godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka …€¦ · osnovna Škola vela luka vela...

of 54 /54
OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA VELA LUKA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019. / 2020.

Upload: others

Post on 16-Oct-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA VELA LUKA

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA

ZA ŠKOLSKU GODINU

2019. / 2020.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

2

S A D R Ž A J

OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI 1. PODATCI O UVJETIMA RADA

1.1. Podatci o upisnom području

1.1.2. Unutrašnji školski prostori 1.1.3. Škola za život 1.1.4. e-Škola 1.1.5. Nastavna sredstva i pomagala 1.1.6. Školska shema voća 1.1.7. Plan obnove i adaptacije

2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2019./2020. ŠKOLSKOJ GODINI

2.1. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1. Podatci o učiteljima razredne nastave 2.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave 2.1.3. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima 2.1.4. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

2.2. Podatci o ostalim radnicima škole 2.3. Tjedna zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

2.3.1. Tjedna zaduženja učitelja razredne nastave 2.3.2. Tjedna zaduženja učitelja razredne i predmetne nastave 2.3.3. Tjedna zaduženja učitelja predmetne nastave 2.3.4. Tjedna zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole 2.3.5. Tjedna zaduženja ostalih radnika škole

3. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA

3.1. Organizacija smjena 3.2. Godišnji kalendar rada 3.3. Podatci o broju učenika i razrednih odjela

3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada 3.3.2.Pomagači u nastavi

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima 4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka 4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika 4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike 4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave 4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

3

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

5.1. Plan rada ravnatelja 5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga 5.3. Plan rada stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila 5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara 5.5. Plan rada tajništva 5.6. Plan rada računovodstva 5.7. Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite za djecu osnovnoškolske dobi

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

6.1. Plan rada Školskog odbora 6.2. Plan rada Učiteljskog i Razrednog vijeća 6.3. Plan rada Vijeća roditelja 6.4. Plan rada Vijeća učenika

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

7.1. Stručno usavršavanje u školi 8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti 8.2. Popravni ispit

9. PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI I NASILJA

10. PRILOZI

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

4

OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

Naziv škole: Osnovna škola Vela Luka Adresa škole: Obala 3 broj 1 20270 Vela Luka Županija: Dubrovačko – neretvanska Telefonski broj: 020/812-035 Broj telefaksa: 020/812-239 Internetska pošta: [email protected] Šifra škole: 19-517-001 Matični broj škole: 3080820 OIB: 38133094472 Upis u sudski registar (broj i datum): 1965 Upis u sudski registar (broj i datum): Tt-09/502-4, 13. VII. 2009. Ravnatelj škole: Lucijana Mirošević Broj učenika: 271 Broj učenika Osnovne glazbene škole 52 Broj učenika u razrednoj nastavi: 113 Broj učenika u predmetnoj nastavi: 158 Broj učenika s teškoćama u razvoju: 19 Broj učenika u produženom boravku: / Broj učenika putnika: / Ukupan broj razrednih odjela: 16 Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 16 Broj razrednih odjela u područnoj Osnovnoj glazbenoj školi:

6

Broj razrednih odjela RN-a: 8 Broj razrednih odjela PN-a: 8 Broj smjena: 2 Početak i završetak svake smjene: 1. smjena 8:00-13:10, 8:45-12:25,

2. smjena 13:10-17:30, 14:00-17:30 Broj radnika: Broj učitelja predmetne nastave: 22 Broj učitelja razredne nastave: 8 Broj učitelja u OGŠ: 7 Broj stručnih suradnika: 3 Broj ostalih radnika: 8 Broj nestručnih učitelja i struč. suradnika: 3 Broj pripravnika: 2 Broj mentora i savjetnika: 1 Broj pomoćnika u nastavi: 4

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

5

1. PODATCI O UVJETIMA RADA 1.1. Podatci o upisnom području

Vela Luka je mjesto na zapadnom dijelu otoka Korčule sa statusom općine i prema posljednjem popisu stanovništva broji oko 4.130 stanovnika. U mjestu je mnoštvo malih obrta. Većina ljudi se pored toga bavi maslinarstvom, a razvijen je i ribolov sa dugom tradicijom. Ipak najvažniji udio u prihodu imaju uslužne djelatnosti. Prvenstveno tu ističemo hotelski i liječnički turizam. U Veloj Luci se kulturna ponuda iz godine u godinu obogaćuje. U posljednje vrijeme privlači pozornost Vela spila- jedan od najvažnijih prapovjesnih lokaliteta na Mediteranu. Mjesto je poznato po svojoj pjevačko-glazbenoj tradiciji, a izvorište je niza istaknutih likovnih umjetnika. Pored nekoliko kulturno amaterskih društava, djeluju i brojni sportski klubovi. Od 1857.g. u mjestu se obavlja redovna školska nastava. Osnovna škola je kao odgojna-obrazovna ustanova položila i dan-danas polaže temelje sveukupnog kulturnog-civilizacijskog napretka. Školska zgrada dominira središnjim dijelom mjesta od godine 1911. a njeno monumentalno kameno pročelje, organski je utopljena u vedutu Vele Luke, ali i u memoriju i emocije svih Lučana. Zgrada ima svojstvo kulturnoga dobra, što je utvrđeno Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike hrvatske od 18. veljače 2015.g. Rješenjem Ministastva znanosti, obrazovanja i športa od 4. kolovoza 2008. započela je sa radom Osnovna glazbena škola pri Osnovnoj školi Vela Luka 1.2. Unutrašnji školski prostori Školska zgrada osigurava funkcionalnu organizaciju prostora primjerenu suvremenim oblicima nastave, zadovoljava sve higijenske-tehničke zahtjeve, osnovna ekološka i estetska mjerila. Četiri učionice za razrednu nastavu prostorno i funkcionalno omogućavaju ostvarenje odgojno-obrazovnih zadataka. Devet učionica za predmetnu nastavu opremljene su prema nastavnim područjima. Svaka učionica ima projektor i računalo, a od školske godine 2015./2016. u uporabi je e-Dnevnik. U okviru cjelovite kurikularne reforme i uvođenja informatike kao obveznog predmeta u školskoj godini 2018./2019. u V. i VI. razredu Ministarstvo znanosti i obrazovanja je opremilo informatičku učionicu u vrijednosti 60 000,00 kn. Iste godine škola je spojena na Carnetovu mrežu optičkom vezom. Osnovna glazbena škola ima učionicu za skupnu nastavu i javne nastupe, te tri učionice – kabineta za individualnu nastavu. Veličina prostora školske knjižnice, koja je sastavni dio odgojno-obrazovnog sustava, ne odgovara pedagoškom standardu. Škola raspolaže zbornicom, uredima ravnatelja, pedagoga, defektologa i tajnika-računovođe. Centralno grijanje je raspoređeno u svim školskim prostorijama. Kotlovnica s priručnom radionicom nalazi se ispod školske sportske dvorane. Zgrada je priključena na mjesnu vodovodnu mrežu, ali su unutarnje instalacije dotrajale. 1.3. Škola za život U sklopu Cjelovite kurikularne reforme ove školske godine započeli smo s novim kurikulumima u I.,V. razredu za sve predmete i VII. razredu za predmete: biologija, kemija i fizika. Kurikulumi se temelje na ishodima učenja, a nastavne metode mijenjaju se tako da se veći naglasak stavlja na rješavanje problema i kritičko mišljenje te poticanje kreativnosti i inovativnosti.

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

6

1.4. e-Škola Ove školske godine škola sudjeluje u Carnet-ovom projektu „e-Škole „ Ulaskom u projekt škola dobiva:

- izgradnju lokalne računalne mreže škola sukladno planu projekta - opremanje zaposlenika škole koji sudjeluju u projektnim aktivnostima osobnim uređajem - opremanje odabranih učionica u školi opremom prema planu projekta - korištenje e-sadržaja razvijenih u projektu (digitalni obrazovni sadržaji, scenariji poučavanja

i slično) - edukacija zaposlenika škole za korištenje e-usluga, e-sadržaja i primjenu IKT-a u

obrazovanju, upravljanju i drugim procesima u školi

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

7

PRIKAZ UNUTRAŠNEG ŠKOLSKOG I DRUGOG PROSTORA I NJEGOVE NAMJENE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. TE STANJE OPĆE OPREME ( NAMJEŠTAJA )

NAZIV PROSTORA

(klasična učionica, kabinet, knjižnica,

dvorana)

Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

Broj Veličina u m2

Broj Veličina u m2

Opća opremljenost

Didaktička opremljenost

RAZREDNA NASTAVA 1. razred 1 60 - - 3 2 2. razred 1 60 - - 3 2

3. i 4. razred 2 60 - - 2 2 3. i 4. razred 2 60 - - 2 2

PREDMETNA NASTAVA Hrvatski jezik,

Vjeronauk 1 40 - - 2 2

Likovna kultura i tehnička kultura

1 60 1 15 3 2

Glazbena kultura i solfeggio

1 100 - - 2 2

Engleski i talijanski jezik

1 40 - - 2 2

Matematika 2 60 - - 3 2 Priroda, biologija i

kemija 1 60 - - 3 2

Fizika i matematika 1 60 - - 2 3 Povijest i geografija 1 60 - - 3 2

Informatika 1 40 1 20 3 2 Individualna nastava

OGŠ - - 3 50 2 2

OSTALO Dvorana za TZK 1 219 - 20 2 2

Svlačionice 2 46 - - - - Knjižnica 1 35 - - 1 2 Zbornica 1 39 - - - -

Uredi 4 56 - - - - Arhiv - - 1 10 2 -

Kotlovnica 1 60 - - - - Prostorije za spremačice 3 6 - - - -

WC 8 55 - - - - Hodnici 3 192 - - - - Dvorište 1 566 - - * -

* Djelomično zadovoljava (podna površina je u jako lošem stanju)

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

8

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

NASTAVNA SREDSTVA

I POMAGALA STANJE

Audiooprema: TV 5 CD,linija 1 Video- i fotooprema: Fotoaparat 3 Informatička oprema: Računala 25 Laptopi 27 Ostala oprema:kamera 1 Projektori 13 Printeri 9 Skeneri 4 Pametna ploča 2 Armati klarineti 3 Dig.pianino Yamaha 1 Pijanino Peartl River 1 Violina 11 Classic gitara 3 Klarineti 5 Pianino 2 Trube 4 Mandoline 4 1.4. Knjižni fond škole

KNJIŽNI FOND STANJE STANDARD Lektirni naslovi (I. – IV. razred) 1413 / Lektirni naslovi (V. – VIII. razred) 1601 / Književna djela 1671 / Stručna literatura za učitelje 2571 / Ostalo /

U K U P N O 7257 3550 1.5. Školska shema voća I ove školske godine sudjelujemo u školskoj shemi – besplatni obrok voća jedan dan u tjednu. 1.6. Plan obnove i adaptacije

Što se preuređuje ili obnavlja Za koju namjenu Školsko dvorište za sigurniji boravak i igru

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

9

1.7 Plan nabave i opremanja

Nabava i opremanje Za koju namjenu Izgradnja lokalne računalne mreže i opremanje dviju učionica, dodatna oprema

sukladno projektu e-Škole

Lektira i stručna literatura učenici i učitelji 2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2019./2020 . ŠKOLSKOJ GODINI 2.4. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima

2.4.1. Podatci o učiteljima razredne nastave

Red. broj Ime i prezime Godina

rođenja Zvanje Stupanj stručne spreme

Mentor-savjetnik Godine

staža

1. Nalta Padovan 1965. Nast. razredne nastave VŠS / 25

2. Melita Kosović 1964. Nast. razredne nastave VŠS / 33

3. Marita Hrboka 1972. Nast. razredne nastave VŠS / 22

4. Mirela Maričić 1969. Nast. razredne nastave VŠS / 26

5. Sandra Maroš 1966. Nast. razredne nastave VŠS / 30

6. Damira Padovan 1967. Nast. razredne nastave VŠS / 28

7. Mirjana Žuvela 1962. Nast. razredne nastave VŠS / 34

8. Tea Farčić 1973. Nast. razredne nastave VŠS / 22

2.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave

Red. broj Ime i prezime Godina

rođenja Zvanje Stupanj stručne spreme

Predmet(i) koji(e) predaje

Mentor-savjetnik Godine

staža

1. Fani Žuvela 1956. nast. hrvatskog jezika

VŠS hrvatski jezik

/ 38

2. Nikolina Padovan Plantić

1979. prof. hrvatskog jezika

VSS hrvatski jezik

/ 16

3. Damir Telenta 1976. prof. likovne kulture

VSS likovna k. / 15

4.

Ljubomir Pecotić 1957. nast. glazbene kulture

VŠS glazbena k. / 38

5. Nikolina Oreb 1955. nast. engleskog i hrvatskog jezika

VŠS engleski jezik

/ 39

6. Lea Marinović 1959. prof. pedagogije i engleskog jezika

VSS engleski jezik

/ 29

7. Joanna Mikulandra 1972. prof. matematike VSS matematika / 14 8. Jelena Andrijić 1993. mag. matematike VSS matematika / 2 9. Toni Šale 1977. prof. biologije VSS biologija,

priroda /

15

10. Aida Gavranić 1982. prof. biologije i kemije

VSS kemija / 10

11. Nives Kunjašić 1994. mag. matematike i fizike

VSS fizika / 0

12. Dinko Radić 1958. prof. povijesti VSS povijest / 33 13. Stjepan Bačić 1985. mag.povijesti i

geografije VSS geografija /

7

14. Zdenko Miletić 1958. prof. tehničke kult. VSS tehnička k., informatika

/ 32

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

10

i fizika 15. Lenko Dragojević 1984. prof. kineziologije VSS TZK / 6 16. Sandra Sirovica 1977. prof. talijanskog

jezika VSS talijanski

jezik /

14

17. Marijan Ančić 1968. ing. elektrotehnike VSS informatika / 22 18. Ante Novaković 1989. mag. teologije VSS vjeronauk / 4 19. Paula Tonković dipl. teolog VŠS vjeronauk / 0

20. Ivana Prižmić 1985. prof. hrv.jezika i

povijesti VSS povijest /

7

21. Ana Žuvela 1993. mag.edukacije

engleskog jezika VSS engleski

jezik /

0

22. Bojka Stanišić 1963. nast. engleskog

jezika VŠS engleski

jezik /

18

2.1.3. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Red. broj Ime i prezime Godina

rođenja Zvanje Stupanj stručne spreme

Radno mjesto

Mentor-savjetnik

Godine Staža

1. Lucijana Mirošević 1966. prof. pedagogije i psihologije

VSS ravnatelj / 30

2. Katarina Curać 1985. prof. pedagogije VSS pedagog / 8 3. Anita Cetinić 1977. prof. defektolog VSS defektolog / 12 4. Nikolina Borovina 1971. dipl. knjižničar VSS knjižničar mentor 21 2.1.4. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

Red. Broj Ime i prezime Godina

rođenja Zvanje Radno mjesto Pripravnički staž od

Ime i prezime mentora

1. Ana Žuvela 1993. mag. edukacije engleskog jezika

učitelj engleskog jezika

14.01.2019. Lea Marinović

2. Petar Dragojević

1993. mag. kineziologije

učitelj tjelesne i zdravstvene kutlure

20.2.2019. Lenko Dragojević

2.5. Podatci o ostalim radnicima škole Red. broj Ime i prezime Godina

rođenja Zvanje Stupanj stru. spreme Radno mjesto Godine

Staža 1. Marleni Padovan 1968. dipl. politolog VSS tajnik 23 2. Danka Lovričević 1962. ekonomist SSS računovođa 36 3. Zoran Padovan 1962. brodomehaničar SSS domar 37 4. Bruno Oreb 1962. električar SSS domar 37 5. Sandra Oreb 1976. konobar SSS spremačica 10 6. Katarina Dragojević 1974. krojačica SSS spremačica 22 7. Jagoda Dragojević 1974. daktilograf SSS spremačica 15 8. Melina Dragojević 1967. krojačica SSS spremačica 15

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

11

2.6. Tjedna zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

2.6.1. Tjedna zaduženja učitelja razredne nastave

Red. broj

Ime i prezime učitelja Razredni

odjel Redovna nastava

Razredni. NO-OR

1.dio Dopunska

nastava Dodatna nastava

INA Ukupno

drugi NO-OR

Ukupno NO-OR

Ukupno

ostali poslovi

Ukupno tjedno radno

vrijeme

1. Mirjana Žuvela I.a 16 2 18 1 1 1 3 21 19 40

2. Tea Farčić I.b 16 2 18 1 1 1 3 21 19 40

3. Nalta Padovan II.a 16 2 18 1 1 1 3 21 19 40

4. Melita Kosović II.b 16 2 18 1 1 1 3 21 19 40

5. Marita Hrboka III.a 16 2 18 1 1 1 3 21 19 40

6. Mirela Maričić III.b 16 2 18 1 1 1 3 21 19 40

7. Sandra Maroš IV.a 15 2 17 1 1 1 2 20 20 40

8. Damira Padovan IV.b 15 2 17 1 1 1 3 20 20 40

• Učiteljica Mirjana Žuvela zadužuje se u prekovremenom radu tijekom cijele nastavne godine sa dva (2) sata pripremne nastave hrvatskog jezika • Učiteljica Melita Kosović zadužuje se u prekovremenom radu tijekom cijele nastavne godine sa jednim (1) satom sindikalnog povjerenika

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

12

2.3.2.Tjedna zaduženja učitelja razredne i predmetne nastave

Red. Broj

Ime i prezime učitelja

Razredni odjeli

Redovna nastava

Izborna nastava

Razredništvo

Sindikalni povjerenik

Povjerenik zaštite na

radu Čl.13

NO-OR 1.dio

Dopunska nastava

Dodatna nastava

INA

Ukupno drugi

NO-OR

Ukupno NO-OR

Ukupno ostali

poslovi

Ukupno tjedno radno

vrijeme

9. Nikolina Oreb VII.a,

VIII. ab

9 /

/ /

/

/

9 2

/ / 2 11 8 19

10. Ana Žuvela

I.ab, III.ab, IV.ab, V.ab, VII.b

21 /

/ /

/

/

21 1

1 / 2 23 17 40

11. Paula Tonković I.ab, II.ab, III.ab

/ 12 / / / / 12 / / / / 12 8 20

12. Sandra Sirovica

IVab, V.ab,

VI. ab, VII.ab,VIII.ab

/ 18 2 / / 2 22 / 1 / 1 23 17 40

13. Ljubomir Pecotić

IV.ab, V.ab, VI.ab, VII.ab,VIII.ab

10 / / / / / 10 / / / / 10 10 20

14. Bojka Stanišić II.ab, VI.ab

10 / / / / / 10 1 / / 1 11 9 20

• Učiteljicu Leu Marinović koja je na bolovanju zamjenjuju učiteljice Ana Žuvela i Bojka Stanišić.

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

13

Red. Broj

Ime i prezime učitelja

Razredni odjeli

Redovna

nastava

Izborna nastava

Razredništvo Sindikalni povjerenik

Povjerenik zašite na

radu Čl.13

NO-OR 1.dio

Dopunska nastava

Dodatna nastava

INA

Ukupno drugi

NO-OR

Ukupno NO-OR

Ukupno ostali

poslovi

Ukupno tjedno radno

vrijeme

15. Nikolina Padovan Plantić

V.ab, VII.b, VIII.a

18 / 2 / / / 20 1 / 1 2 22 18 40

16. Fani Žuvela VI.ab, VII.a, VIII.b

18 / / / / / 18 2 / / 2 20 20 40

17. Joanna Mikulandra Vab, VIab. 16

/ 2

/ /

/

18 2 / / 4 * 22 18 40

18. Jelena Andrijić

VIIab, VIIIab.

16 / 2 / / / 18 2 2 / 4 22 18 40

19. Nives Kunjašić VII. ab 4

/ /

/ / / 4 / / / / 4 3 7

20. Damir Telenta

Vab, VI.ab, VII.ab, VIII.ab

8 / 2 / 2 2 14 / / 1 1 15 14 29

21. Dinko Radić V.ab, VI.ab, VII.ab

12 / / /

/

/

12 / / / /

12 8 20

22. Aida Gavranić

VII.ab, VIII.ab 8 /

/ / /

/ / /

/ /

8 1 1 / 2 10 6 16

23. Lenko Dragojević

V.ab-VIII.ab 16 / 2 / / 2 20 / / 4 4 24 16 40

24. Ante Novaković

IV.ab - VIII.ab / 20 2 / / / 22 2 / / 24 16 40

25. Zdenko Miletić

V.ab-VIII.ab 14 4 / 2 / / 20 / / / / 20 20 40

26. Stjepan Bačić

V.ab-VIII.ab 15 / / / / / 15 / / / / 15 11 26

27. Toni Šale V.ab-VIII.ab 15 / 2 / / / 17 / 2 / 2 19 15 34

28. Marijan Ančić

V.a, VI.ab, VIII.ab 6 4 / / / / 10 / / / / 10 10 20

29. Ivana Prižmić VIII.ab 4 / / / / / 4 / / / / 4 3 7

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

14

2.3.3.Tjedna zaduženja učitelja predmetne nastave

• Administrator e-Matice 2.3.4.Tjedna zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

Red. broj

Ime i prezime Radnika

Struka Radno mjesto Radno vrijeme

(od – do) Broj sati

dnevnog zaduženja

1. Lucijana Mirošević prof. pedagogije i

psihologije ravnatelj 8:00-14:00 6

2. Katarina Curać prof. pedagogije i talijanskog jezika i

književnosti pedagog

8:00-14:00 utorak 11:30-17:30

6

3. Nikolina Borovina dipl. knjižničar knjižničar 8:30-14:30

srijeda 12:00-18:00 6

4. Anita Cetinić prof. defektolog defektolog utorak 8:00-13:30,

četvrtak 10:30-16:30, petak 8:00-12:00 6

2.3.5. Tjedna zaduženja ostalih radnika škole

Red. broj

Ime i prezime Radnika

Struka Radno mjesto Radno vrijeme

(od – do) Broj sati dnevnog

zaduženja

1. Marleni Padovan dipl. politolog tajnik 7:00-15:00 8

2. Danka Lovričević ekonomist računovođa 7:00-15:00 8

3. Zoran Padovan brodomehaničar domar 7:00 -15:00 8

4. Bruno Oreb električar domar 7:00 – 11:00 4

5. Jagoda Dragojević daktilograf spremačica 12:30- 20:30 8

6. Katarina Dragojević krojačica spremačica 12:30-20:30 8

7. Sandra Oreb konobar spremačica 12:30 – 20:30 8

8. Melina Dragojević krojačica spremačica 6:30-10:30 4

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

15

3.PODATCI O ORGANIZACIJI RADA 3.1. Organizacija smjena

- Nastava je organizirana u dvije smjene. Prva smjena započinje u 8:00 sati za učenike predmetne nastave, a u 8:45 za učenike razredne nastave. Druga smjena započinje u 14:00 sati, osim pred sata koji započinje u 13:10 sati.

RASPORED INDIVIDUALNIH INFORMATIVNIH RAZGOVORA 1. Razrednici

Razred Učitelj Dan Sat

I.A Mirjana Žuvela utorak 17:30

I.B Tea Farčić utorak 14:45 17:35

II.A Nalta Padovan utorak 12:25 17:35

II.B Melita Kosović četvrtak

12:25 17:35

III.A Marita Hrboka ponedjeljak

utorak 10:50 14:45

III.B Mirela Maričić četvrtak 11:35 16:00

IV.A Sandra Maroš ponedjeljak 10:35 16:45

IV.B Damira Padovan ponedjeljak 17:30

V.A Joanna Mikulandra utorak 16:00

V.B Damir Telenta utorak 15:00

VI.A Ante Novaković utorak 15:00

VI.B Sandra Sirovica utorak 16:30

VII.A Toni Šale utorak 15:00

VII.B Lenko Dragojević srijeda 16:00

VIII.A Nikolina Padovan Plantić utorak 17:00

VIII.B Jelena Andrijić utorak 18:00

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

16

2. Predmetni učitelji

Učitelj Dan Sat Učionica

Fani Žuvela ponedjeljak 16:45 br.8

Nikolina Oreb srijeda 15:30 br.6

Ana Žuvela utorak 16:00 br.9

Bojka Stanišić četvrtak 15:00 br.6

Nives Kunjašić srijeda 13:10 br.10

Stjepan Bačić srijeda 10:30 kabinet OGŠ

Ivana Prižmić utorak 9:40 kabinet OGŠ

Dinko Radić srijeda 13:10 br.6

Aida Gavranić četvrtak 9:40 kabinet OGŠ

Zdenko Miletić četvrtak 10:30 kabinet OGŠ

Marijan Ančić četvrtak 11:40 br.11

Ljubomir Pecotić utorak 9:40 kabinet OGŠ

Paula Tonković utorak 11:15 kabinet OGŠ

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

17

RASPORED DEŽURSTVA (predmetna nastava)

RASPORED DEŽURSTVA (razredna nastava)

PRIJEPODNE

smjene Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

I.

Katarina Curać Marita Hrboka Nalta Padovan Mirela Maričić Mirjana Žuvela

II.

Katarina Curać Sandra Maroš Damira

Padovan Tea Farčić Melita Kosović

POSLIJEPODNE

smjene Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

I.

Nalta Padovan Ana Žuvela

Mirela Maričić Marita Hrboka Anita Cetinić Mirjana Žuvela

II.

Tea Farčić Ana Žuvela,

Sandra Maroš

Damira

Padovan Anita Cetinić Melita Kosović

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Damir Telenta, Zdenko Miletić, Nikolina Padovan Plantić

Ljubomir Pecotić, Stjepan Bačić, Aida Gavranić

Dinko Radić, Jelena Andrijić

Marijan Ančić, Joanna Mikulandra, Lenko Dragojević

Sandra Sirovica, Ante Novaković, Toni Šale

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

18

3.2 Godišnji kalendar rada

Mjesec Broj dana Blagdani i

neradni dani Dan škole, grada, općine, župe, školske priredbe...

radnih nastavnih

I. polugodište od 9.IX.

do 20..XII. 2019. god.

IX. 16 16 14 Školska priredba za prvaše

X. 22 21 10 Dani zahvalnosti za plodove zemlje

31. X.

XI. 20 20 10 XII. 10 15 11 Božićna priredba

UKUPNO I. polugodište 78 72 45

Zimski odmor učenika od 23.XII.2019. do 10.I.2020. godine

II. polugodište od 13.I.

do 17.VI. 2020. god.

I. 21 15 10 /

II. 20 20 9 /

III. 21 21 10 Dan Općine 19.III.

Izlet povodom Dana planete Zemlje 22.IV.2020.

IV. 21 16 9 Proljetni odmor učenika od 10. do 17. IV. 2020.

V. 20 20 11

VI. 19 12 11

VII. 23 / 8

VIII. 20 / 11

UKUPNO II. polugodište 166 104 79

U K U P N O: 243 176 124

BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE

- 08.10. Dan neovisnosti - blagdan Republike Hrvatske - 25.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske - 01.01. Nova godina - blagdan Republike Hrvatske - 01.05. Međunarodni praznik rada - blagdan Republike Hrvatske - 11.06.Tijelovo - blagdan Republike Hrvatske - 22.06. Dan antifašističke borbe - blagdan Republike Hrvatske - 25.06. Dan državnosti - blagdan Republike Hrvatske - 05.08. Dan domovinske zahvalnosti - blagdan Republike Hrvatske - 15.08. Velika Gospa – blagdan Republike Hrvatske

NERADNI DANI U REPUBLICI HRVATSKOJ - 01.11. Svi sveti - 06.01. Bogojavljanje - Tri kralja - 12.04. Uskrs - Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjeg - 13.04.Uskrsni ponedjeljak GRADSKI BLAGDANI 19.03. .Dan općine.........................................................................

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

19

3.3. Podatci o broju učenika i razrednih odjela

Razred učenika odjela djevoj-

čica ponav-ljača

primjereni oblik

školovanja (uče. s rje.)

Putnika Ime i prezime razrednika

3 do

5 km 6 do

10 km

I. a 13 1 5 0 Mirjana Žuvela

I. b 13 1 6 0 Tea Farčić

UKUPNO 26 2 11 0 /

II. a 10 1 5 0 Nalta Padovan

II. b 10 1 5 1 Melita Kosović

UKUPNO 10 2 10 1 /

III. a 16 1 8 1 Marita Hrboka

III. b 15 1 9 1 Mirela Maričić

UKUPNO 31 2 17 2 /

IV. a 19 1 10 1 Sandra Maroš

IV. b 17 1 9 0 Damira Padovan

UKUPNO 36 2 19 1 /

UKUPNO I.–IV. 113 8 57 4

V.a 25 1 14 2 Joanna Mikulandra

V.b 23 1 13 3 Damir Telenta

UKUPNO 48 2 27 5 / VI. a 18 1 8 1 Ante Novaković

V.I b 15 1 7 1 Sandra Sirovica

UKUPNO 33 2 15 2 / VII. a 24 1 12 2 Toni Šale

VII. b 18 1 9 2 Lenko Dragojević

UKUPNO 42 2 21 4 /

VIII. a 18 1 10 2 Nikolina Padovan

Plantić

VIII. b 17 1 10 2 Jelena Andrijić

UKUPNO 35 2 20 4 /

UKUPNO V. - VIII. 158 8 83 15 /

UKUPNO I. – VIII. 271 16 14 19 /

3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

Rješenjem određen oblik rada Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Model individualizacije 0 0 1 1 1 0 3 2 8

Prilagođeni program 0 1 1 0 4 2 1 1 10

Posebni program 0 0 0 0 0 0 0 1 1

U K U P N O 19

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

20

3.3.2.Pomagači u nastavi

Redni broj

Ime i prezime pomagača u

nastavi

Godina rođenja

stručna sprema

Razred Broj sati tjednog

zaduženja Izvor financiranja

1. Anamarija

Pecotić 1994. SSS II.b 20 Županija Dubrovačko-neretvanska

2. Maja Kunjašić 1986. VSS VII.b 30 Županija Dubrovačko-neretvanska 3. Ivana Žuvela 1996. SSS VII.a 30 Županija Dubrovačko-neretvanska 4. Jelena Stipković 1990. VSS VIII.a 30 Županija Dubrovačko-neretvanska

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA 4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno planirano

T G T G T G T G T G T G T G T G T G

Hrvatski jezik 10 350 10 350 10 350 10 350 10 350 10 350 8 280 8 280 76 2660

Likovna kultura 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 16 560

Glazbena kultura

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 16 560

Engleski jezik 4 140 4 140 4 140 4 140 6 210 6 210 6 210 6 210 40 1400

Matematika 8 280 8 280 8 280 8 280 8 280 8 280 8 280 8 280 64 2240

Priroda / / / / / / / / 3 105 4 140 / / / / 7 245

Biologija / / / / / / / / / / / / 4 140 4 140 8 280

Kemija / / / / / / / / / / / / 4 140 4 140 8 280

Fizika / / / / / / / / / / / / 4 140 4 140 8 280

Priroda i društvo

4 140 4 140 4 140 6 210 / / / / / / / / 18 630

Povijest / / / / / / / / 4 140 4 140 4 140 4 140 16 560

Geografija / / / / / / / / 3 105 4 140 4 140 4 140 15 525

Tehnička kultura

/ / / / / / / / 2 70 2 70 2 70 2 70 8 280

Tjelesna i zdr. kultura

6 210 6 210 6 210 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 38 1330

Informatika / / / / / / / / 4 140 4 140 4 140 / / 12 420

UKUPNO: 36 1260 36 1260 36 1260 36 1260 48 1680 50 1750 56 1960 52 1820

350

12250

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

21

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

Vje

rona

uk

Razred Broj

učenika Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

I. 23 2 Paula Tonković 4 140

II. 19 2 Paula Tonković 4 140

III. 28 2 Paula Tonković

4 140

IV. 34 2 Ante Novaković 4 140

UKUPNO I. – IV.

104 8 / 16 560

Vje

rona

uk

V. 44 2 Ante Novaković 4 140

VI. 31 2 Ante Novaković 4 140

VII. 42 2 Ante Novaković 4 140

VIII. 31 2 Ante Novaković 4 140 UKUPNO V. – VIII. 148 8 / 16 560 UKUPNO I. – VIII. 252 16 / 32 1120

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

Tal

ijan

ski j

ezik

Razred Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa Planirano sati

T G

IV. 34 2 Sandra Sirovica 4 140

V. 24 2 Sandra Sirovica 4 140

VI. 22 1 Sandra Sirovica 2 140

VII. 28 2 Sandra Sirovica 4 140

VIII. 19 2 Sandra Sirovica 4 140

UKUPNO IV. – VIII.

127 9 / 18 630

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

Info

rmat

ika

Razred Broj

učenika Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

VIII. 23 2 Marijan Ančić 4 280

VII. 32 2 Zdenko Miletić 4 280

UKUPNO

55 4 / 8 560

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

22

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave Red

. broj

Nastavni predmet Razred grupa

Broj učenik

a

Planirani broj sati Ime i prezime

učitelja izvršitelja T G

1. Hrvatski jezik - Matematika I.a 5 1 35 Mirjana Žuvela

2. Hrvatski jezik -Matematika I.b 5 1 35 Tea Farčić

3. Hrvatski jezik - Matematika II.a 3 1 35 Nalta Padovan

4. Hrvatski jezik - Matematika II.b 2 1 35 Melita Kosović

5. Hrvatski jezik - Matematika III.a 3 1 35 Marita Hrboka

6. Hrvatski jezik - Matematika III.b 5 1 35 Mirela Maričić

7. Hrvatski jezik - Matematika IV.a 4 1 35 Sandra Maroš

8 Hrvatski jezik - Matematika IV.b 1 1 35 Damira Padovan

UKUPNO I. - IV. 8 28 8 280

9. Hrvatski jezik VI., VII.

VIII.

8

2 70 Fani Žuvela

10. Hrvatski jezik V.,VII. VIII.

10 1 35 Nikolina Padovan Plantić

11. Engleski jezik VII. VIII.

8 2

70 Nikolina Oreb

č12. Engleski jezik V. 8 1

35 Ana Žuvela

13. Engleski jezik VI. 4 1 35 Bojka Stanišić

14. Matematika VII. VIII.

8 2 70 Jelena Andrijić

15. Matematika V. VI.

8 2 70 Joanna Mikulandra

16. Kemija VII. VIII.

8 1 35 Aida Gavranić

UKUPNO V. - VIII. 11 62 11 420

UKUPNO I. - VIII. 19 90 19 700

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

23

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Red. broj

Nastavni predmet Razred grupa

Broj učenika

Planirani broj sati Ime i prezime

učitelja izvršitelja T G

1. Matematika I.a 5 1 35 Mirjana Žuvela

2. Matematika I.b 5 1 35 Tea Farčić

3. Matematika II.a 4 1 35 Nalta Padovan

4. Matematika II.b 4 1 35 Melita Kosović

5. Priroda i društvo

III.a 7 1 35 Marita Hrboka

6. Matematika

III.b 5 1 35 Mirela Maričić

7. Matematika IV.a 5 1 35 Sandra Maroš

8 Matematika IV.b 4 1 35 Damira Padovan

UKUPNO I. - IV. 8 39 8 280

9. Matematika V.-VIII. 20 2 70 Jelena Andrijić

10. Engleski jezik VIII. 6 1 35 Ana Žuvela

11. Kemija VII.-VIII. 8 1 35 Aida Gavranić

12. Vjeronauk V.-VIII. 10 2 70 Ante Novaković

13. Biologija VII.-VIII. 10 2 70 Toni Šale

14. Talijanski jezik VII.-VIII. 5 1 35 Sandra Sirovica

15. Geografija V.-VIII. 10 1 35 Joanna Mikulandra

UKUPNO V. - VIII.

8 69 10 350

UKUPNO I. - VIII. 16 108 18 630

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

24

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA 5.1.PLAN RADA RAVNATELJA PODRUČJE RADA

SADRŽAJ

VRIJEME

SURADNICI

1. P

oslo

vi p

lani

ranj

a i

p

rogr

amir

anja

- izrada Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma - izrada plana rada ravnatelja - koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma - planiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća - izrada zaduženja učitelja - izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima - planiranje i organizacija školskih projekata - planiranje i organizacija stručnog usavršavanja - planiranje nabave opreme i namještaja - planiranje i organizacija uređenja okoliša škole - ostali poslovi

VI-IX VI-IX VI-IX VI-IX VI-IX IX-VI

VI-VIII IX-VI IX-VI IX-VI IX-VI IX-VI

IX-VIII

učitelji, stručni suradnici

2.

Pos

lovi

org

aniz

acij

e i k

oord

inac

ije

rad

a

- izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole). - izrada Godišnjeg kalendara rada škole - izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja - organizacija i koordinacija samovrednovanja škole - organizacija i priprema izvanučioničke nastave, izleta i ekskurzija - organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole - organizacija i koordinacija upisa učenika u prvi razred - organizacija zamjena nenazočnih učitelja - organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita - poslovi vezani uz natjecanja učenika - organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora - ostali poslovi

IX-VIII

VIII-IX

VI-IX

IX-VI

IX-VI

IX-VIII

IV-VII

IX-VI

VI i VIII

I-VI I i VIII IX-VIII

učitelji, stručni suradnici

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

25

3. P

raće

nje

real

izac

ije

pla

nir

anog

rad

a šk

ole

- praćenje i uvid u ostvarenje Godišnjeg plana i programa rada škole - administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima - praćenje rada školskih povjerenstava - praćenje i koordinacija rada administrativne službe - praćenje i koordinacija rada tehničke službe - praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole - pregled pedagoške dokumentacije - ostali poslovi

IX-VI

IX-VI

IX-VI

IX-VIII

IX-VIII IX-VIII IX-VIII IX-VIII

učitelji, stručni suradnici, tajnik, računovođa, domari, spremačice

4. R

ad u

st

ručn

im i

kol

egij

aln

im

tij

elim

a šk

ole

- planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela - suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole - ostali poslovi

IX-VIII

IX-VIII IX-VIII

Stručni suradnici, sindikalni povjerenik

5. R

ad s

uče

nici

ma,

uči

telj

ima,

st

ručn

im s

ura

dn

icim

a i

rod

itel

jim

a

- praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu - briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika - suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole - briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika - savjetodavni rad s roditeljima/individualno i skupno/ - uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad - poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika - ostali poslovi

IX-VI

IX-VI IX-VIII

IX-VIII

IX-VIII

IX-VIII IX-VIII

IX-VIII

svi djelatnici škole

6. A

dm

inis

trat

ivn

o-u

pra

vni i

rač

un

ovod

stve

ni

pos

lovi

- provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a - usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole - provođenje raznih natječaja za potrebe škole - prijem u radni odnos/uz suglasnost Školskog odbora/ - poslovi zastupanja škole - izrada financijskog plana škole - kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja - organizacija i provedba inventure - poslovi vezani uz e-matice - potpisivanje i provjera svjedodžbi - organizacija nabave i podjele potrošnog materijala -ostali poslovi

IX-VIII IX-VIII IX-VIII IX-VIII IX-VIII IX-VIII IX-VIII IX-VIII IX-VIII IX-VIII VIII-IX IX-VIII XII VI VI VIII i I IX-VIII

tajnica, računovođa

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

26

7. S

ura

dn

ja s

ud

ruga

ma,

ust

anov

ama

i in

stit

ucij

ama

-predstavljanje škole - suradnja s: • Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta • Agencijom za odgoj i obrazovanje • Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja • Agencijom za mobilnost i programe EU ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini • Uredom državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije • osnivačem • Općinom Vela Luka • Hrvatskim zavodom za zapošljavanjem • Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo •Centrom za socijalnu skrb • Policijskom upravom • Župnim uredom • ostalim osnovnim i srednjim školama • turističkim agencijama • kulturnim i sportskim ustanovama i institucijama • svim udrugama

- ostali poslovi

IX-VIII IX-VIII

IX-VIII IX-VIII

IX-VIII IX-VIII

IX-VIII

IX-VIII IX-VIII IX-VIII IX-VIII

IX-VIII IX-VIII IX-VIII IX-VIII IX-VIII IX-VIII

IX-VIII IX-VIII

MZOS, AZOO, NCVVO,

Agencija za mobilnost i programe EU, Agencije za obrazovanje na državnoj razini, Ured državne uprave, osnivač, HZZ, HZJZ, Centar za socijalnu skrb, MUP, Župni ured, osnovne i srednje škole, turističke agencije, kulturne i sportske ustanove i institucije, udruge

8. S

tru

čno

usa

vrša

van

je

- stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi - stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOS-a, AZOO-a, HUROŠ-a - stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova - praćenje stručne literature - ostala stručna usavršavanja

IX-VI IX-VI

IX-VI

IX-VI IX-VI

knjižničarka, voditelj ŽSV, MZOS, AZOO, HUROŠ

9. O

stal

i p

oslo

vi

ravn

atel

ja - vođenje evidencija i dokumentacije

- ostali poslovi

IX-VI IX-VI IX-VI

učitelji i stručni suradnici

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

27

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga PODRUČJE RADA

SADRŽAJ RADA VRIJEME SURADNICI 1.

Org

aniz

acij

ski p

oslo

vi-p

lan

iran

je

- analiza ostvarenja prethodnih planova i programa

- sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa

- sudjelovanje u izradi školskog kurikuluma

- utvrđivanje kalendara školskih aktivnosti

- utvrđivanje metodologije izvedbenih planova i programa

- planiranje unapređenja nastave

- planiranje i programiranje stručnog usavršavanja

- planiranje i programiranje profesionalne orijentacije

IX.

ravnateljica učitelji

2.

Org

aniz

acij

ski

pos

lovi

- upoznavanje učenika s programima izvannastavnih aktivnosti i izborne nastave, i školskih projekata

- neposredna pomoć u ostvarivanju nastavnog procesa i izvannastavnih aktivnosti

- suradnja s timom školske medicine

- formiranje Vijeća učenika

X.

učitelji, tim školske medicine

3.

Pra

ćenj

e i i

zvođ

enje

od

gojn

o-ob

razo

vnog

rad

a

- praćenje ostvarivanja nastavnih planova i programa

- neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa

- rad u stručnim timovima

- praćenje i analiza izostanaka učenika

- praćenje uspjeha i napredovanja učenika

- utvrđivanje pedagoške situacije u razredima

- edukativna pedagoška predavanja za učenike

tijekom školske godine

ravnateljica učitelji

4.

Sav

jeto

dav

ni r

ad:

- grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima

- grupni i individualni savjetodavni rad s roditeljima

- grupni i individualni savjetodavni rad s učiteljima

- grupni i individualni rad sa stručnjacima

tijekom školske godine

ravnateljica, učitelji, stručnjaci raznih profila

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

28

5.

Rad

sa

stru

čnim

ti

mov

ima:

- organizacija stručnih predavanja za učenike, učitelje i roditelje u suradnji s stručnim timovima

- rad u Stručnom povjerenstvu osnovne škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika za OŠ Vela Luka

tijekom školske godine

ravnateljica, učitelji, knjižničarka, liječnik, defektologinja

6.

Pra

ćenj

e i a

nal

iza

usp

jeha

i n

apre

dov

anje

uče

nik

a:

- rad s učenicima s posebnim potrebama

- identifikacija učenika s posebnim potrebama

- rad s odgojno zapuštenim učenicima

- rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh

- sudjelovanje u radu s djecom s posebnim potrebama

- sudjelovanje u radu s darovitom djecom

- skrb za djecu teških obiteljskih prilika

- osposobljavanje učenika za samostalan rad

- edukativna predavanja za učenike

- savjetodavni rad s učenicima, učiteljima i roditeljima

- praćenje usvajanja početnog čitanja i pisanja

tijekom školske godine

ravnateljica, defektologinja, tim školske medicine, Centar za socijalnu skrb

7.

Rad

na

pro

gram

ima

pre

ven

cije

ovi

snos

ti i

pre

ven

cije

nas

ilja

- školski preventivni program

- program prevencije virtualnog nasilja

tijekom školske godine

ravnateljica, učitelji,tim školske medicine, MUP, HZJZ

8.

Pri

pre

ma

za u

vođe

nje

nov

ih

pro

jek

ata

u c

ilju

os

uvr

emen

jiva

nja

i u

nap

ređ

ivan

ja n

asta

ve i

odgo

jno

rad

a

- Cjelovita kurikularna reforma

- e-Škola

tijekom školske godine

mentori Škole za život, ravnateljica, učitelji i stručni suradnici

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

29

9.

Pro

fesi

onal

no

prać

enje

i u

smje

rava

nje

uče

nik

a

- upoznavanje učitelja s poslovima profesionalne orijentacije

- održavanje predavanja za učitelje i roditelje

- izrada panoa na temu profesionalne orijentacije

- pomoć razrednicima u radu profesionalne orijentacije

- savjetodavna pomoć učenicima s posebnim potrebama

tijekom školske godine

razrednici, tim školske medicine, psiholog HZZ-a i medicina rada

10.

Zd

ravs

tven

a i s

ocij

aln

a za

štit

a u

čeni

ka

- organizacija zdravstvenog praćenja učenika

- skrb o higijeni i ekologija odgojno obrazovnog ambijenta

- rad na humanizaciji međuljudskih odnosa

- upoznavanje i praćenje socijalnih prilika učenika te briga za socijalne odnose u razrednim odjelima

- suradnja s timom školske medicine

tijekom školske godine

razrednici, tim školske medicine, ravnateljica

11.

Vre

dn

ovan

je

ostv

aren

ih

rezu

ltat

a

- periodične analize ostvarenja rezultata

- polugodišnje analize ostvarenja školskog programa

- analize i izvješća na kraju školske godine

tijekom školske godine

ravnateljica

12

. S

tru

čno

usav

ršav

anje

- skupni oblici izvan škole, županijski, međužupanijski i državni skupovi

- savjetnički posjeti u sklopu priprema za provođenje Cjelovite kurikularne reforme

- predavanja i pedagoške radionice za učitelje

tijekom školske godine

mentori Škole za život, voditelji ŽSV, ranateljica, knjižničarka

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

30

13.

Ind

ivid

ual

no

stru

čno

usa

vrša

van

je

- praćenje stručne literature i periodike

- suradnja sa stručnim suradnicima izvan škole

- edukacija putem virutalnih učionica u sklopu pripreme za uvođenje Cjelovite kurikularne reforme

- skupni oblici izvan škole, županijski, međužupanijski i državni skupovi

tijekom školske godine

knjižničarka, voditeljica ŽSV , mentori Škole za život

14.

Bib

liot

ečn

a-in

form

acij

ska

i d

oku

men

taci

jska

dje

latn

ost

- pribavljanje stručne i druge literature

- briga o pretplati na odgovarajuću periodiku

- poticanje učitelja i učenika na korištenje literature

- briga o školskoj dokumentaciji

- vođenje dokumentacije o nastavi

tijekom školske godine

knjižničarka

15.

Pos

lovi

nep

osre

dno

g su

djel

ovan

ja u

odg

ojn

o-ob

razo

vnom

pro

cesu

- utvrđivanje zrelosti za upis učenika u I. razred

- suradnja sa predškolskom ustanovom u svezi upisa učenika u I. razred

- savjetodavni rad sa roditeljima predškolaca

- savjetodavni rad sa učiteljicama I. razreda

- rad u komisiji za upis u I. razred

- upis učenika i formiranje razrednih odjela učenika prvih razreda

- upoznavanje učenika s metodama i tehnikama lakšeg učenja

- praćenje odgojnih stilova i vrijednosnih orijentacija

- unapređivanje informacijske pismenosti

- utvrđivanje stilova učenja učenika

- vođenje dokumentacije o projektima

- praćenje učenika, vođenje i čuvanje dosjea učenika

V./ VI.

članovi povjerenstva, učiteljice

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

31

5.3. Plan rada stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila PODRUČJE

RADA

SADRŽAJ

VRIJEME

SURADNICI

1.

Org

aniz

acij

ski

pos

lovi

– p

lan

iran

je

- izrada globalnog godišnjeg plana i programa - izrada izvedbenog plana i programa - planovi i programi rada s učenicima s posebnim potrebama - plan za osiguravanje specifičnih potreba - program rada s učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima - program praćenja školovanja učenika, sustav evidencije i dokumentacije - planovi i programi rada na zadaćama utvrđivanja primjerenog oblika školovanja

IX.

tijekom godine

ravnatelj učitelji učenici

2.

Rad

s u

čeni

cim

a s

pos

ebni

m p

otre

bam

a

- identifikacija učenika s posebnim potrebama - identifikacija učenika kojima je potrebna potpora pomoćnika u nastavi - sudjelovanje u radu s odgojno zapuštenim učenicima - sudjelovanje u radu s učenicima koji doživljavaju neuspjeh - sudjelovanje u radu s darovitom djecom - sudjelovanje u skrbi za djecu teških obiteljskih prilika Priprema za ostvarivanje programa neposrednog rada s

učenicima

- priprema za dnevni neposredni odgojno – obrazovni rehabilitacijski rad za učenike s posebnim potrebama.

- priprema i sudjelovanje u radu stručnog tima za učenike s posebnim potrebama

- prikupljanje i obrada podataka o djeci s posebnim potrebama - pripremanje sastanaka sinteze - koordiniranje u izradi konačnog nalaza i mišljenja s prijedlogom najprimjerenijeg oblika odgoja i obrazovanja učenika s posebnim potrebama - sudjelovanje u ostvarivanju odgojnih postupaka -izrada prijedloga za posebne oblike pomoći -praćenje društvene prihvaćenosti učenika s posebnim potrebama -pružanje stručne pomoći učiteljima, informiranje o dijagnozi, etiologiji poremećaja i tijeku rehabilitacije i rada s učenicima s posebnim potrebama - izrada individualnog didaktičkog pribora - izrada instruktivnih, ispitnih i didaktičkih materijala Neposredan rad

- ustroj i uspostava programa rada s učenicima u postupku utvrđivanja primjerenog oblika školovanja - uspostava i ostvarivanje rehabilitacijskog programa rada za učenike s posebnim potrebama -uspostava i ostvarivanje programa posebnih odgojno–obrazovnih postupaka s učenicima s posebnim potrebama - profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija učenika s posebnim potrebama

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

učenici učitelji

pedagog razrednici

učitelji članovi

povjerenstva ravnatelj

učitelji, učenici,

Zavod za zapošljavanje, pedagog, šk.

liječnik

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

32

3.

Rad

s

rod

itel

jim

a

- upoznavanje roditelja s psihofizičkim stanjem djeteta na temelju analize dokumentacije o djetetu prikupljene prilikom pregleda i ispitivanja - upoznavanje s prijedlogom primjerenog oblika školovanja - edukacija roditelja za primjeren rad s djetetom u obitelji -informiranje roditelja o pravima iz socijalne i zdravstvene zaštite - savjetodavni rad s roditeljima učenika koji imaju pragvo na pomoćnika u nastavi

tijekom godine

ravnatelj članovi

povjerenstva učitelji roditelji

czss

4.

Su

dje

lova

nje

u r

adu

stru

čnih

vi

jeća

ško

le

- sudjelovanje u radu sjednica Učiteljskog vijeća - sudjelovanje u radu sjednica Razrednih vijeća - predavanja tijekom godine

tijekom godine

ravnatelj učitelji

pedsgog

5.

Ost

vari

van

je

pro

gram

a st

ručn

og

usa

vrša

van

ja

- sudjelovanje u radu Aktiva defektologa, Aktiva razredne nastave - praćenje stručne literature s područja defektologije, pedagogije i psihologije

- prisustvovanje seminarima i simpozijima

tijekom godine

ravnatelj učitelji

pedagog

6.

Zad

aće

veza

ne

za p

očet

ak i

kra

j šk

olsk

e go

din

e

- suradnja sa predškolskom ustanovom u svezi upisa učenika u I. razred - utvrđivanje zrelosti za upis učenika u I razred -upis u prvi razred -savjetodavni rad sa roditeljima predškolaca - rad u komisiji za upis u I. razred - izrada prijedloga nabavke opreme i pomagala za učenike s posebnim potrebama - izvještavanje učitelja o novinama u opremi za djecu s posebnim potrebama - sudjelovanje u poslovima vezanima za početak školske godine (upisi, Školski kurikulum, Gosišnji plan i program, planovi i programi rada, inicijalne procjene IOOP učenika s posebnim potrebama) - sudjelovanje u poslovima vezanim za kraj školske godine (svjedodžbe, izvješća)

IV. – VI. VIII. – IX.

članovi

povjerenstva odgajatelji

roditelji učitelji

pedagog

učitelji

7.

Ad

min

istr

ativ

ni

pos

lovi

- vođenje dnevnika rada defektologa - vođenje dosjea učenika s posebnim potrebama - praćenje učenika tijekom postupka utvrđivanja primjerenog oblika školovanja - praćenje učenika koji imaju pomoćnika u nastavi -pisanje godišnjih i drugih izvješća o radu

tijekom godine

učitelji članovi

povjerenstva

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

33

8.

Rad

s

pom

oćni

cim

a u

n

asta

vi

-savjetovanje pomoćnika u nastavi - pomoć pri izradi programa rada pomoćnika - pomoć pri pisanju dnevnika rada pomoćnika - koordinacija rada pomoćnika u nastavi - slanje izvješća pomoćnika u nastavi Županiji

učitelji ravnatelj

tajnik računovođa

pedagog roditelji županija

9.

Zad

aće

utv

rđen

e ti

jek

om

škol

ske

god

ine

- Zadaće utvrđene tijekom školske godine

tijekom godine

ravnatelj

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

34

5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

PODRUČJE RADA

SADRŽAJ

VRIJEME

SURADNICI

1.

O

dgo

jno

– ob

razo

vna

dje

latn

ost

1.1. Neposredan rad s učenicima - upoznavanje učenika s knjigom i knjižnicom te razvijanje zanimanja za knjigu - organizirano i sustavno upućivanje učenika u rad knjižnice - razvijanje čitalačke sposobnosti učenika - uvođenje suvremenih metoda u razvijanju sposobnosti djelotvornog čitanja - ispitivanje zanimanja učenika za knjigu - pomoć učenicima pri izboru knjige i upućivanje u čitanje književnih djela, stručne literature i časopisa - upućivanje u način i metode rada na istraživačkim zadaćama (upotreba leksikona, enciklopedija, rječnika i dr. ) - priprema nastavnih materijala i realizacija nastavnih sati u suradnji sa učiteljima razredne i predmetne nastave - realizacija nastavnih sati iz područja Knjižničnog odgoja i obrazovanja i medijske kulture - organizacija rada s učenicima u naprednim skupinama i slobodnim aktivnostima - pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata iz pojedinih nastavnih područja - uvođenje učenika u temeljne načine pretraživanja i korištenja izvora znanja i informacija 1.2. Suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljem - suradnja s učiteljima svih nastavnih predmeta i odgojnih područja pri nabavi knjižne građe ( posebno stručne literature ) i ostalih medija za učenike i nastavnike - suradnja knjižničara i učitelja pri izvođenju pojedinih nastavnih sati ( pomoć u izboru građe za obradu pojedinih nastavnih jedinica) - obavještavanje učitelja o stanju knjižnog fonda za pojedine predmete te novoj stručnoj i pedagoškoj literaturi i časopisima - suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljem na novim programima - rasterećenje prema zadacima iz kurikuluma te iz pojedinih područja odgoja mladeži - školski preventivni program - suradnja s stručnim aktivima i područnim knjižnicama

tijekom godine

IX. mjesec tijekom godine

učenici i učitelji ravnatelj učitelji stručni aktiv

1.3. Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno- obrazovnog rada - izrada godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice i pisanje izvješća - rad na usklađenju s godišnjim planom škole - pripremanje za odgojno-obrazovnu djelatnost i izvannastavne aktivnosti

IX.mjesec VII.mjesec

pedagog ravnatelj učitelji

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

35

2. S

truč

no-

knj

ižn

ična

i in

form

acij

ska

dje

latn

ost

- organizacija i vođenje rada u knjižnici - nabava knjižne i neknjižne građe za učenike i nastavnike - izgradnja, praćenje i evidencija knjižnog fonda - inventarizacija ( vođenje inventarne knjige ), signiranje, klasifikacija i katalogizacija, otpis građe i revizija - sustavno izvješćivanje učenika, učitelja i stručnih suradnika o novim knjigama i stručnim časopisima - vođenje evidencije o pretplati na časopise i periodiku - izrada popise literature i bibliografskih podataka za pojedine nastavne predmete - zaštita knjižne građe ( red na policama, popravak oštećene knjige ) - rad na unapređenju vizualnog identiteta škole i školske knjižnice (uređivanje web stranica škole i knjižnice).

tijekom godine

3. S

truč

no

usa

vrša

van

je

kn

jižn

ičar

a

- permanentno stručno usavršavanje iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti - praćenje stručne knjižnične literature - praćenje literature iz područja pedagogije, dječje i literature za mladež - sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničara - sudjelovanje na seminarima i stručnim skupovima za školske knjižničare u organizaciji AZOO, MZOS i Matične službe - suradnja s Županijskom matičnom službom - suradnja s ostalim knjižnicama ( gradskom i područnim ) - suradnja s knjižarama i nakladnicima

tijekom godine

voditelj Matične službe voditelji seminara i stručnih skupova učitelji

4. K

ultu

rna

i jav

na

dje

latn

ost

- organizacija, priprema i provedba kulturnih sadržaja kao što su književni susreti, predstavljanje knjiga, tematske izložbe, filmske i video projekcije -suradnja s kulturnim ustanovama koje se bave organiziranim radom s djecom i mladeži u slobodno vrijeme ( pjevačke udruge, gradska knjižnica i dr. )

rujan

ravnateljica učitelji stručni suradnici

5. P

lan

rad

a k

nji

žnič

nog

od

bor

a

- analiza rada u školskoj godini 2017./2018. - donošenje plana i programa za školsku godinu 2018./2019. - nabava učeničke lektire i stručne literature za učitelje i stručne suradnike - pretplata na časopise i periodiku u 2018./2019. - izvješće o radu u proteklom obrazovnom razdoblju - čuvanje i zaštita knjižnične građe - revizije i otpis građe - plan nabave lektire, referentne građe, stručne literature i AV- građe za 2019./20. g. - suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljicom u nabavi knjižnične građe i razvoju knjižnice

siječanj lipanj tijekom godine

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

36

5.5. Plan rada tajništva Mjesec Sadržaj rad

IX. do VI.

1. Normativno-pravno i upravni poslovi - praćenje svih propisa, izrada ugovora, rješenje i odluka - tijekom godine unos podataka u sustav eMatice i Registar zaposlenih u javnom sektoru - tijekom godine vođenje poslova administratora e-Dnevnika 2. Personalno-kadrovski poslovi - raspisivanje oglasa, natječaja, prikupljanje ponuda te odgovori kandidatima o odlukama organa upravljanja - evidencija primljenih djelatnika, prijava i odjava Fondu MIO, HZZO - briga o personalnoj i pedagoškoj dokumentaciji, vođenje djelovodnika - organizacija rada pomoćnog osoblja škole te evidencija odsustvovanja istih - evidencija djelatnika - kompletiranje zahtjeva za priznavanje prava na starosnu mirovinu zaposlenim djelatnicima 3. Opći poslovi - rad na izradi godišnjeg plana i programa rada, izrada statističke evidencije - sređivanje i oglašavanje za upis učenika u školu - vođenje i izrada zapisnika organa upravljanja 4. Administrativno-daktilografski poslovi - primanje i razvrstavanje pošte te opremanje iste - vođenje svih evidencija, daktilografski poslovi, tiskanje i umnožavanje 5. Suradnja s organima upravljanja - informiranje djelatnika i učenika, pisanje obavijesti i poziva - izdavanje uvjerenja o pohađanju škole za učenike, izdavanje svih uvjerenja i potvrda te izdavanje duplikata svjedodžbi - suradnja i pripremanje sjednica organa upravljanja te suradnja s komisijama 6. Ostali poslovi - vođenje blagajne, likvidiranje i usklađivanje - nabava potrošnog materijala i sitnog inventara - rad na evidenciji osiguravanja imovine škole - izrada svih statističkih izvještaja, pisanje i umnožavanje svih potrebnih materijala za izvođenje nastave u školi - rad s učiteljima i roditeljima

5.6. Plan rada računovodstva

Mjesec Sadržaj rada IX. - knjiženje primitaka i izdataka.

- kontiranje i knjiženje izvoda FINE - podnošenje statističkog izvještaja za proračun i proračunske korisnike

X. - analiza poslovanja škole, plaćanje računa te kontiranje istih - kontrola blagajničkog poslovanja - financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2019.g. do 31. prosinca 2019.g.

XI. -vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa - kontiranje i knjiženje svih poslovnih događaja

XII. -popis osnovnih sredstava i sve radnje u svezi inventure I. - završna knjiženja i usklađivanje salda i izrada završnog računa za proteklu godinu II. - izrada financijskog plana škole i otvaranje početnog salda III. -knjiženje prometa i analiza

-suradnja sa Županijskim uredom za društvene djelatnosti IV. - podnošenje tromjesečnog izvještaja PR-RAS-a V. -knjiženje plaća i ostalih naknada zaposlenicima Škole VI. -pisanje virmana, plaćanje računa, obračun ugovora VII. - izrada periodičnog obračuna od I. do VI. mjeseca tekuće godine

- sastavljanje polugodišnjeg izvješća VIII. - ispunjavanje obrazaca za županijski ured za društvene djelatnosti.

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

37

NAPOMENA: Većina ovih poslova ponavlja se tijekom cijele godine, a svaki mjesec vrši se obračun plaća i podnosi obrazac JOPPD.

5.7. PROGRAM SPECIFIČNIH I PREVENTIVNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJECU OSNOVNOŠKOLSKE DOBI

Nositelj djelatnosti: Tim školske medicine 1 doktor specijalist školske medicine 1 medicinska sestra 1. SISTEMATSKI PREGLEDI Sistematski pregledi se provode u svrhu praćenja rasta i razvoja te kontrole zdravstvenog stanja i utvrđivanja poremećaja zdravlja. Pregled obuhvaća cjelovit somatski pregled te razgovor s razrednikom u svrhu utvrđivanja prilagodbe . 1.1 Sistematski pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole

Obveza provođenja pregleda regulirana je zajedničkim zakonskim propisima Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva zdravstva. U slučaju potrebe odgode upisa za jednu školsku godinu, upućivanja djeteta na opservaciju ili potrebe za posebnim oblikom odgoja i obrazovanja postupa se u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktom. Sadržaj i način provodenja liječničkog pregleda provodi se prema metodologiji stručno usuglašenoj u Hrvatskom društvu za školsku i sveučilišnu medicinu, a obuhvaća: uzimanje anamneze i heteroanamneze, uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i nalaz stomatologa cjelovit somatski pregled, utvrđivanje psihomotornog razvoja, socijalne i emocionalne zrelosti, urin, Hb.

1.2. Sistematski pregled u V razredu osnovne škole Pregled obuhvaća cjelovit somatski pregled te razgovor s razrednikom u svrhu utvrđivanja prilagodbe na predmetnu nastavu. 1.3. Sistematski pregled u VIII razredu osnovne škole Pregled obuhvaća prikupljanje anamnestičkih podataka i dokumentacije, somatski pregled te provođenje potrebnih dijagnostičkih postupaka u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na odabir zvanja te najpogodnijeg srednjoškolskog obrazovanja. Također se uzimaju anamnestički podaci o stavovima i rizičnim navikama. 2. OSTALI PREVENTIVNI PREGLEDI

2.1 Kontrolni pregledi nakon sistematskog pregleda Na poziv prema medicinskoj indikaciji. 2.2 Namjenski pregledi Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja djeteta prilikom prelaska iz druge škole (ukoliko

nije te godine sistematski pregledano), • Ostali pregledi u svrhu utvrđivanja sposobnosti i kontraindikacija u vezi odlaska na organizirani

odmor i sl., obavljaju se prema medicinskoj, socijalnoj indikaciji ili prije započinjanja odredene aktivnosti ili promjene načina školovanja. 3. PROBIRI (SCREENINZI) U TIJEKU OSNOVNOG OBRAZOVANJA Postupak kojim se u rizičnoj populaciji prividno zdravih, pronalaze pojedinci u kojih se sumnja na neku bolest ili poremecaj.

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

38

Screening* metoda vrijeme provođenja 3.1 Vid Snellenove tablice III raz.o.š. 3.1.1.Vid na boje Ishihara tablice III raz o.š. 3.2. Skolioza Test pretklona VI raz o.š. 3.3. Rizični stavovi navike Intervju i anketiranje uz sistematske preglede i ponašanje VIII razredi 3.4. Sluh audiometrija VII razred OŠ, Navedeni screeninzi se provode samostalno, a isti su sastavni dio sistematskih pregleda u razredima u kojima je predviđen sistematski pregled. 4. ZDRAVSTVENA I TJELESNA KULTURA 4.1. Utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika za savladavanje redovitog ili prilagođenog programa tjelesne i zdravstvene kulture, praćenje tjelesne spremnosti učenika. 4.2. Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za prilagođeni program tjelesne i zdravstvene kulture onih učenika koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redoviti program. 4.3. Pregled prije započinjanja bavljenja sportskom aktivnošću u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja, sposobnosti i kontraindikacija za određenu vrstu sporta i sportska natjecanja u školskim sportskim klubovima 5. MJERE ZAŠTITE OD ZARAZNIH BOLESTI 5.1. Cijepljenje i docjepljivanje Provodi se prema obveznom godišnjem programu cijepljenja, a uključuje i pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija Razred Cjepivo Broj doza

Osnovna škola I Mo-Pa-Ru 1 I Polio 1VIII Ana-Di-Te, Polio 1 5.2. Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti Kontrolni pregled prilikom pojave neke zarazne bolesti u školi i poduzimanje manjih protuepidemijskih intervencija. 6. SAVJETOVALIŠNI RAD 6.1. Savjetovališni rad Prema psihosocijalnim indikacijama i programu rada Savjetovališni rad odvija se u vremenu izdvojenom za savjetovalište u svrhu pomoći i rješavanju temeljnih problema s kojima se susreću djeca, adolescenti, njihovi roditelji, staratelji prilagodba na školu, školski neuspjeh, poremećaji ponašanja, problemi razvoja i sazrijevanja, kronični poremećaji zdravlja, zloupotreba psihoaktivnih droga i drugi oblici ovisnosti problemi mentalnog zdravlja i dr. 6.2. Konzultacije s profesorima i stručnim suradnicima škole Provodi se kao dio svakog sistematskog i drugog preventivnog pregleda u svrhu praćenja i

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

39

zdravstvenog nadzora svih učenika, te prema indikacijama za svako dijete sa poteškoćama i sl. 6.3. Aktivna skrb o djeci i mladeži sa kroničnim poremećajima zdravlja Praćenje učenika koji boluju od kroničnih poremećaja zdravlja u odnosu na zdravstveno stanje i sposobnosti djeteta te potrebne mjere zdravstvene zaštite u odgoju i obrazovanju kao i praćenje uspješnosti savladavanja školskog programa 6.4. Skrb o djeci i mladeži sa rizicima po zdralje Uočavanje i prepoznavanje djece sa rizicima po zdravlje kao i djece i mladeži sa poremećajima ponašanja (bijeg od kuće, izbjegavanje nastave, sklonost ovisničkom ponašanju - konzumiranju alkohola, eksperimentiranju sa psihoaktivnim drogama, sklonost promiskuitetnom ponašanju, maloljetničkoj delikvenciji i dr Individualni savjetovališni i zdravstveno-odgojni rad, suradnja sa stručnim službama škole, sa obitelji djeteta ili adolescenta te centrima za socijalni rad 6.5. Skrb o učenicima s ometenošću u psihičkom ili fizičkom razvoju Registracija i evidencija učenika koji su zbog ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju razvrstani po stručnim komisijama zdravstva i prosvjete ili socijalne skrbi. Za svu djecu integriranu u redovne škole ili polaznike specijalnih škola nužna je stalna suradnja sa stručnim službama škole u svrhu praćenja zdravstvenog stanja i sposobnosti djeteta te uspješnosti savladavanja predviđenog odgojno obrazovnog programa. 7. ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA Prema godišnjem programu rada obavlja se kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja 7.1 Zdravstveno-odgojne aktivnosti s učenicima Osnovna škola I-IV razred osobna higijena u očuvanju zdravlja značaj pravilne prehrane i njen utjecaj na rast i razvoj. 7.2. Osnovna škola V-VI razred psihičke i somatske promjene u pubertetu fiziologija i higijena menstruacije 7.3. Osnovna škola VII-VIII razred ovisnosti (pušenje, alkohol i psihoaktivne droge 7.4. Zdravstveni odgoj za roditelje Sudjelovanje na roditeljskim sastancima u dogovoru sa školom, ali može i u manjim grupama po potrebi. Moguće teme psihičke i somatske promjene u pubertetu, adaptacija na školu, utjecaj medija na zdravlje djece, zdrave navike za zdrav razvoj djece, problemi u sazrijevanju, hiperaktivnost i druge poteškoće u razvoju, pušenje i druge ovisnosti i izbor zvanja (teme se dogovaraju, a ovise o potrebama škole i raspoloživom vremenu liječnika). 7.5. Zdravstveni odgoj za djelatnike škole Rad na stručnoj izobrazbi prosvjetnih djelatnika u svrhu unaprjeđivanja rješavanja specifične zdravstvene problematike pojedinih učenika ili grupa učenika, rad na zdravim ponašanjima i zdravlju prosvjetnih djelatnika (učiteljska vijeća, stručni aktivi, također prema dogovoru i potrebama škole).

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

40

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA 6.1. Plan rada Školskog odbora

Mjesec Sadržaj rada

IX. - Godišnji plan i program školske godine 2018./2019. - izvješće

- Školski kurikulum

- Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2019./2020.

Tijekom godine

- davanje suglasnosti u svezi zasnivanja radnog odnosa

II. - usvajanje završnog računa za prošlu godinu

- donosi financijski plan

tijekom godine

- rješavanje tekuće problematike

- donosi opće akte Škole

- obavlja druge poslove određene propisima, Statutom i drugim općim aktima Škole

6.2. Plan rada Učiteljskog i Razrednog vijeća

Mjesec Organ Sadržaj rad Izvršitelji VIII. UV - utvrđivanje radnih zadaća i uopće

organizacija rada.

- dorađivanje i usvajanje prijedloga školskog kurikuluma.

- praćenje razvoja, interesa, sposobnosti, samostalnosti i odnosa prema radu

- kućni red

- kriteriji ocjenjivanja

ravnatelj pedagog učitelji

IX.

UV,RV

RV

UV

UV

UV

- organizacija dopunske, dodatne i izborne nastave, slobodnih aktivnosti te kulturne djelatnosti škole.

- roditeljski sastanci

- planiranje izleta, ekskurzija i terenske nastave učenika

- usvajanje prilagođenih programa učenika s teškoćama u razvoju.

razrednici, pedagog, defektolog, ravnatelj ravnatelj i učitelji

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

41

tijekom godine

RV,UV

- prijedlozi za pokretanje postupka za naziv mentora.

X. UV

- Dani zahvalnosti za plodove zemlje

- Dan škole - 31. X. 2019.

ravnatelj, svi učitelji, stručni suradnici

XII. UV,RV

RV

- analiza odgojne situacije u razrednim odjelima

- Božić u našoj školi

ravnatelj učitelji stručni suradnici

I. UV

- tematske sjednice

- izvješća sa stručnih skupova i praćenje stručnih aktivnosti

- pripreme za natjecanja

stručni suradnici, učitelji i ravnatelj, razrednici

III.

RV

UV

- analiza odgojno-obrazovne situacije

- analiza postignuća na natjecanjima

razrednici, stručni suradnici, ravnatelj, razrednici

V. RV

RV

- analiza rada dopunske, dodatne i izborne nastave.

- praćenje primjene etičkog kodeksa

- analiza uspjeha učenika koji rade po prilagođenom programu

razrednici i stručni suradnici ravnatelj, učitelji, stručni suradnici

VI. UV,RV

UV,RV RV

- utvrđivanje uspješnosti rada u svim vidovima

odgojno-obrazovnog rada

- utvrđivanje uspjeha učenika od I. do VIII. razreda

ravnatelj,učitelji, stručni suradnici pedagog razrednici i ravnatelj

VII. UV - izvještaj o izvršenom godišnjem programu rada za 2019./2020., školsku godinu i nacrt radnih zadataka za školsku godinu 2020./2021.

- planiranje tjednih zaduženja u novoj školskoj godini

- izvješća sa stručnih skupova

ravnatelj,učitelji, stručni suradnici

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

42

6.3. Plan rada Vijeća roditelja

Mjesec Sadržaj rada izvršitelji IX. - razmatranje prijedloga Školskog kurikuluma i Godišnjeg

plana i programa za školsku godinu 2020./2021.

- izleti i ekskurzije

- kulturna djelatnost škole

ravnatelj, pedagoška služba

II. - aktualna tema, na prijedlog roditelja stručni suradnici

VI. - školski kurikulum- izvješće ravnatelj

6.4. Plan rada Vijeća učenika

MJESEC SADRŽAJ RADA SURADNICI

X.

- formiranje Vijeća učenika - upoznavanjem sa NVURH - sastanak Vijeća te prijedlozi oko načina rada, vrijeme

sastanaka, teme - upoznavanje učenika s pravima i obvezama sukladno

članku 61. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi

- Pravilnik o kućnom redu - Pravilnik o ocjenjivanju i pedagoškim mjerama

učenici razrednici pedagog

učenici učitelji

pedagog

XI.

- pripremanje i davanje prijedloga tijelima škole o pitanjima važnima za učenike, rad i uspjeh

- sudjelovanje u pripremanju aktivnosti za Dan škole

učenici

razrednici pedagog

XII.

- Tjedan solidarnosti, humanitarna akcija u suradnji s Crvenim križem učenici

voditelj Crvenog križa

pedagog

II.

- Dan ružičastih majica - sudjelovanje u pripremanju aktivnosti za Poklad

učenici učitelji

III. - sudjelovanje u školskim preventivnim programima

učenici

pedagog

IV.

- Dan planeta Zemlje učenici

stručni suradnici

V. - gost u školi, predavanje na temu- prijedlog učenika - ekskurzija, izleti, posjete i druge izvannastavne

aktivnosti, ostvarenje planiranog.

gost učenici

pedagog VI.

- što smo postigli, što smo naučili, što želimo nastaviti u

sljedećoj školskoj godini učenici

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

43

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA Tijekom školske godine 2019./2020. u školi će raditi stručna vijeća: razredne nastave i predmetne nastave te ostali timovi. Na vijećima će biti rješavana tekuća problematika, rad u radionicama, izmjena iskustava među učiteljima s posebnim naglaskom na primjenu NOK-a. Tijekom školske godine učitelji će prema potrebi redovito biti uključivani u sve oblike usavršavanja izvan škole, posebno u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. U programima individualnog usavršavanja, svaki će učitelj prema interesu i osobnom afinitetu izučavati određene pedagoške dileme i probleme i stručna dostignuća. Redovito se prate dostignuća u teoriji i praksi odgoja i obrazovanja, nabavlja se stručna literatura i pretplaćuje na stručne časopise. 7.1.Stručno usavršavanje u školi

Mjesec Sadržaj Izvršitelji

IX. Rujanski skupovi (u sklopu provođenja Cjelovite kurikularne reforme)

AZOO, MZO

IX. Edukacije u virtualnim učionicama (u sklopu provedbe Cjelovite kurikularne reforme): Izrada godišnjeg izvedbenog kurikuluma za novu školsku godinu

savjetnici Škole za život

IX. Edukacije u virtualnim učionicama (u sklopu provedbe Cjelovite kurikularne reforme): One Note

savjetnici Škole za život

X. Edukacije u virtualnim učionicama (u sklopu provedbe Cjelovite kurikularne reforme): Kurikulumsko planiranje

savjetnici Škole za život

tijekom godine

Savjetnički posjeti (u sklopu provođenja Cjelovite kurikularne reforme)

savjetnici Škole za život

I. Siječanjski skupovi skupovi (u sklopu provođenja Cjelovite kurikularne reforme)

AZOO, MZO

tijekom godine

Edukacije u virtualnim učionicama (u sklopu provedbe Cjelovite kurikularne reforme): Istraživačko učenje

savjetnici Škole za život

tijekom godine

Edukacije u virtualnim učionicama (u sklopu provedbe Cjelovite kurikularne reforme):Rješavanje problema

savjetnici Škole za život

tijekom godine

Edukacije u virtualnim učionicama (u sklopu provedbe Cjelovite kurikularne reforme)

savjetnici Škole za život

tijekom godine

Edukacije putem webinara Svi učitelji

8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE 4.1.Plan kulturne i javne djelatnosti

R. br.

Mjesec Sadržaj Sudionici Program

1. 9.IX.

Dobrodošlica prvašima

učenici V. razreda, učiteljice Mirjana Žuvela, Tea Farčić

priredba

2. X.

31.X.

Dani zahvalnosti za plodove zemlje Dan škole

svi učenici i učitelji svi učenici i učitelji

uređenje panoa i učionica i Zdrava marenda radionice, predavanja u digitalnom

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

44

mobilnom planetariju

3.

15.XI.-15.XII.

18.XI.

20.XI.

Mjesec borbe protiv ovisnosti Dan sjećanja na Vukovar Međunarodni dan djeteta

učenici IV.-VIII. razreda, tim školske medicine, HZZJZ, razrednici i pedagoginja učenici V.-VIII., učitelj Dinko Radić, pedagoginja učenici I.-VIII., razrednici

Predavanja, radionice, izrada panoa Predavanje i dokumentarni film za učenike predmetne nastave, paljenje svijeća ispred škole Radionice, rasprava, izrada panoa

4. 5.XII. XII. 19.XII. 19.XII.

Večer matematike Ususret Božiću Međunarodni dan solidarnosti Božićni koncert

učenici od IV. do VIII.r. , učiteljice Joanna Mikulandra, Melita Kosović, Jelena Andrijić učenici i učitelji Crveni križ učenici OGŠ

matematičke radionice darivanja, estetsko uređenje akcija Solidarnost na djelu koncert

5. 31.I. I.-V.

Noć muzeja Natjecanja i smotre

učenici od V. do VIII.r., učitelj Damir Telenta učenici, učitelji

posjet muzeju sudjelovanje na natjecanjima i smotrama

6. 25.II. 26.II.

Poklad Dan ružičastih majica

učenici, učitelji učenici od I.-VIII., razrednici, pedagoginja

ples pod maskama, sudjelovanje u povorci, koncert radionice, izrada panoa

7. 18.III.

Dodjela priznanja povodom Dana općine

učenici IV.-VIII. koji su ostvarili prva tri mjesta na županijskim i državnim natjecanjima

dodjela priznanja

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

45

III. III.

Proljeće s Vučetićem Zeleni korak

učenici VII. i VIII., učiteljice hrvatskog jezika Nikolina Padovan Plantić, Fani Žuvela, knjižničarka, učitelj Damir Telenta učenici I.-VIII., učitelj Toni Šale

sudjelovanje u likovnom i literarnom prikupljanje starog papira

8.

22. IV.

obilježavanje Dana planeta Zemlje

učenici i učitelji

izlet

9.

29. V. Svjetski dan nepušenja učenici V.-VIII., školska liječnica, pedagoginja, HZZJZ

radionice i predavanja

10. 15.VI.

3.VII.

Završni koncert učenika OGŠ Podjela svjedodžbi učenicima I.-VIII. i učenicima Osnovne glazbene škole

učenici i učitelji OGŠ učenici i razrednici

koncert podjela svjedodžbi

11. tijekom nastavne godine

Uređivanje mrežnih stranice škole

učenici od V.-VIII. razreda, knjižničarka, pedagoginja

istraživanje, pisanje i fotografiranje

12. tijekom nastavne godine

Sudjelovanje na likovnim i literarnim natječajima

Učenici I.-VIII. razred, učiteljice razredne nastave, učiteljica Nikolina Padovan Plantić, učitelj Damir Telenta i knjižničarka

pisanje literarnih radova, izrada likovnih radova

13. tijekom godine

Mozaik učenici II.-IV. razreda, učiteljica Sandra Maroš

izrada i postavljanje mozaika

4.2.Popravni ispit

Mjesec Sadržaj Sudionici Program 20. i 21. VIII. 2020.

popravni ispit učenici s jednom ili dvije nedovoljne ocjene

ispit pred članovima komisije

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

46

9. PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI I NASILJA Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja Ciljevi programa - Suočavanje s postojanjem problema nesigurnosti, ovisnosti i nasilja - Promicanje spoznaja o opasnostima oružja i drugih eksplozivnih naprava - Pomoć učenicima u životnim opredjeljenjima - Pozitivno provođenje slobodnog vremena učenika - Promicanje raznovrsnih sportskih i drugih kreativnih sadržaja Zadaće programa - Razvijanje partnerstva između škole i zajednice Neizostavna je suradnja i koordinirano djelovanje sa svim relevantnim nadležnim tijelima i stručnim institucijama (MUP, Centar za socijalnu skrb, školski i obiteljski liječnik, i dr.). Učenicima je potrebno ponuditi aktivnosti za kreiranje slobodnog vremena i to ne samo od strane Škole nego i udruga i organizacija koje djeluju na ovom području ili ih potaknuti da osnuju nove. - Osigurati školu kao mjesto nulte tolerancije na ovisnosti i nasilje Zabilježiti svako nasilničko ponašanje te postupiti u skladu sa Zakon, Protokolom i drugim pravilnicima koji u školi reguliraju učeničko ponašanje. Omogućiti djeci stručnu pomoć u školi ili institucija izvan škole koje se bave pojavama nasilja. Plan aktivnosti - edukativni rad s učenicima koji provode učitelji u odgojno-obrazovnom radu - stvaranje pozitivnog školskog ozračja - promicanje socijalnih, emocionalnih i moralnih vrijednosti i kompetencija - suradnja škole i roditelja kroz edukacije i savjetodavni rad - radionice na satu razrednog odjela i roditeljskim sastancima - praćenje rizičnog ponašanja učenika tijekom školske godine (učenički dosje) - o težim kršenjima kućnog reda škole obavijestiti MUP i Centar za socijalnu skrb Nositelji navedenih aktivnosti su: razrednici, učitelji, stručna služba i ravnatelj. U izvršavanje aktivnosti uključit će se učenici, roditelji, službe zdravstvene i socijalne zaštite, udruge u lokalnoj zajednici.

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

47

10. PRILOZI Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su: 1. Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole 2. Godišnji planovi i programi rada učitelja 3 Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama 4. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika 5. Raspored sati 6. Školski preventivni program Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 58. Statuta Osnovne škole „Vela Luka“, Obala 3 broj 1 20270 Vela Luka, a na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja škole, Školski odbor na sjednici održanoj 4. listopada 2019. donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2019./2020. ŠKOLSKU GODINU. Klasa: 602-02/19-01/322 Urbroj: 2117-01/19-01 U Veloj Luci, 4. listopada 2019. Ravnateljica škole : Predsjednik školskog odbora: Lucijana Mirošević Damira Padovan

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

48

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PRI OSNOVNOJ ŠKOLI

VELA LUKA

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU

VELA LUKA, RUJAN 2019.

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

49

S A D R Ž A J OSNOVNI PODACI O ŠKOLI 1. ORGANIZACIJA RADA 1.1. Zaposleni djelatnici u školi u 2019./2020. školskoj godini 1.1.1. Podaci o učiteljima 1.1.2. Podaci o vanjskim suradnicima 1.2. Podaci o učenicima i razrednim odjelima 2. ORGANIZACIJA SMJENA 3. GODIŠNJI KALENDAR RADA 4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 4.1. Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razrednim odjelima 4.2. Plan organiziranja kulturnih djelatnosti škole 4.3. Sudjelovanje na natjecanjima 5. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE 5.1. Tjedno zaduženje odgojno-obrazovnih djelatnika škole 5.2. Stručna usavršavanja učitelja 6. PLAN RADA STRUČNIH ORGANA I ORGANA UPRAVLJANJA 6.1. Plan rada Učiteljskog vijeća

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

50

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019./2020.GODINU

O S N O V N I P O D A C I O Š K O L I

Naziv osnovne škole: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PRI OSNOVNOJ ŠKOLI VELA LUKA Adresa: Obala 3 broj 1 Broj i naziv pošte: 20270 Vela Luka Županija: Dubrovačko-neretvanska Telefon: (020) 812-035 Tajnik tel./fax: (020) 812-239 E-mail: osvelaluk[email protected] Matični broj poslovnog subjekta: 3080820

Broj učenika šk.. god.: I.-VI. Razreda / Ukupno 52 učenik Broj razrednih odjela: 6 Broj djelatnika: 7 učitelj solfeggia/teorije glazbe/klavira…... 1 učitelj solfeggia/zbor/klavira…………….. 1 učitelj klarineta/saksofona/orkestra…….. 1 učitelj gitare………………………............ 2 učitelj violine/komorne glazbe..…………. 1 učitelj trube………………………………. 1

Ravnateljica škole: Lucijana Mirošević, profesor pedagogije i psihologije Voditeljica: Kristina Lukić Kuzmanović, prvostupnik glazbene teorije

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

51

1. ORGANIZACIJA RADA U Osnovnoj glazbenoj školi uče se sljedeća glazbala: glasovir, gitara, klarinet, saksofon, violina i

truba. Osim nastave glazbala svi učenici Osnovne glazbene škole obavezno pohađaju nastavu solfeggia i skupnog muziciranja (zbor, orkestar ili komorna glazba). Upis u Osnovnu glazbenu školu obavlja se na temelju položenog prijemnog ispita. Učenici Osnovne glazbene škole redovni su polaznici Osnovne škole Vela Luka. Osnovna glazbena škola radi u zgradi Osnovne škole Vela Luka. Nastava je individualna i skupna. Individualna je nastava glazbala, dok je skupna nastava solfeggia i skupnog muziciranja.

1.1.ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLI U 2019./2020. ŠKOLSKOJ GODINI

1.1.1. PODACI O UČITELJIMA

Stupanj Predmet

Red. Ime i prezime Godina Zvanje stručne koji

br. rođenja spreme predaje

1. Kristina Lukić 1991. univ. bacc. mus. VŠS solfeggio, teorija

glazbe, klavir

2. Damir Vlašić 1995. univ. bacc. mus. VŠS solfeggio, zbor, klavir

3. Gabrijel Tomić 1989. mag.mus. VSS klarinet, saksofon,

orkestar

4. Renata Prizmić Linarić 1963. prof.violine VSS violina, komorna

glazba

1.1.2. PODACI O VANJSKIM SURADNICIMA

Stupanj Predmet

Red. Ime i prezime Godina Zvanje stručne koji

br. rođenja spreme predaje

1. Florijan Djerdji 1997. student gitare SSS gitara

2. Marija Magdalena Grgin 1997. univ. bacc. mus. VŠS gitara

3. Antonio Gavranić 1996. srednja glazbena

škola - truba SSS truba

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

52

1.2. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

RAZRED BROJ

ODJELA

Gla

so

vir

G

itara

K

lari

net

V

iolin

a

Sak

so

fon

Tru

ba

UK

UP

NO

I 1 1 2 2 3 4 12

II 1 5 4 2 5 16

III 1 1 1 1 1 4

IV 1 2 3 5

V 1 2 1 1 4

VI 1 2 3 1 1 1 3 1

UKUPNO: 6 13 13 6 11 6

3 52

2. ORGANIZACIJA SMJENA

S obzirom na to da učenici koji pohađaju glazbenu školu imaju osnovnu školu u dvije smjene, nastava u glazbenoj školi organizira se prema rasporedu i smjenama osnovne škole. Iz tog razloga, skupna nastava se održava u poslijepodnevnim terminima, a individualna prema dogovoru s učiteljima instrumenta.

Nastava u OGŠ realizira se u vremenu od 08:00 do 20:00 sati.

3. GODIŠNJI KALENDAR RADA

• U školskoj 2019./2020. godini nastava u Osnovnoj glazbenoj školi počinje 09. rujna 2019. godine.

• Početak zimskog odmora učenika počinje 23. prosinca 2019. i traje do 10. siječnja 2020. godine.

• Drugo odgojno-obrazovno razdoblje počinje 13. siječnja 2020. g., a obuhvaća i proljetni odmor koji počinje 10. travnja i traje do 14. travnja 2020. godine.

• Tijekom školske godine 2019./2020. ukupno će se nastava realizirati kroz 175 nastavnih dana.

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

53

4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

4.1. GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO UCENIKU

GODIŠNJI FOND SATI BROJ ODJELA SATI UKUPNO SOLFEGGIO 6 70 420 ZBOR 4 70 280 KOMORNA GLAZBA 4 70 280 ORKESTAR 4 70 280 GODIŠNJI FOND SATI BROJ UČENIKA SATI UKUPNO GLASOVIR 13 70 910 GITARA 13 70 910 VIOLINA 11 70 770 KLARINET 6 70 420 TRUBA 3 70 210 SAKSOFON 6 70 420 UKUPNO: 52 700 4900

4.2. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE

- prosinac …………. Božićni koncert učenika - veljača …………… Kostimirani koncert - travanj …………… Interni koncerti - lipanj ……………. Završni koncert učenika - kolovoz ................ posjet Baroknom festivalu

Tijekom školske godine, škola će nastaviti suradnju s Hrvatskim društvom glazbenih i plesnih pedagoga u okviru realizacije programa Hrvatska glazbena scena mladih. 4. 3. SUDJELOVANJE NA NATJECANJIMA U školskoj 2019./2020. godini učenici će sudjelovati na natjecanjima u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga (HDGPP) . 5. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE

5.1. TJEDNO ZADUŽENJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA ŠKOLE

Ime i prezime učitelja Radno mjesto Tjedno zaduženje

Ostala zaduženja

Ukupno tjedno radno vrijeme

Kristina Lukić učitelj solfeggia, teorije glazbe i klavira

22 18 40 sati

Renata Prizmić Linarić učitelj violine i komorne glazbe

22 18 40 sati

Gabrijel Tomić učitelj klarineta i saksofona 18 15 33 sata

Damir Vlašić učitelj solfeggia, zbora i klavira

18 14 32

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VELA LUKA …€¦ · osnovna Škola vela luka vela luka godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vela luka za Školsku godinu 2019

54

5.2. STRUČNA USAVRŠAVANJA UČITELJA Učitelji koji su u zaposleni po osnovi Ugovora o radu usavršavati će se na stručnim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. 6. PLAN RADA STRUČNIH ORGANA I ORGANA UPRAVLJANJA

6.1. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA Najvažniji stručni organ je Učiteljsko vijeće. Svi učitelji i stručni suradnici su obvezni prisustvovati sjednicama, aktivno sudjelovati u radu i provoditi dogovorene zaključke. Učiteljsko vijeće će poduzimati mjere za unapređivanje cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada, te preporučivati organizacijske oblike odgojno-obrazovnih aktivnosti.

MJESEC SADRŽAJ RADA

VIII.

- pripreme za početak školske godine - organizacija nastave u školskoj 2019./2020. godini - kalendar rada škole

IX.

- tjedne radne obveze

X.

- pedagoška dokumentacija - informacije za roditelje - pedagoška tema

II. - analiza primjene suvremenih metoda rada, te

nastavne tehnologije u odgojno-obrazovnom procesu

IV. - analiza realizacije plana i programa i fond sati

VI. - analiza uspjeha učenika na kraju školske godine - izvješće o radu u protekloj školskoj godini

VII. - analiza rada škole na kraju nastavne godine - utvrđivanje prijedloga školskog plana i programa

rada škole za 2019./2020.