godiŠnji plan i program rada Škole šk. god. …...6. godiŠnji nastavni plan i program rada...

of 135 /135
Osnovna škola Ivana Rabljanina Rab GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE šk. god. 2019. / 2020.

Author: others

Post on 13-Jan-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Osnovna škola Ivana Rabljanina Rab

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE šk. god. 2019. / 2020.

 • 2

  Natrag na Sadržaj

 • 3

  Natrag na Sadržaj

 • 4

  Natrag na Sadržaj

  MISIJA ŠKOLE škola za sve učenike poštivati jedni druge, vrijedno raditi i biti odgovorni poticati kvalitetnu komunikaciju težiti uspjehu

  VIZIJA ŠKOLE Škola tolerantnih međuljudskih odnosa, zadovoljnih učenika, učitelja i roditelja.

 • 5

  Natrag na Sadržaj

  Sadržaj 1. OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI ................................................................................................... 8

  2. UVJETI RADA............................................................................................................................................ 10

  2.1. PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU .................................................................................................. 10

  2.2. PROSTORNI UVJETI ......................................................................................................................... 10

  2.2.1. Unutarnji školski prostori ....................................................................................................... 10

  2.3. PLAN OBNOVE, ADAPTACIJE, DOGRADNJE I IZGRADNJE NOVOG PROSTORA I NABAVA OPREME 13

  2.4. POTREBE ZA INVESTICIJSKIM ODRŽAVANJEM OBJEKATA I OPREME............................................ 13

  2.5. PRIJEDLOG NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNIH ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ....................................................................................................................................................... 14

  2.5.1. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini .......................................................................... 14

  2.6. KNJIŽNI FOND ŠKOLE ...................................................................................................................... 14

  2.7. STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA I PLAN UREĐIVANJA ......................................................................... 14

  3. ZAPOSLENICI U ŠKOLI (ŠKOLSKA GODINA 2019./20.) ........................................................................... 15

  3.1. PODACI O UČITELJIMA .................................................................................................................... 15

  3.2. PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA ................................................................... 17

  3.3. PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU ............................................................ 17

  3.4. PODACI O POMOĆNICIMA U NASTAVI ........................................................................................... 18

  4. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE ........................................................................ 19

  4.1. GODIŠNJE ZADUŽENJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA ŠKOLE .......................................... 19

  4.2. PODACI O UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA ........................................................................................ 22

  4.3. PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA U ŠKOLI I NJIHOVIM ZADUŽENJIMA .................................... 23

  5. ORGANIZACIJA RADA .............................................................................................................................. 24

  5.1. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA ........................................................................... 24

  5.1.1. Područne škole ........................................................................................................................ 25

  5.1.2. Matična škola .......................................................................................................................... 26

  5.2. ORGANIZACIJA SMJENA .................................................................................................................. 27

  5.3. PRODUŽENI BORAVAK .................................................................................................................... 27

  5.4. GODIŠNJI KALENDAR RADA ............................................................................................................. 28

  5.5. RASPORED DEŽURSTAVA UČITELJA ................................................................................................ 30

  5.6. RASPORED DEŽURSTVA TEHNIČKOG OSOBLJA NA ULAZU U ŠKOLSKU ZGRADU ............................ 33

  6. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE.............................................................................. 34

  6.1. TJEDNI I GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA ...................... 34

  6.2. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE ................................................................................................... 35

  6.2.1. Poludnevni, jednodnevni izleti i terenska nastava .................................................................. 36

  6.2.2. Škola u prirodi .......................................................................................................................... 36

 • 6

  Natrag na Sadržaj

  6.2.3. Ekskurzije ................................................................................................................................. 36

  6.3. PLAN IZBORNE NASTAVE U ŠKOLI.................................................................................................... 37

  6.3.1. Razredna nastava ..................................................................................................................... 37

  6.3.2. Predmetna nastava .................................................................................................................. 38

  6.4. RAD S DJECOM S RJEŠENJIMA O PRIMJERENOM OBLIKU ŠKOLOVANJA ......................................... 39

  6.4.1. NASTAVA U KUĆI ..................................................................................................................... 39

  6.4.2. RAZREDNI ODJEL POSEBNOG PROGRAMA .............................................................................. 39

  6.4.3. POMOĆNICI U NASTAVI ........................................................................................................... 39

  6.5. DOPUNSKA NASTAVA ...................................................................................................................... 40

  6.5.1. DODATNA NASTAVA ................................................................................................................ 42

  6.6. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI .............................................................................................. 44

  6.7. UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI ................................................................. 46

  7. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE ........................................................................ 47

  8. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE ............................................................................... 49

  9. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRASTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA .................................. 50

  10. PREHRANA UČENIKA ................................................................................................................................ 51

  11. PRIJEVOZ UČENIKA ................................................................................................................................... 51

  12. PLAN POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA U ŠKOLI .................................................................................... 52

  13. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM (ŠKOLSKA PREVENTIVNA STRATEGIJA).............................................. 56

  14. IZVEDBENI PLAN I PROGRAM EKO AKTIVNOSTI ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019/20. .......................... 61

  15. PLAN I PROGRAM ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U ŠKOLI ........................................................................... 62

  16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ZA 2019./20. .................................................................................................... 64

  17. PLANOVI PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ....................................................................... 65

  18. PLANOVI RADA STRUČNIH AKTIVA U ŠKOLI ............................................................................................. 66

  18.1. PLAN RADA AKTIVA RAZREDNE NASTAVE ...................................................................................... 66

  18.2. PLAN RADA AKTIVA POVIJESTI I GEOGRAFIJE .................................................................................. 67

  18.3. PLAN RADA AKTIVA PRIRODE I BIOLOGIJE ...................................................................................... 68

  18.4. PLAN RADA AKTIVA HRVATSKOG JEZIKA ......................................................................................... 69

  18.5. PLAN RADA AKTIVA MATEMATIKE, INFORMATIKE, KEMIJE I FIZIKE ...............................................70 18.6. PLAN RADA AKTIVA VJERONAUKA .................................................................................................. 71

  18.7. PLAN RADA AKTIVA TJELESNO I ZDRASTVENOG PODRUČJA .......................................................... 72

  18.8. PLAN RADA AKTIVA STRANOG JEZIKA ............................................................................................. 73

  18.9. PLAN RADA AKTIVA TEHNIČKE, GLAZBENE I LIKOVNE KULTURE ..................................................... 74

  19. PLAN RADA STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I VIJEĆA RODITELJA ....................................... 76

  19.1. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA .................................................................................................... 76

  19.2. PLAN RADA RAZREDNIH VIJEĆA ....................................................................................................... 78

  19.3. PLAN RADA RAZREDNIKA ................................................................................................................ 79

  19.4. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA ..................................................................................................... 80

  19.5. VIJEĆE RODITELJA ............................................................................................................................ 81

 • 7

  Natrag na Sadržaj

  19.6. PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA ........................................................................................................... 84

  19.7. PLAN RADA RAVNATELJA ................................................................................................................. 85

  19.8. PLAN RADA PEDAGOGA ................................................................................................................... 90

  19.9. PLAN RADA SOCIJALNOG PEDAGOGA ............................................................................................ 94

  19.10. PROGRAM RADA POMOĆNIKA U NASTAVI ................................................................................... 101

  19.11. PLAN RADA ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA ............................................................................................ 102

  19.12. PLAN RADA PSIHOLOGA ................................................................................................................ 108

  19.13. PLAN RADA TAJNIKA ..................................................................................................................... 112

  19.14. PLAN RADA RAČUNOVODSTVENOG OSOBLJA ............................................................................... 113

  19.15. PLAN RADA DOMARA-LOŽAČA ...................................................................................................... 115

  19.16. PLAN RADA KUHARICA .................................................................................................................. 116

  19.17. PLAN RADA SPREMAČICA .............................................................................................................. 117

  20. MEĐUNARODNA SURADNJA ................................................................................................................. 118

  21. RASPOREDI SATI I TERMINI PRIJAMA RODITELJA .................................................................................. 119

  21.1. Razredna nastava – matična škola................................................................................................. 119

  1.razred .......................................................................................................................................................... 119

  2.razred .......................................................................................................................................................... 119

  3.razred .......................................................................................................................................................... 119

  4.razred .......................................................................................................................................................... 120

  21.2. Razredna nastava - područne škole ............................................................................................... 123

  21.3. Predmetna nastava ........................................................................................................................ 130

  21.4. Raspored prijama roditelja ............................................................................................................ 133

 • 8

  Natrag na Sadržaj

  1. OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI

  Osnovna škola: Ivana Rabljanina Rab

  Adresa: Banjol 10, p.p. 112, 51280 Rab

  Broj telefona: 051 724 036 – centrala

  051 777 089 – ravnatelj

  PŠ Barbat – 051 721 077

  PŠ Banjol 051 724 861

  PŠ Mundanije 051 771 343

  PŠ Supetarska Draga 051 776 163

  PŠ Lopar 051 775 110

  PŠ Kampor 051 776 341

  Broj telefaxa: 051 724 036

  E-mail adrese: [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  WEB stranica: os-irabljanina-rab.skole.hr

  Matični broj škole: 3088910

  OIB: 73842048789

  Šifra u MZO 08-070-001

  Šifra u PGŽ 106

  Županija: Primorsko - goranska

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://os-irabljanina-rab.skole.hr/

 • 9

  Natrag na Sadržaj

  Broj učenika: I.-IV. Razreda 332

  V.-VIII. Razreda 360

  RO posebnog programa 3

  posebna odgojno-obrazovna skupina 2

  Ukupno 697

  Broj razrednih odjela I.-IV. 28

  V.-VIII. 16

  RO posebnog programa (ROPP) 1

  posebna odgojno-obrazovna skupina 1

  Ukupno: 46

  Broj učenika i odjela

  u područnim školama

  Područna škola Br.učenika m ž broj odjela

  PŠ Barbat 38 13 25 4

  PŠ Banjol 20 11 9 2

  PŠ Mundanije 13 5 8 2

  PŠ Supetarska Draga 43 18 25 4

  PŠ Lopar 47 23 24 4

  PŠ Kampor 34 17 17 4

  Ukupno PŠ 195 87 108 20

  Broj učenika i

  odjela

  u matičnoj školi

  Br.učenika A smjena B smjena m ž broj odjela

  I.-IV 137 66 71 65 72 8

  V.-VIII 360 176 184 158 202 16

  ROPP 3 / 3 1 2 1

  OO skupina 2 2 / / 2 1

  Ukupno 502 244 258 224 278 26

  Broj učenika putnika čl. 69. Zakona o odg. i ob. u os. i sred. šk.

  Ukupno 139

  Broj zaposlenika

  učitelja razredne nastave 28

  učitelja predmetne nastave 37

  produženi boravak 2

  razredni odjel posebnog programa 1

  posebna odgojno-obrazovna skupina 1

  stručnih suradnika 4

  administrativno osoblje 2

  tehničko osoblje 12

  pomoćnici u nastavi 5

  Ravnatelj 1

  Ukupno 93

  Ravnateljica škole: Anamari Šarin, prof.

 • 10

  Natrag na Sadržaj

  2. UVJETI RADA

  2.1. PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU

  Nastava se odvija u Matičnoj školi u gradu Rabu i šest područnih škola, u pet naselja s područja grada Raba- Barbat, Banjol, Mundanije, Supetarska Draga, Kampor i u općini Lopar. U područnim školama organizirana je nastava od 1. do 4. razreda u redovnim i kombiniranim odjelima. Od ukupno 20 razrednih odjela u područnim školama 16 je redovitih, a 3 su kombinirana i to: 1 razredni odjel u PŠ Banjol ( 1.-4.) i 2 razredna odjela u PŠ Mundanije (1.-3.. i 2.-4.) U Matičnoj školi u Rabu organizirana je nastava za učenike od 1. do 4. razreda sa područja Raba, Palita i dijela Banjola u 8 redovitih odjela i za učenike od 5. do 8. razreda sa područja cijelog otoka u 16 redovitih odjela, a za jednu učenicu 3., jednu učenicu 6. razreda i jednog učenika 8. razreda organiziran je rad u posebnom razrednom odjelu djelomično ili u cijelosti. Dvije učenice pohađaju posebnu odgojno-obrazovnu skupinu.

  Učenici predmetne nastave prevoze se u Matičnu školu školskim autobusnim linijama iz pravaca: Lopara 16 km, Supetarske Drage 9 km, Barbata 6 km i Kampora 6 km. Linije su usklađene sa početkom i završetkom redovne nastave. Za učenike putnike koji ostvaruju pravo prijevoza s obzirom na čl.69. Zakona o odgojno i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ugovoreni prijevoznik je Autotrans Rijeka koji prevozi i ostale učenike putnike koji svoje pravo ostvaruju prema Zakonu o otocima.

  2.2. PROSTORNI UVJETI

  2.2.1. Unutarnji školski prostori

  Matična škola radi u dva arhitektonski povezana dijela, niži zapadni dio izgrađen je 1965. godine i viši istočni dio, sastoji se od prizemlja i I. i II. kata, a izgrađen je 1982. godine. Nastava se izvodi u 4 učionice razredne nastave i 11 učionica predmetne nastave:

  Nastavni predmet Broj učionica

  Hrvatski jezik 2

  Matematika 1

  Engleski jezik 1

  Fizika / kemija 1

  Priroda-biologija 1

  Informatika 1

  Povijest 1

  Geografija 1

  Glazbena kultura / vjeronauk 1

  Likovna kultura / tehnička kultura 1

  Ukupno 11

  Ostali prostor čine: zbornica, učionica produženog boravka, učionica RO posebnog programa, dvorana za sastanke, knjižnica, prostor za prijem roditelja, kuhinja, 7 učiteljskih kabineta uz učionički prostor, 1 prostorija za arhivu, 1 spremište za čistačice, 1 spremište za domare, 1 kotlovnica, 6 kancelarijskih prostora, 6 sanitarna čvorova za potrebe učenika, 5 sanitarnih prostora za potrebe djelatnika, 1 sanitarni prostor prilagođen potrebama tjelesno invalidnih osoba. Od rujna 2013. godine ugradnjom vertikalne podizne platforme škola je arhitektonski prilagođena osobama s otežanim kretanjem.

 • 11

  Natrag na Sadržaj

  NAZIV PROSTORA BROJ VELIČINA

  (UČIONICA) u m2

  RAZREDNA NASTAVA (prizemlje)

  1. razred 1 60,80

  2. razred 1 60,80

  3. razred 1 60,80

  4. razred 1 60,80

  PREDMETNA NASTAVA

  I. KAT:

  MATEMATIKA 1 60,80

  FIZIKA/ KEMIJA 1 61,00

  PRIRODA /BIOLOGIJA 1 61,00

  HRVATSKI JEZIK 2 62,00+63,00

  ENGLESKI JEZIK 1 60,80

  INFORMATIKA 1 62,00

  II. KAT:

  GLAZBENA KULTURA / VJERONAUK 1 61,00

  LIKOVNA KULTURA / TEHNIČKA KULTURA 1 61,00

  POVIJEST / GEOGRAFIJA 2 63,00+61,00

  UKUPNO 15 944,60

  Ukupna površina unutarnjeg prostora=1995m2

  PODRUČNA ŠKOLA BARBAT

  NAZIV PROSTORA BROJ VELIČINA

  (UČIONICA) u m2

  RAZREDNA NASTAVA

  I. razred 1 62,00

  II.razred 1 62,00

  III.razred 1 62,00

  IV. razred 1 62,00 Ukupno=350m2

  PODRUČNA ŠKOLA BANJOL

  NAZIV PROSTORA BROJ VELIČINA

  (UČIONICA) u m2

  RAZREDNA NASTAVA

  II. razred 1 67,00

  III.-IV. Razred 1 67,00 Ukupno= 281 m2

 • 12

  Natrag na Sadržaj

  PODRUČNA ŠKOLA MUNDANIJE

  NAZIV PROSTORA BROJ VELIČINA

  (UČIONICA) u m2

  RAZREDNA NASTAVA

  I.-III. razred 1 60,00

  II.-IV. Razred 1 60,00 Ukupno=185m2

  PODRUČNA ŠKOLA LOPAR

  NAZIV PROSTORA BROJ VELIČINA

  (UČIONICA) U m2

  RAZREDNA NASTAVA

  I. razred 1 58,00

  II. razred 1 58,00

  III. razred 1 58,00

  IV. razred 1 58,00 ukupno=495m2

  PODRUČNA ŠKOLA SUPETARSKA DRAGA

  NAZIV PROSTORA BROJ VELIČINA

  (UČIONICA) U m2

  RAZREDNA NASTAVA

  I. razred 1 60,00

  II. razred 1 60,00

  Ukupno=412m2

  III. razred 1 30,00

  IV. razred 1 30,00

  PODRUČNA ŠKOLA KAMPOR

  NAZIV PROSTORA BROJ VELIČINA

  (UČIONICA) U m2

  RAZREDNA NASTAVA

  I. razred 1 64,00

  II. razred 1 64,00

  III. razred 1 64,00

  IV. razred 1 64,00 Ukupno=436m2

  U područnim školama ima dovoljno unutarnjeg prostora za rad u jednoj smjeni.

 • 13

  Natrag na Sadržaj

  2.3. PLAN OBNOVE, ADAPTACIJE, DOGRADNJE I IZGRADNJE NOVOG PROSTORA I NABAVA OPREME U ovoj školskoj godini iočekuje se dobivanje građevinske dozvole za nadogradnju zgrade matične škole kako bi se stvorili uvjeti za prelazak na rad u jednoj smjeni. Grad Rab će nastojati riješiti vlasničke odnose na zgradi PŠ Supetarska Draga kako bi se i tu zgradu moglo prijaviti za energetsku obnovu. U suradnji sa Gradom radit će se na uređenju školskog dvorišta u matičnoj školi, ograđivanju dvorišta PŠ Supetarska Draga i PŠ Mundanije kako bi se učenike zaštitilo od ulaska auta. U sklopu projekta „Škola za život“ zatražili smo i odobrena je slijedeća oprema: 30 prijenosnih računala za učitelje koji rade u 1. i 5. razredima. Osnivač je na temelju prijava potreba škole odobrio i isporučit će tijekom mjeseca rujna 3 projektora. Od početka šk.god. 2017./18. uvoden je e-Dnevnik u matičnu školu., a od ove školske godine e-dnevnik se uvodi u sve razredne odjele.

  2.4. POTREBE ZA INVESTICIJSKIM ODRŽAVANJEM OBJEKATA I OPREME

  Škola Potrebe za investicijskim održavanjem

  MŠ Rab Izgradnja – 1966. Nadogradnja – 1982.

  Betoniranje školskog dvorišta Izmjena dotrajalih podova u učionicama Izmjena dotrajalih vrata na kotlovnici Ugradnja tople vode u sanitarnom prostoru (inspekcijsko Rješenje)

  PŠ Supetarska Draga Izgradnja- 1931 Adaptacija- 1998.

  Prijava objekta za energetsku obnovu Struganje i lakiranje parketa u učionicama

  PŠ Barbat Izgradnja – 1913.

  Sanacija poda u učionicama

  PŠ Banjol Izgradnja- 1935.

  Ograda u dvorištu

  PŠ Mundanije Izgradnja- 1936.

  Ograda u dvorištu

  U prijavi potreba za investicijskim održavanjem objekata i opreme u funkciji nastave u 2020. Škola će osnivaču prijaviti:

  1. Sanaciju školskog dvorišta u MŠ 2. Struganje i lakiranje parketa u PŠ Supetarska Draga

 • 14

  Natrag na Sadržaj

  2.5. PRIJEDLOG NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNIH ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI DUGOTRAJNA IMOVINA

  ŠKOLA OPREMA KOLIČINA PROCJENA

  strunjače 8 7.920,00

  klupe 14 4.954,00

  stolice 28 4.099,00

  namještaj za zbornicu - stol -stolice

  1 20

  4.000,00 6.000,00

  Garderobni ormarići za razrednu nastavu 100

  2.5.1. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

  Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za sljedeću ili više proračunskih godina prijavljujemo

  energetrsku obnovu zgrada PŠ Supetarska Draga, dogradnja zgrade matične škole. U suradnji sa Gradom Rabom nužno je za zgradu PŠ Supetarska Draga Grad definirati vlasničke odnose i

  prijaviti energetsku obnovu zgrade. Jedina smo otočna škola u Republici Hrvatskoj koja radi u dvije smjene. U suradnji Županije i Grada u naredne

  dvije godine treba započeti nadogradnju postojeće zgrade kako bi se osigurali prostorni preduvjeti za rad u jednoj smjeni.

  2.6. KNJIŽNI FOND ŠKOLE

  Tijekom prošle školske godine obavio se postupak unosa knjižničnog fonda u računalnu bazu podataka u knjižničnom programu Zaki. Istodobno s unosom podataka provedena je reinventarizacija te otpis uništene, dotrajale i zastarjele knjižnične građe (otpisano ukupno 2.862 sveska knjiga), kao i revizija knjižničnog fonda.

  Trenutni knjižnični fond školske knjižnice broji ukupno 5.426 svezaka knjiga, vrijednosti 327.720,00 kn i 57 jedinica AVE građe, vrijednosti 5.130,00 kn.

  2.7. STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA I PLAN UREĐIVANJA Matična škola ima vrlo malo prostora za cvjetne nasade i zelenilo. U suradnji sa komunalnim poduzećem „Dundovo“ uređen je školski kamenjar sa mediteranskim biljem. Za uređenje postojećih vrtnih površina zadužuju se učiteljice razredne nastave, spremačice i domar. Područne škole imaju mogućnost uređenja cvjetnih staza i ukrasnog grmlja koje treba urediti i motivirati učenike na stalnu brigu oko održavanja. Svaka će područna škola u okviru svoga godišnjeg programa rada aktualizirati odgojne zadatke i motivirati učenike na brigu i uljepšavanje okoliša. Za organizaciju aktivnosti zadužuju se učitelji područnih škola. U svakoj područnoj školi oformit će se eko-grupe u sklopu izvannastavnih aktivnosti. Osnivanje učeničke zadruge omogućuje daljnje poboljšanje rada s učenicima s ciljem razvijanja ekološke svijesti i njegovanja tradicije uzgoja pojedinih poljoprivrednih kultura i tradicionalnih zanimanja. Škola će surađivati sa Mjesnim odborima i komunalnim podurećem „Dundodovo“ u uređivanju vrtnih površina i održavanju školskog okoliša. U ovoj školskoj godini nastavit će se niz aktivnosti sa ciljem uljepšanja i humaniziranja unutarnjeg i vanjskog školskog prostora. Posebnu važnost pridajemo uređenju školskih dvorišta koji bi sadržajnom ponudom trebali pridonijeti kvaliteti učeničkog odmora tijekom boravka u školi. Nužno je obnoviti betonsku podlogu cijele površine dvorišta.

  U suradnji sa učeničkom zadrugom radit će se na sađenju sadnica aromatskog bilja u PŠ Barbat i uzgoju presadnica u plasteniku u PŠ Kampor.

 • 15

  Natrag na Sadržaj

  3. ZAPOSLENICI U ŠKOLI (ŠKOLSKA GODINA 2019./20.)

  3.1. PODACI O UČITELJIMA

  rbr. IME I PREZIME staž

  STRUKA STR. SPR

  PREDMET KOJI PREDAJE

  1. REGINA ZUBOVIĆ 37 PROF. KOMP.KNJIŽ. I TAL. JEZIKA VSS HRVATSKI JEZIK

  2. MILENA GRCE 36 PROF. HJ I KNJIŽEVNOSTI VSS HRVATSKI JEZIK

  3. GORDANA ĆUK RIBARIĆ 22 PROF. HRVATSKOG JEZIKA

  VSS HRVATSKI JEZIK

  4. MARKO BLAGDAN 9 PROF. HRVAT.J. I UNGAROLOG. VSS HRVATSKI JEZIK

  5. JOVANA RAVLIĆ 0 MAG.EDU.HRVATSKOG JEZIKA VSS HRVATSKI JEZIK

  6. PETRA GOLUBOVAC 17 DIPL.UČITELJ S POJAČANIM EJ VSS ENGLESKI JEZIK

  7. ANA MARIJA PERIĆ 11 PROF.ENG.J. S KNJIŽ. I HJ S KNJI. VSS ENGLESKI JEZIK

  8. ŽARKO VIDAS 34 DIPL. EKONOMIST ZA HOTELI. VSS ENGLESKI JEZIK

  9. SANELA LOLIĆ 7 PROF.ENG.J. I KNJIŽ. I POVIJESTI VSS ENGLESKI J. I POVIJEST

  10. KLARA BUDAK 0 PRVOSTUPNIK ENGL. I NJEM. J. I KNJIŽEVNOSTI

  VŠS ENGLESKI I NJEM.J.

  11. GABRIJELA ŠEVERDIJA 8 PROF. ENGLESKOG J. I INFORM VSS ENGLESKI JEZIK

  12. TOMISLAV BADURINA 33 PROF. TZK VSS TJEL. I ZDRAV. KULTURA

  13. MANUELA HALOVIĆ 7 PROF. TZK VSS TJEL. I ZDRAV. KULT.

  14. LUČI VRTODUŠIĆ 13 PROF. CRKVENE GLAZBE VSS GLAZBENA KULTURA

  15. IVICA TOMULIĆ 32 DIPL. GEOGRAF VSS GEOGRAFIJA

  16. EDITA SUŠIĆ-DUZIĆ 33 PROF. LIKOVNE UMJETNOSTI VSS LIKOVNA KULTURA

  17. BRANKA LAKOVIĆ 8 PROF. POVIJESTI I FILOZOFIJE VSS POVIJEST

  18. MLADENKA FAFANĐEL 28 DIPL. ING. BIOLOGIJE VSS BIOLOGIJA I PRIRODA

  19. MARIO GRGURIĆ 35 PROF. PTO VSS TEHNIČKA KULTURA

  20.. TAMARA KLANAC 5 MAG.EDU.MATEMATIKE VSS MATEMATIKA

  21. HELENA ŠKUNCA 1 MAG EDU MATEMATIKA VSS MATEMATIKA

  22. DORIS ĆUĆA ŽENTIL 2 PRVOSTUPNICA INFORMATIKE VŠS INFORMATIKA

  23. IVANA RIMAC 3 MAG. SANIT. ING. VSS PRIRODA/BIOLOGIJA/FIZIKA

  24. TEA IVIĆ 17 PROF. ENG. J. I KNJIŽ. I TAL. I KN VSS ENGLESKI I TALIJAN. J

  25. DARKO MUŽA 9 PROFESOR FIZIKE I MATEMAT. VSS FIZIKA

  26 MATIJA MARKOVIĆ 0 MAG. EDU. POLITEH. I INFOR. VSS INFORMATIKA/FIZIKA

  27. RUSMIRA DIZDAREVIĆ 14 DR MEDICINE VSS KEMIJA, PRIRODA

  28. MARTINA MLACOVIĆ 23 DIPLOMIRANI UČITELJ VSS RAZREDNA NASTAVA

  29. MARIJANA BRAVARIĆ 25 DIPLOMIRANI UČITELJ VSS RAZREDNA NASTAVA

  30. SANJA TABAR 7 DIPLOMIRANI UČITELJ VSS RAZREDNA NASTAVE

  31. ELENA FORIĆ 0 MAG. PRIM.EDUK. VSS RAZREDNA NASTAVA

  32. ANTICA RIBARIĆ 14 NASTAVNIK RAZREDNE N. VŠS RAZREDNA NASTAVA

 • 16

  Natrag na Sadržaj

  33. ADRIANA KAŠTELAN 12 DIPLOMIRANI UČITELJ VSS RAZREDNA NASTAVA

  34. HERMINA KRSTINIĆ 31 NASTAVNIK RAZREDNE NASTAV VŠS RAZREDNA NASTAVA

  35. JOSIPA ŽIGO-KLEN 33 DIPLOMIRANI UČITELJ VSS RAZREDNA NASTAVA

  36. KORINA STANIČIĆ 36 NASTAVNIK RAZREDNE NAST. VŠS RAZREDNA NASTAVA

  37. KRISTINA DUMIČIĆ 28 NASTAVNIK RAZREDNE NAST. VŠS RAZREDNA NASTAVA

  38. VENERA GRUBIŠIĆ 30 NASTAVNIK RAZREDNE NAST. VŠS RAZREDNA NASTAVA

  39. SABINA VIDAS 18 DIPLOMIRANI UČITELJ VSS RAZREDNA NASTAVA

  40. NADA PIČULJAN 36 NASTAVNIK RAZREDNE N. VŠS RAZREDNA NASTAVA

  41. PETRA RIBARIĆ 3 MAG. PRIMARNOG OBRAZ. VSS PRODUŽENI BORAVAK

  42. RENATA MAHIĆ 35 NASTAVNIK RAZREDNE NAST. VŠS RAZREDNA NASTAVA

  43. RENATA ŽENTIL 33 NASTAVNIK RAZREDNE NAST. VŠS RAZREDNA NASTAVA

  44. SENKA KRSTINIĆ 32 NASTAVNIK RAZREDNE NASTA VŠS RAZREDNA NASTAVA

  45. SUZANA BROZOVIĆ 2 MAG.PRIM. OBRAZOVANJA VSS RAZREDNA NASTAVA

  46. SONJA FORIĆ 27 NASTAVNIK RAZREDNE NAST. VŠS RAZREDNA NASTAVA

  47. TANJA PLJEŠA 34 DIPLOMIRANI UČITELJ VSS RAZREDNA NASTAVA

  48. TANJA ŠPOLJAR 25 NASTAVNIK RAZREDNE NAST. VŠS RAZREDNA NASTAVA

  49. TATJANA PEĆARINA 32 NASTAVNIK RAZREDNE NAST. VŠS RAZREDNA NASTAVA

  50. KRISTIJAN KOVAČ 3 MAG. PRIMARNOG OBRAZ. VSS PRODUŽENI BORAVAK

  51. TATJANA PIČULJAN 15 DIPL. UČITELJ VSS RAZREDNA NASTAVA

  52. NINO KORDIĆ 0 MAG. THEO. VSS VJERONAUK

  53. ANTONIO ŠARIN 5 MAG. THEO. VSS VJERONAUK

  54. NATHALIE LUKAČEVIĆ 24 DIPLOMIRANI KATEHETA VSS VJERONAUK

  55. NADA PEREZA PROFACA 14 DIPLOMIRANI TEOLOG VSS VJERONAUK

  56. DORIS ŠKAPUL 6 MAG. PRIMARNOG OBRAZ. VSS RAZREDNA NASTAVA

  57. DIJANA ŽIGO 15 PROFESOR LIKOVNE KULTURE VSS RO POSEBNOG PROGRAMA

  58. SLAVICA IVIĆ 14 DIPLOMIRANI UČITELJ VSS RAZREDNA NASTAVA

  59. EUGEN PEĆARINA 0 DIPL. GEOGRAF VSS GEOGRQAFIJA

  60. DUŠAN ŠEVERDIJA 33 DIPL.OEC VSS RAZREDNA NASTAVA

  61. JOSIPA RIBARIĆ PERIĆ 14 PROF.NJEMAČKOG J. I POV.U VSS MATEMATIKA

  62. MATEA PIČULJAN 2 MAG. PRIMARNOG OBRAZ. VSS PRODUŽENI BORAVAK

  63. DEAN DUMENČIĆ 9 PROF. LIKOVNE UMJETNOSTI VSS POSEBNA ODG.OBR. SK

  64. IVA DEBELIĆ 2 MAG. EDUK. POVIJESTI VSS POVIJEST

 • 17

  Natrag na Sadržaj

  65. ANA GUŠČIĆ 5 MAG. PRIM.EDU. VSS RAZREDNA NASTAVA

  66 ŽELJKA PERAN 9 MAG.PRIM.EDU. VSS RAZREDNA NASTAVA

  67. INES DUMIĆ HALOVIĆ 13 MAG.PRIM.EDU. VSS RAZREDNA NASTAVA

  68. KRUNOSLAV BORAS 6 MAG.TEO. VSS VJEROUČITELJ

  3.2. PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA

  rbr. IME I PREZIME staž STRUKA STRUČNA SPREM

  RADNO MJESTO

  1. ANAMARI ŠARIN 36 DIPL. PEDAGOG-PROF. VSS RAVNATELJ

  2. FRANCISKA PLJEŠA 24 PROF. PEDAGOGIJE VSS PEDAGOG

  3. MONA OTHMAN 8 PROF. HRV I ČEŠKOG J. I KNJIŽ., MAG. BIBLIOTEKARSTVA

  VSS KNJIŽNIČAR

  4. KRISTINA RIBARIĆ 10 PROF. SOCIJALNI PED. VSS SOCIJALNI PEDAGOG

  5. TANJA RIZNER 12 DIPL. PSIHOLOG- PROF. VSS PSIHOLOG

  3.3. PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU

  rbr. IME I PREZIME staž STRUKA STRUČNA SPREMA

  RADNO MJESTO

  1. IVAN ĆUĆA ŽENTIL 0 MAG. IUR. VSS TAJNIK

  2. JOSIPA MATUŠAN 21 DIPL .OEC VSS RAČUNOVOĐA

  3. RUŽICA GUŠČIĆ 37 KUHAR KV KUHARICA

  4. TIHOMIR FAFANĐEL 32 MONTER ZA CE.GR. SSS DOMAR-LOŽAČ

  5. VESNA GODINIĆ 29 OSNOVNA ŠKOLA NKV SPREMAČICA

  6. SLAVKA TARIBA 20 OSNOVNA ŠKOLA NKV SPREMAČICA

  7. VERA MAŠKARIN 18 OSNOVNA ŠKOLA NKV SPREMAČICA

  8. SANDRA DEBELIĆ 12 OSNOVNA ŠKOLA NKV SPREMAČICA

  9. KOVILJKA JUREŠIĆ 26 OSNOVNA ŠKOLA NKV SPREMAČICA

  10. VERA BORIĆ 32 OSNOVNA ŠKOLA NKV SPREMAČICA

  11. PETRICA BUNIĆ 11 OSNOVNA ŠKOLA NKV SPREMAČICA

  12. LEONARDO BUDAK 27 BRODSKI MEH. SSS DOMAR-LOŽAČ

  13. BISERKA SUBAŠIĆ 31 OSNOVNA ŠKOLA NKV SPREMAČICA

  14. SAVKA VRANJEŠEVIĆ 29 OSNOVNA ŠKOLA NKV SPREMAČICA

 • 18

  Natrag na Sadržaj

  3.4. PODACI O POMOĆNICIMA U NASTAVI

  rbr. IME I PREZIME staž STRUKA STRUČNA SPREMA

  RADNO MJESTO

  2. ANANDA DEBELIĆ HOTELJERSKO-TURISTIČKI KOMERCIJALIST

  SSS POMOĆNIK U NASTAVI

  3. ANA FABIJANIĆ OPĆA GIMNAZIJA SSS POMOĆNIK U NASTAVI

  4. DORIS ĆUĆA-ŽENTIL PRVOSTUPNICA INFORMATIKE

  VŠS POMOĆNIK U NASTAVI

  5. ANAMARI PIJAŽA-MIKELIĆ

  EKONOMIST SSS POMOĆNIK U NASTAVI

  6. SNEŽANA DREKIĆ PSIHOLOŠKI SAVJETNIK SSS POMOĆNIK U NASTAVI

  7.

 • 19

  Natrag na Sadržaj

  4. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE

  4.1. GODIŠNJE ZADUŽENJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA ŠKOLE

 • 20

  Natrag na Sadržaj

 • 21

  Natrag na Sadržaj

 • 22

  Natrag na Sadržaj

  4.2. PODACI O UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA

  R.B. IME I PREZIME STRUKA NAZIV POSLOVA KOJE OBAVLJA

  1. MATIJA MARKOVIĆ MAGISTAR EDUKACIJE POLITEHNIKE I INFORMATIKE

  UČITELJ INFORMATIKE I FIZIKE

  2. KLARA BUDAK SITAŠ

  SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK NJEMAČKOG J. I KNJIŽEVNOSTI I ENGLESKOG J. I KNJIŽEVNOSTI

  UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA

  3. IVA DEBELIĆ MAGISTRA POVIJESTI UČITELJICA POVIJESTI

  4. NINO KORDIĆ MAGISTAR TEOLOGIJE VJEROUČITELJ

  5. IVANA RIMAC MAGISTRA SANITARNOG INŽINJERSTVA

  UČITELJICA PRIRODE

  6. EUGEN PEĆARINA SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK GEOGRAFIJE

  UČITELJ GEOGRAFIJE

 • 23

  Natrag na Sadržaj

  4.3. PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA U ŠKOLI I NJIHOVIM ZADUŽENJIMA

  R.B. IME I PREZIME STRUKA NAZIV POSLOVA KOJE OBAVLJA

  BR.SATI TJEDNO

  RADNO VRIJEME

  1 IVAN ĆUČA ŽENTIL MAG.IUR. Tajnik 40 07,00 - 15,00

  2 JOSIPA MATUŠAN DIPL. OEC Računovođa 40 07,00 - 15,00

  3 RUŽICA GUŠČIĆ KUHAR Kuharica 20 07,30-11,30 / 14,30-

  18,30

  4 TIHOMIR FAFANĐEL

  MONTER ZA CENTRALNO GRIJANJE

  Domar-ložač 40 07,00-15,00/ 12,00-20,00

  5 VESNA GODINIĆ OSNOVNA ŠKOLA Spremačica 40 6,30-14,30/ 12,30-20,30

  6 SLAVKA TARIBA OSNOVNA ŠKOLA Spremačica 40 6,30-14,30/ 12,30-20,30

  7 SANDRA DEBELIĆ OSNOVNA ŠKOLA Spremačica 40 6,00-10,00

  13,00 - 17,00

  8 VERA MAŠKARIN OSNOVNA ŠKOLA Spremačica 23 13,00 – 18,00

  9 KOVILJKA JUREŠIĆ OSNOVNA ŠKOLA Spremačica 30

  7,30-15,30

  10 VERA BORIĆ OSNOVNA ŠKOLA Spremačica 40 06,30 - 14,30

  11 PETRICA BUNIĆ OSNOVNA ŠKOLA Spremačica 20 12,00 - 16,00

  12 LEONARDO BUDAK BRODSKI MEHANIČAR Domar-ložač 40 07,00 -15,00 12,00-20,00

  13 BISERKA SUBAŠIĆ OSNOVNA ŠKOLA Spremačica 40 6,30-14,30/ 12,30-20,30

  14 SAVKA VRANJEŠEVIĆ

  OSNOVNA ŠKOLA Spremačica 40 6,30-14,30/ 12,30-20,30

  R.B. IME I PREZIME STRUKA NAZIV POSLOVA BR.SATI/TJ RADNO VRIJEME

  1 ANAMARI ŠARIN DIPL.PEDAGOG-PROF. Ravnatelj 40 07,00 - 15,00

  10,30- 18,30

  2 FRANCISKA PLJEŠA PROF.PEDAGOGIJE Pedagog 40 08,00 - 14,00 13,00 - 19,00

  3 MONA OTHMAN PROF. HRV I ČEŠKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOST, MAG.BBILIO.

  Knjižničar 40 08,00 - 14,00 13,00 - 19,00

  4 KRISTINA RIBARIĆ PROF. SOCIJALNI PEDAGOG Socijalni pedagog

  40 08,00 -14,00 13,00 -19,00

  5 TANJA RIZNER DIPL PSIHOLOG- PROF. Psiholog 40 08,00 -14,00 13,00 -19,00

  Napomena: Jedan dan u tjednu stručni suradnici će dio svog radnog vremena (8,30 do 10,30 sati) raditi u područnoj školi.

 • 24

  Natrag na Sadržaj

  5. ORGANIZACIJA RADA

  5.1. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

  BROJ UČENIKA

  PUTNICI

  RAZRED UČENIKA ODJEL

  A DJEVOJ

  ČICA PRIMJERENI

  OBLIK ŠK. 3-4,5 KM 5-10 KM

  11 I VIŠE

  I. 74 7 36 4

  II. 76 6* 44 5 3

  III. 84 8 42 11 2

  IV. 98 7* 58 12 1

  I.-IV. 332 28 180 32 6

  V. 82 4 51 7 18 27 12

  VI. 98 4 56 9 14 17 15

  VII. 94 4 43 5 14 24 13

  VIII. 86 4 52 8 11 22 10

  V.-VIII. 360 16 203 29 57 90 50

  PRO 3 1* 2 3

  OO SKUPINA 2 1 2 2

  I.-VIII. 697 46 387 66 0 0 0 63 90 50

  *Broj odjela prikazan na navedeni način radi kombinacija.

 • 25

  Natrag na Sadržaj

  5.1.1. Područne škole

  BROJ UČENIKA

  MARENDA PUTNICI

  RAZRED

  UČENIKA

  ODJELA

  DJEVOJČICA

  UČS

  RJE HLADNA

  3-4,5 KM

  5-10 KM

  11 I

  VIŠE

  IME I PREZIME RAZREDNIKA

  PŠ BARBAT

  I. 14 1 7 2 ADRIANA KAŠTELAN

  II. 10 1 7 1 SANJA TABAR

  III. 5 1 4 0 ELENA FORIĆ

  IV. 9 1 7 2 MARTINA MLACOVIĆ

  UKUP. 38 4 25 5 0 0 0 0 0

  PŠ BANJOL

  I. 7 1 3 1 SUZANA BROZOVIĆ

  II. 0 0 0 0 -

  III. 6 1 3 1 INES DUMIĆ-HALOVIĆ

  IV. 7 3 1 SUZANA BROZOVIĆ

  UKUP. 20 2 9 3 0 0 0 0 0

  PŠ MUNDANIJE

  I. 2 1 1 1 ŽELJKA PERAN

  II. 4 1 3 0 ANA GUŠĆIĆ

  III. 5 0 3 0 ŽELJKA PERAN

  IV. 2 0 1 0 ANA GUŠĆIĆ

  UKUP. 13 2 8 1 0 0 0 0 0

  PŠ SUPETARSKA DRAGA

  I. 7 1 2 0 PETRA RIBARIĆ

  II. 8 1 4 0 TANJA PLJEŠA

  III. 9 1 5 1 DORIS ŠKAPUL

  IV. 19 1 14 2 SLAVICA IVIĆ

  UKUP. 43 4 25 3 0 0 0 0

  PŠ LOPAR

  I. 12 1 6 0 4 TATJANA PIČULJAN

  II. 13 1 6 0 3 NADA PIČULJAN

  III. 10 1 5 3 3 MARIJANA BRAVARIĆ

  IV. 13 1 7 0 4 TATJANA PEĆARINA

  UKUP. 47 4 24 3 14 0 0 0 0 0

  PŠ KAMPOR

  I. 6 1 2 0 SABINA VIDAS

  II. 11 1 8 2 RENATA MAHIĆ

  III. 8 1 5 1 VENERA GRUBIŠIČ

  IV. 9 1 2 3 KORINA STANIČIĆ

  UKUP. 34 4 17 6 0 0

  UK.PŠ 195 20 108 21 14 0 0

 • 26

  Natrag na Sadržaj

  5.1.2. Matična škola

  BROJ UČENIKA

  MARENDA PUTNICI

  IME I PREZIME RAZREDNIKA

  RAZRED

  UČENIKA

  ODJELA

  DJEVOJČICA

  UČES RJ HLADNA

  3-4,5 KM

  5-10 KM

  11 I VIŠE

  I.A 12 1 8 0 1 RENATA ŽENTIL

  I.B 14 1 7 0 6 HERMINA KRSTINIĆ

  II.A 14 1 7 1 4 3 SONJA FORIĆ

  II. B 16 1 9 1 / JOSIPA ŽIGO KLEN

  III. A 20 1 8 4 2 1 ANTICA RIBARIĆ

  III. B 21 1 9 1 / 1 SENKA KRSTINIĆ

  IV. A 20 1 13 2 1 TANJA ŠPOLJAR

  IV. B 20 1 11 2 5 1 KRISTINA DUMIČIĆ

  I.-IV. 137 8 72 11 19 6

  V.A 20 1 12 1 2 1 18 BRANKA LAKOVIĆ

  V.B 20 1 13 2 1 4 6 IVA DEBELIĆ

  V.C 21 1 13 2 / 12 4 MARKO BLAGDAN

  V.D 21 1 13 2 1 5 1 6 IVANA RIMAC

  V. 82 51 7 4 18 27 12

  VI.A 25 1 13 2 7 12 2 0 GORDANA ĆUK RIBARIĆ

  VI.B 25 1 14 5 4 1 5 NADA PEREZA PROFACA

  VI.C 25 1 15 1 2 0 3 6 EDITA SUŠIĆ DUZIĆ

  VI.D 23 1 14 1 1 1 12 4 LUĆI VRTODUŠIĆ

  VI. 98 4 56 9 14 14 17 15

  VII.A 24 1 12 2 4 2 5 7 MARIO GRGURIĆ

  VII.B 24 1 9 1 / 4 4 0 GABRIJELA ŠEVERDIJA

  VII.C 23 1 11 1 1 4 7 6 TEA IVIĆ

  VII.D 23 1 11 1 / 4 8 0 MILENA GRCE

  VII. 94 4 43 5 5 14 24 13

  VIII.A 20 1 10 3 / 2 8 0 RUSMIRA DIZDAREVIĆ

  VIII.B 21 1 13 1 / 2 7 0 PETRA GOLUBOVAC

  VIII.C 23 1 16 2 / 3 4 5 REGINA ZUBOVIĆ

  VIII.D 22 1 13 2 2 4 3 5 MANUELA HALOVIĆ

  VIII. 86 4 52 8 2 11 22 10

  UKUP. 25

  V.-VIII. 360 16 202 29 57 90 50

  PRO 3 1 2 3 DIJANA ŽIGO

  OO SKUPINA

  2 1 2 2 DEJAN DUMENČIĆ

  UKUP.

  I.-VIII. 502 26 278 45 44 63 90 50

  UKUP.

  PŠ+MŠ 697 46 386 66 58 63 90 50

 • 27

  Natrag na Sadržaj

  5.2. ORGANIZACIJA SMJENA

  ▪ Nastavni rad u svim područnim školama odvija se samo u jutarnjoj smjeni.

  Nastavni rad u Matičnoj školi, zbog nedovoljnog broja učionica, odvija se u dvije smjene.

  ▪ «A» smjenu čine razredna nastava od I-IV. razeda- 4 razredna odjela i predmetna V. i VII. razredi. -ukupno 8

  razrednih odjela

  ▪ «B» smjenu čine razredna nastava od I. - IV. razreda-4 razreda odjela i predmetna VI. i VIII. razredi- ukupno 8

  razrednih odjela.

  ▪ Jutarnja smjena počinje u 08.00 sati, a završava u 13,05 sati.

  ▪ Dnevni odmor učenika razredne nastave u Matičnoj i područnim školama je od 9,35 do 9,55 sati, a učenika

  predmetne nastave od 10,25 do 10,40 sati.

  ▪ Popodnevna smjena počinje u 14,15 sati, a završava u 19,20 sati.

  ▪ Dnevni odmor učenika razredne nastave Matične škole je od 15,50 do 16,05, a učenika predmetne nastave od

  16,40 do 16,55 sati.

  ▪ Smjene se tjedno izmjenjuju

  ▪ Zbog potrebe organiziranja jednog dijela izborne nastave odnosno dodatne i dopunske, te izvannastavnih

  aktivnosti, ponekad se organizira predsat ili sedmi sat.

  ▪ Posebnim poslom voditelja smjene zadužuju se učitelji: PŠ Kampor- Korina Staničić, PŠ Barbat – Martina

  Mlacović, PŠ Lopar - Tatjana Pičuljan,, PŠ Supetarska Draga – Tanja Plješa.

  ▪ Voditelj grupe koja se brine za vizuelni identitet škole je Edita Duzić Sušić, učiteljica likovne kulture.

  ▪ Voditelj školskog sportskog društva je Tomislav Badurina, učitelj TZK.

  ▪ Kineziterapeutski rad s učenicima s teškoćama 6 sata tjedno obavlja također Tomislav Badurina, učitelj TZK koji

  je tijekom svog studija educiran za kineziterapeutski rad.

  ▪ Voditelj učeničke zadruge - Ivana Rimac.

  ▪ Voditelj pjevačkog zbora – Lući Vrtodušić.

  ▪ Satničar u Matičnoj školi - Sanela Lolić.

  ▪ Povjerenik zaštite na radu - Mario Grgurić.

  ▪ Sindikalni povjerenik – Edita Duzić Sušić.

  ▪ Zaposleničko vijeće – Tanja Plješa, Nada Pereza Profaca, Lući Vrtodušić.

  ▪ Voditelj ŽSV razredne nastave – Sabina Vidas.

  5.3. PRODUŽENI BORAVAK

  U školskoj godini 2004./05. započeo je rad u produženom boravku učenika razredne nastave „A“ smjene. Program produženog boravka financira lokalna samouprava. Produženi boravak dodatni je kvalitetni pomak u odgojno obrazovnom radu naše škole budući omogućava organizirano zbrinjavanje učenika zaposlenih roditelja. Učenici pod stručnim nadzorom voditelja programa organizirano koriste svoje slobodno vrijeme i izvršavaju domaći uradak. Od školske godine 2007./08. za potrebe produženog boravka izdvojen je i uređen zaseban školski prostor koji je cjelodnevno dostupan za realizaciju tog programa te omogućava korištenje usluga produženog boravka učenicima „A“ i „B“ smjene. Rad u produženom boravku odvija se u petodnevnom tjednu od 11,00 do 16,00 sati. Od ove školske godine pripremu ručka za potrebe produženog boravka obavljat će Dječji vrtić. Od 2017. godine započeo je sa radom produženi boravak u PŠ Lopar koji financira općina Lopar.

 • 28

  Natrag na Sadržaj

  5.4. GODIŠNJI KALENDAR RADA

  OBRAZOVNO MJESEC BROJ BROJ

  BLAGDANI I NERADNI DANI a)upisi u I. razred

  RAZDOBLJE NASTAVNIH

  TJEDANA b) popravni ispiti

  DANA c) vanjsko vrednovanje

  I. IX. 16 3

  POLUGODIŠTE X. 22 5 8. X.- Dan neovisnosti

  9.9. 2019. XI. 20 4 1.XI.- Svi sveti

  do 20.12. 2019. XII. 15 3

  25.XII.-Božić 26.XII.-Sv. Stjepan

  UKUPNO 73 15 Zimski odmor učenika: 23.12.2017. do 10.1.2018.

  II. I. 15 3 1.I.-Nova godina 6.I.-Sveta tri kralja Predbilježbe za upis u 1.r.

  POLUGODIŠTE II. 20 4 Predbilježbe za upis u 1.r.

  13.1.2020. III. 22

  4

  Do IV. 16 3

  12.IV. – Uskrs 13.IV. – Uskrsni ponedjeljak Proljetni odmor učenika 10.4.-17.4. .

  17.6. 2020. V. 20

  4

  1.V.-Praznik rada 29.V.- Dan škole

  VI. 12

  3

  11.VI. - Tjelovo 22.VI.-Dan antifašističke borbe 25.VI.-Dan državnosti Ljetni odmor učenika: 18.6.do 31.8.2019.

  Upisi u 1. razred Organizacija dopunskog rada -podnošenje zahtijeva do20.6. -polaganje ispita pred povjerenstvom=24.6. -dopunski rad= 29.6.-3.7.

  VII. 0 0

  VIII. 0

  0

  5.VIII.-Dan domovinske zahv. 15.VIII.-Velika Gospa

  Popravni ispit 19.,20.,21.VIII. 2020.

  UKUPNO II. POLUG. 105 21

  UKUP. I i II. POLUG. 178 36

  Napomena: Dan škole je nenastavni dan. Posjet Vukovaru 15.,16. 17. lipnja 2020.

  ZIMSKI ODMOR ZA UČENIKE: OD 23.12. 2019. DO 10. 1. 2020.

  PROLJETNI ODMOR ZA UČENIKE: OD 10. 4. 2020. DO 17. 4. 2020.

  LJETNI ODMOR ZA UČENIKE: OD 18. 6. 2020., osim za učenike koji su upućeni na dopunski rad

  Upisni postupak u I. razred odvijat će se u skladu s terminima koje će odrediti Ured državne uprave PGŽ,

  Podjela svjedodžaba i rok popravnog ispita uskladit će se s rokovima upisa u srednje škole.

  Nastavnici kroz svoje predmete, voditelji izvanškolskih aktivnosti i dodatne nastave imaju obve-

  zu uključiti učenike u školske i županijske susrete, smotre i natjecanja te druge oblike stvaralačkoga

  izraza učenika a prema zaduženjima i terminima koje će pravovremeno utvrditi Učiteljsko vijeće.

 • 29

  Natrag na Sadržaj

 • 30

  Natrag na Sadržaj

  5.5. RASPORED DEŽURSTAVA UČITELJA

  DAN MJESTO DEŽURSTVA

  "A" SMJENA MJESTO DEŽURSTVA

  "B" SMJENA

  DVORIŠTE/ HOL ŠKOLE

  RUSMIRA DIZDAREVIĆ DVORIŠTE/ HOL ŠKOLE

  HELENA ŠKUNCA

  PONEDJELJAK TAMARA KLANAC MLADENKA FAFANĐEL

  SONJA FORIĆ SENKA KRSTINIĆ

  DVORIŠTE/ HOL ŠKOLE

  MARKO BLAGDAN DVORIŠTE/ HOL ŠKOLE

  LUĆI VRTODUŠIĆ

  UTORAK IVA DEBELIĆ IVANA RIMAC

  RENATA ŽENTIL JOSIPA ŽIGO KLEN

  DVORIŠTE/ HOL ŠKOLE

  BRANKA LAKOVIĆ DVORIŠTE/ HOL ŠKOLE

  GORDANA ĆUK-RIBARIĆ

  SRIJEDA SANELA LOLIĆ PETRA GOLUBOVAC

  UČITELJICA RN HERMINA KRSTINIĆ

  DVORIŠTE/ HOL ŠKOLE

  GABRIJELA ŠEVERDIJA DVORIŠTE/ HOL ŠKOLE

  IVICA TOMULIĆ

  ČETVRTAK EUGEN PEĆARINA NINO KORDIĆ

  ANTICA RIBARIĆ UČITELJICA RN

  DVORIŠTE/ HOL ŠKOLE

  EDITA DUZIĆ SUŠIĆ/MARIO GRGURIĆ

  DVORIŠTE/ HOL ŠKOLE

  EDITA DUZIĆ SUŠIĆ/MARIO GRGURIĆ

  PETAK NADA PEREZA PROFACA ANA MARIJA PERIĆ

  TANJA ŠPOLJAR KRISTINA DUMIČIĆ

  Dežurni učitelji odgovorni su za sigurnost učenika kod ulaska u školu i za vrijeme velikog odmora. Nadziru ponašanje učenika u holu škole i školskom dvorištu. Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture dužni su učenike pratiti prije i poslije nastavnog sata u sportskoj dvorani

 • 31

  Natrag na Sadržaj

  RASPORED DEŽURSTAVA UČITELJA ZA VRIJEME MALIH ODMORA

  DAN MJESTO DEŽURSTVA

  SMJENA A SMJENA B

  PONEDJELJAK PRIZEMLJE SONJA FORIĆ RENATA ŽENTIL ANTICA RIBARIĆ TANJA ŠPOLJAR NATHALIE LUKAČEVIĆ

  SENKA KRSTINIĆ JOSIPA ŽIGO KLEN HERMINA KRSTINIĆ KRISTINA DUMIČIĆ ANA MARIJA PERIĆ

  I. KAT MARKO BLAGDAN MILENA GRCE GABRIJELA ŠEVERDIJA TAMARA KLANAC DUJE ŠEVERDIJA IVANA RIMAC RUSMIRA DIZDAREVIĆ

  GORDANA ĆUK RIBARIĆ JOVANA RAVLIĆ REGINA ZUBOVIĆ PETRA GOLUBOVAC HELENA ŠKUNCA MLADENKA FAFANĐEL DARKO MUŽA MATIJA MARKOVIĆ

  II. KAT EDITA SUŠIĆ DUZIĆ LUĆI VRTODUŠIĆ BRANKA LAKOVIĆ EUGEN PEĆARINA IVICA TOMULIĆ MARIO GRGURIĆ NADA PEREZA PROFACA

  EDITA SUŠIĆ DUZIĆ IVA DEBELIĆ MARIO GRGURIĆ ANTONIO ŠARIN

  UTORAK PRIZEMLJE SONJA FORIĆ RENATA ŽENTIL ANTICA RIBARIĆ TANJA ŠPOLJAR

  SENKA KRSTINIĆ JOSIPA ŽIGO KLEN HERMINA KRSTINIĆ KRISTINA DUMIČIĆ ANTONIO ŠARIN

  I. KAT MARKO BLAGDAN MILENA GRCE SANELA LOLIĆ TAMARA KLANAC DUJE ŠEVERDIJA MLADENKA FAFANĐEL DARKO MUŽA MATIJA MARKOVIĆ

  GORDANA ĆUK RIBARIĆ REGINA ZUBOVIĆ ANA MARIJA PERIĆ HELENA ŠKUNCA IVANA RIMAC RUSMIRA DIZDAREVIĆ

  II. KAT EDITA SUŠIĆ DUZIĆ IVA DEBELIĆ EUGEN PEĆARINA MARIO GRGURIĆ

  EDITA SUŠIĆ DUZIĆ LUĆI VRTODUŠIĆ BRANKA LAKOVIĆ IVICA TOMULIĆ MARIO GRGURIĆ NINO KORDIĆ NADA PEREZA PROFACA

  SRIJEDA PRIZEMLJE SONJA FORIĆ RENATA ŽENTIL ANTICA RIBARIĆ TANJA ŠPOLJAR NATHALIE LUKAČEVIĆ

  SENKA KRSTINIĆ JOSIPA ŽIGO KLEN HERMINA KRSTINIĆ KRISTINA DUMIČIĆ ANA MARIJA PERIĆ

  I. KAT MARKO BLAGDAN MILENA GRCE TEA IVIĆ SANELA LOLIĆ

  GORDANA ĆUK RIBARIĆ JOVANA RAVLIĆ REGINA ZUBOVIĆ PETRA GOLUBOVAC

 • 32

  Natrag na Sadržaj

  Za vrijeme trajanja malih odmora učitelji ostaju isključivo u svojim učionicama ili dijelu hodnika ispred učionice u kojoj dočekuju učenike. (Kućni red čl. 39.)

  GABRIJELA ŠEVERDIJA TAMARA KLANAC DUJE ŠEVERDIJA IVANA RIMAC RUSMIRA DIZDAREVIĆ

  HELENA ŠKUNCA MLADENKA FAFANĐEL DARKO MUŽA MATIJA MARKOVIĆ

  II.KAT EDITA SUŠIĆ DUZIĆ BRANKA LAKOVIĆ IVICA TOMULIĆ MARIO GRGURIĆ NADA PEREZA PROFACA

  EDITA SUŠIĆ DUZIĆ LUĆI VRTODUŠIĆ IVA DEBELIĆ EUGEN PEĆARINA MARIO GRGURIĆ

  ČETVRTAK PRIZEMLJE SONJA FORIĆ RENATA ŽENTIL ANTICA RIBARIĆ TANJA ŠPOLJAR TEA IVIĆ

  SENKA KRSTINIĆ JOSIPA ŽIGO KLEN HERMINA KRSTINIĆ KRISTINA DUMIČIĆ NINO KORDIĆ

  I. KAT MARKO BLAGDAN MILENA GRCE GABRIJELA ŠEVERDIJA TAMARA KLANAC MLADENKA FAFANĐEL MATIJA MARKOVIĆ

  GORDANA ĆUK RIBARIĆ JOVANA RAVLIĆ REGINA ZUBOVIĆ PETRA GOLUBOVAC ANA MARIJA PERIĆ DUJE ŠEVERDIJA HELENA ŠKUNCA IVANA RIMAC RUSMIRA DIZDAREVIĆ

  II.KAT EDITA SUŠIĆ DUZIĆ LUĆI VRTODUŠIĆ IVA DEBELIĆ EUGEN PEĆARINA MARIO GRGURIĆ

  EDITA SUŠIĆ DUZIĆ BRANKA LAKOVIĆ IVICA TOMULIĆ MARIO GRGURIĆ NADA PEREZA PROFACA ANTONIO ŠARIN

  PETAK PRIZEMLJE SONJA FORIĆ RENATA ŽENTIL ANTICA RIBARIĆ TANJA ŠPOLJAR

  SENKA KRSTINIĆ JOSIPA ŽIGO KLEN HERMINA KRSTINIĆ KRISTINA DUMIČIĆ

  I.KAT MARKO BLAGDAN MILENA GRCE TEA IVIĆ SANELA LOLIĆ TAMARA KLANAC DUJE ŠEVERDIJA IVANA RIMAC DARKO MUŽA

  GORDANA ĆUK RIBARIĆ JOVANA RAVLIĆ REGINA ZUBOVIĆ ANA MARIJA PERIĆ HELENA ŠKUNCA MLADENKA FAFANĐEL RUSMIRA DIZDAREVIĆ MATIJA MARKOVIĆ

  II.KAT EDITA SUŠIĆ DUZIĆ LUĆI VRTODUŠIĆ BRANKA LAKOVIĆ MARIO GRGURIĆ NADA PEREZA PROFACA

  EDITA SUŠIĆ DUZIĆ IVA DEBELIĆ EUGEN PEĆARINA IVICA TOMULIĆ MARIO GRGURIĆ

 • 33

  Natrag na Sadržaj

  5.6. RASPORED DEŽURSTVA TEHNIČKOG OSOBLJA NA ULAZU U ŠKOLSKU ZGRADU od 7 do 8 sati – DOMAR od 8 do 9 sati – SPREMAČICA od 9 do 10 sati – SPREMAČICA od 10 do 11 sati – SPREMAČICA od 11 do 12 sati – SPREMAČICA od 12 do 13 sati – SPREMAČICA od 13 do 14 sati – DOMAR od 14 do 15 sati – SPREMAČICA od 15 do 16 sati – SPREMAČICA od 16 do 17 sati – DOMAR od 17 do 18 sati – SPREMAČICA od 18 do 19 sati – SPREMAČICA od 19 do 19,30 sati – DOMAR

  Dežurna osoba prima i upućuje stranke, otključava vrata po potrebi (učenicima nakon nastave TZK, učenicima koji kasne na nastavu, roditeljima, posjetiteljima) i vodi evidenciju roditelja i posjetitelja.

 • 34

  Natrag na Sadržaj

  6. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 6.1. TJEDNI I GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA

  NAZIV GODIŠNJI BROJ SATI NASTAVE PO ODJELIMA UKUPNO

  PREDMETA 1. 2. 3. 4. 5.abcd 6.abcd 7.abcd 8.abcd PLANIRANO

  HRVATSKI JEZIK 40/1400 40/1400 40/1400 40/1400 20/700 20/700 20/700 20/700 240/8400

  LIKOVNA KULTURA

  8/280 8/280 8/280 8/280 4/140 4/140 4/140 4/140 48/1680

  GLAZBENA KULTURA

  8/280 8/280 8/280 8/280 4/140 4/140 4/140 4/140 48/1680

  STARNI JEZICI (ENGL.)

  16/560 16/560 16/560 16/560 12/420 12/420 12/420 12/420 112/3920

  MATEMATIKA 32/1120 32/1120 32/1120 32/1120 16/560 16/560 16/560 16/560 192/6720

  PRIRODA 6/210 8/280 14/490

  BIOLOGIJA 8/280 8/280 16/560

  KEMIJA 8/280 8/280 16/560

  FIZIKA 8/280 8/280 16/560

  PRIRODA I DRUŠTVO

  16/560 16/560 16/490 24/840 72/2520

  POVIJEST 8/280 8/280 8/280 8/280 32/1120

  ZEMLJOPIS 6/210 8/280 8/280 8/280 30/1050

  TEHNIČKA KULTURA

  4/140 4/140 4/140 4/140 16/560

  TZK 24/840 24/840 24/840 16/560 8/280 8/280 8/280 8/280 120/4200

  INFORMATIKA 6/210 6/210 4/140 4/140 20/700

  IZBORNA-TALIJANSKI

  4/140 2/70 2/70 2/70 2/70 12/420

  IZBORNA-NJEMAČKI

  12/420 4/140 4/140 2/70 4/140 26/910

  IZBORNI -VJERONAUK

  16/560 16/560 16/560 16/560 8/280 8/280 8/280 8/280 96/3360

 • 35

  Natrag na Sadržaj

  6.2. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE

  AKTIVNOST RAZRED BROJ

  UČENIKA MJESEC

  PLIVANJE I.-IV. 335 VI.

  PLIVANJE V.-VIII. 362 VI.

  POLUDNEVNI IZLETI I.-IV. 335 IX.XII.III.

  JEDNODNEVNI IZLETI III,IV 182 IX.,XII

  ŠKOLA U PRIRODI III,IV 182 IV,V,VI

  JEDNODNEVNI IZLETI V-VII 276 X.,V.,VI

  EKSKURZIJA VIII 87 IV.

  TERENSKA NASTAVA I-VIII. 697 IX.-VI.

  POSJETI I-VIII 697 IX-VI

  NAPOMENA:

  Škola u prirodi, jednodnevni izleti i ekskurzije 8. razreda, organizirat će se u dogovoru i prema željama i

  mogućnostima roditelja.

 • 36

  Natrag na Sadržaj

  6.2.1. Poludnevni, jednodnevni izleti i terenska nastava

  Tijekom školske godine organizirat će se poludnevni izleti po otoku Rabu i oko otoka te susreti područnih i

  matične škole, učenika razredne nastave, u rujnu, prosincu i ožujku.

  Jednodnevni izleti

  RAZRED ODREDIŠTE NOSITELJI

  AKTIVNOSTI PLANIRANI BR.

  UČENIKA OKVIRNA CIJENA

  MJESEC REALIZACIJE

  3. RIJEKA Učiteljice 3. razreda

  84 250,00 kn XI.

  4. SJEVERNI VELEBIT Učiteljice 4. razreda

  98 250,00 kn IX.

  5. VELI-MALI LOŠINJ Razrednici 5. razreda

  82 150,00-200,00 kn VI. mj.

  6. ISTRA Razrednici 6.

  razreda 99 300,00-350,00 kn

  X. mj.

  7. LIKA Razrednici 7.

  razreda 94 300,00 kn V,VI. mj.

  Terenska nastava

  RAZRED ODREDIŠTE NOSITELJI

  AKTIVNOSTI PLANIRANI BR.

  UČENIKA OKVIRNA CIJENA

  MJESEC REALIZACIJE

  1. OTOK RAB Učiteljice 1. razreda

  75 30,00 kn V.,VI.

  2. OTOK PAG Učiteljice 2. razreda

  76 200,00 kn V., VI. mj.

  8. Vukovar Razrednici 8.

  razreda 87 - VI. mj.

  6.2.2. Škola u prirodi

  Za učenike razredne nastave u planu je organizacija škole u prirodi i to: -za učenike 3. i 4. razreda: – trodnevni program

  RAZRED ODREDIŠTE NOSITELJI

  AKTIVNOSTI PLANIRANI

  BR.UČENIKA OKVIRNA

  CIJENA MJESEC

  REALIZACIJE

  Svi 3.razredi PŠ (osimPŠ Banjol) i MŠ

  GORSKI KOTAR Učiteljice 3. razreda 1300,00 -

  1400,00 kn IV.,V, VI. mj.

  Svi 4. razredi PŠ i MŠ i 3. razred PŠ Banjol

  HRVATSKO ZAGORJE

  Učiteljice 4. razreda 1200,00 kn IV., V. mj.

  6.2.3. Ekskurzije

  Za učenike osmih razreda u planu je trodnevna ekskurzija:

  RAZRED ODREDIŠTE NOSITELJI

  AKTIVNOSTI PLANIRANI

  BR.UČENIKA OKVIRNA CIJENA

  MJESEC REALIZACIJE

  8.a,b,c,d Istra Razrednici 8. razreda 87 cca.1500,00kn IV. mj.

 • 37

  Natrag na Sadržaj

  6.3. PLAN IZBORNE NASTAVE U ŠKOLI 6.3.1. Razredna nastava

  NAZIV PROGRAMA RAZRED BROJ BROJ IZVRŠITELJ SATI SATI

  UČENIKA GRUPA PROGRAMA TJEDNO GOD.

  VJERONAUK MATIČNA ŠKOLA

  I.A 12 1 NATHALIE LUKAĆEVIĆ 2 70

  I.B 12 1 NINO KORDIĆ 2 70

  II.A 14 1 NATHALIE LUKAČEVIĆ 2 70

  II.B 15 1 NINO KORDIĆ 2 70

  III.A 20 1 NADA PEREZA PROFACA 2 70

  III.B 17 1 ANTONIO ŠARIN 2 70

  IV.A 16 1 NATHALIE LUKAĆEVIĆ 2 70

  IV.B 19 1 ANTONIO ŠARIN 2 70

  UKUPNO MATIČNA: I.-IV. 125 8 16

  PŠ BARBAT

  I. 11 1 KRUNOSLAV BORAS 2 70

  II. 11 1 KRUNOSLAV BORAS 2 70

  III. 4 1 KRUNOSLAV BORAS 2 70

  IV. 9 1 KRUNOSLAV BORAS 2 70

  UKUPNO PŠ BARBAT 35 4 8 280

  PŠ BANJOL

  I. 7 1 NATHALIE LUKAČEVIĆ 2 70

  II. 0 0

  III. 6 1 NATHALIE LUKAČEVIĆ 2 70

  IV. 7 NATHALIE LUKAČEVIĆ

  UKUPNO PŠ BANJOL 20 2 4 140

  PŠ MUNDANIJE

  I. 2 1 NINO KORDIĆ 2 70

  II. 4 1 NINO KORDIĆ 2 70

  III. 5 NINO KORDIĆ

  IV. 2 NINO KORDIĆ

  UKUPNO PŠ MUNDANIJE 13 2 4 140

  PŠ SUPETARSKA DRAGA

  I. 7 1 NINO KORDIĆ 2 70

  II. 7 1 NINO KORDIĆ 2 70

  III. 9 1 NINO KORDIĆ 2 70

  IV. 18 1 NINO KORDIĆ 2 70

  UKUPNO PŠ SUP. DRAGA 41 4 8 280

  PŠ LOPAR

  I. 12 1 ANTONIO ŠARIN 2 70

  II. 13 1 ANTONIO ŠARIN 2 70

  III. 10 1 ANTONIO ŠARIN 2 70

  IV. 13 1 ANTONIO ŠARIN 2 70

  UKUPNO PŠ LOPAR 48 4 8 280

  PŠ KAMPOR

  I. 6 1 NATHALIE LUKAČEVIĆ 2 70

  II. 11 1 NATHALIE LUKAČEVIĆ 2 70

  III. 8 1 NATHALIE LUKAČEVIĆ 2 70

  IV. 9 1 NATHALIE LUKAČEVIĆ 2 70

  UKUPNO PŠ KAMPOR 34 4 8 280

  UKUPNO PŠ 191

  UKUPNO I. - IV. 316

 • 38

  Natrag na Sadržaj

  6.3.2. Predmetna nastava

  NAZIV PROGRAMA RAZRED BROJ BROJ IZVRŠITELJ SAT

  I SATI

  UČENIKA GRUPA PROGRAMA TJE. GOD.

  VJERONAUK V.A 20 1 NADA PEREZA PROFACA 2 70

  V.B 20 1 NADA PEREZA PROFACA 2 70

  V.C 21 1 NATHALIE LUKAČEVIĆ 2 70

  V.D 17 1 NADA PEREZA PROFACA 2 70

  UKUPNO V. 78 4 8 280

  VI.A 23 1 NINO KORDIĆ 2 70

  VI.B 25 1 NADA PEREZA PROFACA 2 70

  VI.C 25 1 ANTONIO ŠARIN 2 70

  VI.D 23 1 NADA PEREZA PROFACA 2 70

  UKUPNO VI. 96 4 8 280

  VII.A 22 1 NADA PEREZA PROFACA 2 70

  VII.B 24 1 NADA PEREZA PROFACA 2 70

  VII.C 23 1 NADA PEREZA PROFACA 2 70

  VII.D 19 1 NADA PEREZA PROFACA 2 70

  UKUPNO VII. 88 4 8 280

  VIII.A 18 1 NINO KORDIĆ 2 70

  VIII.B 15 1 ANTONIO ŠARIN 2 70

  VIII.C 13 1 NINO KORDIĆ 2 70

  VIII. D 20 1 ANTONIO ŠARIN 2 70

  UKUPNO VIII. 66 4 8 280

  UKUPNO V.-VIII. 328

  PRO 3

  UKUPNO I.-VIII. 647

  INFORMATIKA VII. 50 3 MATIJA MARKOVIĆ, DORIS ĆUĆA-ŽENTIL 6 140

  VIII. 40 2 DORIS ĆUĆA-ŽENTIL 4 140

  UKUPNO 90 6 10

  NJEMAČKI JEZIK IV. 5 JOSIPA R.PERIĆ 10 350

  V. 52 3 JOSIPA R.PERIĆ, KLARA BUDAK 6 210

  VI. 56 2 JOSIPA R.PERIĆ, KLARA BUDAK 4 140

  VII. 37 2 JOSIPA R.PERIĆ 4 140

  VIII. 25 1 JOSIPA R.PERIĆ 2 70

  UKUPNO 13 26

  TALIJANSKI JEZIK IV. 2 TEA IVIĆ 4 140

  V. 27 1 TEA IVIĆ 2 70

  VI. 22 1 TEA IVIĆ 2 70

  VII. 16 1 TEA IVIĆ 2 70

  VIII. 13 1 TEA IVIĆ 2 70

  UKUPNO 6 12

 • 39

  Natrag na Sadržaj

  6.4. RAD S DJECOM S RJEŠENJIMA O PRIMJERENOM OBLIKU ŠKOLOVANJA

  Rješenjem određen oblik rada

  Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

  Ukupno: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

  Model individualizacije 4 5 10 11 5 7 3 6 51

  Prilagođeni program 1 1 2 2 2 2 10

  Posebni program 1 1 1 3

  Posebna odg.-obraz.skupina (1.-4.) 2 2

  Ukupno: 6 5 12 12 7 10 5 9 66

  6.4.1. NASTAVA U KUĆI

  6.4.2. RAZREDNI ODJEL POSEBNOG PROGRAMA

  Razredni odjel posebnog programa s radom je započeo 2009/10. Ove školske godine razred pohađa troje učenika s teškoćama u razvoju tj. učenik 8. razreda koji se školuje prema članku 6. stavku 6. Pravilnika, učenice 3. i 6. razreda koje se školuju prema članku 8. Pravilnika. Prostor razrednog odjela osiguran je u prizemlju matične školske zgrade. Opremljen je didaktičkim materijalima, igrama te ostalim potrebnim sredstvima za izvođenje nastave u posebnom razrednom odjelu, iako uvijek postoji potreba za povećanjem opsega posjedovanja takvih sredstava za odgojno-obrazovno djelovanje. Od školske godine 2017./18. pri Školi djeluje i posebna odgojno-obrazovna skupina za dvije učenice 1. odgojno-obrazovne skupine koje se školuju prema članku 9. Pravilnika. Prostor odgojno-obrazovne skupine osiguran je u sklopu prostora Razrednog odjela posebnog programa, u prizemlju matične školske zgrade i opremljen je didaktičkim materijalima.

  6.4.3. POMOĆNICI U NASTAVI

  U školskoj godini 2019./20. imamo 5 pomoćnika u nastavi za 9 djece: Osnivač PGŽ izdvaja sredstva za plaće 3 asistenata, a Udruga za mlade i studente s invaliditetom Primorsko-goranske županije „Znam“ za preostalo 2.

  1.POOS – Doris Ćuća-Žentil PRO – Ana Fabijanić 4.b – Ananda Debelić 5a/7b – Anamari Pijaža Mikelić 6b – Snežana Drekić

 • 40

  Natrag na Sadržaj

  6.5. DOPUNSKA NASTAVA

  Razredna nastava

  PREDMET RAZRED BROJ BR.SATI IIME I PREZIME

  - GRUPA UČEN. GOD. UČITELJA IZVRŠITELJA

  1. HRVATSKI JEZIK I.A 4 35 RENATA ŽENTIL

  2. MATEMATIKA I.B 4 35 HERMINA KRSTINIĆ

  II.A 3 35 SONJA FORIĆ

  II.B 5 35 JOSIPA Ž.KLEN

  MATIČNA ŠKOLA III.A 5 35 ANTICA RIBARIĆ

  III.B 4 35 SENKA KRSTINIĆ

  IV.A 4 35 TANJA ŠPOLJAR

  IV.B 4 35 KRISTINA DUMIČIĆ

  PŠ MUNDANIJE I,III 2 35 ŽELJKA PERAN

  II,IV 3 35 ANA GUŠĆIĆ

  PŠ BANJOL I,IV 3 35 SUZANA BROZOVIĆ

  III 2 35 INES DUMIĆ-HALOVIĆ

  PŠ BARBAT

  I II

  3 2

  35 35

  ADRIANA KAŠTELAN ELENA FORIĆ

  III IV

  3 4

  35 35

  SANJA TABAR MARTINA MLACOVIĆ

  PŠ SUP. DRAGA

  I II III

  6 3 4

  35 35 35

  PETRA RIBARIĆ TANJA PLJEŠA DORIS ŠKAPUL

  IV 3 35 SLAVICA IVIĆ

  PŠ LOPAR

  I II III IV

  4 4 3 2

  35 35 35 35

  TATJANA PIČULJAN NADA PIČULJAN MARIJANA BRAVARIĆ TATJANA PEĆARINA

  PŠ KAMPOR

  I II III IV

  4 3 2 3

  35 35 35 35

  SABINA VIDAS RENATA MAHIĆ VENERA GRUBIŠIĆ KORINA STANIČIĆ

 • 41

  Natrag na Sadržaj

  Predmetna nastava

  PREDMET RAZRED BROJ BR. SATI IME I PREZIME

  - GRUPA UČEN. GOD. UČITELJA IZVRŠITELJA

  HRVATSKI JEZIK VI. i VIII. 15 70 GORDANA Ć.RIBARIĆ, REGINA ZUBOVIĆ

  HRVATSKI JEZIK V. i VII. 12 70 MARKO BLAGDAN, MILENA GRCE

  HRVATSKI JEZIK VIII 1 35 JOVANA RAVLIĆ

  ENGLESKI JEZIK V. 8 35 SANELA LOLIĆ

  ENGLESKI JEZIK I-IV. 6 35 ŽARKO VIDAS

  ENGLESKI JEZIK II. 5 35 TEA IVIĆ

  ENGLESKI JEZIK VIII. 1 35 KLARA BUDAK

  ENGLESKI JEZIK VI 9 35 ANA MARIJA PERIĆ

  ENGLESKI JEZIK VIII 7 35 PETRA GOLUBOVAC

  ENGLESKI JEZIK VII 9 35 GABRIJELA ŠEVERDIJA

  MATEMATIKA V 8 35 TAMARA KLANAC

  MATEMATIKA VII 16 70 DUŠAN ŠEVERDIJA, TAMARA KLANAC

  MATEMATIKA VI 15 35 HELENA ŠKUNCA

  KEMIJA VII i VIII 7 70 RUSMIRA DIZDAREVIĆ

  FIZIKA VII i VIII 15 70 DARKO MUŽA, IVANA RIMAC

  POVIJEST V-VIII 15 70 BRANKA LAKOVIĆ, IVA DEBELIĆ

  GEOGRAFIJA V.-VIII 16 70 IVICA TOMULIĆ, EUGEN PEĆARINA

  INFORMATIKA VII,VIII 12 35 MATIJA MARKOVIĆ

  PRIRODA/ BIOLOGIJA V.-VIII. 15 70

  MLADENKA FAFANĐEL, IVANA RIMAC

 • 42

  Natrag na Sadržaj

  6.5.1. DODATNA NASTAVA

  Razredna nastava

  PREDMET RAZRED BROJ BR.SATI IIME I PREZIME

  - GRUPA UČEN. GOD. UČITELJA IZVRŠITELJA

  1. HRVATSKI JEZIK I.A 4 35 RENATA ŽENTIL

  2. MATEMATIKA I.B 4 35 HERMINA KRSTINIĆ

  II.A 3 35 SONJA FORIĆ

  II.B 5 35 JOSIPA Ž.KLEN

  MATIČNA ŠKOLA III.A 5 35 ANTICA RIBARIĆ

  III.B 4 35 SENKA KRSTINIĆ

  IV.A 4 35 TANJA ŠPOLJAR

  IV.B 4 35 KRISTINA DUMIČIĆ

  PŠ MUNDANIJE I,III 2 35 ŽELJKA PERAN

  II,IV 3 35 ANA GUŠĆIĆ

  PŠ BANJOL I,IV 3 35 SUZANA BROZOVIĆ

  III 2 35 INES DUMIĆ-HALOVIĆ

  PŠ BARBAT

  I II

  3 2

  35 35

  ADRIANA KAŠTELAN ELENA FORIĆ

  III IV

  3 4

  35 35

  SANJA TABAR MARTINA MLACOVIĆ

  PŠ SUP. DRAGA

  I II III

  6 3 4

  35 35 35

  PETRA RIBARIĆ TANJA PLJEŠA DORIS ŠKAPUL

  IV 3 35 SLAVICA IVIĆ

  PŠ LOPAR

  I II III IV

  4 4 3 2

  35 35 35 35

  TATJANA PIČULJAN NADA PIČULJAN MARIJANA BRAVARIĆ TATJANA PEĆARINA

  PŠ KAMPOR

  I II III IV

  4 3 2 3

  35 35 35 35

  SABINA VIDAS RENATA MAHIĆ VENERA GRUBIŠIĆ KORINA STANIČIĆ

 • 43

  Natrag na Sadržaj

  Predmetna nastava

  PREDMET RAZRED BROJ BROJ SATI IME I PREZIME

  - GRUPA UČEN. GOD. UČITELJA IZVRŠITELJA

  HRVATSKI JEZIK V. i VII. 6 35 MILENA GRCE

  HRVATSKI JEZIK VI. i VIII. 7 35 REGINA ZUBOVIĆ

  ENGLESKI JEZIK VI 7 35 ANA MARIJA PERIĆ

  ENGLESKI JEZIK VIII 9 35 PETRA GOLUBOVAC

  ENGLESKI JEZIK VII 9 35 GABRIJELA ŠEVERDIJA

  ENGLESKI JEZIK III. i IV. 7 35 ŽARKO VIDAS

  ENGLESKI JEZIK VII. 8 35 TEA IVIĆ

  GEOGRAFIJA V-VIII 15 70 IVICA TOMULIĆ, EUGEN PEĆARINA

  MATEMATIKA VI 8 35 HELENA ŠKUNCA

  MATEMATIKA VII 9 35 DUŠAN ŠEVERDIJA

  KEMIJA VIII 8 35 RUSMIRA DIZDAREVIĆ

  POVIJEST V.-VIII. 12 70 BRANKA LAKOVIĆ, IVA DEBELIĆ

  PRIRODA/ BIOLOGIJA V.-VIII. 14 70

  MLADENKA FAFANĐEL, IVANA RIMAC

  VJERONAUK V.-VIII. 21 105 ANTONIO ŠARIN, NATHALIE LUKAČEVIĆ

  FIZIKA VIII 7 35 DARKO MUŽA

  INFORMATIKA V.-VIII. 16 70 MATIJA MARKOVIĆ, DORIS ĆUĆA-ŽENTIL

 • 44

  Natrag na Sadržaj

  6.6. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

  Razredna nastava

  R. NAZIV AKTIVNOSTI BROJ UKLJ. PLAN.GOD. IME I PREZIME

  BR. ILI GRUPE UČENIKA BR. SATI UČITELJA

  1. DRAMSKA 20 35 JOSIPA Ž.KLEN

  2. LIKOVNA 79 210

  RENATA MAHIĆ INES DUMIĆ-HALOVIĆ ANTICA RIBARIĆ KRISTINA DUMIČIĆ SANJA TABAR ANA GUŠĆIĆ RENATA ŽENTIL

  3. PLESNA GRUPA 66 105 TATJANA PEĆARINA SLAVICA IVIĆ TANJA ŠPOLJAR

  4. SPORTSKA 74 140

  MARIJANA BRAVARIĆ PETRA RIBARIĆ HERMINA KRSTINIĆ

  5. ORIGAMI

  20 35 ELENA FORIĆ

  6. LITTLE KID'S DRAMA CLUB

  10 35 ŽARKO VIDAS

  7. MALI ZBOR 23 70 ANTONIO ŠARIN, NINO KORDIĆ

  VENERA GRUBIŠIĆ SUZANA BROZOVIĆ SENKA KRSTINIĆ

  7. EKO-GRUPA 96 280 ADRIANA KAŠTELAN ŽELJKA PERAN DORIS ŠKAPUL

  SONJA FORIĆ NADA PIČULJAN

  8. ZBOR RN 14 70 NATHALIE LUKAČEVIĆ

 • 45

  Natrag na Sadržaj

  Predmetna nastava

  BR. NAZIV AKTIVNOSTI ILI

  GRUPE

  BROJ UKLJUČENIH

  UČENIKA

  PLAN.GOD. BR. SATI

  IME I PREZIME UČITELJA

  1 DRAMSKA 20 35 GORDANA Ć.RIBARIĆ

  2 EKO- ETNO GRUPA 35 35 IVANA RIMAC

  3 ZBOR 28 35 LUĆI VRTODUŠIĆ

  4 PJEVAČKA GRUPA 14 35 LUĆI VRTODUŠIĆ

  5 GRANIČAR (M,Ž) 30 70 MANUELA HALOVIĆ

  6 ZAVIČAJNA GRUPA 20 70 ANTONIO ŠARIN, NINO KORDIĆ

  7 ARBA MALI VOLONTERI 25 35 NADA P.PROFACA

  8 KNJIŽNIČNI KLUB 15 35 MONA OTHMAN

  9 MLADI KEMIČARI 32 70 RUSMIRA DIZDAREVIĆ

  10 GRAĐANSKI ODGOJ 15 35 MARKO BLAGDAN

  11 GESUNDE&SCHULE 15 35 JOSIPA R. PERIĆ

  12 LIKOVNA GRUPA 30 35 EDITA S. DUZIĆ

  13 PROMETNA GRUPA 25 35 MARIO GRGURIĆ

  14 WEB GRUPA 15 35 MATIJA MARKOVIĆ

  15 MLADI POVIJESNIČARI 14 35 IVA DEBELIĆ

  16 MLADI INFORMATIČARI 15 35 DORIS Ć. ŽENTIL

 • 46

  Natrag na Sadržaj

  6.7. UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

  NAZIV AKTIVNOSTI BROJ UČENIKA VODITELJ

  AKTIVNOSTI RN PN

  GLAZBENA ŠKOLA 8 14 DANIJELA ŠKARIĆ

  FOLKLOR 19 22 MILICA FAFLJA

  TRIATLON 15 10 DAMJANA KURELIĆ IVA KURELIĆ

  KAJAK 5 11 LJUBO PIČULJAN

  ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO

  KARATE 23 25 ZDRAVKO NALETINA

  MALI NOGOMET - FUTSAL 15 45 ROBERT LUPIĆ

  TENIS 20 22 ŽELJKO GUŠĆIĆ

  ODBOJKA 12 18 IVA KURELIĆ

  RUKOMET (DJEČACI, DJEVOJČICE) 10 25 MARINO RIBARIĆ DAVOR ŠUNJIĆ

  VATROGASCI 42 23 RADE STANISAVLJEVIĆ

  KOŠARKA 10 27 ZLATKO BLAGDAN ŽARKO MATUŠAN

 • 47

  Natrag na Sadržaj

  7. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE

  MJ. SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI

  IX.

  1. PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA (9. 9.) UČITELJI

  2. EUROPSKI DAN JEZIKA (26. 9.) UČITELJI STRANIH JEZIKA

  3. 70 godišnjca PROGLAŠENJA ŠUME DUNDOVO ZAŠTIĆENOM I 50 godišnjica ZAŠTITE KRAJOBRAZA LOPARA (27.9.)

  UČITELJI I UČENICI RN i PN

  4. DAN MORA UČITELJICE RN

  5. DAN POLICIJE (27. 9.) PP RAB, RN

  6. SIGURNO U PROMETU PP RAB, UČENICI PRVIH RAZREDA

  X.

  1. DAN STARIJIH OSOBA (1. 10.) UČITELJI RN MŠ

  2. DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA I SV. FRANJE ASIŠKOG (4.10.)

  VJEROUČITELJI, RAZREDNI UČITELJI, PSIHOLOG

  3. DAN UČITELJA (5. 10.)

  UČITELJI

  4. OBILJEŽAVANJE DANA HRANE, DANA KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE (16. – 20. 10.)

  RAZREDNI UČITELJI, UČITELJI, VJEROUČITELJI

  5. MEĐUNARODNI MJESEC ŠKOLSKIH KNJIŽNICA KNJIŽNIČARKA, UČITELJI

  6. MJESEC HRVATSKE KNJIGE 6.1.19.11. (15. 10. – 15. 11.)

  KNJIŽNIČAR, RAZREDNI UČITELJI, UČITELJI HJ,

  7. DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA (17.10.) UČITELJI RN

  8. DAN KRAVATE (18. 10.) UČITELJI I UČENICI, PEDAGOG

  9. UPOZNAJTE SVOJ GRAD UDRUGA TURISTIČKIH VODIČA RAB, 5. RAZREDI

  10. DAN ŠTEDNJE (31. 10.) UČITELJI, UČENICI, DJELATNICI PBZ-A

  XI.

  1. MHK – SUSRET S KNJIŽEVNIKOM KNJIŽNIČAR, UČITELJI, GK RAB, UČENICI RAZREDNE NASTAVE

  2. MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE (16. 11.) PSIHOLOG

  3. DAN SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA (18. 11.) UČITELJI POVIJESTI, RAZREDNICI, PREDMETNI UČITELJI, UDRUGE

  4. MEĐUNARODNI DAN PRAVA DJETETA (20. 11.) PSIHOLOG, VODITELJ INA-E GRAĐANSKI ODGOJ

  5. MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI (15.11. – 15. 12.)

  STRUČNI SURADNICI, VANJSKI SURADNICI (BOLNICA RAB, NZZJZ), RAZREDNICI

  XII.

  1. KAZALIŠNA PREDSTAVA ZA UČENIKE RN U POU-U (besplatna, povodom Sv. Nikole)

  UČITELJI I UČENICI RN

  2. PRIREDBA UČENIKA RAZREDNE NASTAVE POVODOM SV. NIKOLE

  VJEROUČITELJI, UČITELJI RN, POU RAB

  3. MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA (5. 12.) VJEROUČITELJICA, SOC.PEDAGOG

  4. „USUSRET BOŽIĆU BLAGDANU MIRA I LJUDSKE DOBROTE“ – PRIREDBA ZA PACIJENTE BOLNICE U KAMPORU

  VJEROUČITELJI, UČITELJI RN I PN, UČITELJI PŠ KAMPOR

  5. PREDAVANJE MUP-a: MIR I DOBRO UČENICI, DJELATNIK MUP-a

  6. NATJECANJE ČITANJEM DO ZVIJEZDA (ŠKOLSKA RAZINA)

  KNJIŽNIČARKA, UČENICI PREDMETNE NASTAVE

  7. BOŽIĆNI SAJAM UČENICI, UČITELJI, ŠKOLSKA ZADRUGA

  8. BOŽIĆNA PRIREDBA U POU-U (20. 12.) VJEROUČITELJI, UČENICI

  I.

  1. LIDRANO PEDAGOG, VODITELJI AKTIVA RN I HJ

  2. DAN SJEĆANJA NA HOLOKAUST (27. 1.) UČITELJI POVIJESTI

  3. NATJECANJA ŠSK-A KRISTOFOR ŠSK, UČITELJI TZKA-A, VANJSKI SURADNICI

  II. 1. DAN SIGURNIJEG INTERNETA (10. 2.)

  RAZREDNICI, KNJIŽNIČAR, UČITELJI INFORMATIKE

  2. NATJECANJE KLOKAN BEZ GRANICA UČITELJICE RN, UČENICI RN

 • 48

  Natrag na Sadržaj

  3. MJESEC HRVATSKOGA JEZIKA (21. 2. – 17. 3.) KNJIŽNIČAR, UČITELJI RN I PN

  4. NATJECANJA „ZNANOST MLADIMA 2018.“ PEDAGOG

  5. DAN RUŽIČASTIH MAJICA (28.2) STRUČNI SURADNICI, MUP,RAZREDNICI

  6. NATJECANJA ŠSK-A KRISTOFOR ŠSK, UČITELJI TZKA-A, VANJSKI SURADNICI

  7. TJEDAN DJEČJEG MENTALNOG ZDRAVLJA (U SKLOPU TJEDNA PSIHOLOGIJE)

  PSIHOLOG, UČITELJI, RAZREDNICI, UČENICI

  III.

  1. NATJECANJA „ZNANOST MLADIMA 2018.“ PEDAGOG

  2. NATJECANJA ŠSK-A KRISTOFOR ŠSK, UČITELJI TZKA-A, VANJSKI SURADNICI

  3. NATJECANJE KLOKAN BEZ GRANICA UČITELJICE RN, UČENICI RN

  4. MJESEC HRVATSKOGA JEZIKA (21. 2. – 17.3.) KNJIŽNIČAR, UČITELJI, UČENICI

  5. SVJETSKI DAN MATEMATIKE UČITELJICE RN, UČITELJI MATEMATIKE, UČENICI

  6. DAN ŽENA (8. 3.) UČITELJICE POVIJESTI

  7. DAN OČEVA UČITELJI RN

  8. TJEDAN MOZGA (16.3.-20.3.) BOLNICA RAB

  9. DAN VODA (22. 3.) UČITELJI RN I PN

  10. DAN PJESNIŠTVA, PRVI DAN PROLJEĆA (21.3.) KNJIŽNIČAR, UČITELJI RN

  11. DAN KAZALIŠTA – PRIGODNA PREDSTAVA (27. 3.)

  PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, KNJIŽNIČAR, UČITELJI, UČENICI PN

  IV.

  1. NOĆ KNJIGE KNJIŽNIČAR, UČITELJI

  2. SVJETSKI DAN ZDRAVLJA (7. 4.) NZZJZ, RAZREDNICI, UČENICI, BOLICA RAB

  3. DANI MEDIJSKE PISMENOSTI (8. - 12. 4.) STRUČNI SURADNICI, UČITELJI

  4. DAN PLANETA ZEMLJE (22. 4.) VODITELJI EKO GRUPA, PEDAGOG, UČITELJI I UČENICI, VANJSKI SURADNICI

  5. FESTIVAL ZNANOSTI 2019. POU, UDRUGA PROGEO, UČITELJI

  V.

  1. DAN MAJKI – DRUGA NEDJELJA U MJESECU UČITELJI RN, VJEROUČITELJI, RAZREDNICI

  2. NATJECANJE PRVE POMOĆI CRVENI KRIŽ RAB, UČENICI

  3. PRVI KORACI U PROMETU DOM MLADIH RIJEKA, PP RAB

  4. MEĐUNARODNI DAN OBITELJI (15. 5.) UČITELJI RN i PN

  5. DAN ŠKOLE I SVJETSKI DAN SPORTA (29. 5.) SVI DJELATNICI

  6. NOVIGRADSKO PROLJEĆE NADARENI UČENICI, PSIHOLOG, PREDMETNI UČITELJ

  7. MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA (12.5.) BOLNICA RAB

  8. JEDNODNEVNI IZLETI, ŠKOLA U PRIRODI RAZREDNI UČITELJI

  VI.

  1. JEDNODNEVNI IZLETI, EKSKURZIJE RAZREDNI UČITELJI

  2. SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA (5. 6.) UČITELJI, UČENICI

  3. SVJETSKI DAN OCEANA (8. 6.) UČITELJI, UČENICI

  2. PODJELA SVJEDODŽBI RAZREDNICI

  TIJEKOM GODINE:

  ● UREĐENJE ŠKOLE I OKOLIŠA

  ● AKCIJA “SRCEM PROTIV BARIJERA

 • 49

  Natrag na Sadržaj

  8. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE

  RAZRED SADRŽAJ IZVRŠITELJ VRIJEME

  VI. Naši interesi se razlikuju razrednik

  U toku šk.god.

  (predavanje za učenike VI. razreda) pedagog

  na satu razr.

  VII. Čime bih se u životu želio baviti? razrednik

  U toku šk.god.

  (predavanje za učenike VII. razreda) pedagog

  na satu razr.

  VIII. Kamo nakon osnovne škole? E-upisi u srednju školu razrednik

  XII. mjesec

  (predavanje za učenike VIII.razreda) pedagog

  VIII. Upoznavanje pojedinih vrsta zanimanja pedagog

  U toku godine

  VIII. Provođenje ankete profesionalnih interesa razrednik

  XII. mjesec

  među učenicima VIII. Razreda pedagog

  VIII. Izdvajanje učenika sa težim zdravstvenim liječnik

  X. Mjesec

  smetnjama prema dogovorenim kriterijima pedagog

  VIII. Upitnik o profesionalnom izboru nakon O.Š. razrednik

  I. mjesec

  (za učenike sa zdravstvenim teškoćama) pedagog

  VIII. Profesionalno savjetovanje učenika sa stručni tim

  V. Mjesec

  zdravstvenim smetnjama HZZ

  VIII. Roditeljski sastanak: E-upisi u pedagog

  V. mjesec

  srednju školu 2020/21.

  VI. Mjesec

 • 50

  Natrag na Sadržaj

  9. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRASTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA

  MJESEC RAZRED - SADRŽAJI BROJ UČENIKA

  NOSITELJI AKTIVNOSTI

  RUJAN I. r. - Cijepljenje: MRP VI. r – provođenje Pilot projekta u svrhu unapređenja oralnog zdravlja učenika

  75 98

  Liječnica školske medicine Medicinska sestra

  LISTOPAD VIII. r. - Sistematski pregledi - Cijepljenje:AnaDiTe+IPV cjep. - edukacija o važnosti prevencije imunizacijom protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa Predavanja: za učenike nižih razreda

  - Skrivene kalorije (III. razred) - Pravilno pranje zubi po modelu (I.

  razred)

  87 85 75

  Liječnica školske medicine Medicinska sestra

  STUDENI I.r. - Cijepljenje: MRP - edukacija roditelja i učenika o važnosti prevencije imunizacijom protiv poliomijelitisa VIII. r. – Cijepljenje: protiv HPV-a (I. doza) Predavanja: za učenike 8. razreda -o važnosti prevencije cijepljenjem u spriječavanju HPV infekcije - edukacija za roditelje i predavanje na temu: „Cijepljenjem protiv raka – Cijepljenjem protiv HPV-a“ VII. r – screening mentalnog zdravlja

  75 87 94

  Liječnica školske medicine Medicinska sestra

  SIJEČANJ VIII. r. – Cijepljenje: protiv HPV-a (II. doza) 87 Liječnica školske medicine Medicinska sestra

  VELJAČA VI. r. – Screening tjelesne težine s mjerenjem TT i TV, OS, OB uz računanje BMI i WHR te mjerenje krvnog tlaka I. r. – Sistematski pregled prije upisa u 1. razred V. r. – Sistematski pregledi Predavanja: za učenike petih razreda

  - Promjene vezane uz pubertet

  - Higijena menstruacije (djevojčice)

  98 85 82 82 51

  Liječnica školske medicine Medicinska sestra

  OŽUJAK

  VI. r. – Screening deformacija kralježnice III. r – Screening poremećaja oštrine vida na daljinu i kolornog vida VII. r. – Screening poremećaja sluha I. r. – Sistematski pregled prije upisa u 1. razred

  98 85 94 85

  Liječnica školske medicine Medicinska sestra

  TRAVANJ I. r. – Sistematski pregled prije upisa u 1. razred i cijepljenje MRP

  85 Liječnica školske medicine Medicinska sestra

  SVIBANJ VIII. r. – Cijepljenje: protiv HPV-a

  Liječnica, med.sestra

  LIPANJ Pregledi za upis u srednju školu 87

 • 51

  Natrag na Sadržaj

  Podmladak Crvenog križa Zaštita i aktivnosti vezane za povremene akcije i uobičajene manifestacije.

  1. Tjedan borbe protiv TBC IX.. mjesec 2. Akcija «Solidarnost na djelu» X. Mjesec 3. Akcija fonda za pomoć djeci svijeta tokom godine 4. Tjedan Crvenog križa V. mjesec 5. Sudjelovanje na županijskom natjecanju

  iz prve pomoći IV. mjesec 6. Uključivanje u aktivnosti drugih

  organizacija koje su u skladu sa ciljevima i zadacima Crvenog križa tokom godine

  Dva puta u mjesecu, utorkom, u suradnji sa Komunalnim poduzećem «Vrelo» organiziraju se u Matičnoj školi i svim Područnim školama akcije sakupljanja starog papira. 10. PREHRANA UČENIKA

  Prehrana učenika organizirana je u Školi za slijedeći broj učenika: - Matična škola topli obrok: 21 učenika mliječni obrok: 44 učenika - Područne škole 14 učenika mliječni obrok: 25 učenika 11. PRIJEVOZ UČENIKA

  VIŠI RAZREDI (V-VIII): 1,5 km ..................6 učenika

  2 km …………….. 19 učenika 6 km ……………… 18 učenika 2,5 km …………….15 učenika 7 km ………………..12 učenika 3 km …………… 17 učenika 7,5 km ……………... 8 učenika 4 km ……………… 30 učenika 8 km ……………….. 4 učenika 4,5 km ……………. 8 učenika 9 km ……………….. 11 učenika 5 km ……………… 27 učenik 13 km ……………… 21 učenika 5,5 km …………… 11 učenika 14 km ……………… 8 učenika 16 km ……………… 20 učenika

  ___________________________________________________________________ UKUPNO: 235 učenik NIŽI RAZREDI(I-IV)

  1,5 km .......................10 učenika 3 km ............................2 učenika 2 km ………………......... 21 učenik 4 km ............................4 učenika 2,5 km ....................... 1 učenik ________________________________________________________ UKUPNO: 38 učenika

  SVEUKUPNO (I-VIII): 273 učenik Prema članku 69. Zakona o osnovnom školstvu ukupno je 140 učenika

 • 52

  Natrag na Sadržaj

  12. PLAN POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA U ŠKOLI

  1. OPĆE PRIHVAĆENA DEFINICIJA NASILJA Definicija nasilja i običnog sukoba vršnjaka preuzeta je iz Protokola o nasilju među djecom kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske u listopadu 2004. Nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka učinjeno s ciljem povrjeđivanja, a koje se, neovisno o mjestu izvršenja, može razlikovati po obliku, težini, intenzitetu i vremenskom trajanju i koje uključuje ponavljanje istog obrasca i održava neravnopravan odnos snaga (jači protiv slabijih ili grupa protiv pojedinaca). Nasiljem među djecom i mladima smatra se osobito: • namjerno uzrokovani fizički napad u bilo kojem obliku, primjerice udaranje, guranje, gađanje, šamaranje, čupanje, zaključavanje, napad različitim predmetima, pljuvanje i slično bez obzira je li je kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna povreda, • psihičko i emocionalno nasilje prouzročeno opetovanim ili trajnim negativnim postupcima od strane jednog djeteta ili više djece. Negativni postupci su:ogovaranje, nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje, namjerno zanemarivanje i isključivanje iz skupine kojoj pripada ili isključivanje i zabranjivanje sudjelovanja u različitim aktivnostima s ciljem nanošenja patnje ili boli, širenje glasina s ciljem izolacije djeteta od ostalih učenika, oduzimanje stvari ili novaca, uništavanje ili oštećivanje djetetovih stvari, ponižavanje, naređivanje ili zahtijevanje poslušnosti ili na drugi način dovođenje djeteta u podređeni položaj, kao i druga ponašanja počinjena od djeteta i mlade osobe (unutar kojih i spolno uznemiravanje i zlostavljanje) kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fizička i duševna bol ili sramota. Nasilje podrazumijeva šest definirajućih čimbenika: • namjera da se drugom nanese šteta ili ozljeda; • intenzitet i trajanje (opetovanost nasilničkog ponašanja); • moć nasilnika (nesrazmjer obzirom na dob, snagu, brojčana nadmoć); • ranjivost i nemoć žrtve; • manjak podrške; • posljedice. U svim slučajevima nasilja među djecom koji su definirani navedenim čimbenicima škola je dužna postupati u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske u listopadu 2004. Nužno je razlikovati nasilje (zlostavljanje) među djecom i mladima od običnog sukoba vršnjaka. Obični sukob vršn