godiŠnji plan i program rada djeČjeg vrtiĆa...

of 58 /58
1 REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA MEĐIMURSKA GRAD PRELOG DJEČJI VRTIĆ “F I J O L I C A” Trg Kralja Tomislava b.b. 40323 PRELOG tel/fax: 040/645-601 email: [email protected] Klasa: 601-01/16-01/ Ur. br. 2109/14-07/16-01 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA «FIJOLICA» ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017. U Prelogu, rujan 2016.g.

Author: others

Post on 11-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  REPUBLIKA HRVATSKA

  ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

  GRAD PRELOG

  DJEČJI VRTIĆ “F I J O L I C A”

  Trg Kralja Tomislava b.b.

  40323 PRELOG

  tel/fax: 040/645-601

  email: [email protected]

  Klasa: 601-01/16-01/

  Ur. br. 2109/14-07/16-01

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  DJEČJEG VRTIĆA «FIJOLICA»

  ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

  U Prelogu, rujan 2016.g.

  mailto:[email protected]

 • 2

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016/2017. g.

  su sačinili:

  o Odgajatelji: Jasminka Hozjak, SSS Anamarija Vrbanec,VŠS Maja Horvat, VŠS Biserka Petković, VŠS Jelena Čavlek, VŠS Nataša Novak, VSS, prof. predškolskog odgoja, odgajatelj mentor Marjana Hižmen, VŠS-odgajatelj, VSS-prof. razredne nastave Agneza Mihac, VŠS, odgajatelj u vjeri Stjepana Sokač, VŠS, odgajatelj u vjeri Kristina Posavec, VSS, mag. ranog i pred. odgoja i obrazovanja Adrijana Karol, VŠS Nikolina Šafarić, VŠS Kristina Mihoci, VŠS Ivana Crnčec Mati,VSS, prof. predškolskog odgoja Marija Kočet, VŠS Valentina Horvat, VŠS Ivana Horvat, VŠS Dijana Vuk, VŠS Tanja Špoljar, VŠS Katarina Lipić, VŠS Dijana Balent, VŠS, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

  o Ravnateljica: Brankica Mezga, prof. predškolskog odgoja

  Temeljem članka 26. Statuta Dječjeg vrtića «Fijolica», Trg kralja Tomislava b.b.,

  Prelog, Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu

  2016/2017. razmatralo je Odgajateljsko vijeće na 2. sjednici održanoj 12.9.2016.

  a donijelo ga je Upravno vijeće na sjednici održanoj

  Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada može se dopunjavati i mijenjati

  tijekom godine, zavisno od potreba djece, roditelja i djelatnika, odnosno zahtjevima

  u pojedinim procesima rada ustanove.

  Prelog, rujan 2016.g.

  Ravnateljica: Predsjednik Upravnog vijeća:

  _______________________ ________________________

  Brankica Mezga, prof. predškolskog odgoja Matija Strahija

 • 3

  S A D R Ž A J:

  1. USTROJSTVO RADA ----------------------------------------------------------------4

  2. MATERIJALNI UVJETI -----------------------------------------------------------13

  3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE --------------14

  4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD ----------------------------------------------------20

  5. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA ----------25

  6. SURADNJA S RODITELJIMA -----------------------------------------------------26

  7. SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA ------------------------------------29

  8. VREDNOVANJE PROGRAMA ------------------------------------------------------30

  9. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RAVNATELJA--------------------------------32

  10. GODIŠNJI PLAN STRUČNOG SURADNIKA-LOGOPEDA --------------43

  11. POSEBNI REDOVNI PROGRAM katoličkog vjerskog odgoja -------------35

  12. PROGRAMI JAVNIH POTREBA ------------------------------------------------44

 • 4

  1. USTROJSTVO RADA

  1.1. OSNOVNI PODACI O DJEČJEM VRTIĆU

  Tabela br. 1

  NAZIV USTANOVE: DJEČJI VRTIĆ «FIJOLICA»

  ADRESA: Trg kralja Tomislava b.b.

  BROJ I NAZIV POŠTE: 40 323 Prelog

  ŽUPANIJA: Međimurska

  Broj vrtića: 3

  Broj djece u vrtiću: 214

  Broj skupina: 10

  BROJ RADNIKA:

  ( 1 kuharica na rodiljnom

  dopustu, 1 odgajateljica

  na stručnom

  osposobljavanju bez

  zasnivanja radnog odnosa)

  a) ravnatelj 1

  b) odgajatelji sa VSS 3

  c) odgajatelji sa VŠS 15

  d) odgajatelji sa SSS 1

  e) odgajatelji na stručnom osposobljavanju 1

  e) rehabilitator

  f) ostali radnici:

  - kuharica - tajnik-rač.-financije - domar - spremačica - rač.-financije – stručno osp.

  4

  1

  1

  2

  1

  Podaci o vrtićima u sklopu Dječjeg vrtića «Fijolica»

  Tabela br. 2

  Rb. Objekt u: ADRESA BROJ SKUPINA BROJ DJECE

  1. Prelogu Trg kralja Tomislava b.b. 6 159

  2. Cirkovljanu Trg Sv. Lovre b.b. 1 21

  3. Draškovcu Nikole Tesle 2 2 28

  1 (autizam) 3 + 3

  UKUPNO 10 214

 • 5

  RADNICI DJEČJEG VRTIĆA «FIJOLICA»

  Tabela br. 3

  Red.br. DJE Radnici Ime i prezime God.

  staža

  Radni odnos

  1.

  Ravnatelj Brankica Mezga, prof. 31 g. Stalno

  2.

  Odgajatelji

  Jasminka Hozjak 35 g. *

  Agneza Mihac 34 g. *

  Biserka Petković 32 g. *

  Adrijana Karol 26 g. *

  Nataša Novak, prof. 26 g. *

  Marjana Hižmen 9 g. *

  Nikolina Šafarić 19 g. *

  Ivana Horvat 13 g. *

  Marija Kočet 13 g. *

  Kristina Mihoci 12 g. *

  Kristina Posavec 11 g. *

  Jelena Čavlek 9 g. *

  Ivana Crnčec Mati, prof. 9 g. *

  Katarina Lipić 6 g. *

  Valentina Horvat 6 g. *

  Stjepana Sokač 4 g. *

  Anamarija Vrbanec 6 g. određeno

  Maja Horvat 1,5 g. određeno

  Dijana Vuk 2 g. određeno

  Tanja Špoljar 7 g. odrđeno

  Dijana Balent 0 g. stručno osposobljavanje

  3. rehabilitator određeno

  4.

  rač.-tajnik

  Marija Vuk 36 g. stalno

  Karmen Kavran (stručno

  osposobljavanje)

  2 g. -

  5.

  kuharice

  Spomenka Bergovec 30 g. stalno

  Marina Sraka (rodiljni dopust) 12 g. *

  Ivana Vojsk 12 g. *

  Ivana Belić (zamjena za

  rodiljni dopust Marine Sraka)

  8 g. određeno

  6.

  spremačice

  Lidija Šešet 23 stalno

  Nikolina Kos 10 *

  7. domar Pero Rojko 21 *

  UKUPNO:

  stalni određeno stručni 24 1

 • 6

  1.2. PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE DJECE

  PREDŠKOLSKE DOBI

  1.1.1. REDOVNI PROGRAMI VRTIĆA

  Redovni (10 – satni) program njege, odgoja i naobrazbe djece jasličkog i vrtićkog

  uzrasta od prve godine života do polaska u školu (pet odgojnih skupina u Prelogu i

  jedna mješovita odgojna skupina u područnom odjeljenju u Draškovcu)

  Tabela br. 4

  Red.br.

  ODGOJNE

  SKUPINA

  DOB DJECE

  BROJ

  UPISANE

  DJECE

  BROJ

  DJELATNIKA

  (odgajatelja)

  1.

  Prelog – jaslice

  „Leptirići“

  Djeca u drugoj

  i trećoj godini

  17

  3

  2.

  Prelog

  „Loptice“

  Djeca u trećoj i

  četvrtoj godini

  23

  3

  3.

  Prelog

  „Gljivice“

  Djeca u trećoj

  i četvrtoj

  godini

  25

  2

  4.

  Prelog

  „Pčelice“

  Djeca u šestoj

  godini i sedmoj

  30

  2

  5. Prelog

  „Mravići“

  Djeca u petoj i

  šestoj godini

  33

  2

  6. Draškovec

  „ Zvjezdice male“

  Djeca u trećoj i

  četvoj godini

  života

  10

  1,5

  7. Draškovec

  „Zvjezdice velike“

  Djeca u petoj i

  šestoj godini

  života

  18

  1,5

  UKUPNO

  156

  15

 • 7

  Tabela br. 5

  Odgajatelji u redovnom programu

  Red.

  br.

  Ime i prezime

  odgajatelja

  STRUČNA

  SPREMA

  ZANIMANJE

  GODINE

  STAŽA

  1. Jasminka Hozjak SSS odgajateljica 35 g.

  2. Anamarija Vrbanec VŠS odgajateljica 6 g.

  3. Maja Horvat VŠS odgajateljica 1,5 g

  4. Biserka Petković VŠS odgajateljica 32 g.

  5. Jelena Čavlek VŠS odgajateljica 9 g.

  6. Nataša Novak VSS prof.pred.odgoja 26 g.

  7. Marjana Hižmen VŠS odgajateljica 9 g.

  8. Adrijana Karol VŠS odgajateljica 26 g.

  9. Kristina Posavec VSS Mag. pred.odgoja 11 g.

  10. Nikolina Šafarić VŠS odgajateljica 19 g.

  11. Kristina Mihoci VŠS odgajateljica 12 g.

  12. Valentina Horvat VŠS odgajateljica 6 g.

  13. Ivana Horvat VŠS odgajateljica 13 g.

  14. Dijana Vuk VŠS odgajateljica 2 g.

  15. Tanja Špoljar VŠS odgajateljica 7 g.

 • 8

  1.1.2. POSEBNI REDOVNI PROGRAMI

  Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi

  Ministarstvo prosvjete i športa dalo je Suglasnost na program katoličkog vjerskog odgoja

  djece predškolske dobi u sklopu redovnog programa odgojno-obrazovnog rada u

  Dječjem vrtiću «Fijolica», dana 15. prosinca 2003. godine.

  Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi odvijat će se u jednoj

  odgojnoj skupini u Prelogu i jednoj u područnom odjeljenju u Cirkovljanu. Program će

  provoditi odgajateljice Agneza Mihac i Stjepana Sokač (cjelodnevni), u skupini

  „Zvončići“, u Prelogu, i Marija Kočet, u skupini „Vrapčići“ u područnom odjeljenju u

  Cirkovljanu, u poludnevnom boravku. Sve tri odgajateljice završile su teološko-

  katehetsko doškolovanje i dobile mandat biskupa na neodređeno vrijeme.

  Tabela br. 6

  Odgajatelji u posebnom programu katoličkog vjerskog odgoja

  Red.

  br.

  Ime i prezime

  odgajatelja

  STRUČNA

  SPREMA

  ZANIMANJE

  GODINE

  STAŽA

  1. Stjepana Sokač VŠS Odgajatelj u vjeri 5 g.

  2. Agneza Mihac VŠS Odgajatelj u vjeri 33 g.

  3. Marija Kočet VŠS Odgajatelj u vjeri 13g.

  4. Ivana Crnčec Mati VSS prof. pred. odgoja 9 g.

  2.3. PROGRAMI JAVNIH POTREBA

  a) za djecu s teškoćama-s autističnim obilježjima – skupina „Međimurske iskrice“

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dalo je suglasnost na ustroj i provedbu

  Programa rada s djecom predškolske dobi s autističnim obilježjima, dana 18. Siječnja

  2010.g.

  U skupina «Međimurske iskrice» upisano je osmero djece, u dvije skupine, s

  poremećajima iz autističnog spektra, s područja cijele Međimurske županije. Program se

 • 9

  djelomično financira iz Proračuna Međimurske županije a djelomično iz Proračuna

  općina i gradova iz kojih dolaze djeca, tako da je za roditelje djece polaznika besplatan.

  Početak rada bio je 01.04.2010.g. Program će provoditi edukacijsko-rehabilitacijski

  djelatnik i odgajatelj. U prilogu je Plan rada s djecom predškolske dobi s autističnim

  obilježjima.

  Tabela br. 7

  Red.

  Br.

  Ime i prezime

  STRUČNA

  SPREMA

  ZANIMANJE

  GODINE STAŽA

  1. Katarina Lipić VŠS odgajateljica 6 g.

  2.

  b) program predškole

  Programom predškole će biti obuhvaćena djeca u šestoj godini života koja nisu polaznici

  niti jednog od redovitih programa vrtića. Ako bude manje djece, postoji mogućnost upisa

  u redovne skupine.

  Program predškole održavat će se tri sata dnevno, od rujna 2016.g. do listopada 2017.

  godine, a vodit će ga odgajatelj, VŠS.

  Program predškole dobio je suglasnost prilikom ustrojavanja vrtića.

 • 10

  1.1.3. STRUKTURA 40 – SATNOG RADNOG VREMENA

  ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

  Tabela br. 8

  NAZIV ZADUŽENJA BROJ SATI

  Neposredni rad s djecom 27,5 sati

  Ostalo: 12,5 sati

  1. Vođenje pedagoške dokumentacije

  Makro i mikro planiranje

  Dnevni planovi i valorizacije

  Evidencijske liste polaznosti, tabele

  Imenik djece, godišnje izvješće

  Individualni dosjei djece, razvojne mape

  2. Individualno i skupno stručno usavršavanje

  Stručni skupovi u vrtiću

  Stručni skupovi izvan vrtića

  Odgajateljska vijeća

  Stručna literatura i internet

  3. Suradnja s roditeljima

  Roditeljski sastanci

  Individualni razgovori s roditeljima

  Radionice s roditeljima

  druženja s roditeljima u vrtiću (jesenska i obiteljska)

  druženja s roditeljima izvan vrtića (Božić, Svijećnica, Maškarada, Očev dan, Sajam cvijeća, Majčin dan)

  4. Nabava materijala i izrada didaktičkog materijala potrebnog za rad u skupinama – projekti, foto i video zapisi, pp prezentacija, prostorno-

  materijalno okruženje

  5. Pauza: 2,5 sati/tjedan

  Svaki odgajatelj je dobio Rješenje o godišnjem zaduženju i strukturi radnog

  vremena.

 • 11

  RADNO VRIJEME VRTIĆA I RADNIKA VRTIĆA

  Radno vrijeme vrtića i radnika vrtića će se prilagođavati potrebama roditelja i same

  organizacije rada.

  Tabela br: 9

  RADNO VRIJEME ZAPOSLENIKA

  PRELOG CIRKOVLJAN DRAŠKOVEC

  - REDOVNI

  DRAŠKOVEC

  - AUTISTI

  1. odgajatelji 5,30 -16,30 6,30-16,30 5,30 -16,00 7,30 – 13,00

  2. ravnatelj 8,00-15,00 Po potrebi Po potrebi Po potrebi

  3. kuharice 6,00 – 14,00

  7,30 – 15,30

  - 7,00 – 15,00

  4. domar 7,00 – 15,00 Četvrtkom

  11,30 – 15,00

  Srijedom

  7,00 -15,00

  5. tajništvo 7,00 -15,00

  (8,00 -16,00)

  Po potrebi Po potrebi Po potrebi

  6. spremačice 8,00 – 17,00

  14,00 – 20,00

  16,00– 19,00

  16,00 -20,00

 • 12

  2. MATERIJALNI UVJETI

  2.1. PLAN NABAVE I DOPUNE DIDAKTIKE I POTROŠNOG MATERIJALA

  ZA ODGOJNE SKUPINE

  Tijekom ove pedagoške godine didaktiku ćemo nadopunjavati nabavkom potrošnog

  materijala za izradu didaktičkih sredstava, koje će izrađivati sami odgajatelji, uz pomoć

  roditelja i djece, te kupnjom didaktičkih sredstava, ovisno o financijskim sredstvima.

  Potrošni materijal (papiri, ljepilo, selotejp, tempere, olovke, boje, i dr.) nabavljat će se

  mjesečno, na osnovu zahtjeva odgajatelja, do 5-tog u mjesecu.

  Pedagoško-neoblikovani materijal nabavljat će sami odgajatelji, uz maksimalnu

  angažiranost roditelja djece polaznika vrtića te raznim donacijama firmi u Gradu

  Prelogu.

  2.2. PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

  Planirana je dogradnja vrtića u Prelogu. Projektna dokumentacija je napravljena, te se

  čeka natječaj iz EU fondova kako bi se moglo aplicirati. Nadamo se da će dogradnja

  započeti u 2017.g. i da ćemo u ped. godini 2017/2018. biti u novom vrtiću.

  2.3. DOPUNA DIDAKTIKE U SOBAMA ODGOJNO-OBRAZOVNIH SKUPINA

  Didaktička sredstva (lota, memory, slagarice, igre s pravilima, i dr.) izrađivat će sami

  odgajatelji (tijekom cijele pedagoške godine, u okviru satnice koja je predviđena za

  izradu didaktičkog materijala) i roditelji na radionicama koje će organizirati odgajatelji

  skupina.

  Nova didaktička sredstva i oprema za skupine, u svrhu kreiranja poticajnog okruženja,

  nabavit će se ovisno o financijskim sredstvima te donacijskim sredstvima.

 • 13

  2.4. IZVOR SREDSTAVA

  Financijska sredstva za redovne i posebne programe (vjerski odgoj) osiguravat će se:

  o u Proračunu grada Preloga (60 % ekonomske cijene za vrtić i za jaslice)

  o uplatama roditelja (40% ekonomske cijene za vrtić i za jaslice)

  o u Proračunu Međimurske županije (za sufinanciranje Programa rada s djecom

  pred. dobi s autističnim obilježjima s područja cijele Međimurske županije)

  o u Proračunu općina i gradova iz kojih su djeca u skupini Međimurske iskrice

  o donacijama firmi i poduzeća na području grada Preloga (materijali za izradu

  didaktičkih sredstava i dr.)

  o donacijama roditelja i građana

  o u državnom proračunu (djeca s teškoćama u razvoju, predškola)

  3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE

  DJECE

  3.1. NJEGA I BRIGA ZA ZDRAVLJE DJECE

  CILJ : Održavanje postignutog standarda kvalitete u području brige za zdravlje djece,

  povećanje kvalitete suradnje svih sudionika procesa očuvanja i unapređenja zdravlja

  djece i intenzivan rad na razvoju zdravstvene kulture i samozaštite djece.

  BITNE ZADAĆE:

  U odnosu na dijete:

  - Osvještavanje djeteta o važnosti brige za vlastito zdravlje

  - Podrška djetetu u stvaranju navika zdravog načina života ( higijena, prehrana,

  kretanje, odmor )

  - Identifikacija i kontinuirana briga za potrebe djece sa zdravstvenim poteškoćama

  - Osposobljavanje djeteta na samozaštitu i samopomoć u potencijalno rizičnim

  situacijama

 • 14

  U odnosu na odgajatelje i druge radnike:

  - Edukacija odgajatelja i drugih radnika o suvremenim pristupima prevenciji bolesti,

  očuvanju i unapređenju zdravlja

  - Edukacija odgajatelja o individualnim potrebama djece sa zdravstvenim

  poteškoćama

  - Promišljanje uzrastu djeteta primjerenih metoda i zanimljivih aktivnosti

  zdravstvenog odgoja

  U odnosu na roditelje:

  - Edukacija i stručna pomoć roditeljima u zaštiti djetetova zdravlja

  - Promoviranje zdravih stilova života i značaja roditeljskog modela u razvoju

  zdravstvene kulture djeteta

  - Kontinuirana suradnja s roditeljima djece sa zdravstvenim poteškoćama

  STRATEGIJA DJELOVANJA

  1. Preventivne mjere za sprečavanje bolesti i rano otkrivanje zdravstvenih teškoća:

  - mjere za sprečavanje respiratornih infekcija (redovno provjetravanje prostorija)

  - protuepidemijske mjere u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo u Međ. županiji

  - sanitarno- higijenske mjere

  2. Edukacija radnika putem stručnih predavanja u vrtiću:

  - prevencija respiratornih infekcija i postupci kod visoke temperature (predavanje)

  3.Sudjelovanje vanjskih stručnjaka i zdravstvenih radnika ( pedijatar, epidemiolog,

  stomatolog i udruga studenata medicine ) u zaštiti djetetova zdravlja i zdravstvenom

  prosvjećivanju djece, odgajatelja, roditelja

  NAČIN PRAĆENJA, EVALUACIJA I DOKUMENTIRANJE

  - analiza procijepljenosti, pobola i povreda djece

  - praćenje stanja uhranjenosti djece

  - protokoli i bilješke odgajatelja

  - dječje izjave i likovni radovi

  - plakati i slikovnice

  - foto i video zapisi

 • 15

  INDIKATORI POSTIGNUĆA

  - smanjenje pobola i povreda djece

  - interes djece za sudjelovanje u aktivnostima o zaštiti zdravlja

  - postignuća djece u takmičenjima motoričke spretnosti

  - stručna kompetentnost odgajatelja na prevenciji pobola i pomoć djetetu kod

  ozljeđivanja

  - kvalitetnija suradnja s obitelji djeteta

  - povećana učinkovitost suradnje s vanjskim stručnjacima na zaštiti zdravlja djeteta

  3. 2. UNAPREĐENJE PREHRANE DJECE

  CILJ : Održavanje postignutih standarda kvalitete prehrane, dalje poticanje usvajanja

  pravilnih prehrambenih navika s ciljem pravilnog rasta i razvoja djeteta, i razvoja

  kompetentnosti kod konzumiranja obroka i vode

  BITNE ZADAĆE:

  U odnosu na dijete

  - dosadašnja iskustva na osvještavanju djece o važnosti pravilne prehrane obogatiti

  novim, djeci prihvatljivim i poticajnim, sadržajima

  - razvijanje kompetencije o konzumiranju optimalnih količina hrane i vode obzirom na

  dob i zdravstvene specifičnosti ( samoposluživanje )

  - razvijanje materijalnih i komunikacijskih uvjeta tijekom konzumiranja obroka

  U odnosu na odgajatelje i druge radnike:

  - edukacija odgajatelja i kuharica - nove znanstvene spoznaje o utjecaju pravilne

  prehrane na rast i razvoj djeteta

  - promišljanje odgojnih postupaka koji će potaknuti dijete da konzumira obroke i nove

  namirnice koje se nude

  - osvješćivanje kuhinjskog i tehničkog osoblja o njihovoj ulozi i važnosti pravovremenog

  i adekvatnog zadovoljavanja osnovnih potreba djeteta za njegov cjeloviti razvoj

  U odnosu na roditelje:

  - nastavak edukacije roditelja o važnosti pravilne prehrane i njen utjecaj na rast i razvoj

  djeteta

  - suradnja na zadovoljavanju individualnih specifičnosti u prehrani djeteta

 • 16

  STRATEGIJA DJELOVANJA

  - identifikacija individualnih specifičnosti i posebnih potreba djeteta putem inicijalnog

  razgovora s roditeljima

  - planiranje prehrane za djecu s posebnim prehrambenim potrebama

  - unapređenje materijalnih uvjeta za provedbu samoposluživanja djece i kulturu

  blagovanja

  - edukacija i osvješćivanje odgajatelja i kuharica o utjecaju prehrane na cjeloviti razvoj

  djeteta ( stručna predavanja, literatura i radni dogovori )

  - edukacija roditelja o utjecaju prehrane na rast i razvoj djeteta, te važnost roditelja kao

  modela poželjnog ponašanja

  - uključivanje djece u pripreme za konzumiranje obroka ( sudjelovanje kod pripreme

  stola, korištenje adekvatnog pribora, komunikacija i ponašanje pri objedu,

  pospremanje posuđa i pribora nakon obroka )

  - praktične aktivnosti djece (priprema zdravih napitaka, voćnih obroka, salata, namaza )

  - sudjelovanje kuharica u aktivnostima djece, praćenje konzumiranja obroka i razgovor

  s djecom

  - sudjelovanje učenika i profesora Srednje škole Prelog – smjer kuhari

  - predstave za djecu s tematikom pravilne prehrane

  - unapređivanje komunikacijskih odnosa odgajatelja, kuharica i spremačica s ciljem

  kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba djece

  - uključivanje roditelja u odgojni proces uz obilježavanje tradicionalnih blagdana

  - edukativne tribine, roditeljski sastanci i radionice za roditelje

  NAČIN PRAĆENJA, EVALUACIJA I DOKUMENTIRANJE

  - podaci o djeci s posebnim prehrambenim potrebama ( odgajatelji i kuharice )

  - zapisnici radnih dogovora, individualna zapažanja

  - fotografije i video zapisi

  - slikovnice, plakati i likovni radovi

  INDIKATORI POSTIGNUĆA

  - samostalnost i sloboda izbora i uključenost djece u zadovoljavanje vlastitih potreba

  - razvijena kultura blagovanja

  - pravovremeno i kvalitetno zadovoljavanje djetetovih potreba od strane svih sudionika

  procesa

 • 17

  - dobri komunikacijski i suradnički odnosi odgajatelja, kuhinjskog i tehničkog osoblja

  - pozitivni rezultati ankete za roditelje

  - zadovoljavajući rezultati praćenja nutritivnih, energetskih i bakterioloških analiza

  gotovih obroka

  3.3. DALJNJI RAD NA UNAPREĐENJU TJELESNO - ZDRAVSTVENE

  KULTURE

  CILJ : Intenziviranje različitih motoričkih aktivnosti djece radi poticanja cjelovitog

  psihomotornog razvoja i prevencije.

  BITNE ZADAĆE:

  U odnosu na dijete:

  - osvješćivanje važnosti svakodnevne tjelovježbe i sportskih aktivnosti za rast i razvoj

  - razvijanje interesa za organizirane motoričke aktivnosti, stvaranje navika zdravih

  stilova života

  - usvajanje osnovnih pravila sportskog ponašanja (poštivanje pravila, timski rad, i

  pozitivan natjecateljski duh)

  U odnosu na odgajatelje i druge radnike:

  - intenziviranje i obogaćivanje svakodnevnih motoričkih aktivnosti djece (jutarnja

  tjelovježba, strukturirane aktivnosti i boravak na zraku) razvojno primjerenim

  sadržajima i metodama rada

  U odnosu na roditelje

  - osvješćivanje roditelja o značaju kretanja, sportskih aktivnosti i boravka djece na

  zraku za njihov cjeloviti rast i razvoj

  - pomoć roditeljima u promišljanju aktivnosti za vrijeme obiteljskog boravka na zraku

  STRATEGIJE DJELOVANJA

  - obogaćivanje materijalnih uvjeta za odvijanje strukturiranih aktivnosti tjelovježbe

  - svakodnevna organizirana tjelovježba i boravak na zraku, tjedne strukturirane

  aktivnosti

  - povremene međugrupne sportske igre djece istog uzrasta

  - poludnevni izleti djece (peta godina života), cjelodnevni izleti (šesta godina života)

  - organizacija ljetovanja u dječjem odmaralištu na Rabu

  - sudjelovanje djece i odgajatelja u obilježavanju pojedinih datuma

 • 18

  - istraživanje obiteljskih navika (vrijeme provedeno u igri, pred televizorom i

  kompjuterom, uključenost u organizirane sportske aktivnosti )

  NAČIN PRAĆENJA , EVALUACIJA I DOKUMENTIRANJE

  - protokoli praćenja motoričkih sposobnosti djece ( razvojne karakteristike )

  - fotografije i video materijali, plakati, dječje likovno stvaralaštvo

  - anketa za roditelje

  INDIKATORI POSTIGNUĆA

  - povećan intenzitet organiziranih motoričkih aktivnosti, osobito na zraku

  - izražena motiviranost djece za različite motoričke aktivnosti

  - povećana psihomotorna spremnost i pozitivan sportski duh

 • 19

  4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

  4.1. PROGRAMI, cilj, bitne zadaće, izbor sadržaja (prema dječjem iskustvu,

  interesima i potrebama razvojne dobi), stvaranje uvjeta za organiziranje i

  unapređivanje dječjih aktivnosti radi zadovoljenja njihovih razvojnih potreba

  U Dječjem vrtiću «Fijolica» postoje redovni 10-satni program djece vrtićke dobi,

  posebni program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi, program javnih

  potreba za djecu s teškoćama u razvoju i program predškole.

  Tabela br. 10

  Red.br.

  PROGRAMI

  TRAJANJE

  BROJ

  SKUPINA

  BROJ

  DJECE

  1. Redovni jaslički

  (Prelog)

  10 –satni

  1

  17

  2. Redovni vrtićki (Prelog) 10-satni 4 108

  3. Redovni vrtićki (Draškovec) 10 - satni 2 28

  4.

  Posebni Program katoličkog

  vjerskog odgoja (Prelog i

  Cirkovljan)

  10-satni

  2

  52

  5. Programi javnih potreba

  za djecu s teškoćama

  (Draškovec)

  5,5- satni

  1

  3 + 3

  6. Programi javnih potreba (predškola)

  U redovnom

  programu

  3

  UKUPNO:

  10

  214

  Bitne zadaće odgojno-obrazovnog rada temelje se na valorizaciji rezultata u protekloj

  pedagoškoj godini, Programskom usmjerenju i Humanističko-razvojnoj koncepciji

  predškolskog odgoja te Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i

  obrazovanje.

 • 20

  Organiziranim predškolskim odgojem u vrtiću potrebno je osigurati optimalan djetetov

  razvoj, pomoći roditeljima u skrbi za sigurnost djeteta, dopunjavati obiteljski odgoj,

  brinuti se o pravilnom razvijanju, rastu, sazrijevanju, odgoju i obrazovanju. Predškolski

  odgoj temelji se na humanističkom pristupu odgoju, suvremenim znanstvenim

  dostignućima i teorijama o djetetovom razvoju, mora uvažavati njegovu dob, specifičnost

  razvojnih mogućnosti i pojedinačne potrebe djeteta, a istodobno treba trajno usklađivati

  svoje ciljeve s drugim dijelovima odgojno-obrazovnog sustava.

  Opći cilj je očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje razvoja svih

  funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama,

  zakonitostima djetetova razvoja i njegovih stvarnim mogućnostima. Zato je potrebno

  osigurati zajedničko življenje djece i odraslih, te razvoj aktualnih i potencijalnih funkcija

  i sposobnosti djece.

  Posebni ciljevi i zadaci definiraju se u smislu očuvanja zdravlja djeteta, razvoja

  emocionalne stabilnosti, samostalnosti, pozitivne slike o sebi, socijalne interakcije,

  komunikacije, slobodnog izražavanja radoznalosti, te razvoj kreativnosti i intelektualnih

  sposobnosti.

  U organizacijskom smislu utvrđuju se sljedeća načela:

  o otvorenost sustava za potrebe okoline – različite vrste, oblici i koncepcije rada s

  predškolskom djecom (redovni 10-satni vrtićki program, redovni 9-satni program,

  program katoličkog vjerskog odgoja, program predškole )

  o fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa – prilagodljivost konkretnim potrebama,

  mogućnostima i interesima djeteta

  o otvorenost prema roditeljima i drugim čimbenicima

  o ostvarivanje prava roditeljima na sudjelovanje u organiziranom odgajanju djeteta

  (mogućnost volontiranja u skupini, sudjelovanje u kreiranju plana i programa rada

  skupine, pomoć kod organiziranja svečanosti i izleta)

 • 21

  4.2. GLOBALNO, TEMATSKO, PLANIRANJE BITNI CILJEVI, ZADAĆE, SADRŽAJI I AKTIVNOSTI PREMA RAZVOJNIM ZADAĆAMA

  Odgajatelji izrađuju plan i program odgojno-obrazovnog rada tromjesečno (rujan-

  listopad-studeni, prosinac-siječanj-veljača, ožujak-travanj-svibanj), posebno za mjesec -

  lipanj, te dvomjesečno za ljetne mjesece (srpanj-kolovoz).

  Posebnu pažnju valja posvetiti pravovremenom planiranju na osnovu poznavanja potreba

  djece i to kroz:

  1. ORIJENTACIJSKI PLANI I PROGRAM RADA (jednomjesečni, dvomjesečni i

  tromjesečni):

  Razvojne zadaće su temelj orijentacijskog plana za rad s djecom za veće vremensko

  razdoblje. Tijekom djetetova boravka u vrtiću stalno se ostvaruju svi uvjeti za zdrav i

  cjelovit razvoj, tj. ostvaruju se sve zadaće skrbi za dijete i poticanja njegova razvoja.

  U orijentacijskom planu detaljnije se planiraju za svako odgojno područje razvoja one

  zadaće koje će se u planiranom razvoju intenzivnije ostvarivati. Zadaće se mogu

  planirati za cijelu skupinu, za neku djecu, za pojedino dijete. zbog preglednosti zadaće

  se planiraju po razvojnim područjima:

  - tjelesni i psihomotorni razvoj

  - socio-emocionalni i razvoj ličnosti

  - spoznajni razvoj

  - govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo

  Materijalni i organizacijski uvjeti za ostvarivanje zadaća – pri planiranju

  organizacijskih i materijalnih uvjeta opisuje se vrsta, karakteristike i količina

  planiranih didaktičkih i drugih sredstava i pomagala, igračaka, nestrukturiranih

  materijala, namještaja, AV i drugih tehničkih pomagala, navode se specifična

  sredstva, raznovrsni predmeti i dr.

  Aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća (sklopovi aktivnosti, teme, projekti)-

  planiraju se sklopovi aktivnosti koji omogućuju ostvarivanje svih razvojnih

  zadaća, a posebno onih koje će se u planiranom razdoblju intenzivnije ostvarivati.

  Aktivnosti se planiraju u skladu s potrebama i interesima djece, a pritom se vodi

  računa o događajima u široj okolini djeteta. U planiranju sklopova aktivnosti

 • 22

  potrebno je poštivati osnovne principe djetetova stjecanja iskustva, učenja,

  izražavanja i stvaranja odnosno omogućiti djetetu doživljaj, poradi doživljaja,

  obogaćivanje doživljaja umjetničkim i drugim sadržajima, istraživanje,

  izražavanja, stvaranje, igranje i učenje. Ako su planirane posebne zadaće za malu

  grupu djece i/ili pojedino dijete tada se planiraju posebni sklopovi aktivnosti za tu

  djecu.

  Suradnja sa stručnjacima, roditeljima i drugim čimbenicima – u interakciji i

  suradnji sa sudionicima odgojno-obrazovnog procesa valja se pridržavati pravila

  «čiste» komunikacije. Suradnja se planira sa: stručnjacima u vrtiću (odgajatelji

  međusobno, odgajatelji s ostalim djelatnicima, psihologom), s roditeljima (o

  djeci, za rad s djecom) i ostalim suradnicima izvan vrtića.

  2. TJEDNI PLAN I PROGRAM RADA – najčešće se odnosi na razdoblje od jednog

  tjedna, no u različitim prigodama on se može izrađivati za dulje ili kraće razdoblje.

  Planirani sklopovi aktivnosti iz orijentacijskog plana razrađuju se, prema

  Programskom usmjerenju, kroz: životno praktične i radne aktivnosti, raznovrsne

  igre, druženja i društveno-zabavne aktivnosti, umjetničke sadržaje, istraživanje i

  stvaranje, istraživačko-spoznajne aktivnosti, specifične aktivnosti s kretanjem,

  specifične aktivnosti za provedbu specifičnih zadaća. Takvo planiranje omogućuje

  ostvarivanje što većeg broja zadataka kroz jedan sadržaj ili aktivnost. Planiraju se

  aktivnosti za cijelu skupinu, malu grupu i pojedino dijete. navode se ishodišne

  aktivnosti i one koje im prethode i iz njih proizlaze, a tijekom tjedna dodaju se i one

  koje proizlaze iz aktualnih potreba i interesa djece.

  Ovisno o postavljenim zadaćama, prirodi aktivnosti i interesima i potrebama djece,

  aktivnosti navedene u tjednom planu provode se više puta u cijelosti, ili se izvode neki

  njeni dijelovi sa svom djecom, grupicom djece, pojedinim djetetom. Planira se suradnja s

  roditeljima i drugim osobama i pri tom se navodi zbog čega se suradnja planira.

  Tjedni plan i program izrađuju zajedno oba odgajatelja te odgajatelji drugih skupina.

  Planiraju se aktivnosti i zbivanja na razini dviju ili više skupina ili cijelog objekta uz

  konkretna zaduženja pojedinog odgajatelja. Ovaj dio tjednog plana i programa također se

 • 23

  temelji na orijentacijskim planovima i tjednim zabilješkama o ponašanju i potrebama

  djece u skupinama.

  3. DNEVNIK RADA – sadrži: poticaje za aktivnost, zapažanja o aktivnostima i

  ponašanju djece, suradnju sa stručnjacima, roditeljima i drugima.

  Planiraju se poticaji za one aktivnosti iz tjednog plana koje se toga dana namjeravaju

  ostvariti. Poticaji se planiraju za cijeli dan (i jutarnji i poslijepodnevni rad) u metodičkom

  i vremenskom slijedu. Poticaji se planiraju onim redoslijedom koji omogućava djetetov

  uobičajeni i stabilni ritam zadovoljavanja dnevnih potreba. Pritom se poticaji vezani za

  djetetove uobičajene radnje i navike ne navode, ako se ne radi o posebnoj potrebi,

  posebnoj situaciji, posebnom cilju.

  Iskorišteni situacijski poticaji navode se nakon provedenog dana i to selektivno-samo oni

  poticaji koji su djecu motivirali na aktivnost.

  Zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece u odnosu na postavljene zadaće vode se za

  djecu odgojne skupine, ali i za djecu drugih skupina koja sudjeluju u dnevnim

  aktivnostima pojedinog odgajatelja ili se uključuju aktivnosti odgojne skupine. O

  spontanim aktivnostima djece važno je zabilježiti koje dijete je nešto posebno učinili i

  što je to, aktivnost koju su djeca spontano ostvarila. Kod procjene aktivnosti važno je

  procijeniti je li i do koje mjere doprinijela ostvarivanju postavljenih zadaća, navesti što

  konkretnije što je uočeno kod djece. U dnevnik se unose i zapažanja o specifičnim

  djetetovim ponašanjima, te zapažanja o skupnom ozračju i raspoloženjima pojedinog

  djeteta.

  Kod suradnje sa stručnjacima, roditeljima i drugima navode se imena osoba s kojima se

  taj dan planira suradnja, bilježi se način njihova sudjelovanja u procesu te evidentira

  kako je suradnja protekla. Također se navode planirani razgovori s pojedinim roditeljima

  ili se bilježe roditeljske izjave i njihovi upiti.

  Zabilješke na kraju tjedna koje su važne za daljnje planiranje bilježe se u pravilu zadnji

  dan u tjednu.

 • 24

  5. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

  5.1. INDIVIDUALNO I SKUPNO STRUČNO USAVRŠAVANJE (AKTIVI,

  RADIONICE I SL.)

  Individualni plan usavršavanja nalazi se u dosjeu djelatnika. Odgajatelji, prema svojim

  interesima i sklonostima izabiru stručnu literaturu. Svaki odgajatelj dužan je ispuniti

  obrazac Program stručnog usavršavanja. Vrednovanje realizacija plana obavit će se

  krajem radne godine.

  Odgajatelji će se stručno usavršavati putem seminara koje provodi Agencija za odgoj i

  obrazovanje RH, Udruga odgajatelja Međimurske županije «Krijesnice», Pučkog

  otvorenog učilišta „Korak po korak“,odgajateljskog vijeća dječjeg vrtića i aktiva u vrtiću.

  5.2. GODIŠNJE I MJESEČNO PLANIRANJE SATNICE

  Tabela 11.

  Planski podaci za 2016/2017 pedagošku godinu

  UKUPNO DANA U GODINI 365

  Blagdani 12

  Nedjelje 50

  Subote 50

  RADNI DANI 253

  Radni sati 2024

  Mjesec IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

  Br. radnih

  dana

  22

  21

  21

  22

  19

  21

  22

  21

  21

  21

  21

  21

 • 25

  5.3. STRUČNA LITERATURA

  I ove pedagoške godine nastavit će se praćenje časopisa (Dijete, vrtić, obitelj, Zrno, Dijete u

  Europi) i naslova vezanih uz struku odgojno–obrazovnih djelatnika. U cilju uspješnijeg

  individualnog stručnog usavršavanja, odgajatelji će se koristiti postojećom literaturom,

  literaturom koju će sami nabaviti te Internetom.

  6. SURADNJA S RODITELJIMA

  Roditelji imaju i pravo i odgovornost podijeliti odluke o skrbi i odgoju svoje djece. Roditelje

  treba ohrabrivati da prate rad i sudjeluju u radu. Odgajatelji su, pak, odgovorni za

  uspostavljanje i održavanje čestih kontakata s obiteljima.

  Veći uspjeh u odgoju djece moguće je ostvariti programsko-funkcionalnom suradnjom obitelji

  i predškolske institucije.

  Oblici suradnje su raznovrsni:

  Individualni kontakti (dnevni – kod dolaska i odlaska djece, tjedni- dan za

  individualne razgovore)

  Roditeljski sastanci (rujan, siječanj, svibanj)

  Roditeljski centar – gdje mogu pogledati dječje radove, stručne tekstove i sl.

  Zatvorena grupa na Faccebok-u

  Web stranica vrtića: http://www.djecjivrticfijolica.hr/

  Posjete roditeljskom domu

  Edukacija roditelja (rješavanje odgojnih pitanja u radu s djecom )

  Programska suradnja ( uključivanje roditelja u realizaciju pojedinih dijelova

  programskih sadržaja-davanje prijedloga plana, sakupljanje ped. neoblikovanog

  materijala, pomoć kod realizacije izleta i svečanosti)

  6.1. plan i teme roditeljskih sastanaka

  Na početku pedagoške godine planiran je roditeljski sastanak s ciljem upoznavanja s Planom i

  programom za novu pedagošku godinu.

  Teme za ostale roditeljske sastanke planiraju odgajatelji u suradnji s roditeljima djece iz svoje

  skupine.

  http://www.djecjivrticfijolica.hr/

 • 26

  Tijekom pedagoške godine pratit će se potrebe roditelja putem centra za roditelje, dnevnim

  uključivanjem roditelja u život i rad vrtića, od nabave potrebnog materijala, opreme,

  organizacije izleta i svečanosti, nastoji se što više jačati suradnja s roditeljima, a time i

  povezati obiteljski i izvan obiteljski odnos.

  Suradnju s roditeljima odgojno – obrazovni djelatnici dužni su planirati izvan neposrednog

  rada s djecom. Putem oglasne ploče potrebno je redovito informirati roditelje o bitnim

  informacijama. Poželjno ih je što češće uključivati i u neposredan rad u skupini, u redovni

  program.

  Teme roditeljskih sastanke odgajatelji će prilagođavati potrebama djece i roditelja te će

  izvještaj biti u Godišnjem izvješću za 2016/2017.g.

  6.2. radionice s roditeljima u manjim skupinama

  Kako bi se roditeljima omogućilo da umjesto pasivnih promatrača i slušatelja budu aktivni

  sudionici u komunikaciji s vrtićom, planira se uvođenje radionica kao oblik rada u sastavu

  roditeljskih sastanaka ili nezavisno od njih. Cilj je poticanje roditelja da međusobno

  razmjenjuju svoja iskustva o odgoju djece te omogućavanje međusobne podrške roditelja.

  Pretpostavka za ovakav oblik rada je da i sam voditelj radionice posjeduju pozitivne

  komunikacijske vještine.

  7. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

  7.1. suradnja s osnovnom školom

  suradnja pri razmjeni podataka o djeci pred polaskom u Osnovnu školu, za potrebe,

  organiziranja predškole za djecu koja nisu uključena u primarne programe u vrtiću

  kontinuirana suradnja u odnosu na program djece skupine u 6. godini života

  (skupine Mravići, Zvončići, Pčelice, Vrapčići, Zvjezdice)

  7.2. suradnja s Međimurskom županijom, lokalnom upravom, Turističkom zajednicom

  grada Preloga, sponzorima i donatorima

  osiguravanje sredstva za redovnu djelatnost

  osiguravanje sredstva za posebnu skupinu „Međimurske iskrice“ (djeca s elementima

  autizma)

  razne donacije, posjete sponzorima

  sudjelovanje u svečanostima i manifestacijama (Dani kruha-listopad, Dječji tjedan,

 • 27

  Dan grada-prosinac, Maškarada-veljača, Sajam cvijeća-travanj, Dan Europe – sve

  skupine, Dan srca)

  7.3. suradnja sa Agencijom za odgoj i obrazovanje

  upute za izradu Godišnjeg plana i programa ustanove, Godišnjeg izvješća, Plana i

  programa odgojno-obrazovnog rada u skupinama

  praćenje pripravnika i davanje uputa za polaganje stručnog ispita

  savjetovanje u svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog rada

  7.4. suradnja sa Crkvom

  uključivati se u obilježavanje nadolazećih blagdana skupina u Prelogu:

  - Dani zahvale za plodove zemlje-listopad

  - Sv. Nikola u crkvi - prosinac

  - Božić – prosinac

  - Svijećnica – siječanj

  - Dan očeva – ožujak

  - Uskrs - travanj

  - Majčin dan-svibanj

  blagoslov kruha u vrtiću – listopad – sve skupine

  suradnja u provedbi Plana i programa katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske

  dobi (u prilogu)

  7.5. suradnja s Knjižnicom i čitaonicom

  posuđivanje stručne literature za individualno usavršavanje odgojno-obrazovnih

  djelatnika

  posuđivanje slikovnica i knjiga za odgojno-obrazovni rad s djecom

  suradnja i posjet knjižnici u mjesecu knjige (listopad-studeni) – sve skupinu

  posjete knjižnici tijekom cijele godine

  suradnja u stručnom usavršavanju

  uključivanje u projekt „Čitaj mi“

  7.6. suradnja sa Hrvatskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID),

  Međimurskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID), Agencijom za

  odgoj i obrazovanje, Udrugom «Pogled»(autizam), Udrugom odgajatelja

  «Krijesnice»

  pomoć i suradnja kod uključivanja djece s posebnim potrebama u redovni program

  vrtića

  stručno usavršavanje odgajatelja

 • 28

  8. VREDNOVANJE PROGRAMA

  Kod vrednovanja ostvarivanja uvjeta za provedbu zadaća komentira se ukratko brojno stanje

  skupine. Navode se pozitive i negativne promjene u materijalnim, organizacijskim i drugim

  uvjetima. Osvrće se na one ostvarene aktivnosti i sadržaje koji su za djecu bili posebno

  vrijedni i atraktivni i po čemu. Navode se pozitivni i negativni rezultati planiranih aktivnosti,

  drugih zbivanja u skupini i oblika suradnje s roditeljima. Procjenjuje se uključivanje roditelja

  i drugih u obogaćivanje materijalnih i drugih uvjeta. navode se ostvarene obaveze u stručnom

  usavršavanju u vrtiću i izvan vrtića.

  Kod vrednovanja ostvarivanja razvojnih zadaća procjenjuju se postignuća djece, posebno za

  svaku grupu razvojnih zadaća: tjelesni i psihomotorni razvoj, socio-emotivni razvoj, spoznajni

  razvoj, govor, komunikacija, izražavanje, stvaralaštvo. U svakoj skupini zadaća komentira se

  za cijelu skupinu ili za pojedino dijete: spontanost, inicijativnost i stvaralaštvo. Za

  objektivnije vrednovanje pomaže prelistati i sintetizirati podatke iz dnevnih zapažanja,

  podatke dobivene objektivnim tehnikama. Iz vrednovanja proizlaze glavne zadaće za sljedeće

  razdoblje i zato se naznačuje na čemu treba posebno dalje raditi. Također se procjenjuje

  doprinos odgajatelja u ostvarivanju plana i programa, pomoć stručnjaka u vrtiću i izvan njega

  uz komentar.

  SAMOVREDNOVANJE USTANOVA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA

  Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja je sustavan, unutrašnji proces

  usmjeren na osvjetljavanje trenutačnog stanja u ustanovi, ustanovljavanje pozitivnih

  dostignuća, detektiranje problema, predlaganje strategija njihova rješavanja, unapređivanje

  postojećeg stanja, obuhvaća procese, odnose i uvjete odgojno-obrazovnog rada, sastavni je

  dio osiguranja kvalitete rada ustanove ranog odgoja.

  Prošle ped. godine uključili smo se u projekt samovrednovanja koji se provodi u suradnji s

  Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje. To je ujedno i naša obaveza prema

  Elementima standarda. Prvu fazu samovrednovanja smo prošli. Osnovan je Tim za kvalitetu,

  provedeni su upitnici za roditelje i radnike Dječjeg vrtića, Tim za kvalitetu je prošao stručno

  usavršavanje. Izvješće o samovrednovanju poslano je u Nacionalni centar za vanjsko

  vrednovanje u Zagreb. Rezultate izvješća smo dobili tijekom 2013/2014.g.

 • 29

  9. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RAVNATELJ

  U okviru Godišnjeg plana poslovi i radni zadaci ravnatelja Dječjeg vrtića «Fijolica» su:

  Tabela br. 12

  Red.

  Broj

  PROGRAMSKI SADRŽAJI

  1. Vođenje poslovanja dječjeg vrtića - Poslovi organizacijske, financijske, pravne i stručno pedagoške naravi - Zastupanje i predstavljanje vrtića

  2. Poslovi planiranja i provođenja rada - Rad na planu i programu vrtića - Kontrola provođenja programa, ostalih dokumenata, briga o pravodobnosti

  i kvaliteti izrade planova odgajatelja

  - Planiranje nabave didaktike, stručne literature i ostalog potrošnog materijala

  3. Poslovi u području radnih odnosa - Osigurati stručnu pomoć djelatnicima u postupku zaštite njihovih prava - Pravovremeno pripremanje i donošenje akata kojima se uređuju radni

  odnosi

  - Stvaranje pozitivnog ozračja radi poticanja dobrih rezultata rada

  4. Informiranje djelatnika vrtića

  5. Sudjelovanje u radu Upravnog vijeća vrtića - Aktivno sudjelovanje u radu - Praćenje, kontroliranje, provjeravanje da li su odluke u skladu sa Zakonom

  i aktima vrtića

  - Pravilno i pravodobno provođenje odluka UV

  6. Rad i suradnja s roditeljima i ostalim čimbenicima - Osigurati uvjete za normalnu i nesmetanu suradnju između

  djelatnika vrtića, roditelja i ostalih čimbenika

  7. Praćenje, proučavanje i tumačenje zakonskih propisa bitnih za rad vrtića - Obavljanje svih propisa u skladu sa Zakonom i drugim aktima

  8. Ostali poslovi - Ped. dokumentacija, - ind. usavršavanje i sl.

 • 30

  9. OSTALI PROGRAMI

  9.1. POSENI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA DJECE

  PREDŠKOLSKE DOBI

  SADRŽAJ:

  I Ciljevi i zadaci katoličkog vjerskog odgoja u predškolskoj dobi

  II Planiranje i provedba vjerskog odgoja

  III Tematske jezgre i sadržaji:

  IV Ustrojstvo rada

  V Materijalni uvjeti

  VI Naobrazba i stručno usavršavanje djelatnika

  VII Stručni nadzor

  VIII Vrednovanje provedbe programa

  IX Suradnja s roditeljima

  X Suradnja s vanjskima ustanovim

  I CILJEVI I ZADACI KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA U

  PREDŠKOLSKOJ DOBI

  CILJ:

  U skladu s ciljevima cjelovitog predškolskog odgoja njegovati i razvijati religioznu dimenziju

  djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje

  autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

  ZADACI:

  pomagati djetetu da raste u povjerenju samoga sebe i tako sve više postaje osoba

  odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje

  pobuđivati u djetetu one duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati

  transcendentnost ljudskog života i svijeta uopće

  zadovoljiti djetetovu potrebu za pripadanjem i za ljubavlju, te na temelju tog iskustva

  upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu

  pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu

  Stvoritelju metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i

  književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dob, komunikacijom sa simbolima i

  molitvenim izražavanjem, prateći ciklus liturgijske godine

  omogućiti djetetu da metodom igre doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja

 • 31

  zadovoljiti djetetovu potrebu za uspostavljanjem autentičnog osobnog odnosa između

  njega i poruke vjere

  uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s bogom putem osobnog molitvenog

  izražavanja

  zadovoljiti djetetovu potrebu za uspostavljanjem autentičnog osobnog odnosa između

  njega i poruke vjere

  uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem osobnog molitvenog

  izražavanja

  razvijanje osjećaja povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s

  bližnjima

  osigurati djetetu kvalitetu življenja, razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekova

  bitka-ljepotu, istinu i dobrotu

  omogućiti djetetu da se susretne s dobrim primjerima odnosno pozitivnim uzorima u

  životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrijednosti, s ciljem

  integracije i ispravnog poistovjećivanja

  II PLANIRANJE I PROVEDBA VJERSKOG ODGOJA

  U planiranju i ostvarivanju odgojno-obrazovnog procesa vjerski sadržaji moraju biti u skladu

  sa sadržajima i zbivanjima koja se događaju u djetetovu okruženju, prateći ujedno ciklus

  liturgijske godine. Radi individualnog zadovoljavanja potreba i poticanja djetetovog razvoja,

  bitno je omogućiti djetetu aktivnosti u skladu s njegovim interesima i zakonitostima njegove

  razvojne dobi.

  III TEMATSKE JEZGRE I SADRŽAJI

  Odgojno obrazovni rad temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji prema Prijedlogu

  koncepcije razvoja predškolskog odgoja i Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja

  predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH, Zagreb, 1991.) koju čine ideja

  humanizma te spoznaja o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta predškolske

  dobi s naglaskom na njegovu religioznu dimenziju. Ona pridonosi cjelovitom pristupu, a time

  i potpunom razvoju djeteta. U Deklaraciji o pravima (UN, 1959.) govori se o pravu djeteta da

  živi u zdravoj sredini, da mu se bez izuzetka i diskriminacije društvo osigura najbolje moguće

  uvjete za rast, razvoj i učenje, kako bi se sukladno razvijalo u tjelesnom, umnom,

  ćudorednom i društvenom pogledu, u uvjetima slobode, dostojanstva, prihvaćanja, ljubavi i

  razumijevanja.

 • 32

  Vodeći računa o djetetu kao cijelom biću, te da je religiozna dimenzija konstitutivna

  njegovom biću, a poštujući njegov doživljaj svijeta kao cjeline, vjerski odgoj nije izdvojen iz

  odgojno-obrazovnog rada, već je ta dimenzija njegov bitno sastavni dio.

  Tematske jezgre i sadržaji proizlaze iz Programa vjerskog odgoja predškolske djece u

  izvanobiteljskim uvjetima, Zagreb 1992. g.

  DOČEK I PRIHVAĆANJE DJECE

  U razdoblju adaptacije omogućiti svakom djetetu da se osjeća dočekanim, prihvaćenim i

  voljenim. Kroz naše prihvaćanje otvoriti dijete prema ljubavi drugih tako i prema ljubavi Oca

  Nebeskog.

  Moto svakog razmišljanja mogao bi biti: «S djecom zajedno svijet otkrivamo i upoznajemo».

  U toj misli iskazuje se pristup ili put kojim se želi krenuti u krug od godinu dana. Želi se

  naime naglasiti da se nalazimo u traženju i želji za otkrivanjem svijeta koji znači:

  o Stvari u svijetu

  o Ljudi u svijetu

  o Ja, ti, mi i svaki drugi čovjek u svijetu.

  Neke od predviđenih tema u ovom periodu adaptacije djece su:

  Oblikovanje slike kruga kao simbola zajedništva

  Uspostavljanje unutarnjeg mira

  Slušati u tišini

  Biti svoj i biti kod sebe

  Biti otvoren prema vani

  Biti s drugima

  STVORENI SVIJET I STVORENJA U NJEMU

  Pobuđivati radost i interes za promatranje i otkrivanje ljepote svijeta od Boga stvorenoga, te

  tako uvoditi dijete u čuđenje i divljenje prema zbilji svega stvorenoga.

  U sklopu jesenskih aktivnosti uključuju se i Dani kruha. To je prigoda za izražavanje zahvale

  kroz euharistijsko slavlje gdje dijete upoznaje novu dimenziju kruha u Euharistiji.

  Misijska nedjelja potiče na zalaganje u pravcu prevladavanja razlika među ljudima po boji

  kože, religije ili ekonomskog statusa. Razvija osjećaj solidarnosti, suosjećanja, ekumenizma i

  vrednovanja onog što imamo, kao i prihvaćanje drugog u njegovoj različitosti.

  Obilježavaju se i različiti spomendani pojedinih svetaca koji su se u životu odlikovali

  dobrotom i ljubavlju prema čovjeku i prirodi.

 • 33

  Čuđenjem i divljenjem koje nastaje promatranjem, stvara u nama uvažavanje kao iskaz hvale i

  zahvale Darovatelju svih darova, našem Stvoritelju, stoga su predviđene ove teme:

  Otkriti jabuku kao simbola savršenosti i cjeline, sličnost s Bogom koju je čovjek

  narušio u Zemaljskom raju

  Cvijeće-lijepa kata – blistava zvijezda poput sunčane zvijezde

  Ples lišća na jesenskom vjetru

  Uroditi plodom – orah – u malome se često velika snaga skriva

  KRALJEVSTVO BOŽJE

  Pozvati dijete da razmatra otajstvo kraljevstva nebeskog u dva momenta: u poteznom i u

  zaključnom. Staviti mu pred oči kontrast između ‘’ malih stvari i velikih stvarnosti ’’ koje iz

  njih nastaju.

  Blagdan Svih Svetih povezujemo s temom svijetlosti u kojoj žive sveti u kraljevstvu

  nebeskom. Tema umiranja i prolaznosti može im se približiti kroz iskustvo ‘’ umiranja

  pšeničnog zrna ’’.

  U noći i tami očekujemo svjetlost i novi dan. Priča «Kako je sunce došlo u zemlju

  Malon»

  Toplinu možemo dijeliti: priča o Svetom Martinu

  Mogu rasvijetliti tvoje lice: priča o Zvijezdi koja je postala srebro

  Svjetlo u našoj sredini: sunce u poeziji – stih: Rođenje sunca, Sunčeva vatra,

  Suncokret i dijete

  BOŽIĆ – radost Isusova dolaska na svijet

  Omogućiti djetetu da živi u radosti zajedničkih trenutaka te da se intuitivno otvara Božiću kao

  blagdanu obitelji i zajednice, koja živi trenutak iščekivanja, povjerenja i ljubavi te nalazi

  odgovor u radosnom događaju Isusova dolaska na svijet.

  Sv. Barbara, Sv. Nikola i Sv. Lucija nezaobilazni su uzor dobrote, ljubavi i opredjeljenja za

  Isusa i čovjeka. Obilježavanje tih blagdana potiče na nasljedovanje njihovih djela i divljenja

  Isusu kao njihovom i našem učitelju.

  Pomoći djetetu da u Božićnim blagdanima doživi ne samo radost zbog Isusova rođenja već i

  radost zbog vlastitog rođenja. Božić se slavi i doživljava u znaku ‘’betlehemske svjetlosti’’.

  Odatle radost što i malo dijete rođenjem dolazi na ‘’svijetlo dana’’, štoviše i samo dijete i

  svaki čovjek postaje ‘’svijetlo za druge’’.

 • 34

  Ovi će nam poticaji pomoći za razmišljanje u oblikovanju adventskog vremena u vrtiću:

  Plesti adventski vijenac s odgajateljima i roditeljima u vrtiću

  Slaviti Svetog Nikolu uz priču, stih, pjesmu i darove

  U ruži otkriti adventski znak

  ISUSOVO DJETINJSTVO I ŽIVOT

  Kroz pripovijesti o Isusu buditi u djetetu znatiželju da doživi i otkriva značajne trenutke

  Isusova života te intuitivno naslućuje veličinu njegove čovječnosti te njegovu božansku narav.

  Isus je posebno volio djecu i zato ga treba djetetu približiti kao dragog prijatelja i njemu

  blisku osobu.

  Blagdan Svetih triju kraljeva i Prikazanja Isusovog u hramu, kao i evanđeoski izvještaji – kao

  npr. Isus blagoslivlja djecu, milosrdni Samaritanac, susret sa Zakejom – omogućuju djetetu da

  u Isusu susretne Boga koji se neizmjerno brine za čovjeka.

  Zato pokušajmo iskustva svakidašnjice razumjeti u odnosu na Boga i upoznati ga otkrivanjem

  uslijed našeg života:

  Ujutro – budimo se i počinjemo novi dan s Bogom u mislima

  Iz magle u svjetlo, priča: «Dolina magli»

  U traganju za srećom, priča: »Zvono sreće»

  Zidove otvoriti – ukloniti, priča: »Sebični div»

  OTKRIVANJE TAJNE ŽIVOTA

  Promatrajući i otkrivajući tajnu proljetnog buđenja i rasta pomoći djetetu u naslućivanju

  neizrecive tajne života.

  Prispodobom o Dobrom pastiru zadovoljiti najdublju djetetovu potrebu za ljubavlju: biti

  ljubljen, moći ljubiti i trajno osjećati zaštitničku prisutnost ljubljenog bića. Na osobit način

  obilježiti Dan očeva, sudjelovanjem na misnom slavlju i duženje s očevima.

  Prispodoba daje i posebne vrednote: brigu za bližnjega, skrb za onog koji je potrebit takve

  skrbi te potrebu za pripadnosti zajednici.

  Biblija je puna čuđenja nad čudom prirode:

  Život jednog pupoljka

  Skrivena tajna u luku

  Preobrazba u skrivenome, priča o čupavoj gusjenici

  Ptica je savila gnijezdo

 • 35

  U ZNAKU VODE I SVIJETLA – U SUSRET USKRSLOME ISUSU

  Pomoći djeci da upoznaju Isusa kao ‘’svijetlo svijeta’’ koje se ljudima daje po vjeri kako bi i

  sami postali svijetlo i mogli vršiti djela ljubavi, radosti, strpljivosti, poniznosti, dobrote,

  požrtvovnosti, i vjernosti.

  Osvijestiti djeci da se u Vazmenoj noći blagoslivlja voda kojom se krste djeca. Ta voda je

  znak Isusove snage i svijetla i tko se njome krsti tu snagu i svijetlo krštenjem dobiva:

  Iskustvo s vodom

  Liturgijskom igrom otkriti krštenje

  U uskrsnoj svijeći otkriti krsnu svijeću

  U povodu Međunarodnog dana dječje knjige posebna se pažnja posvećuje Bibliji kao

  jedinstvenoj Knjizi koja pomaže djetetu stvarati pozitivnu sliku o sebi, o bližnjemu i o Bogu.

  MAJKA

  Promatrajući promjene koje se opažaju u prirodi, dijete spoznaje i otkriva u svom srcu ljepotu,

  raskoš, plodnost i brigu zemlje kao ‘’majke’’.

  Majka Zemlja pokazuje nam se u svom raskošnom odijelu, svugdje niče, klija, raste i uspijeva

  novi život:

  Ispunimo zemljom naš krug od kamenja

  O zemlji – vodi – vatri – vjetru

  Zemlja prima sjeme i zeleni se

  Zemlja – dom za životinje

  Zemlja – domovina za ljude

  Budući da je mjesec svibanj posebno posvećen majci, dijete otkriva i spoznaje važnost

  majčina bića. Ukazuje se posebna prilika da se kod djece jače pobuđuje ljubav prema,

  Isusovoj Majci Mariji koja je i naša nebeska majka. Mariju dajemo djeci kao uzor poslušnosti,

  jednostavnosti, radinosti i ljubavi prema Bogu i bližnjemu. U tom smislu se ostvaruje

  kršćansko načelo «po Mariji k Isusu»:

  Majka – naša prva kuća

  Na jedinstven način obilježiti Majčin dan, sudjelovanjem na misnom slavlju te druženjem s

  majkama.

 • 36

  MOJA KRŠĆANSKA ZAJEDNICA – CRKVA

  Kroz lik Isusa i njegovih učenika uvoditi djecu u otkrivanje kršćanske odnosno župne

  zajednice i Euharistije kao ‘’izvora i vrhunca’’ njezina života. Time se pomaže djeci da zavole

  svoju župnu zajednicu i crkvu.

  Blagdan Duha Svetog prigoda je da dijete upozna s trećom božanskom Osobom koja je veza

  ljubavi između Oca i Sina. Ta ljubav je snaga koja sve okuplja i živi u Crkvi.

  Zemljin krug će se zaogrnuti krugom zraka i zvjezdanog neba:

  Obavija me zrak

  Udišimo i izdišimo

  Vjetrenjača – slika našeg života

  Neka naše disanje odjekne

  Dišem – dakle živim

  Disanje – meditacija za odrasle

  Sunce izlazi svakog jutra

  Svake večeri zablistaju zvijezde, slikovnica «Mali anđeo i zvjezdica»

  Bože, sve si dobro stvorio, nebo i zemlju, slikovnica «Stvaranje svijeta»

  IV. USTROJSTVO RADA

  Ovaj Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi bit će integriran u redovni

  program vrtića i to kao cjelodnevni (10-satni).

  Ove pedagoške godine vjerski odgoj provodit će se u jednoj odgojnoj skupini u Prelogu, u

  skupini «Zvončići» te u područnom odjeljenju u Cirkovljanu, u skupini „Vrapčići“.

  U skupini «Zvončići» radit će odgajateljice Agneza Mihac i Stjepana Sokač, a u skupini

  „Vrapčići“, Marija Kočet, koje su završile teološko-katehetsko doškolovanje i dobile

  Kanonski mandat na neodređeno vrijeme.

  V. MATERIJALNI UVJETI

  Program će se ostvarivati u prostorijama dječjeg vrtića. Za rad s djecom koristit će de soba

  dnevnog boravka, opremljena odgovarajućom opremom za rad s djecom određene dobi.

  Soba dnevnog boravka, osim standardne opreme, sadrži i

  kutić za vjerski odgoj u kojem se nalazi

  Biblija i slikovnice religioznog sadržaja

  umetaljke, slagarice, puzzle, lotta sa vjerskim sadržajem

  audio i video kazete sa vjerskim sadržajem

 • 37

  Križ, svijeća, kip, sveta slika i ostali simboli moraju odgovarati estetskim mjerilima kršćanske

  sakralnosti i biti prikladni veličini kutića.

  Financiranje programa

  Program katoličkog vjerskog odgoja financira se u okviru redovnog programa, koji se

  ostvaruju u dječjem vrtiću. To znači da troškove snose osnivač (60%) i roditelji (40%), a

  provode ga odgajatelji koji su djelatnici vrtića i imaju teološko-katehetsko doškolovanje.

  VI. NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA

  Program katoličkog vjerskog odgoja provode stručno osposobljeni odgajatelji koji su prošli

  teološko-katehetsko doškolovanje za vjerski odgoj djece predškolske dobi i imaju Crkveno

  poslanje za vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama te Kanonski mandat

  Varaždinskog biskupa na neodređeno vrijeme.

  Odgajatelji će se trajno educirati kroz individualno i zajedničko usavršavanje sudjelovanjem

  na:

  stručnim seminarima u organizaciji Nacionalnog katehetskog ureda HBK, Agencije za

  odgoj i obrazovanje

  VII. STRUČNI NADZOR

  Program i njegova provedba stručno se nadzire na više razina:

  Nacionalni katehetski ured HBK

  Biskupski katehetski uredi

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

  Agencija za odgoj i obrazovanje

  Ravnatelj vrtića

  VIII. VREDNOVANJE PROVEDBE PROGRAMA

  Ciljevi, zadaci i sadržaji vjerskog odgoja bit će uklopljene u godišnji Plan i program rada te

  će se pratiti njegova provedba na svim razinama kao i ostalih programa koje vrtić provodi.

  IX. SURADNJA S RODITELJIMA

  S obzirom na postavljene zadaće vjerskog odgoja nezaobilazna je uloga roditelja jer su oni

  «prvi i glavni odgajatelji svoje djece» (Drugi Vatikanski sabor). Suradnja s roditeljima treba

 • 38

  osvijestiti i afirmirati neke temeljne vrijednosti, jer su roditelji svojim životom, prožetim

  ljubavlju prema Bogu i ljudima, uzori svojoj djeci i čitavoj zajednici.

  Sve te pozitivne vrijednosti odgajatelji i roditelji zajedno grade u odgojnoj skupini i na taj

  način stvaraju i osiguravaju uvjete za zdravo odrastanje djece.

  U odgoju djece roditeljima je potrebna pomoć Crkve i cijelog društva.

  Jedinstvenost i usklađenost odgojnih djelovanja potrebno je razvijati kroz:

  individualne razgovore

  roditeljske sastanke

  uključivanje roditelja u aktivnosti odgojne skupine

  formiranje kutića za roditelje (informativni i edukativni)

  programska suradnja (sudjelovanje za blagdane)

  radionice

  posjet obitelji

  X. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

  Suradnja će se odvijati na sljedećim razinama:

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – Agencija za odgoj i obrazovanje

  Nacionalni katehetski ured HBK i biskupski katehetski uredi - pomoć pri realizaciji

  plana i programa vjerske odgojne skupine

  Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave-sufinanciranje programa

  Župni ured Prelog - pomoć pri realizaciji odgojno-obrazovnog rada vjerske skupine,

  zajedničko osmišljavanje sudjelovanja djece u liturgijskog godini u Crkvi

  Međusobna suradnja vrtića

  Osnovna škola Prelog - suradnja s vjeroučiteljima u školi na ostvarivanju plana i

  programa rada

 • 39

  9.2. PROGRAM JAVNIH POTREBA

  9.2.1. ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

  (djeca s elementima autizma u skupini „Međimurske iskrice“)

  1. UVOD

  Program odgoja, njege, zaštite i rehabilitacije djece s poremećajima iz autističnog spektra

  temelji se na Zakonu o predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 10/1997), posebno u stavku

  1. članka 17. koji glasi: «u dječjim vrtićima programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u

  razvoju organiziraju se po posebnim uvjetima i programu koji propisuje Ministarstvo.»

  Činjenica je da je sve više identificirane i prepoznate djece s poremećajima iz autističnog

  spektra u najranijoj dobi. Roditelji se često sami, bez adekvatne podrške i edukacije,

  suočavaju i nose s problemima koje donosi autistični poremećaj njihovog djeteta.

  Odgojno-obrazovne ustanove teško prihvaćaju djecu s teškoćama u redovne odgojno-

  obrazovne skupine. Djeca s poremećajima iz autističnog spektra, iz naše županije, imala su,

  do nedavno, mogućnost odgoja, njege, zaštite i rehabilitacije u Centru za autizam u Zagrebu.

  S obzirom da su njihovi kapaciteti premali, uskoro i ta mogućnost neće biti moguća.

  Stoga smo formirali skupinu i stvaranjem tima stručnog i educiranog odgajatelja i

  rehabilitatora, koji rade s djecom, pružili mogućnost i unapređivanja neizostavne suradnje s

  roditeljima ove djece, njihovu edukaciju i pružili sve moguće potpore za što kvalitetnije

  funkcioniranje obitelji ove djece. Dugoročno nam je cilj formirati i mali referentni centar u

  Međimurskoj županiji za problem dječjeg autizma pri redovnom vrtiću koji bi se u jednom

  djelu rada specijalizirao za probleme i rad s djecom iz autističnog spektra.

  OBILJEŽJA AUTISTIČNOG POREMEĆAJA

  Postoji niz definicija koje pokušavaju odrediti što je to autizam, a prema prihvaćenim

  klasifikacijama dječji autizam svrstava se u pervazivne razvojne poremećaje (zajedno s još

  nekoliko poremećaja kao što su atipični autizam, Rettov sindrom, Aspergerov poremećaj…).

  Iako još uvijek postoje diskusije o uzrocima nastajanja autizma i tome da li je autizam bolest

  ili razvojni poremećaj, javlja se u ranom djetinjstvu, u prve tri godine života djeteta i traje

  čitav život.

  Autizam se očituje poremećajima na raznim područjima razvoja, kao na području motorike,

  govora, percepcije, socijalizacije i neadekvatnom odnosu prema sebi, drugim osobama,

  predmetima, stvarima i situacijama. Uz to, autizam je često povezan i s intelektualnim

  teškoćama.

 • 40

  Prema brojnim studijama, ovaj poremećaj javlja se u 2-5 slučajeva na 10 000 djece i to češće

  kod dječaka. Prvi simptomi vidljivi su često već u najranijoj dobi, a najčešće se javlja u prve

  tri godine života djeteta.

  Autizam je vrlo složen poremećaj i rad s takvom djecom jedan je od najvećih rehabilitacijskih

  i stručnih izazova i na području rehabilitacijskog pristupa, metodike rada, tehnike rada, tako i

  na području praktičnih organizacijskih problema, interakcije i odgojno-obrazovnog rada.

  Dosadašnje iskustvo je pokazalo, ovisno o individualnim karakteristikama samog djeteta, da

  je mogući značajni pomak na razini dječjeg razvoja i socijalne prilagodbe ako se počne

  dovoljno rano s terapijskim radom i socijalizacijom u dobro kontroliranoj odgojno-obrazovnoj

  situaciji.

  Za ostvarivanje ovog programa, koji pruža nove mogućnosti takovoj djeci, postoje određene

  pretpostavke:

  Rana intervencija i početak stručnog rada s djetetom

  Kvalitetni dijagnostički postupci

  Kvalitetno strukturiran individualizirani rehabilitacijski program

  Kvalitetno organizirane kadrovske pretpostavke za rad s djecom

  Kvalitetna i sustavna edukacija djelatnika koji bi bili uključeni u realizaciju programa

  rada s tom djecom

  Kvalitetno opremljena i stimulativna materijalna sredina

  Kvalitetna i svakodnevna suradnja s roditeljima te djece

  Kvalitetna suradnja s društvenom sredinom

  Obilježja programa koji se provodi za djecu s autističnim poremećajima:

  Omogućavanje optimalne razine socioemocionalnog funkcioniranja svakog djeteta, uz

  poboljšanje međuljudskih odnosa (dijete u interakciji s odgajateljima, defektologom,

  roditeljima, ostalim zaposlenima i s ostalom djecom)

  Odgoj, obrazovanje, njega, zaštita i rehabilitacija djece u cilju razvoja komunikacije i

  socijalnih odnosa, motorike, kognicije, stjecanja samostalnosti i poticanje kreativnosti

  Ostvarivanje uvjeta za djelomičnu ili potpunu integraciju u užu i širu socijalnu okolinu

 • 41

  2. CILJEVI PROGRAMA

  Provođenjem individualnog pristupa i usklađivanjem zadataka sa stvarnim

  sposobnostima, ograničenjima i karakteristikama pojedinog djeteta, uz izbor

  najprimjerenijih metoda, sredstava i uvjeta rada, pridonositi optimalnom mogućem

  psihofizičkom razvoju

  Sustavni rad na preoblikovanju ponašanja djeteta i stavljanje u funkciju svih aspekata

  ličnosti – od primjerene uspostave kontakta s okolinom, poticanja senzomotornog

  razvoja, izgrađivanja osobne autonomije, poticanja kreativnog izražavanja, primjene

  različitih prikladnih terapija te pripreme djeteta za školovanje i stjecanje primjerenih

  znanja, vještina i navika, kao i razvoj manualnih i drugih sposobnosti uz uspješnu

  socijalizaciju i daljnje uključivanje u odgovarajuće oblike obrazovanja i rada

  Postupnim uvođenjem djeteta u skupinu i kolektiv, povećavati razinu socijalne

  kompetencije i poticati dijete na usvajanje znanja, vještina i navika iz praktično-

  životnog i obrazovnog područja

  Stalnim zadovoljavanjem djetetovih potreba i poštivanjem njegove ličnosti pridonijeti

  poboljšanju kvalitete života djeteta i njegove obitelji

  3. ZADACI PROGRAMA

  KOMUNIKACIJA

  učenje razumijevanja glasovnog i gestovnog govora

  učenje govornog i gestovnog izražavanja

  razvijanje interesa za komunikaciju i socijalne interakcije te učenje komunikacije

  SPOZNAJA

  utjecati na smanjenje tjeskobe i kontrolu neprihvatljivih oblika ponašanja

  upoznati opasnost i stvarati osnove djetetove samozaštite

  poticati razvoj svijesti o vlastitom tijelu i njegovoj cjelovitosti

  poticati dijete na perceptivno upoznavanje neposredne okoline vidom, sluhom, njuhom

  i opipom

  vježbati prepoznavanje, razlikovanje i odabir predmeta prema načelu sličnosti tj.

  različitosti

  savladati vježbe početnog čitanja, pisanja i računanja

 • 42

  MOTORIKA

  potpomagati skladan morfološki razvoj djeteta prema individualnim sposobnostima

  svakog pojedinca

  utjecati na optimalan razvoj srčano-žilnog sustava

  djelovati na razvoj spoznajnih sposobnosti, a posebno na razvoj perceptivnih

  sposobnosti

  djelovati na smanjivanje straha i na kontrolu neprihvatljivih oblika ponašanja

  utjecati na čimbenike koji djeluju na procese socijalizacije i socijalne prilagodbe, na

  rigidnost i integriranost ličnosti

  omogućiti zadovoljavanje osnovnih bioloških i socijalnih potreba

  omogućiti optimalan razvoj osnovnih psihosomatskih sposobnosti, posebno razvoj

  koordinacije, percepcije, ravnoteže

  omogućiti stjecanje onih motornih informacija koje se mogu neposredno primjenjivati

  u svakidašnjem životu

  omogućiti stjecanje osnovnih zdravstveno-higijenskih navika

  BRIGA O SEBI

  izgradnja primjerenih oblika ponašanja, odnosno razgradnja neprimjerenih oblika

  ponašanja i njihova zamjena primjerenima u sljedećim područjima:

  - osobna higijena

  - hranjenje

  - oblačenje i svlačenje

  SOCIJALIZACIJA

  izgradnja primjerenih oblika ponašanja, odnosno razgradnja neprimjerenih oblika

  ponašanja i njihova zamjena primjerenima u sljedećim područjima:

  - odnosi sa pojedincima

  - odnosi sa skupinom

  - usvajanje društvenih pravila ponašanja

  - kontrola vlastitog ponašanja i emocionalnih stanja

 • 43

  RAZVOJ KREATIVNOSTI

  LIKOVNI ODGOJ

  razvoj psihomotoričkih i intelektualnih sposobnosti, emotivnog života, pažnje, radnih

  navika, kreativnih i estetskih sposobnosti

  GLAZBENI ODGOJ

  stvaranje uvjeta da se dijete osjeća zadovoljno i slobodno, da doživljava i izražava

  pozitivne osjećaje

  prihvaćanje glazbe kao zajedničkog jezika odgajatelja djeteta i skupine

  podizanje razine opažanja zvukova i tonova te melodijskih i ritmičkih oblika

  izazivanje radoznalosti djeteta te poticanje na slušanje i sudjelovanje u stvaranju

  glazbe

  bogaćenje djetetovog doživljaja svijeta i omogućavanje da se susreće s lijepim

  gradnja odnosa prema raznolikom glazbenom izražavanju i vlastitoj glazbenoj

  improvizaciji

  njegovanje kulture glasa

  3.1 SADRŽAJI I AKTIVNOSTI

  Planirani sklopovi aktivnosti, teme, projekti, razrađuju se prema Programskom

  usmjerenju, i to kroz:

  životno-praktične i radne aktivnosti

  raznovrsne igre

  druženja i društveno-zabavne aktivnosti

  umjetnički sadržaji

  istraživanje i stvaranje

  istraživački-spoznajne aktivnosti

  specifične aktivnosti s kretanjem

  specifične aktivnosti za provedbu specifičnih zadataka

  U planiranju sklopova aktivnosti potrebno je poštivati osnovne principe djetetova

  stjecanja iskustva, učenja, izražavanja i stvaranja odnosno omogućiti djetetu doživljaj,

  proradu doživljaja, obogaćivanje doživljaja umjetničkim i drugim sadržajima,

  istraživanje, izražavanje, stvaranje, igranje i učenje.

 • 44

  Aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća planiraju se u skladu s potrebama i

  interesima djece, a pri tome se vodi računa o događajima u široj okolini djeteta:

  Aktivnosti kroz razvojna područja:

  KOMUNIKACIJA

  1. RECEPTIVNI GOVOR

  Igre za razvoj slušanja zvukova, šumova, zvučnih efekata i onomatopeja

  Proizvodnja zvukova vlastitim tijelom i predmetima

  Igre za razvoj zanimanja za slušanje glazbe i govora

  Učenje uporabe mimike i geste u komunikaciji

  Razumijevanje zabrane i dopuštanje, odnosno negacijske i afirmativne čestice

  Reagiranje na vlastito ime

  Razumijevanje jednostavnih verbalnih naloga uz gestu

  Razumijevanje jednostavnih verbalnih naloga bez geste

  Prepoznavanje imenovanih: osoba, dijelova tijela, igračaka, poznatih predmeta,

  životinja i sl.

  Prepoznavanje imenovanih osoba i stvari na slikama, uz učenje generalizacije

  Razumijevanje naloga i uputa vezanih uz trenutnu aktivnost

  Razumijevanje složenijih i višestrukih naloga

  Razumijevanje složenih rečenica i pitanja

  Obogaćivanje receptivnog jezika

  2. EKSPRESIVNI GOVOR

  Igre oponašanja zvukova, šumova i onomatopeja

  Igre za razvoj glasova, slogova i riječi

  Ponavljanje riječi i fraza

  Glasovno praćenje melodije i ritma

  Imenovanje osoba i predmeta

  Izražavanje vlastitih želja i potreba

  Odgovaranje na pitanja riječju, frazom i kratkom rečenicom

  Postavljanje pitanja

  Komentiranje neposrednih zbivanja

  Upotreba konvencionalnih izraza

 • 45

  Opisivanje situacija i radnji na slikama

  Prepričavanje prošlih događaja iz vlastitog iskustva

  Predviđanje događaja

  Izražavanje stanja o svom raspoloženju i osjećajima

  Korištenje složenih rečenica i njihovo povezivanje

  Iniciranje razgovora

  Prepričavanje priča

  Razvijanje mašte kroz igre pričanja priča

  SPOZNAJA

  1. Poticanje perceptivnog razvoja

  - vidna percepcija

  - slušna percepcija

  - osjetilna percepcija

  - percepcija njuha i percepcija okusa

  2. Razvoj spoznaje

  - razvoj pojma o postojanosti predmeta

  - stjecanje pojma o odnosima među predmetima

  - stjecanje sposobnosti oponašanja

  - dužina usmjeravanja pažnje

  - rješavanje problema

  - razvoj sposobnosti razlikovanja

  - shema tijela

  3. Poticanje početnog čitanja, pisanja i računanja

  - predvježbe za početno čitanje

  - predvježbe za početno pisanje

  - predvježbe početnog računanja

  MOTORIKA

  GRUBA MOTORIKA

  1. Prirodni oblici kretanja

  - hodanje i trčanje

  - vježbe za razvijanje organiziranog skupljanja i kretanja

  - skakanje

 • 46

  - poskoci i skokovi

  - bacanje i kotrljanje

  - gađanje

  - hvatanje

  - udaranje lopte

  - puzanje

  - penjanje i provlačenje

  - vučenje, potiskivanje, navlačenje

  - dizanje i nošenje

  - kolutanje i kotrljanje

  - vis

  2. Vježbe oblikovanja lokomotornog aparat

  - vježbe labavljenja i opuštanja

  - vježbe jačanja

  - vježbe gibljivosti

  - vježbe oblikovanja loptama, palicama, obručima, vijačama

  - vježbe oblikovanja spravama

  - Vježbe oblikovanja u parovima

  3. Igre

  4. Ples

  5. Poligoni

  6. Šetnje i boravak na dječjem igralištu

  7. Izleti

  FINA MOTORIKA

  - dohvaćanje

  - kotrljanje

  - trganje papira

  - gužvanje papira

  - zamotavanje/odmotavanje

  - slaganje kocko, okomitih i vodoravnih umetaljki,

  - igre pijeskom

  - igre vodom

  - igre plastelinom

  - nizanje

 • 47

  - crtanje

  - rezanje

  BRIGA O SEBI

  - utvrđivanje razine samostalnosti u aktivnostima osobne higijene

  - razrada sadržaja vještina osobne higijene koje je potrebno usvojiti

  - utvrđivanje razine samostalnosti hranjenja

  - razrada sadržaja vještina hranjenja koje je potrebno usvojiti

  - utvrđivanje razina samostalnosti oblačenja/svlačenja i obuvanja/izuvanja

  - razrada sadržaja vještina oblačenja/svlačenja i obuvanja/izuvanja

  SOCIJALIZACIJA

  - odnosi s pojedincima

  - odnosi sa skupinom

  - usvajanje društvenih pravila ponašanja

  - kontrola vlastitog ponašanja i emocionalnih reakcija

  RAZVOJ KREATIVNOSTI

  LIKOVNI ODGOJ

  1. Oblikovanja na plohi

  2. Oblikovanja u prostoru

  3. Područje grafike

  4. Risanje

  5. Slikanje

  GLAZBENI ODGOJ

  1. Zvukovi elementi – vježbe tišine

  2. Glazbeno pamćenje

  3. Jednostavne brojalice

  4. Prebrojavanje djece

  5. Slušanje i razlikovanje vrsta glazbe

  6. Dječje priče uz glazbu

  7. Zborne skladbe

  8. Jednostavne dramatizacije poznatih priča i pjesama

 • 48

  3.2. POSEBNI ZADACI

  Koncepcija rada odnosi se na humanistički orijentirani individualni pristup svakom djetetu,

  s obzirom na njegove individualne potrebe, sklonosti i mogućnosti.

  Nužno je procijeniti individualne sposobnosti, mogućnosti i potrebe svakog djeteta ali i

  njegove obitelji.

  Izradom senzornih profila potrebno je prostor i načine rada prilagoditi potrebama djeteta.

  Sva didaktička pomagala i materijali trebaju biti primjereno prilagođeni, a program rada

  pomno planiran kako bi kod svakog djeteta razvijao i psihičko zadovoljstvo i

  samopoštovanje. Jednako tako program rada treba biti specificiran i prilagođavan na način

  da svakom djetetu daje mogućnost napretka.

  Procjenom interakcijskih obrazaca unutar članova uže obitelji te uključivanjem roditelja u

  konkretno planiranje programa rada prema potrebama njihove vlastite obiteljske sredine i

  situacije postiže se svrhovitost cjelokupnog programa.

  Uključivanjem djece, roditelja i djelatnika u sve aktivnosti lokalne zajednice potiče se

  puno uključivanje djeteta s poremećajem iz autističnog spektra i njegove obitelji u širu i

  uži zajednicu.

  3.3. STRATEGIJA PRAĆENJA

  Strategija praćenja odnosi se na vrednovanje ostvarivanja uvjeta za provedbu zadaća, te

  vrednovanje ostvarivanja razvojnih zadaća.

  Kod vrednovanje ostvarivanja uvjeta za provedbu zadaća komentira se brojno stanje

  skupine, ispisi, upisi, razlozi izostanaka djece. Navest će se pozitivne i negativne

  posljedice promjena u materijalnim, organizacijskim i drugim uvjetima. Osvrnut će se na

  ostvarene aktivnosti i sadržaje koji su za djecu bili posebni vrijedni i atraktivni po nečemu.

  Navest će se pozitivni i negativni rezultati planiranih aktivnosti, drugih zbivanja u

  igraonici i oblici suradnje s roditeljima.

  Procjenjivat će se uključivanje roditelja i drugih u obogaćivanje materijalnih i drugih

  uvjeta.

  Kod vrednovanja ostvarivanja razvojnih zadaća procjenjuju se postignuća djece, posebno

  za svako dijete i za svaku grupu razvojnih zadaća: tjelesni i psihomotorni razvoj, socio-

  emocionalni i razvoj ličnosti, spoznajni razvoj, govor, komunikacija, izražavanje,

  stvaralaštvo. Pri tome se procjenjuje u koje djece se vidi ili ne vidi napredak u odnosu na

  planirane zadaće. Koristit će se podaci iz dnevnih zapažanja.

 • 49

  3.4. METODE RADA

  1. TEACCH - Treatment and Education of Autistic and Communications-Handicapped

  CHildren) tretman i edukacija djece i osoba s autizmom i srodnim komunikacijskim

  poremećajima koja se prvenstveno temelji na strukturiranju vremena i prostora što

  uvelike pomaže korisnicima pri planiranju svakodnevnih aktivnosti.

  4. FLOOR TIME Floor Time pristup podrazumijeva susretanje djeteta na njegovoj

  trenutnoj razvojnoj razini i nadograđivanje njegovih sposobnosti i vještina u svrhu

  poticanja razvoja. Pristup predlaže slijeđenje djetetova vodstva: uključivanje u njegove

  interese i želje u interakcijama i igri u svrhu zaokupljanja njegove motivacije i

  pomaganja mu da se penje po razvojnoj ljestvici. Također, uključuje prilagođivanje

  5. SENZORNA INTEGRACIJA

  Senzorna integracija je način na koji živčani sustav procesuira (prerađuje) informacije

  iz osjetila, koje se u ogromnim količinama slijevaju u naš neurološki sistem u svakom

  trenutku. To je neurobiološka aktivnost unutar tijela koja omogućava mozgu da

  organizira sve te podražaje, dati im smisao jer samo kad su te senzacije organizirane i

  integrirane, mozak ih može upotrijebiti za kretanje, učenje i ponašanje. Proces

  organizacije osjetilnog unosa potreban je da bi se ostvarila svrhovita reakcija.

  6. FUNKCIONALNO UČENJE

  Niz vježbi koje slijede zakonitosti spontanog učenja od jednostavnijih ka složenijim.

  Vježbaju se“vještine učenja”: stavljanje, sparivanje, uspoređivanje, biranje,

  razvrstavanje, nizanje, gradnja sa kockama, crtanje i šaranje– to su načini rješavanja

  misaonih procesa.

  4. USTROJ PROGRAMA

  Skupina djece s poremećajima iz autističnog spektra organizirat će se u područnom

  objektu u Draškovcu, Nikole Tesle 2, u novoizgrađenoj zgradi dječjeg vrtića, u

  prostoru sobe dnevnog boravka optimalne veličine.

  Oblik organizacije rada s djecom s poremećajima iz autističnog spektra je posebna

  skupina u redovnom dječjem vrtiću u kojem postoji i jedna redovna skupina djece

  U skupinu je upisano osmero djece u dobi od 3 do 6 godina, i to po troje djece svaki

  dan. Ostale dane djeca su uključena u redovne vrtiće u lokalnoj sredini, uz pomagača.

  Program rada s autističnom djecom provodio bi se kao poludnevni program, u trajanju

  od 5,5 sata dnevno.

 • 50

  5. KADROVSKI UVJETI

  Prema Državno pedagoškim standardima, čl. 28. program ostvaruju slijedeći djelatnici:

  Jedan stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila

  Jedan odgajatelj predškolske djece

  Odgajatelji koji rade u drugoj skupini u tom objektu morat će se dodatno educirati o

  poremećajima iz autističnog spektra, njegovim specifičnostima i potrebama djece, s obzirom

  da se planira i njihovo uključivanje i suradnja u radu s takovom djecom.

  6. MATERIJALNA I DIDAKTIČKA OPREMLJENOST

  Koristit će se unutarnji i vanjski prostor vrtića.

  Unutarnji prostor sastoji se od:

  sobe dnevnog boravka

  garderobe

  sanitarnog čvora

  Vanjski prostor se sastoji:

  natkrivena terasa sobe dnevnog boravka

  ograđeno igralište sa uređenim zelenim površinama

  dječja igrala-tobogan, klackalice, penjalice, ljuljačke ,pješčanik

  Objekt u kojem je organizirana takva skupina ima posebne pogodnosti jer postoji

  mogućnost korištenja manje prostorije za individualni rad i vježbe.

  Soba dnevnog boravka je potpuno opremljena na način da je u prostoriji kutak za

  zajednički rad za stolom, kutak u kojem je moguć individualni rad sa pojedinom

  djecom, kutak za izolaciju i opuštanje, te kutak za slobodnu igru na podu. Prostor se u

  potpunosti prilagodio senzornim profilima djece, te je uzeto u obzir da boje zidova i

  namještaja te samo osvjetljenje ne budu previše stimulirajući. Zbog auditivnih

  osjetljivosti nužno je zvučno prilagoditi prostorije te je osmišljen kutak u kojem je

  prema potrebama moguće raditi prilagodbe u količini auditivnih podražaja.

  Didaktičke igračke i materijali su individualno prilagođeni svakom djetetu. Uz

  uobičajene igračke predviđene za manipulativnu i simboličku igru sve djece nužan je i

  specifičan didaktički materijal prilagođen za djecu sa poremećajima iz autističnog

 • 51

  spektra, (shoeboxtasks), koja je nabavljena donacijom HEP-a., prema stručnoj procjeni

  rehabilitatora i individualnim potrebama svakog djeteta.

  Računalo, printer, plastifikator, aparat za uvezivanje – koristit će se oprema vrtića

  Igračke koje proizvode zvukove, mala glazbala, cd player, cdovi, tablet uređaj, lutke,

  igračke životinja, ginjoli, maske, pre