godišnji plan i program za školsku godinu 2012. / 2013

of 72 /72
Godišnji plan i program za šk. god. 2020. / 2021. Srednja škola Stjepana Sulimanca Dravska 41, 33405 Pitomača Tel/Fax: + 385 33 801 434, Mob: +385 9 11 77 55 00 [email protected] OIB: 42015638190 IBAN: HR3523600001101676464

Author: others

Post on 28-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Godišnji plan i program za školsku godinu 2012. / 2013.Srednja škola Stjepana Sulimanca
Mob: +385 9 11 77 55 00 [email protected]
OIB: 42015638190 IBAN: HR3523600001101676464
3. UVJETI RADA ŠKOLE 6
4. KADROVSKI UVJETI 12
5. BROJ UENIKA 13
7. PLANOVI I PROGRAMI NASTAVE 21
8. STRANI JEZICI, RAZREDNIŠTVO, IZBORNA, DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA 30
9. PLAN I PROGRAM RADA STRUNIH TIJELA ŠKOLE 38
10. PRAKTINA NASTAVA 63
11. PERMANENTNO STRUNO USAVRŠAVANJE 66
12. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE, STRUNE EKSKURZIJE, NATJECANJA I SMOTRE
68
14. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 74
15. ZAVRŠNE ODREDBE 75
Šifra škole 10-317-501
Vrsta škole strukovna
Po osnivau dravna
Mobitel ravnatelja 091/177-5500
R A
ZR ED
A
Upravni referent 0,53 A 10 1 A 18 1 A 20 1 A 21 4,00 69
Poslovni tajnik 0,47 A 9 1,00 9
Agroturistiki tehniar 1 B 8 1 B 9 1 B 13 1 B 11 4,00 41
Poljoprivredni gospod. 0,14 C 1 0,64 C 9 0,43 C 3 3,00 13
Mehaniar poljoprivredne mehanizacije
Prodava 0,57 C 4 1,00 4
Kuhar - JMO 0,57 D 12 0,70 D 12 0,44 D 8 3,00 32
Konobar - JMO 0,43 D 9 0,30 D 5 0,17 D 3 3,00 17
Automehaniar - JMO 0,39 D 7 1,00 7
Agroturistiki tehniar – Nastavak obrazovanja
0,00 0
0,00 0
UKUPNO 4 55 4 58 4 58 3 36 15,00 207
4
2. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI I DJELATNOST ŠKOLE Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomai je zapoela svoj rad školske godine 1999./2000. kao podruni odjel virovitikih srednjih škola i to: Strukovne i Industrijsko-obrtnike škole. Kako su godine odmicale sve se više uenika upisivalo u našu školu, te su se 2003. godine, tonije 29. travnja, stekli uvjeti za osamostaljenje škole. Taj dan naša škola obiljeava i kao svoj Dan škole. 15. listopada 2012., rješenjem Trgovakog suda u Bjelovaru škola je dobila novi naziv: Srednja škola Stjepana Sulimanca. Brojevi telefona: Ravnatelj: 033/782-442, Tajništvo: 033/801-434, Fax: 033/801-434 Raunovodstvo: 033/801-571 e-mail: [email protected] web: www.ss-stjepana-sulimanca.skole.hr
Srednja škola Stjepana Sulimanca zapoela je s radom šk. god. 1999./2000. kao podruni odjel Strukovne i Industrijsko-obrtnike škole iz Virovitice. Svoju samostalnu djelatnost škola obavlja u skladu s Aktom o osnivanju škole kojeg je donijela Skupština Virovitiko-podravske upanije na svojoj sjednici odranoj 28. lipnja 2002. godine, (Klasa: 602-03/02-01/08, Urbroj: 2189/1-02-1). 29. travnja 2003. godine Rješenjem o poetku rada Ministarstva prosvjete i športa (Klasa: 602-03/02- 01/108, Urbroj: 532-02-02-02/7-03-6 od 29. travnja 2003.) zapoinje rad kao samostalna srednjoškolska ustanova za zanimanja u strukovnom podruju:
• ekonomija i trgovina za zanimanje upravni referent,
• poljoprivreda za zanimanje poljoprivredni gospodarstvenik i cvjear,
• osobne usluge za zanimanje frizer,
te opeobrazovnog dijela programa u dvojnom sustavu u strukovnom podruju:
• ekonomija i trgovina za zanimanje prodava,
• ugostiteljstvo i turizam za zanimanje kuhar,
• strojarstvo za zanimanje automehaniar, za koje je škola 19. svibnja 2003. godine od strane Ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva dobila Rješenje o odobrenju izvoenja naukovnog dijela programa za navedena zanimanja u dvojnom sustavu obrazovanja (Klasa: UP/I 1333-02/02-02/20, Urbroj: 515-03-03-05). 9. svibnja 2006. godine škola je dobila od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Rješenja (Klasa: 602-03/06-05/00008, Urbroj: 533-09-06-03, od 9.5.2006. i Klasa: 602-03/05-05/00076, Urbroj: 533-09- 06-04, 09.5.2006.) za zanimanja u strukovnom podruju:
• meustrukovno podruje za zanimanje agroturistiki tehniar, te
• ugostiteljstvo i turizam za zanimanje konobar.
Od 23. svibnja 2008. Škola ima Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa: 602-07/07- 03/00155, Urbroj: 533-09-08-0009) za obrazovanje odraslih:
1. Prekvalifikacija-dokvalifikacija u zanimanje:
• poslovni tajnik (060504)
3. UVJETI RADA ŠKOLE
3.1. Prostorni uvjeti Potrebni prostorni kapaciteti školske zgrade podijeljeni su na: 1. Prostore za izvoenje nastave zajednikih programa ( opeobrazovnih predmeta ). 2. Prostore za izvoenje strukovne nastave i to: 2.1. Specijalizirane uionice za strukovnu nastavu 2.2. Radionice za praktinu nastavu 3. Uredske prostore
4. Društvene i zajednike prostore 5. Prostore za izvoenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture
3.1.1. Prostori za izvoenje nastave zajednikih programa 1. Uionica za hrvatski jezik ( 28 uenika ) 70 m2 - kabinet za nastavnika 16,5 m2 2. Uionica za engleski jezik ( 20 uenika ) 50 m2 - kabinet za nastavnika 16,5m2 3. Uionica za njemaki jezik ( 20 uenika ) 50 m2 - kabinet za nastavnika 16,5m2 4. Uionica za matematiku ( 28 uenika ) 70 m2 - kabinet za nastavnika 16,5m2 5. Uionica za informatiku ( 15 uenika ) 50m2 - kabinet za nastavnika 16,5m2 6. Uionica za zemljopis/povijest ( 28 uenika ) 70m2 - kabinet za nastavnika 16,5m2 7. Uionica za kemiju/fiziku ( 28 uenika ) 84m2 - kabinet za nastavnika 16m2 - spremište kemikalija 9m2
UKUPNO UIONICA 7 444m2 UKUPNO KABINETA 7 115m2 3.1.2. Prostori za izvoenje strukovnih programa 3.1.2.1. Specijalizirane uionice za strukovnu nastavu 1. Uionica za gospodarstvo/raunovodstvo (28 uenika) 70m2 - kabinet za nastavnika 16,5m2 2. Uionica za raunalstvo (15 uenika) 50m2 - kabinet za nastavnika 16,5m2 3. Uionica za biologiju/ekologiju/prehranu (28 uenika) 84m2 - kabinet za nastavnika 16m2 - spremište zbirke 9m2
7
4. Uionica poznavanja robe (28 uenika) 70m2 - kabinet za nastavnika 16,5m2 5. Uionica za ekonomsku i pravnu skupinu pred. (28 uenika) 70m2 - kabinet za nastavnika 16,5m2
UKUPNO UIONICA 5 344m2 UKUPNO KABINETA 5 82m2 3.1.2.2. Praktikumi za praktinu nastavu a) Praktikum za kuharstvo sastoji se od:
- uionice za pripremu vjebi ( 15 uenika ) 38m2 - kuhinje za izvoenje vjebi ( 15 uenika ) 49m2 - skladišta s rashladnim ureajima 12m2 - prostora za otpad 7m2 - kuharske pripravnice ( office ) 7m2 - kabineta za nastavnika 17m2 - garderobe za uenike sa sanitarnim vorom, odvojeno uenici od uenica (garderobe su zajednike za kabinet kuharstva i ugostiteljskog posluivanja, odnosno za kuhare i konobare).
- uenici 15m2 - uenice 16m2 _______________________________________________________________ UKUPNO: 161 m2 b) Praktikum za ugostiteljsko posluivanje sastoji se od:
- uionice za pripremu vjebi ( 15 uenika ) 38 m2 - restorana za izvoenje vjebi ( 15 uenika ) 50 m2 - skladišta 10 m2 - predprostor ( office ) 4 m2 - kabineta za nastavnika 18 m2
_______________________________________________________________ UKUPNO: 120 m2 c) Praktikum za strojarstvo i mehanizaciju sastoji se od:
- uionice za pripremu vjebi I ( 15 uenika ) 44m2 - podruje rada poljop. Mehanizacija ( 15 uenika ) 50m2 - uionice za pripremu vjebi II ( 15 uenika ) 44m2 - radionice za automehaniare/primarnu obradu metala/CNC tehnologiju ( 15 uenika ) 50m2 - skladišnog dijela 18m2 - prostora za odlaganje otpada 8m2 - kabineta za nastavnika 17m2 - garderobe za uenike sa sanitarnim vorom - uenici 13m2 - uenice 13m2
_______________________________________________________________ UKUPNO: 213m2 d) Praktikum za poljoprivredne struke sastoji se od:
- Uionice za pripremu vjebi I ( 15 uenika ) 38m2 - Kabineta za nastavnika 25m2
8
- Uionice za pripremu vjebi II ( 15 uenika ) 44m2 - Kabineta za nastavnika 17m2 - Enološko-pedološkog laboratorija ( 15 radnih mjesta) 54m2 - Spremišta laboratorija 11m2 - Vinskog podruma 72m2 - Spremišta poljoprivrednih strojeva 33m2 - Garderobe za uenike i sanitarni vor - uenici 20m2 - uenice 21m2 - Vanjskih površina s plastenikom, vonjakom, povrtnjakom, kompostištem, pelinjakom
______________________________________________________________ UKUPNO: ( bez vanjskih površina ) 335m2 3.1.3. Uredski prostori
1. Ured ravnatelja opremljen namještajem za prihvat desetak osoba, raunalom, printerom, sefom, flipchart-om, klima ureajem. 25m2 2. Ured tajnika opremljen namještajem za prihvat do 4 osobe, raunalom, printerom, fax-om, arhivskim ormarima, klima ureajem, fotokopirnim ureajem. 25m2 3. Ured raunovoe opremljen namještajem, arhivskim ormarima, raunalom, printerom, sefom, telefonom, klima ureajem. 34m2 4. Ured pedagoga opremljen namještajem za prihvat 6 osoba, raunalom, printerom, arhivskim ormarima, telefonom, flipchart-om, klima ureajem. 17m2 5. Ured psihologa opremljen namještajem za prihvat 6 osoba, raunalom, printerom, arhivskim ormarima, telefonom, flipchart-om, klima ureajem. 22m2 6. Prostorija za spremaice trebala bi biti opremljena namještajem, ormarima za alat i pribor za išenje, WC. 17m2 7. Radionica kunog majstora trebala bi biti opremljena radnim stolom, alatom za sitne popravke, bušilicom, strojem za zavarivanje, metalnim ormarima za alat i rezervne dijelove. 30m2 8. garderoba i WC muškog tehnikog osoblja. 16 m2 9.Gospodarsko spremište 27m2 - odlaganje otpada 19m2 _______________________________________________________________
UKUPNO: 237 m2 3.1.4. Društveni i zajedniki prostori
1. Knjinica s itaonicom kvadrature prema pedagoškim standardima opremljena kompletnom opremom za prihvat i razvrstavanje knjiga i strune literature, raunalnom opremom, opremom za audio-vizualnu prezentaciju, fotokopirnim ureajem te itaonikim namještajem za 20 do 25 osoba. 70 m2 - kabinet knjiniara. 16 m2 2. Višenamjenska aula primjerene kvadrature za prihvat 300 osoba. 202m2
9
3. Zbornica opremljena namještajem za prihvat 40 osoba, ormarima za dnevnike, garderobnim ormarima, ormariima za smještaj dokumenata i osobnih stvari nastavnika, minimalno dva umreena raunala s printerom, oglasnim ploama, flipchart-ovima, aparatom za vodu, kuhanje aja i kave. 85m2 4. Prostorija za informacijsko-komunikacijsku opremu i multimedijska uionica. 56m2 5. Arhiva, opremljena potrebnim namještajem i opremom prema standardu koji propisuje dravni arhivski zavod. 13 m2
6. Garderoba s garderobnim ormariima za uenike, smještena u hodnicima škole, opremljena s 350 garderobnih ormaria s kljuevima za svakog uenika. 7. Sanitarni vorovi za uenike, 2 kompletna sanitarna vora po 16m2 8. Sanitarni vorovi za uenice, 2 kompletna sanitarna vora po 16m2 9. Sanitarni vorovi za zaposlene, 1 muški i 1 enski po 3m2 ________________________________________________________________
UKUPNO: 494m2 SVEUKUPNO ( bez ostalih prostora): 2.545m2
3.1.5. Prostori za izvoenje nastave TZK a) Vanjska igrališta
- igralište za košarku - igralište za rukomet/mali nogomet - igralište za odbojku/tenis
b) Dvorana
Trenutno se za nastavu TZK koriste vanjska igrališta. Meutim, u tijeku je dobivanje graevinske dozvole za izradu trodijelne športske dvorane sa tribinama. Dvorana bi se prema idejnom projektu trebala sastojati od:
- dvorane za korektivnu gimnastiku - spremišta sprava - svlaionica - tuševa s WC-ima - kabineta nastavnika - prirune ambulante - svlaionice za nastavnike s WC-om - prostorije za pribor za išenje i odravanje - ulaza za vanjske korisnike s klupskim prostorom te sanitarija uz ulaz
3.2. Materijalni uvjeti škole Materijalni uvjeti u našoj školi su na visokoj razini, te moemo kvalitetno organizirati vjebe i praktinu nastavu iz svih segmenata naših programa: poljoprivreda, ugostiteljsko posluivanje, kuharstvo, strojarstvo i kontinentalni turizam. Srednja škola Stjepana Sulimanca posjeduje kompletno opremljene praktikume za poljoprivredu, kuharstvo, strojarstvo i ugostiteljsko posluivanje.
10
Budui da bi popis opreme, nastavnih sredstava i pomagala svih praktikuma i knjinice znatno uveao broj stranica ovog Godišnjeg plana i programa, odluili smo da popis opreme, nastavnih sredstava i pomagala objavimo u zasebnom dokumentu, a koji je sastavni dio Godišnjeg plana i programa. 3.3. Ugostiteljski praktikum – Restoran „Stara pivnica“ Tijekom školske godine 2008./2009. izvršena je prva faza, a u školskoj godini 2009./2010. završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“. Nakon provedenog postupka ishoenja minimalno-tehnikih uvjeta, ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“. Restoran je zapoeo s radom u studenom 2010. godine. Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je zaposlen jedan suradnik u nastavi i jedna kuharica, a uenici koji izraze elju obavljaju praktini dio naukovanja u ovom školskom objektu. Oprema ugostiteljskog praktikuma - Restorana„Stara pivnica“
- kuhinjski termiki blok 1 komplet - radni stolovi rfs. 6 kom - visei kuhinjski ormarii rfs. 2 kom - parnokonvekcijska penica 1 kom - kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom 2 kompleta - hladnjak 1 kom - ledenica 2 kom - topla kupka prijenosna 1 kom - plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode 1 kom - restoranski stolovi, masiv 11 kom - restoranske stolice, masiv 42 kom - barske stolice, masiv 6 kom - ormar za sitni inventar 2 kom - komoda za konobarsku pripravnicu 1 kom - toionik 1 kom - ledomat 1 kom - aparat za espresso kavu 1 kom - stroj za pranje aša 1 kom - digitalna vaga 1 kom - aparat za frape 1 kom - garderobni ormarii 8 kom
3.4. Praktikum za ekološku proizvodnju Šašnato polje Škola je u šk. god. 2012./2013. uspjela realizirati IPA projekt pod nazivom Modernizacija školskog kurikuluma i razvoj praktikuma za obrazovanje o odrivoj ekološkoj poljoprivredi, a ukupna vrijednost projekta je 226.000 eura. Najvei doprinos ovog projekta je uspostavljanje novog praktikuma za praktinu nastavu uenika strukovnih zanimanja u poljoprivredi. Praktikum se nalazi na mjestu bivše vojne karaule u Šašnatom polju na zaštienom podruju Regionalnog parka Mura-Drava. Praktikum osigurava dugorono odravanje strune prakse za uenike naše ali i za uenike drugih škola. Za prostor ekološkog praktikuma izradili smo detaljni gospodarski plan ekološke proizvodnje, te u suradnji sa Udrugom ZMAG iz Zagreba izradili smo i detaljnu studiju, odnosno plan, kako emo ovaj prostor pretvoriti u Centar za edukaciju o odrivim oblicima poljoprivrede i agroturizmu po naelima permakulture.
11
U sklopu praktikuma za ekološku proizvodnju škola ima i svoj pelinjak sa pet košnica, na ijem unaprjeenju marljivo radi naša Pelarska sekcija. Za ovu školsku godinu planiramo poveanje košnica za 100%. Pelarske proizvode putem školske zadruge plasiramo na trište. Od 2016. godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 23 hektara te školski vonjak i pelinjak u školskom dvorištu, Škola ima i automatizirani plastenik sa sustavom navodnjavanja 7x15x3m.
Oprema za rad na poljoprivrednim površinama:
- traktor IMT 359 1 kom - rotaciona kosilica - trimer 1 kom - komplet runih alata za obradu tla 15 kompleta - komplet voarskih škara 15 kompleta - košnice s pelama 5 kom - plug jednobrazni 1 kom - tanjurae 20 diskova 1 kom - prikolica traktorska 1 kom - kopaica samohodna 1 kom - kopaica traktorska 1 kom - maler traktorski 1 kom - plastenik 300 m2 1 kom - inox posude za vino 2000 litara - samohodna prskalica - atomizer 1 kom - lena prskalica 1 kom - take 4 kom - kontejneri za rasad 40 kom
12
4. KADROVSKI UVJETI
4.1. PODACI O RAVNATELJU, TAJNIKU, STRUNIM SURADNICIMA I OSOBAMA KOJE OBAVLJAJU ADMINISTRATIVNO-TEHNIKE I POMONE POSLOVE
Ime i prezime Zvanje Radno mjesto Radni odnos Ugovor o
radu
Jasna Rabaija mag. oec tajnik Neodreeno 40
Ljijana ivkovi ekonomist voditelj raunovodstva Neodreeno 40
Sylwia Nasilowska-Blaok mag. psihologije struni suradnik-psiholog Neodreeno 40
Martina Buneta mag. paed. et mag. educ. phil. Struni suradnik-pedagog Neodreeno 20
Diana Musi mag. informatologije struni suradnik-knjiniar Neodreeno 20
Davor Baji KV sprema Neodreeno 40
Dubravko Rabaija SSS domar i loa Odreeno 40
Višnja Filjak SSS Spremaica Neodreeno 40
Sanja Zdelar KV spremaica Neodreeno 20
Josipa Sesvean KV spremaica Neodreeno 40
Martina Maresi KV spremaica odreeno 20
Jasna Kos SSS spremaica odreeno 40
4.2. Tjedna zaduenja u nastavi
Tablica tjednih zaduenja nastavnika zbog veliine i specifinog formata, napravljena je u zasebnom dokumentu putem sustava e-matice, a koji je sastavni dio ovog godišnjeg plana i programa.
13
5. BROJ UENIKA 5.2. Broj uenika i razrednih odjela šk. god. 2019./2020. R a z r e d
UKUPNO
Uenika Odjela Uenika Odjela Uenika Odjela Uenika Odjela Uenika Odjela
M M M M M
1. Upravni referent 4 14 1 6 15 1 3 18 1 7 11 1 20 58 4
2. Agroturistiki tehniar
3 7 1 6 7 1 2 9 1 4 5 1 15 28 4
3.
Agroturistiki tehniar – nastavak obrazovanja
4. Prodava 0 3 0,50 2 9 0,58 2 12 2
5. Poljoprivredni gospodarstvenik
8 1 0,45 3 0 0,50 8 0 0,42 19 1 3
6. Mehaniar poljoprivredne mehanizacije
10 1 0,55 10 1 1
7. Kuhar 4 8 0,67 3 5 0,42 5 6 0,61 12 19 3
8. Konobar 4 2 0,33 4 1 0,26 2 3 0,28 10 6 3
9. Automehaniar 6 0 0,32 2 0 0,11 8 0 2
SVEUKUPNO 33 33 4 28 31 4 24 45 4 11 16 2 96 125 14
5.3. Broj uenika i razrednih odjela šk. god. 2020./2021.
R a z r e d UKUPNO
I. II. III: IV.
Uenika Odjela Uenika Odjela Uenika Odjela Uenika Odjela Uenika Odjela
M M M M M
1. Upravni referent 2 8 0,53 3 15 1 6 14 1 3 18 1 14 55 4
2. Poslovni tajnik 2 7 0,47 2 7 1
3. Agroturistiki tehniar
6 2 1 2 7 1 6 7 1 2 9 1 16 25 4
4.
5. Prodava 1 3 0,57 1 3 1
6. Poljoprivredni gospodarstvenik
1 0 0,14 9 0 0,64 3 0 0,43 13 0 3
7. Mehaniar poljoprivredne mehanizacije
6 0 0,86 5 0 0,36 11 0 2
8. Kuhar 2 10 0,57 4 8 0,70 3 5 0,44 9 23 3
9. Konobar 3 6 0,43 2 3 0,30 3 0 0,17 8 9 3
10 Automehaniar 7 0 0,39 7 0 1
SVEUKUPNO 22 33 4 25 33 4 29 29 4 9 27 3 85 122 15
14
6. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE Godišnjim planom i programom rada škole utvruje se plan i raspored broja radnih dana potrebnih za provedbu nastavnoga plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole (pisanje ispita dravne mature, školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan upe, dan opine i grada te za izlete, ekskurzije i slino).
6.1 Kalendar rada škole Na temelju Odluke MZO-a o poetku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora uenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. propisuje se poetak i završetak nastavne godine, trajanje polugodišta i trajanje uenikih odmora u osnovnim i srednjim školama: Školska godina poinje 1. rujna 2020., a završava 31. kolovoza 2021. godine. Nastavna godina poinje 7. rujna 2020., a završava 18. lipnja 2021. godine. Nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište traje od 7. rujna 2020. do 23. prosinca 2020. godine. Drugo polugodište traje od 11. sijenja 2021. do 18. lipnja 2021., a za uenike završnih razreda
srednje škole do 25. svibnja 2021. godine. Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za uenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna. Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/strukovni kurikulum i propisani broj nastavnih tjedana, nastavna godina moe se produljiti odlukom ureda dravne uprave u upaniji nadlenog za obrazovanje, odnosno ureda Grada Zagreba nadlenog za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ured), uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i nakon 18. lipnja 2021. godine, odnosno nakon 25. svibnja 2021. godine za završne razrede srednje škole, kao i uenike koji polau predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite dravne mature te za uenike u programima iji se vei dio izvodi u obliku vjebi i praktine nastave i za uenike koji u to vrijeme imaju strunu praksu, što se utvruje godišnjim planom i programom rada škole. Jesenski odmor uenika poinje 2. studenog 2020. godine, a završava 3. studenog 2020. godine te
nastava poinje 4. studenog 2020. godine Prvi dio zimskog odmora uenika poinje 24. prosinca 2020. godine, a završava 8. sijenja 2021.
godine te nastava poinje 11. sijenja 2021. godine. Drugi dio zimskog odmora uenika poinje 23. veljae 2021. godine, a završava 26. veljae 2021.
godine te nastava poinje 1. oujka 2021. godine Proljetni odmor uenika poinje 2. travnja 2021. godine, a završava 9. travnja 2021. godine te
nastava poinje 12. travnja 2021. godine. Ljetni odmor poinje 19. lipnja 2021. godine, osim za uenike koji polau predmetni, razredni,
dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite dravne mature te za uenike u programima iji se vei dio izvodi u obliku vjebi i praktine nastave i za uenike koji u to vrijeme imaju strunu praksu, što se utvruje godišnjim planom i programom rada škole.
Iznimno, uenici u programima iji se vei dio izvodi u obliku vjebi i praktine nastave i drugim strukovnim programima sa strunom praksom mogu imati i drukiji raspored odmora, s tim da im ukupan odmor tijekom školske godine ne moe biti krai od 45 radnih dana, što se ureuje ugovorom, a sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009., 24/2010., 22/2013. i 25/2018.).
15
6.2. Popravni ispiti, vremenik izrade i obrane završnog rada i vremenik ispita dravne mature Obveza izrade i obrane završnog rada te mogunost polaganja ispita dravne mature odreena je temeljem lanka 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), a detalji su ureeni Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09), te Pravilnikom o polaganju dravne mature (N.N. 87/08.). Obvezu izrade i obrane završnog rada ove šk. god. imaju:
- IV. a razred - Upravni referent
- IV. b razred - Agroturistiki tehniar - III. c razred - Poljoprivredni gospodarstvenik - III. c razred - Prodava - III. d razred - Kuhar - JMO - III. d razred - Konobar - JMO - III. d razred - Automehaniar - JMO
- Prema Pravilniku o izradbi i obrani završnoga rada, završni ispit za uenike gore navedenih
razreda sastoji se od: - izradbe završnog rada koji se sastoji od uratka koji moe biti: projekt, praktini rad s elaboratom,
sloeniji ispitni zadatak ili drugi slini uradak usklaen s nastavnim programom obrane završnog rada.
a) Vremenik pohaanja produne nastave, vremenik popravnih ispita i vremenik izrade i obrane
završnog rada Ljetni rok
Naziv Razredi Datum Vrijeme
Izbor tema za završni rad 4.a, 4.b, 3.c, 3.d do 30.10.2020.
Prijave za obranu u tajništvo škole
4.a, 4.b, 3.c, 3.d do 31.3.2021. 8,00 – 16,00
Predaja završnog rada mentoru 4.a, 4.b, 3.c, 3.d do 10.5.2021. 8,00 – 16,00
Predaja završnog rada u tajništvo škole (mentor)
4.a, 4.b, 3.c, 3.d do 24.5.2021. 8,00 – 16,00
Produena/dopunska nastava za završne razrede
4.a, 4.b, 3.d, 3c Okvirno od 26.5. - 4.6.2021. (po potrebi i due)
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
4.a, 4.b, 3.d, 3.c 28.6.2021. 8,00 – 16,00
Produena/dopunska nastava za ostale razrede
1.a, 2.a, 3.a, 1.b, 2.b, 3.b, 1.c, 2.c, 1.d, 2.d
Okvirno od 23.6. – 9.7.2021. (po potrebi i due)
8,00 – 16,00
1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b
14.7.2021. 8,00 – 16,00
Podjela razrednih svjedodbi za ostale razrede nakon odraene ljetne prakse
1.d, 2.d 3.9.2021. 8,00 – 16,00
16
4.a, 4.b, 3.c, 3.d do 9.7.2021. 8,00 – 16,00
Predaja završnog rada mentoru 4.a, 4.b, 3.c, 3.d do 9.7.2021. 8,00 – 16,00
Predaja završnog rada u tajništvo škole (mentor)
4.a, 4.b, 3.c, 3.d do 13.7.2021. 8,00 – 16,00
Popravni rok opeobrazovni dio* Svi razredi 19.8.2021. 20.8.2021.
8,00 – 16,00
8,00 – 16,00
svi 3.9.2021. 8,00 – 16,00
Naziv ispita Razredi Datum Vrijeme
Prijave za obranu u tajništvo škole
4.a, 4.b, 3.c, 3.d do 12.11.2021. 8,00 – 16,00
Predaja završnog rada mentoru 4.a, 4.b, 3.c, 3.d do 12.11.2021. 8,00 – 16,00
Predaja završnog rada u tajništvo škole (mentor)
4.a, 4.b, 3.c, 3.d do 29.11.2021. 8,00 – 16,00
Obrana završnog rada 4.a, 4.b, 3.c, 3.d 10.2.2022. 8,00 – 16,00
Podjela završnih svjedodbi svi 15.2.2022. 10,00
b) Vremenik ispita dravne mature U Srednjoj školi Stjepana Sulimanca ispitima dravne mature mogu pristupiti uenici slijedeih razreda:
- IV. a ( upravni referent) - IV. b ( agroturistiki tehniar )
Ispiti dravne mature u ljetnom roku odravat e se tijekom drugog polugodišta prema Kalendaru polaganja ispita dravne mature kojeg je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje na svojim stranicama: https://www.ncvvo.hr/kalendara-polaganja-ispita-drzavne-mature-u-sk-god-2020-2021-za-ljetni-i- jesenski-rok/ Napomena: Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoenje ispita dravne mature sastavni je dio ovog godišnjeg plana.
17
6.3. Pomoniki ispiti S obzirom da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (Narodne novine, broj 127/2019) propisao novi koncept pomonikog ispita, oekuje se tijekom godine i izmjena Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine, broj 118/2009) te Pravilnika o nainu i postupku polaganja naunikog ispita. Budui da oba podzakonska akta nisu dovršena, za sada je na snazi Pravilnik o postupku i nainu polaganja pomonikog ispita (Narodne novine, broj 63/2014, 78/2014 – ispravak 86/2015) te je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo preporuke, koje su dostavljene svim školama, iskoristiti zakonske mogunosti organizacije polaganja pomonikog ispita vodei rauna o najboljem interesu uenika. S tim u vezi, predloeno je da se pomoniki ispit provede istovremeno s obranom završnog rada te da se svim uenicima koji na ljetnom roku uspješno poloe završni rad isti prizna kao poloen praktini dio pomonikog ispita. Usmena provjera znanja koja se provodi u okviru obrane završnog rada priznat e se kao poloen struno-teorijski dio pomonikog ispita. Prema spomenutim preporukama, potrebno je da ustanove za strukovno obrazovanje obave sljedee:
• u povjerenstvo za obranu završnog rada ukljue predstavnike iz gospodarstva te e se na taj nain formalizirati i povjerenstvo za provedbu pomonikog ispita;
• javiti Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih eventualne promjene dosadašnjih lanova povjerenstava za provedbu pomonikih ispita, budui da su Odluke o lanovima povjerenstva za provedbu pomonikih ispita još uvijek na snazi;
• pošalju Zapisnike o provedenom pomonikom ispit (obrazac zapisnika sastavni je dio Pravilnika o postupku i nainu polaganja pomonikog ispita);
• pošalju tablicu Evidencija Povjerenstva za provedbu pomonikih ispita te Izjave o nepostojanju sukoba interesa nakon provedene obrane završnog rada; Agencija e istu proslijediti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta s
• obzirom na naknadu lanovima povjerenstava;
• unesu podatke u aplikaciju eNaukovanje temeljem kojih e Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izdati Uvjerenja o uspješno poloenom pomonikom ispitu, a sukladno utvrenim injenicama u zapisniku o provedenom pomonikom ispitu.
Prema preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Povjerenstvo za obranu završnog rada je ujedno i Povjerenstvo za polaganje pomonikog ispita, a tijekom obrane vodi se:
– zapisnik o završnome radu – zapisnik o poloenom pomonikom ispitu.
Polaganje pomonikih ispita odvija se na temelju: Zakona o obrtu (Narodne novine, broj 143/2013.) i Pravilnika o postupku i nainu polaganja pomonikog ispita (Narodne novine, broj 63/2014.) Kalendar pomonikih ispita donosi ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i bit e objavljen na mrenim stranicama Agencije. Pomonikom ispitu mogu pristupiti:
1. uenici koji su u tekuoj školskoj godini uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte
2. kandidati koji imaju završeno srednje strukovno obrazovanje u istom obrazovnom sektoru te najmanje 1 godinu radnog iskustva u zanimanju u kojem ele polagati pomoniki ispit
Kandidatima koji su poloili pomoniki ispit, Ministarstvo poduzetništva i obrta izdaje Uvjerenje o poloenom pomonikom ispitu. Ako kandidat ne pristupi ispitu bez opravdanog razloga, smatra se da ispit nije poloio.
18
6.4. Kalendar ostalih datuma - 1. studenoga 2020. Svi sveti – neradni dan
- 18. studenoga 2020. Dan sjeanja na rtve Domovinskog rata i Dan sjeanja na rtvu Vukovara –
neradni dan
- 26. prosinca 2020. Sv. Stjepan – neradni dan
- 1. sijenja 2021. Nova godina – neradni dan
- 6. sijenja 2021. Sveta Tri Kralja – neradni dan
- 4. travnja 2021. Uskrs – neradni dan
- 5. travnja 2021. Uskrsni ponedjeljak – neradni dan
- 29. travnja 2021. - Dan škole - projektni dan
- 1. svibnja 2021. Meunarodni praznik rada – neradni dan
- 30. svibnja 2021. – Dan dravnosti – neradni dan
- 3. lipnja 2021. Tijelovo – neradni dan
- 22. lipnja 2021. Dan antifašistike borbe – neradni dan
- 5. kolovoza 2021. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja – neradni dan
- 15. kolovoza 2021. Velika Gospa – neradni dan
6.4. Organizacija nastave 6.4.1. Nastava u školi Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomai radi u jednoj smjeni. Nastava poinje u 8 sati a završava u 14.45 sati. Škola ima dvotjedni raspored sati zbog organizacije praktine nastave za uenike koji se školuju u zanimanjima za vezane obrte – JMO. Za praktinu nastavu uenika strukovnih zanimanja u poljoprivredi imamo praktikum za ekološku proizvodnju, ija je izgradnja i obnova u cijelosti financirana iz EU fondova, a nalazi se na mjestu bivše vojne karaule u Šašnatom polju kod Pitomae na zaštienom podruju Regionalnog parka Mura-Drava. Praktikum e osigurati dugorono odravanje strune prakse za uenike naše škole ali i za studente i uenike drugih škola i fakulteta. Srednja škola Stjepana Sulimanca posjeduje i praktikum za vinarstvo i enologiju (vinski podrum i vinograd), te praktikum za voarstvo (vonjak). U sklopu praktikuma za ekološku proizvodnju škola ima i svoj pelinjak sa pet košnica, na ijem unaprjeenju marljivo radi naša Pelarska sekcija. Škola u suradnji sa Agronomskim fakultetom u Zagrebu proizvodi bijelo pjenušavo vino na bazi groa - bijeli pinot i chardonnay iz školskog vinograda. Osim ovih praktikuma, škola u svom dvorištu ima moderni plastenik za ekološku proizvodnju, ija je selidba i adaptacija u cijelosti financirana iz projekta Europskog socijalnog fonda u sklopu projekta „Modernizacija školskih kurikuluma poljoprivrednih zanimanja u skladu s HKO "Eko-bilje"“ Praktina nastava ugostiteljskog posluivanja i kuharstva realizira se u ugostiteljskom praktikumu otvorenog tipa - Restoranu „Stara pivnica“ koji je u vlasništvu škole. Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem su zaposleni o vlastitom trošku dva suradnika u nastavi: jedan konobar i jedna kuharica, a uenici koji izraze elju obavljaju praktini dio naukovanja u ovom školskom objektu.
19
Organizacija obrazovanja u JMO sustavu razlikuje se od one u školama s praktinom obukom. Tako se u našoj školi realizira samo dio naukovanja. Kuhari i konobari praktini dio naukovanja obavljaju u školskom restoranu Stara Pivnica, a automehaniari i mehaniari poljoprivredne mehanizacije svoju praktinu nastavu obavljaju kod obrtnika.
Tijekom naukovanja kontinuirano se prate, provjeravaju i ocjenjuju struna znanja i vještine naunika. Pored kontinuiranog praenja, provjeravanja i ocjenjivanja naukovanja na kraju druge godine provode se KONTROLNI ISPITI iz struno teorijskih i praktinih znanja i vještina: Svrha tog kontrolnog ispita je utvrditi ostvaruju li se potrebni ciljevi i zadae naukovanja. 6.4.4. Deurstvo u školi Zbog sigurnosti zgrade, uenika i djelatnika organizira se volontersko deurstvo u školi u vrijeme nastave. Na ulazu u zgradu deuraju uenici, koji prate i evidentiraju ulaske u školsku zgradu. Isto tako svaki dan po odreenom rasporedu deuraju po 4 profesora koji ovaj posao odrauju volonterski i kolegijalno. 6.5. Sjednice razrednih vijea Da bi se kontinuirano pratilo uenje i vladanje uenika u školi te njihovo napredovanje, organiziraju se sjednice razrednih vijea i to najmanje 4 tijekom školske godine. Jedna na poetku i kraju školske godine i po jedna na oba polugodišta. Ako se pojavi neki problem u nekom od razrednih odjela saziva se izvanredna sjednica razrednog vijea tog odjela. 6.6. Sjednice roditeljskog vijea Roditeljsko vijee kojeg ine predstavnici roditelja uenika razrednih odjela sastat e se u svakom polugodištu jedanput, a po potrebi i više puta tijekom školske godine. Prvu konstituirajuu sjednicu vijea roditelja, sazvat e ravnatelj tijekom mjeseca listopada. Vijee roditelja na svojim e sjednicama raspravljati o provedbi školskog kurikuluma, organizaciji rada škole, organizaciji izleta i ekskurzija, uvjetima rada u školi, izvannastavnim aktivnostima, vladanju, ponašanju uenika, socijalno-ekonomskom poloaju uenika i ostalim problemima vezanim za boravak uenika u školi, a predstavnik Vijea roditelja bit e i lan Povjerenstva za kvalitetu te e na taj nain Vijee roditelja biti ukljueno i u proces samovrednovanja škole. 6.7. Rad uenikog vijea Sjednice uenikog vijea odrat e se najmanje jedanput u svakom polugodištu, a po potrebi i više puta. Takoer ako to bude potrebno, školski odbor, razredno i nastavniko vijee mogu pozvati predstavnike vijea uenika na sjednicu na kojoj se raspravlja o pravima i obvezama uenika. Prvu sjenicu vijea uenika sazvat e struna suradnica škole tijekom mjeseca rujna. Predstavnik Vijea uenika bit e i lan Povjerenstva za kvalitetu te e na taj nain Vijee uenika biti ukljueno i u proces samovrednovanja škole.
20
7.1. UPRAVNI REFERENT
I. a
2. Hrvatski poslovni jezik 1/35 1/35 - -
3. Strani jezik I. 3/105 3/105 3/105 3/96
4. Strani jezik II. 2/70 2/70 2/70 2/64
5. Povijest 2/70 2/70 2/70 -
6. Zemljopis 2/70 2/70 - -
8. ovjek, zdravlje i okoliš 2/70 1/35 - -
9. Matematika 2/70 2/70 2/70 -
10. Sociologija - - 2/70
12. Uvod u dravu i pravo 3/105 - - -
13. Informatika 2/70 2/70 2/70 3/96
14. Ustavni ustroj RH - - - 2/64
15. Poslovna psihologija - 2/70 - -
17. Radno pravo - - - 2/64
19. Kompjuterska daktilografija 4/140 2/70 2/70 -
20. Poduzetništvo s menadmentom - - - 2/64
21. Uvod u imovinsko pravo - - - 2/64
22. Uvod u obiteljsko pravo - - 2/70 -
23. Gospodarstvo 2/70 - -
24. Knjigovodstvo - 2/70
25. Statistika - - - 2/64
Izborni predmeti
2. Logika - - 1/35
3. Filozofija - - - 2/64
5. Javne financije - - - 2/64
Struna praksa-završni ispit - 40 40 40
21
Redni Broj
Nastavni Predmet
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 1 2 2 2 2
3. Povijest 2 2 - -
5. Politika i gospodarstvo - 2
6. Etika / Vjeronauk 1 1 1 1
7. Matematika 2 2 2 2
8. Kemija 2 2 - -
Posebni struni dio okvirnog nastavnog plana
1. Turistika geografija Hrvatske 2 - - -
2. ovjek, zdravlje i ekologija 2 2 - -
3. Prehrana i poznavanje robe 1+1* - -
4. Kuharstvo 1+1* 1+2*
5. Ugostiteljsko posluivanje - 1+1*
6. Turizam i marketing - 1+1*
7. Bilinogojstvo 1 + 1* 1+1* 2+1* -
8. Stoarstvo 1 + 1* 1 1+1* -
9. Ekološka poljoprivreda 1+1* -
10. Hortikulturno ureenje gospodarstva
11. Izborni i fakultativni predmeti: Ribogojstvo; Konjogojstvo; Pelarstvo; Uzgoj junih kultura; Ratarstvo; Kuniarstvo; Ljekovito bilje; Prerada mlijeka; Lovstvo; Vinarstvo; Gljivarstvo; Etnologija; Knjigovodstvo; Prerada i uvanje poljoprivrednih proizvoda; Trište; Poduzetništvo; Ovarstvo; Kozarstvo; Izrada autohtonih suvenira…
1 + 1* 1+1* 1+1* 1+1*
12. Praktina nastava 4 + 3* 4+3* 4+4* 3+4*
Ukupno struni dio: 17 16 19 18
SVEUKUPNO: 33 32 33 30
Struna praksa: 105 105 105 96
*Napomena: vjebe i praktina nastava se odravaju u grupama do 15 uenika; praktina nastava dijeli se na dva podruja i to na podruje poljoprivrede + podruje ugostiteljstva. U I. i II. godini praktini dio nastave iz ugostiteljstva pokriva podruje kuharstva, dok u III. i IV. godini u polovici propisane satnice odrava se praktina nastava kuharstva a u drugoj polovici ugostiteljskog posluivanja. Struna praksa odvija se tijekom cijele godine ovisno o sezoni i agrotehnikim rokovima i to 60 sati na poljoprivrednom dobru škole a ostatak propisane satnice u objektima seoskog turizma i Uredu turistike zajednice.
22
Ukupno tj. god. tj. god. tj. god.
1. Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
2. Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
3. Povijest 2 70 - - - - 70
4. Vjeronauk / Etika 1 35 1 35 1 32 102
5. Tjelesna i zdravstvena kultura
1 35 1 35 1 32 102
6. Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno zajedniki dio 9 315 9 315 7 224 854
2. Struni dio
7. Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
8. Tehnologija zanimanja 2 70 3 105 2 64 239
9. Kulturno-povijesna baština - - - - 1 32 32
10. Marketing u turizmu - - - - 2 64 64
11. Enologija s gastronomijom - - 1 35 - - 35
12. Voenje i organizacija kuhinje
- - - - 1 32 32
13. Strani jezik II 1 35 1 35 1 32 102
14 Izborna nastava 1 35 1 35 1 32 102
Ukupno struni dio 6 210 7 245 9 288 743
3. Praktina nastava
Vjebe u školi 4 140 1 35 - - 175
Bonton 1 35 - - - - 35
Osnove raunalstva 2 70 - - - - 70
Praktina nastava
U ugostiteljskom objektu 540 630 640
Ukupno 19 1425 17 1460 16 1312 4197
23
tj. god. tj. god. tj. god.
1. Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
2. Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
3. Povijest 2 70 - - - - 70
4. Vjeronauk / Etika 1 35 1 35 1 32 102
5. Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
6. Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
2. Struni dio
7. Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
8. Strani jezik II 2 70 2 70 2 64 204
9. Tehnologija zanimanja 2 70 2 70 1 32 172
10. Turistika geografija - - - - 1 32 32
11. Poslovna psihologija i komunikacije
- - 1 35 - - 35
15. Voenje i organizacija restorana - - - - 1 32 32
Izborna nastava 1 35 1 35 1 32 102
Tjelesna i zdravstvena kultura
Vjebe u školi 4 140 1 35 - - 175
Bonton 1 35 - - - - 35
Osnove raunalstva 2 70 - - - - 70
Praktina nastava
220 240 160 620
Ukupno 16 1460 17 1495 17 1344 4299
24
tj. god. tj. god. tj. god.
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Osnove raunalstva* 1,5 52 - - - - 52
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Tehniko crtanje* 1,5 52 - - - - 52
Osnove tehnikih materijala 1 35 - - - - 35
Osnove tehnike mehanike** - - 2 70 - - 70
Elementi strojeva - - 2 70 - - 70
Osnove automatizacije*** - - - - 2 64 64
Osnovi elektrotehnike i elektronike - - - - 1 32 32
Tehnike motornih vozila 2 64 64
Izborna nastava 1 35 2 70 2 64 169
• Tjelesna i zdravstvena kultura
Praktina nastava u školi
• Tehnologija obrade i montae**
Praktina nastava u radnom procesu 560 630 640
Ukupno 16 1459 16 1460 15 1280 4199
* Okvirni sadraj izvodi se 0,5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama ** Okvirni sadraj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama *** Okvirni sadraj izvodi se 0,5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio), 1,5 sati u skupinama
Izborni sadraji izvode se prema uvjetima škole i interesu uenik. Prioritet se daje u strukovnim sadrajima:
• 1.razred: Osnove tehnikih materijala ili raunalstvo 1 sat
• 2.razred: Tehnike motornih vozila 2 sata
• 3.razred: Tehnike motornih vozila 1 sat, Tehnologija odravanja vozila 1 sat, Dijagnostika motornih vozila 1 sat
25
7.6. PRODAVA
Izmjene i dopune posebnog strunog dijela Nastavnog plana i programa od 14. lipnja 2011., primjenjuje se od školske godine 2011./2012.
A. ZAJEDNIKI OPEOBRAZOVNI DIO
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96
Strani jezik 2 70 2 70 2 64
Povijest 2 70
Geografija 2 70
Politika i gospodarstvo 2 64
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 2 70 2 64
Matematika 2 70 2 70 2 64
Osnove informatike 2 70
B. POSEBNI STRUNI DIO
Nabavno poslovanje 4 140
Poslovanje prodavaonice 1 35
Prodajno poslovanje 3 105
Prodajna komunikacija 2 70
Poslovna dokumentacija 1 32
Osnove marketinga 2 70
Ponašanje potrošaa 1 32
II. Izborni strukovni predmeti
Kreativnost u poslovanju 2 70
Araniranje i estetsko oblikovanje 2 70
Prezentacijske vještine 2 70
Upravljanje prodavaonicom 2 64
Ukupno sati 2 70 2 70 2 64
UKUPNO SATI B1 12 420 10 350 6 192
B2. Praktina nastava
Praktina nastava 4 140 7 245 14 448
Ukupno sati B2 4 140 7 245 14 448
UKUPNO SATI B1 + B2 16 560 17 595 20 640
26
I. razred
II. razred
III. razred
3. Povijest 2 - -
8. Raunalstvo - - 1
12. Povrarstvo 1 1 -
15. Stoarstvo 2 - 1
Sveukupno tjedno 30 30 34
Struna praksa (godišnje) 80 80 -
Sveukupno godišnje 1130 1130 1088
27
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
ZAJEDNIKI DIO:
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 2 70 2 64 204
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Matematika 2 70 2 70 2 64 204
Raunalstvo 2 70 - - - - 70
7 245 - - - - 245
UKUPNO ZAJEDNIKI DIO: 30 1050 12 420 10 320 1790
POSEBNI STRUNI DIO:
Elektrotehnika - - 2 70 - - 70
Motori i traktori - - 4 140 2 64 204
Poljoprivredni strojevi - - 2 70 3 96 166
Praktina nastava mehanike i strojeva 1)
- - 12 420 16 512 932
UKUPNO STRUNI DIO: 4 140 22 770 24 768 1678
SVEUKUPNO: 34 1190 34 1190 34 1088 3468
1) Ukljueni sadraji zaštite na radu i ekologije 2) Nakon 1. razreda u školskim radionicama u bloku (sadraji praktine nastave iz 1. razreda 3) Nakon 2. godine u školskim radionicama ili poduzeima u bloku prema izboru uenika. Uenik
bira sadraje praktine nastave iz 2. i 3. razreda. 4)Zbroj sati za završni ispit
28
I. a
2. Hrvatski poslovni jezik 2/70 - - -
3. Strani jezik I. 3/105 3/105 3/105 3/96
4. Strani jezik II. 2/70 2/70 2/70 2/64
5. Povijest 2/70 2/70 2/70 -
6. Zemljopis 2/70 2/70 - -
9. Matematika 2/70 2/70 2/70 -
10. Uvod u dravu i pravo - 2/70 -
11. Informatika i informatiki poslovni sustavi
3/105 2/70 2/70 3/96
- - 2/70 2/64
15. Poslovna psihologija - 2/70 - -
17. Radno pravo - - - 3/96
18. Trgovako pravo - - 2/70 -
20. Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom
- - 3/105 3/96
Izborni predmeti
2. Latinski jezik 2/70 2/70 - -
3. Logika - - 1/35
4. Filozofija - - - 2/64
SVEUKUPNO: 31 32 32 31
Struna praksa-završni ispit - 40 40 80
* Obvezni izborni predmet
29
8. STRANI JEZICI, RAZREDNIŠTVO, IZBORNA, DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA 8.1. Bifurkacije u stranim jezicima Tijekom upisa formiraju se odjeljenja ovisno o broju uenika koji slušaju razliite strane jezike. Bifurkacije su nune jer se ne upisuju dva paralelna razreda iste struke, pa stoga nije mogue formirati tzv. «jezino iste» razrede.
PRVI RAZREDI:
Eng. I Njem. I Eng. II Njem.II Francuski
I. a Upravni referent/poslovni tajnik 19 - - 19 -
I. b Agroturistiki tehniar 8 - - - -
I. c Mehan. poljop. meh./poljoprivredni gosp.
7 - - - -
DRUGI RAZREDI
Eng. I Njem. I Eng. II Njem.II Francuski
II. a Upravni referent 16 2 2 16 -
II. b Agroturistiki tehniar 7 2 2 7 -
II. c Mehan. poljop. meh./poljoprivredni gosp.
12 2 2 12 -
TREI RAZREDI
Eng. I Njem. I Eng. II Njem.II Francuski
III. a Upravni referent 19 1 1 19 -
III. b Agroturistiki tehniar 13 - - - -
III. c Prodava/poljoprivredni gosp. 7 - - - -
III. d Kuhar/konobar/automehaniar 16 2 2 16 -
ETVRTI RAZREDI
Eng. I Njem. I Eng. II Njem.II Francuski
IV. a Upravni referent 18 3 3 18 -
IV. b Agroturistiki tehniar 11 - - - -
8.2. Nastava vjeronauka i etike
Prilikom upisa uenici odabiru jedan od predmeta izborne nastave, vjeronauk ili etiku. Na osnovu
rezultata upisa formiraju se grupe i tako se odreuju sati izborne nastave.
Ukupan broj sati tjedno: Vjeronauk 14 sati tjedno
Etika 10 sati tjedno
SVEUKUPNO PO STRANOM JEZIKU Engleski I Njemaki I Engleski II Njemaki II
187 16 16 141
II b 9 -
IV. b 10 1
Prema nastavnom planu i programu pojedina zanimanja imaju obveznu izbornu nastavu. Prema
povedenim anketama o interesu uenika za pojedine izborne predmete, pregled izbornih predmeta
izgleda ovako:
I. d (kuhar) II strani jezik 2 Ana Pavli/Dunja Bonai
II. a (upravni referent) Latinski jezik 2 Marjan Ostrogonac
II. a (upravni referent) Ljudska prava 2 Vlatka Vrban
II. b ( agroturistiki tehniar) Ljekovito bilje 1+ 1* Branka Pavokovi
II. c (poljoprivredni gosp.) Pelarstvo 2 Tihomir Vrani
II. d (konobar) Enologija s gastronomijom 1 Davor Skender
II. d (kuhar) II strani jezik 2 Ana Mari Bajser/Vesna Bartoli
III. a (upravni referent) Logika 1 Andrej Osvaldi
III. a (upravni referent) Ljudska prava 2 Vlatka Vrban
III. b (agroturistiki tehniar) Odrivi turizam 1+1* Ivana Kralj
III. c (prodava) Odnosi s kupcima 2 Ivana Kralj
III. c (poljoprivredni gosp.) Seoski turizam 1 Ivana Kralj
III. d (konobar) Voenje i organizacija restorana
1 Davor Skender
III. d (kuhar) II strani jezik 2 Ana Mari Bajser/Vesna Bartoli
III. d (automehaniar) Osnove automatizacije 2 Ivan Keserica
IV. a (upravni referent) Filozofija 2 Andrej Osvaldi
IV. a (upravni referent) Javne financije 2 Ivana Kralj
IV. b (agroturistiki tehniar) Poduzetništvo 1+2* Ivana Kralj
31
* izborna nastava kod agroturistikih tehniara radi se po skupinama tako da u jednom razrednom
odjelu koji ima više od 15 uenika imamo 2 obrazovne skupine
8.5. Dodatna i dopunska nastava Analizirajui prošlogodišnje potrebe i interese uenika te slabije odgojno obrazovne rezultate iz predmeta matematika i hrvatski jezik, tijekom školske godine organizirat emo dopunsku nastavu, poglavito za uenike trogodišnjih zanimanja koji ostvaruju nešto lošije rezultate u svladavanju obrazovnih ciljeva, te za uenike završnih razreda zbog kvalitetnije pripreme za ispite dravne mature. Dodatna i dopunska nastava ureena je školskim kurikulumom. Ukoliko se tijekom školske godine ukae potreba za dodatnom organizacijom dopunske nastave, organizirat emo je u granicama ukupnih zaduenja koje nam omoguuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 8.7. Razredni odjeli i razrednici
RAZREDNI ODJEL RAZREDNIK
1.b (agroturistiki tehniar) Ivana Kralj
1.c (mehaniar poljoprivredne mehanizacije/poljop. gosp.) Marjan Ostrogonac
1.d (kuhar/konobar) Ana Pavli
2.c (mehaniar poljoprivredne mehanizacije /poljop. gosp.) Dalibor Petriuši
2.d (kuhar/konobar) Davor Skender
3.d (kuhar/konobar/automeh.) Ivan Keserica
4.c (agroturistiki tehniar-nastavak obrazovanja) Anita Rengel
8.6.1 PLAN RADA RAZREDNIKA Zaduenja razrednika:
• administrativni poslovi – sreivanje razredne administracije
• davanje potrebnih informacija uenicima
• rješavanje aktualnih problema razredne zajednice
• individualni razgovori s uenicima
• suradnja s ostalim ustanovama (zdravstvena sluba, zavod za zapošljavanje, socijalne slube obrtnika komora)
• organiziranje radnih i humanitarnih akcija u Pitomai njenoj okolici
• odravanje razrednih sati u skladu s planom i programom rada Škole. Prijedlog programa i plana razrednih sati I. razreda – svi razredi (35 sati godišnje) 1. Sreivanje dokumentacije uenika, izbori za predsjednika razreda i Vijee uenika (g.o.) 2. Upoznavanje uenika s profilom struke i školovanjem u školi koju su izabrali, zaposlenjem i
daljnjim školovanjem (g.o.) 3. Prouavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama i ostalih
pravilnika vanih za funkcioniranje u školi (g.o.) 4. Donošenje razrednih pravila (g.o.) 5. Nova škola – izazovi i odluke koje donosimo. (z.o.) 6. Ukljuivanje uenika u razne slobodne aktivnosti. 7. Vrijednosti izbora ivotnog stila. (z.o.) 8. Komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice uenika i nastavnika i
ureene na naelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajednikog rada na dobrobit svih (g.o.)
9. Kako uspješno uiti. – školska psihologinja 10. Kako uspješno uiti. - školska psihologinja 11. Osmišljavanje slobodnog vremena – upoznavanje s publikacijom „Iskoristi dan u Virovitiko –
podravskoj upaniji“ 12. Alkohol i droge – utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu (z.o.) – Zavod za javno zdravstvo 13. Rizina ponašanja i posljedice na obrazovanje te profesionalni razvoj i karijeru (z.o.) 14. Pripreme za posjet Zagrebakom velesajmu - INTERLIBER 15. Pravilna prehrana – prehrambeni stilovi (z.o.) 16. Razgovor o uspjehu tijekom I. polugodišta 17. Obiljeavanje blagdana Boia 18. Obveze koje nas oekuju u II. Polugodištu 19. Osobna higijena – utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje (z.o.) - lijenik
školske medicine 20. Primjereno ponašanje – prevencija nasilja u razliitim okolnostima (z.o.) 21. Primjereno ponašanje – neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (z.o.) 22. Slobodna tema ( o emu uenici ele razgovarati). 23. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje (z.o.) 24. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje (z.o.) 25. Komuniciranje u vezi (z.o.) 26. Medijski prikaz spolnosti (z.o.) 27. Osvrt na uspjeh u 1. dijelu II. polugodišta 28. Obiljeavanje blagdana Uskrsa. 29. Obiljeavanje Dana planeta Zemlje. (g.o.) 30. Ureenje okoliša – radna akcija (g.o.) 31. Slobodna tema 32. Organizacija pomoi slabijim uenicima 33. Obiljeavanje Dana dravnosti (g.o.) 34. Razgovor o uspjehu na kraju 1. školske godine 35. Sreivanje dokumentacije
33
Prijedlog programa i plana razrednih sati II. razreda – svi razredi (35 sati godišnje)
1. Sreivanje dokumentacije uenika, izbori za predsjednika razreda i Vijee uenika (g.o.) 2. Upoznavanje uenika s profilom struke i školovanjem u školi koju su izabrali, zaposlenjem i
daljnjim školovanjem (g.o.) 3. Prouavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama i ostalih
pravilnika vanih za funkcioniranje u školi (g.o.) 4. Donošenje razrednih pravila (g.o.) 5. Ukljuivanje uenika u razne slobodne aktivnosti. 6. Komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice uenika i nastavnika i
ureene na naelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajednikog rada na dobrobit svih (g.o.)
7. Pravilna prehrana – dodaci prehrani (z.o.) 8. Posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava na mentalno zdravlje (z.o.) 9. Slobodno vrijeme (z.o.) 10. Pojedinane i opeljudske vrijednosti 11. Primjereno ponašanje – neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (z.o.) 12. kultura škole (z.o.) 13. Pripreme za posjet Zagrebakom velesajmu – INTERLIBER 14. Kockanje i klaenje adolescenata 15. Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti (z.o.) 16. Razgovor o uspjehu tijekom I. polugodišta 17. Obiljeavanje blagdan Boia 18. Obveze u II. polugodištu 19. Osobna higijena – utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje (z.o.) - lijenik
školske medicine 20. Slobodne teme 21. Škola kao izvor stresnih situacija 22. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje (z.o.) - S.O.S telefon Virovitica 23. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje (z.o.) - S.O.S telefon Virovitica 24. Spolno/rodno nasilje u vezama (z.o.) - S.O.S telefon Virovitica 25. Spolno/rodno nasilje u vezama (z.o.) - S.O.S telefon Virovitica 26. Osvrt na uspjeh u 1. dijelu II. polugodišta 27. Obiljeavanje blagdana Uskrsa 28. Sloboda unutar normi i granica 29. Obiljeavanje Dana planeta Zemlje (g.o.) 30. Ureenje okoliša – radna akcija (g.o.) 31. Organizacija pomoi slabijim uenicima 32. Slobodna tema 33. Obiljeavanje Dana dravnosti (g.o.) 34. Razgovor o uspjehu na kraju školske godine 35. Sreivanje dokumentacije.
34
Prijedlog programa i plana razrednih sati III. razreda – upravni referenti i agroturisti (35 sata godišnje) 1. Sreivanje dokumentacije uenika, izbori za predsjednika razreda i Vijee uenika (g.o.) 2. Upoznavanje uenika s profilom struke i školovanjem u školi koju su izabrali, zaposlenjem i
daljnjim školovanjem (g.o.) 3. Prouavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama i ostalih
pravilnika vanih za funkcioniranje u školi (g.o.) 4. Donošenje razrednih pravila (g.o.) 5. Ukljuivanje uenika u razne slobodne aktivnosti. 6. Komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice uenika i nastavnika i
ureene na naelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajednikog rada na dobrobit svih (g.o.)
7. Pravilna prehrana tijekom pojaanih tjelesnih i umnih napora (z.o.) 8. Donošenje ivotnih odluka u razliitim ivotnim situacijama (z.o.) 9. Planiranje budunosti (z.o.) 10. Slobodna tema 11. Prevencija nasilja i nasilnikih ponašanja u razliitim okolnostima (z.o.) 12. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (z.o.) 13. Pripreme za posjet Zagrebakom velesajmu - INTERLIBER 14. Razgovor o uspjehu tijekom I. polugodišta 15. Obiljeavanje blagdan Boia 16. Obveze u II. polugodištu 17. Organizacija pomoi slabijim uenicima 18. Škola kao izvor stresnih situacija 19. Slobodne teme 20. Alkohol i promet (z.o.) 21. Utjecaj sredstva ovisnosti na društveni i profesionalni ivot te karijeru (z.o.) 22. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje (z.o.) 23. Osvrt na uspjeh u nastavi 24. Brak, roditeljstvo, obitelj (z.o.) 25. Kako mogu poboljšati svoje ocjene 26. Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i spolna prava (z.o.) 27. Obiljeavanje blagdana Uskrsa 28. Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina (z.o.) 29. Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina (z.o.) 30. Obiljeavanje Dana planeta Zemlje (g.o.) 31. Ureenje okoliša – radna akcija (g.o.) 32. Roditelji i ja 33. Obiljeavanje Dana dravnosti (g.o.) 34. Razgovor o uspjehu na kraju školske godine 35. Sreivanje dokumentacije.
35
Prijedlog programa i plana razrednih sati III. završnih razreda - prodavai, poljoprivrednici, kuhari, konobari, automehaniari (32 sata godišnje)
1. Sreivanje dokumentacije uenika, izbori za predsjednika razreda i Vijee uenika (g.o.) 2. Upoznavanje uenika s profilom struke i školovanjem u školi koju su izabrali, zaposlenjem i
daljnjim školovanjem (g.o.) 3. Prouavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama i ostalih
pravilnika vanih za funkcioniranje u školi (g.o.) 4. Donošenje razrednih pravila (g.o.) 5. Ukljuivanje uenika u razne slobodne aktivnosti. 6. Komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice uenika i nastavnika i
ureene na naelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajednikog rada na dobrobit svih (g.o.)
7. Pravo glasa na izborima (g.o.) 8. Pravilna prehrana tijekom pojaanih tjelesnih i umnih napora (z.o.) 9. Donošenje ivotnih odluka u razliitim ivotnim situacijama (z.o.) 10. Planiranje budunosti (z.o.) 11. Brak, roditeljstvo, obitelj (z.o.) 12. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (z.o.) 13. Prevencija nasilja i nasilnikih ponašanja u razliitim okolnostima (z.o.) 14. Pripreme za posjet Zagrebakom velesajmu - INTERLIBER 15. Razgovor o uspjehu tijekom I. polugodišta 16. Obiljeavanje blagdan Boia 17. Obveze u II. polugodištu 18. Sprjeavanje trgovine ljudima – S.O.S telefon Virovitica (g.o.) 19. Alkohol i promet (z.o.) 20. Utjecaj sredstva ovisnosti na društveni i profesionalni ivot te karijeru (z.o.) 21. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje (z.o.) 22. Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i spolna prava (z.o.) 23. Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina (z.o.) 24. Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina (z.o.) 25. Kako pridonijeti zajednici u kojoj ivim 26. Kako uspjeti u ivotu 27. Napredovanje u struci 28. Što i kamo nakon završene srednje škole 29. Zdrav ivot 30. Kakvi smo bili tijekom školovanja 31. Razgovor o uspjehu na kraju školske godine 32. Završni ispit, nastavak obrazovanja
36
Prijedlog programa i plana razrednih sati IV. završnih razreda - upravni i agroturisti (32 sata godišnje) 1. Sreivanje dokumentacije uenika, izbori za predsjednika razreda i Vijee uenika (g.o.) 2. Upoznavanje uenika s profilom struke i školovanjem u školi koju su izabrali, zaposlenjem i
daljnjim školovanjem (g.o.) 3. Prouavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama i ostalih
pravilnika vanih za funkcioniranje u školi (g.o.) 4. Donošenje razrednih pravila (g.o.) 5. Ukljuivanje uenika u razne slobodne aktivnosti. 6. Komunikacijske vještine i razumijevanje razreda i škole kao zajednice uenika i nastavnika i
ureene na naelima poštovanja dostojanstva svake osobe i zajednikog rada na dobrobit svih (g.o.)
7. Pravo glasa na izborima (g.o.) 8. Informacije o zdravlju i njihova kritika interpretacija (z.o.) 9. Višedimenzionalni model zdravlja (z.o.) 10. Planiranje budunosti (z.o.) 11. Brak, roditeljstvo, obitelj (z.o.) 12. Pripreme za posjet Zagrebakom velesajmu - INTERLIBER 13. Razgovor o uspjehu tijekom I. polugodišta 14. Obiljeavanje blagdan Boia 15. Obveze u II. polugodištu 16. Kako ostvariti svoja prava, a da to ne bude na štetu drugih 17. Sprjeavanje trgovine ljudima – S.O.S telefon Virovitica (g.o.) 18. Na pragu punoljetnosti (z.o.) 19. Odgovorno ponašanje (z.o.) 20. Pravo na ivot 21. Pravo na vjeroispovijest 22. Kako pridonijeti zajednici u kojoj ivim 23. ivot sa prirodom 24. Kako uspjeti u ivotu 25. Napredovanje u struci 26. Što i kamo nakon završene srednje škole 27. Zdrav ivot 28. Moja budua obitelj 29. Slobodna tema 30. Kakvi smo bili tijekom školovanja 31. Razgovor o uspjehu na kraju školske godine 32. Dravna matura, završni ispit
Napomena: Razrednici u suradnji s uenicima mogu birati aktualne teme i teme koje su interesantne uenicima. Tekuu razrednu dokumentaciju razrednici rješavaju u dogovoru s uenicima i to obavezno jednom tjedno.
37
9. PLAN I PROGRAM RADA STRUNIH TIJELA ŠKOLE 9.1. Plan i program rada ravnatelja 9.1.1. Operativni plan i programa rada ravnatelja
Sadraj rada Vrijeme
realizacije Broj sati
Tijekom šk. godine
10
Izrada opih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
85
80
Pripremanje i predsjedanje sjednicama Nastavnikog vijea 70
Pripremanje poslova i donošenje odluka i mjera iz djelokruga zaštite na radu i civilne zaštite
15
Dogovor oko provoenja ekskurzija i izleta i potpisivanje prateih dokumenata
20
Organizacija i briga oko ureenja školske zgrade i okoliša 85
Praenje i unapreivanje odnosa izmeu djelatnika škole, djelatnika škole i uenika, te njihovih roditelja
50
80
Rad na projektima RCK, rad na drugim EU projektima, projektima mobilnosti i provedba istih
604
40
40
60
80
Suradnja s ravnateljima škola s podruja Virovitiko-podravske upanije i škola slinog profila na razini Republike Hrvatske
50
Struno usavršavanje 90
110
38
Mjesec Sadraj rada sati
Izrada školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa Škole Rješavanje kadrovskih problema. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja: Izrada zaduenja nastavnika i izdavanje rješenja o zaduenju: Suradnja s radnim organizacijama i Obrtnikom komorom u svezi strune prakse; Projekti: Uspostava infrastrukture i Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektoru poljoprivrede – RCK „Panonika“, Erasmus+ projekt mobilnosti, Projekti iz mjera ruralnog razvoja, Projekt Master Sommelier
180
X
180
XI
Izrada opih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o strukovnom obrazovanju i Statutom škole. Projekti: Uspostava infrastrukture i Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektoru poljoprivrede – RCK „Panonika“, Erasmus+ projekt mobilnosti, Projekti iz mjera ruralnog razvoja, Projekt Master Sommelier
180
XII
Briga o unapreenju nastavnog procesa, nabavka nastavnih pomagala i sredstava. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, upanijskim uredom za prosvjetu i opinom Pitomaa. Projekti: Uspostava infrastrukture i Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektoru poljoprivrede – RCK „Panonika“, Erasmus+ projekt mobilnosti, Projekti iz mjera ruralnog razvoja, Projekt Master Sommelier
180
I
Struno usavršavanje. Pregled pedagoške dokumentacije i administracije. Analiza uspjeha na kraju prvog obrazovnog razdoblja. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Projekti: Uspostava infrastrukture i Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektoru poljoprivrede – RCK „Panonika“, Erasmus+ projekt mobilnosti, Projekti iz mjera ruralnog razvoja, Projekt Master Sommelier
180
II
180
III
Analiza organizacije i naina praenja praktine nastave kod obrtnika i u školi. Poslovi oko ureenja školskog okoliša i prostora unutar škole. Briga o odgojnoj dimenziji i uenicima s poteškoama u svladavanju programa. Suradnja s roditeljima. Projekti: Uspostava infrastrukture i Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektoru poljoprivrede – RCK „Panonika“, Erasmus+ projekt mobilnosti, Projekti iz mjera ruralnog razvoja, Projekt Master Sommelier
180
Izrada školskog kurikuluma, godišnjeg plana rada, te analiza prošlog godišnjeg plana i programa rada škole
100
UKUPNO: 2160
180
V
180
VI
Sudjelovanje na sjednicama nastavnikog vijea ostalih razreda. Izrada izvješa o uspjehu uenika škole. Pregled cjelokupne pedagoške dokumentacije i administracije. Poslovi oko provoenja ispita dravne mature te završnog i pomonikog ispita Potpisivanje uenikih svjedodbi i završnih svjedodbi maturantima. Poslovi oko provoenja upisa uenika u 1. upisnom krugu. Prijedlog organizacije rada za slijedeu šk. godinu. Projekti: Uspostava infrastrukture i Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektoru poljoprivrede – RCK „Panonika“, Erasmus+ projekt mobilnosti, Projekti iz mjera ruralnog razvoja, Projekt Master Sommelier
180
VII
Upisi uenika u drugom upisnom krugu. Izrada izvješa o radu. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Projekti: Uspostava infrastrukture i Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektoru poljoprivrede – RCK „Panonika“, Erasmus+ projekt mobilnosti, Projekti iz mjera ruralnog razvoja, Projekt Master Sommelier
180
VIII
Planiranje kalendara rada za slijedeu godinu. Pripremanje i voenje sjednice nastavnikog vijea (odluke o smjenama rada, imenovanje razrednika i zaduenja nastavnika u odgojno obrazovnom radu). Organizacija popravnih ispita u drugom popravnom roku, te pripreme i organizacija završnog ispita u jesenskom roku. Suradnja sa strunim aktivima i struno razvojnom slubom škole oko izrade školskog kurikuluma i GPP-a. Projekti: Uspostava infrastrukture i Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektoru poljoprivrede – RCK „Panonika“, Erasmus+ projekt mobilnosti, Projekti iz mjera ruralnog razvoja, Projekt Master Sommelier
180
9.2. Plan i program rada Nastavnikog vijea
Rad Nastavnikog vijea odvijat e se putem sjednica Nastavnikog vijea koje e se odravati najmanje 12 puta godišnje. U okviru rada Nastavnikog vijea raspravljat e se i usvajati slijedea pitanja:
• Pripreme za novu školsku godinu i raspored rada nastavnog osoblja
• Vremenici provjera znanja
• Imenovanje razrednika
• Reim rada škole (dnevni, tjedni i godišnji)
40
• Razmatranje prijedloga i izrada godišnjeg plana i programa rada škole
• Izvješa o radu, uspjehu i ponašanju uenika u razrednim zajednicama
• Zahtjevi obrazovnih grupa razrednih zajednica i pojedinih uenika
• Formiranje strunih aktiva
• Obrada tema i problematike odgojnog karaktera
• Obrada strunih tema
• Izmjena pedagoških iskustava (korelacija nastavnih sadraja)
• Razmatranje informacija i izvještaja o uspjehu i radu te donošenje preporuka za daljnji rad
• Mišljenja i primjedbe o novim nastavnim programima
• Razmatranje uenike problematike, mišljenja razrednih zajednica
• Donošenje odluka u svezi s molbama i albama uenika
• Informacije o strunim i zakonskim uputama, naredbama i odlukama nadlenih prosvjetnih vlasti
• Upuivanje na seminare i savjetovanja
• Razmatranje postupaka, naina i uvjeta ocjenjivanja i napredovanja nastavnika
• Razmatranje planova i programa školskih ekskurzija
• Suradnja s drugim srednjim školama u blioj okolici
• Suradnja s kulturnim ustanovama i društvima
• Suradnja sa srednjim školama koje imaju srodne programe u zemlji i inozemstvu 9.3. Program rada strunih vijea – aktiva 9.3.1. Aktiv poljoprivrede 5 lanova (Branka Pavokovi, Zdravko Giba, Tihomir Vrani, Tomislav Kakša, Dalibor Petriuši). Sadraj rada:
MJESEC TEMA/SADRAJ
Donošenje prijedloga tema za završne radove
Izrada prijedloga plana rada praktine nastave i vjebi
Izrada plana proizvodnje na površinama za odvijanje praktine nastave i vjebi
Izrada plana strunog usavršavanja nastavnika
Listopad Struno usavršavanje nastavnika - MSV
Obiljeavanje dana plodova zemlje, kruha i jabuke
Studeni
Popis odabranih tema završnih radova za 3c i 4b razred
Osvrt na dosadašnji uspjeh uenika iz strunih predmeta
Radionica/predavanje na temu oblika uenja
Prosinac
Osvrt na postignute ciljeve uenja iz strunih predmeta i praktine nastave
Osvrt na realizaciju plana proizvodnje kroz vjebe i praktinu nastavu
Osvrt na uspjeh uenika iz strunih predmeta i praktine nastave
Formiranje prijedloga povjerenstva za provedbu školskog natjecanja
Priprema uenika za školsko natjecanje
Sijeanj
Organizacija i provedba školskog natjecanja
Dorada plana proizvodnje na površinama za odvijanje praktine nastave i vjebi
Formiranje prijedloga povjerenstva za polaganje završnog rada
Veljaa
Struno usavršavanje – meunarodni simpozij agronoma
Predavanje/radionica na temu o ponašanju uenika
41
Oujak
Osvrt na realizaciju nastave iz strunih predmeta i praktine nastave
Plan upisa i promidba poljoprivrednih zanimanja
Cijepljenje voaka za graanstvo
Obiljeavanje Dana planete zemlje
Osvrt na uspjeh uenika iz strunih predmeta i praktine nastave
Svibanj
upanijska smotra uenikih zadruga
Osvrt na realizaciju nastave iz strunih predmeta i praktine nastave
Lipanj
Osvrt na postignute ciljeve uenja iz strunih predmeta i praktine nastave
Osvrt na uspjeh uenika iz strunih predmeta i praktine nastave
Organizacija strune prakse
Srpanj Analiza rezultata upisa u poljoprivredna zanimanja
Prijedlozi za poboljšanje rada i radnih uvjeta u iduoj školskoj godini
Kolovoz
Analiza rezultata rada aktiva kroz školsku godinu
Prijedlog tema i rada aktiva za iduu školsku godinu
Prijedlozi za izradu GIK-a i vrednovanja
9.3.2. Aktiv ekonomije i prava 4 lana (Jasmina Pavii, Vlatka Vrban, Ivana Kralj, Anita Rengel) Sadraj rada:
1. Izrada nastavnih planova i programa u skladu s naputcima Ministarstva prosvjete i športa
Republike Hrvatske
4. Nabava nove strune literature
5. Praenje i analiza znanstvene literature svoje struke, njena primjena u nastavi
6. Organiziranje strunih ekskurzija
7. Analiza rada u 1. Polugodištu s osvrtom na rezultate i postignuti uspjeh uenika
8. Naini motivacije uenika s ciljem postizanja što boljih rezultata
9. Obrada strunih tema prema interesima lanova aktiva
10. Razgovor o problemima u ostvarivanju nastavnog plana i programa tijekom školske
godine(razmjena iskustava)
11. Raspodjela rada za novu školsku godinu
9.3.3. Aktiv hrvatskoga jezika 3 lana (Marin Domovi, Ksenija Petrinec, Ana Jakupec-Rakijaši) Aktiv e tijekom školske godine odrati pet sjednica na kojima e raspravljati o sljedeim temama:
42
1. Izrada nastavnih planova i programa u skladu s naputcima Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
2. Analiza novih udbenika iz jezika i knjievnosti te radnih biljenica 3. Dogovor o elementima praenja uenikovih dostignua 4. Dogovor o broju zadanih lektirnih djela prema obrazovnim programima 5. Organiziranje grupa slobodnih aktivnosti 6. Obiljeavanje Mjeseca knjige (posjet Gradskoj knjinici, odlazak na Interliber i nabava novih knjiga
za školsku knjinicu) 7. Ureenje knjinice i ostalih uionica (ureenje panoa) 8. Pripremanje koncepta i izdavanje školskih novina 9. Organiziranje posjeta kazališnoj predstavi 10. Nabava nove strune literature, nastavnih sredstava i pomagala 11. Prisustvovanje seminarima i izvješa sa seminara 12. Metodiki pristupi u nastavi 13. Analiza rada u 1. Polugodištu s osvrtom na rezultate i postignuti uspjeh uenika 14. Organizacija dodatne nastave hrvatskoga jezika i priprema uenika za ispit dravne mature 15. Organizacija proslave u povodu Boia i kraja 1. Polugodišta 16. Naini motivacije uenika s ciljem postizanja što boljih rezultata 17. Prisustvovanje sastancima strunih aktiva na upanijskoj razini 18. Pripremanje darovitih uenika za natjecanje iz hrvatskoga jezika te za sudjelovanje na LIDRANU. 19. Obiljeavanje Valentinova u školi 20. Obiljeavanje Dana škole 21. Obrada strunih tema prema interesima lanova aktiva 22. Analiza djela strune i pedagoške literature prema odabiru lanova aktiva 23. Razgovor o problemima u ostvarivanju nastavnog plana i programa tijekom školske
godine(razmjena iskustava) 24. Analiza postignua uenika na kraju školske godine i prijedlozi za njihovo poboljšanje proizašli iz
iskustva-inovativna rješenja steena praksom 25. Raspodjela rada za novu školsku godinu. 9.3.4. Aktiv stranih jezika 4 Iana (Ana-Mari Bajser, Dunja Bonai, Ana Pavli, Vesna Bartoli) Aktiv e tijekom školske godine odrati pet sastanaka na kojima e dogovarati sljedee:
1. Izrada nastavnih planova i programa u skladu s naputcima Ministarstva prosvjete i športa RH 2. Elementi praenja uenikovih postignua 3. Dodatna nastava i priprema uenika za ispit dravne mature 4. Obiljeavanje Europskog dana jezika 26.9. 5. Ureenje panoa 6. Prisustvovanje seminarima i izvješa sa seminara 7. Metodika nastave stranih jezika – razmjena iskustava i ideja 8. Školsko natjecanje uenika u znanju stranih jezika 9. Organizacija školske priredbe za Boi i kraj 1. Polugodišta 10. Naini motivacije uenika s ciljem postizanja što boljih rezultata 11. Prisustvovanje sastancima strunih aktiva na upanijskoj razini 12. Obiljeavanje Dana škole 13. Razgovor o problemima u ostvarivanju nastavnog plana i programa tijekom školske godine (razmjena iskustava) 14. Analiza postignua uenika na kraju školske godine i prijedlozi za njihovo poboljšanje 15. Raspodjela rada za novu školsku godinu.
9.3.5. Prirodoslovno matematiki aktiv
43
Prirodoslovno matematiki aktiv 9 lanova (Jelena Golubi Vasilev, Lidija Jakupec – Jandraši, Marko Mari, Tanja Nikši, Ljubiša Despotovi, Diana Musi, Mirna Sudec, Jelena ermanovi, Ivan Keserica) U svom program rada aktiv se koncentrirao na razliite oblike I metode rada koji mogu poboljšati I obogatiti nastavni proces kao I prolaznost i uspjeh uenika. Planirano je praenje I analiziranje uspjeha uenika iz nastavnih predmeta koje pokriva ovaj aktiv, te uenike sa slabijim uspjehom pokušati motivirati I organizirati dopunsku nastavu kako bi lakše savladali propisani nastavni program. Aktiv e tijekom školske godine odrati etiri sjednice na kojima e raspravljati o sljedeim temama: 1. izrada nastavnih planova I programa u skladu s naputcima Ministarstva prosvjete I športa Republike
Hrvatske – novi kurikulumi u drugom I treem razredu za matematiku; 2. prisustvovanje sastancima strunih aktiva na upanijskoj, regionalnoj I dravnoj razini; 3. rasprava na temu “Škola za ivot” – nove metode poduavanja, praenja I vrednovanja uenikovih
postignua; 4. metodiki pristupi u nastavi; 5. analiza rada u 1. polugodištu s osvrtom na rezultate I postignuti uspjeh uenika; 6. organizacija dodatne nastave matematike I priprema uenika za ispit dravne mature; 7. nain I motivacije uenika s ciljem postizanja što boljih rezultata; 8. rasprava o organizaciji I pripremi uenika za natjecanja iz prirodoslovnih predmeta; 9. obrada strunih tema prema interesima lanova aktiva; 10. analiza djela strune I pedagoške literature prema odabiru lanova aktiva; 11. prijedlozi o unaprijeenju lanova aktiva; 11. razgovor o problemima u ostvarivanju nastavnog plana I programa tijekom školske godine (razmjena
iskustava); 12. analiza postignua uenika na kraju školske godine I prijedlozi za njihovo poboljšanje proizašli iz
iskustva – inovativna rješenja steena praksom; 13. Nastava na daljinu – iskustva I izazovi s kojima se susreemo 14. Primjeri dobre prakse – Nastava na daljinu 15. raspodjela rada za novu školsku godinu. 9.3.6. Aktiv ugostiteljstva 5 lanova (Darko Barievi, Darko Mihokovi, Davor Skender, Luka Baran, Valentina Balogovi - Goli)
AKTIVNOST NOSITELJ VRIJEME
Kup ugostitelja „ZLATNA KOŠNICA“ 2020. VIROVITICA
Darko Barievi Darko Mihokovi
Davor Skender Rujan 2020.
Listopad 2020.
Darko Barievi Darko Mihokovi
PRIGODNI OBROCI „PICNIC“ Davor Skender Listopad 2020.
MARTINJE 2020. god. Otrovanec
Darko Barievi Darko Mihokovi
Oujak 2021.
Darko Barievi Darko Mihokovi
Oujak 2021.
Darko Barievi Darko Mihokovi
Darko Barievi Darko Mihokovi
Davor Skender
Lipanj, 2021.
Davor Skender
Lipanj, 2021.
9.3.7. Aktiv opeobrazovnih predmeta 9 lanova (Andrej Osvaldi, Marjan Ostrogonac, Maja Kirin, Matej Smiljanec, Renato Boljevan, Katarina Pecek Britvi, Martina Buneta) U svom programu rada aktiv se koncentrirao na razliite oblike i metode rada koji mogu poboljšati i obogatiti nastavni proces kao i prolaznost i uspjeh uenika. Planirano je praenje i analiziranje uspjeha uenika iz nastavnih predmeta koje pokriva ovaj aktiv, te uenike sa slabijim uspjehom pokušati motivirati i organizirati dopunsku nastavu kako bi lakše savladali propisani nastavni program. Isto tako, ovaj aktiv e pripomoi u organizaciji proslava u školi.
Operativni plan rada
RUJAN
- donošenje plana aktiva za tekuu šk. god. - izrada godišnjih nastavnih planova i programa po predmetima u skladu s naputcima MZOŠ RH - analiza novih udbenika, dogovor o elementima i kriterijima za praenje, vrednovanje i
ocjenjivanje uenika - utvrivanje planova strunog usavršavanja - program dodatne nastave (izvannastavne i slobodne aktivnosti) - napraviti popis potrebne opreme i nastavnih pomagala
LISTOPAD
STUDENI
- prisustvovanje seminarima i izvješe sa seminara - opremanje i instalacija nove opreme u uionice - edukacija za rad s novim nastavnim sredstvima i pomagalima
45
PROSINAC
- korištenje najboljih metoda u nastavi - edukacija nastavnika za rad s novim nastavnim sredstvima i didaktikim pomagalima - naini motivacije uenika s ciljem boljeg uspjeha
SIJEANJ
- izvještaj o radu aktiva za polugodište
- analiza postignutih rezultata u uenju i vladanju na kraju prvog polugodišta
- prisustvovanje strunim seminarima i aktivima, izvješa i analize
VELJAA
- analiza proitanih novoizišlih djela strune i pedagoške literature - oblici rada u nastavi
OUJAK
TRAVANJ
SVIBANJ
- realizacija nastavnog plana i programa po pojedinim predmetima i razredima - analiza rada dodatne nastave i slobodnih aktivnosti - pripreme za završne i pomonike ispite
LIPANJ
- analiza rada aktiva na kraju nastavne godine - analiza uspjeha uenika na kraju nastavne godine - izvještaj o radu - plan rada za narednu školsku godinu
9.4. Plan i program rada strunog suradnika - knjiniara i školske knjinice Zadae i ciljevi školske knjinice Školska knjinica sastavni je dio odgojno – obrazovnog procesa. Ciljevi školske knjinice obuhvaaju:
- razvijanje pismenosti - pouavanje - uenje
- kultura Zadae
- potpora obrazovnim ciljevima i zadatcima zacrtanim nastavnim planom i programom škole - promicanje trajnih itateljskih navika i uivanja u itanju i uenju - omoguavanje stjecanja stvaralakog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija - poticanje uenika da naue i koriste vještine kojima e vrednovati i koristiti informacije - organiziranje aktivnosti koje potiu kulturnu i društvenu svijest - suradnja s uenicima i nastavnicima radi postizanja ciljeva škole - promicanje itanja i korištenja školske knjinice u školskoj i široj društvenoj zajednici
Školski knjiniar, svojim planom i programom rada te postavljenim zadaama i ciljevima rada školske knjinice, pridonosi zadaama i ciljevima škole. Školski knjiniar obavlja sljedee poslove:
- analizira informacijske potrebe školske zajednice i potrebe vezane za grau - oblikuje i provodi smjernice za razvoj slube - razvija nabavnu politiku za knjininu grau - katalogizira i klasificira grau - poduava korisnike kako koristiti knjinicu - pomae korisnicima pri korištenju knjininom graom - promie programe itanja i kulturna dogaanja - sudjeluje u planiranju aktivnosti vezanih za školski program - sudjeluje u pripremi, provoenju i procjenjivanju nastavnih aktivnosti - zalae se da procjenjivanje knjininih usluga bude sastavni dio opeg školskog sustava
procjenjivanja - planira i provodi proraun
Poslovi školskog knjiniara tijekom školske godine obuhvaaju:
1. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD iji se sadraji ostvaruju kroz rad s cijelim razredom, manjom grupom uenika ili kroz individualni rad, a obuhvaa:
• edukaciju korisnika
• timsku nastavu
• stvaralake radionice
• izlobenu djelatnost 2. KULTURNU I JAVNU DJELATNOST usmjerenu na predstavljanje škole široj zajednici kroz sudjelovanje
u osmišljavanju i izradi promidbenog materijala, povezivanje s organizacijama i udrugama te organiziranje izlobi i drugih školskih manifestacija.
3. STRUNE KNJINIARSKE POSLOVE koji se obavljaju kontinuirano tijekom cijele godine, a obuhvaaju:
• Pripremu fonda (nabava knjinine grae, prikupljanje i analiza zahtjeva korisnika, plan nabave, izbor grae, organizacija fonda, proišavanje i izluivanje, revizija i otpis, procjenjivanje fonda).
• Obradba knjinine grae (bibliografska obradba, sadrajna analiza za potrebe klasifikacije, predmetna obradba).
47
5. STRUNO USAVRŠAVANJE koje pretpostavlja sudjelovanje u radu knjininog vijea, oblicima
usavršavanja koje prireuje Ministarstvo znanosti, obrazovanje i športa te matina sluba za školske knjinice, aktivno sudjelovanje u radu strunih knjiniarskih udruga, individualno struno usavršavanje kroz praenje relevantne literature i sudjelovanje u razliitim oblicima edukacije.
9.4.1. Izvedbeni plan i program rada knjinice:
AKTIVNOSTI NOSITELJ
AKTIVNOSTI VRIJEME
• Razvijanje navike posjeivanja školske knjinice.
• Organizirano i sustavno upuivanje uenika u rad knjinice.
• Upoznavanje knjinine grae, asopisa, referentne zbirke i AV zbirke.
• Pomo uenicima u korištenju raznih izvora znanja: navikavanje na itanje predgovora, pogovora, bibliografija, kazala i saetaka u strunoj i referentnoj literaturi.
• Ulanjivanje uenika prvih razreda i produivanje lanstva uenicima viših razreda.
• Organizacija i odravanje satova razrednih odjela u knjinici (u dogovoru s nastavnicima) - upoznavanje s knjinicom i aktivnostima knjinice.
KNJINIARKA I NASTAVNICI
GODINE
• Neposredna pomo uenicima pri izboru grae u knjinici: pomo uenicima u obradi zadanih tema ili referata iz pojedinih nastavnih podruja, uz stvaranje navike i potrebe navoenja korištenih izvora, citiranja bibliografskih podataka i poštivanje autorskih prava.
• Pomo uenicima u izradi plakata za nastavu te izbor materijala za izradu prezentacija nastavnoga gradiva.
• Rad s uenicima u itaonici, korištenje raunala za uenje i istraivanje - razvijanje informacijske pismenosti te korištenje periodike za samostalno uenje i istraivanje.
KNJINIARKA TIJEKOM ŠKOLSKE
GODINE
• Izrada uputa i pravila za izradu i formu završnog rada uenika završnih razreda.
• Izbor literature uenicima za obradu pojedinih tema uz korištenje knjininih kataloga i interneta.
• Rad i suradnja s uenicima u slobodnim aktivnostima te pomo izbornoj nastavi u pripremi uenika za dravnu maturu.
KNJINIARKA SIJEANJ I
• Promicanje itanja i italake pismenosti uenika, izradom preporuenih popisa znanstveno-popularne literature i beletristike za uenike prema nastavnim predmetima i podrujima znanosti ili prema posebnim interesima uenika.
KNJINIARKA SVAKODNEVNO, TIJEKOM GODINE
• Sluenje primarnim i sekundarnim izvorima znanja.
STRUNI KNJINIARSKI RAD, INFORMACIJSKA DJELATNOST KNJINICE
• Planiranje, organizacija i voenje rada u knjinici i itaonici.
• Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada, izrada Godišnjeg plana i programa rada knjinice i Kurikuluma.
• Voenje pravilne i sustavne nabavne politike knjinine grae.
• Izrada plana nabave.
• itanje recenzija kritika i prikaza novih knjiga i strunih asopisa.
• Izrada tematskih i bibliografskih popisa za potrebe uenika i nastavnika škole.
• Informiranje uenika i nastavnika o novitetima u knjinici, te suradnja s nastavnicima pri nabavi strune literature i ostale grae za nastavu.
• Narudba knjinine grae.
• Zaštita knjinine grae.
• Izdvajanje i priprema za redovni godišnji otpis zastarjele i dotrajale grae.
• Izrada statistikih pregleda o korištenju grae u knjinici: razredna posudba i godišnji pregledi posudbe, te „najitai“ mjeseno i na kraju školske godine.
• Pravilan smještaj knjinine grae.
• Nabava i ostali pos