godiŠnji plan i program rada Škole za Školsku … · opremljenost škole učilima zadovoljava....

of 47 /47
REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA DR. JOSIPA PANČIĆA B R I B I R GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2014./2015. GODINU Bribir, rujan 2014.

Upload: others

Post on 18-Jan-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA DR. JOSIPA PANČIĆA B R I B I R

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2014./2015. GODINU

Bribir, rujan 2014.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

2

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08) i članka 60. Statuta Osnovne škole dr. Josipa Pančića Bribir, Školski odbor na sjednici održanoj 30. rujna 2014. godine, a na prijedlog ravnatelja donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE DR. JOSIPA PANČIĆA BRIBIR

ZA ŠKOLSKU 2014./2015. GODINU

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

3

SADRŽAJ

Osnovni podaci o školi ……………………………………………………………... 5 1. Podaci o uvjetima rada ……………………………………………………... 6

1.1 Podaci o upisnom području ……………………………………………… 6 1.2 Prostorni uvjeti……………………………………………………………. .6 1.2.1. Unutrašnji školski prostor ……………………………………………..6 1.2.2. Opremljenost …………………………………………………………...7 1.3. Stanje školskog okoliša …………………………………………………..7 1.4. Nastavna sredstva i pomagala……………………………………………7 1.4.1. Knjižni fond škole ………………………………………………………..8

2. Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima ………8

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima ……………………………....8 2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave ………………………………...8 2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave ………………………………9 2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima …………………………10 2.1.4. Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju …………………...10 2.2. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika ……….10 2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika ……….….11

3. Podaci o organizaciji rada …………………………………………………. 12

3.1. Organizacija smjena……………………………………………………... 12 3.2. Podaci o broju učenika i razrednih odjela…………………………….. ..12 3.3. Godišnji kalendar rada …………………………………………………....13 3.4. Raspored rada, dežurstva i informacije ………………………………..15

4. Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima

odgojno-obrazovnog rada……………………………………………….….21 4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima…………………………………………………...21 4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada ……………………………………………...22 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ……………...22 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka ……………………………………….22 4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Engleskog jezika ………………………………..22 4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike …..………………………………….23 4.2.2. Godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ……………………23 4.2.3. Godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave ……………………...23 4.3. Uključenost učenika i učitelja u projekte ……………………………...24 4.4. Plan organiziranja kulturnih i javnih djelatnosti škole .………………...25 4.5. Plan profesionalnog informiranja .. ……………………………………...26

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

4

5. Plan rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih radnika………….27 5.1. Plan rada ravnatelja..……………………………………………………..27 5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga ..……………………………30 5.3. Plan rada stručnog suradnika knjižničara……………………………..33 5.4. Plan rada knjižničnog odbora………………………………………….. 33 5.5. Plan rada tajništva………………………………………………………. 34 5.6. Plan rada računovodstva………………………………………………..35 5.7. Plan rada školskog liječnika…………………………………………….36 5.8. Plan rada domara i ložača centralnog grijanja………………………..37 5.9. Plan rada pomoćnih kuharica i spremačica …………………………37

6. Plan rada školskog odbora i stručnih tijela……………………………..38

6.1. Plan rada Školskog odbora……………………………………………..38 6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća ……………………………………………39 6.3. Plan rada Razrednih vijeća …………………………………………….39 6.4. Plan rada Vijeća roditelja..………………………………………………40 6.5. Plan rada Vijeća učenika ……………………………………………….40 6.6. Plan i program rada stručnog aktiva razredne nastave……………...41

7. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja………………………...41

7.1. Plan stručnog usavršavanja u školi…………………………………….41

8. Antikorupcijski program ………………………………………………… 42 8.1. Upravljanje školom……………………………………………………… 42 8.2. Obavljanje računovodstvenih poslova ……………………………… 42 8.3. Obavljanje tajničkih poslova…………………………………………….42 8.4. Odgojno-obrazovni poslovi …………………………………………… 43 8.5. Nadzor …………………………………………………………………… 43

9. Program prevencije ovisnosti…………………………………………… 44

9.1. Rad s učenicima………………………………………………………… .44 9.2. Rad s roditeljima………………………………………………………… 44 9.3. Rad s djelatnicima škole ……………………………………………… 44

10. Školski razvojni plan ………………………………………………………. 46

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

5

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole: Osnovna škola dr. Josipa Pančića

Adresa škole: Bribir, Kičeri bb p.p. 4

Broj i naziv pošte: 51253 Bribir

Županija: Primorsko-goranska

Telefonski broj: 051/ 248-113

Broj telefaksa: 051/ 248-113

E-mail adresa: [email protected]

Internetska adresa: www.os-jpancica-bribir.skole.hr

Ravnatelj škole: Goran Matić , prof. fizike i politehnike

Broj učenika: 95

Broj učenika u razrednoj nastavi: 41

Broj učenika u predmetnoj nastavi:

54

Ukupan broj razrednih odjela: 8

Broj razrednih odjela RN-a: 4

Broj razrednih odjela PN-a: 4

Broj smjena: 1

Broj zaposlenika: 28

Broj učitelja predmetne nastave: 15

Broj učitelja razredne nastave: 4

Broj stručnih suradnika: 1

Broj ostalih zaposlenika: 7

Broj mentora i savjetnika: 4

Broj općih učionica: 10

Broj kabineta: 7

Školska knjižnica: 1

Športska dvorana: 1

Školska kuhinja: 1

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

6

1. UVJETI RADA 1.1. PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU

Bribir ima oko 2000 stanovnika u 14 zaselaka raspršenih oko centra na udaljenosti do 3 kilometra. Prometna povezanost sredstvima javnog prijevoza je vrlo slaba. Status škole, područje i upisno područje utvrđeni su odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja od 2. lipnja 2011.godine

1.2. PROSTORNI UVJETI 1.2.1. UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTOR

NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet,

knjižnica, dvorana)

UČIONICE KABINETI

Broj Veličina u m2

Broj Veličina u m2

RAZREDNA NASTAVA

1. razred (br.35) 1 57 1 12

2. razred (br. 11) 1 57 1 8

3. razred (br. 13) 1 57 1 15

4. razred (br. 12) 1 57 1 8

PREDMETNA NASTAVA

Hrvatski jezik 1 60 1 16

Likovna, glazbena i tehnička kultura

1 74 1 21

Strani jezik i povijest 1 65 1 16

Biologija, kemija, fizika i matematika

1 75 1 18

Informatika 1 35

Geografija 1 60

OSTALO

Dvorana za TZK 1 930

Knjižnica 1 60

Zbornica 1 40

Uredi 4 50

Blagovaona 1 42

Hol (za priredbe) 1 120

UKUPNO 19 1839 8 114

Prostorni uvjeti za ostvarenje odgojno-obrazovnih zadaća su vrlo dobri. U sklopu školske zgrade nalaze se i područni odjeli dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ ukupne površine oko 200 m2.

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

7

1.2.2. OPREMLJENOST

Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu školsku godinu planiramo krenuti s uređenjem učionice u prirodi.

1.3. STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA I PLAN UREĐIVANJA

Naziv površine Veličina u m2 Stanje

1. Školski trg 800 Uređen

2. Prostor za parkiranje 2000 Uređen

3. Športski tereni 4000 Ne zadovoljava

4. Zelene površine 9000 Ne zadovoljava

5. Zelene površine 5000 Uređen

6. Gospodarski prostor 3000 Uređen

Ove školske godine planiramo krenuti s uređenjem zelenih površina ispred škole. 1.4. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA STANJE

RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

Računala 23

Prijenosna računala 4

Printeri 5

Umrežena informatička učionica 1

LCD projektori 4

Scaner 1

TV, VIDEO, DVD i drugo

TV 7

TV LCD 2

Video rekorder 3

DVD 6

CD player 4

Glazbena linija 2

Razglas 1

OSTALA OPREMA

Grafoskop 5

Mikroskop 7

Fotokopirni aparat 3

Fotoaparat 2

Kamera 1

Stroj za uvezivanje 1

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

8

1.4.1. KNJIŽNI FOND ŠKOLE

Knjižni fond Stanje

Lektirni naslovi (I. – IV. razred) 900

Lektirni naslovi (V. – VIII. razred) 967

Književna djela 687

Stručna literatura za učitelje 700

Ostalo 101

UKUPNO 3355

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2014./2015. ŠKOLSKOJ GODINI

2.1. Podaci o odgojno – obrazovnim radnicima

2.1.1 Podaci o učiteljima razredne nastava

Redni broj

Ime i prezime

Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

Mentor-savjetnik

Godine staža

1. Anđelka Devčić 1962. Učiteljica RN

VSS

30

2. Mirjana Jurčić

1956. Učiteljica RN

VŠS

Mentor 36

3. Marina Jurčić

1960. Učiteljica RN

VŠS

32

4. Suzana Šestak

1966. Učiteljica RN

VŠS

Mentor 27

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

9

2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

Redni broj

Ime i prezime

Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

Mentor-savjetnik

Godine staža

1.

Pavao Kombol

1950.

Učitelj glazbene kulture

VŠS

37

2.

Jelena Franjković

1981.

Profesor Hrvatskog

jezika

VSS

7

3.

Jasna Špalj

1960.

Profesor povijesti

VSS

Savjetnik

27

4.

Milica Goluža

1957.

Profesor njemačkog

jezika

VSS

Mentor

25

5.

Rudolf Gačić

1955.

Profesor TZK

VSS

23

6.

Dragica Gržičić

1955.

Učitelj kemije i domaćinstva

VŠS

35

7.

Klaudija Hreljac Ninić

1965.

Profesor likovne kulture

VSS

25

8.

Martina Milčić Ajvaz

1975.

Profesor informatike i pedagogije

VSS

13

9.

Josipa Maleković

1981.

Profesor geografije

VSS

1

10.

Ivo Žikić

1983.

Profesor matematike i informatike

VSS

3

11.

Viola Ražem

1980.

Profesor engleskog

jezika

VSS

4

12.

Božana Zečević

1960.

Teolog

VSS

13

13.

Oliver Šimčić

1984.

Profesor biologije

VSS

1

14.

Dolores Šegota

1964.

Profesor PTO

VSS

13

15.

Zlatka Kuharić Dragojević

1982.

Profesor fizike i

politehnike

VSS

7

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

10

2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Redni broj

Ime i prezime

Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

Mentor-savjetnik

Godine staža

1.

Goran Matić

1973.

Profesor fizike i

politehnike

VSS

11

2.

Đina Grbić

1961.

Profesor pedagogije

VSS

28

2.1.4. Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju

Redni broj

Ime i prezime

Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

Radno mjesto

Godine staža

1.

Boško Mažar

1957.

Profesor politologije

VSS

Tajnik

32

2.

Anita Saftić Turjak

1967.

Ekonomist

SSS

Računovođa

27

3.

Eman Mrvoš

1961.

Brodostrojar

SSS

Domar i ložač

30

4.

Nada Jerković

1957.

Gimnazija

SSS

Pomoćna kuharica i

spremačica

18

5.

Ljubica Spoja

1953.

NKV

Pomoćna kuharica i

spremačica

28

6.

Milka Pralica

1960.

Ekonomist

SSS

Pomoćna kuharica i

spremačica

25

7.

Vesna Kalafatić

1955.

Gimnazija

SSS

Spremačica

17

2.2. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole Red. broj

Ime i prezime radnika

Struka Radno mjesto

Radno vrijeme (od-do)

Rad sa strankama

Broj sati

tjedno

Broj sati godišnjeg zaduženja

1. Goran Matić Prof. fizike i politehnike

Ravnatelj 7,00-15,00 11,00-13,00 i po dogovoru

40 1792

2. Đina Grbić Prof. pedagogije

Pedagog 8,00 – 14,00 Po dogovoru 40 1792

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

11

2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

12

3. ORGANIZACIJA RADA 3.1. ORGANIZACIJA SMJENA

Redovni odgojno obrazovni program, dio izborne nastave, dodatna i dopunska nastava i dio izvannastavnih aktivnosti ostvaruju se u prijepodnevnoj smjeni, koja započinje u 8,00 sati, a završava u vremenu od 11,30 do 14,00 sati.

U poslijepodnevnim satima, od 14,15 do 18,00 sati, održava se dio izvanastavnih aktivnosti te dio izbornih programa. Dežurstvo započinje u 7,40 sati, a završava u 13,15 sati. Svaki dan dežura pet učitelja i i jedan učenik (V. – VIII. razreda) prema rasporedu. Prehrana učenika organizirana je u Školi, iza drugog nastavnog sata. Prijevoz učenika nije posebno organiziran. Učenici prema potrebi i mogućnostima koriste javni prijevoz.

3.2. PODACI O BROJU UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA

Razred Učenika Odjela Broj djevojčica

Broj dječaka

Primjereni oblik školovanja

(uč. s rješenjima)

Ime i prezime razrednika

I.

7 1 2 5 2 Suzana Šestak

II. 14 1 10 4 - Anđelka Devčić

III. 10 1 2 8

2 Mirjana Jurčić

IV. 10 1 6 4

1 Marina Jurčić

Ukupno I.-IV.

41 4 20 21 5

V. 11 1 5 6

2 Milica Goluža

VI. 11 1 8 3 - Josipa Maleković

VII. 17 1 9 8 2 Jelena Franjković

VIII. 15 1 4 11

- Pavao Kombol

Ukupno V.-VIII.

54 4 26 28 4

Ukupno I.-VIII.

95 8 46 49 9

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

13

3.3. GODIŠNJI KALENDAR RADA

Mjesec Broj dana Blagdani i neradni

dani

Obilježavanja

radnih nastavnih

I.polugodište

od 8.rujna do 23. prosinca

2014.

IX.

22

17

8

Hrvatski olimpijski dan

X.

22

22

9

Dječji tjedan Dan zahvalnosti za

plodove zemlje

XI.

20

20

10

Svi sveti, Dan TZK,

XII.

21

17

10

Božićni blagdani

UKUPNO I. polugodište

85

76

37

Zimski odmor učenika 24.12.2014 - 9.1.2015.

II.polugodište

od 12.siječnja

do 16.lipnja

2015.

I.

20

15

11

II.

20

19

8

Mesopust-njegovanje narodnih običaja

III.

22

20

9

IV.

21

17

9

Dan škole Proljetni odmor učenika 30.3. 2015.– 3.4. 2015.

V.

20

20

11

VI.

19

10

11

Završna školska priredba

VII.

23

0

8

Ljetni odmor učenika od 17.6.2015.

VIII.

20

0

11

UKUPNO II. polugodište

165

101

78

UKUPNO

250

177

115

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

14

U Kalendaru rada škole planiraju se sljedeći nadnevci: 1. Početak nastavne godine 8. rujna 2014. godine

2. 13. listopada 2014. – Dan zahvalnosti za plodove zemlje

3. 15.studenoga Noć kazališta

4. 4.prosinca Večer matematike

5. 15. – 19. prosinca 2014. podjela izvješća roditeljima

6. 23. prosinca 2014. godine završetak I. polugodišta. 7. Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca. 2014., a završava 9. siječnja 2015. godine. 8. 12. siječnja 2015. godine počinje II. polugodište. 9. Natjecanja školska i županijska od siječnja do svibnja 2015. godine (Lidrano, Znanost mladima, sportska natjecanja, smotra učeničkih zadruga) 10. 17.veljače 2015. godine – njegovanje narodnih običaja – Mesopust – nenastavni dan 11. Proljetni odmor učenika od 30. ožujka do 3. travnja 2015. 12. 21. travnja 2015. godine Dan škole – nenastavni dan 13. 5. svibnja 2015. – sportski susret s OŠ Jurja Klovića Tribalj 14. 1. – 5. lipnja 2015. Vatrogasna vježba

15. 15. lipnja 2015. Završna školska priredba – nenastavni dan 16. Završetak II. polugodišta 16. lipnja 2015. godine. 16. Ljetni odmor učenika počinje 17. lipnja 2015. godine 17. Popravni ispiti I. ispitni rok 23. – 26. lipnja 2015. godine 18. 29. lipnja 2015. Petrova 19. Podjela svjedodžbi 30. lipnja – 3. srpnja 2015. 20. Upisi u I. razred obavljat će se od travnja do lipnja 2015. godine 21. Popravni ispiti II. ispitni rok 25. i 26. kolovoza 2015. godine

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

15

3.4. RASPORED RADA, DEŽURSTVA I INFORMACIJA

RASPORED SATI školska 2014./15. godina

Učiteljica: Suzana šestak Razred: I.

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

1.

HRVATSKI JEZIK

TZK MATEMATIKA MATEMATIKA HRVATSKI JEZIK

2.

MATEMATIKA PRIRODA I DRUŠTVO

HRVATSKI JEZIK

GLAZBENA KULTURA

VJERONAUK

3.

LIKOVNA KULTURA

MATEMATIKA PRIRODA I DRUŠTVO

HRVATSKI JEZIK

TZK

4.

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

TZK NJEMAČKI JEZIK

SR

5.

VJERONAUK DOPUNSKA ČAKAVCI DODATNA

6.

Učiteljica: Anđelka Devčić Razred: II.

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

1.

TZK HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA PRIRODA I DRUŠTVO

HRVATSKI JEZIK

2.

HRVATSKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

TZK GLAZBENA KULTURA

TZK

3.

MATEMATIKA LIKOVNA KULTURA

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

4.

VJERONAUK SR HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA VJERONAUK

5.

NJEMAČKI JEZIK

DODATNA HRVATSKI

DOPUNSKA LIKOVNA GRUPA

6.

ZBOR

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

16

Učiteljica: Mirjana Jurčić Razred: III.

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

1.

VJERONAUK HRVATSKI JEZIK

TZK PRIRODA I DRUŠTVO

NJEMAČKI JEZIK

2.

NJEMAČKI JEZIK

TZK MATEMATIKA MATEMATIKA GLAZBENA KULTURA

3.

MATEMATIKA PRIRODA I DRUŠTVO

VJERONAUK HRVATSKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

4.

HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

TZK

5.

SR DODATNA DOPUNSKA/ ČAKAVCI

DOMAĆINSKA/ MODELARI

6.

ZBOR

Učiteljica: Marina Jurčić Razred: IV.

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

1.

NJEMAČKI JEZIK

MATEMATIKA HRVATSKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

TZK

2.

VJERONAUK PRIRODA I DRUŠTVO

PRIRODA I DRUŠTVO

MATEMATIKA MATEMATIKA

3.

MATEMATIKA HRVATSKI JEZIK

GLAZBENA KULTURA

HRVATSKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

4.

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

VJERONAUK SR HRVATSKI JEZIK

5.

TZK DODATNA ČAKAVCI DOMAĆINSKA/MODELARI

DOPUNSKA

6.

ZBOR

14,30 -16,00 ENGLESKI

JEZIK

14,00 – 14,45 INFORMATIKA

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

17

Razred: V.

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

1. PP INF M NJ M

2. GEO/PP INF HJ HJ NJ

3. GEO VJ P LK/TK HJ

4. M TZK P LK/TK GK

5. HJ M NJ TZK SR

6. VJ DOP/DOD M NJ EJ ZBOR

7. SPORT ORK EJ

8.

9.

10.

11.

12.

Razred: VI.

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

1. P M NJ HJ HJ

2. P VJ NJ TZK M

3. M TZK M LK/TK GEO

4. HJ PP GK LK/TK NJ

5. PP HJ VJ GEO SR

6. HJ ZBOR

7. DOP/DOD M SPORT

POV/ ORK

8.

9.

10. EJ

11. INF EJ

12. INF

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

18

Razred: VII.

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

1. HJ NJ HJ TZK VJ

2. M M M M NJ

3. P HJ K NJ F

4. P HJ K GEO F

5. GEO B GK LK/TK SR

6. B TZK VJ LK/TK ZBOR

7. DOP/DOD M SPORT

ORK /POV

8.

9. INF

10. INF EJ

11. EJ

12.

Razred: VIII.

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

1. M VJ K M F

2. HJ NJ K NJ F

3. HJ NJ HJ HJ VJ

4. B M M TZK GEO

5. GK TZK P LK/TK SR

6. GEO B P LK/TK ZBOR

7. DOP/DOD M SPORT

ORK/POV

8. EJ

9. INF EJ

10. INF

11.

12.

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

19

DEŽURSTVO UČITELJA U ŠKOLSKOJ 2014./15. GODINI

Ponedjeljak Anđelka Devčić 7,30 – 9,35 Ivo Žikić 7,30 – 9,35 Jelena Franjković 9,35 – 13,15 Oliver Šimčić 9,35 – 13,15

Josipa Maleković 9,35 – 13,15 Utorak Martina Milčić Ajvaz 7,30 – 9,35 Božana Zečević 7,30 – 9,35 Ivo Žikić 9,35 – 13,15 Rudolf Gačić 9,35 – 13,15 Mirjana Jurčić 9,35 – 13,15 Srijeda Suzana Šestak 7,30 – 13,15 Mirjana Jurčić 7,30 – 9,35 Jasna Špalj 9,35 – 13,15 Pavao Kombol 9,35 – 13,15 Četvrtak Milica Goluža 7,30 – 9,35 Marina Jurčić 7,30 – 9,35

Anđelka Devčić 9,35 – 13,15 Klaudija Hreljac Ninić 9,35 – 13,15 Dolores Šegota 9,35 – 13,15

Petak Zlatka Kuharić Dragojević 7,30 – 9,35 Jelena Franjković 7,30 – 9,35 Pavao Kombol 9,35 – 13,15 Josipa Maleković 9,35 – 13,15 Marina Jurčić 9,35 – 13,15

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

20

VRIJEME INFORMACIJA u školskoj 2014./2015. godini

UČITELJ/ICA DAN U TJEDNU VRIJEME

Suzana Šestak Ponedjeljak 10,45 - 11,30

Anđelka Devčić Četvrtak 12,25 - 13,10

Mirjana Jurčić Utorak 12,25 - 13,10

Marina Jurčić Ponedjeljak 12,25 - 13,10

Milica Goluža Ponedjeljak 9,55 - 10,40

Josipa Maleković Petak 8,50 - 9,35

Jelena Franjković Petak 10,45 – 11,30

Pavao Kombol Petak 9,55 – 10,40

Đina Grbić Ponedjeljak 10,00 – 11,00

Jasna Špalj Ponedjeljak 11,35 – 12,20

Dragica Gržičić Srijeda 11,35 – 12,20

Rudolf Gačić Četvrtak 9,55 – 10,40

Klaudija Hreljac Ninić Četvrtak 8,45 – 9,35

Martina Milčić Ajvaz Utorak 9,35 – 10,05

Viola Ražem Četvrtak 14,00 – 14,30

Ivo Žikić Četvrtak 9,55 – 10,40

Oliver Šimčić Ponedjeljak 9,55 – 10,40

Božana Zečević Ponedjeljak 9,55 – 10,40

Dolores Šegota Četvrtak 8,45 – 9,35

Zlatka Kuharić Dragojević Petak 11,35 – 12,20

DANI OTVORENIH VRATA

ZADNJI UTORAK U MJESECU

18,00 – 19,00

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

21

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

4.1 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Ukupno

T

G T G T G T G T G T G T G T G T G

Hrvatski Jezik

5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 4 140 4 140 38 1330

Likovna kultura

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 8 280

Glazbena kultura

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 8 280

Njemački jezik

2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 3 105 3 105 3 105 20 700

Matematika

4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 32 1120

Priroda

1,5 52,5 2 70 3,5 122,5

Biologija

2 70 2 70 4 140

Kemija

2 70 2 70 4 140

Fizika

2 70 2 70 4 140

Priroda i društvo

2 70 2 70 2 70 3 105 9 315

Povijest

2 70 2 70 2 70 2 70 8 280

Geografija

1,5 52,5 2 70 2 70 2 70 7,5 262,5

Tehnička Kultura

1 35 1 35 1 35 1 35 4 140

TZK

3 105 3 105 3 105 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 19 665

UKUPNO

18 630 18 630 18 630 18 630 22 770 23 805 26 910 26 910 169 5915

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

22

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno - obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

Razred Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

Vje

ron

au

k I. 7 1 Božana Zečević 2 70

II. 14 1 Božana Zečević 2 70

III. 8 1 Božana Zečević 2 70

IV. 8 1 Božana Zečević 2 70

UKUPNO I.-IV. 37 4 8 280

Vje

ron

au

k V. 11 1 Božana Zečević 2 70

VI. 11 1 Božana Zečević 2 70

VII. 16 1 Božana Zečević 2 70

VIII. 15 1 Božana Zečević 2 70

UKUPNO V.-VIII. 53 4 8 280

UKUPNO I.-VIII. 90 8 16 560

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Engleskog jezika

En

gle

ski

jezik

Razred Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

IV. 10 1 Viola Ražem 2 70

V 11 1 Viola Ražem 2 70

VI. 11 1 Viola Ražem 2 70

VII 13 1 Viola Ražem 2 70

VIII. 11 1 Viola Ražem 2 70

UKUPNO IV.- VIII. 56 5 10 350

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

23

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

Info

rma

tik

a

Razred Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

V 11 1 Martina Milčić Ajvaz

2 70

VI. 11 1 Martina Milčić Ajvaz

2 70

VII 15 1 Martina Milčić Ajvaz

2 70

VIII. 13 1 Martina Milčić Ajvaz

2 70

UKUPNO V.- VIII. 50 4

8 280

4.2.2. Godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

Predmet Razred Broj učenika Broj sati godišnje

Izvršitelj

Matematika I. 3 17 Suzana Šestak

Hrvatski jezik I. 5 18 Suzana Šestak

Matematika II. 5 17 Anđelka Devčić

Hrvatski jezik II. 5 18 Anđelka Devčić

Matematika III. 3 18 Mirjana Jurčić

Hrvatski jezik III. 4 17 Mirjana Jurčić

Matematika IV. 2 17 Marina Jurčić

Hrvatski jezik IV. 2 18 Marina Jurčić

Hrvatski jezik V.-VIII 14 35 Jelena Franjković

Njemački jezik V.-VIII 10 35 Milica Goluža

Matematika V.-VIII. 10 35 Ivo Žikić

4.2.3. Godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Naziv programa Razred Broj učenika

Broj sati godišnje

Izvršitelj

Matematika I. 5 35 Suzana Šestak

Hrvatski jezik II. 7 35 Anđelka Devčić

Matematika III. 5 35 Mirjana Jurčić

Matematika IV. 6 35 Marina Jurčić

Matematika V.-VII. 10 35 Ivo Žikić

Geografija V.-VIII. 10 35 Josipa Maleković

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

24

4.3. UKLJUČENOST UČENIKA I UČITELJA U PROJEKTE

Naziv projekta Razred Broj učenika

Voditelj Nositelj projekta

Trening životnih vještina

III. 10 Mirjana Jurčić Nastavni zavod za javno

zdravstvo PGŽ

IV. 10 Marina Jurčić

V. 11 Milica Goluža

VI. 11 Josipa Maleković

VII. 17 Jelena Franjković

Đina Grbić - koordinator

Čitamo mi, u obitelji svi III. 10 Mirjana Jurčić Škola

Zdrav za 5

VIII.

15

Pavao Kombol

Nastavni zavod za javno

zdravstvo PGŽ

Policijska uprava PGŽ

Školski projekt: „Upoznajmo baštinu Bribira“ (materijalna baština)

I.-VIII.

95

Djelatnici škole i vanjski suradnici

Škola

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

25

4.4. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH I JAVNIH DJELATNOSTI ŠKOLE

Mjesec Sadržaji Broj učenika

Nositelj aktivnosti

Tijekom godine

Prezentiranje rada škole-izložbe, radio emisije,priredbe,sajmovi,natjecanja, uređenje okoliša, edukativni programi, školski projekt. Eko akcija-papirko

95

Svi djelatnici i učenici

IX. Priredba za učenike I.razreda Hrvatski olimpijski dan

34 95

Razrednik i učitelji RN Učitelj TZK i razrednici

X. Dječji tjedan 8. listopada Dan neovisnosti Susret s piscem Grobničke jeseni Dan plodova zemlje

95 95 95 15 95

Učitelji Razrednici Knjižničar, učitelji RN, Voditelji INA Svi djelatnici

XI. Mjesec borbe protiv ovisnosti Noć kazališta Kviz „ Gdje sam, tko sam“ - Čavle Dan TZK

95 15

5

95

Razrednici, pedagog, Jelena Franjković , Suzana Šestak Učitelji geografije i povijesti Učitelji

XII. Večer matematike Sv. Nikola, svečanost darivanja Božićna priredba Božićni sajam - radionice

95

30 20

Učiteljice RN i učitelj matematike Razrednici i voditelji INA I.-IV r. Voditelji INA Voditelji zadruge

I. i II. Znanost mladima, LIDRANO Narodni običaj Mesopust

30

Voditelji INA i dodatne Razrednici

III. Kolkan bez granica Dječja reduta Svjetski dan voda Čakavčići pul Ronjgi Večer njemačkog jezika

95

95 95

Učitelj matematike i RN KUD Bribir, učitelji Učitelji Voditelji INA Milica Goluža

IV. Dan škole 17. travnja godišnjica rođenja dr.Josipa Pančića Obilježavanje dana planeta Zemlje (kviz) Glazbene čarolije

95 95

95 10

Svi djelatnici Razrednici Pedagog, učitelji Pavao Kombol

V. Proljeće u Ronjgima Županijska smotra učeničkih zadruga Sportski susret s OŠ J.Klović – Tribalj Prezentacija Školskog projekta

15 5

95 95

Voditelji INA Voditelji zadruge Učitelji Učitelji

VI. Vatrogasna vježba Završna školska priredba Petrova- dan Bribira

95

15

DVD Bribir, Škola Razrednici, voditelji INA Učenička zadruga, KUD Bribir

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

26

4.5. PLAN PROFESIONALNOG INFORMIRANJA

Sadržaj rada Izvršitelj Vrijeme izvršenja

Izrada plana rada za profesionalnu orijentaciju Upoznavanje učenika VIII. razreda s temom “Kako izabrati zanimanje” Ispunjavanje anketnog lista, obrada ankete i dostava obrađenih podataka Identificirati i obraditi učenike VIII. razreda sa zdravstvenim smetnjama Održavanje roditeljskih sastanaka s ciljem informiranja roditelja o postojećim programima ,zanimanjima, čimbenicima izbora zanimanja i uloge roditelja u tom izboru Upoznavanje učenika s informativnim materijalom za pojedina zanimanja

Pedagog

Pedagog i razrednik

Pedagog i razrednik

Razrednik, školski liječnik,

pedagog i služba za PO zavoda za

zapošljavanje

srednje škole

Pedagog i razrednik

IX.

X. i XI.

XII. i I.

Tijekom godine

V. i VI.

Tijekom godine

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

27

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA 5.1 Plan rada ravnatelja

SADRŽAJ RADA Predviđeno vrijeme

ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u

satima

1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI.-IX 40 1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI.-IX 40 1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI.-IX 24 1.4. Izrada školskog kurikuluma VI.-IX 40 1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI.-IX 24 1.6. Planiranje i programiranja rada UV i RV IX.-VI. 40 1.7. Izrada zaduženja učitelja VI.-VIII. 24 1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim

planiranjima IX.-VI. 24

1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX.-VI. 40 1.10. Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX.-VI. 40 1.11. Planiranje nabave opreme i namještaja IX.-VI. 16 1.12. Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX.-VI. 16 1.13. Ostali poslovi IX.-VIII. 8

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA

2.1. Izrada prijedloga organizacije rad škole IX.-VIII. 40 2.2. Izrada godišnjeg kalendara rada škole VIII.-IX. 16 2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI.-IX. 20 2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema

planu NCVVO-a IX.-VI. 16

2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX.-VI. 16 2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika IX.-VI. 24 2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite

učenika IX.-VI. 16

2.8. Organizacija i priprema izvanučioničke nastave, izleta i ekskurzija

IX.-VI. 40

2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX.-VIII. 80 2.10. Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1.razred IV.-VII. 16 2.11. Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana

i praznika IX.-VI. 24

2.12. Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX.-VI. 8 2.13. Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI. i VIII. 8 2.14. Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika V.-IX. 8 2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika I.-VI. 8 2.16. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora I.i VIII. 8 2.17. Ostali poslovi IX.-VIII. 8

3.PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE

3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole

IX.-VI. 40

3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja

XII. i VI. 24

3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima

IX.-VI. 40

3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava IX.-VI. 24 3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX.-VIII. 16

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

28

SADRŽAJ RADA Predviđeno vrijeme

ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u

satima

3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX.-VIII. 16 3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX.-VIII. 16 3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije IX.-VIII. 16 3.9. Ostali poslovi IX.-VIII. 8

4.RAD U STRUČNIM KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE

4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela

IX.-VIII. 60

4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole IX.-VIII. 16 4.3. Ostali poslovi IX.-VIII. 20

5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima

IX.-VIII. 40

5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX.-VI. 16 5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX.-VI. 16 5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX.-VIII. 16 5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX.-VIII. 16 5.6. Savjetodavni rad s roditeljima IX.-VIII. 16 5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno –obrazovni rad 8 5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika 8 5.9. Ostali poslovi IX.-VIII. 8

6. ADMINISTRATIVNO - UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX.-VIII. 40 6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZOS-a IX.-VIII. 20

6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX.-VIII. 20 6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole IX.-VIII. 8 6.5. Prijem u radni odnos (uz suglasnost Školskog odbora) IX.-VIII. 8 6.6. Poslovi zastupanja škole IX.-VIII. 20 6.7. Rad i suradnja s računovođom škole IX.-VIII. 40 6.8. Izrada financijskog plana škole VIII.-IX. 16 6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX.-VIII. 24 6.10. Organizacija i provedba inventure XII. 8 6.11.Poslovi vezani uz e-matice VI. 8 6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi i učeničkih knjižica VI. 8 6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII.i I. 8 6.14. Ostali poslovi IX.-VIII. 8

7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

7.1. Predstavljanje škole IX.-VIII. 16 7.2. Suradnja s MZOS IX.- VIII. 8 7.3. Suradnja s AZOO IX.-VIII. 8 7.4. Suradnja s NCVVO IX.-VIII. 8 7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX.-VIII. 8 7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanja na državnoj

razini IX.-VIII. 8

7.7. Suradnja s Uredom državne uprave IX.-VIII. 16 7.8. Suradnja s osnivačem IX.-VIII. 16 7.9. Suradnja sa zavodom za zapošljavanje IX.-VIII. 8

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

29

SADRŽAJ RADA Predviđeno vrijeme

ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u

satima

7.10. Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX.-VIII. 8 7.11. Suradnja s centrom za socijalnu skrb IX.-VIII. 8 7.12. Suradnja s Obiteljskim centrom IX.-VIII. 8 7.13. Suradnja s Policijskom upravom IX.-VIII. 8 7.14. Suradnja s Župnim uredom IX.-VIII. 8 7.15. Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX.-VIII. 16 7.16. Suradnja s turističkim agencijama IX.-VIII. 8 7.17. Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX.-VIII. 8 7.18. Suradnja sa svim udrugama IX.-VIII. 8 7.19. Ostali poslovi IX.-VIII. 8

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX.-VI. 8 8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOŠ-a,

AZOO-a, HUROŠ-a IX.-VI. 80

8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX.-VI. 8 8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature IX.-VI. 80 8.5. Ostala stručna usavršavanja IX.-VI. 16

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije IX.-VI. 40 9.2. Ostali nepredvidljivi poslovi IX.-VI. 8

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE 1792

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

30

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

POSLOVI I RADNI ZADACI VRIJEME REALIZACIJE

1. Planiranje i programiranje: sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole sudjelovanje u izradi izvedbenih programa - HNOS

izrada Godišnjeg plana i programa rada pedagoga izrada programa prevencije ovisnosti pomoć učiteljima pri planiranju i programiranju odgojno-obrazovnog rada (godišnji, mjesečni, prilagođeni) sudjelovanje u izradi programa rada stručnih aktiva RN

Rujan

2. Poslovi upisa i formiranja razrednih odjela: sudjelovanje u radu komisija za upis u I. razred predbilježbe za upis u I. razred upis djece u I. razred

Tijekom godine

Travanj Lipanj

3. Neposredan rad s učenicima:

rad s učenicima koji imaju teškoća u svladavanju nastavnog gradiva savjetodavni rad s učenicima s problemima u ponašanju rad s učenicima - povratnicima

Tijekom godine

Kontinuirano Po potrebi

4. Suradnja s roditeljima i drugim čimbenicima Suradnja s drugim školama – osnovnim i srednjim, Suradnja s privatnom školom za učenje stranih jezika

Tijekom godine

5. Kulturna i javna djelatnost škole: sudjelovanje u realizaciji plana i programa kulturne i

javne djelatnosti škole pomoć u organizaciji božićnih i novogodišnjih priredbi priredbi i praznika, sudjelovanje u organizaciji Dana škole

Sudjelovanje u pripremi EKO - KVIZA pomoć u organizaciji natjecanja i smotra kao što su npr. “Znanost mladima” , “Lidrano” i sl. praćenje javnih predavanja važnih za odgojno – obrazovni rad

Prema planu škole

6. Pedagoško – instruktivni rad: ispit poznavanja velikih i malih tiskanih slova u I. razredu ispit matematičke razvijenosti u I. razredu, praćenje tijeka odgojno-obrazovnog procesa u redovnoj nastavi i slobodnim aktivnostima radi upoznavanja s postojećim stanjem i problemima u pojedinim razrednim odjelima i grupama, utvrđivanje postupaka za prevladavanje istih, provođenje mjera za prevladavanje uočenih problema, praćenje pedagoške dokumentacije učitelja, praćenje stručne literature, tiska...

Rujan

Tijekom godine

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

31

POSLOVI I RADNI ZADACI VRIJEME REALIZACIJE

7. Stručno usavršavanje: - individualno -prisustvovanje stručnim aktivima praćenje stručne literature u cilju osobnog usavršavanja

Kontinuirano Prema planu kontinuirano

8. Unapređivanje odgojno – obrazovnog

procesa: intenzivno praćenje nastave s ciljem analize nastavne klime, intenzivno praćenje nastave s ciljem analize usklađenosti kriterija ocjenjivanja, uvid u pedagošku dokumentaciju svih razrednih odjela te analiza istih u rujnu, prosincu (kraj I. polugodišta), siječnju, travnju i lipnju (kraj II. polugodišta).

Tijekom godine

9. Djeca s teškoćama u razvoju: sudjelovanje u identificiranju djece s teškoćama u razvoju u I. razrednom odjelu, suradnja s učiteljima, defektologom , psihologom, suradnja s roditeljima djece s teškoćama u razvoju, vođenje pedagoške dokumentacije o toj djeci

I.polugodište

Tijekom godine

10. Djeca s poremećajima u ponašanju: sudjelovanje u identificiranju djece s poremećajima u ponašanju

suradnja s roditeljima, socijalnim pedagogom – Odjelom za učenike s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju i progredirajućim psihopatološkim stanjima, suradnja s roditeljima djece s poremećajima u ponašanju

Tijekom godine

11. Darovita djeca: sudjelovanje u identificiranju darovite djece, uključivanje darovite djece u postojeće oblike rada u školi i izvan nje, sudjelovanje u pripremi djece za različita natjecanja

I. Polugodište

Prema planu škole

12. Stručni organi škole: sudjelovanje u radu: razrednih vijeća, Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Školskog odbora i dr.

kontinuirano

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

32

13. Administrativni poslovi: vođenje osobne pedagoške dokumentacije vođenje pedagoške dokumentacije škole izrada analize uspjeha na kraju I. i II. polugodišta, izrada statističkih podataka na početku školske godine, izrada statističkih podataka na kraju nastavne godine, analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju školske godine, izrada individualnog programa stručnog usavršavanja

Kontinuirano

Rujan-lipanj

Kolovoz, rujan

rujan

14. Ostali poslovi: sudjelovanje u stvaranju uvjeta za svakodnevno normalno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa (organizacija zamjena, zamjenjivanje po potrebi, praćenje dežursta i sl.), specifični poslovi vezani uz kraj i početak školske godine ostali poslovi po nalogu ravnatelja

Tijekom godine

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

33

5.3. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

POSLOVI I RADNI ZADACI VRIJEME REALIZACIJE

1. Odgojno-obrazovni rad Sustavno upoznavanje učenika s knjigom i knjižnicom Organiziranje nastavnih satova u knjižnici (redovna, izborna nastava, izvannastavne aktivnosti Suradnja s učiteljima na utvrđivanju plana lektire i nabavke knjiga te pripremanja literature potrebne za izvođenje nastave

Tijekom godine

2. Stručno-bibliotečna i informacijsko referalna djelatnost Utvrđivanje plana lektire i nabava određenog broja knjiga Vođenje bibliotečnog poslovanja: inventarizacija, signiranje knjiga Obilježavanje važnijih obljetnica (izrada tematskih izložbi)

Tijekom godine

3. Kulturna i javna djelatnost Organizacija susreta s piscima Suradnja s kulturnim ustanovama

Tijekom godine

4. Stručno usavršavanje Individualno Prisustvovanje stručnim aktivima

Tijekom godine

5.4. Plan rada knjižničnog odbora

Sadržaj rada Mjesec Nositelj

Analiza rada u školskoj 2013./14. god. Donošenje Plana i programa rada za školsku 2014./15. god. Nabava učeničke lektire i stručne literature za učitelje

Rujan Predsjednik

Izvješće o radu u proteklom obrazovnom razdoblju Plan nabave za 2014./15. Čuvanje i zaštita knjižnične građe

Siječanj Predsjednik

Suradnja s učiteljima, stručnim i ravnateljicom u nabavi knjžne građe i razvoju knjižnice

Kontinuirano Predsjednik

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

34

5.5. Plan rada tajništva

SADRŽAJ RADA VRIJEME IZVRŠENJA

Praćenje i primjena pravnih propisa u radu Vođenje personalne dokumentacije Vođenje matične knjige radnika Osiguranje imovine i učenika Nabavka i izdavanje sitnog inventara Kontrola rada pomoćnog osoblja Primanje osoba koje službeno dolaze u školu Izrada i izdavanje rješenje, ugovora te službenih dopisa Poslovi u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa Čuvanje dokumenata škole Razvrstavanje dokumenata prema vrsti Izrada općih akata škole Primanje i urudžbiranje dopisa Izlučivanje i arhiviranje registraturne građe Prepisivanje dopisa, općih akata, programa rada i izvješća Ostali administrativni poslovi Poslovi u svezi zaštite na radu i zaštite od požara Izrada statističkih izvješća Vođenje evidencije službenih putovanja i likvidiranje putnih naloga

Trajno

Po isteku ugovora Trajno

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

35

5.6. Plan rada računovodstva

SADRŽAJ RADA VRIJEME IZVRŠENJA

Obračun isplate plaća Obračuni isplata naknada za bolovanja Vodenje evidencije o kreditima zaposlenika Izdavanje potvrda o prosjeku plaće Vođenje poreznih kartica zaposlenika PK-1 Vođenje matičnih kartona zaposlenika Utvrđivanje godišnjeg staža zaposlenika M-4 Vođenje financijskog dnevnika Vođenje financijskih kartica glavne knjige Kontiranje nastalih dnevnih promjena Knjiženje nastalih dnevnih promjena kronološkim redom Likvidiranje ulaznih računa Plaćanje ulaznih računa Sastavljanje financijskih periodičnih i godišnjih planova Izrada tromjesečnog i godišnjeg financijskog izvješća Izrada završnog računa Isplata dnevnica za službena putovanja Isplata prijevoznih troškova Isplata poštarine i drugih troškova iz blagajne i likvidiranje istih Prijam i uplata gotovine Vođenje obveznih pomoćnih knjiga (knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, knjiga nabavki, knjiga popisa imovine Obračun amortizacije imovine Izrada statističkih izvješća

Trajno

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

36

5.7. Plan rada školskog liječnika (Miljana Šegulja,dr.med., Mirjana Špalj, med. sr. )

SADRŽAJ RADA VRIJEME IZVRŠENJA

OBILAZAK škola i higijensko-epidemiološki nazor 6 razred: CIJEPLJENJE 1. Doza hepatitis B, SCRINING rast i razvoj za 6.razrede, PREDAVANJE hepatitisi PREGLEDI za prilagođeni program tjelesne kulture, PREGLEDI sportaša SAVJETOVALIŠNI rad

RUJAN

1. razred: CIJEPLJENJE, RADIONICA: pravilno pranje zuba po modelu 6. razred: CIJEPLJENJE 2. Doza hepatitis B, CILJANI PREGLEDI lokomotornog sustava PREDAVANJE za roditelje: psihičke i somatske promjene u pubertetu

LISTOPAD

8. razred: CIJEPLJENJE DI-TE+POLIO, SISTEMATSKI PREGLEDI PROFESIONALNA ORIJENTACIJA- predavanje i status, PREDAVANJE spolno prenosive bolesti

STUDENI

TRIBINE I RADIONICE prevencije ovisnosti, AIDS, spolno prenosive bolesti

RAD U POVJERENSTVU za prilagođeni program SAVJETOVALIŠNI rad

PROSINAC

5. razred: SISTEMATSKI PREGLEDI, PREDAVANJE promjene vezane uz pubertet i higijena

SIJEČANJ

7. razred: SCRINING sluha, PREDAVANJE vitalne funkcije organizma i prva pomoć

VELJAČA

3. razred: SCRINING vida i vid na bole, PREDAVANJE skrivene kalorije 4. razred: PREDAVANJE rast i razvoj ljudskog tijela od začeća do puberteta 6. razred: CIJEPLJENJE 3. Doza hepatitis B

OŽUJAK

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

37

5.8. Plan rada domara i ložača centralnog grijanja

SADRŽAJ RADA VRIJEME IZVRŠENJA

Uključivanje i isključivanje centralnog grijanja Kontrola ispravnosti postrojenja Kontrola nivoa goriva i utroška Nadgledanje punjenja rezervoara iz autucisterne Čišcenje kotla Kontrola vatrogasnih aparata Popravci na školskoj zgradi Kontrola elektroinstalacija, zamjena žarulja, utičnica prekidača i slično Dostava pošte i razne robe Održavanje okoliša Suradnja s ravnateljom, tajnikom i učiteljima Ostali poslovi po nalogu ravnatelja Poslovi vezani za školske svečanosti

Dnevno

Tjedno

Mjesečno Tromjesečno

Po potrebi Dnevno

5.9. Plan rada pomoćnih kuharica i spremačica

SADRŽAJ RADA VRIJEME IZVRŠENJA

1. Poslovi u kuhinji Sastavljanje jelovnika Planiranje i organizacija rada Nabava hrane i napitaka Evidencija nabavljene i utrošene hrane Pripremanje marende Izdavanje marende i napitaka Pranje i dezinfekcija posuđa Čišćenje i održavanje prostora školske kuhinje Pranje i iskuhavanje kuhinjskih krpa, stolnjaka i osobne radne odjeće Poslovi vezani za školske svečanosti

Tjedno Dnevno

Po potrebi

2.Poslovi čišćenja Čišćenje cijelog školskog prostora Čišćenje predulaza u školu Pranje zavjesa Održavanje zelenila Poslovi vezani za školske svečanosti Suradnja s ravnateljem, tajnikom i učiteljima

Dnevno

Tromjesečno Tjedno

Po potrebi Dnevno

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

38

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

6.1. Plan rada Školskog odbora

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

IX.

Obveze učitelja Analiza uspjeha u školskoj godini 2013./2014. Usvajanje Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2014./2015. godinu Kadrovska problematika Plan nabave opreme i investicijskog održavanja Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o radu

Predsjednik

Školskog odbora

Ravnatelj

Računovođa

Tajnik

X.

Zapošljavanje temeljem natječaja i odlučivanje o prestanku radnog odnosa Prijedlog Financijskog plana za 2015.

Ravnatelj

II.

Usvajanje završnog računa za 2014. g. Donošenje Financijskog plana za 2015. Analiza uspjeha na kraju I. obr, raz. Zapošljavanje temeljem natječaja i odlučivanje o prestanku radnog odnosa Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada

Ravnatelj Računovođa

Pedagog

VII.

Analiza uspjeha na kraju nastavne godine Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada Prijedlozi za Godišnji program rada za školsku 2015./2016. godinu

Pedagog Ravnatelj

Predsjednik Školskog odbora

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

39

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

IX. Struktura i radne obveze učitelja Prihvaćanje Godišnjeg programa rada škole i Kurikuluma

Ravnatelj

X. Pravilnik o ocjenjivanju Dogovor za obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje

Ravnatelj

XI. Roditelji i nastavnici partneri u unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa o osnovnoj školi

Pedagog

XII. Dogovor za sjednice razrednih vijeća Ravnatelj

I. Analiza rada te uspjeha učenika u I. polugodištu Ravnatelj, pedagog, učitelji

II. Pedagoška radionica Psiholog

IV. Dan škole Ravnatelj, učitelji

V. Dogovor za sjednice razrednih vijeća Dogovor za izvođenje vatrogasne vježbe

Ravnatelj

VI. Dogovor za održavanje sjednica razrednih vijeća i završne priredbe

Ravnatelj

VII. Analiza uspjeha na kraju nastavne godine Ostvarenje nastavnog plana i programa Organizacija popravnih ispita

Pedagog ravnatelj

6.3. Plan rada Razrednih vijeća

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

IX. Sjednica Razrednog vijeća V. razreda Suzana Šestak Milica Goluža

XII. Sjednice Razrednih vijeća I.-VIII. razreda Razrednici,pedagog

IV Sjednice Razrednih vijeća I.-VIII. razreda Razrednici,pedagog

VI. Sjednice Razrednih vijeća I.-VIII. razreda Popravni ispiti Podjela svjedodžbi i učenicima od I. do VIII. razreda

Razrednici

VII. Sjednice Razrednih vijeća IV-VIII. Razreda Popravni ispiti

Razrednici,pedagog

Tijekom godine

Dogovor za mjesečne programe Učitelji, pedagog, ravnatelj

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

40

6.4. Plan rada Vijeća roditelja

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

IX. Osvrt na ostvarenje programa rada u školskoj 2013./2014. godini Usvajanje programa rada Vijeća roditelja Analiza uspjeha na kraju školske 2013./2014. godine Školski kurikulum za školsku 2014./2015. godinu Godišnji plan i program rada škole u školskoj 2014./2015. godini

Ravnatelj Predsjednik Vijeća

roditelja Pedagog

II. Analiza uspjeha i ponašanja učenika u I. polugodištu Dogovor za uređenje okoliša škole

Ravnatelj Pedagog

VI. Analiza uspjeha i ponašanja učenika na kraju nastavne godine Osvrt na ostvarenje programa rada Vijeća roditelja

Ravnatelj Predsjednik Vijeća

roditelja

6.5. Plan rada Vijeća učenika

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

IX. Pravilnik o kućnom redu Prijedlozi pri provedbi kućnog reda

Ravnatelj Učenici

X. Sudjelovanje u obilježavanju dana kruha i plodova zemlje

Ravnatelj Učenici

Tijekom godine

Promicanje nenasilja i tolerancije Izbor „Naj prijatelja“ Prijedlozi i sugestije u održavanju okoliša a) oslikavanje zidova oko škole b) Sadnje i uzgoj lavande, cvijetnjaka i kamenjara Čuvanje školske imovine Aktivnosti obilježavanja Dana škole

Ravnatelj Učenici

Pedagog

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

41

6.6. Plan i program rada stručnog aktiva razredne nastave

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

IX. Priprema za novu školsku godinu Stručni skup Županijskog vijeća Planiranje izvanučioničke nastave Školski kurikulum Izvannastavne aktivnosti

Učitelji RN

Tijekom godine

Stručno usavršavanje Stručni skupovi – izvješća

AZOO Učitelji

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

7.1. Plan stručnog usavršavanja u školi

Vrijeme ostvarenja

Tema Izvršitelji

XI. Roditelji i nastavnici partneri u unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa o osnovnoj školi

Đina Grbić,pedagog

Plan i program stručnog usavršavanja usvojen je na sjednici Učiteljskog vijeća

održanoj 25. rujna 2014. Učitelji će se obvezatno uključiti u sve oblike stručnog usavršavanja izvan škole, a planovi stručnog usavršavanja i dokumentacija o sudjelovanju čuva se u personalnoj dokumentaciji zaposlenika.

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

42

8. ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM ŠKOLE

U okviru ostvarenja nastavnog plana i programa te redovitog poslovanja škole provodi se aktivnosti utvrđene Antikorupcijskim programom škole. Škola kao javna ustanova u okviru obavljanja javne službe dužna je poduzimati preventivne mjere i djelovati na suzbijanju korupcije koja se može definirati kao svaki oblik zlouporabe ovlasti radi osobne ili skupne koristi, a na štetu društvene zajednice. Aktivnosti i mjere protiv korupcije u školi se poduzimaju na nekoliko područja rada:

8.1. UPRAVLJANJE ŠKOLOM A) Odgovorno i zakonito postupanje pri donošenju odluka: a1.) u sferi materijalnog poslovanja škole:

- pri raspolaganju sredstvima škole - sklapanju pravnih poslova u ime i za račun škole - otuđivanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretnih stvari i nekretnina

škole - odlučivanju o davanju u zakup ili najam prostora škole - odlučivanju o drugim aktivnostima škole (izleti, ekskurzije i sl. )

b1.) u sferi zasnivanja radnih odnosa:

- u cjelokupnom postupku zasnivanja radnih odnosa postupanje prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima uz primjenu etičkih i moralnih načela

B) U radu i poslovanju : - postupanje prema zakonskim i podzakonskim propisima

- pridržavanje propisanih postupaka - postupanje prema načelu savjesnosti i poštenja i pravilima struke - raspolaganje sredstvima škole prema načelu dobrog gospodara

C)Odgovornost u trošenju sredstava : -racionalno raspolaganje imovinom i sredstvima škole

- postupanje prema važećim propisima - provedba zakonom propisanih postupaka

8.2. OBAVLJANJE RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA - postupanje prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima

- vođenje propisanih evidencija i redovito izvješćivanje nadležnih službi - pridržavanje zakonom propisanih postupaka - postupanje prema načelu savjesnosti i poštenja i pravilima struke 8.3. OBAVLJANJE TAJNIČKIH POSLOVA

- postupanje prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima - pridržavanje propisanih postupaka - postupanje prema načelu savjesnosti i poštenja i pravilima struke

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

43

8.4. ODGOJNO OBRAZOVNI POSLOVI

- razvijanje moralnih i društvenih vrijednosti kod djece - ukazivanje na korupciju kao društveno neprihvatljivo ponašanje - razvijanje visoke svijesti o štetnosti korupcije - edukacija o budućim mogućim načinima sprječavanja korupcije

8.5. NADZOR Nadzor koji nad radom i poslovanjem škole vrše nadležne službe ima važnu ulogu u sprječavanju korupcije, kao i eventualnom registriranju postojećih problema te poticanju i sudjelovanju na njihovom otklanjanju. a) Inspekcijski nadzor b) Revizija materijalnog poslovanja

CILJEVI

Kontinuiranim djelovanjem u borbi protiv korupcije , zakonitim postupanjem u svim područjima rada, preventivnim djelovanjem, odgojno obrazovnim aktivnostima na razvijanju moralnih i društvenih vrijednosti kod učenika od najranije dobi moguće je realizirati ciljeve u borbi protiv korupcije:

- odbijanje sudjelovanja u korupciji - suradnja s tijelima nadležnim za borbu protiv korupcije - anitkoruptivni rad i poslovanje škole

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

44

9. PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI

9.1. Rad s učenicima:

putem sadržaja propisanih nastavnim planom i programom u okviru svih nastavnih predmeta od I.-VIII. razreda, putem slobodnih aktivnosti, izvannastavnih aktivnosti, športsko-rekreativnih aktivnosti planirati sadržaje vezane uz prevenciju, omogućiti rad u malim grupama ili parovima, sadržaje za sat razrednika osmisliti sadržajima iz nastavnog paketa - Siguran korak i pravo na zrak, učenike angažirati u izradi plakata te iste izložiti, aktivirati učenike da oslikavaju gole zidove, ukrasne betonske vaze i sl. (povezanost sa školskim razvojnim planom), angažirati učenike da pišu poruke o zdravlju, angažirati učenike u radionicama zajedno s roditeljima ( Božićni sajam ),

organizirati posjet kazališnim predstavama u Rijeci. U projekt Trening životnih vještina su uključeni učenici 3., 4.,5., 6. i 7. razreda sa svojim razrednicima, što se kontinuirano provodi svake školske godine.

9.2. Rad s roditeljima:

putem roditeljskih sastanaka na kojima će se organizirati stručna predavanja iz područja vezanih uz prevenciju, omogućiti dolazak stručnjaka koji se uže bave gore navedenom problematikom (liječnici, psiholozi, djelatnici Savjetovališta za djecu i mladež Crikvenica i dr. ...), putem Zajednice doma i škole planirati, koordinirati i organizirati aktivnosti za roditelje, odnosno pozitivno uključivanje u različite aktivnosti vezane uz prevenciju (radionice za Božićni sajam ), kontinuirano praćenje rizičnih obitelji.

9.3. Rad s djelatnicima škole:

putem Učiteljskog vijeća, Razrednih vijeća ili Aktiva razredne odnosno predmetne nastave educirati učitelje i pomoći im u osmišljavanju , planiranju i realizaciji tema za sate razredne zajednice, pružiti pomoć u pripremi nastavnih planova i programa, djelatnike putem predavanja educirati o zdravim stilovima života (liječnik), o prevenciji rizičnih ponašanja, identifikaciji i dr. pratiti dijete – učenika iz rizične obitelji od I. do VIII. razreda, surađivati s predškolskim ustanovama (podaci o djetetu iz te dobi, primarni ili minimalni program, ponašanje, navike i sl. ...), istražiti kretanje određenih negativnih pojava među učenicima, prikupiti i obraditi podatke o obiteljskim, socijalnim i materijalnim uvjetima učenika, analizirati uzroke neuspjeha učenika na sjednicama Učiteljskog vijeća i na nivou razrednih vijeća, pružiti pomoć učiteljima pri identifikaciji učenika s poremećajima u ponašanju različite tipologije: zanemarivanje obveza, izostajanje s nastave, neuspjeh u radu i sl.

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

45

MOTO: PROTIV OVISNOSTI NE SPOMINJUĆI OVISNOST, A PROMIČUĆI ZDRAVE STILOVE ŽIVOTA

Program prevencije nasilja sastavni je dio Školskog razvojnog plana čije povođenje prati Školski tim za kvalitetu. Voditelj Školskog tima za kvalitetu je učiteljica Anđelka Devčić.

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

46

10. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN

PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA

CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARENJE CILJA

NUŽNI RESURSI

DATUM DO KOGA ĆE SE CILJ OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

MJERIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJA

Odnos učenika prema drugim učenicima u školi

Čuvanje školske imovine i briga o okolišu te razvijanje pozitivnog stava prema školi

Estetsko uređenje škole Radionice na temu čuvanje školske imovine brige o okolišu Briga o nasadima i vanjskom prostoru škole Priprema za uređenje učionice na otvorenome Oslikavanje okoliša škole Skupljanje starog papira

Stručna literatura i stručno znanje Novac od starog papira Boje, kistovi

Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano

Razrednici, Vijeće učenik, učitelji i ostali zaposlenici škole Razrednici, školski pedagog, učitelji, zaposlenici škole, vanjski suradnik Željko Lončarić (direktor Poljoprivredne zadruge Prof. likovne kulture Razrednici, Vijeće učenika, učitelji i ostali zaposlenici škole Koordinator razrednik IV razreda

Mjerivi stupanj očuvane školske imovine. Anketa uključenosti učenika u natjecanja. Broj sadnica lavande, masline. Izgled okoliša Broj oslikanih površina Količina skupljenog papira

Promicanje nenasilja i tolerancije

Smanjiti stupanj nasilja povećati razinu tolerancije

Radionica za učenike, učitelje i roditelje na temu tolerancije Izbor „Naj prijatelja“ (Upitnik) Izrada plakata, literarnih i likovnih radova

Financijska sredstva, srtučna literatura i stručni suradnici Razrednici, učitelji hrvatskog jezika i likovne kulture, predsjednici razreda

Do

31.5.2015. Do kraja nastavne godine

Vanjski suradnici (psiholog), razrednici, školski pedagog, ravnatelj, učitelji Razrednici, školski pedagog, ravnatelj, učitelji

Broj uključenih učenika, učitelja i roditelja Broj učenika uključenih u izradu plakata i radova

Projekt Trening životnih vještina

Razvijati važne osobne i socijalne vještine učenika

Osam radionica za učenike III., IV., V. i VI. razreda i šest radionica za učenike VII. razreda

Stručni suradnici NZZJZ PGŽ i stručna literatura

Svibanj 2015.

Razrednici III., IV., V., VI. i VII. razreda, pedagog

Broj radionica, broj uključene djece i anketa na kraju projekta

Projekt škole Upoznavanje Baštine Bribira (materijalna baština)

Kulturna i povijesna baština u kontekstu turističke ponude. Razvijanje turističke kulture

Suradnja s lokalnom zajednicom

Svibanj 2015.

Razrednici, školski pedagog, učitelji, zaposlenici škole, vanjski suradnici

Broj uključenih učenika učitelja i roditelja

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU … · Opremljenost škole učilima zadovoljava. Namještaj, učila i prostor škole redovito se održavaju. Plan opremanja Za ovu

47

Školski razvojni plan izradio je Tim za kvalitetu: 1. Anđelka Devčić - voditelj 2. Goran Matić 3. Đina Grbić 4. Martina Milčić Ajvaz 5. Josipa Maleković 6. Pavao Kombol

KLASA: 602-02/14-11/36 URBROJ: 2107-35-14-1 Bribir, 30. rujna 2014. R a v n a t e l j: Predsjednica Školskog odbora: Goran Matić, prof. Milica Goluža, prof.