godiŠnji plan i program rada Škole Šk. god. 2017./2018...godišnji plan i program rada strojarske...

of 34 /34
Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018. Rujan 2017.

Upload: others

Post on 29-Jan-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

ŠK. GOD. 2017./2018.

Rujan 2017.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

2

SADRŽAJ:

UVODNE NAPOMENE 3

1. UVJETI RADA

1.1. PROSTORNI I MATERIJALNI UVJETI 4

1.2. LJUDSKI POTENCIJALI 6

1.3. UVJETI UPISANIH PROGRAMA 7

2. PODATCI O UČENICIMA 8

3. PLANIRANI GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI 9 A) opće-obrazovni dio

B) stručno-teorijski dio C) praktični dio

4. ZADUŽENJA NASTAVNIKA 15 -podjela nastave -zaduženja nastavnika -raspored nastave

5. KALENDAR AKTIVNOSTI 15

6. PROGRAM SLOBODNIH AKTIVNOSTI 18 7. IZVEDBENI PROGRAMI 19

8. PROGRAM TIJELA ŠKOLE 19

9. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA 34

10. STRUČNO USAVRŠAVANJE 34

11. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI 34

12. PROGRAM MJERA ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI U ŠKOLI 34

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

3

Temeljem članka 28.,stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87./08.,

86/09., 92/10.,105/10.,-ispr.,90/11, 16/12.,86/12.,126/12-proč.tekst,94/13., 152/14. i 07/17.) i članka 12.

Statuta Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića, na prijedlog ravnatelja, Školski odbor je na sjednici

održanoj 28. rujna 2017. donio

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

UVODNE NAPOMENE

Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića za školsku godinu

2017./2018. napravljen je na temelju nastavnih planova i programa i za normalne uvjete s 35 radnih

tjedana za prvi, drugi i treći razred i 32 tjedna za završne razrede.

Odgojno obrazovni rad je planiran za programe:

Računalni tehničar za strojarstvo 1.,2.,3. i 4. razred,

prema Odluci o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela Nastavnog plana i programa

za zanimanje Računalni tehničar za strojarstvo, šifra: 015104,

obrazovni sektor STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA, od 2011.godine i dopisu

MZO, KLASA:602-03/17-05/00066, URBROJ:533-25-17-0003, od 1.kolovoza 2017.

Tehničar za mehatroniku 1.,2.,3. i 4. razred,

prema Odluci o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela Nastavnog plana i programa

za zanimanje Tehničar za mehatroniku, šifra: 041304,

obrazovni SEKTOR ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, od 2011.godine i dopisu MZO,

KLASA:602-03/17-05/00066, URBROJ:533-25-17-0003, od 1.kolovoza 2017.

Tehničar za energetiku 1.,2.,3. i 4. razred,

prema Nastavnom planu i okvirnom programu za područje strojarstva (A) iz 1996. godine,

za zanimanje Tehničar za energetiku, šifra: 010404,

Planovi i programi ostalih oblika nastave (dodatna, dopunska, slobodne aktivnosti) napravljeni

su na temelju interesa učenika i mogućnosti škole te u okviru broja sati u odnosu na broj razreda

škole, a detaljno su prikazani u školskom kurikulumu.

Izrada izvedbenih programa svih djelatnika u nastavnom procesu i stručnih tijela škole, kao i

njihova realizacija je u skladu sa zahtjevima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

4

1. UVJETI RADA

1.1. PROSTORNI I MATERIJALNI UVJETI

U svrhu kvalitetnog obrazovnog procesa u ovoj školskoj godini kao i prethodnih godina u planu je kabinetska nastava u jednoj produženoj smjeni (8:00 do 14:45h).

Radni prostor i oprema

Teorijska nastava – Konavoska 2 uč. predmet oprema nastavnik RM m

2

2100 I.kat nadzor kamer

2101

Hrvatski jezik računalo, projektor, internet V. Tvrtković T. Jukić

30 49,6

2102 Strani jezik računalo, projektor, internet, CD-radio M. Jašarević 30 41,7

2103

Povijest, geografija, kemija, bilogija,

računalo, projektor, internet, karte, globus S. Mudifaj R. Lončar

30 41,7

2104 Tehničko crtanje, Dizajniranje računalom, Mehatroničke konstr.

15 računala P IV LCD monitori, printer laser, internet ,server, softver CATIA, 3D printer projektor, prijenosno računalo, pametna ploča

A. Mrakovčić B. Galenić

15 30

113,3

2105 Pomoćna učiona - 20 29,8

2106 PIG, etika, vjeronauk LCD TV, DVD-video, računalo, internet 30 41,7

2107 Matematika Trokuti, šestar, računalo, internet, prijenosno računalo

Z. Grgić K. Ivezić

30 41,7

2108 Fizika 2 seta Cornelsen, računalo, projektor, internet B. Galenić 30 73,3

2200 II.kat nadzor kamer

2201 Tehnička mehanika Računalo, projektor, internet, I. Jajčević 30 50,5

2202 7,7x5,7

Elementi strojeva Strojarske konstrukcije

Prijenosno računalo Računalo, projektor, internet,

F.Baotić 30 43,5

2203 Tehnički materijali Obrada materijala Kontrola kvalitete

Računalo, projektor, internet T. Detelj K. Stoić

30 41,7

2204

Računalstvo 19+1 računalo, printer laser, prijenosno računalo, internet,

D. Priselac 10 20

80,1

2205 Upravljanje i regulacija 10 računala, projektor, internet, prijenosno rač. HPS didaktičke ploče, osciloskop PLC siemens1200- 6 mjesta,

S. Tatar 12 29,8

2206 Elektrotehnika Digitalna elektronika

računalo, projektor, internet ispravljač, osciloskop, set De Lorenzo

S. Tatar V. Zbodulja

30 41,7

2207 Termodinamika, Obnovljivi izvori energ

Računalo, projektor, internet, prijenosno računalo S. Titan 30 41,7

2208

Hidraulika i pneumatika 1+1+1 didaktička ploča FESTO, 1+1 kompresor računalo, projektor, internet, 3 prijenosna računala, Klockner-1 mjesto

D.Đurinović D. Reljić

24 73,3

stručne i administrativne službe, Konavoska 2

2000 prizem

2001 Ravnatelj prijenosno računalo,printer color laser,internet, m2

2002 Tajništvo računalo, multifunkcijski uređaj, internet

2003 Arhiva 4+5 metalnih ormara

2004 Katedra I računalo, internet, 13

2005 Pedagog računalo, internet,

2006 Računovodstvo računalo, printer laser, internet

2007 Priprema nastave 2 računala, 2 printera laser, kopirni uređaj

2008 Katedra II audio stanica, 2 računala, internet, stolova 5

2009 Katedra III računalo, printer laser, 9

2010 Zbornica TV-LCD94, računalo, printer laser, projektor

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

5

praktična nastava, radioničke vježbe i praktikum Baštijanova bb.

42 Strojna obrada 1 tokarilica-TNP, 1 tokarilica- TNP +dig.pok. 1 glodalica, 1 glodalica 1 koordinatna bušilica oštrilice, 1 stupna bušilica, 2 radna stola

T. Valečić V. Marošević

43 Praktikum CNC 9+1 računalo, softver MTS, MACH projektor 2 CNC glodalica EMCO 2 CNC tokarilica EMCO

D. Đurinović A. M. Sutlović

44 Laboratorij za mjerenja i kontrolu

Mjerna ploča Univerzalna školska ispitivalica

45 Zavarivanje- 2 prostorije 1x uređaj za zavarivanje M. Bastalić

46 Ručna obrada-2 prostorije 10 radnih mjesta na bravarskim stolovima s pripadajućim priborom (škripci, turpije i sl.)

47 Praktikum elektronike Univer. mjer. instr. Ž. Livaić

48 Obrada deformacijom Meh. škare za lim M.Bastalić

Zbornica

Voditelj PN

Garderoba

Skladište

Zajednički prostori s ETŠ: -knjižnica-1 računalo (osnovno sredstvo STŠ FB) -TZK-velika dvorana -TZK-mala dvorana

-vanjska igrališta: 1 za nogomet, 2 za košarku (igrališta su ograđena).

Plan aktivnosti održavanja prostora u školskoj godini 2017./2018.:

Konavoska 2,

1. brušenje i lakiranje parketa učione 2206, 2. opremiti arhivu metalnim ormarima (4 kom) 3. zamjena lampi dotrajalih projektora i nabava LCD TV 140cm

Baštijanova,

1.izmjena ograde dvorišnih prostora Praktične nastave, Baštijanova i zamijena dvorišnih vrata, 2.uređenje praktikuma zavarivanja, Baštijanova,

Gospodarenje objektom povjereno je Elektrotehničkoj školi te ista planira potrebne zahvate u smislu vanjskih i statičkih građevinskih zahvata.

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

6

1.2. LJUDSKI POTENCIJALI

1.2.1. Radnici u nastavi

Broj i struktura nastavnika: Ukupno 30 Puno radno vrijeme 24

Nepuno radno vrijeme 6

Struktura po stručnoj spremi Visoka stručna sprema 26

Viša stručna sprema 0

Srednja stručna sprema 4

Struktura nastavnika

Opći predmeti 11ž+3m 14

Stručni predmeti 2ž+14m 16

Struktura po položaju / zvanju Broj mentora 2

Broj savjetnika 2

1.2.2. Izvannastavni radnici

1.2.2.1. Rukovodno osoblje Radno mjesto Stručna sprema

Ravnatelj VSS

Voditelj RV VSS dijelom u nastavi

Voditelj na 2.lokaciji VSS dijelom u nastavi

1.2.2.2. Stručni suradnici Radno mjesto Stručna sprema

Pedagog VSS

Rasporedničar VSS Dijelom u nastavi

Knjižničar VSS Radnica Elektrotehničke škole

1.2.2.3. Administrativni radnici

Radno mjesto Stručna sprema

Tajništvo VSS

Računovodstvo SSS

1.2.2.4. Radnici na održavanju i osiguranju škole

Radno mjesto Broj radnika Stručna sprema

Spremačice 4 1 SSS+3 NSS

Na zdravstveni pregled će biti upućena jedna trećina radnika, a na sanitarni pregled svi radnici.

Na upražnjeno mjesto nastavnika Hrvatskog jezika i 2 nastavnika struke (odlazak u mirovinu) primljeni su nastavnici pripravnici te su im mentori: -Tatjana Jukić, mag. engleskog jezika i hrvatskog jezika i književnosti - mentor Mile Pervan, prof. kroatistike i južnoslavenskih književnosti, Elektrotehnička škola, Konavoska 2, Zagreb -Katarina Stoić, mag ing. stroj., područje strojarstva - mentor Slavko Titan, dipl. ing. strojarstva, -Ivan Jajčević, dipl. ing. stroj., područje strojarstva - mentor Dražen Reljić, dipl. ing. strojarstva.

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

7

1.3. UVJETI UPISANIH PROGRAMA

1. Prema NPP MZO i interesima učenika je planirana i Izborna nastava: -3.C Obnovljivi izvori energije -4.C razred Obnovljivi izvori energije

te Izborni strukovni predmeti: -3.A Dizajniranje proizvoda pomoću računala

Tokarenje CADCAM -4.A Glodanje CAD/CAM Roboti i manipulatori -4.B Obnovljivi izvori energije 1 grupa Numerički upravljani strojevi 1 grupa

PLC i mikroupravljači Mikro i nanomehatronika Mehanika fluida

2. Dodatna nastava - četvrti razredi: zbog Državne mature Engleski jezik, Matematika i Fizika tijekom godine te Hrvatski jezik po završetku nastave završnih razreda. - TZK u svrhu kvalitetnijeg korištenja slobodnog vremena i rezultata sportskih natjecanja

3. Na praktičnoj nastavi će biti učenici 1. razreda Centra za odgoj i obrazovanje Zagorska 14, 1 grupa - pomoćni autolimar (svaki drugi tjedan 28h).

4. Prema odluci MZO sadržaji Zdravstvenog odgoja biti će uključeni u sate razredne zajednice i TZK, a Građanski odgoj u sate razredne zajednice i sadržaje općih i strukovnih nastavnih predmeta prema Izvedbenim planovima nastavnika, te Poduzetništvo prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu kao međupredmetno.

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

8

2.0. PODATCI O UČENICIMA

Broj učenika po programima i razredima

God NAZIV PROGRAMA TRAJANJE RAZRED BR. UČ KA/CA

Njem Etika+IV*

S POTEŠ SVEUKPNO

1.

Računalni tehničar za strojarstvo 4 - god. 1.A 26 0

10

68

Tehničar za mehatroniku (2017)

4 - god. 1.B 20 0

11

Tehničar za energetiku 4 - god. 1.C 22 0 8

2.

Računalni tehničar za strojarstvo

4 - god. 2.A

24

1 4

65 Tehničar za mehatroniku

4 - god. 2.B 21 0 7

Tehničar za energetiku

4 - god.

2.C 20 0 6

3.

Računalni tehničar za strojarstvo 4 - god. 3.A 28 0 5

75

Tehničar za mehatroniku 4 - god. 3.B 25 1 2

Tehničar za energetiku

4 - god.

3.C 22 0 4

4.

Računalni tehničar za strojarstvo 4 - god. 4.A 27

2

10

75

Tehničar za mehatroniku

4 - god. 4.B 23 0 2

Tehničar za energetiku

4 - god. 4.C 24

1 0 5

ukupno

283

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

9

3.0 PLANIRANI GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI

A) Opće obrazovni dio

Okvirni planovi i programi

Nastavni predmet

Računalni tehničar za strojarstvo

Tehničar za mehatroniku Tehničar za energetiku

Razred 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. uk tjed uk god

Hrvatski jezik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1233

Strani jezik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 822

Povijest 2 2 - - 2 2 - 2 2 - - 12 420

Vjeronauk / Etika 1 1 1 1 (1) 1 1 1 1 1 1 1 11 376

Geografija 2 1 - - 2 1 - - 2 1 - - 9 315

Biologija - - - - - - - - 1 - - - 1 35

Kemija 2 - - - - - - - 2 - - - 4 140

Politika i gosp. - - - 2 - - - 2 - - - 2 6 192

Tjel. i zdrav. kult 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 822

Matematika 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 1370

Fizika 2 2 2 2 2 - - 2 2 - - 14 490

Računalstvo 2 2 - - 2 2 2 - 2 2 - - 14 490

Ukupno tjedno A 22 19 14 14 19 18 13 13 22 18 11 13

Godišnje A 770 665 490 448 665 630 455 416 770 630 385 416 6705

Bifurkacije, vježbe, dodatna nastava Bifurkacije

-nastava se izvodi zajedno s paralelnim razredom, kumulativ sati se ne vodi u Dnevniku rada tzv. Bifurkacije

redovne i dodatne nastave

RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE

Razred 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4.

Njemački jezik 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 204

Etika 1 1 1 1 1 172

Ukupno god 376

Vježbe računalstva – razlika sati po razredu

-nastava Računalstva se izvodi: 1 sat teorijske nastave (cijeli razred) i 1 vježbi s 2 grupe po pola razreda

Računalstvo 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - -

Ukupno tj/god 7x35 = 245

Dodatna nastava

RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE

Razred 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4.

D-Engleski jezik - - - - - - - - - 1 1 1 96

D-Matematika - 1 1 64

D-Fizika - - - - - - - - - 1 1 1 96

TZK 1 1 (1) (1) 70

Ukupno tj/god 326

Broj sati uvećan za bifurkacije, vježbe računarstva i dodatne nastave

Ukupno 6740+376+245+326 = 7687

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

10

PODJELA NASTAVE PO NASTAVNICIMA, PREDMETIMA I RAZREDIMA

OPĆI PREDMETI

1A rts

B tm

C te

2A rts

B tm

C te

3A rts

B tm

C te

4A rts

B tm

C te

N D/d Raz Čl 4/9/15

Σ N/P nastave /god

Njem 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0

Vjer/Isl +Et učenica

16 10 0

9 11 0

15 8 0

20 4 0

14 7 0

15 6 0

23 5 0

23 2 0

18 4 0

17 10 0

19/1 2 0

20 5 1

68 66 75 75

ponav 1 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0

teškoće u r 0 3 2 2 3 1 0 1 1 0 1 0

uk uč 26 20 22 24 21 20 28 25 22 27 23 25

Jukić, T. Hrv j 3 3 3 3 3 3 18 2-P 22 20/2 630 2101

Engl 2 2 70 2102

Tvrtković, V. Hrv j 3 3 3 3 3 3 18 2-S 20 20 603 2101

Jašarević, M. Engl 2 2 2 2 2 2+1D 2+1D 2+1D 19 D 2B 2-R 21 21 96+612 2102

Lacković, B. Engl 2 2 2 6 6 21 210 2102

Ceraj H., Lj. Njem j 2 2 2 6 6 21 204 2105

Josić, LJ. Vjer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 21 411 2106

Mudifaj, S. PIG 2 2 2 6 3A 2-R 1-3p

26 22/4 192 2106

Povij 2 2 2 2 2 2 12 420 2103

Etika 1 1 1 1 1 5 172 2105

Lončar, R. Geogr 2 2 2 1 1 1 9 9 22 315 2103

Podgorelec

Biolog 1 1 5 22 35 2103

Kemija 2 2 4 140

Pavković, S. TZK 2 2 2 2 2 10 1 3C 2-R 13 22 35+332 TZK

Vargek, A. TZK 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2C 2-R 2-S 3-sin

22 22 35+490 TZK

Grgić, Z. Matem 3 3 3 3 4 3+1D 3+1D 24 D 24 20/4 64+740 2107

Ivezić, K. Matem 4 3 3 4 4 18 2-S 20 20 630 2107

Galenić, B. Fizika 2 2 2 2 2 2 2 1D 1D 1D 17 D 2A 2-R 22 22 96+490 2108

Račun 1+2 3 105

Priselac, D. Račun 1+2 1+2 1+2 9 2-L 11 22 315 2204

Zbodulja, V. Račun 1+2 1+2 1+2 9 9 22 315 2104

Ukupno tjed 26 23 26 23 22 20 17 14 14 16+2 15+3 13+3 326+7116

Ukupni broj sati po nastavnicima odgovara broju sati prema izvođenju nastave za opće teorijske predmete.

Zdravstveni odgoj

Razredni /planirani broj sati po modulu

1. Živjeti zdravo 4 4 3 2

2. Prevencija nasilničkog ponašanja 2 2 2 2

3. Prevencija ovisnosti 2 2 2 0

4. Spolna/rodna ravnopravnost I spolno odgovorno ponašanje 4 4 5 0

Ukupno sati 12 12 12 4

Sati su dio satnice TZK i razrednika.

Građanski odgoj Sadržaji su uključeni u sat razrednika i opće predmete 1. i 2. razreda i dio su satnice istih.

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

11

B) Stručno-teorijski predmeti (teorijski sadržaji + vježbe)

Okvirni planovi i programi prema planovima zanimanjima i razredima

Nastavni predmet Računalni tehničar za strojarstvo Tehničar za mehatroniku Tehničar za energetiku

Razred 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Tehničko crtanje 3 2 - - - - - - - - - - 175

Tehničko crtanje i dokumentiranje - - - - 3 1 - - - - - - 140 Tehničko crtanje i nacrtna geometrija - - - - - - - - 2 2 - - 140

Tehnička mehanika 2 2 - - 2 2 - - 2 2 - - 420

Osnove elektrotehnike - - - - 4 - - - - - - - 140

Tehnički materijali 2 1 - - 2 - - - 3 - - - 280

Tehnologija goriva, maziva. i vode - - - - - - - - 1 - - - 35

Kontrola i mjerenje - - - - - - - 2 - - - - 64

Kontrola i osiguranje kvalitete - - - 1 - - - - - - - - 32

Obrada materijala - - - - - - - - 2 - - - 70

Strojarske tehnologije 3 5 - - - - - - - - - - 280

Elementi strojeva - 3 - - - 2 - - - 2 2 - 315

Mehatroničke konstrukcije - - - - - - 2 - - - - - 70

Strojarske konstrukcije - - 2 3 - - - - - - - - 166

Alati i naprave - - 2 2 - - - - - - - - 134

Robotika - - - - - - - 2 - - - - 64

CNC tehnologije - - 2 2 - - - - - - - - 134

Termodinamika - - 2 - - - 2 - - - 3 - 245

Toplovodni i parni kotlovi - - - - - - - - - - 2 - 70

Parne turbine - - - - - - - - - - - 2 64

Toplinski uređaji. i instalacije - - - - - - - - - - - 3 96

Motori SUI - - - - - - - - - - - 3 96

Pneumatika i hidraulika - - 2 2 - - - - - - - - 134

Hidraulika i pneumatika - - - - - - - - - 2 - - 70

Pneumatika - - - - - - 2 - - - - - 70

Hidraulika - - - - - - - 3 - - - - 96

Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji

- - - - - - - - - - 3 - 105

Elektrotehnika - - 2 - - - - - - - 3 - 175

Električne instalacije - - - - - 2 - - - - - - 70

Električni strojevi. i uređaji - - - - - 2 - - - - - - 70

Digitalna elektronika - - - - - - 2 - - - - - 70

Elektronički sklopovi - - - - - 3 - - - - - - 105

Upravljanje i regulacija - - - - - - 3 - - - - 105

Regulacija i upravljanje - - - - - - - - - - - 2 64

Industrijska automatizacija - - 2 2 - - - - - - - - 134

Mikroupravljači - - - - - - 2 - - - - - 70

Senzorika - - - - - - 2 - - - - - 70

Vođenje procesa računalom - - - - - - - 2 - - - - 64

ISP-Složene mehatroničke konstrukcije

- - - - - - 2 - - - - - 70

ISP-Termodinamika - - - - - - 2 - - - - - 70

ISP-Dizajniranje pomoću računala - - 2 - - - - - - - - - 70

ISP-Tokarenje CADCAM - - 2 - - - - - - - - - 70

ISP-Glodanje CADCAM - - - 2 - - - - - - - - 64

ISP-Roboti i manipulatori - - - 2 - - - - - - - - 64

ISP-Numerički upravljani strojevi - - - - - - - 3* - - - - 96

ISP-Obnovljivi izbori energije - - - - - - - 3* - - - - 96

ISP-PLC i mikroupravljači - - - - - - - 3 - - - - 96 ISP-Mehanika fluida - - - - - - - 1 - - - - 32

ISP-Mikro i nanomehatronika - - - - - - - 1 - - - - 32

ISP-Obnovljivi izbori energije - - - - - - - - - - 2 1 102

Tjedno B 10 13 18 16 11 12 19 20 10 8 15 11

Godišnje B 350 455 630 512 385 420 665 640 350 280 525 352

Ukupno 5564

*polovina razreda

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

12

Okvirni planovi i programi prema izvedbi

Stručno-teorijski predmeti

RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE

Razred 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. Uk tj/g

Tehničko crtanje 1+4 0+4 - - - - - - 9/315

Tehničko crtanje i dokumentiranje 1+4 0+2 7/245

Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1+2 1+2 6/210

Tehnička mehanika 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 - - - - - - 18/630

Osnove elektrotehnike - 3+2 - - - - - - - - - - 5/175

Tehnički materijali 2 2 3 0+2 - - - - - - - - 9/315

Tehnologija .goriva, maziva. i vode - - 1 - - - - - - - - - 1/35

Kontrola i mjerenje - - - - - - - - - - 1+2 - 3/96

Kontrola i osiguranje kvalitete - - - - - - - - - 1 - - 1/32

Obrada materijala - - 2 - - - - - - - - - 2/70

Strojarske tehnologije 1 - - 2 - - - - - - - - 3/105

Elementi strojeva - - - 3 2 2 - - 1+2 - - - 10/350

Mehatroničke konstrukcije - - - - - - - 1+2 - - - - 3/105

Strojarske konstrukcije - - - - - - 1+2 - - 2+2 - - 7/233

Alati i naprave - - - - - - 1+2 - - 1+2 - - 6/201

Robotika - - - - - - - - - - 1+2 - 3/96

CNC tehnologije - - - - - - 1+2 - - 1+4 - - 8/265

Termodinamika - - - - - - 1+2 - 3 1 - - 7/242

Toplovodni i parni kotlovi - - - - - - - - 2 - - - 2/70

Parne turbine - - - - - - - - - - - 2 2/64

Toplinski uređaji i instalacije - - - - - - - - - - - 2+2 4/128

Motori SUI - - - - - - - - - - - 2+2 4/128

Hidraulika i pneumatika - - - - - 2 - - - 1+2 - - 5/175

Pneumatka I hidraulika 1+2 3/105

Pneumatika - - - - - - - 1+2 - - - - 3/105

Hidraulika - - - - - - - - - - 2+2 - 4/128 Hidraulički. i pneumatski strojevi uređaji

- - - - - - - - 3 - - - 3/105

Elektrotehnika - - - - - - 2 - 2+2 - - - 6/210

Električne instalacije - - - - 1+2 - - - - - - - 3/105

Električni strojevi i uređaji - - - - 2 - - - - - - - 2/70

Digitalna elektronika - - - - - - - 1+2 - - - - 3/105

Elektronički sklopovi - - - - 2+2 - - - - - - - 4/140

Upravljanje i regulacija - - - - - - - 2+2 - - - 140

Regulacija i upravljanje 1+2 96

Industrijska automatizacija - - - - - - 1+2 - - 1+2 - - 201

Mikroupravljači - - - - - - - 1+2 - - - - 3/105

Senzorika - - - - - - - 2 - - - - 3/105

Vođenje procesa računalom - - - - - - - - - - 1+2 - 3/96

ISP-Dizajniranje pomoću računala

- - - - - - 0+4 - - - - - 4/140

ISP-Tokarenje CADCAM - - - - - - 0+4 - - - - - 4/140

ISP-Glodanje CADCAM - - - - - - - - - 0+4 - - 4/128

ISP-Roboti i manipulatori - - - - - - - - - 1+2 - - 3/96

ISP-Termodinamika - - - - - - - 1+2 - - - - 3/105

ISP-Složene mehatroničke konstrukcije

- - - - - - - 1+2 - - - - 3/105

ISP-Numerički upravljani strojevi - - - - - - - - - - 1+2* - 3/96

ISP-Obnovljivi izvori energije - - - - - - - - - - 2+1* - 3/96

ISP-PLC i mikroupravljači - - - - - - - - - 2+2 - 4/128

ISP-Mehanika fluida - - - - - - - - - - 1 - 1/32

ISP-Mikro i nanomehtronika - - - - - - - - - - 1 - 1/32

IN-Obnovljivi izvori energije - - - - - - - - 2 - - 1 3/102

Tjedno 11 15 12 14 16 10 28 24 17 27 25 14

Godišnje 385 525 420 490 560 350 980 840 595 864 800 448

Ukupno 7257

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

13

PODJELA NASTAVE - STRUKOVNI PREDMETI

1A rts

B tm

C te

2A rts

B tm

C te

3A rts

B tm

C te

4A rts

B tm

C te

N D/d

Raz Čl 4/ 9/15

Σ N /P

nast /god

Tatar Saša

Osnove elektrotehnike 3+2 5 3B 2-R 1-3p 1-L

25

22/3 175 2206 2205 Elektronički sklopovi 2+2 4 140

Digitalna elektronika 1+2 3 105

Industrijska automatika 1+2 3 96

ISP-PLC I MU 2+2 4 128

El instalacije /*Livaić 1+2* 1 35

Vođenje proces račun 1+0 1 32

Zbodulja Vesna

Električni stroj i uređ 2 2 1B 2-R 1-3p

23

22/1 70 2206

Elektrotehnika 2 2+2 6 210

Mikroupravljači 1+2 3 105

Reljić Dražen

Industrijska autom 1+2 3 1-3p

23 22/1 105 2208

Upravljanje i regula 2+2 4 140

Regulacija i upravlj 1+2 3 96

Hidraulika 2+2 4 128

Hidraul stroj i uređaji 3 3 105

ISP-Mikro i nanomehat 1 1 32

Parne turbine 2 2 64

Senzorika 2 2 70

Priselac D. Tehn crt /i NG* /i dok* 1+2 1+4* 0+2* 1+2* 13 24 22/2 455 2204

Mrakovčić Antun

Tehničko crtanje 0+2 0+4 6 7 4B 2-R 1-3p

25

22/3 210 2104

Mehatroničke kostruk 1+2 3 105

ISP-Dizajnir pom rač 0+42 4 140

ISP-Slož mehatron k 1+22 3 105

ISP-Rob i manipulator 1+2 3 96

Robotika 1+22 3 96

Titan Slavko

Termodinamika 1+2 2+2 1 8 4C 2-R 1-3p

24 22/2

277 2207

Toplinski i parni kotlovi 2 2 70

Toplinski uređ i instal 3 3 96

Motori SUI 2+2 4 128

ISP-Termodinamika 2 2 70

ISP-Mehanika fluida 1 1 32

Baotić Franjo

Elementi strojeva 3 2 2 1+2 10 4-ras

21 21 350 2202

Strojarske konstruk 1+2 2+2 7 233

Stoić Katarina

Tehnička mehanika 1+2 1+2 1+2 9 2-P 1-3p

22 22 315 2202

Tehnologija goriva maziva i vode

1 1 35

Tehnički materijali 2 2 3 0+2 9 315

Jajčević Ivan

Tehnička mehanika 1+2 1+2 2 8 1C 2-R 2-P 1-3p

22 24/2 280 2203

IN-Obnov izvori energ 2 1 3 102

ISP-Obnov izv energije 3 3 105

Tehničko crtanje i NG 1+2* 3 105

Vođenje proces rač 0+2 2 64

Detelj Tomislav

Kontrola i mjerenje 1+2 3 1A

2-R 2-P 1-3p 4-VRV

24 22/2 96 2203 RVP Kontrola I osiguranje

kvalitete 1 1 32

Obrada materijala 2 +1V 2 70

Alati I naprave 1+2 1+2 6 201

Strojarske tehnologije 1+1V 2+1V 3 105

Đurinović Davor

CNC tehnologije 2 2

1-3p 6-DM 1L-p

23 22/1 64 2208NUS

ISP-Num upr strojevi 1* 1 32

Pneumatika 1+2 3 105

Hidraul i pneumatika 1+2 3 105

Pneumatika i hidraulik 1+2 1+2 6 201

Sutlović Ana

ISP-Num upr strojevi 0+2* 2 4A 2-R 2-S 1-3p 1-L

23 22/1 64 NUS

CNC Tehnologije 1+2 0+2 5 169 ISP-Tokarenje CADCAM 0+4 4 140 ISP-Glodanje CADCAM 0+4 4 128

ZNR 1x16 1x16 1x16 2 48

Livaić Željko

Radioničke vježbe

Električne instalacije2 2hx2

1hx2

2hx2 3hx2 2hx2

6hx2 30 2

30 70

Ukupni broj sati po planovima i programima za nastavnike stručno - teorijske nastave odgovara ukupnom godišnjem broju sati nastave po predmetima i nastavnicima.

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

14

C) Praktični dio

Nastavni predmet Računalni tehničar za

strojarstvo Tehničar za mehatroniku

Teh za energetiku

Tjedni broj sati

Razred 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Strojarske tehnologije 2 3 - - - - - - - - - -

RV-Radioničke vježbe - - - - 2 2 2 2 - RVP-Radioničke vjež. i prak. - - - - - - - - - 6 6 8

GODIŠNJE C 70 105 - - 70 70 70 64 0 210 210 256

Strukovna praksa - - - 40 - - - 40 - 80 80 40

Praktična nastava – Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje – Zagorska 14

Prema Ugovoru zaključenom 05.09.2017. između dvije škole, a dopušteno od MZO (Ugovor u prilogu) Praktična nastava će se izvoditi u dva prostora prema Planu i programu COO za 1. razred - Ručna obrada.

Zanimanje razr. uč. grupa nastavnik tjedno br. tjedana godišnje pomoćni autolimar 1.D 5 1 Bastalić 28 17,5 490

UKUPNO: 28 17,5* 490

- * učenici su svaki 2. tjedan na praktičnoj nastavi

ZADUŽENJA NASTAVNIKA RV, RVIP i PRAKTIČNOM NASTAVOM

-Stručna praksa za učenike koji će je obavljati u školi biti će organizirana nakon završetka nastavne godine, a izvodit će je suradnici pod vodstvom voditelja.

Razred 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C CO

RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE RTS TMT TE Zagor

nastava ST RV - ST RV RVP - RV RVP - RV RVP PN

br.učenika 26 20 22 24 21 20 29 25 22 27 23 25 7 283 / 5

grupa 3 2 - 3 2 3 - 2 2 - 2 2 1

sati/tjedno 2 2 - 3 2 6 - 2 6 - 2 8 14 33 uk./tjedno 6 4 - 9 4 18 - 4 12 - 4 16 14 77

tjedana 35 35 - 35 35 35 - 35 35 - 32 32 35

godišnje h 210 140 - 315 140 630 - 140 420 - 128 512 2635 *jedan tjedan učenici se dijele u 2 grupe, drugi u 3 grupe zbog opterećenosti nastavnika, Bastalić COO-Zagorska svaki 2.tjedan po 28h

-nastavnici suradnici u nastavi

Bastalić M. 2 2 - 3 - 6 - - 3 - - - 14 30 Marošević V. 2 2 - 3 - 6 2+4** 2 - 4** 2** - - 27 Valečić T. 2 2 - 3 - 6 - - 3 - 4 - 20 Livaić Ž. - - - - 4+2* - - 4 6 - 4 12 - 32

tjedno 6 6 - 9 6 18 - 6 12 - 6 16 14 109 6** 4**

god 210 210 - 315 140+70* 630 210** 210 420 256** 192 512 490 *EI / **NUS -nastavnici RV

Detelj T. 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - 4 Sutlović M.A. 16** 16** - - - 16** - - - - - - - 2 Titan S. - - - - - - - - 1 - - - - 1 ** Zaštita na radu-u vježbama

vođenje pedagoške dokumentacije 1.A,1.B,2.A,2.C - Detelj Tomislav 2.B,3.B,4.B,4.C - Livaić Željko 3.C - Titan Slavko

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

15

Ukupno sati nastave

Izvođenje nastave

A-opći dio

Zajednički dio 6705

Etika - Njemački jezik 376

Računalstvo-vježbe 245

Dodatna nastava 326 ukupno 7663

B-stručni dio obvezno 6101

izborno 1200 ukupno 7257

C-praktčni dio ST, RV, RViP 2635

suradnici u vježbama 536

PN-COO Zagorska 490 ukupno 3661

ukupno 18581

4. ZADUŽENJA NASTAVNIKA

Prilog: - podjela nastave po nastavnicima, razredima i predmetima - raspored nastave prema razredima i nastavnicima

5. KALENDAR AKTIVNOSTI ŠKOLE

MJ NADN. AKTIVNOST OBNAŠATELJ

09.

do 01.09. Stručna vijeća

04. Početak nastave Razrednici, pedagog, ravnatelj

19. Zajednički roditeljski sastanak za učenike prvih razreda Ravnatelj, pedagog , razrednici

22. Vijeće učenika

27. Usvajanje kurikuluma škole, Nastavničko vijeće,

do 28. Vijeće roditelja

do 29. Predaja izvedbenih programa Pedagog

29. Donošenje Vremenika OZR na prijedlog ravnatelja Predsjednik ŠO, ravnatelj

29. Školski odbor Predsjednik ŠO, ravnatelj

do 29. Sastanak aktiva razrednika Ravnatelj, razrednici

do 29. Roditeljski sastanci za učenike 2.,3. i 4. R. Razrednici, pedagog

Upoznavanje roditelja učenika 4.r s polaganjem DM Ispitni koordinator

10.

02. Objava vremenika OZR na oglasnoj ploči i stranici škole

do 06. Stručna vijeća Ravnatelj, vodit.akt., pedagog

do 13. Upoznavanje učenika sa sadržajem, uvjetima i postupkom izradbe i OZR Ravnatelj, voditelj

do 20. Prijedlog tema završnih radova Ravnatelj, stručna vijeće

do 27. Razredna vijeća 1.razr., – analiza rada početka šk.god./NV Pedagog, razrednici

do 27. Izbor tema Završnih radova Učenici, stručno vijeće

11.

do 03. Stručna vijeća Voditelji aktiva

do 10. Roditeljski sastanak za 3.r. (maturalno putovanje) Razrednici

do 24. Imenovanje Povjerenstva za Obranu ZR za sve rokove Ravnatelj

do 30. Prijava obrane završnog rada - zimski rok Tajništvo

12.

Početak prijava DM - ljetni rok Ispitni koordinator, učenici

do 04. Stručna vijeća Voditelji aktiva

do 15. Roditeljski sastanci za sva godišta Razrednici

do 21. Razredna vijeća 1.,2 i 3., 4.god. – analiza 1.polugodišta./NV Pedagog, razrednici

22. Završetak I.polugodišta Razrednici

od 27. Zimski odmor za učenike – izvannastavne aktivnosti Voditelji aktivnosti

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

16

01.

do 11. Stručna vijeća, stručna usavršavanja Voditelji aktiva, nastavnici

do 12. Radioničke vježbe po potrebi Suradnici

do 12. Sastanak voditelja slobodnih aktivnosti i natjecanja Ravnatelj

15. Početak nastave u drugom polugodištu

do 19. NV

do 19. Urudžbiranje ZR 3.rok

02.

do 01. Prijava DM - ljetni rok, Ispitni koordinator, učenici

01. Raspored učenika OZR Prosudbeni odbor

01. Prosudbeni odbor Ravnatelj

02. Obrana Završnog rada - 3. rok Prosudbeni odbor, povjerenstvo

do 02. Stručna vijeća, Aktivi razrednika Voditelji aktiva

do 09. Sastanak povjerenstva za upise Ravnatelj, pedagog

03.

do 02. Stručna vijeća Voditelji aktiva

do 27. Sjednica nastavničkog vijeća - tematska Ravnatelj

do 27. Razredna vijeća po potrebi Razrednici

do 28. Prijava Obrane završnog rada Tajništvo

29. Početak proljetnog odmora

04.

01. Uskrs

do 06. Stručna usavršavanja i stručna vijeća Agencije, Voditelji aktiva

09. Početak nastave nakon proljetnog odmora

21. Odrada za 30.travnja

do 27. Stručno putovanje 4.razredi RTS, TM, razrednici

30. Odrađeno 21.04.

05.

01. Praznik rada

do 04. Stručna vijeća i Vijeće razrednika završnih razreda Razrednici, pedagog

do 11. Pedagoško vijeće Članovi vijeća

do 11. Roditeljski sastanci završnih razreda Razrednici

22. Zadnji dan nastave za završne razrede – Dan maturanata Razrednici

Stručne posjete i putovanja 1.- 3. razredi

23. Razredna vijeća završnih razreda, NV,unos uspjeha u e-matice Pedagog, razrednici

24.-08.06. Produžni rad za 4.razrede

30. Urudžbiranje završnog rada Tajništvo

31. Tijelovo

06.

01. Odrađeno 19. ili 26.05. (ovisno o realizaciji 4. razreda)

07. DM-Etika Ispitni koord., dežurni nastavnici

08. Prosudbeno povjerenstvo i Raspored učenika OZR Prosudbeni odbor

do 09. Roditeljski sastanci od 1. - 3. razreda

11. DM-Sociologija, Geografija Ispitni koord., dežurni nastavnici

11. i 12. Obrana završnog rada Povjerenstva za obranu ZR

12. DM – Biologija,Psihologija Ispitni koord., dežurni nastavnici

13. DM –Fizika, PIG Ispitni koord., dežurni nastavnici

15. DM – Kemija Ispitni koord., dežurni nastavnici

15. Završetak nastavne godine

18. Sjednice razrednih vijeća 1.,2. i 3. razred, nastavničko vijeće Pedagog, razrednici, ravnatelj

18. DM – Hj - esej Ispitni koord., dežurni nastavnici

19. DM – Hj - test Ispitni koord., dežurni nastavnici

19. Produžni rad 1.,2., i 3. razr. Nastavnici

19. - 4.7. Stručna PN – Tehničar za energetiku 2.C, 3.C (škola) Suradnici

20. DM – Informatika, Vjeronauk Ispitni koord., dežurni nastavnici

21. DM - Engleski jezik , Njemački jezik Ispitni koord., dežurni nastavnici

Sravnjenje i potpisivanje svjedodžbi i matičnih knjiga završnih razreda Ravnatelj, razrednici

21. Podjela svjedodžbi za završne razrede 13,00h Ravnatelj, razrednici

26. DM - Povijest Ispitni koord., dežurni nastavnici

27. DM - Matematika Ispitni koord., dežurni nastavnici

22. Dan antifašističke borbe

25. Dan državnosti

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

17

07.

Izlet radnika škole Ravnatelj

do 05. Sravnjenje i potpisivanje svjedodžbi i matičnih knjiga 1.,2. i 3. razreda Ravnatelj, razrednici

06. Podjela svjedodžbi 1, 2. i 3. godini, Razrednici

do 10. Nastavničko vijeće Ravnatelj

do 10. Prijava obrane završnog rada - jesenski rok Tajništvo

Upisi I. razreda Upisno povjerenstvo

DM - Objava konačnih rezultata NCVVO

do 13. Urudžbiranje završnog rada – 2. rok (jesenski rok) Tajništvo

DM-rok za prigovore Ispitni koordinator

do 13. Odabir Izborne nastava

16. DM-konačna objava rezultata NCVVO

18. DM - Izdavanje potvrda učenicima završnih razreda, Ispitni koordinator

Prijava DM - jesenski rok, Ispitni koordinator

08.

20. Popravni rok pismeno matematika 1.- 4.r Razrednici i nastavnici

21. Popravni rok 1.,2.,3. razredi Nastavnici, razrednici

21. Jesenski popravni rok - matem usmeno 4.r Nastavnici, razrednici

22. Matem usmeno 1.-3.r Nastavnici, razrednici

22. Raspored učenika za OZR Prosudbeni odbor

23. Obrana završnog rada Povjerenstva za obranu ZR

24. DM – Geografija Ispitni koord., dežurni nastavnici

do 25. Sravnjenje i potpisivanje svjedodžbi i matičnih knjiga 1.,2.,3.,4.razreda Razrednici, ravnatelj

Maturalne ekskurzije 3. razreda Razrednici

27. DM - Biologija, Psihologija Ispitni koord., dežurni nastavnici

28. DM - Hrvatski jezik, esej Ispitni koord., dežurni nastavnici

29. DM - Hrvatski jezik, AB, test Ispitni koord., dežurni nastavnici

30. DM –Fizika, PIG Ispitni koord., dežurni nastavnici

do 31. Sjednica nastavničkog vijeća (priprema za početak nove šk. godine) Ispitni koord., dežurni nastavnici

31. DM - Matematika, Etika Ispitni koord., dežurni nastavnici

do 31. Podjela svjedodžbi Razrednici

Napomena: Uvid u nastavni proces (pedagoško-instruktivni rad) obavljat će se kontinuirano tijekom cijele školske godine: - prema posebnom planu ravnatelja i pedagoga škole najavljeno najmanje tjedan dana prije posjete satu, - prema programu stručnih aktiva i rasporeda oglednih predavanja, - prema potrebi i bez najave. Prema potrebi organizirat će se rad subotama kad će se realizirati nadoknade izgubljenih sati, slobodne aktivnosti sl.

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

18

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

MJ NADN. AKTIVNOST OBNAŠATELJ

09. 29. Donošenje Vremenika na prijedlog ravnatelja, Predsjednik ŠO, ravnatelj

10.

02. Objava Vremenika na Oglasnoj ploči i stranici škole Ravnatelj, vodit.akt., pedagog

do 13. Upoznati učenike sa sadržajem, uvjetima i postupkom izradbe i OZR Ravnatelj, voditelj

do 20. Prijedlog tema završnih radova Mentori i učenici

do 27. Izbor tema Završnih radova Ravnatelj, mentori, učenici

11. do 24. Imenovanje Povjerenstva za Obranu ZR za sve rokove i podjela ZR Ravnatelj

do 30. Prijava obrane završnog rada - zimski rok Tajništvo

01. do 19. Urudžbiranje Završnog rada Tajništvo

02. 01. Raspored učenika za OZR Prosudbeni odbor

02. OZR - 3. rok (zimski) Prosudbeni odbor, povjerenstvo

03. do 28. Prijava Obrane završnog rada Tajništvo

05. do 30. Urudžbiranje završnog rada Tajništvo

06.

08. Raspored učenika za OZR Prosudbeni odbor

11. i 12. Obrana završnog rada Povjerenstva za obranu ZR

21. Podjela svjedodžbi Razrednici, ravnatelj

07. do 10. Prijava OZR za jesenski rok Tajništvo

do 13. Urudžbiranje Završnog rada Tajništvo

08. 22. Raspored učenika za OZR Prosudbeni odbor

23. Obrana završnog rada 2.rok Povjerenstva za obranu ZR

6. PROGRAM SLOBODNIH AKTIVNOSTI Plan slobodnih aktivnosti (detaljno u školskom kurikulumu):

Natjecanja – opći predmeti - Engleski jezik - voditelj Marina FERIĆ JAŠAREVIĆ, - Matematika - Zorica GRGIĆ, - Fizika - Bosiljka GALENIĆ.

Natjecanja u struci - Tehnička mehanika – Ivan JAJČEVIĆ, - Strojarske konstrukcije – Franjo BAOTIĆ, - Crtanje pomoću računala ACAD - Anton MRAKOVČIĆ, - Dizajniranje pomoću računala CATIA - Anton MRAKOVČIĆ, - CNC tokarenje i glodanje - Ana MALNAR SUTLOVIĆ, - Mehatronika - Saša TATAR.

Smotre - INOVA - Slavko TITAN, Saša TATAR.

Izvannastavne aktivnosti - digitalni Školski list Šarafko - nastavnici računalstva - Dani kruha – Ljubica JOSIĆ.

Športska natjecanja - Športski klub STROJAR - voditelj Antun Vargek,

- Međuškolska natjecanja - Mali nogomet / Odbojka/ Košarka - Antun VARGEK, - Atletika /Kros - Antun VARGEK, - Stolni tenis - Stephan PAVKOVIĆ ŠOLMAN, - Plivanje – Antun VARGEK.

- Međurazredna natjecanja - Nogomet - I. i II. razred / Odbojka - I. i II. razred, Antun VARGEK, - Stolni tenis - svi razredi, Stephan PAVKOVIĆ ŠOLMAN, - Planinarenje, učenice , Antun VARGEK.

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

19

Plan stručnih posjeta, izleta i ekskurzija

Posjeti - kazalište i kino – Marina FERIĆ JAŠAREVIĆ, Tatjana JUKIĆ, - Sabor RH i izložbe - Stjepan MUDIFAJ.

Stručni posjeti

- Tehnički muzej - Bosiljka GALENIĆ, - Teslina kuća - Smiljan, Saša TATAR, - Proljetni zagrebački velesajam i BIAM - Slavko TITAN, - Končar Alati – Davor ĐURINOVIĆ, - Elektrokontakt - Dražen RELJIĆ, - Energetska učinkovitost / Zagrebačka toplana - Slavko TITAN, - Pametna kuća, Špansko- Ivan JAJČEVIĆ.

Stručne ekskurzije

- HE Čakovec / Munjara Ozalj- u svibnju 2018. god., 4.razredi, Saša TATAR, - Jednodnevno stručno putovanje za nastavnike. Izleti Sva putovanja bit će organizirana u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

-jednodnevni izlet za učenike 1. razreda u Hrvatskoj - izlet upoznavanja (Karlovac-akvarij), -jednodnevni izlet za učenike 2. razreda - izlet druženja (GARDALAND), -maturalno putovanje prema izboru učenika 3. razredi (kraj kolovoza - 2018.)

Kulturna i javna djelatnost škole

- promidžba zbog upisa u 1. razred za šk. god. 2018./19. u proljeće 2018. i Dani otvorenih vrata, - predstavljanje na smotri Dojdi osmaš, Anton MRAKOVČIĆ, Saša TATAR, - sudjelovanje na Danu maturanata - Bundek, Slavko TITAN.

7. IZVEDBENI PROGRAMI

Izvedbeni programi svih oblika nastave sastavni su dio ovog programa i usvojeni su propisanom procedurom na sjednici Nastavničkog vijeća, a nalaze se u digitalnom obliku u digitalnoj arhivi škole.

8. PROGRAM TIJELA ŠKOLE

8.1. PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA

-usvajanje Školskog kurikuluma - do 30.09.2017., -usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2017./18. – do 30.09.2017., -financijsko izvješće za 2017. godinu - siječanj 2018., -polugodišnje financijsko izvješće za 2018. godinu - srpanj 2018., -izvanredne sjednice po potrebi.

8.2. PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

Nastavničko vijeće održat će pet redovnih sjednica prema terminskom planu. Prema potrebi i dinamici poslova održavat će se i izvanredne sjednice. Problematika o kojoj će se raspravljati proizlazi

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

20

iz Godišnjeg plana i programa rada škole i vezana je za redovnu i izvanrednu odgojno-obrazovnu problematiku.

1.sjednica - do 07.09.

Priprema za početak nove školske godine, podjela nastavnih sati i predmeta nastavnicima, utvrđivanje opterećenja nastavnika i kadrovskih potreba na početku školske godine, organizacija u novoj školskoj godini, utvrđivanje stručnih aktiva i voditelja, izrada izvedbenih planova, utvrđivanje razredništva, usvajanje kurikuluma.

2.sjednica - do 29.09. Razmatranje godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2017./2018. usvajanje

izvedbenih programa nastavnih predmeta i ostalih oblika nastave.

3.sjednica - do 23.12. Analiza realizacije godišnjeg programa rada škole na kraju prvog polugodišta, analiza uspjeha

učenika i poduzimanje mjera za poboljšanje uspjeha i unapređenje odgojno-obrazovnog rada, organiziranje dopunske nastave.

4.sjednica - do 13.07. Analiza realizacije nastavnih planova i programa u drugom polugodištu, analiza uspjeha u

učenju i poduzimanje mjera za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada, razmatranje izvješća ravnatelja i pedagoga o pedagoško-instruktivnom radu, priprema za Državnu maturu.

5.sjednica - do 31.08. Analiza realizacije godišnjeg programa škole, realizacija nastavnih planova i programa

redovne nastave i ostalih oblika odgojno-obrazovnog rada na kraju nastavne godine, razmatranje izvješća o uspjehu učenika na kraju nastavne godine, priprema nove školske godine.

8.3. PROGRAM RADA POVJERENSTVA ZA KVALITETU

Povjerenstvo za kvalitetu: Bosiljka Galenić M. Tvrdi, D. Đurinović, V. Tvrtković, K. Ivezić – na prijedlog Nastavničkog vijeća, Željko Sič - predstavnik Vijeća roditelja, Mirko Kos - predstavnik Vijeća učenika, Damir Zvonar - na prijedlog osnivača.

Program rada: -samovrednovanje na temelju postojećeg stanja (postignuća učenika na kraju nastavne i školske godine u školi i na DM, anketa učenika, roditelja i nastavnika) s ciljem utvrđivanja stanja i usporedbe s primjerima dobre prakse, utvrđivanja potencijala za unaprjeđenje i sustavnog praćenja kvalitete, -izrada plana za unaprjeđenje i poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa koji izravno utječu na učenje polaznika, koji su najvažniji za učenje i postignuća polaznika i učvršćuju prednosti i brzo ispravljaju manjkavosti, te odražavaju nacionalne i lokalne prioritete, -određivanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva koji se žele postići.

8.4. PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

Predsjednik: Željko SIČ 1.A, Marina ŠMUC 1.B, Vlatka PAVLINOVAC 1.C, Višnja SUČEC 2.A, Josip KOS 2.B, Ivica RUBINIĆ 2.C, Senka ĆORIĆ 3.A, Željko SIČ 3.B, Tomi ŠLEZINGER 3.C, Melita GRGIĆ 4.A, Neven KOLAREC 4.B, Jasna SIKETIĆ 4.C, Marica HRVOJEVIĆ

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

21

1. sjednica konstituirajuća - izbor predsjednika i zamjenika predsjednika, člana Povjerenstva za kvalitetu.

Program rada - prema Statutu škole.

8.5. PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

Predsjednik: Mirko Kos, 2.A 1.A, Gabriel FUČKO, 1.B, Gabriel PAVLINOVAC 1.C, Marko ARBUTINA 2.A, Mirko KOS 2.B, Karlo DEKET 2.C, Luka JURIČ 3.A, Bruno SIČ 3.B, Bruno PALE 3.C, Patrik DEBANIĆ 4.A, Tomislav GRGIĆ 4.B, Luka ROŽEK 4.C, Tihomir KEREŽIA

1. sjednica, konstituirajuća – izbor predsjednika i člana Povjerenstva za kvalitetu Program rada - prema Statutu škole

8.6. PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEĆA

Razredna vijeća će se održavati prema terminskom planu, a po potrebi i više puta, prema dnevnom redu kojeg predlaže pojedini razrednik.

8.7. PROGRAM RADA RAZREDNIH ODJELA

Razrednici

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred A - Tomislav DETELJ B - Vesna ZBODULJA C - Ivan JAJČEVIĆ

A - Bosiljka GALENIĆ B - Marina F. JAŠAREVIĆ C - Antun VARGEK

A - Stjepan MUDIFAJ B - Saša TATAR C - Stephan PAVKOVIĆ Š.

A - Ana M. SUTLOVIĆ B - Anton MRAKOVČIĆ C - Slavko TITAN

Program rada razrednih odjela:

- formiranje razredne zajednice, - upoznavanje s kućnim redom, - plan rada razrednog odjela, - anketa učenika i roditelja, - slobodne aktivnosti, značaj, organizacija i dr., - samozaštita učenika, - interakcija i komunikacija učenik – nastavnik, - redovitost na teorijskoj i praktičnoj nastavi, - analiza nastave i izostanci učenika, - uređenje okoline škole – ekologija, - pomoć učenicima s teškoćama, - rad s nadarenim učenicima, - praćenje i izvješćivanje o okolnostima u Hrvatskoj, - športska natjecanja, sudjelovanje i praćenje, - analiza uspjeha u učenju, - organizacija solidarnih i humanitarnih akcija, - analiza uspjeha, zaključivanje ocjena, - upisi u narednu školsku godinu (I. – III. godina),

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

22

- informacija o završnim ispitima (IV. razredi), - informacija o upisima na visokoškolske ustanove.

Ponuđene su i teme u okviru školskog preventivnog programa zlouporabe sredstava ovisnosti, a razrednik može dodati nove teme prema interesu učenika. Program će se realizirati na satu razrednika, jednom tjedno po jedan sat. Razrednik bira temu prema uzrastu učenika, problemima razreda te aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu.

Sadržaji Zdravstvenog odgoja

1.razred-12h/god Prevencija nasilničkog ponašanja Korijeni zla Bullying Posljedice zlostavljanja

Prevencija ovisnosti Korijeni ovisnosti

Duhansko zlo Odgovorno spolno ponašanje

Nasilje u adolescentskim vezama - Što je HIV, Što je AIDS

2.razred-12h/god Prevencija nasilničkog ponašanja Bullying Nasilje se ne isplati

Prevencija ovisnosti Alkoholizam

Duhansko zlo Hepatitis – bolest ovisnika

Odgovorno spolno ponašanje Nasilje u adolescentskim vezama

Imaš pravo znati AIDS-nemojte umrijeti zbog neznanja

3.razred-12h/god Prevencija nasilničkog ponašanja Bullying Trgovina ljudima

Prevencija ovisnosti Marihuana-put ka dnu

Alkoholizam Ovisnost o kocki

Odgovorno spolno ponašanje Nasilje u adolescentskim vezama

Spolno prenosive bolesti Reproduktivno zdravlje

4.razred-4h/god Prevencija nasilničkog ponašanja Nasilje u adolescentskim vezama Trgovina ljudima

8.8. PROGRAM RADA UPISNOG POVJERENSTVA

Predsjednik: Jerko PANDŽIĆ, dipl. ing. Upisni koordinator: Bosiljka GALENIĆ, prof.

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

23

Zamjenik: Marina TVRDI, prof., Stjepan MUDIFAJ prof., Tomislav DETELJ, mag. ing. stroj. Program rada: -sudjelovanje u izradi prijedloga plana upisa za šk. god. 2018./19., -promidžba upisa učenika u 1. razred, -upisi u 1. razred, 2 upisna roka, -analiza upisa i izrada izvješća.

8.9. PROGRAM RADA STRUČNIH VIJEĆA

Stručna vijeća se održavaju jednom mjesečno i po potrebi uz vođenje zapisnika i izvješća.

8.9.1. PROGRAM RADA PEDAGOŠKOG VIJEĆA

Pedagoško vijeće čine: ravnatelj, pedagog, voditelji aktiva, voditelj smjene, satničar. Pedagoško vijeće sastaje se prema potrebi, a najmanje jedan put u polugodištu.

Program rada pedagoškog vijeća je: - Analiziranje rezultata uspjeha tijekom godine i nakon popravnih ispita. Kriteriji za formiranje

razrednih odjela. Prijedlozi razredništva. Priprema i razmatranje elemenata godišnjeg plana i programa rada škole.

- Redovna nastava – organizacija i stručna zastupljenost, dopunska i fakultativna nastava, utvrđivanje, organizacija, način i vrijeme realizacije. Slobodne aktivnosti – utvrđivanje broja sekcija i vrijeme realizacije. Razredna vijeća, Nastavničko vijeće, stručni aktivi – razmatranje prijedloga programa. Realizacija praktične nastave.

- Prijedlozi za opremanje škole nastavnim sredstvima i pomagalima. - Razmatranje uspjeha i kriterija ocjenjivanja, izvješće o uvidu u nastavni proces od strane

pedagoga i ravnatelja, realizacija slobodnih aktivnosti, analiza rada razrednih zajednica i razrednika.

- Analiza rada stručnih organa, prijedlozi članova ispitnih povjerenstava, utvrđivanje ispitnih rokova, upisna problematika, analiza rezultata na kraju nastavne godine.

8.9.2. Program rada stručnog vijeća za hrvatski jezik

Voditelj: Vlatka TVRTKOVIĆ, prof. hrvatskog jezika Članovi: Tatjana JUKIĆ, mag. edu

Program rada vijeća: - analiza operativnih nastavnih planova i programa i odgojno-obrazovnih obveza nastavnika, - realizacija zadanog programa, analiza rezultata rada, - unapređenje nastavnog procesa zbog novih teorijskih spoznaja, - stalno praćenje u sustavu odgoja i obrazovanja, - organizacija tzv.”oglednih” ili “javnih” nastavnih satova s ciljem unapređivanja nastavnog

procesa i samovrednovanja nastavnika i škole, - suradnja s drugim stručnim vijećima i knjižnicom, - suradnja s pedagogom u smislu unapređivanja odgojno-obrazovnih postupaka i metoda rada, - permanentno stručno usavršavanje nastavnika (seminari, radionice, tribine), - organizirano praćenje stručnih časopisa i literature, - analiza uspjeha učenika i ujednačenost kriterija ocjenjivanja i praćenja učenika,

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

24

- identifikacija nadarenih učenika, učenika s posebnim sklonostima i učenika s poteškoćama u savladavanju gradiva,

- uključivanje i priprema učenika za natjecanja, - utvrđivanje elemenata ocjenjivanja u skladu s pravilnikom o ocjenjivanju, - sudjelovanje u izradi školskog lista i lekture.

8.9.3. Program rada stručnog vijeća za strane jezike

Voditelj: Marina FERIĆ JAŠAREVIĆ, prof. engleskog jezika Članovi: Branka LACKOVIĆ, prof. engleskog jezika, Ljiljana CERAJ H., prof. njem. jezika Tatjana JUKIĆ, mag. edu.

Program rada vijeća: - analiza operativnih nastavnih planova i programa i odgojno-obrazovnih obveza nastavnika, - realizacija zadanog programa, analiza rezultata rada, - unapređivanje nastavnog procesa zbog novih teorijskih spoznaja, - stalno praćenje u sustavu odgoja i obrazovanja, - organizacija tzv.”oglednih” ili “javnih” nastavnih satova s ciljem unapređivanja nastavnog

procesa i samovrjednovanja nastavnika i škole, - suradnja s drugim stručnim aktivima, knjižnicama, - suradnja s pedagogom u smislu unapređivanja odgojno-obrazovnih postupaka i metoda rada, - permanentno stručno usavršavanje nastavnika putem seminara, tečaja, tribina, savjetovanja, - organizirano praćenje stručnih časopisa i druge literature, - održavanje vijeća najmanje jednom mjesečno, - analiza uspjeha učenika i ujednačenost kriterija ocjenjivanja i praćenja učenika, - identifikacija nadarenih učenika, učenika s posebnim sklonostima i učenika s poteškoćama u

savladavanju gradiva, - uključivanje i priprema učenika za natjecanja, - utvrđivanje elemenata ocjenjivanja u skladu s pravilnikom o ocjenjivanju, - sudjelovanje u izradi školskog lista, - sudjelovanje u pripremi EU projekata – prevođenje.

8.9.4. Program rada stručnog vijeća geografije, kemije i biologije

Voditelj: Ružica LONČAR, prof. geografije Član: Nilda PODGORELEC MODRIĆ, prof. kemije

Program rada aktiva: - analiza operativnih nastavnih planova i programa, planova stručnog usavršavanja nastavnika, - analiza realizacije nastavnog procesa nakon mjesec dana rada, - planovi rada slobodnih aktivnosti (ekološka sekcija), - dogovor o opremanju kabineta nastavnim sredstvima i pomagalima, - uključivanje učenika u rad ekološke grupe, - suradnja s ostalim stručnim aktivima, - pripreme za ogledna predavanja, - analiza rezultata prvog polugodišta, - ujednačenost kriterija za praćenje i ocjenjivanje učenika (primjena pravilnika o ocjenjivanju), - analiza prvih mjesec dana drugog polugodišta, - suradnja u pripremi jednodnevnih ekskurzija,

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

25

- analiza rezultata na kraju školske godine (isticanje problema, broj negativno ocijenjenih učenika, analiza prolaznosti).

8.9.5. Program rada stručnog vijeća povijesti, etike, vjeronauka, politike i gospodarstva

Voditelj: Stjepan MUDIFAJ, prof.

Članovi: Stjepan Mudifaj, prof. filozofije i povijesti, mag. politologije, Ljubica JOSIĆ, mag. religiozne pedagogije i katehetike

Program rada vijeća: - analiza operativnih nastavnih planova i programa, planova stručnog usavršavanja nastavnika, - analiza realizacije nastavnog procesa nakon mjesec dana rada, - planovi rada slobodnih aktivnosti (novinarska i ekološka sekcija), - dogovor o opremanju kabineta nastavnim sredstvima i pomagalima, - uključivanje učenika u rad kulturne grupe, - suradnja s ostalim stručnim aktivima, - pripreme za ogledna predavanja, - analiza rezultata prvog polugodišta, - ujednačenost kriterija za praćenje i ocjenjivanje učenika (primjena pravilnika o ocjenjivanju), - analiza prvih mjesec dana drugog polugodišta, - suradnja u pripremi jednodnevnih ekskurzija, - analiza rezultata na kraju školske godine (isticanje problema, broj negativno ocijenjenih

učenika, analiza prolaznosti).

8.9.6. Program rada stručnog vijeća tjelesne i zdravstvene kulture

Voditelj: Antun VARGEK, prof. TZK Članovi: Stephan PAVKOVIĆ ŠOLMAN, prof. TZK

Program rada vijeća: - organizacija i provođenje razrednih natjecanja u školi, - poslovi vezani uz nabavu i održavanje opreme i rekvizita za nastavu i športske sekcije, - suradnja s ostalim stručnim aktivima, - suradnja sa športskim organizacijama i ustanovama, - organizacija koordiniranog korištenja vanjskih terena, - izrada izvedbenih nastavnih programa, - planiranje rada športskih sekcija u okviru slobodnih aktivnosti, - vođenje učeničke kartoteke, - planiranje nabavke opreme za nastavnike i nabava opreme za nastavu i vannastavne aktivnosti, - izrada plana slobodnih aktivnosti, - stručno usavršavanje praćenjem stručne literature i sudjelovanjem na stručnim seminarima, - ogledna predavanja, - izvješća o radu športskog školskog kluba, prijedlozi za nagrade i pohvale najuspješnijih učenika

koji su sudjelovali u radu školskog športskog kluba, analiza postignutih rezultata.

Voditelji međuškolskih natjecanja: - nogomet , odbojka, atletika/kros, košarka, skijanje, - Antun VARGEK, prof., - plivanje, stolni tenis - Stephan PAVKOVIĆ Š., prof.,

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

26

Međurazredna natjecanja: -nogomet, odbojka, košarka, stolni tenis – voditelji nastavnici TZK.

8.9.7. Program rada stručnog vijeća matematike, fizike i računalstva

Voditelj: Zorica GRGIĆ, prof. matematike i fizike Članovi: Bosiljka GALENIĆ, prof. fizike, Katarina IVEZIĆ, prof. matem.,

Davorin PRISELAC, dipl. ing. stroj., Vesna ZBODULJA, dipl. ing. elektroteh.

Program rada vijeća: - analiza operativnih nastavnih planova i programa te praćenje realizacije planova i programa, - načini i elementi praćenja postignuća učenika, - analiza rezultata rada učenika (primjena pravilnika o ocjenjivanju), - poticanje zanimanja učenika za matematiku, fiziku, posebno kod nadarenih učenika, u

dodatnoj nastavi (posebno za učenike četvrtih razreda radi lakšeg upisa na fakultet), - pružanje pomoći slabijim učenicima organizacijom dopunske nastave, - redovita suradnja s razrednicima, pedagogom, - suradnja sa stručnim aktivima radi prilagođavanja programa nastave matematike i fizike

potrebama predmeta struke, - provođenje stalnog usavršavanja u struci praćenjem stručne literature, sudjelovanjem na

stručnim seminarima, stručnim predavanjima organiziranim na PMF-u, - izvješća i rasprave o temama sa stručnih seminara i sastanaka, - opremanje kabineta, - ogledna predavanja i izvješća s oglednih predavanja, - uključivanje i priprema učenika za natjecanja.

8.9.8. Program rada stručnog vijeća strojarstva

Voditelj: Anton MRAKOVČIĆ, dipl. ing. brodogradnje Članovi: Davor ĐURINOVIĆ, dipl. ing. stroj.,

Franjo BAOTIĆ, dipl. ing. brodogr., Katarina STOIĆ, mag. ing. stroj., Slavko TITAN, dipl. ing. stroj., Ivan JAJČEVIĆ, dipl. ing. stroj., Ana MALNAR SUTLOVIĆ, dipl. ing. stroj., Davorin PRISELAC, dipl. ing. stroj.,

Dražen RELJIĆ, dipl. ing. stroj., Tomislav DETELJ, mag. ing. stroj., Vesna ZBODULJA, dipl.ing.elektroteh., Saša TATAR, dipl. ing. elektroteh.,

Program rada stručnog vijeća: - analiza operativnih programa za predmete u prvoj godini, - ujednačavanje kriterija u praćenju učenika i izrada kataloga znanja, - primjena pravilnika o ocjenjivanju, - organizacija oglednih predavanja, - određivanje i podjela tema završnih radova, usklađivanje kriterija ocjenjivanja završnih radova, - kontinuirano praćenje realizacije nastavnog procesa, - praćenje i aktivno sudjelovanje u promjenama sustava odgoja i obrazovanja, - identificiranje nadarenih učenika i učenika s teškoćama u savladavanju gradiva, - planiranje opremanja specijaliziranih učionica prema mogućnostima, - uključivanje i priprema učenika za Međužupanijska i Državna natjecanja.

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

27

8.9.9. Program rada stručnog vijeća elektrotehnike, upravljanja i regulacije

Voditelj: Saša TATAR, dipl. ing. elektrotehnike Članovi: Saša TATAR, dipl. ing. elektroteh., Vesna ZBODULJA, dipl. ing. elektroteh., Davor ĐURINOVIĆ, dipl. ing. stroj., Dražen RELJIĆ, dipl. ing. stroj.

Program rada stručnog vijeća: - analiza operativnih programa, - ujednačavanje kriterija u praćenju učenika i elemenata ocjenjivanja, - organizacija oglednih predavanja, - praćenje i aktivno sudjelovanje u promjenama sustava odgoja i obrazovanja, - potrebe opremanja specijaliziranih učionica elektrotehnike, upravljanja i regulacije i vođenja

procesa, - usavršavanje nastavnika kroz seminare i predavanja, - uključivanje i priprema učenika za natjecanja.

8.9.10. Program rada stručnog vijeća RVIP

Voditelj: Ana MALNAR SUTLOVIĆ, dipl.ing.stroj.

Članovi: Davor ĐURINOVIĆ, dipl.ing. stroj., Ana M. SUTLOVIĆ, dipl. ing. stroj., Tomislav DETELJ, mag. ing. stroj, Željko LIVAIĆ, elektroničar, suradnik u nastavi,

Marijan BASTALIĆ, zavarivač, suradnik, Tomo VALEČIĆ, glodač, suradnik u nastavi, Vlado MAROŠEVIĆ, tokar, suradnik u nastavi,

Program rada stručnog vijeća: - radni dogovori o planovima i programima praktične nastave, okolnostima pod kojima će se

proces praktične nastave odvijati, kao i zadaće utvrđene programom rada, - izrada novih i aktualiziranje postojećih nastavnih programa, - praćenje ostvarivanja nastavnog programa i analiza odgojno-obrazovnih aktivnosti, - dogovor o primjeni pravilnika o ocjenjivanju i ujednačavanje kriterija vrednovanja rada i

uspjeha učenika, obvezatno analiziranje uspjeha učenika (mjesečno, na kraju prvog i drugog polugodišta),

- suradnja sa stručnim aktivima teorijske nastave, posebno aktivom strojarstva, koordiniranje nastavnih aktivnosti i usuglašavanje nastavnih planova i programa, zajednička analiza rezultata nastavnih aktivnosti,

- angažiranje na razvojnoj problematici praktične nastave, - suradnja s pedagogom u svezi s unapređivanjem odgojno-obrazovnog procesa i stručnog

usavršavanja djelatnika, - analiza mogućnosti obavljanja proizvodnih aktivnosti uz praktičnu nastavu, - razrada plana oglednih nastavnih aktivnosti, - analiza potrebe opremanja radionica, - drugi poslovi po nalogu ravnatelja.

8.10. PROGRAM RADA RAVNATELJA

Program rada ravnatelja: 1.Planiranje - planiranje broja djelatnika potrebitih za realizaciju nastavnog plana i programa. 2.Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum - utvrđivanje i predlaganje godišnjeg plana i programa rada, - zaduženje djelatnika tijekom godine,

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

28

- zajednički rad i suradnja s tajništvom i računovodstvom, - godišnji program ravnatelja, - plan rada u odgojno-obrazovnom procesu.

3.Praćenje, vrednovanje i analiza ostvarivanja programa - pregled realizacije programskih sadržaja s analizom i prijedlozima, - kontrola izvršavanja godišnjih programa nastavnika u suradnji s pedagogom, voditeljem

smjene i voditeljem praktične nastave, - kontrola ostvarivanja radnog vremena djelatnika, - kontrola rada tajništva i računovodstva, - izrada godišnjeg izvješća o radu škole.

4.Poslovi organiziranja rada škole - zaključivanje ugovora, zastupanje škole, kontrola radova, uređenje zgrade i okoliša, - nabavka opreme i učila, - sastanci s tehničkim osobljem radi organizacije i kontrole rada, - organizacija i kontrola upisa učenika, - organizacija završnih ispita, - organizacija i provođenje inventure.

5.Suradnja s pedagogom - priprema i nazočnost izvođenju teorijske i praktične nastave, - pomoć nastavnicima u organizaciji izvršavanja poslova iz programa a u suradnji s pedagogom.

6.Nastavničko vijeće i stručna vijeća - pripremanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda i vođenje sjednica, - sjednice stručnih aktiva.

7.Školski odbor - pripremanje sjednica i nazočnost sjednicama.

8.Vijeće roditelja i Vijeće učenika - pripremanje i nazočnost sjednicama.

9.Administrativni i financijsko materijalni poslovi - izrada akata i dopisa, - izdavanje i potpisivanje raznih rješenja, - kontrola i potpisivanje akata škole (dokumentacija, svjedodžbe i dr.), - rad na financijskim poslovima.

10.Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, te drugim ustanovama i službama

11.Stručno usavršavanje - seminari i savjetovanja, - rad u voditeljstvu Županijskog stručnog vijeća ravnatelja, - praćenje literature, zakona i drugih propisa.

Svi se programski sadržaji ravnatelja odvijaju kontinuirano tijekom godine.

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

29

8.11. PROGRAM RADA PEDAGOGA

1.Poslovi u svezi s organizacijom rada škole - organiziranje i provođenje upisa, te formiranje razreda, - operativni mjesečni program rada, - sudjelovanje pri izradi operativnih i izvedbenih programa nastavnika, - sudjelovanje u izradi programa pedagoškog vijeća, - sudjelovanje u izradi programa rada stručnih vijeća, - sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole, - sudjelovanje u izradi plana rada razrednog odjela i plana razrednika, - izrada tema za sat razrednika, - izvješće o rezultatima upisa u prvi razred.

2.Neposredni rad s učenicima - identificiranje učenika s teškoćama, - identificiranje nadarenih učenika, - ankete o stavovima i mišljenju učenika o nastavnicima, disciplini, uspjehu, - individualni i grupni razgovori s učenicima, - predavanja za učenike na satu razredne zajednice, s posebnim osvrtom na učenje i promicanje

zdravog života mladih, - utvrđivanje socijalnog statusa obitelji u prvim razredima.

3.Poslovi u svezi s nastavom - pripremanje sati s nastavnicima u okviru individualnog stručnog usavršavanja - analiza razrednog uspjeha na kraju prvog polugodišta - analiza nastavnog procesa na kraju nastavne godine, - sudjelovanje u radu povjerenstva za praćenje rada pripravnika, - stručna suradnja s ravnateljem, razrednicima, nastavnicima.

4.Rad na anketama - izrada i provođenje anketa i upitnika o aktualnoj problematici škole i drugim pitanjima, - izvješće o provedenim anketama.

5.Sudjelovanje u izradi rasporeda sati - prikupljanje potrebnih podataka za izradu rasporeda sati, 6.Suradnja s roditeljima - nazočnost roditeljskim sastancima prvih razreda a ostalih razreda prema potrebi, - individualni razgovori s roditeljima, - praćenje učenika smještenih u domovima učenika.

7.Stručno usavršavanje - praćenje periodične i stručne literature, - evidencija nazočnosti nastavnika seminarima i stručnim aktivima, - ŽSV pedagoga, - savjetovanja i seminari.

8.Suradnja s izvanškolskim institucijama - suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja,

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

30

- suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, - suradnja s centrima za socijalnu skrb, - suradnja s osnovnim školama u pripremi kandidata za upis u srednju školu, - suradnja s učeničkim domovima u kojima su smješteni učenici škole, - suradnja s MUP-om - suradnja s liječnikom školske medicine.

9.Vođenje dokumentacije - evidencija posjeta satima nastave, - statistički podaci i sređivanje pedagoške dokumentacije, - tjedno planiranje, - vođenje dnevnika rada

8.12. PROGRAM RADA VODITELJA SMJENE

Voditelj: Stephan PAVKOVIĆ ŠOLMAN, prof. TZK, na lokaciji RViP

Program rada voditelja smjene sastoji se u slijedećem:

- sudjelovanje u organizaciji i pripremama za nastavu, - sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole, - sudjelovanje u prikupljanju podataka važnih za organizaciju rada, - organiziranje nadoknada rada, stručnih zamjena, - prikupljanje izvješća o uspjehu učenika, rezultatima ispita, završnih ispita i realizaciji nastave, - sudjelovanje u radu razrednih vijeća i pedagoškog vijeća, - uočavanje i prevladavanje pojava neadekvatnog ponašanja učenika, - sudjelovanje u realizaciji oglednih predavanja, - suradnja s nastavnicima u realizaciji nastave, nadoknade gubitaka nastave, stručne zamjene,

organizacija ispita i sl., - pomoć razrednicima “početnicima”, - pohađanje stručnih seminara i praćenje stručne literature, - obavljanje i drugih poslova po nalogu ravnatelja.

8.13. PROGRAM VODITELJA PRAKTIČNE NASTAVE

Voditelj: Tomislav DETELJ, mag. ing. strojarstva

- organizacija, koordinacija i praćenje rada u praktičnoj nastavi, - kontaktiranje i suradnja s poduzećima i ustanovama s ciljem pribavljanja poslova za radionice, - organizacija postupka obrade podataka, izrada ponuda, dogovaranje i ugovaranje poslova, - organizacija poslova pripreme rada, - organizacija nabave materijala, rezervnih dijelova i alata za potrebe praktične nastave, - predlaganje školskom odboru cjenika usluga, - sudjelovanje u izradi izvedbenih planova i programa praktične nastave u suradnji sa stručnim

aktivom teorijske nastave, - sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole, - planiranje tekućeg i investicijskog održavanja,

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

31

- praćenje realizacije praktične nastave i obavljanja drugih zadataka svih djelatnika u radionicama i izvješćivanje ravnatelja i školskog odbora,

- nazočnost satovima praktične nastave i podnošenje izvješća, - praćenje stručne literature i sudjelovanje u seminarima, - drugi poslovi po nalogu ravnatelja.

8.14. PROGRAM RADA RAZREDNIKA

1. Rad s učenicima

- prijem novih učenika, obrada ulaznih anketa, analiza uspjeha odjeljenja u prethodnoj školskoj godini,

- izrada programa i plana rada razredne zajednice, kontinuirano praćenje pohađanja nastave, - pripremanje sjednica razrednog vijeća, - realizacija aktivnosti plana razrednih zajednica.

2. Rad s nastavnicima razrednog vijeća

- identificiranje nadarenih učenika, - utvrđivanje prijedloga dopunske nastave, - usklađivanje vremenskog plana “kontrolnih” i školskih zadaća, - obavješćivanje nastavnika o socijalnom statusu učenika i eventualnim zdravstvenim

problemima učenika, - organiziranje razrednih ispita, - izricanje odgojnih mjera, - pozivanje nastavnika na sastanke razredne zajednice, - hospitiranje na nastavi (po zahtjevu učenika, po osobnom izboru, na prijedlog stručnog

suradnika, u dogovoru s voditeljima aktiva), - izvješćivanje nastavnika na sjednicama razrednog vijeća o zaključcima sastanaka razrednih

zajednica i roditeljskih sastanaka, - sazivanje izvanrednih sjednica RV – po potrebi.

3. Rad s roditeljima

- tjedne informacije, - roditeljski sastanci 4 puta godišnje,

1. roditeljski sastanak-sredinom rujna (unutarnja organizacija škole u ovoj školskoj godini, Pravilnik o ocjenjivanju učenika, obrazovni plan i program, raspored sati učenika, plan rada razrednika), 2. roditeljski sastanak - krajem prvog polugodišta (odgojno-obrazovna problematika odjeljenja, prijedlog mjera za promjenu i poboljšanje situacije, razgovor na temu po izboru roditelja, pitanja za idući roditeljski sastanak), 3. roditeljski sastanak-poslije proljetnog odmora učenika (odgojno-obrazovna problematika odjeljenja, zaključci sjednice razrednog vijeća, prognoza uspješnosti učenika na kraju školske godine, Pravilnik o polaganju završnog ispita, analiza efekata zajedničkog odgojnog djelovanja škole i roditelja, tretiranje teme izabrane na prethodnom roditeljskom sastanku, pitanja i prijedlozi roditelja), 4. roditeljski sastanak - uoči kraja nastavne godine (analiza rada u tekućoj školskoj godini i prijedlozi za iduću, informacije roditeljima o obvezama učenika za uspješan završetak školske

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

32

godine, efekti dopunske nastave, izrada završnih radova i terminski plan završnih ispita, pitanja i prijedlozi roditelja)

4. Rad sa stručnim suradnicima

- pripremanje za nastavnu godinu – prihvat učenika (prvi radni dan), - individualne konzultacije u rješavanju obrazovnih i odgojnih problema odjeljenja ili pojedinog

učenika, - referiranje o bitnim zaključcima roditeljskog sastanka, - prevencija ovisnosti, - detekcija promjene ponašanja učenika, - iznalaženje pogodnih pedagoških normi za smanjenje izostajanja s nastave, - provođenje sociometrijskog testa, tretman učenika kod pedagoga, - profesionalna orijentacija – suradnja u radu s roditeljima.

1. Pedagoška i druga dokumentacija

- vođenje e-dnevnika, matične knjige, svjedodžbi i ostale dokumentacije za učenike, - vođenje e-matice, - izrada programa i plana rada razrednika i razredne zajednice, - izrada izvješća za rad razrednih vijeća.

8.15. Program ispitnog koordinatora

Ispitni koordinator - Davor ĐURINOVIĆ, dipl. ing. strojarstva

- osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite, - raspoređivanje učenika u skupine po ispitnim prostorijama, - zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala, - određivanje i pripremanje prostorija za provođenje ispita, - nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita, - povrat ispitnih materijala Centru, - informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja, - upućivanje dežurnih nastavnika u njihove obveze i odgovornosti te predaja ispitnih materijala, - savjetovanje učenika o odabiru izbornih predmeta državne mature, - informiranje učenika o postupku provođenja ispita te koordiniranje prijava ispita na razini škole, - vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama, - informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja te savjetovanje i pružanje podrške, - sudjelovanje na stručnim skupovima koje organizira Centar, - organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem, - osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike, - suradnja s roditeljima u savjetovanju učenika za odabir izbornih predmeta državne mature, - unošenje podataka u bazu, - unošenje prijava za ispite u suradnji s učenicima.

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

33

8.16. Program koordinatora za Građanski odgoj i obrazovanje

Koordinator za provođenje međupredmetnog planiranja Građanskog odgoja i obrazovanja je

Stjepan MUDIFAJ, dipl. politolog. Rad koordinatora je prema dokumentima: -Gradjanski odgoj i obrazovanje odluka -Preporuke za uvodjenje Programa medjupredmetnih i interdisciplinarnih sadrzaja GOO -Program Gradjanski odgoj i obrazovanje -Obrazac za medjupredmetno izvedbeno planiranje GOO

8.17. Program rada školske knjižnice

Knjižnica je zajednička s Elektrotehničkom školom u kojoj su zaposleni i knjižničari pa je detaljni program rada školske knjižnice sastavni dio Godišnjeg plana i programa Elektrotehničke škole.

9. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Ciljevi i zadaci koje treba ostvariti programom profesionalne orijentacije u ovoj školskoj godini su: - organizirati i poticati sve aktivnosti kojima se utječe na profesionalni razvoj učenika i

formiranje pozitivnih stavova prema radu, svijest o vrijednosti rada i rezultata rada, - sustavno pratiti učenike, njihove rezultate stimulirajući ih na aktivnosti gdje njihove

sposobnosti dolaze do izražaja, utvrđujući eventualne kontraindikacije za određeno područje rada,

- osigurati dobru profesionalnu infomiranost učenika i roditelja.

Program profesionalne orijentacije realizira se tijekom godine a sadrži:

- upoznavanje i praćenje učenika prikupljanjem i obrađivanjem podataka o njegovim osobinama (pedagog, razrednik),

- izrada kriterija za praćenje učenika (pedagog), - organiziranje predavanja za učenike i roditelje (pedagog, razrednik), - organiziranje posjeta poduzećima, izložbama s temom profesionalnog informiranja (pedagog,

razrednik), - poticanje i sudjelovanje u organiziranju natjecanja znanja i vještina (pedagog, razrednik), - suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport u svezi s problemom profesionalne

orijentacije.

10. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Individualno stručno usavršavanje nastavnika realizira se kroz individualne oblike verificiranih planova i programa, te programa stručnih aktiva, koji su sastavni dio ovog programa. Nastavnici su obvezatni su tijekom školske godine realizirati ogledna predavanja kojem su nazočni članovi stručnog aktiva, ravnatelj i pedagog škole. Nastavne jedinice odabrane za ogledna predavanja također se usvajaju na stručnim aktivima i sastavni su dio Godišnjeg plana i programa rada.

Kolektivno usavršavanje biti će na razini stručnih aktiva i Nastavničkog vijeća, te nazočnosti tematskim predavanjima na razini škole, grada i države. Seminari na razini države su obično van Zagreba i višednevni, što će pretpostavljati financijske izdatke radi čega će biti upućen po jedan nastavnika predmeta. Nakon seminara, obvezno je izvješće ostalim članovima stručnog aktiva.

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018...Godišnji plan i program rada Strojarske tehničke škole Frana ošnjakovića za školsku godinu 2017./2018. napravljen

Godišnji plan i program za šk. god. 2017./18. Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića – Zagreb ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

34

Neophodno je i usavršavanje nastavnika u internim tečajevima općeg i specifičnih korištenja računala i multimedijalne opreme zbog neophodnosti multimedijalne nastave - ECDL na razini škole ili države.

Plan i program svih oblika stručnog usavršavanja, utvrdit će se na sjednici Nastavničkog vijeća i Školskog odbora, u skladu s odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

11. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI

Razrednici će program obrađivati kroz teme, a program je sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada škole.

12. PROGRAM MJERA ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI U ŠKOLI

Program mjera za povećanje sigurnosti u školi sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada škole.

KLASA: 602-02/17-01/04 URBROJ: 251-284-17-1 Zagreb, 28. rujna 2017. Predsjednica Školskog odbora

Bosiljka GALENIĆ, prof.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./2018. razmatran je na Nastavničkom vijeću 28. rujna 2017. godine., a na Vijeću roditelja 27. rujna 2017. godine te usvojen na sjednici Školskog odbora 28. rujna 2017. godine.

Godišnji plan i program rada objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole 2. listopada 2017. godine. KLASA: 602-02/17-01/04 URBROJ: 251-284-17-2 Zagreb, 2. listopada 2017. Ravnatelj

Jerko Pandžić, dipl. ing.