godiŠnji plan i program rada Škole za Školsku … · godiŠnji plan i program rada struČnog...

of 72 /72
Na osnovi članaka 28. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 79. Zakona o ustanovama, Školski odbor na sjednici održanoj 3. listopada 2018.g. a na prijedlog Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja donosi: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2018./19. GODINU KLASA : 602-02/18-01/1 URBROJ : 2178/04-01-18-529 Donji Andrijevci, 3. listopada 2018.g.

Author: others

Post on 31-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Na osnovi članaka 28. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

  članka 79. Zakona o ustanovama, Školski odbor na sjednici održanoj 3. listopada 2018.g.

  a na prijedlog Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja donosi:

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

  RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2018./19. GODINU

  KLASA : 602-02/18-01/1

  URBROJ : 2178/04-01-18-529

  Donji Andrijevci, 3. listopada 2018.g.

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  2

  SADRŽAJ

  OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI 3

  UVJETI RADA 4

  IZVRŠITELJI POSLOVA, NJIHOVA RADNA ZADUŽENJA U ŠK.GOD. 2018./2019. 11

  DNEVNA I TJEDNA ORGANIZACIJA RADA 16

  GODIŠNJI KALENDAR RADA 19

  TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO

  OBRAZOVNOG RADA

  21

  PLAN RADA RAVNATELJICE 27-45

  GODIŠNJI PLAN POSLOVA I RADNIH ZADATAKA STRUČNOG SURADNIKA

  PEDAGOGA

  ČLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA ŠKOLSKOG

  KNJIŽNIČARA U ŠK.GOD.2016./2017.

  GODIŠNJI RASPORED POSLOVA I RADNIH ZADATAKA TAJNICE,

  RAČUNOVOTKINJE, SPREMAČA/SPREMAČICA, KUHARA/KUHARICE I

  DOMARA-KOTLOVNIČARA

  46-48

  PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA, UČITELJSKOG VIJEĆA, RAZREDNIH VIJEĆA,

  VIJEĆA UČENIKA

  49-52

  PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA 53-55

  OSTALE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA I

  POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

  56-67

  PLAN NABAVE I OPREMANJA 68

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  3

  OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

  OSNOVNA ŠKOLA „VIKTOR CAR EMIN“

  DONJI ANDRIJEVCI

  Adresa: TRG KRALJA TOMISLAVA 8

  35214 DONJI ANDRIJEVCI

  Broj telefona: 035/471-102 Broj telefaksa: 035/470-160

  Ravnateljica: 035/470-153

  E-mail: [email protected]

  Županija: BRODSKO-POSAVSKA

  Općina: DONJI ANDRIJEVCI

  MATIČNA ŠKOLA I PODRUČNE ŠKOLE

  Broj učenika: I-IV. razred: 137 Broj razrednih odjela I-IV: 12

  V-VIII. razred: 119 Broj razrednih odjela V-VIII: 7

  Ukupno: 256 Ukupno: 19

  PODRUČNE ŠKOLE

  Broj područnih škola: 3

  Broj područnih razrednih odjela:

  a) PŠ Divoševci – 2 razredna odjela (kombinirani odjel 1. /3. razr. i 2. / 4. razr.) b) PŠ Sredanci – 2 razredna odjela (kombinirani odjel 1. /3. razr. i 2. / 4. razr.) c) PŠ Staro Topolje – 3 razredna odjela (2.r., 3.r. , kombinirani odjel 1./4.razreda)

  Broj djelatnika: a) učitelja razredne nastave: 12

  b) učitelja predmetne nastave: 18

  c) stručnih suradnika: 3

  d) ostalih djelatnika: 13

  Ravnateljica: Mirta Degmečić

  Stručni suradnici:

  Pedagoginja Martina Štrljić

  Socijalna pedagoginja/defektologinja: Josipa Blaževac

  Knjižničar: Darko Mihalina

  mailto:[email protected]

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  4

  UVJETI RADA

  PODACI O UPISNOM PODRUČJU

  Upisno područje Osnovne škole "Viktor Car Emin" (u daljnjem tekstu Škola) pokriva područje

  Općine Donji Andrijevci, sela Donji Andrijevci, Staro Topolje, Novo Topolje, Sredanci i Divoševci iz

  Općine Velika Kopanica.

  Škola je organizirana kao matična škola u Donjim Andrijevcima i tri područne škole u

  Divoševcima, Sredancima i Starom Topolju.

  Područne škole udaljene su od matične škole : Divoševci (035/476-589) - 6 km, Sredanci

  (035/471- 231) - 6 km i Staro Topolje (035/470-163) - 5 km. Sva mjesta su povezana asfaltnom cestom.

  Iz sela školskog područja učenike V.-VIII. razreda u matičnu školu trenutno prevozi tvrtka APP

  Požega.

  RAZR.ODJELI

  5a

  5b

  6.a

  7.a

  7.b

  8.a

  8.b Ukupno

  Staro Topolje 3 1 3 3 7 5 4 26

  Novo Topolje 1 2 3

  Sredanci 4 1 3 3 11

  Divoševci 4 4 4 12

  Ukupno 8 5 7 7 8 8 9 52

  PROSTORNI UVJETI

  Matična škola

  Matična škola, u starom dijelu, je jednokatna zgrada klasičnog tipa sagrađena 1965. godine, sa 9

  učionica (3 kabineta), radionicom, zbornicom, tajništvom, uredom ravnatelja, uredom pedagoga i

  defektologa, spremištima i sanitarnim čvorom.

  Dograđeni, novi dio škole (anex), spojnim je hodnicima povezan sa starom školom. Navedeni dio

  škole je površine 740 m2 , sa 2 učionice (vjeronauk i povijest-geografija), informatičkom učionicom (sa

  kabinetom), knjižnicom, sanitarnim čvorom, kuhinjom i blagovaonicom, prostorijama za spremačice i

  domara. U dograđenom dijelu škole nalazi se glavni ulaz u školu koji je u funkciji od početka šk.godine

  2010./2011. jer je opremljen garderobni prostor (stare garderobne vješalice i klupe za sjedenje su

  izmještene). Ispred ulaza se nalazi stepenište, prilagođeno i invalidnim osobama. Parkiralište ima 9

  parkirnih mjesta, na jugu je povezano sa ulazom u Školsko-športsku dvoranu.

  Zagrijavanje matične škole kao i područnih škola u Starom Topolju, Divoševcima i Sredancima je

  centralnim grijanjem na plin.

  Nastava tjelesno-zdravstvene kulture izvodi se u Školsko-športskoj dvorani, površine 1940 m2

  (dvorana izgrađena u projektu EIB II, otvorena 20. siječnja 2010). Parketna površina iznosi 1200 m2 ,

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  5

  prateće prostorije su: 2 ženske i 2 muške svlačionice, sanitarni čvor, spremište za opremu, prostorija za

  suce, tribine sa 290 sjedećih mjesta, prostorija za klubove, prostorija za izvođače, tehnika i razglas, nečisti

  i spojni hodnici te izlazi za nuždu. Dvorana u potpunosti zadovoljava nastavu TZK, izvannastavne i

  izvanškolske aktivnosti te sportske i kulturne aktivnosti lokalne zajednice.

  Osim školske djece, dvoranu koriste i općinski Rukometni klub D. Andrijevci, NK „Tomislav-Pan“

  D. Andrijevci, NK " Omladinac" Staro Topolje te brojne rekreativne skupine.

  Pred sam početak školske godine 2015./2016. Županija Brodsko-posavska je financirala uređenje

  sjevernog ulaza, gdje je napravljen novi prilaz (popločen, napravljen prilaz za invalide) i kompletno je

  uređen plato ispred škole (kompletna obnova, izvađen je stari asfalt i stavljene kocke)

  Rad je u šk.2018./2019. u matičnoj školi organiziran u jednoj smjeni , a u svim područnim školama

  se radi u dvije smjene.

  U studenom 2016.g. – radi sigurnosti djece i čuvanja školske imovine - ograđen je velik dio

  školskog dvorišta. Radove je u potpunosti financirao osnivač Škole, Brodsko posavska županija.

  Područna škola Divoševci

  Zgrada Područne škole u Divoševcima je jednokatna, a sagrađena je 1882. godine.

  Bunarska voda nije za piće zbog velike količine željeza i pojave pijeska . U školi je postavljen aparat s

  pitkom vodom. Učionica je proširena i potpuno zadovoljava potrebe učioničkoga rada sa trenutnim

  brojem djece.

  Primjereno je opremljena didaktičkim sredstvima i pomagalima.

  U prizemlju zgrade trenutno nitko ne stanuje. U PŠ Divoševci i ove školske godine radit će se u dvije

  smjene.

  Područna škola Sredanci

  Zgrada Područne škole u Sredancima je prizemna, sagrađena 1880. godine. Voda nije za piće zbog velike količine željeza te se rabi aparat sa pitkom vodom.

  Učionica je dovoljno velika i primjereno opremljena. Dio školskog dvorišta iskorišten je za izgradnju

  općinskog asfaltiranog igrališta.

  Početkom 2017.g. škola se počela grijati centralnim grijanjem na plin.U stanu koji je u sklopu

  zgrade škole trenutno ne stanuje nitko. Stan je potrebno obnoviti.

  Područna škola Staro Topolje

  Zgrada područne škole u Starom Topolju sagrađena je 2007. godine. U modern osmišljenom

  prostoru postoje dvije učionice, zbornica, pomoćna kuhinja, sanitarni čvor, veliki hol koji zimi služi

  potrebama nastave TZK.

  Namještaj i oprema su zadovoljavajući. U učionicama su ugrađeni klimatizacijski uređaji zbog

  prevelike vrućine u navedenim prostorima u određenim periodima godine i na taj način smo poboljšali

  uvjete rada.

  Istočna strana zida u hodniku je ukrašena lijepim crtežom koji je napravila nakadašnja učiteljica likovne

  kulture Ines Ištoković.

  Na stropu u hodniku uz učionice te na zidovima u istom hodniku, u zbornici, u pomoćnoj kuhinji te u

  holu sve veći je broj velikih fleka zbog prokišnjavanja dijela krovišta.

  Dio školskog dvorišta je uređen za boravak djece

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  6

  ŠKOLSKI PROSTOR – prostorni podatci

  MATIČNA ŠKOLA

  DONJI ANDRIJEVCI – STARA ZGRADA(1965.) RED. BROJ

  PROSTOR DULJINA (m)

  ŠIRINA (m)

  VISINA (m)

  POVRŠINA

  (m2)

  VOLUMEN

  (m3)

  ukupna površina

  (m2)

  1. UČIONICA (9) 9.15 6.4 3.2 58.56 187.39 527,04

  2. ZBORNICA 6.85 6.4 3.2 43.84 140.23 43.84

  3. RADIONICA TEHN.KULT. 7.7 6.4 3.2 49.28 157.7 49.28

  4. TAJNIŠTVO 4.65 6.4 3.2 29.76 95.23 29.76

  5. URED RAVNATELJA 4.4 4.45 3.2 19.58 62.66 19.58

  6. ARHIV 2.45 6.4 3.2 15.68 50.18 15.68

  7. URED PEDAGOGA 4.6 6.4 3.2 29.44 94.21 29.44

  8. URED DEFEKTOLOGA 4.6 6.4 3.2 29.44 94.21 29.44

  9. HODNICI (2) 43.1 2.95 3.2 127.15 406.86 254.30

  10. SANITARNI ČVOR (4) 4.3 4.6 3.2 19.32 61.82 77.28

  11. SPREMIŠTE (HIDROF.) 4.3 1.8 3.95 7.74 30.57 7.74

  12. STUBIŠTE 3.15 5.65 3.6 17.8 64.08 17.80

  13. KABINETI (FI,KE,RN) (3) 4.3 1.8 3.2 7.74 24.77 23.22

  14. SPREMIŠTE (POD. ST.) 3.4 1.6 1.75 5.44 9.52 5.44

  15. HOL 2.95 3.5 3.2 10.33 33.04 10.33

  16. IZLAZ ZA NUŽDU 7.67 4 3.2 30.68 98.18 30.68

  17. ASF..POV. PRI ŠKOLI 30 6 180 180.00

  UKUPNO : 1409.41

  NOVA ZGRADA-ANEX-PRIZEMLJE KAT RED. BROJ

  PROSTOR POVRŠINA

  (m2)

  RED. BROJ

  PROSTOR POVRŠINA (m2)

  1. ULAZNI PROSTOR 11,44 1. STUBIŠTE 26,21

  2. PREDPROSTOR 43.84 2. HODNIK 67,15

  3. HALL I STUBIŠTE 77,87 3. WC ŽENSKI 6,72

  4. HODNIK 75,87 4. WC MUŠKI 7,94

  5. UČIONICA-VJERONAUK 57,04 5. WC NASTAVNIKA 4,68

  6. BLAGOVAONICA 52,10 6. KABINET 12,60

  7. KUHINJA 17,60 7. UČIONICA POVIJEST-GEOGRAF. 57,04

  8. SPREMIŠTE KUHINJE 8,80 8. INFORMATIČKA UČIONICA 57,04

  9. GARDEROBA 11,00 9. KNJIŽNICA 80,96

  10. SANITAR. ČVOR ZA ZAP. 3,16

  11. PROSTOR ZA ČISTAČICE 10,44

  12. DOMAR 18,26

  13. POMOĆNI ULAZ 5,31

  14. WC ZA INVALIDE 3,60

  15. WC ŽENSKI 9,44

  16. WC MUŠKI 9,44

  17. IZLAZ U DVORIŠTE 9,80

  UKUPNO : 408,10 m2 UKUPNO: 320,34 m2

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  7

  ŠKOLSKO-ŠPORTSKA DVORANA SA ANEX-ima PRIZEMLJE KAT

  RED. BROJ

  PROSTOR POVRŠINA

  (m2)

  RED. BROJ

  PROSTOR POVRŠINA (m2)

  1. ULAZNI PROSTOR 8,00 1. STUBIŠTE 15,63

  2. HODNIK-STUBIŠTE 43.84 2. HODNIK/GARDEROBA 64,02

  3. CAFFE BAR I SPREM. 23,99 3. PROSTOR ZA KLUBOVE 23,40

  4. SAN.ČVOR ZA INVALIDE 3,48 4. PROSTOR ZA IZVOĐAČE 18,65

  5. WC ŽENSKI 5,77 5. SANITARNI ČVOR 4,92

  6. WC MUŠKI 9,48 6. SPREMIŠTE 4,26

  7. HODNIK 25,74 7. WC ŽENSKI 5,77

  8. KOTLOVNICA 30,42 8. WC MUŠKI 9,48

  9. NEČISTI HODNIK 76,65 9. PREDPROSTOR 17,51

  10. MUŠKA SVLAČIONICA(2) 48,72 10. VENT.KOMORA 32,07

  11. SANITARNI ČVOR(4) 56,32 11. TEHNIKA-NOVINARI 23,79

  12. NASTAVNIK/AMBULANTA 24,36 12. TRIBINE 221,76

  13. ŽENSKA SVLAČIONICA(2) 48,72 13. POMOĆNO STUBIŠTE 17,51

  14. ČISTI HODNIK 7,92

  15. SPREMIŠTE OPREME 17,94

  16. OSTAVA 10,23

  17. POMOĆNI ULAZ 5,89

  UKUPNO : 480,59 UKUPNO: 295,13

  18. ŠPORTSKA DVORANA 1.239,82

  PODRUČNE ŠKOLE

  RED. BROJ

  PROSTOR DULJINA (m)

  ŠIRINA (m)

  VISINA (m)

  POVRŠINA

  (m2)

  VOLUMEN

  (m3)

  ukupna površina

  (m2)

  STARO TOPOLJE(2007.)

  1. UČIONICA (2) 8,40 6,60 55,90 202.01 111,80

  2. HODNIK 16,50 2,40 39,60 39,60

  3. SANITARNI ČVOR (5) 18,30 18,30

  4. KABINET (2) 3,90 3,00 11,70 23,40

  5. KUHINJA 3,60 3,80 14,05 14,05

  6. GARDEROBE (2) 5,25 3,00 15,70 31,40

  7. OSTALI PROSTORI 112,60

  Neto 351,60

  SREDANCI (1880.)

  1. UČIONICA 10.5 6 4 63 252 63.00

  2. HODNIK 13 2.5 4 32.5 130 32.50

  3. SPREMIŠTE 4 5 4 20 80 20.00

  4. SANITARNI ČVOR 3.7 2.5 3 9.3 27.9 9.30

  Neto 124.80

  DIVOŠEVCI (1882.)

  1. UČIONICA 10.8 6.5 4.1 70.2 280.8 70.20

  2. HODNIK (NA KATU) 10.8 3.5 4.1 37.8 154.98 37.80

  3. HODNIK (PRIZEMLJE) 3.4 3.1 3 10.54 31.62 10.54

  4. SANITARNI ČVOR 4 3.5 2.5 14 35 14.00

  5. STUBIŠTE 7.1 3.1 3 22.01 66 22.01

  Neto 154.55

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  8

  ŠKOLSKI OKOLIŠ

  Izgradnjom Školsko-športske dvorane Osnovne škole „Viktor Car Emin“ i dogradnjom škole,

  Matična škola gubi športski poligon i dio školskoga dvorišta. Zelenu površinu parka ispred Škole,

  cvjetnjak ispred ulaza dograđene škole, cvjetnjak pred starom zgradom škole, površine iza dvorane te

  između Škole i pošte (4500 m2), održavaju domar i spremačice. Od prošle školske godine imamo i lijepo

  uređeni park ispred stare zgrade škole (posađena su nova stable, grmovi, cvijeće, postavjena staza za

  šetnju te klupe).

  Područna škola Divoševci posjeduje ograđeno dvorište koje učenici koriste za sportske i ostale

  aktivnosti. Ukupna površina iznosi 1039 m2.

  Područna škola Sredanci posjeduje dvorište koje učenici koriste za sportske aktivnosti, ukupne

  površine 3348 m2 (dvorište 1557 m2 vrt 1791 m2 ) te dječje igralište sa postojećim spravama izvan

  dvorišta.

  Nova zgrada Područne škole u Starom Topolju smještena je na mjestu bivše škole, ukupne površine

  1140 m2, od toga škola 417 m2 i dvorište 723 m2 te koristi asfaltirano igralište za rukomet, košarku i mali

  nogomet površine 800 m2 za športske i ostale aktivnosti, u vlasništvu Mjesnog odbora Staro Topolje.

  NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

  Opremljenost matične i područnih škola nastavnim sredstvima i pomagalima je primjerena.

  Školska knjižnica zadovoljava potrebe svih učenika, iako i dalje kontinuirano treba voditi brigu o

  obnavljanju knjižne građe.

  Oprema za nastavu TZK će se nabavljati prema mogućnostima i potrebama.

  Informatičku opremu ćemo i dalje obnavljati dinamikom kojom budu omogućavala financijska sredstva

  Županije, Općine ali i iz materijalnih troškova škole.

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  9

  Trenutno stanje informatičke opreme je navedeno u tablici koja slijedi:

  Redni broj

  Prostor

  Stolno računalo

  Prijenos. računalo

  Projektor

  Pisač- laserski

  Pisač- boja

  Skener

  1. Učionica informatike 35 1 stropni 1

  2. Učionica geografije 1 1 stropni

  3. Učionica glazbene kulture 1 1 stropni

  4. Učionica matematike 1 1 stropni

  5. Učionica njemačkog jezika 1 1 stropni

  6. Učionica kemije i biologije 1 1 stropni

  7. Učionica vjeronauka

  8. Učionica hrvatskog j. 1 1 stropni

  9. Učionica tehničke kulture 1 stropni

  10. Učionica 4.r 1 stropni

  11. Zbornica 1 2 1 1

  12. Tajništvo i računovodstvo 2 2 1

  13. Ured ravnatelja 1 1

  14. Knjižnica 1 1 1

  15. Ured defektologa 1 1

  16. Ured pedagoga 1 (3) 1 1 1

  17. PŠ Staro Topolje 1 1 1

  18. PŠ Divoševci 1 1 1

  19. PŠ Sredanci 1 1 1

  20. Učitelji i SS zaduženi za prijenosna računala

  20

  UKUPNO: 45 28 14 9 3 2

  U školskoj godini 2018./2019. planiramo nabavku slijedeć nastavnih sredstava i pomagala:

  - prijenosna računala - prema mogućnostima

  - projektori - prema mogućnostima

  - zidno projekcijsko platno - 2 kom

  - popuniti fond knjiga u knjižnici - prema mogućnostima

  - obnavljanje opreme za nastavu TZK - prema mogućnostima

  Ukoliko uočimo potrebu za nekim nastavnim sredstvima i pomagalima koja nisu navedena u

  prethodnom popisu, nastojat ćemo tijekom godine udovoljiti potrebama i obogatiti fond.

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  10

  PLAN OBNOVE I PREUREĐENJA

  Želja nam je u matičnoj školi pregraditi jednu veću učionicu te u jednoj od dvije nove prostorije/učionice napraviti još jednu informatičku učionicu .

  Prozori učionice u područnoj školi u Divoševcima u vrlo su lošem stanju – trunu, a u kišnom

  razdoblju voda u području prozora prodire u učionice.

  Krovište područne škole u Starom Topolju prokišnjava, a šteta poprima sve veće razmjere. Dakle,

  potrebna je sanacija krovišta. Isto tako potrebna je ili sanacija ili zamjena stolarije.

  Dugi niz godina učionice niti u matičnoj, niti u područnim školama nisu ličene. Prostor je svakako

  potrebno osvježiti novom bojom.

  Na zgradi područne škole u Sredancima potrebna je sanacija rina ili postavljanje novih.

 • PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA

  PODACI O UČITELJIMA I UČITELJICAMA

  REDNI

  BROJ

  IME I PREZIME DJELATNIKA

  RADNO MJESTO UČITELJA

  NAPOMENA 1. NADA ŽUPANIĆ RAZREDNA NASTAVA

  2. DANIJELA FRANJIĆ RAZREDNA NASTAVA

  3. IVICA ŠERFEZI RAZREDNA NASTAVA

  4. SLAVKO KUNA RAZREDNA NASTAVA

  5. MARINA DRAŽIĆ RAZREDNA NASTAVA

  6. DARIJA ĐURIĆ RAZREDNA NASTAVA

  7. MIRTA CEROVSKI RAZREDNA NASTAVA

  8. KATICA CINDRIĆ RAZREDNA NASTAVA

  9. KLAUDIJA VUKOJA RAZREDNA NASTAVA na određeno

  10. EVICA ĐURAŠINOVIĆ RAZREDNA NASTAVA

  11. HELENA MEDAKOVIĆ RAZREDNA NASTAVA na određeno

  12 IVANA TUFERDŽIĆ RAZREDNA NASTAVA na određeno

  13. BILJANA KASIPOVIĆ HRVATSKI JEZIK

  14. MARIJA BOGETIĆ HRVATSKI JEZIK

  15. HELENA DEGMEČIĆ GLAZBENA KULTURA

  16. JOSIPA ČELIKOVIĆ LIKOVNA KULTURA

  17. MIRA JURETIĆ-NAGLIĆ NJEMAČKI JEZIK

  18. TANJA UTVIĆ NJEMAČKI JEZIK

  19. RUŽICA ČALDAREVIĆ NJEMAČKI JEZIK na određeno

  20. ŽELJKA MASLAĆ-PONGRAČIĆ PRIRODA, BIO., KEM.

  21. VESNA MIDENJAK MATEMATIKA

  22. SILVIJA HORJAN MATEM.-INFORM.

  23. ANČICA JULARIĆ TEHN.K.-INFORM.

  24. MIHAELA IVELJIĆ DUK ENGLESKI JEZIK

  25. JOSIP BOGDANOVIĆ TZK

  26. JELKA KRAJINOVIĆ POVIJEST-GEOGRAFIJA

  27. DANIJEL KLAIĆ POVIJEST

  28. MIRJANA ĐURAŠINOVIĆ VJERONAUK

  29 MARICA BEGIĆ VJERONAUK

  30 MAGDALENA VOVRA FIZIKA, INFORMATIKA

  PODACI O RAVNATELJICI

  REDNI

  BROJ

  IME I PREZIME DJELATNIKA

  RADNO MJESTO

  NAPOMENA

  1. MIRTA DEGMEČIĆ RAVNATELJICA

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  12

  PODACI O STRUČNIM SURADNICIMA

  PODATCI O PRIPRAVNICIMA

  Trenutno imamo dvije pripravnice – Josipa Čeliković i Ivana Tuferdžić.

  Pripravnice redovito surađuju sa mentorima te se upoznaju s potrebnom dokumentacijom, sudjeluje u

  radu škole, prihvaćaju sugestije i primjedbe .

  PODACI O ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIM DJELATNICIMA

  REDNI

  BROJ IME I PREZIME DJELATNIKA RADNO MJESTO NAPOMENA

  1. DARKO MIHALINA KNJIŽNIČAR

  2. JOSIPA BLAŽEVAC DEFEKTOLOGINJA

  3. MARTINA ŠTRLJIĆ PEDAGOGINJA

  REDNI

  BROJ IME I PREZIME DJELATNIKA RADNO MJESTO NAPOMENA

  1. MIRJANA MAJOR TAJNICA

  2. ANĐA LUJIĆ RAČUNOVOĐA

  3. MARIJA SPAJIĆ KUHARICA

  4. MATO SELETKOVIĆ DOMAR-LOŽAČ

  5. IVANKA ŠPEHAR SPREMAČICA

  6. LUKA GAVRAN KUHAR

  7. STANA MAJOR SPREMAČICA

  8. SLAVICA SUDIĆ SPREMAČICA

  9. MARIJA ŽIVIĆ SPREMAČICA

  10. ALENKA KAŠTELAN SPREMAČICA

  11. NADA PUŠELJA SPREMAČICA

  12. ANICA KURTUŠIĆ SPREMAČICA zamjena

  13. NENAD LJUBOJEVIĆ SPREMAČ 20 sati

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  13

  TJEDNA ZADUŽENJA

  PREDMETNA NASTAVA

  IME I PREZIME UČITELJA

  NOOR (A) NOOR (B) (C) OSTALI POSLOVI (čl.5.st.1.toč.1.1.a) Pravilni ka; KU; čl.5. Pravilnika)

  UK

  UP

  NO

  TJE

  DN

  O

  ZAD

  .

  RAD IZ NAD NOR-ME

  NA PO ME NA

  RA

  ZRED

  N.

  RED

  . N

  AST

  .

  IZB

  . N

  AST

  .

  ZBO

  R

  ŠŠD

  VIZ

  .ID

  ENT.

  SIN

  D.

  PO

  VJ.

  ZNR

  BO

  NU

  S

  OO

  P

  DO

  D

  INA

  VO

  DIT

  . ŽS

  V-

  a VO

  DIT

  ELJ

  SIN

  D.P

  OV

  J.

  ZNR

  BILJANA KASIPOVIĆ

  2 17 1 1 1 18 40

  MARIJA BOGETIĆ

  2 14 2 2 2 18 40

  HELENA DEGMEČIĆ

  8 1 2 9 20 RAD NA VIŠE ŠKOLA

  TANJA UTVIĆ 21 2 1 1 17+1 43 2+1

  MIRA JURETIĆ NAGLIĆ

  20 1 1 1 17 40

  RUŽICA ČALDAREVIĆ

  6 1 5 12 RAD NA VIŠE ŠKOLA

  VESNA MIDENJAK

  2 16 3 1 18 40

  SILVIJA HORJAN

  12 6 2 2 18 40

  MAGDALENA VOVRA

  2 8 3 9 22 RAD NA VIŠE ŠKOLA

  JOSIPA ČELIKOVIĆ

  9 1 1 9 20 RAD NA VIŠE ŠKOLA, pripravnik

  ŽELJKA MASLAĆ PONGRAČIĆ

  21 1 1 1 16 40

  DANIJEL KLAIĆ 6 2 2 6 16 RAD NA VIŠE ŠKOLA

  JELKA KRAJINOVIĆ

  21 1 2 16 40

  ANČICA JULARIĆ

  2 13 4 3 18 40

  JOSIP BOGDANOVIĆ

  2 14 2 6 16 40

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  14

  MARICA BEGIĆ 20 4 16 40

  MIRJANA ĐURAŠINOVIĆ

  2 18 3 1 16 40

  MIHAELA IVELJIĆ DUK

  2 20 2 17+O.5 41,5

  1+0,5

  RAZREDNA NASTAVA

  IME I PREZIME UČITELJA

  NOOR (A) NOOR (B) (C) OSTALI POSLOVI (čl.5.st.1.toč.1.1.a) Pravilnika; KU; čl.5. Pravilnika)

  UKUPNO

  RAD IZNAD NOR-ME

  NAPOMENA

  RA

  ZRED

  NIŠ

  TVO

  RED

  . N

  AST

  .

  IZB

  . N

  AST

  .

  ZBO

  R

  ŠŠD

  VIZ

  .ID

  ENT.

  SIN

  D.

  PO

  VJ.

  ZNR

  BO

  NU

  S

  OO

  P

  DO

  D

  INA

  VO

  DIT

  . ŽS

  V-a

  VO

  DIT

  ELJ

  SIN

  D.P

  OV

  J.

  ZNR

  SLAVKO KUNA 2 14 2 1 1 1 19 40

  IVANA TUFERDŽIĆ

  2 16 1 1 1 19 40 Na određeno, pripravnik

  KATICA CINDRIĆ

  2 16 1 1 1 19 40

  DARIJA ĐURIĆ 2 16 1 1 1 19 40

  MARINA DRAŽIĆ

  2 15 1 1 1 1 19 40

  IVICA ŠERFEZI 2 16 1 1 1 19 40

  KATICA CINDRIĆ

  2 16 1 1 1 19 40

  KLAUDIJA VUKOJA

  2 16 1 1 1 19 40 Na određeno

  DANIJELA FRANJIĆ

  2 16 1 1 1 19 40

  HELENA MEDAKOVIĆ

  2 16 1 1 1 19 40 Na određeno

  NADA ŽUPANIĆ

  2 16 1 1 1 19 40

  EVICA ĐURAŠINOVIĆ

  2 16 1 1 1 19 40

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  15

  TJEDNO I GODIŠNJE ZADUŽENJE RAVNATELJICE I STRUČNIH SURADNIKA

  Ime i prezime RADNO MJESTO SATI TJEDNO SATI GODIŠNJE

  Mirta

  Degmečić

  Ravnateljica škole 40 2080

  Martina Štrljić Pedagoginja 40 2080

  Josipa

  Blaževac

  Defektologinja 40 2080

  Darko

  Mihalina

  Knjižničar 40 2080

  TJEDNO I GODIŠNJE ZADUŽENJE ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA

  Ime i prezime RADNO MJESTO SATI TJEDNO SATI GODIŠNJE

  Mirjana Major tajnica 40 2080

  Anđa Lujić računovotkinja 40 2080

  TJEDNO I GODIŠNJE ZADUŽENJE TEHNIČKOG OSOBLJA

  Ime i prezime Radno mjesto SATI TJEDNO SATI GODIŠNJE

  Mato Seletković Domar-

  kotlovničar,MŠ,PŠ

  40 2080

  Marija Spajić kuharica,MŠ 40 2080

  Luka Gavran kuhar,MŠ 40 2080

  Slavica Sudić spremačica,MŠ,PŠ

  Staro Topolje

  40 2080

  Marija Živić spremačica, MŠ, PŠ

  Sredanci

  40 2080

  Stana Major spremačica, MŠ, PŠ

  Divoševci

  40 2080

  Ivanka Špehar spremačica, MŠ 40 2080

  Alenka Kaštelan spremačica, MŠ 40 2080

  Nada Pušelja spremačica, MŠ 40 2080

  Nenad Ljubojević Spremač, MŠ 20 1040

  Anica Kurtušić Spremačica, MŠ

  (zamjena)

  40 2080

  Napomena: Što se tiče radnog vremena, moguće su izmjene tijekom školske godine ako to iziskuje

  organizacija rada Škole. O izmjenama djelatnici budu pravovremeno obaviješteni.

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  16

  ORGANIZACIJA RADA

  PODATCI O BROJU UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA

  RAZRED UČENIKA ODJEL DJEVOJČICA UČENICI S TUR

  Putnika (5 km ili više)

  IME I PREZIME RAZREDNIKA

  1.a 23 1 15 Slavko Kuna

  2.a 15 1 8 Marina Dražić

  3.a 16 1 7 1 Danijela Franjić

  4.a 16 1 8 Nada Županić

  4.b 15 1 9 1 E. Đurašinović

  1./4. r. S.Top 5/5 1 3/1 1 Katica Cindrić

  2.r..S.Topolje 10 1 4 Mirta Cerovski 3.r. S. Topolje 8 1 6 Helena Medaković

  1./3. r. Div. 4/3 1 3/3 Darija Đurić

  2./4. r. Div. 4/2 1 1/1 Klaudija Vukoja

  1./3. r. Sred. 3/2 1 0/2 Ivana Tuferdžić

  2./4. r. Sred. 1/5 1 1/1 2 Ivica Šerfezi

  I-IV 137 12 73 5

  5.a 16 1 10 2 8 Marija Bogetić

  5.b 17 1 9 2 5 Josip Bogdanović

  V.

  6.a 19 1 10 1 7 Vesna Midenjak

  VI.

  7.a 18 1 7 7 Mirjana Đurašinović

  7.b 20 1 11 8 Ančica Jularić

  VII. 9

  8.a 15 1 7 1 8 Biljana Kasipović

  8.b 14 1 2 9 Magdalena Vovra

  VIII.

  V.-VIII 119 7 53 8 52

  I.-VIII. 256 19 126 13 52

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  17

  ORGANIZACIJA SMJENA

  - Matična škola

  U matičnoj školi nastava je organizirana samo u jednoj smjeni (prije podne). Nastava počinje

  u 8 sati, a završava u 13 sati i 10 minuta. Nakon toga slijedi velik dio izborne nastave, izvannastavnih

  aktivnosti, dodatne i dopunske nastave, Školsko športsko društvo, tj. sva ona nastava i aktivnosti u Školi

  (uglavnom se to odnosi na predmetnu nastavu) koje prema rasporedu sati nisu mogle biti uklopljene u

  vremenu od 8,00 do 13,10 sati.

  U smjeni matične škole dežuraju po pet ili šest učitelja/ica koji obavljaju poslove u okviru Pravilnika o

  kućnom redu i tjednog zaduženja, uključujući i brigu za 52 učenika-putnika. Dežura se u prizemlju i na

  katu stare zgrade škole te prizemlju i katu anexa.

  Raspored dežurstava učitelja/ica

  DAN U TJEDNU PODRUČJE DEŽURSTVA

  IME I PREZIME DEŽURNOG UČITELJA/ICE

  Pratnja autobusa

  PONEDJELJAK STARA ZGRADA-PRIZMLJE

  Slavko Kuna 1. bus prati H. Degmečić 2. bus prati S. Horjan

  STARA ZGRADA-KAT Vesna Midenjak

  ANEX-PRIZEMLJE Helena Degmečić

  ANEX-KAT Jelka Krajinović

  UTORAK STARA ZGRADA-PRIZMLJE

  Marina Dražić Mirjana Đurašinović

  STARA ZGRADA-KAT Mirjana Đurašinović

  ANEX-PRIZEMLJE Marica Begić

  ANEX-KAT Magdalena Vovra

  SRIJEDA STARA ZGRADA-PRIZMLJE

  Danijela Franjić Mira Juretić Naglić

  STARA ZGRADA-KAT Danijel Klaić, Mira Juretić Naglić

  ANEX-PRIZEMLJE Josip Bogdanović, Silvija Horjan

  ANEX-KAT Vesna Midenjak, Biljana Kasipović

  ČETVRTAK STARA ZGRADA-PRIZMLJE

  Evica Đurašinović 1. bus prati A. Jularić 2. bus prati M. Iveljić Duk

  STARA ZGRADA-KAT Mira Juretić Naglić(1.-3.sat), Marija Bogetić

  ANEX-PRIZEMLJE Josipa Čeliković

  ANEX-KAT Ančica Jularić

  PETAK STARA ZGRADA-PRIZMLJE

  Nada Županić Marija Bogetić

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  18

  STARA ZGRADA-KAT Biljana Kasipović(1.i2.sat), Marija Bogetić

  ANEX-PRIZEMLJE Mirjana Đurašinović, Tanja Utvić

  ANEX-KAT Željka Maslać Pongračić

  U matičnoj školi nakon 13,10 sati dežuraju svi učitelji koji nakon 13,10 u određenom danu imaju

  izbornu nastavu, izvannastavne aktivnosti, dodatnu ili dopunsku nastavu te ostale aktivnosti

  planirane kurikulumom i/ili godišnjim planom i programom. Dežuraju u školskom prostoru koji je

  u bližem okruženju prostora/učionice u kojem se održava nastava/ odg. obraz. aktivnost .

  Što se tiče rasporeda dežurstava, dežuraju i spremačice/spremači te domar tijekom svog radnog

  vremena na prostoru prema svom rasporedu.

  Napomena: tijekom nastavne godine moguće su izmjene u rasporedu dežurstava učitelja/ica ako to

  iziskuje organizacija rada Škole ili izmijenjene okolnosti.

  - Područne škole

  U područnim školama nastava je organizirana u dvije smjene, tj. nastava se svakodnevno izvodi i prije

  podne i poslije podne.

  Prijepodnevna smjena u svim područnim školama počinje u 8,00 sati, a poslijepodnevna u 12,30 sati.

  Na područnim školama imamo voditelje područnih škola, a dežuraju učitelji razredne i predmetne

  nastave tijekom svog radnog vremena.

 • GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018.-2019.

  GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. O

  BR

  AZ

  OV

  NO

  RA

  ZD

  OB

  LJ

  E

  MJ

  ES

  EC

  Broj dana Broj sati OBILJEŽAVANJE Napomena

  RA

  DN

  I

  NA

  ST

  AV

  NI

  BL

  AG

  DA

  NI

  I

  NE

  RA

  DN

  I D

  AN

  I

  RA

  DN

  IH

  NA

  ST

  AV

  NIH

  I. polugodište 3. rujna 2017. - 21. prosinca 2018. (77 nastavnih dana)

  I. rujan 20 20 0 160 160

  listopad 22 22 1 176 176

  Jedan dan u rujnu ili listopadu (ako dozvole vrem. uvjeti) 8.10.2018.

  Sportske aktivnosti (pozdrav jeseni) 1.- 4.r. Dan neovisnosti

  studeni 21 20 1 168 160 1.11.2018. 2.11. 2018.

  Svi sveti Nenastavni radni dan

  prosinac 19 15 2 152 120

  25.12. 2018. 26.12. 2018. 24.12. 2018.- 11.1. 2019.

  Božić Sveti Stjepan Zimski odmor učenika

  Ukupno 1.9.-31.12 82 77 4 656 616

  II. polugodište 14. siječnja 2018. - 14. lipnja 2019. (100 nastavnih dan)

  I. siječanj 22 14 1 176 112

  1.1.2019. 6.1.2019.

  Nova Godina Sveta tri kralja

  veljača 20 20 0 160 160

  ožujak 21 21 0 168 168

  travanj 21 15 1 168 120

  21.4. 2019. 22.4. 2019. 18.4. 2019. - 26.4. 2019.

  Uskrs Uskrsni ponedjeljak Proljetni odmor učenika

  svibanj 22 21 1 176 168 1.5. 2019. 24.5. 2019. 20.6. 2019.

  Praznik rada Dan škole (nenastavni radni dan) Tijelovo

  lipanj 18 10 2 144 80

  Kraj svibnja ili početak lipnja 2019.g. 22.6.2019. 25.6.2019. Krajem lipnja 2019.g. 1.7.2019.

  Upis u 1.raz. Dan antif. borbe u RH

  Dan državnosti Početak dopunskog nastavnog rada

  Podj. svjedodžbi

  srpanj 23 0 0 184 0

  kolovoz 20 0 2 160 0

  5.8.2019. 15.8.2019. Najkasnije do 25.8.2019.

  Dan pobjede I domovinske zahvalnosti Velika Gospa Popravni ispiti

  Ukupno 1.1.-31.8. 167 100 8 1336 808

  UKUPNO 1.9.2017.-31.8.2018.

  249 178 11 1992 1424

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  20

  DRŽAVNI PRAZNICI I BLAGDANI

  šk.g. 2018./2019. 1. 8. 10. 2018. ( ponedjeljak) Dan neovisnosti

  2. 1. 11. 2018. (četvrtak) Svi sveti

  3. 25.12. 2018. (utorak) Božić

  4. 26.12. 2018. (srijeda) Sveti Stjepan

  5. 1. 1. 2019. (utorak) Nova Godina

  6. 6. 1. 2019. (nedjelja) Sveta tri kralja

  7. 21.4. 2019. (nedjelja) Uskrs

  8. 22.4. 2019. (ponedjeljak) Uskrsni ponedjeljak

  9. 1. 5. 2019. (srijeda) Praznik rada

  10. 20.6. 2019. (četvrtak) Tijelovo

  11. 22.6. 2019. (subota) Dan antifašističke borbe

  12. 25.6. 2019. (utorak) Dan državnosti

  13. 5. 8. 2019. (ponedjeljak) Dan pobjede i domovinske

  zahvalnosti

  14. 15.8. 2019. (četvrak) Velika Gospa

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  21

  TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM

  ODJELIMA/SKUPINAMA

  Nastavni predmeti po razredima te njihov broj sati tjedno (i najmanji broj sati godišnje) utvrđeni su Nastavnim planom i programom za osnovnu školu.

  - GODIŠNJI BROJ SATI REDOVITE NASTAVE PO RAZREDNIM ODJELIMA U NAŠOJ ŠKOLI

  RAZREDNA NASTAVA

  NASTAVNI PREDMET

  1.a 1.

  S.T. 1.

  DIV

  1.

  SRE 2.a 2.

  S.T.

  2.

  DIV

  2.

  SRE 3.a 3.

  S.T. 3.

  DIV. 3.

  SRE. 4.a

  4b 4.

  S.T.

  4.

  Div

  4.

  SRE UKUPNO

  I. - IV.

  HRVATSKI JEZIK 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 2975

  LIKOVNA KULTURA 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 595 GLAZBENA KULTURA 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 595

  NJEMAČKI JEZIK 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1190

  MATEMATIKA 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 2380 PRIRODA I DRUŠTVO 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 105 105 105 105 105 1365

  TZK 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 70 70 70 70 70 1410

  UKUPNO : 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 10710

  Od toga u kombiniranom razrednom odjelu 630 630

  630

  630

  630

  630 630

  630

  630

  630 6300

  PREDMETNA NASTAVA

  NASTAVNI PREDMET 5.a

  5b 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b

  UKUPNO V.-VIII. UKUPNO I.-VIII.

  HRVATSKI JEZIK 175 175 175 140 140 140 140 1085 4060

  LIKOVNA KULTURA 35 35 35 35 35 35 35 245 840

  GLAZBENA KULTURA 35 35 35 35 35 35 35 245 840

  NJEMAČKI JEZIK 105 105 105 105 105 105 105 735 1925

  MATEMATIKA 140 140 140 140 140 140 140 980 3360

  PRIRODA I DRUŠTVO 1365

  PRIRODA 52,5 52,5 70 175 175

  BIOLOGIJA 70 70 70 70 350 350

  KEMIJA 70 70 70 70 280 280

  FIZIKA 70 70 70 70 280 280

  POVIJEST 70 70 70 70 70 70 70 490 490

  GEOGRAFIJA 52,5 52,5 70 70 70 70 70 455 455

  TEHNIČKA KULTURA 35 35 35 35 35 35 35 245 245

  TJEL.ZDR.KUL. 70 70 70 70 70 70 70 490 1900

  UKUPNO : 770 770 805 910 910 910 910 5985 16565

  Napomena: za učenike koji su se upisali u našu Školu, a doselili su iz upisnih područja u kojima je prvi strani jezik bio engleski, organizirat će se nastava iz engleskog prema uputama MZO-a.

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  22

  - GODIŠNJI I TJEDNI BROJ SATI IZBORNE NASTAVE PO RAZREDNIM

  ODJELIMA/SKUPINAMA U NAŠOJ ŠKOLI

  PŠ DIVOŠEVCI

  VJERONAUK ENGLESKI JEZIK

  ODJEL VJERONAUK

  SATI TJEDNO

  SKUPINA ENGLESKI JEZIK

  Sati tjedno

  1.a/3.a 2 - -

  2.a/4.a 2 4.r. 2

  2 razredna odjela UKUPNO: TJEDNO 4 SATA, GODIŠNJE 140 SATI

  1 skupina UKUPNO: TJEDNO 2 SATA, GODIŠNJE 70 SATI

  PŠ SREDANCI

  VJERONAUK ENGLESKI JEZIK

  ODJEL VJERONAUK

  SATI TJEDNO

  SKUPINA ENGLESKI JEZIK

  SATI TJEDNO

  1.a/3.a 2 - -

  2./4.a 2 4.r. 2

  2 razr.odj. UKUPNO: TJEDNO 4 SATA, GODIŠNJE 140 SATI

  1 skupina UKUPNO: TJEDNO 2 SATA, GODIŠNJE 70 SATI

  MATIČNA ŠKOLA

  VJERONAUK ENGLESKI JEZIK INFORMATIKA

  ODJEL SATI TJEDNO SKUPINA

  SATI TJEDNO SKUPINA SATI TJEDNO

  1.a 2 - - - -

  2.a 2 - - - -

  3.a 2 - - - -

  4.a 2 4a 2 - -

  4.b 2 4b 2 - -

  5.a 2 5ab (A) 2 - -

  5.b 2 5ab (P) 2 - -

  6.a 2 6a 2 - -

  7.a 2 7ab (A) 2 7ab (P) 2

  7.b 2 7ab (P) 2 7a, 7b 2+2

  8.a 2 8ab 2 8ab (P) 2

  8.b 2 - - 8ab (A) 2

  12

  razrednih

  odjela

  UKUPNO: TJEDNO 24 SATA,

  GODIŠNJE 840 SATI

  8 skupina UKUPNO: TJEDNO 16 SAT1,

  GODIŠNJE 560 SATI

  5 skupina UKUPNO: TJEDNO 10 SAT1,

  GODIŠNJE 350

  SATI

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  23

  PŠ STARO TOPOLJE

  VJERONAUK ENGLESKI JEZIK

  ODJEL VJERONAUK

  SATI TJEDNO

  SKUPINA ENGLESKI JEZIK

  SATI TJEDNO

  1.a/4.a 2 4.r. 2

  2.a 2 - -

  3.a 2 - -

  3 razr. odjela UKUPNO: TJEDNO 6 SATI, GODIŠNJE 210 SATI

  1 skupina UKUPNO: TJEDNO 2 SATA, GODIŠNJE 70 SATI

  Dopunska nastava

  Dopunska nastava organizirana je u razrednoj nastavi iz hrvatskog jezika i matematike, a u predmetnoj nastavi iz hrvatskog jezika, njemačkog jezika, matematike, kemije i fizike.

  Red. br.

  Naziv predmeta Odjel Izvršitelj programa

  Sati tjedn

  o

  Sati godišnje

  1. hrvatski jezik/matematika

  1.a Slavko Kuna 1 35

  2. hrvatski jezik/matematika

  2.a Marina Dražić 1 35

  3. hrvatski jezik/matematika

  3.a Danijela Franjić 1 35

  4. hrvatski jezik/matematika

  4a Nada Županić 1 35

  5. hrvatski jezik/matematika

  4b Evica Đurašinović 1 35

  6. hrvatski jezik 6a,7a,8a,8b

  B.Kasipović 1 35

  7. hrvatski jezik 5a,5b,7b Marija Bogetić 2 70

  8. matematika 6a,7a,8a,8b

  Vesna Midenjak 3 105

  9. matematika 5ab,7b Silvija Horjan 2 70

  10. njemački jezik 6a,7a,7b Tanja Utvić 1 35

  11. njemački jezik 4a,4b,5ab,8ab

  Mira Juretić-Naglić 1+1 35+35

  12. hrvatski jezik/matematika

  2.r.(ST) Mirta Cerovski 1 35

  13. hrvatski jezik/matematika

  1./4.(ST) Katica Cindrić 1 35

  14. hrvatski jezik/matematika

  3.r. (ST) Helena Medaković 1 35

  15. hrvatski jezik/matematika

  2./4.(ST) Klaudija Vukoja 1 35

  16. hrvatski jezik/matematika

  1./3.(Div.) Darija Đurić 1 35

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  24

  Dodatna nastava Dodatna nastava organizirana je u razrednoj nastavi iz hrvatskog jezika i matematike, a u

  predmetnoj nastavi iz hrvatskog jezika, njemačkog jezika,geografije, povijesti, matematike,fizike,

  kemije.

  17. hrvatski jezik/matematika

  2./4.(Sre) Ivica Šerfezi 1 35

  18. hrvatski jezik/matematika

  1./3. (Sre)

  Ivana Tuferdžić 1 35

  19. fizika 7ab,8ab Magdalena Vovra 1 35

  20. kemija 7ab,8ab Željka Maslać Pongračić

  1 35

  UKUPNO 25 875

  Red. broj

  Naziv predmeta Odjeli Izvršitelj programa

  Sati tjedno

  Sati godišnje

  1. hrvatski jezik/matematika

  1.a Slavko Kuna 1 35

  2. hrvatski jezik/matematika

  2.a Marina Dražić 1 35

  3. hrvatski jezik/matematika

  3.a Danijela Franjić 1 35

  4. hrvatski jezik/matematika

  4a Nada Županić 1 35

  5. hrvatski jezik/matematika

  4b Evica Đurašinović 1 35

  6. hrvatski jezik 7a,8a B.Kasipović 1 35

  7. hrvatski jezik 7b Marija Bogetić 2 70

  8. matematika 6a,7a,8a Vesna Midenjak 1 35

  9. matematika 5a,5b,7b Silvija Horjan 2 70

  10. geografija 8a Jelka Krajinović 1 35

  11. njemački jezik 8a,8b Mira Juretić-Naglić 1 35

  12. hrvatski jezik/matematika

  2.r.(ST) Mirta Cerovski 1 35

  13. hrvatski jezik/matematika

  1./4.(ST) Katica Cindrić 1 35

  14. hrvatski jezik/matematika

  3.r.(ST) Helena Medaković 1 35

  15. hrvatski jezik/matematika

  2./4.(Div) Klaudija Vukoja 1 35

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  25

  Plan izvannastavnih aktivnosti

  16. hrvatski jezik/matematika

  1./3.(Div) Darija Đurić 1 35

  17. hrvatski jezik/matematika

  2./4.(Sre) Ivica Šerfezi 1 35

  18. hrvatski jezik/matematika

  1./3.(Sre) Ivana Tuferdžić 1 35

  19. povijest 6a,7ab Danijel Klaić 2 70

  20. fizika 8ab Magdalena Vovra 1 35

  21. kemija 7ab Željka Maslać Pongračić

  1 35

  UKUPNO 24 840

  Nazi grupe Razredi ili razr. odjeli

  Voditelj Sati tjedno

  Sati godišnje

  1. Šah 4. -5. r. Slavko Kuna 1 35

  2. Kreativna grupa 1./3. Ivana Tuferdžić 1 35

  3. Kreativna grupa 1./3. Div. Darija Đurić 1 35

  4. Ritmika 2.a Marina Dražić 1 35

  5. Mali istraživači 2.r. S.T. Mirta Cerovski 1 35

  6. Mali zbor 1.a, 3.a Danijela Franjić 1 35

  7. Kreativna grupa 3 .i 4.r S.T. Helena Medaković 1 35

  8. Sportska grupa 3a,4b Evica Đurašinović 1 35

  9. Njemačka igraonica 3.r. S.T. Ružica Čaldarević 1 35

  10. Foto grupa 8.a i 8.b Marija Bogetić 2 70

  11. Dramska skupina 6.a i 8.a Biljana Kasipović 1 35

  12. Kreativna grupa 5.- 8.r. Josipa Čeliković 1 35

  13. Grupa za vizualni identitet škole

  5.- 8.r. Josipa Čeliković 1 35

  14. Sviranje 5a,5b,8b Helena Degmečić 2 70

  15. Zbor 5.- 8.r. Helena Degmečić 1 35

  16. Astronomija 7.i 8.r. Magdalena Vovra 1 35

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  26

  Izvanškolske aktivnosti

  Izvode se u slobodno vrijeme učenika. Naši učenici sudjeluju u sljedećim izvanškolskim

  aktivnostima:

  ➢ NK “Tomislav”, D. Andrijevci ➢ NK "Gardun" ,Garčin ➢ ŽNK Viktorija Slavonski Brod ➢ KUD “Slavonija”, Staro Topolje ➢ KUD “Tomislav”, D. Andrijevci ➢ KUD Posavski biseri Slavonski Bro ➢ DVD Divoševci ➢ ŠRU "Štuka" Donji Andrijevci ➢ Rukometni klub D. Andrijevci ➢ Akrobatski rock'n' roll ➢ Ministranti ➢ Digitalna akademija ➢ Glazbena škola

  17. Promet 5.r. Ančica Jularić 2 70

  18. Mladi tehničari 5.-8.r. Ančica Jularić 1 35

  19. Ekolozi 6.a Željka Maslać Pongračić 1 35

  20. Kreativna skupina 2.a,4.ab Mirjana Đurašinović 2 70

  21. Crveni križ 6.a i 7.a Mirjana Đurašinović 1 35

  22. Kreativna skupina 3.a i 5.r. Marica Begić 2 70

  23. Vjeronaučna olimpijada

  8.r. Marica Begić 2 70

  24. Mali nogomet 5.-8. r. Josip Bogdanović 2 70

  25. Rukomet 5.-8. r. Josip Bogdanović 2 70

  26. Badminton 5.-8. r. Josip Bogdanović 1 35

  27. Stolni tenis 5.-8. r. Josip Bogdanović 1 35

  28. ŠŠD "Tomislav" 3.-8. r. Josip Bogdanović 2 70

  29. Kreativna radionica 5b,6a Jelka Krajinović 2 70

  30. Power of 7 – English Across the Curriculum

  4.r. Mihaela Iveljić Duk 2 70

  UKUPNO 41 1435

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  27

  PLAN RADA RAVNATELJICE

  Radno vrijeme ravnateljice je svaki radni dan od 7,00 sati do 15,00 sati. Zbog obaveza moguća je

  ponekad promjena radnog vremena.

  Red. Broj

  POSLOVI I ZADACI SATI GODIŠNJE

  I. Organizacijski poslovi 495 1. Organizacija rada i života u Školi 160

  2. Godišnji plan i program rada Škole i praćenje realizacije 100

  3. Izvješća i analize 90

  4. Upravni poslovi 60

  5. Financijski poslovi 50

  6. Organizacija investicijskog održavanja 35

  II. Stručno - pedagoški poslovi 306 1. Hospitiranje nastavi s ciljem uočavanja kvalitete odgojno -- obrazovnog rada 60

  2. Uvođenje nastavnika početnika u rad 64

  3. Individualan rad i suradnja s nastavnicima 80

  4. Realizacija programa i fonda sati 40

  5. Pregled i praćenje pedagoške i druge dokumentacije 62

  III. Rad u stručnim i upravnim organima 190 1. Pripremanje sjednica Učiteljskog vijeća 60 2. Sudjelovanje u radu razrednih vijeća 30 3. Nazočnost sjednicama razrednih vijeća i Učiteljskog vijeća 40 4. Nazočnost i sudjelovanje u radu Školskog odbora 40 5. Suradnja s predsjednicima stručnih i upravnih organa 20

  IV. Stručno permanentno usavršavanje 160 1. Praćenje stručne pedagoške literature i periodike 40

  2. Sudjelovanje na stručnom skupu ravnatelja 30

  3. Sudjelovanje na savjetovanjima i seminarima 50

  4. Stručno usavršavanje ravnatelja 40

  V. Kontakti i suradnja 390 1. Kontakti s društvenom sredinom 70

  2. Kontakti s organima izvan Škole 30

  3. Suradnja s roditeljima 70

  4. Suradnja s učenicima (problemi, socijalni slučajevi, neprimjereno ponašanje, neuspjeh u Školi)

  70

  5. Manifestacije u Školi i izvan nje 30

  6. Suradnja s razrednicima, učiteljima i ostalim djelatnicima Škole 80

  7. Domaćinski poslovi prilikom različitih posjeta Školi 40

  VI. Rad s roditeljima 30 1. Priprema i održavanje roditeljskih sastanaka po školskim područjima 10

  2. Nazočnost sastancima Zajednice doma i škole 20

  VII. Ostali poslovi 124 1. Različite akcije u Školi i izvan nje 50

  2. Suradnja u izvanškolskim institucijama 50

  3. Nedefinirani poslovi 24

  Dnevni odmor 111

  Godišnji odmor 216

  Blagdani 88

  SVEUKUPNO : 2080

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  28

  PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

  Radno vrijeme pedagoga ponedjeljkom je od 12,00 do 18,00 sati, a od utorka do petka od 8,00

  do 14,00 sati. Zbog obaveza moguća je ponekad promjena radnog vremena.

  R

  .

  b

  r.

  Područje

  rada

  Sadržaj Cilj Metode

  rada

  Nositelji Vrijeme

  realizacij

  e

  Pla

  n.

  sati

  1.

  Priprema

  nje

  školskih

  odgojno-

  obrazovni

  h

  programa

  i njihove

  realizacije

  1.1.Utvrđivanje

  obrazovnih

  potreba učenika,

  škole i

  okruženja-

  analiza

  odgojno-obraz.

  postignuća

  učenika, analiza

  rada škole,

  Kvalitetno

  planiranje i

  programiran

  je razvoja

  škole

  Nastavni

  proces

  učiniti

  kreativnijim

  i

  prihvatljiviji

  m

  pisanje,

  proučavan

  je

  pedagoške

  dokument

  acije

  razgovor,

  rasprava,

  pisanje

  pedagog,

  ravnatelj,

  knjižničar,

  učitelji,

  defektolog

  rujan,listo

  pad,

  lipanj,kolo

  voz

  kolovoz/ru

  jan

  201

  1.2.Sudjelovanje u izradi

  godišnjeg plana

  i programa rada

  škole, školskog

  kurikuluma

  1.3. Izrada godišnjeg i

  mjesečnog

  plana i

  programa rada

  stručnog

  suradnika

  pedagoga

  1.4. Sudjelovanje u

  godišnjem

  planiranju i

  programiranju

  rada učitelja

  1.5.Planiranje projekata i

  istraživanje

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  29

  2.

  Neposred

  no

  sudjelova

  nje u

  odgojno –

  obrazovno

  m procesu

  2.1. Upis djece

  u 1. razred

  2.1.1 Suradnja s

  djelatnicima

  predškole

  2.1.2.

  Utvrđivanje

  zrelosti djeteta

  pri upisu u OŠ

  2.1.3. Priprema

  materijala za

  upis (obavijesti,

  upitnici za

  roditelje i

  učenike)

  2.1.4. Suradnja

  sa

  defektologinjom

  2.1.5. Suradnja

  sa stručnim

  suradnicima

  izvan škole-

  psiholozima pri

  utvrđivanju

  zrelosti djeteta

  2.1.6.

  Formiranje

  razrednih odjela

  učenika 1.razred

  Utvrđivanje

  pripremljeno

  sti i

  psihofizičke

  zrelosti

  djece za

  školu

  razgovor,

  rad na

  pedagošk

  oj

  dokument

  aciji

  pedagog,

  odgajatelj

  Male škole,

  liječnik,

  psiholozi,

  defektolog

  svibanj/

  lipanj

  kolovoz/ru

  jan

  70

  2.2. Uvođenje novih

  programa i

  inovacija

  2.2.1.

  Upoznavanje i

  uvođenje novih

  programa i

  inovacija

  2.2.2. Praćenje

  kvalitete

  izvođenja

  nastavnog

  procesa –

  hospitacija

  2.2.3.

  Održavanje

  Osuvremenji

  vanje

  nastavnog

  procesa,

  unaprijediti

  rad u nastavi

  Prevencijsko

  djelovanje

  razgovor,

  promatran

  je,

  predavanj

  e, rad na

  dokument

  aciji

  radionice

  pedagog,

  ravnatelj,

  učitelji

  pedagog,

  defektolog

  učitelji

  tijekom

  cijele

  godine

  tijekom

  godine

  277

  20

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  30

  pedagoških

  radionica

  2.2.4.

  Sudjelovanje u

  radu stručnih

  tijela šk.

  2.2.5. Radionice

  na temu

  sprječavanja

  nasilja i

  prevencija

  ovisnosti

  2.

  Neposred

  no

  sudjelova

  nje u

  odgojno –

  obrazovno

  m procesu

  2.3.

  Savjetodavni

  rad pedagoga

  2.3.1. Grupni i

  individualni

  savjetodavni rad

  s učenicima

  2.3.2. Grupni i

  individualni

  savjetodavni rad

  s roditeljima –

  predavanje za

  roditelje na

  temu polazak u

  1.razred,

  polazak u

  5.razred;

  Roditelji i

  profesionalno

  usmjeravanje

  2.3.3. Grupni i

  individualni

  savjetodavni rad

  s učiteljima

  2.3.4. Vijeće

  učenika

  Pružanje

  pomoći i

  podrške

  učenicima,

  učiteljima i

  roditeljima.

  razgovor,

  radionice,

  predavanj

  a,

  pedagog,

  učitelji,

  učenici,

  roditelji

  tijekom

  cijele

  godine

  370

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  31

  2.4.Rad s

  učenicima s

  posebnim

  potrebama

  2.4.1.

  Identifikacija i

  otkrivanje

  učenika s

  posebnim

  potrebama

  2.4.2. Izrada

  programa

  opservacije,

  izvješća

  2.4.3. Rad s

  učenicima koji

  doživljavaju

  neuspjeh u

  učenju i

  vladanju

  Uspješna

  integracija

  učenika s

  posebnim

  odgojno-

  obraz.

  potrebama

  kako bi

  razvili

  sustav

  vrijednosti

  te pozitivnu

  sliku o sebi.

  razgovor,

  promatran

  je, rad na

  pedagošk

  oj

  dokument

  aciji,

  radionice

  pedagog,

  učitelji,

  učenici ,

  defektolog

  tijekom

  cijele

  godine

  75

  2.5.

  Profesionalno

  informiranje i

  usmjeravanje

  učenika

  2.5.1.Savjetoda

  vna pomoć

  učenicima pri

  izboru njihova

  budućeg

  zanimanja –

  individualni

  razgovori,

  radionice u

  suradnji s

  CISOK-om

  2.5.2.

  Predavanje za

  učenike i

  roditelje –

  Kamo nakon

  osnovne škole i

  upisi u SŠ

  2.5.3. Suradnja

  sa stručnom

  službom HZZ-a

  Pružanje

  pomoći

  učenicima

  pri

  donošenju

  odluke o

  izboru

  budućeg

  zanimanja

  razgovor,

  predavanj

  e,

  radionica

  pedagog,

  razrednici,

  učenici,

  roditelji,

  HZZ

  siječanj/ve

  ljača

  svibanj

  siječanj

  60

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  32

  2.6.

  Promicanje

  zdravstvene

  kulture

  2.6.1. Suradnja

  sa školskom

  medicinom

  Zavoda za javno

  zdravstvo u

  svrhu

  ostvarivanja

  programa

  zdravstvene

  zaštite

  2.6.2. Suradnja

  u organizaciji

  izleta, terenske

  nastave,izvanuc

  ioničke natave

  2.7.

  Sudjelovanje u

  realizaciji

  Programa

  kulturne i

  javne

  djelatnosti

  Škole

  Skrb o

  zdravlju

  učenika

  Koordinacij

  a aktivnosti

  Koordinacij

  a aktivnosti

  Informiranje

  učenika

  razgovor

  radionice,

  izložbe,

  priredbe,

  pedagog,

  defektolog

  učenici,

  liječnik,

  učitelji

  učitelji,

  učenici,

  voditelji

  izvannast.

  aktivnosti,ro

  ditelji

  tijekom

  cijele

  godine

  prema

  Godišnje

  m planu i

  programu

  rada škole

  22

  20

  3.

  Vrjednova

  nje

  odgojno –

  obrazovni

  h

  rezultata,

  provođenj

  e

  studijskih

  analiza,

  istraživanj

  a i

  projekata

  3.1. Analiza

  školskog

  uspjeha na kraju

  polugodišta i

  školske godine

  3.2.Samovredno

  vanje rada

  Škole

  3.3. Rad na

  projektima:

  Budimo bolji

  Večer

  matematike

  Bonton

  Analizom

  školskog

  uspjeha

  utvrditi

  stanje

  odgojno-

  obraz. rada u

  školi te dati

  smjernice

  daljnjeg

  unapređenja

  uspjeha

  učenika

  statistička

  obrada

  podataka,

  predavanj

  e,

  prikupljan

  je

  materijala

  , rad na

  tekstu

  pedagog

  učitelji,

  knjižničar,

  učenici,

  vanjski

  suradnici

  siječanj/li

  panj

  tijekom

  cijele

  godine

  80

  50

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  33

  4.

  Stalni

  stručni

  razvoj

  nositelja

  odgojno-

  obrazovne

  djelatnosti

  u školi

  4.1. Stručno

  usavršavanje

  stručnog

  suradnika

  pedagoga

  4.1.1.Izrada

  individualnog

  plana i

  programa

  permanentnog

  stručnog

  usavršavanja

  4.1.2. Stručno

  usavršavanje u

  školi (UV,

  stručno vijeće

  učitelja RN)

  4.1.3.

  Sudjelovanje na

  ŽSV pedagoga

  4.1.4.

  Sudjelovanje na

  stručnim

  skupovima u

  organizaciji

  AZOO

  Informirati

  se o

  primjenjivati

  suvremene

  spoznaje

  odgoja i

  obrazovanja

  rad na

  tekstu,

  razgovor

  pedagog

  tijekom

  cijele

  godine

  150

  4.2.Stručno

  usavršavanje

  učitelja

  4.2.1.

  Individualna

  pomoć

  učiteljima u

  ostvarivanju

  planova

  usavršavanja

  4.2.2.

  Održavanje

  predavanja za

  učitelje

  4.2.3. Rad s

  učiteljima

  pripravnicima

  Kontinuiran

  o stručno

  usavršavanje

  , usvajanje

  novih

  spoznaja,

  podizanje

  stručne

  kompetencij

  e

  razgovor,

  predavanj

  e

  pedagog,

  učitelji

  tijekom

  cijele

  godine

  80

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  34

  5.

  Bibliotečn

  o –

  informacij

  ska i

  dokument

  acijska

  djelatnost

  5.1. Praćenje i

  prorada stručne

  literature i

  periodike

  5.2. Suradnja sa

  školskim

  knjižničarem u

  poticanju

  učenika i

  nastavnika na

  korištenje

  stručne

  literature

  5.3.

  Sudjelovanje u

  nabavci novih

  nastavnih

  sredstava i

  pomagala u

  školi

  5.4. Vođenje

  pedagoške

  dokumentacije

  5.5. Pregled

  učiteljske

  dokumentacije

  5.6. Vođenje

  dokumentacije

  o učenicima i

  roditeljima

  Informiranje

  i praćenje

  promjena u

  hrvatskom

  školstvu,

  stručne

  literature

  Skrb o svim

  oblicima

  pedagoške

  dokumentaci

  je

  rad na

  tekstu,

  razgovor

  pedagog,

  knjižničar,

  učitelji

  pedagog

  tijekom

  cijele

  godine

  tijekom

  cijele

  godine

  118

  6.

  Ostali

  poslovi

  6.1.

  Nepredviđeni

  poslovi

  6.2. Poslovi

  vezani uz

  početak

  šk.godine

  6.3. Poslovi

  vezani uz kraj

  šk.god.

  6.4. Suradnja s

  ravnateljem

  6.5. Suradnja s

  tajnikom

  6.6. Suradnja s

  knjižničarem

  Omogućiti

  normalno

  funkcioniran

  je odgojno –

  obrazovnog

  procesa

  razgovor

  pedagog,

  ravnatelj,

  knjižničar,

  tajnik,

  defektolog

  tijekom

  cijele

  godine

  80

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  35

  6.7. Suradnja s

  defektologom

  UKUPNO: 1673 + 111 + 208 + 88 = 2080

  PLAN I PROGRAM RADA DEFEKTOLOGA-SOC.PEDAGOGA

  SVRHA ZADAĆE OBLICI/

  METODE

  RADA

  SURADNICI VRIJEME

  OSTVARIVANJA

  SATNICA VREDNOVANJE

  Planiranje, programiranje, pripremanje i izvješćivanje

  izrada Godišnjeg

  plana i programa

  • Godišnji plan i

  program rada

  defektologa

  • suradnja s

  učiteljima radi izrade

  IOOP-a za učenike

  razvrstane po čl. 6

  Pravilnika

  • ravnatelj

  • pedagog

  • učitelji

  Rujan-

  svibanj

  20

  uvid u

  dokumentaciju

  planiranje i

  programiranje rada

  • izvedbeno

  planiranje i

  programiranje

  aktivnosti defektologa

  (neposredan rad s

  učenicima)

  • ravnatelj

  • pedagog

  • učitelji

  tijekom

  godine

  20

  uspjeh učenika

  analiza ostvarenja

  plana i programa

  • analiz

  a stanja

  na kraju

  školske

  godine

  • uvid u

  dokumenta

  ciju

  • ravnatelj

  • pedagog

  • učitelji

  • srpanj

  • kolovoz

  20

  usporedba s

  prethodnim

  godinama (broj

  izostanaka:

  opravdanih i

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  36

  • prikuplj

  anje

  podataka

  • statistič

  ka obrada

  • razgovo

  r

  neopravdanih,

  negativnih

  ocjena,

  individualnih

  razgovora…)

  izvješćivanje na

  kraju školske

  godine

  • izvješćivanje o

  radu

  defektologa

  • ravnatelj

  • defektolo

  g

  • pedagog

  • učitelji

  • srpanj

  • kolovoz

  20

  Izvješće o

  ostvarenju

  Godišnjeg

  plana i

  programa na

  kraju školske

  godine

  Neposredan rad s učenicima

  rad s učenicima s

  rješenjem za

  školovanje po

  modelu potpune

  odgojno-

  obrazovne

  integracije

  pomoć u

  rješavanju

  osobnih

  kriza;

  rješavanje

  sukoba

  individualni

  rad, rad u

  paru

  predmetni

  učitelji

  tijekom

  godine

  250

  Individualni rad s

  ostalim učenicima

  kojima je potrebna

  stručna pomoć

  pomoć u

  rješavanju

  osobnih

  kriza;

  rješavanje

  sukoba

  Individualni

  rad

  Učitelji

  Pedagog

  Ravnatelj

  Tijekom

  godine

  200

  Radionice s

  učenicima

  Preventivne

  teme

  Grupni rad Razrednici

  Pedagog

  Tijekom

  godine

  70

  Tretman negativnih oblika ponašanja

  neprilagođeno

  ponašanje

  • utvrditi

  uzroke

  • tretman

  negativnih

  • defektološk

  o ispitivanje i

  testiranje,

  prikupljanje

  podataka

  • razrednici

  • pedagog

  • roditelji

  • ravnatelj

  tijekom

  godine

  140

  • broj

  izrečenih

  negativnih

  pedag. Mjera

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  37

  oblika

  ponašanja

  • emocionalna

  podrška

  • socijalizacija

  razgovorom,

  uvidom u

  dokumentaciju

  • individualni

  tretman

  • preporuka

  za tretman

  izvan škole

  • broj

  neopravdanih

  izostanaka

  • broj

  evidentiranih

  ekscesa

  Otkrivanje i dijagnostika učenika s poop

  Uočiti i

  dijagnosticirati

  teškoće u razvoju

  Izraditi

  mišljenje i

  prijedlog

  modela

  školovanja

  • Defektološko

  ispitivanje

  • ravnatelj

  • pedagog

  • psiholog

  • školska

  liječnica

  • Ured

  državne

  uprave

  tijekom

  godine

  140 Broj učenika s

  novim

  rješenjima

  Poslovi upisa i formiranja razrednih odjela

  utvrđivanje

  spremnosti za

  školu

  • izrada

  upisnog

  materijala

  • ispitivanje

  djece

  • prikupljanje

  podataka

  • upis

  • identificiranje

  djece s

  teškoćama

  • individualni

  rad

  • dijagnostika

  • razgovor

  • savjetovanje

  • učitelji 1.

  razreda

  • pedagog

  • od

  svibnja do

  rujna

  60

  broj djece

  s

  teškoćama

  uočen pri

  upisu u

  odnosu na

  broj djece

  uočen do

  kraja 1.

  razreda

  formiranje

  razrednih odjela

  raspoređivanje

  djece

  • pedagog • srpanj

  • kolovoz

  2 usporedba

  među

  razredima

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  38

  Kulturna sportska i druga djelatnost škole

  Organiziranje i

  sudjelovanje u

  događanjima u školi

  • Obilježavanje Dana

  kruha

  • Projektni dan

  • Sveti Nikola

  • Božićni blagdani

  • Uskrsni blagdani

  • Obilježavanje Dana

  škole

  • Izložbe, kino i

  kazališne predstave

  • Športska natjecanja i

  kvizovi znanja

  • ravnatelj

  • pedagog

  • učitelji

  Prema

  kalendaru

  rada škole

  60

  Broj

  uključenih

  učenika

  Sjednice UV i RV, Rad u stručnom timu

  Redovito

  prisustvovanje

  sjednicama UV, RV

  Suradnja s ostalim

  članovima stručnog

  tima škole

  • prikupljanje

  podataka o

  učenicima i

  događajima

  • razmjena

  iskustava

  • dogovor o

  postupanju

  • savjetovanje

  • timski rad

  • ravnatelj

  • pedagog

  • knjižničar

  • učitelji

  tijekom

  godine

  42

  Savjetodavni rad

  unapređivanje

  odgojno –

  obrazovnog rada,

  prilagođavanje

  pojedincu

  rad s

  učiteljima

  individualno

  savjetovanje

  • razrednici

  • pedagog

  tijekom

  godine

  140

  pomoć u odgoju,

  suradnja

  rad s

  roditeljima

  individualno

  savjetovanje

  • razrednici

  • pedagog

  tijekom

  godine

  120

  koordinacija

  pomoćnika u

  nastavi

  rad s

  pomoćnicima

  u nastavi

  individualno

  savjetovanje

  • ravnatelj

  • razrednici

  tijekom

  godine

  80

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  39

  Suradnja s ustanovama izvan škole

  Suradnja s Centrom

  za socijalnu skrb,

  Zavodom za javno

  zdravstvo, Zavodom

  za zapošljavanje,

  uredom državne

  uprave, CTR-om te

  drugim školama

  • prikupljanje

  podataka o

  učenicima i

  događajima

  • razmjena

  iskustava

  • dogovor o

  postupanju

  • savjetovanje

  • timski rad

  • ravnatelj

  • psiholog

  • pedagog

  • učitelji

  • knjižničar

  tijekom

  godine

  60

  Stručno usavršavanje

  osobno

  • stručno usavršavanje u školi

  • seminari, predavanja,

  savjetovanja u organizaciji

  Ministarstva prosvjete i športa,

  Agencije za odgoj i obrazovanje

  • individualno stručno

  usavršavanje

  tijekom

  godine

  140

  Opći poslovi i ostalo

  Različiti

  administrativni poslovi

  Administracija e-Dnevnika, web stranice škole, e-Matice, Huso sustava.

  • konzultacije

  • ravnatelj

  • pedagog

  • pedagog

  • ravnatelj

  • tajnik

  tijekom

  godine

  tijekom godine

  80

  120

  Uvid u

  dokumentaciju

  Prava iz radnog odnosa blagdani – neradni

  dani

  88

  godišnji odmor 208

  UKUPNO 2080

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  40

  PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA

  RUJAN 160 SATI

  o Izrada godišnjeg programa rada

  o Organizacija i vođenje rada u knjižnici

  o Rad na stručnim poslovima-inventarizacija , klasifikacija, katalogizacija

  o Sudjelovanje na stručnim sastancima škole

  o Sudjelovanje na Stručnom aktivu

  o Suradnja s nastavnicima i ravnateljem u nabavi literature i ostalih medija za nastavnike

  o Izrada popisa literature za učenike i nastavnike

  o Suradnja sa izdavačima i učiteljima u svezi pretplate na dječji tisak

  o Provođenje školskog projekta „Naprtnjača“ (kroz godinu)

  o Provođenje školskog projekta „Voda“ (kroz godinu)

  o Neposredan rad s učenicima:

  - posudba knjižne građe učenicima

  o Neposredan odgojno obrazovni rad s učenicima:

  - upoznavanje učenika prvih razreda s prostorom i osobljem knjižnice

  - upoznavanje petih razreda s korištenjem knjižnice, organizacija i poslovanje knjižnice

  - On – line katalozi, sedmi razredi

  o Ažuriranje članstva u knjižnici

  o Upis pretplate na časopise

  o Rad na zaštiti knjižnog fonda

  LISTOPAD 176 SATI

  o Organizacija i vođenje rada u knjižnici

  o Rad na stručnim poslovima-inventarizacija , klasifikacija, katalogizacija

  o Neposredan rad s učenicima:

  - posudba knjižne građe učenicima

  o Neposredan odgojno obrazovni rad s učenicima:

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  41

  - dječji časopisi

  - upoznavanje učenika s knjigom i razvijanje čitalačke kulture

  - pomoć pri izboru knjige i upućivanje u čitanje književnih djela, znanstvene literature,

  dnevnih novina

  o Organizacija odlaska nižih razreda na kazališnu predstavu u Dječje kazalište Branka Mihaljevića

  u Osijeku

  o Stručno usavršavanje na Županijskom stručnom vijeću knjižničara osnovnih i srednjih škola

  Brodsko-posavske županije

  o Upis pretplate na časopise

  o Zaprimanje časopisa i rad na njihovoj podjeli

  o Županijsko stručno vijeće knjižničara osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije

  o Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada do 15. studenog)

  o Rad na zaštiti knjižnog fonda

  STUDENI 168 SATI

  o Organizacija i vođenje rada u knjižnici

  o Nabava knjiga i ostale građe i njihova tehnička i stručna obrada

  o Neposredan rad s učenicima:

  - posudba knjižne građe učenicima

  - pomaganje pri izradi referata

  o Neposredan odgojno obrazovni rad s učenicima:

  - Korištenje leksikona, rječnika i enciklopedija

  - upućivanje u načine i metode rada na istraživačkim zadacima

  o Praćenje i evidencija knjižnog fonda

  o Akcija prikupljanja knjiga

  o Zaprimanje časopisa i rad na njihovoj podjeli

  o Rad na zaštiti knjižnog fonda

  PROSINAC 152 SATI

  o Organizacija i vođenje rada u knjižnici

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  42

  o Rad na stručnim poslovima-inventarizacija , klasifikacija, katalogizacija

  o Neposredan rad s učenicima:

  - posudba knjižne građe učenicima

  - poslovi vezani za učenička dugovanja

  - pomoć pri obradi zadanih tema i samostalnog učenja

  o Neposredan odgojno obrazovni rad s učenicima:

  - prijem prvih razreda u knjižnicu

  - upoznavanje učenika s knjižničnim poslovanjem

  o Zaprimanje časopisa i rad na njihovoj podjeli

  o Rad na zaštiti knjižnog fonda

  SIJEČANJ 176 SATI

  o Organizacija i vođenje rada u knjižnici

  o Rad na stručnim poslovima-inventarizacija , klasifikacija, katalogizacija

  o Neposredan rad s učenicima:

  - posudba knjižne građe učenicima

  - poslovi vezani za učenička dugovanja

  - pomoć pri izradi referata i izboru literature

  o Sudjelovanje na stručnim sastancima knjižničara

  o Otpis dotrajale građe

  o Neposredan odgojno obrazovni rad s učenicima:

  - časopisi – izvori novih informacija

  - časopisi na različitim medijima

  o Poslovi vezani za učenička dugovanja

  o Zaprimanje časopisa i rad na njihovoj podjeli

  o Rad na zaštiti knjižnog fonda

  VELJAČA 160 SATI

  o Organizacija i vođenje rada u knjižnici

  o Rad na stručnim poslovima-inventarizacija , klasifikacija, katalogizacija

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  43

  o Neposredan rad s učenicima:

  - posudba knjižne građe učenicima

  - poslovi vezani za učenička dugovanja

  o Neposredan odgojno obrazovni rad s učenicima:

  - samostalno pronalaženje informacija

  o Ažuriranje knjige inventara

  o Zaprimanje časopisa i rad na njihovoj podjeli

  o Rad na zaštiti knjižnog fonda

  OŽUJAK 168 SATI

  o Organizacija i vođenje rada u knjižnici

  o Rad na stručnim poslovima-inventarizacija , klasifikacija, katalogizacija

  o Neposredan rad s učenicima:

  - posudba knjižne građe učenicima

  - poslovi vezani za učenička dugovanja

  o Neposredan odgojno obrazovni rad s učenicima:

  - organizacija i poslovanje školske knjižnice

  - sustav i uloga pojedinih knjižnica

  o Izrada popisa literature za pojedine nastavnike

  o Nabava knjiga

  o Usmeni i pismeni prikazi knjiga

  o Obilježavanje Dana hrvatskog jezika (11. ožujka do 17. ožujka)

  o Obilježavanje Dana hrvatskih voda

  o Zaprimanje časopisa i rad na njihovoj podjeli

  o Rad na zaštiti knjižnog fonda

  TRAVANJ 168 SATI

  o Organizacija i vođenje rada u knjižnici

  o Rad na stručnim poslovima-inventarizacija , klasifikacija, katalogizacija

  o Neposredan rad s učenicima:

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  44

  - posudba knjižne građe učenicima

  - poslovi vezani za učenička dugovanja

  o Neposredan odgojno obrazovni rad s učenicima:

  - književno – komunikacijsko – informacijska kultura

  o Izrada kataloga (?) – Internet, rad na zaštiti knjižnog fonda

  o Obilježavanje Dana planeta Zemlje, Dana hrvatske knjige i Noći knjige (22. travnja)

  o Stručno usavršavanje na Županijskom stručnom vijeću knjižničara osnovnih i srednjih škola

  Brodsko-posavske županije

  o Organizacija odlaska nižih razreda na kino predstavu u Slavonski Brod

  o Zaprimanje časopisa i rad na njihovoj podjeli

  o Rad na zaštiti knjižnog fonda

  SVIBANJ 168 SATI

  o Organizacija i vođenje rada u knjižnici

  o Rad na stručnim poslovima-inventarizacija , klasifikacija, katalogizacija

  o Neposredan rad s učenicima:

  - posudba knjižne građe učenicima

  - poslovi vezani za učenička dugovanja

  o Neposredan odgojno obrazovni rad s učenicima:

  - uporaba stečenih znanja

  o Nabava knjiga

  o Zaštita knjižnog fonda

  o Otpis dotrajale građe

  o Obilježavanje Majčinog dana

  o Zaprimanje časopisa i rad na njihovoj podjeli

  o Rad na zaštiti knjižnog fonda

  LIPANJ 144 SATA

  o Organizacija i vođenje rada u knjižnici

  o Rad na stručnim poslovima-inventarizacija , klasifikacija, katalogizacija

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  45

  o Neposredan rad s učenicima:

  - posudba knjižne građe učenicima

  - poslovi vezani za učenička dugovanja

  o Neposredan odgojno obrazovni rad s učenicima:

  - uporaba stečenih znanja, pomoć pri izboru literature pri izradi referata

  o Pomoć učiteljima pri izboru literature za stručno usavršavanje

  o Izrada izvješća o čitanju i korištenju knjižnice

  o Izrada godišnjeg izvješća o radu školske knjižnice

  o Sudjelovanje u radu stručnih tijela škole

  o Zaprimanje časopisa i rad na njihovoj podjeli

  o Rad na zaštiti knjižnog fonda

  SRPANJ 40 SATA

  o Sudjelovanje u radu stručnih tijela škole

  o Poslovi vezani uz učenička dugovanja

  o Otpis dotrajale građe

  o Rad na zaštiti knjižnog fonda

  KOLOVOZ 72 SATA

  o Organizacija i vođenje rada u knjižnici

  o Rad na stručnim poslovima-inventarizacija , klasifikacija, katalogizacija

  o Izrada godišnjeg plana i programa rada

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  46

  GODIŠNJI RASPORED POSLOVA I RADNIH ZADATAKA TAJNICE

  Radno vrijeme tajnice je od 7,00 do 15,00 sati.

  SKUPINA POSLOVA GODIŠNJE SATI

  Normativno pravni i upravni poslovi 150

  Poslovi kadrovske evidencije-dosjei radnika 150

  Opći poslovi 120

  Suradnja o rganima upravljanja 100

  Suradnja s ravnateljicom, učiteljima,računovođom i knjižničarom 120

  Suradnja s županijskim uredom, službom za školsku

  medicinu i ostalim službama

  20

  Suradnja s roditeljima, učenicima 80

  Stručno usavršavanje 80

  Administrativni poslovi 200

  Blagajnički poslovi 120

  Suradnja s tehničkim osobljem, nadzor 120

  Nabavka sitnog inventara i potrošnog materijala 80

  Poslovi statistike i analize 120

  Uvjerenja, potvrde, duplikati svjedodžbe, prijepisi 80

  Ostali poslovi, nepredviđeni poslovi 88

  Dnevni odmor 124

  Blagdani 88

  Godišnji odmor 240

  UKUPNO 2080

  GODIŠNJI RASPORED POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

  RAČUNOVOĐE

  Radno vrijeme računovođe je od 7,00 do 15,00 sati.

  SKUPINA POSLOVA SATI GODIŠNJE

  Plansko – analitički poslovi 100

  Poslovi evidencije 235,5

  Računovodstveni poslovi 600

  Knjigovodstveni poslovi 600

  Ostali poslovi- suradnja s djelatnicim Škole 100

  Dnevni odmor 124,5

  Blagdani 88

  Godišnji odmor 232

  Ukupno : 2080

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  47

  GODIŠNJI RASPORED POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

  SPREMAČA/ICA

  Radno vrijeme spremačica:

  - Ivanka Špehar radi od 6,00 do 14,00 sati.

  - Slavica Sudić radi od 6,00 do 8,30 u matičnoj školi i u PŠ Staro Topolje od 12,30 do 18,00 sati

  - Stana Major u matičnoj školi radi od 12,00 do 18,00 sati i u PŠ Divoševci od 6,00 do 8,00 sati

  - Marija Živić radi od 14,00 do 20,00 sati u matičnoj školi te u PŠ Sredanci od 6,00 do 8,00 sati

  - Nada Pušelja radi jedan tjedan od 6,00 do 14,00 sati , a jedan od 14,00 do 22,00 sata

  - Alenka Kaštelan radi jedan tjedan od 6,00 do 14,00 sati, a jedan od 14,00 do 22,00 sata (godišnji koristi

  trenutno za 2017. i 2018.g.)

  - Nenad Ljubojević radi od 14,00 do 18,00 sati

  Napomena: u slučaju bolovanja ili drugih nepredviđenih okolnosti može se promijeniti radno vrijeme

  zaposlenika. Također i u slučaju zapošljavanja novog zaposlenika na zamjeni radno vrijeme može se

  mijenjati sukladno novonastalim okolnostima.

  SKUPINA POSLOVA SATI

  (8 sati)

  Čišćenje prostora u školi 800

  Čišćenje prostora ispred škole 120

  Premaz podnih površina 120

  Pranje prozora i drvenarije 160

  Brisanje prašine u prostorijama 120

  Dezinficiranje i održavanje zastora 36

  Održavanje zelenila 97

  Poslovi održavanja sanitarnih čvorova 172

  Ostali poslovi 27

  Dnevni odmor 124

  Blagdani 88

  Godišnji odmor 216

  Ukupno : 2080

  GODIŠNJI RASPORED POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

  KUHARICE I KUHARA Radno vrijeme je svaki dan od 6 do 14 sati.

  SKUPINA POSLOVA SATI

  (8 sati)

  Čišćenje prostora u kuhinji i blagovaonici 715

  Dezinficiranje i održavanje kuhinje i blagovaonice 139

  Redovito pripremanje obroka 814

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  48

  Dnevni odmor 124

  Blagdani 88

  Godišnji odmor 200

  Ukupno : 2080

  GODIŠNJI RASPORED POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

  DOMARA-KOTLOVNIČARA Radno vrijeme: svaki dan od 6 do 14sati

  SKUPINA POSLOVA SATI

  Stolarski poslovi 230

  Bravarski poslovi 120

  Ličilački poslovi 45

  Keramičarski poslovi 40

  Vodointalaterski poslovi 70

  Električarski poslovi 75

  Razni popravci 150

  Održavanje zgrada škola 100

  Nabava materijala 30

  Održavanje inventara 100

  Popravak učila 80

  Uređenje okoliša, čišćenje snijega 200

  Priprema svečanosti 58

  Poslovi oko centralnog grijanja 300

  Ostali poslovi 38

  Dnevni odmor 124

  Blagdani 88

  Godišnji odmor 232

  Ukupno : 2080

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  49

  PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA, UČITELJSKOG VIJEĆA,

  RAZREDNIH VIJEĆA, VIJEĆA RODITELJA

  PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

  Sjednice će se odžavati po potrebi. U tablici je plan koji se može i izmijeniti - ovisno o

  okolnostima.

  SADRŽAJ

  VRIJEME IZVRŠITELJ

  1. Izvješće o ostvarenju GPP-a za šk.god. 2017/18.

  Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa

  IX. ravnateljica

  2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa

  rada škole 2018./19.

  Školski kurikulum 2018/19.

  X.

  3. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2018.

  godinu

  II. računovođa

  4. Donošenje potrebnih Pravilnika, izbora komisija IX.,XI. tajnica, ravnateljica

  5. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu Škole IX. ravnateljica

  6. Razmatranje statističkih izvještaja IV.,VII.,X. računovođa

  7. Ostali poslovi upravne i financijske naravi po potrebi računovođa, tajnik

  8. Donošenje potrebnih Odluka iz svog djelokruga po potrebi tajnica

  PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA

  Učiteljsko vijeće održava se po potrebi. U okviru rada Učiteljskog vijeća bit će obuhvaćene teme vezane za psihološke-pedagoške sadržaje, planiranje odgojno-obrazovnog rada, uspjeh učenika u

  radu, mjere za poboljšanje uspjeha učenika, analizu konkretne tekuće problematike Škole kao cjeline,

  odnose između učenika, odnose učenik - učitelj, suradnju s roditeljima i skrbnicima, te oblike i suradnje

  škole i društvene sredine.

  U tablici koja slijedi prikaz je sjednica Učiteljskog vijeća koje se planiraju održati u šk.god. 2018./2019.

  Moguće su izmjene dnevnog reda ako to budu okolnosti zahtijevale. Isto tako moguće je da će se održati

  veći ili manji broj sjednica od izloženih u tablici koja slijedi – ovisno o okolnostima u Školi.

  Red

  broj

  SADRŽAJ

  NOSITELJI

  VRIJEME

  ODRŽAVANJA

  1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrjednovanja učenika u OŠ i SŠ Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera Izvješće o ostvarenju GPP šk.g. 2017./18.

  Ravnateljica, učitelji, stručni suradnici

  kolovoz 2018.

  2. Donošenje vremenika pisanih provjera

  Ravnateljica, učitelji, stručni suradnici

  rujan 2018.

 • OŠ “Viktor Car Emin”, Donji Andrijevci – Godišnji plan i program rada Škole 2018.-2019.

  50

  3. Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2018./19. Školski kurikulum - 2018./2019. Rješenja o tjednim zaduženjima učitelja I stručnih suradnika

  Ravnateljica, učitelji, stručni suradnici

  listopad 2018.

  4. Imenovanje povjerenastava za izvanučioničku nastavu Ravnateljica, učitelji, stručni suradnici

  Listopad/studeni 2018.

  5. Analiza proteklog razdoblja Godišnji popis imovine i obveza

  Ravnateljica, učitelji, stručni suradnici

  prosinac 2018.

  6. Analiza uspjeha učenika na kraju 1.polugodišta

  Ravnateljica, učitelji, stručni suradnici

  siječanj 2019.

  7. Donošenje vremenika pisanih provjera

  Ravnateljica, učitelji, stručni suradnici

  Siječanj/veljača 2019.

  8. Analiza proteklog razdoblja Organizacija Dana škole

  Ravnateljica, učitelji, stručni suradnici

  Ožujak 2019.

  9. Obilježavanje Dana škole

  Ravnateljica, učitelji, stručni suradnici

  Svibanj 2019.

  10. Utvrđivanje uspjeha na kraju nastavne godine Dopunski rad - određivanje trajanja (ako bude potrebe) Proijedlog tjednih zaduženja učitelja za šk.god.2019./2020. Poslovi na kraju školske godine

  Učitelji, suradnici, ravnateljica

  lipanj-srpanj 2019.

  1