godiŠnji plan i program rada za Školsku godinu...

of 112 /112
OSNOVNA ŠKOLA MEDVEDGRAD ZAGREB, STRMA CESTA 15 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. U ZAGREBU RUJAN 2015.

Author: others

Post on 29-Feb-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

OSNOVNA ŠKOLA MEDVEDGRAD

ZAGREB, STRMA CESTA 15

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

U ZAGREBU RUJAN 2015.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

Naziv škole: OŠ MEDVEDGRAD

Adresa škole: STRMA CESTA 15

Županija: GRAD ZAGREB

Telefonski broj: 01/ 3701 022

Broj telefaksa: 01/ 3700 767

Internetska pošta: www.os-medvedgrad-zg.skole.hr

Internetska adresa: [email protected]

Šifra škole: 21-114-013

Matični broj škole: 320 77 90

OIB: 44813808316

Upis u sudski registar (broj i datum): Tt-99/69-2 MBS: 080274043 (12. veljače

1999.)

Škola vježbaonica za: Engleski jezik, stručne suradnike pedagoge,

stručne suradnike logopede

Ravnatelj škole: Ravnateljica Blaženka Gašljević, prof.

Voditelj smjene: Borivoj Kolar - satničar

Broj učenika: 542

Broj učenika u razrednoj nastavi: 294

Broj učenika u predmetnoj nastavi: 248

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 36

Broj učenika u produženom boravku: 110

Broj učenika putnika: 70 % učenika su putnici

Ukupan broj razrednih odjela: 25

Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 25

Broj razrednih odjela u područnoj školi: -

Broj razrednih odjela RN-a: 14

Broj razrednih odjela PN-a: 11

Broj smjena: 2

Početak i završetak svake smjene: I. smjena: 8. 00 – 14. 00

II. smjena: 14. 00 (13. 00) – 19.00

Broj radnika: 63 + 1 (ravnatelj)

Broj učitelja predmetne nastave: 27

Broj učitelja razredne nastave: 14

Broj učitelja u produženom boravku: 5

Broj stručnih suradnika: 4

Broj ostalih radnika: 13

Broj nestručnih učitelja: -

Broj pripravnika: 4

Broj mentora i savjetnika: 4

Broj voditelja ŽSV-a: 1

Broj računala u školi: 52

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Broj specijaliziranih učionica: 1

Broj općih učionica: 17 (tri neadekvatne - premale)

Broj športskih dvorana: 1

Broj športskih igrališta: 1

Školska knjižnica: 1

Školska kuhinja: 1

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 44. Statuta

Osnovne škole Medvedgrad, Strma cesta 15, Školski odbor na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine,

na prijedlog Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja donosi:

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU

1. UVJETI RADA

PODATCI O ŠKOLSKOM PODRUČJU

Nastavu u školi pohađaju učenici s područja sjevernijeg dijela Črnomerca. Područje zahvaća

podsljemenski dio, Mikuliće, Lukšić i Bijenik. Zbog velike rasprostranjenosti područja, oko 70%

učenika koristi javni gradski prijevoz.

PROSTORNI UVJETI

UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTOR

Školska zgrada stara je 50 godina te je zbog starosti, dotrajalosti i nedostatka prostora potrebno stalno

uređivanje i održavanje.

Prostorno škola ne zadovoljava, sav raspoloživ prostor pretvoren je u učionice te nam nedostaju kabineti

za učitelje i prostor za održavanje dodatne i dopunske nastave i slobodnih aktivnosti. U okviru skromnih

financijskih mogućnosti nastojimo školu opremiti suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima.

NAZIV PROSTORA

(klasična učionica,

kabinet, knjižnica,

dvorana)

Učionice Kabineti

Broj Veličina

u m2

Broj Veličin

a

u m2

RAZREDNA NASTAVA 1 14

Učionica 1 1 66 - -

Učionica 2 1 66 - -

Učionica 3 1 66 - -

Učionica 4 1 66 - -

Učionica 5 + boravak 1 66 - -

Učionica 6 + boravak 1 67 - -

Učionica 7 + boravak 1 90 - -

Učionica mala 1 1 34

Učionica mala 2 1 36 - -

PREDMETNA

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

NASTAVA

Hrvatski jezik 1 50 1 16

Likovna kultura+Teh. kult. 1 90 1 20

Vjeronauk 1 30 - -

Strani jezik 1 67 - -

Matematika 1 51 - -

Priroda, Biologija i Kemija 1 52 1 16

Fizika 1 52 - -

Povijest + Geografija 1/2 67 - -

Informatika 1 52 - -

OSTALO

Dvorana za TZK 1 288 2 12

Knjižnica 1 43 1 16

Dvorana za priredbe - -

Zbornica 1 50

Soba ravnatelja 1 20

Soba pedagoga/logopeda 1 16

Tajništvo 1 15

Računovodstvo 1 12

Spremačice 1 16

PODRUČNA ŠKOLA - -

PLAN UREĐENJA, DOGRADNJE I IZGRADNJE NOVOG PROSTORA

Prošle školske godine završena je obnova elektroinstalacija i izgradnja nadstrešnice na glavnom

ulazu u školu. Ove školske godine planiramo uz pomoć Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i

sport, ali i lokalne zajednice te u suradnji s roditeljima, opremiti što je moguće više učionica s

računalom i projektorom. Planiramo ove školske godine uz pomoć Gradske četvrti uređenje atrija

i promjenu ograde na ulazu u školsko dvorište.

STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA

Školski okoliš je prostorno malen. Svake godine Gradska četvrt pomogne u održavanju okoliša

škole (obnavljanje ograde školskog dvorišta i školskog igrališta, asfaltiranje parkirališta, uređenje

dječjeg igrališta i dr. ).

Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja

1. Sportsko igralište

500 Prostorno ne zadovoljava potrebe škole

2.1. Dvorište – popločeno

350 Prostorno i funkcionalno ne zadovoljava

potrebe škole

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Nastavna sredstva i pomagala

U okviru financijskih mogućnosti nastojimo školu opremiti suvremenim sredstvima i pomagalima. Ove

školske godine planiramo uvesti računalo i projektor u svaku učionicu jer su za to stvoreni uvjeti obnovom

kompletnih elektroinstalacija. Također je nužna nabava CD prijamnika jer su postojeći zbog dugotrajne

primjene neispravni za korištenje.

NASTAVNA

SREDSTVA I

POMAGALA

STANJE

Audiooprema:

CD prijamnik 4

Gramofon 1

Video i fotooprema:

Videoprijamnik 3

TV prijamnik 3

Informatička oprema:

Laptop 6

PC 46

Ostala oprema:

Projektor 6

Behringer 1

Pametna ploča 1

Knjižni fond škole

KNJIŽNI FOND STANJE

Lektirni naslovi 2037

Nelektirni naslovi 1551

Stručna literatura za učitelje 1922

U K U P N O: 5510

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

2. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠK. GOD. 2015./2016.

PODATCI O UČITELJIMA

Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima

Red.

br.

Ime i prezime Godine

staža

Struka Stupanj

školske

spreme

Napomena

1.

INES STANIŠAK

PILATUŠ

11 DIPL. UČIT. VSS

2. LAHORKA GRUBIŠIĆ 22 NAST. RN VŠS

3. LUKA MIKIĆ 33 NAST. RN VŠS

4. VESNA FILIPAN 34 NAST. RN VŠS

5. JADRANKA PEROŠ 37 NAST. RN VŠS

6. DARJA MRĐEN 31 NAST. RN VŠS

7. KSENIJA STANULOV 21 DIPL. UČIT. VSS

8. BRANKA SENZEL 25 DIPL. DEF. RN VSS

9. PETRA PODOLŠAK 13 DIPL. UČIT. VSS

10. JASMINKA UDILJAK 33 NAST. RN VŠS

11. KRISTINA MAJER 9 DIPL. UČIT. VSS

12. IRENA BAN 7 DIPL. UČIT. VSS rodiljni dopust

13. MONIKA KOZINA 13 DIPL. UČIT. VSS

14. NIKA KONČURAT 3 DIPL. UČIT. VSS

15. ADRIANA MORIĆ 2 MAG. PRIM.

OBRAZOVANJA

VSS

16. DIANA KAURIĆ 2 MAG. PRIM.

OBRAZOVANJA

VSS

17. MATEA MUŽEK / MAG. PRIM.

OBRAZOVANJA

VSS

18. IRENA KALIMAN 2 MAG. PRIM.

OBRAZOVANJA

VSS

19. IVANA PETRIĆ / MAG. PRIM.

OBRAZOVANJA

20. SANJA LIJOVIĆ 15 PROF. HRV. J.

VSS

21. LILJANA FACKO 19 PROF. HRV. J. VSS

22. ANA KRIVEC 13 PROF. HRV. J. VSS

23. MARA BADURINA 14 PROF. MAT. VSS

24. MANDA CRNKOVIĆ 22 PROF. MAT./FIZ. VSS

25. DAMIR DAVID 10 DIPL. ING. MAT. VSS

26. SREĆKO KNEŽEVIĆ 18 PROF. VSS

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

INFORMATIKE I

RAČUNALSTVA

27. VANJA PAVLIĆ 7 DIPL. UČIT./INF. VSS na rodiljnom

dopustu

28. JASNA ĆIRKOVIĆ DIPL. UČIT./INF. VSS

29. MARINA

HADŽIOMEROVIĆ

29 PROF. ENG. I

NJEM. J.

VSS učitelj savjetnik

30. ANDREA VULETIĆ

MIRIĆ

21 PROF. NJEM. I

ŠPANJ. JEZIKA

VSS

31. RITA PEĆARIĆ

13 PROF. ENG. I

TAL. J.

VSS

32. DUBRAVKA ROJC 14 PROF. ENG. I

POV.

VSS

33. ZRINKA ŠKARICA 19 DIPL. POV. UMJ.

I POVIJESTI

VSS učitelj mentor

34. SANJA OČASIĆ HULJEV 4 DIPL.

GEO./SOCIOLOG

IJE

VSS

35. MARTINA FIRŠT 14 PROF. POV./GEO.

VSS

36. MAJA GRUBELIĆ 32 NAST.

KEMIJE/PRIROD

E

VŠS

37. EMICA OREŠKOVIĆ 23 PROF. BIOL. VSS učitelj savjetnik

38. BORIVOJ KOLAR 35 NAST. LIK.

KULTURE

VŠS

39. ŽANA JEFTIMIJADES 10 PROF.

FIZ./POLIT.

VSS staž u mirovanju

40. GORANKA OSTROŠKI 24 DIPL. ING.

GRAĐEVINE

VSS

41. GORAN FIRŠT 14 PROF. TZK VSS

42. IVANA GAŠLJEVIĆ

VUKOBRADOVIĆ

10 PROF. REL.,

PEDAGOG. I

KATEH.

VSS

43. MIŠELA KLOBUČAR

NOSIĆ

10 PROF. REL.,

PEDAGOG. I

KATEH.

VSS

44. JOSIPA BARR 6 DIPL.

KATEHETA

VSS

45. ZRINKA MIHOVILOVIĆ

KRAJINA

21 PROF.

GLAZBENE

KULTURE

VSS

46. DAVOR BAJAN 5 PROF. TZK VSS uz Vikendom u

športske dvorane

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PODATCI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA

Ime i prezime Zvanje Stupanj

stručne

spreme

Radno mjesto Godine

staža

BLAŽENKA

GAŠLJEVIĆ

PROF.

DEFEKTOLOG

VSS RAVNATELJICA 24

VEDRANA KURJAN

MANESTAR

PROF.

PEDAGOGIJE

VSS PEDAGOGINJA,

mentor

22

MARIJA KOVAČ PROF.

DEFEKTOLOG-

LOGOPED

VSS DEFEKTOLOGI-

NJA

16

HELENA GRČIĆ

DIPL. UČIT. VSS KNJIŽNIČARKA

rodiljni dopust

12

NIKOLA PETI DIPL

FONETIČAR,

JUŽNI SLAVIST,

MAGISTAR

BIBLIOTEK.

VSS KNJIŽNIČAR 1

PODATCI O ADMINISTRATIVNOM I FINANCIJSKOM OSOBLJU

IME I PREZIME

GOD.

STAŽ

A

STRUKA

STUPANJ

ŠKOLSKE

SPREME

RADNO MJESTO

ANITA SABLIĆ 27 UPRAVNI

PRAVNIK

VSS TAJNICA

RUŽICA LEVAK 29 DAKTILO-GRAF SSS RAČUNOVOTKINJ

A

PODATCI O TEHNIČKOM I POMOĆNOM OSOBLJU

IME I PREZIME

GOD.

STAŽ

A

STRUKA

ST.

ŠK.

SPREME

RADNO MJESTO

FRANJO MARIĆ 25 SSS SSS DOMAR-LOŽAČ

VELIMIR ŠPAC 34 SSS SSS DOMAR

IVANA

VUKMANIĆ

18 SSS SSS SPREMAČICA

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

ZEJNEBA HUSIĆ 38 PKV POM. KUHARICA

ĐURĐICA

PLEČKO

26 PKV OŠ SPREMAČICA

MARICA KEKELJ 30 NSS OŠ POMOĆNA

KUHARICA

ĐURĐA

MIKULINEC

24 SSS SSS SPREMAČICA

JADRANKA

MEHADŽIĆ

37 NSS OŠ SPREMAČICA

VESNA FOLNOVIĆ 24 SSS OŠ KUHARICA

LUCA PUTICA 30 NKV OŠ SPREMAČICA

SABINA

JAKUPOVIĆ

19 SSS SSS SPREMAČICA

3. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA

Organizacija smjena

Nastava je od prošle školske godine organizirana u dvije (2) smjene. Prva smjena počinje u 8.00 sati i

broji ukupno 325 učenika u 15 razrednih odjela. Druga smjena počinje u 14.00 sati i broji ukupno

218 učenika u 10 razrednih odjela.

Organizirana su i četiri odjeljenja produženog boravka, i to dva za učenike 1. razreda i dva za

učenike 2. razreda od 7.00 do 17. 00 sati. Od 3 razredna odjela 1. razreda ustrojene su dvije grupe

produženog boravka. Ukupno je u produženom boravku 104 učenika 1. i 2. razreda. Tijekom cijelog

dana organizirano je dežurstvo učitelja za vrijeme odmora i prije početka nastave. Na ulaznim

vratima škole dežuraju spremačice ili domar.

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PODATCI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA U ŠK. GOD. 2015./2016.

RAZRED RAZREDNIK UČENIKA M Ž IND. PRIL. P.B.

I. a VESNA FILIPAN 20 12 8 1

I. b LAHORKA GRUBIŠIĆ 20 12 8 16

I. I. c DIANA KAURIĆ 21 11 10 1 20

razred I. d ADRIANA MORIĆ 22 10 12 1 21

UKUPNO 1. 83 45 38 3 0 57

II. a JADRANKA PEROŠ 16 6 10

II. b BRANKA SENZEL 20 8 12 1 1 17

II. II. c KSENIJA STANULOV 21 11 10 1 18

razred II. d NIKA KONČURAT 21 9 12 1 18

UKUPNO 2. 78 34 44 2 2 53

III. a JASMINKA UDILJAK 20 8 12 2 1

III. b MONIKA KOZINA 24 14 10 1

III. III. c KRISTINA MAJER 24 13 11

UKUPNO 3. 68 35 33 2 2 0

IV. a DARJA MRĐEN 21 12 9 1 1

IV. b PETRA PODOLŠAK 21 10 11 3

IV. IV. c INES STANIŠAK 23 10 13

UKUPNO 4. 65 32 33 4 1 0

V. a ZRINKA MIHOVILOVIĆ

KRAJINA

22 9 13 1

V. b SANJA LIJOVIĆ 20 12 8 2 1

V. V. c MAJA GRUBELIĆ 23 12 11 1

UKUPNO 5. 65 33 37 4 1 0

VI. a BORIVOJ KOLAR 22 11 11 1

VI. b LILJANA FACKO 23 15 8 1

VI. VI. c MARTINA FIRŠT 24 13 11 2 1

UKUPNO 6. 69 39 30 3 2 0

VII.

VII. a DAMIR DAVID 25 13 12 4 1

VII. b SANJA OĆASIĆ HULJEV 24 14 10 2

UKUPNO 7. 49 27 22 4 3 0

VIII. a EMICA OREŠKOVIĆ 22 11 11 1

VIII. b ANA KRIVEC 21 8 13 1

VIII. VIII. c GORAN FIRŠT 22 12 10 1

UKUPNO 8. 65 31 34 2 1 0

UKUPNO od I.do IV. 294 146 148 110

UKUPNO od V.do VIII. 248 130 118 0

SVEUKUPNO

od I .do VIII. raz.

542 276 275 24 12 110

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Mliječni obrok uzima 470 učenika, ručak 120 učenika, a poslijepodnevnu užinu u boravku također 110

učenika koji pohađaju produženi boravak.

Javni gradski prijevoz koristi 70%-80% učenika.

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2015./2016.

POLUGODIŠ

TE

Mje

sec

Bro

j da

na

BROJ DANA

BLAGDANI,

SPOMENDANI, NERADNI

DANI (NATJECANJE,

EKSKURZIJE)

Broj dana UČENIČKIH

PRAZNIKA

PROSLAVE I OBILJEŽVANJE VAŽNIH NADNEVAKA

RA

D

NIH

NA

S

TA

V

NIH

NE

D

JE

L

JE

sub

SU

B

OT

E

OS

T

AL

O

I. obrazovno

razdoblje

počinje 7. rujna

2015. i

završava 23.

prosinca 2015.

IX. 30 22 18 4 4 -

4 8. IX. Prijam učenika u I. razred

10. IX. Hrvatski olimpijski dan

16. IX. Dan zaštite ozonskog omotača

15.IX .Zaziv Duha Svetog

16-20.IX. Tjedan mobilnosti

23. IX. Dan Europske baštine

25.IX Svjetski dan školskog mlijeka

26.IX Europski dan jezika

X. 31 21 20 4 5 1

8.X. Dan neovisnosti , (četvrtak)

1.- 31. X. dani kruha

2.X. Međunarodni dan nenasilja

5. X. Dan učitelja

28. X. Međunarodni dan škol. knjižnica

24. X. dan UN

31. X. Dan štednje

XI. 30 21 21 5 4

1. XI. Svi sveti (nedjelja)

1. XI. Svi sveti

18.XI. Dan sjećanja na Vukovar

19. XI Svjetski dan prev. zlost. djece

XI. Interliber i sajam knjiga i učila

16. XI. Međunarodni dan tolerancije

XII. 31 22 17 4 4

2

25. i 26. XII. Božić

5 Zimski odmor učenika

od 23. XII. 2015.

II. obrazovno

razdoblje

počinje 11.

siječnja 2016. i

završava 10.

lipnja 2016.

I. 31 19 15 5 5 2

1. I.: Nova Godina

6. I . Sveta tri kralja

4 Zimski odmor do 10. I. 2016.

II. 28 21 21 4 4 - 14. II. Valentinovo

III. 31 22 17 4 4 1 28. III. Uskrsni ponedjeljak 5. Proljetni odmor

Od 21. III. do 25. III.

5.III. Međunarodni dan nepušenja

11. -17. III. Dani hrvatskog jezika

IV. 30 21 21 4 5

Dan škole

22. 4. (petak)

1.IV. Dan borbe protiv alkoholizma

2. IV. Dan dječje knjige

7. IV. Dan zdravlja

8. III. Međunarodni dan žena

22. III. Svjetski dan voda

V. 31 21 20 5 4 1

1.V. Praznik rada, nedjelja

26. V. Tijelovo (četvrtak)

1.V. Blagdan rada

6.V. Dan smijeha

8.-15. V. Tjedan Crvenog križa

15. V. Dan obitelji

20.IV Uskrs

22. IV. Dan planeta Zemlje i Dan hrvatske

knjige

29. IV.Svjetski dan plesa

VI.

30

21 8 4 4 2

22. VI .Dan antif. borbe (sri)

25. VI. .Dan državnosti (sub)

13 Ljetni odmor učenika

od 13.6.2016.

5. VI. Dan zaštite okoliša

19.VI. Tijelovo

22. VI. Dan antifašističke borbe

25. VI. Dan državnosti

31. V. Dan grada Zagreba

28.V. Dan šoprta

31. V. Svjetski dan nepušenja

I-VI. 180 26

VII. 31 21 0 5 5 _ 5. VIII. Dan domovinske

zahvalnosti

15. VIII. Velika Gospa

21

VIII 31 21 0 4 4 2 21 5.VIII. Dan pobjede i domovinske

zahvalnosti, Dan hrvatskih

branitelja

15.VIII. Velika Gospa

ukupno 366 253 178 52 52 1

1

73

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

GODIŠNJI PLAN ZA PROVEDBU NASTAVNOG PROGRAMA ŠKOLE (REDOVNA NASTAVA, IZBORNA NASTAVA,

DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA, SLOBODNE AKTIVNOSTI I SAT RAZREDNIKA)

NAZIV GODIŠNJI BROJ SATI NASTAVE

PREDMETA I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII UKUPNO

Hrvatski jezik 700 700 525 525 525 525 280 420 4200

Likovna kultura 140 140 105 105 105 105 70 105 875

Glazbena kultura 140 140 105 105 105 105 70 105 875

Engleski jezik 280 280 210 210 315 315 210 315 2135

Matematika 560 560 420 420 420 420 280 420 3500

Priroda-priroda i društvo 280 280 210 315 157,5 210 0 0 1452,5

Biologija 0 0 0 0 0 0 140 210 350

Kemija 0 0 0 0 0 0 140 210 350

Fizika 0 0 0 0 0 0 140 210 350

Povijest 0 0 0 0 210 210 140 210 770

Geografija 0 0 0 0 157,5 210 140 210 717,5

Tehnička kultura 0 0 0 0 105 105 70 105 385

T Z K 420 420 315 210 210 210 140 210 2135

U K U P N O: 2520 2520 1890 1890 2310 2415 1820 2730 18095

izb. - Vjeronauk 280 280 210 210 210 210 140 210 1750

izb. - strani jezici 210 210 210 140 210 980

izb. – Informatika 280 280 210 280 1050

UKUPNO: 280 280 210 420 700 700 590 700 3880

sat razrednika 140 140 105 105 105 105 70 105 875

UKUPNO SVEGA:

2940 2940 2205 2410 3115 3220 2480 3535 22850

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELJENJIMA – REDOVNA NASTAVA

a ) R A Z R E D N A N A S T A V A

NASTAVNI

PREDMET

1.a 1.b 1.c 1.d UK

1.

2.a 2.b 2.c 2.d UK

2.

3.a 3.b 3.b UK

3.

4.a

4.b 4.c UK

4.

UK 1.-4.

HRVATSKI

JEZIK

175 175 175 175 700 175 175 175 175 700 175 175 175 525 175 175 175 525

2450

LIKOVNA

KULTURA

35 35 35 35 140 35 35 35 35 140 35 35 35 105 35 35 35 105

490

GLAZBENA

KULTURA

35 35 35 35 140 35 35 35 35 140 35 35 35 105 35 35 35 105

490

ENGLESKI

JEZIK

70 70 70 70 280 70 70 70 70 280 70 70 70 210 70 70 70 210

980

MATEMATIKA 140 140 140 140 560 140 140 140 140 560 140 140 140 420 140 140 140 420 1960

PRIRODA I

DRUŠTVO

70 70 70 70 280 70 70 70 70 280 70 70 70 210 105 105 105 315

1085

TJELESNA I

ZDR.

KULTURA

105 105 105 105 420 105 105 105 105 420 105 105 105 315 70 70 70 210 1365

U K U P N O :

630 630 630 630 2520 630

630 630 630 2520 630 630 630 1890 630 630 630 1890 8820

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

b) P R E D M E T N A N A S T A V A

NASTAVNI

PREDMET

5.a 5.b 5.c UK 5. 6.a 6.b 6.c UK

6.

7.a 7.b UK

7.

8.a 8.b 8.c Uk 8. UK

5.-8.

HRVATSKI

JEZIK

175 175 175 525 175 175 175 525 140 140 280 140 140 140 420 1750

LIKOVNA

KULTURA

35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 70 35 35 35 105 385

GLAZBENA

KULTURA

35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 70 35 35 35 105 385

ENGLESKI

JEZIK

105 105 105 315 105 105 105 315 105 105 210 105 105 105 315 1155

MATEMATIKA 140 140 140 420 140 140 140 420 140 140 280 140 140 140 420 1540

PRIRODA 52,5 52,5 52,5 157,5 70 70 70 210 - - - - - - 367,5

BIOLOGIJA - - - - - - 70 70 140 70 70 70 210 350

KEMIJA - - - - - - 70 70 140 70 70 70 210 350

FIZIKA - - - - - - 70 70 140 70 70 70 210 350

POVIJEST 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 140 70 70 70 210 770

GEOGRAFIJA

52,5 52,5

52,5

157,5 70 70 70 210 70 70 140 70 70 70 210 717,5

TEHNIČKA

KULTURA

35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 70 35 35 35 105 385

TZK

70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 140 70 70 70 210 770

U K U P NO: 770 770 770 2310 805 805 805 2415 910 910 1820 910 910 910 2730 9275

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

G O D I Š N J I B R O J S A T I

N A S T A V N I P R E D M E T

UKUPNO: 1. – 4.

UKUPNO: 5. – 8.

HRVATSKI JEZIK 2450

1750

LIKOVNA KULTURA 490

385

GLAZBENA KULTURA 490

385

ENGLESKI JEZIK 980

1155

MATEMATIKA 1960

1540

PRIRODA I DRUŠTVO 1085

PRIRODA

367,5

BIOLOGIJA 350

KEMIJA 350

FIZIKA

350

POVIJEST

770

GEOGRAFIJA

717,5

TEHNIČKA KULTURA

385

TJELESNA I ZDR.KULTURA

1365

770

UKUPNO

8820 9275

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PLAN IZVANUČIONIČNE NASTAVE (PLIVANJE, ŠKOLA U PRIRODI, TERENSKA NASTAVA,

PROJEKTNA NASTAVA, POSJETI I SL.)

PLIVANJE

Školu plivanja pohađat će svi neplivači drugih razreda. Obuka plivanja uz organizirani prijevoz izvodi se u

Zimskom plivalištu Mladost pod stručnim vodstvom učitelja plivanja u trajanju od 20 sati.

Provjera plivanja za 2. razrede održat će se prema rasporedu Zimskog bazena Mladost.

TERENSKA I IZVANUČIONIČNA NASTAVA

4.2.2.1.. RAZREDNA NASTAVA

Ovisno o vremenskim uvjetima svako razredno odjeljenje provodit će što je moguće češće nastavu u prirodi (u

podsljemenskoj zoni), a prema planu i programu pojedinog odjela te pojedinog nastavnog predmeta.

Prema mjesečnom planu i programu rada posjetit će se aktualne i prigodne izložbe i muzeji.

RAZ. ODREDIŠTE CILJ VRIJEME

PROVEDBE

PRVI Okolica škole Upoznavanje s ponašanjem pješaka u

prometu.

listopad

Okolica škole Priroda se mijenja - godišnja doba. listopad, studeni

Maksimir Projektno istraživački rad – priroda se

budi.

travanj

Gradska knjižnica

Razvijanje ljubavi prema knjizi. studeni

Grad mladih

Pozdrav ljetu – upoznavanje s promjenama

u prirodi za vrijeme ljeta.

lipanj

U sklopu projekta

Medvedgrad-

Medvednica

Osnovni cilj sveukupnog projekta je

međupredmetna korelacija i povezivanje

znanja sa životnom stvarnošću.

okolica škole,

potok

Črnomerec

DRUGI Potok Črnomerec Upoznavanje s promjenama u prirodi. rujan

Obiteljsko gospodarstvo

Šimanović

Upoznavanje s vrstama žitarica od kojih se

pravi kruh, starinskim alatima, mlinom,

seoskim gospodarstvom i uočavanje

glavnih vremenskih obilježja jeseni u

zavičaju.

listopad

Kestenijada –okolica

škole-izgled zavičaja

Razlikovati listopadno i zimzeleno drveće

u zavičaju, povezati vremenske promjene i

njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet

te rad ljudi.

studeni

Okolica škole Promjene u prirodi zavičaja kroz različita

vremenska razdoblja i sigurnost u prometu.

jesen, zima,

proljeće, ljeto

Promet i vode u gradu, Razlikovati autobusni, željeznički ožujak

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

autobusni i željeznički

kolodvor, zračna luka,

Bundek

kolodvor i zračnu luku, shvatiti važnost

prometne povezanosti u zavičaju. Upoznati

vode zavičaja, razlikovati vode stajaćice i

vode tekućice.

Etnoselo Kumrovec –

Veliki Tabor

Upoznati važne kulturno-povijesne

spomenike zavičaja, uživljavanje u

povijesna zbivanja kroz slušanje legendi i

povijesnih priča.

proljeće

Posjet muzejima i

kazalištima

Upoznavanje s kulturnim

ustanovama te zbivanjima u

njima.

svibanj

TREĆI Škola u prirodi –

Sljeme

Utvrditi i proširiti stečena znanja o

promjenama u prirodi zavičaja, snalaženje

u prostoru, uočavanje izgleda i posebnosti

zavičaja.

ožujak

Okolica škole –

podneblje vremenska

obilježja zavičaja

Proširiti stečena znanja o promjenama u

prirodi zavičaja.

jesen, zima,

proljeće, ljeto

Zagreb – Muzej grada

Zagreba, Gornji grad

Iskustveno utvrđivanje znanja o Zagrebu

kao kulturnom, upravnom, prosvjetnom,

sportskom, političkom, zdravstvenom,

industrijskom i prometnom središtu.

travanj

Medvedgrad - Kraljičin

Zdenac

Uživljavanje u povijesna zbivanja kroz

slušanje povijesnih priča, razvoj interesa

za šire upoznavanje povijesti dvorca te

širenje interesnih područja.

travanj/svibanj

Moj zavičaj u prošlosti –

Etnoselo – Veliki Tabor,

Kumrovec i Grešna

Gorica

Upoznati važne kulturno-povijesne

spomenike zavičaja, uživljavanje u

povijesna zbivanja kroz slušanje legendi i

povijesnih priča.

svibanj

Maksimir Provjera usvojenog znanja o promjenama u

prirodi koje donose godišnja doba.

listopad

Grad mladih Pozdrav ljetu – upoznavanje s promjenama

u prirodi za vrijeme ljeta

lipanj

Posjet muzejima, kinu i

kazalištima

Upoznavanje s kulturnim ustanovama te

zbivanjima u njima.

tijekom školske

godine

ČETVRTI Škola u prirodi – Novi

Vinodolski Proširiti stečena znanja o primorskom

kraju, životnim uvjetima, razvijati

rujan

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

ekološku svijesti o potrebi očuvanja

prirode uopće, upoznati kulturnu baštinu

primorskog kraja.

Godišnja doba –

podneblje i vremenska

obilježja zavičajne regije

Jesen, zima, proljeće i ljeto u zavičaju –

šuma, park, okolica škole, potok

Črnomerec, Medvednica, Medvedgrad –

Projekt Medvednica.

izvanučionična

nastava tijekom

školske godine

Ogulin – jezero Sabljaci Kulturna baština. listopad

Tjedan mobilnosti Naše ulice, naš izbor. listopad/studeni

Grad mladih Proljetni ŠUŠ. ožujak

Ljudsko tijelo – Institut

za mozak

Čovjek – ljudsko tijelo - proširiti znanje o

ljudskom tijelu.

ožujak

Maksimir Životna zajednica livade. travanj

Risnjak – Gorski Kotar Upoznati zaštićene biljke i životinje

nacionalnog parka te obilježja gorskog

kraja.

svibanj

Kulturne ustanove Upoznavanje s kulturnim ustanovama te

zbivanjima u njima – 2 kazališne

predstave, gledanje animiranog ili igranog

filma u kinu, aktualne i prigodne izložbe,

posjeti muzejima – Povijesni muzej,

Tehnički muzej (Znanstveni festival),

Etnografski muzej (Uskrs – pisanice).

tijekom školske

godine

NAPOMENA – Navedene teme iz prirode i društva integrirat će se s temama ostalih nastavnih

predmeta.

PREDMETNA NASTAVA

RAZ

ODREDIŠTE PREDMETI CILJ VRIJEME

PROVEDBE

PETI Farma nojeva – Novska

i Ergela konja Lipik

Priroda

Geografija

Matematika

Upoznati seosko gospodarstvo,

usvojiti osnovna znanja o

uzgoju nojeva; razvijati

ekološku svijest i pravilan stav

prema uzgoju životinja.

Oslobađati učenike za javnu

uporabu govorne riječi u svim

životnim situacijama.

listopad ili

svibanj

Terenska nastava u

sklopu projekta

Medvedgrad –

Medvednica

svi Osnovni cilj sveukupnog

projekta je međupredmetna

korelacija i povezivanje znanja

sa životnom stvarnošću.

tijekom

školske

godine

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

ŠESTI Lonjsko polje Priroda Povećati stečena

znanja o

kontinentalnoj

listopadnoj šumi,

kopnenim vodama i

zaštićenim dijelovima

prirode.

svibanj

Kameni svatovi –

Jablanovac

Hrvatski jezik

Geografija

Likovna kultura

Upoznati zavičajne

legende, upoznati

život i djelo Augusta

Šenoe.

Upoznati Poučnu stazu

Bistra.

Doživjeti prostor

događanja legende.

studeni

SEDMI Banovina – Junačko srce

Hrvatske

Povijest

Geografija

Educirati sadašnje i buduće

naraštaje o povijesnoj i

zemljopisnoj

važnosti Banovine. Približiti

Banovinu učenicima i mladeži

kroz izvannastavnu

aktivnost na povijesnim

lokacijama važnim za hrvatsku

državnost.

svibanj

Muzej kukaca u

Varaždinu i

Arboretum Opeka

Biologija

Engleski i

Hrvatski jezik

Glazbena kultura

Spoznati veliku različitost

kukaca, različite stadije

preobrazbe, upoznati se sa

specifično građenim staništima.

Prepoznati i imenovati dio

biljnih vrsta u arboretumu.

listopad

Austrija Njemački jezik

(učenici koji uče

njemački jezik u

školi)

Upoznavanje s kulturom zemlje

u kojoj je njemački jezik

materinski jezik.

travanj

OSMI Vukovar Povijest

Hrvatski jezik

Geografija

Likovna kultura

Proširiti znanja učenika o

Domovinskom ratu, s posebnim

naglaskom na žrtve i razaranja

Vukovara.

Geografske osobitosti panonskog

prostora i značaj Vukovara kao

naše najveće luke na Dunavu.

lipanj

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Jačanje domovinske svijesti i

svijesti o slobodi kao istinskoj

vrijednosti naroda; domoljubna

lirika, sonet V. Parun Golubice

Vukovarske povratak, tekstovi S.

Glavaševića.

Austrija Njemački jezik

(učenici koji uče

njemački jezik u

školi)

Upoznavanje s kulturom zemlje u

kojoj je njemački jezik materinski

jezik.

travanj

Susret s Marijom

Jurić Zagorkom

Hrvatski jezik

Povijest

Vjeronauk

TZK

Upoznati život i rad Marije Jurić

Zagorke i na njezinom primjeru

učiti o neravnopravnom položaju

žena u svijetu i Hrvatskoj.

Projekcija kulturnog značaja u

materijalni prostor.

ožujak

Sjeverna Dalmacija Biologija

TZK

Hrvatski jezik

Upoznavanje prirodnih ljepota i

bioloških bogatstava nacionalnih

parkova (Krka i Plitvička jezera) i

razvoj ekološke svijesti. Razvijati

pravilan stav prema očuvanju i

zaštiti mora, prirode i biološke

raznolikosti. Poticati intelektualnu

radoznalost i potrebu za

istraživanjem.

rujan

POSJETI KINU I KAZALIŠTU

Planiramo odlaske u kina i kazališta prema repertoaru: 5 predstava po generaciji tijekom školske godine

(RN).

Planiramo odlaske u kina i kazališta prema repertoaru: 2 do 3 predstave po polugodištu (PN).

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

INTEGRIRANA NASTAVA – izvanučonična nastava

Svake školske godine na razini čitave škole planiramo nekoliko tematskih dana koje ćemo

zajedno obraditi kroz više predmeta i razrede uz izvanučioničnu nastavu. Tradicionalno su to

sljedeće teme integrirane nastave:

1. OBILJEŽAVANJE DANA PJEŠAČENJA I TJEDNA MOBILNOSTI

14. rujna – 18. rujna obilježavanje Tjedna mobilnosti

Na prvom nastavnom satu razgovarati s učenicima o važnosti kretanja te zajedničko

vježbanje.

Šetnja uz šetnicu potoka Črnomerec - razredna nastava

Terenska nastava – Škola u prirodi

19. rujna – Izviđači – posjet Medvedgradu

2. POZDRAV JESENI – RUJAN (RAZREDNA NASTAVA)

Odlazak u šumu, praćenje promjena u prirodi (okolica škole), izložba radova.

3. DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE (1. – 8. RAZRED)

Izložba – Zahvalnost za plodove zemlje, Dani kruha (1. – 31. listopada)

Tanjurić zdravlja ( 3. raz.), radionice vanjskih suradnika – Zavod za javno zdravstvo

4. KESTENIJADA - STUDENI (RN)

Razredna nastava – dvorište škole.

5.PROŠLOST, TRADICIJA I OBIČAJI NAŠEG KRAJA ( RN i PN )

Istraživanje, upoznavanje i proučavanje tradicionalnih običaja kroz grupe slobodnih

aktivnosti (lutkarska, likovna, kreativna, karitativna, dramska, cvjećarska, mali zbor,

ritmička, fotogrupa i dr.) i u redovnoj nastavi kroz sve predmete tijekom cijele školske

godine u sklopu projekta Medvedgrad-Medvednica.

6. OBILJEŽAVANJE BLAGDANA

Prigodne izložbe i događanja (božićna događanja, uskršnja izložba i sl.).

7. DANI OTVORENIH VRATA – DAN ŠKOLE

U travnju Otvoreni dani (sportska natjecanja, izložbe, prezentacije projekata, slobodnih

aktivnosti, tribine, susreti, predstave itd.).

8. NATJECANJE U PLESU (od 1. do 8. razreda)

Njegovati kulturu plesa, natjecanje u plesu povodom Svjetskog dana plesa, održava se u

travnju (samostalne koreografije učenika kao skupine, parovi ili pojedinci), povijest plesa,

radionice za više razrede uz vanjskog suradnika (ukoliko bude osigurana financijska podrška

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

prijavom na Natječaje). Sudjelovanje u Školskom sportskom virtualnom plesnom natjecanju

u suradnji s Hrvatskim športskim školskim savezom.

Predmeti: TZK, Hrvatski jezik, Glazbena kultura

9. GRAFIČKA PRIPREMA ČESTITKI I POZIVNICA

Izrada čestitki i pozivnica.

Korelacija: Likovna kultura, Informatika, Hrvatski jezik

10. ŠKOLSKA KNJIŽNICA

Provođenje odgojno-obrazovnog rada integriranog u nastavni program RN i PN (medijska

kultura, likovna kultura, lektira, projekti, izložbe, predstave itd.) te putem djelovanja Kluba

prijatelja čitanja namijenjenog svim učenicima i djelatnicima škole. Uključivanje učenika od

1. do 8. razreda u nacionalnu kampanju „ Čitaj mi!“. Suradnja s Centrom za kulturu i film

August Cesarec i sudjelovanje u njihovim projektima te redovita suradnja s gradskom

knjižnicom i Hrvatskim društvom književnika.

11. SURADNJA S KULTURNIM USTANOVAMA

Pratimo i sudjelujemo u kulturnim zbivanjima u školi i izvan nje – posjeti kulturnim

ustanovama (knjižnici, kinu, kazalištu, muzeju, galeriji i dr.), susreti s književnicima,

glumcima i kazališnim skupinama, organizacija literarnih i likovnih radionica, organizacija

izložbi, tribina i debata.

PLAN IZBORNE NASTAVE U ŠKOLI 2015./2016.

NAZIV PROGRAMA RAZ. BROJ

UČENIKA

BROJ

SKUPINA

IZVRŠITELJ PROGRAMA SATI TJEDNO

VJERONAUK 1. a

1.b,c,d,

62

4

Josipa Barr

Ivana Gašljević Vukobradović

8

2. a

2. b, c, d

73

4

Mišela Klobučar Nosić

Ivana Gašljević Vukobradović

8

3.

63

3

Josipa Barr 6

4.

61

3 Mišela Klobučar Nosić 6

VJERONAUK 1. – 4. 1.-4.

259 14

5.

51 3 Josipa Barr 6

6.

64 3 Mišela Klobučar Nosić 6

7.

47 2 Josipa Barr 4

8.

60 3 Mišela Klobučar Nosić 6

VJERONAUK 5. – 8. 5.-8. 222 11

VJERONAUK UKUPNO

481 25

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

NJEMAČKI

4.

40 2 Andrea Vuletić Mirić 4

5.

40 2 Andrea Vuletić Mirić 4

6.

31 3 Andrea Vuletić Mirić 4

7.

24 2 Andrea Vuletić Mirić 4

8.

32 2 Andrea Vuletić Mirić 4

NJEMAČKI UKUPNO 4. -8. 167 11

INFORMATIKA 5.

59 4 SREĆKO KNEŽEVIĆ 8

6.

31 2 SREĆKO KNEŽEVIĆ 4

6.

29 2 JASNA ĆIRKOVIĆ 4

7.

44 3 JASNA ĆIRKOVIĆ 6

8.

63 4 SREĆKO KNEŽEVIĆ 8

INFORMATIKA

Ukupno

226 15

U sklopu izborne nastave planirana je sljedeća izvanučionična i terenska nastava:

1. NJEMAČKI JEZIK Posjet Republici Austriji, 7. i 8. razredi, travanj

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

RAD PO PRILAGOĐENOM PROGRAMU

Za školsku godinu 2015./2016. planira se izrada i rad po redovnom nastavnom planu i programu za

osnovnu školu uz prilagodbu sadržaja za ukupno 12. učenika s teškoćama koji imaju Rješenje o

primjerenom obliku školovanja. Tijekom školske godine pokrenut ćemo postupke za određivanje

primjerenog oblika školovanja i za druge učenike ukoliko se pokaže potreba

UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU KOJI SE ŠKOLUJU PO REDOVNOM PROGRAMU

UZ PRIMJENU INDIVIDUALIZIRANIH POSTUPAKA U RADU

U šk. godini 2015./16 planira se izrada i rad po redovnom nastavnom planu i programu za osnovnu školu

uz primjenu individualiziranih postupaka za ukupno 25 učenika koji imaju Rješenje o istom. Tijekom

školske godine pokrenut ćemo postupke za određivanje primjerenog oblika školovanja i za druge

učenike ukoliko se pokaže potreba

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

NASTAVA U KUĆI

I ove godine planiramo nastavu u kući za dvoje učenika koji su zdravstveno spriječeni već dulje vrijeme

dolaziti u školu. To su učenici 4. a i 3. c razreda.

POMOĆNIK U NASTAVI, OSOBNI POMOĆNIK

Ove šk. godine za osmero učenika organizira se nastava s dodatnom pomoći pomoćnika u nastavi

( neki na cjelokupnu nastavu, a neki na dio nastave).

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

DOPUNSKA NASTAVA

RAZREDNA NASTAVA

Planira se dopunska nastava iz Hrvatskoga jezika i Matematike jedan sat tjedno (35 sati godišnje). Učitelji će

dopunsku nastavu organizirati prema potrebi odjeljenja. Učiteljica Engleskog jezika planira jedan sat tjedno

dopunske nastave iz Engleskog jezika za učenike od 1. do 4. razreda.

U prosjeku na dopunsku nastavu iz Matematike i Hrvatskog jezika po razrednom odjelu dolaze od 3 do 5

učenika.

U prosjeku na dodatnu nastavu iz Matematike dolaze u prosjeku od 4 do 10 učenika.

PREDMETNA NASTAVA – DOPUNSKA

Po potrebi, organizirat ćemo dopunsku nastavu i iz drugih predmeta.

Vrijeme održavanja dopunske nastave bit će na oglasnoj ploči za učenike i roditelje i na internetskoj

stranici škole.

4.7. DODATNI RAD (RAD S DAROVITIM UČENICIMA)

Program rada s darovitim učenicima provodimo timski – suradnjom učitelja, pedagoga, psihologa

(vanjski suradnik):

- prepoznavanjem

- izradom programa

- uključivanjem u izbornu nastavu

- uključivanjem u dodatni rad

- uključivanjem u slobodne aktivnosti – u školi i izvan škole

- sudjelovanjem na natjecanjima

- praćenjem uz stalni poticaj

Obilježavanje Dana darovitih učenika (21. ožujka ).

U suradnji sa Zajednicom za tehničku kulturu te Zagrebačkim računalnim savezom, učenike razredne i

predmetne nastave koje su učitelji identificirali kao potencijalno nadarene učenike uključujemo, uz

suglasnost roditelja, u radionice. Također, potencijalno nadarene učenike uključujemo u programe

«Bistrić» pod stručnim vodstvom psihologinje prof. Jasne Cvetković, uz suglasnost roditelja.

PREDMET Razred sati tj. sati godišnje

HRVATSKI JEZIK 5. a, b, c 1 35 SANJA LIJOVIĆ

HRVATSKI JEZIK 7. a i 7. b 1 35 ANA KRIVEC

HRVATSKI JEZIK 6. 1 35 LILJANA FACKO

MATEMATIKA 7. a, b 5. a , b

1+1 35 DAMIR DAVID

MATEMATIKA 6. i 8. a, c

1 35 MARA BADURINA

MATEMATIKA 8. b, 5. c 1 35 MANDA CRNKOVIĆ

KEMIJA 7. i 8. 1 35 MAJA GRUBELIĆ

ENGLESKI JEZIK 6. i 8. 1 35 MARINA HADŽIOMEROVIĆ

ENGLESKI JEZIK 5. i 7. 1 35 DUBRAVKA ROJC

POVIJEST 6. i 8. 1 35 MARTINA FIRŠT

FIZIKA 7. I 8. 1 35 MANDA CRNKOVIĆ

GEOGRAFIJA 5.-8. 1/2 18 SANJA OČASIĆ HULJEV

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

RAZREDNA NASTAVA

Iz Hrvatskog jezika – jedan sat tjedno po odjeljenju.

Iz Matematike – jedan sat tjedno po odjeljenju.

PREDMETNA NASTAVA DODATNA

PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI, UČENIČKIH DRUŠTAVA I SEKCIJA

PREDMET Razred sati tj. sati godišnje Voditelj

HRVATSKI JEZIK 7. a i 7. b 1 35 ANA KRIVEC

MATEMATIKA 7.a, b 5. a, b

1+1 70 DAMIR DAVID

MATEMATIKA 6. i 8. a, c

1 35 MARA BADURINA

MATEMATIKA 8. b, 5. c 1 35 MANDA CRNKOVIĆ

FIZIKA 7. i 8 1 35 MADNA CRNKOVIĆ

KEMIJA 7. i 8. 1+1 70 MAJA GRUBELIĆ

ENGLESKI JEZIK 8 1 35 MARINA HADŽIOMEROVIĆ

POVIJEST 6. i 8. 1+1 70 MARTINA FIRŠT

GEOGRAFIJA 5.a, b, c 6. a 7. a, b 8. a, b, c

1 35 SANJA OČASIĆ HULJEV

NAZIV AKTIVNOSTI RAZREDI SATI TJED.

SATI GOD.

Voditelj

DRAMSKA DRAMSKA

2. 1.

1 1

35 35

Branka Senzel Matea Mužek

MALI VRTLARI 1. 1 35 Lahorka Grubišić

RUČNI RAD 3. 1 35 Kristina Majer

ENGLESKA ČITAONICA 2. 1 35 Nika Končurat

FOLKLOR 1. i 2. 1 35 Ivana Petrić

CVJEĆARSKA 2. 1 35 Jadranka Peroš

CARSTVO ŽIVOTINJA 1. 1 35 Adriana Morić

LUTKARI 3. 1 35 Monika Kozina

KREATIVNA 2. 1 35 Jasminka Udiljak

KARITATIVNA GRUPA 7. i 8 2 70 Mišela Klobučar Nosić Josipa Barr

BIBLIJSKA GRUPA 2. razredi

2 70 Josipa Barr

VJERONAUČNA GRUPA

7. i 8. 2 70 Josipa Barr

LIKOVNA GRUPA 3. 1 35 Darja Mrđen

LIKOVNO LITERARNA 2.- 8. 2 70 Nikola Peti

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

„2L“

KINO-KAZALIŠTE 1-4 1.- 4. 1 tijekom godine

učiteljice RN

ŠAH 1.i 2. 1 35 Luka Mikić

MALI PRIRODOSLOVCI 1.i 2. 1 35 Irena Kaliman

DRAMSKA GRUPA 7. 1 35 Ana Krivec

GLAZBENA RADIONICA 8. 2 70 Zrinka Mihovilović Krajina

PLES 4. 1 35 Petra Podolšak

MINI ODBOJKA M 3. – 6. 2 70 Goran Firšt

MINI ODBOJKA Ž 3. – 6. 2 70 Goran Firšt

BADMINTON 3. i 4. 1 35 Davor Bajan

GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

7. i 8. 2 70 Sanja Očašić Huljev

MLADI EDUKATORI 6. - 8. po projektu

Vedrana Kurjan Manestar

VRŠNJACI POMAGAČI 5. 1 35 Vedrana Kurjan Manestar

ŠKOLSKI ZBOR 1. – 8. 2 70 Zrinka Mihovilović Krajina, Ines Stanišak Pilatuš

KONCERTI 5.- 8. 1 35 Zrinka Mihovilović Krajina

FOTOGRUPA I LIKOVNA GRUPA

7. i 8. 2 70 Borivoj Kolar

NOVINARSKA 5. - 8. 2 tijekom šk. godine

Sanja Lijović Dubravka Rojc

IZVIĐAČI 2.- 8. 6 210 Liljana Facko Martina Firšt Sanja Očasić Huljev Diana Kaurić

NJEMAČKA GRUPA 4.- 8. 2 70 Andrea Vuletić MIrić

PRVA POMOĆ 7. 1 35 Emica Orešković

INFORMATIČKA GRUPA

5.-8. 4 140 Srećko Knežević Jasna Ćirković

ZDRAV ŽIVOT 8. 2 70 Ema Orešković

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

U sklopu slobodnih aktivnosti planirana je sljedeća ž

izvanučionična nastava:

1.

MLADI EDUKATORI - sudjelovanje na tribinama :»Nepušenje – puniji oblik života» u osnovnim

školama grada Zagreba (ukoliko budu organizirane) ili samo organizacija tribine u OŠ Medvedgrad.

2. VRŠNJACI POMAGAČI - sudjelovanje na susretima Mreže škola bez nasilja ukoliko budu

organizirani susreti

3. LIKOVNA GRUPA - posjet izložbama tijekom godine

4. ODBOJKA - posjet utakmicama

5. ZBOR - koncerti, posjet HNK-u

6. ŠSK - odlazak s učenicima na utakmice

7. VIKENDOM U ŠPORTSKE - odlazak s učenicima na utakmice

DVORANE

8. KREATIVAN PLES - planira se odlazak s djecom na plesno natjecanje, ukoliko će biti

organizirano u jednoj od škola općine Črnomerec ili na razini Grada

9. DRAMSKA GRUPA - nastupi, posjet vrtiću, HNK, Gradsko kazalište Trešnja

10. LIKOVNO-LITERARNA - Interliber, Gradska knjižnica, kazalište , Pripovjedne tribine August

Cesarec, umirovljenički dom

11. FOTO I LIKOVNA GRUPA – Muzej suvremene umjetnosti, terensko snimanje, izložbe

12. IZVIĐAČI – izleti, natjecanja

13. FOLKLOR- Etnografski muzej, koncerti

VIKENDOM U ŠPORTSKE DVORANE

Elementarna sportska škola M/Ž 1. i 2. razred

Elementarna sportska škola M/Ž 3. i 4. razred

Nogomet M/Ž 1. i 2. razred

Nogomet M 3. i 4. razred

Nogomet M 5. – 8. razred

Odbojka Ž 5. – 8. razred

Nogometna liga M 6. – 8. razred

PROJEKTI

NAZIV PROJEKTA

RAZRED

PODRUČJE

1. Projekt Medvedgrad -Medvednica 1. – 8. međupredmetno

2. Potok Črnomerec 1. – 4. prirodoslovno

3. Reci mi, slušam te 1. – 4. jezično-komunikacijsko

4. Pravilni mnogokuti matematičko i umjetničko

5. Svijet oko mene 1. – 4. prirodoslovno

6. Nema ljepšeg kraja od mog zavičaja 3. društveno-humanističko

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

Naši su učenici uključeni u različite aktivnosti izvan škole. To su najčešće:

Strani jezici

Glazbene i plesne škole

Sport

Ritmika i ples

Umjetničke radionice i dr.

7. Hrvatski znanstvenici 7. i 8. prirodoslovno

8. Prošlost-sadašnjost-budućnost 1. – 4. društveno-humanističko

9. Kako bi znao kamo ideš, moraš znati otkuda

si došao

3. društveno-humanističko

10. Dani kruha 1.- 4. društveno-humanističko

11. Budimo kreativni 1. – 4. umjetničko

12. Pravilna prehrana i tjelesna aktivnost =

zdravlje

8. tjelesno-zdravstveno

13. Učiti kako učiti 5.-8. međupredmetno

14. Projekt – Kad narastem, bit ću građanin međupredmetno

15. Fotografija za digitalno doba 7. – 8. umjetničko

16. Dobrodošli prvašići 1. -4. umjetničko

17. OŠ Medvedgrad i DV Šumska jagoda –

Maleni i malo veći zajedno

1. -4. umjetničko

18. Ja ima svoj cilj 2. – 8. umjetničko

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ZA ŠK. GOD. 2015/2016.

PLAN OBILJEŽAVANJA VAŽNIH NADNEVAKA I ODRŽAVANJA PRIREDBI

OBRAZOV

NA

RAZDOBLJ

A

NADNEVA

K

SVEČANOST

DOGAĐANJE

MJESTO BR.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

I.

OBRAZOVNO

RAZDOBLJE

7. IX. PRIJAM UČENIKA

U 1. RAZRED

ŠKOLA 62 Ines Stanišak, Nika

Končurat , Petra Podolšak,

priredba

10. IX.

14.- 18. IX

OLIMPIJSKI DAN

TJEDAN

MOBILNOSTI

OKOLICA

ŠKOLE

SVI učitelji TZK, razrednici,

svi učitelji

16. IX.

ZAZIV DUHA

SVETOGA

CRKVA

SVI

župnik, vjeroučitelji

5. X.

8. X.

DAN UČITELJA

DAN

NEOVISNOSTI

ŠKOLA

SVI

SVI

svi učitelji

svi učitelji

15.-20.X. PLODOVI ZEMLJE-

DANI KRUHA

DANI JABUKA

ŠKOLA

SVI razrednici, župnik,

vjeroučitelji, dramska,

cvjećarska, likovna grupa,

zbor

kraj X.

početak XI.

KESTENIJADA ŠKOLA 1.-4. učitelji

15. X-15.

XI.

MJESEC KNJIGE

ŠKOLA

GRADSKA

KNJIŽNIC

A

SVI knjižničar, učitelji

Hrvatskog jezika

16. XI.

12.- 18. XI.

MEĐUNARODNI

DAN

TOLERANCIJE

DANI SJEĆANJA

NA VUKOVARA

ŠKOLA SVI pedagoginja, grupa Mladi

edukatori, učitelji,

razrednici

prof. Povijesti,

razrednici,

učitelji

6. XII. SVETI NIKOLA ŠKOLA SVI lutkarska, recitatorska

vjeroučiteljica

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

20.XII. BOŽIĆNA

DOGAĐANJA

ŠKOLA SVI svi učitelji

15. I.

27.I.

DAN PRIZNANJA

REPUBLIKE

HRVATSKE

DAN SJEĆANJA NA

HOLOKAUST

ŠKOLA SVI razrednici i učitelji

Povijesti

II.

OBRAZOVNO

RAZDOBLJE

14. II.

9. II.

VALENTINOVO

MAŠKARE

ŠKOLA

ŠKOLA

SVI razrednici, novinarsko-

recitatorsko-dramska,

pedagoginja, defektologinja

21. III. DAN DAROVITIH

UČENIKA

ŠKOLA SVI Svi učitelji

OŽUJAK/TRAVANJ

22. IV.

OBILJEŽAVANJE

USKRSA

DAN ŠKOLE -

OTVORENI DANI

ŠKOLA SVI vjeroučitelji, likovna grupa,

dramska,

novinarsko-literarno-

dramska, plesna

svi učitelji

22. IV.

29. IV.

29. IV.

DAN PLANETE

ZEMLJE-EKOLOŠKI

DANI

MEĐUNARODNI DAN

PLESA

ŠKOLA

ŠKOLA

SVI

SVI

ekološka grupa, Biologija,

prof. Orešković i Grubelić

razrednici, pedagoginja,

profesori TZK, prof. Grčić

i Krivec

1. V. PRAZNIK RADA ŠKOLA SVI dramsko-literarna, Hrvatski

jezik

15. V. MEĐUNARODNI DAN

OBITELJI

ŠKOLA SVI učitelji, razrednici

31.V.

31. V.

DAN GRADA

ZAGREBA

SVJETSKI DAN

NEPUŠENJA

ŠKOLA

SVI

SVI

učitelji

učitelji, pedagoginja, prof.

Orešković

5.VI.

LIPANJ

SVJETSKI EKOLOŠKI

DAN

SVETA MISA

ZAHVALNICA

CRKVA

SVI učitelji Prirode i Biologije

župnik

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

LIPANJ SVEČANA PODJELA

SVEDODŽBI ZA 8.

RAZREDE I PODJELA

SVJEDODŽBI OD

1.DO 7. RAZ.

ŠKOLA SVI razrednici, učitelji, učenici,

roditelji

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE

Sadržaji profesionalnog informiranja i usmjeravanja učenika uvršteni su u programe satova razrednika. Tu

je uključeno upoznavanje sustava našeg školstva, upisivanje u srednje škole, načini bodovanja, bodovni

pragovi i dr. Učenici osmog razreda bit će anketirani te će pojedini učenici (oni koji se školuju po

prilagođenom programu ili redovnom programu uz primjenu individualiziranih postupaka: učenici sa

zdravstvenim poteškoćama, te učenici s poteškoćama u učenju ili ponašanju) biti upućeni u Zavod za

zapošljavanje gdje će dobiti stručnu pomoć i savjet u odabiru daljnjeg školovanja. Učenici će tijekom

cijele godine biti informirani iz ovog područja putem oglasne ploče i kroz individualna i grupna

savjetovanja od strane pedagoginje i razrednika, te stručnjaka Centra za informiranje i savjetovanje o

karijeri (CISOK). Učenici će sudjelovati u manifestaciji „Dojdi osmaš“ u suradnji s Gradom Zagrebom.

Razred Sadržaj Vrijeme

realizacije

Nositelj

8. Anketiranje učenika koji prate nastavu po

prilagođenom programu i upućivanje u Zavod

za zapošljavanje

rujan/

listopad

pedagoginja

razrednik

8. Anketiranje učenika s posebnim potrebama i

upućivanje u Zavod za zapošljavanje

studeni pedagoginja

razrednik

8. Individualno savjetovanje učenika i roditelja

pri odabiru upisa u srednje škole

tijekom

godine

pedagoginja

razrednik

8. Vrste srednjih škola travanj

svibanj

pedagoginja

oglasna ploča

razrednik

8. Organizirani odlazak s učenicima u centar

CISOK

2.

polugodište

razrednici

pedagoginja

8. Upisi u srednji sustav obrazovanja – odabir,

izračunavanje bodova potrebnih za upis,

e-upisi

svibanj

lipanj

pedagoginja

razrednik

8. Organizirani odlazak na manifestaciju „Dojdi

osmaš „

svibanj razrednici

pedagoginja

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA

Škola kvalitetno surađuje sa Službom za školsku medicinu (priložen je program specifičnih i preventivnih

mjera zdravstvene zaštite učenika u školi).

Kao i prošle školske godine, i ove školske godine planira se provesti edukacija roditelja učenica 7. razreda

pod nazivom Besplatno cijepljenje protiv HPV infekcije učenica 7. razreda osnovnih škola na području

Grada Zagreba. Edukaciju će provoditi specijalisti školske medicine.

Škola surađuje i sa Centrima za socijalni rad u cilju što boljeg rješavanja socijalnih problema naših učenika i

njihovih roditelja. Tijesno surađuje i s Dispanzerom za mentalno zdravlje radi ranog otkrivanja djece s

teškoćama u razvoju i izrade adekvatnih programa rada s tom djecom. Naši učenici redovito sudjeluju u

akcijama Crvenog križa i Caritasa.

ZDRAVSTVENI ODGOJ

Provodit će se sukladno naputcima i programima Ministarstva prosvjete, odnosno prema važećem

Kurikulumu zdravstvenog odgoja uz primjenu Priručnika za učitelje. Zdravstveni odgoj dijelom je

integriran u pojedine redovne nastavne predmete (Priroda, Biologija, TZK i sl.), a dijelom će se

provoditi kroz satove razrednih odjela, uz suradnju s liječnicom školske medicine te kroz Školske

preventivne programe.

GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Provodit će se u školi sukladno odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o donošenju

programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za

osnovne škole. Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja sastavni je dio

Godišnjeg plana i programa škole pohranjen na dostupnom mjestu u školi. Sastavni dio je školskog

kurikula i možete ga vidjeti na web stranici škole.

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PODATCI O UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA

Učitelji pripravnici:

1. NIKOLA PETI, knjižničar, mentor IVAN PARAŠČIĆ mag. bibliotekarstva

2. IVANA PETRIĆ, učiteljica RN, mentorica KSENIJA STANULOV, mag. razredne nastave

3. MATEA MUŽEK, učiteljica RN, mentorica DARJA MRĐEN, nastavnica razredne nastave

4. GORANKA OSTROŠKI, učitelj Tehničke kulture, mentorica SILVANA SVETLIČIĆ iz OŠ Ivana

Cankara

6. PODATCI O OSTALIM ZAPOSLENICIMA ŠKOLE I NJIHOVIM ZADUŽENJIMA

Red.

br.

IME I PREZIME STRUKA NAZIV POSLOVA

KOJE OBAVLJA

BROJ SATI

TJ.

1. ANITA SABLIĆ UP. PRAVNIK TAJNICA 40

2. RUŽICA LEVAK SSS -EKONOMSKA RAČUNOVOĐA 40

3. FRANJO MARIĆ SSS MONTER

CENTR. GRIJANJA

DOMAR 40

4. VELIMIR ŠPAC SSS - GIMNAZIJA DOMAR 40

5. IVANA VUKMANIĆ SSS SPREMAČICA I

DOSTAVLJAČICA

40

6. ĐURĐICA PLEČKO KV SPREMAČICA 40

7. ZEJNEBA HUSIĆ PKV POM. KUHARICA 40

8. MARICA KEKELJ NSS POMOĆNA

KUHARICA

40

9. LUCA PUTICA

NSS SPREMAČICA 40

10.

ĐURĐA MIKULINEC

SSS SPREMAČICA 40

11.

SABINA JAKUPOVIĆ

SSS SPREEMAČICA 40

12.

JADRANKA

MEHADŽIĆ

NSS SPREMAČICA 40

13.

VESNA FOLNOVIĆ

SSS KUHARICA 40

Administrativno - tehničko osoblje radi u smjenama koje se tjedno izmjenjuju.

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

7. PLANOVI PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Stručno usavršavanje svakog učitelja, odnosno djelatnika škole temelji se na individualnom redovitom

proučavanju stručne literature iz oblasti svog znanstvenog područja, metodike, pedagogije i psihologije. Od

strane pedagoginje predložena je literatura iz pedagoško-psihološkog područja koja se može posuditi u školi.

I ove školske godine nastavljamo s projektom UNICEF-a «Za sigurno i poticajno okruženje u školama»,

odnosno projekt: Škola bez nasilja. U projekt su uključeni svi djelatnici, ujedno i administrativno i tehničko

osoblje. Najveći su nosioci projekta razrednici i učitelji, ali će u projekt iznimno aktivno biti uključeni i roditelji

te učenici zbog kojih je čitav projekt i započet. Projekt sadrži edukativne radionice i predavanja za učitelje i

osoblje škole, edukaciju za vršnjačke skupine pomagače te roditeljske sastanke za roditelje i sastanke

koordinacijskog odbora u koji su uključeni učitelji i roditelji. Kontinuirano ćemo i ove školske godine pratiti

realizaciju programa i provesti samoevaluaciju putem anketnih upitnika za učenike, roditelje i učitelje. Anketu

će provesti i obraditi pedagoginja u suradnji s učiteljima te s grupom Mladi edukatori. Organizirat ćemo i

predavanja vanjskih suradnika (Psihološko savjetovalište TESA, savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje i

dr.).

Učitelji aktivno sudjeluju u radu Učiteljskog vijeća te u radu stručnih aktiva u školi i na području općine

Črnomerec.

Učitelji sudjeluju i u oblicima stručnog usavršavanja u organizaciji Ministarstva prosvjete i športa, Agencije za

odgoj i obrazovanje, Gradskog ureda za obrazovanje i šport, Sveučilišta grada Zagreba te drugih znanstvenih i

kulturnih organizacija. Planiran je i odlazak učitelja, ravnatelja i stručnih suradnika na Državni skup u

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje ukoliko bude dovoljno financijskih sredstava.

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Plan stručnih vijeća u školi

PLAN RADA AKTIVA PRIRODNE SKUPINE PREDMETA

I. RUJAN 1.Plan i program rada za školsku godinu

2. Rad na Školskom kurikulu – projekt Medvedgrad - Medvednica

3. Pedagoška dokumentacija

5. Razno

II. LISTOPAD

1. Razrada redovnih programa uz individualizirane postupke i prilagodbu sadržaja – izlaganje i

radionica Marija Kovač, logopedinja

2. Dogovor o realizaciji projekta Medvedgrad-Medvednica

III. SIJEČANJ 1. Školska natjecanja – dogovor o njihovu provođenju

2. Problemi u nastavi

3. Primjeri dobre prakse

IV. SVIBANJ

1. Primjenjivanje asertivne komunikacije u radu s učenicima i roditeljima

2. Evaluacija provedbe projekta Medvedgrad -Medvednica

2. Stručna usavršavanja tijekom srpnja i kolovoza

AKTIV JEZIČNO-UMJETNIČKOG PODRUČJA

GODIŠNJI PLAN

I. RUJAN

1. Školski kurikulum i projekt Medvedgrad-Medvednica

2. Razno

2. RUJAN

1) Donošenje godišnjeg plana i programa, obilježavanje važnih

datuma; međupredmetna suradnja

2.) Razno

3. SIJEČANJ

1.) Edukativne i socijalne igre

2.) Usporedba školskih sustava u EU (skandinavski model)

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

3. ) Razno

4. SVIBANJ

1.) Uključivanje roditelja u obrazovanje djece

2.) Tajne zanata – upravljanje razredom

3.) Razno

PLAN RADA AKTIVA RAZREDNE NASTAVE

I. RUJAN

1. Donošenje godišnjeg plana i programa za novu šk. godinu

2. Projekt Potok Črnomerec – dogovor o realizaciji

3. Školski kurikulum

4. Razno

II. LISTOPAD

1. Izvješće s terena učitelja RN (Potok Črnomerece); izrada plana i programa rada i implementacija u nastavni

plan i program

2. Suradnja s lokalnom zajednicom u svezi projekta Potok Črnomerec

3. Razno

II. STUDENI

1. Pripreme za Božićna događanja

2. Stručno predavanje – Profil ili Alfa

3. Projekt Potok Črnomerec - aktualnosti

4. Razno

III . VELJAČA

1. Pripreme za obilježavanje Valentinova i Fašnika

2. Pripreme za obilježavanje Uskrsa

3. Potok Črnomerec

4. Razno

III. OŽUJAK

1. Projekt Potok Črnomerec

2. Kurikularne promjene – predavanje stručne savjetnice za RN Šimice Mihaljević

3. Priprema za realizaciju Dana škole

4. Razno

IV . SVIBANJ

1. Priprema za natjecanja (Klokan bez granica)

2. Evaluacija projekta Potok Črnomerec

3. Razno

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Plan rada stručnog aktiva razrednika

Red.

br.

SADRŽAJ TEME VRIJEME NOSITELJ

1. Planiranje tema sata razrednika rujan razrednici, pedagoginja,

logopedinja

2. Način provođenja i procjene sociometrije u

razrednom odjelu

studeni pedagoginja, razrednici

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PLAN RADA STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I ORGANA UPRAVLJANJA

PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA

Red.

broj

SADRŽAJ , TEME VRIJEME NOSITELJ

1.

Pripreme za početak šk. godine; Kućni red škole,

Vrijednosti, pravila i posljedice – Unicef

program prevencija vršnjačkog nasilja, ostali

preventivni programi, Kriteriji praćenja i

ocjenjivanja vladanja učenika

rujan ravnateljica,

pedagoginja

učitelji

2. Prijedlog Školskog kurikuluma

rujan Tim za kvalitetu

3. Prijedlog Godišnjeg plana i programa škole

rujan ravnateljica

pedagoginja

učitelji

4. Izbor ravnatelja listopad

5. Način provođenja i procjene sociometrije u

razrednom odjelu

studeni pedagoginja

razrednici

6. Prevencija zlostavljanja djece i tinejdžera

(TeenCAP i CAP program)

veljača pedagoginja

7. Priprema za samovrednovanje u travnju

ožujak ravnateljica

pedagoginja

8. Timski rad i uloge u timu travanj pedagoginja ili

vanjski suradnik

9. Poslovi vezani za kraj školske godine

lipanj ravnateljica

pedagoginja

logopedinja

učitelji

10. Analiza uspjeha na kraju nastavne godine srpanj ravnateljica,

pedagoginja,

logopedinja

učitelji

11.

Analiza uspjeha nakon popravnih ispita kolovoz ravnateljica,

pedagoginja,

logopedinja,

učitelji

12.

Projekcija zaduženja za slijedeću školsku godinu kolovoz ravnateljica

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PLAN RADA RAZREDNIH VIJEĆA

Ove školske godine shodno mjesečnom planiranju prema HNOS-u, RV razredne nastave sastajat će se svake

zadnje srijede u mjesecu, dok će se RV predmetne nastave sastajat četiri puta godišnje kako bi dogovorili

korelacije među predmetima s naglaskom na izvanučioničnu nastavu i projektima te provedbi Građanskog

odgoja koji se odnosi na međupredmetne teme. Osim sastajanja zbog mjesečnog planiranja, planiramo i

sljedeće:

Razred SADRŽAJ, TEME

VRIJEME NOSITELJ

1. Formiranje odjeljenja i upoznavanje s

učenicima

rujan pedagoginja logopedinja

učitelji 1. razreda

5. Razmjena obavijesti i informacija

između učitelja 4. i RV 5. razreda

rujan/listopad RV 5. razreda, učitelji 4. razreda.

ravnateljica, pedagoginja,

logopedinja

1.- 8. Analiza odgojno-obrazovnog rada,

prijedlozi za unapređivanje

napredovanja učenika

siječanj Ravnateljica

Učitelji

pedagoginja

1.- 8 Analiza odgojno-obrazovnog rada,

prijedlozi za unapređivanje

napredovanja učenika

ožujak/travanj Razrednici

Učitelji

pedagoginja logopedinja

ravnateljica

1.- 8. Analiza uspjeha na kraju nastavne

godine

lipanj razrednici

učitelji

pedagoginja logopedinja

ravnateljica

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA

Red.

br.

TEMA VRIJEME

ODRŽAVANJA

NOSITELJ

1. Godišnji plan i program škole

Školski kurikulum

rujan ravnateljica

roditelji

pedagoginja

2. Izbor ravnatelja listopad pedagoginja logopedinja

roditelji

3. Prijedlozi i primjedbe roditelja siječanj ravnateljica pedagoginja logopedinja

roditelji

4. Analiza uspjeha na kraju nastavne

godine

lipanj ravnateljica

pedagoginja logopedinja

roditelji

PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA

Red.

br.

TEMA VRIJEME

ODRŽAVANJA

NOSITELJ

1. Godišnji plan i program Vijeća

učenika- prijedlozi učenika

Prijedlozi za unapređivanje odnosa

učenika u školi

Prijedlozi za unapređivanje odnosa

učenika i učitelja u školi

rujan stručni suradnici ravnateljica

učenici

2. Prijedlozi učenika siječanj stručni suradnici ravnateljica

učenici

3. Tema po prijedlogu učenika

travanj stručni suradnici ravnateljica

učenici

4. Analiza uspjeha na kraju nastavne

godine

lipanj stručni suradnici ravnateljica

učenici

PLAN RADA TIMA ZA SAMOVREDNOVANJE

Red.

br.

TEMA VRIJEME

ODRŽAVANJA

NOSITELJ

1. Plan i program rada Tima za

samovrednovanje

listopad ravnateljica pedagoginja logopedinja

učitelji u Timu za samovrednovanje

2. Priprema materijala za

samovrednovanje

ožujak ravnateljica pedagoginja logopedinja

učitelji u Timu za samovrednovanje

3. Provođenje upitnika – učenici,

roditelji, učitelji

travanj ravnateljica pedagoginja logopedinja

učitelji u Timu za samovrednovanje

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

4. Analiza rezultata, prijedlozi za

Školski razvojni plan i Školski

kurikulum

svibanj/lipanj

/kolovoz

ravnateljica pedagoginja logopedinja

učitelji u Timu za samovrednovanje

PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Mjesec SADRŽAJ RADA NOSITELJ

rujan Godišnji plan i program

Školski kurikulum,

Kadrovske promjene

Školski odbor ravnateljica tajnica

listopad Kadrovska pitanja

Financijski plan

Izmjene i dopune Statuta

Izbor ravnatelja

Školski odbor tajnica

veljača Prihvaćanje Završnog računa za 2015. godinu Školski odbor ravnateljica tajnica

travanj Analiza funkcioniranja organa škole Školski odbor ravnateljica tajnica

lipanj/kolovoz Izvješće o radu Školski odbor ravnateljica tajnica

Sjednice Školskog odbora održat će se po potrebi.

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PLAN RADA RAVNATELJA

Poslovi i radni zadatci ravnatelja proizlaze iz Zakona o osnovnom školstvu, Statuta škole i drugih

općih akata škole.

RAVNATELJ KAO VODITELJ ŠKOLE:

- organizira i vodi rad i poslovanje škole

- predstavlja i zastupa školu

- poduzima sve pravne radnje u ime škole

- odgovara za zakonitost rada škole

- donosi plan i program rada škole

- donosi odluku u svezi s radom i poslovanjem

- potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte škole

- podnosi izvješće Školskom odboru i drugim nadležnim tijelima

- organizira i obavlja raspored djelatnika na radna mjesta

- odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada

- osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu škole

-

POSLOVI I RADNI ZADATCI

PODRUČJE RADA VRIJEME

OSTVARIV

ANJA

GOD. BR. SATI

1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE I

ORGANIZACIJA

ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

kolovoz

rujan

160

- izrada Godišnjeg plana i programa rada škole

- izrada Godišnjeg plana i programa ravnatelja

- sudjelovanje, uvid u planiranje i programiranje učitelja

- organizira timove učitelja koji rade na zadaćama unapređenja i

rasterećenja

- sudjelovanje u izradi prijedloga financijskog plana

2. PRAĆENJE I ANALIZA OSTVARENJA GODIŠNJEG

PLANA I PROGRAMA RADA

tijekom

godine

160

- pregled planova i programa rada učitelja

- pregled pedagoške dokumentacije

- praćenje kulturne i javne djelatnosti

- praćenje i usmjeravanje rada administrativno – financijske

službe

- praćenje stručnog usavršavanja učitelja

- sudjelovanje u izradi analize rezultata i učenja i vladanja

- sustavno praćenje i vrednovanje procesa rasterećenja

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

3. POSLOVI KOORDINACIJE I ORGANIZACIJE tijekom

godine

200

- izrada kalendara škole

- izrada prijedloga tjednog i godišnjeg zaduženja učitelja i

stručnih suradnika u nastavi i ostalim poslovima

- organiziranje tehničkih priprema za početak školske godine

- organizacija i dogovaranje djelatnosti s Ministarstvom

prosvjete i športa, Gradskim uredom za obrazovanje i šport

- sudjelovanje u izradi rasporeda sati i rasporeda korištenja

učionica

- organizacija zamjena

- iniciranje nabavke nastavnih sredstava i pomagala

- upis učenika i formiranje odjeljenja i raspored rada po

smjenama

- organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita

- organizacija poslova oko obilježavanja važnijih datuma,

proslava i svečanosti

4. POSLOVI PRAĆENJA I UNAPRJEĐIVANJA

ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA

tijekom

godine

250

- sustavno praćenje i unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa

neposrednim uvidom

- posjet nastavi

- redovita i izborna nastava

- izvannastavne aktivnosti

- sat razrednika

- uvođenje učitelja pripravnika

- uvođenje inovacija kroz stručno usavršavanje o novim

strategijama učenja i poučavanja

- osiguranje optimalnih uvjeta za odgojno-obrazovni proces

- rad na projektima (istraživanja na razini škole, općine ili

grada)

5. PEDAGOŠKO – INSTRUKTIVNI I SAVJETODAVNI

RAD I SURADNJA SA STRUČNO-RAZVOJNOM

SLUŽBOM

tijekom

godine

160

- individualni i grupni rad s učiteljima

- stvaranje pozitivnog i motivirajućeg radnog ozračja

- rad na usmjeravanju i učvršćivanju dobrih međuljudskih

odnosa

- rad na razvijanju partnerskog odnosa između roditelja i učitelja

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

6. NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA I RODITELJIMA tijekom

godine

150

- zamjene u nastavi

- individualni i grupni rad s učenicima

- individualni i grupni rad s roditeljima

- individualni i grupni rad s učiteljima

7. RAD U STRUČNIM TIJELIMA I TIJELIMA

UPRAVLJANJA

tijekom

godine

150

- sudjelovanje u pripremanju rada Školskog odbora

- sudjelovanje u pripremi rada Vijeća roditelja

- sudjelovanje u radu RV, UV, te uvid i kontrola provođenja

donesenih odluka

- sustavno praćenje i vrednovanje rada

8. ADMINISTRATIVNO – FINANCIJSKO I

MATERIJALNO POSLOVANJE

tijekom

godine

150

- sudjelovanje u izradi normativnih akata i njihovo usklađivanje

- praćenje pravnih propisa

- sudjelovanje u izradi ugovora, rješenja i odluka

- sudjelovanje u financijskom poslovanju

- kontrola i potpisivanje pedagoške dokumentacije

9. SURADNJA S INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA

IZVAN ŠKOLE

tijekom

godine

200

- suradnja s Ministarstvom prosvjete i športa

- suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje i šport

- suradnja sa školskim liječnikom i drugim zdravstvenim

ustanovama

- suradnja s osnovnim školama i pedagoškim ustanovama

- suradnja s Centrom za socijalnu skrb

- suradnja s policijom

- suradnja s knjižnicama

- suradnja s drugim javnim ustanovama

10. POSLOVI IZ OBLASTI ZAŠTITE

tijekom

godine

40

11. STRUČNO USAVRŠAVANJE tijekom

godine

100

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

- individualno stručno usavršavanje

- učešće u radu stručnih skupova ravnatelja

- prisustvovanje seminarima i savjetovanjima

12. OSTALI POSLOVI tijekom

godine

132

- sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole

UKUPNO 1792

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

GODIŠNJI PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

OPIS POSLOVA BROJ

SATI

VRIJEME

OSTVARIVANJA

I. NEPOSREDAN PEDAGOŠKI RAD 1118

1. Rad s učenicima

1.1. Neposredni rad s učenicima

(individualni+grupni+rad s raz.

odjelima+profesionalna orijentacija)

Individualan rad s učenicima

Savjetodavni i terapeutski rad s učenicima na

osobni zahtjev ili na zahtjev učitelja i

roditelja.

tijekom godine

Savjetodavni rad s učenicima u konfliktnim

situacijama.

tijekom godine

Praćenje i pomoć u učenju učenicima s

odgojno-obrazovnim poteškoćama.

tijekom godine

Utvrđivanje zrelosti za upis djece u 1. raz. OŠ

i formiranje razrednih odjela 1. razreda.

svibanj, lipanj, srpanj, rujan

Grupni rad s učenicima ☺ tijekom godine

Rad u odgojno-obrazovnim grupama:

1. TERAPIJA POKRETOM, GLAZBOM,

PLESOM I GLUMOM

Cilj programa: cjelovita terapija glazbom,

pokretom, plesom, dramskim improvizacijama

i otkrivanje novih načina /metoda pamćenja

koja objedinjuje pozitivne učinke

najpoznatijih metoda iz svijeta.

U terapiju će biti uključeni učenici koji

pokazuju teškoće iz kruga ADHD sy. , terapija

će se provoditi svakodnevno s ciljanom

grupom učenika.

2. ONI KOJI ŽELE VIŠE

- Vršnjaci pomagači u sklopu projekta

Unicef-a Stop nasilju među djecom –5.

razredi

- Mladi edukatori (Vršnjaci pomagači) –

6., 7. i 8.

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

studeni –lipanj

tijekom godine

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

3.VIJEĆE UČENIKA – koordinacija,

sudjelovanje u radu, edukacija predsjednika

Vijeća učenika o načinu vođenja Vijeća.

tijekom godine

Rad s čitavim razrednim odjelom tijekom godine

Rad na ostvarivanju plana i programa

očuvanja sigurnosti u školi.

tijekom godine

Rad na ostvarivanju plana i programa rada

prevencije ovisnosti 5.-8. razred.

tijekom godine

Rad na sprečavanju vršnjačkog nasilja u

sklopu projekta UNICEF-a “Škola bez

nasilja” 5.-8.

tijekom godine

TEEN CAP – radionice za učenike 8. razreda. tijekom godine

CAP – ponavljanje strategija za učenike 3.

razreda.

ožujak/travanj

1.2. Ostali poslovi u radu s učenicima

Pripreme za neposredan rad s učenicima. tijekom godine

Poslovi oko upisa i formiranja

odgojno-obrazovnih grupa i odjela.

kolovoz, rujan

Posjet nastavi u svrhu praćenja učenika i

unapređivanje odgojno-obrazovnog rada u

nastavi

tijekom godine

Sudjelovanje u pripremanju predmetnih,

razrednih i popravnih ispita te rad u ispitnoj

komisiji po potrebi.

lipanj, kolovoz

Sudjelovanje u organizaciji zdravstvene i

socijalne zaštite učenika.

tijekom godine

1. 3. Profesionalno priopćavanje i informiranje

Informiranje učenika i roditelja preko kutića

za PP (pano).

studeni, travanj, svibanj, lipanj

Informiranje učenika 8. razreda putem

tiskanih materijala Zavoda za zapošljavanje.

svibanj

Anketiranje učenika i obrada podataka o

profesionalnim željama i interesima učenika 8.

razreda.

rujan, listopad

Rad s čitavim razrednim odjelom (7., 8.):

Vrste srednjih škola; sklonosti i interesi u

odabiru zanimanja; sposobnosti u odabiru

zanimanja, e- upisi.

veljača, travanj, svibanj

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Individualno savjetovanje u svezi odabira

daljnjeg školovanja.

2. polugodište

2. Suradnja i savjetodavni rad sa ostalim

sudionicima odg.-obraz. procesa (učitelji,

stručni suradnici, ravnatelj, roditelji,

stručne službe izvan škole)

2.1. Suradnja i savjetodavni rad s ravnateljem i

stručnim suradnicima u školi i okruženju

tijekom godine

2. 2

Suradnja i savjetodavni rad s učiteljima tijekom godine

Rad s razrednicima na ostvarivanju programa

suzbijanja zloupotrebe sredstava ovisnosti

tijekom godine

Rad na ostvarivanju programa očuvanja

sigurnosti u školi i u realizaciji programa

sprečavanja vršnjačkog nasilja (prema

UNICEF-a „Škola bez nasilja“).

tijekom godine

Praćenje stručnog usavršavanja učitelja i

organizacija i sudjelovanje u stručnom

usavršavanju učitelja u školi.

tijekom godine

Rad s učiteljima na pripremi i realizaciji

Otvorenih dana škole, integrirane nastave,

terenske nastave.

rujan, listopad i tijekom godine

Koordinacija i praćenje provođenja Nastavnog

plana i program.

rujan, tijekom godine

Savjetodavni rad s učiteljima: (izrada

Školskog kurikuluma; Plana rada razrednika;

pristup učenicima i roditeljima i dr.).

rujan/tijekom godine

Teen CAP – predavanje za djelatnike škole. prema projektu

Predavanja/radionice za Učiteljska vijeća i

Stručne aktive u školi prema planu UV i

Stručnih aktiva (Zlostavljanje u adolescentnim

vezama; Kako ne sagorjeti na poslu;

Kako s ometajućim ponašanjem učenika;

Rješavanje konfliktnih situacija s učenicima;

Igre za razvoj pozitivne slike o sebi; Timski

rad).

tijekom godine

2.3. Suradnja i savjetodavni rad s roditeljima

tijekom godine

Rad s roditeljima na realizaciji plana i

programa rada sprečavanje agresivnog

ponašanja učenika i prevencije ovisnosti

- individualni rad

- grupni rad (pedagoške radionice na

tijekom godine

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

rod. sastancima ili manje skupine)

- predavanja na roditeljskim sastancima

Suradnja i savjetodavni rad s roditeljima na

njihov zahtjev, zahtjev učitelja ili zbog

potrebe rješavanja problema učenika (otvoreni

sat za roditelje).

TEEN CAP – predavanje za roditelje učenika

8. razreda

Predavanja/radionice na roditeljskim

sastancima prema dogovoru s razrednikom i

potrebi razrednog odjela /realizacija

Zdravstvenog odgoja – Zdrav život, mentalno

zdravlje i Preventivni programi

Polazak u školu

Pubertet i promjene koje donosi

Razvoj samopouzdanja kod djece

Kako pomoći djetetu u učenju

Prijelaz iz razredne u predmetnu nastavu

Učenje preuzimanja odgovornosti

Pravilno poticanje razvoja slike o sebi kod

adolescenata

ADHD – savjeti za roditelje

Autoritet roditelja kako ga ostvariti

Zajedničke radionice za djecu i roditelje s

ciljem unapređivanja međusobne

komunikacije

tijekom godine

II. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ

NEPOSREDNOG PEDAGOŠKOG RADA

674

2.1 PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

RADA

136

Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i

programa škole i Školskog kurikuluma,

Razvojnog plana škole.

rujan

Izrada godišnjeg programa rada stručnog

suradnika pedagoga.

rujan

Izrada mjesečnog programa rada stručnog

suradnika pedagoga.

tijekom godine

Izrada programa stručnog usavršavanja

pedagoga.

rujan

Izrada programa neposrednog grupnog rada s

učenicima.

rujan, listopad

Pomoć u izradi plana i programa rada

učiteljskog vijeća.

rujan

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Sudjelovanje u izradi plana i programa rada

stručnih aktiva i mjesečno planiranje RV.

rujan

tijekom godine

Pomoć i sudjelovanje u izradi plana i

programa rada razrednika i RO.

rujan

Prikupljane podataka za izradu Godišnjeg

plana i programa rada učitelja- redovna

nastava, izborni predmeti, izvannastavne

aktivnosti, dopunske i dodatne nastave.

rujan

Sudjelovanje u izradi Školskog preventivnog

programa suzbijana ovisnosti.

rujan

Sudjelovanje u izradi školskog preventivnog

programa suzbijanja agresivnog ponašanja.

rujan

Izrada plana i programa profesionalnog

usmjeravanja.

rujan

Izrada programa rada s razrednim odjelima. rujan

2.2 ANALIZA ODGOJNO-OBRAZOVNOG

PROCESA I VREDNOVANJE

OSTVARENIH REZULTATA

tijekom godine

Odgojno-obrazovni rezultati i prijedlog mjera

za unapređivanje rada.

prosinac, lipanj, kolovoz

Sudjelovanje prilikom vrednovanja realizacije

planiranih tema prema mjesečnom planiranju.

tijekom godine

Raščlamba odgojno-obrazovnih rezultata po

obrazovnim razdobljima.

prosinac, lipanj, kolovoz

Raščlamba odgojno-obrazovnih rezultata

nakon popravnih, razrednih i predmetnih

ispita.

kolovoz, rujan

Sudjelovanje u izradi Izvješća o ostvarivanju

godišnjeg plana i programa rada škole.

lipanj, rujan

Analiza provedbe pojedinih programa i

predlaganje mjera za njihovo poboljšanje

(Prevencija agresivnog ponašanja učenika,

Prevencija ovisnosti).

lipanj, rujan

Hospitacija na nastavi pripravnika te kao

pomoć i podrška u realizaciji nastave u skladu

s Nastavnim planom i programom, ostalim

učiteljima po potrebi.

tijekom godine

Sudjelovanje u radu Vijeća roditelja. tijekom godine

2.2. 2 Istraživalački poslovi

tijekom godine

Utvrđivanje problema i izrada projekta –

prema planu i programu rada stručnih

suradnika ŽSV-a.

rujan, listopad

Izrada i prikupljanje instrumentarija za studeni

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

2.3 STRUČNO USAVRŠAVANJE 74

Individualno i grupno stručno usavršavanje pedagoga. tijekom godine

Praćenje i organizacija stručnog usavršavanja učitelja. tijekom godine

Mentorstvo studentima pedagogije Filozofskog fakulteta u

Zagrebu.

studeni

veljača

2.4 PRIPREMANJE, PRAĆENJE I VOĐENJE

DOKUMENTACIJE

140

+136

Pedagoško-psihološka i ostala dokumnetacija. tijekom godine

Izrada zamjena odsutnih učitelja. tijekom godine

Rad na pedagoškoj dokumentaciji škole – pregled razrednih

knjiga i imenika, dokumentacije izvannastavnih aktivnosti,

dopunske i dodatne nastave, godišnjih i izvedbenih programa

učitelja.

tijekom godine

siječanj, lipanj,

kolovoz

Rad na pedagoškoj dokumentaciji školskog pedagoga –

Dnevnik rada, vođenje bilježaka o razgovorima s učenicima,

roditeljima, učiteljima, vanjskim suradnicima.

tijekom godine

Dokumentacijsko –informatička djelatnost – unos podataka o

učenicima i ostalih podataka o školi u računalo.

tijekom godine

Neplanirane zamjene učitelja – realizacija. tijekom godine

Jednodnevni izleti i terenska nastava – pratnja. tijekom godine

Ostali nepredviđeni poslovi i zadaci.

tijekom godine

III

.

OSTALI STRUČNO RAZVOJI I DRUGI POSLOVI 263

Pisanje izvješća, mišljenja o učeniku. tijekom godine

Rad u povjerenstvu GU za obrazovanje i sport za određivanje

primejernog oblika školovanja.

tijekom godine

Sjednice UV, RV, Vijeća roditelja, Vijeća učenika, Stručnih tijekom godine

prikupljanje podataka.

Provođenje istraživanja. prosinac, siječanj

Obrada podataka. veljača

Informiranje Učiteljskog vijeća o rezultatima

istraživanja.

ožujak

Samovrednovanje rada stručnog suradnika

pedagoga i sudjelovanje u radu Tima za

samovrednovanje škole.

tijekom godine

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

aktiva u školi.

Ostali nepredviđeni poslovi i zadatci. tijekom godine

Poslovi po nalogu ravnatelja (povjerenik za dostojanstvo i

zaštitu objave podataka, rad u povjerenstvu Etičkog kodeksa i

dr.).

tijekom godine

Uređivanje kabineta. rujan, siječanj,

kolovoz

UKUPNO SATI 1792

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

NACRT TJEDNOG ZADUŽENJE STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA ZA ŠKOLSKU

GODINU 2015./16.

NEPOSREDNI RAD U ŠKOLI

Red.br.

Vrsta neposrednog odgojno-obrazovnog rada

Sati

tjedno

Sati

dnevno

1. Rad s učenicima (individualan, grupni u razredu, male

skupine).

10 2

2. Suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljem. 10 2

3. Suradnja s roditeljima i vanjskim suradnicima škole. 5 1

4. Ostali neposredan rad (član povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja

djeteta).

5 1

UKUPNO NEPOSREDAN RAD U ŠKOLI 30 6

Red.br.

Poslovi koji proizlaze iz neposrednog rada

Sati

tjedno

Sati dnevno

1. Planiranje i programiranje. 2 0,4

2. Pripremanje, praćenje i vođenje dokumentacije. 4 0,8

3. Suradnja sa stručnim i drugim ustanovama. 2 0,4

4. Stručno usavršavanje. 2 0,4

POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG

PEDAGOŠKOG RADA

10 2

UKUPNO TJEDNO 40 8

OSTALI STRUČNO RAZVOJNI I DRUGI POSLOVI

(TIJEKOM ŠK. GODINE)

razlika proizašla iz radnih i nastavnih dana u satima

Br.sati

OS

TA

LI

PO

SL

OV

I

Vođenje pedagoške dokumentacije, pisanje izvješća nalaza i

mišljenja, sjednice UV i RV, uređivanje kabineta, predavanja,

poslovi po nalogu ravnatelja.

GODIŠNJE: 263

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

IZVEDBENI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGINJE ZA ŠK. GODINU 2015./2016.

PORDUČJE RADA

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Br.sati

1

NEPOSREDNI

PEDAGOŠKI RAD/

NEPOSREDAN RAD

108 120 126 102 90 126 102 126 120 48 20 30 1118

1.1.

Neposredan rad s

učenicima (individualan,

grupni i rad u razredu)

2h /d.

36 40 42 34 30 42 34 42 40 16

356

1.2.

Suradnja s učiteljima,

stručnim suradnicima i

ravnateljem 2h/d.

36 40 42 34 30 42 34 42 40 16 10 366

1.3. Suradnja s roditeljima i

drugim vanjskim

suradnicima škole 1h/d.

18 20 21 17 15 21 17 21 20 8 178

1.4

Član stručnog povjerenstva

za utvrđivanje

psihofizičkog stanja djeteta.

Ostali neposredan rad:

1h/d

18 20 21 17 15 21 17 21 20 8 20 20

218

2

POSLOVI KOJI

PROIZLAZE IZ

NEPOSREDNOG

RADA

68 48 42 74 62 42 74 42 48 120 28 26 674

2.1.

Planiranje i

programiranje

0,4s/d.

20 10 10 15 10 10 15 10 10 10 16 136

2.2. Pripremanje, praćenje i

vođenje dokumentacije

(0,2 s/d).

20 10 10 10 20 10 10 10 10 10 20 140

2.3.. Suradnja sa stručnim i

drugim ustanovama

(0,4s/d).

5 5 5 4 3 5 4 5 5 10 5 56

2.4.

Stručno usavršavanje

0,4s/d).

5 5 5 15 9 5 15 5 5 10 79

2.5

OSTALI POSLOVI

(UV, RV, predavanja,

roditeljski sastanci,

školska dokumentacija i

sl.)

18 18 12 30 20 12 30 12 18 80 3 10 263

UKUPNO

176 168 168 176 152 168 176 168 168 168 48

15 go.

56

14go.

1792

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PLAN I PROGRAM RADA DEFEKTOLOGA –LOGOPEDA U ŠK. GOD. 2015./2016.

PODRUČJA RADA:

1. NEPOSREDAN PEDAGOŠKI RAD

1.1 Neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima

a) dijagnostika i pedagoška opservacija

Različitim dijagnostičkim postupcima pokušava se utvrditi jačina pojedinih teškoća. Jednostavnije teškoće

utvrđuje logoped primjenom dostupnih dijagnostičkih sredstava i pomagala, uz pomoć učitelja, stručnih

suradnika i roditelja. Kod učenika s jače izraženim teškoćama u školi vrši se trijažna dijagnostika te ih se

nakon toga upućuje u specijalizirane ustanove koje obavljaju stručnu opservaciju i dijagnostiku i donose

mišljenje i preporuku za daljnji rad. Školski logoped sudjeluje u izradi mišljenja kojim se dijete upućuje na

daljnju opservaciju, prati tijek dijagnostičkog procesa i surađuje sa stručnim timom određene ustanove. Nakon

provedene opservacije upoznaje roditelje i učitelje s rezultatima i zaključcima te poduzima mjere za realizaciju

istih. Kao član Komisije za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred, školski logoped

radi na ranom otkrivanju i prevenciji određenih teškoća. Kao član Komisije za pedagošku opservaciju u školi

sudjeluje u izradi programa opservacije, praćenju djeteta i donošenju konačnog mišljenja o primjerenom

obliku školovanja.

b) rehabilitacijsko edukacijski (terapijski) postupci

Organizira se i realizira s učenicima s teškoćama u verbalnom izražavanju, čitanju i pisanju, kojima je

potrebna pomoć školskog logopeda. U rehabilitacijsko-edukacijskom radu koriste se specifični oblici i metode

rada, određeni ponajprije vrstom i jačinom teškoće. Djeca dolaze na vježbe prema utvrđenom rasporedu, a

logopedska seansa traje 30 minuta. Svako dijete ima posebnu bilježnicu za vježbe koju nosi kući.

c) rehabilitacijski rad s djecom s govornim poteškoćama

Organizira se s učenicima koji imaju poteškoća s pravilnom artikulacijom, te sindromom brzopletosti i

mucanja, a koje za posljedicu mogu imati otežano usvajanje nastavnih sadržaja ili negativno utjecati na

emocionalni razvoj djeteta i socijalizaciju u razredu. U rehabilitacijsko-edukacijskom radu koriste se specifični

oblici i metode rada, određeni ponajprije vrstom i jačinom teškoće. Djeca dolaze na vježbe prema utvrđenom

rasporedu jednom tjedno ili jednom u dva tjedna, a logopedska seansa traje 30 minuta.

d) skupni korektivni rad s učenicima s posebnim potrebama

Provodi se s manjom grupom djece koja imaju zajedničke osobine glede teškoća, (npr. skupni rad s učenicima

viših razreda koji imaju teškoća čitanja s razumijevanjem, jezičnih teškoća, smetnji koncentracije, specifične

teškoće u učenju, poteškoća s radnom memorijom i sl).

e) rad s učenicima u razredu

Provodi se u razredima u kojima su integrirani učenici s teškoćama ponajprije u nižim razredima, radi pomoći

učiteljima u čije razrede su integrirani učenici s teškoćama i procjene odgojno obrazovnog rada s učenikom.

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Naglasak se stavlja na što bolju socijalnu integraciju učenika s teškoćama te suradničko učenje među

vršnjacima.

1.2. Suradnja i rad s učiteljima

- upoznavanje učitelja s uzorcima, stupnjem i karakteristikama teškoća kod učenika

- prikupljanje i obrada podataka o djeci s posebnim potrebama

- pomoć učiteljima kod planiranja i programiranja rada za djecu s

posebnim potrebama -sudjelovanje u izradi prilagođenih programa

- izvješćivanje učitelja o inovacijama u metodici rada s djecom s

posebnim potrebama, uporabi posebnih sredstava i pomagala

- suradnja i sudjelovanje u ostvarivanju odgojnih postupaka te izradi

prijedloga za posebne oblike pomoći

- pomoć pri izradi materijala za rad s učenicima s posebnim potrebama

- upoznavanje s važnim oblicima praćenja napredovanja i ocjenjivanja učenika s posebnim potrebama

- praćenje i unapređivanje socijalne prihvaćenosti učenika s posebnim potrebama

- pomoć pri izboru najprikladnijih pedagoško psiholoških i metodičko- didaktičkih pristupa i oblika

rada

- unapređenje odgojno obrazovnog rada s učenicima s teškoćama temeljeno na odrednicama HNOS-a

- predviđanje, provođenje i organizacija stručnih predavanja

- pomoć pri realizaciji integracijsko-korelacijskih oblika nastave i uključivanju učenika s teškoćama u

iste

SURADNJA I RAD S RODITELJIMA

1.3. Rad s roditeljima učenika s posebnim potrebama

- upoznavanje roditelja s vrstom, stupnjem i obilježjima djetetovih teškoća, davanje stručnih savjeta i

- naputaka za pomoć radi ublažavanja ili otklanjanja teškoća

- osposobljavanje i poučavanje roditelja za primjeren rad s djetetom kod kuće

- upućivanje roditelja na specijalizirane ustanove i vanjske oblike pomoći za učenike

1.3.a. Predavanja na roditeljskim sastancima u cilju rane detekcije teškoća te prevencije

neprihvatljivih oblika ponašanja.

Suradnja s ravnateljem i stručnim suradnicima

- suradnja pri izradi dnevnog i tjednog rasporeda rada, suradnja pri izradi godišnjeg plana i programa rada

školskog logopeda

- dogovor o suradnji sa stručnim i društvenim ustanovama izvan škole

- sudjelovanje u izradi individualiziranih odgojno obrazovnih programa temeljenih na procjeni

sposobnosti, interesa i potrebama učenika te procjeni područja koja treba razvijati kod učenika s

posebnim potrebama

- prikupljanje i obrada podataka iz pedagoške dokumentacije u svezi djece s posebnim potrebama

- sudjelovanje u izradi krajnjeg nalaza i mišljenja za učenike s posebnim potrebama s prijedlogom

najprihvatljivijeg oblika daljnjeg školovanja

- praćenje i unaprjeđivanje socijalne prihvaćenosti učenika s posebnim potrebama

- predviđanje i organizacija stručnih predavanja

- sudjelovanje u izradi programa mjera povećanja sigurnosti

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

- sudjelovanje u planiranju sadržaja za stručna usavršavanja učitelja i sadržaja za unapređivanje

odgojno obrazovnog procesa

- uključivanje u tematske i izvanučioničke oblike nastave

- pomoć pri realizaciji integracijsko-korelacijskih oblika nastave i uključivanju učenika s teškoćama u

iste

2. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

2.1.Planiranje i programiranje

Obuhvaća izradu godišnjeg plana i programa rada s navedenim područjima rada izvedbenom satnicom.

Predviđa se još:

- izrada izvedbenog plana i programa rada-obuhvaća područja rada, zadaće i satnicu prema školskom

kalendaru

- sudjelovanje u izradi zajedničkog radnog plana stručne službe u školi, radi unaprjeđenja rada s

djecom s posebnim potrebama

- sudjelovanje u izradi programa pedagoške opservacije djece s posebnim potrebama

- pomoć učiteljima u planiranju i programiranju rada s djecom s posebnim potrebama

- izrada programa s financijskom potporom Gradskog ureda i drugih vanjskih institucija

- izrada mjesečnih izvedbenih programa

- izrada individualnih programa rada za odgojno obrazovni rad s djecom

2.2. Priprema za ostvarivanje programa neposrednog odgojno-obrazovnog

rada s učenicima

- osiguravanje uvjeta za skupni i pojedinačni rad s djecom s teškoćama u verbalnom izražavanju,

čitanju i pisanju i specifičnim teškoćama u učenju

- izrada prijedloga nabave opreme i pomagala

- izrada instrukcijskih i rehabilitacijskih sredstava i pomagala

2.3. Suradnja sa stručnim i društvenim ustanovama izvan škole

- provođenje dijagnostičkog procesa za utvrđivanje psihofizičkih sposobnosti djece pri upisu u prvi

razred osnovne škole

- suradnja s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom

- suradnja s Centrom za soc.rad Črnomerec

- suradnja s Hrvatskim logopedskim društvom

- suradnja sa školama s posebnim uvjetima školovanja

- suradnja sa zdravstvenim i drugim institucijama radi osiguravanja primjerenih oblika pomoći za

učenike s određenim teškoćama

- suradnja s Centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja

2.4. Vođenje dokumentacije o radu

- izrada i pisanje različitih izvješća

- vrednovanje učinkovitosti odgoja, obrazovanja i rehabilitacije

- vođenje dnevnika rada i dosjea učenika

- pisanje pedagoških zapažanja o učenicima s teškoćama

- pisanje zaključnih mišljenja o daljnjim oblicima školovanja

2.5. Stručno usavršavanje

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Realizira se u okvirima individualnih i grupnih oblika rada (seminari, savjetovanja, simpoziji, kongresi,

stručni aktivi, komisije, sekcije, praćenje stručne literature).

2.6. Ostali poslovi i zadaće tijekom školske godine

- sudjelovanje u programima škole, neplanirani poslovi, poslovi po nalogu ravnatelja

- administriranje e- matice

- poslovi oko e-upisa učenika u srednju školu

- sudjelovanje na sjednicama Razrednih i Učiteljskih vijeća.

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

IZVEDBENI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA LOGOPEDA ZA ŠK. GODINU 2015./2016.

PORDUČJE RADA

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Br.sati

1

NEPOSREDNI

PEDAGOŠKI RAD/

NEPOSREDAN RAD

108 120 126 102 90 126 102 126 120 48 20 30 1118

1.1.

Neposredan rad s

učenicima

(individualan, grupni i

rad u razredu).

72 80 84 68 60 84 80 84 80 32 652

1.2.

Suradnja s učiteljima,

stručnim suradnicima i

ravnateljem.

9 10 10,5 8,5 7,5 10,5 10 10,5 10 4 10 91,5

1.3. Suradnja s roditeljima i

drugim vanjskim

suradnicima škole.

9 10 10,5 8,5 7,5 10,5 10 10,5 10 4 81,5

1.4

Član stručnog povjerenstva

za utvrđivanje

psihofizičkog stanja

djeteta.

Ostali neposredan rad

18 20 21 17 15 21 20 21 20 8 20 20 203

2

POSLOVI KOJI

PROIZLAZE IZ

NEPOSREDNOG

RADA

68 48 42 74 62 42 74 42 48 120 28 26 674

2.1.

Planiranje i

programiranje.

20 10 10 15 10 10 15 10 10 10 16 136

2.2. Pripremanje, praćenje i

vođenje dokumentacije.

20 10 10 10 20 10 10 10 10 10 20 140

2.3.. Suradnja sa stručnim i

drugim ustanovama.

5 5 5 4 3 5 4 5 5 10 5 56

2.4.

Stručno usavršavanje.

5 5 5 15 9 5 15 5 5 10 79

2.5

OSTALI POSLOVI

(UV, RV, predavanja,

roditeljski sastanci,

školska dokumentacija i

sl.)

18 18 12 30 20 12 30 12 18 80 3 10 263

UKUPNO

176 168 168 176 152 168 176 168 168 168 48

15 go.

56

14go.

1792

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

GLOBALNI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DEFEKTOLOGA-LOGOPEDA ZA

ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

GLOBALNE ZADAĆE

BR.

SATI

1. NEPOSREDAN PEDAGOŠKI RAD/ NEPOSREDAN RAD

1118

1.1. Neposredan rad s učenicima:

a)provođenje dijagnostičkog procesa i opservacije

b) indvidualni rehabilitacijski postupci

c) skupni korektvni rad i rad u razredu

652

1.2. Suradnja s učiteljima stručnim suradnicima i ravnateljem. 91,5

1.3. Suradnja s roditeljima. 81,5

1.4. Ostali neposredan rad. 203

2. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA

674

2.1. Planiranje i programiranje. 136

2.2. Pripremanje, praćenje i vođenje dokumentacije. 140

2.3. Suradnja s ustanovama. 56

2.4. Stručno usavršavanje. 79

3. OSTALI POSLOVI

263

UKUPNO:

1792

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

NACRT TJEDNOG ZADUŽENJA STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA-

LOGOPEDA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

Br. sati

1. NEPOSREDAN PEDAGOŠKI RAD/ NEPOSREDAN RAD 30

1.1.

Neposredan rad s učenicima.

20

1.2.

Suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljem.

2.5

1.3.

Suradnja s roditeljima.

2.5

1.4 Ostali neposredan rad člana stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta.

5

2.

POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG PEDAGOŠKOG

RADA

10

2.1

Planiranje i programiranje.

2

2.2.

Pripremanje, praćenje i vođenje dokumentacije.

4

2.3.

Suradnja sa stručnim i drugim ustanovama.

2

2.4.

Stručno usavršavanje.

2

UKUPNO TJEDNO:

40

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

OSTALI STRUČNO RAZVOJNI I DRUGI POSLOVI

(TIJEKOM ŠK. GODINE)

razlika proizašla iz radnih i nastavnih dana u satima

Br.sati

Vođenje pedagoške dokumentacije, pisanje izvješća nalaza i mišljenja,

sjednice UV i RV, uređivanje kabineta, predavanja, roditeljski sastanci,

poslovi po nalogu ravnatelja.

368

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA ŠK.GOD. 2015./2016.

Redni br. POSLOVI I ZADATCI

1.

ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD Programi za poticanje čitanja i korištenja knjižnice

Bajkaonica - pričanje priča, integrirana u satove lektire u 1. razredu

Pričam ti priču - pričanje priča za učenike od 1. do 4. razreda

Lektira u knjižnici - od 1. do 8. razreda

Medijska kultura u knjižnici - od 1. do 8. razreda

Društvene igre - od 1. do 8. razreda

Dopunski i dodatni rad s učenicima - individualni rad

Informacijska pismenost

Satovi u knjižnici: korištenje enciklopedija, e-kataloga knjižnice,

e-lektire, izrada plakata i informativnih letaka, citiranje literature, čitanje

signatura, razvijanje čitalačke pismenosti…

Izvannastavne aktivnosti

Likovno – literarna „2L“ grupa– od 1. do 8. razreda, rad na likovnim

i literarnim radovima, postavljanje izložbi u knjižnici i prostoru škole,

sudjelovanje na natječajima za likovne i literarne radove, vanškolske

izložbe likovnih radova, izrada informativnih letaka o novostima u

knjižnici, briga oko zaštite knjižne građe, pomoć pri održavanju web

stranice…

Projekt „Tradicija, identitet, globalizacija“- sudionici: „2L“grupa i

ostali učenici po dogovoru

Tema ove šk. god. je slavenska (hrvatska) mitologija, mitološka bića,

narodne predaje i tradicijska baština - izložba u gradskoj knjižnici.

Projekt „Čitaj mi!“ : nacionalna kampanja za poticanje čitanja

djeci od najranije dobi – sudionici učenici nižih razreda i ostali učenici

po dogovoru.

Nacionalni kviz za poticanje čitanja: „Ljubav za početnike“-

sudionici svi učenici koji žele sudjelovati

suradnja

Neposredna pomoć učenicima pri izboru knjige za čitanje, kao i pri

izboru i uporabi izvora informacija na različitim medijima za potrebe

izrade samostalnog učeničkog rada, pomoć u pisanju zadaća i

uvježbavanju gradiva, poučavanje učenika za korištenje knjižnicom…

Suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljicom u

planiranju i realizaciji nastavnih i nenastavnih sadržaja.

Suradnja s knjižničarima i gradskim knjižnicama u planiranju

susreta, izložbi, radionica…

Centar za kulturu i film August Cesarec - suradnja na projektima,

organizacija pjesničkih i pripovijednih tribina u školi i u prostoru

Centra, organizacija radionica, izložbi..

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Novinarska grupa (nositelj prof. D. Rojc i S. Lijović)

Čitateljska grupa (nositelj prof. A. Krivec)

Klub hrvatskih književnika - susreti sa spisateljima u prostoru Kluba

2.

STRUČNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici:

Sređivanje i pripremanje knjižnog fonda za učenike i nastavnike.

Nabava knjiga i ostale knjižnične građe u dogovoru s učiteljima i

ravnateljem.

Knjižnično poslovanje u programu MetelWin.

Sustavno izvješćivanje učenika i učitelja o novonabavljenoj literaturi.

Izrada popisa literature za pojedine nastavne predmete i sadržaje.

Izrada popisa lektire i medijske kulture.

Izrada biltena prinova i popisa desiderata.

Nabava stručnih i drugih časopisa, obnavljanje pretplata.

Planiranje i programiranje:

Izrada godišnjeg programa rada knjižničara i izvješća o radu školske

knjižnice (rujan i lipanj).

Izrada mjesečnog i tjednog plana i programa rada.

Pripremanje, praćenje i vođenje knjižnične dokumentacije i statistike.

Revizija knjižnične građe

Otpis uništene i dotrajale građe

Zaštita knjižne građe

Sređivanje kataložnih zapisa postojeće građe u MetelWin bazi

Nabava, katalogizacija, signacija, inventarizacija i smještaj nove

građe

3.

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST Obilježavanje značajnih datuma i godišnjica

Razne aktivnosti u knjižnici i izvan nje

Izložbe likovnih i literarnih radova učenika

Izložbe u školi, knjižnici ili u nekim drugim ustanovama i na

manifestacijama

Sudjelovanje na natječajima, kvizovima, projektima ( npr. Moja

prva knjiga, Nacionalni kviz za poticanje čitanja…)

Posjeti: gradska knjižnica, kazalište, kino, sajmovi..

Gostovanja glumaca i kazališnih trupa u školi

Memoteka: praćenje važnih obljetnica

Infoteka: praćenje i obavještavanje o zanimljivim događanjima u

gradu, izrada informativnih materijala vezanih za novosti u

svijetu, domovini, gradu, školi i knjižnici (letci, zidne novine,

plakati…)

Kvizovi za poticanje čitanja

Suradnja

Praćenje programa kazališta i dogovaranje predstava za učenike i

nastavnike škole.

Organizacija književnih i drugih susreta značajnih za promicanje

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

kulture.

Razrada godišnjeg plana kulturne i javne djelatnosti po mjesecima

nalazi se u dodatku*

4.

STRUČNO USAVRŠAVANJE individualno

Praćenje recentne stručne literature iz knjižničarstva, pedagoško-

psihološkog područja, kao i novoizišle naslove literature i AV građe za

djecu i mladež.

Usavršavanje rada u programu za knjižnično poslovanje – MetelWin.

Sudjelovanje na sajmovima knjiga i promocijama novih izdanja.

Suradnja s drugim knjižnicama i knjižničarima, savjetnicima.

Suradnja s knjižarima, nakladnicima i muzejskim pedagozima.

Organizacija susreta s književnicima i drugim značajnim osobama.

Stručna usavršavanja kroz različite radionice.

skupno

Sudjelovanje

- na stručnim sastancima u školi

- na stručnim sastancima školskih knjižničara (Infoutorak)

- na stručnim sastancima voditelja županijskih stručnih vijeća

- na stručnim skupovima u organizaciji AZOO npr. Proljetnoj školi

školskih knjižničara RH

- na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatske udruge školskih

knjižničara, Hrvatske mreže školskih knjižničara

5.

OSTALO Adaptacija prostora knjižnice.

Pretplata na učeničke časopise.

Estetsko uređenje dijela škole i knjižnice.

Likovna rješenja i savjeti za učitelje i učenike.

Informiranje učenika i učitelja o zanimljivim događajima.

Osmišljavanje i priprema prigodnih poklona.

Nabava materijala za potrebe nastavnih satova i radionica u knjižnici.

Ukupno sati: 1792

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

IZVEDBENI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA ZA ŠK. GODINU 2015./2016.

PORDUČJE RADA

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Br.sati

NEPOSREDAN RAD 108 120 126 102 90 126 102 126 120 48 20 30 1118

Odgojno obrazovni rad s

učenicima (4). 72 80 84 68 60 84 68 84 80 32

712

Stručna knjižnična

djelatnost. 18 20 21 17 15 21 17 21 20 8 5 10

193

Kulturna i javna djelatnost. 9 10 10,5 8,5 7,5 10,5 8,5 10,5 10 4 10

99

Suradnja s nastavnicima,

stručnim suradnicima i

ravnateljem.

9 10 10,5 8,5 7,5 10,5 8,5 10,5 10 4 15 10

114

POSLOVI KOJI

PROIZLAZE IZ

NEPOSREDNOG RADA

68 48 42 74 62 42 74 42 48 120 28 26 674

Planiranje i programiranje. 20 10 10 15 10 10 15 10 10 10 16 136

Pripremanje praćenje i

vođenje dokumentacije.

20 10 10 10 20 10 10 10 10 10 20 140

Suradnja sa stručnim

vijećima i drugim

knjižnicama.

5 5 5 4 3 5 4 5 5 10 5 56

Stručno usavršavanje. 5 5 5 15 9 5 15 5 5 10 79

Ostali poslovi. 18 18 12 30 20 12 30 12 18 80 3 10 263

UKUPNO

176 168 168 176 152 168 176 168 168 168 48

15 go.

56

14go.

1792

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PLAN RADA RAČUNOVODSTVENE I ADMINISTRATIVNE SLUŽBE ŠKOLE U

ŠK. GODINI 2015./2016.

RUJAN

- izrada plaća

- prehrana učenika (prikupljanje rješenja za sufinanciranu prehranu)

- poslovi vezani uz prijevoz učenika – godišnje karte

- naplata potraživanja od učenika

- ispisivanje i fakturiranje učeničkih mliječnih obroka

- vođenje knjigovodstva

- vođenje glavne knjige

- vođenje pomoćnih knjiga ( ulaznih računa, osnovnih sredstava, blagajne)

- vođenje druge pomoćne evidencije

- knjiženje poslovnih promjena

- izrada financijskog plana

- suradnja sa Ministarstvom i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport

- rad sa strankama i učiteljima

- informacije i obavijesti putem telefona

LISTOPAD

- izrada plaća

- prehrana učenika

- naplata potraživanja od učenika

- ispisivanje i fakturiranja MO učenika

- statistički izvještaji

- vođenje knjigovodstva

- vođenje glavne knjige

- vođenje pomoćnih knjiga (OS, ulaznih računa, blagajne)

- vođenje pomoćnih evidencija

- knjiženje poslovnih promjena

- suradnja s Ministarstvom i ostalim fondovima i stručnim službama

- rad sa strankama

- izrada financijskog izvještaja

STUDENI

- izrada plaće

- prehrana učenika

- naplata potraživanja od učenika

- ispisivanje i fakturiranje MO za učenike

- statistički izvještaji

- vođenje knjigovodstva

- vođenje glavne knjige

- vođenje pomoćnih knjiga

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

- vođenje pomoćnih evidencija

- knjiženje poslovnih promjena

- suradnja s Ministarstvom i fondovima zdravstva i MIO

- rad sa strankama

PROSINAC

- izrada plaća

- prehrana učenika

- naplata potraživanja od učenika

- ispisivanje i fakturiranje MO za učenika

- statistički izvještaji

- vođenje knjigovodstva

- vođenje glavne knjige

- vođenje pomoćnih knjiga

- vođenje pomoćnih evidencija

- knjiženje poslovnih promjena

- suradnja sa Ministarstvom i fondovima zdravstva i MIO

- rad sa strankama

SIJEČANJ

- izrada plaća

- naplata potraživanja od učenika

- statistički izvještaji

- vođenje knjigovodstva

- vođenje glavne knjige

- vođenje pomoćnih knjiga

- usklađivanje godišnjeg popisa inventara sa knjigovodstvenim stanjem

- priprema za izradu godišnjeg obračuna

- knjiženje poslovnih promjena

- rad sa strankama

- izrada godišnjeg obračuna

VELJAČA

- izrada plaća

- naplata potraživanja od učenika

- ispisivanje i fakturiranje mliječnog obroka za učenike

- statistički izvještaji

- vođenje glavne knjige

- vođenje pomoćnih knjiga

- vođen je pomoćne evidencije

- izrada financijskog izvještaja

- knjiženje poslovnih promjena

- suradnja s Ministarstvom i fondovima

- rad sa strankama

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

OŽUJAK

- izrada plaća

- naplata potraživanja od učenika

- ispisivanje i fakturiranje MO za učenike

- statistički izvještaji

- vođenje knjigovodstva

- vođenje glavne knjige

- vođenje pomoćnih knjiga

- vođenje pomoćne evidencije

- otvaranje poslovnih knjiga i zatvaranje

- knjiženje poslovnih promjena

- suradnja s Ministarstvom i fondovima

- rad sa strankama

TRAVANJ

- izrada plaća

- naplata potraživanja od učenika

- ispisivanje i fakturiranje MO za učenike

- statistički izvještaji

- vođenje knjigovodstva

- vođenje glavne knjige

- vođenje pomoćnih knjiga

- vođenje pomoćne evidencije

- knjiženje poslovnih promjena

- suradnja s Ministarstvom i fondovima

- suradnja s učenicima i učiteljima

- informacije i obavijesti putem telefona

- izrada financijskog izvještaja

SVIBANJ

- izrada plaća

- naplata potraživanja od učenika

- ispisivanje i fakturiranje MO za učenike

- statistički izvještaji

- vođenje knjigovodstva

- vođenje glavne knjige

- vođenje pomoćnih knjiga

- vođenje pomoćnih evidencija

- knjiženje poslovnih promjena

- rad sa strankama

- suradnja s Ministarstvom i fondovima

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

LIPANJ

- izrada plaća

- naplata potraživanja

- ispisivanje i fakturiranje MO za učenike

- statistički izvještaji

- vođenje knjigovodstva

- vođenje glavne knjige

- vođenje pomoćnih knjiga

- vođenje poslovnih promjena

- suradnja sa strankama

SRPANJ

- izrada plaća

- naplata potraživanja od učenika

- statistički izvještaji

- vođenje knjigovodstva

- vođenje glavne knjige

- vođenje pomoćnih knjiga

- vođenje pomoćnih evidencija

- knjiženje poslovnih promjena

- priprema i izrada izvještaja

- suradnja s Ministarstvom i fondovima

- suradnja sa učenicima i učiteljima

- rad sa strankama

- informacije i obavijesti putem telefona

- izrada polugodišnjeg izvještaja

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PLAN RADA TAJNIKA ŠKOLE U ŠK. GOD. 2015./2016.

RUJAN

- poslovi u svezi zasnivanja te prestanka radnih odnosa : evidentiranje potrebe,

realizacija natječaja, izrada ugovora o radu odnosno prestanku radnog odnosa

( obavijest, sporazum otkaz ), izvješćivanje ostalih kandidata o odluci o izboru

- poslovi zaprimanja, zavođenja i otpreme pošte

- suradnja s ravnateljem, učiteljima i stručnim suradnikom

- organizacija rada pomoćno –tehničke službe

- izdavanje uvjerenja učenicima

- suradnja u izradi godišnjeg plana

- prijave i odjave djelatnika na mir. i zdravstvenog osiguranja

- izrada statističkih evidencija iz oblasti rada

- vođenje matične knjige zaposlenika

- vođenje personalnih dosjea

- kontinuirano praćenje zakonskih odredbi objavljenih u Narodnim novinama, praćenje

podzakonskih odredbi koje se odnose na rad i poslovanje Škole

- informacije i obavijesti putem telefona

- poslovi vezani za osiguranje prijevoza učenika i zaposlenika škole, prehrane učenika,

osiguranja učenika , te pomoć u organiziranju obuke plivanja

- priprema prijedloga ugovora o zakupu poslovnog prostora u školi, zaključivanje

navedenih ugovora u skladu sa zakonskim odredbama i napucima Gradskog ureda

- organizirati obvezatno provođenje liječničkih pregleda sukladno odredbama Zakona o

zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

- izrada i organiziranje dostave poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednice

Školskog odbora

- ažuriranje web aplikacije – Registar zaposlenika u javnom sektoru

- ažuriranje podataka na ISGE – tjedno i mjesečno

- raspisivanje natječaja

LISTOPAD

- vođenje urudžbenog zapisnika

- poslovi pošte (dnevne)

- suradnja s ravnateljem, učiteljima i stručnim suradnikom

- izrada uvjerenja učenicima

- prijave i odjave djelatnika na mir. i zdr. osiguranja

- vođenje matične knjige djelatnika

- informacije i obavijesti putem telefona

- kontinuirano praćenje zakonskih odredbi objavljenih u Narodnim novinama, praćenje

podzakonskih odredbi koje se odnose na rad i poslovanje Škole

- donošenje Statuta škole

- izrada općih akata škole

- ažuriranje podataka na ISGE – tjedno i mjesečno

- poslovi oko izbora i imenovanja ravnatelja/ice škole

STUDENI

- vođenje urudžbenog zapisnika

- poslovi dnevne pošte

Page 76: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

- suradnja sa ravnateljem, učiteljima i stručnim suradnika

- prijave i odjave na mir. i zdr. osiguranja

- vođenje matične knjige djelatnika

- informacije i obavijesti putem telefona

- rad sa strankama

- organizacija rada tehničke službe

- kontinuirano praćenje zakonskih odredbi objavljenih u Narodnim novinama, praćenje

podzakonskih odredbi koje se odnose na rad i poslovanje Škole

- čuvanje dokumentacije u svezi provedbe mjera zaštite na radu i zaštite od požara te

dokumentacije koja se odnosi na tehničku opremljenost škole

- osigurati interni sanitarni nadzor , ispravnu funkcionalnu opremu i uređaje te

higijenske uvjete u skladu sa obvezatnom uputom Ministarstva zdravstva

- ažuriranje podataka na ISGE – tjedno i mjesečno

PROSINAC

- poslovi dnevne pošte

- suradnja s ravnateljem , učiteljima i stručnim suradnicima

- organizacija rada tehničke i pomoćne službe

- informacije i obavijesti putem telefona

- rad sa strankama

- izdavanje uvjerenja

- kontinuirano praćenje zakonskih odredbi objavljenih u Narodnim novinama, praćenje

podzakonskih odredbi koje se odnose na rad i poslovanje Škole

- prijave i odjave na mir. i zdr. osiguranja

- vođenje matične knjige djelatnika

- donošenje općih akata škole

- ažuriranje podataka na ISGE – tjedno i mjesečno

SIJEČANJ

- poslovi u svezi zasnivanja te prestanka radnih odnosa : evidentiranje potrebe,

realizacija natječaja, izrada ugovora o radu odnosno prestanku radnog odnosa

( obavijest, sporazum otkaz ), izvješćivanje ostalih kandidata o odluci o izboru

- poslovi dnevne pošte

- suradnja s ravnateljem , učiteljima i stručnim suradnicima

- organizacija rada tehničke i pomoćne službe

- informacije i obavijesti putem telefona

- rad sa strankama

- izdavanje uvjerenja

- ažuriranje podataka na ISGE – tjedno i mjesečno

- kontinuirano praćenje zakonskih odredbi objavljenih u Narodnim novinama, praćenje

podzakonskih odredbi koje se odnose na rad i poslovanje Škole

- prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranja

- vođenje matične knjige djelatnika

- zatražiti prijepis ocjena za učenika koji prelazi iz jedne škole u dr.

VELJAČA

Page 77: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

- poslovi dnevne pošte

- suradnja s ravnateljem , učiteljima i stručnim suradnicima

- organizacija rada tehničke i pomoćne službe

- informacije i obavijesti putem telefona

- rad sa strankama

- izdavanje uvjerenja

- kontinuirano praćenje zakonskih odredbi objavljenih u Narodnim novinama, praćenje

podzakonskih odredbi koje se odnose na rad i poslovanje Škole

- prijave i odjave na mir. i zdr. osiguranja

- vođenje matične knjige djelatnika

- izrada i organiziranje dostave poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednice

Školskog odbora

- vođenje i čuvanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora

- zatražiti prijepis ocjena za učenika koji prelazi iz jedne škole u drugu

- ažuriranje podataka na ISGE – tjedno i mjesečno

OŽUJAK

- poslovi dnevne pošte

- suradnja s ravnateljem , učiteljima i stručnim suradnicima

- organizacija rada tehničke i pomoćne službe

- informacije i obavijesti putem telefona

- rad sa strankama

- izdavanje uvjerenja

- kontinuirano praćenje zakonskih odredbi objavljenih u Narodnim novinama, praćenje

podzakonskih odredbi koje se odnose na rad i poslovanje Škole

- prijave i odjave na mir. i zdr. osiguranje

- vođenje matične knjige djelatnika

- osigurati čuvanje na sigurnom mjestu pedagoške dokumentacije, matičnih knjiga te

spomenice škole

- ažuriranje podataka na ISGE – tjedno i mjesečno

TRAVANJ

- poslovi u svezi zasnivanja te prestanka radnih odnosa : evidentiranje potrebe,

realizacija natječaja, izrada ugovora o radu odnosno prestanku radnog odnosa

( obavijest, sporazum otkaz ), izvješćivanje ostalih kandidata o odluci o izboru

- poslovi dnevne pošte

- suradnja s ravnateljem , učiteljima i stručnim suradnicima

- organizacija rada tehničke i pomoćne službe

- informacije i obavijesti putem telefona

- rad sa strankama

- izdavanje uvjerenja

- kontinuirano praćenje zakonskih odredbi objavljenih u Narodnim novinama, praćenje

podzakonskih odredbi koje se odnose na rad i poslovanje Škole

- prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

- ažuriranje podataka na ISGE – tjedno i mjesečno

Page 78: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

SVIBANJ

- poslovi dnevne pošte

- suradnja s ravnateljem , učiteljima i stručnim suradnicima

- organizacija rada tehničke i pomoćne službe

- informacije i obavijesti putem telefona

- rad sa strankama

- izdavanje uvjerenja

- kontinuirano praćenje zakonskih odredbi objavljenih u Narodnim novinama, praćenje

podzakonskih odredbi koje se odnose na rad i poslovanje Škole

- prijave i odjave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

- vođenje matične knjige djelatnika

- osigurati čuvanje na sigurnom mjestu pedagoške dokumentacije, matičnih knjiga te

spomenice škole

- nabava materijala za čišćenje i uredskog materijala

- izrada statističkih evidencija iz oblasti rada

- ažuriranje podataka na ISGE – tjedno i mjesečno

LIPANJ

- poslovi dnevne pošte

- suradnja s ravnateljem , učiteljima i stručnim suradnicima

- organizacija rada tehničke i pomoćne službe

- informacije i obavijesti putem telefona

- rad sa strankama

- izdavanje uvjerenja

- kontinuirano praćenje zakonskih odredbi objavljenih u Narodnim novinama, praćenje

podzakonskih odredbi koje se odnose na rad i poslovanje Škole

- prijave i odjave na mir. i zdr. osiguranje

- ispisivanje javnih isprava ( duplikata svjedodžbi) i potvrda sukladno odredbama

Općeg upravnog postupka

- vođenje matične knjige djelatnika

- osigurati čuvanje na sigurnom mjestu pedagoške dokumentacije, matičnih knjiga te

spomenice škole

- izrada plana rasporeda godišnjeg odmora

- izrada odluka o korištenju godišnjeg odmor

- izrada i organiziranje dostave poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednice

Školskog odbora

- ažuriranje podataka na ISGE – tjedno i mjesečno

SRPANJ

- poslovi dnevne pošte

- suradnja s ravnateljem , učiteljima i stručnim suradnicima

- organizacija rada tehničke i pomoćne službe

- informacije i obavijesti putem telefona

- rad sa strankama

- izdavanje uvjerenja

- narudžba pedagoške dokumentacije za novu školsku godinu u skladu sa zakonskim

odredbama

Page 79: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

KOLOVOZ

- godišnji odmor

Tijekom školske godine ažuriranje podataka u GUOS - e- Matice.

PLAN RADA TEHNIČKE I POMOĆNE SLUŽBE ZA ŠK. GOD 2015./2016.

Popravak školskog inventara – tijekom godine- domar škole.

Briga oko postrojenja centralnog grijanja – sezona loženja – domar.

Servisi i kontrole prije i u toku sezone loženja – domar.

Održavanje instalacija ( vodovod, kanalizacija, centralno grijanje ) svakodnevno – domar.

Pregled zgrade – svakodnevno – domar.

Priprema mliječnog obroka i ručka – kuharica i pomoćna kuharica.

Pridržavanje sanitarnih propisa- svakodnevno – kuharica i pomoćno osoblje.

Održavanje pribora za jelo – svakodnevno – kuharica i pomoćno osoblje.

Pomoć u pripremi ručka – svakodnevno- pomoćne kuharice.

Serviranje ručka i mliječnog obroka – svakodnevno – kuharica i pom. osoblje.

Održavanje čistoće u učionicama - svakodnevno – spremačice.

Dostava pošte –prema potrebi – dostavljačica.

Čišćenje i održavanje čistoće u hodnicima – svakodnevno – spremačice.

Čišćenje prozora i zidova – prema potrebi – spremačice.

Čišćenje ulaza i okoliša – svakodnevno – spremačice.

Održavanje i čišćenje sanitarnih prostorija – svakodnevno- spremačice.

Dežuranje tehničkog osoblja (domari i spremačice) na ulaznim vratima škole.

Page 80: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

10. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI

Navedeni programi međusobno su povezani i nadopunjuju se u ciljevima, zadatcima i samim

sadržajima.

10.1. PROGRAM POVEĆANJA MJERA SIGURNOSTI U ŠKOLI

STRUČNI TIM ZA IZRADU PROVEDBENOG PROGRAMA RADA I

EVALUACIJU:

Ravnateljica: Blaženka Gašljević

Pedagoginja: Vedrana Kurjan Manestar

Defektologinja-logopedinja: Marija Kovač

Učiteljica: Darja Mrđen

Predmetni učitelj: Sanja Lijović

Predmetni učitelj: Ana Krivec

1. SVRHA PROGRAMA

Osmišljenim i planiranim sveukupnim odgojnim djelovanjem kroz različite, ali koordinirane

odgojno-obrazovne aktivnosti, cilj je kod učenika razvijati pozitivne i optimističke životne

stavove, jačati njegovo samopouzdanje kroz uspjeh u bilo kojem području (redovna nastava,

izborna, slobodne aktivnosti, prihvaćenost u razrednom odjelu), te na taj način preventivno

djelovati na neprihvatljivo ponašanje, smanjenje agresivnog ponašanja i prevenciju ovisnosti.

Poučeni iskustvom i analizom dosadašnjih preventivnih programa uvidjeli smo da se program

prevencije neprihvatljivog ponašanja, a ujedno i povećanja sigurnosti u školi (barem što se

tiče naših učenika) treba bazirati prvenstveno na mogućnosti pozitivne afirmacije svakog

učenika, koja uključuje u prvom redu prihvaćenost u razrednom odjelu, zatim postignuće u

nekom području odgojno-obrazovnog rada, pozitivnoj komunikaciji učitelj-učenik, te

kvalitetnoj suradnji s roditeljima, osobito kod rizične skupine učenika gdje je nužno pridobiti

roditelja na suradnju i poticati ga na promjene u svom odgojnom djelovanju. Kako bismo to

kvalitetno realizirali prije svega nužna je kvalitetna edukacija učitelja iz pedagoško

psihološkog područja.

2. CILJEVI PROGRAMA

DUGOROČNI:

Utjecati na povećanje sigurnosti u školi.

Razvijati samopoštovanje i samopouzdanje učenika i poticati ih na poželjno

ponašanje.

Smanjiti interes mladih za neprihvatljive oblike ponašanja odgojnim pristupom koji je

prilagođen individualnim osobitostima svakog učenika.

Jačati pozitivno ponašanje i percipiranje sebe i okoline.

Odgajati učenike za zdrav život, za mogućnost adekvatnog, konstruktivnog načina

zadovoljavanja svojih potreba.

U odgojno-obrazovnom radu razvijati dvosmjernu komunikaciju i interakciju u

odnosu učitelj-učenik, čime omogućuje prepoznavanje onih učenika koji trebaju

posebno razumijevanje, pristup i zaštitu.

Educirati roditelje o važnosti i načinu ostvarenja kvalitetne komunikacije u obitelji.

Page 81: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Poticanje kvalitetnijih međuodnosa unutar obitelji zasnovanih na međusobnom

poštivanju, toleranciji, iskrenosti i razumijevanju.

KRATKOROČNI

Koristiti razred kao terapijsku zajednicu.

Održati radionice u svim razrednim odjelima na temu pozitivne slike o sebi,

jačanju samopouzdanja, mirnog rješavanja sukoba, komunikacije i dr. ovisno o

dobi i potrebi svakog razrednog odjela..

Prepoznavanje problema i pravovremeno reagiranje u suradnji s ostalim

institucijama (Centar za socijalni rad, liječnik, Crveni križ i dr.).

Organizirati permanentno usavršavanje učitelja iz područja rada s grupom i

komunikacije.

Održati predavanja za roditelje po razrednim odjelima vezanih za tematiku uloge

roditelja u prevencije agresivnog ponašanja djece.

Po potrebi pravovremeno uputiti roditelje na savjetovanje ili terapiju u specifične

stručne ustanove.

3. PROVODITELJI PROGRAMA

1. Stručno razvojna služba (pedagog, defektolog, knjižničar)

2. Razrednici

3. Učitelji (voditelji slobodnih aktivnosti)

4. Ostali učitelji škole

5. Vanjski suradnici (Djelatnici centra za socijalni rad, liječnik, Zavod za zaštitu djece i

mladeži, Klinika za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj, Udruge koje se bave djecom i

mladima i dr.)

Page 82: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

3.1. PROVEDBA

SADRŽAJ RADA NOSITELJI VRIJEME Potrebna

sredstva

I. RAD S UČENICIMA

1. SVI NASTAVNI PREDMETI

2.SATOVI RAZREDNOG

ODJELA

Teme (naglasak na pozitivnoj

afirmaciji učenika, prihvaćanju

različitosti, nenasilnom

rješavanju sukoba i sl.).

učitelji

razrednici

pedagoginja

defektologinja

tijekom

godine bez troškova

3.RAD STRUČNIH

SURADNIKA

a) Razred kao terapeutska

zajednica- potaknuti skrb

razreda o problematičnim

učenicima izbjegavanjem

pretjerane kritike, uz razgovor o

učenikovim neuspjesima i

njegovim prijedlozima za

rješavanje problema na

satovima RO-, individualni

razgovori i oblici pomoći.

b) Pomoć u rješavanju kriznih

situacija (neuspjeha) i

pronalaženje načina za

prihvatljivo samopotvrđivanje:

pedagoginja

defektologinja

razrednik

tijekom

godine bez troškova

Page 83: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

- poticati razvoj socijalnih

vještina, te jačati

samopouzdanje i

samopoštovanje, zbog zamjene

nefunkcionalnih oblika

ponašanja, bolje komunikacije s

vršnjacima i postizanja bolje

prihvaćenosti u skupini.

c) Uključivanje učenika po

potrebi u individualnu terapiju.

pedagoginja

učenici (Mladi

edukatori,

radionice iz

projekta „Ljubav

u pokretu“,

razvoj pozitivne

slike u seb,

grupni rad u

produženom

boravku)

vanjski

suradnici

defektolog

logoped

supervizija

individualnog

terapeutskog rada

s učenicima

d) Rad s učenicima s posebnim

potrebama u cilju postizanja boljeg

školskog uspjeha i ublažavanja

posljedica razvojnih teškoća te

sprječavanja razvoja osjećaja manje

vrijednosti ( logopedski rad i

pomoć u učenju).

e) CAP –program

Radionice za učenike 2. razreda.

Predavanje za roditelje učenika 2.

razreda.

Predavanje za osoblje škole.

TeenCAP – prevencija

zlostavljanja adolescenata-

radionice za učenike 8. razreda.

Predavanja za roditelje učenika 8.

razreda.

Predavanje za osoblje škole.

f) Vršnjaci pomagači- radionice

usmjerene na jačanje»vršnjaka

pomagača» koji će pomagati

vršnjacima u ostvarivanju potpore i

poboljšanju društvenih vještina.

pedagoginja

učiteljica

uz superviziju

Udruge roditelja

„Korak po

korak“

pedagoginja

vanjski suradnik

supervizija

bez troškova

4.PRIPREME I REALIZACIJA

ZA OTVORENI

2. Planiranje provedbe Dana škole s pedagoginja tijekom bez troškova

Page 84: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

učenicima. razrednici

Odbor za

organizaciju

Dana škole,

KUD

godine i

travanj i

svibanj

5.RAD VANJSKIH SURADNIKA

Vršnjaci pomagači- radionice

usmjerene na jačanje»vršnjaka

pomagača» koji će pomagati

vršnjacima u ostvarivanju potpore i

poboljšanju društvenih vještina.

Provedba kreativnih radionica za

učenike 4. razreda u suradnji s

Centrom „Sreća“ u okviru projekta

„Ljubav u pokretu“.

pedagoginja

tijekom

godine

bez troškova

Psihološka pomoć

Upućivanje rizičnih učenika u tretman

institucija za psihološku pomoć djeci i

obiteljima .

vanjski

suradnici

tijekom

godine

II. RAD S UČITELJIMA

4. Opremanje školske knjižnice

potrebnom literaturom.

III. RAD S RODITELJIMA

OTVORENI SAT

Edukacija roditelja o tome kako

prepoznati posljedice

traumatskih iskustava kod

djece, kako ih spriječiti i o

mogućim načinima njihova

rješavanja.

razrednici

stručni

suradnici

vanjski

suradnici

tijekom

godine

Neuspjeh u učenju.

defektolog tijekom

godine

Rad psihologa –upućivanje roditelja

učenika koji pokazuju neke specifične

smetnje u ponašanju u vanjske

institucije koje pružaju takvu pomoć.

vanjski

suradnik

tijekom

godine

Predavanja:“ Određivanje teme

po potrebi razrednog odjela –

(„Vršnjačko nasilje“, Razlozi

neuspjeha u učenju;

stručni

suradnici i

vanjski

suradnik

tijekom

godine

Page 85: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Komunikacija među

generacijama“ i dr. ) ovisno o

potrebi odijela viših razreda.

IV. KULTURNA I ZABAVNA

DJELATNOST ŠKOLE

tijekom

godine

Otvoreni dani škole i Dan škole,

Školsko natjecanje u plesu, Božićna

događanja, Olimpijski dan, Tjedan

mobilnosti, Valentinovo, Maškare, Ples

u školi, Sportska sportska natjecanja i

dr.

učitelji svibanj

3. Izvješće pedagoginja

logopedinja

razrednici

lipanj

Literatura:

1. Janković: Sukob ili suradnja

2. Janković i dr.: Igrom do sebe, igrom do drugih

3. Uzelac i dr.: Budimo prijatelji

4. Čudina, Težak: Mirotvorni razred

5. Uzelac, M.: Za Damire i Nemire: Vrata prema nenasilju

6. Bićanić: Vježbanje životnih vještina

7. Grupa autora: Velika knjiga igara

8. Grupa autora. Didaktičke igre nenasilja

9. Raundalen, M: Agresivnost, Zagreb, Djeca prva, 1998.

10. Scot Peck: Ljudi laži

11. Scot Peck: Put kojim se rjeđe ide

12. Sekulić Majurec: Redukcija psihomotorike

10.2. ŠKOLKI PREVENTIVNI PROGRAM ZLOUPOTREBE SREDSTAVA

OVISNOSTI

Školski preventivni program zloupotrebe sredstava ovisnosti nadovezuje se u svom cilju,

zadacima i sadržajima na program povećanja sigurnosti, uz nadopunu sadržajima slobodnih

aktivnosti i izvanškolskih aktivnosti koje se nude unutar škole u okviru Sportskog školskog

kluba ili kroz vanjske suradnike.

CILJ:

Osmišljenim i planiranim sveukupnim odgojnim djelovanjem kroz sveukupne odgojno-

obrazovne aktivnosti škola nastoji kod učenika razviti pozitivne i optimističke životne stavove

i načine ponašanja s ciljem prevladavanja životnih teškoća, frustrirajućih i konfliktnih

Page 86: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

situacija koje se tijekom odrastanja neminovno javljaju. Tako će ih se osposobljavati da se

odupru uzimanju sredstava ovisnosti.

ZADATCI:

Realizirat će se putem planiranih i koordiniranih aktivnosti svih učitelja i stručnih suradnika

uz vanjske suradnike – centra za socijalni rad, liječnika i voditelja izvanškolskih aktivnosti

koje se organiziraju u školi.

PROGRAMI ZA UČENIKE

R.B SADRŽAJ CILJ NOSITELJI VRIJEME

PROVOĐENJA

1. Njegovati osobno

uvažavanje među učenicima

unutar RO.

Prihvaćenost svih

učenika u razredu,

stvaranje pozitivne

klime u razredu.

razrednici, svi

učitelji

tijekom godine

2. Poticati školu bez neuspjeha

već od nižih razreda i

nastavljati je u višim

razredima.

Omogućiti svakom

učeniku da pronađe

područje u kojem je

uspješan i pomoći

onima koji imaju

poteškoća.

svi učitelji

stručni suradnici

tijekom godine

3. Rad na školi

osposobljavanja za život.

Pomoći učenicima da

se odupru negativnim

utjecajima i

mogućem nagovoru

za posezanjem za

sredstvima ovisnosti.

Njegovati

samopoštovanje.

razrednici

radionice na

satovima ro

stručni suradnici

tijekom godine

4. Rano otkrivanje rizične

skupine učenika i

uključivanje u tretman

prema potrebi.

Smanjiti rizik

nastanka pred

adolescentskih i

adolescentskih kriza,

te time smanjiti

potrebu za

negativnim

potvrđivanjem.

razrednici

stručni suradnici

Centar za

socijalni rad

Klaićeva bolnica

Bolnica za zaštitu

mentalnog

zdravlja djece i

mladih

vanjski suradnici

(Udruge Modus,

Sirius, Idem i dr)

tijekom godine

5. Održavati preventivne

radionice o štetnosti pušenja

i konzumiranja alkohola te

promovirati zdrave stilove

života.

Organizirati parlaonice na

Poticati mlade na

poželjna ponašanja iz

ljubavi prema sebi.

Stvarati negativne

stavove prema

ovisnosti i učvrstiti

Mladi edukatori

pedagoginja

suradnja s

Klaićevom

bolnicom,

policijom i

tijekom godine

Page 87: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

tu temu. pozitivne stavove

prema zdravim

stilovima života.

Školom narodnog

zdravlja Andrija

Štampar

6. Diskretni zaštitni programi

– što ranije otkrivanje ev.

konzumenata op. droga.

Na vrijeme djelovati

na rizičnu skupinu

učenika kako bi ih se

odvratilo od

konzumiranja

sredstava ovisnosti i

zaustavio njihov loš

utjecaj na ostale.

Stvoriti povjerenje

između rizičnih

učenika i škole.

razrednici

pedagoginja

vanjski suradnik-

psiholog (dom

zdravlja, Klaićeva

bolnica ili

Bolnica za zaštitu

mentalnog

zdravlja djece i

mladih, Klinika

za zaštitu djece)

tijekom godine

7. Organizirati i poticati

uključivanje učenika u

slobodne aktivnosti u školi.

Navikavati učenike

na kvalitetno

provođenje

slobodnog vremena.

ŠSK, plesne

radionice,

dramske,

ekološka grupa, 8.

filmska, novina i

druge grupe

slobodnih

aktivnosti

tijekom godine

8. Koristiti razred kao

terapeutsku zajednicu.

Stvarati svijest o

odgovornosti svih

prema zajednici –

nismo sami.

učitelji,

razrednici. tručni

suradnici

tijekom godine

9. Organizirati događanja u

školi, priredbe, svečanosti,

natjecanje u plesu,

maskenbal, koncerti,

sportske susrete, te uključiti

što veći broj učenika,

osobito one u riziku za

razvoj poteškoća u

ponašanju.

Pozitivna afirmacija

učenika.

KUD

Stručni aktiv RN

Stručni aktiv

jezično-

umjetničkog

područja

školska knjižnica

tijekom godine

10. Motivirati učenike na

uključivanje u izbornu i

dodatnu nastavu.

Organizirati projekte

učenika i njihovu

prezentaciju na nivou škole

i za roditelje.

Pozitivna afirmacija

učenika.

Stručni aktiv RN

Stručni aktiv

jezično-

umjetničkog

područja

školska knjižnica

tijekom godine

Page 88: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PROGRAMI ZA UČITELJE, NASTAVNIKE I STRUČNE SURADNIKE

R.B SADRŽAJ CILJ NOSITELJI VRIJEME

PROVOĐENJA

1. Seminari, tribine i

savjetovanja za učitelje o

prevenciji ovisnosti.

Osposobiti učitelje

za provođenje

prevencije.

Ministarstvo

prosvjete i športa,

Gradski ured za

zdravstvo i

socijalnu skrb

kontinuirano

2. Pomoć razredniku i

rješavanju konkretnih

slučajeva s rizičnom

skupinom učenika.

Pomoć

razredniku.

pedagoginja

defektologinja

psiholog –

savjetodavno

Centar za socijalni

rad

po potrebi

PROGRAMI ZA RODITELJE

R.B SADRŽAJ CILJ NOSITELJI VRIJEME

PROVOĐENJA

1. Stručno pedagoška

pomoć rizičnim

obiteljima u rješavanju

odgojnih zadaća.

Pomoć roditelju u

uspostavljanju

kvalitetnog

obiteljskog osobito

u odnosu na dijete.

razrednici

stručni suradnici

Centar za

socijalni rad

Policijska uprava

Zagrebačka

drugi vanjski

suradnici prema

potrebi i

dogovoru

po potrebi

tijekom godine

2. Afirmacija uspješnog

roditeljstva

- kroz predavanja i

radionice na roditeljskim

sastancima po potrebi

razrednog odjela.

Poučiti roditelje

kako uspješno

odgajati djecu.

Preporučiti

literaturu, kome se

mogu obratiti za

pomoć.

razrednici

stručni suradnici

vanjski suradnici

po potrebi

(Udruge Sirius,

Modus, Tesa i

dr.)

tijekom godine

Page 89: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Zadatci i aktivnosti pobliže će se određivati i konkretizirati u planovima razrednog odjela,

izvannastavnih aktivnosti, školskog športskog kluba, planovima stručnih suradnika te

planovima stručnog usavršavanja učitelja – individualno i kolektivno u školi.

Koordinator preventivnih programa je školski pedagog.

10. 3. PROGRAM SPREČAVANJA NASILJA –ŠKOLA BEZ NASILJA

Program se nastavlja slijedom projekta UNICEF-a «Za sigurno i poticajno okruženje u školi»

Koordinator programa: pedagoginja Vedrana Kurjan Manestar, prof.

Koordinacijski odbor:

1. Blaženka Gašljević – ravnateljica škole

2. Marija Kovač – defektologinja /logopedinja

3. Boro Kolar – prof. Likovne kulture

4. Srećko Knežević – prof. Informatike i Tehničke kulture

5. Sanja Lijović– prof. Hrvatskog jezika i voditeljica Novinarske grupe

6. Kristina Majer – učiteljica razredne nastave

7. Darja Mrđen - učiteljica razredne nastave

8. Vesna Filipan - učiteljica razredne nastave

CILJ PROJEKTA: Smanjiti vršnjačko nasilje u školi.

ZADATCI PROJEKTA:

1. Nastaviti prepoznavati i pravilno reagirati na vršnjačko nasilje.

2. Naglasak u prevenciji staviti na verbalno nasilje jer se ono u našoj školi pokazalo kao

najučestalije.

3. Osposobiti nove razrednike (pripravnici i koji nisu prošli edukaciju) za provedbu

radionica na temu vršnjačkog nasilja, ujedno ponoviti radionice i za sve ostale učitelje.

4. Ponoviti sa svim učenicima i upućivati ih kontinuirano na «Školska pravila» protiv

nasilja.

5. Upoznati roditelje prvih razreda s projektom.

6. Upoznati roditelje prvih razreda s odgojnim stilovima koji mogu utjecati na formiranje

nasilničkog ponašanja kod djece.

7. Uvidjeti daljnju mogućnost suradnje s lokalnom zajednicom .

8. Educirati grupe vršnjačke pomoći - kontinuirana suradnja pedagoške službe i vršnjaka

pomagača, te edukacija novih pomagača petih razreda.

9. Kreirati unutrašnje i vanjsko okruženje škole takvo da djeluje na smanjenje agresivnog

ponašanja učenika (nabaviti još klupa za predvorje škole i ispred učionica gdje bi

Page 90: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

učenici provodili odmore i vrijeme prije početka nastave u mirnom razgovoru, urediti

svlačionice, wc-e i sl.).

10. Pojačati dežurstva učitelja za vrijeme odmora na prostorima koji su manje vidljivi,

gdje se pokazalo da se događa nasilje.

11. U suradnji s roditeljima i dalje apelirati na organiziranu pratnju roditelja u večernjim

satima oko škole u vrijeme održavanja slobodnih aktivnosti.

12. Obavještavanje roditelja, učenika, učitelja o provođenju aktivnosti, poteškoćama ili

uspjesima.

PROVEDBA PROJEKTA

SADRŽAJ RADA NOSITELJI VRIJEME POTREBNA

SREDSTVA

I. RAD S UČENICIMA

1. SATOVI RAZREDNOG

ODJELA

Prvi razredi prolaze sklop od 6

radionica - prevencija nasilja.

Ostali razrednici u skladu s

potrebama svojeg odjela biraju

radionice iz sklopa „Nemoj mi se

rugati“ ili neke druge u dogovoru

s pedagoginjom, a skladu s

potrebama RO i sa temama i

ishodima prema programu

zdravstvenog odgoja.

učitelji

razrednici

pedagoginja

defektologinja

tijekom

godine

troškovi

kopiranja

materijala za

radionice

2. Edukacija grupa vršnjačke

pomoći

Edukacija novih učenika pomagača u

5. razredima, kontinuirano praćenje

ostalih učenika Vršnjaka pomagača –

aktivnosti prema planu grupe.

pedagoginja listopad

troškovi

materijala za

edukacije

5. Individualni rad s učenicima

žrtvama nasilja i zlostavljačima

razrednici,

pedagog

defektolog

vanjski

suradnici

tijekom

godine

II. RAD STRUČNIH

SURADNIKA

Page 91: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

a) terapeutski rad usmjeren na:

zlostavljače, žrtve

a) pomoć razredniku u

rješavanju problema nasilja u

razredu, vođenje

dokumentacije

b) supervizija i koordinacija rada

vršnjačkih skupina

c) pomoć pojedinim

razrednicima u realizaciji

radionica na satovima RO

d) supervizija vršnjacima

pomagačima u aktivnostima

odgovaranja na pitanja iz

„sandučića povjerenja“

pedagoginja

defektologinja

razrednik

pedagog

defektolog

troškovi

supervizije

stručnih

suradnika

i edukacije

stručnih

suradnika

III. RAD S UČITELJIMA

Pomoć razrednicima u odabiru

adekvatnih metoda i aktivnosti za

realizaciju teme sata RO primjereno

aktualnoj problematici u razredu.

Pomoć i u realizaciji po potrebi

razrednog odjela.

pedagoginja

defektologinja

III. RAD S RODITELJIMA

1. Roditeljski sastanci i radionice za

roditelje:

Prvi razredi – upoznati roditelje s

projektom; odgojni stilovi roditelja –

radionica.

Održati roditeljske sastanke iz

tematike vršnjačkog nasilja prema

potrebi RO.

2. Intenziviranje stvaranja

aktivističke grupe roditelja i

planiranje njihovih aktivnosti

prema prijedlozima samih

roditelja.

3. Savjetovanje roditelja žrtvi i

zlostavljača o odgojnim

postupcima i mogućnosti

rješavanja problema.

razrednici

pedagoginja

koordinacijski

odbor

razrednici

pedagoginja

defektologinja

ravnateljica

vanjski

suradnici

(Psihološko

savjetovalište

TESA, Klinika

za zaštitu djece

tijekom

godine

tijekom

godine

Page 92: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

grada Zagreba,

Klinika za

zaštitu

mentalnog

zdravlja djece i

mladeži i dr.

suradnici po

potrebi i

mogućnosti

IV. EVALUACIJA PROJEKTA

1. Putem anketnog upitnika za

učenike, učitelje i roditelje za

samovredovanje koje provodimo

svake godine na kraju školske

godine.

pedagoginja

informatičar

razrednici

koordinacijski

odbor

koordinacijski

odbor

rujan

tijekom

godine

ožujak

LITERATURA:

1. Marija Uzelac: Za Damire i Nemire, priručnik, Mali korak

2. Marija Uzelac: Vrata prema nenasilju, Mali korak

3. Melita Runkek: Mirko i sedam prigovora

4. Diane Chelson Gossen: Restitucija- preobrazba školske discipline

VIDEOFILMOVI:

1. Pepeljuga

2. Robin Hood

3. Američka priča X (History X) Edwart Northom u gl. ulozi (o skin headsima)

4. Gospodar muha,film i književno djelo

5. Opasne misli, film

6. Saved by the ball – serija na TV Novoj

7. Bogovi su pali na tjeme, film

Page 93: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

11. DODATNI PREVENTIVNI PROGRAMI VANJSKIH SURADNIKA

11. 1. Dodatni preventivni programi ( projekti) Policijske uprave zagrebačke temeljeni

na Programu povećanja mjera sigurnost i Programu unapređenja intersektorske

suradnje

MAH 1

Cilj

Upoznati populaciju učenika o tome što je zdravlje, ovisnost, što su droge i

apstinencijska kriza, što je alkohol, odnosno koje su štetne posljedice konzumiranja

alkohola, te što je vandalizam.

Upoznati učenike s policijskim postupanjem prema osobama koje čine prekršaje, te

im ukazati na posljedice koje nastaju za počinitelja i na taj način kod njih inicirati

pozitivna razmišljanja i stavove.

Ciljana skupina

Učenici 4. razreda.

Način izvršenja Učenicima će se izložiti postupanje policije u slučaju kada se zatekne osoba koja

konzumira i kada osoba (diler) prodaje drogu drugima. U tu će se svrhu u službenim

prostorijama policijske postaje održati prezentacija u trajanju od 1 školskog sata

(uključujući sve tri teme: droga, alkohol i vandalizam).

Nositelji zadatka

Policijska uprava zagrebačka u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, rad i

socijalnu skrb, Gradskim uredom za obrazovanje i šport, Zavodom za javno

zdravstvom Grada Zagreba, Službom za prevenciju ovisnosti i nastavničkim osobljem.

Očekivani rezultati

Nakon provedbe ovog projekta učenici će biti poučeni o zloporabi opojnih droga,

štetnosti alkohola, vandalizmu, te o primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima

kažnjivih djela i sankcijama.

MAH 2

Cilj

Razjasniti roditeljima načine ulaska mladih u svijet droga, alkohola i vandalizma, te

poučiti roditelje o primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima kažnjivih djela i

sankcijama.

Page 94: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Ciljana Skupina:

Roditelji učenika 6. razreda.

Način izvršenja

Na roditeljskim sastancima stručna ekipa policije održat će edukaciju u power-point

tehnici uz prigodne radionice.

Nositelji zadatka

Policijska uprava zagrebačka u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, rad i

socijalnu skrb, Gradskim uredom za obrazovanje i šport, Zavodom za javno

zdravstvom Grada Zagreba, Službom za prevenciju ovisnosti i nastavničkim osobljem.

Očekivani rezultati

Nakon provedbe ovog projekta roditelji će biti poučeni o zloporabi opojnih droga, o

štetnosti alkohola i vandalizmu, te i primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima

kažnjivih djela i sankcijama.

PREVENCIJA I ALTERNATIVA U OSNOVNIM ŠKOLAMA

PROGRAM „ZNAM, MOGU HOĆU“

Cilj

Upoznati populaciju učenika o tome što je zdravlje, ovisnost, što su droge i

apstinencijska kriza, što je alkohol, odnosno koje su štetne posljedice konzumiranja

alkohola, te što je vandalizam.

Upoznati učenike s policijskim postupanjem prema osobama koje čine prekršaje, te

im ukazati na posljedice koje nastaju za počinitelja i na taj način kod njih inicirati

pozitivna razmišljanja i stavove.

Ciljana skupina

Učenici 6. razreda.

Način izvršenja

Policijski službenici dolazit će u škole i na satu razrednika održati prezentaciju u trajanju od

jednog školskog sata (uključujući sve tri teme: droga, alkohol i vandalizam).Učenicima će se

izložiti postupanje policije u slučaju kad maloljetna osoba konzumira alkohol ili drogu, te u

slučaju delikventnog ponašanja maloljetnika.

Organizacija akcije „Sajam mogućnosti“ namijenjena učenicima petih i šestih

razreda

Nositelji zadatka

Policijska uprava zagrebačka i partneri (u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo,

rad i socijalnu skrb, Gradskim uredom za obrazovanje i šport te nastavničkim

osobljem).

Page 95: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Očekivani rezultati

Nakon provedbe ovog projekta učenici će biti poučeni o zloporabi opojnih droga, o

štetnosti alkohola i vandalizmu, te o primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima

kažnjivih djela i sankcijama.

Za Programe MAH-1, MAH-2 te Prevencija i alternativa djelatnici policije odnosno djelatnici

Plavog telefona dostavili su opsežne programe rada koji su pohranjeni u školi.

11. 2. PROJEKT: STRUČNOM POTPOROM DO OBRAZOVANJA ZA SVE

( financiran od EU )

Suradnja s Centrom inkluzivne potpore IDEM.

Svrha: jačanje inkluzivnog obrazovanja putem uspostave sustava stručne potpore u lokalnim

sredinama, podizanjem kompetencija nastavnika za rad s učenicima s teškoćama te

povećanjem informiranosti i razine znanja o utjecaju neposredne okoline učenika s teškoćama

na njihovo obrazovanje.

NOSITELJ: Udruga IDEM.

VRIJEME PROVOĐENJA: kalendarska god. 2015.

Page 96: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

11. 3. CIVITAS, ZNANSTVENICI I MEDIJI PROTIV NASILJA

Projekt se ostvaruje višestruko:

1. Uključivanjem znanstvenika i članova udruge " Civitas Zagreb" u kampanju protiv nasilja.

2. Provedbom radionica (desetak mladih znanstvenika i stručnjaka Civitasa) unutar projekta

"Civitas, znanstvenici i mediji protiv nasilja" u cilju približavanja rada i djelovanja mladih

znanstvenika, njihovih pogleda i poruka djeci i mladeži glede odabira vrednota i otvaranja

vlastitog puta do ostvarenja zacrtanih planova. Posebice s porukom naglaska na važnost

obrazovanja, odmaka od destrukcije i nasilništva.

3. Radom na senzibilizaciji medija za ustupanje prostora pozitivnom životnom ozračju.

Glede toga, potreban je snažniji glas protiv sviju oblika nasilja. Posebice je snažna ona poruka

ukoliko dolazi iz redova mladih ljudi čiji zavidni stupanj obrazovanja, dokazane kvalitete i

priznanja ulijevaju nadu u pozitivne promjene sustava vrijednosti. Kakvim sve putem prolaze

mladi znanstvenici prema ostvarenim ciljevima, ostaloj mladeži prečesto predstavlja istinsku

enigmu? Nedostatkom takvih i sličnih informacija sužava se aktivnost i angažiranost mladog

čovjeka. Umanjuju se brojne vrednote vezane uz zalog izgradnje i napretka bilo koje struke i

zvanja. Unutar slobodnog vremena mladih postoji golem prostor otvoren brojnim

mogućnostima napretka ukoliko im se ponudi odabir odgovarajućeg sadržaja. Scene nasilja

koje preplavljuju stranice naših crnih kronika, a čiji su akteri nerijetko i djeca mlađe školske

dobi, ulijeva nepovjerenje i bojazan građana. Mediji, okrenuti senzacionalizmu i profitu, ne

susprežu ni pred prikazima najmračnijih scena zla. Naprotiv, koristeći nedostatnu educiranost

svojih mladih konzumenata promoviraju neprihvatljivo ponašanje, potpomažući time

srozavanje opće priznatih vrijednosti i kulture življenja.

U sklopu projekta mladi će znanstvenici s učenicima i timom Civitasa posjetiti različite

medije i odgojno obrazovne institucije te nastojati potaknuti mladi naraštaj na

prihvaćanje vlastite odgovornosti. Potrebne i važne za bilo kakav i bilo čiji uspjeh i

napredak. Vjerujemo, i učinkovite formule u borbi protiv nepoželjnog ponašanja. Pri završetku projekta pokušat će se, temeljem vođenih razgovora s mladima, definirati

njihova razmišljanja i percepcije o vrijednostima.

Ciljevi: - doprinos zaustavljanju nasilja među mladima. - suradnjom znanstvenika i nevladine scene

- upoznavanje mladih s važnošću rada unutar znanosti

- senzibilizacija medija za poštivanje pravila profesionalnog novinarstva

- promoviranje opće priznatih vrijednosti

- prihvaćanje vlastite, osobne odgovornosti

Početak i trajanje projekta: studeni 2008. - nadalje

Direktni korisnici: djeca i mladež

Indirektni: mediji i sveopća javnost

Aktivnosti: Vođenje edukativnih razgovora s djecom i mladima u deset osnovnih i srednjih škola, posjete

tiskovnim i elektronskim medijima - znanstvenici i polaznici Civitasovih programa.

Suradnja: Civitas Zagreb, znanstvenici, mediji, institucije.

Voditelji: prof. dr. sc. Ivan Đikić i stručni tim udruge Civitas (pedagozi, novinari, psiholozi)

11. 4. PREVENTIVNI PROGRAM „LJUBAV U POKRETU“

Program „Ljubav u pokretu“ svoje uporište za provedbu ima u slijedećim programima i

propisima Ministarstava znanosti, obrazovanja i športa:

Zdravstveni odgoj (teme iz modula Živjeti zdravo – zaštita mentalnog zdravlja, te teme iz

modula Prevencija nasilnog ponašanja i teme iz modula Prevencija ovisnosti).

Page 97: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Preventivni programi: Prevencija nasilnog ponašanja učenika, te Prevencija zlouporabe

sredstava ovisnosti.

Građanski odgoj

(teme koje se odnose na donošenje pravila; socijalne vještine kao što su upravljanje

emocijama, timski rad, dostojanstvo i samopoštovanje, dakle najviše društvena dimenzija kao

tematsko područje).

Provodi se u suradnji sa :

Centrom za osobni i profesionalni razvoj „Sreća“

Centrom za edukaciju i savjetovanje „Sunce“

Agencijom za odgoj i obrazovanje - viša savjetnica Luči Lončar, prof.

Ciljevi programa:

Osigurati zaštitu prava i dobrobiti djece u riziku koja predstavljaju dodatno osjetljivu

skupinu djece.

Ciljevi u radu s djecom i mladima kroz radionice

Poticati razvoj potencijala i zdrav razvoj djece i mladih.

Osigurati zaštitu prava i dobrobiti djece.

Omogućiti razvoj samopoštovanja, samopouzdanja i stvaranje snažnog osobnog

integriteta i osjećaja ljudskog dostojanstva.

Stvoriti predispozicije za usvajanje kvalitetnih oblika vršnjačkog druženja i zabave i

odupiranje negativnim vršnjačkim pritiscima.

Sprječavati razvoj nasilja i ovisnosti.

Poticati prijenos s djeteta na dijete kvalitetnih oblika druženja i zabave bez potrebe za

dokazivanjem pred vršnjacima i s pozitivnih osjećajem pripadnosti, samopoštovanja i

radosnog prihvaćanja sebe i drugih.

Metode koje će se primjenjivati u radionicama preuzete su iz kreativnih terapijskih

smjerova (stručni suradnici educirani su za provođenje istih metoda i tehnika rada u

preventivnom, a ne psihoterapijskom smislu):

art – terapija (likovne tehnike i metode rada)

psihodrama (dramske tehnike i metode rada)

terapija pokretom i plesom (plesne tehnike i metode rada)

Učenici: od 4. do 6. razreda

Page 98: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

12. PROTOKOLI O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA MEĐU DJECOM

U skladu sa službenim Protokolom koji se temelji na sadržajima i obvezama

propisanim Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima koji je

donijela Vlada RH Osnovna škola Medvedgrad će u slučaju nasilja među djecom poduzimati

slijedeće aktivnosti.

U slučaju prijave nasilja ili dojave o nasilju među djecom imenovana stručna osoba

(stručna služba) za koordiniranje aktivnosti vezanih uz problematiku nasilja u odgojno-

obrazovnoj ustanovi ili osoba koja je u slučaju njezine odsutnosti zamjenjuje kao i svi učitelji

koji primijete nasilje ili im se dojavi, će:

odmah poduzeti sve mjere da se zaustavi i prekine aktualno nasilno postupanje prema

djetetu, a u slučaju potrebe zatražiti pomoć drugih djelatnika odgojno – obrazovne

ustanove ili po potrebi pozvati djelatnike policije;

ukoliko je dijete povrijeđeno u mjeri koja zahtijeva liječničku intervenciju ili pregled

ili se prema okolnostima slučaja može razumno pretpostaviti ili posumnjati da su

takva intervencija ili pregled potrebni, odmah pozvati službu hitne liječničke pomoći

ili na najbrži mogući način, koji ne šteti zdravlju djeteta, prepratiti ili osigurati pratnju

djeteta od strane stručne osobe liječniku, te sačekati liječnikovu preporuku o daljnjem

postupanju i dolazak djetetovih roditelja ili zakonskih zastupnika;

odmah po prijavljenom nasilju o tome obavijestiti roditelje djeteta ili zakonske

zastupnike, te ih upoznati sa svim činjenicama i okolnostima koje je do tada doznala i

izvijestiti ih o aktivnostima koje će se poduzeti;

po prijavi, odnosno dojavi nasilja odmah obaviti razgovor s djetetom koje je žrtva

nasilja, a u slučaju da je postojala liječnička intervencija, uz dogovor s liječnikom, čim

to bude moguće. Ovi razgovori s djetetom obavljaju se uvijek u nazočnosti nekog od

stručnih djelatnika odgojno-obrazovne ustanove, a na način da se postupa posebno

brižljivo, poštujući djetetovo dostojanstvo i pružajući mu potporu;

roditeljima ili zakonskim zastupnicima djeteta koje je žrtva vršnjačkog nasilja dati

obavijesti o mogućim oblicima savjetodavne i stručne pomoći djetetu u odgojno-

obrazovnoj ustanovi i izvan nje, a s ciljem potpore i osnaživanja djeteta te prorade

traumatskog doživljaja;

obaviti razgovor s drugom djecom ili odraslim osobama koje imaju spoznaju o

učinjenom nasilju te utvrditi sve okolnosti vezane uz oblik, intenzitet, težinu i

vremensko trajanje nasilja;

ukoliko se radi o osobito teškom obliku, intenzitetu ili dužem vremenskom trajanju

nasilja, koje može izazvati traumu i kod druge djece, koja su svjedočila nasilju,

savjetovati se s nadležnom stručnom osobom ili službom poradi pomoći djeci,

svjedocima nasilja;

što žurnije obaviti razgovor s djetetom koje je počinilo nasilje uz nazočnost stručne

osobe, ukazati djetetu na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja, te ga savjetovati

i poticati na promjenu takvog ponašanja, a tijekom razgovora posebno obratiti

pozornost iznosi li dijete neke okolnosti koje bi ukazivale da je dijete žrtva

zanemarivanja ili zlostavljanja u svojoj obitelji ili izvan nje, u kojem slučaju će se

odmah izvijestiti centar za socijalnu skrb, a po potrebi ili sumnji na počinjenje

kažnjive radnje izvijestiti policiju ili nadležno državno odvjetništvo, a odgojno-

obrazovna ustanova će poduzeti sve mjere za pomirenje djece i za stvaranje

tolerantnog, prijateljskog ponašanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi;

Page 99: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

pozvati roditelje ili zakonske zastupnike djeteta koje je počinilo nasilje, upoznati ih s

događajem, kao i s neprihvatljivošću i štetnošću takvog ponašanja, savjetovati ih s

ciljem promjene takvog ponašanja djeteta, te ih pozvati na uključivanje u savjetovanje

ili stručnu pomoć unutar škole ili izvan nje (centri za socijalnu skrb, poliklinike za

zaštitu djece, obiteljska savjetovališta i slično) i izvijestiti ih o obvezi odgojno-

obrazovne ustanove da slučaj prijavi nadležnom centru za socijalnu skrb, Uredima

državne uprave u županijama (Službama za društvene djelatnosti i/ili Gradskom uredu

za obrazovanje i šport Grada Zagreba), policiji ili nadležnom državnom odvjetništvu;

o poduzetim aktivnostima, razgovorima, izjavama te svojim opažanjima sačiniti

službene bilješke, kao i voditi odgovarajuće evidencije zaštićenih podataka koje će se

dostaviti na zahtjev drugim nadležnim tijelima

Budući je sastavnica Protokola i dojava Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport,

slučajeve nasilja nad djecom treba dojaviti istom ukoliko nam je potrebna njihova pomoć

u rješavanju problema nasilja.

U tu svrhu treba koristiti njihov Obrazac za dojavu.

Page 100: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

OBRAZAC ZA DOJAVU

(slučaja nasilja nad djecom)

Škola Ravnatelj Tel:

Adresa Datum Fax:

Osoba koja je doživjela

nasilje

(ime prezime, razred, spol,

adresa, zanimanje, ime i

prezime roditelja, skrbnika,

telefon)

Osoba koja je počinila nasilje

(ime prezime, razred, spol,

adresa, zanimanje, ime i

prezime roditelja, skrbnika,

telefon)

Datum i vrijeme događaja

Mjesto događaja

Opis događaja

Posljedice događaja

Poduzete mjere

Pedagoške mjere

Tko šalje informaciju

(ime i prezime, zanimanje

tel.)

OČEKIVANJA OD GRADSKOG UREDA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

MJESTO I DATUM

RAVNATELJ:

Page 101: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

Sukladno Programu aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, nužno je o

problemu nasilja među djecom i mladima redovito izvještavati roditelje i djecu te ih poticati

da prijavljuju nasilje, a tijekom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti promicati modele

nenasilne komunikacije, međusobne tolerancije i uvažavanja, organiziranjem tribina,

roditeljskih sastanaka, satova razredne zajednice, učeničkih priredbi, objavama na oglasnoj

ploči odgojno-obrazovnih ustanova ili na drugi primjereni način.

U sve aktivnosti vezane uz sprečavanje nasilja među djecom nužno je uključiti djecu i mlade

te roditelje, zakonske zastupnike, odgojno-obrazovne djelatnike i ostale stručne osobe kao

aktivne sudionike i partnere, kako bi se dugoročno promicala načela nenasilja, kao preduvjeta

kvalitetnog i sigurnog odrastanja djece.

Primjereno postupanje vezano uz problematiku vršnjačkog nasilja zahtijeva aktivnu suradnju

te jednakovrijedan doprinos svih državnih tijela, budući da se prepuštanje tereta odgovornosti

i postupanja samo jednom čimbeniku (primjerice samo školi, policijskoj postaji, domu za skrb

o djeci ili centru za socijalnu skrb) u znatnom broju slučajeva može definirati dugoročno

potpuno neučinkovitim, stoga je navedena suradnja preduvjet sveobuhvatne i kvalitetne

zaštite djece.

Page 102: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA U OBITELJI

Cilj protokola postupanja odgojno-obrazovnih ustanova je senzibiliziranje djelatnika

odgojno-obrazovnih ustanova za pojave nasilja u obitelji koje doživljavaju djeca i učenici te

poduzimanje mjera radi otkrivanja i prijavljivanja problema i pomoći djetetu.

Učitelji i stručni suradnici dužni su poduzimati mjere zaštite prava djeteta/učenika te o

svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne

zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja, odmah:

1. Ukoliko je dijete/učenik povrijeđeno u mjeri koja zahtijeva liječničku intervenciju ili

pregled ili se prema okolnostima slučaja može pretpostaviti da su takva intervencija ili

pregled potrebni, odmah pozvati službu hitne medicinske pomoći ili na najbrži mogući

način, koji ne šteti zdravlju djeteta, otpratiti ili osigurati pratnju djeteta od strane stručne

osobe liječniku/ci te sačekati liječničku preporuku o daljnjem postupanju;

2. Žurno izvijestiti ravnatelja škole koji će izvršiti prijavu policiji i obavijestiti centar za

socijalnu skrb te ih upoznati sa svim činjenicama i okolnostima slučaja i aktivnostima

koje će se poduzeti, te na traženje državnog odvjetništva ili policije odmah dostaviti svu

dokumentaciju vezanu uz razjašnjavanje i dokazivanje kažnjive stvari;

3. Ukoliko se radi o osobito teškom obliku, intenzitetu ili dužem vremenskom trajanju

nasilja, koje je izazvalo traumu, savjetovati se sa stručno-razvojnom službom odgojno-

obrazovne ustanove, stručnjacima centra za socijalnu skrb kojeg je obavijestio o slučaju

te sa drugom stručnom službom izvan ustanove o načinu postupanja i pomoći djetetu

žrtvi nasilja u obitelji u okviru odgojno-obrazovne ustanove;

4. O dojavi nasilja i o poduzetim aktivnostima, razgovorima, izjavama i svojim opažanjima

izraditi službenu bilješku, koja će se dostaviti na zahtjev drugim nadležnim tijelima.

Page 103: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ZA 2015./2016.

13. PRIJEDLOG MJERA ZA STVARANJE ADEKVATNIJIH UVJETA RADA I MJERA ZA UNAPREĐIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

U prethodnom razvojnom planu za šk. god. 2014./2015. realizirali smo sljedeća planirana područja kroz aktivnosti:

Page 104: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

PRIORITETNO

PODRUČJE

UNAPRJEĐENJA

RAZVOJNI CILJEVI

METODE I AKTIVNOSTI

ZA OSTVARIVANJE

CILJEVA

NUŽNI

RESURSI

DATUM DO

KOJEGA ĆE SE

CILJ OSTVARITI

OSOBE

ODGOVORNE ZA

PROVEDBU

AKTIVNOSTI

MJERLJIVI

POKAZATELJI

OSTVARIVANJA

CILJEVA

Integracija nastavnih

sadržaja i među

predmetna korelacija

kroz izvannastavne

aktivnosti i projekte

Povezati nastavne sadržaje te

primjena naučenog u

svakodnevnom životu.

terenska nastava,

radionička nastava,

praktična nastava i ostali

suvremeni oblici i metode

rada prema Kurikulumu za

šk. god. 2015./2016., a

vezano uz slobodne

aktivnosti i projekte

kraj šk. god.

2015./2016.

prema Kurikulumu Realizacija projekata i

slobodnih aktivnosti.

Anketiranje stavova

učenika prema

kvaliteti provođenja

navedenih aktivnosti

(naglasak na 5.

razredima).

Odnos učenika prema

drugim učenicima

Kontinuirano utjecati na stvaranje

atmosfere međusobne tolerancije i

suradnje, te nenasilnog rješavanja

sukoba.

kontinuirano provođenje

programa Prevencije nasilnog

ponašanja učenika,te CAP-

programa

Program

UNICEF-a

suradnja s

Udrugom

roditelja Korak

po korak

kraj šk. god.

2015./2016.

pedagoginja kao

koordinator programa,

no i svi razrednici,

učitelji, učenici

CAP-program kroz

evaluaciju prema

programu.

Prevencija nasilnog

ponašanja učenika-

prema rezultatima

samovrednovanja u

kategoriji odnos učenika

prema drugim

učenicima.

Uključenost škole u

projekte

Proučiti mogućnost prijave na

projekte EU i prijava na iste.

pisanje projekata

suradnja učitelja na pisanju

projekata i prijavi na

natječaje

Učitelji i stručna

znanja vezana uz

pisanje projekata

prema roku za

prijave projekta, šk.

god. 2015./2016.

učitelji nije realizirano u ovoj

šk. godini

Page 105: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

KREDA analiza - ODREĐIVANJE PRIORITETNIH PODRUČJA RADA ŠKOLE

KREDA analiza

1. Čime se možemo pohvaliti?

(analizirati i navesti sve dobre strane rada

škole)

Možemo se pohvaliti sa uključenosti

učenika u slobodne aktivnosti i njihovim

pozitivnim stavovima o kvaliteti istih.

Možemo se biti zadovoljni konstantno

srednjom ocjenom zadovoljstva učenika i

roditelja na nivou škole (i 4. i 8. razredi) s

većinom aspekata promatranja (odnos

učenika s učenicima, odnos učitelja i

učenika, poučavanje i učenje i

vrednovanje učeničkog napretka i

postignuća ) u rasponu srednje ocjene od

3, 06 do 4, 06.

66, 06 % učenika 8. razreda je zadovoljno

kvalitetom nastave, osobito smatraju da

učitelji znaju predavati i objašnjavati, da

su spremni za sat, znaju svoj predmet i

pravedno ocjenjuju, osim toga da su dobri

u održavanju discipline, znaju biti zabavni

i znaju slušati učenike, a u odnosu s

učiteljima da su najbolji u slušanju i

razumijevanju učenika, da pomažu kad je

pomoć potrebna i da jasno iskazuju svoja

očekivanja.

2. S kojim se teškoćama svakodnevno

susrećemo?

(navesti i osvijestiti s kojim se sve teškoćama

svakodnevno susrećemo, a koje se odnose na

unutrašnji rad i funkcioniranje škole)

Skučeni prostor škole.

Slabiji rezultati stavova roditelja 8. razreda

prema aspektu poučavanja i učenja u odnosu

na prošlu šk. god (sa srednje ocjene 3, 06 na

2,89).

Slabiji rezultati stavova učenika 8. razreda

prema odnosu učenika i učitelja (srednja

ocjena 2, 88) i prema poučavanju i učenju

2,7 (i prošle godine bio slabiji taj rezultat

2,87).

Kroz dodatno ispitivanje stavova učenika 8.

razreda prema učiteljima potvrđeno je

najviše učenika djelomično zadovoljno

odnosom učenika i učitelja.

Ipak učenici izjavljuju i da učitelji predaju

jasnije, da su manje strogi, da imaju više

strpljenja i razumijevanja te da su pravedniji

u ocjenjivanju.

Page 106: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

3. Koji su naši neiskorišteni resursi?

(navesti koje sve neiskorištene potencijale

posjeduje naša škola)

Informiranje roditelja i lokalne zajednice o

radu škole.

Dosljednost svih u provođenju

dogovorenih aktivnosti.

Dosljedno vođenje dokumentacije o

provođenju aktivnosti u navedenim

područjima.

4. Što nas koči na putu prema napretku?

(opisati vanjske prepreke koje onemogućuju

napredak škole)

Moralna i financijska potpora uže i šire

okoline.

Nedostatci u postojećem odgojno-

obrazovnom sustavu.

5. Što možemo napraviti da budemo još bolji?

(na temelju unutrašnjih karakteristika škole

osmisliti što sve možemo učiniti da budemo

još bolji)

Motivacija i dosljednost u provođenju

planiranih aktivnosti svih sudionika

odgojno-obrazovnog procesa.

6. Tko nam može pomoći u napretku

(osobe, institucije…)?

(imenovati institucije, osobe i dr. za koje

mislimo da nam mogu pomoći u unaprjeđenju

podizanja kvalitete rada škole)

MZOŠ, Gradski ured za obrazovanje i šport,

Gradska četvrt Črnomerec.

KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?

Zadovoljni smo kvalitetom naše škole (podcrtajte odgovarajuću ocjenu):

nismo

zadovoljni 1 2 3 4 5

potpuno smo

zadovoljni

Page 107: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

U krajnjem desnom stupcu tablice znakom X označite prioritetno područje koje želite unaprijediti u školskoj godini 2015./2016.

Temeljem rezultata Vanjskog vrjednovanja postignuća učenika i samovrjednovanja kroz stavove učenika, učitelja i roditelja, napravili smo procjenu

rezultata i prema rezultatima planirali slijedeće u Školskom razvojnom planu za školsku godinu 2015./2016.

POPIS PODRUČJA UNAPRJEĐENJA PRIORITETNO PODRUČJE

UNAPRJEĐENJA

1. OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA (razredna nastava)

2. OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA (predmetna nastava)

3. OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA (vanjsko vrjednovanje)

4. VRJEDNOVANJE UČENIČKOG NAPRETKA I POSTIGNUĆA

5. INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA/ MEĐUPREDMETNA

KORELACIJA predmetna nastava

6. PLANIRANJE NASTAVE, POUČAVANJE I UČENJE predmetna nastava

7. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, DOPUNSKA, DODATNA I IZBORNA

NASTAVA

8. PEDAGOŠKE MJERE

9. ODNOS UČENIKA PREMA DRUGIM UČENICIMA I ŠKOLI predmetna nastava

10. ODNOS UČENIKA I UČITELJA predmetna nastava

11. ODNOS UČITELJA, RODITELJA I ŠKOLE

12. RADNO OZRAČJE

13. ORGANIZACIJA NASTAVE I RADA ŠKOLE

Page 108: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

14. OSIGURANJE I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŠKOLE

15. MATERIJALNI UVJETI RADA I OPREMLJENOST ŠKOLE

16. HIGIJENSKO-ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE MJERE

17. STRUČNA SLUŽBA

18. PODRŠKA UČENICIMA

19. STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA ŠKOLE

20. UKLJUČENOST ŠKOLE U PROJEKTE

21. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

22. Ostalo:__________________________

Page 109: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ZA ŠK. GOD 2015./2016.

PRIORITETNO

PODRUČJE

UNAPRJEĐENJA

RAZVOJNI CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA

OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŽNI RESURSI

DATUM DO KOJEGA

ĆE SE CILJ

OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE ZA

PROVEDBU AKTIVNOSTI

MJERLJIVI POKAZATELJI

OSTVARIVANJA CILJEVA

1. Integracija nastavnih

sadržaja-

međupredmetna

korelacija

Planiranje Školskog kurikuluma

kroz što više integrirane nastave

putem projekata, terenske

nastave, učenje kroz istraživanje

kako bi motivirali interese učenika

i nastavu učinili zanimljivijom i

povezanom sa stvarnim životom.

terenska nastava

projektna nastava

integrirana nastava

izvanučionična nastava

suradnja s

roditeljima i

lokalnom

zajednicom

planiranje Šk.

kurikuluma do 30.

rujna, a realizacija

do kraja nastavne

godine 2015./16.

Tim za Školski kurikulum

uz sve učitelje i stručne

suradnike

rezultati anketiranja

učenika vezanih uz

stavove o kvaliteti

nastave

2. Planiranje nastave,

poučavanje i učenje

U nastavu uvoditi što više

suvremenih oblika i metoda rada s

ciljem veće aktivnosti učenika u

svim segmentima nastavnog

procesa.

rad u timu, fokus grupe,

istraživalački rad učenika,

korištenje suvremenih

medija u nastavi

financijska

podrška u nabavi

suvremenih

nastavnih

sredstava –

Ministarstvo,

Gradski ured,

lokalna zajednica,

ali i suradnja s

roditeljima

tijekom školske

godine

svi učitelji i stručni

suradnici, ravnateljica

rezultati anketiranja

učenika vezanih uz

stavove o kvaliteti

nastave

3. Odnos učenika prema Još dosljednije provođenje Postavljanje školskih papiri za izradu Do kraja rujna svi učitelji i djelatnici

Page 110: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

drugim učenicima u školi

– naglasak na

predmetnoj nastavi

programa prevencije vršnjačkog

nasilja.

Pojačano dežurstvo učitelja na

kritičnim mjestima u školi.

vrijednosti, pravila i

posljedice nepoštivanja

pravila na početku svake

školske godine.

Informiranje roditelja o

navedenom na početku

svake školske godine.

Praćenje dežurstva učitelja.

plakata

liste praćenja

učenika

postavljanje pravila

u svakom

razrednom odjelu.

Do sredine listopada

informiranje

roditelja.

Tijekom školske

godine dosljedno

provođenje

programa.

škole

ravnateljica i stručno

razvojna služba

Dokumentacija o

postavljenim

vrijednostima, pravilima

i posljedicama na

početku školske godine i

održanim roditeljskim

sastancima.

Liste praćenja učenika.

Prema rezultatima

internog

samovrjednovanja tog

područja putem

anketiranja učenika,

učitelja i roditelja.

4. Odnos učenika i

učitelja- osobito

predmetna nastava, jer

su nam rezultati u

stavovima učenika bili

slabiji nego prošle

godine

Utvrditi uzroke takvih rezultata. Anketiranje stavova učenika

od 5. do 8. razreda (ne samo

8. razreda kao do sada) o

uzrocima slabijih stavova

odnosa učenika i učitelja.

izrada anketnog

upitnika i obrada

do svibnja 2016. Tim za samovrednovanje

uz Novinarsku grupu i

grupu Vršnjaci pomagači

rezultati anketiranja

učenika

Page 111: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

5. Podrška učenicima Utvrditi učenike u koji su u riziku

razvijana neprihvatljivog ponašanja

i uključivanje učenika umjerenog

rizika u rane odgojno-obrazovne

intervencije u školi ili izvan škole

ovisno o visini faktora rizičnosti.

Planiran sociometrija u svim

razrednim odjelima, a ostali mjerni

instrumenti ovisno o mogućnosti

uključivanja u projekte vanjskih

suradnika.

Provedba samoprocjena

učenika i/ili procjena učitelja

putem mjernih instrumenata

(sociometrije, skale

samoprocjene

samopoštovanja i dr. ovisno

o dostupnosti mjernih

instrumenata).

Uključivanje učenika u

pedagoške radionice stručnih

suradnika u školi i izvan

škole, poticanje učenika na

uključivanje u slobodne

aktivnosti i dopunski rad u

školi, te poticanje na aktivno

sudjelovanje u školskim

projektima.

nabava mjernih

instrumenata

podrška lokalne

zajednice i

stručnih službi

izvan škole

Procjena rizičnosti

učenika 1.

polugodište,

uključivanje u

aktivnosti učenika 2.

polugodište.

stručni suradnici, učitelji

voditelji slobodnih

aktivnosti i dopunske

nastave, vanjski

suradnici

ponovljena

samoprocjena učenika

na kraju šk. godine

Page 112: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-medvedgrad-zg.skole.hr/.../multistatic/86/Godisnji_skole_za_WEB.pdf · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. GODINU 1. UVJETI

12. PRILOZI

Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su:

1. Godišnji planovi i programi rada učitelja (redovna nastava, izborna nastava, dodatna

nastava, slobodne aktivnosti, izvanučionička nastava – terenska nastava, Škola u prirodi,

projekti)

2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja

3. Planovi i programi rada razrednika

4. Planovi i programi rada za učenike s teškoćama

5. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika

6. Razrada godišnjeg plana kulturne i javne djelatnosti po mjesecima

7. Plan i program građanskog odgoja

8. Kurikul zdravstvenog odgoja

7. Raspored sati

8. Tabela – tjedne radne obaveze učitelja i stručnih suradnika

Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 26

Statuta Osnovne škole Medvedgrad, a na prijedlog Učiteljskog vijeća, Vijeća

roditelja i ravnatelja škole, Školski odbor na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2015./2016. ŠKOLSKU GODINU.

Predsjednica Školskog odbora: Ravnateljica:

Marija Kovač, prof. Blaženka Gašljević, prof.

Klasa: 602-02/15-02/86

Ur.broj: 251-130-15-1