godišnji plan i program rada oš crz

Click here to load reader

Post on 05-Feb-2017

234 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB

  OSNOVNA KOLA

  Nikole Andria 3, Zagreb

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA ZA KOLSKU GODINU 2016./ 2017.

  Zagreb, rujan, 2016.

 • 2

  OSNOVNI PODACI O KOLI

  Naziv kole: CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB

  Adresa kole: Nikole Andria 3, Zagreb

  upanija: Grad Zagreb

  Telefonski broj: 01 6640 166

  Broj telefaksa: 01 6640 167

  Internetska pota: [email protected]

  Internetska adresa: www.crzagreb.hr

  ifra kole: 21-114-154

  Matini broj kole: 3256251

  OIB: 32686631843

  Upis u sudski registar (broj i datum): MBS:080451482; Tt-15/18375-2

  kola vjebaonica za: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

  Ravnatelj kole: Ruica Stipi, prof. def.

  Zamjenik ravnatelja: mr. sc. Teodora Not, predstojnica podrunice Slobotina

  Voditelj smjene: Jasmina Toplianec,prof. def.,vod.Odjela odg i obraz

  Voditelj podrune kole:

  Broj uenika: 51

  Broj uenika od 7-11 godina 13

  Broj uenika od 11- 14 godina 14

  Broj uenika od 14 -17 godina 14

  Broj uenika od 17 21 godina 7

  Broj uenika u produenom boravku: 13

  Broj uenika putnika: 15 izvan grada Zagreba (35 s podruja grada Zagreba)

  Ukupan broj razrednih odjela: 8

  Broj smjena: 1

  Poetak i zavretak svake smjene: 8.00-13.00; 12.00-17.00 PSP

  Broj radnika: 29

  Broj uitelja u produenom boravku: 1

  Broj strunih suradnika: 7

  Broj ostalih radnika: 13

  Broj nestrunih uitelja: /

  Broj pripravnika: 0

  Broj mentora i savjetnika: 2 mentora MSPM

  Broj voditelja SV-a: 0

  Broj raunala u koli: 14

  Broj specijaliziranih uionica: 3

  Broj opih uionica: 8

  Broj portskih dvorana: 1

  Broj portskih igralita: 1

  kolska knjinica: 1

  kolska kuhinja: 1

 • 3

  Centar za rehabilitaciju Zagreb ustanova je socijalne skrbi i u sustavu je Ministarstva socijalne

  politike i mladih.

  Osnovna kola Centra za rehabilitaciju Zagreb je u podrunici Slobotina.

  Centar za rehabilitaciju Zagreb u proljee 2007. dobio je dopusnicu Ministarstva znanosti, prosvjete

  i porta za provedbu osnovnokolskog odgoja i obrazovanja po posebnom programu, te ga od tada i

  provodi. Centar za rehabilitaciju Zagreb tako je upisan u registar osnovnih kola u Republici

  Hrvatskoj pod rednim brojem 886. i ifrom kole 21-114-154.

  Ujedno je punopravna lanica osnovnih kola Hrvatske akademske i istraivake mreu CARnet.

  Time se stekla mogunost ukljuivanja u e- maticu.

  Na temelju lanka 25.,26., 57-68. Statuta Centra za rehabilitaciju Zagreb a sukladno Zakonu o

  socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 33/2013.), l. 28. Zakonu o osnovnom i srednjokolskom

  odgoju i obrazovanju (Narodne novine 87/08 ), Pravilnika o osnovnokolskom i srednjokolskom

  odgoju i obrazovanju djece s tekoama koli (NN 24/2015) i Dravnog pedagokog standarda

  (Narodne novine 63/08) na prijedlog Strunog vijea, Uiteljskog vijea podrunice Slobotina i

  Vijea roditelja odranog 28. 9. 2016. na sjednici Upravnog vijea Centra za rehabilitaciju Zagreb

  odrane 18. 10. 2016. prihvaa se Godinji plan i program rada Osnovne kole Centra za

  rehabilitaciju Zagreb, Nikole Andria 3, Zagreb (podrunica Slobotina) za kolsku godinu

  2016./2017.

  1. PODACI O UVJETIMA RADA

  1.1. Podaci o upisnom podruju

  Upisno podruje Osnovne kole Centra za rehabilitaciju Zagreb obuhvaa ire podruje grada

  Zagreba i Zagrebake upanije. Upisno podruje, dakle, ini grad i neka prigradska naselja, ali su

  prema Rjeenjima o kolovanju kao i Rjeenjima centara za socijalnu skrb o socijalnoj usluzi

  (boravak) u osnovnokolskom programu i djeca iz drugih upanija. Stoga gotovo sve uenike

  ubrajamo kao uenike putnike. Prometna povezanost je dobra, povremeno ima problema zbog

  specifinih potreba naih uenika. Dio uenika dolazi organiziranim prijevozom ZET-a.

  1.2. Unutranji kolski prostori

  Zgrada je jednokatnica izgraena 1984. godine povrine 3359m2. Spojnim aneksom od 2003.

  godine povezana s podrunicom Slobotina 2 za rehabilitaciju odraslih osoba, a koja koristi

  centralnu kuhinju, polivalentnu dvoranu Trokut, bazen i sportsku dvoranu za potrebe psihosocijalne

  rehabilitacije korisnika smjetaja i boravka. Krov zgrade je u sanaciji koja je zapoela poetkom

  rujna.

  U veljai su korisnici usluge smjetaja iz sjedita izmjeteni u podrunicu Slobotina 2 te uselili u

  sobe u smjetajnom dijelu nae podrunice, u prizemno dijelu istog dijela nalaze radionice u sklopu

  podrunice Slobotina 2. U upravnom traktu soba Savjetovalita zbog potrebe kvalitetnog rada je

  dana organiziranom stanovanju za drugu slubu organiziranog stanovanja.

  Prilaz objektu mogu je prijevoznim sredstvima, parking je osiguran, mogu je dolazak vozila s

  nepokretnim korisnicima i prelazak invalidskim kolicima do prostora skupina.

  Prilazni put je rekonstruiran, osiguran je nesmetan dolazak i odlazak svih korisnika (s i bez kolica)

  njihove pratnje, djelatnika i posjetitelja.

 • 4

  Barijere ne postoje.

  U parku koji obuhvaa otprilike 2000m2 postoje drvene klupe i sjenica, a na travnatim dijelovima

  postavljeni su elementi za igru. U parku se nalazi i asfaltirano malo igralite. Uz ogradu je

  zasaena ivica. Povremeno problem vezan uz ovaj prostor postoji zbog devastacije mladih koji se

  znaju okupljati u poslije podnevnim i veernjim satima.

  Ulazna vrata su zamijenjena novim i lakim, zbog zastarjelosti i lakeg ulaska djece u invalidskim

  kolicima.

  Ulazni prostor podrunice koriste povremeno i odrasli korisnici (i njihova pratnja ) iz radionica

  Slobotine 2.

  Dolazak na kat omoguen je dizalom rekonstruiranim prema propisu iz 2009. god. (vanjska ulazna

  i unutarnja sigurnosna vrata).

  Dvorana Trokut u prizemlju koristi se kao polivalentni prostor za priredbe, kulturno drutveni rad,

  radionice i integrirana jutra prema ovom programu. Prostor koristi i za korisnike radionica

  Slobotine 2 kao blagovaonski prostor i povremeno za okupljanja povodom dogaanja i proslava.

  Dvorana za tjelesni odgoj je u relativno dobrom stanju. k. god 2013/14. izmijenjena je rasvjeta, a

  prije toga ureeni su parketi. Svlaionice su djelomino adaptirane, ali nedovoljno opremljene.

  Dvoranu koristi i podrunica Slobotina 2.

  Grijani terapijski bazen koristi se za programe plivanja i ronjenja. Bazen koristi i podrunica

  Slobotina 2. I ove pedagoke godine ustupljeno je koritenje bazena 1x tjedno poslije podne za

  korisnike Centra za odgoj i obrazovanje Prekrije.

  Hodnici u podrunici su prostrani, svijetli, i pruaju mogunost za razliite zajednike radionice

  i/ili aktivnosti.

  Sanitarni prostori djelomino zadovoljavaju potrebe korisnika (obzirom na kronoloku dob,

  prostorno vie nee zadovoljavati potrebe). Rekonstrukcija je napravljena k. god. 2012./2013. kada

  su zamijenjeni elementi za predkolski uzrast, u elemente za kolski uzrast (umivaonici, wc koljke

  i pregrade, ogledala) jer je populacija uglavnom djece kolskog uzrasta. Za potrebe sanitarnog

  prostora uenika u prizemlju potrebno je na isti nain urediti 1 prostor.

  Vodovodne instalacije su u prilino loem stanju i potrebna je stalna hitna intervencija - sanacija,

  koliko je mogue obzirom na financijska sredstva. Brigom i umjenosti domara nije ve dolo do

  havarije.

  Elektrine instalacije su za djelominu rekonstrukciju, pa su intervencije stalno potrebne.

  Kotlovnica je povezana s gradskom toplanom Novog Zagreba. Redovito se odrava i pazi da se svi

  atestovi redovito obnavljaju. O potrebnim zahvatima i/ili zamjenama dijelova brigu vodi ovlatena

  tvrtka (Ese projekt d.o.o.) koja je od velike podrke i pomoi pri kvarovima. Na radijatorima su

  velikom veinom obini ventili zamijenjeni ventilima s termostatskom glavom.

  Stolarija je u nekim dijelovima u kritinom stanju te je potrebno izmijeniti (okrugli prozori,

  didaktika knjinica, 7 staklenih stijena + Mali stan, okrugli prozori u stacionarnom dijelu).

  Kuhinja opremom i prostorom zadovoljava potrebe. Usluge kuhinje i prehrane koristi i podrunica

  Slobotina 2.

 • 5

  Prostori kolskih skupina djelomino zadovoljavaju prostorne uvjete.

  Prostori specijaliziranih uionica zadovoljavaju.

  Opremljenost namjetajem uglavnom zadovoljava, no kako je podrunica namjetavana pred 31

  godinu dio namjetaja bi trebalo zamijeniti novim.

  Knjinica je opremljena manjim brojem knjiga, CD-a i djelomino je pretvorena u didaktiku

  knjinicu zbog potreba ostvarivanja odgojno obrazovnih zadaa i programa prema potrebama

  uenika. Knjinicu koriste i struni djelatnici drugih programa koje izvodi podrunica Slobotina.

  Kabinet za senzornu integraciju, za odgojno obrazovnu potporu iznajmljuje se Poliklinici za

  rehabilitaciju prof. dr. sc. Milena Stojevi Polovina 1x tjedno (utorak) poslije podne. Kabinet je u

  potpunosti opremljen. Obzirom na utvrene potrebe nove djece potrebno je dopuniti kabinet s

  nekoliko alata za provedbu senzorne integracije.

  Snoezelen soba u potpunosti je opremljena za potrebe nae djece- korisnika, a koristi se Snezelen u

  podrunici Slobotina 2.

  Neurofeedback kabinet za novu uslugu neurofeedback koja je uvedena pedagoke godine

  2014./15.za korisnike prema procijenjenoj potrebi.

  Haloterapijska soba slana soba - za potrebe kvalitetnijeg rada nabavljen