godišnji plan i program rada škole 2016-2017

of 65 /65
Osnovna škola «IVAN GORAN KOVAČIĆ» 31400 ĐAKOVO, Kralja Tomislava 25 MB-3011143 OIB - 31582799502 ŽR – 2402006- 1100587273 tel.: 031 / 813-572; fax: 031 / 813-282 Glazbena škola: 031 / 821-260; informatika: 822-260 http://os-igkovacic-dj.skole.hr IBAN HR04 2402006 1100587273 E- mail: [email protected] Klasa: 602-01/16-329 Ur.broj.2121/13-16-1 Đakovo, 27. rujna 2016.. Na osnovi članka 28 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 51. Statuta OŠ "Ivan Goran Kovačić " Đakovo, Školski odbor OŠ "Ivan Goran Kovačić " Đakovo, na sjednici održanoj 27. rujna 2016.. god. a na prijedlog Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja donosi: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE U 2016./2017. 1

Author: dophuc

Post on 20-Dec-2016

250 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GODINJI PLAN I PROGRAM RADA KOLE

Osnovna kola IVAN GORAN KOVAI31400 AKOVO, Kralja Tomislava 25 MB-3011143

OIB - 31582799502 R 2402006-1100587273

tel.: 031 / 813-572; fax: 031 / 813-282

Glazbena kola: 031 / 821-260; informatika: 822-260

http://os-igkovacic-dj.skole.hr IBAN HR04 2402006 1100587273 E-mail: [email protected]

Klasa: 602-01/16-329Ur.broj.2121/13-16-1akovo, 27. rujna 2016..

Na osnovi lanka 28 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli i lanka 51. Statuta O "Ivan Goran Kovai " akovo, kolski odbor O "Ivan Goran Kovai " akovo, na sjednici odranoj 27. rujna 2016.. god. a na prijedlog Uiteljskog vijea i Vijea roditelja donosi:

GODINJI PLAN I PROGRAM RADA KOLE

U 2016./2017.

OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ KOLI

Osnovna kola "Ivan Goran Kovai"

AdresaKralja Tomislava 25, akovo

Broj_i_naziv pote31400 akovo

Broj telefona813 572; Broj telefaksa: 813 282

upanijaOsjeko-baranjska

Broj uenikaI-IV razred: 262 u.

V-VIII razred: 298 u.

Ukupno : 560 u.

GLAZBENA KOLAI. razredII. razredIII. razredIV. razredV. razredVI. razredUKUPNO

AKOVO393117211722147

PO SEMELJCI107613431

PO STRIZIVOJNA86462228

Ukupno:574427282228206

Sveukupno:797

Broj razrednih odjela

I-IV 14

V-VIII 16

Glaz. k. 18

Ukupno48

Ukupno djelatnika78

a) uitelja razredne nastave14

b) uitelja predmetne nastave31

c) uitelja glazbene kole18

d) strunih suradnika4

e) ostalih djelatnika11

Voditelj glazbene kole: Sandro Funari

Ravnatelj kole : Tihomir Benke

GODINJI PLAN I PROGRAM RADA KOLEZA K. GOD. 2016./2017.

1. UVJETI RADA

1.1 PODACI O KOLSKOM PODRUJU

Upisno podruje kola dijeli sa kolom "Vladimir Nazor" i moemo konstatirati da se broj uenika bitno smanjuje. Ove kolske godine upisali smo 3 odjela umjesto planirana 4. Budui da je odreena rajonizacija za svaku kolu ona pokazuje da nae upisno podruje ima osjetno manji broj uenika za upis u 1. razred. Smatramo da treba razmotriti ponovno rajonizaciju izmeu O V. Nazor i nae kole te ravnomjerno podijeliti broj uenika prema postojeim kapacitetima kola.

1.2. PROSTORNI UVJETI

1.2.1. Unutranji kolski prostori

kola u gradu ima dva objekta. Jedan objekt koriste uenici razredne nastave, a drugi objekt koriste uenici predmetne nastave. Zgrada razredne nastave prostorno zadovoljava potrebe nastave ali bi uvjeti rada morali biti bolji. Zgrada ima centralno grijanje prikljueno na plinsku mreu. Izmijenjena je sva vanjska stolarija na uionicama i ulazu kole. Program tjelesne i zdravstvene kulture razredna i predmetna nastava realizira u Gradsko nastavno portskoj dvorani. U potkrovlju zgrade razredne nastave adaptiran je i osposobljen prostor namijenjen za rad izborne nastave informatike uionicu veliine 65 m, arhivu veliine 24 m, i 55 m hodnika. Ovom adaptacijom stvorili smo primjerene prostorne uvjete za rad uenika u izbornoj nastavi informatike. Zgrada predmetne nastave ima kabinetsku nastavu za sve predmete osim za tehniku kulturu gdje se odvija u specijaliziranoj uionici. Ukupno 9 uionica sa 5 kabineta i jednom specijaliziranom uionicom, knjinicom, itaonicom i prostor namijenjen za rad izborne nastave informatike.U zgradi razredne nastave (podrumski prostor i potkrovlje) adaptirano je u prostor namijenjen glazbenoj koli. Prostor se sastoji od:- uionice za solfeggio veliine 85 m,- tri prostorije za klavir veliine 18,32 m,- tri prostorije za gitaru veliine 66,98 m i - tri prostorije za tamburu veliine 51,84 m i - prostorije za violinu 24 m i

Gore navedeni prostor je u cijelosti adaptiran s posebnim sanitarnim prostorijama.Oprema kolskim namjetajem i glazbalima je zadovoljavajua.

PRIKAZ UNUTRANJEG KOLSKOG PROSTORA I NJEGOVE NAMJENE U K. GOD. 2016./2017., TE STANJE OPE OPREME (namjetaj) Tablica 1.

Naziv_prostora(klasi. u.,specijalizirana,knjinica, kabinet, dvorana)Broj

Veliinau m

Namjena u smjenama po dvije smjeneifra stanja

opaOp.did

Razredna nastava - klasine uionice8488 82 1

-spec. uionica za informatiku2651 11 2

TV-sala1851 11 1

Ukupno m534

Predmetna nastava

-uionica s kabinetom8658 8 3 2

-uionica za vjeronauk1651 1 1 2

Ukupno 12650

Sveukupno:1184 m2

OPREMLJENOST KOLE

TV prijemnik s videorekorderom3 kom

Grafoskop10 kom

CD player 16 kom

Episkop1 kom

Tambure 20 kom

Gitara3 kom

Pijanino4 kom

Elektrini piano1 kom

Flauta1 kom

Violina2 kom

Kompjutori PC37 kom

Prijenosno raunalo7 kom

LCD projektor7 kom

Glazbena linija2 kom

Razglas za kolu2 kom

Knjiga u kolskoj knjinici 8096 kom

Prinova knjiga u proloj k. god.9 kom

OPREMA ZA SPECIJALIZIRANU UIONICU

1. BiologijaDANE

2. KemijaDANE

3. FizikaDANE

Opremljenost radionice za tehniku kulturu : DOBRAKnjiga po ueniku I-IV raz. (naslova) 6Knjiga po ueniku V-VIII raz.(naslova) 6

a) Ukupno neto povrina kolskog prostora3420

b) Ukupna povrina samo uenikog prostora1295

c) Prosjeno m uionikog prostora po ueniku 2.65

d) Povrina uionikog prostora po ueniku u najmanjoj uionici u jednoj smjeni 2.16

e) Koliko je neprikladnih uionica u koli s obzirom na veliinu nema

PRIKAZ SVIH ZAPOSLENIH DJELATNIKA U KOLI1.3. PODACI O UITELJIMA

Ime i prezimeGod.staaStrukakolska spremaPredmetGod. ro.

1. Zdenka Peri29uiteljicaVSRN1960.

2. Anelka Blaevi37uiteljicaVSRN1958.

3. Zrinka Funari8uiteljicaVSSRN1982.

4. Mara ar26uiteljicaVSSRN1961.

5. Anica Glavina32uiteljicaVSRN1961.

6. Ivica Babi36uiteljVSRN1955.

7. Ljiljana Andri31uiteljicaVSRN1960.

8. Slavenka uri11uiteljicaVSSRN1982.

9. Mirjana Gavran29uiteljicaVSRN1963.

10. Marija imievi19uiteljicaVSSRN1973.

11. Morana Babi30uiteljicaVSRN1960.

12. Darija Lozi5uiteljicaVSSRN1982.

13. Ksenija Tima apo15uiteljicaVSSRN1976.

14. Goranka Jurkovi39uiteljicaVSRN1953.

15. Marija Biuk15profesorVSSHJ1977.

16. Jasmina Munan5profesorVSSHJ1986.

17. Mihaela Andabak7profesorVSSHJ1981.

18. Ante Andabak15profesorVSSHJ1975.

19. Mirta Bukovi25profesorVSSLK1964.

20. Magdalena Golua 17profesorVSSGK1976.

21. Vedran ikovi8profesorVSSEJ,POV1979.

22. Valentina Blaevi0profesorVSSEJ,HJ1990.

23. Mira Toki34profesorVSSEJ,NJJ1959.

24. Goranka imi10profesorVSSEJ,NJJ1980.

25. Jelena Prskalo10profesorVSSEJ,NJJ1981.

26. Marija Toki4profesorVSSMAT,INF1987.

27. Slavica Krii31profesorVSSMAT1960.

28. Zdravko uri23profesorVSSMiF1963.

29. Ljiljana Brajko23profesorVSSMiF1967.

30. Nataa ego15profesorVSSBiK1968.

31. Mirjana Kereta15profesorVSSBiK1973.

32. Ivo Gali39profesorVSSPOV;GEO1953.

33. Nikolina Palfi6profesorVSSPOV1980.

34. Damir Ere27profesorVSSTK, INF.1964.

35. Vinko Pilipovi29profesorVSSTK, INF.1960.

36. Dejan Perokovi13profesorVSSTK1977.

37. Ilija Kovaevi23profesorVSSTK, INF.1967.

38. Goran ar30profesorVSSTZK1961.

39. Ivan Duvnjak35profesorVSSTZK1960.

40. Danica eravica27profesorVSSVJ1958.

41. Terezija Jurkovi26profesorVSSVJ1963

42. Mara Kovaevi31profesorVSSVJ1954.

43. Marina Filipovi 7profesorVSSKEM1982.

44. Jerko Vrbanec 3profesorVSSGEO1987.

45. Petar Miku 3profesorVSSPOV1987.

Glazbena kola

Ime i prezimeGod.StaaStrukakolska spremaPredmetGod. ro.

1.Brigita Menrat16profesorVSSklavir1977.

2.Lilian Giber Opaak13profesorVSSklavir1979.

3.Ljudevit Lauin2mag. gl. ped.VSSgitara1982.

4.Vedran Zec16profesorVSSgitara1975.

5.Marijan ati8profesor VSStambura1985.

6.Vladimir ati20profesorVSStambure1972.

7.Kristijan Funari11profesorVSStambura1982.

8.Tomislav Radievi10profesorVSStambura1982.

9.Tomislav Seiter8profesorVSStambura1985.

10.Darko uni11profesorVSStambura1982.

11.Agneza Hegyi10profesorVSSviolina1974.

12.Martina Rado4mag. gl. ped.VSSsolfeggio1989.

13.Sanja Gavran9profesorVSsolfeggio1982.

14.Sandro Funari13profesorVSSvoditelj/tambura1979.

15.Marijana Matijevi10mag. muzikeVSSzbor, klavir1978.

16.Maja Varga8profesorVSSklavir1984.

17.Adam Pavi36suradnikSSSgitara1952.

18.Igor Dumani5prvostupnikVStambura1986.

19.Hrvoje Juzbai0prvostupnikVSStambura-zamjena za T. Seiter1980.

20.Robert Teanovi0prvostupnikVSSsolfeggio-zamjena za Sanju Gavran1991.

21.Matea Mati0prvostupnikVSSklavir1993.

U ovoj kolskoj godini nastava je struno zastupljena u svim predmetima. U glazbenoj koli nije struno zastupljen jedan dio nastave klavira, jedan dio nastave gitare.Uitelja putnika u glazbenoj koli je 12.

PODACI O RAVNATELJU I STRUNIM SURADNICIMATablica 7.

Ime i prezimeGod.staaStrukakolska spremaPredmetGod. ro.

1. Tihomir Benke30profesor PTOVSSTK 1962.

2. Ana Pavlinovi33dipl. pedagogVSSPedagoginja 1959.

3. Ljilja Runje21profesor psihologijeVSSPsihologinja 1963.

4. Zvonimira Somer5mag. defektologije VSSDefektologinja1988.

5. Josip Drmi 5knjiniarVSSKnjiniar 1983.

PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIKOM OSOBLJUTablica 8.

Ime i prezimeGod.staaStrukakolska spremaPoslove koje obavljajuGod. ro.

1. Ante Krii35pravnikVSStajnik 1957.

2. Alen Benke 13ekonomskaSSSraunovoa 1984.

3. Stjepan izmarevi32metalskaSSSloa 1962.

4. Mirko Gams 26vodoinstalaterSSSdomar 1967.

5. Blaenka Ilijevi25ugostiteljskaSSSkuharica 1967.

6. Ljubica Perko32ugostiteljskaSSSkuharica 1964.

7. Marija Jurec 28radnicaNKVspremaica 1957.

8. Mirjana Gams 17radnicaSSSspremaica 1972.

9. Melita Kovaevi 17radnicaNKVspremaica 1978.

10. Janja Miler28radnicaNKVspremaica1952.

ORGANIZACIJA SMJENA

Nastava je organizirana u dvije smjene. Prva smjena poinje u 8 sati, a druga u 14 sati. Smjene su organizirane na nain da uenici svih 1.,3.,5.i 7. razreda idu u jednu smjenu, a uenici 2.,4.,6. i 8. razreda u drugu smjenu. Smjene se izmjenjuju svaki tjedan.

U suprotnu smjenu dolaze uenici ukljueni u izborne programe.ORGANIZACIJA RADAPODACI O UENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

BROJ UENIKA Tablica 9.

Raz.svegaS tekoamau razvojuponavljaiRazrednik

1.a1.b1.c2019211210111 prilagodba1 prilagodba

Mirjana GavranMarija imieviMorana Babi

Ukupno60332 prilagodbe

0

2.a2.b2.c15211871371 prilagodba1 prilagodba1 prilagodbaDarija LoziKsenija Tima apoGoranka Jurkovi

Ukupno54273 prilagodbe

0

3.a3.b3.c3.d2022161611889

1 individualizacija1 prilagodba Zdenka PeriAnelka BlaeviZrinka FunariMara ar

Ukupno74361 prilagodba1 individualizacija0

4.a4.b4.c4.d19162118671071 individualizacija2 individualizacije2 prilagodbeAnica GlavinaIvica BabiLjiljana AndriSlavenka uri

Ukupno74302 prilagodbe 3 individualizacija0

UKUPNOI.-IV2621268 prilagodbi4 individualizacije0

5.a5.b5.c5.d192020161013891 individualizacijaNataa egoMira TokiJasmina MunanMarija Toki

Ukupno75401 individualizacija0

6.a6.b6.c6.d17172019889132 individualizacije

1 prilagodba1 individualizacijaZdravko uriGoran arDamir EreVedran ikovi

Ukupno73381 prilagodba3 individualizacije0

7.a7.b7.c7.d202119201212610

1 prilagodbaIvan DuvnjakMihaela AndabakGoranka imiLjiljana Brajko

Ukupno 80401 prilagodba

0

8.a8.b

8.c8.d1419

181988

10101 individualizacija1 prilagodba i 1 individualizacija

1 prilagodbaSlavica KriiMirjana Kereta

Tomislava JanoMarija Biuk

Ukupno70362 prilagodbe2 individualizacije0

UKUPNO V.-VIII.2981544 prilagodbe 6 individualizacija0

UKUPNO I.-VIII.56028012 prilagodbi 10 individualizacija0

GLAZBENA KOLA

RAZREDPREDMETBROJ UENIKARAZREDNIKUITELJI

1.gitara

15SANDRO FUNARI

Adam PaviLjudevit LauinVedran ZecBrigita MenratLilian Giber OpaakMaja Varga(Matea Mati)Marijana MatijeviSandro FunariTomislav RadieviDarko uniAgneza HegyiSanja Gavran(Robert Teanovi)

klavir9

tambura10

violina5

tambure - PO Semeljci10IGOR DUMANIMarijan atiIgor DumaniMartina Rado

tambure - PO Strizivojna8TOMISLAV SEITERVladimir atiTomislav SeiterMartina Rado(Hrvoje Juzbai)

UKUPNO:57

2.gitara

9DARKO UNI

Adam PaviLjudevit LauinVedran ZecBrigita MenratLilian Giber OpaakMaja Varga(Matea Mati)Marijana MatijeviKristijan FunariTomislav RadieviDarko uniAgneza HegyiSanja Gavran(Robert Teanovi)

klavir13

tambura6

violina3

tambure - PO Semeljci7IGOR DUMANIMarijan atiIgor DumaniMartina Rado

tambure - PO Strizivojna6TOMISLAV SEITERVladimir atiTomislav SeiterMartina Rado(Hrvoje Juzbai)

UKUPNO:44

3.gitara

3MARIJANA MATIJEVI

Ljudevit LauinVedran ZecBrigita MenratLilian Giber OpaakMaja Varga(Matea Mati)Marijana MatijeviTomislav RadieviDarko uniAgneza HegyiSanja Gavran(Robert Teanovi)

klavir10

tambura3

violina1

tambure - PO Semeljci6IGOR DUMANIMarijan atiSandro FunariMartina Rado

tambure - PO Strizivojna4TOMISLAV SEITERVladimir atiTomislav SeiterMartina Rado(Hrvoje Juzbai)

UKUPNO:27

4.gitara

3LJUDEVIT LAUIN

Adam PaviVedran ZecBrigita MenratLilian Giber OpaakMaja Varga(Matea Mati)Marijana MatijeviKristijan FunariTomislav RadieviDarko uniAgneza HegyiSanja Gavran(Robert Teanovi)

klavir8

tambura9

violina1

tambure - PO Semeljci1IGOR DUMANISandro FunariMartina Rado

tambure - PO Strizivojna6TOMISLAV SEITERVladimir atiMartina Rado(Hrvoje Juzbai)

UKUPNO:28

5.gitara

4ADAM PAVI

Adam PaviLjudevit LauinVedran ZecBrigita MenratLilian Giber OpaakMaja Varga(Matea Mati)Tomislav RadieviDarko uniAgneza HegyiSanja Gavran(Robert Teanovi)

klavir8

tambura2

violina3

tambure - PO Semeljci3IGOR DUMANIMarijan atiIgor DumaniSandro FunariMartina Rado

tambure - PO Strizivojna2TOMISLAV SEITER Tomislav SeiterMartina Rado(Hrvoje Juzbai)

UKUPNO:22

6.gitara

8KRISTIJAN FUNARI

Adam PaviLjudevit LauinVedran ZecBrigita MenratLilian Giber OpaakMaja Varga(Matea Mati)Kristijan FunariDarko uniAgneza HegyiSanja Gavran(Robert Teanovi)

klavir7

tambura5

violina2

tambure - PO Semeljci4IGOR DUMANIIgor DumaniSandro FunariMartina Rado

tambure - PO Strizivojna2TOMISLAV SEITER Vladimir atiTomislav SeiterMartina Rado(Hrvoje Juzbai)

UKUPNO:28

UKUPNO UENIKA U GLAZBENOJ KOLI:206 uenika

GLAZBENA KOLA - tablini prikaz brojnog stanja po razredima i instrumentima

instrumentI. razredII. razredIII. razredIV. razredV. razredVI. razredukupno po instr.

MATINA KOLA U AKOVU

KLAVIR9131088755

GITARA159334842

TAMBURA106392535

VIOLINA53113215

Ukupno:393117211722147

PODRUNI ODJEL U SEMELJCIMA

TAMBURE107613431

PODRUNI ODJEL U STRIZIVOJNI

TAMBURE86462228

Ukupno:574427282228206

predmetMUkupno

klavir134255

gitara251742

tambura702494

violina11415

UKUPNO10997206

Brojno stanje nakon sjednica razrednih vijea pokazuje da ove kolske godine kola ima ukupno 595 uenika od toga 298 djevojica. 17 uenika radi po redovnom nastavnom programu uz prilagodbu sadraja i 4 uenika po redovnom nastavnom programu uz primjenu individualiziranih postupaka. Razrednu nastavu pohaa 283 uenik u 15 odjela. Predmetna nastava broji 312 uenika u 16 odjela. Glazbena kola ima 147 uenika u 6 razreda u akovu. U podrunim odjelima u Semeljcima u 6 razreda imamo 31 uenika dok u Strizivojni u 6 razreda imamo 28 uenika. Od ukupno 206 uenika u glazbenoj koli djeaka je 109 a djevojica 97. Ukupno u koli ima 797 uenika u 49 odjela, od toga je 392 djevojice. Broj uenika u odjelima je uglavnom ravnomjerno rasporeen.

KALENDAR RADA KOLETablica 10.

OBRAZOVNO RAZDOBLJEMjesecBroj radnih danaBroj nastavnih dana Broj praznikai nedjelja Broj planiranihproslavaBrojuenikihpraznika

I. OBRAZOVNO RAZDOBLJE05.9.-23.12.2016.IX20204

X202051

XI21215

XII1717714

II. OBRAZOVNO RAZDOBLJE12.1.- 14.6.2017.Proljetnipraznici13.4.- 23.4. 2017.I141467

II21204

III232241

IV131366

V22225

VI101021

UKUPNO18117948417

Dravni praznici i blagdani

08.10. - Dan neovisnosti

01.11. - Dan svih svetih

25.12. - Boi (23.12. priredba za uenike)

1.1. - Nova godina

6.1. - Sveta tri kralja

16.4. - Uskrs

1.5. - Praznik rada

8.5. - Dan grada akova

15.6. - Tijelovo

Prvo obrazovno razdoblje traje od 5. 9. 2016. do 23. 12. 2016.Nenastavni dan ponedjeljak 31. 10. 2016., Zimski odmor uenika poinje 27. 12. 2016., a zavrava 11. 01.2017.Drugo obrazovno razdoblje traje od 12. 01. 2017. do 14. 06. 2017.Nenastavni dan petak 24. 3. 2016. Dan kole, Proljetni odmor za uenike poinje 13.4. 2017., a zavrava 21.4. 2017. godine.Upis uenika u prvi razred obavit e se prema uputama Ureda dravne uprave, a planiramo tijekom svibnja obaviti sistematske preglede i komisijsku obradu, a sam upis u prvom tjednu lipnja.Audicija za prvi razred glazbene kole za kolsku godinu 2017./2018. e se odrati krajem svibnja i poetkom lipnja 2017. godine.Dopunski rad za uenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz najvie dva predmeta realizirat e se u lipnju, a u kolovoza popravni ispit za uenike koji za vrijeme dopunskog rada ne isprave negativnu ocjenu. Podjela uenikih svjedodbi bit e krajem lipnja i krajem kolovoza.Zavrnu sveanost i podjelu Goranove nagrade imat emo pri podjeli uenikih svjedodbi.Sjednice uiteljskog vijea odravat e se jedanput mjeseno. Mjeseni planovi su sastavni dio godinjeg plana i programa rada kole. kola je izradila kolski kurikulum prema odredbi lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli.Godinji plan i program rada kole bit e izraen do kraja rujna.Natjecanje uenika u okviru pokreta "Znanost mladima" organizirat emo prema kalendaru koji propie Ministarstvo i Agencija, a okvirno bi to izgledalo ovako: kolska natjecanja do kraja sijenja 2017., upanijska natjecanja tijekom veljae i oujka, a dravna natjecanja tijekom travnja i svibnja 2017.godine.Program kolskih susreta "Lidrano" ostvarivat emo prema sljedeem programu: kolski susret u periodu do kraja sijenja 2017., sudjelovanje na opinskom susretu u veljai 2017. a sudjelovanje na upanijskom susretu planiramo u oujku 2017., dravni susret odrat e se tijekom svibnja 2017.Vremenske odrednice planiramo prema kalendaru prologodinjih susreta i natjecanja.Uitelji koji e ostvarivati taj dio programa su oni koji imaju u svom zaduenju voenje odreenih izvannastavnih grupa i dodatnih oblika rada.Sreivanje pedagoke dokumentacije (razrednih knjiga, imenika, matinih knjiga i e matice) planira kola u vremenu od 20. do 30.lipnja.U tom vremenskom periodu planira se i predaja izvjea razrednika, uitelja i kole.Do kraja kolske godine sredit e se i spomenica kole.

RASPORED RADANastavni tjedankola e i u ovoj kolskoj godini raditi u petodnevnom nastavnom tjednu.Prostorni uvjeti - 15 razrednih odjela u jednoj smjeni i 16 odjela u drugoj smjeni u smjeni te 18 uionica omoguuju rad u petodnevnom nastavnom tjednu.Organizacija rada je takva da uenici dolaze u drugu smjenu na izbornu nastavu iz stranog jezika i informatike.

GODINJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA KOLE

GODINJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMATablica 11.

NAZIV PREDMETAGODINJI BROJ SATI NASTAVE po odjelima od I - VIII razreda

IIIIIIIVVVIVIIVIIIUkupno

Hrvatski jezik5255257007007007005605604970

Likovna kult.1051051401401401401401401050

Glazbena kult.1051051401401401401401401050

Engleski jezik2102102802804204204204202660

Matematika4204205605605605605605604200

Priroda210280490

Biologija280280560

Kemija280280560

Fizika280280560

PiD2102102804201120

Povijest2802802802801120

Zemljopis2102802802801050

Tehnika kult.140140140140560

TZK3153154202802802802802802450

Izb. Njemaki jezik2107014070140630

Informatika3502802802801190

Vjeronauk2102102802802802802802802100

Ukupno2100210028003010378039204270434026320

Nastavni dani5255257207207207207207205370

GODINJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMATablica 11.

NAZIV PREDMETAGODINJI BROJ SATI NASTAVE po odjelima od I - VI razreda

I.II.III.IV.V.VI.Ukupno

Gitara7044221412102805602316

Klavir4226104695605604903111

Tambure131389161011204907705194

Violina2351414770210140842

Solfeggio2802802802802802801680

Zbor7070140

Orkestar7070140

Komorno muziciranje70707070280

Teorija glazbe3535

Ukupno29532344175624501890234513738

PLAN IZVANUIONIKE NASTAVE

(plivanje, ekskurzije, kola u prirodi, posjete muzejima, galerijama i sl.)Uenici 1.-ih razreda realizirat e dva poludnevna izleta tijekom kolske godine. Za uenike 2.-ih razreda planiramo jednodnevne izlete na podruju nae regije, tj. Republike Hrvatske. Uenici 3.razreda realizirat e kolu u prirodi u trajanju od est dana (u okviru koje e se ostvariti obuka neplivaa). kolu i prirodi i ove godine planiramo realizirati u Orahovici. Uenici 4. razreda realizirat e viednevnu ekskurziju na kraju kolske godine u skladu s mogunostima kole i uenika.Za uenike 6.-ih razreda planiramo jednodnevni izlet u Krapinu. Za uenike 7. razreda organizirat emo ekskurziju od vie dana na kraju kolske godine u skladu s mogunostima kole i uenika.Za uenike 8.-ih razreda planiramo dvodnevni izlet u Vukovar. Uenici 7. i 8. razreda jedan broj sati nastave ostvarit e u ljetnom periodu (6.mj.) na gradskom bazenu ako vremenski uvjeti budu odgovarali. Posjete muzejima i izlobama organizirat e se u razrednoj i predmetnoj nastavi te u glazbenoj koli i to tijekom kolske godine.Ovi sadraji detaljnije su planirani kolskim kurikulumom koji je sastavni dio ovog programa.

PLAN IZBORNIH PREDMETA U KOLITablica 12.

Naziv programaRazredBroj uenikaIzvritelj Programa

Sati

tjednogod.

Njemaki jezik4.36Jelena Prskalo6210

Njemaki jezik5.10Jelena Prskalo270

Njemaki jezik6.27Jelena Prskalo4 140

Njemaki jezik7.11Jelena Prskalo270

Njemaki jezik8.20Jelena Prskalo4140

Informatika5.71Ilija Kovaevi10350

Informatika6.48Vinko Pilipovi8280

Informatika7.36Vinko Pilipovi6210

Informatika7.16Damir Ere2 70

Informatika8.11Ilija Kovaevi270

Informatika8.44Damir Ere6210

Vjeronauk1.59Danica eravica6210

Vjeronauk2.38Terezija Jurkovi4140

Vjeronauk2.15Mara Kovaevi 270

Vjeronauk3.49Danica eravica6210

Vjeronauk3.21Mara Kovaevi270

Vjeronauk4.73Mara Kovaevi8280

Vjeronauk5.75Mara Kovaevi8280

Vjeronauk6.71Terezija Jurkovi8280

Vjeronauk7.79Danica eravica8280

Vjeronauk8.70Terezija Jurkovi8210

RAD PO REDOVITOM PROGRAMU UZ PRILAGODBU SADRAJA I INDIVIDUALIZIRANE POSTUPKE Tablica 13.

Rjeenjem odreen oblik radaBroj uenika s primjerenim oblikom kolovanja po razredima

Ukupno

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.

Redoviti program uz individualizirani pristup0013030210

Redoviti program uz prilagodbu sadraja2312011212

Podatci o uenicima nalaze se kod strune slube kole.

DOPUNSKA NASTAVATablica 14.

PredmetRazredgrupaBroj u.Sati god.Ime uitelja izvritelja

Matematika1. 31453Uitelji 1. razreda

Hrvatski jezik1. 31352Uitelji 1. razreda

Matematika2. 31253Uitelji 2. razreda

Hrvatski jezik2. 31552Uitelji 2. razreda

Matematika3. 3953Uitelji 3. razreda

Hrvatski jezik3.3952Uitelji 3. razreda

Matematika4. 41472Uitelji 4. razreda

Hrvatski jezik4. 41168Uitelji 4. razreda

Hrvatski jezik5. 11035Jasmina Munan

Hrvatski jezik6. 11035Ante Andabak

Hrvatski jezik7. 11035Mihaela Andabak

Hrvatski jezik8. 1535Marija Biuk

Engleski jezik5.11035Mira Toki

Engleski jezik6. 1735Vedran ikovi

Engleski jezik7. 1435Goranka imi

Engleski jezik8. 1835Valentina Blaevi

Matematika5. 11535Marija Toki

Matematika6. 11535Zdravko uri

Matematika7. 1935Ljiljana Brajko

Matematika8. 1835Slavica Krii

PLAN RADA S NAPREDNIM UENICIMA

Uoavanje i procjenjivanje osobina uenika koji pohaaju kolu vrit e se kontinuirano od strane uitelja, strunih suradnika (psihologa kole) u koli i izvan nje tijekom cijele kolske godine. kola e se koristiti podacima i miljenjem roditelja, odgojitelja i drugih strunjaka.Za svako dijete za koje se ustanovi da posjeduje odreenu nadarenost kola e izraditi poseban program. Procjenjivanje osobina uenika vrit e struni tim imenovan od strane uiteljskog vijea (uitelji RN, predmetne nastave, psiholog i pedagog).U cilju razvoja darovitih uenika kola e u skladu sa svojim mogunostima omoguiti uenicima rad u programima razliite teine, interesne grupe, grupni i individualni rad te izvannastavne aktivnosti.

DODATNI RAD I RAD S NAPREDNIM UENICIMA RNTablica 15.

PredmetRazredgrupaBroj u.Sati god.Uitelji izvritelji

Matematika1. 31853Uitelji 1. razreda

Hrvatski jezik1. 31552Uitelji 1. razreda

Matematika2. 21335Uitelji 2. razreda

Hrvatski jezik2.21235Uitelji 2. razreda

Matematika3. 31853Uitelji 3. razreda

Hrvatski jezik3. 31752Uitelji 3. razreda

Matematika4. 31253Uitelji 4. razreda

Hrvatski jezik4.31252Uitelji 4. razreda

Matematika4. 11035Marija imievi

DODATNA NASTAVA PN

PredmetRazredUitelji izvriteljiBroj u.Sati god.

Hrvatski jezik8.Ante Andabak335

Engleski jezik5.Mira Toki1035

Engleski jezik8.Vedran ikovi1470

Matematiari6.Zdravko uri935

Matematiari7.Ljiljana Brajko635

Matematiari8.Slavica Krii735

Matematiari5.Marija Toki1535

Biolozi8.Mirjana Kereta1470

Kemiari7.Nataa ego1570

Fiziari8.Dejan Perokovi470

Prva pomo7. i 8.Marina Filipovi1235

Povijesna8.Nikolina Palfi1570

Povijesna7.Petar Miku2070

Geografi6. i 8.Ivo Gali635

Geografi6.Jerko Vrbanec870

Vjeronauna olimpijada8.Terezija Jurkovi670

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTITablica 16.

Naziv aktivnostiBroj u.Sati god.Ime izvritelja

1. Likovna grupa1035Zdenka Peri

2. Ritmika6735Zrinka Funari

3. Literarna1035Mara ar

4. Scenska 1335Slavenka uri

5. Recitatorska835Mirjana Gavran

6. Ritmika 2035Darija Lozi

7. Sportska2135Ksenija Tima apo

8. Vezilje1870Mara Kovaevi

9. Mali Nijemci 1. raz.1035Jelena Prskalo

10. Mali Nijemci 1. raz.1135Jelena Prskalo

11. Mali Nijemci 2. raz.1435Jelena Prskalo

12. Mali Nijemci 2. raz. 1535Jelena Prskalo

13. Novinarska1670Ante Andabak

14. Zbor3570Magdalena Golua

15. Recitatorska835Jasmina Munan

16. Dramska 1535Marija Biuk

17. Literarna935Mihaela Andabak

18. Koarka (M)1535Goran ar

19. Odbojka (M+)1535Goran ar

20. Rukomet (M)1535Ivan Duvnjak

21. Rukomet ()1535Ivan Duvnjak

22. Likovna870Mirta Bukovi

23. Vizualni identitet kole30140Mirta Bukovi

24. Biblijska skupina 1470Danica eravica

25. A orkestar G2070Tomislav Radievi

26. B orkestar G1570Tomislav Radievi

27. A zbor G2070Marijana Matijevi

28. B zbor G1570Marijana Matijevi

29. Modelari670Damir Ere

30. Foto grupa570Vinko Pilipovi

31. Mladi informatiari570Vinko Pilipovi

32. Modelari 870Ilija Kovaevi

33. Raketari470Ilija Kovaevi

34. Uenika zadruga 1170Danica eravica

35. Tamburaki kvartet470Tomislav Radievi

36. Tamburaki kvartet470Tomislav Radievi

UKLJUENOST UENIKA U IZVANKOLSKE AKTIVNOSTITablica 17.

Naziv Broj u. Mjesto ostvarivanja Nain komuniciranja

Nogomet63NK Croatia/NK akovoIzvjetaji,posjeti

Rukomet37RK akovoIzvjetaji,posjeti

Folklor15KUD TENA/ KUD SKLADIzvjetaji,posjeti

Maoretkinje11KUD SKLADIzvjetaji,posjeti

Zborno pjevanje1Crkveni zborIzvjetaji,posjeti

Ritmika27KUD SKLAD, Izvjetaji,posjeti

Karate7KK akovoIzvjetaji,posjeti

Tenis38TK akovoIzvjetaji,posjeti

ah3K akovoIzvjetaji,posjeti

Plivanje5SK akovoIzvjetaji,posjeti

Vatrogasci9DVD akovoIzvjetaji,posjeti

Izviai16IO akovoIzvjetaji,posjeti

Jahanje8KK akovoIzvjetaji,posjeti

Gimnastika/atletika24AK akovoIzvjetaji,posjeti

Koarka21KK akovo/KK 7Izvjetaji,posjeti

Sviranje20Aria, upaIzvjetaji,posjeti

Ples11Studio za suvremeni plesIzvjetaji,posjeti

Odbojka27OK akovoIzvjetaji,posjeti

Jiu-Jitsu/judo26Jiu-Jitsu Triangle/Izvjetaji,posjeti

Strani jezik2Memoria Izvjetaji,posjeti

Dramska2SkladIzvjetaji,posjeti

Vaterpolo 5VP akovoIzvjetaji,posjeti

Mali nogomet1MNK CertisaIzvjetaji,posjeti

Streljatvo2SK akovoIzvjetaji,posjeti

Stolni tenis3STK DraiceIzvjetaji,posjeti

Misijska skupina1upa Svih svetihIzvjetaji,posjeti

Kao i svake godine tako i ove jedan dio uenika ukljuuje se u izvankolske aktivnosti organizirane u gradu. Uoeno je da se broj uenika ukljuenih u izvankolske aktivnosti poveava, to smatramo da je dobro. Na taj nain uenici kvalitetno i organizirano provode svoje slobodno vrijeme. Za ovu godinu planiramo veu suradnju u smislu vee ukljuenosti u programe rada ostvarivanje programa od strane naih uenika.

PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTITablica 18.

Mj .

Sadraji

Vrijeme.GodinjesatiNositeljiaktivnosti

IX.

Prvi dan u koli

5. 9. 2016.

25Uitelji 1. razreda

IX.

Uenici 1. raz. Sigurno u kolu

7. 9. 2016.

15MUP, uitelji 1-ih r., roditelji

IX.

Dan HOO

9. 9. 2016.

20

uitelj TZKuitelji RN

X.

Svjetski Dan uitelja

5. 10. 2016.

20 svi uitelji

X.

Obiljeavanje Dana kruha i blagoslov u koli21. 10. 2016.

40Uitelji PN i RN

X.Svjetski dan tednje31. 10. 2016.20

Uitelji RN i PN

X.

Mjesec knjige

u tijeku mjeseca

20knjiniarka, uenici

XI.

Dan sjeanja na Vukovar

18. 11. 2016.

40povijesna grupa

XI.

Susret s knjievnikom

u tijeku

20

knjiniar, uitelji HJ razrednici

XI.

Mjesec borbe protiv ovisnosti

u tijeku 12. mjeseca

30

Razrednici, pedagoginja, psihologinja

XII.

Sv. Nikola - podjela darova uz kratki program6. 12. 2016.

20Uitelji RN i uitelji HJ

XII.

U susret Boiu priredba

23. 12. 2016.

20

Djeji zbor i mali zbor voditelji INA, PN i RN

I.Dan sjeanja na Holokaust 1. 2017.

10uenici PN

II.

Valentinovo

15. 2. 2017.

10Uitelji RN i PNUreenje panoa

II.

Susret s knjievnikom

u tijeku mjeseca

10uitelji HJ, knjiniar,uenici

III.

Pozdrav proljeuDan kole

24. 3. 2017.

50ravnatelj, struni suradnici, svi uitelji, uenici, roditelji

IV.

Meunarodni dan djeje knjige

7. 4. 2017.

10knjiniar, uitelji HJ, uenici

IV.

Uskrs izloba pisanica, Ureenje panoa

11. 4. 2017.

20Uiteljice RNKnjiniar, uitelji PN i uiteljica LK

V.Svjetski dan sporta26. 5. 2017.10Uitelj TZK, uitelji RN I PN

V.

Majin dan

7. 5. 2017.

10Uitelji , uenici, roditelji

VI.

Oprotaj s uenicima 8. r.

14.6. 2017.

30Uitelji i uenici PN i roditelji

GLAZBENA KOLA PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTITablica 18a.

Mj.SadrajiVrijemeGodinje satiNositelji aktivnosti

XI.Mini koncertstudeni 2016.20Uitelji i uenici glazbene kole

XII.Glazbena veer uz violinu u glasovirprosinac 2016.10M. Matijevi i A. Hegyi

XII.Boini koncertprosinac. 2016.40Uitelji i uenici glazbene kole

II.Mini koncertveljaa 2017.20Uitelji i uenici glazbene kole

III.Dan kole koncert (kole S i B)oujak 2017.40

Uitelji i uenici glazbene kole

III.Glazbena veer uz zbor, violinu i glasoviroujak 2017.15M. Matijevi i A. Hegyi

IV.Mini koncerttravanj 2017.20Uitelji i uenici glazbene kole

VI.Zavrni koncertlipanj 2017.40Uitelji i uenici glazbene kole

VI.Glazbena veer uz zbor, violinu i glasovirlipanj 2017.15M. Matijevi i A. Hegyi

VI.Obilazak i mini koncerti po kolamalipanj 2017.40Uitelji i uenici glazbene kole

ESTETSKO UREENJE KOLE

ESTETSKO UREENJE ULAZA

ULAZ ZA NASTAVNIKE Etnoloka, folklorna i prirodna estetika

ULAZ ZA UENIKE Obnoviti, dopuniti i oslikati zid iznad vjealice za odjeu. Razliitim teksturama prema motivima umjetnosti XX. Stoljea

UNUTRANJI PROSTOR KOLE Prirodno svjetlo i utjecaj na biljke, modusi koji dolaze sa sezonama i satima dana MOBILNA SKULPTURA Funkcije prostora teksture i detalji. Prema izmjenama godinjih doba preinaiti. Boje- harmonini ambijent, utjecaj na raspoloenje.IZLAGANJE RADOVA LIKOVNE GRUPE

POSTAVLJANJE I IZLOBE UENIKIH RADOVA

OKVIRI ZA UENIKE RADOVE I REPRODUKCIJE.

PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJETablica 19.

Sadraj radaOblici radaRealizatoriVrijeme

Identifikacija uenikaneodlunih u pogleduizbora zanimanjaanketerazgovori

razrednicipsiholog 10.mj.

Identifikacija i obradaUenika s zdravstvenim smetnjama ankete

razrednici 8.r.defektologlijenik 11.mj.

Identifikacija i obrada uenika koji pokazuju natprosjene rezultateu nekoj aktivnostiKako pravilno odabrati Zanimanje razgovorankete

uiteljipsiholog

1.mj.

Praenje uspjeha uenika u redovnoj nastavi i INA uvid u pedagoku dok., analiza uspjeha s u. Sistematski pregled uenika 8. ih razreda i preporuke za profesionalnu orijentaciju

Predavanje, pedagoke radionice

razrednicipedagogpsihologlijenik

Tijekom kolske godine

Kamo nakon osnovne kole lik. i liter. rad, brourarazrednik uit. LK i HJ2.mj.

Grupno informiranje roditelja

Predavanja,prezentacijerazrednici8.raz.3.mj.

Izbor zanimanja nakon O za u. i rod. 8. raz.informiranjebrourarazrednicipedagog5.mj.

Uvjeti upisa i upis u srednje kole za u. 8. raz.Broure,informiranjerazrednicipedagog6.mj.

PLAN SKRBI KOLE ZA DRUTVENO-SOCIJALNU I EKOLOKU ZATITU UENIKA

Osnovni zadatak je osigurati uenicima dobre zdravstveno-higijenske uvjete. Redovita kontrola sanitarnog dijela obiju zgrada.

Razvijati higijenske navike i zdravstveno prosvjeivanje i educirati uenike. kola je donijela program o zdravstvenom odgoju u koli koji se ostvaruje kroz sve nastavne predmete, a posebno kroz nastavu prirode i biologije.U razrednoj nastavi planiramo educirati roditelje putem roditeljskih sastanaka na kojima e se odravati predavanje iz podruja zdravstvene zatite. U edukaciju planiramo aktivno ukljuiti lijenicu kolske medicine. Redovita briga o okoliu i briga za zdravlje putem nastave i ureenje kolskog prostora.U koli radi kolska kuhinja gdje uenici dobiju mlijeni obrok, a odreeni dio uenika hrani se besplatno. Prema planu Doma zdravlja vrit e se sistematski pregledi i cijepljenje uenika. ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJAKurikulumom zdravstvenog odgoja planirani su sadraji zdravstvenog odgoja koji e se provoditi u sklopu redovne nastave i sata razrednika. Suradnja sa kolskom ambulantom e se realizirati kroz sljedee sadraje.

SPECIFINE I PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE MJERE KOJI E RELIZIRATI KOLSKA AMBULANTA U SURADNJI SA KOLOM

1. HIGIJENSKO EPIDEMIOLOKI IZVID KOLE2. SISTEMATSKI PREGLEDI :praenje prilagodbe uenika na kolu ponaanja i rizinih navika kod uenika .a) V RAZREDI u svrhu praenja psihofizikog razvojaPregled obuhvaa: anamnezu, somatski pregled (mjerenje tjelesne teine i visine, ispitivanje vida, vida na boje, mjerenje krvnog tlaka, pregled srca i plua, pregled kraljenice, praenje spolnog razvoja ) razgovor s razrednicima i roditeljima.Predavanje o pubertetu.b) VIII RAZREDI :svrha: utvrivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na odabir zvanja te najpovoljnijeg daljnjeg obrazovanja (profesionalna orijentacija) pregled obuhvaa: - anamnezu (donijeti medicinsku dokumentaciju o postojeim kroninim bolestima, alergijama, veim poremeajima sluha, vida i vida na boje) : - somatski pregled ( mjerenje tjelesne teine i visine, ispitivanje vida, vida na boje, mjerenje krvnog tlaka, pregled srca i plua, pregled kraljenice, praenje spolnog razvoja), razgovor s razrednicima i roditeljima.3. SKRININZI: III RAZREDI (mjerenje tjelesne teine i visine ,ispitivanje vida i vida na boje, predavanje o pravilnoj prehrani ) VI RAZREDI (mjerenje tjelesne teine i visine, pregled kraljenice) VII RAZREDI (ispitivanje sluha)4. NAMJENSKI PREGLEDI: pregled prije cijepljenja utvrivanje sposobnosti uenika za savladavanje redovitog programa tjelesne kulture utvrivanje sposobnosti uenika za sportska natjecanja praenje uenika koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redovni nastavni program5. MJERE ZATITE OD ZARAZNIH BOLESTI CIJEPLJENJE upis u I razred - Mo-Pa-Ru ( ospice,rubeola,zaunjaci ) I razred - IPV (djeja paraliza) VI razred HBV ( tri doze hepatitis B ) VIII razred Di-Te + IPV (difterija ,tetanus i djeja paraliza6. SAVJETOVALINI RAD : svrha: pomo u rjeavanju temeljnih problema (prilagodba na kolu , kolski neuspjeh, poremeaj ponaanja, problemi razvoja, kronini poremeaji zdravlja, zlouporaba psihoaktivnih sredstava, problemi mentalnog zdravlja) obuhvaa rad s: uenicima, roditeljima, starateljima i uiteljima SAVJETOVALITE SE ODVIJA U AMBULANTI KOLSKE MEDICINE DOM ZDRAVLJA AKOVO SRIJEDOM OD 15 17 SATI . 7.ZDRAVSVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA - I IV RAZREDI higijena zubi i usne upljine - skrivene kalorije -VVI RAZREDI psihike i somatske promjene u pubertetu - VIII RAZREDI : - profesionalna orijentacija - informiranje uenika i roditelja o HPV CIJEPLJENJU, usmeno i putem pisanih materijala METODE ZDRAVSTVENO ODGOJNOG RADA predavanja, rad u malim skupinama, radionice, tribine, edukacija vrnjaka.

U razrednoj nastavi uitelji e tijekom godine organizirati najmanje dva izleta u prirodu (poludnevni izlet).Suradnja s Centrom za socijalnu skrb odvijat e se kao i prolih godina i to prema potrebi uenika, roditelja, kole i Centra.Putem redovne nastave, izvannastavnih aktivnosti, organiziranih predavanja, individualnih kontakata, nastave vjeronauka kola e jaati suradnju s roditeljima te raditi na poboljanju odnosa uenika- uenika, uenika-uitelja, te roditelja-uitelja tj. kole.

PODACI O RADNIM ZADUENJIMA DJELATNIKA KOLE RAZREDNE I PREDMETNE NASTAVE TE GLAZBENE KOLE Tablica u privitku

GLAZBENA KOLA

UITELJSATI TJEDNO 1.-3.SATI TJEDNO 4.-6.RAZR.KOM.KOREP.ZBORORK.SOLF.TEORIJA GLAZBEUKUPNA SATNICAOSTALOUKUPNOGODINJE

BRIGITA MENRAT1210224,016,0401784

LILIAN GIBER-OPAAK / MATEA MATI9,3114225,314,7401792

MAJA VARGA81624,016,0401816

MARIJANA MATIJEVI13,3614125,314,7401800

VEDRAN ZEC1210224,016,0401784

LJUDEVIT LAUIN13,381224,315,7401824

ADAM PAVI10,612123,616,4401792

TOMISLAV RADIEVI10,682424,615,4401792

DARKO UNI9,31121224,315,7401784

KRISTIJAN FUNARI2,6612115,76,3221170

SANDRO FUNARI5,3361Voditelj:1224,315,7401784

TOMISLAV SEITER / HRVOJE JUZBAI14,68123,616,4401808

VLADO ATI 9,3112223,316,7401808

MARIJAN ATI202224,016,1401808

IGOR DUMANI88117,08,0261216

AGNEZA HEGYI121224,016,0401808

SANJA GAVRAN / ROBERT TEANOVI2424,016,0401816

MARTINA RADO2424,016,0401832

PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA KOLETablica 21.

Ime i prezime

Struka

Broj sati Naziv poslova koje obavljaRadnovrijemeGodinjezaduenje

1. T. Benkeprof. PTO40ravnatelj7-151792

2. A. Pavlinovidipl.ped40pedagog8-14 13-191784

3. Lj. Runjeprof. psih.40psiholog8-14 13-191792

4. Z. Somer mag. defektologije40defektolog8-14 13-191832

5. J. Drmiknjiniar40knjiniar8-14 13-191816

6. A. Kriidipl. prav40tajnik7-151784

8. A. Benkeekonomska40raunovoa7-151840

9. S. izmarevikovinotokar40loa7-151808

10. M. Gamsvodoinstalater40domar7-151800

12. M. Gamsradnik40spremaica6-14 12-201800

13. M. Jurecradnik40spremaica6-14 12-201808

14. B. Ilijevikuhar40kuharica7-11 14-181792

15. Lj. Perkokuhar40kuharica7-11 14-181808

16. M. Kovaeviradnica40spremaica6-14 12-201808

PODACI O UITELJIMA PRIPRAVNICIMA

Ime i prezime pripravnika StrukaIme i prezime mentora

Valentina BlaeviEJGoranka imi

Ivana RadniPEDAna Pavlinovi

Anja KrajekLKMirta Bukovi

Filip KindlTZKIvan Duvnjak

Jurica GavranTZKIvan Duvnjak

Igor DumaniGlazbena pedagogija - tambureTomislav Radievi

Ivana PeriVJDanica eravica

Hrvoje JuzbaiGlazbena pedagogija (prvostupnik) - tambureVladimir ati

Robert TeanoviGlazbena pedagogija (prvostupnik) - solfeggioMartina Rado

PLANOVI PERMANENTNOG STRUNOG USAVRAVANJA

Struno usavravanje nastavnika u okviru kole ostvarivat e se preko strunih aktiva na razini kole, putem sjednica Uiteljskog vijea i na sjednicama razrednih vijea.U koli djeluju slijedei Aktivi: razredne nastave, matematike i fizike, hrvatskog jezika, povijesti i zemljopisa, biologije i kemije, tehnike kulture i informatike. Uitelji glazbene kole okupljeni su u strune aktive na razini kole.Svi uitelji tijekom godine realizirat e planirane sadraje iz programa individualnog usavravanja. PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA RAZREDNE NASTAVE Tablica 22.

SADRAJ TEME REALIZATORI VRIJEME

1.Plan i program rada Aktiva razredne nastave2.Zaduenja uitelja u kolskoj godini 2016./17.3. Pedagoka dokumentacija4. Pregled rada TZK upute za unoenje podataka, predavanje Goran ar, prof.5.Razliitoravnatelj kole

pedagoginja kole

voditeljica AktivaGoran ar, prof. TZKIX.

1. Komunikacijske vjetine za uitelje radionica Ljilja Runje, psihologinja2. Planiranje programa povodom Dana kole3.Izvjea sa seminara4.Razliito

ravnatelj kole

psihologinja kole voditeljica Aktiva

I.

1. Kako postii radnu disciplinu -pedagoka radionica Ana Pavlinovi, pedagoginja2.Upis uenika u prvi razred3.Izleti i ekskurzije4.Analiza rada Aktiva5.RazliitoRavnatelj kole

pedagoginja kolevoditeljica Aktiva

V.

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA HRVATSKOGA JEZIKA

SADRAJ TEME REALIZATORI VRIJEME

1. Izrada kurikula2. Preoblikovanje nakladnikih godinjih i izvedbenih planova i programa za nastavu Hrvatskog jezika za 5., 6., 7. i 8. razred 3. Izbor lektirnih naslova4. Dan kruha u naoj koli 5. Razno (dogovor o organizaciji INA, dod. i dop. nastaveravnatelj, pedagoginjasvi uitelji Hrvatskoga jezika, Likovne i Glazbene kulture te knjiniar

uitelji Hrvatskoga jezika i knjiniarMihaela Andabak i Jasmina Munan, uiteljice Likovne i Glazbene kultureIX.

1.Kako pripremiti uenike za natjecanje2. Dogovor o sudjelovanju na natjecanju u poznavanju hrvatskoga jezika i LiDraNu 3. Dogovor o realizaciji godinjih projekata na razini kole4. Boina priredbaMihaela Andabaksvi uitelji hrvatskogaXII.

1. Ortografska problematika naega zaviaja 2. Izvjea s natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika te susreta LiDraNo3. Organizacija Dana koleJasmina Munansvi uitelji Hrvatskoga jezika

III.

1. Primjeri iz prakse: e-dnevnik u nastavi Hrvatskoga jezika2. Izvjee o realizaciji plana i programa3. Organizacija zavrne priredbe (Goranova nagrada)

Marija Biuksvi uitelji hrvatskoga jezikaVI.

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA STRANIH JEZIKA

SADRAJ TEME REALIZATORI VRIJEME

1. Zaduenja u k.god.2016./2017.2. Dogovor o radu u k.god.2016./2017.pedagog9.mj3. Analiza k. god. 2015./2016.4. Edukacija za koritenje e-dnevnikauitelji str.jez.

Uitelji, pedagoginja

IX.

1. Analiza uspjenosti u I polugodituuitelji str.jez.12.mj2. Error Correction Goranka imi 3. Aktualna problematika

Uitelji stranih jezika

Goranka imiXII.

1. Uspjeh uenika na natjecanjima 2. Time Fillers 3. RazliitoValentina BlaeviGoranka imiIII.

1. Analiza rada u k.god.2016./2017.2. Planiranje rada za iduu k. god.3. RazliitoUitelji stranog jezikaVI.

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA BIOLOGIJE I KEMIJE

SADRAJ TEME REALIZATORI VRIJEME

1.Izrada godinjih planova i programa za prirodu, biologiju, kemiju 2.Raspored zaduenja i planiranje rada u k. god. 2016./17.3. E dnevnici, pedagoka dokumentacija, izrada planova za prirodu, biologiju i kemiju ravnatelj,uitelji,

Pedagoginja A. Pavlinovi

IX.

1. Raspored zaduenja i pripreme za Dane kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje2. Opaanje i unapreivanje kolske nastavevoditelj aktiva i uiteljiN. egoX.

1. Analiza rezultata natjecanja2. 25 molekula koje su promijenile svijet3. Priprema i prezentacija uenikih radova povodom Dana kole voditelj aktivaMarina Filipoviuitelji

III.

1. Struno usavravanje: izvjea sa seminara i aktiva2. Ureenje kabineta i pripreme za iduu kolsku godinu3. Raznouitelji i voditelj aktivaVIII.

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA MATEMATIKE I FIZIKE

SADRAJ TEME REALIZATORI VRIJEME

1. Nastavni planovi i programi za k. god. 2016./2017.2. Tjedna zaduenja uitelja matematike i fizike3. kolski kurikulum matematikog i fizikalnog podruja4. Pravilnik o praenju i ocjenjivanju uenika5. Mjerila ocjenjivanja za matematiku i fiziku6. Razliitoravnatelj,pedagoginja,voditelj aktiva i uiteljiIX.

1. Analiza uspjeha uenika u k.god.2016./2017. iz matematike i fizike2. Pripreme za kolska natjecanja iz matematike i fizike i Klokan bez granica3. Veer matematike profesorica Marija Toki i suradnici4. Razliitouitelji

uiteljipedagoginja,Marija TokiXII.

1. Analiza natjecanja iz matematike i fizike (kolska, upanijska) 2. Statistika fizika profesor Zdravko uri3. RazliitouiteljiZdravko uriIV.

1. Uspjeh uenika, popravci i struni aktivi u nastavnoj godini 2016./2017. 2. Razliitopedagoginja,voditelj aktiva i uitelji

VI.

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA POVIJESTI I GEOGRAFIJE

SADRAJ TEME REALIZATORI VRIJEME

1. Analiza rada u protekloj k. god.2. Tjedno zaduenje uitelja3. Planiranje i programiranje rada u k. god. 2016./2017.; e - dnevnici4. Nastavna sredstva i pomagala evidencija i nabavka novih5. Vanije obljetnice u ovoj godini predsjednik, pedagoginjaIX.

1. Struno usavravanje: Samostalan rad uenika u povijesti i geografiji 2. Struni skupovi i seminari izvjea3. Priprema za kolsko natjecanje iz povijesti i geografije Ivo Galilanovi aktiva, Jerko VrbanecI.

1.Natjecanja iz povijesti i geografije - analiza2. Struno usavravanje : Korelacija u nastavi povijesti i geografije3. Vanije obljetnice u ovoj godini Petar MikuIII.-IV.

1. Realizacija plana i programa i uspjeh uenika2. RazliitouiteljiVIII.

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA TZK

SADRAJ TEME REALIZATORI VRIJEME

1. kolski kurikulum za tjelesno i zdravstveno podruje2. Pravilnik o praenju, provjeravanju i ocjenjivanju3. Analiza rada na SV4. Plan i program SD 5. Projekt Vrtim zdravi film 6. Zdravstveni odgoj 7. Sportski susreti povodom dana HOO-a

ravnatelj, pedagoginja i uitelji TZK

IX.

1. Analiza realiziranih zadataka u proteklom periodu2. Sudjelovanje kolskih ekipa na meuopinskim i upanijskim natjecanjima

3.Organizacija kolskih i meukolskih natjecanja4. Analiza rada SD5. Razliitopedagoginja i uitelji TZKXII.

1. Izvjee o provedenim aktivnostima2. Analiza rada na SV3. Ureenje kolskog igralita4. Organizacija meurazrednog natjecanja za 5. i 6. razrede5. Organizacija natjecanja za Dan kole6. RazliitoGoran ar, Ivan Duvnjak

III.

1. Realizacija plana i programa2. Izvjee sa odranih meuopinskih i upanijskih natjecanja3. Priprema i sudjelovanje uenika 4-8 razreda na ulinoj trci4. Organizirati dan sporta za kraj kolske godineGoran ar, Ivan Duvnjak

V.-VI.

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA TEHNIKE KULTURE I INFORMATIKE

SADRAJ TEME REALIZATORI VRIJEME

1. Tjedna zaduenja uitelja2. Raspored aktiva strunih skupova i seminara3. Razliitoravnatelj, voditelj aktivaVIII.

1. Izrada operativnog i izvedbenog godinjeg plana i programa2.Razliito Vinko PilipoviDamir EreIlija KovaeviIX.

1. Vremenik natjecanja iz Informatike i Tehnike kulture

2. RazliitoIlija KovaeviI.

1. Analiza rada u kolskoj godini 2016./2017.2. Razliitouitelji TKVI.

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA VJEROUITELJA

SADRAJ TEME REALIZATORI VRIJEME

1. Zaduenja uitelja u k.god.2016./2017. 2. Plan i program Aktiva vjeronauka3. kolski kurikulum; e- imenik4. Pravilnik o praenju i ocjenjivanju uenika5. Razliitoravnateljvoditelj aktivapedagoginjaIX.

1. Ostvarivanje plana i programa u 1. odgojno- obrazovnom razdoblju.2. Struni skupovi seminari- izvjee3. Analiza uspjeha uenika na natjecanjima4. Predavanje Promicanje nenasilne komunikacije u nastavi vjeronauka svi uiteljis. Jelena KovaeviTerezija Jurkovi

II.- III.

1. Analiza rada vjeronaune skupine2. Analiza rada biblijske skupine3. Analiza rada na kraju k. god.4. RazliitoTerezija Jurkovi Danica eravica svi uitelji V.

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA SOLFFEGIA

SADRAJ TEME REALIZATORI VRIJEME

1. Plan i program aktiva2. Seminari3. kolski kurikulum4. Udbenici u nastavi solfeggia5. Razliitoravnateljuitelji pedagoginjaIX.

1. Izvjea sa seminara2. Izrada ispita iz solfeggia na kraju polugodita3. Izbor primjera iz glazbene kulture4. Pedagoka dokumentacija5. RazliitoUiteljiravnatelj

XII.

1. Metode intonacije u nastavi solfeggia2. Programi za pisanje nota u nastavi solfeggia 3. Aktivno sluanje glazbe u nastavi solfeggia4. Primjeri iz glazbene literature kao diktati u nastavi solfeggia 5. Razliito

UiteljiIII.

1. Zavrni ispiti iz solfeggia2. Poslovi i obveze uitelja do kraja nastavne godine3. Pedagoka dokumentacija4. Audicija za 1. razred glazbene kole. Izbor zadataka.5. Razliito

UiteljiVI.

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA KLAVIRA

SADRAJ TEME REALIZATORI VRIJEME

1. Utvrivanje brojnog stanja uenika podjela uenika2. Raspored sati3. Nabava nastavnih pomagala4. Pedagoka dokumentacija5. Struna usavravanja, seminari6. Razliitoravnatelj

voditelj aktiva

IX.

1. Priprema za Boini koncert 2. Fond sati i realizacija plana i programa3. Struni skup individualni rad s uenicima4. Ispit tehnike5. Razliito

Voditelj aktiva

XII.

1. Koncert povodom Dana kole2. Ispit iz polifone kompozicije3. Smotra pijanista u Slatini4. Glazbeni tjedan u Osijeku5. Razliito

Voditelj aktiva

III.

1. Zavrni koncert2. Godinji ispiti3. Fond sati i realizacija plana i programa4. Razliito

Voditelj aktiva

VI.

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA GITARE

SADRAJ TEME REALIZATORI VRIJEME

1. Zaduenja uitelja2. Pedagoka dokumentacija3. Raspored javnih nastupa i satova za tekuu kolsku godinu4. Razliitoravnatelj, uitelji gitareIX.

1. Boini koncert uenika2. Interpretacija pojedinih gitaristikih dijela3. Izbor skladbi za Boini koncert4. Razliitouitelji gitareXII.

1. Organizacija koncerta povodom Dana kole2. Izvjee sa strunih skupova gitarista3. Razliitouitelji gitareIII.

1. Zavrni koncert uenika Glazbene kole2. Ispit uenika gitare na kraju k. Godine3. Razliitouitelji gitareVI.

PLAN I PROGRAM RADA AKTIVA TAMBURE I VIOLINE

SADRAJ TEME REALIZATORI VRIJEME

1. Utvrivanje brojnog stanja uenika2. Nabava nastavnih pomagala3. Ispunjavanje pedagoke dokumentacije4. Odlazak na seminare i strune skupove5. Razliitoravnatelj,uitelji tambure i violineIX.

1. Utvrivanje brojnog stanje uenika2. Priprema za Boini koncert 3. Ispunjavanje pedagoke dokumentacije4. Odlazak na seminare i strune skupove5. Razliitouitelji tambure i violine

XII.

1. Utvrivanje brojnog stanja uenika2. Organizacija koncerta povodom dana kole3. Organizacija odlaska gl. kole u Makarsku4. Pregled i dopuna dokumentacije 5. Odlazak na seminare i strune skupove6. Provjera nastavnih sredstava i pomagala7. Razliitouitelji tambure i violine

III.

1. Analiza brojnog stanja uenika2. Provjera pedagoke dokumentacije3. Utvrivanje ispitnih rokova4. Utvrivanje datuma prijemnih ispita5. Razliitouitelji tambure i violine

VI.

PLAN RADA RAZREDNIH VIJEA Tablica 23.

Mj.

Sadraj radaDatum ostvarivanjaIzvriteljNapomena

IX

Brojno stanje odjela(grupe DOD, DOP, INA i IZBORNA)Planiranje i programiranjePedagoka dokumentacija Aktualna problematika

15.09.

ravnatelj pedagoginja nastavnici

RV

XI

Brojno stanje odjelaRealizacija plana i programaNegativne ocjene po predmetima i uenicimaOdgojna problematika

10.11.uitelji

pedagoginja

RV

XII.Brojno stanje odjelaRealizacija plana i programaUspjeh uenikaPedagoke mjere

20.12.pedagoginja

ravnatelj

RV

IVBrojno stanje odjelaRealizacija plana i programaNegativne ocjene po predmetima i uenicimaOdgojna problematika

6.4.pedagoginja

RV

VIBrojno stanje odjelaRealizacija plana i programaUspjeh uenikaPedagoke mjere

17.6.uitelji

pedagoginja

RV

VIIIzvjetaj nakon dopunske nastave Pedagoke mjere 26.6.pedagoginja ravnateljRV

VIIIIzvjetaj nakon popravaka Pedagoke mjere 21.8.pedagoginja ravnateljRV

PLAN RADA UITELJSKOG VIJEATablica 23.

Mj.

Sadraj radaDatum ostvarivanjaIzvriteljNapomena

VIII.

Pedagoka dokumentacija Zaduenja uitelja Planiranje i programiranje radaKalendar rada kolePravilnik o praenju i ocjenjivanjuuenika

27. 08.ravnatelj ravnatelj pedagoginja

UV

IX.

Rasprava o GPPRRasprava o kolskom kurikulumu,KZO,KGOOProgram izborne nastavePedagoka dokumentacijaImenovanje Povjerenstva za kolske preventivne programeRazliito27. 09.ravnatelj

UV

X.

Struno usavravanje Strategije uenja- predavanje i istraivanjeAktualna problematika26. 10.pedagoginjaravnateljUV

XI.

Analiza nakon RVStruno usavravanje Izazovi u radu s darovitim uenicimaAktualna problematika23. 11.pedagoginja

psihologinjaravnateljUV

XII.Realizacija plana i programa i uspjeh uenika Odgojna problematikaRazliito27.12.pedagoginja

ravnatelj UV

I.kolska natjecanja Pokret Znanost mladima Razliito 23. 1.ravnateljUV

II.Struno usavravanje:Hrvatski znakovni jezik15. 2.defektologinjaUV

III.Dan koleAktualna problematikaPedagoke kompetencije suvremenog uitelja 22. 3.Ravnatelj

Mihaela AndabakUV

IV.Analiza uspjeha uenika Analiza prisustvovanja nastavi11. 4.pedagoginja ravnateljUV

V.Analiza natjecanja Povezanost motivacije uenika sa stavovima prema uitelju 12. 5.ravnatelj,Ksenija TimaapoUV

VI.Analiza uspjeha uenika na kraju nastavne godineRealizacija plana i programaPoslovi na kraju nastavne godine

14. 6.pedagoginja

pedagoginjaravnatelj

UV

VII.Izvjetaj nakon dopunske nastave Aktualna problematika 04. 7.pedagoginja ravnateljUV

VIII.Izvjetaj na kraju popravaka Izvjetaj o realizaciji GPPR. 29. 8.pedagoginja ravnateljUV

PLAN I PROGRAM RADA VIJEA RODITELJATablica 23.

SadrajRealizatoriVrijeme

Konstituiranje Vijea roditeljaPlan i program rada Vijea roditeljaRasprava o Godinjem planu i programu rada kolekolski kurikulum, KGOO,KZOOsiguranje uenikaRazliito ravnateljpedagoginjaravnatelj

IX.

Analiza uspjeha uenika na kraju I. obrazovnog razdobljaSuradnja roditelja i koleIzleti i ekskurzije uenikapedagoginja

ravnateljI.

Analiza rada i rezultata rada u kolskoj godiniLjetni odmor i pripreme za iduu kolsku godinuravnateljVI.

PLAN I PROGRAM RADA KOLSKOG ODBORATablica 24.

SadrajRealizatoriVrijeme

Donoenje kolskog kurikuluma i Godinjeg plana i programa rada koleRaspisivanje natjeajaRazliito ravnateljravnatelj IX.

Donoenje financijskog plana za iduu godinuOdgojna problematikaravnateljXII.

Usvajanje financijskog plana za proteklu godinuIzvjee o radu u 1. polugodituAktualna problematikaravnateljI.

Usvajanje Izvjea o realizaciji GPPR za proteklu kolsku godinuRaspisivanje natjeajaravnateljVIII.

VIJEE UENIKA

CILJ rada VU aktivno sudjelovanje izabranih uenika u odgojno-obrazovnom radu kole i razmatranje pitanja znaajnih za rad uenika u koli.Cilj je rada VU da uenici razvijaju svoja prava, slobodu i suodgovornost u odgojno-obrazovnom procesu, te da potiu sve oblike uenikog stvaralatva i izraavanja.NAMJENARad VU obuhvaa:- mogunost sudjelovanja delegiranog predstavnika u radu tijela kole kada se odluuje o pravima i obvezama uenika, ali bez prava odluivanja- briga o potivanju uenike discipline u kolskim prostorima sukladno pravilima u kunom redu kole- sudjelovanje u planiranju i organiziranju izvannastavnih aktivnosti i skrb o kulturnim zbivanjima u koli.- razliiti oblici pomoi uenicima- druge savjetodavne aktivnosti u svezi ostvarivanja ciljeva odgojno-obrazovnog procesa- skrb o kulturi ivljenja i rada u koli.- razmatra uspjeh u uenju i vladanju uenika kole; - daje prijedloge organima kole za poboljanje uvjeta ivota i rada u koli; - daje prijedloge za utvrivanje specifinih programskih sadraja; - daje prijedloge u svezi godinjeg plana i programa kole koji se odnosi na slobodne aktivnosti uenika

PLAN I PROGRAM RADA VIJEA UENIKATablica 25.

SadrajRealizatoriVrijeme

Konstituiranje VU i izbor rukovodstva Razmatranje dokumenata kole GPPR (kolski kurikul, KGOO, KZO, Upoznavanje uenika s pravima i obvezama sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj koli (Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagokih mjera)Ravnatelj

pedagoginjaIX.

Projekti i programi koji promiu kulturu nae kole u lokalnoj zajednici: nae idejeUreenje panoa rada Vijea uenikaRazliitoRavnateljPedagoginja

XII.

Priprema za Dan koleAnaliza natjecanjaAktualna dogaanja u koliravnateljIII.

Uspjeh uenika na kraju kolske godineAnaliza rada Vijea uenika na kraju kolske godine,te prijedlozi za poboljanje rada

RavnateljpedagoginjaVI.

PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

Program rada ravnatelja proizlazi iz poslova i radnih zadataka koji su sastavni dio ravnateljeve nadlenosti prema zakonskim propisima, Statutom i drugim normativnim aktima, koji su odreeni opim i izvedbenim planom i programom. SADRAJ RADAPredvieno vrijeme ostvarivanjaPredvieno vrijeme u satima

1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA282

0. Izrada Godinjeg plana i programa rada koleVI - IX

0. Izrada plana i programa rada ravnateljaVI IX

0. Koordinacija u izradi predmetnih kurikulumaVI IX

0. Izrada kolskog kurikulumaVI IX

0. Izrada Razvojnog plana i programa koleVI IX

0. Planiranje i programiranje rada Uiteljskog i Razrednih vijeaIX VI

0. Izrada zaduenja uiteljaVI VIII

0. Izrada smjernica i pomo uiteljima pri tematskim planiranjimaIX VI

0. Planiranje i organizacija kolskih projekataIX VI

1.10.Planiranje i organizacija strunog usavravanjaIX VI

1.11.Planiranje nabave opreme i namjetajaIX VI

1.12.Planiranje i organizacija ureenja okolia koleIX VI

1.13.Ostali posloviIX VIII

1. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA242

0. Izrada prijedloga organizacije rada kole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada kole).IX VIII

0. Izrada Godinjeg kalendara rada koleVIII IX

0. Izrada strukture radnog vremena i zaduenja uiteljaVI IX

0. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-aIX VI

0. Organizacija i koordinacija samovrednovanja koleIX VI

0. Organizacija prijevoza i prehrane uenikaIX VII

0. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zatite uenikaIX VI

0. Organizacija i priprema izvanuionine nastave, izleta i ekskurzijaIX VI

0. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela koleIX VIII

2.10.Organizacija i koordinacija upisa uenika u 1. razredIV VII

2.11.Organizacija i koordinacija obiljeavanja dravnih blagdana i praznikaIX VI

2.12.Organizacija zamjena nenazonih uitelja IX VI

2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI i VIII

2.14.Organizacija poslova vezana uz odabir udbenikaV-IX

2.15. Poslovi vezani uz natjecanja uenikaI-VI

2.16. Organizacija popravaka, ureenja, adaptacija prostoraI i VIII

2.17.Ostali posloviIX VIII

1. PRAENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA KOLE212

2. Praenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada koleIX VI

2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdobljaXII i VI

2. Administrativno pedagoko instruktivni rad s uiteljima, strunim suradnicima i pripravnicimaIX VI

2. Praenje rada kolskih povjerenstavaIX VI

2. Praenje i koordinacija rada administrativne slubeIX VIII

2. Praenje i koordinacija rada tehnike slubeIX VIII

2. Praenje i analiza suradnje s institucijama izvan koleIX VIII

2. Kontrola pedagoke dokumentacijeIX VIII

2. Ostali posloviIX VIII

1. RAD U STRUNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA KOLE90

0. Planiranje, pripremanje i voenje sjednica kolegijalnih i strunih tijelaIX VIII

0. Suradnja sa Sindikalnom podrunicom koleIX VIII

0. Ostali posloviIX VIII

1. RAD S UENICIMA, UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA170

5.1. Dnevna, tjedna i mjesena planiranja s uiteljima i suradnicimaIX VIII

5.2. Praenje rada uenikih drutava, grupa i pomo pri raduIX VI

5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenikaIX VI

5.4. Suradnja i pomo pri realizaciji poslova svih djelatnika koleIX VIII

5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenikaIX VIII

5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/IX VIII

5.7. Uvoenje pripravnika u odgojno-obrazovni radIX VIII

5.8. Poslovi oko napredovanja uitelja i strunih suradnikaIX VIII

5.9. Ostali posloviIX VIII

1. ADMINISTRATIVNO UPRAVNI I RAUNOVODSTVENI POSLOVI242

0. Rad i suradnja s tajnikom koleIX VIII

0. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-aIX VIII

0. Usklaivanje i provedba opih i pojedinanih akata koleIX VIII

0. Provoenje raznih natjeaja za potrebe koleIX VIII

6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost kolskog odbora/IX VIII

6.6. Poslovi zastupanja koleIX VIII

6.7. Rad i suradnja s raunovoom koleIX VIII

6.8. Izrada financijskog plana koleVIII IX

6.9. Kontrola i nadzor raunovodstvenog poslovanjaIX VIII

6.10 Organizacija i provedba inventureXII

6.11. Poslovi vezani uz e-MaticuVI

6.12. Potpisivanje i provjera svjedodbi i uenikih knjiicaVI

6.13. Organizacija nabave i podjele potronog materijalaVIII i I

6.14. Ostali posloviIX VIII

7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA212

0. Predstavljanje koleIX VIII

0. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sportaIX VIII

0. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanjeIX VIII

0. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanjaIX VIII

0. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EUIX VIII

0. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na dravnoj raziniIX VIII

0. Suradnja s Uredom dravne upraveIX VIII

0. Suradnja s osnivaemIX VIII

0. Suradnja s Zavodom za zapoljavanjeIX VIII

7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvoIX VIII

7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrbIX VIII

7.12.Suradnja s Obiteljskim centromIX VIII

7.13.Suradnja s Policijskom upravomIX VIII

7.14.Suradnja s upnim uredomIX VIII

7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim kolamaIX VIII

7.16.Suradnja s turistikim agencijamaIX VIII

7.17.Suradnja s kulturnim i portskim ustanovama i institucijamaIX VIII

7.18.Suradnja s svim udrugamaIX VIII

7.19.Ostali posloviIX VIII

1. STRUNO USAVRAVANJE150

0. Struno usavravanje u matinoj ustanoviIX VI

0. Struno usavravanje u organizaciji SV-a, MZO-a, AZZO-a, HURO-aIX VI

0. Struno usavravanje u organizaciji ostalih ustanovaIX VI

0. Praenje suvremene odgojno obrazovne literatureIX VI

0. Ostala struna usavravanjaIX VI

1. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 96

0. Voenje evidencija i dokumentacije IX VIII

0. Ostali nepredvidivi posloviIX VIII

1. DNEVNI ODMORIX VIII112

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODINJE: 1792

GODINJI PLAN I PROGRAM RADA SRUNOG SURADNIKA PEDAGOGA

POSLOVI I RADNI ZADACI

Brojsati

1.PRIPREMANJE KOLSKIH ODGOJO-OBRAZOVNIH PROGRAMA I NJIHOVE REALIZACIJE

1.1. Utvrivanje odgojno-obrazovnih potreba1.2. Organizacijski poslovi, planiranje i programiranje rada kole-GPPR, GPPRP, kolski kurikul1.3. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju plana i programa kole

30115

30

2. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODGOJNO OBRAZOVNOM PROCESU2.1. Upis djece u 1. razred osnovne kole i formiranje razrednih odjela2.2. Uvoenje novih programa i inovacija2.3. Praenje i izvoenje odgojno-obrazovnog rada2.4. Rad s uenicima s posebnim potrebama2.5. Savjetodavni rad i suradnja2.6. Zdravstvena i socijalna zatita uenika2.7. Profesionalno informiranje i usmjeravanje uenika2.8. Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturnog i javnog djelovanja kole

701028040425556020

3. VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH REZULTATA, PROVOENJE STUDIJSKIH ISTRAIVANJA I PROJEKATA3.1. Vrednovanje u odnosu na utvrene ciljeve3.2. Istraivanja u funkciji unapreivanja odgojno-obrazovnog procesa

80100

4. STALNI STRUNI RAZVOJ NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI U KOLI4.1. Struno usavravanje strunog suradnika pedagoga4.2. Struno usavravanje uitelja4.2. Struno usavravanje pedagoga

150119

5. BIBLIOTENO INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST5.1. Voenje dokumentacije o osobnom radu5.2. Voenje dokumentacije o nastavi5.3. Voenje dokumentacije o uenicima5.4. Voenje dokumentacije o uiteljima

30506060

UKUPNO

1784

GODINJI PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG SURADNIKA PSIHOLOGA

Poslovi i radni zadaciBroj sati

1. ORGANIZACIJA RADA KOLE1.1. Suradnja u organizaciji i planiranju rada kole 1.2. Sudjelovanje u provoenje predupisa i upisa djece dorasle za prvi razred1.3. Sudjelovanje u formiranju razrednih odjela uenika prvih razreda

50

2. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I REALIZACIJA RADA KOLE2.1. Sudjelovanje u izradi i izvjetaju GPP rada kole, Kurikuluma i Razvojnog plana 2.2. Sudjelovanje u planiranju i radu strunih aktiva uitelja i UV2.3. Izrada i izvjetaj plana i programa rada strunog suradnika psihologa2.4. Izrada i sudjelovanje u realizaciji i evaluaciji kolskih preventivnih programa2.5. Planiranje rada za uenike s tekoama u razvoju2.6. Sudjelovanje u prikazu statistikih podataka za upis za potrebe upanijskog ureda za prosvjetu

70

3. RAD S UENICIMA na individualnoj i skupnoj razini1.1. 3.1.Utvrivanje stanja uenika na podruju akademske kompetencije,intelektualne razvijenosti,razvijenosti opih strategija uenja i motivacije,emocionalnog razvoja i osobina linosti,socijalnih vjetina i znaajki ponaanja,posebnih potreba, psihofizike spremnosti za upis u 1. razred, profesionalnog usmjeravanja i darovitosti 3.2. Savjetodavni rad s uenicima 3.3. Rad na prevenciji 3.4. Programi za uenike

850

4. RAD S RODITELJIMA4.1. Utvrivanje stanja uenika provoenjem anamnestikog intervjua 4.2. Individualni i/ili grupni savjetodavni rad sa roditeljima 4.3. Rad s roditeljima na promjenama u podruju prepoznatih tekoa 4.4. Obrazovanje roditelja o temama iz podruja psihologije

180

5. RAD S UITELJIMA 5.1. Utvrivanje stanja uenika prikupljanjem anamnestikih podataka 5.2. Individualni i/ili grupni savjetodavni rad s uiteljima 5.3. Intervencije u radu s uenicima 5.4. Obrazovanje uitelja o temama iz podruja psihologije: Uiteljsko vijee, Aktiv uitelja RN, SV uitelja RN

200

6. ISTRAIVANJE I RAZVOJNI PROGRAMI 6.1.Provoenje akcijskog istraivanja, anketiranje uenika i testiranje darovitosti uenika70

7. SKRB ZA MENTALNO ZDRAVLJE 7.1. Suradnja sa strunjacima u podruju mentalne, zdravstvene i soc. skrbi 7.2. Koordiniranje vanjskih programa u koli: Preventivni programi

30

8. SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA 8.1. Prisustvovanje nastavi prema potrebi 8.2. Sudjelovanje u radu Razrednih vijea i Uiteljskog vijea

50

9. RAD U STRUNOM POVJERENSTVU ZA UTRIVANJEPSIHOFIZIKOG STANJA UENIKA 9.1. Organiziranje i koordiniranje rada Strunog povjerenstva kole 9.2. Prikupljanje potrebne dokumentacije za potrebe kolskog povjerenstva 9.3. Suradnja s Uredom dravne uprave u svezi dokumentacije 9.4. Sudjelovanje u radu Strunog povjerenstva Ureda dravne uprave, Ispostava akovo

60

10. OSOBNO STRUNO USAVRAVANJE 10.1. Prisustvovanje strunim skupovima u organizaciji AZOO i MZOS10.2. Organizacija i voenje MSV za strune suradnike psihologe osnovnih kola Osjeko-baranjske i Vukovarsko-srijemske upanije172

11. VOENJE DOKUMENTACIJE O RADU11.1. Voenje dosjea uenika ukljuenima u individualni rad11.2. Voenje dokumentacije Strunog povjerenstva60

UKUPNO SATI1792

GODINJI PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA

RB.SKUPINA POSLOVABROJ SATI

1.PLANIRANJE, PRIPREMANJE I PROGRAMIRANJE KOLSKIH ODGOJNO OBRAZOVNIH PROGRAMA I NJIHOVA REALIZACIJA291

1.1.USTROJ, USPOSTAVA I PRAENJE PRGRAMA RADA1.1.1. Sudjelovanje u izradi godinjeg plana i programa kole1.1.2. Sudjelovanje u izradi kolskog kurikuluma1.1.3. Izrada godinjeg plana i programa strunog suradnika defektologa1.1.4. Izrada izvedbenog programa rada strunog suradnika defektologa1.1.5. Izrada izvjea o radu strunog suradnika defektologa1.1.6. Izrada plana dnevnog i tjednog dolaenja uenika1.1.7. Izrada individualnog plana rada za svakog uenika1.1.8. Izrada listi praenja za svakog uenika po primjerenom obliku kolovanja.1.1.9. Planiranje osiguravanja specifinih potreba uenika1.1.10. Planiranje rada s roditeljima1.1.11. Planiranje savjetodavnih, terapeutskih, rehabilitacijskih i dijagnostikih postupaka1.1.12. Planiranje strunog usavravanja1.1.13. Planiranje rada s uiteljima1.1.14. Planiranje rada u ulozi koordinatora pomonika u nastavi

1.2.PRIPREMA ZA OSTVARIVANJE NEPOSREDNOG RADA S UENICIMA1.2.1. Priprema za dnevni neposredni edukacijsko rehabilitacijski rad1.2.2. Rad u povjerenstvu za ispitivanje psihofizike zrelosti djece pri upisu u prvi razred i za utvrivanje psihofizikog stanja djece osnovnokolskog uzrasta1.2.3. Koordiniranje u izradi krajnjeg nalaza i miljenja s prijedlogom primjerenog oblika kolovanja djeteta s tekoama1.2.4. Utvrivanje vrste i opsega postojeih problema1.2.5. Izrada individualnog didaktikog pribora, instruktivnih i ispitnih materijala, nastavnih sredstava i pomagala za rad1.2.6. Uvoenje i primjena novih nastavnih sredstava i pomagala koji e koristiti u radu s djecom s tekoama1.2.7. Izrada prijedloga za posebne oblike pomoi1.2.8. Organizacijski poslovi planiranje, analiza ostvarenja prethodnih planova i programa1.2.9. Utvrivanje potreba strunog djelovanja u kolskom okruenju1.2.10. Sudjelovanje na sastancima sinteze

2.NEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD S UENICIMA S TEKOAMA786

2.1.2.1.1. Prikupljanje i obrada podataka o uenicima s tekoama2.1.2. Uspostava i ostvarivanje edukacijsko rehabilitacijskog rada s uenicima s tekoama2.1.3. Sudjelovanje u profesionalnom informiranju i profesionalnoj orijentaciji uenika s tekoama2.1.4. Neposredan edukacijsko rehabilitacijski rad s uenicima s tekoama 2.1.5. Uvoenje strunih postupaka i inovacija u rad s uenicima s tekoama2.1.6. Praenje uenika i uzroka tekoa te izrada nalaza i miljenja s prijedlogom najprimjerenijeg oblika kolovanja uenika s tekoama2.1.7. Upoznavanje i praenje socijalnih prilika uenika i obitelji. Pomo uenicima u ostvarivanju socijalno zatitnih prava.2.1.8. Skupni neposredni rad s uenicima2.1.9. Praenje napredovanja uenika s tekoama2.1.10. Praenje prihvaenosti uenika s tekoama odnosno uspjenosti integracije u razredni odjel

2.2.2.2.1. Utvrivanje psihofizike zrelosti djece pri upisu u prvi razred2.2.2. Sudjelovanje u formiranju razrednih odjeljenja

3.POSLOVI U NEPOSREDNOM PEDAGOKOM RADU S UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA291

3.1.Suradnja s uiteljima3.1.1. Upoznavanje uitelja s tekoama u razvoju uenika.3.1.2. Davanje strunih savjeta za rad s uenicima s tekoama u razvoju.3.1.3. Upuivanje uitelja na oblike i metode prikupljanja opaanja o socijalnom i emocionalnom razvoju i problemima odrastanja.3.1.4. Sudjelovanje, izrada i realizacija individualiziranih odgojno obrazovnih programa i prilagoenih programa s ciljem to bolje prilagodbe sadrajnih oblika, ciljeva i aktivnosti za odreenog uenika, postupaka prilagodbe, metoda rada, oblika sata.3.1.5. Pruanje pomoi uiteljima u programiranju i primjeni modela rada s djecom s tekoama.3.1.6. Senzibilizacija uitelja na potrebe i mogunosti uenika. Pomo u brizi za razvoj socijalnih odnosa, toleranciji i prihvaanju razliitosti u razrednim odjelima.3.1.7. Upoznavanje uitelja s novim nastavnim sredstvima i pomagalima u vezi s uenicima s tekoama te uporabu nastavne tehnologije i multimedijskih izvora znanja u skladu s mogunostima kole.3.1.8. Suradnja u djelovanju na motivacijske initelje u uenju. 3.1.9. Stvaranje pozitivnog ozraja prilikom poticanja uspostavljanja kvalitetnijeg odnosa uenik uitelj.

3.2.Suradnja s roditeljima3.2.1. Upoznavanje roditelja o psihofizikom stanju djeteta na temelju analize dokumentacije o ueniku prikupljene tijekom pregleda i praenja uenikovog rada i ponaanja u koli.3.2.2. Upoznavanje roditelja s vrstom, stupnjem i obiljejima tekoa te pruanje strunih savjeta i naputaka za pomo ueniku u ublaavanju i otklanjanju tekoa.3.2.3. Upoznavanje roditelja s programom rada strunog suradnika defektologa s uenikom.3.2.4. Rad s roditeljima pri upisu djece u prvi razred osnovnokolskog obrazovanja.3.2.5. Informiranje roditelja uenika s tekoama o mogunostima ostvarivanja posebnih prava iz zdravstvene i socijalne zatite te odgoja i obrazovanja.

3.3.Suradnja sa strunim suradnicima3.3.1. Suradnja s ravnateljem, strunim suradnicima i ostalim lanovima strune slube.3.3.2. Suradnja s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo akovo; lijenik kolske medicine.3.3.3. Suradnja s Povjerenstvom kole za utvrivanje psihofizikog stanja djece3.3.4. Suradnja s Povjerenstvom Ureda za utvrivanje psihofizikog stanja djece3.3.5. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb akovo3.3.6. Suradnja s Uredom dravne uprave u Osjeko baranjskoj upaniji, Sluba za drutvene djelatnosti, Ispostava akovo3.3.7. Suradnja s Upravom za prosvjetu, kulturu, port i tehniku kulturu Osijek3.3.8. Suradnja s udrugama za pomo osobama s tekoama u razvoju3.3.9. Suradnja s Centrom za odgoj i obrazovanje Vinko Bek Osijek3.3.10. Suradnja s poliklinikom Suvag Osijek3.3.11. Suradnja s ustanovama i bolnicama

4.OSTALI POSLOVI456

4.1. Sudjelovanje u radu sjednica Razrednih i Uiteljskih vijea4.2. Poslovi vezani uz poetak i kraj kolske godine4.3. Analiza i vrjednovanje rezultata odgojno obrazovnog rada4.4. Poslovi i zadatci vezani uz godinji plan i program kole (analiza rada i4.5. samovrednovanje kole)4.6. Sudjelovanje u radu na sjednicama strunih tijela, povjerenstava i strunih aktiva u i izvan kole4.7. Sudjelovanje u radu strunog povjerenstva Ureda dravne uprave za utvrivanje primjerenog oblika kolovanja4.8. Priprema za ostvarivanje programa rada odgojno-obrazovne inkluzije4.9. (prikupljanje i obrada podataka, osiguravanje uvjeta za skupni i pojedinaan rad s uenicima s tekoama)4.10. Administrativni poslovi4.11. Suradnja s ravnateljem, strunim suradnicima i ostalim strunim slubama(izvan kole)4.12. Pripremanje i neposredno izvoenje kolektivnog strunog usavravanja na jednoj sjednici UV4.13. Praenje strune literature4.14. Individualno struno usavravanje4.15. Voenje dokumentacije4.16. Sudjelovanje i koordiniranje projekta (projekt za pomonike u nastavi za djecu s tekoama Uimo zajedno 2)4.17. Sudjelovanje u projektima kole

UKUPNO1832

PLAN I PROGRAM RADA KOLSKOG KNJINIARA

RBSKUPINA POSLOVASati

1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.PLANIRANJE I PROGRAMIRANJEIzrada godinjeg plana i programaSudjelovanje i pomo u GPiP rada uitelja: lektira i dr.Planiranje rad i programa za pouavanje uenika za samouenjePlaniranje plana i programa za kulturnu i javnu djelatnost kolePlaniranje timskog rada u knjiniciPriprema i pisanje izvjea o radu100301515151510

2.

2.1.2.2.

2.3.

2.4.2.5.2.6.2.7.

2.8.2.9.2.10.POSLOVI VEZANI UZ ODGOJNO-OBRAZOVNU DJELATNOST- PEDAGOKI RAD S KORISNICIMAPosudba knjinog fondaOrganizirano i postupno upoznavanje uenika s organizacijom i radom knjinice i nainom njena koritenjaPouavanje uenika za samouenje: individualni rad, rad s malom grupom, rad s velikom grupomIstraivaki radOrganizirano i sistematsko upoznavanje uenika s knjigomPomo pri izboru knjigaUpuivanje uenika na uporabu razliitih izvora znanja (enciklopedije, leksikoni i dr.)Pomo pri izradi referata i obradi tema iz pojedinih podrujaOrganiziranje nastavnih sati u knjiniciUpoznavanje s drugim knjinicama1010

200150

150

5014050150

505040

3.PRIPREMANJE ZA RAD

130

4.4.1.

4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.

POSLOVI VEZANI ZA INFORMACIJSKU DJELATNOSTSkupljanje, sreivanje i prezentiranje izvora informacija prema zahtjevima nastavnog plana i programaRad na informiranju korisnika o novoizilim knjigama i asopisimaOrganiziranje tematskih i drugih izlobiKorisniki upiti-razne obavijesti Pouavanje korisnija o snalaenju u knjiniciInformacije vezane uz razliita podruja: ekologija, obljetnice, znaajne datume i sl.66 14

1012101010

5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.POSLOVI VEZANI UZ STRUNU DJELATNOSTOrganizacija i voenje rada u knjinici i itaoniciIzgradnja knjinog fonda: nabava knjiga i ostale graeProiavanje knjinog fondaPrijem i sreivanje periodike za uenike i nastavnikeInventarizacija knjinine graeKatalogizacija knjinine graeTehnika obrada knjinine grae36022224080808050

6.6.1.6.2.6.3.POSLOVI VEZANI UZ UVANJE I ZATITU KNJININE GRAEOtpis i revizija fondaZatita knjine graeTehnika obrada starije grae50 201515

7.

7.1.

7.2.7.3.7.4.POSLOVI VEZANI UZ KOLSKU KNJINICU KAO CENTAR KULTURNE DJELATNOSTISudjelovanje u organizaciji, pripremi i provedbi kulturnih sadraja: knjievni susreti, predstavljanje knjiga i slinoSudjelovanje u obiljeavanju sveanosti: Boi, Dan kole, Uskrs i slinoPostavljanje tematskih i drugih izlobiIzloba uenikih radova50

12 181010

8.8.1. 8.2.8.3.STRUNO USAVRAVANJE KNINIARAPraenje strune knjiniarske i druge literature, strunih recenzija i prikaza knjigaPraenje djeje i literature za mladeSuradnja s ostalim knjinicama 50 25

1510

SVEUKUPNO1816

PLAN RADA TAJNITVA I ADMINISTRATIVNO - TEHNIKE SLUBE

RAD TAJNIKA

RBPOSLOVIOSTVARENO

1.Normativno pravni poslovi240

2.Kadrovski poslovi190

3.Opi poslovi175

4.Suradnja112

5.Administrativno-daktilografski poslovi612

6.Ostali poslovi342

7.Dnevni odmor113

UKUPNO:1784

RAD RAUNOVOE

RBPOSLOVIOSTVARENO

1.Plan i analiza164

2.Evidencija175

3.Raunovodstvo482

4.Knjigovodstvo406

5.Fakturiranje384

6.Ostali poslovi108

7.Dnevni odmor113

UKUPNO:1832

RAD DOMARA I LOAA

RBPOSLOVIOSTVARENO

1.Stolarski i bravarski640

2.Vodoinstalaterski, elektriarski 50

3.Liilaki i zidarski160

4.Loenje125

5.Staklarski180

6.Odravanje150

7.Ureenje zgrade 90

8.Okoli100

9.Ostalo200

10.Dnevni odmor113

UKUPNO:1808

RAD ISTAA

RBPOSLOVIOSTVARENO

1.ienje kole830

2.ienje okolia130

3.Mazanje poda135

4.Pranje140

5.Brisanje praine100

6.Dezinfekcija 60

7.Odravanje zelenila200

8.Ostalo100

9.Dnevni odmor113

UKUPNO:1808

PLAN I PROGRAM INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG I TEKUEG ODRAVANJA

Tijekom ratne, 1991. godine oteena je fasada zgrade predmetne nastave, koju imamo u planu obnoviti. Imamo u planu ozeleniti i osvijetliti igralita u zgradi predmetne nastave.U zgradi razredne nastave treba urediti prostor oko igralita, opremiti toboganom, ljuljakama i drugim pomagalima za uenike razredne nastave. Imamo u planu napraviti uionicu na otvorenom.Uz pomo grada akova nadamo se dobivanju prostora za izgradnju glazbene kole.

Ravnatelj kole:Predsjednik kolskog odbora: _____________________________________________ /Tihomir Benke, prof./ /Ana Pavlinovi, dipl. ped./

45