godiŠnji plan i program rada osnovne Škole vladimira...

of 108 /108
REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA GRAD KUTINA OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA K U T I N A KLASA: 602-02/16-02-03 URBROJ: 2176-36-01-16-1 Kutina, 29.09.2016. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. Kutina, rujan 2016.

Author: others

Post on 02-Nov-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA

K U T I N A

KLASA: 602-02/16-02-03

URBROJ: 2176-36-01-16-1

Kutina, 29.09.2016.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA ZA

ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

Kutina, rujan 2016.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

- 1 -

OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI

(OSOBNA KARTA ŠKOLE)

OSNOVNA ŠKOLA:

VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA

Adresa :

Kutina, Školska .

Broj i naziv ošte: 44320 Kutina

Broj poštanskog pretinca: 99

Broj telefona: 044-682-326

Broj telefaksa: 044-682-325

Grad:

Kutina

Županija:

Sisačko-moslavačka

Šifra škole:

03-043-003

Email: [email protected]

Broj učenika: I.-IV. 264 azrednih

odjela

I.-IV. 17

V.-VIII. 189 V.-VIII. 11

UKUPNO 453 UKUPNO 28

Broj područnih škola:

dvije (2)

Razrednih odjela u Područnim školama: osam (8)

Broj radnika:

a) učitelja razredne nastave

17+1

b) učitelja predmetne nastave: 25

c) broj stručnih suradnika : 3

d) ostalih radnika : 14+1

e) ravnatelj škole 1

Ravnateljica škole: SNJEŽANA COHA, dipl. učitelj s

pojačanim programom iz nastavnog

predmeta –engleski jezik

Pedagog:

Socijalni pedagog:

VLATKA ANTOLOVIĆ, magistra

pedagogije i magistra edukacije filozofije

UNA MIKŠA, magistra socijalne

pedagogije

Voditelj smjene: KATARINA DUHOVIĆ, dipl. učitelj s

pojačanim programom iz nastavnog

predmeta – engleski jezik

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

- 2 -

S A D R Ž A J :

1. UVJETI RADA

1.1. PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU ........................................................ 4

1.2. PROSTORNI UVJETI ................................................................................... 4

1.2.1. Unutarnju školski prostori .......................................................................... 4

1.2.2. Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog prostora ................. 5

1.2.3.1. Stanje školskog okoliša i plan uređivanja................................................. 5

2.1. Podaci o učiteljima........................................................................................ 6

2.2. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima............................................... 9

2.3. Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju ....................................... 10

3. ORGANIZACIJA RADA

3.1. Podaci o učenicima i razrednim odjelima , Produženi boravak...................... 11

3.2. Organizacija smjena ........................................................................................ 14

3.3. Godišnji kalendar rada .................................................................................... 15

3.4. Raspored sati .................................................................................................. 17

4. Godišnji nastavni plan i program rada škole

4.1. Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razrednim odjelima

(razredna nastava) .......................................................................................... 20

Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razrednim odjelima

(predmetna nastava) ....................................................................................... 21

4.2. Plan izvanučioničke nastave .......................................................................... 22

4.2.1. Izleti i ekskurzije.......................................................................................... 26

4.3. Plan izborne nastave u školi ........................................................................... 29

4.4. Rad s učenicima s teškoćama u razvoju – rad po prilagođenom programu uz

individualizirani pristup i rad po redovnom programu uz individualizirani

pristup.................................................................................................................... 31

4.6. Dodatni rad ( rad s darovitim učenicima) ....................................................... 33

4.7. Dopunska nastava............................................................................................ 35

4.8. Plan izvannastavnih aktivnosti, učeničkih društava i sekcija ......................... 37

4. 9. Plan realizacije građanskog odgoja u sklopu nastave..................................... 39

5. Plan organiziranja kulturnih djelatnosti

Plan kulturne i javne djelatnosti ...................................................................... 42

Plan estetsko-ekološkog uređenja škole i okoliša ........................................... 45

Suradnja s društvenom sredinom..................................................................... 46

5.1. Profesionalno priopćavanje i usmjeravanje.................................................... 48

6. Plan brige škole za zdravstvenu i socijalnu zaštitu učenika

6.1. Zdravstvena zaštita učenika

6.1.1. Sistematski pregledi ................................................................................... 50

6.1.2. Kontrolni ciljani pregledi ........................................................................... 50

6.1.4. Mjere higijensko-epidemiološke zaštite, cijepljenje i docjepljivanje......... 51

6.1.5. Predavanja iz zdravstvene zaštite............................................................... 52

6.1.6. Zdravstvena zaštita i tjelesna i zdravstvena kultura ................................... 53

6.1.7. Savjetovališni rad ..................................................................................... 53

6.1.8. Školski preventivni program..........................................................................57

6.2. Socijalna zaštita .......................................................................................... 53

6.3. Logorovanje, zimovanje, ljetovanje ........................................................... 53

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

- 3 -

6.4. Prijevoz učenika putnika ............................................................................ 53

6.5. Plan estetsko-ekološkog uređenja škole...................................................... 53

6.6. Prehrana učenika ........................................................................................ 54

6.7. Suradnja s roditeljima

Roditeljski sastanci .................................................................................... 55

Plan individualnih razgovora s roditeljima............................................... 65

7. Podaci o radnim zaduženjima zaposlenika škole

7.1. Tjedno zaduženje odgojno-obrazovnih radnika škole ..................................... 67

7.2. Podaci o učiteljima pripravnicima i stažistima volonterima ........................... 69

7.3. Podaci o ostalim radnicima i njihovim zaduženjima........................................ 70

8. Planovi permanentnog usavršavanja

8.1. Stručni aktivi u školi ........................................................................................ 71

8.2. Plan rada stručnog aktiva razrednika................................................................ 72

8.3. Plan rada stručnog aktiva razredne nastave...................................................... 73

8.4. Plan rada stručnog aktiva društvene skupine predmeta................................... 74

8.5. Plan rada stručnog aktiva prirodne skupine predmeta ................................... 75

9. Plan rada stručnih organa, stručnih suradnika i organa upravljanja

9.1. Plan rada Učiteljskog vijeća .......................................................................... 76

9.2. Plan rada razrednog vijeća ............................................................................ 77

9.3. Plan rada Vijeća roditelja .............................................................................. 78

9.2.1. Plan rada Školskog odbora ......................................................................... 79

9.3. Plan rada ravnatelja i stručnih suradnika

Godišnji plan i program rada ravnatelja škole ............................................... 80

9.3.1.Godišnji plan i program rada pedagoga škole ............................................. 84

Godišnji plan i program rada defektologa škole…………………………… 88

9.3.3. Plan rada knjižničara škole ......................................................................... 91

9.3.2. Plan rada tajništva i administrativno-tehničke službe ................................ 95

10. Plan i program investicija, investicijskog i tekućeg održavanja............... 96

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

- 4 -

Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina, na prijedlog

ravnatelja i prethodne rasprave na sjednici Učiteljskog vijeća održanoj dana 29.09. 2016.

Godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina na sjednici održanoj

30.09.2016. godine donio je

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016./ 2017. GODINU

1. UVJETI RADA

1.1. PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU

Matična škola Vladimira Vidrića Kutina pokriva centralno i južno područje Grada Kutina

između Trga kralja Tomislava na sjeveru, ulice Andrije Hebranga na istoku te ulice Mate

Lovraka i Stjepana Radića na zapadu.

Škola se obnavlja u skladu sa materijalnim mogućnostima.

Dio romske populacije pohađa ovu školu.

1.2. PROSTORNI UVJETI

1.2.1.Unutarnji školski prostori

Ukupna površina dvorišta iznosi 17.714 m2 a površina zgrade matične škole iznosi

4.251 m2 .Na učionički prostor otpada 1.793 m

2 .U to ulazi 9 učionica razredne nastave, 14

učionica predmetne nastave te dvije sportske dvorane.

Područna škola u Donjoj Gračenici ima dvije učionice po 80 m2 . Cijela školska zgrada

zauzima površinu od 307 m2 . Ovoj školi pripada i 19.985,6 m

2 poljoprivrednog zemljišta od

čega na građevinsko zemljište otpada 14.720 m2 .

Područna škola u Gornjoj Gračenici ima četiri učionice ukupne površine od 197,5 m 2

s

površinom zgrade od 277 m2 i 3 888 m

2 građevinskog zemljišta.

Zahvaljujući ulaganjima unazad nekoliko godina, prostorni uvjeti u Područnoj školi

Gornja Gračenica znatno su poboljšani.

Područna škola Donja Gračenica je u lošem stanju.

Opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima je nezadovoljavajuća. Nedostaje

sredstava za opremu specijaliziranih učionica i kabineta i knjižnice.

Informatička učionica trebala bi dio nove opreme.

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

- 5 -

1.2.2. Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog prostora

Potrebna je sanacija krovišta u Područnim školama Donja i Gornja Gračenica, te sanacija

vlage u istim.Također je potrebno pregraditi učionice u Područnoj školi Donja Gračenica radi

održavanja nastave u jednoj smjeni.

1.2.3.1. Stanje školskog okoliša i plan uređivanja

Od športskih terena matična škola ima: dva rukometna igrališta, jedno igralište za košarku,

dva za igru graničara. Ukupna površina igrališta je 2.400 m2 . Ostala površina je pod školskim

parkom.

Potrebno je ponovno asfaltiranje igrališta.

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

6

2. 1. PODACI O UČITELJIMA

IME I PREZIME

Godina

rođenja

Godina

staža

Struka

Stupanj

školske

spreme

Predmet koji

predaje

Doškolovanje

MIRELA SIJARTO 1978. 11 Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta – geografija

VSS RN -

SANJA LABUS 1960. 34 RN VŠS RN -

HELENA VUKOVIĆ ŽARKO 1976. 12 Diplomirani učitelj VSS RN -

MARIJA GREDELJ

1982. 9

Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta – povijesti

VSS

RN

-

BOJAN ILIČIĆ 1987. 2 Magistar primarnoga

obrazovanja

VSS RN -

GORDANA REBIĆ 1978. 12 Diplomirani učitelj VSS RN -

ANA LABUS 1984. 9 Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta – hrvatski jezik

VSS RN -

VLATKA ŠPIČAK 1983. 8 Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta – povijesti

VSS

RN

MIRJANA ROSAVEC 1956. 39 RN VŠS RN -

GROZDANA ŠKURIĆ 1962. 32 RN VŠS RN - SONJA MARKANOVIĆ 1965. 29 RN VŠS RN -

ZLATKA CIGULA 1960. 34 RN VŠS RN -

KATARINA POŽGAJ 1966. 28 RN VŠS RN -

ZDENKA IVANIĆ 1965. 29 RN VŠS RN - IVANA ANTIĆ 1980. 7 Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta – povijesti

VSS RN

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

7

MIRJANA ŠINKOVIĆ 1982. 9 Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta – hrvatski jezik

VSS RN -

GORDANA BRLEK 1968. 25 RN VŠS RN - ANAMARIJA LACKO 1975. 14 Diplomirani inženjer

matematike s položenom

pedagoško-psihološkom

naobrazbom

VSS Matematika

-

DUBRAVKA PREBEG NOVAK 1976. 15 Profesor povijesti i

zemljopisa

VSS Povijest

-

MANDA FERK 1958. 33 Profesor biologije VSS Priroda+biologa -

ALEKSANDRA SAVIĆ NIKITOVIĆ 1979. 9 Profesor geografije VSS Geografija -

VIŠNJA SMUĐ 1958. 26 Profesor matematike VSS

Matematika -

IVANKA GLOBAN 1954. 40 Matematika- fizika VŠS Matematika - ZORAN PAŠIĆ 1982 3 Diplomirani ing. fizike VSS Fizika

MARIO KOLESAR 1963. 27 Magistar inženjer

elekrotehnike s položenom

pedagoško-psihološkom

naobrazbom

VSS Tehnička

kultura -

ŽAKLINA PREBEG 1977 7 Profesor fizičke kulture VSS TZK -

NIKOLA BARTULIĆ 1981. 10 Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta – likovna kultura

VŠS Likovna kultura -

KRISTINA MIKULIČIĆ 1976. 14 Profesor fizičke kulture VSS TZK -

ANITA NOVAKOVIĆ

1980.

13

Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta – glazbena kultura

VSS

Glazbena kultura

-

VALERIJA GALIC ANTOLIĆ 1979. 12 Profesor njemačkog jezika i

književnosti i

hrvatskog jezika i

književnosti

VSS Hrvatski jezik -

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

8

NATAŠA HAPP TOMIĆ

1974. 12 Profesor njemačkog jezika i

književnosti i

francuskog jezika i

književnosti

VSS Njemački jezik

-

DIANA KAJGANIĆ 1984. 4 Diplomirani učitelj s

pojačanim programom iz

nastavnog predmeta

hrvatski jezik

VSS Hrvatski jezik -

SPOMENKA BEŠLIĆ 1976. 13 Profesor hrvatskog jezika i

književnosti

VSS Hrvatski jezik -

KATARINA DUHOVIĆ 1977. 14 Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta –engleski jezik

VSS Engleski jezik -

SONJA ZAGORAC

1983. 7 Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta –engleski jezik

VSS

Engleski jezik

-

ONDINA SAMBOLEK 1980. 11 Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta –engleski jezik

VSS Engleski jezik -

HELENA ŠTIMAC

1979.

8

Diplomirani inženjer

prehrambene tehnologije s

položenompedagoško-

psihološkoj naobrazbi

VSS

Kemija

-

DRAGO HERCEG 1965.

24 Profesor filozofije i religijske

kulture VSS Vjeronauk -

MARINA MEĐIMUREC ČUPIĆ 1983. 8 Diplomirani teolog VSS Vjeronauk

DAVOR JANKOVIĆ 1967. 23 Diplomirani teolog VSS Vjeronauk

SUZANA VUKOVIĆ 1967. 24 Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta –informatika

VSS Informatika -

MARIJA VELCL

1985.

7

Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta –informatika

VSS

Informatika

-

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

9

2. 2. PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA

IME I PREZIME

Godina

rođenja

Godina

staža

Struka

Stupanj školske

spreme

Predmet koji predaje

Doškolovanje

SNJEŽANA COHA 1967. 24 Dipl. učitelj s pojačanim

programom iz nastavnog

predmeta –engleski jezik

VSS

ravnatelj

_

VLATKA ANTOLOVIĆ

1986.

4

Magistra pedagogije i

magistra edukacije

filozofije

VSS

pedagog

-

UNA MIKŠA 1984. 5 Magistra socijalne

pedagogije

VSS

socijalni pedagog

-

NATAŠA ŠPORČIĆ

1977.

13

Profesor hrvatskog

jezika i književnosti i

povijesti

Diplomirani bibliotekar

VSS

knjižničar

-

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

10

2. 3. PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU

IME I PREZIME

Godina

rođenja

Godina staža

Struka

Stupanj školske

spreme

Poslovi koje

obavlja

Doškolovanje

LJERKA KURAK

1959.

34

Upravni pravnik

VŠS

Tajnik

-

JASNA PERGAR

1975.

19

Ekonomski tehničar

SSS

Računovođa

-

DUBRAVKO TRBOJEVIĆ

1967.

27

Strojobravar

IV. st. stručne

spreme

Domar- ložač

-

ANA NEBOJAN UREMOVIĆ

(INES MAGDIĆ )

1983.

1982.

10

5

Kuharica

Konobar

IV. st. stručne

spreme

SSS

Kuharica

Kuharica

-

IVAN ŠURBEK

1966.

27

Kuhar

IV. st. stručne

spreme

kuhar

-

ANKICA KRAJČI 1975. 3 Krojač SSS Spremačica

ZLATA JURAIĆ

1965.

28

Radnik bez zanimanja

NKV

Spremačica

-

GORDANA LJEVAR

1966.

25

Radnik bez zanimanja

NKV

Spremačica

-

VESNA BOŽIĆ

1962.

24

Radnik bez zanimanja

NKV

Spremačica

-

MARIJANA MAŠIĆ

1962.

31

Radnik bez zanimanja

NKV

Spremačica

-

DANIJELA RAJIĆ

1983. 12 Radnik bez zanimanja

NKV

Spremačica

-

DANICA BOŽIČEK

1956.

31

Radnik bez zanimanja

NKV

Spremačica

-

SANDA BREZAK

1969.

13,5

Kuharica

IV. st. stručne

spreme

Kuharica

-

MARICA STEPIĆ

1959.

11,5

Radnik bez zanimanja

NKV

Spremačica

-

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

11

3. ORGANIZACIJA RADA

3.1. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

RAZRED

uče

nik

a

dje

vo

jčic

a

da

rov

itih

s d

rug

ih g

ov

orn

ih

po

dru

čja

a)

po

vra

tnic

i

b)

pro

gn

an

ici

c) i

zbje

gli

ce

Putnika

U boravku

IME I PREZIME

RAZREDNIKA

3 –

5 k

m

pre

ko

5 k

m

cjel

od

nev

no

Pro

du

ženo

m

I.a 18 9 - - - - - 4 2 - 4 KATARINA POŽGAJ

I.b 17 8 - - - - - 5 - - 6 MIRELA SIJARTO

Ukupno 35 17 - - - - - 9 2 - 10

II. a 20 11 - - - - - 5 1 - 5 GROZDANA ŠKURIĆ

II. b 21 11 - - - - - 3 1 - 6 SONJA MARKANOVIĆ

II.c 16 9 - - - - - 3 1 3 HELENA VUKOVIĆ ŽARKO

Ukupno 57 31 - - - - - 11 3 - 14

III. a 19 9 - - - - - 5 - - 2 MIRJANA ROSAVEC

III. b 18 9 - - - - - 10 1 - 2 ZDENKA IVANIĆ

Ukupno 37 18 - - - - - 15 1 - 4

IV. a 17 12 - - - - - 7 1 - - SANJA LABUS

IV.b 18 11 - - - - - 11 1 - - BOJAN ILIČIĆ

Ukupno 35 23 - - - - - 18 2 - -

V.a 18 8 - - - - - 4 4 - - MANDA FERK

V. b 19 9 - - - - - 9 2 - - MARIO KOLESAR

V.c 19 11 - - - - - - 19 - - KRISTINA MIKULIČIĆ

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

12

Ukupno 56 28 - - - - - 13 25 - -

VI.a 22 10 - - - - - 10 - - - SPOMENKA BEŠLIĆ

VI. b 17 4 - - - - - - 17 - - ANAMARIJA LACKO

Ukupno 39 14 - - - - - 10 17 - -

VII.a 16 9 - - - - - - 16 - - VALERIJA GALIC ANTOLIĆ

VII. b 16 8 - - - - - 10 6 - - DIANA KAJGANIĆ

VII. c 16 7 - - - - - 9 3 - - ANITA NOVAKOVIĆ

Ukupno 48 24 - - - - - 19 25 - -

VIII. a 15 6 - - - - - - 15 - - DUBRAVKA PREBEG-NOVAK

VIII.b 14 8 - - - - - 9 1 - - KATARINA DUHOVIĆ

VIII.c 17 11 - - - - - 12 0 NIKOLA BARTULIĆ

Ukupno 46 25 - - - - - 21 16 - -

Područna škola Donja Gračenica

I. 9 3 - - - - - - - - - GORDANA REBIĆ

II. 12 4 - - - - - - - - - ANA LABUS

III. 15 8 - - - - - - - - - VLATKA ŠPIČAK

IV. 12 3 - - - - - - - - - MARIJA GREDELJ

Ukupno 48 18 - - - - - - - - -

Područna škola Gornja Gračenica

I. 15 9 - - - - - - 2 - - IVANA ANTIĆ

II. 10 4 - - - - - - - - - GORDANA BRLEK

III. 12 7 - - - - - - - - - ZLATKA CIGULA

IV. 16 11 - - - - - - 2 - - MIRJANA ŠINKOVIĆ

Ukupno 53 31 - - - - - - 4 - -

Ukupno PŠ 101 49 - - - - - - 4 - -

SVEUKUPNO

(matična škola + PŠ)

454 229 - - - - - 116 95 82 28

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

13

Osnovna škola Vladimira Vidrića u Kutini u 2016./2017. školskoj godini broji 28

razrednih odjela (20 u Matičnoj školi i 8 u Područnim školama), 28 čistih odjela.

U razrednoj nastavi nalazi se 265 učenika (164 u Matičnoj školi i 101 u Područnim

školama).

U predmetnoj nastavi nalazi se 189 učenika.

Sveukupno razredna i predmetna nastava broji 454 učenika s prosjekom od 16 učenika

po razrednom odjelu.

Za 211 učenika čija udaljenost od kuće do škole prelazi 4 kilometra organiziran je

prijevoz.

Iz Ulice Stjepana Radića u Kutini te Donje i Gornje Gračenice učenici dolaze

svakodnevno u školu autobusima Čazmatransa.

Učenici putnici A-turnusa polaze iz Donje Gračenice i Ulice Stjepana Radića u Kutini u

7,00 sati , a vraćaju se kući u 11.40 (Radićeva ulica, I.-IV. razred) , 12,30 sati ( Radićeva

ulica, Donja Gračenica- Gornja Gračenica) te u 13,10 sati (Radićeva ulica, Donja Gračenica-

Gornja Gračenica) .

PRODUŽENI BORAVAK

U skladu s člankom 49. točka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi i temeljem Suglasnosti Grada Kutine Klasa: 602-01/10-01/13, Urbroj: 2176/ 03-09/1-

11.7 od 05. rujna 2011. uveden je produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda.

Ove školske godine u skladu s člankom 49. i 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o provođenju Programa produženog boravka u

osnovnim školama na području Grada Kutine ( Klasa: 602-01/16-01/11, Urbroj: 2176/ 03-

01/2-16-1 od 31. 05 2016). od 05. rujna 2016. uveden je produženi boravak za učenike I., II.,

III. i iznimno IV. razreda.

Ovaj oblik odgojno-obrazovnog rada polazi 10 učenika prvoga razreda, 14

učenika drugoga razreda i 4 učenika trećeg razreda, ukupno 28 učenika.

U produženom boravku radi jedna učiteljica -MARTINA ĐANIĆ,diplomirani

učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta – povijest-VSS.

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

14

3.2.ORGANIZACIJA SMJENA

Rad u školi odvija se po modelu petodnevnog radnog tjedna (svaka subota je slobodna za

sve učenike od I. - VIII. razreda).

Kompletna predmetna nastava, 9 odjela razredne nastave u matičnoj školi i 4 odjela

razredne nastave u Područnoj školi Gornja Gračenica čine prvu smjenu, dok 4 razreda

razredne nastave u Područnoj školi Donja Gračenica imaju tjednu izmjenu smjena.

Nastava u popodnevnoj smjeni u Područnoj školi Donja Gračenica počinje u 12,30 sati i

traje do 16,45 sati.

Učiteljsko dežurstvo evidentirano je u rasporedu sati s točnom oznakom dana i mjesta gdje

se treba obaviti (prizemlje, I. kat, II. kat).

Dežurstvo učitelja organizirano je na tri načina:

- glavni dežurni učitelji na ulazu

- dežurni učitelji na svakom katu

- dežurni učitelji na prehrani učenika.

Područni odjeli u Donjoj Gračenici rade u dvije smjene jer ta škola ima samo dvije

učionice, a četiri razredna odjela.

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

15

3.3. GODIŠNJI KALENDAR RADA

Mjesec

Broj dana Blagdani i

neradni

dani

Dan škole, grada, općine,

župe, školske priredbe... radnih nastavnih

I.

polugodište

od 5.9.

do 23.12.

2016. god.

IX. 22 20 0

X. 21 21 1 DAN NEOVISNOSTI

XI. 21 20

1

DAN GRADA

KUTINE,STRUČNO

USAVRŠAVANJE

XII. 21 17 2 BOŽIĆ, SV.STJEPAN

UKUPNO I.

polugodište 85 78 4

Zimski odmor učenika od

07.12.2016. do 11.01.2017.

godine

II.

polugodište

od 12.01.

do 14.6.

2017. god.

I. 21 14 2

NOVA GODINA, SVETA

TRI KRALJA

II 20 20 0

III. 23 23 0

IV. 19 12

2

USKRS, USKRSNI

PONEDJELJAK

Proljetni odmor učenika

od 13.4. do 21.4..2017.

godine

V. 22 21

1

PRAZNIK

RADA,STRUČNO

USAVRŠAVANJE

VI. 20 10

3

TIJELOVO, DAN

ANTIFAŠISTIČKE

BORBE, DAN

DRŽAVNOSTI, DAN

ŠKOLE I PODIZANJE

ZELENE ZASTAVE

VII. 21 0 0 Ljetni odmor učenika

od 16.6. 2017. godine VIII. 22 0

2

UKUPNO II.

polugodište 168 100 14

U K U P N O: 253 178

14

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

16

BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE

08.10. Dan neovisnosti - blagdan Republike Hrvatske

01.11. Svi sveti - blagdan Republike Hrvatske

25.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske

26.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske, Sveti Stjepan

01.01. Nova godina - blagdan Republike Hrvatske

06.01. Bogojavljanje - Tri kralja

16.04. Uskrs

17.04. Uskrsni ponedjeljak

01.05. Međunarodni praznik rada - blagdan Republike Hrvatske

26.05. Tijelovo - blagdan Republike Hrvatske

22.06. Dan antifašističke borbe - blagdan Republike Hrvatske

25.06. Dan državnosti - blagdan Republike Hrvatske

05.08. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja - blagdan Republike

Hrvatske

15.08. Velika Gospa - blagdan Republike Hrvatske

GRADSKI BLAGDANI

Dan Grada -10.11.

Petrovo – 29.06.

Gospa Snježna-05.08.

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

17

3. 4. RASPORED SATI

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

18

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

19

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

20

4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

4.1.Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razrednim odjelima (razredna nastava)

Naziv

predmeta MATIČNA ŠKOLA PODRUČNI RAZREDNI ODJEL Ukupno

planirano prvi

drugi treći četvrti Donja Gračenica Gornja Gračenica

a b a b c a b a b I. II. III. IV. I. II. III. IV. 2975

Hrvatski

jezik 175

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Likovna

kultura 35

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 595

Glazbena

kultura 35

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 595

Strani EJ jezik NJ

70 -

70 -

70 -

70 -

70 -

70 -

70 -

70 -

70 -

70 -

70 -

70 -

70 -

70 -

70 -

70

- 70 -

1190

Matematik

a 140

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 2380

Priroda i

društvo 70

70 70 70 70

70 70 105 105 70 70 70 105 70 70 70 105 1330

TZK 105

105 105 105 105 105 105 70 70 105 105 105 70 105 105 105 70 1645

UKUPNO

630

630

630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 10710

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

21

Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razrednim odjelima (predmetna nastava)

Naziv

predmeta PETI

ŠESTI

SEDMI OSMI Ukupno

planirano

a b c a b a b c a b c Hrvatski

jezik 175 175 175 175 175 140 140 140 140 140 140 1715

Likovna kultura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 385 Glazbena

kultura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 385

Strani EJ

jezik NJ 105

-

105

-

105

-

105

-

105

-

105

-

105

-

105

-

105

-

105

-

105

105 1260

Matematika 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1540 Priroda 52.5 52.5 52.5 70 70 - - - - - - 297.5

Biologija - - - - - 70 70 70 70 70 70 420 Kemija - - - - - 70 70 70 70 70 70 420 Fizika - - - - - 70 70 70 70 70 70 420

Povijest 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 770 Zemljopis 52.5 52.5 52.5 70 70 70 70 70 70 70 70 717.5

Tehnička kultura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 385 TZK 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 770

UKUPNO 770 770 770 805 805 910 910 910 910 910 1015 9485

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

22

4.2. PLAN IZVANUČIONIČNE NASTAVE

SADRŽAJI KOJI ĆE SE

OSTVARIVATI IZVAN UČIONICE

RAZRED GRUPA

VRIJEME

OSTVARIVANJA

IMENA IZVRŠITELJA

Izvanučionička nastava:

Prometnice oko škole

Godišnja doba

Izgled mjesta

Zaštita okoliša

Terenska nastava:

Posjet kinu, kazalištu i

smotrama u gradu

Kazališna predstava u Sisku

I.a,b

Područna škola

Gornja

Gračenica

(3 grupe)

Rujan / listopad

Prema Godišnjem

planu (listopad,

prosinac, travanj,

svibanj)

Veljača

Travanj

Studeni

KATARINA POŽGAJ

MIRELA SIJARTO

IVANA ANTIĆ

Izvanučionička nastava:

Pratimo stablo kroz godišnja

doba (jesen, zima, proljeće,

ljeto);

Dani kruha;

Posjet banci – Štedjeti za

budućnost;

Naš zavičaj;

Dan planete Zemlje;

Dan Sunca;

Terenska nastava:

Jesen u zavičaju;

Posjet pekari;

Kulturne ustanove;

Obilježja vremena zimi;

Moj zavičaj i vode u zavičaju;

Posjet vatrogascima;

Putujmo autobusom i vlakom;

Odlasci u kino i kazalište;

Posjet izložbama

II. a, b,c

Područna škola

Gornja

Gračenica,

Područna škola

Donja Gračenica

(5 grupa)

Rujan, listopad,

studeni, siječanj,

ožujak, travanj,

svibanj, lipanj;

Prema Godišnjem

planu (rujan

listopad,

prosinac, ožujak,

travanj,

svibanj)

SONJA MARKANOVIĆ

GROZDANA ŠKURIĆ

HELENA VUKOVIĆ

ŽARKO

GORDANA BRLEK

ANA LABUS

Izvanučionička nastava:

Strane svijeta

Stajalište i obzor

Plan mjesta

Izgled zavičaja

Promet

Pretci i potomci

Vode zavičaja

Moja županija

Kazališne i filmske predstave

Škola plivanja

III.a,b

Područna škola

Gornja

Gračenica,

Područna škola

Donja Gračenica

(4 grupe)

Rujan

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Veljača

Prosinac

Ožujak

Tijekom godine

ZLATKA CIGULA

ZDENKA IVANIĆ

MIRJANA ROSAVEC

VLATKA ŠPIČAK

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

23

Izvanučionička nastava:

Priroda

Životni uvjeti

Životne zajednice

Humanitarni sajmovi

Eko – akcije

Posjeti kinu , izložbi,

kazalištu i muzeju u Kutini i

Sisku

IV.a,b

Područna škola

Gornja

Gračenica,

Područna škola

Donja Gračenica

(4 grupe)

Rujan

Listopad

Svibanj

Prosin., trav.

Travanj

Studeni, tijekom

šk. god.

SANJA LABUS

BOJAN ILIČIĆ

MIRJANA ŠINKOVIĆ

MARIJA GREDELJ

Izvanučionička nastava:

Prometnice oko škole

Godišnja doba

Izgled mjesta

Zaštita okoliša

Terenska nastava:

Posjet kinu, kazalištu, muzeju

i smotrama u gradu; Posjet

banci ( Dan štednje ) i pekari

ili mlinu (Dani kruha)

Kazališna predstava u Sisku

ili Zagrebu

I. razred Područna škola

Donja

Gračenica

Prema Godišnjem

planu (listopad,

prosinac, travanj,

svibanj)

veljača

travanj

studeni

GORDANA REBIĆ

Izvanučionička nastava:

Pratimo stablo kroz godišnja

doba (jesen, zima, proljeće,

ljeto);

Dani kruha;

Posjet banci – Štedjeti za

budućnost;

Naš zavičaj;

Dan planete Zemlje;

Dan Sunca;

Terenska nastava:

Jesen u zavičaju;

Posjet pekari;

Kulturne ustanove;

Obilježja vremena zimi;

Moj zavičaj i vode u zavičaju;

Posjet vatrogascima;

Putujmo autobusom i vlakom;

Odlasci u kino i kazalište;

Posjet izložbama

II.

Područna škola

Donja Gračenica

Rujan, listopad,

studeni, siječanj,

ožujak, travanj,

svibanj, lipanj;

Prema Godišnjem

planu (rujan

listopad,

prosinac, ožujak,

travanj,

svibanj)

ANA LABUS

Izvanučionička nastava:

Strane svijeta

Stajalište i obzor

Plan mjesta

Izgled zavičaja

III. Područna

škola Donja

Gračenica

rujan

rujan

listopad

studeni

prosinac

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

24

Promet

Pretci i potomci

Vode zavičaja

Moja županija Kazališne i

filmske predstave

Škola plivanja

veljača

prosinac

ožujak

tijekom godine

VLATKA ŠPIČAK

Izvanučionička nastava:

Priroda

Životni uvjeti

Životne zajednice

Humanitarni sajmovi

Eko – akcije

Posjeti kinu , izložbi,

kazalištu i muzeju u Kutini ili

Sisku

IV. Područna

škola Donja

Gračenica

Rujan

Listopad

Svibanj

Prosin., trav.

Travanj

Studeni, tijekom

šk. god.

MARIJA GREDELJ

Izvanučionička nastava:

Prometnice oko škole

Godišnja doba

Izgled mjesta

Zaštita okoliša

Terenska nastava:

Posjet kinu, kazalištu i

smotrama u gradu

Kazališna predstava u Sisku

I. Područna škola

Gornja

Gračenica

Rujan/Listopad

Prema Godišnjem

planu ( listopad,

prosinac, travanj,

svibanj)

Veljača

Travanj

Studeni

IVANA ANTIĆ

Izvanučionička nastava:

Pratimo stablo kroz godišnja

doba (jesen, zima, proljeće,

ljeto);

Dani kruha;

Posjet banci – Štedjeti za

budućnost;

Naš zavičaj;

Dan planete Zemlje;

Dan Sunca;

Terenska nastava:

Jesen u zavičaju;

Posjet pekari;

Kulturne ustanove;

Obilježja vremena zimi;

Moj zavičaj i vode u zavičaju;

Posjet vatrogascima;

Putujmo autobusom i vlakom;

Odlasci u kino i kazalište;

Posjet izložbama

II. razred

Područna škola

Gornja

Gračenica

Rujan, listopad,

studeni, siječanj,

ožujak, travanj,

svibanj, lipanj;

Prema Godišnjem

planu (rujan

listopad,

prosinac, ožujak,

travanj,

svibanj)

GORDANA BRLEK

Izvanučionička nastava:

Strane svijeta

Stajalište i obzor

III.

Područna škola

Rujan

Rujan

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

25

Plan mjesta

Izgled zavičaja

Promet

Pretci i potomci

Vode zavičaja

Moja županija

Kazališne i filmske predstave

Škola plivanja

Gornja

Gračenica

Listopad

Studeni

Prosinac

Veljača

Prosinac

Ožujak

Tijekom godine

ZLATKA CIGULA

Izvanučionička nastava:

Priroda

Životni uvjeti

Travnjak

Životna zajednica

Terenska nastava

Odlasci u kino i kazalište

Posjet izložbama

IV.

Područna škola

Gornja

Gračenica,

Rujan

Listopad

Travanj

Svibanj

Studeni, tijekom

šk. god.

Travanj

MIRJANA ŠINKOVIĆ

Izvanučionička nastava:

Zvjezdarnica

Muzej, kazalište, predstava,

galerija

Terenska nastava:

Lipik- Daruvar

V.a,b,c

V.a,b,c

V.a,b,c

Listopad

Studeni,

prosinac

Listopad

ALEKSANDRA

SAVIĆ NIKITOVIĆ

MANDA FERK

MANDA FERK

MARIO KOLESAR

KRISTINA

MIKULIČIĆ

MANDA FERK,

MARIO KOLESAR,

KRISTINA

MIKULIČIĆ,

VALERIJA GALIC

ANTOLIĆ, IVANKA

GLOBAN

Izvanučionička nastava:

Muzej, kazalište, kino-

predstava, galerija

Terenska nastava:

Lipik- Daruvar

VI.a,b

VI.a,b

studeni, prosinac

Listopad

ANAMARIJA

LACKO,

SPOMENKA BEŠLIĆ

MANDA FERK,

MARIO KOLESAR,

KRISTINA

MIKULIČIĆ,

SPOMENKA BEŠLIĆ,

ANAMARIJA

LACKO, VALERIJA

GALIC ANTOLIĆ,

DIANA KAJGANIĆ,

ANITA NOVAKOVIĆ

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

26

Izvanučionička nastava:

Muzej, kazalište, kino-

predstava, galerija

Terenska nastava:

Da se ne zaboravi

Lipik- Daruvar

VII.a,b,c

VII.a,b,c

VII.a,b,c

studeni, prosinac

Rujan

Listopad

VALERIJA GALIC

ANTOLIĆ,

DIANA KAJGANIĆ,

ANITA NOVAKOVIĆ

DUBRAVKA

PREBEG NOVAK,

VALERIJA GALIC

ANTOLIĆ,

DIANA KAJGANIĆ,

ANITA NOVAKOVIĆ

VALERIJA GALIC

ANTOLIĆ,

DIANA KAJGANIĆ,

ANITA NOVAKOVIĆ

Izvanučionička nastava:

Kazališne predstave

Kino predstave

Radne akcije

Sportske aktivnosti i druženja

Dani kruha

Uskršnji sajam

Izložbe

Posjet muzeju

Likovna kolonija

Terenska nastava:

Vukovar

VIII.a,b,c

VIII.a,b,c

Tijekom školske

godine

Studeni

DUBRAVKA

PREBEG-NOVAK,

KATARINA

DUHOVIĆ,

NIKOLA BARTULIĆ

DUBRAVKA

PREBEG-NOVAK,

KATARINA

DUHOVIĆ,

NIKOLA BARTULIĆ

Plivanje kao sastavni dio izvanučioničke nastave organizirano je za učenike trećih razreda u

prvom polugodištu školske godine 2016./2017.

Izleti i ekskurzije planirani su za učenike I.-VIII. razreda od poludnevnih, jednodnevnih do

višednevnih uz prethodno pribavljenu suglasnost roditelja i izvršenu pripremu u skladu s pravilima za

provedbu školskih izleta i ekskurzija (organizacija učeničkih putovanja), Zakonom o odgoju i

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (članak 37.), Zakonom o pružanju usluga u turizmu i

Zakonom o obveznim odnosima.

Škola u prirodi za učenike III. i IV. razreda , na moru, planirana je u mjesecu svibnju /lipnju.

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

27

4. 2. 1. IZLETI I EKSKURZIJE

Red

ni

bro

j

Mjesto izvođenja izleta i

ekskurzije

Razredni

odjel

Cilj i zadatak Vrijeme

izvođenja

Razrednik-

voditelj

1. Jednodnevni izlet

Ekopark Krašograd

I.a

Učiti otkrivanjem u

neposrednoj životnoj

stvarnosti

Svibanj

KATARINA

POŽGAJ

2. Jednodnevni izlet

Ekopark Krašograd

I.b Učiti otkrivanjem u

neposrednoj životnoj

stvarnosti

Svibanj

MIRELA

SIJARTO

3. Samobor II.a Učiti otkrivanjem u

neposrednoj životnoj

stvarnosti

Svibanj

GROZDANA

ŠKURIĆ

4. Samobor II.b Učiti otkrivanjem u

neposrednoj životnoj

stvarnosti

Svibanj

SONJA

MARKANOVIĆ

5. Samobor II.c Učiti otkrivanjem u

neposrednoj životnoj

stvarnosti

Svibanj HELENA

VUKOVIĆ-

ŽARKO

6. Škola u prirodi,

primorski kraj,

Jednodnevni izlet –

sjeverozapadna Hrvatska

III.a Učiti uočavanjem i

otkrivanjem u neposrednoj

životnoj stvarnosti

Svibanj/

lipanj

MIRJANA

ROSAVEC

7. Škola u prirodi,

primorski kraj,

Jednodnevni izlet –

sjeverozapadna Hrvatska

III.b Učiti uočavanjem i

otkrivanjem u neposrednoj

životnoj stvarnosti

Svibanj/

lipanj

ZDENKA

IVANIĆ

8. Škola u prirodi,

primorski kraj,

Jednodnevni izlet –

sjeverozapadna Hrvatska

IV.a

Učiti uočavanjem i

otkrivanjem u neposrednoj

životnoj stvarnosti

Svibanj/

lipanj

SANJA LABUS

9. Škola u prirodi,

primorski kraj,

Jednodnevni izlet –

sjeverozapadna Hrvatska

IV.b Učiti uočavanjem i

otkrivanjem u neposrednoj

životnoj stvarnosti

Svibanj/

lipanj

BOJAN ILIČIĆ

10. Samobor I. Područna

škola Donja

Gračenica

Učiti otkrivanjem u

neposrednoj životnoj

stvarnosti

Svibanj/

lipanj

GORDANA

REBIĆ

11. Samobor II. Područna

škola Donja

Gračenica

Učiti otkrivanjem u

neposrednoj životnoj

stvarnosti

Svibanj/

lipanj

ANA LABUS

12. Škola u prirodi,

primorski kraj,

Jednodnevni izlet –

sjeverozapadna Hrvatska

III.

Područna

škola Donja

Gračenica

Učiti otkrivanjem u

neposrednoj životnoj

stvarnosti

Svibanj/

lipanj

VLATKA

ŠPIČAK

13. Škola u prirodi,

primorski kraj,

Jednodnevni izlet –

sjeverozapadna Hrvatska

IV.

Područna

škola Donja

Gračenica

Učiti otkrivanjem u

neposrednoj životnoj

stvarnosti

Svibanj/

lipanj

MARIJA

GREDELJ

14. Jednodnevni izlet

Ekopark Krašograd

I. Područna

škola Gornja

Učiti uočavanjem i

otkrivanjem u neposrednoj

Svibanj

IVANA ANTIĆ

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

28

Gračenica životnoj stvarnosti

15. Samobor II. Područna

škola Gornja

Gračenica

Učiti uočavanjem i

otkrivanjem u neposrednoj

životnoj stvarnosti

Svibanj/

lipanj

GORDANA

BRLEK

16. Škola u prirodi,

primorski kraj,

Jednodnevni izlet –

sjeverozapadna Hrvatska

III. Područna

škola Gornja

Gračenica

Učiti uočavanjem i

otkrivanjem u neposrednoj

životnoj stvarnosti

Svibanj/

lipanj

ZLATKA

CIGULA

17. Jednodnevni izlet –

sjeverozapadna Hrvatska

IV.

Područna

škola Gornja

Gračenica

Učiti uočavanjem i

otkrivanjem u neposrednoj

životnoj stvarnosti

Svibanj/

lipanj

MIRJANA

ŠINKOVIĆ

18. Hrvatsko Zagorje V.a Razvijati pravilan odnos

prema putovanju u grupi,

naučiti se prihvatljivom

ponašanju u kulturnim i

ostalim javnim

institucijama, samostalno

pronaći informacije koje nas

zanimaju.

Razvijati svijest o kulturnim

i prirodnim vrednotama

Hrvatske, poticati

toleranciju i uvažavanje

tuđih potreba te

kolegijalnost.

Svibanj,

lipanj

MANDA FERK

19. Hrvatsko Zagorje V.b Razvijati pravilan odnos

prema putovanju u grupi,

naučiti se prihvatljivom

ponašanju u kulturnim i

ostalim javnim

institucijama, samostalno

pronaći informacije koje nas

zanimaju.

Razvijati svijest o kulturnim

i prirodnim vrednotama

Hrvatske, poticati

toleranciju i uvažavanje

tuđih potreba te

kolegijalnost.

Svibanj,

lipanj

MARIO

KOLESAR

20. Hrvatsko Zagorje V.c Razvijati pravilan odnos

prema putovanju u grupi,

naučiti se prihvatljivom

ponašanju u kulturnim i

ostalim javnim

institucijama, samostalno

pronaći informacije koje nas

zanimaju.

Razvijati svijest o kulturnim

i prirodnim vrednotama

Hrvatske, poticati

toleranciju i uvažavanje

tuđih potreba te

kolegijalnost.

Svibanj,

lipanj

KRISTINA

MIKULIČIĆ

21. Hrvatsko zagorje VI.a Razvijati pravilan odnos

prema putovanju u grupi,

naučiti se prihvatljivom

ponašanju u kulturnim i

ostalim javnim

institucijama, samostalno

Svibanj/

lipanj

SPOMENKA

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

29

pronaći informacije koje nas

zanimaju.

Razvijati svijest o kulturnim

i prirodnim vrednotama

Hrvatske, poticati

toleranciju i uvažavanje

tuđih potreba te

kolegijalnost.

BEŠLIĆ

22. Hrvatsko zagorje

VI.b Razvijati pravilan odnos

prema putovanju u grupi,

naučiti se prihvatljivom

ponašanju u kulturnim i

ostalim javnim

institucijama, samostalno

pronaći informacije koje nas

zanimaju.

Razvijati svijest o kulturnim

i prirodnim vrednotama

Hrvatske, poticati

toleranciju i uvažavanje

tuđih potreba te

kolegijalnost.

Svibanj/

lipanj

ANAMARIJA

LACKO

23. Hrvatsko zagorje VII.a Razvijati pravilan odnos

prema putovanju u grupi,

naučiti se prihvatljivom

ponašanju u kulturnim i

ostalim javnim

institucijama, samostalno

pronaći informacije koje nas

zanimaju.

Razvijati svijest o kulturnim

i prirodnim vrednotama

Hrvatske, poticati

toleranciju i uvažavanje

tuđih potreba te

kolegijalnost.

Svibanj/

lipanj

VALERIJA

GALIC

ANTOLIĆ

24. Hrvatsko zagorje VII.b Razvijati pravilan odnos

prema putovanju u grupi,

naučiti se prihvatljivom

ponašanju u kulturnim i

ostalim javnim

institucijama, samostalno

pronaći informacije koje nas

zanimaju.

Razvijati svijest o kulturnim

i prirodnim vrednotama

Hrvatske, poticati

toleranciju i uvažavanje

tuđih potreba te

kolegijalnost.

Svibanj/

lipanj

DIANA

KAJGANIĆ

25. Hrvatsko zagorje VII.c Razvijati pravilan odnos

prema putovanju u grupi,

naučiti se prihvatljivom

ponašanju u kulturnim i

ostalim javnim

institucijama, samostalno

pronaći informacije koje nas

zanimaju.

Razvijati svijest o kulturnim

i prirodnim vrednotama

Svibanj/

lipanj

ANITA

NOVAKOVIĆ

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

30

Hrvatske, poticati

toleranciju i uvažavanje

tuđih potreba te

kolegijalnost.

26. Jednodnevni izlet

Istra i Kvarner

VIII.a

Upoznati geografska

obilježja Hrvatske.

Naučiti se prihvatljivom

ponašanju na putovanju

Lipanj DUBRAVKA

PREBEG-

NOVAK

27. Jednodnevni izlet

Istra i Kvarner

VIII.b

Upoznati geografska

obilježja Hrvatske.

Naučiti se prihvatljivom

ponašanju na putovanju

Lipanj KATARINA

DUHOVIĆ

28. Jednodnevni izlet

Istra i Kvarner

VIII.c

Upoznati geografska

obilježja Hrvatske.

Naučiti se prihvatljivom

ponašanju na putovanju

Lipanj NIKOLA

BARTULIĆ

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

31

4.3. PLAN IZBORNE NASTAVE U ŠKOLI

NAZIV

PROGRAMA

RAZRED BROJ UČENIKA BROJ GRUPA IME IZVRŠITELJA SATI Pripomena

TJEDNO GODIŠNJE

Informatika

V. 35 3 Marija Velcl 6 210

Nastava:

Ponedjeljak,

četvrtak

Informatika VI. 26 2 Marija Velcl 4 140

Nastava:

ponedjeljak,

petak

Informatika

VII.

18 2

Suzana Vuković 4 140

Nastava:

utorak

Informatika

VIII.

20 2

Suzana Vuković 4 140

Nastava:

srijeda

Vjeronauk I. a 15 1 Drago Herceg 2 70 Kutina

Vjeronauk I.b 15 1 Drago Herceg 2 70 Kutina

Vjeronauk I.Donja Gračenica 9 1 Marina Međimurec Čupić 2 70 D.Gračenica

Vjeronauk I.Gornja Gračenica 14 1 Drago Herceg 2 70 G.Gračenica

Vjeronauk II.a 18 1 Drago Herceg 2 70 Kutina

Vjeronauk II. b 20 1 Drago Herceg 2 70 Kutina

Vjeronauk II. c 15 1 Drago Herceg 2 70 Kutina

Vjeronauk II. Donja Gračenica 12 1 Marina Međimurec Čupić 2 70 D.Gračenica

Vjeronauk II. GG 10 1 Marina Međimurec Čupić 2 70 G.Gračenica

Vjeronauk III. a 18 1 Drago Herceg 2 70 Kutina

Vjeronauk III. b 17 1 Drago Herceg 2 70 Kutina

Vjeronauk III. Donja Gračenica 15 1 Marina Međimurec Čupić 2 70 D.Gračenica

Vjeronauk III. Gornja Gračenica 12 1 Marina Međimurec Čupić 2 70 G.Gračenica

Vjeronauk IV. a 16 1 Drago Herceg 2 70 Kutina

Vjeronauk IV. b 15 1 Drago Herceg 2 70 Kutina

Vjeronauk IV. Donja Gračenica 12 1 Marina Međimurec Čupić 2 70 D. Gračenica

Vjeronauk IV. Gornja Gračenica 16 1 Drago Herceg 2 70 G.Gračenica

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

32

Vjeronauk V. a 17 1 Davor Janković 2 70 Kutina

Vjeronauk V. b 16 1 Davor Janković 2 70 Kutina

Vjeronauk V. c 19 1 Davor Janković 2 70 Kutina

Vjeronauk VI. a 20 1 Davor Janković 2 70 Kutina

Vjeronauk VI. b 17 1 Davor Janković 2 70 Kutina

Vjeronauk VII. a 15 1 Davor Janković 2 70 Kutina

Vjeronauk VII. b 16 1 Davor Janković 2 70 Kutina

Vjeronauk VII. c 14 1 Davor Janković 2 70 Kutina

Vjeronauk VIII. a 12 1 Davor Janković 2 70 Kutina

Vjeronauk VIII. b 12 1 Davor Janković 2 70 Kutina

Vjeronauk VIII. c 17 1 Davor Janković 2 70 Kutina

Njemački jezik IV.Gornja Gračenica 10 1

Nataša Happ Tomić

2 70

G.Gračenica

srijeda

Njemački jezik

IV. a, b 11 1

Nataša Happ Tomić

2 70

četvrtak

Njemački jezik

V. a/b/c

20 1

Nataša Happ Tomić

2 70

Ponedjeljak,

srijeda

Njemački jezik

VI. a/b 16 1

Nataša Happ Tomić

2 70

Utorak

Njemački jezik

VII. b/c 9 1

Nataša Happ Tomić

2 70

Srijeda

Njemački jezik

VIII. b/c 10 1

Nataša Happ Tomić

2 70

Ponedjeljak,

četvrtak

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

33

4.4. RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – rad po prilagođenom programu uz individualizirani pristup i rad po

redovnom programu uz individualizirani pristup

Broj uč. Broj

prilago

đenih

Broj

individualiz

iranih

Razred Sudionici ostvarivanja prilagođenog

programa

Broj

sati

Opremljenost škole Pripomena

1 1 - V.b

MARIO KOLESAR

-razrednik i članovi razrednog vijeća

25

opremljenost škole sredstvima i pomagalima za

takav rad ne zadovoljava kriterije pedagoškog

standarda

1 1 - V.c

KRISTINA MIKULIČIĆ

-razrednica i članovi razrednog vijeća 25

opremljenost škole sredstvima i pomagalima za

takav rad ne zadovoljava kriterije pedagoškog

standarda

1 - 1 VI. b ANAMARIJA LACKO - razrednica i članovi razrednog vijeća

27

opremljenost škole sredstvima i pomagalima za

takav rad ne zadovoljava kriterije pedagoškog

standarda

2 1 1 VII. a

VALERIJA GALIC ANTOLIĆ

-razrednica i članovi razrednog vijeća

31

opremljenost škole sredstvima i pomagalima za

takav rad ne zadovoljava kriterije pedagoškog

standarda

1 1 - VII.b

DIANA KAJGANIĆ

-razrednica i članovi razrednog vijeća 29

opremljenost škole sredstvima i pomagalima za

takav rad ne zadovoljava kriterije pedagoškog

standarda

3

3 - VII. c

ANITA NOVAKOVIĆ

-razrednica i članovi razrednog vijeća 29

opremljenost škole sredstvima i pomagalima za

takav rad ne zadovoljava kriterije pedagoškog

standarda

2 2 - VIII. b

KATARINA DUHOVIĆ

-razrednica i članovi razrednog vijeća 29

opremljenost škole sredstvima i pomagalima za

takav rad ne zadovoljava kriterije pedagoškog

standarda

3 1 2 VIII. c

NIKOLA BARTULIĆ

- razrednik i članovi razrednog vijeća 31

opremljenost škole sredstvima i pomagalima za

takav rad ne zadovoljava kriterije pedagoškog

standarda

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

34

U školskoj godini 2016./2017. školuje se ukupno 14 učenika s teškoćama s Rješenjem o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja.

Po redovnom nastavnom programu uz individualizirani pristup u radu školuje se 4 učenika (1 učenica VI. razreda, 1 učenik VII. razreda i

2 učenika VIII. razreda), dok se po prilagođenom programu uz individualizirani pristup u radu školuje 10 učenika ( 2 učenice V. razreda, 5

učenika VII. razreda i 3 učenika VIII. razreda).

Postupak utvrđivanja primjerenog programa odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2016./2017. provodi se za 12 učenika (1 učenika I.

razreda, 2 učenika II. razreda P.Š. Donja Gračenica i 3 učenika II. razreda, 1 učenika III. razreda, 2 učenika VI. razreda, 2 učenika VII. razreda.

Jedna je učenica VI. razreda uključena u postupak utvrđivanja primjerenog programa odgoja i obrazovanja radi izmjena rješenja(što nije

uračunato u ukupan zbroj).

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

35

4.5. DODATNI RAD (RAD S DAROVITIM UČENICIMA)

Broj uč.

RAZRED

Naziv programa Ime i prezime učitelja izvršitelja Godišnji broj sati Pripomena

7 I.a Matematika KATARINA POŽGAJ 35

10 I.b Matematika MIRELA SIJARTO 35

4 II.a Matematika GROZDANA ŠKURIĆ 35

9 II.b Matematika SONJA MARKANOVIĆ 35

3 II.c Matematika HELENA VUKOVIĆŽARKO 35

5 III.a Matematika MIRJANA ROSAVEC 35

4 III.b Matematika ZDENKA IVANIĆ 35

2 IV.a Matematika SANJA LABUS 35

18 IV.b Matematika BOJAN ILIČIĆ 35

Područna škola Donja Gračenica

2 I. Matematika GORDANA REBIĆ 35

6 II. Matematika ANA LABUS 35

5 III. Matematika VLATKA ŠPIČAK 35

2 IV. Matematika MARIJA GREDELJ 35

Područna škola Gornja Gračenica

6 I. Matematika IVANA ANTIĆ 35

8 II. Matematika GORDANA BRLEK 35

5 III. Matematika ZLATKA CIGULA 35

9 IV. Matematika MIRJANA ŠINKOVIĆ 35

Matična škola – predmetna nastava

4 V. Hrvatski jezik VALERIJA GALIC ANTOLIĆ 35

5 V. Geografija ALEKSANDRA SAVIĆ NIKITOVIĆ 35

7 VI. Hrvatski jezik DIANA KAJGANIĆ 35

6 VI. Matematika ANAMARIJA LACKO 35

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

36

5 VII. Hrvatski jezik DIANA KAJGANIĆ 35

5 VII. Fizika ZORAN PAŠIĆ 35

1 VIII. Hrvatski jezik SPOMENKA BEŠLIĆ 35

2 VIII. Matematika ANAMARIJA LACKO 35

3 VIII. Engleski jezik ONDINA SAMBOLEK 35

7 VIII. Kemija HELENA ŠTIMAC 35

1 VIII. Njemački jezik NATAŠA HAPP TOMIĆ 35

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

37

4.7.DOPUNSKA NASTAVA

B roj

učenika RAZRED Naziv programa Ime i prezime učitelja izvršitelja Godišnji broj sati

Pripomena

Do 5 I.a

Hrvatski jezik-

matematika

(naizmjenično )

KATARINA POŽGAJ

35

Do 5 I.b

Hrvatski jezik-

matematika

(naizmjenično )

MIRELA SIJARTO 35

Do 5 II.a

Hrvatski jezik-

matematika

(naizmjenično )

GROZDANA ŠKURIĆ 35

Do 3 II.b

Hrvatski jezik-

matematika

(naizmjenično)

SONJA MARKANOVIĆ 35

Do 3 II.c

Hrvatski jezik-

matematika

(naizmjenično)

HELENA VUKOVIĆ ŽARKO

35

Do 3 III. a,b

Hrvatski jezik –

matematika

(naizmjenično)

ZDENKA IVANIĆ

35

Do 3 IV.a

Hrvatski jezik –

matematika

(naizmjenično

SANJA LABUS

35

Do 5 IV. b

Hrvatski jezik –

matematika

(naizmjenično)

BOJAN ILIČIĆ

35

Do 5 I.

Područna škola Donja Gračenica

Hrvatski jezik –

matematika

(naizmjenično)

GORDANA REBIĆ 35

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

38

Do 5 II.

Područna škola Donja Gračenica

Hrvatski jezik-

matematika

( naizmjenično)

ANA LABUS

35

Do 7 III.

Područna škola Donja Gračenica

Hrvatski jezik-

matematika

(naizmjenično)

VLATKA ŠPIČAK 35

Do 5

IV.

Područna škola Donja

Gračenica

Hrvatski jezik-

matematika

(naizmjenično)

MARIJA GREDELJ

35

Do 5 I.

Područna škola Gornja Gračenica

Hrvatski jezik-

matematika

(naizmjenično)

IVANA ANTIĆ

35

Do 3 II.

Područna škola Gornja Gračenica

Hrvatski jezik-

matematika

(naizmjenično)

GORDANA BRLEK

35

Do 3 III.

Područna škola Gornja Gračenica

Hrvatski jezik-

matematika

(naizmjenično)

ZLATKA CIGULA 35

Do 3 IV.

Područna škola Gornja Gračenica

Hrvatski jezik-

matematika

(naizmjenično)

MIRJANA ŠINKOVIĆ 35

PREDMETNA NASTAVA

Do 10 V. a,b,c razred Hrvatski jezik DIANA KAJGANIĆ 35

Do 10 V. a,b,c razred Matematika ANAMARIJA LACKO 35

Do 10 VI. a,b razred Hrvatski jezik SPOMENKA BEŠLIĆ 35

Do 10 VI. a,b razred Matematika ANAMARIJA LACKO 35

Do 10 VII. a,b,c razred Hrvatski jezik DIANA KAJGANIĆ 35

Do 10 VII. a,b,c razred Matematika VIŠNJA SMUĐ 35

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

39

4.8. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI, UČENIČKIH DRUŠTAVA, DRUŽINA I SEKCIJA

Redni broj Naziv aktivnosti ili grupe

Broj

uključenih

učenika

Planirani godišnji broj sati

Ime i prezime učitelja izvršitelja Pripomena

1. PLESNA SKUPINA RN 10 35 KATARINA POŽGAJ

2 . FOLKLOR RN 10 35 MIRELA SIJARTO

3. DRAMSKA GRUPA RN 15 35 SONJA MARKANOVIĆ

4. KREATIVNE RADIONICE RN 12 35 HELENA VUKOVIĆ ŽARKO

5. LIKOVNA GRUPA RN 12 35 ZDENKA IVANIĆ

6. SPORTSKA GRUPA RN 20 35 SANJA LABUS

7. DJEČJI FORUM RN 18 35 BOJAN ILIČIĆ

8. LITERARNA GRUPA PN 12 35 VALERIJA GALIC ANTOLIĆ

9. NOVINARI PN 4 35 SPOMENKA BEŠLIĆ

10. DRAMSKA GRUPA PN 10 35 DIANA KAJGANIĆ

11. NJEMAČKA IGRAONICA RN, 1./2 razred 20/23 35 NATAŠA HAPP TOMIĆ

12. EKOLOZI PN 13 35 MANDA FERK

13. DOMAĆINSTVO PN 15 35 HELENA ŠTIMAC

14. GZVIŠ PN 8 35 NIKOLA BARTULIĆ

15. NOGOMET DJEVOJČICE/DJEČACI PN 12/25 35 NIKOLA BARTULIĆ

16. SVIRANJE PN 10 35 ANITA NOVAKOVIĆ

17. PJEVAČKI ZBOR PN 32 35 ANITA NOVAKOVIĆ

18. MALI ZBOR RN 20 35 ANITA NOVAKOVIĆ

19. PROMETNA GRUPA PN 15 35 MARIO KOLESAR

20. 3D TEHNOLOGIJA PN 8 35 MARIO KOLESAR

21. KOŠARKA PN 18 35 KRISTINA MIKULIČIĆ

22. ATLETIKA PN 18 35 KRISTINA MIKULIČIĆ

23. PLESNA GRUPA PN 18 35 KRISTINA MIKULIČIĆ

24. STOLNI TENIS 15 35 ŽAKLINA PREBEG

25. ODBOJKA PN 15 35 ŽAKLINA PREBEG

26. STOLNI TENIS PN 15 35 ŽAKLINA PREBEG

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

40

27. VJERONAUČNA OLIMPIJADA PN/RN 12 35 MARINA ĆUPIĆ MEĐIMUREC

28. Dramska grupa I. - IV.(Područna škola

Gornja Gračenica)

13 35 IVANA ANTIĆ

29. Zbor I. - IV.( Područna škola Gornja

Gračenica)

16 35 GORDANA BRLEK

30. Lutkarska grupa I. - IV. (Područna škola

Gornja Gračenica)

12 35 ZLATKA CIGULA

31. Plesna grupa I. - IV. (Područna škola Gornja

Gračenica))

12 35 MIRJANA ŠINKOVIĆ

32. Zbor (Područna škola Donja Gračenica) I. 9 35 GORDANA REBIĆ

33. Likovna grupa(Područna škola Donja

Gračenica) II.

12 35 ANA LABUS

34. Plesna grupa(Područna škola Donja

Gračenica) III.

15 35 VLATKA ŠPIČAK

35. Dramsko-recitatorska grupa (Područna škola

Donja Gračenica) IV.

12 35 MARIJA GREDELJ

U školi djeluje 35 skupina izvannastavnih aktivnosti. U grupe je uključeno 423 učenika, planirano je 1225 sati rada te 27 učitelja

voditelja.

Izvannastavne su aktivnosti prema sadržajima rada, ciljevima i zadacima objedinjene u 3 društva : kulturno-umjetničko, školsko-športsko

i klub mladih tehničara.

Aktivnosti koje ne pripadaju nijednom od navedenih društava vode se kao ostale aktivnosti.

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

41

4. 9. PLAN REALIZACIJE GRAĐANSKOG ODGOJA U SKLOPU NASTAVE

Razredni

odjel Obvezna provedba

Godišnji broj

sati

I, II, III. i

IV. razred

Međupremetno – u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, strani jezici,

Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk, programi stručnih suradnika.

Navedeni broj sati ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadržaja s ciljem

istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije.

15

Sat razrednika – navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12,

86/12, 126/12, 94/13) – izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila,

komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na

načelima poštovanja, dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

10

Izvanučioničke aktivnosti – ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni

svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na

razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika.

Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr.

pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske

aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita

okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge projekte i aktivnosti.

10

Ukupno 35

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

42

Razredni

odjel Obvezna provedba

Godišnji broj

sati

V., VI.,

VII. i

VIII.

razred

Međupredmetno – u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik; Matematika, Informatika,

Tehnička kultura, Priroda, Biologija, Kemija, Fizika, Povijest, Geografija, Vjeronauk, Likovna kultura,

Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, programi stručnih suradnika.

Navedeni broj sai ne znači povećanje broja sati, nego integriranje i koreliranje s sadržaja s ciljem

istodobnog razvijanja i predmetne i građanske kompetencije

20

Sat razrednika – navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata razrednika i Zakonom o

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,

86/12, 126/12, 94/13) - izbori za predsjednika razreda i Vijeće učenika, donošenje razrednih pravila,

komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice učenika i nastavnika uređene na

načelima poštovanja, dostojanstva svake osobe i zajedničkog rada na dobrobit svih.

5

Izvanučioničke aktivnosti – ostvaruju se suradnjom škole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti uključeni

svi učenici prema njihovim interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja mogu biti različiti: na

razini cijele škole, pojedinog razreda ili skupine učenika.

Obuhvaćaju istraživačke aktivnosti (npr. projekt građanin, zaštita potrošača), volonterske aktivnosti (npr.

pomoć starijim mještanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja žive u siromaštvu), organizacijske

aktivnosti (npr. obilježavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zaštita

okoliša, rad u školskoj zadruzi i/ili zajednici tehničke kulture) i druge projekte i aktivnosti.

10

Ukupno 35

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

43

Građanski odgoj provodit će se u školskoj godini 2016./2017. od I. do VIII. razreda u sklopu svih nastavnih predmeta, kroz sat

razrednika, te putem izvanučioničkih aktivnosti s ciljem promicanja općeljudskih vrijednosti u učenika, upoznavanja učenika s ljudskim pravima,

razvijanja građanskih kompetencija, razvijanja pozitivanog svjetonazorskog pogleda na život, tolerancije prema različitima, razvijanja socijalnih

vještina i kritičkog promišljanja, te brige o okolišu i odgovorno korištenje prirodnih resursa. Teme koje će se tim putem obrađivati su: poštivanje

ljudskih prava, dostojanstvo ljudske osobe, sudjelovanje u radu lokalne zajednice, zajedništvo, jednakost, ravnopravnost spolova, tolerancija,

demokracija, solidarnost, supsidijarnost, očuvanje i zaštita okoliša i održivi razvoj, zdravlje i kretanje, medijske kompetencije, prava i obveze

čovjeka u zajednici, volonterstvo, nacionalni identitet i kulturna baština i još mnoge druge.

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

44

5. PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI

Mjesec SADRŽAJ Broj

učenika

Broj sati Nositelji aktivnosti

IX.

Program za učenike prvih razreda

35

1

- učitelji: Sonja Markanović, Anita Novaković, Ondina

Sambolek, Helena Vuković Žarko

- učenici II. - VIII. razreda

IX.

IX.

IX.

Hrvatski olimpijski dan

(10.09. - obiljžavanje 9.9.)

Dan ozonskog omotača (16.9.)

Europski školski sportski dan

453

453

453

1

1

3

- učenici i učitelji razredne i predmetne nastave

- učenici i učiteljice prirode, biologije i geografije

- učenici i učitelji razredne i predmetne nastave

X.

X.

DJEČJI TJEDAN

Kazališna predstava za prvašiće

Predstava Jozo Bozo

59

59

1

1

- Koordinacijski odbor grada Kutine u suradnji sa školom

- Koordinacijski odbor grada Kutine u suradnji sa školom

X. Dani kruha - Dan zahvalnosti za

plodove zemlje

453 6 - učenici i učitelji matične i područnih škola u suradnji s

gradom Kutina

X.

X.

X.

X.

Susret s gradonačelnikom

Međunarodni dan zborskog pjevanja (

9.10. - obilježavanje 10.10.)

Svjetski dan animiranog filma

( 28.10.)

Mjesec hrvatske knjige

2

453

453

453

1

1

1

1

- predstavnici Vijeća učenika

- učenici i učitelji razredne i predmetne nastave, učiteljica

glazbene kulture

- učenici i učitelji razredne i predmetne nastave, učiteljice

hrvatskog jezika i književnosti

- školska knjižničarka, učenici, književnici i vanjski suradnic

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

45

XI.

Dan grada - Mladi svome gradu

25 2 - DND u suradnji s osnovnim školama

XI.

Promocija čestitki za

novorođene

10 1 - Grad Kutina u suradnji s osnovnim školama

XI.

XI.

XI.

Moja priča – natječaj kreativnog

pisanja

Međunarodni dan tolerancije

(16.11.)

Dan sjećanja na Vukovar

(18.11.)

25

453

453

2

1

1

- Dječje gradsko vijeće, Knjižnica i čitaonica Kutina u suradnji

s osnovnim školama

- učitelji i učenici razredne i predmetne nastave

- razrednici i učenici VIII. razreda, učiteljica povijesti

XII.

Sveti Nikola dariva djecu

(6.12.)

453 1 - učitelji i učenici razredne i predmetne nastave

XII.

XII.

Drvce mira

Božićni sajam

10

453

2

4

- Škola u suradnji s Koordinacijskim odborom

- vjeroučitelji, učenici predmetne i razredne nastave u suradnji s

Turističkom zajednicom grada Kutine

XII. Božićna priredba (matična

škola, PŠ Donja i Gornja

Gračenica) 23.12.

453

2 - učenici i djelatnici škole

II

II

II

Dan močvara (2.2.)

Valentinovo u školi

Priredba za Valentinovo

140

453

20

1

2

2

- razrednici i učenici II. i V. razreda, učiteljica geografije

- učenici, učitelji i školska knjižničarka

- Pučko otvoreno učilište u suradnji s osnovnim školama

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

46

II.

II.

Fašnik

Dan ružičastih majica - protiv

nasilja u školama ( zadnja

srijeda u mjesecu )

25

453

2

1

- učenici razredne nastave u suradnji s Turističkom zajednicom

grada Kutine

- učenici, učitelji i stručni suradnici škole

III.

III

III.

III.

Uskrs (kreativne radionice,

sajam)

Međunarodni dan sreće,

Svjetski dan pripovjedanja

( 20.3.)

Svjetski dan Downovog

sindroma ( 21.3. )

Dan voda ( 22.3. )

453

453

453

95

4

1

1

1

- Grad Kutina u suradnji sa školom

- učenici, učitelji i stručni suradnici škole

- učenici, učitelji i stručni suradnici škole

- razrednici i učenici I. i VI. razreda, učiteljica prirode

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

Kuhajmo i jedimo zdravo

Sjetski dan svjesnosti o autizmu

( 2.4.)

Svjetski dan Roma

Dan planeta Zemlje

Svjetski dan knjige i autorskih

prava

5

453

55

95

50

4

1

3

1

1

- učenici predmetne nastave i voditelj

- učenici, učitelji i stručni suradnici škole

- Udruga Roma grada Kutine u suradnji sa Školom

- razrednici i učenici III. i VII. razreda, učiteljica geografije

- razrednici i učenici VII. razreda, školska knjižničarka

V.

V.

V.

Majčin dan i Dan obitelji

Dan Sunca - projektni dan eko

škole

Dan biološke raznolikosti

20

453

90

2

8

1

- škola u suradnji sa Koordinacijskim odborom Grada Kutine

- učenici i djelatnici škole

- razrednici i učenici IV. i VIII. razreda, učiteljica prirode

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

47

V.

Dan obitelji - obiteljsko

druženje

10

4

- škola u suradnji sa Koordinacijskim odborom grada Kutine

V.

V.

Biciklijada i rolijada

Ulična utrka grada Kutine

5

20

3

3

- Društvo Naša djeca u suradnji sa školom

- Školski sportski savez grada Kutine u suradnji s školama

VI. Dan škole

453 4 - učenici i djelatnici škole

VI.

VI.

Sportski dan

Dječji supertalent show

453

10

4

3

- učenici i djelatnici škole

- Koordinacijski odbor grada Kutine u suradnji sa školom

VII.

Ljetna razbibriga

20

4

- Koordinacijski odbor grada Kutine u suradnji sa školom

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

48

PLAN ESTETSKO –EKOLOŠKOG UREĐENJA ŠKOLE I OKOLIŠA

Poslovi i zadaci (akcije) Vrijeme izvršenja

(mj. Šk. G.)

Nositelji zadataka Pripomena

I. UREĐENJE UNUTARNJEG

DIJELA ŠKOLE

1. postava sadržaja panoa u holu

škole

2. estetski oplemenjivati zidne

panoe kabinetskih

prostora(učionica) i interijera

3. sredstva i pomagala za rad

uredno odlagati u kabinetske

ormariće ili ormare čije

vanjske površine moraju biti

čiste kao i učiteljski radni stol

4. voditi brigu o estetskom

izgledu zborničkog prostora

(stolovi, radne površine i

površine za odlaganje radnih

materijala, ormar za razrednu

dokumentaciju i oglasna

ploča)

5. briga o cvijeću u kabinetima,

učionicama

6. briga o cvijeću na hodnicima,

u zbornici i upravi škole

7. estetski neriješene prostore na

hodnicima škole rješavat će

učenici s učiteljem likovne

kulture

II. UREĐENJE OKOLIŠA

ŠKOLE

1. uređenje aleja ruža, travnatih

površina, postojećih zelenih

nasada ispred školske zgrade,

kao i športskih površina

2. uređenje parka iza školske

zgrade

IX. III., V.

IX.,XII.,

III., V.

kontinuirano

tijekom školske

godine

kontinuirano

tijekom školske

godine

kontinuirano

tijekom školske

godine

kontinuirano

tijekom školske

godine

kontinuirano

tijekom školske

godine

kroz tri godišnja

doba (proljeće,

ljeto, jesen)

kroz tri godišnja

doba(proljeće,

ljeto, jesen)

grupe izvannastavnih aktivnosti

i dodatne nastave uz obvezne

konzultacije s učiteljem likovne

kulture

razrednici i razredni odjeli

razrednici i ostali učitelji

Učiteljsko vijeće s ravnateljem,

tajnikom i pedagogom

razredni odjeli

grupa cvjećara i razredni odjeli

učenici uz stručnu pomoć

učitelja likovne kulture

razredni odjeli, cvjećari, Školsko

športsko društvo

razredni odjeli

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

49

SURADNJA S DRUŠTVENOM SREDINOM

Redn

i broj Nazi poduzeća ili ustanove Sadržaj rada Vrijeme

izvršenja

Izvršitelj

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ured državne uprave u

Sisačko-moslavačkoj

županiji- Služba za društvene

djelatnosti i imovinsko

pravne poslove-Ispostava

Kutina Sektor za financiranje

osnovnog školstva

Ministarstvo znanosti ,

obrazovanja i športa

Republike Hrvatske

Agencija za odgoj i

obrazovanje

Institucije u oblasti kulture-

Knjižnica i čitaonica Kutina -Muzej Moslavine

-Pučko učilište

Psihološko - zdravstvena

služba Grada Kutine

Centar za

socijalnu skrb Kutina

Nadzor nad zakonitošću

rada, unapređivanje

materijalnog i kulturnog

života u datoj sredini

Financiranje rada škole

Nadzor nad zakonitošću

rada, stručno-pedagoški

uvid u rad djelatnika

Permanentno stručno

usavršavanje djelatnika

škole

Popularizacija kulture i

umjetnosti, navikavanje

učenika na praćenje

odgojno vrijednih

aktivnosti

Briga o svim oblicima

zdravstvene zaštite

učenika (zdravstveni

pregledi, cijepljenje,

učenici s posebnim

potrebama...)

Osiguravanje socijalne

zaštite učenika;

Roditeljske

dužnosti;Suzbijanje

nasilja; Odnos roditelj

dijete-obiteljska

odgovornost- sat

razrednog odjela u VII.

razredu; Mi mali protiv

nasilja- sat razrednog

odjela u IV. razredu

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

ravnatelj i

tajnik

ravnatelj

ravnatelj nadzornici učitelji

ravnatelj pedagog savjetnici-

nadzornici

ravnatelj pedagog

razrednici

ravnatelj pedagog

razrednici

ravnatelj pedagog tajnik

djelatnici

Centra

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

50

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Moslavački list i Nezavisna

televizija Moslavine

Služba za profesionalno

informiranje pri Zavodu za

zapošljavanje

Osnovne škole Grada Kutine

Tehnička škola Kutina i

Srednja škola Tina Ujevića

Kutina

Dječji vrtić Kutina

OO Crvenog križa Kutina

Priopćavanje preko

Moslavačkog lista, radio

stanice i televizije

Profesionalno

usmjeravanje i orijentacija

učenika na planu izbora

struke i zanimanja

Razmjena iskustava,

održavanje stručnih

skupova, natjecanja,

sudjelovanje u kulturno-

umjetničkim

manifestacijama

Održavanje stručnih

skupova, sudjelovanje u

kulturno-umjetničkim

manifestacijama,

profesionalno

usmjeravanje

Psihološko –pedagoška

obrada djece pripremljene

za upis u I. razred, susret

djece Vrtića, budućih

prvaša sa školom

Organizacija rada

Podmlatka Crvenog križa

i uključivanje Podmlatka

u konkretne akcije

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

ravnatelj pedagog

razrednici pedagog

učitelji ravnatelj pedagog učenici

učitelji ravnatelj učenici

stručna služba

Vrtića i

pedagog škole

učitelji

voditelji

Podmlatka i pedagog škole

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

51

5.1. PROFESIONALNO PRIOPĆAVANJE I USMJERAVANJE

Redni broj SADRŽAJ

PRIOPĆAVANJA

Razred Vrijeme Nositelji zadataka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Profesionalno

priopćavanje u redovnoj

nastavi

Profesionalno

priopćavanje kroz

izborne predmete

Profesionalno

priopćavanje kroz

izvannastavne i

izvanškolske aktivnosti

Predavanja i priopćenja

na teme: Tko vam može

pomoći pri izboru

zanimanja, Najčešće

pogreške pri izboru

zanimanja, Mogućnosti i

perspektive

zapošljavanja u

određenim područjima

rada-zanimanja, Novi

model upisa u srednje

škole

Razgovori s darovitim

učenicima i učenicima

suženih mogućnosti

kojima trebaju konkretne

informacije na planu

profesionalnog

priopćavanja i

usmjeravanja

Pisanje literarnih radova

na teme iz

profesionalnog

usmjeravanja, te izrada

likovnih radova vezanih

uz profesionalno

priopćavanje

I.-VIII.

IV.-VIII.,

posebno

VII. i

VIII.razred.

I.- VIII.,

posebno

VII. i VIII..

VII. I VIII.

razred

VII. i VIII.

razred

VII. i VIII.

razred

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

III. i IV.

mjesec

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

učitelji razredne i

predmetne nastave

učitelji izborne

nastave

učitelji voditelji

izvannastavnih i

izvanškolskih

aktivnosti

razrednici VII. I

VIII. razreda,

vanjski suradnici

Službe za

profesionalno

priopćavanje pri

Zavodu za

zapošljavanje-

Područna služba

Kutina

razrednici VII. i

VIII. razreda,

pedagog i vanjski

suradnici Službe za

profesionalno

priopćavanje Zavoda

za zapošljavanje

učitelji hrvatskog

jezika i likovne

kulture u suradnji s

učenicima

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

52

7.

8.

9.

10.

Posjeta Tehničkoj školi i

Srednjoj školi Tina

Ujević Kutina, ako budu

imali Dan otvorenih

vrata škole

Ispitivanje

profesionalnih želja i

namjera učenika

Obrada Ankete o

profesionalnom izboru,

dostava Zbirnog

statističkog izvješća

Službi za profesionalno

usmjeravanje, timska

obrada učenika

Rad s roditeljima na

profesionalnom

usmjeravanju njihove

djece (učenika VIII.

razreda) i upoznavanju

elemenata i kriterija za

upis učenika u srednje

škole i primanje u

učeničke domove za

narednu školsku godinu

učenici

VIII.

razreda

učenici

VIII.

razreda

VIII. razred

VIII. razred

X. i XI.

mjesec

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

tijekom

školske

godine

razrednici VIII.

razreda i učenici u

suradnji s

pedagogom škole

razrednici VIII.

razreda i

pedagog škole

razrednici VIII.

razreda i učenici u

suradnji s

pedagogom škole

razrednici VIII.

razreda i

pedagog škole

Plan profesionalnog priopćavanja i usmjeravanja učenika VIII. razreda nalazi se i kao

poseban prilog u sastavu Godišnjeg plana profesionalnog priopćavanja i usmjeravanja.

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

53

6. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU UČENIKA

6.1. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA

6.1.1. SISTEMATSKI PREGLEDI

Mjesec Sadržaj Broj

učen

ika

Broj

sati

Nositelji aktivnosti Napomena

travanj

svibanj

lipanj

2016.

siječanj

veljača

2017.

veljača

2017.

1. sistematski pregled

djece prije upisa u I.

razred

2. sistematski pregled

učenika V. razreda

(uz ostalo pregled

štitne žlijezde i krvni

tlak) te razgovor s

razrednikom o

uspjehu ,ponašanju i

prilagodbi učenika)

3. sistematski pregled

učenika VIII. razreda

58

56

46

22

20

25

specijalista školske

medicine u suradnji s

članovima Komisije za

utvrđivanje

psihofizičkog stanja

djece dorasle za upis u

I. razred

specijalista školske

medicine u suradnji s

pedagogom i

razrednicima V.

razreda te roditeljima

učenika

specijalista školske

medicine u suradnji s

pedagogom i

razrednicima VIII.

razreda te roditeljima

učenika

6.1.2. KONTROLNI CILJANI PREGLEDI

Mjesec Sadržaj Broj

učenika

Broj sati Nositelji aktivnosti NAPOMENA

veljača

ožujak

2017.

rast i razvoj tijela-

deformacija

kralježnice i

stopala , tjelesna

visina za učenike

VI. razreda

39

5

specijalista školske

medicine u suradnji s

pedagogom,

razrednicima i

roditeljima

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

54

pregled vida

učenika II

razreda

pregled vida na

boje za učenike

III razreda

79

64

3

3

specijalista školske

medicine u suradnji s

pedagogom

razrednicima i

roditeljima

specijalista školske

medicine u suradnji s

pedagogom

razrednicima i

roditeljima

6. 1. 3. MJERE HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE ZAŠTITE- CIJEPLJENJE I

DOCJEPLJIVANJE

Mjesec Sadržaj Broj učenika Broj sati Nositelji

aktivnosti Napomena

listopad

2016.

studeni

2016.

travanj

svibanj

lipanj

2017.

rujan

2017.

-cijepljenje

učenika VI.

razreda sa

(HEPATITIS B-

1.,2., 3. doza)

ŽUTICA

-cijepljenje

učenika VIII.

razreda sa Ana Di

Te + Polio (DTP)

-cijepljenje djece

kod upisa u I.

razred sa Ana Di

Te+Polio (oni koji

sva cijepljenja

nisu obavili kod

upisa u I. razred)

39

46

prema potrebi

10

6

3

- specijalista

kolske

medicine u

suradnji s

pedagogom

razrednicima

i

roditeljima

- specijalista

školske

medicine u

suradnji s

pedagogom

razrednicima

i

roditeljima

- specijalista

školske

medicine u

suradnji s

pedagogom

razrednicima

i

roditeljima

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

55

tijekom

godine

-sprječavanje i

suzbijanje

zaraznih bolesti

(poduzimanje

manjih

protuepidemijskih

intervencija

(nadzor)

prema potrebi

1-2 puta

godišnje

- specijalist

školske

medicine u

suradnji s

pedagogom ,

razrednicima

i

roditeljima

Tijekom

godine

-cijepljenje

učenika VIII.

razreda protiv

humanog

papiloma virusa

(HPV)

prema potebi

4

- specijalist

školske

medicine u

suradnji s

pedagogom ,

razrednicima

i

roditeljima

6.1.5. PREDAVANJA IZ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Mjesec Sadržaj Broj učenika Broj

sati

Nositelji

aktivnosti

Napomena

tijekom

školske

godine

Zdrava prehrana, (učenici

III. razreda)

Psihičke i somatske

promjene u pubertetu

(učenici V razreda)

Fiziologija i higijena

menstruacije

(28 učenica V. razreda)

Pušiti ili ne VI. razred

Kako reći ne ovisnosti

Pubertet

(učenici VII. razreda)

64

56

28

39

48

4

3

3

3

3

specijalist

školske medicine

u suradnji s

pedagogom i

razrednicima

specijalist

školske medicine

u suradnji s

pedagogom i

razrednicima

specijalist

školske medicine

u suradnji s

pedagogom i

razrednicima

specijalista

školske medicine

u suradnji s

pedagogom i

razrednicima

specijalista

školske medicine

u suradnji s

pedagogom i

razrednicima

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

56

Prevencija ovisnosti

(učenici VII. razreda)

Skrb za reproduktivno

zdravlje ( VIII. razred )

Profesionalna orijentacija

i zdravstvene

kontraindikacije za izbor

zanimanja

48

46

46

2

3

3

specijalista

školske medicine

u suradnji s

pedagogom i

razrednicima

specijalista

školske medicine

u suradnji s

pedagogom i

razrednicima

specijalista

školske medicine

u suradnji s

pedagogom i

razrednicima

6.1.6. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika za savladavanje redovitog i

prilagođenog programa tjelesne i zdravstvene kulture, praćenje tjelesne sposobnosti učenika

te posebna skrb o učenicima koji se rekreativno bave športom.

Ove će se aktivnosti intenzivno provoditi u rujnu i listopadu, a prema potrebi i tijekom

cijele školske godine u suradnji sa specijalistom školske medicine, učiteljem tjelesne i

zdravstvene kulture i pedagogom.

6. 1. 7. SAVJETOVALIŠNI RAD

Ovaj vid zdravstvene zaštite provodit će se dva puta tjedno po dva sata u Službi za školsku

medicinu u Kutini radi pomoći u rješavanju problema s kojima se susreću djeca, roditelji,

staratelji i učitelji (prilagodba na školu, školski neuspjeh, poremećaji u ponašanju, problemi

sazrijevanja, kronični poremećaji zdravlja, zloupotreba psihotičkih droga i drugi oblici

ovisnosti, problem mentalnog zdravlja).

6. 2. SOCIJALNA ZAŠTITA

Centar za socijalnu skrb Grada Kutine dodjeljuje pomoć za uzdržavanje za školsku djecu

do 15 godina starosti (redovne polaznike nastave srazmjerno dijelu sredstava socijalnog

minimuma obitelji).

Ovaj vid socijalne naknade na osnovu snimljenog stanja na početku školske godine

koristit će 160 učenika .

6. 3. LOGOROVANJE, ZIMOVANJE, LJETOVANJE Logorovanje, zimovanje, ljetovanje ne izvodi se u organizaciji škole, već Društva Naša djeca-

Kutina, koje dostavlja program čak u prosincu.

6. 4. PRIJEVOZ UČENIKA PUTNIKA, DETALJNO JE OBRAĐEN U TEKSTUALNOM

DIJELU POD BROJEM 3.1.

6. 5. PLAN ESTETSKO-EKOLOŠKOG UREĐENJA ŠKOLE DETALJNO OBRAĐEN

POD TOČKOM 5.

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

57

6.1.8. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

1. Uvod

Školski preventivni program škole usmjeren je na ispitivanje pojavnosti rizičnih oblika

ponašanja, na ispitivanje najčešćih rizičnih oblika ponašanja i na utvrđivanje učenika koji

iskazuju probleme u ponašanju. Osnovni cilj školskog preventivnog programa je

usmjeravanje učenika prema društveno prihvatljivim oblicima ponašanja, promicanje zdravih

stilova života te savjetovanje za donošenje kvalitetnih odluka i prihvatljivo rješavanje

izazova.

2. Ciljevi

a) Prevencija rizičnih ponašanja i poremećaja u ponašanju učenika

- Smanjenje verbalnih i fizičkih sukoba među učenicima

- Razvoj vještina za rješavanje sukoba i osposobljavanje mladih za odupiranje pritiscima

vršnjaka

-Naučiti kako prepoznati i oduprijeti se nasilju preko elektoničkih medija

b) Podizanje razine znanja o štetnostima konzumiranja sredstava ovisnosti kao temeljnoj

pretpostavci za smanjenje interesa prema istima

c) Razvoj emocionalnih i socijalnih (životnih) vještina

d) Razvijanje pozitivne slike o sebi

e) Prihvaćanje odgovornosti za sebe i druge

3. Zadaće školskog preventivnog programa

Školski preventivni program će se provoditi s ciljem poticanja zdravog načina života učenika

škole, promicanjem spoznaja o:

- sposobnostima rješavanja problema

- razvijanju samopoštovanja učenika

- pomoći učenicima u različitim životnim izazovima,

- socijalnoj potpori obitelji, posebno u suradnji roditelja i škole,

- poboljšanju kvalitete života učenika,

- pravilnom organiziranju slobodnog vremena učenika,

- utjecanju na što kvalitetniju ponudu sportskih i drugih kreativnih sadržaja u okviru škole i

- utjecanja na učenike pri odabiru takvih sadržaja.

4. Sadržaj, metode i aktivnosti:

Sadržaji preventivnog programa integrirani su u redovitu nastavu, satove razrednog odjela,

izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

Za uspješno provođenje programa ključan je timski rad svih sudionika: razrednika,

nastavnika, stručnih suradnica, učenika, roditelja, vanjskih suradnika.

Sve predviđene aktivnosti provodit će razrednici samostalno, uz suradnju, potporu i pomoć

stručne službe škole i stručna služba škole samostalno kroz preventivne radionice.

5. Nositelji aktivnosti

Razrednici

Una Mikša, socijalna pedagoginja

Vlatka Antolović, pedagoginja

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

58

Školska liječnica, dr. Suzana Fabijanić

PP Kutina

CZSS Kutina

6. Aktivnosti s učenicima:

Individualni rad s učenicima

- Identifikacija učenika koji iskazuju neprilagođeno i neprihvatljivog ponašanje

- Savjetovanje učenika s poteškoćama u učenju, ponašanju, socijalnoj prilagodbi

- Poticanje razvoja socijalnih vještina i pozitivne slike o sebi

- Podrška u teškim emotivnim situacijama

- Pomoć u nošenju sa stresnim situacijama

- Sustavno praćenje uspjeha učenika i izostajanja s nastave

- Educiranje učenika o posljedicama neprilagođenog i neprihvatljivog ponašanja

- Promoviranje zdravih stilova života

Obilježavanje važnih datuma tijekom godine

Način rada: prezentacije u holu škole, uređenje panoa, radionice na satovima razrednog

odjela, sportske aktivnosti.

30.09. Europski školski sportski dan

16.11. Međunarodni dan tolerancije

15.11. – 15.12. Mjesec borbe protiv ovisnosti

10.12. Dan ljudskih prava

14.02. Dan zaljubljenih - Valentinovo

22.2 Dan ružičastih majica

20.3. Međunarodni dan sreće

21.3. Dan osoba s Down sindromom

2.04. Svjetski dan svjesnosti o autizmu

8.4. Svjetski dan Roma

8.5. Majčin dan

29.5. Svjetski dan sporta

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

59

VREMENIK ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA U OŠ VLADIMIRA

VIDRIĆA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016.-2017.

AKTIVNOST/PR

OGRAM

OPIS VODITELJ NAČIN I VRIJEME

REALIZACIJE

TRENING

SOCIJALNIH

VJEŠTINA

CILJ: univerzalna

prevencija za učenje

pozitivnih i prihvaljivih

socijalnih vještina

Una Mikša,

socijalna pedagoginja

razrednici

tijekom cijele školske

godine,

predavanja i radionice na

SRO za učenike od 1.-8.

razreda

POTICANJE

ČITANJA I

UČENJE O

TEMAMA

TOLERANCIJE

I NENASILJA

CILJ: univerzalna

prevencija loših obrazaca

ponašanja i učenje

pozitivnih i prihvatljivih

socijalnih vještina

Una Mikša,

socijalna pedagoginja

razrednici

tijekom cijele školske

godine,

predavanja i radionice na

SRO za učenike od 1- 4

razreda

OVISNOSTI CILJ: prevencija

zlouporabe sredstava

ovisnosti

Una Mikša,

socijalna pedagoginja

PP Kutina

CZSS Kutina

razrednici

tijekom mjeseca borbe

protiv ovisnosti od 15.11.

do 15.12.

predavanja, radionice i

parlaonice za učenike 8.-

ih razreda

NASILJE U

VIRTUALNOM

SVIJETU

CILJ: prevencija nasilja

preko elektoničkih medija

i učenje prihvatljivih

oblika ponašanja na

internetu

Una Mikša,

socijalna pedagoginja

razrednici

tijekom cijele školske

godine,

predavanja i radionice na

SRO za učenike od 5-8

razreda

RADIONICE NA

TEMU

TOLERANCIJE

CILJ: Doprinijeti razvoju

pozitivne slike o sebi i

osjećaja vlastite

vrijednosti, razvijati

toleranciju prema

drugačijima od sebe

Una Mikša,

socijalna pedagoginja

razrednici

tijekom mjeseca

studenog,

predavanja i radionice na

SRO za učenike od 1.- 8.

razreda

„ZDRAV ZA

PET“

CILJ: prevencija ovisnosti PP Kutina

Liječnica školske

medicine

Vlatka Antolović,

pedagoginja

razrednici

prema dostavljenom

rasporedu,

kroz predavanja za

učenike 8.-ih razreda

KUTAK ZA

RODITELJE

CILJ: univerzalna

prevencija loših

roditeljskih uloga, učenje

prepoznavanju rizičnih

faktora kod djece i učenje

kako biti dobar roditelj

Una Mikša,

socijalna pedagoginja

razrednici

tijekom cijele školske

godine,

predavanja i radionice

kroz različite teme na RS

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

60

KUTAK ZA

UČITELJE I

NASTAVNIKE

CILJ: učenje

prepoznavanja rizičnih

faktora kod učenika,

učenje kako postupati u

rizičnim situacijama,

učenje kako biti dosljedan

učitelj, učenje kako s

učenicima s teškoćama u

razredu, trening socijalnih

vještina

Una Mikša,

socijalna pedagoginja

tijekom cijele školske

godine,

kroz predavanja i

radionice na aktivima ili

učiteljskim vijećima

SANDUČIĆ

POVJERENJA

CILJ: razvijanje

povjerenja između učenika

i stručne službe. Osvijestiti

učenike da traže pomoć u

rješavanju problema.

Detekcija problema

učenika i savjetovanje.

Una Mikša,

socijalna pedagoginja

tijekom cijele školske

godine,

kroz individualni ili

grupni rad s učenicima

od 1. – 8. razreda

OTKRIJMO

ZAJEDNO

DJEČJA PRAVA

CILJ: upoznati djecu s

pravima koja imaju

sukladno Konvenciji o

pravima djece. Poticati i

naučiti ih kako da štite

svoja prava.

Una Mikša,

socijalna pedagoginja

razrednici

tijekom mjeseca

prosinca,

predavanja i radionice na

SR za učenike od 4.-ih

razreda

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

61

6. 6.PREHRANA UČENIKA

Razredni odjel Broj učenika na toplom obroku Broj učenika na

hladnom obroku Pripomena

I. a 12 4 I. b 10 7

ukupno 22 11

II.a 6 12 II. b 7 10 II. c 10 4

ukupno 23 26 III. a 13 2 III. b 6 9

ukupno 19 11 IV.a 15 2 IV. b 7 8

ukupno 22 10 V.a 14 2 V.b 14 3

V.c 9 8

ukupno 37 13 VI.b 9 5 VI.c 6 7

ukupno 15 12 VII.a 8 5 VII.b 10 4

VII.c 12 4

ukupno 30 13 VIII.a 4 11 VIII.b 10 3 VIII.c. 5 7

ukupno 19 21

Sveukupno MŠ 187 117 Područni razredni odjel

Donja Gračenica I. - 7 II. - 12 III. - 15 IV. - 10

ukupno - 44 Područni razredni odjel

Gornja Gračenica I. 13 - II. 9 1 III. 7 5 IV. 10 4

ukupno 39 10

SVEUKUPNO MŠ+PŠ 226 54 Besplatna prehrana osigurana je za 186 učenika koji su evidentirani kao djeca slabijeg socijalnog

statusa. Naknadu za besplatne obroke za učenike koji pripadaju mjesnim odborima Donja i Gornja

Gračenica doznačuje Grad Popovača (72 učenika ); za učenike koji pripadaju Gradu Kutina naknadu

za besplatne obroke doznačuje Grad Kutina ( 74 učenika ); a za učenike koji su potrebiti a ne

pripadaju po kriterijima Gradu Kutina i Popovača besplatni obroci su osigurani iz sredstava Europske

unije iz Fonda za najpotrebitije (FEAD) ( 40 učenika ).

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

62

6.7. SURADNJA S RODITELJIMA

Na planu suradnje s roditeljima planirani su slijedeći oblici rada: razredni roditeljski

sastanci, odjeljenski roditeljski sastanci, individualni razgovori s roditeljima, sudjelovanje

roditelja u organizaciji izletima, svečanosti, kulturnih i javnih manifestacija, pismene

konzultacije škole s roditeljima, savjetodavni rad pedagoga s roditeljima, sudjelovanje

roditelja u odgojno-obrazovnom procesu, posjete.

Suradnja s roditeljima uz ostalo usmjerena je na akcije poboljšanja odnosa između učenika

i učenika, učenika i učitelja, te roditelja škole.

Kakav će biti odnos učenik-učenik, učenik-učitelj, to prije svega ovisi o nekoliko bitnih

elemenata među kojima su najvažniji : osobna naklonost, međusobno poznavanje, interesi,

stavovi i vrijednosti, inteligencija, socijalno porijeklo, te metode rada.

Razred

Redni broj

roditeljskog

sastanka

S A D R Ž A J

(okvirno-globalno)

Vrijeme

ostvarivanja

( mjesec )

nositelj zadataka

I.a

1.

2.

3.

4.

Kućni red, Pravilnik o praćenju i

ocjenjivanju, Pravilnik o kriterijima

za izricanje pedagoških mjera,

Obiteljski zakon

Kako pomoći djetetu u učenju

Stvaranje radnih i higijenskih

navika

Slobodno vrijeme učenika

rujan

prosinac

ožujak

svibanj

KATARINA

POŽGAJ

I.b 1.

2.

3.

4.

Kućni red, Pravilnik o praćenju i

ocjenjivanju, Pravilnik o kriterijima

za izricanje pedagoških mjera

Obiteljski zakon

Kako pomoći djetetu u učenju

Stvaranje radnih i higijenskih

navika

Slobodno vrijeme učenika

rujan

prosinac

ožujak

svibanj

MIRELA

SIJARTO

II.a

1.

2.

3.

Kućni red škole; Obiteljski zakon;

Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju

učenika u OŠ i SŠ; Pribor i

udžbenici

Postignuća u učenju i vladanju

Kako pomoći djetetu

Stvaranje radnih i higijenskih

navika

rujan

prosinac

ožujak

GROZDANA

ŠKURIĆ

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

63

4.

Postignuća na kraju školske godine

Slobodno vrijeme učenika

svibanj

II.b 1.

2.

3.

4.

Kućni red, Pravilnik o praćenju i

ocjenjivanju, Pravilnik o kriterijima

za izricanje pedagoških mjera

Obiteljski zakon

Motivacija i kako je razviti

Kako pomoći djetetu u razvoju

samopouzdanja

Analiza uspjeha u učenju i vladanju

rujan

prosinac

veljača

svibanj

SONJA

MARKANOVIĆ

II.c 1.

2.

3.

Kućni red škole; Pravilnik o

praćenju i ocjenjivanju; Pravilnik o

kriterijima za izricanje pedagoških

mjera; Obiteljski zakon

Učenje kroz igru

Kako pomoći djetetu u razvoju

samopouzdanja

rujan

prosinac

ožujak

HELENA

VUKOVIĆ

ŽARKO

III. a 1.

2.

3.

4.

Kućni red, Pravilnik o praćenju i

ocjenjivanju, Pravilnik o kriterijima

za izricanje pedagoških mjera

Obiteljski zakon

Razvojni obrasci desetogodišnjaka ,

učiti kako učiti

Kriteriji ocjenjivanja

Postignuća na kraju školske godine

rujan

studeni

ožujak

svibanj

MIRJANA

ROSAVEC

III. b 1.

2.

3.

4.

Kućni red, Pravilnik o praćenju i

ocjenjivanju, Pravilnik o kriterijima

za izricanje pedagoških mjera

Obiteljski zakon

Razvojni obrasci desetogodišnjaka ,

učiti kako učiti

Kriteriji ocjenjivanja

Postignuća na kraju školske godine

rujan

studeni

ožujak

svibanj

ZDENKA

IVANIĆ

IV. a 1.

2.

Kućni red

Obiteljski zakon

Dogovor o suradnji škole i doma

Suglasnosti

Motivacija i učenje

Terenska nastava

rujan

studeni

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

64

3.

4.

Uspjeh učenika

Organizacija Škole u prirodi

Poticanje samostalnosti i

samopouzdanja

Naša postignuća

Prezentacija: Škola u prirodi

(provedba)

veljača

svibanj

SANJA LABUS

IV. b 1.

2.

3.

4.

Kućni red

Obiteljski zakon

Dogovor o suradnji škole i doma

Suglasnosti

Motivacija i učenje

Terenska nastava

Uspjeh učenika

Organizacija Škole u prirodi

Poticanje samostalnosti i

samopouzdanja

Naša postignuća

Prezentacija: Škola u prirodi

(provedba)

rujan

studeni

veljača

svibanj

BOJAN ILIČIĆ

V. a 1.

2.

3.

4.

1. Kućni red Škole, Statut OŠ

Vladimira Vidrića

2.Pravilnik o ocjenjivanju

3.Kalendar rada za 2016./2017. i

aktivnosti

4.Novi pravilnik o pedagoškim

mjerama

5.Izbor roditelja za Vijeće roditelja

6.Razno: prehrana, đačka karta,

potpisivanje suglasnosti, terenska

nastava

1.Tema: Kako pomoći djetetu u

učenju

2. Uspjeh i vladanje učenika

3. Terenska nastava

4. Razno

1.Tema: Komunikacija roditelj-

dijete-učitelj

2.Uspjeh i vladanje učenika

3.Jednodnevni izlet

4. Razno

1.Tema : Pubertet

2.Uspjeh i vladanje učenika

rujan

studeni

ožujak

svibanj

MANDA FERK

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

65

3.Razno

V. b 1.

2.

3.

4.

1. Kućni red Škole, Statut OŠ

Vladimira Vidrića

2.Pravilnik o ocjenjivanju

3.Kalendar rada za 2016./2017. i

aktivnosti

4.Novi pravilnik o pedagoškim

mjerama

5.Izbor roditelja za Vijeće roditelja

6.Razno: prehrana, đačka karta,

potpisivanje suglasnosti, terenska

nastava

1.Tema: Kako pomoći djetetu u

učenju

2. Uspjeh i vladanje učenika

3. Terenska nastava

4. Razno

1.Tema: Komunikacija roditelj-

dijete-učitelj

2.Uspjeh i vladanje učenika

3.Jednodnevni izlet

4. Razno

1.Tema : Pubertet

2.Uspjeh i vladanje učenika

3.Razno

rujan

studeni

ožujak

svibanj

MARIO

KOLESAR

V. c 1.

2.

3.

1. Kućni red Škole, Statut OŠ

Vladimira Vidrića

2.Pravilnik o ocjenjivanju

3.Kalendar rada za 2016./2017. i

aktivnosti

4.Novi pravilnik o pedagoškim

mjerama

5.Izbor roditelja za Vijeće roditelja

6.Razno: prehrana, đačka karta,

potpisivanje suglasnosti, terenska

nastava

1.Tema: Kako pomoći djetetu u

učenju

2. Uspjeh i vladanje učenika

3. Terenska nastava

4. Razno

1.Tema: Komunikacija roditelj-

dijete-učitelj

2.Uspjeh i vladanje učenika

rujan

studeni

ožujak

KRISTINA

MIKULIČIĆ

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

66

4.

3.Jednodnevni izlet

4. Razno

1.Tema : Pubertet

2.Uspjeh i vladanje učenika

3.Razno

svibanj

VI. a 1.

2.

3.

4.

Upoznavanje s planom i

programom za školsku godinu

2016/2017; Pravilnici škole i kućni

red škole; Vrednovanje i

ocjenjivanje učenika; Novi

pravlinik o pedagoškim mjerama

Biranje predstavnika roditelja u

Vijeće roditelja; Prehrana, prijevoz

i osiguranje učenika;Davanje

suglasnosti za izvanučioničnu

nastavu, izlete i ekskurzije,

fotografiranje učenika; Slobodna

riječ

Analiza uspjeha i vladanja učenika

na kraju prvog obrazovnog

razdoblja; Slobodna riječ

Utjecaj medija na učenike i učenje;

Biranje agencije za provedbu

jednodnevnog izleta; Slobodna riječ

Pripreme za jednodnevni izlet;

Analiza uspjeha i vladanja na kraju

drugog obrazovnog razdoblja;

Slobodna riječ

rujan

prosinac

ožujak

svibanj

DIANA

KAJGANIĆ

VI. b 1.

2.

3.

Upoznavanje s planom i

programom za školsku godinu

2016/2017.; Pravilnici škole i kućni

red škole; Vrednovanje i

ocjenjivanje učenika; Novi

pravlinik o pedagoškim mjerama

Biranje predstavnika roditelja u

Vijeće roditelja; Prehrana, prijevoz

i osiguranje učenika;Davanje

suglasnosti za izvanučioničnu

nastavu, izlete i ekskurzije,

fotografiranje učenika; Slobodna

riječ

Analiza uspjeha i vladanja učenika

na kraju prvog obrazovnog

razdoblja; Slobodna riječ

Utjecaj medija na učenike i učenje;

rujan

prosinac

ožujak

ANITA

NOVAKOVIĆ

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

67

4.

Biranje agencije za provedbu

jednodnevnog izleta; Slobodna riječ

Pripreme za jednodnevni izlet;

Analiza uspjeha i vladanja na kraju

drugog obrazovnog razdoblja;

Slobodna riječ

svibanj

VII. a 1.

2.

3.

4.

1. Kućni red škole

2. Pravilnik o načinima, postupcima i

elementima vrednovanja učenika u

osnovnoj školi

3. Operativni plan i program suradnje s

roditeljima

4. Operativni plan i program rada

razrednog odjela

5. Obiteljski zakon

6. Novi pravilnik o pedagoškim

mjerama

7. Izbor predstavnika u Vijeće roditelja

škole

8. Potpisivanje suglasnosti

(fotografiranje učenika za potrebe

škole i izvođenje nastave izvan

učionice)

9. Razno

1. Ocjene i vladanje – analiza uspjeha

učenika

2. Terenska nastava

3.Tema: Ovisnosti

4. Razno

1. Dogovor i dobivanje suglasnosti

roditelja za jednodnevni izlet

2. Izvješće o uspjehu u 1. obrazovnom

razdoblju

3.Radionica-prezentacija rada na satu

razrednika

4.Tema:Tolerancija

5. Razno

1. Ocjene i vladanje – analiza uspjeha

učenika

2.Što smo radili ove godine

3. Razno

rujan

studeni

ožujak

svibanj

VALERIJA

GALIC

ANTOLIĆ

VII. b 1.

1. Kućni red škole

2. Pravilnik o načinima, postupcima i

elementima vrednovanja učenika u

osnovnoj školi

3. Operativni plan i program suradnje s

roditeljima

4. Operativni plan i program rada

razrednog odjela

5. Obiteljski zakon

rujan

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

68

2.

3.

4.

6. Novi pravilnik o pedagoškim

mjerama

7. Izbor predstavnika u Vijeće roditelja

škole

8. Potpisivanje suglasnosti

(fotografiranje učenika za potrebe

škole i izvođenje nastave izvan

učionice)

9. Razno

1. Ocjene i vladanje – analiza uspjeha

učenika

2. Terenska nastava

3.Tema: Ovisnosti

4. Razno

1. Dogovor i dobivanje suglasnosti

roditelja za jednodnevni izlet

2. Izvješće o uspjehu u 1. obrazovnom

razdoblju

3.Radionica-prezentacija rada na satu

razrednika

4.Tema:Tolerancija

5. Razno

1. Ocjene i vladanje – analiza uspjeha

učenika

2.Što smo radili ove godine

3. Razno

studeni

ožujak

svibanj

DIANA

KAJGANIĆ

VII. c 1.

2.

3.

1. Kućni red škole

2. Pravilnik o načinima, postupcima i

elementima vrednovanja učenika u

osnovnoj školi

3. Operativni plan i program suradnje s

roditeljima

4. Operativni plan i program rada

razrednog odjela

5. Obiteljski zakon

6. Novi pravilnik o pedagoškim

mjerama

7. Izbor predstavnika u Vijeće roditelja

škole

8. Potpisivanje suglasnosti

(fotografiranje učenika za potrebe

škole i izvođenje nastave izvan

učionice)

9. Razno

1. Ocjene i vladanje – analiza uspjeha

učenika

2. Terenska nastava

3.Tema: Ovisnosti

4. Razno

1. Dogovor i dobivanje suglasnosti

rujan

studeni

ANITA

NOVAKOVIĆ

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

69

4.

roditelja za jednodnevni izlet

2. Izvješće o uspjehu u 1. obrazovnom

razdoblju

3.Radionica-prezentacija rada na satu

razrednika

4.Tema:Tolerancija

5. Razno

1. Ocjene i vladanje – analiza uspjeha

učenika

2.Što smo radili ove godine

3. Razno

ožujak

svibanj

VIII. a 1.

2.

3.

4.

1.Upoznavanje s planom i

programom za školsku godinu

2016/2017.

2.Pravilnici škole i kućni red škole

1.Obiteljski zakon

2.Vrednovanje i ocjenjivanje

učenika

3.Biranje predstavnika roditelja u

Vijeće roditelja

4.Prehrana, prijevoz i osiguranje

učenika

5.Davanje suglasnosti za

izvanučioničnu nastavu, izlete i

ekskurzije,

6.Fotografiranje učenika

7.Slobodna riječ

1.Analiza uspjeha i vladanja

učenika na kraju prvog obrazovnog

razdoblja

2. Slobodna riječ

1.Upisi u srednju školu-

profesionalna orijentacija

2. Slobodna riječ

1,Pripreme za jednodnevni izlet

2.Analiza uspjeha i vladanja na

kraju drugog obrazovnog razdoblja

3. Slobodna riječ

rujan

prosinac

ožujak

svibanj

DUBRAVKA

PREBEG-

NOVAK

VIII. b 1.

1. Upoznavanje s planom i

programom za školsku godinu

2016/2017.

2. Pravilnici škole i kućni red škole

3. Obiteljski zakon

4. Vrednovanje i ocjenjivanje

učenika

5. Biranje predstavnika roditelja u

Vijeće roditelja

rujan

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

70

2.

3.

4.

6. Prehrana, prijevoz i osiguranje

učenika

7. Davanje suglasnosti za

izvanučioničnu nastavu, izlete i

ekskurzije,

8. Fotografiranje učenika

9. Slobodna riječ

1. Analiza uspjeha i vladanja

učenika na kraju prvog obrazovnog

razdoblja

2. Slobodna riječ

1. Upisi u srednju školu-

profesionalna orijentacija

2. Slobodna riječ

1.Pripreme za jednodnevni izlet

2. Analiza uspjeha i vladanja na

kraju drugog obrazovnog razdoblja

3. Slobodna riječ

prosinac

ožujak

svibanj

KATARINA

DUHOVIĆ

VIII. c 1.

2.

3.

4.

1. Upoznavanje s planom i

programom za školsku godinu

2016/2017.

2. Pravilnici škole i kućni red škole

3. Obiteljski zakon

4. Vrednovanje i ocjenjivanje

učenika

5. Biranje predstavnika roditelja u

Vijeće roditelja

6. Prehrana, prijevoz i osiguranje

učenika

7. Davanje suglasnosti za

izvanučioničnu nastavu, izlete i

ekskurzije,

8. Fotografiranje učenika

9. Slobodna riječ

1. Analiza uspjeha i vladanja

učenika na kraju prvog obrazovnog

razdoblja

2. Slobodna riječ

1. Upisi u srednju školu-

profesionalna orijentacij

2. Slobodna riječ

1. Pripreme za jednodnevni izlet

2. Analiza uspjeha i vladanja na

kraju drugog obrazovnog razdoblja

rujan

prosinac

ožujak

svibanj

NIKOLA

BARTULIĆ

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

71

3. Slobodna riječ

I. Područn

a škola

Donja

Gračeni

ca

1.

2.

3.

4.

Obiteljski zakon;Kućni red škole,

Pravilnik o pedagoškim mjerama i

Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju

Kako pomoći djetetu u učenju

Poučavanje disciplini

Slobodno vrijeme učenika

rujan

studeni

veljača

svibanj

GORDANA

REBIĆ

II.

Područn

a škola

Donja

Gračeni

ca

1.

2.

3.

4.

Kućni red, Pravilnik o praćenju i

ocjenjivanju, Pravilnik o kriterijima

za izricanje pedagoških mjera

Obiteljski zakon

Motivacija i kako je razviti

Kako pomoći djetetu u razvoju

samopouzdanja

Analiza uspjeha

rujan

prosinac

ožujak

svibanj

ANA LABUS

III . Područn

a škola

Donja

Gračeni

ca

1.

2.

3.

4.

Kućni red, Pravilnik o praćenju i

ocjenjivanju, Pravilnik o kriterijima

za izricanje pedagoških mjera

Obiteljski zakon

Razvojni obrasci desetogodišnjaka ,

učiti kako učiti

Kriteriji ocjenjivanja

Postignuća na kraju školske godine

rujan

studeni

ožujak

svibanj

VLATKA

ŠPIČAK

IV.

Područn

a škola

Donja

Gračeni

ca

1.

2.

3.

4.

Kućni red škole; Obiteljski zakon;

Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju

učenika u OŠ; Nastavni plan i

program za 4. razred

Kalendar rada

Tema: Partnerstvo roditelj i škole

Uspjeh učenika u učenju i vladanju

Razno

Terenska nastava

Tema: Pubertet

Uspjeh učenika u učenju i vladanju

Razno

Kalendar rada i

aktivnosti koje su pred nama

Uspjeh na kraju četvrtog razreda

Tema: Razvoj dječjeg

rujan

prosinac

ožujak

svibanj

MARIJA

GREDELJ

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

72

samopouzdanja

Razno I.

Područn

a škola

Gornja

Gračeni

ca

1.

2.

3.

4.

Kućni red, Pravilnik o praćenju i

ocjenjivanju, Pravilnik o kriterijima

za izricanje pedagoških mjera

Obiteljski zakon

Kako pomoći djetetu u učenju

Stvaranje radnih i higijenskih

navika

Slobodno vrijeme učenika

rujan

prosinac

ožujak

svibanj

IVANA ANTIĆ

II. Područn

a škola

Gornja

Gračeni

ca

1.

2.

3.

4.

Kućni red, Pravilnik o praćenju i

ocjenjivanju, Pravilnik o kriterijima

za izricanje pedagoških mjera

Obiteljski zakon

Motivacija i kako je razviti

Kako pomoći djetetu u razvoju

samopouzdanja

Analiza uspjeha

rujan

prosinac

ožujak

svibanj

GORDANA

BRLEK

III. Područn

a škola

Gornja

Gračeni

ca

1.

2.

3.

4.

Kućni red, Pravilnik o praćenju i

ocjenjivanju, Pravilnik o kriterijima

za izricanje pedagoških mjera

Obiteljski zakon

Razvojni obrasci desetogodišnjaka ,

učiti kako učiti

Kriteriji ocjenjivanja

Postignuća na kraju školske godine

rujan

studeni

ožujak

svibanj

ZLATKA

CIGULA

IV. Područn

a škola

Gornja

Gračeni

ca

1.

2.

3.

4.

Kućni red, Pravilnik o praćenju i

ocjenjivanju, Pravilnik o kriterijima

za izricanje pedagoških mjera,

Obiteljski zakon

Partnerstvo roditelja i škole

Pubertet

Razvoj dječjeg samopouzdanja

rujan

prosinac

ožujak

svibanj

MIRJANA

ŠINKOVIĆ

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

73

PLAN INDIVIDUALNIH RAZGOVORA S RODITELJIMA

ŠKOLSKE GODINE 2016./2017.

RAZRED

IME I PREZIME RAZREDNIKA

DAN ODRŽAVANJA

INDIVIDUALNIH

RAZGOVORA

VRIJEME (od – do sati)

I.a KATARINA POŽGAJ ponedjeljak 12:30 – 13:15

I.b MIRELA SIJARTO utorak

9:50-10:35,

18:00-18:45

II.a GROZDANA ŠKURIĆ utorak 12:30 – 13:15

II.b SONJA MARKANOVIĆ utorak 12:30 – 13:15

II.c HELENA VUKOVIĆ ŽARKO utorak 12:30 – 13:15

III.a MIRJANA ROSAVEC ponedjeljak 12.30 – 13.15

III.b ZDENKA IVANIĆ utorak 16:00 – 16:45

IV.a SANJA LABUS 12:30 – 13:15

IV.b BOJAN ILIČIĆ utorak 12:30 – 13:15

V.a MANDA FERK četvrtak 12.30-13.15

V.b MARIO KOLESAR utorak 13.20-14.05

KRISTINA MIKULIČIĆ ponedjeljak 13:15-14:00

VI.a SPOMENKA BEŠLIĆ ponedjeljak 12.30-13.15

VI.b ANAMARIJA LACKO utorak 11.40-12.25

VII.a VALERIJA GALIC ANTOLIĆ srijeda 13.20-14.10

VII.b DIANA KAJGANIĆ srijeda 12.30-13.15

VII.c ANITA NOVAKOVIĆ četvrtak 13.20-14.10

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

74

VIII.a DUBRAVKA PREBEG NOVAK utorak 13.15-14.00

VIII.b KATARINA DUHOVIĆ utorak 12.30-13.30

VII.c NIKOLA BARTULIĆ utorak 12.30-13.15

PRO GORNJA GRAČENICA

I. IVANA ANTIĆ petak 11:35 – 12:20

II. GORDANA BRLEK petak 11:30 – 12:15 III. ZLATKA CIGULA petak 12:30 – 13:15 IV. MIRJANA ŠINKOVIĆ srijeda 10:45-11:30

PRO DONJA GRAČENICA

I. GORDANA REBIĆ ponedjeljak

10,40-11,25

13,20-14,05

II. ANA LABUS ponedjeljak

10,45-11,30

13,20-14,05

III. VLATKA ŠPIČAK ponedjeljak

10,40-11,25

13,20-14,05

IV. MARIJA GREDELJ

ponedjeljak

10,45-11,30

13,20-14,05

Page 76: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

75

7. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMAZAPOSLENIKA ŠKOLE

7.1.Tjedno zaduženje odgojno – obrazovnih zaposlenika škole

Red

ni

bro

j

IME I PREZIME

ZADUŽENJA U SATIMA NEPOSREDNOG RADA S UČENICIMA TJEDNO

Ko

rdin

ato

r n

acio

nal

nih

i

međ

un

arod

nih

pro

jek

ata

Um

anje

nje

rad

ne

ob

vez

e

( čl

.36.K

U)

Ost

ali

po

slo

vi

do 4

0 s

ati

Po

seb

ni

po

slov

i (č

l. 7

.. i

8.

Pra

vil

nik

a)

Pre

kov

rem

eni

rad

sati

tje

dno

Uk

up

an b

roj

sati

rad

a

god

išnje

U redovnoj

nastavi

U i

zbo

rno

j n

asta

vi

Nep

osr

edan

rad

razr

edn

ika

s u

čen

icim

a

Do

pun

ski

nas

tav

ni

rad

Do

dat

ni

nas

tavn

i

rad

Izv

ann

asta

vn

a ak

tiv

no

st ostali

poslovi

učitelja

čl.13. st.7.

izmjena i

dopuna

pravilnika

ostali

poslovi

učitelja

čl.40.i

52,KU

stru

čno

nes

tru

čno

1. MANDA FERK 20,5 - - 2 - - 1 - - - - 16,5 - 1784

2. MARIO KOLESAR 11 - - 2 - - 2 2 5 - - 18 - - 1784

3. DUBRAVKA PREBEG NOVAK 22 - - 2 - - - - - - - 16 - - 1784

4. VIŠNJA SMUĐ 8 -- - - 1 - - - 7 - - 713,60

5. NATAŠA HAPP TOMIĆ - - 12 - - 1 1 - - - - 13 - - 1.204.60

6. DIANA KAJGANIĆ 14 - - 2 2 2 1 - - - - 19 - - 1800

7. VALERIJA GALIC ANTOLIĆ 18 - - 2 - 1 1 - - - - 18 - - 1784

8. SPOMENKA BEŠLIĆ 17 - - 2 1 1 1 - - - - 18 - - 1784

9. NIKOLA BARTULIĆ 11 - - 2 - - 5 2 1 - - 18 1 - 1784

10. ANITA NOVAKOVIĆ 15 - - 2 - - 1 2 - - - 20 - - 1784

11. ŽAKLINA PREBEG 6 - - - - - 3 - - - - 4 - - 585

12. KRISTINA MIKULIČIĆ 16 - - 2 - - 4 2 - - - 16 - - 1784

13. SONJA ZAGORAC 24 - - - - - - - - - - 17 - 1 1818

14. KATARINA DUHOVIĆ 20 - - 2 - - - - - - - 17 1 1 1819

15. ONDINA SAMBOLEK 22 - - - - 1 - - - - - 17 - - 1784

16. ALEKSANDRA SAVIĆ NIKITOVIĆ 20.5 - - - - 1 1 - - - - 17.5 - - 1784

17. HELENA ŠTIMAC 12 - - - - 1 1 - - - 10 - - 1070,40

18. IVANKA GLOBAN 20 - - - - - - - - - -2 20 - - 1784

19. ANAMARIJA LACKO 16 - - 2 2 2 - - - - - 18 - - 1784

20. ZORAN PAŠIĆ 12 - - - - 1 - - - - - 8 - - 953,40

Page 77: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

76

21. MIRJANA ROSAVEC 16 - - 2 - - 1 - - - -2 21 - - 1784

22 GROZDANA ŠKURIĆ 16 - - 2 1 1 1 - - - - 19 - - 1784

23. BOJAN ILIČIĆ 15 - - 2 1 1 1 - - - - 20 - - 1840

24. SANJA LABUS 15 - - 2 1 1 1 - - - - 20 - - 1792

25. MIRJANA ŠINKOVIĆ 15 - - 2 1 1 1 - - - - 20 - - 1800

26. ANA LABUS 16 - - 2 1 1 1 - - - - 19 - - 1784

27. ZDENKA IVANIĆ 16 - 2 1 1 1 - - - - 19 - - 1800

28. MARIJA GREDELJ 15 - - 2 1 1 1 - - - - 19 1 - 1784

29. ZLATKA CIGULA 16 - - 2 1 1 1 - - - - 18 1 - 1784

30. KATARINA POŽGAJ 16 - - 2 1 1 1 - 1 - - 19 - 1 1827

31. SONJA MARKANOVIĆ 16 - - 2 1 1 1 - - - - 19 - - 1800

32. GORDANA BRLEK 16 - - 2 1 1 1 - - - - 19 - - 1808

33. MIRELA SIJARTO 16 - - 2 1 1 1 - - - - 19 - - 1792

34. HELENA VUKOVIĆ ŽARKO 16 - - 2 1 1 1 - - - - 19 - - 1816

35. IVANA ANTIĆ 16 - - 2 1 1 1 - - - - 19 - - 1808

36. VLATKA ŠPIČAK 16 - - 2 1 1 1 - - - - 19 - - 1784

37. GORDANA REBIĆ 16 - - 2 1 1 1 - - - - 19 - - 1784

38. MARINA ČUPIĆ MEĐIMUREC - - 12 - - - 2 - - - - 10 - - 1080

39. DRAGO HERCEG - - 22 - - - - - - - - 18 - - 1784

40. DAVOR JANKOVIĆ - - 22 - - - - - - - - 18 - - 1792

41 SUZANA VUKOVIĆ - - 8 - - - - - - - - 10 2 - 892

42 MARIJA VELCL - - 10 - - - - - - - - 10 4 - 1084,80

Page 78: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

77

7.2.PODACI O UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA I STAŽISTIMA VOLONTERIMA

Ovu školsku godinu započeli smo s 1 učiteljicom pripravnicom

IME I PREZIME

PRIPRAVNIKA

STRUKA MENTOR NAPOMENA

ANAMARIJA PAVIĆ

magistra primarnog

obrazovanja -VSS

Grozdana Škurić

-nastavnik razredne

nastave-VŠS

Page 79: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

78

7. 3.PODACI O OSTALIM ZAPOSLENICIMA I NJIHOVIM ZADUŽENJIMA

IME I PREZIME

STRUKA NAZIV POSLOVA KOJE

OBAVLJA BROJ SATI TJEDNO RADNO VRIJEME

(od - do)

LJERKA KURAK Upravni pravnik Tajnik škole 40 7, 00 – 15,00

JASNA PERGAR Ekonomski tehničar Računovođa 40 7,00 - 15,00

DUBRAVKO TRBOJEVIĆ Strojobravar Domar-ložač 40 6,30 – 14,30

ANA NEBOJAN UREMOVIĆ

( INES MAGDIĆ ) Kuharica Kuharica 40 6,00 – 14,00

IVAN ŠURBEK Kuhar Kuhar 40 6,00 – 14,00

ZLATA JURAIĆ Osnovna škola Spremačica 40 6,30 – 14,30 ili 12,00 – 20,00

GORDANA LJEVAR Osnovna škola Spremačica 40 6,30 – 14,30 ili 12,00 – 20,00

ANKICA KRAJČI Krojačica Spremačica 40 12,00 – 20,00 ili 6,30 – 14,30

VESNA BOŽIĆ Osnovna škola Spremačica 40 12,00 – 20,00 ili 6,30 – 14,30

MARIJANA MAŠIĆ Osnovna škola Spremačica 40 12,00 – 20,00 ili 6,30 – 14,30

DANIJELA RAJIĆ Osnovna škola Spremačica 40 12,00 – 20,00 ili 6,30 – 14,30

DANICA BOŽIČEK Osnovna škola Spremačica 40 6,30 – 14,30

SANDA BREZAK Kuharica Kuharica 20 8,00 – 10,00 i 12,00-14,00

MARICA STEPIĆ Osnovna škola Spremačica 20 7,00 –9,00 i 11,00-13,00

Page 80: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

79

8. PLANOVI PERMANENTNOG USAVRŠAVANJA

Permanentno stručno usavršavanje provodi se u skladu s Godišnjim planom

permanentnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika, a obuhvaća individualno i

kolektivno stručno usavršavanje.

Individualno usavršavanje provodit će se putem samoobrazovanja uz obvezno vođenje

individualnog plana i programa permanentnog usavršavanja.

Kolektivno usavršavanje provodit će se na razini stručnih organa u školi(učiteljsko vijeće

razredno vijeće, stručni aktivi), te izvan škole, na razini Grada Kutine, Sisačko-moslavačke

županije, Grada Zagreba ili Republike Hrvatske ( stručni aktivi, seminari, savjetovanja,

stručne ekskurzije … ).

8.1. STRUČNI AKTIVI U ŠKOLI

Redni

broj

Stručni aktiv (naziv) Vrijeme

održavanja

Nositelji

zadataka

Voditelj aktiva

1.

STRUČNI AKTIV

RAZREDNIKA

IX., XI. III.,V.

mjesec

-voditeljica

aktiva ,

- članovi aktiva,

-pedagog škole,

-ravnatelj

VALERIJA

GALIC

ANTOLIĆ

2.

STRUČNI AKTIV

RAZREDNE NASTAVE

IX., IX.,IX., I.,

V.

-voditeljica

aktiva,

-članovi aktiva,

-pedagog škole

HELENA

VUKOVIĆ

ŽARKO

3.

STRUČNI AKTIV

DRUŠTVENE GRUPE

PREDMETA

IX.,XII., III.,VI.

mjesec

-voditeljica

aktiva

-učitelji

društvene grupe

predmeta

-pedagog škole

NATAŠA HAPP

TOMIĆ

4.

STRUČNI AKTIV

PRIRODNE GRUPE

PREDMETA S

TEHNIČKOM I

TJELESNO

ZDRAVSTVENIM

KULTUROM

IX., XII., III. i

VI. mjesec

-voditelj aktiva

-učitelji prirodne

grupe predmeta

-pedagog škole

ZORAN PAŠIĆ

Page 81: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

80

8.2. PLAN RADA STRUČNOG AKTIVA RAZREDNIKA

ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

Voditelj aktiva: Valerija Galic Antolić

Kolovoz/rujan

Dnevni red:

1. Izbor voditelja

2. Plan i program rada za školsku godinu i Kurikulum za 2016./2017.

3. Godišnji plan i program rada, vođenje pedagoške dokumentacije- upute pedagoga

- voditelj aktiva

- razrednici

- pedagog škole

Studeni

Dnevni red:

1. Terenska nastava

2. Umijeće komunikacije- tema

3. Razno

- voditelj aktiva

- razrednici

- pedagog škole

Ožujak

Dnevni red:

1. Jednodnevni izleti

2. Informacijska tehnologija- informiranje i educiranje roditelja

3. Razno

- voditelj aktiva

- razrednici

- pedagog škole

Svibanj

Dnevni red:

1. Analiza odgojno-obrazovne situacije

2. Mobbing i stres na poslu

3. Razno

- voditelj aktiva

- razrednici

- pedagog škole

Page 82: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

81

8.3. PLAN RADA STRUČNOG AKTIVA RAZREDNE NASTAVE

ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

voditelj: Helena Vuković Žarko

Rujan

Dnevni red:

1. Izbor tema za stručne aktive učitelja razredne nastave tijekom školske godine

2016./2017.

2. Evaluacija ciljeva školskog kurikuluma 2016./2017.

3. Građanski odgoj – planiranje i izvedba, pedagog škole V. Antolović

-voditelj aktiva

-učitelji razredne nastave

-stručni suradnik (po potrebi)

Rujan

Dnevni red:

1. Godišnji plan i program rada za 2016./2017., pedagog škole V. Antolović

-voditelj aktiva

-učitelji razredne nastave

-stručni suradnik (po potrebi)

Rujan

Dnevni red:

1. Vođenje pedagoške dokumentacije, pedagog škole V. Antolović

2. Okvirni vremenici pisanih provjera znanja

-voditelj aktiva

-učitelji razredne nastave

-stručni suradnik (po potrebi)

Siječanj

Dnevni red:

1. Trening socijalnih vještina, socijalni pedagog škole U. Mikša

-voditelj aktiva

-učitelji razredne nastave

-stručni suradnik (po potrebi)

Svibanj

Dnevni red:

1. Evaluacija rada tijekom školske godine

2. Evaluacija ciljeva školskog kurikuluma

3. Kako izaći na kraj s neposluhom i prkosom učenika

-voditelj aktiva

-učitelji razredne nastave

pedagog škole (po potrebi)

Page 83: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

82

8.4.PLAN RADA STRUČNOG AKTIVA DRUŠTVENE SKUPINE PREDMETA

ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

voditelj: Nataša Happ Tomić

Rujan

Dnevni red:

1. Dogovor o terminima održavanja dodatne i dopunske nastave te izvannastavnih

aktivnosti

2. Plan i program rada u školskoj godini 2016. / 2017. (prijedlog tema i dogovor o radu)

3. Slobodna riječ

- voditelj aktiva

- učitelji društvene skupine predmeta

- pedagog škole

Prosinac

Dnevni red:

1. Elementi kulture i civilizacije u nastavi

2. Slobodna riječ

- voditelj aktiva

- učitelji društvene skupine predmeta

- pedagog škole

Ožujak

Dnevni red:

1. Uspješan učitelj = uspješan učenik?

2. Učitelj nekad i danas

3. Slobodna riječ

- voditelj aktiva

- učitelji društvene skupine predmeta

- pedagog škole

Lipanj

Dnevni red:

1. Lakše učenje uz zabavu i razmišljanje

2. Osvrt na rad aktiva

3. Slobodna riječ - voditelj aktiva

- učitelji društvene skupine predmeta

- pedagog škole

Page 84: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

83

8.5.PLAN RADA STRUČNOG AKTIVA PRIRODNE GRUPE PREDMETA S

TEHNIČKOM I TJELESNO- ZDRAVSTVENOM KULTUROM ZA ŠKOLSKU

GODINU 2016./2017.

voditelj: Zoran Pašić

Rujan

Dnevni red:

1. Dogovor o terminima održavanja dodatne nastave

2. Prijedlog tema za tekuću godinu

3. Slobodna riječ

-voditelj aktiva

- učitelji prirodne

skupine predmeta

- pedagog škole

Prosinac

Dnevni red:

1. Obrazovanje i osposobljavanje u Europi 2020.

2. Prijedlog aktivnosti za vrijeme zimskih praznika

3. Slobodna riječ

-voditelj aktiva

- učitelji prirodne

skupine predmeta

- pedagog škole

Ožujak

Dnevni red:

1. Položaj Roma u obrazovanju

2. Razmjena udžbenika na razini škole

3. Slobodna riječ

-voditelj aktiva

- učitelji prirodne

skupine predmeta

- pedagog škole

Lipanj

Dnevni red:

1. Talis 2013: Međunarodni pogled na obrazovanje i učenje

2. Analiza rada aktiva

3. Slobodna riječ

-voditelj aktiva

- učitelji prirodne

skupine predmeta

- pedagog škole

Page 85: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

84

9. PLAN RADA STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I ORGANA

UPRAVLJANJA

9.1. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA

Redni

broj

Sadržaji (teme) Nositelji Vrijeme izvršenja

1. Izvješće o radu škole u 2016./2017.

školskoj godini i pedagoška

statistika (podaci na kraju školske

godine)

ravnatelj

pedagog

lipanj

2. Organizacija rada u novoj školskoj

godini

ravnateljca rujan

3.

Razmatranje Prijedloga Školskog

kurikuluma za školsku godinu

2016./2017.

-ravnatelj

-pedagog

rujan

4.

Razmatranje Prijedloga Godišnjeg

plana i programa rada za 2016.

/2017. školsku godinu s prilozima:

Prijedlog plana permanentnog

usavršavanja učitelja i stručnih

suradnika, Prijedlog plana

profesionalnog usmjeravanja

ravnatelj i pedagog

pedagog

pedagog

pedagog

rujan

rujan

rujan

rujan

5. Organizacija rada izvannastavnih

aktivnosti u 2016./2017. školskoj

godini

pedagog i učitelji

voditelji

izvannastavnih

aktivnosti

rujan

6.

Obilježavanje Dana kruha – Dana

zahvalnosti za plodove zemlje

2016./2017. školske godine

svi učitelji,

povjerenstvo za

obilježavanje Dana

kruha

listopad

7. Elementi, oblici i kriteriji

vrednovanja,Protokol o postupanju

u kriznim situacijama

ravnatelj,

pedagog

socijalni pedagog

učitelji

listopad

8. Osvrt na ostvarene pedagoško-

instruktivne uvide u rad učitelja i

vođenje pedagoške dokumentacije

ravnateljica

pedagog

prosinac

9. Kako reći neželjenu vijest-

predavanje

Učitelj RN prosinac

10. Izvješća sa državnih i županijskih

seminara i stručnih aktiva u

organizaciji Ministarstva znanosti,

obrazovanja i športa

učitelji

ravnatelj

pedagog

siječanj

Page 86: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

85

11. Utvrđivanje planova izleta i

ekskurzija te organiziranog

provođenja škole u prirodi

razrednici I.-VIII.

razreda

učitelji IV. razreda

ravnatelj

pedagog

ožujak

12. Brametje bass- edukativni sadržaj Učitelj RN ožujak

13. Osvrt na realizaciju Plana

profesionalnog usmjeravanja,

permanentnog stručnog

usavršavanja, Godišnjeg plana rada

pedagoga, socijalnog pedagoga,

knjižničara…

pedagog

socijalni pedagog

knjižničar

lipanj

14. Raščlamba odgojno-obrazovnih

rezultata na kraju II. obrazovnog

razdoblja

ravnatelj

pedagog

razrednici

lipanj

9.2. PLAN RADA RAZREDNOG VIJEĆA

Mjesec Sadržaj rada Vrijeme izvršenja Nositelji

siječanj

i

lipanj

1. Raščlamba uspjeha i

vladanja na kraju I. i II.

obrazovnog razdoblja/

polugodišta

2. Realizacija nastavnog plana

i programa na kraju I. i II.

obrazovnog razdoblja

3. Socijalno-ugroženi učenici i

učenici s posebnim

potrebama

4. Prijedlog učenika za

pohvale i nagrade

27.12. –15.1.

22.06.-28. 6.

28.12. –15. 1.

23.06. –29 6.

27.12.-15. 1.

23.06.- 28.06.

razrednici

članovi razrednog

vijeća

pedagog

razrednici

članovi razrednog

vijeća

pedagog

razrednici

članovi razrednog

vijeća

pedagog

razrednici

članovi razrednog

vijeća

pedagog

Page 87: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

86

9.2. 1. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA

Redni

broj

Sadržaj rada Mjesec ostvarenja Izvršitelji

1. Rezultati rada u prošloj

školskoj godini- izvješće

rujan ravnateljica

2. Razmatranje prijedloga

Školskog kurikuluma i davanje

mišljenja na isti

rujan ravnateljica

3. Godišnji plan i program rada

škole

listopad ravnateljica

4. Mjesto i uloga roditelja u školi travanj ravnatelj ica

pedagog

učitelji

Page 88: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

87

9.2.1. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Redni

broj

Sadržaj rada Vrijeme izvršenja Izvršitelji

1. Donošenje odluke o raspolaganju

stanova u vlasništvu škole

rujan Školski odbor

ravnatelj

predsjednik

Školskog odbora

2. Izvješće o radu škole u 2015./2016.

školskoj godini

rujan ravnatelj

3. Razmtanje i usvajanje Školskog

kurikuluma za 2016./2017. školsku

godinu

rujan ravnatelj

4. Donošenje Godišnjeg plana i

programa rada škole za

2016./17.školsku godinu

rujan ravnatelj

predsjednik

Školskog odbora

5. Donošenje proračuna škole i

godišnjeg obračuna

prosinac ravnatelj

računovođa škole

6. Donošenje odluke o davanju

prethodne suglasnosti za

zasnivanje i prestanak radnog

odnosa zaposlenika škole

po potrebi ravnatelj

Školski odbor u

cjelini

7. Odlučivanje o žalbama roditelja ili

skrbnika učenika škole

po potrebi ravnatelj

predsjednik

Školskog odbora

8. Odlučivanje o pojedinačnim

pravima zaposlenika u drugom

stupnju

po potrebi predsjednik

Školskog odbora

ravnatelj

9. Odlučivanje o ulaganjima i

nabavci opreme , te nabavci

osnovnih sredstava i ostale

imovine čija pojedinačna

vrijednost prelazi iznose od

100.000 do 200.000 kuna

po potrebi ravnatelj

Školski odbor u

cijelosti

10. Donošenje izmjena i dopuna

normativnih akata škole

po potrebi ravnatelj

predsjednik

Školskog odbora

tajnik

Page 89: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

88

9. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIK 9.1. Plan rada ravnatelja

SADRŽAJ RADA IX. X. XI. XII

.

I. II. III. IV. V. VI. VII

.

VIII.

1. PLANIRANJE , PROGRAMIRANJE I ORGANIZACIJA RADA

-izrada godišnjeg

plana i programa rada

škole

40 3 3

- raspored zaduženja

radnim obvezama

14 6 2 2

- izrada rješenja o

tjednim i godišnjim

zaduženjima

16 6

- izrada izvještaja o

radu

22 4

- izrada plana i

programa rada

ravnateljice

8

- izrada godišnjeg

plana i programa

stručnog usavršavanja

5 5

- prijem učenika prvog

razreda - prvi dan

škole

2

- analiza ostvarenja

programskih zadaća i

analiza organizacije

rada i uvjeta za odgoj i

obrazovanje

10 10 14 10 4 7 11 8 27 1 1

- konzultacije pri

izradi tematskih i

ostalih planova i

programa rada

3 4 5 6 2 2 3 5 2

- ostali organizacijski

poslovi - terenska

nastava

3 16 15 9 15 7 22 10 13 4 4

- planiranje izleta i

ekskurzija učenika i

zaposlenika

10 4 6

- obilježavanje

značajnih datuma

5 8 10 2 8 24 8 8 6

UKUPNO 123 35 38 39 34 19 59 32 40 47 10 16

2. PRAĆENJE I UNAPRJEĐIVANJE NASTAVE

- praćenje nastavnih

planova i programa

rada te Kurikuluma

4 4 3 2 2 2 2 4 2

- suradnja i pregled

god. i mjesečnog

planiranja rada učitelja

4 2 4 2 3 2 2 5 2 2

Page 90: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

89

- uvid u nastavu,

izvannastavne

aktivnosti - praćenje,

analiza i vrednovanje

24 14 7 6 8 3 4 2

-analiza opremljenosti

nastavnim sredstvima,

pomagalima i

opremom

2 2 2 4

- suradnja s učiteljima i

stručnim suradnicima

8 2 8 8 3 8 8 1 9 2 1

UKUPNO 8 36 28 24 7 19 20 18 24 8 7

3. RAD S UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I OSTALIM RADNICIMA

- oblici individualnog i

savjetodavnog rada s

djelatnicima škole

16 23 10 12 20 18 18 18 16 2

- prihvaćanje i

uvođenje u rad novih

djelatnika

2

UKUPNO 2 16 23 10 12 20 18 18 18 16 2

4. UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U RAD

- upoznavanje s God.

planom i programom

rada, Statutom,

Zakonom o osnovnom

školstvu, te ostalim

zakonskim i

podzakonskim aktima

1 1 1 1 1 1 1

- individualni rad, rad s

mentorima pripravnika,

praćenje neposr. rada,

rad na izradi Plana

rada te realizacije i skrb

o prijavi

1 2 2 1 1 1 1 1

UKUPNO 2 3 3 2 2 2 2 1

5. PRAĆENJE OSTVARIVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH REZULTATA ŠKOLE

- raščlamba postignuća

na kraju odg.-obr.

razdoblja te realizacija

God. plana i programa

rada škole

5 7 4 5 2 5 5

Page 91: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

90

- koordinacija

natjecanja i pripreme

7 16 6 3 3 0

- sudj. i praćenje te

analiza rada INA,

DOP, DOD, kulturne i

javne djelatnosti

6 6 5 2 3 2 2 5 12

Praćenje rada na

Spomenici škole

2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2

UKUPNO 8 13 14 15 26 10 7 12 19 5 2

6. SUDJELOVANJE U NEPOSREDNOM ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU S

UČENICIMA

- savjetodavni rad s

učenicima, roditeljima

i učiteljima

5 14 10 16 8 10 4 6 18 6

UKUPNO 5 14 10 16 8 10 4 6 18 6

7. ADMINISTRATIVNO-UPRAVNI POSLOVI

- praćenje propisa i

zakonitosti rada

1 4 2 2 2 2 1 1 2 2 3

- priprema podataka o

kadrovskim potrebama

4 4 1

- raspisivanje natječaja

za nepopunjena radna

mjesta

1 1

- rad na provođenju

odluka organa

upravljanja i stručnih

organa škole

1 2 1 2 2 1 1 1 1 5 1

- izrada i vođenje

statističkih podataka

3 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 5

- priprema i

sudjelovanje u radu na

sjednicama ŠO, VR,

UV, RV i upravnim

tijelima

8 5 9 16 8 12 10 9 6 12 9

- praćenje, izbor i

dobava stručne,

metodičke i druge

literature

4 4 4

- skrb o pedagoškoj

dokumentaciji i

vođenje osobne

dokumentacije

8 8 8 4 5 5 5 10 2

UKUPNO 14 17 21 32 26 22 18 17 15 32 9 22

Page 92: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

91

8. FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

-sudjelovanje u izradi

Plana, Izvješća po

Planu te prijedloga

rebalansa i završnog

računa

2 4 2 4 8 2 2 2 1

- uvid i analiza

financijskog poslovanja

i materijalnih troškova

4 6 4 7 6 3 4 4 4 5 5

UKUPNO 6 10 6 11 14 5 6 4 6 5 6

9. POSLOVI NA ODRŽAVANJU I PRAĆENJU STANJA U ŠKOLI

- praćenje rada

upravnog i pomoćno-

tehničkog osoblja

1 2 3 2 2 2 6 2 4 4 4

- priprema uvjeta za

rad - prostora, kadrova,

opreme i sl.

4 10 4

- planiranje i

provođenje projekata

na promicanju zaštite

školskog okoliša

2 2 2 2 2 2 8 4 6 3

UKUPNO 7 4 5 4 14 4 14 6 10 4 11

10. SURADNJA S MZOS, UPRAVNIM ODJELOM ZA PROSVJETU, KULTURU I

SPORT, SLUŽBOM ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI TE GRADSKIM

POGLAVARSTVOM

- redovita suradnja i

informiranje o

rezultatima rada

1 2 1 2 1 1 2 6 8 3 3

- suradnja sa stručnim i

upravnim tijelima

izvan škole

3 2 3 4 3 3 2 1 8 3 2

- rad na sjednicama

pojedinih organa

1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2

-suradnja na realizaciji

Plana investicija,

investicijskog

održavanja i Plana

javne nabave

1 1 1 1 1 1 2 2 3

UKUPNO 6 6 6 9 8 7 6 11 20 8 10

Page 93: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

92

11. PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO, DIDAKTIČKO TE STRUČNO INDIVIDUALNO

USAVRŠAVANJE

-praćenje stručne

literature i periodike i

osobno stručno

usavršavanje

1 8 3 2 5 6 12 16 2 6 1

- suradnja sa stručnim

suradnicima, Aktivima

ravnatelja i sl.

2 2 8 2 3 3 3 4 2 3 2

- analiza stručnog

usavršavanja učitelja i

stručnih suradnika i

plan usavršavanja

16 4 2

- ostali nepredviđeni

poslovi

2 26 4 2 4 17 12 21 4 8 1

UKUPNO: 5 36 15 6 28 26 27 41 12 19 4

UKUPNO radnih

dana 22 21 21 21 21 20 23 19 22 20 3 10

UKUPNO radnih sati 176 168 168 168 168 160 184 152 176 160 24 80

UKUPNO 1792

BLAGDANI -8 dana 64

UKUPNO

GODIŠNJE 2088

Page 94: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

93

9.3.1. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA ŠKOLE

PROGRAMSKI SADRŽAJI

VRIJEME I

PRAĆENJE

BROJ SATI

1. POSLOVI PRIPREMA ZA OSTVARIVANJE ŠKOLSKOG

PROGRAMA

1.1. Planiranje i programiranje

- Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole,

školskog kurikuluma, statistički podaci

- Izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga

- Izrada mjesečnih planova rada pedagoga

- Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole

- Izrada plana i programa individualnog stručnog usavršavanja

pedagoga

- Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada stručnih organa(

razredna vijeća, učiteljsko vijeće, stručni aktivi)

- Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada razrednika i

razrednog odjela

- Briga o kvalitetnoj i pravovremenoj izradi godišnjih planova i

programa rada učitelja

- Koordinacija u izradi planova i programa rada s učenicima

izrazitih sposobnosti

- Planiranje opreme nastavnih programa u suradnji s učiteljima i

ravnateljem škole

1.2. Organizacijski poslovi

- Sudjelovanje u organizaciji povjerenstava za razredne,

predmetne i popravne ispite

- Organizacija izborne i dopunske nastave, dodatnog rada i

izvannastavnih aktivnosti

- Sudjelovanje u organizaciji rada stručnih tijela

- Sudjelovanje u organizaciji terenskog rada, škole u prirodi,

izleta i ekskurzija

- Sudjelovanje u organizaciji polaganja stručnih ispita učitelja i

stručnih suradnika

- Organizacija rada s učenicima, učiteljima i roditeljima

1.3. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa

- Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi

- Usmjeravanje učitelja na ostvarivanje zajedničkog cilja

- Poticanje učitelja na međusobnu suradnju i dobre međuljudske

odnose

- Stvaranje pozitivnog ozračja među učenicima i učiteljima

- Briga o radu razrednih vijeća i stručnih aktiva

- Briga o odgovornom odnosu učitelja prema roditeljima i

obrnuto

kolovoz i rujan

tijekom školske

godine

kolovoz

kolovoz i rujan

kolovoz i rujan

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

338

Page 95: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

94

2.POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U

ODGOJNO- OBRAZOVNOM PROCESU ( ostvarivanje, promicanje, praćenje)

2.1.Upis učenika i formiranje razrednih odjela

- Formiranje povjerenstva za upis djece u I. razred osnovne škole

- Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu u I. razred osnovne škole

- Formiranje razrednih odjela učenika I. razreda osnovne škole i

ostalih razreda ( prema potrebi)

- Upoznavanje učenika s programima izvannastavnih aktivnosti

- Upoznavanje učenika s izbornim programima

- Otkrivanje učenika za dodatni rad i dopunsku nastavu u

suradnji s učiteljima

- Formiranje skupina učenika za izvannastavne aktivnosti

- Formiranje skupina za izbornu nastavu

- Utvrđivanje psihofizičkog stanja djece pri upisu u 1.razred

2.2. Uvođenje novih programa i drugih inovacija

- Upoznavanje učitelja s novim nastavnim planom i programom

- Didaktičko-metodička operacionalizacija novih planova i

programa (primjena)

- Raščlamba i vrednovanje ostvarivanja novih planova i

programa

- Neposredna pomoć u ostvarivanju inovacija

- Praćenje i vrednovanje uvedenih inovacija

2.3. Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada

- Praćenje ostvarivanja nastavnih planova i programa

- Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa-hospitacije

- Praćenje izvođenja izvannastavnih aktivnosti i neposrednog

rada u nastavi

- Sudjelovanje u radu stručnih organa škole-rad u stručnim

timovima

- Utvrđivanje sposobnosti i interesa učenika

- Praćenje uspjeha i napredovanja učenika

- Utvrđivanje pedagoške situacije u razrednim odjelima

- Edukativna psihološko-pedagoška predavanja za učenike

- Osposobljavanje učenika za samostalan rad

- Rad u RV

- Rad u UV

2.4.Rad s učenicima posebnih potreba

- Identifikacija učenika s posebnim potrebama

- Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh u školskom radu

- Rad s novopridošlim učenicima

- Rad s odgojno-zapuštenim učenicima

- Opservacija i rad s djecom s teškoćama u razvoju

- Skrb za djecu koja žive u teškim obiteljskim prilikama

2.5.Savjetodavni rad

- Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima

- Grupni i individualni savjetodavni rad s roditeljima

- Grupni i individualni rad s učiteljima (planiranje, inovacije,

lipanj

srpanj i kolovoz

lipanj i rujan

rujan

rujan

rujan

rujan

ožujak/rujan

tijekom školske

godine

tijekom školske

godine

594

Page 96: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

95

priprema nastavnog sata, dokumentacija ,radne mape)

- Savjetodavni rad sa stručnim i poslovodnim tijelima- ravnatelj,

tajnica, nadzornici, inspektori

- Grupni i individualni savjetodavni rad sa sustručnjacima

- Grupni i individualni savjetodavni rad s vanjskim suradnicima

2.6.Profesionalno usmjeravanje učenika

- Upoznavanje učitelja sa poslovima profesionalnog

usmjeravanja

- Upoznavanje individualnih karakteristika učenika

- Održavanje predavanja za učenike i roditelje iz profesionalnog

usmjeravanja

- Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja

- Pomoć razrednicima na profesionalnom informiranju

- Rad s učenicima s posebnim potrebama kod upisa u srednju

školu

- Provođenje ispitivanja u svrhu profesionalnog usmjeravanja

- Uspostavljanje i vođenje dokumentacije o profesionalnom

usmjeravanju

2.7.Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

- Suradnja na realizaciji PP zdravstvene zaštite

- Briga za kvalitetne socijalne odnose u razrednim odjelima

- Humanizacija međuljudskih odnosa

2.8. Kulturna i javna djelatnost

- Sudjelovanje u realizaciji aktivnosti iz Programa kulturne i

javne djelatnosti škole

( priredbe, akademije, nastupi, smotre, susreti, posjete kinu,

kazalištu, muzeju, galeriji)

3.VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA (raščlamba odgojno-obrazovnih rezultata i istraživački rad)

3.1.Vrednovanje postignuća u odnosu na postavljenje ciljeve

- Periodične raščlambe ostvarenih rezultata

- Polugodišnja raščlamba ostvarenja školskog programa

- Raščlamba odgojno-obrazovnih rezultata na kraju školske

godine (kvalitativna i kvantitativna)

- Izvješće na kraju školske godine

- Pedagoška statistika

3.2. Utvrđivanje mjera za unapređivanje rada

- Interna optimalizacija odgojno-obrazovnog procesa

- Utvrđivanje eksternih utjecaja i njihova optimalizacija

3.3. Istraživanja u funkciji osuvremenjivanja rada

- Utvrđivanje rang-liste internih stručno-pedagoških problema

- Rad na provođenju istraživanja

tijekom školske

godine

rujan – listopad

prema potrebi

tijekom školske

godine

tijekom šk. god.

tijekom šk. god.

studeni

tijekom šk. god.

Periodično

tijekom šk. god.

303

Page 97: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

96

- Obrada i interpretacija rezultata provedenih istraživanja

- Primjena stečenih spoznaja u funkciji unapređivanja rada

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-

OBRAZOVNIH DJELATNIKA

4.1. Stručno usavršavanje učitelja

- Individualna pomoć učitelja u ostvarivanju planova stručnog

usavršavanja

- Praćenje rada i pružanje pomoći pripravnicima

- Koordinacija skupnog usavršavanja u školi

- Održavanje predavanja za učitelje

- Organiziranje i izvođenje stručnih rasprava

- Organiziranje i sudjelovanje u izvođenju oglednih nastavnih

jedinica

4.2. Stručno usavršavanje pedagoga

- Izrada Godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja

- Praćenje i prorada stručne literature i periodike, zakonskih

uredbi vezanih uz školstvo

- Stručno usavršavanje u školi-UV, aktivi- nazočnost

- Sudjelovanje na skupnim oblicima stručnog usavršavanja izvan

škole

- Stručno- konzultativni rad sa sustručnjacima

- Rad u odgovarajućim strukovnim udruženjima

5. BIBLIOTEČNO – INFORMACIJSKA I

DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

5.1. Bibliotečno-informacijska djelatnost

- Pribavljanje stručne i druge literature za potrebe škole uz

odobrenje ravnatelja škole u suradnji s bibliotekarkom škole

- Poticanje učenika i učitelja na korištenje literature

- Pribavljanje multimedijskih znanja(u suradnji s ravnateljicom)

5.2. Dokumentacijska djelatnost

- Vođenje dokumentacije o radu

- Briga o školskoj dokumentaciji

- Vođenje dokumentacije o nastavi

- Briga o nastavničkoj dokumentaciji

6. OSTALI POSLOVI - Studentska pedagoška praksa

- Prometna preventiva

- Priprema djece Roma za polazak u školu

UKUPNO

prema planu

periodično,

tijekom šk.god.

tijekom šk.god.

tijekom šk.god.

tijekom šk. god.

252

310

35

1832

Izvedbeni Godišnji plan i program rada pedagoga izrađen u skladu sa svim odrednicama koje

treba imati nalazi se kao poseban akt (zbog opsežnosti) uz Godišnji plan i program rada škole.

Page 98: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

97

9.3.2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA SOCIJALNOG PEDAGOGA ŠKOLE

1. NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA

1.1. Rad na otkrivanju i procjeni

teškoća i prisutnosti čimbenika rizika

za razvoj poremećaja u ponašanju

1. individualni i grupni rad s djecom prije

upisa u prvi razred

2. individualni i grupni rad s učenicima

tijekom školske godine

1.2.Socijalnopedagoški rad s

učenicima koji imaju:

- rješenje o primjerenom obliku

školovanja

- teškoće u odrastanju

Rizike za razvoj problema u ponašanju

- probleme u ponašanju

1. individualni rad

2. grupni rad

1.3. Rad na prevenciji pojavnih oblika

problema u ponašanju

-aktivnosti iz ŠPP koje provodi sp

- suradnja s OCD

1.4. Vođenje Vijeća učenika Grupni rad s predstavnicima Vijeća učenika

tijekom školske godine

2. RAD U POVJERENSTVU ZA UTVRÐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA

DJECE

1. Učenici s teškoćama u razvoju

2. Upisi u 1. razred

- stalna suradnja s članovima Povjerenstva

tijekom godine

- utvrđivanje psihofizičkog stanja djece

prije upisa u prvi razred (ožujak- rujan)

3. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA S

UČENICIMA

3.1. Planiranje i programiranje individualnog i grupnog rada

3.2. Pripreme za neposredan rad

Page 99: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

98

3.3. Suradnja s ravnateljem

članovima stručnog tima škole

učiteljima

1. planiranje i programiranje rada, analiza

uspješnosti, dogovori oko unapređenja

odgojno obrazovnog stanja u školi

2. dogovori oko ustrojstva rada, formiranja

razrednih odjela, dogovori o pedagoškom

postupanju, o integraciji djece s teškoćama

u odrastanju

3. dogovaranje o postupanju s učenicima s

teškoćama u odrastanju, održavanje

predavanja i radionica na stručnim

skupovima, sazivanje Aktiva razrednika,

pomoć pri izradi prilagođenih /

individualiziranih programa

3.4. Suradnja s roditeljima 1. individualno savjetovanje

2. grupno savjetovanje

3. predavanja/radionice za roditeljske

sastanke

4. sudjelovanje u radu Vijeća roditelja

3.5. Suradnja s ustanovama koje skrbe

i zdravlju, zaštiti, odgoju i obrazovanju

djece i mladeži

- suradnja s ustanovama socijalne skrbi,

- zdravstvenim ustanovama,

- policijskim postajama

-pravosudnim organima,

- OCD

3.6. Vježbenici i pomoćnici u nastavi Suradnja s vježbenicima ostalih profila koji

rade u školi unutar područja svoje struke

Koordinacija rada pomoćnika u nastavi

4.STRUČNO USAVRŠAVANJE I SUDJELOVANJE U RADU STRUKOVNE

ORGANIZACIJE

Individualno -planiranje i razvoj profesionalne karijere

- praćenje stručne literature

Grupno - sudjelovanje u radu Stručnog vijeća

socijalnih pedagoga, Stručnog vijeća za

preventivne programe i radu Hrvatske

udruge socijalnih pedagoga (do osnivanja

Komore SP)

- sudjelovanje na stručnim skupovima koje

organizira MZOS; Agencija za odgoj i

obrazovanje te druge stručne organizacije

- suradnja sa stručnom službom Gradskog

ureda za obrazovanje i sport

5. SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA KOJE ORGANIZIRA NADLEŽNA

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, AKADEMSKA ZAJEDNICA I

DRUGE ORGANIZACIJE

Tijekom školske godine

Page 100: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

99

6. OSTALI POSLOVI

1. Poslovi koji proizlaze iz socijalno-pedagoškog rada ili su s njim u svezi

2. Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole

3. Sudjelovanje u radu stručnih tijela

1. VOÐENJE DOKUMENTACIJE

- dnevnik rada

- dosje učenika

- izrada nalaza i mišljenja

Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada škole

Sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća o radu škole

Ostali administrativno statistički poslovi

Poslovi planiranja, obrade podataka

UKUPNO 1800

Page 101: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

100

9.3.3. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOGA KNJIŽNIČARA

Školska knjižnica organizirana je zbirka knjižne i neknjižne građe koja kroz djelatnost

knjižničnog osoblja nabavlja, obrađuje, čuva i daje na korištenje knjižničnu građu kako bi se

zadovoljile obrazovne, informacijske i kulturne potrebe pojedinaca ili skupina.

Školska knjižnica izravno je uključena u nastavni proces i učenje, a djelatnost se

ostvaruje kroz neposredan odgojno-obrazovni rad, stručni rad te kulturnu i javnu djelatnost.

Školski knjižničar ostvaruje program rada u suradnji s učiteljima, stručnim suradnicima,

ravnateljicom, roditeljima i ustanovama koje se bave obrazovanjem i odgojem djece.

I. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

a) Rad s učenicima

organizirano i sustavno upućivanje učenika u rad knjižnice, upoznavanje s

knjižničnim poslovanjem

razvijanje čitalačkih sposobnosti i navika posjećivanja knjižnice

motivacija učenika za izvanškolsko, zajedničko obiteljsko čitanje

uključivanje učenika u različite programe i projekte za poticanje čitanja

stručna pomoć pri izboru knjiga i drugih izvora informacija

osposobljavanje učenika za samostalno učenje (korištenje udžbenika i dopunske

literature: enciklopedije, rječnici, leksikoni, atlasi, časopisi, digitalni i elektronički

izvori znanja...)

čitanje i pričanje priča učenicima nižih razreda

usmeni i pismeni prikazi književnih djela

poticati samostalno istraživačko učenje, razvijati kritičko mišljenje te vrednovanje

informacija iz različitih izvora znanja

rad s učenicima u slobodnim aktivnostima, slobodnom vremenu i učenicima

putnicima

organiziranje nastavnih sati lektire u i izvan školske knjižnice te problemskih

satova iz drugih predmeta

pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata

rad na odgoju i obrazovanju djece i mladih (tematske radionice)

uvođenje učenika u temeljne načine pretraživanja i korištenja izvora znanja

podučavanje informacijskim vještinama i učenju za cijeli život

b) Rad s učiteljima i stručnim suradnicima

suradnja s nastavnicima svih nastavnih predmeta pri nabavi svih vrsta knjižnične građe

suradnja sa stručno-razvojnom službom i ravnateljicom radi nabave stručne,

pedagoške i metodičke literature za učitelje

suradnja sa stručnim aktivima, učiteljima razredne nastave i hrvatskoga jezika u izradi

godišnjeg plana čitanja i obrade lektire

Page 102: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

101

timski rad na pripremi nastavnih sati, projekata, tematskih izložbi i kreativnih

radionica

suradnja s voditeljima izvannastavnih aktivnosti

suradnja oko izvedbe pojedinih nastavnih sati

sudjelovanje u radu stručnih tijela i aktiva škole

suradnja na programima iz područja odgoja djece i mladeži

suradnja s izdavačima oko nabave udžbenika i priručnika za nastavu

promoviranje pedagoške i stručne literature

c) Suradnja s roditeljima

promoviranje pedagoške literature za roditelje

suradnja s roditeljima kroz projekte vezane uz čitanje i pismenost

kvalitetna komunikacija škole s roditeljima

II. STRUČNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici

nabava knjižne i neknjižne građe

rad s korisnicima

upis učenika u knjižnicu

inventariziranje, signiranje, klasificiranje, katalogiziranje, otpis i revizija knjižnoga

fonda i AVM građe

barkodiranje knjižne građe

tehnička obrada knjižnične građe

vođenje statistike o posudbi i korisnicima knjižnične građe

permanentno praćenje izdavačke djelatnosti i pedagoške periodike

sustavno izvješćivanje učenika, učitelja i stručnih suradnika o novim knjigama i

sadržajima stručnih časopisa

praćenje i evidencija knjižničnoga fonda

izrada informacijskih pomagala – uvođenje građe u sustav OSA-ISIS

prikazi (usmeni i pismeni) pojedinih knjiga, časopisa i novina

zaštita knjižnične građe

izrada godišnjega plana i programa rada školske knjižnice

pisanje izvješća o radu školske knjižnice

mjesečno, tjedno i dnevno programiranje odgojno-obrazovnog i drugoga rada

planiranje i programiranje neposrednoga pedagoškoga rada

Page 103: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

102

III. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

organizacija, priprema i provedba kulturnih sadržaja

nazočnost na relevantnim promocijama knjiga; organiziranje promocija knjiga u

knjižnici, književnih susreta i književnih tribina

suradnja s kulturnim ustanovama (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, narodne

knjižnice, muzeji, galerije...)

suradnja s matičnim službama, nakladnicima, izdavačima

njegovanje sadržaja vezanih uz zavičaj

pripremanje i postavljanje tematskih izložbi uz jubilarne obljetnice književnika i

kulturno-povijesnih događaja

KALENDAR AKTIVNOSTI

RUJAN

Početak jeseni i školske godine

8. - Međunarodni dan pismenosti

16. - Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

23. - Međunarodni dan europske kulturne baštine

LISTOPAD

5. - Dan učitelja

6. – 12. - Dječji tjedan

12. - Dani zahvalnosti za plodove zemlje – Dani kruha

15. - Mjesec hrvatske knjige

15. – Međunarodni dan pješačenja

31. - Dan školskih knjižnica

Europski tjedan demokracije

STUDENI

Do 15. – Mjesec hrvatske knjige

Posjet Interliberu

10. – Dan Grada Kutine

16. - Međunarodni dan tolerancije

18. - Sjećanje na žrtvu grada Vukovara u Domovinskom ratu

PROSINAC

6. - Sv. Nikola

25. - Božić

SIJEČANJ

10. - Svjetski dan smijeha

15. – Međunarodno priznanje Republike Hrvatske

27. – Sjećanje na žrtve holokausta

Page 104: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

103

VELJAČA

14. – Valentinovo

21. 2. – Međunarodni dan materinskoga jezika

22. – Dan Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Karneval

OŽUJAK

11. - 17. - Dani hrvatskoga jezika

20. – Međunarodni dan sreće, Svjetski dan pripovijedanja

22. - Svjetski dan zaštite voda

USKRS

TRAVANJ

2. - Međunarodni dan dječje knjige

8. – Međunarodni dan Roma

22. - Dan planeta Zemlje

23. – Svjetski dan knjige i autorskih prava

SVIBANJ

9. – Dan Europe

15. - Međunarodni dan obitelji

31. - Svjetski dan nepušenja

LIPANJ

Dan škole

IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE

sudjelovanje na stručnim sastancima škole (učiteljsko vijeće, stručni aktivi, Školski

odbor)

sudjelovanje na sastancima, seminarima i savjetovanjima za školske knjižničare

nazočnost županijskim i međužupanijskim stručnim vijećima školskih knjižničara

Proljetna škola školskih knjižničara

individualno usavršavanje (praćenje stručne knjižnične i druge literature, praćenje

dječje i literature za mladež)

Page 105: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

104

V. OSTALI POSLOVI

STRUKTURA RADNOGA VREMENA

1. Odgojno-obrazovni rad: 973 sata

(učenici – 875 sati, učitelji – 82 sata, roditelji – 16 sati)

2. Stručna knjižnična djelatnost: 485 sati

3. Stručno usavršavanje: 68 sati

4. Kulturna i javna djelatnost: 170 sati

5. Ostali poslovi: 104 sati

UKUPNO (GODIŠNJE ZADUŽENJE): 1800 SATI

unošenje podataka i događaja iz života i rada škole u spomenicu škole

bilježenje i dokumentiranje (fotozapisi, videozapisi) svih važnih događaja iz života i

rada škole

uredništvo web stranice - pripremanje tekstova i fotografija za web stranicu škole

voditelj školskoga tima za projekte

školski koordinator za program Međunarodne Eko-škole

član tima za pripremu i pisanje školskoga kurikuluma

rad na izvješću o realizaciji godišnjega plana i programa rada škole

rad na godišnjem planu i programu rada škole

vođenje sjednica Školskog odbora

Page 106: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

105

9.4. PLAN RADA TAJNIŠTVA I ADMINASTRTIVNO – TEHNIČKE SLUŽBE

Planirani poslovi i zadaci Nosioci zadatka Vrijeme

izvršenja

Poslovi prepisivanja vezanih uz Godišnji plan rada škole

kao i izrada pojedinih dijelova istoga

tajnik

rujan-listopad

Obračun i isplata plaće i ostalih naknad te izdavanje

potvrda vezanih uz isplate plaće

računovođa

mjesečno

tijekom godine

Knjiženje poslovnih promjena

računovođa

svakodnevno

Blagajnički poslovi ( uplate-isplate)

računovođa

po potrebi

Administrativni poslovi ( vođenje urudžbenog zapisnika,

knjiga ulaznih faktura)

tajnik računovođa

svakodnevno

Poslovi vezani za radne odnose

tajnik

po potrebi

Poslovi statistike (gradske , državne)

tajnik računovođa

po potrebi

Izdavanje potvrda o pohađanju nastave, duplikata

svjedodžbi

tajnik po potrebi

Poslovi vezani uz inventure

računovođa

prosinac, siječanj

Poslovi izrade financijskih izvještaja , godišnjih i

periodičnih

računovođa

prosinac,

siječanj,

veljača

travanj,

srpanj,listopad

Tajnički poslovi vezani uz rad škole i potrebe ravnateljice

tajnik

svakodnevno-

po potrebi

Izrada financijskog plana za 2017.-2019. godinu

računovođa

listopad

Poslovi uz izradu normativnih akata tajnik po potrebi Izrada plana godišnjih odmora i izdavanje rješenja o

korištenju istih tajnik

lipanj

Dostava potrebnih podataka i ispravke postojećih

podataka(Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta,

FIN–i, HZZO,HZMO,Poreznoj upravi…)

tajnik računovođa

po potrebi

Poslovi vezani uz rad pomoćno tehničkog osoblja tajnik svakodnevno Poslovi po nalogu ravnateljice tajnik , računovođa

svakodnevno

Page 107: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

106

10 . PLAN I PROGRAM INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG

ODRŽAVANJA 2016. –2018. godine

Red.

br.

Opis planiranih investicija Planirani iznos potrebnih

sredstava

1. Izmjena parketa u 2 učionice 80.000,00 kuna

2. Rekonstrukcija ženske svlačionice 200.000,00 kuna

3. Rekonstrukcija sanitarnih čvorova u knjižnici,

kabinetu TZK i kancelariji

50.000,00 kuna

4. Sanacija krovišta u PŠ Gornja Gračenica 200.000,00 kuna

5. Sanacija krovišta u PŠ Donja Gračenica 200.000,00 kuna

6. Zamjena stolarije u PŠ Donja Gračenica 85.000,00 kuna

7. Nabava lektire za školsku knjižnicu 8.000,00 kuna

8. Nabava didaktičkih pomagala i učila 20.000,00 kuna

9. Popravci i nabava namještaja i opreme 75.000,00 kuna

10. Sanacija vlage u Područnim školama Donja i Gornja

Gračenica

100.000,00 kuna

Predsjednik Školskog Ravnateljica:

odbora:

_____________________ ______________________

Nataša Šporčić Snježana Coha, dipl.učitelj

Page 108: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA ...os-vvidrica-kt.skole.hr/upload/os-vvidrica-kt/images/newsimg/846/File... · - 4 - Na osnovu članka 42. Statuta Osnovne škole

107