godiŠnji plan i program rada - os-sradic-oprisavci.skole.hr · u matičnoj je školi nastava...

50
Osnovna škola “Stjepan Radić” Oprisavci GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za 2016./2017. školsku godinu U Oprisavcima, 30. rujna 2016. godine

Upload: others

Post on 02-Sep-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

Osnovna škola “Stjepan Radić” Oprisavci

GODIŠNJI PLAN

I

PROGRAM RADA

za 2016./2017.

školsku godinu

U Oprisavcima, 30. rujna 2016. godine

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

I

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

(osobna karta škole)

Osnovna škola: ”Stjepan Radić” Oprisavci

Adresa (mjesto, ulica i broj): Oprisavci, Trg Svetog Križa 19

Broj i naziv pošte: 35212, Garčin

Broj telefona: 035/227-122 Broj telefaxa: 035/227-920

Županija: Brodsko-posavska

Broj učenika: I-IV razred: 115 Broj razrednih odjela I-IV: 10

V-VIII razred: 118 Broj razrednih odjela V-VIII: 7

Ukupno: 233 Ukupno: 17

Broj područnih razrednih odjela (škola): 6

Broj djelatnika: a) učitelja razredne nastave: 10

b) učitelja predmetne nastave: 18

c) stručnih suradnika: 2

e) ostalih radnika: 13

Ravnatelj škole: Ivana Vukovarac

Voditelj smjene: -

Voditelj područne škole: 1. Melita Galovac (Trnjanski Kuti), 2. Manda Madžarević

(Poljanci), 3. Martina Jednobrković (Svilaj), 4. Marina Vuković (Prnjavor), 5. Anita Štivić

(Novi Grad ), 6. Marija Danilović (Kupina)

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

II

SADRŽAJ

1. UVJETI RADA 1

1.1. PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU 1

1.2. PROSTORNI UVJETI 1

1.2.1. Unutrašnji školski prostor 1

1.2.2. Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje

novog prostora 12

1.3. STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA I PLAN UREĐIVANJA 13

2. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLI U 2015./2016. ŠKOLSKOJ

GODINI 14

2.1. PODACI O UČITELJIMA 14

2.2. PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA 15

2.3. PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU 15

3. ORGANIZACIJA RADA 16

3.1. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA 16

3.2. ORGANIZACIJA SMJENA 17

3.3. GODIŠNJI KALENDAR RADA 18

3.4. RASPORED SATI 20

4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 22

4.1. GODIŠNJI FOND SATI PO RAZREDIMA

I ODJELIMA (redovna nastava) 22

4.2. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE 25

4.3. PLAN IZBORNE NASTAVE U ŠKOLI 26

4.4. RAD PO PRILAGOĐENOM PROGRAMU 27

4.5. DOPUNSKA NASTAVA 27

4.6. DODATNI RAD (RAD S DAROVITIM UČENICIMA) 28

4.7. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI,

UČENIČKIH DRUŠTAVA, DRUŽINA I SEKCIJA 29

4.8. UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 29

5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH

DJELATNOSTI ŠKOLE 30

5.1. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE 31

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

III

6. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I

EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA 32

6.1. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM SUZBIJANJA

ZLOUPOTREBE SREDSTAVA OVISNOSTI 33

6.2. PROGRAM: AFIRMACIJA POZITIVNIH VRIJEDNOSTI 35

7. PROJEKTI I INTEGRIRANI DANI 36

8. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA

DJELATNIKA ŠKOLE 37

8.1. GODIŠNJE ZADUŽENJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH

DJELATNIKA ŠKOLE 37

8.2. PODACI O UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA I STAŽISTIMA

VOLONTERIMA 38

8.3. PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA U ŠKOLI I NJIHOVIM

ZADUŽENJIMA 38

8.4. RADNICI NA BOLOVANJU 38

9. PLANOVI PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA 39

10. PLAN RADA STRUČNIH ORGANA ŠKOLE 40

10.1. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA, RAZREDNIH VIJEĆA I

RAZREDNIKA 40

10.2. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA I

ŠKOLSKOG ODBORA 41

10.3. PLAN RADA RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA 41

10.3.1. Plan rada ravnatelja 41

10.3.2. Plan rada knjižničara 42

10.3.3. Plan rada pedagoga 44

10.4. PLAN RADA TAJNIŠTVA I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE

SLUŽBE 45

11. PLAN I PROGRAM INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG

I TEKUĆEG ODRŽAVANJA 45

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

Na temelju članka 28. stavak 8. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi (“N.N”. br. 87./08. od 25. srpnja 2008.) i članka 11. i 49. Statuta OŠ “Stjepan Radić” Oprisavci,

Školski odbor na sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća i Vijeća

roditelja donosi:

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

1. UVJETI RADA

1.1. PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU

Upisno područje škole obuhvaća sljedeća naselja: Trnjanski Kuti, Poljanci, Oprisavci,

Svilaj, Prnjavor, Novi Grad, Kupina, Stružani i Zoljani.

U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7

odjela predmetne nastave (5.- 8.razred). U 6 područnih škola nastava je organizirana u 6 kombiniranih

odjela razredne nastave. Nastava je organizirana u 7 zgrada.

U višim razredima odjeli su čisti, a u nižim 4 odjela su čista, a 6 kombiniranih.

1.2. PROSTORNI UVJETI

1.2.1. Unutrašnji školski prostor

MATIČNA ŠKOLA

NAZIV PROSTORA

NAMJENA U

SMJENAMA PO

RAZREDIMA I

PREDMETIMA

ŠIFRA STANJA

SPECIJALIZIRANE

UČIONICE

BR. VEL.

U M2

PRVA DRUGA opća

oprem.

didakt.

oprem.

Hrvatski jezik 1 49,5 5-8 r. 1. r. 3 3

Engleski jezik 1 49,5 5-8 r. 2. r. 3 3

Povijest - hrvatski jezik 1 49,5 5-8 r. 3. r. 3 3

Glazbena - likovna kult. 1 49,5 5-8 r. 4. r. 3 3

Matematika 1 49,5 5-8 r. 3 3

Biologija – kemija 1 49,5 5-8 r. 3 3

Tehnička kultura 1 37,5 5-8 r. 3 3

Športska dvorana 1 291 5-8 r. 1-4. r. 3 3

Čitaonica 1 37,5 5-8. r. 1 1

Knjižnica 1 37,5 5-8. r. 1.-4.r. 2 3

Kompjut.učionica 1 27 1.-8.r. 1.-8.r. 3 3

Ukupno 11 727,5

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

2

PODRUČNE ŠKOLE

NAZIV PROSTORA

NAMJENA U

SMJENAMA PO

RAZREDIMA I

PREDMETIMA

ŠIFRA STANJA

SPECIJALIZIRANE

UČIONICE

BR. VEL.

U M2

PRVA DRUGA opća

oprem.

didakt.

oprem.

Trnjanski kuti 1 42,5 1., 3. r. 1 3

Poljanci 1 66,5 1., 3. r. 2 3

Svilaj 1 66,5 2., 4. r. 1 3

Prnjavor 1 47 1., 2., 4. r. 2 3

Kupina 1 42 1., 3. r. 3 3

Novi Grad 1 66,5 1., 2., 4. r. 1 3

Ukupno 6 331

Šifra stanja opremljenosti: do 58% .... 1

58-70% .... 2

70-100% ... 3

U matičnoj školi unutrašnji školski prostor odgovara potrebama suvremene organizacije

odgojno-obrazovnog rada.

Materijalno-tehnička opremljenost nije zadovoljavajuća – u svim specijaliziranim

učionicama nedostaje dosta opreme jer pri otvaranju nove školske zgrade nije bilo financijskih

sredstava za potpuno opremanje škole.

Nova školska zgrada matične škole svečano je otvorena 29. rujna 1990. nakon 14- mjesečne

gradnje (Kamen temeljac je postavljen 26. srpnja 1989.)

Nova zgrada Područne škole Kupina otvorena je 1991. godine, dok je ostalih 5 zgrada

područnih škola (Trnjanski Kuti, Poljanci, Svilaj, Prnjavor i Novi Grad) u relativno lošem stanju i

trebaju obnovu. Također je potrebno opremanje učilima i namještajem kako bi prostori područnih

škola udovoljavali potrebama suvremenog odgojno-obrazovnog rada.

Škola postaje samostalna od šk. 1994./95. te od tada, svojim sredstvima, sredstvima

Županije i sredstvima općine Oprisavci nastoji poboljšavati uvjete za rad u matičnoj i 6 područnih

škola:

1996. godine

- PŠ Trnjanski Kuti i PŠ Svilaj: obnovljena i obojana pročelja školskih zgrada (proljeće)

- PŠ Trnjanski Kuti i PŠ Poljanci: krečenje unutrašnjosti školskih zgrada (ljeto)

- PŠ Svilaj: renovirana unutrašnjost, pregrađeni hodnik i izgrađen sanitarni čvor,

renovirano krovište

1997. godine

- PŠ Trnjanski Kuti, PŠ Prnjavor i PŠ Novi Grad: izgrađene nove ulazne željezne kapije

(ljeto 1997.)

- PŠ Poljanci i PŠ Svilaj: popravljene željezne kapije (ljeto 1997.) i ograde

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

3

- PŠ Novi Grad: renovirano krovište s izmjenom crijepa (listopad i studeni 1997.)

1998. godina

- Matična škola: postavljena betonsko-žičana ograda na istočnoj strani šk. zemljišta (od

ceste prema nasipu)

- posađeno 230 sadnica tuje (živa ograda) uz navedenu žičanu ogradu

(svibanj 1998.)

- PŠ Novi Grad: izgrađen sanitarni čvor unutar zgrade, iskopan novi bunar i

izgrađen prostor za učiteljicu unutar pregrađene učionice (kolovoz).

Vrijednost 120.000,00 u kn.

1999. godina

- Matična škola: izvršeno krečenje 6 učionica matične škole

2000. godina

- Matična škola: u dvorišnom prostoru škole posađeno tridesetak sadnica lipe,

likvidambra, ruja i japanske trešnje (svibanj 2000.)

- PŠ Kupina: oko zgrade škole postavljeno pedesetak betonskih stupova za ograđivanje

školskog prostora i igrališta površine 50 x 100 m (jesen 2000.)

2001. godina

- PŠ Kupina: u proljeće 2001. učvršćeni (betonom) postavljeni stupovi za ogradu i

postavljena žica oko čitavog školskog prostora koji iznosi oko 5000 m2

- potrebno još postaviti 4 željezne kapije.

- PŠ Trnjanski Kuti: krajem kolovoza okrečena učionica i predprostor učionice

- Matična škola: svojim sredstvima i sredstvima Ministarstva nabavljeno: 2 kompjutora,

2 ormara, 1 uč. namještaj za 30 učenika

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

4

2002. godina

- PŠ Novi Grad: u ljetu postavljena plastična stolarija te renoviran strop i ugrađena

nova rasvjeta i izmijenjen pod (postavljen laminat)

- u jesen nabavljen kompletan novi namještaj u učionicu.

- PŠ Kupina: u rujnu izrađene i postavljene, na ogradi, četiri željezne kapije (2 velike,

2 male)

- PŠ Trnjanski Kuti: školskim sredstvima nabavljen kompletan učionički namještaj u

vrijednosti 13.000,00 kn (listopad 2002.).

- Matična i sve PŠ: nabavljeno školskim sredstvima:

- 7 kasetofona

- 7 televizora

- 7 videouređaja

- 1 računalo

- lopte u vrijednosti 5000,00 kn

2003. godina

- tijekom srpnja i kolovoza 2003. županijskim sredstvima i sredstvima Škole izvršeno je:

- PŠ Svilaj: ugradnja plastične stolarije, izmjena poda učionice, izmjena poda hodnika,

krečenje hodnika, učionice, sanitarnog čvora.

- PŠ Prnjavor:

- izmjena krovne letve i crijepa na šk. zgradi

- ugradnja plastične stolarije na učionici (bez izmjene stolarije u hodniku i sanit. čvoru)

- bojanje učionice, brušenje i lakiranje parketa

- Matična škola: u kolovozu izvršeno bojanje ulaznog prostora, hola i učionice u

potkrovlju

- Sve područne škole:

- u srpnju i kolovozu u svih 6 PŠ pregledana i popravljena električna

mreža (osigurači, popravci ….) i ugrađene grijalice u sanitarnim čvorovima i

prostorijama hidroforskih uređaja kako bi se spriječilo smrzavanje vodovodne

instalacije u zimskom period

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

5

2004. godina

- PŠ Prnjavor:

- u lipnju 2004. prenamijenjenim županijskim sredstvima ugrađena

plastična stolarija: 3 prozora u hodniku, 2 tavanska prozora i 4 vrata

tako da je sada na zgradi kompletna plastična stolarija.

- u drugoj polovici kolovza 2004. Županijskim sredstvima izvana obojena

školska zgrada te srušen stari sanitarni čvor i u dnu hodnika izgrađen

novi

- u svibnju, sredstvima Ministarstva nabavljen 1 kompjutor s monitorom,

za učionicu.

- PŠ Trnjanski Kuti:

- u lipnju 2004. ugrađena plastična stolarija: 3 prozora, 1 balkonska

vrata, 3 vrata

- u kolovozu, pregradnim zidom i vratima ispred stepeništa, odijeljen

katni prostor škole od ostalih prostora zgrade.

- u svibnju, sredstvima Ministarstva nabavljen kompjutor za učionicu

- u kolovozu postavljen novi pod (laminat) u učionici i okrečena

učionica i predprostor

- PŠ Svilaj:

- u kolovozu, školskim sredstvima, ugrađena nova ulazna plastična

vrata

- PŠ Novi Grad:

- u svibnju, sredstvima Ministarstva, nabavljen kompjutor za učionicu

- PŠ Poljanci:

- u svibnju, sredstvima Ministarstva, nabavljen kompjutor s monitorom,

za učionicu

Matična i područne škole:

- u proljeće, vlastitim sredstvima i sredstvima B-P županije nabavljeno:

2 kompletna namještaja za učionice, 6 AV-ormara, 7 ormara poličara,

1 vitrina, 14 stolica za učitelje, 2 grafoskopa, 1 episkop i za 20.000,00

kn didaktičke opreme i učila.

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

6

Matična škola:

- sredstvima Ministarstva tvrtka “King” Zagreb i “Prosoft” Slavonski Brod 6. rujna

2004. instalirana informatička učionica s 8 kompjutora i 8 monitora za učenike i

jednim kompjutorom i printerom za učitelja.

Dobivena je Suglasnost Ministarstva za ½ radnog vremena učitelja-informatičara,

ali s početkom rada tek od 1. rujna 2005. godine.

2005. godina

PŠ Poljanci:

- u srpnju i kolovozu 2005. na čitavom objektu izmijenjena odnosno ugrađena

kompletna plastična stolarija

- također izmijenjen pod u učionici (laminat)

Matična škola:

- krajem listopada i tijekom studenoga 2005. Općina Oprisavci izgradila ogradu

sjeverno od igrališta i visoku sportsku ogradu (u pravcu, odnosno širinom asfa-

ltnog igrališta).

PŠ Novi Grad:

- zbog dotrajalosti bunara, izvršeno bušenje novog dubine 24 m (iskop 23.-25.

studenoga 2005.)

2006. godina

U ožujku u vrijednosti oko 80.000,00 kn nabavljeno je i obavljeno sljedeće:

PŠ Svilaj: kompjutor, monitor, printer, radni stolić s foteljom

PŠ Kupina: kompjutor, monitor, printer, radni stolić s foteljom

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

7

Matična škola:

- stropni LCD projector s instalacijom i projekcionim platnom u

informatičkoj učionici

- 2 prijenosna računala

- 1 projektor

- 3 kompjutora ( tajništvo, zbornica, knjižnica)

- 2 laserska printera (tajništvo, zbornica)

- 2 printera u boji

- Prvih dana srpnja 2006. u MŠ je, školskim sredstvima, obojeno sveukupno oko

1400 m2: 7 učionica, prostor dežurnog učenika, ulazni hodnik ispred sportske

dvorane, muška i ženska svlačionica, ured ravnatelja i zbornica

- Tijekom kolovoza 2006. županijskim sredstvima je nabavljen i

ugrađen namještaj u zbornici i u uredu ravnatelja.

2007. godina

Sve područne škole:

- u veljači, za 6 PŠ nabavljene strunjače za nastavu TKZ (vrijednost 8.500,00 kn)

PŠ Trnjanski Kuti:

- renovirano krovište šk. zgrade

- ugrađeni plastični prozori na sanitarnom čvoru škole i učit. stanu

- izmjena dijela dotrajalih rina

PŠ Poljanci:

- renovirano krovište školske zgrade

- izmjena dijela dotrajalih rina

Vrijednost radova na ove dvije PŠ je 80.000,00 kn.

Matična škola:

- Sredstvima Škole i B-P županije nabavljeno:

- samohodna kosilica – 12.300,00 kn (ožćujak 2007.)

- ugradnja inox-karnišni u 6 učionica i u uredskim prostorijama – 16.500,00 kn

(travanj 2007.)

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

8

- izrada i postavljanje inox -rampe za invalide unutar zgrade -7.000,00 kn

(travanj 2007.)

- izrada vanjske ulazne rampe za invalide – 3.500,00 kn (svibanj 2007.)

2008. godina:

Od ove godine općina Oprisavci Školu pomaže većim iznosom nego do sada

( 15-30.000,00 kn godišnje).

Sada je pomoć općine Oprisavci:

- 2000,00 kn mjesečno – sufinanciranje školske kuhinje koja radi od pro-

sinca 2007.

- 5000,00 kn godišnje za ekskurzije učenika slabijeg materijalnog stanja

- 60.000,00 kn za održavanje i potrebe Matične i 6 područnih škola

U ovoj godini učinjeno je županijskim sredstvima:

Matična škola:

- nabavljena interaktivna ploča – 17.000,00 kn

- tvrtka “Piramida” Slavonski Brod izmijenila dotrajalu vodovodnu instalaciju i

razdvojila hidrantsku od sanitarne mreže u vrijednosti – 162.000,00 kn

2009. godina:

Škola je prikupljala sredstva za postavljanje biste Stjepana Radića, uz 80 godišnjicu

smrti (1928.-2008.) no u nedostatku sredstava bista je postavljena godinu kasnije ( za

Dan škole, 5. lipnja 2009.).

Troškove postavljanja biste (naknada akad. kiparu Marijanu Sušen, uređenje oko-

lnog prostora, postolje, izrada i postavljanje biste) sufinancirali su: Škola, općina Opri-

savci i B-P županija.

Sveukupni troškovi su 108.000,00 kn. U jesen 2009. sredstvima Županije, Općine i

Škole učinjeno je u MŠ:

- skidanje mahovine i bojenje fasadnom bojom svih betonskih štitnika od sunca

(ispod krovišta) te bojanje svih bijelih vanjskih površina između fasadnih zidova

i izmjena dijela dotrajalih rina – 104.000,00 kn

- osposobljavanje grijanja i tople vode u svlačionicama (uz dvoranu)-10.000,00

- ugradnja klorinatora i deferizatora u vodovodni sustav -40.000,00 kn

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

9

- nabavka namještaja za jednu učionicu, ormari poličari, šk. ploče – 40.000,00 kn

- izgradnja zapadne ograde dvorišta između školkog igrališta i župnog stana – su-

financiranje 1/3 troškova - 23.000,00 (1/3 škola, 1/3 župa i 1/3 Općina

= 69.000,00 kn)

2010. godina

Matična škola:

- izmjena poda, osposobljavanje slavina i bojenje zidova u učionici B-K

17.500,00 (siječanj 2010.)

- bojenje temelja (cokla) zgrade matične škole i dijela željezne ograde (rujan)

oko 5000,00 kn

- nabavka pianina za glazbenu kulturu – 4000,00 kn (prosinac)

Sve područne škole:

- gletanje i bojenje učionica i hodnika svih 6 PŠ – oko 65.000,00 kn

(kolovoz 2010.)

PŠ Novi Grad:

- pregrađivanje školskog dvorišta željezno-žičanom ogradom – 8.000,00 kn (proljeće

2010.)

- nabavka ljuljački (dječje igralište) uz prostor škole – u prosincu 2010. –

oko 38.000,00 (županijskim sredstvima)

2011. godina:

Matična škola:

- nabavljen program za kompjutorsku obradu knjiga u šk. knjižnici – 6500,00 (ožujak)

- izmjene kompletne rasvjete u 6 učionica – oko 22.000,00 kn

- izgradnja nove armirane betonske staze uz istočni rub šk. zgrade – 19.700,00 (srpanj)

- priključak i troškovi na vodovodnu i hidrantsku mrežu uz izmjenu vanjskih

hidranata – 119.500,00 (lipanj i srpanj 2011.)

- videonadzor s 8 kamera – oko 40.000,00 kn (studeni 2011.)

PŠ Trnjanski Kuti:

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

10

- priključenje na vodovodnu mrežu – oko 9.000,00 (srpanj 2011.)

- izmjena rasvjete u učionici i hodniku – oko 4.000,00

PŠ Poljanci:

- priključak na vodovodnu mrežu – oko 9000,00 (srpanj 2011.)

2012. godina:

Matična škola:

- bojanje informatičke i tehničke učionice (sredstva škole, veljača 2012.) =2600,00 kn

- računalo za pedagoga (sredstva škole,veljača 2012.) = 4500,00 kn

- zavjese za uredske prostorije i 3 kabineta (sredstva škole, veljača 2012.) = 4500,00 kn

- izmjena namještaja u tajništvu škole i nabavka 1 stropnog projektora (veljača 2012.,

sredstvima Županije) = 50.000,00 kn

- ugradnja jednog hidranta u holu MŠ (sredstva škole, listopad 2012.) = 3500,00 kn

- nabavka projektora za učionicu geografije i projektora, platna i zvučnika za projektor u

učionici vjeronauka (sredstvima Općine, studeni 2012.) = 8.500,00 kn

Sve područne škole:

- projektori, zvučnici, projektna platna (sredstva Općine, studeni 2012.)

6 puta 4.550,00 =27.300,00 kn

PŠ Svilaj:

- kontrola i popravak elektroinstalacije u zgradi PŠ (sredstva škole, srudeni 2012.)

=3.000,00 kn

PŠ Novi Grad

- izmjena pločica na ulaznim stepenicama, sanacija crijepa i kubura, krovna limarija

(sredstva općine i sredstva škole, studeni 2012.) = 7.000,00 kn

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

11

2013. godina:

Matična škola:

- ugradnja projektorske instalacije u 8 učionica (sredstva općine,siječanj 2013.)

= 7.800,00

- izmjena električne i projektorske instalacije u kompjutorksoj učionici (sredstva općine,

siječanj 2013.) = 7.000,00 kn

- nabavka novog usisavača WIERBEL (sredstva škole, ožujak 2013.) = 2.700,00 kn

- ugradnja regulatora tlaka na vodovodnoj instalaciji (vlastita sredstva, ožujak 2013.)

= 4.000,00 kn

- ugradnja nove panik-rasvjete (vlastita sredstva, svibanj 2013.) = 1.500,00 kn

- nabavka novog kompjutora za računovodstvo (vlastita sredstva, lipanj 2013.) = 4.000,00

kn

- nabavka novog namještaja za ured pedagogoa (sredstva Županije, listopad 2013.)

=25.000,00 kn

- nabavka 4 LCD projektora (2 uč.+ zbornica) = 14.500,00 kn

PŠ Svilaj:

- nabavka kosilice (sredstva škole, travanj 2013.) = 2.000,00 kn

- priključenje školske zgrade na općinski vodovod (sredstva Županije, kolovoz 2013.)

= 6400,00

PŠ Prnjavor

- priključenje školske zgrade i školskog stana na opć.vodovod (sredstva Županije, kolovoz

2013.) = 7.300,00

PŠ Novi Grad

- priključenje školske zgrade i školskog stana na opć.vodovod (sredstva Županije, kolovoz

2013.) = 7.700,00 kn

- renoviranje školskog stana i montaža drvarnice u dvorištu škole (srpanj, kolovoz 2013.)

= 60.000,00 kn

2014. godina:

Matična škola:

- kosilica za travu-srpanj 2014. = 2.000,00 kn

- učionica HJ – izmjena poda (srpanj 2014.) = 20.000,00 kn

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

12

PŠ Svilaj:

- izmjena crijepa na šk.zgradi (sjeverna strana krovišta) = županijska sredstava (srpanj

2014.) = 20.000,00 kn

PŠ Kupina:

- Bojanje drvene stolarije na šk. zgradi i šk. stanu (srpanj 2014.) = 20.000,00 kn

2015. godina:

Matična škola:

- izmjena 4 kompjutora u informatičkoj učionici sredstvima:

- općine Oprisavci (2 kom i 1 laptop Toshiba = 8200,00 kn),

- donacija Alfa Zagreb (2 kom = 4000,00 kn)

- odobrena Županijska sredstva za informatičku opremu (15.000,00 kn) su

realizirana tijekom srpnja 2015. godine i nabavljeno je:

- 4 kompjutora za informatičku učionicu = 8.000,00 kn

- novi fotokopirni aparat Canon iR 2520 (za zbornicu) = 7.300,00 kn

- ugradnja i popravak automatike na kotlovima kotlovnice = 4.600,00 kn

- izrada prokromskih izvoda na dimnjaku škole = 5.500,00 kn

- priprema za e-dnevnike za šk. 2016./17. godinu sredstvima Županije i Škole (6

kompjutora za PŠ = 19.200,00 kn, 12 laptopa za učionice = 43.100,00 kn,

postavljanje informatičke mreže do učionica = 11.700,00 kn, tokeni = 3.600,00 kn,

„miševi“ = 2.200,00 kn) = 79.800,00 kn

PŠ T.Kuti:

- obnovljena zgrada škole, učiteljskog stana i mjesnog doma (od strane Općine

preko EU fondova); promjena fasade, stolarije i grijanja

PŠ Svilaj:

- betoniranje i ostali materijali za postavljanje metalne drvarnice u PŠ Svilaj (sredstva

općine Oprisavci) = 12.800,00 kn

- izrada i postavljanje metalne drvarnice u PŠ Svilaj (sredstva Škole) = 15.950,00 kn

2016. godina:

Matična škola:

- 2 staklene – izložbene vitrine = 5.500,00 kn

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

13

1.2.2. Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog prostora

U matičnoj školi treba dovršiti ograđivanje školskog prostora, što nije učinjeno pri izgradnji

škole 1990. godine.

Potrebno je također ograditi školski prostor u područnoj školi Svilaj i područnoj školi

Trnjanski Kuti (dvorišni prostor).

Dograditi prostor školske knjižnice i informatičke učionice.

Potreba dogradnje učioničkog i kabinetskog prostora za mogućnost jednosmjenske nastave.

1.3. STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA I PLAN UREĐIVANJA

NAZIV POVRŠINE VELIČINA m2 OCJENA STANJA

Zelene površine 6584 Veći dio je zasijan travom,

a ostalo se planira urediti.

Igralište 2120 zadovoljava

PŠ T. KUTI: dvorište 698 "

šk. vrt 1 ha "

PŠ POLJANCI: dvorište 508 "

šk. vrt 1 kj "

PŠ SVILAJ: dvorište 1000 „

šk. vrt - -

PŠ PRNJAVOR: dvorište 510 "

šk. vrt 1200 "

PŠ NOVI GRAD: dvorište 120 "

šk. vrt 1 kj "

PŠ KUPINA: dvorište 900 sada neuređeni šk. okoliš, uredit

će se tijekom šk. god.

PLAN UREĐENJA OKOLIŠA

Planira se dovršiti uređenje okoliša u matičnoj školi te u područnoj školi Kupina, dok će se

uz ostale školske zgrade redovno održavati i njegovati zelene površine.

Otežano održavanje okoliša u područnim školama uzrokovano je dotrajalošću ograda.

Planira se izgraditi nekoliko stotina metara metalne ograde kombinirano sa živom ogradom

(u MŠ i PŠ) te urediti školska igrališta u dvorištima.

Planira se do kraja 2016. godine brusiti i lakirati parket dvorane u vrijednosti oko 30, 000 kn

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

14

2. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLI U 2016./2017. ŠK. GODINI

2.1. PODACI O UČITELJIMA

IME I PREZIME God.rođ God.

staža

Struka Stupanj

škol.

spreme

Predmet koji predaje Doško-

lavanje

Napom

ena

1. Janja Alasić Šekerija 1969. 24 RN VŠS RN 1. r.

2. Danijela Nikolić 1969. 23 RN VSS RN 2. r.

3. Irma Perić Kodžoman 1973. 18 RN VSS RN 3. r.

4. Barica Vladić 1965. 28 RN VŠS RN 4. r.

5. Melita Galovac 1969. 23 RN VŠS RN 1., 2., 4. r. TK

6. Manda Madžarević 1969. 24 RN VŠS RN 1., 2., 4. r. PO

7. Martina Jednobrković 1983. 8 RN+INF VSS RN 1., 3. r. SV

8. Marina Vuković 1982. 3 RN+INF VSS RN 1., 2., 3. r. PR

9. Anita Štivić 1985. 6 RN VSS RN 1., 2., 3. r. NG

10. Marija Danilović 1981. 9 RN+POV VSS RN 2., 4. r. KU

11. Davor Ivanković 1985. 4 HJ-POV VSS hrvatski jezik, povijest

12. Tatjana Bratulić-Trifunović 1967. 26 HJ VSS hrvatski jezik

13. Anja Flidr 1988. 3 HJ VSS hrvatski jezik

14. Maja Zvirotić 1989. 1 RN VSS likovna kultura

15. Ivana Filipović 1991. 0 RN VSS glazbena kultura

16. Sanja Pratljačić 1981. 10 RN+ENG VSS engleski jezik V.-VIII.

17. Martina Štivić 1990. 1 MAT+INF VSS matematika, fizika

18. Katarina Rečić 1982. 8 MAT+FIZ VSS matematika, fizika

19. Marijana Štefanac 1981. 3 B+K VSS priroda, biologija i kemija

20. Siniša Damjančić 1979. 9 GEO VSS geografija

21. Stjepan Stanić 1961. 30 TK VSS tehnička kultura

22. Goran Vuković 1967. 20 TZK VSS TZK

23. Lidija Katalinić 1973. 19 VJER. VSS vjeronauk

24. Katarina Mešin 1981. 7 VJER. VSS vjeronauk

26. Marija Ilakovac 1977. 15 VJER. VSS vjeronauk

27. Davorka Pejanović 1985. 7 RN+ENG VSS engleski I.-IV.

28. Martina Kramarić 1992. 0 NJJ VSS njemački jezik

29. Hrvoje Alilović 1985. 3 INF VŠS informatika

30. Ana Žanko 1982. 6 KNJIŽ+HJ VSS knjižničar

31. Matea Đurđević 1987. 4 PED+HJ VSS pedagog

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

15

2.2. PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA

2.3. PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU

Ime i prezime Radno mjesto Godina

rođenja

Godine

staža Struka Stupanj

školske

spreme

Napomena

1. Ivana Vukovarac Ravnatelj 1982. 8 Dipl.učitelj VSS

2. Ana Žanko Knjižničar 1982. 7 Dipl. knjižničar i

uč. HJ

VSS polovina

radnog

vremena

3. Matea Đurđević Pedagog 1987. 4 Magistar

pedagogije i

hrvatskog jezika

VSS

Ime i prezime Radno mjesto Godina

rođenja

God.

staža

Struka Stupanj

školske

spreme

Doško-

lavanje

Napo-

mene

1. Ivana Kožul Tajnik 1988. 1 Prvostupnik

jav.uprave

VSS

2. Manda Jaredić Računovođa 1959. 32 Ekonom. SSS

3. Antun Radman Domar 1959. 35 MET. SSS

4. Tajana Filipović Kuhar 1967. 10 kuhar SSS

5. Slavica Katalinić Spremačica 1961. 34 NKV OŠ

6. Vesna Jelić Spremačica 1968. 28 NKV OŠ

7. Gordana Jelić Spremačica 1970. 9 trgovac SSS

8. Mara Križanović Spremačica 1957. 3 NKV OŠ

9. Jasna Čurčić Spremačica 1978. 4 NKV OŠ

10. Brigita Trepšić Spremačica 1970. 4 NKV OŠ

11. Mirjana Ivešić Spremačica 1970. 3 NKV OŠ

12. Katica Kozbašić Spremačica 1964. 3 NKV OŠ

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

16

3. ORGANIZACIJA RADA 3.1. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

BROJ UČENIKA

PUTNIKA

razred učeni-

ka

djevoj

čica

daro-

vitih

s dr.

gov.

podr.

pov-

rat-

nici

3 - 5

km

preko

5 km IME I PREZIME

RAZREDNIKA

1. 13 6 2 3 Janja Alasić Šekerija 2. 11 7 4 2 Danijela Nikolić 3. 19 9 4 4 Irma Perić Kodžoman 4. 8 2 3 2 Barica Vladić 5.a 17 6 4 5 Lidija Katalinić 5.b 14 9 0 14 Siniša Damjančić 6. 25 14 6 13 Davor Ivanković 7.a 19 9 6 2 Goran Vuković 7.b 17 7 0 17 Anja Flidr 8.a 12 8 3 5 Tatjana Bartulić Trifunović 8.b 14 4 5 9 Katarina Rečić 1. TK 2 1 Melita Galovac 3. TK 2 1 Melita Galovac 4.TK 6 3 Melita Galovac 1. PO 3 1 Manda Madžarević 2. PO 2 1 Manda Madžarević 4.PO 6 2 Manda Madžarević 1. SV 3 1 Martina Jednobrković 3. SV 6 3 Martina Jednobrković 1. PR 2 1 Marina Vuković 2. PR 2 2 Marina Vuković 3. PR 6 3 Marina Vuković 1. NG 1 - Anita Štivić 2. NG 2 1 Anita Štivić 4. NG 8 4 Anita Štivić 1. KU 3 0 Marija Danilović 2. KU 5 3 Marija Danilović 4.KU 5 3 Marija Danilović 233 111 37 76

BROJ UČENIKA PUTNIKA

razred učeni-

ka

djevoj-

čica

odjela daro-

vitih

s dr.

gov.

podr.

pov-

rat-

nici

3 - 5

km

preko

5 km

I. 27 10 3 2 3

II. 24 15 3 4 2

III. 31 15 2 4 4

IV. 33 14 2 3 2

I-IV. 115 54 10 13 11

V. 31 17 2 4 19

VI. 25 14 1 6 13

VII. 36 16 2 6 19

VIII. 26 12 2 8 14

V-VIII. 118 59 7 24 65

I-VIII. 233 113 17 37 76

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

17

U 17 odjela ima prosječno 13,07 učenika. Najviše učenika ima u 7. razredu (36), a najmanje

ima u 2. razredu (24). U 6 područnih škola upisano je 64 učenika raspoređenih u 6 kombiniranih

razrednih odjela u kojima prosječno ima 10,67 učenika, dok u 4 čista odjela u MŠ ima prosječno

12,75 učenika. U 7 odjela predmetne nastave prosječno je 16,86 učenik po odjelu.

3.2 ORGANIZACIJA SMJENA

U matičnoj je školi rad organiziran u dvije smjene. Smjene se izmjenjuju tako da u

dopodnevnoj smjeni, kad su u školi niži razredi, nastava počinje u 7,30 sati , a završava u 12,40 sati,

dok višim razredima popodne nastava počinje u 13,00 sati i završava u 18,10 sati. Naredni tjedan

višim razredima nastava počinje u 7,30 i završava u 12,40, a razrednoj nastavi nastava počinje u 13,00

i završava u 18,10 sati. Ponedjeljkom je nastava organizirana jedan sat duže (sedmi sat) za više

razrede (izvananastavne aktivnosti). Kad su učenici viših razreda ujutro nastava traje do 13.30, a u

popodnevnoj smjeni do 19.00.

U svim područnim školama se također vrši izmjena smjena koja je usklađena s višim

razredima matične škole. Kada dopodne nastavu pohađaju učenici V.-VIII. razreda u matičnoj školi,

tada su u jutarnjoj smjeni učenici u područnim školama .

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

18

3.3. GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠKOLE

POLUG. MJESEC DANA RADNIH NASTAVNIH ND I B

I.

polugodište

od

5.9.2016.

do

23.12.2016.

IX 30 22 19 8

5.9.2016. – početak nastavne godine –

ponedjeljak

14.9.2016. – kirvaj u Oprisavcima –

srijeda – neradni dan

X 31 21 20 10

4. i 5.10. 2016. – posjet učenika

8.-ih razreda Memorijalnom centru

Domovinskog rata u Vukovaru

5.10.2016. – Dan učitelja – srijeda

8.10.2016. – Dan neovisnosti – subota

31.10.2016. – ponedjeljak –

nenastavni dan

XI 30 21 21 9 1.11.2016. – Svi sveti – utorak –

neradni dan

XII 31 17 17 14

25. i 26.12.2016. – Božić, nedjelja i

ponedjeljak – neradni dani

Od 27.12.2016. do 11.1.2017.

- zimski odmor učenika

II.

polugodište

od

11.1.2016.

do

10.6.2017.

I 31 21 14 10

1.1.2017. – Nova Godina –

nedjelja – neradni dan

6.1.2017. – Sveta tri kralja – petak –

neradni dan

12.1.2017. – početak 2. polugodišta

II 28 20 20 8 14.2.2017. – Valentinovo – utorak

III 31 23 23 8

IV 30 19 13 11

16.4.2017. – Uskrs – nedjelja –

neradni dan

17.4.2017. – Uskrsni ponedjeljak –

neradni dan

Od 13.4.2017. do 21.4.2017. –

proljetni odmor učenika

V 31 22 22 9 1.5.2017. – Praznik rada –

ponedjeljak – neradni dan

VI 30 20 8 10

1.6.2017. – terenska nastava učenika

9.6.2017. – Dan škole – petak –

nenastavni dan

15.6.2017. – Tijelovo – četvrtak –

neradni dan

14.6.2017. – završetak nastavne godine

– srijeda

22.6.2017. – Dan antifašističke borbe –

četvrtak – neradni dan

25.6.2017. – Dan državnosti –

nedjelja – neradni dan

Od 16.6.2017. – ljetni učenički

odmor do početka nove nastavne

godine 2017./2018.

VII 31 21 0 10 Dio godišnjeg odmora

VIII 31 22 0 9

5.8.2017. – Dan pobjede i domovinske

zahvalnosti – subota – neradni dan

15.8.2017. – Velika Gospa –

utorak – neradni dan

365 249 177 116

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

19

Nastava počinje 5. rujna 2016. godine - ponedjeljak

Nastavna godina završava 14. lipnja 2017. godine - srijeda

NASTAVNA GODINA SE ORGANIZIRA U DVA POLUGODIŠTA i 2 SMJENE

1. POLUGODIŠTE: od 5. rujna 2016. do 23. prosinca 2016. godine

2. POLUGODIŠTE: od 12. siječnja 2017. do 14. lipnja 2017. godine

Nastava se organizira u 35 nastavnih tjedana i 175 nastavnih radnih dana.

UČENIČKI ODMORI:

1. ZIMSKI ODMOR : počinje 24. prosinca 2016., a završava 11. siječnja 2017. godine

2. PROLJETNI ODMOR: počinje 13. travnja 2017., a završava 21. travnja 2017. godine

3. LJETNI ODMOR: počinje 16. lipnja 2017., a završava početkom nastavne godine 2017./2018.

BLAGDANI U REPUBLICI HRVATSKOJ 2016./2017.

8. listopada 2016. - Dan neovisnosti – SUBOTA

1. studeni 2016. - Svi sveti – UTORAK

25. prosinac 2016. - Božić – NEDJELJA

26. prosinac 2016. - Sveti Stjepan – PONEDJELJAK

1 siječnja 2017. - Nova godina – NEDJELJA

6. siječnja 2017. - Sveta tri kralja – PETAK

27. ožujka 2017. - Uskrs – NEDJELJA

28. ožujka 2017. - Uskršnji PONEDJELJAK

1. svibnja 2017. - Praznik rada – PONEDJELJAK

26. svibnja 2017. - Tijelovo – ČETVRTAK

22. lipnja 2017. - Dan antifašističke borbe – ČETVRTAK

25. lipnja 2017. - Dan državnosti – NEDJELJA

5. kolovoza 2017. - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti – SUBOTA

15. kolovoza 2017. - Velika gospa – UTORAK

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

20

3.4. RASPORED SATI

Ponedjeljak

1 2 3 4 5 6 7

Davor Ivanković 6. 8.b - - - - -

Tatjana B. Trifunović 5.b 8.a 5.a 8.b - 8.ab 8.ab

Anja Flidr - 7.b 7.a 7.ab 7.ab

Maja Zvirotić - - - - - - -

Ivana Filipović - - - - - - -

Sanja Pratljačić 8.a 7.a 5.b 5.a 8.b 5.ab 8.ab

Martina Štivić 7.b 5.a 7.a 5.b - 6. 5.ab

Katarina Rečić - - - - 8.a 7.ab 8.ab

Marijana Štefanac - - - - 6 7.ab 5.ab, 6.

Siniša Damjančić 8.b 6 8.a 7.b 5.a 7.- 8. 7.- 8.

Stjepan Stanić 5.a 5.b 6 8.a - 7.- 8. 7.- 8.

Goran Vuković - - - - 5.b 5.a,b 7.- 8.

Lidija Katalinić 7.a - 8.b 6. 7.b 5.,6.ab -

Hrvoje Alilović - - - - - - -

Utorak

1 2 3 4 5 6 7

Davor Ivanković 5.b 5.a 6. 6. 7.b 6 7.-8.

Tatjana B. Trifunović 8.b 5.b 5.a 8.a - - -

Anja Flidr - - 7.b 7.b 7.a - 7.a,b

Maja Zvirotić 5.a 8.b 8.a 7.a 5.b 5.a,b -

Ivana Filipović - - - - - - -

Sanja Pratljačić 8.a 6. - - - - -

Martina Štivić - - - - - 7.b 6.

Katarina Rečić - - - - 8.a 8.b 8.a,b

Marijana Štefanac 6 8.a 7.a 5.a 8.b 7.a -

Siniša Damjančić 7.a 7.b 5.b 5.a - - -

Stjepan Stanić - - - - - - -

Goran Vuković - - - 8.b 6. 5.a,b 7.- 8.

Lidija Katalinić 7.b 7.a 8.b 5.b 5.a 8.a 6

Hrvoje Alilović - - - - - - -

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

21

Srijeda

1 2 3 4 5 6 7

Davor Ivanković 6 8.a - - - - -

Tatjana B. Trifunović 8.a 5.a 5.b - - - -

Anja Flidr - - - - - - -

Maja Zvirotić - - - - - - -

Ivana Filipović - - - 8.b 8.a 7.a 5.a,6.,7.-8.

Sanja Pratljačić 8.b 7.b 7.a 5.b - - -

Martina Štivić - 5.b 5.a 6. 7.a 7.b -

Katarina Rečić 7.a - 7.b 8.a 8.b 8.b 7.a,b

Marijana Štefanac 7.b 7.a 8.b 7.b 5.b 8.a 8.a,b

Siniša Damjančić - - - - - - -

Stjepan Stanić - - - - - - -

Goran Vuković 5.a 8.b 6. 7.a 7.b 5.a,b 5.a,b

Lidija Katalinić 5.b 6. 8.a 5.a 5.a - -

Hrvoje Alilović - - - - 6. -

Četvrtak

1 2 3 4 5 6 7

Davor Ivanković 7.a 6. 6. 7.b 5.a 8.a -

Tatjana B. Trifunović 8.a 5.a 5.b 8.b - - -

Anja Flidr - - - - - - -

Maja Zvirotić 6. 7.b - - - - -

Ivana Filipović - - - - - - -

Sanja Pratljačić 7.b 8.b 5.a 6. - - -

Martina Štivić - 5.b 7.b 5.a 6. 7.a -

Katarina Rečić 8.b - 7.a 8.a 7.b 8.b -

Marijana Štefanac 5.a 7.a 8.a 5.b 8.b 7.b -

Siniša Damjančić 5.b 8.a 8.b 5.b 7.a 6. -

Stjepan Stanić - - - - - - -

Goran Vuković - - - 7.a 8.a 5.a -

Lidija Katalinić - - - - - - -

Hrvoje Alilović - - - - 5.b -

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

22

Petak

1 2 3 4 5 6 7

Davor Ivanković 8.b 6. 7.a - 6. 5.b -

Tatjana B. Trifunović 5.b 8.a 8.b 5.a - - -

Anja Flidr - - - - 7.b 7.a 7.a,b

Maja Zvirotić - - - - - - -

Ivana Filipović 6 5.b 5.a 7.b - 6. -

Sanja Pratljačić 7.b 5.a 5.b 6. 7.a 8.a -

Martina Štivić 5.a 7.a 6. 5.b - - -

Katarina Rečić - - 8.a 8.b 8.a 8.b -

Marijana Štefanac 8.a 8.b 7.b - - - -

Siniša Damjančić - - - - - - -

Stjepan Stanić - - - 7.a 8.b 7.b -

Goran Vuković 7.a 7.b - 8.a 5.b 6 7.a, 8.a

Lidija Katalinić - - - - - - -

Hrvoje Alilović - - - - 5.a -

4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA

2016./2017. GODINU 4.1. GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM

ODJELIMA

GODIŠNJI BROJ SATI NASTAVE PO ODJELIMA

Naziv predmeta

1. RAZRED

Ukupno 1.OPR 1.TK 1.PO 1.PR 1.SV 1.NG 1.KU

Hrvatski jezik 175 175 175 175 175 175 175 1225

Likovna kultura 35 35 35 35 35 35 35 245

Glazbena kultura 35 35 35 35 35 35 35 245

Engleski jezik 70 70 70 70 70 70 70 490

Matematika 140 140 140 140 140 140 140 980

Priroda i društvo 70 70 70 70 70 70 70 490

Tjelesna i zdravstv. kultura 105 105 105 105 105 105 105 735

Ukupno 630 630 630 630 630 630 630 4410

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

23

2. RAZRED

Naziv predmeta 2.OPR 2.TK 2.PO 2.PR 2.NG 2.KU Ukupno

Hrvatski jezik 175 175 175 175 175 175 1050

Likovna kultura 35 35 35 35 35 35 210

Glazbena kultura 35 35 35 35 35 35 210

Engleski jezik 70 70 70 70 70 70 420

Matematika 140 140 140 140 140 140 840

Priroda i društvo 105 105 105 105 105 105 630

Tjelesna i zdravstv. kultura 70 70 70 70 70 70 420

Ukupno 630 630 630 630 630 630 3780

3.RAZRED

Naziv predmeta 3.OPR 3.SV 3.PR Ukupno

Hrvatski jezik 175 175 175 525

Likovna kultura 35 35 35 105

Glazbena kultura 35 35 35 105

Engleski jezik 70 70 70 210

Matematika 140 140 140 420

Priroda i društvo 105 105 105 315

Tjelesna i zdravstv. kultura 70 70 70 210

Ukupno 630 630 630 1890

4. RAZRED

Naziv predmeta 4.OPR 4.TK 4.PO 4.NG 4.KU Ukupno

Hrvatski jezik 175 175 175 175 175 875

Likovna kultura 35 35 35 35 35 175

Glazbena kultura 35 35 35 35 35 175

Engleski jezik 70 70 70 70 70 350

Matematika 140 140 140 140 140 700

Priroda i društvo 105 105 105 105 105 525

Tjelesna i zdravstv. kultura 70 70 70 70 70 350

Ukupno 630 630 630 630 630 3150

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

24

5. RAZRED

Naziv predmeta 5.a 5.b Ukupno

Hrvatski jezik 175 175 350

Likovna kultura 35 35 70

Glazbena kultura 35 35 70

Engleski jezik 105 105 210

Matematika 140 140 280

Priroda 52,5 52,5 105

Povijest 70 70 140

Geografija 52,5 52,5 105

Tehnička kultura 35 35 70

Tjelesna i zdravstv. kultura 70 70 140

Ukupno 770 770 1540

Naziv predmeta 6. Ukupno

Hrvatski jezik 175 175

Likovna kultura 35 35

Glazbena kultura 35 35

Engleski jezik 105 105

Matematika 140 140

Priroda 70 70

Povijest 70 70

Geografija 70 70

Tehnička kultura 35 35

Tjelesna i zdravstv. kultura 70 70

Ukupno 805 805

7. RAZRED

Naziv predmeta 7.a 7.b Ukupno

Hrvatski jezik 140 140 280

Likovna kultura 35 35 70

Glazbena kultura 35 35 70

Engleski jezik 105 105 210

Matematika 140 140 280

Biologija 70 70 140

Kemija 70 70 140

Fizika 70 70 140

Povijest 70 70 140

Geografija 70 70 140

Tehnička kultura 35 35 70

Tjelesna i zdravstv. kultura 70 70 140

Ukupno 910 910 1820

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

25

8. RAZRED

Naziv predmeta 8.a 8.b Ukupno

Hrvatski jezik 140 140 280

Likovna kultura 35 35 70

Glazbena kultura 35 35 70

Engleski jezik 105 105 210

Matematika 140 140 280

Biologija 70 70 140

Kemija 70 70 140

Fizika 70 70 140

Povijest 70 70 140

Geografija 70 70 140

Tehnička kultura 35 35 70

Tjelesna i zdravstv. kultura 70 70 140

Ukupno 910 910 1820

4.2. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE (PLIVANJE, EKSKURZIJE, ŠKOLA

U PRIRODI, POSJETE I SL.)

Oni sadržaji gdje priroda predmeta dozvoljava obradit će se izvan učionice - u prirodi, tvornici,

kazalištu i sl. To se posebno odnosi na nastavu PiD-a u razrednoj nastavi.

Mnogi sati likovne kulture također će biti obrađeni izvan učionice. Posjeti muzejima i izložbama su

planirani u razrednim knjigama. Planirane su sljedeće ekskurzije i izleti za I. – VIII. razred:

I. Izleti:

a) I.-IV.r.

- Gajna (I.-IV. r. – ožujak 2017.)

II. Ekskurzije:

a) I-IV.r. Županja, Šumarski muzej (Bošnjaci), Vinkovci (svibanj, 2017.)

b) V.-VIII.r.

- Slavonski Brod (V.r. – svibanj 2017.)

- Krapina, Tuhelj (VI. I VIII. r. – svibanj 2017.)

- Višednevna ekskurzija na more – Starigrad (VII. r. – srpanj 2017.)

III. Terenska nastava

- I.-VIII.r. – Grabovac (svibanj 2017.)

- “Interliber” (VII. i VIII. r. – studeni 2016.)

- “U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić” (I.-IV. r. – travanj 2017.)

- Vukovar – 4. i 5.10.2016. (VIII.r)

- I i II r. – općina Oprisavci ( listopad 2016.)

- III i IV.r. – Zagreb ( listopad 2016.)

- I – IV.r. – Slavonski Brod (škola plivanja i posjet Gradskoj knjižnici)

- V i VI.r. - Županja, Đakovo, Bošnjaci (10.10.2016.)

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

26

4.3. PLAN IZBORNE NASTAVE

Naziv

programa

Razredni

odjel

Broj

učenika

Ime djelatnika Tjedno

zaduženje

Godišnje

zaduženje

Napomena

Vjeronauk 1. OPR 13 Katarina Mešin 2 70

– || – 2. OPR 11 Lidija Katalinić 2 70

– || – 3. OPR 19 – || – 2 70

– || – 4. OPR 8 – || – 2 70

– || – 5.a 17 – || – 2 70

– || – 5.b 14 – || – 2 70

– || – 6. 25 – || – 2 70

– || – 7. a 18 – || – 2 70

– || – 7. b 17 – || – 2 70

– || – 8. a 12 – || – 2 70

– || – 8. b 13 – || – 2 70

– || – 1.,2. i 4.TK 10 Katarina Mešin 2 70

– || – 1.,2. i 4. PO 11 – || – 2 70

– || – 1. i 3. SV 9 – || – 2 70

– || – 1., 2. i 3. PR 10 – || – 2 70

– || – 1., 2. i 3. NG 11 – || – 2 70

– || – 1.,2. i 4. KU 13 – || – 2 70

Njem. jezik 4. OPR 8 Martina Kramarić 2 70

– || – 4. TK 6 – || – 2 70

– || – 4. PO 6 – || – 2 70

– || – 4. KU 5 – || – 2 70

– || – 5.a 12 – || – 2 70

– || – 5.b 11 – || – 2 70

– || – 6. 20 – || – 2 70

– || – 7. a 18 – || – 2 70

– || – 7. b 9 – || – 2 70

– || – 8. a,b 11 – || – 2 70

Informatika 5. 10 Hrvoje Alilović 2 70

– || – 6. a 6 – || – 2 70

– || – 6. b 11 – || – 2 70

– || – 7. a 8 – || – 2 70

– || – 7. b 8 – || – 2 70

– || – 8. a 4 – || – 2 70

– || – 8. b 4 – || – 2 70

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

27

4.4. RAD PO PRILAGOĐENOM PROGRAMU

Učenici s teškoćama u učenju integrirani su u redovne odjele i učitelji će, kad god je to

moguće, prilagoditi nastavne sadržaje i metode njihovim mogućnostima.

Na školi ima 2 učenika s izrazitim teškoćama u učenju.

4.5. DOPUNSKA NASTAVA

Predmet R. O. Broj

učenika

Ime djelatnika Godišnje

zaduženje

Napomena

HJ - MAT 1. OPR 3+3 Janja Alasić Šekerija 35

– || – 2. OPR 3+3 Danijela Nikolić 35

– || – 3. OPR 5+4 Irma Perić Kodžoman 35

– || – 4. OPR 4+4 Barica Vladić 35

– || – 1.,2. i 4.TK 4+3 Melita Galovac 35

– || – 1.,2. i 4.PO 5+4 Manda Madžarević 35

– || – 1. i 3. SV 5+4 Martina Jednobrković 35

– || – 1., 2. i 4. PR 5+3 Marina Vuković 35

– || – 1., 2. i 4. NG 10+10 Anita Štivić 35

– || – 1.,2. i 4. KU 2+1 Marija Danilović 35

MAT 5.ab 3 Martina Štivić 35

– || – 6. 7 Martina Štivić 35

– || – 8. ab 7 Katarina Rečić 35

HJ 6. 8 Davor Ivanković 35

– || – 7. ab 12 Anja Flidr 35

EJ 5.ab 8 Sanja Pratljačić 35

– || – 4. TK 3 Davorka Pejanović 35

– || – 4. NG, 4. PR 4+3 Davorka Pejanović 35

KEM 7. ab 10 Marijana Štefanec 35

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

28

4.6. DODATNA NASTAVA

Predmet R. O. Broj

učenika

Ime djelatnika Godišnje

zaduženje

Napomena

MAT 1. OPR 5 Janja Alasić Šekerija 35

– || – 2. OPR 2 Danijela Nikolić 35

– || – 3. OPR 6 Irma Perić Kodžoman 35

– || – 4. OPR 3 Barica Vladić 35

– || – 1.,2. i 4.TK 1 Melita Galovac 35

– || – 1.,2. i 4. PO 3 Manda Madžarević 35

– || – 1. i 3. SV 3 Martina Jednobrković 35

– || – 1., 2. i 3. PR 6 Marina Vuković 35

– || – 1., 2. i 3. NG 5 Anita Štivić 35

– || – 1.,2. i 4. KU 3 Marija Danilović 35

– || – 8. ab 4 Katarina Rečić 35

HJ 8. ab 5 Tatjana B.Trifunović 35

– || – 7. ab 8 Anja Flidr 35

EJ 8. ab 4 Sanja Pratljačić 35

GEO 7ab 4 Siniša Damjančić 35

NJJ 6. 3 Martina Kramarić 35

– || – 7. 6 Martina Kramarić 35

VJ 2. i 3. PR 8 Katarina Mešin 70

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

29

4.7. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI, UČENIČKIH DRUŠTAVA,

DRUŽINA I SEKCIJA

Naziv aktivnosti ili

grupe

Broj

učenika

Pl. sati

godišnje

Voditelj Napomena

1. Literarna 13 35 Janja Alasić Šekerija

2. Literarna 10 35 Danijela Nikolić

3. Literarna 19 35 Irma Perić Kodžoman

4. Literarna 10 35 Barica Vladić

Literarna 10 35 Melita Galovac

Literarna 11 35 Manda Madžarević

Literarna 9 35 Martina Jednobrković

Literarna 10 35 Marina Vuković

Folklorna 11 35 Anita Štivić

Literarna 12 35 Marija Danilović

Fizičari 3 35 Katarina Rečić 7. ab

Fizičari 5 35 Katarina Rečić 8.ab

Liturgičari 9 35 Lidija Katalinić 5.ab

Liturgičari 8 35 Lidija Katalinić 6.

Povjesna družina 22 35 Davor Ivanković 6.

ŠŠK: nogomet 12 70 Goran Vuković 6.,7. ab, 8. ab

- Odbojka (m) 12 70 Goran Vuković 5.ab,6.,7.ab,8.ab

- Odbojka (ž) 12 70 Goran Vuković 5.ab,6.,7.ab,8.ab

- Rukomet (ž) 12 70 Goran Vuković 6.,7. ab, 8. ab

Pjevački zbor 27 70 Andrijana Bogdanović 5.-6.r.

Dramska družina 10 35 Tatjana B. Trifunović 5.ab, 6., 8.b

Novinarska družina 6 35 Anja Flidr 7.b

Likovna družina 35 Maja Zvirotić 5., 6. ab

Promet 7 53 Stjepan Stanić 5.ab

Ekološka družina 14 35 Marijana Štefanac 5.ab,6.

Fotografi 9 35 Hrvoje Alilović 6. a, 8. a

4.8. UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

NAZIVA AKTIVNOSTI BROJ MJESTO OSTVARENJA VODITELJ NAČIN KOMUKACIJE

UČ. AKTIVN. S ORGANIZACIJOM

ORGANIZACIJA TJE- MJESNI NOGOMET. TRENERI POVREMENO

LESNE KULTURE

KUD KUD-(mjesni) VODITELJI "

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

30

5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE

MJESEC SADRŽAJI BROJ NOSITELJI NAPOMENA

UČ. AKTIVNOSTI

IX. Program za učenike učitelji RN

prvog razreda 40

Zaziv Duha Svetog 200 vjeroučitelji

X. Dječji tjedan 180 članovi ogranka

Dan neovisnosti učenici, učitelji

Dani kruha 200 vjeroučitelji i razrednici

XI. Svi sveti 100 razrednici

XII. Prigodni program za

Božić, Sv. Nikolu 242 voditelji slobodnih

Novu godinu aktivnosti

II. Maskenbal, 240 učitelji RN

Školska natjecanja - pokret

znanost mladima, LIDRANO 20 učitelji PN i RN

III. Pozdrav proljeću 150

IV. Prigodni program 240 voditelji sl.

za Uskrs aktivnosti

V. Županijska natjecanja -

pokret znanost mladima 10 učitelji PN i RN

Uređenje okoliša škole 240 učitelji PN i RN

VI. Dan škole 242 svi djelatnici škole

Program za kraj 242 voditelji slobodnih

šk. god. aktivnosti

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

31

5.1. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE

MJESEC SADRŽAJI NOSITELJI NAPOMENA

AKTIVNOSTI

IX. Izrada godišnjeg plana i programa ravnatelj, razrednici

profesionalnog informiranja i usmje- 8. razreda, pedagog

ravanja

X. Informiranja razrednika 8. razreda ravnatelj i razrednici

8. razreda

XI. Obrada učenika sa zdravstvenim razrednici 8. razred,

smetnjama psiholog, liječnici

XII. Obrada učenika s teškoćama u defektolog, psiholog,

razvoju, identifikacija darovitih uč. razrednici, liječnici

I. Dogovor sa djelatnicima Službe ravnatelj,

za profesionalno usmjeravanje o razrednici, pedagog

planu rada u 2. obraz. razdoblju

II. Posjet jednoj srednjoj školi, razrednici

III. Posjet jednoj srednjoj školi, razrednici

Tribina za roditelje Služba prof. informiranja

i usmjeravanja

IV. Uređenje panoa, posjet jednoj razrednici,

srednjoj školi, tribina za učenike, služba prof. informiranja

identifikacija darovitih učenika i usmjeravanja

V. Podjela brošura "Izbor zanimanja", razrednici, Služba prof.

prijedlog učenika sa zdravstvenim informiranja i usmjeravanja,

teškoćama za timsku obradu u Službi pedagog,djelatnici

prof. infor. i usmjeravanja, suradnja sa CISOK-a

CISOK-oM

VI. Individualno savjetovanje učenika i razrednici, Služba prof.

roditelja, informiranja učenika o informiranja i usmjeravanja,

upisima u srednje škole, podacima o pedagog

deficitarnim i suficitarnim zanimanjima

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

32

6. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU

ZAŠTITU UČENIKA

MJESEC SADRŽAJI NOSITELJI NAPOMENA

AKTIVNOSTI

IX. Obnoviti znanje o razrednici

osn. higijenskim

navikama.

XI. Cijepljenje 6.razreda Liječnik javnog zdravstva

protiv hepatitisa

cijepljenje 8.razreda

protiv difterije, tetanusa i

dječje paralize

X. Druga doza protiv hepatitisa (6.r.) Liječnik javnog zdravstva

Cijepljenje 8.razreda

protiv difterije, tetanusa i

dječje paralize

Nastavak zdr.odgoja o prehrani (1.-4.r)

XI. Testiranje na tuberkulozu i Liječnik javnog zdravstva

i cijepljenje nereaktora (7.r)

Sistematski pregledi učenika 8.raz

XII. Zdrav.odgoj po temama Liječnik javnog zdravstva

Testiranje na tuberkulozu i

i cijepljenje nereaktora (7.r)

I. Sistematski pregledi Liječnik javnog zdravstva

učenika 5. razreda

II. Sistematski pregledi Liječnik javnog zdravstva

učenika 5. razreda

III. Sistematski pregledi Liječnik javnog zdravstva

uč. 5. razreda

IV. Sistematski pregledi za Liječnik javnog zdravstva

prof. orijentaciju

Treća doza protiv hepatitisa (6.r.)

V. Sistematski pregledi Liječnik javnog zdravstva

nižih razreda (vid, sluh) razrednici RN

VI. Predavanje o AIDS-u Psiholog i

za učenike 7. i 8. r. Liječnik javnog zdravstva

Od rujna 2014. u osnovnim i srednjim školama provodi se zdravstveni odgoj. Sadržaji

zdravstvenog odgoja ostvaruju se u skladu s dobi, interesima i potrebama učenika te izazovima s

kojima se djeca i mladi susreću, a Agencija za odgoj i obrazovanje provodi stručna usavršavanja

učitelja/ica, stručnih suradnika/ca koji/e u provedbi imaju veliku ulogu, a po potrebi se angažiraju i

liječnici školske medicine.

Zdravstveni odgoj i obrazovanje poučavaju se od 1. razreda osnovne škole u

nastavnim sadržajima prirode i društva, prirode/biologije, tjelesne i zdravstvene kulture te na satovima

razredne zajednice u trajanju do 12 sati i to u četiri modula: Živjeti zdravo, Prevencija ovisnosti,

Prevencija nasilničkog ponašanja te Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje.

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

33

Osim zdravstvenog odgoja, od prošle školske godine u školama se provodi i građanski odgoj, koji se

realizira kroz redovnu nastavu (međupredmetna suradnja), sate razrednika i izvanučioničku nastavu.

6.1. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM SUZBIJANJA ZLOUPOTREBE

SREDSTAVA OVISNOSTI

Školski preventivni program (u daljnjem tekstu ŠPP) provodi se sukladno Nacionalnoj strategiji

suzbijanja zlouporabe droge u Republici Hrvatskoj. Voditelj programa je učitelj biologije i kemije, a

ravnatelj Škole odgovoran je za njegovo provođenje.

U provedbi programa uključeni su ravnatelj, pedagog, učitelj biologije, razrednici i svi učitelji

Škole. Povremeno u provedbi programa se uključuju sudionici izvan škole: psiholog, defektolog,

liječnik, socijalni radnik, svećenik, djelatnici policije.

Osnovni je cilj ŠPP smanjivati interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti razvijanjem i

poticanjem pozitivnih osjećaja samopoštovanja, odgovornosti za vlastito ponašanje, povjerenje u

vlastite vrijednosti i drugih pozitivnih osjećaja, stavova i vrijednosti.

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

34

SADRŽAJ AKTIVNOSTI ŠPP

Učitelji: Izobrazba i tretman učitelja provodi se u okviru stručnog usavršavanja – individualnog i

skupnog na učiteljskom vijeću, stručnim skupovima i individualno, putem predavanja,

izvještavanja i pedagoških radionica.

Učenici:

Redovita nastava

Nastavni predmet Sadržaj Vrijeme Nositelj

BIOLOGIJA

PRIRODA

HRVATSKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

POVIJEST

ZEMLJOPIS

KEMIJA

PRIRODA I

DRUŠTVO

IZBORNA

NASTAVA

- Zdrav način života

- Traženje poz. uzora

-Činjenice o drogama

- Putevi droge

-Pomoć učenicima u

procesu učenja

- Pomoć učenicima u

socijalnom i

emocionalnom

prilagođavanju

Kontinuirano tijekom

godine

Učitelji razredne

nastave, učitelji

predmetne nastave

Sat razrednika

PEDAGOŠKE

RADIONICE

Provođenje

pedagoških radionica

vezanih uz

- stvaranje pozitivne

slike o sebi

- razvitak sustava

vrijednosti

- donošenje odluka i

rješavanje problema

- formiranje svijesti o

drogi i upoznavanje

učenika s

zlouporabom droge

- postupanje s

pritiskom vršnjaka

- učenje socijalnog

ponašanja

4 sata u jednom

obrazovnom

razdoblju

Razrednici,

Stručni suradnici

Roditelji:

Izobrazba i informiranje roditelja provodi se na roditeljskim sastancima, skupnim

sastancima i individualno.

Primjenjuju se predavanja, izvješća i rad u radionicama, s obradama tema:

- Povezanost ovisnosti roditelja i djece

- Vodi li uživanje u kavi i alkoholu k ovisnosti

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

35

- Droga među školskim klupama

- Kako prepoznati ovisnika

- Razlozi zabrinutosti

- Komunikacija s djetetom

- Rješavanje obiteljskih problema

Realizatori rada s roditeljima su razrednici, stručni suradnik i povremeno stručnjaci

izvan škole. Za provođenje ŠPP potrebno je minimalno didaktičke opreme: audiovizualna

sredstva i pomagala, brošure, leci, literatura, radni i potrošni materijal.

6.2. PROGRAM: AFIRMACIJA POZITIVNIH VRIJEDNOSTI

U provedbi programa uključeni su ravnatelj, pedagog, razrednici i svi učitelji Škole.

Povremeno u provedbi programa uključuju se sudionici izvan škole: psiholog, defektolog,

liječnik, socijalni radnik, svećenik, djelatnici policije.

Sadržaj aktivnosti:

Učenici:

Izobrazba i informiranje učenika provodi se na satovima razrednika, grupnim sastancima

i individualno.

Primjenjuju se predavanja, izvješća i rad u radionicama, s obradama tema:

- traženje pozitivnih uzora

- provođenje pedagoških radionica vezanih uz:

a) stvaranje pozitivne slike o sebi

b) razvitak sustava vrijednosti

c) nenasilno rješavanje sukoba

d) umijeće komuniciranja

e) donošenje odluka i rješavanje problema

Roditelji:

Izobrazba i informiranje roditelja provodi se na roditeljskim sastancima, grupnim

sastancima i individualno.

Primjenjuju se predavanja, izvješća i rad u radionicama, s obradama tema:

- Nenasilno rješavanje sukoba

- Roditelji u očima svoje djece

- Razlozi zabrinutosti

- Znakovi koji upozoravaju

- Umijeće komuniciranja

- Komunikacija s djetetom

- Disciplina za djecu i adolescente

- Rješavanje obiteljskih problema

- Miroljubivo rješavanje sukoba

Realizatori rada s roditeljima su razrednici, stručni suradnik i povremeno stručnjaci izvan

škole.

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

36

7. PROJEKTI, INTEGRIRANI DANI, SMOTRE …

U školskoj 2016./17. godini planira se realizirati:

a) Projekti:

- I.-IV. razred:

Dječji tjedan

- V.-VIII. razred:

Oslikavanje škole

Marijini obroci (Kumstvo – Afrika)

- I.-VIII.razred:

Dani kruha

Plastičnim čepovima do skupih lijekova

Uredimo okoliš škole

b) Integrirani dani:

Dani kruha

“Poklade su, poklade su…”

Radionice za Božić

U svijetu bajki

c) Izvanučion. nastava:

RN: Pozdrav godišnjim dobima

Olimpijada starih sportova i priroda oko nas

d) Smotre:

- “ Lidrano”

- Likovni i literarni natječaji

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

37

8. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE

8.1.GODIŠNJE ZADUŽENJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA

ŠKOLE

Neposredni odgojno-obrazovni rad s

učenicima

Ostali

poslovi

Posebni

poslovi

Red

ni

bro

j

Ime i prezime

red

ov

na

nas

tav

a

izb

orn

a

nsa

tav

a

nep

osr

edn

i

rad

raz

red

-

nik

a

do

pu

nsk

a

nas

tav

a

do

dat

ni

rad

INA

,

pje

vač

ki

zbo

r, o

rkes

tar pripreme,

dežurstvo,

str. usa-

vršavanje,

sjednice, ...

voditelj

smjene,

satničar, zaštita

na radu, sind.

povjerenik

Ukupno

sati

1. Janja Alasić Šekerija 16 2 1 1 1 19 40

2. Danijela Nikolić 16 2 1 1 1 19 40

3. Irma Perić Kodžoman 16 2 1 1 19 1 40

4. Barica Vladić 15 2 1 1 1 20 40

5. Melita Galovac 16 2 1 1 1 19 40

6. Manda Madžarević 16 2 1 1 1 19 40

7. Martina Jednobrković 16 2 1 1 1 19 40

8. Marina Vuković 16 2 1 1 1 19 40

9. Anita Štivić 16 2 1 1 1 19 40

10. Marija Danilović 16 2 1 1 1 19 40

11. Davor Ivanković 19 2 1 1 17 40

12. Tatjana B.-Trifunović 18 2 1 1 18 40

13. Anja Flidr 8 2 1 1 2 13 27

14. Maja Zvirotić 7 1 9 1 18

15. Ivana Filipović 8 2 10 20

16. Sanja Pratljačić 21 1 1 17 40

17. Katarina Rečić 16 2 1 1 2 18 40

18. Martina Štivić 20 2 18 40

19. Marijana Štefanec 21 2 1 16 40

20. Siniša Damjančić 13 2 1 14 30

21. Stjepan Stanić 7 1,5 9 17,5

22. Goran Vuković 14 2 2+2+2+2 16 40

23. Lidija Katalinić 20 2 2 16 40

24. Katarina Mešin 12 1 9 22

25. Marija Ilakovac 2 3 5

26. Hrvoje Alilović 14 1 14 5 34

27. Davorka Pejanović 20 2 18 40

28. Martina Kramarić 20 2 18 40

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

38

8.2. PODACI O UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA

Pripravnici u 2016./17. su:

- Ines Kovačević, povijest, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, od

prosinca 2015. do prosinca 2016. godine

- Martina Štivić, učiteljica matematike, od studenog 2015. do studenog 2016.

- Martina Kramarić,učiteljica njemačkog jezika, od rujna 2016. do rujna 2017.

- Ivana Filipović, odrađen pripravnički staž, čeka se polaganje stučnog ispita

8.3. PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA U ŠKOLI I NJIHOVIM

ZADUŽENJIMA

8.4. DJELATNICI NA BOLOVANJU

U ovoj školskoj godini djelatnici na bolovanju ili porodiljnim dopustima:

- Andrijana Bogdanović , nastavnica glazbene kulture, porodiljni dopust

- Marica Katalinić, tajnica, duže bolovanje

Broj sati

Ime i prezime Struka Naziv posla koji

obavlja

Radno

vrijeme

tjedno godišnje Napomena

1. Ivana Vukovarac RN+INF Ravnatelj 7-15 40 1968

2. Ana Žanko Prof.HJ i

dipl.

knjižničar

Knjižničar 9-15

(ponedjeljak,

srijeda)

8-12 (petak)

20 984

3. Matea Đurđević Magistar

pedagogije i

hrvatskog

jezika

Pedagog 8-14 40 1968

4. Ivana Kožul Prvos.javne

uprave

Tajnik 7-15 40 1968

5. Manda Jaredić EKONOM.

ŠKOLA

Voditelj

računovodstva

7 -15 40 1968

6. Antun Radman STR. BRA. domar-ložač 7,00-12,30

16,30-19,00

40 1968

7. Tajana Filipović SSS, kuhar kuharica 8-16,00 40 1968

8. Slavica Katalinić NKV Spremačica 12-20 40 1968

9. Vesna Jelić NKV Spremačica 7-15 40 1968

10. Gordana Jelić SSS Spremačica 7-9 10 492

11. Mara Križanović NKV Spremačica 7-9 10 492

12. Jasna Čurčić NKV Spremačica 7-9 10 492

13. Brigita Trepšić NKV Spremačica 7-9 10 492

14. Mirjana Ivešić NKV Spremačica 7-9 10 492

15. Katica Kozbašić NKV Spremačica 7-9 10 492

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

39

9. PLANOVI PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

RUJAN: a) Stručni skupovi učitelja razredne nastave

b) Stručni skupovi učitelja predmetne nastave

LISTOPAD: Aktivi učitelja RN i PN - izrada programa rada

PROSINAC: Rješavanje sukoba

SIJEČANJ: a) Stručni aktivi učitelja razredne nastave.

b) Stručni aktivi učitelja predmetne nast.ave

OŽUJAK: Škola orijentirana na dijete

TRAVANJ: a) Stručni aktivi učitelja razredne nastave.

b) Stručni aktivi učitelja predmetne nast.

LIPANJ: Aktivi učitelja predmetne i razredne nastave.

Tijekom školske godine svi će učiteljisudjelovati na seminarima, stručnim aktivima i

skupovima koje će biti održani u Brodsko-posavskoj županiji.

Na početku školske godine svaki je učitelj izradio program individualnog stručnog

usavršavanja.

Škola će posebnu pozornost posvetiti stručnom osposobljavanju pripravnika za samostalni

rad u nastavi i pripremi za polaganje stručnog ispita..

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

40

10. PLAN RADA STRUČNIH ORGANA

10.1. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA, RAZREDNIH VIJEĆA I

RAZREDNIKA

MJESEC SADRŽAJ RADA IZVRŠITELJI NAPOMENE

OSTV.

VIII. Sjednica UV - organizacija nastave RAVNATELJ

u 2016./2017. šk. god

IX. Sjednica UV - usvajanje Godišnjeg RAVNATELJ

plana i programa rada Škole

X. Sjednice razrednih vijeća RAVNATELJ

XII. Sjednica UV na kraju 1. obr. raz. RAVNATELJ,

I. Sjednica UV -izvješće o radu Škole u 1. RAVNATELJ,

obrazovnom razdoblju

II. Praćenje napredovanja učenika i RAVNATELJ

valorizacija, priprama za organizaciju PREDMETNI UČITELJI

i sudjelovanje učenika na natjecanjima

III. Analiza rada stručnih skupova VODITELJI AKTIVA, SUDIONICI

učitelja predmetne nastave SEMINARA, RAVNATELJ

IV. Analiza rada stručnih skupova SUDIONICI SEMINARA,

učitelja predmetne nastave VODITELJI AKTIVA

V. Priprema za Dan škole i obilježavanje SVI ČLANOVI UV

Dana državnosti - sjednica UV

VI. Sjednice razrednih vijeća RAVNATELJ

Izvješće na kraju nastavne godine RAZREDNICI

VII. Sjednica UV RAVNATELJ

Planovi rada razrednih vijeća upisani su u dnevnik rada svakog razrednog odjela. Razredno

vijeće će raditi na sjednicama. Sjednice će se održavati prema potrebi dotičnog odjela, a najmanje će

svaki odjel imati tri sjednice tijekom godine.

Planovi rada obuhvaćaju sadržaje o suradnji s roditeljima, međusobnoj suradnji članova

razrednog vijeća, organizaciju izvannastavnih aktivnosti, dodatne i dopunske nastave, prijedloge o

načinu provjere učeničkih radova, utvrđivanje uspjeha učenika na kraju svakog obrazovnog razdoblja.

Razredna vijeća će analizirati ostvarenje i realizaciju programa cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada

i drugo.

Oblici i sadržaji rada razrednika upisani su dnevnik svakog odjela.

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

41

10. 2. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA I ŠKOLSKOG ODBORA

Vijeće roditelja od 17 članova konstituirano je (iz 17 odjela OŠ “Stjepan Radić”

Oprisavci) dana 28. rujna 2016. prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi “N.N” 87./08.

Novi Školski odbor je konstituiran temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi (“N.N” 87./08. ) dana 24. rujna 2013. godine. Broji 7 članova. Mandate ovome školskom

odboru traje do rujna 2017. godine.

10.3. PLAN RADA RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA

10.3.1. Plan rada ravnatelja

RUJAN: Održati sjednicu Učiteljskog vijeća i sjednicu Školskog odbora. Obaviti sve ostale

poslove vezane uz organizaciju nastavnog procesa na početku školske godine. Odjava

i prijava novih djelatnika Škole.

LISTOPAD: Pripremiti ogrijev za matičnu i područne škole. Održati sjednicu Učiteljskog vijeća i

pružiti svu potrebnu pomoć učiteljima, a posebno onima koji su zasnovali radni odnos

s našom školom. Uvid u rad nastavnika pripravnika.

STUDENI: Normalno i uspješno obavljati sve poslove iz područja rada ravnatelja.

PROSINAC: Završetak 1. odgojno-obrazovnog razdoblja i ostali poslovi. Pripreme za inventuru.

Izbor i konstituiranje Školskog odbora.

SIJEČANJ: Stručni aktiv za sve učitelje. Pripreme za rad u 2. odgojno-obrazovnom razdoblju.

VELJAČA: Sastavljanje, razmatranje i usvajanje završnog računa na sjednici Školskog odbora.

Uvid u cjelokupni rad matične i područnih škola.

OŽUJAK: Uređenje okoline škole. Obaviti nadzor nad radom učitelja u predmetnoj nastavi.

Prikupiti podatke o potrebama rekonstrukcije starih školskih zgrada.

TRAVANJ: Sjednice razrednih vijeća i Učiteljskog vijeća. Sjednica Školskog odbora. Izvješće na

kraju 2. odgojno-obrazovnog razdoblja.

SVIBANJ: Pripreme za upis učenika u prvi razred. Kontrola i nadzor rada u svim područnim

školama. Pripreme za obilježavanje Dana škole.

LIPANJ: Organiziranje prvog roka popravnih ispita. Poslovi vezani za završetak školske

godine. Godišnji odmori za radnike škole.

SRPANJ: Poslovi vezani za završetak nastavne godine. Plan potreba u idućoj šk. god. Godišnji

odmori.

KOLOVOZ: Dio godišnjeg odmora djelatnika. Organiziranje popravnih ispita. Cjelokupne

pripreme za početak nove šk. god. sjednica Učiteljskog vijeća.

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

42

10.3.2. Plan rada knjižničara

RUJAN

Izrada godišnjeg plana i programa za rad školske knjižnice

Ulaganje knjiga i sređivanje polica

Utvrđivanje plana lektire i nabave određenog broja naslova

Sjednice učiteljskog vijeća i stručni aktivi

Izdavanje bibliotečnog materijala

Obrada knjiga i dr. materijala

Besplatni udžbenici

LISTOPAD

Obrada bibliotečnog materijala

Izdavanje knjiga

Pomaganje u izboru knjiga i usmjeravanje u čitanje književnih dijela

Rad s učenicima prvih razreda

Praćenje rada drugih šk. knjižnica

Suradnja s ravnateljem i stručnim službama škole

Izrada izložbe - Mjesec knjige

STUDENI

Izdavanje knjiga

Sređivanje kartoteke

Katalogizacija

Suradnja s nastavnicima

Osobno stručno usavršavanje

Dječji časopisi

Stručni aktivi

Grupa knjižničara

Rad s učenicima 2. razred

PROSINAC

Izdavanje knjiga

Obrada knjiga

Evidencija o posudbi knjiga

Izrada programa lektire za polugodište

Informiranje o sadržaju časopisa

Novine i časopisi u školi

Katalogizacija

Rad s učenicima 3. razreda

SIJEČANJ

Izdavanje i primanje knjiga

Obrada knjiga

Izrada polugodišnje statistike

Sređivanje polica

Rad s učenicima 4. razreda

Filmska kultura

Stručni aktivi

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

43

Sjednice Učiteljskog vijeća

Inventarizacija

VELJAČA

Obrada knjiga

Izdavanje i primanje knjiga

Evidencija o nabavi novih knjiga

Izrada mjesečne statistike

Grupa Knjižničara

Rad s učenicima 5. razreda

Čitanje knjiga

Kulturna i javna djelatnost

OŽUJAK

Obrada novih knjiga

Izdavanje i primanje novih knjiga

Evidencija o nabavi knjiga

Grupa knjižničara

Pomaganje učenicima kod zadane teme ili referata

Suradnja sa školskim knjižnicama

Stručni aktivi

Rad s učenicima 6. razreda

TRAVANJ

Izdavanje i primanje knjiga

Evidencija o posudbi knjiga

Rad s učenicima 7. razreda

Filmska kultura

TV školski program

Pomaganje učenicima kod zadane teme

Priređivanje lektire za pojedine nastavne sate

Susret s književnikom

Grupa Knjižničara

SVIBANJ

Obrada knjiga

Izdavanje knjiga

Izrada mjesečne statistike

Evidencija o posudbi knjiga

Rad s učenicima 8. razreda

Informiranje o sadržaju časopisa

Suradnja s ravnateljem i stručnim suradnicima

Stručni aktivi

LIPANJ

Izdavanje i primanje knjiga

Obrada knjiga

Ulaganje knjiga i sređivanje polica

Godišnja revizija i otpisi

Izvješće o radu školske knjižnice

Grupa knjižničara

Program lektire za iduću šk. god.

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

44

Suradnja s nastavnicima

Sjednice Učiteljskog vijeća

Popravak knjiga i ostale oštećene knjižničke građe

10.3.3. Plan rada pedagoga

Izrada Godišnjeg plana i programa rada pedagoga škole

Sudjelovanje u izradi kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada škole

Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada stručnih tijela škole

Izrada plana individualnog stručnog usavršavanja

Izrada plana profesionalne orijentacije

Pomoć učiteljima prilikom planiranja i programiranja nastavnog gradiva

Sudjelovanje u radu sjednica učiteljskih vijeća

Identifikacija učenika s posebnim potrebama

Rad s novopridošlim učenicima

Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu u prvi razred osnovne škole

Rad s odgojno zapuštenim učenicima

Rad s učenicima koji imaju teškoće u učenju

Rad s učenicima koji imaju probleme u ponašanju

Održavanje predavanja za učenike

Organizacija izložbi o zanimanjima i srednjim školama

Savjetodavna pomoć učenicima

Provođenje ispitivanja radi profesionalne orijentacije

Uspostavljanje i vođenje dokumentacije o profesionalnoj orijentaciji

Rad na zdravstvenom odgoju i kulturi

Stručno pedagoški rad i suradnja s učiteljima

Suradnja s razrednicima

Neposredno praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa

Suradnja s roditeljima

Suradnja u praćenju kvalitete izvođenja nastave i drugih oblika izvannastavnih aktivnosti

Zajednički preventivni i kurativni rad s učenicima

Suradnja u primjeni pedagoško – disciplinskih mjera

Suradnja u organizaciji javne i kulturne djelatnosti škole

Praćenje stručnog usavršavanja učitelja

Suradnja u rješavanju tekućih problema

Individualna pomoć nastavnicima u ostvarivanju planova usavršavanja

Praćenje rada i pružanje pomoći pripravnicima

Održavanja predavanja i pedagoških radionica za učitelje

Izrada godišnjeg plana stručnog usavršavanja

Praćenje i prorada stručne literature i periodike

Sudjelovanje u skupnim oblicima stručnog usavršavanja izvan škole

Vrednovanja

Suradnja s lokalnom zajednicom

Utvrđivanje mjera za unaprjeđivanje rada

Poslovi oko upisa učenika i formiranja razrednih odjela

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

45

10.4. PLAN RADA TAJNIŠTVA I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE SLUŽBE

U školi se svakodnevno, u okviru tajništva i administrativno-tehničke službe obavljaju

sljedeći poslovi:

* normativno pravni i upravni poslovi,

* personalno kadrovski poslovi,

* opći, administrativni i korespodentsko-daktilografski

* poslovi,

* statistika, arhiva i nabavke,

* i drugi poslovi za kojima se ukaže potreba;

* vođenje knjigovodstvene evidencije, knjiženje,

* kontiranje dokumenata,

* plaćanje po fakturama,

* obračun osobnog dohotka,

* vođenje knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara,

* sastavljanje periodičnih obračuna i zaključnog računa,

* blagajničko poslovanje,

* prikupljanje novca za školsku kuhinju i polog na žiro-

* račun škole,

* vođenje analitičke evidencije osobnog dohotka,

* financijska statistika,

* i drugi poslovi za kojima se ukaže potreba.

11. PLAN I PROGRAM INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG

ODRŽAVANJA

Dovršenje mosta ispred zgrade PŠ Kupina.

Završetak ograde oko PŠ Kupina, popravci i izgaradnja ograda u ostalim PŠ i MŠ.

Dovršiti hortikulturno uređenje okoliša matične škole i područnih škola

Popunjavanje didaktičkih zbirki u kabinetima biologije, kemije i fizike

Nabavka namještaja za jednu učionici MŠ i školskih ploča za više učionica

Poboljšati opremljenost razredne i predmetne nastave didaktičkim materijalom

U suradnji s MZOS i osnivačem iznači mogućnost dogradnje prostora matične škole (za

jednosmjenski rad Škole)

Adaptacija i proširenje prostora knjižnice i informatičke učionice

Školskim sredstvima izmijeniti dio unutrašnje stolarije matične škole te bojenje učionica

matične škole.

Osigurati sredstva za ugradnju klima-uređaja do ljeta 2017. godine.

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-sradic-oprisavci.skole.hr · U matičnoj je školi nastava organizirana u 4 odjela razredne nastave (1.- 4. razred) te u 7 odjela predmetne nastave

46