godiŠnji program rada 2019/2020 - obs-bj.hr

of 124 /124
GODIŠNJI PROGRAM RADA 2019/2020 rujan, 2019.

Author: others

Post on 14-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

IA. OBRAZOVNA PODRUJA RADA 5 1. PROGRAM REDOVNE NASTAVE 5
B. Odobrenja za rad 7
C. Zaštita na radu 13 1. Popis strojeva 13 2. Ispitivanje strojeva s poveanim opasnostima 15 2. Popis osposobljavanja zaposlenika 17 Ostala ispitivanja 22
II. MATERIJALNO-TEHNIKI UVJETI RADA U OBRTNIKOJ ŠKOLI 23
A. Izvori financiranja 25
B. Plan za financiranje ulaganja u opremanje i odravanje zgrade 25 A1. Ulaganje u odravanje zgrade i unutarnjeg prostora 25 A2. Planirani troškovi na temelju materijalnih troškova škole 25
III. UENICI 27
1. PODACI O BROJU RAZREDNIH ODJELA U 2018/2019. I NA POETKU ŠKOLSKE GODINE 2019/2020. 27
3. Tablini prikaz broja uenika i odjela 27
Raspored mentorstva za završni ispit 29
POVJERENSTVA 30 1. Povjerenstva za obranu završnog rada, pomoniki ispit 30 2. Popis prijedloga lanova ispitnog povjerenstava za kontrolne ispite 31 3.Povjerenstvo za osiguranje uenika 32 4. Povjerenstvo za naplatu poinjenih šteta na imovini škole 32 5. Povjerenstvo za postupak javne nabave 32 6. Povjerenstvo za postupak iskljuenja uenika 32 7. Povjerenstvo za provedbu inicijalnog testa za uenike prvih razreda 32 8. Povjerenstvo za etiki kodeks 33 9. Povjerenstvo za procjenu psihofizikog stanja uenika 33 10. Povjerenstvo za izbor ponuda za lijeniki pregled 33
B. TIMOVI 33 Tim za krizne situacije 34 Tim za kvalitetu 34
V. ORGANIZACIJA NASTAVE 35
Organizacija nastave prema dnevnom radu 35
3
Organizacija nastave prema sadraju 35 Planovi po zanimanjima 42
a. Automehaniar 42 b. Instalater kunih instalacija 43 c. Elektromehaniar 43 d. Elektroniar-mehaniar 44 e. Elektroinstalater 45 f. Pomoni bravar 45 g. Zavariva 46 p. Proizvoa I monter aluminijske I PVC stolarije 46 q. CNC operater/CNC operaterka 47 1. Bravar 48
Praktina nastava 49 Raspored satnice praktine nastave po pojedinim razrednim odjelima – zanimanjima 50 2. Popis zaposlenih koji su zadueni za praenje i organizaciju praktine nastave izvan škole 51
b. Popis predmeta i tjedna satnica 52
c. Godišnji fond sati redovne nastave 54
C. Izborna nastava 56
D. Dodatna nastava 56
F. Izvannastavne aktivnosti 57 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI 57
d. 2. Tjedna zaduenja nastavnika 60
VI. ORIJENTACIJSKI KALENDAR USTANOVE 63
e. Vremenik izradbe završnog rada 64
Blagdani i neradni dani 65
Broj nastavnih i nenastavnih dana u šk. god. 2018/2019 66
VII. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI 66
Antikorupcijski program 72
PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIKOG VIJEA 74
STRUNI AKTIVI OBRTNIKE ŠKOLE ZA 20192020. ŠKOLSKU GODINU 76
PLAN RADA RAVNATELJA 76
PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNOG ODJELA 91
G. PLAN STRUNOG USAVRŠAVANJA 103 U okviru škole 103 Izvan škole 103
4
PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA 104
PLAN I PROGRAM RADA UENIKOG VIJEA 105
ADMINISTRATIVNI POSLOVI RAZREDNIKA 105
IX. OSTALO 122
ASOPISI 122
5
Adresa Dr. Ante Starevia 24, Bjelovarsko-bilogorska upanija
Upis u sudski registar Tt-03/64-2 MBS:010028640 od 17.sijenja 2003.godine.
Šifra ustanove 07-004-507
Fax 043/244722
e-mail [email protected]
A. OBRAZOVNA PODRUJA RADA
1. PROGRAM REDOVNE NASTAVE
Trajanje obrazovanja za sve programe je 3 godine, osim za zanimanje zavariva i proizvoa i monter aluminijske i PVC stolarije ije trajanje je 2 godine. Ove školske godine odgojno obrazovna - djelatnost e se odvijati u slijedeim obrazovnim profilima programima u redovnoj nastavi: Strojarstvo
a) školski sustav
CNC operater/CNC operaterka
Zavariva
automehaniar
limar
bravar
mailto:[email protected]
6
elektromehaniar
elektroinstalater
elektroniar-mehaniar
proizvoa i monter aluminijske i Klasa:UP/I-602-03/12-05/00019, Urbroj: 533-09-12-0002 od 16. travnja 2012. srednjoškolsko redovni D PVC stolarije
automehaniar Klasa: 602-03/93-01-460, Urbroj: 532-02-2/5-93-02 od 15. studenog 1993. srednjoškolsko redovni C-jmo
vodoinstalater Klasa: 602-03/97-01/549, Urbroj: 532-02-02/4-97-1 od 04. travnja 1997. srednjoškolsko redovni C-jmo
plinoinstalater Klasa: 602-03/97-01/549, Urbroj: 532-02-02/4-97-1 od 04. travnja 1997. srednjoškolsko redovni C-jmo
soboslikar-liilac Klasa: UP/I-602-03/01-01/61, Urbroj: 532-02-02/6-01-1 od 27. oujka 2001. srednjoškolsko redovni C-jmo
autolimar Klasa: 602-03/93-01-460, Urbroj: 532-02-2/5-93-02 od 15. studenog 1993. srednjoškolsko redovni C-jmo
tokar Klasa: 602-03/93-01-460, Urbroj: 532-02-2/5-93-02 od 15. studenog 1993. srednjoškolsko redovni C-jmo
elektroinstalater Klasa: 602-03/93-01-460, Urbroj: 532-02-2/5-93-02 od 15. studenog 1993. srednjoškolsko redovni C-jmo
elektroniar-mehaniar Klasa: UP/I-602-03/03-01/2, Urbroj: 532-02-02-02/4-03-1 od 07. 01. 2003. srednjoškolsko redovni C-jmo
autoelektriar Klasa: 602-03/93-01-460, Urbroj: 532-02-2/5-93-02 od 15. studenog 1993. srednjoškolsko redovni C-jmo
bravar Klasa: 602-03/93-01-460, Urbroj: 532-02-2/5-93-02 od 15. studenog 1993. srednjoškolsko redovni C-jmo
pomoni bravar Klasa: 602-03/94-01- Urbroj: 532-02-2/2-94-01 od 31. listopada 1994. srednjoškolsko redovni E
pomoni limar Klasa: 602-03/94-01- Urbroj: 532-02-2/2-94-01 od 31. listopada 1994. srednjoškolsko redovni E
pomoni autolimar Klasa: 602-03/94-01- Urbroj: 532-02-2/2-94-01 od 31. listopada 1994. srednjoškolsko redovni E
pomoni instalater grijanja i Klasa: 602-03/94-01- Urbroj: 532-02-2/2-94-01 od 31. listopada 1994. srednjoškolsko redovni E klimatizacije
pomoni vodo i plinoinstalater Klasa: 602-03/94-01- Urbroj: 532-02-2/2-94-01 od 31. listopada 1994. srednjoškolsko redovni E
mehaniar poljoprivredne Klasa: 602-03/93-01-460, Urbroj: 532-02-2/5-93-02 od 15. studenog 1993. srednjoškolsko redovni C-jmo mehanizacije
alatniar Klasa: 602-03/93-01-460, Urbroj: 532-02-2/5-93-02 od 15. studenog 1993. srednjoškolsko redovni C-jmo
limar Klasa: 602-03/93-01-460, Urbroj: 532-02-2/5-93-02 od 15. studenog 1993. srednjoškolsko redovni C-jmo
8
instalater grijanja i klimatizacije Klasa: 602-03/93-01-460, Urbroj: 532-02-2/5-93-02 od 15. studenog 1993. srednjoškolsko redovni C-jmo
finomehaniar Klasa: 602-03/93-01-460, Urbroj: 532-02-2/5-93-02 od 15. studenog 1993. srednjoškolsko redovni C-jmo
elektromehaniar Klasa: UP/I-602-03/00-01/82, Urbroj: 532-02-02/6-00-1 od 09. listopada 2000. srednjoškolsko redovni C-jmo
zavariva Klasa: UP/I-602-03/07-05/00106, Urbroj: 533-09-07-0004 od 09. listopada 2007. srednjoškolsko redovni D
obraiva na numeriki Klasa: UP/I-602-03/07-05/00106, Urbroj: 533-09-08-0005 od 09. listopada 2007. srednjoškolsko redovni B upravljanim alatnim strojevima
modelar Klasa. UP/I-602-03/01-01/14, Urbroj: 532-02-02/6-01-1 od 13. sijenja 2001. srednjoškolsko redovni B
tehniki crta Klasa. UP/I-602-03/01-01/14, Urbroj: 532-02-02/6-01-1 od 13. sijenja 2001. srednjoškolsko redovni B
autolakirer Klasa. UP/I-602-03/01-01/14, Urbroj: 532-02-02/6-01-1 od 13. sijenja 2001. srednjoškolsko redovni C-jmo
gloda Klasa: UP/I-602-03/06-05/00063, Urbroj: 533-09-06-02 od 06. rujna 2006. srednjoškolsko redovni B
ljeva-kalupar Klasa. UP/I-602-03/01-01/14, Urbroj: 532-02-02/6-01-1 od 13. sijenja 2001. srednjoškolsko redovni B zavariva plinskim postupkom Klasa: UP/I-602-03/07-05/00103, Urbroj: 533-09-08-0011 od 29. listopada 2008. osposobljavanje odrasli
zavariva REL postupkom Klasa: UP/I-602-03/07-05/00103, Urbroj: 533-09-08-0011 od 29. listopada 2008. osposobljavanje odrasli
zavariva TIG postupkom Klasa: UP/I-602-03/07-05/00103, Urbroj: 533-09-08-0011 od 29. listopada 2008. osposobljavanje odrasli
zavariva MIG-MAG postupkom Klasa: UP/I-602-03/07-05/00103, Urbroj: 533-09-08-0011 od 29. listopada 2008. osposobljavanje odrasli
rukovatelj brojano upravljanim Klasa: UP/I-602-03/07-05/00103, Urbroj: 533-09-08-0011 od 29. listopada 2008. osposobljavanje odrasli strojem za obradu kovina
prekvalifikacija
9
10
11
12
Napomene:
7 Tokarski stroj Prvomajska TNP 250/1600 0019/67
8 Aparat za tokasto zavar Varstroj TT-2FURLAN 4810
9 Trafo za elektroluno zav. Jug-Skoplje SA 250 1538
10 Dvostrana brusilica LTH Škofja Loka EBS 210 79564
11 Tokarski stroj Prvomajska TNP 160 0489/71
12 Dvostrana brusilica LTH Škofja Loka EBS 2/1.21 44678
13 Univerz. alatna brusilica TOS Hostivar BN 102 45188
14 Univerz.oštrilica za alat Prvomajska UOZA-5 287162
15 Dvostrana brusilica LTH Škofja Loka EBS 2-08 26145
16 Tokarski stroj Prvomajska TNP 160 0551/70
17 Tokarski stroj Prvomajska TNP 160 2128/88
18 Tokarski stroj Prvomajska TNP 160 0488/71
19 Tokarski stroj Prvomajska TNP 160 0548/70
20 Stolna bušilica Metalac-akovec Metalac 402/86
21 Stolna bušilica Sarlah SBB /8 42/61
22 Stolna bušilica Sarlah SBB 16 1/17
23 Stolna bušilica Prvomajska AB-114 20-71-572
24 Trana pila PEGAS 185 Manual 04 181 1007
25 Aparat za zavarivanje MIG 250 404 0239
26 Kombinirka za lim KNUTH 3 IN 1 /1000
27 Zrana plazma Iskra PL-60 4010720
28 CNC tokarilica Emco TURN 155 A 8FU3301
29 Aparat za zavarivanje Kemppi Minarc Tig Evo 200 2524195
30 Aparat za zavarivanje Varstroj Varin 2005 986403
31 Aparat za zavarivanje Varstroj Varin 1905T 953790
14
2. Ispitivanje strojeva s poveanim opasnostima
R.br. Sredstvo rada Proizvoda Tip Tvorniki broj Mjesto inst. Datum isp. BrojUvj Ispitao
1 MAG aparat Iskra M/M200(916125) 916126 kovanica 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 018
2 Aparat REL Jugomontaa VK-350 40012 kovanica 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 020
3 Stupna bušilica Dalmastroj BSK-4 11/78/41 strojna obrada 2 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 011
4 Alatna glodalica Prvomajska ALG-100C 01771168 strojna obrada 2 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 015
5 Kratkohodna blanjalica Orenburg-SSSR 7535 27168 strojna obrada 2 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 026
6 Tokarski stroj Prvomajska TNP 250/1600 0019/67 strojna obrada 2 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 004
7 Aparat za tokasto zavar Varstroj TT-2FURLAN 4810 kovanica 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 021
8 Trafo za elektroluno zav. Jug-Skoplje SA 250 1538 kovanica 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 022
9 Dvostrana brusilica LTH Škofja Loka EBS 210 79564 runa obrada 2 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 008
10 Tokarski stroj Prvomajska TNP 160 0489/71 strojna obrada 1 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 006
11 Dvostrana brusilica LTH Škofja Loka EBS 2/1.21 44678 strojna obrada 1 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 007
12 Univerz. alatna brusilica TOS Hostivar BN 102 45188 alatnica 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 017
13 Univerz.oštrilica za alat Prvomajska UOZA-5 287162 alatnica 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 016
14 Dvostrana brusilica LTH Škofja Loka EBS 2-08 26145 alatnica 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 009
15 Tokarski stroj Prvomajska TNP 160 0551/70 strojna obrada 1 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 001
16 Tokarski stroj Prvomajska TNP 160 2128/88 strojna obrada 1 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 002
17 Tokarski stroj Prvomajska TNP 160 0488/71 strojna obrada 1 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 005
18 Tokarski stroj Prvomajska TNP 160 0548/70 strojna obrada 1 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro
16
003
19 Stolna bušilica Metalac-akovec Metalac 402/86 alatnica 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 010
20 Stolna bušilica Sarlah SBB 16 1/17 runa obrada 2 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 013
21 Stolna bušilica Prvomajska AB-114 20-71-572 runa obrada 2 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 014
22 Trana pila PEGAS 185 Manual 04 181 1007 bravarska radionica 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 024
23 Aparat za zavarivanje MIG 250 404 0239 bravarska radionica 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 019
24 Zrana plazma Iskra PL-60 4010720 bravarska radionica 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 023
25 CNC tokarilica Emco TURN 155 A 8FU3301 praktikum P1 8.2.2018. 18-180-ZNR-068/RO- Kontrol biro 025
Rok za sijedee ispitivanje: 08. 02. 2021.
17
Balenovi Sanja
nastavnika raunalstva i matematike Osposobljen iz zaštite od poara 17.12.2001. Puko otvoreno uilište
nastavnika raunalstva i matematike Osposobljen za rad na siguran nain 3.10.2012. Kontrol biro
Balenovi Tomislav
nastavnika elektrotehnike grupe predmeta Osposobljen za rad na siguran nain 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
nastavnika elektrotehnike grupe predmeta Osposobljen za pruanje prve pomoi 15.12.2007. Hrvatski crveni kri
Bambi Dragutin
nastavnika strojarske grupe predmeta Osposobljen za rad na siguran nain 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
Barbir Ivan
nastavnika strojarske grupe predmeta Osposobljen iz zaštite od poara 23.4.2012. Zagrebinspekt
nastavnika strojarske grupe predmeta Osposobljen za rad na siguran nain 3.10.2012. Kontrol biro
Blaekovi Anita
nastavnika etike i etike i kulture Osposobljen iz zaštite od poara 17.12.2001. Puko otvoreno uilište
nastavnika etike i etike i kulture Osposobljen za rad na siguran nain 1.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
Bošnjak Matej
nastavnika praktine nastave Osposobljen za rad na siguran nain 18.11.2014. Kontrol biro
nastavnika praktine nastave Osposobljen iz zaštite od poara 18.11.2014. Kontrol biro
Cvetkovi Branko
p. o. ravnatelj Osposobljen iz zaštite na radu 27.11.2002. Visoka škola za sigurnost na radu
p. o. ravnatelj Osposobljen iz zaštite na radu 12.3.2005. Zagrebinspekt
18
p. o. ravnatelj Osposobljen iz zaštite od poara 25.9.1995. Vatrogasna zajednica BB
p. o. ravnatelj Osposobljen za rad na siguran nain 1.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
ordaš Boidar
nastavnika elektrotehnike grupe predmeta Osposobljen za rad na siguran nain 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
urkovi Katarina
nastavnika vjeronauka Osposobljen za rad na siguran nain 3.10.2012. Kontrol biro
Duši Dalibor
nastavnika strojarske grupe predmeta Osposobljen za rad na siguran nain 18.11.2014. Kontrol biro
Hai ura
nastavnika povijesti Osposobljen iz zaštite od poara 18.11.2014. Kontrol biro
nastavnika povijesti Osposobljen za rad na siguran nain 18.11.2014. Kontrol biro
Horvat Nataša
spremaica Osposobljen za rad na siguran nain 4.11.2009. Zagrebinspekt
Horvat Tanja
tajnik škole Osposobljen za rad na siguran nain 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
tajnik škole Osposobljen iz zaštite od poara 5.11.2009. Zagrebinspekt
Ivkovi Dejan
nastavnika praktine nastave Osposobljen za rad na siguran nain 18.11.2014. Kontrol biro
nastavnika praktine nastave Osposobljen iz zaštite od poara 18.11.2014. Kontrol biro
Jakši Nedeljko
nastavnika matematike i raunalstva Osposobljen za rad na siguran nain 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
19
nastavnika matematike i raunalstva Osposobljen iz zaštite od poara 5.11.2009. Zagrebinspekt
Jeek Marija
knjiniarka Osposobljen za rad na siguran nain 15.3.2019. Kontrol biro
knjiniarka Osposobljen iz zaštite od poara 15.3.2019. Kontrol biro
Karlovac Anita
nastavnika hrvatskog jezika Osposobljen iz zaštite od poara 21.2.2018. Kontrol biro
nastavnika hrvatskog jezika Osposobljen za rad na siguran nain 21.2.2018. Kontrol biro
Kiršek Tomislav
nastavnika strojarske grupe predmeta Osposobljen za rad na siguran nain 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
Marin Mirna
nastavnika hrvatskog jezika Osposobljen za rad na siguran nain 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
nastavnika hrvatskog jezika Osposobljen iz zaštite od poara 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
Markovi Vjekoslav
nastavnika strojarske grupe predmeta Osposobljen iz zaštite od poara 21.2.2018. Kontrol biro
nastavnika strojarske grupe predmeta Osposobljen za rad na siguran nain 21.2.2018. Kontrol biro
Mrazovi Blanka
raunovodstveni referent Osposobljen za rad na siguran nain na raunalu Zagrebinspekt
Novak Ivan
nastavnika praktine nastave Osposobljen za rad na siguran nain 16.12.2003. Zavod za unapreivanje sigurnosti Osijek
nastavnika praktine nastave Osposobljen za instruktora zaštite na radu 5.10.1994. Otvoreno sveuilište s p. o.
nastavnika praktine nastave Osposobljen iz zaštite od poara 15.12.2003. Zavod za unapreivanje sigurnosti Osijek
Novotni Sanja
profesora politike i gospodarstva Osposobljen za rad na siguran nain 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
20
profesora politike i gospodarstva Osposobljen iz zaštite od poara 20.2.2000. Puko otvoreno uilište
Pavec Ljiljana
spremaica Osposobljen iz zaštite od poara 20.9.1995. Vatrogasna zajednica BB
Pavec Veronika
administrator Osposobljen za rad na siguran nain na raunalu Zagrebinspekt
administrator Osposobljen iz zaštite od poara 20.9.1995. Vatrogasna zajednica BB
Petrovi Vlado
nastavnika elektrotehnike grupe predmeta Osposobljen za rad na siguran nain 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
nastavnika elektrotehnike grupe predmeta Osposobljen iz zaštite od poara 17.12.2001. Puko otvoreno uilište
nastavnika elektrotehnike grupe predmeta Osposobljen za pruanje prve pomoi 15.12.2007. Hrvatski crveni kri
Pintari Draen
voditelj raunovodstva Osposobljen za rad na siguran nain na raunalu Zagrebinspekt
voditelj raunovodstva Osposobljen za rad na siguran nain 4.5.2012. Zagrebinspekt
voditelj raunovodstva Osposobljen iz zaštite od poara 20.9.1995. Vatrogasna zajednica BB
Pratnemer Andrea
vjerouitelj Osposobljen za rad na siguran nain 18.11.2014. Kontrol biro
vjerouitelj Osposobljen iz zaštite od poara 18.11.2014. Kontrol biro
Radoš Ljiljana
spremaica Osposobljen iz zaštite od poara 5.11.2009. Zagrebinspekt
spremaica Osposobljen iz zaštite od poara 5.11.2009. Zagrebinspekt
Sakradija Adela
pedagog Osposobljen za rad na siguran nain 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
Sukser Jajaš Tanja
nastavnika hrvatskog jezika
nastavnika strojarske grupe predmeta Osposobljen za rad na siguran nain 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
nastavnika strojarske grupe predmeta Osposobljen iz zaštite od poara 25.9.1995. Vatrogasna zajednica BB
Šoški Nikola
nastavnika praktine nastave Osposobljen za rad na siguran nain 15.3.2019. Kontrol biro
nastavnika praktine nastave Osposobljen iz zaštite od poara 15.3.2019. Kontrol biro
Štefani Goran
nastavnika praktine nastave Osposobljen za rad na siguran nain 18.11.2014. Kontrol biro
nastavnika praktine nastave Osposobljen iz zaštite od poara 18.11.2014. Kontrol biro
Šupi Stela
nastavnika engleskog jezika Osposobljen za rad na siguran nain 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
nastavnika engleskog jezika Osposobljen iz zaštite od poara 17.12.2001. Puko otvoreno uilište
Tudi Ivan
nastavnika strojarske grupe predmeta Osposobljen za rad na siguran nain 3.10.2012. Kontrol biro
nastavnika strojarske grupe predmeta Osposobljen iz zaštite od poara 3.10.2012. Kontrol biro
Tudi Ivana
nastavnika njemakog jezika Osposobljen za rad na siguran nain 18.11.2014. Kontrol biro
nastavnika njemakog jezika Osposobljen iz zaštite od poara 18.11.2014. Kontrol biro
Valini ura
nastavnika hrvatskog jezika Osposobljen za rad na siguran nain 8.12.2010. Atest-kontrola d.o.o.
Vinkovi Anamarija
Ivana Plh Bosanac nastavnika engleskog jezika
Ostala ispitivanja
1 Ispitivanje gromobranske instalacije 3 Tehnika škola
2 Mikroklima, osvjetljenost, buka 3 3 Tipkalo za iskljuenje napajanja u nudi 1 4 Funkcionalna proba protupanine rasvjete 1 5 Ispitivanje hidrantske mree 2 Tehnika škola
6 Atest detektora plina 1 Tehnika škola
7 Elektrina instalacija niskog napona 4 8 Revizija procjene opasnosti 2 9 Ispitivanj emisije iz izvora emisije za kotlovnicu 2 10 Ispitivanje kotlovskog postrojenja 1 Tehnika škola
11 Ispitivanje funkcionalnosti sustava za detekciju plina 1 Tehnika škola
VrstaIspitivanja Datum ispitivanja
3 Tipkalo za iskljuenje napajanja u nudi 26.4.2019.
4 Funkcionalna proba protupanine rasvjete 26.4.2019.
7 Elektrina instalacija niskog napona 8.2.2018.
8 Revizija procjene opasnosti 15.1.2015.
II. MATERIJALNO-TEHNIKI UVJETI RADA U OBRTNIKOJ ŠKOLI
Prikaz korištenja prostora za nastavu, vjebe i praktinu nastavu
Razina Namjena Povrsina(m2)Broj mjesta
Drugi kat 1 knjinica Obrtnike i Tehnike škole 50 5
Podrumski prostor 1 radionica za bravare 64 5
2 uionica za raunalstvo 38 14
3 radionica za runu obradu 40 15
4 radionica za runu obradu 64 15
5 radionica za plinoinstalatere i vodoinstalatere, inst. Grijanja 64 10
6 kovanica 40 5
8 uionica za raunalstvo 64 15
9 praktikum za programiranje CNC strojeva 40 12
10 brusionica alata i alatnica 50 2
11 radionica-predvorje rune obrade 30 15
12 radionica-predvorje alatnice 10 2
13 radionica za strojnu obradu 64 5
14 radionica-ulaz u predvorje strojne obrade 10 2
Prizemlje 1 uionica za tehniko crtanje 64 30
2 opa uionica 64 30
3 Uionica za opi dio predmeta 64 30
4 uionica za hidrauliku i pneumatiku 64 30
5 uionica za automehaniku 64 30
6 uionica za mjerenje i ispitivanje u tehnici 64 30
7 uionica za elektrotehniku 64 30
Prvi kat
2 praktikum za nove tehnologije-Tehnika škola 64 8
24
1. Bjelovarsko-bilogorska upanija 2. grad Bjelovar
3. vlastiti prihod dobiven izradom dijelova u školskoj radionici 4. vlastiti prihod dobiven obrazovanjem odraslih polaznika
B. Plan za financiranje ulaganja u opremanje i odravanje zgrade
A1. Ulaganje u odravanje zgrade i unutarnjeg prostora
2019/2020
pretpostavka
1. kreenje hodnika, kancelarija 5 4000 20000 1
2. vrata na uionicama 2 1000 10000 1
3. podovi 3 6000 18000 1
4. brušenje i lakiranje parketa-u 24 1 5000 5000 1
5. ureenje predvorja škole 1 5000 5000 2
UKUPNO 50000
R.br. Opis troška Cijena(kn)
1 Nastavna oprema 50000
3 Uredski materijal 15000
9 Materijal za runu i strojnu obradu 10000
10 Alat za elektrotehniku 1000
11 Zaštitna sredstva 3000
13 Popravci 3000
18 Papir 6000
19 Knjige 10000
20 Oglašavanje 2000
29 HRT 960
31 Novine 273
32 Telefoni 12000
37 Sustav nadzora i zaštite 20000
38 Raunalni programi 10000
39 Sanitarna voda 1200
40 Prijenosna raunala 20000
45 Smee 20000
57 Osiguranje CNC stroja EMCO TURN 155 9000
58 Javnobiljenike pristojbe 700
63 Mjerni instrumenti za elektrotehniku 9000
720000
27
III. UENICI
1. PODACI O BROJU RAZREDNIH ODJELA U 2018/2019. I NA POETKU ŠKOLSKE GODINE 2019/2020.
Razred
I 5 5
II 4 5
III 3 4
SP 3 3
OdjelID Razrednik SifraProg Zanimanje br.uenika
1a Ivana Tudi
014243 automehaniar 20
Ukupno odjel: 20
1b Tihomir Culjak
014153 bravar 11
Ukupno odjel: 24
1c Dalibor Duši
Ukupno odjel: 21
1d Vjekoslav Markovi
026002 zavariva 6
Ukupno odjel: 17
1e Tomislav Balenovi
042153 elektroinstalater 7
042353 elektromehaniar 8
042453 elektroniar-mehaniar 6
Ukupno odjel: 21
1f Anelka Šoški
Ukupno odjel: 19
2d Ivan Tudi
026002 zavariva 5
Ukupno odjel: 9
2e Vlado Petrovi
042153 elektroinstalater 8
042353 elektromehaniar 6
042453 elektroniar-mehaniar 6
Ukupno odjel: 20
2f Mirna Marin
Ukupno odjel: 17
3c Dejan Ivkovi
Ukupno odjel: 22
3e Sanja Novotni
042153 elektroinstalater 5
042353 elektromehaniar 6
042453 elektroniar-mehaniar 7
Ukupno odjel: 18
3f Anita Blaekovi
R. br. Mentor
Br. u. ukupno Zanimanje
1 Dragutin Bambi
4 Proizvoa i
4 Proizvoa i
4 2D
3 Ivan Barbir
4 Anelka Šoški
5 Vjekoslav Markovi
6 Nikola Šoški
8 Instalater kunih
8 Ivan Tudi
30
10 Boidar ordaš
5 Elektroniar- mehaniar
5 Elektroniar- mehaniar
12 Goran Štefani
2 Elektroniar- mehaniar
Zanimanje Ime Prezime
automehaniar Anelka Šoški
Dalibor Duši
Dejan Ivkovi
Nikola Šoški
Tomislav Kiršek
Zanimanje Ime Prezime
Ime i prezime
1. ura Valini
2. Sanja Balenovi
3. Sanja Novotni
Ime i prezime
1. Ivan Barbir
2. Tanja Horvat
3. Draen Pintari
Podruje Ime i prezime
Ime i prezime
1. Ivan Barbir
2. Adela Sakradija
7. Povjerenstvo za provedbu inicijalnog testa za uenike prvih razreda
lanovi povjerenstva za provedbu inicijalnog testa
Predmet Ime i prezime lana
33
Ime i prezime
1. Anita Blaekovi
2. Adela Sakradija
3. Anelka Šoški
4. Ivana Tudi
Ime i prezime
1. Adela Sakradija
2. ura Valini
3. Mirna Marin
1. Tomislav Balenovi
2. Ivan Tudi
3. Adela Sakradija
Ime i prezime
1. Branko Cvetkovi
2. Adela Sakradija
3. Ivan Barbir
4. Dalibor Duši
5. Tomislav Balenovi
6. Anelka Šoški
7. Vjekoslav Markovi
Tim za kvalitetu
Ime i prezime
2. Dalibor Duši
3. Ivana Tudi
4. Stela Šupi
5. Goran Štefani
6. Vlado Petrovi
7. Mirna Marin
8. Ivan Tudi
V. ORGANIZACIJA NASTAVE
Organizacija nastave prema broju dana u tjednu
Nastava je organizirana u šestodnevnom radnom tjednu zbog nemogunosti organizacije nastave u petodnevnom radnom tjednu s obzirom da uenici odlaze na praktinu nastavu i izvan školske radionice.
Organizacija nastave prema dnevnom radu
Nastava se odvija u prijepodnevnoj smjeni. Svaki drugi tjedan nastava se odvija prema razliitom rasporedu sati zbog odlaska uenika na praktinu nastavu izvan škole.
Organizacija nastave prema sadraju
Zanimanje Odjel Predmet
automehaniar 1a Njemaki 2 2.0 Tudi_I
automehaniar 1a Engleski 2 2.0 Šupi
automehaniar 1a Povijest 2 2.0 Hai
automehaniar 1a TZK 1 1.0 Culjak
automehaniar 1a Vjeronauk 1 1.0 Pratnemer
automehaniar 1a Etika 1 1.0 Vidak
automehaniar 1a Matematika u struci 2 2.0 Balenovi_S
automehaniar 1a Osnove raunalstva 0.5 0.5 Jakši
automehaniar 1a Osnove raunalstva(vjebe) 1 1.0 Jakši
automehaniar 1a Osnove raunalstva(vjebe) 1 1.0 Jakši
automehaniar 1a Tehniko crtanje 0.5 0.5 Duši
automehaniar 1a Tehniko crtanje(vjebe) 1 1.0 Duši
automehaniar 1a Tehniko crtanje(vjebe) 0 1.0 Duši
automehaniar 1a Osnove tehnikih materijala 1 1.0 Barbir
automehaniar 1a Tehnologija obrade i montae 1 1.0 Bambi
automehaniar 1a Tehnologija obrade i montae(vjebe) 1 1.0 Bambi
automehaniar 1a Tehnologija obrade i montae(vjebe) 0 1.0 Bambi
automehaniar 1a Matematika u struci-izborna 1 1.0 Balenovi_S
automehaniar 1a Praktina nastava 2 2.0 Bošnjak
automehaniar 1a Praktina nastava 2 2.0 Šoški_N
automehaniar 1a Praktina nastava 0 5.0 Barbir
automehaniar 1a Razredništvo 2 2.0 Tudi_I
bravar, instalater kunih instalacija 1b Hrvatski jezik 3 3.0 Karlovac
bravar, instalater kunih instalacija 1b Njemaki 2 0.0 Tudi_I
bravar, instalater kunih instalacija 1b Engleski 2 2.0 Šupi
bravar, instalater kunih instalacija 1b Povijest 2 2.0 Hai
bravar, instalater kunih instalacija 1b TZK 1 1.0 Culjak
36
bravar 1b Osnove raunalstva 0.5 0.5 Jakši
bravar 1b Osnove raunalstva(vjebe) 1 1.0 Jakši
instalater kunih instalacija 1b Raunarstvo 1 1.0 Jakši
instalater kunih instalacija 1b Osnove elektrotehnike 1 1.0 ordaš
bravar, instalater kunih instalacija 1b Matematika u struci 2 2.0 Jakši
bravar, instalater kunih instalacija 1b Matematika u struci-izborna 1 1.0 Jakši
bravar 1b Tehniko crtanje 1 1.0 Ivkovi
instalater kunih instalacija 1b Tehniko crtanje 1 1.0 Ivkovi
bravar 1b Tehniko crtanje(vjebe) 0.5 0.5 Ivkovi
bravar 1b Osnove tehnikih materijala 1 1.0 Barbir
instalater kunih instalacija 1b Tehnologija obrade i spajanja 1 1.0 Kiršek
instalater kunih instalacija 1b Tehnologija obrade i spajanja(vjebe) 1 1.0 Kiršek
instalater kunih instalacija 1b Tehnologija obrade i spajanja(vjebe) 1 1.0 Kiršek
bravar 1b Tehnologija obrade i montae 1 1.0 Bambi
bravar 1b Tehnologija obrade i montae(vjebe) 1 1.0 Bambi
bravar 1b Praktina nastava 2 3.0 Šoški_N
instalater kunih instalacija 1b Praktina nastava 18 18.0 Fofonjka
bravar 1b Praktina nastava 5 4.0 Šoški_N
bravar, instalater kunih instalacija 1b Razredništvo 2 2.0 Culjak
CNC operater/CNC operaterka 1c Hrvatski jezik 3 3.0 Marin
CNC operater/CNC operaterka 1c Njemaki 2 2.0 Tudi_I
CNC operater/CNC operaterka 1c Engleski 2 2.0 Šupi
CNC operater/CNC operaterka 1c Povijest 2 2.0 Hai
CNC operater/CNC operaterka 1c TZK 2 2.0 Culjak
CNC operater/CNC operaterka 1c Vjeronauk 1 1.0 urkovi
CNC operater/CNC operaterka 1c Etika 1 1.0 Vidak
CNC operater/CNC operaterka 1c Matematika 2 2.0 Balenovi_S
CNC operater/CNC operaterka 1c Osnove raunalstva(vjebe) G1 1 1.0 Jakši
CNC operater/CNC operaterka 1c Osnove raunalstva(vjebe) G2 1 1.0 Jakši
CNC operater/CNC operaterka 1c Tehniko crtanje G1(vjebe) 1 1.0 Markovi
CNC operater/CNC operaterka 1c Tehniko crtanje G2(vjebe) 0 1.0 Markovi
CNC operater/CNC operaterka 1c Tehniko crtanje(vjebe)izbG1 1 1.0 Markovi
CNC operater/CNC operaterka 1c Tehniko crtanje(vjebe) izb.G2 0 1.0 Markovi
CNC operater/CNC operaterka 1c Tehniki materijali 1 1.0 Barbir
CNC operater/CNC operaterka 1c Tehnologija obrade materijala 0.5 0.5 Bambi
CNC operater/CNC operaterka 1c Tehnologija obrade materijala(vjebe) 0.5 0.5 Bambi
CNC operater/CNC operaterka 1c Tehnologija obrade materijala(vjebe) 0 0.5 Bambi
CNC operater/CNC operaterka 1c Tehnologija odravanja alatnih strojeva 1 1.0 Duši
CNC operater/CNC operaterka 1c Praktina nastava 14 14.0 Novak
CNC operater/CNC operaterka 1c Praktina nastava 14 14.0 Bošnjak
CNC operater/CNC operaterka 1c Razredništvo 2 2.0 Duši
zavariva, proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 1d Hrvatski jezik 2.5 2.5 Vidak
zavariva, proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 1d Njemaki 1 0.0 Tudi_I
zavariva, proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 1d Engleski 1 1.0 Plh
zavariva, proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 1d Vjeronauk 1 1.0 urkovi
zavariva, proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 1d Etika 1 0.0 Vidak
zavariva, proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 1d TZK 1.5 1.5 Culjak
37
zavariva,proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 1d Raunalstvo 2 2.0 Jakši
zavariva,proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 1d Matematika u struci 2 2.0 Jakši
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 1d Tehnologija zanimanja 5 5.0 Markovi
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 1d Praktina nastava 5 3.0 Fofonjka
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 1d Praktina nastava 3 3.0 Tudi
zavariva 1d Praktina nastava 5 3.0 Fofonjka
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije, zavariva 1d Razredništvo 2 2.0 Markovi
zavariva 1d Tehnologija zavarivanja 3 3.0 Kiršek
zavariva 1d Osnove brodogradnje s materijalima 1 1.0 Barbir
zavariva 1d Strojevi i ureaji za zavarivanje 1 1.0 Kiršek
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Hrvatski jezik 3 3.0 Valini
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Njemaki 2 0.0 Tudi_I
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Engleski 2 2.0 Šupi
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Povijest 2 2.0 Hai
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Vjeronauk 1 1.0 urkovi
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Etika 1 0.0 Vidak
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e TZK 1 1.0 Culjak
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Matematika u struci 2 2.0 Balenovi_S
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Osnove raunalstva 1 1.0 Jakši
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Osnove raunalstva(vjebe) 1 1.0 Jakši
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Osnove raunalstva(vjebe) 1 1.0 Jakši
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Tehniko crtanje i dokumentiranje 1 1.0 Kiršek
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e
Tehniko crtanje i dokumentiranje(vjebe) 0.5 0.5 Kiršek
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e
Tehniko crtanje i dokumentiranje(vjebe) 0 0.5 Kiršek
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Elektrotehnika 3 3.0 Balenovi
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Elektrotehnika (vjebe) 1 1.0 Balenovi
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Elektrotehnika (vjebe) 1 1.0 Balenovi
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Matematika u struci-izborna 1 1.0 Balenovi_S
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Praktina nastava 2 2.0 Štefani
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Praktina nastava 0 5.0 Štefani
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Praktina nastava 2 2.0 Štefani
elektromeh., elektroins., elektroniar- meh. 1e Razredništvo 2 2.0 Balenovi
pomoni bravar 1f Hrvatski jezik 3 3.0 Vidak
pomoni bravar 1f Matematika 3 3.0 Balenovi_S
pomoni bravar 1f Etika 1 0.0 Vidak
pomoni bravar 1f Vjeronauk 1 1.0 urkovi
pomoni bravar 1f Etika i kultura 1 1.0 Blaekovi
pomoni bravar 1f TZK 2 0.0 Culjak
pomoni bravar 1f Tehnologija zanimanja(pom_bra_1) 3 3.0 Šoški
pomoni bravar 1f Praktina nastava 14 14.0 Novak
pomoni bravar 1f Razredništvo 2 2.0 Šoški
automehaniar 2a Hrvatski jezik 3 3.0 Valini
automehaniar 2a Njemaki 2 2.0 Tudi_I
38
automehaniar 2a Politika i gospodarstvo 2 2.0 Novotni
automehaniar 2a Vjeronauk 1 1.0 Pratnemer
automehaniar 2a Etika 1 1.0 Blaekovi
automehaniar 2a TZK 1 1.0 Culjak
automehaniar 2a Matematika u struci 1 1.0 Balenovi_S
automehaniar 2a Osnove tehnike mehanike 1 1.0 Kiršek
automehaniar 2a Osnove tehnike mehanike(vjebe) 1 1.0 Kiršek
automehaniar 2a Osnove tehnike mehanike(vjebe) 0 1.0 Kiršek
automehaniar 2a Elementi strojeva 2 2.0 Bambi
automehaniar 2a Tehnike motornih vozila 2 2.0 Šoški
automehaniar 2a Tehnologija odravanja vozila(vjebe) 1 1.0 Šoški
automehaniar 2a Tehnologija odravanja vozila(vjebe) 0 1.0 Šoški
automehaniar 2a Tehnike motornih vozila-izborna 2 2.0 Šoški
automehaniar 2a Praktina nastava 0 5.0 Barbir
automehaniar 2a Razredništvo 2 2.0 Balenovi_S
bravar, limar 2b Hrvatski jezik 3 3.0 Sukser
bravar, limar 2b Njemaki 2 0.0 Tudi_I
bravar, limar 2b Engleski 2 2.0 Šupi
bravar, limar 2b Politika i gospodarstvo 2 2.0 Novotni
bravar, limar 2b Vjeronauk 1 1.0 Pratnemer
bravar, limar 2b Etika 1 1.0 Blaekovi
bravar, limar 2b TZK 1 1.0 Culjak
bravar, limar 2b Matematika u struci 1 1.0 Jakši
bravar, limar 2b Osnove tehnike mehanike 2 2.0 Kiršek
bravar, limar 2b Elementi strojeva i konstruiranje 2 2.0 Bambi
bravar, limar 2b Matematika u struci-izborna 2 2.0 Jakši
bravar, limar 2b Tehnologija obrade i montae 3 3.0 Bambi
bravar, limar 2b Praktina nastava 5 5.0 Šoški_N
bravar, limar 2b Praktina nastava 5 4.0 Šoški_N
bravar, limar 2b Razredništvo 2 2.0 Novak
CNC operater/CNC operaterka 2c Hrvatski jezik 3 3.0 Valini
CNC operater/CNC operaterka 2c Njemaki 2 0.0 Tudi_I
CNC operater/CNC operaterka 2c Engleski 2 0.0 Šupi
CNC operater/CNC operaterka 2c Politika i gospodarstvo 2 2.0 Novotni
CNC operater/CNC operaterka 2c Vjeronauk 1 1.0 Pratnemer
CNC operater/CNC operaterka 2c Etika 1 0.0 Vidak
CNC operater/CNC operaterka 2c TZK 2 2.0 Culjak
CNC operater/CNC operaterka 2c Matematika 2 2.0 Balenovi_S
CNC operater/CNC operaterka 2c Tehnika mehanika 0.5 0.5 Kiršek
CNC operater/CNC operaterka 2c Tehnika mehanika(vjebe) 0.5 0.5 Kiršek
CNC operater/CNC operaterka 2c Tehnika mehanika(vjebe) 0 0.5 Kiršek
CNC operater/CNC operaterka 2c Elementi strojeva 2 2.0 Fofonjka
CNC operater/CNC operaterka 2c CNC strojevi-G1(vjebe) 2 2.0 Tudi
CNC operater/CNC operaterka 2c CNC strojevi-G2(vjebe) 0 2.0 Tudi
CNC operater/CNC operaterka 2c CAD-CAM tehnologije-G1(vjebe) 1 1.0 Tudi
CNC operater/CNC operaterka 2c CAD-CAM tehnologije-G2(vjebe) 0 1.0 Tudi
CNC operater/CNC operaterka 2c Posluivanje CNC strojeva -G1- izborna(vjebe) 2 2.0 Duši
CNC operater/CNC operaterka 2c Posluivanje CNC strojeva -G2- izborna(vjebe) 0 2.0 Duši
CNC operater/CNC operaterka 2c Praktina nastava 14 8.0 Ivkovi
CNC operater/CNC operaterka 2c Praktina nastava 14 8.0 Ivkovi
CNC operater/CNC operaterka 2c Praktina nastava 14 8.0 Bošnjak
CNC operater/CNC operaterka 2c Praktina nastava 0 1.5 Tudi
39
CNC operater/CNC operaterka 2c Razredništvo 2 2.0 Šupi
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije,zavariva 2d Hrvatski jezik 2.5 2.5 Vidak
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije,zavariva 2d Njemaki 1 1.0 Tudi_I
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije,zavariva 2d Engleski 1 1.0 Šupi
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije,zavariva 2d Poduzetništvo 1 1.0 Novotni
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije,zavariva 2d Vjeronauk 1 1.0 urkovi
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije,zavariva 2d Etika 1 0.0 Vidak
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije,zavariva 2d TZK 1.5 1.5 Culjak
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije,zavariva 2d Matematika u struci 1 1.0 Jakši
zavarivai 2d Tehnologija zavarivanja 2 2.0 Kiršek
zavarivai 2d Tehnologija zavarivanja(vjebe) 1 1.0 Kiršek
zavarivai 2d Osnove brodogradnje s materijalima 0.7 0.7 Barbir
zavarivai 2d Osnove brodogradnje s materijalima(vjebe) 0.3 0.3 Barbir
zavarivai 2d Strojevi i ureaji za zavarivanje 1 1.0 Kiršek
zavarivai 2d Zavarivanje i rezanje plamenom- izborna 2 2.0 Kiršek
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 2d Tehnologija zanimanja 4 4.0 Markovi
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 2d Tehnologija zanimanja(vjebe) 1 1.0 Markovi
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 2d Nove tehnologije-izborna 2 2.0 Bambi
zavariva 2d Praktina nastava 4 2.0 Bošnjak
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije 2d Praktina nastava 2 2.0 Bošnjak
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije,zavariva 2d Praktina nastava 0 2.0 Tudi
proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije,zavariva 2d Razredništvo 2 2.0 Tudi
elektroniar., elektroin., elektromeh. 2e Hrvatski jezik 3 3.0 Vidak
elektroniar., elektroin., elektromeh. 2e Njemaki 2 0.0 Tudi_I
elektroniar., elektroin., elektromeh. 2e Engleski 2 2.0 Šupi
elektroniar., elektroin., elektromeh. 2e Politika i gospodarstvo 2 2.0 Novotni
elektroniar., elektroin., elektromeh. 2e Vjeronauk 1 1.0 urkovi
elektroniar., elektroin., elektromeh. 2e Etika 1 0.0 Vidak
elektroniar., elektroin., elektromeh. 2e TZK 1 1.0 Culjak
elektromehaniar 2e Elektrotehnika 2 2.0 Petrovi
elektromehaniar 2e Elektrotehnika (vjebe) 1 1.0 Petrovi
elektromehaniar 2e Elektrine instalacije 2 2.0 Petrovi
elektromehaniar 2e Elektrine instalacije(vjebe) 0.5 0.5 Petrovi
elektromehaniar 2e Elektrini strojevi 2 2.0 Balenovi
elektromehaniar 2e Elektrini strojevi(vjebe) 1 1.0 Balenovi
elektroinstalater 2e Elektrotehnika 2 0.0 Petrovi
elektroinstalater 2e Elektrotehnika (vjebe) 1 1.0 Petrovi
elektroinstalater 2e Elektrini strojevi i ureaji 2 2.0 Balenovi
elektroinstalater 2e Elektrini strojevi i ureaji(vjebe) 1 1.0 Balenovi
elektroniar 2e Elektrotehnika 2 2.0 Balenovi
elektroniar 2e Elektrotehnika (vjebe) 1 1.0 Balenovi
elektroniar 2e Elektroniki sklopovi 1.5 1.5 ordaš
elektroniar 2e Elektroniki sklopovi (vjebe) 1 1.0 ordaš
elektroniar 2e Digitalni sklopovi i upravljanje 1.5 1.5 ordaš
elektroniar 2e Digitalni sklopovi i upravljanje (vjebe) 1 1.0 ordaš
elektroniar 2e Audio i video tehnika 1 1.0 ordaš
elektroniar 2e Audio i video tehnika(vjebe) 0.5 0.5 ordaš
40
elektromeh., elektroins., elektroniar 2e Matematika u struci-izborna 2 2.0 Petrovi
elektroin., elektrom., elektron 2e Praktina nastava 0 5.0 Štefani
elektromehaniar 2e Praktina nastava 3 3.0 Štefani
elektroinstalater 2e Praktina nastava 3 3.0 Štefani
elektron. 2e Praktina nastava 3 3.0 Štefani
elektroniar., elektroin., elektromeh. 2e Razredništvo 2 2.0 Petrovi
pomoni bravar 2f Hrvatski jezik 3 3.0 Marin
pomoni bravar 2f Matematika 3 3.0 Balenovi_S
pomoni bravar 2f Politika i gospodarstvo 1 1.0 Novotni
pomoni bravar 2f Etika 1 0.0 Vidak
pomoni bravar 2f Vjeronauk 1 1.0 urkovi
pomoni bravar 2f Etika i kultura 1 1.0 Blaekovi
pomoni bravar 2f TZK 2 2.0 Culjak
pomoni bravar 2f Tehnologija zanimanja(pom_bra_2) 3 3.0 Duši
pomoni autolimar 2f Praktina nastava 3 0.0 Barbir
pomoni bravar 2f Praktina nastava 14 0.0 Novak
pomoni bravar 2f Razredništvo 2 2.0 Marin
automehaniar 3a Hrvatski jezik 3 3.0 Marin
automehaniar 3a Njemaki 2 2.0 Tudi_I
automehaniar 3a Engleski 2 2.0 Šupi
automehaniar 3a Vjeronauk 1 0.0 Pratnemer
automehaniar 3a Etika 1 1.0 Vidak
automehaniar 3a TZK 1 1.0 Culjak
automehaniar 3a Matematika u struci 1 1.0 Barbir
automehaniar 3a Osnove automatizacije 0.50 0.5 Bambi
automehaniar 3a Osnove automatizacije(vjebe) 1.50 1.5 Bambi
automehaniar 3a Osnove automatizacije(vjebe) 0 1.5 Bambi
automehaniar 3a Osnovi elektrotehnike i elektronike 1 1.0 ordaš
automehaniar 3a Tehnike motornih vozila 2 2.0 Šoški
automehaniar 3a Tehnike motornih vozila(vjebe) 1 1.0 Šoški
automehaniar 3a Tehnologija odravanja vozila(vjebe) 2 2.0 Šoški
automehaniar 3a Tehnologija odravanja vozila(vjebe) 2 2.0 Šoški
automehaniar 3a Tehnike motornih vozila-izborna 2 2.0 Šoški
automehaniar 3a Praktina nastava 0 4.5 Barbir
automehaniar 3a Razredništvo 2 2.0 Barbir
instalater kunih instalacija, bravar 3b Hrvatski jezik 3 3.0 Marin
instalater kunih instalacija, bravar 3b Njemaki 2 2.0 Tudi_I
instalater kunih instalacija, bravar 3b Engleski 2 2.0 Plh
instalater kunih instalacija, bravar 3b Vjeronauk 1 1.0 Pratnemer
instalater kunih instalacija, bravar 3b Etika 1 1.0 Vidak
instalater kunih instalacija, bravar 3b TZK 1 1.0 Culjak
instalater kunih instalacija 3b Tehnologija kunih instalacija 2 2.0 Fofonjka
instalater kunih instalacija 3b Praktina nastava 3 3.0 Šoški_N
instalater kunih instalacija 3b Tehnoloija kunih instalacija(vjebe) 1 6.0 Šoški_N
instalater kunih instalacija 3b Tehnologija fotonaponskih sustava 1 1.0 Kiršek
bravar 3b Matematika u struci 1 1.0 Jakši
bravar 3b Osnove automatizacije 0.50 0.5 Bambi
bravar 3b Osnove automatizacije(vjebe) 1.50 1.5 Bambi
bravar 3b Nove tehnologije 1 1.0 Duši
bravar 3b Nove tehnologije(vjebe) 1 1.0 Duši
bravar 3b Tehnologija bravarije (vjebe) 4 4.0 Markovi
bravar 3b Nove tehnologije-izborna 2 2.0 Duši
41
instalater kunih instalacija, bravar 3b Praktina nastava 4 4.5 Markovi
instalater kunih instalacija, bravar 3b Razredništvo 2 2.0 Šoški_N
CNC operater/CNC operaterka 3c Hrvatski jezik 3 3.0 Valini
CNC operater/CNC operaterka 3c Njemaki 2 0.0 Tudi_I
CNC operater/CNC operaterka 3c Engleski 2 2.0 Šupi
CNC operater/CNC operaterka 3c Vjeronauk 1 1.0 Pratnemer
CNC operater/CNC operaterka 3c Etika 1 0.0 Vidak
CNC operater/CNC operaterka 3c TZK 2 2.0 Culjak
CNC operater/CNC operaterka 3c Matematika 2 2.0 Balenovi_S
CNC operater/CNC operaterka 3c Osnove automatizacije 1 1.0 Bambi
CNC operater/CNC operaterka 3c Osnove automatizacije(vjebe) 0.5 0.5 Bambi
CNC operater/CNC operaterka 3c Osnove automatizacije(vjebe) 0 0.5 Bambi
CNC operater/CNC operaterka 3c CNC strojevi(vjebe) 2 2.0 Tudi
CNC operater/CNC operaterka 3c CNC strojevi(vjebe) 0 2.0 Tudi
CNC operater/CNC operaterka 3c Posluivanje CNC strojeva(vjebe) 2 2.0 Duši
CNC operater/CNC operaterka 3c Posluivanje CNC strojeva(vjebe) 0 2.0 Duši
CNC operater/CNC operaterka 3c CAD-CAM tehnologije(vjebe) 2 2.0 Tudi
CNC operater/CNC operaterka 3c CAD-CAM tehnologije(vjebe) 0 2.0 Tudi
CNC operater/CNC operaterka 3c CNC strojevi-izborna(vjebe) 1 1.0 Tudi
CNC operater/CNC operaterka 3c CNC strojevi-izborna(vjebe) 1 1.0 Tudi
CNC operater/CNC operaterka 3c Praktina nastava 1.5 2.0 Tudi
CNC operater/CNC operaterka 3c Praktina nastava 4 4.0 Ivkovi
CNC operater/CNC operaterka 3c Praktina nastava 4 4.0 Ivkovi
CNC operater/CNC operaterka 3c Razredništvo 2 2.0 Ivkovi
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar-mehaniar 3e Hrvatski jezik 3 3.0 Marin
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar-mehaniar 3e Njemaki 2 0.0 Tudi_I
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar-mehaniar 3e Engleski 2 2.0 Šupi
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar-mehaniar 3e Vjeronauk 1 1.0 urkovi
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar-mehaniar 3e Etika 1 0.0 Vidak
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar-mehaniar 3e TZK 1 1.0 Culjak
elektroinstalater 3e Elektronika i upravljanje 2 2.0 ordaš
elektroinstalater 3e Elektronika i upravljanje(vjebe) 1 1.0 ordaš
elektroinstalater 3e Elektrine mree i postrojenja 2 2.0 Petrovi
elektroinstalater 3e Elektrine instalacije 3 3.0 Petrovi
elektroinstalater 3e Elektrine instalacije(vjebe) 0.5 0.5 Petrovi
elektromehaniar 3e Elektrini strojevi 2 2.0 Balenovi
elektromehaniar 3e Elektrini strojevi(vjebe) 0.5 0.5 Balenovi
elektromehaniar 3e Elektronika i upravljanje 2 0.0 ordaš
elektromehaniar 3e Elektronika i upravljanje(vjebe) 1 1.0 ordaš
elektromehaniar 3e Elektrini ureaji 3 3.0 Balenovi
elektromehaniar 3e Elektrini ureaji(vjebe) 0.5 0.5 Balenovi
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar-mehaniar 3e Matematika u struci-izborna 1 1.0 Jakši
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar-mehaniar 3e
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar-mehaniar 3e
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar-mehaniar 3e
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar-mehaniar 3e Praktina nastava 0 5.0 Štefani
elektroniar- mehaniar 3e Elektroniki sklopovi 1.5 1.5 ordaš
elektroniar- mehaniar 3e Elektroniki sklopovi (vjebe) 1 1.0 ordaš
elektroniar- mehaniar 3e Digitalni sklopovi i upravljanje 2.5 2.5 ordaš
elektroniar- mehaniar 3e Digitalni sklopovi i upravljanje 1 1.0 ordaš
42
(vjebe)
elektroniar mehaniar 3e Audio i video tehnika 3 3.0 ordaš
elektroniar mehaniar 3e Audio i video tehnika(vjebe) 0.5 0.5 ordaš
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar-mehaniar 3e Razredništvo 2 2.0 Novotni
pomoni bravar, pomoni autolimar 3f Hrvatski jezik 3 3.0 Valini
pomoni bravar, pomoni autolimar 3f Matematika 2 2.0 Balenovi_S
pomoni bravar, pomoni autolimar 3f Politika i gospodarstvo 1 1.0 Novotni
pomoni bravar, pomoni autolimar 3f Etika 1 0.0 Vidak
pomoni bravar, pomoni autolimar 3f Vjeronauk 1 1.0 urkovi
pomoni bravar, pomoni autolimar 3f Etika i kultura 1 1.0 Blaekovi
pomoni bravar, pomoni autolimar 3f TZK 2 2.0 Culjak
pomoni bravar 3f Tehnologija zanimanja(pom_bra_3) 3 3.0 Duši
pomoni bravar, pomoni autolimar 3f Praktina nastava 0 4.5 Barbir
pomoni bravar, pomoni autolimar 3f Razredništvo 2 2.0 Blaekovi
Planovi po zanimanjima
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Osnove raunalstva 1,5 52 - - - - 52
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Tehniko crtanje 1,5 52 - - - - 52
Osnove tehnikih materijala 1 35 - - - - 35
Osnove tehnike mehanike - - 2 70 - - 70
Elementi strojeva - - 2 70 - - 70
Osnove automatizacije - - - - 2 64 64
Osnovi elektrotehnike i elektronike
Praktina nastava 900 900 800 2600
Praktina nastava u školi Tehnologija obrade i montae
Tehnologija odravanja vozila
340
560
270
630
160
640
43
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
A) Zajedniki opeobrazovni dio
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno: A 9 315 9 315 7 224 854
B) Posebni struni dio
Tehnologija obrade i spajanja 2 70 - - - - 70
Tehniko crtanje 1 35 - - - - 35
Osnove elektrotehnike 1 35 - - - - 35
Raunarstvo 1 35 - - - - 35
Izborni predmet 1 35 1 35 1 32 102
Tehniko crtanje1 1 35 - - - -
Praktina nastava 18 630 18 630 18 576 1.836
120* 210** 64*** 394
Ukupno: B 25 995 25 1.085 27 928 3.008
Broj sati: A + B 34 1.310 34 1.400 34 1.152 3.862
c. Elektromehaniar
Naziv predmeta
Broj sati
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno 9 315 9 315 7 224 854
44
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Osnove raunalstva* 1 35 - - - - 35
Tehniko crtanje i dokumentiranje* 1 35 - - - - 35
Matematika u struci 2 70 - - - - 70
Elektrotehnika* 3 105 2 70 - - 175
Elektrine instalacije* - - 2 70 - - 70
Elektrini strojevi* - - 2 70 2 64 134
Elektronika i upravljanje* - - - - 2 64 64
Elektrini ureaji* - - - - 3 96 96
Izborni dio** 1 35 2 70 3* 96 201
Ukupno 8 280 8 280 10 320 880
Naziv predmeta
Broj sati
godišnje godišnje godišnje
35 18 35 - - - - -
35 18 70 18 51 32 16 32 518
C2 - Nastava u radnom procesu - Praktina nastava (najmanje sati)
540
630
640
1810
d. Elektroniar-mehaniar
Naziv predmeta
Broj sati
Ukupno sati
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno 9 315 9 315 7 224 854
Naziv predmeta
Broj sati
Ukupno sati
Osnove raunalstva* 1 35 - - - - 35
Tehniko crtanje i dokumentiranje* 1 35 - - - - 35
Matematika u struci 2 70 - - - - 70
Elektrotehnika* 3 105 2 70 - - 175
Elektroniki sklopovi* - - 1,5 53 1,5 48 101
Digitalni sklopovi i upravljanje* - - 1,5 52 2,5 80 132
Audio i videotehnika* - - 1 35 3 96 131
Izborni dio 1 35 2 70 3* 96 201
Ukupno 8 280 8 280 10 320 880
Naziv predmeta Broj sati godišnje Ukupni broj
sati 1. razred 2. razred 3. razred
C 1 - Nastava u školi - Osnove raunalstva - Tehniko crtanje i dokumentiranje
35 18
35 - - - -
272
53 67 67 33 32 489
C2 - Nastava u radnom procesu - Praktina nastava (najmanje sati)
540
630
640
1810
e. Elektroinstalater
Naziv predmeta
Broj sati
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 32 102
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno 9 315 9 315 7 224 854
Naziv predmeta
Broj sati
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Osnove raunalstva* 1 35 - - - - 35
Tehniko crtanje i dokumentiranje* 1 35 - - - - 35
Matematika u struci 2 70 - - - - 70
Elektrotehnika* 3 105 2 70 175
Elektrini strojevi i ureaji* - - 2 70 - - 70
Elektrine instalacije* - - 2 70 3 96 166
Elektrine mree i postrojenja - - - - 2 64 64
Elektronika i upravljanje* - - - - 2 64 96
Izborni dio** 1 35 2 70 3* 96 64
Ukupno 8 280 8 280 10 320 880
Naziv predmeta
Broj sati
godišnje godišnje godišnje
C 1 - Nastava u školi - Osnove raunalstva - Tehniko crtanje i dokumentiranje - Elektrotehnika - Elektrini strojevi i ureaji - Elektrine instalacije - Elektronika i upravljanje - Izborni dio - Praktina nastava (najviše sati)
35 18 35 - - - -
C2 - Nastava u radnom procesu - Praktina nastava (najmanje sati)
540
630
640
1810
f. Pomoni bravar
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96
Etika i kultura 1 35 1 35 1 35
Vjeronauk/Etika 1 70 1 70 1 64
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 35 2 35 2 32
Politika i gospodarstvo 0 0 1 35 1 35
Matematika 3 105 3 105 2 64
Tehnologija zanimanja 3 105 3 105 3 96
46
g. Zavariva
1 Tehnologija zavarivanja 3
1 Strojevi i ureaji za zavarivanje 1
1 Praktina nastava 15
2 Hrvatski jezik 2,5
2 Njemaki jezik 1
2 Engleski jezik 1
2 Tehnologija zavarivanja 3
2 Strojevi i ureaji za zavarivanje 1
2 Zavarivanje i rezanje plamenom 2
2 Praktina nastava 15
Razred Predmet Sati tjedno
1 Hrvatski jezik 2,5
1 Njemaki jezik 1
1 Engleski jezik 1
1 Tehnologija zanimanja 5
1 Nove tehnologije-izborna 0
1 Praktina nastava 15
2 Hrvatski jezik 2,5
2 Njemaki jezik 1
2 Engleski jezik 1
2 Tehnologija zanimanja 5
2 Nove tehnologije-izborna 2
2 ili (Tehnika mehanika-izborna)
2 Praktina nastava 16
q. CNC operater/CNC operaterka
Razred Predmet Sati tjedno
1 Hrvatski jezik 3
1 CNC strojevi-izborna 1
1 Praktina nastava 4
2 Hrvatski jezik 3
2 Njemaki jezik 2
2 Engleski jezik 2
2 Matematika 2
3 CAD-CAM tehnologije 2
3 CAD-CAM tehnologije-izborna 1
3 Praktina nastava 14
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 0 0 0 0 70
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo 0 0 2 70 0 0 70
Osnove raunalstva 1,5 53 0 0 0 0 53
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Tehniko crtanje 1,5 53 0 0 0 0 53
Osnove tehnikih materijala 1 35 0 0 0 0 35
Osnove tehnike mehanike 0 0 2 70 0 0 70
Elementi strojeva i konstruiranje 0 0 2 70 0 0 70
Osnove automatizacije 0 0 0 0 2 64 64
Nove tehnologije 0 0 0 0 2 64 64
Izborna nastava 1 35 2 70 2 64 169
Tjelesna i zdravstvena kultura Strukovni predmeti Matematika u struci
Praktina nastava 900 900 800 2600
Praktina nastava u školi Praktina nastava u školskoj radionici Tehnologija obrade i montae Tehnologija bravarije Praktina nastava u radnom procesu
340
560
270
630
160
640
Ukupno nastave godišnje 16 1461 16 1460 14 1248 4169
Limar
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Tjelesna i zdravstvena
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Osnove raunalstva 1,5 53 0 0 0 0 53
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Tehniko crtanje 1,5 53 0 0 0 0 53
Osnove tehnikih
Osnove tehnike
Elementi strojeva i
Osnove automatizacije 0 0 0 0 2 64 64
Nove tehnologije 0 0 0 0 2 64 64
Izborna nastava 1 35 2 70 2 64 169
Tjelesna i zdravstvena
Praktina nastava u
Praktina nastava
Praktina nastava u Obrtnikoj školi organizirana je tako da uenici prvih razreda obavljaju dio praktine nastave (runa obrada metala) u radionicama Obrtnike škole. Prije pohaanja praktine nastave uenici su duni poloiti zaštitu na radu pri emu je škola duna organizirati redovito pohaanje nastave i testiranje uenika. Pohaanje nastave i testiranje uenika, Škola organizira i provodi u tjednu kad se izvodi praktina nastava izvan školske radionice i u školskoj radionici. Praktina nastava za uenike prvih razreda organizirana je tako da su uenici jedan dan u tjednu na praktinoj nastavi u školskoj radionici a ostali dio tjedna u redovnoj nastavi, odnosno svaki drugi tjedan u Obrtnikoj radionici s kojom imaju sklopljen ugovor o naukovanju ili ugovor o provedbi praktine nastave. Praktina nastava za druge i tree razrede organizira se u dogovoru s obrtnicima i obavlja se izvan Obrtnike škole. Odreeni fond sati za pojedina zanimanja uenici provode i u školskoj radionici.(vidi priloenu tablicu).Roditelji uenika sklapaju ugovor o naukovanju s obrtnikom radionicom ili trgovakim društvom.. Uenici 2. i 3. razreda pohaaju tjedan dana praktinu nastavu, a tjedan dana pohaaju nastavu u školi. Uenici 2. i 3. godine obavljaju praktinu nastavu u 100 privatnih i društvenih poduzea.U Obrtnikoj školi se praktina nastava obavlja u specijaliziranim radionicama: Radionica za runu obradu br. RO1 i RO2, radionica za strojnu obradu br. SO1, SO2 i P1 kovanica, alatnica i brusiona alata, bravarska radionica. U radionicama e se predavanja odvijati po rasporedu, a voditelji praktine nastave e odrati zaštitu na radu u prvom tjednu kad je predvieno da uenici idu na vanjsku praksu.
1a Automehaniar Ivan Barbir Voditelj p.n.
1b Bravar Nikola Šoški Voditelj p.n.
50
Instalater kunih instalacija Ksenofan Fofonjka Nastavnik p.n.
1c CNC operater/ CNC operaterka, 1 grupa Ivan Novak Nastavnik p.n.
CNC operater/ CNC operaterka, 2 grupa Matej Bošnjak Nastavnik p.n.
1d Proizvoa i monter PVC i aluminijske stolarije
Ksenofan Fofonjka Nastavnik p.n. Zavariva
1e
Elektroinstalater
Elektroniar-mehaniar
1f Pomoni bravar Ivan Novak Nastavnik p.n.
Novac za mapu praktine nastave e skupljati predavai zaštite na radu (voditelj ili nastavnik) jer e oni dijeliti mape uenicima, a ne razrednici. Mapa praktine nastave: 105 kn.
Raspored satnice praktine nastave po pojedinim razrednim odjelima – zanimanjima
R. br.
prakse u školi šk. god. 2019/2020 ukupno runa strojna praksi,šk
rucna- obr elektro
2
2.00
5.00
6
6
14
14
x 272 1d elektroinstalater 70 7
2
2
14
x 165 2a automehaniar 0 23
165 2b limar 175 5
5
0
8
8
8
3
3
3
3
0
0
51
Ukupno
x 64 3a automehaniar 0 14 0
x 80 3b
x 448 3c CNC operater 128 10
4
4
0 x 64 3e elektromehaniar 0 8 0
0
0
Ukupno
Sveukupno
231 0 0 30 13 28 30 15 24
2. Popis zaposlenih koji su zadueni za praenje i organizaciju praktine nastave izvan škole
Zanimanje O D
automehaniar 1A 21 900 70 760 190 40 4.75 Barbir
bravar 1B 11 900 175 655 163.75 40 4.09 Šoški_N instalater kunih inst.
13 750 630 120 30 40 0.75
CNC operater 1C 21 490 70 420 105 40 2.63 Tudi
zavariva 1D 6 504 0 504 126 40 3.15
proizvoa PVC
elektroinstalater 1E 7 900 70 742 185.5 40 4.64 Štefani
elektromehaniar
elektroniar-mehaniar 6 900 70 742 185.5 40 4.64
pomoni bravar 1F 1 490 490 0 0 40 0.00
automehaniar 2A 17 900 0 795 198.75 40 4.97 Barbir
bravar 2B 5 840 175 560 140 40 3.50 Šoški_N
limar
2 900 0 795 198.75 40 4.97
CNC operater 2C 19 490 280 210 52.5 40 1.31 Tudi
proizvoa PVC 2D 4 504 105 294 73.5 40 1.84 Tudi
zavariva
elektroinstalater 2E 8 900 105 707 176.75 40 4.42 Štefani
elektromehaniar
elektroniar-mehaniar 6 900 105 690 172.5 40 4.31
pomoni bravar 2F 3 490 490 0 0 40 0.00
automehaniar 3A 19 800 0 704 176 40 4.40 Barbir
bravar 3B 7 800 0 704 176 40 4.40 Markovi
52
instalater kunih instalacija 9 640 105 535 133.75 40 3.34
CNC operater 3C 22 448 140 308 77 40 1.93 Tudi
elektroinstalater 3E 5 800 0 704 176 40 4.40 Štefani
elektromehaniar
elektroniar-mehaniar 7 800 0 688 172 40 4.30
pomoni bravar 3F 5 672 0 672 168 40 4.20 Barbir
b. Popis predmeta i tjedna satnica
R.br. Naziv predmeta Tjed_satnica
3 CAD-CAM tehnologije(vjebe) 4
4 CAD-CAM tehnologije-G1(vjebe) 1
5 CAD-CAM tehnologije-G2(vjebe) 1
6 CNC strojevi(vjebe) 4
7 CNC strojevi-G1(vjebe) 2
8 CNC strojevi-G2(vjebe) 2
9 CNC strojevi-izborna(vjebe) 2
11 Digitalni sklopovi i upravljanje (vjebe) 2
12 Elektrine instalacije 7
13 Elektrine instalacije(vjebe) 1.5
15 Elektrini strojevi 4
18 Elektrini strojevi(vjebe) 1.5
19 Elektrini ureaji 3
20 Elektrini ureaji(vjebe) 0.5
21 Elektroniki sklopovi 3
25 Elektrotehnika 7
29 Engleski 24
30 Etika 6
32 Hrvatski jezik 50
36 Nove tehnologije 1
37 Nove tehnologije(vjebe) 1
38 Nove tehnologije-izborna 4
44 Osnove elektrotehnike 1
45 Osnove raunalstva 2
46 Osnove raunalstva(vjebe) 5
52 Osnovi elektrotehnike i elektronike 1
53 Poduzetništvo 1
55 Posluivanje CNC strojeva -G1-izborna(vjebe) 2
56 Posluivanje CNC strojeva -G2-izborna(vjebe) 2
57 Posluivanje CNC strojeva(vjebe) 4
58 Povijest 8
62 Raunalstvo 2
63 Raunarstvo 1
64 Razredništvo 34
66 Tehnika mehanika 0.5
67 Tehnika mehanika(vjebe) 1
68 Tehniki materijali 1
69 Tehniko crtanje 2.5
72 Tehniko crtanje i dokumentiranje 1
73 Tehniko crtanje i dokumentiranje(vjebe) 1
74 Tehniko crtanje(vjebe) 2.5
76 Tehniko crtanje(vjebe)izbG1 1
83 Tehnologija obrade i montae 5
84 Tehnologija obrade i montae(vjebe) 3
85 Tehnologija obrade i spajanja 1
86 Tehnologija obrade i spajanja(vjebe) 2
87 Tehnologija obrade materijala 0.5
88 Tehnologija obrade materijala(vjebe) 1
89 Tehnologija odravanja alatnih strojeva 1
90 Tehnologija odravanja vozila(vjebe) 6
91 Tehnologija zanimanja 9
92 Tehnologija zanimanja(pom_bra_1) 3
93 Tehnologija zanimanja(pom_bra_2) 3
94 Tehnologija zanimanja(pom_bra_3) 3
99 TZK 22
100 Vjeronauk 15
612
R.br. Naziv predmeta God_satnica
3 CAD-CAM tehnologije(vjebe) 64
4 CAD-CAM tehnologije-G1(vjebe) 35
5 CAD-CAM tehnologije-G2(vjebe) 0
6 CNC strojevi(vjebe) 64
7 CNC strojevi-G1(vjebe) 70
8 CNC strojevi-G2(vjebe) 0
9 CNC strojevi-izborna(vjebe) 64
11 Digitalni sklopovi i upravljanje (vjebe) 67
12 Elektrine instalacije 236
13 Elektrine instalacije(vjebe) 51
15 Elektrini strojevi 134
18 Elektrini strojevi(vjebe) 51
19 Elektrini ureaji 96
20 Elektrini ureaji(vjebe) 16
21 Elektroniki sklopovi 100.5
25 Elektrotehnika 315
29 Engleski 883
30 Etika 577
32 Hrvatski jezik 1697.5
36 Nove tehnologije 32
37 Nove tehnologije(vjebe) 32
38 Nove tehnologije-izborna 128
44 Osnove elektrotehnike 35
45 Osnove raunalstva 70
46 Osnove raunalstva(vjebe) 175
52 Osnovi elektrotehnike i elektronike 32
53 Poduzetništvo 32
55 Posluivanje CNC strojeva -G1-izborna(vjebe) 70
56 Posluivanje CNC strojeva -G2-izborna(vjebe) 0
57 Posluivanje CNC strojeva(vjebe) 64
58 Povijest 280
62 Raunalstvo 70
63 Raunarstvo 35
64 Razredništvo 1154
66 Tehnika mehanika 17.5
67 Tehnika mehanika(vjebe) 17.5
68 Tehniki materijali 35
69 Tehniko crtanje 87.5
72 Tehniko crtanje i dokumentiranje 35
73 Tehniko crtanje i dokumentiranje(vjebe) 17.5
74 Tehniko crtanje(vjebe) 52.5
76 Tehniko crtanje(vjebe)izbG1 35
83 Tehnologija obrade i montae 175
84 Tehnologija obrade i montae(vjebe) 70
85 Tehnologija obrade i spajanja 35
86 Tehnologija obrade i spajanja(vjebe) 70
87 Tehnologija obrade materijala 17.5
88 Tehnologija obrade materijala(vjebe) 17.5
89 Tehnologija odravanja alatnih strojeva 35
90 Tehnologija odravanja vozila(vjebe) 163
91 Tehnologija zanimanja 303
92 Tehnologija zanimanja(pom_bra_1) 105
93 Tehnologija zanimanja(pom_bra_2) 105
99 TZK 814.5
100 Vjeronauk 577
21358
automehaniar 1a Matematika u struci-izborna 1 1 Balenovi_S
bravar, instalater kunih instalacija 1b Matematika u struci-izborna 1 1 Jakši
CNC operater/CNC operaterka 1c Tehniko crtanje(vjebe)izbG1 1 1 Markovi
CNC operater/CNC operaterka 1c Tehniko crtanje(vjebe) izb.G2 0 1 Markovi
elektromeh., elektroins., elektroniar-meh. 1e Matematika u struci-izborna 1 1 Balenovi_S
automehaniar 2a Tehnike motornih vozila-izborna 2 2 Šoški
bravar, limar 2b Matematika u struci-izborna 2 2 Jakši
CNC operater/CNC operaterka 2c Posluivanje CNC strojeva -G1-izborna(vjebe) 2 2 Duši
CNC operater/CNC operaterka 2c Posluivanje CNC strojeva -G2-izborna(vjebe) 0 2 Duši
elektromeh., elektroins., elektroniar 2e Matematika u struci-izborna 2 2 Petrovi
automehaniar 3a Tehnike motornih vozila-izborna 2 2 Šoški
bravar 3b Nove tehnologije-izborna 2 2 Duši
CNC operater/CNC operaterka 3c CNC strojevi-izborna(vjebe) 1 1 Tudi
CNC operater/CNC operaterka 3c CNC strojevi-izborna(vjebe) 1 1 Tudi
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar- mehaniar 3e Matematika u struci-izborna 1 1 Jakši
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar- mehaniar 3e Primjena raunala u tehnikom crtanju-Izborna 1 1 Petrovi
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar- mehaniar 3e
elektromehaniar, elektroinst.elektroniar- mehaniar 3e
D. Dodatna nastava
Broj sati tjedno Nastavnici
2.
57
Odjel Broj uenika
Odjel Broj uenika
Nalazi se u kurikulumu škole Izvannastavna aktivnost je oblik aktivnosti koji škola planira, programira, organizira i realizira, a u koju se uenik samostalno, neobvezno i dobrovoljno ukljuuje (Dravni pedagoški standard, 2008.) U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja potreba i interesa uenika te njihovih priprema za natjecanja, smotre, susrete i festivale. Izvannastavne aktivnosti planiraju se Školskim i strukovnim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za uenike, ali se uenicima mogu priznati kao ispunjavanje obveza u školi.
Naziv izvannastavne aktivnosti Vrijeme realizacije Odgovorne osobe
1. Školski sportski klub Tijekom školske godine Nastavnik TZK-a, svi zainteresirani nastavnici
2. Elektronika i robotika Tijekom školske godine - periodino
Nastavnici elektrotehnike
58
4. Ekološke aktivnosti Tijekom školske godine Zainteresirani nastavnici/e, struni suradnici, školsko osoblje
5. Susreti u knjinici Mjesec hrvatske knjige (15. listopada – 15. studenog 2017.)
Nastavnice hrvatskog jezika i školska knjiniarka
6. Dramska skupina Tijekom školske godine Zainteresirani nastavnici/e, uenici, struni suradnici
7. Vijee uenika Nekoliko puta godišnje po potrebi
Predstavnici razrednih odjela, strune suradnice
8. Školska zadruga
Napomene:
59
60
d. 2. Tjedna zaduenja nastavnika U prilogu na kraju godišnjeg plana i programa.
61
p o v je
p o v je
i v iš
ik
d a r
d o d a tn
a
N o rm
ra d u -
1
Ukupno
612 2 2 3 9 0 5 5 1 0 639 600 39.5
63
Upisi u 2 i 3 raz. 2.9.2019. 8:00:00
Podjela upisnih listova 3.9.2019. 12:00:00
Podjela svjedodbi završnim razredima 5.9.2019. 5.9.2019. 12:00:00
Sjednica Nastavnikog vijea 12.9.2019.
Upoznati uenike sa sadrajem nainima i postupkom 1.10.2019. 15.10.2019. izrade završnog rada
Popis tema za završni i pomoniki ispit 15.10.2019. 21.10.2019.
Popis odjela s odabranim temama 22.10.2019. 30.10.2019.
Imenovanje lanova povjerenstava 30.10.2019. 30.10.2019.
Sastanak aktiva strojarstva i elektrotehnike 5.11.2019.
Prijava završnog ispita u zimskom roku 30.11.2019. 30.11.2019. 12:00:00
Predaja elaborata za zimski rok 13.1.2020. 15.1.2020. 12:00:00
Sjednica Prosudbenog odbora 16.1.2020. 16.1.2020.
Obrana praktinog rada izvan škole 23.1.2020. 15.2.2020. 8:00:00
Objava ispitnih pitanja (samo za SP) 5.3.2020. 13.3.2020.
Prijava obrane završnog rada u ljetnom roku 1.4.2020. 1.4.2020. 12:00:00
Kontrolni ispiti 2.4.2020. 11.5.2020.
Urudbiranje pisanog dijela završnog rada 6.5.2020. 22.5.2020.
Sjednica Razrednog vijea za 1 i 2. razrede 11.5.2020. 15.5.2020.
Kraj nastavne godine za završne razrede 22.5.2020.
Sjednica Prosudbenog odbora 25.5.2020. 15:00:00
Sjednica Nastavnikog vijea za završne razrede 25.5.2020. 14:00:00
Izradba mikrokalendara za obranu završnog rada 26.5.2020. 26.5.2020.
Poetak usmenog obrazloenja(po radionicama) 27.5.2020. 14.6.2020.
Dan otvorenih vrata škole 28.5.2020.
Usmeno obrazloenje praktinog rada(u školi) 3.6.2020. 12.6.2020.
Sjednica Prosudbenog odbora 12.6.2020. 10:00:00
Kraj nastavne godine za 1. i 2. razred 17.6.2020.
Urudbiranje pisanog dijela završnog rada 19.6.2020. 6.7.2020.
Sjednica Nastavnikog vijea za 1. i 2. razred 19.6.2020.
Predaja pisanog rada za jesenski rok obrane završnog rada19.6.2020. 6.7.2020.
Podjela svjedodbi završnim razredima 26.6.2020. 9:00:00
Podjela svjedodbi i obavijesti o uspjehu uenika za 1. i 2. 2.7.2020. 12:00:00 razred
64
Prijava obrane završnog rada u jesenskom roku 6.7.2020. 6.7.2020. 11:00:00
Sjednica Nastavnikog vijea 9.7.2020. 10:00:00
Sjednica Prosudbenog odbora 9.7.2020. 11:00:00
Prijava popravnih ispita 9.7.2020. 9.7.2020.
predaja mape(školski i JMO sustav) za tree razrede 21.8.2020. 9:00:00
Popravni, razredni i razlikovni ispiti za uenike završnih 21.8.2020. 25.8.2020. razreda
popravni, razredni i razlikovni ispiti za uenike 1. i 2. 21.8.2020. 25.8.2020. razreda
predaja mape(školski i JMO sustav) za prvi i drugi razred 25.8.2020. 9:00:00
Sjednica Nastavnikog vijea 25.8.2020.
Poetak usmenog obrazloenja po radionicama 26.8.2020. 28.8.2020.
Obrana praktinog rada u školi 26.8.2020. 28.8.2020. 8:00:00
Sjednica Prosudbenog odbora 31.8.2020.
Opis zadatka DatumOd DatumDo VrijemeOd VrijemeDo
Upoznati uenike sa sadrajem nainima i postupkom 1.10.2019. 15.10.2019. izrade završnog rada
Objava vremenika izrade i obrane završnog ispita 1.10.2019. 5.10.2019.
Popis tema za završni i pomoniki ispit 15.10.2019. 21.10.2019.
Popis odjela s odabranim temama 22.10.2019. 30.10.2019.
Imenovanje lanova povjerenstava 30.10.2019. 30.10.2019.
Sastanak aktiva strojarstva i elektrotehnike 5.11.2019.
Prijava završnog ispita u zimskom roku 30.11.2019. 30.11.2019. 12:00:00
Predaja elaborata za zimski rok 13.1.2020. 15.1.2020. 12:00:00
Sjednica Prosudbenog odbora 16.1.2020. 16.1.2020.
Obrana praktinog rada izvan škole 23.1.2020. 15.2.2020. 8:00:00
Objava ispitnih pitanja (samo za SP) 5.3.2020. 13.3.2020.
Prijava obrane završnog rada u ljetnom roku 1.4.2020. 1.4.2020. 12:00:00
Urudbiranje pisanog dijela završnog rada 6.5.2020. 22.5.2020.
Predaja elaborata i praktinog rada mentorima 6.5.2020. 22.5.2020.
Sjednica Prosudbenog odbora 25.5.2020. 15:00:00
Izradba mikrokalendara za obranu završnog rada 26.5.2020. 26.5.2020.
Poetak usmenog obrazloenja(po radionicama) 27.5.2020. 14.6.2020.
Usmeno obrazloenje praktinog rada(u školi) 3.6.2020. 12.6.2020.
Sjednica Prosudbenog odbora 12.6.2020. 10:00:00
Urudbiranje pisanog dijela završnog rada 19.6.2020. 6.7.2020.
Predaja pisanog rada za jesenski rok obrane završnog rada19.6.2020. 6.7.2020.
Prijava obrane završnog rada u jesenskom roku 6.7.2020. 6.7.2020. 11:00:00
Sjednica Prosudbenog odbora 9.7.2020. 11:00:00
65
Poetak usmenog obrazloenja po radionicama 26.8.2020. 28.8.2020.
Obrana praktinog rada u školi 26.8.2020. 28.8.2020. 8:00:00
Sjednica Prosudbenog odbora 31.8.2020.
„Jesenski odmor za uenike poinje 30. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine,
s tim da nastava poinje 4. studenoga 2019. godine.
Prvi dio zimskoga odmora za uenike poinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. sijenja 2020.
godine, s tim da nastava poinje 7. sijenja 2020. godine.
Drugi dio zimskoga odmora za uenike poinje 24. veljae 2020. godine i završava 28. veljae 2020.
godine, s tim da nastava poinje 2. oujka 2020. godine.
Proljetni odmor za uenike poinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s
tim da nastava poinje 14. travnja 2020. godine.
“Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za
uenike/ce završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32
nastavna tjedana.
Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i propisani broj nastavnih tjedana, nastavna
se godina moe produljiti odlukom ureda dravne uprave u upaniji, nadlenog za obrazovanje, uz
prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i nakon 18. lipnja 2020. godine,
odnosno nakon 22. svibnja 2020. godine za završne razrede srednje škole.
Godišnji odmori djelatnika mogu poeti 10. srpnja , a završiti do 21. kolovoza 2020.
Blagdani i neradni dani
05. listopada -Dan uitelja
08. listopada - Dan neovisnosti
25. prosinca - Boi
12. travnja - Uskrs
66
15. kolovoza - Velika Gospa
ŠK. GOD.2019/2020
praznik i blagdan broj sub. broj ned.
(subota iskljuena) (subota iskljuena)
rujan 16 5 0 4 5 listopad 18 4 1 4 4 studeni 20 1 0 5 4 prosinac 15 5 2 4 5 sijeanj 19 3 1 4 4 veljaa 15 5 0 5 4 oujak 22 0 0 4 5 travanj 18 3 1 4 4 svibanj 20 0 1 5 5 lipanj 12 7 3 4 4 srpanj
23
Ukupno 175 75 11 52 53 366
VII. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI Školski preventivni program temelji se na ideji da se kroz kvalitetan odgojni pristup kod veine mladih vrlo razliitih sposobnosti i razliitih uvjeta u kojima ive moe kompeticijom i gratifikacijom izgraditi osjeaj zadovoljstva sobom, tj. samopoštovanje. Osnovno naelo na kojem se temelji prevencija je: da kod mladih potie pozitivne oblike ponašanja, a izbjegava poticanje straha od moguih štetnih posljedica. Cilj školskog preventivnog programa je smanjiti interes djece za nepoeljne oblike ponašanja ili korištenje sredstava ovisnosti uz korištenje zdravih i poeljnih oblika ponašanja, razvijanje pozitivnih stavova i ivotnih vještina. Prema tome programu, najvanije je osposobljavati nastavnike da postanu kreatori »kvalitetne škole«, koja prihvaa razliitost, koja ohrabruje i njeguje samopoštovanje djece. Bitna je i stalna komunikacija s roditeljima, kao i pomo u kvalitetnijem provoenju slobodnog vremena djece. Škola, nadalje, uenicima mora pruiti specifino obrazovanje o svim relevantnim pitanjima u vezi s pušenjem cigareta, pijenjem alkohola i uzimanjem droga te im objasniti mogue posljedice i rizike. Uenjem socijalnih vještina treba uiti komunicirati, rješavati probleme i krizne situacije te njegovati samopotvrivanje. Za rizinu djecu što prije treba poeti s diskretnim i personalnim zaštitnim postupkom, kojim se pomae djeci koja su bilo na koji nain ugroena. Razred mora biti spreman djelovati i kao terapijska zajednica te pomagati pojedincima da se nose s vlastitim izazovima. Škola mora pridonositi i poboljšanju mjera sekundarne prevencije ovisnosti, što znai da se što prije
67
otkriju potencijalni konzumenti. Ona mora i dobro suraivati s institucijama u zajednici koje su dune osigurati odgovarajuu zaštitu, pomo i nadzor nad uenicima. Kako bi se program provodio što bolje, nuna je i stalna edukacija nastavnika. Kroz toku nazvanu "uenje ivotnih (socijalnih) vještina", posebnim pedagoškim postupkom mladi se unaprijed osposobljavaju za nalaenje kvalitetnih odgovora i alternativa za mnoge tipine motive, situacije i razloge radi kojih se zapoinje sa uzimanjem sredstava. Tu se posebna panja posveuje uenju mladih vještini prihvatljivog samopotvrivanja, komunikacije, zdrave zabave, rješavanju problema i kriznih situacija, njegovu samopoštovanju, odupiranju negativnom utjecaju vršnjaka i medija... Nositelji školskih preventivnih programa su: Škola: ravnatelj
struni suradnici - razrednici - razredno vijee - predmetni nastavnici
Vanjski suradnici: - lijenik Zavoda za javno zdravstvo - Centar za suzbijanje ovisnosti - MUP RH – PU Bjelovarsko-bilogorska - Centar za socijalnu skrb - Dom zdravlja
Korisnici školskih preventivnih programa su:
- cjelokupna uenika populacija - dio populacije za koji smatramo da je pod znaajnim rizikom - uenici koji su pod vrlo visokim rizikom
Neposredni zadaci: Kod uenika utjecati na: • razvijanje vještine komunikacije u i izvan obitelji • razvijanje pozitivnih ivotnih ciljeva • razvijanje samopoštovanja, pozitivne slike o sebi • razvijanje osobne i društvene odgovornosti • razvijanje interesa za zdrave slobodne aktivnosti i kvalitetno provoenje slobodnog vremena • razvijanje zdravih prijateljstava • razvijanje radnih navika • razvijanje svijesti o negativnom uinku na organizam svih vrsta ovisnikih djelovanja • razvijanje svijesti da eksperimentiranje sa drogama nosi znaajne rizike • razvijanje kritikog odnosa prema društvenom utjecaju (reklama, nagovor vršnjaka, obitelj) koji mogu pogodovati uzimanju sredstava ovisnosti. Roditelje: • educirati • izvijestiti ih o programima prevencije u koja su ukljuena i njihova djeca • podsjetiti na vanost pruanja odgovarajue podrške o djeci • poticati ih da pruaju djeci više slobode, a da istovremeno ostanu pouzdani izvor podrške, informacija, vrijednosti • poticati da komuniciraju s djecom Profesori bi trebali: • pomagati uenicima na razvijanju navika koje vode zdravom i produktivnijem ivotu • pomagati uenicima na razvijanju orijentacije prema budunosti i razvitak odgovornosti za sebe i druge • pomagati uenicima nositi se sa vršnjacima i njihovim nagovorima
68
• pomagati uenicima razvijati prijateljstva • pomagati uenicima razviti strategiju kojom e se nositi s osjeajem odbijanja, frustracijama, razoarenjima i promašajima • pouiti uenike o alkoholu, nikotnu i drogama kako bi imala konkretan razlog da ih odbiju Oblici rada 1. Intenzivniji i osmišljeniji rad razrednih odjela Paljivim odabirom tema i njihovom osmišljenom i interesantnom prezentacijom moe se pomoi u razrješavanju odreenih dilema mladih i usmjeravanje doivljavanja i ponašanja mladih u pozitivnom smjeru. U sluaju identifikacije uenika koji eksperimentira sa sredstvima ovisnosti razredni odjel moe preuzeti ulogu terapijske zajednice. 2. Rad s razrednicima i nastavnicima Sustavna edukacija kroz struna tijela škole upuuje razrednike na individualizaciju u pristupu planiranju, organizaciji i provedbi odgojno-obrazovnog rada, a u cilju prevencije, prepoznavanja i tretmana uenika koji su u doticaju sa sredstvima ovisnosti. Nastavnik bi korištenjem feed-back mehanizama trebao propitkivati kvalitetu vlastita rada i time stjecati uvid u to kako njega kao ovjeka djeca doivljavaju, i kako doivljavaju njegov posao. Dobar pedagog (što bi ujedno trebao biti svaki predava) zna da je mnogostruko bolje poticati djecu na pozitivna ponašanja jer je doivljavanje uspjeha, a time i pohvale, osnova za njegovanje samopoštovanja i unutrašnje ravnotee kod mladog ovjeka. 3. Rad s roditeljima Informativni, edukativni i savjetodavni rad s roditeljima kroz individualni pristup i obradom relevantnih tema na roditeljskim sastancima. Cilj je afirmacija karijere uspješnog roditeljstva: škola je mjesto koje mora uiti roditelje kojim pristupom odgajati djecu kako bi roditelji bili pozitivan model svojoj djeci za identifikaciju. Roditeljima treba pomoi kako bi sa svojom djecom prevladali adolescentnu krizu. Djecu treba svakodnevno pohvaljivati i za najmanji uspjeh, a kritiki i objektivno analizirati neuspjehe, uz izbjegavanje kanjavanja. 4. Rad strunih suradnika Struni suradnici škole (i svi nastavnici) moraju preko razredne psihosocijalne dijagnostike stjecati uvid u kvalitetu i funkcionalnost uenikove obitelji, budui je najvei broj problema generiran upravo u obitelji. Nastale probleme škola ne smije skrivati ve ih otkrivati i rješavati ime se zadobiva povjerenje djece koja postaju suradnici u rješavanju problema. Cilj je izgradnja samopoštovanja kod mladih, te uenje mladih socijalnim vještinama i ivotnim ulogama. Ovaj se dio provodi: - individualnim pristupom i - radom u grupama kako bi se djecu potaklo na razmišljanje, zauzimanje pozitivnog stava i donošenje adekvatnih odluka, te vjebanje samokontrole, ustrajnosti, komunikaciji. Od strunih se suradnika oekuje da e biti osposobljeni unaprijeivati specifinu edukaciju uenika, te ostvarivati neposrednu suradnju sa svima relevantnim imbenicima kako unutar škole tako i vanjskim. Struni e suradnici provoditi ankete meu uenicima kako bi se permanentno pratila epidemiološka situacija, a što je osnova kako za otkrivanje visokorizine populacije tako i za evaluaciju programa. 5. Suradnja s relevantnim institucijama Djelatnost socijalne zaštite trebala bi definirati svoju ulogu u brizi za visokorizinu populaciju. Zdravstvene ustanove trebaju pronai prihvatljiv nain afirmacije prednosti dobrog zdravlja i etiki vrijednog naina ponašanja. Ako suradnja škole s ovim institucijama na prevenciji ne daje rezultate, a postoji osnovana sumnja da uenik doista nastavlja kontakte sa sredstvima ovisnosti, dolazi u obzir intervencija socijalne slube i slube za maloljetniku delikvenciju pri Policijskoj upravi. Pri tome treba paziti da nakon otkrivanja takvih uenika ne doe do pretjerane reakcije koja bi mogla nepovoljno djelovati na ostale uenike. Cilj je ovih postupaka proširiti prevenciju i van školskog okruja na širu društvenu zajednicu u kojoj uenik ivi.
69
Rasprava svih relevantnih imbenika u prevenciji nenametljivo treba usmjeravati na analizu motiva i situacija u kojima se dogaa eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti i moguih posljedica koje iz toga proizlaze.
70
i, ljudski)
Nadlenost, odgovornost,
PREVENCIJA NASILJA: Vršnjako nasilje, nasilje u vezi, nasilje putem društvenih i socijalnih mrea.
Analizirati stanje nasilja Prepoznati stereotipe Izraziti svoja oekivanja Upoznati svoja prava Prepoznati nasilna ponašanja i mogue posljedice Shvatiti znaenje postavljanja i poštivanja granica Razviti odgovornost za pruanje pomo prijatelju/prijateljici Razviti empatiju i razumijevanje za rtvu,a li i poinitelja Poveati spremnost na traenje pomoi
Edukacija nastavnika (upuivanje na edukacije, predavanja na nastavnikim vijeima) Predavanja za roditelje (roditeljski sastanci) Radionice i predavanja za uenike (kroz satove razrednika – podruje zdravstvenog odgoja, školske nastavne i izvannastavne aktivnosti koje potiu na aktivno i kvalitetno provoenje slobodnog vremena (programi u Školi: Dan škole, Valentinovo, sportske aktivnosti, dramsko stvaralaštvo, ekološke, humanitarne akcije…) Zajednike aktivnosti nastavnika i uenika – razgovori, radionice, debate, zajednika neformalna druenja (izleti). Inzistirati na aktivnijem deurstvu nastavnika – obilazak hodnika, sanitarnog vora i dvorišta za vrijeme odmora. Deurstvo uenika Izrada panoa , letaka, izloba uenikih radova Ukljuivanje predstavnika razrednih odjela (Vijee uenika) i predstavnike Vijea roditelja u preventivne aktivnosti Rad s uenicima koji pokazuju odreena rizina ponašanja – diskretni zaštitni personalni programi (razgovori, praenje ponašanja, upuivanje strunjacima po potrebi, suradnja s
Odjel za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Centar za socijalnu skrb, Policijska uprava, Obiteljski centar Razrednici Pedagoginja Roditelji
Tijekom godine kroz SRO – tijekom godine (obuhvaene teme iz zdravstvenog odgoja prema planu razrednika), programi prema planu pedagoga
Odgovornost: razrednici, pedagoginja ravnatelj, povjerenstvo ŠPP-a svi nastavnici, roditelji
Smanjenje neeljenih dogaaja i situacija. Anketni upitnici na poetku i kraju, brojani podaci. Broj prijava nasilja Bilješke nastavnika
71
roditeljima).
Poveati interes uenika za kvalitetno provoenje slobodnog vremena i ukljuivanje u školske izvannastavne aktivnosti i programe (sportske, kreativne, dramsko-scenske, ekološke, poduzetnike i sl.) Ukazati na štetnost konzumiranja sredstava ovisnosti i kockanja Poticati brigu za zdravlje
Predavanja za nastavnike na NV, predavanja za roditelje na RV Radionice s uenicima iz podruja ivotnih vještina
- Provedba tema iz zdravstvenog odgoja na satovima razrednika
- Rad s uenicima koji pokazuju odreena rizina ponašanja (razgovori, praenje ponašanja, upuivanje strunjacima po potrebi, suradnja s roditeljima) Zajednike aktivnosti nastavnika i uenika – razgovori, radionice, debate, zajednika neformalna druenja (izleti). Inzistirati na aktivnijem deurstvu nastavnika – obilazak hodnika, sanitarnog v