godiŠnji plan i program rada djeČjeg vrtiĆa rijeka za

of 145 /145
Tel: ++385 51 335 633, ++385 51 333 916, ++385 51 333 818, Fax: ++385 51 333 044 Dolac 3, 51000 Rijeka, OIB: 30123739908, IBAN: HR2324020061100608465 web: http://rivrtici.hr, e-mail: [email protected] GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. Rijeka, rujan 2015.

Author: duongthuy

Post on 31-Dec-2016

345 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tel: ++385 51 335 633, ++385 51 333 916, ++385 51 333 818, Fax: ++385 51 333 044 Dolac 3, 51000 Rijeka, OIB: 30123739908, IBAN: HR2324020061100608465

  web: http://rivrtici.hr, e-mail: [email protected]

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA

  DJEJEG VRTIA RIJEKA

  ZA PEDAGOKU GODINU 2015./2016.

  Rijeka, rujan 2015.

 • S A D R A J 1. USTROJSTVO RADA ...1 2. MATERIJALNI UVJETI RADA ..51 3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE .65 4. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD ..70 5. STRUNO USAVRAVANJE ....105 6. SURADNJA S RODITELJIMA ....113 7. SURADNJA S DRUTVENIM IMBENICIMA 119 8. VREDNOVANJE PROGRAMA 123

  9. PLAN I PROGRAM RAVNATELJA, VODITELJA CPO-a I

  LANOVA STRUNIH TIMOVA 125

 • 1

  1. USTROJSTVO RADA

  Osniva Djejeg vrtia Rijeka je Grad Rijeka. U Vrtiu se provode programi ranog i predkolskog odgoja djece na podruju grada Rijeke financirani iz:

  prorauna Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i kolstvo i Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,

  prodaje usluga roditeljima korisnicima usluga, prorauna drugih gradova i opina, prorauna Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i

  sporta UNUTARNJI USTROJ DJEJEG VRTIA RIJEKA

  U Djejem vrtiu Rijeka ustrojene su sljedee ustrojstvene cjeline: 1. Centri predkolskog odgoja, unutar kojih su ustrojeni Podcentri

  predkolskog odgoja, 2. Uprava, unutar koje su ustrojene Sluba pravnih, kadrovskih i opih poslova

  te Sluba financijsko-raunovodstvenih poslova. Dakle, u sastavu DV Rijeka nalazi se 5 Centara predkolskog odgoja (CPO-a)

  s pripadajuim Podcentrima (PPO-ima) u kojima se provode razliiti programi odgoja i obrazovanja djece predkolske dobi. Rad se temelji na humanistiko razvojnoj koncepciji ranog i predkolskog odgoja kojom se kontinuirano unapreuju uvjeti ivljenja, razvoja i uenja djece u vrtiu.

  CPO MAESTRAL POTOK SUAK TURNI ZAMET

  P O D C E N T R I

  Belveder Drenova Bulevard Krnjevo Gardelin

  Delfin Mlaka urice Mavrica Krijesnica

  Gabbiano Potok Galeb Pehlin Mirta

  Kvarner Rastoine Mori Podmurvice Oblai

  Maestral Topolino Pelice Radost Srdoi

  Vidrice / Veseljko Turni Zamet

  / / Veica Z. Cvii Djeja bolnica Kantrida

  Redovni program organiziran je u trajanju 10 sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu. Radno je vrijeme Vrtia usklaeno s potrebama roditelja, u trajanju od 6,30 do 17,00 sati, dok se u PPO-u Potok organizira smjenski rad od 6,00 do 21,30 sati. Sukladno potrebama roditelja organiziran je i odgojno-obrazovni rad tijekom ljetnih mjeseci, kada je otvoren manji broj objekata, s ravnomjernom zastupljenou na svim podrujima grada, odnosno Centara predkolskog odgoja.

 • 2

  Temeljem odluke Grada Rijeke o mjerilima za naplatu usluga Djejeg vrtia Rijeka od roditelja korisnika usluga, svi roditelji korisnici usluga koji ispunjavaju propisane uvjete ostvaruju prava na subvenciju trokova boravka djece u jaslicama i vrtiu.

  Svaki CPO predstavlja cjelinu u pedagokom i ustrojstvenom smislu,

  autonoman je unutar sustava i ostvaruje slobodu utvrivanja vlastitih ciljeva i zadaa razvoja, izbora i provoenja programskih sadraja. U ostvarivanju odgovarajue skrbi te provoenju odgojno-obrazovnog rada s djecom i obavljanju ostalih strunih poslova sudjeluju struni radnici razliitih profila: odgajatelji, struni suradnici pedagozi, struni suradnici psiholozi, strunjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila, voditeljice CPO-a, zdravstvene voditeljice, kineziolozi, fizioterapeuti te pomoni radnici za njegu, skrb i pratnju. U funkciji su kvalitetne provedbe procesa i ostali radnici zaposleni na poslovima prehrane, odravanja higijene, pranja, glaanja, ivanja, nabave, grijanja i odravanja prostora.

  Na elu Djejeg vrtia Rijeka nalazi se ravnateljica Davorka Gutin. Uprava Djejeg vrtia Rijeka djeluje na adresi Dolac 3, Rijeka te ju ini ukupno

  11 djelatnika rasporeenih u dvije slube.

  Sluba pravnih, kadrovskih i opih poslova:

  Tajnik Irene Gregorovi-Filipi Samostalni referent za kadrovske poslove Kata Rei

  Sluba financijsko-raunovodstvenih poslova:

  Voditelj raunovodstva Evelin Miljan Samostalni referent materijalnog knjigovodstva Edith Miljan Samostalni referent isplate plaa - blagajnik Melita Smaila Samostalni referent isplate plaa - blagajnik Iva Urh Samostalni referent saldakonti Miljenko Andri Samostalni referent nabave i voenja dugotrajne imovine

  Katica Markovi

  Referent materijalnog knjigovodstva Tatjana Bogovac Referent za administrativno knjigovodstvene poslove Majla Kamenski Referent saldakonti Boica Pani

  U okviru Slube financijsko-raunovodstvenih poslova sistematizirano je i radno

  mjesto Samostalni referent za plan i analizu, a koje je ostalo nepopunjeno odlaskom radnice u mirovinu, a takoer se planira otvaranje novog radnog mjesta u okviru Slube pravnih, kadrovskih i opih poslova, naziva Samostalni referent za ope poslove.

 • 3

  CPO MAESTRAL

  U sastavu centra predkolskog odgoja Maestral nalazi se est podcentara

  (PPO-a): Belveder, Delfin, Gabbiano, Kvarner, Maestral i Vidrice u kojima se provode razliiti programi odgoja i obrazovanja.

  U pedagokoj godini 2015./16. upisano je 536 djece (u jaslice 88-ero djece i u vrti 448-ero djece) u 32 odgojno obrazovne skupine.

  Centar predkolskog odgoja Maestral predstavlja cjelinu u pedagokom i ustrojstvenom smislu, ima struni tim kojeg ine pedagog, 2 psihologa, 2 logopeda, zdravstvena voditeljica i voditeljica centra. U Centru je na neodreeno vrijeme zaposleno ukupno 87 djelatnika.

  Radno vrijeme odgojno - obrazovnih djelatnika odvija se u ritmu dnevnih i tjednih izmjena odgajatelja.

  1. a) Bitna zadaa

  Osiguravanje fleksibilnosti odgojno-obrazovnih i organizacijskih uvjeta u poslijepo-dnevnom razdoblju uz uvaavanje djetetovih individualnih, stvarnih potreba za dnevnim odmorom

  1. b) Unutarnji ustroj

  CENTAR PREDKOLSKOG ODGOJA MAESTRAL Kalvarija 1/1

  PPO ADRESA TELEFON fax, e-mail

  Broj odgojnih skupina

  BELVEDER Uspon i.Tomee 6 051/515 031 4

  DELFIN I.Marinkovia 22 051/331 897 4

  GABBIANO Kozala 41 051/514 395 1

  KVARNER sjedite Centra

  Kalvarija 1/1 051/332 988 051/332 885

  [email protected] 6

  MAESTRAL Kozala 47/A 051/514 395 11

  VIDRICE Finderleove stube 1 051/ 515 688 6

  2. a) Popis djelatnika CPO MAESTRAL R. BR.

  IME I PREZIME R. MJESTO-FUNKCIJA

  GOD.ST.

  STR. SPR.

  PPO Zamjene

  1. Baon Snjeana odgajateljica 28 VS Maestral 2. Berti Biljana odgajateljica 32 VS Kvarner 3. Blidar ana odgajateljica 35 VS Belveder

 • 4

  4. Brani Ljiljana psiholog 26 VSS CPO-i (pos. skupine) 5. Brki Milina med.sestra 32 SSS Kvarner S.Udovi 6. Bruketa Rua kuharica 33 SSS Maestral 7. Buneta Mirjana odgajateljica 20 VS Kvarner 7. Buneta Mirjana odgajateljica 20 VS Kvarner 8. Cihal Ruica pom.kuharica 23 PKV Kvarner 9. vorak Dario odgajatelj 10 VS Maestral 10. Demirovi Marina gl. kuharica 30 SSS Maestral 11. Dopu Danica odgajateljica 36 VS Belveder 12. Drakovi Nataa odgajateljica 13 VS Gabbiano E.Kukuljan 13. Dumi urica odgajateljica 31 VS Vidrice 14. urulov Fiorela odgajateljica 32 VS Gabbiano 15. uri Jela pom. kuharica 38 PKV Belveder 16. Fingerhut Mirjana odgajateljica 33 VS Kvarner 17. Frkovi L. Linda odgajateljica 6 VSS Maestral 18. Goi G. Lidija defektologinja 14 VSS Maestral 19. Hatei Jadranka kuharica 30 VKV Maestral M.Magli 20. Hodani Sanja odgajateljica 22 VS Maestral 21. Jernei K. eljka odgajateljica 20 VS Delfin 22. Juri Lahorka psihologinja 31 VSS DV 23. Kandija Petra defektologinja 7 VSS Maestral 24. Kitak Linda odgajateljica 19 VS Maestral 25. Klipa Nada odgajateljica 35 VS Maestral 26. Kobal Tihana odgajateljica 8 VS Kvarner 27. Kosteli Rajka njegovateljica 23 SSS Maestral 28. Kostei Dajana odgajateljica 33 VS Belveder 29. Kukmanovi Vinja odgajateljica 30 VS Delfin 30. Kukuljan Mirjam odgajateljica 20 VS Delfin 31. Lakoeljac J. Elena odgajateljica 10 VS Maestral 32. Ljubojevi J.Brankica odgajateljica 20 VS Belveder 33. Magdi Vesna odgajateljica 35 VS Maestral 34. Marii eljka psihologinja 27 VSS CPO A.Silov 35. Marti ana odgajateljica 10 VS Maestral 36. Matijaevi Maja odgajateljica 5 VS Vidrice 37. Matijai I. Sanja odgajateljica 12 VS Kvarner 38. Milievi Marica med.sestra 35 SSS Kvarner 39. Mikulin Sanja odgajatelj 3 38 VS CPO 40. Nadarevi Mensura kuharica 27 VKV Maestral 41. Neki . Lidija defektologinja 16 VSS Maestral 42. Nimevi Slavica med.sestra 36 SSS Vidrice V.Skrai 43. Perani Ivana odgajateljica 22 VS Vidrice 44. Pinzovski Iris voditeljica 23 VS CPO 45. Ponjiger Jadranka odgajateljica 13 VS Kvarner 46. Posti Marija odgajateljica 8 VS Kvarner 47. Puhar Denis odgojiteljica 21 VS Vidrice 48. Puri Margita odgajateljica 9 VSS Maestral 49. Raki Diana odgajateljica 36 VS Maestral 50. Radatovi Marijana odgajateljica 36 VS Kvarner S.Filipovi 51. Raenovi Jasminka logopedinja 12 VSS Maestral 52. Ribi Nermina odgajateljica 10 VSS Vidrice 53. Rizvi Svijetlana odgajateljica 29 VS Maestral 54. Rundi Martina odgajateljica 11 VS Vidrice 55. Rundi Vesna odgajateljica 39 VS Maestral

 • 5

  56. Sabo Mladenka odg.defektolog 9 VSS Maestral 57. Seifried Sabira med.sestra 38 VS CPO 58. Sekuli Snjeana odgajateljica 34 VS Maestral 59. Sergo T.Helga odgajateljica 37 VS Vidrice 60. Serti Nada velja 27 SSS Kvarner 61. Simi P. Anamarija odgajateljica 9 VSS Delfin 62. Skender Boena odgajateljica 40 VS Delfin 63. Skorup Sarah pom kuharica 6 SSS Maestral 64. Sorola Antonela odgajateljica 6 VS Belveder 65. Spaji Mirjana pom.kuharica 19 PKV Delfin 66. Srok Elena odgajateljica 27 VS Maestral 67. Surina Nataa odgajateljica 29 VS Delfin 68. egon Sanja odgajateljica 15 VS Kvarner G.Strahija 69. arlija C. Dragica odgajateljica 21 VS Vidrice K.Tus 70. krobonja Gordana odgajateljica 18 VS Kvarner 71. losar Mirjana fizioterapeut 27 SSS Maestral 72. temberger T. Sanja pedagoginja 22 VSS CPO 73. Terzi Elvira odgajateljica 3 VS Maestral 74. Tomi Ilija ekonom-voza 32 VSS CPO 75. Trinajsti Anamarija odgajateljica 18 VSS Vidrice 76. Turbi Ljubica kuharica 9 SSS Maestral 77. Valerjev Ivana logopedinja 9 VSS Belveder D.Pilepi 78. Vii Ivona odgajateljica 16 VS Vidrice 79. Viduka Jasna odgajateljica 35 VS Belveder 80. Vitaz Irena odgajateljica 30 VS Delfin 81. Vlah Ingrid med.sestra 29 SSS Vidrice 82. Vrdoljak Dora odgajateljica 15 VS Delfin 83. Vukasovi Jelena odgajateljica 10 VS Maestral I.Vladi 84. Zagorac Anita pom kuharica 11 SSS Vidrice 85. Zubovi Danijela odgajateljica 33 VS Belveder 86. Zubovi Dean domar 26 SSS CPO 87. ugaj Vesna odgajateljica 32 VS Belveder

  2. b) Popis radnih mjesta i broj djelatnika CPO Maestral

  Red. broj

  POPIS RADNIH MJESTA I. Broj djelatnika

  1. VODITELJICA CENTRA PREDKOLSKOG ODGOJA 1 2. PEDAGOGINJA 1 3. PSIHOLOG/INJA (djeca s p.p.) 1 4. PSIHOLOG/INJA (redovne skupine) 1 5. KOORDINATORICA SRD DV RIJEKA 1 6. ZDRAVSTVENA VODITELJICA 1 7. ODGOJITELJICE I MED. SESTRE / RED. SKUPINE 54 8. ODGOJITELJ 3 1 9. LOGOPEDINJA 2 2 II. UKUPNO 63 III.

 • 6

  II JEDINICA PREHRANE 1. KUHARICE 5 2. POM. KUHARICE 5 3. EKONOM / VOZA 1 IV. UKUPNO 11

  III JEDINICA ODRAVANJA DOMAR - LOA 1 VELJA 1 V. UKUPNO 2

  IV

  DJELATNICI U POSEBNIM GRUPAMA

  ODGOJITELJ - DEFEKTOLOG 4 ODGOJITELJ 5 FIZIOTERAPEUT 1 POMONI RADNIK - NJEGOVATELJ 1 VI. UKUPNO 11

  V VII. UKUPNO 87

  2. c) Struktura i popis strunih suradnika i odgajatelja u CPO Maestral

  C P O

  M A E S T R A L

  IME I PREZIME RADNO MJESTO STR.SPR./ GOD.STA.

  RADNO VRIJEME

  Iris Pinzovski Voditelj CPO VS (23) 8,00-16,00

  Sanja T.temberger

  Pedagog VSS (22) 8,00-15,00

  eljka Marii Psiholog VSS (27)

  8,00-15,00

  Sabira Seifried Medicinska sestra VS (38) 7,00-14,00

  Ljiljana Brani Psiholog za posebne skupine

  VSS (26) 8,00-15,00

  Ivana Valerjev Logoped

  VSS (9) 8,00-15,00

  Jasminka Raenovi Logoped VSS (12) 8,00-15,00

  Rad strunih suradnika odvija se u pravilu od 08,00 do 15,00 sati ( od 7 do 14

  za zdravstvenu voditeljicu, te od 8 do 16 h za voditelja Centra), uz preraspodjelu sukladno predvienim dnevnim zadaama i potrebama djece, roditelja i djelatnika u neposrednom radu, u cilju to boljeg uvida u kontinuitet i realizaciju bitnih zadaa u vrtiu.

  Od 7.09.2015. zamjena za psihologinju eljku Marii Ana Silov. Od 1.09.2015. zamjena za logopedinju Ivanu Valerjev Jasminka Raenovi (preraspodjela rada s odgojiteljom defektologom Dina Pilepi, na zamjeni)

 • 7

  Sastanci strunog razvojnog tima - radni dogovori organizirat e se etvrtkom u

  12.30 sati ili po potrebi vie puta tjedno. Struni kolegij s ravnateljicom odravat e se jednom tjedno u upravi DV Rijeka. Voditeljica Centra obilazi podcentre u pravilu jednom mjeseno ili po

  potrebi,sukladno planu. Sastanci radni dogovori s odgajateljicama voditeljicama podcentara

  organiziraju se jednom mjeseno, po potrebi i vie puta. Radni dogovori i sastanci s bijelim osobljem organiziraju se dva puta godinje, a po

  potrebi i vie puta.

  3. Popis podcentara, skupina, broj djece, djelatnika u skupinama:

  PPO Skupina Broj

  djece Odg.obr. djelatnici

  BELVEDER

  Mj.vrt.-talij. 22 ana Blidar Danijela Zubovi

  Vrt.mj.1 19 Antonela Sorola Brankica Jereb

  Vrt.mj.2 19 Dajana Kostei Jasna Viduka

  Vrt.mj.3 18 Vesna ugaj Danica Dopu

  DELFIN

  Vrt.mj.1 20 Mirjam Kukuljan eljka.J.Kralji

  Vrt.mj.2 14 Nataa Surina Dora Vrdoljak

  Vrt.mj.3 17 Irena Vitaz Vinja Kukmanovi

  Vrt.mj.- vjerska

  20 Boena Skender Anamarija S. Pauli

  GABBIANO Mj .vrti talijanska

  24 Fiorella urulov Nataa Drakovi

  KVARNER

  Jaslice mlaa

  13 Jadranka Ponjiger Tihana Kobal

  Jaslice starija

  17 Marica Milievi Marijana Radatovi

  Vrt.mj.1 23 Marija Posti Milina Brki

  Vrt.mj.2 24 Gordana krobonja Sanja egon

  Vrt.mj.3 24 Mirjana Buneta Sanja I.Matijai

  Mje.ran.u.en.jez.

  21 Biljana Berti Mirjana Fingerhut

 • 8

  MAESTRAL

  Jaslice mje. 14 Margita Puri Jelena Vukasovi

  Jaslice starija 16 Sanja Hodani Elvira Terzi

  Vrt.mj.1 20 ana Marti Linda F.Lenac

  Vrt.mj.2 19 Snjeana Baon Elena L.Juri

  Vrt.mj.3 24 Elena Srok Linda Kitak

  Vrt.mj.4 24 Nada Klipa Svjetlana Rizvi

  MAESTRAL /p. s./

  AUT. 1

  4 Petra Kandija Rajka Kosteli

  AUT. 2

  3 Lidija G.Goi Vesna Rundi

  Mjeovita (inkluzivna)

  16 Lidija .Neki Diana Raki Vesna Magdi

  AUT. 3 4 Dario vorak Mladenka Sabo

  AUT. 4 3 Snjeana Sekuli Dina Pilepi

  VIDRICE

  Jaslice mje. 13 Slavica Nimevi Maja Matijaevi

  Jaslice mje. 15 Denis Puhar Ivona Vii

  Mlaa vrt. 15 Ingrid Vlah Martina Rundi

  Vrt.mj.1 15 Anamarija Trinajsti Nermina Ribi

  Vrt.mj.2 16 Helga S.Tomasco Dragica C.arlija

  Vrt.mj.3 20 urica Dumi Ivana Perani

  3. a) Broj upisane djece u CPO Maestral

  PPO BROJ ODGOJNIH

  GRUPA

  BROJ GRUPA VRTIA

  BROJ GRUPA

  JASLICA

  BROJ GRUPA

  TEKOA

  BROJ DJECE

  BELVEDER 4 4 - - 78 DELFIN 4 4 - - 71

  GABBIANO 1 1 - - 24 KVARNER 6 4 2 - 122

  MAESTRAL 11 4 2 5 147 VIDRICE 6 4 2 - 94 UKUPNO 32 21 6 5 536

 • 9

  3. b) Upisana djeca prema vrsti programa

  VRSTA PROGRAMA BROJ ODGOJNIH

  GRUPA BROJ DJECE

  Jaslice - cjelodnevni boravak 6 88 Vrti - cjelodnevni boravak 17 448

  Talijanske grupe cjelodnevni boravak 2 46 Tekoe u razvoju posebne grupe 5 18+12 Grupe s elementima vjerskog odgoja 1 20 Grupe obogaene sadrajima engl. jezika 1 21

  UKUPNO 32 536

  4. Programi u CPO Maestral a) Redoviti cjelodnevni program b) Redoviti programi obogaeni specifinim sadrajima c) Posebni programi (za djecu s tekoama u razvoju) d) Krai programi

  CPO PPO PROGRAMI

  Maestral

  BELVEDER 4a DELFIN 3a+1b GABBIANO 1a KVARNER 5a+1b MAESTRAL 6a+5c VIDRICE 6a

  Prema potrebi i broju zainteresiranih roditelja, organizirat e se programi uenja stranih jezika i program predkole.

  5. Odgajatelji pripravnici, volonteri i mentori u CPO Maestral: PPO Odgajatelji,

  pripravnici i volonteri

  Odgajatelji,struni suradnici mentori

  Poetak Kraj

  Belveder Ivana eljeznjak Antonela Sorola 17.11.2014. 16.11.2015. Delfin Kristina Koul Nataa Surina Kvarner Sara

  Lacmanovi Mirjana Buneta 18.11.2014. 18.11.2015.

  Kvarner Sanela Brki Gordana krobonja 14.9.2015. 13.9.2015. CPO Marija Mihac Ljiljana Brani Maestral Dina Pilepi Lidija Neki 1.9.2015. 31.8.2016.

  Napomena: Pripravnici K.K.e biti naknadno evidentiran poetak pripravnikog staa usklaen sa zakonskim rokom.

 • 10

  6. Popis voditeljica i zamjenika voditeljica po podcentrima:

  PPO Odgajteljice voditeljice PPO -a Zamjene

  BELVEDER Dajana Kostei Antonela Sorola DELFIN Vinja Kukmanovi Anamarija S.Pauli GABBIANO Fiorella urulov Erika Kukuljan KVARNER Sanja M. Isi Mirjana Buneta MAESTRAL Elena J.Lakoeljac Svjetlana Rizvi VIDRICE Denis Puhar Nermina Ribi

  7. Tehnike slube:

  Podcentar : Djelatnici : Radno mjesto : Str.spr. : Rad.vrijeme :

  MAESTRAL

  i GABBIANO

  Dean Zubovi Ilija Tomi Cent. Kuhinja: Marina Demirovi Rua Bruketa Mensura Nadarevi Ljubica Turbi Jadranka Hatei Sarah Skorup

  domar CPO ekonom/voza gl. kuharica kuharica kuharica kuharica kuharica pom. kuharica

  SSS

  VSS

  SSS SSS SSS SSS

  SSS SSS

  lj.6,00-14,00 z.6,30-14,30 6,30 - 14,30 6,00 - 14,00 6,00 - 14,00 6,00 - 14,00 6,00 - 14,00 6,00 - 14,00 7,30 - 15,30

  KVARNER Ruica Cihal Nada Serti

  pom. kuharica velja

  PKV PKV

  7,30 -15,30 7,00-15,00

  DELFIN Mirjana Spaji pom. kuharica SSS 7,30 -15,30

  BELVEDER Jela uri pom. kuharica NKV 7,30 -15,30

  VIDRICE Anita Zagorac pom. kuharica SSS 7,30 -15,30

  8. Raspored strunih suradnika po podcentrima na nivou CPO-a:

  PPO Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak Kvarner Silov

  Raenovi temberger Seifried

  Maestral Gabbiano

  Seifried Brani

  Brani temberg.Seifred

  Raenovi Seifried

  Raenovi Seifried

  Brani Silov

  Vidrice Seifried Silov temberge Raenovi

  Belveder Raenovi Raenovi Silov Seifried

  temberger

  Delfin temberge Raenovi Silov Seifried

 • 11

  CPO POTOK

  U sastavu Centra predolskog odgoja (CPO) Potok je pet podcentara predkolskog odgoja (PPO) : Drenova, Mlaka, Potok, Rastoine i Topolino. Provode se razliiti programi odgoja i obrazovanja predkolske djece u redovnom i smjenskom radu (Potok). Radno vrijeme redovnog programa rada je 6,30 -17,00 sati, a smjenskog 6,30-17,00 i 11,30 -21,30 sati, u tjednoj izmjeni. U pedagoku 2015./16. godinu u CPO Potok upisano je 746 djece u 36 odgojnih skupina, od toga 168 djece jaslikog i 578 djece vrtikog uzrasta. Centar Potok predstavlja cjelinu u ustrojstvenom i pedagokom smislu, to omoguava samostalnost prilikom utvrivanja ciljeva i provoenja programa, a koji se temelje na Nacionalnom kurikulumu za rani i predkolski odgoj i obrazovanje.

  CENTAR PREDKOLSKOG ODGOJA POTOK Josipa Zavrnika 3

  PPO ADRESA TELEFON Fax, e-mail

  Broj odgojnih grupa

  DRENOVA S. Frankovia 7A

  255 - 449 12

  MLAKA Podmurvice 4

  672 - 240 3

  TOPOLINO Vukovarska 27 675 - 859 1 POTOK sjedite centra

  Josipa Zavrnika 3 211 - 201 211 205 [email protected]

  14 RASTOINE Rastoine bb

  513 - 848 6

  3. a) POPIS RADNIH MJESTA I BROJ DJELATNIKA U CPO POTOK

  1. CENTAR PREDKOLSKOG ODGOJA Voditeljica CPO 1 Struna suradnica - pedagoginja 2 Struna suradnica psihologinja 1 Zdravstvena voditeljica 1 Defektologinja - odgajatelj 1 Odgajateljica1 65 Medicinska sestra 7 Odgajateljica 3 1 ukupno 79 2. JEDINICA PREHRANE Kuharica 1 1 Kuharica 2 6 Kuharica/spremaica 1 Pomona kuharica 6 ukupno 14 3. JEDINICA ODRAVANJA Domar - loa 1

 • 12

  Ekonom - voza 1 Voza 1 Pralja 6 ukupno 9 UKUPNO 102

  2. b) POPIS DJELATNIKA U CPO POTOK

  Red. Br.

  IME I PREZIME

  RADNO MJESTO- FUNKCIJA

  GODINE STAA

  STR. SPREMA

  PPO

  1. Badurina Ljiljana odgajat. 33 vs Potok 2. Balen Mirjana odgajat. 41 vs Potok 3. Bari Radmila odgajat. 28 vs Drenova 4. Blei K. Irena odgajat. 6 vs Potok 5. Borovi Jasminka odgajat. 28 vs Drenova 6. Braz Rosa odgajat. 31 sss Rastoine 7. Brki Jadranka med.sestra 38 sss Drenova 8. Cesarec Viviana odgajat. 41 vs Topolino 9. Cincibuk Rosanda odgajat. 28 sss Potok

  10. Cindri Ilva odgajat. 28 vs Drenova 11. argonja P. eljka odgajat. 34 vs Potok 12. Dragojevi Petra odgajat. 4 vs Potok

  13. Filipec Nada odgajat. 3 38 vs Potok

  14. Frankovi Maja odgajat. 9 vs Drenova

  15. Gagi Azelma odgajat. 11 vs Mlaka 16. Gluina Jadranka odgajat. 27 vs Rastoine 17. Gudelj Renata odgajat. 26 vs Drenova 18 Holjevi C. eljka odgajat. 5 vs Mlaka 19. Ivani K. Sandra odgajat. 26 vs Rastoine 20. Ivanovi Ivona odgajat. 6 vs Potok 21. Jelaa Dara odgajat. 35 vs Potok 22. Jugo Lidija med.sestra 32 sss Potok 23. Jurii Inka odgajat. 9 va Drenova 24. Kanji Sandra odgajat. 23 vs Potok 25. Kalister Rosana med.sestra 36 sss Mlaka 26. Kasipovi Luca odgajat. 20 vs Drenova 27. Katalin Marija vod.CPO 40 vss Potok 28. Kelentri Ivanka odgajat. 36 vs Rastoine

  29.. Knapi Tanja odgajat. 8 vs Potok 30. Kneevi Silvana med.sestra 35 sss Rastoine 31. Koul Gordana med.sestra 36 sss Potok 32. Krizmani Danijela odgajat. 27 vs Potok 33. Krimani Mirna odgajat. 27 vs Drenova 34. Krstini Snjeana odgajat. 32 vs Drenova 35. Kuan Sandra med.sestra 31 sss Potok 36. Lakovi Mladenka odgajat. 31 vs Potok

 • 13

  37. Laptoevi Jadranka odgajat. 32 vs Rastoine 38. Lerga Ana odgajat. 10 vs Drenova 39. Likar Mirela pedagog 33 vss Potok 40. Lini Nataa odgajat. 30 vs Rastoine 41. Ljubotina Nedjeljka odgajat. 32 vs Drenova 42. Malnar Darinka odgajat. 29 vs Potok 43. Margeta Sanja pedagog 17 vss Drenova 44. Mari Anita psiholog 1 vss Potok 45. Mari eljana kineziolog 13 vss Drenova 46. Matijevi Ljiljana odgajat. 30 vs Rastoine 47. Mieti Biserka odgajat. 33 vs Mlaka 48. Mijan K.Jelena kineziolog 15 vss mirovanje 49. Paukovi Branka odgajat. 33 vs Drenova 50. Pavleti P. Nataa odgajat. 35 vs Potok 51. Pavli Ana odgajat. 10 vs Drenova 52. Pernjak Danijela odgajat. 14 vs Potok 53. Radojevi Ksenija odgajat. 29 vs Potok 54. Ratajec Blanka zdr.vod. 32 vs Potok 55. Ropac Vesna odgajat. 38 vs Potok 56. Sabo Suzana odgajat. 5 vs Drenova 57. Sauka tefica med.sestra 39 sss Rastoine 58. Simi Aleksandra odgajat. 15 vs Drenova 59. Skoaj Doris odgajat. 34 vs Rastoine 60. Slavi Nataa odgojit. 4 vs Rastoine 61. Srok Zvjezdana odgajat. 32 vs Potok 62. Stjepanovi Josipa odgajat. 10 vs Potok 63. Stojanovi Ankica odgajat. 30 vs Rastoine 64. ulac Vanessa odgajat. 21 vs Potok 65. ekulja Ivana odgajat. 1 vs Potok 66. kofi Sidonija odgajat. 5 vs Drenova 67. timac Rajka odgajat. 32 vs Drenova 68. uper Milka odgajat. 25 vs Potok

  69. Tadi Emilija logoped 2 vss Potok 70. Toli Tihomila odgajat. 28 sss Drenova 71. Valeni Ljubica odgajat. 34 sss Potok 72. Vidak Tanja odgajat. 19 vs Topolino 73. Vittori Patricija odgajat. 27 vs Rastoine

  74. Vlahovi Veronika odgajat. 12 vs Mlaka 75. Vukui Marija odgajat. 2 vs Potok 76. Zovak Nina odgajat. 34 vs Drenova

  77. agar K. Bonita odgajat. 21 vs Potok 78. eeli Gordana odgajat. 28 vs Drenova 79. ic Maja odgajat. 28 vs Drenova 80. ivkovi Marijana odgajat. 23 vs Mlaka

 • 14

  Ostali djelatnici:

  1. Bani Vlasta pom.kuh. 28 nkv Potok 2. Barbi Mara kuharica 23 kv Potok 3. Bura Senka kuharica 19 kv Potok 4. Butkovi Miljenko pom.kuhar 11 kv Potok 5. Cincibuk Danijel ekonom 6 vs Potok 6. Konta Zorka kuharica 18 kv Drenova 7. Kranjac Halida kuharica 19 kv Potok 8. Krei Suzi pom.kuh. 4 sss Rasto. 9. Markovi Boris voza 41 vkv Potok

  10. Mehmed Kefser pom.kuh. 21 pkv Mlaka 11. Mikii Iva kuharica 13 vkv Potok 12. Parenta Rosanda pom.kuh. 20 pkv Potok 13. Perani Vesna pralja 34 sss Potok 14. Pozar Franko pom.kuhar 1 sss Potok 15. Pribani Sandi kuhar 10 sss Potok 16. Prtenjaa Nada pralja 28 nkv Potok 17. Radi Laura pom.k./spr. 2 pkv Topolino

  18. Rovi Marina pom.kuh. 40 pkv Drenova 19. Skorupan eljka pralja 31 pkv Potok 20. op Zorica pralja 26 pkv Potok 21. tefani Ante domar 15 sss Potok 22. Valeni Branka pralja 33 sss Potok

  2. c) RASPORED ODGOJITELJA PO PODCENTRIMA I ODGOJNOM SKUPINAMA PPO

  Skupine

  Broj djece

  Odgojitelji

  Drenova Jasl. Mj 1 16 T.Toli L.Kasipovi Mj 2 16 J. Brki I. Jurii

  Mj 3 16 R.Bari N. Zovak Vrti Mj 1 24 G.eeli R.timac Mj 2 24 N.LJubotina-M.Frankovi

  Mj 3 24 S.Krstini- M.Jakovljevi Mj 4 22 M.ic-A.Pavli Mj 5 24 M.Krimani S.kofi Sp 1 24 A.Lerga S.Sabo Sp 2 24 J.Borovi I.Cindri Sp 3 24 A.Simi R.Gudelj Sp 4 25 B.Paukovi-J.Stjepanovi

  Ukupno 12 263 Mlaka Jasl. Mj 1 12 R.Kalister V.Vlahovi

  Vrti Mj 1 22 B.Mieti .H-Cincarevi Mj 2 23 A.Gagi-M.ivkovi

  Ukupno 3 57

 • 15

  Potok Jasl. Mj 1red 16 R.Cincibuk-V.Ropac Mj 2 16 S.Kuan LJ.Valeni

  Mj 3 16 L.Jugo-M.Lakovi Mj1 smt 14 D.Krizmani- S.Kneevi Mj2 smt 15 T.Knapi-G.Koul

  Vrti Mj1 eng 24 Lj.Badurina S.Kanji Mj2 eng 23 .Pernjak-V.ulac

  Mj3 23 D.Jelaa M.Vukui Mj4 23 N.P.Pavlin -I.ekulja Mj5 vj 20 D.Malnar B...Kavran Mj 6 18 M.uper Z.Srok Mj1 smt 25 ..Pregelj-I.Ivanovi Mj2 smt 26 I.Blei-P.Dragojevi Mj1smd 21 M.Balen-K.Radojevi

  Ukupno 14 280 Rasto.

  Jasl. Mj 16 .Sauka R.Braz St 16 N.Slavi P.Vittori

  Vrti Mj1 22 Lj.Matijevi-S.I.Kneevi Mj2 vj 24 D.Skoaj I.Kelentri Mj 3 22 A.Stojanovi J.Gluina Mj 4 22 J.Laptoevi-N.Slavi

  Ukupno 6 122 Topolino Vrti Mj.-Tal. 24 V.Cesarec-T.Vidak CPO V+J 746

  * Ukupan broj upisane djece je manji od normativa zbog integracije djece s tekoama u razvoju. Radno vrijeme oodgojitelja je 5,30 sati dnevno u neposrednom radu, a odvija se u dnevnoj izmjeni smjena u svim PPO- ima, od 6,30 17,00.sati. U smjenskom radu koji je organiziran u PPO Potok, smjene se odvijaju u tjednom i dnevnom ritmu, od 6,30 -17,00 i 11,30 21,30 sati. Odgojiteljice voditeljice PPO-a za 2015./16.godinu su: PPO Drenova - Aleksandra Simi PPO Mlaka - Biserka Mieti PPO Potok - Dara Jelaa PPO Rastoine - Nataa Slavi

  2. d) LANOVI STRUNOG TIMA

  STRUNI SURADNIK

  IME I PREZIME

  PPO RADNO VRIJEME

  Pedagog

  Sanja Margeta Drenova - Rastoine

  8,00 15,00

  Pedagog

  Mirela Likar Potok Mlaka-Topolino

  8,00 15,00

  Psiholog Anita Mari Drenova, Mlaka, Potok, Rastoine Topolino

  8,00 15,00

 • 16

  Zdravstvena voditeljica

  Blanka Ratajec Drenova, Mlaka, Potok, Rastoine,Topolino

  7,00 14,00

  Logoped Emilija Tadi Punkt Drenova, Potok, Rastoine, Mlaka

  7,00 14,00

  Voditeljica CPO

  Marija Katalin Sjedite PPO Potok

  7,30 15,30

  TJEDNI RASPORED RADA STRUNIH SURADNIKA PO PODCENTRIMA STRUNI SURADNIK

  Ponedjeljak

  Utorak

  Srijeda

  etvrtak

  Petak

  Pedagog Mirela Likar

  Potok-popodne

  Potok

  Mlaka Potok

  Potok Topolino

  Potok

  Pedagog Sanja Margeta

  Drenova

  Rastoine Drenova

  Drenova

  Rastoine

  Drenova

  Psiholog Anita Mari

  Potok

  Drenova

  Rastoine

  Potok-popodne

  Mlaka Topolino

  Zdravst. voditeljica Blanka Ratajec

  Rastoine

  Mlaka Topolino

  Potok- popodne

  Drenova

  Potok

  Logoped Emilija Tadi

  Mlaka Topolino

  Rastoine

  Veseljko

  Potok

  Drenova

  Rad strunih suradnika odvija se u jutarnjoj smjeni od 8,00 15,00, a logoped i zdravstvena voditeljica od 7,00- 14,00 sati. U PPO Potok pedagog, psiholog i zdravstvena voditeljica jedan dan u tjednu rade poslijepodne od 12,00 19,00 sati. Obzirom na povremene specifine potrebe organizacije rada, djece, roditelja ili djelatnika u neposrednom radu, struni suradnici prilagoavaju svoj dnevni ili tjedni raspored rada. Radni dogovori lanova tima organizirati e se jednom tjedno ili po potrebi. Voditeljica CPO obilazi podcentre jedanput mjeseno ili po potrebi. Sastanci sa odgojiteljicama voditeljicama podcentara organiziraju se jednom mjeseno ili po potrebi. .

 • 17

  2. d) RASPORED RADA BIJELOG I TEHNIKOG OSOBLJA

  Djelatnik Radno mjesto PPO Radno vrijeme Ante tefani domar Potok, Drenova

  Rastoine, Mlaka,Topolino

  Zimi 5,30 -13,30 Ljeti 6,30 14,30

  Danijel Cincibuk ekonom Potok 6,00 14,00 Mara Barbi voditelj kuhinje Potok 6,00 14,00 Halida Kranjac kuharica Potok 6,30 14,30 Iva Mikii kuharica Potok 6,00 14,00 Miljenko Butkovi kuhar Potok 6,00 14,00 Sandi Pribani kuhar Potok 6,00 14,00 Suzi Krei pom.kuharica Rastoine 7,30 - 15,30 Senka Bura kuharica Potok 6,30 14,30 Rosanda Parenta pom. kuharica Potok 12,00 20,00 Marina Rovi pom.kuharica Drenova 7,30 15,30 Zorka Konta kuharica Drenova 7,30 15,30 Kefser Mehmed pom.kuh Mlaka 7,30 15,30 Boris Markovi voza Za cijeli DV 7,00 15,00 eljka Skorupan pralja Potok 6,00 14,00 Nada Prtenjaa pralja Potok 6,00 14,00 Vesna Perani pralja Potok 6,00 14,00 Branka Valeni pralja Potok 13,30 21,30 Danijela Parenta pralja Potok 13,30 21,30 Zorica op pralja Potok 13,30 21,30 Nada Filipec odgojitelj 3 Potok 8,00 16,00

  Zbog smjenskog rada jedan djelatnik u kuhinji radi od 12,00 -20,00 sati.

  Izmjena radnika koji radi poslijepodne vri se tjedno. Radnici u praoni rade u tjednoj izmjeni. Domar ima ljetno i zimsko radno vrijeme zbog grijanja tijekom zimskih mjeseci.

  UPISANA DJECA U CENTAR PREDKOLSKOG ODGOJA POTOK

  Upisi za pedagoku 2015./16. provedeni su u mjesecu svibnju 2015.g. Zahtjevi za nastavak koritenja usluga vrtia zaprimili su se od 4.- 8.05., a prijave za upis nove djece od 18.do 22.05.2015. Sveukupno u CPO Potok je zaprimljeno 804 zahtjeva i prijava, 559 za nastavak koritenja i 255 nova, od 1 godine do polaska u kolu.

  U novu pedagoku godinu 2015./16. u CPO Potok upisano je 746 djece, od 1 6 godine ivota.

  Odgojno obrazovni rad odvijat e se u 5 podcentara predkolskog odgoja. Tijekom cijele godine vrit e se upisi na upranjena mjesta jaslica i vrtia.

 • 18

  Broj grupa i upisane djece po PPO-ima: PPO Ukupno

  skupina Jalice

  Vrti

  Broj djece

  Ukupno djece

  Jasl. Vrti

  POTOK 14 5 9 77 203 280 RASTOINE 6 2 4 31 91 122 DRENOVA 12 3 9 48 215 263 MLAKA 3 1 2 12 45 57 TOPOLINO 1 - 21 - 24 24 Ukupno 36 11 25 168 578 746

  PROGRAMI CENTRA POTOK U CPO Potok organiziran je 10,30 satni dnevni rad u pet radnih dana u tjednu. Radno vrijeme u svim PPO-ima je 6,30 17,00 u redovnom radu. Odgojitelji rade 5,30 sati dnevno u neposrednom radu, sa dnevnom izmjenom smjena U PPO Potok, osim redovitog cjelodnevnog programa, odvija se i smjenski redoviti program. Smjenski rad u jaslicama i vrtiu organiziran je u tjednoj i dnevnoj izmjeni smjena. Prema iskazanim potrebama roditelja, formirane su dvije skupine sa tjednom i jedna sa dnevnom izmjenom smjena za djecu vrtikog uzrasta i dvije skupine sa tjednom izmjenom smjena za djecu jaslikog uzrasta.

  U PPO Potok odvija se i redoviti cjelodnevni program obogaen katolikim vjerskim odgojem za jednu skupinu djece od 3.g. do polaska u kolu i redoviti program ranog uenja engleskog jezika za djecu od 3.godine do polaska u kolu, u dvije odgojne skupine. Osim redovitog programa u PPO Potok nudi se i krai program Djejeg vrtia Rijeka Igraonica za uenje engleskog jezika. U PPO Rastoine osim redovitog programa, odvija se u jednoj skupini redoviti program obogaen katolikim vjerskim odgojem. U PPO Drenova, osim redovitog programa odvija se u etiri skupine redoviti program obogaen specifinim sadrajima iz sporta.

  U PPO Drenova nudi se i krai program uenja engleskog jezika, u organizaciji privatne kole stranih jezika Link. U PPO Topolino odvija se redoviti program na talijanskom jeziku za djecu od tri godine do polaska u kolu, pripadnike talijanske nacionalne manjine. UPISANA DJECA U PROGRAME CENTRA POTOK

  Redoviti programi i redoviti programi obogaeni specifinim sadrajima

  Broj skupina

  Broj djece

  1. Jaslice redovni rad 9 139 2. Jaslice rad u smjeni 2 29 3. Vrti redovni rad 13 295 4. Vrti rad u smjeni 3 72 5. Redoviti program obogaen sadrajima katolikog

  vjerskog odgoja 2

  43

  6. Redoviti program obogaen sadrajima engleskog jezika 2 47

 • 19

  7. Redoviti program za djecu pripadnike nacionalne manjine na talijanskom jeziku

  1 24

  8. Redoviti program obogaen sportskim sadrajima 4 97 UKUPNO 36 746

  Jaslice i vrti rad u smjeni

  PPO Broj skupina Broj djece

  Potok jaslice 2 29 vrti 3 72

  Ukupno 5 101 Redoviti program obogaen sadrajima katolikog vjerskog odgoja

  PPO Broj skupina Broj djece

  Potok 1 20 Rastoine 1 23 Ukupno 2 43

  Redoviti program obogaen sadrajima engleskog jezika

  PPO Broj skupina Broj djece Potok 2 57

  Redoviti program obogaen sportskim sadrajima

  PPO Broj skupina Broj djece Drenova 4 97

  Redoviti program na talijanskom jeziku

  PPO Broj skupina Broj djece Topolino 1 24

  U okviru programa redovnog odgojno obrazovnog rada i nadalje planiramo stvaranje uvjeta za:

  - polaganje strunih ispita za odgojitelje predkolske djece u PPO Potok i Drenova

  - polaganje strunih ispita za strune suradnike psihologe u PPO Potok - provoenje metodike prakse za studente predkolskog odgoja UF u Rijeci - provoenje strune prakse studenata predkolskog odgoja UF u Rijeci - suradnja sa studentima Filozofskog fakulteta u Rijeci - program predkole - poetne i napredne teajeve engleskog i jezika kao krai programi

 • 20

  - sudjelovanje na olimpijskom festivalu djece predkolskog uzrasta - sudjelovanje u gradskim manifestacijama: Homo si te, Dani Sv. Vida, djeja

  maskirana reduta, - zimovanje djece ukljuene u redovni i sportski program - izleti, posjete, odlasci u kazalite, kino

 • 21

  CPO SUAK

  1.1. Unutarnji ustroj Centra predkolskog odgoja Suak

  CENTAR PREDKOLSKOG ODGOJA SUAK

  Kvaternikova 37 PPO

  ADRESA TELEFON

  Fax, e-mail Broj odgojnih

  grupa BULEVARD

  et.Ivana Gorana Kovaia

  051 423 - 752 2

  URICE

  Marohnieva 12 051 431 - 875 5

  GALEB

  Kvaternikova 60 051 453 - 833 8

  MORI

  Brae Stipi 051 450 - 394 5

  PELICE

  S.Krautzeka 84 051 431 - 117 2

  VESELJKO

  J.P.Kamova 58 051 217 - 250 6

  VEICA sjedite centra

  Kvaternikova 37

  051 421 597 fax 051 452 -125 [email protected]

  5

  U sastavu CPO-a Suak je sedam Podcentara predkolskog odgoja (PPO Bulevard, Galeb, urice, Mori, Pelice, Veseljko i Veica) u kojima se provode razliiti programi odgoja i obrazovanja rane i predkolske dobi djece od navrene godine dana do polaska u kolu. Rad se temelji na humanistikorazvojnoj koncepciji predkolskog odgoja, kojom se stvaraju uvjeti boljeg i kvalitetnijeg ivljenja djece.

  Svaki Centar predkolskog odgoja predstavlja cjelinu u pedagokom i ustrojstvenom smislu i ima struni tim kojeg ine pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, zdravstvena voditeljica i voditeljica centra. Svi oblici strunog usavravanja i cjeloivotnog uenja imaju za cilj jaanje strune kompetencije i osobni rast.

 • 22

  1.2. Popis odgojno - obrazovnih i ostalih radnika u CPO SUAK

  R. br.

  Prezime i ime Radno mjesto / funkcija

  Str. Spr.

  God.r. staa

  PPO Pripo - mene

  1. Antunovi Soi Ivana Psihologinja rad.vr.

  VSS 14 Veica Ivankovi rad vr.

  2. Babi Paula Odgajateljica VS 36 Veseljko 3. Balen Ervina Odgajateljica VS 15 Veica 4. Ban Vesna Odgajateljica SSS 38 Veseljko 5. Bari Vesna Odgajateljica VS 35 Veseljko 6. Basara Maa Odgajateljica VS 21 Galeb 7. Androi Ana Odgajateljica VS 4 Veseljko 8. Bubica Milenka Odgajateljica VS 24 Veica 9. Budanovi Ljiljana Odgajateljica VS 44 Veseljko 10. Cukrov Snjeana Odgajateljica VS 38 Veseljko 11. auevi Damijana Med. sestra SSS 26 Veseljko 12. ermelj eljka Def.odgajatelj VSS 24 Veseljko 13. Dori Helena Odgajatelj VS 13 Galeb 14. Gali Gordana Ed.rehabilit. VSS 19 Veica 15. Dumani Milena Odgajateljica VS 27 Galeb 16. Dundovi Nela Odgajateljica VSS 24 urice 17. Blaina Sonja Med. sestra SSS 32 Galeb 18. Juri Pirija Josipa Odgajateljica VS Pelice 19. Filipovi Jelena Odgajateljica VS 11 Galeb zNavratil 20. Hrestak Snjeana Odgajateljica VS urice 21. Francikovi Biljana Odgajateljica VS 26 Pelice 22. Juranovi G.Kristijana Odgajateljica VS 20 Galeb 23. Glad Jasna Odgajateljica VS 29 Galeb Vod.PPO 24. Grguri Branka Odgajateljica SSS 39 Veica 25. Grin Buri Iva Odgajateljica VS 15 Galeb 26. Marii Ivana Odgajateljica VS 6 Mori 27. Orekovi Ines Odgajateljica VS 8 urice 28. Hri Tea Odgajateljica VS 32 Mori 29. Ivki Jadranka Odgajateljica VS 41 Veica 30. Kuani Ivana Odgajateljica VS Mori 31. Karlovan Adela Odgajateljica VS 26 urice 32. Gnjatovi Sandra Odgajateljica VS 10 urice 33. Bakovi Bernarda Odgajateljica VS 7 Mori 34. Krasny Barbara Odgajateljica VS 22 Galeb 35. Legovi Arijana Odgajateljica VS 29 Veica 36. Lini Nensi Odgajateljica VS 22 urice 37. Tijan Kristina Odgajateljica VSS 5 Mori Vod.PPO 38. Mrgan Simi Sanja Odgajateljica VS 6 Veseljko 39. Magazin Iva Odgajateljica VSS 13 Pelice 40. Nagradi Kristina Odgajateljica VSS 3 Veica 41. Matanovi Jela Odgajateljica VS 27 Galeb 42. Mikulii Marija Odgajateljica VS 39 Veseljko 43. Banievi Mirna Med. sestra VS Galeb

 • 23

  44. Obolt Srdi Alenka Odgajateljica VS 18 Galeb 45. P. Petrovi Gordana Odgajateljica VS 31 Galeb zLisjak 46. Perini Larisa Odgajateljica VS 19 Pelice Vod.PPO 47. Pughel Andrina Odgajateljica VS 13 urice Vod.PPO 48. Raki Vesna Odgajateljica VS 38 Mori 49. Radi Maja Odgajateljica VS 10 Veseljko Resler 50. Rizoniko Nataa Odgajateljica VS 35 Veica 51. Roman Sonja Odgajateljica VS 28 urice 52. Kralji Jana Odgajateljica VSS 12 Galeb zMateji 53. Skoigori Dragica Odgajateljica SSS 37 Mori 54. Sria Suzana Odgajateljica VSS 19 Bulevard Vod.PPO 55. Laco Iva Odgajateljica VS 9 Bulevard 56. Damjani B.Tamara Odgajateljica VS 14 Mori Z Kifer 57. timac Zrinka Odgajateljica VS 5 Veica Vod.PPO 58. panjol Laureta Odgajateljica VS 34 Bulevard 59. Cvijetkovi .Svjetlana Odgajateljica VS 23 urice 60. Terlevi Alar Biserka Odgajateljica VS 11 Galeb Z Mioi 61. Suduli Martina Odgajateljica VS 11 urice Rui 62. Troha Snjeana Odgajateljica VS 29 Bulevard 63. Vojnovi Jasmina

  radnog vremena Odgajateljica VS 18 Mori

  64. Vuleti Milena Vod.centra VSS 30 Veica 65. Broi Iva Odgajateljica VSS 5 Veseljko zZatkovi 66. Laptoevi Sinia Kuhar KV 4 Galeb 67. ivkovi Danijela Odgajateljica VS 20 Mori 68. uni Irina Odgajateljica VS 23 Galeb 69. Ilijani Kata Kuharica KV 11 Galeb 70. Budimi Senka Kuharica KV 39 Galeb Z Mili 71. op Kristina Kuharica KV 21 Veica 72. Pitinac Jadranka Odgajateljica VS 26 Galeb 73. Ivanovi Nada Pom.kuharica PKV 35 Veseljko 74. Ivanovi Slavica Glavna kuh. KV 32 Galeb Z Zoreti 75. Jug Ruica Pom.kuharica PKV 27 Bulevard 76. Unkovi Sanja Knji.bibliotek. VSS 18 Veica Odg.III 77. Zeevi Nikolina Pom.kuharica PKV 15 urice 78. Klasan Nada Pom.kuharica PKV 24 Mori 79. Bili Irena (Verani) Pom.kuharica PKV 33 Galeb L.Roi 80. Kovaevi Mirela Kuharica KV 16 Galeb 81. Martinovi Radenka Pom.kuharica PKV 18 Galeb Z Musta 82. Pavei edomir Domar-loa SSS 34 Galeb 83. Vlae Dragan Ekonom-voz. SSS 28 Galeb 84. Zoreti Mirjana Kuharica KV 29 Galeb Z Saron 85. Mileti Vlatka Pedagoginja VSS 13 Veica 86. Karain Marina Odgajateljica VS 4 Veica 87. Gri Mirta Odgajateljica VS 7 Veseljko Vod.PPO 88. Butkovi Mirta Odgajateljica VS 11 Veica

 • 24

  1.3. Popis radnih mjesta i broj radnika u CPO Suak R.br. Popis radnih mjesta Broj radnika

  1. Voditeljica Centra predkolskog odgoja 1 2. Pedagoginja 1 3. Psihologinja 1 4. Edukacijski rehabilitator 1 5. Glavna medicinska sestra 1 6. Odgajatelji 67 7. Odgajatelj 3 1 Ukupno odgojno-obrazovnih radnika 73 Jedinica prehrane

  1 Kuharice 7 2. Pomone kuharice 6 Ukupno 13 Jedinica odravanja

  1. Domar - loa 1 2. Ekonom -voza 1

  UKUPNO 88 1.4. lanovi strunog tima Centra Suak

  lanovi struno razvojnog tima

  Pedagoginja Vlatka Mileti CPO Suak

  Psihologinje I.S.Antunovi r.vr. Matea Ivankovi r.vr.

  PPO Galeb, Pelice, Bulevard, urice PPO Veica,Veseljko, Mori

  Medicinska sestra Mirna Banievi

  CPO Suak

  Edukacijski rehabilitator

  Gordana Gali CPO Suak

  Voditeljica centra Milena Vuleti

  CPO Suak

  Od 29.9.2014. psihologinja Ivana Soi Antunovi koristi pravo na rad od 4

  sata.Preostala 4 sata poslove psihologa raditi e Matea Ivankovi. Rad strunih suradnika i medicinske sestre odvija se kroz sedmosatno radno

  vrijeme, u pravilu od 08,00 do 15,00 sati, uz mogunost preraspodjele u skladu s predvienim dnevnim zadaama i potrebama djelatnosti. Struni suradnici realizirat e planirane zadae u svakom podcentru, u skladu s priloenim planom i rasporedom. Voditeljica centra radi osam sati dnevno od 8 do 16 sati.

  Sastanci SRT-radni dogovori organizirati e se srijedom u 13 sati u PPO Veica ili po potrebi vie puta tjedno.

 • 25

  Struni kolegij voditeljica centara s ravnateljicom Djejeg vrtia Rijeka i koordinatoricom za struno pedagoki rad odravati e se po dogovoru jedan puta tjedno.

  Voditeljica CPO-a obilazi podcentre u pravilu jednom mjeseno ili po potrebi u skladu s planom i potrebama djelatnosti.

  Sastanci - radni dogovori s odgajateljicama voditeljicama podcentara organizirati e se jednom mjeseno ili po potrebi.

  Radni dogovori i sastanci s ostalim radnicima organiziraju se dva puta godinje ili po potrebi. 1.5. Tjedni raspored rada strunih suradnika po podcentrima na nivou CPO SUAK za pedagoku 2015/16. godinu Struni suradnik

  Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak

  Pedagoginja Vlatka Mileti

  Galeb urice Bulevard Pelice

  Veseljko Mori

  Veica

  Psihologinje Ivana Soi Antunovi Matea Ivankovi

  Galeb Pelice Bulevard

  Veica Galeb Veica

  urice

  Veica Mori Veica Veseljko Veica

  Med.sestra Mirtna Banievi

  A Galeb Veseljko Galeb urice Veica B Bulevard

  Pelice Veica Mori

  urice Mori Galeb

  Edukacijski rehabilitator Gordana Gali

  Bulevard/ Pelice

  Veseljko Veica Mori/ urice

  Galeb/ Veica

  1.6. BROJ UPISANE DJECE U CPO SUAK

  Broj odgojnih grupa

  Grupe jaslica Grupe vrtia Ukupan broj djece

  33

  9 24 655

  1.7. UPISANA DJECA PO VRSTI PROGRAMA

  VRSTA PROGRAMA BROJ ODGOJNIH GRUPA BROJ DJECE

  Jaslice - cjelodnevni boravak 9 135

  Vrti - cjelodnevni boravak 21 423

 • 26

  Grupa u kojoj se provodi pr.ranog uenja tal.jezika

  1 22

  Grupa u kojoj se provodi pr.ranog uenja engl.jez.

  1 23

  Grupe obogaene sadrajima sporta

  2 46

  Grupa - tekoe u razvoju(smanj..int.sposobnosti)

  1 6

  UKUPNO 33

  655

 • 27

  1.9. Odgajatelji pripravnici, volonteri i mentori u CPO Suak

  ORGANIZACIJA RADA ZA 2015. /16. PPO GRUPA Br dj. ODGOJNO- OBRAZOVNI RADNICI

  Bulevard

  Mjeovita 1 23 Laureta panjol Snjeana Troha Mjeovita 2 24 Iva Laco - Suzana Sria

  47 urice

  Mlaa jaslika

  13 Nensi Lini Adela Karlovan

  Jasl.vrtika 20 Sonja Roman Sandra Gnjatovi

  Mjeovita 1 22 Andrina Pughel Martina Suduli z Maja Rui Mjeovita 2 28 Nela Dundovi - Snjeana Hrestak Mjeovita 3 26 Svjetlana .Cvjetkovi Ines Orekovi

  109 Galeb

  Mje. jas.1 15 Sonja Blaina Jadranka Pitinac Mje. jas. 2 15 Kristijana G.Jurinovi Gordana P.Petrovi z K.

  Jasl. vrtika 15 B. Krasny- /BiserkaT.Alar z Anita S.Mioi Mjeovita 1 23 Irina uni Jela Matanovi Mjeovita 2 24 Milena Dumani Helena Dori Mjeovita 3 22 Maa Basara J.Kralji / - z Ida Mateji Sport 1 24 Jasna Glad Iva Grin Sport 2 22 Jelena Filipovi z Tamara Navratil Alenka

  Obolt Srdi 160

  Mori

  Mjeovita jasl.

  16 Vesna Raki Ivana Kuani

  Starija 16 Ivana Marii T.B.Damjani/ z Barbara Kiptavi Mjeovita 22 Danijela ivkovi Bernarda Bakovi Mjeovita 2 25 D.Skoigori Kristina Tijan Mjeovita 3 25 Tea Hri Jasmina Vojnovi rad vr.- (II odg.sa

  r.vr.) 104 Veseljko

  Mlaa 10 Vesna Bari Marija Mikulii Starija 15 Iva Broi z Mirna Zatkovi - Maja Veli/z Zlata Mjeovita 1 24 Ana Androi Sanja Margan Simi Mjeovita 2 21 Ljiljana Budanovi Mirta Gri Mjeovita 3 24 Paula Babi Snjeana Cukrov Tekoe SMS

  6 eljka ermelj Damjana auevi - Vesna Ban

  100 Veica

  Mjeovita 1 21 Arijana Legovi Milenka Bubica Mjeovita 2 14 Mirta Butkovi Jadranka Ivki Mjeovita 3 20 Zrinka timac - Kristina Nagradi Mjeovita 4 18 Ervina Balen Branka Grguri Mjeovita 5 E

  23 Nataa Rizoniko Marina Karain

  96 Pelice

  Mjeovita 1 18 Biljana Franikovi Josipa Pirija Juri Mjeovita 2 20 Larisa Perini Iva Magazin

  38 33 655 67

 • 28

  PPO Pripravnica Odgajatelj -mentor Poetak Kraj Galeb Ema Matkovi Maa Basara 17.11.2014. 16.11. 2015. urice Petra Provi Nela Dundovi 27.1.2015. 26.1.2016. Veseljko Silvija Harabajza Mirta Gri 25.5.2015. 24.5.2016.

  Radno vrijeme Podcentara usklaeno je s izraenim potrebama roditelja za 2015./2016. pedagoku godinu i to od 06,30 do 17,00 sati. a) Radno vrijeme odgojno - obrazovnih djelatnika odvija se u ritmu dnevnih i tjednih

  izmjena odgajatelja. b) Tijekom rujna organizira se due preklapanje rada tima odgajatelja u grupama zbog

  adaptacije djece i dogovorenog plana suradnje s roditeljima za vrijeme prilagodbe. c) Jutarnje okupljanje djece u periodu od 6,30 sati do 7 sati za djecu jaslikog uzrasta

  u sobi dnevnog boravka jaslike grupe (1 odgajatelj), za djecu vrtikog uzrasta u sobi dnevnog boravka vrtia (1 odgajatelj).

  Jutarnja smjena Popodnevna smjena

  6,30 12,00 11,00 16,30

  7,00 12,30 11,30 17,00

  7,30 13,00

  PPO Odgajteljice voditeljice PPO -a Zamjene BULEVARD Suzana Sria Iva Laco URICE Andrina Pughel Ines Orekovi GALEB Jasna Glad Maa Basara MORI Kristina Tijan Danijela ivkovi PELICE Larisa Perini Josipa Pirija Juri VESELJKO Mirta Gri Sanja Mrgan Simi VEICA Zrinka timac Milenka Bubica

 • 29

  Radno vrijeme ostalih radnika Redni broj

  Radno mjesto - funkcija

  Ime i prezime

  Struna sprema

  God. staa

  Radno vrijeme

  PPO

  1.

  odgajatelj 3 Sanja Unkovi VSS 18 8 16,00 Veica

  2. glavna kuharica

  Slavica Ivanovi Z Zoreti Mirjana

  KV 32 6,00-14,00 Galeb

  3. kuharica Senka Budini

  Z Anka Mili KV 39 6,00-14,00 Galeb

  4. kuharica Mirela Kovaevi KV 16 7,30 15,30 Galeb

  5. pomona kuharica

  Radenka Martinovi Z Tea Musta

  PKV 30 8 -16,00 Galeb

  6. kuharica Kata Ilijani

  KV 7,30-15,30 Galeb

  7. pomona kuharica

  Nikolina Zeevi PKV 15 7 -15,00 urice

  8. kuharica Mirjana Zoreti

  Z Rahaela Saron

  KV 33 7 -15,00 Galeb

  9. pom.kuh. sprema.

  Ruica Jug PKV 33 7-15,00 Bulevard

  10. kuhar Sinia

  Laptoevi KV 5 7-15,00 Galeb

  11. pomona kuharica

  Nada Klasan PKV 30 7 -15,00 Mori

  12. pom. kuh.

  Nada Ivanovi

  PKV 35 7-15,00 Veseljko

  13. kuharica Kristina op

  KV 21 7 -15,00 Veica

  14. pom.kuh. sprema.

  Irena Bili Z Laura Roi

  PKV 18 7-15,00 Pelice

  15. ekonom -loa

  Dragan Vlae SSS 28 6,00-14,00 Galeb

  16. domar-loa

  edomir Pavei SSS 33 6,30-14,30

  Galeb

 • 30

  1.10. Programi

  CPO PPO PROGRAMI

  S

  U

  A

  K

  VESELJKO

  redoviti cjelodnevni program (jaslice, vrti)

  posebni program za djecu s tekoama u razvoju - intelektualne tekoe

  GALEB

  redoviti cjelodnevni program (jaslice, vrti)

  redoviti program obogaen specifinim sadrajima iz sporta

  PELICE redoviti cjelodnevni program (vrti)

  BULEVARD redoviti cjelodnevni program obogaen

  elementima waldorfske pedagogije (vrti)

  VEICA

  redoviti cjelodnevni program (vrti) rano uenje engleskog jezika

  URICE redoviti cjelodnevni program (jaslice,

  vrti)

  MORI redoviti cjelodnevni program (jaslice,

  vrti) rano uenje talijanskog jezika

 • 31

  CPOTURNI

  Unutarnji ustroj Centra predkolskog odgoja Turni:

  CENTAR PREDKOLSKOG ODGOJA TURNI Karasova 4

  PPO ADRESA TELEFON

  Broj odgojnih skupina fax, e-mail

  KRNJEVO Karasova 4 051/641-550 7

  TURNI A.Kosi Rika 7 051/643-183 8

  PODMURVICE Cavtatska 4 051/672-202 6

  MAVRICA Mihovilii 33

  051/445-431

  5 051/445-432 Fax: 445-400 [email protected]

  Z.CVII Bribirska 16 051/675-751 5

  RADOST Franje andeka 16 051/ 554-496 Fax: 554-497

  2

  PEHLIN Minakovo 30 051/296-534 2

  Unutar navedene organizacijske strukture provode se slijedee vrste programa:

  cjelodnevni program jaslica 11odgojnih skupina 154 djece cjelodnevni program vrtia 24 odgojnih skupina 511 djece

  cjelodnevni program vrtia 1 odgojne skupine 21 djece na jeziku narodnosti (tal.) cjelodnevni program 1 odgojne skupine 5 djece s tekoama u razvoju cjelodnevni program 1 odgojne skupine 21 djece (rano uenje talijanskog jezika) cjelodnevni program 2 odgojne skupine 48 djece (sportski program) cjelodnevni program 1 odgojna skupina 19 djece (rano uenje engleskog jezika s elementima informatike pismenosti)

  U 35 (trideset i pet) odgojnih skupina redovnog programa upisano je 665 djece. U cjelodnevnom programu rad e se odvijati svakim radnim danom (osim subotom, nedjeljom i Dravnim blagdanima) u vremenu od 06,30 17,00 sati. Radno vrijeme lanova razvojne djelatnosti biti e u pravilu od 08,00 16,00 sati s mogunou fleksibilnog pomicanja sukladno postavljenim dnevnim zadaama i prioritetima. Centralna kuhinja u PPO Mavrica radi od 6,00 16,00 sati, a na poslovima pripreme obroka zaposleno je 7 (sedam) djelatnika. Ostala radna vremena djelatnika prikazana su u tabeli 4.

 • 32

  PPO VODITELJI

  SKUPINE ODGAJATELJI BR. DJ.

  PODMURVICE Cavtatska

  b.b. 672-202

  Ingrid avi

  Jasl. Jas.ml

  PTIICE DARINKA RUTAR IVANA PERKI-

  MAGA 12

  St.jas. PAII

  MLADENKA TOMSE - LAURA PERIVANI

  16

  Vrti mj. RUTJ CIVETTE

  INGRID AVI DIBIE HOST 21

  mj. RIBICE BUNOZA TATJANA - UZELAC

  ZDENKA 23

  mj. MAII IRIS SERGO - KOLUDROVI

  ZDRAVKA 24

  Mlaa

  ABICE MAGA SUZANA - GLAVAN TANJA 23

  TURNI A. K. Rika 7

  643-183 Gordana Rubea Kanjuo

  Jasl. bebe DANIJELA SMOJVER - ELJKA

  NEMEC 8

  ml.jas. RAII

  BURBURAN SONJA DUBRAVKA LULI

  14

  St.

  SPUVICE JELENA PILIPOVI - MAJDA LONAR 18

  Vrti mj.

  ZVJEZDICE KOTLI MARIJA - TANJA SPUDI-

  SKORI 24

  mj. PINGVINI PAEN BRANKA - ANITA OZIMEC 21

  mj.

  KOLJKICE NINA UZELAC RUBEA KANJUO

  GORDANA 21

  mj. DUPINI KITANOVI VANNA ANA LAUTAR 24

  mj. RIBICE KOLAKOVI LETICIJA - IVA

  JAGODNIK 18

  Z. CVII

  Bribirska 16 Gorica Simi

  Jasl. Mlaa

  CVJETII URICA KALINA - MIRJANA

  FRANCETI 10

  St.Jas. RIBICE

  LUCIJA OLENJUK - MIRJANA RIBARI 15

  Vrti Tal.manjina.CUORICINI

  SISSO LORENA BUI ROBERTA 21

  mj.

  LASTAVICE

  DORA MATANA-VILI - SIMI GORICA

  20

  mj. MORII BRANELA NEDA PRPI ANKA 22

  PEHLIN

  Minakovo 30 Marina Kanuri

  Vrti mj. LOPTICE MARINA KANURI -SVJETLANA

  RAKO 22

  mj. BALONI PRPI ILDA - SANDRA KOVAEV

  (S. OGA) 16

  RADOST Franje

  andeka 16 Renata imac

  Vrti mj. TIGRII DIANA KINKELA - MIKI ELJKA 22

  Mj.TIGERS ENG+INF.

  RENATA IMAC MAJA HRELJAC 19

 • 33

  Unutar navedene organizacijske strukture provode se slijedee vrste programa: TABELA 2

  VRSTA PROGRAMA BROJ ODGOJNIH

  GRUPA BROJ DJECE

  Jaslice - cjelodnevni boravak 11 154 Vrti - cjelodnevni boravak mje.sk 19 397 Talijanske grupe cjelodnevni boravak 1 21 Tekoe u razvoju posebne grupe 1 5 Grupa za rano uenje engleskog jezika s elementima informatike pismenosti

  1

  19

  Grupe za rano uenje stranog jezika (talijanski)

  1

  21

  Grupe obogaene sadrajima sporta 2 48

  UKUPNO: 35 665

  KRNJEVO Karasova 4

  Ljubica

  Brkljai

  Jasl. Mj. ja.

  SUNCE NATAA KUSTI- PUDI IVANKA 17

  ml.jas.

  PELICE NADA IMIEVI - IVANKA KRIMAN-

  KMET ( D.TRNKA) 14

  Vrti mj.

  ZVJEZDICE KNEEVI SMILJANKA JELENA

  JURASI 22

  mj. JEII ANTONIJA MANDEKI-LJILJANA GRDI 24

  mj.

  CVJETII KAMENSKI GORDANA DARIJANA

  MARTINOVI 21

  mj.

  LEPTIRII BRKLJAI LJUBICA MARTINA

  MANDI 24

  POS.S CP-RIBICE

  KLAJNER S. JURKOVI D. OANI M. BELJAN V.

  5

  MAVRICA Mihovilii 33

  Tatjana Jurkovi

  Jasl. Mlaa SEKA TOMULI RUNI VEDRANA

  FUAK TAMFELJ (T.DEMO D. VODARI)

  15

  Jasl. Mjeovita JASNA EBALJ - INGRID PETRAK 17

  Vrt. mj. GUSARI

  - sport TATJANA JURKOVI-RADMILA

  BEZJAK 24

  mj.

  MORNARI SUZANA GRLICA MODI -VIDICA

  KONTI 24

  mj. DELFINI

  NIKOLINA DEAJ ( KATICA PARO VIDULIN) - RENATA OPAAK-

  MALIKOVI

  26

 • 34

  STRUKTURA I POPIS DJELATNIKA PO PODCENTRIMA I RADNIM MJESTIMA

  TABELA 3

  Objekt Naziv radnog mjesta

  Krnjevo

  Podmurvice

  Turni

  Z.Cvii

  Pehlin

  Mavrica

  Radost

  Voditeljica centra - - - - - 1 -

  pedagoginja 1 - - - - - -

  psiholog 1 - - - - - -

  defektologinja 1 - - 1 - - -

  defektolog / log. 1 - - - - - -

  zdrav. voditeljica - - - - 1 -

  odgojiteljica 13 10 12 9 4 10 4

  odgojiteljica 3 - - - - - 1 -

  medicinska sestra 0 2 3 2 - - -

  fizioterapeut 1 - - - - - -

  kuharica 0 0 1 1 - 6 -

  pomona kuharica 2 1 1 - 1 1 1

  domar-loa 1 - - - - - -

  ekonom-voza/voza

  1 - - - - 1 -

  UKUPNO 22 13 17 13 5 21 5

  Radno vrijeme djelatnika, osam sati dnevno, odnosno 5,30 u neposrednom radu za odgajateljice i 1 sat dnevne pripreme, navedeno je u tabeli br. 2. Po dogovoru odgajateljice u skupinama izmjenjuju se dnevno ili tjedno. Tjedna - dnevna izmjena u radnom vremenu odgajatelja neposrednog rada s djecom je: u jutarnjoj smjeni (od 06,30 do 12 sati; 07 do 12,30 sati 07,30 do 13 sati) odnosno u popodnevnoj smjeni (10,30 do 16,00 sati; 11,00 do 16,30 sati; 11,30 do 17,00 sati). Neposrednom radu s djecom dnevno treba pridodati i 1 sat dnevne pripreme.

 • 35

  EVIDENCIJA DJELATNIKA PO PODCENTRIMA TABELA 4

  IME I PREZIME

  radno mjesto podcentar

  struna sprema

  godine staa

  RADNO VRIJEME - PRIPOMENA

  PPO KRNJEVO POSEBNI PROGRAM CP

  BELJAN VILMA FIZIOTERAPEUT VS 33 07,00 15,00 h

  JURKOVI DUBRAVKA ODGAJATELJICA VS 39 DNEVNA IZMJENA

  KLAJNER SILVANA DEFEKTOLOG. VSS 29 07,30 13,00 h

  OANI MIRJANA NJEGOVATELJ NK 29 DVOKRATNO PO RASPOREDU

  VITAZ VITOMIR VOZA SSS 38 DVOKRATNO PO RASPOREDU VONJE

  PPO KRNJEVO

  MESARO DAVORKA PEDAGOGINJA VSS 40 08,00 16,00 h

  DARKO SAMBOL PSIHOLOG VSS 14 08,00 16,00 h

  GORDANA MIT DEF.LOGOPED VSS 39 07,30-13,00h

  GABRIJELA TRUGLIO PEJNOVI POM. KUHAR NK 5 08,00 16,00h

  NEVENKA JANKOVI POM. KUHARICA PKV 17 06,00 14,00 h

  PPO KRNJEVO REDOVNI PROGRAM

  MARTINA MANDI ODGAJATELJICA VS 4 DNEVNA IZMENA

  BRKLJAI LJUBICA ODGAJATELJICA VS 19 DNEVNA IZMJENA

  GRDI LJILJANA ODGAJATELJICA VS 21 DNEVNA IZMJENA

  JURASI JELENA ODGAJATELJICA VS 10 DNEVNA IZMJENA

  KAMENSKI GORDANA ODGAJATELJICA VS 28 DNEVNA IZMJENA

  KNEEVI SMILJANKA ODGAJATELJICA VS 42 TJEDNA IZMJENA

  KUSTI NATAA ODGAJATELJICA VS 30 DNEVNA IZMJENA

  MANDEKI ANTONIJA ODGAJATELJICA SSS 42 TJEDNA IZMJENA

  MARTINOVI DARIJANA ODGAJATELJICA VS 6 DNEVNA IZMJENA

  KRIMAN-KMET-IVANA ODGAJATELJICA VS 6 DNEVNA IZMJENA

  PUDI IVANKA ODGAJATELJICA SSS 29 DNEVNA IZMJENA

  IMIEVI NADA ODGAJATELJICA SSS 30 DNEVNA IZMJENA

  PPO PEHLIN

  MARINA KANURI ODGAJATELJICA VS 21 DNEVNA IZMJENA

  SANDRA KOVAEV ODGAJATELJICA VS 19 DNEVNA IZMJENA

  PAVLOVI STOJANKA POM. KUHARICA NK 33 08,00 16,00 h

  PRPI ILDA ODGAJATELJICA VS 32 DNEVNA IZMJENA

  SVJETLANA RAKO ODGAJATELJICA VS 13 DNEVNA IZMJENA

 • 36

  PPO PODMURVICE

  BUDANOVI TAJANA ODGAJATELJICA VS 15 ZAMJ.DERENINOVI

  BUNOZA TATJANA ODGAJATELJICA VS 32 DNEVNA IZMJENA

  SUZANA MAGA ODGAJATELJICA VS 32 DNEVNA IZMJENA

  RUTAR DARINKA M.SESTRA SSS 26 DNEVNA IZMJENA

  MLADENKA TOMSE MED.SESTRA SSS 38 DNEVNA IZMJENA

  AVI INGRID ODGAJATELJICA VSS 11 DNEVNA IZMJENA

  DIBIE HOST ODGAJATELJICA VSS 34 ZAMJ.KUKULJAN

  KOLUDROVI ZDRAVKA ODGAJATELJICA VS 25 DNEVNA IZMJENA

  GLAVAN TANJA ODGAJATELJICA VS 26 DNEVNA IZMJENA

  UZELAC ZDENKA ODGAJATELJICA VS 23 DNEVNA IZMJENA

  SERGO IRIS ODGAJATELJICA VS 18 DNEVNA IZMJENA

  PERKI MAGA IVANA ODGAJATELJICA VS 6 ZAMJ.

  MARGITA HRVATIN KUHARICA KV 20 07,30 -15,30 h

  PPO TURNI

  BURBURAN SONJA MED. SESTRA SSS 40 DNEVNA IZMJENA

  ELJKA NEMEC-JOSIPOVI ODGAJATELJ VS DNEVNA IZMJENA

  UZELAC NINA ODGAJATELJICA VSS 36 DNEVNA IZMJENA

  KITANOVI VANNA ODGAJATELJICA SSS 43 DNEVNA IZMJENA

  KOLAKOVI LETICIJA ODGAJATELJICA VS 33 DNEVNA IZMJENA

  KOTLI MARIJA ODGAJATELJICA VS 24 DNEVNA IZMJENA

  MAJDA LONAR ODGAJATELJICA VS 10 DNEVNA IZMJENA

  PAEN BRANKA ODGAJATELJICA VS 29 DNEVNA IZMJENA

  PILIPOVI JELENA MED. SESTRA SSS 30 DNEVNA IZMJENA

  RUBEA KANJUO GORDANA ODGAJATELJICA VS 23 DNEVNA IZMJENA

  LULI DUBRAVKA ODGAJATELJICA VSS 10 DNEVNA IZMJENA

  ANITA OZIMEC ODGAJATELJICA VS 14 DNEVNA IZMJENA

  SMOJVER DANIJELA MED. SESTRA SSS 34 DNEVNA IZMJENA

  TANJA SPUDI-SKORI ODGAJATELJICA VS 8 DNEVNA IZMJENA

  IVA JAGODNIK KNAPI ODGAJATELJICA VS 8 DNEVNA IZMJENA

  ANA LAUTAR ODGAJATELJICA VS 3 DNEVNA IZMJENA

  SANDRA KRAINOVI POM.KUHARICA PKV 9 8,00 16,00 h

  PINJUI MARLETA KUHARICA KV 10 07,00 15,00 h

  PPO ZVONIMIR CVII

  BRANELA NEDA ODGAJATELJICA SSS 37 DNEVNA IZMJENA

  BUI ROBERTA ODGAJATELJICA VS 1

  FRANCETI MIRJANA ODGAJATELJICA VS 24 DNEVNA IZMJENA

  LORENA SISSO ODGAJATELJICA VS 8 DNEVNA IZMJENA

 • 37

  URICA KALINA ODGAJATELJICA VS 34

  OLENJUK LUCIJA MED. SESTRA SSS 31 DNEVNA IZMJENA

  PRPI ANKA ODGAJATELJICA VS 31 DNEVNA IZMJENA

  RIBARI MIRJANA ODGAJATELJICA VS 37 DNEVNA IZMJENA

  SIMI GORICA ODGAJATELJICA VS 31 DNEVNA IZMJENA

  VESNA SEGARI KUHARICA KV 26 07,30 15,30 h

  DORA MATANA-VILI ODGAJATELJICA VS 8 DNEVNA IZMJENA

  LATINKA LONGIN DEFEKTOLOGINJA VSS 16 08 15,00 h

  PPO MAVRICA

  RADMILA BEZJAK ODGAJATELJICA VS 28 DNEVNA IZMJENA

  NIKOLINA DEAJ ODGAJATELJICA VS 9 PORODILJNI

  VEDRANA TAMFELJ-FUAK ODGAJATELJICA VSS 6 DNEVNA IZMJENA

  SUZANA GRLICA MODI ODGAJATELJICA VS 30 DNEVNA IZMJENA

  TATJANA JURKOVI ODGAJATELJICA VS 22 DNEVNA IZMJENA

  VIDICA KONTI ODGAJATELJICA SSS 42 DNEVNA IZMJENA

  RENATA OPAAK-MALIKOVI ODGAJATELJICA VS 22 DNEVNA IZMJENA

  INGRID PETRAK ODGAJATELJICA VS 33 DNEVNA IZMJENA

  JASNA EBALJ ODGAJATELJICA VS 17 DNEVNA IZMJENA

  SEKA TOMULI-RUNI ODGAJATELJICA VS 34 DNEVNA IZMJENA

  SMILJKA MALNAR-MARANGONI ZDR.VODITELJ. VS 31 7,30-14,30h

  MARINKO MAJER EKONOM SSS 31 06,00-14,00h

  BRANISLAVA ZORICA ODGAJATELJ 3 SSS 20 07,30-15,30h

  JASNA CRNI VODITELJICA VS 27 08,00-16,00h

  DRAGICA OP GL.KUHARICA KV 36 06,00-14,00h

  ABANOVI HENYKA KUHARICA KV 34 06,00-14,00h

  GANI VIDA KUHARICA KV 24 06,00-14,00h

  GLAVAN SILVIA KUHARICA KV 33 06,00-14,00h

  JOI MERA POM.KUHARICA PKV 27 07,30-15,30h

  ELEONORA ASTELI-HRELJA KUHARICA KV 13 08,00-16,00h

  MARICA MARI KUHARICA KV 6 06,00-14,00h

  DRAGAN SKUKAN DOMAR-LOA SSS 14 06,00-14,00h

  RADMILA BAJI PEDAGOG VSS 21 08,00-15,00

  PPO RADOST

  MAJA HRELJAC ODGAJATELJICA VS 16 DNEVNA IZMJENA

  DIANA KINKELA ODGAJATELJICA VSS

  34 DNEVNA IZMJENA

  ELJKA MIKI ODGAJATELJICA VS 24 DNEVNA IZMJENA

  RENATA IMAC ODGAJATELJICA VS 20 DNEVNA IZMJENA

  SILVANA MARTI KUHARICA KV 2 od 8 16h

 • 38

  ODGAJATELJI PRIPRAVNICI

  IME MENTOR PODCENTAR DATUM

  VALENTINA VUJE RENATA IMAC RADOST 14.09.2014

  ANTONIJA PEUT MIRJANA RIBARI Z.CVII 28.01.2015

  DAJANA PUNIKAR INGRID PETRAK MAVRICA 15.05.2015

  ANDREA ROMANI 1.10.2015.

  PRIPRAVNIK PSIHOLOG

  IME MENTOR PODCENTAR DATUM

  DANIELA FILINI DARKO SAMBOL KRNJEVO 27.01.2015

  LANOVI STRUNOGA TIMA

  lanovi struno razvojnog tima su pedagoginje Davorka Mesaro i Radmila Baji ,psiholog Darko Sambol, defektolog-logoped Gordana mit, defktolog- soc. Pedagog Latinka Longin, zdravstvena voditeljica Smiljka Malnar Marangoni, kineziolog eljana Mari. Radno vrijeme lanova strunog tima je u pravilu od 08.00-15.00; za zdravstvenu voditeljicu od 07.30.-14.30, a za ostale lanove strunog tima uz mogunost fleksibilne organizacije rada u skladu s potrebama djece, roditelja I djelatnika u neposrednom radu. Struni suradnici e realizirati planirane zadae u svakom podcentru, a u skladu sa prioritetima i potrebama.

 • 39

  TJEDNI RASPORED RADA LANOVA STRUNOG TIMA PO PODCENTRIMA

  Sastanci SRT radni dogovori odravaju se 1 x tjedno. Voditeljica CPO-a obilazi podcentre po svom rasporedu, u pravilu jednom mjeseno. Sastanci radni dogovori s voditeljicama podcentara organiziraju se u PPO Krnjevo ili u podcentru Mavrica jednom mjeseno.

  PPO DAN U TJEDNU

  KRNJEVO

  TURNI

  PODMURVICE RADOST

  Z.CVII

  PEHLIN MAVRICA

  PON. ZDRAVSTVENA VODITELJICA

  LOGOPED

  PSIHOLOG DEFEKTOLOG PEDAGOG

  UTO. PEDAGOG LOGOPED

  ZDRAVSTVENA VODITELJICA

  PSIHOLOG DEFEKTOLOG

  SRI. PSIHOLOG DEFEKTOLOG

  LOGOPED

  PEDAGOG DEFEKTOLOG

  1/2

  ZDRAVSTVENA VODITELJICA

  ET. LOGOPED ZDRAVSTVENA VODITELJICA

  PEDAGOG PSIHOLOG DEFEKTOLOG

  PET. LOGOPED PSIHOLOG DEFEKTOLOG

  1/2

  PEDAGOG DEFEKTOLOG

  1/2

  ZDRAVSTVENA VODITELJICA

  DAN U TJEDNU

  KRNJEVO

  TURNI

  PODMURVICE RADOST

  Z.CVII

  PEHLIN MAVRICA

  PON. ZDRAVSTVENA VODITELJICA

  LOGOPED

  PSIHOLOG DEFEKTOLOG PEDAGOG

  UTO. PEDAGOG LOGOPED

  ZDRAVSTVENA VODITELJICA

  PSIHOLOG DEFEKTOLOG

  SRI. PSIHOLOG DEFEKTOLOG

  LOGOPED

  PEDAGOG DEFEKTOLOG

  1/2

  ZDRAVSTVENA VODITELJICA

  ET. LOGOPED ZDRAVSTVENA VODITELJICA

  PEDAGOG PSIHOLOG DEFEKTOLOG

  PET. LOGOPED PSIHOLOG DEFEKTOLOG

  1/2

  PEDAGOG DEFEKTOLOG

  1/2

  ZDRAVSTVENA VODITELJICA

 • 40

  CPO ZAMET

  Unutarnji ustroj Centra predkolskog odgoja Zamet:

  CENTAR PREDKOLSKOG ODGOJA ZAMET Boe Vidasa 12/A

  PPO ADRESA TELEFON Fax, e-mail

  Broj odgojnih grupa

  ZAMET Boe Vidasa 12/A Tel. 261- 588; Fax. 261 - 588 e-mail: [email protected]

  8

  GARDELIN Zvonimirova 58 tel. 641-102 4

  KRIJESNICA Bujska 17 tel. 262-411 7

  MIRTA Pulska 19 tel. 262-773 5

  OBLAI Obitelj Suanj 9 tel. 637-914 4

  SRDOI Srdoi 55 tel. 626-628, 626-629 7

  Centar predkolskog odgoja Zamet, kao djelatnost ranog odgoja i obrazovanja,

  pristupa svom radu na nain kojim e se najbolje ostvariti svrha, ciljevi i zadae

  predkolskog odgoja i naobrazbe djece. CPO Zamet u sustavu je Djejeg vrtia Rijeka, ali

  ima svoju autonomnost koja se temelji na humanistikom, znanstveno utvrenom,

  strunom, profesionalnom, djelotvornom, odgovornom i pravovremenom provoenju odgoja

  i naobrazbe djece i drugih poslova i zadaa utvrenih Godinjim planom i programom.

  Rad Centra predkolskog odgoja Zamet odvija se u sedam objekata - Podcentara

  predkolskog odgoja - na podruju zapadnog dijela grada Rijeke, a to su: PPO Gardelin,

  Zvonimirova 58, PPO Krijesnica, Bujska 17, PPO Mirta, Pulska 19, PPO Oblai, Obitelji

  Suanj 9, PPO Srdoi, Srdoi 55, PPO Zamet, Boe Vidasa 12 a i vrti pri Djejoj bolnici

  Kantrida, Istarska 43. Upisano je 733 djece u 35 skupina plus 3 skupine u DB Kantrida (cca

  60 djece). Broj obuhvaene djece u CPO Zamet iznosi 793. U stalnom radnom odnosu je

  95 zaposlenika.

  Poslovi Centra predkolskog odgoja odvijaju se u dva smjera:

  1. Poslovi voenja Djejeg vrtia Rijeka, upravno pravni poslovi i administrativno

  raunovodstveni poslovi vode se u upravi Djejeg vrtia Rijeka

  2. Struno razvojni poslovi i poslovi predkolskog odgoja, poslovi prehrane, ienja i

  tehnikog odravanja vode se u Centru predkolskog odgoja Zamet

  Poslovi vezani za voenje centra predkolskog odgoja su: voenje rada i

  poslovanja, programiranje, praenje ostvarivanja Godinjeg plana i programa rada,

 • 41

  suradnja s dravnim, upanijskim i gradskim tijelima i strunim djelatnicima te drugi poslovi

  u svezi s voenjem poslovanja vrtia.

  Radno vrijeme Centra predkolskog odgoja Zamet je od 6.30 do 17.00 sati. Djeca

  borave u vrtiu samo u vremenu odreenom za izvoenje odgojno obrazovnog programa

  i drugih oblika rada. Radno vrijeme svih radnika e se po potrebi mijenjati odlukom

  ravnatelja, a na prijedlog voditelja, odgajatelja, strunih suradnika te prema potrebama

  djece i njihovih roditelja.

  Sve slube su u funkciji ostvarivanja odgojnoobrazovnog rada s djecom i potreba

  roditelja, te e se organizacija rada tome i prilagoavati.

 • 42

  POPIS DJELATNIKA U CENTRU PREDKOLSKOG ODGOJA ZAMET

  RED.

  BROJ IME I PREZIME

  RADNO

  MJESTO

  FUNKCIJA

  GOD.

  STA-

  A

  STR.

  SPREMA PPO

  1. ALIDA ANI ODGAJATELJ 22 VS ZAMET

  2. IRENA BABI ODGAJATELJ 9 VS ZAMET

  3. DIJANA BEDENIKOVI KUHARICA 22 SSS ZAMET

  4. MARINA BJELOBABA ODGAJATELJ 7 VS SRDOI

  5. MIRELA BOI POM. KUHARICA 21 SSS ZAMET

  6. TAJANA BOI POM. KUHARICA 14 SSS OBLAI

  7. LORENA BRAJKOVI ODGAJATELJ 25 VS MIRTA

  8. ANAMARIA BRKLJAI ODGAJATELJ 34 VS GARDELIN

  9. VESNA CELIN ODGAJATELJ 22 VS OBLAI

  10. IVANA CRNI ODGAJATELJ 8 VS SRDOI

  11. MILICA AR POM. KUHARICA 28 SSS SRDOI

  12. DINA ELAN ODGAJATELJ 8 VS SRDOI

  13. NENAD OP DOMAR 28 SSS ZAMET

  14. RADMILA DEVIDE ODGAJATELJ 31 VS OBLAI

  15. TAMARA DIVKOVI ODGAJATELJ 5 VS ZAMET

  16. VLASTA DORII ODGAJATELJ 13 VS SRDOI

  17. VEDRAN DUMI KUHAR 9 SSS MIRTA

  18. DANIJELA FABIJANI ODGAJATELJ 10 VS ZAMET

  19. ANI FUAK ZDRAV. VODIT. 30 VS SRDOI

  20. DANIJELA GRBAC STIPANOVI ODGAJATELJ 20 VS GARDELIN

  21. MARINKA HENT ODGAJATELJ 23 VS KRIJESNICA

  22. KARMEN HLAA ODGAJATELJ 3 38 VSS ZAMET

  23. IVANA ILI ODGAJATELJ 17 VSS KRIJESNICA

  24. MIHAELA IVOEVI ODGAJATELJ 16 VS SRDOI

  25. SUZANA JAKIREVI ODGAJATELJ 6 VS ZAMET

 • 43

  26. VANJA JAKI ODGAJATELJ 14 VS KRIJESNICA

  27. PETRA JANDRI ODGAJATELJ 8 VS ZAMET

  28. MARINKA JURDANA ODGAJATELJ 34 VS KRIJESNICA

  29. VESNA KARAVANI ODGAJATELJ 34 SSS ZAMET

  30. KATICA KATII ODGAJATELJ 23 VS GARDELIN

  31. JULIJANA KATI ODGAJATELJ 33 VS KRIJESNICA

  32. EDINA KESEROVI KUHARICA 10 SSS SRDOI

  33. TAMARA KLI EIMOVI ODGAJATELJ 16 VS SRDOI

  34. ELJANA KOS BAI ODGAJATELJ 28 VS GARDELIN

  35. GORDANA GRBAC KOSIJER PEDAGOG 29 VS ZAMET

  36. KARMEN KOVAI ODGAJATELJ 37 VS GARDELIN

  37. JASMINA KOZLOV PSIHOLOG 27 VSS ZAMET

  38. ANA KREBELJ ODGAJATELJ 23 VS ZAMET

  39. RUICA KRULI ODGAJATELJ 34 VS ZAMET

  40. DRAGICA KRZNARI KUHARICA 18 SSS ZAMET

  41. URICA LINTA ODGAJATELJ 6 VS ZAMET

  42. SNJEANA LOGAR ODGAJATELJ 33 VS MIRTA

  43. SENKA LOZO ODGAJATELJ 28 VS ZAMET

  44. ZORICA LUKI ODGAJATELJ 9 VS DB KANTRIDA

  45. VESNA MAJNARI ODGAJATELJ 32 VS SRDOI

  46. LJUBICA MALEEVI ODGAJATELJ 23 VS ZAMET

  47. JAGODA MARAVI ODGAJATELJ 21 VS SRDOI

  48. JURICA MARGETA KUHAR 9 SSS ZAMET

  49. PJERINA MARII ODGAJATELJ 6 VSS SRDOI

  50. JELENA MARI ODGAJATELJ 41 VS ZAMET

 • 44

  RED.

  BROJ IME I PREZIME

  RADNO

  MJESTO

  FUNKCIJA

  GOD.

  STA-

  A

  STR.

  SPREMA PPO

  51. VLADIMIR MATOEVI ODGAJATELJ 7 VS KRIJESNICA

  52. IVANKA MATOVI ODGAJATELJ 27 VS GARDELIN

  53. SANDRA MEDICA ODGAJATELJ 4 VS KRIJESNICA

  54. INES MONIK KVRGI ODGAJATELJ 28 VS MIRTA

  55. ASIJA MURICA PEDAGOG 20 VSS SRDOI

  56. ESTER MUANOVI ODGAJATELJ 36 SSS ZAMET

  57. MARINA NOVAKOVI ODGAJATELJ 34 VS OBLAI

  58. JADRANKA PAPI TURINA ODGAJATELJ 40 VS OBLAI

  59. JASMINA PAUKOVI ODGAJATELJ 24 VS KRIJESNICA

  60. MIRELA PEI ODGAJATELJ 8 VS SRDOI

  61. DRAGANA PERKOVI KUHARICA 6 SSS SRDOI

  62. MARA PERMAN POM. KUHARICA 24 NK KRIJESNICA

  63. MARTINA PEZELJ ODGAJATELJ 12 VS GARDELIN

  64. GORDANA PISKAVICA ODGAJATELJ 34 VS MIRTA

  65. SNJEANA PLANINI ODGAJATELJ 21 VS ZAMET

  66. PETRA POPOVI DEFEKTOLOG 3 VS SRDOI

  67. MARIJA PREKA ODGAJATELJ 6 VS ZAMET

  68. LJUBICA PROBOJEVI ODGAJATELJ 32 VS OBLAI

  69. ELJKA RUDELI ODGAJATELJ 31 VS KRIJESNICA

  70. JASMINKA SAMARDI KUHARICA 42 SSS ZAMET

  71. SNJEANA SESAR ODGAJATELJ 31 SSS DB KANTRIDA

  72. BARBARA SOLDAN ODGAJATELJ 24 VS SRDOI

  73. NUA SROK ODGAJATELJ 6 VSS SRDOI

  74. DINA STAVER ODGAJATELJ 10 VS OBLAI

  75. OLIVERA STOJANOVI ODGAJATELJ 7 VSS SRDOI

 • 45

  76. INGRID STOJANOVSKI ODGAJATELJ 36 VS OBLAI

  77. ELJKA SUPERINA ODGAJATELJ 8 VS KRIJESNICA

  78. INES IPI ODGAJATELJ 8 VSS SRDOI

  79. SNJEANA OLAJA ODGAJATELJ 13 VS DB KANTRIDA

  80. JANJA TEPAVAC KURZER VOD. KUHINJE 31 VKV ZAMET

  81. MIRJANA TOMI ODGAJATELJ 32 VS MIRTA

  82. JADRANKA TOMLJANOVI ODGAJATELJ 38 VSS KRIJESNICA

  83. IVA TUCI ODGAJATELJ 11 VS KRIJESNICA

  84. SVJETLANA VELIMIROVI ODGAJATELJ 17 VS GARDELIN

  85. BOJAN VERANI KUHAR 7 SSS MIRTA

  86. SUZANA VLAH KUHARICA 13 SSS GARDELIN

  87. ALEKSANDRA VOLF ODGAJATELJ 7 VS MIRTA

  88. MILAN VUKELI EKONOM 22 SSS ZAMET

  89. MARIJA ZRINUI ODGAJATELJ 7 VS MIRTA

  90. BISERKA ZUPII ODGAJATELJ 31 VS OBLAI

  91. SANDRA EKO ODGAJATELJ 22 VS KRIJESNICA

  92. VERA IGI ODGAJATELJ 29 VS MIRTA

  93. MORENA ANDRI SCOTTI ODGAJATELJ 17 VS MIRTA

  94. LIDIJA TOMISICH ODGAJATELJ 19 VS MIRTA

  95. VERONIKA TROELJ ODGAJATELJ 4 VS ZAMET

  DJELATNICI NA ZAMJENI

  1. GORANA BJELI ODGAJATELJ VS

  2. MLADENKA CVIJI KUHARICA SSS

  3. MORENA IPSA ODGAJATELJ VS

  4. ANDREA KOVA ODGAJATELJ VS

  5. SLAVICA LIVAJI KUHARICA SS

  6. MARIJA PETRIEVI ODGAJATELJ VS

  7. UNITA PRECETTI ODGAJATELJ VS

  8. SILVIA RIOSSA ODGAJATELJ VS

 • 46

  RASPORED ODGAJATELJA ZA PEDAGOKU GODINU 2015./2016.

  PODCENTAR BR. SK.

  SKUPINA IME I PREZIME NAPOMENA

  1.

  Gardelin

  Voditelj: Ivanka Matuli

  1. Mjeovita jaslika Danijela Grbac Stipanovi eljana Kos Bai

  2. Mjeovita vrtika redoviti program

  Karmen Kovai Ivanka Matovi

  3. Mjeovita vrtika s ele. Vjerskog programa

  Martina Pezelj Katica Katii

  4. Mjeovita vrtika - za pripadnike tal. nac. manjine

  Anamarija Brkljai Svjetlana Velimirovi

  2.

  Krijesnica

  Voditelj: Sandra Medica

  5. Najmlaa jaslika - bebe Vesna Karavani Jasmina Paukovi

  6. Mjeovita jaslika Jadranka Tomljanovi Vladimir Matoevi

  7. Jasliko - vrtika eljka Rudeli Julijana Kati

  8. Srednja vrtika Sandra eko Vanja Jaki

  9. Mjeovita vrtika 1 Sandra Medica Marinka Hent

  10. Mjeovita vrtika 2 Ivana Ili Marinka Jurdana

  11. Mjeovita vrtika za rano uenje eng. jezika

  eljka Superina Iva Tuci

  3.

  Mirta

  Voditelj: Lorena

  Brajkovi

  12. Mjeovita jaslika Ines Kvrgi Monik Marija Zrinui

  13. Mjeovita jaslika - za pripadnike tal. nac. manjine

  Morena Scotti Andri Z.: Unita Precetti Lidia Tomisichi Z.: Silvia Riossa

  14. Mjeovita vrtika 1 Vera igi Mirjana Tomi

  15. Mjeovita vrtika 2 Gordana Piskavica Snjeana Logar

  16. Mjeovita vrtika- za pripadnike tal. nac. manjine

  Lorena Brajkovi Aleksandra Volf

  4.

  Oblai

  Voditelj: Ljubica

  Probojevi

  17. Mlaa vrtika 1 Ljubica Probojevi Radmila Devide

  18. Mlaa vrtika 2 Biserka Zupii Jadranka Papi Turina

  19. Srednja vrtika Marina Novakovi Vesna Celin

  20. Starija vrtika Ingrid Stojanovski Dina Staver

  PODCENTAR BR. SK.

  21. Mjeovita jaslika Jagoda Maravi Tamara Kli Eimovi

  22. Jasliko-vrtika 1 Pjerina Marii Mihaela Ivoevi

  23. Jasliko-vrtika 2 Vesna Majnari

 • 47

  5.

  Srdoi

  Voditelj: Barbara Soldan

  Marina Bjelobaba

  24. Mjeovita vrtika Barbara Soldan Ivana Crni

  25. Srednja vrtika Ines ipi Mirela Peji

  26. Starija vrtika 1 Nua Srok Dina elan

  27. Starija vrtika 2 Vlasta Dorii Olivera Stojanovi

  6.

  Zamet

  Voditelj:

  Irena Babi

  28. Mlaajaslika Ruica Kruli Danijela Fabijani

  29. Starija jaslika 1 Tamara Divkovi Veronika Troelj Z.: Gorana Bijeli

  30. Starija jaslika 2 Ester Muanovi Suzana Jakirevi Z: Morena Ipsa

  31. Mlaa vrtika redoviti program

  Irena Babi Marija Preka

  32. Srednja vrtika sport Ana Krebelj urica Linta

  33. Mjeovita vrtika sport 1 Jelena Mari Senka Lozo

  34. Mjeovita vrtika sport 2 Ljubica Maleevi Snjeana Planini

  35. Mjeovita vrtika sport 3 Lidija Ersti Petra Jandri Z.: Maja Pauli

  7.

  DB Kantrida

  Voditelj: Snjeana

  Sesar

  36. Mjeovita vrtika Zorica Luki

  37. Mjeovita vrtika Snjeana olaja

  38. Mjeovita vrtika Snjeana Sesar

  Ove pedagoke godine u CPO-u Zamet uvode se u samostalan odgojno-obrazovni rad

  5 odgajatelja pripravnika i jedan pripravnik psiholog.

  Ime i prezime pripravnika

  Zvanje Mentor PPO

  Nadalia Fiamengo Psiholog Jasmina Kozlov Zamet

  Ivana Topi Odgajatelj Nua Srok Srdoi

  Aida Jaarevi Odgajatelj Ines Kvrgi

  Monik Mirta

  Tihana Brajdi Odgajatelj Eda Tomljanovi Krijesnica

  Romina Srok Odgajatelj Vanja Jaki Krijesnica

  Maa Borak Dronji Odgajatelj Biserka Zubii Oblai

 • 48

  RASPORED RADA LANOVA STRUNOG TIMA

  RB. IME I PREZIME STRUNI

  SURADNIK PODCENTAR SJEDITE

  1. ALIDA ANI VODITELJ

  CPO-a ZAMET SVI PODCENTRI

  PPO ZAMET

  2. GORDANA KOSIJER GRBAC

  PEDAGOG ZAMET, OBLAI,

  GARDELIN I DB KANTRIDA

  PPO ZAMET

  3. ASIJA MURICA PEDAGOG KRIJESNICA,

  MIRTA, SRDOI PPO

  SRDOI

  4. JASMINA KOZLOV PSIHOLOG SVI PODCENTRI PPO

  ZAMET

  5. PETRA POPOVI EDUKACIJSKI

  REHABILITATOR SVI PODCENTRI PPO SRDOI

  6. ANI FUAK ZDRAVSTVENA VODITELJICA

  SVI PODCENTRI PPO

  SRDOI

  7. TADEJ IROKA KINEZIOLOG

  vanjski suradnik PPO ZAMET

  I DRUGI CPO-i PPO

  ZAMET

  8. KARMEN HLAA ADMINISTRATOR (INVALID RADA)

  ZAMET PPO

  ZAMET

  a. RASPORED RADA BIJELOG I TEHNIKOG OSOBLJA

  R.B. IME I PREZIME PODCENTRI RADNO MJESTO RADNO

  VRIJEME

  1. SUZANA VLAH GARDELIN KUHARICA 7.00 15.00

  2. DRAGANA PERKOVI KRIJESNICA KUHARICA 7.00 15.00

  3. MARA PERMAN KRIJESNICA POM. KUHARICA 8.00 16.00 4. BOJAN VERANI MIRTA KUHAR 7.00 15.00 5. TAJANA BOI OBLAI POM. KUHARICA 7.00 15.00 6. EDINA KESEROVI SRDOI KUHARICA 7.00 15.00 7. MILICA AR SRDOI POM. KUHARICA 8.00 16.00

  8. JANJA TEPAVAC ZAMET VODITELJ KUHINJE

  6.00 14.00

  9. DIANA BEDENIKOVI ZAMET KUHARICA 6.00 14.00

  10. JASMINKA SAMARDI

  ZAMET KUHARICA 6.00 14.00

  11. JURICA MARGETA ZAMET KUHAR 6.00 14.00

  12. VEDRAN DUMI ZAMET KUHAR 6.30 14.30 8.00 16.00

  13. MIRELA BOI ZAMET POM. KUHARICA 6.30 14.30 8.00 16.00

  14. DRAGICA KRZNARI ZAMET POM. KUHARICA 6.30 14.30 8.00 16.00

  15. NENAD OP SVI PPO-i DOMAR 6.00 14.30 7.00 15.00

  16. MILAN VUKELI SVI PPO-i EKONOM 6.00 14.00

 • 49

  BROJ UPISANE DJECE U CPO-u ZAMET ZA PEDAGOKU GODINU 2015./2016.

  RED.BR. PPO JASLICE BROJ DJEC

  E VRTI

  BROJ DJECE

  1. Gardelin

  88

  Mjeovita 14 Mjeov. 1 vjer. 24

  Mjeovita 2 26

  Mjeovita 3 tal. 24

  Ukupno 14 74

  88

  2. Krijesnica

  135

  Najmlaa (bebe) 8 Srednja 24

  Mjeovita 13 Mjeovita 1 25

  Jasliko-vrtika 19 Mjeovita 2 26

  Mjeovita eng. 20

  Ukupno 40 95

  135

  3. Mirta

  105

  Mjeovita tal. 15 Mjeovita 1 25

  Mjeovita 14 Mjeovita 2 25

  Mjeovita 3 tal. 26

  Ukupno 29 76

  105

  4. Oblai

  80

  - Mlaa 1 14

  - Mlaa 2 17

  - Mjeovita 24

  - Starija 25

  Ukupno - 80

  5.

  5.

  Srdoi

  156

  Mjeovita 15 Mjeovita 25

  Jasliko-vrtika 1 20 Srednja 25

  Jasliko-vrtika 2 19 Starija 1 26

  Starija 2 27

  Ukupno 54 103

  157

  6. Zamet

  168

  Mlaa 12 Mlaa 25

  Starija 1 15 Srednja sport 26

  Starija 2 18 Mjeov. 1 sport 22

  Mjeov. 2 sport 25

  Mjeov. 3 sport 25

  Ukupno 45 123

  168

  UKUPNO 12 skupina 182 23 skupine 551

  7. Djeja bolnica Kantrida

  - - mjeovite skupine

  60*

  UPISANI = 733 (182+551) + 60 = 793

 • 50

  REKAPITULACIJA UPISA ZA PEDAGOKU GODINU 2015./2016.

  SKUPINE BROJ SKUPINA BROJ DJECE

  JASLICE REDOVITE 11 167

  VRTI 15 359

  UKUPNO 26 526

  TALIJANSKE SKUPINEVRTI I JASLICE

  1 j. + 2 v. = 3 15 + 26 + 24 = 65

  SKUPINA ZA RANO UENJE ENGL. JEZIKA

  1 20

  VJERSKA SKUPINA 1 24

  SPORTSKE SKUPINE 4 98

  UKUPNO 35 733

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  STRUKTURA RADNOG VREMENA ODGOJITELJA

  AKTIVNOST TJEDNI BROJ

  SATI DNEVNI BROJ

  SATI Neposredan odgojno-obrazovni rad 27,5 5,5 Dnevni odmor 2,5 0,5 Planiranje, programiranje i vrednovanje rada 2,5 0,5 Priprema prostora i poticaja 2,5 0,5 Suradnja s roditeljima i sustrunjacima 2,5 0,5 Struno usavravanje i ostalo 2,5 0,5

  UKUPNO 40 8

 • 51

  2. MATERIJALNI UVJETI RADA

  Bitna zadae:

  U suradnji s Gradom Rijekom planirati financijska sredstva u cilju osiguravanja

  optimalnih materijalnih uvijeta rada tijekom pedagoke godine 2015./2016.

  Pravovremeno osigurati sva potrebna sredstva i materijale za rad u svim CPO-

  ima, odnosno PPO-ima uvaavajui specifinosti skupina u odnosu na dob i

  vrstu programa, kao i postojee uvijete

  Rad na sveopem poboljanju uvjeta rada, osvjeivanju djelatnika za brigu i

  odgovornost prema sredstvima za rad, kao i angairanju u cilju njihova

  poboljanja (prijavljivanjem na natjeaje, ponudom projekata, suradnjom s

  roditeljima I vanjskim imbenicima itd.)

  Cilj: Osiguravati potrebne uvijete, sredstva i materijale za kvalitetno provoenje djelatnosti i kontinuirano poboljanje uvijeta ivljenja djece i odraslih u vrtiu i zajednici.

 • 52

  CPO MAESTRAL

  PPO OS SI Unutranji prostor Vanjski prostor

  B E L V E D E R

  -perilica posua, tednjak, friider -djeji namjetaj za mj 3 i tal. skupinu - PC, DVD , synthesizer

  -dopuna posua i pribora za jelo

  -postavljanje maski za radijatore -oliiti plafone u djejim sanitarijama -ojaati donje dijelove vrata skupina ( stakleni dio vrata) -sanirati zid u mj.1skupini -lienje kuhinje -farbanje drvenarije

  -sanirati zid vanj.spremita -popravak krovne fasade -sanirati v.zid izmeu 2 od.sk. -sanirati dio mreaste ograde na dvoritu - uvrstiti betonske ploe -montirati novu met.reetku na odvod - sanacija fasade objekta

  D E L F I N

  -nabavka i ugradnja klima ureaja u 2 skupine -nabavka i ugradnja tokova i vrata za 4 skupine

  -dopuna posteljine -dopuna pribora za jelo -zamijeniti pine u sanitarijama

  -izmijeniti podni linoleum-sanitarije -oliiti hodnike, zbornicu,kupaone i kuhinju -sanirati alum. stolariju -osigurati dovod tople vode na sve pine -promijeniti ventilac. sustav u kuhinji -sanirati kvar plinskog bojlera

  -sanirati podne ploice oko stabla -popraviti vrtnu ogradu -sanirati boni zid -zamijeniti lim pod nastrenicom balkona -nadopuniti crijepove -utvrditi stanje statike terena (iznad garae-arhiv)

  G A B B I A N O

  -nadopuna namjetaja (ormara, stolova,lealjki)

  -dopuna posua i pribora za jelo -dopuna posteljine

  -ureenje djejih sanitarija -kupaone -izmjena podnih i zidnih ploica u predsoblju

  -nabava i montaa nadstrenice -sanacija ulaznih vrata -sanacija pjeanika

  K

  V A R N E R

  -nabava maine za mljevenje otpadaka hrane - postavljanje klima ureaja u dvorani za tjelesni -popravak kuhinjske nape

  - dopuna posua, posteljine -nabava pina u dj. san.voru

  -lienje garderobe, kupaona i kuhinje -saniranje i izmjena ploica u djejoj kupaoni i garderob. prostoru (1 kat), kuhinji

  -Saniranje zidova i lamperije ispod stubita i 2 terase ( fasada,drvo i eljez.konstruk.) -izmjena ploica na stepenicama i terasama

 • 53

  K

  V A R N E R

  -popravak sustava kuhinjske ventilacije

  -sanacija podne povrine u arhivu (sdb.3) - saniranje vlage i farbanje zidova ( sdb 3 i star.jasl.) -sanirati zidnu oblogu u ml.jas.

  -sanirati vanjski prostor poligon -sanacija krovnih prozora -popravak drv. klupe -izvriti popravke na fasadi objekta -izmijeniti vanjsku stolariju na objektu

  M A E S T R A L

  -nabava servirnih kolica - nabava penice , tednjaka i kotla u kuhinji -nabaviti nova kuhinjska vrata

  -dopuna posteljine, posua, namjetaja za vrti -nabava lavandina st.jasl.

  -izmjena zidnih i podnih ploica -popravak parketa u ml.jas. -popravak sifona kade-ml.jas.i mj.1 -popravak prozora u dj.sanit.-st.jasl. -popravak vodoinstalacijskih cijevi u kuhinji (vlai,kaplje u autizam) -popraviti mehan.za otvaranje prozora

  -dopuna djejih sprava-dvorite -sanacija pjeanika(jasl.). -sanacija i farbanje ograde na terasama, dvoritu -izmjena oluka i vert.cijevi -popravak nadstrenica na terasama - sanacija vanj.zida i podne beton.ploe -ugradnja drv. vrata na terasi st j - postaviti vanjsku rasvjetu za okoli vrtia -montirati dvorina vrata (istona strana objekta)

  V I D R I C

  - promijeniti vrata na kuhinji -nabavka namjetaja za vrtike skupine

  -dopuna posteljine, posua -nabava namjetaja za vrti -nabava ljestvi s 7 gazita -nabaviti zatitnu mreu za ogradu

  -lienje, lakiranje vanjske stolarije - farbanje stubita, hodnika i dj.kupaonica -sanacija zida u hodniku jasl.skup.i sobi ml.jas.skup. - izmjena zidnih ploica u dj.sanit. vorovima -popraviti kvaku za vrata kupaone

  -nabava sprava za jasliki uzrast -osigurati ogradu na prozoru jasl.garderobe - sanirati zid spremita(ulaz s gornje strane) -nabava dvorine kapije (sj.ulaz) -ugraditi zasun na kapiju (ulaz jug)

 • 54

  E -montirati wc daske-vrt.sk. -popraviti koljku-jasl. -uvrstiti radijator u hod.st.vrt.sk. -promijeniti dio linol. ploa u hodniku jas.

  -zatraiti ugradnju javne rasvjete pred gl.ulaz -izvriti popravke na fasadi objekta

 • 55

  CPO POTOK

  Potok

  Osnovna sredstva i sitni inventar Unutranji prostor Vanjski prostor

  Velika perilica sua Namjetaj za zbornicu za redovni, smjenski rad i jaslice Nabava i ugradnja komunikacijskog ormara za ureenje tel. i kompjuterske instalacije u kancelariji Nabaviti novu sklopivu plou (flip chart) Zamijeniti ili sanirati postojee dotrajale drvene pregrade u sanitarijama i postaviti gdje ih nema Postaviti sigurnosno-alarmni sistem i adekvatno sigurnosno zakljuavanje glavnih ulaznih vrata na objekt Zamjeniti dotrajalu alu- stolariju u cijelom prizemlju Lealjke s pripadajuom posteljinom 100 kom Ili donje navlake za drvene lealjke 50 kom. Navlaka za veliku Elan spuvu RF posue za posluivanje hrane djeci po grupama Sitni rf pribor za pripremu i podjelu hrane u kuhinji Velika RSF kanta s poklopcem za smee Rukice na ormariima u sobi dn. boravka i garderobi Lienje soba, hodnika i sanitarija u prizemlju i na katu Lakiranje parketa na katu i u potkrovlju Postaviti adekvatno zakljuavanje portuna za pjeake i vozila Osigurati pokrivalo za pjeanik

  Topolino

  Popraviti ili zamijeniti glavna ulazna vrata na objektu Bruenje i lakiranje parketa u sobi

 • 56

  Rastoine

  Osnovna sredstva Unutarnji prostor Vanjski prostor

  tednjak Stroj za pranje sua LIilaki radovi sobe, zbornica, garderobe Postavljanje klasinih, umjesto harmo vrata na 1 odgojnoj sobi Bruenje i lakiranje pa