godiŠnji plan i program rada - gimnazija karlovac

of 101 /101
1 REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GIMNAZIJA KARLOVAC KARLOVAC, Rakovac 4 Kontakti: 047/654-132 ravnatelj 047/654-130 tajništvo 047/654-131 računovodstvo 047/655-996 pedagog, psiholog GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. Karlovac, rujan 2015.

Author: others

Post on 15-Oct-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ŠKOLSKA GODINA 2015./2016.
Karlovac, rujan 2015.
3. PLANOVI I PROGRAMI RADA
4. OSTALE AKTIVNOSTI
3. Tablice – Tjedna zaduenja nastavnika
3
Školske godine 2015./2016. upisano je 618 uenika u 24 odjeljenja.
Prema Rješenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Klasa: 602-03/09-01/00013,
Ur.broj:533-09-10-0004 od 26.5.2010. godine, odobren nam je upis u opu gimnaziju, jezinu
gimnaziju i prirodoslovno-matematiku gimnaziju.
NA POETKU ŠK.GOD 2015./2016.
2. PRIRODOSLOVNO-
3. JEZINA GIMNAZIJA 1 1 1 1 4
UKUPNO 6 6 6 6 24
PODACI O BROJU UENIKA
NA POETKU ŠK.GOD 2015./2016.
2. PRIRODOSLOVNO-
3. JEZINA GIMNAZIJA 24 28 22 27 101
UKUPNO 146 162 149 161 618
4
ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.
5
RADNICI
1. Ravnatelj Mandat 1
2. Pedagog neodreeno 1
3. Psiholog neodreeno 1
4. Satniar neodreeno 1
5. Knjiniar neodreeno 1
7. Profesor odreeno 3
8. Tajnik neodreeno 1
10. Administrator neodreeno 1
11. Administrator odreeno 1
12. Domar neodreeno 1
6
RAVNATELJ:
2. Petra Bjelajac mag. edukacije hrvatskoga jezika i knjievnosti
3. Ante Brozovi dipl. psiholog, profesor psihologije
4. Maja Boli mag. edukacije njemakoga jezika i knjievnosti (zamjena)
5. Mirjana Bošnjak prof. njemakoga jezika i komparativne knjievnosti,
voditeljica Školskoga strunog vijea profesora njemakoga
jezika
6. Tanja Brozovi Novosel prof. hrvatskoga jezika i knjievnosti
7. Anka Cigi prof. mentor njemakoga jezika i knjievnosti
8. Jelena Despot prof. mentor engleskoga i ruskoga jezika i knjievnosti,
voditeljica Školskoga strunog vijea prof. eng. jezika
9. Edita Erdeljac prof. mentor fizike i kemije
10. Snjeana Fištrovi prof. njem. jez. i knjievnosti i prof. pedagogije (zamjena)
11. Sanda Furjani prof. hrvatskoga jezika i knjievnosti, dipl. knjiniar,
školska knjiniarka
13. Antun Goldaši prof. matematike i fizike
14. Vesna Gosta prof. biologije (porodiljni dopust)
15. Anita Grabovac prof. mentor biologije i kemije
16. Vlasta Hrvat dipl. pedagog, školska pedagoginja
17. Ivana Huljev mr. sc. prof. mentor biologije i kemije
18. Natalija Jadri prof. mentor geografije i povijesti
19. Bojana Joveti mag. edukacije matematike i informatike
20. Sandra Juri prof. fonetike i hrvatskoga jezika i knjievnosti,
voditeljica Školskoga strunog vijea profesora hrv. jezika
21. Branka Kneevi prof. tjelesne i zdravstvene kulture, voditeljica Školskoga
strunog vijea profesora tjelesne kulture
22. Mirjana Kova prof. biologije i kemije
23. Marina Kubura prof. likovnoga odgoja i likovne umjetnosti
24. Margareta Kulaš prof. mentor geografije
25. Marija Lukei Štedul mag. kineziologije
26. Marina Ljubenko prof. matematike i informatike, voditeljica Školskoga
strunog vijea profesora matematike i informatike
27. Davor Malovi dipl. inenjer matematike
28. Jakov Mami dipl. kateheta, vjerouitelj
29. Ankica Medved Pauli prof. psihologije i dipl. psiholog, školska psihologinja
30. Tanja Mihaljevi prof. mentor fizike i kemije
31. Maša Mikši dipl. ing. fizike, prof. fizike
32. Antun Milinkovi prof. biologije i kemije
33. Vesna Moravek-Vukovi prof. glazbene umjetnosti
34. Zrinka Neki prof. mentor ruskoga jezika i knjievnosti i latinskoga jezika
i rimske knjievnosti
36. Nedeljka Pavii prof. engleskoga jezika i knjievnosti i sociologije
7
37. Nataša Pavlovi prof. povijesti umjetnosti i francuskoga jezika i knjievnosti
38. Igor Petrovi prof. fizike i tehnike s informatikom
39. Denis Plaveti prof. savjetnik engleskoga jezika i knjievnosti i povijesti
zamjenik ispitne kordinatorice
voditelj SV-a profesora engleskoga jezika
40. Dalia Popovi prof. grkoga jezika i knjievnosti i latinskoga jezika i
rimske knjievnosti
41. Martina Pudina prof. mentor engleskoga jezika i knjievnosti i poljskoga
jezika i knjievnosti
42. Mojca Rapo prof. filozofije i ruskoga jezika i knjievnosti, voditeljica
Školskoga strunog vijea prof. filozofije, logike,
psihologije, sociologije, politike, etike, vjeronauka
voditeljica SV-a profesora filozofije, logike i etike
43. Marijana Smokrovi prof. povijesti i dipl. povjesniar (zamjena)
44. Snjeana Srdi prof. hrvatskoga jezika i knjievnosti
45. Vlatka Šavor prof. povijesti i geografije, voditeljica Školskoga
strunog vijea profesora geografije i povijesti
46. Franjo Škrti prof. tjelesne i zdravstvene kulture
47. Tomislav Šegina mag. relogiozne pedagogije i katehetike
48. Zoran Štefanac mag. savjetnik glazbene pedagogije
49. Snjeana Štranjgar prof. savjetnik povijesti i geografije
ispitna kordinatorica za dravnu maturu
50. Zrinka Tomaškovi prof. matematike, satniarka
51. eljka Udiljak prof. engleskoga jezika i knjievnosti i talijanskoga jezika i
knjievnosti
53. Martina Vii Crnkovi prof. mentor hrvatskoga jezika i knjievnosti
voditeljica SV-a profesora hrvatskoga jezika
54. Ivanka Vugleši prof. hrvatskoga jezika i knjievnosti
55. Karmela ibrat prof. sociologije, etike, politike i gospodarstva
voditeljica SV-a profesora sociologije, politike i
gospodarstva
Školskoga strunog vijea profesora kemije i biologije
POMONICA U NASTAVI
Anamarija avrag, pomonica u nastavi za uenicu s posebnim potrebama
TAJNIŠTVO I RAUNOVODSTVO:
2. Tihana Cviteši stru. spec. oec., voditeljica raunovodstva
3. Jelena Lai administrativna referentica (bolovanje)
4. Mateja Šali univ. bacc. oec., administrativna referentica (zamjena)
POMONO–TEHNIKA SLUBA:
RADNOG ODNOSA:
2. Helena uk stru. spec. poslovnog upravljanja
3. Anamarija Dumeši mag. edu. biologije i kemije
4. Juraj Horvatin mag. edu. filozofije i povijesti
5. Antonija Meglajec mag. edu. kroatologije
ŠKOLSKI ODBOR:
Jasminka ia, lanica, predstavnica Skupa radnika Gimnazije Karlovac
Zrinka Neki, lanica, predstavnica Nastavnikog vijea
9
2. UVJETI RADA – PROSTOR I OPREMLJENOST
Zgrada Gimnazije Karlovac, Rakovac 4 ima ukupno 3400 m2 korisnog prostora.
Nastava se takoer odvija na adresi Rakovac 2 u prostorima Male škole gdje se nalaze
specijalizirane uionice povijesti, geografije i likovne umjetnosti.
Prostorije Površina
2 knjinice sa spremištem knjiga 90 m2
1 dnevni boravak uenika 60 m2
1 spremište nastavnih pomagala 45 m2
2 zbornice 100 m2
1 radna soba voditelja smjene 20 m2
1 tajništvo 17 m2
1 raunovodstvo 12 m2
1 soba za arhivu 10 m2
5 sanitarna vora, hodnici, ostali prostor 996 m2
4 uionice u Maloj školi, Rakovac 2 270m2
4 nastavnika kabineta (hrvatski jezik,strani jezici, fizika,
kemija i biologija) 60m2
u zgradi Rakovac 4
Standardne uionice u prizemlju
soba br. 12 55,78 m2 spec. uionica kemije
soba br. 13-14 50,04 m2 laboratorij, spremište
soba br. 15 43,31 m2
soba br. 16 60 m2 (Mikrokino)
UKUPNO 377,85 m2
soba br. 27 71,13 m2 multimedijalna uionica
soba br. 28 57,27 m2 spec. uionica biologije
soba br. 30 50,04 m2
soba br. 31 43,31 m2
soba br. 32 50,09 m2
soba br. 34 52,70 m2
UKUPNO 324,54 m2
soba br. 42 72,47 m2 spec. uionica informatike
soba br. 43
soba br. 46 45,05 m2
soba br. 47 60 m2
soba br. 48 67 m2
UKUPNO 570,57 m2
Kalendar rada školske godine 2015./2016.
Nastavna godina ima 36 tjedana – 178 nastavnih dana, odnosno 32 tjedna – 162 nastavnih
dana za uenike IV. razreda. U ovoj nastavnoj godini tri nastavna dana su godišnji blagdani i
dravni praznici.
Nastava poinje 7. rujna 2015. godine, a završava 10. lipnja 2016. godine.
Zimski odmor od 24. prosinca 2015. do 8. sijenja 2016.
Proljetni odmor od 21. oujka 2016. do 25. oujka 2016.
Prvo polugodište poinje 7. rujna 2015., a završava 23. prosinca 2015. – 76 nastavnih dana.
Dravni praznici i blagdani u prvom polugodištu:
- Dan neovisnosti – 8. listopad 2015.
- Blagdan Svih svetih – 1. studeni 2015. (nedjelja)
- Boi - 25. prosinac 2015.
- Sv. Stjepan – 26. prosinac 2015.
Drugo polugodište poinje 11. sijenja 2016., a završava 10. lipnja 2016. –102 nastavna dana.
Uenicima etvrtih razreda nastava traje do 17. svibnja 2016.
Blagdani i dravni praznici u drugom polugodištu:
- Nova godina 1. sijeanj 2016.
- Sveta tri kralja 6. sijeanj 2016.
- Uskrs 27. oujak 2016.
- Praznik rada 1. svibanj 2016. (nedjelja)
- Tijelovo 26. svibanj 2016.
domovinske zahvalnosti i
Dan hrvatskih branitelja
12
Valentinovo 5. veljaa 2016. (petak)
Maskenbal 5. veljaa 2016. (petak)
Dan darovitih uenika, Dan škole i
Dan otvorenih vrata 17. oujak 2016. (etvrtak)
Sjednice razrednih vijea:
1. sjednica razrednih vijea za uenike 1. - 4. razreda - 11. studeni 2015.
2. sjednica razrednih vijea za uenike 1. - 4. razreda - 28. prosinac 2015.
3. sjednica razrednih vijea za uenike 1.- 4. razreda - 17. oujak 2016.
4. sjednica razrednih vijea za uenike 4. razreda - 20. svibanj 2016.
4. sjednica razrednih vijea za uenike 1. - 3. razreda - 15. lipanj 2016.
Podjela svjedodbi uenicima 1.- 3. razreda - 30. lipanj 2016.
Popravni ispiti 1. rok (ljetni):
- za uenike 4. razreda - 1. lipanj 2016.
- za uenike 1. – 3. razreda - 29. i 30. lipanj 2016.
Popravni ispiti 2. rok (jesenski):
- za uenike 1. – 3. razreda - 24. i 25. kolovoz 2016.
- za uenike 4. razreda - 24. kolovoz 2016.
Sveana podjela svjedodbi maturantima – 1. srpanj 2016.
Nenastavni dani: - 9. listopad 2015.
27. svibanj 2016.
LJETNI ROK DM 2015./2016.
13.6. Kemija, Sociologija
15.6. Hrvatski jezik A i B (test), Etika
16.6. Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)
16.6. Grki jezik
17.6. Latinski jezik A, Latinski jezik B
20.6. Talijanski jezik A , Talijanski jezik B, Filozofija
21.6. Engleski jezik A, Engleski jezik B,
21.6. Španjolski jezik A, Španjolski jezik
23.6. Matematika A i B
24.6. Njemaki jezik A, Njemaki jezik B
24.6. Francuski jezik A, Francuski jezik B
27.6. Glazbena umjetnost
OBJAVA REZULTATA: 13.7.2016.
30.8. Hrvatski jezik A i B (oba dijela ispita)
31.8. Engleski jezik A i B (oba dijela ispita), Francuski jezik A i B (oba dijela ispita)
1.9. Matematika A i B
2.9. Njemaki jezik A i B (oba dijela ispita), Španjolski jezik A i B (oba dijela ispita)
5.9. Psihologija, Vjeronauk
7.9. Biologija, Informatika
8.9. Kemija, Talijanski jezik A i B (oba dijela ispita)
9.9. Povijest, Likovna umjetnost
NASTAVNI PREDMET SATI
Njemaki jezik II 1606
4. Latinski jezik 840
5. Glazbena umjetnost 755
6. Likovna umjetnost 755
19. Tjelesna i zdravstvena kultura 1644
UKUPNO 25759
- Psihologija Ante Brozovi 99
- Informatika Bojana Joveti 102
15
- Povijest Natalija Jadri 33
FAKULTATIVNI PREDMET nastavnik sati
Dramska skupina Sandra Juri 35
DSD Mirjana Bošnjak 64
DSD Josipa Uzelac 70
DSD Anka Cigi 70
DSD Snjeana Fištrovi 70
Francuski jezik
Talijanski Jezik
Nataša Pavlovi
eljka Udiljak
Odlukom Nastavnikog vijea na kraju školske godine brojanom ocjenom
ocjenjuju se Nacrtna Geometrija i strani jezici
DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA nastavnik Broj sati
Hrvatski jezik Sandra Juri 70
Engleski jezik Jelena Despot 35
Matematika Zrinka Tomaškovi 70
Matematika Marina Ljubenko 35
Matematika Davor Malovi 35
Informatika Igor Petrovi 70
Iz ovih sadraja ne dobiva se brojana zakljuna ocjena
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Arboretum – Antun Milinkovi
16
iznad norme Razlog
Martina Vii Crnkovi 3 debatni klub (2); voditelj SV-a (1)
Mirjana Bošnjak 2 razredništvo
Josipa Uzelac 2 razredništvo
Denis Plaveti 2 razredništvo, voditelj SV-a (1)
Zrinka Neki 2 razredništvo
Snjeana Štranjgar 1 razredništvo
Edita Erdeljac 2 razredništvo
Tanja Mihaljevi 1 razredništvo
Antun Goldaši 2 razredništvo
Zrinka Tomaškovi 2 razredništvo
Tomislav Šegina 1 razredništvo
voditelj SV-a (1)
Opi plan rada ravnatelja
Okvirni Plan i program rada ravnatelja u školskoj godini 2015./2016.
GIMNAZIJA KARLOVAC
Gimnazija Karlovac utemeljena je prije 249 godina s ciljem obrazovanja i odgajanja graanske
inteligencije. Uspješnost u ostvarivanju toga cilja dokazuju brojni znameniti uenici: Nikola Tesla,
Stjepan Radi, Juraj Dobrila, Slavko Mihali, Josip Vaništa, Georgij Paro. Uvjereni smo da i meu
sadašnjim generacijama uenika ima izuzetnih pojedinaca koji e obiljeiti godine koje dolaze.
VIZIJA
Uzorna smo institucija po izvrsnosti, predanosti i strasti svih njenih ljudi u kontinuiranom zajednikom
rastu i razvoju, sada i za osamnaest godina…
MISIJA
Svrha postojanja Gimnazije Karlovac je u afirmativnom i konstruktivnom odnosu prema svim sudionicima
odgojno-obrazovnog procesa (uenicima, roditeljima, nastavnicima i lokalnoj zajednici), prema odgojno-
obrazovnom sadraju i nastavi, te tehnologiji kojom podravamo ostvarenje zadanih ciljeva.
VRIJEDNOSTI
ocrtavaju svojstven i osebujan identitet Gimnazije Karlovac.
Naša posebnost je kvalitetan i kreativan odgoj i obrazovanje buduih studenata koji e uspješno studirati
na eljenim fakultetima. Pruamo drugaije vienje nastave, usmjereni smo na potrebe svakog uenika,
poticajno uenje i obostranu motivaciju -uenici ue od nastavnika, nastavnici ue od uenika. U
karlovaku Gimnaziju dolaze najbolji uenici koji nastavljaju razvijati svoju kreativnost, otvorenost i
inicijativu. Sami su osmislili školsku zastavu te napisali i uglazbili himnu. Imaju slobodu izbora i
odluivanja, samostalno biraju izborne sadraje, osmišljavaju izvannastavne aktivnosti, u školi provode dio
svog slobodnog vremena, bave se humanitarnim radom i volonterstvom i tako stvaraju školu za sretne
uenike.
1. UENIKI IZOSTANCI
Budui da je u porastu broj uenikih izostanaka koji nisu posljedica bolesti ili drugih opravdanih
razloga, Povjerenstvo se usmjerilo na takve (ciljane) izostanke. Svrha projekta Ciljani izostanci bila je
osvijestiti problem tih “neopravdano opravdanih” izostanaka i donijeti kodeks koji bi potaknuo
uenike da manje ciljano izostaju i redovito pohaaju nastavu. O problemima ciljanih izostanaka
raspravljalo se u svakom razrednom odjelu i na roditeljskim sastancima svih razrednih odjeljenja.
Prijedlozi i ideje razmatrani su na Vijeu uenika, Vijeu roditelja i Nastavnikom vijeu. Na temelju
njihova rada Povjerenstvo sastavljeno od dva uenika, dva roditelja i tri nastavnika donijelo je Kodeks
kojim su regulirane mjere sprjeavanja ciljanih izostanaka i poticajne mjere za uenike koji ne
izostaju. Posebna je vrijednost ovoga Kodeksa što je nastao kao rezultat zajednikog i neposrednog
rada svih uenika, roditelja i nastavnika. Ove školske godine emo analizirati njegovu provedbu i
vidjeti uinke.
2. INTERAKTIVNE NASTAVNE METODE/TEHNIKE
Cilj projekta bio je osuvremeniti nastavni proces, podii kvalitetu i uspješnost nastave. U pedagoškim
radionicama nastavnici su meusobno predstavili nastavne metode/tehnike koje su upoznali na raznim
seminarima i koje primjenjuju u svom radu. Upoznali smo:
Voeno itanje po RWCT-u (voeno itanje, grozdovi, petominutni sastav)
Kako dinamizirati rad na tekstu? (itanje teksta, analiza teksta, problemski
zadaci i mogua rješenja, analiza rezultata)
Oluja mozgova, KWL tablica, mrea diskusija
Uenje kroz postaje, evaluacija pomou vrtloga
Debata
Interaktivnim nastavnim metodama (tehnikama) još emo više usmjeriti nastavu na uenike u kojoj
nastavnik nudi i vlastitom kreativnošu budi elju za znanjem. eljeli smo i nastavnike potaknuti da
stalno istrauju, otkrivaju i stvaraju vlastiti nain rada.
Ovo izvješe je sainila pedagoginja naše škole Vlasta Hrvat. Ovdje e mi posluiti kao poticaj za
izradu vlastitog okvirnog plana rada u nadolazeoj školskoj godini, posebno uzimajui u obzir
injenicu da smo zaista zaokruili ciklus kojeg sam kao ravnatelj stavio ispred sebe prije pet godina, a
ukljuivanje u projekt samovrednovanja bila je polazišna osnova planiranja svake slijedee nastavne
godine.
Komunikacija, Daroviti uenici, Nastavne metode, Izostanci uenika, Pedagoško psihološka izobrazba
nastavnika – podruja su koja smo definirali kao prioritetna podruja rada u kojima je bilo a i dalje
postoji prostor za razvoj i usavršavanje.
Kad govorimo o komunikaciji koja se odnosi na sve dionike u odgojno – obrazovnom procesu,
nastavnike i vodstvo škole, roditelje, uenike, lokalnu zajednicu, definiranjem i donošenjem Vizije,
Misije i vrijednosti škole “teoretski” smo postavili zaista kvalitetno polazište za razvoj vještina, ali što
je još vanije, vrijednosti na kojima bi meusobni odnosi trebali poivati. Prije svih mislim na
meuljudske, profesionalne, strune i odgojne odnose. Moram konstatirati, da su svi dionici izrade
ovog dokumenta uspjeli “poosobiti” manji dio onog što on predstavlja. Tu preuzimam na sebe dio
odgovornosti, kad govorimo o nastavnicima te vodstvu škole. Oito je da je nedostajalo više
konkretnih sadraja koji su trebali “pojasniti” praktinu primjenu i vanost definiranih vrijednosti. To
se oitovalo u pojedinanim sluajevima (iako su bili rjetki, svojim intenzitetom uvelike su
optereivali radno okruenje) gdje je došlo do narušavanja meuljudskih i profesionalnih odnosa
izmeu kolega, izmeu nastavnika i roditelja, nastavnika i uenika te vodstva škole i nastavnika.
Ipak, ne mogu ne naglasiti svaiju osobnu odgvornost kad je rije o vrijednostima te vještinama
komunikacije. Naime, ne moemo smetnuti s uma da je nastavniko vijee kao i vodstvo škole
sastavljeno od visokobrazovanih osoba koje bi i bez jednog ovakovog dokumenta trajno trebale
promišljati, razvijati i inzistirati na otvorenoj komunikaciji. Jer, kako emo druge (uenike)
prosvjeivati ako sami ne inzistiramo na osobnoj i zajednikoj (kolegijalnoj) prosvjeenosti?
Govorei o raznim razinama komunikacije, svi zajedno moemo uiniti puno više u “djeljenju znanja”
odnosno meusobnom profesionalnom pomaganju, te na taj nain pojednostavniti nastavni proces
olakšavajui rad jedni drugima i uenicima.
Oito je da ovaj dokument zasluuje puno više vremena na našim nastavnikim vijeima, strunim
vijeima i svakodnevnim razgovorima. Isto tako je oito da treba traiti nove naine njegova
oivotvorenja, jer su se dosadašnji pokazali nedostatni i nedovoljno uinkoviti.
Daroviti uenici, Nastavne metode, Pedagoško psihološka izobrazba nastavnika – s obzirom na
djelokrug rada ravnatelja, odnosno odgovornost u osiguranju materijalnih uvjeta za razvijanje ovih
podruja rada škole, smatram da sam uspio osigurati iznadprosjene uvjete za rad te u radno pravnom
statusu definiranja konkretnih programa u sklopu tjednih zaduenja nastavnika. Svi izborni,
fakultativni i izvanastavni programi uredno su usklaeni sa Pravilnikom o normi odnosno izjednaeni
sa redovnom nastavom.
Svim nastavnicima je uredno osigurano kontinuirano struno usavršavanje, bilo u sklopu redovnih
upanisjih strunih skupova bilo u sklopu strunih skupova na dravnoj razini. Ovdje kao ravnatelj
19
zaista najveem broju nastavnika moram odati priznanje na trudu oko redovnog strunog
usavršavanja.
U ovoj školskoj godini još emo preciznije definirati i detektirati darovite uenike posebno u suradnji
sa osnovnim školama. To emo uiniti preko strunog suradnika psihologa. Naime, osnovne škole u
gradu Karlovcu ve drugu godinu zardom provode program identifikacije darovitih uenika. Takoer,
školski program profesionalnog usmjeravanja pokušat emo proširiti konkretnim sadrajima u suradnji
sa javnim ustanovama i institucijama te tvrtkama i gospodarskim subjektima.
Kao ravnatelj, u suradnji s pedagoginjom, intenzivirat u praenje rada nastavnika posjeujui
nastavne satove. Takoer, od nastavnika koji su promovirani u zvanje mentora trait u da se i
praktino ukljue u razvijanju nastavnih metoda.
Dravna matura – Rezultati naših uenika na Dravnoj mature pokazuju da je rad i kod obveznih
predemta (hrvatski jezik, matematika, strani jezik) i kod izbornih predmeta na vrlo visokoj obrazovnoj
razini. Nastavnici imaju mogunost usporediti rezultate odjeljenja u kojima predaju s radom te
ocjenama uenika u redovnoj nastavi. Na strunim vjeima u listopadu analizirat emo sve rezultate i
donjeti potreben mjere poboljšanja ukoliko je potrebno. Troškove organizacije snosi škola.
Izvannastavni programi, Izborni predmeti i Fakultativni predmeti daju posebnu dimenziju obrazovanja
u našoj školi. Proteklih godina uspjeli smo obuhvatiti sva podruja gimnazijskog obrazovanja tako da
imamo dodatne programme iz gotovo svih predemeta. Iako ovaj dio rada ovisi o profesionalnim
sklonostima nastavnika, unutar strunih vjea aktivnosti su rasporeene ravnomjerno. Dodatni
programi postoje iz humanistikog podruja, društvenog, prirodoslovnog i matematikog. Ove školske
godine pokreemo program eksperimentalne kemije i eksperimentalne fizike. Oba programa zasnivat
e se na praktinom radu iz ovih podruja te e biti ponueni svim uenicima veih interesa za kemiju
i fiziku. Ovdje emo napraviti i poseban plan materijalnih potreba u dogovoru sa strunim vjeima.
U zadnjih pet godina mnogi naši uenici i njihovi mentori postigli su zapaene rezultate na Dravnim
natjecanjima koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje. Preko 35% uenika sudjeluje na
školskim natjecanjima a kako na upanijskim natjecanjima postiu jako vrijedne rezultate gotovo iz
svakog predmeta imamo uenike na Dravnoj razini. Osigurani su i materijalni uvjeti i dodatni sati
pripreme za uenike koji se plasiraju na dravnu razinu. Ipak, njegujemo stav da je samo sudjelovanje
veliki uspjeh zbog rada kojeg uenici i mentori ulau. To pokazujemo jer sve uenike koji se plasiraju
na dravnu razinu nagradimo jednakom nagradom bez obzira na osvojeno mjesto. Sredstva za nagrade
djelomino osigura škola a djelomino dobijemo od sponzora.
Preko Vijea uenika i Vijea roditelja pokušavamo razvijati kvalitetnu komunikaciju sa uenicima i
roditeljima. Proteklih godina smo zajedno s njima izradili “Kodeks za smanjenje ciljanih izostanaka
uenika” kojeg emo ove školeke godine evaluirati na temelju podataka koje smo uspjeli pribaviti
nakon dvije godine provedbe. Uenicima pruamo I otvaramo prostor da sami organiziraju njima
zanimljiva dogaanja: Boini sajam, obiljeabanje Valentinova, fašnika. Maturanti ve 6 godina
zaredom svoj zadnji dan obiljeavaju plesom Salonskog kola na Trgu Bana Jelaia.
U toku školske godine nastavnici sa uenicima organiziraju strune izlete. To je jedan od sadrajnijih
djelova školskog ivota.
Gimanzija Karlovac sa svojim nastavnicima i uenicima sudjeluje u veini kulturnih dogaanja u
gradu Karlovcu. Na poseban nain, u okviru vlastitih mogunosti, pomaemo u organizaciji filmskog
festivala. Gimnazija je u potpunosti stavila u funkciju svoju mrenu stranicu i facebook profil kao
prikladan nain komuniciranja s uenicima i roditeljima. Na mrenim stranicama nalaze se
digitalizirana izvješa iz 20. i 21. stoljea.
Materijalni uvjeti rada – Gimnazija Karlovac je u posljednjih pet godina unaprijedila uvjete rada.
Osim jednosmjenske nastave gotovo sve uionice opremljene su audiovizualnim nastavnim sredstvima
i pomagalima. Specijalizirane uionice kemije, biologije i fizike opremljene su potrebnim pomagalima
i sredstvima. Nastavljamo s daljnjim opremanjem prema zahtjevima nastavnika.
20
U protekle etiri godine osim redovnog financiranja iz prorauna Karlovake upanije, uspjeli smo
godišnje na razne naine priskrbiti (grad Karlovac, ostale jedinice lokalne uprave u upaniji, sponzori,
donacije po natjeajima, vlastiti prihodi) financijska sredstva. Ve etiri godine organizirali smo rad
Uenikog servisa na podruju Karlovake upanije od kojeg škola ima dodatne i redovite prihode.
U ovoj školskoj godini uveli smo e-dnevnike te uredili stropove u uionicama gdje još nisu ureeni,
prvenstveno zbog sigurnosti uenika.
U planu je izrada dokumentacije za Nastavno – znanstveni centar Nikole Tesle na adresi Rakovac 6.
S obzirom na financijske prilike u dravi, nadam se da rad škole, u svim segmentima, nee doivjeti
vee poremeaje.
Sve ovdje navedene aktivnosti koje su odraene, kao i one koje namjeravamo odraditi djelo su velike
veine nastavnika naše škole. Naravno, usmjerenih na uenike i zbog uenika. Kao ravnatelj uvjeren
sam da smo dosta kvalitetno radili, ali da moemo još bolje.
Damir Mandi, dipl. teol.
procesa tijekom
nastavne godine
30 30 20 38 27 25 26 26 22 20 15 11
2. Organizacija
završetka školske
3. Izrada planova i
4. Godišnje izvješe
5. NV, RV, Ispitni
odbor 8 2 8 8 4 8 8 6 8 10 8 2
6. Rad u upravnim
organima 4 2 - - 8 4 8 2 4 4 4 -
7. Odluke, rješenja,
ugovori 40 10 16 10 10 16 8 4 4 10 - 8
8. Pedagoška
dokumentacija 30 12 10 20 20 15 15 14 20 30 20 4
9. Praenje rada
10. Mentorstvo - - - - - - - - - - - -
nadlenim
tijelima
20 27 10 20 16 16 24 20 32 25 25 25
12. Kulturna i javna
djelatnost 10 20 16 40 16 10 10 15 15 15 - -
13. Seminari i aktivi - 30 8 6 - 8 16 12 8 8 - -
14. Struno
usavršavanje
individualno
8 16 8 8 20 16 8 8 8 12 8 -
15. Ostali poslovi 10 10 18 21 20 28 5 20 20 4 8 12
22
školska godina 2015./2016.
R.B. PODRUJE RADA
pedagoga ( + plan i program individualnog
usavršavanja )
programa rada Škole
vijea škole, nastavnika, razrednika
zabavnog sadraja
rujan
rujan
rujan
rujan/kolovoz
rujan/kolovoz
srpanj/kolovoz
80
25
10
8
25
2
10
uenicima koji imaju teškoe u školskom
uenju i pruanje pomoi u rješavanju
emocionalnih, socijalnih i zdravstvenih
Poticaji za razmišljanje i promjene
( razgovori s uenicima )
drugih škola )
Izvoenje SRO-a
plana i programa; programa SRO-a,
individualnog strunog usavršavanja
Savjetovanje nastavnika u svrhu objektivnog
vrednovanja postignua uenika
strune pomoi u rješavanju individualnih
problema uenika
Tematska predavanja za Nastavniko vijee:
Na tragu novih ideja (promišljanja bivših
maturanata)
Ciljani izostanci
Rad u Povjerenstvu za provedbu Dravne
mature
Rad timu za kvalitetu Škole
rujan/kolovoz
god.
imaju teškoe (u uenju,zdravstvene, socijalne
probleme, probleme u ponašanju, izostajanje s
nastave –esto, neopravdano)
uenja (priprema i izlaganje)
(priprema i izlaganje)
zamjenici, izborna, fakultativna nastava,
dopunska, dodatna, izvannastavne aktivnosti )
Suradnja u tijeku realizacije odgojno-
obrazovnog programa (analiza uspjeha
analiza rada nastavnika, provedba DM,
popravnih, predmetnih, razrednih ispita, upis u
1. razred,nabava nastavne opreme, estetsko
ureenje škole.. )
rujan/ kolovoz
rujan/ kolovoz
tijekom godine
Suradnja s Crkvenim organizacijama
Suradnja s kulturnim ustanovama
Suradnja s Ministarstvom znanosti,
Suradnja s Ministarstvom obrane
Suradnja sa zdravstvenim ustanovama
(dio sati je iskazan u toki 8.)
Suradnja s MUP-om i Savjetom za sigurnost
prometa na cestama upanije
djece i mladei Karlovac
tijekom godine
tijekom godine
„Na tragu novih ideja“
praenje njegove primjene i izostanaka u.)
Praenje primjena Pravilnika o nainima,
postupcima i elementima vrednovanja uenika u
osnovnoj i srednjoj školi
(satovi su iskazani u toki 2.5.12.)
listopad/svibanj
komisijama
uenika, Vijeu roditelja
- lan ispitne komisije (popravni ispiti)
- rad u Povjerenstvu za provedbu Dravne
mature
tijekom godine
srpanj, kolovoz
lipanj, srpanj,kolovoz
prema potrebi
tijekom godine
I. razred i formiranje razrednih odjela
(suradnja s Povjerenstvom za upis i
razrednicima prvih razreda )
-sudjelovanje u organizaciji kulturnih,
- organizacija posjeta likovnim izlobama,
kazališnim predstavama, koncertima, sportskim
-individualno praenje i prouavanje
pedagoško-psihološke literature i asopisa
vijeima pedagoga upanije i seminarima na
razini drave
tijekom godine
tijekom godine
tijekom godine
11. Ostali poslovi 140
11.2. Organizacija strunih zamjena, suradnja sa
satniarom
- knjiniarkom
navedenim podrujima rada)
tijekom godine 50
11.6. Udbenici - razmjena rujan 2
UKUPNO: 1. – 11. 1.620
Umanjenje radne obaveze po l. 24
Kolektivnog ugovora od 30 godina staa
(35 tjedana x 2 sata)
Odmor u toku dana (188 dana x 0,5 sati)
476
72
240
70
92
PODRUJE RADA SADRAJ RADA VRIJEME
IZVRŠENJA
PLANIRANO
SATI
razred (lan Upisnog
obiteljskim problemima
Praenje uenika:
• I. razreda
• podrška aktivnostima koje
II. obrazovnog
razdoblja, utvrivanje
Ukupno: 1673 sati
Odmori i dopusti:
Dravni praznici (9 dana x 8 sati) Godišnji odmor (30 dana x 8 sati)
Odmor u toku dana (222 dana x 0,5
sati)
34
RUJAN BROJ SATI
viših razreda
posudba knjiga
organizacija i odravanje SRO prvih razreda u knjinici (u dogovoru
s razrednicima):
korištenja razliitih izvora informacija i bibliografskih podataka
za pripremu referata, seminarskih radnji, projekata, izlaganja i sl.
– upoznavanje s knjinicom, knjinim fondom i nainom rada
30
66
10
utvrivanje brojnog stanja asopisa (promjene, nove pretplate i sl.) i
kompletiranje i spremanje po godištima
SNV
planiranje kulturnih sadraja za ovu školsku godinu (digitalizacija,
školsko izvješe, ureivanje naslovnih stranica pojedinih
predmeta na školskoj mrenoj stranici, sudjelovanje u radu
Povjerenstva za obiljeavanje 250. obljetnice Gimnazije)
priprema metapodataka za projekt digitalizacije prirodoslovne zbirke
IZLOBA:
asopisima…
škole i ravnateljem u odabiru novih naslova)
struna obrada novih knjiga
izrada mjesene statistike
priprema metapodataka za projekt digitalizacije izvješa
suradnja s Gradskom knjinicom i Knjinicom za mlade u
organizaciji strunih predavanja
20
4
15
16
35
itanja (individualno usmjeravanje uenika prema samostalnom
korištenju informacija iz razliitih izvora, procjena pouzdanosti
podataka, poštivanje autorskih prava, navoenje izvora, citiranje)
63
20
katalogizacije, statistike, otpisa, revizije...)
izrada mjesene statistike
priprema izvješa Ministarstvu kulture o provedenom projektu
digitalizacije prirodoslovne zbirke
Tin Ujevi (60. obljetnica smrti)
20
15
strunim suradnicama)
posudba knjiga
razvijanje informacijske pismenosti, itateljske kulture i poticanje
itanja (individualno usmjeravanje uenika prema samostalnom
korištenju informacija iz razliitih izvora, procjena pouzdanosti
podataka, poštivanje autorskih prava, navoenje izvora, citiranje)
10
66
2
10
izdvajanje i priprema za otpis zastarjele i dotrajale knjine grae
(suradnja sa strunim vijeima u prijedlogu knjiga za otpis)
SNV
predstavljanje provedenog projekta digitalizacije
izvješe (u suradnji sa školskim novinarima)
IZLOBA:
10
6
15
razvijanje informacijske pismenosti, itateljske kulture i poticanje
itanja (individualno usmjeravanje uenika prema samostalnom
korištenju informacija iz razliitih izvora, procjena pouzdanosti
podataka, poštivanje autorskih prava, navoenje izvora, citiranje)
57
12
10
15
36
utvrivanje stanja knjinog fonda (nabava, pokloni) i izrada
financijskog izvješa knjinice na kraju 2015.
pospremanje otpisanih knjiga
6
2
2
1
priprema za obiljeavanje 250. obljetnice škole
povezivanje i sistematiziranje svih informacija o dogaanjima u školi
tijekom I. polugodišta (pripremanje materijala za izvješe)
IZLOBA:
itanja (individualno usmjeravanje uenika prema samostalnom
korištenju informacija iz razliitih izvora, procjena pouzdanosti
podataka, poštivanje autorskih prava, navoenje izvora, citiranje)
nastavni sat u školskoj knjinici (2. razredi): Informacijska pismenost
63
20
3
sudjelovanje na strunim sastancima
struna obrada novih knjiga
praenje dogaanja u školi i skupljanje materijala za godišnje
izvješe
IZLOBA:
itanja (individualno usmjeravanje uenika prema samostalnom
korištenju informacija iz razliitih izvora, procjena pouzdanosti
podataka, poštivanje autorskih prava, navoenje izvora, citiranje)
nastavni sat u školskoj knjinici (2. razredi): Informacijska pismenost
66
10
3
struna obrada novih knjiga
praenje dogaanja u školi i skupljanje materijala za godišnje
izvješe
IZLOBA
itanja (individualno usmjeravanje uenika prema samostalnom
korištenju informacija iz razliitih izvora, procjena pouzdanosti
podataka, poštivanje autorskih prava, navoenje izvora, citiranje)
nastavni sat u školskoj knjinici (2. razredi): Informacijska pismenost
63
20
3
obrada knjinog fonda u METELWin programu
praenje strune literature, recenzija i prikaza knjiga koje stiu u
knjinicu
praenje dogaanja u školi i skupljanje materijala za godišnje
izvješe
IZLOBA:
posudba knjiga (1. – 3. raz.) i razduivanje (maturanti)
razvijanje informacijske pismenosti, itateljske kulture i poticanje
itanja (individualno usmjeravanje uenika prema samostalnom
korištenju informacija iz razliitih izvora, procjena pouzdanosti
podataka, poštivanje autorskih prava, navoenje izvora, citiranje)
nastavni sat u školskoj knjinici (2. razredi): Informacijska pismenost
4
63
20
3
obrada knjinog fonda u METELWin programu
SNV
povezivanje i sistematizacija svih materijala za godišnje izvješe
IZLOBA:
30
15
posudba knjiga i razduivanje uenika i nastavnika s knjinom
graom
5
66
SNV
IZLOBA
40
15
pospremanje i preslagivanje knjiga i priprema knjinice za novu šk.
god.
40
20
40
školsku godinu
izrada godišnje statistike posudbe knjiga
4
30
1
godišnje izvješe (završetak - prikupljanje podataka s kraja šk. god.)
pripremanje prigodne izlobe za rujan
10
15
Plan i program rada satniara
Školske godine 2015./2016. Gimnazija Karlovac je upisala 619 uenika koji su podijeljeni u 24 razredna
odjeljenja. Organizacija rada je limitirana i s potrebom da se zadovolji norma profesora koji rade na
dvije ili ak više škola.
Kako škola nema svoju dvoranu za tjelesno - zdravstvenu kulturu koriste se kapaciteti gradske školske
sportske dvorane.
Tijekom školske godine se raspored sati mora mijenjati najmanje 5 do 6 puta iz niza razloga kao što su
odlasci nastavnika u mirovinu ili na nova radna mjesta, tee bolesti, dolazak novih nastavnika, odlazak
maturanata po završetku njihove nastave, izmjene u rasporedima drugih škola i ostalih nepredvienih
razloga.
Potrebno je i iz niza razloga premještati razrede iz dodijeljenih uionica (natjecanja, predavanja, izlobe,
testiranja).
- priprema izrade rasporeda
- suradnja s ispitnim koordinatorom u
rasporedu deurstava na maturi 10
- organizacija dopunskog rada i
uionicama,
40
(dnevna evidencija rada,
mjesena evidencija sati)
UKUPNO: 520
Upravno-pravni poslovi
- izrada nacrta svih normativnih akata Škole u skladu sa zakonskim propisima
- praenje zakonskih propisa i slubenih glasila
- pripremanje materijala za Školski odbor, voenje zapisnika, izrada odluka
- briga i realizacija registracije i statusnih promjena Škole pri nadlenim
ustanovama
- sudjelovanje u izradi godišnjeg rada plana i programa rada Škole
- izrada statistikih izvješa
mirovinsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja
sastavljanje zahtjeva za mirovinu, te pravovremena dostava
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa
- voenje evidencije odsustvovanja s posla (godišnji odmori, dopusti,
bolovanja), te izrada plana godišnjih odmora
- izdavanje raznih uvjerenja djelatnicima Škole
- primanje i zavoenje u urudbeni zapisnik slubene pošte
- izrada raznih dopisa, izvješa, zahtjeva i odgovora
- voenje Uenikog servisa
- voenje arhive Škole
- rad sa strankama (radnicima, uenicima, roditeljima, predstavnicima
drugih škola, ustanova i institucija)
3. Poslovi u odnosu na tehniko osoblje
- organiziranje, koordiniranje i kontrola rada tehnikog osoblja
42
slubenog putovanja te druge na teret materijalnih troškova
- vodi e-matice uenika
- upisuje uenike u registar
- sreuje uenike osobnike
- izdaje razne potvrde i uvjerenja te vodi evidenciju o uenicima škole
43
skih dokumenata, izrada bruto bilance i drugih financijskih pregleda
2. Izrada polugodišnjeg i godišnjeg obrauna, sastavljanje i izrada inventurnih
lista i podnošenje izvješa ravnatelju škole
3. Obraun plae i izrada ostalih izvješa vezanih uz plau
4. Izrada statistikih izvješa po potrebi škole i vanjskih institucija
5. Seminari i struno usavršavanje
6. Izrada financijskih planova i plan nabave
7. Suraivanje s drugim financijskim institucijama i ustanovama
8. Praenje propisa o financijskom poslovanju
9. Voenje registra zaposlenika
9. Voenje Uenikog servisa
10. Ostali poslovi prema potrebi iz djelokruga rada radnog mjesta
44
Prijavljivanje uenika za nacionalne ispite i provjera prijava (konana prijava)
Informiranje uenika, roditelja, razrednika i ostalih nastavnika o nainu provedbe
nacionalnih ispita (nazonost satovima RO i roditeljskim sastancima te izvješa na
Nastavnikom vijeu)
Planiranje provedbe ispita u školi (izrada rasporeda uenika po prostorijama i
deurstva nastavnika)
Informiranje uenika i nastavnika o ispitnim prostorijama i ispitnim mjestima,
vremenu odravanja ispita, odravanju nastave na dane nacionalnih ispita i
postavljanje obavijesti na oglasna mjesta u školi
Organizacija provedbe ispita:
primitak i provjera potpunosti i ispravnosti ispitnog materijala
sigurna pohrana ispitnog materijala
nadgledanje ispita
posebnim potrebama, postupanje u sluaju otkrivanja ispitnog
materija ili otuenja ispitnog materijala)
postupanje u sluaju bolesti uenika, postupanje u sluaju
kršenja Pravila ponašanja uenika na nacionalnim ispitima
prikupljanje albi uenika i njihovo rješavanje
Prikupljanje i otpremanje ispitnog materijala u NCVVO
Ispunjavanje svih obrazaca, upitnika i izvješa o provedbi ispita i njihova dostava u
NCVVO
Praenje svih informacija na internetskoj stranici NCVVO-a
Sudjelovanje na seminarima za ispitne koordinatore
Ostali poslovi koje e u tijeku školske godine biti postavljeni od strane NCVVO-a
45
lanovi povjerenstva za provedbu nacionalnih ispita i aktivnosti vezanih uz
polaganje dravne mature u školskoj godini 2015./2016.
1. Damir Mandi, dipl.teol., ravnatelj Škole, predsjednik Povjerenstva
2. Snjeana Štranjgar, prof., ispitna koordinatorica
3. Sandra Juri, prof., zamjenica ispitne koordinatorice
4. Antun Milinkovi, prof.
5. Vlasta Hrvat, dipl.pedagog
6. Tanja Mihaljevi, prof.
7. Martina Pudina, prof.
Program rada razrednika
Za poslove razrednika u ovoj školskoj godini, planirano je 6 sati tjedno, odnosno 210 sati godišnje:
- neposredan pedagoški rad s uenicima - 2 sata tjedno - 70 sati godišnje
- suradnja s roditeljima, razredniko administrativni poslovi - 4 sata tjedno - 140 sati godišnje:
rad s nastavnicima -razredno vijee - razredna evidencija i administracija,
ureivanje e-matica
1. PEDAGOŠKU
- poznavanje obiteljske situacije
- profesionalno informiranje i usmjeravanje uenika
- rješavanje odgojnih problema
- izricanje pedagoških mjera
- organiziranje nastave i slobodnih aktivnosti
- osiguravanje koordinacije nastavnika u razrednom odjelu
- predsjedavanje komisijama za popravne i razredne ispite i mature
3. ADMINISTRATIVNU
- prikupljanje dokumenata za školsku dokumentaciju
- ispunjavanje svjedodbi i prevodnica
- voenje zapisnika sjednice razrednog vijea i roditeljskih sastanaka
- pisanje izvješa o radu razrednog odjela
Iz širokog podruja djelovanja razrednika, odgojna zadaa ima osobit znaaj. Ona se prvenstveno
ostvaruje na satovima razrednog odjela. Razrednik u suradnji s uenicima zajedniki planira i
programira rad. Svaki razredni odjel donosi svoj program rada u kojem obvezno mora navesti teme
47
koje e se obraditi tijekom nastavne godine, planirane posjete znanstvenim i kulturnim
institucijama (izlobe, predavanja i drugo), školske izlete i ekskurzije, pratiti napredovanje i uspjeh
uenika, disciplinu, izostanke, profesionalno usmjeravanje. Izabrani sadraji moraju imati odgojnu
vrijednost, odgovarati intelektualnoj razini uenika, njihovim interesima i biti dio stvarnog ivota.
Podruja odgojnog djelovanja razrednika
- planiranje i programiranje
- rad s uenikom (promatranje, biljeenje, savjetodavni razgovor)
- rad s uenicima koji imaju poteškoe u uenju i ponašanju,
emocionalne, zdravstvene i socijalne probleme
- utvrivanje uzroka i poduzimanje mjera za otklanjanje istih
- odgojne mjere
- pedagoško obrazovanje roditelja
- savjetodavni
Suradnja s ravnateljem
Suradnja sa školskim pedagogom i psihologom
- rješavanje individualnih problema uenika
- organiziranje i izvoenje SRO-a
Okvirni plan i program rada razrednih odjela
na osnovu kojeg razrednik u suradnji s uenicima donosi program rada
R.BR. SADRAJ RADA RAZRED U KOJEM SE
SADRAJI OSTVARUJU
nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika,
Pravilnikom o pedagoškim mjerama, Kunim redom...
1.- 4.
1.3. Izbor Uenikog vodstva - zaduenja uenika 1.- 4.
1.4. Izrada godišnjeg plana i programa rada SRO-a 1.- 4.
1.5. Anketa o izboru slobodnih aktivnosti, izborne i fakultativne nastave 1.- 4.
1.6. Uspjeh, disciplina, izostanci, mjere za poboljšanje uspjeha 1.- 4.
1.7. Priprema i izvješe sa sjednica razrednog vijea i nastavnikog vijea 1.- 4.
1.8. Obrada tema po izboru uenika i razrednika 1.- 4.
2. PROFESIONALNO USMJERAVANJE
3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST
3.1. Obiljeavanje vanijih datuma 1.- 4.
3.2. Posjete znanstvenim i kulturnim institucijama 1.- 4.
3.3. Priprema i organizacija humanitarnih i sabirnih akcija 1.- 4.
3.3.1. Dobrovoljno darivanje krvi 4.
3.3.2. "Solidarnost na djelu" 1.- 4.
3.4. Školski izlet – razredni 1.- 4.
3.4.1. Školske ekskurzije 3.
- crkvenim organizacijama
4. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA UENIKA
49
4.2. Suradnja sa zdravstvenim ustanovama 1.- 4.
4.3. Higijensko - estetsko ureenje uionica i vanjskog prostora škole 1.- 4.
Prijedlog tema za sat razrednog odjela
1. Kako uinkovitije uiti
2. Kako nadmudriti test (pismeni ispiti)
3. Bonton - pravila lijepog ponašanja (na javnom mjestu, u društvu i razgovoru, za
stolom, darivanje...)
9. Ovisnost - velika opasnost za mlade
10. AIDS - bolest današnjice
13. Sjaj i sjene medalja športa
14. Mladi i roditelji
15. Adolescenti i vršnjaci
17. Treba upoznati samoga sebe: svoje vrline i mane
18. Moji ideali i idoli
19. Bez dobre i korisne knjige ne moe se razvijati pojedinac
20. Hobby - da ili ne
21. Osobne teškoe i kako ih riješiti (Osobine ljudi koji znaju uspješno rješavati svoje
teškoe, Razliiti pristupi osobnim teškoama, Zablude koje nas koe pri rješavanju
osobnih teškoa)
23. Ispitni stres i uspjeh
24. Pedagoška komunikologija (Svae u školi, Agresivnost u školi, Konflikti u školi....)
25. Neverbalni oblici ponašanja
50
28. Linosti koje su znaajne za naš grad, upaniju, dravu.
Razrednici i strune suradnice odrat e na satovima razrednog
odjela teme iz zdravstvenog odgoja prema kurikulumu zdravstvenog odgoja te
ukljuiti sadraje iz graanskog odgoja i obrazovanja.
STRUNE SURADNICE SU ZA RAZREDNIKE/CE PRIPREMILE SLJEDEE
PEDAGOŠKO - PSIHOLOŠKE RADIONICE:
psihologinja
rujan
Nošenje s kritikama GOO
Kreativno izraavanje:
Kako uspješno komunicirati (vrste
komunikacije, slušnja i neslušanje)
sijeanj, veljaa,
oujak, travanj
odnos (2 sata)
psihologinja tijekom drugog
pedagoginja tijekom godine
ZDRAVSTVENOG ODGOJA:
zajednicu GOO
(primjena asertivne
korištenje sredstava ovisnosti, I.
pedagoginja
psihologinja
psihologinja
studeni
sijeanj
travanj
karijeru GOO
MODUL 4:
pedagoginja
psihologinja
pedagoginja
psihologinja
veljaa
oujak
oujak
svibanj
RAZRED MODUL VRIJEME IZVEDBE
1. razred MODUL 4:
RAZRED TEMA VRIJEME IZVEDBE
Ovisnosti i zlouporaba droga
3. razred Akcija „Zajedno“ i kampanja
„Dvije djevojice“
drugo polugodište
2. imbenici koji utjeu na izbor zanimanja 3.- 4.
3. Informacije o mogunostima izbora
zanimanja u drugim školama 1.
4.
upoznavanja vlastitih interesa,vještina, radnih
vrijednosti
3.
5. Informacije o nastavku školovanja u RH i izvan nj nje
nakon završene gimnazije
upoznavanja zanimanja i svijeta rada te
donošenja profesionalnih odluka
daljem profesionalnom razvoju 1.- 4.
8. Posjet Smotri Sveuilišta u Zagrebu,
predstavljanje fakulteta
Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Karlovaku upaniju -
suradnja s HZZ, PŠ Karlovac
4.
završetka škole- suradnja s HZZ, PŠ Karlovac 4.
11.
psihologinjama iz HZZ-a
Program profesionalnog usmjeravanja provodit e se putem redovne nastave u okviru pojedinih
predmeta, izborne nastave, predavanja (razrednik, psiholog, pedagog, strunjaci pojedinih
profesija) za uenike, individualnih razgovora, pisanog i informativnog materijala, suradnje sa
Zavodom za zapošljavanje-Podrunom slubom Karlovac.
Uenici s poveanim interesima
Prema l. 2. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju darovitih uenika, darovitost je
definirana kao sklop osobina koje ueniku omoguavaju trajno postignue natprosjenih
rezultata u jednom ili više podruja ljudske djelatnosti, a uvjetovano je visokim stupnjem
razvijenosti pojedinih sposobnosti, osobnom motivacijom i izvanjskim poticanjem. Prema
sposobnostima, podruja darovitosti su: ope intelektualne sposobnosti, stvaralake
(kreativne) sposobnosti, sposobnosti za pojedina nastavna i znanstvena podruja, socijalne i
rukovodne sposobnosti, sposobnosti za pojedina umjetnika podruja te psihomotorne
sposobnosti. Predmetni nastavnici prate rad svojih uenika te uoavaju one koji pokazuju
poveane interese za odreena nastavna podruja. Kako bi uenici ostvarili svoje potencijale i
zadovoljili interese, Škola organizira grupni rad kroz izbornu, fakultativnu i dodatnu nastavu
iz sljedeih podruja: hrvatskog jezika, matematike, engleskog jezika, fizike, biologije i
ekologije, kemije, psihologije kreativnosti, nacrtne geometrije, latinskog jezika, francuskog
jezika, talijanskog jezika, španjolskog jezika, njemakog jezika – DSD-a, povijesti,
geografije, sporta (Školski sportski klub) i umjetnosti (filmska umjetnost, novinarsko i
literarno izraavanje, fotografska i likovna radionica, zbor, Studio 8). Radom u malim
grupama, ali i individualnim radom s mentorima, Škola potie razvoj darovitih uenika.
Uenici e na Dan darovitih (17. oujak 2016.) predstaviti što su radili kroz razliite oblike
nastave.
56
školska godina 2015./2016.
SPECIJALIZIRANA UIONICA ZADUENI
2. Biologija, soba br. 28, 29, 30 Antun Milinkovi
3. Fizika, soba br. 43, 44, 45 Tanja Mihaljevi
4. Informatika, soba br. 42 Igor Petrovi
57
1. - hrvatski jezik - glazbena umjetnost
2. - strani jezici: njemaki, latinski
3. - strani jezici: engleski, talijanski, francuski, španjolski
4. - matematika - fizika - informatika
7. - sociologija - logika - politika i gospodarstvo - filozofija - psihologija -
vjeronauk - etika
58
JEZIKA I GLAZBENE UMJETNOSTI ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.
lanovi ŠSV-a:
Hrvatski jezik:
2. Satnica, izrada planova i programa za šk. god. 2015./2016.
3. Raspored slobodnih aktivnosti, smotri i natjecanja te dodatne nastave
4. Dravna matura (samovrednovanje, analiza postignutih rezultata u ljetnom ispitnom
roku)
Listopad
2. Razmatranje metoda i oblika rada u nastavi
3. Struno usavršavanje (vremenik odravanja)
4. Plan provoenja GOO-a u nastavi
Studeni
1. Struno usavršavanje (7. simpozij hrvatskoga jezika za uitelje i nastavnike Hrvatskoga
jezika – izvještaj sa strunog skupa)
2. Rad skupina u slobodnim aktivnostima i dodatnoj nastavi
3. Pravilnik o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i
srednjoj školi
1. Pripreme za sudjelovanje na natjecanjima u poznavanju hrvatskoga jezika
2. Pripreme za Lidrano
Sijeanj
1. Dogovor oko provedbe Školskog natjecanja iz poznavanja hrvatskoga jezika i školske
smotre Lidrano (upute Dravnog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri uenika
osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske)
2. Natjeaj za Goranovo proljee (izbor radova)
3. Izbor radova za upanijsku smotru Lidrano
4. Školsko natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika (provedba)
Veljaa
2. Provedbe dogovorenih aktivnosti
1. Podnošenje izvještaja sa seminara i strunih skupova
2. Pripreme za upanijsko i Dravno natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika
3. Pripreme za Lidrano
60
Svibanj
druge aktivnosti)
3. Podnošenje izvješa o rezultatima uenika tijekom šk. god. 2015./2016.
Lipanj
2. Sinteza rada Vijea i prijedlozi za novu nastavnu godinu
3. Preliminarna podjela satnice za sljedeu nastavnu godinu
U školskoj godini 2015./2016. ŠSV planira i strune ekskurzije – posjeti kulturnim ustanovama.
Voditeljica ŠSV-a:
Sandra Juri
NJEMAKOG I LATINSKOG JEZIKA ZA ŠK. GOD. 2015./2016.
lanovi Strunog vijea za njemaki jezik: Anka Cigi, prof. mentor
Mirjana Bošnjak, prof., voditelj Vijea
Josipa Uzelac, prof.
Snjena Fištrovi, prof.
Dalia Popovi, prof.
Školsko struno vijee nastavnika njemakog i latinskog jezika i u ovoj e školskoj
godini redovito odravati sastanke. Planirana su dva sastanka u svakom obrazovnom razdoblju, a
po potrebi ih moe biti i više. Na poetku šk. god. lanovi Vijea usuglasili su nastavne planove
i programe te kriterije ocjenjivanja. Na sastancima ŠSV-a nastavnici e razgovarati o aktualnim
temama i razmjenjivati iskustva, uz naglasak na motiviranju uenika te primjeni suvremenih
metoda i nastavnih sredstava. Nastavnici e, kao i dosada, stalno suraivati, razmjenjivati
materijale i ideje i konzultirati se pri sastavljanju testova. Nastavit e se korelacija s drugim
predmetima te je planirano i zajedniko odravanje satova. Prof. Mirjana Bošnjak sudjelovat e
kao lan tima za kvalitetu u projektu samovrednovanja u koji e se ukljuiti i ostali nastavnici.
62
Nastavnici njemakog jezika sudjelovat e na strunim skupovima za njemaki jezik
(upanijska struna vijea-svi nastavnici; višednevni struni skupovi na dravnoj razini u
organizaciji AZOO-jedan lan ŠSV-a). U katalogu strunih skupova koji je objavljen na
mrenim stranicama AZOO-a za razdoblje od rujna 2015. do poetka sijenja 2016. nalazi se
jedan višednevni skup, a to je godišnja konferencija Društva uitelja i profesora njemakog
jezika koja se odrava u Varadinu od 9. do 11. 10. 2015. I ove godine nastavljamo pripremati
uenike za natjecanja iz njemakog jezika te za polaganje ispita iz njemakog jezika na Dravnoj
maturi.
Nastavnici koji rade u DSD-programu odravat e sastanke sa savjetnicom, gospoom
Renate Simoneit. U školi e se i dalje provoditi ispiti za stjecanje Njemake jezine diplome na
dva nivoa (DSD I A2/B1 i DSD II B2/C1). Ispiti za DSD II odravaju se u prosincu i sijenju, a
ispiti za DSD II u oujku. Prošle školske godine su prof. Uzelac i prof. Bošnjak uspješno
završile teaj DSD Gold i stekle certifikat za provoenje DSD I ispita te tako ove godine mogu
biti ispitivai na usmenim ispitima.
Školsko struno vijee profesora latinskog jezika djeluje u sklopu Školskog strunog
vijea profesora njemakog jezika. ŠSV ine Dalia Popovi, profesorica latinskog jezika i rimske
knjievnosti i grkog jezika i grke knjievnosti te Zrinka Neki, profesorica mentor latinskog
jezika i rimske knjievnosti i ruskog jezika i ruske knjievnosti.
I u školskoj godini 2015./ 2016. osim redovne nastave odravat e se i izborna nastava iz
latinskog jezika koju kao obavezni izborni predmet mogu izabrati uenici ope gimnazije. Svi
tipovi nastave nee se provoditi samo u Gimnaziji Karlovac, ve je predviena i izvanuionika
nastava (struni izleti, struni posjeti muzejima i galerijama). Uenici e i ove godine moi
polagati ECCL ispit za meunarodni certifikat iz latinskog jezika.
Profesorice latinskog jezika planiraju i ove školske godine odlaziti na struna
usavršavanja (Dravni i upanijski struni skupovi), a prisustvovat e i usavršavanjima u
Gimnaziji Karlovac. Ve je najavljen Dravni struni skup za 14. studenog 2015. S temom
„Nastava latinskog i grkog jezika u okviru cjelovite kurikularne reforme“, a od 26. do 28.
svibnja 2016. odrava se 2. festival klasinih jezika i antike knjievnosti u Starom Gradu na
otoku Hvara na kojem je planirano sudjelovanje jednog profesora i petoro uenika naše škole.
Od ove školske godine imenovan je novi savjetnik za sve profesore latinskog i grkog jezika u
osnovnim, klasinim osnovnim i srednjim strukovnim školama te u gimnazijama i klasinim
gimnazijama, a to je prof. Toni Maleš.
63
Mirjana Bošnjak, prof.
Zrinka Neki, prof. mentor
VRIJEME RADA SADRAJ RADA BROJ
SATI
Izborna nastava, dodatna nastava, voenje
specijalizirane uionice
Individualno usavršavanje – planiranje, prijedlozi
Rasprava o procesu samovrednovanja škole
2. Listopad Pomagala i struna literatura ( revizija, odabir
novih pomagala/ dodatne literature) 4
Pregled seminara
Analiza programa
3. Studeni Razmatranje metoda i oblika rada u nastavi 3
Kriteriji vrednovanja raznih elemenata
pripreme – vrednovanje – raspored priprema
dogovori, izvršitelji)
65
Školsko natjecanje, vrednovanje, rang lista,
itd.
6. Veljaa Priprema za upanijsko natjecanje 3
Motivacija – izlaganje, diskusija
upanijska natjecanja
Analiza rezultata nakon natjecanja
9. Svibanj Analiza rada s novim udbenicima – prijedlozi 2
25. Lipanj Dravna matura – rasprava, rezultati 5
Analiza rada u šk. godini 2013./14,.- prijedlozi
za novu školsku godinu
satnice i zaduenja
Napomena: U izvršavanju operativnog programa mogue su odreenje promjene u
sadraju rada Vijea, u skladu s potrebama lanova Vijea ili aktualnim problemima koji
se mogu pojaviti u školskog godini 2015./2016.
lanovi strunog vijea:
1. Nedeljka Pavii, prof. engleskog jezika i knjievnosti i sociologije
2. eljka Udiljak, prof. engleskog i talijanskog jezika i knjievnosti
66
3. Jelena Despot, prof. mentor engleskog i ruskog jezika i knjievnosti
4. Martina Pudina, prof. mentor engleskog i poljskog jezika i knjievnosti
5. Denis Plaveti, prof. savjetnik engleskog jezika i knjievnosti i povijesti
Voditelj Strunog vijea: Jelena Despot
67
PROFESORA MATEMATIKE, FIZIKE I INFORMATIKE
U ŠK. GOD. 2015./2016.
1. Planiranje i programiranje: - utvrivanje obveza i zaduenja svakog pojedinog nastavnika
- raspodjela satnice po razrednim odjelima
- izrada i analiza izvedbenih planova i programa za nastavu u Strunom vijeu od I. do IV.
razreda
- viši interesi u svezi sa dravnom maturom (dodatne priprema uenika)
- priprema i provoenje školskih, upanijskih i dravnih natjecanja iz matematike, fizike i
informatike
- priprema za festival matematike u Puli
- praenje i realizacija nastavnih planova i programa u Strunom vijeu
2. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD - u skladu s novim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- dogovor o elementima i kriterijima ocjenjivanja radnih rezultata uenika
- praenje vrednovanje i ocjenjivanje uenika uz analizu ostvarenih odgojno–obrazovnih
zadataka i ciljeva
- prijedloiti mjere i aktivnosti za poboljšanje odgojno–obrazovnih rezultata u svezi s tim
svaki lan vijea treba odrediti dan i sat za konzultacije s razrednicima, roditeljima i
uenicima
- mentorstvo pripravnicima
- sudjelovanje u radu Strunih vijea na razini upanije i drave
- praenje kalendara Strunih skupova i odabir sudionika istih
- podnošenje izvješa sa Strunih skupova
- podnošenje izvješa o radu vijea
- prikazi strune literature i lanaka
4. OSTALI POSLOVI - nabava udbenika, nastavnih sredstava i pomagala
- ostali poslovi vezani uz nastavu matematike, fizike i informatike
- pismeno izvješe o radu Strunog vijea
Voditelj Strunog vijea
Marina Ljubenko, prof.
2015./2016.
2. Antun Milinkovi, prof. biologije i kemije
3. mr.sc.Ivana Huljev, prof. mentor biologije i kemije
4. Jasminka ia, prof., savjetnik kemije i biologije
5. Vesna Gosta, prof. biologije, dipl.in. ekologije, na porodiljnom dopustu
6. Mirjana Kova, prof. biologije i kemije
Na poetku nove školske godine struno vijee definira raspodjelu satnice prema prijedlogu
lanova aktiva odranom na kraju nastavne godine, potvruje predloenog voditelja vijea te
voditelje kabineta i specijaliziranih uionica. Dodatna nastava za darovite uenike iz biologije i
kemije provodi se prema rasporedu i programu koji je evidentiran u školskom kurikulu.
Nastavnici za svaki razred u kojem izvode nastavu pišu individualni Operativni plan i program
prema "Katalogu znanja".
Radi utvrene potrebe, a u skladu sa eljama uenika prvih i drugih razreda, organizirat e se
dopunska nastava iz kemije.
Analiziraju se novi odabrani udbenici, zbirke zadataka i radne biljenice po kojima e se
izvoditi redovna nastava.
Dogovara se upotreba specijaliziranih uionica u sluaju da se satnice predmetnih nastavnika
preklapaju.
Dogovara se prigodna terenska nastava iz biologije i kemije te nastavnici-voditelji koji e je
organizirati prema novom pravilniku.
Tijekom školske godine lanovi strunog vijea sudjeluju u organizaciji i provedbi upanijskih
vijea te odlaze na seminare za struno usavršavanje prema planu upanijskih vijea i Agencije
za odgoj i obrazovanje.
lanovi vijea dogovaraju elemente i kriterije praenja i vrednovanja uenika, dogovaraju i
zajedniki pripremaju pokuse za nastavu. Nastavnici pripremaju uenike za natjecanja na svim
razinama (od školskog do dravnog) i za dravnu maturu.
Dogovara se mogua korelacija sa drugim predmetima.
Nabavljaju se nove kemikalije i potrebn pribor za praktino izvoenje nastave (redovne i
eksperimentalne) te se lanovi Aktiva brinu za odravanje kabineta, kao i njihovom ureenju.
Voditelj strunog vijea:
Antun Milinkovo, prof.
POVIJESTI, GEOGRAFIJE I LIKOVNE UMJETNOSTI U ŠK.GOD. 2015./ 2016.
Poetkom školske godine struno e vijee utvrditi obaveze nastavnika, izraditi i
analizirati planove i programe za nastavu povijesti, geografije i likovne umjetnosti, izraditi
dodatne programe za izbornu nastavu iz povijesti, politike geografije . S obzirom na
provoenje dravne mature, nastavni planovi i programi za 4. razrede bit e prilagoeni
vremeniku odravanja mature.
Za sva tri nastavna predmeta uenicima e biti ponuene mogunosti sudjelovanja na
strunim izletima osmišljenim u skladu s nastavnim gradivom pojedinih razreda. Što se povijesti
tie, prvim e razredima biti ponuen struni izlet u Arheološki muzej u Zagrebu te Povijesni
muzej u Beu, drugim razredima u Salonu i Dioklecijanovu palau, treim struna ekskurzija od
Karlovca do Rijeke na temu poetaka suvremenog prometa i industrijalizacije i/ili u Krapinu
vezano uz preporodno doba te u Sarajevo, a etvrtim Jasenovac i Vukovar. Uz nastavu likovne
umjetnost predvieni su struni izleti u Split za uenike 2. razreda. Za uenike 3. razreda
predvieni su struni izleti u Varadin i Varadinske toplice, a za uenike 4. razreda u Veneciju
i/ili Zagreb te Vukovar. Veina strunih izleta ukljuuje suradnju nastavnika likovne umjetnosti i
povijesti, a neki i latinskog jezika, vjeronauka te geografije.
Izborna nastava politike geografije ostvarivat e se u suradnji s Debatnim klubom, a bavit
e se aktualnim društvenim i politikim probemima. Uz nastavu politike geografije predviena
su i gostovanja vanjskih predavaa.
Uenici koji pohaaju izbornu nastavu povijesti bavit e se pripremama za obiljeavanje
250-te obljetnice naše škole.
Uz redovnu nastavu likovne umjetnosti bit e organizirana i likovna radionica za uenike
kao fakultativni sadraj.
U pripreme za obiljeavanje 250-te obljetnice škole aktivno su se prijedlozima ukljuili svi
lanovi Školskog strunog vijea.
lanovi strunog vijea e tokom školske godine sudjelovati u organizaciji provedbe
upanijskih vijea preko predavanja i sudjelovanja u istim.
lanovi vijea e se dogovoriti o elementima i kriterijima ocjenjivanja te praenja i
vrednovanja uenika.
Tijekom školske godine nastavnici e pripremati uenike za natjecanja.
Posebna panja bit e posveena motiviranju i pripremanju uenika za dravnu maturu.
Kako bi nastava bila što uspješnija nabavljati e se udbenici, asopisi te ostala nastavna
pomagala i sredstva u skladu s financijskim mogunostima škole, a najvea panja e se posvetiti
daljnjem ureenju i ouvanju specijaliziranih uionica u prostoru „Male škole“.
Vlatka Šavo
gospodarstva, psihologije, sociologije i vjeronauka za školsku godinu 2015./2016.
Redni
broj
raspored satnice i imenovanje voditelja aktiva
rujan 2 svi
1.2. Plan i program rada strunog vijea rujan 2 svi
1.3. Izvedbeno planiranje i programiranje (izrada izvedbenih
planova i programa iz etike, logike, filozofije, psihologije,
politike i gospodarstva, sociologije i vjeronauka)
1.4. Praenje i realizacija plana i programa tijekom
godine
2.1. Elementi i kriteriji
kritika analiza postignutih odgojno-obrazovnih rezultata
tijekom
godine
2.3. Prijedlozi za sastavljanje zadataka za pismene provjere znanja studeni,
oujak
godine
predmeta
listopad 2 svi
3.2. Radu u ispitnim komisijama na dravnoj maturi lipanj, srpanj 3 svi
4. STRUNO USAVRŠAVANJE
godine
godine
godine
godine
izbornu nastavu
kolovoz
Karmela ibrat, profesor sociologije, politike i gospodarstva i etike
Ante Brozovi, prof. psihologije
72
Plan rada aktiva tjelesne i zdravstvene kulture za školsku godinu 2015./2016.
1. Plan i program
3. Elementi ocjenjivanja
2. Struni aktiv
2. Sudjelovanje na strunim aktivima na upanijskom nivou
3. Sudjelovanje na strunim seminarima u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa
4. Sudjelovanje na strunim skupovima u organizaciji Kineziologa grada Karlovca i
Kineziologa Republike Hrvatske..
1. Sudjelovanje i organizacija uenika za meurazredna natjecanja
2. Voenje i organizacija uenika za natjecanja u organizaciji Školskog uenikog športa u
gradu i upaniji
4. Kupovina
1. Nabavka pomagala i rekvizita za realizaciju nastavnog plana i programa
2. Kupovina sportke literature i sportskih asopisa
5. Školski društvo “Olimpija 1908”
1. Obnoviti Upravni odbor školskog kluba
2. Ukljuiti sportske novinare za ureenje ormaria sa sportskim trofejima
3. Pronai sponzore za nagraivanje uenika u sportskim dostignuima
Aktiv TZK
Branka Kneevi
Franjo Škrti
ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG KLUBA “Olimpija 1908”
ŠŠK “ Olimpija 1908” ima za cilj ukljuiti što više uenika Gimnazije Karlovac u
sportske aktivnosti. Uenici pokazuju elju za bavljenjem sportskim aktivnostima, ali zbog
nedostatka školske dvorane mi uenicima pruamo minimum. Da bi se zadovoljile uenike
elje, biološke potrebe, socijalizacija i afirmacija i u konanici igra kao osnovni smisao
neoptereenog odrastanja ,onemogueni smo pruiti uenicima sadraje jer ugroavamo
higijenski i zdravstveni aspekt pri samim aktivnostima.
Aktivnosti na školskom igralištu , koje nema svlaionicu, prostorija za odravanje
higijene ili vodu ,u današnje vrijeme su prepreka za masovno bavljenje sportom .
Sve steene vrijednosti , kreativnosti, navike i znanja koja se nose iz osnovnog i
srednjoškolskog obrazovanja radnje su za cijeli ivot. Uinimo našu djecu da budu sretna, vesela
i spretna za ivot, ali im moramo osigurati uvjete za rad.
Školski klub su osnovali uenici niih gimnazijskih razreda 1904. pod nazivom “Trenk”. Nije
opstao. Pokušali su drugi puta etiri godine stariji. Uspjeli su. U ast Olimpijskih igara u
Londonu 1908 .g. dali su ime klubu “OLIMPIJA 1908.”
PLAN I PROGRAM
1. Sponzorski napraviti projektnu dokumentaciju za ureenje školskog igrališta iza škole.
2. Javljati se na natjeaje radi dobivanja sredstva za ureenje igrališta.
3. Osigurati 90 min. tjedne aktivnosti, u sportskoj dvorani „Mladost“ d.o.o. za ueniki sport
gimnazijalaca.
u šk.god. 2015./2016.
Cilj programa je masovno ukljuivanje uenika u sportske aktivnosti, poticaj za bavljenje
fizikim aktivnostima koje doprinose razvoju zdravstvenog i opeg stanja .
“Olimpizam je ivotna filozofija kojom se slave i sjedinjuju u uravnoteenu cjelinu kvaliteta
tijela, volje i uma. Spajajui šport s kulturom i obrazovanjem, olimpizam tei stvaranju takovog
naina ivota koji se temelji na radosti koja proizlazi iz napora, obrazovnoj vrijednosti dobrog
primjera i poštovanju univerzalnih temeljnih etikih naela. Cilj olimpizna je stavljanje športa u
slubu ovjeka radi stvaranja miroljubivog društva koje nastoji ouvati ljudsko dostojanstvo .”
Olimpijska povelja
Cilj izvannastavnih aktivnosti je razvoj svijesti uenika da se bavljenjem sportskim aktivnostima
uva zdravlje, formira vrsta stabilna, kompletna linost koja e moi pratiti brzi protok
informacija i znanja.
Bavei se sportskim aktivnostima jaa se obrambeni mehanizam koji mora zaštititi svakog
pojedinca od stresa, neuspjeha, nasilja, sve eših virusnih i bakterijskih bolesti, a posebno od
nestabilnosti u odnosu prema ovisnostima.
Suradnja sa sekcijama unutar škole, razvijat e kod uenika timski rad, koji je u današnje
vrijeme uskih specijalizacija neophodan, u razvoju i napredku svakog pojedinca.
Socijalizacija pojedinaca otvara vrata uspješnosti kojoj svi teimo. Upoznavanje kolega iz
paralelnih razreda i ostalih uenika škole, poveava krug poznanika i spoznaja o mladenakoj,
ivotnoj razliitosti.
Uvaavanje linosti pojedinca, osobnosti, vrednovanju tueg rada, fiziki napori,
intelektualni napori u konanici trae uspjeh, priznanje, koje je dodatni motiv za razvoj,
napredak pojedinca u društvu.
Izvannastavne aktivnosti uenika Gimnazije Karlovac
1. Ukljuiti što vei broj uenika u meurazredna natjecanja na školskom igralištu - rujan ,
oujak, lipanj
2. U suradnji sa novinarskom sekcijom pratiti sva sportska dogaanja organizirana za uenike
3. U suradnji sa foto-sekcijom , pratiti slikom sport
4. Vijee uenika promovirati akciju –
1. Hrvatski olimpijski dan 10.9.
2. Sportska tribina – Sportaši iz naše gimnazije
- Mi smo dio ekipe sa poluzavršnih i
završnih natjecanja
6. Zimovanje uenika
odreenih osobina i sposobnosti, stvara se mogunost potvrivanja u športskom stvaralaštvu
i trajnog bavljenja tom aktivnošu.
1. Osnovne znaajke i klasifikacija športke aktivnosti
2. Biomehanika analiza
3. Anatomska raslamba
4. Funkcionalna raslamba
8. Valorizacija tehnikih elemenata – konani natjecatekljski uinak
9. Taktika .- definicija, situacija, sustavi, taktiki plan, metode
10. Pravila, povijest, ustrojstvo
Tijekom školske godine planirano je deset sjednica Nastavnikog vijea. Posebnu emo
pozornost posvetiti samovrjednovanju (implementaciji Vizije, misije i vrijednosti Gimnazije
Karlovac u svakodnevnom ivotu i radu škole), sustavnom praenju i ocjenjivanju uenika,
problemu izostajanja s nastave (Kodeksu o ciljanim izostancima), školskom kurikulumu i
provedbi dravne mature.
4. Rašlamba uspjeha i pedagoške mjere
5. Razmatranje ostvarivanja nastavnog plana i programskih zadataka
6. Provedba Dravne mature
8. Struno usavršavanje
- donošenje strateškog dokumenta razvoja škole od 2015. do 2020. godine
Dravna matura
Nasilje na Internetu (sijeanj)
osnovnoj i srednjoj školi
Vijee roditelja ine predstavnici roditelja uenika Škole. Na roditeljskom sastanku razrednih
odjela, na poetku nastavne godine, roditelji biraju za tekuu školsku godinu svoga predstavnika
u Vijeu roditelja.Vijee, koje ima 24 lana, raspravlja o pitanjima znaajnim za rad i poslovanje
škole te daje mišljenja i prijedloge vezane uz sljedee teme:
radno vrijeme uenika, poetku i završetku nastave te drugim oblicima obrazovnog rada
organiziranje izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
vladanje i ponašanje uenika u Školi i izvan nje
uvjeti rada i poboljšanje uvjeta rada u Školi
osnivanje i djelatnosti uenikih udruga te sudjelovanje uenika u njihovu radu
socijalno - ekonomski poloaj uenika i pruanje odgovarajue pomoi
organiziranje nastave, uspjeh uenika u odgojno-obrazovnom radu, izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima
Predloene teme:
Samovrjednovanje Škole
- donošenje strateškog dokumenta razvoja škole od 2014. do 2020. godine
Dravna matura – provedba i postignue uenika
Kodeks za smanjenje ciljanih izostanaka – analiza i prijedlozi promjena
Primjena Pravilnika o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u
osnovnoj i srednjoj školi
Program rada Vijea uenika
Svi predsjednici razrednih odjela ine Vijee uenika koje ima sljedee ovlasti:
priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima vanim za uenike, njihov rad i
rezultate u obrazovanju
predlae mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
surauje kod donošenja kunog reda
pomae uenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti uenika
obavlja i druge poslove odreene Statutom i drugim opim aktima škole
Samovrjednovanje Škole
- donošenje strateškog dokumenta razvoja škole od 2015. do 2020. godine
Sadraj rada:
Suradnja s Centrom za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Suradnja s Gradskim Crvenim kriom
Na tragu novih ideja - promišljanje bivših uenika
Praenje primjene Pravilnika o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u
osnovnoj i srednjoj školi
„Svaki mjesec 1 kuna“
79
1.
Svi trei razredi planiraju školsku ekskurziju (maturalno putovanje) u trajanju od tjedan dana.
Pri ugovaranju s putnikim agencijama razrednici su duni u cijelosti poštivati Pravilnik Ministarstva
prosvjete i športa od 14. rujna 1998. (Oitovanje na lanak 5. stavak III. Pravilnika o kalendaru
rada osnovnih i srednjih škola).
Maturalna putovanja mogu se ostvariti tijekom proljetnog i ljetnog odmora.
2.
Svi razredni odjeli mogu ostvariti jednodnevne ili dvodnevne strune izlete s ciljem upoznavanja
prirodnih, povijesnih i kulturnih znamenitosti naše zemlje kao i odlaske na znaajnija kulturna
dogaanja u inozemstvo. Svi izleti moraju biti dogovoreni s roditeljima i ravnateljem škole. Roditelji
svoj pristanak potvruju pisanom suglasnošu. Razredne izlete mogu organizirati razrednici koji su ih
planirali u godišnjem planu i programu rada škole odnosno u programu rada razrednog odjela, a
strune izlete predmetni nastavnici koji su ih planirali u školskom kurikulumu.
3.
Razrednici i predmetni nastavnici mogu uz suglasnost roditelja i ravnatelja organizirati posjete
kazališnim predstavama, koncertima, izlobama i ostalim kulturnim priredbama.
4.
Izvedbeni plan i program koji mora sadravati prema Pravilniku:
a) cilj i zadau izleta ili ekskurzije
b) nadnevke, tijek, odredište i programske sadraje izleta ili ekskurzije.
c) popis razrednih odjela
e) opis prijevoza, smještaj i druge usluge
f) cijenu usluga po ueniku i ukupno
g) izvore sredstava
1.
Svake godine Škola priprema sveanu podjelu maturalnih svjedodbi uz prigodan program
koji izvode naši uenici - maturanti.
2.
U školi gostuju naši ugledni knjievnici, umjetnici i strunjaci iz razliitih podruja.
3.
Naši uenici su vrlo aktivni u radu Dramskog studija kazališta "Zorin dom", u pjevakim
društvima i KUD-ovima. Velik broj uenika sudjeluje u humanitarnim akcijama koje
organizira Škola, Crveni kri grada Karlovca. Dio uenika ukljuen je u projekt „Zajedniki hod u
radosti ivota“ koji provodimo u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac.
4.
Hrvatske, posjeuju izlobe, prisustvuju dramskim, glazbenim i glazbeno-scenskim priredbama u
Karlovcu i drugim gradovima.
5.
Pripremanje i izvoenje koncertnih nastupa u organizaciji školskog Studija 8 i Zbora Gimnazije
Karlovac Ad libitum, pripremanje i odravanje izlobi fotografija foto-sekcije Blic, projekcije
filmova Videodruine.
Vlada Republike Hrvatske razvila je Nacionalnu strategiju suzbijanja zlouporabe droge.
Poduzeto je niz preventivnih aktivnosti kojima je bio cilj smanjiti potrošnju droge. Posebna
pozornost i znaaj pridaje se školskom preventivnom programu, pa su sve osnovne i srednje
škole bile obvezne izraditi svoj preventivni program poštujui specifinosti škole i okruenja u
kojem djeluje.
Dakle, školski preventivni program naše škole zasniva se na Nacionalnoj strategiji i planiranim
aktivnostima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Karlovake upanije. Dio je
preventivnog programa grada Karlovca u kojem strukturno sudjeluje i Gimnazija Karlovac, a u
svezi zaštite ljudskih prava, sprjeavanja nasilja meu mladima, suzbijanja trgovanja ljudima,
suzbijanja poremeaja u ponašanju, promicanja ravnopravnosti spolova i prevencije HIV-a.
Program je podloan promjenama, dopunama i obogaivanju novim aktivnostima.
Na poseban nain u školskom preventivnom programu e sudjelovati uenici koji su
lanovi izvannastavnih grupa koje postoje na našoj školi kojima je izmeu ostalog i cilj djelovati
odgojno na uenike: Novinarsko medijska sekcija, Glazbeno crtaka radionica, Foto sekcija,
Videodruina, Zbor Gimnazije Karlovac (detaljnije u školskom kurikulumu).
U ostvarivanju programa sudjeluju odgojno-obrazovni djelatnici škole, zdravstveni
djelatnici, socijalne slube, roditelji, sveenici, djelatnici iz policijske uprave i s podruja
kulture. Otvoren je i za sve one koji ele i znaju pruiti strunu pomo u ostvarenju postavljenog
cilja i zadaa.
Smanjivati interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i prevencija svih oblika
neprihvatljivog ponašanja.
1. Pripremati uenike za rješavanje osobnih problema i prihvaanje odgovornosti za sebe i
druge.
- formiranje osobnog stava prema uporabi sredstava ovisnosti
- razvijati vještine interpersonalne komunikacije
- ukljuivanje u izvannastavne aktivnosti
- njegovati zajedništvo, prijateljstvo i suradnju
3. Razvoj samopouzdanja i samopoštovanja
4. Izgraivati osjeaj zadovoljstva sobom.
SADRAJ, METODE I AKTIVNOSTI
Sadraji Školskog preventivnog programa integrirani su u redovnu nastavu, izbornu, SRO
i slobodne aktivnosti. Osim u školi ostvaruju se i na mjestima izvan nje: gradskoj knjinici, ŠSD,
uenikom domu, kulturnim ustanovama, crkvi. Za uspješno provoenje programa vaan je
timski rad, suradnja nastavnika, uenika, roditelja i ostalih suradnika.
Metode rada moraju biti sukladne sadrajima. Prednost dati onim metodama koje uenike
stavljaju u aktivan odnos prema postavljenom problemu (educirani uenici educiraju ostale
uenike, razgovori, rasprave, igranje uloga). Rad se odvija kroz radionice, parlaonice, tribine.
Sve aktivnosti treba usmjeriti ka poboljšanju kvalitete ivota mladih; pomoi im da izrastu u
zrele i zadovoljne odrasle osobe.
Aktivnosti s uenicima provodit e se na tri razine:
1. za sve uenike
- informativna predavanja
83
Aktivnosti s roditeljima
- poticanje uspješnog roditeljstva
Aktivnosti za nastavnike
- izobrazba nastavnika
- prikupljanje informacija o uenicima
- pomo u procesu uenja
SADRAJ
3. Razvijanje samopouzdanja
84
10.Motivacija, suradnja i natjecanje
11. Odgovornost i tolerancija
13. Pravo i pravednost
FINANCIRANJE ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA
Jedan od vanih preduvjeta za ostvarenje programa je izobrazba nastavnika, posjedovanje
strune literature i materijalna potpora športskim i slobodnim aktivnostima.
VODITELJ
Voditeljica programa na školi je Ankica Medved Pauli. Kordinator školskog programa i
programa grada Karlovca za prevenciju ovisnosti je Ankica Medved Pauli, struni suradnik
psiholog. Psihologinja je ukljuena u edukaciju u okviru Programa prevencije ovisnosti grada
Karlovca.
85
AKTIVNOSTI - SADRAJI
S UENICIMA
RADA
godine
didaktiki materijal
n., R.,U.
m. praktinih radova,
rad u školskoj knjinici
razvijati socijalne vještine,
tekstu, literaturi, radionice
tekstualni, slikovni materijal,
srednjoj školi
Ps., N.
prosvjetu...
tijekom
godine
88
Suradnja sa PU -om tijekom
godine
- P. – pedagoginja
- Ps. - psihologinja
- R. – razrednik/ca
- N. – nastavnik/ca
- U. – uenik/ca
- Rod. – roditelj
90
Program rada u školskom arboretumu
U školskoj godini 2015./2016. nastavit e se sa podizanjem arboretuma sadnjom novih vrsta drvea i
grmlja.
Ovi radovi e se obavljati u dva perioda: jesenski i proljetni.
U zimskom periodu izvršit e se priprema za proljetne radove (nabava novih alata, orua, zaštitnih
sredstava, izrada planova itd.) i oformit e se grupa uenika koja e sudjelovati u narednim
aktivnostima vezanim za odravanje, njegu i zaštitu arboretuma.
Svaka grupa uenika e dobiti zaduenje za pojedini hortikulturni prostor unutar kojeg su odreene
vrste o kojima e se oni brinuti. Rad obuhvaa upoznavanje biologije svake vrste koju e nauiti iz
literature, u radu s profesorima i strunim osobama iz podruja hortikulture, te primjenu tih znanja u
odravanju i oblikovanju vrta (radovi vezani uz biljnu ishranu, okopavanje, nadziranje zdravstvenog
stanja, itd.).
U rano proljee predvieno je odvajanje pojedinih dijelova vrta stazama, a u ove radove ukljuit e se
i ostali uenici i zaposlenici.
Antun Milinkovi, prof.
CILJ: djelotvornija i kvalitetnija škola
SADRAJ:
- anketiranje uenika
- prezentacija rezultata istraivanja: plenarno i osobni uvid nastavnika u ankete
- rasprava
SREDSTVA RADA:
- anketni upitnik
92
Ciljani izostanci – kvalitativna promjena Kodeksa
Broj sati izostanaka uenika koji nisu posljedica bolesti ili nekih drugih opravdanih razloga u svim
školama, pa tako i u našoj, je u porastu. Proteklih godina posebnu pozornost usmjerili smo na takve
(ciljane) izostanke. Ovaj problem razmatrali smo na tri razine – Vijeu uenika, Roditeljskom vijeu i
Vijeu nastavnika. Zajednikim promišljanjem uenika, roditelja i nastavnika donijeli smo Kodeks. U
ovoj školskoj godini analizirat emo iskustva u primjeni Kodeksa, predloiti promjene te pratiti
primjenu Kodeksa i izostanke uenika kako bi postigli zadani cilj.
SVRHA: osvijestiti problem «blajbanja»
primjena Kodeksa
- stavovi uenika, roditelja i nastavnika o ciljanom izostajanju s nastave
- uzroci i posljedice izostajanja
- suradnja roditelja i nastavnika
- analiza uzroka izostajanja
SREDSTVA RADA:
- protokol za praenje izostanaka
- prezentacija u power pointu
VODITELJI: Vlasta Hrvat, pedagog, Ankica Medved Pauli, psiholog
94
Susret srednjoškolske katolike mladei
Susret srednjoškolske katolike mladei na razini grada Karlovca odrat e se u listopadu 2015.
u Domu Oruanih snaga u Karlovcu. U susretu sudjeluju uenici svih srednjih škola Grada
Karlovca te su oni, koji e ii na susret, osloboeni nastave. Kako je broj sudionika ogranien,
profesori vjeronauka e u konanici izabrati uenike koji e sudjelovati. Nastava za ostale
predmete se redovno odrava, s tim da nastavnici taj dan ne mogu pisati testove ni usmeno
provjeravati znanje, osim uenika koji se sami jave za odgovaranje!
95
U školskoj godini 2015./2016. Gimnazija Karlovac namjerava provesti postupak
samovrednovanja. Za razliku od vanjskog vrednovanja, koje provodi Nacionalni centar za
vanjsko vrednovanje obrazovanja u vidu Dravne mature, samovrednovanje je postupak koji se
planira i ostvaruje unutar škole