godiŠnji plan i program rada za 2016. godinu plan i program 2016... · 2017-10-30 · plan rada...

of 34 /34
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK Klasa: 030-01/15-01/7 Urbroj: 2182-19-01/1-15 -1 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU Šibenik, prosinac 2015.

Upload: others

Post on 24-Dec-2019

15 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK Klasa: 030-01/15-01/7 Urbroj: 2182-19-01/1-15 -1

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU

Šibenik, prosinac 2015.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

2

S A D R Ž A J

1. UVJETI RADA………………………………………………………………….… 4

1.1. Podaci o području

1.2. Prostorni uvjeti Unutrašnji prostor Vanjski prostor Plan obnove i adaptacije

2. RADNICI …………………………………………………………………….…… 7

2.1. Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima Podaci o ravnateljici Podaci o stručnim radnicima Podaci o ostalim radnicima

2.2. Tjedna i godišnja zaduženja stručnih radnika Centra 3. KORISNICI ………………………………………………………………….…… 15

3.1. Pojedinci, obitelji, skupine

3.2. Prava korisnika

4. DJELATNOST…………………………………………………………………….... 17

4.1. Javne ovlasti i stručni poslovi Centra

4.2 Djelatnost Podružnice

5. ORGANIZACIJA RADA………………………………………………………...….18

Godišnja, tjedna i dnevna organizacija rada Stručni rad

6. PLAN I PROGRAM RADA PODRUŽNICE OBITELJSKI CENTAR……....... 19

7. PLAN I PROGRAM RADA ODJELA NOVČANIH NAKNADA………………. 20 8. PLAN I PROGRAM RADA ODJELA ZA ODRASLE OSOBE……..………..…. 21

9. PLAN I PROGRAM RADA ODJELA ZA DJECU, BRAK I OBITELJ……….…22 10. PLAN I PROGRAM RADA ODJELA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH……… 23 11. RAD SLUŽBI POD NEPOSREDNIM RUKOVOĐENJEM RAVNATELJA…… 24 12. PLAN SURADNJE S DRUGIM PRUŽATELJIMA USLUGA……..…………...…24

12.1. Briga za zadovoljavanje individualnih potreba korisnika Suradnja s drugim pružateljima socijalnih usluga Suradnja s pružateljima javnih usluga

12.2. Suradnja sa drugim subjektima

13. PLAN PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA………………..……26

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

3

14. PLAN RADA STRUČNIH TIJELA, STRUČNIH RADNIKA I TIJELA UPRAVLJANJA………………………………………………………………..……. 27

Plan rada Stručnog vijeća Plan rada Stručnog tima Plan rada Tima za kvalitetu Plan rada Tima za udomiteljstvo Plan rada Upravnog vijeća Plan rada ravnatelja Plan rada predstojnika Podružnice Plan rada voditelja odjela Plan rada socijalnog radnika Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan rada voditelja računovodstva

OSNOVNI PODACI O CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK

Ustanova: Centar za socijalnu skrb Šibenik Adresa: Šibenik, Petra Grubišića 3 Broj i naziv pošte: 22000 Šibenik Broj telefona: 022/201-222 Broj telefaxa: 022/ 337-322 E-mail: [email protected] Web stranica czss-sibenik.hr Županija: Šibensko-kninska županija

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

4

Na temelju članka 132. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15) i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Šibenik Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja na sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine donijelo je:

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU

1. UVJETI RADA 1.1. Podaci o području

Centar za socijalnu skrb Šibenik je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnost osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Centar za socijalnu skrb Šibenik osnovan je za područje gradova Šibenika, Vodica i Skradina te općina Pirovac, Murter-Kornati, Tisno, Bilice, Tribunj, Primošten i Rogoznica.

Sjedište Centra je u Šibeniku na lokaciji u ulici Petra Grubišića 3 gdje je smješten ured ravnateljice i službe pod njenim neposrednim rukovođenjem, te organizacijske i stručne cjeline : Odjel novčanih naknada i Odjel za odrasle osobe.

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj organizacijski je podijeljena na dva Odjela na dvije lokacije. Na lokaciji u M. Gupca 50 djeluje Odjel za djecu, brak i obitelj, a na lokaciji Miminac 1 djeluje Odjel za zaštitu djece i mladih.

U sastavu Centra za socijalnu skrb Šibenik djeluje Podružnica obiteljski centar. U svom radu nadležna je za područje Šibensko-kninske županije. Podružnica obiteljski centar je na lokaciji Prvićka 2 u Šibeniku.

Sve četiri lokacije na kojima Centar djeluje su u samom središtu grada, u blizini lokalnih i županijskih autobusnih linija te su lako dostupne korisnicima.

U tekstu koji slijedi termini korisnik, radnik, nazivi struka i nazivi radnih uloga korišteni su u muškom rodu, ali odnose se jednako i na osobe ženskog spola. Tome smo se rješenju u nekim dijelovima teksta priklonili iz razloga praktičnosti.

1.2. Prostorni uvjeti

Unutrašnji prostor

Zgrada na lokaciji u Petra Grubišića 3 je stara zidana trokatnica, poslovna zgrada dijelom u vlasništvu Grada Šibenika, dijelom Republike Hrvatske, a u njoj djeluje više institucija. Prostor nije namjenski građen i nije primjeren ni veličinom ni rasporedom prostorija za rad centra za socijalnu skrb. Organizacijom rada u tim ograničavajućim prostornim uvjetima nastojimo postići uvjete potrebne za odvijanje djelatnosti.

Centar djeluje u prostorima smještenim u povišenom prizemlju zgrade i tri ureda na drugom katu zgrade. Na samom ulazu u zgradu, u povišenom prizemlju na koje se dolazi stepenicama, nalazi se jedna odvojena prostorna cjelina koju čine prostor čekaonice za korisnike, prijemni ured i pisarnica. Drugu odvojenu prostornu cjelinu u prizemlju zgrade čine tri ureda -

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

5

dva ureda Odjela novčanih naknada i jedan ured Odjela za odrasle osobe. Od lipnja 2016. godine sva tri ureda bit će u sklopu Odjela novčanih naknada, po prestanku nadležnosti centara za socijalnu skrb za pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Treću odvojenu prostornu cjelinu čine uredi Odjela za odrasle i soba arhive. U prizemlju, u holu, koji dijelimo s drugim institucijama u zgradi, nalazi se kabina radnika zaštitara zaduženog za sigurnost korisnika i djelatnika. On ujedno propušta korisnike u stražnje urede Odjela za odrasle osobe i Odjela novčanih naknada. Ukupno u 11 ureda u prizemlju u 8 ureda radi po jedan stručni radnik, a u 3 ureda po dva stručna radnika.

Odvojeno, na drugom katu zgrade, organiziran je rad računovodstva i ured ravnatelja. Ukupna površina koju koristi Centar je 290 m2 u prizemlju i 45 m2 na drugom katu zgrade.

Zgrada na lokaciji u Matije Gupca 50 je niska zidana baraka, ulični objekt, ali ispod razine ulice tako da se do ulaza spušta stepenicama uskim prilazom. Prostor ukupne površine 190 m2 je neuvjetan za rad radi slabe kvalitete građevine. Prostor se sastoji od 8 ureda, sobe za sastanke i grupni rad, čajne kuhinje, hodnika, toaleta za korisnike, toaleta za radnike i spremišta. Kroz 2015. godinu smo uredili jednu veću prostoriju (namijenjena za rad stručnog tima, za rad s obitelji i s grupama), jedan ured i čajnu kuhinju. U 2016. g. planiramo uređenje i opremanje jedne prostorije za čuvanje računovodstvene dokumentacije. Svi stručni radnici imaju zasebne male urede u kojima s korisnicima mogu raditi individualno.

Zgrada na lokaciji Miminac 1 je stambeno-poslovna zgrada starije gradnje. Centar svoju djelatnost obavlja na 1. katu zgrade u prostoru ukupne površine 100 m2 koji se sastoji od 5 ureda, hodnika, čajne kuhinje, toaletnog prostora i spremišta. Uredi su namijenjeni za individualni rad sa korisnicima, a tri veća ureda mogu se koristiti i za rad u skupinama. U spremištu je smješten dio računovodstvene dokumentacije Centra koju tijekom godine namjeravamo preseliti u M. Gupca, kada se tamo pripremi prostorija i opremi prikladnim regalima. Tamo ćemo preseliti i smjestiti svu računovodstvenu dokumentaciju koja je sada razmještena dijelom na Mimincu, a dijelom u Petra Grubišića 3, u malom spremištu u prizemlju i po hodniku na drugom katu zgrade.

Niti u jedan prostor Centra nije prilagođen pristup osobi u invalidskim kolicima.

Prostor Podružnice obiteljski centar je u prizemlju stambene zgrade na adresi Prvićka 2, veličine je 106 m². Prostor sačinjavaju: hodnik sa jednom stepenicom (arhitektonska barijera), šest ureda, čajna kuhinja, dva WC-a (jedan za korisnike), a prolazi ispred čajne kuhinje i WC-a koriste se kao spremišta. Ulazna vrata i svi uredi imaju prozore sa rešetkama. Svaki stručni radnik ima svoj ured. U dva veća ureda se može se raditi sa skupinama do 10 korisnika.

Tablica br.1. Prikaz prostora i njegove namjene te stanje opremljenosti

Naziv prostora Broj sobe

m2 Namjena Opća opremljenost

Tehnička opremljenost

Funkcionalnost ( 1-3)

Lokacija u Petra Grubišića 3 - prizemlje

Ured 1 14 Stručni poslovi 2 2 2 Ured 2 22 Stručni poslovi 2 2 2 Ured 3 21 Stručni poslovi 2 2 2 Ured 5 10 Stručni poslovi 2 2 2 Ured 6 10 Stručni poslovi 2 2 2 Ured 7 9 Stručni poslovi 2 2 2

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

6

Ured 8 15 Stručni poslovi 2 2 2 Ured 9 15 Stručni poslovi 2 2 2 Ured 10 8 Stručni poslovi 2 2 2 Ured 11 16 Stručni poslovi 2 2 2 Spremište 12 20 Arhiva 2 2 2 Soba 13 11 Čekaonica 1 2 2 Ured 14 9 Prijemni ured 2 2 2 Ured 15 17 Pisarnica 2 2 2 II. kat Ured 1 14 Računovodstvo 2 2 2 Ured 2 16 Ured ravnatelja 2 2 2 Ured 3 9 Računovodstvo 2 2 2 Lokacija u Matije Gupca 50 Ured 1 9 Stručni poslovi 2 2 2 Ured 2 8 Stručni poslovi 2 2 2 Ured 3 9 Stručni poslovi 2 2 3 Ured 4 9 Stručni poslovi 2 2 2 Ured 5 9 Stručni poslovi 2 2 3 Ured 6 10 Stručni poslovi 2 2 2 Ured 7 16 Stručni poslovi 2 2 2 Ured 8 9 Stručni poslovi 2 2 2 Soba za sastanke 9 20 Stručni poslovi - - - Spremište 10 11 Spremište - - - Spremište 8 8 Spremište - - - Lokacija Miminac 1

Ured 1 11 Stručni poslovi 3 2 3 Ured 2 21 Stručni poslovi 3 2 3 Ured 3 20 Stručni poslovi 3 2 3 Ured 4 12 Stručni poslovi 3 2 3 Ured 5 11 Stručni poslovi 3 2 3 Podružnica obiteljski centar Prvićka 2

Ured 1 7 Stručni poslovi 2 2 3 Ured 2 8 Stručni poslovi 2 2 3 Ured 3 5 Stručni poslovi 2 2 3 Ured 4 15 Stručni poslovi 2 2 3 Ured 5 14 Stručni poslovi 2 2 3 Ured 6 7 Stručni poslovi 2 2 3

Vanjski prostor

Na sve tri lokacije Centra prilazi se sa gradske javne površine – ulice bez izgrađenog

nogostupa ili označene trake za pješake. Okoliš Centra čine i unutarnje dvorište zgrade na lokaciji u Petra Grubišića 3 te prilaz zgradi i stražnje dvorište na lokaciji u Matije Gupca 50. Prilaz je vrlo uzak, a dvorišta na obje lokacije zapuštena i zarasla u korov.

Na lokaciju Podružnica obiteljski centar prilazi se sa gradske javne površine Trg Pavla Šubića I (prilaz ima jednu stepenicu).

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

7

Plan obnove i adaptacije

Poboljšavanje prostornih uvjeta za rad Centra za socijalnu skrb Šibenik je kontinuirani zadatak o kojem ovisi obavljanje programskih zadataka Centra kao i kvaliteta pruženih usluga. U razdoblju 2015. – 2018. potrebno je provesti usklađivanje sa zadanim minimalnim uvjetima prostora i opreme za rad centra za socijalnu skrb. O svojim potrebama za usklađivanje našeg prostora obraćali smo se Ministarstvu socijalne politike i mladih te sve potrebe prikazali kroz Plan nabave nefinancijske imovine Centra.

Tablica br. 2 Prikaz plana obnove i adaptacije u Centru za socijalnu skrb Šibenik

Što se preuređuje ili obnavlja Za koju namjenu

Ugradnja kosine za invalidska kolica u prizemlju zgrade u P. Grubišića; ugradnja rukohvata na ulazu

Omogućavanje pristupa korisnicima s invaliditetom i teže pokretnim osobama

Obnova grilja i prozora u prizemlju u pročelju zgrade – prema ul. Petra Grubišića

Veća sigurnost za prolaznike i aute jer su grilje trule i oguljene boje; estetski razlozi

Uređenje stepeništa i postavljanje ograda na dva izlaza u unutrašnje dvorište i uređenje dvorišta u Petra Grubišića

Veća sigurnost kretanja za korisnike i osoblje; suzbijanje nametnika i štetočina; osiguravanje parkinga za vozilo Centra; estetski razlozi

Bojanje zidova u pet ureda u P. Grubišića

Poboljšanje opće opremljenosti prostora za rad s korisnicima; higijenski i estetski razlozi

Zamjena metalnih vrata za drvenu stolariju na uredu u M. Gupca

Uklanjanje problema izoliranosti tog prostora u odnosu na ostale prostorije

Uređenje spremišta u M. Gupca – građevinsko uređenje zidova i poda, opremanje metalnim regalima za pohranu računovodstvene dokumentacije

Čuvanje računovodstvene dokumentacije prema propisima

2. RADNICI

U Centru za socijalnu skrb Šibenik zaposleno je ukupno 42 radnika. Stručne poslove u Centru obavljaju socijalni radnik, psiholog, pravnik, socijalni pedagog i rehabilitator. Poslovi se u pravilu obavljaju timski. Stručni radnici Centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti. Od 42 radnika Centra i Podružnice, 30 je stručnih radnika.

Manjak stručnih radnika je dugogodišnji problem ovog Centra, a trenutno nam nedostaje čak 14 stručnih radnika prema važećem Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. Posljedično, dugogodišnja preopterećenost stručnih radnika dovela je do nezadovoljstva radnika uvjetima rada, povećanog stresa i profesionalnog sagorijevanja jer se gomilaju poslovi i postupci koji se ne stižu obaviti ili se ne stižu obaviti kvalitetno, prema zahtjevima struke. Često se događa da stručni radnici u radu imaju dilemu hoće li prioritet dati postupanju po javnim ovlastima ili po pravilima struke. To znači da je struka zanemarena i nepriznata unutar sustava socijalne skrbi. U 2016. godini ponovo ćemo od resornog Ministarstva tražiti novo zapošljavanje stručnih radnika u Centru kako bismo barem ublažili postojeći problem. U vrijeme izrade ovog

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

8

Godišnjeg plana i programa u tijeku je natječaj za izbor socijalnog radnika, popunjavanje upražnjenog radnog mjesta po odlasku Adele Brajica-Dželalija, na Odjelu za djecu, brak i obitelj.

Podružnicu obiteljski centar čine 4 stručna radnika – psiholog, socijalni radnik, pravnik i socijalni pedagog.

U Centru radi 12 radnika koji obavljaju administrativne, financijske, računovodstvene i poslove čišćenja. Prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta ovdje imamo višak radnika, po jedan radnik u pisarnici i jedan u računovodstvu, te se poduzimaju mjere za rješavanje ovog problema.

Nepopunjeno je radno mjesto vozača, pa za te poslove sklapamo ugovor o djelu sa fizičkom osobom koja dolazi na poziv radi obavljanja prijevoza i poslova održavanja vozila u vlasništvu Centra.

Poslove fizičke zaštite ljudi i imovine obavlja jedan radnik zaštitar temeljem ugovora sklopljenog sa zaštitarskom tvrtkom iz Šibenika.

Poslove održavanja informatičke opreme Centra obavlja pravna osoba temeljem ugovora sklopljenog na godišnjoj razini. 2.1. Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima

Podaci o ravnateljici

Tablica br. 3 Podaci o ravnateljici Centra za socijalnu skrb

Red. broj

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

Radno mjesto

Godine staža

1.

Davorka Grbac-Plavčić

1960.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Ravnateljica

29

Podaci o stručnim radnicima Centra i Podružnice Tablica br. 4 Podaci o stručnim radnicima Centra

Red. broj

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

Radno mjesto

Godine staža

1.

Katica Berić

1954.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

39

2.

Slađana Dunđer

1967.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

24

3.

Stana Palinić

1956.

Socijalna radnica

VŠS

Socijalni radnik

36

4.

Željka Dulibić

1975.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

13

5.

Rosanda Penđer

1967.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

21

6.

Zrinka Palinić-Polić

1975.

Dipl. pravnik

VSS

Pravnik

8

7.

Blaženka Šunjerga Lazinica

1969.

Dipl. pravnica

VSS

Pravnik

16

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

9

8.

Maja Mitrić

1965.

Prof. defektolog logoped

VSS

Rehabilitator

22

9.

Biljana Grubišić

1955.

Socijalna radnica

VŠS

Socijalni radnik

31

10.

Goranka Tanfara

1965.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

23

11.

Vesna Šljaka

1958.

Socijalna radnica

VŠS

Socijalni radnik

30

12.

Josip Skelin

1988.

Dipl. pravnik

VSS

Pravnik

1

13.

Silva Šarić

1965.

Dipl.socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

20

14.

Sanda Gulin

1960.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

30

15.

Dina Ivić Huljev

1977.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

12

16.

Sandra Sorić

1976.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

12

17.

Sanja Kale

1966.

Dipl. defektolog - socijalni pedagog

VSS

Socijalni pedagog

22

18.

Jasminka Šprljan

1958.

Dipl. psiholog

VSS

Psiholog

25

19.

Željka Vlaić

1968.

Prof. psihologije

VSS

Psiholog

21

20.

Jelena Kenđel

Prof. psihologije

VSS

Psiholog

21.

Mirjana Štampalija

1954.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

37

22.

Nikolina Rubelj

1985.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

6

23.

Jelena Kaleb

1976.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

11

24.

Irena Grabić

1976.

Dipl. pravnica

VSS

Pravnik

11

25.

Ivica Požar Perković

1973.

Dipl. pravnik

VSS

Pravnik

10

26.

Tamara Dabov

1980.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

6

Tablica br. 5 Podaci o radnicima Podružnice obiteljski centar

Red. broj

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne

spreme

Radno mjesto

Godine staža

1.

Branka Juras

1978.

Dipl. pravnik

VSS

Pravnik

9

2.

Dražen Škarica

1961.

Dipl. socijalni pedagog

VSS

Socijalni pedagog

27

3.

Ines Barišić

1979.

Dipl. socijalna radnica

VSS

Socijalni radnik

11

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

10

4.

Tatjana Ninić

1973.

Prof. psihologije

VSS

Psiholog

10

Podaci o ostalim radnicima

Tablica br. 6 Podaci o ostalim radnicima u Centru za socijalnu skrb Šibenik

Redni broj

Ime i prezime

Godina rođenja

Godina staža

Struka St. str. spreme

Radno mjesto, zaduženja

1.

Ruža Šantić

1953.

34

Ekonomist

VŠS

Voditeljica računovodstva

2.

Sandra Bilan

1967.

26

Ekonomist za tržišne poslove

SSS

Računovodstveni referent-financijski knjigovođa; Član Povjerenstva za nabave i javne nabave; član Komisije za izlučivanje registraturne građe

4.

Svjetlana Radetić

1971.

21

Ekonomist

SSS

Računovodstveni referent; član Povjerenstva za provođenje unutarnjeg nadzora

5.

Gojka Pelajić

1962.

32

Ekonomist

SSS

Računovodstveni referent

6.

Josipa Brajković

1976.

14

Viši ekonomist

VŠS

Računovodstveni referent (voditeljica računovodstva OC), zamjenik člana Komisije za izlučivanje registraturne građe

7.

Nera Lovro

1982.

10

Administrativni referent

VŠS

Administrativni radnik-upravni referent, pomoć u vođenju evidencija i izradi izvješća Centra

8.

Nilija Grozdanić

1953.

37

Ekonomski tehničar

SSS

Administrativni radnik-upravni referent

9.

Senka Polegubić

1963.

29

Stručna prvostupnica javne uprave

VŠS

Administrativni radnik-upravni referent; Povjerenik za prvu pomoć; Član Komisije za izlučivanje registraturne građe

10.

Anka Maslać

1969.

23

Stručna specijalistica javne uprave

VŠS

Administrativni radnik-upravni referent; Sindikalni povjerenik; Član Povjerenstva za nabave i javne nabave; Zamjenica predsjednice Komisije za izlučivanje registraturne građe

11.

Christina Baraka

1965.

26

Stenodaktilograf

SSS

Administrativni radnik-upravni referent; Tajnica Upravnog vijeća; Predsjednica Komisije za izlučivanje registraturne građe; članica Povjerenstva za popis imovine

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

11

12.

Snježana Akmadžić

1968. 16 Bez struke SSS Čistačica

Podaci o vježbenicima i volonterima

Tijekom godine primat ćemo na rad vježbenike pomagačkih struka koji po Zakonu mogu

raditi u centru za socijalnu skrb. Kandidate ćemo pozivati putem javnog poziva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u suradnji sa HZZ Šibenik.

Od strane resornog Ministarstva upućeni smo na mogućnost sudjelovanja u Programu

zapošljavanja mladih u centrima za socijalnu skrb kao koordinatora društveno korisnog rada. Prema dostupnim informacijama, koordinatore bi zapošljavali po ugovoru o radu na određeno vrijeme, na 12 mjeseci, a očekujemo i daljnje naputke o organiziranju takvog rada.

2.2.Tjedna i godišnja zaduženja stručnih radnika Centra i Podružnice Tjedno zaduženje stručnih radnika u okviru 40-satnog tjednog radnog vremena prikazano je

tablicama br. 7 i br. 8 Tablica br. 7 Tjedno zaduženje stručnih radnika Centra za socijalnu skrb

R.b.

Ime i prezime

Neposredni rad

Posebni poslovi

Zaduženja i ostali poslovi Uk

1.

Katica Berić

Socijalni rad u timu za odrasle osobe

Članica Povjerenstva za pritužbe Skrbnica za 1 štićenika

40

2.

Slađana Dunđer

Socijalni rad u timu za odrasle osobe

Član županijskog Povjerenstva za palijativnu skrb; Skrbnica za 7 štićenika

40

3.

Stana Palinić

Socijalni rad u timu za odrasle osobe

Članica tima za kvalitetu; Zamjenica Predsjednice Stručnog vijeća; Skrbnica za 4 štićenika

40

4.

Željka Dulibić

Socijalni rad u timu za odrasle osobe

Prijemni ured

Članica tima za kvalitetu; Službenica za informiranje; Koordinatorica za informatizaciju; Skrbnica za 4 štićenika

40

5.

Rosanda Penđer

Socijalni rad u timu za skrbništvo

Voditeljica Odjela za odrasle osobe

Voditeljica tima za kvalitetu; Članica Povjerenstva za pritužbe; Članica tima za udomiteljstvo; Skrbnica za 4 štićenika

40

6.

Zrinka Palinić Polić

Pravni poslovi u timu za odrasle osobe

Kadrovski poslovi uz ovlaštenje za e-mirovinsko i e-zdravstveno

Kontakt osoba za suradnju s MUP-om za prijave prebivališta beskućnika; Skrbnica za 1 štićenika

40

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

12

7.

Blaženka Šunjerga Lazinica

Pravni poslovi u timu za skrbništvo

Opći pravni poslovi Centra; kadrovski poslovi; Ovlaštenik za Registar zaposlenika

Članica tima za kvalitetu; Povjerenica za zaštitu dostojanstva radnika; Vođenje Imenika osoba pod skrbništvom i Glavne knjige osoba pod skrbništvom

40

8.

Maja Mitrić

Rehabilitator u timu za djecu s poteškoćama u razvoju

Unos podataka o korisnicima, vođenje evidencija o korisnicima i pravima; izrada redovitih i posebnih izvješća o radu Centra; administratorica mrežne stranice Centra ; zamjenica predsjednice Povjerenstva za popis imovine

40

9.

Biljana Grubišić

Socijalni rad u timu za novčana davanja

Članica Povjerenstva za pritužbe; Skrbnica za 2 štićenika

40

10.

Goranka Tanfara

Socijalni rad u timu za novčana davanja

Članica tima za kvalitetu; Zamjenica službenika za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom; Koordinatorica za suradnju s HZZ-dugotrajno nezaposleni korisnici; Skrbnica za 1 štićenika

40

11.

Vesna Šljaka

Socijalni rad u timu za novčana davanja

Zamjenica člana Povjerenstva za popis imovine

40

12.

Josip Skelin

Pravni poslovi u timu za novčana davanja

Član Komisije za izlučivanje registraturne građe; član Povjerenstva za provođenje unutarnjeg nadzora

40

13.

Silva Šarić

Prijemni ured

Voditeljica Odjela prijema i novčanih davanja

Zamjenica ravnateljice Članica tima za kvalitetu; Članica Povjerenstva za pritužbe; Članica tima za udomiteljstvo; Službenica za suradnju s HZZ; Član Socijalnog vijeća Općine Murter-Kornati; Skrbnica za 1 štićenika

40

14.

Sanda Gulin

Socijalni rad u timu za djecu s poteškoćama u razvoju

Koordinatorica za informatizaciju; Skrbnica za 3 štićenika; članica Povjerenstva za popis imovine

40

15.

Dina Ivić Huljev

Socijalni rad u timu za djecu s poteškoćama u razvoju i timu za djecu s PUP i maloljet. delink.

Članica tima za kvalitetu; Članica Povjerenstva za pritužbe; Članica tima za udomiteljstvo; Skrbnica za 2 štićenika

40

16.

Sandra Sorić

Socijalni rad u timu za djecu s PUP i maloljet. delinkvencijom

Članica tima za kvalitetu; Članica tima za udomiteljstvo; Članica Povjerenstva za popis imovine; administratorica mrežne stranice Centra; Skrbnica za 4 štićenika

40

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

13

17.

Sanja Kale

Sociopedagoški rad u timu za djecu s PUP i maloljet. delinkvencijom

Voditeljica Odjela za zaštitu djece i mladih

Članica tima za udomiteljstvo; član županijskog Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga; Ovlaštena službenica u projektu resocijalizacije ovisnika; Članica Upravnog vijeća; Članica Povjerenstva za pritužbe; Skrbnica za 1 štićenika; članica Povjerenstva za provođenje unutarnjeg nadzora

40

18.

Jasminka Šprljan

Psihološki rad u timu za djecu s PUP i maloljet. delin. i u timu za djecu s poteškoćama u razvoju

Predsjednica Stručnog vijeća; Članica Županijskog odbora za ravnopravnost spolova; Povjerenik za prvu pomoć

40

19.

Željka Vlaić

Psihološki rad u timu za obiteljsko-pravnu zaštitu djece i obitelji; suradnja u timu za odrasle

Članica Povjerenstva za pritužbe; Članica tima za udomiteljstvo , skrbnica za 1 štićenika, članica Povjerenstva za provođenje unutarnjeg nadzora

40

20.

Jelena Kenđel

Psihološki rad u timu za obiteljsko-pravnu zaštitu djece i obitelji

40

21.

Mirjana Štampalija

Socijalni rad u timu za obiteljsko-pravnu zaštitu djece i obitelji

Voditeljica Odjela za djecu, brak i obitelj

Ovlaštenica za rad u Registru posvojenja; Voditelj evidencije udomitelja; Voditelj evidencije djece na skrbi izvan vlastite obitelji;Vodi evidenciju izrečenih mjera NIRS, imenovanih voditelja i provodi edukativne radionice za voditelje; Članica tima za kvalitetu; Članica Povjerenstva za pritužbe; Skrbnica za 2 štićenika

40

22.

Nikolina Rubelj

Socijalni rad u timu za obiteljsko-pravnu zaštitu djece i obitelji

40

23.

Jelena Kaleb

Socijalni rad u timu za obiteljsko-pravnu zaštitu djece i obitelji

Službenik za smještaj azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom; Članica tima za kvalitetu; Skrbnica za 3 štićenika

40

24.

Irena Grabić

Pravni poslovi u timovima Odjela za djecu, brak i obitelj i Odjela za zaštitu djece i mladih

Članica tima za kvalitetu; Službenica za zaštitu osobnih podataka; Vodi očevidnik izrečenih mjera obiteljsko-pravne zaštite; Članica Povjerenstva za unutarnji nadzor; Skrbnica za 1 štićenika

40

25.

Ivica Požar Perković

Pravni poslovi u timovima Odjela za djecu, brak i obitelj i Odjela za zaštitu djece i mladih

Povjerenik zaštite na radu

Ovlaštenik za rad u Registru osoba pod skrbništvom; zamjenik člana Komisije za izlučivanje registraturne građe; zamjenik člana Povjerenstva za popis imovine

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

14

26.

Tamara Dabov

Socijalni rad u timu za obiteljsko-pravnu zaštitu djece i obitelji

Članica Županijskog tima za suzbijanje i prevenciju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama ; administratorica mrežne stranice Centra; skrbnica za 1 štićenika;

40

Tablica br. 8 Tjedno zaduženje stručnih radnika u Podružnici Obiteljski centar

R.b.

Ime i prezime

Neposredni rad

Posebni poslovi

Zaduženja i ostali poslovi

Ukupno

1.

Tatjana Ninić

- Individualna, partnerska i obiteljska savjetovanja - Provedba projekata programa Podružnice - Jednokratne aktivnosti povodom obilježavanja međunarodnih/nacionalnih dana

Sudjelovanje u postupcima Centra - rad na Odjelu za odrasle osobe

Županijska koordinatorica za žrtve trgovanja ljudima; Članica tima za udomiteljstvo; Skrbnica za 1 štićenika

40

2.

Branka Juras

- Individualna, partnerska i obiteljska savjetovanja - Provedba projekata i programa Podružnice - vodi postupke za obavljanje djelatnosti dadilja - Jednokratne aktivnosti povodom obilježavanja međunarodnih/nacionalnih dana

- Sudjelovanje u postupcima Centra-rad u timu za novčana davanja - Opći poslovi Centra

Član Povjerenstva za nabave i javne nabave; Skrbnica za 1 štićenika

40

3.

Dražen Škarica

- Individualna, partnerska i obiteljska savjetovanja - obiteljska medijacija - Provedba projekata i programa Podružnice - Jednokratne aktivnosti povodom obilježavanja međunarodnih/nacionalnih dana

Skrbnik za 2 štićenika; vođenje Facebook stranice Podružnice; član Povjerenstva za provođenje unutarnjeg nadzora

40

4.

Ines Barišić

- Individualna, partnerska i obiteljska savjetovanja - obiteljska medijacija - Provedba projekta i programa Podružnice - Jednokratne aktivnosti povodom obilježavanja međunarodnih / nacionalnih dana

Predstojnica Podružnice obiteljski centar

Predsjednica Povjerenstva za popis imovine; administratorica mrežne stranice Centra

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

15

3. KORISNICI

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje o korištenju prava i usluga iz socijalne skrbi i neposredno pruža usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s poteškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne potrebe.

Centar za socijalnu skrb Šibenik pruža usluge osobama sa područja svoje mjesne nadležnosti, ali i drugim državljanima Republike Hrvatske, strancima i azilantima pod uvjetima utvrđenim zakonom.

Podružnica obiteljski centar pruža usluge korisnicima sa područja Šibensko-kninske

županije (za korisnike Centra za socijalnu skrb Knin i Centra za socijalnu skrb Drniš).

3.1. Pojedinci, obitelji, skupine

Korisnici Centra za socijalnu skrb Šibenik su pojedinci, obitelji i skupine. Stručni rad s pojedincima i obiteljima provodi se neposrednim pružanjem socijalnih usluga i omogućavanjem korištenja prava i usluga u socijalnoj skrbi.

Rad sa skupinama planiramo provoditi kroz socijalne akcije zajedno s drugim pružateljima usluga u gradovima i općinama naše mjesne nadležnosti s ciljem povećanja dostupnosti socijalnih usluga svim korisničkim skupinama. Posebno ugroženim korisničkim skupinama procjenjujemo stare i nemoćne osobe, osobe s duševnim oboljenjima i članove njihovih obitelji i djecu i mlade s problemima u ponašanju. Od osnivanja Centra za beskućnike, ta je korisnička skupina sada manje ugrožena, ali i dalje je neriješeno pitanje zbrinjavanja žena beskućnica. Poduzimat ćemo mjere za aktiviranje lokalnih samouprava na stvaranju mreže usluga za starije i nemoćne osobe i za duševno bolesne osobe u gradovima i općinama gdje takve usluge nisu organizirane – usluge dnevnih boravaka, organiziranje prehrane, dostave obroka, pomoći u kući i psihosocijalne rehabilitacije.

Slijedeće ugrožene korisničke skupine su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djeca iz rizičnih obitelji. U suradnji s Centrom za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje Sirius iz Zagreba smo u realizaciju trogodišnjeg Projekta razvoja udomiteljstva na našem području s ciljem da privučemo i educiramo zainteresirane obitelji za bavljenje udomiteljstvom. Namjera je na taj način poboljšati skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi – preveniranje izdvajanja djece iz obitelji odnosno osiguravanje kvalitetnije skrbi za djecu od domskog smještaja. Projekt je financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih.

Pitanja bolje skrbi za djecu i druge korisničke skupine rješavat ćemo kroz rad Savjeta za socijalnu politiku Šibensko-kninske županije. Promicat ćemo ideju pokretanja dnevnih boravaka za djecu u lokalnoj zajednici namijenjenih za igru, pomoć u učenju i kreativno izražavanje u cilju bolje skrbi za svu djecu, a naročito za djecu iz rizičnih obitelji i djecu s problemima u ponašanju.

Podružnica obiteljski centar neposredno pruža usluge korisnicima (roditeljima i djeci,

partnerima, mladima, odraslim i starijim osobama). Sukladno potrebama korisnika, stručni

djelatnici Podružnice obiteljski centar provode individualno savjetovanje, savjetovanje za

roditelje, savjetovanje roditelj – dijete, obiteljsko savjetovanje, partnersko i pravno savjetovanje.

Također provode i skupni rad sa korisnicima (djecom, roditeljima, mladima i odraslim osobama) u okviru projekata/programa, kao i jednokratne aktivnosti, radionice, tribine, okrugle

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

16

stolove. Korisnici projekata, programa i aktivnosti, ovisno o temi predavanja/radionice, mogu biti djeca, mladi, roditelji, drugi stručnjaci i šira javnost. 3.2. Prava korisnika

U Centru za socijalnu skrb Šibenik smo u cilju boljeg informiranja korisnika i bolje dostupnosti naših usluga, pokrenuli vlastitu mrežnu stranicu sa potrebnim informacijama o radu Centra, o pravima i uslugama socijalne skrbi i drugim korisnim informacijama za građane, korisnike, suradnike. Tijekom godine stranicu ćemo popunjavati s detaljnim informacijama o pravima i uslugama koje pružamo i postupcima koje provodimo.

Kroz sve programske aktivnosti, mjere i postupke rukovodimo se načelima poštivanja

ljudskih i, posebno, dječjih prava. Kroz stručni rad s korisnicima pojedincima, obiteljima i skupinama aktivno promičemo uvažavanje etičkih, kulturnih i vjerskih uvjerenja svake osobe, a osuđujemo i sprečavamo svaku diskriminaciju osoba po dobi, spolu, nacionalnosti, spolnoj orijentaciji i drugim osobnim obilježjima.

U Prijemnom uredu Centra omogućavamo svakoj osobi da neposredno i na primjeren način dobije informacije o pravima i uslugama u sustavu socijalne skrbi kojima može doprinijeti zadovoljavanju svojih osobnih potreba i poboljšanju kvalitete života u zajednici. Osoba će slobodno odlučiti hoće li zatražiti prava i usluge socijalne skrbi, pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

Svakom korisniku pristupamo individualno s ciljem da ostvari prava iz sustava socijalne skrbi u skladu sa svojim osobnim potrebama i okolnostima. U postupku procjene potreba korisniku omogućujemo aktivno sudjelovanje u procjeni svog stanja i potreba i samostalno odlučivanje o prihvaćanju korištenja usluga. Od stručnih radnika tima korisnik će dobiti sve informacije i potporu potrebne za donošenje odluke, uključujući opis, cilj, korist i moguće rizike od korištenja predložene usluge.

Pri pružanju socijalnih usluga vodimo računa o poštivanju privatnosti korisnika, ali smo ponekad limitirani objektivnim preprekama (dva stručna radnika u istom uredu). Posebnu pažnju posvećujemo osiguranju tajnosti podataka i zaštite osobnih podataka korisnika. Imenovali smo službenika za zaštitu osobnih podataka, provodimo Pravilnik o profesionalnoj tajni, te planiramo kontinuirano provođenje edukacije stručnih i nestručnih radnika Centra kako bismo podigli razinu zaštite privatnosti korisnika.

Svaki korisnik koji je nezadovoljan pruženom uslugom, postupkom ili ponašanjem radnika Centra može podnijeti pritužbu pismenim putem ili izjavom na zapisnik pravniku Centra. Pritužbe se žurno rješavaju, a korisnika pismeno izvještavamo o poduzetim mjerama u roku od petnaest dana od dana zaprimanja pritužbe. Ako korisnik nije zadovoljan poduzetim mjerama, zaštitu svojih prava može zatražiti od Ministarstva socijalne politike i mladih. Učestala je praksa da korisnici svoje pritužbe izražavaju MSPM, Saboru, Predsjedniku države ili javnim pravobraniteljima. I u tim slučajevima poštujemo rok od petnaest dana za postupanje po primljenoj obavijesti tih institucija. O svim zaprimljenim pritužbama i poduzetim mjerama i postupcima vodimo jedinstvenu evidenciju te ćemo je redovito davati na uvid Upravnom vijeću Centra. 4. DJELATNOST 4.1. Javne ovlasti i stručni poslovi Centra

Na temelju javnih ovlasti Centar: – rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, Obiteljskog zakona i posebnih propisa – provodi izvršenja rješenja – vodi propisane očevidnike

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

17

– izdaje uvjerenja i druge potvrde – daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu – daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora – sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima – izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika – provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju – provodi obvezno savjetovanje u postupku razvoda braka Osim javnih ovlasti, Centar obavlja i druge stručne poslove:

- potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,

- obavlja stručno-analitičke poslove, - potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge

djelatnosti, - sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima, - predlaže mjere unapređenja socijalne politike, - predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini, - sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne)

samouprave - procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga, - osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih

usluga, - prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i

uvođenje novih standarda, - koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u

obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora, - organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i

stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga, - provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb, - provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi

i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora, - obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i

Statutom Centra 4.2. Djelatnost Podružnice obiteljski centar Za obavljanje dijela djelatnosti Centar ima Podružnicu obiteljski centar koja svoje djelatnosti obavlja za područje Šibensko-kninske županije:

- savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose, - razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i

nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima, - razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima, - organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja, - obiteljsku medijaciju,

- odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje - odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja

- vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

18

- provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja

- poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva,

- poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti

5. ORGANIZACIJA RADA

Godišnja, tjedna i dnevna organizacija rada Centra

Centar za socijalnu skrb Šibenik osigurava obavljanje svoje djelatnosti kontinuirano tijekom cijele godine, sve dane u godini.

Stručni rad se odvija kroz petodnevni tjedan, a u dane vikenda i blagdana organizirana je hitna intervencija kao pripravnost jednog stručnog radnika. Neposredni rad sa korisnicima će biti skraćen sve dok traje kampanja revizije prava i usluga i unošenja podataka o korisnicima, pravima i uslugama u aplikaciju Socskrb, te će se provodi ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom.

Dnevno je rad organiziran u jednoj smjeni od 7,00 do 15,00 sati. Poslije toga, sve do početka novog radnog dana, organizirana je pripravnost stručnog radnika. U dnevnom rasporedu neposredni stručni rad sa korisnicima provodi se od 8,00 do 11,30 sati. Dnevni odmor je od 11,30 do 12,00 sati.

Podružnica obiteljski centar pruža usluge korisnicima sa područja Šibensko-kninske

županije u neposrednom radu u sve dane u tjednu od 07.00 do 15.00 sati, a ponedjeljkom i srijedom od 07.00 do 19.00. Provođenje aktivnosti, programa i projekata, jednokratne aktivnosti povodom obilježavanja međunarodnih/nacionalnih dana obavlja se i drugim danima i u dane vikenda sukladno potrebama/planu rada. Stručni rad

Stručni rad Centra za socijalnu skrb Šibenik organiziran je u više stručnih i organizacijskih cjelina. Stručne cjeline su Prijemni ured; novčane naknade; djeca, mladi i obitelj; odrasle osobe. Stručne cjeline prijemni ured i novčane naknade organizacijski čine Odjel novčanih naknada. Stručna cjelina djeca, mladi i obitelj organizacijski je podijeljena na Odjel za djecu, brak i obitelj i Odjel za zaštitu djece i mladih, a stručna cjelina za odrasle osobe organizirana je u Odjelu za odrasle. Podružnica obiteljski centar je zasebna stručna cjelina s vlastitim programom rada, a radnici mogu sudjelovati i u postupcima Centra. S druge strane, i stručni radnici Centra mogu sudjelovati u provedbi projekata Obiteljskog Centra.

U Centru je organiziran Prijemni ured u kojem svaki novi korisnik Centra dobiva prvu socijalnu uslugu, a potom se usmjerava u Odjele i Podružnicu radi ostvarivanja prava i usluga. U pravilu, korisnik se upućuje socijalnom radniku na odgovarajućem odjelu, voditelju postupka, koji neposredno pruža usluge socijalnog rada. Ovisno o potrebama postupka koji provodi s korisnikom ili osobnim potrebama i okolnostima korisnika, socijalni radnik će u rad s korisnikom uključiti stručni tim. U svakom Odjelu formirano je više timova sastavljenih od radnika stručnih profila potrebnih za provođenje određenog stručnog postupka s korisnikom. Neki su timovi stalnog sastava, a neki se okupljaju prema potrebi postupka s korisnikom. Pojedini stručni radnici članovi su u više timova.

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

19

Korisnici se mogu u Podružnicu obiteljski centar javiti osobnim dolaskom ili putem telefona, e-maila ili Facebook-a dogovoriti termin. Korisnici mogu biti upućeni i preko Prijemnog ureda i stručnih timova Centara za socijalnu skrb Šibenik, Drniš i Knin. Od suradnih ustanova – odgojno-obrazovnih ustanova, liječnika i zdravstvenih ustanova, policijskih službenika i drugih stručnjaka i organizacija očekujemo da svojim korisnicima preporuče korištenje usluga Podružnice obiteljski centar kada to ocijene potrebnim.

6. PLAN I PROGRAM RADA PODRUŽNICE OBITELJSKI CENTAR

Podružnica obiteljski centar djeluje u prizemlju poslovno-stambene zgrade na lokaciji Prvićka 2 u Šibeniku. Zgrada je u staroj gradskoj jezgri, nenamjenski građena i neuvjetna za rad, posebno radi velike vlage u prostoru. Radna mjesta u Podružnici su popunjena potrebnim stručnim radnicima, a prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra i Podružnice nepopunjeno je jedno radno mjesto. Tijekom 2015. regulirali smo statusna pitanja te je Podružnica obiteljski centar registrirana pri Trgovačkom sudu i imenovana je predstojnica Podružnice. Kako je Podružnica osnovana za područje Šibensko-kninske županije dio aktivnosti provodi se i na područjima nadležnosti Centara za socijalnu skrb Knin i Drniš.. Dio planiranih projektnih aktivnosti Podružnice odvijat će se i u Kninu i Drnišu, a posebno je važna dogovorena suradnja izvršavanja javnih ovlasti Podružnice na području Županije – obiteljska medijacija, izvršenje posebnih obveza za maloljetnike, rješenja za obavljanje djelatnosti dadilja i provođenje edukacije posvojitelja. Dva stručna radnika Podružnice su završila edukaciju iz obiteljske medijacije, a jedna stručna radnica pohađa Poslijediplomski specijalistički studij obiteljske medijacije.

Podružnica obiteljski centar obavlja preventivno-terapijske usluge, poslove organizacije i koordinacije pružanja potpore obitelji, djece, mladima i starijim osobama.

Tablica br. 9 Prikaz rada Podružnice obiteljski centar (projekti, programi, obilježavanje dana)

Redni broj

Nazivi projekata i programa koje provode stručni djelatnici Podružnice:

Izvoditelj

Vrijeme provođenja

1.

Predavanja i radionice za trudnice i roditelje djece do treće godine života

Ines Barišić Branka Juras

Svaki prvi ponedjeljak u mjesecu

2.

„Dijete će u školu – možete i vi?“

Ines Barišić Tatjana Ninić

U dogovoru s vrtićima travanj/svibanj

3.

„Rastimo zajedno“

Ines Barišić Branka Juras

Proljetni i/ili jesenski ciklus po 11 radionica

4.

„Edukacija za posvojitelje“

Ines Barišić Tatjana Ninić

Proljetni i/ili jesenski ciklus po 11 radionica

5.

„Odgovorno roditeljstvo“

Dražen Škarica

U suradnji sa Zatvorom i kaznionicom siječanj-ožujak

6.

„Radionice za roditelje učenika županijskih osnovnih škola“

Dražen Škarica

Prema dogovoru

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

20

7.

„Što je ovisnost?“

Dražen Škarica

U suradnji OŠ i SŠ jednokratna radionica, prema dogovoru

8.

Obilježavanje međunarodnih/nacionalnih dana

Svi stručni djelatnici

Kontinuirano

7. PLAN I PROGRAM RADA ODJELA NOVČANIH NAKNADA

Odjel novčanih naknada čine Prijemni ured i timovi za novčana davanja. Voditeljica Odjela je socijalna radnica koja neposredni rad s korisnicima obavlja u Prijemnom uredu, a poslove voditeljstva do pune satnice.

Prijemni ured, pisarnica i čekaonica za korisnike su zasebna, prostorno povezana cjelina u sjedištu Centra u P. Grubišića 3.

U Prijemnom uredu organizirano je pružanje prve socijalne usluge. Namijenjena je svim građanima, korisnicima prava iz socijalne skrbi i našim suradnicima. Stručni radnik socijalni radnik ostvaruje prvi kontakt s novim korisnikom radi informiranja o pravima, načinu njihovog ostvarivanja i pružateljima socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi i izvan njega, s ciljem povezivanja korisnika u lokalnu zajednicu, te provodi početnu procjenu korisnikovih potreba i procjenu sigurnosti. Ako korisnik odluči koristiti prava i usluge sustava socijalne skrbi, socijalni radnik će s korisnikom popuniti inicijalni obrazac, a po potrebi, i pomoći mu u izradi zahtjeva za korištenje prava.

Čekaonica za korisnike opremljena je sjedalicama, stolom i oglasnom pločom za korisnike. Prostor je skromno opremljen i treba ga dodatno urediti da bi korisnicima bio ugodniji za boravak. Na oglasnoj ploči u čekaonici su aktualne obavijesti za korisnike o pravima, uslugama i uvjetima za njihovo korištenje u sustavu socijalne skrbi i kod drugih pružatelja usluga u lokalnoj zajednici, a nude se i informativni letci.

Tim za novčana davanja čine tri socijalna radnika i jedan pravnik. U rad tima dijelom svog radnog vremena raspoređena je pravnica Podružnice obiteljski centar. U očekivanju smo, vezano za Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi, da od 1. lipnja 2016. godine iz nadležnosti Centra iziđe postupak prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ZMN). Tada ćemo provesti organizacijske promjene usklađivanja s važećim Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, na način da će na Odjel novčanih naknada prijeći dva socijalna radnika iz Odjela za odrasle. Tada ćemo i sve postupke novčanih prava po Zakonu o socijalnoj skrbi provoditi na Odjelu novčanih naknada. U prvih pet mjeseci 2016. godine pred ovim je Odjelom teška zadaća provođenja preispitivanja prava na Zajamčenu minimalnu naknadu naloženu Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, što neće biti moguće ostvariti bez pomoći drugih Odjela ili drugim organizacijskim intervencijama.

Tim djeluje u prostorno nepovoljnim uvjetima, nefunkcionalno prostorno razdvojeni i po

dva stručna radnika u istom prostoru. Socijalni radnici su korisnike podijelili prema teritorijalnoj pripadnosti, a pravnici prema vrsti upravnih postupaka. Stručni tim u sastavu socijalni radnik i pravnik rješava o pravima korisnika na zajamčenu minimalnu naknadu i naknadu do zaposlenja. Jednokratnu naknadu i potpore za obrazovanje u pravilu rješavaju socijalni radnici samostalno. Pri tome korisnicima neposredno pružaju usluge socijalnog rada i koordiniraju s drugim stručnim timovima u Centru u svrhu zadovoljavanja i drugih uočenih potreba korisnika i njihovih obitelji. Kontinuirano surađuju s općinama i gradovima mjesne nadležnosti Centra s ciljem suzbijanja socijalnih i osobnih problema korisnika.

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

21

Tablica br. 10 Godišnji kalendar provođenja poslova Odjela novčanih naknada

SADRŽAJ NOSITELJ AKTIVNOSTI MJESEC

Rješavanje zahtjeva za zajamčenu minimalnu naknadu i naknadu za zaštićenog kupca energenata, praćenje i preispitivanje prava

Socijalni radnik , pravnik

kontinuirano do 31.5.2016.

Rješavanje zahtjeva za jednokratne pomoći

Socijalni radnik

kontinuirano

Rješavanje zahtjeva za potpore za troškove prijevoza učenika

Socijalni radnik

rujan i po potrebi

Rješavanje prava na doplatak za pomoć i njegu, praćenje i preispitivanje prava

Socijalni radnik, pravnik

kontinuirano

Rješavanje prava na osobnu invalidninu i naknadu za zaštićenog kupca energenata, praćenje i preispitivanje prava

Socijalni radnik, pravnik

kontinuirano

Rješavanje prava na status roditelja njegovatelja i status njegovatelja, praćenje i preispitivanje prava

Socijalni radnik, pravnik

kontinuirano

Suradnja s upravnim tijelima u lokalnoj zajednici

Socijalni radnik

kontinuirano

8. PLAN I PROGRAM RADA ODJELA ZA ODRASLE OSOBE

Odjel za odrasle osobe čine pet socijalnih radnika i dva pravnika. Od lipnja 2016. godine dvije socijalne radnice će prijeći raditi na Odjel novčanih naknada, a istovremeno će postupci prava na doplatak za pomoć i njegu, prava na osobnu invalidninu i pravu na status roditelja njegovatelja i status njegovatelja prijeći u nadležnost Odjela novčanih naknada. U rad Odjela za odrasle dijelom svog radnog vremena raspoređena je psihologinja iz Podružnice obiteljski centar. U Odjelu djeluju timovi za zaštitu odraslih i starijih osoba i tim za skrbništvo. Na Odjelu je organizirano pružanje usluga savjetovanja i pomaganja pojedincima i obiteljima i rješavanje prava korisnika na korištenje socijalnih usluga. Voditeljica Odjela je socijalna radnica koja neposredni rad ostvaruje u timu za skrbništvo, a poslove voditeljstva do pune satnice. Timovi su dobro povezani u prostoru, osim jedne socijalne radnice i psihologa.

Tim za skrbništvo organiziran je na način da djeluje u stalnom sastavu jedan socijalni radnik i jedan pravnik, te dijelom psiholog. Tim obavlja sve poslove skrbništva i posebnog skrbništva za odrasle osobe i osobe nad kojima roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti.

Posebno velik izazov bit će daljnje uređivanje oko 200 skrbničkih predmeta, započeto u 2015. godini. Postoji obaveza unošenja svih skrbničkih predmeta u jedinstveni registar osoba pod skrbništvom i obavezan rad u aplikaciji Socskrb u postupcima skrbništva. Ova je obveza postojala i na početku 2015. godine, ali nije bila u primjeni za vrijeme dok je Obiteljski zakon bio suspendiran u primjeni. Prema novom Obiteljskom zakonu potrebno je u sudskom postupku provesti preispitivanje svih predmeta skrbništva u periodu 2015. - 2020. godine, što ćemo krenuti u provedbu u slijedećoj godini.

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

22

Tim za zaštitu odraslih i starijih osoba čine četiri socijalna radnika (koji korisnike dijele po teritorijalnom principu), pravnik i dijelom psiholog. Provode poslove zaštite osoba s invaliditetom, zaštite starih i nemoćnih, zaštite prava osoba u penalnim ustanovama, suzbijanja nasilja u obitelji, ovisnosti odraslih osoba i drugo. Timovi rješavaju o pravu na socijalne usluge te o pravu na doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, pravu na status roditelja njegovatelja i status njegovatelja, do lipnja 2016. godine. Kroz 2015. i 2016. godinu svi stručni radnici Odjela za odrasle intenzivno provode revizije prava na doplatke za pomoć i njegu i prava na osobnu invalidninu, kako bi u lipnju sve revidirane postupke predali Odjelu novčanih naknada na dalju nadležnost.

Stručni radnici Odjela kontinuirano brinu za oko 180 korisnika na skrbi izvan vlastite obitelji smještenih većim dijelom u našoj Županiji. Radi velike raspršenosti manjeg broja korisnika po području cijele države, teško ih je redovito obilaziti. Na Odjelu za odrasle se 2016. godine treba provesti reviziju prava na smještaj svih smještenih korisnika.

Tim poduzima sve mjere za zaštitu korisnika s ciljem da, ako je to ikako moguće, osigura ostanak korisnika u obitelji. Za ostvarenje tog cilja potrebno je dalje raditi na razvoju mreže usluga na cijelom području mjesne nadležnosti ovog Centra. Tim za odrasle i starije osobe rješava i o pravu na pomoć u kući, a usluga je, zasada, dostupna samo na području grada Šibenika te je treba popularizirati i potaknuti njen razvoj i u drugim mjestima naše nadležnosti. Posebno je ugrožena korisnička skupina osoba s mentalnim poteškoćama jer nema organiziranih usluga u lokalnoj zajednici (dnevni boravci, psihosocijalna rehabilitacija), a postojeće socijalne ustanove prema Planu transformacija ustanova socijalne skrbi moraju smanjiti broj korisnika na smještaju i svoje korisnike u što većem broju integrirati u zajednicu, uključujući povratak u obitelj. Nužno je u tu svrhu poticati stvaranje mreže socijalnih usluga namijenjenih osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja i njihovim obiteljima.

9. PLAN I PROGRAM RADA ODJELA ZA DJECU, BRAK I OBITELJ

Odjel za djecu, brak i obitelj djeluje na izdvojenoj lokaciji u Matije Gupca 50, a čine ga četiri socijalna radnika, dva psihologa i dva pravnika. Oba pravnika dijelom svog radnog vremena sudjeluju i u postupcima Odjela za zaštitu djece i mladih. Voditeljica Odjela je socijalna radnica koja neposredni rad ostvaruje u timu obiteljsko-pravne zaštite, a poslove voditeljstva do pune satnice.

Obiteljsko-pravnu zaštitu djece i obitelji provode stručni timovi u sastavu: socijalni

radnik, psiholog i pravnik. Provode postupke vezane za odnose roditelja i djece, uključujući postupke razvoda braka i prekinutih izvanbračnih zajednica, nasilja u obitelji, zaštite prava i dobrobiti djece, kazneno-pravne zaštite, organiziranje skrbi za djecu izvan vlastite obitelji, postupke skrbništva za djecu, imovinske odnose i obveze uzdržavanja, postupke posvojenja, maloljetničkog braka i drugo. Rad s korisnicima (obiteljima ) članovi timova organiziraju i provode svaki radni dan, sukladno procjenama i potrebama korisnika.

Skrb izvan vlastite obitelji za djecu organizira se, prati i preispituje za dvadesetak djece na godišnjoj razini. Smještaj se najviše realizira u srodničkim udomiteljskim obiteljima, udomiteljskim obiteljima, domovima socijalne skrbi i kod drugih pružatelja usluga.

Članovi tima ostvaruju suradnju s ustanovama socijalne skrbi i drugim centrima za socijalnu skrb, udomiteljima, voditeljima nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi, ustanovama pravosuđa i policije, ustanovama zdravstva i odgojno – obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama i udrugama.

Problemi u radu Odjela najviše su vezani za porast broja visoko konfliktnih postupaka – razvoda braka i odnosa roditelja i djece. To stvara potrebu daljnjeg osnaživanja stručnih radnika

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

23

kroz omogućavanje permanentnog stručnog usavršavanja u komunikacijskim vještinama i tehnikama savjetodavnog rada te osiguravanje supervizije za stručne radnike.

10. PLAN I PROGRAM RADA ODJELA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH

Odjel za zaštitu djece i mladih djeluje na izdvojenoj lokaciji Miminac 1, a čine ga tri socijalna radnika, psiholog, socijalni pedagog, rehabilitator i dva pravnika, dijelom svog radnog vremena. Voditeljica Odjela je socijalna pedagoginja koja neposredni rad ostvaruje u timu za zaštitu i tretman djece i mladih s problemima u ponašanju i maloljetničkom delinkvencijom, a poslove voditeljstva do pune satnice.

Tim za zaštitu djece s poteškoćama u razvoju čine socijalni radnik i socijalni radnik s polovicom radnog vremena, rehabilitator, dijelom psiholog i dijelom pravnik.

Tim obavlja poslove zaštite djece s poteškoćama u razvoju i djece s invaliditetom, uključujući i obiteljsko-pravnu zaštitu, provodi postupke u svrhu identifikacije i dijagnostike, postupke utvrđivanja potreba djeteta i obitelji i rješava o pravima za korištenje socijalnih usluga u zajednici (boravci, psihosocijalna rehabilitacija, integracija u redovne odgojno-obrazovne ustanove, organizirano stanovanje). Prati korištenje socijalnih usluga, daje podršku i usmjerava obitelj, surađuje s odgojno-obrazovnim i rehabilitacijskim ustanovama, surađuje s udrugama i stručnjacima, prati razvoj i napredak djeteta, predlaže mjere i postupke za unapređivanje brige za dijete i za korisničke skupine. Tim radi na promidžbi i senzibiliziranju šireg socijalnog okruženja na problematiku djece i obitelji djece s poteškoćama u razvoju, provodi radionice namijenjene stručnim radnicima, roditeljima i ostalim zainteresiranim.

Prelaskom postupaka prava na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu na Odjel novčanih naknada planiranom u lipnju 2016., u timu će se stvoriti više prostora za praćenje korištenih socijalnih usluga i pružanje neposredne podrške djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Tim za zaštitu i tretman djece i mladih s problemima u ponašanju i maloljetničkom delinkvencijom čine socijalni radnik i socijalni radnik s polovicom radnog vremena, socijalni pedagog, dijelom psiholog i dijelom pravnik.

Tim vrši prevenciju i dijagnostiku problema u ponašanju kod djece i mladih te obavlja poslove obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite djece, maloljetnika i mlađih punoljetnika. Pruža usluge stručne pomoći u obitelji, savjetodavni rad, intervencije i postupanja u slučaju međuvršnjačkog nasilja, usluge upućivanja na smještaj i boravak u odgojne ustanove. Obavlja poslove zbrinjavanja djece i maloljetnika odbjeglih iz obitelji ili ustanove, provodi i prati provođenje odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima. Daje prijedloge, mišljenja i izvješća u postupcima prema maloljetnicima pred sudovima i ODO-u, surađuje s drugim timovima i daje prijedloge o potrebi priznavanja drugih prava iz sustava socijalne skrbi.

Članovi tima ostvaruju suradnju u lokalnoj zajednici s odgojno-obrazovnim ustanovama, s ustanovama pravosuđa, zdravstva i policije, te sa nevladinim udrugama. Među prioritetnim zadacima tima je poticanje razvoja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici za djecu i mlade s problemima u ponašanju i djecu iz rizičnih skupina – boravci i psihosocijalna rehabilitacija.

11. POSLOVI POD NEPOSREDNIM RUKOVOĐENJEM RAVNATELJA

Ravnatelj neposredno rukovodi radnicima koji obavljaju administrativne, računovodstvene, tehničke i poslove čišćenja.

Poslove pisarnice obavljaju četiri administrativne referentice, a obavljaju poslove prijema, razvrstavanja i otpreme pošte, arhiviranja dokumentacijske građe i tajničke poslove.

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

24

Neposredno zaprimaju podneske građana i korisnika Centra. Evidentirane podneske korisnika upućuju nadležnim stručnim radnicima u stražnji ured. Pripajanjem Obiteljskog centra pisarnica je dobila još jednu administrativnu referenticu, koja je sada tehnološki višak, a njen rad stoga nije korišten u pisarnici, već je u potpunosti korišten za unaprjeđenje čuvanja i organiziranja socijalne dokumentacije korisnika, za pomaganje u poslovima analitike i izrade redovitih i posebnih izvješća o radu Centra. Tijekom godine radila je na uređivanju i arhiviranju dokumentacije korisnika Odjela Centra i Podružnice, a i nadalje postoji potreba ovakve pomoći i rasterećenja stručnih radnika.

Računovodstvene poslove obavljaju voditeljica računovodstva, financijski knjigovođa i dvije referentice. Poslove obavlja i voditeljica računovodstva bivšeg Obiteljskog centra, koja je prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta tehnološki višak, ali ne i stvarni višak, s obzirom na činjenicu da je voditeljica računovodstva od početka 2014. godine na dugotrajnom bolovanju. Ovaj tehnološki višak i status voditeljice računovodstva Centra trebamo riješiti kroz 2016. godinu.

U Centru je zaposlena jedna čistačica, a nepopunjeno je radno mjesto vozača, pa za te poslove sklapamo ugovor o djelu sa fizičkom osobom koja dolazi na poziv radi obavljanja prijevoza i poslova održavanja vozila u vlasništvu Centra.

12. PLAN SURADNJE S DRUGIM PRUŽATELJIMA USLUGA 12.1. Briga za zadovoljavanje individualnih potreba korisnika

Centar kontinuirano i ciljano ostvaruje raznovrsnu suradnju s mnogim javnim i privatnim

ustanovama, udrugama i pojedincima iz različitih područja djelatnosti u svrhu načelne brige za sveobuhvatnu i kvalitetnu brigu za korisnike. Najintenzivniju suradnju ostvarujemo u svojoj lokalnoj zajednici, Šibensko – kninskoj županiji i gradu Šibeniku, sa pružateljima socijalnih usluga sa kojima dijelimo brigu za zajedničke korisnike.

Suradnja s drugim pružateljima socijalnih usluga

U našoj županiji i gradu surađujemo sa ustanovama i udrugama koje nude socijalne usluge korisnicima i njihovim obiteljima. S njima ćemo, po potrebi, potpisati sporazume o suradnji kako bismo povećali dostupnost informacija korisnicima i njihovim obiteljima i korištenje raspoloživih socijalnih usluga u zajednici. Sporazumima ujedno potvrđujemo i obavezu tih ustanova i udruga za upućivanje svojih korisnika u Centar radi korištenja prava i usluga iz naše nadležnosti ili radi postupaka iz naše ovlasti. Planiramo suradnju sa ustanovama i udrugama:

- Savjetovalište Caritasa biskupije Šibenik - Centar za pomoć i njegu u kući grada Šibenika - Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac - Dom socijalne skrbi Roman obitelji - Cvjetni dom - Dom socijalne skrbi Oklaj - Dom socijalne skrbi Mihek - Centar za socijalnu inkluziju Šibenik - Organizacija Crvenog križa - Udruga Kamenčić - Udruga Ardura - Udruga Mladi u EU - Udruga slijepih i slabovidnih

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

25

- Udruga oboljelih od multiple skleroze - Udruga Sv. Antun - Udruga „ Svijet kvalitete“ - Udruga socijalnih radnika Šibensko-kninske županije - Obiteljski dom Agape - Obiteljski dom Koret - Obiteljski dom Ivana - Dom za starije osobe Tisno

Ostajemo otvoreni za suradnju sa novim pružateljima socijalnih usluga u našoj Županiji koji svoje usluge usmjeravaju prema našim korisnicima i njihovim obiteljima i korisničkim skupinama.

Suradnja s pružateljima javnih usluga

U Šibeniku i Šibensko-kninskoj županiji surađujemo s nizom institucija u svrhu unapređenja brige za različite korisničke skupine i radi povećanja pristupa naših korisnika drugim potrebnim uslugama koje doprinose izgradnji njihovog samopouzdanja i samostalnog življenja kao i sprečavanja ovisnosti o sustavu socijalne skrbi.

Kroz procese individualnog planiranja skrbi za korisnike utvrđujemo potrebe korisnika i potičemo ih na korištenje javnih usluga. Pri tome im osiguravamo podršku i razumnu prilagodbu u skladu s njihovim osobnim potrebama i sposobnostima. Za svakog korisnika utvrđujemo potrebe za uslugama javnih i privatnih specijaliziranih pružatelja usluga koji prema izboru korisnika i njegove obitelji mogu doprinijeti njegovom osobnom razvoju.

Sa pružateljima javnih usluga s kojima komplementarno djelujemo u javnom interesu i u zadovoljavanju različitih potreba naših zajedničkih korisnika, surađujemo na način propisan zakonom i drugim propisima. Ostvarujemo suradnju s nizom subjekata iz oblasti pravosuđa i policije, zdravstva, odgoja i obrazovanja, zapošljavanja, jedinica lokalne uprave i drugo. 12.2. Suradnja Centra i Podružnice sa drugim subjektima U svom djelovanju Centar za socijalnu skrb Šibenik otvoren je za suradnju prema znanstvenim ustanovama, prvenstveno Studiju socijalnog rada, s kojim surađujemo u provedbi njihovih projekata i stručnoj praksi studenata. Otvoreni smo i za humanitarno i javno djelovanje vezano za pitanja zaštite prava djece i obitelji i skrbi za ugrožene pojedince i skupine.

U obavljanju djelatnosti Podružnica obiteljski centar surađuje s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, udrugama te drugim domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju potporu obitelji, djeci, mladeži, ostalim članovima obitelji i drugim osobama.

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

26

13. PLAN PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

U Centru za socijalnu skrb Šibenik znatan broj stručnih radnika ima više završenih edukacija ili su u tijeku. Neke edukacije stručni radnici koriste u svom neposrednom radu, a neke, premda su certificirani stručnjaci, ne mogu izravno koristiti u postupcima koje provodi Centar. Ipak, sve edukacije daju vidljivu kvalitetu u radu tih stručnjaka i njihovih timova. Tako imamo zastupljene edukacije: Realitetna terapija, NLP terapija, Posttraumatski poremećaj i djelovanje u kriznim situacijama, Psihotrauma i rehabilitacija u zajednici, Supervizija i edukacije za udomitelje, Socijalno planiranje, Socijalno mentorstvo, Psihosocijalni tretman nasilnika u obitelji i druge.

Plan edukacija za 2016. godinu:

- Realitetna terapija, nastavak edukacije - Tatjana Ninić

- Obiteljska medijacija, specijalistički studij – Ines Barišić - Trening savjetodavnog razgovora – Željka Vlaić i Ivica Požar Perković - Neurolingvistički pristup u terapijskom i savjetodavnom radu – Tamara Dabov - Dječja i adolescentna psihoterapija i psihoterapijsko savjetovanje – Dražen Škarica

Stručnim radnici će se nastojati osigurati uključivanje u edukacije u skladu s programskim ciljevima Centra i njihovim iskazanim interesima:

- rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom - nasilje u obitelji - sveobuhvatna obiteljska procjena i individualno planiranje - savjetovališni rad - edukacija za rad s azilantima i strancima

Radnici će se prema mogućnostima uključivati u oblike stručnog usavršavanja koje će organizirati Ministarstvo socijalne politike i mladih, Hrvatska psihološka komora, Komora socijalnih radnika i Udruga socijalnih radnika i dr. Stručno usavršavanje u Centru planiramo provoditi i kontinuiranim organiziranjem edukacija i radionica na Odjelima i u Podružnici Centra. Svi stručni radnici se potiču na permanentno stručno usavršavanje.

Brigu o mentalnom zdravlju stručnih radnika nastojat ćemo osigurati kroz superviziju za stručne radnike u supervizijskoj grupi ili individualno. Ravnateljica nastavlja superviziju u intervizijskoj grupi supervizora i metasupervizora, a planirano je četiri susreta u godini.

Praćenjem stručne periodike: Socijalna politika, Ljetopis socijalnog rada, zbornici s konferencija socijalnih radnika, Kriminologija i socijalna integracija i vođenjem stručne biblioteke nastojimo držati poveznice sa razvojem znanosti i aktualne prakse pomagačkih struka. Planiramo kontinuiranu nabavku stručne literature i daljnje popunjavanje stručne biblioteke Centra. 14. PLAN RADA STRUČNIH TIJELA, STRUČNIH RADNIKA I TIJELA UPRAVLJANJA Plan rada Stručnog vijeća

Sadržaj rada Stručnog vijeća određen je Statutom Centra, a poslovanje uređeno Poslovnikom o radu Stručnog vijeća. Stručno vijeće čine svi stručni radnici Centra i Podružnice. Predsjednika i zamjenika neposredno biraju članovi na razdoblje od dvije godine. Sjednice se sazivaju po ukazanoj potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

27

Tablica br. 11 Plan rada Stručnog vijeća Centra

MJESEC SADRŽAJI IZVRŠITELJ

kontinuirano

Raspravlja i predlaže ravnatelju o stručnim pitanjima iz djelatnosti Centra

Stručno vijeće

kontinuirano

Raspravlja i predlaže ravnatelju o ustroju Centra

Stručno vijeće

kontinuirano

Raspravlja najsloženija stručna pitanja vezana za prava korisnika vezanih za djelatnost i postupke Centra

Stručno vijeće

kontinuirano

Planira potrebe stručnog usavršavanja

Stručno vijeće

prosinac

Raspravlja i predlaže Godišnji plan i program rada Centra za slijedeću godinu

Stručno vijeće

siječanj

Praćenje realizacije plana stručnog usavršavanja

Predsjednica SV

Po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje

Saziva sastanke SV, vodi zapisnike sjednica SV

Predsjednica SV

Plan rada stručnog tima

Stručni tim Centra čine socijalni radnik, psiholog, pravnik, rehabilitator i socijalni pedagog. Ovisno o vrsti postupka koji se provodi s pojedincem ili obitelji okuplja se stručni tim u određenom sastavu stručnih radnika. Kako je naprijed već opisano djelovanje timova, neki su u čvršćem sastavu, a neki se okupljaju po potrebi vođenja postupka. Većina je stručnih radnika istovremeno član više timova.

Plan rada Tima za kvalitetu

- provedba edukacije radnika Centra radi uvođenju novih standarda u rad

- praćenje i evaluacija primjene uvedenih promjena u načinu rada i postupanja

- nastavak rada na realizaciji dogovorenih akcijskih planova poboljšanja

- provođenje samoprocjene i izrada izvješća o usklađenosti

- izrada izvješća o radu Plan rada Tima za udomiteljstvo

U 2016. godini nastavljamo realizaciju Projekta za razvoj udomiteljstva na našem području. U projektu sudjeluju stručni radnici sa svih Odjela koji su završili edukacije za educiranje udomitelja i superviziju udomitelja. U dosadašnjoj realizaciji projekta organizirali smo okrugli stol o udomiteljstvu za zainteresiranu stručnu javnost, javnu tribinu za građane, različite promotivne aktivnosti te tri regionalna sastanka o udomiteljstvu za djelatnike centara za socijalnu skrb s područja cijele Dalmacije.

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

28

Neposredni zadaci Tima su provedba edukacije udomitelja, praćenje i podrška udomiteljima i korisnicima na smještaju. Zadaće tima su usmjerene na popularizaciju udomiteljstva kao najboljeg oblika skrbi izvan vlastite obitelji. Plan rada Upravnog vijeća

- Donošenje Godišnjeg plana i programa Centra na prijedlog Stručnog vijeća - Utvrđivanje financijskog plana i godišnjeg obračuna na prijedlog ravnatelja - Odlučivanje o potrebi ulaganja i nabavci opreme za Centar - Praćenje realizacije Godišnjeg plana i programa rada Centra - Praćenje realizacije financijskog plana i ocjene financijskih izvješća - Donošenje općih akata, osim onih koje temeljem Statuta donosi ravnatelj - Obavljanje poslova određenih Statutom Centra Plan rada ravnatelja

1. Poslovi planiranja i programiranja - izrađuje program rada ravnatelja - radi na godišnjem planu i programima rada Centra - planira adaptaciju i uređenje zgrade i okoliša Centra - obavlja poslove određene Statutom Centra i zakonima - sudjeluje u izradi plana i programa pripravnika-volontera

2. Poslovi organizacije rada Centra - određuje zaduženja radnika Centra - određuje namjenu unutarnjeg prostora Centra radi djelotvornijeg korištenja - organizira rad stručnih tijela

- brine za osiguravanje uvjeta rada radnicima i pružanje usluga korisnicima - organizira radni tjedan - donosi opće akte Centra iz svoje nadležnosti - sudjeluje u organizaciji i izrađuje pisane upute o provođenju stručnih poslova i aktivnosti stručnih i nestručnih radnika

- izrađuje plan provedbe godišnjih odmora radnika - organizira obilježavanje državnih i drugih blagdana

3. Poslovi vođenja - stvara pozitivno ozračje u Centru radi poticanja djelatnika na postizanje dobrih rezultata u radu - stvara ozračje povjerenja i dobre suradnje - brine o zdravstvenom i materijalnom stanju korisnika i djelatnika - priprema i vodi sastanke s voditeljima Odjela - sudjeluje na sastancima Odjela - vodi radne dogovore sa svim radnicima i službama - saziva Vijeće radnika dva puta godišnje

- sudjeluje u opremanju ureda i zajedničkih prostorija, uređenju okoliša i održavanju zgrade

- potiče stručne radnike na stručno usavršavanje

4. Prati, provodi i vrednuje ostvarenje plana i programa rada Centra - provodi konzultacije sa stručnim radnicima - provodi konzultacije sa stručnim timovima - neposredno sudjeluje u programima podrške obiteljima

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

29

- prati realizaciju mjesečnih i godišnjih obaveza Odjela - procjenjuje dobru praksu i ističe dobre rezultate, iznosi prijedloge unapređivanja stručnog rada i uklanjanja nepravilnosti - provodi ocjenjivanje stručnih radnika - vodi evidenciju podnesaka, pritužbi i žalbi korisnika

5. Surađuje sa financijsko-računovodstvenim djelatnicima u izradi financijskog plana Centra

- pribavlja financijska sredstva za kvalitetno ostvarivanje programa Centra - pribavlja financijska sredstva za uređenje i održavanje zgrade i okoliša - prati financijsko poslovanje Centra

6. Surađuje s Ministarstvom socijalne politike i mladih, Službom za društvene djelatnosti Šibensko-kninske županije, Odjelom za društvene djelatnosti Grada Šibenika, upravama gradova Skradina i Vodica, načelnicima općina, javnim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, školama, udrugama i sl.

7. Čuva i brine o osnivačkim dokumentima Centra. Nadzire vođenje i čuvanje dokumentacije o radu Centra i obavlja ostale poslove prema Statutu Centra. Za svoj rad odgovoran je Upravnom vijeću Centra. Plan rada Predstojnika Podružnice obiteljski centar

Predstojnik planira stručni rad Podružnice i odgovoran je za provedbu Godišnjeg plana rada Podružnice. - organizira i vodi stručni rad u okviru djelatnosti Podružnice, - koordinira rad Podružnice, - prati rad stručnih radnika Podružnice i predlaže ravnatelju Centra njihovo napredovanje, - predlaže provođenje unutarnjeg nadzora nad stručnim radom Podružnice, - prikuplja potrebne podatke i vodi statistiku o radu Podružnice, te u svezi s tim Centru i Ministarstvu podnosi izvješća, - obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim općim aktima Centra, kao i poslove po nalogu ravnatelja i odgovoran je za svoj rad ravnatelju Centra Plan rada voditelja odjela

Voditelj organizira rad svih djelatnika Odjela i odgovoran je za provedbu godišnjeg plana rada Odjela

- izrađuje raspored rada (podjela poslova i zaduženja) - prati izvršavanje rada stručnih radnika - brine o unapređivanju rada Odjela i Centra - sastavlja izvješća o izvršenom radu stručnih radnika odjela - brine za osiguravanje uvjeta rada radnicima i pružanje usluga korisnicima - brine o provođenju i primjeni svih propisa zaštite na radu - odobrava korištenje vozila Centra - vodi sastanak Odjela - planira i evidentira provedene edukacije radnika Odjela - za svoj rad odgovoran je ravnateljici Centra

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

30

Plan rada socijalnog radnika

1. Planiranje i programiranje

- izrada godišnjeg plana i programa rada socijalnog radnika - sudjelovanje u pripremi Godišnjeg plana i programa rada Centra - izrada plana obilazaka korisnika na smještaju izvan vlastite obitelji - planiranje procjene potreba korisnika i obitelji - izrada okvirnog plana pružanja usluga korisniku (obitelji) - izrada individualnog plana promjene s korisnikom - planiranje unapređivanja pružanja socijalnih usluga korisničkim skupinama - osiguravanje uvjeta potrebnih za individualni i grupni rad s korisnicima

2. Realizacija plana i programa

- provođenje (sveobuhvatne) procjene potreba korisnika i obitelji i izrada nalaza i mišljenja - savjetovanje i podrška korisniku za odabir korištenja njemu primjerene usluge ili prava - neposredno pružanje izabrane usluge korisniku ili omogućavanje korištenja prava - upućivanje korisnika drugom pružatelju usluga - praćenje i vrednovanje učinka korištene usluge ili prava - mijenjanje uvjeta korištenja usluge ili promjena usluge - sudjelovanje u radu stručnog tima u postupcima s korisnikom - posjete korisnicima na smještaju izvan vlastite obitelji - suradnja s ustanovama u sustavu socijalne skrbi, prosvjete, zdravstva, sudstva, policije, tijelima uprave, udrugama i osobama u svrhu osiguravanja i promicanja prava i interesa korisnika i korisničkih skupina - priprema korisnika za prestanak pružanja usluge i otpust

2.1. Pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu - individualnim ili grupnim pristupom - usmjeren je na podizanje emocionalno-socijalnih kompetencija korisnika, razvijanje socijalne mreže korisnika; rješavanje kriznih situacija, suzbijanje negativnih ponašanja

2.2. Pružanje usluga savjetovanja i pomaganja obitelji - individualnim i grupnim pristupom - usmjeren je na podizanje roditeljskih kompetencija, prevladavanje teškoća, informiranje i educiranje, interveniranje u obiteljske odnose

3. Permanentno stručno usavršavanje

- praćenje zakonskih propisa u zaštiti prava, djece, mladeži i obitelji - praćenje stručne periodike iz područja socijalne skrbi - praćenje razvoja teorija i metoda savjetodavnog rada i znanosti socijalnog rada - sudjelovanje na stručnim seminarima i aktivima

4. Analiza efikasnosti i unapređivanje rada

- sudjelovanje u radu Stručnog vijeća - sudjelovanje u radu stručnog tima - sudjelovanje u radu Tima za kvalitetu - sudjelovanje u unapređivanju rada Odjela i Centra

5. Ostalo

- vođenje obavezne evidencije i dokumentacije o korisnicima - vođenje dokumentacije o vlastitom stručnom radu - redovite evaluacije realizacije Programa rada socijalnog radnika - sastavljanje izvješća o radu - mentorski rad s maturantima, studentima i vježbenicima

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

31

Plan rada psihologa

1. Planiranje i programiranje

- izrada godišnjeg plana i programa rada psihologa - sudjelovanje u pripremi Godišnjeg plana i programa rada Centra - planiranje psihološke procjene u postupku utvrđivanja potreba korisnika i obitelji - sudjelovanje u izradi okvirnog plana pružanja usluga korisniku (obitelji) - sudjelovanje u izradi individualnog plana promjene s korisnikom - planiranje unapređivanja pružanja socijalnih usluga korisničkim skupinama - nabavka opreme, sredstava i pomagala za rad psihologa - osiguravanje uvjeta za individualni i grupni rad psihologa s korisnicima (prostor, oprema, potrošni materijal) Realizacija plana i programa

2.1. Utvrđivanje psihološkog statusa korisnika: - uvid u prethodnu dokumentaciju o korisniku - prikupljanje i obrada podataka o korisniku dobivenih od članova stručnog tima

- psihologijska obrada korisnika (utvrđivanje inicijalnog stanja: kognitivnog, socio- emocionalnog i funkcionalnog, procjena partnerskih odnosa, roditeljskih kompetencija, utvrđivanje stupnja potrebne podrške….) i izrada nalaza i mišljenja - sudjelovanje u radu Stručnog tima - sudjelovanje u izradi okvirnog plana pružanja usluga korisniku i obitelji - sudjelovanje u timskom praćenju i evaluaciji uključene usluge

2.2. Savjetodavni rad (individualni i grupni)

- Pružanje podrške i pomoći korisniku kod uključivanja socijalne usluge - Psihološko osnaživanje korisnika - Prevencija rizičnog ponašanja - Pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija - Poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja - Razvijanje i podržavanje interpersonalnih odnosa korisnika - Priprema za prihvaćanje promjene – uključivanje drugih osoba i usluga - praćenje i evaluacija uključenih usluga, prijedlozi za promjene i prestanak

3. Permanentno stručno usavršavanje

- praćenje stručne literature - educiranje u praktičnoj primjeni novih dijagnostičkih i terapijskih metoda - sudjelovanje na stručnim seminarima i aktivima 4. Analiza efikasnosti i unapređenje rada

- sudjelovanje u radu Stručnog vijeća - sudjelovanje u radu stručnog tima - sudjelovanje u radu Tima za kvalitetu

- sudjelovanje u unapređivanju rada Odjela, Centra i Podružnice 5. Ostalo

- vođenje obavezne evidencije i dokumentacije o korisnicima - vođenje dokumentacije o vlastitom stručnom radu - redovite evaluacije realizacije Programa rada psihologa - sastavljanje izvješća o radu - mentorski rad s maturantima, studentima i vježbenicima

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

32

Plan rada socijalnog pedagoga

1. Planiranje i programiranje

- izrada godišnjeg plana i programa rada socijalnog pedagoga - sudjelovanje u pripremi Godišnjeg plana i programa rada Centra - planiranje sociopedagoške procjene u postupku utvrđivanja potreba djece i mladih u riziku odnosno njihovih obitelji - sudjelovanje u izradi individualnog plana i programa izvršenja izrečenih mjera zaštite (obiteljsko-pravne i kazneno-pravne mjere) prema korisniku i plana aktivnosti u odnosu na korisnika - planiranje unapređivanja pružanja socijalnih usluga djeci, mladima i njihovim obiteljima

2. Realizacija plana i programa

- Određivanje razine intervencija za maloljetne i ml. punoljetne počinitelje kaznenih djela i prekršaja odnosno za djecu i mlade u riziku (PUP) i njihove obitelji (dijagnosticiranje) - uvid u prethodnu dokumentaciju o mal. /ml. pun. i obitelji - prikupljanje i analiziranje informacija dobivenih od članova Tima i suradnih službi - sociopedagoška procjena potreba djece i mladih u riziku i njihovih obitelji (određivanje razina intervencija odnosno potrebe i vrste poduzimanja mjera obiteljsko-pravne/kazneno-pravne zaštite) - izrada mišljenja i prijedloga -sudjelovanje u izradi izvješća, mišljenja i prijedloga državnom odvjetništvu i sudu te sudjelovanje u postupcima suda za mladež (kontrolna ročišta tijekom izvršenja odgojne mjere) - sudjelovanje u evaluaciji učinka poduzetih mjera i predlaganju promjene ili obustave (tretman) - sudjelovanje u provođenju individualnog i grupnog rada s djecom i mladima te njihovim obiteljima - savjetodavni rad (poticanje razvoja primjerenih oblika ponašanja, usmjeravanje roditelja na odabir učinkovitih odgojnih postupaka, upućivanje na pozitivne modele komunikacije, poticanje razvoja socijalnih vještina..) - obavljanje poslova oko izvršenja svih odgojnih mjera i sudjelovanje u njihovom provođenju - postpenalni prihvat

2. Permanentno stručno usavršavanje

- praćenje stručne literature - educiranje u praktičnoj primjeni novih dijagnostičkih i terapijskih metoda - sudjelovanje na stručnim seminarima i aktivima

3. Analiza efikasnosti i unapređivanje rada

- sudjelovanje u radu Stručnog vijeća - sudjelovanje u radu stručnog tima

- sudjelovanje u unapređivanju rada Odjela i Centra

4. Ostalo

- vođenje obavezne evidencije o odgojnim mjerama - vođenje dokumentacije o vlastitom stručnom radu - redovite evaluacije realizacije Programa rada socijalnog pedagoga - sastavljanje izvješća o radu - mentorski rad s maturantima, studentima i vježbenicima

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

33

Plan rada rehabilitatora

1. Planiranje i programiranje

- izrada godišnjeg plana i programa rada rehabilitatora - sudjelovanje u pripremi Godišnjeg plana i programa rada Centra - suradnja s timom za odrasle osobe i timom za zaštitu djece s teškoćama u razvoju radi planiranja poslova vještačenja 3. Realizacija plana i programa

- Sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za djecu s poteškoćama u razvoju

- Aktivno sudjeluje u davanju mišljenja o potrebi smještaja djece s poteškoćama u razvoju u ustanove za rehabilitaciju

- Predlaže korištenje usluga u lokalnoj zajednici za djecu s poteškoćama u razvoju

- Prati uspješnost primjenjenih rehabilitacijskih programa za korisnike i predlaže promjene

- Surađuje s odgojno-obrazovnim ustanovama po usluzi integracije

- Surađuje s uključuje se u rad s djecom i mladeži koja nisu uključena u rehabilitacijske programe

4. Permanentno stručno usavršavanje

- praćenje zakonskih propisa vezanih za rad tijela vještačenja - praćenje stručne literature

5. Analiza efikasnosti i unapređivanje rada

- sudjelovanje u radu Stručnog vijeća Centra - sudjelovanje u radu stručnog tima - sudjelovanje u unapređivanju stručnog rada odjela i Centra

6. Ostalo

- vođenje knjige urudžbenih zapisnika za vještačene osobe od strane PTV-a - vođenje knjige evidencije vještačenih osoba - dostavljanje izvješća o osobama nesposobnim za rad Zavodu za zapošljavanje i nalaza

i mišljenja PTV-a Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo - izrada mjesečnog računa i odluka o visini i načinu isplate naknade za rad članovima i

liječnicima s liste stručnjaka PTV-a Plan rada pravnika

Neposredni rad - informiranje i savjetovanje korisnika - provođenje upravnog postupka i izrada rješenja - izrada podnesaka sudu, državnom odvjetništvu - sudjelovanje u postupcima na sudu - rad u stručnom timu

Opći poslovi - nacrt i izrada općih akata Centra - izrada rješenja, odluka, ugovora, prijave eventualnih promjena na Trgovačkom sudu - izrada podnesaka tijelima uprave, pravosuđa, MUP-a i dr. - upis podataka u registar zaposlenika - Mentorski rad s maturantima, studentima i vježbenicima

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU PLAN I PROGRAM 2016... · 2017-10-30 · Plan rada psihologa Plan rada socijalnog pedagoga Plan rada defektologa Plan rada pravnika Plan

34

Kadrovski poslovi - kadrovski poslovi: vođenje matične knjige zaposlenika, vođenje osobnih dosjea

radnika, prijave i odjave zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, izrada i objava natječaja, prijave potreba Zavodu za zapošljavanje, sklapanje i prekidi ugovora o radu i izrada svih drugih rješenja po pravima iz ugovora, izdavanje potvrda radnicima, izrada statističkih izvješća za potrebe MSPM te praćenje svih zakonskih propisa vezanih za radno pravo

Plan rada voditelja računovodstva

- izrada financijskih planova i praćenje dinamike planova– prema MSPM i Županiji - izrada zahtjeva za plaćanje prema MSPM i Županiji - uvid u cjelokupnu dokumentaciju u računovodstvu – rješenja za socijalne pomoći,

izvodi redovnih računa, računa uputnica, računa za materijalne troškove; praćenje elektronske pošte, posebno s MSPM

- kontiranje računa za materijalne troškove i za sustav socijalne skrbi - priprema dokumentacije za obračun plaća - neposredna suradnja sa radnicima računovodstva na izvršavanju hitnih obaveza,

mjesečnih (socijalne pomoći, plaće, knjiženja) i periodičnih obaveza - kontrola blagajničkih izvještaja na kraju radnog dana - praćenje nabavke, izrada Plana nabave - izrada financijskih izvještaja-mjesečnih, periodičnih i godišnjih priprema za inventuru - izrada završnih računa i inventura - na zahtjev ravnatelja davanje informacija usmenim ili pismenim putem o svim

segmentima računovodstva - suradnja sa svim radnicima Centra - praćenje stručne literature i zakonskih propisa Ravnateljica Centra: Predsjednica Upravnog vijeća:

___________________ ________________________ Davorka Grbac-Plavčić, Dr.sci Marija Alfirev Dipl. socijalna radnica

U Šibeniku, 17. prosinca 2015. godine