godiŠnji plan i program rada djeČjeg vrtiĆa "pinokio

of 32 /32
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA DJEČJI VRTIĆ „PINOKIO“ PRILAZ STADIONU 3 DONJI MIHOLJAC Tel: 031/631-919 e-mail: djecjivrticp[email protected] KLASA:601-02/15-03/01 URBROJ: 2115/11-03-15-01 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA "PINOKIO" ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. Jadranka Landup, ravnateljica rujan, 2015. godina

Author: buimien

Post on 28-Jan-2017

236 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  OSJEKO-BARANJSKA UPANIJA

  DJEJI VRTI PINOKIO

  PRILAZ STADIONU 3

  DONJI MIHOLJAC

  Tel: 031/631-919

  e-mail: [email protected]

  KLASA:601-02/15-03/01

  URBROJ: 2115/11-03-15-01

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA

  DJEJEG VRTIA "PINOKIO"

  ZA PEDAGOKU GODINU 2015./2016.

  Jadranka Landup, ravnateljica

  rujan, 2015. godina

 • 1. UVOD

  U Donjem Miholjcu otvoren je vrti 1. studenoga 1959. godine. Kako nije bilo namjenski

  izraenog objekta za obavljanje djelatnosti predkolskog odgoja, vrti je radio u vrlo tekim

  uvjetima i na razliitim lokacijama. 1965. godine vrti ulazi u sastav Osnovne kole August

  Harambai, te zajedniki djeluju do 30. srpnja 1991. godine, kada se odvaja od Osnovne

  kole August Harambai te postaje samostalna ustanova. Osniva vrtia postaje grad Donji

  Miholjac.

  1. listopada 1977. godine djeji vrti se seli iz prostorija Tenis kluba u novu zgradu, koja je

  namjenski graena. U novom prostoru ima pet soba dnevnog boravka, veliki hol, sanitarni

  vor i kuhinju. Tri sobe planirane su za 75 djece vrtike skupine, a dvije sobe za 25 djece

  jaslike dobi. Uz zgradu su izraene tri velike terase koje su radne 1983./84. godine zbog

  poveanja broja djece nadograene u jo dvije sobe dnevnog boravka.

  Iste godine zapoele su s radom jaslice. Prije nije bilo zanimanja za njihov rad budui da je

  prijem djece u dobi do tri godine organiziran pri upnom uredu.

  Danas Djeji vrti Pinokio u svom sastavu ima tri podruna vrtia i to u Rakitovici,

  rnkovcima i Marijancima.

  Podruni vrti u Rakitovici djeluje pri matinom vrtiu jer je selo Rakitovica prigradsko

  naselje Donjeg Miholjca. Otvoren je 1986. godine u zgradi Osnovne kole August

  Harambai, a prostor je preureen i prilagoen djelatnosti koju obavlja. Kako je postojala

  potreba za 10-satnim programom, hrana se djeci dovozila iz matinog vrtia. Tijekom godine

  zbog nezaposlenosti roditelja vrti je ukinuo 10-satni program te danas radi 5 sati.

  Podruni vrti rnkovci i Marijanci pripadaju opini Marijanci koja ih financira. Zbog

  potreba radnika Kudjeljare 1984. godine u rnkovcima je ureen prostor u vlasnitvu

  tvornice. Slaba djelatnost tvornice rezultirala je zatvaranjem vrtia u radnoj 1988./89. godine

  da bi se 1. rujna 1991. godine ponovno otvorio vrti, ali s 5-satnim programom.

  1987. godine u Marijancima je izgraena nova kola uz koju je izgraen djeji vrti koji radi

  na bazi 5-satnog programa.

  2

 • 2.USTROJSTVO PROGRAMA

  Zadaci na unapreivanju ustrojstva programa :

  - radno vrijeme vrtia uskladit e se prema potrebama zaposlenih roditelja, sukladno

  radu gospodarskih subjekata i ostalih institucija u gradu roditeljima polaznika vrtia

  - ove pedagoke godine ponudit e se: 10-satni cjelodnevni program za jaslice (od

  navrene jedne godine do navrene tree godine) i za vrti (od navrene tree godine

  do navrene sedme godine), te krai programi

  - ove pedagoke godine organizirat e se program ranog uenja engleskog jezika

  - za djecu koja nisu ukljuena u redovne programe pohaanja vrtia, organizirat e se

  predkola u trajanju od 250 sati

  - aktivno ukljuiti roditelje da svojim prijedlozima, primjedbama i savjetima doprinose

  podizanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada i kreiranju odgojno-obrazovnog rada

  - organizirati i odravati radionice, predavanja, strune skupove, diskusije, a sve u

  prilog kvaliteti odgoja i obrazovanja djece u naim vrtiima

  - organizirati meusobna druenja odgojnih skupina s planiranim zajednikim

  aktivnostima

  - irenje suradnje s vrtiima drugih gradova uz razmjenu iskustava. Nastaviti suradnju s

  djejim vrtiem u Szalanti u Maarskoj

  - uspostaviti kvalitetnu suradnju s gradskim institucijama; lokalna uprava i samouprava,

  osnovna kola, upni ured, Policijska postaja, Dom zdravlja, te ostalim poduzeima

  koja su spremna pripomoi radu vrtia

  - informiranje roditelja podii na viu razinu razliitim oblicima pisanih obavijesti

  (oglasne ploe, pozivnice, prospekti, web stranica) da bi dobili uvid u projekte i

  dogaanja u vrtiu

  - polaznicima vrtia nastojati organizirati kvalitetan i kontinuiran boravak na zraku uz

  pravilnu izmjenu statikih i dinamikih aktivnosti, organizirati jednodnevne izlete u

  blioj okolici, sportska dogaanja, kazaline predstave

  - uvoditi nove metode i oblike rada vezano za odgoj i obrazovanje djece rane i

  predkolske dobi

  - organizirati pomo roditeljima pri odgojno-obrazovnim problemima u razvoju djeteta

  3

 • 2.1. PODACI O DJECI I VRSTI PROGRAMA PO VRTIIMA

  Djeji vrti "Pinokio" 5 satni program 10 satni program Ukupno

  Matini vrti Donji

  Miholjac

  / 119 119

  Podruni vrti

  Rakitovica

  20 / 20

  Podruni vrti

  Marijanci

  22 / 22

  Podruni vrti

  rnkovci

  18 / 18

  SVEUKUPNO 60 119 179

  4

 • 2.2. PODACI O ODGOJNIM SKUPINAMA I RASPOREDU

  DJELATNIKA U SKUPINAMA

  DJEJI

  VRTI

  SKUPINA

  DJECE

  UZRASTA

  ODGOJITELJI BROJ

  DJECE

  ( 5-satni

  program)

  BROJ

  DJECE

  (10-satni

  program)

  UKUPNO

  Donji

  Miholjac

  Jaslice (1-3 god) Ruica Topolovec

  urica Vesanovi Dvornik

  / 8 8

  3 4 godine Suzana Pavin / 16 16

  4 5 godina Vlatka Kopi Perkovi

  urica Lukaevi

  / 22 22

  5-6 godina Mirjana Skeledija

  Ivana Paraikovi

  / 25 25

  6-7 god Snjeana Abii

  Tanja Korenj

  / 26 26

  4-7 godina Nevenka imunovi

  Jadranka ebi

  / 22 22

  Rakitovica 3 7 godina Marija Dumai Lovri 20 / 20

  Marijanci 3 7 godina urica Kudeljnjak 22 / 22

  rnkovci 3 7 godina Zvjezdana Dubrovi 18 / 18

  UKUPNO 60 119 179

  5

 • 2.3. PODACI O ODGOJNO-ZDRAVSTVENIM, STRUNIM I

  TEHNIKIM SLUBAMA SA NAZNAENOM STRUNOM

  SPREMOM DJELATNIKA

  VRTI IME I PREZIME RADNO MJESTO STRUNA

  SPREMA

  D.Miholjac Jadranka Landup ravnatelj VS

  Vlatka Kopi Perkovi odgojitelj VS

  Suzana Pavin odgojitelj VS

  Nevenka imunovi odgojitelj VS

  Jadranka ebi odgojitelj VS

  Snjeana Abii odgojitelj VS

  Mirjana Skeledija odgojitelj VS

  urica Lukaevi odgojitelj VS

  Tanja Korenj odgojitelj VS

  Ivana Paraikovi odgojitelj VS

  Ruica Topolovec odgojitelj SSS

  Rakitovica Marija Dumani Lovri odgojitelj VS

  Marijanci urica Kudeljnjak odgojitelj VS

  rnkovci Zvjezdana Dubrovi odgojitelj VS

  D.Miholjac urica Vesanovi- Dvornik medicinska sestra SSS

  Tihana Trcovi voditelj raunovodstva VSS

  Boica Horvat kuharica SSS

  Ljiljana Kneevi pomona kuharica-pralja NSS

  Zdenka Perasi spremaica NSS

  Ksenija Visinger spremaica NSS

  Krunoslav Starevi domar-loa SSS

  Rakitovica Janja Aladi spremaica pola radnog

  vremena

  NSS

  Marijanci Anka Fabijani spremaica pola radnog

  vremena

  NSS

  rnkovci Marija Novoselac spremaica pola radnog

  vremena

  NSS

  6

 • Ukupan broj zaposlenih radnika je:

  1 ravnatelj

  13 odgojitelja

  1 medicinska sestra

  1 voditelj raunovodstva

  1 kuharica

  1 pomona kuharica-pralja

  1 domar-loa

  2 spremaice s punim radnim vremenom

  3 spremaice s pola radnog vremena.

  7

 • BROJ ZAPOSLENIH U DONJEM MIHOLJCU I PODRUNOM VRTIU RAKITOVICA

  1 ravnatelj

  1 voditelj raunovodstva

  10 odgojitelja u Donjem Miholjcu

  1 odgojitelj u Podrunom vrtiu Rakitovica

  1 medicinska sestra

  1 kuharica

  1 pomona kuharica-pralja

  2 spremaice puno radno vrijeme

  1 spremaica pola radnog vremena ( Podruni vrti Rakitovica )

  1 domar-loa

  ______________

  20 UKUPNO

  Napomena: Mateja utalo-odgojitelj VS odrauje pripravniki sta radi polaganja strunog

  ispita

  BROJ ZAPOSLENIH U PODRUNOM VRTIU MARIJANCI I RNKOVCI

  2 odgojitelja

  2 spremaica pola radnog vremena

  4 UKUPNO

  8

 • 2.4. USTROJSTVO PRIMARNIH PROGRAMA

  PROGRAM POETAK RADNE GODINE ZAVRETAK RADNE

  GODINE

  UKUPAN BROJ

  RADNIH DANA

  Donji

  Miholjac

  1. rujna 2015. 31. kolovoza 2016. 253

  Rakitovica 1. rujna 2015. 31. kolovoza 2016. 253

  Marijanci 1. rujna 2015. 31. kolovoza 2016. 253

  rnkovci 1. rujna 2015. 31. kolovoza 2016. 253

  Program predkole POETAK RADA ZAVRETAK RADA UKUPAN BROJ

  SATI

  Donji Miholjac 12. sijenja 2016. 29. travnja 2016. 250

  2.5. RADNO VRIJEME S DJECOM

  VRTI RADNO VRIJEME S DJECOM

  Donji Miholjac 5:30 16:00 sati

  Rakitovica 8:00 13:00 sati

  Marijanci 8:00 13:00 sati

  rnkovci 8:00 13:00 sati

  9

 • 2.6. RADNO VRIJEME RADNIKA

  Radno vrijeme svih radnika je 40 sati tjedno.

  RADNO MJESTO RADNO VRIJEME

  1.ravnateljica 7:30 15:30 sati ( neposredni rad s djecom po potrebi )

  2. odgojitelji 5:30 16:00 sati ( rad u smjeni )

  3. zdravstveni radnik 08:00 16:00 sati

  4. voditelj raunovodstva 7:00 15:00 sati

  5. Tehnika sluba

  - kuharica 6:00 14:00 sati

  - pomona kuharica pralja 6:00 14:00 sati

  - domar loa 5:30 13:30 sati

  - spremaice ( Donji Miholjac ) 11:00 19:00 sati

  - spremaica ( Marijanci i rnkovci ) 7:00 11:00 sati

  - spremaica ( Rakitovica ) 7:00 11:00 sati

  10

 • 2.7. STRUKTURA RADNOG VREMENA ODGOJITELJA I

  ZDRAVSTVENOG RADNIKA

  1. ODGOJITELJI I ZDRAVSTVENI RADNIK Broj sati

  GODINJI FOND SATI

  1.NEPOSREDNI RAD S DJECOM 1391,5

  2.OSTALE OBAVEZE 506

  - planiranje odgojno-obrazovnog rada

  - voenje dokumentacije

  - priprema za rad

  - kolektivno struno usavravanje

  - individualno struno usavravanje

  - suradnja s roditeljima i okruenjem

  4. STANKA 126,5

  5.GODINJI ODMORI 240

  6.PRAZNICI, BLAGDANI I NERADNI DANI 72

  UKUPNO 2336

  11

 • 2. RAVNATELJ Broj sati

  GODINJI FOND SATI

  1. NEPOSREDNI RAD S DJECOM (pomo i zamjena) 759

  2.POSLOVI I RADNI ZADACI RAVNATELJA 1138,5

  3. STANKA 126,5

  4.GODINJI ODMOR 240

  5.PRAZNICI, BLAGDANI I NERADNI DANI 72

  UKUPNO 2336

  12

 • 3. MATERIJALNI UVJETI RADA

  3.1. ZADAE ZA UNAPREIVANJE

  -u cilju osiguranja potrebnih sredstava, suraivati s gradonaelnikom Donjeg Miholjca i

  naelnikom opine Marijanci, te proelnikom Ureda za prosvjetu Osjeko-baranjske upanije

  - u poslovanju nastojati to vie utedjeti, te imati ekonomsku cjelinu programa vrtia u kojoj

  sudjelovanje roditelja ne bi prelazilo financijske mogunosti roditelja

  - uvati, odravati i popravljati sredstva rada u svim vrtiima

  - ulagati u modernizaciju prostora i obnavljati postojeu opremu

  - uspostaviti partnerski odnos s roditeljima, aktivno ih ukljuiti u rad i ivot vrtia,

  organizirati zajednike akcije koje e pridonijeti kvaliteti vanjskog i unutranjeg prostora.

  3.2 IZVOR FINANCIRANJA

  Financiranje djelatnosti predkolskog odgoja je u nadlenosti lokalne uprave i samouprave,

  dok Zakone i ostale naputke donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, to stvara

  raznolike slike od vrtia do vrtia.

  Prema ovom modelu jedinica lokalne uprave i samouprave osigurava sredstva potrebna za

  isplatu plaa uposlenih u predkolskoj upravi, dok se prehrana i materijalni trokovi

  podmiruju sredstvima sudjelovanja roditelja u ukupnoj cijeni kotanja vrtia.

  Zbog niza nedostataka ovog modela dolazi u pitanje opstojnost vrtia u manjim sredinama.

  Vrtii nisu u mogunosti snositi teret trokova koji se javljaju zbog dotrajalosti objekata,

  stoga je potrebno ukljuiti sve privredne subjekte u rjeavanju takvih problema.

  13

 • 3.3. PLAN NABAVE

  Matini vrti u Donjem Miholjcu

  - dopuniti didaktikim materijalom sve sobe dnevnog boravka

  - nabaviti opremu, knjige, te potroni materijal u skladu s financijskim mogunostima

  - nabaviti rekvizite za tjelesne aktivnosti, ovisno o financijskim mogunostima

  - obnoviti i obogatiti centre raznih aktivnosti (obitelj, frizer, likovni,glazbeni i sl.)

  - zamijeniti dotrajalu drvenu stolariju PVC stolarijom (jedan dio stolarije je obnovljen

  uz pomo Grada)

  - lakirati parket u sobama dnevnog boravka

  - obnoviti rasvjetu u cijelom vrtiu

  - obnoviti sanitarne prostorije za djecu

  - kupiti perilicu rublja veeg kapaciteta

  - kupiti novi namjetaj u sobe dnevnog boravka

  - dopuniti posue u kuhinji

  Podruni vrti u Rakitovici

  - obnoviti didaktiki materijal i igrake

  - dopuniti sprave i igrake na dvoritu

  - obnoviti posue

  Podruni vrti u rnkovcima

  - popraviti i dopuniti igrake u dvoritu vrtia

  - nabaviti didaktiki materijal i igrake

  - nabaviti tednjak za ajnu kuhinju

  Podruni vrti u Marijancima

  - nabaviti didaktiki materijal i igrake

  - mijenjati namjetaj

  14

 • 4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

  4.1. ZADAE ZA UNAPREIVANJA

  - nastojati sve aktivnosti prilagoditi stupnju razvoja i interesa djece

  - poticati aktivnosti vezane za bioloke potrebe (njega djeteta, svlaenje, oblaenje,

  posluivanje)

  - zadovoljiti osnovne tjelesne potrebe za hranom, zrakom, kretanjem, igrom, boravkom

  u prirodi

  - razvijati prirodne oblike kretanja (puzanje, hodanje, tranje, skakanje, provlaenje,

  penjanje, guranje, vuenje, potiskivanje, bacanje, hvatanje, dizanje, noenje, kotrljanje

  i kolutanje )

  - poticati specifine aktivnosti s kretanjem (tjelesno vjebanje, plivanje, sanjkanje,

  klizanje, vonja bicikla, tricikla i romobila )

  - osigurati zadovoljenje potrebe za sigurnou, njenou i ljubavlju roditelja i drugih

  osoba koje dijete sree

  - jaati otpornost organizma na nepovoljne vremenske utjecaje

  - uvati djeje zdravlje i ivot

  4.2. SADRAJ AKTIVNOSTI

  - s roditeljima dogovoriti lijeniki pregled djece prije polaska u vrti

  - navikavati djecu na ouvanje zdravlja razvojem higijenskih navika (prljave i iste

  ruke, kupanje, etkica za zube, prehlada)

  - suzbijati strah od zdravstevnih radnika ( lijekovi nisu bombon, naoale i djeca, med i

  ljekovito bilje)

  - svakodnevno boraviti na zraku uz poticanje specifinih aktivnosti s kretanjem

  - razvijati mjere samozatite (opasnost u kui i vrtiu, kutija prve pomoi )

  - organizirati sportsko-rekreacijske programe

  - kontrolirati higijenu svih prostora, inventara, igraaka i predmeta

  - obavljati antropometrijska mjerenja i biljeiti ih

  - raditi na praenju i unapreivanju prehrane

  15

 • - provjeriti kakvou pitke vode

  - vriti mikrobioloku analizu hrane i uzoraka brisa posua

  - organizirati sistemski pregled zaposlenika

  - voditi brigu o priuvnoj ljekarni

  4.3. SIGURNOSNO ZATITNI PREVENTIVNI PROGRAM

  U pedagokoj 2015./16. godini provodit e se mjere sigurnosno zatitno preventivnog

  programa te e radnici biti upoznati kako postupati u kriznim situacijama.

  Redovite mjere sigurnosti u Djejem vrtiu Pinokio definiraju:

  - radno vrijeme ustanove sa svim podrunim vrtiima

  - trajanje programa i najdulji mogui boravak po programima

  - termine u kojima su vrata vrtia uz zaduenu osobu za nadzor otvorena

  - mjere kod prijema djeteta u ustanovu i odlaska djeteta iz ustanove

  - obvezni postupci zaposlenih i roditelja koji su razvedeni ili su u postupku razvoda

  - mjere kod prijevoza djece automobilima za potrebe programa i procesa

  - mjere sigurnosti u prehrani ( provoenje mjera HACCAP sustava)

  - mjere sigurnosti u vanjskim prostorima ustanove i u vrtiu

  - mjere sigurnosti sredstava u upotrebi u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu

  - sadraji preventivnih programa, prema godinjem programu rada ustanove

  Osim toga radnici e biti upoznati s obveznim postupcima u eventualno kriznim situacijama:

  - sukob s roditeljima, agresivnost korisnika

  - alkoholiziranost roditelja u ustanovi

  - postupci i mjere kod eventualnog sukoba radnika u ustanovi

  - postupci kod djeteta izvan kontrole emocija i ponaanja

  - eventualni bijeg djeteta iz vrtia

  - sumnja na zlostavljanje djeteta

  - sumnja na zanemarivanje djeteta

  - uoavanje provale ili neovlatenog ulaska u prostorije ustanove

  - prva pomo

  16

 • 5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

  5.1. ZADAE UNAPREIVANJA

  - pedagoku dokumentaciju voditi u skladu s naputcima i preporukama Ministarstva

  - osigurati toplo socioemocionalnu okruje u svim skupinama, prije svega prvom

  susretu djece s vrtiem, skupinama i odgojiteljima ( adaptacijski period )

  - poticati pozitivne oblike interakcije izmeu djece, djece i odraslih, odraslih i odraslih

  - omoguiti djeci da zadovolje svoje potrebe za igrom koju treba obogatiti obiljem

  raznovrsnih poticaja (osigurati poticajno okruenje)

  - navikavati djecu na osnovne elemente samozatite

  - razvijati ekoloku svijest u djece

  - poticati radoznalost djeteta i razvijati sposobnost za aktivnim i stvaralakim

  upoznavanjem i snalaenjem u prirodnoj i drutvenoj sredini

  - razvijati govor i druge izraajne sposobnosti kao osnove za sporazumijevanjem s

  okolinom i za daljnji intelektualni razvoj linosti

  - poticati i razvijati komunikacijske vjetine, matematike kompetencije, digitalne,

  socijalne, graanske poticati inicijativnost ,poduzetnitvo, kulturnu svijest, motorike

  kompetencije primjerene dobi

  - razvijati zdravo, tjelesno dobro razvijeno dijete usvajanjem zdravog naina ivota.

  5.2. SADRAJ

  - prije polaska u vrt omoguiti djetetu povremene posjete u skupinu- dopustiti zajedniki boravak roditelja i djeteta u skupini

  - upoznati dijete s prostorom vrtia, odgajateljem, djecom i osobljem vrtia

  - omoguiti djeci spontano izraavanje i poticati raznovrsne oblike komunikacije

  - imati u vidu osobne djeje interese, potrebe i elje

  - raditi na bazi dogovora, dragovoljnosti i spontanosti

  - poticati aktivnosti koje doprinose formiranju pojma JA

  - prepoznati djecu s posebnim potrebama, te planirati indivudalne zadatke i aktivnosti

  - uoiti nadarenu djecu te im omoguiti zadovoljavanje njihovih posebnih interesa (glazbena

  radionica, likovna radionica, scenska radionica )

  17

 • - organizirati igre i aktivnost u kojima e dijete otkriti nove naine uz prirodni i neoblikovani

  materijal

  - obiljeiti vjerske blagdane ( Sv. Barbara, Sv.Nikola, Sv.Lucija, Boi, Sv. tri kralja, Uskrs )

  - otklanjati stresne situacije

  - raditi s djecom na zatiti okolia i obiljeavanja datuma:

  22. oujka - Svjetski dan voda

  22. travnja - Dan planeta Zemlje

  - sa starijim odgojnim skupinama raditi na sadrajima vezanim uz na grad

  saznanja o kulturi povijesnim sadrajima naeg grada izraziti kroz razliite oblike

  stvaralatva

  - u starijim odgojnim skupinama raditi na pred vjebama pisanja

  raditi na temu nenasilnog rjeavanja sukoba ili problema

  5.3. POSEBNI KRAI PROGRAMI

  5.3.1. ZADAE UNAPREIVANJA

  - stvoriti povoljne uvjete za razvoj djeteta u cjelini

  - pribliiti djeci verbalnu komunikaciju na ne materinjem jeziku upotrebom raznih materijala i

  elemenata igre

  - poticati stvaralake aktivnosti, te angairati funkcioniranje djetetove svijesti (pamenje,

  razmiljanje, sanjarenje, saznanja)

  5.3.2. SADRAJ

  5.3.2.1. KRAI PROGRAM RANOG UENJA ENGLESKOG JEZIKA

  Upoznavanje osnova jezika kroz sljedee sadraje:

  - scenska igra s lutkama

  - didaktike igre uz vodstvo strune osobe

  - gledanje video materijala s odabranim sadrajem

  - prelistavanje slikovnica uz razgovor

  - imenovanje igraaka

  - kazivanje stihova, brojalica i pitalica.

  18

 • 6. IZOBRAZBA I USAVRAVANJE ODGOJNIH

  DJELATNIKA

  6.1. ZADAE UNAPREIVANJA

  - omoguiti odgojiteljima da samostalno i u okviru razliitih oblika stalnog

  profesionalnog usavravanja u vrtiu i izvan njega stjeu znanja i vjetine za

  unaprjeivanje pedagoke prakse

  - stvarati uvjete za primjenu steenog znanja i vjetina

  - upoznati odgojno-zdravstvene radnike s novim sadrajima i postignuima u podruju

  predkolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predkolske dobi

  - realizirati individualni plan strunog usavravanja i prezentiranja steenih spoznaja na

  Odgojiteljskim vijeima

  - pribaviti strunu literaturu

  6.2. SADRAJ

  Odgojiteljsko vijee

  - obraditi pitanja vezana za ivot i rad vrtia, obraditi desetak tema koje odgojitelji sami

  izaberu i na Odgojiteljskom vijeu prezentiraju.

  PREDVIENE TEME ZA PREZENTACIJU NA ODGOJITELJSKIM VIJEIMA ZA

  PEDAGOKU GODINU 2015./16. SU:

  1. Komunikacija u djejem vrtiu i kako rjeavati probleme?

  mr.sc. Joko Sindik, asopis "Moj vrti", srpanj/kolovoz 2007.

  2. Panja! Razvijamo panju u igri,

  Anastazija Suncov, Planet Zoe d.o.o., Zagreb, listopad 2010.

  3. Nosi li dobre roditelje roda? - odgovorno roditeljstvo za kompetentno dijete

  Maja Ljubeti, Profil, 2012.

  4. Safari duha Knjiga o mudrosti odgoja,

  Ana Buevi, Harfa, 2011.

  19

 • 5. to umjesto batina?

  asopis "Moj vrti", svibanj 2007.

  6. ivljenje djece u vrtiu

  Arjana Miljak, Naklada, Zagreb 2009.

  7. Iskra Kako sam u autistinom sinu pronala genija

  Kristina Barnett, Profil, 2013.

  Individualno usavravanje

  - svaki odgojitelj pronalazi materijale za permanentno i individualno usavravanje i

  upisuje ga u svoj plan usavravanja koristei se prirunom knjinicom u djejem

  vrtiu

  Struni skupovi

  - prema Katalogu strunih skupova AZOO i djejih vrtia Slavonije i Baranje

  Seminari i savjetovanja

  - prema planu i programu Ministarstva

  20

 • 7. SURADNJA S RODITELJIMA

  7.1. ZADAE UNAPREIVANJA- uspostaviti to kvalitetniju suradnju s roditeljima

  - ukljuiti roditelje u proces planiranja i omoguiti im sudjelovanje u odgojno-obrazovnom

  procesu

  - organizirati druenje djece i roditelja radi zadovoljavanja djejih potreba

  (sigurnost, ljubav, njenost, samostalnost)

  - njegovati uzajamno potovanje odgojno- obrazovnog tima i roditelja.

  7.2. SADRAJ

  Sudjelovanje roditelja u odgojno-obrazovnom procesu

  Gostovanje roditelja raznih zanimanja koji su spremni aktivno sudjelovati u ivotu i radu

  vrtia.

  Roditeljski sastanak za cijeli djeji vrti

  Odgojitelji upoznaju roditelje s programom odgojno-obrazovnog rada djece odreene dobne

  skupine te njiihovim pravima i obvezama prema vrtiu.

  Pripremiti predavanja na temu ( ovisno o dobi djece i uoenim problemima).

  Sastanci radnog karaktera ( Boi, Uskrs, poklade, zavrna sveanost, priredbe).

  Druenje djece i odraslih:

  - Dani kruha

  - sveanosti povodom blagdana

  - izleti

  - priredbe

  - zavrna sveanost.

  Suradnja s roditeljima:

  - svakodnevni kontakti (informacije) individualno

  - razgovori vezani uz zdravlje djece

  - pomo djetetu u savladavanju adaptacijskih problema

  21

 • - postignuti odgojno-obrazovni rezultati

  - savjetodavni razgovori po potrebi

  - ankete tijekom godine po potrebi

  Kutii za roditelje:

  - upoznavanje roditelja s tjednom realizacijom programa

  - izlaganje slikovnica i asopisa za djecu

  - informacije, obavjesti putem web stranice, letaka

  - izlaganje likovnih radova.

  Tjedne novosti

  Kutija anonimnih prijedloga i kritika

  22

 • 8. SURADNJA S DRUTVENIM IMBENICIMA

  8.1. ZADAE UNAPREENJA- suraivati s okruenjem u cilju boljeg upoznavanja organizacije rada

  - suraivati s poduzeima, raznim institucijama i pojedincima u cilju realizacije programa

  odgojno-obrazovnog rada

  - informirati javnost o radu i aktivnostima koje se provode u vrtiu

  - suraivati s lokalnom upravom i samoupravom ( Grad Donji Miholjac, Opina Marijanci)

  - suraivati s Domom zdravlja

  8.2. SADRAJPosjete, susreti, izleti:

  pekarnica, mlin, postolar, ljekarna, trgovina,vonjak, povrtnjak, vatrogasni dom, frizer,

  knjinica, granini prijelaz, pelinjak, vodo crpna stanica, lijenik, seosko dvorite, izlet na

  Staru Dravu, podruni vrtii, zoo - vrt, djeje kazalite, posjet gradonaelniku, posjet koli.

  Opina Marijanci:

  - organizacija rada vrtia, informacije o Planu i programu rada, osiguravanje sredstava

  za plae djelatnika i materijalne izdatke, konzultacije oko ureenja vrtia i tekue

  problematike.

  Lokalna uprava i samouprava (Grad Donji Miholjac ):

  - izvjeivanje na sjednicama, informacije o Planu i programu rada vrtia, Kurikulum

  vrtia i realizaciji isti.

  Agencija za odgoj i obrazovanje:

  - posjet vie savjetnice, konzultacije, radni dogovori, seminari.

  Radio Donji Miholjac:

  - informiranje javnosti o radu vrtia, sudjelovanje u radioemisijama

  Dom zdravlja Donji Miholjac:

  - sistematski pregled djece i radnika, posjet lijenika vrtiu.

  23

 • Drutvo Naa djeca:

  - zajednike akcije s djecom i za djecu, ukljuivanje odgojitelja u rad DND-a, suradnja

  u akciji Grad prijatelj djece.

  Poduzea:

  - usklaeno radno vrijeme vrtia, pomo u nabavi potrebnog materijala za vrti.

  Centar za kulturu:

  - aktivnosti vezane za Mjesec knjige i struno usavravanje odgojitelja.

  Hypo Alpe Adria bank d.d.:

  - Svjetski dan tednje

  Osnovna kola August Harambai:

  - Posjet djeci kole, aktivnosti vezane za mjesec knjige, zajednike priredbe, Knjievni

  klub August Harambai ( aktivnosti vezane za Kurikulum)

  Djeji vrti u Szalanti R. Maarska:

  - posjet i druenje djece, meusobna razmjena iskustva u radu odgojitelja i njegovanje

  prijateljstva izmeu Hrvata u Maarskoj i naoj zemlji te prenoenje znanja vezana za

  kulturne obiaje i njegovanje etno batine ( aktivnosti u sklopu Kurikuluma vrtia.)

  Srednja kola Donji Miholjac:

  - posjet, upoznavanje sa buduim zanimanjima, volonterski rad uenika srednje kole

  oko ureenja okolia vrtia, zajednike aktivnosti vezane za Kurikulum vrtia

  Crveni kri Donji Miholjac:

  - zajednike akcije s djecom i za djecu, meugeneracijska suradnja.

  Policijska postaja Donji Miholjac:

  - posjet postaji, upoznavanje zanimanja policajca, preventivni prometni odgoj, razliiti

  preventivni programi.

  24

 • 9. VREDNOVANJE PROGRAMA

  Jedno od temeljnih obiljeja kvalitete je njezin stalni rast pa je obveza svih imbenika

  odgojno- obrazovnog procesa (odraslih i djece) stalno promiljati, diskutirati i evaluirati

  kvalitetu odgojno-obrazovne prakse i djelovati u smjeru njezinog stalnog unapreivanja.

  Kvaliteta je rezultat promiljenog, a ne stihijskog djelovanja pa je potrebno prema unaprijed

  utvrenim/dogovorenim standardima (kriterijima, indikatorima) stalno analizirati postojeu

  praksu, uoavati, isticati dobre primjerice i posebice kritine toke te usmjeravati djelovanje

  pojedinca/ustanove prema unapreivanju postojeega najboljeg i otklanjanju utvrenih

  nedostataka.

  Vrednovanje unutar nae ustanove provodit e se od strane ravnatelja, odgojitelja i vanjskog

  strunog suradnika na osnovi zajednikog planiranja i evaluacije procesa i rezultata na

  sastancima strunog tima, manjih radnih grupa odgojitelja te odgojiteljskih vijea. Koristei

  se konkretnim materijalima, dokumentima nastalim u neposrednom radu s djecom

  (fotografije, mape, videozapisi, ankete, skale procjene i dr.) odgojiteljice e voditi propisanu

  pedagoku dokumentaciju koja slui kao dokument vrednovanja. Na kraju pedagoke godine

  2015./2016. svi odgojno-obrazovni djelatnici pisat e izvjetaj o radu i ispunjavati upitnik

  osobne evaluacije koji e obraditi struni tim.

  Na poetku pedagoke godine u kolektivu emo provesti SWOT analizu ustanove te

  profesionalnu SWOT analizu svakog odgojno-obrazovnog djelatnika.

  Osim toga, posebno emo usmjeriti vrednovanje ustanove od strane roditelja. Ve na samom

  poetku pedagoke godine ponudit emo roditeljima anonimne anketne upitnike koji e

  sadravati pitanja tipa njihovih oekivanja rezultata odgojno-obrazovnog rada nae ustanove

  te na kraju pedagoke godine anketni upitnik kojim emo dobiti pokazatelje koliko su roditelji

  zadovoljni i kako vide segmente naeg rada. Ankete e obraditi struni tim i rezultate

  prezentirati putem Odgojiteljskog vijea i Upravnog vijea.

  Kvalitetu naeg vrtia ini ukupnost utjecaja (okruenje, ozraje, voenje, odnosi,

  komunikacija, uvjerenja, vrijednosti i ponaanja itd.) nunih i korisnih za razvoj, odgoj i

  uenje djece. Naa ustanova radi na osposobljavanju svih imbenika odgojno-obrazovnog

  procesa (odraslih i djece) za stalnu i kvalitetnu samoprocjenu.

  25

 • 10. GODINJI PLAN I PROGRAM RAVNATELJA

  10.1. ZADAE UNAPRJEIVANJA

  - poticati koncepciju utemeljenu na znanstvenom i humanistikom pristupu u

  pedagokom odgoju

  - povezati sve dijelove odgojno- obrazovnog sustava u jedinstvenu cjelinu

  - omoguiti suvremeni pristup roditeljima u organiziranom odgoju djece

  - proiriti pedagoki program novim sadrajima ( podruje stranih jezika, umjetnosti i

  sporta )

  - poticati fleksibilnost odgojno- obrazovnog procesa

  - ostvariti povoljne uvjete za rad i napredovanje te struno usavravanje.

  10.2. SADRAJ

  10.2.1. POSLOVI UNAPREIVANJA ODGOJA, NJEGE I ZATITE

  Organizacija upisa

  - analiza ukupne upisne dokumentacije u suradnji s odgojiteljima i Upravnim vijeem

  ( komisija za prijem djece )

  - predlagati rjeenja u skladu s elementima standarda i potrebama roditelja

  Programiranje rada vrtia

  - izrada prijedloga godinjeg plana vrtia

  - izrada plana rada ravnatelja.

  Ustrojstvo odgojno-obrazovnog programa

  - pratiti i usmjeravati cjelokupnu organizaciju dnevnog ivota i rada u cilju to

  fleksibilnijeg i kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba djece i roditelja

  - praenje smjenskog rada odgojitelja

  - ispitati potrebe roditelja i prilagoditi radno vrijeme vrtia potrebama roditelja

  - rjeavanje kadrovske problematike.

  26

 • Pedagoko instruktivni i savjetodavni rad

  - rad sa studentima na praksi u suradnji s mentorima i pripravnicima na stairanju radi

  polaganja strunog dravnog ispita

  - provoditi individualne i skupne konzultacije s odgojiteljima i zdravstvenom

  djelatnicom u svrhu pedagokog usmjeravanja rada i uvida u rad odgojitelja

  - praenje realizacije zakljuaka strunih organa i naputaka Ministarstva

  - poslovi na realizaciji zadataka zdravstvenog odgoja, stalna i kontinuirana suradnja s

  medicinskom sestrom, odgojiteljima, kuharicom i tehnikim osobljem

  - radni dogovori, priprema i uee na sveanostima i priredbama, posjete prema

  godinjem programu vrtia.

  Struno usavravanje

  - pripremiti Odgojiteljska vijea i prisustvovanje na strunim skupovima odgojitelja

  - sudjelovanje u radnim dogovorima, seminarima i savjetovanjima

  - sudjelovanje na upanijskim i meuupanijskim strunim skupovima

  - individualno struno usavravanje.

  Analitiko-informativna djelatnost

  - priprema i izrada informacija, analiza, planova i drugih akata vezanih za

  dokumentaciju i poslovanje vrtia na zahtjev upanijskog ureda za prosvjetu i kulturu,

  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

  - izrada Godinjeg izvjea

  Suradnja s roditeljima i drutvenom sredinom

  - informiranje roditelja i javnosti o svim pitanjima vezanim za ivot i rad vrtia

  (usmeno, pismeno, preko sredstava javnog informiranja, kutia za roditelje, anketa,

  web stranica)

  - suradnja s roditeljima, priprema i sudjelovanje na sastancima, individualna suradnja

  - suradnja s lokalnom upravom i samoupravom Grada Donjeg Miholjca, opinom

  Marijanci

  - suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, viom savjetnicom za

  predkolski odgoj

  - suradnja s Drutvom Naa djeca

  - suradnja sa sindikalnim povjerenikom.

  27

 • 10.2.2 OPE GOSPODARENJE

  - koordiniranje rada i radni dogovori sa svim slubama

  - usklaivanje normativnih akata sa zakonom

  - briga o izvrenju odluka i zakljuaka organa upravljanja

  - pregled pote i dopisa.

  10.2.3. OSTALI POSLOVI

  - razne posjete

  - praenje zakona i ostalih propisa

  - studenska praksa, stairanje pripravnika radi polaganja strunog ispita,voenje

  pedagoke dokumentacije

  - neplanirani poslovi po potrebi.

  28

 • 11. ZAKLJUAK

  U Djejem vrtiu Pinokio u Donjem Miholjcu nedostaje struni suradnik pedagog, a

  prema Dravnom pedagokom standardu, na prikazan broj djece upisane ove pedagoke

  godine 2015./16. potrebno je zaposliti strunog suradnika na cijelo radno vrijeme. Na taj

  nain bili bismo u mogunosti jo vie usavriti svoj rad na strunom nivou. Osim toga

  potrebno je zaposliti jednog odgojitelja na pola radnog vremena radi realizacije programa

  predkole za djecu koja nisu ukljuena u redoviti program.

  Ove godine treba dovriti zamjenu preostale dotrajale stolarije novom PVC stolarijom.

  Osim toga treba potpuno obnoviti sanitarne prostorije za djecu, koje su u jako loem stanju te

  nastaviti s obnavljanjem dotrajalih podova. Prema financijskim mogunostima potrebno je

  vriti izmjenu dotrajalih elektrinih instalacija.

  U sobama dnevnog boravka trebalo bi obnoviti namjetaj koji bi bio funkcionalniji i

  pristupaniji.

  Sve navedeno je potrebno to prije rijeiti zbog vee sigurnosti djece te da im se osigura to

  bolji i ugodniji boravak u djejem vrtiu, u svrhu ostvarenja sadraja, zadaa i ciljeva

  odgojno-obrazovnog rada djece rane i predkolske dobi.

  U Donjem Miholjcu,rujan 2015.

  Ravnateljica

  Jadranka Landup

  _______________

  29

 • Sukladno lanku 21. Zakona o predkolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13 ) i lanku 58.

  Statuta Djejeg vrtia Pinokio, Godinji plan i program rada Djejeg vrtia Pinokio za

  2015./2016. pedagoku godinu usvojen je na 16. sjednici Upravnog vijea odranoj 30. rujna

  2015., nakon usvajanja Godinjeg plana i programa rada Djejeg vrtia Pinokio od strane

  odgojiteljskog vijea na sjednici odranoj 24.09.2015. godine

  Predsjednik Upravnog vijea

  Darko Miki

  ____________________________

  30

 • SADRAJ

  1. UVOD 2

  2. USTROJSTVO RADA. 3

  2.1. PODACI O DJECI I VRSTAMA PROGRAMA PO VRTIIMA. 4

  2.2. PODACI O ODGOJNIM SKUPINAMA I RASPOREDU DJELATNIKA U

  SKUPINAMA.. 5

  2.3. PODACI O ODGOJNO-ZDRAVSTVENIM, STRUNIM I TEHNIKIM

  SLUBAMA SA NAZNAENOM STRUNOM SPREMOM DJELATNIKA.. 6

  2.4. USTROJSTVO PRIMARNIH PROGRAMA.. 9

  2.5. RADNO VRIJEME S DJECOM... 9

  2.6. RADNO VRIJEME RADNIKA 10

  2.7. STRUKTURA RADNOG VREMENA ODGOJITELJA I ZDRAVSTVENOG

  RADNIKA 11

  3. MATERIJALNI UVJETI RADA. 13

  3.1. ZADAE ZA UNAPREIVANJE.. 13

  3.2. IZVOR FINANCIRANJA. 13

  3.3. PLAN NABAVE... 14

  4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 15

  4.1. ZADAE ZA UNAPREIVANJA. 15

  4.2. SADRAJ AKTIVNOSTI.... 15

  4.3. SIGURNOSNO ZATITNI PREVENTIVNI PROGRAM.. 16

  5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD.. 17

  5.1. ZADAE UNAPREIVANJA... 17

  5.2. SADRAJ. 17

  5.3. POSEBNI KRAI PROGRAMI.. 18

  5.3.1. ZADAE UNAPREIVANJA. 18

  5.3.2. SADRAJ.. 18

  5.3.2.1. KRAI PROGRAM RANOG UENJA ENGLESKOG JEZIKA 18

  31

 • 6. IZOBRAZBA I USAVRAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA 19

  6.1. ZADAE UNAPREIVANJA 19

  6.2. SADRAJ. 19

  7. SURADNJA S RODITELJIMA... 21

  7.1. ZADAE UNAPREIVANJA 21

  7.2. SADRAJ.. 21

  8. SURADNJA S DRUTVENIM IMBENICIMA... 23

  8.1. ZADAE UNAPREENJA 23

  8.2. SADRAJ.. 23

  9. VREDNOVANJE PROGRAMA.. 25

  10. GODINJI PLAN I PROGRAM RAVNATELJA 26

  10.1. ZADAE UNAPRJEIVANJA. 26

  10.2. SADRAJ 26

  10.2.1. POSLOVI UNAPREIVANJA ODGOJA, NJEGE I ZATITE. 26

  10.2.2. OPE GOSPODARENJE 28

  10.2.3. OSTALI POSLOVI.. 28

  11. ZAKLJUAK 29

  32