godiŠnji plan i program rada Škole za Školsku …

of 62 /62
OSNOVNA ŠKOLA JOSIP KOZARAC SOLJANI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU Soljani, rujan 2019.

Author: others

Post on 15-Oct-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA
ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU
Soljani, rujan 2019.
Adresa škole: 32255 Soljani
Internetska pošta: [email protected]
Internetska adresa: www.os-jkozarac-soljani.skole.hr
Šifra škole: 16-440-002
OIB: 65379606552
Upis u sudski registar (broj i datum): Tt-09/762-2, 30.04. 2009.
Ravnateljica škole: Katarina Marjanovi
Broj uenika: 100
obliku školovanja
Broj razrednih odjela u matinoj školi: 9
Broj razrednih odjela u podrunoj školi: 1
Broj razrednih odjela RN-a: 5
Broj razrednih odjela PN-a: 5
Broj smjena: 1
Broj radnika: 36
Broj strunih suradnika: 2
Broj ostalih radnika: 9
Broj nestrunih uitelja: 1
Broj specijaliziranih uionica: 1
Broj opih uionica: 10
Broj športskih dvorana: 1
Broj športskih igrališta: 1
1. PODACI O UVJETIMA RADA
1.1. Podaci o upisnom podruju
Osnovna škola Josip Kozarac obavlja svoju djelatnost na dvije lokacije i to u Soljanima i Strošincima.
Povezanost mjesta Soljani i Strošinci je zadovoljavajua. Udaljenost od 9 km. Povezana je autobusnim
linijama više puta dnevno, a uenici putnici imaju organizirani prijevoz.
1.2. Unutrašnji školski prostori
PREDMETNA NASTAVA
Likovna kultura
Glazbena kultura
Matematika 1 55 2 2
Priroda i biologija i kemija 1 55 1 18 2 2
Fizika i tehnika kultura 1 13
Povijest i geografija 1 55 2 2
Informatika 1 40 2 2
OSTALO (hodnik, hol,
sanit.vorovi, kuhinja) 675
Knjinica 1 20 2 1
Zbornica 1 27 2 2
Uredi, tajništvo, ravn. ped. 3 45 2 2
PODRUNA ŠKOLA 2 210 2 2
U K U P N O: 2387 3 46
Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3
4
1. Sportsko igralište
Površine treba tijekom godine redovito odravati (košenje trave, sadnja cvijea, zelenila i dr.)
1.4. Nastavna sredstva i pomagala
NASTAVNA SREDSTVA
CD-player 4 2
Synthesizer 1 1
Video- i fotooprema:
DVD 2 1
Fotoaparat 1 1
Stolna raunala
Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3
1.4.1. Knjini fond škole
KNJINI FOND STANJE STANDARD
Knjievna djela
Ostalo 1120
1.5. Plan obnove i adaptacije
Što se preureuje ili obnavlja Veliina u
m 2
Za koju
Promjeniti oluke oko zgrade škole
Stalno ureivanje okoliša škole (cvijee, ukrasni grmovi, patuljasto drvee)
260
5
ZADUENJIMA U 2018./19. ŠKOLSKOJ GODINI
2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima
2.1.1.Podaci o uiteljima razredne nastave
Red.
1974. Diplomirani uitelj VSS 14
2. Branka ai 1981. Dipl. uiteljica s poja. prog. iz povijesti
VSS 15
5. Gracijela Stiba
Red.br Ime i prezime God.
ro. Zvanje
j. i knji.
Mazalovia)
kemija
9
3. Adrijana Rodijevac 1984. prof. engl. jezika VSS Engleski jezik 8
4. Marina Murat 1987. mag. matematike VSS Matematika 7
5. Antun Maršalko 1978 Prof.fizik. kult. VSS TZK 9
6. Drago Trojan 1970 Prof.fizik.kult. VSS TZK 15
7. Siniša Ora 1982. Prof. povijesti i
geografiije
tehn.odgoja VŠS
Tehnika kultura
6
9. Marina Blaevac 1982. Dipl. u. s poj. inf. VSS Informatika 9
10. Marko Tetki 1979. Diplom. teolog VSS Vjeronauk 16
11. Barbara Baoti (zamjena
12. Kristina Pavlovi 1981. Prof.njem.j.i knji. VSS Njemaki jezik 9
13. Vlatko Miksad 1957. Prof.slovakog VSS Slovaki jezik 37
14. Dragan Boji 1989. Prof. povijesti VSS Povijest 2
15. Ana Dragi 1988. Mag. educ.art. VSS Likovna kultura 1
16. Josip Petkovi (zamjena za Stjepana Mazalovia)
1983. Ing. polj VŠS Glazbena kultura
2
6
17. Tomislav Pavlovi 1985. Mag. edu. fiz. i inf. VSS Fizika 6
2.1.3. Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima
Red
VSS
ravnateljica
15
i knji.
R.b. Ime i
radnog odnosa na mjestu
Red.
4. Marijana
erkezovi 1982. KV kuhar SSS kuharica 14
5. Anica Soldo 1966. N K V osn. škola. spremaica 33
6. Marija Pavlovi 1970. kuhar SSS kuharica 13
7. Katica Lui 1968. Obuar SSS spremaica 27
8. Katica Vrgo 1970. S Š SSS spremaica 8
7
Red.
broj
Tjedno Godišnje
1. Tanja Suhorski 1. 16 2 2 - 1 21 19 40 1480
2. Gracijela Stiba 2.3.4. 16 2 2 - 1 21 19 40 1480
3. Nataša Kovanovi 2. 16 2 1 1 1 21 19 40 1480
4. Branka ai 3. 16 2 2 - 1 21 20 40 1480
5. Marija Lucovi 4. 16 2 2 - 1 21 19 40 1480
8
Red.
broj
Ukupno
dop.Pravil.
Tjedno Godišnje
1. Dejan Risti Hrv.j. i - + + + + 18 - 2 - 1 21 19 40 1480
2. Anto
3. Adrijana
4. Drago
5. Marina
2 1 - 21 19 40 1480
6. Sanja Huber Prir. i Biol. - + + + + 7,5 - - - 1 8,5 6,5 15 555
7. Marina
8. Siniša Ora Geograf. - + - + + 7,5 - - - 0,5 8 4 12 444
9. Antun
10. Marko
11. Vlatko
12. Tomislav
Pavlovi Njemaki j. 2 - - - - - 12
- - 1 15 14 29 1073
15. Ana Dragi Likovna k. - + + + + 4 - 2 - - 2 8 5 13 455
16. Marin
17. Josip
18. Barbara
9
Red.
broj
pred. povijesti
8 - 14 40
Red.
broj
2. Goran Mihalj Ekonomist raunovo
a 7 - 15 40 1840
3. Antun Mari stolar domar „ 40 1840
4. Anica Soldo spremaica „ 40 1840
5. Marija Pavlovi kuhar kuharica 8 – 10,24 12 552
6. Marija Pavlovi sprem.PŠ 10.30-
12.30 10 460
7. Marijana
9.
3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA
3.1. Organizacija smjena
Razredna i predmetna nastava rade svakim danom prije podne s poetkom u 8 sati.
U podrunoj školi je jedan kombiniran razredni odjel i radi svakim danom u prvoj smjeni. Uitelji svakodnevno deuraju po utvrenom rasporedu deurstava.
10
domovinske zahvalnosti
radnih nastavnih
22. 12. 2017.
X. 22 21 9 8.10. Dan neovisnosti RH
XI. 20 20 10 01.11. Blagdan svih svetih
XII. 20 15 11 23. 12. 2018. – 10. 1. 2019. Zimski odmor uenika
UKUPNO I. polugodište 83 72 40
2.
OBRAZOVNO
RAZDOBLJE
I. 21 15 10
II. 20 20 9
IV. 21 16 9
V. 20 20 11
nedjelja prebacuje se na ponedjeljak 1.6.)
VI. 19 12 11 20.6. Tijelovo 22.6.Dan antifast.borbe 25.6. Dan dravnosti
VII. 23 - 8 Ljetni odmor uenika
poinje 16. 06. VIII. 20 - 11
UKUPNO II. polugodište 166 105 78
SVEUKUPNO 249 177 118
Razred uenik
razrednika
uin
a
obje
d
3
do
II 8 2 - -
UKUPNO I.–
VI. 15 9 - - Drago Trojan
VII. 13 8 1 - - Marina Blaevac
VIII. 18 8 2 - - Kristina Pavlovi
UKUPNO
- -
- -
3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada
Rješenjem odreen oblik rada Broj uenika s primjerenim oblikom školovanja po
razredima
Model individualizacije l. 5. 1 1 1 3
Prilagoeni program l. 6. 1 3 1 2 7
UKUPNO 2 1 4 1 2 10
12
4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA U ŠKOLI
4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete u školi
1. i 1.
H.j. 10/350 10/350 10/350 10/350 5/175 5/175 4/140 4/140 58/2146
Lik. k. 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35 1/35 12/444
Gl. k. 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35 1/35 12/444
Eng. j. 4/140 4/140 4/140 4/140 3/105 3/105 3/105 3/105 28/1036
Matem. 8/280 8/280 8/280 8/280 4/140 4/140 4/140 4/140 48/1776
Pr. i dr. 4/140 4/140 4/140 6/210 18/666
Priroda 1,5/52,
Geograf 1,5/52, 5
T.Z.K. 6/210 6/210 6/210 4/140 2/70 2/70 2/70 2/70 30/1110
Inform. 2/70 2/70 4/140
Ukupno 36/1260 36/1260 36/1260 36/1260 23/805 25/875 26/910 26/910 245/9057
4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave
Plan izborne nastave u školskoj 2019./2020. godini
Nastavni predmet Razred Broj
UKUPNO 1.-8. 213 1400
4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka
IZBORNA NASTAVA VJERONAUKA
Razred Planirani broj uenika Broj sati tjedno Broj
sati
godišnj
e
3. 11 2 70
4. 11 2 70
6. 15 2 70
7. 13 2 70
8. 18 2 70
1.-8. 100 20 700
4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika /slovaki j./
IZBORNA NASTAVA SLOVAKOG JEZIKA
Razred Planirani broj uenika Broj sati tjedno Broj sati godišnje
1.-4. 3 2 70
5.-8. 8 2 70
UKUPNO 11 4 140
14
4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika /njemaki j./
IZBORNA NASTAVA NJEMAKOG JEZIKA
Razred Planirani broj uenika Broj sati tjedno Broj sati godišnje
4. i 4. PŠ 11+1 2 + 2 70 + 70
5. 14 2 70
6. 15 2 70
7. 13 2 70
8. 18 2 70
UKUPNO 72 12 420
4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike
IZBORNA NASTAVA INFORMATIKE
Razred Planirani broj uenika Broj sati tjedno Broj sati godišnje
7. 13 2 70
8. 18 2 70
UKUPNO 31 4 140
4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave
Planira se fleksibilno prema potrebama uenika pojedinih razreda koji e se tijekom školske godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju uenika u redovitom i kombiniranom
razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.
Plan dopunskog rada u školskoj godini 2019./2020.
Razred Nastavni predmet Planirani broj
uenika
1. Matematika 3 35 Tanja Suhorski
2. Matematika 3 35 Nataša Kovanovi
2. Hrvatski jezik 2 35 Nataša Kovanovi
2., 3. i 4. PŠ
Hrvatski jezik 3 35 Gracijela Stiba
2., 3. i 4. PŠ
Matematika 3 35 Gracijela Stiba
3. Hrvatski jezik 3 35 Branka ai
3. Matematika 2 35 Branka ai
15
4. Matematika 5 35 Marija Lucovi
5. Engleski jezik 3 35 Barbara Baoti
5. i 6.
7. i 8.
5. i 6. Matematika 10 35 Marina Murat
7. i 8. Matematika 10 35 Marina Murat UKUPNO 104 595
4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave
Plan dodatnog rada u školskoj godini 2019./2020.
Razred Nastavni predmet Planirani broj
uenika
5.-8. Povijest 2 35 Dragan Boji
5.-8. Geografija 2 35 Siniša Ora UKUPNO 10 105
5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, STRUNIH SURADNIKA I
OSTALIH RADNIKA
izvršenja
Planirano
sati
1. Poslovi ravnatelja na planiranju i programiranju rada škole - izrada godišnjeg plana i programa 8./9. 80
- utvrivanje izvršitelja GPPŠ 9. 10
- izrada tjednog i godišnjeg zaduenja djelatnika 8./9. 60
- rad na dokumentaciji za organizaciju rada tijekom
god.
30
- izrada godišnjeg plana est.ureenje škole 7./8. 10
-suradnja sa strunim tijelima (tajništvo,raunovodstvo, knjinica,
pedagog)
tij.god. 60
2. Praenje i analiza ostvarenja godišnjeg plana i programa rada škole - pregled izvršenja planova i programa uitelja s analizom 9. 30
- pregled pedagoške dokumentacije (e-dnevnik, matina knjiga,
zapisnici razl.vijea,…)
tij.god. 80
3. Organizacija rada škole - organizacija poslova ( prikupljanje ponuda, odabiri, sklapanje
ugovora) ureenje okoliša škole
16
- organizacija pripreme nastavnih sadraja tij.god 10
- organizacija proslava, priredbi i kulturnih dogaanja tij.god 30
- organizacija zamjena za odsutne djelatnike tij.god 20
- organizacija predavanja i strunih usavršavanja za uitelje tij.god 20
- organizacija sistematskih pregleda djelatnika tij.god 10
- organizacija i pripreme za provoenje inventure 12. 20
4. Rad s uiteljima i strunom slubom škole - suradnja i dogovori sa strunim suradnicama pedagoginjom i
knjiniarkom
- suradnja s uiteljima u organizaciji izvanuionike nastave tij.god. 20
- rad s uiteljima pripravnicima tij.god. 30
- suradnja s uiteljima u pripremi i realizaciji odgojno-obrazovnog
procesa
tij.god. 30
5. Rad s roditeljima i uenicima - suradnja s roditeljima i individualni razgovori tij.god. 40
- sudjelovanje na roditeljskim sastancima tij.god. 40
- rad s Vijeem roditelja tij.god. 20
- suradnja s uenicima tij.god. 20
6. Rad na strunim tijelima škole - pripremanje sjednica Uiteljskog vijea tij.god. 40
- pripremanje sjednica Razrednih vijea tij.god. 30
7. Administrativno, financijsko i materijalno poslovanje - izrada akata i dopisa tij.god.
300
- rad na financijskom poslovanju škole tij.god.
- voenje spomenice škole tij.god.
- kontrola i potpisivanje akata škole (svjedodbe, pohvalnice i sl.) tij.god.
- rad na usklaivanju školskih akata sa Zakonom tij.god.
8. Suradnja s izvanškolskim institucijama - suradnja sa strunim slubama u lokalnoj zajednici
tij.god.
- suradnja sa zdravstvenim i socijalnim ustanovama
9. Struno usavršavanje ravnateljice - sudjelovanje na SV ravnatelja OŠ i strunim skupovima na
dr.razini
tij.god.
50
10. Ostali poslovi - ostali poslovi tij.god. 120
Rujan 2019.g. Ravnateljica škole:
šk.god. 2019./2020.
nastave
Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa škole rujan
Sudjelovanje u izradi Školskog kurikuluma srpanj, kolovoz, rujan
Sudjelovanje u izradi elemenata ocjenjivanja i
postupaka vrednovanja u nastavnom predmetu
rujan, listopad
Planiranje projekata i istraivanja rujan, listopad
Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s
uenicima s posebnim potrebama
Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima rujan, listopad
Planiranje i programiranje profesionalne
pripravnika u samostalni rad
Izrada školskog preventivnog programa rujan
Izrada školskog razvojnog plana rujan, listopad
ukupno sati:
Predavanje za roditelje predškolaca na temu:
Polazak u prvi razred
prisustvovanje aktivnostima u školi
materijala
travanj
2.2 Praenje i izvoenje odgojno-obrazovnog
rada
razgovori nakon uvida
Povjerenstva za praenje rada pripravnika, prema
Pravilniku
tijekom godine
realizacija),
zdravstvenog odgoja i graanskog odgoja, projekt
Dani Josipa Kozarca, Stop nasilju meu djecom,
projekti Dani medijske pismenosti, Dan sigurnijeg
interneta, voenje Dramske skupine, obiljeavanje
raznih prigodnih dana, rad u Vijeu uenika, projekt
Uim i znam
Sudjelovanje u timskoj procjeni za odreivanje tijekom godine
19
specifinu razvojnu teškou
adekvatnog pristupa u radu
obrazovnih postignua
tijekom godine
socijalizaciji uenika s posebnim potrebama
tijekom godine
nastavi,praenje njegova rada, suradnja s
roditeljima-
uenika
uenju- pruanje individualne pomoi u
savladavanju nastavnog gradiva
razrednikom, uenicima i uiteljima,roditeljima
otklanjanja nepoeljnih ponašanja te uenja
socijalnih vještina, poštivanja pravila, vještine
slušanja i komunikacije i dr.
tijekom godine
Savjetodavni rad s uenicima-grupni i individualni tijekom godine
Vijee uenika- voenje, kordinacija tijekom godine
Savjetodavni rad i suradnja s uiteljima tijekom godine
Suradnja s ravnateljem tijekom godine
Savjetodavni rad sa sustrunjacima: psiholozi,
lijenici, soc. radnici, psihijatri...
20
Ministarstvom, Zavodom za javno zdravstvo...
2.5 Profesionalno usmjeravanje i informiranje
uenika
profesionalne orijentacije
Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja svibanj, lipanj
Utvrivanje profesionalnih interesa, obrada
zapošljavanje
upisu u SŠ
Suradnja na realizaciji preventivne zdravstvene zaštite tijekom godine
Skrb o uenicima ,korisnicima socijalnih programa tijekom godine
Pomo uenicima u ostvarivanju prava tijekom godine
Upoznavanje i praenje u. socijalnih prilika-
suradnja s predstavnikom nadzora nad obitelji
tijekom godine
podruju mentalne, zdravstvene i socijalne skrbi u
lokalnoj zajednici ( Centar za socijalnu skrb, Zavod za
javno zdravstvo)
tijekom godine
21
Rad u strunim vijeima razredne i predmetne nastave tijekom godine
Rad u UV tijekom godine
Rad u strunom povjerenstvu za popravne,
predmetne i razredne ispite
psihofizikog stanja djeteta te odreivanje primjerenog
oblika školovanja
tijekom godine
i javnog djelovanja škole
Analiza odgojno -obrazovnih rezultata na kraju
1.polugodišta
sijeanj
nastavne godine
obrazovnog rada
Obrada i interpretacija rezultata istraivanja oujak
primjena spoznaja u funkciji unapreivanja rada
vrednovanje i samovrednovanje rada sudionika odgojno-
obrazovne djelatnosti
ukupno sati
ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI U ŠKOLI
4.1 Struno usavršavanje pedagoga
Praenje strune literature i periodike tijekom godine
Struno usavršavanje u školi, UV, aktivi tijekom godine
SV strunih suradnika-sudjelovanje, predavanja tijekom godine
Struno-konzultativni rad sa sustrunjacima tijekom godine
Usavršavanje u organizaciji MZOS, AOO i ostalih institucija tijekom godine
4.2. Struno usavršavanje uitelja
usavršavanja
rujan
koordinacija strunog usavršavanja u školi i izvan nje tijekom godine
odravanje predavanja za uitelje tijekom godine
izrada prijedloga literature za struno usavršavanja rujan, listopad
rad s uiteljima-pripravnicima tijekom godine
rad sa strunim suradnicima-mentorstvo tijekom godine
rad sa strunim suradnicima i uiteljima pripravnicima-
sudjelovanje u radu povjerenstva za stairanje
tijekom godine
ukupno sati:
literature, sudjelovanje u informiranju i predstavljanju novih
strunih izdanja
tijekom godine
itanjem strune litarutere
pedagoškoj dokumentaciji i voenju iste u e-dnevniku
lipanj
voenje dokumentacije o radu tijekom godine
23
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKE KNJINICE
ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.
REALIZACIJE
Prostorno ureenje knjinice
Obrada novih knjiga
2. Odgojno – naobrazbena djelatnost
a) Rad s uenicima
kljunim pojmovima: školska knjinica, školski knjiniar,
slikovnica, knjiga)
b) Suradnja s uiteljima i strunim timom
Suradnja s uiteljicama razredne nastave i uiteljem hrvatskog
jezika, dogovor oko raspodjele lektire po mjesecima
Sudjelovanje u zajednikom planiranju tema s aktivima razredne
i predmetne nastave
strune literature
Nazonost sjednicama uiteljskog vijea
rada
Pripremanje za odgojno-obrazovnu djelatnost i izvannastavne
aktivnosti
Planiranje kulturnih sadraja za ovu školsku godinu (izlobe,
knjievni susreti, natjecanja, tribine)
vanijih nadnevaka (23.9. Meunarodni dan kulturne
baštine/Dani europske baštine, Jesen)
Sudjelovanje na aktivima školskih knjiniara
Suradnja s Matinom slubom Gradske knjinice Vinkovci
Praenje novih kataloga nakladnika i izdanja Loomen - Škole za ivot
Ureenje panoa i prostora
Posudba knjiga te praenje i evidencija korištenja knjine grae
u knjinici kroz dnevnu i mjesenu statistiku posudbe
Izrada potrebnih informacijskih pomagala
Organizacija nastavnih sati u knjinici, odnosno itaonici (Realizacija nastavne teme za osmi razred: Sustav i uloga
pojedinih vrsta knjinica s kljunim pojmovima: nacionalna
i sveuilišna knjinica, narodna, specijalna i školska
knjinica; on-line katalog i on-line informacija)
Podjela iskaznica uenicima 1. razreda povodom
Meunarodnog dana školskih knjinica
Obiljeavanje Mjeseca hrvatske knjige
Odlazak s uenicima 1. razreda u Bibliobus u sklopu akcije „S
Bibliobusom u 1. razred“
Projekt Naša mala knjinica
Sudjelovanje u zajednikom planiranju tema s aktivima razredne
i predmetne nastave
strune literature
realizaciji nastavnih tema
uenicima, suradniki
odnos, upuivanje,
rada
aktivnosti
3. Kulturna i javna djelatnost knjinice
Prikupljanje materijala i izrada panoa za obiljeavanje vanijih
nadnevaka i obljetnica (Mjesec hrvatske knjige, 29.10. Dan
školskih knjinica)
Praenje strune i pedagoške literature
Suradnja s Matinom slubom Gradske knjinice Vinkovci
Loomen - Škole za ivot
Posudba knjiga, statistika posudbe
Praenje i evidencija knjininog fonda, informiranje uenika i
uitelja o novoj knjininoj grai
2. Odgojno – naobrazbena djelatnost
a) Rad s uenicima
(Realizacija nastavne teme za drugi razred: Djeji asopisi s
kljunim pojmovima: pouno – zabavni list, mjesenik,
naslovnica, rubrika)
Projekt Naša mala knjinica
Suradnja s uiteljicama razredne nastave i hrvatskog jezika pri
realizaciji nastavnih tema
rada
aktivnosti
Struni rad u knjinici
uenicima, suradniki
odnos, upuivanje,
Prikupljanje materijala i izrada panoa za obiljeavanje vanijih
nadnevaka i obljetnica
11.11. Dan hrvatskih knjinica, 24.11. Dan hrvatskog
kazališta)
Suradnja s Matinom slubom Gradske knjinice Vinkovci
Praenje strune i pedagoške literature
Loomen - Škole za ivot
Ureenje panoa i prostora
Obrada knjine grae (katalogizacija, inventarizacija, otpis)
Posudba knjiga i statistika posudbe
Izrada potrebnih informacijskih pomagala
zbirka - prirunici s kljunim pojmovima: enciklopedija,
leksikon, rjenik, pravopis, atlas)
Projekt Naša mala knjinica
Sudjelovanje na sjednicama uiteljskog vijea
Suradnja s uiteljicama razredne nastave i hrvatskog jezika pri
realizaciji nastavnih tema
rada
aktivnosti
Prikupljanje materijala i izrada panoa za obiljeavanje vanijih
nadnevaka (Zima, Boi)
4. Struno usavršavanje
Suradnja s matinom slubom Gradske knjinice Vinkovci
Praenje novih izdanja strune i pedagoško – metodike
literature
uenicima, suradniki
odnos, upuivanje
Obrada novih knjiga
2. Odgojno – naobrazbena djelatnost
a) Rad s uenicima
strune literature)
Projekt Naša mala knjinica
Suradnja s uiteljicama razredne nastave i hrvatskog jezika pri
realizaciji nastavnih tema i godišnjeg projekta
c) Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno – obrazovnog
rada
aktivnosti
Prikupljanje materijala i izrada panoa za obiljeavanje vanijih
nadnevaka (17.1. Roendan umjetnosti)
Suradnja s matinom slubom Gradske knjinice Vinkovci
Praenje nove strune literature i periodike
Predavanja, tiskani
Posudba knjiga i statistika posudbe
Obrada novih knjiga
2. Odgojno – naobrazbena djelatnost
a) Rad s uenicima
(Realizacija nastavne teme za trei razred: Put od autora do
itatelja s kljunim pojmovima: knjiga, autor, ilustrator,
prevoditelj)
Projekt Naša mala knjinica
nastavnih tema i godišnjeg projekta
c) Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno – obrazovnog
rada
aktivnosti
Prikupljanje materijala i izrada panoa za obiljeavanje vanijih
nadnevaka
dan itanja naglas, 21.2. Meunarodni dan materinjeg
jezika)
Suradnja s matinom slubom Gradske knjinice Vinkovci
Praenje nove strune literature i periodike
Predavanja, tiskani
Obrada novih knjiga
2. Odgojno – naobrazbena djelatnost
a) Rad s uenicima
(Realizacija nastavne teme za sedmi razred: asopisi na razliitim
medijima s kljunim pojmovima tiskani i elektroniki asopisi,
autorstvo, citat)
Rad s uenicima iz grupe Knjigoljupci
Projekt Naša mala knjinica
Suradnja s uiteljicama razredne nastave i hrvatskog jezika pri
realizaciji nastavnih tema i godišnjeg projekta
c) Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno – obrazovnog
rada
aktivnosti
Prikupljanje materijala i izrada panoa za obiljeavanje vanijih
nadnevaka
Obiljeavanje raznih obljetnica
knjiniara
Suradnja s matinom slubom Gradske knjinice Vinkovci
Praenje nove strune literature i periodike
Predavanja, tiskani
Obrada novih knjiga
2. Odgojno – naobrazbena djelatnost
a) Rad s uenicima
Pomo uenicima pri realizaciji samostalnog istraivakog rada
Organizacija nastavnih sati u knjinici, odnosno itaonici
(Realizacija nastavne teme za peti razred: asopisi – izvori
novih informacija s kljunim pojmovima: znanje,
informacija, cjeloivotno uenje)
razred (Pismo iz Zelengrada) Odrivi razvoj - A.2.1.
Razlikuje pozitivne i negativne utjecaje ovjeka na prirodu i
okoliš.
Suradnja s uiteljicama razredne nastave i hrvatskog jezika pri
realizaciji nastavnih tema i godišnjeg projekta
c) Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno – obrazovnog
rada
aktivnosti
Prikupljanje materijala i izrada panoa za obiljeavanje vanijih nadnevaka
Obiljeavanje vanijih nadnevaka (2.4. Meunarodni dan
djeje knjige, 22.4. Dan hrvatske knjige, 23.4. Svjetski dan
knjige i autorskih prava)
Suradnja s matinom slubom Gradske knjinice Vinkovci
Praenje nove strune literature i periodike
Predavanja, tiskani
Obrada novih knjiga
2. Odgojno – naobrazbena djelatnost
a) Rad s uenicima
Rad s uenicima iz grupe Knjigoljupci
Projekt Naša mala knjinica
Suradnja s uiteljicama razredne nastave pri realizaciji nastavnih tema i godišnjeg projekta
c) Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno – obrazovnog
rada
aktivnosti
Prikupljanje materijala i izrada panoa za obiljeavanje vanijih
nadnevaka
medija, 17.5. Svjetski dan telekomunikacijskog i
informacijskog društva, 22.5. Dan zaštite prirode u RH)
Obiljeavanje raznih obljetnica
4. Struno usavršavanje
Praenje nove strune literature i periodike
Struni rad u knjinici
Razni oblici rada s
Prikupljanje knjine grae u knjinici
Sreivanje i pregled knjinog fonda (djelomina revizija najviše
korištene grae)
uenikih navika dolaska u knjinicu
2. Odgojno – naobrazbena djelatnost
razduivanje uenika
Projekt Naša mala knjinica
Prikupljanje materijala i izrada panoa za obiljeavanje kraja školske godine (5.6. Svjetski dan zaštite okoliša)
4. Struno usavršavanje
Praenje nove strune literature i periodike
Struni rad u knjinici
Struni rad u knjinici
Ureenje panoa i web
Sreivanje svih statistika
Izvještaj o materijalnom stanju knjininog fonda, prinovama,
donacijama i vrijednosti fonda
Sreivanje plakata, tematskih mapa i materijala pripremanih
kroz godinu za prigodne izlobe
Godišnji izvještaj o radu školske knjinice
Planiranje i programiranje za sljedeu školsku godinu
Rad u knjinici
- Praenje i provoenje pravnih propisa putem strunih seminara i literature
- Izrada ugovora, Rješenja, Odluka, potvrda i dr. - pripremanje i sudjelovanje u radu sjednica organa upravljanja
- provoenje izbora lanova u Školski odbor te ravnatelja škole
- savjetodavni rad o primjeni zakonskih i drugih propisa
- pitanja vezana za rad radnika i rad škole - statusne promjene škole (Trgovaki sud, Narodne novine, Javni biljenik….)
po potrebi
- traenje suglasnosti od MZOS i upanijskim uredom za prosvjetu,
kulturu i sport
- raspisivanje oglasa i natjeaja za zapošljavanje radnika
- prikupljanje potvrda i molbi
- voenje personalne dokumentacije
- evidencije primljenih radnika
- kontaktiranje sa zavodom za zapošljavanje
- prijave, zasnivanja radnog odnosa
- Izrada prijedloga godišnjeg odmora radnika
- Matina evidencija radnika – sreivanje matine knjige radnika i dosjea
- Prijave za stairanje i polaganje strunog ispita pripravnika
- Registar zaposlenika
- Voenje eMatice
- Voenje sanitarnih knjiica radnika, briga o sistematskim pregledima, te
-
NA POMONO TEHNIKIM POSLOVIMA
poslovima
poslovima zbog rješavanja problema na njihovim poslovima
- pravovremenost u nabavci potrošnog materijala, sitnog inventara i ostalih
sredstava
Po potrebi
- sudjelovanje u organizaciji zdravstvene zaštite uenika i radnika
- suradnja s Ministarstvom prosvjete, upanijskim uredima dravne uprave
43
- organizacija pomono tehnikih poslova za vrijeme školskih praznika
- poslovi vezani s protokoliranjem svjedodbi i zapisnika o popravnih
ispitima
- suradnja s drugim školama, ustanovama i upanijskim uredima dravne uprave
- sudjelovanje u strunim aktivima tajnika
- nepredvieni poslovi po nalogu ravnatelja ili u sluaju izvanrednih okolnosti
- javni natjeaji za davanje u zakup prostora škole
- pomo pripravnicima pri prijavi za stairanje i polaganje pripravnikog
ispita
- voenje urudbenog
odgovora i sl.
uenicima škole
- voenje arhiva škole
- sastavljanje popisa uenika putnika
- poslovi telefonske sekretarice
- Suradnja u pripremi sjednici organa upravljanja (Školski odbor)
- Briga o pravovremenom informiranju radnika škole o odlukama organa o
odlukama o radu organa upravljanja
- Dostava poziva za sjednicu ŠO
- Pisanje obavijesti o odlukama donesenim na sjednicama školskog odbora
Po potrebi
5.5. Plan rada raunovodstva
1. Knjienje poslovnih promjena kroz dnevnik i glavnu knjigu prema vremenu nastanka poslovnih promjena na
temelju knjigovodstvenih isprava, te kontrola istih.
Svakodnevno
knjigovodstvenih evidencija: a) dug. Fin. Imovine po vrsti, koliini i vrijednosti
b) kratk. Fin. Imovine po vrsti, koliini i vrijednosti
c) KUF i obraun obvetza d) KIF i obraun potraivanja
e) ostale pomone knjige
c) Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima
d) Izvještaj o obvezama e) Bilješke
Kvartalno,
b) operativni mjeseni planovi c) Tromjeseni financijski planovi
d) Financijski plan na razini financijske godine
e) Rebalans godišnjeg financijskog plana
Mjeseno,
tromjeseno,
izvješa popisnog povjerenstva
6. Zakljuivanje i uvezivanje poslovnih knjiga Veljaa tekue godine za prethodnu
godinu
podmirenje obveze
10. Izrada zahtjeva za dodjelu sredstava za rashode iz
opinskih i upanijskih prorauna
Mjeseno
11. Obraun i isplata plaa u COPu (osnovne plae, bolovanja na teret poslodavca, prekovremenog rada, posebnih uvjeta
rada, bolovanja preko 42 dana, naknada za prijevoz,
jubilarnih nagrada, otpremnina i pomoi i ostalih materijalnih
prava temeljem kolektivnog ugovora)
Svakog mjeseca prema uputama
nakon isplate plae i
isplate.
upravi u sijenju
Vukovarsko-srijemske upanije, MZOŠ, te sa FINA-om,
Poreznom upravom, HZZO-om
45
b) podizanje i polog gotovog novca c) voenje blagajnikog izvještaja
poslovnim
promjenama
19. Ostali poslovi na zahtjev ravnatelja škole, VS, MZOŠ i
drugih institucija s kojima suraujem
Prema potrebi
6.1. Plan rada Školskog odbora
Mjesec Sadraj rada Izvršitelji
++
II Godišnji obraun i financijski plan za slijedeu godinu
Donošenje odluka o zasnivanju i prestanku radnih odnosa s radnicima škole
VI Razmatranje rezultata odgojno obrazovnog rada škole
VIII Donošenje odluka o novom zapošljavanj radnika
Razmatranje i donošenje izvješa o radu škole
Tijekom godine
Razmatranje i rješavanje albi uenika, roditelja i radnika škole Briga o
sstjecanju i korištenju sredstava. Davanje prijedloga i mišljenja o pitanjima za rad i sigurnost škole.
RAD S UITELJIMA
susreta
Individualno savjetovanje o postupanju – tijekom cijele školske godine, po potrebi
1.Pedagoška dokumentacija Uiteljsko vijee škole 1 Pedagoginja
2. Stategija razvoja škole Uiteljsko vijee škole 1 Pedagoginja
3. Meupredmetno planiranje Uiteljsko vijee škole 1 Pedagoginja
4. Privrenost uenika školi Uiteljsko vijee 1 Dajana Miti
5. Vrednovanje Uiteljsko vijee škole 1 Dragan Boji
6. Zaštita dobrobiti djeteta Uiteljsko vijee škole 1 Obiteljski centar
Vukovar
Osim gore navedenih poslova Uiteljsko vijee se tijekom godine bavi i drugim pitanjima vezanim za
rad škole: - Razraivanje i konkretizacija nastavnog plana i programa
- Pravilnik o nainima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj školi
- Rastereenje uenika. Prilagoeni programi. - Praenje uenika s posebnim potrebama, teškoe i daroviti.
Struno usavršavanje.
- Primjena pravilnika o obvezama uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi - Organiziranje i analiza obiljeavanja Dana škole, Boia, Uskrsa i ostalih znaajnih blagdana i
nadnevaka
46
- Analiza rada razrednika i razrednih vijea
6.3. Plan rada Razrednih vijea
Mjesec Sadraj rada Izvršitelji
XII Utvrivanje uspjeha uenika i pedagoške mjere
III Stanje u razredima. Uenje,disciplina, izleti i ekskurzije
VI Analiza uspjeha, realizacija programa
IX - VI Pedagoške mjere i novi Pravilnik
6. 4. PLAN RADA VIJEA RODITELJA ZA ŠK.2019./2020.
Škola, kao otvorena zajednica dri da je obitelj nezamjenjivi imbenik odgoja i
obrazovanja u školi i izvan nje. Zato su velika nastojanja da se obitelj i škola susretnu na
raznolikim zadacima i oblicima djelovanja u odgoju i obrazovanju djece.
Nastava, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, organiziranje i provoenje
slobodnog vremena uenika, stvaranje uvjeta za jaanje materijalne osnove djelatnosti škole,
javna i kulturna djelatnost, samo su dio zadataka na kojima škola i dom moraju suraivati.
U tom smislu dva puta godišnje organizirat e se sastanci Vijea roditelja.
Mogue je sazvati Vijee roditelja pojedinih odjela, razreda ili posebno za razrednu, a
posebno za predmetnu nastavu.
Na sjednicama e se raspravljati o aktualnoj problematici odgoja i obrazovanja, o radu
i uspjehu, o realizaciji planova i programa, o organiziranju zajednikih akcija i dr.
Planiramo odrati tri sjednice Vijea roditelja i to:
Prva sjednica odrat e se krajem rujna 2019. godine sa sljedeim temama:
- Upoznavanje Vijea roditelja sa Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim
kurikulumom
- Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisniara Vijea roditelja za šk.2019./2020.
- Pravilnik o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj
školi
- Razno
Druga sjednica u sijenju/veljai 2020. godine:
Dnevni red e biti osmišljen u dogovoru s predsjednikom/com Vijea roditelja koji/koja e
biti odabran/a na prvoj sjednici.
Trea sjednica odrat e se krajem lipnja ili poetkom srpnja 2020.g. Na kojoj e se analizirati
postignuti uspjeh i realizacija Godišnjeg plana i programa i školskog kurikuluma.
47
6. 5. PLAN RADA VIJEA UENIKA ZA ŠK. 2019./2020.
Svrha Uenikog vijea je ostvarivanje bolje suradnje uenika i njihovo lakše i izravnije
komuniciranje s uiteljima, uiteljskim vijeem, razrednim vijeem, roditeljskim vijeem i
openito institucijama i pravnim osobama. Ukratko, rad na poboljšanju ivota u školi i
okolini. Sastavljeno je od 12 lanova (po jedan predstavnik svakog razrednog odjela).
Ueniko vijee svojim prijedlozima, primjedbama, i aktivnostima sudjeluje u rješavanju
pitanja vanih za uenike škole, a posebno raspravlja i daje mišljenje na akte škole kojima se
reguliraju prava i obveze uenika. Daje mišljenje na Pravilnik o kunom redu škole,
podnose prijedloge strunim tijelima škole u rješavanju pedagoških i suradnikih odnosa u
školi, posebno sudjeluju u radu nastavnikih vijea kada se raspravlja o pitanjima vanim za
uenike. Sastajat e se po potrebi, s tim da e prva, konstituirajua sjednica biti odrana u
listopadu 2019. godine.
- formiranje organa za Vijee
uenika. (GOO)
Djejeg tjedna
uenici, ravnatelj,
uenici, ravnatelj,
uenici,
ravnatelj,
pedagog
.
Odgojno-obrazovni djelatnici škole ukljueni su u kolektivno struno usavršavanje na razini strunih aktiva, koje organizira i vodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Osim toga ukljuuju se u rad seminara ,
savjetovanja i drugih strunih skupova koje organiziraju razne strukovne organizacije i društva.
Druga razina strunog usavršavanja djelatnika odvija se u samoj školi na Uiteljskom vijeu i razrednim vijeima.
RAD S UITELJIMA
susreta
Individualno savjetovanje o postupanju – tijekom cijele školske godine, po potrebi
1.Pedagoška dokumentacija Uiteljsko vijee škole 1 Pedagoginja
2. Stategija razvoja škole Uiteljsko vijee škole 1 Pedagoginja
3. Meupredmetno planiranje Uiteljsko vijee škole 1 Pedagoginja
4. Privrenost uenika školi Uiteljsko vijee 1 Dajana Miti
5. Vrednovanje Uiteljsko vijee škole 1 Dragan Boji
6. Zaštita dobrobiti djeteta Uiteljsko vijee škole 1 Obiteljski centar Vukovar
Opis aktivnosti Sudionici Broj susreta Voditelj/suradnici
Individualno savjetovanje – tijekom cijele školske godine, po potrebi
Edukacija na roditeljskim sastancima:
Rizini i zaštitni faktori;
5.razreda
6.razreda
ponašanje
OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE
8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti
Na planu kulturne i javne djelatnosti škola e initi slijedee:
- Priredbe za dravne i vjerske blagdane i za Dan škole.
- Stalno suraivati s roditeljima, lokalnom zajednicom i Crkvom.
-
Razred VANJSKI SURADNICI
Tihana Maguš
Udruga Klupko
Tijekom školske godine mogua je realizacija još nekog predavanja ili
drugog oblika suradnje vanjskih suradnika i škole, s obzirom na
ponude za suradnju koje obino dobivamo u tijeku izvoenja
nastave od strane vanjskih suradnika.
- Sudjelovati u natjecanjima i smotrama uenika
- Stalno sudjelovati u estetskom i ekološkom ureenju škole i školskog okoliša
- Provoditi sabirne i humanitarne akcije
PLAN HUMANITARNIH AKCIJA U ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI
Razred HUMANITARNE AKCIJE
Caritas: za tisuu radosti
Marko Tetki
8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite uenika
Zdravstvena zaštita uenika je vana obveza škole. Veliku pozornost posvetit e se raznolikim
aktivnostima zdravstveno-higijenskog i športsko-rekreacijskog karaktera. Radit e se na sljedeem:
-zdravstvenom odgoju uenika,
-redovito vršiti zdravstvene i preventivne preglede u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Vinkovci – ispostava upanja i Ambulantom Soljani
-rad školske kuhinje organizirat e se racionalno i ekonomino u skladu sa svim zahtjevima zdravstvene i
higijenske naravi te kvalitetom namirnica.
-vodit e se brigu oko aktivnosti uenika za vrijeme odmora. Tijekom godine organizirat e se išenje školskog dvorišta sa uenicima.
Škola e nastaviti suradnju sa Centrom za socijalnu skrb u upanji.
U cilju razvijanja ekološke svijesti uenika dva puta tijekom godine organizirat e se akcije
sakupljanja starog papira.
( 1. i 2. mjesec 2020. godine)
III. razred: MJERENJE VISINE, TEINE I ISPITIVANJE VIDA
PRAVILNA PREHRANA I SKRIVENE KALORIJE
(1. i 2. mjesec 2020. godine)
V. razred: - SISTEMATSKI PREGLED I PREDAVANJE
PSIHIKE I SOMATSKE PROMJENE U PUBERTETU
PUBERTET I HIGIJENA
PREGLED KRALJENICE
DRUGA DOZA – 10. mjesec 2019. TREA DOZA – 3. mjesec 2020.
VIII. razred: - CIJEPLJENJE DI-TE I POLIO
SISTEMATSKI PREGLED (9. i 10. mjesec 2019. godine)
Od etvrtog do kraja petog mjeseca 2019.g. sistematski pregled i cijepljenje djece iz predškole koja e sljedee školske godine krenuti u prvi razred.
Mogua su odstupanja u vremenu izvršenje sistematskih pregleda i cijepljenja ovisno o
dostupnosti samog cjepiva, ali sve e se napraviti do završetka tekue školske godine.
8. 4. PLAN NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI NA PODRUJU PROFESIONALNE
ORJENTACIJE SA UENICIMA OSMOG RAZREDA I SA RODITELJIMA
VREMENIK SADRAJ I NAIN
savjetodavni rad;
profesionalnu orijentaciju
psih.savjetovanje (HZZ);
potrebnih podataka od strane
škola - predstavljanje
upisima u srednju školu;
Voditelj: Ruica Sorik Nesti, prof. ped.
PROCJENA STANJA I POTREBA:
Procjena stanja koju su obavili razrednici putem zadanog obrasca pokazala je potrebu za radom na
sljedeim podrujima:
Poštivanje autoriteta
Meusobno uvaavanje
Prihvaanje osjeaja
Preventivni e program ove školske godine obuhvatiti provedbu svih 7 meupredmetnih tema kroz
razliite aktivnosti. Teme Zdravlje i Osobni i socijalni razvoj bit e obuhvaene kroz prevenciju
ovisnosti i nasilja i nepoeljnog ponašanja (program Enable , Zdrav za 5 i suradnja sa policijskom
upravom), Uiti kako uiti kroz projekt Uim i znam. Odrivi razvoj i Poduzetništvo bit e provedene
kroz ovogodišnji školski projekt EKO-EKO. Graanski odgoj bit e zastupljen u principima donošenja
odluka (demokratinost), rad Vijea uenika, te obiljeavanje raznih nacionalnih i meunarodnih dana.
IKT je, osim u svakodnevnoj nastavi , zastupljen i u izvannastavnim aktivnostima i projektima
(Robotika, Internet of things, Dan sigurnijeg interneta, Dani medijske pismenosti).
AKTIVNOSTI:
Tko je proveo
evaluaciju (rezultata ili
nasilja (European Network Against Bullying in
Learning and Leisure Environments) na nastavi i u
slobodnom vremenu nastoji sprijeiti vršnjako
nasilje na nastavi i u slobodnom vremenu uenika
i doprinijeti dobrobiti djece u dobi od 11 do 14
godina usmjeravajui se na pruanje vršnjake
potpore te poticanje društvenog i emocionalnog razvoja. Cilj projekta ENABLE je sprijeiti
vršnjako nasilje te pridonijeti dobrobiti djece
putem cjelovitog pristupa, pomagati mladima da
ostvare osnovna prava kod kue, u školi, u razredu
i u zajednici ( tj. u grupi vršnjaka). Projekt je
usmjeren na razvoj društvene i emocionalne
vještine uenja koje e im pomoi u jaanju
otpornosti kako bi što bolje razumjeli i postali
odgovorniji u mrenoj i izvan mrenoj društvenoj
interakciji.
svijeta koje su kao takve
prepoznate u
istraivakoj fazi
Tko je dao
Osobni i socijalni razvoj, Uiti kako uiti, Odrivi
razvoj, Poduzetništvo, IKT, Graanski odgoj
MZOS/AZOO 1.
(moe se saetak programa staviti u privitak)
Autor/i Ra
namijenjen uenicima sa teškoama u uenju
koji kroz pedagoške radionice i razgovor sa
pedagoginjom, te kroz suradnju sa roditeljima
pokušava smanjiti broj negativnih ocjena te
preventivno djeluje na osnaivanje uenika i
roditelja.
kulture nenasilja – aktivnosti u organizaciji
policijskih slubenika za prevenciju
djelovati na razvijanju kulture dijaloga i
razvijanje medijske pismenosti kod uenika i
uitelja
kompetencije uenika, razumijevanje zaštite
ponašanja na internetu i kod uenika i kod
roditelja.
5. EKO-EKO – školski projekt koji treba pruiti
ueniku spoznaje o potrebama suvremenog doba na globalnoj i lokalnoj razini te spoznaje o
raznolikosti prirode, nunosti odrivog
upravljanja prirodnim dobrima, granici
zajednikim odgovornostima i pravima.
praktinost, poduzetnost, inovativnost, kritiko
sposobnost rješavanja problema.
igrama na sreu uz izgradnju kulture ivljenja u
zdravom okruenju i ouvanom okolišu – provedba preventivnog programa „Zdrav za
pet“
Individualno savjetovanje – tijekom cijele školske godine, po potrebi
Edukacija na roditeljskim sastancima:
Rizini i zaštitni faktori;
5.razreda
6.razreda
ponašanje
susreta
Individualno savjetovanje o postupanju – tijekom cijele školske godine, po potrebi
1.Pedagoška dokumentacija Uiteljsko vijee škole 1 Pedagoginja
2. Stategija razvoja škole Uiteljsko vijee škole 1 Pedagoginja
3. Meupredmetno planiranje Uiteljsko vijee škole 1 Pedagoginja
4. Privrenost uenika školi Uiteljsko vijee 1 Dajana Miti
5. Vrednovanje Uiteljsko vijee škole 1 Dragan Boji
6. Zaštita dobrobiti djeteta Uiteljsko vijee škole 1 Obiteljski centar Vukovar
55
Ove školske godine planiramo nabaviti knjige za školsku knjinicu.
Nastavna sredstva i pomagala prema mogunostima i potrebama uitelja. U ovoj školskoj godini uitelji koji nemaju funkcionalno prijenosno raunalo dobit e u sklopu Škole za ivot laptop. Takoer
i uenici 1.,5.i 7.r. tablete.
56
JOSIP KOZARAC SOLJANI ZA ŠK.GOD.2019./2020.
Potreba za ostvarivanjem programa predškole pri Osnovnoj školi Josipa Kozarca Soljani
temelji se na injenici da svako dijete ima jednako pravo na jedan od organiziranih oblika
izvan obiteljskog predškolskog odgoja i obrazovanja.
Rani predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci dio su sustava odgoja i obrazovanja
Republike Hrvatske, namijenjenog djeci u dobi od navršenih 6 mjeseci do polaska u Osnovnu
školu. Godina prije polaska u Osnovnu školu je obvezna godina predškolskog odgoja i
obrazovanja za svu djecu u Republici Hrvatskoj.
Program predškole namijenjen je odgojno-obrazovnom radu s djecom koja nisu obuhvena
nijednim oblikom redovnog programa vrtia a u godini su prije polaska u školu.
Cilj programa predškole je koncipirati rad tako da se stvore najpovoljniji uvjeti u razliitim
razvojnim podrujima koji e doprinijeti pripremi djeteta za školu.
Djetinjstvo je doba najveeg mogueg utjecaja na razvoj osobe i zato je ono vano razdoblje u
ivotu ovjeka.
USTROJSTVO PROGRAMA PREDŠKOLE
Ove školske godine godišnji plan i program predškole je svakodnevan i proširen na rad u
rujnu i lipnju. Programom predškole obuhvaeno je 14 djece u jednoj odgojnoj skupini prema
mjestu stanovanja:
Odgojiteljica koja vodi Program predškole, prema postojeim uvjetima i mogunostima
organizira uvjete za aktivno sudjelovanje djece u razliitim aktivnostima.
Kalendar rada Programa predškole usklaen je s kalendarom rada škole.
Struni djelatnici koji sudjeluju u ostvarivanju programa su:
Ravnateljica škole Katarina Marjanovi, najodgovornija osoba uz voditelja predškole, za
osiguravanje potrebnih uvjeta za optimalan rad (osiguranje prostora, opreme,sredstava).
Ravnateljicu djeca i roditelji upoznaju na prvom susretu, na kojem ih upoznaje sa radom
Predškole, njezinom vanošu i nainom rada.
Kreatori i izvršitelj izvedbenog programa:
Odgojiteljica Sanja Besek (ro. Ovat) – profesor predškolskog odgoja. Završila Pedagoški
fakultet u Osijeku 2000.g. i doškolovanje na FPMOZ-u u Mostaru 2013.g. BiH.
57
Pedagoginja škole Ruica Sorik Nesti,prof - sudjeluje u kreiranju i planiranju programa,
radu s djecom, odgojiteljicom, roditeljima. Organizira i provodi ispitivanje zrelosti djece za
polazak u školu, provjerava realizaciju programa.
MATERIJALNI UVIJETI
Cjelokupni ustroj programa Predškole je prilagoen potrebama i pravima djeteta a ostvaruje
se u prostoru Osnovne škole i uz korištenje namjenske, standardizirane osnovne i didaktike
opreme primjerene ovoj dobi djece te funkcionalne u odnosu na njihove aktivnosti.
ZADAE PREDŠKOLE
Odgojno-obrazovni rad sadri bitne zadae koje imaju polazište na razvoju i potrebama djece
koja se ukljuuju u program. Program je usklaen s potrebama i mogunostima svakog
djeteta. Uvjeti za razvoj i uenje kroz igru planiraju se unaprijed:
1. zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba i unapreivanje njege i brige za zdravlje:
- poticati dijete na istraivanje mogunosti vlastitog tijela kroz pokret, igru
- razvijati motoriku i koordinaciju svih pokreta
2. zadovoljavanje socio-emocionalnih potreba:
materijala
- razvijati samostalnost pri snalaenju u okolini, slobodno kretanje i uoavanje opasnih
situacija
uivljavanje u emocije koje vladaju u skupini
- razvijati u djece pozitivnu sliku o sebi, te dobru procjenu svojih mogunosti
3. zadovoljavanje spoznajnih potreba
- razvijati u djeteta sve vrste percepcije (vidna, slušna, opipna, mirisna, okusna)
- razvijati u djece uoavanje veza izmeu stvari i pojava, osobito odnosa prirodnih pojava i
društvenih odnosa, prostornih i vremenskih
- razvijati sposobnost rješavanja problema te uoavanje više mogunosti njegovih rješenja
- razvijati mogunost kontroliranja impulzivnih, osobito opasnih ponašanja i elja (opasno
istravanje na kolnik i opasno kretanje te rukovanje opasnim predmetima)
58
- razvijati i poticati u djeteta komunikaciju govora osobito dijaloški govor (kulturno
ophoenje), monološki nain (opisivanje, prepriavanje), proširivanje vlastitog rjenika,
sposobnost slušanja, razumijevanja i prihvaanja odreenih poruka i izraajnih sredstava
razliitih te sve sloenijih knjievnih ili scenskih djela
- razvijati osjetljivost za boju, oblik (vizualna komunikacija) i osjetljivost glasovnih
mogunosti
- razvijati i poticati istraivaki odnos prema okolini (spoznavanje svega što ga okruuje)
KONKRETIZACIJA ZADAA I NJIHOV SADRAJ
Konkretizacija zadaa u odgojno-obrazovnom radu s djecom u predškoli je odreena prema
potrebama djece i oekivanjima koja pred njih postavlja škola ali i cjeloivotno uenje:
Podruje upoznavanja elementarnih matematikih pojmova obuhvaen je kroz:
a) logike operacije s konkretnim predmetima, skupovima, brojevi, veliine, geometrijski
oblici, mjere i mjerenje
odnosi veliina, vremenski odnosi (juer, danas, sutra), geometrijska tijela (kocka, kugla,
valjak, piramida), geometrijski likovi
a) opa motorika tijela (motorika spretnost ruku, nogu, usklaivanje pokreta oko-ruka)
b) slušna percepcija (prepoznavanje glasova, toan izgovor glasova, slušanje glazbenih
djela sa zadatkom)
razlika, zajednike osobine, povezivanje izgleda i oblika
d) vidno-prostorna orijentacija (prostorni odnosi, usklaivanje pokreta oko-ruka-noga)
e) vidno pamenje (kombiniranje geometrijskih likova, uoavanje slijeda)
Podruje govornog razvoja obuhvaen je podrujima:
a) pokretljivost govornih organa (izvoenje glasova, oponašanje, izgovor glasova,
izgovor sloenih rijei)
glasova i oblikovanje rijei, reenica, prianje pria prema nizu slika, opisivanje slika,
prepriavanje doivljenog i maštanje) uz pomo govornih igara: brojalice, pitalice
59
prepoznavanje likova, prepoznavanje i spajanje jednakih oblika, prepoznavanje jednakih
oblika u razliitim poloajima, bojanje površina, povlaenje crta-ravna, zakrivljena)
Podruje praktinih i radnih aktivnosti
a) aktivnosti vezane za odravanje osobne higijene
b) aktivnosti vezane iz razvoj radnih navika (pospremanje igraaka uvijek na isto mjesto,
uredno odlaganje obue i odjee, bacanje otpadaka u koš za smee
c) aktivnosti vezane za stvaranje navika pristojnog i kulturnog ophoenja prema
odraslima, prema vršnjacima
d) ponašanje u odreenim prigodama (ponašanje u školi, ponašanje za vrijeme jela,
sudjelovanje na priredbi, prisustvovanje kazališnim, lutkarskim predstavama, šetnje,
ponašanje pri posjeti razliitim ustanovama u mjestu.
USAVRŠAVANJE ODGOJITELJICE
Usavršavanje i struno obrazovanje ostvaruje se kroz struna usavršavanja na razini škole,
kroz sudjelovanje na strunim skupovima organiziranim od strane Agencije za odgoj i
obrazovanje, kroz razliite seminare, strune aktive i strunu literaturu.
Na razini škole struno usavršavanje se provodi na sjednicama Uiteljskog vijea te aktiva
razredne nastave kojem je pridruena i Predškola, a ostvaruje se kroz razliita predavanja i
radionice.
U odgojno-obrazovni rad ukljuujemo i djecu s posebnim potrebama i djecu s teškoama pa
se provode i struna usavršavanja i s tom tematikom.
SURADNJA S RODITELJIMA
Djeca i njihovi roditelji temeljni su dio procesa obuavanja u Predškoli. Zakonsko je pravo
roditelja biti ukljuen u ostvarivanje i praenje programa stoga razvijamo i suradnike odnose
sa roditeljima.
- individualni razgovori s roditeljima ( sa strunim suradnikom pedagogom, s
odgojiteljicom i s ravnateljem)
- roditeljski sastanci (redovni, 4 godišnje i sastanak sa upoznavanjem sa radom
Predškole
- kuti za roditelje (kutii u prostoru Predškole, panoi, telefon i pisane poruke
roditeljima
60
Po završetku programa organizira se obvezno druenje djece, roditelja i voditelja programa
(Oproštajna priredba Predškole). Tu se prezentira dio ostvarenog programa. Djeca kreiraju
program, sudjeluju u organiziranju i odabiru naina na koji e pokazati što su nauili
pjesmom, priom, dramatizacijom kako bi što bolje prikazala svoja znanja i vještine.
VREDNOVANJE PROGRAMA PREDŠKOLE
Uspješnost realizacije programa i uinkovitosti odvija se s usporeivanjem podataka o
djetetovom razvoju i razvojnim potrebama dobivenim na poetku i na kraju pedagoške
godine.
Vodi se i pedagoška dokumentacija, na kraju pedagoške godine piše se izvješe o radu i
provoenju programa Predškole.
FINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE
Sredstva za financiranje Predškole osiguravaju se iz opinskog prorauna Opine Vrbanja.
Troškove ostvarivanja programa Predškole pokrivaju se iz navedene opine, roditelji snose
minimalni trošak, a koji se odnosi na financiranje obroka u školskoj kuhinji.
ZAKLJUAK
Predškola je priprema djece za polazak u školu. Ona je prostor izmeu obiteljskog doma,
djejeg vrtia i osnovne škole, a po znaenju nije ni vrti niti osnovna škola.
Ustrojena je pri Osnovnoj školi u Soljanima te osigurava uvjete potrebne za provedbu
programa što podrazumijeva prostor i opremu, kadrove koji e provoditi program i plan
odgojno-obrazovnog rada. Program se provodi u trajanju oko 500 sati godišnje obzirom da je
samo jedna skupina upisana i da se svakodnevno provodi.
Predškola djeci omoguuje raznovrsne razvojne poticaje, povoljno ozraje kao ne upitan okvir
za djelotvoran pozitivni uinak takvih poticaja te prepoznavanje i prevencija razvojnih
poremeaja.
Zadaama i namjeni Predškole uvelike pogoduje i suradnja s buduim uiteljicama (uiteljica
koje ove godine vodi etvrti razred) kojoj e se prenijeti zapaanja o djeci i njihovim
potrebama.
61
62
Na osnovi lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i lanka 11. Statuta Osnovne škole Josip Kozarac Soljani, a na prijedlog Uiteljskog vijea, Vijea roditelja i ravnatelja škole, Školski odbor na sjednici odranoj 07.10.2019. godine donosi
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./20.
KLASA: 602-02/2017-01-169
_________________ _____________________