godiŠnji program rada plesne udruge rosso latino

Click here to load reader

Post on 23-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Put za kanali 26
Na sjednici Skupštine udruge „Plesni studio ROSSO LATINO odrane 29. prosinca 2020. u Puli, Put za
Kanali 26, s poetkom u 14:00, a završetkom u 16:00 sati donijet je
GODIŠNJI PROGRAM RADA PLESNE UDRUGE ROSSO LATINO
za 2021. godinu
2
Napomena:
Plesna udruga Rosso Latino je neprofitna organizacija koja zadovoljava uvjete za voenje
jednostavnog knjigovodstva te stoga nije obvezna izraivati godišnji program rada i financijski plan
za njegovu provedbu ili provoditi samoprocjenu uinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava
financijskog upravljanja i kontrola sukladno odredbama Zakona
3
SADRAJ
2. Voditelji Plesne udruge_______________________________________ 5
3. Volonteri __________________________________________________ 5
5. Raspoloivi prostor ___________________________________________7
7. Djelovanje Udruge u Poreu____________________________________ 10
8. Rasporedi manifestacija i aktivnosti u 2020________________________ 11
9. Manifestacija „Svjetski dan plesa“ – Pula__________________________ 12
10. Rovigno baila Latino – Rovinj____________________________________14
11. Plesni Rovinj – Rovinj__________________________________________15
13. Organizacija 4. Love Sensual Festivala – Pore_____________________ 17
14. Organizacija 3. Sea Sensual Latino Day – Pore_____________________ 18
15. Organizacija ostalih projekata i manifestacija preko natjeaja u 2020___ 20
16. COVID zaštitne mjere i provoenje projekta _______________________21
4
Adresa Put za kanali 26
Poštanski broj i sjedište 52100 Pula
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje,
Manuela Mišan
Adresa e-pošte udruge [email protected]
RNO (broj u Registru neprofitnih organizacija)
0342536
19.10.2011.
Registrirana pri (naziv registracijskog tijela)
Ured dravne uprave u Istarskoj upaniji sluba za ope poslove i društvene djelatnosti
Broj iro-rauna i naziv banke 2402006-1100610239 Erste&Steiermärkische Bank d.d.
(IBAN) HR4324020061100610239
Djelatnost predlagatelja Glazbena i glazbeno scenska djelatnost
Svrha i podruje djelovanja Promicanje, razvoj i unapreivanje kulture plesa
Djelatnosti udruge Provoenje plesnih radionica, plesna nastupanja i natjecanja
5
dipl. profesor talijanskog jezika i knjievnosti - nastavnik (prosvjetni radnik) i
Verificirana voditeljica plesnih tehnika;
Zlatko Lasek:
Verificirani voditelj plesnih tehnika;
VOLONTERI
Volonteri su lanovi plesne Udruge i njihov broj varira ovisno o mogunostima i slobodnom
vremenu. Na kraju 2020. i poetku 2021. broj volontera iznosi 20.
6
Tim za nastupe:
Manuela Mišan, voditelj plesne udruge i koreograf voditelj Lady style tima
Zlatko Lasek, dopredsjednik plesne Udruge i koreograf voditelj man style tima
Kristian Debrevi, lan udruge Rosso Latino plesom se bavi više godina, po kvalifikaciji
trgovac.
Enzo Bateli, lan udruge Rosso Latino plesom se bavi više godina, po kvalifikaciji trgovac.
Aldina Guši, lan udruge Rosso Latino plesom se bavi više godina, po kvalifikaciji ugostitelj.
Martina Miki, lan udruge Rosso Latino plesom se bavi više godina, po kvalifikaciji dipl. ing
ekonomije.
Pula, dvorana Mjesnog odbora Kaštanjer 10
utorkom od 18-19h i nedjeljom od 21-22h
Rovinj, Pukom otvorenom uilištu Grada Rovinja
etvrtkom od 19-20h
ponedjeljkom od 18-19h
Sav prostor Udruge je u iznajmljen i plaa se najam
Pula, dvorana Mjesnog odbora Kaštanjer (mala ili velika dvorana- prema dogovoru)
50 – 100m2
Pore, Zajednici Talijana Pore (Trg slobode 6 ) - 100m2
Šišan, Zajednica Talijana Šišan - 100m2
8
Plesna škola „Rosso Latino“ pouava odrasle i djecu klasine, suvremene, latino-caribbean plesove, kizombu i Argentinski tango. Voditelji plesne škole su Manuela Mišan i Zlatko Lasek. Obadvoje su verificirani voditelji plesnih tehnika, prosvjetni radnici te plesni instruktori – dipl. treneri sportskog plesa (Kineziološki fakultet Zagreb). Termini odravanja teajeva
o PULA – LATINO, STANDARDNI PLESOVI i ARGENTINSKI TANGO
LATINO I STANDARDNI PLESOVI
ARGENTINSKI TANGO
o PORE – LATINO, STANDARDNI PLESOVI, ARGENTINSKI TANGO i LADY STYLE
LATINO I STANDARDNI PLESOVI
LADY STYLE
TANGO
Srijedom 19-20:30h u Udruzi umirovljenika - klub Galija Pore (Joakima Rakovca)
o ROVINJ – LATINO I STANDARDNI PLESOVI
LATINO I STANDARDNI PLESOVI
9
STANDARDNI I LATINO PLESOVI
10
Udruga djeluje tijekom cijele godine u gradu Poreu:
- Za srednju i mlau dob imamo plesne aktivnosti u Zajednici Talijana Pore
(Trg slobode 6 ) svaki ponedjeljak od 19-21:30
- Za stariju dob - Tango u Udruzi umirovljenika - klub Galija Pore (Joakima
Rakovca) svake srijede od 19-20:30h
- Za sve dobne skupine imamo plesne aktivnosti (Kizomba) u prostorijama Epoca
caffe bara (Obala maršala Tita 24) svake srijede od 20:30-24h
11
RASPOREDI MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI U 2021.
( U 2020. godini zbog epidemije neki programi su, radi COVID-a bili otkazani ili djelomino provedeni u
skladu sa preporukama Stoera).
- U Puli, 9 godina za redom - manifestacija „Svjetski dan plesa“ 2013. – 2021.
- U Puli, 3 godinu za redom - projekt „Besplatna tango škola“ 2019. – 2021.
- U Rovinju, 11 godina za redom - projekt „Rovigno baila Latino“ 2011. – 2021.
- U Rovinju, 6 godine za redom - projekt „Plesni Rovinj“ 2016. – 2021.
- U Poreu, 4 godine za redom – festival „Love Sensual“ 2017. – 2021.
- U Poreu, 3 godine za redom – manifestacija „Sea Sensual Latino Day“ 2017. – 2021.
- Organizacija ostalih projekata i manifestacija preko natjeaja u 2021. godini
12
1. O Svjetskom danu plesa
Svjetski dan plesa obiljeava se od 1982. g. i svrha mu je ujedinjenje ljudi kroz umjetnost
plesa. UNESCO-ov Meunarodni odbor za ples Meunarodnog kazališnog instituta za ples ITI
pokrenuo je ovu inicijativu, a izabrao je dan roenja zaetnika modernog baleta i jednog od
najveih plesnih reformatora Jeana Georgesa Noverrea za Svjetski dan plesa.
Svjetski dan plesa obiljeava se 29. travnja u gotovo svim gradovima kao i turistikim
mjestima u svijetu. U Puli plesna udruga „Rosso Latino“ jedina organizirano provodi
manifestaciju obiljeavanja „Svjetskog dana plesa“ ve osmu godinu za redom - od 2013.
godine.
Manifestacija se ove godine odvija 30.4.2021. (prve subote koja prethodi Svjetskom danu
plesa) u sportskoj dvorani „Mirna“ u Puli s poetkom u 18h i traje 3 sata a sastoji se od:
Najave i predstavljanja rada plesnih udruge tijekom godine = 30 min.
Izvoenja Koreografija – prezentacije rada plesnih udruga =120min
Dodjele zahvalnica =30min
3. Sudionici programa
U njoj sudjeluju sa svojim nastupima neprofitne plesne udruge iz Pule te gosti iz drugih
gradova Istre i Italije koje se bave popularizacijom plesa svih uzrasta (djeca, mlai uzrast,
odrasli te stariji). Svake godine poveava se broj domaih i gostujuih udruga.
Manifestacije koje su se odrale zadnje dvije godine imale su veliki odaziv kod plesnih udruga
i bila je popraena u svim medijima javne komunikacije.
Ulaz je za sve sudionike i posjetioce slobodan.
13
Prezentiranje rada plesnih udruga recentnih inozemnih i domaih ostvarenja iz podruja
plesa, educiranje novih generacija publike, promocije interkulturalnosti, sudjelovanja u
izgradnji aktivnog, demokratskog i kulturno obrazovanog društva, poticanje kreativnosti,
ideja i stavova, solidarnosti meu umjetnicima i publikom, poticanje lokalnog turizma.
Dugoroni ciljevi:
Poticanje svih dobnih skupina da se ponu baviti plesom,
edukativni - promie se plesna kultura i doprinosi ouvanju plesne baštine Istre
zdravstveni - plesna tjelovjeba doprinosi zdravlju populacije i odvikavanju od sredstava
ovisnosti,
socijalizacija unutar dobnih skupina kao i njihovo meusobno povezivanje – druenje.
mladi koji se bave plesom zbrinuti su od ulice – alkohola, droge itd.
14
Opis projekta
Zadaa projekta je organizirati latino plesne veeri na Trgu brodogradilišta u Rovinju (u svijetu vrlo rašireno
muziko plesno dogaanje, a kod nas ga nema) i unaprijediti turistiku ponudu Rovinja i Istre, u turistiki
najposjeenijem periodu.
Projekt je koncipiran kao mala latino pozornica sastavljena od plesnih parova plesnog studija „Rosso Latino“ koji
tijekom 2 sata, na poznate latino melodije, plešu salsu, bachatu, cha cha, merengue, samba, rumba… te animirali
publiku uz prilagoene latino radionice za odrasle i djecu.
Dogaanje bi se odravalo nedjeljom od 21:00 – 23:00h na Trgu brodogradilišta u Rovinju (radi prikladne
podloge za ples) prema priloenom rasporedu i dogovoru sa organizatorom (Napomena: Termini se prema
dogovoru mogu mijenjati).
07 07 21:00-23:00 2
21 07 21:00-23:00 2
18 08 21:00-23:00 2
25 08 21:00-23:00 2
Dosadašnji rezultati:
Program smo uspješno provodili tijekom prošlih 10 godina (2011.-2021.) na Trgu brodogradilišta i bio je izuzetno
zapaen i posjeen od stanovnika i posjetitelja grada Rovinja te nastojimo i u 2021-oj, kao i u sljedeim
godinama, nastaviti s njegovom provedbom.
Napomena: dogaanja su objavljena na Internetskim portalima i stranicama Grada Rovinja, radio i TV postajama
15
PLESNI ROVINJ
Opis manifestacije
Plesna udruga Rosso Latino organizirat e plesne veeri (društveni i latino plesovi) na Trgu brodogradilišta u
Rovinju (u svijetu vrlo rašireno muziko plesna dogaanja) i time unaprijediti turistiku i kulturnu ponudu Rovinja i
Istre, u periodu kada takvih manifestacija nema.
Projekt je koncipiran kao mala plesna pozornica sastavljena od 3 plesna para plesnog studija „Rosso Latino“ koji
tijekom 2 sata, na poznate plesne melodije izvode show nastupe, plešu društvene i latino plesove, bachatu, cha
cha, merengue, samba, rumba… te ono što je izuzetno vano, animiraju publiku uz prilagoene plesne radionice
za odrasle i djecu.
Dogaanje bi se odravalo nedjeljom od 21:00 – 23:00h na Trgu brodogradilišta u Rovinju (radi prikladne
podloge za ples) prema priloenom rasporedu (u dijelu tablice „Vrijeme/faze realizacije manifestacije“)
Napomena: termini se prema dogovoru sa TZ ili Gradom Rovinj mogu mijenjati.
Aktivnost Nositelj Metode
O programu „Besplatna tango škola +60“
„Besplatna tango škola +60“ je potpuno besplatna za sve graane grada Pule.
Analizom postojeeg stanja na podruju brige o starijim osobama; upitima, preporukama i
razgovorima sa osobama poodmakle ivotne dobi zakljuili smo da ovakve aktivnosti nema u našem
gradu niti u upaniji.
Tango je ples koji se moe prakticirati neovisno o godinama, izuzetno je popularan u svim Europskim
zemljama i prua mnoge korisnosti praktikantima i lokalnoj zajednici.
U našoj bi se sredini puno više ljudi (+60) bavilo ovom vrstom rekreacije, ali zbog poznatih
financijskih problema to im nije mogue.
Plesna udruga Rosso Latino ve 4 godine samostalno provodi program „Tango za starije“ i upravo
radi gore opisanih razloga odluili smo se na poveanje naše aktivnosti za koju nam je potrebna
pomo Grada te se stoga i javljamo na natjeaj.
Plan i mjesto odravanja programa:
Vrijeme odravanja programa: nedjeljom od 16:00 -18:00h
od 01.04.2021. do 30.05.2021. i
od 01.10.2021. do 31.12.2021.
Plan od 2 sata:
Odmor =10min
Slobodni ples = 20min
Vjebe istezanja =10min
Osobe iznad 60 godina i umirovljenici sa podruja grada Pule
17
PORE 30.04-03.05.2021.
Opis Manifestacije
Analizom, iskazanim zanimanjem i upitima mnogobrojnih udruga koje se bave plesom sa
podruja Porea, graana Istre te mnogih turista koji dolaze za 1. svibanjske praznike utvrdili smo
kako postoji potreba, a i što je svjetski turistiki trend, organiziranja i provoenje festivala koji se bavi
latino glazbom/plesom (salsa, bachatta, kizomba). Budui da u Poreu nije bilo slinog festivala stoga
smo 2017. organizirali odravanje 1. po redu Love Sensual festivala (u dvoranama hotela Valamar).
Ve u narednim 2019. godini broj posjetitelja i izvoaa se udvostruio, a taj trend porasta broja
posjetitelja oekujemo i 2021. godine.
Love Sensual festival odrava se u periodu Svjetskog dana plesa koji se svake godine obiljeava oko
29.4. na što se nadopunjuju i 1. Svibanjski praznici. Termin odravanja je zanimljiv jer je u turistikoj
predsezoni kada dolaze strani gosti i nadopunjuju turistiku ponudu grada, upanije i Hrvatske.
Na festivalu e sudjelovati više od 50 stranih i domaih uitelja plesa te mnogi ljubitelji ove aktivnosti
iz inozemstva kao i graani Porea i Istre (oko 1000). Vei dio njih biti e smješten u Valamar
hotelima, a dio u privatnom smještaju.
Festival se sastoji od:
- latino plesnih radionica (salsa, bachata, kizomba). Radionice se odravaju istodobno
u 3 dvorane. Traju po 1 h u terminu od 10-20h.
- Tematskih plesnih veeri – Plesne veeri se odravaju istodobno u 3 dvorane. Traju u
terminu od 22-04h i vode ih domai i strani DJ-evi.
- Latino show nastupa – odravaju se na poetku tematskih plesnih veeri sa plesnim
koreografijama i show nastupima mnogobrojnih izvoaa i sudionika festivala.
18
PORE 01.05.2021.
Plesna udruga „Rosso Latino“ u suradnji sa TZ Grada Porea organizira 3. po redu Sea Sensual Latino Day. Koncert se sastoji od:
latino koncert grupe „Mario Crespo Martinez & band“ i plesnih show nastupa svjetski poznatih plesaa salse, bachate i kizombe.
Koncert koji se odrava 3. godinu po redu ima potporu Turistike zajednice Porea, Grada Porea, Istarske upanije i udruga sa podruja Istarske upanije. Koncert je otvorenog tipa potpuno besplatan i odrati e se 1.5.2020. u subotu od 20-22h na Trgu na Obali maršala Tita u Poreu na velikoj pozornici sa razglasom i zaštitarima.
Program manifestacije:
Uvodni dio 15 min
Glazbeni nastup Croma Latino
Završni dio 15 min
Ukupno 2h
Pjevai koji sudjeluju na Sea sensual latino day-u:
„Mario Crespo Martinez & band“ Latino grupa od 6 osoba (grupa izvodi poznate latino
skladbe, kako svoje tako i ostalih skladatelja i kompozitora)
Pjevai i plesai koji sudjeluju na Sea sensual latino day-u (Profesionalni plesai izvode Show
nastupe – plešu koreografije u ritmovima salse, bachate, kizombe te animiraju publiku):
Plesai bachate Daniel i Desiree- Španjolska
Plesai kizombe Morenasso i Adi - Portugal
Plesai kizombe Enah & Caroline - Francuska
Plesai bachate Basi & Deissi - Španjolska
Plesai bachate Paulina Turska i partner - Francuska
Plesai bachate Oscar & Neus – Španjolska
Plesai bachate Nacho & Caren - Španjolska
19
Voditelj programa (vodi i najavljuje program na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku.)
Ciljevi manifestacije
- Manifestacija ima meunarodni, regionalni i nacionalni karakter. - Nastupaju najbolji svjetski plesai te je stoga izozetno kvalitetnog sadraja i privlai mnoštvo
posjetitelja u izvansezoni. - Pore e se prezentirati kao turistiko odredište sa bogatom i raznolikom predsezonskom
ponudom u kojoj bi bio zastupljen i latino ples poznat kao zavodljiv, koloritan, zarazan, pun energije…
- Koncertno dogaanje je u terminu Svjetskog dana plesa koji se obiljeava 29.4. i 1. Svibanjskih praznika kada su i dravljani našeg susjedstva slobodni te bi on bio još jedan od poticaja da posjete Pore.
- u tom terminu slinih dogaanja u Poreu te bi to i te kako popunilo prazninu i ponudilo mnogobrojnim zainteresiranim turistima oblik zabave na koji su navikli u svojim mjestima boravka ili u razliitim turistikim mjestima, na kruzerima, itd.– gdje je ples obavezan dio turistike ponude.
Dugoroni ciljevi:
- poveanje raznolikosti turistike ponude - Pore postaje mjesto kamo radije dolaze turisti koji vole ples, a i ostali jer im se na
otvorenom prostoru nudi dogaanje u kojem i oni sudjeluju - poveanje prihoda ugostiteljskih objekata - poticanje svih dobnih skupina da se ponu baviti plesom unaprjeuje se kvaliteta ivota, - edukativni - promie se plesna kultura - zdravstveni - plesna tjelovjeba doprinosi zdravlju populacije i odvikavanju.
Voditelj projekta
- Voditelj projekta je Zlatko Lasek: dipl. ing. - nastavnik (prosvjetni radnik) i Verificirani voditelj plesnih tehnika te dopredsjednik plesne udruge „Rosso Latino“. Završio je i Izvanredni struni studij za dipl. trenere sportskog plesa na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.
20
ORGANIZACIJA OSTALIH PROJEKATA I MANIFESTACIJA PREKO NATJEAJA U 2021
( U 2020. godini zbog epidemije neki programi su, radi COVID-a bili otkazani ili djelomino provedeni u
skladu sa preporukama Stoera).
Udruga e se javljati i ostvarivati kao i do sada sve programe u kojima bude sudjelovala.
Do sada nikada nismo imali nepodmirenih dugovanja ili problema u našemu radu.
21
S obzirom na prošlu 2020. godinu imamo:
više iskustva sa preventivnim mjerama sa COVID 19
starije osobe se ve poetkom 2021. godini cijepe od COVID-a 19
NAINI ORGANIZACIJE, S OBZIROM NA EPIDEMIJU, U 2021.
1. Organizacija provoenja programa provoenja programa je predvieno od 4. -
12.mjeseca, ukoliko bude ogranienja Udruga organizira aktivnosti u skladu sa
preporukama Stoera.
Ukoliko se ne provodi program u nekom periodu – onda se on pojaano
nadoknauje mjesecima kada se moe provoditi.
2. Prostor u kojem se provodi program rješavamo tako što da plesne aktivnosti
provodimo u velikoj dvorani Zajednice Talijana Pore (Trg slobode 6 ) gdje ima dovoljno
prostora za raspored plesnih parova na odreenoj distanci.
Mjere rastojanja rješavamo na nain da:
zajedno plešu samo parovi koji su i inae zajedno (mu i ena, prijatelji koji
zajedno ive...).
vjebamo plesove gdje je mogue samostalno plesati i izvoditi plesne pokrete
(muški i enski styling)
Mjere potrebne higijene provode se sa:
Zaštitnim maskama i sredstvima dezinfekcije koji su uvijek obavezni i prema
preporukama epidemijskog stoera.
Manuela Mišan