godiŠnji plan i program rada ugostiteljsko …

of 234 /234
It F UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE KOMBOLOVA 2A ZAGREB GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UGOSTITELJSKO TURISTIČKOG UČILIŠTA za školsku godinu 2020./2021. Zagreb, rujan 2020.

Author: others

Post on 02-Oct-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UGOSTITELJSKO – TURISTIKOG UILIŠTA
I. OSNOVNI PODACI O UILIŠTU ................................................................................... 1
a) Osnovni podaci ............................................................................................................ 1
b) Brojano stanje ............................................................................................................ 1
c) Obrazovna podruja ..................................................................................................... 2
a) Prostorni uvjeti – objekti - postojei ............................................................................ 3
b) Plan opremanja – potrebe za šk. god. 2020./21. .......................................................... 4
III. UENICI ......................................................................................................................... 8
b) Broj razrednih odjela i uenika po programima .......................................................... 9
c) Nastavni planovi i programi po razrednim odjelima ................................................. 11
d) Razredni odjeli po jezinim kombinacijama i izbornoj nastavi................................. 21
IV. DJELATNICI UILIŠTA u 2020./21. .......................................................................... 23
a) Popis djelatnika .......................................................................................................... 23
a) Organizacija nastave u školskoj godini 2020./21. ..................................................... 30
b) Popis razrednika ........................................................................................................ 31
d) Razredni odjeli po turnusima ..................................................................................... 47
e) Obrazovanje odraslih ................................................................................................. 48
a) Dodatna i dopunska nastava ...................................................................................... 61
b) Izvannastavne aktivnosti – sekcije i grupe ................................................................ 61
c) Zaduenja nastavnika – vidi DODATAK ................................................................. 61
d) Raspored nastavnika – vidi DODATAK I ................................................................. 61
e) Voditelji kabineta: ..................................................................................................... 62
a) Plan i program rada Nastavnikog vijea .................................................................. 71
b) Plan i program rada Razrednih vijea ........................................................................ 73
c) Plan i program rada strunih vijea ........................................................................... 74
d) Plan i program rada školskog odbora ........................................................................ 90
e) Plan i program rada Vijea roditelja .......................................................................... 92
f) Plan i program rada Vijea uenika ........................................................................... 94
g) Plan i program rada ravnatelja ................................................................................... 96
a) Plan i program rada voditelja smjene ...................................................................... 100
b) Plan i program rada voditelja obrazovanja odraslih ................................................ 101
c) Plan i program rada pedagoga ................................................................................. 102
d) Plan i program rada psihologa ................................................................................. 110
e) Plan i program rada školskog knjiniara ................................................................ 144
f) Plan rada Povjerenstva za kvalitetu ......................................................................... 164
g) Plan i program rada tajnika ...................................................................................... 166
h) Plan rada povjerenika zaštite na radu ...................................................................... 172
i) Plan i program rada školskog ispitnog povjerenstva za provedbu dravne mature . 173
j) Plan i program rada koordinatora za provedbu dravne mature .............................. 175
k) Odluka o rasporedu radnog vremena ....................................................................... 176
IX. POVJERENSTVA ...................................................................................................... 178
XII. PLAN STRUNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA .......................... 182
XIII. DODATAK ............................................................................................................. 184
a) Osnovni podaci
Adresa 10010 Zagreb, Kombolova 2a
upanija Grad Zagreb
redovito obrazovanje 35
obrazovanje odraslih 5
kuhar specijalist hrvatske nacionalne
priprematelj jednostavnih jela 3 mjeseca
barmen 3 mjeseca
barista 3 mjeseca
peenjar 3 mjeseca
Kombolova 2a
- Uioniki prostor
- Skladišni prostor
-Ukupno 15 377 m2
Ukupno 1 000 m2 - obnavlja se zbog ošteenja
Sveukupno 16 377 m2
Permanentno se vodi briga o ureenju i opremljenosti Uilišta. Svojim djelovanjem Uilište
obogauje cijeli grad Zagreb i njegovu bliu okolicu osiguravajui potrebne ugostiteljsko-turistike
kadrove.
U 16 uionica opeobrazovnog tipa, 4 kuharska kabineta, 4 konobarska kabineta , 1 slastiarski i 2
kabineta informatike te školskim radionicama Frankopan (trenutno se obnavlja zbog ošteenja u
potresu) i Stara zagrebaka škola odvija se neposredno izvoenje nastave. U ovim prostorima se
odvija i obrazovanje odraslih.
Nastavnici opeobrazovnih predmet imaju prikladan prostor za rad (8 nastavnikih kabineta), struni
uitelji dva, od kojih jedan za nastavnike ugostiteljskog posluivanja, a drugi za nastavnike kuharstva
i slastiarstva.
Knjinica i itaonica svojom opremom i prostorom zadovoljavaju interese uenika i polaznika.
4
Unutarnji prostor Uilišta vizualno je lijepo ureen, ali i dalje je velik problem, unato svih napora
Uilišta, uništavanje inventara, odnosno, njegovo odravanje, što u okviru investicijskog odravanja
zahtijeva dodatna sredstva.
Kabinet/ odjel Oprema Financira:
- zvunici
Kabineti
posluivanja
nastave
- Ledomat 4 kom.
vlastita sredstva
- Profesionalni hladnjak 600 l 2 kom.
- Parno konvekcijska penica 2 kom.
vlastita sredstva
Kabinet informatike - pisa – 1 kom. vlastita sredstva
5
Kabineti kuharstva,
posluivanja i
- Uski lonac RF 3l 4 kom
- Široki lonac RF 3l 4 kom
- Otvara za konzerve 4 kom
- Kalup za torte 4 kom
- Kalup uski etvrtasti za kolae 4 kom
- Špahtla manja 4 kom
- Dreser vreica platnena 4 kom
- Mutilica iana vea 4 kom
- lice 40 kom
vlastita sredstva,
3. Korice za jelovnike - 8 kom.
4. Konvektomat za slastiarnu – 1 kom.
5. Hladnjak za slastiarnu 1200 l – 3 kom.
6. Hladnjak za slastiarnu 600 l – 2 kom.
7. Hladnjak za kuhinju 1200 l – 2 kom.
8. Hladnjak za kuhinju 600 l – 2 kom.
9. Shock zamrziva – 1 kom.
10. Zamrziva ormar – 3 kom.
11. Ledomat – 1 kom.
13. Zdjelice za salatu male - 20 kom.
14. Lonci razliiti rostfrei - 10 kom.
15. Zaimae razliite - 5 kom.
16. Cjediljke rostfrei - 2 kom.
17. Ovali rostfrei razliite veliine - 10 kom.
18. Kuhinjski noevi razliiti - 10 kom.
19. Rublje (stolnjaci, nadstolnjaci i ubrusi)
7
Planirani radovi i odravanje
1. Zamjena klime ureaja u predavaonici i uvoenje klima u preostalim uionicama i kabinetima
ugostiteljskog posluivanja
4. Dogradnja, unapreenje i odravanje informacijskog sustava i raunalne mree
5. Lakiranje parketa
6. Popravak lifta
1. Nabava strune literature i popune knjininog fonda enciklopedijama, rjenicima i sl., kao i
beletristike za potrebe uenika i djelatnika
8
1. razred
1a 20 7 13 5 2
1b 21 9 12 4 4
1c 19 9 10 4 1
1d 21 9 12 6 1
1e 21 9 12 6 2
1f 20 7 13 5 1
1g 20 6 14 10 3
1h 20 7 13 4 1
1i 20 10 10 5 2
1j 22 15 7 3 2
1m 15 6 9 5 1
1s 22 19 3 5 3
UKUPNO: 241 113 128 62 23
2. razred
2a 19 7 12 3 0
2b 17 6 11 5 2
2c 16 4 12 4 1
2d 20 8 12 6 2
2e 17 7 10 4 3
2f 20 9 11 5 1
2g 19 9 10 5 2
2h 21 9 12 8 2
2i 21 13 8 5 4
2j 18 10 8 2 0
2s 20 15 5 5 4
UKUPNO: 208 97 111 52 21
9
3a 20 5 15 5 1
3b 18 1 17 4 1
3c 20 4 16 2 0
3d 19 6 13 3 0
3e 21 6 15 5 1
3f 16 5 11 4 3
3g 18 4 14 4 2
3h 19 3 16 6 1
3i 22 14 8 5 4
3j 20 14 6 4 1
3s 21 19 2 3 3
UKUPNO: 214 81 133 45 17
4. razred
4j 20 14 6 4 0
UKUPNO: 20 14 6 4 0
b) Broj razrednih odjela i uenika po programima
1. razred
Kuhari 5,5 110 43 25 10
Konobari 3 60 20 20 5
Kuhari DO 0,5 11 4 2 0
Konobari DO 0,5 4 2 2 1
Slastiari 1,5 34 29 10 5
THK*** 1 22 15 3 2
10
Kuhari 5,5 98 35 22 8
Konobari 3 60 27 18 5
Slastiari 1,5 32 25 11 9
THK*** 1 18 10 2 0
3. razred
Kuhari 5,5 108 44 19 3
Konobari 3 53 12 14 7
Slastiari 1,5 33 31 8 6
THK*** 1 20 14 4 1
4. razred
THK*** 1 20 14 4 0
UKUPNO
Kuhari 16,5 316 122 66 21
Konobari 9 173 59 52 12
Kuhari DO 0,5 11 4 2 0
Konobari DO 0,5 4 2 2 1
Slastiari 4,5 99 85 29 20
THK*** 4 80 53 4 0
*Uenici s teškoama u razvoju
**Uenici po redovnom programu uz prilagodbu sadraja i individualizirani pristup
***Turistiko-hotelijerski komercijalist
c) Nastavni planovi i programi po razrednim odjelima
Smjer kuhar: razredi 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1i (8 u.), 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2i (9 u.), 3a, 3b, 3c,
3d, 3e i 3i (10 u.) NASTAVNI PLAN KUHAR
A. ZAJEDNIKI OPEOBRAZOVNI DIO
PREDMETI
HRVATSKI JEZIK 3 105 3 105 3 96
POVIJEST 2 70
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 70 2 70 2 64
ETIKA/VJERONAUK 1 35 1 35 1 32
UKUPNO SATI A. 8 280 6 210 8 256
B. POSEBNI STRUNI DIO
I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI 1. razred 2. razred 3. razred
Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje
STRANI JEZIK I 2 70 2 70 2 64
STRANI JEZIK II 2 70 2 70 2 64
GOSPODARSKA MATEMATIKA 2 70 2 70 2 64
RAUNALSTVO 2 70 1 35
POVIJEST HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE 2 64
BIOLOGIJA S HIGIJENOM I EKOLOGIJOM 1 35 2 70
ORGANIZACIJA POSLOVANJA UGOSTITELJSKIH PODUZEA 2 70 2 64
OSNOVE TURIZMA 2 70
POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 2 70 2 70 2 64
UGOSTITELJSKO POSLUIVANJE 2 70
UKUPNO SATI B1 20 700 22 770 20 640
B2. PRAKTINA NASTAVA
PRAKTINA NASTAVA
PRAKTINA NASTAVA 8 280 8 280 8 448
UKUPNO SATI B2. 8 280 8 280 8 448
UKUPNO SATI B1 + B2 28 980 30 1050 28 1088
SVEUKUPNO SATI A + B 72 2520 72 2520 72 2688
STRUNA PRAKSA 182 182 -
12
Smjer konobar: razredi 1f, 1g, 1h, 2f, 2g, 2h, 3f, 3g i 3h
NASTAVNI PLAN KONOBAR
PREDMETI
HRVATSKI JEZIK 3 105 3 105 3 96
POVIJEST 2 70
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 70 2 70 2 64
ETIKA/VJERONAUK 1 35 1 35 1 32
UKUPNO SATI A. 8 280 6 210 8 256
B. POSEBNI STRUNI DIO
I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI 1. razred 2. razred 3. razred
Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje
STRANI JEZIK I 3 105 3 105 3 96
STRANI JEZIK II 2 70 2 70 3 96
GOSPODARSKA MATEMATIKA 2 70 2 70 2 64
RAUNALSTVO 2 70 1 35
POVIJEST HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE 2 64
BIOLOGIJA S HIGIJENOM I EKOLOGIJOM 2 70
POSLOVNA PSIHOLOGIJA I KOMUNIKACIJA 2 70
OSNOVE TURIZMA 2 70
ORGANIZACIJA POSLOVANJA UGOSTITELJSKIH PODUZEA 2 70 2 64
MARKETING U TURIZMU 1 32
KUHARSTVO 2 70
POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 2 70 1 35 1 32
UKUPNO SATI B1 20 700 22 770 20 640
B2. PRAKTINA NASTAVA
PRAKTINA NASTAVA
PRAKTINA NASTAVA 8 280 8 280 8 448
UKUPNO SATI B2. 8 280 8 280 8 448
UKUPNO SATI B1 + B2 28 980 30 1050 28 1088
SVEUKUPNO SATI A + B 36 1260 36 1260 36 1344
STRUNA PRAKSA 182 182 -
A. ZAJEDNIKI OPEOBRAZOVNI DIO
Smjer slastiar: razredi 1i (12 u.), 1s, 2i (12 u.), 2s, 3i ( 12) i 3s.
NASTAVNI PLAN SLASTIAR
PREDMETI
HRVATSKI JEZIK 3 105 3 105 3 96
POVIJEST 2 70
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 70 2 70 2 64
ETIKA/VJERONAUK 1 35 1 35 1 32
UKUPNO SATI A. 8 280 6 210 8 256
B. POSEBNI STRUNI DIO
I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI 1. razred 2. razred 3. razred
Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje
STRANI JEZIK I 2 70 2 70 2 64
STRANI JEZIK II 2 70 2 70 2 64
GOSPODARSKA MATEMATIKA 2 70 2 70 2 64
RAUNALSTVO 2 70 1 35
POVIJEST HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE 2 64
BIOLOGIJA S HIGIJENOM I EKOLOGIJOM 1 35 2 70
ORGANIZACIJA POSLOVANJA UGOSTITELJSKIH PODUZEA 2 70 2 64
OSNOVE TURIZMA 2 70
POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 2 70 2 70 2 64
UGOSTITELJSKO POSLUIVANJE 2 70
UKUPNO SATI B1 20 700 22 770 20 640
B2. PRAKTINA NASTAVA
PRAKTINA NASTAVA
PRAKTINA NASTAVA 8 280 8 280 8 448
UKUPNO SATI B2. 8 280 8 280 8 448
UKUPNO SATI B1 + B2 28 980 30 1050 28 1088
SVEUKUPNO SATI A + B 72 2520 72 2520 72 2688
STRUNA PRAKSA 182 182 -
A. OPEOBRAZOVNI I STRUKOVNI MODULI
A. OPEOBRAZOVNI DIO
PREDMETI
Broj sati (godišnje i tjedno - teorija, vjebe i praktina nastava) i
broj bodova
Tjedno
tjedno
tjedno
OPEOBRAZOVNI MODUL
Hrvatski jezik 105 3 0 0 3 105 3 0 0 3 96 3 0 0 3 Strani jezik 70 2 0 0 3 70 2 0 0 3 64 2 0 0 3 Matematika 35 1 0 0 2 35 1 0 0 2 32 1 0 0 2 TZK 35 0 1 0 2 35 0 1 0 2 32 0 1 0 2 Vjeronauk/Etika 35 1 0 0 2 35 1 0 0 2 32 1 0 0 2
UKUPNO SATI / BOD OVA A. 280 7 1 0 12 280 7 1 0 12 256 7 1 0 12
UDIO OPEOBRAZO VNOG MODULA U UKUPNOM FONDU S ATI %
24 % 20% 21 % 20% 22 %
20
B.1 STRUKOVNI MODULI
NASTAVNI
PREDMETI
Br oj sati (godišnje: teorija, vjebe i praktina nastava) i broj
bod ova
1. razred
2. razred
3. razred
OSNOVE
UGOSTITELJSTVA
Ugostiteljski
vremeplov 70 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ugostiteljski objekti 105 2 1 0 8 105 1 2 0 5 0 0 0 0 0
Osnove kuharstva
u ugostiteljskom
posluivanju 0 0 0 0 0 70 1 1 0 3 0 0 0 0 0
PODUZETNIKA PISMENOST I
KOMUNIKACIJA
Komunikacijske
vještine 35 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strani jezik u struci 70 2 0 0 4 70 2 0 0 4 64 2 0 0 4
Informatika u struci 70 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poslovanje
ugostiteljskog
objekta 0 0 0 0 0 70 2 0 0 3 96 1 2 0 4
UKUPNO SATI / BODOVA B.1 350 7 3 0 22 315 6 3 0 15 160 3 2 0 8
UDIO STRUKOVNIH MODULA U UKUPNOM FONDU SATI %
38% 37% 30% 25% 17%
13
A. USTANOVA ZA STRUKOVNO
Broj sati (godišnje, teorija, vjebe i praktina nastava) i broj
bodova
UGOSTITELJSKE PROCEDURE
Procedure u
ugostiteljskom
objektu 175 2 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCESI I TEHNIKE UGOSTITELJSKOG
Komunikacija s
gostom 0 0 0 0 0 70 0 2 0 4 64 0 2 0 4
Primjena tehnika
posluivanja u 0 0 0 0 0 105 1 2 0 6 96 0 3 0 5
ugostiteljstvu UKUPNO SATI / BOD OVA (A)
175 2 3 0 8 175 1 4 0 10 160 0 5 0 9
B. SVIJET RADA NASTAVNI
Broj sati (godišnje: teorija, vjebe i praktina nastava) i broj
bod ova
1. razred
2. razred
3 . razred
KONOBARSKE VJEŠTINE
Konobarska
praksa 385 0 0 7 18 490 0 0 14 21 544 0 0 14 24
UKUPNO SATI / BODOVA (B) 385 0 0 7 18 490 0 0 14 21 544 0 0 14 24
UKUPNO SATI / BODOVA B.2 (A+B) 560 2 3 7 26 665 1 4 14 31 704 0 5 14 33
UDIO UENJA TEMELJENOG NA RADU U UKUPNOM FONDU SATI %
47% 43% 50% 52% 59%
55
*Napomena:
- Konobarska praksa u prvom razredu u trajanju od 175 sati izvodi se u školi u
ugostiteljskom praktikumu, a nakon motivacijskog razgovora 385 sati realizira se kod
poslodavca najkasnije do 20. 8. tekue školske godine.
- Konobarska praksa na radu u drugom razredu u trajanju od 175 sati izvodi se tijekom
nastavne godine u ugostiteljskom praktikumu, a preostalih 490 sati realizira se kod
poslodavca najkasnije do 20. 8. tekue školske godine.
- Konobarska praksa u treem razredu u trajanju od 160 sati izvodi se tijekom nastavne
godine u ugostiteljskom praktikumu, a preostalih 544 sati realizira se kod poslodavca
tijekom nastavne godine.
Broj sati (godišnje: teorija, vjebe i praktina nastava) i broj
bodova
PROFESIONALNI
RAZVOJ
KONOBARA
Poslovni strani jezik 0 0 0 0 0 70 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Primijenjeno
kuharstvo 0 0 0 0 0 70 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Trendovi u
gastronomiji 0 0 0 0 0 70 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Individualiziran
pristup gostima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 2 0 3
Barske mješavine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 2 0 3
Barista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 2 0 3
UKUPNO SATI / BODOVA B.3 0 0 0 0 0 70 0 2 0 2 64 0 2 0 3
UDIO IZBORNIH MODULA U UKUPNOM FONDU %
0 % 0% 7 % 3% 7 %
5
%
UKUPNO SATI / BODOVA B 910 9 6 7 48 1050 7 9 14 48 928 3 9 14 44
C. ZAVRŠNI RAD 4
UKUPNO BODOVA C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO SATI /BODOVI A + B + C 1190 16 7 7 60 1330 14 10 14 60 1184 10 10 14 60
**Napomena: U drugom i treem razredu polaznik bira jedan od triju ponuenih
izbornih predmeta.
A. USTANOVA ZA STRUKOVNO
OBRAZOVANJE/RE GIONALNI CENTAR KOMPETENTNOST
NASTAVNI PREDMETI
Broj sati (godišnje i tjedno - teorija, vjebe i praktina nastava) i broj
bodova
tjedno
tjedno
tjedno
KUHARSTVO
Priprema i obrada
ivenih namirnica 175 0 5 0 6 105 0 3 0 5 0 0 0 0 0
Kuharstvo 210 1 5 0 7 105 0 3 0 5 128 0 0 4 5
UKUPNO SATI / BO DOVA (A) 385 1 10 0 13 210 0 6 0 10 128 0 0 4 5
B. SVIJET RADA NASTAVNI Broj sat i (godišnje i tjedno - teorija, vjebe i praktina nastava) i broj
bodova
17
PREDMETI 1 . razred 2 . razred 3 . razred
tjedno
tjedno
tjedno
KUHARSKE VJEŠTINE
Kuharska praksa 385 0 0 11 21 490 0 0 14 21 512 0 0 16 27
UKUPNO SATI / BODOVA (B) 385 0 0 11 21 490 0 0 14 21 512 0 0 16 27
UKUPNO SATI / BODOVA B.2 (A+B) 770 1 10 11 34 700 0 6 14 31 640 0 0 20 32
UDIO UENJA TEMELJENOG NA RADU U UKUPNOM FONDU SATI %
73% 55% 67% 50% 74% 52 %
A. OPEOBRAZOVNI DIO
MODUL NASTAVNI PREDMETI
Broj sati (godišnje i tjedno - teorija, vjebe i praktina nastava) i broj bodova
1. razred 2. razred 3 . razred
tjedno
tjedno
tjedno
OPEOBRAZOVNI MODUL
Hrvatski jezik 105 3 0 0 3 105 3 0 0 3 96 3 0 0 3
Strani jezik 70 2 0 0 3 70 2 0 0 3 64 2 0 0 3
Matematika 35 1 0 0 2 35 1 0 0 2 32 1 0 0 2
TZK 35 0 1 0 2 35 0 1 0 2 32 0 1 0 2
Vjeronauk/Etika 35 1 0 0 2 35 1 0 0 2 32 1 0 0 2
UKUPNO SATI / BO DOVA A. 280 7 1 0 12 280 7 1 0 12 256 7 1 0 12
UDIO OPEOBRAZ OVNOG MODULA U UKUPNOM FONDU SATI %
21 % 20% 21 % 20% 23 % 20 %
18
*Napomena:
- Uenje temeljeno na radu u prvom razredu u trajanju od 385 sati izvodi se u školi u kuharskom praktikumu, a nakon
motivacijskog razgovora 385 sati realizira se kod poslodavca u ugostiteljskoj, društvenoj i/ili specijaliziranoj kuhinji
najkasnije do 20. 8. tekue školske godine. - Uenje temeljeno na radu u drugom razredu u trajanju od 210 sati izvodi se u školi u kuharskom praktikumu, a
preostalih 490 sati realizira se kod poslodavca u ugostiteljskoj, društvenoj i/ili specijaliziranoj kuhinji najkasnije do
20. 8. tekue školske godine. - Uenje temeljeno na radu u treem razredu u trajanju od 128 sati izvodi se u školi u kuharskom praktikumu, a
preostalih 512 sati realizira se kod poslodavca u ugostiteljskoj, društvenoj i/ili specijaliziranoj kuhinji tijekom
nastavne godine.
NASTAVNI PREDMETI
Broj sati (godišnje i tjedno - teorija, vjebe i praktina nastava) i broj bodova
1. razred 2. razred 3 . razred
tjedno
tjedno
tjedno
PROFESIONALNI RAZVOJ KUHARA
Kreativnost i
inovativnost u
kuharstvu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 2 0 3
B. STRU KOVNI DIO
NASTAVNI PREDMETI
Broj sat i (godišnje i tjedno - teorija, vjebe i praktina nastava) i broj bodova
1 . razred 2 . razred 3 . razred
tjedno
tjedno
tjedno
OSNOVE
KUHARSTVA
Kuharski vremeplov 35 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higijena 35 1 0 0 2 35 1 0 0 2 32 1 0 0 2
ivene namirnice u
kuharstvu 70 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADNI PROCESI Organizacija rada u
kuhinji 70 0 2 0 3 35 1 0 0 2 0 0 0 0 0
PODUZETNIKA PISMENOST I
Francuski jezik u
gastronomiji 0 0 0 0 0 35 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Komunikacijske
vještine 35 1 0 0 2 35 1 0 0 2 32 1 0 0 2
Informatika u struci 0 0 0 0 0 70 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Poduzetnike
vještine 35 1 0 0 2 0 0 0 0 0 32 1 0 0 2
UKUPNO SATI / BODOVA B.1 280 6 2 0 14 210 4 2 0 11 96 3 0 0 6
UDIO STRUKOVNIH MODULA U UKUPNOM FONDU SATI %
27% 23% 20% 18% 11% 10 %
19
Svjetska kuhinja 0 0 0 0 0 70 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Osnove somelijerstva 0 0 0 0 0 70 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Alternativna prehrana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 2 0 3
Osnove pekarstva i
slastiarstva 0 0 0 0 0 70 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Posebni reimi
prehrane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 2 0 3
UKUPNO SATI / BODOVA B.3 0 0 0 0 0 140 0 4 0 6 128 0 4 0 6
UDIO IZBORNIH MODULA U UKUPNOM FONDU %
0 % 0% 11 % 10% 11 % 10 %
UKUPNO SATI / BODOVA B 1050 7 12 11 48 1050 4 12 14 48 864 3 4 20 44
C. ZAV RŠNI R AD
UKUPNO BODOVA C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SVEUKUPNO SATI /BODOVI A + B + C 1330 14 13 11 60 1330 11 13 14 60 1120 10 5 20 60
**Napomena: U drugom i treem razredu polaznik bira dva od triju ponuenih izbornih
predmeta.
20
Smjer turistiko-hotelijerski komercijalist: razredi 1j, , 2j, 3i, 3j, 4i, 4j.
Red. br. Nastavni predmeti
1. r 2. r 3. r 4. r
I. ZAJEDNIKI DIO TJ. G. TJ. G TJ. G. TJ. G.
1. Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 105 3 96
2. Povijest 2 70 2 70 - - - -
3. Politika i gospodarstvo - - - - 2 70 -
4. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 2 70 2 70 2 64
5. Etika/Vjeronauk 1 35 1 35 1 35 1 32
UKUPNO ZAJEDNIKI DIO 8 280 8 280 8 280 6 192
II. POSEBNI STRUNI DIO
6. Strani jezik 1. 3 105 3 105 3 105 3 96
7. Strani jezik 2. 3 105 3 105 2 70 2 64
8. Gospodarska matematika 3 105 3 105 2 70 2 64
9. Biologija s higijenom ekologijom 2 70 - - - - - -
10. Raunalstvo 2 70 2 70 - - - -
11. Poslovna psihologija s komunikacijom - - - - 2 70 - -
12. Turistiki zemljopis - - - - 1 35 1 32
13. Povijest hrvatske kulturne baštine - - - - 2 70 - -
14. Gospodarsko pravo - - 2 70 - - - -
15. Poslovno dopisivanje 1 35 1 35 - - - -
16. Raunovodstvo i kontrola - - - - - - 2 64
17. Statistika - - - - 2 70 - -
18. Knjigovodstvo - - - - 2 70 2 64
19. Organizacija poslovanja poduzea u ugostiteljstvu 2 70 2 70 2 70 2 64
20. Osnove turizma 2 70 - - - - - -
21. Promet i putnike agencije - - - - - - 2 64
22. Marketing u turizmu - - - - - - 2 64
23. Recepcijsko poslovanje - - - - - - 2 64
24. Prehrana i poznavanje robe 2 70 2 70 - - - -
25. Ugostiteljsko posluivanje 2 70 3 105 3 105 3 96
26. Kuharstvo (sa slastiarstvom) 3 105 4 140 4 140 4 128
27. Praktina nastava 3 105 3 105 3 105 3 96
UKUPNO STRUNI DIO 28 1015 28 980 28 980 30 896
Sveukupno 36 1295 36 1260 36 1260 36 1088
Struna praksa 182 182 182 -
21
1. razred
Razred Broj uenika 1. strani jezik 2. strani jezik Izborna
nastava Eng. Njem. Njem. Tal. Fr. Vjer. Etika
1a 20 20 - 20 - - 20 -
1b 21 21 - - - 21 12 9
1c 19 19 - - 19 - 8 11
1d 21 21 - 21 - - 10 11
1e 21 14 7 - 21 - 10 11
1f 20 20 - 20 - - - 20
1g 20 18 2 - 20 - 7 13
1h 20 20 - 20 - - 20 -
1i 20 15 5 - - 20 10 10
1j 22 21 1 - 22 - 13 9
1m 15 14 1 14 1 E - 10 5
1s 22 22 - - - 22 16 6
UKUPNO: 241 225 16 95 82+1E 63 136 105
2. razred
Razred Broj uenika 1. strani jezik 2. strani jezik Izborna
nastava Eng. Njem. Njem. Tal. Fr. Vjer. Etika
2a 19 19 - - 19 - 19 -
2b 17 17 - - - 17 4 13
2c 16 16 - - 16 - - 16
2d 20 20 - - - 20 20 -
2e 17 14 3 - 17 - 11 6
2f 20 20 - 20 - - 20 -
2g 19 17 2 - 19 - 10 9
2h 21 21 - 21 - - 11 10
2i 21 14 7 - 21 - 13 8
2j 18 17 1 - - 18 9 9
2s 20 20 - - - 20 20 -
UKUPNO: 208 195 13 41 92 75 137 71
22
Razred Broj uenika 1. strani jezik 2. strani jezik Izborna
nastava Eng. Njem. Njem
. Tal. Fr. Vjer. Etika
3c 20 20 - - 20 - 6 14
3d 19 14 5 - 19 - 10 9
3e 21 21 - 21 - - 10 11
3f 16 16 - 16 - - - 16
3g 18 18 - 18 - - 18 -
3h 19 15 4 - 19 - 13 6
3i 22 14 8 - 22 - 16 6
3j 20 20 - 20 - - 15 5
3s 21 21 - - - 21 14 7
UKUPNO: 214 197 17 93 100 21 140 74
4. razred
Razred Broj uenika 1. strani jezik 2. strani jezik Izborna
Eng. Njem. Njem. Tal. Fr. Vjer. Etika
4j 20 20 - - 20 - 13 7
UKUPNO: 20 20 - - 20 - 13 7
23
a) Popis djelatnika
RAVNATELJ
knjievnosti
Ravnatelj
mentor
3. Popinja Boris
i knjievnosti profesorica hrvatskog jezika
2. Bagadur Boica dipl. ing. prehrambene
tehnologije
4. Baši Irena Profesorica fizike kulture profesor tjelesne i zdravstvene
kulture
filozofije profesor njemakog jezika
zdravstvene kulture
predmeta
24
katahetike vjerouiteljica
zdravstvene kulture
zdravstvene kulture
12. Frluec Maja dipl. ing. biotehnologije nastavnica poznavanja robe i
prehrane
predmeta
knjievnosti profesorica engleskog jezika
16. Kanazir Darija prof. matematike i fizike profesorica matematike,
mentorica
18. Kranjec Skoi Maja magistra edukacije
matematike profesorica matematike
katahetike Vjerouiteljica
i knjievnosti
22. Maksan Nevenka dipl. ing. prehrambene
tehnologije
ekonomije
predmeta
25
i knjievnosti profesorica hrvatskog jezika
27. Mikuš- Kreši Višnja dipl. iur.
nastavnica politike i
gospodarstva i gospodarskog
filozofije profesorica povijesti i etika
30. Paveši Petar profesor sociologije i
geografije nastavnik geografije
menedment u turizmu
nastavnica ekonomske grupe
predmeta i mentor
i knjievnosti profesorica hrvatskog jezika
33. Povalec Tatjana
tehnologije
informatologije nastavnik raunalstva, mentor
tehnologije
39. Stanuši Danijela
41. Tomaš Branko dipl. ing. elektrotehnike nastavnik raunalstva
42. Tomuli Sonja prof. francuskog jezika i
knjievnosti i sociologije
profesorica francuskog jezika,
45. Vrdoljak Denis magistar edukacije
matematike prof. matematike
46. Vukovi Marina
knjievnosti prof. engleskog jezika
ugostiteljskog posluivanja
ugostiteljskog posluivanja
4. Bani Vesna konobarica specijalistica strukovna uiteljica
ugostiteljskog posluivanja
ugostiteljskog posluivanja
slastiarstva
8. Buzov Marija VKV kuharica strukovna uiteljica kuharstva
9. Guja Vesna konobarica specijalistica
strukovna uiteljica
ugostiteljskog posluivanja
slastiarstva, mentorica
13. Jeli – Veenaj Svjetlana konobarica i kuharica
specijalistica
ugostiteljskog posluivanja
mentor
savjetnik
18. Sudar Dajana konobarica specijalistica strukovna uiteljica
ugostiteljskog posluivanja
mentor
mentor
strukovni uitelj
ugostiteljskog posluivanja,
2. arapovi Josip konobar specijalist suradnik u nastavi
ugostiteljskog posluivanja
ugostiteljskog posluivanja
slastiarstva
6. Mack Jadranka SSS konobar suradnica u nastavi
ugostiteljskog posluivanja
8. Milašini Milivoj konobar specijalist suradnik u nastavi
ugostiteljskog posluivanja
ugostiteljskog posluivanja
slastiarstva
ugostiteljskog posluivanja
13. Stich-Karamati Nataša SSS konobarica suradnica u nastavi
ugostiteljskog posluivanja
ugostiteljskog posluivanja
2. Miholi Jasminka ekonomska tehniarka
voditeljica raunovodstva
referentica za uenika pitanja
6. Broni eljko KV automehaniar domar
7. Brleti Biserka daktilografkinja spremaica
8. Brtan Andjuša NKV radnica spremaica
9. arapovi Luca KV obuar spremaica
10. akari Dijana ekonomska tehniarka spremaica
11. Gunjevi Davorka kuhinjski radnica spremaica
12. Jagušt Višnja NKV radnica pralja
13. Jerkovi Rua NKV radnica spremaica
14. Maras Mara NKV radnica spremaica
15. Na Marko SSS šumarski tehniar domar
16. Prouh Marica ekonomska tehniarka spremaica
17. Tunji Ana turistika tehniarka spremaica
18. Tunji Mira upravna tehniarka spremaica
19. Viši Vesna NKV radnica spremaica
30
Organizacija nastavnog procesa - sukladno epidemiološkim mjerama nastava se moe osim u školi
odravati i u virtualnom okruenju na platformi TEAMS. Škola radi po A – modelu (svi uenici dolaze
na nastavu s maskama), u sluaju pogoršanja epidemiološke situacije škola moe prei na B – model
(jedan tjedan jedna polovica uenika sluša nastavu u školi, a druga polovica na daljinu, drugi tjedan
obrnuto), odnosno C- model (kompletna nastavi se odrava u virtualnom okruenju) u sluaju potpunog
ili djelominog "lockdowna". Za vrijeme trajanja pandemije uzrokovane koronavirusom COVID-19,
izborna i dodatna nastava u kombiniranim obrazovnim skupinama odrava se u virtualnom okruenju
Cilj odgoja i obrazovanja –omoguiti uenicima stjecanje temeljnih i strukovnih kompetencija za
dobivanje kvalifikacija potrebnih trištu rada, za daljnje obrazovanje te cjeloivotno uenje, a u funkciji
osobnog razvoja i opeg razvoja društva..
Zadaci –usmjerenost na rezultate uenja i razvoj kompetencija
a) Organizacija nastave u školskoj godini 2020./21.
Mjesec Broj radnih dana Broj nastavnih
dana Subote Nedjelje
31
1b – Davorka Andri 1e – Marija Duki
1c – Chriss Alessandro Carnevali 1g – Maja Frluec
1f – Matea Miklauši 1h – Ivan Sesar
1m – Gabrijela Hodak 1i – Denis Vrdoljak
1s –Sonja Nerat Eppert 1j – Danijela Lovri
2a – Tatjana Povalec 2d – Ivana Samac
2b – Boica Bagadur 2e – Tatjana Podoreški itkovi
2c– Marko Jakopina 2g – Davorin Babi
2f – Svjetlana Jeli Veenaj 2h – Dajana Sudar
2s – Tihana Zorotovi 2i – Nevena Maksan
3a – Nenad Gajšak 2j – Sonja Tomuli
3b – Mladen Maruši 3d – Robert Sabljak
3c – Maja Kranjec 3e – Barbara Livajuši
3f – Nikola ili 3g – Boris Arih
3j – Snjeana Mikulan 3h – Renata Zaova Bai
3s – Ida Ljubi 3i – Tanja Vraneševi
4j – Marina Vukovi Zovko
1. razredi
1a – kuhar
Klari Dijana Vjeronauk 20 1
Ljubi Ida Povijest 20 2
Fröbe Elza Tjelesna i zdravstvena kultura 20 2
Švenda Lovro Gospodarska matematika 20 2
Srekovi Boris Raunalstvo 20 2
Puri Ivana Biologija s higijenom i ekologija 20 1
Mareti Ivana Osnove turizma 20 2
Maksan Nevenka Poznavanje robe i prehrana 20 2
Vidovi Nada / Burazer
1b – kuhar
Livajuši Barbara / Pauleti
Ljubi Ida Povijest 21 2
Fröbe Elza Tjelesna i zdravstvena kultura 21 2
Švenda Lovro Gospodarska matematika 21 2
Srekovi Boris Raunalstvo 21 2
Bagadur Boica Biologija s higijenom i ekologija 21 1
Mareti Ivana Osnove turizma 21 2
Frluec Maja Poznavanje robe i prehrana 21 2
Burazer Paveškovi Anica /
1c – kuhar
Livajuši Barbara / Pauleti
Ljubi Ida Povijest 19 2
33
Švenda Lovro Gospodarska matematika 19 2
Tomaš Branko Raunalstvo 19 2
Puri Ivana Biologija s higijenom i ekologija 19 1
Vuksan Ivan Osnove turizma 19 2
Maksan Nevenka Poznavanje robe i prehrana 19 2
Mali Mario /
Tomljenovi Stipan
(Maruši Mladen)
1d – kuhar
Podoreški itkovi Tatjana Hrvatski jezik 21 3
Sesar Ivan Engleski jezik 21 2
Stanuši Danijela Njemaki jezik 21 2
Klari Diana / Pauleti
Ljubi Ida Povijest 21 2
Baši Irena Tjelesna i zdravstvena kultura 21 2
Vraneševi Tanja Gospodarska matematika 21 2
Sabljak Robert Raunalstvo 21 2
Samac Ivana Biologija s higijenom i ekologija 21 1
Gajšak Nenad Osnove turizma 21 2
Samac Ivana Poznavanje robe i prehrana 21 2
Samardija Ljubica /
Jakopina Marko(Hodak
1e – kuhar
Podoreški itkovi Tatjana Hrvatski jezik 21 3
ili Nikola / Miklauši
Vukovi Marina Talijanski jezik 21 2
Klari Dijana / Pauleti
Ljubi Ida Povijest 21 2
Baši Irena Tjelesna i zdravstvena kultura 21 2
Vrdoljak Denis Gospodarska matematika 21 2
Sabljak Robert Raunalstvo 21 2
Samac Ivana Biologija s higijenom i ekologija 21 1
Duki Marija Osnove turizma 21 2
Samac Ivana Poznavanje robe i prehrana 21 2
34
1f – konobar
Nerat Eppert Sonja Hrvatski jezik 20 3
Miklauši Matea Engleski jezik 20 3
Miklauši Matea Njemaki jezik 20 2
Pauleti olakovi Anica Etika 20 1
Ljubi Ida Povijest 20 2
Dali Pero Tjelesna i zdravstvena kultura 20 2
Švenda Lovro Gospodarska matematika 20 2
Tomaš Branko Raunalstvo 20 2
Puri Ivana Biologija s higijenom i ekologija 20 2
Mareti Ivana Osnove turizma 20 2
Puri Ivana Poznavanje robe i prehrana 20 2
Zeli Zoran / Majcen Mario Ugostiteljsko posluivanje 10 / 10 5
1g – konobar
Podoreški itkovi Tatjana Hrvatski jezik 20 3
Gali Renata / Bošnjak Igor Engleski jezik / Njemaki jezik 18 / 2 3
Vukovi Marina Talijanski jezik 20 2
Klari Diana / Livajuši
Ljubi Ida Povijest 20 2
Baši Irena Tjelesna i zdravstvena kultura 20 2
Vraneševi Tanja Gospodarska matematika 20 2
Sabljak Robert Raunalstvo 20 2
Frluec Maja Biologija s higijenom i ekologija 20 2
Gajšak Nenad Osnove turizma 20 2
Frluec Maja Poznavanje robe i prehrana 20 2
Zeli Zoran / Majcen Mario Ugostiteljsko posluivanje 10 / 10 5
1h – konobar
Podoreški itkovi Tatjana Hrvatski jezik 20 3
Sesar Ivan Engleski jezik 20 3
Miklauši Matea Njemaki jezik 20 2
Klari Diana Vjeronauk 10 / 10 1
Ljubi Ida Povijest 20 2
35
Vraneševi Tanja Gospodarska matematika 20 2
Sabljak Robert Raunalstvo 20 2
Frluec Maja Biologija s higijenom i ekologija 20 2
Gajšak Nenad Osnove turizma 20 2
Puri Ivana Poznavanje robe i prehrana 20 2
Babi Davorin / Arih Boris Ugostiteljsko posluivanje 10 / 10 5
1i – kuhar / slastiar
Sesar Ivan / Miklauši
Tomuli Sonja Francuski jezik 20 2
Klari Diana / Pauleti
Ljubi Ida Povijest 22 2
Baši Irena Tjelesna i zdravstvena kultura 22 2
Vrdoljak Denis Gospodarska matematika 22 2
Sabljak Robert Raunalstvo 22 2
Samac Ivana Biologija s higijenom i ekologija 22 1
Gajšak Nenad Osnove turizma 22 2
Samac Ivana Poznavanje robe i prehrana 22 2
Buzov Marija / Buljan
1j – turistiko – hotelijerski komercijalist
Nastavnik / -ica Predmet Broj uenika Sati
Lovri Danijela Hrvatski jezik 22 3
Sesar Ivan / Bošnjak Igor Engleski jezik / Njemaki jezik 21 / 1 3
Tomuli Sonja Francuski jezik 22 3
Klari Diana / Pauleti
Pauleti olakovi Anica Povijest 22 2
Dali Pero Tjelesna i zdravstvena kultura 22 2
Vrdoljak Denis Gospodarska matematika 22 3
Tomaš Branko Raunalstvo 22 2
Duki Marija Poslovno dopisivanje 22 1
Frluec Maja Biologija s higijenom i ekologija 22 2
Gajšak Nenad Osnove turizma 22 2
Duki Marija Organizacija poslovanja poduzea u
ugostiteljstvu 22 2
Hodak Gabrijela Kuharstvo sa slastiarstvom 22 3
Sudar Dajana Ugostiteljsko posluivanje 22 2
36
Nastavnik / -ica Predmet Broj uenika Sati
Lovri Danijela Hrvatski jezik 15 3
Sesar Ivan / Stanuši
Vrdoljak Denis Matematika 15 1
Stanuši Danijela / Sesar
Klari Diana / Pauleti
Dali Pero Tjelesna i zdravstvena kultura 15 1
Ljubi Ida / Pauleti
Puri Ivana ivene namirnice u kuharstvu 11 2
Hodak Gabrijela Organizacija rada u kuhinji 11 2
Bastijani Tamara Komunikacijske vještine 11 / 4 1 / 1
Srekovi Boris Informatika u struci 4 2
Hodak Gabrijela Poduzetnike vještine 11 1
Hodak Gabrijela Ugostiteljski objekti 4 3
Zeli Zoran Procedure u ugostiteljskom objektu 4 5
Cerovšek Ivanka Priprema i obrada ivenih namirnica 11 5
Maruši Mladen Kuharstvo 11 6
1s – slastiar
Nerat Eppert Sonja Hrvatski jezik 22 3
ili Nikola Engleski jezik 22 2
Tomuli Sonja Francuski jezik 22 2
Klari Diana / Pauleti
Ljubi Ida Povijest 22 2
Fröbe Elza Tjelesna i zdravstvena kultura 22 2
Kranjec Skoi Maja Gospodarska matematika 22 2
Tomaš Branko Raunalstvo 22 2
Puri Ivana Biologija s higijenom i ekologija 22 1
Mareti Ivana Osnove turizma 22 2
Maksan Nevenka Poznavanje robe i prehrana 22 2
Buljan Zdenka / Ivanjko
37
Zaova Bai Renata Talijanski jezik 19 2
Livajuši Barbara Vjeronauk 19 1
Fröbe Elza Tjelesna i zdravstvena kultura 19 2
Švenda Lovro Gospodarska matematika 19 2
Srekovi Boris Raunalstvo 19 1
Bagadur Boica Biologija s higijenom i ekologijom 19 2
Maruši Mladenka Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 19 2
Hodak Gabrijela Ugostiteljsko posluivanje 19 2
Tomljenovi Stipan /
2 b – kuhar
Klari Diana / Livajuši
Fröbe Elza Tjelesna i zdravstvena kultura 18 2
Kranjec Skoi Maja Gospodarska matematika 18 2
Tomaš Branko Raunalstvo 18 1
Bagadur Boica Biologija s higijenom i ekologijom 18 2
Maruši Mladenka Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 18 2
Hodak Gabrijela Ugostiteljsko posluivanje 18 2
Burazer Paveškovi Anica /
2 c – kuhar
Livajuši Barbara Etika 16 1
Dali Pero Tjelesna i zdravstvena kultura 16 2
Švenda Lovro Gospodarska matematika 16 2
38
Bagadur Boica Biologija s higijenom i ekologijom 16 2
Maruši Mladenka Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 16 2
Hodak Gabrijela Ugostiteljsko posluivanje 16 2
Jakopina Marko / Jeli
Veenaj Svjetlana (Hodak
2 d - kuhar
Nerat Eppert Sonja Hrvatski jezik 20 3
Sesar Ivan Engleski jezik 20 2
Tomuli Sonja Francuski jezik 20 2
Klari Diana Vjeronauk 20 1
Baši Irena Tjelesna i zdravstvena kultura 20 2
Vraneševi Tanja Gospodarska matematika 20 2
Sabljak Robert Raunalstvo 20 1
Samac Ivan Biologija s higijenom i ekologijom 20 2
Duki Marija Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 20 2
Sudar Dajana Ugostiteljsko posluivanje 20 2
Buzov Marija / Samardija
2 e - kuhar
ili Nikola / Miklauši
Zaova Bai Renata Talijanski jezik 17 2
Klari Diana / Livajuši
Baši Irena Tjelesna i zdravstvena kultura 17 2
Vrdoljak Denis Gospodarska matematika 17 2
Sabljak Robert Raunalstvo 17 1
Puri Ivana Biologija s higijenom i ekologijom 17 2
Duki Marija Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 17 2
Babi Davorin Ugostiteljsko posluivanje 17 2
Jeli Veenaj Svjetlana /
Burazer Paveškovi Anica
2 f - konobar
Livajuši Barbara Vjeronauk 20 1
Dali Pero Tjelesna i zdravstvena kultura 20 2
Kranjec Skoi Maja Gospodarska matematika 20 2
Tomaš Branko Raunalstvo 20 1
Bastijani Tamara Poslovna psihologija i komunikacije 20 2
Paveši Petar Turistika geografija Hrvatske 20 2
Mareti Ivana Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 20 2
Jeli Veenaj Svjetlana Kuharstvo 20 2
Jeli Veenaj Svjetlana /
2 g - konobar
ili Nikola / Miklauši
Zaova Bai Renata Talijanski jezik 18 2
Klari Diana / Livajuši
Baši Irena Tjelesna i zdravstvena kultura 18 2
Vrdoljak Denis Gospodarska matematika 18 2
Tomaš Branko Raunalstvo 18 1
Bastijani Tamara Poslovna psihologija i komunikacije 18 2
Paveši Petar Turistika geografija Hrvatske 18 2
Carnevali Chriss
Hodak Gabrijela Kuharstvo 18 2
Babi Davorin / Sudar
2 h - konobar
Klari Diana / Pauleti
Dali Pero Tjelesna i zdravstvena kultura 21 2
Vrdoljak Denis Gospodarska matematika 21 2
40
Bastijani Tamara Poslovna psihologija i komunikacije 21 2
Paveši Petar Turistika geografija Hrvatske 21 2
Duki Marija Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 21 2
Vidovi Nada Kuharstvo 21 2
Sudar Dajana / Babi
2i – kuhar / slastiar
Sesar Ivan / Miklauši
Tomuli Sonja Francuski jezik 21 2
Klari Diana / Pauleti
Baši Irena Tjelesna i zdravstvena kultura 21 2
Vrdoljak Denis Gospodarska matematika 21 2
Sabljak Robert Raunalstvo 21 1
Maksan Nevenka Biologija s higijenom i ekologija 21 2
Carnevali Chriss
Sudar Dajana Ugostiteljsko posluivanje 21 2
Jakopina Marko / Pavii
2j – turistiko – hotelijerski komercijalist
Gali Renata /
Tomuli Sonja Francuski jezik 18 3
Klari Diana / Pauleti
Pauleti olakovi Anica Povijest 18 2
Dali Pero Tjelesna i zdravstvena kultura 18 2
Vraneševi Tanja Gospodarska matematika 18 3
Tomaš Branko Raunalstvo 18 2
Mikuš Kreši Višnja Poslovno dopisivanje 18 1
Mikuš Kreši Višnja Gospodarsko pravo 18 2
Duki Marija Organizacija poslovanja poduzea u
ugostiteljstvu 18 2
Buzov Marija / Balent
Matija (Hodak Gabrijela) Kuharstvo sa slastiarstvom 9 / 9 3 (1)
41
2s – slastiar
Livajuši Barbara Vjeronauk 20 1
Fröbe Elza Tjelesna i zdravstvena kultura 20 2
Kranjec Skoi Maja Gospodarska matematika 20 2
Srekovi Boris Raunalstvo 20 1
Puri Ivana Biologija s higijenom i ekologija 20 2
Maruši Mladenka Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 20 2
Arih Boris Ugostiteljsko posluivanje 20 2
Pavii Lidija / Buljan
3. razredi
3a– kuhar
Gali Renata Engleski jezik / Njemaki jezik 20 2
Vukovi Marina Talijanski jezik 20 2
Klari Diana Vjeronauk 20 1
Fröbe Elza Tjelesna i zdravstvena kultura 20 2
Švenda Lovro Gospodarska matematika 20 2
Mikuš Kreši Višnja Politika i gospodarstvo 20 2
Vidakovi Sanja Povijest hrvatske kulturne baštine 20 2
Gajšak Nenad Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 20 2
Balent Matija / Mali
3b– kuhar
Livajuši Barbara Vjeronauk 18 1
Fröbe Elza Tjelesna i zdravstvena kultura 18 2
Kranjec Skoi Maja Gospodarska matematika 18 2
Mareti Ivana Politika i gospodarstvo 18 2
42
Mareti Ivana Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 18 2
Maruši Mladen / Maruši
3c– kuhar
Klari Diana / Pauleti
Fröbe Elza Tjelesna i zdravstvena kultura 21 2
Kranjec Skoi Maja Gospodarska matematika 21 2
Mareti Ivana Politika i gospodarstvo 21 2
Vidakovi Sanja Povijest hrvatske kulturne baštine 21 2
Mareti Ivana Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 21 2
Tomljenovi Stipan/ Balent
3d– kuhar
Podoreški itkovi Tatjana Hrvatski jezik 19 3
Sesar Ivan Engleski jezik / Njemaki jezik 14 / 5 2
Vukovi Marina Talijanski jezik 19 2
Klari Diana / Pauleti
Baši Irena Tjelesna i zdravstvena kultura 19 2
Vraneševi Tanja Gospodarska matematika 19 2
Mikuš Kreši Višnja Politika i gospodarstvo 19 2
Vidakovi Sanja Povijest hrvatske kulturne baštine 19 2
Duki Marija Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 19 2
Mali Mario / Samardija
3e– kuhar
43
Baši Irena Tjelesna i zdravstvena kultura 21 2
Vrdoljak Denis Gospodarska matematika 21 2
Mikuš Kreši Višnja Politika i gospodarstvo 21 2
Vidakovi Sanja Povijest hrvatske kulturne baštine 21 2
Duki Marija Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 21 2
Jakopina Marko /
Samardija Ljubica
3f– konobar
Fröbe Elza Tjelesna i zdravstvena kultura 16 2
Švenda Lovro Gospodarska matematika 16 2
Mikuš Kreši Višnja Politika i gospodarstvo 16 2
Vidakovi Sanja Povijest hrvatske kulturne baštine 16 2
Mareti Ivana Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 16 2
Puri Ivana Poznavanje robe i prehrana 16 2
Zeli Zoran / Majcen Mario Ugostiteljsko posluivanje 8 / 8 6
3g– konobar
Nerat Eppert Sonja Hrvatski jezik 18 3
Sesar Ivan Engleski jezik 18 3
Stanuši Danijela Njemaki jezik 18 3
Klari Diana Vjeronauk 18 1
Dali Pero Tjelesna i zdravstvena kultura 18 2
Vraneševi Tanja Gospodarska matematika 18 2
Mikuš Kreši Višnja Politika i gospodarstvo 18 2
Vidakovi Sanja Povijest hrvatske kulturne baštine 18 2
Gajšak Nenad Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 18 2
Samac Ivana Poznavanje robe i prehrana 18 2
Arih Boris / Sudar Dajana Ugostiteljsko posluivanje 9 / 9 6
3h– konobar
Zorotovi Tihana / Bošnjak
Zaova Bai Renata Talijanski jezik 19 3
Livajuši Barbara / Pauleti
Dali Pero Tjelesna i zdravstvena kultura 19 2
Kranjec Skoi Maja Gospodarska matematika 19 2
Mikuš Kreši Višnja Politika i gospodarstvo 19 2
Vidakovi Sanja Povijest hrvatske kulturne baštine 19 2
Carnevali Chriss
Maksan Nevenka Poznavanje robe i prehrana 19 2
Arih Boris / Babi Davorin Ugostiteljsko posluivanje 10 / 9 6
3i – kuhar / slastiar
Zorotovi Tihana / Bošnjak
Vukovi Marina Talijanski jezik 22 2
Klari Diana / olakovi
Baši Irena Tjelesna i zdravstvena kultura 22 2
Vraneševi Tanja Gospodarska matematika 22 2
Mikuš Kreši Višnja Politika i gospodarstvo 22
2
Maruši Mladenka Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 22 2
Tomljenovi Stipan /
3j – turistiko – hotelijerski komercijalist
Bošnjak Igor Talijanskijezik 19 2
Klari Diana / Pauleti
Fröbe Elza Tjelesna i zdravstvena kultura 19 2
Švenda Lovro Gospodarska matematika 19 3
Paveši Petar Turistiki zemljopis 19 1
Vidakovi Sanja Povijest hrvatske kulturne baštine 19 2
45
Maruši Mladenka Organizacija poslovanja poduzea u
ugostiteljstvu 19 2
Vidovi Nada / Burazer
Paveškovi Anica (Burazer
Arih Boris / Babi Davorin Ugostiteljsko posluivanje 10 / 9 3
3s– slastiar
Nerat Eppert Sonja Hrvatski jezik 21 3
Zorotovi Tihana Engleski jezik 21 2
Tomuli Sonja Francuski jezik 21 2
Klari Diana / Pauleti
Fröbe Elza Tjelesna i zdravstvena kultura 21 2
Kranjec Skoi Maja Gospodarska matematika 21 2
Mikuš KrešiVišnja Politika i gospodarstvo 21 2
Vidakovi Sanja Povijest hrvatske kulturne baštine 21 2
Maruši Mladenka Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzea 21 2
Buljan Zdenka / Ivanjko
4j – turistiko – hotelijerski komercijalist
Klari Diana / Pauleti
Fröbe Elza Tjelesna i zdravstvena kultura 20 2
Kranjec Skoi Maja Gospodarska matematika 20 3
Paveši Petar Turistiki zemljopis 20 1
Maruši Mladenka Raunovodstvo i kontrola 20 2
Gajšak Nenad Marketing u turizmu 20 2
Carnevali Chriss
Carnevali Chriss
Carnevali Chriss
46
Jeli Veenaj Svjetlana /
Ugostiteljsko posluivanje 10 / 10 3
Nastava je organizirana u dva turnusa: Po odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja nastavni sat u
školskoj godini 2020./2021. traje 40 minuta.
RASPORED ZVONA
4. 10:15 – 10:55
6. 11:45 – 12:25
7. 12:25 – 13:05
8 13:05 – 13:45
SPREMAICE DEZINFICIRAJU 13:05-14:05
0. 14:05 – 14:45
1. 14:45 – 15:25
3. 16:20 – 17:00
5. 17:50 – 18:30
6. 18:30 – 19:10
7. 19:10 – 19:50
A – turnus B - turnus
uilišta.
Ugostiteljsko - turistiko uilište obrazuje polaznike u programima srednjoškolskog obrazovanja odraslih
prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,
90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)), Zakonu o obrazovanju
odraslih (NN br. 17/07, 107/07 i 24/10) i opem aktu škole te Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada.
Ugostiteljsko - turistiko uilište izvodi programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih i programe
usavršavanja i osposobljavanja uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za niu strunu spremu,
srednju strunu spremu, program usavršavanja i osposobljavanja od 21. svibnja 2001., KLASA: UP/I°602-
07/99-01/41, URBROJ: 532-02-02/6-99-1 i odobrenje za programe osposobljavanja i usavršavanja od 12.
04. 2019. , KLASA: UP/I-602-07/19-03/00106, URBROJ: 533-05-19-0004. za poslove: barmena,
priprematelja bureka i savijaa, priprematelja jednostavnih jela, priprematelja pizza, barista, peenjara i
program usavršavanja za kuhara specijalistu hrvatske nacionalne kuhinje.
Svi programi srednjoškolskog obrazovanja ostvaruju se na osnovi nastavnog plana i programa odobreni
od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Programi specijalizacije - usavršavanja u struci i osposobljavanja ostvaruje se prema planu i programu
Uilišta odobrenog od strane nadlenog Ministarstva.
Obrazovni program Trajanje obrazovanja
turistiko-hotelijerski komercijalist 4 godine
prekvalifikacija – kuhar, konobar, slastiar,
Programi usavršavanja
Programi osposobljavanja
priprematelj jednostavnih jela, barmen, barista,
sommelier, peenjar, hotelska domaica
1.) program za stjecanje srednje strune spreme u trogodišnjem trajanju:
jedna obrazovna skupina 1. 2. i 3. godine za zanimanje kuhar, konobar, slastiar, turistiko-hotelijerski
komercijalist
2.) program prekvalifikacije:
planira se tijekom godine jedna obrazovna skupina za zanimanje kuhar, konobar, slastiar;
3.) program prekvalifikacije za zanimanje turistiko-hotelijerski komercijalist:
dvije obrazovne skupine;
4.) planira se tijekom godine jedna obrazovna skupina polaznika u programu usavršavanja za zanimanje:
kuhar, konobar, slastiar – MAJSTOR SPECIJALIST i KUHAR SPECIJALIST HRVATSKE
NACIONALNE KUHINJE
Nain izvoenja nastave
Polaznici 5 dana u tjednu prisustvuju neposrednom odgojno obrazovnom radu, u sluaju nepovoljne
epidemiološke situacije, nastava e se organizirati u virtualnom okruenju. U sluaju organizacijskih
poteškoa s redovnom nastavom, nastava za polaznike odraslih se moe organizirati i subotom prijepodne.
Obrazovni program e se izvoditi redovnom nastavom, dopisno-konzultativnom i instruktivno –
konzultativnom nastavom. Skupne konzultacije odravaju se prema rasporedu sati, a individualne
konzultacije obavljaju se u dogovoru s predmetnim nastavnikom.
Praktina nastava izvodi se u specijaliziranim kabinetima i školskim radionicama Uilišta te u
ugostiteljskim objektima sa kojim Uilište i polaznici sklope ugovor te u obliku terenske nastave za
program turistiko-hotelijerskog komercijalistu.
Polaznik pristupa polaganju ispita nakon odslušanog potrebnog fonda sati. Nakon završetka programa
polaznici polau završni rad prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada.
Nastava poinje 12. listopada 2018. godine i traje prema školskom kalendaru koji je sastavni dio Godišnjeg
plana i programa Ugostiteljsko turistikog uilišta za školsku godinu 2020./2021.
50
Kadrovi
Prema kadrovskim potrebama, planiranom ukupnom fondu sati i tjednoj normi nastavnika, planiramo
zaposliti djelatnike Uilišta na ugovor od djelu ili djelatnike koji nadopunjavaju normu ugovorom o radu
na odreeno vrijeme i vanjske suradnike na odreeno radno vrijeme ili ugovorom o djelu.
Orijentacioni godišnji fond nastavnih sati za šk. god. 2020./2021. u obrazovanju odraslih
- po predmetima i nastavnicima
Hrvatski jezik 260 S. Mikulan, D. Lovri,
T.Podoreški itkovi
Francuski jezik 70 Tomuli S.
Talijanski jezik 70 M. Vukovi
Povijest 35 A. Pauleti olakovi
Poslovna psihologija i komunikacija 10 J. Popinja
Turistika geografija 23 P. Paveši
Matematika u struci
Gospodarska matematika 150
Etika 30 A.Pauleti-olakovi
Gospodarsko pravo 10 V. Mikuš-Kreši
51
Poznavanje robe i prehrana 50 N.Maksan, I. Samac, I. Puri
Osnove turizma 35 S.Peroš, N. Gajšak, A. Asanovi
Poslovno dopisivanje 10 M. Duki
Marketing u turizmu 70 S. Peroš, N. Gajšak, C.A.
Carneveli
Raunovodstvo i kontrola 35 S. Peroš, N. Gajšak
Promet i putnike agencije 35 S. Peroš, A. Asanovi,
C.A. Carnevali
Carnevali
Povijest hrvatske kulturne baštine 32 S. Vidakovi, R. Zaova Bai
Kuharstvo 579 M .Maruši, M. urovi, I.Gagro,
M.Mali,
Ugostiteljsko posluivanje 259 I. Gagro, Z. Zeli, S. Ratkajec, S.
Jeli-Veenaj, M. Majcen
Praktina nastava 70 I. Gagro
52
Kuhar: 1., 2. i 3. godina
Slastiar: 1., 2. i 3. godina
Kuhar DO i konobar DO 1. godina
Turistiko-hotelijerski komercijalist: 1., 2., 3. i 4. godina
Ukupan broj sati praktine nastave za uenike zanimanja: kuhar, konobar i slastiar u šk. godini
2020./2021.
Uenici 1. godine (navedenih zanimanja) – u vremenu od 07.09.2020. do 18.06.2021. god. trebaju biti
prisutni na praktinoj nastavi u odreenom ugostiteljskom objektu jedan dan u tjednu po rasporedu i to do
ukupno 280 sati tijekom školske godine te po završetku školske godine uenik odrauje 182 sati ljetne
strune prakse. Uenici koji su upisali dualni eksperimentalni program za zanimanje konobar i kuhar
ukupno moraju odraditi 385 sati, s tim da 140 sati odrauju po završetku nastavne godine, a na praktinu
nastavu kreu od 12. 04. 2021.
Uenici 2. godine (navedenih zanimanja) – u vremenu od 07.09.2020. do 18.06.2021. god. trebaju biti
prisutni na praktinoj nastavi jedan dan u tjednu u odreenom ugostiteljskom objektu po rasporedu i to
do ukupno 280 sati u toku školske godine te po završetku školske godine uenik odrauje 182 sati ljetne
strune prakse.
Uenici 3. godine (navedenih zanimanja) – u vremenu od 07.09.2020. do 25.05.2021. god. trebaju biti
prisutni na praktinoj nastavi u odreenom ugostiteljskom objektu jedan dan u tjednu u dogovoru s
mentorom iz ugostiteljskog objekta i to do ukupno 256 sati u toku školske godine.
HOTELIJERSKO-TURISTIKI KOMERCIJALIST
Uenici 1., 2., i 3. godine trebaju odraditi 105 sati za vrijeme nastavne godine i 182 sata po završetku
nastavne godine.
Uenici 4. godine trebaju realizirati 96 sati za vrijeme nastavne godine.
53
PONEDJELJAK 1a, 1d, 2d, 3b 1g, 2h 1s
UTORAK 1b, 1e, 2c, 3e 1f, 2g 2s
SRIJEDA 1c, 1i, 3c, 3i 1h 3i, 1i
ETVRTAK 2b, 2i, 3b, 3d 2f, 3h 2i, 3i
PETAK 2a, 2c, 3e, 3f, 3g 3s
Kuhari DO i konobari DO
od 12. 04. 2021. 1m
Turistiko-hotelijerski komercijalisti:
subota, 2. polugodište 1j, 2j, 3j
PLAN I PROGRAM PRAKTINE NASTAVE 2020./2021.
Uenici prvih, drugih i treih razreda praktinu nastavu obavljaju u objektima s kojima su sklopili
"Ugovor o provedbi praktine nastave" i u školskim radionicama Uilišta na lokacijama:
Restoran „Frankopan“ – Frankopanska 8 - obnavlja se od ošteenja u potresu
Restoran „Stara zagrebaka škola“, Kombolova 2a,
Restoran Ilica 25 – usluge cateringa
Uenici za zanimanje turistiko-hotelijerskog komercijalista praktinu nastavu obavljaju u objektima s
kojima je škola sklopila ugovor i u školskim radionicama Uilišta.
Tijekom nastavne godine praktina nastava obavlja se u gradu Zagrebu kao i u okolnim mjestima.
Ljetna struna praksa obavlja se:
- u gradu Zagrebu i okolnim mjestima,
54
epidemiološkoj situaciji
- u mjestu stalnog boravka uenika-putnika, ako za to postoje uvjeti.
Uenici u cijelosti moraju odraditi praktinu nastavu. Neobavljena struna praksa se odrauje.
Popis ugostiteljskih objekata u kojima uenici zanimanja: kuhar, konobar i slastiar mogu sklopiti
ugovor o provedbi praktine nastave, školska godina 2020./2021.
HOTELI
ASTORIA, PETRINJSKA 71
DUBROVNIK, GAJEVA 1
HOLIDAY, JANKOMIR 25
INTERNATIONAL, MIRAMARSKA 24
LAGUNA, KRANJEVIEVA 29
SHERATON, KNEZA BORNE 2
CALYPSO, VENTILATORSKA bb
CASABLANCA, VUKOVARSKA 271
CAPUCINER, KAPTOL 6
DIONIZ, JOSIPA ZORIA 31 DUGO SELO
DUBRAVKIN PUT, DUBRAVKIN PUT 2
55
GLADNE OI, KORULANSKA 17
GLADNE OI, SAVSKA 129
KEREMPUH, DOLAC 2
MAŠKLIN I LATA, ANDRIJE HEBRANGA 11a
MEDVEDGRAD, ILICA 49
MLINARICA, JANDRIEVA 5
NOCTURNO, SKALINSKA 2
ORKAN, BUKOVAKA 6
OKRUGLJAK, MLINOVI 27
PIVNICA MEDVEDGRAD, ILICA 49
NOKTURNO, SKALINSKA 5
STARI PUNTIJAR, GRAANSKA 65
56
LONDONER, SLJEZOVA 24
MARION SLASTIARNICA, AV. DUBROVNIK 16
MARTINA, ZAGREBAKA 6, SESVETE
DESERT JDOO, BOSUTSKA 15C
LASADA, GRADNA 59, SAMOBOR
MAGNOLIA, TRAKOŠANSKA 17A
ZAGREB, MASARYKOVA 4
CATERING PRINCESS, CVETKOVI 85A,, 10450 Jastrebarsko
CATERING KVATRI, MAKSIMIRSKA 9
poslovanja hotela i restorana, veina naših partnera privremeno je otkazala suradnju, stoga naši uenici
nisu u mogunosti odraivati školsku praksu u tim objektima te su primorani traiti strunu praksu u
drugim ugostiteljskim objektima, ukoliko istu ne mogu nai, škola e ih rasporediti u školske radionice.
ZANIMANJE Broj uenika Broj uenika Broj uenika Broj uenika
1.godina 2. godina 3. godina 4. godina 1. godine 2. godine 3. godine 4. godine
KONOBAR 3 3 3 - 60 60 53 -
KONOBAR DO 0,5 4
KUHAR DO 0,5 11
Tur. - hot. 1 1 1 1 22 18 20 20
komercijalist
ZANIMANJE 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
KONOBAR 8 8 8 -
ZANIMANJE 1. razred 2. razred 3. razred
KONOBAR 182 182 -
KONOBAR DO 140
KUHAR 182 182 -
KUHAR DO 140
SLASTIAR 182 182 -
POPIS UENIKA NA PRAKTINOJ NASTAVI PO OBJEKTIMA (podloan promjena temeljem
argumentiranih zamolbi roditelja odnosno zakonskih skrbnika uenika)
NAZIV OBJEKTA KONOBARI KUHARI SLASTIARI
HOTELI
ART HOTEL LIKE, VLAŠKA 44 0 0 0
ASTORIA, PETRINJSKA 71 0 0 0
DELMINIVM, PROSENIKA UL.. 14 0 0 0
DOUBLE TREE BY HILTON, GRADA VUKOVARA 234 0 0 0
DUBROVNIK, GAJEVA 1 0 0 0
ESPLANADE OLEANDER, MIHANOVIEVA 1 0 0 0
GALLUS, BRESTOVEKA CESTA 2, SESVETE 5 4 2
HOLIDAY, JANKOMIR 25 0 0 0
INTERNATIONAL, MIRAMARSKA 24 0 0 0
LAGUNA, KRANJEVIEVA 29 0 0 0
PALACE, STROSSMAJEROV TRG 9 0 0 0
PANORAMA, TRG SPORTOVA 9 0 0 0
PHOENIX, SESVETSKA CESTA 29, SESVETE 1 1 0
PHOENIX, STARO IE, VELIKOGORIKA BB 0 0 0
SHERATON, KNEZA BORNE 2 0 0 0
SWANKY, ILICA 50
0 0 0
RESTORANI
BUNI, ŠAŠKOVEKA BB, DUGO SELO 0 2 0
CALYPSO, VENTILATORSKA bb 1 2 0
59
CRNI BISER, 1. POLJANICA 13 0 1 0
DIONIZ, JOSIPA ZORIA 31 DUGO SELO 0 4 0
DUBRAVKIN PUT, DUBRAVKIN PUT 2 2 8 2
EL TORO, UL. FRA FILIPA GRABOVCA 1 0 3 0
GLADNE OI, KELEKOVA 85, SESVETE 8 12 0
GARFIELD, ETANSKA BB, IVANI GRAD 2 2 0
KEREMPUH, DOLAC 2 0 1 0
KONOBA LUKA, POTONICA 44 1 0 0
KRALJEVEC, DUGOSELSKA 70 0 6 0
KVATRI, MAKSIMIRSKA 9 0 1 0
KUHINJA, DONJE SVETICE 4 0 1 0
LAGANINI, VRBIK 10B 1 2 0
LANTERNA, OPATOVINA 31 0 3 0
MALI RAJ, SAMOBORSKA 77 2 6 0
MALI BAR, Vlaška 63 0 2 0
MANO II, RADNIKA 0 5 0
MAŠKLIN I LATA, ANDRIJE HEBRANGA 11a 0 1 0
MEDVEDGRAD, ILICA 49 0 1 0
MOSTOVI, RADNIKA 1D (VEMAG) 3 2 0
MIHITA II, TRG SENJSKIH USKOKA 7 1 0 0
MLINARICA, JANDRIEVA 5 1 1 0
NAFTALAN, OMLADINSKA 23, IVANI GRAD 1 1 0
OKRUGLJAK, MLINOVI 27 0 4 0
ZLATNI MEDO, SAVSKA 56 2 1 0
NOKTURNO, SKALINSKA 5 0 3 1
PYRUS, SLAVONSKA AV. 20 1 2 0
PRIMOŠTEN, BRAE CVIJIA 1 0 2 0
SPOON, SLAVONSKA AVENIJA 6/2 1 2 0
60
STARI PUNTIJAR, GRAANSKA 65 0 2 0
TIME, PETRINJSKA 7 3 4 2
VEGA, GRADA GOSPIA 3 1 1 0
VIP-ZADAR CVJETNI, PRERADOVIEV TRG 5 0 1 0
ZELEN DVOR, SAMOBORSKA CESTA 170 1 2 0
ZLATNA ŠKOLJKA, MARTIEVA 51 0 1 0
ZLATNI MEDO, SAVSKA 56 2 1 0
ZVONA – ERICSSON, KRAPINSKA 45 1 4 0
SLASTIARNICE 0
EMA, MALEŠNICA 14 0 0 2
FANCY CAKE, 1.PILE 11, KRUGE 0 0 2
GRAND MARNIER SWEETS TRAKOŠANSKA 41A 0 0 2
JAGODE I OKOLADA, KOLODVORSKA 20 0 0 1
LONDONER, SLJEZOVA 24 0 0 3
MARIO COLOR, SAVSKI GAJ Xl, PUT 1a 0 0 2
MARTINA, ZAGREBAKA 6, SESVETE 0 0 3
MILLENIUM, BOGOVIEVA 7 1 0 1
ORIJENT, MAKSIMIRSKA 34 0 0 3
TORTERIE MACARON REMETINEKA14 0 0 8
VINCEK, ILICA 18 0 0 10
ZAGREB, MASARYKOVA 4 1 0 1
CATERING
CATERING DELIKATES IVI, KELEKOVA 4 1 6 0
Nastavni predmet Broj sati
Promet i putnike agencije 2/64 Nenad Gajšak 20 (4. j)
Ugostiteljsko posluivanje 1/32 Mario Majcen 11 (3. f)
Slastiarstvo 1/32 Nada Ivanjko 10 (3. s)
Ukupno 8/265
Banketna sekcija 2/64 Marija Broni 15 ( 4. j)
Novinarska grupa 2/70 Tatjana Povalec 10 (1.2. i 3.r.)
Sekcija barmena 1/35 Zoran Zeli 15 (2. i 3. r)
Ukupno 5/169
d) Raspored nastavnika – vidi DODATAK I
62
Nada Vidovi (kabinet 2)
Mladen Maruši (kabinet 3)
Mario Mali (kabinet 4)
Zoran Zeli (kabinet 2)
Boris Arih (kabinet 3)
Slastiarstvo Nada Ivanjko
Informatika Robert Sabljak
POETAK I ZAVRŠETAK ŠKOLSKE GODINE I PRAZNICI ZA UENIKE
01. 09. 2020. – poetak školske godine
07. 09. 2020. – poetak nastavne godine
25. 05. 2021. – završetak nastave za završne razrede
18. 06. 2021. – završetak nastave za 1., 2. i 3. razrede
31. 08. 2021. – završetak školske godine
07. 09. 2020. – 23. 12. 2020. – prvo polugodište
02. 11. 2020. – 03. 11. 2020. – jesenski odmor za uenike
24.12.2020. – 08. 01. 2021. – prvi dio zimskog odmora za uenike
11. 01. – 18. 06. 2021. – drugo polugodište
23. 02. – 26. 02. 2021. – drugi dio zimskog odmora za uenike
11. 01. – 25. 05. 2021. – drugo polugodište za završne razrede
02. 04. – 09. 04. 2021. – proljetni odmor uenika
BLAGDANI, NERADNI I NENASTAVNI DANI
01. 11. 2020. Svi Sveti
18. 11. 2020. Dan sjeanja na rtve Domovinskog rata i Dan sjeanja na rtvu Vukovara
25. 12. 2020. Boi
06. 01. 2021. Sveta tri kralja
04. 04. 2021. Uskrs
03. 06. 2021. Tijelovo
22. 06. 2021. Dan antifašistike borbe
05. 08. 2021. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
15. 08. 2021. Velika Gospa
64
LJETNI ROK
do 28.05.2021. – prijave za polaganje razrednih i predmetnih ispita
30.05.-16. 06. 2021. – polaganje razrednih i predmetnih ispita pred Povjerenstvom
24. 06. 2021. – raspored dopunskog nastavnog rada na oglasnoj ploi
25. 06. – 02. 07. 2021. - dopunski nastavni rad
02. 07. 2021. - razrednici izvješuju voditelja o rezultatima dopunskog nastavnog rada
b) za uenike završnih razreda
do 05. 05.2021. prijave predmetnih i razrednih ispita
06. 05. - 21. 05. 2021. – polaganje razrednih i predmetnih ispita pred Povjerenstvom
28. 05. 2021. - raspored dopunskog nastavnog rada na oglasnoj ploi
31. 05. - 04. 06. 2021. - dopunski nastavni rad
04. 06. 2021. - razrednici izvješuju voditelja o rezultatima dopunskog nastavnog rada
JESENSKI ROK:
20. 08. 2021. – raspored polaganja popravnih ispita
24. 08. – 25.08. 2021. – polaganje popravnih ispita pred Povjerenstvom
25. 08. 2021. – razrednici izvješuju voditelja o rezultatima ispita
65
KALENDAR IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA U ŠK. GOD. 2020./2021.
do 05.10.2020. - objavljivanje vremenika izradbe i obrane završnog rada
do 15.10.2020. - rok za upoznavanje uenika sa sadrajem, uvjetima i nainom izradbe
i obrane završnog rada
do 30.10.2020. - izbor tema
07.06.2021. - sjednica Prosudbenog odbora
11.06.2021. - sjednica Prosudbenog odbora
JESENSKI ROK:
26.08.2021. - sjednica Prosudbenog odbora
26.08.2021. - sjednica Prosudbenog odbora
ZIMSKI ROK:
do 21. 01. 2022. - predaja završnog rada
03.02. 2022. - sjednica Prosudbenog odbora
03. 02. 2022. - obrana završnog rada
03. 02. 2022. – sjednica Prosudbenog odbora
08. 02. 2022. - uruivanje svjedodbi o završnom radu
66
GODINI 2020./2021.
LJETNI ROK
Grki jezik (test) 14:00
(esej)
9:00
(esej)
9:00
Engleski jezik B 9:00
67
Matematika B 9:00
Hrvatski jezik B test 9:00
25. lipnja Hrvatski jezik A esej 9:00
Hrvatski jezik B esej 9:00
Objava rezultata 13. srpnja
Podjela svjedodbi 22. srpnja
Francuski jezik B 9:00
Grki jezik (test) 14:00
Latinski jezik A 14:00
Latinski jezik B 14:00
(esej)
9:00
(esej)
9:00
Glazbena umjetnost 14:00
Logika 14:00
2. rujna
Kemija 9:00
Podjela svjedodbi 17. rujna
OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA ŠK. GOD. 2020./21. PREMA KALENDARU RADA:
- za zanimanja kuhar – konobar – slastiar (I.- III. raz.)
- za zanimanje turistiko hotelijerski komercijalist
- za program usavršavanja- specijalizacije kuhar, konobar i slastiar.
- za programe osposobljavanja
1. 26. 10. 2020. – 30. 10. 2020.
2. 09. 11. 2020. – 20. 11. 2020.
3. 14. 12. 2020. – 18. 12. 2020.
4. 11. 01. 2021. - 22. 01. 2021.
5. 01. 02. 2021. - 05. 02. 2021.
6. 01. 03. 2021. - 05. 03. 2021.
7. 12. 04. 2021. - 16. 04. 2021.
8. 17. 05. 2021. - 25. 05. 2021.
9. 07. 06. 2021. - 18. 06. 2021.
10. 01. 07. 2021. - 07. 07. 2021.
Ispiti za polaznike u obrazovanju odraslih odravaju se u navedenim terminima.
Polaznici su duni prijaviti ispite (prijavnicom) najkasnije tjedan dana prije ispita.
71
a) Plan i program rada Nastavnikog vijea
Vrijeme
- izvješe o realizaciji Godišnjeg plana i programa za šk. god.
2019. /20.
- smjernice za izradu Godišnjeg plana i programa 2020. /2021.
- razmatranje i utvrivanje Godišnjeg plana i programa rada
Uilišta za šk. god. 2020. /2021.
- Plan individualnog strunog usavršavanja nastavnika za
2020./21.
samovrednovanja škole za 2020./21.
dravne mature
izvanuionike aktivnosti
- pedagoške mjere
- organizacija boine priredbe
osvrt na sjednice razrednih vijea
- realizacija nastave
- izvješe razrednika o rezultatima razlikovnih ispita za uenike
koji su uvjetno upisani
sjednica
Nastavnikog
vijea
- odravanje roditeljskih sastanaka i strunih vijea
- pedagoška dokumentacija
- tematsko predavanje za nastavnike
sjednica
Nastavnikog
vijea
ravnatelj
pedagog
nastavnici
OUJAK
ostalih natjecanja uenika
- izvješe sa sjednica razrednih vijea o uspjehu uenika ( izostanci, realizacija nastave, pedagoške mjere)
- izvješe s odranih dravnih natjecanja
- organizacija i utvrivanje naina polaganja predmetnih i
razrednih ispita za završne razrede
sjednica
Nastavnikog
vijea
ravnatelj
pedagog
godine
- izvješe s dopunskog nastavnog rada i utvrivanje kandidata
za popravni jesenski rok – završni razredi
- imenovanje Povjerenstava za praenje provedbe polaganja
dravne mature
popravnih ispita za 1., 2. i 3j razred
sjednica
Nastavnikog
vijea
psiholog
natavnici
LIPANJ
- izvješe o uspjehu uenika na kraju nastavne godine 1,2 i 3 j
razreda (uspjeh, izostanci, realizacija nastave, pedagoške
mjere, pohvale i nagrade)
- utvrivanje fonda sati za dopunski nastavni rad
- uspjeh uenika na završnom radu i dravnoj maturi
- pedagoška dokumentacija - izvješe Povjerenstva za kvalitetu o samovrednovanju
sjednica
Nastavnikog
vijea
ravnatelj
pedagog
psiholog
nastavnici
SRPANJ
za popravni jesenski rok i nain polaganja popravnog ispita
- pedagoška dokumentacija
i obrana završnog rada, podjela svjedodbi)
- izvješe o sigurnosti i preventivnim mjerama
- imenovanje povjerenstva za polaganje popravnih ispita na
jesenskom roku
kabineta i voditelja nastave
psiholog
nastavnici
KOLOVOZ
- izvješe s upisa u prve razrede - kalendar rada za poetak nove školske godine 2021./2022.
- uspjeh uenika nakon jesenskog popravnog ispita,
(jesenskog roka) i obrane završnog rada
- analiza uspjeha uenika na završetku školske godine
2020./2021.
- smjernice za izradu Kurikuluma za šk.god. 2021./22. - upute nastavnicima za poetak rada u novoj
školskoj godini
sjednice Nastavnikog vijea. Dok traje nepovoljna epidemiološka situacija, sukladno preporukama
HZJZ-a, sjednice e se odravati u virtualnom okruenju na platformi TEAMS.
b) Plan i program rada Razrednih vijea
Za vrijeme nepovoljne epidemiološke situacije sjednice e se odravati u virtualnom okruenju.
- zamolbe uenika
specifinostima uenika
-prijedlog izvanuionikih aktivnosti tijekom
realizaciji odgojno-obrazovnog procesa
na internetskoj stranici škole)
- organizacija i provoenje pedagoških
-sastanci vijea,
Popis predsjednika Strunih vijea
Psihologija–Vjeronauk-Bonton-Geografija-Povijest-Etika-
Tehnologija zanimanja Boica Bagadur
Strani jezici Sonja Stipievi
hrvatskog jezika
Davorka Andri, prof.
Snjeana Mikulan, prof.
- popis lektire
- usklaivanje elemenata ocjenjivanja
- obiljeavanje znaajnih datuma
Italiju skladu sa preporukama HZJZ – nastojati e se
realizirati kroz Nastavnu godinu.
- sastanci vijea - svi lanovi
- sudjelovanje na strunim skupovima i evaluacija istih
- posjete kazališnim predstavama (dogovor)
- sastanci vijea - svi lanovi
- aktivnosti vezane uz izradu plakata
- posjete kazališnim predstavama (dogovor)
- korelacija s ostalim aktivima
- sastanci vijea - svi lanovi
- veera s piscima
Godišnji plan i program rada aktiva povijesti, geografije, kulturno povijesne baštine,
psihologije, etike i vjeronauka
- usklaivanje elemenata praenja i vrednovanja uenika
- utvrivanje plana potreba aktiva i ureenje kabineta
aktiva
aktivnosti
- predlaganje strune literature za struno usavršavanje
nastavnika
IOOP-a
školskom ivotu, pripremanje nastave na daljinu u sluaju
potrebe
- rad s uenicima s teškoama u uenju
- sudjelovanje na (mrenim) strunim skupovima
- obiljeavanje Dana sjeanja na rtvu Vukovara (18.11.) – korelacijska nastava; planiranje ideja i provedbe
obiljeavanja ove obljetnice u mrenom obliku
- sudjelovanja na razrednim i nastavnikim vijeima
- sastanci
vijea,
elemenata praenja i kriterija vrednovanja
- dodatna pomo uenicima, s posebnim fokusom na
uenike s teškoama u uenju
- obiljeavanje Dana sjeanja na Holokaust i spreavanje
zloina protiv ovjenosti (27.01) – korelacijska nastava,
planiranje ideja i provedbe ove obljetnice u mrenom
obliku
- sastanci
predmetima
mrenom obliku)
Anica Pauleti olakovi, prof. povijesti i filozofije
Petar Paveši, prof. geografije
Sanja Vidakovi, prof. povijesti umjetnosti i njemakog jezika i knjievnosti
Diana Klari, dipl. kateheta
Tamara Bastijani, magistra psihologije
- pohaanje mrenih strunih skupova i upanijskih
vijea
Svibanj/Lipanj
nastavnika
- mrena suradnja s roditeljima
obliku)
predmetima
sastanci
vijea
Godišnji plan i program rada aktivnosti strunog vijea kuharstva i slastiarstva
Vrijeme
kabinetske nastave
-suradnja sa drugim strunim vijeima u cilju
poboljšanja nastave
-organiziranje natjecanja “Aronija kup“ u Ugostiteljsko
turistikom uilištu
za rad u nastavi
i izvan Uilišta
Uilištu
natjecanjima
praenje uenika u ugostiteljskim objektima
-sudjelovanje u aktivnostima vezanih uz promidbu
škole
- meuupanijsko vijee
natjecanju Worldskills
- meuupanijsko vijee
ugostiteljstvo
za budue zanimanje
školske godine
-sastanci vijea -svi lanovi
Priprema i prezentacija jela u školskoj radionici kuhinji -sastanci vijea
-svi lanovi
Marija Buzov; Nada Vidovi; Mladen Maruši;
Anica Burazer- Paveškovi; Mario Mali; Mario Majcen ,
Gabrijela Hodak, Svjetlana Jeli Veenaj, Marko Jakopina, Matija Balent Nada
Ivanjko, i Zdenka Buljan
79
Godišnji plan i program rada aktivnosti strunog vijea tjelesne i zdravstvene kulture
lanovi srunog vijea nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture:
Frobe Elza, prof., predsjednik strunog vijea
Dali Pero, prof.
Bra Irena, prof.
Baši Irena, prof.
škole
2020./21.
Studeni/
Prosinac
evaluacija istih
Sijeanj/
Veljaa
razreda
Oujak/
Travanj
evaluacija istih
Svibanj/
Lipanj
80
lanovi strunog vijea nastavnika raunalstva:
Sabljak Robert, prof., predsjednik strunog vijea
Tomaš Branko, dipl. ing,
Srekovi Boris, dipl. inf.
nastave
- suradnja s drugim strunim vijeima u cilju poboljšanja
nastave
- organiziranje natjecanja «Aronija kup» u Ugostiteljsko
turistikom uilištu
rad u nastavi
izvan Uilišta
- suradnja s medijima
natjecanjima
uenika u ugostiteljskim obrtima
- sudjelovanje u programima unutar škole
- sastanci
vijea
Worldskills
- sastanci
vijea
ugostiteljstvo
budue zanimanje
godine
- sastanci
vijea
Vrijeme
ugostiteljsko posluivanje
stol) - -posjet ,,Meunarodnom Zg.
situaciji
priprema uenika na
mješavine
natjecanje -Gastro“
-kreativni kutak
(tema zima u Zagrebu)
Zg. Velesajmu,, - Hotel&Gastroteh
smoothia
završnih razreda
gostom
KARLOVAC,,
popravnih ispita
radova
-rješavanje pedagoške dokumentacije
-sudjelovanje u radu
-priprema i provedba obrane završnih
radova
Marija Broni; Svjetlana Jeli Veenaj; Boris Arih;
Mario Majcen; Vesna Bani; Gabrijela Hodak; Davorin Babi;
Dajana Sudar i Vesna Guja
83
lanovi vijea: Boica Bagadur, dipl.ing. biotehnologije, predsjednik strunog vijea
Nevenka Maksan, dipl.ing. biotehnologije
Ivana Samac, dipl.ing, biotehnologije
Ivana Puri, dipl.ing, biotehnologije
Maja Frluec, dipl.ing. biotehnologije
- utvrivanje elemenata ocjenjivanja za pojedine
predmete vijea
prehrambenim tvornicama, sajmovima vina ,
- realizacija nastavnog programa
- prijedlog mjera za poboljšanje uspjeha uenika
- izrada prigodnih plakata
- realizacija nastavnog programa
- realizacija nastavnog programa
izvedbenih programa
- analiza uspjeha uenika na kraju školske
godine i prijedlozi za slijedeu šk. god.
- raspodjela satnice za slijedeu šk.god. 2021./2022.
- sastanci
vijea
Vrijeme
2020./2021.
programa
nedovoljnog predznanja mogu li
pratiti program, izrada prilagoenih
korelacije
ujednaavanja kriterija ocjenjivanja
prema zadanim elementima
djelatnosti
WORLDSKILLS
ocjenjivanja uenika u drugom
kvalitetnijeg odgojnog rada s
stranih jezika te rad sa darovitim
uenicima sa ciljem postizanja što
boljih rezultata na upanijskim
engleskog, njemakog, talijanskog i
jezika
završni ispit
obrazovanje
poboljšanja kvalitete nastave
kazalištu
pripreme za završne ispite
školsku godinu
školske godine
RENATA GALI, prof, engleskog jezika
TIHANA ZOROTOVI,prof. engleskog jezika
MATEA MIKLAUŠI, mag. edukacije engleskog i njemakog jezika
ANA IVŠI, magistra edukacije njemakog jezika i pedagogije
Srpanj/
Kolovoz
godinu
izrada programa i plana rada aktiva
na osnovi analize rada od prethodne
školske godine
godinu 2021./2022. - izrada
Vrijeme
- Prijedlog i usvajanje plana i programa aktiva u tekuoj
školskoj godini
prijedlog mjera za poboljšanje uspjeha uenika
- Usklaivanje elemenata ocjenjivanja
i prilagoenom programu
- Osvrt na opremu
- sastanci
vijea
HMD - a
- sastanci
vijea
HMD - a
- Sudjelovanje na SV - u za trogodišnje strukovne škole
- Sudjelovanje na SV - u za etverogodišnje strukovne škole
- sastanci
vijea
HMD - a
- Pripreme za školsko natjecanje iz matematike
(za smjer: hotelijersko-turistiki komercijalist)
- sastanci
vijea
(za smjer: hotelijersko-turistiki komercijalist)
- Organizacija i provedba "Origami" radionice
- sastanci
vijea
HMD - a
- sastanci
vijea
HMD - a
- Sudjelovanje na SV - u za etverogodišnje strukovne škole
- Terenska nastava - Šetnja Zagrebom s matematiko –
umjetnikim naoalama
AZOO - a
Denis Vrdoljak, magistar edukacije matematike - predsjednik strunog vijea matematike
Tanja Vraneševi, dipl. ing. matematike - lan vijea
Kranjlec Skoi Maja, magistra edukacije matematike – lan vijea
Lovro Švenda, magistar edukacije matematike – lan vijea
- Struno pedagoško predavanje na PMF - u u organizaciji
HMD - a
- Radionica "Origami"
sustav
HMD - a
- Analiza uspjeha uenika maturalnih razreda na kraju
nastavne godine
- Analiza uspjeha uenika na kraju nastavne godine
- Dogovor o dopunskom radu i popravnim ispitima
- sastanci
vijea
Srpanj 2021. - Analiza uspjeha uenika u ljetnom roku dravne mature
- Organizacija i provoenje dopunskog rada - ljetni rok
- Raspodjela zaduenja
- Analiza raspodjele zaduenja
- Evaluacija rada aktiva
lanovi vijea: Silvija Peroš, dipl. oec., ekonom. grupe predmeta, voditelj stru. vijea
Ivana Mareti, dipl. oec., nastavnik ekonom. grupe predmeta
Mladenka Maruši, dipl. oec., nastavnik ekonom. grupe predmeta
Višnaj Mikuš Kreši, dipl. iur., nastavnik pravne grupe predmeta
Nenad Gajšak, dipl. oec., nastavnik ekonom. grupe predmeta
Marija Duki, struna specijalistica ekonomije, nastavnica ekonom grupe predmeta
Chriss Alessandro Carnevali, mag. oec., nastavnik ekonomske grupe predmeta
Vrijeme
- usklaivanje elemenata ocjenjivanja
- suradnja s drugim strunim vijeima u cilju
poboljšanja nastave
uenika
- sudjelovanje na strunim skupovima
natjecanjima „Gastro“ i „Worldskills“
nadoknada.
obraenog nastavnog sadraja, broja negativnih
ocjena.
- sastanci
vijea
škole.
- organizacija strunog usavršavanja nastavnika
unutar i izvan Uilišta.
manifestacija vezanih za turizam i ugostiteljstvo.
- sudjelovanje u provedbi ispita dravne mature
(deurstva nastavnika).
- rad u povjerenstvima za popravne ispite, izvješa sa
prisustvovanjima seminarima.
godine.
- sastanci
vijea
Vrijeme
2020./2021.
godinu 2020./2021.
kolektivno osiguranje uenika za školsku godinu
2020./2021.
godine 2019./2020.
- kadrovska pitanja
- tekua pitanja
radnog odnosa
- tekua pitanja
obrazovnom radu Uilišta
- planiranje i praenje materijalnih troškova
- imenovanje komisija za popis osnovnih sredstava i ostale
imovine
2021. – 2023.g.
plana za 2020.g. tekua pitanja
sjednica
Školskog
odbora
lanovi
plana za proraunsku 2021.g.
razdoblja
obrazovanja za 2021./2022. šk. god.
- tekua pitanja
uilišta za 2021. godinu
obrazovanju odraslih
Adam Vuk – lan (osniva)
Petar Vukeli – lan (osniva)
Ivana Mareti, dipl.oec. – lan (predstavnica nastavnika)
Boris Srekovi, dipl informatiar.– lan (predstavnik zbora radnika) i zamjenik predsjednice Školskog
odbora
Zbog epidemiološke situacije mogue su izmjene u mjestu odravanja sjednica(u školi i/ili online) kao i
druge izmjene koje e zahtijevati trenutana epidemiološka situacija.
b) imenovanje Povjerenstva za upis polaznika u Program
obrazovanju odraslih i razlikovnih ispita
c) utvrivanje visine školarine za obrazovanje odraslih za
šk. god. 2021./2022.
odraslih za šk. god. 2021./2022.
- tekua pitanja
skupina
sjednica
Školskog
odbora
lanovi
financijskog izvješa o izvršenju financijskog plana za
proteklo razdoblje
- izvješe o upisu uenika u 1. razrede školske
2021./2022. godine
sukladno financijskom planu - tekua pitanja
Sjednica
Školskog
odbora
lanovi
Cilj rada:
- postii kvalitetnu i kreativnu interakciju u suradnji roditelja i Uilišta u podruju:
1. pedagoškog ozraja,
2. socijalnog ozraja,
3. kulturnog ozraja
4. materijalno – tehnikog.
- izrada zajednikog plana i programa rada;
- upoznavanje s Pravilnikom o Kunom redu uilišta i Pravilnikom o nainima, postupcima i
elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj školi,
- upoznavanje s Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
- osvještavanje vanosti odgojne uloge obitelji i roditelja te vanost i uloga roditelja u
postizanju uspjeha u školi;
- ukljuivanje u vrednovanje odgojno-obrazovnog rada;
- mišljenja i prijedlozi u svezi poboljšanja uvjeta rada u Uilištu.
Vrijeme
odbor
za šk.god. 2020./2021.
godine 2019./2020.
2020./2021.
sjednica
Vijea
roditelja
ravnatelj,
predstavnici
mjerama
- izvješe o izvanuionikim aktivnostima
mjerama
- plan upisa uenika u školsku godinu
2021./2022.
sjednica
Vijea
roditelja
ravnatelj,
pedagog
Prema potrebi se Vijee roditelja moe sastati i radi tekuih problema i inicijativa tijekom školske
godine. Sukladno epidemiološkoj situaciji sjednice se mogu odravati odravati u virtualnom
okruenju.
93
POPIS VIJEA RODITELJA
1a T. J.
1b A. T.
Svaki razredni odjel ima svoga predstavnika u Vijeu uenika Uilišta.
Na poetku školske godine uenici u razrednom odjelu biraju predstavnika u Vijeu uenika. Predstavnik
predstavlja razredni odjel, daje prijedloge o pitanjima vanim za uenike te prijedloge svog razrednog odjela.
lanovi Vijea uenika promoviraju pozitivne vrijednosti, surauju s pedagogom i psihologom, po potrebi i
s ravnateljem te ostalim nastavnicima i signaliziraju potrebe uenika.
Vrijeme
-izrada plana i programa
uenika
praktinoj nastavi, Pravilnika o nainima, postupcima i
elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj
školi, te Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških
mjera
pandemije i uputa u okviru kojih se organizira odgojno
obrazovni rad
broja izostanaka
promidbenim aktivnostima škole
sigurnosnim mjerama
vijea
razreda
stvaranju kriterija za biranje najboljeg razreda i uenika
Uilišta
-sastanci
vijea
-uenici,
razrednici,
-sastanci
1a L. R.
1b L. K.
1c M. T.
1d L. V.
1e D. .
1f F. T.
1g M. Š.
1h L. C.
1i L. S.
1j B. A.
1m F. Š.
1s A. J.
2a A. I.
2b A. G.
2c T. M.
2d B. S.
g) Plan i program rada ravnatelja
Djelokrug rada ravnatelja utvren je Statutom Uilišta, a poslovi i radni zadaci Pravilnikom o
unutarnjem ustrojstvu Uilišta.
- planiranje i programiranje rada razrednih vijea, nastavnikog
vijea
rada nastavnog i drugog osoblja
- raspodjela satnice nastavnicima i andragoškim djelatnicima
- izrada rješenja o tjednom zaduenju nastavnika
Poslovi tijekom godine:
2. ORGANIZACIJSKI POSLOVI
- redovitog obrazovanja uenika
- tajništva