ strani jezici)

Kontinuirano kroz

godinu

11. Analiza realizacije plana i programa, uspjeha učenika i realizacije nastavnog plana i

programa

Svi članovi aktiva Sjednice aktiva Kraj nast.godine

12. Analiza uspjeha na natjecanjima

Članovi aktiva Sjednice aktiva Kraj nast.godine

13. Vođenje zapisnika i izrada izvještaja o radu stručnog vijeća

Voditelj aktiva Sjednice aktiva Kraj šk.godine

Page 145: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

145 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

AKTIV ENGLESKI JEZIK

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist 1a Engleski jezik s dopisivanjem 3 Ina Šikić Bobetić

ekonomist 2a Engleski jezik s dopisivanjem 3 Tatjana Kolarić

ekonomist 3a Engleski jezik s dopisivanjem 3 Tatjana Kolarić

ekonomist 4a Engleski jezik s dopisivanjem 3 Dijana Mateša

komercijalist 1b Engleski jezik - 1. strani jezik 3 Tatjana Kolarić

komercijalist 2b Engleski jezik - 1. strani jezik 3 Tatjana Kolarić

komercijalist 3b Engleski jezik - 1. strani jezik 3 Dijana Mateša

komercijalist 4b Engleski jezik - 1. strani jezik 3 Dijana Mateša

prodavač 1d Engleski jezik 2 Dijana Mateša

prodavač 2d Engleski jezik 2 Dijana Mateša

prodavač 3d Engleski jezik 2 Vesna Stiplošek

upravni referent 1c Engleski jezik - 1. strani jezik 3 Vesna Ilić

upravni referent 2c Engleski jezik - 1. strani jezik 3 Vesna Ilić

upravni referent 3c Engleski jezik - 1. strani jezik 3 Vesna Ilić

upravni referent 4c Engleski jezik - 1. strani jezik 3 Vesna Ilić

poslovni tajnik 2l Engleski jezik - 1. strani jezik 3 Tamara Jevtić

htt 1h Engleski jezik - 1. strani jezik 4 Tamara Jevtić

htt 1h Engleski jezik - 2. strani jezik 3 Tamara Jevtić

htt 2h Engleski jezik - 1. strani jezik 4 Vesna Stiplošek

htt 2h Engleski jezik - 2. strani jezik 3 Vesna Stiplošek

htt 3h Engleski jezik - 1. strani jezik 3 Tamara Jevtić

htt 3h Engleski jezik - 2. strani jezik 4 Vesna Ilić

htt 4h Engleski jezik - 1. strani jezik 3 Ina Šikić Bobetić

htt 4h Engleski jezik - 2. strani jezik 4 Ina Šikić Bobetić

prehrambeni t. 1e Engleski jezik 2 Tamara Jevtić

prehrambeni t. 4e Engleski jezik 2 Vesna Stiplošek

rukovatelj p.s. 3f Engleski jezik 2 Tamara Jevtić

nutricionist 1g Engleski jezik 2 Vesna Ilić

nutricionist 2g Engleski jezik 2 Vesna Ilić

nutricionist 3g Engleski jezik 2 Tamara Jevtić

nutricionist 4g Engleski jezik 2 Tamara Jevtić

farmaceutski t. 1j Engleski jezik 2 Tatjana Kolarić

farmaceutski t. 2j Engleski jezik 2 Tatjana Kolarić

farmaceutski t. 3j Engleski jezik 2 Tatjana Kolarić

farmaceutski t. 4j Engleski jezik 2 Tatjana Kolarić fizioterapeutski t. 1k Engleski jezik 2 Dijana Mateša

fizioterapeutski t. 2k Engleski jezik 2 Dijana Mateša fizioterapeutski t. 3k Engleski jezik 2 Dijana Mateša

fizioterapeutski t. 4k Engleski jezik 2 Dijana Mateša

Page 146: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

146 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

medicinski t. 1i Engleski jezik 3 Ina Šikić Bobetić

medicinski t. 2i Engleski jezik 3 Ina Šikić Bobetić

UKUPNO 109

AKTIV ENGLESKOG JEZIKA - dodatna nastava

Zanimanje Razred Predmet

Broj sati

Nastavnik

medicinski t. 5i Engleski jezik -dod 2 Ina Šikić Bobetić

ekonomist, komercijalist, farmaceut, fizioterapeut

4a, ab, 4j, 4k Engleski jezik -dod 1 Tatjana Kolarić

upravni referent 4c Engleski jezik -dod 1 Vesna Ilić

prehrameni t. / nutricionist 4e, 4g Engleski jezik -dod 1 Ina Šikić Bobetić

UKUPNO 5

Page 147: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

147 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

G) Stručno vijeće strani jezici

Aktiv stranih jezika obuhvaća: njemački jezik, talijanski jezik, francuski jezik, latinski jezik Članovi aktiva: profesori/ce gore navedenih stranih jezika (njemački jezik: Petra Zobić, Tamara Martić, Martina Pavlović, Karlo Zeman) (talijanski jezik: Mirjana Šaško) (francuski jezik: Ana Maltarić (p.d.); zamjena: Irena Novak, Vesna Stiplošek) (latinski jezik: Ivana Pavela)

SADRŽAJ RADA:

RUJAN

raspodjela predmeta i zaduženja za školsku godinu 2017./18.

formuliranje i utvrđivanje elemenata i kriterija za praćenje i ocjenjivanje učenika

prijedlozi aktivnosti za školski kurikulum i predaja kurikularnog plana

sastavljanje nastavnih planova prema obrascu za izradu operativnog godišnjeg plana i programa i predaja programa

izrada programa stručnog usavršavanja pisanje Izvješća o realizaciji pripravničkog staža i prijava polaganja stručnog ispita za

pripravnika Karla Zemana analiza stanja nastavne opreme, nabava nastavnih materijala, udžbenika, časopisa,

dodatnog potrošnog materijala i sl. obilježavanje Europskog dana jezika

organiziranje i provedba dodatne nastave iz njemačkog jezika za 5.i razred (medicinska sestra/tehničar opće njege; pripreme za DM; provedba tokom nastavne godine unutar redovnog rasporeda)

prijava škole za sudjelovanje na natjecanju u prevođenju za učenike srednjih škola u organizaciji Europske komisije- Juvenes translatores

LISTOPAD:

praćenje realizacije nastave,nastavnog plana i programa

praćenje učenika slabijih sposobnosti, sa teškoćama u učenju ili nedovoljnog predznanja mogu li pratiti program; prilagodba nastave za iste

praćenje operativnih programa i dnevnih priprema drugih nastavnih predmeta u svrhu korelacije i izrade što kvalitetnijih programa za kvalitetnije motiviranje učenika

nazočnost sastancima županjskih aktiva nastavnika stranih jezika

planiranje i priprema jednodnevnog izleta/terenske nastave

organiziranje i provedba dodatne nastave iz njemačkog jezika za polaganje državne mature na osnovnoj i višoj razini

STUDENI:

Page 148: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

148 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

unapređivanje procesa učenja s ciljem smanjenja nesklada između svrhe učenja i učenja za ocjenu

praćenje i ocjenjivanje učenika u funkciji olakšavanja učenja i daljnjeg ujednačavanja kriterija ocjenjivanja prema zadanim elementima

rad na afirmaciji škole i njezinih djelatnosti

redovito polaženje stručnih skupova (praćenje kataloga AZOO), izvješća sa stručnih usavršavanja

provedba natjecanja Juvenes translatores, ako škola bude izabrana za sudjelovanje

PROSINAC:

stručno usavršavanje članova aktiva na seminarima i stručnim skupovima u organizaciji AZOO, sastancima Aktiva, sudjelovanjem na Županijskim aktivima stranih

jezika, suradnjom sa stručnim aktivima drugih škola i razmjenom iskustava

razmjena iskustava u vezi s dodatnim materijalima u nastavi stranih jezika: zašto? koliko? kada? u koju svrhu? ... s posebnim osvrtom na upotrebu interneta

organiziranje jednodnevnog stručnog izleta i terenske nastave (Advent)

sudjelovanje u organizaciji i provedbi božićnih aktivnosti u školi

analiza realizacije nastavnog plana i programa te prijedlog mjera za unapređenje

analiza uspjeha učenika te prijedlog mjera za unapređenje planiranje školskih natjecanja

SIJEČANJ:

dogovori oko nastavka praćenja i ocjenjivanja učenika u drugom obrazovnom razdoblju.

surađivanje sa članovima drugih aktiva, pedagogom, ravnateljem i ostalim osobljem škole s ciljem što kvalitetnijeg odgojnog rada s učenicima

priprema učenika za školska natjecanja iz stranih jezika

nazočnost sastancima županjskih aktiva nastavnika stranih jezika

obrada stručnih tema suradnja u izradi priprema za nastavni rad

priprema učenika (mentorstvo iz stranog jezika) i sudjelovanje u provedbi školskog Gastro natjecanja za 4.h razred (HTT)

VELJAČA:

organiziranje i provođenje školskih natjecanja, priprema učenika za natjecanja iz stranih jezika na višim razinama te rad sa darovitim učenicima sa ciljem postizanja što boljih rezultata na županijskim natjecanjima

organiziranje i provođenje DELF ispita (francuski jezik)

nabava i praćenje stručne literature na stranim jezicima i praćenje noviteta u nastavi, obrazovanju, pedagogiji, didaktici i sl.

pohađanje sastanaka županijskih stručnih vijeća obilježavanje Valentinova (međuaktivno – literarno izražavanje)

OŽUJAK:

Page 149: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

149 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

sudjelovanje u radu povjerenstava za Županijska natjecanja

sudjelovanje na natjecanjima iz stranih jezika priprema učenika za državnu maturu - kako najefikasnije provesti pripreme za maturu iz njemačkog jezika?

promocija francuskog jezika – ( Dani frankofonije )

priprema učenika (mentorstvo iz stranog jezika) za regionalno Gastro natjecanje (4.h razred, u suradnji s mentoricom iz stručnih predmeta)

TRAVANJ:

pohađanje stručnih skupova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje

suradnja s roditeljima u svrhu poboljšanja kvalitete nastave

dogovori oko pomoći slabijim učenicima i eventualnim prilagođavanjima kriterija ocjenjivanja - nakon analize dosadašnjeg uspjeha

priprema učenika (mentorstvo iz stranog jezika) za državno Gastro natjecanje (4.h razred, u suradnji s mentoricom iz stručnih predmeta)

planiranje ispravljanja negativnih ocjena kod učenika završnih razreda SVIBANJ:

rad sa učenicima završnih razreda - pripreme za završne ispite

daljnja nabava dodatne stručne literature i materijala u svrhu poboljšanja nastave, stručnog usavršavanja i opremanja školske knjižnice kvalitetnim radnim materijalima

analiza uspjeha u učenju; planiranje ispravljanja negativnih ocjena

izvješća o stručnim skupovima

promidžba škole prije upisa u novu školsku godinu

analiza uspjeha na natjecanjima LIPANJ / SRPANJ:

pomoć slabijim učenicima na kraju školske godine

priprema završnih ispita priprema i provedba dopunske nastave

analiza realizacije nastavnog plana i programa analiza uspjeha učenika

raspodjela sati i zaduženja za iduću školsku godinu KOLOVOZ:

analiza rezultata državne mature i uspjeha na ispitima za međunarodne certifikate (DELF)

analiza ostvarenog iz Prijedloga plana rada aktiva stranih jezika

sastavljanje Izvješća o radu aktiva u šk.god. 2017./18. i izrada programa i plana rada aktiva na osnovi analize rada od prethodne školske godine

sastavljanje Plana rada aktiva za školsku godinu 2018./19 - izrada kvalitetnih programa za rasterećenje učenika analizom podataka prikupljenih tijekom nastavne

godine

Page 150: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

150 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

KONTINUIRANO KROZ GODINU:

vođenje zapisnika o radu aktiva pohađanje stručnih skupova

pružanje stručne pomoći nastavnicima početnicima

suradnja sa stručnim i prosvjetnim ustanovama

praćenje stručne literature

održavanje oglednih predavanja/nastavnih satova

utvrđivanje interesa za učenje njemačkoga jezika kod učenika koji prema propisanim nastavnim planovima i programima nemaju prilike učiti njemački jezik,a u svrhu organizacije i realizacije fakultativne nastave njemačkoga jezika u nadolazećem razdoblju

obrazovanje odraslih – predavač njemačkog jezika ostaje Martina Pavlović, a latinskog Ivana Pavela

MOGUĆE AKTIVNOSTI:

- sudjelovanje u školskim aktivnostima, priredbama, humanitarnim akcijama...

VRIJEME REALIZACIJE:

- od 01. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. godine

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

- članovi aktiva stranih jezika VODITELJ AKTIVA STRANIH JEZIKA: Petra Zobić, prof.njemačkog jezika i književnosti i prof. pedagogije

VODITELJ AKTIVA STRANIH JEZIKA:

Petra Zobić, prof.njemačkog jezika i književnosti i prof. pedagogije

Page 151: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

151 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

NJEMAČKI JEZIK

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist 2a Njemački jezik s dopisivanjem 3 Karlo Zeman

ekonomist 3a Njemački jezik s dopisivanjem 3 Tamara Martić

ekonomist 4a Njemački jezik s dopisivanjem 3 Tamara Martić

komercijalist 2b Njemački jezik - 1. strani jezik 3 Martina Pavlović

komercijalist 3b Njemački jezik - 1. strani jezik 3 Tamara Martić

komercijalist 4b Njemački jezik - 1. strani jezik 3 Tamara Martić

prodavač 1d Njemački jezik 2 Martina Pavlović

prodavač 2d Njemački jezik 2 Martina Pavlović

prodavač / rukovatelj p.s. 3d /3f Njemački jezik 2 Martina Pavlović

upravni referent /medicinski t. 1c/1i Njemački jezik - 1. strani jezik 3 Karlo Zeman

upravni referent / poslovni tajnik/medicinski t. 2c/2l/2i Njemački jezik - 1. strani jezik 3 Karlo Zeman

upravni referent 3c Njemački jezik - 1. strani jezik 3 Karlo Zeman

upravni referent 4c Njemački jezik - 1. strani jezik 3 Petra Zobić

htt 1h Njemački jezik - 1. strani jezik 4 Petra Zobić

htt 1h Njemački jezik - 2. strani jezik 3 Petra Zobić

htt 2h Njemački jezik - 1. strani jezik 4 Petra Zobić

htt 2h Njemački jezik - 2. strani jezik 3 Petra Zobić

htt 3h Njemački jezik - 1. strani jezik 3 Tamara Martić

htt 3h Njemački jezik - 2. strani jezik 4 Tamara Martić

htt 4h Njemački jezik - 1. strani jezik 3 Karlo Zeman

htt 4h Njemački jezik - 2. strani jezik 4 Karlo Zeman

prehrambeni t. / nutricionist 1e/1g Njemački jezik 2 Petra Zobić

prehrambeni t. / nutricionist 4e/4g Njemački jezik 2 Martina Pavlović

nutricionist 2g Njemački jezik 2 Karlo Zeman

nutricionist 3g Njemački jezik 2 Martina Pavlović farmaceutski t. / fizioterapeutski t. 1j/1k Njemački jezik 2 Martina Pavlović

farmaceutski t. / fizioterapeutski t. 2j/2k Njemački jezik 2 Martina Pavlović farmaceutski t. / fizioterapeutski t. 3j/3k Njemački jezik 2 Martina Pavlović

farmaceutski t. / fizioterapeutski t. 4j/4k Njemački jezik 2 Martina Pavlović

UKUPNO 80

Page 152: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

152 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

FRANCUSKI JEZIK

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

komercijalist 1b Francuski jezik - 2. strani jezik 2 Irena Novak

komercijalist 2b Francuski jezik - 2. strani jezik 2 Irena Novak

komercijalist 3b Francuski jezik - 2. strani jezik 2 Irena Novak

komercijalist 4b Francuski jezik - 2. strani jezik 2 Irena Novak

upravni referent 1c Francuski jezik - 2. strani jezik 2 Irena Novak

upravni referent 2c Francuski jezik - 2. strani jezik 2 Irena Novak

upravni referent 3c Francuski jezik - 2. strani jezik 2 Irena Novak

upravni referent 4c Francuski jezik - 2. strani jezik 2 Vesna Stiplošek

poslovni tajnik 2l Francuski jezik - 2. strani jezik 2 Vesna Stiplošek

htt 1h Francuski jezik - 3. strani jezik 2 Vesna Stiplošek

htt 2h Francuski jezik - 3. strani jezik 2 Vesna Stiplošek

htt 3h Francuski jezik - 3. strani jezik 2 Irena Novak

htt 4h Francuski jezik - 3. strani jezik 2 Vesna Stiplošek

UKUPNO 26

TALIJANSKI JEZIK

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

komercijalist 1b Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 Mirjana Šaško

komercijalist 2b Talijanski jezik - 2. strani jezik 2

komercijalist 3b Talijanski jezik - 2. strani jezik 2

komercijalist 4b Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 Mirjana Šaško

upravni referent 1c Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 Mirjana Šaško

upravni referent 2c Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 Mirjana Šaško

upravni referent 3c Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 Mirjana Šaško

upravni referent 4c Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 Mirjana Šaško

poslovni tajnik 2l Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 Mirjana Šaško

htt 1h Talijanski jezik - 3. strani jezik 2 Mirjana Šaško

htt 2h Talijanski jezik - 3. strani jezik 2 Mirjana Šaško

htt 3h Talijanski jezik - 3. strani jezik 2 Mirjana Šaško

htt 4h Talijanski jezik - 3. strani jezik 2 Mirjana Šaško

UKUPNO 26

Page 153: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

153 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

LATINSKI JEZIK

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

upravni referent 1c Latinski jezik 2 Ivana Pavela

upravni referent 2c Latinski jezik 2 Ivana Pavela

poslovni tajnik 2l Latinski jezik 2 Ivana Pavela

farmaceutski t. 1j Latinski jezik 2 Ivana Pavela

farmaceutski t. 2j Latinski jezik 2 Ivana Pavela

fizioterapeutski t. 1k Latinski jezik 2 Ivana Pavela fizioterapeutski t. 2k Latinski jezik 2 Ivana Pavela

medicinski t. 1i Latinski jezik 2 Ivana Pavela

medicinski t. 2i Latinski jezik 2 Ivana Pavela

UKUPNO 18

Page 154: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

154 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

H) Stručno vijeće prehrana

PLAN RADA PREHRANA

Plan rada rujan -

listopad

Konstituiranje aktiva, dogovor o radu aktiva.

Utvrđivanje elemenata i kriterija ocjenjivanja. Utvrđivanje korelacija među predmetima.

Dogovor o izradi planova i programa, odlazak na seminare prema Katalogu

stručnih skupova ASOO. Usvajanje prijedloga slobodnih aktivnosti i plana potreba aktiva.

Nabava udžbenika i stručne literature, nabava pribora za potrebe izvođenja vježbi i praktične nastave u laboratoriju, nabava sredstava za zaštitu i pripora za prvu pomoć u laboratoriju. Analiza programa i planova.

Studeni Prosinac

Sastanak aktiva u vezi problematike čitanja lektire na engleskome jeziku. Tekuća problematika i razmjena informacija.

Odlazak na sastanak županijskog aktiva. Razmjena informacija o novostima sa županijskoga aktiva.

Siječanj Veljača

Priprema učenika za natjecanja. Dogovor o prijavi učenika za natjecanja. Provođenje školskog natjecanja iz područja biologije, kemije,

farmaceutskih tehnologija i stručnih predmeta prehrambene tehnologije. Pripremati učenike za daljnja natjecanja.

Praćenje stručne literature.

Ožujak Travanj

Odlazak na županijsko natjecanje. Razmjena iskustava s natjecanja. Organizacija stručnih ekskurzija za zanimanja: prehrambeni tehničar,

rukovatelj prehrambenih strojeva i farmaceutski tehničar. Razmjena informacija.

Svibanj Lipanj

Dogovor oko izbora udžbenika za narednu školsku godinu. Tekuća problematika u svladavanju gradiva, ispravljanje negativnih ocjena,

poboljšanje metoda rada, korištenje suvremenih oblika rada. Analiza uspjeha učenika – završni razredi.Dogovor oko popravnih ispita.Razmjena informacija vezanih uz struku. Dogovor o odlasku na seminare i stručno usavršavanje. Raspodjela razreda i organizacija predavanja u narednoj školskoj godini.

Srpanj - kolovoz Analiza uspjeha učenika. Dogovor o vođenju aktiva. Izvješće o radu aktiva.

Page 155: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

155 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

komercijalist 1b Poznavanje robe 3 Marijela Šokec

komercijalist 2b Poznavanje robe 3 Marijela Šokec

komercijalist 3b Poznavanje robe 3 Vera Šaf

komercijalist 4b Poznavanje robe 2 Željka Gabaj

prodavač 1d Poznavanje robe 3 Marijela Šokec

prodavač 2d Poznavanje robe 3 Marijela Šokec

prodavač 3d Poznavanje robe 2 Željka Gabaj

htt 1h Prehrana i poznavanje robe 2 Josip Zlatar

prehrambeni t. 1e Račun u struci 1 Ines Frančić

prehrambeni t. 1e Sirovine i ambalaža 2 Josip Zlatar

prehrambeni t. 1e Hrana i prehrana 2 Josip Zlatar

prehrambeni t. 1e Zaštita na radu i higijena 2 Marijela Šokec

prehrambeni t. 4e Procesi pripreme hrane 3 Josip Zlatar

prehrambeni t. 4e Analiza i kontrola kvalitete hrane 4 Željka Gabaj

prehrambeni t. 4e Osiguranje kvalitete hrane 1 Katarina Jurčić

prehrambeni t. 4e Higijena hrane 4 Lidija Novak

prehrambeni t. 4e Tehnologija alkoholnih i bezalkoholnih pića - izborni 2 Josip Zlatar

prehrambeni t. 4e Poslovna komunikacija - izborni 3 Vera Šaf

rukovatelj p.s. 3f Tehnologija zanimanja 6 Katarina Jurčić

rukovatelj p.s. 3f Praktična nastava 4 Katarina Jurčić

nutricionist 1g Opća kemija 1 - teorija 2 Ines Frančić

nutricionist 1g Opća kemija 1 - vježbe 3 Ines Frančić

nutricionist 1g Osnove znanosti o prehrani I 2 Lidija Novak

nutricionist 1g Zaštita na radu, higijena i sanitacija 2 Marijela Šokec

nutricionist 1g Tehnologija vode - izborni 2 Vera Šaf

nutricionist 1g Ambalaža - izborni 2 Josip Zlatar

nutricionist 2g Opća kemija 2 - teorija 3 Željka Gabaj

nutricionist 2g Opća kemija 2 - vježbe 1. grupa 2 Željka Gabaj

nutricionist 2g Opća kemija 2 - vježbe 2. grupa 2 Željka Gabaj

nutricionist 2g Organska kemija - teorija 2 Ines Frančić

nutricionist 2g Organska kemija - vježbe 1. grupa 2 Ines Frančić

nutricionist 2g Organska kemija - vježbe 2. grupa 2 Ines Frančić

nutricionist 2g Osnove znanosti o prehrani II 2 Josip Zlatar

nutricionist 2g Praktična nastava 3 Vera Šaf

nutricionist 2g Ekološka proizvodnja hrane - izborni 2 Vera Šaf

nutricionist 3g Mikrobiologija - teorija 2 Lidija Novak

nutricionist 3g Mikrobiologija - vježbe 2 Lidija Novak

nutricionist 3g Ekologija 2 Vera Šaf

nutricionist 3g Osnove tehnologije namirnica I 2 Marijela Šokec

nutricionist 3g Procesi pripreme hrane 2 Josip Zlatar

nutricionist 3g Praktična nastava - 1. grupa 4 Lidija Novak

nutricionist 3g Praktična nastava - 2. grupa 4 Vera Šaf

nutricionist 3g Biotehnologija - izborni 2 Ines Frančić

Page 156: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

156 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

nutricionist 3g Ekonomika prehrambene industrije - izborni

2 Lidija Novak

nutricionist 4g Osnove tehnologije namirnica II 2 Josip Zlatar

nutricionist 4g Mikrobiologija namirnica - teorija 2 Lidija Novak

nutricionist 4g Mikrobiologija namirnica - vježbe 2 Lidija Novak

nutricionist 4g Pravilna prehrana 2 Željka Gabaj

nutricionist 4g Kontrola kakvoće namirnica - teorija 1 Ines Frančić

nutricionist 4g Kontrola kakvoće namirnica - vježbe 5 Ines Frančić

nutricionist 4g Praktična nastava 4 Željka Gabaj

nutricionist 4g Fermentirani procesi 2 Marijela Šokec

farmaceutski t. 4j Kemija prehrane 2 Željka Gabaj

UKUPNO 132

Page 157: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

157 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

I) Stručno vijeće kemija i biologija

PLAN RADA AKTIVA KEMIJA i BIOLOGIJA – VESNA TIŠLER

1. CILJ RADA STRUČNOG VIJEĆA

Stručno vijeće okuplja nastavnike srodnih predmeta koji raspravljaju o stručnim pitanjima metodičkog

izvođenja predmetnih sadržaja u nastavi kemije i biologije. Radom vijeća rukovodi voditelj kojeg međusobno biraju članovi vijeća i l i ga predlaže ravnatelj. Uloga vijeća je formiranje zajedničkog stava pril i kom praćenja napredovanja učenika te vrednovanja njihovih znanja i vještina. Zajedničkim radom moguće je rasteretiti opseg sadržaja nastavnih programa korelacijom kroz više predmeta što ujedno pridonosi većom kvalitetom činjenica,

aktualizira nastavni plan i program koji će tako učenicima biti zanimljiviji i jasniji . Dogovara se o temama i područjima koja se mogu riješiti zajedničkim radom il i savjetima ostalih članova ovog odnosno ostalih aktiva. Stručno vijeće predlaže različite teme kroz čiju obradu se nastavnicima približavaju mogući problemi, nedostaci te individualni postupci i prilagodbe nastavnog programa radi što bolje učinkovitosti nastavnog procesa.

ČLANOVI STRUČNOG VIJEĆA:

Maja Kerovec Mlinar, prof. biologije Melita Marinelli , prof. biologije i kemije Željka Razman, prof. kemije i biologije Vesna Tišler, mag. app. chem.

Emili ja Šanta Ištvanović, prof. kemije (p.d) Matej Dobrić, magistar edukacije kemije

Sjednice stručnog vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje 2x u svakom polugodištu, a priprema ih,

saziva i vodi voditelj vijeća u suradnji s ostalim članovima. Unutar stručnog vijeća radi se raspodjela sati s

prijedlogom godišnjih zaduženja nastavnika po razrednim odjelima uz ostale aktivnosti koje učenici mogu obaviti u školi i izvan nje. Također se raspravlja o potrebi dopunske nastave za slabije učenike te dodatne nastave prije natjecanja i mature učenika. Stručno vijeće daje prijedloge o nabavci nastavnih pomagala i sredstava radi što kvalitetnijeg i lakšeg rada u nastavi. Kroz ovakav vid rada, članovi stručnog vijeća se

međusobno pomažu, komuniciraju te permanentno obrazuju što bi se trebalo pozitivno odraziti u individualnom radu.

2. ZADACI STRUČNOG VIJEĆA

Rad s učenicima

poticati učenike da uz redovnu nastavu proučavaju i istražuju probleme i tematiku vezanu za pojedine

predmete, a primjenjive u svakodnevnom životu

izvođenje popularnih pokusa, planiranje i izvođenje terenske nastave

sudjelovati na natjecanjima, pripremati učenike za natjecanja i Državnu maturu

poticati sudjelovanje učenika u izradi različitih projekata radi stjecanja odgovornosti i sudjelovanja u

timskom radu

Rad s nastavnicima

surađivati s kolegama iz stručnih aktiva na razini škole te s nastavnicima istih predmeta iz drugih škola

radi izmjene iskustava i znanja. Obavezno se uključiti u proces permanentnog obrazovanja uz barem

povremenu nazočnost stručnim aktivima

uključiti se u proces informatičkog obrazovanja odnosno usavršavanja

uz obvezu vlastitog permanentnog usavršavanja surađivati s ostalim kolegama na našoj i drugim

školama te stručnim skupovima u organizaciji Županijskih vijeća i Ministarstva prosvjete i sporta,

pružiti pomoć nastavnicima -početnicima i davati mentorske savjete pripravnicima

Page 158: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

158 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Rad sa stručnjacima izvan škole organizacija aktualnih predavanja, terenske nastave, radionica sa zainteresiranim stručnjacima iz

srodnih područja prema aktualnim temama

Ostalo

suradnja s pedagoginjom, psihologinjom, ravnateljicom te ostalim stručnim radnicima

2. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA

Rujan izvješće o radu na stručnim aktivima

proučavanje Pravilnika o ocjenjivanju i vrednovanju

dogovor o izvannastavnim aktivnostima, dodatnoj i dopunskoj nastavi

donošenje plana i programa vijeća

izrada izvedbenih planova i programa

dogovor i usklađivanje elemenata za praćenje i ocjenjivanje učenika

analiza stanja nastavne opreme i dogovor o održavanju

izrada okvirnog vremenika pismenih ispita za 1. polugodište

izrada programa stručnog usavršavanje nastavnika

Listopad

početak priprema učenika za Državnu maturu

Studeni, prosinac

analiza realizacije nastavnih planova i programa s osvrtom na eventualne poteškoće u realizaciji istih

Siječanj, veljača

analiza rada u 1. polugodištu i planiranje rada u 2. polugodištu

izrada okvirnog vremenika pismenih ispita za 2. polugodište

početak priprema učenika za natjecanja

Ožujak, travanj izbor i pripreme učenika za natjecanja

izvještavanje o stručnim skupovima na kojima su sudjelovali članovi stručnog vijeća

Svibanj, l ipanj

analiza uspjeha učenika na kraju nastavne godine

analiza uspjeha na natjecanjima i izložbama

prijedlog zaduženja za narednu školsku godinu

analiza realizacije nastavnog plana i programa

Srpanj

izrada izvještaja o radu stručnog vijeća u ovoj školskoj godini

analiza rada stručnog vijeća i prijedlozi na unapređivanje rada

raspodjela predmeta za narednu školsku godinu

Page 159: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

159 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

KEMIJA

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist 1a Kemija 2 Matej Dobrić

prehrambeni t. 1e Primjenjena kemija 2 Matej Dobrić

prehrambeni t. 1e Primjenjena kemija - vježbe 1. grupa 2 Matej Dobrić

prehrambeni t. 1e Primjenjena kemija - vježbe 2. grupa 2 Matej Dobrić

prehrambeni t. 4e Biokemija 2 Vesna Tišler

nutricionist 3g Biokemija 2 Vesna Tišler

farmaceutski t. 1j Uvod u laboratorijski rad 2 Melita Marinelli

farmaceutski t. 1j Opća kemija 3 Melita Marinelli

farmaceutski t. 2j Organska kemija 3 Matej Dobrić

farmaceutski t. 2j Analitička kemija - teorija 2 Matej Dobrić

farmaceutski t. 2j Analitička kemija - vježbe 1 . grupa 2 Matej Dobrić

farmaceutski t. 2j Analitička kemija - vježbe 2. grupa 2 Matej Dobrić

farmaceutski t. 3j Biokemija 2 Vesna Tišler

fizioterapeutski t. 1k Kemija 2 Matej Dobrić fizioterapeutski t. 2k Kemija 2 Matej Dobrić

medicinski t. 1i Kemija 2 Željka Razman

medicinski t. 2i Kemija 2 Željka Razman

medicinski t. 3i Biokemija 2 Vesna Tišler

UKUPNO 38

Page 160: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

160 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

BIOLOGIJA

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist 1a Biologija 2 Maja Kerovec Mlinar

upravni referent 1c Čovjek, zdravlje i okoliš 2 Željka Razman

upravni referent 2c Čovjek, zdravlje i okoiš 1 Željka Razman

poslovni tajnik 2l Biologija s ekologijom 2 Maja Kerovec Mlinar

htt 1h Biologija s ekologijom 2 Željka Razman

prehrambeni t. 1e Biologija 2 Maja Kerovec Mlinar

nutricionist 1g Biologija 2 Maja Kerovec Mlinar

nutricionist 2g Botanika 2 Maja Kerovec Mlinar

nutricionist 3g Humana fiziologija 2 Maja Kerovec Mlinar

nutricionist 4g Ljekovito i začinsko bilje - izborni 2 Maja Kerovec Mlinar

farmaceutski t. 1j Biologija 2 Željka Razman

farmaceutski t. 2j Biologija 2 Melita Marinelli

fizioterapeutski t. 1k Biologija 2 Željka Razman fizioterapeutski t. 2k Biologija 2 Željka Razman

medicinski t. 1i Biologija 3 Željka Razman

medicinski t. 2i Biologija 2 Željka Razman

UKUPNO 32

Page 161: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

161 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

J) Stručno vijeće medicinske grupe predmeta

O stručnom vijeću:

Stručno vijeće nastavnika medicinskog usmjerenja osnovano je odvajanjem od aktiva «Zdravstvo i farmacija» školske godine 2015./2016. Prvi predsjednik mu je bio nastavnik Tomislav Lončar, a od rujna 2016. je Damjan Abou Aldan. U školskoj godini 2017./2018. broji 5 nastavnika škole i 16 vanjskih suradnika koju izvode nastavu u usmjerenju za medicinske sestre opće njege/medicinske tehničare opće njege. Članovi stručnog vijeća: 1. Damjan Abou Aldan, mag.med.techn., mentor 2. Željka Galešić, bacc.med.techn. 3. Marija Križić, bacc.med.techn. 4. Tomislav Lončar, mag.med.techn. 5. Petra Šimunić, bacc.med.techn. 6. Jelena Rajn, bacc.med.techn. (p.d) 7. Vesna Kos, vms Vanjski suradnici: 1. Mirjana Gabaj, dr.med., spec. patologije 2. Vesna Dulikravić, dr.med., spec. mikrobiologije 3. Doc.dr.sc. Elizabeta Horvatić, dr.med. spec. patologije, primarius 4. Sanja Koluder, mag.med.techn. 5. Valentina Lenardić, dr.med., spec. radiologije 6. Helena Radičević, dr.med., specijalizantica 7. Ružica Evačić, mag.med.techn. 8. Nino Ivanuša, bacc.med.techn. 9. Suzana Šestak, bacc.med.techn. 10. Dejan Sabljić, bacc.med.techn. 11. Štefica Sodar, bacc.med.techn. 12. Vedrana Marković, bacc.med.techn. 13. Dražen Buhanec, bacc.med.techn. 14. Željka Vondraček, mag.med.techn. 15. Biserka Zlatar, mag.med.techn. Raspodjela nastavnika prema predmetima:

Predmet Nastavnik Etika u sestrinstvu Damjan Abou Aldan, mag.med.techn., mentor

Anatomija i fiziologija Mirjana Gabaj, dr. Bakteriologija, virologija i parazitologija Vesna Dulikravić, dr.

Opća načela zdravlja i njege Damjan Abou Aldan, mag.med.techn., mentor Zdravstvena njega - opća Tomislav Lončar, mag.med.techn.

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Marija Križić, bacc.med.techn.

Hrvatski znakovni jezik Marija Križić, bacc.med.techn.

Patologija doc.dr.sc. Elizabeta Horvatić, dr., prim. Načela administracije Ružica Evačić, mag.med.techn.

Higijena - preventivna medicina Sanja Koluder, mag.med.techn.,

Page 162: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

162 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Program rada stručnog vijeća uključuje dvotjedne i mjesečne sastanke DVOTJEDNI SASTANCI STRUČNOG VIJEĆA

dogovor o nastavi u praktikumima promjene u rasporedu nastava u bolnici i drugim suradnim ustanovama: novosti, zahtjevi i dr. izvještaji sa sastanka sa odjelnim sestrama ponašanje i vladanje učenika aktualni događaji izvješća sa sastanaka sa ravnateljicom izvješća sa sastanaka sa stručnom službom izvješća o praćenju nastave pripravnika razno

MJESEČNI SASTANCI STRUČNOG VIJEĆA održavaju se svaki, ili svaki drugi mjesec. Pozivaju se nastavnici škole i vanjski suradnici. Tijekom školske godine svaki nastavnik priprema jedno ogledno predavanje za ostale članove stručnog vijeća

Rujan (početkom mjeseca): dogovor o izvannastavnim aktivnostima izradba i analiza izvedbenih programa nastave – svi nastavnici izradba programa stručnog usavršavanja - svi nastavnici ogledno predavanje 1; analiza; Petra Šimunić izvještaj s maturalnog putovanja; Željka Galešić izvještaj sa sastanka s glavnom sestrom bolnice Razno

Radiologija Valentina Lenardić, dr. Farmakologija Helena Radičević, dr.

Zdravstvena njega - specijalna Željka Galešić, bacc.med.techn.

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća

Željka Galešić, bacc.med.techn., Petra Šimunić, bacc.med.techn.

Zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja

Damjan Abou Aldan, mag.med.techn., mentor Suzana Šestak, bacc.med.techn.

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Marija Križić, bacc.med.techn.

Kronične rane Tomislav Lončar, mag.med.techn. Hitni medicinski postupci Tomislav Lončar, mag.med.techn.

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika Tomislav Lončar, mag.med.techn., Dejan Sabljić, bacc.med.techn.

Zdravstvena njega starijih osoba Suzana Šestak, bacc.med.techn. Štefica Sodar, bacc.med.techn.

Zdravstvena njega u kući Biserka Zlatar, mag.med.techn., Nino Ivanuša, bacc.med.techn.

Zdravstvena njega majke Marija Križić, bacc.med.techn.

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - specijalna

Petra Šimunić, bacc.med.techn.

Zdravstvena njega - specijalna Vedrana Marković, bacc.med.techn.

Metodika zdravstvenog odgoja Damjan Abou Aldan, mag.med.techn., mentor Dijetetika Željka Galešić, bacc.med.techn.

Intenzivna zdravstvena njega Petra Šimunić, bacc.med.techn.

Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu Dražen Buhanec, bacc.med.techn.

Instrumentiranje Željka Vondraček, mag..med.techn.

Page 163: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

163 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Listopad (krajem mjeseca): ogledno predavanje 2; analiza; Marija Križić određivanje tema za završne radove; potvrda mentora izvještaj sa sastanka s glavnom sestrom bolnice stručno predavanje

Prosinac (sredinom mjeseca): analiza realizacije plana i programa nastave za 1. pol. analiza uspjeha učenika izvještaj sa sastanka s glavnom sestrom bolnice predstavljanje stručne literature – novosti

Veljača (početkom mjeseca): ogledno predavanje; analiza; Željka Galešić izvještaj sa sastanka s glavnom sestrom bolnice

Travanj (sredinom mjeseca): analiza rezultata državnog natjecanja «SCHOLA MEDICA», ogledno predavanje; analiza; Tomislav Lončar izvještaji sa stručnih skupova izradba elaborata završnih radova izvještaj sa sastanka s glavnom sestrom bolnice

Svibanj: analiza stanja opreme i dogovor o održavanju, popis opreme koje treba nabaviti ogledno predavanje; analiza; Damjan Abou Aldan izvještaj s natjecanja izvještaj sa sastanka s glavnom sestrom bolnice

Lipanj: raspodjela predmeta i zaduženja za šk.god. 2018./2019., maturalno putovanje – ljeto 2017. analiza realizacije plana i programa nastave za 2. pol. uspjeh učenika evaluacija nastave: mjere za poboljšanje u šk.god. 2018./2019., izvještaj sa sastanka s glavnom sestrom bolnice

PLAN STRUČNIH USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA U ŠK.GOD. 2017./2018.

Stručna usavršavanja u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Stručna usavršavanja u organizaciji Hrvatske komore medicinskih sestara

o prema rasporedu stručnih usavršavanja HKMS Stručna usavršavanja u organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara

OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA;

21.-27.9.2018. MEĐUNARODNI TJEDAN GLUHIH OSOBA (Marija Križić) 6.10.2016. – NACIONALNI TJEDAN DOJENJA (Marija Križić) 11.2.2018. – SVJETSKI DAN BOLESNIKA (Tomislav Lončar) 7.4.2018. – SVJETSKI DAN ZDRAVLJA (Damjan Abou Aldan) 12.5.2018. – MEĐUNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTARA (Damjan Abou Aldan)

Page 164: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

164 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

U Koprivnici, rujan 2017.

ZDRAVSTVENA GRUPA PREDMETA

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

farmaceutski t. 1j Osnove zdravstvene struke 2 Damjan Abou Aldan

farmaceutski t. 2j Medicinska mikrobiologija 2 Željka Razman

fizioterapeutski t. 1k Osnove zdravstvene njege 1 Damjan Abou Aldan fizioterapeutski t. 3k Socijalna medicina 1 Damjan Abou Aldan

fizioterapeutski t. 3k Patofiziologija 2 dr. Vanja Janjanin

fizioterapeutski t. 3k Klinička medicina 2 dr. Sanja Švarc Janjanin

fizioterapeutski t. 4k Dermatologija 2 Helena Radičević

fizioterapeutski t. 4k Prva pomoć 1 dr. Vanja Janjanin

medicinski t. 3i Etika u sestrinstvu - teorija 2 Damjan Abou Aldan

medicinski t. 3i Etika u sestrinstvu - vježbe 1. grupa 1 Damjan Abou Aldan

medicinski t. 3i Etika u sestrinstvu - vježbe 2. grupa 1 Damjan Abou Aldan

medicinski t. 3i Etika u sestrinstvu - vježbe 3. grupa 1 Damjan Abou Aldan

medicinski t. 3i Anatomija i fiziologija 4 Mirjana Gabaj

medicinski t. 3i Bakteriologija, virologija i parazitologija - teorija 2 Vesna Dulikravić

medicinski t. 3i Bakteriologija, virologija i parazitologija - vježbe 1. grupa 1 Vesna Dulikravić

medicinski t. 3i Bakteriologija, virologija i parazitologija - vježbe 2. grupa 1 Vesna Dulikravić

medicinski t. 3i Bakteriologija, virologija i parazitologija - vježbe 3. grupa 1 Vesna Dulikravić

medicinski t. 3i Opća načela zdravlja i njege - teorija 2 Damjan Abou Aldan

medicinski t. 3i

Opća načela zdravlja i njege - vježba 1. grupa 1 Damjan Abou Aldan

medicinski t. 3i

Opća načela zdravlja i njege - vježba 2. grupa 1 Damjan Abou Aldan

medicinski t. 3i

Opća načela zdravlja i njege - vježba 3. grupa 1 Damjan Abou Aldan

medicinski t. 3i Zdravstvena njega - opća - teorija 2 Tomislav Lončar

medicinski t. 3i Zdravstvena njega - opća - vježbe 1. grupa 6 Tomislav Lončar

medicinski t. 3i Zdravstvena njega - opća - vježbe 2. grupa 6 Tomislav Lončar

medicinski t. 3i Zdravstvena njega - opća - vježbe 3. grupa 6 Tomislav Lončar

medicinski t. 3i Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta - teorija 1 Marija Križić

Page 165: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

165 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

medicinski t. 3i Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta - vježbe 1. grupa 4 Marija Križić

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

medicinski t. 3i Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta - vježbe 2. grupa 4 Marija Križić

medicinski t. 3i Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta - vježbe 3. grupa 4 Marija Križić

medicinski t. 3i Hrvatski znakovni govor - izborni predmet - teorija 1 Marija Križić

medicinski t. 3i Hrvatski znakovni govor - izborni predmet - vježbe 1. grupa 2 Marija Križić

medicinski t. 3i Hrvatski znakovni govor - izborni predmet - vježbe 2. grupa 2 Marija Križić

medicinski t. 4i Patologija 2 Elizabeta Horvatić

medicinski t. 4i Radiologija 1 Valentina Lenardić

medicinski t. 4i Farmakologija 2 Helena Radičević

medicinski t. 4i Načela administracije 1 Ružica Evačić

medicinski t. 4i

Higijena - preventivna medicina - teorija 3 Sanja Koluder

medicinski t. 4i

Higijena - preventivna medicina - vježbe 1. grupa 1 Sanja Koluder

medicinski t. 4i

Higijena - preventivna medicina - vježbe 2. grupa 1 Sanja Koluder

medicinski t. 4i Zdravstvena njega - specijalna - teorija

2 Željka Galešić

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega - specijalna - vježbe 1. grupa 4 Željka Galešić

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega - specijalna - vježbe 2. grupa 4 Željka Galešić

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega - specijalna - vježbe 3. grupa 4 Željka Galešić

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća - teorija 2 Petra Šimunić

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća - vježbe 1. grupa 4 Petra Šimunić

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća - vježbe 2. grupa 4 Petra Šimunić

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća - vježbe 3. grupa 4 Petra Šimunić

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta - teorija 1 Marija Križić

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta - vježbe 1. grupa 3 Marija Križić

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta - vježbe 2. grupa 3 Marija Križić

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta - vježbe 3. grupa 3 Marija Križić

Page 166: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

166 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja - teorija 1 Damjan Abou Aldan

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja - vježbe 1. grupa 1 Suzana Šestak

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja - vježbe 2. grupa 1 Suzana Šestak

medicinski t. 4i

Zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja - vježbe 3. grupa 1 Suzana Šestak

medicinski t. 4i

Kronične rane - izborni predmet - teorija 1 Tomislav Lončar

medicinski t. 4i Kronične rane - izborni predmet - vježbe 1. grupa 2 Tomislav Lončar

medicinski t. 4i Kronične rane - izborni predmet - vježbe 2. grupa 2 Tomislav Lončar

medicinski t. 4i

Hitni medicinski postupci - izborni predmet - teorija 1 Tomislav Lončar

medicinski t. 4i Hitni medicinski postupci - izborni predmet - vježbe 1. grupa 2 Marina Friščić

medicinski t. 4i Hitni medicinski postupci - izborni predmet - vježbe 2. grupa 2 Marina Friščić

medicinski t. 4i Hitni medicinski postupci - izborni predmet - vježbe 3. grupa 2 Marina Friščić

medicinski t. 5i Dijetetika - teorija 2 Željka Galešić

medicinski t. 5i Dijetetika - vježbe 1. grupa 1 Željka Galešić

medicinski t. 5i Dijetetika - vježbe 2. grupa 1 Željka Galešić

medicinski t. 5i Dijetetika - vježbe 3. grupa 1 Željka Galešić

medicinski t. 5i

Metodika zdravstvenog odgoja - teorija 1 Damjan Abou Aldan

medicinski t. 5i

Metodika zdravstvenog odgoja - vježbe 1. grupa 2 Damjan Abou Aldan

medicinski t. 5i

Metodika zdravstvenog odgoja - vježbe 2. grupa 2 Damjan Abou Aldan

medicinski t. 5i

Metodika zdravstvenog odgoja - vježbe 3. grupa 2 Damjan Abou Aldan

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega - specijalna - vježbe 1. grupa 2 Vedrana Marković

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega - specijalna - vježbe 2. grupa 2 Vedrana Marković

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega - specijalna - vježbe 3. grupa 2 Vedrana Marković

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - specijalna - teorija 1 Petra Šimunić

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - specijalna - vježbe 1. grupa 7 Petra Šimunić

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - specijalna - vježbe 2. grupa 7 Petra Šimunić

Page 167: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

167 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - specijalna - vježbe 3. grupa 7 Petra Šimunić

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

medicinski t. 5i Zdravstvena njega majke - teorija 1 Marija Križić

medicinski t. 5i Zdravstvena njega majke - vježbe 1. grupa 4 Slavica Pirc

medicinski t. 5i Zdravstvena njega majke - vježbe 2. grupa 4 Nina Kiš

medicinski t. 5i Zdravstvena njega majke - vježbe 3. grupa 4 Marina Nemčić

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - teorija 1 Tomislav Lončar

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - vježbe 1. grupa 3 Dejan Sabljić

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - vježbe 2. grupa 3 Dejan Sabljić

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - vježbe 3. grupa 3 Dejan Sabljić

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega starijih osoba - teorija 1 Suzana Šestak

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega starijih osoba - vježbe 1. grupa 3 Štefica Sodar

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega starijih osoba - vježbe 2. grupa 3 Štefica Sodar

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega starijih osoba - vježbe 3. grupa 3 Štefica Sodar

medicinski t. 5i Zdravstvena njega u kući - teorija 1 Biserka Zlatar

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega u kući - vježbe 1. grupa 3 Biserka Zlatar

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega u kući - vježbe 1. grupa 3 Nino Ivanuša

medicinski t. 5i

Zdravstvena njega u kući - vježbe 1. grupa 3 Nino Ivanuša

medicinski t. 5i Instrumentiranje - izborni predmet - vježbe 1. grupa 2 Željka Vondraček

medicinski t. 5i Instrumentiranje - izborni predmet - vježbe 2. grupa 2 Željka Vondraček

medicinski t. 5i Instrumentiranje - izborni predmet - vježbe 3. grupa 2 Željka Vondraček

medicinski t. 5i Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu - izborni predmet - vježbe 1. grupa 2 Dražen Buhanec

medicinski t. 5i Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu - izborni predmet - vježbe 2. grupa 2 Dražen Buhanec

medicinski t. 5i Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu - izborni predmet - vježbe 3. grupa 2 Dražen Buhanec

medicinski t. 5i Intenzivna zdravstvena njega - izborni predmet - vježbe 1. grupa 2 Petra Šimunić

Page 168: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

168 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

medicinski t. 5i Intenzivna zdravstvena njega - izborni predmet - vježbe 2. grupa 2 Petra Šimunić

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

medicinski t. 5i Intenzivna zdravstvena njega - izborni predmet - vježbe 3. grupa 2 Petra Šimunić

medicinski t. 3i Zdravstvene vježbe 120 Tomislav Lončar

medicinski t. 4i Zdravstvene vježbe 120 Tomislav Lončar

medicinski t. 5i Zdravstvene vježbe 240 Željka Galešić

Page 169: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

169 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

K) Stručno vijeće fizioterapije i farmacije

1. RAD STRUČNOG VIJEĆA Stručno vijeće je zaduženo za:

o izradu predmetnih kurikuluma,

o izradu izvedbenih i operativnih programa,

o pripremanje nastave,

o nabavljanje, čuvanje i korištenje nastavnih pomagala i učila,

o ostvarivanje povezanosti teoretske i praktične nastave,

o permanentno stručno, pedagoško-didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika

o praćenje napredovanja i ocjenjivanja učenika,

o aktualiziranje sadržaja metode i oblika rada, u okviru dotičnog predmeta ili područja.

ČLANOVI STRUČNOG VIJEĆA: Mladen Kovač mr.ph Vladimir Obranović bacc.physioth. Ana Prentašić bacc.physioth Matea Marić bacc.physioth. (p.d.) Rajka Bagarić bacc.physioth.

Sjednice stručnog vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje 2x u svakom polugodištu, a priprema ih, saziva i vodi voditelj vijeća u suradnji s ostalim članovima. Unutar stručnog vijeća radi se raspodjela sati s prijedlogom godišnjih zaduženja nastavnika po razrednim odjelima uz ostale aktivnosti koje učenici mogu obaviti u školi i izvan nje.Stručno vijeće daje prijedloge o nabavci nastavnih pomagala i sredstava radi što kvalitetnijeg i lakšeg rada u nastavi.

2. ZADACI STRUČNOG VIJEĆA

Rad s učenicima

-poticati učenike da uz redovnu nastavu proučavaju i istražuju probleme i tematiku vezanu za pojedine predmete, a primjenjive u svakodnevnom životu -dogovor o izboru i izradi projekata u vidu integrirane nastave i održavanju kabineta -izvođenje popularnih pokusa, planiranje i izvođenje terenske nastave pripremati učenike za Državnu maturu -poticati sudjelovanje učenika u izradi različitih projekata radi stjecanja odgovornosti i sudjelovanja u timskom radu

Rad s nastavnicima

-surađivati s kolegama iz stručnih aktiva na razini škole te s nastavnicima istih predmeta iz drugih škola radi izmjene iskustava i znanja. -uključiti se u proces cjeloživotnog obrazovanja odnosno usavršavanja - surađivati s ostalim kolegama na našoj i drugim školama te stručnim skupovima u

organizaciji Županijskih vijeća i MZOS-a, pružiti pomoć nastavnicima-početnicima i davati mentorske savjete pripravnicima

Ostalo -suradnja s pedagoginjom, psihologinjom, ravnateljicom te ostalim stručnim radnicima

Page 170: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

170 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

2. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA Rujan, listopad

-proučavanje Pravilnika o ocjenjivanju i vrednovanju -dogovor o izvannastavnim aktivnostima, dodatnoj i dopunskoj nastavi -donošenje plana i programa vijeća -izrada izvedbenih planova i programa -dogovor i usklađivanje elemenata za praćenje i ocjenjivanje učenika -analiza stanja nastavne opreme i dogovor o održavanju -izrada okvirnog vremenika pismenih ispita za 1. polugodište -izrada programa stručnog usavršavanje nastavnika

Studeni, prosinac

-analiza realizacije nastavnih planova i programa s osvrtom na eventualne poteškoće u realizaciji istih

Siječanj, veljača

-izrada okvirnog vremenika pismenih ispita za 2. polugodište -početak priprema učenika za natjecanja

Ožujak, travanj

-izbor i pripreme učenika za natjecanja -izvještavanje o stručnim skupovima na kojima su sudjelovali članovi stručnog vijeća

Svibanj, lipanj,srpanj

-analiza uspjeha učenika na kraju nastavne godine -analiza uspjeha na natjecanjima -prijedlog zaduženja za narednu školsku godinu -analiza realizacije -izrada izvještaja o radu stručnog vijeća u ovoj školskoj godini -raspodjela predmeta za narednu školsku godinu

Page 171: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

171 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

FIZIOTERAPEUTSKA GRUPA PREDMETA

Zanimanje Razred Predmet

Broj sati

Nastavnik

fizioterapeutski t. 1k Uvod u rehabilitaciju - teorija 2 Vladimir Obranović fizioterapeutski t. 1k

Uvod u rehabilitaciju - vježbe 1. grupa 1 Vladimir Obranović

fizioterapeutski t. 1k

Uvod u rehabilitaciju - vježbe 2. grupa 1 Ana Prentašić

fizioterapeutski t. 2k Osnove kineziologije - teorija 2 Ana Prentašić

fizioterapeutski t. 2k

Osnove kineziologije - vježbe 1. grupa 1 Ana Prentašić

fizioterapeutski t. 2k

Osnove kineziologije - vježbe 2. grupa 1 Vladimir Obranović

fizioterapeutski t. 2k Masaža - teorija 1 Ana Prentašić fizioterapeutski t. 2k Masaža - vježbe 1. grupa 2 Ana Prentašić

fizioterapeutski t. 2k Masaža - vježbe 2. grupa 2 Rajka Bagarić fizioterapeutski t. 2k Fizikalna terapija - teorija 1 Vladimir Obranović

fizioterapeutski t. 2k

Fizikalna terapija - vježbe 1. grupa 1 Vladimir Obranović

fizioterapeutski t. 2k

Fizikalna terapija - vježbe 2. grupa 1 Vladimir Obranović

fizioterapeutski t. 2k

Fizikalna terapija - vježbe 3. grupa 1 Vladimir Obranović

fizioterapeutski t. 3k Osnove kineziologije - teorija 1 Ana Prentašić

fizioterapeutski t. 3k

Osnove kineziologije - vježbe 1. grupa 2 Ana Prentašić

fizioterapeutski t. 3k

Osnove kineziologije - vježbe 2. grupa 2 Rajka Bagarić

fizioterapeutski t. 3k Masaža - teorija 1 Vladimir Obranović

fizioterapeutski t. 3k Masaža - vježbe 1. grupa 2 Vladimir Obranović fizioterapeutski t. 3k Masaža - vježbe 2. grupa 2 Ana Prentašić

fizioterapeutski t. 3k Kineziterapija - teorija 1 Ana Prentašić fizioterapeutski t. 3k Kineziterapija - vježbe 1. grupa 3 Ana Prentašić

fizioterapeutski t. 3k Kineziterapija - vježbe 2. grupa 3 Rajka Bagarić fizioterapeutski t. 3k Fizikalna terapija - teorija 1 Vladimir Obranović

fizioterapeutski t. 3k

Fizikalna terapija - vježbe 1. grupa 2 Rajka Bagarić

Page 172: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

172 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

fizioterapeutski t. 3k

Fizikalna terapija - vježbe 2. grupa 2 Rajka Bagarić

fizioterapeutski t. 3k

Fizikalna terapija - vježbe 3. grupa 2 Rajka Bagarić

fizioterapeutski t. 4k Masaža - teorija 1 Ana Prentašić fizioterapeutski t. 4k Masaža - vježbe 1. grupa 3 Ana Prentašić

fizioterapeutski t. 4k Masaža - vježbe 2. grupa 3 Vladimir Obranović fizioterapeutski t. 4k Kineziterapija - teorija 2 Ana Prentašić

fizioterapeutski t. 4k Kineziterapija - vježbe 1. grupa 4 Ana Prentašić fizioterapeutski t. 4k Kineziterapija - vježbe 2. grupa 4 Rajka Bagarić

fizioterapeutski t. 4k Fizikalna terapija - teorija 2 Vladimir Obranović fizioterapeutski t. 4k

Fizikalna terapija - vježbe 1. grupa 3 Rajka Bagarić

fizioterapeutski t. 4k

Fizikalna terapija - vježbe 2. grupa 3 Rajka Bagarić

fizioterapeutski t. 4k

Fizikalna terapija - vježbe 3. grupa 3 Rajka Bagarić

fizioterapeutski t. 4k Klinička medicina 3

dr. Sanja Švarc Janjanin

farmaceutski t. 1j Anatomija i fiziologija 1 Vladimir Obranović

farmaceutski t. 2j Anatomija i fiziologija 2 Vladimir Obranović

fizioterapeutski t. 1k Anatomija i fiziologija 2 Vladimir Obranović

fizioterapeutski t. 2k Anatomija i fiziologija 2 Vladimir Obranović

medicinski t. 3i Osnove fizikalne i radne terapije - teorija 1 Vladimir Obranović

medicinski t. 3i Osnove fizikalne i radne terapije - vježbe 1. grupa 2 Vladimir Obranović

medicinski t. 3i Osnove fizikalne i radne terapije - vježbe 2. grupa 2 Ana Prentašić

UKUPNO 84

Page 173: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

173 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

FARMACIJA

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

farmaceutski t. 3j Farmaceutska kemija s farmakologijom - teorija 2 Mladen Kovač

farmaceutski t. 3j Farmaceutska kemija s farmakologijom - vježba 1. grupa 2 Mladen Kovač

farmaceutski t. 3j Farmaceutska kemija s farmakologijom - vježba 2. grupa 2 Vesna Tišler

farmaceutski t. 3j Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom - teorija 4 Mladen Kovač

farmaceutski t. 3j Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom - vježbe 4 Mladen Kovač

farmaceutski t. 3j Botanika s farmakognozijom - teorija 2 Melita Marinelli

farmaceutski t. 3j Botanika s farmakognozijom - vježbe 1 Melita Marinelli

farmaceutski t. 3j Prirodna ljekovita sredstva 1 Mladen Kovač

farmaceutski t. 4j Farmaceutska kemija s farmakologijom - teorija 2 Vesna Tišler

farmaceutski t. 4j Farmaceutska kemija s farmakologijom - vježba 1. grupa 2 Mladen Kovač

farmaceutski t. 4j Farmaceutska kemija s farmakologijom - vježba 2. grupa 2 Vesna Tišler

farmaceutski t. 4j Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom - teorija 3 Mladen Kovač

farmaceutski t. 4j Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom - vježbe 4 Mladen Kovač

farmaceutski t. 4j Botanika s farmakognozijom - teorija 2 Mladen Kovač

farmaceutski t. 4j Botanika s farmakognozijom - vježbe 1 Mladen Kovač

farmaceutski t. 4j Industrijska proizvodnja lijekova - teorija 2 Vesna Tišler

farmaceutski t. 4j Industrijska proizvodnja lijekova - vježbe 2 Vesna Tišler

UKUPNO 38

Page 174: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

174 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

L) Stručno vijeće fizika - matematika

PLAN RADA

RUJAN Preraspodjela struka za obrazovanje odraslih Nabava nastavnih sredstava i pomagala za potrebe aktiva Nabava udžbenika za potrebe profesora iz aktiva

LISTOPAD Prijedlog slobodnih aktivnosti Međusobne stručne, metodičke i pedagoške konzultacije

Predavanje Lidije Horvat „Geogebra u nastavi matematike“ STUDENI

Praćenje seminara kao i oblika stručnog usavršavanja (webinari i županijsko vijeće) Predavanje Natalije Fil ipašić o modelu ispravljanja testova na školskom natjec anju Dogovor za izvođenje nastave vezano uz održavanje “Večeri matematike“ u prosincu

PROSINAC Izvještaj o održanoj manifestaciji „Večer matematike“ Predavanje Marine Ružić „Matematičke igre“

Analiza uspjeha učenika tijekom prvog polugodišta iz matematike i fizike za lakše i uspješnije svladavanje programskih sadržaja SIJEČANJ

Praćenje stručne literature Predavanje Branimira Petruše “Lanac dobave“ Održavanje školskog natjecanja iz matematike

VELJAČA Rješavanje tekućih problema nastalih za vrijeme trajanja školske godine Međusobne stručne, metodičke i pedagoške konzultacije

Predavanje Martine Havaić o temi „Financijska matematika“ OŽUJAK Suradnja s drugim aktivima prema potrebi

Održavanje natjecanja „ Klokan bez granica“ Obilježavanja dana broja π (14.3) putem plakata i prezentacija TRAVANJ

Praćemje seminara kao i oblika stručnog usavršavanja Konzultacije o novim udžbenicima Predavanje Jelene Štimac „Igra geometrijom“

SVIBANJ Preporuka udžbenika iz matematike i fizike na kraju školske godine za narednu školsku godinu Predavanje Danijele Derežić „Biomedicinska elektronika“

Prijedlozi za nabavu nove stručne literature Održavanje projekta u našoj školi vezano uz Eratostenov projekt

LIPANJ Raspodjela sati nastave na djelatnike u aktivu u narednoj školskoj godini Praćenje seminara kao i oblika stručnog usavršavanja

Page 175: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

175 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

MATEMATIKA

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist 1a Matematika 3 Martina Havaić

ekonomist 2a Matematika 3 Martina Havaić

ekonomist 3a Matematika 3 Branimir Petruša

ekonomist 4a Matematika 3 Martina Havaić

komercijalist 1b Matematika 3 Martina Havaić

komercijalist 2b Matematika 3 Martina Havaić

komercijalist 3b Matematika 3 Branimir Petruša

komercijalist 4b Matematika 2 Branimir Petruša

prodavač 1d Matematika 2 Branimir Petruša

prodavač 2d Matematika 2 Martina Havaić

prodavač 3d Matematika 2 Branimir Petruša

upravni referent 1c Matematika 2 Jelena Štimac

upravni referent 2c Matematika 2 Jelena Štimac

upravni referent 3c Matematika 2 Natalija Filipašić

poslovni tajnik 2l Matematika 2 Jelena Štimac

htt 1h Matematika 4 Lidija Horvat

htt 2h Matematika 4 Lidija Horvat

htt 3h Matematika 3 Lidija Horvat

htt 4h Matematika 3 Natalija Filipašić

prehrambeni t. 1e Matematika 3 Lidija Horvat

prehrambeni t. 4e Matematika 3 Natalija Filipašić

nutricionist 1g Matematika 2 Jelena Štimac

nutricionist 2g Matematika 2 Marina Lončar

nutricionist 3g Matematika 2 Jelena Štimac

nutricionist 4g Matematika 2 Lidija Horvat

farmaceutski t. 1j Matematika 3 Marina Lončar

farmaceutski t. 2j Matematika 3 Marina Lončar

farmaceutski t. 3j Matematika 2 Jelena Štimac

farmaceutski t. 4j Matematika 2 Branimir Petruša fizioterapeutski t. 1k Matematika 2 Branimir Petruša

fizioterapeutski t. 2k Matematika 2 Jelena Štimac

medicinski t. 1i Matematika 3 Natalija Filipašić

medicinski t. 2i Matematika 3 Natalija Filipašić

UKUPNO 85

Page 176: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

176 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

FIZIKA

Zanimanje Razred Predmet

Broj sati

Nastavnik

prehrambeni t. 1e Fizika 2 Danijela Derežić

nutricionist 1g Fizika 2 Danijela Derežić

nutricionist 2g Energetika - izborni 2 Danijela Derežić

farmaceutski t. 1j Fizika 2 Danijela Derežić

farmaceutski t. 2j Fizika 2 Danijela Derežić

farmaceutski t. 3j Fizika 2 Danijela Derežić

fizioterapeutski t. 1k Fizika 2 Danijela Derežić fizioterapeutski t. 2k Fizika 2 Danijela Derežić

fizioterapeutski t. 3k Elektronika 2 Danijela Derežić

medicinski t. 1i Fizika 2 Danijela Derežić

medicinski t. 2i Fizika 2 Danijela Derežić

medicinski t. 4i Biofizika 1 Danijela Derežić

UKUPNO 23

MATEMATIKA – DODATNA NASTAVA

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

farmaceutski t. 2j Matematika - dod 1 Marina Lončar

farmaceutski t. 2g matematika - dod 1 Marina Lončar

farmaceutski t. 4c Matematika - dod 1 Marina Lončar

fizioterapeutski t. 3k Matematika - dod 1 Jelena Štimac fizioterapeutski t. 2k Matematika - dod 1 Jelena Štimac

svi 4 Matematika - viša razina 2 Jelena Štimac

prehrambeni t. 1e Matematika - dod 1 Lidija Horvat

nutricionist 4g Matematika - dod 1 Lidija Horvat

ekonomist 4a Matematika - dod 1 Martina Havaić

prehrambeni t. 4e Matematika - dod 1 Natalija Filipašić

htt 4h Matematika - dod 1 Natalija Filipašić

medicinski t. 5i Matematika - dod 1 Natalija Filipašić

upravni referent 3c Matematika - dop 1 Natalija Filipašić

fizioterapeutski t. 1k Matematika - dod 1 Branimir Petruša

komercijalit 4b Matematika - dod 1 Branimir Petruša

farmaceutski t. 4j Matematika - dod 1 Branimir Petruša

fizioterapeutski t. 4k Matematika - dod 1 Branimir Petruša

UKUPNO 18

Page 177: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

177 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

M) Stručno vijeće tjelesna i zdravstvena kultura

Plan rada

RUJAN I LISTOPAD

Raspodjela satnice TZK, izrada planova i programa TZK

Prijedlog slobodnih aktivnosti:

Nabavka opreme za nastavu Plan stručnog usavršavanja profesora

STUDENI, PROSINAC I SIJEČANJ

Tekuća problematika Sudjelovanje na stručnim skupovima, analiza i razmjena informacija sa skupova

VELJAČA I OŽUJAK

Priprema za školska i županijska natjecanja

Sudjelovanje na stručnim skupovima, analiza i razmjena informacija sa skupova

TRAVANJ I SVIBANJ

Sudjelovanje na županijskim natjecanjima, priprema za državna natjecanja

Sudjelovanje na stručnim skupovima, analiza i razmjena informacija sa skupova

LIPANJ Završni sastanak, analiza uspjeha učenika

Voditelj: Filip Turk, prof.

Page 178: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

178 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

AKTIV TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

ekonomist 1a - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Natalija Tomac Kelek

ekonomist 1a -m Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Bruno Borić

ekonomist 2a-ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Natalija Tomac Kelek

komercijalist 2b-ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Ivana Gregurina

ekonomist / komercijalist

2a/2b - m

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Bruno Borić

ekonomist 3a-ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Filip Turk

komercijalist 3b-ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Ivana Gregurina

ekonomist / komercijalist

3a/3b - m

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Bruno Borić

ekonomist 4a - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Ivana Gregurina

komercijalist 4b - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Filip Turk

ekonomist / komercijalist

4a / 4b - m

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Bruno Borić

komercijalist 1b - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Ivana Gregurina

komercijalist 1b - m Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Bruno Borić

prodavač 1d - svi

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Ivana Gregurina

prodavač 2d - svi

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Ivana Gregurina

prodavač 3d - svi

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Bruno Borić

upravni referent 1c - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Tamara Tomiša Gečić

medicinski t. 1i - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Natalija Tomac Kelek

upravni referent / medicinski t.

1c / 1i - m

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Filip Turk

upravni referent 2c - svi Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Natalija Tomac Kelek

upravni referent 3c - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Natalija Tomac Kelek

nutricionist 3g - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Tamara Tomiša Gečić

upravni referent / nutricionist 3c / 3g

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Filip Turk

upravni referent 4c - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Natalija Tomac Kelek

Page 179: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

179 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

nutricionist 4g - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Tamara Tomiša Gečić

upravni referent / nutricionist 4c / 4g

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Filip Turk

poslovni tajnik 2l - svi Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Tamara Tomiša Gečić

htt 1h - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Tamara Tomiša Gečić

nutricionist 1g - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Natalija Tomac Kelek

htt / nutricionist 1h / 1g

- m Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Filip Turk

htt 3h - svi

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Tamara Tomiša Gečić

htt 4h - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Tamara Tomiša Gečić

prehrambeni t. 4e - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Natalija Tomac Kelek

prehrambeni t. /htt

4h/4e - m

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Ivana Gregurina

prehrambeni t. 1e -ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Tamara Tomiša Gečić

prehrambeni t. 1e - m Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Ivana Gregurina

rukovatelj p.s. 3f - svi Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Bruno Borić

nutricionist 2g - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Natalija Tomac Kelek

htt 2h -ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Tamara Tomiša Gečić

nutricionist /htt 2g / 2h - m

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Filip Turk

farmaceutski t. 1j - svi Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Bruno Borić

farmaceutski t. 2j - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Ivana Gregurina

fizioterapeutski t. 2k - ž

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Filip Turk

farmaceutski t./ fizioterapeutski t.

2j / 2k - m

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Bruno Borić

farmaceutski t. 3j - svi Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Bruno Borić

farmaceutski t. 4j - ž Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Filip Turk

fizioterapeutski t. 4k - ž

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Ivana Gregurina

farmaceutski t./ fizioterapeutski t.

4j / 4k - m

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Bruno Borić

Page 180: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

180 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Zanimanje Razred Predmet Broj sati

Nastavnik

fizioterapeutski t. 1k - svi

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Natalija Tomac Kelek

fizioterapeutski t. 3k - svi

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Filip Turk

medicinski t. 2i - svi Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Tamara Tomiša Gečić

UKUPNO 102

Page 181: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

181 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

27. PLAN I PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I

USAVRŠAVANJA

Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji školske ustanove imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo. Pod stalnim stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se pojedinačno i organizirano usavršavanje u matičnoj znanosti u području pedagogije, didaktike, obrazovne psihologije, metodike, informacijsko-komunikacijskih tehnologija, savjetodavnog rada, upravljanja, obrazovnih politika i drugih područja relevantnih za učinkovito i visokokvalitetno obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti u školskim ustanovama. Programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja organiziraju i provode ustanove nadležne za stručno usavršavanje. Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja treba sadržavati temu, namjenu, ciljeve

programa iskazane kompetencijama, metode poučavanja, organizaciju, način vrednovanja i oblik certificiranja, broj polaznika, vrijeme trajanja programa i troškovnik. Način i postupak stručnog osposobljavanja i usavršavanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja propisuje ministar. Nastavno osoblje, ravnatelj, tajnik, računovođa, pedagog, psiholog, voditelji praktične nastave te voditelj obrazovanja odraslih usavršavat će se tijekom šk.god. 2017./2018. prema Planu stručnog usavršavanja nastavnika Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Katalogu stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje, te na stručnim skupovima koje organiziraju HGK, HOK, strukovna udruženja i dr.

Page 182: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

182 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

28. ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM ŠKOLE

Uvod

IZVADAK IZ NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Korupcija narušava temeljne vrijednosti društvenih odnosa svakoga demokratskog i građanskog društva. Ona ugrožava vladavinu prava, povjerenje u javne institucije i pravnu državu, poštenje, pravednost, ravnopravnost, jednakost i sigurnost građana. Korupcija povećava i zaoštrava društvene razlike, potiče nastojanja da se nepoštenim načinom živi iznad mogućnosti i bogati omalovažavanjem vrijednosti strpljivog rada, štednje i poštenja.

Korupcija sputava razvoj poduzetničke klime i političke kulture, rastače moral, kulturu i tradiciju, kao temeljne društvene vrijednosti. Zato se korupciju mora ozbiljno etički

vrednovati, stalno politički prosuđivati, ali i protiv nje društveno odgovorno djelovati. Korupcija smanjuje prihode države, potiče nepotrebno trošenje proračunskog novca,

smanjuje otpor organiziranom kriminalu, smanjuje učinke javnih službi, osobito zdravstva i obrazovanja. Korupcija spušta razinu morala u političkom odlučivanju, ugrožava stabilnos t i

povjerenje u institucije te podiže razinu nezadovoljstva građana. Već i sama sumnja u korumpiranost izrazito je opasna, jer bez obzira na stvarne razmjere, dovodi u pitanje

vjerodostojnost svake vlasti.Politički, gospodarski i opći društveni razvitak zemlje, između ostalog, ovise i o sposobnosti odupiranja rizicima korupcije.Svatko tko obnaša javnu

funkciju ima osim zakonske odgovornosti i odgovornost vlastite savjesti i etičnosti u obavljanju javnih poslova. ... Korupcija se vrlo teško otkriva, a još teže dokazuje. Pogrešno je procjenu njezinih razmjera temeljiti samo na statistici, jer je broj prijavljenih i procesuiranih slučajeva zanemariv. Relevantna međunarodna istraživanja pokazuju različite razmjere korupcije u Republici Hrvatskoj. Istraživanja javnog mišljenja uglavnom izdvajaju četiri područja u kojima je u Republici Hrvatskoj visoki rizik korupcije: sudstvo, zdravstvo, lokalna samouprava i političke stranke. Iako se mišljenja temelje na osobnim dojmovima građana, nije potrebno dokazivati da takvi

dojmovi imaju snagu društvene činjenice, pa aktualna vlast razumije da javnost očekuje najviše mjera za suzbijanje korupcije u tim područjima društvenog života. Suzbijanje

korupcije ne može se smatrati kampanjom, već trajnim zadatkom. III. CILJEVI

Korupcija je ozbiljna opasnost za društveni, gospodarski i politički razvoj i stabilnost. Između raširenosti korupcije i sveukupnog razvitka društva postoji uzročno-posljedična povezanost.

Korupcija se mora sustavnim reformama, osobito prevencijom, a zatim i represivnim djelovanjem stalno suzbijati kako bi se pridonosilo daljnjem razvitku društva. U skladu s tim,

definirani su i ciljevi ovoga Nacionalnog programa i on se mora odgovorno provoditi. Cjelovita i odgovorna provedba Nacionalnog programa ima pojedinačne ciljeve: 1. korumpirane izdvojiti i sankcionirati kako bi se izbjegle vrlo štetne generalizacije, 2. ojačati profesionalnu etiku; državnoj i lokalnoj upravi, malom i srednjem poduzetništvu i gospodarstvu jamčiti nesmetan razvoj, 3. osigurati odgovornu javnu upravu u službi građana, 4. vraćati povjerenje građana u lokalnu i državnu vlast.Skupni je cilj korupciju smanjiti na razinu na kojoj neće biti zapreka za društveni, gospodarski i politički razvoj, a građani je neće doživljavati kao presudnu smetnju.

Page 183: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

183 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

IV. PREVENCIJA Već i sama sumnja u korumpiranost političkog sustava dovodi u pitanje sve tri Ustavom utvrđene vlasti te lokalnu vlast, a rezultira raširenim mišljenjem da politika nije djelatnost za

javno dobro, već za osobno dobro političara. Odgovorna vlast mora planirati i provoditi mjere preventivnog suzbijanja korupcije, ali, kao što je rečeno, ne kampanjski, već kao stalnu

djelatnost u korist društvene zajednice. Samo stalnim djelovanjem moguće je postupno i sustavno suzbijati korupciju i istovremeno reafirmirati politiku kao djelatnost za javno dobro.

... ...6. ZNANOST, OBRAZOVANJE I ŠPORT

Glavno i zajedničko obilježje problema sprječavanja korupcije na području obrazovanja i znanosti je dugogodišnja materijalna stagnacija tih područja društva i u svezi s time izostanak

materijalne motivacije zaposlenih, negativna društvena valorizacija posla koji se u ovom području obavljaju i osoba koje to obavljaju. Osim mjera koje su određene Planom razvoja

sustava odgoja i obrazovanja 2005. g. – 2010. g. i buduće strategije razvoja znanosti i tehnologije, koji za cilj ima podizanje ukupne učinkovitosti sustava, potrebno je navesti i

druge mjere, specifične za svako od navedenih područja. Stoga, moguću korupciju u ovom resoru najbolje je suzbijati sustavnim pristupom financiranja javnih potreba u znanosti,

obrazovanju i športu te edukacijom koja treba utjecati i na područje korupcije. 6.2. Predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje

Materijalni položaj predškolskog odgoja te osnovnog i srednjeg školstva pretpostavljaju

objektivnu okolnost koja u prvi plan stavlja nužnost vraćanja dostojanstva i vrijednosti odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima za provođenje mjera profesionalne etike. Odgojni

zadaci škole znače i to da se posljedice propusta u odgojnim sadržajima osjećaju tek kasnije i posredno, kada su nepopravljive. Dječji vrtić i škola koji kod djece razvijaju moralne i

društvene vrijednosti imaju izuzetnu ulogu u sprječavanju korupcije i odgoju društva protiv korupcije, pa tim sadržajima treba dati odgovarajući prioritet. Unutar novog nastavnog plana

i programa obrazovanja treba u predmet »Etika« implementirati podučavanje učenika o korupciji kao društvenom zlu.

Poslovanje škola i donošenje odluka, odgovornost prema lokalnoj zajednici i društvu u cjelini, odgovornost u trošenju sredstava, upućuju na to da je u vođenju ustanova potrebna

suradnja sa zajednicom i roditeljima, puna odgovornost i transparentnost u korištenju sredstava. Uvođenjem centraliziranog sustava u upravljanju standardiziranim skupovima

podataka, omogućuje se ažuriranje osnovnih podataka u vezi s djelatnicima i korištenjem financijskih sredstava školskih ustanova. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa treba

intenzivirati napore u primjeni prosvjetno – inspekcijskog nadzora u školama i revizijama

materijalnog poslovanja škola, te zbog implementacije decentralizacije u školstvu, tražiti odgovornost u upravljanju predškolskim ustanovama i školama od osnivača. Zadaća je

Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa podići kvalitetu uvjeta rada prosvjetne inspekcije u svrhu poboljšanja njegove učinkovitosti.

Donošenjem mreže škola te implementacijom vanjskog vrednovanja učenika i škola, pridonjet će se daljnjem razvoju transparentnosti financiranja sustava i stručnog rada u

njemu. Obrazovanje je i područje tržišnog nadmetanja. U novom Nacrtu prijedloga Zakona o

udžbenicima bit će regulirano sprječavanje sukoba interesa unutar relevantnog tijela koje odobrava uporabu udžbenika.“

Page 184: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

184 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Antikorupcijski program srednje škole

Antikorupcijski program planiran je kroz slijedeće mjere i aktivnosti:

MJERA AKTIVNOST NOSITELJ VRIJEME PROVEDBE

TRANSPARENTNOST POSLOVANJA ŠKOLE

Financijska izvješća o poslovanju na sjednicama Nastavničkog vijeća

ravnatelj

tijekom godine

Izvješća o donacijama i sponzorstvima školskih aktivnosti na sjednicama NV

ravnatelj, profesori

tijekom godine

PRAVO NA INFORMIRANOST

Pravni akti škole na webu škole: Statut škole, Pravilnik o ocjenjivanju, Kućni red i dr.

administrator web stranice

tijekom godine

Upoznavanje učenika s pravima i obvezama navedenima u pravnim aktima škole

razrednik ravnatelj

početkom školske godine, po potrebi i naknadno: satovi razrednika, Vijeće učenika

Upoznavanje roditelja s pravima i obvezama navedenima u pravnim aktima škole

razrednici

roditeljski sastanci Vijeće roditelja

Otvoreni dan škole svi djelatnici škole

lipanj

TRANSPARENTNOST NASTAVE

Sustav vanjskog vrednovanja škole – nacionalni ispiti

profesori, učenici

lipanj

TRANSPARENTNOST NASTAVE, RADA ŠKOLE

Sustav samovrednovanja profesori

tijekom godine

EDUKACIJA I RAZVOJ PROFESIONALNE ETIKE

Nastavni predmet Etika – poučavanje o korupciji kao društvenom zlu

profesor etike, učenici

tijekom godine

Radionice na sjednicama NV na temu profesionalne etike nastavnika

psiholog, profesori

tijekom godine

Koordinator antikorupcijskog programa Dejan Dodlek, prof.

Page 185: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

185 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

29. PLAN RADA POVJERENSTVA ZA KVALITETU Prema Zakonu o strukovnom obrazovanju sve srednje strukovne škole dužne su osnovati Povjerenstvo za kvalitetu, koje bi trebalo biti zaduženo za praćenje samovrednovanja svoje ustanove. Samovrednovanje je godišnji ciklus i njime se procjenjuje izvedba i rezultati iz prethodne školske godine, prema kriterijima koji su grupirani u šest prioritetnih područja. Glavni cilj projekta Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju je promicanje razvoja i modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj. Svrha projekta je utvrđivanje kvalitete škola iz perspektive ravnatelja, nastavnika, učenika i roditelja. Samovrednovanje Srednje škole Koprivnica prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu koje ima 7 članova: 1. Irena Nevjestić, iz reda stručnih suradnika, koordinatorica 2. Sanja Crnković, iz reda stručnih suradnika 3. Dijana Mateša, iz reda stručnih suradnika 4. Vedran Šikić, iz reda stručnih suradnika 5. Ana Mušlek, iz reda dionika na prijedlog osnivača 6. Lidija Horvat, iz reda roditelja 7. Valerija Piškorić, iz reda polaznika Tijekom školske godine 2017./2018. bavit ćemo se svim prioritetnim područjima: Prioritetno područje 1-Planiranje i programiranje rada (školski kurikulum i godišnji plan i program rada ustanove, Izrada i poboljšanja programa obrazovanja odraslih). Prioritetno područje 2-Poučavanje i podrška učenju (upisi polaznika, planiranje nastave, poučavanja i učenja, učenje kroz iskustvo-vježbe i praktična nastava, vježbenička tvrtka, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, služba za pružanje podrške po laznicima, polaznici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, pohađanje nastave, komunikacija i suradnja). Prioritetno područje 3-Postignuća učenika i ishodi učenja (unutarnje praćenje i ocjenjivanje odgojno -obrazovnih postignuća polaznika, ispiti-predmetni, popravni, razlikovni, razredni i završni rad, vanjsko vrednovanje, natjecanja i smotre radova polaznika). Prioritetno područje 4-Materijalni uvjeti i ljudski potencijali-Profesionalni razvoj radnika (osiguravanje okruženja za učenje, materijalni uvjeti, upravljanje resursima, financije, kadrovska politika, trajno stručno usavršavanje radnika). Prioritetno područje 5-Suradnja unutar ustanove za strukovno obrazovanje-Suradnja s ostalim dionicima-Promicanje ustanove (školski odbor, ravnatelj ustanove, poslovna komunikacija, informacijski sustav, partnerstva, promicanje ustanove za strukovno obrazovanje i obrazovnih programa). Prioritetno područje 6-Upravljanje (Ustanova i kvaliteta) (upravljanje kvalitetom, interno praćenje postupaka kvalitete, proces samovrednovanja, proces unapređenja).

Page 186: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

186 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

AKCIJSKI PLAN ZA 2017./2018. ŠK. GOD.

PROJEKT RAZVOJ OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU

RUJAN Provedba Plana unapređenja iz školske godine 2016./2017. Ponuditi nove

izvannastavne aktivnosti na početku školske godine na satu razrednika.

LISTOPAD Informiranje kolektiva o razvoju projekta Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom

obrazovanju i osposobljavanju, obavještavanje lokalne zajednice putem medija.

STUDENI Sastanak Povjerenstva za kvalitetu po timovima, podjela zadataka. Dva tima rade

prioritetno područje 3 i prioritetno područje 4.

PROSINAC Analiza zadataka prioritetnih područja 3 i 4, donošenje prosudbe, ocjenjivanje i

kreda analiza za ta prioritetna područja. Provedba godišnjeg plana unapređenja.

SIJEČANJ Podjela zadataka po prioritetnim timovima. Rad na prioritetnim područjima 1 i 2.

Dogovor o praćenju nastave, donošenje odluke tko i kada prati nastavu.

VELJAČA Analiza podataka, prosudbene odluke, ocjenjivanje i kreda analiza. Donošenje godišnjeg plana unapređenja.

OŽUJAK Podjela zadataka po prioritetnim područjima 5 i 6.

TRAVANJ Analiza podataka, prosudbene odluke, ocjenjivanje i kreda analiza. Donošenje

godišnjeg plana unapređenja.

SVIBANJ Pisanje izvješća o samovrednovanju. Rad na internetskom alatu za

samovrednovanje. Pisanje plana unapređenja.

LIPANJ Pisanje izvješća o samovrednovanju. Rad na internetskom alatu za

samovrednovanje. Pisanje plana unapređenja.

SRPANJ Pisanje završnog izvješća.

Planirane aktivnosti u 2017./2018.: 1. Na stručnim vijećima utvrditi za koje predmete treba povećati dodatnu i dopunsku nastavu. 2. Izraditi obrazac praćenja profesionalnog kretanja polaznika. 3. Praćenje nastave i rada nastavnika. 4. Analiza i obrada upitnika za praćenje nastave. 5.Ponuditi nove izvannastvane aktivnosti na početku školske godine na satu razrednika. 6. Na stručnim vijećima planirati uključivanje projektnih aktivnosti u redoviti nastavni plan i program.

Page 187: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

187 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

30. PLAN SURADNJE S DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA Kako bi realizacija nastavnog, a posebice odgojnog procesa bila što kvalitetnija predviđamo usku suradnju, dogovaranje i zajedničke aktivnosti sa:

– svim poslovnim subjektima, lokalnom i regionalnom samoupravom, „Općom

bolnicom dr. T. Bardek“, DV Tratinčica, Domom za starije i nemoćne Koprivnica, Ustanovom za skrb o starijim osobama Cedar, Hrvatskom poljoprivrednom agencijom

– Centralnim laboratorijem za kontrolu kvalitete mlijeka, Zavodom za javno zdravstvo koprivničko-križevačke županije, Domom zdravlja koprivničko-križevačke županije koji

sudjeluju u realizaciji našeg nastavnog plana i programa kroz izvođenje praktične nastave (poduzeća, ljekarne, ustanove, trgovine) i stručne prakse

– MUP-om PU koprivničko-križevačka kroz preventivne programe – Crvenim križem o provođenju planiranih akcija Crvenog križa kroz angažiranja učenika

i profesora – športskim organizacijama - kroz individualnu aktivnost naših učenika i kroz školske

selekcije – Ekološkim društvom Koprivnica

– Neprofitnom organizacijom Uzor Hrvatske – projektima i organizacijama Grada Koprivnice – Zavodom za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije – Gradskom knjižnicom i čitaonicom Fran Galović kroz sudjelovanje učenika u

predviđenim aktivnostima – Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Podravsko sunce“ – NCVVO - kroz projekt provođenja Državne mature u srednjim školama , PISA

testiranjima te kroz provođenje nacionalnih ispita iz Zdravstvene njege za 5.razred medicinske škole te Vanjskom vrednovanju škole

Page 188: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

188 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

31. PLAN I PROGRAMA RADA ZA IZVOĐENJE NASTAVE U OBRAZOVANJU ODRASLIH

PLAN RADA U IZVOĐENJU NASTAVE U OBRAZOVANJU ODRASLIH ZA SVA ZANIMANJA

VERIFICIRANA OD STRANE MINISTARSTVA PROSVJETE I ŠPORTA

Plan obuhvaća:

1. programe prekvalifikacije za zanimanja: Ekonomist

Komercijalist Upravni referent

Poslovni tajnik

Prehrambeni tehničar

Rukovatelj prehrambenim strojevima

Prodavač

2. programe stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja:

Ekonomist

Komercijalist

Upravni referent

Prehrambeni tehničar

Rukovatelj prehrambenim strojevima

Prodavač

Kod prekvalifikacija i školovanja za stjecanje 3-godišnje i 4-godišnje srednje stručne spreme

podrazumijeva se školovanje kroz dopisno-konzultativnu nastavu u skladu s Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (N.N. 2008.) te u skladu s Pravilnikom o obrazovanju odraslih Srednje škole Koprivnica

Zaduženja nastavnika u obrazovanju odraslih provode se nakon raspisanog internog natječaja, a ukoliko postoji potreba natječaj se oglašava u javnim glasilima.

Detaljan godišnji plan u obrazovanju odraslih Škola izrađuje i zasebno ga predlaže Školskom

odboru. Školski odbor odlučuje na početku školske godine o planovima upisa, uvjetima upisa i obrazovanja te ostalim detaljima vezanim uz obrazovanje odraslih.

S obzirom da su se početkom prije tri školske godine mijenjali planovi i programi u

zanimanjima ekonomist, prodavač i prehrambeni tehničar, novi će polaznici pohađati programe po novim nastavnim planovima i programima dok će postojeći polaznici svoje

obrazovanje završiti prema starim planovima po kojima su upisani.

Page 189: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

189 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

PROGRAMI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIHZA KOJE USTANOVA IMA ODOBRENJE ZA RAD OD MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA:

Programi za stjecanje srednje stručne spreme:

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:

Komercijalist KL:UP/I-602-07/01-01/70

Urbroj:532-02-02/5-01-2

Upravni referent KL:UP/I-602-07/01-01/70

Urbroj:532-02-02/6-01-01

Rukovatelj preh. strojevima KL:UP/I-602-07/01-01/70

Urbroj:532-02-02/6-01-01

Prehrambeni tehničar KL:UP/I-602-07/01-01/70

Urbroj:532-02-02/6-01-01

Poslovni tajnik KL:UP/I-602-07/01-01/70

Urbroj:532-02-02/6-01-01

Ekonomist KL:UP/I-602-07/01-01/70

Urbroj:532-02-02/6-01-01

Prodavač KL:UP/I-602-07/01-01/70

Urbroj:532-02-02/6-01-01

Srednja škola Koprivnica zatražila je promjenu u obliku izvođenja nastave sa konzultativno-instruktivnog na dopisno-konzultativnu nastavu u Agenciji za oprazovanje odraslih I MZOŠ-u, Upravi za srednje obrazovanje te dobila odgovarajuća rješenja:

Stručno mišljenje AOO kl:602-07/10-02/02, Urbroj:35-06-10-02 od 23.veljače 2010.

Mišljenje Uprave za srednje školstvo, MZOŠ: KL:602-07/10-03/00067, Urbroj:533-09-10-0002 od 15. travnja 2010.

prema kojima možemo izvoditi izmjenjene programe na temelju gore navedenih važećih odobrenja.

Page 190: Godišnji plan i program rada - CARNetov Portal za …ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/...16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA 100 17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

190 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

32. PRILOZI

rješenja o tjednom zaduženju i godišnjem rasporedu radnih obveza nastavnika