godiŠnji plan i program rada tehniČke Škole Županja

of 79 /79
Tehnička škola Županja Veliki kraj 42, Županja KLASA: 602-03/21-01/21 URBROJ: 2212-13-01-21-1 Županja, 1.9.2021. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA TEHNIČKE ŠKOLE ŽUPANJA 2021./2022.

Author: others

Post on 04-Nov-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UPANJA
2021./2022.
1
1. PODACI O ŠKOLI
upanija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
Mjesto: UPANJA
188
8
24 nastavnika 1,5 suradnika u nastavi 1 ravnatelj 0,5 psihologa 0,5 pedagoga 1 tajnik 1 voditelj raunovodstva 2 spremaice 0,5 domar/kotlovniar
U Školi su zaposlena 34 djelatnika. Za 24 djelatnika poslodavac je Tehnika škola upanja, a 10 djelatnika osim u Tehnikoj radi i kod drugih poslodavaca ( na dvije ili više škola ). 1.2. STRUNI, ADMINISTRATIVNI I TEHNIKI POSLOVI Struni suradnik – psiholog: Doroteja Zovki, mag. psih. (20 sati) Struni suradnik – pedagog: Iva Milievi, prof. ped. (20 sati) Tajnica: Šerifa Tukulj Humski, dipl. iur. Voditelj raunovodstva: Katarina Šimi (zamjena Dubravka Jelovi Vinceti) Domar/kotlovniar: Mato Curi (20 sati) Spremaice: Ankica Musa (Tea Ivankovac)
Vesna Ivankovac
2. UVJETI RADA 2.1. PROSTORNI UVJETI
Tehnika škola je smještena u zgradi srednjih škola u upanji, Veliki kraj 42.
Škola u okviru zgrade koristi prostor koji je veliine 1559,6 m2. Prostor Tehnike škole nalazi se na prvom
katu zajednike zgrade.
Školski prostor sadri:
- 2 x uionice ope namjene s raunalima [2.EP i 9.SN]
- 1 x elektro laboratorij [1.EL] (koriste i uenici Obrtniko-industrijske škole)
- 1x laboratorij za mehatroniku ( industrijska automatizacija, pneumatika i hidraulika, itd) [7.ML]
- 1x kabinet elektroinstalacija i ope namjene [10.EIN].
- 1x laboratorij kemije [8.KEM] ( koriste i uenici Gimnazije upanja)
- 1 x kabinet s raunalima za CAD/CAM s pristupom internetu [4.CAD]
- 1 x uionice ope namjene [3.SP]
- 1 x uionica ope namjene za izvannastavne aktivnosti, strane jezike i drugo (oznake 5.MAL)
- praktikum (oznake CNC) za CNC (u prostoru Obrtniko-industrijske škole, I. preporoda 32)
U sklopu HEP-ova Natjeaja za dodjelu donacija „SVJETLO NA ZAJEDNIKOM PUTU“ 2021. g. Škola se
prijavila s projektom „Kvalitetnija rasvjeta u školi uz smanjenje potrošnje elektrine energije“ te dobila
19.000,00 kn sa kojima emo revitalizirati rasvjetu u školi do kraja 2021. g.
Uz kabinete se nalaze prostorije za nastavnike (4 prostora) ukupne površine P=122,6 m2 , a uz uionice je i
prostorija za spremaice površine P=22,7 m2 .
Radionike vjebe se odrauju u elektro laboratoriju [1.EL], kabinetu elektroinstalacija i u strojarskoj
radionici Obrtniko-industrijske škole (Ilirskog preporoda 32).
U sklopu nacionalnog projekta e-škole do sijenja 2021. godine Škola ima prikljuak na „brzi“ Internet te su
svi nastavnici opremljeni s prijenosnim raunalima.
U sklopu projekta e-škole još e Škola dobiti dvije interaktivne ploe.
U starom krilu zgrade nalaze se prostorije za ravnatelja, psihologa, tajništvo, raunovodstvo (administrativni
prostori površine P=71,6 m2) opremljene raunalima i prikljukom na internet te zbornica s raunalnom
pisaem / kopirnim strojem i prikljukom za Internet (zborniki prostori površine P=73,8 m2).
Školska knjinica je zajednika s Gimnazijom. Uenicima je na raspolaganju velik knjini fond – lektira i
struna literatura.
ELEKTRO - PARNI 2.EP 73,9 K P R 14+1
Nastavniki kabinet FIZIKA-MATE. 22. Fizika i matematika 26,5 R 1
STROJARI - PARNI 3.SP 73,9 K P i IP R 14+1
KABINET CAD/CAM 4.CAD 73,9 K P i IP R 13+2
MALI KABINET 5.MAL 43,1 K TV R 1
Nastavniki kabinet STROJARSTVO 6.Strojarstvo 43,1 K R 1
MEHATRONIKA LABORATORIJ 7.ML 73,9 K P R 8
KEMIJA LABORATORIJ 8.KEM 73,9 K P R 1
Nastavniki kabinet KEMIJA 81. 26,5
STROJARI - NEPAR. 9.SN 73,9 K P R 14+1
KABINET ELEKTROINSTALACIJE
(ELEKTRO - NEPAR.)
Praktikum CNC CNC p R 10
STRJARSKA RADIONICA SR
1.Prikaz oznaka prostora u rasporedu , (IP-interaktivna ploa, LCD P-projektor Ra. -raunalo)
Nastava tjelesnog odgoja se odvija u sportskoj dvorani, koju dijelimo s druge dvije škole, a jedan dio nastave odrava se po potrebi na igralištu NK Graniar. Sanitarni vor Tehnike škole upanja odvojen je za uenike i uenice i nalazi se takoer na prvom katu ukupne površine P=117,1 m2. Škola koristi i hodnike i stepenište ukupne površine P=517,5 m2. Škola nije u mogunosti raditi u jednoj smjeni obzirom na broj odjela, specifinosti naših programa, veliki fond sati vjebi koje zahtijevaju rad u grupama, korištenja naših prostora od strane ostale dvije srednje škole, kao i zbog korištenja radionica Obrtniko-industrijske škole za izvoenje radionikih vjebi i praktikuma.
4
2.2. MATERIJALNI UVJETI Od šk. god. 2014./2015. u Tehniku školu je uveden e-dnevnik. Administratorica e-dnevnika je Doroteja
Zovki, prof.
Iz projekta e-škole (Carnet) Škola je dobila kvalitetnu Internet mreu te je svaki nastavnik dobio prijenosno
raunalo (oekujemo uskoro da emo dobiti još dvije interaktivne ploe).
Nastava gotovo svih opeobrazovnih predmeta se odrava u uionicama; nastavna sredstva i pomagala, kao
što su povijesne i zemljopisne karte, interaktivne ploe, CD playeri, projektori i prijenosna raunala se
prenose iz jednog prostora u drugi, kako bi nastava bila odraena što kvalitetnije.
U svim prostorima gdje se odrava nastava postavljena su raunala i LCD projektori s platnima.
U kabinetu 4.CAD imamo nova 13+2 raunala, 2x 3D pisa (polimer filament) , LCD projektor, Interaktivnu
plou i pisa.
Elektrotehniki laboratorij je opremljen stolovima za izvoenje vjebi iz osnova elektrotehnike i mjerenja iz
elektrotehnike te mjernim instrumentima, strojevima i ureajima za izvoenje vjebi ostalih predmeta
struke.
Projektom Arduino koji je odobren od strane MZO za izvannastavne aktivnosti nabavili smo pet prijenosnih
raunala, a donacijom smo osigurali 12 setova Arduino.
Od vlastitih sredstava kupili smo još 7 komada Arduino kartica.
Mehatronika laboratorij 7.ML (hidraulike i pneumatike) je izvrsno opremljen. Sadri komplete za
pneumatsko i elektropneumatsko (2 didaktika dvostruka stola – 4 radna mjesta) upravljanje, komplete za
hidrauliko i elektrohidrauliko upravljanje (2 didaktika dvostruka stola – 4 radna mjesta), komplete za
modularni proizvodni sustav upravljanja IPC-om nivoa Industrija 3.0 ukupno (4x 8 razliitih modula) 32
modula te smo po tome najbolje opremljeni u RH, 3 didaktika kompresora, 4 hidraulika agregata, 33 PLC,
6 komada didaktikih trenaera s PLC-om Siemens S7 1200, 4 stolnih raunala, 4 prijenosno raunalo, LCD
projektor s platnom, pisa, kao i simulacijske programe FESTO (FluidSimP, FluidSimH i FEC v2.2) i Siemens
(LogoSoft, MicroWin 4.2, TIA portal v16 itd.
Škola posjeduje brzoprogramabilni robot (COBOTS) UNIVERSAL UR3 koji je na prenosivoj platformi pa se
moe koristiti u bilo kojem kabinetu.
Kabinet elektroinstalacija u kojem su na zidu didaktike ploe i elementi instalacija (6 kom) za vjebanje
praktinog spajanja elektrinih instalacija te 4 dvostrana didaktika stola za industrijske elektroinstalacije.
Namijenjeni su prije svega za vjebe iz elektrotehnike, ali i za nastavu ostalih predmeta jer posjeduje LCD
projektor i Interaktivnu plou.
U tri kabineta ope namjene nalaze se (2 puta 14+1 i 13+1) raunala, koja se koriste za raunalstvo i
projektiranje u strojarstvu i elektrotehnici, a mogu se koristi i za opeobrazovne nastavne predmete.
Kemijski laboratorij sadri veliki periodni sustav elemenata, pult te pribor za izvoenje pokusa iz kemije.
Za nastavu fizike opremljeni smo kompletima za demonstracijske pokuse: mehanika, toplina, valovi, optika,
elektricitet i elektrina struja. Nastava fizike izvodi se u uionicama.
U 9 prostora imamo instalirane klima ureaje. U ljetnim mjesecima uvjeti za rad su teški zbog visokih
temperatura.
5
Uredili smo prostor u kojem se nalazi oprema za fiziku za izvannastavne aktivnosti. U njemu se pripremaju
izmeu ostalog radio – emisije.
U nastavi se koriste prijenosna raunala u svim uionicama i kabinetima, a nastavnici u svim prostorima
imaju stolna ili prijenosna raunala.
U svim prostorima imamo pristup internetu.
Opremu odravaju naši djelatnici, kako nastavnici tako i suradnici u nastavi.
Radionike vjebe elektrotehniara izvode se u elektro laboratoriju i u kabinetu elektroinstalacija .
Vjebe iz strojarskih tehnologija izvode se u radionicama Obrtniko-industrijske škole.
Uenici koji se obrazuju za strojarskog raunalnog tehniar znanja stjeu i na CNC strojevima– tokarilice i
glodalice i drugoj suvremene opreme smještene takoer u prostoru Obrtniko – industrijske škole.
CNC kabinet je opremljen s 10 raunala, tokarilicom EMCO Concept Turn 155, glodalicom EMCO Concept
Mill 155. Za navedene strojeve koristimo alate koji pripadaju Tehnikoj i Obrtniko – industrijskoj školi i to:
tokarske noeve, svrdla, etalone za umjeravanje, optiki nišan za umjeravanje, zabušiva, redukcione ahure
(za tokarilicu); ekscentrini etalon za umjeravanje, zabušiva, obini etalon za umjeravanje duljine alata,
svrdla, ureznice (6 komada), nareznice, mikrometar s kazaljkom, komplet steznih ahura ( za glodalo).
Prethodne školske godine smo nabavili još novog raznovrsnog alata za EMCO strojeve.
6
Nastava poinje 6. rujna 2021., a završava 21. lipnja 2022.
Nastava se ustrojava u dva polugodišta.
Prvo polugodište traje od 6.rujna 2021. do 23. prosinca 2021.
Drugo polugodište traje od 10. sijenja 2022. do 21. lipnja 2022., a za uenike završnih razreda do 25. svibnja
2022.
Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za uenike
završnih razreda u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.
Jesenski odmor uenika poinje 2. studenoga 2021.g. i traje do 3. studenoga 2021.g..
Prvi dio zimskog odmora uenika poinje 24. prosinca 2021. godine, a završava 7. sijenja 2022. godine.
Drugi dio zimskog odmora uenika poinje 21. veljae 2022.g., a završava 25. veljae 2022.g..
Proljetni odmor uenika poinje 14. travnja 2022. godine, a završava 22. travnja 2022.g..
Ljetni odmor poinje 22. lipnja 2022. godine, osim za uenike koji polau predmetni razredni, popravni,
dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju završni rad ili ispite dravne mature i za uenike koji u to
vrijeme imaju strunu praksu, što je utvreno kalendarom Škole.
7
4.1. DNEVNA I TJEDNA ORGANIZACIJA NASTAVE
Nastava se odvija prema dnevnom i tjednom rasporedu sati i organizirana je u pet radnih dana u jednom
tjednu i šest u drugom tjednu (radna subota) , a odrava se u dvije smjene:
1. smjena poinje u 7:15 sati, a završava u 13:10 sati
2. smjena poinje u 13:20 sati, a završava u 19:15 sati
Raspored zvonjenja je isti u sve tri škole i zvoni jedno automatsko zvono prema sljedeem rasporedu:
1. smjena 2. smjena
1. 7:15 – 8:00 1. 13:20 – 14:05
2. 8:05 – 8:50 2. 14:10 – 14:55
VELIKI ODMOR 3. 9:05 – 9:50 3. 15:10 – 15:55 4. 9:55 – 10:40 4. 16:00 – 16:45 5. 10:45 – 11:30 5. 16:50 – 17:35 6. 11:35 – 12:20 6. 17:40 – 18:25 7. 12:25 – 13:10 7. 18:30 – 19:15
Nastava je organizirana u dva turnusa:
1. turnus – 3. i 4. razredi su u prijepodnevnoj smjeni
1. i 2. razredi su u poslijepodnevnoj smjeni
2. turnus – 1. i 2. razredi su u prijepodnevnoj smjeni
3. i 4. razredi su u poslijepodnevnoj smjeni.
Radionike vjebe se odravaju u školskom elektro laboratoriju po grupama i to:
1.a –etvrtak i petak (1. turnus)………….……………………… - 4 sata
2.a –srijeda (svaki tjedan) ………………………………………….. – 8 sati
3.a –ponedjeljak (svaki tjedan) …………………………………. – 8 sati
4.a – utorak (1.turnus), etvrtak (2.turnus)…………………. – 8 sati
8
Raspored trajanja nastavnog sata po posebnim epidemiološkim uvjetima (Covid-19) za koje je Škola dobila
suglasnost za skraenje nastavnog sata na 40 minuta (nee se koristiti školsko zvono).
I. SMJENA
1.Sat 7:15-7:55
2.Sat 8:00-8:40
Veliki odmor 15 min - za 3.a i 3.b razred (1.T) ili 1.a i 1.b (2.T) , (mali odmor za ostale razrede
od 5 min)
3. Sat 8:55-9:35 , 3. Sat 8:45-9:25
4. Sat 9:40-10:20 , 4. Sat 9.30-10:10
Veliki odmor 15 min - za 4.a i 4.b razred (1.T) ili 2.a i 2.b (2.T), (mali odmor za ostale razrede
od 5 min)
7. Sat 11:55-12:35 sati ( Dezinfekcija od 12:35 do 13:20 sati)
II. SMJENA
1.Sat 13:20-14:00
2.Sat 14:05-14:45
Veliki odmor 15 min - za 1.a i 1.b razred (1.T) ili 3.a i 3.b (2.T), (mali odmor za ostale razrede
od 5 min)
3. Sat 15:00-15:40 , 3. Sat 14:50-15:30
4. Sat 15:45-16:25 , 4. Sat 15:35-16:15
Veliki odmor 15 min - za 2.a i 2.b razred (1.T) ili 4.a i 4.b (2.T), (mali odmor za ostale razrede
od 5 min)
7. Sat 18:00-18:40 sati ( Dezinfekcija od 18:40 do 20:00 sati)
9
4.2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA
Dodatna i dopunska nastava e se izvoditi tijekom školske godine prema Godišnjim planovima i programima pojedinih aktivnosti. Nakon ankete provedene meu uenicima zakljuili smo da postoji veliki interes za dodatnu i dopunsku nastavu te je organizirana.
NAZIV AKTIVNOSTI
jezik)
Luca Dandi 1/32 30
Sportske aktivnosti Saša Obrovac 1/35 30
Pripreme za natjecanja iz Strojarskih tehnika
Igor Katona 1/35 12
Tomislav Nedi 1/32 15
Kreativna radionica-izrada prigodnih panoa
Josip Vrtari 1/35 12
UKUPNO 8/271 156
2.a Katarina Nikoli Zekonja Ponedjeljak 15:35-16:15 Srijeda 10:25-11:05
2.b Antun Leši Petak 17:15-17:55 etvrtak 10:25-11:05
3.a Josip Vrtari Ponedjeljak 11:10-11:50 Ponedjeljak 13:20-14:00
3.b Igor Katona Petak 11:10-11:50 Srijeda 14:05-14:45
4.a Marko Dorotek Petak 8:45-9:25 Utorak 16:30-17:10
4.b Damir uti Ponedjeljak 9:40- 10:20 Utorak 14:50-15:30
11
Prostor
2. Luca Dandi
3. Tomislav Nedi
4. Antun Leši
5. Nedjeljko Zobenica
6. Marko Dorotek
7. elimir Humski
8. Mile Radoaj
Zbornica
10. Blanka Benakovi
11. Jelena Šumanovac Kupusovi
12. Politika i gospodarstvo XY Petak 10:25-11:05 Srijeda 14:50-15:30 Zbornica
13. Igor Katona
14. Josipa Puhovski
15. Ilija Matinac
16. Aleksandar Simi
17. Damir uti
18. Strojar XY Utorak 8:45-9:25 Ponedjeljak 17:15-1755 Kabinet mehatronike
19. Saša Obrovac
20. Nenad Nokovi
21. Josip Vrtari
Zbornica
23. Julijana Mari Ponedjeljak 15:45-16:25 - Zbornica
24. Manda Mihi Utorak 14:05-14:45 Utorak 14:05-14:45 Zbornica
25
12
4.5. DEURSTVO NASTAVNIKA
1. TURNUS prije podne (3.a, 3.b, 4.a i 4.b), poslije podne (1.a, 1.b, 2.a i 2.b)
dan 1. smjena 2. smjena
PONEDJELJAK Nenad Nokovi,
Marko Dorotek
Strojar XY,
Matinac Ilija
SUBOTA
2. TURNUS prije podne (1.a, 1.b, 2.a i 2.b), poslije podne (3.a, 3.b, 4.a i 4.b)
dan 1. smjena 2. smjena
PONEDJELJAK
razredi
broj
odjela
ukupan
podruje rada zanimanje razred broj odjela broj uenika
ELEKTROTEHNIKA
elektrotehniar
1.a 1 22 2.a 1 25 3.a 1 24 4.a 1 20
UKUPNO: 4
strojarski raunalni tehniar
1.b 1 24 2.b 1 24 3.b 1 23 4.b 1 26
UKUPNO: 4 188
Strojarski raunalni tehniar: 1.b, 2.b, 3.b i 4.b
14
R A
ZR ED
R A
ZR ED
N IK
B R
O J
U
EN IK
1a Blanka Benakovi 22 22 0 1 21 21 1
1b Saša Obrovac 24 22 2 1 23 23 1
2a Katarina Nikoli-Zekonja 25 22 3 0 25 23 2
2b Antun Leši 24 22 2 0 24 19 5
3a Josip Vrtari 24 24 0 1 23 11 13
3b Igor Katona 23 22 1 0 23 18 5
4a Marko Dorotek
4b Damir uti 26 24 2 0 26 23 3
UKUPNO 188 177 11 3
185
N A
ZI V
5
4
3
2
2a 25 2 0 0 0 1 14 8 /
3a 24 0 0 0 0 5 8 11 /
4a 20 0 0 0 0 2 11 7 /
R A
U
N A
LN I
TE H
N I
A R
Z A
ST R
O J.
sS TR
O JA
R ST
V O
2b 24 0 1 0 0 / 12 12 /
3b 23 0 0 0 0 4 13 6 /
4b 26 0 1 0 0 / 15 11 /
UKUPNO 188 2 3 0 0 23 105 58 0
15
16
R e
d n
STRUNE SPREME
NASTAVNI PREDMET
G O
D IŠ
N JI
FO N
D S
A TI
1. LJILJANA BILBIJA , HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST, VII. HRVATSKI JEZIK 717
2.
KNJIEVNOST I ENGLESKI JEZIK, VII.
ENGLESKI JEZIK
HRVATSKI JEZIK
3. TOMISLAV NEDI , NJEMAKI JEZIK, VII. NJEMAKI JEZIK 344
4. SAŠA OBROVAC ,TJELESNA I ZDRAV. K, VII. TJELESNA I ZDRAV. KULTURA 548
5. BLANKA BENAKOVI, MATEMATIKA I FIZIKA, VII. MATEMATIKA
FIZIKA
560
105
FIZIKA
536
140
8. VLATKA MILIEVI, KEMIJA, VII. KEMIJA 140
9. JELENA ŠUMANOVAC KUPUSOVI, GEOGRAFIJA I
POVIJEST,VII.
GEOGRAFIJA
POVIJEST
210
70
11. ILIJA MATINAC, ELEKTROTEHNIKA,VII. RAUNALSTVO
ELEKTRONIKI SKLOPOVI
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
ELEKTRINI STROJEVI
ELEKTRINE INSTALACIJE
SKLOPNI APARATI
ENERGETSKA ELEKTRONIKA
DIZAJNIRANJE PROIZVODA
POMOU RAUNALA
STROJARSKE KONSTRUKCIJE
partnerstva sa RCK za strojarstvo Tehnika škola
Slavonski Brod )
STROJARSKE TEHNOLOGIJE
TOKARENJE CAD/CAM
TEHNIKI MATERIJALI
ELEMENTI STROJEVA
partnerstva sa RCK za strojarstvo Tehnika škola
Slavonski Brod)
TEHNIKO CRTANJE
21. XY , EKONOMIJA, VII. POLITIKA I GOSPODARSTVO 128
22. JOSIP VRTARI, VJEROUITELJ, VII. VJERONAUK 274
23. JULIJANA MARI, BIOLOGIJA,VII. BIOLOGIJA 35
24.
19
1. LJILJANA BILBIJA Hrvatski jezik 1.a 3
1.b 3
2.B 3
3.a 3
3.b 3
4.a 3
4.b 3
Ukupno 21
Engleski jezik 1.a 2
2.a +2.b 2
1.b 2
2.b 2
Ukupno 6
1.b 2
2.a 1
2.b 1
7. SAŠA OBROVAC TZK 1.a 2
1.b 2
2.a 2
2.b 2
3.a 2
3.b 2
4.a 2
4.b 2
Ukupno 16
1.b 4
2.a 4
2.b 4
3.b 4
4.a 4
4.b 4
3.a 3
3.b 2
4.a 3
Ukupno 11
1.b 2
Ukupno 4
Ukupno 1
7. SAŠA OBROVAC TZK 1.a 2
1.b 2
2.a 2
13. JOSIP VRTARI Vjeronauk 1.a 1
1.b 1
2.a 1
2.b 1
3.a 1
3.b 1
4.a 1
4.b 1
Ukupno 8
3.a 1
Ukupno 2
4.b 2
Ukupno 4
16. MARKO DOROTEK Osnove elektrotehnike (3+1)+JH 1.a 5
Osnove elektrotehnike (2+1) 2.a 4
Elektrini strojevi (3+1)+JH 3.a 5
Elektroenergetika (2+0) 4.a 2
Kompenzacija jalove energije (2+0) 4.a 2
Ukupno 18
17. ILIJA MATINAC Raunalstvo (1+1): 1.T(0+2) ,2T(2+0) 1.a 3
(1+1): 1.T(2+0) ,2T(0+2) 1.b 3
(1+1) 2.a 3
(0+2) 2.b 4
(2+0), (1+1) Elektroniki sklopovi (1,5+0,5) 3.a 2,5
(2+0), (1+1) Automatsko voenje procesa (1,5+05) 4.a 2,5
Ukupno 20
18. NENAD NOKOVI Mjerenja u elektrotehnici (2+1) + JH 2.a 4
Elektrine instalacije (1+1) 3.a 3
Elektrotehnika (1+1) +JH 3.b 3
Sklopni aparati (2+0) 3.a 2
Elektrane (1+0) 3.a 1
(1+0) 4.a 1
(2+0), (1+1) Elektromotorni pogoni (1,5+0,5) + JH 4.a 2,5
(2+0), (1+1) Energetska elektronika (1,5+0,5) 4.a 2,5
Ukupno 19
19. ALEKSANDAR SIMI Strojarske tehnologije (1+2) +MC 1.b 5
CNC tehnologije (1+1) 3.b 3
(1+2) 4.b 5
Ukupno 21
(1+1) 2.b 3
(1+1) Strojarske konstrukcije 3.b 3
(1+2) 4.b 5
21. JOSIPA PUHOVSKI Pneumatika i hidraulika (1+1) 3.b 3
(1+1) 4.b 3
(1+1) 4.b 3
Strojarske tehnologija (3+2)+MC 2.b 7
Termodinamika (1+1) 3.b 3
(1+0) 4.b 1
Obnovljivi izvori energije (1+0) 4.b 1
Nekonvencionalni postupci obrade (1+0) 4.b 1
Ukupno 18
(0+1) 2.b 2
Strojarstvo (2+0) 3.a 2
Alati i naprave (1+1) 3.b 3
(1+1) 4.b 3
Tehniko crtanje i dokumentiranje (2+0) 1.a 2
Radionike vjebe (0+2)+ MC 1.a 4
Ukupno 11
24. NEDJELJKO ZOBENICA Radionike vjebe (0+2)+JH 2.a 8
3.a 8
4.a 8
Ukupno 24
25. JOSIP HERKVI Radionike vjebe (0+2)+NZ 2.a 8
(0+2)+NZ 3.a 8
(0+2)+NZ 4.a 8
Osnove elektrotehnike +MD 1.a 2
Mjerenja u elektrotehnici +NN 2.a 2
Elektrini strojevi +MD 3.a 2
Elektrotehnika +NN 3.b 2
Ukupno 33
Strojarske tehnologije +AS 1.b 4
+MR 2.b 4
Ukupno 16
6.4.OPTEREENJE NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI RADIONIKIM VJEBAMA I VJEBAMA
RED. BR.
IME I PREZIME NASTAVNIKA ILI SURADNIKA U NASTAVI, STUPANJ STRUNE SPREME
NASTAVNI PREDMET/ RAZRED
2. MATO CURI, SURADNIK U NASTAVI, IV. RADIONIKE VJEBE 1.a STROJAR. TEHNOLOGIJE 1.b STROJAR. TEHNOLOGIJE 2.b TOKARENJECAD/CAM TEHNOLOGIJOM (i) 3.b GLODANJE CAD/CAM TEHNOLOGIJOM (i) 4.b
554
3. NEDJELJKO ZOBENICA, VI. RADIONIKE VJEBE 2.a RADIONIKE VJEBE 3.a RADIONIKE VJEBE 4.a
816
4. JOSIP HERKVI, SURADNIK U NASTAVI, IV. RADIONIKE VJEBE 2.a RADIONIKE VJEBE 3.a RADIONIKE VJEBE 4.a OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1.a MJERENJA U EL. 2.a ELEKTRINI STROJEVI 3.a ELEKTROTEHNIKA 3.a ELEKTROMOTORNI POGONI 4.a
1128
25
7.1. GODIŠNJI PLAN PO RAZREDIMA
NASTAVNI PLAN ELEKTROTEHNIAR 2021./2022.
MATEMATIKA 4 140
FIZIKA 3 105
KEMIJA 2 70
BIOLOGIJA 1 35
RAUNALSTVO 2 70
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 4 140
RADIONIKE VJEBE 2 70
UKUPNO B) 8 280
26
MATEMATIKA 4 140
FIZIKA 3 105
RAUNALSTVO 2 70
ELEKTROTEHNIKI MATERIJALI I KOMPONENTE 2 70
RADIONIKE VJEBE 4 140
UKUPNO B) 12 420
STRUNA PRAKSA 80
UKUPNO A) 15 525
B) OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI
ELEKTRONIKI SKLOPOVI 2 70
STRUNA PRAKSA 80
VJERONAUK/ETIKA 1 32
MATEMATIKA 4 128
FIZIKA 3 96
UKUPNO A) 17 544
B) OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI
RADIONIKE VJEBE 4 128
UKUPNO B) 12 384
C) IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI
ELEKTRANE 1 32
STRUNA PRAKSA sati za završni rad 40
29
RAZRED: 1.b
NASTAVNI PREDMET
MATEMATIKA 4 140
FIZIKA 2 70
RAUNALSTVO 2 70
KEMIJA 2 70
30
RAZRED: 2.b
NASTAVNI PREDMET
MATEMATIKA 4 140
FIZIKA 2 70
RAUNALSTVO 2 70
31
RAZRED: 3.b
NASTAVNI PREDMET
MATEMATIKA 4 140
FIZIKA 2 70
ELEKTROTEHNIKA 2 70
TERMODINAMIKA 2 70
TOKARENJE CAD/CAM TEHNOLOGIJOM 2 70
UKUPNO C) 4 140
32
RAZRED: 4.b
NASTAVNI PREDMET
MATEMATIKA 4 128
UKUPNO A) 14 448
B) OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI
STROJARSKE KONSTRUKCIJE 3 96
TERMODINAMIKA 1 32
UKUPNO C) 4 128
33
1.a razred - ukupno 70 sati radionikih vjebi godišnje
2.a razred – ukupno 140 sati radionikih vjebi godišnje 80 sati strune prakse (nakon završetka nastavne godine)
3.a razred – ukupno 140 sati radionikih vjebi godišnje
80 sati strune prakse (nakon završetka nastavne godine) 4.a razred - ukupno 140 sati radionikih vjebi godišnje 40 sati strune prakse - za izradu završnog rada
34
VRIJEME
AKTIVNOSTI
30.8.-4.9.2021. Izrada rasporeda sati Izrada nast. planova i programa Sjednice strunih vijea-izrada školskog kurikuluma
31.8.2021. Sjednica NV-priprema za poetak nastavne godine
6.9.2021. POETAK NASTAVE Upisi u 2, 3. i 4. razrede
do 17.9.2021. Roditeljski sastanci
do 30.9. 2021. Izrada izvješa o samovrjednovanju- Povjerenstvo za kvalitetu
29.9.2021. Sjednica Nastavnikog vijea
do 30.9.21. Izrada GIK-ova
5.10.2021. Sjednica Vijea roditelja
5.10.2021. Sjednica Školskog odbora-usvajanje Godišnjeg plana i programa škole; usvajanje Šk.kurikuluma; donošenje Vremenika o izradi i obrani završnog rada
do 7.10.2021. Dostavljanje Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma u MZOS
do 5.10.2021. Objava Vremenika o završnom radu na oglasnoj ploi i web stranici
do 20.10.2021. Donošenje tema za završni rad
do 31.10.2021. Biranje tema za završni rad
od 1. 11.2021. Poetak izrade završnog rada
do 30. 11. 2021. Prijava završnog rada – zimski rok
2.11.-3.11.2021. Jesenski odmor za uenike
Tijekom studenog 2021. Sjednica Nastavnikog vijea-tekua problematika
Tijekom studenog 2021. Europski tjedan strukovnog obrazovanja
1.12.2021.-15.2.2022. PRIJAVE uenika za polaganje dravne mature –ljetni rok
Poetak prosinca 2021. Sjednica NV
Kraj prosinca 2021. Sjednice Razrednih vijea
kraj prosinca 2021. Roditeljski sastanci (1, 2. i 3. razred)
24.12.2020. - 8. 1.2021. Prvi dio zimskog odmora za uenike (Boi)
3.1.- 7.1.2022. Struno usavršavanje nastavnika Razlikovni ispiti
sijeanj 2022. Roditeljski sastanak za maturante i roditelje – dravna matura
10.1.2022. POETAK II. POLUGODIŠTA
17.1. 2022. Sjednica Vijea roditelja- uspjeh i izostanci
do 2.2. 2022. Predaja završnog rada mentoru– zimski rok
do 3.2.2022. Predaja završnog rada u urudbeni zapisnik – zimski rok
veljaa 2022. Sjednica Povjerenstva za kvalitetu
15.2.2022. Obrana završnog rada – zimski rok Sjednica Prosudbenog odbora – uspjeh uenika
23.2.-26.2.2022. Drugi dio zimskog odmora za uenike
do 1. 4. 2022. PRIJAVE uenika za Obranu završnog rada-ljetni rok
Oujak 2022. Sjednica NV
35
25.5.2022. ZADNJI DAN NASTAVE ZA MATURANTE
26.5.2022. Sjednice Razrednih vijea za maturante
27.5.2022. Sjednica NV-uspjeh na kraju nastavne godine za maturante Sjednica Ispitnog povjerenstva
31.5.-8.6. 2022. Dopunski rad za maturante
31.5.-27.6.2022. ISPITI DRAVNE MATURE-ljetni rok
9.6.2022. Sjednica Nastavnikog vijea –uspjeh nakon dopunskog rada 4. raz.
6.6.- 9.6.2022. Struna praksa za maturante
Do 3.6.2022. Predaja pisanog dijela završnog rada mentorima
do 6. 6. 2022. Predaja pisanog dijela završnog rada u urudbeni zapisnik
15.6.2022. Sjednica Prosudbenog odbora-utvrivanje broja kandidata za obranu završnog rada
20.6.2022. OBRANA ZAVRŠNOG RADA-ljetni rok
21.6.2022. KRAJ NASTAVNE GODINE
23.6.2022. Sjednice RV i NV - uspjeh na kraju nastavne godine
23.6.-20.7.2022. ili prema rasporedu LJETNA PRAKSA za 2. i 3. razrede
20.6.2022. Sjednica Prosudbenog odbora –uspjeh na obrani završnog rada
1.7.2022. PODJELA SVJEDODBI ZA MATURANTE
23.6.-1.7.2022. Dopunski rad za 1,2. i 3.razrede
4.7.2022. Sjednica NV-uspjeh nakon dopunskog rada Sjednice Strunih vijea-podjela satnice Sjednica Povjerenstva za kvalitetu
od 7.7.2022. Podjela svjedodbi 1,2. i 3.razreda
7.7.2022. Sjednica Vijea roditelja-uspjeh uenika
srpanj 2022. I Z L E T djelatnika
srpanj 2022. UPISI UENIKA U 1. RAZRED
do 10.7.2022. Prijave uenika za obranu završnog rada-jesenski rok
11.7.2022. Objava rezultata dravne mature
18.7.2022. Konana objava rezultata dravne mature
20.7.2022. Podjela potvrda o poloenim ispitima dravne mature
do 31.7.2022. Prijava za jesenski rok dravne mature
GODIŠNJI ODMOR
do 8.8.2022. Predaja pisanog dijela završnog rada u urudbeni zapisnik
19. i 23.8.2022. Popravni ispiti
22.8.2022. Sjednica NV Sjednica Prosudbenog odbora Sjednica Ispitnog povjerenstva
20.8.-28.8.2022. Maturalna ekskurzija za 3. razrede
23.8.2022. Obrana završnog rada-jesenski rok
23.8.2022. Sjednica Prosudbenog odbora
17.8.-2.9.2022. Dravna matura-jesenski rok
kolovoz 2022. Upisi u 1. razred-jesenski rok
31.8.2022. Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu
Kalendar je okvirni i moe se po potrebi mijenjati i prilagoditi.
36
9. KALENDAR PROVEDBE ISPITA DRAVNE MATURE U ŠK. GOD. 2021./2022.
– LJETNI ROK
TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK A (test) 9.00
TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK B (test) 9.00
GRKI JEZIK 14.00
TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK A (esej) 9.00
TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK B (esej) 9.00
LATINSKI JEZIK A 14.00
LATINSKI JEZIK B 14.00
ENGLESKI JEZIK B 9.00
LOGIKA 14.00
HRVATSKI JEZIK B (TEST) 9.00
24. LIPNJA HRVATSKI JEZIK A (ESEJ) 9.00
HRVATSKI JEZIK B (ESEJ) 9.00
V. TJEDAN
MATEMATIKA B 9.00
TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK A (test) 9.00
TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK B (test) 9.00
GRKI JEZIK 14.00
TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK A (esej) 9.00
TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK B (esej) 9.00
ŠPANJOLSKI JEZIK A 14.00
ŠPANJOLSKI JEZIK B 14.00
19. KOLOVOZA INFORMATIKA 9.00
VJERONAUK 14.00
30. KOLOVOZA
ETIKA 14.00
GLAZBENA UMJETNOST 14.00
VRIJEME
AKTIVNOSTI
SUDIONICI
ZAVRŠNOG RADA
do 5. listopada 2021. OBJAVA VREMENIKA IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG
RADA NA OGLASNOJ PLOI I WEB STRANICI ŠKOLE
ravnatelj
do 15. listopada 2021. UPOZNAVANJE UENIKA SA SADRAJEM, NAINOM I POSTUPKOM IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA
razrednici i mentori
do 20. listopada 2021. DONOŠENJE TEMA ZA ZAVRŠNI RAD ravnatelj i mentori
do 31. listopada 2021. BIRANJE TEMA ZAVRŠNOG RADA Uenici
od 1. studenog 2021. POETAK IZRADE ZAVRŠNOG RADA uenici
do 30. studenog 2021. PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ZIMSKI ROK uenici
do 2. veljae 2022. PREDAJA ZAVRŠNOG RADA MENTORU –ZIMSKI ROK uenici
do 4. veljae 2022. PREDAJA ZAVRŠNOG RADA U URUDBENI ZAPISNIK ŠKOLE – ZIMSKI ROK
mentor
15. veljae 2022. OBRANA ZAVRŠNOG RADA – ZIMSKI ROK uenici
do 1.travnja 2022. PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA LJETNI ROK uenici
do 3. lipnja 2022. PREDAJA ZAVRŠNOG RADA MENTORU uenici
6. lipnja 2022. PREDAJA ZAVRŠNOG RADA U URUDBENI ZAPISNIK ŠKOLE
mentor
4. srpnja 2022. PODJELA SVJEDODBI razrednici
do 10. srpnja 2022. PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA JESENSKI ROK uenici
do 4. kolovoza 2022. PREDAJA ZAVRŠNOG RADA MENTORU uenici
do 8. kolovoza 2022. PREDAJA ZAVRŠNOG RADA U URUDBENI ZAPISNIK ŠKOLE
mentor
41
MJESEC
AKTIVNOST
RUJAN Dogovor sa strunim aktivima i strunim suradnicima oko poetka nastave, izrada izvedbenih programa
Dravna matura – jesenski rok
Koordinacija nabave materijala za poetak rada (nastave, administrativne, tehnike slube itd.)
Kontakti s MZOS om, Upravnim odjelom za obrazovanje, kulturu i sport Vukovarsko- srijemske upanije, Uredom dravne uprave
Sjednica Nastavnikog vijea
Upisi uenika u 2, 3. i 4. razrede
Suradnja sa satniarom, nastavnicima i razrednicima
Sazivanje sjednice Vijea roditelja
Kadrovska problematika, priprema i sazivanje sjednice Školskog odbora
Izrada Kalendara rada za šk. g. 2020./2021.
Izrada Školskog kurikuluma
Izrada Izvješa o radu u šk. g. 2020./2021.
Prijem, razgovor i upuivanje novih djelatnika
Izrada Rješenja o tjednom zaduenju
Pregled pedagoške dokumentacije i e-matice za šk.g.2020./2021.
Poslovi s tajništvom, raunovodstvom i tehnikom slubom
Deurstvo nastavnika
Suradnja s ostale dvije srednje škole, Poglavarstvom grada upanja
LISTOPAD Dogovor s pedagoginjom oko izvoenja nastave te izvannastavnim aktivnostima
Uvid u izvršenje poslova razrednika – pedagoška dokumentacija i administracija – e-dnevnik
Dostavljanje Godišnjeg plana i programa Škole i Školskog kurikuluma MZO
Priprema i voenje sjednice Nastavnikog vijea
Sudjelovanje na strunom usavršavanju prema katalogu strunih skupova u organizaciji MZOS i AZOO
Sudjelovanje u projektima MZO po pozivu
42
Suradnja s Upravnim odjelom za obrazovanje, kulturu i sport Vukovarsko-srijemske upanije
STUDENI Dogovori sa strunom slubom
Priprema i voenje sjednice Nastavnikog vijea
Praenje promjena u zakonima vezanim za srednje obrazovanje
Praenje realizacije nastavnog plana i programa
Posjeti nastavnim satima
Pripreme za imenovanje i rad Povjerenstva za popis imovine
Praenje administracije i pedagoške dokumentacije za prvo polugodište
Investicijsko odravanje – dogovor za izvoenje radova u vrijeme zimskog odmora uenika
Praenje strune literature struke
Nazonost seminarima izvan Škole
Priprema i voenje sjednice NV na kraju prvog polugodišta – analiza stanja i zapaanja nastavnika
SIJEANJ Nazonost sastancima i seminarima
Pregled e-dnevnika
VELJAA Priprema i voenje sjednice Nastavnikog vijea
Završni raun za 2021. g. – dogovori s raunovodstvom
Izjava o fiskalnoj odgovornosti – dogovori s raunovodstvom
Rad sa Školskim odborom
Suradnja s Uredom za financije u MZO te Upravnim odjelom za obrazovanje, kulturu i sport Vukovarsko-srijemske upanije
Pregled pedagoške dokumentacije za prvo polugodište
Rad i dogovor sa strunom suradnicom
Sazivanje Vijea roditelja
Organizacija natjecanja uenika
OUJAK Rad na projektima
Dogovori sa strunom suradnicom u svezi izvoenja nastave i radionikih vjebi
Praenje administrativnih i raunovodstvenih poslova
Praenje realizacije nastavnog plana i programa nastavnika
43
Samovrjednovanje
Priprema i voenje sjednice Nastavnikog vijea
Kontakti s Uredom dravne uprave, Upravnim odjelom za obrazovanje, kulturu i sport
Praenje literature iz domene rukovoenja i upravljanja školom
Planiranje i prijava za razne projekte
Prezentacija Škole u osnovnim školama
SVIBANJ Priprema završetka nastavne godine za uenike 4. razreda
Priprema i voenje sjednice Nastavnikog vijea
Pripreme za Dan otvorenih vrata
Analiza uspješnosti Dana otvorenih vrata
Priprema dravne mature
Rad sa Školskim odborom
Prezentacija Škole u osnovnim školama
LIPANJ Poslovi oko završetka nastavne godine
Organizacija provoenja dopunskog rada
Provoenje ispita dravne mature-sjednice Ispitnog povjerenstva
Priprema i voenje sjednice Nastavnikog vijea
Organizacija podjele svjedodbi uenicima završnih razreda
Suradnja s Uredom dravne uprave i upanijskog ureda glede upisa
Upis u 1. razred šk. g. 2022./2023.
Dogovor i izrada rješenja za godišnje odmore
SRPANJ Priprema sjednice Školskog odbora
Kolacioniranje svjedodbi
Izrada razliitih izvješa za šk. g. 2021./2022.
Priprema i voenje sjednice Nastavnikog vijea
Pregled administracije
Maturalna ekskurzija-dogovori s razrednicima, roditeljski sastanak
Priprema i voenje sjednice Nastavnikog vijea
Organizacija popravnih ispita
Nazonost sjednicama strunih vijea
Aktivnosti oko izrade Školskog kurikuluma
Dravna matura – jesenski rok
45
12. Godišnji plan i program rada pedagoga u školskoj godini 2021./2022.
Pedagoginja: Iva Milievi, prof. pedagogije
SADRAJI RADA CILJEVI ZADAE OBLICI I METODE RADA
VRIJEME OSTVARIVANJA
ORGANIZACIJSKI POSLOVI - PLANIRANJE 1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole
- Temeljito prikupiti sve potrebne podatke za kvalitetno planiranje i programiranje. - Istraiti i ukljuiti u plan i program sve specifinosti odgojno- obrazovnog rada škole zbog poboljšanja kvalitete rada. - Kvalitetno planiranje i programiranje radi uspostave kvalitetnog odgojno- obrazovnog rada. - Inoviranje planova i programa usporedno s potrebama škole i svih odgojno- obrazovnih subjekata - Poticanje nastavnika na stalni proces vrednovanja i samovrjednovanja
- analizirati odgojno- obrazovnu situaciju u školi i mogunosti unaprjeivanja odgojno-obrazovnog rada. - Izraditi godišnji plan i program rada pedagoga - Sudjelovati u izradi plana i programa rada u podrujima koja se tiu odgoja, obrazovanja, preventivnih programa i rada pedagoga. - Izraditi prijedlog radionica, predavanja i drugih aktivnosti za realizaciju ŠPP. - Planiranje i programiranje rada strunih tijela škole. - Planiranje praenja napredovanja, ponašanja, izostanaka uenika. - Planiranje suradnje s roditeljima - Izrada plana i programa rada s pripravnicima. - Pomo mentorima u izradi plana i programa pripravnikog stairanja - Izrada plana i programa strunog usavršavanja unutar ustanove - Prilagoditi ve postojee obrasce pedagoške dokumentacije i prema potrebi izraditi nove. - Vrednovati kvalitetu
- analiza situacije - planiranje i programiranje - prikupljanje potrebnih podataka - individualni rad - rad u skupini - razgovor - dogovor - promatranje - predlaganje - rješavanje tekuih problema - izrada novih obrazaca - rad na raunalu - prouavanje prethodnih planova i programa - prouavanje ranije pedagoške dokumentacije - prouavanje pedagoške literature, Zakona i pravilnika te nastavnih planova i programa-
kraj kolovoza i rujan 2021.
2. Prikupljanje podataka za potrebe nadlenih organa
tijekom godine po potrebi
kraj kolovoza i rujan 2021.
4. Sudjelovanje u utvrivanju kalendara školskih aktivnosti
kraj kolovoza i rujan 2021.
5. Sudjelovanje u planiranju rada strunih tijela škole
rujan 2021.
7. Planiranje suradnje s roditeljima
tijekom mjeseca rujna 2021.
rujan i listopad 2021.
po potrebi tijekom školske godine
10. Planiranje odgojnog, zdravstvenog i socijalnog djelovanja
tijekom školske godine
tijekom školske godine 2021./2022.
POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO – OBRAZOVNOM PROCESU I. UPIS UENIKA U PRVI RAZRED 1. Individualni razgovori s roditeljima, uzimanje anamnestikih podataka
-Ustrojiti komisiju za upis uenika u prvi razred -Analizirati dobivene rezultate. -Izraditi izvješe o provedenom upisu. -Po potrebi utvrditi primjerene oblike obrazovanja
- Ostvariti suradnju s Školskom medicinom, UDU VS i osnovnim školama u prikupljanju podataka. - Prikupiti podatke o uenicima od njihovih roditelja. - Obraditi podatke o uenicma - Rad u Povjerenstvu za upis
- individualno - rad u timu - razgovor - rješavanje problema - praenje obrazovnih postignua
srpanj 2022.
kolovoz 2022.
tijekom šk.god.2021./2022.
4. Individualni razgovori s razrednicima 1. razreda – prijenos informacija o uenicima
srpanj, kolovoz 2022.
II. PRAENJE I IZVOENJE ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA 1. Praenje kvalitete izvoenja redovnog nastavnog procesa
- Praenje i vrjednovanje nastavnog procesa radi uspostave kvalitetnije nastave - Rad u strunim tijelima škole zbog bolje komunikacije meu uiteljima, podjele iskustava, strunog usavršavanja i unaprjeivanja odgojno- obrazovnog procesa.
- Isplanirati posjete nastavi. - Pripremiti obrasce za praenje nastave. - Razgovarati s uiteljem o vienom i savjetovati uitelja u unaprjeivanju rada. - Sudjelovati u pripremama sjednica RV, NV i strunih tijela škole - Pripremiti i odrati planirana predavanja na vijeima - Sudjelovati u planiranju i programiranju rada Školskog tima za kvalitetu. - Pratiti ostvaruju li nastavnici nastavne sadraje prema nastavnom planu i programu - Pratiti inovacije i poticati nastavnike na uvoenje vlastitih kreativnih inovacija u rad. - Pratiti izostanke
- individualni rad - rad u timu - rad u Povjerenstvu za praenje rada pripravnika - razgovor - planiranje i programiranje - dogovor - savjetodavni rad - predavanja - radionice - voenje zapisnika - praenje i promatranje - analiza izostanaka uenika
tijekom nastavne godine 2021./2022.
Studeni 2021., travanj 2022.
3. Praenje rada pripravnika i pomo u realizaciji programa pripravnikog staa
tijekom nastavne godine 2021./2022.
tijekom nastavne godine 2021./2022.
tijekom nastavne godine 2021./2022.
6. Praenje unapreivanja nastave
tijekom nastavne godine 2021./2022.
kontinuirano tijekom nastavne godine
8. Analiza izostanaka uenika
Kontinuirano tijekom nastavne godine 2021./2022.
47
odjelima i pomo u rješavanju konfliktnih situacija
uenika tijekom godine i utvrditi njihove razloge, prema potrebi poraditi na njihovu uklanjanju zajedno s uiteljima i roditeljima
III. NEPOSREDAN RAD S UENICIMA 1. Izvoenje nastavnih sati prema planu (predavanja, pedagoške radionice)
- Uputiti uenike u njihova prava i obveze. - U sklopu sata razrednog odjela sudjelovati u izvoenju pedagoških radionica - Kroz razgovore s uenicima te predavanja i radionice za roditelje na roditeljskim sastancima osvijestiti postojee probleme i pronai zajedniko rješenje
-Kroz suradnju s nastavnicima i razrednicima otkriti uenike kojima je potreban dopunski rad, kao i uenike koji pokazuju darovitost i zainteresirane ukljuiti u dodatne oblike rada. - S razrednicima dogovoriti teme radionica u sklopu preventivnih programa za sate razrednika. - Vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarenog.
- individualni rad s uenicima - rad u skupini - razgovor - rješavanje problema - predavanje za roditelje - praenje obrazovnih postignua
tijekom nastavne godine 2021./2022.
2. Rad s uenicima na rješavanju tekue problematike – individualni i grupni razgovori
tijekom nastavne godine 2021./2022.
IV. RAD S UENICIMA S POSEBNIM POTREBAMA 1.Identifikacija uenika s posebnim potrebama (uenici s teškoama u uenju, problemima u ponašanju i darovitih uenika) te rad s istima
-Identificirati uenike s posebnim potrebama (teškoe u uenju, daroviti uenici). -Razvijati suradnju i komunikaciju roditelja i škole u radu s uenicima s posebnim potrebama.
- Suraivati s nastavnicima i razrednicima na prepoznavanju uenika s posebnim potrebama. -Individualno raditi s uenicima zbog utvrivanja njihovih interesa i sposobnosti - Kroz suradnju s razrednicima raditi na odgoju uenika s problemima u ponašanju - Prema potrebi pruiti pomo u savladavanju nastavnog gradiva i razgovarati s roditeljima - Individualno raditi i pratiti uenike u razredu, na nastavi i u odnosima s drugim uenicima. - Savjetovati nastavnike o prilagodbi
- individualni rad - rad u timu - razgovor - savjetodavni rad - promatranje - praenje - voenje zapisnika o obavljenim razgovorima - dogovaranje
tijekom prvog polugodišta 2021./2022.
tijekom nastavne godine 2021./2022.
4. Individualni rad s uenicima s poremeajima u ponašanju
tijekom nastavne godine 2021./2022. i prema potrebi
48
metoda i oblika rada ueniku s posebnim potrebama
V. SAVJETODAVNI RAD PEDAGOGA 1. Grupni i individualni savjetodavni rad s uenicima
Savjetodavni rad sa subjektima odgojno – obrazovnog procesa radi poboljšanja problemskih situacija te uklanjanja negativnih imbenika.
- S nastavnicima i razrednicima raditi na prepoznavanju uenika kojima je potrebna savjetodavna pomo - Pripremiti se za razgovor (prema potrebi konzultirati se sa sustrunjacima, prouavati i itati literaturu). - Izraditi pedagoške obrasce za biljeenje tijeka razgovora, voditi zapisnike i evidencije o obavljenim razgovorima. - Formirati pedagoške dosjee uenika. - Vrjednovanje razgovora i postignutih rezultata s ostalim sudionicima i samovrjednovanje.
- razgovor - individualni rad - grupni rad - savjetodavni rad - promatranje i praenje - voenje evidencije, zapisnika
tijekom nastavne godine 2021./2022.
tijekom nastavne godine 2021./2022.
tijekom nastavne godine 2021./2022.
tijekom nastavne godine 2021./2022.
VI. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE UENIKA 1. Informiranje uenika o sustavu školovanja, izboru zanimanja i uvjetima upisa na fakultete
prosinac 2021., travanj, svibanj 2022.
VII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA UENIKA 1. Rad na humanizaciji meuuenikih odnosa
-Koordinirati rad zdravstvene i socijalne zaštite. -Humanizacija meuuenikih odnosa. -Poticanje uenika na stjecanje, uvjebavanje i primjenu socijalnih vještina. -Upoznavanje socijalnih prilika uenika
- Planiranje, priprema i realizacija radionica i predavanja na temu zdravstvene i socijalne zaštite za uenike - U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo dogovoriti edukativna predavanja. - Promatranje i praenje situacija u razredima i meuuenikih odnosa - Rad na razvijanju suradnje, pomaganja i druenja u razrednim odjelima, neovisno o socijalnim prilikama. - Prema potrebi
- planiranje i programiranje - anketiranje uenika - informiranje uenika - radionice - predavanja - individualni rad - rad u skupini - razgovori (individualni, skupni) - savjetodavni rad
tijekom nastavne godine 2021./2022.
tijekom nastavne godine 2021./2022.prema potrebi
3. Briga za socijalne odnose u razrednim odjelima
tijekom nastavne godine 2021./2022.prema potrebi
4. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb
tijekom nastavne godine 2021./2022.prema potrebi
5. Suradnja sa Školskom medicinom
tijekom nastavne godine 2021./2022.prema
49
suradnja sa Centrom za socijalnu skrb zbog skrbi za uenike u teškim obiteljskim prilikama.
potrebi 6. Suradnja s Policijom
tijekom nastavne godine 2021./2022.prema potrebi
VRJEDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA I. ODGOJNO – OBRAZOVNI REZULTATI 1. Sudjelovanje u izradi izvješa o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada škole
-Poboljšati uspjeh uenika i razinu njihova znanja. -Poduzeti potrebne mjere po razredima i predmetima za rješavanje problema.
- Pripremiti obrasce za izvješa razrednika. - Napraviti sintezu i analizu podataka prikupljenih izvješima razrednika i uvidom u pedagošku dokumentaciju. - Izrada izvješa (na kraju 1. polugodišta i na kraju školske godine), prezentacije i iznošenje rezultata na sjednicama NV. - Analiza cjelokupnih odgojno-obrazovnih rezultata i procesa i izrada prijedloga mjera za unaprjeivanje i poboljšanje odgojno- obrazovnog rada. - Analiza ostvarenosti plana i programa rada pedagoga na kraju školske godine. - Samovrjednovanje
- individualni rad - rad u timu - uvid u pedagošku dokumentaciju (dnevnici, imenici, planovi i programi, uvid u rad uitelja...) - statistika i metodološka obrada podataka
Lipanj, srpanj, kolovoz 2022.
prosinac 2021., sijeanj 2022.
3. Analiza odgojno- obrazovnih rezultata na kraju školske godine i izvješe na sjednici NV
lipanj, srpanj, kolovoz 2022.
kolovoz 2022.
po potrebi tijekom školske godine 2021./2022.
6. Samovrjednovanje rada škole
tijekom nastavne godine 2021./2022.
II. UTVRIVANJE MJERA ZA UNAPREENJE RADA 1. Utvrivanje rang liste problema unutar škole
-Utvrivanje primarnih problema u svrhu unaprjeivanja rada. -Izrada prijedloga mjera za poboljšanje
- U suradnji sa subjektima odgojno- obrazovnog procesa utvrditi aktualne probleme na kojima bi trebalo poraditi. - Provoenje ankete meu uenicima. - Provoenje radionica s uenicima. -Izrada prijedloga mjera za poboljšanje - Utvrditi unutarnje i vanjske utjecaje na odgojno-obrazovni procesi, njihovo djelovanje i naine na koji moemo sprijeiti mogui negativan utjecaj
- individualno - rad u timu - anketiranje - metodološka obrada podataka - prezentacija rezultata
studeni 2021.
2. Primjena spoznaja u funkciji unaprjeivanja rada i otklanjanja utvrenih poteškoa
tijekom školske godine 2021./2022.
-Sudjelovanje u strunom usavršavanju nastavnika te poticanje na itanje strune literaturi i sudjelovanje na strunim skupovima. -Sudjelovanje u suvremenim promjenama rada škole i uvoenju novih metoda i oblika rada.
- Izraditi plan i program strunog usavršavanja u školskoj ustanovi - Pomoi nastavnicima u izradi njihovog plana strunog usavršavanja. - Izraditi prijedlog strune literature za struno usavršavanje - Upoznavanje pripravnika prema planu rada s njima s bitnim aspektima odgojno-obrazovnog rada. - Voenje evidencije o radu s pripravnicima - Rad u Povjerenstvu za stairanje pripravnika, hospitacije, uvid u rad pripravnika, pisanje izvješa o realizaciji pripravnikog staa.
- individualni rad - grupni rad - timski rad - predavanja - pedagoške radionice - demonstracije - rasprave - primjeri iz dobre prakse
rujan 2021.
tijekom nastavne godine 2021./2022.
tijekom nastavne godine 2021./2022.
II. INDIVIDUALNO STRUNO USAVRŠAVANJE 1. Priprava i realizacija strunih predavanja na sjednicama strunih vijea
- Praenje strune literature i strunih skupova u svrhu obogaivanja znanja i primjene u praksi
- Isplanirati individualno usavršavanje (praenje literature, Zakona, pravilnika), posjete strunim skupovima izvan škole i kolektivno usavršavanje unutar škole. - Odrediti teme strunih predavanja unutar škole, prouiti potrebnu literaturu i pripremiti ih za prezentaciju na sjednicama Nastavnikog vijea. - Pratiti katalog strunih skupova
- individualni rad - grupni rad - predavanja - pedagoške radionice
listopad 2021., veljaa i svibanj 2022.
2. Praenje strune literature
tijekom nastavne godine 2021./2022.
tijekom školske godine 2021./2022.
-Poticanje nastavnika za primjenu multimedijskih izvora znanja u
- Pratiti nova izdanja strune literature, asopisa i periodike - Kontinuirano tijekom godine poticati
- individualni rad - timski rad - izlaganje - predavanje - popisivanje
tijekom školske godine 2021./2022.
nastavnika na korištenje strune literature
potrebne literature i materijala
tijekom školske godine 2021./2022.
-Redovito i ispravno voenje pedagoške dokumentacije -Izrada i pravilno uvanje uenike dokumentacije. -Upuivanje nastavnika na vanost pravilnog i redovitog voenja pedagoške dokumentacije
- Upoznati novopridošle nastavnika sa znaenjem, svrhom i funkcijom pedagoške dokumentacije i ispravnim voenjem pedagoške dokumentacije. - Brinuti o redovnom i pravilnom voenju pedagoške dokumentacije - Na kraju polugodišta i nastavne godine izraditi Izvješe o odgojno-obrazovnim rezultatima, realizaciji GPiPRŠ i o radu pedagoga.
- individualni rad - rad u paru
tijekom školske godine 2021./2022.
tijekom školske godine 2021./2022.
lipanj i kolovoz 2022.
SURADNJA S USTANOVAMA 1. Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama
- Uspješna suradnja i komunikacija s odgojno- obrazovnim ustanovama i drugim institucijama radi unaprjeivanja odgojno – obrazovnog rada. - Preventivno djelovanje u svrhu ouvanja psihikog i fizikog zdravlja uenika
- Suradnja s osnovnim i srednjim školama (dogovori posjeta, predavanja, prijenosa informacija bitnih za upise i sl.). - Suraivati s UDU VS, dostava podataka - Konzultirati se prema potrebi s Centrom za socijalnu skrb u rješavanju tekuih problema (odgojno- obrazovno zapušteni uenici, teškoe u obitelji), pisanje izvješa i upuivanje potrebne dokumentacije o uenicima i roditeljima - Suraivati sa Zavodom za javno zdravstvo u planiranju predavanja za uenike - Prema potrebi suraivati s policijom i Odjelom za maloljetniku delinkvenciju (prijave
- razgovor - dogovor - uzajamna pomo - razmjena informacija - individualni rad - konzultacije - pisanje izvješa
prema potrebi tijekom školske godine 2021./2022.
2. Suradnja s upanijom
3. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb
prema potrebi tijekom školske godine 2021./2022.
4. Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo, Školska medicina
prema potrebi tijekom školske godine 2021./2022.
5. Suradnja s policijom
52
13. GODIŠNJI PLAN RADA STRUNOG SURADNIKA PSIHOLOGA Izvršitelj: Doroteja Zovki, magistra psihologije
BR. SADRAJ RADA VRIJEME
strunog suradnika psihologa IX.
2. Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole IX.
3. Praenje i vrednovanje ostvarivanja plana i programa odgojno-
obrazovnog rada psihologa Tijekom šk.g.
4. Praenje i vrednovanje ostvarivanje plana i programa odgojno-
obrazovnog rada škole Tijekom šk.g.
5. Izvješe o odgojno-obrazovnom radu na kraju polugodišta i na
kraju školske godine XII., V., VI.
RAD S UENICIMA
1. Prepoznavanje, analiza i rješavanje postojeih problema uenika Tijekom šk.g.
2. Neposredan savjetodavni rad s uenicima (individualno i grupno) Tijekom šk.g.
53
ozraja u odjelima Tijekom šk.g.
4. Skrb o psihološkoj dobrobiti i mentalnom zdravlju uenika Tijekom šk.g.
5. Preventivne aktivnosti s ciljem suzbijanja ovisnosti i rizinog
ponašanja Tijekom šk.g.
6. Rad s uenicima s posebnim potrebama (daroviti uenici, uenici
sa zdravstvenim smetnjama u razvoju i ponašanju) Tijekom šk.g.
7. Motiviranje i poticanje uenika na uenje i postizanje boljeg
školskog uspjeha Tijekom šk.g.
9. Profesionalno informiranje uenika Tijekom šk.g.
SURADNJA S NASTAVNICIMA
utvrivanja potreba i poteškoa uenika Tijekom šk.g.
2. Suradnja s nastavnicima u rješavanju konfliktnih situacija unutar
razreda i stvaranju ugodnog socio-emocionalnog ozraja Tijekom šk.g.
3. Analiza uspjeha uenika u pojedinim razredima i na razini cijele
škole XII., V., VI.
4. Prepoznavanje uzroka neuspjeha u uenju i ponašanju te pomo
u njihovom uklanjanju Tijekom šk.g.
5. Sudjelovanje pri izradi i ostvarivanju plana rada razrednika IX.
SURADNJA S RODITELJIMA
1. Individualni savjetodavni rad s roditeljima Tijekom šk.g.
2. Edukacija roditelja u vezi razvojnih potreba djeteta s ciljem boljeg
razumijevanja Tijekom šk.g.
3. Postavljanje roditelja u ulogu jednog od subjekata pri praenju
rada i uspjeha djeteta Tijekom šk.g.
4. Edukacija roditelja za potpuniju uspješnost djeteta pri
savladavanju odgojno-obrazovnog programa Tijekom šk.g.
SURADNJA S RAVNATELJEM
strunog suradnika i nastavnika Tijekom šk.g.
2. Stvaranje pretpostavki za što optimalnije uvjete ostvarivanja Tijekom šk.g.
54
3. Praenje provoenja i realizacije plana rada škole Tijekom šk.g.
4. Suradnja s institucijama unutar okruja Tijekom šk.g.
ISTRAIVAKO-RAZVOJNI RAD
mjera za bolji rad Tijekom šk.g.
2. Osposobljavanje uenika za ovladavanje tehnikama uspješnijeg
uenja Tijekom šk.g.
3. Rad na motivaciji uenika za postizanje što boljih rezultata u
uenju Tijekom šk.g.
OSTALI POSLOVI I ZADACI
školstvu Tijekom šk.g.
55
14. GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLSKOG KNJINIARA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG KNJINIARA u ŠK. GOD. 2021./2022.
Podruje rada Aktivnosti Vrijeme (mjesec)
1. STRUNO-
KNJININA I
prebacivanje lanova u više razrede
Nabava knjine grae (lektira, struna literatura,
referentna graa, pretplata asopisa, udbenika za
uenike)
programu Metelwin
Izluivanje grae (ošteena graa koja je za otpis)
Davanje grae na korištenje (posudba)
Praenje i evidencija svih aktivnosti (statistika) u
suradnji s Nacionalnom i sveuilišnom knjinicom u
Zagrebu i upanijskom matinom slubom.
Rujan
Kontinuirano
Kontinuirano
Kontinuirano
Kontinuirano
Kontinuirano
knjiga.
-Sudjelovanje na seminarima za školske knjiniare u
organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje,
Ministarstva znanosti i obrazovanja, Centra za stalno
struno usavršavanje knjiniara, webinarima HUŠK-a i
HMŠK-a, praenje webinara.
Kontinuirano
školskoj knjinici (projekcije filmova, parlaonice) ili u
njihovoj uionici tijekom godine, putem nastave na
daljinu u forumu sata razrednog odjela.
-edukacija korisnika : sustavno upoznavanje uenika
prvih razreda s knjigom i knjinicom, privikavanje
uenike na knjinini prostor.
uporabu enciklopedija, rjenika i sl. za istraivake i
projektne zadae tijekom godine
ambijentalna motivacija - poticanje itanja školske
lektire i knjiga van lektire tijekom godine.
Pomaganje uenicima u pripravi i obradi tema ili
referata u zadanim nastavnim podrujima (upoznavanje
s razliitim izvorima informacija i rada na njima) prema
potrebi - upuivanje u nain i metode rada na mini-
istraivakim zadacima (upotreba sekundarne
pomo uenicima pri izboru knjine grae, prema
potrebi - praenje i ispitivanje zanimanja uenika za
knjigu (anketa, intervju) tijekom godine - raditi s
darovitim uenicima u dodatnom radu, u slobodnim
aktivnostima te na satovima razrednog odjela prema
potrebi.
uenika (komunikacijske, informacijske, istraivake…);
odgajati i obrazovati aktivnog itatelja, motivirati
uenike za izvanškolsko itanje.
slobodno vrijeme: obiljeavanje „Mjeseca hrvatske
knjige“ „Dani hrvatskoga jezika“ i „No knjige“.
Rad s uenicima i nastavnicima na školsko-knjininim
projektima i manifestacijama – KVIZ "itanjem do
zvijezda " i „No knjige".
Radionice informacijske pismenost za prve, druge, tree
i etvrte razrede
ravnateljem.
asopisa.
pripremanju i organiziranju priredbe, obiljeavanje
obljetnica i manifestacija u školi i gradu.
4. KULTURNA I Posjet Interliberu (u vremenu epidemije Covid 19 Studeni
58
Organiziranje tematskih izlobi te knjievnih susreta.
Pomo pri organiziranju Boine priredbe,
sudjelovanje u školskim projektima,
Rujan
15. GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA
Školom upravlja Školski odbor i na osnovu toga proizlaze njegove nadlenosti i opis poslova. Školski odbor ima 7 lanova. lanovi su:
1. Marko Dorotek – predsjednik Školskog odbora 2. Blanka Benakovi 3. Josip Vrtari 4. Zlatko Jemri – iz reda roditelja 5. XY– ispred osnivaa (nisu još imenovali) 6. XY– ispred osnivaa (nisu još imenovali) 7. XY– ispred osnivaa (nisu još imenovali)
Redni Broj
Sadraj rada
Donošenje Školskog kurikuluma
Donošenje Godišnjeg plana i programa škole za šk. 2020./2021. god.
Rujan
natjeaja
9.
10.
Analiza rezultata obrazovnog rada na kraju 1. polugodišta
Sijeanj
14.
15.
16.
17.
Donošenje odluka o zahtjevima radnika za zaštitu prava
Donošenje odluka o stjecanju, optereivanju ili otuivanju nekretnina i
pokretne imovine te investicijskim radovima ija je vrijednost vea od
200 000 kuna.
Statutom i drugim opim aktima škole.
Prema potrebi
SADRAJ RADA MJESEC NOSITELJ
IX. Ravnatelj, Voditelji aktiva za elektrotehniku i strojarstvo, struna suradnica
Usvajanje vremenika pisanih provjera znanja za prvo polugodište IX. Svi lanovi NV
Izrada i prijedlog Školskog kurikuluma
IX. Ravnatelj, voditelji aktiva, struna suradnica
Utvrivanje i organizacija polaganja razlikovnih ispita za uenike koji su promijenili program
IX Aktivi, ravnatelj
Izbor Povjerenstva za kvalitetu i koordinatora samovrjednovanja X Ravnatelj
Izrada i nadopuna programa za sve godine obrazovanja VIII.,IX. Voditelji aktiva
Planiranje sadraja dodatne, dopunske nastave te izvannastavnih aktivnosti
IX. Voditelji izvannastavnih aktivnosti
Informacije sa seminara i strunih usavršavanja
IX Aktivi
Pedagoške mjere poticanja i spreavanja Tijekom godine
Ravnatelj, psihologinja,razrednici i povjerenstvo
Organizacija i planiranje strunih ekskurzija i maturalne ekskurzije IX. razrednici, predmetni nastavnici
Usvajanje vremenika pisanih provjera znanja za drugo polugodište II. Svi lanovi NV
Planiranje upisa u I. razred II. Ravnatelj, pedagoginja
Kulturne i sportske aktivnosti uenika Tijekom godine
Ravnatelj, pedagoginja, prof TZK
Primjena suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s uenicima I. nastavnici
Analiza uspjeha na kraju 1.polugodišta, nastavne i školske godine XII, V,VI, VII. i VIII.
Ravnatelj, pedagoginja
Voditelji aktiva i mentori
Dopunski rad – organizacija i analiza V, VI. I VII. Ravnatelj, svi lanovi NV
Samovrjednovanje IV,VI. i VIII. Ravnatelj , povjerenstvo za kvalitetu
Projekti Tijekom godine
Prema potrebi
Prema potrebi
17.1. STRUNO VIJEE NASTAVNIKA HRVATSKOG JEZIKA I STRANIH JEZIKA
VODITELJ: Ljiljana Bilbija, prof.
RUJAN, 2021.
Godišnji izvedbeni kurikuli u nastavi hrvatskoga jezika i stranih jezika
Elementi, kriteriji i naini ocjenjivanja u nastavi hrvatskoga jezika i stranih jezika
Izvannastavne aktivnosti: dramska skupina, literarna skupina i medijska skupina
Dopuna školske lektire (usklaivanje lektirnih popisa s katalogom za dravnu maturu)
Odlazak uenika na Interliber tijekom školske godine 2021./2022.
Sudjelovanje na (online) upanijskim i meuupanijskim strunim vijeima profesora
hrvatskoga jezika i stranih jezika
Suradnja s gradom u obiljeavanju obljetnica znaajnih za lokalnu zajednicu
Dobrodošlica prvim razredima (kreativni izriaj)
Obavijesti o dravnoj maturi (obrazovni ishodi, Kalendar polaganja ispita dravne mature u
školskoj godini 2021./2022.)
stranih jezika (kreativni izriaj)
Suradnja na mrenoj stranici Tehnike škole upanja
Priprema uenika za školsko natjecanje u poznavanju engleskoga i njemakoga jezika i za
smotru literarnog, dramskog-scenskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo
62
Radijska emisija uenika Tehnike škole upanja (suradnja s Gradskim radijem upanja)
STUDENI, 2021.
Obiljeavanje Mjeseca hrvatske knjige u suradnji sa školskom knjinicom i Gradskom
knjinicom upanja
hrvatskoga jezika i školska knjiniarka
Priprema uenika za školsko natjecanje u poznavanju engleskog i njemakog jezika i za
smotru literarnog, dramskog-scenskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo
PROSINAC, 2021.
Utvrivanje realizacije fonda nastavnih sati po razredima iz jezika
Priprema uenika za školsko natjecanje u poznavanju engleskog i njemakog jezika i za
smotru literarnog, dramskog-scenskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo
Okonanje prvoga pologudišta u školskoj godini 2021./2022.
Radijska emisija uenika Tehnike škole upanja (suradnja s Gradskim radijem upanja)
SIJEANJ, 2022.
jezik)
školske razine smotre
Obiljeavanje 21. veljae – Meunarodnoga dana materinskoga jezika (nazoenje
predavanjima i strunim izlaganjima u Gradskoj knjinici i itaonici)
Valentinovo (kreativni izriaj)
Radijska emisija uenika Tehnike škole upanja (suradnja s Gradskim radijem upanja)
OUJAK, 2022.
63
nastavnicama stranih jezika
Radijska emisija uenika Tehnike škole upanja (suradnja s Gradskim radijem upanja)
SVIBANJ, 2022.
Obiljeavanje 11. svibnja – Svjetskoga dana pisanja pisama (suradnja sa školskom
knjiniarkom)
LIPANJ, 2022.
Radijska emisija uenika Tehnike škole upanja (suradnja s Gradskim radijem upanja)
Priprema i provedba dravne mature (A i B razina, oba dijela ispita)
SRPANJ, 2022.
Zaduenja predmetnih nastavnika u školskoj godini 2022./2023.
Analiza uspješnosti rada Strunoga vijea
KOLOVOZ, 2022.
Udbenika i literaturna graa u školskoj godini 2022./2023.
64
VODITELJ: Josip Vrtari
1. Josip Vrtari 4. Jelena Šumanovac Kupusovi 2. Antun Leši 5. Manda Mihi 3. POLITIKA I GOSPODARSTVO XY 6. Saša Obrovac
Program rada strunog vijea nastavnika društvene skupine predmeta za školsku godinu 2021./2022.
MJESEC TEME NOSITELJI OSTVARENJA
Svi lanovi
I. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 1. polugodišta, te donošenje mjera za unapreivanje rada.
Svi lanovi 2
2
VI Analiza rada i rezultata rada na kraju nastavne godine 2021./2022.; realizacija nastavnih sadraja i fonda sati; druga aktualna pitanja u pripremi za narednu školsku godinu.
Svi lanovi 2
Voditelj: Blanka Benakovi
1. Blanka Benakovi
2. elimir Humski
3. Luca Dandi
4. Julijana Mari
5. Vlatka Milievi
Rujan 2021.g. Na sjednici aktiva usklaivanje godišnjih planova i programa, kriterija i mjerila ocjenjivanja, naini vrednovanja uenika i njihovih radova.
Prema kalendaru natjecanja Pripreme za natjecanja.
Oujak 2022.g. Analiza do sada odranih natjecanja. Analiza kurikuluma, odrane aktivnosti i priprema za nadolazee aktivnosti.
Travanj/Svibanj 2022.g. Analiza ocijenjenosti maturanata. Realizacija satnice i plana i programa u razredima maturanata. Analiza ocjena maturanata. Pripreme za dopunsku nastavu kod maturanata.
Lipanj 2022.g. Analiza na kraju nastavne godine. Pripreme za dopunsku nastavu/popravni rok.
Kolovoz 2022.g. Analiza rada aktiva na kraju školske godine.
66
VODITELJ: Marko Dorotek
1. Marko Dorotek
2. Ilija Matinac
3. Nedjeljko Zobenica
4. Josip Herkvi
5. Nenad Nokovi
Red.
broj
Tema
Nositelj
Vrijeme
ostvarenja
Marko Dorotek
Ilija Matinac
Nenad Nokovi
Nedjeljko Zobenica
Josip Herkvi
Tijekom
školske
godine
rokove u tekuoj školskoj godini
Marko Dorotek
Ilija Matinac
Nenad Nokovi
praktikumu
Transformatorskoj stanici upanja
tvornici Sladorana
Marko Dorotek
Ilija Matinac
Nenad Nokovi
premeta
travanj/
svibanj
Nedjeljko Zobenica
Josip Herkvi
2. Aleksandar Simi 3. Josipa Puhovski 4. Mile Radoaj
5. Damir uti 6. Strojar XY 7. Mato Curi
PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG VIJEA STROJARSTVA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.
Red. broj
ostvarenju teme Godišnji fond sati
1. Konstituiranje aktiva i donošenje godišnjeg plana i programa rada Planiranje i programiranje nastave
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski Mato Curi
Rujan 2021. Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
2
Igor Katona Tijekom nastavne godine
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
35
3. Priprema tema završnog rada Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski
Listopad 2021.
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
5
4. Organizacija Europskog tjedna vještina steenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski Mato Curi
Studeni 2021.
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
4
Prosinac 2021.
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
3
70
6. Analiza ostvarene teorijske i praktine nastave
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski Mato Curi
Sijeanj 2022.
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
2
7. Ogledna predavanja iz crtanja na raunalu sa CAD/CAM programom CATIA
Igor Katona Veljaa 2022.
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
6
8. Nove tehnologije -CNC didaktiki strojevi EMCO 155 – programiranje Fanuc
Aleksandar Simi Veljaa 2022.
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
6
9. Struni posjet uenika 4.b razreda tvornici Same Deutz- Fahr etelice d.o.o. upanja
Igor Katona Damir uti
Oujak / travanj 2022.
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
3
Igor Katona Mato Curi
Travanj 2022.
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
3
Igor Katona Mato Curi
Travanj 2022.
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
3
12. Priprema za dan otvorenih vrata
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski Mato Curi
Svibanj 2022.
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
3
13. Izrada praktinih radova završnog rada
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski Mato Curi
Svibanj 2022.
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
10
71
14. Organizacija popravnih ispita Organizacija završnog ispita Analiza ostvarene teorijske i praktine nastave
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski Mato Curi
Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz 2022.
Igor Katona Aleksandar Simi Mile Radoaj Damir uti Josipa Puhovski STROJAR XY Mato Curi
20
18 . GODIŠNJI PLAN RADA ISPITNOG KOORDINATORA I ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA
lanovi su Školskog ispitnog povjerenstva u školskoj godini 2021./2022.:
Jozo Jurki, dipl. ing. str. – predsjednik Školskog ispitnog povjerenstva
Jelena Šumanovac Kupusovi, prof. – ispitna koordinatorica
Antun Leši, prof. -zamjenik ispitne koordinatorice
Katarina Nikoli-Zekonja, prof.
Ljiljana Bilbija, prof.
Marko Dorotek, prof.
Damir uti, prof.
VREMENSKA ODREDNICA
lanove Školskog ispitnog povjerenstva, ispitna
koordinatorica objedinjuje podatke o uenicima
etvrtih razreda te na Satu razrednoga odjela, uz
podršku razrednika, upuuje uenike u odredbe i
proces dravne mature u školskoj godini
2021./2022. Ispitna koordinatorica upuuje uenike
u pomno praenje mrene stranice Nacionalnog
centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a
poglavito u motrenje Ispitnih kataloga obveznih (A i
B razina) i izbornih predmeta, vodia, brošura i
prirunika te provedenih ispita. Ispitna
72
mogunosti i tenji te ih upuuje na dijalog s
predmetnim nastavnikom. Ispitna koordinatorica
prirunika za pripremu ispita dravne mature, koje
mogu preuzeti u tajništvu Škole, a koje e, nakon
okonane dravne mature, vratiti i omoguiti
buduim uenicima etvrtih razreda pomnu i
usredotoenu pripremu ispita dravne mature.
Ispitna koordinatorica izvješuje Nastavniko vijee
o provedbi dravne mature i rezultatima ispita u
išezloj školskoj godini 2020./2021.
koordinatorica dravne mature, razrednici etvrtih
razreda, uenici i njihovi roditelji nazoe uprizorbi
procesa i provedbe dravne mature u školskoj godini
2021./2022. Ispitna koordinatorica upriliuje
pristupanja ispitima dravne mature u ljetnom i
jesenskom roku. Ispitna koordinatorica prikuplja
obavijesti o uenikim predprijavama za pristupanje
ispitima dravne mature. Ispitna koordinatorica
nazoi edukaciji za ispitne koordinatore te o
aktivnostima i novinama izvješuje Školsko ispitno
povjerenstvo.
dravnoj maturi na mrenoj stranici Škole: postavlja
Kalendar polaganja ispita dravne mature u ljetnom
i jesenskom roku u školskoj godini 2021./2022. i
Vremenik polaganja ispita dravne mature u ljetnom
i jesenskom roku u školskoj godini 2021./2022.,
postavlja poveznice koje sadre Ispitne kataloge
okonanih ispita dravne mature. Ispitna
koordinatorica razgovara i savjetuje uenike spram
njihovih tematskih nazora i htijenja.
1. prosinca 2021. godine – 15.
veljae 2022. godine
prijavljuju obvezne (A i B razina) i izborne predmete
na za dravnoj maturi. Ispitna koordinatorica
savjetuje uenike, poprauje njihova htijenja i
mogunosti, te uz podršku razrednika i predmetnih
nastavnika, ohrabruje uenika u njegovoj buduoj
namjeri. Ispitna koordinatorica prati sinkronizaciju
73
usmjerava uenika spram njegovih buduih radnji te
izvještava o novinama rada Nacionalnog centra za
vanjsko vrednovanje obrazovanja.
predmetnim nastavnicima o nainu i postupcima
provedbe ispita dravne mature u školskoj godini
2021./2022. te omoguuje uvid u odredbe Pravilnika
o polaganju dravne mature. Ispitna koordinatorica
upuuje obavijest o mogunostima pravovremene
promjene razine prijavljenih ispita dravne mature
te odjave prijavljenih ispita dravne mature, budno
motri i savjetuje uenike. Ispitna koordinatorica
nazoi edukaciji za ispitne koordinatore te o
aktivnostima i novinama izvješuje Školsko ispitno
povjerenstvo. Ispitna koordinatorica ureuje
stranici Škole.
o pripremi i provedbi dravne mature u školskoj
godini 2021./2022. te svoja tumaenja oprimjeruje
aktualnostima iz Nacionalnog centra za vanjsko
vrednovanje obrazovanja. Ispitna koordinatorica
dravne mature u ljetnom roku, redovito nazoenje
ispitima dravne mature te na dopušteni pribor.
Ispitna koordinatorica pomno prati obavijesti na
mrenoj stranici Nacionalnog centra za vanjsko
vrednovanje obrazovanja te ih usustavljuje i
postavlja na mrenu stranicu Škole. Ispitna
koordinatorica biljei u sustavu uenike koji su s
uspjehom okonali etvrti razred te one uenike koji
nisu s uspjehom okonali etvri razred i upuuju se
na dopunski rad. Ispitna koordinatorica biljei
podatak o uenicima koji su uspješno izradili i
obranili Završni rad i o uenicima koji nisu uspješno
izradili i obranili Završni rad. Upriliuje se priprema i
provedba ispita dravne mature u ljetnom roku.
Školsko ispitno povjerenstvo zaprima i pregledava
ispitne materijale, ispitna koordinatorica pohranjuje
ispitne materijale na sigurno mjesto te nadzire i
omoguuje provedbu dravne mature u ljetnom
74
roku.
rezultate i ostvaruje komunikaciju s uenicima,
pravovremeno upuuje obavijest o datumu
izdavanja i preuzimanja potvrda o poloenim
ispitima dravne mature u ljetnom roku te prati i
izvješuje uenike o Vremeniku prijava ispita
dravne mature u jesenskom ispitnom roku.
kolovoz – rujan 2022. godine Ispitna koordinatorica podsjea uenike na
Vremenik polaganja ispita dravne mature u
jesenskom roku, redovito nazoenje ispitima
dravne mature te na dopušteni pribor. Ispitna
koordinatorica pomno prati obavijesti na mrenoj
stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje
obrazovanja te ih usustavljuje i postavlja na mrenu
stranicu Škole. Ispitna koordinatorica biljei u
sustavu uenike koji su s uspjehom okonali etvrti
razred, nakon popravnoga roka te podatak o
uenicima koji su uspješno izradili i obranili Završni
rad u jesenskom roku. Upriliuje se priprema i
provedba ispita dravne mature u jesenskom roku.
Školsko ispitno povjerenstvo zaprima i pregledava
ispitne materijale, ispitna koordinatorica pohranjuje
ispitne materijale na sigurno mjesto te nadzire i
omoguuje provedbu dravne mature u jesenskom
roku. Ispitna koordinatorica prati uenike rezultate
i izvješuje uenike o njihovim buduim
aktivnostima i zadaama. Ispitna koordinatorica
upuuje obavijest o datumu izdavanja i preuzimanja
potvrda o poloenim ispitima dravne mature u
jesenskom roku. Ispitna koordinatorica izvješuje
Nastavniko vijee o provedbi dravne mature i
rezultatima ispita u školskoj godini 2021./2022.
75
19. GODIŠNJI PLAN RADA VIJEA RODITELJA
Vijee roditelja broji 8 lanova, koji su izabrani na roditeljskim sastancima pojedinih razrednih odjela. lanovi Vijea roditelja: 1.a – Monika Ali
1.b – Jasmina Kesegi 2.a – Zlatko Jemri -predsjednik 2.b – Katarina Lovri 3.a – Darko Benakovi 3.b – Ivanka Husarek 4.a – Adriana Paveli 4.b – Mirko Šarga
SADRAJ RADA VRIJEME
Rasprava i mišljenja o: - Školskom kurikulumu - uvjetima rada u Školi
IX.
Analiza uspjeha uenika i ponašanje uenika u školi i izvan škole Rasprava i prijedlozi za spreavanje neopravdanih izostanaka i poboljšanje uspjeha uenika
I. i VI.
X., III., V.
Analiza rada na kraju nastavne i školske godine VI., VIII.
76
Voditelj Vijea uenika: Doroteja Zovki, struni suradnik psiholog
lanovi Vijea uenika su:
1. -Konstituiranje Vijea uenika, upoznavanje s funkcijama i nainom rada -Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Vijea -Upoznavanje uenika sa Školskim kurikulumom -Pitanja i prijedlozi uenika
Rujan psihologinja, lanovi Vijea uenika
2. - Rasprava i donošenje zakljuaka o moguim aktivnostima s ciljem unaprjeenja nastave, postizanja boljeg uspjeha u uenju i smanjivanja broja neopravdanih izostanaka -Planiranje i sudjelovanje u školskim projektima - Pitanja i prijedlozi uenika
Studeni lanovi Vijea uenika, psihologinja
3. -Analiza uspjeha uenika na kraju prvog polugodišta -Analiza realizacije aktivnosti predvienih kurikulumom - Pitanja i prijedlozi uenika
Sijeanj lanovi Vijea uenika, psihologinja
4. -Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole -Planiranje Dana otvorenih vrata, predstavljanje škole - Pitanja i prijedlozi
Oujak/travanj lanovi Vijea uenika, psihologinja
5.
Lipanj lanovi Vijea uenika, psihologinja
77
1. Rješenja o tjednim zaduenjima nastavnika
2. Školski kurikulum za 2021./2022. šk. godinu
3. Izvješe o radu Škole za 2020./2021. šk. godinu
78
SADRAJ
1.Podaci o školi ....................................................................................................................... 1 1.1. Opi podaci ...................................................................................................................... 1 1.2. Struni,administrativni i tehniki poslovi ........................................................................ 1 2.Uvjeti rada ........................................................................................................................... 2
2.1.Prostorni uvjeti ........................................................................................................ 2 2.2.Materijalni uvjeti ..................................................................................................... 4
3.Kalendar rada ...................................................................................................................... 6 4.Organizacija rada ................................................................................................................. 7 4.1 Dnevna i tjedna organizacija nastave ............................................................................... 7 4.2. Dodatna i dopunska nastava ........................................................................................... 9 4.3. Individualne posjete roditelja ......................................................................................... 10 4.4. Otvoreni sat .................................................................................................................... 11 4.5. Deurstvo nastavnika ..................................................................................................... 12 5. Podaci o uenicima ............................................................................................................ 13
5.1. Broj uenika i odjela .............................................................................................. 13 5.2. Broj uenika po programima ................................................................................. 13 5.3. Uenici upisani po spolu, izbornim predmetima i jezicima ................................... 14 5.4. Uenici upisani prema uspjehu u prethodnom razredu ........................................ 14
6. Podaci o nastavnicima ....................................................................................................... 15 6.1. Razrednici .............................................................................................................. 15 6.2. Optereenje nastavnika nastavom ........................................................................ 16 6.3. Tjedna zaduenja nastavnika ................................................................................. 16 6.4. Optereenje nastavnika i suradnika u nastavi radionikim vjebama i vjebama 24
7. Broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada ............................................ 25 7.1. Godišnji plan po razredima .................................................................................... 25 7.2. Radionike vjebe i struna praksa ........................................................................ 33
8. Kalendar rada škole ........................................................................................................... 34 9. Kalendar dravne mature .................................................................................................. 36 10. Vremenik izrade i obrane završnog rada ......................................................................... 40 11. Godišnji plan rada ravnatelja ........................................................................................... 41 12. Godišnji plan rada pedagoga ........................................................................................... 45 13. Godišnji plan rada psihologa ........................................................................................... 52 14. Godišnji plan rada školskog knjiniara ........................................................................... 55 15. Godišnji plan rada školskog odbora ................................................................................ 59 16. Godišnji plan rada nastavnikog vijea ............................................................................ 60 17. Godišnji planovi rada strunih vijea ............................................................................... 61
17.1. Struno vijee nastavnika hrvatskog jezika i stranih jezika ................................ 61 17.2. Struno vijee nastavnika društvene grupe predmeta ........................................ 64 17.3. Struno vijee nastavnika prirodne grupe predmeta .......................................... 65 17.4. Struno vijee elektrotehnike i raunalstva ........................................................ 66 17.5. Struno vijee strojarstva .................................................................................... 69