godišnje izviješće dječjeg vrtića ivančice za 2014. – 2015. godinu

of 51 /51
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA GRAD IVANEC DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“ IVANEC Akademika Ladislava Šabana 19 42240 Ivanec Tel./fax: 042/782-328 www.vrtic-ivancice.hr [email protected] GODIŠNJE IZVJEŠĆE DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICE“ IVANEC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014/2015. Ivanec, srpanj 2015.g

Upload: dangliem

Post on 02-Feb-2017

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

GRAD IVANEC

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“

IVANEC

Akademika Ladislava Šabana 19

42240 Ivanec

Tel./fax: 042/782-328

www.vrtic-ivancice.hr

[email protected]

GODIŠNJE IZVJEŠĆE DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICE“ IVANEC ZA

PEDAGOŠKU GODINU 2014/2015.

Ivanec, srpanj 2015.g

Page 2: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

1

1. USTROJSTVO RADA U radnoj godini 2014/15. uvažavali smo specifičnosti društvenog okruženja te smo oblikovali i organizirali izvanobiteljski odgoj i obrazovanje djece od navršene jedne godine života pa do polaska u osnovnu školu. Zajedno s djecom gradili smo poticajno, materijalno i socijalno okruženje vodeći računa o njihovom iskustvu, interesima i potrebama. Poticali smo cjelovit razvoj djeteta u uvjetima zajedničke igre te aktivnog suradničkog i situacijskog učenja. Podržavali smo i obogaćivali dječje aktivnosti radi zadovoljavanja njihovih individualnih razvojnih potreba te im omogućavali da izraze svoje stvaralačke potencijale ovisno o njihovim interesima i sposobnostima.

Djelatnost Dječjeg vrtića “Ivančice” u centralnom objektu u Ivancu obuhvaćala je

slijedeće programe: - 10-satni primarni program odgoja, obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i

socijalne skrbi djece predškolske dobi - program predškolskog minimuma u trajanju od 250 sati ili iznimno 150 sati - program igraonice za djecu od 3-7 godine života u trajanju od dva sata, dva puta

tjedno - igraonica engleskog jezika u trajanju od 2 sata dva puta tjedno - sportska igraonica u trajanju dva puta tjedno po 1 sat Djelatnost Područnog objekta u Radovanu obuhvaćala je: -10-satni primarni program - program predškolskog minimuma u trajanju od 250 sati - igraonica engleskog jezika u trajanju od 2 sata, dva puta tjedno

1.1. 10 - satni program

Obuhvaćenost predškolske djece u redoviti 10 - satni program vrtića tijekom cijele pedagoške godine vidljiv je u prikazu tabele 1.

BROJ UPISANE DJECE TOKOM RADNE 20013/2014. GODINE Tabela 1

Red. br.

ODGOJNA SKUPINA Normativ za osnivanje

Broj djece na početku radne godine

Ispis tokom radne godine

Upis tokom radne godine

Ispisi na kraju godine zbog polaska u školu

Broj djece na kraju radne godine

1. CVJETIĆI (12-24mj ) 8 9 4 0 0 13

2. JEŽIĆI (2-3g) 14 26 3 4 0 27

3. SRČEKA (3-4g) 18 28 0 0 0 28

4. BUBAMARE(4-5g) 20 25 0 3 0 28

5. CIPELIĆI (3-4g) 20 26 3 3 0 26

6. ZVONČIĆI (4-5g) 22 29 3 1 1 26

Page 3: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

2

7. LOPTICE (5-6) 23 29 1 2 4 26

8. JABUČICE (6- 7) 25 30 1 1 22 8

9. LEPTIRIĆI ( 6-7 ) 25 29 0 0 27 2

UKUPNO 171 231 15 14 54 184

10. PAČIĆI (2-4) RADOVAN 14 14 0 1 0

15

11. ZVONČIĆI (4-7) RADOVAN 18 25 0 0 11 14

U K U P N O 32 40 0 1 11 29

Na kraju radne godine zbog odlaska u školu došlo je do ispisa 54 djece iz skupina” Leptirići”. “Loptice” “Jabučica” i “Cipelića”. Radnu godinu smo u DV “Ivančice” završili s 184 – ero djece.

Tijekom godine u vrtić „Ivančice” bilo je uključeno 245-ero djece u dobi od 1 godine do polaska u školu. U PO Radovan također je zbog polaska u školu došlo do ispisa 11 – ero djece te je godina završila s 29 mališana. 1.2.Igraonice Nastavljamo s dobrom praksom provođenja kraćih programa kao što su opća dječja igraonica u Ivancu, Margečanu i Salinovcu te sportskom i engleskom igraonicom. Tijekom proteklih godina uočili smo da su opće dječje igraonice vrlo dobar temelj za uključivanje u redoviti program. Razlog tome je ostvarena socjalizacija pa je odvajanje djece od roditelja gotovo pa bezbolno. Ujedno, kvalitetna realizacija odgojno-obrazovnog rada doprinosi ranom razvoju kognitivnih sposobnosti kod mališana koji do tad nisu bili obuhvaćeni niti jednim oblikom ranog odgoja i obrazovanja. Zavidna znanja iz poznavanja engleskog jezika kod djece uključene u englesku igraonicu rezultirala su mijenjanjem programa rada učenja engleskog jezika u Osnovnoj školi jer obuhvaćenost učenjem stranog jezika u dvije godine prije polaska u školu u našem vrtiću iznosi oko 80 % . U sportsku igraonicu najveći broj djece uključuje se u zimskom periodu te iz godine u godinu i u ovom programu bilježimo stalan rast malih sportaša u dobi od 3 – 6 godine života. Takvim širenjem programske ponude vrtića doprinjeli smo maksimalnoj iskorištenosti naših kadrovskih i prostorno - materijalnih kapaciteta na opće zadovoljstvo djece i roditelja. Ovaj program igraonica u potpunost financiraju roditelji, a cijena je 150,00 kn mjesečno.

a) opća dječja igraonica

Opća dječja igraonica provodila se kao kraći program za djecu u dobi od 4-5 godine života u prostorima vrtića i to u poslijepodnevnim satima, dva puta na tjedan (ponedjeljak i srijeda) u vremenu od 16 -18 sati. Ovim oblikom predškolskog odgoja bilo je obuhvaćeno 25-ero djece. Mlađa djeca, njih 22-oje u dobi od 3 - 4 godine provodilo je vrijeme u igri i druženju svakog utorka i četvrka od 9,30 - 11,30 sati. Radom je započela 1. listopada 2014. i trajala je do 31. 05. 2015.

Page 4: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

3

Opću dječju igraonicu realizirali smo i u selima Salinovec i Margečan. Igraonice su se u tim mjestima odvijale u prostorima škole. Sobe dnevnog boravka su didaktički i materijalno opremljene za rad s djecom predškolske dobi. U Salinovcu je programom igraonice bilo obuhvaćeno14-ero djece, a u Margečanu njih 16-ero.

Na početku godine progaram u igraonici Salinovec i Margečan i Ivanec (starija dobna skupina) realizirala je Maja Strugar, a zbog reorganizacije posla zamijenio ju je Karlo Strugar. Andreja Canjuga Šantalab vodila je u jutarnjim satima igraonicu u Ivancu, a zbog nove organizacije zamijenila ju je Nikolina Bujanić.

b) igraonica na engleskom jezika

Realizacija programa odvijala se u vremenu od 11,45 - 13,45 sati prema satnici i to dva puta tjedno u trajanju po sat vremena. U englesku igraonicu bilo je uključeno je 59-ero djece od pete godine života, a oni su svi polaznici primarnog programa. Dječji vrtić ima verificirani program od strane Ministarstva odgoja, obrazovanja i športa te materijalne i kadrovske mogućnosti za realizaciju ovakvog programa unutar vlastitog prostora. Voditelj ove igraonice na početku radne godine bila je Maja Habek Strugar, ali zbog zdrastvenih razloga zamijenila ju je Marija Njegovec, odgojitelj predškolske djece s položenim B2 ispitom iz engleskog jezika. Ovaj program u potpunosti su financirali roditelji polaznika i to u iznosu od 100 kn mjesečno za polaznike vrtića. Već drugu godinu za redom provodimo i englesku igraonicu u Radovanu u koju je uključeno 21 dijete, a program je nakon reorganizacije posla realizirala Martina Pilinger, odgajatelj sa potrebnim stručnim znanjima za provođenje programa.

c) sportska igraonica

Sportska igraonica održavala se u dvorani našeg vrtića pod stručnim vodstvom Marine Lančić, odgojitelja s potrebnim znanjima i vještinama. U igraonicu je bilo uključeno 18-tak mališana, a cijena je iznosila 100 kn. Program je odobrilo MZOOŠ.

1.3.Program predškole

Programom predškole obuhvaćeno je 48-ero djece iz 5 okolnih mjesta (Kuljevčica, Prigorec, Salinovec, Margečan, Radovan) Ivanečku „ malu školu” polazilo je 33-oje djece raspoređene u dvije odgojne skupine.. Zakonom propisana satnica u trajanju od 250 sati ispoštovana je u dijelu “malih škola”. U Margečanu i Gačicama realizirano je 150 sati jer je te male škole polazilo svega 4-ero, odnosno 5-ero djece.

Page 5: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

4

U Salinovcu realizirana je satnica od 227 sati , a u program je bilo uključeno 17-ero djece. . Kuljevčica je brojila 10-ero djece i realizirano je 231 sat minimalnog programa , dok je u Prigorcu koji broji 7-ero predškolaca ostvareno 189-ero sati. U minimalni program predškole u Gačicama bilo je uključeno 5-ero djece te je također realizirano 150 sati. Zbog najvećeg broja djece, njih 33-oje, uključene u minimalni program pripreme djece za školu, a koji se odvijao u DV ”Ivančice” realizirana je satnica u trajanju od 250 sati. Rad je organiziran na način da traje u kontinuitetu i to počevši s radom 1. listopada, a realizacija programa ostvarena je u mjesecu travnju odnosno svibnju, ovisno o dinamci izvršenja satnice konačno s 31. svibnjom 2015.

U realizaciju programa bila su zaposlena 2 odgojitelja:

1. MAJA STRUGAR– Salinovec, Margečan, Gačice 2. ANDREJA CANJUGA ŠANTALAB – Ivanec I i II

Zbog reorganizacije posla došlo je do promjene odgojitelja na terenu tako da su realizaciju minimalnog programa nakon zimskih praznika preuzeli odgojitelji: Nikolina Bujanić i Karlo Strugar. Minimalni program pripreme djeteta za školu u PO Radovan realiziran je u sklopu 10- satnog programa i to za 11- ero djece u trajanju od 250 sati. 2. NOSITELJI PROGRAM 2.a) Odgojno - obrazovni i ostali djelatnici u primarnom 10-satnom programu po objektima Odgojno - obrazovni rad u 10 - satnom programu reliziralo je 18 odgojitelja raspoređenih u devet odgojnih skupina u centralnom vrtiću u Ivancu i tri odgojitelja u područnom odjeljenju u Radovanu. Ivana Oćuršćak je u mjesecu travnju započela stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u PO Radovan. Janja Golubić također je sklopila Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u radnoj godini 2014/15. Njezino osposobljavanje završilo je s 4 .05. 2015, a kako skupina „Cipelići” ne bi ostala bez bez odgojitelja, radni odnos joj je produžen do 4. 07. 2015. Kako bismo omogućili djetetu s teškoćama u razvoju maksimalne uvjete boravka u Vrtiću putem HZZ –e zaposlili smo pomagača u radu - Suzanu Grozdek.

Page 6: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

5

2. b) Tehničko osoblje Na poslovima pripreme obroka u centralnom vrtiću uposlena su dva kuhara Nevenka Špac i Mihaela Jagetić te na poslovima kuharice i spremačice, Božica Grđan u PO u Radovanu. Domar je tijekom godine obavljao poslove kućnog majstora te vršio kontrolu rada sistema grijanja. Osim poslova koji su u opisu njegovog radnog mjesta, izrađivao je namještaj za skupine, vanjska igrala te je ove radne godine izradio i informacijsku ploču za projrkt „Najljepši školski vrt” koji krasi ulaz u vrtić. Tajnik i voditelj računovodstva obavljali su administrativno - financijske poslove. Radno vrijeme Vrtića bilo je od 5,30-16,30. U vremenu od 5,30-6,30 dežurne su dvije odgojne skupine, jedna za mlađu djecu, a druga za stariju. Skupine počinju s radom u 6,30 sati i odgojitelji provode odgojno –obrazovni rad s djecom do 15, 30 sat. Nakon toga dežurstvo se odvija do 16,30 sati u jednoj odgojnoj skupini.

3. ZADUŽENJA I SADRŽAJ RADA ODGOJITELJA

Tijekom cijele radne godine stvarali smo poticajno okruženje u kojem se dijete obavilo aktivnostima prema svojim potrebama i interesima. Takav prostor pružao im je priliku za raznovrsna učenja. Odgojitelji su svoj odgojno - obrazovni rad planirali na način da su djecu dovodili do spoznaja kroz neposredna iskustva. Rad na projektu, sklopovi aktivnosti te kvalitetno promišljanje svakodnevnog rada s djecom kao i brojne ciljane šetnje, posjete i izleti rezultirali su neslućenim razvojnim dosezima svakog pojedinog djeteta već od jasličke dobi.

3.1. Realizacija rada timova odgojitelja

a) Tim za estetsko osmišljavanje prostora vrtića

Ove radne godine estetsko uređenje prostora ostvarivalo se kroz međusobni dijalog sa svim odgojiteljima odgojnih skupina i ravnateljem. Cilj nam je bio i nadalje njegovati lijep i estetski oblikovan prostor, usklađen s djelatnošću koju obavljamo. Osim odgojitelja u rad su bila uključena i djeca koja su svojim likovnim i ostalim izričajima doprinjela uređenju interijera, ali i eksterijera vrtića. Svaka skupina zasebno je uređivala svoju sobu dnevnog boravka i garderobu. Rad se organizirao prema planiranim dnevnim aktivnostima u skupinama s djecom ili prema potrebi u popodnevnim satima kroz radionice s roditeljima i djecom.

Page 7: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

6

Tematske cjeline koje su obogaćivale naš prostor bile su: Adventsko vrijeme Sveti Nikola Maškare Valentinovo Uskrs Rođendan grada i vrtića Ljeto

-maškare

- pozornica za dramsko stvaralaštvo

Page 8: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

7

- Dan planeta Zemlje

- ljeto u vrtiću

Hodnik vrtića bio je uvijek tematski uređen prema određenim prigodama i događanjima unutar skupina povezanih s odgojno-obrazovnim radom.

b) Tim za osmišljavanje lutkarskih predstava

“Peta smotra dramskog stvaralaštva ” koja je održana 17. travnja 2015. u amfiteatru srednje škole u Ivancu ponovo je bila rezultat kontinuiranog poticanja spontanog dječjeg stvaralaštva i razvijanja dječjih individualnih sposobnosti izražavanja povezanih sa scenskom umjetnošću.

Svojim izvedbama klinci su nasmijali okupljene, dok su scenu u bajkovitom stilu uredili, napravili i obojali mališani i tete iz vrtića Sreća iz Vinice. Osim domaćina Dječjeg vrtića

Page 9: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

8

Ivančice koji su pokazali kako izgleda dvorsko vjenčanje, djeca iz područnog odjeljenja u Radovanu su na duhovit način pokazali život gospode i kmeta.

Uz djecu iz ivanečkog vrtića ove su godine nastupili klinci iz Lepoglave, Ladanja Donjeg, Klenovnika, Vinice, Radovana, a posebni gosti bila su djeca iz DV “Runolist “ iz Žarovnice te mali glumci iz DV “Novi Marof”.

Djeca iz Radovana predstavu koju su izveli na Smotri predstavili su još jedanput svojim roditeljima u idiličnom ambijentu dvorca Trakošćan. To je ujedno bila i njihova završna svečanost.

Osim razvoja scenskog izričaja kod djece, odgojitelji su tijekom godine pripremili i nekoliko lutkarskih predstava i scenskih igara za djecu polaznike vrtića, ali i za najmlađe iz samog grada i okolnih mjesta.

Povodom Dječjeg tjedna odgojitelji su pripremili lutkarsku predstavu za naše klince, ali i za mališane iz DV „Radovan” i „Runolist” pod nazivom “Veliko putovanje malog puža”. Ovom

Page 10: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

9

predstavom obradovali su i mnogobrojnu publiku povodom rođendana našeg grada. Također su u zimskom periodu uprizorili priču „Razbojnik sa žutom pjegom”. „Tri mačke” u izvedbi odgajatelja izazvale su buru oduševljenja kod najmlađih.

Pučko otvoreno učilište „ Đuro Arnod” u suradnji s kazalištem „Tvornica lutaka” darovao je djecu našeg vrtića predstavom „Čudesna šuma” .

Page 11: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

10

Stručni skup: PRIMJENA DRAMSKIH POSTUPAKA KAO PEDAGOŠKI PRINCIP Pod stručnim vodstvom učiteljica i dramskih pedagoginja Nataše Roginek i Silvije Čavlek, 25. veljače 2015. je u prostorijama DV“Ivančice“ održan stručni skup pod nazivom „Primjena dramskih postupaka kao pedagoški princip“. Razlog organiziranja edukacije odgojitelja iz područja scenskog izričaja djece je Smotra dramskog stvaralaštva koju vrtić organizira već petu godinu za redom. Kroz predavanja i dramske vježbe odgojitelji su imali prilike produbiti svoja znanja o dramskom odgoju, dramskim tehnikama i vrijednostima koje dramski izraz ima za razvoj svakog djeteta. Kao primjer dobro osmišljenog dramskog teksta te pravilne upotrebe rekvizita i glazbe na sceni, na skupu su bile izvedene dvije višestruko nagrađivane predstave dramske grupe OŠ „Ivana Kukuljevića Sakcinskog“- „Bog u metrou“ i „Kameni svatovi“.

c) Tim za osmišljavanje sportskih aktivnosti

Hrvatski olimpijski dan

Realizacija ciljeva i zadataka sportskog tima započela je osmišjavanjem dječjih aktivnosti povodom Olimpijskog dana koji se tradicionalno obilježava svake godine u mjesecu rujnu. Tete iz sportskog tima osmislile su obilježavanje ovog važnog datuma za naš vrtić na malo drugačiji način. Naime, kroz dobro osmišljen program upoznala su djecu s košarkom kao vrlo

Page 12: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

11

zanimljivim sportom. Tom prilikom djeca su se upoznala s ivanečkim košarkašima, a u dvorani i na dvorištu vrtića provodila su igre vezane uz taj sport.

Tijekom godine odgajatelji su upozanali djecu i s pravilima „tenisa”, sportskim terenom , trenerom i” mladom nadom” ovog sporta Bornom Jagetić. Ivanečka Osnovna škola bila nam je domaćin kada smo djecu upoznavali s još jednom sportskom disciplinom , a to je bilo penjanje na umjetnu stijenu. Pod budnim okom trenera gosp. Borovečki, najhrabriji mališani popeli su se do samog vrha stijene.

Penjačka stijena

I u našem vrtiću navijalo se za naše rukometaše na Svjetskom rukometnom prvenstvu. Osim bodrenja rukometaša, tete – sportašice prezentirale su ovaj sport djeci u našoj sportskoj dvorani, a u Srednjoškolskoj dvorani za mališane vrtića, rukometnu utakmicu odigrali su ivanečki prvoligaši pod vodstvom prof. Vladimira Canjuge- izbornika ženske hrvatske rukometne ekipe.

Page 13: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

12

Svjetsko rukometno prvenstvo u “Ivančicama”

A svoje aktivnosti u karate klubu prezentirao nam je njihov predsjednik i trener, gosp. Tihomir Šavorić.

Karate u vrtiću

5. Olimpijski festival dječjih vrtića Ivanec – 2015. Jubilarnu, petu godinu za redom DV „Ivančice” bio je domaćin sportskog druženja djece predškolske dobi s područja varaždinske županije. Iako nemamo atletskih staza, profesionalnih golova, bina za proglašenje pobjednika, imamo čvrstu volju i želju da već kod najmanjih razvijamo ljubav prema sportu i olimpizmu. Tako se

Page 14: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

13

i ove godine igralište nogometnog kluba „Ivančice” pretvorilo u „atletski stadion” koji je okupio 300-tinjak djece i oko 1000 navijača .

...ali uloženi trud nam se uvijek stostruko vraća....sretnim osmjehom djece i roditelja Djeca su se natjecala u pet olimpijskih disciplina: skok u dalj, štafeta bacanje loptice u dalj, trčanje na 50 metara te mali nogomet. Cilj ovog natjecanja bio je razvijanje sportskog duha i postavljanje temelja za bavljenje tjelesnim aktivnostima kod djece predškolske dobi te promocija olimpizma i odgajanje djece putem športa. Pred prepunim tribinama sportske igre je otvorio gradonačelnik grada Ivanca, gosp. Milorad Batinić, a Olimpijski plamen je ugasio te igre proglasio završenim, predsjednik ZSUG Ivanca, Josip Šimunek . Najbolja od najboljih bila su djeca iz DV „Ivančice“; drugo mjesto osvojio je DV „Sreća“ iz Vinice, a treće DV „Maja Pčelica“ iz Ladanja Donjeg. „Runolistići“ iz Žarovnice osvojili su pehar za fayr play. Mališani našeg vrtića natjecali su se i na županijskom Olimpijskom festivalu dječjih vrtića te su tom prilikom osvojili nekolko medalja.

Page 15: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

14

Igre iz neolikovanog pedagoškog materijala Kako bi boravak na dvorištu bio što interesantniji tete su se potrudile pa su iz različitih otpadnih materijala djeci izradile zanimljive igračke poput „Twistera”, „ Školice”, „ Kuglane”, košarke.....

d) Eko tim

Zahvaljujući predanom radu odgojitelja s djecom na očuvanju prirode te ugradnji odgoja i obrazovanja za okoliš u njihov svakodnevni život rezultirala je nagradom koju dodjeljuje HRT-a i MZOOŠ-a pod nazivom „Najljepši školski vrtovi“ u Hrvatskoj. Projekt je započeo prije 20 godina na inicijativu urednice eko - emisije „Slušaj kako zemlja diše“, Lidije Komes.

Page 16: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

15

Iz godine u godinu broj škola i vrtića koji sa djecom intenzivno provode sadržaje vezane za život sa prirodom i u prirodi je sve veći , tako da se ove godine na natječaj prijavilo oko 70-tak škola i vrtića. Dječji vrtić „Ivančice“ prošlogodišnji je dobitnik priznanja „Najljepši školski vrt“ u Hrvatskoj, a ove godine i nagrade. Kroz godinu „zeleni „ rad s djecom pratila je prosudbena komisija na čelu s Lidijom Komes , urednicom ekološke emisije i voditeljicom projekta „Slušaj kako zemlja diše“ te producenticom projekta Ljiljanom Awad. Prilikom obilaska vrtića svoje stručno mišljenje dale su i Astrid Horvat, načelnica Uprave za zajedničke projekte MZOS-a kao i Vesna Cetin Krnjević, predstavnica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Posebno su bile oduševljene ljepotom tradicijskog vrta i vrtićkim parkom u kojem zaposlenici vrtića zajedno sa djecom brinu za oko 200-tinjak drveća i ostalog zelenog raslinja. U petak 21. studenog 2014, djeca iz skupine „Leptirići“ , muzički sastav Faringaši iz Prigorca te gradski čelnici prisustvovali su svečanosti dodjele nagrada za „Najljepši školski vrt“ u Hrvatskoj. Ove godine najljepši vrt primorske Hrvatske je onaj OŠ Žrnovnica pored Splita, a kontinentalne OŠ Dragutina Tadijanovića u Petrinji. Nagradu za Najljepši vrt dječjih vrtića u Hrvatskoj, ravnateljici ivanečkog vrtića Suzani Divjak, uručio je Vinko Filipović , ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje.

Vrlo uspješan nastup djece iz „Leptirića“ kojeg su pratili Faringaši, izazvao je buru oduševljenja kod uzvanika u studiju „Bajsić“ na HRT-u.

Page 17: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

16

Uz Gorana Radmana, dodjeli nagrada prisustvovala je zamjenica ministra znanosti obrazovanja i sporta gđa Sabina Glasnovac te bivša ministrica istog ministarstva, Ljilja Vokić. Sudjelovali smo na HRT-u , u emisiji B. Šimleša „Svaki dan , dobar dan” u kojoj smo također pričali o ljepotama našeg dendrološkog parka I tradicijskog vrta.

Stručni skup: „Utemeljenje i uređenje okoliša i vrta oko dječjih vrtića.“ Slijedom nagrade za „Najljepši školski vrt u Hrvatskoj”, 12. ožujka 2015. DV „Ivančica”organizira stručni skup pod nazivom „ Utemeljenje i uređenje okoliša i vrta oko dječjih vrtića”. Pokrovitelj stručnog skupa bila je Hrvatska radio televizija. Uz Lidiju Komes, predavanja o značaju uređenja vrta i okoliša za cjeloviti razvoj djeteta održale su Maja Herak Štefanec iz vrtića „Zvirek“, Stubičke Toplice te Suzana Divjak, ravnateljica DV „Ivančice“.

Page 18: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

17

Skupu je nazočilo 50 odgajatelja i ravnatelja iz 14 vrtića varaždinske županije. Tom prilikom nazočni su se mogli upoznati s cjelokupnim odgojno-obrazovnim radom ustanove, uređenjem okoliša i tradicijskog vrta. Petak Stjepan iz Udruge za sport i kulturu iz Bedenca prezentirao im je način nastanka šatora koji ukrašavaju dvorište. Od nedavno vrtićki park krasi informacijska ploča, autić Kremenko i prostor za manipulaciju drvenim predmetima. Drvo je donirao , vlasnik pilane iz Tužnog- Josip Rafaj, a vrijedne ruke domara Vinka izradile su gore navedeno. Za dugogodišnji doprinos na uređivanju zelenih površina Dječjeg vrtića „Ivančice“ i njegovo dostojno uključivanje u sveobuhvatnu promociju ekološkog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, ravnateljica mu je uručila Zahvalnicu. Svoj doprinos kvaliteti skupa dalo je i Kulturno – umjetničko društvo Salinovec pripremom tradicijskih jela našeg kraja. A za uspomenu na ivanečko druženje prisutni su dobili keramičku ivančicu koju su izradile vješte ruke keramičarskog obrta „Mecena“ iz Jerovca.

Eko – tim je i ove radne godine nastavio sa aktivnostima i akcijama vezanim uz eko teme prema godišnjem planu i programu. Djeca svih dobnih skupina uključila su se u sakupljanje otpadnih materijala I njihovim korištenjem u igri. Tijekom prosinca također se sakupljao novinski papir za pomoć udruzi „Spas”, a tijekom cijele godine trajala je akcija sakupljanja plastičnih čepova pod nazivom „Čepovima protiv skupih lijekova”, koje smo donirali Udruzi oboljelih od limfoma i malignih bolesti.

Page 19: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

18

Skupina „Jabučice” obilježila je vezano uz svoj projekto meteorologiji, Svjetski dan meteorologije posjetom meteorološkoj stanici na Bednji.

Tijekom godine intenzivno se radilo na senzibiliziranju djece i odraslih o važnosti brige za okoliš i prirodu. Sadnjom novog drveća, cvijeća te povrtnih biljaka u našem tradicijskom vrtu podizali smo eko svijest kod najmlađih.

Page 20: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

19

Povodom Dana planeta Zemlje odgajatelji su zajedno s djecom od neoblikovanog materijala izrađivali „zmajeve” koje su u čast našoj planeti puštali na obližnjoj livadi.

Page 21: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

20

U jednom kutku dvorišta uz pomoć najmlađih „snaga”, stričeka domara i naših vrijednih odgojitelja iz eko tima, ispleli smo košaru od šiblja i u nju posadili perunike koje su nam poklonili roditelji.

Na ulaz u vrtić postavljena je i prekrasana informacijska ploča sa nazivima svih biljnih vrszta koje krase naše dvorište te ploča sa stihovima koja će svakog posjetitelja potaknuti na razmišljanje o važnosti i vrijednosti zemlje.

Kako bismo uljepšali naš park prirodnim igralima , domar Vinko izradio je autić „Kremenko” i vrtić za igru neoblikovanim drvenim materijalima, a gospodin Stjepan Petak pokazao je djeci na koji način su nastali naši šatori iz vrbovog pruća , odnosno košare.

Page 22: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

21

Na svečanoj sjednici povodom rođendana našeg grada dodijeljena je Zahvalnica djeci i djelatnicama za doprinos razvitku ekoloških vrijednosti promdžbu grada Ivanca.

.

Page 23: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

22

3.2. Obrazovanje i usavršavanje djelatnika

U radnoj godini 2014/15. održano je šest sastanka Odgajateljskog vijeća na kojem su prisustvovali svi odgojitelji te sa svojim konstruktivnim prijedlozima i idejama doprinosili unapređanju struke. Ove radne godine na nivou MZOOŠ donesen je dokumenat pod nazivom Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj koji sadrži polazišta, vrijednosti, načela i ciljeve koji predstavljaju okosnicu oblikovanja odgojno - obrazovnog procesa. Sukladno s ovim novim dokumentom Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je niz seminara kako bi odgajteljima i ravnateljima Ustanova diljem Hrvatske prezentirali pozitivne promjene u razvoju kvalitetene odgojno – obrazovne prakse. Petero odgajatelja prisustvovalo je Državnom stručnom skupu za odgojitelje u Zadru, a tema skupa bila je: Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Udruga odgojitelja “Krijesnica” iz Čakovca također je organizirala predavanje na temu “Nacionalnog kurikuluma” , a predavač je bila Edita Slunjski, prof. dr. sc. Odgojitelji su također nazočili ovom predavanju. Osim tema stručnog usavršavanja vezanih za kurikulum odgojitelji su prisustvovali još na nekoliko seminara u organizaciji Agencije:

Teme stručnog usavršavanja bile su: 1. „Kolegijalno opažanje i unapređivanje odgojno- obrazovnog rada”- Agencija za

odgoj i obrazovanje- DV Čakovec 2. „Razvoj jezičnih kometencija kod djece predškolske djece” - Agencija za odgoj i

obrazovanje – DV „Varaždin” 3. „Iskusiti ples i kazalište” – stručni skup u organizaciji HNK Varždin 4. „Primjena dramskih postupaka kao pedagoški princip” – stručni skup u organizaciji DV „Ivančice” 5.”Značaj uređenja okoliša i vrta u dječjim ustanovama” – agencija za odgoj i obrazovanje – DV „Zvirek” , Stubičke Toplice 6. „Utemeljenje i uređenje vrtićkog parka i tradicijskog vrta” – stručni skup u organizaciji HRT-e i DV „Ivančice” Kao primjer dobrog rada s djecom predškolske dobi naš vrtić prezentiran je na seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje pod nazivom „Kako razvijati projekte s djecom”, a predavanje je odgojiteljima održala odgajateljica Marina Lančić. Rad smo bazirali na refleksivnoj praksi. Svaki odgojitelj vrednovao je svoj način rada da bi ojačao vlastitu kompetenciju, međusobne odnose i unaprijedio ukupnu kvalitetu odgojno -obrazovnog procesa. Kako bismo u potpunosti unaprijedili rad s djecom kroz različite tematske radionice, roditeljske sastanke, druženja uključivali smo roditelje u rad vrtića. Stručni skup „Primjena dramskih postupaka kao pedagoški princip” bio je u organizaciji DV „Ivančice”. Predavači na skupu bile su Nataša Roginek, dramski

Page 24: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

23

pedagog i Silvija Čavlek, a nazoćili su mu uz ivanečke odgajatelje, i kolegice iz susjednih vrtića.

Budući da smo osvojili nagradu za „Najljepši školski vrt” u Hrvatskoj, HRT i DV „Ivančice” u prostorima vrtića organizirali su skup za odgojitelje i ravnatelje varaždinske županije.

Teme rada kroz odgajateljska vijeća bila su: unapređenje pedagoškog rada s djecom u skupini, planiranje aktivnosti na nivou skupina te na nivou Ustanove i lokalne zajednice. Na satancima vijeća odgojitelji su svoje spoznaje sa seminara prenašala kolegicama. Seminar pod nazivom „ Razvijanje profesionalnih kompetencija ravnatelja u suvremenom dječjem vrtiću” koji je održan u Puli, na Odgajateljskom vijeću prezentirala je ravnateljica Suzana Divjak. „Priprema djece za školu”, naziv je predavanja kojeg su u prostorima vrtića za roditelje predškolske djece, održale liječnica školske medicine, Franciska Lančić te Vesna Vitez, pedagog iz ivanečke osnovne škole.

Odgojitelj, D. Hudoletnjak tijekom godine radila je s pripravnicom i to na način da im je davala stručnu pomoć i pratila njihov rad. U povjerenstvu za praćenje, bila je i ravnateljica te pedagoginja Ljubinka Hajdin.

4. MATERIJALNI UVJETI

Postojeće stanje Zahvaljujući Osnivaču iz proračuna su osigurana sredstva za izradu projektne i tehničke dokumentacije za financiranje iz fondova Europske unije. Gradske službe prijavile su na natječaj Fondu za zaštitu okoliša, adaptaciju i rekonstrukciju objekta DV „Ivančice” te su odobrena sredstva za isto u iznosu od 343. 017, 81 kn. U prvoj fazi realizacije obnove, 2015. godine utrošit će se 68.603, 52 kn iz sredstava Fonda dok će Osnivač iz gradskog proračuna izdvojiti 107.135, 50 kn za rekonstrukciju kanalizacijske mreže u objektu. Zbog negativnog nalaza kuće „ VIZOR” morali smo izraditi i realizirati projekt hidrodinamičke procjene unutarnje hidratantske mreže u objektu DV „ Ivančice”. Izvršena je ugradnja sigurnosnih sustava na istočnom ulazu u zgradu s ciljem što sigurnijeg boravak djece u Ustanovi. Kupljeni su razglas i projektor koji su nam bili neophodni u odgojno - obrazovnom radu. Drvena igrala , starosti desetak godina, zamijenili smo novim, a park smo dodatno oplemenili autićem „Kremenko” i šatorom od vrbovih šiba. Na ulazu je postavljena informacijska ploča. Kupljena je i velika drvena kutija za odlaganje igračaka neophodnih za boravak djece na dvorištu vrtića te stolice za odgojne skupine. U kuhinjskom prostoru, prema nalazu sanitarnog inspektora, postavili smo nove ozračnike.

Page 25: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

24

Kupljen je kuhinjski stol za potrebe školske i vrtićke kuhinje u Radovanu. Prošle radne godine nismo uspjeli u realizaciji dječjeg igrališta u PO Radovan, ali ove godine Grad Ivanec izdvojio je određena sredstva za nabavu igrala ( ljuljačka, tobogan i vrtuljak). Tvornica „Itas” izvršila je uplatu u iznosu od 7584,00 kn, kao donaciju za opremu vrtića. Ova sredstva uložili smo u dodatno opremanje igrališta u Radovanu. Već dugi niz godina nije se značajno ulagalo u namještaj u PO Radovan te smo ove radne godine prostor oplemenili novim ormarićima za didaktu.

Prijedlog mjera za poboljšanje uvjeta rada U idućoj radnoj godini, nastavljamo s energetskom obnovom zgrade što uključuje sanaciju dijela krovišta, stolariju te ostale radnje koje su preduvjet za buduću financijsku uštedu koja će se realizirati u nadolazećim godinama. Nadalje ćemo opremati SDB adekvatnim namještajem te potrebnom didaktom. U PO Radovan planitrat ćemo sredstva za kupnju prenosivog računala i nmadalje planiramo ugradnju sigurnosnih ograda na prozorima skupina koje se nalaze na katu. Zbog sve većeg broja djece, kuhinju ćemo opremiti perilicom suđa sa većom zapremninom od dosadašnje te ćemo kuhinjske elemente zamijeniti profesionalnim.

5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD Odgojno-obrazovni rad provodio se u 9 odgojnih skupina u dobi od navršene godine dana do polaska u školu u centralnom objektu i u 2 mješovite odgojne - skupine u područnom odjeljenju u Radovanu. Centralni vrtić u Ivancu brojio je 240- ero djece, a PO Radovan njih 40- ero. Odgojitelji su u najmlađim skupinama - “Cvjetići” i „Ježići” tijekom radne godine osim brige za njegu , skrb i tjelesni razvoj provodile odgojno – obrazovni rad u kojem su sve aktivnosti, sadržaji i prostor bili prilagođeni djetetovim potrebama i razvojnim mogućnostima. Također su omogućile djeci da istražuju svijet oko sebe svim osjetilima, manipulirajući raznim predmetima, materijalima te na taj način dolazila do novih spoznaja. Tijekom godine nastojali smo prepoznati uvjete života svakog djeteta i uvažiti njihove razvojne potrebe koje su nam bile smjernica prilikom oblikovanja i stvaranja pozitivnog razvojnog konteksta za zajedničko življenje djece i odraslih. U svim odgojnim skupinama podjednako su bile zastupljene životno – praktične i radne aktivnosti, raznovrsne igre, i društveno zabavne aktivnosti, umjetničke i istraživačko spoznajne aktivnosti, raznovrsno izražavanje i stvaranje te aktivnosti s kretanjem. Implementacijom sadržaja iz područja eko - odgoja u različite aktivnosti odgajatelji su doprinjeli zajedničkom cilju, a to je nastavak odgoja djece za očuvanje prirode i planeta Zemlje.

Page 26: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

25

Nagrada i Zahvalnica koje su Vrtiću dodjeljene bile su poticaj odgojiteljima da osmišljavaju što kreativnije igre za djecu na dvorištu pa se ove godine vidi i napredak u realizaciji odgojno – obrazovnih ciljeva i zadataka u radu s djecom na otvorenom kroz sva godišnja doba. U pojedinim skupinama tematski izleti su se uspješno realizirali, dok u pojedinima ne. U idućoj radnoj godini i dalje ćemo inzistirati na njihovom provođenju. Sama uspješna realizacija odgojno- obrazovnog rada prepoznata je van „dvorišta našeg vrtića” pa su se našem pozivu rado odazvali kemičari iz Zagreba te Hrvatski autoklub, a pobjedili smo i na natječaju „Ruksak pun kulture”. U suradnji s Hrvatskim autoklubom i Policijskom postajom u Ivancu 70 - tak mališana dječjeg vrtića „Ivančice“ iz Ivanca bili su dio prometno edukativno – preventivnog programa pod nazivom „Vidi i klikni“.

Page 27: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

26

U sklopu projekta Ministarstava kulture te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, DV „Ivančice“ je 18. rujna 2014. posjetilo je dječje kazalište iz Čakovca „Pinklec“ s predstavom “A tko si ti“, redatelja Romana Bogdana.

Vrtić je ugostio studente znanstvenike koji su djeci na primjeren način približili istraživanja i eksperimentirnja već u ranoj dobi.

5.1. Prilagodba

Strategije koje smo poduzeli s ciljem olakšavanja prilagodbe odnose se na pripremu roditelja na odvajanje (roditeljski satanak za novopridošlu djecu s temom “Prilagodba djeteta na jaslice ili vrtić, individualni razgovori, intervju prilikom upisa te pismene informacije-letak “Kako pomoći roditeljima i djetetu u procesu prilagodbe”.

Page 28: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

27

Proces adaptacije razlikovao se od skupine do skupine jer je u nekim skupinama većina djece krenula u vrtić u isto vrijeme te je adaptacija bila grupna (skupina “Cipelići”- 3. g. i “Cvjetići”- 1 g.). U nekim drugim skupinama nova djeca dolazila su postepeno, tijekom godine što je zahtjevalo višestruke individualne adaptacije te se reflektiralo na cijelu skupinu. Međutim, djeca koja su dolazila kasnije tijekom godine, brže su se prilagođavala jer su im u tom procesu pomagala i druga već adaptirana djeca. Kako bi socjalizacija protekla što bezbolnije i opuštenije, odgajatelji su postavili neke prioritete za koje su smatrali da su važni u odnosu odgojitelj – dijete, dijete-dijete i dijete prostor.

1. uređenje prostora Namještaj i ostali elementi razmješteni su tako da je prostorija pregledna, da postoji mogućnost kretanja te da je sve dostupno djetetu. Tijekom godine prostor se mijenjao tj. prilagođavao uvjetima. 2. boravak s djetetom u prvom tjednu prilagodbe Roditelji su prvih tjedan - dva bili prisutni u skupini. Prvih dana ostajali su po sat dva uz dijete, sredinom tjedna se boravak produživao ali je roditelj povremeno napuštao sobu na kraće, a zatim na dulje vrijeme da bi dijete ostalo veći dio dana u skupini bez roditelja.

3. komunikacija odgojitelj-roditelj Roditelji su tijekom cijele godine dobivali kratke i bitne informacije prilikom dovođenja I odvođenja djece u/iz vrtića, podaci o zbivanjima u skupini i u vrtiću općenito bili su dostupni na panoima u kutićima za roditelje, pored ulaznih vrata u sobe boravka, a sve opsežnije informacije roditelji su dobivali putem individualnih razgovora s odgojiteljem te roditeljskih sastanaka. 4. pronalaženje vedrih i djeci prihvatljivih igara s pjevanjem i brojalica te izrada

šuškalica za izvođenje ritmičkih igara 5. fotografije djece i njihovih obitelji 6. korištenje svih vrsta likovnog materijala 7. izrada prikladnih aplikacija vezanih za godišnja doba i aktualne priče

Page 29: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

28

U neposrednom radu s djecom polazilo se od suvremene koncepcije odgoja, njege i obrazovanja predškolske djece. Osnovno načelo od kojeg se polazilo u organizaciji odgojno-obrazovnog rada je osiguravanje uvjeta za optimalni razvoj djeteta tako da su zadaci i ciljevi komplementarni psihofizičkim mogućnostima djeteta, a ostvaruju se kroz osnovne aktivnosti: igru, rad i učenje (“djeca uče čineći”). Odgojno-obrazovni rad sadržajem je vezan za godišnja doba, narodne i crkvene običaje, društvene i obiteljske tradicije našeg kraja te društvena zbivanja, uvažavajući i prateći interese djece.

5.2. Emocionalni razvoj djeteta s elementima kreativnog izražavanja stvaranja Stvorili smo uvjete koji su razvijali osjećaj ugode kod djeteta tijekom boravka u vrtiću te smo stvorili ozračje u kojem osjeća sigurnost, prihvaćanje, dobrodošlicu i zadovoljstvo jer najvažniji čimbenik uspješnosti odgoja je ozračje u kojem djete živi. Temeljena programska zadaća kojom su se odgojitelji vodili u svojem pedagoškom radu bila je njega, zaštita i odgojno – obrazovni proces prilagođen potrebama djece s uvažavanjem njegovih individualnih i posebnih potreba. Tim načinom rada ostvarile su intenzivan emocionalni kontakt odgojitelj – dijete; dijete – dijete.

Page 30: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

29

5.3 Tjelesni razvoj s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja

Sportske aktivnosti odvijale su se kroz opuštenu atmosferu i igru, učeći pritom o važnosti kretanja i bavljenja sportom za očuvanje dobrog zdravlja i kondicije. Bile su organizirane na način da je svaka skupina boravila u vrtićkoj sportskoj dvorani dva puta tjedno, određen vremenski period (ovisno o godištu djece) u organiziranom tjelesnom vježbanju. Zahvaljujući dobro osmišljenom godišnjem planu Sportskog tima ove radne godine djeca starijih skupina upoznala su se s različitim sportovima. Iz neoblikovanog pedagoškog materijala izrađivale su sportske rekvizite koje su djeca koristila u igrama na dvorištu vrtića. Svoju kretivnost izrazila su i u pješčaniku gdje su neprestano, igrajući se vodom i piojeskom izrađivali svoju „hidroelektranu”.

U radnoj godini 2014/15. nastavili smo s kraćim programom sportske igraonice u koju je uključeno 14-ero djece. Svakodnevno u našoj sportskoj dvorani odgojitelji održavaju sportske satove s djecom iz svojih skupina. Tendencija rada s djecom je vraćanje prirodnim oblicima kretanja pa su se i sadržaji u igraonici te u primarnom programu iz područja razvoja tjelesnih sposobnosti djece planirala na način da se zadovolje osnovni oblici kretanja djece. Svakodnevni boravak na zaraku također je važna komponenta pravilnog rasta i razvoja svakog djeteta pa smo i mi koristili naše prekrasno dvorište kako bi djeca u svim vremenskim prilikama imala mogućnost igri na otvorenom.

Page 31: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

30

Ove godine odgojitelji su imali zadatak da planiraju aktivnosti s kretanjem na dvorištu vrtića, ali na način da obnove tradicijske igre najmlađih.

Starije skupine su se intenzivno tijekom mjeseca travnja pripremale za jubilarni 5. Olimpijski festival djece predškolske dobi te za županijsku olimpijadu.

5.4 Socijalni razvoj djeteta s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja Kroz različite igre tijekom radne godine stvarali smo uvjete za međusobnu komunikaciju i suradnju među djecom. Utjecali smo i na razvoj dobrih socijalnih odnosa te im omogućavali samostalno rješavanje sukoba s usmjeravanjem socijalne interakcije. Omogućavali smo djetetu da kontrolira utvrđene norme ponašanja i drugih članova socijalne sredine. Ovim aktivnostima jačali smo pozitivnu sliku svakog djeteta te gradili njihovo samopouzdanje. Osim socijalizacijskog perioda u vrtiću, djeca su upoznavala ljude različitih zanimanja te kroz ciljane izlete širili svoje spozanaje o životu i ljudima van svoje obitelji i vrtića.

- posjeta Udruge za zaštitu malih životinja

Kroz različite aktivnosti djeca su usvojila prosocijalna ponašanja (npr. dijeljenje, pomaganje, suradnja…) te sposobnost kontrole egocentričnog, impulzivnog i neprimjerenog ponašanja.

Page 32: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

31

Uključivanjem djece u različita kulturno - umjetnička događanja u našem gradu i šire zatim planiranjem odgojno- obrazovnih aktivnosti utječemo na jačanje njihovih kompetencija.

- Uskrs na Špici

-posjetili smo stari grad Varaždin

Page 33: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

32

- posjeta vodocrpilištu

Ovakav način rada kod djece izaziva razumijevanje svoje okoline i djelotvorno snalaženje u svakodnevnim situacijama te ono kasnije uspješno postiže osobne ciljeve. U svim odgojnim skupinama odgajatelji su pomoću vlastitih vještina pomagala djeci da se nose s neugodnim emocijama kao što su strah, ljutnja i frustracija kako bi što brže stekli socijalne vještine, odnosno kako bi im pomogli regulirati vlastite emocije. U DV „Ivančice” uključena su djeca s teškoćama u razvoju te su odgojitelji također senzibilizirali ostalu djecu na njihova ograničenja i odnos prema njima. Osim dijela gore navedenih sadržaja, za jačanje dječje socijalne kompetencije svakako treba spomenuti Olimpijske festivele, Smotru dramskog stvaralaštva, priredbe i svečanosti koje uvelike pomažu najmlađima u stjecanju samopouzdanja. U skladu s tim je u skupini „ „Leptirići” proveden je sklop aktivnosti pod nazivom „Različitost je bogatstvo”.

5.5. Spoznajni razvoj djeteta s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja

Kako bi djeca usvojila što više znanja koja bi im ostala u trajnom sjećanju i nadalje su se provodile aktivnosti na način tematskog planiranja, s mnoštvom poticaja, doživljenog iskustva

Page 34: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

33

te radno- praktičnih aktivnosti. Dobrim osluškivanjem dječjih interesa došli smo do neobičnih aktivnosti u skupinama: Eiffolov toranj,

Iz godine u godinu sve su bolji rezultati rada odgojitelja s djecom prema zadanoj Misiji DV „Ivančice” te su izuzetno dobri rezultati postignuti na razvoju kognitivnih sposobnosti djece. Ove radne godine sve skupine su slijedile zacrtane pedagoške puteve nudeći djeci raznolike sadržaje, rad na način da „djeca uče čineći” te dostupnost raznolikog neoblikovanog materijala koji je svoju svrhu našao u dnevnim aktivnostima tijekom cijele godine Odgojitelji su se posebno trudili u izradi didaktičkog materijala kojeg su izrađivale prema planiranim sadržajima.

Izrazito dobri rezultati u realizaciji projekata, ostvareni su u skupini „Loptice”. Aktivnosti su se planirale prema dječjim interesima, bili su zadovoljeni svi kriteriji dječjeg razvoja te je logičko razmišljanje stavljeno ispred reproduktivnih znanja. Također je i suradnja s roditeljima te vođenje pedagoške dokumentacije bila izvrsna. Projekt: Eiffelov toranj Naziv skupine: „Loptice”

Page 35: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

34

Page 36: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

35

Sklop aktivnosti: Konac, igla, tkanina Naziv skupine: “Srčeka”

Page 37: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

36

Naziv skupine: Cvjetići

Igrom do razvoja fine i krupne motorike u jaslicama Kako bi se ubrzano razvila motorička sposobnost djece jasličke dobi , a samim tim i

sinapse u kori velikog mozga koje su odgovorne za razvoj biološkog potencijala djeteta, u jaslicama se svakodnevno radilo na dječjem razvoju fine i krupne motorike.

IGRE ZA RAZVOJ FINE MOTORIKE

Page 38: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

37

IGRE ZA RAZVOJ KRUPNE MOTORIKE

Page 39: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

38

Page 40: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

39

Slavlja i svečanosti na razini Ustanove Zahvaljujući predanom radu odgojitelja te suradnjom s lokalnom zajednicom, Vrtić je ove radne godine nanizao bezbroj uspješnica: dobitnici smo nagrade za “Najljepši školski vrt u Hrvatskoj; sudjelovali smo u emisiji HRT-a “Svaki dan, dobar dan”; za naš Vrtić čulo se i kroz radio valove HRT-e u emisiji......; povodom Božićnih blagdana, a u suradnji s bendom 5. element održali smo nezaboravni koncert na kojem je prisustvovalo više od tisuću posjetitelja; uručena nam je i Zahvalnica za ekološki rad s djecom i promidžbu grada Ivanca....

Page 41: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

40

....a sve naše aktivnosti zabilježile su Ivanečke novine. Hvala ! Božić u Ivancu

Page 42: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

41

Oko 200 djece je u pratnji grupe Peti element izvelo je splet božićnih pjesama i prigodnih plesnih koreografija. Uz djecu pjevali su i svirali njihovi roditelji.

- rock bend “Loptice” izveo je pjesmu” Moja prva ljubav” povodom rođendana grada Ivanca

Page 43: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

42

Ponosni smo dobitnci Zahvalnice Grada Ivanca

- dobili smo prekrasnu keramičku diplomu akademskog kipara Ante Grčića, za najljepši tradicijski vrt i dendrološki par Dječji tjedan Od 6 - 11. listopada, u vremenu obilježavanja Dječjeg tjedna,u vrtiću je bilo posebno veselo. Lutkarski tim ivanečkog vrtića pripremio je lutkarsku predstavu „Tri mačke“ , kojom je razveselio najmlađe. U veseloj, raspjevanoj i nadasve poučnoj predstavi uživali su mališani od druge godine do najstarijih, a predstavi, zajedničkoj igri i druženju pridružila su im se djeca PO Radovan i DV „Runolist iz Žarovnice. Skupine “Bubamare”, “Leptirići”, “ Loptice” i “Jabučice” bili su na nezaboravnom izletu u Sv. Križu Začrtje gdje su uživali u društvu “Coprnica i Coprnjaka”. Ponovo su nas tortom počastili i predstavnici grada, do gradonačelnici - Čedomir Bračko i Branko Putarek. Valentinovo Najmlađi Ivančani proslavili su Valentinovo na način kako su ih slavili njihove roditelji i bake i djedovi. Velik broj njih okupio se tako u parku u Ivancu gdje su i sami sakupljali slatke poklončiće. Naime, kao što su nekad naši stari na Valentinovsko jutro trčali potražiti zebice tj. ostanjke koje su ostavili ptičeki koji su se ženili tako su se i danas klinci rastrčali po parku u potrazi za kolačima koji su bili skriveni po drveću i grmlju.

Page 44: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

43

Prije toga, održan je i kratak program u kojem su sudjelovala i djeca dječjih vrtića. Inače, cijeli događaj organizirala je Udruga udomitelja "Nada", a pod pokroviteljstvom Grada Ivanca. Sveti Nikola na ivanečkoj Špici Doček Sv. Nikole organizirali su grad Ivanec i naš vrtić. Oko tisuću djece dočekalo ga je na gradskoj špici.. Sletio je na krov robne kuće, a u silasku s krova pomogli su mu ivanečki vatrogasci.

“Ivančice” na Danima Europe u Varaždinu U sklopu obilježavanja Europskog tjedna u četvrtak, 8. svibnja 2014, u parku

Vatroslava Jagića održana je manifestacija "Europa u srcu Varaždinske županije“ - Glas djece u EU parlamentu.

Vrtić „Ivančice“ predstavio je Litvu, članicu Europske unije, promatranu očima djeteta. Litvanici vole košarku, obožavaju jesti raženi kruh i palačinke s krumpirom (bliynas), imaju neobično „Brdo križeva“, a omiljeni dječji pisac im je Kestutis Kasparavičius. Naši mali parlamentarci izrekli su svoje želje na litvanskom, a one su glasile:

„Dobar dan! Mi predstavljamo Litvu. Želimo litvanskoj djeci mnogo igara, veselja, sreće, mira i zdravlja“.

Page 45: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

44

Program “Ruksak pun kulture” u ivanečkom dječjem vrtiću Dječji vrtić "Ivančice" natjecao se na natječaju za provedbu Programa "Ruksak pun kulture" - umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2014. Uz vrtići iz Jalžabeta "Ivančice" su jedine prošle na natječaju. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti te zajedničkom ulaganju u područje obrazovanja i kulture na državnoj razini. Program omogućava dostupnost, približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihove estetske kulture i umjetnosti.

Page 46: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

45

U sklopu projekta Ministarstava kulture te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, DV „Ivančice“ je 18. rujna 2014. posjetilo je dječje kazalište iz Čakovca „Pinklec“ s predstavom “A tko si ti“, redatelja Romana Bogdana.

5.6. Govorni razvoj djeteta s elementima kreativnog izražavanja i stvaranja

Da bismo djelovali na sveukupan razvoj govora (ekspresivni i receptivni), rad u skupinama obilovao je različitim igrama koje su poticale i razvoj govorne i slušne osjetljivosti. Scenska lutka bila je sve prisutna te smo roditeljima prezentirali naša govornička umijeća kroz “5.Smotru dramskog stvaralaštva” djece Dječjeg vrtića “Ivančice “ Ivanec. Lutkarski tim našeg vrtića pripremio je nekoliko scenskih igara i lutkarskih predstava. Posjetilo nas je i lutkarsko kazalište „Pinklec” iz Čakovca s predstavom „A tko si ti”?

Page 47: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

46

6. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE Svako novo upisano djete obavezno je sistematski pregledano kod pedijatra te je roditelj bio dužan potvrdu o obavljenom lječničkom pregledu dostaviti u vrtić. Da bismo prevenirali oboljenja u zimskim mjesecima pozvali smo službu Zavoda za javno zdrastvo koja nam je dezinficirala prostore te aerosolom uništila postojeće viruse. Dobrom organizacijom dnevnog rasporeda omogućili smo da odgojitelji provode higijenu- pranje ruku, pranje zubi, umivanje, upotrebu toaletnog papira. Na početku radne godine proveli smo anketu među roditeljima srednjih i starijih skupina o potrebama njihove djece za snom i odmorom. I nadalje djeca u petoj godini života pa sve do polaska u školu vrijeme su provodila u igri i druženji , izuzev onih koja su u vrtić dolazila u ranim jutarnjim satima, a njima je omogućen dnevni odmor.

7. SURADNJA S DJETETOVOM OBITELJI U našem vrtiću posebnu pozornost pridajemo suradnji s roditeljima koja nije na zavidnoj razini pa ju je i nadalje potrebno intenzivirati. Suradnja s roditeljima temeljila se na nekoliko različitih oblika:

a) roditeljski sastanci (plenarni, informacijski, komunikacijski, radionice) b) radionice za roditelje i djecu c) individualni razgovori s roditeljima i savjetodavni rad d) pisani oblici komunikacije(kutići za roditelje, informativni materijali, letci, zidne

novine, web stranica Vrtića) e) neposredno uključivanje roditelja u odgojno- obrazovni proces( boravak roditelja u

skupini,druženja s roditeljima...) Roditeljski sastanci održani su s raznolikim sadržajima i oblicima druženja. Svaka odgojna skupina održala je 2 roditeljska sastanka. PLENARNI RODITELJSKI SASTANCI- s obzirom na velik broj novopridošlih roditelja organizirali smo za njh plenarni roditeljski sastanak na kojem smo ih informirali o ustrojstvu rada vrtića, prilagodbi djeteta i financiranju tj. visini uplate roditelja. KOMUNIKACIJSKI RODITELJSKI SASTANCI- održani su na različite teme već prema dobnim skupinama i interesima roditelja Svaka odgojna skupina ima svoj kutić za roditelje koji se kontinuirano održavaju i obogaćuju različitim sadržajima. Putem kutića za roditelje, roditelji dobivaju pravovremene sve važne informacije o sastancima, aktivnostima u vrtiću i izvan njega- izleti, posjete, predstave. U kutićima su izloženi dječji crteži, priče djece o doživljajima s izleta, fotografije djece o aktivnostima i slični sadržaji. Edukativni kutić za roditelje na nivou skupine i objekta kontinuirano je obogačivan informacijama o aktivnostima djece na nivou cijele Ustanove. Na glavnom ulazu u objekat postavljena je kutija za pismenu komunikaciju roditelja- pohvale, prigovori i prijedlozi.....Tokom radne godine nismo primili ni jednu pisanu poruku. Organizirali smo roditeljski sastanak za roditelje predškolske djece s pedagoginjom osnovne škole, V. Vitez te liječnicom školske medicine dr. Lančić. Veliki odaziv roditelja primjećen je u Božićnim i Uskrsnim radionicama u kojima roditelji, djeca i odgojitelji izrađuju blagdanske ukrase, nakit i čestitke.

Page 48: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

47

Savjetodavni rad s roditeljima odvijao se individualno ili u manjim grupama. Roditelji su sudjelovali i u ostvarenju svečanih programa, blagdanskih i tematskih izložbi, posjete i izleta. U odgojnim skupinama kontinuirano su se održavale izložbe dječjih radova s opisom aktivnosti. Također su rađene izložbe prema godišnjim dobima i prigodnim blagdanima te izložbe projekata. Svaka skupina imala je i završnu priredbu koja je također završavala s druženjem roditelja. Cilj nam je još više ojačati suradnju s roditeljima te dosegnuti partnerski odnos, a zajedničkim trudom i zalaganjem te pozitivnom komunikacijom to možemo postići.

8. SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA Tijekom radne godine 2012/13. ostvrili smo suradnju s kulturnim, sportskim i javnim poduzećima te ustanovama na području grada Ivanca. *Grad Ivanec *Zajednica sportskih udruga grada Ivanca i Varaždina te Hrvatski olimpijski odbor *Turistička zajednica grada Ivanca * Policijska postaja Ivanec *Ivkom Ivanec *Osnovna i Srednja škola Ivanec *Radio – Ivanec i radio Megaton; Hrvatska radio televizija * Hrvatska radio televizija * Varaždinska televizija * Ivanečki karate klub *Udruga udomitelja „Nada“ * Udruga malih životinja „Fauna“ Zahvaljujući kvalitetnoj podršci gradonačelnika grada Ivanca te vrlo dobroj suradnji s gradskim vijećem, uspjeli smo kvalitetu naših usluga podići na zavidnu razinu. Kvalitetno medijsko praćenje naših aktivnosti također je zasluga gradskih službi koje su prepoznale kvalitetu našeg odgojno-obrazovnog rada. Kako bi svako djete s područja grada Ivanca imalo svoje pravo na predškolski odgoj i obrazovanje, Grad je dao podršku privatnoj inicijativi za otvaranje Vrtića. Također tijekom godine Vrtić je bio suport gradu u pribavljanju dokumentacije za Fondove europske unije vezano uz adaptaciju i sanaciju postojećeg objekta.

Na inicijativu našeg vrtića, a zahvaljujući Zajednici sportskih udruga grada Ivanca i njihovoj nesebičnoj pomoći i ove godine smo 5. puta uspješno organizirali OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA, IVANEC 2015. Ova sportska manifestacija okupila je 290 mališana iz 8 vrtća. Uspješan pedagoški rad iz područja ekologije rezultirao je nagradom te financijskom potporom u iznosu od 7.000.00 kn koje smo uložili u naš dendrološki park.

Page 49: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

48

Natjecali smo se i na natječaju u organizaciji Ministarstva kulture pod nazivom – Ruksak pun kulture te također pobijedili kao jedan od dva dječja vrtića s područja varaždinske županije. Kvalitetnu suradnju ostvarili smo sa stručnim službama: * Ostvarili smo suradnju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa * OMEP Hrvatska * Obiteljskog centar i Centar za ranu intervenciju Tomislav Špoljar iz Vraždina * Agencija za odgoj i obrazovanje * DND Varaždin *Surađivali smo i s vrtićima varaždinske i međimurske županije * Surađivali smo i sa dnevnim novnama „Večernji list“ i „Regionalni tjednik“, „Ivanečke novine“ te „Varaždinski tjednik“

Radio Ivanec i „Šareni bicikl“

Kontinuirano smo surađivali na praćenju zdrastveno - higijenskih uvjeta, zdravlja djece i radnika sa: *HZZO Varaždin *Dom zdravlja Ivanec

ZAKLJUČAK

Dječji vrtić ”Ivančice” Ivanec u protekloj pedagoškoj godini 2014/15. osigurao je odgovarajuće prostorne i materijalne uvjete za provedbu svih programa s djecom predškolske dobi koji su usklađeni sa suvremenim dostignućima u predškolskom odgoju i obrazovanju djece. Budući da su roditelji prepoznali kvalitetu našeg rada i nastojanja da najmlađima pružimo maksimum u njihovom odrastanju, dječji vrtić danas ima problema s prostornim i kadrovskim kapacitetima. Naime, Vrtić je prekapacitiran te se nadamo da će Grad u idućem razdoblju naći riješenje za ove probleme.

Iako DV „ Ivančice“ i PO Radovan zajedno broje 280-ero, u igraonice je uključeno njih 80-ero, u minimalni program priprema djece za školu polazi 100-tinjak mališana, NEMAMO stručnog tima – psiholog, logoped, pedagog.

Postotak uključenost djece u bar jedan institucionalni oblik predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Ivanca iznosi 88% što je u europskom rangu.

Page 50: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

49

Svako dijete ima pravo na zdravo, sigurno i sretno djetinjstvo, maksimalni razvoj individualnih potencijala i sposobnosti, komunikaciju i interakciju s vršnjacima i odraslima, pravovremen, efikasan i osobnosti djeteta - primjeren predškolski odgoj.

U skladu s gore navedenim, s ponosom moramo reći da vrtić uz svestranu pomoć osnivača, Grada Ivanca, potiče širenje mreže vrtićkih programa kojim se ostvaruje pravo svakog djeteta na jedan od organiziranih oblika predškolskog odgoja od čijeg uspješnog ostvarivanja značajno ovisi razvoj osobnosti svakog djeteta i njegovo daljnje napredovanje. Obitelj nije u stanju ponuditi djetetu kognitivno ni socijalno iskustvo, a posebno ne iskustvo vršnjaka i drugih odraslih osoba onako kao što to može vrtić, ali ne bilo koji vrtić, već onaj sa 55- godišnjim iskustvom u radu s najosjetljivijom populacijom djece.

Page 51: Godišnje izviješće Dječjeg vrtića Ivančice za 2014. – 2015. godinu

Na temelju dlanka 21. Zakona o predSkolskom odgoju i obrazovanju, dlanka 50. StatutaDjedjeg vrti(,a ,,Ivandice" Ivanec i Zakona o ustanovama, Upravno vijede Djedjeg vrti6a,,Ivandiceoo Ivanec, donijelo je dana 20. srpnja 2015. godine

GODISNJf, IZvJESCE DJEdJEG yRTICAZA PEDAGOSIfl 2OI4I2AI5. GODI1YU

RAVNATELJ:

Klasa: 601-021 15-03/01Urbroj : 21861012-07- 1 5-0 IIvanec, 20.1 .2015. godine

PREDSJEDNIK UPRA\TNOG

5A