godiŠnji plan i program rada - mažuranić, virovitica · 2017-10-13 · plan rada psihologa 86...

of 107 /107
- 1 - O s n o v n a š k o l a IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ V I R O V I T I C A GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA Osnovne škole Ivane Brlić - Mažuranić V i r o v i t i c a za školsku godinu 2017./ 2018.

Author: others

Post on 24-Dec-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 1 -

O s n o v n a š k o l a

IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ

V I R O V I T I C A

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

Osnovne škole Ivane Brlić - Mažuranić V i r o v i t i c a

za školsku godinu 2017./ 2018.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 2 -

K A Z A L O KAZALO 2

ODLUKA O DONOŠENJU God. plana i programa rada škole 2017./2018. g.

5

PODACI O ŠKOLI 6

1. PROSTORNI UVJETI 7

1.1. Školski prostor - tablični prikaz 7

1.1.1. Tablični prikaz unutrašnjeg školskog prostora - matična škola 7

1.1.2. Tablični prikaz vanjskog školskog prostora - matična škola 7

1.1.3. Tablični prikaz prostora školske športske dvorane 8

1.1.4. Tablični prikaz ukupnog školskog prostora - matična škola 8

1.1.5. Zbirni prikaz vanjskog i unutarnjeg školskog prostora 9

1.2. Organizacija nastave u odnosu na učionički prostor 9

1.3. Učionički prostori - tablični prikaz po objektima i opremljenosti 10

1.4. Ostali prostori - po objektima škole 11

1.5. Stanje objekta ili prostora - po objektima škole 11

1.6. Opremljenost prostora ili objekata - po objektima škole 11

1.7. Prijedlog obnove, dogradnje ili adaptacije - po objektima škole 12

1.8. Prijedlog kapitalnih investicija 13

1.9. Prijedlog prioriteta 14

1.10. Stanje školskog okoliša - po objektima škole 15

2. UČENICI - upisno područje 16

2.1. Školsko upisno područje 16

2.1.1. Broj učenika po školskom upisnom području 16

2.2. Broj učenika po razrednim odjelima – područne škole 16

2.3. Broj učenika po razrednim odjelima – matična škola 16

2.4. Broj učenika i razredni odjeli 17

2.5. Razredni odjeli i smjene 17

2.5.1 Plan rada po smjenama 17

2.5.1.1. Razredni odjeli i smjene - RN područne škole 18

2.5. 1.2. Razredni odjeli i smjene - RN matična škola 18

2.5.1.3. Razredni odjeli i smjene - predmetna nastava 19

3. RADNICI 20

3.1. Podaci o učiteljima i stručnim suradnicima 20

3.2. Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju 21

4. ZADUŽENJA UČITELJA 22

4.1. Zaduženja učitelja razredne nastave - područnih škola 23

4.2. Zaduženja učitelja razredne nastave - matične škole 24

4.3. Zaduženja učitelja predmetne nastave 24

4.4. Redarstvo učitelja - (dežurstvo) 30

4.4.1. Redarstvo učitelja predmetne nastave - raspored A, grad ujutro 30

4.4.2. Redarstvo učitelja predmetne nastave - raspored B, putnici ujutro 31

4.4.3. Redarstvo učitelja putničke smjene u vrijeme 6. sata - na autobusnoj postaji 32

4.4.3.1. Redarstvo učitelja 6. sat putničke smjene i ispraćaj autobusa -tablica 32

4.4.3.2. Redarstvo učitelja – ispraćaj autobusa -tablica 34

4.5. Raspored nastavnih sati predmetne nastave 36

4.5.1. A smjena (grad ujutro) 36

4.5.2. A smjena (putnici poslijepodne) 37

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 3 -

4.5.3. B smjena (putnici ujuto) 38

4.5.4. B smjena (grad poslijepodne) 39

5. ORGANIZACIJA RADA 40

5.1. Kalendar rada škole 40

5.1.1. Kalendar rada škole školske godine 2017. / 2018. 40

5.2. Promjena smjena 41 5.3. Nastavni tijek 41

5.3.1. Nastavni tijek područne škole - razredna nastava 41

5.3.1.1. Satnica područnih škola 41

5.3.2. Nastavni tijek matične škole - razredna i predmetna nastava 42

5.3.2.1. Satnica razredne nastave matične škole 42

5.3.2.2. Satnica predmetne nastave matične škole 42

5.3.3. Redarstvo učitelja matične škole - razredna i predmetna nastava 42

5.4. Plan školskih priredaba i programa 43

5.4.1. Plan školskih priredaba i programa – 1. obrazovno razdoblje 43

5.4.2. Plan školskih priredaba i programa – 2. obrazovno razdoblje 43

5.5. Plan uporabe školske športske dvorane 44

5.5.1. Plan uporabe školske športske dvorane – 45

6. NEPOSREDNI ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD 46

6.1. Nastavni plan – fond sati 46 6.1.1. Godišnji fond sati redovne nastave - po razrednim odjelima 46 6.2. Školski kurikul 47 6.3. Izborna nastava 47 6.3.1. Organizacija izborne nastave informatike - broj učenika / skupina 47

6.3.1.1. Raspored izborne nastave informatike - „A“ ( grad ujutro) 47 6.3.1.2. Raspored izborne nastave informatike - „B“ ( putnici ujutro) 48 6.3.2. Organizacija izborne nastave njemačkog jezika - broj učenika / skupina 48 6.3.2.1. Raspored izborne nastave njemački jezik - „A“ ( grad ujutro) 49

6.3.2.2. Raspored izborne nastave njemački jezik - „B“ ( putnici ujutro) 49

6.3.3. Organizacija izborne nastave vjeronauka - broj učenika / skupina 49

6.4. Izvanučionička nastava 50

6.4.1. Izvanučionička nastava - tablični prikaz 51

6.5. Integrirana nastava 53 6.5.1. Integrirana nastava - tablični prikaz 53 6.6. Projektna nastava 53 6.6.1. Projektna nastava - tablični prikaz 53 6.7. Dodatna nastava 54 6.7.1. Dodatna nastava - tablični prikaz 54 6.8. Dopunska nastava 54

6.8.1. Dopunska nastava - tablični prikaz 55 6.9. Izvannastavne aktivnosti 55 6.9.1. Izvannstavne aktivnosti - tablični prikaz 56

6.10. Ostali programi 57

6.10.1. Školski preventivni program OKO - odrastanje kroz odgoj 58

6.10.2. - Profesionalni razvoj učenika 63

6.11. Školski projekti

65

7. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNA I EKOLOŠKA ZAŠTITA UČENIKA 65

7.1. Prehrana učenika 65 7.1.1. Povjerenstvo za izradu jelovnika 65 7.1.2. Organizacija prehrane učenika 65 7.2. Socijalna zaštita 66 7.3. Liječnička preventivna zaštita 66

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 4 -

7.4. Ekološka zaštita 66 7.4.1. Ekološka zaštita – tablični prikaz 67 7.5. Zaštita prava učenika 67 7.6. Produženi boravak 67 7.7. Prijevoz učenika 67 7.7.1. Učenici putnici po razredima i mjestu stanovanja 68 7.7.2.

Uvjeti prijevoza učenika 68

8. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 69 8.1. Natjecanja i smotre 69 8.2. Izdavačka djelatnost – WEB djelatnost 69 8.3. Suradnja s lokalnom zajednicom 69 8.4. Međunarodna suradnja –partner škola iz Traunreuta 70

9. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA OSTALIH RADNIKA 70 9.1. Raspored rada spremačica po tjednima - matična škola 71 9.1.1.

Raspored rada spremačica matične škole po danima – tablični prikaz 71

10. PERMANENTNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 72 10.1. Individualni rad učitelja 72 10.2. Stručno usavršavanje na stručnim aktivima škole 72 10.3.

Županijski, međužupanijski i državni stručni skupovi 73

11. PLAN RADA STRUČNIH TIJELA ŠKOLE 73

11.1. Plan rada razrednika 73

11.2. Plan rada Razrednog vijeća 74

11.3. Plan rada Učiteljskog vijeća 74

12. PLAN RADA STRUČNIH SURADNIKA 76

12.1. Plan rada pedagoga 76

12.2. Plan rada psihologa 86

12.3. Plan rada knjižničara 94

12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice 96

12.3.2. Plan knjižnično-informacijskog obrazovanja za šk.god.2017./2018. 99

12.4. Radno vrijeme stručnih suradnika pedagoga i psihologa 100

12.5. Radno vrijeme stručnog suradnika knjižničara 101

12.6. Plan rada ravnatelja 101

12.6.1. Plan rada ravnatelja, tjedni – okvirni plan 101

12.6.2.

Plan rada ravnatelja - godišnji 102

13. PLAN RADA OSTALIH RADNIKA 105

14. PRAĆENJE REALIZACIJE 107

15. ZAKLJUČAK 107

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 5 -

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 6 -

PODACI O ŠKOLI

OSNOVNA šKOLA …................................. IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ VIROVITICA

Tina Ujevića 18 33000 Virovitica tel : 033/ 726-071; fax : 033/ 726-072 [email protected] ŽUPANIJA …............................................... VIROVITIČKO - PODRAVSKA

BROJ UČENIKA …...................................... 802

BROJ RAZREDNIH ODJELA …................... 45

I. - IV. razred : 27 V. - VIII. razred : 18 ---------------------------------- UKUPNO : 45

BROJ PODRUČNIH šKOLA …..................... 5 PŠ Čemernica, PŠ Milanovac, PŠ Rezovačke Krčevine,

PŠ Rezovac i PŠ Taborište

BROJ DJELATNIKA (radnih mjesta) ........... 94

učitelja razredne nastave 27

učitelja predmetne nastave 38

stručni suradnik - pedagog 1

stručni suradnik - psiholog 1

stručni suradnik - knjižničar 2

administrativno osoblje 3

tehničko osoblje - domar 3

tehničko osoblje školske kuhinje 5

teh. osoblje - spremač/ica MŠ 8

teh. osoblje - spremač/ica PŠ 5

ravnatelj 1

radnih mjesta - ukupno

94

Ravnatelj ………........................................... Ivica Tomljanović, prof. Tajnica ………........................................... Vesna Mlinarić, upravna pravnica Stručna suradnica - pedagog…..................... Nina Babić, prof. Stručna suradnica - psiholog…..................... Sanja Milković Šipek, prof. Stručna suradnica - knjižničar …................... Vesna Zvečić, dipl.knj., prof. Stručna suradnica - knjižničar …................... Sanja Pajnić, dipl.knj., prof. Voditelj informatičkog kabineta….................. Bruno Fijala, prof.

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 7 -

1. PROSTORNI UVJETI

1. 1. ŠKOLSKI PROSTOR - tablični prikaz

Škola Ukupni neto prostor

Učionički prostor

m2 po učeniku

rad u smjeni

Matična škola IBM 4.480 1.651 3.7 2

Šk. športska dvorana 2.027 00 00 2

PŠ Milanovac 526 108 1.03 2

PŠ Rezovac 374 162 2,38 2

PŠ Rezov. Krčevine 194 60 2,14 2

PŠ Čemernica 168 55 1,14 2

PŠ Taborište 340 115 4.8 2

U K U P N O 8.109 2.151 2.08

1. 1. 1. Tablični prikaz unutrašnjeg školskog prostora - matična škola

R.br Prostor Prizemlje/m2 Kat/m2 Podrum/m2 Ukupno/ m2

1. Učionica 740 855 56 1651

2. Kabinet nastavnika 85 125 10 220

3. Zbornica 96 - - 96

4. Knjižnica 66 - - 66

5. Hol 550 - - 550

6. Hodnici 271 423 75 769

7. Stubišta 29 12 17 58

8. WC 88 54 - 142

9. Garderoba za učenike - 12 278 290

10. Kuhinja 68 - - 68

11. Restoran 180 - - 180

12. Spremište kuhinje 64 - 24 88

13. Spremište - - 34 34

14. Radionica - - 69 69

15. Uprava 106 - - 106

16. Kotlovnica-podstanica - - 93 93

U K U P N O 2.343 1.481 656 4.480

1. 1. 2. Tablični prikaz vanjskog školskog prostora - matična škola

R.br. Vrsta okoliša - namjena obrađenost površine površina / m2

1. Prilaz, BUS ugibalište za učenike asfalt, kamen 125

2. Školsko parkiralište asfalt 590

3. Travnjaci, dječje igralište travnjak 3.650

4. Cvjetne gredice obrađuje se 400

5. Nogometno igralište travnjak 1.150

6. Rukometno igralište asfalt 1.080

7. Poligon travnjak 750

8. Atletski poligon travnjak 650

9. Školski arboretum u izgradnji travnjak - vrt 380

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 8 -

UKUPNO 8.775

1. 1. 3. Tablični prikaz prostora Školske športske dvorane

R.br

Prostor

U prizemlju

m2

Na katu m2

U podrumu

m2

Ukupno

m2

1. Igralište - parket 1.230 - - 1.230

2. Svlačionice 68 - - 68

3. WC - sanitarni čvorovi 31 - - 31

4. Tribine - 320 - 320

5. Hodnici i stubište 45 - - 45

6. Fitnes 35 - - 35

7. Profesor-sudac-razglas 52 31 - 83

8. Spremište za sprave 40 - - 40

9. Spojni hodnik 65 - - 65

10. Kotlovnica-kl. komora 110 - - 110

UKUPNO

1.676

351

-

2.027

1. 1. 4. Tablični prikaz ukupnog školskog prostora - matična škola

R.br

Prostor

U prizemlju

m2

Na katu m2

U podrumu

m2

Ukupno

m2

1. Učionica 740 855 56 1.651

2. Kabinet nastavnika 85 125 10 220

3. Zbornica 96 - - 96

4. Knjižnica 66 - - 66

5. Hol 550 - - 550

6. Hodnici 381 423 75 879

7. Stubišta 29 12 17 58

8. WC 119 54 - 173

9. Garderoba za učenike - 12 278 290

10. Kuhinja 68 - - 68

11. Restoran 180 - - 180

12. Spremište kuhinje - - 24 24

13. Spremište - - 34 34

14. Radionica - - 69 69

15. Uprava 106 - - 106

16. Kotlovnica-podst. klima 110 - 93 203

17. Igralište - parket 1.230 - - 1.230

18. svlačionice 68 - - 68

19. Tribine - 320 - 320

20. Fitnes 35 - - 35

21. Profesor-sudac-razglas 52 31 - 83

22. Spremište za sprave 40 - - 40

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 9 -

U K U P N O 4.019 1.832 656 6.433

1. 1. 5. Zbirni prikaz vanjskog i unutrašnjeg školskog prostora - matična i područne škole

Vrsta prostora m2 čisti se stalno

čisti se povremeno

Matična škola unutrašnjeg prostora 6.433 5.811 632

vanjskog prostora 8.775 6.725 5.050

ukupno 15.208 9.536 5.672

PŠ Čemernica unutrašnjeg prostora 168 168 0

vanjskog prostora 4.842 3.420 1.422

ukupno 5.010 3.588 1.422

PŠ Milanovac unutrašnjeg prostora 256 230 26

vanjskog prostora 6.720 3.370 3.350

ukupno 6.976 3.600 3.376

PŠ Rezovac unutrašnjeg prostora 374 350 24

vanjskog prostora 4.854 4.275 579

ukupno 5.228 4.625 603

PŠ Rezovačke Krčevine unutrašnjeg prostora 194 180 14

vanjskog prostora 5.110 1.815 3.295

ukupno 5.304 1.995 3.309

PŠ Taborište unutrašnjeg prostora 340 300 40

vanjskog prostora 1.626 1.470 156

ukupno 1.966 1.770 196

Ukupno unutrašnjeg prostora 7.765 7.039 736

vanjskog prostora 31.927 21.075 13.852

UKUPNO 39.692 28.114 14.588

1. 2. ORGANIZACIJA NASTAVE U ODNOSU NA UČIONIČKI PROSTOR

Škola broj učenika broj učionica- kabineta

broj raz. odjela

broj smjena

Matična škola IBM 606 31 28 2

PŠ Milanovac 58 2 4 2

PŠ Rezovac 46 3 4 2

PŠ Rez. Krčevine 17 1 2 komb. 2

PŠ Čemernica 33 2 2+1 komb. 2

PŠ Taborište 42 2 4 2

Ukupno 802 41 45

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 10 -

1. 3. UČIONIČKI PROSTORI - tablični prikaz po objektima i opremljenosti

šifra opremljenosti - opremljenost do 50 % ….......1 - opremljenost do 50 - 70 % …2 - opremljenost iznad 70 % ….3

Naziv prostora Broj veličina šifra opremljenosti

učionica za prostorija m2 Opća opremljenost namještaj učionica

Didaktička opremljenost

PODRUČNE ŠKOLE

PŠ Milanovac 2 108 3 3 3

PŠ Rezovac 3 162 3 3 3

PŠ Rezov. Krčevine 1 60 2 3 3

PŠ Čemernica 2 100 3 3 3

PŠ Taborište 2 115 3 3 3

10 545

RAZREDNA NASTAVA

1. razred 2 110 3 3 3

2. razred 2 110 3 3 3

3. razred 2 110 3 3 3

4. razred 2 110 3 3 3

Uč. izborne nast. 1 31 3 3 3

Ukupno 9 471

PREDMETNA NASTAVA

Hrvatski jezik 2 110 3 3 3

Likovna kultura 1 86 2 3 3

Glazbena kultura 1 56 3 3 3

Strani jezici 3 160 3 3 2

Matematika 2 110 3 3 3

Biologija 1 55 3 3 3

Kemija 1 80 3 3 3

Fizika 1 80 3 3 3

Povijest 1 55 3 3 3

Zemljopis 1 55 3 3 3

Tehnička kultura 1 55 3 3 3

Vjeronauk 1 55 3 3 3

Informatički kabinet 1 72 3 3 3

Poludnevni boravak 1 55 3 3 3

Knjižnica 1 66 3 3 3

TZK - dvorana 1 1250 3 3 3

Ukupno 20 2400 - -

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 11 -

S v e u k u p n o

39

3.416

1. 4. OSTALI PROSTORI - po objektima škole (u m2)

prostor

Ma

tičn

a

ško

la

Mila

nova

c

Re

zo

va

c

Rezo

v. K

rč.

Čem

ern

ica

Ta

bo

rište

Hol - hodnik 550 50 40 35 15 81

Športska dvorana 2.027 - - - - -

Knjižnica 66 - - - - -

Restoran 180 20 25 - - 12

Sanitarni čvor 173 12 11 10 11 25

1. 5. STANJE OBJEKTA ILI PROSTORA - po objektima škole

naziv

Ma

tičn

a

ško

la

Mila

no

vac

Re

zova

c

R

ez.

Krč

evi

ne

Če

me

rnic

a

Ta

bo

rišt

e

krovište dobro dobro dobro loše dobro dobro

učionice dobro dobro dobro dobro loše dobro

odvodnja loše dobro dobro dobro dobro dobro

stolarija djelomično dobro

dobro dobro dobro dobro dobro

podovi dobro dobro dobro loše loše dobro

oprema-stanje dobro dobro dobro dobro dobro dobro

funkcionalnost dobra dobra dobra dobra loše dobra

životni prostor dobro dobro dobro dobro loše dobro

podrum dobro - - - - -

grijanje centralno centralno centralno centralno plin peći centralno

instal. grijanja dobro dobro dobro dobro - dobro

pristup objektu dobar dobar/loš samo pješački

dobar dobar dobar

šk. igrališta dobro dobro nema loše dobro dobro

1. 6. OPREMLJENOST PROSTORA ILI OBJEKATA - po objektima škole

Naziv didaktičkog sredstva i pomagala

Ma

tičn

a

ško

la

Mila

no

vac

Re

zova

c

R.K

rče

vin

e

Če

me

rnic

a

Ta

bo

rišt

e

UKUPNO

Računalo 99 2 1 1 2 5 136

LCD projektor 14 1 10

Plazma 29 1 2 39

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 12 -

Projekc. platno 14 1 1 1 1 13

Skener 4 4

Naziv didaktičkog sredstva i pomagala

Ma

tičn

a

ško

la

Mila

no

vac

Re

zova

c

R.K

rče

vin

e

Če

me

rnic

a

Ta

bo

rišt

e

UKUPNO

Fotokopini uređ. 6 1 1 1 1 1 11

Fax 1 1 1 1 1 5

Laserski printer 9 1 1 1 0 3 22

Kinoprojektor 1 1

Dijaprojektor 0 1

Grafoskop 16 1 1 18

Episkop 1 1

Zbirka kemija 10 10

Zbirka fizika 2 2

Fax-copy-pisač 1 1 1 3

TV 17 1 1 1 20

Radiokazetofon 6 6

Razglas 3 3

Videorekorder 14 1 1 1 1 18

Mikroskop 11 7

Glazbena linija 14 2 3 1 2 13

Melodika 1 1

Klavir-el. 1 1

Sintisajzer 5 1 6

Harmonika 1 1

Fotoaparat 15 1 1 1 18

Klima 2 2

Diktafon 1 1

1. 7. PRIJEDLOG OBNOVE - po objektima škole

škola -objekt-

objekt - prostor -

oblik rada investitor

led rasvjeta u dvorani ugradnja osnivač

unutarnja stolarija zamjena - obnova osnivač

Matična škola uređenje okoliša škole s mladim biljem i klupama

sadnja/građenje osnivač/škola

obnova telefonije zamjena/obnova osnivač

uređivanje svih nadzemnih i podzemnih skladišnih prostora

uređivanje škola

Dvorana sanacija krova dvorane obnova osnivač

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 13 -

- objekt - - prostor -

oblik rada investitor

PŠ Milanovac pješ. prilaz obnova osnivač

v. stubište obnova osnivač

nogometno igralište

građenje- uređenje osnivač - škola

PŠ Rezovac igralište Obnova osnivač

Skladišni prostor-ostava

Obnova osnivač

PŠ Rez. Krčevine spremište rušenje pod uvjetom plinskog grijanja

osnivač

PŠ Čemernica radovi pod uvjetom ako se ne gradi novi objekt

Obnova cijelog objekta

građenje osnivač - škola

1.8. PRIJEDLOG KAPITALNIH INVESTICIJA

R.br škola Investicija – radovi

procjena stanja stropne konstrukcije u krilu RN

klimatizacija prostora katnih učionica i prostora uprave

stroj za čišćenje parketa u dvorani

zamjena rasvjetnih tijela u školi

termo fasada

1. Matična škola vanjska sjenila – roleta / venecijanera

ograda školskog prostora

video nadzor objekta i okoliša škole

zamjena namještaja uprave

pristup školi bez zapreka – lift

novo dostavno vozilo

garaža za dostavno vozilo

2. PŠ Milanovac vanjska sjenila – roleta/venecijanera

drenaža igrališta/dvorišta – odvodnja vode podzemnih izvora

video nadzor dijela unutarnjeg i vanjskog školskog prostora

ograda školskog prostora

prilaz objektu – kolni most

3. PŠ Rezovac parkiralište s tri parkirna mjesta

klima

video nadzor dijela unutarnjeg i vanjskog školskog prostora

ograda školskog prostora

vanjska sjenila – roleta/venecijanera

4. PŠ Taborište uređenje tavana – zimske športske dvorane

klima

sanacija / popravak krovišta

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 14 -

5.

PŠ R.Krčevine

novi podovi

ograda školskog prostora

Video nadzor dijela unutarnjeg i vanjskog školskog prostora

Čajna kuhinja

klima

Gradnja novog objekta - Uvjetno ako se ne gradi novi objekat:

6. PŠ Čemernica centralno grijanje na plin – umjesto postojećih plinskih peći

vanjska sjenila – roleta/venecijanera

dogradnja i uređenje čajne kuhinje

videonadzor dijela unutarnjeg i vanjskog školskog prostora

ograda školskog prostora

klima

1.9. PRIJEDLOG PRIORITETA

R.br škola Investicija – radovi

1.

Matična škola

procjena stanja stropne konstrukcije u krilu RN

klimatizacija prostora katnih učionica i prostora uprave

zamjena unutarnje stolarije – vrata

termo fasada

1. garaža za dostavno vozilo

2.

PŠ Milanovac

obnova nogostupa ispred škole (poravnanje depresije)

pješački prilaz školi

2. uređenje stropa

prilaz objektu - kolni most

3. PŠ Rezovac parkiralište

školsko igralište

vanjska sjenila – roleta/venecijanera

4. PŠ Taborište uređenje tavana – zimske športske dvorane

uređenje vanjskog igrališta

5. PŠ R. Krčevine sanacija / popravak krovišta

ograda školskog prostora

centralno grijanje na plin - umjesto postojećih plinskih peći

6. PŠ Čemernica vanjska sjenila – roleta/venecijanera

dogradnja i uređenje čajne kuhinje

klima

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 15 -

1. 10. STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA - po objektima škole

vrsta okoliša

ma

tična

ško

la

mila

no

vac

rezova

c

r.krč

evin

e

če

me

rnic

a

tabo

rište

sveukupno m2

Vrt

Cvjetne gredice

400

30

15

15 20

20 500

Zeleni tepih 3650 1480 1450 1200 1600 250 9630

Igra

lišta

Nogomet 2000

travnjak

1200

travnjak

2600

travnjak

- 1800

travnjak

1200

travnjak

8800

Rukomet 800

asfalt

- - 600

asfalt

- -

1400

Košarka - 600

asfalt

210

asfalt

- - -

810

Skok u dalj 30

travnjak

- - - - -

30

Kugla 3

bet.

- - - - -

3

Poligon 750

travnjak

60

travnjak

- - - -

810

Ukupno okoliša

7.633

3.370

4.275

1.815

3.420

1.470

21.983

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 16 -

2. UČENICI - upisno područje

2. 1. ŠKOLSKO UPISNO PODRUČJE Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica upisuje učenike iz gradskog područja: a) istočnog dijela grada Virovitice b) naselja Taborište c) naselja Milanovac d) naselja Požari e) naselja Čemernica f ) naselja Rezovac g) naselja Rezovačke Krčevine Naselja su udaljena od grada Virovitice od 3 do 7 km. Javni prijevoz nije organiziran.

2. 1. 1. Broj učenika po školskom upisnom području RAZREDNA NASTAVA MŠ - Grad Virovitica 194 194

PŠ Čemernica 33 PŠ Milanovac 58 PŠ Rezovac 46 PŠ Rezovačke Krčevine 17 PŠ Taborište 42 196

Ukupno : 390 PREDMETNA NASTAVA

(učenici grada i ostalih područja)

412

SVEUKUPNO UČENIKA 802

2. 2. BROJ UČENIKA PO RAZREDNIM ODJELIMA – Područne škole

škola

1. raz. 2. raz. 3. raz. 4. raz. ukupno

Čemernica 6 11 6 10 33

Milanovac 13 17 10 18 58

Rezovac 9 13 17 7 46

Rez. Krčevine 5 5 4 3 17

Taborište 8 11 8 15 42

Ukupno učenika 41 57 45 53 196

2. 3. BROJ UČENIKA PO RAZREDNIM ODJELIMA – Matična škola

Razred -razredni odjel-

1. raz. 2. raz. 3. raz. 4.raz. 5. raz. 6. raz. 7. raz. 8. raz.

A 17 20 22 18 24 25 24 26

B 17 20 23 19 22 21 24 24

C 18 20 24 20 24 26

D 19 17 21 23

E 23 25

Ukupno učenika 52 40 45 57 112 108 93 99

194 412

606

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 17 -

2. 4. BROJ UČENIKA I RAZREDNI ODJELI 2017./2018.

Škola / razred

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. K 1-3

K 2-4

K x-y

Uku- pno

Matična škola učn. 52 40 45 57 112 108 93 99 606

RO 3 2 2 3 5 5 4 4 28

PŠ Čemernica učn. 6 11 6 10 6+6 33

RO - 1 - 1 1 3

PŠ Milanovac učn. 13 17 10 18 58

RO 1 1 1 1 4

PŠ Rezovac učn. 9 13 17 7 46

RO 1 1 1 1 4

PŠ R.Krčevine učn. 5 5 4 3 5+4 5+3 17

RO - - - - 1 1 2

PŠ Taborište učn. 8 11 8 15 42

RO 1 1 1 1 4

Ukupno učenika 93 97 90 110 112 108 93 99 - 802

Ukupno RO 6 6 5 7 5 5 4 4 2 1 - 45

2. 5. RAZREDNI ODJELI I SMJENE 2.5.1. PLAN RADA PO SMJENAMA

Nastava i u područnim ustanovama i u matičnoj ustanovi odvija se u dvije smjene zbog organizacijiskih i prostornih uvjeta te velikog broja učenika. Područne škole, isto kao i matična škola, smjene mijenjau tjedno kroz školsku godinu Učenici predmetne nastave (5.-8. razreda) iz prigradskih naselja, koji koriste prijevoz zajedno s djelom učenika iz grada Virovitice polaze nastavu u B smjeni („putnička smjena“), a ostali učenici grada Virovitice, koji ne ovise o prijevozu, polaze nastavu samo u A smjeni („gradska smjena“) . Promjena smjena je tjedno.

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 18 -

2.5.1.1. RAZREDNI ODJELI I SMJENE – RN Područne škole

Putnička smjena

Gradska smjena

razrednik Sanja Sakal M,K.Petrinović Ana Milković

Čemernica - razred 1./3 2. 4. broj učenika 6+6 11 10

33

razrednik Ž. Krznarić I. Ključec I. Mikina V. Mikina

Milanovac - razred 3. 4. 1. 2. broj učenika 10 18 13 17

58

razrednik Biljana Mikec L.K.Ložnjak Jelica Oluić D. Jurić

Rezovac - razred 3. 2. 1. 2. broj učenika 17 7 9 13

46

razrednik K. Hercigonja Sanela Haić

R. Krčevine razred 1/3. 2./4. broj učenika 5+4 5+3

17 Nataša Kranjec

razrednik N. Kirin Nataša Milinović M.B.- Mandić Ildiko S.Dančo

Taborište - razred 4. 2. 1. 3. broj učenika 15 11 8 8

42 Dunja Talijanac

2. 5.1.2. RAZREDNI ODJELI I SMJENE – RN matična škola

Putnička smjena

Gradska smjena

razrednik K.Šarić S. Volenik S.Hađija

1. A B C broj učenika 17 17 18

52

razrednik J. Resler J. Mikolić

2. A B broj učenika 20 20

40

razrednik N. Bušić R. Kovač

3. A B broj učenika 22 23

45

razrednik J. Jurić-Ćivro I. Balint I.Ternjej- Stanivuković

4. A B C

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 19 -

broj učenika 18 19 20

57

2. 5.1.3. RAZREDNI ODJELI I SMJENE - predmetna nastava

Putnička smjena

Gradska smjena

razrednik M. P.- Španjur G.Kozlinger M. Vranek D. Žarković V.Didak

5. A B C D E broj učenika 24 22 24 19 23

112 D.Ravlić

razrednik N. Mock K. Černoga M.Hrženjak V.Jovanović Z. Foret

6. A B C D E broj učenika 25 21 20 17 25

108 I.Andelfinger

razrednik A. Matić K. Pavlović M. Karakašić A. Žeravica

7. A B C D broj učenika 24 24 24 21

93

razrednik M.Đurčević Ž.Marčeta S.Belošević Anja Brabec

8. A B C D broj učenika 26 24 26 23

99

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 20 -

3. RADNICI

3. 1. PODACI O UČITELJIMA I STRUČNIM SURADNICIMA

R. Br.

Ime i prezime God. Rođ.

God. Staža

Zvanje Stručna sprema

Radno mjesto

1. Ivica Tomljanović 1980. 11 prof. pov.i sociologije VSS ravnatelj

2. Nina Babić 1984. 9 prof.pedag. i hrv.jez. i knjiž.

VSS pegagog

3. Sanja Milković Šipek 1984. 9 prof./dipl. psiholog VSS psiholog

4. Vesna Zvečić 1982. 11 dipl.knj.-prof.hr.j/knj. VSS knjižničar

5. Sanja Pajnić 1981 10 prof.hrv.jez. i knjiž.i filo. - dipl. knjižničar

VSS knjižničar

6. Maša Kožić Petrinović 1986. 7 mag.prim.obrazov. VSS uč.raz. nast.

7. Sanja Sakal 1982. 11 dipl. učitelj + povijest VSS uč.raz. nast. 8. Ana Milković 1989. 3 mag.prim.obrazov. VSS uč.raz. nast.

9. Vanja Mikina 1970. 22 nast. raz. nastave VŠS uč.raz. nast. 10. Željka Krznarić 1976. 17 dipl. učitelj VSS uč.raz. nast. 11. Ivanka Ključec 1963. 23 nast. raz. nastave VSS uč.raz. nast. 12. Ivana Mikina 1978. 16 dipl. učitelj VSS uč.raz. nast. 13. Jelica Oluić 1972. 16 nast. razr.nastave VSS uč.raz. nast.

14. Dubravka Jurić 1968. 19 nast. raz. nastave VŠS uč.raz. nast. 15. Biljana Mikec 1985. 9 dipl. učitelj VSS uč.raz. nast. 16. Lidija Kljajić-Ložnjak 1966. 28 nast. raz. nastave VŠS uč.raz. nast. 17. Sanela Haić 1985. 7 dipl. učitelj VSS uč.raz. nast.

17.a Nataša Kranjec 1989. 2 mag. prim. obraz. VSS uč.raz. nast. 18. Kristina Hercigonja 1974. 18 dipl. učitelj VSS uč.raz. nast. 19. Nataša Milinović 1990. 3 mag. prim. obraz. VSS uč.raz. nast. 20. Ildiko Seleši Dančo 1986. 7 učiteljica –

obr.podr.glaz.kulture VSS uč.raz. nast.

21. Nataša Kirin 1976. 18 dipl. učitelj VSS uč.raz. nast.

22. Mateja Blažičević Mandić 1990. 4 mag.prim.obrazov. VSS uč.raz. nast.

22.a Dunja Talijanac 1985. 3 dipl. učiteljica VSS uč.raz. nast.

23. Jasna Resler 1961. 32 nast. raz. nastave VŠS uč.raz. nast.

24. Jasna Mikolić 1963. 33 nast. raz. nastave VŠS uč.raz. nast. 25. Nada Bušić 1955. 40 nast. raz. nastave VŠS uč.raz. nast. 26. Renata Kovač 1963. 30 nast. raz. nastave VŠS uč.raz. nast. 27. Jasenka Jurić-Ćivro 1965. 30 nast. raz. nastave VŠS uč.raz. nast.

28. Irena Balint 1971. 25 nast. raz. nastave VŠS uč.raz. nast. 29. Ivana Ternjej Stanivuković 1981. 12 dipl. učitelj rn VSS uč.raz. nast. 30. Kornelija Šarić 1965. 31 nast. raz. nastave VŠS uč.raz. nast. 31. Snježana Volenik 1974. 20 dipl. učitelj rn VSS uč.raz. nast.

32. Snježana Hađija 1960. 36 nast. raz. nastave VŠS uč.raz. nast.

33. Renata Sudar 1962. 27 prof. kroatistike i filolofije VSS uč.hrv.jezika

34. Sanja Pavelko 1966. 26 prof. hrvatskog jez. I knjiž VSS uč.hrv.jezika

35. Mario Karakašić 1984. 9 prof. povijesti i hrv.j. VSS uč.hrv.jezika 36. Vedrana Knežević 1984. 7 prof. hrv. jezika i knji VSS uč.hrv.jezika 36.a Martina Jurić 1987. 4 mag.edu.hrv.j. i knj. VSS uč.hrv.jezika 37 Marina Dundović 1983. 7 prof.hrv.jez. i knjiž VSS uč.hrv.jezika

38. Aleksandra Poljak 1964. 31 dip.učt.rn + eng. j. VSS uč.engl.jezika

39. Maja Grdić 1981. 13 dipl. učt.rn+eng. j. VSS uč.engl.jezika 40. Danijela Žarković 1981. 10 dip.učt.rn + eng. j. VSS uč.engl.jezika 41. Martina P. – Španjur 1984. 9 dip.učt.rn + eng. j. VSS uč.engl.jezika

42 Mateja Vranek 1984. 7 dip.učt.rn + eng. j. VSS uč.engl.jezika 42.a D. Ravlić 1991. 1 mag.prim.obraz.+mod. EJ VSS uč.engl.jezika

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 21 -

43. Marijana Pađen 1983. 7 dipl.knj.-prof.hr.j/knj. VSS uč.engl.jezika 44. Marija Brajković 1957. 40 nast. njem . jezika VŠS uč.njem.jezik

45 Barbara Miloš 1992. 0 bacc germanistike VŠS uč.njem.jezik

46. Ana Vidović 1993. 0 mag.prim.obraz.+mod.HJ VSS uč.matemat.

47. Ana Matić 1987. 7 mag.edu.mat-infor. VSS uč.matemat. 48. Sanja Jergović 1963. 22 prof. matematike VSS uč.matemat. 49. Vedran Jovanović 1991. 1 mag.edu.matemat. VSS uč.matemat.

50. Sabrina Belošević 1988. 4 mag.edu.fizike i infor. VSS uč. fizika

51. Katica Pavlović 1970. 20 dipl.inž.prehramb.t. VSS uč.kemija

52. dr.sc. Jasna Razlog-Grlica 1964. 29 dipl inž. biologije,

mr.sc. i dr.sc.

VSS/ 3 uč.biolog.- prirode

53. mr.sc. Andrea Bobanac 1977. 14 prof.biologije VSS/2 uč.biolog.- prirode

54. Vladimir Didak 1979. 10 prof.geograf.i pov. VSS uč.geografije

55. Neda Mock 1979. 6 prof. geografije VSS uč.geografije

56. Alen Žeravica 1983. 4 Mag.eduk VSS uč.povijest

57. Željka Marčeta 1987 4 mag. edu. povijesti VSS uč.povijest

58. Saša Cabunac 1977. 14 prof. povijesti i arhe. VSS povijest

59. Izabela Konto 1982. 8 prof.fiz.-teh.kul.-infor VSS uč.teh. kult.

60. Anja Brabec 1989. 3 mag. edu. lik.kulture VSS uč.lik.kult.

61. Zumbulka Foret 1955. 41 nast. glaz. kulture VŠS uč.glaz. kul.

62. Zlatko Tot 1953. 39 prof. tjelesnog od. VSS uč.tjel. i zdr. kulture

63. Goran Kozlinger 1965. 21 prof. TZK-e VSS uč.tjel. i zdr. kulture

64. Mario Hrženjak 1980. 10 prof. fizičke kulture VSS uč.tjel. i zdr. kulture

65. Bruno Fijala 1975. 12 dipl. informatičar VSS uč.informat.

66. Kristina Černoga 1984. 8 dipl. teolog VSS uč.vjeronauka 66.a Ivan Andelfinger 1982. 4 dipl.teolog VSS uč.vjeronauka 67. Katarina Zubak 1978. 15 dipl. teolog VSS uč.vjeronauka 68. Ivona Boljevčan 1976. 15 dipl. kateheta VSS uč.vjeronauka

69. Matija Đurčević 1983. 8 dipl. teolog VSS uč.vjeronauka 70. Tomislav Polović 1977. 9 dipl. teolog VSS uč.vjeronauka

3. 2. PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU

R. Br.

Ime i prezime God. rođ.

God. staža

Struka Stup. str.spre

Radno mjesto

71. Vesna Mlinarić 1970. 25 upravna pravnica VŠS tajnica

72. Nada Pocrnić 1958. 40 ekonom.tehničar SSS vod. računovod.

73. Anita Oberling 1969. 27 ekon. struč. radnik SSS blagajnica

74. Zrinka Martinović 1961. 20 kuharica SSS kuharica

75. Dušanka Ključanin 1966. 22 kuharica SSS kuharica

76.77.

Marina Pušić 1974. 23 kuharica SSS kuharica

78. Danijela Funko 1973. 13 ekon. struč. radnik SSS Pom.kuh./ekonomat

79. natječaj šk.maj. - domar

80. Vjekoslav Kovačić 1975. 20 krojač - krojač, rukovatelj cent. grijanja

SSS domar – ložač

81. Ivan Barković 1961. 36 strojobravar KV šk.majs.- domar

82. Jasna Fučkar 1962. 26 radnica NKV spremačica

83. Renata Moslavac 1972. 22 samostalni kuhar SSS spremačica

84. Davorka Reščić 1981. 13 trgovac-prodavači ekon.kom.

SSS spremačica

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 22 -

85. Vesna Leci 1971. 22 ek.str.radnik SSS spremačica

86. Željka Flisar 1964. 31 konfekcionar SSS spremačica

87. Vesna Rudec 1964. 27 ratar SSS spremačica

88. Svjetlana Tomljanović 1965. 18 radnica NKV spremačica

89. Siniša Funko 1972. 18 stolar SSS spremač-maj.

90. Snježana Božo 1974. 19 odjevna str.radnica SSS spremačica

91. Ana Sabljak 1965. 28 radnica NKV spremačica

92. Verica Pauković 1979 15 Kuhar/konobar SSS spremačica

93. Biljana Smiljanić ½ 1971. 25 odjevna str.radnica SSS spremačica

94. Branka Martinčević ½ 1983. 13 medicinska sestra SSS spremačica

95. Sofija Barković ½ 1966. 20 kuharica-konobarica SSS spremačica

96. Danijel Hercigonja ½ 1975 8 gimnazija SSS spremač

4. ZADUŽENJA UČITELJA Zaduženje učitelja sukladno je Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Planu i programu rada za osnovne škole te potrebama rada i mogućnostima škole.

Učitelji su zaduženi sukladno stavku 1. članka 47. Zakona o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama u okviru 40 -satnog radnog vremena tjedno, uz preraspodjelu strukture radnog vremena, za razdoblje izvođenja nastave i odmora za učenike. Učitelj obavlja poslove odgoja i obrazovanja učenika, izvodi nastavu i drugi neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima, poslove razrednika te druge poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada s učenicima, a posebno poslove :

- na planiranju i programiranju neposrednog odgojno-obrazovnog rada - pripremanja za nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada - izrade pisanih dnevnih, tjednih ili mjesečnih priprema i izvedbenih programa - izrade školskog kurikula iz nastavnog područja i korelacije s drugim nastavnim sadržajima i

predmetima (HNOS-a) - poslove razrednika i neposrednog odgojno-obrazovno djelovanja u razrednoj zajednici - vođenja pedagoške dokumentacije - pripremanja i programiranja izvannastavnih aktivnosti - vođenja izvannastavnih aktivnosti - dežurstva-redarstva u vrijeme rada s učenicima - pripremanja i izvođenja školskih programa za školu i javnost - poduzimanja mjera zaštite prava djeteta - čuvanja zdravlja i tjelesnog razvoja učenika - zaštite učenika od štetnih utjecaja i ovisnosti - praćenja učenika, vrjednovanja i ocjenjivanja učenika - organiziranja i sudjelovanja u provedbi školskih izleta ili ekskurzija - suradnje s roditeljima učenika - suradnje s drugim učiteljima - suradnje s drugim ustanovama - u stručnim ili drugim tijelima ili povjerenstvima škole - samostalnog ili skupnog stručnog usavršavanja - vođenja trajne dokumentacije škole

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 23 -

- samozaštite i zaštite na radu - izbora ili pripremanja udžbenika i pribora za učenike - uređenja kabineta, čuvanja zbirki, nastavnih sredstava i pomagala - uređenja učionica i radnih prostora - čuvanja imovine škole - početka i završetka nastavne godine - završetka školske godine - provođenja popravnih, razlikovnih, predmetnih i razrednih ispita - i druge poslove iz zakona, propisa ili po nalogu ravnatelja, u okviru radnog vremena. Učitelj izvodi neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima sukladno Rješenju o tjednom i godišnjem zaduženju učitelja prema organizacijskim mogućnostima škole i rasporedu sati za izvođenje redovne nastave, sata razredne zajednice, izborne nastave, dodatne ili dopunske nastave te vođenja izvannastavnih aktivnosti.

Raspored sati razredne i predmetne nastave izvodi se prema broju razrednih odjela, normi učitelja, broju sati redovne i izborne nastave, broju sati razredne zajednice, dodatne i dopunske nastave te izvannastavnih aktivnosti, a sve u sukladu s Nastavnim planom i programom rada za osnovnu školu.

4. 1. ZADUŽENJA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE - područnih škola

škola razred

Učitelj/ica

red

ovita

na

sta

va

Dod

atn

a

do

pu

nska

INA

SR

Z

Bo

nu

s

na

ziv

izva

nn

asta

vn

e

aktivn

osti

čla

n p

ovje

ren

.

vo

dite

lj Ž

SV

vo

dite

lj P

Š

Uku

pn

o /

tje

dno

M 1. Ivana Mikina 16 1 1 1 2 Likovna-uređenje 21

M 2. Vanja Mikina 16 1 1 1 2 Zbor 21

M 3. Željka Krznarić 16 1 1 1 2 Dramsko-scenska 21

M 4. Ivanka Ključec 16 1 1 2 - 1 21

R 1. Jelica Oluić 16 1 1 1 2 Plesna skupina 21

R 2. Dubravka Jurić 16 1 1 1 2 Likovna 21

R 3. Biljana Mikec 16 1 1 1 2 Glazbeno-scenska 21

R 4. Lidija K.-Ložnjak 16 1 1 2 Dramsko- scenska 1 21

T 1. Mateja B.-Mandić (D.Talijanac)

16 1 1 1 2 Plesno-folklorna 21

T 2. Nataša Milinović 16 1 1 1 2 Estetsko uređenje 21

T 3. Ildiko S.Dančo 16 1 1 1 2 Mali zbor 21

T 4. Nataša Kirin 16 1 1 2 Dramsko-scenska 1 21

Č 1./3. Sanja Sakal 16 1 1 1 2 Mali znanstvenici 21

Č 2. Maša K.Petrinović 16 1 1 2 Mali znanstvenici 1 21

Č 4. Ana Milković 16 1 1 1 2 Dječji forum 21

RK 1./ 3. K. Hercigonja 16 1 1 2 Glazbeno-scenska 1 21

RK 2./ 4. Sanela Haić

(N. Kranjec)

16 1 1 1 2 Glazbeno-scenska 21

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 24 -

4. 2. ZADUŽENJA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE - matične škole

mjesto / razred

Učitelj/ica

red

ovita

na

sta

va

Do

da

tna

do

pu

nska

INA

SR

Z

Bo

nu

s

na

ziv

izva

nn

asta

vn

e

aktivn

osti

čla

n p

ovje

ren

.

vo

dite

lj Ž

SV

vo

dite

lj P

Š

Uku

pn

o /

tje

dno

1.a Kornelija Šarić 16 1 1 2 1 21

1.b Snježana Volenik 16 1 1 1 2 Folklorna-plesna 21

1.c Snježana Hađija 16 1 1 2 1 - 21

2.a Jasna Resler 16 1 1 2 1 - 21

2.b Jasna Mikolić 16 1 1 2 1 - 21

3.a Nada Bušić 13 2 1 1 2 2 Matematičari 21

3.b Renata Kovač 16 1 1 1 2 Recitatorsko-dramska

21

4.a Jasenka J.-Ćivro 16 1 1 2 Plesno - scenska 1 21

4.b Irena Balint 16 1 1 1 2 Matematičari 21

4.c I. T.-Stanivuković 16 1 1 1 2 Plesno-scenska 21

4. 3. ZADUŽENJA UČITELJA PREDMETNE NASTAVE

HRVATSKI JEZIK - norma od 18 do 20 + 2 = 22

Ime i prezime učitelja

raz razredni odjeli sati ostali poslovi - sati sati tjedno

5. Web 1

RENATA 6. B C 10 Šk. novine 1 18+4

SUDAR 7. A B 8 Dod 6.r. 1

8. Dop 6.r. 1

5. A B C D 20 Dop 5.r. 1

SANJA 6. Dod 5.r. 1 20+2

PAVELKO 7.

8.

5. E 5 SRZ 7.C 2

MARIO 6. D 5 Šk. priredbe 1 20+2

KARAKAŠIĆ 7. C D 8 dod 7.r. 1

8.

5. Dop.8.r. 1

VEDRANA 6. A E 10 Dod 8.r. 2 18+4

KNEŽEVIĆ 7. Lit-recit. 1

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 25 -

uz Martina Jurić 8. C D 8

5. novinarska 1

MARINA 6. 8+1

DUNDOVIĆ 7.

uz Martina Jurić 8. A B 8

POVIJEST - norma od 20 do 22 + 2 = 24

Ime i prezime

učitelja raz razredni odjeli sati ostali poslovi - sati sati

tjedno

5. D E 4 SRZ 7.D 2

ALEN ŽERAVICA 6. D E 4 razglas 2 22+2

7. A B C D 8

8. C D 4

5. A B C 6 SRZ 8.B 2 16+1

ŽELJKA 6. A C 4 dod. 7.r./8.r 1

MARČETA 7.

8. A B 4 OŠ G.Bazje 6+1

5. 2+0

SAŠA 6. B 2

CABUNAC 7.

8. OŠ Š.Bukovica 20+2

GLAZBENA KULTURA - norma od 18 do 20 + 2 = 22

Ime i prezime

učitelja raz razredni odjeli sati ostali poslovi - sati sati

tjedno

5. A B C D E 5 SRZ 6.e 2

ZUMBULKA 6. A B C D E 5 Pj. zbor 2 20+2

FORET 7. A B C D 4

8. A B C D 4

LIKOVNA KULTURA - norma od 18 do 20 + 2 = 22

Ime i prezime

učitelja raz razredni odjeli sati ostali poslovi - sati sati

tjedno

5. A B C D E 5 SRZ 8.d 2

ANJA 6. A B C D E 5 Lik.grupa 2 20+2

BRABEC 7. A B C D 4

8. A B C D 4

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 26 -

TEHNIČKA KULTURA - norma od 18 do 20 + 2 = 22

Ime i prezime

učitelja raz razredni odjeli sati ostali poslovi - sati sati

tjedno

5. A B C D E 5 SATNIČAR 1

IZABELA 6. A B C D E 5 ml. tehničari 1 20+2

KONTO 7. A B C D 4 prometna 2

8. A B C D 4

FIZIKA - norma od 20 do 22 + 2 = 24

Ime i prezime

učitelja raz razredni odjeli sati ostali poslovi - sati sati

tjedno

5. SRZ 8.c 2

SABRINA 6. upr.biciklom 2 18 + 6

BELOŠEVIĆ 7. A B C D 8 dop 7./8.r. 2

8. A B C D 8 dod 7./8.r. 2

KEMIJA - norma od 20 do 22 + 2 = 24

Ime i prezime učitelja

raz razredni odjeli sati ostali poslovi - sati sati tjedno

5. SRZ 7. B 2

KATICA 6. Vod. smj. 2 20 + 4

PAVLOVIĆ 7. A B C D 8 dod 7./8.r. 2

8. A B C D 8 dop 7./8.r. 2

MATEMATIKA - norma 20 + 2 = 22

Ime i prezime

učitelja raz razredni odjeli sati ostali poslovi - sati sati

tjedno

5. A B C 12 dop. 5.r. 1

ANA 6. dod. 5.r. 1 20+2

VIDOVIĆ (natječaj) 7.

8. A B 8

5. SRZ 7.A 2

ANA 6. SATNIČAR 2 20+2

MATIĆ 7. A B C D 16 Dod 7.r. 1

8. Dop 7.r. 1

5. D E 8 dop. 8.r. 1

SANJA 6. E 4 dod. 8.r. 1 20+2

JERGOVIĆ 7.

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 27 -

8. C D 8

5. SRZ 6.D 2

VEDRAN 6. A B C D 16 Admin e-dnevnik 2 20+2

JOVANOVIĆ 7. Dop 6.r. 1

8. Dod 6.r. 1

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA - norma 22 + 2 = 24

Ime i prezime učitelja

raz razredni odjeli sati ostali poslovi - sati sati tjedno

5. A B 4 SRZ 5.B 2

GORAN 6. A B 4 SINDIKAT 3 21+3

KOZLINGER 7. A B 4 košarka ž 1

8. A B 4 košarka m 1

atletika ž 1

5. D E 4 BONUS 2

ZLATKO 6. D E 4 Pov. ZNR 2 20+4

TOT 7. C D 4 atletika m 2

8. C D 4 kros 2

3. A 3 SRZ 6.C 2

MARIO 5. C 2 ŠSD 2 11+2

HRŽENJAK 6. C 2 futsal 2

OŠ Zdenci 10+1

PRIRODA / BIOLOGIJA - norma od 20 do 22 + 2 = 24

Ime i prezime

učitelja raz razredni odjeli pred-

met sati ostali poslovi - sati sati

tjedno

dr.sc. JASNA 6. A B C D E PRI 10 dod 7.r 1 22+2

RAZLOG - GRLICA 7. A B C D BIO

8 GLOBE 1

8. B C 4

5. A B C D E

PRI

7,5 dod 8.r 2 11,5+2

mr.sc. ANDREA 6.

BOBANAC 7. BIO

8. A D 4 Kat. gimnazija 10

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 28 -

GEOGRAFIJA - norma od 20 do 22 + 2 = 24

Ime i prezime

učitelja raz razredni odjeli sati ostali poslovi - sati sati

tjedno

5. D E 3 SRZ 5.E 2

VLADIMIR 6. C D E 6 dod. 7./8.r. 1 23+1

DIDAK 7. A B C D 8

8. C D 4

5. A B C 4,5 SRZ 6.a 2

NEDA 6. A B 4 dod. 5./6.r. 1 14,5+1

MOCK 7. +0,5

8. A B 4 OŠ Gradina 8+1

NJEMAČKI strani jezik - izborni predmet - norma od 19 do 21 + 2 = 23

Ime i prezime učitelja

BARBARA MILOŠ

MARIJA

BRAJKOVIĆ

raz. učn.

Grupa / broj učenika

sati

ostali poslovi - sati

sati tjedno

4. 4.a + 4.M 4.b + 4.T 4.c + 4.M+ 4.R

6 6

uč. 18 + 4 13 + 5 10 + 8+2 56

5. A + C B + E D 6 dod 2

uč. 7+15 9+11 18 60

6. A + B+C D + E 4 Međ.surad. 1 20+3

uč. 3+13+8 10+13 47

7. A + B C + D 4 bonus 2

uč. 13+4 13 + 9 39

8. A + B C + D 4

uč. 6+11 16+7 34

ENGLESKI strani jezik - norma od 19 do 21 + 2 = 23

Ime i prezime

učitelja

Razred / grupa razredni odjel sati ostali poslovi - sati sati tjedno

Milanovac 1. 2. 4 Dop. 1

ALEKSANDRA Rezovac 1. 2. 4 22+1

POLJAK Taborište 1. 3. 4

1. C 2

2. A B 4

3. B 2

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 29 -

4. C 2

Milanovac 3. 4. 4 rukomet 1

MAJA Rezovac 3. 4. 4 22+1

GRDIĆ Taborište 2. 4. 4

1. A B 4

3. A 2

4. A B 4

MATEJA 5. B C 6 SRZ 5.C 2 20+3

VRANEK 6. A C 6 Dop 5.r 1

uz Dijana Ravlić 8. A B 6 Dod 5.r 1

Dod 6.r 1

MARTINA 5. A E 6 SRZ 5.A 2 20+3

POŽEŽANAC 6. B D 6 Dod 7.r 1

ŠPANJUR 7. A B 6 Dop 7.r 2

DANIJELA 5. D 3 SRZ 5.d 2

ŽARKOVIĆ 6. E 3 Dod 8.r 2

7. C D 6 Dop 8.r 1 20+3

8 C D 6

MARIJANA PAĐEN JURIŠIĆ

(natječaj)

PŠ R. Krč. 1./3. 2./4. 4 Dop. 4.r 1

PŠ Čem 1./3. 2. 4. 6 10+1

VJERONAUK - izborni predmet - norma od 20 do 22 + 2 = 24

Ime i prezime

učitelja raz razredni odjeli sati ostali poslovi - sati sati

tjedno

1. A B 4 Liturgijska 1

KATARINA 2. A 2 Šk. priredbe 1 22+2

ZUBAK 3. A 2

4. A B 4

PŠ Rezovac 1. 2. 3. 6

PŠ R.Krčevine 1./ 3. 2./ 4. 4

1. C 2 Liturgijska 1

IVONA 2. B 2 Šk. priredbe 1 22+2

BOLJEVČAN 3. B 2

4. C 2

PŠ Milanovac 1. 2. 3. 4. 8

PŠ Čemernica 1./3. 2. 4. 6

KRISTINA 5. D E 4 SRZ 6.B 2

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 30 -

ČERNOGA 6. A B C D E 10 Vj.olimp 5.-6. 1 22+2

uz I. Andelfinger 8. B C D 6 Vj.olimp 7.-8. 1

MATIJA SRZ 8.A 2 12+1

ĐURČEVIĆ 7. A B C D 8 Šk.priredbe 1

8. A 2 OŠ V.Nazor 10+1

TOMISLAV PŠ Taborište 1. 2. 3. 4. 8 Vjeronaučna sk 2 16+2

POLOVIĆ PŠ Rezovac 4. 2

5. A B C 6 OŠ Suhopolje 6

INFORMATIKA - izborni predmet - norma 22 + 2 = 24

Ime i prezime učitelja

raz. učn.

Grupa / broj učenika sati

ostali poslovi - sati

sati tjedno

putnička smjena gradska smjena

5. A+B+C D E 6 Multimedija 2

uč. 15 14 16 45

BRUNO 6. A+B C+E D 6 22+2

FIJALA uč. 12+4 6+8 12 42

7. B C D 6

uč. 8 18 11 37

8. A+B C+D 4

uč. 5+8 7+7 27

4. 4. REDARSTVO UČITELJA (dežurstvo) Redarstvo učitelja je skrb učitelja o učenicima pri dolasku u školu, neposredno prije nastave, u vrijeme školskih odmora i nakon završetka nastavnog procesa - te ispraćaj učenika kući. Redarstvo obuhvaća zaštitu i sigurnost učenika u školskom prostoru, posredovanje u slučaju vršnjačkih sukoba, uvid i skrb o školskom prostoru, njegovoj ispravnosti, sigurnosti i urednosti. Dežurstvo učenika se odvija samo u prostorima garderobe, gdje dežura jedan učenik osmog razreda kojeg imenuje razrednik. Dežurne učenike imenuju razrednici osmih razreda. Dežurni učenik ne smije biti na ulazu škole. Dužnost dežurnog učienika je bilježenje ulazaka drugih učenika u garderobu tijekom nastave, briga o prostoru garderobe gdje učenici ostavljaju svoje stvari i suradnja i pomoć dežurnom učitelju. Na takav način učenike osmih razreda uči se odgovornosti, razvija se sposobnost donošenja samostalnih odluka te se potiče suradnja s drugim učenicima i učiteljima.

4. 4. 1. Redarstvo učitelja PN po rasporedu A (grad ujutro - putnici popodne)

Dan

Prostor dežurstva

Dopodnevna smjena Popodnevna smjena

7:15 – 10:10 10:10 – 13:00 13:00 – 15:40 15:40 – 18:30

kat i sanitarni čvor R. - Grlica Fijala Belošević Dundović

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 31 -

PON prizemlje i san.čvor Konto Brabec Jovanović Sudar

restoran – hol Žarković Černoga uz Andelfinger

Pavlović Matić

bus - garderoba Karakašić P. - Španjur Vranek/Ravlić Đurčević

UTO

kat i sanitarni čvor Žarković Pavelko Brajković Đurčević

prizemlje i san.čvor Foret Matić Hrženjak natječaj matematika

restoran – hol Pavlović Fijala Brabec Konto

bus - garderoba Jergović Žeravica Jovanović Marčeta

SRI

kat i sanitarni čvor Karakašić P. - Španjur Brajković Polović

prizemlje i san.čvor Belošević Jovanović Brabec Matić

restoran – hol Knežević uz Jurić

Jergović natječaj matematika

Foret

bus - garderoba Konto Didak Žeravica Cabunac

ČET

kat i sanitarni čvor Belošević Knežević uz Jurić

Fijala Pavlović

prizemlje i san.čvor Foret Tot Pavelko Kozlinger

restoran – hol Bobanac Karakašić Vranek uz Ravlić

Černoga uz Andelfinger

bus - garderoba Jovanović Žeravica Brajković Didak

PET

kat i sanitarni čvor Žarković Pavelko Černoga uz Andelfinger

P. - Španjur

prizemlje i san.čvor Foret Jergović Sudar Knežević uz Jurić

restoran – hol Didak Brajković Mock Brabec

bus - garderoba Karakašić Matić Konto natječaj matematika

4. 4. 2. Redarstvo učitelja PN po rasporedu B (putnici ujutro- grad poslijepodne)

Dan

Prostor dežurstva

Dopodnevna smjena Popodnevna smjena

7:15 – 10:10 10:10 – 13:00 13:00 – 15:40 15:40 – 18:30

PON

kat i sanitarni čvor Bobanac Đurčević Pavelko Karakašić

prizemlje i san.čvor Foret Jovanović Knežević uz Jurić

P. - Španjur

restoran – hol natječaj matematika

Pavlović Žarković Černoga uz Andelfinger

bus - garderoba Vranek uz Ravlić

Belošević Jergović Konto

UTO

kat i sanitarni čvor Sudar Pavelko Fijala Belošević

prizemlje i san.čvor Hrženjak Kozlinger Foret Karakašić

restoran – hol Marčeta Konto Žarković Didak

bus - garderoba Matić Knežević uz Jurić

Jovanović Žeravica

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 32 -

SRI kat i sanitarni čvor

Vranek uz Ravlić

Polović Fijala Černoga uz Andelfinger

prizemlje i san.čvor Cabunac Žeravica Matić Bobanac

restoran – hol Sudar Pavelko Brajković Brabec

bus - garderoba Mock natječaj matematika

P. - Španjur Didak

ČET kat i sanitarni čvor

natječaj matematika

Vranek uz Ravlić

Brajković Žarković

prizemlje i san.čvor Foret Jovanović Knežević uz Jurić

Jergović

restoran – hol Marčeta Fijala Belošević Brabec

bus - garderoba Sudar Pavlović Đurčević Černoga uz Andelfinger

PET

kat i sanitarni čvor P. - Španjur Fijala Pavlović R. - Grlica

prizemlje i san.čvor Pavelko Mock Jergović Tot

restoran – hol Konto Brajković Žarković Žeravica

bus – garderoba Vranek uz Ravlić

Sudar Matić Didak

4. 4. 3. Redarstvo učitelja B (putničke) smjene u vrijeme 6. sata i na autobusnoj postaji Na prostoru školske autobusne postaje organizirano dežura dežurni učitelj. Zadaća dežurnog učitelja je obavljati nadzor ponašanja učenika, pri izlasku i ulasku u autobusa, ispravljati neprihvatljivo ponašanje učenika i upućivati ih na ispravno ponašanje. Nadalje, nadzirati dovoz i odvoz učenika u školu i iz škole. O izostanku ili kašnjenju autobusa dežurni učitelj obaviještava upravu škole. 4.4.3.1. Redarstvo učitelja 6.sat putnička smjena i ispraćaj autobusa

smjena tjedan ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

B 4.9 - 8.9. Dundović Brabec Knežević uz Jurić Žeravica Karakašić

A 11.9.-15.9. Bobanac P.-Španjur Sudar natječaj matematika

Vranek uz Ravlić

B 18.9.-22.9. Didak Jergović Pavlović Konto

Černoga uz Andelfinger

A 25.9.-29.9. Marčeta Kozlinger Mock Matić Belošević

B 2.10.-6.10. Dundović Brabec Knežević uz Jurić Žeravica

A 9.10.-13.10. Bobanac P.-Španjur Sudar natječaj matematika

Vranek uz Ravlić

B 16.10.-20.10. Didak Jergović Pavlović Konto Karakašić

A 23.10.-27.10. Marčeta Kozlinger Mock Matić Belošević

B 30.10.-3.11. Dundović Brabec Žeravica

Černoga uz Andelfinger

A 6.11.-10.11. Bobanac P.-Španjur Sudar natječaj matematika

Vranek uz Ravlić

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 33 -

B 13.11.-17.11. Didak Jergović Knežević uz Jurić Konto Karakašić

A 20.11.-24.11. Marčeta Kozlinger Mock Matić Belošević

B 27.11.-1.12. Dundović Brabec Pavlović Žeravica

Černoga uz Andelfinger

A 4.12.-8.12. Bobanac P.-Španjur Sudar natječaj matematika

Vranek uz Ravlić

B 11.12.-15.12. Didak Jergović Knežević uz Jurić Konto Karakašić

A 18.12-22.12. Marčeta Kozlinger Mock Matić Belošević

A 15.1.-19.1. Bobanac P.-Španjur Sudar natječaj matematika

Vranek uz Ravlić

B 22.1.-26.1. Dundović Brabec Pavlović Žeravica

Černoga uz Andelfinger

A 29.1.-2.2. Marčeta Kozlinger Mock Matić Belošević

B 5.2.-9.2. Didak Jergović Knežević uz Jurić Konto Karakašić

A 12.2.-16.2. Bobanac P.-Španjur Sudar natječaj matematika

Vranek uz Ravlić

B 19.2.-23.2. Dundović Brabec Pavlović Žeravica

Černoga uz Andelfinger

A 26.2.-2.3. Marčeta Kozlinger Mock Matić Belošević

B 5.3.-9.3. Didak Jergović Knežević uz Jurić Konto Karakašić

A 12.3.-16.3. Bobanac P.-Španjur Sudar natječaj matematika

Vranek uz Ravlić

B 19.3.-23.3. Dundović Brabec Pavlović Žeravica

Černoga uz Andelfinger

A 26.3.-28.3. Marčeta Kozlinger

Mock

A 9.4.-13.4. Bobanac P.-Španjur Sudar Matić Belošević

B 16.4.-20.4. Didak Jergović Knežević uz Jurić Konto Karakašić

A 23.4.-27.4. Marčeta Kozlinger

Mock natječaj matematika

Vranek uz Ravlić

B 30.4.-4.5. Dundović Pavlović Žeravica

Černoga uz Andelfinger

A 7.5.-11.5. Bobanac P.-Španjur Sudar Matić Belošević

B 14.5.-18.5. Didak Brabec Knežević uz Jurić Konto Karakašić

A 21.5.-25.5. Marčeta Kozlinger

Mock natječaj matematika

Vranek uz Ravlić

B 28.5.-1.6. Dundović Jergović Pavlović Žeravica

Černoga uz Andelfinger

A 4.6.-8.6. Bobanac P.-Španjur Sudar Matić Belošević

B 11.6.-15.6. Didak Brabec Knežević uz Jurić Konto Karakašić

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 34 -

4.4.3.2. Redarstvo učitelja – ispraćaj autobusa

smjena tjedan ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

B 4.9 - 8.9. Đurčević Pavelko Polović Vranek uz Ravlić Fijala

A 11.9.-15.9. Dundović Đurčević Polović Pavlović P. - Španjur

B 18.9.-22.9. Jovanović Kozlinger Žeravica Jovanović Mock

A 25.9.-29.9. Sudar natječaj matematika Matić Kozlinger

Knežević uz Jurić

B 2.10.-6.10. Pavlović Konto Pavelko Fijala

A 9.10.-13.10. Matić Konto Foret

Černoga uz Andelfinger Brabec

B 16.10.-20.10. Belošević

Knežević uz Jurić

natječaj matematika Pavlović Sudar

A 23.10.-27.10. Đurčević Marčeta Cabunac Didak

natječaj matematika

B 30.10.-3.11. Đurčević Pavelko Vranek uz Ravlić Fijala

A 6.11.-10.11. Dundović Đurčević Polović Pavlović P. - Španjur

B 13.11.-17.11. Jovanović Kozlinger Žeravica Jovanović

Mock

A 20.11.-24.11. Sudar

natječaj matematika Matić Kozlinger

Knežević uz Jurić

B 27.11.-1.12. Pavlović Konto Pavelko Fijala Brajković

A 4.12.-8.12. Matić Konto Foret

Černoga uz Andelfinger Brabec

B 11.12.-15.12. Belošević

Knežević uz Jurić

natječaj matematika Pavlović Sudar

A 18.12-22.12. Đurčević Marčeta Cabunac Didak natječaj matematika

A 15.1.-19.1. Dundović Đurčević Polović Pavlović P. - Španjur

B 22.1.-26.1. Đurčević Pavelko Polović Vranek uz Ravlić Fijala

A 29.1.-2.2. Sudar natječaj matematika Matić Kozlinger

Knežević uz Jurić

B 5.2.-9.2. Jovanović Kozlinger Žeravica Jovanović Mock

A 12.2.-16.2. Matić Konto Foret

Černoga uz Andelfinger Brabec

B 19.2.-23.2. Pavlović Konto Pavelko Fijala Brajković

A 26.2.-2.3. Đurčević Marčeta Cabunac Didak natječaj matematika

B 5.3.-9.3. Belošević Knežević uz Jurić

natječaj matematika Pavlović Sudar

A 12.3.-16.3. Dundović Đurčević Polović Pavlović P. - Španjur

B 19.3.-23.3. Đurčević Pavelko Polović Vranek uz Ravlić Fijala

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 35 -

A 26.3.-28.3. Sudar natječaj matematika Matić

A 9.4.-13.4. Matić Konto Foret

Černoga uz Andelfinger Brabec

B 16.4.-20.4. Jovanović Kozlinger Žeravica Jovanović Mock

A 23.4.-27.4. Đurčević Marčeta Cabunac Didak natječaj matematika

B 30.4.-4.5. Pavlović Pavelko Fijala Brajković

A 7.5.-11.5. Dundović Đurčević Polović Pavlović P. - Španjur

B 14.5.-18.5. Belošević Knežević uz Jurić

natječaj matematika Pavlović Sudar

A 21.5.-25.5. Sudar natječaj matematika Matić Kozlinger

Knežević uz Jurić

B 28.5.-1.6. Đurčević Pavelko Polović Vranek uz Ravlić Fijala

A 4.6.-8.6. Matić Konto Foret

Černoga uz Andelfinger Brabec

B 11.6.-15.6. Jovanović Kozlinger Žeravica Jovanović Mock

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 36 -

4.5. RASPORED NASTAVNIH SATI PREDMETNE NASTAVE Nasava je oganizirana u dvije smjene (jutarnja i popodnevna) na bazi 4 rasporeda (dva rasporeda u smjeni i dva rasporeda u B smjeni) A smjena označava kada učenici koji ne koriste prijevoz polaze nastavu ujutro (5.d, e, 6.d, e, 7.c, d, 8.c, d) B smjena označava kada većina učenika koji koriste prijevoz nastavu polaze ujutro (5.a, b, c, 6. a, b, c, 7.a, b, 8.a, b)

4.5.1. A smjena – grad ujutro

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 37 -

4.5.2. A smjena - putnici popodne

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 38 -

4.5.3.. B smjena - putnici ujutro

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 39 -

4.5.4.. B smjena – grad poslijepodne

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 40 -

5. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 5. 1. KALENDAR RADA ŠKOLE Kalendar rada škole za školsku godinu donosi se na temelju Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola. Obveza je škole tijekom nastavne godine ostvariti najmanje 175 radnih dana u 35 tjedana i propisani broj nastavnih sati po nastavnim predmetima iz Nastavnog plana i programa za osnovne škole :

5. 1. 1. Kalendar rada škole školske godine 2017./2018.

Red. broj

Oblik rada škole nastavni tijek - odmor za učenike

datum do / satnica

1. polugodište

4. 9. - 22.12.

2017.

Početak nastavne godine 4. 9. 2017. 22.12.2017.

Svi sveti - blagdan 1. 11. 2017.

Završetak 1. polugodišta - zadnji dan nast. 22. 12. 2017.

ZIMSKI ODMOR za učenike 27. 12. 2017. 12.1.2018.

2. polugodište

12. 1. - 14. 6.

2018.

Početak 2. polugodišta 15. 1. 2018. 15.6.2018.

Zadnji dan nastave prije proljetnog odmora 28. 3. 2018.

PROLJETNI ODMOR za učenike 29. 3. 2018. 6. 4. 2018.

Početak nastave nakon proljetnog odmora 9. 4. 2018.

Praznik rada - praznik 1. 5. 2018.

Kraj nastavne godine - zadnji dan nastave 15. 6. 2018.

LJETNI ODMOR za učenike 18. 6. 2018.

Sjednica Razrednih vijeća RN 18. 6. 2018. 08:00

Sjednica Razrednih vijeća PN 18. 6. 2018. 10:00

Sjednica Učiteljskog vijeća 18. 6. 2018. 12:00

Produžena nastava 19. 6. 2018. 08:00 - 14:00

Dan antifašističke borbe - praznik 22. 6. 2018.

Upis u Matičnu knjigu - 8. razredi 26. 6. 2018. 09:00 - 13:00

Podjela svjedodžbi - 8. razredi 27. 6. 2018. 08:00

Sjednica Učiteljskog vijeća 27. 6. 2018. 10:00

Pedagoška dokumentacija 28. 6. 2018. 08:00 - 14:00

Podjela svjedodžbi 30. 6. 2018. 08:00 grad. smj.

10:00 putn. smj.

Pedagoška dokumentacija - inventura 3. 7. 2018. 08:00 - 14:00

Upis učenika u SS -

Sjednica Učiteljskog vijeća 5. 7. 2018. 09:00

Zaposleničko vijeće 5. 7. 2018. 10:00

GO – prvi dan 9. 7. 2018.

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 41 -

5. 2. PROMJENA SMJENA

Nastavni tijek ustrojen je u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene. Promjena smjene (turnusa) je tjedno, svakog ponedjeljka, prema rasporedu iz tablice:

učenici PUTNICI polaze nastavu ;

Rujan 2017. Listopad 2017. Studeni 2017. Prosinac 2017.

4.9. ujutro 2.10. ujutro 6.11. poslijepodne 4.12. poslijepodne

11.9. poslijepodne 9.10. poslijepodne 13.11. ujutro 11.12. ujutro

18.9. ujutro 16.10. ujutro 20.11. poslijepodne 18.12. poslijepodne

25.9. poslijepodne 23.10. poslijepodne 27.11. ujutro 22.12. zadnji dan pred zimski odmor

30.10. ujutro

Siječanj 2018. Veljača 2018. Ožujak 2018. Travanj 2018.

15.1. poslijepodne 5.2. ujutro 5.3. ujutro 9.4. poslijepodne

22.1. ujutro 12.2. poslijepodne 12.3. poslijepodne 16.4. ujutro

29.1. poslijepodne 19.2. ujutro 19.3. ujutro 23.4. poslijepodne

26.2. poslijepodne 26.3. poslijepodne 30.4. ujutro

28.3. zadnji dan pred pr.od.

Svibanj 2018. Lipanj 2018.

7.5. poslijepodne 4.6. poslijepodne

14.5. ujutro 11.6. ujutro

21.5. poslijepodne 15.6. zadnji dan >odmor

28.5. ujutro

5. 3. NASTAVNI TIJEK Nastava se izvodi u nastavnom satu u trajanju od 45 minuta. Između nastavnih sati je odmor za učenike. Nastava se izvodi sukladno satnici i rasporedu sati za školsku godinu.

5. 3. 1. Nastavni tijek područnih škola - razredna nastava Nastava u područnim školama počinje - za jutarnju smjenu u 8:00, za popodnevnu smjenu u 13:00 sati. Redarstvo učitelja jutarnje smjene - od 7:30 do 12:30, a popodnevne od 12:30 do 17:30 sati.

5. 3. 1. 1. Satnica područnih škola

JUTARNJA SMJENA

POPODNEVNA SMJENA

sat

početak sata

sat kraj sata

odmor početak sata

sat

kraj sata odmor

1. sat 08:00 45 08:45 5 13:00 45 13:45 5

2. sat 08:50 45 09:35 15 13:50 45 14:35 15

3. sat 09:50 45 10:35 5 14:50 45 15:35 5

4. sat 10:40 45 11:25 5 15:40 45 16:25 5

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 42 -

5. sat 11:30 45 12:15 16:30 45 17:15

5. 3. 2. Nastavni tijek matične škole - razredna i predmetna nastava Nastava za učenike matične škole počinje u 7:45 sati za jutarnju smjenu, a u 13:15 sati za popodnevnu smjenu. Učenicima razredne nastave koji ne koriste organizirani prijevoz autobusom može se omogućiti početak nastave od 12:55. Izborna nastava, izavannastavne aktivnosti učenika, dodatna i dopunska nastava izvode se prije ili poslije nastave, odnosno nulti sat, od 12:55 do 13:40 sati. Prehrana učenika organizirana je za vrijeme drugog i trećeg odmora u trajanju od 15 minuta.

5. 3. 2. 1. Satnica razredne nastave - matične škole –

JUTARNJA SMJENA POPODNEVNA SMJENA

sat

početak sata

sat kraj sata odmor početak sata

sat kraj sata odmor

0. sat 12:25 45 13:10 5

1. sat 07:45 45 08:30 5 13:15 45 14:00 5

2. sat 08:35 45 09:20 15 14:05 45 14:50 15

3. sat 09:35 45 10:20 5 15:05 45 15:50 5

4. sat 10:25 45 11:10 5 15:55 45 16:40 5

5. sat 11:15 45 12:00 5 16:45 45 17:30 5

6. sat 12:05 45 12:50 5 17:35 45 18:20

5. 3. 2. 2. Satnica predmetne nastave - matične škole –

JUTARNJA SMJENA POPODNEVNA SMJENA

sat

početak sata

sat kraj sata odmor početak sata

sat kraj sata odmor

1. sat 07:45 45 08:30 5 13:15 45 14:00 5

2. sat 08:35 45 09:20 5 14:05 45 14:50 5

3. sat 09:25 45 10:10 15 14:55 45 15:40 15

4. sat 10:25 45 11:10 5 15:55 45 16:40 5

5. sat 11:15 45 12:00 5 16:45 45 17:30 5

6. sat 12:05 45 12:50 5 17:35 45 18:20 5

7. sat 18:25 45 19:10

5. 3. 3. Redarstvo učitelja matične škole - razredna i predmetna nastava Redarstvo učitelja razredne nastave :

- jutarnja smjena od 07:15 do 13:00 sati,

- popodnevna smjena od 13:00 do 18:30 sati prema rasporedu. Redarstvo učitelja predmetne nastave:

- jutarnja smjena od 07:15 do 13:00 sati

- popodnevna smjena od 13:00 do 18:30 sati prema rasporedu.

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 43 -

5. 4. PLAN ŠKOLSKIH PRIREDABA I PROGRAMA 5. 4. 1. Plan školskih priredaba i programa – 1. obrazovno razdoblje

Obraz. razd.

dan Priredba Nositelji programa

1. 4.9.2017.

22.12.2017.

4.9.2017. prvašići - priredba I.T.Stanivuković, I.Balint, J.J.-Ćivro

26.9.2017. Europski dan jezika M. Grdić, učitelji stranog jezika

26.9.2017. 2. Biciklijada M. Hrženjak

3.10.2017. Dječji tjedan Psiholog,pedagog

6.10.2017. Dan učitelja - str.skup sindikat - škola

8.10.2017. Dan neovisnosti RH Učitelji povijesti

12.10 2017. Svjetski dan vida J. Razlog- Grlica

20.10.2017. Dani kruha I. Boljevčan

Listopad 2017.

Mjesec šk.knjižnica Stručne sur. knjižničarke

16.11.2017. Međ. dan tolerancije Stručne suradnice

18.11.2017. Dan sjećanja na Vukovar A. Žeravica

15.11.-15.12.2017.

Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti

Razrednici

6.12.2017. Sv. Nikola Katarina Zubak

Prosinac, 2017.

Božić u školi M. Karakašić i vjeroučitelji

5. 4. 2. Plan školskih priredaba i programa – 2. obrazovno razdoblje

Obraz. razd.

dan Priredba Nositelji programa

2. 15.1.2018.

15.6.2018.

14.2.2018. Dan sigurnijeg interneta Bruno Fijala

Veljača, 2018. Ljubav kao začin života Psiholog, pedagog

Veljača, 2018. Maskenbal RN – K. Šarić,N. Bušić

PN – G. Kozlinger

25.2.2018. Dan ružičastih majci-borba

protiv nasilja u školama

Stručna služba

Ožujak, 2018. Dani hrv.jezika Učitelji Hrv. jezika

22.03.2018. Svjetski dan voda Jasna R.-Grlica

26.-.28.3.2018. Uskrs I. Boljevčan, K. Zubak

20.4.2018. Dan profesion. orijentacije S. Milković Šipek i N.Babić

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 44 -

razrednici osmih razreda

11.5. 2018. Idemo u 5.-integrirani dan Nina Babić i učitelji

25.5.2018. Dan škole / najučenik M. Karakašić, M.Đurčević

5.6.2018. Međunarodni dan okoliša Jasna R.-Grlica

8.6.2018. završna priredba - 8. r. razrednici 8.razreda

Lipanj, 2018. Završna priredba – 4.r. razrednici 4. razreda

5. 5. PLAN UPORABE ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE Školska športska dvorana za potrebe je redovne nastave TZK-e predmetne i razredne nastave te ekipe ŠŠD “IBM” Virovitica. U večernjim terminima i u dane vikenda, dvorana se iznajmljuje športskim klubovima grada Virovitice sukladno Pravilniku o korištenju i najmu školskog prostora te planu iz tablice:

Dan

sat od - do korisnik voditelj

radni dan 07:45 - 18:20 TZK redovna nastava učitelji / učitelji TZK

radni dan 18:25 - 19:15 ŠSD - sportski klubovi Voditelji ŠSD-a

radni dan 19:30 - 22:00 Športski klubovi - najam

subota / nedjelja 08:00 - 22:00 Športski klubovi - najam

blagdan / praznik zatvoreno

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 45 -

5. 5. 1. Plan uporabe šk.sportske dvorane

1 7:45-8:30 6.b/4.a/2.a 7:45-8:30 6.c 7:45-8:30 2.a/1.b 7:45-8:30 8.b 7:45-8:30 7.b

2 8:35-9:20 7.a 8:35-9:20 5.c 8:35-9:20 5.a 8:35-9:20 6.a 8:35-9:20 8.b

3 9:25-10:10 7.b 9:25-10:10 3.a/1.a 9:25-10:10 8.a 9:25-10:10 6.b 9:25-10:10 1.b

4 10:25-11:10 5.a/4.b/1.b 10:25-11:10 8.a 10:25-11:10 6.a/4.a 10:25-11:10 5.c/4.b 10:25-11:10 3.a/2.a/1.a

5 11:15-12:00 5.b 11:15-12:00 5.b 11:15-12:00 1.a 11:15-12:00 3.a 11:15-12:00 6.c

6 12:05-12:50 ina 12:05-12:50 7.a 12:05-12:50 12:05-12:50 12:05-12:50 inameđu

smje

na12:55-13:40 12:55-13:40 ina 12:55-13:40 ina 12:55-13:40 ina 12:55-13:40

1 13:15-14:00 4.c 13:15-14:00 1.c 13:15-14:00 8.c 13:15-14:00 1.c 13:15-14:00 4.c/3.b

2 14:05-14:50 2.b 14:05-14:50 2.b/3.b 14:05-14:50 6.d 14:05-14:50 3.b 14:05-14:50 2.b/1.c

3 14:55-15:40 14:55-15:40 5.e 14:55-15:40 5.d 14:55-15:40 ušš2 14:55-15:40 ušš 3.b

4 15:55-16:40 7.d 15:55-16:40 5.d 15:55-16:40 ušš/3.b 15:55-16:40 5.e 15:55-16:40 7.d

5 16:45-17:30 8.d 16:45-17:30 6.e 16:45-17:30 ušš2 16:45-17:30 7.c 16:45-17:30 8.c

6 17:35-18:20 7.c 17:35-18:20 6.d 17:35-18:20 17:35-18:20 6.e 17:35-18:20 8.d

7 18:25-19:10 Maja Grdić 18:25-19:10 ina 18:25-19:10 Maja Grdić 18:25-19:10 Maja Grdić 18:25-19:10 Maja Grdić

1 7:45-8:30 1.c/4.c 7:45-8:30 1.c 7:45-8:30 7:45-8:30 1.c/4.c 7:45-8:30 6.d

2 8:35-9:20 2.b 8:35-9:20 2.b/3.b 8:35-9:20 8:35-9:20 2.b/3.b 8:35-9:20 8.c

3 9:25-10:10 ušš 3. 9:25-10:10 9:25-10:10 ušš 2 9:25-10:10 9:25-10:10 8.d

4 10:25-11:10 5.d 10:25-11:10 5.e 10:25-11:10 5.d 10:25-11:10 7.d 10:25-11:10 6.e

5 11:15-12:00 8.d 11:15-12:00 6.d 11:15-12:00 7.c 11:15-12:00 6.e 11:15-12:00 ušš 2./3.b

6 12:05-12:50 7.c 12:05-12:50 8.c 12:05-12:50 7.d 12:05-12:50 5.e 12:05-12:50 ušš 3.među

smje

na12:55-13:40 ina 12:55-13:40 12:55-13:40 ina 12:55-13:40 12:55-13:40 ina

1 13:15-14:00 1.b 13:15-14:00 5.c 13:15-14:00 13:15-14:00 ina 13:15-14:00 5.c/2.a

2 14:05-14:50 2.a/4.b 14:05-14:50 6.c 14:05-14:50 8.b 14:05-14:50 6.c/1.b 14:05-14:50 1.b

3 14:55-15:40 6.a 14:55-15:40 7.b /3.a/1.b 14:55-15:40 5.b/2.a 14:55-15:40 5.b/4.b 14:55-15:40 8.b 3.a

4 15:55-16:40 6.b/4.a 15:55-16:40 7.a 15:55-16:40 1.a/4.a 15:55-16:40 5.a 3.a 15:55-16:40 6.a/1.a

5 16:45-17:30 7.a 16:45-17:30 5.a 16:45-17:30 16:45-17:30 8.a 16:45-17:30 7.b

6 17:35-18:20 17:35-18:20 ina 17:35-18:20 17:35-18:20 6.b 17:35-18:20 8.a

7 18:25-19:10 ina 18:25-19:10 ina 18:25-19:10 Maja Grdić 18:25-19:10 ina 18:25-19:10 Maja Grdić

ČETVRTAK PETAK

PUTNIČKA SMJENA JUTRO, GRADSKA POSLIJEPODNEPONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA

RASPORED NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE, IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI ŠKOLSKOG SPORTSKOG KLUBA I UNIVERZALNE ŠPORTSKE ŠKOLE

GRADSKA SMJENA JUTRO, PUTNIČKA POSLIJEPODNEPONEDJELJAK UTORAK

ČETVRTAK PETAK

Zlatko Tot Mario HrženjakGoran Kozlinger

SRIJEDA

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 46 -

6. NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

6. 1. NASTAVNI PLAN - FOND SATI

Sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, škola organizira i izvodi redovnu i izbornu nastavu, dopunski i dodatni rad, izvannastavne aktivnosti i sate razredne zajednice, te vodi evidenciju o učenicima koji sudjeluju u izvanškolskim aktivnostima. Nastava se izvodi po redovnom programu i propisanoj satnici za svaki nastavni predmet u ukupnoj satnici iz tablice.

6. 1. 1. Godišnji fond sati redovne nastave - po razrednim odjelima

Razred

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

nastavni predmet

broj razrednih odjela

8 7 7 8 5 5 4 4 ukupno sati

Hrvatski jezik

5

1400

5

1225

5

1225

5

1400

5

875

5

875

4

560

4

560

8020

Likovna kultura 1

280

1

245

1

245

1

280

1

175

1

175

1

140

1

140

1680

Glazbena kultura 1

280

1

245

1

245

1

280

1

175

1

175

1

140

1

140

1680

Strani jezik 2

560

2

490

2

490

2

560

3

525

3

525

3

420

3

420

3990

Matematika 4

1120

4

980

4

980

4

1120

4

700

4

700

4

560

4

560

6.720

Priroda i društvo 2

560

2

490

2

490

3

840

2.380

Priroda 1,5

265

2

350

615

Biologija 2

280

2

280

560

Kemija 2

280

2

280

560

Fizika 2

280

2

280

560

Povijest 2

350

2

350

2

280

2

280

1260

Geografija 1,5

265

2

350

2

280

2

280

1175

Tehnička kultura 1

175

1

175

1

140

1

140

630

Tjel. i zdrav. kultura 3

840

3

735

3

735

2

560

2

350

2

350

2

280

2

280

4130

U K U P N O

5040

4410

4410

5.040

3855

4025

3.640

3.640

34.060

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 47 -

6. 2. ŠKOLSKI KURIKULUM

Sukladno stavku 1. članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, škola radi na osnovi školskog kurikula.

6. 3. IZBORNA NASTAVA Sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu u školi se izvodi nastava izbornih predmeta ; 1. informatike 5.- 8. razred 22 sata tjedno 770 sati godišnje 2. stranog jezika 4.- 8. razred 24 sata tjedno 840 sati godišnje 3. vjeronauka 1.- 8. razred 90 sati tjedno 3150 sati godišnje

6. 3. 1. Organizacija izborne nastave INFORMATIKE - broj učenika/skupina Izborna nastava informatike organizirana je u kabinetu informatike. Nastavu polaze učenici u suprotnoj smjeni, a izvode je stručni učitelji.

R.br

razred

Grupa / broj učenika Učitelj

sati tjedno

sati god.

putnička smjena gradska smjena učen.

1. 5. A+B+C D E 6 210

učen. 15 14 16 45

2. 6. A+B C+E D Bruno 6 210

učen. 12+4 6+8 12 Fijala 42

3. 7. B C D 6 210

učen. 8 18 11 37

4. 8. A+B C+D 4 140

učen. 5+8 7+7 27

sati tjedno

učenika

22

151

770

6. 3. 1. 1. Raspored izborne nastave informatike „A“ (grad ujutro - putnici popodne)

smjena

sat

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

dopodne

3.

4. MM grupa MM grupa

5. 7.ab 6.ce 6.ab 5.abc 8.ab

6. 7.ab 6.ce 6.ab 5.abc 8.ab

popodne

1. 5.e 7.c 7.d 6.d 5.d

2. 5.e 7.c 7.d 6.d 5.d

3. 8.cd

4. 8.cd

5.

6.

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 48 -

6. 3. 1. 2. Raspored izborne nastave informatike „B“ (putnici ujutro - grad popodne)

smjena

sat

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

dopodne

3. 8.cd 7.d

4. MM grupa MM grupa 8.cd 7.d

5. 7.c 6.ce 5.d 5.e 6.d

6. 7.c 6.ce 5.d 5.e 6.d

popodne

1. 5.abc 6.ab 7.ab 8.ab

2. 5.abc 6.ab 7.ab 8.ab

3.

4.

5.

6.

6. 3. 2. Organizacija izborne nastave NJEMAČKOG JEZIKA-broj učenika/skupina Izborna nastava njemačkog jezika organizirana je u suprotnoj smjeni u kabinetu izborne nastave njemačkog jezika i učionicama razredne nastave. Nastavu izvodi stručni učitelj.

R.br

razred

Grupa / broj učenika

Učitelj

sati tjedno

sati god.

učen.

1. 4. 4.a + 4.M 4.b + 4.T 4.c + 4.M+ 4.R

Barbara Miloš

6 210

učen. 18 + 4 13 + 5 10 + 8+2 56

2. 5. A + C B + E D Marija 6 210

učen. 7+15 9+11 18 Brajković 60

3. 6. A + B + C D + E 4 140

učen. 3+13+8 10+13 47

4. 7. A + B C + D 4 140

učen. 13+4 13 + 9 39

5. 8. A + B C + D 4 140

učen. 6+11 16+7 34

učenika 236 24 840

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 49 -

6. 3. 2. 1. Raspored izborne nastave njemački jezik „A“ (grad ujutro - putnici popodne)

smjena

sat

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

dopodne

3.

4. Dodatna

5.

4.a/Čem

5.ac

8.ab

4.b/Tab

7.ab

4.c/Mil/Rez

6.abc 5.be

6.

4.a/Čem

5.ac

8.ab

4.b/Tab

7.ab

4.c/Mil/Rez

6. abc 5.be

popodne

1. 6.de 5.d 8.cd 7.cd dodatna

2. 6.de 5.d 8.cd 7.cd

3.

4.

5.

6.

6. 3. 2. 2. Raspored izborne nastave njemački jezik „B“ (putnici ujutro - grad popodne)

smjena

sat

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

dopodne

3.

4. Dodatna

5.

4.a/Čem

5.d 6.cd

4.b/Tab

7.cd

4.c/Mil/Rez

8.cd 5.be

6.

4.a/Čem

5.d 6.cd

4.b/Tab

7.cd

4.c/Mil/Rez

8.cd 5.be

popodne

1. 6.abc 8.ab 5.ac 7.ab dodatna

2. 6.abc 8.ab 5.ac 7.ab

3.

4.

5.

6.

6. 3. 3. Organizacija izborne nastave VJERONAUKA - broj učenika/skupina

Izborna nastava vjeronauka izvodi se sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu s 2 sata tjedno. Nastavu vjeronauka polaze gotovo svi učenici. Zbog ograničenog školskog prostora, rada škole u dvije smjene i velikog broja učenika koji polaze izbornu nastavu vjeronauka, izborna nastava vjeronauka organizirana je u rasporedu i satnici redovne nastave.

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 50 -

R. br

raz razredni odjel Učitelj Broj raz. odjela x sati

sati tjedno

sati god.

1. MŠ 1.a 1.b 2.a 3.b 4.a 4.b 6 x 2 sata 12 420

2. PŠ Rez 1. 2. 3. K.Zubak 3 x 2 sata 6 210

3. PŠ R.Kr 1./3. 2./4. 2 x 2 sata 4 140

4. MŠ 1.c 2.c 3.c 4.c 4 x 2 sata 8 280

5. PŠ Mil 1. 2. 3. 4. I. Boljevčan 4 x 2 sata 8 280

6 PŠ Čem 1./3. 2. 4. 3 x 2 sata 6 210

7. 5. D E 2 x 2 sata 4 140

8. 6. A B C D E K.Černoga 5 x 2 sata 10 350

9. 8. B C D 3 x 2 sata 6 210

10. 7. A B C D M.Đurčević 4 x 2 sata 8 280

11. 8. A 1 x 2 sata 2 70

12. PŠ Rez 4. T. Polović 1 x 2 sata 2 70

13. PŠ Tab 1. 2. 3. 4. 4 x 2 sata 8 280

14. 5. A B C 3 x 2 sata 6 210

Ukupno

90

3150

Pedagošku dokumentaciju o izvođenju izborne nastave vodi učitelj i predaje školi na kraju nastavne godine. Vođenje pedagoške dokumentacije radna je obveza učitelja.

6. 4. IZVANUČIONIČKA NASTAVA Izvanučioničku nastavu učitelj/škola može provoditi ako je planirana planom i programom rada nastavnog predmeta ili razrednog odjela. O provedbi izvanučioničke nastave učitelj obavještava roditelje početkom školske godine. Za izvođenje izvanučioničke nastave provodi se postupak sukladno Pravilniku o provedbi izvanučioničke nastave, a ravnatelj izdaje suglasnost o provedbi putova-nja. Učitelj/razrednik priprema učenike za provedbu izvanučioničke nastave i brine o sigurnom izvođenju izvanučioničke nastave, a s roditeljima osigurava potrebno za realizaciju izvanučioničke nastave. O provedbi izvanučioničke nastave učitelj sastavlja izvješće u razrednu knjigu i pisano izvještava ravnatelja. Izleti i ekskurzije provode se u postupku. Učitelj i roditelji na roditeljskom sastanku planiraju iz-vođenje izleta ili ekskurzije. O planiranom izletu ili ekskurziji sastavljaju zapisnik. Razrednik, izabrani roditelji i učenik imenuju se u povjerenstvo za prikupljanje ponuda i izbor agencije za provedbu izleta ili ekskurzije. Roditelji u pisanoj izjavi daju punomoć i suglasnost školi da njihovo dijete, učenik škole, može sudjelovati u izletu ili ekskurziji kao i da će snositi sve troškove provedbe izleta ili ekskurzije. Učitelj/razrednik dostavlja zapisnik i izjavu roditelja školi. S izabranom agencijom roditelji sklapaju ugovor o provedbi izleta ili ekskurzije. Prije provedbe izleta-ekskurzije učitelj je dužan provesti program pripreme učenika i roditelja za putovanje učenika. Ravnatelj, nakon uvida u dokumentaciju, donosi odluku o realizaciji izleta ili ekskurzije.

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 51 -

6. 4. 1. Izvanučionička nastava - tablični prikaz:

razred tema - aktivnost oblik realizacija

1. Pozdrav jeseni, zimi, proljeću i ljetu

terenska nastava

rujan, siječanj, ožujak i lipanj 2017./2018.

1. Posjet kazalištu posjet tijekom školske godine 2017./2018.

1. Posjet gradonačelniku posjet listopad 2017.

1. Posjet knjižnici posjet tijekom školske godine 2017./2018.

1. Promet i pješak u prometu terenska nastava

rujan 2017. i veljača 2018.

1. Posjet pekaru posjet listopad 2017.

1. „Dravske priče“, Noskovačka Dubrava, općina Čađavica

izlet travanj-lipanj 2018.

2. Jesen u zavičaju izlet listopad 2017.

2. Proljeće u zavičaju izlet ožujak 2018.

2. Naše mjesto terenska nastava

studeni 2017.

2. Posjet kazalištu posjet tijekom školske godine 2017./2018.

2. Posjet školskoj knjižnici posjet listopad/studeni 2017.

2. Posjet Gradskoj knjižnici posjet listopad/studeni 2017.

2. Zanimanja ljudi u zavičaju izlet ožujak 2018.

2. Otrovanec izlet svibanj 2018.

2. Kultura navijanja – Uzajamni posjet OŠ Vladimir Nazor Virovitica/OŠ IBM Virovitica

izvanučionička nastava

tijekom školske godine 2017./2018.

2. Zaštita od požara posjet studeni 2017

2. Putujemo vlakom izlet travanj 2018

3. Kultura navijanja – Uzajamni posjet OŠ Vladimir Nazor Virovitica/OŠ IBM Virovitica/Posjet na Vegeški (Borac)

izvanučionička nastava

tijekom školske godine 2017./2018.

3. Pozdrav godišnjem dobu (jesen, zima, proljeće, ljeto)

izlet rujan 2017., siječanj 2018., ožujak 2018., lipanj 2018.

3. Posjet kazalištu posjet tijekom školske godine 2017./2018

3. Posjet glumca/književnika posjet tijekom školske godine 2017./2018

3. Posjet crkvi i muzeju posjet tijekom školske godine 2017./2018

3. Izlet u Zagreb izlet svibanj 2018.

3. Snalaženje u okolini izlet tijekom šk.god.2017./2018.

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 52 -

3. Posjet Gradskoj knjižnici posjet listopad/studeni 2017.

4.(3) Škola u prirodi –posjet Dalmaciji

ekskurzija rujan 2018.

4. Škola u prirodi – posjet Dalmaciji – „Biseri Dalmacije“

ekskurzija rujan 2017.

4. Posjet gradonačelniku članova Dječjeg foruma

izvanučionička nastava

listopad 2017.

4. Posjet Gradskoj knjižnici posjet tijekom školske godine 2017./2018.

4. Varaždin-Trakošćan izlet svibanj 2018.

4. Suradnja s OŠ Vladimir Nazor Virovitica

posjet tijekom školske godine 2017./2018.

4. Pozdrav godišnjem dobu, posjet voćnjaku, vinogradu

posjet tijekom školske godine 2017./2018.

4. Posjet kazalištu posjet tijekom školske godine 2017./2018.

4. Virovitički ribnjaci izlet svibanj 2018.

1.-4. Posjet crkvi sv. Roka posjet tijekom školske godine 2017./2018.

7.(8.) Posjet Istri ekskurzija rujan 2018.

7. Upoznajmo Međimurje izvanučionička nastava

svibanj 2018.

8. Posjet Istri ekskurzija 12.-15.9.2017.

6. i 7. Posjet Ođenici i Gradskom parku u Virovitici

posjet drugo polugodište 2017./2018.

5.-8. Posjet crkvi sv. Roka posjet svibanj 2018.

6. Posjet Hrvatskom zagorju izvanučionička nastava

svibanj 2018.

8. Posjet muzeju posjet svibanj 2018.

5. Posjet arhivu posjet prvo polugodište 2017./2018.

8. Posjet postrojenju za proizvodnju biomase, Virovitica

posjet svibanj 2018.

5.d Posjet dentalnoj poliklinici „Dental Car“

posjet prvo polugodište 2017./2018.

5. Posjet Tehničkom muzeju „Nikola Tesla“ i Hrvatskom saboru

posjet 1.ili 2. polugodište

5.-8. Radimo u muzeju posjet tijekom godine

8. Posjet Vukovaru posjet tijekom godine

5.-8. Orijentacija i komunikacija izvanučionička nastava

kraj rujna/početak listopada 2017.

5.-8. Posjet gradskom kazalištu posjet tijekom godine

7.-8. Posjet sajmu Viroexpo posjet Veljača 2018.

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 53 -

6. 5. INTEGRIRANA NASTAVA Integrirana nastava prepoznaje se kao nastava u danu u kojem se na svim nastavnim predmetima učenici i učitelji bave istom temom. Svaki predmet iz svog kuta obrađuje istu temu. Glavni cilj dana je aktivno učenje uz pedagoške prednosti: aktivno sudjelovanje učenika u procesu nastave, motivirajuće intelektualno poticanje učenika i djelotvorniji rad. Dinamika izmjene oblika i metoda rada potiče i razvija pozitivan odnos učenika prema sebi i drugima. Učenici promatraju svoj rad i rad svojih prijatelja pa kroz suradničke aktivnosti, zajedničke rasprave o postupcima i načinima rada dolaze do rezultata, što ima učinak trajnog stjecanja znanja i vještina.

6. 5. 1. Integrirana nastava – tablični prikaz:

razred tema – aktivnost realizacija

1. Dani kruha listopad 2017.

1. Božić prosinac 2017.

1. Uskrs ožujak 2018.

2. Dani kruha listopad 2017.

2. Jabuka listopad 2017.

2. Božić prosinac 2017.

3. Dani kruha listopad 2017.

3. Jabuka listopad 2017.

3. Blagdani u prosincu prosinac 2017.

3. Majčin dan i Dan obitelji svibanj 2018.

4. Dani kruha listopad 2017.

4. Jabuka listopad 2017.

4. Božić, Sveti Nikola prosinac 2017.

4. Uskrs ožujak 2018.

4. Idemo u 5.razred Tijekom šk.god. 2017./2018.

5.-8. Advent u školi prosinac 2017.

5.-8. Zdrave životne navike učenika tijekom šk.god.2017./2018.

6. 6. PROJEKTNA NASTAVA Projektna nastava oblik je nastave u kojoj učenici rade na određenim istraživačkim ili radnim projektima. Projekti mogu biti različiti, a vrste projekata ovise o nastavnim ciljevima i sadržajima. Projekt može trajati dan, tjedan, mjesec ili duže.

6. 6. 1. Projektna nastava – tablični prikaz

razred tema – aktivnost Realizacija

1. Jesen - jesenska svečanost listopad i studeni 2017.

1. Zdrav obrok ožujak 2018.

2. Narodne nošnje mojeg zavičaja tijekom nastavne godine 2017./2018.

3. Moja županija studeni, 2017.

3. Vode u zavičaju / Globe program ožujak, 2018.

4. Gospodarstvo nizinskih krajeva – Tvin (drvna industrija) i Tvornica šećera Viro (prehrambena industrija)

Tijekom nastavne godine 2017./2018.

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 54 -

6. 7. DODATNA NASTAVA Sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu u školi se izvodi dodatna nastava s darovitim učenicima. Dodatni rad oblik je rada u školi koji se organizira za darovite učenike. Razina odgojno-obrazovne školske i nastavne učinkovitosti ne ovisi i o stupnju osposobljenosti učitelja za primjenu najadekvatnijih oblika, metoda i sredstava školskoga, nastavnoga i izvan-školskog rada. O izvođenju dodatne nastave učitelj vodi pedagošku dokumentaciju koju na kraju nastavne godine predaje školi.

6. 7. 1. Dodatna nastava - tablični prikaz:

Predmet Razred Izvršitelj Sati tjedno Sati godišnje

Matematika 1. razredni učitelj 7 245

Matematika 2. razredni učitelj 7 245

Matematika 3. razredni učitelj 6 210

Matematika 4. razredni učitelj 7 245

Biologija-mladi biolozi

7. Jasna Razlog-Grlica 1 35

Biologija 8. Andrea Bobanac 1 35

Engleski jezik 7. Martina Požežanac Španjur

1 35

Engleski jezik 8. DanijelaŽarković 2 70

Engleski jezik 5./6. M. Vranek (zamjena D. Ravlić)

2 70

Fizika 7.-8. Sabrina Belošević 2 70

Geografija 5./6. Neda Mock 1 35

Geografija 7./8. Vladimir Didak 1 35

Hrvatski jezik 5. Sanja Pavelko 1 35

Hrvatski jezik 6. Renata Sudar 1 35

Hrvatski jezik 7. Mario Karakašić 1 35

Hrvatski jezik 8. Martina Jurić (zamjena za Vedranu Knežević)

1 35

Kemija 7. Katica Pavlović 1 35

Kemija 8. Katica Pavlović 1 35

Matematika 5. Matematika (natječaj) 1 35

Matematika 6. Vedran Jovanović 1 35

Matematika 7. Ana Matić 1 35

Matematika 8. Sanja Jergović 1 35

Njemački jezik 8. Marija Brajković 2 70

Povijest 7./8. Željka Marčeta 1 35

6. 8. DOPUNSKA NASTAVA Dopunska nastava izvodi se za učenike razredne i predmetne nastave. Ustrojena je sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, a izvodi se iz nastavnih predmeta po procjeni učitelja za pojedine učenike u količini zaduženja učitelja, sukladno KU te potrebama i mogućnostima škole. O izvođenju dopunske nastave učitelj vodi pedagošku dokumentaciju koja sadrži popis učenika, nadnevak održavanja i nastavnu jedinicu koja se dopunskom nastavom

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 55 -

obrađuje. Pedagošku dokumentaciju o izvođenju dopunske nastave vodi učitelj i predaje je školi na kraju nastavne godine. Vođenje pedagoške dokumentacije radna je obveza učitelja –voditelja.

6. 8. 1. Dopunska nastava - tablični prikaz:

Predmet razred izvoditelj sati tjedno sati godišnje

Hrvatski jezik 1. razredni učitelj 8 280

Matematika 1. razredni učitelj 8 280

Matematika 2. razredni učitelj 7 245

Hrvatski jezik 2. razredni učitelj 7 245

Hrvatski jezik 3. razredni učitelj 6 210

Matematika 3. razredni učitelj 7 245

Matematika 4. razredni učitelj 8 280

Hrvatski jezik 4. razredni učitelj 8 280

Engleski jezik 4. Aleksandra Poljak 1 35

Engleski jezik 4. Marijana Pađen Jurišić

1 35

Hrvatski jezik 5. Sanja Pavelko 1 35

Hrvatski jezik 6. Renata Sudar 1 35

Hrvatski jezik 8. Vedrana Knežević (zamjena Martina Jurić)

1 35

Engleski jezik 5. M. Vranek (zamjena D. Ravlić)

1 35

Engleski jezik 7. Martina Požežanac Španjur

2 70

Engleski jezik 8. Danijela Žarković 1 35

Fizika 7. Sabrina Belošević 1 35

Fizika 8. Sabrina Belošević 1 35

Kemija 7. Katica Pavlović 1 35

Kemija 8. Katica Pavlović 1 35

Matematika 5. natječaj 1 35

Matematika 6. Vedran Jovanović 1 35

Matematika 7. Ana Matić 1 35

Matematika 8. Sanja Jergović 1 35

6. 9. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, obvezi i sposobnostima učitelja, te interesu učenika, u školi se izvode programi izvannastavnih aktivnosti učenika razredne i predmetne nastave. Za izvođenje plana i programa skupine izvannastavne aktivnosti učitelj vodi pedagošku dokumentaciju u bilježnici „Pregled rada izvannastavnih aktivnosti u osnovnoj školi“. U Pregledu rada izvannastavnih aktivnosti planira se i programira rad izvannastavne skupine i raspored rada. Evidentiraju se učenici i njihova postignuća te upisuju zapažanja o radu skupine.

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 56 -

Vođenje pedagoške dokumentacije radna je obveza učitelja –voditelja. Pedagošku dokumentaciju o izvođenju izvannastavnih aktivnosti vodi učitelj i predaje je školi na kraju nastavne godine.

6. 9. 1. Izvannastavne aktivnosti – tablični prikaz

redni broj

voditelj – učitelj razred

broj skupina

naziv izvannastavne skupine

sati tjedno

sati godišnje

1. Ivanka Ključec 4. 1 Estetska - uređenje 1 35

2. Jasenka Jurić-Ćivro 1.-4. 1 Plesno – scenska 1 35

3. Lidija Kljajić-Ložnjak 4. 1 Dramsko - scenska 1 35

4. Snježana Volenik 1. 1 Plesno- folklorna 1 35

5. Sanja Sakal 1./3. 1 Mali znanstvenici 1 35

6. Nataša Kirin 4. 1 Dramsko – scenska

1 35

7. Kristina Hercigonja 1./3. 1 Glazbeno - scenska

1 35

8. Mateja Blažičević Mandić (Dunja Talijanac)

1. 1 Plesno – folklorna 1 35

9. Dubravka Jurić 2. 1 Likovna skupina 1 35

10. Sanela Haić (Nataša Kranjec)

2./4. 1 Glazbeno-scenska skupina

1 35

11. Nada Bušić 3. 1 Matematička skupina

1 35

12. Vanja Mikina 2. 1 Zbor 1 35

13. Maša Kožić-Petrinović

2. 1 Mali znanstvenici 1 35

14. Nataša Milinović 2. 1 Estetsko uređenje 1 35

15. Ildiko Seleši Dančo 3. 1. Mali zbor 1 35

16. Renata Kovač 3. 1 Recitatorsko-dramska

1 35

17. Biljana Mikec 3. 1 Glazbeno – scenska

1 35

18. Željka Krznarić 3. 1 Dramsko - scenska 1 35

19. Katarina Zubak 2.- 4. 1 Vjeronaučna skupina

1 35

20. Ivona Boljevčan 2.-4. 1 Vjeronaučna skupina

1 35

21. Tomislav Polović 2.-4. 1 Vjeronaučna skupina

1 35

22. Ivana Mikina 1. 1 Likovna - uređenje 1 35

23. Jelica Oluić 1. 1 Plesna skupina 1 35

24. Irena Balint 2. i 4. 1 Matematička skupina

1 35

25. Ivana Ternjej Stanivuković

1. – 4.

1 Plesno -scenska skupina

1 35

26. Ana Milković 4. 1 Dječji forum 1 35

27. Kristina Černoga 5.-8. 2 Vjeronaučna olimpijada

2 70

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 57 -

28. Anja Brabec 5.-8. 1 Likovna grupa 1 35

29. Renata Sudar 1.-8. 1 Izdavačka djelatnost: školski list „Hlapić“

1 35

30. Renata Sudar 1.-8. 1 Web-stranica škole 1 35

31. Marina Dundović 8. 1 Novinarska 1 35

32. Goran Kozlinger 5.-8. 1 Atletika (djevojčice) 1 35

33. Goran Kozlinger 5.-8. 1 Košarka 1 35

34. Mario Hrženjak 5.-8. 2 Futsal 1 70

35. Zlatko Tot 2.b, 3.b

2 Univerzalna sportska škola

3 105

36. Zlatko Tot 5.-8. 2 Atletika i kros 4 140

37. Sabrina Belošević 5. 1 Upravljanje biciklom

2 70

38. Izabela Konto 5.-8. 1 Mladi tehničari 1 35

39. Izabela Konto 5.-6. 1 Sigurno u prometu 2 70

40. Zumbulka Foret 5.-8. 1 Pjevački zbor 2 70

41. Jasna Razlog Grlica 5.-8. 1 GLOBE program 1 35

42. Bruno Fijala 5.-8. 1 Multimedija 2 70

43. Maja Grdić 4.-8. 1 Rukomet (učenice) 1 35

44. Sanja Pavelko 5.-8. 1 Dramsko-scenska 1 35

45. Vedrana Knežević (zamjena Martina Jurić)

5.-8. 1 Literarna 1 35

46. Vedrana Knežević (zamjena Martina Jurić)

5.-8. 1 Recitatorska 1 35

47. Sanja Pajnić, Vesna Zvečić

5.-8. 1 Knjižničarska skupina

1 35

48. Sanja Milković Šipek 5.-8. 1 Klub volontera 1 35

6. 10. OSTALI PROGRAMI

razred naziv provedba

1.-8. Školski preventivni program OKO Tijekom 2017./2018. šk.god.

1.-8. Građanski odgoj Tijekom 2017./2018. šk.god.

5.-8. GLOBE - program Tijekom 2017./2018. šk.god

1.-8. Profesionalni razvoj učenika Tijekom 2017./2018. šk.god

1.-2. Radionice socijalnih vještina Tijekom 2017./2018. šk.god.

3.-4. Radionice socijalnih vještina Tijekom 2017./2018. šk.god.

5.-8. Radionice emocionalne pismenosti Tijekom 2017./2018. šk.god.

3.i 4. Program ljubav u pokretu (PŠ Rez i Mil) 2. polugodište 2017./2018. šk. god.

4.-8. Međunarodno hippo natjecanje iz engleskog jezika

Tijekom 2017./2018. šk.god.

5.-8. 2. Biciklijada prijateljstva Rujan 2017.

4.a Akcijsko istraživanje – kako matematiku učiniti lakom

Tijekom 2017./2018. šk.god.

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 58 -

6.,7.,8. BBC micro:bit - STEM revolucija Tijekom 2017./2018. šk.god.

6. 10. 1. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ODRASTANJE KROZ ODGOJ Koordinatorica školskog preventivnog programa: stručna suradnica psihologinja Sanja Milković Šipek, prof. Preventivni programi u školi provode se s ciljem promicanja zdravih stilova života, prevencije nasilnog postupanja među učenicima, smanjenje interesa mladih za uzimanjem sredstava ovisnosti, te promicanjem odgovornog spolnog ponašanja. Aktivnosti školskog preventivnog programa (u daljnjem tekstu: ŠPP) u OŠ Ivane Brlić- Mažuranić Virovitica usmjerene su na tri razine:

1. aktivnosti usmjerene prema učenicima

2. aktivnosti usmjerene prema roditeljima

3. aktivnosti usmjerene prema učiteljima

1. Aktivnosti usmjerene prema učenicima 1. Aktivnosti ŠPP kroz sat razredne zajednice (SRZ) – sukladno planu i programu SRZ-a u Školskom kurikulumu, Zdravstvenom odgoju i Građanskom odgoju i obrazovanju, provode razrednici u suradnji sa stručnim suradnicama te vanjskim suradnicima. S obzirom da se školski plan SRZ-a djelomično preklapa s temama koje se obrađuju kroz Zdravstveni odgoj i Građanski odgoj i obrazovanje u satnici od predviđenih 35 sati SRZ-a prednost se daje provedbi tema u sklopu Zdravstvenog odgoja te Građanskog odgoja i obrazovanja na sljedeći način:

A. Razredna nastava

Zdravstveni odgoj MODUL Razred/planirani broj sati po modulu

1. 2. 3. 4.

Živjeti zdravo 6 6 6 5

Prevencija nasilničkog ponašanja

2 3 2 2

Prevencija ovisnosti 2 2 1 3

Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje

0 0 2 2

Ukupno sati 10 11 11 12

Građanski odgoj i obrazovanje u sklopu SRZ-a u razrednoj nastavi obuhvaća 10 sati kroz kojih se prolaze teme - izbori za predsjednika razreda i vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika i uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih (10 sati).

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 59 -

B. Predmetna nastava

Zdravstveni odgoj MODUL Razred/planirani broj sati po modulu

5. 6. 7. 8.

Živjeti zdravo 4 3 5 4

Prevencija nasilničkog ponašanja

4 2 2 2

Prevencija ovisnosti 2 3 2 2

Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje

2 4 3 4

Ukupno sati 12 12 12 12

Građanski odgoj i obrazovanje u sklopu SRZ-a u predmetnoj nastavi obuhvaća 5 sati kroz kojih se prolaze teme - izbori za predsjednika razreda i vijeće učenika, donošenje razrednih pravila, komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika i uređene na načelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih (5 sati). Školski plan i program SRZ-a razred

Rbr. Tema I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ukupno

1. Prava djeteta-ljudi 1 1 2 2 2 3 2 1 14

2. Jedinstvo i razlike 2 2 3 3 3 3 0 0 16

3. Ravnopravnost spolova 1 1 1 1 1 1 1 1 8

4. Tolerancija i suživot 2 2 2 2 2 4 4 2 20

5. Obveze u zajednici 2 2 2 2 2 2 1 1 14

6. Zdravlje i prehrana 2 2 2 2 3 3 3 3 20

7. Spolnost i zdravlje 0 0 1 1 2 2 4 4 14

8. Duhan i opijati 2 2 3 3 1 1 1 1 14

9. Droga i ovisnosti 0 0 0 0 1 1 4 4 10

10. Komunikacija i suradnja 0 0 0 0 2 2 1 1 6

11. Predstavljam se 2 2 1 1 1 1 2 3 13

12. Moje zanimanje 1 1 1 1 2 1 1 4 12

13. Sigurno u prometu 4 4 1 1 4 0 0 0 14

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 60 -

14. Nasilje 4 4 4 4 2 2 2 2 16

15. Trgovanje djecom 2 2 2 2 2 2 2 2 16

16. Imovina 2 2 2 2 1 1 1 1 12

17. Zaštita okoliša- eko.skrb

2 2 2 2 1 1 1 1 12

18. Ostalo 6 6 6 6 3 5 5 4 41

U sljedećim temama razrednicima pomažu u provedbi SRZ-a pedagoginja i psihologinja.

2. Provedba radionica za ciljane skupine učenika Radionice za učenike Namijenjeno Voditelj

Radionice socijalnih vještina 1.- 4. razred Nina Babić, Sanja Milković Šipek

Program Ljubav u pokretu 3. i 4. razred PŠ Milanovac i PŠ Rezovac

Sanja Milković Šipek

Radionice emocionalne 5.- 8. razred Nina Babić, Sanja Milković

SRZ

Područje Razred Tema Nositelj Vrijeme provedbe

Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje

8.a 8.b 8.c 8.d

Odgovorno spolno ponašanje

Psihologinja Veljača

Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje

7.a 7.b 7.c 7.d

Komunikacija o spolnosti

Psihologinja Listopad

Prevencija ovisnosti

7.a 7.b 7.c 7.d

Utjecaj medija i vršnjaka

Pedagoginja Studeni

Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje

6.a 6.b 6.c 6.d 6.e

Emocije u vršnjačkim odnosima

Psihologinja Studeni

Prevencija nasilničkog ponašanja

5.a 5.b 5.c 5.d 5.e

Rješavanje sukoba Pedagoginja Listopad

Prevencija nasilničkog ponašanja

5.a 5.b 5.c 5.d 5.e

Sociometrija - kako sam prihvaćen u svojoj skupini

Psihologinja Siječanj

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 61 -

pismenosti Šipek

3. Predavanja za učenike u suradnji s lokalnom zajednicom

Predavanje Namijenjeno Voditelj

Daruj vrijeme za dobra djela - poticanje volontiranja

7. i 8. razredi Djelatnik Crvenog križa

Nula promila 8.razredi Djelatnik ZZJZVPŽ

Opasnosti Interneta 5. - 8. razreda Djelatnik MUP-a

Opasnosti pirotehnike Učenici 5.-8. razreda Djelatnik MUP-a

Odgađanje spolne aktivnosti i rizici (pre)ranih spolnih odnosa

8.razredi Školska liječnica

4. Obilježavanje važnih datuma na razini cijele škole

Datum Tema Nositelji

3.10.2017. Dječji tjedan Pedagoginja, psihologinja

12.10.2017. Svjetski dan vida Jasna Razlog -Grlica

16.11.2017. Međunarodni dan tolerancije Stručne suradnice

15.11.2017.-15.12.2017.

Mjesec borbe protiv ovisnosti Razrednici

Veljača 2018. Ljubav kao začin života Stručne suradnice

14.2.2018. Dan sigurnijeg Interneta Informatičar

22.2.2017. Dan ružičastih majica Stručne suradnice

5. Izvannastavne aktivnosti - aktivno provođenje slobodnog vremena

Provode nastavnici prema planu izvođenja izvannastavnih aktivnosti predviđenih

Školskim kurikulumom

6. Kreativno rješavanje sukoba

Nositelj aktivnosti: Razrednici od 1. do 8. razreda

Prioritetno područje unaprjeđenja: rad s učenicima na razvijanju vještina potrebnih za prevenciju, uočavanje i rješavanje sukoba..

Ciljevi: Kroz radionice učenici će postati svjesni složenosti konfliktne situacije i uvježbavani da pronađu što više mogućih načina reagiranja na takve situacije, što će im omogućiti biranje najdjelotvornijeg načina rješavanja sukoba u određenom konfliktnom trenutku. Važno je učenicima proširiti „spektar“ mogućih rješenja sukoba, kako bi otkrili kako postoji mnogo više alternativa. Učenici će naučene vještine primjenjivati u razredu što će rezultirati smanjenjem nasilja u razredu (veći broj manjih sukoba će biti riješeni pomoću uvježbanih aktivnosti).

Učenici će moći sami rješavati manje sukobe nakon uvježbavanja vještine s učiteljem i dosljednim korištenjem u razredu.

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva: radionice na SRZ-u u sklopu preventivnog programa

Vremenik aktivnosti: tijekom školske godine

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 62 -

Troškovnik aktivnosti: 100 kn Način vrjednovanja aktivnosti: anketiranje učenika na početku i na kraju projekta (Kako rješavate sukobe u razredu?)

7. Dodatne aktivnosti za učenike u riziku

Individualni rad/savjetovanje od strane stručnih suradnika u školi ili stručnjaka izvan

škole – kod učenika kod kojih se očituje utjecaj rizičnih čimbenika te iskazuju neku

teškoću

Razred kao terapijska zajednica - pojačane preventivne aktivnosti u razredima u

kojima su uočeni učenici u riziku

Poludnevni boravak - u suradnji s CSS i Centrom za zlostavljanu i nezbrinutu djecu

2. Aktivnosti usmjerene prema roditeljima

Roditeljski sastanci s relevantnim temama iz područja primarne prevencije - razrednici

o Najmanje 1x godišnje tema iz područja prevencije

Predavanja za roditelje u organizaciji stručnih suradnica

o 1.razred - roditeljski sastanak (Tema: Obitelj pred novim izazovom) - Sanja

Milković Šipek, Nina Babić

o 6.razred- roditeljski sastanak (Tema: Razgovor s adolescentom) - Nina Babić

Predavanje za roditelje na temu sigurne uporabe suvremene tehnologije i neprimjerene

komunikacije na društvenim mrežama - prevencija nasilja na Internetu (Prema

Pravilniku o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u

poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim

tijelima)

Radno-proizvodni, rekreativni, zabavni programi roditelja i djece: zajedničke radionice

(Božić, Uskrs), organizacija slobodnog vremena učenika (plesne večeri)

Savjetodavni rad s roditeljima:

- Obavlja se s roditeljima na njihovu inicijativu ili inicijativu razrednika, učitelja, stručnih suradnika ili ravnatelja škole.

3. Aktivnosti usmjerene prema učiteljima

Rad s učiteljima na razrednim vijećima, učiteljskim vijećima i savjetodavnim

razgovorima kroz teme:

zaštita prava učenika

upravljanje razredom

rad s učenicima s teškoćama u ponašanju (u suradnji s djelatnicom

poludnevnog boravka)

Program „Upravljanje razredom“

Nositelj aktivnosti: Sanja Milković Šipek, Nina Babić

Prioritetno područje unaprjeđenja: Program je namijenjen novim učiteljima u školi i razrednicima koji su prvi puta u toj ulozi, te ostalim učiteljima prema iskazanom interesu.

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 63 -

Ciljevi: Osposobljavanje novih učitelja i razrednika za uspješno upravljanje razredom. Razvijanje vještina potrebnih za prevenciju, uočavanje i rješavanje sukoba s učenicima i roditeljima, prepoznavanje različitih uzroka školskog neuspjeha, te važnosti valjanje i pravovremene reakcije Razvoj vještina vođenja radionica na SRZ-u - edukacija i motivacija učitelja za provođenje preventivnih tema. Razvoj vještina vođenja radionica na SRZ-u - edukacija i motivacija učitelja za provođenje preventivnih tema.

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva:

Predavanje UV: Učenici s teškoćama u učenju

Individualni rad s novim učiteljima: Razrednik-učitelj, 1. roditeljski sastanak, 1. sat

razrednika

Radionica: kreativno rješavanje sukoba

Predavanje: Prepoznavanje psihičkih smetnji kod učenika

Predavanje i radionica: Kako voditi radionicu - zašto nam je važan i radionički tip rada s učenicima?

Vremenik aktivnosti: Od rujna 2017. do siječnja 2018.

Troškovnik aktivnosti: 400 kn Način vrjednovanja aktivnosti: Evaluacijski listići na radionicama - procjena zadovoljstva, korisnosti sadržaja i vlastite kompetentnosti.

Način korištenja rezultata/vrjednovanja: Povećanje kvalitete rada učitelja, osjećaja samoefikasnosti u suočavanju sa svakodnevnim izazovima posla. Rano uočavanje i primjereno postupanje s učenicima u riziku. Veći broj preventivnih tema obrađenih putem radionica.

6. 10. 2. PROGRAM PROFESIONALNOG RAZVOJA UČENIKA Nositelji programa: Sanja Milković Šipek, prof., stručna suradnica psihologinja Nina Babić, prof., stručna suradnica pedagoginja Razrednici, predmetni učitelji Vrijeme realizacije: I. i II. obrazovno razdoblje Namjena aktivnosti: učenici I. - VIII. razreda UVOD: Profesionalni razvoj učenika kreće od samog ulaska u školu i postavljanja pitanja učeniku „Što želiš biti kada odrasteš?“. Profesionalni razvoj je proces upoznavanja vlastitih sposobnosti, vrijednosti i interesa, istraživanja svijeta rada i njegovih osobina te pronalaženja pravoga puta karakterističnog za svakog pojedinca (prema priručniku Razmisli o budućnosti,1999.). Profesionalno informiranje i savjetovanje aktivno usmjerava učenike u njihovu profesionalnom razvoju. Profesionalno informiranje koristi se u slučaju kada osoba može sama donijeti odluku o budućem zanimanju. Profesionalno savjetovanje uključuje aktivnosti profesionalnog informiranja, ali njegova je glavna zadaća je davanje savjeta učenicima od strane stručne osobe, vezano uz odabir i realizaciju zanimanja. SVRHA PROGRAMA: Omogućiti učenicima da upoznaju svoje sposobnosti, interese i vrijednosti, istraže svijet rada kako bi što lakše pronašli zanimanje koje će zadovoljiti njihove potrebe u profesionalnom životu, pomoć učenicima u planiranju svoje karijere - donošenju važnih odluka u izboru svog zanimanja. CILJ:

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 64 -

Omogućiti učeniku da što kvalitetnije izabere svoje prvo zanimanje ZADACI: 1. Upoznati samoga sebe - vlastite interese, sposobnosti, vrijednosti i ambicije Pomaže učenicima da odgovore na pitanje „Tko sam?“, da upoznaju vlastite interese, sposobnosti, vrijednosti i ambicije te da shvate njihovu vezu s izborom zanimanja 2. Upoznati svijet rada - omogućuje učenicima da odgovore na pitanja „Kamo idem?“ Pomaže učenicima da otkriju mogućnosti koje im se pružaju nakon završetka školovanja, da upoznaju raznovrsna zanimanja i načine kako mogu sami naučiti više o njima. 3. Planirati karijeru - naučiti donositi odluke na temelju činjenica i planiranja načina i mogućnosti realizacije Pomaže učenicima da odgovore na pitanje „Kako da dođem do cilja?“, da isplaniraju odgovarajuće školovanje potrebno za zanimanje koje im se sviđa i koje će im omogućiti željeni stil i način života. 4. Upoznati konkretna radnih mjesta u bližoj okolini Omogućiti učenicima direktan kontakt s upoznavanjem radnog mjesta, opisom poslova, dobrim i lošim stranama posla, mogućnostima za napredovanje u struci putem cjeloživotnog učenja, potrebama radnog tržišta, plaćom, itd. Učenici će moći:

Razumjeti što je profesionalni razvoj,

Uočiti važnost planiranja vlastite budućnosti

Vidjeti kako ponašanja i stavovi koje sada razvijaju utječu na njihovu budućnost

Učiti o sebi i onome što im je važno

Upoznati svijet rada i razmotriti osobine različitih zanimanja

Razumjeti da planiranje i priprema za budućnost traje cijelu osnovnu školu

Naučiti kako se služiti raznovrsnim izvorima koji im mogu pomoći u ostvarivanju vlastitih ciljeva

Prihvatiti da je profesionalni razvoj proces koji traje cijeli život Aktivnosti:

informiranje učenika i roditelja o načinu realizacije programa profesionalnog razvoja učenika (razrednici, web stranica škole)

suradnja s lokalnim poduzetnicima, Razvojnim agencijama, Obrtničkom komorom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Zavodom za javno zdravstvo, Upravnim odjelom za društvene djelatnosti

identifikacija učenika sa zdravstvenim teškoćama i teškoćama u razvoju i upućivanje na savjetovanje u Hrvatski zavod za zapošljavanje te na Ured državne uprave

utvrđivanje profesionalnih interesa (obrada podataka)

individualna savjetodavna pomoć (učenicima i roditeljima)

upoznavanje roditelja s mogućnostima učenika za pojedina zanimanja

predavanja i radionice na satu razredne zajednice (Moje zanimanje – 12 sati kroz osnovnu školu)

izvanučionička nastava – upoznavanje različitih zanimanja, obilazak sajmova

organizirano predstavljanje srednjih škola – Dan profesionalne orijentacije u školi

organizacija posjeta srednjim školama – dani otvorenih vrata u srednjim školama

pomoć roditeljima i učenicima pri upisu u srednju školu (razrednici)

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 65 -

6. 11. ŠKOLSKI PROJEKTI

redni broj

razred tema – aktivnost Realizacija

1. 5. - 8. B.I.R.D.S - Border Isn’t Restriction for Developing Skills

od 4.9.2017. do 31.8.2018.

2. 1.-8. Oprez, ambrozija tijekom školske godine 2017./2018.

3. 5. – 8. Obilježavanje 200. obljetnice rođenja Petra Preradovića

prvo polugodište šk.god. 2017./2018.

4. 1.-8. Ljubav kao začin života prvo polugodište 2017./2018. i veljača 2018.

5. 4. i 7. Idemo u 5. razred tijekom školske godine 2017./2018.

6. 1.-8. Darujmo vrijeme za dobra djela 1.8.2017.do 31.7.2019.

7. ZDRAVSTVENO-SOCIJALNA I EKOLOŠKA ZAŠTITA

7. 1. PREHRANA UČENIKA Prehrana učenika organizirana je u matičnoj školi i u područnim školama: Milanovac, Rezovac i Taborište. U matičnoj školi prehranom je obuhvaćeno oko 450 učenika (mjesečna evidencija). U područnim školama Čemernica i Rezovačke Krčevine nema uvjeta za pripremu, podjelu i konzumiranje hrane. Jelovnik donosi i na Web stranici škole objavljuje Povjerenstvo za izradu jelovnika:

7. 1. 1. Povjerenstvo za izradu jelovnika

R. br.

Ime i prezime nositelj

1. mr.sc.Andrea Bobanac učiteljica prirode i biologije

2. dr.med.Slavica Letica - Ramljak sp. školske medicine

3. Jasna Mikolić učiteljica razredne nastave

4. Zrinka Martinović, kuharica kuharica

5. Marina Pušić, pomoćna kuharica školska nabava

7. 1. 2. Organizacija prehrane učenika

R.br.

Sadržaj Nositelj aktivnosti Broj.učn. Napomena

1. Prehrana u MŠ razrednici i kuharice 450 promjenjiv broj

2. Čajna kuhinja u PŠ učitelji i osoblje 100 promjenjiv broj

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 66 -

7. 2. SOCIJALNA ZAŠTITA

Sadržaj

Nositelj aktivnosti Napomena

Pomoć socijalno ugroženim učenicima u prehrani, izletu, školskom priboru, ulaznicama...

razrednici i škola prema mogućnosti škole

Suradnja s centrom za socijalnu skrb

razrednici i stručni suradnici prema utvrđenom

Suradnja s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek

Socijalni pedagog CNZ CNZ organizira poludnevni boravak prema rješenju CSS

7. 3. LIJEČNIČKA - PREVENTIVNA ZAŠTITA

Sadržaj

Nositelj aktivnosti Napomena

Sistematski pregled i cijepljenje pri upisu u 1. razred osnovne škole

Školska medicina –ZZJZ „Sv. Rok“ Virovitica

Prema planu školske medicine

Pregled vida – test na boje 3. razredi

Školska medicina –ZZJZ „Sv. Rok“ Virovitica

Prema planu školske medicine

Sistematski pregled 5. razreda Školska medicina –ZZJZ „Sv. Rok“ Virovitica

Prema planu školske medicine

Cijepljenje 6. razredaq (hepatitis B)

Školska medicina –ZZJZ „Sv. Rok“ Virovitica

Prema planu školske medicine

Sistematski pregledi i cijepljenje 8. razaredi

Školska medicina –ZZJZ „Sv. Rok“ Virovitica

Prema planu školske medicine

Higijena zubi Školska medicina –ZZJZ „Sv. Rok“ Virovitica

Prema planu školske medicine

Ostale teme iz ZO prema dogovoru s školskom medicinom

Razrednici, stručni suradnici, školska medicina

Prema planu školskog kurikuluma

Predavanja u sklopu projekata odobrenih od strane MZO i AZOO

Stučni predavači Prema organizaciji MZO i AZOO

Zubna putovnica – preventivni program zaštite zubi za učenike 6. razreda

Školska medicina –ZZJZ „Sv. Rok“ Virovitica

Prema planu školske medicine

7. 4. EKOLOŠKA ZAŠTITA Ekološka zaštita organizirana je poučavanjem i osvješćivanjem učenika kroz redovnu i dodatnu nastavu kao i kroz izvannastavne aktivnosti učenika.

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 67 -

7. 4. 1. Ekološka zaštita – tablični prikaz

Sadržaj Nositelj aktivnosti Napomena

Uređenje unutarnjeg prostora matiče škole

Anja Brabec Ivana Ternjej Stanivuković

iz plana rada INA

Uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora PŠ

Dubravka Jurić Nataša Milinović Ivana Mikina Ana Milković Sanela Haić

iz plana rada INA i prema dogovoru sravnateljem

Globe programe Jasna Razlog-Grlica iz plana rada INA

Uređenje školskog vrta, cvjetne gredice, estetsko uređenje okoliša - matiče škole

Kornelija Šarić Danijela Žarković

iz plana rada INA u dogovoru s ravnateljem škole

7. 5. ZAŠTITA PRAVA UČENIKA Učitelji i stručni suradnici dužni su poduzimati mjere zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja odmah pisano izvijestiti ravnatelja škole. U daljnjem postupku ravnatelj je dužan poduzeti zakonom propisane mjere, odnosno, o tome obavijestiti nadležna tijela ili službe.

7. 6. PRODUŽENI BORAVAK Škola nema organizirani produženi boravak, ali će u skladu s odlukom jedinice lokalne uprave Grada Virovitice organizirati produženi boravak učenika . U boravak se upisuju učenici škole. Boravak bi obuhvatio :

prihvat učenika - u osiguran prostor od dolaska u školu do početka nastave

prehranu učenika - u skladu s jelovnikom za tekući mjesec s dva obroka

aktivni odmor učenika - nakon učenja ili rješavanja školskih uradaka

školsku zadaću - učenje i rješavanje zadaće uz pomoć učitelja.

7. 7. PRIJEVOZ UČENIKA

Sukladno Zakonu organiziran je prijevoz za učenike 5.- 8. razreda. Broj učenika - putnika utvrđuje se popisom učenika putnika temeljem izjave učenika i njegova roditelja na početku školske godine. Škola dostavlja osnivaču popis učenika koji koriste organizirani prijevoz. Uz popis učenika dostavlja se i udaljenost mjesta stanovanja učenika od škole. Osnivač škole -Grad Virovitica- ugovara organizirani prijevoz učenika.

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 68 -

7. 7. 1. Učenici putnici po razredima i mjestu stanovanja

razr

ed

Mila

nova

c

2,5

– 5,

5

Zla

. pol

ja

1,5

– 2,

5

Rez

ovač

ki p

ut

2,5

- 4

Rez

ovac

2,4

– 4,

5

Nov

i Rez

ova

c

4 -

5

Sta

ri R

ezov

ac

4,5

– 5

,5

R. V

inog

radi

2,4

– 5

R.K

rčev

ine

5 –

6,5

Tab

oriš

te

1,5

- 3

Čem

erni

ca

3,5

- 5

ukup

no

učen

ika

1.b 3 3

2.a 4 4

3.a 3 3

4.b 1 7 8 5.a 11 3 1 2 6 23

5.b 1 4 1 2 2 1 10 1 22

5.c 1 4 1 6

6.a 25 25

6.b 2 7 10 19

6.c 1 5 5 3 1 5 20

7.a 12 2 8 22

7.b 1 1 4 4 4 1 8 23

8.a 13 4 1 18

8.b 8 3 3 1 3 4 22

64 33 7 4 18 12 11 11 29 29 218

7. 7. 2. Uvjeti prijevoza učenika Dovoz učenika UJUTRO - dovoz 07:25 - 07:35, odvoz kući 13:00 - 13:10

POPODNE - dovoz 12:55 - 13:05, odvoz kući 18:30 - 18:40

učenici PUTNICI polaze nastavu ;

Rujan 2017. Listopad 2017. Studeni 2017. Prosinac 2017.

4.9. ujutro 2.10. ujutro 6.11. poslijepodne 4.12. poslijepodne

11.9. poslijepodne 9.10. poslijepodne 13.11. ujutro 11.12. ujutro

18.9. ujutro 16.10. ujutro 20.11. poslijepodne 18.12. poslijepodne

25.9. poslijepodne 23.10. poslijepodne 27.11. ujutro 22.12. zadnji dan pred zimski odmor

30.10. ujutro

Siječanj 2018. Veljača 2018. Ožujak 2018. Travanj 2018.

15.1. poslijepodne 5.2. ujutro 5.3. ujutro 9.4. poslijepodne

12.1. ujutro 12.2. poslijepodne 12.3. poslijepodne 16.4. ujutro

29.1. poslijepodne 29.2. ujutro 19.3. ujutro 23.4. poslijepodne

26.2. poslijepodne 26.3. poslijepodne 30.4. ujutro

28.3. zadnji dan pred pr.od.

Svibanj 2018. Lipanj 2018.

7.5. poslijepodne 4.6. poslijepodne

14.5. ujutro 11.6. ujutro

21.5. poslijepodne 15.6. zadnji dan >odmor

28.5. ujutro

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 69 -

8. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE

8. 1. NATJECANJA I SMOTRE

R.br.

Sadržaji

Nositelj aktivnosti

Vrijeme aktivnosti

1. Dodatna nastava

Školska, županijska i državna

natjecanja AZOO

Učitelji i učenici dod. nastave Od siječnja

2018.

2. LiDraNo Učitelji i učenici izvn. aktiv. 2.polugodište 2018.

3. Športska natjecanja Učitelji i učenici ŠŠK 2017./2018.

4. Ostala natjecanja koja nisu u

organizaciji AZOO (Hyppo,

Klokan bez granica, Rokovi

matematičari itd.)

Učitelji razredne i predmetne

nastave

2017./2018.

8. 2. IZDAVAČKA – WEB DJELATNOST

R.br.

Sadržaji

Nositelj aktivnosti

Vrijeme aktivnosti

1. Šk.list Hlapić R. Sudar, voditelj novinarske grupe 2017./2018.

2. WEB stranica škole R. Sudar, voditelj novinarske grupe 2017./2018.

8. 3. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

R.br.

Sadržaji

Nositelj aktivnosti

Vrijeme aktivnosti

1. Gradska knjižnica učitelji i učenici, stručna služba 2017./2018.

2. Gradski muzej učitelji lik. kulture i povijesti 2017./2018.

3. Gradsko kazalište stručna služba, učitelji, učitelji

hrvatskog jezika

2 x god.

4. Kino predstava stručna služba, učitelji, učitelji

hrvatskog jezika

1 x god.

5. Gosti u školi (kaz., knjiž) knjižničar, učitelji 1 x god.

6. Grad Virovitica 2017./2018.

7. Odgojno-obrazovne ustanove 2017./2018.

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 70 -

8. 4. MEĐUNARODNA SURADNJA - Partnerska škola iz Traunreuta

U školskoj 2017./2018. godini učenici i učitelji OŠ IBM Virovitica planiraju ostvariti komunikaciju i daljnje dogovore s učiteljima i učenicima partner-škole Werner-von-Siemens-Mittelschule Traunreut. Posjetu financiraju Grad Virovitica, Vijeće roditelja i škola prema mogućnostima i dogovoru s osnivačem. Posjet se planira za svibanj 2018.godine.

9. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA OSTALIH RADNIKA

Rad je organiziran u petodnevnom radnom tjednu u okviru 40 - satnog radnog vremena. Red br.

Ime i prezime

Struka

Radno mjesto, posao koji obavlja

Radno vrijeme

Sati tjed.

1. Vesna Mlinarić upravni pravnik tajnica škole 7-15 40

2. Nada Pocrnić ekonom.tehničar vod. računovodstva 7-15 40

3. Anita Oberling ekon. struč. radnik rač.referent - blagajna 7-15 40

4. Danijela Funko ekon. struč. radnik pom.kuharica /ekonomat

7-15 40

5. Dušanka Ključanin kuharica kuharica 6 -14

8 -16

11-19

40

6. Zrinka Martinović kuharica kuharica 40

7. Marina Pušić kuharica kuharica 40

8. Natječaj domar – šk.majstor 7 - 15 28

9. Ivan Barković strojobravar domar - šk.majstor 7-15 40

10. Vjekoslav Kovačić krojač, rukovatelj cent. grijanja

domar-ložač 6-12 / 20-22 40

11. Siniša Funko stolar spremač 8 sati 40

12. natječaj spremač/ica 8 sati 40

13. Vesna Rudec ratar spremačica 8 sati 40

14. Renata Moslavac samostalni kuhar spremačica 8 sati 40

15. Jasna Fučkar radnica spremačica 8 sati 40

16. Željka Flisar konfekcionarka spremačica 8 sati 40

17. Vesna Leci ekon. struč. radnik spremačica 8 sati 40

18. Davorka Reščić trgovac-prodavači ekon.kom.

spremačica 8 sati 40

19. Svjetlana Tomljanović

radnica spremačica 8 sati 40

20. Ana Sabljak radnica spremačica 8 sati 40

21. Snježana Božo odjevni str.radnik spremačica 8 sati 40

22. Danijel Hercigonja SSS spremač 16-20 20

23. Biljana Smiljanić odjevni str. radnik spremačica 8 sati 40

24. Verica Pauković kuhar/konobar spremačica 16-20 20

25. Sofija Barković kuhar/konobar Spremačica (u kuhinji i

restoranu) 8 -16 40

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 71 -

9. 1. RASPORED RADA SPREMAČICA - po tjednima - matična škola

Radi organizacije rada škole u dvije smjene, izvršena je preraspodjela radnog vremena za spremačice, i to na radno vrijeme u razdoblju kada ima i na razdoblje kada nema nastave. U razdoblju kada ima nastave spremačice rade svakog radnog dana na poslovima čišćenja i održavanja prostorija i namještaja od 17:00 do 21:00 sata te u dežurstvu jednom tjedno od 7:00 do 17:00 sati i jednom tjedno od 12:00 do 17:00 sati - prema rasporedu. U vrijeme kada nema nastave, spremačice rade u jednoj smjeni u okviru 40-satnog radnog vremena tjedno. Razliku od 5 ili 10 sati rada mjesečno spremačice odrađuju u dane drugih programa kao što su školske priredbe, plesne večeri i slično. U vrijeme dežurstva spremačica održava prostore čistim i sanitarno ispravnim, te pomažu u podjeli hrane. Prema potrebiodržavaju i druge prostore škole. Dežurstva su nužna radi održavanja čistoće prostora i sanitarnih čvorova tijekom rada škole u dvije smjene i nastavnog procesa od 7:45 do 18:50 sati.

9. 1. 1. Raspored rada spremačica matične škole po danima - tablični prikaz

- Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak

Petak

radno vrijeme od- do

7-12 12-17 17-22 7-12 12-17 17-22 7-12 12-17 17-22 7-12 12-17 17-22 7-12 12-17 17-22 Sati rada

sprema

č/ica

sati rada

sati rada

sati rada

sati rada

sati rada

tjed

A 5 5 5 - - 5 - - 5 - 5 5 - - 5 40

B - 5 5 5 - - 5 5 5 5 - - 5 40

C - - 5 5 5 5 - - 5 - - 5 - 5 5 40

D - - 5 - 5 5 - - 5 - - 5 5 5 5 40

E - - 5 - - 5 5 5 5 - - 5 - - 5 35

F - - 5 - - 5 - 5 5 - - 5 - - 5 30

A - - 5 5 5 5 - - 5 - - 5 - 5 5 40

B - - 5 - 5 5 - - 5 - - 5 5 5 5 40

C - - 5 - - 5 5 5 5 - - 5 - - 5 35

D - - 5 - - 5 - 5 5 - - 5 - - 5 30

E - 5 5 5 - - 5 5 5 5 - - 5 40

F 5 5 5 - - 5 - - 5 - 5 5 - - 5 40

A - - 5 - - 5 5 5 5 - - 5 - - 5 35

B - - 5 - - 5 - 5 5 - - 5 - - 5 30

C - 5 5 - - 5 - - 5 5 5 5 - - 5 40

D 5 5 5 - - 5 - - 5 - 5 5 - - 5 40

E - - 5 - 5 5 - - 5 - - 5 5 5 5 40

F - - 5 5 5 5 - - 5 - - 5 - 5 5 40

A - 5 5 - - 5 - - 5 5 5 5 - - 5 40

B 5 5 5 5 - - 5 - 5 5 - - 5 40

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 72 -

C - - 5 - 5 5 - - 5 - - 5 5 5 5 40

D - - 5 5 5 5 - - 5 - - 5 - 5 5 40

E - - 5 - - 5 - 5 5 - - 5 - - 5 35

F - - 5 - - 5 5 5 5 - - 5 - - 5 30

Prostor matične škole čisti šest (6), a prostor športske dvorane jedna (1) spremačica. Održa-vanje okoliša škole, stolarije, zidova i krovišta te popravke na instalacijama i druge obrtničke poslove, za potrebe matične i područnih škola, izvode školski majstori-spremači i domar škole. Pri planiranju rada spremačica poteškoću predstavljaju okolnosti od kojih se izdvajaju

1. broj zaposlenih spremačica u odnosu na veličinu škole

2. radno vrijeme spremačice od 40 sati tjedno u odnosu na rad škole u dvije smjene.

10. PERMANENTNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

10. 1. INDIVIDUALNI RAD UČITELJA Učitelj je dužan stručno se usavršavati tijekom školske godine, u pravilu iz područja : - stručno-metodičkog - pedagoško-psihološkog - sukladno planu rada aktiva i ŽSV-a. Posebna je pozornost na stručnom usavršavanju i unapređenju osobnog znanja iz učiteljske struke: upravljanje razredom, suradnje s roditeljima, didaktičko-metodičke inovacije ... Obveza je učitelja pratiti stručnu literaturu i primjenjivati suvremena nastavna postignuća u nastavnom procesu. Obveza je učitelja samostalno pratiti stručnu literaturu, periodiku iz svoje struke te na stručnom aktivu izvijestiti ostale učitelje. Školski knjižničar obvezan je pratiti stručnu literaturu ili periodiku, i o njoj izvještavati učitelje. Učitelj samostalno realizira program stručnog usavršavanja tijekom školske godine. O svom stručnom usavršavanju vodi zabilješke u tabelama “Individualni plan i program stručnog usavršavanja učitelja”. Uvid u stručno usavršavanje učitelja vodi ravnatelj i pedagog škole.

10. 2. STRUČNO USAVRŠAVANJE NA STRUČNIM AKTIVIMA ŠKOLE

U školi su formirani stručni aktivi za pojedine predmete ili skupine predmeta:

R.br

Stručni aktiv Voditelj aktiva

1. Razredne nastave Renata Kovač

2. Hrvatski jezik, povijest Renata Sudar

3. Strani jezik – engleski, njemački Maja Grdić

4. Likovna kultura, glazbena kultura, vjeronauk Anja Brabec

5. Matematika, fizika, tehnička kultura Ana Matić

6. Biologija, kemija, priroda, zemljopis Jasna Razlog - Grlica

7. TZK Mario Hrženjak

Stručni aktiv radi samostalno, izrađuje i donosi godišnji program rada aktiva za školsku godinu, promiče stručno usavršavanje učitelja i stručni rad, koordinira donošenje izvedbenih nastavnih planova i korelira ih s nastavnim planovima drugih predmeta, prati realizaciju planiranih aktivnosti, školskih projekata i programa te podnosi izvješće Učiteljskom vijeću na kraju obrazovnih razdoblja.

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 73 -

Rad aktiva potiče i prati stručna služba škole. U okviru sjednice Učiteljskog vijeća ravnatelj ili predstavnik aktiva može obraditi neku stručnu temu. O radu aktiva vodi se bilježnica Zapisnik. Zapisnik čuva voditelj pojedinog stručnog aktivau okviru pedagoške dokumentacije škole.

10. 3. ŽUPANIJSKI, MEĐUŽUPANIJSKI, DRŽAVNI STRUČNI SKUPOVI Učitelji su dužni, svatko za sebe i prema svom području, pratiti rad svojih Županijskih stručnih vijeća i u skladu potreba i mogućnosti odlaziti i stručno se usavršavati u sklopu ponuđenih tema, prema vremeniku AZOO. Iz reda učitelja škole imenovani su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa - Agencije za odgoj i obrazovanje voditelji županijskih stručnih vijeća:

1. Jasenka Jurić-Ćivro razredna nastava 2.

11. PLAN RADA STRUČNIH TIJELA ŠKOLE

11. 1. PLAN RADA RAZREDNIKA

Svaki razredni odjel ima svog razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela. Razrednika razrednog odjela predmetne nastave određuje i imenuje ravnatelj. Razrednik radi na temelju plana rada sata razredne zajednice. Planom rada sata razredne zajednice obuhvaćaju se i ova područja :

- kućni red škole ( prava i obveze učenika)

- izbor razrednih tijela (predsjednika, blagajnika, glasnogovornika...)

- oblici komuniciranja, predlaganja ili prigovaranja

- demokratičnost, pojam, prava i obveze pojedinca u društvu

- solidarnost, programi aktivnosti solidarnosti, socijalna osjetljivost

- tolerancija, suživot, uvjet življenja u zajednici

- sigurnost (u prometu, u školi, na ulici)

- higijena i zdravlje (urednost, spolnost)

- ovisnost o opijatima ili drogama

- uređenje radnog i životnog okoliša

- čuvanje imovine pojedinca i zajedničke imovine

- čuvanje životnog prostora (dom, škola, okoliš)

- moje buduće zanimanje (interes, želja, preporuka o daljnjem obrazovanju)

- i druge teme od važnosti za razvoj učenika. Izvod iz obveza razrednika: - skrbi o razrednom odjelu - planira i programira te provodi plan razrednog odjela - upisuje učenike u razredni odjel - upisuje podatke i popunjava trajnu pedagošku dokumentaciju - brine o zdravlju, sigurnosti i pravima učenika - provodi program profesionalnog informiranja i usmjeravanja učenika - skrbi o podmirenju obveza učenika - skrbi o redovitom polaženju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika, redarstvu...

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 74 -

- predlaže pedagoške mjere za učenike - prati i izvješćuje ravnatelja o realizaciji Nastavnog plana i programa za osnovnu školu - saziva sjednice Razrednog vijeća i predsjedava im - saziva sjednice roditelja učenika (roditeljske sastanke) i predsjedava im - sudjeluje u organizaciji i provedbi školskih programa, priredbi i plesnih večeri za učenike - vodi i redovito popunjava razrednu i pedagošku dokumentaciju o učenicima - ispunjava i supotpisuje izvješća, svjedodžbe, svjedodžbe prijelaznice - drugu razrednu dokumentaciju - podnosi izvješća ravnatelju, Razrednom i Učiteljskom vijeću.

Plan rada sata razredn zajdenice izrađuje razrednik u suradnji sa stručnom službom škole prema potrebama razrednog odijeljenja. Plan rada sata razredne zajednice mora obuhvaćati propisane i kurikulumom predviđene teme građanskog odgoja i obrazovanja, zdravstvenog odgoja i preventivnog plana i prokrama škole (OKO). 11. 2. PLAN RADA RAZREDNOG VIJEĆA U tijeku školske godine planira se održati najmanje dvije sjednice Razrednih vijeća za razrednu i dvije sjednice za predmetnu nastavu u svakom polugodištu, u pravilu prije završetka svakog polugodišta. Razrednik je dužan sazivati sjednice razrednih vijeća koje su tematske kako bi ostatak članova razrednog vijeća bio upoznat sa situacijom u razrednom odijeljenju i kako bi svi mogli davati svoje prijedlog vezane za unaprijeđivanje rada i uspjeha razredne zajednice. Sjednice se mogu održati kao redovne i kao izvanredne. Izvanredne sjednice Razrednih vijeća održat će se na zahtjev razrednog učitelja, razrednika, ili po zahtjevu roditelja. O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik piše učitelj. Razrednik razreda, za koji je sjednica sazvana, vodi zapisnik i upisuje ga u dnevnik rada razrednog odjela. Zapisnike, kao pedagošku dokumentaciju škole, čuva pedagog škole.

11. 3. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA U tijeku godine planira se održavanje sjednice Učiteljskog vijeća u pravilu jednom mjesečno, odnosno po potrebi. Plan rada i tema sjednica Učiteljskog vijeća (okvirni):

R.br. mjesec Teme

1. VIII. mj. Školska 2016./2017. godina

Organizacija rada

Aktualno

2. VIII. mj. Organizacija rada u školskoj 2017./2018. godini

Iz zakona i podzakonskih akata, Školski kurikulum

Prijedlog zaduženja učitelja

3. IX. mj. Godišnji plan i program rada škole

Školski kurikulum

Razredništvo, programi i projekti

4. X. mj. Sigurnost na radu

Preventivne teme

Aktualno

5. XI. mj. Vrjednovanje i ocjenjivanje učenika

Natjecanja učenika i smotre stvaralaštva

Povjerenstva za inventarni popis

Aktualno

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 75 -

6. XII. mj. Rad škole u vrijeme odmora za učenike

Povjerenstva za inventarni popis

Aktualno

7. I. mj. Samovrednovanje - mjere za poboljšanje uspješnosti rada škole

Aktualno

8. II. mj. Programi rada škole - izvješća školskih aktiva

Aktualna problematika

Natjecanja učenika i smotre stvaralaštva

Aktualno

9. III. mj. Dan škole -priprema i aktivnosti

Profesionalna orijentacija za učenike 8. razreda

Aktualno

10. IV.-V. mj. Realizacija plana i programa rada škole – analiza

Upis učenika u srednje škole

Dan škole

Aktualno

11. VI. mj. Završetak školske godine

Organizacija rada za vrijeme od kraja nastave do godišnjeg odmora

Plan korištenja godišnjih odmora

Aktualno

12. VII. mj. - Izvješće o školskoj godini 2017./2018. - Projekcija školske godine 2018./2019. - Zaposleničko vijeće

Page 76: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 76 -

12. PLAN RADA STRUČNIH SURADNIKA

12. 1. Godišnji plan i program rada pedagoginje

RADNO VRIJEME U NEPOSREDNOM ODGOJNO - OBRAZOVNOM RADU: ponedjeljak i petak: 12:00 – 18:00

utorak, srijeda i četvrtak 7:30 – 13:30

Oznaka

i broj Područje rada / aktivnost

sati

godišnje

vrijeme

realizacije

(mjesec)

Ciljevi Zadaci

Metode i oblici

rada

Načini

vrednova

nja 1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA Subjekti

1.1. Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada

škole, školskog kurikuluma … 80

1.1.1. Izrada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada

pedagoga 10 8. i 9.

Izvršiti pripremu za

kvalitetno planiranje

odgojno – obrazovnog

rada

Sudjelovanje u izradi

temeljnih dokumenata

za rad škole

Analizirati

realizaciju prijašnjih

planova i programa

rada škole; Utvrditi

odgojno

-

obrazovne

potrebe

okruženja u

kojem škola djeluje

Planirati i

programirati godišnji

plan rada škole, plan

rada pedagoga, plan

rada učitelja

nastavnih predmeta,

profesionalnog razvoja i

programa prevencije

Pedagog

Psiholog

Ravnatelj

Knjižni -

čarke

individualni,

grupni,

timski,

rasprava, rad

na tekstu,

pisanje,

proučavanje

pedagoške

dokum.,

analitičko

promatranje,

savjetovanje

Rea

liza

cija

izr

ađen

ih p

rogra

ma

1.1.2. Izrada plana i programa individualnog stručnog

usavršavanja pedagoga 5 9.

1.1.3. Koordinacija i izrada plana i programa stručnog

usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u školi 5 8. i 9.

1.1.4. Izrada plana i programa profesionalnog i razvoja i

usmjeravanja učenika 10 9.

1.1.5.

Izrada programa mjera za povećanje sigurnosti u

odgojno-obraz. ustanova-ma (Afirm. pozitivnih

vrijednosti protiv nasilja) 10 9.

1.1.6. Izrada preventivnog programa za suzbijanje ovisnosti 15 9.

1.1.7. Izrada obrasca i priprema za objavljivanje Okvirnog

vremenika pisanih provjera znanja 5 9. i 1.

1.1.8

Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada

škole,

školskog kurikuluma, statistički podaci 20 9.

Page 77: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 77 -

1.2. Sudjelovanje u godišnjem planiranju i programiranju

rada učitelja 60

1.2.2. Suradnja i pomoć u planiranju i rada razrednog odjela 15 8. i 9.

Osmisliti kratkoročne

i dugoročne ciljeve za

izradu dokumenata

Suradnja i pomoć

učiteljima pri planiranju

i programiranju rada

Pedagog,

psiholog,

razrednici

I učitelji,

Timski,

individualni

Izrada,

savjetovanje,

razgovor,

analiza

Izv

ješć

a o

rea

liza

ciji

,

uv

id u

ost

var

ivan

je

1.2.3. Suradnja i pomoć u planiranju i programiranju rada s

učenicima s posebnim potrebama 20

9.

tijekom

godine

1.2.5. Suradnja u planiranju i programiranju zdravstveno-

socijalne i ekološke zaštite učenika 15 9.

1.2.6. Suradnja i pomoć u planiranju i programiranju

stručnog usavršavanja učitelja 10 9.

2. POSLOVI NEPOSREDNOG

SUDJELOVANJA U ODGOJNO-

OBRAZOVNOM PROCESU

1048

2.1. Upis učenika i formiranje razrednih odjela i grupa 90

2.1.1. Suradnja s djelatnicima predškolske ustanove u svezi

organizacije posjeta školi 5 2. .

Utvrđivanje

pripremljenosti i

zrelosti

djece za

školu.

Stvaranje

uvjeta za uspješan i

kvalitetan

početak školovanja.

Upisati učenike u

školu

Kvalitetna procjena

pri ustroju razrednih

odjela

Priprema materijala za

procjenu zrelosti.

Utvrđivanje

psihofizičkog stanja

djeteta

Slanje poziva za pristup

procjeni i obavijesti o

upisu

Upis učenika

Ustroj razrednih odjela

1.i 5. razreda

Školsko

stručno

povjere -

nstvo za

procjenu

psihofizi-

čkog stanja

djeteta,

Učitelji-

razrednici

Ravnatelj

Djeca /

učenici i

roditelji

individualni,

grupni,

timski,

obrada

podataka i rada

na

tekstu, analiza

procjene,

savjetovanje

pisanje

mišljenja

Psi

ho

-so

cija

lna

pri

lag

odb

a n

ov

ih u

čen

ika,

usp

ijeh

uče

nik

a

2.1.2.

Suradnja sa školskim liječnikom i ostalim vanjskim

suradnicima (Ured državne uprave) u svezi upisa djece

u 1. razred 5 2.-5.

2.1.3. Priprema materijala za upis (obrasci, upitnik za

roditelje, pozivi, letci za roditelje i dr.) 10 2.

2.1.4. Utvrđivanje zrelosti za upis u 1. razred (30' /dijete) –

pisanje mišljenja 50 3. i 4.

2.1.5. Rad u povjerenstvu za upis učenika u 1. razred 10 6., 7., 8.

2.1.6. Formiranje razrednih odjela učenika 1. razreda 3 8.

2.1.7. Formiranje razrednih odjela učenika 5. razreda 3 6.

2.1.8. Upis novopridošlih učenika i razmještaj po razrednim

odjelima 4

9. i tijekom

godine

Page 78: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 78 -

2.2. Uvođenje novih programa i inovacija 10

2.2.1.

Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj

opremi, sredstvima i pomagalima te sudjelovanje u

izradi prijedloga nabavke nove opreme i pratećeg

didaktičkog materijala

10 tijekom

šk.godine

Osuvremenjenje

nastavnog procesa

Primijeniti nove

spoznaje u radu sa

svim subjektima

odgojno

-

obrazovnog

procesa

Stručna

služba

škole

timski

Fre

kv

entn

ost

ko

rišt

enja

2.3. Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada 181

2.3.1. Praćenje ostvarivanja nastavnog plana i programa 10 tijekom

šk.godine Unaprijediti nastavni

proces

Unaprijediti i

inovirati izvođenje

odgojno

-

obrazovnog rada

Osposobiti učitelje

pripravnike za

samostalni odgojno-

obrazovni rad

Optimalizirati uvjete

za ostvarivanje

odgojno-obrazovnog

rada

Informirati o

postignućima

rasterećenja

Upoznati učitelje s

odgojno-obrazovnom

praksom i

mogućnostima

primjene suvremenih

pristupa u odgojno-

obrazovnom procesu

Ravnatelj i

pedagog

Uvid u nastavu,

analiza,

razgovor,

savjetovanje -

timski

Pre

gle

d p

ed.d

oku

men

taci

je

Usp

jeh

uče

nik

a

Pri

mje

na

nas

t. m

eto

da

rad

a

2.3.2. Praćenje ocjenjivanja učenika, ponašanja učenika,

rješavanje problema u razrednom odjelu 30

tijekom

šk.godine

2.3.3. Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa

(hospitacija, razgovor i savjetovanje nakon uvida) 75

10., 11. i

3.

2.3.4. Priprema materijala za praćenje izvođenja nastavnog

procesa 10 10.

2.3.5. Početnici, novi učitelji, novi razrednici, asistenti u

nastavi (pomoć u radu) 30

9. i tijekom

šk.godine

2.3.6. Praćenje i analiza izostanaka učenika te poduzimanje

odgovarajućih mjera 13

tijekom

šk.godine

Preventivno

djelovanje -

Spriječavnje

neuspjeha

Uočavanje potrebe za

dodatnim praćenjem i

pružanjem pomoći u

učenju

Utvrđivanje stanja,

praćenje, izrada plana i

programa pomoći

Pedagog,

psiholog i

učitelji

uvid u

ped.dokumenta

ciju,

savjetovanje,

razgovor,

pisanje

Usp

jeh

i v

lad

anje

uče

nik

a 2.3.7. Praćenja uspjeha i napredovanja učenika 13 tijekom

šk.godine

2.4. Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog rada –

teme iz preventivnnog plana i programa škole 124

2.4.1. Pedagoške radionice/interaktivna predavanja

(priprema i realizacija)

tijekom

šk.godine

Osposobljavati

učenike za

Utvrditi

stilove

individualni,

grupni, Pra

ć

enje

nač

i

na

rješ

ava

nja

nas

t

alih

pro

ble

ma

i

no

š

enje

s nep

r

edv

i

đen

i

m

situ

acij

ama

situ

acij

ama

, eval

uac

i

jsk

i

list

i

ći:

pro

c

jen

a

zad

ov

ol

jstv

a

Page 79: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 79 -

1.i 2. razredi – radionice socijalnih vještina (6 ciklusa

jednom mjesečno) 36 1. – 3.

nenasilno

rješavanje sukoba.

Osposobljavati

učenike za

samostalno učenje i

donošenje odluka.

Poticati razvoj

socijalnih vještina

života i navike

učenja učenika,

upoznati učenike s

osnovnim

pojmovima i

učenja,

Uvježbavati situacije

za razvoj socijalnih

vještina i razumjevanje

emocija

Razvijati toleranciju i

uvježbavati asertivno

rješavanje sukoba

Učenici i

pedagog

timski,

Rasprava,

frontalni,

razgovori,

igra uloga,

predavanje,

diskusija,

parlaonica,

savjetodavni

rad,

oluje ideja,

suradničko

učenje

3. 4. razredi PŠ (Ljubav u pokretu) 10 2.

polugodišt

e

4. razred – Idemo u 5. Razed (radionice I ja sam

učenik 5. razreda) 8 11. i 12.

4. radzed: Integrirani nastavni dan (u sklopu projekta

Idemo u 5. razred) 8 5.

5. razred – Kreativno rješavanje sukoba 10

5. i 6. razredi Radionice emocionale pismenosti (20

radionica jednom tjedno) 20

tijekom

šk.godine

7. i 8. Razredi Radionice emocionalne pismenosti (20

radionica jednom tjedno) 20

tijekom

šk.godine

7. razredi – Utjecaj medija i vršnjaka 6 11.

8. razred – Kako donosimo odluke (profesionalni

razvoj učenika) 6 3.

2.5. Sudjelovanje u radu stručnih tijela 70

2.5.1. Rad u RV 15 tijekom

šk.godine

Doprinos radu

stručnih tijela Škole

Unaprijediti

učinkovitost procesa i

rezultata odgojno-

obrazovnog rada.

Učitelji,

stručni

suradnici

Timski,

Predavanja,ana

liza, rasprava,

zaključci

Uči

nk

ov

ito

st d

on

ešen

ih

od

luk

a

2.5.2. Rad u UV 20 tijekom

šk.godine

2.5.3.

Rad u stručnim timovima/koordinacija projekata

(samovrednovanje, vanjsko vrednovanje,

međunarodni projekti i dr. – B.R.D. S. projekt) 15

tijekom

šk.godine

2.5.4. Rad u ŠSV 10 tijekom

šk.godine

2.5.5. Sudjelovanje u radu povjerenstva za dopunski rad,

popravne, predmetne i razredne ispite 10 6. i 8.

Kordinacija i

praćenje uspjeha

učenika

Koordinirati učitelje,

organizacija,

prikupljanje podataka,

Izrada daljnjih mjera

Učitelji,

razrednici –

pedagog-

Savjetodavni

rad, analiza Usp

jeh

uče

nik

a

Page 80: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 80 -

2.6. Rad s učenicima s posebnim potrebama 80

2.6.1.

Identifikacija učenika s posebnim potrebama

(suradnja s razrednicima i ostalim članovima stručne

službe škole) 15 9. 10. i 1.

Osiguranje

primjerenog odgojno-

obrazovnog tretmana,

uvođenje u novo

školsko okružje,

podrška u

prevladavanju

odgojno- obrazovnih

teškoća.

Pružanje pomoći

učenicima, izgradnja

pozitivnih socijalnih

odnosa u školi i

razredu, sigurnost

učenika, upravljanje

konfliktima, sustavno

savjetovanje učenika

Praćenje učenika

Pomoć i usmjeravanje

u učenju

učenici,

učitelji,

roditelji

stručna

služba

vanjski

suradnici

Individualno

Metoda

razgovora

Pedakoška

obrada

Praćenje

učenika

savjetovanje,

, Uči

nk

ov

ito

s i

pri

lago

db

a u

čenik

a n

a p

rog

ram

,

dal

jnji

usp

jeh

uče

nik

a

2.6.2. Pedagoška obrada učenika s posebnim potrebama i

pisanje mišljenja 15

tijekom

šk.godine

2.6.3.

Suradnja s roditeljima učenika s posebnim potrebama

(prikupljanje anamnestičkih podataka, potreba

specijalističkih obrada, savjetovanje i dr.) 15

tijekom

šk.godine

2.6.4. Suradnja s učiteljima pri izradi primjerenih programa

školovanja za učenike s posebnim potrebama 10

tijekom

šk.godine

2.6.5. Rad u stručnom povjerenstvu škole za utvrđivanje

psihofizičkog stanja djeteta, učenika 15

tijekom

šk.godine

2.6.6 Daroviti učenici 10 tijekom

šk.godine

2.7. Savjetodavni rad 390

2.7.1. Savjetodavni rad s učenicima (grupni i individualni) 230 tijekom

šk.godine

Savjetovanje,

pružanje pomoći i

podrške. Podizanje

kvalitete nastavnog

procesa.

Koordinacija rada.

Stvarati ozračje za

zdrav rast, razvoj i

napredak djeteta

Pratiti razvoj i

napredovanje učenika.

Sprečavanje pojave

ovisnosti, upoznati

važne činjenice o

fizičkom i psihičkom

zdravlju, ostvarivati

zakonska prava djeteta.

Osmisliti i organizirati

odgovarajući oblik

odgojno- obrazovnog

rada, razviti

samopouzdanje

Učenici,

učitelji,

stručna

služba

škole i

vanjski

suradnici

individuali,

skupni,

timski

Metoda

razgovora

obrada

podataka i rada

na tekstu,

obrada anketa,

savjetovanje,

Pro

vcj

ena

zado

vo

ljst

va

i u

spje

ha

sub

jek

ata

2.7.2. Suradnja i savjetodavni rad s učiteljima 60 tijekom

šk.godine

2.7.3. Suradnja s ravnateljem 50 tijekom

šk.godine

2.7.4.

Suradnja i savjetodavni rad sa sustručnjacima:

psiholog, socijalni pedagog (poludnevni poravak

CNZD Osijek), liječnik, socijalni radnici i dr. 20

tijekom

šk.godine

2.7.5.

Savjetodavni rad s roditeljima – individualni rad i

realizacija predavanja na roditeljskim sastancima

Demokratizirati

školski ugođaj,

poboljšati

komunikaciju,

konkretna obrada

tema i savjetovanje

Izrada predavanja i

radionica na određenu

temu, savjetovati

roditelje

Pedagog

roditelji

Individualno i

skupno -

Pedagoške

radionice

predavanja

Kv

alit

eta

sura

dn

je i

ko

mu

nik

acij

a

s ro

dit

elji

ma

Polazak djeteta u školu (1. Razred) 5 10.

Priprema učenika za predmetnu nastavu 5 4.

Page 81: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 81 -

(predavanje za roditelje u sklopu

projekta:Idemo u 5. razred)

Razgovor s adolescentom (roditelji učenika 6.

razreda 5 1.

Teme po dogovoru s razrednicima i

potrebama nastalim tijekom školske godine 15

tijekom

šk.godine

2.8. Profesionalno izvješćivanje i usmjeravanje 38

2.8.1.

Suradnja s razrednicima 8. razreda u pripremi

predavanja za roditelje i izradi pripreme za SRZ –

kriteriji i elementi upisa u srednju školu 8

9.

tijekom

šk.godine

Koordinacija

aktivnosti

Informiranje učenika

Informirati učenike o

različitim zanimanjima,

formirati pozitivan

odnos prema radu,

osvješćivati poimanje

vlastitih sposobnosti,

interesa, karakteristika

ličnosti, želja,

zdravstvenog stanja i

materijalnih uvjeta

života.

Učenici,

razednici,

strčni

suradnici,

vanjski

suradnici,

HZZZ,

Školski

liječnik

Individualni,

skupni -

predavanje,

razgovor,

radionice,

anketiranje,

pismeni radovi,

informativni

materijali

dan otvorenih

vrata

Up

is u

čen

ika

u s

redn

ju š

ko

lu i

zad

ovo

ljst

vo

od

abir

om

2.8.4. Uređenje informativnog panoa za učenike i roditelje 2 5.

2.8.5. Organizacija predstavljanja srednjih škola – Dan

profesionalnog razvoja 10 4.

2.8.6. Suradnja sa stručnom službom Zavoda za

zapošljavanje 4 1.

2.8.7. Suradnja sa službom školske medicine pri ZZJZ

(sistematski pregledi učenika) 4 10.

2.8.8. Individualna savjetodavna pomoć 10 tijekom

šk.godine

Pružanje pomoći u

donošenju odluke o

profesionalnoj

budućnosti.

Formirati aktivan stav

učenika prema izboru

zanimanja učenika

kako bi samostalno i

slobodno donijeli

odluku

Individualni

-

Razgovor i

savjetovanje

2.9.

Zdravstveno-socijalna i ekološka zaštita učenika 15

2.9.1.

Suradnja na realizaciji plana i programa zdravstvene

zaštite (suradnja pri organizaciji cijepljenja,

sistematskih pregleda, predavanja i dr.) 5

tijekom

šk.godine

Koordinacija

aktivnosti.

Informiranje učenika

Socijalna i zdravszvena

skrb, poticati zdrave

stilove života

Učenici,

učitelji,

roditelji,

školski

liječnik,

Crveni križ

predavanje,

radionice,

intersektorska

suradnj

Pro

cjen

a ad

ov

olj

stv

o

rod

itel

ja i

uče

nik

a

2.9.2. Suradnja u organizaciji izleta, škole u prirodi,

ekskurzija 3 8., 4. i 5.

2.9.2. Suradnja pri rješavanju zdravstvenih i socijalnih

problema učenika 5

tijekom

šk.godine

Page 82: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 82 -

2.9.2. Suradnja u organizaciji humanitarnih akcija u školi 2 tijekom

šk.godine

2.10. Sudjelovanje u realizaiciji Programa kulturne i javne

djelatnosti škole 25

2.10.1.

Sudjelovanje u organizaciji školskih priredbi i

nastupa učenika izvan škole, realizacija obilježavanja

važnih datuma 10

tijekom

šk.godine Koordinacija i

organizacija

aktivnosti

Praćenje uspjeha i

realizacije, organizirati,

pisanje izvješća

Učenici,

mentori,

pedagog

Usp

jeh

uče

nik

a,

usp

ješn

ost

pro

ved

be

2.10. Sudjelovanje u organizaciji školskih natjecanja i

smotri, organizavija žup. natjecanja (prema rješenju) 15 1., 2 i 3.

2.11. Sudjelovanje u provedbi projekata i programa škole 25

Projekt: Ljubav kao začin života – koordinacija 10 2. Koordinacija

projekata

Realizacija aktivnosti

Praćenje izvedbe

Planiranje i izvedba

aktivnosti

Učitelji

Stručni

suradnici

učitelji

Individualno i

skupno

Radionice,

predavanja

prezentacija Rea

liza

cija

pre

ma

po

stav

ljen

im

cilj

evim

a

Projekt: Idemo u 5. Razred – koordinacija 10 10. – 5.

Ostali školski projekti – u aktivnostima 5 tijekom

šk.godine

3. VREDNOVANJE OSTVARENIH

REZULTATA 160

Analizom odgojno-

obrazovnih rezultata

utvrditi trenutno

stanje odgojno-

obrazovnog rada u

školi, smjernice

daljnjeg unapređenja

odgojno- obrazovne

stvarnosti.

Pratiti i ostvarivati

odgojno- obrazovni rad

u skladu s planovima i

programima za tekuću

školsku godinu

usmjerenih na:

pojedinca, razredni

odjel, školu u cjelini,

vrednovati ostvarivanje

rezultata u odnosu na

utvrđenu svrhu rada,

utvrditi mjere za

unapređivanje odgojno-

obrazovnog rada

prema: pojedincu,

razrednom odjelu i

školi u cjelini,

Učenici,

učitelji,

Tim za

kvalitetu

Stručna

služba

škole

Individualno

skupno, timski

rasprava,

analiza, rad na

pedag. dokum.

proučavanje

relevantne

Izvješća,

rezultati,

uspjeh učenika

literature,

metode

istraž.rada

Izv

ješć

a, r

ezu

ltat

i, u

spje

h u

čen

ika

3.1. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 2.

polugodišta 12.

3.2. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju

školske godine 7. i 8.

3.3. Izrada izvješća o realizaciji godišnjeg plana i

programa rada škole 8.

3.4. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada

pedagoga 8.

3.5. Samovrednovanje rada škole 6.

3.6. Praćenje i i bilježenje rezultata učenika na školskim,

županijskim i državnim natjecanjima 1. -5.

Page 83: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 83 -

3.6. Istraživački rad

3.6.1. Izrada projekta 9.

Unaprjeđivanje

odgojno –

obrazovnog rada i

kvalitete nastavnog

procesa

osiguravati uvjete za

provođenje akcijskih

istraživanja i projekata,

provoditi akcijska

istraživanja i projekte

Koordinato

ri projekata

Pedagog i

stručna

služba

škole

Timski i

individualno

Analiza,

obrada

podataka

Interpretacija

rezultata

Rez

ult

ati

istr

aživ

anja

3.6.2. Provođenje istraživanja 1. i 2.

3.6.3. Obrada i interpretacija rezultata istraživanja 3. i 4.

3.6.4. Informiranje učiteljskog vijeća o rezultatima i

prijedlogu mjera za unapređivanje rada 4.

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE 300

4.1. Stručno usavršavanje pedagoga 150

4.1.1. Izrada godišnjeg plana i programa stručnog

usavršavanja 10 8.

Kontinuirano stručno

usavršavanje,

cjeloživotno učenje.

Obogaćivanje i

prenošenje znanja.

Podizanje stručne

kompetencije.

Osuvremeniti spoznaje

novim sadržajima iz

pedagogije, psihologije

i ostalih srodnih

područja; primijeniti

nove spoznaje u radu

sa svim subjektima

odgojno-obrazovnog

procesa

Primijeniti nove

spoznaje u radu sa

svim subjektima

odgojno-obrazovnog

procesa

MZO

AZOO

Pedagog

Članovi

stručnih

vijeća

individualni i

grupni rad,

frontalni

razgovor,

rješavanje

problema,

metoda

otvorenog

iskustvenog

učenja,

predavanje,

rasprava

Ste

čen

e n

ov

e v

ješt

ine

i k

om

pet

enci

je u

rad

u,

ko

rišt

enje

usv

oje

nih

sp

ozn

aja

4.1.2. Praćenje i prorada stručne literature i periodike 20 tijekom

šk.godine

4.1.3. Praćenje i prorada novih zakona i pravilnika 15 tijekom

šk.godine

4.1.4. Stručno usavršavanje u školi – UV, ŠSV, RV

(nazočnost/predavanja) 30

tijekom

šk.godine

4.1.5. ŽSV stručnih suradnika – sudjelovanje, predavanja 18 11., 3. 7.

4.1.6. Stručno-konzultativni rad sa sustručnjacima 15 tijekom

šk.godine

4.1.7. Stručno usavršavanje u organizaciji MZOS, AZOO 18 Prema

vremeniku

4.1.8. Stručno usavršavanje u organizaciji drugih institucija

– HPD i dr. - sudjelovanje 15

Prema

vremeniku

4.2. Stručno usavršavanje učitelja 150

4.2.1. Individualna pomoć učiteljima pri planiranju i

ostvarivanju planova stručnog usavršavanja 10

tijekom

šk.godine

Promicati stručno

usavršavanje učitelja

Kontinuirano stručno

usavršavanje.

Obogaćivanje i

Optimalizirati uvjete za

ostvarivanje odgojno-

obrazovnog rada

Primijeniti nove

spoznaje u radu sa

svim subjektima

odgojno-obrazovnog

AZOO

Učitelji,

stručna

služba

škole

Individualno i

skupno

Predavanja ,

radionice,

literatura

Ev

alu

acij

ski

list

ići

– p

rocj

ena

zad

ov

olj

stv

a

ko

risn

ost

i

sad

ržaj

a 4.2.2. Koordinacija skupnog usavršavanja u školi (ŠSV) i

izvan nje 10

tijekom

šk.godine

4.2.4. Izrada prijedloga literature za stručno usavršavanje, 10 tijekom

šk.godine

Page 84: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 84 -

nadopuna literature, popularizacija stručne literature prenošenje znanja.

Podizanje stručne

kompetencije

procesa; upoznati

učitelje s odgojno-

obrazovnom praksom i

mogućnostima

primjene suvremenih

pristupa u odgojno-

obrazovnom procesu,

proraditi sve segmente

odgojno -obrazovnog

rada

Prema dogovor u na ŠSV i ŽSV 25

tijekom

šk.godine

Predavanja na UV/RV:

Učenici s teškoćama u razvoju

Prema iskazanoj potrebi 20

8., 4. i

tijekom

šk.godine

4.2.3. Priprema i održavanje stručnih predavanja/ped.

radionica za učitelje prema potrebama 15

tijekom

šk.godine

4.2.3.1

. Program rada s novim učiteljima i razrednicima.

Upravljanje razredom:

- Prvi sat razrednika i roditeljski sastanak,

poslovi razrednika

- Rješavanje sukoba

- Kako voditi radionicu

25 9. -12.

Osposobljavanje

novih učitelja i

razrednika za

uspješno upravljanje

razredom.

Razvijanje vještina

potrebnih za

prevenciju, uočavanje i

rješavanje sukoba s

učenicima i roditeljima,

Razvoj vještina

vođenja radionica na

SRZ-u

Pedagog,

psiholog i

novi

učitelji i

novi

razrednici

Predavanja,

razgovor,

radionice –

individualno i

skupno

4.2.5. Rad s učiteljima pripravnicima 35

tijekom

šk.godine

Osposobljavanje

učitelja za samostalan

rad i polaganje

stručnog ispita

Osigurati mentora i

realizaciju

Praćenje učitelja u

nastavnom procesu,

upoznavanje s

propisima i obvezama,

uvod u pedagoški rad

suradnja s mentorom,

pisanje izvješća

Praćenje redovnog

polaženja, savjetovanje

Pripravnik

i

Povjerenst

vo za

pripravnič

ki staž

Učitelj

mentor

individualno

savjetovanje

Timsko

praćenje

nastave

Pisanje

izvješća

analiza

Po

lag

anje

str

učn

og

isp

ita

i u

spje

šna

real

izac

ja p

rak

se i

li p

rog

ram

a

Izrada programa stažiranja

Praćenje rada učitelja pripravnika (uvid u nastavu i

druge oblike rada, ostali oblici suradnje s

pripravnikom)

Rad u povjerenstvu za stažiranje (izrada izvješća o

rezultatima stažiranja – SI-2)

Rad sa stručnim suradnicima pripravnicima –

mentorstvo

4.2.8. Organizacija i provođenje stručne prakse studenata 10 2. i 3.

5. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I

DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST 90

5.1. Bibliotečno-informacijska djelatnost 15

Page 85: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 85 -

5.1.1.

Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne i

druge literature, informiranje o novim stručnim

izdanjima, poticanje na korištenje stručne literature

tijekom

šk.godine

Sudjelovanje u

ostvarivanju

optimalnih uvjeta za

individualno stručno

usavršavanje,

inoviranje novih

izvora znanja.

Organizirati

individualno i timsko

proučavanje nove

literature, ostvariti

nastavni plan i program

sa svrhom postizanja

visokih rezultata u

usvajanju znanja i

vještina

Stručne

suradnice

knjižničark

e,

psiholog,

ravnatelj,u

čitelji

Razgovor,

proučavanje,

savjetovanje,

istraživanje

Fre

kv

enci

ja k

ori

šten

ja

lite

ratu

re i

ko

risn

ost

5.2. Dokumentacijska djelatnost 75

5.2.2. Briga o školskoj dokumentaciji 15 6. i 9.

tijekom

šk.godine

Unaprijediti

učinkovitost procesa i

rezultata odgojno-

obrazovnog rada

Voditi bilješke o radu

kontinuirano i

redovno

Objedinjavati rezultate

odgojno- obrazovnog

rada

Pisanje zapisnika radi

kontinuirano praćenja i

uvida u tijek događaja

Pedagog,

ravnatelj,

stručna

služba

učitelji

Pedagoško

praćenje

učenika,

pisanje, rad na

tekstu

Izrada izvješća

Cje

lov

ito

st d

ok

um

enta

cije

i i

zvje

šća

Upisnice, ispisnice, učenička dokumentacija

Izrada i čuvanje dokumentacije o istraživanjima i

razvoju škole

tijekom

šk.godine

5.2.3. Pregled razredne dokumentacije 30 1. i 6.

Administracije e - dnevnika

tijekom

šk.godine

Ostala dokumentacija 9. i 6.

5.2.4. Vođenje dokumentacije o radu 30 tijekom

šk.godine Dnevnik rada pedagoga

Zapisnici razgovora

6. OSTALI POSLOVI 30

6.1. Suradnja s okruženjem (policija, kazalište, muzej,

HZZ, srednje škole, UDU i dr.)

tijekom

šk.godine

osigurati nesmetano

provođenje odgojno -

obrazovnog procesa.

Djelovati

pravovremeno u

nepredviđenim

situacijama,

organizirati rad u školi

Stručna

služba

škole

Pisanje, rad na

tekstu, rad na

računalu (baza

podataka)

Uči

nk

ov

ito

st d

jelo

van

ja

u n

epre

dv

iđen

im

ok

oln

ost

ima

6.2. Ostali poslovi koje je nemoguće unaprijed predvidjeti tijekom

šk.godine

UKUPNO 1768

Godišnji odmor 240

Ukupno GO + rad 2008

Page 86: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 86 -

12. 2. Godišnji plan i program rada psihologinje

RADNO VRIJEME U NEPOSREDNOM ODGOJNO - OBRAZOVNOM RADU: utorak i četvrtak: 12:00 – 18:00

ponedjeljak, srijeda i petak 7:30 – 13:30

POSLOVI I ZADACI Suradnici Vrijeme

1. RAD S UČENICIMA 15 sati tjedno / 660 godišnje

A) SAVJETODAVNI RAD S UČENICIMA

stručne suradnice

razrednici

učitelji

roditelji

IX.-VI.

Psihološka dijagnostika - utvrđivanje kognitivnih sposobnosti i osobina ličnosti učenika, vještina učenja, socijalnih

vještina

Opservacija u razredu

Individualni i grupni savjetodavni rad s učenicima

o Savjetodavni rad s učenicima s poteškoćama u učenju – rad na usvajanju vještina učenja, prevladavanja ispitne

anksioznosti i sl.

o Savjetodavni rad s učenicima s emocionalnim poteškoćama

o Savjetodavni rad s učenicima s poteškoćama u ponašanju i vršnjačkim odnosima – razvoj socijalnih vještina

o Pomoć učenicima u konfliktnim situacijama - medijacija

B) IDENTIFIKACIJA UČENIKA S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA

stručne suradnice

učitelji

roditelji

IX.-III.

Identifikacija učenika s posebnim potrebama (suradnja s razrednicima i ostalim članovima stručne službe škole)

Identifikacija učenika s teškoćama u razvoju – provedba i analiza podataka

Identifikacija darovitih učenika – provedba i analiza podataka

Page 87: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 87 -

Suradnja s roditeljima učenika s posebnim potrebama (prikupljanje anamnestičkih podataka, potreba specijalističkih

obrada, savjetovanje i dr.)

Suradnja s učiteljima pri izradi primjerenih programa školovanja za učenike s posebnim potrebama

C) PREVENTIVNI RAD S UČENICIMA

Koordinacija školskih precventivnih programa

Priprema i provedba radionica na satu razrednika:

o 5. razred – Sociometrija - kako sam prihvaćen u svojoj skupini

o 6. razred – Emocije u vršnjačkim odnosima

o 7. razred – Komunikacija o spolnosti

o 8. razred – Odgovorno spolno ponašanje

Stručne suradnice

razrednici X.-I.

Priprema i provedba radionica s manjim grupama učenika:

o Radionice socijalnih vještina -1.- 4. razred

o Radionice emocionalne pismenosti - 5.- 8. razred

o Program Ljubav u pokretu - 3. i 4. razred PŠ Milanovac i PŠ Rezovac

Stručne suradnice X.-VI.

Rad na projektima

o Daruj vrijeme za dobra djela - poticanje volontiranja (u suradnji s Crvenim križem)

o Projekt: Ljubav kao začin života

o 4. razred: Integrirani nastavni dan (u sklopu projekta Idemo u 5. razred)

Crveni kriz

Stručne suradnice

Učitelji

D) ZDRAVSTVENO-SOCIJALNA I EKOLOŠKA ZAŠTITA UČENIKA ZZJZ

CSS

Stručne suradnice

Suradnja na realizaciji plana i programa zdravstvene zaštite (suradnja pri organizaciji cijepljenja, sistematskih

pregleda, predavanja i dr.)

Page 88: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 88 -

Suradnja pri rješavanju zdravstvenih i socijalnih problema učenika Učitelji

Roditelji

Suradnja u organizaciji humanitarnih akcija u školi, koordinacija socijalne samoposluge

D) PROFESIONALNO SAVJETOVANJE I USMJERAVANJE UČENIKA

stručne suradnice

razrednici 8.r.

predstavnici

srednjih škola

HZZ

ZZJZ

Suradnja s razrednicima 8. razreda u pripremi predavanja za roditelje i izradi pripreme za SRZ – kriteriji i elementi

upisa u srednju školu

Individualni rad s učenicima i roditeljima I.-VI.

Organizacija dana profesionalne orijentacije V.

Suradnja sa stručnom službom Zavoda za zapošljavanje - testiranje i savjetovanje učenika IV.-V.

Suradnja sa službom školske medicine pri ZZJZ

2. RAD S RODITELJIMA 4 sati tjedno / 176 godišnje

Utvrđivanje stanja učenika provođenjem anamnestičkog intervjua

stručne suradnice

razrednici X.-VI.

Savjetodavni rad s roditeljima na promjenama u području prepoznatih teškoća - teškoće u učenju, ponašanju, odnosi

s vršnjacima, emocionalne teškoće

Suradnja i savjetovanje roditelja djece kod kojih su utvrđene teškoće u razvoju

Suradnja s roditeljima darovite djece

Predavanja i radionice na roditeljskom sastanku - prema dogovoru s razrednikom

3. RAD S UČITELJIMA 5 sati tjedno / 220 godišnje

Page 89: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 89 -

Utvrđivanje stanja učenika prikupljanjem anamnestičkih podataka

ravnatelj

stručne suradnice

IX.-VI.

o Suradnja pri identifikaciji učenika s teškoćama

o Suradnja pri identifikaciji darovitih učenika

Individualni i/ili grupni savjetodavni rad s učiteljima u razumijevanju razvojnih potreba učenika te dogovori o

pružanju podrške učeniku (teškoće u učenju, ponašanju, emocionalne teškoće)

Rad s učiteljima na individualizaciji u poučavanju u svrhu optimalnog napredovanja učenika

Pomoć učiteljima glede poučavanja i vođenja razreda

Pomoć razredniku i učiteljima pri rješavanju aktualnih problema u razrednom odjelu

IX.-VI.

Pomoć razrednicima u pripremi sata razrednika i roditeljskog sastanka

o Stručna predavanja i radionice na školskim stručnim vijećima XII.

Pomoć u radu novim učiteljima, pripravnicima i pomoćnicima u nastavi IX.-VIII.

Pomoć u radu pomoćnicima u nastavi – suradnja učitelj - pomoćnik- učenik

4. RAD U STRUČNOM POVJERENSTVU ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA

DJETETA/UČENIKA 2 sat tjedno / 88 godišnje

Suradnja sa školskim liječnikom i ostalim vanjskim suradnicima (Ured državne uprave) u svezi upisa djece u 1. razred

Utvrđivanje zrelosti za upis u 1. razred učitelji

roditelji

članovi stručnog

III.-IV.

Provedba dijagnostičkog postupka i pisanje Nalaza i mišljenja psihologa radi:

o Prijevremenog upisa u prvi razred osnovne škole

Page 90: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 90 -

o Odgode upisa u prvi razred osnovne škole povjerenstva

Provedba dijagnostičkog postupka i pisanje Nalaza i mišljenja psihologa radi predlaganja primjerenog programa

školovanja i primjerenih oblika pomoći djeci s teškoćama u razvoju IX.-VI.

Prikupljanje i analiziranje dokumetacije - poslovi predsjednice školskog opvjerenstva IX.-VIII.

Sastanci Stručnog povjerenstva osnovne škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta X.-VI.

5. PRAĆENJE I UNAPRJEĐIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNE SITUACIJE, VREDNOVANJE REZULTATA 5 sati tjedno / 220 godišnje

Praćenje odgojno-obrazovnog rada učitelja, učenika i razredne klime

ravnatelj

stručne suradnice

učitelji

IX.-VI.

o Anketiranje učenika o zadovoljstvu nastavom – izrada ankete, primjena i analiza rezultata

o Anketiranje roditelja o zadovoljstvu školom – izrada, primjena i analiza rezultata

X.-II. o Prezentacija rezultata provedenih anketa na Učiteljskom vijeću

o Prijedlozi za unaprjeđenje nastave i rada učitelja, individualni sastanci učitelja

o Prisustvovanje nastavi

o Pregled pedagoške dokumentacije

IX.-VIII.

o Suradnja s razrednicima, naročito 1. i 5. razreda

o Suradnja s predstavnicima učenika X.-VI.

Praćenje rada pomoćnika u nastavi:

o Opservacija u razredu

o Mjesečno praćenje izvješća o radu IX.-VI.

Praćenje napredovanja učenika:

Page 91: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 91 -

o napredovanje učenika s teškoćama u razvoju

o napredovanje darovitih učenika

Sudjelovanje u procesu samovrednovanja

Planiranje i provedba istraživanja

o Obrada i interpretacija rezultata te predlaganje mjera za unaprjeđivanje rada

Izrada izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa stručne suradnice psihologinje

Izrada izvješća o zaštiti prava učenika, za svako polugodište

6. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST, KULTURNA I JAVNA

DJELATNOST 1 sat tjedno / 44 sati godišnje

Predlaganje stručne literature za školsku knjižnicu

knjižničarke

Upućivanje učitelja, roditelja i učenika na odgovarajuću literaturu

Pribavljanje literature iz Internetskih izvora

Vođenje dnevnika rada

IX.-VIII. Vođenje pedagoško-psihološke dokumentacije o učenicima

Vođenje evidencije o radu s roditeljima i učiteljima

7. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA 1 sata tjedno / 44 godišnje

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole i školskog kurikuluma ravnatelj

stručne suradnice

IX.

VII.-VIII. Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada stručnih tijela škole

Page 92: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 92 -

Suradnja s učiteljima u izradi primjerenog programa odgoja i obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju učitelji

Planiranje i programiranje rada – izrada plana i programa rada stručne suradnice psihologinje te plana i programa

individualnog stručnog usavršavanja IX.

Suradnja u formiranju razrednih odjela 1. razreda i 5. razreda

VII.-IX.

Suradnja s učiteljima u formiranju grupa za dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti

8. PRIPREMANJE ZA IZVOĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 4 sati tjedno / 176 godišnje

Pripreme za rad s učenicima, roditeljima, učiteljima

učitelji

IX.-VI.

Nabavka, priprema i izrada sredstava i pomagala za rad psihologa IX.-VIII.

Pomoć učiteljima u izradi materijala za rad IX.-VI.

9. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 1 sat tjedno / 44 sati godišnje

Sudjelovanje u zajedničkim oblicima stručnog usavršavanja izvan škole prema planu stručnih skupova Agencije za

odgoj i obrazovanje te prema pozivima vanjskih institucija i suradnika (HPD, HPK i dr.)

sustručnjaci

učitelji IX.-VIII.

Rad u Društvu psihologa Virovitičko-podravske županije, obavljanje poslova dopredsjednice Društva

Sudjelovanje u zajedničkim oblicima stručnog usavršavanja u školi prema planu i programu rada stručnih tijela škole

Praćenje i prorada stručne i popularno-znanstvene literature

10. SURADNJA 2 sata tjedno / 88 sati godišnje

Suradnja s djelatnicima škole učitelji

ravnatelj IX.-VIII.

o Dnevni sastanci s ravnateljem i stručnim suradnicama

Page 93: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 93 -

o Rad u stručnim tijelima škole: Učiteljskom vijeću, razrednim vijećima, stručnim vijećima stručne suradnice

o Suradnja s tajnicom i ostalim osobljem škole

Sudjelovanje u realizaciji kulturne i javne djelatnosti škole

IX.-VI. o Organizacija i sudjelovanje u manifestacijama škole

o Sudjelovanje u provedbi školskih projekata

o Sudjelovanje u estetskom uređenju škole

Suradnja s drugim ustanovama i organizacijama

IX.-VIII.

o Prijava slučajeva socijalne ugroženosti, nepovoljnih osobnih ili obiteljskih okolnosti, počinjenja kaznenih djela

nad učenicima ili od strane učenika

o Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Virovitica, Policijskom postajom Virovitica, Zavodom za javno zdravstvo

„Sv. Rok“, Uredom državne uprave, Zavodom za zapošljavanje, srednjim i osnovnim školama

o Suradnja sa sustručnjacima

UKUPAN BROJ SATI: 40 sati tjedno / 1768 godišnje

Page 94: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 94 -

12. 3. PLAN RADA KNJIŽNIČARA Stručni suradnik knjižničar planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedagoškome radu, stručno-knjižnične i informacijsko-referalne poslove te poslove vezane uz kulturnu i javnu djelatnost škole, stručno se usavršava, surađuje s matičnim službama, knjižnicama, knjižarima i nakladnicima te obavlja druge poslove vezane uz rad školske knjižnice, a posebno:

1. odgojno-obrazovnu djelatnost 2. stručno-knjižničnu djelatnost 3. kulturno-javnu djelatnost

i druge poslove iz Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, Godišnjeg plana rada škole, te poslove po potrebi rada škole i uputi ravnatelja.

POSLOVI I ZADUŽENJA NOSITELJI

(uz knjižničarke)

SATI TJEDNO

(za svaku knjižničarku)

1. ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST 25

1.1 Neposredni rad s učenicima

- pripremanje, planiranje, programiranje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada s učenicima (Knjižnično-informacijsko obrazovanje) - organizirano i sustavno upoznavanje učenika s knjigom - razvijanje čitalačke sposobnosti učenika - pomoć pri izboru knjige i upućivanje u čitanje književnih djela, znanstvene literature, časopisa, internetskih stranica - upoznavanje učenika s knjižničnim poslovanjem - upućivanje u način i metode rada na istraživačkim zadatcima (uporaba leksikona, rječnika, enciklopedija, web stranica i sl.) - organizacija rada s učenicima u naprednim skupinama i izvannastavnim aktivnostima - rad na odgoju i obrazovanju u slobodno vrijeme mladeži - organizacija nastavnih sati u knjižnici - pomoć učenicima u pripremi i obradi zadane teme - vođenje knjižničarske skupine (izvannastavna aktivnost)

ravnatelj knjižničarska skupina

učitelji pedagoginja psihologinja

učitelji djelatnici gradske

knjižnice

20

1.2 Suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljem

- suradnja s učiteljima svih nastavnih predmeta i odgojnih područja u nabavi literature i ostalih medija za učenike i nastavnike - suradnja na školskim projektima - suradnja s ravnateljem i pedagogom u vezi s nabavom stručne literature - provedba razvojnog plana škole

ravnatelj pedagoginja psihologinja

učitelji

5

2. STRUČNO-KNJIŽNIČNA DJELATNOST 10

Page 95: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 95 -

2.1 Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici

- nabava knjiga i ostale građe - knjižnično poslovanje: inventarizacija, signiranje, klasifikacija i katalogizacija, tehnička obrada, otpis i revizija - izrada abecednog kataloga - obrada (katalogizacija) i posudba knjižnog i AV fonda - praćenje i evidencija knjižnog fonda, izrada statistika - izvješćivanje nastavnika i učenika o novim knjigama te sadržajima stručnih časopisa - izrada popisa literature i bibliografskih podataka za pojedine predmete - izrada godišnjeg plana rada - rad na mrežnim stranicama knjižnice (www.brlici.hr)

ravnatelj knjižničarska skupina

učenici učitelji

računovotkinja

5

2.2 Stručno usavršavanje knjižničara

- praćenje stručne knjižnične i druge literature, stručnih recenzija i prikaza knjiga - praćenje lektire i literature za mladež - sudjelovanje u radu stručnih aktiva - sudjelovanje u radu Učiteljskog vijeća - sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničara te seminarima i savjetovanjima - posjete izložbama i sajmovima knjiga, informacijske i informatičke opreme - suradnja s matičnom službom NSK i županijskom matičnom službom te ostalim knjižnicama - suradnja s knjižarima i nakladnicima

5

3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

5

- organizacija, priprema i provedba kulturnih sadržaja (tribine, književni susreti, predstavljanje knjiga, kvizovi, izložbe, panoi…) - suradnja s ustanovama koje se bave organiziranim radom s mladeži (razne udruge i sl.) - praćenje, bilježenje i fotografiranje događanja u školi

ravnatelj knjižničarska skupina

učenici učitelji

djelatnici gradske knjižnice, muzeja,

kazališta…

UKUPNO 40

Page 96: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 96 -

12.3.1. PLAN KULTURNIH AKTIVNOSTI ŠKOLSKE KNJIŽNICE U ŠK. GOD. 2017./2018.

MJESEC VRIJEME

REALIZACIJE

ZNAČAJNI DAN ILI

OBLJETNICA AKTIVNOSTI NOSITELJI

MJESTO REALIZACIJE

IX.-XII. tijekom prvog polugodišta

Obilježavanje 200. obljetnice rođenja Petra Preradovića

(projekt)

- suradnja knjižnice u realizaciji: posjet Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici - radionica o P. Preradoviću u MHK-u

knjižničarke,

interesna skupina

učenika 5.-8.r., knjižničar

Gimanzije P. Preradovića, učitelji hrv.

jezika

Gimnazija Petra

Preradovića Virovitica

IX.-XII. tijekom prvog polugodišta

Projekt „Straničnik“ –

Bookmark Project

- izrađivanje i razmjena straničnika s partnerskom školom u inozemstvu

knjižničarke, učiteljica 4.r

PŠ Čemernica, učenici 4.r PŠ

Čemernica

Knjižnica PŠ Čemernica

IX. 8.9.2017. Međunarodni

dan pismenosti

- radionica o glagoljici u GKČ Virovitica -uređenje panoa

knjižničarke, interesna skupina učenika, djelatnici gradske knjižnice

gradska1 knjižnica, knjižnica

X.

1.-31.10.

Međunarodni mjesec školskih

knjižnica („Connecting communuties and cultures“)

Knjigolov - natjecanje u pronalaženju knjiga

knjižničarke, knjižničarska

skupina

knjižnica

- uređivanje panoa knjižničarke, knjižničarska

skupina knjižnica

Šumske životinje - radionica u GKČ

djelatnici gradske knjižnice,

knjižničarke, učenici RN

gradska knjižnica

15.10.-15.11. Mjesec hrvatske

knjige (enciklopedije)

Gradska (mjesna) knjižnica - nastavni sati - posjet gradskoj knjižnici

knjižničarke, učenici 3. razreda,

učiteljice RN

knjižnica gradska knjižnica

1 Posjete Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica organiziraju se prema planu i programu te pozivima

Gradske knjižnice

Page 97: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 97 -

XI.

Danas ti čitam (23.10.) – opus P. Preradovića riječju i slikom – radionica (povezivanje MHK-a i projekta o P. Preradoviću)

knjižničarke, učiteljice

hrvatskoga jezika,

interesna skupina učenika

knjižnica

Tko je Sherlock Holmes? – natjecateljsko-istraživačka radionica

knjižničarke, djelatnici gradske knjižnice, učenici 5.r

gradska knjižnica

Zaštita prirode u RH - pomoć učenicima u istraživačkom radu – pretraživanje enciklopedija

nastavnica biologije

knjižničarke, interesna skupina učenika

knjižnica

16. 11. Međunarodni

dan tolerancije - suradnja knjižnice u realizaciji aktivnosti

knjižničarke, pedagoginja, psihologinja, knjižničarska

skupina

knjižnica

XII.

15. 11. – 15. 12.

Mjesec borbe protiv ovisnosti

- izložba knjiga o ovisnostima

knjižničarke, pedagoginja, psihologinja,

učiteljica biologije,

knjižničarska skupina

knjižnica

1. - 23. 12. Božić - kreativna radionica

knjižničarke, učitelji,

knjižničarska skupina, djelatnici gradske knjižnice

knjižnica ili gradska knjižnica

I.-VI. tijekom drugog

polugodišta B.I.R.D.S. (projekt)

- suradnja knjižnice u realizaciji aktivnosti (provođenje kvizova)

knjižničarke, učitelji i stručni suradnici koji sudjeluju u projektu, interesna skupina učenika

knjižnica

II. zadnja srijeda

u mjesecu

Dan ružičastih majica

- suradnja knjižnice u realizaciji aktivnosti

knjižničarke, psihologija,

pedagoginja, knjižničarska

knjižnica

Page 98: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 98 -

skupina, interesna skupina učenika

14. 2.

Valentinovo (Školski projekt

Ljubav kao začin života)

- Ljubavna pošta (prikupljanje i podjela ljubavnih pisama) - uređivanje panoa - Ljubavne naslovnice (radionica) - Spoj naslijepo s knjigom

knjižničarke, knjižničarska

skupina,pedagoginja,

psihologinja

knjižnica

III.

21.2. - 17. 3.

Mjesec hrvatskoga

jezika

- uređivanje panoa

knjižničarke, knjižničarska

skupina knjižnica

tijekom ožujka Uskrs - kreativna radionica - uređivanje panoa

knjižničarke, knjižničarska

skupina, učitelji,

djelatnici gradske knjižnice

knjižnica ili gradska knjižnica

8. 3. Međunarodni

dan žena

- Žene svijeta – predavanje Svjetlane Dupan - uređivanje panoa

knjižničarke, knjižničarska

skupina, učenici PN

knjižnica ili školski hol

IV.

2.4.

Međunarodni dan dječje

knjige H. C. Andersen

- nastavni sat - uređivanje panoa - čitanje priča H. C. Andersena

učenici 2. r, knjižničarke,

učitelji knjižnica

18.4. Rođendan Ivane Brlić-Mažuranić

- kviz znanja - uređivanje panoa

knjižničarke, knjižničarska

skupina, učenici 6. razreda,

učitelji HJ

knjižnica

23. 4. Noć knjige

- Sovica mudrica (društvena igra) - natjecanje

knjižničarke, učenici RN, učitelji RN

knjižnica

- književno druženje - radionica

knjižničarke, knjižničarska

skupina, djelatnici gradske knjižnice

gradska knjižnica

V. Majčin dan - izložba dječjih radova

knjižničarke, učiteljice RN učenici RN

knjižnica

Page 99: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 99 -

12. 3. 2. ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE - plan knjižnično-informacijskog obrazovanja za šk. god. 2017./2018.

MJESEC RAZRED TEMA SUODNOS S PREDMETOM

(TEMA) NOSITELJI

BROJ SATI*

MJESTO REALIZACIJE

IX.

5. Organizacija i poslovanje školske knjižnice

Hrvatski jezik – Uvodni sat lektire

knjižničarke, učenici, učitelji

hrvatskoga jezika

1 knjižnica

1. Knjižnica Hrvatski jezik (MK – 3. Knjižnica)

knjižničarke, učenici,

učitelji RN 1 knjižnica

X.

7. Referentna zbirka Hrvatski jezik (MK – 4. Knjižnica)

knjižničarke, učenici, učitelji

hrvatskoga jezika

1 knjižnica

3. Gradska (mjesna) knjižnica

Hrvatski jezik (povodom Mjeseca hrvatske knjige)

knjižničarke, učenici,

učitelji RN, knjižničari gradske knjižnice

2 knjižnica, gradska knjižnica

6. In the library Engleski jezik

knjižničarke, učiteljice

engleskoga jezika, učenici

1-2 knjižnica

XI.

2. Dječji časopisi Hrvatski jezik (MK - 4. Dječji časopisi)

knjižničarke, učenici,

učitelji RN 1

knjižnica

6.

Samostalno pronalaženje informacija – uvod u UDK

Hrvatski jezik

knjižničarke, učenici, učitelji

hrvatskoga jezika

1

6. Predmetnica – put do informacije

Priroda (Zaštita prirode u RH)

knjižničarke, učiteljica

prirode, učenici

XII.

4. Knjižna građa (rječnik, pravopis)

Hrvatski jezik (MK – 4. Knjižnica – služenje rječnikom i školskim pravopisom)

knjižničarke, učenici,

učitelji RN 1

knjižnica

2.

Jednostavni književni oblici (N. Iveljić, Božićna bajka - lektirno djelo)

Hrvatski jezik (K – 4. Bajka)

knjižničarke,

učenici, učitelji RN

2

Page 100: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 100 -

I. 7.

Časopisi na različitim medijima

Hrvatski jezik (JI – 3. Natuknica i bilješka, MK – 4. Knjižnica)

knjižničarke,

interesna skupina učenika

2

informatička učionica, knjižnica

II.

1. Knjižnica (slikopriča Gospodin nered)

Hrvatski jezik (MK – 3. Knjižnica)

knjižničarke, učenici,

učitelji RN 1 knjižnica

8.

U potrazi za knjigom (Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica, On-line katalozi)

(uz 22.2. Dan NSK)

Hrvatski jezik (MK – 4. U potrazi za knjigom)

knjižničarke, učitelji

hrvatskoga jezika,

učenici 8. razreda

2 knjižnica

5. Stručni časopisi (Časopisi – izvori novih informacija)

Hrvatski jezik (MK – 1. Mediji, 4. Tisak)

knjižničarke, učenici, učitelji

hrvatskoga jezika

1 knjižnica

III. 4. Knjižna građa (enciklopedije, leksikoni, atlasi)

Priroda i društvo

knjižničarke, učenici,

učitelji RN 1 knjižnica

IV.

2. Međunarodni dan dječje knjige (H. C. Andersen)

Hrvatski jezik (K – 4. Bajka)

knjižničarke, knjižničarska

skupina, učenici,

učitelji RN

1 knjižnica

3.

Kako nastaje knjiga? (Put od autora do čitatelja)

Hrvatski jezik, Likovna kultura (1. Točka i crta – kadar, odnos slike i teksta)

knjižničarke, učenici,

učitelji RN 1 knjižnica

4.

Idemo u 5. razred – integrirani dan

(dio školskoga projekta) pripreme učenika za polazak u peti razred

svi nastavni predmeti

knjižničarke pedagoginja, psihologinja, predmetni

učitelji, učitelji RN

1 knjižnica

* Navedeni broj sati odnosi se na svaki pojedini razredni odjel

12. 4. Radno vrijeme stručnih suradnika pedagoga i psihologa Radno vrijeme stručnih suradnika planirano je u okviru 40 satnog radnog vremena u petodnevnom radnom tjednu. Radno vrijeme utvrđuje se Rješenjem o obvezama učitelja i stručnih suradnika, sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru. Stručni suradnik izvodi poslove u neposrednome pedagoškom radu 25 sati tjedno, a ostale poslove, do punog radnog vremena, u šestosatnom dnevnom radu. Ostatak rada dopunjuje se poslovima vezanim za ustanove, poslove stručnog usavršavanja, programiranja i pripremanja za rad te na druge poslove. Stručnom suradniku izdaje se Rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju stručnog suradnika. Radno vrijeme stručnih suradnica pedagoginje i psihologinje sastavni je dio njihovog gdišnjeg plana i programa rada.

Page 101: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 101 -

12.5. Radno vrijeme stručnog suradnika knjižničara

Radno vrijeme knjižnice je od 7:30 do 19:00 sati, a vezuje se uz raspored sati učenika, posebno uz putničku smjenu iz koje veći broj učenika čeka prijevoz. U knjižnici rade dvije stručne suradnice knjižničarke u punom radnom vremenu na poslovima knjižničara i bibliotekara. Radno vrijeme knjižničarki raspoređuje se u petodnevnom radnom tjednu kroz šestosatno radno vrijeme (sat 60 minuta) tako da se knjižničarke izmjenjuju u smjeni. Sukladno KU knjižničarke se pored satnice rada u knjižnici zadužuju s dodatnih 10 sati tjedno, za poslove pripremanja, stručnog usavršavanja i suradnje s drugim ustanovama, a te poslove obavljaju prije ili poslije rada u knjižnici.

Radno vrijeme po rasporedu sati A - gradska smjena ujutro – putnička poslijepodne

knjižničarka

stručna sprema

rad u knjižnici

stanka

rad u knjižnici

ukupno sati

dnevno

Vesna Zvečić dipl.knjiž i prof. 07:30 -10:30 10:30 -11:00 11:00 - 13:30 6 sati

Sanja Pajnić dipl.knjiž i prof. 13:00 -15:00 15:00 -15:30 15:30 -19:00 6 sati

Radno vrijeme po rasporedu sati B - putnička smjena ujutro - gradska poslijepodne

knjižničarka

stručna sprema

rad u knjižnici

stanka

rad u knjižnici

ukupno sati

dnevno

Sanja Pajnić dipl.knjiž i prof. 07:30 -10:30 10:30 -11:00 11:00 - 13:30 6 sati

Vesna Zvečić dipl.knjiž i prof. 13:00 -15:00 15:00 -15:30 15:30 -19:00 6 sati

12. 6. PLAN RADA RAVNATELJA

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Škole, predstavlja i zastupa Školu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole, odgovara za zakonitost rada Škole, saziva i vodi sjednice Učiteljskog vijeća, organizira rad škole, izdaje radne naloge radnicima, imenuje razrednike, imenuje članove stručnih povjerenstava, te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela škole. Radno vrijeme ravnatelja raspoređuje se u okviru 8 sati rada dnevno, u pravilu je od 07:00 do 15:00 sati, osim srijedom od 11:00-19:00 sati.

12. 6. 1. Plan rada ravnatelja - tjedni (okvirni)

R.br Sadržaj rada

sati tjedno

1. Dnevno planiranje 1

2. Izrada drugih planova (rada, investicija, opremanja, održavanja...) 2

3. Izvješća, zahtjevi, dopisi, pošta, stranke 6

4. Suradnja s učiteljima 8

5. Uvid u nastavu i rad učitelja 6

6. Uvid u rad drugih zaposlenika 6

Page 102: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 102 -

7. Suradnja s učenicima i roditeljima 3

8. Suradnja s drugim ustanovama 2

9. Poslovi uređenja i opremanja 2

10. Rad u stručnim tijelima škole 1

11. Rad u upravnim tijelima škole 1

12. Ostali poslovi 1

13. Aktivi i seminari - stručno usavršavanje 1

UKUPNO 40

12. 6. 2. Plan rada ravnatelja – godišnji

Sadržaj rada mjesec sati

1. Poslovi planiranja i programiranja 463 1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI. – IX. 194

1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI. – IX. 27

1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI. – IX. 27

1.4. Izrada školskog kurikuluma VI. – IX. 50

1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI – IX 40

1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća IX. – VI. 27

1.7. Izrada zaduženja učitelja VI. – VIII. 36

1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima IX. – VI. 20

1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX. – VI. 5

1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX. – VI. 5

1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja IX. – VI. 15

1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX. – VI. 5

1.13.Ostali poslovi IX. – VIII. 12

2. Poslovi organizacije i koordinacije rada 453 2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela,

broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).

IX. – VIII. 140

2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII. – IX. 50

2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI. – IX. 50

2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a

IX. – VI. 10

2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX. – VI. 14

2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika IX. – VII. 14

2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika

IX. – VI. 14

2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija

IX. – VI. 14

2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX. – VIII. 5

2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred IV. – VII. 14

2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika

IX. – VI. 14

2.12.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX. – VI. 14

2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI. i VIII. 10

2.14.Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika V .- IX. 20

Page 103: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 103 -

2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika I.-VI. 14

2.16. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora I. i VIII. 36

2.17.Ostali poslovi IX. – VIII. 20

3. Praćenje realizacije planiranog rada škole 158 3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX. – VI. 40

3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja

XII. i VI.

40

3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima

IX. – VI. 10

3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava IX. – VI. 12

3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX. – VIII. 10

Sadržaj rada mjesec sati

3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX. – VIII. 12

3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX. – VIII. 10

3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije IX. – VIII. 12

3.9. Ostali poslovi IX.– VIII. 12

4. Rad u stručnim i kolegijalnim tijelima škole 154 4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih

tijela IX. – VIII. 120

4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole IX. – VIII. 10

4.3. Ostali poslovi IX. – VIII. 24

7.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima IX. 50

7.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX. – VI. 14

7.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX. – VI. 14

7.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX. – VIII. 14

7.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX. – VIII. 14

7.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX. – VIII. 16

7.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad IX. – VIII. 14

7.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika IX. – VIII. 16

7.9. Ostali poslovi IX. – VIII. 22

5. Administrativno – upravni i računovodstveni poslovi 152

8.1 Rad i suradnja s tajnikom škole IX. – VIII. 60 8.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a IX. – VIII. 10

8.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX. – VIII. 4 8.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole IX. – VIII. 4

8.5. Prijam u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX. – VIII. 20 8.6. Poslovi zastupanja škole IX. – VIII. 4

8.7. Rad i suradnja s računovođom škole IX. – VIII. 22

8.8. Izrada financijskog plana škole VIII. – IX. 4

8.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX. – VIII. 4

8.10. Organizacija i provedba inventure XII. 4

8.11. Poslovi vezani uz e-Matice VI.- IX. 4

8.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi i učeničkih knjižica VI. 4

8.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII. i I. 4

8.14. Ostali poslovi IX. – VIII. 4

9. Suradnja s udrugama, ustanovama i institucijama 82 9.1. Predstavljanje škole IX. – VIII. 22

9.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa IX. – VIII. 10

9.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX. – VIII. 3

Page 104: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 104 -

9.4. Suradnja s NCVVO IX. – VIII. 3

9.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX. – VIII. 3

9.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje IX. – VIII. 3

9.7. Suradnja s Uredom državne uprave IX. – VIII. 3

9.8. Suradnja s osnivačem IX. – VIII. 3

9.9. Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje IX. – VIII. 3

9.10.Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo IX. – VIII. 3

9.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX. – VIII. 3

9.12.Suradnja s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu IX. – VIII. 2

9.13.Suradnja s Policijskom upravom IX. – VIII. 3

9.14.Suradnja sa Župnim uredom IX. – VIII. 3

9.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX. – VIII. 3

Sadržaj rada mjesec sati

9.16.Suradnja s turističkim agencijama IX. – VIII. 3

9.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX. – VIII. 3

9.18.Suradnja sa svim udrugama IX. – VIII. 3

9.19.Ostali poslovi IX. – VIII. 3

10. Stručno usavršavanje 75 10.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX. – VI. 20

10.2. Stručno usavršavanje ( ŽSV-a, MZOŠ-a, AZZO-a, HUROŠ-a) IX. – VI. 30

10.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX. – VI. 10

10.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature IX. – VI. 20

10.5. Ostala stručna usavršavanja IX. – VI. 4

11. Ostali poslovi ravnatelja 57 11.1. Vođenje evidencija i dokumentacije IX. – VI. 30

11.2. Ostali nepredvidivi poslovi

IX. – VI.

27

Ukupno 1768

Godišnji odmor 240

Ukupan broj planiranih sati rada godišnje: 2008

Page 105: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 105 -

13. PLAN RADA OSTALIH RADNIKA

Tajnica škole obavlja sljedeće poslove:

vrijeme

– normativno-pravne poslove (izrađuje normativne akte, ugovore, rješenja i odluke te prati i provodi propise), – kadrovske poslove (obavlja poslove vezane za zasnivanje i prestanak radnog odnosa, vodi evidencije radnika, vrši prijave i odjave radnika i članova njihovih obitelji nadležnima službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izrađuje rješenja o korištenju godišnjeg odmora radnika i o tome vodi kontrolu, vodi ostale evidencije radnika), – opće i administrativno-analitičke poslove (radi sa strankama, surađuje s tijelima upravljanja i radnim tijelima škole te s nadležnim ministarstvima, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. – sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju školskog odbora, – vodi evidenciju o radnom vremenu administrativno-tehničkih i pomoćnih radnika, – obavlja i dodatne poslove koji proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, –vodi evidenciju podataka o učenicima i priprema različite potvrde na temelju tih evidencija,

obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektroničkim maticama,

arhivira podatke o učenicima i radnicima,

ažurira podatke o radnicima,

izdaje javne isprave,

obavlja poslove vezane uz unos podataka o radnicima u elektroničkim maticama (eMatica, CARNet, Registar zaposlenih u javnim službama),

priprema podatke vezano uz vanjsko vrednovanje,

prima, razvrstava, urudžbira, otprema i arhivira poštu, vodi pismohranu škole

obavlja i ostale administrativne poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa.

40 sati tjedno stalno tijekom godine prema potrebi

1448 sati godišnje

Voditeljica računovodstva škole obavlja sljedeće poslove:

vrijeme

– organizira i vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove u osnovnoj školi, – u suradnji s ravnateljem, izrađuje prijedlog financijskog plana po programima i izvorima financiranja te prati njihovo izvršavanje, – vodi poslovne knjige u skladu s propisima, – kontrolira obračune i isplate putnih naloga, – sastavlja godišnje i periodične financijske te statističke izvještaje, – priprema operativna izvješća i analize za školski odbor i ravnatelja škole te za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, – priprema godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, knjiži inventurne razlike i otpis vrijednosti, – surađuje s nadležnim ministarstvima, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, poreznim uredima, – usklađuje stanja s poslovnim partnerima, – obavlja poslove vezane uz uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole (FMC), – obavlja i dodatne računovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna jedinica

40 sati tjedno stalno tijekom godine prema potrebi

Page 106: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 106 -

lokalne i područne (regionalne) samouprave, – obavlja i ostale računovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa.

1448 sati godišnje

Računovodstvena referentica/blagajnica obavlja sljedeće poslove:

vrijeme

obračunava isplate i naknade plaća u skladu s posebnim propisima,

obračunava isplate po ugovorima o djelu vanjskim suradnicima,

obračunava isplate članovima povjerenstava,

evidentira i izrađuje ulazne i izlazne fakture,

radi blagajničke poslove te obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa.

40 sati tjedno stalno tijekom godine prema potrebi

1448 sati godišnje

Spremač/ica obavlja sljedeće poslove:

vrijeme

– čišćenje i održavanje prilaza i ulaza u školu, školskih učionica, kabineta, radionica, sanitarnih čvorova, hodnika, stubišta, spavaonica, blagovaonice, školske sportske dvorane i drugih prostorija škole i vanjskog okoliša, – čišćenje i održavanje vrata, namještaja, sagova, prozorskih i ostalih stakala, a prema potrebi spremač obavlja i poslove dežurstva i dostavljača te druge poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada škole.

40 sati tjedno/20 sati tjedno stalno tijekom godine prema potrebi

1448 sati (724 sati za radnike na pola radnog vremena)

Domar/ložač/školski majstor/vozač obavlja sljedeće poslove:

vrijeme

-rukovodi i brine o radu kotlovnica, toplinskih stanica i drugih uređaja grijanja, obavlja popravke, održava prilaz i ulaz u školu, poslove održavanja objekta škole i njezina okoliša, obavlja poslove dežurstva te druge poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada osnovne škole.

40 sati tjedno stalno tijekom godine prema potrebi

1448 sati godišnje

Kuharica obavlja sljedeće poslove:

vrijeme

­ Kuharica obavlja poslove planiranja, preuzimanja namirnica, pripreme i podjele obroka, čišćenja i održavanja kuhinje ostale poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa.

40 sati tjedno stalno tijekom godine prema potrebi

1448 sati godišnje

Page 107: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Mažuranić, Virovitica · 2017-10-13 · Plan rada psihologa 86 12.3. Plan rada knjižničara 94 12.3.1. Plan kulturnih aktivnosti školske knjižnice

- 107 -

14. PRAĆENJE REALIZACIJE Praćenje realizacije Godišnjeg plana i programa rada škole obavljaju stručne suradnice i ravnatelj u okviru djelokruga i ovlasti rada. Sukladno obvezama iz plana rada učitelja, učitelji su dužni samostalno pratiti uspješnost realizacije plana rada po nastavnim predmetima i o tome obavještavati stručno-pedagošku službu i ravnatelja. O realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole ravnatelj podnosi izvješće Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Školskom odboru jednom u obrazovnom razdoblju.

15. ZAKLJUČAK

Škola je predložila Plan i program rada škole za školsku 2017./2018. godinu sukladno Zakonu, NOK-u, Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, KU te Odluci o ustroju razrednih odjela i broju učenika u školskoj 2017./2018. godini. Uz ostvarivanje propisanog nastavnog plana i programa kroz stručno zastupljenu nastavu i kroz ostvarivanje dodatnih aktivnosti Škola veliki naglasak stavlja na provođenje preventivnih programa. Preventivni program je usmjeren zajedničkom djelovanju škole i roditelja na cjelokupni rast i razvoj djeteta. Provođenjem školskih projekata i uključivanjem u vanjske projekte škola podiže razinu kvalitete odgojno – obrazovnog djelovanja. Škola uspostavlja kvalitetnu suradnju s roditeljima. Vijeće roditelja prati život i rad škole, predlaže mjere za poboljšanje uvjeta rada škole i pomaže školu u opremanju svojom novčanom donacijom. Škola ostvaruje visoku razinu suradnje i s osnivačem, Gradom Viroviticom. Osnivač prati rad škole i u okviru raspoloživih novčanih sredstava. Suradnja škole s drugim institucijama je primjerena i u okviru plana rada škole radi ostvarivanja uspješne realizacije Plana i programa rada škole.

-:-:-:-