godiŠnji plan i program rada za 2013. godinu · program rada ravnatelja program rada odjela brige...

Click here to load reader

Post on 10-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2013. GODINU

  RAVNATELJ Dr.sc.Višnja Bukvić, prof.

 • 1

  SADRŽAJ:

  OSNOVNI PODACI O USTANOVI

  PROGRAM RADA RAVNATELJA

  PROGRAM RADA ODJELA BRIGE I NJEGE O ZDRAVLJU

  PLAN RADA GLAVNE MEDICINSKE SESTRE-VODITELJICE ODJELA

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA FIZIOTERAPEUTA

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA SOCIJALNE RADNICE

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DEFEKTOLOGA REHABILITATORA

  PROGRAM RADA RADNOG TERAPEUTA

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 1. ODGOJNU SKUPINU

  GODIŠNJI PLAN RADA ODGOJNE SKUPINE 2

  GODIŠNJI PLAN RADA GLAZBOTERAPEUTA ZA 2013.GODINU

  PROGRAM RADA LIKOVNOG TERAPEUTA

 • 2

  OSNOVNI PODACI O USTANOVI

  NAZIV:

  Dom za starije i nemoćne osobe i tjelesno ili mentalno oštećene osobe Metković, Ante

  Starčevića 25. Osnivač Doma je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja

  Ministarstvo socijalne politike i mladih. Dom ima podružnicu koja nije pravna osoba te nad

  njenom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe Dom. Naziv podružnice glasi: Centar

  za radnu terapiju. Sjedište podružnice je u Metkoviću, Ante Starčevića 25. Izgradnja doma i

  podružnice u njemu financirana je sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

  Izgradnja je započeta 1999. god., a završena 2004. godine.

  DJELATNOSTI DOMA:

  • pruža stalni smještaj starijim i nemoćnim osobama, prehranu, održavanje osobne

  higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena,

  • usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka, te usluge pomoći njege u kući starijim i

  nemoćnim osobama.

  • pružanje tjelesno i mentalno oštećenim osobama usluge smještaja, boravka, prehrane i

  njege, brige o zdravlju, osposobljavanje u posebnim uvjetima, usluge organizacijskog

  provođenja slobodnog vremena.

  KAPACITET:

  Ustanova može smjestiti 36 starijih i nemoćnih osoba i 20 tjelesno ili mentalno oštećenih

  osoba te još 36 osoba sa posebnim potrebama na dnevnom boravku. Ustanova ima 8

  apartmana u koje se može smjestiti 8 odraslih osoba.

  ORGANIZACIJA USTANOVE:

  Rad doma organiziran je u sljedećim ustrojbenim jedinicama:

  - Odjel psihosocijalne rehabilitacije

  - Odjel njege i brige o zdravlju

  - Odjel prehrambenih i pomoćno-tehničkih poslova

  Opći, administrativni, kadrovski i računovodstveni poslovi obavljaju se pod neposrednim

  rukovođenjem ravnatelja bez osnivanja odjela.

 • 3

  STRUKTURA ZAPOSLENIKA:

  1. Ravnatelj 1

  2. Opći, administrativni, kadrovski i računovodstveni poslovi

  - voditelj računovodstva 1

  - računovodstveni referent 1

  - administrativni referent 1

  3. Odjel psihosocijalne rehabilitacije

  - socijalni radnik 1

  - rehabilitator 1

  - radni instruktor 2

  - radni terapeut 1

  - glazbeni terapeut 0,5

  - likovni terapeut 0,5

  4. Odjel njege i brige o zdravlju

  - viša medicinska sestra 1

  - medicinska sestra 4

  - fizioterapeut 1

  - njegovateljica 5

  5. Odjel prehrambenih i pomoćno-tehničkih poslova

  - kuhar 3

  - pomoćni kuhar 1

  - ekonom vozač-kućni majstor 1

  - kućni majstor-skladištar 1

  - pralja glačara 1

  - čistačica 4

  POTREBNO ZAPOSLITI

  - medicinske sestre 1

  - psiholog 0,5

  - kineziterapeut 1

  - portir-vozač 1

  - njegovateljica 1

  - pralja glačara 1

 • 4

  MISIJA I VIZIJA:

  Misija

  Pružanje podrške djeci i odraslim osobama s umjerenom, težom i teškom mentalnom

  retardacijom s pridruženim smetnjama za kvalitetno življenje, provođenje slobodnog vremena

  kroz kreativne radionice, rad i primjereno učenje i uključivanje u društvenu zajednicu.

  Također pružanje njege, brige o zdravlju, higijene, prehrane, organiziranog korištenja

  slobodnog vremena, druženja i zabave starim osobama koje također ovdje borave.

  Vizija

  Ova ustanova provodi poseban program za djecu i odrasle sa smetnjama u razvoju. Program

  se provodi za skupine od 7-21 godina te 3 programa za starije osobe kao i program likovne i

  glazbene terapije. Defektolog rehabilitator radi individualno i u skupini, a fizioterapeut i

  socijalni radnik također rade sa svim korisnicima. Podružnica sa svojim radom i djelovanjem

  sudjeluje u stvaranju suvremenog i kvalitetnijeg društva. Trudimo se osigurati korisniku da

  dosegne razinu vlastitih mogućnosti. Zadatak svakog zaposlenika je poštivati, uvažavati,

  stimulirati i podržavati korisnika. Zaposlenik mora biti usmjeren na različite tretmane

  korisnika, pouzdan i služiti kao model korisniku. Moramo ustrajno raditi na iznalaženju

  najpouzdanijih programa podrške i socijalizaciji korisnika.

  RADNO VRIJEME ZAPOSLENIKA U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE I TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE METKOVIĆ

  REDNI BROJ

  NAZIV RADNOG MJESTA

  RADNO VRIJEME DNEVNI ODMOR UJUTRO POSLIJE-

  PODNE UJUTRO POSLIJE-

  PODNE

  1. Ravnatelj 7,00-15,00 h 11,30-12,00 h 2. Šef računovodstva 8,00-16,00 h 11,00-11,30 h 3. Likvidator -

  blagajnik 7,00-15,00 h 10,30-11,00 h

  4. Administrativni referent

  7,00-15,00 h 11,30-12,00 h

  5. Socijalni radnik U prilogu 6. Defektolog –

  rehabilitator U prilogu

 • 5

  7. Defektolog – odgajatelj

  U prilogu

  8. Glazbeni terapeut U prilogu 9. Likovni terapeut U prilogu 10. Radni terapeut U prilogu 11. Glavna med. sestra 8,00-16,00 h 11,30-12,00 h 12. Med. sestre 7,00-19,00 h 19,00-7,00 h 11,00-11,30 h 13. Njegovateljice 7,00-19,00 h 19,00-7,00 h 11,30-12,00 h 14. Fizioterapeut 7,00-15,00 h 11,00-11,30 h 15. Kuhar 7,00-15,00 h 13,00-21,00 h 10,00-10,30 h 16,00-16,30h 16. Pomoćni kuhar 7,00-15,00 h 13,00-21,00 h 10,00-10,30 h 16,00-16,30h 17. Pralja-glačara 6,30-13,30 h 12,00-19,00 h 10,00-10,30 h 16,00-16,30h 18. Čistačice 6,30-13,30 h 12,00-19,00 h 10,00-10,30 h 16,00-16,30h 19. Ekonom,kućni

  majstor, skladištar 6,00-14,00 h 10,00-10,30 h

  20. Ekonom,vozač 7,00-15,00 h 11,00-11,30 h

  RADNO VRIJEME ZAPOSLENIKA U ODJELU PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE

  IME I PREZIME RADNO VRIJEME jutarnja smjena

  RADNO VRIJEME popodnevna smjena

  NAPOMENA

  Vjekoslava Soldo Defektolog rehabilitator

  07,00 – 15,00 h 12,00 – 20,00 h I

  Romana Čizmić Socijalni radnik

  07,00 – 15,00 h II

  Jadranka Gajić Defektolog-odgajatelj

  07,00 – 15,00 h 12,00 – 20,00 h III 08,00 – 16,00 h

  Mira Bjeliš Defektolog-odgajatelj

  07,00 – 15,00 h 12,00 – 20,00 h V

  08,00 – 16,00 h

  Ružica Antović Radni terapeut

  07,00 – 15,00 h 12,00 – 20,00 h IV 08,00 – 16,00 h

  Svjetlana Vučković Glazbeni terapeut

  08,00 – 12,00 h 15,00 – 19,00 h VI

  Zdenka Jurković Likovni terapeut

  09,00 – 13,00 h 15,00 – 19,00 h VII

 • 6

  RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI U ODJELU PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE

  VRIJEME AKTIVNOSTI

  07,00-08,00 h prihvat korisnika,cjelodnevni boravak, jutarnje aktivnosti i okupljanje u boravku,

  smještaj 08,00-08,30/8,45 h doručak 08,30/8,45-11,30 h aktivnosti u skupini

  11,30-12,00 h pauza 12,00-12,30/12,45 h ručak 12,00/12,45-15,00 h Radionice, slobodno vrijeme korisnika

  RASPORED RADA SOCIJALNE RADNICE PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  7 h–9 h Ured 9 h–11,30 h

  nepokretni I kat

  7h - 9 h 9h-11 h

  pokretni II kat

  7h-9h 9h-11h

  I kat

  7h-9h 9h-11,30h

  II kat

  7h-9h 9h-11.30h

  rad sa skupinama

  11,30-12,00h rad sa osobama sa smetnjama u

  razvoju

  11,30h-12,00h rad sa osobama sa smetnjama u

  razvoju

  11,30-12,00h rad sa osobama sa smetnjama u

  razvoju

  11,30-12,00h rad sa osobama sa smetnjama u

  razvoju

  11,30-12,00h rad sa osobama sa smetnjama u

  razvoju

  12,00h –12,30 h STANKA

  12,00h –12,30 h STANKA

  12,00h –12,30 h STANKA

  12,00h –12,30 h STANKA

  12,00h –12,30 h STANKA

  12,30 –15,00 h nepokretni I kat

  12,30 –15,00 h II kat pokretni

  12,30 –15,00 h I kat

  12,30 –15,00 h II kat

  12,30 –15,00 h Ostali poslovi

  Prijem korisnika od 08,00-12,00h

  Prijem korisnika od 08,00-12,00h

  Prijem korisnika od 08,00-12,00h

  Prijem korisnika od 08,00-12,00h

  Prijem korisnika od 08,00-12,00h

 • 7

  PROGRAM RADA RAVNATELJA Zadaci na unapređenju ustroja i uvjeta rada tijekom 2013. godine:

  • Osiguravanje materijalnih, kadrovskih i organizacijskih uvjeta za realizaciju programa,

  nabava specifičnih sredstava, pomagala potrebnih za stare i korisnike s posebnim

  potrebama

  • Osiguravanje materijalnih, kadrovskih i organizacijskih uvjeta za realizaciju programa

  • Osigurati povoljne materijalne uvjete u svim procesima rada

  • Održavanje objekta

  • Investicijsko održavanje po planu

  • Kontinuirano vođenje brige o osiguranju higijenskih uvjeta u svim ustrojbenim

  jedinicama

  PODRUČJE RADA • Planiranje i programiranje

  • Materijalni uvjeti rada

  • Ustrojstvo rada

  • Proces provođenja rehabilitacije i terapije

  • Permanentno stručno usavršavanje

  • Upravljanje

  • Suradnja s društvenom sredinom

  • Izvanredni poslovi

  PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE • Izrada godišnjeg plana i programa rada

  MATERIJALNI UVJETI RADA • Investicijsko održavanje objekta, tekuće održavanje sredstava i opreme za rad

  • Dopuna osnovnih sredstava i literature

 • 8

  USTROJSTVO RADA • Organizacija poslova i zadataka svih djelatnika prema potrebama korisnika

  • Organizacija radnog vremena

  • Organizacija i praćenje rada

  • Organizacija suradnje s roditeljima

  • Organizacija stručnog usavršavanja

  • Pratiti i pružati stručnu pomoć stručnim djelatnicima u vođenju dokumentacije

  • Pratiti provedbu i realizaciju programskih zadataka

  • Ocjenjivanje stručnih djelatnika

  PERMANENTNO STRUČNO USAVRŠAVANJE • Praćenje zakonskih promjena

  • Praćenje stručne literature

  • Nazočnost seminarima i savjetovanjima

  • Nazočnost i aktivno sudjelovanje u aktivima ravnatelja

  • Uključivanje stručnih djelatnika na aktivne seminare i savjetovanja

  • Organizacija stručnih predavanja

  KADROVSKO PRAVNA SLUŽBA • Iskazivanje potreba za popunjavanjem radnih mjesta

  • Vođenje brige o pravovremenoj izradi i donošenju općih akata

  • Sudjelovanje u pripremi sjednica, komisija i stručnih organa upravljanja

  FINANCIJSKI POSLOVI • Izrada financijskog plana i plana investicija

  • Praćenje obavljanja administrativnih poslova

  • Pratiti prihode i rashode, tekuće poslove

  UPRAVLJANJE • Iniciranje rada organa upravljanja - Upravno vijeće

  • Izrada prijedloga općih akata

  • Dosljedno izvršavanje odluka organa upravljanja

 • 9

  • Davanje sugestija u radu predsjednika Upravnog vijeća, sudjelovanje u pripremi

  sjednica

  • Praćenje zakonitosti u radu

  • Usklađivanje postojećih pravilnika o radu i sistematizaciji sa propisima novog

  Pravilnika

  SURADNJA S DRUŠTVENOM SREDINOM • Suradnja s Ministarstvom socijalne politike i mladih

  • Suradnja sa stručnim institucijama na nivou Republike Hrvatske

  • Suradnja s Domom zdravlja

  • Suradnja s Centrom socijalne skrbi

  • Suradnja sa zavodom za zaštitu zdravlja

  • Suradnja sa gradom i lokalnom zajednicom

  • Suradnja sa službama u županiji

  • Izvanredni poslovi

  STRUČNO USAVRŠAVANJE Sastavni dio programa rada je obavezno stručno usavršavanje kroz seminare, savjetovanja,

  predavanja, okrugle stolove, tribine, radionice. Također je potrebno organizirati i unutarnju

  edukaciju stručnih i drugih djelatnika, kroz različite teme:

  1. Standardi kvalitete i radna praksa

  2. Restriktivni postupci

  3. Procedura prigovora i žalbi

  4. Komunikacija u sestrinstvu i ostalim stručnim djelatnicima

  Posjet stručnim skupovima koje provode vanjske organizacije prema ponuđenom vremenu

  održavanja.

  SURADNJA Suradnja sa lokalnom zajednicom kroz uključivanje korisnika u zbivanje u lokaknoj zajednici.

  (Dan grada, GKS Metković, gledanje priredbi i koncerata…) U cilju razmjene iskustava,

  organizacija susreta i suradnje te posjet sličnim ustanovama. Suradnja sa centrima socijalne

  skrbi, medijima, pojedincima koji žele na bilo koji način podržati rad ustanove (volonteri,

 • 10

  donatori). Organizacija stručne prakse u ustanovi (njegovateljice, medicinske sestre, socijalni

  radnici).

  POVREMENI SMJEŠTAJ U sklopu smještaja korisnika sa posebnim potrebama organiziran je smještaj za korisnike koji

  nisu trajno smješteni, a obitelj ima potrebu na kraće vrijeme smjestiti osobu zbog bolesti. Na

  povremeni smještaj moguće je primiti dvije osobe istog spola istovremeno. (1 – soba čija

  namjena je za izolaciju).

  STRUČNA TIJELA KOMISIJA ZA PRIJEM I OTPUST KORISNIKA Pravilnikom o prijemu i otpustu ovog Doma reguliran je rad komisije. Članovi komisije su:

  socijalna radnica, viša medicinska sestra, defektolog rehabilitator, fizioterapeut i radni

  terapeut. U ovom mandatu predsjednica komisije je socijalna radnica. Komisija razmatra

  zahtjeve za prijem korisnika dobivene od Centra za socijalnu skrb i one po drugim osnovama.

  Nakon uvida u dokumentaciju i obavljenog razgovora sa korisnicima ili roditeljima skrbnika

  komisija donosi odluku o prijemu. Prilikom razgovora sa korisnikom komisija je dužna

  informirati korisnika o pravima i dužnostima, kućnom redu, programima rada. Nakon

  donošenja odluke o prijemu komisija je dužna obavijestiti korisnika i nadležni Centar za

  socijalnu skrb o donesenoj odluci.

  STRUČNI TIM Kako bi se dobila cjelokupna slika o potrebama korisnika i planirali koraci za zadovoljavanja

  potreba svakog korisnika organiziran je stručni tim koji interdisciplinarno donosi procjenu

  potreba i plana daljnjih koraka za zadovoljavanje potreba korisnika.

  Preduvjet za kvalitetno djelovanje stručnog tima:

  • provođenje kvalitetne opservacije od strane zaposlenika koji su u direktnom radu s

  korisnicima

  • dobro prikupljena dokumentacija za korisnika

  • obavljena procjena

  • praćenje izvršavanja ciljeva stručnog tima

  • upućivanje na pravilno postupanje kod zadanih ciljeva

  • evaluacija zaključaka stručnog tima

 • 11

  PLAN KULTURNIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Aktivnosti koje će se provoditi u okviru programa kulturnih i društvenih djelatnosti vezane su

  uz estetsko-ekološko uređenje životne sredine, priredbe u Domu , obilježavanje blagdana i

  nekih drugih oblika suradnje s društvenom sredinom,javnih predavanja, gostovanja

  glazbenika i sl.

  SADRŽAJI:

  • Pozdrav jeseni - estetsko uređenje prostorija, uređenje okoliša, likovni radovi,

  glazbeno-scenski program

  • Dani kruha - prigodna svečanost, izrada kruha i krušnih proizvoda, recitacije, likovni

  uradci, izložba…

  • Dan neovisnosti - likovni uradci, pjesme

  • Dan svih svetih - Sjećanje na one koji nisu s nama (izrada svijeća, vjenčića…)

  • Tjedan invalida - posjeta srodnim ustanovama, prava invalida…

  • Sveti Nikola - prigodna svečanost, podjela darova, dolazak Sv.Nikole, glazbeni

  program, likovni uradci…

  • Božić i Nova godina - prigodni program, susret s roditeljima, kićenje jelki i radnog

  prostora, svečani ručak, organiziranje dočeka Nove godine sa korisnicima koji su na

  smještaju…

  • Valentinovo - izrada prigodnih ukrasa, program uz pjesmu i recitacije, darivanje...

  • Maskembal - Organiziranje Dana otvorenih vrata Doma povodom maškara, pjesma,

  druženje, fritule, izrada maski i sudjelovanje u maškarskoj povorci...

  • Međunarodni Dan invalida - predviđen program obilježavanja (razgovor, prava

  invalida...)

  • Uskrs - izrada pisanica, glazbeno scenski program, izrada prigodnih uradaka, likovni

  radovi, prodajna izložba.

  • Pozdrav proljeću - izlet u prirodu, izložba radova, uređenje okoliša, sadnja biljaka…

  • Majčin dan - likovni uradci, izrada čestitki, cvjetni uradci, recitacije…

  • Međunarodni Dan obitelji (15.05.) – razgovori, prigodan program

  • Dan državnosti - pjesme, recitacije, razgovor, likovni uradci…

  • Dan starih osoba - Prigodan program (folklorne skupine, pučki pjevači)

  • Organiziranje otvorenih vrata Doma - posjete predstavnika lokalne zajednice,

  posjete članova sličnih ustanova, tematske radionice, natjecanje u različitim

 • 12

  disciplinama, posjet folklornih skupina, učenika iz škola, starijih osoba iz udruge Oca

  Ante Gabrića, glazbenih sastava, učenika glazbene škole, koncerti…

  UVOĐENJE STANDARDA KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA U

  DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI Provedba standarda kvalitete, izrada plana poboljšanja, te definiranje rokova i imenovanje

  odgovornih osoba, proces provjere i procjene objektivnosti izvješća, priprema za vanjsku

  reviziju, tiskanje promidžbenih materijala.

  UVOĐENJE HACCP-SUSTAVA Završili smo uvođenje HACCP sustava i dobili certifikat za rad.

  PROGRAM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE „DOVESTI SVOJU

  KUĆU U RED“ Raditi i dalje na kontroli potroška energije,zamjena rasvjetnih tijela štednim žaruljama,

  nabavljanje uređaja energetskog razreda A, rekonstrukcija izolacije zidova, rješavanje vlage u

  pothodniku, vođenje listi i zapisnika kontrole.

  PLAN RADOVA I NABAVKI U DOMU • Daljnja nabavka posteljnog rublja, ručnika, trljačica

  • Nabavka kreveta (po mogućnosti automatiziranih)

  • Bojenje hodnika, soba koje još nisu i apartmana

  • Promjena stolova u blagavaonici (donjoj)

  • Dovršenje postavki plastificiranih obloga

  • Zamjena vodovodnih cijevi u pothodniku

  • Zamjena pločica u dva WC-a

  • Bojenje ograde i klupa

  • Bojenje dijelova fasade

  • Čišćenje kamena na vanjskim i unutrašnjim prostorima

  • Sadnja sezonskog bilja, obrezivanje, gnojidba, zamjena pupolog

  • Nabava razglasa

  • Nabavka video nadzora

 • 13

  Tijekom godine mogući su i neplanirani radovi jer naglašavam da je građevina veoma loše

  izgrađena, da su od početka uočeni mnogi nedostaci i nekvalitetno izvedeni radovi. Tako da je

  skoro redovito opadanje pločica u kuhinji, wc-ima i kupaonicama, te na terasama. Vlaga u

  pothodniku je sanirana, ali se ponovno pojavila. U međuvremenu su pukle vodovodne cijevi

  na drugom mjestu, to jest teško je utvrditi gdje su ukopane u podove. Trenutno se borimo

  saniranjem vode (10.01.2013.), a u međuvremenu naviru u cijeli podhodnik i podzemne

  vode... Sve je foto dokumentirano i izvješteno UV, Ministarstvo socijalne politike i mladih.

 • 14

  PROGRAM RADA ODJELA BRIGE I NJEGE O

  ZDRAVLJU

  PODACI O DJELATNICIMA U odjelu je zaposleno 16 djelatnika.

  RADN O MJESTO SPREMA BROJ

  Glavna medicinska sestra VŠS 1

  Medicinske sestre SSS 4

  Njegovateljice SSS 5

  Fizioterapeut VŠS 1

  Spremačice SSS 4

  Pralja - glačara NS 1

  RADNO MJESTO RADNO VRIJEME

  Glavna medicinska sestra 8 satno (8-16)

  Medicinske sestre U turnusu (12-24; 12-48)

  Njegovateljice U turnusu (12-24; 12-48)

  Fizioterapeut 8 satno (7-15)

  Spremačice 7 sati, 6 dana u tjednu dvosmjenski rad

  Od 6:30 do 13:30 sati I smjena

  Od 12:00 do 19:00 II smjena

  Pralja - glačara 7 sati, 6 dana u tjednu dvosmjenski rad

  Od 6:30 do 13:30 sati I smjena

  Od 12:00 do 19:00 II smjena

  Zbog velikog broja prekovremenih sati za vrijeme godišnjih odmora, glavna medicinska

  sestra radi produženo radno vrijeme i noćne sate.

  Svi korisnici doma imaju pravo na zdravstvenu njegu i skrb ovisno o težini tjelesnog ili

  mentalnog oštećenja. Zdravstvena zaštita se provodi kroz ugovoreni tim na razini primarne

  zdravstvene zaštite Doma zdravlja.

 • 15

  • Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

  • Stomatološko-zdravstvena zaštita

  • Ginekološko-zdravstvena zaštita

  • Hitna medicinska pomoć

  Zdravstvenu njegu provode 4 medicinske sestre i 5 njegovateljica pod nadzorom v.m.s. glavne

  medicinske sestre doma.

  CILJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Zdravstvena zaštita štićenika doma je specifična jer zahtijeva kompleksan pristup. Cilj

  zdravstvene zaštite u Domu je da se zdravstvenim metodama i sredstvima omogući optimalno

  zdravstveno stanje kako bi se korisnici mogli uključiti u rehabilitacijski proces i život u

  zajednici. Kod starijih osoba i osoba s posebnim potrebama prisutna su i organska oštećenja

  kao što su smetnje govora, vida, sluha, lokomotornog sustava, neurološka oštećenja, oštećenja

  kardiovaskularnog, urogenitalnog i probavnog sustava. Također su oslabljenog imunološkog

  sustava, narušenog su mentalnog zdravlja, a učestale su i psihičke smetnje.

  PROGRAM RADA: Prijem korisnika (smještaj,boravak)

  • uzimanje heteroanemneze

  • utvrđivanje statusa

  • ocjenjivanje psihofizičke sposobnosti

  • opća labaratorijska obrada radi uključivanja u kolektiv

  • obrada s obzirom na osnovnu dijagnozu

  • otvaranje osobnog zdravstvenog kartona

  • provođenje inicijalnih razgovora s roditeljima prilikom prijema osoba sa smetnjama u

  razvoju (stručni tim)

  PREGLED I LJEČENJE AKUTNO OBOLJELIH • uzimanje heteroanemneze o početku bolesti (stručno osoblje, roditelj ili skrbnik)

  • upućivanje obiteljskom lječniku

  • postavljanje radne dijagnoze

  • evidencija podataka

 • 16

  • zbrinjavanje hitnih stanja

  • provođenje terapije

  LIJEČENJE KORISNIKA S KRONIČNIM OBOLJENJIMA • redovit pregled liječnika obiteljske medicine

  • redoviti specijaistički i subspecijalistički pregledi

  • evidencija stanja

  • redovita labaratorijska obrada

  • upućivanje na dodatnu dijagnostiku

  • formiranje obrasca za kronično oboljele

  HIGIJENSKO SANITARNI NADZOR USTANOVE

  NADZOR NAD UVJETIMA ŽIVOTA I RADA KORISNIKA: • stanje objekta, održavanje, vodoopskrba, distribucija otpadnih voda, dispozicija

  otpada, uređivanje okoliša, sanitarni čvorovi, spavaonice, dnevni boravci, ambulanta,

  kabineti, praonica, ostava i ostali prostori

  • rasvjeta i grijanje

  • nadzor nad pravilnim provođenjem higijensko sanitarnih mjera u ustanovi

  • nadzor nad pravilnom organizacijom i radom korisnika (izolacija oboljelih)

  PREHRANA • sudjelovanje u sastavljanju jelovnika

  • određivanje dijetalne prehrane

  • higijensko sanitarni uvjeti u kuhinji

  • distribucija obroka

  • zdravstvena ispravnost sirovina

  • briga o pravilnoj prehrani s obzirom na kvalitetu, kvantitetu i starosnu dob korisnika,

  prehranu prilagoditi svakom korisniku uz primjenu odgovarajućih postupaka u

  prehrani (ovisno o vrsti teškoća, mogućnost žvakanja, gutanja)

  • suradnja s zavodom za javno zdravstvo (analiza obroka)

  • redovita sanitarna inspekcija

 • 17

  EDUKACIJA • rad s pojedincima (korisnik, stručni djelatnik, roditelj, skrbnik)

  • rad u skupini (adaptacija u novoj sredini)

  • samoedukacija

  Teme:

  • Apatija kao posljedica urbanog načina življenja

  • Palijativna skrb (pomoć oboljelima i njihovoj obitelji)

  • Anksioznost

  TIMSKI RAD • sudjelovanje u radu stručnog tima, opservacija

  • izrada i određivanje mjernih instrumenata za proces opservacije

  • određivanje indikacija za primjenu raznih terapija (fizikalna uz stručno mišljenje

  specijalista)

  ZDRAVSTVENA NJEGA Zdravstvena njega je osnovna djelatnost medicinske sestre koja je samostalni zdravstveni

  djelatnik na tom području, a specifični sadržaji njezinog rada uvjetovani su brojnim

  čimbenicima. Medicinska sestra provodi zdravstvenu njegu na način kojim doprinosi zdravlju

  ili oporavku bolesnog pojedinca, a koje bi isti obavio samostalno kad bi imao potrebnu snagu,

  volju i znanje. U cjelodnevnom boravku ove oblike pomoći pružaju 4 medicinske sestre i 5

  njegovateljica. Direktnu fizičku pomoć za zadovoljavanje osnovnih fizioloških potreba

  korisnika u jednom svom dijelu rada obnašaju njegovateljice koje su osposobljene za osnovnu

  njegu. Postoje velike individualne razlike u očuvanju zdravlja i sveukupnog funkcioniranja

  pojedinog korisnika te se procjena za potrebom sestrinske skrbi temelji na procjeni

  funkcionalnih sposobnosti pojedinca.

  CILJEVI SESTRINSKE SKRBI • ocijeniti vrstu potrebne pomoći i istu osigurati

  • utvrditi mogućnost samozbrinjavanja procjenom funkcionalnog statusa

 • 18

  • pomoći pojedincu da funkcionira s preostalim mogućnostima te da kompenzira

  izgubljene vještine

  • pružiti potrebno znanje i podučiti ih vještinama samozbrinjavanja

  • pomoć u očuvanju samopoštovanja i dostojanstva

  • uključiti obitelj u skrb

  • organizirati pomoć drugih osoba i službi u zbrinjavanju korisnika i voditi brigu o

  kvaliteti pomoći

  • procjena potreba za zdravstvenom njegom

  • Individualna procjena temelji se na anamnestičkim podacima i procjeni funkcionalnih

  stanja učestalosti i kakvoći samobrige za zdravlje,na informacijama i dokumentaciji

  zdravstvenog tima.

  Procjena uključuje:

  • pokretljivost

  • sposobnost obavljanja osobne higijene

  • vlastita percepcija osobnog zdravlja

  Razina moguće aktivnosti i stupanj pomoći

  SPREMNOST I SPOSOBNOST DRUŠTVA ZA POMOĆ • članovi obitelji

  • dostupnost pomoći kad treba

  Suradnja i komunikacija s ostalim članovima tima (zdravstveni djelatnici, defektolozi i

  socijalni radnik) treba biti kvalitetna i učinkovita.

  Cilj svih oblika sestrinske pomoći je osposobljavanje i osamostaljivanje korisnika u

  rješavanju svih zdravstvenih problema, poboljšanje kvaliteta života, a ujedno i očuvanje

  zdravlja i podizanje razine zdravstvene zaštite.

  Učinkovitost svih vrsta sestrinske pomoći ovisit će o odnosu koji se razvio na relaciji

  medicinska sestra – korisnik – obitelj korisnika i o međuljudskim odnosima unutar tima.

 • 19

  PLAN RADA GLAVNE MEDICINSKE SESTRE-VODITELJICE ODJELA

  PLANIRANJE: • planiranje rada medicinskih sestara i njegovateljica po timovima

  • planiranje rada pomoćnog osoblja (spremačice, pralja)

  • planiranje zdravstvene njege korisnika na osnovu utvrđenog dosadašnjeg zdravstvenog

  stanja i mogućeg očekivanog zdravstvenog stanja

  • planiranje potreba sanitetskog materijala, lijekova i potrebnom medicinskom opremom

  (ortopedska pomagala)

  KOORDINACIJA: • Koordinira rad sestara i njegovateljica

  • koordinira rad obiteljskog liječnika

  • koordinira rad članova tima za zdravstvenu njegu

  SURADNJA: • suradnja s roditeljima, skrbnicima i članovima obitelji

  • suradnja sa stručnim djelatnicima

  • suradnja s bolničkim ustanovama

  • suradnja s polikliničko-konzilijarnim timovima

  • rad u stručnom timu, vijeću i kolegiju

  OSTALI POSLOVI: • rukovodi timom za zdravstvenu njegu

  • uspostavlja i vodi dokumentaciju s područja zdravstvene njege

  • organizira i provodi zdravstvenu njegu

  • provodi mjere usmjerene unapređenju zdravlja

  • sudjeluje ili samostalno provodi dijagnostičke i terapijske postupke

  • evaluira uspješnost zdravstvene njege

  • prepoznaje i intervenira u hitnim stanjima

 • 20

  • evidentira poduzete mjere

  • usvaja nove spoznaje iz zdravstvene njege-edukacija medicinskog i pomoćnog osoblja

  SESTRINSKA EDUKACIJA: Planirane teme:

  • Bol kao sestrinska dijagnoza

  • Visok rizik za poremećaj venske cirkulacije

  • Tromboza dubinskih vena

 • 21

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  FIZIOTERAPEUTA

  Plan i program rada baziran je na kineziterapijskim principima.

  Kineziterapija kao neovisna funkcionalna terapija koristi pokret kao osnovno sredstvo u cilju

  ozdravljenja ili poboljšanja zdravstvenog stanja. Izbor kineziterapijskih vježbi i tehnika ovisi

  o više faktora: stanju neuromuskularnog sustava, koštanog, kardiovaskularnog i pulmološkog

  sustava.

  Cilj ovog programa je da se na temelju stvorenih kinezioloških modela uspostavi što

  normalnije stanje u sistemu čovjeka.

  PODACI O KORISNICIMA Programom fizioterapije obuhvaćeno je 48 korisnika.

  Individualnom terapijom obuhvaćeno je 15 korisnika s posebnim potrebama, te 14 starijih i

  nemoćnih korisnika.

  U grupne vježbe uključeno je 9 korisnika s posebnim potrebama, a u grupnu medicinsku

  gimnastiku uključeno je 12 starijih korisnika.

  Kronološka dob korisnika s posebnim potrebama je od 17 – 72 godine. Korisnici su s većim

  intelektualnim poteškoćama / UMR i TMR / i pridruženim smetnjama.

  Stare i nemoćne osobe su starosti od 75 – 95 godina. Uz osnovnu dijagnozu kod njih je

  prisutno još niz drugih oštećenja i funkcionalnih ograničenja (respiratorni, kardiovaskularni,

  periferna i centralna cirkulacija, ravnoteža).

  Pokretni Teže pokretni Nepokretni

  Osobe s intelektualnim

  oštećenjima

  24 2

  Starije i nemoćne osobe 3 15 6

  ORGANIZACIJA I UVJETI RADA Radno vrijeme fizioterapeuta je od 7,00 do 15,00 sati.

 • 22

  Individualne vježbe za korisnike s posebnim potrebama sa odvijaju 3 puta tjedno

  (ponedjeljak, srijeda, petak) u trajanju od 30 do 45 minuta. Grupne vježbe su srijedom od

  10,00 do 10,30 sati.

  Rad sa starijim osobama se odvija utorkom i četvrtkom. Individualni tretman traje od 30 do

  45 minuta, a grupne vježbe traju 30 minuta.

  Prostorni uvjeti su zadovoljavajući za provođenje individualnih vježbi.

  Grupni rad s korisnicima, zbog nedostatka gimnastičke dvorane, provodi se u

  blagavaonicama:

  • 1. Kat – za starije korisnike smještene na 1. Katu

  • 2. Kat – za starije korisnike smještene na 2. Katu

  • Prizemlje – za korisnike s posebnim potrebama

  PODRUČJE RADA I SADRŽAJI RADA

  1. FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA (primjena fizioterapijskih postupaka)

  a) Fizikalna terapija

  • manualna masaža

  b) Terapeutske vježbe

  • pasivne vježbe

  • aktivne vježbe

  • aktivno – potpomognute vježbe

  • vježbe uz otpor

  • izometričke vježbe

  • vježbe uz švedske ljestve

  • vježbe na lopti

  • vježbe balansa

  • respiratorne vježbe

  • vježbe hoda, sjedenja, ustajanja

  • vožnja bicikla

  • Frenkellove vježbe i vježbe koordinacije

  • vježbe samozbrinjavanja

  • PNF Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija

  • Bobath vježbe

 • 23

  2. UPUĆIVANJE I EDUKACIJA KORISNIKA

  • poduka za neovisno življenje

  • upotreba proteze, artoza i drugih ortopedskih pomagala

  • pružanje informacija

  3. DOKUMENTACIJA

  • Godišnji plan i program rada

  • Mjesečni program rada

  • Vođenje dnevnika rada

  • Fizioterapeutski karton korisnika

  • Godišnje izvješće Evaluacija

  ZADACI FIZIOTERAPIJE Fizioterapija obuhvaća postupke unapređenja zdravlja, prevencije i liječenja bolesti.

  Zadatak fizioterapeuta je postići određeni stupanj tjelesnog oporavka, integracija korisnika u

  društvo i postizanje bolje kvalitete života. Obzirom na kronološku dob korisnika cilj vježbi je

  preventivan i kurativan, tj. nastojimo zaustaviti proces ili bar ostati na istoj razini ako ga već

  ne uspijemo zaustaviti ili poboljšati.

  CILJEVI FIZIOTERAPIJE • Povećanje opsega pokreta

  • Povećanje mišićne snage

  • Povećanje izdržljivosti

  • Povećanje brzine pokreta

  • Poboljšanje koordinacije pokreta

  • Poboljšanje stava i položaja tijela

  • Kondicioniranje organizma

  • Smanjiti bol

  • Smanjiti tonus mišića

  • Poboljšati cirkulaciju i lokalni metabolizam tkiva

  • Poboljšati propriocepciju

 • 24

  • Funkcionalno osposobljavanje

  • Prevencija i olakšavanje otežanog disanja

  • Prevencija kontraktura

  II. METODE RADA • Vježbe aktivnog i pasivnog razgibavanja

  • Vježbe balansa

  • Metode demonstracije

  • Metode ponavljanja i usvajanja sheme pokreta

  • Metode stimulacije glazbom

  • Metode mobilizacije i manipulacije

  • Metode blokade

  • Metode masaže

  • Metode opuštanja

  • Metoda facilitacije

  III. STRUČNA TIJELA • Sudjelovanje u radu stručnog tima (član)

  • Sudjelovanje u radu Stručnog vijeća

  • Sudjelovanje u Komisiji za prijem i otpust (član)

  • Sudjelovanje s liječnikom fizijatrom kod obavljanja specijalističkih pregleda

  IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE • Sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima

  • Sudjelovanje u programima i projektima ustanove

  • Suradnja s srodnim ustanovama

  • Praćenje stručne literature

  V. EVALUACIJA • Liste zapažanja za svakog korisnika

  • Unutarnja evaluacija na osnovu lista zapažanja

  • Evaluacija će se provoditi na osnovu lista zapažanja na kraju tekuće godine

 • 25

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  SOCIJALNE RADNICE

  Program je namjenjen starijim i nemoćnim osobama i tjelesno ili mentalno oštećenim

  osobama na stalnom smještaju i tjelesno ili mentalno oštećenim osobama na cjelodnevnom i

  povremenom boravku.

  Budući da za stalni smještaj starijih i nemoćnih i tjelesno ili mentalno oštećenih osoba postoje

  liste čekanja, planira se popunjenost kapaciteta u toku cijele godine odnosno rad sa 36 starijih

  i nemoćnih osoba, od kojih je 20 smješteno u Odjelu pojačane njege i 16 u Stambenom dijelu,

  i 18 tjelesno ili mentalno oštećenih osoba. Očekuje se povećanje broja tjelesno ili mentalno

  oštećenih osoba na cjelodnevnom i povremenom boravku, i to sa 13 korisnika, koliko ih je

  bilo na dan 31.12.2012. godine, na 15 do 16 korisnika.

  Dob starijih i nemoćnih osoba smještenih u Domu kreće se u rasponu od 39 do 96 godina, a

  tjelesno ili mentalno oštećenih osoba na stalnom smještaju i cjelodnevnom i povremenom

  boravku od 17 do 71 godine. Od 36 starijih i nemoćnih osoba, 17 ih je starije od 80 godina, a

  7 od 90 godina. Na stalnom smještaju imamo 38 ženskih i 15 muških osoba, na cjelodnevnom

  boravku 4 ženske i 6 muških osoba, a na povremenom boravku 1 žensku i 2 muške osobe. Od

  66 korisnika, 34 su pokretna, 15 ih je teže pokretno, a 17 nepokretno.

  Prema dominantnim vrstama oštećenja i bolesti podjela je slijedeća: 1 osoba s oštećenjem

  sluha, 3 tjelesno oštećene osobe, 28 tjelesno ili mentalno oštećene osobe, 10 osoba oboljelih

  od demencije i 24 kronično bolesne osobe.

  Radno vrijeme socijalne radnice kroz tijedan i vikendom, prema rasporedu je od 7 do 15 sati.

  Vrijeme od 7 do 9 i 12 do 13 sati predviđeno je za: vođenje evidencije i dokumentacije,

  korespondenciju, prijem stranaka, pripremu i vođenje Komisije za prijem i otpust korisnika,

  prijem i otpust korisnika, organiziranje sahrane korisnika bez obitelji, pomoć korisnicima u

  ostvarivanju različitih prava, kontakte s obitelji i skrbnicima, kontrolu plaćanja smještaja ili

  boravka, podjelu pomoći za osobne potrebe korisnicima, kupovinu za korisnike, nabavu

  materijala za radnu terapiju, praćenje javnih propisa i stručne literature, te suradnju sa drugim

  ustanovama socijalne skrbi.

 • 26

  U vremenu od 13 do 15 sati provodit će se individualni rad sa svim korisnicima u sobama u

  kojima borave ili u uredu. Kroz individualni rad pratit će se prilagodba korisnika na novu

  sredinu, obiteljska situacija, kontakti korisnika s obitelji ili skrbnicima i zdravstveno stanje

  korisnika. Korisnicima će se pružati pomoć u zadovoljavanju socijalnih i drugih potreba i

  pomoć u rješavanju konfliktnih situacija.

  Grupni rad sa starijim i nemoćnim osobama predviđen je u vremenu od 9 do 10 sati, 4 dana u

  tjednu, a provodit će se u blagavaonici na prvom odnosno drugom katu. Planirane grupe su:

  grupa za molitvu i grupa za dosjećanje. U grupnom radu sudjelovat će 20-ak korisnika. Cilj

  grupnog rada je održavanje psihofizičkih i socijalnih sposobnosti korisnika.

  U vremenu od 10 do 11 sati provodit će se radna terapija, 4 dana u tjednu, u blagavaonici na

  prvom odnosno drugom katu. Planirani broj korisnika uključenih u radnu terapiju je 5 – 10, a

  planirane aktivnosti su slijedeće: pletenje, heklanje, vezenje, linorez, rad sa špagom, rad sa

  glinamolom, rad sa žicom, crtanje, izrada čestitki, izrada aranžmana od suhog cvijeća, izrada

  srca za Valentinovo, izrada božićnih i uskršnjih ukrasa. Cilj radne terapije je očuvanje

  psihofizičkih sposobnosti korisnika.

  Sa tjelesno ili mentalno oštećenim osobama provodit će se grupni rad u vremenu od 11,30 do

  12,00 sati, 4 dana u tjednu, petkom u vremenu od 9,30 do 12,00 i od 13,00 do 15,00 sati, te

  subotom ili nedjeljom od 7,00 do 15,00 sati, a predviđene aktivnosti su: igre loptom, slaganje

  puzzla, crtanje, bojanje, pletenje, vezenje, igranje društvenih igara, slušanje glazbe i šetnja. U

  rad će biti uključeni svi korisnici na stalnom smještaju, cjelodnevnom i povremenom boravku,

  odnosno 31 korisnik. Cilj rada je očuvanje psihofizičkih i socijalnih sposobnosti korisnika.

  Sudjelovat ću u radu Stručnog vijeća i Stručnog tima, voditi Komisiju za prijem i otpust

  korisnika, i na stručnim skupovima i seminarima za koje dobijem poziv.

  Planirane kulturne i zabavne aktivnosti, obilježavanje blagdana i značajnih datuma: rođendani

  korisnika, sudjelovanje u maškarskoj povorci, Valentinovo, Uskrs, Međunarodni dan starijih

  osoba, dani kruha i plodova zemlje, Sveti Nikola, Božić, jednodnevni izlet, koncert učenika

  Osnovne glazbene škole Metković, koncert zbora Osnovne glazbene škole Metković, koncert

  zbora župe Svetog ilije i nastup folklorne skupine KUD-a Metković.

 • 27

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  DEFEKTOLOGA REHABILITATORA

  1. PODACI O KORISNICIMA Program edukacijske rehabilitacije namjenjen je korisnicima s intelektualnim teškoćama i

  tjelesnim oštećenjima. U rehabilitacijski postupak biti će uključani korisnici cjelodnevnog i

  povremenog boravka, te korisnici na stalnom smještaju. Rad će se odvijati individualno, u

  paru te u skupini. Rad u skupini će se provoditi na način da se postojeći program realizira

  unutar aktivnosti skupine, te će tako biti obuhvaćeni i korisnici koji nisu uključeni u

  individualni rad.

  Ovim programom će biti obuhvaćeno 30 korisnika:

  VRSTA OŠTEĆENJA DOB KORISNIKA UKUPNO

  30-40 40-60 Više od 60

  Oštećenje sluha 1 0 0 1

  Tjelesna invalidnost 0 1 0 1

  Mentalna

  retardacija

  Laka 2 3 1 6

  Umjerena 2 7 1 10

  Teža 6 2 1 9

  Teška 1 2 0 3

  Ukupno 12 15 3 30

  BROJ KORISNIKA PREMA SPOLU I POKRETNOSTI

  SPOL POKRETNI TEŽE POKRETNI NEPOKRETNI Muškarci 11 2 1

  Žene 16 0 0

  2. UVJETI I ORGANIZACIJA RADA

  Rad se provodi u dvije smjene:

  1. 7:00 – 15:00 sati

  2. 12:00 – 20:00 sati, te rad vikendom od 7:00 do 15:00 sati

 • 28

  RASPORED RADA DEFEKTOLOGA REHABILITATORA

  DNEVNI RASPORED U PRVOJ SMJENI 7:00 – 8:00 h • obilazak korisnika po sobama i dovođenje korisnika iz soba

  (informiranje o korisnicima) 8:00 – 8:30/8:45 h • doručak 8:45 – 11:30 h • rehabilitacija 11:30 – 12:00 h • pauza 12:00 – 12:30/12:45 h • ručak 12:30 – 13:30 h • rehabilitacija 13:30 – 15:00 h • informacije za roditelje korisnika

  • konzultacije sa djelatnicima odjela • sudjelovanje u radu Stručnog tima, Tima za kvalitetu te

  Komisije za prijem i otpust korisnika • vođenje dokumentacije

  DNEVNI RASPORED U DRUGOJ SMJENI 12:00 – 12:30/12:45 h • ručak 12:30 – 13:30 h • rehabilitacija 14:00 – 15:00 h • informacije za roditelje korisnika

  • konzultacije sa djelatnicima odjela • sudjelovanje u radu Stručnog tima, Tima za kvalitetu te

  Komisije za prijem i otpust korisnika • vođenje dokumentacije

  15:00 – 16:00 h • preuzimanje korisnika na cjelodnevnom boravku i smještaju • aktivnosti svakodnevnog življenja (kava)

  16:00 – 16:30 h • užina 16:30 – 18:00 h • aktivnosti prema vlastitom izboru

  • priprema večere / društvene igre / proslave 18:00 – 19:15 h • večera

  • uređenje prostora, pranje posuđa / TV program 19:15 • odlazak u sobe

  • priprema za spavanje

  Rad u skupini se odvija u tjednu kad je radna terapeutkinja popodne i u popodnevnoj smjeni.

  U popodnevnoj smjeni i vikendom provodi se program organiziranog slobodnog vremena.

  Prostorija za rehabilitaciju nalazi se u prizemlju tako da je dostupna svim korisnicima.

  Veličina je cca. 12 m2. Prostorni uvjeti su zadovoljavajući kao i opremljenost didaktičkim

  materijalom. U prostoriji se nalazi računalo koje je na raspolaganju i korisnicima tijekom

  rada. U radu s korisnicima će se koristiti i projektor.

 • 29

  Individualna rehabilitacija se provodi u trajanju od 30 do 45 min, ovisno o sposobnosti i

  mogućnostima pojedinog korisnika.

  3. PODRUČJA RADA I SADRŽAJI RADA U okviru rehabilitacije planirano je provođenje tri programa:

  1. Program psihomotornog razvoja

  2. Program aktivnosti svakodnevnog življenja

  3. Program organiziranog provođenja slobodnog vremena

  Cilj ovog programa je održavanje stečenih navika, znanja i vještina kod osoba s

  intelektualnim teškoćama, te da se ako je to moguće postigne što veći stupanj samostalnosti,

  čime bi se postigla i veća razina samopouzdanja osoba.

  AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVLJENJA

  1. radni cilj:

  • razvijanje i održavanje vještina i navika potrebnih u svakodnevnom životu

  • pripremiti i uključiti korisnike u svakodnevni radni angažman

  2. terapijski cilj

  • omogućiti korisnicima predvidljiv i smislen život, te postići maksimalno

  moguću socijalnu adaptaciju

  A. OSOBNA HIGIJENA

  • umivanje

  • pranje zuba

  • upotreba toaleta

  • oblačenje i svlačenje

  • odlazak kod frizerke

  B. BRIGA ZA ŽIVOTNI PROSTOR

  • mijenjanje posteljine

  • namještanje kreveta

  • brisanje prašine u sobi

  • slaganje odjeće u ormar

 • 30

  C. AKTIVNOSTI DOMAĆINSTVA

  • serviranje i raspremanje stola

  • održavanje čistoće blagavaonice

  • posluživanje obroka (doručak, ručak, večera)

  • kuhanje kave, čaja, pripremanje napitaka

  • pripremanje jednostavnih jela

  D. ŽIVOT U LOKALNOJ ZAJEDNICI

  • odlazak u gradsku knjižnicu

  • odlazak u kupovinu

  • posjete raznim događanjima u gradu

  • odlazak na izlet

  • sudjelovanje u izložbi jaslica

  VJEŽBE PSIHOMOTORNOG RAZVOJA

  Cilj:

  - usvajanje, razvijanje i održavanje kognitivnih i funkcionalnih vještina, postizanje što većeg

  stupnja samostalnosti

  1. Vježbe vizualne percepcije

  • umetanje

  • slaganje

  • traženje onoga što nedostaje

  • konstrukcije

  • komparacija

  • kopiranje, precrtavanje

  • pridruživanje slika

  2. Vježbe pažnje i koncentracije Cilj:

  - poticanje i usmjeravanje na zadatke, postizanje samostalnosti

  • bojanje unutar zadane forme

  • kopiranje

  • crtanje i bojanje prema predlošku

 • 31

  • rezanje prema zadanom predlošku

  • oblikovanje plastelinom i glinamolom

  • nizanje prema predlošku

  • gradnja određenih konstrukcija po uputi

  • igranje računalnih igrica

  3. Vježbe orijentacije u prostoru Cilj:

  - snalaženje i kretanje u prostoru, usvajanje i razvijanje prostornih odnosa

  • vježbe vidne orijentacije

  • vježbe orijentacije na papiru

  • vježbe orijentacije u prostoru (unutar i van zgrade)

  • prostorni odnosi među stvarima (manji, veći, isti, gore, dolje, desno, lijevo, na,

  iznad, ispod).

  4. Vježbe grube motorike Cilj:

  - postizanje i održavanje optimalne razine motoričkih sposobnosti, povećanje opsega pokreta,

  koordinacija pokreta

  • igre koordinacije pokreta

  • igre loptom, kolutovima, stupićima

  • hodanje, stupanje

  • vježbe ravnoteže (hodanje po crti, njihanje i ljuljanje, skakanje i poskakivanje)

  5. Vježbe fine motorike Cilj:

  - razvijanje i održavanje preciznosti pokreta, vidno-motoričkih sposobnosti, samostalnost

  • vježbe grafomotorike

  • nizanje perlica i tjestenine

  • rezanje, izrezivanje

  • oblikovanje papira

  • modeliranje plastelinom i glinamolom

  • lijepljenje unutar zadane forme

 • 32

  • ubacivanje kuglica

  • stavljanje kvačica

  • trganje, paranje, gužvanje

  VJEŽBE GOVORA

  Cilj:

  - poticanje govora, razumjevanje, održavanje stupnja pismenosti

  • pričanje prema slikama

  • prepričavanje događaja

  • prepisivanje kraćih tekstova

  • čitanje pjesmica i kratkih tekstova

  • dopunjavanje rečenica

  • razumjevanje pročitanog teksta

  • prepoznavanje i imenovanje

  • pisanje na računalu

  SLOBODNO VRIJEME

  Cilj:

  - razvijanje samostalnosti u odabiru sadržaja, aktivno provođenje vremena

  Aktivnosti većinom korisnici biraju prema vlastitim interesima.

  • listanje časopisa, gledanje TV-a, video snimaka, projekcije filmova i koncerata

  • ručni rad, bojanje i crtanje

  • slušanje glazbe, pjevanje, plesanje, proslave rođendana

  • didaktički materijali, igranje računalnih igrica

  • izlasci i šetnje sa korisnicima

  4. METODE RADA U individualnom i grupnom radu sa korisnicima koristit će se slijedeće metode:

  - verbalne upute, razgovora, pokazivanja, vođenja, čitanja, pisanja, razumijevanja, slušanja,

  vježbanja, ponavljanja i gestama.

 • 33

  5. DOKUMENTACIJA • Godišnje izvješće o radu

  • Vođenje dnevnika rada

  • Godišnji plan i program rada

  • Mjesečni program rada

  • Individualni plan podrške za svakog korisnika

  • Lista zapažanja o korisnicima

  • Dnevna evidencija dolazaka korisnika

  • Evaluacija individualnih planova korisnika

  • Izrada mišljenja za potrebe Stručnog tima, roditelja / skrbnika

  6. RAD U STRUČNIM TIJELIMA • Stručni tim – vođenje sastanaka (dva puta mjesečno, a po potrebi i češće)

  • Stručno vijeće – predavanja vezana za uvođenje standarda kvalitete:

  o Standardi kvalitete i radna praksa

  o Restriktivni postupci

  o Procedura prigovora i žalbi

  • Organiziranje i vođenje sastanaka psihosocijalnog odjela

  • Sudjelovanje u radu Komisije za prijem i otpust korisnika

  7. SURADNJA • Gradsko kulturno središte

  • Gradska knjižnica

  • Centar za socijalnu skrb Metković

  • Srednja škola Metković

  8. STRUČNO USAVRŠAVANJE Stručno usavršavanje će se realizirati informiranjem putem interneta ili stručnom literaturom,

  te stručnim seminarima na stranici Komore rehabilitatora, Saveza defektologa i Agencije za

  odgoj i obrazovanje.

 • 34

  9. EVALUACIJA Evaluacija će se provoditi pomoću:

  • lista zapažanja o korisnicima

  • AMD skale

  • kroz godišnje izvješće realizacije programa

  10. OSTALO • pomoć pri izradi godišnjih i mjesečnih programa rada

  • pomoć kod dogovora o usklađivanju i organiziranju programa

  • nadgledanje i pomoć kod realiziranja predviđenih programa

  • osmišljavanje terapijskih uvjeta sredine i normalizacija života u ustanovi

  • planiranje, programiranje, organiziranje i djelomično provođenje stručnog i

  obrazovnog usavršavanja djelatnika

  • organizacija rada odjela

  • utvrđivanje potreba stručnog usavršavanja djelatnika

  • utvrđivanje potrebe za nabavom potrošnog materijala

  • evidencija prisutnosti i odsutnosti djelatnika odjela

  • vođenje roditeljskih sastanaka

  • vođenje Tima za kvalitetu standarda

  GODIŠNJI PROGRAM RADA DRAMSKE RADIONICE PODACI O KORISNICIMA Program obuhvaća rad s osobama s intelektulanim teškoćama s brojem osoba u grupi od 6 do

  najviše 12 korisnika.

  Korisnici su dobne skupine od 20-72 godine, jedan korisnik je nepokretan dok su svi ostali

  pokretni.

  Uz voditelja programa na realizaciji bi surađivao i radni terapeut (za potrebe izrade

  scenografije i rekvizita).

  ORGANIZACIJA RADA I UVJETI RADA Program bi se provodio jedanput tijedno (srijedom) od 12:30 sati, u trajanju od 30 do 45

  minuta. Pred priredbe, probe skupine bi se održavale po potrebi.

 • 35

  Obzirom da prostorija za individualnu rehabilitaciju nije dovoljno velika, dramska radionica

  će se održavati u boravku na 2. katu.

  CILJEVI PROGRAMA • omogućiti i poticati usvajanje i razvijanje znanja i vještina

  • poticati kreativno izražavanje

  • poticati emotivne i estetske doživljaje te time izazivati i zadovoljiti potrebu za

  umjetnošću

  ZADACI PROGRAMA • zadovoljiti potrebu za igrom, zabavom i afirmacijom

  • poticati vedru i radosnu atmosferu i dobro raspoloženje

  • poticati osjećaj za smiješno i prepoznavanje smiješnog

  • poticati pozitivnu sliku o sebi i izgradnja moralnih vrijednosti

  • poticati verbalnu i neverbalnu komunikaciju

  • poticati samopouzdanje i procjenu vlastitih mogućnosti

  • poticati maštanje, uživanje putem tekstualnog predloška

  • poticati čistu i jasnu govornu komunikaciju

  • bogatiti riječnik novim, a i starim, zaboravljenim riječima

  • poticati učenje toleranciji, slušanju drugoga, dogovaranju

  • razvijanje osjećaja prihvaćenosti, dobrote, osobne vrijednosti

  • omogućiti da kroz dramatizaciju rješavaju svoje strahove i konflikte

  SADRŽAJI AKTIVNOSTI • upoznati bogastvo domaće ali i strane literature (priče, bajke, pjesme...)

  • zajedno birati sadržaje iz literature i režirati, postaviti na scenu, dramatizirati

  • igrokaze, pjesmice i sl. prilagođavati i birati u skladu s godišnjim dobima,

  blagdanima

  • zajedno osmisliti scenografiju

  • razgovarati o osobnim iskustvima, s kim su i što gledali, što im se svidjelo

  • posjetiti kazalište i pogledati prigodnu predstavu

  • obilježiti razne društvene događaje, sudjelovati na prigodnim svečanostima

 • 36

  PLAN I PROGRAM RADA RADNOG TERAPEUTA

  4. OSNOVNI PODACI O KORISNICIMA PROGRAMA Ovim je programom obuhvaćeno 14 osoba s intelektualnim poteškoćama te pridruženim

  smetnjama. Osim toga broja dvije su osobe na cjelodnevnom boravku dok je ostalih dvanaest

  korisnika na stalnom smještaju u našoj ustanovi.

  U skupini prevladavaju žene (9) starije kronološke dobi (samo je troje korisnika mlađih od 40

  godina, a dvije korisnice starije su od 70 godina).

  Dvije su osobe nepokretne.

  BROJ OSOBA PREMA SPOLU I POKRETNOSTI

  SPOL POKRETNI TEŽE POKRETNI

  NEPOKRETNI UKUPNO

  Muškarci 3 0 2 5

  Žene 9 0 0 9

  Ukupno 12 0 2 14

  S obzirom na stupanj oštećenja prevladavaju (50%) osobe s UMR.

  KORISNICI PREMA VRSTI OŠTEĆENJA I KRONOLOŠKOJ DOBI

  VRSTA OŠTEĆENJA DOB KORISNIKA UKUPNO

  30-40 40-60 Više od 60

  Tjelesna invalidnost 1 0 0 1

  Mentalna

  retardacija

  Laka 1 1 2 4

  Umjerena 1 5 1 7

  Teža 0 1 1 2

  Teška 0 0 0 0

  Ukupno 3 7 4 14

  Najveći broj korisnika je iz naše županije (50%).

 • 37

  KORISNICI PREMA ŽUPANIJAMA

  ŽUPANIJA BROJ KORISNIKA

  1. Dubrovačko-neretvanska 7

  2. Splitsko-dalmatinska 3

  3. Zadarska 3

  4. Šibensko-kninska 1

  UKUPNO 14

  S obzirom da je pretežno riječ o korisnicima srednje i starije životne dobi, samo šestero ima

  živog barem jednog roditelja, dok o ostalima skrbe članovi uže obitelji (braća, sestre) ili bliži

  rođaci.

  5. ORGANIZACIJA RADA Radnoterapijske aktivnosti provode se u prostoriji dnevnog boravka na drugom katu veličine

  oko 45m2 te kuhinji veličine oko 16m2 u neposrednoj blizini.

  Obje prostorije odgovarajuće su opremljene kako bi se program mogao nesmetano odvijati.

  Na istom katu nalaze se i sobe 6 korisnika, dok je preostalih šestero smješteno na prvom katu.

  Rad je organiziran u dvije smjene tijekom tjedna, te prvoj smjeni vikendom.

  1. 7:00 – 15:00 sati

  2. 12:00 – 20:00 sati

  Rad se odvija grupno u skupini od 14 korisnika u prvoj, te 18 korisnika u drugoj smjeni i

  vikendom.

  Tijekom jutra korisnici skupine biti će uključeni i u druge oblike psihosocijalne rehabilitacije

  (individualni rehabilitacijski rad, likovna i glazbena terapija te fizikalna terapija) prema

  dogovorenom rasporedu, a u skladu s procjenom njihovih potreba te izrađenim individualnim

  planovima.

 • 38

  RASPORED RADA RADNOG TERAPEUTA

  DNEVNI RASPORED U PRVOJ SMJENI 7:00 – 8:00 h • dovođenje korisnika iz soba (informiranje o korisnicima i

  dogovor s medicinskim odjelom • aktivnosti svakodnevnog življenja (kava) • prihvat i konzultacije s roditeljima korisnika cjelodnevnog

  boravka 8:00 – 8:30/8:45 h • doručak 8:45 – 11:30 h • radna terapija 11:30 – 12:00 h • pauza 12:00 – 12:30/12:45 h • ručak 12:30/12:45 – 13:30/14:00 h

  • popodnevni odmor petero korisnika na smještaju • radnoterapijske aktivnosti

  14:00 – 15:00 h • aktivnosti prema vlastitom izboru korisnika • sudjelovanje u radu Stručnog tima, Tima za kvalitetu te

  Komisije za prijem i otpust korisnika • vođenje dokumentacije

  DNEVNI RASPORED U DRUGOJ SMJENI 12:00 – 12:30/12:45 h • ručak 12:30/12:45 – 13:30/14:00 h

  • popodnevni odmor petero korisnika na smještaju • radnoterapijske aktivnosti

  14:00 – 15:00 h • aktivnosti prema vlastitom izboru korisnika • sudjelovanje u radu Stručnog tima, Tima za kvalitetu te

  Komisije za prijem i otpust korisnika • vođenje dokumentacije

  15:00 – 16:00 h • preuzimanje korisnika ostalih skupina • odlazak korisnika cjelodnevnog boravka • aktivnosti svakodnevnog življenja (kava)

  16:00 – 16:30 h • užina 16:30 – 18:00 h • aktivnosti prema vlastitom izboru

  • priprema večere / društvene igre / proslave 18:00 – 19:15 h • večera

  • uređenje prostora, pranje posuđa / TV program 19:15 • odlazak u sobe

  • priprema za spavanje

  3. PODRUČJA RADA I SADRŽAJI RADA Godišnji plan i program realizirati će se kroz slijedeća područja:

  • briga o sebi i aktivnosti svakodnevnog življenja

  • socijalizacija

  • komunikacija

 • 39

  • radne aktivnosti

  • slobodno vrijeme korisnika

  1. BRIGA O SEBI I AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA a) osobna higijena i higijenske navike

  • samostalno pranje i brisanje ruku i lica

  • pranje zuba

  • češljanje (održavanje frizure)

  b) ponašanje za vrijeme obroka

  • pravilna upotreba pribora za jelo

  • samostalno posluživanje za vrijeme jela

  • samostalno raspremanje stola

  c) svlačenje i oblačenje

  • što veća samostalnost prilikom svlačenja i oblačenja

  • odlaganje prljavog rublja i odjeće na za to određeno mjesto

  • razlikovanje prednjeg i stražnjeg dijela odjeća

  • obuvanje i izuvanje obuće

  • samostalno vezivanje obuće

  • odijevanje u skladu s vremenskim prilikama

  d) zaštita zdravlja

  • zaklanjanje usta prilikom kašljanja i kihanja

  • održavanje navike pranja ruku prije obroka

  • stjecanje navike pranja ruku poslije upotrebe toaleta

  • razvijanje svijesti o ozljedi i izbjegavanje opasnih situacija (odgovorno

  ponašanje, svjesno izbjegavanje rizika)

  e) svakodnevno uređenje prostora u kojem se boravi

  • održavanje reda u spavaćim sobama

  • održavanje reda u kupaonici

  • održavanje čistoće i reda u radnoj prostoriji/dnevnom boravku

  • estetsko uređenje

 • 40

  2. SOCIJALIZACIJA

  • stjecanje i podržavanje socijalno prikladnog ponašanja

  • primjereno ponašanje unutar skupine

  • razvijanje tolerancije u odnosu na drugačije

  • razvoj i očuvanje dobrih prijateljskih odnosa unutar skupine

  • poštivanje prava drugih na intimu

  • pomaganje korisnicima koji nisu samostalni

  • primjereno ponašanje na javnim mjestima

  • proslava blagdana, rođendana

  • održavanje obiteljskih i prijateljskih veza (telefon, pisma, razglednice,

  fotografije)

  • uspostavljanje komunikacije sa starim i nemoćnim korisnicima Doma,

  (posjećivanje bolesnih i nepokretnih, darivanje prigodno izrađenim ukrasima,

  pozivanje na sudjelovanje u prigodnim blagdanskim radionicama)

  3. KOMUNIKACIJA

  • održavanje stupnja pismenosti (pismeno i usmeno izražavanje, čitanje)

  • slušanje govora drugih – stvaranje navike

  • socijalno ritualne fraze (molim, hvala, izvoli, oprosti)

  • izražavanje emocionalnog stanja u različitim situacijama

  • razlikovanje svojih ponašanja i ponašanja kod drugih osoba

  • poštivanje prava drugih na intimu -granice u odnosu na sebe i druge

  • nenasilno rješavanje sukoba

  • razvijanje odnosa moje-tvoje

  • razlikovanje tiho-glasno

  • izvršavanje jednostavnih naloga i uputa

  • usvajanje i poticanje orijentacije u vremenu (sat, dan, tjedan, mjesec, godina...),

  pojma godišnjih doba i njihove smjene

  • promatranje, praćenje i evidentiranje vremenskih prilika

  • obilježavanje značajnih datuma (međunarodni i državni praznici, blagdani)

 • 41

  4. RADNE AKTIVNOSTI

  • izrada svijeća od pčelinjeg voska

  • Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od različitih ekoloških (prirodnih) i otpadnih

  materijala (ambalaža, papirnati tuljci i sl.),

  • slikanje prirodnim materijalima (sjemenkama, kamenčićima, školjkama, prućem,

  vunom, špagom),

  • recikliranje starog papira (kaširanje)

  • oblikovanje ukrasnih i uporabnih predmeta i izrada nakita od masa za

  modeliranje (glinamol, fimo); ogrlice, magnetići, zdjelice, vaze i sl.

  • Pletenje, kukičanje, vezenje

  • izrada tapiserija, marudai tehnika preplitanja niti

  • šivanje, označavanje odjeće, prišivanje dugmadi, heftanje

  • sadnja i njega sobnog i vrtnog cvijeća

  • osnove kuhanja (kava, čaj, izrada tijesta, izrada jednostavnih torti i kolača,

  slaganje sendviča, pizza, palačinke i sl.)

  • izrada didaktičkih pomagala i materijala za rad

  5. SLOBODNO VRIJEME KORISNIKA

  • odmor po izboru: uz glazbu, TV program, Play station, računalne ili društvene

  igre, druženje uz kavu ili čaj

  • rekreacijski odmor: šetnja, igre loptom (košarka)

  • kulturne i zabavne aktivnosti: slušanje priča, nedjeljna misa

  • kreativne aktivnosti: slobodno likovno izražavanje

  • proslave rođendana

  • bavljenje hobijem (sakupljanje, vođenje dnevnika)

  Obzirom na heterogenost skupine u odnosu na opću razinu funkcioniranja, kao i intelektualne

  i motoričke sposobnosti program je razvojnog karaktera te će svaki pojedinac dostići razinu

  programa u skladu sa svojim individualnim sposobnostima.

  Pri tome će naglasak biti na područjima i aktivnostima u skladu s procjenom potreba svakog

  pojedinog korisnika te usklađen s njegovim individualnim planom.

 • 42

  Ukoliko se tijekom realizacije programa iskaže nedostatak interesa, odnosno nemogućnost

  motiviranja korisnika za planiranu radnu aktivnost od iste će se odustati, odnosno zamijeniti

  će se prikladnijom.

  Ciljevi programa su:

  • Poticati, razvijati i očuvati funkcionalne sposobnosti potrebne za kvalitetno

  funkcioniranje korisnika u zadatom okruženju (Dom, obiteljska sredina)

  • Omogućiti korisnicima bez obzira na prirodu i porijeklo poteškoća najveću moguću

  mjeru sudjelovanja u svim aktivnostima (društvenom i gospodarskom životu)

  • Održati stečene navike u području brige o sebi, spoznajnom području, motorici,

  komunikaciji, emocionalno-socijalnom ponašanju, te, ako je to moguće postići što

  veći stupanj samostalnosti koji vodi ka integraciji u svakodnevni život

  • Stvoriti ozračje u kojem će se svaki korisnik osjećati sigurno, prihvaćeno i zadovoljno

  • Strukturom dnevnog ritma te primjerenim sadržajima poticati, razvijati i podržavati

  vještine i navike iz područja samostalnosti, odgovornog ponašanja u odnosu na sebe i

  druge

  • Individualiziranim pristupom omogućiti svakom korisniku uspjeh u radu i

  samostalnom življenju (stvaranje pozitivne slike o sebi)

  • Sustavnim planiranjem i ostvarivanjem sadržaja razvijati koheziju skupine i

  zadovoljstvo pripadanja skupini

  • Planirati aktivnosti iz područja zadovoljavanja potrebe za zabavom u Domu i izvan

  njega (posjete kazalištu, muzejima, kinu, izleti, šetnje i sl.), a kroz te aktivnosti

  podizati razinu socijalno poželjnog ponašanja i emocionalne stabilnosti

  • U skladu s uvođenjem standarda kvalitete u djelatnost socijalne skrbi nizom radionica

  za korisnike (kroz sva planirana područja rada) upoznati ih sa standardima (prava i

  odgovornosti korisnika, pravo na žalbu i pripadajuće procedure, nasilje i zlostavljanje,

  privatnost i povjerljivost, restriktivne mjere i druge teme u skladu s potrebama i

  interesima korisnika te zahtjevima uvođenja standarda kvalitete) te ih na taj način

  osnažiti s ciljem podizanja kvalitete njihova života u okružju u kojem se nalaze.

 • 43

  Zadaci:

  • Upoznavanje s dokumentacijom korisnika

  • Procjena potreba te izrada individualnih programa rada – podrazumjeva procjenu

  funkcioniranja korisnika u aktivnostima koje su dio njegova života u okruženju u

  kojem se nalazi (aktivnosti brige o sebi/samozbrinjavanja, radnim aktivnostima,

  organiziranju slobodnog vremena), procjenu sposobnosti za izvođenje aktivnosti

  (motoričke, senzorne, kognitivne, afektivne, psihosocijalne i dr) maksimalno

  uvažavajući kontekst u kojem se aktivnosti odvijaju (socijalno okruženje, prostorni

  uvjeti i sl.) Na osnovu procjene potreba korisnika (u suradnji s ostalim stručnim

  djelatnicima – edukacijskim rehabilitatorom, fizioterapeutom, medicinskim osobljem)

  izradu individualnog plana rada za svakog pojedinog korisnika

  • Praćenje prilagodbe korisnika

  • Izrada godišnjeg i mjesečnog programa rada

  • Planiranje nabave materijala i izrada didaktičkih materijala

  Neposredan rad:

  • Provođenje grupnog programa rada

  • Provođenje programa dnevnih i slobodnih aktivnosti

  • Zaštita prava i interesa krisnika

  • Upozoravanje na situacije u kojima može postojati opasnost ili koje mogu biti štetne

  za korisnika

  Vođenje dokumentacije

  • Vođenje dnevnika rada

  • Izrada mišljenja

  • Vođenje dnevnih zapažanja o korisnicima

  • Evaluacija individualnih programa

  • Godišnje izvješće o radu

  4. METODE RADA Rad se odvija u skupini.

  Ovisno o zadacima i dnevnom rasporedu korisnika omogućen je rad u manjim grupama.

 • 44

  Individualiziranim pristupom omogućiti će se korisnicima sudjelovanje u aktivnostima

  skupine uvažavajući njihove različite sposobnosti i interese u skladu s procjenom potreba i

  individualnim planom.

  Kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi koristiti će se različite metode rada (razgovor,

  izlaganja, demostracije, dramatizacije, čitanje, pisanje, vježbanje, ponavljanje, vođenje,

  pokazivanje i dr.) prilagođene radu s korisnicima s intelektualnim poteškoćama.

  5. RAD U STRUČNIM TIJELIMA • Sudjelovanje u radu Stručnog tima

  • Sudjelovanje u radu Stručnog vijeća - predavanja vezana za uvođenje standarda

  kvalitete:

  o Standardi kvalitete i radna praksa

  o Restriktivni postupci

  o Procedura prigovora i žalbi

  • Sudjelovanje u Timu za kvalitetu

  o izrada potrebnih politika i smjernica za usklađivanje sa standardima

  o rad na educiranju korisnika i djelatnika o standardima kvalitete

  o planiranje aktivnosti i procjena usklađenosti sa standardima

  • Sudjelovanje u komisiji za prijem i otpust korisnika

  6. SURADNJA • Suradnja sa kolegama stručnim djelatnicima i ostalim djelatnicima Doma u najboljem

  interesu korisnika (zajednički projekti i programi Doma)

  • Suradnja s roditeljima / skrbnicima

  • Suradnja sa srodnim ustanovama

  • Suradnja sa organizacijama i pojedincima lokalne zajednice

  7. STRUČNO USAVRŠAVANJE • Individualno stručno usavršavanje – praćenje stručne literature te putem interneta rada

  različitih organizacija koje se bave srodnom problematikom upoznajući nove metode i

  tehnike u radu s djecom s intelektualnim i drugim poteškoćama

 • 45

  • Interna stručna predavanja

  • Prisustvovanje stručnim skupovima

  U narednom bih periodu rado sudjelovala u osposobljavanju za neku od (za nas) novih

  tehnika u radu s osobama s posebnim potrebama.

  8. EVALUACIJA Na osnovu lista zapažanja i individualnih planova radi se evaluacija jednom godišnje ili po

  potrebi češće.

 • 46

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 1. ODGOJNU SKUPINU

  1. ORGANIZACIJA RADA Prva skupina kojoj sam voditelj obuhvaćena je programom psihosocijalne rehabilitacije. Rad

  je organiziran u skupini i u njoj se provodi grupni i individualni rad. Pored toga, korisnici

  skupine su obuhvaćeni i programima glazbene i likovne terapije, fizioterapije i programom

  individualnog rada kod edukacijskog rehabilitatora. Skupina broji 10 korisnika čiji KD se

  kreće od 18. do 52. godine. Njihov MD se kreće od LMR do TMR. Na poludnevnom boravku

  ih je 4 i oni dolaze tri puta u tjednu, a 6 ih je na cjelodnevnom boravku.

  2. PROSTORNI UVJETI Unutarnji prostor skupine I obuhvaća 35m2.

  3. RASPORED RADA RADNOG INSTRUKTORA Program rada radnog instruktora realizira se u petodnevnom radnom tjednu i radom

  vikendima.

  - Radnim tjednom od 7:00 do 15:00 sati i od 12:00 do 20:00 sati.

  - Vikendom od 7:00 do 15:00 sati.

  4. PODRUČJA RADA • Briga o sebi

  • Socijalizacija

  • Komunikacija

  • Radne aktivnosti / motorika

  • Organizirano provođenje slobodnog vremena

  5. ZADACI PROGRAMA • Procjena i analiza senzomotornih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te

  njihov utjecaj na izvođenje aktivnosti

  • Procjena i analiza izvođenja aktivnosti

  • Iznalaženje optimalnih metoda i sadržaja za svakog korisnika iz skupine

 • 47

  • Promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i/ili modificiranje izvođenja

  aktivnosti (hranjenja, oblačenja, svlačenja, osobne higijene, likovnih i glazbenih

  aktivnosti, komunikacije)

  • Promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje senzomotornih, kognitivnih i

  psihosocijalnih komponenti aktivnosti upotrebom različitih terapeutskih pristupa,

  metoda i tehnika

  • Savjetovanje i edukacija korisnika, članova obitelji i skrbnika.

  6. CILJEVI PROGRAMA • Omogućiti korisnicima postizanje optimalnoog funkcioniranja u aktivnostima

  brige o sebi, komunikacije, radnih aktivnosti, socijalizacije i aktivnostima

  slobodnog vremena

  • Osposobiti i osnažiti korisnika u razvoju njegovih maksimalnih mogućnosti

  poštujući njegovu individualnost, želje i ciljeve

  • Poboljšanje komunikacijskih vještina

  • Poboljšanje senzomotornih sposobnosti

  • Unapređenje socijalnih vještina

  • Program je namjenjen osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih

  aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom, bolešću, starenjem, psihološki, socijalno

  ili kombinacijom navedenog

  7. SADRŽAJI RADA 1. Briga o sebi: oblačenje, svlačenje, pranje ruku, pranje zubi, pravilno

  pospremanje nečiste odjeće, uredno odijevanje, pristojno ponašanje za stolom

  za vrijeme obroka, samoposluživanje u blagavaoni, upotreba maramice,

  orijentacija u prostoru...

  2. Socijalizacija: Pristojno ponašanje za stolom, igre socijalnih vještina, stjecanje i održavanje navike pozdravljanja, uvažavanje potreba drugih, prihvaćanje

  obveza u skupini, razlikovanje dobrog od lošeg...

  3. Komunikacija: Razgovor o svakodnevnim događajima i potrebama, učenje pjesmica, izražavanje emocija i potreba, neverbalna komunikacija, poticanje

  govora, prepoznavanje i imenovanje, pričanje pomoću slika...

 • 48

  4. Radne aktivnosti: Vježbe grafomotorike, čišćenje, ukrašavanje radnog prostora, igre loptom i balonom, ples, šetnja, vježbe razgibavanja, manipulacija

  didaktama, manipulacija didaktički oblikovanim i didaktički neoblikovanim

  materijalom, kaširanje, izrada prigodnih ukrasa i čestitki, rad s temperama,

  izrada panoa, vezenje...

  5. Slobodno vrijeme: Slušanje glazbe, ples, vezenje, gledanje video spotova, gledanje crtanih filmova, šetnja, društvene igre, igre na računalu, proslava

  rođendana...

  8. METODE RADA • Zorna metoda

  • Praktična metoda

  • Metoda razgovora

  • Metoda demonstracije

  • Metoda vježbanja

  • Metoda stimulacije

  • Metoda sprječavanja

  • Metoda modifikacije ponašanja

  • Metoda rada s knjigom i časopisom

  • Dijaloška i monološka metoda

  9. RAD SA STRUČNIM TIJELIMA • Suradnja sa stručnim djelatnicima ustanove

  • Suradnja sa zdravstvenim odjelom

  • Suradnja sa Stručnim timom

  • Razgovor sa roditeljima

  10. STRUČNO USAVRŠAVANJE • Suradnja sa stručnim djelatnicima ustanove

  • Suradnja sa stručnim djelatnicima izvan ustanove

  • Praćenje stručne literature i članaka putem interneta

 • 49

  11. EVALUACIJA

  • Liste zapažanja za svakog korisnika

  • Unutarnja evaluacija na osnovi lista zapažanja za svakog korisnika ponaosob

  • Evaluacija će se provoditi na osnovu lista zapažanja na kraju tekuće godine

 • 50

  GODIŠNJI PLAN RADA ODGOJNE SKUPINE 2

  1. ORGANIZACIJA RADA Skupina II kojoj sam voditelj obuhvaćena je programom psihosocijalne rehabilitacije. Rad je

  organiziran u skupini i u njoj se provodi grupni i individualni rad. Pored toga, korisnici

  skupine su obuhvaćeni i programima glazbene i likovne terapije, fizioterapije i programom

  individualnog rada kod edukacijskog rehabilitatora. Skupina broji 9 korisnika i od toga je 1

  korisnik poludnevnom, 1 na cjelodnevnom, dok su ostali korisnici na stacionarnom smještaju.

  KD korisnika se kreće od 29. do 49. godine, a MD od LMR do TŽMR.

  2. PROSTORNI UVJETI Unutarnji prostor skupine II obuhvaća 40m2.

  3. RASPORED RADA RADNOG INSTRUKTORA Program rada radnog instruktora realizira se u petodnevnom radnom tjednu i radom

  vikendima.

  - Radnim tjednom od 7:00 do 15:00 sati i od 12:00 do 20:00 sati.

  - Vikendom od 7:00 do 15:00 sati.

  4. PODRUČJA RADA • Briga o sebi

  • Socijalizacija

  • Komunikacija

  • Radne aktivnosti / motorika

  • Organizirano provođenje slobodnog vremena

  5. ZADACI PROGRAMA • Procjena i analiza senzomotornih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te

  njihov utjecaj na izvođenje aktivnosti

  • Procjena i analiza izvođenja aktivnosti

  • Iznalaženje optimalnih metoda i sadržaja za svakog korisnika iz skupine

 • 51

  • Promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i/ili modificiranje izvođenja

  aktivnosti (hranjenja, oblačenja, svlačenja, osobne higijene, likovnih i glazbenih

  aktivnosti, komunikacije)

  • Promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje senzomotornih, kognitivnih i

  psihosocijalnih komponenti aktivnosti upotrebom različitih terapeutskih pristupa,

  metoda i tehnika

  • Savjetovanje i edukacija korisnika, članova obitelji i skrbnika.

  6. CILJEVI PROGRAMA • Omogućiti korisnicima postizanje optimalnoog funkcioniranja u aktivnostima

  brige o sebi, komunikacije, radnih aktivnosti, socijalizacije i aktivnostima

  slobodnog vremena

  • Osposobiti i osnažiti korisnika u razvoju njegovih maksimalnih mogućnosti

  poštujući njegovu individualnost, želje i ciljeve

  • Poboljšanje komunikacijskih vještina

  • Poboljšanje senzomotornih sposobnosti

  • Unapređenje socijalnih vještina

  • Program je namjenjen osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih

  aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom, bolešću, starenjem, psihološki, socijalno

  ili kombinacijom navedenog

  7. SADRŽAJI RADA 1. Briga o sebi: oblačenje, svlačenje, pranje ruku, pranje zubi, pravilno

  pospremanje nečiste odjeće, uredno odijevanje, pristojno ponašanje za stolom

  za vrijeme obroka, samoposluživanje u blagavaoni, upotreba maramice,

  orijentacija u prostoru...

  2. Socijalizacija: Pristojno ponašanje za stolom, igre socijalnih vještina, stjecanje i održavanje navike pozdravljanja, uvažavanje potreba drugih, prihvaćanje

  obveza u skupini, razlikovanje dobrog od lošeg...

  3. Komunikacija: Razgovor o svakodnevnim događajima i potrebama, učenje pjesmica, izražavanje emocija i potreba, neverbalna komunikacija, poticanje

  govora, prepoznavanje i imenovanje, pričanje pomoću slika...

 • 52

  4. Radne aktivnosti: Vježbe grafomotorike, čišćenje, ukrašavanje radnog prostora, igre loptom i balonom, ples, šetnja, vježbe razgibavanja, manipulacija

  didaktama, manipulacija didaktički oblikovanim i didaktički neoblikovanim

  materijalom, kaširanje, izrada prigodnih ukrasa i čestitki, rad s temperama,

  izrada panoa, vezenje...

  5. Slobodno vrijeme: Slušanje glazbe, ples, vezenje, gledanje video spotova, gledanje crtanih filmova, šetnja, društvene igre, igre na računalu, proslava

  rođendana...

  8. METODE RADA • Zorna metoda

  • Praktična metoda

  • Metoda razgovora

  • Metoda demonstracije

  • Metoda vježbanja

  • Metoda stimulacije

  • Metoda sprječavanja

  • Metoda modifikacije ponašanja

  • Metoda rada s knjigom i časopisom

  • Dijaloška i monološka metoda

  9. RAD SA STRUČNIM TIJELIMA • Vođenje Stručnog vijeća

  • Suradnja sa stručnim djelatnicima ustanove

  • Suradnja sa zdravstvenim odjelom

  • Suradnja sa Stručnim timom

  • Razgovor sa roditeljima

  10. STRUČNO USAVRŠAVANJE • Vođenje Stručnog vijeća

  • Suradnja sa stručnim djelatnicima ustanove

  • Suradnja sa stručnim djelatnicima izvan ustanove (Karlovac)

 • 53

  • Praćenje stručne literature i članaka putem interneta

  11. EVALUACIJA • Liste zapažanja za svakog korisnika

  • Unutarnja evaluacija na osnovi lista zapažanja za svakog korisnika ponaosob

  • Evaluacija će se provoditi na osnovu lista zapažanja na kraju tekuće godine

 • 54

  GODIŠNJI PLAN RADA GLAZBOTERAPEUTA

  Glazboterapija kao planirana uporaba glazbe s terapeutskim ciljem poboljšava razvoj

  komunikacijskih vještina, fokusira pažnju, otklanja nepoželjno ponašanje i olakšava

  ekspresiju osobama koje nisu verbalne.

  Primarni cilj glazbene terapije kroz primjenu glazbenih stimulacija kao posebnog pedagoškog

  postupka jest razvoj oralno-glasovne komunikacije i rehabilitacije sluha.

  ORGANIZACIJA RADA Programom glazbene terapije obuhvaćeni su svi korisnici na stalnom smještaju,

  cjelodnevnom, poludnevnom i povremenom boravku.

  Rad je organiziran u skupinama. Korisnici su raspoređeni u 6 skupina.

  Svaka skupina broji od 4-7 korisnika. Ukupno u programu ima 31 korisnik.

  Kronološka dob korisnika je od 17 – 71 godine. Korisnici su s većim intelektualnim

  teškoćama (UMR/TMR) i pridruženim smetnjama.

  PROSTORNI UVJETI Unutarnji prostor za rad glazboterapeuta obuhvaća 20m2.

  Prostorni uvjeti su zadovoljavajući.

  Prostor je opremljen:

  • glazbena linija

  • klavijature

  • Orffov instrumentarij

  • ostali didaktički materijali

  RASPORED RADA GLAZBENOG TERAPEUTA Program glazboterapije realizira se kroz petodnevni radni tjedan.

  Vremenik aktivnosti: 2-3 sata tjedno po skupini, u jutarnjem turnusu.

  Rad je na pola (0.5) radnog vremena, grupni rad s ciljem razvoja oralno-glasovne

  komunikacije i rehabilitacije sluha.

 • 55

  Glazbeni terapeut sudjeluje u organiziranom slobodnom vremenu korisnika prema rasporedu,

  u popodnevnom turnusu od 15:00 do 19:00 sati, te subotom i nedjeljom od 07:00 – 11:00 sati

  ili 11:00 – 15:00 sati.

  • Glazbena terapija / 8:00 – 12:00 sati

  • Organizirano slobodno vrijeme korisnika / 15:00 – 19:00 sati

  • Rad subotom i nedjeljom / 7:00 – 11:00 sati / 11:00 – 15:00 sati

  PODRUČJE RADA • slušna / glazbena komunikacija

  • ritmičke / glazbene stimulacije

  • slušanje glazbe / opuštanje

  ZADACI U GLAZBOTERAPIJI Zadaci u glazboterapiji obuhvaćaju razvijanje sposobnosti slušne-glazbene komunikacije,

  percepcije ritma, kinestetičkog osjećaja razvoj spoznaje, motorike, emocionalnog i socijalnog

  ponašanja.

  Nadalje treba razvijati, jačati emocionalne komponente osobnosti, senzibilitet, stvaralačku

  maštu i kreativnost, sposobnost samokontrole i ovladavanje motoričkim aktivnostima.

  Svi zadaci ostvaruju se po kriteriju individualnih psihofizičkih sposobnosti i statusa sluha-

  govora-intelekta kao i uzrasta, preko određenih postupaka, vježbi i sadržaja rada.

  CILJEVI GLAZBOTERAPIJE • poboljšanje auditivne percepcije

  • poboljšanje komunikacijskih vještina na verbalnom i neverbalnom planu

  • reduciranje stereotipnih, impulzivnih i agresivnih ponašanja

  • poboljšanje interakcije s drugima

  • poboljšanje emocionalne ekspresije i prilagođavanja

  • unaprijeđenje motoričke koordinacije

  • poboljšanje zdravstvene situacije / ublažavanje spazma, bolova, govornih nedostataka,

  emocionalnih problema

  • uloga glazbe kao medija opuštanja

  • uporaba glazbe kao poticaja pozornosti i koncentracije

 • 56

  • uporaba glazbe u funkciji osvještavanja vlastitog tijela

  POSTUPCI I SADRŽAJI RADA • aktivno i pasivno slušanje glazbe

  • igre zvukova i ritma / u funkciji identifikacije izvora i vrste zvuka

  • vokalizacija / govorna i pjevana

  • ritmizacija / govorna i pjevana

  • brojalice / iracionalne, polugovorne, govorne, pjevane

  • dječje pjesme

  • glazbene priče i igre

  • popularna glazba

  • konkretna glazba

  • umjetnička glazba

  • upoznavanje s osnovnim ritmičkim instrumentima / udraljke, bubanj...

  • ritmičke stimulacije

  • relaksacija i opuštanje uz glazbu

  • improvizacije

  • plesna aktivnost, izrada ritmičkih instrumenata, didaktičkog materijala

  • kreativno stvaralaštvo uz glazbu

  Sve navedeno provodi se uz primjenu i korištenje Orffovog instrumentarija i ostalog

  didaktičkog materijala.

  Cilj, zadaci, postupci, vježbe i sadržaji planiraju se i provode u formiranim skupinama

  korisnika, uz obvezan individualizirani pristup.

  METODE RADA / METODSKI POSTUPCI • receptivne metode

  • aktivne metode

  • stimulacije pokretom

  • glazbene stimulacije

 • 57

  RAD U STRUČNIM TIJELIMA / SURADNJA • Sudjelovanje u radu Stručnog Vijeća

  • Suradnja sa stručnim djelatnicima ustanove

  • Suradnja sa zdravstvenim odjelom

  • Suradnja sa stručnim timom

  • Individualni razgovor s roditeljima

  STRUČNO USAVRŠAVANJE • Sudjelovanje na Stručnim vjećima

  • Suradnja sa stručnim djelatnicima ustanove

  • Suradnja sa stručnjacima izvan ustanove i drugim ustanovama

  • Praćenje stručne literature

  EVALUACIJA • unutarnja evaluacija putem opažanja cjelokupnog napredovanja korisnika

  • liste zapažanja uspješnosti realizacije aktivnosti

  • motivacija i interes korisnika

 • 58

  PROGRAM RADA LIKOVNOG TERAPEUTA

  Program likovne terapije je razvojnog karaktera i cilj mu je maksimalno poticanje svih

  sposobnosti u skladu s psihofizičkim karakteristikama i životnoj dobi korisnika s tjelesnim ili

  mentalnim oštećenjem. Pri tome im se osiguravaju svi uvjeti za optimalan intelektualni,

  emocionalni, socijalni i zdravstveni razvoj.

  Cilj je što uspješnije integriranje u svakodnevni život s većim stupnjem samostalnosti, te

  usvajanje onih oblika ponašanja koji omogućuju uspješnu socijalizaciju. Budući da su

  korisnici s različitim oštećenjima, pristup svakom korisniku je individualan i svaki od njih

  ima svoj individualni plan i program rada, ovisno o cilju kojeg želimo postići s određenim

  korisnikom.

  Korisnici su kod nas smješteni na cjelodnevnom, poludnevnom, povremenom boravku i

  stalnom smještaju.

  8 korisnika – cjelodnevni boravak

  2 korisnika – poludnevni boravak

  3 korisnika – povremeni boravak

  18 korisnika – stalni smještaj

  Ukupni broj korisnika je 31. Od tog borja 16 je ženskog spola, a 15 je korisnika muškog

  spola. Korisnici su starosti između 17 i 71 godine. Prevladavaju osobe srednje i starije životne

  dobi. Tri korisnika su u invalidskim kolicima, a jedan korisnik je teže pokretan. Imamo

  korisnike s lakšim, srednjim i težim mentalnim oštećenjem i pridruženim smetnjama.

  Likovna terapija se provodi u kabinetu od 20m2. U kabinetu imamo keramičku peć, sudoper,

  police za stavljanje likovnih i keramičkih uradaka, ormar za osobne stvari i dokumentaciju,

  ormariće za likovne materijale i sredstva, glazbenu liniju, mali i veliki štafelaj, 8 stolica, 1

  dvosjed i 2 radna stola.

 • 59

  Program likovne terapije se ostvaruje kao 4-satni u trajanju od 8:00 do 12:00 sati radnim

  danom, popodne u dežurstvu od 15:00 do 19:00 sati, subotom i nedjeljom od 7:00 do 11:00

  sati ili od 11:00 do 15:00 sati.

  Radnim danom se likovna terapija odvija u skupinama po određenom rasporedu. Dnevno su

  na likovnoj terapiji 3 skupine od 4-6 korisnika. Terapija traje oko sat vremena. Skupine su

  sastavljene tako da se vodilo računa o vrsti i stupnju oštećenja kako bi korisnici mogli postići

  što bolje rezultate.

  Proces rada u skupini je slijedeći:

  1. Opservacija korisnika – svakom korisniku treba omogućiti zadovoljavanje specifičnih potreba obzirom na vrstu i stupanj oštećenja

  2. Najava zadatka – motiv, likovno područje, likovna tehnika i likovni problem 3. Upoznavanje korisnika sa likovnim područjem – crtanje, slikanje, modeliranje,

  oblikovanje, grafika

  4. Upoznavanje korisnika sa likovnom tehnikom – olovka, ugljen, tempera, kolaž, glina i dr.

  5. Realizacija planirane likovne aktivnosti 6. Analiza likovnih radova i razgovor o uspješnosti realizacije zadatka 7. Pospremanje pribora i radnog mjesta 8. Izložba radova

  U dežurstvu popodne, subotom i nedjeljom provodi se organizirano slobodno vrijeme naših

  korisnika.

  Rade se različite aktivnosti svakodnevnog življenja. Sluša se omiljena glazba, gledaju se TV –

  emisije i serije, kuha se kava. Igraju se različite društvene igre, igre na računalu, manipulacija

  didaktama, razne likovne aktivnosti, proslave rođendana, šetnja i boravak na zraku.

  Kroz godinu se obrađuju slijedeća likovna područja: • crtanje

  • slikanje

  • modeliranje

  • oblikovanje

  • grafika

 • 60

  Ova se područja dalje razrađuju na tehnike:

  CRTANJE – olovka, flomasteri, ugljen, kreda u boji, drvene boje

  SLIKANJE – pastele, vodene boje, tempera, kolaž,