godiŠnji plan i program rada Škole za Školsku godinu...

of 131 /131
REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA LAPAD Od Batale 14, 20 000 Dubrovnik e-mail : [email protected] Klasa: 602-02/18-02/02 Ur.br.: 2117/01-17-01-18-01 19_OS_LAPAD_GPIP GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. Dubrovnik, 5. listopada 2018.

Upload: others

Post on 31-Jul-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA LAPAD Od Batale 14, 20 000 Dubrovnik e-mail : [email protected] Klasa: 602-02/18-02/02 Ur.br.: 2117/01-17-01-18-01 19_OS_LAPAD_GPIP

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Dubrovnik, 5. listopada 2018.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD Adresa: 20 000 DUBROVNIK, OD BATALE 14 Broj telefona: 020/ 356-100 Broj telefaksa: 020 / 356-100 e-mail adresa: [email protected] Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Područne škole: PODRUČNA ŠKOLA MONTOVJERNA

8 razrednih odjela od 1. - 4. razreda

Ravnateljica Škole: Mirjana Kaznačić Voditeljice smjena u matičnoj školi: Branka Jadrijević/Zdenka Kunić Voditeljica smjene PŠ Montovjerna: Gordana Rokolj Voditelj Produženog boravka : Frano Bongi Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i članka 58. Statuta Osnovne škole Lapad u Dubrovniku Školski odbor na sjednici održanoj 5. listopada 2018. na prijedlog Ravnateljice Škole donosi: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Ravnateljica Škole: Predsjednica Školskog odbora: Mirjana Kaznačić Margerita Milat

Broj učenika: I. – IV. razred: 441 Broj razrednih odjela I. – IV.: 20

V. – VIII. razred: 446 Broj razrednih odjela V. – VIII.: 21

Ukupno: 887 Ukupno: 41

Broj djelatnika: a) učitelja razredne nastave: 20 VJEROUČITELJA 3

b)učitelji u produženom boravku 7

c) učitelja predmetne nastave: 37 VJEROUČITELJA 3

d) stručnih suradnika: 6

e) ostalih djelatnika: 13

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

SADRŽAJ:

- OSOBNA KARTA ŠKOLE

- UVJETI RADA

- GODIŠNJI KALENDAR RADA

- PODACI O ZAPOSLENIM DJELATNICIMA

- PODACI O PRIPRAVNICIMA

- PODACI O BROJU UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA

- POPIS UČENIKA S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA

INTEGRIRANIH U REDOVAN SUSTAV ŠKOLOVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI

LAPAD (PREMA ČL. 4.)

- GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDIMA

- PODACI O TJEDNOM ZADUŽENJU UČITELJA

- DEŽURSTVA UČITELJA

- DODATNA NASTAVA

- DOPUNSKA NASTAVA

- IZVANUČIONIČNA NASTAVA

- PLAN IZBORNE NASTAVE

- PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLE

- ZDRAVSTVENO-SOCIJALNA I EKOLOŠKA ZAŠTITA UČENIKA

- PROJEKTI SRS (ŠPP I PROGRAM PREVENCIJE ZA SPRJEČAVANJE NASILJA

MEĐU DJECOM I MLADIMA)

- PROJEKTI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA (SOCIJALNI PEDAGOG, SOC.

RADNIK I POMOĆNICI U NASTAVI)

- PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA

- PLAN RADA RAZREDNIH VIJEĆA

- PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA

- PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA

- PLAN RADA RAVNATELJA

- PLAN RADA PEDAGOGA

- PLAN RADA PSIHOLOGA

- PLAN RADA DEFEKTOLOGA-SOCIJALNOG PEDAGOGA

- PLAN RADA SOCIJALNOG RADNIKA

- PLAN RADA ŠKOLSKE KNJIŽNICE

- GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

UVJETI RADA Osnovna škola Lapad u Dubrovniku djeluje na području Gradskih kotara Lapad i Montovjerna. U sastavu matične škole Lapad djeluje područna škola Montovjerna u kojoj nastavu pohađaju učenici od I. do IV. razreda. Osnovna škola Lapad i PŠ Montovjerna locirane su na užem gradskom području, a jedna od druge su udaljene oko 2 kilometra. Zgrada matične škole izgrađena je i počela s radom 1973. godine. Građena je primjereno izvođenju suvremene nastave s potrebnim pratećim sadržajima (športska dvorana, vanjsko igralište, dvorište). Zgrada PŠ Montovjerna izgrađena je i počela s radom 1984. godine. Budući da je u vrijeme projektiranja školske zgrade bila predviđena etapna izgradnja, prvotno je bila dovršena tek prva faza izgradnje. Novoizgrađena zgrada ima 6 učionica, kabinete, sanitarne čvorove, zbornicu i garderobni prostor. Nije izgrađena sportska dvorana, ni vanjska igrališta za učenike, a broj učionica nije dostatan za izvođenje nastave u jednoj smjeni, stoga su uvjeti rada neprimjereni kvalitetnom izvođenju nastavnog procesa. U školskoj godini 2018./2019. nastavu u PŠ Montovjerna pohađa 192 učenika u jednoj nastavnoj smjeni. Iako brojem učenika nadilazi ukupan broj učenika mnogih osmorazrednih škola na području Dubrovnika, nema zaposlenog voditelja Škole, stručno razvojnu službu, niti kućnog majstora. Zgrada PŠ Montovjerna smještena je u središtu najvećih stambenih naselja u Gradu (Čokolino, Pejton, Hladnica, Montovjerna). Otvoreni i neuređeni prostor dvorišta Škole često je mjesto okupljanja problematične omladine koja noću devastira prostor oko školske zgrade, a nerijetko i samu zgradu, a što je bio razlog postavljanja video nadzora. U potresu 1997. godine, zgrada je oštećena, u više navrata privremeno sanirana, 2010. godine počela je temeljita rekonstrukcija krovišta koje prokišnjava (po dilatacijama) a krajem 2015. godine sanirana je , kako je i planirano, i zadnja dilatacija. Što se tiče izgradnje Područne škole Montovjerna, početkom školske godine 2015./16. prišlo se novom projektnom zadatku i pripremnim radnjama za početak planirane dogradnje PŠ Montovjerna. Do početka školske godine 2016./17. izrađena je potpuno nova (revidirana) projektna dokumentacija s manjim brojem učionica i smanjenim opsegom podzemne garaže, te zamjenom trodijelne sportske dvorane u dvodijelnu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja obvezalo se snositi troškove energetske učinkovitosti, odnosno izolacije vanjskih zidova. Zbog česte devastacije okoliša zgrade, prošle je godine ugrađen vanjski video nadzor, a ove godine dodatno obogaćen s tri nove kamere i zaštitnim mrežama kamera. Početkom prošle školske godine krenulo se u dobivanje nove dokumentacije, te se planiralo, po izjavama gradonačelnika Mata Frankovića, s adaptacijom, dogradnjom i nadogradnjom postojeće zgrade započeti u ožujku 2018. g. Nakon javnog poziva i završetka tehničke regulative, očekivan je početak radova do kraja ove kalendarske godine. Zbog ovih radova učenici iz PŠ Montovjerna izmjestit će se u Matičnu školu. Ostvarenjem planiranje izgradnje PŠ Montovjerna, stvorit će se odgovarajući uvjeti za odvijanje nastave u jednoj smjeni u PŠ Montovjerna i u sadašnjoj matičnoj Školi, koja sada zajedno s područnom broji 889 učenika. Zgrada matične škole tijekom Domovinskog rata oštećena je s tri izravna pogotka granate. Sanacija se odvijala parcijalno. Uređena je sportska dvorana i sanirani ravni krovovi. U potpunosti su sanirani i krovovi zgrade područne škole. Postupno se (po traktovima) u zgradi matične škole radila sanacija centralnog grijanja.

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

6. prosinca 2015. godine dovršena je nadogradnja trakta „A“ zgrade matične škole, a prostore su svečano otvorili tadašnji ministar prosvjete gosp. Vedran Mornar i Gradonačelnik Dubrovnika gosp. Andro Vlahušić. Dobivanjem 8 adaptiranih i 4 nove učionice sa pratećim prostorima, u matičnoj školi stvorili su se uvjeti za otvaranje još dvije skupine produženog boravka učenika, a nastava vjeronauka odvija se u primjerenom prostoru. Škola je dobila novu kuhinju i blagovaonicu za učenike korisnike produženog boravka. Također je omogućeno da učenici prvih i drugih razreda pohađaju nastavu u jutarnjoj smjeni. Nova kuhinja i blagovaonica za učenike korisnike produženog boravka počela je s radom početkom drugog polugodišta školske 2015./16. godine. Uz potporu Grada nabavljeno je i dostavno vozilo za prijevoz obroka iz kuhinje matične škole korisnicima produženog boravka u PŠ Montovjerna. Školska zgrada nalazi se na uzvišenju i okružena je gustom borovom šumom, a kako sama zgrada ima četiri ulaza, otežana je kontrola sigurnosti. Šumoviti okoliš (oko 20 000 m2) nije se kvalitetno održavao jer je to iziskivalo znatna materijalna sredstva, pa su neki borovi svojom veličinom i stanjem ugrozili sigurnost učenika, a i protupožarnu zaštitu. Stoga smo prišli detaljnom saniranju okoliša Škole (uklanjanje gustog raslinja, rezanje nagnutih borova i podrezivanje zapuštenih). Uz razumijevanje i financijsku potporu (iznad minimalnog standarda) Grada Dubrovnika, uspjeli smo okoliš Škole privesti svrsi, pa je rezultat naših nastojanja i radova bio nagrađen primanjem Škole u međunarodni sustav Eko škola. Školske godine 2015./2016. Škola je dobila srebreni status Eko škole, au ovoj školskoj godini koračamo prema zlatnom statusu. I u ovoj školskoj godini planiramo nastaviti rad u okolišu Škole kroz izgradnju terasastih vrtova, kako bi se spriječila erozija tla, te ga i dalje oplemenjivati sadnjom mediteranskog bilja. Kroz aktivnosti učeničke zadruge „Maslina“ nastoji se naviknuti učenike na ispravan odnos prema okolišu i njegovom očuvanju. U školskom dvorištu izgradili smo primjereno odmorište za učenike (25 metara klupa), i na taj način dopustili ulazak automobila samo u dio dvorišta i to samo za djelatnike Škole. Dodatno smo osigurali školski prostor uvođenjem elektroničke rampe s video nadzorom i zatvaranjem ostalih prostora Škole kako bismo spriječili nekontroliran ulazak automobila, a sve u svrhu zaštite sigurnosti naših učenika i očuvanja okoliša. Budući je Škola okružena borovom šumom izgrađen je i protupožarni put, obnovljena hidrantska mreža, a na Školi je za svaki trakt osiguran izlaz pomoću protupožarnih vrata. U školskoj godini 2016./2017. na godišnjicu Dulčićeve smrti, u holu Škole, podignuta je spomen ploča u prigodi stote godišnjice njegovoga rođenja. Izgradnju ploče novčano su pomogli Braća hrvatskog Zmaja DBK i gospodin Ivo Felner. Školska godina 2016./2017. zahvaljujući boljim uvjetima bila je izvrsna što potvrđuje 255 izvrsnih učenika, te novopromovirana dva učitelja savjetnika. U školsku godinu 2017./2018. ulazimo s e-Dnevnicima, te novim projektima: Šalica mlijeka tjedno za učenike od prvog do četvrtog razreda i EU projektom Jedemo odgovorno. Osnovnoj školi Lapad, koja se u projekt Energetske učinkovitosti (EU fondovi) prijavila u partnerstvu s Gradom Dubrovnikom i DURA-om, odobreno je 7,6 milijuna kuna. U svibnju 2018. započela je energetska obnova Matične škole, a obuhvaća: zamjenu svih otvora, energetsku sanaciju krovišta, rasvjetnih mjesta i uređaja grijanja te postavljanje nove fasade. Završetkom radova iz energetskog razreda „c“ prijeći ćemo u energetski razred „a+“ uz uštedu 90% energije. Zbog ulegnuća ravnog krovišta na sportskoj dvorani Škole neophodna je rekonstrukcija zbog čega se nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija na drugačiji način sukladno mogućnostima. U školskoj godini 2018./2019. nastava u OŠ Lapad nije stručno zastupljena za 44 sati matematike i 22 sata fizike. Na tim poslovima rade ing. računarstva i menadžmenta u turizmu i dobro se snalaze uz stalni nadzor pedagoga, ravnateljice i starijih stručnih kolega.

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

U razrednoj nastavi radi 21 učitelj razredne nastave, u predmetnoj 41 učitelja i 7 učitelja u produženom boravku učenika. Uz nastavno osoblje u Školi radi stručno razvojna služba i to knjižničarka sa punim radnim vremenom u matičnoj školi i na ½ radnog vremena u područnoj školi Montovjerna, psiholog i pedagog u punom radnom vremenu te socijalni pedagog na ½ radnog vremena. Grad Dubrovnik osigurao je sredstva za dodatno financiranje (iznad minimalnog standarda) ½ socijalnog pedagoga i socijalnog radnika na puno radno vrijeme. Izborna nastava organizirana je iz vjeronauka (katolički i islamski), francuskog i njemačkog jezika te informatike. Informatika se odvija u matičnoj i područnoj školi u suvremeno opremljenim informatičkim učionicama. Od ove godine informatika je za pete i šeste razrede obvezan predmet za što je trebalo osigurati nastavna sredstva i prostor u čemu nam je pomoglo Ministarstvo sa 62 000 kuna. U izvannastavne aktivnosti uz učitelje Škole uključeno je i: 10 sportskih trenera i to košarke (muške i ženske), atletika (muške i ženske), stolni tenis (muški i ženske), šah (učenici), plivanje (učenici, učenice), odbojka (učenici, učenice), nogomet (učenici), rukomet (učenici, učenice), tenis (učenici, učenice) i veslanje (učenici). U Školi se izvode projekti iz više nastavnih područja, a najuspješniji su projekti iz područja kulturne baštine „Priče oko popreta“, glazbene kulture rock bend „Dapal“ i projekta Eko maslina. Rock band zapaženo nastupa u svim gradskim, manifestacijama u kojima je predviđeno sudjelovanje učenika, a u kolovozu 2017. g. bili su na turneji u Njemačkoj u organizaciji Grada Dubrovnika, prijateljskog Grada Bad Homburga vor der Hohe kroz projekt Mladi i Grad skupa a ovih dana su se vratili s ovogodišnje turneje po Njemačkoj. Ekološka grupa već sedmu godinu, iz školskog maslinika, proizvodi (zasad, još uvijek, male količine koje služe u reprezentativne svrhe) maslinovo ulje i na ekološki način konzervira masline u moru (male količine koje služe u reprezentativne svrhe). U prigodi Svjetskog dana sađenja školski vrt obogatili smo dodatnim sadnicama ljute naranče, limuna, washingtonki, krušaka, jedne trešnje, a biskup Mate Uzinić zasadio je stablo lipe u prigodi Dana mira na koji je iz naše Škole na put oko svijeta krenula Baklja mira. Školske godine 2016./2017. obilježili smo 70 godina od osnutka Škole, 100. godišnjicu rođenja akademskog slikara Iva Dulčića, čiji impozantni mozaik, vrijedno umjetničko djelo, krasi hol zgrade naše matične škole, a učenici cijelu godinu sudjeluju na obilježavanju 1700. godišnjice smrti sv. Vlaha, zaštitnika Grada Dubrovnika. U školskoj 2012./13. godini Škola se uključila u projekt Solarni suncokret i dalje nastavlja s praćenjem uštede energije. Na taj način proizvedenu električnu energiju s grupom učenika, kroz izvannastavne aktivnosti, prati učitelj tehničke kulture. Školu opisuju i brojna sudjelovanja u akcijama humanost na djelu za što smo dobili i nacionalnu nagradu Otisak srca. Prošle je školske godine u cijelosti dovršena obnova školske knjižnice. Tri godine Škola je uključena u EU projekt Erasmus+ u kojem sudjeluju i učenici i učitelji a završni susret bio je u našoj Školi. Nazočili su mu predstavnici škola iz Španjolske, Engleske i Italije, konzuli ovih država u Dubrovniku te predstavnici gradske vlasti. Škola se kao i dosad isticala humanitarnim djelovanjem na što smo naročito ponosni. Izdvajamo i projekt Hrvatska pomaže u kojemu su sudjelovali učenici naše Škole kao i učenici prijateljske Osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz Vukovara. U šk. god. 1018./19. zajedno s udrugama iz Hrvatske i Švicarske uključilo smo se u projekt Visoki jablani sa željom stjecanja kompetencija u radu s djecom s poteškoćama. Tijekom prošle šk. godine uspješno smo sudjelovali u projektu Mi jedemo odgovorno a nadamo se nastaviti i u tekućoj školskoj godini.

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Škola i dalje sudjeluje u EU projektu Shema školskog voća. Naročito smo ponosni i na priznanja koje je dobila Škola za projekt Škole za Afriku. Prošle školske godine ostvarili smo zlatni status eko škole a tijekom ove borit ćemo se za briljantni. Brojnim aktivnostima uključit ćemo se u obilježavanje Orlandove godine te Europske godine kulturne baštine. Sukladno preporuci, u 7. razredima u nastavi biologije svi bi učenici trebali proći edukaciju prve pomoći, naročito oživljavanja. Škola je poznata po brojnim sportskim uspjesima i to ne samo u klasičnim sportovima. Ova šk. godina iznimno je zahtjevna za našu školu zbog velikih radova obnove i izgradnje ali veseleći se konačnom rezultatu zajedno ćemo ipak riješiti svu prateću problematiku. Iako bi po sistematizaciji radnih mjesta, radi razvijenosti Škole, uz kućnog majstora trebao biti zaposlen još jedan kućni majstor-domar, a radi održavanja školskog dvorišta (oko 22 000 m2) najmanje još jedna spremačica, do danas Škola nije uspjela dobiti suglasnost Ministarstva, pa je (radi velikog i šumom obraslog okoliša) u večernjim i noćnim satima, dvorište Škole nerijetko okupljalište marginalnih skupina koje su sklone devastaciji.

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

GODIŠNJI KALENDAR RADA

Obrazovno razdoblje Mjesec Broj dana

1.

3.09.2018.- 21.12.2018.

..................................... ZIMSKI ODMOR

OD 24.12.- 11.01.'19.

Broj radnih dana

Blagdani i neradni dani

Broj nastavnih dana

IX.

20

8

20

X.

22

9

22

XI.

20

10

20

XII.

15

16

15

2.

14. 01. 2019.

……………………….. Proljetni odmor

od 18.4.-26. 04. '19. ………………….

14.06.2019.

I.

14

17

14

II.

20

8

20

III.

21

10

21

IV.

15

15

15

V.

22

9

22

VI.

10

4

10

Napomena: Zadnji nastavni dan 14. 6. 2019. godine učenicima 8. razreda nastava će trajati do 10:00 sati, kada će sa svojim razrednicima imati poseban program, nakon čega će otići svojim kućama, a o čemu će svi roditelji biti blagovremeno obaviješteni. Na taj način Škola će osigurati bolje radne uvjete za zadnji nastavni dan svim ostalim razredima.

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. ZAPOSLENI DJELATNICI U OSNOVNOJ ŠKOLI LAPAD - PODACI O UČITELJIMA

Ime i prezime Godine staža ukupno

Godine Staža u

prosvjeti Struka

Stupanj školske spreme

Predmet koji

predaje Napomena

Viktorija Konjevod 26 26 Visoka uč.

škola VSS Razredna nastava

Ivana Matijević 24 24 Visoka uč. škola VSS Razredna

nastava

Marijana Pasqualicchio 24 24 Visoka uč.

škola VSS Razredna nastava

Zdenka Kunić 28 26 PA VŠS Razredna nastava

Gordana Gavrilica 35 35 PA VŠS Razredna

nastava

Margerita Milat 35 35 Visoka uč. škola VSS Razredna

nastava

Gordana Hajdić-Nodilo 35 35 PA VŠS Razredna

nastava

Ivana Lučić 31 31 PA VŠS Razredna nastava

Danijela Pavlović 31 31 PA VŠS Razredna

nastava

Emilia Vlašić 22 22 Visoka uč. škola VSS Razredna

nastava

Marina Kralj 25 25 Visoka uč. škola VSS Razredna

nastava

Zrinka Burić 25 25 Visoka uč. škola VSS Razredna

nastava

Žaneta Zgorelec 24 22 PA VŠS Razredna nastava

Marina Brčić 20 20 Visoka uč. škola VSS Razredna

nastava

Ana Stabile 23 23 PA VŠS Razredna nastava

Patricija Mage Vidak 25 25 Visoka uč.

škola VSS Razredna nastava

Heni Lovrić 16 15 Visoka uč. škola VSS Razredna

nastava

Luce Baule 19 15 Visoka uč. škola VSS Razredna

nastava

Danijela Bubalo 9 8 FF VSS Hrvatski jezik

Sandra Merdžan 19 19 FF VSS Hrvatski jezik

Ana Boban Marinović 9 8 FF VSS Hrvatski

jezik

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Ime i prezime Godine staža

ukupno

Godine Staža u

prosvjeti Struka

Stupanj školske spreme

Predmet koji

predaje Napomena

Ana Šimunović 11 11 Visoka uč. škola VSS Engleski

jezik

Blaženka Bračun 6 3 Aps FF SSS Hrvatski jezik

Ivana Marijanović Mekišić 6 6 FF VSS Hrvatski

jezik bolovanje

Lenka Violić 5 5 FF VSS Hrvatski jezik

zamjena za Ivanu Marijanović Mekišić

Hajdi Hajdić Vićan 12 12 FF VSS Hrvatski jezik

Lucija Vujica 13 13 FF VSS Povijest

Željana Pavlović 19 18 PMF VSS Matematika

Marko Giljača 17 3 Fakultet za turizam VSS Matematika nestručno

Goran Novak 3 2 Fakultet primj. rač. VSS Informatika

Fizika stručno nestručno

Ivana Reškovac 16 14 Visoka uč. škola VSS Matematika

Matilda Gjurgjević 2 2 FF VSS Engleski jezik pripravnica

Roberta Skvrce 26 25 FF VSS Engleski jezik

Ivana Jašić 17 7 FF VSS Engleski jezik

Maja B. Barović 13 13 FF VSS Engleski jezik

Darija Čanić 11 11 Visoka uč. škola VSS Engleski

jezik

Sanja Gruja Obradović 20 18 FF VSS Njemački

jezik

Kate Divizić 36 36 FF VSS Francuski jezik

Dino Ćatović 6 3 El. tehn. fakultet VSS Tehnička

kultura

Ljuba Vukasović 26 8 PMF VSS Kemija

Ivan Cikatić 11 10 PMF VSS Priroda i Biologija

Nancy Obradović 22 20 PMF VSS Priroda i biologija

Jasna Martinović 31 31 FF VSS Povijest

Dijana Rezo 33 33 PMF VSS Geografija

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Ime i prezime Godine staža

ukupno

Godine Staža u

prosvjeti Struka

Stupanj školske spreme

Predmet koji

predaje Napomena

Fany Bilić 16 14 Pom. fak. VSS Tehnička kultura

Antonia Muhoberac Kesovija 12 12 PMF VSS Likovna

kultura

Mihaela Vlajki Lozić 12 5 Glazb. ak. VSS Glazbena

kultura

Terezija Režić 10 10 Umj. ak. VSS Glazbena kultura bolovanje

Lilia Sadikova 0 0 Ruska akademija glazbe

VSS Glazbena kultura

zamjena za Tereziju Režić

Mario Varezić 13 13 FFK VSS TZK

Hadžira Brković 29 26 FFK VSS TZK

Jasminka Nikolić 21 21 PMF VSS Geografija

Jasna Njavro 7 5 Fak. primj. rač. VŠS Fizika/mat

ematika nestručno

Andrijana Iveković 25 25 Visoka uč. škola VSS Razredna

nastava

Gordana Rokolj 24 24 Visoka uč. škola VSS Razredna

nastava

Miranda R. Kuzmanić 21 21 PMF VSS Likovna

kultura

Lucija Noković 4 4 KBF VSS RKT Vjeronauk

s. Dragica Grebenar 38 26 KBF VŠS RKT Vjeronauk

Katarina Mihić 5 2 KBF VSS RKT Vjeronauk

Jelica Gjenero 26 16 KBF VSS RKT Vjeronauk

Rijad ef. Kamber 12 12 Fak. isl. znanosti VSS Islamski

vjeronauk

Maja Grbavac 14 3 Fak. primj. rač. VŠS Matematik

a nestručno

Lucija Noković 4 4 KBF VSS RKT Vjeronauk

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA I VODITELJIMA SMJENA

Ime i prezime Godine staža Struka

Stupanj školske spreme

Predmet koji predaje Doškolovanje

Ravnatelj MIRJANA KAZNAČIĆ

38 nastavnica hrvatskog jezika

VI. Ravnateljica

Voditelj PŠ MONTOVJERNA Gordana Rokolj

24 Učiteljica razredne nastave

VII. Razredna nastava

Pedagog SONJA PUHJERA 24

Prof. pedagogije i psihologije

VII.

Psiholog TANJA RONČEVIĆ 32 Diplomirani

psiholog VII.

Soc. radnica BRANKA JADRIJEVIĆ

8 Dipl. soc. radnik VII.

Knjižničar - MŠ Lapad NIKOLINA MILOSLAVIĆ

16 Dipl. bibliotekar VII.

Knjižničar – PŠ Montovjerna TEA KOMPAR JERKOVIĆ (bolovanje)

9 Dipl. bibliotekar VII.

Knjižničar – PŠ Montovjerna INES RAJIĆ (zamjena za Teu Kompar Jerković)

2

Magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti

VII.

Socijalni pedagog IVANA KLARIĆ IVANČIĆ

5 Socijalni pedagog VII.

Voditelj smjene mat škola V. – VIII. BRANKA JADRIJEVIĆ

8 Dipl. soc. radnik VII.

Voditelj smjene mat škola I.- IV. ZDENKA KUNIĆ

28 Učitelj razredne nastave

VII. Razredna nastava

Voditelj produženog boravka učenika FRANO BONGI

30 Učitelj razredne nastave

VII. Učitelj u produženom boravku učenika

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA U ŠKOLI I NJIHOVIM ZADUŽENJIMA

Ime i prezime Naziv poslova koje obavlja Str sprema

Anita Jovičić tajnica škole VSS

Gordana Dilberović voditelj računovodstva SSS

Marija Šoš Butigan administrativno-računovodstveni referent VŠS

Kata Rajić spremačica NKV

Marija Vidojević spremačica – bolovanje NKV

Marija Erceg spremačica NKV

Marija Brać spremačica NKV

Huso Agić ložač/ školski majstor/ vozač SSS

Lucija Šimić spremačica (zamjena za M. Vidojević) NKV

Dragica Divković spremačica NKV

Bernarda Golub spremačica NKV

Anica Vuković spremačica NKV

Sanja Ćorak spremačica NKV

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PODACI O UČITELJIMA U PRODUŽENOM BORAVKU UČENIKA

Ime i prezime Struka Stupanj školske spreme

Predmet koji predaje Doškolovanje

Katija Butigan/ roditeljski rad na 1/2 radnog vremena

Vis učit. škola VSS Produženi boravak PŠM

Dragana Zorić Vis učit. škola VSS Produženi boravak MŠ

Frano Bongi Vis učit. škola VSS Produženi boravak PŠM

Nikola Filipović Vis učit. škola VSS Produženi boravak MŠ

Ivana Radaljac Vis učit. škola VSS Produženi boravak MŠ

Diana Prelić PMF VSS Produženi boravak

(zamjena za A. Ercegovac)

Anamarija Daničić Bacc. razr. nastave VSS Produženi boravak MŠ (porodiljni)

Ana Ercegovac FF VSS Produženi boravak MŠ (porodiljni)

Katarina Gadžić PMF VSS Produženi boravak

PŠM (nadopuna satnice Katiji Butigan)

Marija Pavlović FF VSS Produženi boravak

PŠM (zamjena za Anamariju Daničić)

PODACI O UČITELJIMA I STRUČNIM SURADNICIMA - PRIPRAVNICIMA

Ime i prezime pripravnika

Struka Ime i prezime mentora

Pripomena

Goran Novak Magistar inženjer računarstva Nikolina Bubica

Nikolina Miloslavić Dipl. bibliotekar Ivana Miletić

Marija Pavlović Magistra primarnog obrazovanja Gordana Rokolj

Blaženka Bračun

Profesorica hrvatskog jezika i književnosti i grčkog jezika i književnosti

Hajdi Hajdić Vićan

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

ORGANIZACIJA RADA - PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

Raz

red

Broj učenika

Ime i prezime razrednika

učen

ika

odje

la

djev

ojči

ca

daro

vitih

s dru

gih

govo

rnih

po

druč

ja

Putnika u boravku

3 do

5 k

m

> od

5 k

m

dnev

ni

prod

užen

i

I.A 21 1 11 Marina Kralj

I.B 21 1 11 Luce Baule

I.C 21 1 11 Heni Lovrić

I.D 20 1 11 Viktorija Konjevod

I.E 21 1 10 Patricija Mage Vidak

II.A 25 1 11 Andrijana Iveković

II.B 27 1 13 Zrinka Burić

II.C 19 1 10 Emilia Vlašić

II.D 18 1 11 Gordana Hajdić Nodilo

II.E 20 1 9 Ivana Matijević

III.A 26 1 11 Marina Brčić

III.B 26 1 12 Žaneta Zgorelec

III.C 23 1 11 Marijana Pasqualicchio

III.D 24 1 13 Ivana Lučić

III.E 21 1 10 Gordana Gavrilica

IV.A 24 1 9 Gordana Rokolj

IV.B 22 1 12 Ana Stabile

IV.C 20 1 9 Danijela Pavlović

IV.D 20 1 8 Zdenka Kunić

IV.E 22 1 7 Margerita Milat

I-IV 441 20 210

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Raz

red

Broj učenika

Ime i prezime razrednika

učen

ik

odje

la

djev

ojči

ca

daro

vitih

s dru

gih

govo

rnih

po

druč

ja Putnika u boravku

3 do

5 k

m

> od

5 k

m

dnev

ni

prod

užen

i

V.A 20 1 8 Hajdi Hajdić Vićan

V.B 19 1 8 Dijana Rezo

V.C 20 1 8 Marko Giljača

V.D 21 1 12 Danijela Bubalo

V.E 20 1 10 Fany Bilić

V.F 21 1 8 Roberta Skvrce

VI.A 21 1 8 Željana Pavlović

VI.B 23 1 8 Dino Čatović

VI.C 23 1 8 Ivana Reškovac

VI.D 25 1 10 Sandra Merdžan

VI.E 26 1 12 Jasna Martinović

VII.A 23 1 12 Jasna Njavro

VII.B 20 1 12 Lucija Vujica

VII.C 20 1 10 Ana Šimunović

VII.D 20 1 11 Lilia Sadikova

VII.E 20 1 11 Jelica Gjenero

VIII.A 20 1 7 Lenka Violić

VIII.B 17 1 7 Blaženka Bračun

VIII.C 21 1 10 Ivan Cikatić

VIII.D 23 1 11 Maja Burmas Barović

VIII.E 23 1 9 Jasminka Nikolić

V-VIII. 446 21 200

I-VIII. 887 41 410

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

POPIS UČENIKA S POSEBNIM ODGOJNO – OBRAZOVNIM POTREBAMA INTEGRIRANIH U REDOVAN SUSTAV ŠKOLOVANJA U

OSNOVNOJ ŠKOLI LAPAD DUBROVNIK u šk. god. 2018./2019.

RED.BR.

RAZREDIMEIPREZIMEUČENIKA

RJEŠENJE INDIVID./PRIL.

1. 1.b Đ.P. 12.7.2018.INDIVIDUALIZIRANIPRISTUPizhrv.,mat.,pid.,eng.,lik.,glazb.,tzk.,vjero.

2. 1.d T.P. 14.8.2018.INDIVIDUALIZIRANIPRISTUPizhrv.,mat.,pid.,eng.,lik.,glazb.,tzk.,vjero.+ASISTENT

3. 2.b I.P. 26.6.2017.INDIVIDUALIZIRANIPRISTUPizhrv.,mat.,prir.,engl.,liko.,glazb.,tjelesniivjeronauk+ASISTENT

4. 2.c L.Ć. 30.6.2017.INDIVIDUALIZIRANIPRISTUPizhrv.,mat.,prir.,engl.,liko.,glazb.,tjelesniivjeronauk+ASISTENT

5. 2.d E.V. 28.6.2017.PRILAGOĐENIizhrv.,mat.,prir.ieng.+ASISTENT

6. 3.d T.K. 28.3.2018.PRILAGOĐENIizeng.,ostaloINDIVIDUALIZIRANI

7. 3.e L.C. 2.6.2017.PRILAGOĐENIPROGRAMizhrv.mat.,prir.ieng.

8. 4.b Đ.B.27.6.2016.Točka7.

INDIVIDUALIZIRANIPRISTUP+ASISTENT

9. 4.c Đ.M.27.4.2017.Točka7.

PRILAGOĐENIizhrv.,mat.,prir.,eng.+INDIVIDUALIZIRANI+ASISTENT

10. 4.d A.B. Upostupku

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

RED.BR.

RAZREDIMEIPREZIMEUČENIKA

RJEŠENJE INDIVID./PRIL.

11. 6.a R.S.3.6.2016.Točka3.

INDIVIDUALIZIRANIPRISTUP

12. 6.c L.P. 21.12.2016.PRILAGOĐENIizpov,mat,hrv,geo,kem,fizINDIVIDUALIZIRANI-eng,pri,gk,tk,vj.

13. 6.c R.B. 14.5.2018.PRILAGOĐENIizeng.,ostaloINDIVIDUALIZIRANIPRISTUP

14. 6.e L.B.11.8.2015.Točka3

INDIVIDUALIZIRANIPRISTUP

15. 6.e A.S.18.11.2016.Točka3.

INDIVIDUALIZIRANIPRISTUPizmat.,hrv.,eng.iprir.

16. 7.a P.I.12.8.2015.Točka3

INDIVIDUALIZIRANIPRISTUP

17. 7.a M.M. 28.3.2018.PRILAGOĐENIizhrv,eng.,mat.,geo,pov,prir+INDIV.PRISTUPgk,tk,tzk,lk,vje+ASISTENT

18. 7.b Š.M.20.3.2017.Točka3.

INDIVIDUALIZIRANIPRISTUPizhrv.,prir.imat.

19. 7.d D.A.23.2.2015.Točka3

INDIVIDUALIZIRANIPRISTUPhrv,eng,mat,pid

20. 8.d A.K. 2.6.2017. INDIVIDUALIZIRANIPRISTUPizgeo.Hrv.,eng.j.

21. 8.e V.Š.2.12.2013.tOČKA8.

INDIV.PRISTUPhrv,eng,geo,glazb,vje,mat,pov,prir+ASISTENT

22. 8.e J.J.14.12.2016.Točka2.

INDIVIDUALIZIRANIPRISTUPizgeo.,hrv.,mat.,pov.,prir.,eng.,fiz.,kem.

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE - GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM

ODJELIMA

NASTAVNI PREDMET

Ukupno planirano I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Hrvatski jezik 875 875 875 875 1050 875 700 700 6825

Likovna kultura 175 175 175 175 210 175 175 175 1435

Glazbena kultura 175 175 175 175 210 175 175 175 1435

Engleski jezik 350 350 350 350 630 525 525 525 3605

Matematika 700 700 700 700 840 700 700 700 5740

Priroda 315 350 350 350 1365

Biologija 350 350 700

Kemija 350 350 700

Fizika 350 350 700

Priroda i društvo 350 350 350 525 1575

Povijest 420 350 350 350 1470

Geografija 315 350 350 350 1365

Tehnička kultura 210 175 175 175 735

Tjelesna i zdravstvena kultura

525 525 525 350 420 350 350 350 3395

Njemački jezik 210 140 140 140 70 700

Francuski jezik 140 70 70 70 70 420

Informatika 420 350 70 70 910

Vjeronauk (kat., prav., islam. 2)

350 350 350 420 420 350 350 420 3010

UKUPNO 3500 3500 3500 3920 5670 4935 5530 5530 36085

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE

TJEDNO ZADUŽENJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA ŠKOLE

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Podacioučitelju/učiteljicipredm

etnenastave

NEPO

SREDNIO

DGOJNO-OBRAZO

VNIRAD

OSTALI

POSLO

VI

Imeiprezim

eučitelja/učiteljice

Nastavni

predmet/

ikojepoučava

A(Redovna,izbornanastava,razredništvo,posebnapravaizKU

)B

čl.5.st.1.toč.1.1a

čl.1

HJ,M,LK,GK,TK16sati

Stranijezikmin.17sati

Ostalipredm

etimin.18sati

HJ,M,LK,GK,TK22sata

Stranijezikmin.23sata

Ostalipredm

etimin.24sata

čl.13st.2

čl.13st.7.KU

čl.14

čl.7.,8.i8a.čl.42KU

Razredništvo

Redovnanastava

Izbornanastava

Zboriliorkestar

Vizualniidentitetškole

Sportskiklub/društvo

Klubmladihtehničara

Bonusvišeod30g.

Redovitanastava

DOP

DOD

INA

ŽSV

AdministratorE-matice

Voditeljsmjene

Sindikalnipovjerenik

Povjerenikzaštitenaradu

Bonus

UKUPNONO-OR

Priprema

Ostaliposlovirazrednika

Ostalo

Prekovremenirad

UKUPNOTJEDNORADNOVRIJEME

MARIN

AKRALJRAZ.N

AS.1a

16

11

1

21

82

9

40LU

CEBAULE

RAZ.NAS.

1b16

1

11

218

29

40

HENILO

VRIĆRAZ.N

AS.1c

16

11

1

21

82

9

40VIKTO

RIJAKO

NJEVO

DRAZ.N

AS.1d

16

11

1

21

82

9

40

PATRICIJAMAGE

VIDAKRAZ.N

AS.1e

16

11

1

21

82

9

40

ANDRIJAN

AIVEKO

VIĆRAZ.N

AS.2a

16

11

1

21

82

9

40

ZRINKABU

RIĆRAZ.N

AS.2b

16

11

1

21

82

9

40EM

ILIAVLAŠIĆRAZ.N

AS.2c

16

11

1

21

82

9

40GO

RDANA

HAJDIĆNODILO

RAZ.N

AS.2d

16

11

1

21

82

9

40

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Podacioučitelju/učiteljicipredm

etnenastave

NEPO

SREDNIO

DGOJNO-OBRAZO

VNIRAD

OSTALI

POSLO

VI

Imeiprezim

eučitelja/učiteljice

Nastavni

predmet

/ikojepoučava

A(Redovna,izbornanastava,razredništvo,posebnapravaizKU

)B

čl.5.st.1.toč.1.1a

čl.1

HJ,M,LK,GK,TK16sati

Stranijezikmin.17sati

Ostalipredm

etimin.18sati

HJ,M,LK,GK,TK22sata

Stranijezikmin.23sata

Ostalipredm

etimin.24sata

čl.13st.2

čl.13st.7.KU

čl.14

čl.7.,8.i8a.čl.42KU

Razredništvo

Redovnanastava

Izbornanastava

Zboriliorkestar

Vizualniidentitetškole

Sportskiklub/društvo

Klubmladihtehničara

Bonusvišeod30g.

Redovitanastava

DOP

DOD

INA

ŽSV

AdministratorE-matice

Voditeljsmjene

Sindikalnipovjerenik

Povjerenikzaštitenaradu

Bonus

UKUPNONO-OR

Priprema

Ostaliposlovirazrednika

Ostalo

Prekovremenirad

UKUPNOTJEDNORADNOVRIJEME

IVANAM

ATIJEVIĆRAZ.N

AS.2e

16

11

1

21

82

9

40MARIN

ABRČIĆRAZ.N

AS.3a

16

1

3

22

82

8

40ŽAN

ETAZG

ORELEC

RAZ.NAS.

3b16

1

11

218

29

40

MARIJAN

APASQ

UALLICHIO

RAZ.N

AS.3c

16

11

1

21

82

9

40

IVANALU

ČIĆRAZ.N

AS.3d

16

2

1

21

82

9

40GORDAN

AGAVRILICA

RAZ.NAS.

3e16

2

1

218

29

40

GORDAN

ARO

KOLJ

RAZ.NAS.

4a15

1

2

207,5

210,5

40

ANASTABILE

RAZ.NAS.

4b15

1

11

207,5

210,5

40

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Podacioučitelju/učiteljicipredm

etnenastave

NEPO

SREDNIO

DGOJNO-OBRAZO

VNIRAD

OSTALI

POSLO

VI

Imei

prezime

učitelja/učiteljice

Nastavni

predmet/i

kojepoučava

A(Redovna,izbornanastava,razredništvo,posebnapravaizKU

)B

čl.5.st.1.toč.1.1a

čl.1

HJ,M,LK,GK,TK16sati

Stranijezikmin.17sati

Ostalipredm

etimin.18sati

HJ,M,LK,GK,TK22sata

Stranijezikmin.23sata

Ostalipredm

etimin.24sata

čl.13st.2

čl.13st.7.KU

čl.14

čl.7.,8.i8a.čl.42KU

Razredništvo

Redovnanastava

Izbornanastava

Zboriliorkestar

Vizualniidentitetškole

Sportskiklub/društvo

Klubmladihtehničara

Bonusvišeod30g.

Redovitanastava

DOP

DOD

INA

ŽSV

AdministratorE-matice

Voditeljsmjene

Sindikalnipovjerenik

Povjerenikzaštitenaradu

Bonus

UKUPNONO-OR

Priprema

Ostaliposlovirazrednika

Ostalo

Prekovremenirad

UKUPNOTJEDNORADNOVRIJEME

DANIJELA

PAVLOVIĆ

RAZ.NAS.

4c15

1

1

1

207,5

210,5

40

ZDENKA

KUNIĆ

RAZ.NAS.

4d15

1

2

207,5

210,5

40

MARG

ERITAMILAT

RAZ.NAS.

4e15

1

1

1

207,5

210,5

40

HAJDIHAJDIĆVIĆAN

HRV.JEZIK

5a18

1

1

226

210

40

DIJANAREZO

GEO

GR.

5b19

3

246

28

40

MARKO

GILJAČA

MATEM

.5c

20

0,50,5

23

72

82

40

DANIJELA

BUBALO

HRV.JEZIK

5d18

1

1

226

210

40

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Podacioučitelju/učiteljicipredm

etnenastave

NEPO

SREDNIO

DGOJNO-OBRAZO

VNIRAD

OSTALI

POSLO

VI

Imeiprezim

eučitelja/učiteljice

Nastavni

predmet/

ikojepoučava

A(Redovna,izbornanastava,razredništvo,posebnapravaizKU

)B

čl.5.st.1.toč.1.1a

čl.1

HJ,M,LK,GK,TK16sati

Stranijezikmin.17sati

Ostalipredm

etimin.18sati

HJ,M,LK,GK,TK22sata

Stranijezikmin.23sata

Ostalipredm

etimin.24sata

čl.13st.2

čl.13st.7.KU

čl.14

čl.7.,8.i8a.čl.42KU

Razredništvo

Redovnanastava

Izbornanastava

Zboriliorkestar

Vizualniidentitetškole

Sportskiklub/društvo

Klubmladihtehničara

Bonusvišeod30g.

Redovitanastava

DOP

DOD

INA

ŽSV

AdministratorE-matice

Voditeljsmjene

Sindikalnipovjerenik

Povjerenikzaštitenaradu

Bonus

UKUPNONO-OR

Priprema

Ostaliposlovirazrednika

Ostalo

Prekovremenirad

UKUPNOTJEDNORADNOVRIJEME

FANYBILIĆ

TEH.KULT.

5e18

2

226

210

40

ROBERTASKVRCE

ENG.JEZIK

5f19

1

1

236

29

40

ŽELJANAPAVLO

VIĆMATEM

.6a

20

0,50,5

23

72

82

40

DINOČATO

VIĆTEH.KU

LT.6b

3

3

4

10

1,52

6,5

22

IVANAREŠKO

VACMATEM

.6c

20

0,50,5

23

72

82

40

SANDRAM

ERDŽAN

HRV.JEZIK6d

18

0,50,5

1

22

62

10

40

JASNAM

ARTINOVIĆ

POV.

6e20

2

247

27

40

JASNAN

JAVRO

MAT.IFIZ.

7a24

1

1

285

25

40

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Podacioučitelju/učiteljicipredm

etnenastave

NEPO

SREDNIO

DGOJNO-OBRAZO

VNIRAD

OSTALI

POSLO

VI

Imeiprezim

eučitelja/učiteljice

Nastavni

predmet

/ikojepoučava

A(Redovna,izbornanastava,razredništvo,posebnapravaizKU

)B

čl.5.st.1.toč.1.1a

čl.1

HJ,M,LK,GK,TK16sati

Stranijezikmin.17sati

Ostalipredm

etimin.18sati

HJ,M,LK,GK,TK22sata

Stranijezikmin.23sata

Ostalipredm

etimin.24sata

čl.13st.2

čl.13st.7.KU

čl.14

čl.7.,8.i8a.čl.42KU

Razredništvo

Redovnanastava

Izbornanastava

Zboriliorkestar

Vizualniidentitetškole

Sportskiklub/društvo

Klubmladihtehničara

Bonusvišeod30g.

Redovitanastava

DOP

DOD

INA

ŽSV

AdministratorE-matice

Voditeljsmjene

Sindikalnipovjerenik

Povjerenikzaštitenaradu

Bonus

UKUPNONO-OR

Priprema

Ostaliposlovirazrednika

Ostalo

Prekovremenirad

UKUPNOTJEDNORADNOVRIJEME

LUCIJAVU

JICAPO

V.7b

22

24

72

72

40

ANAŠIM

UNOVIĆ

ENG.JEZ.

7c19

1

1

236

29

40

LILIASADIKOVA

GLAZ.

KULT.

7d18

2

226

210

40

JELICAGJEN

ERO

K.VJER7e

20

2

24

72

7

40

LENKAVIO

LIĆHRV.JEZIK

8a18

0,5

0,51

226

210

40

BLAŽENKABRAČU

N

HRV.JEZIK8b

23

1

1

27

92

2

40

IVANCIKATIĆ

PRIR.-BIO

LOG.

8c20

2

246

28

40

MAJABU

RMAS

BAROVIĆ

ENG.JEZIK

8d19

1

1

236

29

40

JASMINKAN

IKOLIĆ

GEO

GR.

8e20

11

246

28

40

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Podacioučitelju/učiteljicipredm

etnenastave

NEPO

SREDNIO

DGOJNO-OBRAZO

VNIRAD

OSTALI

POSLO

VI

Imeiprezim

eučitelja/učiteljice

Nastavni

predmet/

ikojepoučava

A(Redovna,izbornanastava,razredništvo,posebnapravaizKU

)B

čl.5.st.1.toč.1.1a

čl.1

HJ,M,LK,GK,TK16sati

Stranijezikmin.17sati

Ostalipredm

etimin.18sati

HJ,M,LK,GK,TK22sata

Stranijezikmin.23sata

Ostalipredm

etimin.24sata

čl.13st.2

čl.13st.7.KU

čl.14

čl.7.,8.i8a.čl.42KU

Razredništvo

Redovnanastava

Izbornanastava

Zboriliorkestar

Vizualniidentitetškole

Sportskiklub/društvo

Klubmladihtehničara

Bonusvišeod30g.

Redovitanastava

DOP

DOD

INA

ŽSV

AdministratorE-matice

Voditeljsmjene

Sindikalnipovjerenik

Povjerenikzaštitenaradu

Bonus

UKUPNONO-OR

Priprema

Ostaliposlovirazrednika

Ostalo

Prekovremenirad

UKUPNOTJEDNORADNOVRIJEME

MIRAN

DARAKO

KUZM

ANIĆ

LIK.KULT.

20

2

228

10

40

ANTO

NIJA

MUHO

BERACKESO

VIJALIK.KU

LT.

1

4

24

0,5

2,5

8

MIHAELAVLAJKI

LOZIĆ

GLAZ.KU

LT.

8

1

2

11

3

4

18

KATEDIVIZIĆFR.JEZIK

12

22

4

208

12

40

SANJAG

RUJA

OBRADO

VIĆNJEM

.JEZIK

18

2

2

22

8

10

40

GORAN

NOVAK

INF.

26

266

8

440

MAJAG

RBAVACMATEM

.

20

0,50,5

2

23

7

101

40

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Podacioučitelju/učiteljicipredm

etnenastave

NEPO

SREDNIO

DGOJNO-OBRAZO

VNIRAD

OSTALI

POSLO

VI

Imeiprezim

eučitelja/učiteljice

Nastavni

predmet

/ikoje

poučava

A(Redovna,izbornanastava,razredništvo,posebnapravaizKU

)B

čl.5.st.1.toč.1.1a

čl.1

HJ,M,LK,GK,TK16sati

Stranijezikmin.17sati

Ostalipredm

etimin.18sati

HJ,M,LK,GK,TK22sata

Stranijezikmin.23sata

Ostalipredm

etimin.24sata

čl.13st.2

čl.13st.7.KU

čl.14

čl.7.,8.i8a.čl.42KU

Razredništvo

Redovnanastava

Izbornanastava

Zboriliorkestar

Vizualniidentitetškole

Sportskiklub/društvo

Klubmladihtehničara

Bonusvišeod30g.

Redovitanastava

DOP

DOD

INA

ŽSV

AdministratorE-matice

Voditeljsmjene

Sindikalnipovjerenik

Povjerenikzaštitenaradu

Bonus

UKUPNONO-OR

Priprema

Ostaliposlovirazrednika

Ostalo

Prekovremenirad

UKUPNOTJEDNORADNOVRIJEME

IVANAJAŠIĆ

ENG.JEZIK

21

1

1

238

9

40

DARIJAČANIĆ

ENG.JEZIK

21

1

1

238

9

40

LJUBAVU

KASOVIĆ

KEM.

20

22

247

9

40

MATILDA

GJURG

JEVIĆEN

G.JEZIK

4

1

42

1,5

8,5

MARIO

VAREZIĆTZK

20

2

2

248

8

40

HADŽIRABRKOVIĆ

TZK

22

2

24

5

11

40NAN

CYOBRADO

VIĆPRIR.-BIO

LOG.

19

1

22

247

9

40

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Podacioučitelju/učiteljicipredm

etnenastave

NEPO

SREDNIO

DGOJNO-OBRAZO

VNIRAD

OSTALI

POSLO

VI

Imei

prezime

učitelja/učiteljice

Nastavni

predmet/

ikojepoučava

A(Redovna,izbornanastava,razredništvo,posebnapravaizKU

)B

čl.5.st.1.toč.1.1a

čl.1

HJ,M,LK,GK,TK16sati

Stranijezikmin.17sati

Ostalipredm

etimin.18sati

HJ,M,LK,GK,TK22sata

Stranijezikmin.23sata

Ostalipredm

etimin.24sata

čl.13st.2

čl.13st.7.KU

čl.14

čl.7.,8.i8a.čl.42KU

Razredništvo

Redovnanastava

Izbornanastava

Zboriliorkestar

Vizualniidentitetškole

Sportskiklub/društvo

Klubmladihtehničara

Bonusvišeod30g.

Redovitanastava

DOP

DOD

INA

ŽSV

AdministratorE-matice

Voditeljsmjene

Sindikalnipovjerenik

Povjerenikzaštitenaradu

Bonus

UKUPNONO-OR

Priprema

Ostaliposlovirazrednika

Ostalo

Prekovremenirad

UKUPNOTJEDNORADNOVRIJEME

KATARINA

MIHIĆ

K.VJERONAU

K

22

2

24

7

9

40

DRAGICA

GREBEN

ARK.VJERO

NAU

K

22

2

24

7

9

40

RIJADKAM

BERI.VJERO

NAU

K

4

4

1,5

2,5

8

LUCIJA

NOKO

VIĆK.VJERO

NAU

K

18

2

2

22

8

10

40

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

DEŽURSTVA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

PŠ Montovjerna

MŠ Lapad – razredna nastava

JUTRO

POPODNE - treći razred

POPODNE - četvrti razred

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

CIJELI DAN s. V. Grebenar Z. Kunić D. Pavlović M. Milat M. Milat

ODMOR D. Pavlović

1. 2. 3.i 4. razredi JUTRO

PONEDJELJAK Marina Brčić i Luce Baule

UTORAK Ana Stabile i Ivana Jašić

SRIJEDA Lucija Noković i Andrijana Iveković

ČETVRTAK Darija Čanić i Marina Kralj

PETAK Zrinka Burić i Žaneta Zgorelec

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

CIJELI DAN P. Mage Vidak I. Matijević G. Nodilo Hajdić E. Vlašić H. Lovrić

JUTRO - ODMOR

G. Nodilo Hajdić V. Konjevod

G. Gavrilica E. Vlašić Z. Kunić

H. Lovrić M. Pasqualicchio D. Pavlović

P. Mage Vidak V. Konjevod

I. Lučić I. Matijević M. Milat

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

CIJELI DAN s. V. Grebenar G. Gavrilica I. Lučić (ulaz) M. Pasqualicchio I. Lučić

ODMOR M. Pasqualicchio

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

SMJE

NA

A (5. i 7. razred)

NASTAVN

ICI DEŽU

RNI

PON

EDJELJAK

UTO

RAK SRIJED

A ČETVRTAK

PETAK

K

AV

A

H

. BR

KO

VIĆ

H

. BR

KO

VIĆ

LJ. V

UK

ASO

VIĆ

N

. OB

RA

DO

VIĆ

H

. BR

KO

VIĆ

DV

OR

IŠTE ISPR

ED

TR

AK

TA A

I ŠUM

ICA

M

. GR

BA

VA

C

M. G

ILJAČ

A

G. N

OV

AK

J. N

JAV

RO

M

. GILJA

ČA

STE

PEN

ICE

I G

LAV

NI U

LAZ

M. G

RB

AV

AC

(prije nastave)

--------------------------- D

. REZO

(veliki odm

or)

M. G

RB

AV

AC

(prije nastave)

--------------------------- D

. REZO

(veliki odm

or)

L.VU

JICA

M

. GR

BA

VA

C

S. PUH

JERA

HO

L I HO

DN

ICI TR

AK

TA

B

A. ŠIM

UN

OV

H

. HA

JDIĆ

V

IĆA

N

R. SK

VR

CE

D. B

UB

ALO

B

. BR

UN

HO

L PRE

MA

PR

/B, TE

H, LIK

, KE

M

N

. OB

RA

DO

VIĆ

I. KLA

RIĆ

IV

ANČ

IĆ/

T. RO

EVIĆ

N. O

BR

AD

OV

M. R

AK

O

KU

ZMA

NIĆ

F. B

ILIĆ

IGR

ALIŠTE

I STEPE

NIC

E

IZA ŠK

OLE

J. G

JENER

O

M. R

AK

O

KU

ZMA

NIĆ

L. SA

DIK

OV

A

J. GJEN

ERO

J. N

JAV

RO

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

SMJE

NA

B (6. i 8. razred)

NASTAVN

ICI DEŽU

RNI

PON

EDJELJAK

UTO

RAK SRIJED

A ČETVRTAK

PETAK

K

AV

A

G

. NO

VA

K

M. V

AR

EZIĆ

M.V

AR

EZIĆ

M. V

AR

EZIĆ

M. V

AR

EZIĆ

DV

OR

IŠTE ISPR

ED

TR

AK

TA A

I ŠUM

ICA

L. V

IOLIĆ

M

. BU

RM

AS

BA

RO

VIĆ

M

. RA

KO

K

UZM

AN

G. N

OV

AK

I. JA

ŠIĆ

STE

PEN

ICE

I G

LAV

NI U

LAZ

I. JAŠIĆ

I. R

EŠKO

VA

C

Ž. PAV

LOV

M. B

UR

MA

S B

AR

OV

B

. JAD

RIJEV

HO

L I HO

DN

ICI TR

AK

TA B

J. N

IKO

LIĆ

L.VIO

LIĆ

I. JAŠIĆ

S. M

ERDŽA

N

J. M

AR

TINO

VIĆ

HO

L PRE

MA

PR

/B, TE

H, LIK

, KE

M

s. K

. MIH

I. KLA

RIĆ

IV

ANČ

IĆ/

T. RO

EVIĆ

I. CIK

ATIĆ

D. Ć

ATO

VIĆ

(prije nastave) s. K

. MIH

(preko velikog odm

ora)

I. CIK

ATIĆ

IGR

ALIŠTE

I STEPE

NIC

E

IZA ŠK

OLE

LJ.

VU

KA

SOV

L. SAD

IKO

VA

G

. NO

VA

K

A. M

UH

OB

ERA

C

KESO

VIJA

LJ.

VU

KA

SOV

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

DODATNA NASTAVA

Predmet Razred Sati godišnje Učitelj

HRVATSKI JEZIK 8. 17,5 BLAŽENKA BRAČUN HRVATSKI JEZIK 7. 35 HAJDI HAJDIĆ VIĆAN HRVATSKI JEZIK 8. 17,5 SANDRA MERDŽAN ENGLESKI JEZIK 8. 35 MAJA BURMAS BAROVIĆ ENGLESKI JEZIK 8. 35 IVANA JAŠIĆ ENGLESKI JEZIK 7. 35 ANA ŠIMUNOVIĆ ENGLESKI JEZIK 7. 35 ROBERTA SKVRCE MATEMATIKA 5. i 7. 17,5 MAJA GRBAVAC MATEMATIKA 5. i 7. 17,5 MARKO GILJAČA MATEMATIKA 6. i 8. 17,5 IVANA REŠKOVAC MATEMATIKA 6. i 8. 17,5 ŽELJANA PAVLOVIĆ POVIJEST 8. 70 JASNA MARTINOVIĆ GEOGRAFIJA 5. i 7. 70 DIJANA REZO GEOGRAFIJA 8. 35 JASMINKA NIKOLIĆ BIOLOGIJA 7. 70 NANCY OBRADOVIĆ KEMIJA 7. i 8. 70 LJUBA VUKASOVIĆ FIZIKA 7. i 8. 35 JASNA NJAVRO FRANCUSKI JEZIK 7. i 8. 70 KATE DIVIZIĆ NJEMAČKI JEZIK 7. i 8. 70 SANJA GRUJA - OBRADOVIĆ VJERONAUK 6. , 7., 8. 35 časna sestra KATARINA MIHIĆ VJERONAUK 5. i 7. 35 JELICA GJENERO

Predmet Razred Sati godišnje Učitelj

HRVATSKI JEZIK 1. 35 učiteljice prvog razreda

HRVATSKI JEZIK 2. 35 učiteljice drugog razreda

HRVATSKI JEZIK 3. 35 učiteljice trećeg razreda

HRVATSKI JEZIK 4. 35 učiteljice četvrtog razreda

MATEMATIKA 1. 35 učiteljice prvog razreda

MATEMATIKA 2. 35 učiteljice drugog razreda

MATEMATIKA 3. 35 učiteljice trećeg razreda

MATEMATIKA 4. 35 učiteljice četvrtog razreda

PRIRODA I DRUŠTVO 2. 35 učiteljica Gordana Nodilo

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PLAN IZBORNE NASTAVE U ŠKOLI U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

Naziv programa Razred Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

Sati tjedno

Sati godišnje

VJERONAUK 1.

77

5

s. D. Grebenar L. Noković

10

350

VJERONAUK 2.

100

5

s. D. Grebenar L. Noković

10

350

VJERONAUK 3.

111

5

s. D. Grebenar L. Noković

10

350

VJERONAUK 4.

98

5

s. D. Grebenar L. Noković

10

350

VJERONAUK 5.

91

5 J. Gjenero

12

420

VJERONAUK 6.

110

5 s. K. Mihić

10

350

VJERONAUK 7.

97

5

s. K. Mihić J. Gjenero

10

350

VJERONAUK 8.

95

6 s. K. Mihić

10

350 FRANCUSKI

JEZIK

4.

26 2 Kate Divizić

4

140 FRANCUSKI

JEZIK

5.

14 1 Kate Divizić

2

70 FRANCUSKI

JEZIK

6.

17 1 Kate Divizić

2

70 FRANCUSKI

JEZIK

7.

14 1 Kate Divizić

2

70 FRANCUSKI

JEZIK

8.

15 1 Kate Divizić

2

70 NJEMAČKI

JEZIK

4.

52 3

Sanja Gruja Obradović

4

210

NJEMAČKI JEZIK

5.

43

2

Sanja Gruja Obradović

4

140

NJEMAČKI JEZIK

6.

30

2

Sanja Gruja Obradović

2

140

NJEMAČKI JEZIK

7.

25

1

Sanja Gruja Obradović

2

140

NJEMAČKI JEZIK

8.

7

1

Sanja Gruja Obradović

4

70

ISLAMSKI VJERONAUK

1. -8.

10/7 17

2 Rijad Kamber

4

140 PRAVOSLAVNI

VJERONAUK

3. 1 otac Stevan

Kovačević 2

70

INFORMATIKA 7. 18 1 Goran Novak 2 70

INFORMATIKA 8. 24 1 Goran Novak 2 70

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

DOPUNSKA NASTAVA

Predmet Razred Sati godišnje Učitelj

HRVATSKI JEZIK 8. 17,5 BLAŽENKA BRAČUN

HRVATSKI JEZIK 7. 35 HAJDI HAJDIĆ VIĆAN

HRVATSKI JEZIK 8. 17,5 SANDRA MERDŽAN

ENGLESKI JEZIK 4. 35 MATILDA GJURGJEVIĆ

ENGLESKI JEZIK 8. 35 MAJA BURMAS BAROVIĆ

ENGLESKI JEZIK 8. 35 IVANA JAŠIĆ

ENGLESKI JEZIK 7. 35 ANA ŠIMUNOVIĆ

ENGLESKI JEZIK 7. 35 ROBERTA SKVRCE

MATEMATIKA 5. i 7. 17,5 MAJA GRBAVAC

MATEMATIKA 5. i 7. 17,5 MARKO GILJAČA

MATEMATIKA 6. i 8. 17,5 IVANA REŠKOVAC

MATEMATIKA 6. i 8. 17,5 ŽELJANA PAVLOVIĆ

POVIJEST 8. 70 JASNA MARTINOVIĆ

GEOGRAFIJA 8. 35 JASMINKA NIKOLIĆ

BIOLOGIJA 7. 70 NANCY OBRADOVIĆ

KEMIJA 7. i 8. 70 LJUBA VUKASOVIĆ

FIZIKA 7. i 8. 35 JASNA NJAVRO

FRANCUSKI JEZIK 7. i 8. 70 KATE DIVIZIĆ

NJEMAČKI JEZIK 7. i 8. 70 SANJA GRUJA - OBRADOVIĆ

VJERONAUK 6. , 7. , 8. 35 časna sestra KATARINA MIHIĆ

VJERONAUK 5. i 7. 35 JELICA GJENERO

HRVATSKI JEZIK 1. 35 učitelji prvog razreda

HRVATSKI JEZIK 2. 35 učitelji drugog razreda

HRVATSKI JEZIK 3. 35 učitelji trećeg razreda

HRVATSKI JEZIK 4. 35 učitelji četvrtog razreda

MATEMATIKA 1. 35 učitelji prvog razreda

MATEMATIKA 2. 35 učitelji drugog razreda

MATEMATIKA 3. 35 učitelji trećeg razreda

MATEMATIKA 4. 35 učitelji četvrtog razreda

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PLAN IZVANUČIONIČNE NASTAVE

PREDMETNA NASTAVA: Terenska nastava odvijat će se sukladno izvedbenom planu za pojedini nastavni predmet što je detaljno razrađeno u školskom Kurikulu.

RAZRED VRSTA PLAN. VRIJEME NOSITELJI

I.-VIII. JEDNODNEVNI IZLET tijekom godine učenici i razrednici ravnatelj turist. agen.

I.-VIII. TERENSKA NASTAVA (Svi nase u Grad) svibanj učenici, razrednici

VIII. ESKURZIJA rujan 2019. (1.tjedan)

učenici, roditelji, razrednici, agencija

IV. TERENSKA NASTAVA, EKSKURZIJA I IZLET

travanj svibanj

učenici,roditelji, učitelji, ravnateljica turist. agen.

I.–VIII. KINO PREDSTAVE KAZALIŠNE PRED tijekom godine učenici, razrednici

učit. hrv. jez.

I.- VIII. POSJETE GALERIJAMA MUZEJIMA tijekom godine učenici, razrednici

uč. pred. nas.

I.-II.

TEST PLIVANJA UKLJUČIVANJE NA TEČAJ ZA NEPLIVAČE

na početku školske god. učenici, razrednici učitelji tzk

III.-IV. POSJET PEKARI tijekom tjedna kruha

učenici razrednici

VIII. POSJET GRADSKOJ KNJIŽNICI tijekom mjeseca knjige učenici, razrednici,

knjižničar

I.-VIII. KNJIŽEVNI SUSRETI tijekom godine učenici, razrednici knjižničar učit. hrv. jez.

IV. POSJET DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

tjedan Zahvalnosti plodovima zemlje i Dani kruha

učenici, učitelji vjeroučitelji

V. POSJET DOMU MASLINA

Dana obitelji i uz blagdane, te u Dječjem tjednu

učenici od 1.- 4. razreda, učiteljice

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

IZBORNA NASTAVA INFORMATIKE

Izborna nastava informatike odvija se u suvremenoj informatičkoj učionici. Učionica je opremljena s 20 računala, s LCD projektorom, skenerom i laserskim printerom. Računala su umrežena i priključena na Internet. Nastavu, u koju su uključeni učenici 7. i 8. razreda izvodi učitelj Goran Novak, magistar ing. računarstva. Naime, od ove školske godine nastava informatika u 5. i 6. razredu je obvezni nastavni predmet.

U 2018./2019. školskoj godini nastavu informatike pohađa ukupno 42 učenika, a raspoređeni su u 2 skupine: 7. razred: 1 skupina učenika - 18 učenika 8. razred: 1 skupina učenika - 24 učenika

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

IZBORNA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA

Nastavu njemačkog jezika izvodi prof. Sanja Gruja Obradović. Zbog velikog broja učenika koji su se odlučili za ovaj predmet, nastava je organizirana za jedan dio učenika, 5. i 6. r., neposredno iza redovne nastave, a za druge, 7. i 8. r. u suprotnoj smjeni. U ovoj školskoj godini, u sklopu posebnog programa ranog učenja stranog jezika, organizirana je i izborna nastava njemačkog jezika za učenike 4. razreda. Uz redovni program, učenici sami kreiraju dodatnu nastavu kao i izvannastavni program njemačkog jezika:

- igraonice na njemačkom, - seminarski radovi, - izrada plakata, - sudjelovanje u javnoj i kulturnoj djelatnosti Škole, - program: pjesme i recitacije na njemačkom za Dan Europe i Dan europskih jezika, - predstavljanje kulturne baštine Grada na njemačkom.

U organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Društva njemačko-hrvatskog prijateljstva, ove godine je predviđeno uspostavljanje suradnje s školom i gradom iz Austrije, koji su kao i naša Škola uključeni u UNESCO-ov program. Učenici redovito sudjeluju na natjecanjima na svim razinama te postižu jako dobre rezultate.

U 2018./2019. školskoj godini nastavu pohađa ukupno 157 učenika, a raspoređeni su u 9 skupina: 4. razred: 3 skupine učenika 52 učenika 5. razred: 2 skupine učenika 43 učenika 6. razred: 2 skupine učenika 30 učenika 7. razred: 1 skupina učenika 25 učenik 8. razred: 1 skupina učenika 7 učenika

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

IZBORNA NASTAVA IZ FRANCUSKOG JEZIKA

Izborna nastava francuskog jezika je organizirana za učenike od 4. do 8. razreda, a nastavu izvodi prof. Kate Divizić. Škola izvrsno surađuje s Društvom hrvatsko-francuskog prijateljstva. Dio knjižnice u područnoj školi Montovjerna pretvoren je u radni prostor za radionice i timski rad iz francuskog jezika (izrada plakata, slikovnica, priprema igrokaza, itd.). Dobru suradnju Škola razvija s atašeom za prosvjetu pri Francuskoj ambasadi i s francuskom Alliance-om u Dubrovniku prilikom obilježavanja dana FRANKOFONIJE, te Europskim domom pri organizaciji Dana europskih jezika. Učenici redovito sudjeluju na natjecanjima na svim razinama te postižu izvrsne rezultate. Izbornu nastavu u 2018./2019. školskoj godini pohađa ukupno 86 učenika, raspoređenih u 6 skupina: 4. razred 2 skupine 26 učenika 5. razred 1 skupina 14 učenika 6. razred 1 skupina 17 učenika 7. razred 1 skupina 14 učenika 8. razred 1 skupina 15 učenika Napomena: izborna nastava francuskog jezika u 4. razredu organizirana je u dvije skupine iz razloga što jedna skupina pohađa redovitu nastavu u matičnoj školi, a druga skupina u područnoj školi – nastava se izvodi na dvije lokacije.

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH I JAVNIH DJELATNOSTI ŠKOLE

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI

RUJAN

03.09. Prigodni program dobrodošlice prvašima - ravnatelj - učitelji 4. r. - 30 uč.

tijekom nastavne godine

Orlandova godina Europska godina kulturne baštine Literarne, dramske, novinarske radionice

- ravnatelj - svi učitelji i učenici

10.09. Olimpijski dan Bijele majice, poruke mira - uč. TZK

(ob.14.9.) 15.09.

Međunarodni dan demokracije PPT prezentacija, parlaonice - učitelji povijesti

(ob.14.9.) 16.09.

Međunarodni dan ozonskog omotača Promocija učeničkih plakata - uč. biologije

(ob.24.9.) 23.09. Međunarodni dan kulturne baštine učitelj povijesti Izložba starih predmeta iz zavičaja, program pjesme i plesa iz Dubrovačkog primorja, prezentacija izrade konavoskog veza, recitacije učenika na zavičajnom govoru

- uč. lik. kulture - udruga „Baština“ - „Linđo“

25.09. Međunarodni dan čistih planina Terenska nastava na brdu Petka i sudjelovanje u uređivanju šetnice

- učiteljice i učenici 3. r.

26.09. Dan europskih jezika - učitelji engleskog, francuskog i

njemačkog jezika - s učenicima

(ob.28.9.) 30.09. Europski školski dan sporta - učitelji TZK, roditelji, učenici,

svi djelatnici 30.09. (ob.1.10.) Edukativni film o požaru - učiteljice RN

LISTOPAD 1. tjedan Svjetski tjedan djeteta - učiteljice i učenici 4. r.

01.10. Međunarodni dan glazbe Koncert učenika - uč. glazb. kult. i školski zbor

01.10.

Sjećanje na poginule civile u Domovinskom ratu Prigodni program- naša Škola domaćin Sudjelovanje naših učenika u programu obilježavanja sjećanja na civilne žrtve Domovinskog rata

- uč. predmet. i razred. nastave i glazb. kult. i 30 učenika

- Udruga Stradalnika civilnih žrtava Dbk.

01.10. Međunarodni dan starih osoba Prigodni koncert za stare osobe u staračkom domu

- ravnatelj - učitelji - 15 djece

02.10. Međunarodni dan nenasilja Pisanje promotivnih poruka, odabir 5 najboljih

- pedagog, - Vijeće učenika - učitelji hrvatskog jezika i

likovne kulture - svi učenici

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI

LISTOPAD

04.10. Međunarodni dan zaštite životinja Izložba fotografija kućnih ljubimaca učenika; edukativna predavanja

- uč. biologije - knjižničar - 50 učenika

05.10. Svjetski dan učitelja Prigodni program, koncert, promocija Uspjeha Škole i učitelja

- ravnatelj - 10 učenika

5.10.-15.11.

Mjesec hrvatske knjige Literarna večer – Knjiga moj prijatelj Susret s književnikom Književna večer u knjižnici Darivanje knjiga

- uč. hrv. j. - knjižničar - 80 učenika

08.10. (ob.6.10.)

Dan neovisnosti Plesno-recitatorski program OŠ Lapad u Domovinskom ratu Promocija brošure povijesne grupe

- uč. glazb. kult. - uč. hrv. j. - uč. povijesti

10.10. Dani kruha i plodova prirode Izložba i prigodni program Posjeta staračkom domu

- uč. raz. nastave - vjeroučitelji - učenici 1.- 4. r.

11.10. Filmska matineja – Festival o pravima djece - UNICEF, učenici 4. - 8. r.

15.10. Međunarodni dan pješačenja SR – šetnja: okoliš škole, Uvala Lapad, Petka

- uč. TZK - uč. biologije - razrednici

16.10. Svjetski dan hrane - učenici - učitelji svi - svi djel. Škole

17.10. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva - učenici i svi djelat. Škole 18.10. Dan kravate - učenici i svi djelatnici škole od 17.do 20.10. Edukativne radionice u sklopu mjeseca knjige

- Udruga Prirodopolis Zgb. - Prir. muzej Dubrovnik - učiteljice RN

od 16. do 21.10 Narodna knjižnica Grad

- Radionica: Mjesec knjige 2016, Može li biti drugačije?

- Kako to istražuju djeca? (uč. 1. - 4. r.)

20.10 (ob.19.10.)

Međunarodni dan jabuka Shema Školsko voće Jabuka kao pjesnički i likovni motiv Pekmez od jabuka

- uč. biologije - uč. lik. kulture - uč. kemije

22.10. Međunarodni dan školskih knjižnica - učenici - knjižničari

28.10 (Su)

Svjetski dan animiranog filma Moj prvi animirani film

- uč. hrv. j. - vanjski sur.

31.10. Svjetski dan štednje Posjet bankama - uč. 1. - 4. r.

tijekom mjeseca listopada

Vode nas povezuju - ravnatelji OŠ Lapad i OŠ

Dragutina Tadijanovića iz Vukovara i Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatske

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI

STUDENI

01.11. Svi sveti/ Dan mrtvih posjet grobovima istaknutih književnika i umjetnika Grada Dubrovnika – posebno Ivu Dulčiću

- vjeroučitelj - razrednici - 15 učenika

15.11. do 15.12. Mjesec borbe protiv ovisnosti

- učitelji biologije i kemije

- psiholog i učenici

17.11. (ob.16.11.)

Dan sjećanja na patnju i stradanje Vukovara Videokonferencija hrvatskih škola, naša Škola domaćin s OŠ D. Tadijanovića iz Vukovara

- učitelj povijesti, informatike, ravnatelj, pedagog i učenici

18.11. (ob.16.11.)

Dan sjećanja na patnju i stradanje Vukovara Video zapisi Pisani i likovni učenički uradci Lapadsko srce

- ravnatelj - uč. povijesti - uč. lik. kult. - uč. hrv. j.

20.11. Međunarodni dan djeteta Uređivanje panoa i izložba

- knjižničar - 20 učenika

23.11. Svjetski humanitarni dan Sakupljanje humanitarne pomoći

- ravnatelj - razrednici - svi učenici

24.11. (ob.23.11.)

Dan hrvatskog kazališta Gostovanje glumaca iz kazališta Marina Držića, Priče oko popreta, Lutkarska družina i druge dramske skupine u školi

- uč. hrv. j. - učitelji RN - učenici

PROSINAC 02.12. (ob.3.12.)

Međunarodni dan ukidanja ropstva ( Dubrovačka Republika – ukidanje ropstva)

- učitelji povijesti s učenicima

05.12. Međunarodni dan volontera - učenici i učitelji

06.12. Dan dubrovačkih branitelja Sudjelovanje u programu obilježavanja Dana Grada Literarni program

- uč. hrv. j. - uč. glazb. kult. - 50 učenika

06.12. Dan pomoraca Izložba likovnih radova – Brodovi i more

- uč. lik. kult - 20 učenika

06.12. Sveti Nikola Kulturni program i podjela poklona

- ravnatelj - vjeroučitelji - svi učenici RN

11.12. Svjetski dan UNICEF-a (Dan osoba s invaliditetom, Dan volontera, ljudskih prava) Radionice i humanitarne akcije pod motom „Misli na druge“

- SRS - razredna nastava - mladi C. Križa

19.12. Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica - učenici i svi djelatnici Škole

20.12. Međunarodni dan solidarnosti - učenici i svi djelatnici

19.12. Svečani Božićni program Za sve djelatnike, umirovljenike i učenike

- ravnateljica - uč. hrv. j. - uč. lik. kult. - uč. glazb. kult. - RN - učenici - roditelji - vjeroučitelji

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI

SIJEČANJ

04.-08.01.

Tjedan kreativnosti dramska, novinarska, likovna, lutkarska, aranžerska, recitatorska, športska, kulturna baština

- uč. hrv. j. - uč. lik. kult. - voditelj dramske, novinarske,

kult. baštine

21.01. Međunarodni dan zagrljaja Pod motom : „Misli na druge“ - učenici

siječanj/veljača Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja (Dan ružičastih majica) - učenici i svi djelatnici

VELJAČA

03.02. (ob.1.2) Sveti Vlaho

- uč. glazb. kult. - uč. hrv. j. i likov. kulture - OŠ D. T. Vukovar

05.02. Svjetski dan matematike Vesele matematičke radionice Slatka matematika

- uč. matemat.

14.02. Valentinovo Plesni i likovni učenički uradci

- uč hrv. j. - uč. lik. kult.

21.02. Međunarodni dan materinjeg jezika - uč. hrv. j. - knjižničar

OŽUJAK

4.03. Maškarata Maškarani školski dan

- ravnatelj - razrednici - učenici

11.-17.03. Dani hrvatskog jezika Literarni program, radovi na zavičajnom dijalektu

- uč. hrv. j. - knjižničarka - 30 učenika

19.03. Dan očeva Likovni i pismeni uradci

- razredna nastava - vjeroučitelji

20.03. Svjetski dan pripovijedanja - uč. hrv. jezika - knjižničarka

21.03. Svjetski dan osoba s Down sindromom Svjetski dan poezije, Svjetski dan šuma - učenici i svi djelatnici

22.03. Svjetski dan voda Posjet akvariju Izložba na temu Bogatstvo mora

- uč. pri i biolog. - uč. lik. kult. - 30 učenika

27.03. Svjetski dan kazališta - učitelji hrvatskog jezika - učenici - knjižničarka

TRAVANJ

01.04. (po dogovoru)

Dan borbe protiv alkoholizma Izložba učeničkih plakata i postera(obilježavanje 10.04.)

- psiholog - pedagog - učenici 5. - 8. r.

02.04. (tijekom travnja)

Međunarodni dan dječje knjige Izložba dječjih slikovnica Dan čitanja (obilježavanje 14.04) Promocija školskih listova i slikovnica Moja prva slikovnica

- knjižničar - 15 učenika - uč. razr. nastave

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI

TRAVANJ

10.04. Pješice u školu - učenici s razrednicima, - učitelji TZK

22.04. (po dogovoru obilježavanje)

Dan planeta Zemlja Uređivanje okoliša škole Sađenje ukrasnog bilja Sudjelovanje u uređenju Kotara Lapad

- svi djelatnici - svi učenici

23.04. (prema odluci Stručnog vijeća engl. j. po dogovoru)

Međunarodni dan engl. jezika Kreativne radionice - uč. engl. j.

26.04. (ob. po dogovoru)

Svj. dan obnovljivih izvora energije - učenici i svi djelatnici

29.04. Međunarodni dan plesa - učitelji TZK SVIBANJ

3.5 RN 7.5. PN

Terenska nastava

- ravnatelj - voditelji projekata - svi učenici uključeni u projekt

01.05. Međunarodni praznik rada - učenici i svi djelatnici 02.05. Svjetski dan smijeha - učenici i svi djelatnici

03.05. Međunarodni dan slobode medija Parlaonice Prezentacija projekta građanin

- 25 učenika - ravnatelj - psiholog - vanjski sur.

03.05. Dan Sunca Izložba Sunce, izvor života

- uč. lik. kult - uč. biolog. - mladi astronomi

04.05. (ob. 3.5.) Svjetski dan vatrogasaca - učenici RN i 7. i 8. r. s

učiteljima i pedagoginjom

09.05. Dan Europe Program na stranim jezicima: engleskom, njemačkom, francuskom

- uč. engl. j. - uč. franc. j, - uč. njem. j.

13.05. Majčin dan Likovni i literarni radovi učenika

- razredna nastava - vjeroučitelji

15.05.

Međunarodni dan obitelji Igre i druženje s djecom u Domu za nezbrinutu djecu Maslina Posjet staračkom domu Program Svi smo mi dio velike obitelji

- ravnatelj - soc. radnik - uč. razr. nast. - uč. hrv. j. - 50 učenika

18.05. (ob. po dogovoru)

Međunarodni dan muzeja Izložba učeničkih fotografija Posjet muzejima

- uč. pov. i lik. kult. - po 10 uč. 5. - 8. r. - knjižničarka

20.05. Dan zdravih gradova - učenici i svi djelatnici 25.05. (ob.24.5.)

Svjetski dan sporta Dan Afrike - učenici, svi učitelji i SRS

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

MJESEC SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI

SVIBANJ

31.05.

Dan Škole Sportsko rekreativni dan (terenska nastava) Tjedan obilježavanja : od 27.- 31.5.: Dan izvrsnosti Izložba likovnih radova Izložba konavoskog veza Kviz Kulturna baština Grada Sportski susreti Izložba radova mladih tehničara Robotika Predavanje Dan hrvatskog sabora i hrvatski povijesni grb - svečana sjednica Učiteljskog vijeća Predavanje Povijest učiteljstva u Dubrovniku Večer astronomije

- svi djelatnici - svi učenici

31.05. Dan nepušenja Športski susreti Športom protiv pušenja(obilježiti 3.06)

- uč. TZK - oko 250 učenika

LIPANJ

01.06. (ob. 3.06.) Svjetski dan mlijeka

- učenici RN s učiteljima, roditelji, ravnateljica, SRS, tajnica

05.06.

Svjetski dan zaštite okoliša Uređivanje okoliša i učionica Proglašavanje i dodjela poklona Najistaknutijim eko učenicima Proglašenje najurednijih učionica

- svi učitelji - svi učenici

11.06. Dan vrtova – dubrovački renesansni vrtovi - učenici RN i eko skupine

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO – SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA

MJESEC SADRŽAJI BROJ UČ.

GODIŠNJE SATI NOSITELJI

IX.

Prigodno predavanje u Tjednu Borbe protiv TBC 109 2 šk. liječnik

Prigodno predavanje stomatologa povodom Dana za zdrave zube 441 20 stomatolog

od 1.- 4. r.

Skrb o novopridošlim učenicima 12 30 SRS, učitelji

Cijepljenje učenika 6. r. (1.doza protiv hepatitisa B), pregled kralježnice, mjerenje tjelesne visine i težine

118 10 šk. liječnik

Sigurnost u prometu 1. r. 104 5 policijski služb.

X.

Cijepljenje Učenika 1.-ih r. (1. r. difterija, tetanus i dječja paraliza)

104 10 šk. liječnik

Ekološko uređenje okoliša škole svi 41 učitelji, učenici

Edukacija o zaštiti od zaraznih bolesti za učenike 1. i 2.-ih r. 213 10 šk. liječnik,

učitelj

Pokretanje postupka opservacije 4 40 SRS, učitelji

Provođenje programa ''Malih kreativnih socijalizacijskih 15 70

pedagog skupina'' soc. radnik iz CZSS

Program će se provoditi tijekom cijele školske godine.

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

MJESEC SADRŽAJI BROJ UČ.

GODIŠNJE SATI NOSITELJI

XI.

Predavanje i radionice: CAP program prevencije nasilja nad djecom: radionice za učenike 2.-ih r.

109 10 psiholog, učitelji

Predavanje za roditelje i zaposlenike škole 200 7 psiholog, ZV,

roditelji Prevencija nasilja među djecom (4. r. – predavanje roditeljima) (Bullying i Cyberbulling)

108 5 Pedagog

Provođenje radionica u prevenciji nasilja među djecom od 1. -8.r. 887 280 učitelji, SRS

Radionice će se provoditi tijekom školske godine na S.R. Cijepljenje učenika 6. r. (2. doza protiv hepatitisa B) 118 10 šk. liječnik

Virtualno nasilje među djecom (radionice za roditelje 5.-ih r.) 121 12 razrednici

pedagog Provođenje radionica o Virtualnom nasilju ( 5 radionica za 5. r. – provodit će se tijekom školske godine na SR)

121 18 razrednici pedagog

XII.

Primjena zadataka iz ŠPP-a Program će se sustavno provoditi tijekom školske godine od 1. do 8. r.

887 450 SRS, učitelji

Savjetovalište za roditelje i učenike tijekom cijele šk. godine 550 230 SRS

Sistematski pregledi učenika 5.-ih r. 121 12 šk. liječnik Predavanje Pubertet i Higijena u menstruaciji 54 6 šk. liječnik

Cijepljenje učenika 8.-ih r. (protiv difterije, tetanusa i dječje paralize ) 104 10 šk. liječnik

I.

Socijalna zaštita učenika u suradnji sa CZSR 20 40 SRS, ravnatelj

Profesionalno informiranje učenik 104 30 SRS

Sistematski pregledi učenika 8.-ih r. 104 10 šk. liječnik

II.

Skrb o učenicima s posebnim potrebama 115 450 SRS, učitelji

Predavanje za učenike: Zdrava prehrana (2. r.) 109 5

šk. liječnik, učitelji pri. i kem.

Pregled vida i vida na boje (3. r.), mjerenje tjelesne visine i težine 120 10 šk. liječnik

Nasilje u obitelji, predavanje za roditelje uč. 1. r. 104 5 policijski služb.

i soc. radnik

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

MJESEC SADRŽAJI BROJ UČ.

GODIŠNJE SATI NOSITELJI

III.

Socijalna zaštita učenika u suradnji sa CZSR 20 40 SRS, ravnatelj

Cijepljenje Učenika 1.-ih razr. 111 10 šk. liječnik

''Zubna putovnica'' 118 10 šk. liječnik, SRS

IV.

Ekološko uređenje okoliša škole svi 41 učitelji

Predavanje za učenike – prevencija bolesti ovisnosti 207 10

socijalni radnik SRS, liječnik

Program Zdrav za 5 104 15 šk. liječnik PU, SRS

Cijepljenje učenika 6. r. (3.doza protiv hepatitisa B) 118 10 šk. liječnik

V.

Sistematski pregledi učenika 8.-ih razreda za prof. orijentaciju po potrebi šk. liječnik,

SRS

Specijalistički pregled učenika -ortoped po potrebi šk. liječnik

VI. Izrada godišnjih izvješća - planiranje i programiranje 50

tajnik, ravnatelj pedagog

tijekom školske godine

Vježba evakuacije i spašavanja djelatnika i učenika u slučaju potresa, požara i inih elementarnih nepogoda

Svi učenici i djelatnici škole

Svi djelatnici u suradnji s DUZS, te županijskim i gradskim uredima

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PROGRAM PREVENCIJE ZA SPRJEČAVANJE NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA

Koordinatorica: Sonja Puhjera, pedagoginja

Želja naše Škole, odnosno vizija je u poticanju rada, kreativnosti, maštovitosti i uspjeha svih naših učenika kroz njegovanje svih humanih vrijednosti i kvaliteta u okruženju pozitivnih međuljudski odnosa.

Uočivši problem povećanog nasilja i neprilagođenog ponašanja učenika (Bullying i Cyberbulling), mi kao Škola, pristupili smo a i dalje kontinuirano pristupamo timskom radu u modificiranju takvog ponašanja kao i smanjenju devastacije školske imovine.

U timski rad su uključeni učitelji (razrednici) od 1. do 8. r. koji na S.R. primjenjuju različite radionice iz Školskog preventivnog programa, a posebno i radionice za prevenciju među vršnjačkog nasilja kao i radionice iz Zdravstvenog odgoja vezane za istu problematiku, gdje učenike educiraju i stvaraju pozitivno ozračje suradnje i prijateljstva u razredu i školi. Također su uključeni i svi ostali učitelji koji kroz svoj nastavni sat također teže tim ciljevima i učenju suradnje i poštivanja jedni drugih, kao i kroz Građanski odgoj gdje također međupredmetno i na satovima RO teži se ka tim ciljevima. Članovi SRS i ravnatelj kao i pedagoginja - koja je koordinator aktivnosti vezanih uz problematiku nasilja, svakodnevno i po mogućnosti kontinuirano sudjeluju u svim aktivnostima vezanim za prevenciju nasilja. U slučaju nasilja među djecom koordinator/zamjenik koordinatora automatski postupaju po načelima PROTOKOLA O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA MEĐU DJECOM (kojega je donijela Vlada RH 09. prosinca 2004. g.) - u prilogu ovog programa. Specifični ciljevi odgojnog djelovanja na prevenciji nasilja među djecom i mladima su:

* Povećati razinu osviještenosti o problemu nasilja kod učenika, svih djelatnika škole,roditeljailokalnezajednice;

* Povećatirazinuznanjaonačinimaimehanizmimadjelovanjanaprevencijiisprječavanjunasiljauškoli;

* Potaknutispremnostnaakciju ipromjenekodsvihzaposlenika,učenika, roditelja i svihpotrebitihčimbenikaudruštvenojsredini;

* Stvoritisustavpodrškeizaštitežrtvamaidjecikojapokazujunasilnoponašanje;* Uključiti učenike, djelatnike, roditelje, stručnjake i lokalnu zajednicu u proces

promjenamaponašanjaistvaranjasigurneipodržavajućeklimeuškoliiosiguratitrajnostsigurnogokruženjapunogpodrškeimeđusobnoguvažavanja.

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

AKTIVNOSTI KOJE SU PODUZETE S CILJEM PREVENCIJE NASILJA

Područje Aktivnosti Nositelji

1. Rad na osvješćivanju problema nasilja među djecom i mladima kod: učenika, djelatnika škole, roditelja i lokalne zajednice

- svi nastavnici su putem predavanja i radionica upoznati sa pojmom zlostavljanja, te educirani što treba poduzeti za njegovo sprječavanje (Protokol o postupanju u slučaju nasilja - ovu šk. g. na UV u rujnu ponovo je priopćeno da svaki učitelj to mora imati u svojoj fascikli kojega su svi u veljači 2009. g ponovo svi dobili u ruke – neki po 2. put, a neki 1. put – pošto su novi djelatnici, a sadašnji novi djelatnici dobili su ga također); - svi roditelji od 3. do 8. r. prije 5 šk. g. - 2005./06. su na roditeljskim sastancima upoznati (nazočni bili i svi razrednici razred. Odjela) s ''Prevencijom nasilja među djecom'' – uz projekciju na grafoskopu, te je svaki roditelj u ruke dobio ''Protokol o postupanju u slučaju nasilja'' - Na UV od lipnja šk. g. 2006./07. - doc. dr. G. B. Flander – održala je predavanje na temu ''Stres kod nastavnika'' – uz osvrt na zlostavljanje djece; svaki nastavnik u ruke je dobio brošure i knjige koje je izdala Poliklinika za zaštitu djece – grada Zagreba (ukupno 6 knjiga i 4 brošure)

- u 2. r. svaku godinu se održavaju roditeljski sastanci i na SR održava ''CAP'' program

- unazad 10 šk. g. na SR održane su radionice na temu ''Prevencija nasilja'' u 3., 4., 5., 6., 7. i 8. r.

- na SR (1. – 8. r.) održane su radionice na temu: ''Poštivanje drugih'', ''Piramida prijateljstva'', ''Predrasude'', ''Uspješno rješavanje sukoba'', ''Kako reći ne'' i dosta drugih radionica

- u pojedinim odjelima provedeno je sociometrijsko ispitivanje, te poslije provedene potrebite radionice

SRS pedagog psiholog SRS SRS razrednici psiholog

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Područje Aktivnosti Nositelji

2. Izgrađivanje mjera poštivanja i zaštite- definiranje elemenata zaštite

- na početku šk. g. na prvom SR učenici su upoznati sa slijedećim: Pravilnik o kućnom redu, Pravila za učenike, o primjeni pedagoških mjera, Pravilnik o ocjenjivanju, Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među učenicima

razrednici

- na prvom roditeljskom sastanku roditelji su također upoznati sa istim Pravilnicima (koji su već gore spomenuti)

razrednici

- na drugom SR učenici su uz pomoć razrednika izradili Pravila ponašanja za svoj odjel, te ta pravila izvjesili na vidno mjesto u svojim učionicama

učenici razrednici

- učenici su aktivno uključeni u procjenu svog ponašanja i rješavanja problema u razrednom odjelu zajedno s razrednikom

razrednici učenici

- svaki dan na početku nastave i za vrijeme velikog odmora pojačano je dežurstvo učitelja kako u školskim hodnicima tako i izvan škole

učitelji, SRS

- napravljen je raspored primanja roditelja za svakog predmetnog učitelja s kojim su upoznati na rodit. sastanku roditelji, te se nalazi na dostupnom mjestu za roditelje

predmetni učitelji

- na sastancima Vijeća učenika razgovara se o ponašanju učenika i kako rješavati probleme u razrednom odjelu

pedagog učenici

- kroz program Zdravstvenog odgoja provoditi radionice koje se odnose na prevenciju nasilja

- kroz program Građanskog odgoja uključiti se u spomenutu problematiku

- postoji video nadzor

ravnatelj SRS

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Područje Aktivnosti Nositelji

3. Formiranje mjera zaštite s jasnim mjerama i postupcima

- unutar škole postoji izuzetno jak i stabilan program INA – razne slobodne aktivnosti, ŠŠK – Petka (šport), skupine i sl. koji se vrlo uspješno realiziraju (što sve zajedno stvara ugodno ozračje unutar škole za život i rad) , učenici osvajaju razna priznanja na svim nivoima, čak i na državnom (prva i druga mjesta, i sl.) – gdje učenici iskazuju svoja umijeća i sposobnosti, što stvara osjećaj zadovoljstva i jača njihovo samopouzdanje

učitelji koji su voditelji INA vanjski suradnici za ŠŠK

- redovito se na Vijeću roditelja razgovara o svim problemima Škole, pa tako i o nasilju (Marko Grgurević, soc. radnik - iz Obiteljskog centra – održao je u veljači predavanje na tu temu), kao i na UV

ravnatelj vanjski suradnici

- u svibnju 2009. iz Obiteljskog centra (soc. radnik i pravnica) na RV od 1. - 4. r. održali su predavanje na osnovi kampanje STOP KAŽNJAVANJU DJECE

- Socijalni radnik iz Obiteljskog centra (Marko Grgurević) tijekom šk. g. 2009./2010. na RV od 1. do 4. r. održao predavanje Trening kompetencije roditeljstva (program koji će oni provoditi)

pedagog vanjski suradnici

- U 7. razredima na roditeljskom sastanku držao je predavanje Što je važno znati kad smo odlučili biti roditelj

razrednik SRS

- razrednici redovito izvješćuju SRS i ravnatelja o neopravdanim izostancima učenika, kao i o njihovom neprimjerenom ponašanju ili o problemima u učenju;

- po potrebi roditelji se redovito pismeno pozivaju i izvješćuju o istome, te im se sa strane SRS pruža savjetodavna pomoć

SRS razrednik

- na SR provođene su tematske radionice: Prevencije nasilja i mirnog rješenja sukoba, razvijanje tolerancije, aktivnog slušanja, predrasude, stavovi ...

SRS razrednik

- na satovima hrvatskog jezika pisali su eseje i literarne radove u okviru nastavnih tema i jedinica (detekcija problema)

predmetni učitelji

- u programima svih nastavnih predmeta i INA sve više se integriraju teme nasilja

predmetni učitelj

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Područje Aktivnosti Nositelji

4. Suradnja s vanjskim suradnicima i službama u borbi protiv nasilja

KONTINUIRANO

- po Protokolu postupanja u slučaju nasilja, prema intenzitetu nasilja, Škola je dužna slučaj prijaviti CZSS, Gradskom uredu za obrazovanje, policiji ili nadležnom državnom odvjetništvu

ravnatelj SRS

- suradnja s zdravstvenim ustanovama, Obiteljskim savjetovalištem i ostalim relevantnim ustanovama u gradu i izvan grada

SRS

- jednom godišnje gradskom uredu za obrazovanje podnosi se izvješće o ostvarivanju programa mjera za povećanje sigurnosti u školama

ravnatelj pedagog

- redovito u slučaju nekog nasilnog ponašanja Ministarstvu se elektronskom poštom, kao i u pisanom obliku, prijavljuje slučaj koji se je dogodio.

ravnatelj pedagog

5. Pružanje pomoći žrtvama nasilja

KONTINUIRANO

- u slučaju nasilja učenicima i roditeljima se daje savjet kome se mogu obratiti, te znaju da uvijek mogu očekivati pomoć kako u školi tako i izvan nje

ravnatelj SRS

- cjelokupno učiteljsko osoblje Škole, kao i ostali zaposleni, educirani su o načinima postupanja u slučaju nasilja ravnatelj

- stalno usavršavati znanja svih zaposlenih iz ove oblasti uz potrebitu edukaciju poznatih stručnjaka

ravnatelj vanjski suradnici

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Područje Aktivnosti Nositelji

6. Također, mreža podrške pomoć pruža i žrtvi i počinitelju nasilnog ponašanja, načini pomaganja poznati su i primjenjivi

KONTINUIRANO

- škola kao ustanova uvijek na vrijeme i adekvatno odgovara na potrebe svih učenika

učitelji ravnatelj SRS

- organiziraju se različite aktivnosti na prevenciji nasilja (aktivnosti u promociji poštovanja i zaštite učenika, razna natjecanja u obrazovnim, kulturnim, športskim i raznim drugim aktivnostima)

učitelji voditelji INA

- redovito se na SR realiziraju razne radionice s učenicima o mirnom rješavanju sukoba, a po potrebi i na roditeljskim sastancima

razrednici SRS

- postupa se po protokolu ponašanja, koji je poznat i učenicima i roditeljima, a koji pokazuje svoju učinkovitost SRS

- na Sastancima RV i UV škola redovito prati napredak učenika, dokumentira sve kroz zapisnike, te redovito raspravlja o poduzetom kao i o daljnjim potrebitim postupcima

učitelji ravnatelj SRS

7. Učenici, roditelji i učitelji školu trebaju doživljavati i gledati sigurnim mjestom za učenike

ŠTO TREBA URADITI

- pojačati broj radionica u pojedinim odjelima od 1. do 8. r., što se već radi, kako bi ponašanje u tim odjelima bilo što bolje, primjerenije i prihvatljivo za sve učenike

razrednik SRS

- na roditeljskim sastancima održati radionicu kako pomoći djetetu, kako ja vidim svoje dijete

razrednik SRS

- određenim postupkom (raznim upitnicima) procijeniti uspješnost nastojanja u stvaranju podržavajućeg i sigurnog okruženja u školi i oko škole

pedagog

- pokušati pohvaliti i nagraditi uspjeh u toj aktivnosti (napraviti plaketu, povelju, i sl.), izabrati NAJ učenika/cu iz svakog 8. r. kao i NAJ volontera

ravnatelj razrednik SRS

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA MEĐU DJECOM

U slučaju nasilja među djecom koordinator (imenovana osoba iz škole) će realizirati slijedeće aktivnosti:

o Odmah poduzeti sve mjere da se zaustavi nasilno ponašanje. o Ukoliko je dijete povrijeđeno zatraži liječničku intervenciju. o Odmah obavijesti roditelje povrijeđenog djeteta o događaju i aktivnostima koje će se

poduzeti. o Obaviti razgovor s djetetom koje je žrtva nasilja. o Roditeljima djeteta žrtve dati informacije o mogućim oblicima savjetodavne i stručne

pomoći djetetu u školi i izvan nje. o Što prije obaviti razgovor s djetetom koje je počinilo nasilje, utvrditi je li i ono žrtva nasilja

ili zanemarivanja u svojoj obitelji, i ukoliko jest izvijestiti Centar za socijalnu skrb, a po potrebi i policiju.

o Obaviti razgovor s drugom djecom sudionicima i ''promatračima'' nasilja i prikupiti sve bitne informacije o događaju.

o Utvrditi imaju li svjedoci nasilja potrebu za stručnom pomoći ukoliko je događaj bio traumatičan i za njih.

o Pozvati i razgovarati s roditeljima djece počinitelja nasilja: upoznati ih s događajem i informirati da je škola dužna slučaj prijaviti nadležnim ustanovama.

o Po potrebi uputiti te roditelje u Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj. o Sačiniti službenu zaštićenu bilješku o ovim aktivnostima. o Slučaj prijaviti (prema intenzitetu nasilja):

- Centru za socijalnu skrb, - Gradskom uredu za obrazovanje, - policiji ili nadležnom državnom odvjetništvu.

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PLAN PROGRAMA AKTIVNOSTI I MJERA ZA SPRJEČAVANJE NASILJA U ŠKOLI KOJE ĆE SE REALIZIRATI TIJEKOM

2018./2019. šk. god. Prema Programu prevencije za sprječavanje nasilja među djecom i mladima i sukladno

Protokolu o postupanju u slučaju nasilja (kojega je donijela Vlada RH 09.12.2004.) do kraja školske godine nastojat će se realizirati sve što je planirano u ovom Programu prevencije za sprječavanje nasilja među djecom i mladima.

PREDVIĐENE AKTIVNOSTI SU:

* Redovitoisavjesnoobavljatisvakodnevnadežurstvaučitelja;pedagogškolesvakodnevnopazinaredidisciplinunavelikomholu,kaoiuostalimholovimaunutarŠkole,kaoiostaličlanoviSRS.

* Uslučajuneprimjerenogponašanjaimeđusobnognepoštivanjaodmahćereagiratisvaki

predmetni učitelj ili članovi SRS i ravnatelj (ako je učenik njima upućen ) – obavitirazgovor s učenikom ili s učenicima, a ako je potrebno pozvati roditelje na razgovor uškolu.

* Redovito se vodi zabilješka razgovora s učenicima i razgovora s roditeljima, također se

vodizabilješkapotrebite''intervencije''napojedinimsatovimanakojesepedagogpozoveradinemogućnostiodržavanjanastavnogsata.

* U slučaju nasilja učenicima i roditeljima se daje savjet kome semogu obratiti, kao što

također trebaju znatidauvijekmoguočekivatipomoćodSRS škole iostalognastavnogosoblja.

* Redovitasuradnjaszdravstvenimustanovama,CZSSiostalimrelevantnimustanovama.

* Stalno usavršavati znanja svih zaposlenih iz ove oblasti uz potrebitu edukaciju poznatih

stručnjaka; stalnonabavljatinovustručnu literaturuvezanuuz istuproblematiku, sa štovišerazrađenihradionica.

* Škola kao ustanova treba uvijek na vrijeme i adekvatno odgovarati na potrebe svih

učenika.

* U slučaju nasilja (bilo verbalnog, tjelesnog, anti društvenog nasilja ili spolnoguznemiravanja)odmahobavitisvepotrebiteradnjekojenalažeProtokolopostupanjuuslučajunasilja(kojisenalaziuprilogu):

a) Sasvimsudionicimanasiljaodmahobavitirazgovor,tepoduzetipotrebitemjere.

b) Djetetužrtvinasiljapružitiadekvatnupomoćuškoliaako jepotrebito i izvanškole.

Roditeljimažrtvedjetetadatipotrebiteinformacijeomogućimoblicimasavjetodavneistručnepomoćidjetetuuškoliiizvannje.

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

c) Štoprijeobavitirazgovorsdjetetomkojejepočinilonasilje,teutvrditijeliionožrtvanasilja ili zanemarivanjau svojojobitelji, aukoliko jest izvijestitiCZSS,apopotrebi ipoliciju(odjelzamaloljetničkudelikvenciju).

Obaviti razgovor i s njihovim roditeljima, te ih uputiti ako je potrebno u Obiteljsko savjetovalište.

d) Također obaviti razgovor i sa pasivnim sudionicima u nasilju (''promatrači'',

''navijači''),otićinaSRiskrenutiimpozornostnaneprihvatljivosttakvogponašanja. e) Sačinitislužbenuzaštićenuzabilješkuosvimpoduzetimaktivnostimaipostupcima.

f) Premajačininasiljaslučajtrebaprijavitinadležnimslužbama(CZSS,Gradskomuredu

zaobrazovanje,policijiilinadležnomdržavnomodvjetništvu). * U okviru ove problematike ove školske godine ponovo će se aktivirati (koji je i nekad bio)

sandučićpovjerenjaukojiučenicimoguiznositisvojeprobleme,tećemoihpokušatirješavatizajedničkisvidjelatnici,teuključitiividvršnjačkepomoći.

* Na vidnom mjestu u holu Škole izvjesiti: Pravila (kodeks) o ponašanju učenika; Pravila za

roditelje; Izvadak iz Statuta škole o pedagoškim mjerama; kriterijima izricanja pedagoškihmjera;Protokolopostupanjuuslučajunasilja;Pravilnikokućnomredu...

* U5-imrazredimaseusuradnjisZZJZiDNŽprovoderadionicenatemuVirtualnognasilja(5

radionicazaučenike)kaoi1radionicazaroditeljenaroditeljskimsastancima. * Planiranojeupojedinimodjelimaponovoprovestisociometrijskoispitivanje(uonimodjelima

gdjeseukažepotreba)–iutimodjelimaSRSćepojačanoraditi.

* Planirano je provoditi socijalizacijske radionice u odjelima u kojima se ukaže potreba(pedagogisocijalniradnik).

* Upojedinimodjelima,ukolikosepokažepotrebaispitatipomoćuupitnika(kojisusastaviliu

Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba) nivo nasiljameđudjecom; te poslije intenzivnijeraditi(tj.održatiradionicenatutemu)utimodjelima(ukolikobudepotrebe).

* Suradnja u diskretnom zaštitnom postupku i u metodi – razred kao terapijska zajednica,

posebicekodučenikasteškoćamaurazvojuiliučenikaspoteškoćamauponašanju.

* Pedagog će barem jedanput, tijekomgodine, posjetiti svaki razredni odjel (41odjel) u ciljuupoznavanja učenika i njihovih problema, te pored već unaprijed predviđenih radionicaprovoditiradionicekojeseodnosenavršnjačkonasiljebilokojevrste.

* U2.-imr.psihologprovodiCAPprogramsdjecom,apedagogćeu4.-imrazredimaodržati

predavanjenaroditeljskomsastanku''Prevencijanasiljameđudjecom''.

* I ove školske godine pedagog će provoditi rad Malih kreativnih socijalizacijskih skupina,(akotobudemoguće)kaoizvannastavnuaktivnost,usuradnjisCZSS,sučenicimairoditeljima3.-ihi2.-ihrazreda.Radionicećeseprovoditi2putamjesečnopo2školskasatasučenicimaijedanputmjesečnosroditeljima.

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

* Pedagogipsihologćenaroditeljskimsastancimau3.razredima(pedagog)održatipredavanjena temu ''Poučavanje disciplini'', u 4. r. Prevencija nasilja među djecom'' i Nasilje prekointerneta''anaUV ''Disciplinau razredu'';u7.-im i8.-imrazredimapredavanjeučenicima iroditeljima će održati policijski službenik – ''Prevencija ovisnosti među mladima'',''Cyberbulling''ikakosigurnokoristitiinternet.

* Policijski službenik i socijalna radnica Škole održat će roditeljima učenika 1. razreda

predavanje''Nasiljeuobitelji''.

* NaVijeću roditelja psiholog ćeodržati predavanje ''Uloga roditeljstva'', a pedagogna temuInterneta(svenjegovemaneinedostaci).

* TijekomgodineSRSćenaUVodržati također jošneka tematskaprigodnapredavanja,apo

potrebiiradionicu(tema-uzukazanupotrebituproblematiku).

* Redoviti savjetodavni rad s učenicima, roditeljima i učiteljima u vezi potrebitih poteškoća iproblema.

* NaS.R.redovitoprovoditipredviđeneradionice izŠkolskogpreventivnogprogramakojese

nalazeuizdanompriručniku''Školskipreventivniprogram''od1.do4.r.iposebnood5.do8.r. i Zdravstveni odgoj gdje se nalaze radionice u izdanom priručniku za učitelje i stručnesuradnikeuosnovnojškolikojejeizdaloMZOOiAgencijazaodgojiobrazovanje.Pedagogćešto je višemoguće sudjelovati i samu realizaciji predviđenih radionica (osobito kada budedolazionazamjenuupojedinirazred),atakođerće intenzivnopratitinjihovurealizacijuodstrane razrednika. Također primjenjivati i teme iz Građanskog odgoja koje se odnose naspomenutuproblematiku.

* Redovito na S.R. realizirati razne radionice s učenicima o mirnom i uspješnom rješavanjusukoba,apopotrebiinaroditeljskimsastancima.

* Organiziraju se različite aktivnosti na prevenciji nasilja (aktivnosti u promociji poštovanja i

zaštite učenika, razna takmičenja u obrazovnim, kulturnim, športskim i raznim drugimaktivnostima).

* NasastancimaRViUVredovitopratitinapredakučenika,svetodokumentiratikrozzapisnike,

teredovitoraspravljatiopoduzetomkaoioeventualno,daljnjimpotrebitimpostupcima.

* Također,potrebnoještovišeuključitiiroditeljeurazličiteaktivnostizaborbuprotivnasilja.

* Određenim postupkom (raznim upitnicima) procijeniti uspješnost nastojanja u stvaranjupodržavajućegisigurnogokruženjauškoliiokonje.Pokušatipohvalitiinagraditiuspjehutojaktivnosti(npr.napravitiplaketu,poveljuilisl.).

* Ove školske godine će se Vijeće učenika više sastajati - na kojemu će se raspravljati o

problematiciučenika ikakoonimogu jednidrugimapružitipomoć,uključivatćeseu raznehumanitarneakcije.

Od ove školske godine započinje provođenje Građanskog odgoja, a nastavljamo i s

provođenjem Zdravstvenog odgoja, kroz koje će se provoditi još više određene teme iz ove problematike.

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Tijekom školske godine pedagog je planirao, zajedno u suradnji s razrednicima, na SR obaviti slijedeće radionice koje se odnose na prevenciju nasilja, a sve s ciljem učenja socijalno prihvatljivih oblika ponašanja (naime održavanje socijalno prihvatljivog ponašanja je trajni proces). Navedene radionice i predavanja za učenike obuhvaćaju učenje i uvježbavanje socijalnih (životnih) vještina (npr. razvijanje samopoštovanja, pozitivne slike o sebi, kvalitetna komunikacija, kritičko mišljenje, prevladavanje frustracija, rad na emocijama, uspješno rješavanje sukoba i sl.). Cilj ovih radionica je učenje konstruktivnog i prilagođenog ponašanja u svakodnevnim situacijama. PREDVIĐENE RADIONICE SU:

3. razred: ''Uspješno rješavanje sukoba'' (5 odjela) 4. razred: ''Filipini iza ugla'' i ''Pohvala'' (5 odjela) 5. razred : '' Poštivanje drugih'' (6 odjela) '' Prevencija nasilja među djecom'' (6 odjela) '' Virtualno nasilje (5 radionica koje provode razrednici) ''Temeljni pojmovi komunikacije''; Emocionalnost'' ''Nenasilno ponašanje/problematične situacije'' 6. razred: ''Voditi pregovore radi rješavanja teškoća'' (5 odjela) ''Vrijednosti''; Promocija odgovornog ponašanja'' 7. razred : ''Izbjeći tučnjavu'' (5 odjela) ''Vršnjački pritisak i samopoštovanje'' ''Samokontrola'' 8. razred: '' Mirno rješavati razmirice'' (5 odjela) U 1. i 2. razredima prilikom redovite posjete SR razgovarati ''Kako pomoći jedni drugima '' – što je prijatelj i slično. Nakon svake provedene radionice vodit će se evidencija ostvarenoga uz čuvanje radnih listića.

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

POSEBNOSTI PROVOĐENJA PROGRAMA U PREVENCIJI NASILJA U OŠ LAPAD

Među prvim posebnostima u provođenju ovog programa je veličina škole, nastava se odvija

u dvije zgrade (matična škola – od 1. do 8. r., 12 odjela nižih razreda (249 učenika) plus 21 odjel viših razreda (koji rade u 2 smjene: 6. i 8. r. – smjena B, 5. i 7. r.- smjena A) – 446 učenika i Područna škola Montovjerna – od 1. do 4. razreda 8 odjela sa 192 učenika). Također nastava se odvija, takoreći u 3 smjene: - 2 smjene u MŠ (gdje učenika od 5. do 8. r. ima 446, smjena A i B), - PŠ Montovjerna ovo polugodište rade stalno u jutarnjoj smjeni, a u 2. polugodištu bi se trebali

preseliti u zgradu Matične škole (planira se rušenje i izgradnja PŠ Montovjerna), - učenici prvih i drugih razreda Matične škole rade stalno u jutarnjoj smjeni. Zbog velikog broja učenika (887) neki značajni aspekti programa prevencije su otežani.

* Budući svaki razred ima 5 odjela, (osim petog razreda koji imaju 6 odjela) to znači da

svakuideju,akciju,predavanjeisl.trebauraditipet,tj.šestputa,atimeseodradisamojedan razred.Na jednompredavanju, vanjskih suradnika ili nas samih, bude jakopunoslušača–učenikailiroditelja,štosvakakoumanjujerezultateisvrhupredavanja,kakozaučeniketakoizaroditelje.

* Većibrojučenika(887)zastručnesuradnikeznačipunovećiopsegidrugihposlova,takodazarealizacijuprevencijenasiljaostajemanjevremena.

* Zbog velikog broja učenika nemoguće je poznavati sve učenike (bar na raziniprepoznavanja) osim onih kojima nastavnici predaju, što uvelike otežava izmjenuinformacijameđudjelatnicima,pravovremenostintervencijaisuradnjusroditeljima.

Da bi se ovaj program uspješno mogao realizirati i vidjeti znatni rezultati u njegovom ostvarivanju on zahtijeva određene preduvjete, a najvažniji su:

- podrška i aktivno sudjelovanje rukovodstva škole; - kontinuiran angažman i doprinos svih učenika, njihovih roditelja, svih nastavnika

pojedinačno, stručnih suradnika i svih ostalih djelatnika škole; - podrška i aktivno sudjelovanje Vijeća roditelja i Vijeća učenika - predstavnika učenika iz

svih odjela; - kvalitetan, i na vrijeme, protok potrebitih informacija između svih sudionika ovog

programa (učenika, roditelja, nastavnog i stručnog osoblja, ostalih djelatnika u školi, kao i van školskih institucija koje se uključuju kao potpora ovom programu).

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

(za prevenciju ovisnosti) SADRŽAJ ŠKOLSKOG PRVENTIVNOG PROGRAMA:

1. UVOD 2. CILJEVI

3. ZADAĆE

4. USTROJ ŠPP-a

5. NOSITELJI I AKTIVNOSTI ŠPP-a

6. AKTIVNOSTI ŠPP-a SUKLADNO NACIONALNOJ STRATEGIJI

7. POSEBNOSTI ŠPP-a U OŠ LAPAD

8. OBLICI RADA

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

1. UVOD

ŠPP je izrađen na osnovu Nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga, Programa aktivnosti Ministarstva prosvjete i športa, te Županijskog preventivnog programa. ŠPP sadrži potrebne odrednice za preventivno djelovanje u osnovnoj školi. Njime su

definirani ciljevi, zadaće, sadržaji, oblici rada i nositelji provedbe ŠPP-a. Na razini škole provedbu ŠPP-a koordinira psihologinja škole i ravnateljica. Školski preventivni program se provodi od 1998. g. s ciljem smanjenja interesa učenika za

sredstva ovisnosti. Da bi se to postiglo, zadaća programa prevencije je prvenstveno odgojiti mlade da u adolescenciji imaju snage oduprijeti se pritiscima društva, ali i svojoj znatiželji. Mlade je potrebno odgojiti da imaju svoj stav i zdrave stilove života koji će potaknuti na samozaštitna ponašanja sebe i svog zdravlja.

Najveću ulogu u tome imaju, naravno, roditelji, ali vrlo značajnu ulogu imaju učitelji i stručni suradnici u školi, kao utjecajan čimbenik socijalnog učenja i socijalizacije mladih. Da bismo uspješno realizirali tu odgovornu zadaću potrebno je da kroz kontinuiranu dodatnu edukaciju unapređuju svoje odgojne resurse. ŠPP se provodi kroz redovnu nastavu, izvannastavne aktivnosti i sat razrednog odjela. Nositelji

su učitelji, stručni suradnici, liječnik školske medicine i ostali vanjski suradnici. 2. CILJEVI ŠPP-a

Temeljni i dugoročni cilj ŠPP-a je smanjiti interes učenika za sredstva ovisnosti. Ovaj cilj se planira realizirati kroz slijedeće podciljeve:

1. Učenje socijalnih vještina 2. Razvijanje samopoštovanja i poštovanja drugih 3. Učenje odgovornog ponašanja 4. Razvijanje pozitivne slike o sebi 5. Razvoj prihvatljivog sustava vrijednosti 6. Konstruktivno korištenje slobodnog vremena 7. Formiranje ispravnog stava o sredstvima ovisnosti i upoznavanje učinka zlouporaba

droga

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

3. ZADAĆE

Postavljeni ciljevi će se realizirati kroz slijedeće zadaće:

1. za učenike: • stjecanje potrebnih znanja i vještina neophodnih za vođenje zdravog života • usvajanje i primjena zdravog stila života • učenje procesa donošenja odlike i rješavanja problema • uvažavanje međusobnih različitosti i prepoznavanje sličnosti • unapređivanje komunikacijskih vještina • podrška kritičkom mišljenju (ne kritizerskom!) • razvijanje zajedništva i pozitivne potpore grupe • unapređivanje sposobnosti nošenja sa stresom, frustracijom, ljutnjom • pomoć u životnim opredjeljenjima • razvijanje otpornosti pritisku skupine • pravilno organiziranje slobodnog vremena učenika • kvalitetna ponuda izvannastavnih aktivnosti u školi • stručna predavanja i radionice o učincima zlouporaba sredstava ovisnosti

2. za roditelje učenika • razvijanje i unapređivanje vještina za uspješno roditeljstvo • stručna predavanja – kako pomoći djeci da sačuvaju zdravlje • intenziviranje suradnje roditelja i škole • osnaživanje roditelja i naglašavanje značaja obiteljskog okruženja kao značajnog čimbenika u prevenciji ovisnosti

• poticanje roditelja na vrednovanje vlastitog zdravog stila života • pomoć i suradnja s roditeljima u primjeni naučenih vještina sa svojom djecom 3. za učitelje • unaprjeđivanje vještina poučavanja djece • uvođenje novina u metodologiju i ciljeve rada s učenicima • razvijanje ozračja škole bez neuspjeha • unaprjeđenje komunikacije s učenicima • intenziviranje suradnje s roditeljima u smislu pravovremenosti i kvalitete • informiranje učitelja o važnosti školskog okruženja kao značajnog čimbenika u

prevenciji ovisnosti • poticanje učitelja da razvijaju vlastite zdrave stilove života • poticanje roditelja da aktivno sudjeluju u provođenju ŠPP-a sukladno njihovim

profesijama

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

4. USTROJ ŠPP-a

atletika, košarka, nogomet, rukomet, odbojka, muške i ženske ekipe

izborna nastava, projekti, grupe

ŠPP

za učenike

obvezni program kroz nastavu i SR: soc. vještine i spec. obrazovanje

organizacija slobodnog vremena

diskretni personalni zaštitni postupak

razred kao terapijska zajednica

biologija, priroda, kemija, hrvatski jezik, tjelesno zdravstvena kultura, likovna kultura i primjerene teme iz priručnika za SR

sportske aktivnosti

umjetničke aktivnosti

likovna radionica, radionica – kulturna baština, plesna, dramska, recitatorska grupa

francuski jezik, njemački jezik, informatika, vjeronauk; eko grupa, prva pomoć, astronomija

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

ŠPP

za roditelje učenika

tematska predavanja i radionice za roditelje

savjetovalište za roditelje - individualni rad s roditeljima

roditelji – voditelji aktivnosti u školi

ŠPP

za učitelje

suradnja s ostalim nositeljima u i izvan škole

kvalitetna suradnja s roditeljima i učenicima

edukacija učitelja za cjelovitu provedbu ŠPP

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

5. NOSITELJI I AKTIVNOSTI ŠPP-a NOSITELJI AKTIVNOSTI 1. Ravnatelj - organizacija i koordinacija aktivnosti nositelja ŠPP-a

- suradnja s višim razinama u provedbi programa - odobravanje nabave literature i sredstava za rad

2. Psiholog - koordinator - izrada Školskog preventivnog programa ŠPP-a za ovisnosti - permanentno usavršavanje u provedbi programa ŠPP - koordinacija provedbe programa

- edukacija nositelja - suradnja s nositeljima u planiranju i realizaciji programa - realizacija dijela ŠPP-a: radionica za učenike i roditelje - suradnja s vanškolskim institucijama - stručna analiza rezultata i vrednovanje provedbe programa - po potrebi izrada izvješća o provedbi programa

3. Učitelji - permanentno usavršavanje za provedbu ŠPP-a

- realizacija sadržaja tijekom redovne nastave - realizacija sadržaja kroz izbornu nastavu i izvannastavne

aktivnosti - realizacija sadržaja na satovima razrednog odjela - priprema i provedba diskretnog zaštitnog postupka - priprema i provedba metode – razred kao terapijska zajednica - rad s roditeljima, individualno savjetovanje i roditeljski sastanci - suradnja s ostalim nositeljima

4. Pedagog, defektolog i socijalni radnik

- realizacija dijela radionica za učenike i roditelje - suradnja u diskretnom zaštitnom postupku i u metodi – razred

kao terapijska zajednica, posebice kod učenika s teškoćama u razvoju ili učenika s poteškoćama u ponašanju

- pomoć učiteljima u realizaciji zadaća iz programa - pomoć u organizaciji slobodnog vremena učenika - suradnja i pomoć u ranom otkrivanju konzumenata i sl., te

suradnja s vanškolskim ustanovama 5. Knjižničar - u suradnji s ravnateljem i koordinatorom nabava

stručne literature za provedbu ŠPP-a 6. Učenici - aktivno sudjelovanje u radionicama programa

- pripremanje i vođenje radionica - pomoć drugim učenicima kroz metodu – razred

kao terapijska zajednica - sudjelovanje u projektima škole

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

NOSITELJI AKTIVNOSTI 7. Roditelji - aktivno sudjelovanje na roditeljskim sastancima

- suradnja sa školom u ranoj prevenciji - vođenje aktivnosti u školi: radionica, predavanja, tribina, sekcija za učenike i druge roditelje prema svojoj profesiji

8. Vanjski suradnici - edukacija nositelja ŠPP-a - iz PU - mjere sekundarne prevencije - iz CZSR - mjere socijalne skrbi - iz bolnice - stručna pomoć i suradnja u edukaciji - iz Centra za - stručna pomoć, edukacija roditelja, učenika i učitelja prevenciju ovisnosti - iz drugih škola - usklađivanje aktivnosti i međusobna suradnja u radu 6. AKTIVNOSTI ŠPP-a SUKLADNO NACIONALNOJ STRATEGIJI

Nacionalna strategija prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti je koncipirana kroz 10 točaka. Stoga će i razrada aktivnosti ŠPP-a u OŠ Lapad biti predstavljena na istovjetan način.

1. Škola kao ugodno i poticajno mjesto - potrebno je raditi na: • podizanju profesionalne razine djelatnika kroz kontinuiranu, kvalitetnu i ciljanu Školu kao milje – da bi škola postala ugodno i poticajno mjesto za učenike, edukaciju i

• unaprjeđenju odgojne komponente s ciljem poticanja zdravog razvoja učenika kroz stvaranje škole prilagođene učenicima i njihovim potrebama u procesu odrastanja.

Pošto je OŠ Lapad proglašena Kvalitetnom školom jer je najveći dio učitelja educiran za provedbu tog projekta u svom radu, u svakodnevnom radu će se provoditi saznanja sa tog seminara. Na razrednim i učiteljskim vijećima planiramo nastaviti sa stalnim educiranjem i poticanjem učitelja i stručnih suradnika na stvaranje što poticajnije atmosfere u školi u kojoj će se njegovati i razvijati samopoštovanje i uspjeh učenika.

2. Afirmacija karijere uspješnog roditeljstva – rad iz ove točke će se odvijati kroz slijedeća područja:

• Rad s roditeljima će biti tematski roditeljski sastanci koje će voditi razrednici, stručni suradnici i vanjski stručnjaci koji se bave prevencijom ovisnosti, npr.: djelatnici školskog dispanzera i Policijske uprave Dubrovnik u sklopu projekta Zdrav za 5na teme – primjerice: Zašto mladi uzimaju sredstva ovisnosti? Koje su šetne posljedice ovisnosti, Pravna regulativa po kojoj postupaju djelatnici PU ukoliko se učenik koristi sredstvima ovisnosti, Kvalitetna komunikacija u obitelji Kolika je i koja uloga roditelja u prevenciji ovisnosti? Obveze roditelja definirane pravnom regulativom Tko su suradnici roditelja u tome i na kojim područjima? Adolescentne krize i pomoć obitelji. Što roditelji mogu učiniti u razvijanju zdravih stilova života?

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

• Treće područje rada s roditeljima je individualno savjetovanje roditelja rizičnih učenika. Ovaj dio posla je uvijek najdelikatniji, pa planiramo intenzivirati suradnju s roditeljima u smislu unaprijed dogovorenih pravila u slučaju ranog otkrivanja uzimanja sredstava ovisnosti. U tom smislu je predložena izrada protokola postupanja u slučaju konzumacije bilo kojih sredstava ovisnosti u školi, te je dogovorena suradnja svih uključenih u taj proces na nivou Grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik je donio mjeru koja se odnosi na posjedovanje i konzumaciju alkohola kod mladih o kojima se povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti informira učenike i njihove roditelje.

3. Provođenje slobodnog vremena - već su u planu navedene sve školske slobodne aktivnosti

učenika. Planiramo posebnu pozornost posvetiti rizičnim učenicima i njihovom uključivanju u ove aktivnosti, te pojačati suradnju s trenerima i drugim voditeljima aktivnosti.

4. Specifično obrazovanje učenika - rad na smanjenju interesa učenika za sredstva ovisnosti ćemo bazirati i na obrazovanju učenika o svim relevantnim pitanjima u svezi s pušenjem, alkoholom i uzimanjem droga. Ova zadaća će realizirati: razrednici, učitelji biologije, kemije, prirode, tjelesno zdravstvene kulture, školsko koordinator, školski liječnik i vanjski suradnici na satovima razrednog odjela, kroz tribine za učenike i sl. Važno je izmijeniti uobičajena vjerovanja kod učenika da «svi puše», «od jednog puta se neće ništa dogoditi», «znam dugogodišnje ovisnike koji su zdravi» i slično, te dati učenicima točne i konkretne informacije o štetnosti sredstava ovisnosti kao i svim zdravstvenim, psihološkim, socijalnim, ekonomskim i etičkim posljedicama i rizicima uzimanja sredstava ovisnosti. Te informacije trebaju biti sastavnica odgojnog djelovanja svih nastavnika u školi.

• Kao poseban oblik rada s učenicima je sudjelovanje u Forumu mladih kojeg organizira Grad Dubrovnik. Ovaj projekt se provodi u svim školama s ciljem poticanja zdravih stilova života i stvaralaštva mladih kao oblika pozitivne emancipacije i samopotvrđivanja. Kroz Forum mladih se svaki mjesec radi prezentacija likovnog, literarnog i glazbenog stvaralaštva mladih, kao i „sjednica“ učenika i predstavnika gradske vlasti u Gradskoj vijećnici na kojoj učenici iskazuju svoje potrebe i prijedloge za unaprjeđenje života mladih.

5. Učenje životnih (socijalnih) vještina – ova točka je posebno razrađena i objedinjena u Priručniku za provedbu ŠPP-a. Sadržajem su obuhvaćene radionice i predavanja za učenike od 1. do 8. razreda koje obuhvaćaju učenje i uvježbavanje socijalnih vještina, primjerice: razvijanje samopoštovanja, rješavanje problema, donošenje odluka, kvalitetna komunikacija, kritičko mišljenje, prevladavanje frustracija, rad na emocijama i sl. Cilj ovih radionica je učenje konstruktivnog i prilagođenog ponašanja za uspješno snalaženje u životnim situacijama.

6. Diskretni personalni zaštitni postupak - veliku pozornost u školi ćemo nastaviti posvećivati

identifikaciji rizičnih učenika, te razvijanju mreže potpore ovim učenicima kroz diskretni personalni zaštitni postupak i putem individualnih konzultacije s učiteljima razrednog vijeća. Ovdje moram ponoviti da još nije realizirana specifična edukacija nositelja ŠPP-a o ovoj i narednoj točki, te to ponovo prenosimo u plan za ovu godinu.

7. Razred kao terapijska zajednica - još jedna specifična metoda u sklopu ŠPP-a kojom želimo upotrijebiti veliki potencijal učenika u odjelu da pomognu nekom učeniku. Time će svi puno naučiti, i učenik koji ima problem i oni koji mu pomažu u njegovom rješavanju. Edukacija nositelja je nužna.

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

8. Mjere sekundarne prevencije – za ovu je već naveden planirani sustav postupaka u slučaju

ranog otkrivanja konzumenata, eventualne trgovine droga u blizini škole i sl. Potrebno je razraditi korake u informiranju i suradnji unutar škole, s roditeljima i učenicima, te suradnju s vanškolskim ustanovama, prvenstveno Centrom za prevenciju ovisnosti i policijom. Pri tom planiramo razraditi odgovornosti i odgovarajuće postupke pojedinih nositelja i međusobnu informiranost o tome.

9. Suradnja škole s drugim institucijama – već je navedena u okviru prethodnih točaka.

Ukoliko bude isključenih učenika iz osnovnoškolskog sustava izvijestit ćemo nadležne ustanove i sudjelovati u daljnjem radu po potrebi.

10. Edukacija prosvjetnih djelatnika – nositelja ŠPP-a. O ovoj točki uvijek puno priče a malo

znanja. Svakako i primarno bi trebalo educirati sve nositelje o diskretnom personalnom zaštitnom postupku i razredu kao terapijskoj zajednici.

7. POSEBNOSTI ŠPP-a U OŠ Lapad

Među prvim posebnostima je veličina škole. Zbog velikog broja učenika neki značajni aspekti programa prevencije su otežani.

• Budući skoro svaki razred ima 5,6 odjela, to znači da svaku ideju, akciju,

predavanje i sl. treba uraditi šest puta, a time se odradi samo jedan razred. To već u startu ne djeluje baš motivirajuće ni za nositelje iz škole, a posebice za vanjske suradnike. Oni su voljni surađivati, ali traže maksimalno "sažimanje" slušateljstva. To na kraju znači da na jednom predavanju bude jako puno slušača – učenika ili roditelja, što svakako umanjuje rezultate i svrhu predavanja, bilo za učenike ili roditelje.

• Veći broj učenika (cca 900) za stručne suradnike znači puno veći opseg i drugih

poslova, tako da za realizaciju ŠPP-a ostaje manje vremena. Stoga je važna što bolja koordinacija rada razrednika i pojedinih predmetnih nastavnika na SR ili u redovitoj nastavi u provedbi ŠPP-a.

• Zbog velikog broja učenika nemoguće je da svi učitelji poznaju sve učenike, što

uvelike otežava izmjenu informacija među djelatnicima, pravovremenost intervencija i suradnju s roditeljima.

• Prednost ove škole je dobra struktura učenika, dobra suradnja s roditeljima i

kvalitetan učiteljski kadar što olakšava provođenje programa.

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

8. OBLICI RADA

U provedbi ŠPP-a će se koristiti slijedeći oblici rada i tehnike aktivnog učenja: - individualni rad - rad u malim grupama - predavanja - radionice - debate - igranje uloga (role play) - igre simulacije - izrada tematskih seminarskih radova - izrada letaka, postera i sl. - korištenje audio-vizualnog materijala - istraživanje "javnog mnijenja" u školi (učenika i nastavnika) o

temama iz okvira ŠPP - anketiranje značajnih osoba o istom - rad s vršnjacima - rad starijih učenika s mlađima - zajednički roditeljski učenika i roditelja - prezentacija u javnim medijima

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PROGRAM/PROJEKT NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA : STRUČNO RAZVOJNA SLUŽBA AUTOR(I) I VODITELJ(I): STRUČNA SLUŽBA OŠ LAPAD, BRANKA JADRIJEVIĆ DIPL. SOCIJALNA RADNICA I IVANA KLARIĆ IVANČIĆ, MAG. SOCIJALNE PEDAGOGIJE OPIS PROGRAMA: Rad stručnog suradnika - socijalnog radnika Rad stručnog suradnika - socijalnog radnika odnosi se na pripremanje i obavljanje poslova u neposrednom radu s učenicima, roditeljima/skrbnicima i djelatnicima škole, prikupljanje i analiziranje podataka o socijalnom statusu učenika i njihovih obitelji, suradnja s ustanovama koje posredno sudjeluju u odgoju i obrazovanju učenika. prema potrebi sudjeluje u radu povjerenstva za upis učenika u prvi razred, obavlja poslove vezane za smještaj učenika u druge obitelji i ustanove socijalne skrbi, sudjeluje u programima i projektima za socijalno ugrožene obitelji i njihove obitelji. savjetuje i pomaže roditeljima u ostvarivanju prava iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te obavlja druge poslove prema zahtjevima struke. Socijalni radnik utvrđuje socijalni sastav učenika u školi i pojedinim razrednim odjelima te analizira i utvrđuje odnos između socijalnih čimbenika i školskog uspjeha učenika. CILJNA SKUPINA:

a) NEPOSREDNI KORISNICI (VRSTA I BROJ)– učenici koji su uključeni u tretman centra za socijalnu skrb i njihove obitelji kao i učenici za koje je potrebno poduzeti mjere radi zadovoljavanja socijalnih i socijalno zaštitnih potreba.

b) POSREDNI KORISNICI (VRSTA I BROJ)- svi učenici osnovne škole Lapad i njihovi roditelji – 888 učenika u 42 razredna odjela, nastavnici, školska stručna služba te vanjski suradnici.

OČEKIVANI REZULTATI PROGRAMA/PROJEKTA:

- prepoznavanje i utvrđivanje socijalnih i socijalno zaštitnih potreba učenika i njihovih obitelji , te poduzimanje mjera radi zadovoljavanja istih

- identifikacija učenika koji žive u socijalno rizičnim uvjetima te planiranje adekvatnih programa za pomoć

- identifikacija ugrožavajući obiteljskih situacija (odgojna zapuštenost, ovisnosti, nasilje, zlostavljanje) i poduzimanje odgovarajućih mjera za zaštitu prava i interesa učenika

- prikupljanje anamnestičkih podataka i nalaza o učenicima s posebnim potrebama - preventivni rad na području nasilja među djecom i ovisnosti, kao i rad na razvijanju

socijalnih vještina - kvalitetnija socijalizacija učenika koji pripadaju specifičnim skupinama (npr. nacionalne

manjine), učenika iz socijalno ugroženih obitelji kao i učenika s posebnim potrebama - poboljšanje kvalitete multidisciplinarnog pristupa u radu stručne službe škole - proširivanje polja djelovanja stručne službe škole - podizanje kvalitete suradnje sa ustanovama socijalne skrbi

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

OPIS PROGRAMA: Rad stručnog suradnika - socijalnog pedagoga Rad stručnog suradnika – socijalnog pedagoga odnosi se na obavljanje neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, poslova koji proizlaze iz neposrednog rada s učenicima, priprema za neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju te poslova suradnje s učiteljima, drugim stručnim suradnicima Škole, ravnateljem te roditeljima učenika Škole. Tijekom školske godine školski suradnik socijalni pedagog djeluje u svim odgojno-obrazovnim odjelima kroz predstavljanje, posjete nastavi, satove razrednog odjela te radionice. Individualni sati rada odvijaju su se prema utvrđenom rasporedu s učenicima s teškoćama u razvoju koji nastavu pohađaju prema individualiziranom odgojno-obrazovnom programu. Kroz direktan rad sa učenicima radi na prevencije pojavnih oblika poremećaja u ponašanju djece i mladih poticanjem i razvijanjem životnih vještina te na ranom otkrivanju i skrbi o djeci koja žive u pojačanom riziku koji proizlazi iz obitelji, okruženja ili osobnosti samog djeteta. Također radi na vođenju i usmjeravanju djece koja već iskazuju pojavne oblike poremećaja u ponašanju, pružanjem odgovarajuće skrbi u školi ili suradnjom i upućivanjem na izvore pomoći izvan škole. Rad sa roditeljima obuhvaća poučavanje roditelja uspješnijem roditeljstvu i pomoć pri izboru pedagoških postupanja primjerenih potencijalima roditelja i djeteta. Stručni suradnik socijalni pedagog surađuje i sa učiteljima Škole. Rad sa učiteljima obuhvaća senzibilizaciju na potrebe i različitosti u sposobnostima i postignućima djece, predlaganje i pomoć pri izboru djelotvornih pedagoških postupaka prema učenicima, suradnja pri upućivanju učenika na opservaciju, zbog izbora primjerenog oblika školovanja kao i pri izradi prilagođenih programa te pomoć pri suradnji s roditeljima Stručni suradnik socijalni pedagog sudjeluje u radu stručnog Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti djece za upis u 1. razred te u procesu Utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta/učenika. Stručni suradnik socijalni pedagog ključna je osoba pri provođenju projekata za poboljšanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama poput projekta „Pomoćnik u nastavi“. Određeni dio satnice stručnog suradnika socijalnog pedagoga odlazi na planiranje i programiranje te pripremanje za neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Stručno usavršavanje planirana su u vidu stručnih skupova aktiva defektologa Dubrovačko- neretvanske županije te brojnih drugih seminara i edukacija. Administrativni poslovi, vođenje dokumentacije o radu s učenicima, roditeljima i suradnicima, sudjelovanje na sjednicama razrednih i nastavničkih vijeća te sastancima stručne službe, vođenje dnevnika rada, dosjea učenika s teškoćama u razvoju zauzimaju znatan dio rada stručnog suradnika socijalnog pedagoga.

CILJNA SKUPINA:

c) NEPOSREDNI KORISNICI (VRSTA I BROJ): učenici s posebnim potrebama OŠ Lapad – 27 učenika s rješenjem o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja, oko 20 učenika u neposrednom individualnom radu sa stručnim suradnikom socijalnim pedagogom te 6 učenika uključena u proces utvrđivanja primjerenog oblika školovanja

d) POSREDNI KORISNICI (VRSTA I BROJ): učenici OŠ Lapad i njihovi roditelji – 887 učenika

(41 razredni odjel), nastavnici OŠ Lapad, stručna služba OŠ Lapad, vanjski suradnici

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

OČEKIVANI REZULTATI PROGRAMA/PROJEKTA: - podizanje kvalitete života i školovanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u

sustavu redovnog osnovnog školovanja - bolja integracija učenika s teškoćama u redovni sustav školovanja - podrška učenicima s teškoćama i njihovim roditeljima tijekom osnovnoškolskog odgoja i

obrazovanja, te drugim učenicima u cilju što kvalitetnije socijalizacije - podrška nastavnicima u radu i izvođenju nastave s učenicima s teškoćama - kvalitetniji rad i širi krug djelovanja stručno razvojne službe škole - preventivni rad u području nasilja među djecom - prevencija poremećaja u ponašanju

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA: ASISTENT U NASTAVI AUTOR(I) I VODITELJ(I): Koordinator za OŠ Lapad, Ivana Klarić Ivančić, mag. socijalne pedagogije OPIS PROGRAMA: Asistent u nastavi, oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Asistent u nastavi direktno radi u nastavi i predstavlja podršku:

• učeniku s posebnim potrebama (za uključivanje u razred, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka)

• učitelju i drugim stručnjacima (kreiranje ciljeva, zajednička izrada individualnog plana rada s učenikom, realizacija planiranog s učiteljima i drugim stručnjacima direktnim radom s učenikom, povratna informacija...)

• kurikulumu ( u skladu sa sposobnostima učenika) • školi (rad u timu, sudjelovanje u životu škole, poznavanje pravila u školi)

Svaki asistent prolazi edukaciju organiziranu od strane stručnog tima Udruge «IDEM» (kasnije Centra za edukacijsku inkluziju) i to:

• uvodni seminar (najmanje 20 sati) • učenje iz literature • učenje putem praćenja zajedničkog rada učitelja, koordinatora i drugih stručnjaka škole • skupna supervizija

Asistent u nastavi direktno radi s učenikom po 4 sata dnevno u razrednoj nastavi, odnosno 5 sati dnevno u predmetnoj nastavi 5 dana u tjednu. CILJNA SKUPINA:

NEPOSREDNI KORISNICI (VRSTA I BROJ): a) T.P., učenik 1. r. šk. god. 2018./2019.; b) I.P., učenik 2. r. šk. god. 2018./2019.; c) L.Ć., učenik 2. r. šk. god. 2018./2019.; d) E.V., učenica 2. r. šk. god. 2018./2019.; e) L.C., učenik 3. r. šk. god. 2018./2019.; f) Đ.M., učenik 4. r. šk. god. 2018./2019.; g) Đ.B., učenik 4. r. šk. god. 2018./2019.; h) M.M., učenik 7. r. šk. god. 2018./2019.; i) V.Š., učenik 8. r. šk. god. 2018./2019.;

POSREDNI KORISNICI (VRSTA I BROJ): roditelji navedenih učenika, učitelji navedenih učenika, stručna služba OŠ Lapad, vanjski suradnici (Udruga „IDEM“), Dubrovačka razvojna agencija (DURA) OČEKIVANI REZULTATI PROGRAMA/PROJEKTA:

a. podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja

b. kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja

c. pomoćnik (asistent) u nastavi tijekom nastavnog procesa pruža potporu učeniku s TUR, profesoru i razrednom odjelu u cjelini

TROŠKOVNIK: Troškove provedbe projekta (financiranje rada asistenta) pokriva Grad Dubrovnik u suradnji s Dubrovačkom razvojnom agencijom (DURA)

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PLAN UČITELJSKOG VIJEĆA RUJAN

- Izvješće o protekloj školskoj godini u Power Point prezentaciji - Informacije o pripremama za početak školske godine 2018./2019. - Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama - Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima

koji se obavljaju u osnovnoj školi - Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole - Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-

obrazovnoj skupini u osnovnoj školi - Zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

/ Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera/ Izmjene pravilnika o pedagoškim mjerama

- Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava

- Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

- Novi pravilnik o postupanju u slučaju seksualnog nasilja - Podjela zaduženja učiteljima - Pedagoška dokumentacija – tajnik; e-Dnevnici i e-Imenici (koordinator Goran Novak) - Kurikulum za 2018./2019. školsku godinu

- Prihvaćanje Vremenika za prvo polugodište - Prihvaćanje Godišnjeg plana i programa za šk. g. 2018./2019. - Zdravstveni i građanski odgoj (Godišnji plan )

- Ponude i izbor osiguranja za učenike - Upoznavanje s učenicima koji imaju poteškoće u učenju i razvoju/ pomoćnici u nastavi - Zadaće pomoćnika u nastavi (Kodeks) - Europski projekti, Erasmus + - Izvješće s ekskurzije 8.-ih razreda i dogovor za ekskurziju budućih osmaša te terensku

nastavu četvrtaša - Webinari – Škola za život - Projekt Visoki jablani - Izvješće s ekskurzije 8.-ih razreda i dogovor za ekskurziju budućih osmaša te terensku

nastavu četvrtaša - Shema školsko voće; Jedemo odgovorno - Dječji forum – Grga Čvarak - Projekt Hrvatska pomaže – vode nas povezuju (Dunav, more, Ombla) - Linđo, kulturna institucija Grada

LISTOPAD

- Dan sjećanja na Civilne žrtve Domovinskoga rata - Novi pravilnici (opetovano) - Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u

poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

- Pedagoške mjere – način i postupci izricanja pedagoških mjera - Godišnji plan i program Škole s naglaskom na projekte i izvannastavne aktivnosti po

mjesecima

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

- Predavanje psihologinje: Prevencija seksualnog nasilja i protokol o postupanju (sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske)

- Predavanje defektologa – socijalnog pedagoga i psihologa: Učenici s poteškoćama / nadareni učenici, preventivni programi, građanski odgoj, i sl.

- Dogovor o provođenju cjelogodišnje teme iz Građanskog odgoja STOP BACANJU HRANE i teme SVI RAZLIČITI – SVI JEDNAKI

- E-Dnevnici i e-Imenici – izmjena iskustava - Dogovor za akcije Humanost na djelu - Najava projekta Pružanje prve pomoći – oživljavanjem ljudi za sve učenike 7.-ih razreda

STUDENI

- Predavanje pedagoginje Sonje Puhjere: Pravilnik o ocjenjivanju - Izvješće ravnateljice i mentora sa seminara - Građanski odgoj – analiza i izvješće o provođenju socijalne radnice - Škola za život – izvješća iz škola koje su eksperimentalno uključene - Izvješće o akcijama uz Orlandovu godinu - Odlazak u Memorijalni centar Domovinskoga rata u Vukovaru – svibanj 2019. - Humanitarni sajam učenika od 1. do 4. razreda (dogovor)

PROSINAC - Osvrt na uspjeh i vladanje na kraju l. polugodišta (Izvješće sukladno najavljenoj odluci

MZO) - Dogovor o aktivnostima učenika i učitelja povodom prosinačkih, a naročito blagdana

Svetoga Nikole, Dana dubrovačkih branitelja, te božićnih i novogodišnjih blagdana - Zadaće tijekom zimskog učeničkog odmora - Raspored učeničkih natjecanja i smotri - Izvješće: iskustvo, e-Dnevnici i e-Imenici

SIJEČANJ

- Analiza uspjeha na kraju prvog polugodišta, s posebnim naglaskom na negativne ocjene i poteškoće u vladanju;

- Pohvala i podrška nadarenim učenicima - Predavanje psihologinje Tanje Rončević «Nadareni učenici» - Dogovor za ekskurziju učenika 4.-ih razreda - Usklađivanje i usvajanje Vremenika za 2. polugodište VELJAČA

- Tijek i rezultati učeničkih natjecanja i smotri - Građanski odgoj i Cjelovita Kurikularna reforma (osvrt), ravnateljica i mentori - Eko aktivnosti Škole, analiza učinjenog i dogovor daljnjih aktivnosti - Osvrt na provedbu svih ovogodišnjih projekata

OŽUJAK

- Predavanje socijalne radnice Branke Jadrijević - Učenička postignuća u učenju i vladanju, te na natjecanjima - Analiza humanitarnih akcija i Projekta Škole za Afriku - Organiziranje Školskog maškaranog dana

Page 76: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

TRAVANJ

- Dogovor za Dan škole (rekreativni i terensku nastavu) - Predavanje prof. likovne kulture, UNESCO-va konvencija o živoj baštini- naša Škola-

UNESCO škola - Usklađivanje pravila za odabir naj učenika i naj volontera - Dogovor za ekskurziju za školsku godinu 2019./2020. - Dogovor za Dan izvrsnosti - Samovrjednovanje - Učenički proljetni odmor

SVIBANJ

- Izvješće o ekskurziji učenika 4.- ih razreda i završni dogovor o ekskurziji učenika 8.-ih razreda

- Analiza vanjskog vrednovanja - Godišnji plan i program škole i Kurikul – analiza, ravnateljica - Završni dogovor za Dan Škole i terensku nastavu - Svečana sjednica UV

LIPANJ

- Učenička postignuća na kraju nastavne godine - Analiza pedagoških mjera (ocjena učinkovitosti izrečenih mjera) - Realizacija Godišnjeg plana rada Škole - Upućivanje učenika na dopunsku nastavu - Završni dogovor za ekskurziju učenika 7.-ih razreda, budućih osmaša - Građanski odgoj – analiza provedbe - Analiza humanitarnih akcija u Školi - Zahvalnice mentorima: od Škole i Županije

SRPANJ

- Izvješće s dopunske nastave i upućivanje učenika na popravni ispit u kolovozu - Određivanje ispitne komisije i nadnevaka za popravni ispit u kolovozu - Obveze tijekom ljetnih praznika i nakon povratka s godišnjeg odmora - Početni prijedlog učiteljskih zaduženja za novu školsku godinu, te projekata koje ćemo

provoditi tijekom nove školske godine KOLOVOZ

- Izvješće s popravnog ispita - Analiza uspjeha na kraju protekle školske godine - Organizacija školske godine 2019./2020. - Učiteljska zaduženja za novu školsku godinu s rasporedom sati i učiteljskih dežurstava

Page 77: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PLAN RAZREDNIH VIJEĆA TEME NOSITELJI RUJAN

- Naputci za početak šk. god. 2018./2019. (Godišnji plan)

- Planiranje za rujan s Građanskim odgojem , te kulturnom i javnom djelatnošću Škole - ravnatelj

- Kurikul - učitelji - Usuglašavanje Vremenika - SRS - Pomoćnici u nastavi, učenici s poteškoćama po svakom razrednom odjelu - Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera - Vođenje evidencije dodatne i dopunske nastave - Popunjavanje pedagoške dokumentacije – e-Dnevnici i e-Imenici - Sastanak učiteljica bivših četvrtih razreda i RV petih razreda - Biranje koordinatora planiranja (HNOS) LISTOPAD

- Analiza postignuća u učenju i vladanju - Planiranje za listopad s Građanskim odgojem,

te kulturnom i javnom djelatnošću Škole - Dječja prava – prema naputcima UNICEF-a - Izvješće o formiranju Vijeća učenika i Vijeća roditelja - ravnatelj - Prava i zadatci razrednih vodstava - učitelji - pedagog

- SRS STUDENI

- Analiza postignuća u učenju i vladanju - ravnatelj - Planiranje za studeni s Građanskim odgojem,

te kulturnom i javnom djelatnošću Škole - učitelji - Usklađivanje kriterija za naj učenika i naj volontera -pedagog - Pravilnik o ocjenjivanju - SRS - Pravilnik o pedagoškim mjerama - Izvješća pomoćnika u nastavi - Humanost i moj razred

PROSINAC -pedagog

- Analiza postignuća u učenju i vladanju - ravnatelj - Planiranje za prosinac s Građanskim odgojem,

te kulturnom i javnom djelatnošću Škole - učitelji - Ususret Svetom Nikoli, božićnim i novogodišnjim radostima - SRS - Obveze tijekom učeničkog zimskog odmora - Radionice za učenike tijekom zimskog odmora

SIJEČANJ

- Izvješće o učenju i vladanju tijekom 1. polugodišta - ravnatelj

Page 78: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

- Planiranje za siječanj s Građanskim odgojem Kulturna i javna djelatnost Škole tijekom 2. polug. - učitelji te planirane aktivnosti za 2. polug. - SRS

- Usuglašavanje Vremenika pisanih provjera -pedagog

VELJAČA

- Analiza postignuća u učenju i vladanju - ravnatelj - Planiranje za veljaču s Građanskim odgojem, - pedagog

te kulturnom i javnom djelatnošću Škole - Izvješće o radu Vijeća učenika - SRS - Moj razred i Projekt Stop bacanju hrane

i Svi različiti svi jednaki OŽUJAK

- Analiza postignuća u učenju i vladanju - Planiranje za ožujak s Građanskim odgojem, te - ravnatelj

kulturnom i javnom djelatnošću Škole - učitelji - pedagog

- Izvješća pomoćnika u nastavi - SRS - Maškarani školski dan - učitelji

TRAVANJ

- Analiza postignuća u učenju i vladanju - ravnatelj - Planiranje za travanj s Građanskim odgojem, - pedagog

te kulturnom i javnom djelatnošću Škole - Ostvarene aktivnosti Škole - učitelji

- Planirane aktivnosti za Dan Škole - Tjedan Škole - SRS - Obveze tijekom proljetnog učeničkog odmora

SVIBANJ

- Analiza postignuća u učenju i vladanju - ravnatelj - Planiranje za svibanj s Građanskim odgojem, - pedagog - te kulturnom i javnom djelatnošću Škole

Izvješća pomoćnika u nastavi - Terenska nastava RN i PN - učitelji - Aktivnosti uz Dan Škole /Tjedan Škole - SRS - Terenska nastava - izvješće

LIPANJ

- Planiranje za lipanj s Građanskim odgojem, te kulturnom i javnom djelatnošću Škole

- Izvješće o postignućima u učenju i vladanju - ravnatelj na kraju nastavne godine

- Dopunska nastava - pedagog - Pedagoške mjere - učitelji - Realizacija nastavnog plana i programa - SRS - Građanski odgoj – izvješće - Pomoćnik u nastavi – evaluacija - Izbor NAJ učenika/ce i NAJ volonter/ka u 8. razredu

Page 79: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

- Godišnje izvješće: Humanost u mom razredu, Stop bacanju hrane/ Svi različiti svi jednaki

SRPANJ

- Rezultati nakon dopunske nastave te utvrđivanje - ravnatelj općeg uspjeha i vladanja

- Popravni ispiti - razrednici - SRS - pedagog

KOLOVOZ

- Izvješće nakon poravnih ispita - razrednici - SRS - ravnatelj

Page 80: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PLAN VIJEĆA RODITELJA TEMA RUJAN /LISTOPAD NOSITELJI - Konstituiranje Vijeća roditelja Izbor predsjednika i zamjenika -ravnatelj

- Izvještaj o školskoj god. 2017./2018. –predsjednik V.r. - Izvješće o izvanučioničnoj nastavi -defektolog

i ekskurziji 4. i 8. r. -SRS - Upoznavanje s Pravilnikom o izvođenju izleta, -roditelji ekskurzija…

- Upoznavanje s Pravilnikom o postupku… psihofizičkog stanja djeteta…

- Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera - Prezentiranje Kurikula - Prezentiranje God. plana i programa rada Škole - Građanski odgoj/ Zdravstveni odgoj - Uključivanje roditelja u kreativne radionice - E-Dnevnici i e-Imenici - Investicijsko izvješće - Adaptacija i nadogradnja PŠ Montovjerna – organizacija nastave - Energetska obnova Škole

SIJEČANJ / VELJAČA

- Izvješće o učenju i vladanju na kraju 1.pol. -ravnatelj - Obiteljski zakon -socijalni radnik - Građanski/Zdravstveni odgoj - izvješće - pedagog - Mogući oblici suradnje Škole i roditelja –

pozitivni primjeri - Ekskurzija učenika 4. razreda - Pomoćnici u nastavi

TRAVANJ / SVIBANJ (po potrebi)

- Proljetni učenički odmor – aktivnosti škole -ravnatelj - Ekskurzija budućih osmaša - Ekskurzija 4.-ih r. - izvješće -psiholog

-pedagog - Predavanje „Odgojni stilovi“- psiholog - Predavanje „Internetsko nasilje“ – pedagog - Investicijsko izvješće - Građanski i Zdravstveni odgoj- izvješće - Terenska nastava – izvješće - Obilježavanje Dana/tjedna Škole

Predsjednik Vijeća roditelja ili ravnatelj može prema potrebi sazvati Vijeće roditelja i pored planiranih termina, a planirana predavanja, ukoliko se ukaže potreba mogu biti održana i u neko drugo vrijeme.

Page 81: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA

Na osnovu članka 148. Statuta OŠ Lapad u školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela. Predstavnik učenika za Vijeće učenika (kao i zamjenik predstavnika učenika) bira se na satu razrednog odjela na početku školske godine.

Prva sjednica Vijeća učenika je u prvom tjednu mjeseca listopada, gdje se od 41 predstavnika Vijeća učenika bira predsjednik Vijeća i njegov zamjenik. Glasovanje je javno. To je konstituirajuća sjednica i dogovor o radu za tekuću školsku godinu 2018./2019.

MJESEC SADRŽAJ RADA

Listopad

Konstituirajuća sjednica i dogovor o radu za tekuću školsku godinu. Razgovor o pravilima ponašanja pojedinih odjela , kao i o kućnom redu škole i pedagoškim mjerama. Kratki osvrt na analizu uspjeha učenika na kraju 2017./2018. školske godine. Izrada kriterija za odabir NAJ učenika/ce i NAJ volontera na kraju nastavne godine ( prema mišljenju učenika sedmih i osmih razreda). Dogovor za pomoć u učenju učenicima nižih razreda.

Studeni

Podijelimo radost Božića sa siromašnima i usamljenima – humanitarne akcije, volonterski rad. Izrada prigodnih čestitki - Misli na druge..- napiši čestitku nekome tko je bolestan ili živi sam Zimske radosti – u organizaciji Grada Dubrovnika.

Siječanj

Analiza ponašanja učenika tijekom prvog polugodišta, uspjeha učenika i upoznavanje s rezultatima natjecanja iz pojedinih nastavnih područja, kao i sportska natjecanja. Dogovor o tematskoj sjednici u ožujku, predavanje uz prezentaciju će održati članovi Vijeća učenika.

Ožujak Osvrt na tekuću problematiku u pojedinim odjelima, dogovor kako pojedinim učenicima pomoći u učenju i ponašanju.

Svibanj

Dogovor za Forum mladih koji se odvija na nivou Grada. Upoznavanje s aktivnostima prilikom obilježavanja Dana škole. Analiza izvršenih zadataka za tekuću školsku godinu i dogovor za slijedeću.

Vijeće učenika kontinuirano surađuje s Društvom Naša djeca. Sjednice Vijeća učenika održat će se po potrebi i u drugim mjesecima osim navedenih.

Sjednice vodi predsjednik Vijeća učenika uz asistenciju pedagoginje škole, Sonje Puhjera, redovito se piše zapisnik i vodi evidencija prisutnih.

Page 82: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA šk. god. 2018./2019. Ravnateljica: Mirjana Kaznačić

SADRŽAJ RADA Predviđeno

vrijeme ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u

satima 1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada Škole VI. - IX. Prema potrebi

1.2. Izrada Plana i programa rada ravnatelja VI. – IX. - 1.3. Koordinacija u izradi predmetnih Kurikula VI. – IX. - 1.4. Izrada školskog Kurikula VI. – IX. - 1.5. Izrada Razvojnog plana i programa Škole VI. – IX. - 1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća IX. – VI. - 1.7. Izrada zaduženja učitelja VI. – VIII. - 1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima IX. – VI. - 1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX. – VI. - 1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX. – VI. - 1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja IX. – VI. - 1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX. – VI. - 1.13.Provedba programa Zdravstvenog i Građanskog odgoja IX.- VI. - 1.14.Koordiniranje sudjelovanja u raspravama i savjetovanjima o Školi za život IX. – VI. -

1.15.Sudjelovanje u planiranju programa Vijeća roditelja i Vijeća učenika IX. – VI. - 1.16.Suradnja u organizaciji rada pomoćnika u nastavi IX. – VI. - 1.17.Koordinacija aktivnosti s Gradom Dubrovnikom, DUR-om, Europskim domom Dbk., OŠ Dragutina Tadijanovića iz Vukovara te Udrugom Hrvatska pomaže

2018./19.g. -

1.18.Suradnja i koordiniranje pri mobilnim EU projektima – ERASMUS +, te drugim EU projektima – obnova Škole, energetska učinkovitost. Koordinacija u provedbi EU projekta , partnerstvo s Društvom Naša djeca Dbk. te Udrugom voditeljica koje je Đurđa Adlešić., te međunarodni projekt Visoki jablani.

IX. –VI. -

1.19.Organizacija seminara za učitelje, SRS i ravnatelje osnovnih škola XI. 1.18.Ostali poslovi – Koordinacija u vođenju e-Dnevnika i e-Imenika IX. – VIII. - 2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj

smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole, produženog boravka). Poslovi organizacije i koordinacije rada kada krene

izgradnja i adaptacija PŠ Montovjerna. Organizacija nastave TZK zbog adaptacije školske dvorane i organizacija rada u dogovoru s voditeljem ŠSK Petka.

IX. – VIII. Prema potrebi

2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada Škole VIII . – IX - 2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI .– IX. - 2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu

NCVVO-a IX. – VI. -

Page 83: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

2.5. Organizacija i koordinacija samovrjednovanja Škole IX. – VI. - 2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika, Sheme Školsko voće, te

EU projekt Mi jedemo odgovorno IX. – VII. -

2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika IX. – VI. - 2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija IX. – VI. - 2.9. Organizacija i priprema odlaska u Vukovar za 8.-e razrede;

Organizacija video konferencije IX. –VI. -

2.10 Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela Škole IX. – VIII. - 2.11.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred osnovne i srednje škole IV. – VII. -

2.12.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika IX. – VI. -

2.13.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX. – VI. - 2.14.Organizacija dopunske nastave i popravnog ispita, te predmetnih i razrednih ispita; organizacija nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatnu znaju hrvatski jezik

VI. i VIII. -

2.15.Organizacija poslova uz podjelu besplatnih udžbenika V.-IX. - 2.16. Poslovi vezani uz natjecanja učenika i učeničkih smotri I.-VI. - 2.17. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija školskih prostora, naročito knjižnice, sportske dvorane i otvorenog igrališta VIII. – VI. -

2.18.Ostali poslovi IX. – VIII. - 3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada Škole IX. – VI. Prema

potrebi 3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno-obrazovnih razdoblja XII. i VI. - 3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim

suradnicima i pripravnicima IX. – VI. -

3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava IX. – VI. - 3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX. – VIII. - 3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX. – VIII. - 3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan Škole IX .– VIII. - 3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije uz suradnju s pedagoginjom

Škole IX. – VIII. -

3.9. Ostali poslovi IX. – VIII. - 4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih

tijela IX. – VIII. Prema potrebi

4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom Škole IX. – VIII. - 4.3. Ostali poslovi IX. – VIII. - 5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima IX. – VIII. Prema potrebi

5.2. Praćenje rada učeničkih skupina i pomoć pri radu IX. – VI. - 5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX. – VI. - 5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX. – VIII. - 5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX. – VIII. - 5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX. – VIII. - 5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad IX. – VIII. -

Page 84: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika IX. –VIII. - 5.9.Suradnja s Vijećem roditelja i Vijećem učenika IX. –VIII. - 6.0. Suradnja s volonterskim udrugama i poticanje volontiranja IX. –VIII. - 6.1.Ostali poslovi IX. – VIII. -

6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

6.1. Rad i suradnja s tajnicom Škole IX. – VIII. Prema potrebi

6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZO-a, te upoznavanje svih tijela Škole s novim zakonima i pravilnicima IX. – VIII. -

6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata Škole IX. – VIII. - 6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe Škole IX. – VIII. - 6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskoga odbora/ IX. – VIII. - 6.6. Poslovi zastupanja Škole IX .– VIII. - 6.7. Rad i suradnja s računovodstvom Škole IX. – VIII. - 6.8. Izrada Financijskog plana Škole VIII. – IX. - 6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX .– VIII. - 6.10 Organizacija i provedba inventure XII. - 6.11. Poslovi vezani uz e-Matice VI. - 6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžaba VI., VIII. - 6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII. i I. - 6.14. Ostali poslovi IX .– VIII. - 7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA 7.1. Predstavljanje Škole IX. – VIII. Prema

potrebi 7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja IX. – VIII. - 7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX. – VIII. - 7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX. – VIII. - 7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU (ERAZMUS) IX. – VIII. - 7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini IX. – VIII. - 7.7. Suradnja s Uredom državne uprave IX .– VIII. - 7.8. Suradnja s osnivačem – Gradom Dubrovnikom IX. – VIII. - 7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX. – VIII. - 7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX. – VIII. - 7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX. – VIII. - 7.12.Suradnja s Policijskom upravom IX. –VIII. - 7.13.Suradnja s Župnim uredom i Biskupijom IX. – VIII. - 7.14.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX. – VIII. - 7.15.Suradnja s turističkim agencijama IX. – VIII. - 7.16.Suradnja s kulturnim ustanovama ( kazalište, Linđo, muzeji, kina, akvarij…), te sportskim ustanovama i institucijama. IX. – VIII. -

7.17.Suradnja s Veleposlanstvima i konzulatima u Dubrovniku IX. – VIII. - 7.18. Suradnja s Društvom Naša djeca IX. – VIII. -

Page 85: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

7.18.Suradnja s Caritasom, Crvenim križem, s Domom Maslina, Udrugom Dva skalina, Udrugom slijepih, Domom za stare i nemoćne osobe u Gradu te u Gospinome polju, Udrugom IDEM, Poliklinikom Grada Zagreba i doc. dr. Gordanom Buljan Flander, Europskim domom Dubrovnik, Udrugom Bonsai ...

IX. – VIII. -

7.19.Suradnja s Udrugom za podršku i poticanje zajedništva Hrvatske IX . – VIII. - 7.20.Ostali poslovi IX. – VIII. - 8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi i na međunarodnim

seminarima IX. – VI. Prema potrebi

8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZO-a, AZZO-a, HUROŠ-a IX. – VI. -

8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX. – VI. - 8.4. Praćenje suvremene odgojno- obrazovne literature IX. – VI. - 8.5. Ostali oblici stručnog usavršavanja IX. – VI. - 9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije Škole; Pisanje Spomenice Škole

– digitalni oblik (u obliku Power Point prezentacije) IX. – VI. Prema potrebi

9.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX .– VI. -

Page 86: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

OPERATIVNI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

PEDAGOGA za školsku godinu 2018./2019.

(Sonja Puhjera, prof. pedagogije i psihologije)

PODRUČJE RADA POSLOVI I ZADACI Suradnici Vrijeme

real. Br. sati

1. Planiranje, programiranje i valorizacija

Planiranje rada * Izrada godišnjeg Plana i programa rada

pedagoga rujan 20

* Pomoć u izradi Godišnjeg plana rada škole i Školskog kurikuluma

ravnatelj, tajnik rujan 35

* Pomoć u planiranju izvannastavnih aktivnosti – prikupljanje podataka i pomoć u realizaciji

ravnatelj rujan 10

* Sudjelovanje u izradi i realizaciji rada izborne nastave ravnatelj rujan 10

* Pomoć u planiranju stručnog usavršavanja djelatnika

ravnatelj, SRS rujan 10

* Pomoć u izradi mjesečnih planova i programa nastavnicima prema standardima HNOS-a;

*Pomoć nastavnicima u izradi kurikuluma * Sudjelovanje u Izvješću o radu škole za prošlu godinu

SRS rujan 35

* Pomoć u pripremi, a i u realizaciji Zdravstvenog odgoja i Građanskog odgoja

* Pomoć u e-Dnevnicima i e-Imenicima

ravnatelj SRS

učitelji

rujan do

svibnja 30 tijekom godine

Page 87: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PODRUČJE RADA POSLOVI I ZADACI Suradnici Vrijeme

real. Br. sati

2. Neposredno sudjelovanje u odgojno- obrazovnom procesu

* Priprema predavanja za roditelje: - Prevencija nasilja među djecom (Bullying i

Cyberbulling) – 4. r. - Odgajam li dobro svoje dijete – 3. r.

ravnatelj, SRS

tijekom godine

30

* Priprema i održavanje stručnih predavanja za učitelje: - praćenje i ocjenjivanje učenika - u dogovoru s ravnat. i UV - (Kako pomoći djeci – nasilje preko interneta)

ravnatelj, SRS 40

Rad s učenicima posebnih potreba * Raspored i pružanje pomoći novopridošlim učenicima SRS rujan 5

* Savjetodavni rad s odgojno zapuštenim učenicima SRS tijekom godine 20

* Rad s učenicima s poteškoćama u ponašanju i učenju SRS, učitelji '' 100

* Savjetodavni razgovori s roditeljima učenika s poteškoćama u ponašanju i učenju '' '' 30

* Rad s djecom s teškoćama u razvoju (zajednički rad sa SRS i Povjerenstva) '' '' 30

* Savjetodavni razgovori s roditeljima navedenih učenika SRS '' 10 * Zajednički rad i suradnja s učiteljima navedenih

učenika učitelji '' 20

* Zajednički rad i izvješća o navedenim učenicima Uredu za državnu upravu i sl. SRS '' 35

* Posjeta nastavi pojedinih učitelja; praćenje unapređenja nastave; pomoć pojedinim učiteljima kako raditi s ''zahtjevnim'' učenicima; i sl.

učitelji, ravnatelj '' 50

* Sudjelovanje na satovima RO (prigodna predavanja iz ŠPP i programa prevencije nasilja i zloupotreba interneta, Zdravstveni i Građanski odgoj)

razrednici tijekom godine 40

* Pomoć u profesionalnom priopćavanju i usmjeravanju SRS učitelji

tijekom godine 10

*Sudjelovanje u radu Vijeća učenika SRS učenici

tijekom godine 10

Zdravstvena i socijalna zaštita učenika * Pomoć zdravstvenom osoblju prigodom akcija

cijepljenja, edukativnim i ostalim akcijama liječnik '' 30

* Raspodjela zdravstveno edukativnih materijala '' '' 5 * Rad na humanizaciji međuljudskih odnosa;

sudjelovanje u raznim humanitarnim akcijama – koordinacija

učitelji '' 10

* Upoznavanje sa socioekonomskim prilikama učenika '' '' 10 * Razna izvješća CZSS, MUP-u, Dječjoj

pravobraniteljici učitelji '' 30

Page 88: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PODRUČJE RADA POSLOVI I ZADACI Suradnici Vrijeme

real. Br. sati

3. Vrednovanje rezultata, analize i izvješća

* Polugodišnja analiza ostvarenja školskog plana i programa

ravnatelj, učitelji siječanj 25

* Analiza uspjeha i izvješća na kraju nastavne godine, dopunske nastave, popravnih ispita, predmetnih (razrednih) ispita i na kraju školske godine za UV

lipanj, kolovoz 40

* Statističko izvješće na kraju školske godine (Matica škole i e-Marica)

tajnik, defektolog

lipanj, rujan 50

* Statističko izvješće na početku školske godine rujan 35

* Izrada zajedničkog ili samostalnog projekta ( istraživanje, obrada i interpretacija rezultata – po dogovoru)

učitelji SRS

tijekom godine 20

4. Stručno praćenje i usavršavanje

* praćenje rada pripravnika (Goran Novak, Nikolina Miloslavić, Marija Pavlović) i pružanje potrebite stručne pomoći

povjerenstvo tijekom godine 25

* Rad u Povjerenstvu za pripravnika i pisanje izvješća za stručni ispit '' '' 30

* Sudjelovanje u skupnom usavršavanju učitelja, pomoć u stručnoj literaturi i časopisima

učitelj '' 35

* Osobno permanentno stručno usavršavanje '' 35

* Praćenje pedagoške i stručne periodike '' 10 * Seminari i drugi oblici stručnog

usavršavanja izvan škole (3 ŽSV, Škola pedagoga i seminari na

regionalnom nivou)

'' 35

5. Informacijska i dokumentacijska djelatnost

* Pribavljanje i praćenje stručne literature knjižničar tijekom godine 10

* Vođenje dnevnika rada '' 35

* Vođenje dokumentacije o radu s učenicima '' 70 * Pregled dokumentacije učitelja (e-Imenici,

e-Dnevnici, bilježnice za INA, dodatnu i dopunsku nastavu)

studeni, travanj 40

* Vođenje dokumentacije o suradnji s roditeljima tijekom

godine 20

Page 89: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA Psiholog: Tanja Rončević

POSLOVI I ZADACI PSIHOLOGA

Suradnici

Vrijeme

1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ŠKOLE 1.1. Sudjelovanje u planiranju i realizaciji godišnjeg plana i programa rada škole te školskog kurikuluma 1.2. Izrada plana i programa rada stručnog suradnika psihologa za školsku ovu školsku godinu 1.4. Izrada Školskog preventivnog programa (ovisnosti) 1.5.Planiranje rada za učenike s posebnim potrebama 1.5.1..Evidencija učenika s posebnim potrebama 1.5.2. Priprema dokumentacije za praćenje/“opservaciju“ ovih učenika 1.5.3. Izrada dosjea za učenike s posebnim potrebama 2. RAD S UČENICIMA na individualnoj i / ili skupnoj razini: priprema i realizacija 2.1. Utvrđivanje stanja učenika na područjima:

§ akademske kompetencije

§ intelektualne razvijenosti

§ sklonosti za učenje: slabih i jakih strana

§ emocionalnog razvoja i osobina ličnosti

§ socijalni vještina i značajki ponašanja

§ obrazovne okoline

§ školske/razredne klime

§ posebnih potreba

§ psihofizičke spremnosti za upis u prvi razred osnovne škole

ravnatelj, stručni suradnici, učitelji učitelji ravnatelj Članovi Povjerenstva učitelji, SRS

09.mj. 09.mj. 09.mj. 09.mj. 09. mj., tijekom godine tijekom godine tijekom godine

Page 90: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

2.2. Savjetodavni rad s učenicima 2.2.1. Individualni i / ili grupni savjetodavni rad: adekvatne tehnike učenja i postignuća, struktura i vještina izlaganja naučenog gradiva, te primjena znanja 2.2.2. Priprema i provođenje različitih akademskih i bihevioralnih intervencija usmjerene na poboljšanje učenja i postignuća u znanju i školskom uspjehu 2.2.3. Priprema i provođenje intervencija za unaprjeđenje ponašanja učenika 2.2.4. Savjetodavni rad s učenicima s posebnim potrebama 2.3. Intervencije u radu s učenicima 2.3.1. Rad s učenicima na promjenama u području prepoznatih teškoća: razumijevanje poteškoća, prihvaćanje svojih mogućnosti, te plan djelovanja na prevladavanje tih teškoća 2.3.2. Intervencije na razini škole/razreda u svrhu poboljšanja uvjeta učenja i prilagodbe na školsku okolinu - rad s odjelom prema konkretnoj problematici: prihvaćanje odbačenih učenika ili žrtava Bullying-a; sociometrija, razvijanje pozitivnog i suradnog okruženja u odjelu za sve učenike, a posebice učenike s posebnim potrebama 2.3.3. Provođenje individualnog i grupnog treninga vještina učenja, socijalnih vještina i komunikacijskih vještina 2.3.4. Primjena intervencijskih mjera u kriznim situacijama, po potrebi s vanškolskim timom za krizne intervencije 2.4. Preventivni programi i projekti – psihologinja koordinatorica i nositeljica programa i projekata 2.4.1. Program Strategije učenja 2.4.2. CAP programu kojim se gradi pozitivan odnos učenika s vršnjacima i prevencija napada na djecu, provedba radionica za učenike i njihove roditelje 2.4.3. Prevencija seksualnog nasilja i uznemiravanja, te primjena Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja 2.4.4. Školski preventivni program – prevencija ovisnosti 2.4.5. Projekt Zdrav za 5 – edukacija o zdravim stilovima života, pozitivnim stavovima prema zdravim izborima - Zdravstveni odgoj 2.4.6. Projekt Svi različiti – svi jednaki, radionica i poticanje provedbe Građanskog odgoja, s ciljem prihvaćanje aktivnog i odgovornog građanstva i uvažavanja različitosti

razrednici/ učitelji učitelji stručnjaci određene spec., učitelji, roditelji učitelji stručnjaci određene spec., učitelji, roditelji svi djelat. škole, CAP tim, Udruga KPK, učitelji 2. r učenici i roditelji, vanjske instit., razrednici 7. r. Svi učitelji, roditelji, šk. liječnik, policija. Učitelji i učenici 4. razreda, učitelji i roditelji ostalih učenika. Učenici, učitelji, vanjski suradnici AZOO i MZO, Tim za krizne int.

tijekom godine tijekom godine Po potrebi tijekom godine

Page 91: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

2.4.7. Koordiniranje i provedba programa kriznih intervencija nakon kriznih događaja 3. PROFESIONALANA ORIJENTACIJA 3.1. Profesionalno informiranje učenika: na razini odjela i individualno 3.2. Profesionalno savjetovanje učenika 3.3. Poslovi koordinatora Povjerenstva za upis u srednju školu 3.4. Koordiniranje i suradnja s članovima Povjerenstva OŠ Lapad i razrednicima 8. r. – informiranje o postupku upisa u SŠ, zaduženjima pojedinih članova povjerenstva i razrednika, i to u kontinuitetu za vrijeme trajanja cijelog procesa upisa u srednje škole 3.5. Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje i CISOK-om u profesionalnom informiranju učenika i njihovih roditelja 3.6. U suradnji s djelatnicama CISOK-a organizacija predavanja za učenike i roditelje učenika 3.7. U suradnji s djelatnicama CISOK-a organizacija individualnih ili u manjim grupama ispitivanju sklonosti i sposobnosti učenika 3.8. U suradnji s djelatnicama CISOK-a savjetovanja učenika o izboru odgovarajućih srednjoškolskih programa, u prisustvu roditelja učenika 3.9. Rad s roditeljima učenika na poslovima PO: roditeljski sastanci, individualno i grupno informiranje i savjetovanje roditelja učenika 3.10. Suradnja s Povjerenstvima srednjih škola 3.11. Uređenja panoa sa svim relevantnim informacijama o upisu u srednje škole dostupnim učenicima, njihovim roditeljima i svim ostalim zainteresiranima za iste 4. RAD U STRUČNOM POVJERENSTVU ŠKOLE ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA 4.1. Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta zbog upisa u 1. razred osnovne škole 4.2. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja učenika zbog utvrđivanja primjerenog programa osnovnog obrazovanja za učenika s teškoćama u razvoju 4.3. Psihodijagnostika 4.4. Suradnja sa članovima Stručnog povjerenstva škole 4.5.Suradnja s vanškolskim institucijama tijekom postupka 4.6.Izrada nalaza i mišljenja s prijedlogom primjerenog programa odgoja i obrazovanja 4.7. Sastanci Povjerenstva za vrijeme i na kraju postupka

članovi Povjerenstva, razrednici Carnet psiholog HZZ, djelatnici CISOK-a, razrednici, roditelji učenika učitelji, roditelji učenika Povjerenstva SŠ roditelji učenika SRS razrednici, učitelji, Stručno povjerenstvo šk. Stručno povjerenstvo Ureda, školski dispanzer, vanškolske instit. članovi Povjerenstva škole učitelji,

listopad i veljača, tijekom g. travanj, svibanj, lipanj svibanj, lipanj tijekom godine tijekom godine tijekom godine

Page 92: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta zbog upisa u 1. razred osnovne škole 4.8.Sastanci Povjerenstva za vrijeme i na kraju postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja učenika zbog utvrđivanja primjerenog programa školovanja 4.9. Suradnja sa Stručnim povjerenstvom Ureda 4.10. suradnja s učiteljima i roditeljima učenika 5. SKRB ZA MENTALNO ZDRAVLJE 5.1. Koordinacija suradnje s ostalim stručnjacima u području mentalne i zdravstvene skrbi u lokalnoj zajednici 5.2. Poticanje roditelja i učitelja kako bi se postigla zdrava školska i obiteljska klima 5.3. Promoviranje pitanja važnih za psihofizičko zdravlje u školskoj okolini. 5.4. Suradnja sa školskom liječnicom, logopedom, kliničkim psihologom, psihijatricom za djecu iz Jedinice za rad s djecom Opće bolnice Dubrovnik, stručnim timom Zavoda za javno zdravstvo i Centra za socijalnu skrb, te ostalim stručnim osobama prema potrebi razvojnih i odgojno-obrazovnih problema učenika 6. RAD S RODITELJIMA 6.1. Suradnja s roditeljima djece pri postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta zbog upisa u 1. razred osnovne škole 6.1.1. Prikupljanje anamnestičkih podataka o djetetu 6.1.2. Nakon provjere zrelosti djeteta, informiranje roditelja o postignutim rezultatima, prognozi uspjeha te po potrebi savjetovanje roditelja o potrebnom stručnom tretmanu do polaska djeteta u školu 6.1.3. Savjetovanje roditelja o potrebi odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole 6.2. Suradnja s roditeljima učenika s teškoćama u razvoju 6.2.2. Inicijalni, informativni i anamnestički intervju 6.2.3. Individualni i / ili grupni rad savjetodavni rad sa svrhom pomoći roditelju u razumijevanju razvojnih potreba njihove djece 6.3. Suradnja s roditeljima učenika za vrijeme i na kraju

roditelji učenika, razrednici ravnatelj, razrednici roditelji učitelji vanjski suradnici Članovi Povjerenstva, roditelji djece Članovi Povjerenstva članovi Povjerenstva škole

tijekom godine svibanj, lipanj tijekom godine tijekom godine

Page 93: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja učenika zbog utvrđivanja primjerenog programa školovanja 6.4. Savjetodavni rad s roditeljima na pozitivnim promjenama u području prepoznatih teškoća 6.5. Edukacija roditelja o vještinama roditeljstva i tehnikama discipliniranja; strategijama suočavanja s rizičnim ponašanjima, efikasnoj pomoći u učenju, prevenciji rizičnih ponašanja itd. 6.5.1. Individualno savjetovanje o navedenim temama 6.5.2. Predavanja za roditelje na roditeljskim sastancima: 1. razred: Prilagodba na školu 2. razred: Prevencija napada na djecu (CAP program) 5. razred: Strategije učenja 7. razred: Prevencija seksualnog nasilja (+ Protokol o istom) 8. razred: Preventivni program: Zdrav za 5 8. razred: Profesionalna orijentacija i upisi u srednju školu 7. RAD S UČITELJIMA 7.1. Utvrđivanje stanja učenika, te kontinuirana suradnja i praćenje učenika 7.2. Individualni i / ili grupni savjetodavni rad s učiteljima u razumijevanju razvojnih potreba učenika te dogovori o najboljim načinima pružanja podrške učeniku u svladavanju specifičnih teškoća 7.3. Stručni rad psihologa 7.3.1. Savjetodavni rad s učiteljima o pristupima u radu s učenicima sa specifičnim razvojnim teškoćama (DTUR) 7.3.2. Savjetodavni rad s učiteljima o pristupima u radu s učenicima sa specifičnim razvojnim teškoćama 7.3.3. Zajednički razgovor s učiteljima/razrednicima i roditeljima 7.4. Upućivanje učitelja na stručnu literaturu 7.4. Sudjelovanje u permanentnom usavršavanju učitelja 7.5. Analiza napredovanja učenika: individualno s učiteljima, te na RV i UV 7.6. Stručno usavršavanje učitelja i suradnika, ove šk. god. predavanje na Učiteljskom vijeću na temu: Prevencija seksualnog nasilja nad djecom i protokol o postupanju u takvim situacijama 8. SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA

učitelji i razrednici Vanjski suradnici, članovi Povjerenstva škole učitelji, razrednici roditelji učenika knjižničar ravnatelj SRS ravnatelj, Razredno vijeće, Učiteljsko vijeće

tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine

Page 94: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

8.1. Prisustvovanje nastavi prema potrebi s ciljem praćenja napredovanja pojedinih učenika 8.2. Uvid u praćenje i ocjenjivanje učenika koji su u tretmanu psihologa 8.3. Praćenje načina i rezultata rada svih učenika, a posebno rizičnih učenika 8.4. Savjetovanje učitelja i razrednika s ciljem uvođenja novih saznanja iz razvojne i pedagoške psihologije u nastavni proces, poučavanja, ispitivanje i ocjenjivanje učenika 8.4. Sudjelovanje u radu sjednica Razrednih i Učiteljskih vijeća 9. ISTRAŽIVAČKI POGRAMI I PROJEKTI 9.1 Istraživanje i provedba znanstveno utemeljenih programa i strategija u rada s učenicima 9.1.1.Istraživački rad u suradnji s kolegama iz drugih institucija, npr.: FF - studij psihologije, rad na doktorskim disertacijama kolega, istraživanja na području naše županije u suradnji s tijelima županije i Grada Dubrovnika 9.1.2. Informiranje Učiteljskog vijeća o rezultatima pojedinih istraživanja 9.1.3. Implementacija saznanja iz istraživanja u nastavni proces i rad učitelja i stručnih suradnika 9.1.4. Upoznavanje roditelja s relevantnim podacima i rezultatima istraživanja s ciljem unaprjeđena roditeljstva i ostalih razvojnih i edukativnih tema za roditelje 9.2. Detaljno razrađeni projekti kojima koordinira psiholog navedeni su u kurikulumu škole 10. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 10.1. Sudjelovanje i prisustvovanje na stručnim vijećima, seminarima, verificiranim edukacijama (u organizaciji i/ili s preporukom AZOO, MZO, DPH, Komore..) 10.1.1. Konferencija psihologa u sustavu odgoja i obrazovanja 10.2. Praćenje inovacija putem literature i interneta 10.4. Sudjelovanje u radu različitih sekcija i udruga 10.5. Izvanškolski stručni rad (članci, predavanja i sl.) 11. ZASTUPANJE 11.1. Upozoravanje na pravne propise i etička pravila u svrhu osiguranja dječje dobrobiti 11.2. Reagiranje na povredu dječjih prava i promicanje njihove zaštite

ravnatelj, vanjski suradnici učitelji učitelji, savjetnica vanjski suradnici vanjski edukatori školskih psihologa ravnatelj, ŽSV, vanjski suradnici i predavači knjižničar Društvo psihologa Dbk, Sveučilište Dubrovnik SRS, roditelji učenika dječja pravobraniteljica Centar za socijalnu skrb

tijekom godine tijekom godine tijekom godine

tijekom godine

Page 95: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

11.3. Sudjelovanje u stručnim timovima za provedbu pravnih i socijalno-zaštitnih mjera u svrhu osiguranja najboljeg djetetovog interesa 11.4. Djelovanje u preventivnim programima lokalne zajednice 12. VOĐENJE DOKUMENTACIJE 12.1. Dosjei učenika 12.2. Vođenje dokumentacije o učenicima s teškoćama u razvoju 12.3. Vođenje dokumentacije o učenicima sa zdravstvenim teškoćama u svrhu profesionalnog usmjeravanja 12.4. Zabilješke o poduzetim aktivnostima s učenicima i roditeljima učenika 12.5. Evidencija rada u pojedinim odjelima s učenicima 12.6. Evidencija rada u pojedinim odjelima s roditeljima 12.7. Dokumentacija o upisima u 1. r. 12.8. Dokumentacija o profesionalnoj orijentaciji 13. RAD U ŠIROJ ZAJEDNICI 13.1. Suradnja s Upravnim odjelima Županije i Grada Dubrovnika, primjerice sudjelovanje u aktivnostima, predavanjima i obilježavanjima dana / tema vezanih za zaštitu i unaprjeđenje života i školovanja školske populacije, dječjih prava, promocije zdravog života djece i obitelji, itd. 13.2. Sudjelovanje u radu vanškolskih povjerenstava, udruga, primjerice Udruga Feniks za zaštitu djece od nasilja i obiteljskog nasilja, Udruga Dubrovnik zdravi grad, Društvo psihologa Dubrovnik itd.

Grad Dubrovnik učitelji, razrednici Upravni odjeli Županije i Grada Dubrovnika Udruge i društva

tijekom godine

tijekom godine

Page 96: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA SOCIJALNOG PEDAGOGA: Ivana Klarić, socijalni pedagog

Redni broj PODRUČJA RADA Vrijeme

realizacije Suradnici

1. PRIPREMANJE ŠKOLSKIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH PROGRAMA I NJIHOVE REALIZACIJE

1.1.

Planiranje i programiranje rada defektologa – socijalnog pedagoga - stručnog suradnika: § Godišnji plan rada defektologa – socijalnog pedagoga-

stručnog suradnika § Mjesečni plan rada defektologa – socijalnog pedagoga -

stručnog suradnika

rujan- listopad rujan – lipanj

1.2. Sudjelovanje u izradi pojedinih dijelova Godišnjeg plana i programa rada škole, stručno – razvojne službe i školskog kurikuluma

rujan SRS ravnatelj

1.3. Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja

rujan/ listopad SRS

1.4. Planiranje i programiranje neposrednog rada s učenicima rujan – lipanj

1.5. Planiranje i programiranje rada na zadaćama pedagoške opservacije

rujan – lipanj

SRS Učitelj Školski liječnik

1.6. Plan i program odgojnog djelovanja na prevenciji delinkventnog ponašanja učenika (školski preventivni program)

rujan

1.7. Planiranje i programiranje rada s roditeljima rujan – lipanj

1.8. Planiranje i programiranje rada s učiteljima, stručnim suradnicima i stručno-društvenim organizacijama

rujan – lipanj SRS

1.9. Program sustava praćenja školovanja učenika, sustav evidencije i dokumentacije

rujan – lipanj

2. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

2.1.

Individualni rad s učenicima: § rad na otkrivanju i dijagnosticiranju učenika s posebnim

odgojno-obrazovnim potrebama § edukacijsko-rehabilitacijski rad s učenicima § posebni individualni odgojno-obrazovni rad s učenicima § savjetodavni razgovor s učenicima na osobni zahtjev ili

zahtjev drugih § prevencija, identifikacija i tretman djece u riziku za razvoj

PUP-a, te djece koja već iskazuju pojavne oblike PUP-a § pomoć učenicima u konfliktnim situacijama § hospitacija na nastavi

rujan – lipanj

SRS Učitelji

Page 97: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

2.2.

Rad u skupini učenika: § analiza odgojno-obrazovne situacije u razrednom odjelu s

učenikom s posebnom odgojno-obrazovnim potrebama § prevencija pojavnih oblika PUP-a – radionice s učenicima

1.- 8. razreda (u sklopu ŠPP-a)

rujan – lipanj Učitelji

2.3.

Utvrđivanje psihofizičke sposobnosti djece pri upisu u 1. razred § utvrđivanje psihofizičke sposobnosti djece pri upisu u 1.r. § utvrđivanje kriterija za formiranje razrednih odjela i

formiranje razrednih odjela § rad u Povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece

pri upisu u prvi razred

veljača –kolovoz

SRS Školski liječnik Učitelj Ured državne uprave

2.4. Zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika: § promicanje zaštite okoliša i zdravog načina življenja § sudjelovanje u provođenju školskog preventivnog programa

rujan – lipanj

2.5.

Pripremanje za neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima § priprema za dnevni neposredni odgojno-obrazovni rad za

učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama § priprema i sudjelovanje u radu stručnog tima § izrada individualnog didaktičkog pribora

rujan – lipanj

2.6.

Suradnja s roditeljima § uzimanje anamnestičkih podataka § upoznavanje roditelja s vrstom, stupnjem i obilježjima

poteškoća, davanje savjeta i uputa za rad kod kuće § upoznavanje roditelja učenika s teškoćama, s nastavnim

planovima i programima § izvješćivanje o odgojno-obrazovnim rezultatima § predavanja za roditelje – roditeljski sastanci § upućivanje na dodatnu dijagnostiku psihologu, logopedu i šk. liječniku

§ suradnja u izradi programa pedagoške opservacije, tijek opservacije, oblici školovanja, ostvarivanje prava iz soc. skrbi

§ radionice u suradnji s gostima predavačima po dogovoru o temama integracije djece s posebnim potrebama

rujan – lipanj

SRS Ravnatelj Školski liječnik

2.7.

Suradnja s učiteljima § sudjelovanje u izradi IOOP-a i IP-a § sudjelovanje u izradi programa opservacije § senzibilizacija učitelja na potrebe i različitosti o

sposobnostima i postignućima djece § osiguravanje sredstava za rad § razmjena informacija o radu s učenicima § stručna pomoć i didaktičko metodička pomoć u ostvarivanju

IOOP § predlaganje i pomoć pri izboru djelotvornih pedagoških

postupaka prema učenicima § osposobljavanje i stručno usavršavanje učitelja u području

integracije i brige za razvoj djece s posebnom odgojno-obrazovnim potrebama

rujan – lipanj

SRS Ravnatelj Školski liječnik

Page 98: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

2.8.

Suradnja s ravnateljem i stručno- razvojnim timom škole § predlaganje načina za unapređivanje kvalitete rada škole,

kulture škole i profesionalne kulture § predlaganje uvjeta za optimalno izvođenje odgojno –

obrazovnog procesa

rujan – lipanj

2.9.

Suradnja sa stručno-društvenim organizacijama § komunikacija s dijagnostičarom logopedom: dijagnostika i

tretman, razmjena informacija o pojedinom učeniku § komunikacija s psihologom: dijagnostika, tretman, praćenje

i razmjena informacija o pojedinom učeniku § suradnja sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo te sa

liječnikom školske medicine § suradnja sa Centrom za socijalnu skrb, Obiteljski centar,

MUP i AZOO § suradnja sa Zavodom za zapošljavanje § suradnja sa Centom za profesionalnu orijentaciju § rad u Komisiji za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece

pred upis u osnovnu školu § suradnja sa predškolskim ustanovama djece upisnika Škole

rujan – lipanj

Vanjski suradnici

2.10.

Ostali poslovi proizišli iz sudjelovanja u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu § sudjelovanje u radu sjednica učiteljskog i razrednog vijeća § sudjelovanje u timu za kvalitetu § administrativni poslovi § zadaće utvrđene u tijeku školske godine

rujan – srpanj

SRS Ravnatelj

3. VRJEDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH REZULTATA, PROVOĐENJE STUDIJSKIH ANALIZA, ISTRAŽIVANJA I PROJEKATA

3.1.

Statistički podaci škole § analiza realizacije IOOP-a učenika § sudjelovanje u izradi izvješća o realizaciji godišnjeg plana i

programa rada škole § sudjelovanje u projektima škole

rujan – kolovoz

SRS ravnatelj učitelj

3.2.

PROJEKT „STRUČNO RAZVOJNA SLUŽBA- SOCIJALNI PEDAGOG“ § izvješće defektologa-stručnog suradnika socijalnog

pedagoga o realizaciji plana i programa rada stručnog suradnika socijalnog pedagoga za Grad Dubrovnik u sklopu projekta Stručno razvojna služba – stručni suradnik socijalni pedagog financiran u sklopu Programa javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2018. godinu

§ organizacija provedbe projekta u Školi i izvršenje plana projekta

§ suradnja s vanškolskim organizacijama u provedbi projekta § sudjelovanje na sastancima i usavršavanjima vezanim uz

projekt

rujan – srpanj

3.3.

PROJEKT „POMOĆNIK U NASTAVI“ § organizacija provedbe projekta u Školi § suradnja s vanškolskim organizacijama u provedbi projekta i

ostalim nositeljima projekta § upoznavanje i koordinacija između učenika, roditelja,

pomoćnika,

rujan – srpanj

Page 99: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

§ učitelja i SRS § sudjelovanje na sastancima i usavršavanjima vezanim uz

projekt

3.4.

PROJEKT: “MLADI I GRAD SKUPA“ • organizacija provedbe projekta u Školi • Uloga mladih u njihovom doprinosu u razumijevanju

problema mladih i senzibilizacija društvene okoline te prijedlozi da bi se ti problemi lakše rješavali

• Poticanje učenika 1. - 8. r. na aktivno participiranje u izgradnji pozitivnog životnog okruženja

• predstavljanje kreativnog stvaralaštva mladih

rujan - lipanj

4. STALNI STRUČNI RAZVOJ NOSITELJA ODGOJNO – OBRAZOVNE DJELATNOSTI U ŠKOLI

4.1.

§ sudjelovanje na stručnim skupovima, aktivima te seminarima stručnih suradnika defektologa

§ praćenje znanstvene i stručne literature § sudjelovanje na seminarima, radionicama i edukacijama

vezanim uz odgoj i obrazovanje djece § sudjelovanje na Županjskim vijećima

rujan – lipanj

AZOO MZOŠ

5. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

§ vođenje dnevnika rada § vođenje dosjea učenika § izrada nalaza i mišljenja § vođenje evidencija učenika s posebnim odgojno-obrazovnim

potrebama (učenici u programu opservacije, učenici s IOOP) § vođenje Liste praćenja djeteta na opservaciji, te Obrasca za

provođenje pedagoške opservacije djece s teškoćama § izvješće defektologa-socijalnog pedagoga o ostvarivanju

programa pedagoške opservacije § obrasci za praćenje učenika u neposrednom edukacijsko-

rehabilitacijskom radu § obrasci za suradnju s učiteljima i stručnim suradnicima § obrasci za suradnju s roditeljima § pribavljanje stručne i druge literature

rujan – srpanj

DRŽAVNI BLAGDANI I PRAZNICI tijekom godine

GODIŠNJI ODMOR tijekom godine

Page 100: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA SOCIJALNOG RADNIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018. / 2019.

Stručna suradnica: Branka Jadrijević, dipl. soc. radnica Redni broj PODRUČJA RADA Vrijeme

realizacije Suradnici

1. POSLOVI PLANIRANJA I ORGANIZACIJE ŠKOLSKE GODINE

1.1. Izrada godišnjeg i mjesečnih planova rada stručnog suradnika socijalnog radnika

rujan- listopad rujan – lipanj

1.2. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa škole Sudjelovanje u izradi godišnjeg Kurikula škole rujan SRS

ravnatelj

1.3. Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja rujan/listopad SRS

1.4. Planiranje i programiranje neposrednog rada s učenicima rujan – lipanj

1.5. Utvrđivanje socijalno zaštitnih potreba učenika i njihovih obitelji, prikupljanje anamnestičkih podataka o učenicima

rujan – lipanj

SRS Učitelj Školski liječnik

1.6 Program sustava praćenja školovanja učenika, sustav evidencije i dokumentacije rujan – lipanj

1.7 Poslovi organizacije i nadzora provođenja podjele udžbenika rujan

1.8 Izrada godišnjih i mjesečnih planova Građanskog odgoja i obrazovanja rujan

Učitelji i Predmetni nastavnici

1.9. Poslovi voditelja smjene rujan-lipanj Predmetni nastavnici SRS

2. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

2.1.

Poslovi upisa djece u prvi razred, formiranje prvih i petih razreda - Formiranje odjela prvih razreda - Formiranje ostalih razreda po potrebi - Povezivanje razrednika četvrtih i petih razreda (i

razrednog vijeća), prenošenje potrebnih podataka i davanje uputa

- Raspored ponavljača i novih učenika

rujan Učitelji SRS ravnatelj

2.2.

Rad s učiteljima - Rad s početnicima - Organizacija stručnih predavanja za učitelje - Praćenje realizacije odgojno obrazovnog rada i

savjetovanje - Koordinacija provođenja Građanskog odgoja i

obrazovanja

rujan-lipanj

SRS Učitelji

Page 101: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

2.4.

Participacija u nastavnom procesu Po potrebi praćenje nastave u cilju njezina unapređivanja ili otklanjanja neprimjerenih oblika ponašanja na nastavi

rujan – lipanj Učitelji SRS

2.5.

Rad na satovima razrednika i ostali poslovi vezani uz neposredni preventivni rad s učenicima - Komunikacijske radionice - Radionice za razvoj socijalnih vještina - Igre upoznavanja i kreativnosti - Pomoć učenicima pri rješavanju konfliktnih

situacija - Zdravstveni i Građanski odgoj - preventivni programi

rujan – lipanj

SRS Ravnatelj Školski liječnik Vanjski suradnici

2.6.

Identifikacija, praćenje i tretman djece s teškoćama u razvoju i djece s poremećajima u ponašanju - Sudjelovanje u identifikaciji učenika s poteškoćama

u razvoju, poduzimanje potrebnih socijalno zaštitnih mjera

- Suradnja s prvostupanjskom komisijom - Identifikacija učenika s poremećajima u ponašanju

kroz sagledavanje čimbenika rizika (primjena ekološke perspektive) te upotreba teorijskih i praktičnih pristupa prevenciji i tretmanu takve djece

rujan – lipanj

SRS Ravnatelj Školski liječnik Ustanove socijalne skrbi

2.7.

Socijalna zaštita učenika i obitelji - Identifikacija socijalno ugroženih učenika i

njihovih obitelji te njihovih socijalno zaštitnih potreba

- Prikupljanje anamnestičkih podataka - Uspostava komunikacije s nadležnim institucijama - Identifikacija ugrožavajuće situacije u obitelji

(odgojna zapuštenost, alkoholizam, asocijalno ponašanje roditelja, zanemarivanje i zlostavljanje) i poduzimanje zaštitnih mjera

- Prikupljanje anamnestičkih podataka i nalaza o učenicima s posebnim potrebama

rujan – lipanj

Ustanove socijalne skrbi, zdravstvene ustanove

3. RAD U STRUČNIM TIJELIMA

3.1. Sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća rujan – lipanj Učitelji SRS Ravnatelj

3.2.

Sudjelovanje na sjednicama Učiteljskog vijeća: -Vođenje zapisnika -Stručna izlaganja iz područja socijalne, obiteljske i ostalih stručnih tema -educiranje o novostima u provođenju GOO

rujan – srpanj

Učitelji SRS Ravnatelj

3.3 Predavanja na sastancima Vijeća roditelja rujan-svibanj Ravnatelj roditelji

Page 102: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

4. SURADNJA I SAVJETODAVNI RAD

4.1. Suradnja s ravnateljem, tajnikom rujan – kolovoz

4.2.

Suradnja i savjetodavni učiteljima i roditeljima. Savjetodavni rad s roditeljima i učenicima. Suradnja i savjetodavni rad s djelatnicima dugih ustanova (CZSS, policija, zavod za javno zdravstvo, služba školske medicine…)

rujan – srpanj

4.3. Suradnja s defektologom, psihologom i pedagogom Škole, te s liječnikom školske medicine

rujan – srpanj

4.4. Suradnja s knjižničarem rujan – lipanj

4.5. Suradnja s ustanovama socijalne skrbi, policijom, Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

rujan -kolovoz

4.6. Suradnja sa stručnjacima različitih profila, Suradnja s udrugama civilnog društva rujan - lipanj

4.7. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja rujan- lipanj

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE

5.1. Prisustvovanje kolektivnim oblicima stručnog usavršavanja rujan - srpanj

5.2. Sudjelovanje na kulturnim i javnim manifestacijama škole rujan – lipanj

5.3. Rad na projektima- priprema, realizacija, partnerstva… rujan - kolovoz

5.4. Priprema i realizacija stručnih predavanja za učitelje i roditelje

rujan - svibanj

6. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

7. Ostali poslovi koji proizlaze iz neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima i njihovim roditeljima rujan - srpanj

Page 103: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLSKE KNJIŽNICE za šk. god. 2018. / 2019.

Knjižničarka: Nikolina Miloslavić

PROGRAMSKI SADRŽAJI VRIJEME REALIZACIJE

NOSITELJI AKTIVNOSTI

TJEDNI SATI

1. NEPOSREDNA ODGOJNO – OBRAZOVNA DJELATNOST 25

EDUKACIJA KORISNIKA 1. RAZRED:

- upoznavanje učenika sa školskim

knjižničarom i knjižničnim prostorom - naučiti ih razlikovati knjižnicu od knjižare - naučiti učenike posuđivati, čuvati i

vraćati knjige na vrijeme - pokazati razlike između knjiga

(slikovnica, rječnik, knjiga) - upisivanje učenika prvih razreda u školsku knjižnicu uz svečani prijem i podjelu prve slikovnice za čitanje

- poticati učenike na komunikaciju s književnim tekstom, razgovarati o važnosti knjiga, časopisa, tiska za naš život

- čitati, u cijelosti ili dijelove priča, slikovnica, knjiga

- gledanje animiranih filmova

rujan kroz godinu siječanj kroz godinu

knjižničarka učenici učiteljice

2. RAZRED - učenike naučiti prepoznati i imenovati

dječje časopise (naslovnica), razlikovati dječji tisak od dnevnog tiska i časopisa; znati prepoznati rubriku i odrediti je li sadržaj poučava ili zabavlja (poučno- zabavni list); razlikovati časopise prema vremenu izlaženja (tjednik, mjesečnik)

- poticati učenike na stjecanje navike čitanja dječjih časopisa

- vježbati učenike kako samostalno pronaći željenu knjigu

- prepoznavanje i imenovanje opreme knjige (hrbat, korice, knjižni blok)

- izrada pravila ponašanja u knjižnici i odnosa prema knjigama

- pričanje priča i čitanje bajki i kako nastaju

rujan kroz godinu po dogovoru s učiteljicama listopad

knjižničarka učenici učiteljice

Page 104: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

3. RAZRED - imenovati osobe važne za nastanak

Knjige (autor književnik, pisac, ilustrator, - prevoditelj) te prepoznati dijelove knjige

(naslovnica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik) i podatke o knjizi

- korištenje enciklopedije (dječja enciklopedija, sadržaj / kazalo, abecedni red); učenike naučiti kako pronaći traženu obavijest služeći se kazalom i abecednim redom

- upoznati učenike s aktivnostima knjižnice radi poticanja čitanja i uporabe knjižnice u učenju i kreativnom korištenju slobodnog vremena

- razlika između školske i mjesne knjižnice; posjet knjižnici izvan škole, način učlanjenja, korištenja te vraćanja dječjih knjiga

- gledanje filmova predviđenih nastavnim planom i programom za 3. razred.

- projekt Čitamo mi, u obitelji svi

listopad kroz godinu po dogovoru s učiteljicama kroz godinu

knjižničarka učenici učiteljice

4. RAZRED - upoznati učenike s referentnom zbirkom

(enciklopedija, leksikon, rječnik, pravopis, atlas) i načinima njezine uporabe u svrhu proširivanja znanja

- znati pronaći traženu informaciju u školskom rječniku ili pravopisu služeći se kazalom i abecednim redom

- znati prepoznati referentnu zbirku na različitim medijima

- naučiti učenike razlikovati književna umjetnička djela, popularno-znanstvena i stručnu literaturu te ih poticati na služenje znanstveno - popularnih tekstova

- čitanje časopisa i novina - gledanje filmova predviđenih nastavnim

planom i programom za 4. razred

listopad kroz godinu po dogovoru s učiteljicama

knjižničarka učenici

Page 105: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PROGRAMSKI SADRŽAJI VRIJEME REALIZACIJE

NOSITELJI AKTIVNOSTI

TJEDNI SATI

1. NEPOSREDNA ODGOJNO – OBRAZOVNA DJELATNOST 25

EDUKACIJA KORISNIKA

5. RAZRED - organizacija i poslovanje školske

knjižnice - znati pronaći knjigu u knjižnici uz pomoć

signature, - naučiti čitati tekst iz časopisa s

razumijevanjem i znati ga prepričati - uočiti područja ljudskoga znanja;

prepoznati i imenovati znanosti i razna područja znanja

- prepoznavati ključne pojmove; znanost, struka, sažetak

- za svoje upite znati se obratiti i gradskoj / narodnoj knjižnici

ožujak kroz godinu

knjižničarka učenici knjižničarka učenici

6. RAZRED - učiti samostalno pronalaziti informacije - samostalno rabiti predmetnicu, izabrati

tehnike rada, načine pretraživanja i izvore informacija za rješavanje problemsko-istraživačkih zadaća

- naučiti ključne pojmove; uvod u UDK, - razumjeti sustav UDK kojom se

klasificiraju znanstveno-popularna i stručna djela i prema njoj znati pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici,

- služiti se katalozima i bibliografijama pri pronalaženju informacija za potrebe problemsko-istraživačke i projektne nastave

studeni kroz godinu

knjižničarka učenici razrednici

7. RAZRED - naučiti ključne pojmove; tiskani i

elektronički časopis, autorstvo i citat - naučiti izabrati časopise na različitim

Medijima - znati citirati, pronaći citat i uporabiti ga - usvojiti citiranje literature pri izradi

studeni kroz godinu

knjižničarka učenici

Page 106: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

referata ili zadaća istraživačkog tipa - razumjeti važnost i svrhu pravilnog

citiranja literature u tijeku pisanja samostalnog rada

- usvojiti pojam autorstva (poštivati intelektualno vlasništvo)

- raditi na pretraživanju fondova knjižnica putem e-kataloga, znati pronaći odgovor na pitanje ima li određena knjižnica neku jedinicu knjižnične građe, koliko ih ima i koji im je trenutačni status

- samostalno uočiti koje knjige nekog autora ima knjižnica

- prepoznati školsku knjižnicu kao dio globalne informacijske mreže i vrijednost kvalitetne informacije u svakodnevnom životu

- projekt Tulum s(l)ova

kroz godinu

prof. hrvatskog jezika

8. RAZRED - razumjeti sustav i ulogu pojedinih vrsta

knjižnica: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, narodna, specijalna i školska knjižnica, on-line katalog i on-line informacija

- naučiti samostalno pretraživati fondove knjižnica e-katalogom radi pronalaženja jedinica knjižne građe ili izvora informacija za samostalnu izradu učeničkog rada

- uporabiti već stečena znanja za cjeloživotno učenje riječi i spoznati njezinu vrijednost u životu čovjeka, služiti se znanstveno-popularnim tekstovima

- u središtu pozornosti su informacija i njeno vrednovanje u svrhu razvijanja osobne odgovornosti pri stjecanju vještina potrebnih za cjeloživotno učenje

- projekt Tulum s(l)ova

prosinac kroz godinu kroz godinu

knjižničarka učenici prof. hrvatskog jezika

SURADNJA S UČITELJIMA I STRUČNIM SURADNICIMA

- sudjelovanje u mjesečnom planiranju - uvezivanje dokumentacije - izrada plana posudbe lektire - prikupljanje narudžbi i novaca za časopise

kroz godinu razredna vijeća

rujan

učitelji hrvatskog jezika, knjižničarka

Page 107: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

- izrada godišnjeg plana i programa rada - mjesečno i tjedno planiranje - izvješća o radu

rujan kroz godinu knjižničarka

2. STRUČNA DJELATNOST

5

IZGRADNJA FONDA

- potrebe knjižnice; praćenje ponude izdavača, nabava

- izlučivanje oštećene građe - popravak knjiga - izmještanje zbog vlage

rujan siječanj lipanj

knjižničarka učitelji knjižničarka knjižničarka

STRUČNA OBRADA - računalna obrada jedinica (katalogizacija, inventarizacija) kroz godinu knjižničarka

INFORMACIJSKA DJELATNOST

- pretraživanje, informiranje kroz godinu knjižničarka

3.KULTURNA I JAVNA DJELATNOST I STRUČNO USAVRŠAVANJE 10

- organizacija kulturnih sadržaja: književni susret s književnicima - postavljanje izložbi, video projekcije - mjesec knjige - izlaganje učeničkih radova - suradnja s ustanovama u kulturi: gradska knjižnica, izdavačke kuće, kino i kazalište - praćenje kulturnih događanja u školi: fotografiranje, snimanje, obrada materijala i postavljanje na web i Facebook stranica škole - tehnička podrška za izradu školskih listova - sudjelovanje na ŽSV-a i stručnim skupovima, te tečajevima u organizaciji Matične službe

kroz godinu listopad studeni kroz godinu travanj svibanj kroz godinu

knjižničarka knjižničarka učitelji knjižničarka učenici

Page 108: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKE KNJIŽNICE PŠ MONTOVJERNA - plan izradila: knjižničarka Jasenka Peti Andrić

Školska knjižnica je organizirana zbirka knjižne i neknjižne građe koja kroz djelatnost knjižničnog

osoblja nabavlja, obrađuje, čuva i daje na upotrebu građu radi zadovoljavanja obrazovnih,

kulturnih, informacijskih i stručnih potreba korisnika i permanentnog obrazovanja.

Djelatnost školske knjižnice je dio odgojno-obrazovnog i knjižničnog sustava i izravno je

uključena u nastavni proces i učenje.

(Standard za školske knjižnice; Narodne novine, br. 34/00)

Ciljevi školske knjižnice su:

• promicanje i unapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog procesa

• potpora obrazovnim ciljevima i zadatcima zacrtanima nastavnim planom i programom Škole

• stvaranje uvjeta za učenje

• pomoć učenicima u učenju, poticanje istraživačkog duha i osobnog prosuđivanja

• promicanje trajnih čitateljskih navika

• organiziranje aktivnosti koje potiču kulturnu i društvenu svijest

• suradnja s učenicima, nastavnicima i ostalim djelatnicima Škole te roditeljima radi postizanja

ciljeva Škole

• promicanje načela o slobodi mišljenja i slobodnog pristupa informacijama kao preduvjeta za

uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu

• poticanje odgoja za demokraciju

• razvijanje svijesti o vrijednostima nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti i znanosti te

vrijednosti multikulturalnosti

• poticanje duhovnog ozračja škole

Školski knjižničar svojim planom i programom rada te postavljenim ciljevima pridonosi

odgojno-obrazovnom procesu Škole.

Page 109: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Programske djelatnosti /područja / sadržaji Vrijeme realizacije

Nositelji aktivnosti

Tjedni sati

NEPOSREDNA ODGOJNO–OBRAZOVNA DJELATNOST (strukturalna po razredima i sadržajima te zadaćama odgojno-obrazovnog rada) 1.1. RAD S UČENICIMA 13 1. RAZRED - upoznavanje učenika sa školskim knjižničarom i knjižničnim prostorom - naučiti ih razlikovati knjižnicu od knjižare - naučiti učenike posuđivati, čuvati i vraćati knjige na vrijeme - pokazati razlike između knjiga (slikovnica, rječnik, knjiga) - upisivanje učenika prvih razreda u školsku knjižnicu uz svečani prijem i podjelu prve slikovnice za čitanje - poticati učenike na komunikaciju s književnim tekstom, razgovarati o važnosti knjiga, časopisa, tiska za naš život - čitati, u cijelosti ili dijelove priča, slikovnica, knjiga - gledanje animiranih filmova

kroz godinu po dogovoru s učiteljicama

knjižničar učenici učiteljice

2. RAZRED - učenike naučiti prepoznati i imenovati dječje časopise (naslovnica); razlikovati dječji tisak od dnevnog tiska časopisa; znati prepoznati rubriku i odrediti je li sadržaj poučava ili zabavlja (poučno-zabavni list); razlikovati časopise prema vremenu izlaženja (tjednik, mjesečnik) - poticati učenike na stjecanje navike čitanja dječjih časopisa - vježbati učenike kako samostalno pronaći željenu knjigu - prepoznavanje i imenovanje opreme knjige (hrbat, korice, knjižni blok) - izrada pravila ponašanja u knjižnici i odnosa prema knjigama - pričanje priča i čitanje bajki

kroz godinu po dogovoru s učiteljicama

knjižničar učenici učiteljice

3. RAZRED - naučiti imenovati osobe važne za nastanak knjige (autor, književnik, pisac, ilustrator, prevoditelj) te prepoznati dijelove knjige (naslovnica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik) i podatke o knjizi - korištenje enciklopedije (dječja enciklopedija, sadržaj/ kazalo, abecedni red); učenike naučiti kako pronaći traženu obavijest služeći se kazalom i abecednim redom - upoznati učenike s aktivnostima knjižnice radi poticanja čitanja i uporabe knjižnice u učenju i kreativnom korištenju slobodnog vremena - razlika između školske i mjesne knjižnice; posjet knjižnici izvan škole, način učlanjenja, korištenja te vraćanja dječjih knjiga - gledanje filmova predviđenih nastavnim planom i programom za 3. razred

kroz godinu po dogovoru s učiteljicama

knjižničar učenici učiteljice

Page 110: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Programske djelatnosti /područja / sadržaji Vrijeme realizacije

Nositelji aktivnosti

Tjedni sati

NEPOSREDNA ODGOJNO–OBRAZOVNA DJELATNOST (strukturalna po razredima i sadržajima te zadaćama odgojno-obrazovnog rada) 1.1. RAD S UČENICIMA 13 4. RAZRED - upoznati učenike s referentnom zbirkom (enciklopedija, leksikon, rječnik, pravopis, atlas) i načinima njezine uporabe u svrhu proširivanja znanja - znati pronaći traženu informaciju u školskome rječniku ili pravopisu služeći se kazalom i abecednim redom - znati prepoznati referentnu zbirku na različitim medijima, te znati pronaći, izabrati i primijeniti informaciju - naučiti učenike razlikovati književno-umjetnička djela, popularno-znanstvena i stručnu literaturu te ih poticati na služenje znanstveno-popularnih tekstova - čitanje časopisa i novina - gledanje filmova predviđenih nastavnim planom i programom za 4. razred - razgovor o zanimljivim knjigama i filmovima

kroz godinu po dogovoru s učiteljicama

knjižničar učenici učiteljice

1. 2. PRIPREMANJE, PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO -OBRAZOVNOG RADA

- izrada izvedbenog godišnjeg plana i programa rada - pisanje izvješća kroz godinu

knjižničar učenici učiteljice

STRUČNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST 2.1. RAD U KNJIŽNICI I ČITAONICI - organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici - posudba knjiga i pomoć korisnicima 2.2. IZGRADNJA FONDA - praćenje ponude - nabava knjiga 2.3. STRUČNA I TEHNIČKA OBRADA - izrada kataloga, reklasificiranje i resigniranje fonda - obrada novih knjiga - ažuriranje i dopuna podataka u inventarnoj knjizi - revizija knjižnog fonda i otpis 2.4. INFORMACIJSKA DJELATNOST - sustavno izvješćivanje učenika i učiteljica o novim knjigama i sadržajima stručnih časopisa te razmjena informacijskih materijala 2.5. STRUČNO USAVRŠAVANJE - sudjelovanje na aktivima knjižničara - sudjelovanje na informativnim sastancima, seminarima organiziranima za školske knjižničare

kroz godinu

knjižničar učenici učiteljice

Page 111: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Programske djelatnosti /područja / sadržaji Vrijeme realizacije

Nositelji aktivnosti

Tjedni sati

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 5 3.1. ORGANIZACIJA KULTURNIH SADRŽAJA - postavljanje izložbi

- predstavljanje knjiga (usmeni ili pismeni prikazi)

- književni susreti

izrada preporučenih popisa literature, bibliografija i drugih

izvora

- organiziranje čitateljskih klubova

- obilježavanje važnih obljetnica

Ove školske godine: − Europski Dan baštine i Međunarodni dan kulturne

baštine − Mjesec hrvatske knjige − Dan sjećanja na Vukovar − Sveti Vlaho − Svjetski dan pjesništva − Međunarodni dan kazališta − Tulum slova − Noć knjige

kroz godinu

knjižničar učitelj učenici

3.2. SURADNJA S USTANOVAMA U KULTURI - suradnja s Gradskom knjižnicom Dubrovnik - suradnja s dječjim časopisima

kroz godinu 2

RADNO VRIJEME ŠK. KNJIŽNICE:

UTORAK SRIJEDA PETAK

80.00 – 14.00 14.00 – 17.00 8.00 – 14.00

Page 112: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

GODIŠNJI PLAN GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Prvi razred Razredni odjeli i učiteljice: Marina Kralj (1. a), Luce Baule (1. b), Heni Lovrić (1. c),

Viktorija Konjevod (1. d), Patricija Mage Vidak (1. e)

*Područja LJ-P:ljudsko-pravna dimenzija

D:društvena dimenzija P:politička dimenzija G:gospodarska dimenzija E:ekološka dimenzija K:kulturološka dimenzija

Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u I., II., III. i IV. razredu osnovne škole

Međupredmetno u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, strani jezici, Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

15

Predmet Sat Područje* Tema predmeta + tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Hrvatski jezik

1. D, K, E Blagdani, obrada pjesme prosinac

2. D Animirani film; komunikacija, emocije siječanj

3. D, K, E Pjesma: Zašto se plavi zec spustio na Mjesec travanj

4. D, G, E Zaštita i očuvanje okoliša travanj

Likovna kultura 1. D, K Površina, vizualna komunikacija, osobni identitet, emocija prosinac

Engleski jezik 1. D We are friends – komunikacija rujan

2. K Blagdani, Božić i Nova godina – Merry Christmas – interkulturna komunikacija prosinac

Glazbena kultura 1. D, K Božićne pjesme, slušanje prosinac

Priroda i društvo

1. LJ-P, D, K, P

Kućni red u školi, učenik građanin razreda i škole, pravila timskog rada, osobni identitet, pravila

rujan

2. LJ-P, D, K, P

Dan neovisnosti, prava, odgovornosti, demokratska zajednica, hrvatski demokratski identitet, emocija

listopad

3. LJ-P, D, K

Božić i Nova godina, prava, odgovornosti, komunikacija, emocija, osobni identitet prosinac

4. E, D, G Čuvamo čistoću okoliša, zaštita okoliša travanj

Tjelesna i zdravstvena

kultura 1. LJ-P, D Elementarne igre, odgovornost pravila timskog

rada, emocija rujan

Vjeronauk

1. D, K Imam svoje ime i svoje mjesto, emocija, komunikacija, osobni identitet rujan

2. E, D Svi smo vrijedni poštovanja, zaštita i čuvanje okoliša, komunikacija studeni

Page 113: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Sat razrednika

navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

10

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Sat r

azre

dnik

a

1. LJ-P, D, P Školska pravila, pravila i odgovornost učenika, prava, odgovornosti, pravila, komunikacija, pravila timskog rada

rujan

2. LJ-P, D, K, P

Razred, demokratska zajednica, učenik kao građanin razreda i škole, razred i kao demokratska zajednica, komunikacija, osobni identitet

rujan

3. LJ-P, D Upoznavanje s dječjim pravima, ljudska prava, komunikacija listopad

4. LJ-P, P, G Upravljanje novcem, odgovornost, pravila, novac, upravljanje novcem, potrošač listopad

5. E Zahvalni smo Bogu za kruh i plodove zemlje, ljudska prava, odgovornost, emocija listopad

6. LJ-P, D, K

Nenasilno rješavanje sukoba, prava, emocije, komunikacija, osobni identitet prosinac

7. D, K, G Učenje, prepoznavanje vlastitih sposobnosti važnih za uspjeh u učenju, komunikacija, osobni identitet, individualne sposobnosti

siječanj

8. LJ-P, D, K, P

Ravnopravnost spolova, djevojčice i dječaci, ljudska prava, komunikacija, osobni identitet, razred i škola kao demokratska zajednica

siječanj

9. LJ-P, D Timski rad, odgovornost, komunikacija, pravila timskog rada travanj

10. E Zaštita okoliša, zaštita i čuvanje okoliša lipanj

Izvanučioničke aktivnosti

ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge projekte i aktivnosti.

10

Priroda i društvo

1. LJ-P, D, K Prihvaćanje i pridržavanje pravila ponašanja u prometu rujan

2. E, G Pekara, kako nastaje kruh, zdrav okoliš, potrošač listopad

Matematika 3. G, D, K Posjet banci, komunikacija, upravljanje novcem listopad

Sat razrednika 4. LJ-P,

D, G Sudjelovanje u humanitarnoj akciji, ljudska prava, emocije, upravljanje novcem prosinac

5. D Ponašanje u kulturnim ustanovama, kazalište lutaka, komunikacija prosinac

Hrvatski jezik 6. D, K Kazališna ili kino predstava prosinac

7. D, P Posjet školskoj knjižnici, pravila, komunikacija siječanj

Sat razrednika 8. E Zbrinjavanje otpada, čistoća, zaštita i očuvanje okoliša svibanj

TZK 9. D Sportske igre u prirodi, pravila timskog rada,

komunikacija svibanj

10. LJ-P, D

Međurazredna natjecanja u sportskim igrama, prava, komunikacija, pravila timskog rada lipanj

Page 114: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Drugi razred Razredni odjeli i učiteljice: Andrijana Iveković (2. a), Zrinka Burić (2. b), Emilia Vlašić (2. c),

Gordana Hajdić Nodilo (2. d), Ivana Matijević (2. e)

*Područja LJ-P:ljudsko-pravna dimenzija

D:društvena dimenzija P:politička dimenzija G:gospodarska dimenzija E:ekološka dimenzija K:kulturološka dimenzija

Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u I., II., III. i IV. razredu osnovne škole

Međupredmetno u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, strani jezici, Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

15

Predmet Sat Područje* Tema predmeta + tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Hrvatski jezik

1. D, K

Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog; Hrvatski domovinski identitet - »Moja domovina» - osobni i hrvatski domovinski identitet

listopad

2. D, K Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog; Hrvatski domovinski identitet «Pekar» - zavičajni identitet, kultura

listopad

3. D, K

Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog; Hrvatski domovinski identitet - «Badnjak» - osobni identitet, hrvatski domovinski identitet

prosinac

4. D, K

Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog; Hrvatski domovinski identitet – «Uskrsne košarice» - osobni identitet, hrvatski domovinski identitet

ožujak

Likovna kultura 1. D, K

Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog; Hrvatski domovinski identitet – «Božićno drvce» - osobni identitet, hrvatski domovinski identitet

prosinac

Engleski jezik 1. D, K Pozdravi i oslovljavanje-komunikacija,

emocije rujan

2. D, K Blagdani - osobni identitet, hrvatski domovinski identitet prosinac

Glazbena kultura 1. D, K

Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog; Hrvatski domovinski identitet – «Nebo, daj oku» – Božić - osobni identitet, hrvatski domovinski identitet

prosinac

Priroda i društvo

1. D, K

Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog; Hrvatski domovinski identitet – «Dan neovisnosti» - osobni identitet, hrvatski domovinski identitet

listopad

2. D, K

Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog; Hrvatski domovinski identitet – «Dani kruha» - zavičajni identitet, kultura

listopad

Page 115: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Međupredmetno u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, strani jezici, Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

15

Predmet Sat Područje* Tema predmeta + tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Priroda i društvo

3. D, K

Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog; Hrvatski domovinski identitet – «Božić» - osobni identitet, hrvatski domovinski identitet

prosinac

4. D, E

Zaštita okoliša i održivi razvoj ; Održavanje čistoće prostora, predmeta i okoliša - «Zaštita i čuvanje okoliša» - čistoća, zdrav okoliš, zaštita i očuvanje okoliša

ožujak

Tjelesna i zdravstvena

kultura 1. D, LJ-P

Socijalne vještine i društvena solidarnost; Timski rad - «Elementarne ili štafetne igre s pomagalima» - emocije, pravila timskog rada

travanj

Vjeronauk

1. D, K Gradimo zajedništvo i prijateljstvo – komunikacije, emocije rujan

2. D, K Čovjek je divno Božje stvorenje – različitost, jednakost listopad

Sat razrednika

navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

10

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Sat r

azre

dnik

a

1. LJ-P, D, P

Razred - demokratska zajednica; Donošenje razrednih i školskih pravila – školska pravila, pravila razreda

rujan

2. LJ-P, D, P

Razred - demokratska zajednica; Stvaranje demokratske razredne i školske zajednice – odlučivanje, izbori, kriteriji za izbor predsjednika

rujan

3. LJ-P, D

Prava, slobode, dužnosti i odgovornosti građanina/građanke; Upoznavanje s dječjim pravima - prava, odgovornosti, ljudska prava (dječja prava i dužnosti)

rujan

4. LJ-P, D Socijalne vještine i društvena solidarnost; Društvene komunikacijske vještine – komunikacija, emocije (ponašanje u školi)

studeni

5. LJ-P, D Socijalne vještine i društvena solidarnost; Upravljanje emocijama – komunikacija, emocije (Kako se ponašati prilikom sukoba)

studeni

6. Lj- P, D, G

Prava, slobode, dužnosti i odgovornosti građanina/građanke; Sloboda i odgovornost u sklopu razreda i škole - građanina razreda i škole – prava, odgovornost, komunikacija (strategije i metode učenja, učenje ponavljanjem i vježbanjem)

prosinac

Page 116: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Sat razrednika

navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

10

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

7. LJ-P, D, K

Prava, slobode, dužnosti i odgovornosti građanina/građanke; Ravnopravnost u odnosu na dob i spol – prava, ljudska prava, učenik građanin razreda i škole

siječanj

8. LJ – P, D, G

Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zaštita potrošača; Prepoznavanje vlastitih sposobnosti važnih za uspjeh u učenju - individualne sposobnosti (jednog dana želim biti…)

ožujak

9. E Zaštita okoliša i održivi razvoj; Zbrinjavanje otpada - zaštita i očuvanje okoliša (održavanje čistoće okoliša) travanj

10. LJ-P, D

Socijalne vještine i društvena solidarnost; Društvene komunikacijske vještine – komunikacija, odgovornosti, pravila (ponašanje prema djeci i odraslima)

svibanj

Izvanučioničke aktivnosti

ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge projekte i aktivnosti.

10

TZK 1. K Hrvatski olimpijski dan rujan

Sat razrednika 2. E Posjet veterinarskoj stanici/ Posjet elafitskim otocima listopad/lipanj

Hrvatski jezik 3. D Posjet kazalištu kroz školsku godinu

Hrvatski jezik 4. D Posjet kinu kroz školsku godinu

Priroda i društvo 5. D Posjet Domu zdravlja veljača

Priroda i društvo 6. D, K Posjet gradskoj čistoći ožujak

Priroda i društvo 7. D, P Eko akcija ožujak

Priroda i društvo 8. E Posjet autobusnom kolodvoru travanj

Priroda i društvo 9. E Posjet zrakoplovnoj luci svibanj

Priroda i društvo 10. LJ-P, D Posjet Prirodoslovnom muzeju i Akvariju kroz školsku

godinu

Page 117: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Treći razred

Razredni odjeli i učiteljice: Marina Brčić (3.a), Žaneta Zgorelec (3.b), Marijana Pasqualicchio (3.c), Ivana Lučić (3.d), Gordana Gavrilica (3.e)

*Područja LJ-P:ljudsko-pravna dimenzija

D:društvena dimenzija P:politička dimenzija G:gospodarska dimenzija E:ekološka dimenzija K:kulturološka dimenzija

Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u I., II., III. i IV. razredu osnovne škole

Međupredmetno u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, strani jezici, Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

15

Predmet Sat Područje* Tema predmeta + tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Hrvatski jezik

1. LJ-P Prava, slobode, dužnosti i odgovornosti građanina/ građanke + Stop bacanju hrane + preuzima odgovornost za svoje postupke

listopad

2. G Redoslijed događaja u priči: Novac + Odgovorno upravljanje novcem + upravljanje novcem listopad

3. K Pisanje čestitke za blagdane ili praznike + Društveno komunikacijske vještine + čestitka, komunikacija prosinac

4. LJ-P, G, D

Suzbijanje ponižavajućeg i nepoštenog ponašanja + Volontiranje i društvena solidarnost u lokalnoj zajednici + Društveno komunikacijske vještine + Čudnovate zgode šegrta Hlapića + prava, odgovornosti, ravnopravnost, ljudska prava, suradnja, sukob, žrtva, društvena nejednakost, društvena solidarnost, komunikacija

tijekom godine

Likovna kultura 1. K Dizajn + Volumen i masa u prostoru + Kontrast punog i praznog prostora + Uskrs + hrvatski domovinski identitet ožujak

Glazbena kultura 1. K, D

Pjevanje, slušanje: Visom leteć'; Oj, pastiri čudo novo; Veseljem ti navješćujem + Razvoj osobnog, zavičajnog, većinskog nacionalnih identiteta te hrvatskoga domovinskog identiteta + hrvatski domovinski identitet, komunikacija

prosinac

Engleski jezik 1. D My home studeni/prosinac 2. K London svibanj

Priroda i društvo

1. K, D Razvoj zavičajnog, kulturnog i hrvatskog domovinskog identiteta + Prošlost Dubrovnika + hrvatski i zavičajni identitet

veljača

2. K, D Razvoj zavičajnog, kulturnog i hrvatskog domovinskog identiteta + Moj zavičaj u prošlosti + zavičajni identitet + hrvatski domovinski identitet

ožujak

3. E

Pravo na zdrav okoliš i odgovornost pojedinca za održivi razvoj zajednice, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada + Gospodarstvo i kvaliteta okoliša + zdravi okoliš, održivi razvoj, odgovornost građana za održivi razvoj, akcije zaštite i očuvanja okoliša

travanj

Tjelesna i zdrav-stvena kultura

1. K, D, LJ – P, G

Sloboda igra (R) + Razvijati pozitivnu sliku o sebi, prihvaćati različitosti, shvaćati važnost tjelovježbe, poštivati pravila igre

travanj

2. K, D, LJ – P, G

Dodavanje lopte u kretanju (N) + Suradnja i timski rad + Ravnopravnost, suradnja, pravila timskog rada, manjinski identitet, osobni identitet, individualne sposobnosti

svibanj

Vjeronauk 1. D U zajedništvu otkrivamo tajne Božje dobrote + društvena

solidarnost rujan

2. LJ - P Podijeliti svoj kruh s gladnima + ljudska prava, ravnopravnost ožujak

Page 118: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Sat razrednika

navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

10

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Sat razrednog odjela

1. P

Razred, škola i zajednica - demokratske zajednice + Demokratsko upravljanje zajednicom (pravila, odgovornosti, ravnopravnost, ljudska prava) + Donošenje razrednih pravila

rujan

2. P

Razred, škola i lokalna zajednica - demokratske zajednice + Stvaranje demokratske razredne, školske i lokalne zajednice (pravila, odlučivanje, razred, škola kao demokratska zajednica, demokratska kultura) Izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika

rujan

3. D Socijalne vještine i društvena solidarnost + Suradnja i timski rad (suradnja, pravila timskog rada, sukob, žrtva, nasilje) Kiša ideja

studeni

4. D

Socijalne vještine i društvena solidarnost + Pravila i postupci upravljanja sukobom (sukob, žrtva, nasilje, komunikacija) Mirno rješavanje sukoba

studeni

5. G

Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zaštita potrošača + Prepoznavanje vlastitih sposobnosti važnih za uspjeh u učenju (individualne sposobnosti, rad) Vještine i sposobnosti

prosinac

6. K

Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog + Razvoj osobnog, zavičajnog, većinskog i manjinskih nacionalnih identiteta te hrvatskoga domovinskog identiteta (osobni identitet, zavičajni identiteti, manjinski identiteti, većinski identitet, hrvatski) Sveti Vlaho – Dan Grada

siječanj

7. K

Osobni identitet, kulturni identiteti i međukulturni dijalog + Razvoj osobnog, zavičajnog, većinskog i manjinskih nacionalnih identiteta te hrvatskoga domovinskog identiteta (osobni identitet, zavičajni identiteti, manjinski identiteti, većinski identitet, hrvatski) Posjet muzejima, obilazak Grada

veljača

8. D

Socijalne vještine i društvena solidarnost + Društvene komunikacijske vještine (društvena nejednakost, društvena solidarnost, komunikacija) Uvažavanje različitosti

veljača

9. E

Zaštita okoliša i održivi razvoj + Pravo na zdrav okoliš i odgovornost pojedinca za održivi razvoj zajednice, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada (zdravi okoliš, održivi razvoj, odgovornost građana za održivi razvoj, akcije zaštite i očuvanja okoliša); Zaštitimo naše vode i šume

ožujak

Page 119: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Sat razrednika

navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

10

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Sat razrednog odjela

10. E Zaštita okoliša i održivi razvoj + Pravo na zdrav okoliš i odgovornost pojedinca za održivi razvoj zajednice, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada otpada (zdravi okoliš, održivi razvoj, odgovornost građana za održivi razvoj, akcije zaštite i očuvanja okoliša); Dan planeta Zemlje

travanj

Izvanučioničke aktivnosti

ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge projekte i aktivnosti.

10

PID 1. G,E,D,K Odlazak na uzvisinu u blizini škole rujan

PID, HJ 2. G,E,D,K Mljet/ Lopud rujan/ lipanj

PID, HJ 3. G,E,D,K Muzeji (Rupe, Ljevaonica, dio zidina, vjerske ustanove ) listopad

PID 4. G Meteorološka stanica studeni

PID, LK, HJ 5. G,E,D,K Konavle/Neretva studeni/ svibanj

PID, HJ 6. G,E,D,K Muzeji (Knežev dvor, Sponza, Mala braća, Ljekarna, Dominikanski)

veljača/ ožujak

PID, HJ, LK 7. D,K Muzeji (Pomorski muzej, sv. Ivan, Lovrijenac)

tijekom šk. godine

HJ, GK 8. D,K Suradnja s USLS tijekom šk. godine

PID, HJ, LK 9. D,K Konavle/Neretva studeni/ svibanj

PID, HJ, SR 10. LJ-P, D Posjet Muzeju Domovinskog rata na Srđu, žičara travanj

Page 120: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Četvrti razred Razredni odjeli i učiteljice: 4.a Gordana Rokolj,4.b Ana Stabile,4.c Danijela Pavlović,4.d Zdenka Kunić,4.e Margerita Milat

*Područja LJ-P:ljudsko-pravna dimenzija D:društvena dimenzija P:politička dimenzija G:gospodarska dimenzija E:ekološka dimenzija K:kulturološka dimenzija

Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u I., II., III. i IV. razredu osnovne škole

Međupredmetno u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, strani jezici, Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

15

Predmet Sat Područje*

Tema predmeta + tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Hrvatski jezik

1. K Tema u poeziji ”Novost” + Interkulturna otvorenost i komunikacija rujan

2. E, G Uvod, zaplet i rasplet u priči ”Priča o kruhu i nogometu” + odgovornost građana za održiv razvoj, prava potrošača

listopad

3. K

Stvaralačko pisanje ”Pismo gradu heroju” + Razvoj osobnog, zavičajnog, većinskog i manjinskih nacionalnih identiteta te hrvatskoga domovinskog identiteta

studeni

4. K Određivanje tema u poeziji i prozi ”Uskrs” + osobni identitet, zavičajni identitet, interkulturni dijalog

travanj

Engleski jezik 1. D, K

Blagdani – opisivanje običaja + zavičajni identitet, osobni identitet, društvena solidarnost

prosinac

2. LJ-P, D Moja obitelj i prijatelji + prava, odgovornosti, učenika građanin, aktivno slušanje travanj

Njemački jezik

1. D, K Blagdani, susreti, običaji (Frohe Weihnachten) + zavičajni identitet, osobni identitet, društvena solidarnost

prosinac

2. D, K Rođendan (Herzlichen Glückwünsche) + prava, odgovornosti, učenika građanin, aktivno slušanje

svibanj

Francuski jezik

1. D, K Blagdani, čestitanje, običaji (Les fêtes) + zavičajni identitet, osobni identitet, društvena solidarnost

prosinac

2. D, K Druženje s prijateljima, zdrav okoliš + zavičajni identitet, osobni identitet, kontrola emocija

svibanj

Glazbena kultura 1. D, K Kolenda, narodni običaji vezani za Božić + zavičajni identitet, osobni identitet prosinac

Priroda i društvo 1. K Stanovništvo RH + Interkulturna otvorenosti i

komunikacija listopad

2. K Iz prošlosti domovine Hrvatske + zavičajni i hrvatski domovinski identitet veljača

Page 121: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Međupredmetno u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, strani jezici, Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

15

Predmet Sat Područje* Tema predmeta + tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Priroda i društvo

3. E Uvjeti života (Zrak) + odgovornost građana za održiv razvoj, razvrstavanje otpada, zbrinjavanje otpada

rujan

4. E Uvjeti života (More) + odgovornost građana za održiv razvoj, razvrstavanje otpada, zbrinjavanje otpada

listopad

5. K, E Prirodne posebnosti RH + hrvatski domovinski identitet, zdrav okoliš svibanj

Vjeronauk

1. D, E

Zajedno stvarati i čuvati svijet + sloboda govora, aktivno slušanje, društvena solidarnost, zdrav okoliš, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada

rujan

2. D Poštuj roditelje i čuvaj dar života! + sloboda govora, aktivno slušanje, društvena solidarnost

listopad

Sat razrednika

navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

10

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Sat r

azre

dnog

odj

ela

1. LJ-P Sudjelovanje u donošenju pravila + pravila, odlučivanje, razred, škola rujan

2. P Stvaranje demokratske razredne i školske zajednice: učenički izbori + pravila, odlučivanje, razred, škola, učenički izbori

rujan

3. K Interkulturna otvorenost i komunikacija + većinski i manjinski nacionalni identiteti, interkulturni dijalog rujan

4. LJ-P

Upoznavanje s Konvencijom UN-a o pravima djeteta + Konvencija UN – a, ravnopravnost, prava, odgovornosti, ljudska prava, učenik građanin razreda, škole, zajednice

listopad

5. K

Razvoj osobnog, zavičajnog, većinskog i manjinskih nacionalnih identiteta te hrvatskoga domovinskog identiteta + osobni identitet, zavičajni identitet, hrvatski domovinski identitet

listopad

6. G Upravljanje osobnim financijama + individualne sposobnosti, financije, upravljanje novcem listopad

7. D Upravljanje emocijama + sloboda govora, verbalna i neverbalna komunikacija, aktivno slušanje, kontrola emocija, sukob

siječanj

8. E Aktivno sudjelovanje i suradnja o očuvanju okoliša i osiguranju održivog razvoja + zdrav okoliš, održivi razvoj odgovornost građana za održiv razvoj

ožujak

Page 122: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Sat razrednika

navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

10

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Sat razrednog odjela

9. E Razvrstavanje i zbrinjavanje otpada + akcije zaštite i očuvanja okoliša, razvrstavanje otpada, zbrinjavanje otpada

travanj

10. D Timski rad + pravila timskog rada svibanj

Izvanučioničke aktivnosti

ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge projekte i aktivnosti.

10

Hrvatski jezik (2 h) 1. E, K Posjet gradskoj knjižinici povodom obilježavanja

mjeseca knjige +osobni identitet studeni

Priroda i društvo (2 h) 2. K

Posjet Dubrovačkom simfonijskom orkestru Dubrovnik + osobni identitet studeni

Priroda i društvo (2 h)

3. E, K Posjet Muzeju domovinskog rata i vožnja žičarom + zavičajni identitet, zdravi okoliš, zbrinjavanje otpada svibanj

4. E, K Posjet Umjetničkoj galeriji Dubrovnik; Posjet Kneževu dvoru + zavičajni identitet, zdravi okoliš, zbrinjavanje otpada

ožujak

Priroda i društvo (6 h)

5.,6. E, K Posjet Zadru i okolnim mjestima;posjet kulturno- povijesnim spomenicima i prirodnim ljepotama Zadra i okolnih mjesta + hrvatski domovinski identitet, zdravi okoliš, zbrinjavanje otpada

svibanj

7.,8. E, K Posjet morskim orguljama;pozdrav Suncu+hrvatski domovinski identitet, zdravi okoliš,zbrinjavanje otpada svibanj

9. E, K Posjet Nacionalnom parku Krka; Posjet Etnolandu + hrvatski domovinski identitet, zdravi okoliš, zbrinjavanje otpada

svibanj

10. E, K Posjet Sokolarskom centru; Posjet Katedrali svetog Jakova u Šibeniku + hrvatski domovinski identitet, zdravi okoliš, zbrinjavanje otpada

svibanj

Page 123: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Peti razred Razredi i razrednici: 5.a Hajdi Hajdić Vićan, 5.b Dijana Rezo, 5.c Marko Giljača, 5.d Danijela Bubalo, 5.e Fany Bilić, 5.f Roberta Skvrce

Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u V., VI., VII. i VIII. razredu osnovne škole

*Područja LJ-P:ljudsko-pravna dimenzija

D:društvena dimenzija

P:politička dimenzija G:gospodarska dimenzija E:ekološka dimenzija K:kulturološka

dimenzija

Međupredmetno u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik, Matematika, Informatika, Tehnička kultura, Priroda, Biologija, Kemija, Fizika, Povijest, Geografija, Vjeronauk, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

20

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Hrvatski jezik 1. K, LJ.P. Horvatska domovina/ domovinska,

identitet rujan

2. D Padeži (G); Odijelo ne čini čovjeka siječanj

Likovna kultura 1. D, K , P Izrada likovnih radova na temu nenasilja – učenik svojim likovnim radom izražava značenje čovjekova dostojanstva

rujan, listopad

Glazbena kultura 1. K., LJ.P., D

Hrvatska tradicijska glazba / grupni rad, razvijanje socijalne integracije, prihvaćanje rujan

Engleski jezik 1. D,K Slobodne aktivnosti i interesi, škola,

školsko druženje i prijatelji rujan/ listopad

2. D,K,E Outdoor school-the best day of my life svibanj

Njemački / francuski jezik

1. D,K Godišnja doba, šk. okruženje, prijatelji/Terenska nastava svibanj

2. LJ-P,D,K Škola i šk. okruženje/Odgoj za mir i poštivanje različitosti

studeni/ veljača

Matematika 1. G,D Prirodni brojevi/ odgovorna potrošnja listopad

2. G,D Decimalni brojevi/procjena u svakodnevnim zadatcima svibanj

Priroda

1. Lj.P.,D.,G. Prehrana je pola zdravlja/osnovne potrebe, pravo na zdravlje, deklaracije na proizvodima

prosinac

2. Lj.P.,D.,G. Problemi i teškoće sazrijevanja/ samopoimanje, samopoštovanje siječanj

Povijest 1. G,E Atenska demokracija / demokracija prosinac

2. P,M,K Rimski spomenici / civilizacija, zakonik svibanj

Page 124: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Međupredmetno u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik, Matematika, Informatika, Tehnička kultura, Priroda, Biologija, Kemija, Fizika, Povijest, Geografija, Vjeronauk, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

20

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Geografija 1. E,D Prirodna bogatstva i čuvanje okoliša /

sirovina, energija, ekologija, otpad listopad

2. E,D,G Prirodna i gospodarska doba – terenska nastava svibanj

Tehnička kultura 1. D, LJ.P. Izrada modela / ponašamo se u skladu s pravilima (prometa) studeni

Tjelesna i zdravstvena kultura

1. D, LJ.P.,K

Narodni ples i zavičaj (osnovni koraci Linđo)/ nacionalni identitet travanj

Vjeronauk 1. P, D Pravila dobrih odnosa, poštovanja i zajedništva-pravila rujan

Informatika 1. LJ.P., D Informatička komunikacija /sigurnost, zaštita osobnih podataka veljača

Sat razrednika

navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine, razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

5

Predmet Sat Područje* Tema GOO-a Realizacija

Sat razrednog odjela

1. P, D Biranje razrednog rukovodstva rujan

2. P, D Sjećanje na Vukovar studeni

3. D, K Sveti Vlaho-zaštitnik Dubrovnika veljača 4. D, K Nenasilno ponašanje/problematične situacije veljača 5. E, D Obilježavamo dolazak proljeća ožujak

Izvanučio-ničke aktivnosti

ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge projekte i aktivnosti.

10

1. D Posjet kinu/kazalištu 2

2. D, P, K, LJ-P Terenska nastava – Adrenalinski park 4

3. D, P, K, LJ-P Dan škole - Lokrum 4

Page 125: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Šesti razred Razredi i razrednici: : 6.a Željana Pavlović, 6.b Dino Ćatović, 6.c Ivana Reškovac,

6.d Sandra Merdžan, 6.e Jasna Martinović

Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u V., VI., VII. i VIII. razredu osnovne škole

Međupredmetno u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik, Matematika, Informatika, Tehnička kultura, Priroda, Biologija, Kemija, Fizika, Povijest, Geografija, Vjeronauk, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

20

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Hrvatski jezik

1. K, LJ.P. Počeci hrvatske pismenosti / nacionalni i

kulturni identitet siječanj

2. K. D. LJ.P

Mreža-internet / grupni rad, nacionalne manjine, književnost, međukulturni sadržaji svibanj

Likovna kultura 1. K. LJ.P. D Boja- harmonija / kulturni identitet, nacionalne manjine listopad

Glazbena kultura 1. K., LJ.P.,D Tradicijska glazba/ nacionalni identitet, međukulturni dijalog prosinac

Engleski jezik 1. K, D, LJ.P Europski dan jezika /osobni identitet,

međukulturni dijalog rujan

2. K.D, LJ.P Blagdani / religijski i kulturni običaji, međukulturni sadržaj

prosinac / siječanj

Njemački / francuski jezik

1. LJ-P,D,K Mladi u obiteljskom i društvenom okruženju/ međukulturni sadržaji

listopad/ ožujak

2. LJ-P,D,K Svakodnevica u obitelji, radni dan/Kulturološka raznolikost

listopad/ ožujak

Matematika

1. G, D Dijeljenje cijelih brojeva / proračun, neodgovorna potrošnja

veljača/ ožujak

2. G, D Zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje racionalnih brojeva /brojevni proračun, neodgovorna potrošnja

travanj

Priroda 1. E, D, G Šume / onečišćenje i zaštita prosinac 2. E, G, D More / ekologija, očuvanje ekosustava svibanj

Povijest 1. LJ-P,D,K Doseljenje i pokrštavanje Hrvata+ kulturni

identitet listopad

2. P Apsolutna i parlamentarna monarhija /procjena položaja vlasti svibanj

Geografija 1. K,LJ-P,D Stanovništvo/pravo na različitost rujan

2. LJ-P Međunarodne organizacije /integracije, EU rujan

*Područja LJ-P:ljudsko-pravna dimenzija D:društvena dimenzija P:politička dimenzija G:gospodarska dimenzija E:ekološka dimenzija K:kulturološka dimenzija

Page 126: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Međupredmetno u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik, Matematika, Informatika, Tehnička kultura, Priroda, Biologija, Kemija, Fizika, Povijest, Geografija, Vjeronauk, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

20

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Tehnička kultura 1. K, LJ.P. D Elektronička pošta – osobno dostojanstvo Svibanj

Tjelesna i zdravstvena kultura

1. K, D Ritmičke i plesne strukture / promicanje općih ljudskih vrijednosti, osobna afirmacija

travanj

Vjeronauk 1. LJ.P, D Sloboda izvire iz ljubavi / sloboda, odgovornost

listopad /siječanj

Informatika 1. LJ.P, D Prikupljanje sadržaja s weba / odgovornost, privatnost, zaštita podataka

prosinac-veljača

Sat razrednika

navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine, razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

5

Predmet Sat Područje* Tema GOO-a Realizacija

Sat razrednog odjela

1. LJ-P, P, D Izbor razrednog rukovodstva te učenika u Vijeće učenika rujan

2. G, D Sjećanje na Vukovar studeni

3. G, D Sveti Nikola i Dan branitelja prosinac 4. G, D Božić prosinac 5. E, G, D, P, LJ-P Dan planeta Zemlje travanj

Izvanučio- ničke aktivnosti

ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge projekte i aktivnosti.

10

1. K, E, G Terenska nastava: Omiš, Radmanove Mlinice listopad

2. K, E, G Terenska nastava: Omiš, Radmanove Mlinice listopad

3. K, E, G Terenska nastava: Omiš, Radmanove Mlinice listopad

4. K, E, G Terenska nastava: Omiš, Radmanove Mlinice listopad

5. K, E Izlet: Cavtat travanj

6. K, E Izlet: Cavtat travanj

7. K, E Izlet: Cavtat travanj

8. K, G, D Posjet kinu, kazalištu travanj

9. K, E, G Terenska nastava: Dan škole svibanj

10. K, E, G Terenska nastava: Dan škole svibanj

Page 127: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Sedmi razred Razredi i razrednici: 7.a Jasna Njavro, 7.b Lucija Vujica, 7.c Ana Šimunović, 7.d Lilia Sadikova,

7.e Jelica Gjenero

Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u V., VI., VII. i VIII. razredu osnovne škole

Međupredmetno u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik, Matematika, Informatika, Tehnička kultura, Priroda, Biologija, Kemija, Fizika, Povijest, Geografija, Vjeronauk, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

20

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Hrvatski jezik 1. LJ-P,D,G

Vjenceslav Novak: “Iz velegradskog podzemlja“/ socijalna isključenost, društvena nejednakost

studeni

2. K Legende / kulturna baština svibanj

Likovna kultura 1. K, D Blagdanski motivi / kulturna baština Prosinac- travanj

Glazbena kultura 1. K, LJ.P., D

Blagdanski napjevi / metode grupnog rada, pripadnost grupi siječanj

Engleski jezik 1. D. K. Slobodno vrijeme / sport, odgovornost

prema zdravlju, zdravi izbori Listopad-studeni

2. D, K Hollidays / kultura, civilizacija, međukulturni sadržaji svibanj

Njemački / francuski jezik

1. G, LJ.P, K

Izumi, izumitelji / znanost, napredak, održivi razvoj

Studeni- ožujak

2. D, LJ.P., G

Mediji i ovisnost/mladi i odnos prema novcu

studeni/ožujak

Matematika 1. G, D Postotci, kamatni račun/računanje kamata u

svakodnevnim zadatcima studeni

2. G,K,D Sustavi /pripadnost, međuovisnost svibanj

Priroda Biologija

1. Lj.P.,D. Zarazne bolesti/ odgovorno ponašanje, osobno dostojanstvo prosinac

2. Lj.P.,D Nametnici(člankonošci)/metoda grupnog rada, siječanj

Kemija 1. Lj.P.,D Biološko djelovanje tvari-alkoholizam,

narkomanija listopad

2. E,G Voda-prava, obveze, zajedničko dobro Energija ožujak

Fizika 1. G, E, D Gustoća /samostalno rješavanje problema Studeni

*Područja LJ-P:ljudsko-pravna dimenzija D:društvena dimenzija P:politička dimenzija G:gospodarska dimenzija E:ekološka dimenzija K:kulturološka dimenzija

Page 128: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Međupredmetno u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik, Matematika, Informatika, Tehnička kultura, Priroda, Biologija, Kemija, Fizika, Povijest, Geografija, Vjeronauk, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

20

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Fizika 2. G, E Energija, Voda /uloga pojedinca i društva u osiguranju održivog razvoja Ožujak

Povijest 1. LJ-P, K Postanak i razvoj SAD-a (Demokratska

država, podjela i ograničenje vlasti rujan

2. K, D, LJ.P.

Kulturna djelatnost preporoditelja/ nacionalni identitet, osobni identitet prosinac

Geografija 1. E. G. Klima i vegetacija Europe / očuvanje

okoliša i prirodne raznolikosti listopad

2. P., LJ.P Suvremena Europa/ integracija, EU svibanj

Tehnička kultura 1. G,D, K Izrada vjetrulje Fausta Vrančića/izumi, izumitelji, tehnološki napredak ožujak

Tjelesna i zdrav-stvena kultura 1. D, LJ.P.

Skok u vis iz polukružnog zaleta/ razvijanje samopoštovanja i poštovanja prema drugima

veljača

Vjeronauk 1. D, LJ.P. Zamke suvremenih ovisnosti / odgovornost, zdravi izbori listopad

Informatika 1. LJ.P, D, K

Struktura interneta/ komunikacija, etička načela travanj

Sat razrednika

navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine, razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

5

Predmet Sat Područje* Tema GOO-a Realizacija

Sat razrednog odjela

1. LJ-P, D Izbor razrednog vodstva rujan

2. D, K Sjećanje na žrtvu Vukovara studeni

3. D, K Blagdani i svetkovine prosinac

4. D, K Aktivno i pasivno slušanje ožujak 5. D, K, LJ-P Dan planeta Zemlje travanj

Izvanučioničke aktivnosti

ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge projekte i aktivnosti.

10

2. K, D Konavle Travanj (2 sata)

4. K, D Konavle Travanj (2 sata)

6. K, D Kalamota Svibanj (2 sata) 8. K, D Kalamota Svibanj (2 sata) 10. K, D Kino Rujan (2 sata)

Page 129: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Osmi razred Razredi i razrednici: 8.a Lenka Violić , 8.b Blaženka Bračun , 8.c Ivan Cikatić, 8.d Maja Burmas Barović, 8.e Jasminka Nikolić

*Područja LJ-P:ljudsko-pravna dimenzija D:društvena dimenzija P:politička dimenzija G:gospodarska dimenzija E:ekološka dimenzija K:kulturološka dimenzija

Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u V., VI., VII. i VIII. razredu osnovne škole

Međupredmetno u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik, Matematika, Informatika, Tehnička kultura, Priroda, Biologija, Kemija, Fizika, Povijest, Geografija, Vjeronauk, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

20

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Hrvatski jezik 1. G, LJ.P. Različitost stilova / kritičko promišljanje,

odgovornost prosinac

2. K.D Riječ / kulturološke kompetencije, nacionalni identitet,

Siječanj-veljača

Likovna kultura 1. D., E. Metode grupnog rada/ izrada plakata vršnjačkih subkulturnih grupa

Listopad-svibanj

Glazbena kultura 1. D.,K, LJ.P.

Glazbeno-stilsko razdoblje rock/ vršnjačke grupe, pritisak vršnjaka, samopoštovanje

svibanj

Engleski jezik 1. D, K Teenage groups/ pripadnost grupi,

pritisak vršnjaka, samopoštovanje, Rujan/ prosinac

2. D, K, LJ.P.

Slobodno vrijeme / mediji, odgovornost, izbor

Listopad-svibanj

Njemački / francuski jezik

1. D., K. Blagdani- običaji / međukulturni sadržaji Prosinac-travanj

2. D,K Mladi i pogled u budućnost/Putovanja formiraju mlade

Listopad/ travanj

Matematika 1. D., G., E. Valjak / valjak, ambalaža,, poduzetništvo svibanj

2. D, G, E Stoža /stožac, ambalaža, poduzetništvo svibanj

Priroda Biologija

1. D., LJ.P. Odgovorno spolno ponašanje / zdravi izbori, odgovornost studeni

2. E. G. Održivost eko sustava/ ekološka svijest, samoodrživost, odgovornost Rujan-lipanj

Kemija

1. E,D Kemija hrane /pravilan izbor prehrambenih namirnica ožujak

2. E, G, D Gospodarenje otpadom /razvijanje ekološke svijesti, odgovornost prema životnom okruženju

svibanj

Page 130: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Međupredmetno

u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik, Matematika, Informatika, Tehnička kultura, Priroda, Biologija, Kemija, Fizika, Povijest, Geografija, Vjeronauk, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, programi stručnih suradnika. Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

20

Predmet Sat Područje* Tema predmeta+ tema ili ishod ili ključni pojam iz Programa GOO-a Realizacija

Povijest

1. P, LJ-P, G Zemlje parlamentarne demokracije / formiranje demokratske vlasti, pravo naroda na sudjelovanje u vlasti

listopad

2. LJ-P, P, K Hrvatsko proljeće – Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog jezika/nacionalna pripadnost, manjine

travanj

Geografija 1. LJ-P, P Hrvatska-srednjoeuropska i sredozemna zemlja/

državnost listopad

2. LJ-P,K, D Stanovništvo Hrvatske/nacionalni identitet siječanj

Fizika 1. E, G Električna struja/znanost, napredak, održivi

razvoj rujan

2. E, G Vodiči i izolatori, Željezo- vodič el. struje/ samostalno rješavanje problema, timski rad listopad

Tehnička kultura 1. E, G, Polimeri / ekološka dimenzija, zaštita okoliša i

održivi razvoj listopad

Tjelesna i zdravstvena kultura

1. E,D Ciklično kretanje različitim tempom svibanj

Vjeronauk 1. 1. D. LJ.P. Prijateljstvo i ljubav / zajedništvo, pripadnost

grupi studeni studeni

Informatika 1. D, LJ.P Kritički odnos prema internetu/ odgovornost, procjena informacije veljača

Sat razrednika

navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine, razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

5

Predmet Sat Područje* Tema GOO-a Realizacija

Sat razrednog odjela

1. Lj-P, P Izbor razrednih predstavnika: demokratski izbori rujan

2. D Sjećanje na žrtve Vukovara studeni

3. K Festa sv. Vlaha veljača

4. E Dan planeta Zemlje travanj

5. K Dan škole svibanj

Page 131: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU …os-lapad-du.skole.hr/upload/os-lapad-du/images/static3/... · 2018-11-19 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

Izvanučioničke aktivnosti

ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika. Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr. pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge projekte i aktivnosti.

10

korelacija 1. K,E Posjet i razgledavanje Hrvatskog zagorja (ekskurzija)-obilježja hrvatske nacionalne kulture rujan

korelacija 2. K Posjet i razgledavanje Varaždina (ekskurzija) rujan

korelacija 3. K,E Posjet i razgledavanje NP Plitvička jezera (ekskurzija)-zaštićena prirodna dobra rujan

korelacija 4. K Posjet i razgledavanje Zagreba (ekskurzija) rujan

korelacija 5. K Posjet Trakošćanu (ekskurzija)-obilježja hrvatske nacionalne kulture, povijesne znamenitosti rujan

korelacija 6. K Posjet i razgledavanje Memorijalnog centra Nikole Tesle, Smiljan(ekskurzija) rujan

korelacija 7. K CineStar 4D- Zagreb (ekskurzija) rujan

korelacija 8. K,P Posjet Muzeju evolucije, Krapina (ekskurzija) rujan

korelacija 9. K,P Posjet Vukovaru svibanj

korelacija 10. K, P Posjet Vukovaru svibanj