godiŠnji plan i program rada djeČjeg vrtiĆa rijeka za

145
Tel: ++385 51 335 633, ++385 51 333 916, ++385 51 333 818, Fax: ++385 51 333 044 Dolac 3, 51000 Rijeka, OIB: 30123739908, IBAN: HR2324020061100608465 web: http://rivrtici.hr, e-mail: [email protected] GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. Rijeka, rujan 2015.

Upload: duongthuy

Post on 31-Dec-2016

382 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

Tel: ++385 51 335 633, ++385 51 333 916, ++385 51 333 818, Fax: ++385 51 333 044 Dolac 3, 51000 Rijeka, OIB: 30123739908, IBAN: HR2324020061100608465

web: http://rivrtici.hr, e-mail: [email protected]

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

Rijeka, rujan 2015.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA
Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

S A D R Ž A J 1. USTROJSTVO RADA ..………………………………………………….1 2. MATERIJALNI UVJETI RADA ..………………………………………51 3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE …….65 4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD ..……………………………………70 5. STRUČNO USAVRŠAVANJE ..……………………………………..105 6. SURADNJA S RODITELJIMA ..……………………………………..113 7. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA ……………………119 8. VREDNOVANJE PROGRAMA ………………………………………123

9. PLAN I PROGRAM RAVNATELJA, VODITELJA CPO-a I

ČLANOVA STRUČNIH TIMOVA ……………………………………125

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

1

1. USTROJSTVO RADA

Osnivač Dječjeg vrtića Rijeka je Grad Rijeka. U Vrtiću se provode programi ranog i predškolskog odgoja djece na području grada Rijeke financirani iz:

proračuna Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo i Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,

prodaje usluga roditeljima korisnicima usluga, proračuna drugih gradova i općina, proračuna Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i

sporta UNUTARNJI USTROJ DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

U Dječjem vrtiću Rijeka ustrojene su sljedeće ustrojstvene cjeline: 1. Centri predškolskog odgoja, unutar kojih su ustrojeni Podcentri

predškolskog odgoja, 2. Uprava, unutar koje su ustrojene Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

te Služba financijsko-računovodstvenih poslova. Dakle, u sastavu DV Rijeka nalazi se 5 Centara predškolskog odgoja (CPO-a)

s pripadajućim Podcentrima (PPO-ima) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Rad se temelji na humanističko – razvojnoj koncepciji ranog i predškolskog odgoja kojom se kontinuirano unapređuju uvjeti življenja, razvoja i učenja djece u vrtiću.

CPO MAESTRAL POTOK SUŠAK TURNIĆ ZAMET

P O D C E N T R I

Belveder Drenova Bulevard Krnjevo Gardelin

Delfin Mlaka Đurđice Mavrica Krijesnica

Gabbiano Potok Galeb Pehlin Mirta

Kvarner Rastočine Morčić Podmurvice Oblačić

Maestral Topolino Pčelice Radost Srdoči

Vidrice / Veseljko Turnić Zamet

/ / Vežica Z. Cviić Dječja bolnica Kantrida

Redovni program organiziran je u trajanju 10 sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu. Radno je vrijeme Vrtića usklađeno s potrebama roditelja, u trajanju od 6,30 do 17,00 sati, dok se u PPO-u Potok organizira smjenski rad od 6,00 do 21,30 sati. Sukladno potrebama roditelja organiziran je i odgojno-obrazovni rad tijekom ljetnih mjeseci, kada je otvoren manji broj objekata, s ravnomjernom zastupljenošću na svim područjima grada, odnosno Centara predškolskog odgoja.

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

2

Temeljem odluke Grada Rijeke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja korisnika usluga, svi roditelji korisnici usluga koji ispunjavaju propisane uvjete ostvaruju prava na subvenciju troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću.

Svaki CPO predstavlja cjelinu u pedagoškom i ustrojstvenom smislu,

autonoman je unutar sustava i ostvaruje slobodu utvrđivanja vlastitih ciljeva i zadaća razvoja, izbora i provođenja programskih sadržaja. U ostvarivanju odgovarajuće skrbi te provođenju odgojno-obrazovnog rada s djecom i obavljanju ostalih stručnih poslova sudjeluju stručni radnici različitih profila: odgajatelji, stručni suradnici pedagozi, stručni suradnici psiholozi, stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila, voditeljice CPO-a, zdravstvene voditeljice, kineziolozi, fizioterapeuti te pomoćni radnici za njegu, skrb i pratnju. U funkciji su kvalitetne provedbe procesa i ostali radnici zaposleni na poslovima prehrane, održavanja higijene, pranja, glačanja, šivanja, nabave, grijanja i održavanja prostora.

Na čelu Dječjeg vrtića Rijeka nalazi se ravnateljica Davorka Guštin. Uprava Dječjeg vrtića Rijeka djeluje na adresi Dolac 3, Rijeka te ju čini ukupno

11 djelatnika raspoređenih u dvije službe.

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova:

Tajnik Irene Gregorović-Filipčić Samostalni referent za kadrovske poslove Kata Režić

Služba financijsko-računovodstvenih poslova:

Voditelj računovodstva Evelin Miljan Samostalni referent materijalnog knjigovodstva Edith Miljan Samostalni referent isplate plaća - blagajnik Melita Smaila Samostalni referent isplate plaća - blagajnik Iva Urh Samostalni referent saldakonti Miljenko Andrić Samostalni referent nabave i vođenja dugotrajne imovine

Katica Marković

Referent materijalnog knjigovodstva Tatjana Bogovac Referent za administrativno knjigovodstvene poslove Majla Kamenski Referent saldakonti Božica Panić

U okviru Službe financijsko-računovodstvenih poslova sistematizirano je i radno

mjesto Samostalni referent za plan i analizu, a koje je ostalo nepopunjeno odlaskom radnice u mirovinu, a također se planira otvaranje novog radnog mjesta u okviru Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, naziva Samostalni referent za opće poslove.

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

3

CPO MAESTRAL

U sastavu centra predškolskog odgoja Maestral nalazi se šest podcentara

(PPO-a): Belveder, Delfin, Gabbiano, Kvarner, Maestral i Vidrice u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja.

U pedagoškoj godini 2015./16. upisano je 536 djece (u jaslice 88-ero djece i u vrtić 448-ero djece) u 32 odgojno obrazovne skupine.

Centar predškolskog odgoja Maestral predstavlja cjelinu u pedagoškom i ustrojstvenom smislu, ima stručni tim kojeg čine pedagog, 2 psihologa, 2 logopeda, zdravstvena voditeljica i voditeljica centra. U Centru je na neodređeno vrijeme zaposleno ukupno 87 djelatnika.

Radno vrijeme odgojno - obrazovnih djelatnika odvija se u ritmu dnevnih i tjednih izmjena odgajatelja.

1. a) Bitna zadaća

Osiguravanje fleksibilnosti odgojno-obrazovnih i organizacijskih uvjeta u poslijepo-dnevnom razdoblju uz uvažavanje djetetovih individualnih, stvarnih potreba za dnevnim odmorom

1. b) Unutarnji ustroj

CENTAR PREDŠKOLSKOG ODGOJA MAESTRAL Kalvarija 1/1

PPO ADRESA TELEFON fax, e-mail

Broj odgojnih skupina

BELVEDER Uspon i.Tomee 6 051/515 031 4

DELFIN I.Marinkovića 22 051/331 897 4

GABBIANO Kozala 41 051/514 395 1

KVARNER sjedište Centra

Kalvarija 1/1 051/332 988 051/332 885

[email protected] 6

MAESTRAL Kozala 47/A 051/514 395 11

VIDRICE Finderleove stube 1 051/ 515 688 6

2. a) Popis djelatnika CPO MAESTRAL R. BR.

IME I PREZIME R. MJESTO-FUNKCIJA

GOD.ST.

STR. SPR.

PPO Zamjene

1. Bažon Snježana odgajateljica 28 VŠS Maestral 2. Bertić Biljana odgajateljica 32 VŠS Kvarner 3. Blidar Đana odgajateljica 35 VŠS Belveder

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

4

4. Brašnić Ljiljana psiholog 26 VSS CPO-i (pos. skupine) 5. Brkić Milina med.sestra 32 SSS Kvarner S.Udović 6. Bruketa Ruža kuharica 33 SSS Maestral 7. Buneta Mirjana odgajateljica 20 VŠS Kvarner 7. Buneta Mirjana odgajateljica 20 VŠS Kvarner 8. Cihal Ružica pom.kuharica 23 PKV Kvarner 9. Čvorak Dario odgajatelj 10 VŠS Maestral 10. Demirović Marina gl. kuharica 30 SSS Maestral 11. Dopuđ Danica odgajateljica 36 VŠS Belveder 12. Drašković Nataša odgajateljica 13 VŠS Gabbiano E.Kukuljan 13. Dumić Đurđica odgajateljica 31 VŠS Vidrice 14. Đurđulov Fiorela odgajateljica 32 VŠS Gabbiano 15. Đurić Jela pom. kuharica 38 PKV Belveder 16. Fingerhut Mirjana odgajateljica 33 VŠS Kvarner 17. Frković L. Linda odgajateljica 6 VSS Maestral 18. Gošić G. Lidija defektologinja 14 VSS Maestral 19. Hatežić Jadranka kuharica 30 VKV Maestral M.Maglić 20. Hodanić Sanja odgajateljica 22 VŠS Maestral 21. Jerneić K. Željka odgajateljica 20 VŠS Delfin 22. Jurčić Lahorka psihologinja 31 VSS DV 23. Kandijaš Petra defektologinja 7 VSS Maestral 24. Kitak Linda odgajateljica 19 VŠS Maestral 25. Klipa Nada odgajateljica 35 VŠS Maestral 26. Kobal Tihana odgajateljica 8 VŠS Kvarner 27. Kostelić Rajka njegovateljica 23 SSS Maestral 28. Kostešić Dajana odgajateljica 33 VŠS Belveder 29. Kukmanović Višnja odgajateljica 30 VŠS Delfin 30. Kukuljan Mirjam odgajateljica 20 VŠS Delfin 31. Lakošeljac J. Elena odgajateljica 10 VŠS Maestral 32. Ljubojević J.Brankica odgajateljica 20 VŠS Belveder 33. Magdić Vesna odgajateljica 35 VŠS Maestral 34. Maričić Željka psihologinja 27 VSS CPO A.Silov 35. Martić Đana odgajateljica 10 VŠS Maestral 36. Matijašević Maja odgajateljica 5 VŠS Vidrice 37. Matijašić I. Sanja odgajateljica 12 VŠS Kvarner 38. Milićević Marica med.sestra 35 SSS Kvarner 39. Miškulin Sanja odgajatelj 3 38 VŠS CPO 40. Nadarević Mensura kuharica 27 VKV Maestral 41. Nekić Š. Lidija defektologinja 16 VSS Maestral 42. Nimčević Slavica med.sestra 36 SSS Vidrice V.Skračić 43. Peranić Ivana odgajateljica 22 VŠS Vidrice 44. Pinzovski Iris voditeljica 23 VŠS CPO 45. Ponjiger Jadranka odgajateljica 13 VŠS Kvarner 46. Postić Marija odgajateljica 8 VŠS Kvarner 47. Puhar Denis odgojiteljica 21 VŠS Vidrice 48. Purić Margita odgajateljica 9 VSS Maestral 49. Rački Diana odgajateljica 36 VŠS Maestral 50. Radatović Marijana odgajateljica 36 VŠS Kvarner S.Filipović 51. Rađenović Jasminka logopedinja 12 VSS Maestral 52. Ribić Nermina odgajateljica 10 VSS Vidrice 53. Rizvić Svijetlana odgajateljica 29 VŠS Maestral 54. Rundić Martina odgajateljica 11 VŠS Vidrice 55. Rundić Vesna odgajateljica 39 VŠS Maestral

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

5

56. Sabo Mladenka odg.defektolog 9 VSS Maestral 57. Seifried Sabira med.sestra 38 VŠS CPO 58. Sekulić Snježana odgajateljica 34 VŠS Maestral 59. Sergo T.Helga odgajateljica 37 VŠS Vidrice 60. Sertić Nada švelja 27 SSS Kvarner 61. Simčić P. Anamarija odgajateljica 9 VSS Delfin 62. Skender Božena odgajateljica 40 VŠS Delfin 63. Skorup Sarah pom kuharica 6 SSS Maestral 64. Sorola Antonela odgajateljica 6 VŠS Belveder 65. Spajić Mirjana pom.kuharica 19 PKV Delfin 66. Srok Elena odgajateljica 27 VŠS Maestral 67. Surina Nataša odgajateljica 29 VŠS Delfin 68. Šegon Sanja odgajateljica 15 VŠS Kvarner G.Strahija 69. Šarlija C. Dragica odgajateljica 21 VŠS Vidrice K.Tus 70. Škrobonja Gordana odgajateljica 18 VŠS Kvarner 71. Šlosar Mirjana fizioterapeut 27 SSS Maestral 72. Štemberger T. Sanja pedagoginja 22 VSS CPO 73. Terzić Elvira odgajateljica 3 VŠS Maestral 74. Tomić Ilija ekonom-vozač 32 VSS CPO 75. Trinajstić Anamarija odgajateljica 18 VSS Vidrice 76. Turbić Ljubica kuharica 9 SSS Maestral 77. Valerjev Ivana logopedinja 9 VSS Belveder D.Pilepić 78. Vičić Ivona odgajateljica 16 VŠS Vidrice 79. Viduka Jasna odgajateljica 35 VŠS Belveder 80. Vitaz Irena odgajateljica 30 VŠS Delfin 81. Vlah Ingrid med.sestra 29 SSS Vidrice 82. Vrdoljak Dora odgajateljica 15 VŠS Delfin 83. Vukasović Jelena odgajateljica 10 VŠS Maestral I.Vladić 84. Zagorac Anita pom kuharica 11 SSS Vidrice 85. Zubović Danijela odgajateljica 33 VŠS Belveder 86. Zubović Dean domar 26 SSS CPO 87. Žugaj Vesna odgajateljica 32 VŠS Belveder

2. b) Popis radnih mjesta i broj djelatnika CPO Maestral

Red. broj

POPIS RADNIH MJESTA I. Broj djelatnika

1. VODITELJICA CENTRA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 1 2. PEDAGOGINJA 1 3. PSIHOLOG/INJA (djeca s p.p.) 1 4. PSIHOLOG/INJA (redovne skupine) 1 5. KOORDINATORICA SRD DV RIJEKA 1 6. ZDRAVSTVENA VODITELJICA 1 7. ODGOJITELJICE I MED. SESTRE / RED. SKUPINE 54 8. ODGOJITELJ 3 1 9. LOGOPEDINJA 2 2 II. UKUPNO 63 III.

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

6

II JEDINICA PREHRANE 1. KUHARICE 5 2. POM. KUHARICE 5 3. EKONOM / VOZAČ 1 IV. UKUPNO 11

III JEDINICA ODRŽAVANJA DOMAR - LOŽAČ 1 ŠVELJA 1 V. UKUPNO 2

IV

DJELATNICI U POSEBNIM GRUPAMA

ODGOJITELJ - DEFEKTOLOG 4 ODGOJITELJ 5 FIZIOTERAPEUT 1 POMOĆNI RADNIK - NJEGOVATELJ 1 VI. UKUPNO 11

V VII. UKUPNO 87

2. c) Struktura i popis stručnih suradnika i odgajatelja u CPO Maestral

C P O

M A E S T R A L

IME I PREZIME RADNO MJESTO STR.SPR./ GOD.STAŽ.

RADNO VRIJEME

Iris Pinzovski Voditelj CPO VŠS (23) 8,00-16,00

Sanja T.Štemberger

Pedagog VSS (22) 8,00-15,00

Željka Maričić Psiholog VSS (27)

8,00-15,00

Sabira Seifried Medicinska sestra VŠS (38) 7,00-14,00

Ljiljana Brašnić Psiholog za posebne skupine

VSS (26) 8,00-15,00

Ivana Valerjev Logoped

VSS (9) 8,00-15,00

Jasminka Rađenović Logoped VSS (12) 8,00-15,00

Rad stručnih suradnika odvija se u pravilu od 08,00 do 15,00 sati ( od 7 do 14

za zdravstvenu voditeljicu, te od 8 do 16 h za voditelja Centra), uz preraspodjelu sukladno predviđenim dnevnim zadaćama i potrebama djece, roditelja i djelatnika u neposrednom radu, u cilju što boljeg uvida u kontinuitet i realizaciju bitnih zadaća u vrtiću.

Od 7.09.2015. zamjena za psihologinju Željku Maričić– Ana Silov. Od 1.09.2015. zamjena za logopedinju Ivanu Valerjev – Jasminka Rađenović (preraspodjela rada s odgojiteljom defektologom –Dina Pilepić, na zamjeni)

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

7

Sastanci stručnog razvojnog tima - radni dogovori organizirat će se četvrtkom u

12.30 sati ili po potrebi više puta tjedno. Stručni kolegij s ravnateljicom održavat će se jednom tjedno u upravi DV Rijeka. Voditeljica Centra obilazi podcentre u pravilu jednom mjesečno ili po

potrebi,sukladno planu. Sastanci – radni dogovori s odgajateljicama voditeljicama podcentara

organiziraju se jednom mjesečno, po potrebi i više puta. Radni dogovori i sastanci s bijelim osobljem organiziraju se dva puta godišnje, a po

potrebi i više puta.

3. Popis podcentara, skupina, broj djece, djelatnika u skupinama:

PPO Skupina Broj

djece Odg.obr. djelatnici

BELVEDER

Mj.vrt.-talij. 22 Đana Blidar Danijela Zubović

Vrt.mj.1 19 Antonela Sorola Brankica Jereb

Vrt.mj.2 19 Dajana Kostešić Jasna Viduka

Vrt.mj.3 18 Vesna Žugaj Danica Dopuđ

DELFIN

Vrt.mj.1 20 Mirjam Kukuljan Željka.J.Kraljić

Vrt.mj.2 14 Nataša Surina Dora Vrdoljak

Vrt.mj.3 17 Irena Vitaz Višnja Kukmanović

Vrt.mj.- vjerska

20 Božena Skender Anamarija S. Paulić

GABBIANO Mj .vrtić talijanska

24 Fiorella Đurđulov Nataša Drašković

KVARNER

Jaslice mlađa

13 Jadranka Ponjiger Tihana Kobal

Jaslice starija

17 Marica Milićević Marijana Radatović

Vrt.mj.1 23 Marija Postić Milina Brkić

Vrt.mj.2 24 Gordana Škrobonja Sanja Šegon

Vrt.mj.3 24 Mirjana Buneta Sanja I.Matijašić

Mješ.ran.uč.en.jez.

21 Biljana Bertić Mirjana Fingerhut

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

8

MAESTRAL

Jaslice mješ. 14 Margita Purić Jelena Vukasović

Jaslice starija 16 Sanja Hodanić Elvira Terzić

Vrt.mj.1 20 Đana Martić Linda F.Lenac

Vrt.mj.2 19 Snježana Bažon Elena L.Jurić

Vrt.mj.3 24 Elena Srok Linda Kitak

Vrt.mj.4 24 Nada Klipa Svjetlana Rizvić

MAESTRAL /p. s./

AUT. 1

4 Petra Kandijaš Rajka Kostelić

AUT. 2

3 Lidija G.Gošić Vesna Rundić

Mješovita (inkluzivna)

16 Lidija Š.Nekić Diana Rački Vesna Magdić

AUT. 3 4 Dario Čvorak Mladenka Sabo

AUT. 4 3 Snježana Sekulić Dina Pilepić

VIDRICE

Jaslice mješ. 13 Slavica Nimčević Maja Matijašević

Jaslice mješ. 15 Denis Puhar Ivona Vičić

Mlađa vrt. 15 Ingrid Vlah Martina Rundić

Vrt.mj.1 15 Anamarija Trinajstić Nermina Ribić

Vrt.mj.2 16 Helga S.Tomasco Dragica C.Šarlija

Vrt.mj.3 20 Đurđica Dumić Ivana Peranić

3. a) Broj upisane djece u CPO Maestral

PPO BROJ ODGOJNIH

GRUPA

BROJ GRUPA VRTIĆA

BROJ GRUPA

JASLICA

BROJ GRUPA

TEŠKOĆA

BROJ DJECE

BELVEDER 4 4 - - 78 DELFIN 4 4 - - 71

GABBIANO 1 1 - - 24 KVARNER 6 4 2 - 122

MAESTRAL 11 4 2 5 147 VIDRICE 6 4 2 - 94 UKUPNO 32 21 6 5 536

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

9

3. b) Upisana djeca prema vrsti programa

VRSTA PROGRAMA BROJ ODGOJNIH

GRUPA BROJ DJECE

Jaslice - cjelodnevni boravak 6 88 Vrtić - cjelodnevni boravak 17 448

Talijanske grupe – cjelodnevni boravak 2 46 Teškoće u razvoju – posebne grupe 5 18+12 Grupe s elementima vjerskog odgoja 1 20 Grupe obogaćene sadržajima engl. jezika 1 21

UKUPNO 32 536

4. Programi u CPO Maestral a) Redoviti cjelodnevni program b) Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima c) Posebni programi (za djecu s teškoćama u razvoju) d) Kraći programi

CPO PPO PROGRAMI

Maestral

BELVEDER 4a DELFIN 3a+1b GABBIANO 1a KVARNER 5a+1b MAESTRAL 6a+5c VIDRICE 6a

Prema potrebi i broju zainteresiranih roditelja, organizirat će se programi učenja stranih jezika i program predškole.

5. Odgajatelji pripravnici, volonteri i mentori u CPO Maestral: PPO Odgajatelji,

pripravnici i volonteri

Odgajatelji,stručni suradnici mentori

Početak Kraj

Belveder Ivana Željeznjak Antonela Sorola 17.11.2014. 16.11.2015. Delfin Kristina Kožul Nataša Surina Kvarner Sara

Lacmanović Mirjana Buneta 18.11.2014. 18.11.2015.

Kvarner Sanela Brkić Gordana Škrobonja 14.9.2015. 13.9.2015. CPO Marija Mihac Ljiljana Brašnić Maestral Dina Pilepić Lidija Nekić 1.9.2015. 31.8.2016.

Napomena: Pripravnici K.K.će biti naknadno evidentiran početak pripravničkog staža usklađen sa zakonskim rokom.

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

10

6. Popis voditeljica i zamjenika voditeljica po podcentrima:

PPO Odgajteljice voditeljice PPO -a Zamjene

BELVEDER Dajana Kostešić Antonela Sorola DELFIN Višnja Kukmanović Anamarija S.Paulić GABBIANO Fiorella Đurđulov Erika Kukuljan KVARNER Sanja M. Isić Mirjana Buneta MAESTRAL Elena J.Lakošeljac Svjetlana Rizvić VIDRICE Denis Puhar Nermina Ribić

7. Tehničke službe:

Podcentar : Djelatnici : Radno mjesto : Str.spr. : Rad.vrijeme :

MAESTRAL

i GABBIANO

Dean Zubović Ilija Tomić Cent. Kuhinja: Marina Demirović Ruža Bruketa Mensura Nadarević Ljubica Turbić Jadranka Hatežić Sarah Skorup

domar CPO ekonom/vozač gl. kuharica kuharica kuharica kuharica kuharica pom. kuharica

SSS

VSS

SSS SSS SSS SSS

SSS SSS

lj.6,00-14,00 z.6,30-14,30 6,30 - 14,30 6,00 - 14,00 6,00 - 14,00 6,00 - 14,00 6,00 - 14,00 6,00 - 14,00 7,30 - 15,30

KVARNER Ružica Cihal Nada Sertić

pom. kuharica švelja

PKV PKV

7,30 -15,30 7,00-15,00

DELFIN Mirjana Spajić pom. kuharica SSS 7,30 -15,30

BELVEDER Jela Đurić pom. kuharica NKV 7,30 -15,30

VIDRICE Anita Zagorac pom. kuharica SSS 7,30 -15,30

8. Raspored stručnih suradnika po podcentrima na nivou CPO-a:

PPO Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Kvarner Silov

Rađenović Štemberger Seifried

Maestral Gabbiano

Seifried Brašnić

Brašnić Štemberg.Seifred

Rađenović Seifried

Rađenović Seifried

Brašnić Silov

Vidrice Seifried Silov Štemberge Rađenović

Belveder Rađenović Rađenović Silov Seifried

Štemberger

Delfin Štemberge Rađenović Silov Seifried

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

11

CPO POTOK

U sastavu Centra predšolskog odgoja (CPO) Potok je pet podcentara predškolskog odgoja (PPO) : Drenova, Mlaka, Potok, Rastočine i Topolino. Provode se različiti programi odgoja i obrazovanja predškolske djece u redovnom i smjenskom radu (Potok). Radno vrijeme redovnog programa rada je 6,30 -17,00 sati, a smjenskog 6,30-17,00 i 11,30 -21,30 sati, u tjednoj izmjeni. U pedagošku 2015./16. godinu u CPO Potok upisano je 746 djece u 36 odgojnih skupina, od toga 168 djece jasličkog i 578 djece vrtičkog uzrasta. Centar Potok predstavlja cjelinu u ustrojstvenom i pedagoškom smislu, što omogučava samostalnost prilikom utvrđivanja ciljeva i provođenja programa, a koji se temelje na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

CENTAR PREDŠKOLSKOG ODGOJA POTOK Josipa Završnika 3

PPO ADRESA TELEFON Fax, e-mail

Broj odgojnih grupa

DRENOVA S. Frankovića 7A

255 - 449 12

MLAKA Podmurvice 4

672 - 240 3

TOPOLINO Vukovarska 27 675 - 859 1 POTOK – sjedište centra

Josipa Završnika 3 211 - 201 211 –205 [email protected]

14 RASTOČINE Rastočine bb

513 - 848 6

3. a) POPIS RADNIH MJESTA I BROJ DJELATNIKA U CPO POTOK

1. CENTAR PREDŠKOLSKOG ODGOJA Voditeljica CPO 1 Stručna suradnica - pedagoginja 2 Stručna suradnica– psihologinja 1 Zdravstvena voditeljica 1 Defektologinja - odgajatelj 1 Odgajateljica1 65 Medicinska sestra 7 Odgajateljica 3 1 ukupno 79 2. JEDINICA PREHRANE Kuharica 1 1 Kuharica 2 6 Kuharica/spremačica 1 Pomoćna kuharica 6 ukupno 14 3. JEDINICA ODRŽAVANJA Domar - ložač 1

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

12

Ekonom - vozač 1 Vozać 1 Pralja 6 ukupno 9 UKUPNO 102

2. b) POPIS DJELATNIKA U CPO POTOK

Red. Br.

IME I PREZIME

RADNO MJESTO- FUNKCIJA

GODINE STAŽA

STR. SPREMA

PPO

1. Badurina Ljiljana odgajat. 33 všs Potok 2. Balen Mirjana odgajat. 41 všs Potok 3. Baržić Radmila odgajat. 28 všs Drenova 4. Blečić K. Irena odgajat. 6 všs Potok 5. Borović Jasminka odgajat. 28 všs Drenova 6. Braz Rosa odgajat. 31 sss Rastočine 7. Brkić Jadranka med.sestra 38 sss Drenova 8. Cesarec Viviana odgajat. 41 všs Topolino 9. Cincibuk Rosanda odgajat. 28 sss Potok

10. Cindrić Ilva odgajat. 28 všs Drenova 11. Čargonja P. Željka odgajat. 34 všs Potok 12. Dragojević Petra odgajat. 4 všs Potok

13. Filipec Nada odgajat. 3 38 všs Potok

14. Franković Maja odgajat. 9 všs Drenova

15. Gagić Azelma odgajat. 11 všs Mlaka 16. Glučina Jadranka odgajat. 27 všs Rastočine 17. Gudelj Renata odgajat. 26 všs Drenova 18 Holjević C. Željka odgajat. 5 všs Mlaka 19. Ivančić K. Sandra odgajat. 26 všs Rastočine 20. Ivanović Ivona odgajat. 6 všs Potok 21. Jelača Dara odgajat. 35 všs Potok 22. Jugo Lidija med.sestra 32 sss Potok 23. Jurišić Inka odgajat. 9 vša Drenova 24. Kanjić Sandra odgajat. 23 všs Potok 25. Kalister Rosana med.sestra 36 sss Mlaka 26. Kasipović Luca odgajat. 20 všs Drenova 27. Katalin Marija vod.CPO 40 vss Potok 28. Kelentrić Ivanka odgajat. 36 všs Rastočine

29.. Knapić Tanja odgajat. 8 všs Potok 30. Knežević Silvana med.sestra 35 sss Rastočine 31. Kožul Gordana med.sestra 36 sss Potok 32. Krizmanić Danijela odgajat. 27 všs Potok 33. Križmanić Mirna odgajat. 27 všs Drenova 34. Krstinić Snježana odgajat. 32 všs Drenova 35. Kučan Sandra med.sestra 31 sss Potok 36. Laković Mladenka odgajat. 31 všs Potok

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

13

37. Laptošević Jadranka odgajat. 32 všs Rastočine 38. Lerga Ana odgajat. 10 všs Drenova 39. Likar Mirela pedagog 33 vss Potok 40. Linić Nataša odgajat. 30 všs Rastočine 41. Ljubotina Nedjeljka odgajat. 32 všs Drenova 42. Malnar Darinka odgajat. 29 všs Potok 43. Margeta Sanja pedagog 17 vss Drenova 44. Marić Anita psiholog 1 vss Potok 45. Marić Željana kineziolog 13 vss Drenova 46. Matijević Ljiljana odgajat. 30 všs Rastočine 47. Mičetić Biserka odgajat. 33 všs Mlaka 48. Mijan K.Jelena kineziolog 15 vss mirovanje 49. Pauković Branka odgajat. 33 všs Drenova 50. Pavletić P. Nataša odgajat. 35 všs Potok 51. Pavlić Ana odgajat. 10 všs Drenova 52. Pernjak Danijela odgajat. 14 všs Potok 53. Radojević Ksenija odgajat. 29 všs Potok 54. Ratajec Blanka zdr.vod. 32 všs Potok 55. Ropac Vesna odgajat. 38 všs Potok 56. Sabo Suzana odgajat. 5 všs Drenova 57. Sauka Štefica med.sestra 39 sss Rastočine 58. Simčić Aleksandra odgajat. 15 všs Drenova 59. Skočaj Doris odgajat. 34 všs Rastočine 60. Slavić Nataša odgojit. 4 všs Rastočine 61. Srok Zvjezdana odgajat. 32 všs Potok 62. Stjepanović Josipa odgajat. 10 všs Potok 63. Stojanović Ankica odgajat. 30 všs Rastočine 64. Ščulac Vanessa odgajat. 21 všs Potok 65. Šekulja Ivana odgajat. 1 všs Potok 66. Škofić Sidonija odgajat. 5 všs Drenova 67. Štimac Rajka odgajat. 32 všs Drenova 68. Šuper Milka odgajat. 25 všs Potok

69. Tadić Emilija logoped 2 vss Potok 70. Tolić Tihomila odgajat. 28 sss Drenova 71. Valenčić Ljubica odgajat. 34 sss Potok 72. Vidak Tanja odgajat. 19 všs Topolino 73. Vittori Patricija odgajat. 27 všs Rastočine

74. Vlahović Veronika odgajat. 12 všs Mlaka 75. Vukušić Marija odgajat. 2 všs Potok 76. Zovak Nina odgajat. 34 všs Drenova

77. Žagar K. Bonita odgajat. 21 všs Potok 78. Žeželić Gordana odgajat. 28 všs Drenova 79. Žic Maja odgajat. 28 všs Drenova 80. Živković Marijana odgajat. 23 všs Mlaka

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

14

Ostali djelatnici:

1. Banić Vlasta pom.kuh. 28 nkv Potok 2. Barbić Mara kuharica 23 kv Potok 3. Bura Senka kuharica 19 kv Potok 4. Butković Miljenko pom.kuhar 11 kv Potok 5. Cincibuk Danijel ekonom 6 všs Potok 6. Konta Zorka kuharica 18 kv Drenova 7. Kranjac Halida kuharica 19 kv Potok 8. Krešić Suzi pom.kuh. 4 sss Rastoč. 9. Marković Boris vozač 41 vkv Potok

10. Mehmed Kefser pom.kuh. 21 pkv Mlaka 11. Mikičić Iva kuharica 13 vkv Potok 12. Parenta Rosanda pom.kuh. 20 pkv Potok 13. Peranić Vesna pralja 34 sss Potok 14. Pozar Franko pom.kuhar 1 sss Potok 15. Pribanić Sandi kuhar 10 sss Potok 16. Prtenjača Nada pralja 28 nkv Potok 17. Radić Laura pom.k./spr. 2 pkv Topolino

18. Roviš Marina pom.kuh. 40 pkv Drenova 19. Skorupan Željka pralja 31 pkv Potok 20. Šop Zorica pralja 26 pkv Potok 21. Štefanić Ante domar 15 sss Potok 22. Valenčić Branka pralja 33 sss Potok

2. c) RASPORED ODGOJITELJA PO PODCENTRIMA I ODGOJNOM SKUPINAMA PPO

Skupine

Broj djece

Odgojitelji

Drenova Jasl. Mj 1 16 T.Tolić – L.Kasipović Mj 2 16 J. Brkić – I. Jurišić

Mj 3 16 R.Baržić – N. Zovak Vrtić Mj 1 24 G.Žeželić – R.Štimac Mj 2 24 N.LJubotina-M.Franković

Mj 3 24 S.Krstinić- M.Jakovljević Mj 4 22 M.Žic-A.Pavlić Mj 5 24 M.Križmanić –S.Škofić Sp 1 24 A.Lerga –S.Sabo Sp 2 24 J.Borović –I.Cindrić Sp 3 24 A.Simčić –R.Gudelj Sp 4 25 B.Pauković-J.Stjepanović

Ukupno 12 263 Mlaka Jasl. Mj 1 12 R.Kalister –V.Vlahović

Vrtić Mj 1 22 B.Mičetić –Ž.H-Cincarević Mj 2 23 A.Gagić-M.Živković

Ukupno 3 57

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

15

Potok Jasl. Mj 1red 16 R.Cincibuk-V.Ropac Mj 2 16 S.Kučan – LJ.Valenčić

Mj 3 16 L.Jugo-M.Laković Mj1 smt 14 D.Krizmanić- S.Knežević Mj2 smt 15 T.Knapić-G.Kožul

Vrtić Mj1 eng 24 Lj.Badurina – S.Kanjić Mj2 eng 23 .Pernjak-V.Ščulac

Mj3 23 D.Jelača –M.Vukušić Mj4 23 N.P.Pavlin -I.Šekulja Mj5 vj 20 D.Malnar – B.Ž..Kavran Mj 6 18 M.Šuper –Z.Srok Mj1 smt 25 Ž.Č.Pregelj-I.Ivanović Mj2 smt 26 I.Blečić-P.Dragojević Mj1smd 21 M.Balen-K.Radojević

Ukupno 14 280 Rastoč.

Jasl. Mj 16 Š.Sauka – R.Braz St 16 N.Slavić – P.Vittori

Vrtić Mj1 22 Lj.Matijević-S.I.Knežević Mj2 vj 24 D.Skočaj –I.Kelentrić Mj 3 22 A.Stojanović –J.Glučina Mj 4 22 J.Laptošević-N.Slavić

Ukupno 6 122 Topolino Vrtić Mj.-Tal. 24 V.Cesarec-T.Vidak CPO V+J 746

* Ukupan broj upisane djece je manji od normativa zbog integracije djece s teškoćama u razvoju. Radno vrijeme oodgojitelja je 5,30 sati dnevno u neposrednom radu, a odvija se u dnevnoj izmjeni smjena u svim PPO- ima, od 6,30 – 17,00.sati. U smjenskom radu koji je organiziran u PPO Potok, smjene se odvijaju u tjednom i dnevnom ritmu, od 6,30 -17,00 i 11,30 – 21,30 sati. Odgojiteljice voditeljice PPO-a za 2015./16.godinu su: PPO Drenova - Aleksandra Simčić PPO Mlaka - Biserka Mičetić PPO Potok - Dara Jelača PPO Rastočine - Nataša Slavić

2. d) ČLANOVI STRUČNOG TIMA

STRUČNI SURADNIK

IME I PREZIME

PPO RADNO VRIJEME

Pedagog

Sanja Margeta Drenova - Rastočine

8,00 – 15,00

Pedagog

Mirela Likar Potok – Mlaka-Topolino

8,00 – 15,00

Psiholog Anita Marić Drenova, Mlaka, Potok, Rastočine Topolino

8,00 – 15,00

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

16

Zdravstvena voditeljica

Blanka Ratajec Drenova, Mlaka, Potok, Rastočine,Topolino

7,00 – 14,00

Logoped Emilija Tadić Punkt Drenova, Potok, Rastočine, Mlaka

7,00 – 14,00

Voditeljica CPO

Marija Katalin Sjedište PPO Potok

7,30 – 15,30

TJEDNI RASPORED RADA STRUČNIH SURADNIKA PO PODCENTRIMA STRUČNI SURADNIK

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Pedagog Mirela Likar

Potok-popodne

Potok

Mlaka Potok

Potok Topolino

Potok

Pedagog Sanja Margeta

Drenova

Rastočine Drenova

Drenova

Rastočine

Drenova

Psiholog Anita Marić

Potok

Drenova

Rastočine

Potok-popodne

Mlaka Topolino

Zdravst. voditeljica Blanka Ratajec

Rastočine

Mlaka Topolino

Potok- popodne

Drenova

Potok

Logoped Emilija Tadić

Mlaka Topolino

Rastočine

Veseljko

Potok

Drenova

Rad stručnih suradnika odvija se u jutarnjoj smjeni od 8,00 – 15,00, a logoped i zdravstvena voditeljica od 7,00- 14,00 sati. U PPO Potok pedagog, psiholog i zdravstvena voditeljica jedan dan u tjednu rade poslijepodne od 12,00 – 19,00 sati. Obzirom na povremene specifične potrebe organizacije rada, djece, roditelja ili djelatnika u neposrednom radu, stručni suradnici prilagođavaju svoj dnevni ili tjedni raspored rada. Radni dogovori članova tima organizirati će se jednom tjedno ili po potrebi. Voditeljica CPO obilazi podcentre jedanput mjesečno ili po potrebi. Sastanci sa odgojiteljicama voditeljicama podcentara organiziraju se jednom mjesečno ili po potrebi. .

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

17

2. d) RASPORED RADA BIJELOG I TEHNIČKOG OSOBLJA

Djelatnik Radno mjesto PPO Radno vrijeme Ante Štefanić domar Potok, Drenova

Rastočine, Mlaka,Topolino

Zimi 5,30 -13,30 Ljeti 6,30 –14,30

Danijel Cincibuk ekonom Potok 6,00 – 14,00 Mara Barbić voditelj kuhinje Potok 6,00 – 14,00 Halida Kranjac kuharica Potok 6,30 – 14,30 Iva Mikičić kuharica Potok 6,00 – 14,00 Miljenko Butković kuhar Potok 6,00 – 14,00 Sandi Pribanić kuhar Potok 6,00 – 14,00 Suzi Krešić pom.kuharica Rastočine 7,30 - 15,30 Senka Bura kuharica Potok 6,30– 14,30 Rosanda Parenta pom. kuharica Potok 12,00 – 20,00 Marina Roviš pom.kuharica Drenova 7,30 – 15,30 Zorka Konta kuharica Drenova 7,30 – 15,30 Kefser Mehmed pom.kuh Mlaka 7,30 – 15,30 Boris Marković vozać Za cijeli DV 7,00 – 15,00 Željka Skorupan pralja Potok 6,00 – 14,00 Nada Prtenjača pralja Potok 6,00 – 14,00 Vesna Peranić pralja Potok 6,00 – 14,00 Branka Valenčić pralja Potok 13,30 – 21,30 Danijela Parenta pralja Potok 13,30 – 21,30 Zorica Šop pralja Potok 13,30 – 21,30 Nada Filipec odgojitelj 3 Potok 8,00 – 16,00

Zbog smjenskog rada jedan djelatnik u kuhinji radi od 12,00 -20,00 sati.

Izmjena radnika koji radi poslijepodne vrši se tjedno. Radnici u praoni rade u tjednoj izmjeni. Domar ima ljetno i zimsko radno vrijeme zbog grijanja tijekom zimskih mjeseci.

UPISANA DJECA U CENTAR PREDŠKOLSKOG ODGOJA POTOK

Upisi za pedagošku 2015./16. provedeni su u mjesecu svibnju 2015.g. Zahtjevi za nastavak korištenja usluga vrtića zaprimili su se od 4.- 8.05., a prijave za upis nove djece od 18.do 22.05.2015. Sveukupno u CPO Potok je zaprimljeno 804 zahtjeva i prijava, 559 za nastavak korištenja i 255 nova, od 1 godine do polaska u školu.

U novu pedagošku godinu 2015./16. u CPO Potok upisano je 746 djece, od 1 – 6 godine života.

Odgojno – obrazovni rad odvijat će se u 5 podcentara predškolskog odgoja. Tijekom cijele godine vršit će se upisi na upražnjena mjesta jaslica i vrtića.

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

18

Broj grupa i upisane djece po PPO-ima: PPO Ukupno

skupina Jalice

Vrtić

Broj djece

Ukupno djece

Jasl. Vrtić

POTOK 14 5 9 77 203 280 RASTOČINE 6 2 4 31 91 122 DRENOVA 12 3 9 48 215 263 MLAKA 3 1 2 12 45 57 TOPOLINO 1 - 21 - 24 24 Ukupno 36 11 25 168 578 746

PROGRAMI CENTRA POTOK U CPO Potok organiziran je 10,30 satni dnevni rad u pet radnih dana u tjednu. Radno vrijeme u svim PPO-ima je 6,30 – 17,00 u redovnom radu. Odgojitelji rade 5,30 sati dnevno u neposrednom radu, sa dnevnom izmjenom smjena U PPO Potok, osim redovitog cjelodnevnog programa, odvija se i smjenski redoviti program. Smjenski rad u jaslicama i vrtiću organiziran je u tjednoj i dnevnoj izmjeni smjena. Prema iskazanim potrebama roditelja, formirane su dvije skupine sa tjednom i jedna sa dnevnom izmjenom smjena za djecu vrtićkog uzrasta i dvije skupine sa tjednom izmjenom smjena za djecu jasličkog uzrasta.

U PPO Potok odvija se i redoviti cjelodnevni program obogaćen katoličkim vjerskim odgojem za jednu skupinu djece od 3.g. do polaska u školu i redoviti program ranog učenja engleskog jezika za djecu od 3.godine do polaska u školu, u dvije odgojne skupine. Osim redovitog programa u PPO Potok nudi se i kraći program Dječjeg vrtića Rijeka „ Igraonica za učenje engleskog jezika“. U PPO Rastočine osim redovitog programa, odvija se u jednoj skupini redoviti program obogaćen katoličkim vjerskim odgojem. U PPO Drenova, osim redovitog programa odvija se u četiri skupine redoviti program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta.

U PPO Drenova nudi se i kraći program učenja engleskog jezika, u organizaciji privatne škole stranih jezika „Link“. U PPO Topolino odvija se redoviti program na talijanskom jeziku za djecu od tri godine do polaska u školu, pripadnike talijanske nacionalne manjine. UPISANA DJECA U PROGRAME CENTRA POTOK

Redoviti programi i redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima

Broj skupina

Broj djece

1. Jaslice – redovni rad 9 139 2. Jaslice – rad u smjeni 2 29 3. Vrtić – redovni rad 13 295 4. Vrtić – rad u smjeni 3 72 5. Redoviti program obogaćen sadržajima katoličkog

vjerskog odgoja 2

43

6. Redoviti program obogaćen sadržajima engleskog jezika 2 47

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

19

7. Redoviti program za djecu pripadnike nacionalne manjine na talijanskom jeziku

1 24

8. Redoviti program obogačen sportskim sadržajima 4 97 UKUPNO 36 746

Jaslice i vrtić – rad u smjeni

PPO Broj skupina Broj djece

Potok jaslice 2 29 vrtić 3 72

Ukupno 5 101 Redoviti program obogaćen sadržajima katoličkog vjerskog odgoja

PPO Broj skupina Broj djece

Potok 1 20 Rastočine 1 23 Ukupno 2 43

Redoviti program obogaćen sadržajima engleskog jezika

PPO Broj skupina Broj djece Potok 2 57

Redoviti program obogaćen sportskim sadržajima

PPO Broj skupina Broj djece Drenova 4 97

Redoviti program na talijanskom jeziku

PPO Broj skupina Broj djece Topolino 1 24

U okviru programa redovnog odgojno obrazovnog rada i nadalje planiramo stvaranje uvjeta za:

- polaganje stručnih ispita za odgojitelje predškolske djece u PPO Potok i Drenova

- polaganje stručnih ispita za stručne suradnike psihologe u PPO Potok - provođenje metodičke prakse za studente predškolskog odgoja UF u Rijeci - provođenje stručne prakse studenata predškolskog odgoja UF u Rijeci - suradnja sa studentima Filozofskog fakulteta u Rijeci - program predškole - početne i napredne tečajeve engleskog i jezika kao kraći programi

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

20

- sudjelovanje na olimpijskom festivalu djece predškolskog uzrasta - sudjelovanje u gradskim manifestacijama: Homo si teć, Dani Sv. Vida, dječja

maskirana reduta, - zimovanje djece uključene u redovni i sportski program - izleti, posjete, odlasci u kazalište, kino

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

21

CPO SUŠAK

1.1. Unutarnji ustroj Centra predškolskog odgoja Sušak

CENTAR PREDŠKOLSKOG ODGOJA SUŠAK

Kvaternikova 37 PPO

ADRESA TELEFON

Fax, e-mail Broj odgojnih

grupa BULEVARD

Šet.Ivana Gorana Kovačića

051 423 - 752 2

ĐURĐICE

Marohnićeva 12 051 431 - 875 5

GALEB

Kvaternikova 60 051 453 - 833 8

MORČIĆ

Braće Stipčić 051 450 - 394 5

PČELICE

S.Krautzeka 84 051 431 - 117 2

VESELJKO

J.P.Kamova 58 051 217 - 250 6

VEŽICA sjedište centra

Kvaternikova 37

051 421 – 597 fax 051 452 -125 [email protected]

5

U sastavu CPO-a Sušak je sedam Podcentara predškolskog odgoja (PPO Bulevard, Galeb, Đurđice, Morčić, Pčelice, Veseljko i Vežica) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja rane i predškolske dobi djece od navršene godine dana do polaska u školu. Rad se temelji na humanističko–razvojnoj koncepciji predškolskog odgoja, kojom se stvaraju uvjeti boljeg i kvalitetnijeg življenja djece.

Svaki Centar predškolskog odgoja predstavlja cjelinu u pedagoškom i ustrojstvenom smislu i ima stručni tim kojeg čine pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, zdravstvena voditeljica i voditeljica centra. Svi oblici stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja imaju za cilj jačanje stručne kompetencije i osobni rast.

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

22

1.2. Popis odgojno - obrazovnih i ostalih radnika u CPO SUŠAK

R. br.

Prezime i ime Radno mjesto / funkcija

Str. Spr.

God.r. staža

PPO Pripo - mene

1. Antunović Sošić Ivana Psihologinja ½ rad.vr.

VSS 14 Vežica Ivanković ½ rad vr.

2. Babić Paula Odgajateljica VŠS 36 Veseljko 3. Balen Ervina Odgajateljica VŠS 15 Vežica 4. Ban Vesna Odgajateljica SSS 38 Veseljko 5. Barić Vesna Odgajateljica VŠS 35 Veseljko 6. Basara Maša Odgajateljica VŠS 21 Galeb 7. Androić Ana Odgajateljica VŠS 4 Veseljko 8. Bubica Milenka Odgajateljica VŠS 24 Vežica 9. Budanović Ljiljana Odgajateljica VŠS 44 Veseljko 10. Cukrov Snježana Odgajateljica VŠS 38 Veseljko 11. Čaušević Damijana Med. sestra SSS 26 Veseljko 12. Čermelj Željka Def.odgajatelj VSS 24 Veseljko 13. Dorić Helena Odgajatelj VŠS 13 Galeb 14. Galić Gordana Ed.rehabilit. VSS 19 Vežica 15. Dumančić Milena Odgajateljica VŠS 27 Galeb 16. Dundović Nela Odgajateljica VSS 24 Đurđice 17. Blažina Sonja Med. sestra SSS 32 Galeb 18. Jurić Pirija Josipa Odgajateljica VŠS Pčelice 19. Filipović Jelena Odgajateljica VŠS 11 Galeb zNavratil 20. Hrestak Snježana Odgajateljica VŠS Đurđice 21. Francišković Biljana Odgajateljica VŠS 26 Pčelice 22. Juranović G.Kristijana Odgajateljica VŠS 20 Galeb 23. Glad Jasna Odgajateljica VŠS 29 Galeb Vod.PPO 24. Grgurić Branka Odgajateljica SSS 39 Vežica 25. Gržin Burić Iva Odgajateljica VŠS 15 Galeb 26. Maričić Ivana Odgajateljica VŠS 6 Morčić 27. Orešković Ines Odgajateljica VŠS 8 Đurđice 28. Hržić Tea Odgajateljica VŠS 32 Morčić 29. Ivkić Jadranka Odgajateljica VŠS 41 Vežica 30. Kušanić Ivana Odgajateljica VŠS Morčić 31. Karlovčan Adela Odgajateljica VŠS 26 Đurđice 32. Gnjatović Sandra Odgajateljica VŠS 10 Đurđice 33. Baković Bernarda Odgajateljica VŠS 7 Morčić 34. Krasny Barbara Odgajateljica VŠS 22 Galeb 35. Legović Arijana Odgajateljica VŠS 29 Vežica 36. Linić Nensi Odgajateljica VŠS 22 Đurđice 37. Tijan Kristina Odgajateljica VSS 5 Morčić Vod.PPO 38. Mrgan Simić Sanja Odgajateljica VŠS 6 Veseljko 39. Magazin Iva Odgajateljica VSS 13 Pčelice 40. Nagradić Kristina Odgajateljica VSS 3 Vežica 41. Matanović Jela Odgajateljica VŠS 27 Galeb 42. Mikuličić Marija Odgajateljica VŠS 39 Veseljko 43. Banićević Mirna Med. sestra VŠS Galeb

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

23

44. Ožbolt Srdić Alenka Odgajateljica VŠS 18 Galeb 45. P. Petrović Gordana Odgajateljica VŠS 31 Galeb zLisjak 46. Perinić Larisa Odgajateljica VŠS 19 Pčelice Vod.PPO 47. Pughel Andrina Odgajateljica VŠS 13 Đurđice Vod.PPO 48. Rački Vesna Odgajateljica VŠS 38 Morčić 49. Radić Maja Odgajateljica VŠS 10 Veseljko Resler 50. Rizoniko Nataša Odgajateljica VŠS 35 Vežica 51. Roman Sonja Odgajateljica VŠS 28 Đurđice 52. Kraljić Jana Odgajateljica VSS 12 Galeb zMatejčić 53. Skočigorić Dragica Odgajateljica SSS 37 Morčić 54. Srića Suzana Odgajateljica VSS 19 Bulevard Vod.PPO 55. Laco Iva Odgajateljica VŠS 9 Bulevard 56. Damjanić B.Tamara Odgajateljica VŠS 14 Morčić Z Kifer 57. Štimac Zrinka Odgajateljica VŠS 5 Vežica Vod.PPO 58. Španjol Laureta Odgajateljica VŠS 34 Bulevard 59. Cvijetković Š.Svjetlana Odgajateljica VŠS 23 Đurđice 60. Terlević Alar Biserka Odgajateljica VŠS 11 Galeb Z Miočić 61. Sudulić Martina Odgajateljica VŠS 11 Đurđice Ružić 62. Troha Snježana Odgajateljica VŠS 29 Bulevard 63. Vojnović Jasmina

½ radnog vremena Odgajateljica VŠS 18 Morčić

64. Vuletić Milena Vod.centra VSS 30 Vežica 65. Brožić Iva Odgajateljica VSS 5 Veseljko zZatković 66. Laptošević Siniša Kuhar KV 4 Galeb 67. Živković Danijela Odgajateljica VŠS 20 Morčić 68. Žunić Irina Odgajateljica VŠS 23 Galeb 69. Ilijanić Kata Kuharica KV 11 Galeb 70. Budimčić Senka Kuharica KV 39 Galeb Z Milić 71. Čop Kristina Kuharica KV 21 Vežica 72. Pitinac Jadranka Odgajateljica VŠS 26 Galeb 73. Ivanović Nada Pom.kuharica PKV 35 Veseljko 74. Ivanović Slavica Glavna kuh. KV 32 Galeb Z Zoretić 75. Jug Ružica Pom.kuharica PKV 27 Bulevard 76. Unković Sanja Knjiž.bibliotek. VSS 18 Vežica Odg.III 77. Zečević Nikolina Pom.kuharica PKV 15 Đurđice 78. Klasan Nada Pom.kuharica PKV 24 Morčić 79. Bilić Irena (Veranić) Pom.kuharica PKV 33 Galeb L.Roščić 80. Kovačević Mirela Kuharica KV 16 Galeb 81. Martinović Radenka Pom.kuharica PKV 18 Galeb Z Mustać 82. Pavešić Čedomir Domar-ložač SSS 34 Galeb 83. Vlaše Dragan Ekonom-voz. SSS 28 Galeb 84. Zoretić Mirjana Kuharica KV 29 Galeb Z Saršon 85. Miletić Vlatka Pedagoginja VSS 13 Vežica 86. Karašin Marina Odgajateljica VŠS 4 Vežica 87. Gržić Mirta Odgajateljica VŠS 7 Veseljko Vod.PPO 88. Butković Mirta Odgajateljica VŠS 11 Vežica

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

24

1.3. Popis radnih mjesta i broj radnika u CPO Sušak R.br. Popis radnih mjesta Broj radnika

1. Voditeljica Centra predškolskog odgoja 1 2. Pedagoginja 1 3. Psihologinja 1 4. Edukacijski rehabilitator 1 5. Glavna medicinska sestra 1 6. Odgajatelji 67 7. Odgajatelj 3 1 Ukupno odgojno-obrazovnih radnika 73 Jedinica prehrane

1 Kuharice 7 2. Pomoćne kuharice 6 Ukupno 13 Jedinica održavanja

1. Domar - ložač 1 2. Ekonom -vozač 1

UKUPNO 88 1.4. Članovi stručnog tima Centra Sušak

Članovi stručno razvojnog tima

Pedagoginja Vlatka Miletić CPO Sušak

Psihologinje I.S.Antunović ½ r.vr. Matea Ivanković ½ r.vr.

PPO Galeb, Pčelice, Bulevard, Đurđice PPO Vežica,Veseljko, Morčić

Medicinska sestra Mirna Banićević

CPO Sušak

Edukacijski rehabilitator

Gordana Galić CPO Sušak

Voditeljica centra Milena Vuletić

CPO Sušak

Od 29.9.2014. psihologinja Ivana Sošić Antunović koristi pravo na rad od 4

sata.Preostala 4 sata poslove psihologa raditi će Matea Ivanković. Rad stručnih suradnika i medicinske sestre odvija se kroz sedmosatno radno

vrijeme, u pravilu od 08,00 do 15,00 sati, uz mogućnost preraspodjele u skladu s predviđenim dnevnim zadaćama i potrebama djelatnosti. Stručni suradnici realizirat će planirane zadaće u svakom podcentru, u skladu s priloženim planom i rasporedom. Voditeljica centra radi osam sati dnevno od 8 do 16 sati.

Sastanci SRT-radni dogovori organizirati će se srijedom u 13 sati u PPO Vežica ili po potrebi više puta tjedno.

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

25

Stručni kolegij voditeljica centara s ravnateljicom Dječjeg vrtića Rijeka i koordinatoricom za stručno pedagoški rad održavati će se po dogovoru jedan puta tjedno.

Voditeljica CPO-a obilazi podcentre u pravilu jednom mjesečno ili po potrebi u skladu s planom i potrebama djelatnosti.

Sastanci - radni dogovori s odgajateljicama voditeljicama podcentara organizirati će se jednom mjesečno ili po potrebi.

Radni dogovori i sastanci s ostalim radnicima organiziraju se dva puta godišnje ili po potrebi. 1.5. Tjedni raspored rada stručnih suradnika po podcentrima na nivou CPO SUŠAK za pedagošku 2015/16. godinu Stručni suradnik

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Pedagoginja Vlatka Miletić

Galeb Đurđice Bulevard Pčelice

Veseljko Morčić

Vežica

Psihologinje Ivana Sošić Antunović Matea Ivanković

Galeb Pčelice Bulevard

Vežica Galeb Vežica

Đurđice

Vežica Morčić Vežica Veseljko Vežica

Med.sestra Mirtna Banićević

A Galeb Veseljko Galeb Đurđice Vežica B Bulevard

Pčelice Vežica Morčić

Đurđice Morčić Galeb

Edukacijski rehabilitator Gordana Galić

Bulevard/ Pčelice

Veseljko Vežica Morčić/ Đurđice

Galeb/ Vežica

1.6. BROJ UPISANE DJECE U CPO SUŠAK

Broj odgojnih grupa

Grupe jaslica Grupe vrtića Ukupan broj djece

33

9 24 655

1.7. UPISANA DJECA PO VRSTI PROGRAMA

VRSTA PROGRAMA BROJ ODGOJNIH GRUPA BROJ DJECE

Jaslice - cjelodnevni boravak 9 135

Vrtić - cjelodnevni boravak 21 423

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

26

Grupa u kojoj se provodi pr.ranog učenja tal.jezika

1 22

Grupa u kojoj se provodi pr.ranog učenja engl.jez.

1 23

Grupe obogaćene sadržajima sporta

2 46

Grupa - teškoće u razvoju(smanj..int.sposobnosti)

1 6

UKUPNO 33

655

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

27

1.9. Odgajatelji pripravnici, volonteri i mentori u CPO Sušak

ORGANIZACIJA RADA ZA 2015. /16. PPO GRUPA Br dj. ODGOJNO- OBRAZOVNI RADNICI

Bulevard

Mješovita 1 23 Laureta Španjol – Snježana Troha Mješovita 2 24 Iva Laco - Suzana Srića

47 Đurđice

Mlađa jaslička

13 Nensi Linić – Adela Karlovčan

Jasl.vrtićka 20 Sonja Roman – Sandra Gnjatović

Mješovita 1 22 Andrina Pughel – Martina Sudulić z Maja Ružić Mješovita 2 28 Nela Dundović - Snježana Hrestak Mješovita 3 26 Svjetlana Š.Cvjetković – Ines Orešković

109 Galeb

Mješ. jas.1 15 Sonja Blažina – Jadranka Pitinac Mješ. jas. 2 15 Kristijana G.Jurinović – Gordana P.Petrović z K.

Jasl. vrtićka 15 B. Krasny- /BiserkaT.Alar z Anita S.Miočić Mješovita 1 23 Irina Žunić – Jela Matanović Mješovita 2 24 Milena Dumančić – Helena Dorić Mješovita 3 22 Maša Basara –J.Kraljić / - z Ida Matejčić Sport 1 24 Jasna Glad –Iva Gržin Sport 2 22 Jelena Filipović z Tamara Navratil – Alenka

Ožbolt Srdić 160

Morčić

Mješovita jasl.

16 Vesna Rački – Ivana Kušanić

Starija 16 Ivana Maričić –T.B.Damjanić/ z Barbara Kiptavi Mješovita 22 Danijela Živković – Bernarda Baković Mješovita 2 25 D.Skočigorić – Kristina Tijan Mješovita 3 25 Tea Hržić – Jasmina Vojnović ½ rad vr.- (II odg.sa

½ r.vr.) 104 Veseljko

Mlađa 10 Vesna Barić – Marija Mikuličić Starija 15 Iva Brožić – z Mirna Zatković - Maja Velić/z Zlata Mješovita 1 24 Ana Androić – Sanja Margan Simić Mješovita 2 21 Ljiljana Budanović – Mirta Gržić Mješovita 3 24 Paula Babić – Snježana Cukrov Teškoće SMS

6 Željka Čermelj –Damjana Čaušević - Vesna Ban

100 Vežica

Mješovita 1 21 Arijana Legović – Milenka Bubica Mješovita 2 14 Mirta Butković – Jadranka Ivkić Mješovita 3 20 Zrinka Štimac - Kristina Nagradić Mješovita 4 18 Ervina Balen – Branka Grgurić Mješovita 5 E

23 Nataša Rizoniko – Marina Karašin

96 Pčelice

Mješovita 1 18 Biljana Frančišković – Josipa Pirija Jurić Mješovita 2 20 Larisa Perinić – Iva Magazin

38 33 655 67

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

28

PPO Pripravnica Odgajatelj -mentor Početak Kraj Galeb Ema Matković Maša Basara 17.11.2014. 16.11. 2015. Đurđice Petra Prović Nela Dundović 27.1.2015. 26.1.2016. Veseljko Silvija Harabajza Mirta Gržić 25.5.2015. 24.5.2016.

Radno vrijeme Podcentara usklađeno je s izraženim potrebama roditelja za 2015./2016. pedagošku godinu i to od 06,30 do 17,00 sati. a) Radno vrijeme odgojno - obrazovnih djelatnika odvija se u ritmu dnevnih i tjednih

izmjena odgajatelja. b) Tijekom rujna organizira se duže preklapanje rada tima odgajatelja u grupama zbog

adaptacije djece i dogovorenog plana suradnje s roditeljima za vrijeme prilagodbe. c) Jutarnje okupljanje djece u periodu od 6,30 sati do 7 sati za djecu jasličkog uzrasta

u sobi dnevnog boravka jasličke grupe (1 odgajatelj), za djecu vrtićkog uzrasta u sobi dnevnog boravka vrtića (1 odgajatelj).

Jutarnja smjena Popodnevna smjena

6,30 – 12,00 11,00 – 16,30

7,00 – 12,30 11,30 – 17,00

7,30 – 13,00

PPO Odgajteljice voditeljice PPO -a Zamjene BULEVARD Suzana Srića Iva Laco ĐURĐICE Andrina Pughel Ines Orešković GALEB Jasna Glad Maša Basara MORČIĆ Kristina Tijan Danijela Živković PČELICE Larisa Perinić Josipa Pirija Jurić VESELJKO Mirta Gržić Sanja Mrgan Simić VEŽICA Zrinka Štimac Milenka Bubica

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

29

Radno vrijeme ostalih radnika Redni broj

Radno mjesto - funkcija

Ime i prezime

Stručna sprema

God. staža

Radno vrijeme

PPO

1.

odgajatelj 3 Sanja Unković VSS 18 8 –16,00 Vežica

2. glavna kuharica

Slavica Ivanović Z Zoretić Mirjana

KV 32 6,00-14,00 Galeb

3. kuharica Senka Budinčić

Z Anka Milić KV 39 6,00-14,00 Galeb

4. kuharica Mirela Kovačević KV 16 7,30 – 15,30 Galeb

5. pomoćna kuharica

Radenka Martinović Z Tea Mustać

PKV 30 8 -16,00 Galeb

6. kuharica Kata Ilijanić

KV 7,30-15,30 Galeb

7. pomoćna kuharica

Nikolina Zečević PKV 15 7 -15,00 Đurđice

8. kuharica Mirjana Zoretić

Z Rahaela Saršon

KV 33 7 -15,00 Galeb

9. pom.kuh. spremač.

Ružica Jug PKV 33 7-15,00 Bulevard

10. kuhar Siniša

Laptošević KV 5 7-15,00 Galeb

11. pomoćna kuharica

Nada Klasan PKV 30 7 -15,00 Morčić

12. pom. kuh.

Nada Ivanović

PKV 35 7-15,00 Veseljko

13. kuharica Kristina Čop

KV 21 7 -15,00 Vežica

14. pom.kuh. spremač.

Irena Bilić Z Laura Roščić

PKV 18 7-15,00 Pčelice

15. ekonom -ložač

Dragan Vlaše SSS 28 6,00-14,00 Galeb

16. domar-ložač

Čedomir Pavešić SSS 33 6,30-14,30

Galeb

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

30

1.10. Programi

CPO PPO PROGRAMI

S

U

Š

A

K

VESELJKO

redoviti cjelodnevni program (jaslice, vrtić)

posebni program za djecu s teškoćama u razvoju - intelektualne teškoće

GALEB

redoviti cjelodnevni program (jaslice, vrtić)

redoviti program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta

PČELICE redoviti cjelodnevni program (vrtić)

BULEVARD redoviti cjelodnevni program obogaćen

elementima waldorfske pedagogije (vrtić)

VEŽICA

redoviti cjelodnevni program (vrtić) rano učenje engleskog jezika

ĐURĐICE redoviti cjelodnevni program (jaslice,

vrtić)

MORČIĆ redoviti cjelodnevni program (jaslice,

vrtić) rano učenje talijanskog jezika

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

31

CPOTURNIĆ

Unutarnji ustroj Centra predškolskog odgoja Turnić:

CENTAR PREDŠKOLSKOG ODGOJA TURNIĆ Karasova 4

PPO ADRESA TELEFON

Broj odgojnih skupina fax, e-mail

KRNJEVO Karasova 4 051/641-550 7

TURNIĆ A.Kosić Rika 7 051/643-183 8

PODMURVICE Cavtatska 4 051/672-202 6

MAVRICA Mihovilići 33

051/445-431

5 051/445-432 Fax: 445-400 [email protected]

Z.CVIIĆ Bribirska 16 051/675-751 5

RADOST Franje Čandeka 16 051/ 554-496 Fax: 554-497

2

PEHLIN Minakovo 30 051/296-534 2

Unutar navedene organizacijske strukture provode se slijedeće vrste programa:

cjelodnevni program jaslica 11odgojnih skupina 154 djece cjelodnevni program vrtića 24 odgojnih skupina 511 djece

cjelodnevni program vrtića 1 odgojne skupine 21 djece na jeziku narodnosti (tal.) cjelodnevni program 1 odgojne skupine 5 djece s teškoćama u razvoju cjelodnevni program 1 odgojne skupine 21 djece (rano učenje talijanskog jezika) cjelodnevni program 2 odgojne skupine 48 djece (sportski program) cjelodnevni program 1 odgojna skupina 19 djece (rano učenje engleskog jezika s elementima informatičke pismenosti)

U 35 (trideset i pet) odgojnih skupina redovnog programa upisano je 665 djece. U cjelodnevnom programu rad će se odvijati svakim radnim danom (osim subotom, nedjeljom i Državnim blagdanima) u vremenu od 06,30 – 17,00 sati. Radno vrijeme članova razvojne djelatnosti biti će u pravilu od 08,00 – 16,00 sati s mogućnošću fleksibilnog pomicanja sukladno postavljenim dnevnim zadaćama i prioritetima. Centralna kuhinja u PPO Mavrica radi od 6,00 – 16,00 sati, a na poslovima pripreme obroka zaposleno je 7 (sedam) djelatnika. Ostala radna vremena djelatnika prikazana su u tabeli 4.

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

32

PPO VODITELJI

SKUPINE ODGAJATELJI BR. DJ.

PODMURVICE Cavtatska

b.b. 672-202

Ingrid Čavić

Jasl. Jas.ml

PTIČICE DARINKA RUTAR – IVANA PERKIĆ-

MAGAŠ 12

St.jas. PAČIĆI

MLADENKA TOMSE - LAURA PERIVANČIĆ

16

Vrtić mj. RUTJ CIVETTE

INGRID ČAVIĆ – DIBIE HOST 21

mj. RIBICE BUNOZA TATJANA - UZELAC

ZDENKA 23

mj. MAČIĆI IRIS SERGO - KOLUDROVIĆ

ZDRAVKA 24

Mlađa

ŽABICE MAGAŠ SUZANA - GLAVAN TANJA 23

TURNIĆ A. K. Rika 7

643-183 Gordana Rubeša Kanjuo

Jasl. bebe DANIJELA SMOJVER - ŽELJKA

NEMEC 8

ml.jas. RAČIĆI

BURBURAN SONJA – DUBRAVKA LULIĆ

14

St.

SPUŽVICE JELENA PILIPOVIĆ - MAJDA LONČAR 18

Vrtić mj.

ZVJEZDICE KOTLIĆ MARIJA - TANJA SPUDIĆ-

SKORIĆ 24

mj. PINGVINI PAĐEN BRANKA - ANITA OZIMEC 21

mj.

ŠKOLJKICE NINA UZELAC – RUBEŠA KANJUO

GORDANA 21

mj. DUPINI KITANOVIĆ VANNA – ANA LAUTAR 24

mj. RIBICE KOLAKOVIĆ LETICIJA - IVA

JAGODNIK 18

Z. CVIIĆ

Bribirska 16 Gorica Simčić

Jasl. Mlađa

CVJETIĆI ĐURĐICA KALČINA - MIRJANA

FRANCETI 10

St.Jas. RIBICE

LUCIJA OLENJUK - MIRJANA RIBARIĆ 15

Vrtić Tal.manjina.CUORICINI

SISSO LORENA – BUČIĆ ROBERTA 21

mj.

LASTAVICE

DORA MATANA-VILIĆ - SIMČIĆ GORICA

20

mj. MORČIĆI BRANČELA NEDA – PRPIĆ ANKA 22

PEHLIN

Minakovo 30 Marina Kanurić

Vrtić mj. LOPTICE MARINA KANURIĆ -SVJETLANA

RAKOŠ 22

mj. BALONI PRPIĆ ĐILDA - SANDRA KOVAČEV

(S. ĐOGAŠ) 16

RADOST Franje

Čandeka 16 Renata Šimac

Vrtić mj. TIGRIĆI DIANA KINKELA - MIKIĆ ŽELJKA 22

Mj.TIGERS ENG+INF.

RENATA ŠIMAC –MAJA HRELJAC 19

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

33

Unutar navedene organizacijske strukture provode se slijedeće vrste programa: TABELA 2

VRSTA PROGRAMA BROJ ODGOJNIH

GRUPA BROJ DJECE

Jaslice - cjelodnevni boravak 11 154 Vrtić - cjelodnevni boravak mješ.sk 19 397 Talijanske grupe – cjelodnevni boravak 1 21 Teškoće u razvoju – posebne grupe 1 5 Grupa za rano učenje engleskog jezika s elementima informatičke pismenosti

1

19

Grupe za rano učenje stranog jezika (talijanski)

1

21

Grupe obogaćene sadržajima sporta 2 48

UKUPNO: 35 665

KRNJEVO Karasova 4

Ljubica

Brkljačić

Jasl. Mj. ja.

SUNCE NATAŠA KUSTIĆ- PUDIĆ IVANKA 17

ml.jas.

PČELICE NADA ŠIMIČEVIĆ - IVANKA KRIŽMAN-

KMET ( D.TRNKA) 14

Vrtić mj.

ZVJEZDICE KNEŽEVIĆ SMILJANKA – JELENA

JURASIĆ 22

mj. JEŽIĆI ANTONIJA MANDEKIĆ-LJILJANA GRDIĆ 24

mj.

CVJETIĆI KAMENSKI GORDANA – DARIJANA

MARTINOVIĆ 21

mj.

LEPTIRIĆI BRKLJAČIĆ LJUBICA – MARTINA

MANDIĆ 24

POS.S CP-RIBICE

KLAJNER S. – JURKOVIĆ D. – OŽANIĆ M. – BELJAN V.

5

MAVRICA Mihovilići 33

Tatjana Jurković

Jasl. Mlađa SEKA TOMULIĆ RUŽNIĆ – VEDRANA

FUĆAK ŠTAMFELJ (T.DEMO – D. VODARIĆ)

15

Jasl. Mješovita JASNA ŠEBALJ - INGRID PETRAK 17

Vrt. mj. GUSARI

- sport TATJANA JURKOVIĆ-RADMILA

BEZJAK 24

mj.

MORNARI SUZANA GRLICA MODIĆ -VIDICA

KONTIĆ 24

mj. DELFINI

NIKOLINA DEČAJ ( KATICA PARO VIDULIN) - RENATA OPAČAK-

MALIKOVIĆ

26

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

34

STRUKTURA I POPIS DJELATNIKA PO PODCENTRIMA I RADNIM MJESTIMA

TABELA 3

Objekt Naziv radnog mjesta

Krnjevo

Podmurvice

Turnić

Z.Cviić

Pehlin

Mavrica

Radost

Voditeljica centra - - - - - 1 -

pedagoginja 1 - - - - - -

psiholog 1 - - - - - -

defektologinja 1 - - 1 - - -

defektolog / log. 1 - - - - - -

zdrav. voditeljica - - - - 1 -

odgojiteljica 13 10 12 9 4 10 4

odgojiteljica 3 - - - - - 1 -

medicinska sestra 0 2 3 2 - - -

fizioterapeut 1 - - - - - -

kuharica 0 0 1 1 - 6 -

pomoćna kuharica 2 1 1 - 1 1 1

domar-ložač 1 - - - - - -

ekonom-vozač/vozač

1 - - - - 1 -

UKUPNO 22 13 17 13 5 21 5

Radno vrijeme djelatnika, osam sati dnevno, odnosno 5,30 u neposrednom radu za odgajateljice i 1 sat dnevne pripreme, navedeno je u tabeli br. 2. Po dogovoru odgajateljice u skupinama izmjenjuju se dnevno ili tjedno. Tjedna - dnevna izmjena u radnom vremenu odgajatelja neposrednog rada s djecom je: u jutarnjoj smjeni (od 06,30 do 12 sati; 07 do 12,30 sati 07,30 do 13 sati) odnosno u popodnevnoj smjeni (10,30 do 16,00 sati; 11,00 do 16,30 sati; 11,30 do 17,00 sati). Neposrednom radu s djecom dnevno treba pridodati i 1 sat dnevne pripreme.

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

35

EVIDENCIJA DJELATNIKA PO PODCENTRIMA TABELA 4

IME I PREZIME

radno mjesto podcentar

stručna sprema

godine staža

RADNO VRIJEME - PRIPOMENA

PPO KRNJEVO – POSEBNI PROGRAM CP

BELJAN VILMA FIZIOTERAPEUT VŠS 33 07,00 – 15,00 h

JURKOVIĆ DUBRAVKA ODGAJATELJICA VŠS 39 DNEVNA IZMJENA

KLAJNER SILVANA DEFEKTOLOG. VSS 29 07,30 – 13,00 h

OŽANIĆ MIRJANA NJEGOVATELJ NK 29 DVOKRATNO PO RASPOREDU

VITAZ VITOMIR VOZAČ SSS 38 DVOKRATNO PO RASPOREDU VOŽNJE

PPO KRNJEVO

MESAROŠ DAVORKA PEDAGOGINJA VSS 40 08,00 – 16,00 h

DARKO SAMBOL PSIHOLOG VSS 14 08,00 – 16,00 h

GORDANA ŠMIT DEF.LOGOPED VSS 39 07,30-13,00h

GABRIJELA TRUGLIO PEJNOVIĆ POM. KUHAR NK 5 08,00 – 16,00h

NEVENKA JANKOVIĆ POM. KUHARICA PKV 17 06,00 – 14,00 h

PPO KRNJEVO – REDOVNI PROGRAM

MARTINA MANDIĆ ODGAJATELJICA VŠS 4 DNEVNA IZMENA

BRKLJAČIĆ LJUBICA ODGAJATELJICA VŠS 19 DNEVNA IZMJENA

GRDIĆ LJILJANA ODGAJATELJICA VŠS 21 DNEVNA IZMJENA

JURASIĆ JELENA ODGAJATELJICA VŠS 10 DNEVNA IZMJENA

KAMENSKI GORDANA ODGAJATELJICA VŠS 28 DNEVNA IZMJENA

KNEŽEVIĆ SMILJANKA ODGAJATELJICA VŠS 42 TJEDNA IZMJENA

KUSTIĆ NATAŠA ODGAJATELJICA VŠS 30 DNEVNA IZMJENA

MANDEKIĆ ANTONIJA ODGAJATELJICA SSS 42 TJEDNA IZMJENA

MARTINOVIĆ DARIJANA ODGAJATELJICA VŠS 6 DNEVNA IZMJENA

KRIŽMAN-KMET-IVANA ODGAJATELJICA VŠS 6 DNEVNA IZMJENA

PUDIĆ IVANKA ODGAJATELJICA SSS 29 DNEVNA IZMJENA

ŠIMIČEVIĆ NADA ODGAJATELJICA SSS 30 DNEVNA IZMJENA

PPO PEHLIN

MARINA KANURIĆ ODGAJATELJICA VŠS 21 DNEVNA IZMJENA

SANDRA KOVAČEV ODGAJATELJICA VŠS 19 DNEVNA IZMJENA

PAVLOVIĆ STOJANKA POM. KUHARICA NK 33 08,00– 16,00 h

PRPIĆ ĐILDA ODGAJATELJICA VŠS 32 DNEVNA IZMJENA

SVJETLANA RAKOŠ ODGAJATELJICA VŠS 13 DNEVNA IZMJENA

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

36

PPO PODMURVICE

BUDANOVIĆ TAJANA ODGAJATELJICA VŠS 15 ZAMJ.DERENČINOVIĆ

BUNOZA TATJANA ODGAJATELJICA VŠS 32 DNEVNA IZMJENA

SUZANA MAGAŠ ODGAJATELJICA VŠS 32 DNEVNA IZMJENA

RUTAR DARINKA M.SESTRA SSS 26 DNEVNA IZMJENA

MLADENKA TOMSE MED.SESTRA SSS 38 DNEVNA IZMJENA

ČAVIĆ INGRID ODGAJATELJICA VSS 11 DNEVNA IZMJENA

DIBIE HOST ODGAJATELJICA VSS 34 ZAMJ.KUKULJAN

KOLUDROVIĆ ZDRAVKA ODGAJATELJICA VŠS 25 DNEVNA IZMJENA

GLAVAN TANJA ODGAJATELJICA VŠS 26 DNEVNA IZMJENA

UZELAC ZDENKA ODGAJATELJICA VŠS 23 DNEVNA IZMJENA

SERGO IRIS ODGAJATELJICA VŠS 18 DNEVNA IZMJENA

PERKIĆ MAGAŠ IVANA ODGAJATELJICA VŠS 6 ZAMJ.

MARGITA HRVATIN KUHARICA KV 20 07,30 -15,30 h

PPO TURNIĆ

BURBURAN SONJA MED. SESTRA SSS 40 DNEVNA IZMJENA

ŽELJKA NEMEC-JOSIPOVIĆ ODGAJATELJ VŠS DNEVNA IZMJENA

UZELAC NINA ODGAJATELJICA VSS 36 DNEVNA IZMJENA

KITANOVIĆ VANNA ODGAJATELJICA SSS 43 DNEVNA IZMJENA

KOLAKOVIĆ LETICIJA ODGAJATELJICA VŠS 33 DNEVNA IZMJENA

KOTLIĆ MARIJA ODGAJATELJICA VŠS 24 DNEVNA IZMJENA

MAJDA LONČAR ODGAJATELJICA VŠS 10 DNEVNA IZMJENA

PAĐEN BRANKA ODGAJATELJICA VŠS 29 DNEVNA IZMJENA

PILIPOVIĆ JELENA MED. SESTRA SSS 30 DNEVNA IZMJENA

RUBEŠA KANJUO GORDANA ODGAJATELJICA VŠS 23 DNEVNA IZMJENA

LULIĆ DUBRAVKA ODGAJATELJICA VSS 10 DNEVNA IZMJENA

ANITA OZIMEC ODGAJATELJICA VŠS 14 DNEVNA IZMJENA

SMOJVER DANIJELA MED. SESTRA SSS 34 DNEVNA IZMJENA

TANJA SPUDIĆ-SKORIĆ ODGAJATELJICA VŠS 8 DNEVNA IZMJENA

IVA JAGODNIK KNAPIĆ ODGAJATELJICA VŠS 8 DNEVNA IZMJENA

ANA LAUTAR ODGAJATELJICA VŠS 3 DNEVNA IZMJENA

SANDRA KRAINOVIĆ POM.KUHARICA PKV 9 8,00 – 16,00 h

PINJUŠIĆ MARLETA KUHARICA KV 10 07,00 – 15,00 h

PPO ZVONIMIR CVIIĆ

BRANČELA NEDA ODGAJATELJICA SSS 37 DNEVNA IZMJENA

BUČIĆ ROBERTA ODGAJATELJICA VŠS 1

FRANCETIĆ MIRJANA ODGAJATELJICA VŠS 24 DNEVNA IZMJENA

LORENA SISSO ODGAJATELJICA VŠS 8 DNEVNA IZMJENA

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

37

ĐURĐICA KALČINA ODGAJATELJICA VŠS 34

OLENJUK LUCIJA MED. SESTRA SSS 31 DNEVNA IZMJENA

PRPIĆ ANKA ODGAJATELJICA VŠS 31 DNEVNA IZMJENA

RIBARIĆ MIRJANA ODGAJATELJICA VŠS 37 DNEVNA IZMJENA

SIMČIĆ GORICA ODGAJATELJICA VŠS 31 DNEVNA IZMJENA

VESNA SEGARIĆ KUHARICA KV 26 07,30 – 15,30 h

DORA MATANA-VILIĆ ODGAJATELJICA VŠS 8 DNEVNA IZMJENA

LATINKA LONGIN DEFEKTOLOGINJA VSS 16 08– 15,00 h

PPO MAVRICA

RADMILA BEZJAK ODGAJATELJICA VŠS 28 DNEVNA IZMJENA

NIKOLINA DEČAJ ODGAJATELJICA VŠS 9 PORODILJNI

VEDRANA ŠTAMFELJ-FUĆAK ODGAJATELJICA VSS 6 DNEVNA IZMJENA

SUZANA GRLICA MODIĆ ODGAJATELJICA VŠS 30 DNEVNA IZMJENA

TATJANA JURKOVIĆ ODGAJATELJICA VŠS 22 DNEVNA IZMJENA

VIDICA KONTIĆ ODGAJATELJICA SSS 42 DNEVNA IZMJENA

RENATA OPAČAK-MALIKOVIĆ ODGAJATELJICA VŠS 22 DNEVNA IZMJENA

INGRID PETRAK ODGAJATELJICA VŠS 33 DNEVNA IZMJENA

JASNA ŠEBALJ ODGAJATELJICA VŠS 17 DNEVNA IZMJENA

SEKA TOMULIĆ-RUŽNIĆ ODGAJATELJICA VŠS 34 DNEVNA IZMJENA

SMILJKA MALNAR-MARANGONI ZDR.VODITELJ. VŠS 31 7,30-14,30h

MARINKO MAJER EKONOM SSS 31 06,00-14,00h

BRANISLAVA ZORICA ODGAJATELJ 3 SSS 20 07,30-15,30h

JASNA CRNČIĆ VODITELJICA VŠS 27 08,00-16,00h

DRAGICA ČOP GL.KUHARICA KV 36 06,00-14,00h

ŠABANOVIĆ HENYKA KUHARICA KV 34 06,00-14,00h

GANIĆ VIDA KUHARICA KV 24 06,00-14,00h

GLAVAN SILVIA KUHARICA KV 33 06,00-14,00h

JOŠIĆ MERA POM.KUHARICA PKV 27 07,30-15,30h

ELEONORA ASTELIĆ-HRELJA KUHARICA KV 13 08,00-16,00h

MARICA MARIĆ KUHARICA KV 6 06,00-14,00h

DRAGAN SKUKAN DOMAR-LOŽAČ SSS 14 06,00-14,00h

RADMILA BAJIĆ PEDAGOG VSS 21 08,00-15,00

PPO RADOST

MAJA HRELJAC ODGAJATELJICA VŠS 16 DNEVNA IZMJENA

DIANA KINKELA ODGAJATELJICA VSS

34 DNEVNA IZMJENA

ŽELJKA MIKIĆ ODGAJATELJICA VŠS 24 DNEVNA IZMJENA

RENATA ŠIMAC ODGAJATELJICA VŠS 20 DNEVNA IZMJENA

SILVANA MARTIĆ KUHARICA KV 2 od 8 – 16h

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

38

ODGAJATELJI PRIPRAVNICI

IME MENTOR PODCENTAR DATUM

VALENTINA VUJE RENATA ŠIMAC RADOST 14.09.2014

ANTONIJA PEŠUT MIRJANA RIBARIĆ Z.CVIIĆ 28.01.2015

DAJANA PUNČIKAR INGRID PETRAK MAVRICA 15.05.2015

ANDREA ROMANIĆ 1.10.2015.

PRIPRAVNIK PSIHOLOG

IME MENTOR PODCENTAR DATUM

DANIELA FILINIĆ DARKO SAMBOL KRNJEVO 27.01.2015

ČLANOVI STRUČNOGA TIMA

Članovi stručno razvojnog tima su pedagoginje Davorka Mesaroš i Radmila Bajić ,psiholog Darko Sambol, defektolog-logoped Gordana Šmit, defktolog- soc. Pedagog Latinka Longin, zdravstvena voditeljica Smiljka Malnar Marangoni, kineziolog Željana Marić. Radno vrijeme članova stručnog tima je u pravilu od 08.00-15.00; za zdravstvenu voditeljicu od 07.30.-14.30, a za ostale članove stručnog tima uz mogućnost fleksibilne organizacije rada u skladu s potrebama djece, roditelja I djelatnika u neposrednom radu. Stručni suradnici će realizirati planirane zadaće u svakom podcentru, a u skladu sa prioritetima i potrebama.

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

39

TJEDNI RASPORED RADA ČLANOVA STRUČNOG TIMA PO PODCENTRIMA

Sastanci SRT – radni dogovori održavaju se 1 x tjedno. Voditeljica CPO-a obilazi podcentre po svom rasporedu, u pravilu jednom mjesečno. Sastanci – radni dogovori s voditeljicama podcentara organiziraju se u PPO Krnjevo ili u podcentru Mavrica jednom mjesečno.

PPO DAN U TJEDNU

KRNJEVO

TURNIĆ

PODMURVICE RADOST

Z.CVIIĆ

PEHLIN MAVRICA

PON. ZDRAVSTVENA VODITELJICA

LOGOPED

PSIHOLOG DEFEKTOLOG PEDAGOG

UTO. PEDAGOG LOGOPED

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

PSIHOLOG DEFEKTOLOG

SRI. PSIHOLOG DEFEKTOLOG ½

LOGOPED

PEDAGOG DEFEKTOLOG

1/2

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

ČET. LOGOPED ZDRAVSTVENA VODITELJICA

PEDAGOG PSIHOLOG DEFEKTOLOG

PET. LOGOPED PSIHOLOG DEFEKTOLOG

1/2

PEDAGOG DEFEKTOLOG

1/2

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

DAN U TJEDNU

KRNJEVO

TURNIĆ

PODMURVICE RADOST

Z.CVIIĆ

PEHLIN MAVRICA

PON. ZDRAVSTVENA VODITELJICA

LOGOPED

PSIHOLOG DEFEKTOLOG PEDAGOG

UTO. PEDAGOG LOGOPED

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

PSIHOLOG DEFEKTOLOG

SRI. PSIHOLOG DEFEKTOLOG ½

LOGOPED

PEDAGOG DEFEKTOLOG

1/2

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

ČET. LOGOPED ZDRAVSTVENA VODITELJICA

PEDAGOG PSIHOLOG DEFEKTOLOG

PET. LOGOPED PSIHOLOG DEFEKTOLOG

1/2

PEDAGOG DEFEKTOLOG

1/2

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

40

CPO ZAMET

Unutarnji ustroj Centra predškolskog odgoja Zamet:

CENTAR PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZAMET Bože Vidasa 12/A

PPO ADRESA TELEFON Fax, e-mail

Broj odgojnih grupa

ZAMET Bože Vidasa 12/A Tel. 261- 588; Fax. 261 - 588 e-mail: [email protected]

8

GARDELIN Zvonimirova 58 tel. 641-102 4

KRIJESNICA Bujska 17 tel. 262-411 7

MIRTA Pulska 19 tel. 262-773 5

OBLAČIĆ Obitelj Sušanj 9 tel. 637-914 4

SRDOČI Srdoči 55 tel. 626-628, 626-629 7

Centar predškolskog odgoja Zamet, kao djelatnost ranog odgoja i obrazovanja,

pristupa svom radu na način kojim će se najbolje ostvariti svrha, ciljevi i zadaće

predškolskog odgoja i naobrazbe djece. CPO Zamet u sustavu je Dječjeg vrtića Rijeka, ali

ima svoju autonomnost koja se temelji na humanističkom, znanstveno utvrđenom,

stručnom, profesionalnom, djelotvornom, odgovornom i pravovremenom provođenju odgoja

i naobrazbe djece i drugih poslova i zadaća utvrđenih Godišnjim planom i programom.

Rad Centra predškolskog odgoja Zamet odvija se u sedam objekata - Podcentara

predškolskog odgoja - na području zapadnog dijela grada Rijeke, a to su: PPO Gardelin,

Zvonimirova 58, PPO Krijesnica, Bujska 17, PPO Mirta, Pulska 19, PPO Oblačić, Obitelji

Sušanj 9, PPO Srdoči, Srdoči 55, PPO Zamet, Bože Vidasa 12 a i vrtić pri Dječjoj bolnici

Kantrida, Istarska 43. Upisano je 733 djece u 35 skupina plus 3 skupine u DB Kantrida (cca

60 djece). Broj obuhvaćene djece u CPO Zamet iznosi 793. U stalnom radnom odnosu je

95 zaposlenika.

Poslovi Centra predškolskog odgoja odvijaju se u dva smjera:

1. Poslovi vođenja Dječjeg vrtića Rijeka, upravno pravni poslovi i administrativno –

računovodstveni poslovi vode se u upravi Dječjeg vrtića Rijeka

2. Stručno razvojni poslovi i poslovi predškolskog odgoja, poslovi prehrane, čišćenja i

tehničkog održavanja vode se u Centru predškolskog odgoja Zamet

Poslovi vezani za vođenje centra predškolskog odgoja su: vođenje rada i

poslovanja, programiranje, praćenje ostvarivanja Godišnjeg plana i programa rada,

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

41

suradnja s državnim, županijskim i gradskim tijelima i stručnim djelatnicima te drugi poslovi

u svezi s vođenjem poslovanja vrtića.

Radno vrijeme Centra predškolskog odgoja Zamet je od 6.30 do 17.00 sati. Djeca

borave u vrtiću samo u vremenu određenom za izvođenje odgojno – obrazovnog programa

i drugih oblika rada. Radno vrijeme svih radnika će se po potrebi mijenjati odlukom

ravnatelja, a na prijedlog voditelja, odgajatelja, stručnih suradnika te prema potrebama

djece i njihovih roditelja.

Sve službe su u funkciji ostvarivanja odgojno–obrazovnog rada s djecom i potreba

roditelja, te će se organizacija rada tome i prilagođavati.

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

42

POPIS DJELATNIKA U CENTRU PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZAMET

RED.

BROJ IME I PREZIME

RADNO

MJESTO

FUNKCIJA

GOD.

STA-

ŽA

STR.

SPREMA PPO

1. ALIDA ANIĆ ODGAJATELJ 22 VŠS ZAMET

2. IRENA BABIĆ ODGAJATELJ 9 VŠS ZAMET

3. DIJANA BEDENIKOVIĆ KUHARICA 22 SSS ZAMET

4. MARINA BJELOBABA ODGAJATELJ 7 VŠS SRDOČI

5. MIRELA BOŽIĆ POM. KUHARICA 21 SSS ZAMET

6. TAJANA BOŽIĆ POM. KUHARICA 14 SSS OBLAČIĆ

7. LORENA BRAJKOVIĆ ODGAJATELJ 25 VŠS MIRTA

8. ANAMARIA BRKLJAČIĆ ODGAJATELJ 34 VŠS GARDELIN

9. VESNA CELIN ODGAJATELJ 22 VŠS OBLAČIĆ

10. IVANA CRNIĆ ODGAJATELJ 8 VŠS SRDOČI

11. MILICA ĆAR POM. KUHARICA 28 SSS SRDOČI

12. DINA ČELAN ODGAJATELJ 8 VŠS SRDOČI

13. NENAD ČOP DOMAR 28 SSS ZAMET

14. RADMILA DEVIDE ODGAJATELJ 31 VŠS OBLAČIĆ

15. TAMARA DIVKOVIĆ ODGAJATELJ 5 VŠS ZAMET

16. VLASTA DORIČIĆ ODGAJATELJ 13 VŠS SRDOČI

17. VEDRAN DUMIĆ KUHAR 9 SSS MIRTA

18. DANIJELA FABIJANČIĆ ODGAJATELJ 10 VŠS ZAMET

19. ANI FUĆAK ZDRAV. VODIT. 30 VŠS SRDOČI

20. DANIJELA GRBAC STIPANOVIĆ ODGAJATELJ 20 VŠS GARDELIN

21. MARINKA HENT ODGAJATELJ 23 VŠS KRIJESNICA

22. KARMEN HLAČA ODGAJATELJ 3 38 VSS ZAMET

23. IVANA ILIĆ ODGAJATELJ 17 VSS KRIJESNICA

24. MIHAELA IVOŠEVIĆ ODGAJATELJ 16 VŠS SRDOČI

25. SUZANA JAKIRČEVIČ ODGAJATELJ 6 VŠS ZAMET

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

43

26. VANJA JAKŠIĆ ODGAJATELJ 14 VŠS KRIJESNICA

27. PETRA JANDRIĆ ODGAJATELJ 8 VŠS ZAMET

28. MARINKA JURDANA ODGAJATELJ 34 VŠS KRIJESNICA

29. VESNA KARAVANIĆ ODGAJATELJ 34 SSS ZAMET

30. KATICA KATIČIĆ ODGAJATELJ 23 VŠS GARDELIN

31. JULIJANA KATIĆ ODGAJATELJ 33 VŠS KRIJESNICA

32. EDINA KESEROVIĆ KUHARICA 10 SSS SRDOČI

33. TAMARA KLIĆ EĆIMOVIĆ ODGAJATELJ 16 VŠS SRDOČI

34. ŽELJANA KOS BAČIĆ ODGAJATELJ 28 VŠS GARDELIN

35. GORDANA GRBAC KOSIJER PEDAGOG 29 VŠS ZAMET

36. KARMEN KOVAČIĆ ODGAJATELJ 37 VŠS GARDELIN

37. JASMINA KOZLOV PSIHOLOG 27 VSS ZAMET

38. ANA KREBELJ ODGAJATELJ 23 VŠS ZAMET

39. RUŽICA KRULIĆ ODGAJATELJ 34 VŠS ZAMET

40. DRAGICA KRZNARIĆ KUHARICA 18 SSS ZAMET

41. ĐURĐICA LINTA ODGAJATELJ 6 VŠS ZAMET

42. SNJEŽANA LOGAR ODGAJATELJ 33 VŠS MIRTA

43. SENKA LOZO ODGAJATELJ 28 VŠS ZAMET

44. ZORICA LUKIĆ ODGAJATELJ 9 VŠS DB KANTRIDA

45. VESNA MAJNARIĆ ODGAJATELJ 32 VŠS SRDOČI

46. LJUBICA MALEŠEVIĆ ODGAJATELJ 23 VŠS ZAMET

47. JAGODA MARAVIĆ ODGAJATELJ 21 VŠS SRDOČI

48. JURICA MARGETA KUHAR 9 SSS ZAMET

49. PJERINA MARIČIĆ ODGAJATELJ 6 VSS SRDOČI

50. JELENA MARIĆ ODGAJATELJ 41 VŠS ZAMET

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

44

RED.

BROJ IME I PREZIME

RADNO

MJESTO

FUNKCIJA

GOD.

STA-

ŽA

STR.

SPREMA PPO

51. VLADIMIR MATOŠEVIĆ ODGAJATELJ 7 VŠS KRIJESNICA

52. IVANKA MATOVIĆ ODGAJATELJ 27 VŠS GARDELIN

53. SANDRA MEDICA ODGAJATELJ 4 VŠS KRIJESNICA

54. INES MOŽNIK KVRGIĆ ODGAJATELJ 28 VŠS MIRTA

55. ASIJA MURICA PEDAGOG 20 VSS SRDOČI

56. ESTER MUŠANOVIĆ ODGAJATELJ 36 SSS ZAMET

57. MARINA NOVAKOVIĆ ODGAJATELJ 34 VŠS OBLAČIĆ

58. JADRANKA PAPIĆ TURINA ODGAJATELJ 40 VŠS OBLAČIĆ

59. JASMINA PAUKOVIĆ ODGAJATELJ 24 VŠS KRIJESNICA

60. MIRELA PEIĆ ODGAJATELJ 8 VŠS SRDOČI

61. DRAGANA PERKOVIĆ KUHARICA 6 SSS SRDOČI

62. MARA PERMAN POM. KUHARICA 24 NK KRIJESNICA

63. MARTINA PEZELJ ODGAJATELJ 12 VŠS GARDELIN

64. GORDANA PISKAVICA ODGAJATELJ 34 VŠS MIRTA

65. SNJEŽANA PLANINIĆ ODGAJATELJ 21 VŠS ZAMET

66. PETRA POPOVIĆ DEFEKTOLOG 3 VŠS SRDOČI

67. MARIJA PREKA ODGAJATELJ 6 VŠS ZAMET

68. LJUBICA PROBOJČEVIĆ ODGAJATELJ 32 VŠS OBLAČIĆ

69. ŽELJKA RUDELIĆ ODGAJATELJ 31 VŠS KRIJESNICA

70. JASMINKA SAMARDŽIĆ KUHARICA 42 SSS ZAMET

71. SNJEŽANA SESAR ODGAJATELJ 31 SSS DB KANTRIDA

72. BARBARA SOLDAN ODGAJATELJ 24 VŠS SRDOČI

73. NUŠA SROK ODGAJATELJ 6 VSS SRDOČI

74. DINA STAVER ODGAJATELJ 10 VŠS OBLAČIĆ

75. OLIVERA STOJANOVIĆ ODGAJATELJ 7 VSS SRDOČI

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

45

76. INGRID STOJANOVSKI ODGAJATELJ 36 VŠS OBLAČIĆ

77. ŽELJKA SUPERINA ODGAJATELJ 8 VŠS KRIJESNICA

78. INES ŠIPIĆ ODGAJATELJ 8 VSS SRDOČI

79. SNJEŽANA ŠOLAJA ODGAJATELJ 13 VŠS DB KANTRIDA

80. JANJA TEPAVAC KURZER VOD. KUHINJE 31 VKV ZAMET

81. MIRJANA TOMIĆ ODGAJATELJ 32 VŠS MIRTA

82. JADRANKA TOMLJANOVIĆ ODGAJATELJ 38 VSS KRIJESNICA

83. IVA TUCIĆ ODGAJATELJ 11 VŠS KRIJESNICA

84. SVJETLANA VELIMIROVIĆ ODGAJATELJ 17 VŠS GARDELIN

85. BOJAN VERANIĆ KUHAR 7 SSS MIRTA

86. SUZANA VLAH KUHARICA 13 SSS GARDELIN

87. ALEKSANDRA VOLF ODGAJATELJ 7 VŠS MIRTA

88. MILAN VUKELIĆ EKONOM 22 SSS ZAMET

89. MARIJA ZRINUŠIĆ ODGAJATELJ 7 VŠS MIRTA

90. BISERKA ZUPIČIĆ ODGAJATELJ 31 VŠS OBLAČIĆ

91. SANDRA ŽEKO ODGAJATELJ 22 VŠS KRIJESNICA

92. VERA ŽIGIĆ ODGAJATELJ 29 VŠS MIRTA

93. MORENA ANDRIĆ SCOTTI ODGAJATELJ 17 VŠS MIRTA

94. LIDIJA TOMISICH ODGAJATELJ 19 VŠS MIRTA

95. VERONIKA TROŠELJ ODGAJATELJ 4 VŠS ZAMET

DJELATNICI NA ZAMJENI

1. GORANA BJELIĆ ODGAJATELJ VŠS

2. MLADENKA CVIJIĆ KUHARICA SSS

3. MORENA IPSA ODGAJATELJ VŠS

4. ANDREA KOVAČ ODGAJATELJ VŠS

5. SLAVICA LIVAJIĆ KUHARICA SŠS

6. MARIJA PETRIČEVIĆ ODGAJATELJ VŠS

7. UNITA PRECETTI ODGAJATELJ VŠS

8. SILVIA RIOSSA ODGAJATELJ VŠS

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

46

RASPORED ODGAJATELJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

PODCENTAR BR. SK.

SKUPINA IME I PREZIME NAPOMENA

1.

Gardelin

Voditelj: Ivanka Matulić

1. Mješovita jaslička Danijela Grbac Stipanović Željana Kos Bačić

2. Mješovita vrtićka – redoviti program

Karmen Kovačić Ivanka Matović

3. Mješovita vrtićka – s ele. Vjerskog programa

Martina Pezelj Katica Katičić

4. Mješovita vrtićka - za pripadnike tal. nac. manjine

Anamarija Brkljačić Svjetlana Velimirović

2.

Krijesnica

Voditelj: Sandra Medica

5. Najmlađa jaslička - bebe Vesna Karavanić Jasmina Pauković

6. Mješovita jaslička Jadranka Tomljanović Vladimir Matošević

7. Jasličko - vrtićka Željka Rudelić Julijana Katić

8. Srednja vrtićka Sandra Žeko Vanja Jakšić

9. Mješovita vrtićka 1 Sandra Medica Marinka Hent

10. Mješovita vrtićka 2 Ivana Ilić Marinka Jurdana

11. Mješovita vrtićka za rano učenje eng. jezika

Željka Superina Iva Tucić

3.

Mirta

Voditelj: Lorena

Brajković

12. Mješovita jaslička Ines Kvrgić Možnik Marija Zrinušić

13. Mješovita jaslička - za pripadnike tal. nac. manjine

Morena Scotti Andrić Z.: Unita Precetti Lidia Tomisichi Z.: Silvia Riossa

14. Mješovita vrtićka 1 Vera Žigić Mirjana Tomić

15. Mješovita vrtićka 2 Gordana Piskavica Snježana Logar

16. Mješovita vrtićka- za pripadnike tal. nac. manjine

Lorena Brajković Aleksandra Volf

4.

Oblačić

Voditelj: Ljubica

Probojčević

17. Mlađa vrtićka 1 Ljubica Probojčević Radmila Devide

18. Mlađa vrtićka 2 Biserka Zupičić Jadranka Papić Turina

19. Srednja vrtićka Marina Novaković Vesna Celin

20. Starija vrtićka Ingrid Stojanovski Dina Staver

PODCENTAR BR. SK.

21. Mješovita jaslička Jagoda Maravić Tamara Klič Ećimović

22. Jasličko-vrtićka 1 Pjerina Maričić Mihaela Ivošević

23. Jasličko-vrtićka 2 Vesna Majnarić

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

47

5.

Srdoči

Voditelj: Barbara Soldan

Marina Bjelobaba

24. Mješovita vrtićka Barbara Soldan Ivana Crnić

25. Srednja vrtićka Ines Šipić Mirela Pejić

26. Starija vrtićka 1 Nuša Srok Dina Čelan

27. Starija vrtićka 2 Vlasta Doričić Olivera Stojanović

6.

Zamet

Voditelj:

Irena Babić

28. Mlađajaslička Ružica Krulić Danijela Fabijančić

29. Starija jaslička 1 Tamara Divković Veronika Trošelj Z.: Gorana Bijelić

30. Starija jaslička 2 Ester Mušanović Suzana Jakirčević Z: Morena Ipsa

31. Mlađa vrtićka – redoviti program

Irena Babić Marija Preka

32. Srednja vrtićka sport Ana Krebelj Đurđica Linta

33. Mješovita vrtićka sport 1 Jelena Marić Senka Lozo

34. Mješovita vrtićka sport 2 Ljubica Malešević Snježana Planinić

35. Mješovita vrtićka sport 3 Lidija Erstić Petra Jandrić Z.: Maja Paulić

7.

DB Kantrida

Voditelj: Snježana

Sesar

36. Mješovita vrtićka Zorica Lukić

37. Mješovita vrtićka Snježana Šolaja

38. Mješovita vrtićka Snježana Sesar

Ove pedagoške godine u CPO-u Zamet uvode se u samostalan odgojno-obrazovni rad

5 odgajatelja pripravnika i jedan pripravnik psiholog.

Ime i prezime pripravnika

Zvanje Mentor PPO

Nadalia Fiamengo Psiholog Jasmina Kozlov Zamet

Ivana Topić Odgajatelj Nuša Srok Srdoči

Aida Jašarević Odgajatelj Ines Kvrgić

Možnik Mirta

Tihana Brajdić Odgajatelj Eda Tomljanović Krijesnica

Romina Srok Odgajatelj Vanja Jakšić Krijesnica

Maša Boršćak Dronjić Odgajatelj Biserka Zubičić Oblačić

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

48

RASPORED RADA ČLANOVA STRUČNOG TIMA

RB. IME I PREZIME STRUČNI

SURADNIK PODCENTAR SJEDIŠTE

1. ALIDA ANIĆ VODITELJ

CPO-a ZAMET SVI PODCENTRI

PPO ZAMET

2. GORDANA KOSIJER GRBAC

PEDAGOG ZAMET, OBLAČIĆ,

GARDELIN I DB KANTRIDA

PPO ZAMET

3. ASIJA MURICA PEDAGOG KRIJESNICA,

MIRTA, SRDOČI PPO

SRDOČI

4. JASMINA KOZLOV PSIHOLOG SVI PODCENTRI PPO

ZAMET

5. PETRA POPOVIĆ EDUKACIJSKI

REHABILITATOR SVI PODCENTRI PPO SRDOČI

6. ANI FUĆAK ZDRAVSTVENA VODITELJICA

SVI PODCENTRI PPO

SRDOČI

7. TADEJ ŠIROKA KINEZIOLOG

vanjski suradnik PPO ZAMET

I DRUGI CPO-i PPO

ZAMET

8. KARMEN HLAČA ADMINISTRATOR (INVALID RADA)

ZAMET PPO

ZAMET

a. RASPORED RADA BIJELOG I TEHNIČKOG OSOBLJA

R.B. IME I PREZIME PODCENTRI RADNO MJESTO RADNO

VRIJEME

1. SUZANA VLAH GARDELIN KUHARICA 7.00 – 15.00

2. DRAGANA PERKOVIĆ KRIJESNICA KUHARICA 7.00 – 15.00

3. MARA PERMAN KRIJESNICA POM. KUHARICA 8.00 – 16.00

4. BOJAN VERANIĆ MIRTA KUHAR 7.00 – 15.00

5. TAJANA BOŽIĆ OBLAČIĆ POM. KUHARICA 7.00 – 15.00

6. EDINA KESEROVIĆ SRDOČI KUHARICA 7.00 – 15.00

7. MILICA ČAR SRDOČI POM. KUHARICA 8.00 – 16.00

8. JANJA TEPAVAC ZAMET VODITELJ KUHINJE

6.00 – 14.00

9. DIANA BEDENIKOVIĆ ZAMET KUHARICA 6.00 – 14.00

10. JASMINKA SAMARDŽIĆ

ZAMET KUHARICA 6.00 – 14.00

11. JURICA MARGETA ZAMET KUHAR 6.00 – 14.00

12. VEDRAN DUMIĆ ZAMET KUHAR 6.30 – 14.30 8.00 – 16.00

13. MIRELA BOŽIĆ ZAMET POM. KUHARICA 6.30 – 14.30 8.00 – 16.00

14. DRAGICA KRZNARIĆ ZAMET POM. KUHARICA 6.30 – 14.30 8.00 – 16.00

15. NENAD ČOP SVI PPO-i DOMAR 6.00 – 14.30 7.00 – 15.00

16. MILAN VUKELIĆ SVI PPO-i EKONOM 6.00 – 14.00

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

49

BROJ UPISANE DJECE U CPO-u ZAMET ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

RED.BR. PPO JASLICE BROJ DJEC

E VRTIĆ

BROJ DJECE

1. Gardelin

88

Mješovita 14 Mješov. 1 vjer. 24

Mješovita 2 26

Mješovita 3 tal. 24

Ukupno 14 74

88

2. Krijesnica

135

Najmlađa (bebe) 8 Srednja 24

Mješovita 13 Mješovita 1 25

Jasličko-vrtićka 19 Mješovita 2 26

Mješovita eng. 20

Ukupno 40 95

135

3. Mirta

105

Mješovita tal. 15 Mješovita 1 25

Mješovita 14 Mješovita 2 25

Mješovita 3 tal. 26

Ukupno 29 76

105

4. Oblačić

80

- Mlađa 1 14

- Mlađa 2 17

- Mješovita 24

- Starija 25

Ukupno - 80

5.

5.

Srdoči

156

Mješovita 15 Mješovita 25

Jasličko-vrtićka 1 20 Srednja 25

Jasličko-vrtićka 2 19 Starija 1 26

Starija 2 27

Ukupno 54 103

157

6. Zamet

168

Mlađa 12 Mlađa 25

Starija 1 15 Srednja sport 26

Starija 2 18 Mješov. 1 sport 22

Mješov. 2 sport 25

Mješov. 3 sport 25

Ukupno 45 123

168

UKUPNO 12 skupina 182 23 skupine 551

7. Dječja bolnica Kantrida

- - mješovite skupine

60*

UPISANI = 733 (182+551) + 60 = 793

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

50

REKAPITULACIJA UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

SKUPINE BROJ SKUPINA BROJ DJECE

JASLICE REDOVITE 11 167

VRTIĆ 15 359

UKUPNO 26 526

TALIJANSKE SKUPINEVRTIĆ I JASLICE

1 j. + 2 v. = 3 15 + 26 + 24 = 65

SKUPINA ZA RANO UČENJE ENGL. JEZIKA

1 20

VJERSKA SKUPINA 1 24

SPORTSKE SKUPINE 4 98

UKUPNO 35 733

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRUKTURA RADNOG VREMENA ODGOJITELJA

AKTIVNOST TJEDNI BROJ

SATI DNEVNI BROJ

SATI Neposredan odgojno-obrazovni rad 27,5 5,5 Dnevni odmor 2,5 0,5 Planiranje, programiranje i vrednovanje rada 2,5 0,5 Priprema prostora i poticaja 2,5 0,5 Suradnja s roditeljima i sustručnjacima 2,5 0,5 Stručno usavršavanje i ostalo 2,5 0,5

UKUPNO 40 8

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

51

2. MATERIJALNI UVJETI RADA

Bitna zadaće:

U suradnji s Gradom Rijekom planirati financijska sredstva u cilju osiguravanja

optimalnih materijalnih uvijeta rada tijekom pedagoške godine 2015./2016.

Pravovremeno osigurati sva potrebna sredstva i materijale za rad u svim CPO-

ima, odnosno PPO-ima uvažavajući specifičnosti skupina u odnosu na dob i

vrstu programa, kao i postojeće uvijete

Rad na sveopćem poboljšanju uvjeta rada, osvješćivanju djelatnika za brigu i

odgovornost prema sredstvima za rad, kao i angažiranju u cilju njihova

poboljšanja (prijavljivanjem na natječaje, ponudom projekata, suradnjom s

roditeljima I vanjskim čimbenicima itd.)

Cilj: Osiguravati potrebne uvijete, sredstva i materijale za kvalitetno provođenje djelatnosti i kontinuirano poboljšanje uvijeta življenja djece i odraslih u vrtiću i zajednici.

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

52

CPO MAESTRAL

PPO OS SI Unutrašnji prostor Vanjski prostor

B E L V E D E R

-perilica posuđa, štednjak, frižider -dječji namještaj za mj 3 i tal. skupinu - PC, DVD , synthesizer

-dopuna posuđa i pribora za jelo

-postavljanje maski za radijatore -oličiti plafone u dječjim sanitarijama -ojačati donje dijelove vrata skupina ( stakleni dio vrata) -sanirati zid u mj.1skupini -ličenje kuhinje -farbanje drvenarije

-sanirati zid vanj.spremišta -popravak krovne fasade -sanirati v.zid između 2 od.sk. -sanirati dio mrežaste ograde na dvorištu - učvrstiti betonske ploče -montirati novu met.rešetku na odvod - sanacija fasade objekta

D E L F I N

-nabavka i ugradnja klima uređaja u 2 skupine -nabavka i ugradnja štokova i vrata za 4 skupine

-dopuna posteljine -dopuna pribora za jelo -zamijeniti špine u sanitarijama

-izmijeniti podni linoleum-sanitarije -oličiti hodnike, zbornicu,kupaone i kuhinju -sanirati alum. stolariju -osigurati dovod tople vode na sve špine -promijeniti ventilac. sustav u kuhinji -sanirati kvar plinskog bojlera

-sanirati podne pločice oko stabla -popraviti vrtnu ogradu -sanirati bočni zid -zamijeniti lim pod nastrešnicom balkona -nadopuniti crijepove -utvrditi stanje statike terena (iznad garaže-arhiv)

G A B B I A N O

-nadopuna namještaja (ormara, stolova,ležaljki)

-dopuna posuđa i pribora za jelo -dopuna posteljine

-uređenje dječjih sanitarija -kupaone -izmjena podnih i zidnih pločica u predsoblju

-nabava i montaža nadstrešnice -sanacija ulaznih vrata -sanacija pješčanika

K

V A R N E R

-nabava mašine za mljevenje otpadaka hrane - postavljanje klima uređaja u dvorani za tjelesni -popravak kuhinjske nape

- dopuna posuđa, posteljine -nabava špina u dj. san.čvoru

-ličenje garderobe, kupaona i kuhinje -saniranje i izmjena pločica u dječjoj kupaoni i garderob. prostoru (1 kat), kuhinji

-Saniranje zidova i lamperije ispod stubišta i 2 terase ( fasada,drvo i željez.konstruk.) -izmjena pločica na stepenicama i terasama

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

53

K

V A R N E R

-popravak sustava kuhinjske ventilacije

-sanacija podne površine u arhivu (sdb.3) - saniranje vlage i farbanje zidova ( sdb 3 i star.jasl.) -sanirati zidnu oblogu u ml.jas.

-sanirati vanjski prostor –poligon -sanacija krovnih prozora -popravak drv. klupe -izvršiti popravke na fasadi objekta -izmijeniti vanjsku stolariju na objektu

M A E S T R A L

-nabava servirnih kolica - nabava pećnice , štednjaka i kotla u kuhinji -nabaviti nova kuhinjska vrata

-dopuna posteljine, posuđa, namještaja za vrtić -nabava lavandina –st.jasl.

-izmjena zidnih i podnih pločica -popravak parketa u ml.jas. -popravak sifona kade-ml.jas.i mj.1 -popravak prozora u dj.sanit.-st.jasl. -popravak vodoinstalacijskih cijevi u kuhinji (vlaži,kaplje u autizam) -popraviti mehan.za otvaranje prozora

-dopuna dječjih sprava-dvorište -sanacija pješčanika(jasl.). -sanacija i farbanje ograde na terasama, dvorištu -izmjena oluka i vert.cijevi -popravak nadstrešnica na terasama - sanacija vanj.zida i podne beton.ploče -ugradnja drv. vrata na terasi st j - postaviti vanjsku rasvjetu za okoliš vrtića -montirati dvorišna vrata (istočna strana objekta)

V I D R I C

- promijeniti vrata na kuhinji -nabavka namještaja za vrtićke skupine

-dopuna posteljine, posuđa -nabava namještaja za vrtić -nabava ljestvi s 7 gazišta -nabaviti zaštitnu mrežu za ogradu

-ličenje, lakiranje vanjske stolarije - farbanje stubišta, hodnika i dj.kupaonica -sanacija zida u hodniku jasl.skup.i sobi ml.jas.skup. - izmjena zidnih pločica u dj.sanit. čvorovima -popraviti kvaku za vrata kupaone

-nabava sprava za jaslički uzrast -osigurati ogradu na prozoru jasl.garderobe - sanirati zid spremišta(ulaz s gornje strane) -nabava dvorišne kapije (sj.ulaz) -ugraditi zasun na kapiju (ulaz jug)

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

54

E -montirati wc daske-vrt.sk. -popraviti školjku-jasl. -učvrstiti radijator u hod.st.vrt.sk. -promijeniti dio linol. ploča u hodniku jas.

-zatražiti ugradnju javne rasvjete pred gl.ulaz -izvršiti popravke na fasadi objekta

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

55

CPO POTOK

Potok

Osnovna sredstva i sitni inventar Unutrašnji prostor Vanjski prostor

Velika perilica suđa Namještaj za zbornicu – za redovni, smjenski rad i jaslice Nabava i ugradnja komunikacijskog ormara za uređenje tel. i kompjuterske instalacije u kancelariji Nabaviti novu sklopivu ploču (flip chart) Zamijeniti ili sanirati postojeće dotrajale drvene pregrade u sanitarijama i postaviti gdje ih nema Postaviti sigurnosno-alarmni sistem i adekvatno sigurnosno zaključavanje glavnih ulaznih vrata na objekt Zamjeniti dotrajalu alu- stolariju u cijelom prizemlju Ležaljke s pripadajućom posteljinom 100 kom Ili donje navlake za drvene ležaljke 50 kom. Navlaka za veliku Elan spužvu RF posuđe za posluživanje hrane djeci po grupama Sitni rf pribor za pripremu i podjelu hrane u kuhinji Velika RSF kanta s poklopcem za smeće Ručkice na ormarićima u sobi dn. boravka i garderobi Ličenje soba, hodnika i sanitarija u prizemlju i na katu Lakiranje parketa na katu i u potkrovlju Postaviti adekvatno zaključavanje portuna za pješake i vozila Osigurati pokrivalo za pješčanik

Topolino

Popraviti ili zamijeniti glavna ulazna vrata na objektu Brušenje i lakiranje parketa u sobi

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

56

Rastočine

Osnovna sredstva Unutarnji prostor Vanjski prostor

Štednjak Stroj za pranje suđa LIčilački radovi – sobe, zbornica, garderobe Postavljanje klasičnih, umjesto harmo vrata na 1 odgojnoj sobi Brušenje i lakiranje parketa u zbornici i u sobama Zamjena glavnih ulazna vrata na objektu Zamjena dotrajalih prozora i vrata na objektu Izrada zaštitnih maski za radijatore u sobama i na hodnicima Bojanje unutarnje i vanjske stolarije Zamijeniti razbijene keramičke pločice u kuhinji Sanacija drvenog dijela krovišta Zamjena dotrajalih oluka Sanacija nadstrešnica iznad kupaonskih izlaza Postaviti željezne rešetke ispred ulaza Postaviti zaštitne maske na dvije šahte na dvorištu Zamijeniti oštečene pločice na terasi Sanacija oštećenih zidova

Osnovna sredstva i sitni inventar Unutarnji prostor Vanjski prostor

Nabaviti švedsku klupu za dvoranu Postaviti 2 klima uređaja u Mj3r i Mj5r Nadopuniti rf posuđe za serviranje hrane Osposobiti dizalo Oličiti zidove: Mj1j, Mj2j,hodnik- prizemlje,stepenište,kancelarija na katu, Postaviti parkete na pod u sp.dvorani Sanirati parkete u sobi boravka djece (Mj2vr, Mj5vr) Sanirati linoleum pod (Mj4vr) Sanirati stolariju ili zamijeniti (Mj2vr) Sanirati dotrajale rolete u sobama (Mj5) Sanirati krov zbog prokišnjavanja –iznad zbornice na katu Sanirati kupole na krovnoj terasi zbog prokišnjavanja Popraviti ogradu- zaštitnu mrežu na južnoj strani dvorišta Sanirati fasadu na strani jasličkih skupina (devastacija) Sanirati razbijene keramičke ploćice na terasi - Mj3vr i Mj5vr Sanirati drvene noseće grede na terasi Mj4vr i Mj5vr

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

57

CPO SUŠAK

PPO Potrebe

V E S E LJ K O

Osnovna sredstva Sitni inventar Vanjski prostor Unutarnji prostor

- nadopuna posuđa, didaktičkih sredstva, likovnog potrošnog materijala I svih ostalih materijala u skladu s Planom D.V.Rijeka - nova perilica suđa - zidne police -5 kom - viseće staklene panoe za dječje radove - 10 - postavljanje novih tendi na terasama - sanacija krova – iznad ulaza u vrtić, dio odronjen nakuplja se voda - fasada - saniranje gurli, nadopuna keramičkih pločica na terasama, izmjena metalnih pokrova na zidovima – terasa, izlaz za jaslice u dvorište – rekonstrukcija - rušiti dio zida u sobi IT kako bi se postigla komunikacija prostora sa vrtićem zbog inkluzije djece - sanirati terasu mješovite vrtićke skupine 1 –voda prodire u proctor sobe dnevnog boravka I kupaonice - ličenje zbornice,kupaonica djece,ličenje soba dnevnog boravka dvije jasličke skupine I dvije vrtićke skupine - sanacija staklene stijene u mješovitoj 1 skupini – odvaja se od fiksnog dijela (ležišta)

P

Č E L I C E

Osnovna sredstva Sitni inventar Vanjski prostor Unutarnji Prostor

- nadopuna posuđa, didaktičkih sredstva, likovnog potrošnog materijala I svih ostalih materijala u skladu s Planom D.V.Rijeka - frižider za kuhinju - vrtić je u prizemlju stambene zgrade- potrebno postaviti tende kao zaštitu zbog sigurnosti djece prilikom boravka na terasi - izmjena pločica na hodniku - novi namještaj za dvije sobe dnevnog boravka djece - izmjena drvene stolarije –postavljanje PVC (francuski balkon sa zaštitom – soba dnevnog boravka djece I ulazna vrata u vrtić )

Đ U R

Osnovna sredstva Sitni inventar

- nadopuna posuđa, didaktičkih sredstava, likovnog potrošnog materijala I svih ostalih materijala u skladu s Planom D.V.Rijeka

- CD player (5) - fotoapart (2)

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

58

Đ I C E

Unutarnji prostor Vanjskprostor

- sredstva i rekviziti za tjelesne aktivnosti djece

- plan izgradnje novog vrtića - postavljanje novih sprava i igrala za djecu

M O R Č I Ć

Osnovna sredstva Sitni inventar Vanjski prostor Unutarnji prostor

- nadopuna posuđa, didaktičkih sredstva, likovnog potrošnog materijala I svih ostalih materijala u skladu s Planom D.V.Rijeka - sredstva i rekviziti za tjelesne aktivnosti djece - postavljanje sprava i igrala za djecu Plan izgradnje novog vrtića

V

E

Ž

I

C

A

Osnovna sredstva Sitni inventar Vanjski prostor Unutarnji prostor

- nadopuna posuđa, didaktičkih sredstva, likovnog potrošnog materijala i svih ostalih materijala u skladu s Planom DV Rijeka - frižider za kuhinju - sredstva i rekviziti za tjelesne aktivnosti djece: strunjače, lopte, vijače, obručevi, čunjevi, hodalice, konop za potezanje ... - izmjena dotrajalih gurli - fasada vrtića - sanacija zida ograde vrtića - ličenje hodnika na katu, zbornice i prostorije članova stručnog tima - postavljanje PVC roletni na prozore- zaštita od sunca

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

59

G A L E B

Osnovna sredstva Sitni inventar Vanjski prostor Unutarnji prostor

- nadopuna posuđa, didaktičkih sredstva, likovnog potrošnog materijala I svih ostalih materijala u skladu s Planom D.V.Rijeka - klima uređaj za zbornicu - fotokopirka - lopte velike I male, plastični obruči, plastične preprpreke za provlačenje, konop za potezanje (za potrebe u SP) - postavljanje klupica I igrala za djecu na dvorištu - izraditi sabirni slivnik u gornjem dvorištu (uslijed većih oborina događa se poplava u vrtiću) - postavljanje žičaneograde –spremištezakombi - postavljanje niske rasvjete na prilazima ulaza u vrtić - izmjena dotrajalih metalnih garderobnih ormara za odgajatelje,tehničko i bijelo osoblje - izmjene staklenih površina po sobama dnevnog boravka djece koje pucaju - ličenje soba dnevnog boravka djece 4 sobe i prostor za odgajatelje u prizemlju vrtića

B

U

L

E

V

R

D

Osnovna sredstva Sitni inventar Vanjski prostor Unutarnji prostor

- nadopuna posuđa, didaktičkih sredstva, likovnog potrošnog materijala i svih ostalih materijala u skladu s Planom D.V.Rijeka - nova oprema za kuhinju

- novi ormarići za kuhinju: viseći ormarići200x40 cm

- donji ormarići s dvije ladice 125x60 cm - sanacija krova, fasade

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

60

CPO TURNIĆ

PPO OS SI za potr.djelat. POPRAVCI /

INV.ODRŽAVANJE

TURNIĆ

* Usklađivanje opreme za kuhinju po HACCAP programu NABAVKA KOLICA ZA HRANU(dotrajale sadašnje)

Nadopuna didaktike i opreme

Posteljina Muzička linija –CD Nadopuna posteljine

Tekuće – interventni popravci Uređenje prostora u objektu /ličenje zidova, izmjena laminata Oprema za vanjski prostor .

KRNJEVO

UREĐENJE PROSTOR –KUHINJE-IZMJENA CIJEVI… Uređenje kabineta-zid *1 klima uređaj za dvoran IZMJENA ULAZNIH VRATA VRTIĆA

*Nadopuna didaktike i opreme *Posteljina Nabavka zemlje Nabavka sprava za igru na vanjskom prostoru

Uređenje i zamjena drvenarije ( vrata i prozora ), ličenje unutarnje i vanjske drvenarije Lakiranje parketa u odg. skupinama Ličenje zidova u odgojnim skupinama

PODMURVICE

*Usklađivanje opreme za kuhinju po HACCAP programu Nadopuna suđa

* Nadopuna posteljine *Nadopuna didaktike i opreme Nabavka sprava za igru na vanjskom prostoru

Tekuće – interventni popravci

Z. CVIIĆ

Nadopuna suđa

Nadopuna didaktike Pjesak i mreža za pješčanik Vanjski prostor jaslice-vrata

Tekuće – interventni popravci

PEHLIN

UREĐENJE DVORIŠTA *Usklađivanje kuhinjske opreme prema HACCAP programu

Nadopuna didaktike i opreme

Tekuće- interventni popravci Servisiranje termo peći

RADOST

Nabavka syntesizera

Tekući popravci

MAVRICA

Tekući popravci

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

61

CPO ZAMET

Potreba za sanacijom prostora i izmjenom postojećeg prema PPO-ima PODCENTAR GARDELIN Investicijsko održavanje - zamjena dotrajale stolarije na cijelom objektu - prebacivanje objekta s centralnog na plinsko grijanje - servisiranje kotlovnice prije početka grijanja - izmjena zaštite na radijatorima - izmjena razbijenih stakala - uređivanje čajne kuhinje prikladnim namještajem - sanacija stropa u zapadnom sanitarnom čvoru za djecu - sanacija stropa u mješovitoj vrtićkoj skupini 3 - ugradnja dječjih lavandina u jasličkoj skupini - sanacija, u dječjem sanitarnom čvoru, pregrade između zahodskih grupa (predlažem kompletnu sanaciju dječjeg sanitarnog čvora ) - prilagodba vanjskog prostora za jaslice - izrada nadstrešnice na ulazu u vrtić - osiguranje ograde za gornji i donji park - označavanje prilaza za dostavno vozilo - sanacija krova po potrebi - nabavka 14 malih stolica za jasličku skupinu - pano za info centar - klima uređaj za dvije odgojno-obrazovne skupine (2 kom.) - natpis s imenom vrtića - ličenje sanitarnog čvora za djecu - nabavka 3 stola za jaslice Tekuće održavanje - izmjena slavina, odčepljivanje odvoda, izmjena kvaka na vratima, osigurača i sl. - ličenje vanjskog zida vrtića - popravak vrata na sobi vjerske skupine - popravak ormara i garderobnih ormara za djecu Didaktički i potrošni materijal - didaktički i potrošni materijal nabavlja se svaka četiri mjeseca prema prijedlogu odgajatelja PPO-a: didaktika za jasličku dob, igračke za vuču i ljuljanje, igračke za vanjski prostor i igre u pješčaniku PODCENTAR KRIJESNICA Investicijsko održavanje - ličenje drvenarije u unutrašnjim prostorijama - servisiranje kotlovnice prije početka grijanja - prebacivanje kotlovnice s nafte na plinsko grijanje radi uštede - izmjena zaštita na radijatorima - izmjena razbijenih stakala - osigurati umivaonik za pranje ruku uposlenog osoblja - osigurati klupice za vanjski prostor 3 kom. - osigurati nove lampe ili nadomjestiti zaštitne poklopce na rasvjeti - pano za obavijesti Tekuće održavanje - nabavka bojlera u dječjem sanitarnom čvoru

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

62

- otklanjanje svih tekućih kvarova, popravci namještaja u skupinama - premazati drvene sprave na vanjskom prostoru (održavanje) - zamjena lavandina i daskica u sanitarnom čvoru za djecu (6 kom.) - sanirati rupu na ulazu u vrtić, desna strana Didaktički i potrošni materijal - didaktički i potrošni materijal nabavlja se svaka četiri mjeseca prema prijedlogu odgajatelja PPO-a - igračke za igru na vanjskom prostoru

PODCENTAR MIRTA Investicijsko održavanje - uređenje čajne kuhinje - izmjena stakala na objektu - ličenje škura, postavljanje mrežica na kuhinjske prozore - izmjena sudopera u kuhinjskom prostoru - ugradnja kadice u prostor jasličke skupine - ugradnja lavandina u jasličkoj skupini - postavljanje ograda na stepenice u unutrašnjosti vrtića, za sva tri kata u objektu - izmjena stolarije - sanacija oluka na krovu - nabavka stolova i stolica, jasličke skupine - nabavka plastičnih ležaljki za djecu (40 kom.) - pano za obavijesti Tekuće održavanje - nabava ljestvi za potrebe Podcentra - otklanjanje kvarova tijekom godine - uređenje vanjskog prostora vrtića (održavanje) Didaktički i potrošni materijal - didaktički i potrošni materijal nabavlja se svaka četiri mjeseca prema prijedlogu odgajatelja PPO-a - igračke za igru na vanjskom prostoru PODCENTAR OBLAČIĆ Investicijsko održavanje - lakiranje parketa u dvije odgojno-obrazovne skupine - izmjena rasvjetnih tijela u svim skupinama i hodnicima - zamjena stolarije - izmjena zaštitnih okvira na radijatorima u objektu - sanacija cijele površine poda u pripremnici hrane - osiguranje tekuće tople vode na umivaoniku za pranje ruku u sanitarnom čvoru za osoblje - sanacija zida i postavljanje keramičkih pločica u sanitarnom čvoru za osoblje - osiguranje adekvatne police u skladištu hrane za skladištenje hrane i predmeta opće upotrebe - sanacija zida u mješovitoj skupini - osiguranje zaštite od pristupa životinja dječjem pješćaniku - osiguranje zaštitne ograde uzduž cijelog vrtića na djelovima u blizini prometnice - nabavka plastičnh ležaljki (25 kom.) - klima uređaj za jednu odgojno-obrazovnu skupinu (sjeverna skupina na polukatu) - sanacija cijeli sanitarni čvor za djecu (prijedlog)

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

63

- ličenje prostora za odgajatelje uz sanaciju Tekuće održavanje - nabavka ljestvi za potrebe podcentra - popravak tekućih kvarova tijekom godine - nabavka alata za radove u vrtu Didaktički i potrošni materijal - didaktički i potrošni materijal nabavlja se svaka četiri mjeseca prema prijedlogu odgajatelja PPO-a -igračke za igru na vanjskom prostoru PODCENTAR SRDOČI Investicijsko održavanje - sanacija dječjeg igrališta (pronalazak rješenja za protok vode ugradnjom slivnika, uklanjanje svih neadekvatnih sprava za igru, povisiti rubne zidiće pješčanika, ukloniti cijevi za navodnjavanje) - sanacija u sanitarnom čvoru za djecu (pregrade) - sanacija mediteranskog vrta, postavljanje antistres podloge na gornjim prilazima u prostor vrtića (stvaranje uvjeta za dodatnim vanjskim prostorom kojeg bi djeca koristila za boravak i igru) - postavljanje zaštitnog zida na vanjsko igralište jasličke skupine - čišćenje prostora iznad dvorane: klupčica, stakala, rasvjetnih tijela (visinski radovi) - prebacivanje na gradsku kanalizaciju kako bi se smanjila mjesečna potrošnja (analiza mogućnosti) - izmjena razbijenih stakala - izmjena unutarnjih i vanjskih roletni na prozorima dječjih soba Tekuće održavanje - popravak nastalih kvarova tijekom godine - posebno voditi računa o dezinsekciji vanjskog prostora u blizini jasličkih skupina, blizina životinja u privatnom vlasništvu – predlažem zabranu Didaktički i potrošni materijal - didaktički i potrošni materijal nabavlja se svaka četiri mjeseca prema prijedlogu odgajatelja PPO-a - Učiteljski fakultet u Rijeci nadopunjava fond didaktike za potrebe podcentra PODCENTAR ZAMET Investicijsko održavanje - izmjena rasvjetnih tijela u dvorani za tjelovježbu - izmjena i nadopuna rasvjetnih tijela u objektu - nedostaju maske na pojedinim rasvjetnim tijelima - izmjena drvenarije na cijelom objektu - izmjena parketnog pokrova u dvorani - izmjena i nabavka novog namještaja za sve skupine u objektu - 8 skupina - popravak krova po potrebi zbog dotrajalosti - zamijeniti oluke na krovu, jasličke skupine - sanacija sanitarnog čvora, jasličke skupine - izmjena metalnih ploča u pripremnici hrane ispod sudopera, perilice - ličenje dotrajalih prostora u unutrašnjosti podcentra Tekuće održavanje - otklanjanje različitih vrsta kvarova tijekom godine - nabavka posteljine za nove ležaljke djece za popodnevni odmor

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

64

Didaktički i potrošni materijal - didaktički i potrošni materijal nabavlja se svaka četiri mjeseca prema prijedlogu odgajatelja PPO-a

DJEČJA BOLNICA KANTRIDA

Didaktički i potrošni materijal nabavlja se svaka četiri mjeseca na prijedlog odgajatelja

primjeren za odlaske i upotrebu na odjelima bolnice gdje borave djeca.

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

65

3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE Njega is krb za tjelesni rast i zdravlje djece provode se prema Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02). Program mjera donijelo je Ministarstvo zdravstva na temelju članka 18.,stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97) uz suglasnost Ministarstva prosvjete i sporta. Mjere zdravstvene zaštite djece:

• Prikupljanje podataka o djeci prilikom upisa putem sistematskih pregleda, individualnih razgovora s roditeljima, praćenje izostanaka djece iz vrtića i po potrebi poduzimanje protuepidemijskih mjera u suradnji sa službama NZZJZ PGŽ i pedijatrima, prevencija bolesti, praćenje rasta i razvoja djece, prva pomoć kod ozljeda djece, provođenje zdravstvenog odgoja.

• U sklopu zdravstvenog odgoja surađujemo sa studentima Medicinskog fakulteta: Projekti „Bolnica za medvjediće“, „ Čiste ručice“, „Zubić vila“

• Unapređivanje oralnog zdravlja djece u suradnji s NZZJZ, stomatolozima, studentima dentalne medicine

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane dječjim vrtićima također utvrđuje i neke mjere vezane za prehranu djece.

• Planiranje prehrane za djecu od: 6mj-12mj. te djecu od navršene godine dana do polaska u školu

• Izmjena jelovnika provodi se dvaput godišnje (proljeće-ljeto, jesen-zima), pri čemu se pridaje važnost izboru sezonskih namirnica

• Posebna pozornost usmjerena je na prilagođavanje jelovnika za djecu s posebnim potrebama u prehrani (alergije, intolerancija na hranu, celijakija, diabetes i sl.)

• Pravilna prehrana djece u dječjim ustanovama osigurava se redovitim brojem obroka u skladu s preporučenim količinama energije i prehrambenih tvari u njima, kontrolom zdravstvene ispravnosti vode kao i propisanim sanitarnim nadzorom namirnica i predmeta opće uporabe koji se rabe u prehrani djece.

• U sve vrtićke kuhinje implementiran je HACCP sustav i sukladno tome provodi se redoviti nadzor , u 2015./2016. godini planirano je provođenje audita po svim vrtićkim kuhinjama

Kroz adekvatan nadzor nad mjerama zdravstvene i higijenske zaštite posebna pozornost usmjerena je prema čistoći i higijeni smještaja u predškolskoj ustanovi, u odnosu na dijete i sve zaposlene, vodeći pritom računa o zadovoljavajućim rezultatima, sukladno s propisanim Minimumom higijenskih mjera i planom dezinfekcije DV Rijeka a u suradnji s Belveder d.o.o. s kojim vrtić ima sklopljen ugovor o pružanju usluga čišćenja • čišćenje i dezinfekcija površina • čišćenje i dezinfekcija sanitarnih čvorova • provjetravanje prostorija

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

66

• pranje i promjena posteljine • osiguravanje optimalnih mikroklimatskih uvjeta • adekvatno zbrinjavanje otpada i dr. • Provođenje DDD mjera u skladu s planom i po potrebi tijekom godine • zdravstveni nadzor svih zaposlenika vrši se prema propisima o zaštiti stanovništva o zaraznim bolestima

PODRUČJE RADA

SADRŽAJI RADA NOSITELJI VRIJEME PROVEDBE

Zdravstvena zaštita i preventivne mjere

sakupljanje liječničkih potvrda

inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece

informiranje roditelja o zdravstvenoj zaštiti, prehrani, praćenju pobola, postupanju kod ozljeda djeteta

upoznavanje odgojitelja s određenim zdravstvenim problemom koji postoji kod djeteta i edukacija istih

praćenje i evidentiranje izbivanja djece iz vrtića

praćenje epidemiološke situacije

praćenje rasta i razvoja

djece putem antropometrijskih mjerenja djece u vrtićkim grupama

pružanje prve pomoći

nabava higijensko sanitetskog materijala

zdravstveni odgoj zaposlenika i roditelja u svezi stjecanja pravilnih higijenskih navika i

Zdravstveni voditelj, stručni tim Zdravstveni voditelj Zdravstveni voditelj, odgojitelji Zdravstveni voditelj,odgojitelji, NZZJZ Zdravstveni voditelj,odgojitelji Zdravstveni voditelj, odgojitelj

Zdravstveni voditelj Zdravstveni voditelj, odgojitelji, vanjski suradnici

Kod upisa kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano/ po potrebi tijekom godine po potrebi po potrebi kontinuirano

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

67

usvajanja zdravih navika života

Mjere prehrane

Planiranje prehrane-izrada jelovnika u skladu s prehrambenim standardima

Zadovoljavanje specifičnih

potreba u prehrani djece Edukacija osoba koji rade

u provedbi procesa pripreme hrana

Interna edukacija Tečaj higijenskog

minimuma Zdravstveni pregledi svih

zaposlenih Nadzor nad

zadovoljavanjem propisanih zdravstvenih uvjeta namirnica i gotove hrane te energetske vrijednosti obroka

Zdravstveni

voditelj, glavna

kuharica

referent nabave

Zdravstveni

voditelj,odgojitelji,

kuharice i roditelji

djeteta

Zdravstveni

voditelj, kuharice

Zdravstveni

voditelj

Zdravstveni

voditelj

NZZJZ

Kuharice

odgajatelji

NZZJZ

Dva puta godišnje Tijekom godine/ kontinuirano Prema planu stručnog usavršavanja jednom, dva put godišnje Povremeno i kontinuirano 4 puta godišnje mikrobiološka čistoća obroka 2 put godišnje energetska vrijednost

Mjere za održavanje higijene vrtića

Nadzor nad provođenjem propisanih mjere HACCP sustava

Nadzor nad primjenom sredstava za čišćenje i dezinfekciju prostora, provjetravanjem, čistoćom posteljnog rublja, svakodnevno čišćenje i dezinficiranje prostora

Nadzor nad održavanjem čistoće okoliša dječjeg vrtića, provođenje DDD mjera u objektu i oko njega

Zdravstveni voditelj, glavni kuhar/ica, ekonom Vanjski suradnici, NZZJZ Zdravstveni voditelj, odgojitelji, spremačice, Dezinsekcija d.o.o. Zdravstveni

vodititelj

Zdravstveni

voditelj, Belveder

d.o.o.

Kontinuirano Kontinuirano

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

68

Edukacija djelatnika u procesu čišćenja, održavanja objekta

UNAPREĐENJE ORALNOG ZDRAVLJA DJECE U VRTIĆU

Potaknuti saznanjem da jako malo djece vrtićke dobi redovito pere zube, a izuzetno mali broj odlazi stomatologu odlučili smo se na razne aktivnosti kojima bismo doveli do unapređenja oralnog zdravlja.

CPO Potok

Tijekom nekoliko proteklih godina sa djecom u 6.godini žibvota iz PPO Potok i PPO Mlaka odlazili smo uz dopuštenje roditelja na preventivni stomatološki pregled u ordinaciju pedodonta docenta Danka Bakarčića.

Od ukupno pregledane djece njih 85,25% ima karijes, a samo njih 19, 67% ima plombu na zubima (liječen karijes).

Posjetom dvije grupe djece iz PPO Drenova stomatološkoj ordinaciji Artdental u Kastvu obavljeni su preventivni stomatološki pregledi i utvrđeno je da 55%djece nema karijes.

Odgojitelji su primjetili veliki strah od stomatologa pa je tim posjetom i raznim aktvnostima koje su govorile o stomatologu, zaštiti zdravlja zubi taj strah nestao.

Zahvaljujući donaciji ormarića koji smo dali izraditi vođeni preporukama epidemiologa Dobrice Rončevića iz NZZJZ u jednoj odgojnoj grupi PPO Drenova započeli smo s pranjem zubi.

Savjete i preporuke o pravilnom pranju zubi i čuvanju čaša i četkica dali su nam docent Danko Bakarčić i epidemiolog Dobrica Rončević.

Nevenka Vlah iz NZZJZ je posjetila je sportsku grupu pregledala ormarić i upoznata je sa svim aktivnostima koje smo provodili.

Iskazala je zadovoljstvo viđenim i projekt odgojiteljica Kako se brinemo za zdrave zube je 17.11.2014 prezentiran kao primjer dobre prakse na skupu pri NZZJZ u sklopu preventivnog programa Unapređenje oralnog zdravlja djece u PGŽ.

U sklopu priprema za pranje zubi u grupi održan je roditeljski sastanak, a ja sam u dijelu zdravstvenog odgoja djece provodila aktivnosti kroz priče o zaštiti zubi (Gric i Grec, Moj klimavi zub, Lara i Vanda peru zube i sl), vježbama pranja zubi na modelu, pričama o zdravoj prehrani, raznim materijalima za djecu i roditelje (npr. praćenje pranja zubi kroz tablicu u kojoj djeca ucrtaju smajliće).

U razgovorima s kolegicama iz drugih dječjih vrtića vidljivo je da se svatko snalazi kako zna za držanje četkica i čaša za pranje zubi. Većina zagrebačkih vrtića ima držače koje proizvodi Carek d.o.o., ali isto tako ima vrtića koji svoje čaše i četkice drže na otvorenim policama.

U nekoliko navrata u odgojnu grupu PPO Drenova dolazili su gledati ormarić zdravstvene voditeljice i odgojitelji koje je na to uputila Nevenka Vlah iz NZZJZ kao

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

69

primjer dobrog rješenja. Tijekom održavanja skupa 14.9.2015 također su kolegice slikale ormarić i materijale kojima raspolažu odgojitelji vrtićke grupe sport 1.

Sa epidemiologom Dobricom Rončevićem sam tijekom mjeseca rujna još jednom otvorila pitanje ormarića ili držača za čaše i četkice za zube. Nema na nivou Republike Hrvatske određen standard kojeg bi se trebalo pridržavati (nema ga ni za ostale ustanove kao što su npr. bolnice).Doktor Rončević smatra da bi rješenje koje imamo u PPO Drenova prošlo svaku reviziju i predlaže da mi u vrtiću napišemo Postupnik za pranje zubi koji bi bio uvršten u ostalu dokumentaciju Vrtića. Otvoren je za svaku suradnju i pomoć.

CPO Sušak

PPO Đurđice u periodu od 14 godina dvije mješovite skupine četkaju zube u vremenu iza ručka.

U četkanju sudjeluje otprilike pedesetero djece.

Tijekom svog tog vremena nisu imali osigurane optimalne uvjete, no uz suradnju s roditeljima, trenutno su u izradi dva ormarića koja bi trebala adekvatno poslužiti u te svrhe.

Nadalje, u narednoj pedagoškoj godini planirana je suradnja i s ostalim PPO-ima istog centra, kao i suradnjom s vanjskim suradnicima koji djeluju na području promocije oralnog zdravlja.

CPO Zamet

PPO Zamet

Jedna mješovita vrtićka skupina počela je s provođenjem četkanja zuba, od veljače 2015.

Sukladno s time, prije samog provođenja bili su stečeni optimalni uvijeti prema preporukama epidemiloga NZZJZ i pedodonta docenta Danka Bakarčića.Prije samog provođenja četkanja zuba ostvarili smo suradnju s PPO Drenova i zdravstvenom voditeljicom Ratajec Blankom.

U skladu s time provedena je edukacija odgajatelja iz skupine te je održan i roditeljski sastanaka roditelja djece koja su u procesu četkanja zuba.

U narednoj pedagoškoj godini nastaviti ćemo s provedbom programa unapređenja zaštite oralnog zdravlja u svim PPO-ima koji za to steknu uvijete.

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

70

4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

Temeljno ishodište svih naših programa i zadaća čini Nacionalni kurikulum za rani i

predškolski odgoj. Bitne zadaće svih podcentara proizašle su iz pomnog praćenja

dječjih interesa, potreba i znanja.

CPO Mestral

Globalni cilj:

Osiguravanje fleksibilnosti odgojno-obrazovnih i organizacijskih uvjeta u poslijepodnevnom razdoblju uz uvažavanje djetetovih individualnih, stvarnih potreba za dnevnim odmorom

Bitne zadaće

na nivou PPOa

Sadržaj rada

Nositelji

zadaća Rokovi

Belveder

Osnaživanje

prirodne

znatiželje djece i

poštovanje

njihovih interesa i

potreba

osiguravanjem

fleksibilnosti u

odabiru

aktivnosti,

prostora,

odgojitelja

Osigurati preduvjete za korištenje cjelokupnog prostora vrtića (hol, hodnik, dječja knjićnica)

Postavljanje stolova za društvene igrem, igre pijeskom, manipulativne aktivnosti

Razvijanje empatije i osjećaja zajedništva

Zajedničko druženje djece kroz interesne radionice na razini vrtića: „pričaonica, mali vrtlari, karaoke, mali znanstvenici, kreativne radionice, vježbajmo zajedno“

Odgajatelji,

stručni tim

vanjski

suradnici

Kontinuirano

tijekom

godine

2x mjesečno

Delfin

Poticati govorno

jezični razvoj

slušanjem,

verbalnim i

neverbalnim

izražavanjem

Izrada igara za poticanje govorno jezičnog razvoja

Razvojne, problemske i biblijske priče

Njegovanje zavičajnog govora Poticaji za razvoj govora u

funkciji razumijevanja i komuniciranja

Kazališne predstave u vrtiću i izvan njega

Pričaonice s roditeljima Glazbene aktivnosti Likovne radionice

Odgajatelji,

odgajatelj u

vjeri,

stručni tim,

vanjski

suradnici,

roditelji

Kontinuirano

tijekom

godine

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

71

Suradnja i posjete kazalištima,knjižnicama, književnicima

Izražavanje pokretom Gabbiano

Omogućiti djeci

stjecanje novih

znanja o vodi,

zemlji, zraku i

vatri

Projekt četiri elementa Istraživačke aktivnosti Korištenje različitih materijala u

aktivnostima Promatranje prirodnih pojava Percepcija zraka kao pokret Percepcija vatre kao izvor

svijetla i topline Razvoj svjesti o važnosti ovih

elemenata u svakodnevnom životu

Brojalice, recitacije, priče vezane uz četiri elementa Kreativne aktivnosti Izleti, šetnje, posjet

Odgajatelji,

roditelji

vanjski

suradnici

Kontinuirano

tijekom

godine

Kvarner

1. Poticanje senzomotoričkog razvoja djece jasličke dobi 2. Poticanje aktivnog i istraživačkog odnosa djeteta prema životinjskom svijetu

Mijenjanje funkcija cjelokupnog jasličkog prostornog okruženja

Formiranje i oplemenjivanje centara (zvučni, svjetlosni, taktilni...)

Stvaranje stimulativnog okruženja u kojem imaju djeca slobodu istraživanja i stjecanja senzomotoričkog znanja

Sakupljačke aktivnosti neoblikovanog i prirodnog materijala

Kreativne radionice Podržavanje uočenih interesa i

senzibiliziranje djece za životinjski svijet

Promatračke aktivnosti u prirodi Uporaba raznovrsnih

edukativnih materijala (leksikoni, slikovnice, časopisi, CD-i, internet...)

Podržavanje djece u procesu učenja i primjeni usvojenih spoznaja

Odgajatelji,

stručni tim

roditelji

Odgajatelji,

stručni tim

roditelji

Kontinuirano

tijekom

godine

Kontinuirano

tijekom

godine

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

72

Formiranje i kontinuirano obogaćivanje prirodoslovnog centra

Radionice u Prirodoslovnom muzeju

Posjete veterinaru, Pegazu, Striboru...

Izlet na farmu Brestova draga

Maestral

1. Stvarati uvjete

za poticanje

motoričkih

sposobnosti

djece

2. Obogaćivanje

integracije i

inkluzije

razvijanjem

komunikacijskih

vještina i

jačanjem

socijalnih

kompetencija

djece

3. Perceptivno-

motorička

stimulacija

Prilagodba postojećeg prostora za ostvarivanje tjelesnih aktivnosti

Organizirano tjelesno vježbanje Male tjelesne aktivnosti Elementarne igre Boravak na vanjskom prostoru

u različitim vremenskim uvjetima

Šetnje po različitim terenima Izleti u prirodu Pripreme za Olimpijadu i Homo

si teć Sportske igre s roditeljima Poticanje prirodnih oblika

kretanja kroz igru u dvorištu djece redovitih i posebnih skupina

Razvijanje empatije i osjećaja zajedništva, pomaganje drugoj djeci

Svi smo isti i svi smo različiti˝ - učimo uvažavati različitosti (razgovor, izrada plakata, slikovni materijal)

Usvajanje društveno prihvatljivih oblika ponašanja u okruženju vršnjaka

Pružiti djeci dovoljno mogućnosti za motoričku aktivnost, svladavanje prirodnih

Odgajatelji

svih vrtićkih

skupina,

roditelji i

vanjski

suradnici

Odgajatelji i

rehabilitatori

svih vrtićkih

skupina

Kontinuirano,

tijekom

godine

Page 76: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

73

temeljena na

rehabilitaciji

putem pokreta

4. Prateći i

uvažavajući

potrebe djece za

poslijepodnevnim

odmorom, onima

koji nemaju

potrebu za

odmorom,

omogućiti

kvalitetno

provedeno

vrijeme u

popodnevnim

satima

oblika kretanja, provodeći vježbe koje će pospješiti razvoj motoričkih sposobnosti, a time pozitivno djelovati na cjelokupni rast i razvoj djeteta

Jednostavni dječji plesovi (koordinacija pokreta i ravnoteže)

Poligoni uz uporabu sprava kao zapreka (poštivati pravila)

Poligoni prirodnih oblika kretanja uz uporabu prirodnih zapreka

Boravak na dječjem igralištu i korištenje sprava

Odlazak na bazen – plivanje, igre u vodi

Terapijsko jahanje (Pegaz) Sudjelovanje u projektu IRIS Fizioterapija Multisenzorni poticaji

Praćenje interesa djece Nuđenje različitih i zanimljivih poticaja i materijala

Razvijanjemašte i kreativnosti (prirodni i neoblikovani materijali)

Fizioterapija Priprema za školu Edukacijsko-

rehabilitacijski postupci (individualni logopedski tretman

Odgajatelji i

rehabilitatori

posebnih i

inkluzivne

skupine,

fizioterapeut

Odgajatelji i

rehabilitatori

posebnih i

inkluzivne

skupine,

fizioterapeut

logoped

Kontinuirano,

tijekom

godine

Vidrice

Razvoj

sposobnosti

prepoznavanja,

izražavanja i

Aktivnosti uz pomoć "Kutije pune osjećaja"

Izrada plakata i slikovnog albuma o emocijama djece(uočavanje,prepoznavanje emocija)

Rješavanje sukoba na nenasilan način

Odgajatelji,

Stručni tim,

roditelji,

Kontinuirano,

tijekom

godine

Page 77: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

74

samoregulacije

emocija, uz

poticanje

poželjnog

ponašanja kod

djece

Praćenje napretka djece (liste za praćenje)

Tehnike opuštanja i relaksacije Dramatizacije, igre uloga,

pantomima...) Edukativne slikovnice, bajki,

priče i igre vezane uz emocije Organizirani posjet dječjoj

knjižnici Stribor

vanjski

suradnici

CPO POTOK

Globalni cilj: ostvarivanje prava djeteta na izbor načina provođenja dnevnog odmora osiguravanja odgovarajućih odgojno-obrazovnih i organizacijskih

uvjeta uz uvažavanje različitih individualnih potreba djece

Bitne zadaće na

nivou PPOa

Sadržaj rada

Nositelji

zadaća

Rokovi

POTOK

JASLICE

redovni i rad u

smjeni

Poticati cjelovit

razvoj djeteta s

naglaskom na

jačanje socio-

emocionalnih

vještina

Stvaranje ozračja pripadnosti,

povjerenja, prihvaćanja i podrške djeteta u igri te njegove individualnosti

Pravovremeno zadovoljavati individualne potrebe djece

Pratiti emocionalne reakcije djeteta u različitim situacijama zadovoljavanja osnovnih potreba

Pomoći djetetu da izrazi svoje osjećaje

Prihvatiti dječje emocije i spriječiti destruktivna ponašanja

Osigurati bogato, sigurno okruženje, raznovrsne materijale i poticaje u sdb ciljem poticanje autonomije djeteta

Koristiti problemske i tematske slikovnice

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom

godine

Page 78: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

75

Dokumentiranje ostvarenja u radu s djecom (dječje stvaralaštvo, foto zapisi)

POTOK VRTIĆ

redovni i rad u

smjenama

Unapređivanje

različitih oblika

dokumentiranja

odgojno-obrazovnog

procesa u cilju

osnaživanja

socijalnih

kompetencija

djeteta

Poticati i razvijati duhovnu dimenziju djeteta kroz obogaćeni redovni program vjerskog katoličkog odgoja

Razvijati govor djeteta s ciljem kvalitetne verbalne komunikacije na engleskom jeziku

Upoznavanje s različitim načinima dokumentiranja odgojno- obrazovnog procesa (protokoli, videozapisi, pisani prikazi i sl.) te refleksija i diskusija na dokumentirano

Stjecanje znanja i spoznaja o socijalnim kompetencijama djece

Primjereno reagirati u problemskim situacijama u odnosu na razvoj dječjih socijalnih kompetencija

Na različite načine poticati djetetove socijalne kompetencije putem modeliranja pozitivnog ponašanja

Odabirati i pripremiti adekvatne poticaje i materijale usmjerene za osnaživanje socijalnih kompetencija djece

Daljnje unapređivanje i usklađivanje Programa katoličkog vjerskog odgoja; nastavak rada na projektu «Obitelj i zajedništvo u vrtiću» (blagdanska i prigodna druženja djece, roditelja i odgajatelja putem radionica i svečanosti)

Poticati verbalnu komunikaciju

djece na engleskom jeziku- situacijski pristup obogaćivati verbalno izražavanje kroz raznovrsne govorne, glazbene, scenske i druge igre djece

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom godine

Page 79: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

76

RASTOČINE

Stvarati uvjete za istraživačke aktivnosti djece i rad na projektima

Poticati i razvijati

duhovnu dimenziju

djeteta kroz

obogaćeni redovni

program vjerskog

katoličkog odgoja

Osiguravati materijalne, fizičke

i socijalne uvjete za problemske i istraživačke aktivnosti djece:

Stvarati uvjete za integrirano učenje djece i rad na projektima

Njegovati socijalne dimenzije u učenju djece i odraslih

Organizirati prostor na način da djecu potiče na aktivno istraživanje i interakciju s drugom djecom, odraslima i materijalima

Nastavak rada na projektu „Zrno vjere“ – osvješćivanje duhovnih vrijednosti života kod djece

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom godine

DRENOVA

Unapređivanje različitih oblika dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa s ciljem razvoja refleksivne prakse

Stvaranje uvjeta za integrirano učenje djece u sportskom programu

Razvijati kulturu življenja i učenja djece u vrtiću unapređivanjem suradnjem svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa

Unapređivati vještine praćenja, bilježenja, snimanja i dokumentiranja odgojno – obrazovnog procesa

Razvijati različite oblike dokumentiranja procesa

Osmišljavati strategije

integriranog učenja u okviru sportskog programa

Poticati suradnju između

sportskih i redovnih grupa Omogućiti igru i druženje

djece u manjim grupama formirajući raznovrsne centre aktivnosti u različitim prostorima vrtića

Omogućiti djeci suradničko učenje kroz različite projekte

Odgajatelji i

stručni tim

Tijekom godine

Page 80: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

77

Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces

MLAKA

Poticanje jezično-

govorno izražavanja

djetata kroz glazbu i

ritam

Pratiti, bilježiti jezično-govorno izražavanje djece s naglaskom na djecu sa specifičnim govornim teškoćama

Organizirati u suradnji s djecom poticajno okruženje u sobi dnevnog boravka: radionica za izradu glazbenih instrumenata, kazalište lutaka za glazbeno-scenske predstave

Prikupljati i približiti djeci različite dječje tradicionalne pjesme, snimke zvukova u suradnji s roditeljima

Obogaćivanje izražavanja djece glasom, govorom, pjevanjem putem raznovrsnih glazbeno-scenskih predstava

Izrada dječjih glazbenih instrumenata kao poticaja glazbenog izražavanja (glasom spojenim zajedno zajedno s pokretom i sviranjem udaraljki )

Pridonositi razvoju dječjih verbalnih sposobnosti (govor, simbolički znakovi, pismo) pjevanjem dječjih tradicionalnih pjesama

Dokumentiranje ostvarenja u radu s djecom (dječje stvaralaštvo, foto zapisi).

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom godine

TOPOLINO

Razvijati govor djeteta s ciljem kvalitetne verbalne komunikacije na talijanskom jeziku

Poticati djecu na suradničko učenje te usvajanje i usavršavanje talijanskog jezika s naglaskom na izražavanje emocija

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom

godine

Page 81: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

78

CPO SUŠAK

Globalni cilj:

Vrtić kao mjesto zajedničkog učenja i rasta - povezivanje odgojnih skupina osmišljavanjem i provedbom zajedničkih aktivnosti

Bitne zadaće

na nivou PPOa

Sadržaj rada

Nositelji

zadaća

Rokovi

BULEVARD

Nastavak provođenja redovnog programa obogaćenog elementima waldorfske pedagogije

Aktivno sudjelovanje djeteta u procesu od zamisli do oblikovanja igračaka i predmeta za igru

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom godine

ĐURĐICE

Nastavak provođenja redovnog programa obogaćenog elementima metodologije programa «Korak po korak»

Usvajanje navike redovitog tjelesnog vježbanja s naglaskom na upotrebu rekvizita za sportske aktivnosti

Odgajatelji i

stručni tim

Tijekom godine

GALEB

Obogaćivanje redovnog programa specifičnim sadržajima iz sporta u dvije odgojne skupine

Stvaranje zdravih životnih navika i stavova kroz zdravu prehranu, tjelovježbu i ekologiju

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom godine

MORČIĆ

Nastavak provođenja programa ranog učenja talijanskog jezika

Aktivno sudjelovanje djeteta u istraživanju i uporabi pedagoški neoblikovanih materijala

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom godine

PČELICE

Uočavanje i uvažavanje različitosti među ljudima

Odgajatelji i

stručni tim

Tijekom

godine

Page 82: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

79

VESELJKO

Nastavak provođenja posebnog programa u radu s djecom s teškoćama – IT (s naglaskom na poticanje senzomotoričkog razvoja putem bazičnih motoričkih funkcija)

Razvoj scenskog stvaralaštva uz jačanje suradničkih odnosa i povezanosti među skupinama

Odgajatelji i

stručni tim

Tijekom

godine

VEŽICA

Nastavak provođenja programa ranog učenja engleskog jezika

Razvijanje osjetljivosti za kulturu i umjetnost s naglaskom na likovnu umjetnost i vizualne medije

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom godine

CPO TURNIĆ

GlobalnI cilj:

Poštivanje načela fleksibilnosti u odgojno obrazovnom radu s naglaskom na poštivanje prava djeteta na izbor tijekom popodnevnog odmora. Bitne zadaće:

Bitne zadaće na

nivou PPOa

Sadržaj rada

Nositelji

zadaća

Rokovi

KRNJEVO Poticanje ekspresivnog i receptivnog jezičnog izražavanja

Cilj ove bitne zadaće je približiti djeci pisanu riječ kroz različita književna djela: stihovi, priče, bajke, basne, zagonetke.

Osigurati poticajno okruženje formiranjem centara za poticanje čitanje

Omogućit različite oblike jezičnog izražavanja djece (pripovjedanje, opisivanje, stvaranje priče, igranje uloga i sl.)

Senzibilizirati roditelje na važnost ranog čitanja

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom

godine

Page 83: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

80

TURNIĆ Motorički razvoj u funkciji poticanja jezičnih, kognitivnih i socijalnih vještina

Zadovoljiti dječju potrebu za kretanjem te razvijati stavove o važnosti pokreta

Posebnu pažnju ćemo posvetiti integraciji pokreta u različite igre i aktivnosti. Planiramo intenzivnije djeci osiguravati uvjete za obilje motoričkih aktivnosti. Posebnu pažnju ćemo posvetiti pokretu na vanjskom prostoru kroz kraće šetnje, izlete i planinarenja što će osigurati prostor za nesputano kretanje i omogućiti učenje neposrednim iskustvom

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom

godine

PEHLIN Poticati i razvijati dječji govor i govorno stvaralaštvo

Cilj ove zadaće je orijentiran na govorni razvoj djece s naglaskom na učenje jezika. U skaldu s bitnom zadaćom osigurat ćemo okruženje koje će biti poticajno i koje će omogućiti situacijski pritup učenju hrvaskog jezika, sposobnost primanja i razumijevanja informacija, poticanje ekspresivnog i receptivnog jezičnog izražavanja, bogaćenje riječnika, usavršavanje izgovora.

Odgajatelji i sručni tim

Tijekom

godine

RADOST Stvaranje uvjeta za cjelovit razvoj djeteta kroz rad na projektima s naglaskom na motorički razvoj

Cilj ove zadaće je omogućiti djeci zdraviji rast i razvoj zadovoljavanjem potrebe djece za kretanjem. Djeca će imati mogućnost češćeg boravka na vanjskom prostoru na kojem će djeca i odgajatelji razviti spektera raličitih igara i aktivnosti. Uključivat će se u Malu školu planinarenja, šetnje i izlete što će omogućiti prirodne oblike kretanja i učenje neposrednim iskustvom.

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom godine

Page 84: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

81

MAVRICA Suradničke igre u funkciji razvoja socijalnih kompetencija djece

Stvaranje kvalitetnijih odnosa među djecom putem suradničkih igara i aktivnosti.

Timskim radom stvarati uvjete za povezivanje djece unutar vrtića kroz zajedničke igre i aktivnosti

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom godine

Z. CVIIĆ Fleksibilna organizacija popodnevnog odmora

Ispitati potrebe djece i stavove roditelja o popodnevnom odmoru.

Osigurati uvjete za zadovoljavanje potreba djece fleksiblnijom organizacijom vremena i prostora, te poštivanjem prava djeteta na izbor. U tu svrhu planiraju iskoristiti predprostor sobe kako bi stvorili uvjete za kvalitetan rad.

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom godine

PODMURVICE Stvaranje uvjeta za integrirano suradničko učenje kroz rad u radionicama

Stvaranje ozračja povezanosti i zajedništva među odgojnim skupinama – formiranje likovne, glazbene i dramske radionice s ciljem poticanja i razvoja kreativnosti djece proširivanjem dječjih spoznaja i iskustava.

Djeca će imati mogućnost izbora radionice po osobnom interesu

Protokoli praćenja dječjeg interesa će nam pomoći u daljnjem planiranju rada.

Odgajatelji i stručni tim

Tijekom godine

Page 85: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

82

CPO ZAMET

Globalni cilj:

Osigurati i oblikovati bogato prostorno – materijalno okruženje za igru i učenje

djece

Stjecanje uvjeta za provođenje projekta Oralna higijena

Bitne zadaće na

nivou PPOa

Sadržaj rada

Nositelji

zadaća

Rokovi

GARDELIN Integracija, interakcija, prihvaćanje i otvorena komunikacija vrtića i jaslica Poticanje govorno-jezične kompeten-cije i interesa za komunikaciju na talijanskom jeziku Razvijanje duhovne dimenzije djeteta

Djelovati na razvoj suradničkih odnosa, poštivanje dječjih potreba i interesa uz uvažavanje dječje individualnosti

Zadovoljiti djetetovu radoznalost bogatom poticajnom sredinom i bogatiti dječji doživljajni svijet

Njegovati i obogaćivati dječje stvaralaštvo i sposobnosti izražavanja kroz sve oblike dječje komunikacije

Kroz vjerske sadržaje u skladu

sa zbivanjima u djetetovu okruženju, pratiti ciklus liturgijske godine

tim odgajatelja

stručni

tim

tijekom

godine

Page 86: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

83

KRIJESNICA Sustavno prikup-ljanje informacija o djeci te njihovo korištenje za pra-ćenje, podržavanje i poticanje njegovog razvoja

Izraditi i koristiti protokole i druge razvojno primjerene alate za praćenje i procjenu razvoja i napretka djeteta (instrumentarij, chek liste, kontrolne liste)

Koristiti i druge načine prikupljanja dokumentacije o djetetu, s ciljem stvaranja cjelovite slike o djetetu (foto, audio i video zapisi, anegdotske bilješke, narativno-deskriptivne bilješke)

Osmisliti i izraditi protokole koji će pomoći u bilježenju stvarne uključenosti djeteta u aktivnosti i proces učenja

Prikupljenu dokumentaciju o djetetu koristiti za samo(refleksiju), za praćenje procesa i rezultata učenja, te za planiranje poticaja i pristupa koji će potaknuti njegov daljnji razvoj

Pratiti inicijativu djece u kreiranju aktivnosti, te stvoriti ravnotežu između planiranih aktivnosti i onih koje su inicirala djeca

tim odgajatelja

stručni

tim

tijekom

godine

MIRTA Razvijati svijest djece o zaštiti životne sredine i brige za okoliš u svakodnevnim životnim situacijama

Otpad kao sirovina Izrada uporabnih predmeta od

otpada Kako postupati s otpadom?

(sakupljanje, sortiranje, ekološko zbrinjavanje, recikliranje, kompostiranje)

Suradnja s ekološkim udrugama i tvrtkama koje provode zaštitu okoliša

Vođenje ekološkog dnevnika Izrada zelenog labirinta s

različitim vrstama med. bilja koji će služiti kao polygon – “Zelena mozgalica”

Radionice s roditeljima: sadnja lončanice, izrada herbarija,

tim odgajatelja

stručni

tim

tijekom

godine

Page 87: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

84

pošumljavanje vanjskog prostora

EKO predstava: Smečko i Vrećko

OBLAČIĆ Utjecaj poticaja na kvalitetu igre uz praćenje dječjih kompetencija s ciljem integriranja različitih razvojnih područja Jačanje suradnje stručnog tima sa timom odgajatelja, s ciljem kreiranja plana podrške kako za djecu sa specifičnim razvojnim potrebama tako i za odgajatelje

Analiza postojećeg stanja u odgojnim skupinama u odnosu na materijalne i prostorne uvjete

Praćenje utjecaja promjena na konstruktivističko učenje

Dokumentiranje radi boljeg razumijevanja djece i njihovih ideja

Refleksija sa svim sudionicima istraživanja rekonstrukcijom značenja određenih situacija

Senzibilizacija i upoznavanje djece s različitim teškoćama

Radionice za odgajatelje sa specifičnim programom(kako provesti funkcionalno praćenje ponašanja djece s teškoćama u razvoju)

Kako znati mogućnosti i granIce naše intervencije i prevencije

tim odgajatelja

stručni

tim

tijekom

godine

SRDOČI Kontinuirana suradnja svih sudionika (odgajatelja, profesora, studenata) u planiranju i realizaciji odgojno – obrazovnog procesa Obogaćivanje svih prostora vrtića materijalima koji će djetetu omogućiti korištenje istih u odnosu na potrebe,

Osmišljavanje protokola

promatranja djece u cilju utvrđivanja stvarnih potreba i interesa djece

Suradnja u postavljanju ciljeva aktivnosti koji su u skladu sa stvarnim potrebama djece (sklopovi aktivnosti, tematsko planiranje, projekti)

Razmjena ideja pri izradi novih i korištenju postojećih didaktičkih sredstava za igru i učenje djece

Praćenje načina korištenja materijala u odnosu na prvobitni cilj, dob i sposobnosti djece

Studenti UF iz kolegija

Integriranog kurikuluma I

i II, profesori,

odgajatelji i pedagog

tijekom

godine

Page 88: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

85

interese i mogućnosti

Page 89: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

86

ZAMET

Implementacija multisenzoričnog učenja u svakodnevni odgojno obrazovni proces i njegova integracija u aktivnosti redovnog i sportskog programa

Poticanje iskustvenog učenja istraživanjem:logičkih,matematičkih i fizikalnih fenomena, različitih mogućnosti organizacije prostora i govorno komunikacijskog okruženja

Poticanje iskustvenog učenja međusobnom suradnjom u stvarnim životno praktičnim situacijama(samostalnost, odgovornost i prosocijalne vještine)

Poticanje razvoja vestibularnog i proprioceptivnog sustava djeteta, konstruiranjem prostornih uvjeta i poticajnog fizičkog okruženja, organiziranim i samoorganiziranim aktivnostima(sportski program i centar tjelesnih aktivnosti, vanjski prostor)

tim odgajatelja

stručni

tim

tijekom

godine

Page 90: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

87

VRTIĆ PRI DJEČJOJ BOLNICI KANTRIDA

Smanjivanje osjećaja straha kod hospitalizirane djece, te ublažavanje stresa zbog boravka u bolnici i osnaživanje sposobnosti prilagodbe Poticanje kreativnog izražavanja različitim likovnim tehnikama

Podržavati i poticati sposobnost izražavanja kroz scensku umjetnost

Osigurati ugodnu i mirnu atmosferu u bolesničkoj sobi igraonici

Poticati komunikaciju na relaciji odgajatelj-dijete, te dijete-odgajatelj

Stjecnje povjerenja kroz svakodnevne kontakte i aktivnosti

Odabir primjerenih slikovnica (npr. Petra u bolnici i sl.)

Poticati i jačati sve oblike suradnje s roditeljima i bolničkim osobljem

Na odjelima i igraonici rad sa raznim likovnim tehnikama

Pravilan odabir priča i bajki, te stvarati nove igrokaze primjerene njihovim mogućnostima i dobi

Dramatizacija scenskom lutkom na način da djeca pripremaju predstavu roditeljima

odgajatelji

pedagog

medicinsko osoblje

roditelji

tijekom

godine

STRATEGIJE RADA

Odgojno-obrazovne ishode donose odgojitelji i stručni suradnici poznavajući potrebe

djece (tjelesne, emocionalne, spoznajne, socijalne, komunikacijske i sl.); te njihove

individualne potencijale, a odnose se na razvoj temeljnih kompetencija : znanja,

vještina, stavova, kreativnosti, inovativnosti, kritičkog mišljenja, inicijativnosti,

estetskog vrednovanja, odgovornosti, odnosa prema sebi, drugima i okolini. Pri tom je

igra osnova učenja i cjelovitog razvoja djeteta.

To se postiže otvorenim didaktičko-metodičkim sustavom koji djeci i djelatnicima u

odgoju i obrazovanju omogućuje slobodu u izboru sadržaja, metoda i oblika rada što

je preduvjet razvoja kreativnog mišljenja, autonomije i odgovornosti. Pri tom je zadaća

odraslih pružati odgovarajuće poticaje i inicijativu za suradničko učenje.

Page 91: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

88

Način na koji potičemo aktivno i suradničko učenje djece jest konstantno stvaranje

primjerenog okruženja. Odgajatelji podržavaju suradničko učenje djece kroz posebne

strategije podrške, odnosno stvarajući prostorni i materijalni kontekst, vremenski,

socijalno-emocionalni, vodeći pri tom računa o spoznajama psihologije ranog razvoja.

Ovdje su posebno važne činjenice da dijete u procesu aktivnog učenja samo inicira

aktivnosti na temelju vlastitih interesa , samo bira materijale i odlučuje što će s njima

činiti. U procesu aktivnog istraživanja materijala, tijekom kojeg dijete ima direktno

iskustvo manipuliranja, preoblikovanja i kombiniranja, koristi se svim osjetilima a svoje

iskustvo verbalizira.

Strategije podrške kroz

Prostorno-materijalni kontekst:

Bogato i poticajno prostorno-materijalno okruženje omogućuje slobodan izbor

aktivnosti djeci različitih interesa i razvojnih razina te međusobno stupanje u

interakciju. Odgojitelj organizira prostor za igru djece u jasno prepoznatljive centre

aktivnosti koji su djeci privlačni i ugodni za boravak, dajući osjećaj topline i sigurnosti.

Materijali su složeni na dohvat djece,u dovoljnim količinama, primjereni razvojnim

kompetencijama i interesima djece, sigurni, uredni i estetski vrijedni. Pravilno

strukturiran prostor svojim rasporedom centara djeci omogućuje različite socijalne

interakcije, u manjim ili većim grupama, ali istovremeno nudi priliku za osamu djeteta i

njegovu samostalnu aktivnost. Kroz bogatu ponudu konkretnih i djetetu zanimljivih

materijala potiče se aktivno konstruiranje znanja - učenje činjenjem.

Vremenski kontekst:

Organizacija vremenskog konteksta je fleksibilna u smislu usklađivanja djetetovih

potreba, interesa, njegovog biološkog ritma i rutine koju zahtjeva organizacija rada u

vrtiću. U promišljanju vremenskog konteksta osnovno je načelo da svaki trenutak

življenja djeteta u vrtiću ima jednaku važnost i jednak odgojno-obrazovni potencijal.

Komunikacijski kontekst:

U interakciji s djetetom odgojitelj njeguje stav koji neće biti poučavateljski, već

nedirektivni.

U svrhu poticanja socio-emocionalnog razvoja kao temelja razvoja kompetentnog

djeteta, odgojitelj razvija i njeguje empatijom vođenu komunikaciju s djetetom. Na taj

način slijedi djetetove individualne potrebe i inicijativu.

Uvažavajući sigurnost svakog djeteta , odgojitelj je djetetu emocionalno dostupan,

komunicira s njim na način da mu pruža osjećaj ohrabrenja i podrške , prijateljstva, po

Page 92: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

89

potrebi utjehe, razvijajući osjećaje bliskosti i privrženosti. To čini promatrajući i prateći

djetetovo ponašanje, njegovu verbalnu i neverbalnu komunikaciju.

Djetetovu prirodnu potrebu da istražuje, upoznaje i razumije vlastito okruženje,

odgojitelj podržava svojom zainteresiranošću, entuzijazmom i oduševljenjem. To čini

i verbaliziranjem djetetovih postupaka, postavljanjem otvorenih i poticajnih pitanja te

dijeljenjem optimističnih opažanja o svemu što nas okružuje. Pokazujući poštovanje i

radosno zanimanje za sve ono što kod djeteta izaziva divljenje i čueđenje, odgojitelj

stvara bazu za razvoj mašte i stjecanje novih spoznaja i iskustava.

Navedeno ćemo pratiti:

Inicijalnom procjenom postojećih uvjeta prostorno – materijalnog okruženja

Praćenjem načina na koji djeca koriste prostore i materijale kao poticaje za igru

i učenje, uočavanje potreba djece

Samorefleksijama i refleksijama svih sudionika odgojno – obrazovnog procesa

Zajedničkim djelovanje djece i odgojitelja pri obogaćivanju prostora

Evaluacijom postignutog

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

Osim propisane pedagoške dokumentacije:

Matična knjiga djece Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine Imenik djece Ljetopis dječjeg vrtića Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Program stručnog usavršavanja Dosje djeteta s posebnim potrebama Knjiga zapisnika koja je regulirana Pravilnikom o obrascima i sadržaju

pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine”, broj 83/01) djelatnici vrtića će voditi i drugu dokumentaciju o odgojno – obrazovnom procesu i djeci (razvojne mape djece, bilješke odgajatelja o djeci, video – snimke, fotografije djece u aktivnosti, likovne mape djece).

Page 93: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

90

Tijekom pedagoške godine pedagoška dokumentacija će biti polazište za

refleksije odgojno – obrazovne prakse na mjesečnim timskim dogovorima u

svakom PPO –u.

PROGRAMI

Programi odgoja i obrazovanja predškolske djece polaze od stvarnih potreba

djeteta kao cjelovite dinamične osobnosti, koja se nalazi u stalnoj interakciji s fizičkim

i društvenim okruženjem, što čini bitan faktor djetetovog vlastitog razvoja.

U funkcionalnom smislu cjelovitih programa, koji ima za cilj poticanje i razvoj svih

aktualnih i potencijalnih sposobnosti djeteta (tjelesnih, umnih, osjećajnih i društvenih),

razvijamo i pojedinačne specijalizirane, komplementarne, interesne programe s ciljem

poticanja razvoja pojedinih djetetovih sposobnosti.

REDOVITI PROGRAM

Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i

socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama

djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima provodi se u svim Centrima

predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Rijeka.

Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na očuvanje tjelesnog i

mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih

aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-

emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

Program je namijenjen djeci ranog i predškolskog uzrasta, a odvija se kao:

- cjelodnevni 10 satni program za djecu od 6 mjeseci do navršenih 12 mjeseci - cjelodnevni 10 satni program za djecu od 1 godine do 3 godine - cjelodnevni 10 satni program za djecu od 3 godine do polaska u školu - cjelodnevni 10 satni program za djecu jasličke i vrtićke dobi - rad u

smjenama - poludnevni 6 satni program za djecu u Klinici za pedijatriju KBC-a na Kantridi

Programe provode suvremeno educirani i stručno kompetentni djelatnici: odgojitelji,

pedagozi, psiholozi, i edukacijski rehabilitatori .

Način ostvarivanja Programa

Način ostvarivanja Programa je usklađen s potrebama roditelja glede njihovih

radnih i drugih obveza, a provođenje pedagoškog procesa s potrebama djeteta i

grupom djece. Redoviti program počinje s radom u 6,30 sati i traje do 17,00 sati u

svim podcentrima DV Rijeka.

Page 94: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

91

Za roditelje koji rade u smjenama organiziran je boravak djeteta prijepodne od 6,30

sati do 17,00 sati , a poslijepodne od 11,30 do 21,30. U skladu sa njihovim potrebama

organizira se boravak djeteta sa dnevnom i/ ili tjednom izmjenom smjena u PPO Potok

– 2 grupe jaslica i 3 grupe vrtića.

Za pripadnike talijanske nacionalne manjine organiziran odgojno obarzovni program u

trajanju od 10 sati koji se provodi na talijanskom jeziku u 6 vrtićkih skupina /Gabiano,

Topolino, Belveder, Zvonimir Cviić, Mirta i Gardelin/ te u jednoj jasličkoj skupini u PPO

Mirta.

REDOVITI OBOGAĆENI PROGRAMI

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA S ELEMENTIMA

INFORMATIČKE PISMENOSTI

Program se ostvaruje na osnovi suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i

športa od 2004. godine.

Cilj:

Poticanje razvoja komunikacije na engleskom jeziku kroz sitacijaki pristup uz

korištenje različitih izvora, s naglaskom na korištenje računala.

Namjena programa:

Program je namjenjen predškolskoj djeci u cjelodnevnom redovitom programu od 3.

godine do polaska u školu, a djeca su uključena u mješovite skupine.

Vrtićki kurikul:

Rano učenje bilo kojega stranoga, pa tako i engleskoga jezika znači iskorištavanje

faze djetetova razvoja kada se jezik još uvijek usvaja prirodno, situacijski.

Učenje djeteta rane i predškolske dobi usko je vezano uz konkretne radnje i

situacije. Drugim riječima, ono uči čineći, te je stoga potrebno osigurati konkretne igre

i poticaje u kojima će dijete biti aktivan sudionik. Suvremeni udžbenici namijenjeni

ranom učenju engleskoga jezika koncipirani su tako da obuhvaćaju učenje putem svih

osjetila (Total Physical Response), no uz njih neophodno je ponuditi dodatni materijal

za igru i manipulaciju, uključujući: pokretne igre, igre s pjevanjem, stolne i stolno-

manipulativne igre, slikovnice, računalne edukativne igre, kao i vizualne rekvizite (slike,

fotografije i plakati). Djeca su izložena stranom jeziku kroz različite aktivnosti na

zabavan način, bez zadaće, te bez "drila" rječnikom, a još manje gramatikom.

Korištenje računala potiče kod predškolske djece razvoj govora, čitanja i pisanja, ne

samo materinjeg, već i stranog jezika. Prisutnost multimedije za proširivanje rječnika,

razvijanje sposobnosti slušanja, usavršavanje izgovora (programi s izvornim

govornicima), spoznaju o različitosti pisanja -je izuzetno važna . Budući da su programi

Page 95: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

92

namijenjeni ranom učenju engleskog jezika vrlo kvalitetni i interaktivni, djeca imaju

mogućnost samostalnog odabira onih sadržaja koji im u određenom trenutku procesa

učenja najviše odgovaraju (slušanje, pjevanje, prepoznavanje i označavanje pojmova,

čitanje, pisanje ili snimanje vlastitog izgovora). Uz pomoć računala i uz neizostavno

situacijsko učenje, tj. «živu» riječ odgajatelja, djeca uče strani jezik prirodnom lakoćom

jer je to, uostalom, i kritičan period života za razvoj govora.

U godini prije polaska u školu, a moguće i ranije, djecu možemo upoznati sa

prednostima komunikacije putem Interneta. Još uvijek im ne smijemo omogućiti

direktan pristup, već posredovati prilikom uspostavljanja kontakta sa školom, vrtićem

ili nekom drugom ustanovom sa kojom se mogu početi izmjenjivati pisma, crteži,

fotografije, priče, iskustva.

Nositelji programa:

S djecom rade odgojiteljice s dodatnom izobrazbom engleskog jezika (položen B2 i C2

stupanj prema europskom jezičnom portfoliju) kao i informatičke pismenosti čime

ispunjavaju uvjete stručnosti u skladu s propisima. (Pravilnikom o vrsti stručne spreme

stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću

(Narodne novine broj 133/97) i vrijedećim normativima za obvezan broj djelatnika

(Narodne novine broj 29/83)).

Način i vrijeme ostvarivanja:

Program se provodi za vrijeme cjelodnevnog boravka djece u vrtiću, u okviru radnog

vremena vrtića od 6,30 do 17,00 sati svakodnevno, od 01. rujna do 30. lipnja.

Mjesto ostvarivanja:

CPO Turnić, PPO Radost, 1 skupina

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU PREDŠKOLSKE

DOBI

Obilježja programa:

Program se ostvaruje na osnovi suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i

športa od 2004. godine.

Cilj programa je stvarati adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta,

posebno one kojima će se dijete motivirati na učenje stranog jezika, stvarati pozitivan

odnos prema novome, a rano učenje engleskog jezika će realizirati kroz situacijski

pristup rada s djecom.

Program se temelji na zadaćama koje polaze od humanističke koncepcije odgojno -

obrazovnog rada, a u skladu je sa Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj

i obrazovanje. Od specifičnih zadaća izdvajamo: razvijati kod djeteta senzibilitet za

Page 96: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

93

engleski jezik, poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih

formi, poticati djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem,

razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara, postupno razvijati kod djeteta

vještinu komuniciranja na engleskom jeziku, uvažavati djetetove osobnosti i

posebnosti prilikom usvajanja pojmova engleskog jezika, usvajanje engleskog jezika

kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta...

Namjena:

Program je namijenjen predškolskoj djeci u cjelodnevnom redovitom programu od 4.

godine do polaska u školu, a djeca su uključena u mješovite skupine do 22 djece.

Nositelji:

S djecom rade odgojiteljice s dodatnom izobrazbom engleskog jezika (položen

minimalno B2 stupanj engleskog jezika, te TKT-YL ispit) koje ispunjavaju uvjete u

skladu s propisima.

Način ostvarivanja

Program se provodi za vrijeme cjelodnevnog boravka djece u vrtiću, u okviru radnog

vremena vrtića od 6,30 do 17,00 sati svakodnevno, od 01. rujna do 30. Lipnja, u

trajanju od 5 sati dnevno, 4 dana tjedno.

Mjesto: CPO Kvarner, PPO Vežica 1 skupina CPO Maestral, PPO Kvarner 1 skupina CPO Potok, PPO Potok 2 skupine CPO Zamet, PPO Krijesnica 1 skupina

PROGRAM RANOG UČENJA TALIJANSKOG JEZIKA Obilježja programa Program se ostvaruje na osnovi suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 2004. godine. Cilj: Stvaranje poticajnog okruženje za cjeloviti razvoj i učenje u kojem dijete na prirodan i spontan način uči talijanski jezik. Kroz situacijski pristup učenju omogućava se upoznavanje, razumjevanje i smisleno korištenje talijanskog jezika. Zadaće: Program se temelji na zadaćama koje proizlaze iz ciljeva Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj, a odnose se na cjeloviti razvoj i učenje te razvoj jezičnih kompetencija djeteta. Razvija se senzibilitet za učenje talijanskog jezika, potiče se situacijski pristup učenju i vještine komuniciranja na talijanskom jeziku.

Page 97: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

94

Namjena programa: Program je namjenjen predškolskoj djeci u cjelodnevnom redovitom programu od 3

godine do polaska u školu, a djeca su uključena u mješovite skupine do 22 djece.

Nositelji programa: S djecom rade odgojiteljice s dodatnom izobrazbom talijanskog jezika (položen peti stupanj talijanskog jezika, jedan odgajatelj C2) koje ispunjavaju propisane uvjete. Način ostvarivanja: Program se provodi za vrijeme cjelodnevnog boravka djece u vrtiću, u okviru radnog vremena vrtića od 6,30 do 17,00 sati, svakodnevno, od 01. rujna do 30. lipnja. Program se provodi: CPO Kvarner, PPO Morčić 1 skupina redovnog programa obogaćena ranim učenjem talijanskog jezika, odgajateljice Daniela Živković i Bernarda Baković CPO Turnić, PPO Podmurvice 1 skupina redovnog programa obogaćena ranim učenjem talijanskog jezika, odgajateljice, odgajateljice Dibie Host i Ingrid Čavić

Page 98: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

95

REDOVITI PROGRAM OBOGAĆEN KATOLIČKIM VJERSKIM ODGOJEM U sklopu redovitog programa, u Dječjem vrtiću se provodi program koji svojim specifičnim sadržajima katoličkog vjerskog odgoja obogaćuje redoviti 10,5-satni program te za koji je dobivena suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a u tijeku je reverifikacija . Obilježja programa U skladu s ciljem Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje cjelovitog razvoja i odgoja predškolskog djeteta, cilj ovog programa je pomoći djetetu otkrivati autentične vrednote Evanđelja (u odnosu na sebe, druge ljude stvoreni svijet i na Boga) te na taj način njegovati duhovnu i religioznu dimenziju djeteta. Zadaće Programa su: Svakidašnje situacije djeteta i njegovo iskustvo povezati s nekim oblicima kršćanskog života i vrednota te mu omogućiti doživljajno upoznati temeljne poruke Evanđelja;

Njegujući djetetove sposobnosti divljenja i čuđenja, buditi duhovne snage koje te mu pomoći osmisliti svoj svakidašnji život i ohrabriti ga u prevladavanju životnih poteškoća;

Omogućiti djetetu autentičan osobni odnos s porukama vjere njegujući ozračje poticanja i postavljanja pitanja na koja se zajedno s djecom traže odgovori (za razliku od formalnog oblikovanja vjerskog znanja);

Koristeći životnu situaciju djeteta te nudeći mu različite sadržaje kao poticaje pomoći djetetu da raste na autentičnim kršćanskim vrednotama, i to u odnosu na sebe, druge ljude, u odnosu na svijet koji ga okružuje i u odnosu na Boga. Program se provodi situacijski, prati dječje interese i potrebe. Planirani poticaji nude se djetetu prema ritmu liturgijske godine, godišnjih doba i prema kršćanskim blagdanima, ističući njihovo autentično, a ne sekularizirano značenje (osobito Dani kruha, Svi sveti, Sveti Nikola, Došašće, Božić, Korizma, Uskrs). Pri tom sadržaji slijede tematske cjeline kroz godinu predložene u Programu katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi, Zagreb, 2001. : - Doček i prihvaćanje djece

- Stvoreni svijet i stvorenja u njemu

- Kraljevstvo Božje

- Božić- radost Isusova dolaska na svijet

- Isusovo djetinjstvo i život

- Otkrivanje tajne života

- U znaku vode i svjetla- ususret Uskrslom Isusu

- Majka

- Moja kršćanska zajednica -Crkva. Namjena programa

Page 99: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

96

Program je namijenjen djeci od 3 godine do polaska u školu čiji roditelji pisanom suglasnošću iskazuju potrebu za katoličkim vjerskim odgojem. Način ostvarivanja Ovaj Program se integrira u redovite programe vrtića kao cjelodnevni ili poludnevni program ovisno o tome da li u odgojnoj skupini rade dva ili jedan odgojitelj u vjeri. Provodi se u sljedećim Podcentrima predškolskog odgoja:

- PPO Potok – 1 grupa cjelodnevni program - Darinka Malnar i Bonita Žagar Kavran

- PPO Rastočine - 1 grupa cjelodnevni program – Ivanka Kelentrić i Doris Skočaj - PPO Defin – 1 grupa poludnevnog programa - Božena Skender - PPO Gardelin- 1 grupa cjelodnevnog programa - Katica Katičić i Martina Pezelj.

Nositelji programa Za stručno provođenje programa vjerskog odgoja zaduženi su osposobljeni i stručno kompetentni odgojitelji predškolske djece sa završenim jednogodišnjim teološko-katehetskim dopunskim studijem i kanonskim mandatom. Odgojiteljice u vjeri se trajno educiraju kroz individualno i zajedničko usavršavanje i seminarima u organizaciji Povjerenstva za predškolski vjerski odgoj Nacionalnog katehetskog ureda HBK. Način vrednovanja Stručnu podršku (opservacija, praćenje djece, uvid u pedagošku dokumentaciju, vođenje stručnog usavršavanja na razini ustanove i refleksije ) daje stručni suradnik pedagog, a odgajatelji u vjeri praćenjem ostvarivanja ciljeva programa i samoevaluacijom. REDOVITI PROGRAM OBOGAĆEN ELEMENTIMA WALDORFSKE PEDAGOGIJE Obilježja programa Cilj programa je poticanje zdravog i skladnog razvoja djetetovih tjelesnih, duševnih i duhovnih potencijala uvažavajući načela waldorfske pedagogije (individualizacija, uključivanje obitelji, sveobuhvatno shvaćanje, osposobljavanje osjetila i samoodgoj odgajatelja). Zadaće programa obuhvaćaju oblikovanje prostora na načelima waldorfske pedagogije u funkciji poticanja cjelovitog razvoja djeteta, zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba, razvoj samopouzdanja i osjećaja sigurnosti, uočavanje i poticanje razvoja djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti, poticanje svih 12 osjetila, poticanje stvaralačkih sposobnosti koje dijete spontano iskazuje te otkrivanje aktivne uloge roditelja. Namjena programa Program je namijenjen djeci u dobi od treće godine života do polaska u školu, čiji su roditelji odabrali redoviti program obogaćen elementima waldorfske pedagogije. Nositelji programa Nositelji programa su odgajatelji predškolske djece koji imaju završene dopunske edukacije za waldorfskog odgajatelja (Suzana Srića, Laureta Španjol, Snježana Troha, Iva Laco).

Page 100: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

97

Način ostvarivanja programa Redoviti program obogaćen elementima waldorfske pedagogije provodi se kao 10,5- satni program, svakodnevno od 1.09. do 30.06.u podcentru predškolskog odgoja Bulevard. Sadržaj i vrijeme realizacije programa određuje smjena godišnjih doba. Godišnji ritam gradi se na temelju karakteristike godišnjih doba i svetkovina.

Način vrednovanja Stručnu podršku (opservacija, praćenje djece, uvid u pedagošku dokumentaciju, vođenje stručnog usavršavanja na razini ustanove) daju stručni suradnici psiholog i pedagog, a odgajatelji praćenjem ostvarivanja programa i samoevaluacijom.

REDOVNI PROGRAM OBOGAĆEN SPECIFIČNIM SADRŽAJIMA IZ SPORTA

„IGROM DO SPORTA“

Obilježja programa: Program se ostvaruje na osnovi suglasnosti Ministarstva

znanosti, obrazovanja i športa i u tijeku je njegova reverifikacija .

Cilj: Zadovoljiti biotičku potrebu djeteta za kretanjem i igrom

Zadaće: utjecati na transformaciju sposobnosti i osobina /motoričke, funkcionalne,

morfološke, emocionalne i kognitivne/ djeteta predškolske dobi Stjecati i usavršavati bazične motoričke informacije koje imaju visoku prisutnost

u svakodnevnim situacijama Zadovoljiti potrebu za afirmacijom, uspjehom i samopoštovanjem Usvajanje zdravih navika i stilova življenja

Nositelji programa:

Odgajatelji koji su završili dodatne edukacije iz područja kineziologije, sporta i tjelesnih

aktivnosti djece predškolske dobi i kineziolog.

Mjesta provedbe:

PPO Drenova: 4 odgojne skupine:

PPO Galeb: 2 odgojne skupine

PPO Krnjevo: 1 odgojna skupina

PPO Mavrica: 1 odgojna skupina

PPO Zamet: 4 odgojne skupine

UKUPNO: 12 odgojnih skupina s oko 290 upisane djece i 24 odgajatelja

Page 101: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

98

Vježbanje se provodi četiri puta tjedno po programu koji zajedno planiraju i provode

odgajatelji i kineziolog polazeći od načela integriranog učenja i psihofizičkih

karakteristika dobi svakog pojedinog djeteta. Dnevno vrijeme vježbanja usklađeno je s

potrebama i psihofizičkim karakteristikama djece.

Vrednovanje programa:

Praćenje i vrednovanje programa provodi se na dvije razine:

1. Unutar samog programa inicijalnim, kontrolnim i finalnim mjerenjima

2. Suradnjom s Učiteljskim fakultetom kroz procese praćenja, istraživanja analiziranja

podataka dobivenih mjerenjem

VREMENIK PROVEDBE PROGRAMA:

OBLICI RADA SADRŽAJ CILJEVI I ZADAĆE VREMENIK Usmjerena tjelesna aktivnost

Biotička motorička znanja

- znanja za svladavanje prostora

- znanja za svladavanje prepreka

- znanja za svladavanje otpora

- znanja za manipulaciju objektima

- stjecanje i usavršavanje bazičnih motoričkih informacija koje imaju visok utilitet u svakodnevnim životnim situacijama

- pomagati optimalan rast

i razvoj djece predškolske dobi

kontinuirano kroz godinu

Usmjerena tjelesna aktivnost

Specifičnafična motorička znanja:

- atletika - sportska gimnastika - plivanje - košarka - rukomet - nogomet - odbojka - hokej - ritmičko- sportska gimnastika - borilački sportovi - tenis - stolni tenis

- stjecanje novih

motoričkih znanja iz različitih kinezioloških aktivnosti (elementi sportova)

- utjecati na razvitak mišićne mase i stvaranje optimalnih omjera svih morfoloških značajki

- razvijati sposobnosti krvožilnog i dišnog sustava

- utjecati na razvijanje bazičnih motoričkih sposobnosti (brzinu, koordinaciju, ravnotežu,

kontinuirano kroz godinu

Page 102: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

99

- badmington preciznost, gibljivost i snagu)

Inicijalna i finalna mjerenja

- praćenje i vrednovanje rada (utvrđivanje inicijalnog stanja svakog djeteta u procesu vježbanja, te utvrđivanje i analiza finalnih stanja)

Početkom i krajem provođenja programa – rujan/lipanj

Izleti / posjete

Jednodnevni izleti: - sportska druženja u prirodi i na snijegu

Posjete sportskim klubovima

- boravak na svježem zraku, zadovoljenje potrebe za kretanjem, igrom i grupnom identifikacijom

- doživljaj sportskih

terena i primjena motoričkih znanja u stvarnim uvjetima

- upoznavanje sa

sportovima, sportskim disciplinama i sportašima

Rujan /svibanj

Prosinac /siječanj

Susreti sa sportašima

- upoznavanje sa sportovima, sportskim disciplinama i sportašima

Tijekom godine

Prezentacije i promidžba programa

Prezentacije rada

- omogućiti djeci zadovoljenje potreba za afirmacijom, samovrednov-anjem i samopo-štovanjem

- informirati roditelje o radu

Prosinac lipanj

POSEBNI PROGRAMI

Page 103: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

100

PROGRAMI ODGOJA I NAOBRAZBE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA

Obilježja programa

Programi za djecu predškolske dobi s posebnim potrebama u razvoju nastali su na temelju javnih potreba i u Dječjem vrtiću Rijeka provode se za djecu s teškoćama i darovitu djecu. Programi su verificirani od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa, a usklađeni su s Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe (proces reverifikacije je u tijeku).

Cilj cjelokupnog programa je osnaživanje svih aspekata dječje osobnosti: od primjerenog uspostavljanja kontakta s okolinom, izgrađivanja osobne autonomije, stjecanja primjerenih znanja, vještina i sposobnosti, navika, vrijednosti i stavova, do pripremanja za daljnji odgoj i naobrazbu.

Programi rada za djecu s posebnim potrebama podrazumijevaju:

1. Programe rada s djecom s teškoćama u razvoju te

2. Programe rada za darovitu djecu.

1.Programi rada za djecu s teškoćama u razvoju provode se s djecom starosne dobi od tri godine do polaska u školu i to uključivanjem djece u :

1.1. Odgojno - obrazovne skupine s redovitim programom

1.2. Odgojno - obrazovne skupine s posebnim programom

2.Programi rada s darovitom djecom provode se s djecom starosne dobi od tri godine do polaska u školu i to uključivanjem djece u :

2.1. Odgojno - obrazovne skupine s redovitim programom

2.2. Odgojno - obrazovne skupine s kraćim specijaliziranim programom

1.1. Program rada za djecu s teškoćama u odgojno – obrazovnim skupinama s redovitim programom

U odgojno-obrazovne skupine s redovitim programom uključuju se, na temelju mišljenja stručnog povjerenstva, mišljenja stručnih suradnika, kao i odgovarajućih medicinskih i drugih nalaza i mišljenja, djeca s lakšim teškoćama koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće, uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta mogu svladati osnove programa s ostalom djecom u skupini. Uključivanjem djeteta s teškoćama u redovni odgojno - obrazovni program, omogućuje se poštivanje njegova prava na igru i učenje s vršnjacima tipičnog razvoja, prava da bude poštovano u cjelini te da mu bude pružena upravo ona vrsta podrške potrebna za razvoj osobnih kompetencija koje mu pomažu da živi kvalitetnim životom i postane ravnopravni član lokalne zajednice.

Page 104: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

101

Namjena programa

Ciljevi i zadaće rada s djecom s teškoćama u redovnim odgojno – obrazovnim skupinama, uz opće ciljeve i zadaće predškolskog odgoja, odnose se na omogućivanje i osiguravanje uvjeta za kvalitetno uključivanje djeteta u sve aspekte odgojno – obrazovnog rada. Specifični ciljevi i zadaće za svako dijete proizlaze iz individualiziranog odgojno – obrazovnog plana.

Nositelji programa

Predškolske programe za djecu s teškoćama u razvoju ostvaruju odgajatelji i stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila u suradnji s drugim članovima stručnog tima (pedagozima, psiholozima i zdravstvenim voditeljima).

Način i vrijeme ostvarivanja programa

Programi za djecu s lakšim teškoćama u razvoju u redovitim skupinama provode se u svim Podcentrima predškolskog odgoja. Na razini centra, djeci, roditeljima i odgajateljima osigurana je kontinuirana stručna pomoć i podrška stručnjaka edukacijsko – rehabilitacijskog usmjerenja, u vidu individualnog rada, rada u manjim skupinama i podrške unutar same odgojno – obrazovne skupine te savjetodavnog rada s odgojiteljima i roditeljima.

Program odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama, s obzirom na trajanje, provodi se kao cjelodnevni (u trajanju od 7 do 10 sati). Na osnovi procjene stručnog tima te prema individualnim potrebama djece omogućena je prilagodba duljine vremena boravka djeteta u vrtiću u vidu kraćeg (u trajanju do 3 sata dnevno) i poludnevnog (u trajanju od 4-6 sati) boravka.

1.2. Odgojno - obrazovne skupine s posebnim programom

U odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom uključuju se djeca s težim teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema posebnim propisima iz područja socijalne skrbi.

Program ima razvojni karakter, što znači da svako dijete obuhvaćeno programom, počinje od elemenata programa i dosiže razinu u skladu sa svojim individualnim sposobnostima i mogućnostima. Nadalje, program ima karakter istodobne stimulacije motornog, senzornog, govornog, intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvitka. Usporedno sa izvođenjem edukativnih programa djeci se pruža primjerena zdravstvena zaštita, liječenje i terapija kao i socijalna rehabilitacija i zaštita. Tijekom izvođenja cjelokupnog programa značajna je komponenta kontinuirani rad s roditeljima djece s posebnim potrebama. U ostvarivanju programa poštuje se princip timskog i interdisciplinarnog rada.

U Dječjem vrtiću Rijeka provode se slijedeći programi odgoja i naobrazbe za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama:

- Program za djecu s cerebralnom paralizom i drugim motoričkim teškoćama

Page 105: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

102

- Program za djecu sa smanjenim intelektualnim sposobnostima

- Program za djecu s poremećajem autističnog spektra

Namjena programa

Uz opće ciljeve i zadatke predškolskog odgoja, posebni programi ranog i predškolskog odgoja djece s većim teškoćama u razvoju predviđaju ostvarenje slijedećih specifičnih ciljeva i zadataka:

- ublažavanje posljedica primarnog oštećenja i sprečavanje nastajanja sekundarnih

teškoća

- razvoj očuvanih potencijala kroz habilitacijske i rehabilitacijske postupke i tretmane

edukacijskog rehabilitatora, logopeda, fizioterapeuta, psihologa

- osiguravanje uvjeta za djelomičnu ili potpunu integraciju u užu i širu socijalnu

okolinu

- pružanje stručne pomoći roditeljima i obitelji

Nositelji programa

Predškolske programe za djecu s teškoćama u razvoju ostvaruju odgajatelji i stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila u suradnji s drugim članovima stručnog tima (pedagozi, psiholozi, logopedi i zdravstveni voditelji), fizioterapeuti i njegovatelji. Stručni suradnici za program su: Lidija Nekić, edukacijski rehabilitator i Ljiljana Brašnić, psiholog.

Program za djecu s cerebralnom paralizom i drugim motoričkim oštećenjima u PPO Krnjevo provode: edukacijski rehabilitator Silvana Klajner, odgajatelj Dubravka Jurković, viši fizioterapeut Vilma Beljan, njegovateljica Mirjana Ožanić.

Program za djecu sa smanjenim intelektualnim sposobnostima u PPO Veseljko provode: edukacijski rehabiltator: Željka Čermelj, odgajatelji Damijana Čaušević i Vesna Ban.

Program za djecu s poremećajem autističnog spektra u PPO Maestral provode: edukacijski rehabilitator Lidija Nekić, odgajatelj Diana Rački, odgajatelj Vesna Magdić, edukacijski rehabilitator Lidija Grlić Gošić, odgajatelj Vesna Rundić, edukacijski rehabilitator Mladenka Sabo, odgajatelj Dario Čvorak, edukacijski rehabilitator Dina Pilepić, odgajatelj Snježana Sekulić, edukacijski rehabilitator Petra Kandijaš, njegovatelj Rajka Kostelić, fizioterapeut Mirjana Šlosar.

Način i vrijeme ostvarivanja programa

Page 106: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

103

Programi za djecu s većim teškoćama u razvoju provode se u tri Centra predškolskog odgoja u DV Rijeka.

- Program rada za djecu s cerebralnom paralizom s većim teškoćama u razvoju provodi se u jednoj skupini CPO Turnić/PPO Krnjevo

- Program rada za djecu sa smanjenim intelektualnim sposobnostima provodi se u jednoj skupini CPO Sušak/PPO Veseljko

- Program za djecu s poremećajem autističnog spektra provodi se u pet skupina (četiri odgojno – obrazovne skupine s posebnim programom i jedna inkluzivna odgojno – obrazovna skupina) CPO Maestral/PPO Maestral

Programi odgoja i naobrazbe za djecu s posebnim potrebama s obzirom na trajanje provode se kao cjelodnevni (u trajanju od 7 do 10,5 sati).

Unutarnjom reorganizacijom, od ove pedagoške godine, samo za potrebe odgojno – obrazovnih skupina s posebnim programom osiguran je jedan psiholog te je svoj djeci omogućena kontinuirana fizioterapija i logoterapija. Na ovakav način značajno će se unaprijediti terapijski rad s djecom, kao i savjetodavni i konzultativni rad s roditeljima i odgajateljima.

Za posebne skupine za djecu s cerebralnom paralizom s većim teškoćama u razvoju i djecu sa smanjenim intelektualnim sposobnostima vrtić će i nadalje osiguravati prijevoz i pratnju tijekom prijevoza.

2.1.Program rada s darovitom djecom u odgojno - obrazovnim skupinama s redovitim programom

Program rada s darovitom djecom u odgojno-obrazovnim skupinama s redovitim programom provodi se za djecu, od tri do šest godina starosti, koju su njihovi roditelji, odgajatelji ili stručni suradnici u vrtiću prepoznali kao potencijalno darovitu u jednom ili više razvojnih područja. Program ima razvojni karakter, što znači da je svakom djetetu osigurana primjerena potpora odgajatelja u zoni sljedećeg razvoja, u skladu s individualnim sposobnostima i interesima. Nadalje, program promiče primjenu načela fleksibilnosti (vremenske, prostorne, organizacijske i dr.) kao nužnog preduvjeta za postizanje maksimalnog razvoja potencijala darovite djece. U osmišljavanju odgojno-obrazovnog procesa posebno se uvažava i potiče razvoj kreativnosti i istraživačkog mišljenja djece i to u svim aktivnostima, područjima učenja i komunikaciji.

Cilj programa je osigurati poticajno (prostorno-materijalno i socijalno) okruženje

u kojem će darovita djeca ostvariti maksimalnu osobnu, emocionalnu, tjelesnu,

obrazovnu i socijalnu dobrobit.

Namjena programa

Ciljevi i zadaće rada s darovitom djecom u redovnim odgojno – obrazovnim skupinama, uz opće ciljeve i zadaće predškolskog odgoja, odnose se na osiguravanje uvjeta za zadovoljavanje njihovih specifičnih obrazovnih i socio-emocionalnih potreba, osiguravajući prvenstveno individualizirani pristup, rad u maloj skupini i/ili samostalni

Page 107: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

104

rad. Prema potrebi osigurana je stručna pomoć stručnog suradnika psihologa u vidu individualnog rada s djetetom i/ili podrške unutar same odgojno – obrazovne skupine te savjetodavnog rada s odgojiteljima i roditeljima.

Nositelji programa

Predškolske programe za darovitu djecu ostvaruju odgajatelji uz kontinuiranu podršku psihologa te u suradnji s drugim članovima stručnog tima (pedagozima, stručnjacima edukacijsko-rehabilitacijskog profila i zdravstvenim voditeljima).

Način i vrijeme ostvarivanja programa

Programi za potencijalno darovitu i darovitu djecu u redovitim skupinama provode se u svim Podcentrima predškolskog odgoja. Na razini centra, djeci, roditeljima i odgajateljima osigurana je kontinuirana pomoć i podrška stručnog suradnika psihologa. U skladu s materijalnim i organizacijskim mogućnostima Centara/Podcentara, planira se povremeni rad odgajatelja s manjom skupinom potencijalno darovite djece.

Program odgoja i obrazovanja za darovitu djecu, obzirom na trajanje, provodi se kao cjelodnevni (u trajanju od 7 do 10,5 sati)

2.2. Odgojno - obrazovne skupine s kraćim specijaliziranim programom

Kraći specijalizirani program za poticanje spoznajnog razvoja potencijalno darovite djece provodi se s djecom od pet do šest godina starosti, koju su njihovi roditelji, odgajatelji ili stručni suradnici u vrtiću prepoznali kao potencijalno darovite u logičko-matematičkom području, a stručni suradnici psiholozi potvrdili njihove iznimne intelektualne sposobnosti.

Cilj programa je prepoznavanje i zadovoljavanje specifičnih odgojno-obrazovnih potreba potencijalno darovitog djeteta u maloj skupini (5-7) djece sličnih sposobnosti i interesa.

Namjena programa

Premda je u fokusu programa poticanje spoznajnog razvoja, kompetencije darovite djece se promatraju, procjenjuju i potiču cjelovito. Poticanje samoiniciranog učenja i istraživačkih aktivnosti djece omogućavanjem učenja onog što ih zanima na način koji im odgovara, kreativnog mišljenja, izražavanja i ponašanja ne može se odvojiti od poticanja razvoja socio-emocionalne zrelosti, samopouzdanja i pozitivne slike o sebi, ustrajnosti i neovisnosti niti od poticanja razvoja socijalnih vještina dogovaranja i suradnje/timskog rada sa sebi sličnim vršnjacima.

Specifični ciljevi i zadaće za svako dijete proizlaze iz individualiziranog odgojno – obrazovnog plana, utemeljenog na kontinuiranom procesu procjene djetetovih kompetencija.

Nositelji programa

Page 108: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

105

Kraći specijalizirani program za darovitu djecu ostvaruju motivirani odgajatelji u suradnji sa stručnim suradnicima psiholozima. U skladu s financijskim mogućnostima ustanove, osigurat će se edukacija odgajatelja i psihologa u Centru za poticanje darovitosti Bistrić. Za provođenje kraćeg programa educirana je psihologinja Ljiljana Brašnić.

Kraći program za darovitu djecu provodit će se u Centrima/ Podcentrima u kojima će biti moguće osigurati neophodne organizacijske i materijalne uvjete.

Unapređenje odgojno – obrazovne prakse djece s posebnim odgojno- obrazovnim potrebama

Novčanom potporom Zaklade „Hrvatska za djecu“ opremljen je postojeći prostor soba dnevnog boravka, fizioterapije, prostorija za individualni rad i zajedničkih prostorija vrtića te dvije multisenzorne sobe. Kvalitetna i namjenska didaktička sredstva i tehnologija, ortopedska oprema te testovni materijal za praćenje i poticanje razvoja djeteta značajno će unaprijediti kvalitetu odgojno – obrazovnog rada, stvoriti poticajno okruženje za učenje i cjelokupni razvoj djece.

Odgojno – obrazovni rad i ove godine obogatit će suradnja s Bazenima Kantrida u projektu rekreativnog plivanja i poticanja sportskih aktivnosti i motoričkog razvoja u organizaciji projekta "IRIS" kao i obnovljena suradnja s udrugom „Pegaz“ (terapijsko jahanje).

Odgojno – obrazovni rad s darovitom djecom unaprijedit će se jačanjem

odgajateljskih kompetencija u procesu prepoznavanja potencijalno darovite djece

(ciklus tematskih radionica za odgajatelje do sedam godina staža, prema Programu

stručnog usavršavanja DV Rijeka), te profesionalnim povezivanjem odgajatelja s

bogatim iskustvom (u cilju razmjene iskustava i primjera kvalitetne prakse).

PROGRAM PREDŠKOLE Obilježja programa i cilj:

Osigurati okružje (prostor,oprema, skupina vršnjaka, odrasle osobe, zbivanja,

djelatnosti) u kojem će dijete u godini prije polaska u školu razviti svoje potencijale

(tjelesne, osjećajne, izražajne i spoznajne mogućnosti) te kroz zadovoljenje djetetovih

aktualnih interesa steći znanja, vještine i navike (u skladu s karakteristikama njegove

dobi i osobnim karakteristikama) koje će mu pružiti sigurnost nužnu za savladavanje

školskog programa i djelovanje u promjenjenim životnim uvjetima.

Program je verificiran 2014. godine i provodi se u dva oblika:

1. Integrirani oblik u jutarnjim satima u redovnim odgojnim skupinama

2. Organizirane skupine u popodnevnim satima

Page 109: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

106

Programom se određuju zadaće (trajne, razvojne i posebne) i sadržaji odgojno -

obrazovnog rada.

Namjena:

Program predškole je namijenjen djeci u godini prije polaska u školu, a posebno smo

ponosni na uspješnu integraciju djece pripadnika romske manjine.

Nositelji:

Program s djecom ostvaruju odgajatelji (u suglasju sa zakonskim odredbama Zakona

o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN, broj 10/97, 107/07 i 94/13, čl.24.)

KRAĆI PROGRAMI

IGRAONICA LOPTICA Obilježja programa Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti, u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima, posebice u odnosu na jačanje pozitivne slike o sebi i stjecanja socijalnih vještina. Namjena programa Cjeloviti kraći program igraonice „Loptica“ namjenjen je djeci predškolske dobi (od 4 godine do polaska u školu), koja nisu obuhvadena primarnim programom ranog I predškolskog odgoja i obrazovanja. Nositelji programa Nositelj programa je odgajatelj predškolske djece (Tea Hržić). Način ostvarivanja programa Program se provodi jednom tjedno u trajanju od 90 minuta, tijekom poslijepodnevnih sati u podcentru predškolskog odgoja Morčić. Način vrednovanja Vrednovanje provode odgajatelji praćenjem ostvarivanja programa i samoevaluacijom.

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE Ove je godine bitna zadaća stručnog usavršavanja stvoriti uvjete i naglasiti transformacijski potencijal usavršavanja, odnosno postići da profesionalno usavršavanje rezultira promjenama u uvjerenjima i djelovanjima stručnih djelatnika, a ne samo promjenom u području znanja. Stoga organizacijske oblike stručnog usavršavanja kanimo usmjeriti ka formiranju zajednica učenja u kojima će prevladavajući oblici učenja i promjene biti refleksija, mentorstvo, supervizija i akcijska istraživanja.

Page 110: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

107

Ove ćemo godine pokrenuti rad nekoliko zajednica učenja: stručnih djelatnika koji provode obogaćene odgojno-obrazovne programe, kao i nekoliko zajednica učenja stručnih djelatnika redovnih programa, a kao dio Programa unapređivanja procesa stažiranja i mentorstva u DV Rijeka. Umrežavanje, odnosno povezivanje djelatnika iz različitih Centara i Podcentara u proces vrednovanja odgojno-obrazovne prakse po indikatorima kvalitete odgojno-obrazovnog rada i sastanci na kojima se refleksijom analizira i promišlja vlastita praksa, put je kojim smo krenuli, a s vizijom da u perspektivi svaki stručni suradnik DV Rijeka pripada jednoj od zajednica učenja u kojoj će ostvarivati vlastiti profesionalni razvoj. U prvoj fazi Stručnog usavršavanja vezanog za Program unapređivanja stažiranja i mentorstva u DV Rijeka dobili smo grupu odgajatelja mentora koji po procjeni kolega i stručnih suradnika provode kvalitetnu odgojno-obrazovnu praksu. Nakon što su sami definirali indikatore kvalitete suvremenog kurikuluma, krenut će se k formiranju zajednica učenja. Kako bi se izbjegla marginalizacija odgojitelja u ovom procesu, prepoznati su odgajatelji, posebno oni koji su napredovali u struci ili/i su završili diplomski studij predškolskog odgoja, te će im se ove godine osigurati ciljana edukacija i dati stručna podrška kako bi oni bili pokretači i facilitatori refleksivnih grupa u svojim vrtićima, a zajedno sa stručnim suradnicima. Kao i do sada organiziraju se i provode stručna usavršavanja na nekoliko razina:

1. Unutar Centara predškolskog odgoja - oblici i sadržaji stručnog usavršavanja dovode se u vezu s planiranim bitnim zadaćama Centara, odnosno Podcentara i trenutnim potrebama koje se pojavljuju tijekom godine.

2. Stručno usavršavanje na razini DV Rijeka - Katalog stručnog usavršavanja DV Rijeka je u prilogu. Organiziraju se i provode ona stručna usavršavanja koja su se unutar Centara dokazala kao primjerena, kvalitetna i korisna, a čiji su nositelji naši stručni djelatnici. DV Rijeka organizira i stručna usavršavanja za svoje djelatnike pozivajući vanjske suradnike. Ove se godine planira organizirati razmjena i prezentacija najbolje odgojne prakse među odgajateljima kao i postignuća stručnih suradnika, a u suradnji sa Centrom za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

3. Stručno usavršavanje izvan DV Rijeka- kontinuirano uključivanje u rad stručnih skupova čiji je organizator Agencija za odgoj i obrazovanje, a prema Katalogu stručnog usavršavanja na www.azoo.hr. Voditelji mnogih skupova su naši stručni suradnici i odgajatelji, posebice oni promovirani u zvanja mentora i savjetnika. Također podržavamo sudjelovanje naših djelatnika u radu različitih seminara, kongresa, konferencija i simpozija, u kojima smo sve češće aktivni sudionici.

Zajednički dio usavršavanja za sve Centre DV Rijeka su četiri Odgajateljska vijeća tijekom pedagoške godine.

Odgajateljsko vijeće

Tema Nositelj Rok

1.

Usvajanje Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada

Voditelj CPO-a Stručni suradnici CPO-a

Listopad 2015.

Page 111: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

108

2. Polugodišnje izvješće o realizaciji plana i programa

Voditelj CPO-a Stručni suradnici CPO-a

Veljača 2016.

3. Godišnje izvješće o realizaciji Plana i programa rada

Voditelj CPO-a Stručni suradnici CPO-a

Lipanj 2016.

4. Ustrojstvo rada za pedagošku 2016./2017. godinu

Voditelj CPO-a Stručni suradnici CPO-a

Kolovoz 2016.

Svaki je Centar predškolskog odgoja u skladu sa svojim bitnim zadaćama donio vlastiti Plan stručnog usavršavanja CPO MEASTRAL

Stručne grupe

Tema Nositelji Rok Mjesto

održavanja

Radionice (2)

Bilježenje i dokumentiranje aktivnosti djece

Pedagog Sanja Štemberger

14. listopad 2015. - veljača 2016.

PPO Kvarner

Radionice za odgajatelje u jaslicama (2)

Rana komunikacija do treće godine

Logoped Jasminka Rađenović

- ožujak 2016.

PPO Kvarner

(za odgajatelje do 7.godina staža)

Uloga odgajatelja u prepoznavanju, identifikaciji i radu s potencijalno darovitom i darovitom djecom

Psiholog pripravnik Marija Mihac Psiholog Ljiljana Brašnić

listopad 2015. ožujak 2016.

PPO Maestral

Interesne grupe

Tema Nositelj Rok Mjesto

održavanja

1.

Pred izazovom nepoželjnih dječjih ponašanja

Psiholog Ana Silov rujan – prosinac 2015.

PPO Kvarner

2.

Poticanje senzornog razvoja kod djece s PAS

Edukacijski rehabilitator Petra Kandijaš

veljača 2016

PPO Maestral

3.

Rastimo zajedno za odgajatelje (ciklus 7 radionica)

Odgajatelj Brankica Jereb, pedagog Sanja Štemberger

21.listopad -prosinac 2015

PPO Maestral / Kvarner

Page 112: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

109

4.

Zahvalnost i prosocijalno ponašanje budućih odgajatelja kao značajne odrednice razvoja

Odgajatelj pripravnik Sara Lacmanović

studeni, 2015.

PPO Kvarner

CPO POTOK

Stručne grupe

Tema Nositelj Rok Mjesto

održavanja

1. Refleksivni praktikum – stručni ispiti („matični“ odgojitelji)

Sanja Margeta, pedagog Mirela Likar, pedagog

Listopad, prosinac, 2015. veljača, travanj, lipanj 2016.

PPO Drenova PPO Potok

2. Kako stvoriti poticajno okruženja za učenje djece rane dobi ( 2 radionice)

Jelena Knežević, odgojiteljica Mirela Likar, pedagog

studeni prosinac 2015.

PPO Potok i Mlaka (odgojiteljice iz jaslica)

3. Utjecaj prostorno-materijalnog konteksta na kinomotorička obilježja djece predškolske dobi – prikaz istraživanja u PPO Potok vrtiću

Jelena Knežević, odgajateljica Željka Pregelj Čargonja, odgajateljica

listopad, 2015.

PPO Potok i Mlaka

4. Dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa ( 2. radionice)

Vanessa Šćulac Sandra Kanjić Mirela Likar, pedagog Sanja Margeta, pedagog

listopad studeni 2015.

PPO Potok PPO Drenova

5. Kako potaknuti socijalni razvoj djeteta u vrtiću

Mirela Likar, pedagog

Studeni 2015. PPO Potok

6. Vrh sante leda: O govoru i njegovoj proizvodnji

Emilija Tadić, logoped

studeni, prosinac 2015.

PPO Potok, Drenova, Rastočine, Mlaka

Page 113: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

110

7. Uočavanje prvih znakova razvojnih odstupanja (prije pojave govora): Je li zaista „još prerano”?

Emilija Tadić, logoped Anita Marić, psiholog

siječanj, veljača 2016.

PPO Potok, Drenova, Rastočine, Mlaka

8. Razvojna odstupanja djeteta u jaslicama: Kako mu možemo pomoći?

Emilija Tadić, logoped Anita Marić, psiholog

siječanj, veljača 2016.

PPO Potok, Drenova, Rastočine, Mlaka

9. Dominantnost jezika ujednačenih dvojezičnih govornika

Emilija Tadić, logoped Gordana Hržica,prof. Maja Roch, prof.

siječanj 2015.

PPO Gardelin

10. Trebam tvoju pomoć Blanka Ratajec, zdravstvena voditeljica

veljača 2016. PPO Potok

11. Prehrambene navike djece predškolske dobi i stavovi roditelja o vrtićkoj prehrani- prikaz istraživanja u CPO Potok

Blanka Ratajec, zdravstvena voditeljica

1.listopad 2015.

PPO Potok

12. Razvoj refleksivnih vještina

Patricija Vitori, odgajatelj, Ivanka Kelentrić, odgajatelj i Sanja Margeta, pedagog

veljača travanj 2016

PPO Rastočine

13. Razvoj refleksivnih vještina

Aleksandra Simčić, odgajatelj, Suzana Sabo, odgajatelj Ana Lerga, odgajatelj i Sanja Margeta, pedagog

siječanj ožujak 2016.

PPO Drenova

CPO SUŠAK:

Interesne grupe

Tema Nositelj Rok Mjesto

održavanja

1.

Bogatstvo različitosti - jačanje kompetencija odgajatelja za rad s djecom s posebnim potrebama

Gordana Galić, defektolog Ljiljana Brašnić, psiholog

Studeni 2015 -ožujak 2016

PPO Galeb

Page 114: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

111

2.

Praćenje i dokumentiranje odgojno-obrazovnog rada

Vlatka Miletić, pedagog

Studeni 2015 – ožujak 2016

PPO Galeb

3. Komunikacija i suradnički odnosi

Ivana Sošić Antunović, psiholog Matea Ivanković, psiholog

Siječanj Veljača Ožujak

PPO Galeb

4.

Briga o zdravlju - stvaranje zdravih životnih navika i pružanje prve pomoći

Mirna Baničević, zdravstveni voditelj

Studeni Siječanj Veljača

PPO Galeb

5. Istraživanje stvaralačkih tehnika

Odgajatelji Studeni – ožujak

PPO Galeb

Stručna grupa

Tema Nositelj Rok Mjesto

održavanja

1. Individualan pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju

Gordana Galić, edukacijski rehabilitator

Studeni 2015.

PPO Galeb

Predavanja Tema Nositelj Rok Mjesto

održavanja

1.

Važnost svakodnevne tjelesne aktivnosti djeca u predškolskoj ustanovi

M. Banićević, zdravsvteni voditelj

rujan 2015. PPO Galeb

Radionice (izborni sadržaji)

Tema Nositelj Rok Mjesto

održavanja

1. E-razvojne mape S. Srića, odgajatelj

studeni 2015.

PPO Galeb

2. Oblikovanje nepredenom vunom-slikanje na filcu

L. Španjol, odgajatelj

studeni 2015.

PPO Galeb

CPO TURNIĆ

Oblik usavršavanja Tema Nositelji Rok Mjesto održavanja

Radionica Zajednice učenja – uvodna radionica

Radmila Bajić, pedagog

Rujan 2015.

PPO Krnjevo

Page 115: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

112

Okrugli stol Vjerujem u dijete Stručni tim i Voditelj CPO-a

Rujan 2015. PPO Krnjevo

Diskusiona skupina Čitalački klub

Radmila Bajić, pedagog

Kontinuirano tijekom godine

PPO Krnjevo

Zajednica učenja Portfolio

Radmila Bajić, Davorka Mesaroš, pedagozi

Kontinuirano tijekom godine

PPO Krnjevo PPO Mavrica

Zajednica učenja

Jačanje kompetencija pripravnika tijekom stažiranja

Radmila Bajić i povjerenstvo za stažiranje

Kontinuirano tijekom godine

PPO Krnjevo PPO Mavrica

Zajednica učenja

Integrirano učenje – motoričke aktivnosti

Radmila Bajić, pedagog

Kontinuirano tijekom godine

PPO Krnjevo PPO Mavrica

Akcijsko istraživanje i refleksija prakse

Fleksibilna organizacija popodnevnog odmora

Stručni tim Kontinuirano tijekom godine

Svi PPO

Akcijsko istraživanje i refleksija prakse

Fleksibilnost u konzumiranju obroka

Odgajatelji i stručni tim

Kontinuirano tijekom godine

PPO Turnić PPO Krnjevo

Ciklus od 3 radionice

Jezični razvoj djeteta iz perspektivne odgajatelja

Radmila Bajić, pedagog

Studeni, siječanj, veljača

PPO Krnjevo

Ciklus od 2 dramske radionica

Primjena dramskih tehnika u radu s djecom

Zdenka Uzelac, odgajatelj

Prosinac 2015. Veljača 2016.

PPO Krnjevo

Radionica Pripovijedanje

Zdenka Uzelac, Odgajatelj

Studeni 2015.

PPO Krnjevo

Radionica Kazalište sjena Zdenka Uzelac, odgajatelj

Ožujak, 2016.

PPO Krnjevo

Radionica Koliko je važan optimizam u radu odgajatelja

Darko Sambol, psiholog

Prosinac, 2015.

PPO Krnjevo

Razmjena stručnog iskustva

Izgrađivanje kulture vrtića

Odgajatelji i stručni suradnici

2015./16. Brežice - Vrtić Mavrica

Page 116: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

113

Radionica

Prevencija poremećaja u razvoju i ponašanju

Latinka Longin, defktolog

Studeni, 2015.

PPO Krnjevo

Kreativne radionice Quiling Čarolija na staklu

Dibie Host Prosinac- Travanj

PPO Podmurvice

Radionica

Elementi glazbe i likovno –scenskog refleksija prakse- nastavak

Latinka Longin, odgajatelji iz vrtića Z. Cviić

Veljača 2016.

PPO Krnjevo

Radionica

Ne/ komunikacija u svakodnevnom životu

Darko Sambol

Veljača, 2016.

PPO Krnjevo

Okrugli stol Skrivene poruke Radmila Bajić Studeni, 2015.

PPO Krnjevo

CPO ZAMET:

Oblik usavršavanja

Tema Nositelj Rok Mjesto

održavanja

Prezentacija diplomskog rada

Suradnja odgojitelja I

stručnih suradnika u savjetovanju

roditelja

Irena Babić, odgojitelj

28.listopad 2015.

PPO Zamet

Prezentacija diplomskog rada

Razvoj znanstvene

pismenosti iu vrtiću: Izazov za

odgojitelje

Sandra Medica, odgojitelj

listopad 2015.

PPO Zamet

Radionica

Dobar primjer prakse:

Stjecanje uvjeta za provođenje

projekta “Oralno zdravlje”

Ani Fućak, zdravstveni

voditelj

studeni 2015.

PPO Zamet

Page 117: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

114

Ciklus

od 2

radionice

Kvaliteta aktivnosti i pitanja za evaluaciju

Gordana Kosijer Grbac,

pedagog

studeni 2015.

PPO Zamet

Ciklus

od 2

radionice

Kako pripremiti individualni razgovor s roditeljima

Gordana Kosijer Grbac,

pedagog

ožujak 2016.

PPO Zamet

Radionica Od manipulacije do autentičnosti

Jasmina Kozlov,

psiholog, Asija Murica

pedagog

ožujak 2016.

PPO Zamet

6. SURADNJA S RODITELJIMA

Suradnja i građenje profesionalnih odnosa među djelatnicima vrtića i roditeljima predstavlja put prema:

• razvoju partnerstva u podržavanju kvalitetne komunikacije usmjerene na dobrobit djeteta

Page 118: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

115

• rješavanju problema vezanih za odgoj i razvoj • poticanju aktivnog sudjelovanja roditelja u realizaciji programa vrtića • osnaživanju roditeljske kompetencije stjecanjem znanja i vještina potrebnih za

odgoj djece. Partnerstvo s roditeljima predstavlja proces konstantne refleksije, ispitivanja, rasprava te evaluacija unutar zajednice vrtića i roditelja. Jedno od mjerila kvalitete ustanove je mogućnost i način sudjelovanja roditelja u radu i organizaciji predškolske ustanove. Roditelji imaju pravo tražiti i dobiti informacije i/ili stručne savjete vezane uz djetetov rast i razvoj, odgojne postupke, aktivnosti u skupini i dr. te sudjelovati u djetetovom životu u vrtiću. Razmjenom i prezentiranjem primjera dobre prakse i iz ovoga područja, planiramo proširiti ovaj način roditeljskog utjecaja na život i rad u vrtiću. S druge strane, osnažujemo roditeljske kompetencije i promičemo pozitivno roditeljstvo. U planiranju unapređenja suradnje s roditeljima kao partnera u odgojno-obrazovnom procesu uvažavamo činjenicu da suvremene društvene promjene postavljaju pred roditelje nove izazove u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti. Promjene se odnose na razumijevanje prirode djeteta, uloge roditelja i procesa socijalizacije. Prepoznajući važnost i zahtjevnost suvremenog roditeljstva, Vijeće Europe (kao organizacija koja promiče i štiti ljudska prava) izradilo je dokumente čija je namjera podržati roditelje u nošenju sa spomenutim izazovima. Najvažniji dokument je '’Preporuka Odbora ministara državama članicama o politici potpore pozitivnom roditeljstvu'’. Ovi dokumenti predstavljaju poticaj i prilog stvaranju novog razumijevanja roditeljstva te novih standarda podrške roditeljstvu u Europi. Određenje roditeljstva u najboljem interesu djeteta temelji se na 4 skupa roditeljskih ponašanja koja su vezana uz razvojne potrebe i prava djeteta (Pečnik, 2007):

a) Brižno, njegujuće, osjetljivo ponašanje odgovara na djetetovu potrebu za emocionalnom toplinom i pruža ‘'sigurnu bazu’.’

b) Pružanje strukture i usmjeravanja djetetu daju osjećaj sigurnosti i predvidivosti te mu omogućuju razvoj osobne i društvene odgovornosti.

c) Uvažavanje djetetove osobnosti odgovara na potrebu i pravo djeteta da ga se vidi, čuje i poštuje kao osobu.

d) Osnaživanje se odnosi na omogućavanje jačanja djetetovog osjećaja kompetentnosti, osobne kontrole i djelotvornosti.

Spomenuta roditeljska ponašanja podupiru zadovoljavanje temeljnih psiholoških potreba djeteta – za povezanošću, kompetentnošću i autonomijom (Grolnick i sur., 1997). UN Konvencija o pravima djeteta ističe i pravo roditelja na podršku u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti. Spomenuta Preporuka Vijeća Europe stoga poziva odgojno-obrazovne institucije da se osiguraju potrebni uvjeti i podrška roditeljstvu u vidu partnerskog, neprosuđujućeg i nestigmatizirajućeg pristupa roditeljima i djeci. Naime, roditeljima treba vremena da bi se prilagodili promjenama koje prate odrastanje njihove djece. Kako je vrtić prirodan prostor za okupljanje roditelja njihovo druženje i učenje, planiramo nastaviti provođenje radionica za roditelje „Rastimo zajedno“. Dajući roditeljima priliku za razmjenu i učenje, pružamo im mogućnost da izmjene iskustva, te dobiju neka korisna praktična i stručna znanja. Cilj nam je da roditelji dobiju podršku i informacije koje pomažu da se u roditeljskoj ulozi osjećaju sigurnije i zadovoljnije, da mobiliziraju vlastite snage i sami odluče kako najbolje reagirati u kojoj situaciji. Kroz ciklus od jedanaest radionica roditelje ćemo nastojati osnažiti u razvijanju stavova, vjerovanja i vrijednosti koje su u skladu s roditeljstvom u najboljem interesu djeteta.

Page 119: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

116

Ako bude moguće omogućiti ćemo i edukaciju novih voditeljskih timova za redovan program, kao i još jednog voditeljskog tima za Rastimo zajedno plus, a od ove smo godine osigurali i kontinuiranu stručnu superviziju voditelja čime osiguravamo kvalitetu programa. Koordiniranim provođenjem ovoga programa osigurali smo roditeljima Rijeke mogućnost sudjelovanja u jednom od vrtića tijekom cijele godine, a roditeljima djece s razvojnim poteškoćama svake godine početkom pedagoške godine. U svim našim podcentrima kontinuirano se provode aktivnosti čiji je cilj informiranje roditelja o životu i radu vrtića, odnosno prikupljanje informacija od roditelja kako bi djetetu olakšali prilagodbu i osigurali dobrobit za dijete.

ZADAĆE SADRŽAJI RADA NOSITELJI VRIJEME OSTVARENJA

Upoznavanje roditelja s organizacijom života i rada u vrtiću

inicijalni razgovori s roditeljima pri upisu djeteta u vrtić

stručni djelatnici

svibanj 2016. tijekom godine

radionice za roditelje i novoupisanu djecu

stručni djelatnici

lipanj, kolovoz 2016.

informiranje roditelja o mogućim oblicima suradnje te njihovo uključivanje sukladno interesima

stručni djelatnici

rujan, listopad 2015.

dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa te prezentacija roditeljima (različitim medijima)

stručni djelatnici

tijekom godine

informiranje roditelja o aktualnim zbivanjima putem web-stranica vrtića

stručni djelatnici

tijekom godine

uređenje oglasnih ploča za roditelje

stručni djelatnici

tijekom godine

Uključivanje roditelja u proces njege i odgojno-obrazovnog rada

aktivno uključivanje roditelja u postupno prilagođavanje djeteta na vrtić

stručni djelatnici

tijekom godine

poticanje roditelja na sudjelovanje u prikupljanju i nabavi materijala i sredstava za rad i igru djece

stručni djelatnici

tijekom godine

uključivanje roditelja u osmišljavanje određenih odgojnih sadržaja

stručni djelatnici

tijekom godine

Page 120: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

117

uključivanje roditelja u neposredan odgojno-obrazovni rad

stručni djelatnici

tijekom godine

uključivanje roditelja u realizaciju različitih programa i projekata

stručni djelatnici

tijekom godine

omogućiti roditelju sudjelovanje u vrednovanju programa

stručni djelatnici

tijekom godine

uključivanje roditelja u pripremu i realizaciju izleta, posjeta, druženja i radionica

stručni djelatnici

tijekom godine

Upoznavanje roditelja s oblicima suradnje i njihovo aktivno uključivanje

ispitivanje interesa roditelja za određenim sadržajima i oblicima suradnje i informiranja

provođenje roditeljskih sastanaka u pojedinim skupinama ili na razini vrtića

uključivanje roditelja u projekte odgojnih skupina

stručni djelatnici

tijekom godine

Prezentacija programa Igrom do sporta

prezentacija programa za rano učenje talijanskog jezika

prezentacija programa za rano učenje engleskog jezika

prezentacije programa katoličkog vjerskog odgoja

stručni djelatnici

tijekom godine

različite tematske, prigodne i kreativne radionice za djecu i/ili roditelje

odgajatelji tijekom godine

komunikacija s roditeljima na web stranicama DV Rijeka

druženja, posjete, izleti, manifestacije

stručni djelatnici

tijekom godine

Page 121: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

118

časopisi za roditelje i djecu:

CPO Sušak: PPO Bulevard – “Zvjezdica“, PPO Pčelice – „Pčelica“, PPO Morčić – „Mijau“

stručni djelatnici i

roditelji

omogućiti roditelju izravno sudjelovanje u životu i radu vrtića putem Foruma roditelja (CPO SUŠAK: PPO Pčelice, PPO Galeb, PPO Morčić)

Savjetodavni i suportivni rad s roditeljima provodi se kontinuirano, a odvojeno po CPO-ima prikazujemo planirani edukativni rad, najčešće u obliku interaktivnih predavanja i radionica.

CPO MAESTRAL

Program za roditelje: Rastimo zajedno plus Postavljanje granica u odgoju

Važnost predškole

Spremnost djeteta za školu Razvijanje predčitačkih

vještina djece predškolaca Poticanje potpomognute

komunikacije djece s PAS

Educirani tim voditelja Pedagog Stručni tim Psiholog Logoped Psiholog Logoped

rujan – prosinac 2015. Prosinac 2015. Veljača 2016. Prosinac 2015. Siječanj 2016. Siječanj 2016.

Page 122: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

119

CPO POTOK Razvoj predčitačkih i predmatematičkih vještina

Uloga obitelji u pripremi djeteta za školu

Temeljne psihološke potrebe

djece rane dobi Prehrana u dječjem vrtiću

Program za roditelje „Rastimo zajedno“

Odgojitelji Anita Marić, odgojitelji Jelena Paulić i Patricija Vitori, odgajateljice Doc.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj Mirela Likar i Gordana Kosijer Grbac, pedagoginje, Patricija Vitori, odgajateljica

Tijekom godine Listopad, studeni Prosinac 2015. Listopad 2015. Siječanj-travanj 2016.

CPO SUŠAK Zrelost djece za školu Značaj predškole Program za roditelje:

„Rastimo zajedno“

Pedagog i Psiholog M.Basara, odgajateljica, I.Sošić Antunović,psiholog i Vlatka Miletić, pedagog

Tijekom godine Tijekom godine

Page 123: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

120

CPO TURNIĆ Ciklus radionica “Tehnike samopomoći u roditeljstvu; upravljanje stresom, upravljanje ciljevima, upravljanje vremenom”

Radionice “Priprema za

školu” Aktivno participiranje

roditelja u zajedničkim akcijama na unapređenju sigurnosnih uvjeta

- sigurnost u prometu Program za roditelje:

“ Rastimo zajedno“

Psiholog Psiholog Pedagog Psiholog, defektolog, odgajatelj

listopad – prosinac 2015. veljača i ožujak 2016. listopad-prosinac 2015.

CPO ZAMET Prilagodba djece na jaslice – izazov za roditelje i djecu

Zrelost za školu Značaj predškole Zašto djeca u jaslicama grizu Program za roditelje:

“ Rastimo zajedno“

Stručni djelatnici psiholog, pedagog, odgajatelj

Tijekom godine listopad – prosinac 2015.

Page 124: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

121

7. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

Suradnja s društvenim čimbenicima se planira u svim zadaćama koje zahtijevaju

uključenost vanjskih suradnika, sustručnjaka, nadležnih institucija, lokalne i područne

samouprave ili drugih društvenih subjekata.

Ostvaruje se zbog:

kvalitetne realizacije i obogaćivanja postojećih programa

realizacije stručnog usavršavanja

uključivanja u projekte šireg društvenog značaja.

Planiramo i dalje osmišljavati sudjelovanje na različitim manifestacijama poput

Dječjeg tjedna, Dječjeg sajma, Festivala stvaralaštva invalidnih osoba, sa ciljem

afirmacije djeteta kao aktivnog sudionika društva i nositelja dječjih prava.

S ciljem prezentiranja naše djelatnosti, popularizacije i predstavljanje onih struka

kojima je u fokusu dijete i njegov razvoj, obrazovanje, zdravlje i dobrobit, naši djelatnici

aktivno sudjeluju u događanjima poput: Dani mozga, Susreti zdravih gradova Hrvatske,

Tjedan psihologije, Tjedan cjeloživotnog učenja, te u raznim drugim doagađanjima

vezanim za znanost, sport, zdravlje i kulturu.

Čimbenici s kojima surađujemo u kontinuitetu i stalna su podrška našim nastojanjima

u stvaranju kvalitetnih uvjeta za suvremeno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa

su:

ČIMBENIK SURADNJE SADRŽAJ RADA

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo i dr. . Rijeka “Zdravi grad”- interesna Udruga građana Rijeke, PUZS Rijeka

- tehničko i infrastrukturno održavanje - suradnja u osmišljavanju i realizaciji pojedinih

segmenata odgojno-obrazovnog procesa (značajni datumi i događanja)

- suradnja u realizaciji projekata - edukacija predškolske djece iz područja zaštite i

spašavanja

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Agencija za odgoj i obrazovanje

- organizacija i provođenje stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika

- stručna podrška u realizaciji različitih programa i projekata, te unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa

- organizacija i provođenje stručnih ispita za odgajatelje Primorsko-goranske, Istarske I Ličko-senjske županije

- organizacija I provođenje stručnih ispita za stručne suradnike psihologe svih jadranskih županija

Page 125: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

122

Županijski ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu

- suradnja u realizaciji Preventivnog programa za suzbijanje ovisnosti

- suradnja na poslovima i zadaćama vezanim uz postupak upisa djece u školu

Učiteljski fakultet Rijeka Filozofski fakultet u Rijeci

- organizacija i provedba metodičke prakse studentata

- organizacija i realizacija stručne prakse studenata predškolskog odgoja i metodičke prakse studenata pedagogije

- suradnja u provedbi različitih istraživanja

Department of psychology, Cambridge University , United Kingdom

- suradnja u provedbi istraživanja iz područja teorije uma kod djece, te stručnog usavršavanja za stručne suradnike iI odgajatelje

Zavod za javno zdravstvo - suradnja s pedijatrima, stomatolozima i drugim specijalistima

- suradnja u izradi jelovnika - suradnja sa sanitarnim inženjerima zbog

provedbe HACCP sustava

Danko Bakarčić, spec. pedodont - suradnja u okviru projekata oralnog zdravlja

Hrvatski Crveni križ - suradnja u provedbi radionica za djecu

Medicinska škola u Rijeci - suradnja vezana za organizaciju stručne prakse učenika tehničara nutricionista u suradnji sa Medicinskom školom u Rijeci

Dom zdravlja HKMS I HUMS - Suradnja vezana uz stručno usavršavanje zdravstvenih voditeljica

Stručno društvo sestara dječjih vrtića i Aktiv sestara vrtića PGŽ I IŽ

- Suradnja vezana uz stručno usavršavanje zdravstvene voditeljice

KBC Rijeka Klinika za pedijatriju – Kantrida

- Suradnja vezana uz stručno usavršavanje zdravstvenih voditeljica

- Suradnja vezana uz edukaciju svih zaposlenika DV Rijeka (diabetes, celiakija, pretilost i sl.)

Pedijatrijske ordinacije i ordinacije školske medicine

- Suradnja u tijeku upisnog postupka djece u 1. razred OŠ

- Suradnja u slučaju kroničnih I drugih oboljenja djece u sustavu

Osnovne škole u Gradu Rijeci - suradnja vezana uz upis djece u prvi razred (informiranje roditelja; posjete djece školi; suradnja sa školskim psiholozima)

- organizacija zajedničkih susreta, druženja tijekom godine

Škola stranog jezika Link - provođenje kraćeg programa engleskog jezika za djecu

Dom mladih Rijeka - provođenje edukativnog programa “Prvi koraci u prometu”

- organiziranje zimovanja djece u Staroj Sušici

Page 126: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

123

Gimnastički klub Rijeka Sportski klubovi i društva Atletski klub Rijeka Bazeni Kantrida

- u svrhu obogaćivanja redovitog programa obogaćenog specifičnim sadržajima iz sporta

Ministarstvo unutarnjih poslova Centar za socijalnu skrb Dom za djecu Tić - Rijeka

- suradnja u cilju razvoja samostalnosti i sigurnosti djece u prometu

- uspostavljanje suradnje na Programu aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom i mladima

- predavanja za roditelje

Hrvatska psihološka komora, Hrvatsko psihološko društvo I Sekcija predškolskih psihologa PGŽ

- suradnja vezana uz profesionalni razvoj stručnih suradnika – psihologa

Kazališta i kina : GKL Rijeka, Kalvarija Rijeka, Čarobna škrinja, HKD, Mala scena, Produkcija Z, Studio Kvak – Tikvići, Teatar Oz

- suradnja u realizaciji kulturno-scenskih događanja

Muzeji, umjetničke galerije: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Pomorsko povijesni muzej, Galerija Grad, Galerija Kortil, I dr.

- suradnja u osmišljavanju i prezentiranju likovnog

stvaralaštva i kulturno-povijesne baštine

- suradnja u organiziranju likovnih doživljaja i aktiv-

tivnosti za djecu

Gradska knjižnica Rijeka i njeni ogranci kojima pripadaju različiti podcentri predškolskog odgoja

- suradnja u osmišljavanju i prezentiranju dječjeg stvaralaštva i razvoju književnog izričaja i njegovanje navike svakodnevnog čitanja

Waldorfski vrtić Mala vila I Osnovna Waldorfska škola

- suradnja u organiziranju stručnog usavršavanja odgajatelja

Centar za rehabilitaciju Slave Raškaj - Rijeka

- stručna potpora i suradnja u svezi rada s djecom oštećena sluha ipoteškoćama jezičnog I govornog razvoja

Mjesni odbori (lokalni) - suradnja u realizaciji određenih projekata

Metis - periodično organiziranje akcija sakupljanja starog papira

Autoprijevozničke tvrtke (Autotrolej i druge)

- suradnja pri realizaciji posjeta i izleta djece

Medicinski fakultet - posjeti stomatologa i studenata stomatologije - projekt “Bolnica za medvjediće“ - projekt “Čiste ručice“

Udruga Portić- Rijeka - suradnja oko uključivanja voditelja programa Rastimo zajedno u superviziju

Udruga Korak ispred, Koraci, UMKI

- edukacija djelatnika, održavanje Internet stranica i razne usluge (fotografiranja i sl.)

Župni uredi - suradnja u proslavi i obilježavanju blagdana

Page 127: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

124

Katehetski ured Riječke Nadbiskupije

- suradnja u realizaciji programa doškolovanja za odgajateljice u vjeri i stručnog usavršavanja ua odgajiteljice u vjeri

Dom Sv. Ane - suradnja u vezi potreba upisane djece -štićenika

Udruga za celijakiju- Rijeka Udruga Melitus-Rijeka

- suradnja u vezi potreba upisane djece s diabetesom i celijakijom

Udruga „ Za bolji svijet“ - suradnja u oslikavanju zidova dvorišta u okviru lokalnog partnerstva

Mediji: Kanal Ri, Radio Rijeka, Novi list

- informiranje javnosti o programima i projektima

Mjesni odbori Klubovi starijih osoba

- suradnja u realizaciji određenih projekata

Turistička zajednica Grada Rijeke

- organizacija manifestacija

Riječki sportski savez Zajednica sportova PGŽ

- suradnja u organizaciji i realizaciji ‘’Dječjeg olim-

pijskog festivala’’ i hum. utrke ‘’Homo si teć’’

Udruga za sport i rekreaciju Gorovo - Opatija

- zimovanje djece uključene u redovni program

obogaćen elementima sporta

- suradnja u organizaciji i realizaciji natjecanja u

raznim sportskim disciplinama ‘’Kupa Opatija’’

Ostale tvrtke i ustanove - suradnja pri realizaciji različitih odgojno-

obrazovnih zadaća, projekata i donacija

Page 128: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

125

8. VREDNOVANJE PROGRAMA U dječjem vrtiću Rijeka će se provoditi samo-vrednovanje kao kvalitetan i učinkovit

način poticanje promjena na bolje. Usmjereni smo na utvrđivanje dobre prakse, standarda kvalitete odgojno-obrazovnog rada, te nakon objektivnijeg utvrđivanja trenutnog stanja, određivanja područja promjena i unapređivanja prakse. Nakon određivanje prioritetnih zadaća, stvaramo uvjete za pronalaženje ideja za postizanje pozitivnih postignuća. Proces će samo-vrednovanja u našem vrtiću obuhvaćati ukupnost funkcioniranja sustava i/ili samo neke segmente odgojno obrazovnog procesa, ovisno o bitnim zadaćama podcentara i trenutnim prioritetima pojedinih vrtića. Ove su godine područja samo-vrednovanja :

1. Obitelj i zajednica Odnosi/partnerstvo obitelji, vrtića i lokalne zajednice 2. Inkluzija, različitost i demokratske vrijednosti Pružanje jednakih mogućnosti za učenje i sudjelovanje u životu vrtića razumijevanjem, prihvaćanjem i uvažavanjem različitosti, 3. Procjenjivanje i planiranje Sustavno pratiti razvojni napredak, procese učenja i postignuća svakog djeteta te na osnovu dobivenih podataka planirati poticaje za daljnji

razvoj uz kontinuirano poticanje razvoja vještina samo-procjenjivanja, 4. Okruženje za učenje Kreiranje sigurnog i poticajnog okruženja u kojem se djeci nude

razvojno primjereni materijali, poticaji i situacije za učenje. 5. Profesionalni razvoj i stručno usavršavanje Unapređivanje profesionalnog rada svih djelatnika vrtića aktivnim sudjelovanjem u zajednicama učenja.

Vrednovanje unaprijed određenih područja i pokazatelja provodit će se putem refleksija odgojno-obrazovne prakse te uporabom lista praćenja, lista procjene, upitnika, anketa te uvidom i analizom pedagoške dokumentacije. Cilj ovakvog načina rada je dublje promišljanje kulture vrtića, bolje razumijevanje djeteta i sagledavanje vlastitih postupaka. Zajedničke kvalitetne rasprave sudionicima odgojno obrazovnog procesa omogućit će kvalitetno suradničko učenje. Proces samo-vrednovanja ćemo realizirati na nivou svih podcentara. U Centru predškolskog odgoja Turnić se planiraju akcijska istraživanja i refleksija prakse kao dominantan način unapređenja kvalitete pojedinih segmenata rada, putem kvalitetnog dokumentiranja odgojno- obrazovnog procesa (foto-materijal, videozapisi, audio zapisi, dječji radovi, razgovori s djecom, protokoli praćenja, anketni upitnici i skale procjena, kreda analiza). Cilj nam je graditi okruženje i ozračje za slobodan dijalog u kojem će samo-vrednovanje i refleksije pojedinaca biti nadopunjene refleksijama svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa koji čine zajednicu učenja.

Page 129: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

126

Page 130: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

127

9. PLAN RADA RAVNATELJICE, KOORDINATORICE STRUČNO-PEDAGOŠKOG RADA, VODITELJICA CPO-a, ČLANOVA STRUČNOG TIMA TE ZDRAVSTVENIH VODITELJICA (s prilogom: Godišnji plan I program rada Upravnoga vijeća) PLAN RADA RAVNATELJICE

POSLOVI SURADNICI VRIJEME REALIZACIJE

Programiranje - izrada Godišnjeg plana i programa rada DV

„Rijeka“ za pedagošku 2015/2016. godinu - izrada Kurikuluma DV „Rijeka“ za

pedagošku 2015/2016. godinu - izrada Godišnjeg plana rada ravnatelja - izrada Godišnjeg izvješća o radu - praćenje realizacije sjednica Odgojiteljskih

vijeća CPO-a - planiranje sastanaka Kolegija voditelja

CPO-a - planiranje i programiranje stručnog

usavršavanja unutar i izvan ustanove - izrada programa pojedinih akcija i

manifestacija - planiranje sudjelovanja na manifestacijama

u suradnji s vanjskim nositeljima na razini Grada i županije

- sudjelovanje u planiranju redovitih sjednica Upravnog vijeća

- sudjelovanje u planiranju i programiranju rada Stručno-razvojne djelatnosti DV „Rijeka“

- iniciranje izrade razvojnog plana ustanove - pružanje podrške i pomoći u izradi planova

i programa rada na razini CPO-a

kolegij ravnatelja SRD* kolegij i SRD

kolegij SRD kolegij i SRD kolegij i SRD predsjednica UV i tajnik SRD

rujan 2015. rujan 2015. rujan 2015. kolovoz 2016. tijekom godine tijekom godine rujan 2015. i tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine rujan 2015. i tijekom godine tijekom godine rujan 2014. i tijekom godine

Organiziranje rada - provođenje javnih upisa djece u redovne

programe i programe javnih potreba - organiziranje i koordiniranje rada odgojno-

obrazovnih i drugih djelatnika u ustanovi - organiziranje obilježavanja važnih datuma,

događaja, manifestacija... - briga o odgovornom odnosu djelatnika

prema radu i imovini vrtića - iniciranje unapređenju odgojno-obrazovnog

rada i drugig radnih procesa

UV, SRD, tajnik kolegij, kadrovski referent kolegij, SRD

prosinac 2015./ svibanj 2016. tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine

Page 131: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

128

- informiranje djelatnika i poticanje sudjelovanja na različitim natječajima (za donacije i dr.)

- priprema dokumentacije i rad u projektnim timovima (EU, Erasmus i sl.)

- organiziranje povjerenstava za praćenje pripravnika

kolegij, SRD

tijekom godine prema potrebi tijekom godine

Administrativno-upravni poslovi - sklapanje ugovora o radu na određeno i

neodređeno radno vrijeme - sklapanje ugovora o pružanju usluga vrtića

roditeljima - skladanje ugovora s dobavljačima - izrada plana korištenja godišnjih odmora - izdavanje rješenja o godišnjem odmoru

djelatnika - izdavanje rješenja o ostalim primanjima

(pomoći, jubilarne nagrade i dr.) - praćenje promjena u području zakonske

regulative te primjene zakona i podzakonskih akata te stručno usavršavanje iz te tematike

- donošenje različitih odluka iz djelokruga rada ravnatelja

kadrovski referent, tajnik saldakonti služba nabave kadr. referent i referent za plaće tajnik tajnik

tijekom godine tijekom godine tijekom godine svibanj 2016. svibanj 2016. tijekom godine kontinuirano tijekom godine

Suradnja sa stručnim i drugim djelatnicima Vrtića - ostvarivanje suradnje, komunikacije i

odnosa (s odgojno-obrazovnim i drugim djelatnicima) koji će omogućiti pozitivno ozračje i razvoj vrtića

svi djelatnici

kontinuirano

Suradnja s roditeljima i vanjskim čimbenicima - ostvarivanje i unapređivanje suradnje sa

svim relevantnim čimbenicima u cilju osiguranja uvijeta za kvalitetnu realizaciju djelatnosti koju Vrtić provodi, što se odnosi na:

- roditelje - Upravno vijeće - Gradonačelnika - Odjel gradske uprave za odgoj i

školstvo - ostale odjele Gradske uprave - Ured državne uprave PGŽ (Služba

za društvene djelatnosti) - Prosvjetnu inspekciju - ostale inspekcijske službe - Agenciju za odgoj i obrazovanje - Ministarstvo znanosti obrazovanja i

sporta

različiti čimbenici

kontinuirano

Page 132: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

129

- Nastavni zavod za javno zdravstvo - Hrvatski zavod za zapošljavanje - vrtiće i škole u zajednici - javne ustanove, poduzea, udruge - medije itd.

Zastupanje i predstavljanje ustanove: - zastupanje prema pozivima i potrebi - zastupanje u javnim medijima - prezentiranje ustanove na seminarima,

smotrama, priredbama, konferencijama i sl. - prezentacija rada na mrežnim stranicama

vrtića

SRD; Prospekt

po potrebi po potrebi po potrebi tijekom godine

Stručno usavršavanje: - sudjelovati u izradi i pratiti provedbu

ostvarenja Plana i programa stručnog usavršavanja

- sudjelovati u radu kolegija, stručno-razvojne djelatnosti, rada pojedinih aktiva i povjerenstava

- organizirati i sudjelovati u različitim vidovima stručnoga usavršavanja u i izvan vrtića

- organizirati i sudjelovati u refleksivnim praktikumima

- redovito se usavršavati na stručnim skupovima AZOO-a namjenjenim ravnateljima

SRD stručni djelatnici različiti čimbenici odgojitelji, SRD AZOO

rujan 2016. i tijekom godine tijekom godine tijekom godine po potrebi tijekom godine

KOORDINATORICA STRUČNO RAZVOJNE DJELATNOSTI

BITNA ZADAĆA

Lahorka Jurčić

Utvrđivanje postignute razine kvalitete odgojno-obrazovne prakse i definiranje uloge i zadaća stručno-razvojne djelatnosti u kontekstu vizije i misije DV Rijeka

Osiguravanje uvjeta za kontinuirano vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa i stvaranje standarda kvalitete DV Rijeka

Osmišljavanje i koordinacija rada tijekom provedbe Programa unapređivanja procesa mentorstva u DV Rijeka

Rad na afirmaciji stručno pedagoške djelatnosti DV Rijeka i prezentaciji postignuća odgojno-obrazovnog rada DV Rijeka u širem društvenom okruženju

Page 133: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

130

Page 134: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

131

CPO MAESTRAL

VODITELJICA

BITNA ZADAĆA

Iris Pinzovski

izrada plana i rasporeda rada odgojno obrazovnih djelatnika, tehničkog i bijelog osoblja

suradnja s ravnateljicom DV Rijeka izrada dijelova God.plana i programa planiranje i programiranje OV, stručnih grupa, radionica u

suradnji s stručnim timom izrada plana i rasporeda korištenja godišnjih odmora

djelatnika sudjelovanje u radu Stručnog kolegija DV Rijeka organizacija, rukovođenje i praćenje procesa rada Centra vođenje propisane dokumentacije obavljanje uvida u pedagošku dokumentaciju obavljanje kadrovskih poslova za potrebe Centra i PPO-a nabavljanje i nadopuna potrošnog materijala praćenje primjene zakona, provedbenih propisa,

pravilnika i naputaka MPIŠ, Grada Rijeke izrada plana održavanja objekata u Centru vođenje brige o održavanju opreme, sredstava za rad,

unutarnjem i vanjskom prostoru praćenje tekućih materijal. troškova i poticanje mjera

štednje suradnja i pomoć u ostvarivanju poslova i zadaća

odg.obraz. djelatnika, stručnih suradnika poticanje profesionalnog odnosa prema radu na svim

razinama djelatnosti sudjelovanje timskim planiranjima i radnim dogovorima na

nivou PPO-a planiranje i vođenje stručnih sastanaka s vodit-eljima PPo-

a planiranje i vođenje radnih dogovora s članovima stručnog

tima praćenje i ostvarivanje programa pripravničkog staža

odgajatelja sudjelovanje u organizaciji polaganja stručnih ispita

odgajatelja sudjelovanje u pripremi i realizaciji roditeljskih sastanaka poticati suradnički i uvažavajući odnos s roditeljima sudjelovanje radu stručnih grupa i skupova, radionica,

savjetovanja praćenje stručne literature

Page 135: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

132

STRUČNI SURADNIK

BITNA ZADAĆA

Pedagog Sanja Štemberger

Praćenje, promišljanje, diskutiranje o odgojno

obrazovnim uvjetima u popodnevnom razdoblju - sudjelovanje u zajedničkom sagledavanju prakse i poticanje otvorenosti za kontinuirano učenje i međusobnu razmjenu iskustava

Dokumentiranje i praćenje dokumentiranja u svrhu praćenja procesa i aktualnih rezultata učenja na osnovi kojeg je moguće zajednički interpretirati aktivnosti djece

Sudjelovanje u provođenju i evaluaciji specifičnih bitnih zadaća unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog rada u podcentrima

Osiguravanje uvjeta za održavanje praktičnih aktivnosti pristupnika stručnim ispitima (u suradnji s odgajateljima PPO Maestral)

Psiholozi Ljiljana Brašnić Ana Silov Ljiljana Brašnić Ana Silov

Prepoznavanje i identifikacija potencijalno darovite djece od 3.-6. godine života

Procjena predčitačkih vještina (fonološka svjesnost i pamćenje glasovnog slijeda) i perceptivno-motoričkih sposobnosti djece šestogodišnjaka

Osnaživanje roditeljskih kompetencija za poticanje usvajanja predčitačkih vještina

Obogaćivanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada u poslijepodnevnim satima

Izrada protokola praćenja i uvođenje potrebnih promjena na temelju rezultata

Osnaživanje roditeljskih kompetencija «Rastimo zajedno

plus»

Jačanje kompetencija odgajatelja za rad s djecom s nepoželjnim oblicima ponašanja

Logoped Jasminka Rađenović

Primjena Peabody testa kod djece šestogodišnjaka u riziku

Obogaćivanje jezičnog iskustva djece s govorno-jezičnim poteškoćama

Poticanje govornog izražavanja i komunikacije u svrhu razvijanja socijalne kompetencije

Page 136: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

133

Zdravstvena voditeljica Sabira Seifried

Prevencija oralnog zdravlja djece Prehrana:

- uvažavanje individualnih potreba u posebnim skupinama u odnosu na prehranu - alergija, intolerancija

Praćenje zadovoljavanja zdravstveno – higijenskih uvjeta prilikom poslijepodnevnog odmora

CPO POTOK

VODITELJICA

BITNA ZADAĆA

Marija Katalin

Osiguravanje organizacijskih i materijalnih uvjeta za provođenje djelatnosti

Unapređivanje kulture rada i života u vrtiću Poticati stručno usavršavanje djelatnika s ciljem jačanja

osobne i profesionalne kompetencije Podržavanje suradnje s roditeljima i društvenim

čimbenicima

STRUČNI SURADNIK

BITNA ZADAĆA

Pedagozi Mirela Likar Sanja Margeta

Praćenje, sudjelovanje u unapređivanju različitih oblika dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u suradnji s odgojiteljima u cilju ostvarivanja bitnih zadaća PPO Potok, Mlaka i Topolino te poticanje na samorefleksija i refleksiju

Sudjelovanje u provođenju redovnog programa obogaćenog specifičnim sadržajima iz vjerskog odgoja

Priprema i vođenje 11. radionica za roditelje djece rane dobi „Rastimo zajedno“

Podrška i suradnja u ostvarivanju uvjeta za realizaciju bitnih zadaća PPO Drenova i Rastočine

Praćenje, dokumentiranje i unaprjeđivanje integracijskih oblika učenja u sportskom programu u PPO Drenova

Pomoć odgajateljima u različitim oblicima dokumentiranja odgojno obrazovnog procesa

Priprema, organizacija i vođenje edukacija za odgajatelje u sportskom programu / 13 radionica

Page 137: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

134

Psiholog Anita Marić

Nastavak rada na timskom pristupu u planiranju, realizaciji, evaluaciji cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada, posebice inkluziji djece s teškoćama u razvoju

Individualni terapijski rad s djecom, pronalaženje najboljih tehnika i načina rada u međudjelovanju odgojitelj roditelj psiholog

Logoped Emilija Tadić

Probir i tretman djece s teškoćama u razvoju Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u suradničku

igru s vršnjacima Preveniranje neadekvatnih emocionalnih reakcija u

skupini primjenom savjetodavnog rada s odgojiteljima i roditeljima

Poticanje optimalnog stupnja razvoja komunikacije, jezika i govora kod djece s teškoćama u razvoju

Zdravstvena voditeljica Blanka Ratajec

Prehrane – uvažavanje individualnosti u odnosu na specifićne potrebe u prehrani, praćenje zadovoljavanja djetetove potrebe za tekućinom s posebnim naglaskom na dijete s celijakijom u vrtiću

Unapređenje oralnog zdravlja djece kroz razne aktivnosti s djecom, odgojiteljima i roditeljima (priče, uvođenje četkanja zubi u pojedinim grupama, razni letci za roditelje)

Page 138: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

135

CPO SUŠAK

VODITELJICA

BITNA ZADAĆA

Milena Vuletić

osiguravanje materijalnih uvjeta za sigurno i kvalitetno provođenje cjelokupne djelatnosti – unapređivanje kvalitete življenja djece I odraslih u zajednici koja uči

vrtić kao mjesto zajedničkog učenja i rasta– povezivanje odgojnih skupina osmišljavanjem I provedbom zajedničkih aktivnosti

unapređivanje suradnje s roditeljima i vanjskim čimbenicima

STRUČNI SURADNIK

BITNA ZADAĆA

Pedagog Vlatka Miletić

vrtić kao mjesto zajedničkog učenja i rasta- povezivanje odgojnih skupina osmišljavanjem I provedbom zajdeničkih aktivnosti

promicanje profesionalnih kompetencija odgajatelja u jasličkim skupinama

razvijanje timske suradnje odgajatelja i stručnih suradnika na nivou podcentara

sudjelovanje u provođenju specifičnih bitnih zadaća unapređivanja odgojno-obrazovnog rada u podcentrima

sudjelovanje u provođenju redovnog programa obogaćenog specifičnim sadržajima iz sporta

sudjelovanje u provođenju programa ranog učenja engleskog jezika

sudjelovanje u provođenju programa ranog učenja talijanskog jezika

sudjelovanje u provođenju inkluzije djece s teškoćama u razvoju

provedba radionica za roditelje “Rastimo zajedno” sudjelovanje u organizaciji i praćenju provođenja

praktičnog dijela stručnih ispita odgajatelja sudjelovanje u radu Povjerenstva za stažiranje

odgajatelja –pripravnika realizacija prakse studenata pedagogije

Page 139: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

136

Psiholozi Ivana Sošić Antunović Matea Ivanković

vrtić kao mjesto zajedničkog učenja i rasta - povezivanje odgojnih skupina osmišljavanjem i provedbom zajedničkih aktivnosti

prepoznavanje sposobnosti i sklonosti djece te stvaranje uvjeta za poticanje njegovog optimalnog razvoja

razvoj kvalitetnih odnosa s vršnjacima i važnim odraslim osobama

sudjelovanje u timskom pristupu planiranju, realizaciji i evaluaciji cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada, posebice inkluzije djece s teškoćama u razvoju uključivši rad s djecom, odgajateljima i roditeljima

stručna potpora odgajateljima u radu, osobito u odnosu na djecu s posebnim potrebama

vrtić kao mjesto zajedničkog učenja i rasta - povezivanje

odgojnih skupina osmišljavanjem i provedbom zajedničkih aktivnosti

prepoznavanje sposobnosti i sklonosti djece te stvaranje uvjeta za poticanje njihovog optimalnog razvoja

poticanje razvoja kvalitetnih odnosa s vršnjacima i važnim odraslim osobama

sudjelovanje u timskom pristupu planiranju, realizaciji i evaluaciji cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada, posebice inkluzije djece s teškoćama u razvoju uključivši rad s djecom, odgajateljima i roditeljima

stručna potpora odgajateljima u radu, osobito u odnosu na djecu s posebnim potrebama

Edukacijski rehabilitator Gordana Galić

vrtić kao mjesto zajedničkog učenja i rasta - povezivanje odgojnih skupina osmišljavanjem i provedbom zajedničkih aktivnosti

procjena i praćenje djece s teškoćama te u skladu s time planiranje neposrednog rada

prepoznavanje i korištenje jakih strana djeteta u zajedničkim aktivnostima

podrška djeci s teškoćama u njihovom ostvarivanju prava na sudjelovanje, na razvoj socijalnih vještina i kompetencija

sudjelovanje u timskom pristupu planiranju, realizaciji i evaluaciji cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada, posebice inkluzije djece s teškoćama u razvoju

stručna podrška odgajateljima u radu s djecom s teškoćama kroz interesne grupe i druge oblike suradnje

suportivni rad s roditeljima

Page 140: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

137

Zdravstvena voditeljica Mirna Banićević

vrtić kao mjesto zajedničkog učenja i rasta- povezivanje odgojnih skupina osmišljavanjem i provedbom zajedničkih aktivnosti.

uvažavanje individualnih potreba djece s posebnim potrebama

edukacija odgajatelja u svezi s poduzimanjem određenih mjera u svezi s djecom s posebnim potrebama

unapređenje oralnog zdravlja djece u svim PPO-ima prevencija bolesti u grupama putem zdravstvenog

odgoja u suradnji s odgojiteljima proširivanje HACCP sustava unapređivanje prehrane po centrima, uključujući i djecu

s posebnim potrebama vezanima uz prehranu, obilježavanje raznih proslava putem zdravih namirnica

CPO TURNIĆ VODITELJICA

BITNA ZADAĆA

Jasna Crnčić

osiguravanje preduvjeta za realizaciju bitnih zadaća na nivou podcentara (organizacioni, materijalni, program podrške i poticaja)

usklađivanje planova stručnih suradnika i odgajatelja provođenje fleksibilne organizacije rada u cilju kvalitetnije

provedbe programa

STRUČNI SURADNIK

BITNA ZADAĆA

Pedagozi Radmila Bajić Dubravka Mesaroš

praćenje i istraživanje procesa odgojno obrazovnog rada u skladu s bitnom zadaćom Poštivanja načela fleksibilnosti u odgojno obrazovnom radu s naglaskom na uvažavanje prava djeteta na izbor

osmisliti načine kvalitetnog praćenja odgojno obrazovnog procesa

na osnovu prikupljenih podataka organizirati kvalitetne rasprave u svrhu uvođenja inovacija u praksi i praćenje njihova učinka

osmisliti načine dokumentiranja odgojno obrazovnog procesa – dijete u fokusu pedagoške dokumentacije,

ispitivanje potreba i interesa odgajatelja o profesionalnom istraživanju

organiziranje stručnog usavršavanja na osnovu potreba u praksi

Page 141: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

138

uvođenje suvremenijih načina edukacija – zajednice učenja

unapređivanje kvalitete suradničkih odnosa svih sudionika odgojno obrazovnog procesa kroz ispitivanje stavova roditelja, mišljenja djece i iskustava odgajatelja

ostvarivanje neposrednog rada s djecom kroz motoričke aktivnosti, ples pisanja i malu školu planinarenja

rad s pripravnicima kroz praćenje i podršku te učenje putem zajednice učenja

sudjelovanje u kreiranju okruženja u svrhu poticanje igre i učenja

Psiholog Darko Sambol

Unaprijeđivanje individualnih i grupnih oblika suradnje s roditeljima kroz predavanja, radionice i individualni rad s roditeljima (Program Rastimo zajedno) - individualni rad s djecom i odgajateljima u cilju sprečavanja sekundarnih teškoća

Ispitivanje razvijenosti grafomotorike i opće inteligencije djece u godini pred polazak u školu primjenom psihologijskog instrumentarija (RTČ, CPM i LB-R)

Rad s odgajateljima mentorima metodičke prakse u vježbaonici Učiteljskog fakulteta -Unaprijeđivanje individualnih i grupnih oblika suradnje s roditeljima kroz predavanja, radionice i individualni rad s roditeljima

Logoped Gordana Šmit

Stimuliranje govornog razvoja u cilju kvalitetnijeg socijalnog razvoja djece s poteškoćama u razvoju.

Socijalni pedagog Latinka Longin

Praćenje i procjena individualnih potreba djece s teškoćama i djece koja pokazuju odstupanja u razvoju i ponašanju te u sklopu bitne zadaće Centra, sudjelovanje u kreiranju prostornog i materijalnog okruženja za realizaciju individualnih potreba i prava djece na izbor aktivnosti naročito tijekom dnevnog odmora.

Novopribavljenim sredstvima i didaktikom iz Zaklade „Hrvatska za djecu“ obogatiti postojeće i formirati nove prostorije za individualni rad, kao i prostorije skupina i zajedničke prostorije vrtića u cilju poboljšanja uvijeta za realizaciju specifičnih ciljeva i zadataka individualnih odgojno obrazovnih programa.

U cilju prevencije poremećaja u razvoju i ponašanju, inicirati i sudjelovati u opsevaciji i dokumentiranju uočenih odstupanja, provoditi konzultativni rad i radionice usmjerene na promicanje vrijednosti i oblika prevencije.

Sudjelovanje u neposrednom radu s djecom u suradnji s odgajateljima kroz nastavak uvođenja elemenata glazbe i likovno scenskog pristupa po načelu Montessori pedagogije, korištenje „Kutije pune osjećaja“, „Ples pisanja“, “Brain gym“.

Page 142: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

139

Kineziolog Željana Marić

Rad na dopuni programa „Igrom do sporta“ radi njegove reverifikacije

Fleksibilnost u području neposrednog rada s djecom s naglaskom na uvažavanje prava djeteta na izbor igara i načina rješavanja motoričkih zadataka

Dopuna postojećeg programa novim sadržajima koji su u skladu s mogućnostima i sposobnostima svakog djeteta

Unaprijeđivanje prakse kroz refleksiju na mjesečnim planiranjima i radionicama

Edukacija odgajatelja za rad u sportskom programu Suradnja s vanjskim čimbenicima bitnim za realizaciju

sadržaja programa (izleti, posjete, gostovanja)

Zdravstvena voditeljica Smiljka Malnar -Marangoni

Rad na otkrivanju i pomoć u suzbijanju rizičnih faktora zdravog i nesmetanog razvoja

CPO ZAMET VODITELJICA

BITNA ZADAĆA

Alida Anić

organizacija i unaprjeđivanje djelatnosti kontinuirano praćenje potreba djece i roditelja kroz

valorizaciju i stručno usavršavanje rad na homogenosti svih struktura u kolektivu, na

poboljšanju međusobne komunikacije sa zadaćom ostvarivanja veće motivacije u postizanju kvalitete odgojno obrazovnog procesa potičući timski rad, partnerstvo i autentičnost ustanove

poticati aktivnosti koje doprinose otvorenosti vrtića prema društvenoj zajednici

pronalaziti rješenja za pribavljanje dodatnih financijskih sredstava s ciljem unaprjeđenja odgojno obrazovnog rada

svakodnevna komunikacija, informiranje i suradnja (suradnički odnos u zajedničkom rješavanju problema)

sudjelovanje na roditeljskim sastancima sudjelovanje u organizaciji i realizaciji radionica za

roditelje individualni razgovori i konzultacije (razna tematika)

Page 143: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

140

STRUČNI SURADNIK

BITNA ZADAĆA

Pedagozi Asija Murica Gordana Kosijer Grbac

Planirati i organizirati timske dogovore odgajatelja na kojima će se sustavno analizirati realizirano i planirati koraci unapređenja: - suradnja u planiranju izvedbi studenata u skladu sa stvarnim potrebama i interesima djece; sudjelovanje u izradi protokola praćenja dječjih interesa - samorefleksija i refleksija svih sudionika na prikupljenu dokumentaciju o djeci i korištenje u planiranju i poticanju njihovog razvoja

Praćenje provedbe redovnih i sportskih sadržaja u odgojnim grupama s ciljem evaluacije načela integrativnosti- uzajamne integracije sportskih sadržaja i aktivnosti u sadržajima redovitog programa

Podrška u ostvarivanju uvje-ta za realizaciju bitnih zada-ća PPO-a Zamet, PPO-a Oblačić, PPO-a Gardelin i DB Kantrida

Priprema i vođenje radionica za roditelje „Rastimo zajedno“

Psiholog Jasmina Kozlov

Provedba ciklusa radionica ‘’Rastimo zajedno’’ s odga-jateljima CPO-a Zamet

Organizacija i realizacija 2 radionice za Klub roditelja kao nadogradnja programu ‘’Rastimo zajedno’’

Edukacijski rehabilitator Petra Popović

Integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojne skupine te razvoj osobnih kompetencija svakog djeteta u skladu s njegovim mogućnostima, interesima i potrebama

Podrška odgojiteljima u prepoznavanju i zadovoljavanju posebnih odgojno-obrazovnih potreba djece s teškoćama

Savjetodavni rad s roditeljima

Page 144: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

141

Zdravstvena voditeljica Ani Fućak

Suradnja s odgajateljima u skladu sa specifičnostima svakog PPO-a u sklopu CPO-a Zamet

Njega i skrb djeteta od 6 mj. - 3. godine PPO Gardelin, Zamet i Mirta

Kontinuirana suradnja s bijelim i tehničkim osobljem te sa spremačicama (HACCP sustav)

Primjer dobre prakse četkanja zuba u PPO Zamet Stjecanje uvjeta za provođenje projekta Oralna higijena

u ostalim PPO - ima

Page 145: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA

142

Prilog: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOGA VIJEĆA Redni broj

PROGRAMSKI SADRŽAJI

Vrijeme realizacije

1.

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

12. 13.

14.

15.

16.

17.

18. 19.

20.

21.

22.

23.

- donosi Statut odnosno izmjene i dopune, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća - donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove odnosno izmjene i dopune Pravilnika, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća - donosi kurikulum Ustanove, na prijedlog ravnatelja - donosi godišnji plan i program rada Ustanove na prijedlog ravnatelja - donosi financijski plan, na prijedlog ravnatelja - donosi izmjene i dopune finacijskog plana - donosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana - razmatra izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za prethodnu pedagošku godinu - donosi i razmatra druge izvještaje sukladno propisima, na prijedlog ravnatelja - donosi godišnji plan nabave, na prijedlog ravnatelja - predlaže Gradskom vijeću imenovanje i razrješenje ravnatelja - predlaže Gradskom vijeću statusne promjene te promjenu naziva i sjedišta Ustanove, - odlučuje o promjeni djelatnosti Ustanove, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća, - odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Gradonačelnika - odlučuje o prigovoru roditelja na Listu reda prvenstva - razmatra izvješće o upisu djece - odlučuje o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa, na prijedlog ravnatelja, - odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja - odlučuje o upućivanju na liječnički pregled odgojitelja i stručnih suradnika kojima je narušeno psihofizičko stanje - daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Ustanove te pitanjima značajnim za organizaciju rada i poslovanja - odlučuje o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine Ustanove pojedinačne vrijednosti od 70.000,00 do 200.000,00 kuna, a iznad 200.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika, - donosi druge opće i pojedinačne akte

prema potrebi

svibanj

rujan rujan

prosinac

tijekom godine siječanj

kolovoz

travanj,srpanj, listopad/prema

potrebi siječanj

prema potrebi

prema potrebi

prema potrebi

travanj/svibanj

lipanj

rujan tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

prema potrebi

prema potrebi

tijekom godine