godiŠnji plan i program rada Škole Školska godina …

of 76 /76
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševića 1 2019/2020. OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Dr. Ante Starčevića 5 , 32010 Vukovar KLASA: 602-02/19-01/109 URBROJ:2188-84-01-1 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA 2019./2020. Vukovar 30. rujna 2019. godine

Author: others

Post on 15-Oct-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1
2019/2020.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
2
2019/2020.
Sadraj
1.1. Školsko podruje ......................................................................................................................... .............6 1.2. Prostorni uvjeti………………………………………………………………………………………………………………………...….. .......6 1.2.1. Prikaz unutrašnjeg školskog prostora .......................................................................................... ………….6 1.2.2. Prikaz vanjskih prostora i plan ureenja ………………………………………..……………………………………………………11
2.PODATCI O IZVRŠITELJMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U 2018/19. ŠKOLSKOJ GODINI…….12 2.1. Uitelji razredne nastave............................................................................................................................12 2.2. Uitelji predmetne nastave………………………………......................................................................................13 2.3. Podatci o ravnatelju i strunim suradnicima ............................................................................... ............15 2.4. Podatci o ostalim zaposlenicima…………………………………………………………………………….............................. 15
3. ORGANIZACIJA RADA .......................................................................................................................... ............16 3.1. Podatci o uenicima i razrednim odjelima ................................................................................ .............16 3.2. Organizacija smjena ................................................................................................................... .............17 3.3. Raspored deurstva uitelja u šk.god.2018./19. …………………………………………………….. ...........................18 3.4. Godišnji kalendar rada ................................................................................................................ ...........19
4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE……………………………………………………………………….............20 4.1. Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razrednim odjelima ………………………………….........................20 4.2. Plan izvanuionike nastave……………………………………………………………………………………………………….........21 4.2.1. Terenska nastava ....................................................................................................................... ............21 4.2.2. Škola u prirodi ............................................................................................................................ ............22 4.2.3. Izleti i ekskurzija ......................................................................................................................... ............22 4.3. Plan izborne nastave.................................................................................................................................23 4.4. Rad po prilagoenom programu ...........................................................................................................23 4.5. Nastava u kui ............................................................................................................................. ..........24 4.6. Dopunska nastava………………………………………………………………………………………………………………………........25 4.7. Dodatni rad………………………………………………………………………………………………………………………………….......26 4.8. Plan izvannastavnih aktivnosti……………………………………………………………………………………………………........27
5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI U ŠKOLI…………………………………………………………………........29 5.1. Profesionalno informiranje i usmjeravanje…………………………………………………………………………………….....32 5.2. VANJSKO VRJEDNOVANJE OBRAZOVNIH POSTIGNUA………………………………………………………………........33
6. PLAN BRIGE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UENIKA………………………………………..........33 6.1. Plan i program rada školske medicine za 2018./2019……………………………………………………………………………34 7. PODATCI O RADNIM ZADUENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE ..................................................................... ..........35
7.1. Tjedno zaduenje odgojno obrazovnih djelatnika škole .......................................................................35 7.2. Podatci o uiteljima pripravnicima ............................................................................................ ..........38 7.3. Podatci o ostalim djelatnicima u školi i njihovim zaduenjima ................................................... ..........38
8. PLANOVI PERMANENTNOG STRUNOG USAVRŠAVANJA ..................................................................... ..........39 8.1. Struno usavršavanje u školi…………………………………………………………………………………..............................41
9. PLAN RADA STRUNIH ORGANA, STRUNIH SURADNIKA ,ORGANA UPRAVLJANJA I OSTALIH ZAPOSLENIKA………………………………………………………………….................................................................................41 9.1. Plan rada uiteljskog vijea ......................................................................................................... .........41 9.2. Plan rada razrednih vijea .. ........................................................................................................ .........42 9.3. Plan rada razrednika ................................................................................................................... .........43 9.4. Plan rada Vijea roditelja ............................................................................................................ .........44 9.5. Plan rada Vijea uenika ............................................................................................................. .........45 9.6. Plan rada Školskog odbora .......................................................................................................... .........46 9.7. Plan rada ravnatelja .................................................................................................................... .........47 9.8. Plan rada školskog pedagoga ...................................................................................................... .........51 9.9. Plan rada školskog psihologa ..................................................................................................... .........55 9.10. Plan rada knjiniara ................................................................................................................... .........57 9.11. Plan rada tajnika ......................................................................................................................... .........59 9.12. Plan rada raunovoe škole........................................................................................................ .........60
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
3
2019/2020.
10. PLAN I PROGRAM PREVENTIVNOG DJELOVANJA ................................................................................ .........65 10.1. Aktivnosti i projekti preventivnog programa…………………………………………….………………………………….....66
11. RAD ŠKOLSKE ZADRUGE ……………………………….………………………………………………………………………………………….70 12. RAD ŠKOLSKE KNJINICE…………..…………………………………………………………………………………...............................71 13. PRODUENI BORAVAK……………………………………………..……………………………………………………………………………….72 14. PROJEKTI ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....74 15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ZA 2019./2020. ..................................................................................................... 77
4
2019/2020.
Broj i naziv pošte: 32010 Vukovar
Broj telefona: 032 422 848 Broj telefaksa: 032 422 847
E-pošta: [email protected]
Upis u sudski registar (broj i datum):
Ravnatelj škole: Slavica Miši
Zamjenik ravnatelja: Branimira Barun
Voditelj programa nastave-model A: ( ekamo suglasnost ministarstva) Broj uenika: 385 -od toga 153 po modelu A školovanja Broj uenika u razrednoj nastavi: 185 Broj uenika u predmetnoj nastavi: 200 Broj uenika s teškoama u razvoju: 25
5
2019/2020.
Broj uenika putnika: 53
Ukupan broj razrednih odjela: 25 Broj razrednih odjela u matinoj školi: 25 Broj razrednih odjela RN-a: 12 Broj razrednih odjela PN-a: 13 Broj smjena: 2 Poetak i završetak svake smjene: 1. smjena : 8 h - 14 h 2. smjena : 14 h -20 h Broj radnika: 68 Broj uitelja predmetne nastave: 41 Broj uitelja razredne nastave: 13 Broj strunih suradnika: 3 Broj administrativno-tehnikog osoblja : 8 Broj pripravnika: 1 Broj mentora i savjetnika: 6 Broj voditelja SV-a: 4 Broj raunala u školi: 50 Broj specijaliziranih uionica: 10 Broj opih uionica: 7 Broj športskih dvorana: 1 Školska knjinica: 1 Školska kuhinja: 1
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
6
2019/2020.
1. UVJETI RADA 1.1. Školsko podruje
Osnovna škola Siniše Glavaševia nalazi se u dijelu grada Vukovara, zvanom Borovo naselje. To je urbano naselje, nastalo tridesetih godina 20. st. oko tvornice obue „Bata“ ( sada „Borovo“). Školska zgrada u kojoj je škola i danas, izgraena je i otvorena za rad 1938. god. na „Batinom“ zemljištu, u neposrednoj blizini tvornice. U školskom kompleksu, osim škole koja se sastoji od podruma, prizemlja, dviju etaa i potkrovlja, danas se nalazi još i sportska dvorana (izgraena 1974.g) . Ispred škole nalazi se neograeno sportsko igralište. Školska zgrada, sportska dvorana i igralište još uvijek su u vlasništvu Republike Hrvatske. Naš novi osniva od 1.1.2019. je Grad Vukovar . Grad Vukovar e, kao novi osniva, ponoviti zahtjev Dravnom uredu za upravljanje dravnom imovinom radi dobivanja vlasništva nad školskom zgradom, sportskom dvoranom i igralištem radi unapreivanja rada Škole kroz razne projekte. Veina uenika naše škole ivi u urbanom naselju višekatnica u neposrednoj blizini škole. Manji broj uenika ( 53) putuje organiziranim uenikim autobusom i sa upisnog podruja druge osnovne škole jer ova škola, osim redovnog programa na hrvatskom jeziku i pismu, ima i organiziranu nastavu po modelu A- na srpskom jeziku i irilinom pismu za svu djecu Borova naselja. 1.2. Prostorni uvjeti 1.2.1. Prikaz unutrašnjeg školskog prostora Škola raspolae s 16 klimatiziranih uionica opremljenih osnovnom opremom-standardnim namještajem prilagoenim uzrastu uenika te centralnim grijanjem prikljuenim na gradski plin. Specijaliziranih uionica za predmetnu nastavu je 10, klasinih uionica 7 te kabineta 11 (u tablici ). Cjelokupna površina unutrašnjeg prostora škole iznosi 3, 164.79 m². Objekt je prvi put saniran 1974.g., a drugom sanacijom 1993./94.g. otklonjen je dio štete prouzrokovan ratnom agresijom. Tom sanacijom obuhvaeno je krovište, koje je ošteeno uslijed nevremena u prosincu 2008.g. , te 2009.g. u potpunosti promijenjeno. Posljednja obnova škole bila je u šk. god. 2006/07. sredstvima iz CEB – V programa. U svakoj uionici je projektor te raunalo za rad uitelja. U svakoj uionici je dostupan internet koji omoguava kvalitetniju nastavu, kao i korištenje e-dnevnika ve sedmu godinu. Informatika uionica opremljena je raunalima za samostalan rad 24 uenika, a u pretprošloj školskoj godini nabavili smo novih 14 raunala koje je financiralo resorno Ministarstvo. Jedna uionica na katu ,namijenjeno za uenike razredne nastave, ima 5 raunala za izvannastavnu aktivnost uenika 1.-4.r. U 4 uionice instalirana je tzv. pametna ploa za potrebe nastave. U uionicama namijenjenima za uenike 1. razreda postavljene su 2 najnovije interaktivne ploe kako bi se omoguila kvalitetna nastava prema najnovijim smjernicama kurikularne reforme. Sportska dvorana ima zadovoljavajue uvjete za provoenje redovnog programa TZK, ali i izvannastavnih aktivnosti. Škola je dobro opremljena didaktikim sredstvima i tehnikim pomagalima.
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
7
2019/2020.
Suvremeno je opremljena i školska knjinica sa itaonicom. Svake školske godine se knjini fond obogauje dodatnim lektirnim naslovima. itaonica, kao i prostor za rad s uenicima neukljuenim u izbornu nastavu, su dobro opremljeni literaturom i raunalima. Poseban prostor u školi, odvojen zasebnim ulazom i sa vlastitim sanitarnim vorom, ureen je i opremljen za smještaj uenika u produenom boravku škole koji je poeo sa radom od ove školske godine. Tablica 1: Uioniki prostor
Redni broj
2. Specijalizirana 1 47.70 Matematika
3. Specijalizirana 1 47.03 Povijest-geografija
4. Specijalizirana 1 47.44 Hrvatski jezik
5. Specijalizirana 1 48.80 Srpski jezik
6. Specijalizirana 1 48.06 Priroda,biologija,kemija
7. Specijalizirana 1 47.13 Informatika
8. Specijalizirana 1 59.35 Interaktivna
9. Specijalizirana 1 74.60 Glazbeni-likovni
10. Specijalizirana 1 87.54 Fizika-tehniki
11. Klasina 1 53.31 Razredna nastava 1
12. Klasina 1 47.70 Razredna nastava 2
13. Klasina 1 47.03 Razredna nastava 3
14. Klasina 1 47.44 Razredna nastava 4
15. Klasina 1 46.60 Razredna nastava 5
16. Klasina 1 42.06 Razredna nastava 6
Ukupno (uionice) 16 845,10
8
2019/2020.
Redni broj
19. Informatiki kabinet 1 12.20 Informatika
20. Prirodoslovni kabinet 1 12.89 Priroda,biologija,kemija
21. Kabinet RN 4 53.40 Razredna nastava I.-IV.
22. Kabinet lik. kulture 1 13.55 Likovna kultura
23. Kabinet fizike i TK 1 30.36 Fizika, TK
24. Knjinica s itaonicom 1 61.93 Knjinica i itaonica
25. Knjinica 1 45,01 Knjinica
26. Kabinet psihologa 1 24.30 Psiholog
27. Kabinet pedagoga 1 25.37 Pedagog
28. Kabinet za knjinicu 1 5,28 Knjinica
29. Zbornica 1 61.16 Zbornica sa spremištem
30. Prostorija za produeni
31. Radionica za uenike 1 18.92 Keramiarska skupina, Zadruga
Ukupno (16 - 31) 19 421,33
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
9
2019/2020.
32. Sportska dvorana 1 437.10 437.10 Sportska dvorana
33. Kabinet TZK 1 11.00 11.00 Uitelji TZK
34. Spremište sport. 1 10.12 10.12 TZK, oprema
35. Spremište sport. 1 18.50 18.50 TZK, oprema
36. Svlaionice 2 22.00 44.00 Svlaionice muške i enske
37. Predvorje i hodnik 1 102.80 102.80
38. Pomone prostorije 2 20.66 20.66 ostave za spremaice
Ukupno (32-38) 9 644.18
Redni broj
41. WC-osoblje kuh. 1 1.37 Osoblje kuhinje
42. Predprostor WC-a 1 1.37
Ukupno (39-42) 4 116.26
10
2019/2020.
Red.br. Prostorija Broj Površina Namjena
46. Sanitarni 8 164,00 uenici M,
47. Sanitarni 4 24,00 za uitelje i osoblje
48. Hodnici 14 437,74
49. Hall-Predvorje 1 252,38
50. Stubište 5 78,71
Ukupno (45-50) 33 959,27
Tablica 7: Tehniki prostori
Red.broj Prostorija Broj Površina
52. Kotlovnica 1 30.00
53. Radiona 1 14.17
54. Arhiva 1 57.45
55. Spremište 1 5.63
Ukupno (1.-4.) 4 107.25
Ukupno (42-44) 3 62.40
11
2019/2020.
1.2.2. Prikaz vanjskog prostora i plan ureenja
Školsku zgradu okruuje zelena površina i sportska igrališta koja još nisu ureena zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. U neposrednoj blizini škole nalaze se gradska sportska dvorana i novoizgraena zgrada plivališta, u kojemu se ve provodi besplatna obuka plivanja za naše uenike. Škola je okruena stambenim višekatnicama. Škola nije ograena što nam predstavlja veliki problem koji namjeravamo riješiti u suradnji s osnivaem škole i Dravnim uredom za upravljanje dravnom imovinom. Površina budueg školskog dvorišta iznosi 12 500m². Prilazni put i parkiralište s 28 parkirnih mjesta su ureeni. U neposrednoj blizini škole izgraeno je ugibalište za autobus sa natkrivenim stajalištem za naše uenike-putnike. Cjelokupni prostor unutar škole i neposredna okolica škole pokrivena je sa 20 kamera video nadzora i alarmnim sigurnosnim ureajem. Okoliš škole uenici svake godine uljepšavaju novim sadnicama kako bi dopunili botaniki vrt u nastajanju. Protekle školske godine, na 80. obljetnicu rada škole, zapoeli smo tradiciju – uenici prvih razreda sade drvo u našem školskom dvorištu. Ispred škole je postavljena bista heroja Domovinskog rata po kojemu je škola dobila ime: Siniše Glavaševia, velikana koji je dao svoj ivot za novi i bolji Vukovar.
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
12
2019/2020.
2.PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U 2018/2019. ŠKOLSKOJ GODINI 2.1. Uitelji razredne nastave Tablica 8: Uitelji razredne nastave
Redni broj Ime i prezime
uitelja
2. G.L. 1959. 22 nast. RN VI. RN
3. S.J. 1960. 36 dipl. RN VII. RN
4. Z.K. 1956. 44 nast. RN VI. RN
5. D.-D.Š. 1960. 35 nast. RN VI. RN
6. J.K. 1961. 31 nast. RN VI. RN
7. V.S. 1986. 8 dipl.u.s poj.eng. VII. RN
8. LJ.K. 1955. 39 u.RN mentor VI. RN
9. D.M. 1985. 6 prof.RN VII. RN
10. J.P. 1976. 19 dipl.uitelj VII. RN
11. T.M. 1963. 32 dipl.uitelj VII. RN
12. I.. ( zamjena) 1986. 4 mag.prim.obraz. VII. RN
13. M.L. ( zamjena)
VII. RN
15. D.A. 1978. 10 Prof. razredne nastave
VII. RN
17. D . D. J. 1984. 1 mag.prim.obraz VII. produeni boravak
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
13
2019/2020.
Redni broj Ime i prezime uitelja
Godina roenja
God. staa
VII. engleski jezik
2. M.S. 1980. 13 prof. HJ i POV VII. hrvatski jezik
3.
O.L.
1990. 5 Mag.edu.NJJ i knji. i mag. edu.HJ i knji.
VII. njemaki jezik
4. M.T. 1982. 13 prof. NJJ i POV VII. njemaki jezik
5. I.S.O. 1975. 17 prof. HJ VII. hrvatski jezik
6. B.B. 1979. 15 prof.POV i HJ VII. povijest
7. K.N.H. 1980. 16 prof. HJ i POV VII. hrvatski jezik
8. N.B. 1985. 1 mag.edu.HJ i knji.
VII. hrvatski jezik
VII. povijest
11. D.G.
VII. engleski jezik
13. A,Š. 1992. 2 sveu.prvostup. glazb.pedag.
VII. glazbena kultura
VII. glazbena kultura
17. S.M. 1988. 7 mag.edu.mat. i inf.
VII. matematika
VII. informatika
VII. matematika i informatika
20. M.S. 1982. 7 prof. F i TK s informatikom
VII. tehnika kultura fizika
VI. fizika
14
2019/2020.
23 P.T. 1961.
25.
29. S.C.
30. LJ.G.L. 1978. 12 mag.fiz.kulture VII. TZK
31. S.K. 1979. 15 prof.mat i inf. VII. matematika
32.
34. J.S. 1987. 4 vjerou. IV. vjeronauk
35. J.S. 1985. 2 mag.prim.obraz. VII. HJ u RN
36. S.B. 1988. 2 EKONOMIST VI matematika
37. G.L.
VII. FI
38. S.Š.
15
2019/2020.
2.3.Podatci o ravnateljici i strunim suradnicima Tablica 10: Ravnateljica i struni suradnici
Redni broj
Struka Stupanj školske spreme
VII. ravnateljica
VII. knjiniar
4. M.P. 1983. 11 dipl. psiholog VII. psiholog
18 uitelja predmetne nastave ima radni odnos u bar još jednoj školi osim naše. Ove školske godine Ugovore o radu na odreeno vrijeme ima ukupno 8 uitelja. Od strunih suradnika u školi djeluju pedagog, psiholog i knjiniar. 2.4. Podatci o ostalim zaposlenicima
Tablica 11: Ostali zaposlenici
Svi zaposleni ispunjavaju uvjete za rad na mjestima na kojima rade.
Redni broj
1. H.A. 1962. ekonomist VI.
2. M.. 1957. ekonomist VI.
3. .K. 1961. kuharica IV.
4. J.P. 1955. kuni majstor III.
5. S.L. 1980. domar III.
6. M.P. 1971. spremaica IV.
7. J.M. 1964. spremaica PKV
8. I.T. 1980. Spremaica SSS
3. ORGANIZACIJA RADA
16
2019/2020.
3.1. Podatci o uenicima i razrednim odjelima Tablica 12: Razredni odjeli
RAZRED /ODJEL
IME I PREZIME RAZREDNIKA broj uenika djevojice
1.a 16 9 - R.S.
1.b 16 9 - G.L.
I. 61 36 7
II. 31 18 5
3.b 14 6 - V.S.
III. 48 24 2
IV. 45 21 8
I.-IV. 185 99 22
5a 18 6 - M.S.
V. 52 24 7
6a 15 6 - B.B.
VI. 48 25 8
7a 12 7 - A.K.
VII. 52 24 9
8b 13 7 - I.S.O.
17
2019/2020.
VIII. 48 26 7
V.-VIII. 200 99 31
I.-VIII. 385 196 53
Ove školske godine nastavu polazi ukupno 375 uenika, rasporeenih u 24 odjela. Od toga, nastavu na hrvatskom jeziku i pismu polazi ukupno 207 uenika u 14 odjela. Jedan uenik školuje se po modelu C ( nastava srpskog jezika i kulture u opsegu 2 sata tjedno). Nastavu na srpskom jeziku i pismu po modelu A polazi ukupno 168 uenika u 10 odjela.
3.2. Organizacija smjena
I. SMJENA II. SMJENA
8.OO – 13.50 14.00 – 19. 50
U školi je organizirano deurstvo za vrijeme školskih odmora, na hodnicima i u blagovaonici škole, u koji su ukljueni svi uitelji prema utvrenom rasporedu . U svakoj smjeni deura 6 uitelja na školskim hodnicima i 2 uitelja u blagovaonici za vrijeme odmora. Istim rasporedom odreeno je koji uitelji ispraaju uenike-putnike na autobus. Planirano je i organizirano deurstvo uitelja za manji broj onih uenika koji ne pohaaju neku izbornu nastavu ugraenu u redovni raspored. Prijevoz uenika organiziran je za 53 uenika. Uenici putuju na relacijama: Vinkovaka cesta – Borovo naselje, Lipovaa – Lipovaki put - Trpinjska cesta – Borovo naselje. Za potrebe sigurnog prijevoza uenika škole izraeno je ugibalište za autobus na cesti i natkriveno stajalište.
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
18
2019/2020.
Tablica 13: Deurstvo uitelja
D.K. S.C. S.. ** I.L.*
D.G. A.Š.. J.S.* G.L.**
D.K.. S.C. I.L..* S..**
A.Š. D.G. S.A.* S.Š.**
J.P. V.S. N.B. LJ.K.
D.P. I.. T.M. J.K.
J.P. V.S. LJ.K. D.A.
D.P. DDŠ. J.S. J.S.
Z.K. B.K. S.B. M.S.
I.S.O. M.S. P.T. T.Z.
S.K. B.B. M.S. N.B.
I.G. K.N.H. M.O. N.G..
RN KUHINJA PN KUHINJA
G.L.,R.S. D.M.,S.J. A.K. J.S.
G.L.,R.S. D.M.,S.J. A.S. S.B.
G.L.,R.S. D.M.,S.J. A.K. O.L.
G.L.,R.S. D.M.,S.J. D.G. LJ.G.L.
Naznaeni uitelji deuraju u vrijeme svoje nastave po rasporedu, ukljuujui odmore neposredno prije i poslije te nastave. Oznaka * - uitelj prati uenike putnike na autobus poslije 5.sata Oznaka ** - uitelj prati uenike putnike na autobus poslije 7.sata
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
19
2019/2020.
9.rujna 2019. – 20. prosinca 2019.
IX. 16 16 -
XII. 15 15 -
I. 15 15 -
II. 20 20 -
III. 22 22 -
UKUPNO 177/176* 176/175* 5/6*
RADNI NASTAVNI DANI : 176 175*- za nastavu po modelu A
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
20
2019/2020.
4.1. Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razrednim odjelima
REDOVNA NASTAVA
Nastavni
predmet
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. UKUPNO
2+2 1+1 2+1 1+2 2+1 2+1 2+2 2+1
Hrvatski j. 630 315 490 317 490 490 560 420 3712
Srpski j. 280 140 140 280 140 140 280 140 1540
Likovna k. 140 70 105 105 105 105 140 105 875
Glazbena k 140 70 105 105 105 105 140 105 875
Engleski j. 280 140 210 210 315 315 420 315 2205
Matematika 560 280 420 420 420 420 560 420 3500
Priroda i društvo 280 140 210 315 945
Priroda 157,5 210 367,5
Biologija 280 210 490
Kemija 280 210 490
Fizika 280 210 490
Tehnika k 105 105 140 105 455
TZK 420 210 315 210 210 210 280 210 2065
Informatika 210 210 420
UKUPNO: 2730 1365 1995 1962 2625 2730 3920 2870 20197
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
21
2019/2020.
Plan i program izvanuionike nastave predvia terensku nastavu, izlete, ekskurzije, školu u prirodi i zimovanje djece, zavisno od zainteresiranosti uenika. Realizirat e se:
4.2.1. Terenska nastava
RN Promet 1.a, b listopad G.L.
RN Dunavski raj i Vuedol 1.a,b, 2.a svibanj R.S.
RN Jesen u Adici 1.c, d listopad S.J.
RN Proljee u Adici 1.c,d, 2.b travanj D.M.
RN Osijek – Muzej školjaka 2.a, 3.a,b, 4.a listopad DD Š.
RN (PID, GOO, SR)
RN upanija, Grad Vukovar 3.a,b travanj V.S.
RN Kulturna baština u mom mjestu i
zaviaju- Štitar 4.a listopad B.K.
RN Travnjak 4.a svibanj/lipanj J.P.
RN Ilok 3.c, 4.b,c listopad T.M.
RN Vinkovci i Spava 3.c, 4.b,c travanj LJ.K.
POV Tragom vuedolske kulture 5.a,b,c rujan/listopad B.B.
LK,PRIR, EJ, GEO, POV Vodeni svijet (Muzej školjaka,
Osijek) 5.a,b, 6.a,b oujak/travanj A.S.
SRZ, VJER, POV, PRIR, SJ, HJ Osijek 5.c, 6.c travanj/svibanj D.G.
HJ, POV, EJ, LK, GK Barok
(Gradski muzej Vukovar) 6.a,b travanj K.N.H.
PRIR Izloba malih ivotinja 6.a,b,c listopad N.G.
HJ, EJ, POV, GK, MAT Posjet HRT-u/ Studio Osijek i
Radio Osijeku 7.a,b, 8.a,b oujak N.B.
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
22
2019/2020.
Tijekom nastavne godine uitelji planiraju posjetiti i odreene kulturne i javne ustanove :
B, K Vodovod 7.a,b veljaa A.S.
Preventivni prog. ovisnosti
8.a,b,c listopad M.P.
HJ, POV, GEO, SR Moj zaviaj nekad i sad 8.a,b tijekom nastavne
godine I.S.O.
godine K.N.H.
godine K.N.H.
8.a,b,c svibanj/lipanj G.L.
SJ, POV, GEO Rodna kua Milutina Milankovia 7.c,d, 8.c listopad M.O.
PRAV.VJER Pravoslavna crkva 5.c, 6.c, 7.c,d,
8.c tijekom godine J.S.
HJ/SJ GKVU 1.c,d,2.b,3.c,4.b,c tijekom godine J.K.
HJ/SJ Lutkarsko proljee RN
GOO Dom za stare i
nemone 1.a,b svibanj R.S.
RN/ HJ/SJ Cinestar Vukovar
5.a,b, 6.a,b,7.a,b, 8.a,b prosinac S.K.
5.c, 6.c studeni M.S.
GK, HJ, SJ HNK Osijek 5.a,b, 6.a,b,7.a,b, 8.a,b veljaa/oujak A.Š.
7.c, 8.c oujak M.S.
7.c,d, 8.c oujak/travanj O.L.
EJ/HJ American corner 5.a,b, 6.a,b, 7.a,b,
8.a,b tijekom godine A.K.
SJ Brankovi dani 5.c, 6.c, 7.c,d, 8.c listopad M.S.
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
23
2019/2020.
Planirani izleti su:
- 1.a,b, 2.a–izlet Zlatna greda (R.S.) - 1.c,d, 2.b –izlet Zlatna greda (D.M.) - 3.a,b, 4.a –škola u prirodi Primorje (J.P.) - 3.c i 4.b,c – škola u prirodi Istra (LJ.K.)
- 5.a,b, 6.a,b i 7.a,b – izlet Papuk, Jankovac ili Zlatna greda (B.B.) - 5.c, 6.c i 7.c,d –izlet Beograd (N. G.) - 5.c, 6.c, 7.c,d, 8.c – ekskurzija Gardaland (N.G.) - 8.a,b – višednevna ekskurzija Dalmacija (I.S.O.) - 8.c– višednevna ekskurzija u Srbiju (M.O.)
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
24
2019/2020.
4.3. Plan izborne nastave u školi Tablica 17: Izborna nastava
Izborni predmet
71 6 Z.K. 12 420 u školi
2. Vjeronauk RKT
3. Vjeronauk PRAV.
4. Njemaki jezik
5. Njemaki jezik
7. Informatika
7.a,b, 8.a,b,7.c,d,
8.c 65 7 J.M. 14 490 u školi
4.4. Rad po prilagoenom programu U školi je organiziran rad za uenike s posebnim potrebama. Sukladno lanku 6. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju uenika s teškoama u razvoju, po modelu potpune odgojno- obrazovne integracije, uz primjenu prilagoenih nastavnih programa školuje se 15 uenika. Tri uenika koji se školuju sukladno l.6. Pravilnika imaju osigurane osobne pomonike u nastavi.
1. M.D., 4.b razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 2. I.H., 5.a razred (skupina 3. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 3. L.T., 5.a razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 4. K.J., 5.b razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 5. T.L., 5.b razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 6. I.R., 5.b razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 7. L.B., 6.b razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 8. T.J., 7.c razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 9. L.L., 7.a razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 10. S.K, 7.d razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa)
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
25
2019/2020.
11. M.A, 8.a razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 12. N.O. 8.b razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 13. N.C. 8.c razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 14. K.M., 8.c razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa)
15. D.N., 8.c razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) Sukladno lanku 5. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju uenika s teškoama u razvoju, po modelu potpune odgojno-obrazovne integracije, uz primjenu redovnih nastavnih programa i individualizirani pristup školuje se 15 uenika:
1. R.T., 2.a razred (skupina 6. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 2. V.K., 4.b razred (skupina 6. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 3. S.U., 4.c (skupina 6. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 4. N.K., 5.b razred (skupina 6. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 5. I.L.P., 6.a razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 6. M.R., 6.a razred (skupina 3. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 7. D.D, 6.b razred (skupina 6. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 8. I.I., 6.b razred (skupina 3. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 9. S.M., 6.c razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 10. L.., 6.c (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 11. L.P., 7.b razred (skupina 1. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 12. I.Z., 7.b razred (skupina 6. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 13. A.M., 7.d razred (skupina 6. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 14. M.G.B., 8.a razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa)
15. H.R., 8.c razred (skupina 7. Orijentacijske liste vrsta teškoa) 4.5. Nastava u kui Za ovaj oblik rada škola nema potrebe.
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
26
2019/2020.
4.6. Dopunska nastava Dopunsku nastavu planiramo fleksibilno prema potrebama uenika pojedinih razreda i oni e se tijekom godine mijenjati. Evidenciju o napredovanju uenika i odranom broju sati vodit e uitelji u e-dnevniku. Dopunsku nastavu vodit e sljedei uitelji:
Tablica 18: Dopunska nastava
Tjedno Godišnje
2. G.L. 1.b 1 35 HJ/MA
3. S.J. 1.c 1 35 SJ/MA
4. D.M. 1.d 1 35 SJ/MA
5. DD Š. 2.a 1 35 HJ/MA
6. J.K. 2.b 1 35 SJ/MA
7. Z.K ( zamjena. I. . )
3.a 1 35 HJ/MA
16. I.L. 1.-3. 1 35 HJ u RN
17. M.S. 5./7./8. 1 35 HJ
18. N.B. 4./6./7./8. 1 35 HJ
19. M.S. 5./8. 1 35 MA
20. M.S. 5.-8. 1 35 SJ
21. S.M. (zamjena S. B.)
5.-8. 1 35 MA
25. M.T. 5.-8. 1 35 NJ J
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
27
2019/2020.
Redni broj Ime i prezime uitelja Razred Broj sati Predmet
Tjedno Godišnje
5. DDŠ. 2.a 1 35 P i D
6. J.K.
18. K.N.H.
28
2019/2020.
Tablica 20: Izvannastavne aktivnosti
Ime i prezime uitelja Razred Tjedno sati Naziv izvannastavne aktivnosti
1. DDŠ. 2./3. 1 Djeja zumba
2. J.K. 1.b 1 Mali kreativni graani
3. Z.K. (z.I..)
5. LJ.K. 3.c 1 Dramsko – plesna skupina
6. J.P. 4.a 1 Domainstvo
7. T.M. 4.b 1 Ritmika i ples
8. D.M. 1.d 1 Umjetnika skupina
9. R.S. 1.a/b 1 Djeje narodne igre
10. G.L.
12. S.A. 4.-8. 1 Pjevaki zbor
13. D.B. 5.-8. 1 Likovnjaci
14. D.A. 4.c/d 1
16. S.K. 5.-8. 1 Robotika
17. N.B. 6./7. 1 Literarna skupina
18. S.Š. 5.-8. 1 Modelari
19. S.. 5.-8. 2 Likovna sekcija
20. A.Š. 5.-8. 1 Pjevaki zbor
21. M.S. 5.-8. 1 Maketari
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
29
2019/2020.
23. P.T. 5.-8. 1 Biološka sekcija
24. O.L. 4.-8. 1 Njemaka dramska skupina
25. M.T. 4.-6. 1 Mali Nijemci
26. N.G. 5.-8. 1 Kulturna i duhovna baština zaviaja (KDBZ)
27. LJ.G.L. 5.-8. 1 Odbojka ()
28. S.C. 5.-8. 1.5 Mali nogomet (M)
29. S.C. 5.-8. 1.5 Rukomet (M)
30. D.K. 5.-8. 1.5 Šah (M/)
31 D.K. 5.-8. 1.5 Stolni tenis (M/)
32. M.O. 5.-8. 1 Detektivi
33. A.K. 7.a/b 2 KDBZ
34. I.S.O. 5.-8. 2 Školska zadruga
35. M.S. 5.-8. 1 Demokratski školarci
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
30
2019/2020.
5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE
Znaajni datumi obiljeavat e se radom u redovnoj nastavi, pisanjem literarnih radova i likovnih radova, radom s razrednikom na satu razredne zajednice, te uz pomo vanjskih suradnika i sl. Uenici i uitelji e tematski mijenjati i ureivati školske panoe u uionicama, školskim izlozima i u holu škole. Koordinatori u tom radu su uitelji likovne kulture. Za odravanje i estetsko ureenje biljaka u školi i oko škole zadueni su uitelji prirode/biologije sa svojim uenicima. Planira se obiljeiti: Tablica 21: Kulturna i javna djelatnosti
Nadnevak Znaajni datum ili dravni blagdan
Uenici Uitelji
10.9.2019. Hrvatski olimpijski dan Uenici PN Lj.G.L., D,K., S.C.
15.9.2019. Meunarodni dan demokracije
8.c T.Z.
Uenici 5.c, 6.c, 7.c,d
26.9.2019. Europski dan jezika uenici PN na SJ D.G.i, O.L.
27.9.2019. Svjetski dan turizma Uenici PN na HJ I.G.
Kraj rujna Kros Uenici na SJ Lj.G.L.
1.10.2019. Meunarodni dan starijih osoba
Uenici PN na HJ Z.K.
2.10.2019. Meunarodni dan nenasilja
A.S. razrednice
15.10.2019. Meunarodni dan ena na selu
5.a,b, 8.a,b I.S.O.
Svi uenici na HJ Z.K., D.P. Razrednice
24.10.2019. Dan UN-a 7.a,b I.G.
27.10.2019. Svjetski dan AV baštine Uenici PN na HJ Uitelji PN na HJ
28.10.2019. Svjetski dan animiranog filma
Uenici PN na HJ Uitelji društvene skupine predmeta
31.10.2019. Svjetski dan štednje Svi uenici na HJ A.S.
4.11.2019. Dan škole svi uenici svi uitelji
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
31
2019/2020.
8.a,b K.N.H.
16.11.2019. Meunarodni dan tolerancije
Uenici PN na HJ razrednice
17.11.2019. Dani sjeanja na rtvu Vukovara i Borova naselja u Domovinskom ratu
svi uenici na HJ svi uitelji HO
20.11.2019. Dan industrijalizacije Afrike
25.11.2019. Meunarodni dan borbe protiv nasilja nad enama
8.a,b I.S.O. K.N.H.
uenici PN na HJ B.B. K.N.H.
6.12.2019. Sv. Nikola uenici PN na HJ B.B.
10.12.2019. Dan ljudskih prava uenici PN na HJ B.B., K.N.H. I.G.
18.12.2019. Meunarodni dan migranata
19.12.2019. Dan suradnje zemalja u razvoju
uenici PN na HJ uenici PN na HJ
prosinac 2019. Veer matematike svi uenici PN S.K., S.B., M.S.
20.12.2019. Boina/ Novogodišnja priredba
19.1.2020. Dan kokica – animirani film
uenici PN na SJ Lj.G.L., M. S.,M.S.
21.1.2020. Dan zagrljaja uenici PN na SJ M.S.
27.1.2020. Sv. Sava uenici na SJ svi uitelji SO
27.1.2020. Dan sjeanja na holokaust svi uenici PN B.B., K.N.H.
2.2.2020. Meunarodni dan zaštite movara
5.a,b A.S.
4.2. 2020. Dan sigurnijeg Interneta uenici RN i PN Uiteljice informatike struna sluba
12.2.2020. Darwinov dan 8.c P.T.
14.2.2020. Valentinovo uenici PN na HJ Z.K., razrednice
21.2.2020. Dan materinjeg jezika 7.a,b,c,d M.S., N.B.
Veljaa 2020. Maškare Svi uenici RN na HJ Razrednice SO
3.3.2020. Dan nacionalne himne uenici PN na SJ N.G.
5.3.2020. Svjetski dan ouvanja energije
7.c,d G.L.
8.3.2020. Meunarodni dan ena 6.a,b, 7.a,b, 8.a,b B.B., B.K. K.N.H.
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
32
2019/2020.
A.S, I.G., T.Z.
6.a,b, 7.a,b K.N.H.
27.3.2020. Svjetski dan kazališta uenici PN A.Š., uiteljice HJ, M.S.
7.4.2020. Svjetski dan zdravlja Uenici PN na HJ A.S.
22.4.2020. Dan planeta Zemlje Uenici PN I.G., N.G.
23.4.2020. Svjetski dan knjige i autorskih prava
Uenici PN na HJ Uiteljice HJ
23.4.2020. Dan engleskog jezika Uenici PN na HJ Uiteljice EJ
29.4.2020. Svjetski dan plesa Uenici RN i PN R.S., Lj.G.L., A.Š.
3.5.2020. Dan grada Vukovara svi uenici svi uitelji
3.5.2020. Svjetski dan slobode tiska Uenici PN na HJ Razrednice
8.5.2020. Dan sjeanja na poginule u II.svjetskom ratu
8.a,b K.N.H.
9.5.2020. Svjetski dan ptica selica 6.a,b A.S.
15.5.2020. Meunarodni dan obitelji Uenici PN na HJ 6.c
N.B., Z.. M.S.
7.c,d, 8.c P.T.
Svibanj 2020. Cvejtni korzo Uenici RN D.D.Š.
4.6.2020. Meunarodni dan nevine djece
8.a,b I.S.O., K.N.H.
Lipanj 2020. Oproštaj uenika 4. i 8.r.od osnovne škole
uenici 4. i 8.r. razrednici 4. i 8.r.
Uenici e prisustvovati kazališnim i kino predstavama koje budu organizirane u našoj sredini.
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
33
2019/2020.
Odjeli 5 – 8. razreda planiraju posjet HNK u Osijeku, a odjeli 1. – 4. razreda planiraju posjetiti i pogledati kazališne predstave u Hrvatskom domu u Vukovaru. Uenici e, takoer, gledati još neke kazališne predstave sukladno ponudi. Sudjelovat emo u natjecanjima objavljenim u katalogu Agencije za znanost i obrazovanje. Slat emo uenike radove (u sklopu rada izvannastavnih aktivnosti) na razliita natjecanja literarnih i likovnih radova (koja stiu na školu) i u ueniku popularnu periodiku. Tijekom školske godine pratit emo zanimljivosti u školi te ih objavljivati na web stranici škole (http://os- sinise-glavasevica-vu.skole.hr/). 5.1. Profesionalno informiranje i usmjeravanje Tablica 22: Plan profesionalnog informiranja i usmjeravanja
1. Profesionalna orijentacija u
okviru programa na satima
u PN
2. Profesionalne namjere uenika osmih razreda, anketiranje.
Profesionalno informiranje uenika osmih razreda.
prvo polugodište - HZZ - struna sluba škole - razrednici
3. Prikupljanje informacija o
4. Prikupljanje informacija o uenicima koji nastavu pohaaju po prilagoenom programu, o uenicima s teim zdravstvenim teškoama
sijeanj/ veljaa
5. Profesionalno savjetovanje
- CISOK - razrednici - roditelji - struna sluba
6. Prezentacija predstavnika
7. Roditeljski sastanci uenika
lipanj - razrednici - struna sluba
8. Objavljivanje natjeaja za upis u srednje škole Obavještavanje uenika i
lipanj - razrednici - struna sluba
34
2019/2020.
roditelja
lipanj/ srpanj
5.2. Vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignua U školskoj godini 2018/19. škola e i dalje nastaviti pratiti rezultate vanjskog vrjednovanja obrazovnih postignua uenika te sustavno raditi na poboljšanju rezultata.
6. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UENIKA Briga škole na zaštiti zdravlja uenika u školi usmjerena je na: - ravnomjerno izmjenjivanje fizikih i intelektualnih (psihikih) aktivnosti u tijeku radnog dana, tjedna, Prigodom izrade rasporeda sati nastojalo se tijekom dana paziti na pravilnu izmjenu fizikih i psihikih aktivnosti uenika. - prehranu uenika u školi, Prehrana uenika u školi organizirana je po cijeni od 5,00 kuna dnevno. I ove školske godine planira se ukljuivanje škole u projekte za osiguravanje besplatne uine za uenike iji su roditelji slabijeg imovinskog stanja. Djeci se nude pekarski proizvodi koje oni vole, a u skladu s potrebama za pravilan razvitak djece, dodajemo sok, aj, mlijeko ili voe. Škola je ukljuena u Shemu školskog mlijeka, (jednom tjedno uenici niih razreda e dobiti besplatno ašu mlijeka), kao i u Shemu školskog voa ( jednom tjedno svi e uenici dobiti voe). - osiguravanje higijensko-estetskih uvjeta ivota (preobuvanje, ureenje ivotne sredine) Uenici se prigodom ulaska u školu preobuvaju glede osiguranja boljih higijenskih uvjeta u školi. Škola je ureena i odravamo primjernu higijenu uz maksimalno zalaganje svih djelatnika. - izlete i šetnje u prirodi Veina odjela planira izlete u bliu okolicu (Vukovar, Osijek, Vinkovci …). Izleti e se odravati sukladno zakonskim odredbama. Uitelji planiraju i terensku nastavu kao i druge oblike izvanuionike nastave. - Suradnja sa Plivalištem Vukovar, u okviru razliitih projekata, s ciljem poveanja fizikih sposobnosti uenika, stjecanja zdravih ivotnih navika i razvijanje vještina. ( primjerice – provjera plivakih vještina uenika 3. i 4. razreda i obuka neplivaa) U suradnji sa zdravstvenom slubom planiramo provoditi programe preventivne zaštite:
- provoenje sistematskih pregleda - redovito cijepljenje uenika - zdravstveno prosvjeivanje uenika - pregled djece za upis u prvi razred - pregled uenika upuenih na opservaciju
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
35
2019/2020.
- prevencija ovisnosti PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKE MEDICINE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU: UPIS U 1. R. OŠ-Cijepljenje protiv ospica, zaušnjaka, rubeole i djeje paralize
1. RAZRED - Docjepljivanje onih koji pri upisu nisu dobili cjepivo, eventualno predavanje
„Pravilno pranje zuba“ 3. RAZRED – Screening pregled vidne oštrine, TT i TV-predavanje „Skrivene kalorije“
5. RAZRED - Sistematski pregled i predavanje „Promjene vezane uz pubertet i higijena“ zima 2019./2020. 6. RAZRED - Cijepljenje roenih 2007. godine protiv hepatitisa B po shemi 0,1,6 7. RAZRED - Screening sluha 8. RAZRED - Sistematski pregled, cijepljenje protiv difterije, tetanusa i djeje paralize , profesionalna orijentacija -jesen, zima 2019, ev .2020. NEOBAVEZNO PREPORULJIVO CIJEPLJENJE PROTIV HPV INFEKCIJE djeaka i djevojica osmog razreda uz potpisani informirani pristanak roditelja OSTALE AKTIVNOSTI ( uz prethodni telefonski dogovor): -POŠTEDA TZK -POTVRDA ZA BAVLJENJE ŠPORTOM U ŠKOLSKIM ŠPORTSKIM KLUBOVIMA -POTVRDE ZA UPIS U SŠ I FAKULTET -MIŠLJENJE ZA PROFESIONALNU ORJENTCIJU UENIK 8.-IH RAZREDA ZA DJECU SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOAMA -SAVJETOVALIŠTE -PREGLEDI DJECE S TEŠKOAMA UENJA
7. PODATCI O RADNIM ZADUENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE 7.1. Tjedno zaduenje odgojno-obrazovnih djelatnika škole
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
36
2019/2020.
poslovi
Ukupno
+ hon
Ostali
poslovi
Ukupno
ostali
poslovi
R.S 1.a 21 16 0 3 2 19 19 0 40
G.L. 1.b 21 16 0 3 2 19 19 0 40
S.J. 1.c 20 15 0 3 2 20 20 0 40
D.M. 1.d 20 15 0 3 2 20 20 0 40
D. D. Š. 2.a 21 16 0 3 2 19 19 0 40
J.K. 2.b 20 15 0 3 2 20 20 0 40
Z.K. 3.a
21 16 0 3 2 19 19 0 40
V.S. 3.b 21 16 0 3 2 19 19 0 40
LJ.K. 3.c 20 15 0 3 2 20 20 0 40
J.P. 4.a 20 15 0 3 2 20 20 0 40
T.M. 4.b 19 14 0 3 2 21 21 0 40
D.A. 4.c
+ model C
N.B. 22 20 0 2 0 18 18 0 40
B.B. POV , HJ 22 18 0 2 2 18 18 0 40
A.K. EJ 23 18 0 3 2 17 17 0 40
M.S. HJ
22 16
vijea 3
zdrg
2 18 18 0 40
M.S. SJ 23 20 0 1 2 18 18 0 40+1
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
37
2019/2020.
Ime i prezime Neposredni odgojno-obrazovni rad Ostali poslovi Posebni poslovi
Ukupno + hon
U ku
p n
Ukupno ostali poslovi
K.N.H. HJ 12 8 0 2 2 8 8 0 20
J.S. HJ 12 12 0 0 0 8 8 0 20
M.O. POV 14 10 0 2 2 11 11 0 25
B.K. EJ 23 20 0 1 2 17 17 0 40
D.G. EJ 23 19 0 2 2 17 17 0 40
M.T. NJJ 23 0 18 3 2 17 17 0 40
A.Š. GK 11 10 0 1 0 9 9 0 20
S.A. GK 8 7 0 1 0 6 6 0 14
D.B. LK 9 8 0 1 0 4 4 0 13
S.. LK 9 6 +1* 0 2 0 7 7 *pov ZNR
16
M.S. MA/INF 22 18 0 2 2 18 18 0 40
S.M MA ( z. S.B.)
23 20 0 1 2 18 18 0 40+1
J.M. INF 24 10 14 0 0 16 16 0 40
A.S. P/BI/KE 24 21 0 1 2 16 16 0 40
P.T. P/BI 10.5 9.5 0 1 0 8.5 8.5 0 19
LJ. G. L. TZK ( z. M.J.)
12 11 0 1 0 8 8 0 20
Z.K. VJ 12 0 12 0 0 8 8 0 20
S.C. TZK 13 10 0 3 0 9 9 0 22
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
38
2019/2020.
Ime i prezime Neposredni odgojno-obrazovni rad Ostali poslovi Posebni poslovi
Ukupno + hon
U ku
p n
S.K. MA 22 16+ 2*e -adm
0 2 2 18 18 0 40
D.K. TZK 13 10 0 3 0 9 9 0 22
N.G. GEO 11.5 9.5 0 2 0 6.5 6.5 0 18
M.S. TK 9 8 0 1 0 9 9 0 18
I.G. GEO 15 15 0 0 0 7 7 0 22
J.S. VJ 24 0 22 0 2 16 16 0 40
I.L. HJ/EJ 11 10 0 1 0 9 9 0 20
D.G. FI 9 8 0 1 0 6 6 0 15
G.L. FI 6 6 0 0 0 3 3 0 8 +1
O.L. NJJ 15 0 14 1 0 13 13 0 28
S.Š. TK 6 5 0 1 0 5 5 0 11
T.Z. KE 6 6 0 0 0 2 2 0 7+1
D.P. VJ 16 0 16 0 0 10 10 0 25+1
*e-adm- e-administrator škole * povjerenik zaštite na radu
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
39
2019/2020.
7.2. Podatci o uiteljima – pripravnicima Na poetku školske 2019/2020. godine bio je jedan uitelj pripravnik. Tablica 24: Pripravnici
Redni broj
uiteljica RN 3.9.2018. R.S.
7.3. Podatci o ostalim djelatnicima u školi i njihovim zaduenijima
8. PLANOVI PERMANENTNOG STRUNOG USAVRŠAVANJA
Svi uitelji škole e se aktivno ukljuivati u sve oblike usavršavanja, kako unutar tako i izvan škole. Za individualno i kolektivno permanentno obrazovanje uitelji e na poetku školske godine izraditi plan i program rada.
8.1. Struno usavršavanje u školi
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
40
2019/2020.
Svi lanovi Uiteljskog vijea e pratiti dostupnu strunu literaturu, pedagoško-psihološku literaturu i pedagošku periodiku. Ove godine panja biti posveena strunom usavršavanju uitelja putem webinara i online platforme Loomen. Najvei dio bit e usmjeren na osposobljavanje, stjecanje praktinih znanja i iskustva prema zahtjevima kurikularne reforme stjecanje znanja u izradi kurikula sukladno smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Uitelji u školi su organizirani u strune aktive:
1. Aktiv uitelja razredne nastave:
I. RUJAN 2019.
1. Plan i program Aktiva uitelja razredne nastave; 2. Plan organiziranja izvan uionike, terenske nastave, izleta, ekskurzija i škole u prirodi, školski
projekt; 3. Mjeseno planiranje – krovni pojam, tema mjeseca, izrada plakata; 4. Razno – pitanja i prijedlozi;
II. STUDENI 2019.
1. Kreativne tehnike u razrednoj nastavi, B.K., školska knjiniarka 2. Obiljeavanje Dana škole; 3. Dogovor o obiljeavanju Sjeanja na rtvu Vukovara 1991. 4. Dogovor o predstojeim blagdanima u prosincu i kraju prvog polugodišta 5. Razno – pitanja i prijedlozi
III. VELJAA 2020.
1. Predavanje na temu školske pedagoginje M.M.; 2. Dogovori oko organiziranja maškara u školi i gradu i obiljeavanju Dana zaljubljenih – Valentinova; 3. Dogovor o prezentaciji polugodišnjeg školskog projekta 4. Razno – pitanja i prijedlozi, tekua problematika
IV. SVIBANJ 2020.
1. Predavanje na temu školske psihologinje M.P. 2. Prezentacija školskog projekta i Zbornika pjesama 3. Razno – pitanja, prijedlozi i informacije;
2. Aktiv društvene grupe predmeta
Aktiv uitelja društvene grupe predmeta planira odrati tri struna skupa:
I. LISTOPAD 2019.
Digitalno pripovijedanje – B.K.
II. PROSINAC 2019.
41
2019/2020.
Osnove uspješnog komuniciranja – M.S. I I.S.O.
IV. SVIBANJ 2020. Igre u nastavi stranog jezika – A.K. , M.T.
3. Aktiv prirodne grupe predmeta
Aktiv uitelja prirodne grupe predmeta planira odrati pet strunih skupova:
I. RUJAN/LISTOPAD 2019.
1. Konstituiranje aktiva prirodne grupe predmeta 2. Biranje predsjednika aktiva i zapisniara 3. Prijedlog programa rada i njegovo donošenje
4. Zaduenje uitelja u redovnoj,dopunskoj,dodatnoj,izbornoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima
II. STUDENI/PROSINAC 2019.
III. VELJAA/OUJAK 2020. 1. Predavanje na temu – Neobnovljivi izvori energije, I.G.
IV. SVIBANJ/LIPANJ 2020.
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
42
2019/2020.
9. PLAN RADA STRUNIH ORGANA, STRUNIH SURADNIKA , ORGANA UPRAVLJANJA I
OSTALIH ZAPOSLENIKA
S A D R A J VRIJEME NOSITELJI
Usvajanje godišnjeg plana rada za školsku godinu 2019./2020., Kurikuluma škole Planiranje i programiranje zaduenja uitelja Izmjene i dopune pravilnika, a vezano za kurikularnu reformu Deurstva uitelja, planiranje sata razrednika
IX.
X. XI.
ravnateljica uitelji struna sluba
Struna tema Imenovanje povjerenstva za popis imovine Upute za rad do kraja 1. polugodišta
XII.
ravnateljica pedagoginja
Realizacija plana i programa rada škole u I. polugodištu, te uspjeh, vladanje uenika i pedagoške mjere
I. ravnateljica pedagoginja
Natjecanje, izleti, ekskurzije; školska zadruga, izvješa o radu školskog odbora
III.
ravnateljica uitelji pedagoginja
Upis uenika u I. razred; planirane proljetne aktivnosti u školi i gradu, struna tema.
IV.
V.
Utvrivanje opeg uspjeha i vladanja uenika, donošenje odluka o pohvalama, utvrivanje datuma podjele Svjedodbi i pohvala. Organizacija dopunskog rada Rješavanje zamolbi roditelja
VI.
ravnateljica pedagoginja
Zadaci na kraju nastavne godine i pripreme za izradu godišnjeg Izvješa rada škole
VII.
Izvješe o radu u šk.g.2019./2020. Organizacija rad na poetku 2020./2021. godine Popravni ispiti
VIII. ravnateljica struni suradnici
43
2019/2020.
S A D R A J VRIJEME NOSITELJI
Organizacijske pripreme; Godišnji program razrednih vijea, formiranje odjela, ukljuivanje novih uenika u kolektiv, planiranje izvanuionike nastave
VIII.
IX.
tijekom godine
Analiziranje rezultata uenja uenika, dogovor o daljnjim postupcima i mjerama koje treba poduzeti
I. i IV.
lanovi RV pedagog psiholog ravnateljica
Utvrivanje pojedinanog i opeg uspjeha i vladanja uenika na kraju školske godine. Upuivanje na dopunsku nastavu
VI. razrednik uitelji RN
razrednik Povjerenstvo
Na kraju svakog mjeseca planirati meupredmetne korelacije prema kurikulumima i nastavnim planovima i progrmaima Organizacija predmetnih / razrednih ispita
VIII – VI.
44
2019/2020.
SADRAJ VRIJEME
1. Rad s kolektivom - Razrednik prati i snima odgojnu situaciju u svom odjelu - analizira odgojnu situaciju u odjelu - izrauje konkretan plan djelovanja - prati uspješnost uenja - prati psihiki razvoj, sposobnosti i specifine interese
tijekom cijele godine
2. Rad s pojedincem - iz analize odgojne situacije u odjelu izdvaja pojedince sa specifinim potrebama i izrauje plan djelovanja s pojedincima - na planu socijalizacije, poticanja razvoja sposobnosti i njegovanja specifinih interesa, usmjeravanje pojedinca u izboru zanimanja, suzbijanje neprihvatljivog ponašanja - posebnu pozornost posvetiti preventivnoj borbi protiv ovisnosti, humanim odnosima meu spolovima, borbi protiv svih oblika nasilja u školi i trgovini ljudima
- raditi i s uenicima i roditeljima
tijekom cijele godine
3. Suradnja s roditeljima - razrednik odreuje vrijeme za sat primanja roditelja, s ciljem neposrednog kontakta s roditeljem i prikupljanjem meusobnih informacija o ueniku: o uenju, ponašanju, interesima, zdravlju, specifinim karakteristikama… - roditeljski sastanci se odravaju najmanje 3 puta godišnje s unaprijed pripremljenim sadrajima: pitanje ivota i rada razrednog odjela, openito o uenju i odnosu prema obvezama, strune teme u vidu strunih predavanja.
tijekom cijele godine
4. Suradnja s djelatnicima škole - razrednik, za uspješno obavljanje svojih razrednih dunosti, mora suraivati s lanovima Razrednog vijea, ravnateljem, strunim suradnicima (pedagog, psiholog, knjiniar) mora obratiti pozornost na suradnju sa strunjacima razliitih profila izvan škole. - vodi i sudjeluje u radu sjednica Razrednog vijea
tijekom cijele godine
5. Voenje evidencije i administracije - razrednik uredno i na vrijeme vodi brigu o: E-dnevniku, Matinoj knjizi, e-matici, Svjedodbama, Prijepisima ocjena i ostaloj dokumentaciji. - razrednik vodi brigu i o ostalim administrativnim poslovima
tijekom cijele godine
45
2019/2020.
9.4. Plan rada Vijea roditelja
Vijee roditelja se sastoji od predstavnika svih razrednih odjela u školi. Sastaju se tijekom školske godine
na vlastiti zahtjev, kada je to potrebno.
Vijee roditelja je vaan imbenik u povezivanju i suradnji roditelja i škole.
Tablica 29: Plan rada Vijea roditelja
SADRAJ RADA
IZVRŠITELJI MJESEC
1. Organizacija rada škole na poetku šk. god. 2. Školski kurikulum (mišljenje roditelja, rasprava) 3. Godišnji plan i program rada škole ( mišljenje roditelja, rasprava) 4. Izbor roditelja u novo Vijee roditelja (verifikacija mandata i konstituirajua sjednica)
5. Prijedlozi roditelja
2. Novosti i obavijesti 3. Prijedlozi roditelja
Ravnateljica VI.
1. Izbor na Vijeu roditelja za ravnatelja škole roditelji VIII.
1. Pomo u rješavanju odgojnih problema škole i socijalnih
problema uenika
Vijee roditelja
46
2019/2020.
9.5. Plan rada Vijea uenika
U Školi radi i Vijee uenika. Konstituirano je od predstavnika svih razrednih odjela i njihovih zamjenika.
Radit e na sastancima koji e se odravati najmanje dva puta tijekom šk. god. Predstavnik Vijea uenika
e sudjelovati u radu tijela škole onda kada se odluuje o pravima i obvezama uenika, ali bez prava
odluivanja. Djeluje na humanitarno - duhovnom, obrazovnom, zabavnom, informativnom i tehnikom
podruju naše škole.
SADRAJ RADA IZVRŠITELJI MJESEC
1. Analiza uspjeha u uenju i odgoju 2. Izbor predstavnika razrednih odjela
Struna sluba
IX.
1. Dogovori s konstituiranim Vijeem 2. Izbor predsjednika i zamjenika VU 3. Predstavljanje projekata
struna sluba
razrednici IX.
struna sluba II.
predsjednik VU tijekom godine/po
1. Davanje prijedloga organima upravljanja o poboljšanju uvjeta rada škole
ravnatelj
tijekom
godine/
MJESEC SADRAJ RADA
2. Donošenje godišnjeg plana i programa rada škole i kurikula
3. Donošenje godišnjeg plana rada školskog odbora
4. Utvrivanje poslovne politike škole
5. Davanje suglasnosti za ekskurzije i posjete u inozemstvu
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
47
2019/2020.
X-XII.
1. Razmatranje i donošenje odluka o albama uitelja, uenika, roditelja i skrbnika
2. Razmatranje rezultata odgojno-obrazovnog rada škole
3. Suradnja s Vijeem roditelja
4. Donošenje pravilnika i drugih dokumenata usklaenih sa novim zakonima
XII-II.
2. Donošenje odluke o financijskom planu i godišnjem financijskom izvještaju
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti škole
4. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta škole
5. Tekui poslovi
1. Nastupi uenika na upanijskim, regionalnim i dravnim natjecanjima i susretima
2. Suradnja sa školskim športskim klubom
VI-VII.
2. Razmatranje rezultata uenika na susretima i natjecanjima
3. Izrada plana investicija i odravanja za narednu godinu
4. Analiza ostvarenosti godišnjeg programa rada škole te kurikuluma
5. Analiza ostvarenosti godišnjeg programa rada školskog odbora
6. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvješa
9.7. Plan rada ravnatelja
Pozornost i aktivnost ravnatelja bit e usmjerena prema sljedeim obvezama:
- planiranje, programiranje i organizacija odgojno obrazovnog rada
- praenje i unapreivanje nastave
- uvoenje pripravnika
- kadrovska problematika
- rad na školskom kurikulumu
- suradnja sa NCVV-a,MZOS-a,Gradom Vukovarom, Centrom za socijalnu skrb te ostalim
ustanovama
- suradnja sa javnim ustanovama, udrugama, organizacijama i zakladama radi prijave i realizacije
zajednikih projekata
48
2019/2020.
SADRAJ RADA
Predvieno vrijeme
1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 250
1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI. – IX. 30
1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI. – IX. 20
1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI. – IX. 20
1.4. Izrada školskog kurikuluma VI. – IX. 20
1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI. – IX. 20
1.6. Planiranje i programiranje rada Uiteljskog i Razrednih vijea IX. – VI. 20
1.7. Izrada zaduenja uitelja VI. – VIII. 20
1.8. Izrada smjernica i pomo uiteljima pri tematskim planiranjima IX. – VI. 10
1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX. – VI. 30
1.10. Planiranje i organizacija strunog usavršavanja IX. – VI. 15
1.11. Planiranje nabave opreme i namještaja IX. – VI. 5
1.12. Planiranje i organizacija ureenja okoliša škole IX. – VI. 10
1.13. Ostali poslovi IX. – VIII. 40
2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 120
2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole)
IX. – VIII. 50
2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII. – IX. 5
2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduenja uitelja VI. – IX. 15
2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a
IX. – VI. 1
IX. – VI. 1
IX. – VI. 5
2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX. – VIII. 2
2.10. Organizacija i koordinacija upisa uenika u 1. razred IV. – VII. 1
2.11. Organizacija i koordinacija rasporeda deurstava uitelja IX. – VI. 4
2.12. Organizacija zamjena nenazonih uitelja IX. – VI. 6
2.13. Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI. i VIII. 2
2.14. Organizacija poslova vezana uz odabir i distribuciju udbenika V.-IX. 13
2.15. Poslovi vezani uz natjecanja uenika I.- VI. 2
2.16. Organizacija popravaka, ureenja, adaptacija prostora I. i VIII. 3
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
49
2019/2020.
3. PRAENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 60
3.1. Praenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX. – VI. 10
3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja
XII. i VI. 5
IX. – VI. 3
3.5. Praenje i koordinacija rada administrativne slube IX. – VIII. 4
3.6. Praenje i koordinacija rada tehnike slube IX. – VIII. 2
3.7. Praenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX. – VIII. 2
3.8. pregled e-dnevnika i druge pedagoške dokumentacije IX. – VIII. 10
3.9. Uvid u neposredni rad nastavnika u nastavi X. – V. 20
3.10. Ostali poslovi IX. – VIII. 2
4. RAD U STRUNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 30
4.1. Planiranje, pripremanje i voenje sjednica kolegijalnih i strunih tijela
IX. – VIII. 15
4.2. Suradnja sa Sindikatom/ povjerenikom Radnikog vijea IX. – VIII. 5
4.3. Ostali poslovi- zadruga, školski sportski klub i dr. IX. – VIII. 10
5. RAD S UENICIMA, UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA
50
5.1. Dnevna, tjedna i mjesena planiranja s uiteljima i suradnicima
IX. – VIII. 10
5.2. Praenje rada uenikih društava, grupa i pomo pri radu IX. – VI. 3
5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika IX. – VI. 4
5.4. Suradnja i pomo pri realizaciji poslova svih zaposlenika škole IX. – VIII. 8
5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX. – VIII. 2
5.6. Razgovori sa uenicima /roditeljima IX. – VIII. 10
5.7. Uvoenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad IX.- VI. 2
5.8. Poslovi oko napredovanja uitelja i strunih suradnika IX.- VI. 5
5.9. Ostali poslovi-organizacija posebnih aktivnosti s uenicima IX. – VIII. 6
6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAUNOVODSTVENI POSLOVI 400
6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX. – VIII. 80
6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a
IX. – VIII. 30
6.3. Usklaivanje i provedba opih i pojedinanih akata škole IX. – VIII. 60
6.4. Provoenje raznih natjeaja za potrebe škole IX. – VIII. 20
6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX. – VIII. 15
6.6. Poslovi zastupanja škole IX. – VIII. 30
6.7. Rad i suradnja s raunovoom škole IX. – VIII. 30
6.8. Izrada financijskog plana škole VIII. – IX. 20
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
50
2019/2020.
6.10 Organizacija i provedba inventure XI. 15
6.11. Poslovi vezani uz e-matice VI. 20
6.12. Potpisivanje i provjera svjedodbi i matine knjige VI. 20
6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII. i I. 20
6.14. Ostali poslovi IX. – VIII. 20
7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA 320
7.1. Predstavljanje škole IX. – VIII. 20
7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa IX. – VIII. 20
7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX. – VIII. 10
7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja
IX. – VIII. 5
IX. – VIII. 5
7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na dravnoj razini
IX. – VIII. 5
7.7. Suradnja s Uredom dravne uprave IX. – VIII. 15
7.8. Suradnja s osnivaem - Grad Vukovar IX. – VIII. 30
7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX. – VIII. 20
7.10. Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo i školskom medicinom IX. – VIII. 10
7.11. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb i Obiteljskim centrom IX. – VIII. 15
7.12. Suradnja sa Odjelom za društvene djelatnosti grada Vukovara IX. – VIII. 15
7.13. Suradnja s Policijskom upravom IX.–VIII. 5
7.14. Suradnja sa predstavnicima vjerskih zajednica IX. – VIII. 5
7.15. Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX. – VIII. 20
7.16.Suradnja s turistikim agencijama IX. – VIII. 5
7.17. Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX. – VIII. 15
7.18. Suradnja s udrugama i organizacijama -projekti IX. – VIII. 40
7.19. Ostali poslovi-Shema voa i mlijeka, projekt med u školi, Uina za sve IV.
IX. – VIII. 60
IX. – VI. 60
8.3. Struno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX. – VI. 20
8.4. Praenje suvremene odgojno obrazovne literature IX. – VI. 30
8.5. Praenje novih zakona i propisa IX. – VI. 40
9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 40
9.1. Voenje evidencija rada i dr. dokumentacije IX. – VI. 30
9.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX.-VI. 10
UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE 1440
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
51
2019/2020.
Rd. br.
1. PRIPREMANJE ŠKOLSKIH ODGOJNO OBRAZOVNIH PROGRAMA I NJIHOVE REALIZACIJE
1.1 Utvrivanje odgojno-obrazovnih potreba okruenja -Analiza ostvarenja prethodnih planova i programa -Utvrivanje odgojno-obrazovnih potreba uenika, škole i okruenja-analiza odgojno-obrazovnih postignua uenika
IX.-VI.
1.2. Organizacijski poslovi, planiranje i programiranje -Utvrivanje kalendara školskih aktivnosti -Izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga -Organizacijski poslovi – rad na Kurikulumu škole, Planu i programu rada škole, Izvješu o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole
VIII.-IX.
1.3. Izvedbeno planiranje i programiranje -Izrada statistikih analiza i izvješa -Sudjelovanje u osmišljavanju i kreiranju razvoja škole (razvojni plan Škole) -Sudjelovanje u izradi kurikuluma škole -Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole -Suradnja s uiteljima pri planiranju i provedbi integriranih nastavnih dana, izvanuionike nastave -Pomo u godišnjem i mjesenom integracijsko- korelacijskom planiranju uitelja -Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s uenicima s posebnim potrebama -Sudjelovanje u izradi rada strunih tijela škole -Sudjelovanje u izradi plana i programa profesionalne orijentacije -Sudjelovanje u izradi plana i programa suradnje s roditeljima -Pripremanje individualnih programa za uvoenje pripravnika u samostalan rad -Suradnja pri izradi plana i programa kulturne i javne djelatnosti - Sudjelovanje u planiranju i provedbi frontalne provedbe kurikularne reforme u 1., 5. i 7. razredu
VIII-VI.
1.4. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa -Planiranje i programiranje praenja i unaprjeivanja nastave, ostalih oblika odgojno-obrazovnog rada i izvannastavnih aktivnosti -Praenje rada škole i vrednovanje kvalitete i uvjeta rada -Praenje inovacija u nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima, informiranje i poticanje uitelja na primjenu istih -praenje provedbe frontalne provedbe kurikularne reforme u 1., 5. i 7. razredu
VIII.- VI.
52
2019/2020.
2.
2.1. Upis uenika u 1. razred OŠ i formiranje razrednih odjela -Sudjelovanje u radu povjerenstva za utvrivanje psihofizike zrelosti djece upis uenika u 1. razred OŠ -Suradnja s djelatnicima predškole i vrtia -Organizacija posjeta buduih uenika, prisustvovanje aktivnostima -Priprema materijala za upis (upitnici za roditelje, uenike, pozivi) -Utvrivanje psihofizike sposobnosti djece pri upisu u 1. razred -Formiranje razrednih odjela uenika 1. razreda
I.-VI.
2.2. Praenje i izvoenje odgojno-obrazovnog rada i njegovo unapreenje -Sudjelovanje u izradi plana nabavke nove opreme i prateeg didaktikog materijala; poticanje i praenje inovacija u opremanju škola… -Uvoenje novih programa i inovacija -Sudjelovanje u radu strunih tijela ( UV-a, RV-a…) -Praenje realizacije dopunske i dodatne nastave, izbornih predmeta, izvannastavnih aktivnosti i izvanuionike nastave -Praenje realizacije nastavnih planova i programa i kurikuluma (1., 5. i 7.r.) -Hospitacije nastave u svrhu njezinog unapreivanja (praenje kvalitete izvoenja nastavnog procesa) -Praenje rada i uspjeha darovitih uenika -Identifikacija i praenje rada i uspjeha uenika s teškoama i sudjelovanje u izradi programa za uenike s teškoama -Predlaganje naina za unapreivanje kvalitete rada škole -Praenje i analiza izostanaka uenika -Praenje i analiza uspjeha uenika -Utvrivanje pedagoške situacije u razrednim odjelima, rašlamba i analiza odgojne situacije -Neposredno izvoenje odgojno-obrazovnog programa- ped. radionice…
IX.-VI.
2.3. Razvojni i savjetodavni rad -Identifikacija uenika s posebnim potrebama -Izrada programa opservacije, izvješa -Rad s odgojno zapuštenim uenicima -Rad s uenicima koji doivljavaju neuspjeh -Upis i rad s novopridošlim uenicima -Individualno i skupno pruanje savjetodavne pomoi uenicima, uiteljima, roditeljima -Suradnja s ravnateljicom -Suradnja s lokalnom zajednicom -Savjetodavni rad sa sustrunjacima: psiholozi, soc.pedagozi, lijenici…
IX.-VI.
53
2019/2020.
2.4. Profesionalno informiranje i usmjeravanje uenika -Profesionalno informiranje i usmjeravanje uenika -Suradnja s uiteljima na poslovima PO -Predavanja za uenike -Praenje i informiranje uenika, uitelja i roditelja o inovacijama o upisima u SŠ (e-upisi) -Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja -Utvrivanje profesionalnih interesa, obrada podataka -Individualna savjetodavna pomo -Voenje dokumentacije o PO -Suradnja sa strunom slubom Zavoda za zapošljavanje i CISOK centrom Vukovar -Anketiranje uenika VIII. razreda
IX.-VI.
IX.-VI.
3. VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA
3.1. Vrednovanje u odnosu na utvrene ciljeve -Analiza rada i izvješa na kraju školske godine -Sudjelovanje u izradi Izvješa o realizaciji Godišnjeg plana i programa škole -Sudjelovanje u izradi izvješa za potrebe ostalih institucija
I., VI., VIII.
IX.-VI.
4.1. Struno usavršavanje uitelja -Pomo uiteljima u ostvarivanju planiranog usavršavanja -Sudjelovanje i praenje rada strunih aktiva u školi -Odravanje predavanja za uitelje, popularizacija strune literature
VIII.- VI.
4.2. Individualno struno usavršavanje -Praenje znanstvene i strune literature i periodike -Struno usavršavanje u školi-UV, RV, školski struni aktivi -Struno-konzultativni rad sa sustrunjacima -Usavršavanje u organizaciji dr. institucija -Usavršavanje u organizaciji MZO i AZOO, Loomen platforma -SV strunih suradnika pedagoga VS – voditeljstvo i sudjelovanje u radu
VIII.-VI.
54
2019/2020.
-Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave strune i dr. literature, novih izvora znanja -Kreiranje i izrada tiskanog materijala za roditelje, uitelje i uenike 5.1. Dokumentacijska djelatnost -Briga o školskoj dokumentaciji -Voenje dokumentacije o nastavi -Voenje dokumentacije o radu -Briga o nastavnikoj dokumentaciji -Pregled uiteljske dokumentacije -Izrada i uvanje uenike dokumentacije -Izrada i uvanje dokumentacije o istraivanjima
IX.-VI.
VIII.-VI.
VIII.-VI.
Tablica 34: Plan rada školskog psihologa
POSLOVI I RADNE ZADAE
- mjeseni planovi i programi rada tijekom godine
- sudjelovanje u izradi prilagoenih i posebnih programa za djecu s posebnim potrebama i programa opservacije
rujan – listopad
- program rada s darovitom djecom tijekom godine
- program prevencije tijekom godine
- testiranje psihofizike zrelosti djece predškolaca i obrada rezultata
oujak - lipanj
- raspored uenika u odjele lipanj
Neposredni rad s uenicima:
55
2019/2020.
- identifikacija djece s emocionalnim teškoama tijekom godine
- praenje i rad s uenicima s teškoama i poremeajima tijekom godine
- opservacija uenika 1. razreda rujan – prosinac
- identifikacija i rad s darovitim uenicima tijekom godine
- profesionalno informiranje i savjetovanje tijekom godine
- rad s pojedinim odjelima – radionice tijekom godine
- individualni ili grupni savjetodavni rad u kojem se upuuju uenici na unaprjeenje u uenju i postignuu te primjeni znanja u poboljšanju uenikovog mentalnog zdravlja
tijekom godine
tijekom godine
- rad s uenicima na programima kojima se gradi i potie pozitivan odnos s vršnjacima i odraslim osobama
tijekom godine
- individualni ili grupni rad, savjetodavni rad s nastavnicima u razumijevanju razvojnih potreba uenika te dogovori o najboljim nainima pruanja podrške ueniku u svladavanju specifinih teškoa
tijekom godine
- predavanja i radionice za razredna i uiteljsko vijee
- rad na projektima škole
tijekom godine
- individualni ili grupni rad savjetodavni rad sa svrhom pomoi roditelju u razumijevanju razvojnih potreba
- intervencija odnosno rad s roditeljima na promjenama u podruju prepoznatih teškoa
- obrazovanje roditelja o vještinama roditeljstva i tehnikama discipliniranja; strategijama suoavanja s rizinim ponašanjima
3. SKRB ZA MENTALNO ZDRAVLJE
- suradnja s ostalim strunjacima u podruju mentalne, zdravstvene i socijalne skrbi u lokalnoj zajednici
tijekom godine
- suradnja s roditeljima i nastavnicima kako bi se postigla zdrava školska i obiteljska klima
- promoviranje pitanja vanih za psihofiziko zdravlje u
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
56
2019/2020.
4. STRUNO USAVRŠAVANJE
- sudjelovanje u radu strunih aktiva i sekcija
- izvanškolski struni rad
9.10. Plan rada knjiniara
POSLOVI I RADNI ZADATCI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE
SADRAJ RADA VRIJEME REALIZACIJE
korištenje knjinicom i razvijanje informacijske pismenosti
- Neposredna pomo uenicima pri izboru knjige za itanje, kao i pri
izboru i uporabi izvora informacija na razliitim medijima za
potreba izrade samostalnog uenikog rada
- Suradnja s uiteljima i strunim suradnicima u planiranju i
realizaciji nastavnih sadraja
- Suradnja i realizacija partnerskih projekata
2. STRUNA KNJININA DJELATNOST
- Organizacija i voenje rada u knjinici i itaonici
- Nabava knjiga i ostale knjinine grae u dogovoru s uiteljima i
Ravnateljem
57
2019/2020.
- Sustavno izvješivanje uenika i uitelja o novonabavljenoj
literaturi
školske knjinice (rujan i lipanj)
- Revizija knjinine grae
- Prihvat i distribucija školskih udbenika
3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST
- Obiljeavanje znaajnih datuma i godišnjica aktivnostima u knjinici i izvan nje (Dani materinjeg jezika, hrvatskog jezika, engleskog jezika) - Meunarodni mjesec školskih knjinica - Suradnja s Gradskom knjinicom Vukovar
tijekom godine
psihološkog podruja, kao i novoizišle naslove literature za djecu i
mlade
- Sudjelovanje
- na strunim sastancima školskih knjiniara (Info-utorak)
- na Proljetnoj školi školskih knjiniara RH
- Suradnja s drugim knjinicama, knjiarima i nakladnicima
tijekom godine
OPIS POSLOVA IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. UKUPNO SATI
1. ODGOJNO- OBRAZOVNA DJELATNOST
100 105 105 80 100 100 100 100 105 100 40 40 1075
2. STRUNO- KNJININA I INFORMACIJSKO- REFERALNA DJELATNOST
20 22 20 20 22 20 20 20 20 20 20 20 244
3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST
20 20 18 16 20 20 20 23 25 23 10 10 225
4. STRUNO USAVRŠAVANJE
20 25 23 10 30 20 20 23 28 23 10 10 242
UKUPNO SATI 160 172 166 126 172 160 160 166 178 166 80 80 1786
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
58
2019/2020.
SADRAJ RADA VRIJEME REALIZACIJE
1. NORMATIVNO-PRAVNI POSLOVI - Izrada normativnih akata -Praenje i provoenje pravnih propisa putem strunih seminara i literature - Izrada Ugovora, rješenja, odluka - Pripremanje i sudjelovanje u radu sjednica Školskog odbora Savjetodavni rad o primjeni zakonskih i drugih propisa
prema potrebi
svakodnevno
prema potrebi
4. OSTALI POSLOVI - Rad sa strankama (zaposlenici, roditelji, uenici) - Voenje i izrada raznih statistikih podataka - Narudba i nabava pedagoške dokumentacije i sitnog inventara - Organizacija pomono tehnikih poslova za vrijeme školskih
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
59
2019/2020.
praznika - Poslovi u vezi s protokoliranjem svjedodbi i zapisnika o popravnim ispitima - Suradnja s drugim školama i ustanovama - Pomo pripravnicima pri spremanju strunog ispita (zakoni) - Nepredvieni poslovi po nalogu ravnatelja - Poslovi prikupljanja podataka za prehranu - Suradnja s dobavljaima - Javna nabava
svakodnevno te prema potrebi
5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI - Primanje, razvoenje, razvrstavanje i otprema pošte - Voenje urudbenog zapisnika - Sastavljanje i pisanje raznih dopisa, molbi, odgovora - Izdavanje raznih potvrda i uvjerenja uenicima i radnicima škole - Izdavanje i prijem svjedodbi i duplikata svjedodbi bivšim uenicima škole - Voenje police osiguranja uenika - Voenje brige o matinim knjigama uenika i tekui poslovi - Izdavanje putnih naloga - Poslovi telefonske sekretarice
svakodnevno te prema potrebi
6. RAD U ŠKOLSKOM ODBORU - Konzultacije s ravnateljem i sindikalnim povjerenikom i predsjednikom Školskog odbora - Priprema potrebnih materijala, poziva, pisanje zapisnika
po potrebi
7. POSLOVI U SVEZI INSPEKCIJSKIH PREGLEDA - Voenje evidencije o sanitarnim pregledima školske kuhinje - Ostali poslovi
tijekom godine u skladu sa vaeim
zakonskim propisima
ZADACI VRIJEME
Evidencija kredita djelatnik škole Tijekom godine
Knjienje osobnih dohodaka i kredita Tijekom godine
Voenje poreskih kartica Tijekom godine
Voenje blagajne Tijekom godine
Evidencija i knjienje osnovnijih sredstava i sitnog inventara Tijekom godine
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
60
2019/2020.
Kontrola ulaznih rauna dobavljaa i plaanje Tijekom godine
Kontiranje i knjienje izvoda Zavoda za platni promet Tijekom godine
Izrada izvještaja materijalnih troškova Tijekom godine
Izrada statistikih izvještaja Tijekom godine
Izrada planova Tijekom godine
Praenje, analiza i provoenje zakonskih propisa Tijekom godine
Rad u vezi školske kuhinje: pisanje uplatnica, obraun uplata, knjienje
Tijekom godine
Suradnja s uenicima i roditeljima u svezi prehrane, sa djelatnicima škole, s MZOS, Zavodom za platni promet, Zavodom za statistiku, MIO i zdravstvo, dobavljaima i dr.
Tijekom godine
ZADACI VRIJEME
Odravanje i popravak prozora, vrata, klupa, stolova, roleta, izmjena brava, izrada kljueva Tijekom godine
Popravak podova, lijepljenje ploica, popravak buke, krovišta Tijekom godine
Odravanje elektro instalacija Tijekom godine
Dostava namirnica za školsku kuhinju,nabava i dostava materijala za odravanje
Tijekom godine
Odravanje dovodnih i odvodnih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija kao: miješalica za vodu, vodo-kotlia, umivaonike, školjki i dasaka po sanitarnim vorovima
Tijekom godine
Obrezivanje ivice, košnja trave, išenje snijega Tijekom godine
Odravanje raunala u školi Tijekom godine
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
61
2019/2020.
Tablica 39: Plan rada kunog majstora
ZADACI VRIJEME
- Odravanje i popravak prozora, vrata, klupa, stolova, roleta, izmjena brava, izrada kljueva
Tijekom godine
- Odravanje elektro instalacija Tijekom godine
- Dostava namirnica za školsku kuhinju,nabava i dostava materijala za odravanje
Tijekom godine
- Odravanje dovodnih i odvodnih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija kao: mješalica za vodu, vodo-kotlia, umivaonike,školjki i dasaka po sanitarnim vorovima
Tijekom godine
Tijekom godine
- Odravanje i rukovanje školskim prostorijama Tijekom godine
- Izrada novog inventara, deurstvo Tijekom godine
9.15. Plan rada kuharice
ZADACI VRIJEME
Serviranje i pranje sua, stolnjaka, kuhinjskih krpa, radne odjee, peglanje Tijekom godine
išenje namještaja, podova, školske kuhinje, garderobe i sanitarnog vora Tijekom godine
Godišnji plan i program OŠ Siniše Glavaševia
62
2019/2020.
9.16. Plan rada spremaica
Poslove išenja obavljaju 2 spremaice s punim radnim vremenom na neodreeno radno vrijeme .
išenje se odnosi na išenje unutarnjih prostora škole 3.435,72 m² i cca 12.500 m² vanjske površine
oko škole.
ZADACI VRIJEME
- Pranje sanitarnih vorova Tijekom godine
- išenje okoliša škole Tijekom godine
- Poslovi dostave Tijekom godine
63
2019/2020.
Program prevencije u školi temelji se na postavkama koje podrazumijevaju prevladavanje
potencijalnih rizinih elemenata i stvaranju imbenika za zdrav stil ivota. U planiranju preventivnog sprjeavanja društveno neprihvatljivog ponašanja uenika, polazimo od obitelji kao temeljne odrednice za odgoj djece. Potrebno je procijeniti potrebe djece i mladei, jer svako nezadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba onemoguuje pravilno odrastanje djece.
Budui da je obitelj smještena u kontekst zajednice, u prevenciji je potrebno sagledati i kontekst zajednice i njezinog utjecaja na mlade. U njoj se odreenim intervencijama, postupcima i kontinuiranim djelovanjem nastoji kompenzirati djelovanje loših initelja. Potrebno je ugraditi, razviti i ojaati zaštitne initelje, da bi se sprijeio nastanak i razvitak odreenih poremeaja ili neeljenih pojava. Potrebno je zadovoljiti odreene uvjete da bi intervencije mogle biti uspješno provedene i to na tri razine:
-mikro – obitelj, škola, susjedstvo, -mezo – obitelj- škola, obitelj – susjedstvo, obitelj – lokalna zajednica, -makro- šira lokalna zajednica koja dirigira promjene u mikro i mezo sustavu.
Da bi se postiglo prevladavanje potencijalnih rizinih elemenata, potrebno je ukljuiti što vei broj lanova zajednice u zajednike akci