godišnji plan i program rada - ss-koprivnica.skole.hr · 1 srednja Škola koprivnica godiŠnji...

Click here to load reader

Post on 29-Aug-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Godišnji plan i program rada

  za školsku godinu 2017./2018.

  usvojen je na sastanku Školskog odbora dana 29. rujna 2017.

  Predsjednik Školskog odbora:

  Mladen Kovač, mag.pharm.

 • 2 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SADRŽAJ

  1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI……………………………………………………………………………………………………………………4

  2. UČENICI…………………………………………………………………………………………………………………… .………...………………6

  Broj učenika prema zanimanjima i godinama učenja ...................................................................................................... 6

  3. PODACI O UVJETIMA RADA………………………………………………………………………………………………………………………..7

  Raspored razreda i razrednika po učionicama A smjena ................................................................................................. 8

  Raspored razreda i razrednika po učionicama B smjena ....................................................................................... ……….9

  4. POPIS NASTAVNOG, NENASTAVNOG OSOBLJA I VANJSKIH SURADNIKA ………………………………………………… .10

  5. KALENDAR POSLOVA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018………………………………………………..…………………………13

  6. PROSUDBENI ODBOR za školsku godinu 2017./2018. ................................................................................................18

  7. PODACI O DNEVNOJ I TJEDNOJ ORGANIZACIJI RADA .................................................................................................19

  Početak i kraj školskog sata .................................................................................................................................................19

  8. STRUKOVNA PODRUČJA - NASTAVNI PLANOVI PO USMJERENJIMA ………………………………………………………….21

  Zanimanje: upravni referent ................................................................................................................................................21

  Zanimanje: poslovni tajnik ....................................................................................................................................................22

  Zanimanje: ekonomist ...........................................................................................................................................................23

  Zanimanje: komercijalist .......................................................................................................................................................24

  Zanimanje: hotelijersko-turistički tehničar…………………………………………………………………………………………………..25

  Zanimanje: farmaceutski tehničar ......................................................................................................................................26

  Zanimanje: medicinska sestra / tehničar opće njege ......................................................................................................27

  Zanimanje: prehrambeni tehničar/ka ................................................................................................................................29

  Zanimanje: rukovatelj prehrambenim strojevima ...........................................................................................................31

  Zanimanje: prodavač .............................................................................................................................................................32

  Zanimanje: tehničar nutricionist .........................................................................................................................................33

  Zanimanje: fiziterapeutski tehničar……………………………………………………………………………………………………………..34

  9. PLANOVI PO RAZREDIMA S PREDAVAČIMA .................................................................................................................35

  10. PLAN I PROGRAM PRAKTIČNE NASTAVE PREMA ZANIMANJIMA…………………………………………………………….79

  Program praktične nastave za učenike 1. godine zanimanja prodavač .....................................................................79

  Program praktične nastave za učenike 2. godine zanimanja prodavač .....................................................................80

  Program praktične nastave za učenike 3. godine zanimanja prodavač .....................................................................81

  Program praktične nastave za učenike 3. godine zanimanja rukovatelj prehrambenim strojevima ...................82

  Plan ljetne stručne prakse po zanimanjima ......................................................................................................................84

  11. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA…………………………………………………………………………………………85

  12. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA……………………………………………………………………………………………………86

  13. PLAN I PROGRAM RADA TAJNIKA…………………………………………………………………………………………………………..88

  14. PLAN I PROGRAM RADA VODITELJA SMJENE………………………………………………………………………………………….90

  15. PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGINJE………………………………………………………………………………………………….91

 • 3 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  16. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA……………………………………………………………………………………………………100

  17. PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA………………………………………………………………………………………………….103

  18. PLAN I PROGRAM RADA RAČUNOVOĐE……………………………………………………………………………………………….108

  19. PLAN I PROGRAM RADA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA………………………………………………………….……….111

  20. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA………………………………………………………………………………….112

  21. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA…………………………………………………………….113

  22. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG KOORDINATORA…………………………………………………………..114

  23. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIKA………………………………………………………………………………………………….115

  24. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA………………………………………………………………………………………….116

  25. PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA…………………………………………………………………………………………….117

  Popis članova vijeća roditelja i učenika……………………………………………………………………………………………………..118

  26. GODIŠNJI PLANOVI AKTIVA SA ZADUŽENJIMA STRUČNIH VIJEĆA I POJEDINAČNO PO NASTAVNICIMA ….121

  POPIS NASTAVNIKA PO STRUČNIM VIJEĆIMA…………………………………………………………………………………..121 A) Stručno vijeće povijest i geografija……………………………………………………………………………………………………124 B) Stručno vijeće društvena grupa predmeta………………………………………………………………………………………..127

  C) Stručno vijeće ekonomska grupa predmeta……………………………………………………………………………………… 121 D) Stručno vijeće informatika i pravna grupa predmeta…………………………………………………………………………138 E) Stručno vijeće hrvatski jezik…………………………………………………………………………………………………………..…..140 F) Stručno vijeće engleski jezik…………………………………………………………………………………………………… ..………..144

  G) Stručno vijeće strani jezici……………………………………………………………………………………………………………..….147 H) Stručno vijeće prehrana…………………………………………………………………………………………………………………….154 I) Stručno vijeće kemija i biologija……………………………….………………………………………………………………………..157

  J) Stručno vijeće medicinske grupe predmeta………………………………………………………………………………………..161 K)Stručno vijeće fizioterapije i farmacije………………………………………… ..……………………………………………………169 L) Stručno vijeće fizika-matematika………………………………………………………………………………………………… ...….174 M) Stručno vijeće tjelesna i zdravstvena kultura…………………………………………………………………………………….177

  27. PLAN I PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA…………………………………………………..181

  28. ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM ŠKOLE……………………………………………………………………………………………………182

  29. PLAN RADA POVJERENSTVA ZA KVALITETU…………………………………………………………………………………………185

  30. PLAN SURADNJE S DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA…………………………………………………187

  31. PLAN I PROGRAMA RADA ZA IZVOĐENJE NASTAVE U OBRAZOVANJU ODRASLIH………………………………..188

  32. PRILOZI………………………………………………………………………………………………………………………………………………..190

 • 4 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Srednja škola Koprivnica osnovana je 1991. godine. Osnivač je Koprivničko -križevačka županija (pozitivno Rješenje Ministarstva prosvjete i športa KL:UP/1 532-02-6/3-94-01). Škola je upisana u Trgovački sud u Bjelovaru dana 5. prosinca 1994. godine pod brojem Tt.01/US -56/94. MBS:010037465. Vršiteljica dužnosti ravnateljice škole je mr.sc. Manuela Gregurić, dipl.oec. Voditeljica smjene je Ivana Milek, mag.oec. Voditeljica dvorane je Biserka Telebar. Tajnica škole je Sanja Martinković, upravni pravnik. Djelatnost škole je: obrazovanje za stjecanje srednje stručne spreme u području prehrane, ekonomije, trgovine, turizma i ugostiteljstva, zdravstva, te srednjoškolsko obrazovanje odraslih, uključujući i programe stručnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, kurikulumima programa zanimanja te ostalim propisima koji uređuju pitanja obrazovanja. Škola svoju djelatnost obavlja kao javnu službu. Organi škole su ravnateljica i Školski odbor. Ovlasti i djelokrug djelovanja pojedinih organa Ustanove uređeni su Statutom škole i drugim normativnim aktima Ustanove. Srednja škola nalazi se u zgradi zajedno s Obrtničkom školom, a radi u dvije smjene: A smjena: ekonomist, komercijalist, prodavač, rukovatelj prehrambenim strojevima, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar B smjena: upravni referent, poslovni tajnik, prehrambeni tehničar, tehničar nutricionist, medicinska sestra/tehničar opće njege, hotelijersko turistički tehničar

 • 5 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  U nastavnoj godini 2017./2018. nastava će se izvoditi za zanimanja u obrazovnim sektorima:

  EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

  o Ekonomist o Komercijalist o Upravni referent o Poslovni tajnik o Prodavač

  TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

  o Hotelijersko-turistički tehničar

  PREHRANA

  o Prehrambeni tehničar o Tehničar nutricionist o Rukovatelj prehrambenim strojevima

  ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

  o Farmaceutski tehničar o Fizioterapeutski tehničar o Medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege

 • 6 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  2. UČENICI

  Broj učenika prema zanimanjima i godinama učenja

  -

  BROJ UČENIKA

  1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED 5. RAZRED

  Ekonomist 24 27 25 21 -

  Komercijalist

  20 21 22 24 -

  Upravni referent 25 23 22 25 -

  Poslovni tajnik - 18 - - -

  Hotelijersko-turistički tehničar

  25 22 22 24 -

  Farmaceutski tehničar 24 26 26 28 -

  Prehrambeni tehničar 24 - - 21 -

  Tehničar nutricionist 24 22 25 22 -

  Medicinska sestra / medicinski tehničar opće

  njege 24 25 27 25 26

  Fizioterapeutski tehničar 21 19 25 26 -

  Prodavač 20 22 23 - -

  Rukovatelj prehrambenim strojevima

  - - 19 - -

  Ukupno: 934 231 225 236 216 26

 • 7 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  3. PODACI O UVJETIMA RADA Srednja škola Koprivnica nalazi se u zgradi zajedno s Obrtničkom školom, a nastava se održava u dvije smjene - A i B. Nastava je organizirana tako da smjenu čine razredna odjeljenja grupirana po zanimanjima:

  A smjena: B smjena: Ekonomist Komercijalist

  Upravni referent Poslovni tajnik

  Prodavač Rukovatelj prehrambenim strojevima

  Medicinska sestra/tehničar opće njege Hotelijersko turistički tehničar

  Farmaceutski tehničar Prehrambeni tehničar Fizioterapeutski tehničar Tehničar nutricionist

  Srednja škola koristi 20 učionica, 7 praktikuma u matičnoj zgradi, 2 laboratorija, 1 specijaliziranu učionicu i sportsku dvoranu te 2 učionice i 1 praktikum na lokaciji u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek. Sve učionice imaju pristup internetu, a svi razredni odjeli e-imenik. Sve učionice su opremljene prijenosnim računalima, projektorima i imaju pristup internetu. Specijalizirane učionice su:

  dva kemijska laboratorija opremljena za izvedbu nastave kemije, prehrambenih i farmaceutskih tehnologija

  učionica za vježbeničku tvrtku opremljena pametnom pločom 3 informatičke učionice (svaka je opremljena sa 15 računala)

  praktikum za praktičnu nastavu tehničara nutricionista

  2 praktikuma za izvođenje vježba kod zanimanja fizioterapeutski tehničar 1 praktikum za izvođenje vježba kod zanimanja medicinskih sestara/tehničara

  projekcijska učionica Redovna nastava izvoditi će se u učionicama i praktikumima, a praktična nastava i vježbe u ustanovama s kojima škola ima sklopljene sporazume o suradnji: Opća bolnica dr.Tomislav Bardek, DV Tratinčica, Ustanova za skb o starijim i nemoćnim Cedar, Dom za starije i nemoćne Koprivnica, Zavod za javno zdravstvo koprivničko-križevačke županije, Hrvatska poljoprivredna agencija – centralni laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka, te s tvrtkama s kojima učenici odnosno njihovi roditelji/skrbnici i škola sklope ugovor prema važećim propisima.

 • 8 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Raspored razreda i razrednika po učionicama

  A SMJENA

  RB Razred Program - zanimanje Učionica Razrednik/ca

  1. 1A Ekonomist 12 Martina Havaić

  2. 1B Komercijalist 14 Petra Tišler

  3.

  1D

  Prodavač

  praksa - pon 33c – uto

  33a – sri - pet

  Višnja Momčilović

  4. 1J Farmaceutski tehničar 16 Marina Lončar

  5. 1K Fizioterapeutski tehničar 17 Natalija Tomac Kelek

  6. 2A Ekonomist 77 Mario Latin

  7. 2B Komercijalist 68 Ivana Milek

  8.

  2D

  Prodavač

  33a – pon – uto

  praksa – sri 1 – čet - pet

  Irena Ivančić

  9. 2J Farmaceutski tehničar 79 Ankica Biršić Dora

  10. 2K Fizioterapeutski tehničar 19 Jelena Štimac

  11. 3A Ekonomist 80 Sanela Rukelj

  12. 3B Komercijalist 81 Draženka Ivaniš Sikavica

  13. 3D Prodavač 1 – pon-sri praksa – čet - pet

  Sanja Rabadžija

  14. 3F Rukovatelji prehrambenim strojevima

  75 – pon – sri praksa – čet-pet

  Ana Odak

  15. 3J Farmaceutski tehničar 3 Melita Marinelli

  16. 3K Fizioterapeutski tehničar 83 Filip Turk

  17. 4A Ekonomist 73 Vedran Šikić

  18. 4B Komercijalist 71 Akvila Petras Kovačić

  19. 4J Farmaceutski tehničar 4 Željka Razman

 • 9 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Raspored razreda i razrednika po učionicama

  B SMJENA

  RB Razred Program - zanimanje Učionica Razrednik/ca

  1. 1C Upravni referent 14 Sanela Đurđević

  2. 1E Prehrambeni tehničar 19 Ivana Gregurina

  3. 1G Tehničar nutricionist 1 Lidija Novak

  4. 1H Hotelijersko-turistički tehničar 16 Maja Forgić

  5. 1I Medicinska sestra/tehničar ONJ 17 Ina Šikić Bobetić

  6. 2C Upravni referent 79 Andrijana Puljak

  7. 2G Tehničar nutricionist 4 Ines Frančić

  8. 2H Hotelijersko-turistički tehničar 68 Sandra Maletić

  9. 2L Poslovni tajnik 75 Tamara Tomiša Gečić

  10. 2I Medicinska sestra/tehničar ONJ 83 Ivana Pavela

  11. 3C Upravni referent 12 Natalija Filipašić

  12. 3G Tehničar nutricionist 3 Marijela Šokec

  13. 3H Hotelijersko-turistički tehničar 77 Tamara Martić

  14. 3I Medicinska sestra/tehničar 33c - pon Marija Križić

  15. 4C Upravni referent 80 Dejan Lovrenčić

  16. 4E Prehrambeni tehničar 73 Vesna Tišler

  17. 4G Tehničar nutricionist 81 Lidija Horvat

  18. 4H Hotelijersko-turistički tehničar 71 Marija Gabelica

  19. 4I Medicinska sestra/tehničar 33c - pet Damjan Abou Aldan

  20. 5I Medicinska sestra/tehničar 33a - pon Željka Galešić

 • 10 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  4. POPIS NASTAVNOG, NENASTAVNOG OSOBLJA I VANJSKIH SURADNIKA

  NASTAVNO OSOBLJE

  1. Damjan Abou Aldan, mag. sestrinstva 2. Marija Alvađ, prof. povijesti umjetnosti i filozofije (p.d.) 3. Rajka Bagarić, bacc.physio.techn. 4. Ana Marija Balent Žemlić, mag. edukacije sociologije i mag. edukacije povijesti 5. Ivona Baran, mag.oec. (p.d) 6. Ankica Biršić-Dora, diplomirani teolog 7. Maja Blažek Novosel, profesor hrvatskog jezika i književnosti i povijesti (p.d) 8. Bruno Borić, magistar kineziologije sporta 9. Ana-Marija Belko, profesor povijesti i hrvatskog jezika i književnosti 10. Zdenka Brnica, profesor jugoslavenskih jezika i književnosti i opće lingvistike 11. Sanja Crnković, psiholog 12. Emil Čokonaj, profesor povijesti i geografije 13. Marijeta Čuni Kovačić, magistra ekonomije 14. Danijela Derežić, mag.educ. fizike 15. Matej Dobrić, magistar edukacije kemije 16. Dejan Dodlek, diplomirani teolog 17. Sanela Đurđević, profesor hrvatskog jezika i književnosti 18. Sanela Đurkan, mag.edu.sociologije i hrvatskog jezika 19. Vedrana Đurkan, diplomirani informatičar 20. Đurđa Fijačko, diplomirani ekonomist 21. Natalija Filipašić, profesor matematike i informatike 22. Maja Forgić, diplomirani ekonomist 23. Ines Frančić, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 24. Željka Gabaj, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 25. Marija Gabelica, profesor povijesti i diplomirani komparatist 26. Željka Galešić, bacc.med.techn. 27. Zdenka Gašparić, diplomirani pravnik 28. Ivana Gregurina, mag.kineziologije 29. Lidija Horvat, profesor matematike i fizike 30. Martina Havaić, profesor matematike 31. Nataša Hrupec, profesor kroatistike i južnoslavenskih filologija 32. Vesna Ilić, profesor engleskog jezika i književnosti i profesor njemačkog jezika i književnosti 33. Irena Ivančić, mag.oec. 34. Draženka Ivaniš-Sikavica, diplomirani ekonomist 35. Tamara Jevtić, profesor engleskog jezika i književnosti i mađarskog jezika i književnosti 36. Katarina Jurčić, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 37. Maja Kerovec Mlinar, prof. biologije 38. Jadranka Kičin, diplomirani ekonomist 39. Tatjana Kolarić, diplomirani komparatist književnosti i anglist 40. Vesna Kos, vms 41. Mladen Kovač, dipl. ing. farmacije 42. Marija Križić, bacc.med.techn. 43. Mario Latin, mag.oec. 44. Marina Lončar, profesor matematike i fizike 45. Tomislav Lončar,mag.med.techn. 46. Dejan Lovrenčić, diplomirani informatičar

 • 11 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  47. Sandra Maletić, profesor hrvatskog jezika i književnosti i poljskog jezika i književnosti 48. Ana Maltarić, prof.francuskog jezika (p.d) 49. Mateja Marić, bacc.phisyoth. (p.d) 50. Melita Marinelli, profesor biologije i kemije 51. Tamara Martić, prof. njemačkog jezika i filozofije 52. Dijana Mateša, profesor engleskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti 53. Ivana Milek, mag. ekonomije 54. Zvezdana Mioković, diplomirani ekonomist 55. Višnja Momčilović, diplomirani ekonomist 56. Irena Novak, magistar etnologije i kulturne antropologije, Magistra edukacije francuskoga

  jezika i književnosti 57. Lidija Novak, dipl.ing. preh,teh. 58. Vladimir Obranović, bacc.phys.therap 59. Ana Odak, prof.hrvatskog jezika i povijesti 60. Damir Odak, diplomirani ekonomist 61. Zvjezdana Orober, profesor povijesti i geografije 62. Ivana Pavela, prof.latinskog jezika i rimske književnosti i povijesti 63. Martina Pavlović, mag. edukacije njemačkog jezika i književnosti i mag. Lingvistike 64. Akvila Petras Kovačić, magistra kroatologije i magistra edukacije kroatologije 65. Branimir Petruša, dipl. ing. matematike 66. Ana Prentašić bacc.phys.therap. 67. Andrijana Puljak, profesor hrvatskog jezika i književnosti 68. Sanja Rabadžija profesor povijesti i filozofije 69. Jelena Rajn, bacc.med.techn. (p.d) 70. Željka Razman, profesor kemije i biologije 71. Sanela Rukelj, magistra ekonomije 72. Ana-Marija Ružić, magistra edukacije informatike 73. Vesna Stiplošek, profesor engleskog i francuskog jezika 74. Vera Šaf, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 75. Emilija Šanta Ištvanović, prof. kemije (p.d.) 76. Mirjana Šaško, profesor talijanskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti 77. Jasminka Šikić, diplomirani ekonomist 78. Vedran Šikić, profesor geografije 79. Ines Šikić Bobetić, prof.anglistike i turkologije 80. Petra Šimunić, bacc.med.techn. 81. Marijela Šokec, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 82. Jelena Štimac, bacc.matematike i fizike 83. Petra Tišler, mag. ekonomije 84. Vesna Tišler, magistar primijenjene kemije 85. Filip Turk, profesor tjelesne kulture 86. Natalija Tomac Kelek, profesor tjelesne kulture 87. Tamara Tomiša - Gečić, profesor tjelesne kulture 88. Davorka Zegrani, dipl. pravnik 89. Karlo Zeman, mag.edu. njemačkog jezika i mag.edu. informatike 90. Josip Zlatar, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 91. Petra Zobić, prof. njemačkog jezika

 • 12 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  NENASTAVNO OSOBLJE

  1. Manuela Gregurić – v.d. ravnateljica 2. Sanja Martinković – tajnica 3. Ivana Milek - voditeljica smjene 4. Biserka Telebar – voditeljica dvorane 5. Sanja Crnković – psihologinja 6. Maja Maričić – pedagoginja 7. Božana Tomas – stručna suradnica 8. Irena Nevjestić – knjižničarka 9. Dubravka Eđut - računovođa 10. Maja Ozmec - referentica 11. Mile Ćurčić – domar 12. Damir Andrašić - radnik na održavanju okoliša 13. Mirela Mršić- spremačica 14. Snježana Puž – spremačica 15. Marijana Štefotić – spremačica 16. Biserka Alduk - spremačica 17. Vlatka Ćurčić – spremačica 18. Marina Hudinčec - spremačica 19. Snježana Gadanec - spremačica

  VANJSKI SURADNICI

  1. Goran Dujaković, magistar edukacije njemačkog jezika i književnosti i magistar povijesti umjetnosti

  2. Sanja Koluder, magistra sestrinstva 3. doc.dr.sc. Elizabeta Horvatić 4. dr. Sanja Švarc-Janjanin 5. dr. Valentina Lenardić 6. dr. Vesna Dulikravić 7. dr. Mirjana Gabaj 8. dr. Helena Radičević 9. dr. Vanja Janjanin 10. Željka Vondraček, mag.sestrinstva 11. Ružica Evačić, mag.sestrinstva 12. Suzana Šestak, bacc.med.techn. 13. Štefica Sodar, vms. 14. Nino Ivanuša, bacc.med.techn. 15. Dražen Buhanec, bacc.med.techn. 16. Dejan Sabljić, bacc.med.techn. 17. Biserka Zlatar, mag.med.techn. 18. Marina Friščić, dipl.med.techn. 19. Vedrana Marković, bacc.med.techn. 20. Slavica Pirc, bacc.med.techn., 21. Marina Nemčić, bacc.med.techn. 22. Nina Kiš, bacc.med.techn.

 • 13 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  5. KALEDAR POSLOVA ZA 2017./2018. Nastavna godina: 4.9.2017.-15.6.2018. (za učenike završnih razreda 22.5.2018.) Prvo polugodište: 4.9.2017.-22.12.2017. Drugo polugodište: 15.1.2018. – 15.6.2018. (za učenike završnih razreda 22.5.2018.) Zimski odmor: 27.12.2017.-12.1.2018. Proljetni odmor: 29.3.2017.-6.4.2018. Blagdani i državni praznici u RH u školskoj godini 2017./2018. – neradni dani: 8.10.2017. Dan neovisnosti 1.11.2017. Svi sveti 25.12.2017. Božić 26.12.2017. Sveti Stjepan 1.01.2018. Nova Godina 6.01.2018. Sveta tri kralja 1.04.2018. Uskrs 2.04.2018. Uskršnji ponedjeljak 1.05.2018. Praznik rada 31.05.2018. Tijelovo 22.06.2018. Dan antifašističke borbe 25.06.2018. Dan državnosti 5.08.2018. Dan domovinske zahvalnosti 15.08.2018. Velika gospa Neradni dani su i sve subote i nedjelje za učenike koji subotom ne pohađaju dodatnu nastavu u sklopu priprema za državnu maturu.

  Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35 radnih tjedana i 175 radnih dana, osim za 3. i 4. razred medicinskih sestara/tehničara opće njege za koje se nastava organizira u 37 tjedana i 185 radnih dana te završne razrede za koje se nastava organizira i izvodi u najmanje 32 tjedna i 160 radnih dana, odnosno za 5. razred medicinskih sestara/tehničara opće njege na bazi 35 tjedana i 175 radnih dana. U kalendar poslova nisu uvršteni raspored slobodnih aktivnosti, posjeti, izvanučionička nastava, školske stručne ekskurzije, izleti, upisni rokovi za šk.godinu 2017./2018., svečane proslave te izvanredni događaji. Sjednice kolegijalnih tijela škole bit će sazivani po potrebi i mimo kalendara. Raspored nastavnih sati će se mijenjati prema potrebi. U izvanrednim slučajevima nastava će se održavati subotama ili će se produljiti nastavna godina mimo kalendara shodno propisanoj zakonskoj regulativi.

 • 14 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Kalendar poslova za školsku godinu 2017./2018.

  Mjesec

  PRVO POLUGODIŠTE

  prostorija

  Rujan 4.9.2017. Početak nastavne godine BA smjena

  14.9.2017. Sjednica Nastavničkog vijeća Skup radnika

  zbornica

  15.9.2017. Sjednica Vijeća roditelja učionica 70

  18.9.2017. Rok za predaju godišnjih izvedbenih planova i programa i programa slobodnih aktivnosti

  26.9.2017. Sjednica Nastavničkog vijeća Formiranje Prosudbenog odbora Godišnji plan i program škole Školski kurikulum

  zbornica

  27.9. 2017. Sjednica Vijeća roditelja učionica 70 Listopad

  5.10.2017. Objava vremenika Izrade i obrane završnog rada Stručno usavršavanje nastavnika

  15.10.2017. Rok za upoznavanje maturanata s sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izrade i obrane završnog rada - mentori

  19.10.2017. Sjednica Nastavničkog vijeća Prosudbeni odbor -Teme za završni rad

  zbornica

  do 31.10.2017. Učenici odabiru mentora i temu za završni rad

  do 31.10.2017. Predprijave državne mature Studeni

  22.11.2017. Sjednica Nastavničkog vijeća zbornica Prosudbeni odbor - Imenovanje Povjerenstva za obranu završnog rada

  Prosinac

  1.12. 2017.– 01. 02. 2018. ROK ZA PRIJAVU DRŽAVNE MATURE

  15.12.2017. Sjednica Vijeća roditelja Sjednica Nastavničkog vijeća

  učionica 70 zbornica

  22.12.2017. Božićni program nastava A jutarnja smjena 7:45 – 11:10 sati 11:20-11:50 sati božićni program (koncert, čitanje poezije, gledanje filmova) Nastava B popodnevna smjena 12:00 – 16:10 sati

  27.12.2017. – 12.01.2018.

  Zimski odmor učenika - stručna usavršavanja nastavnika - pripreme za državnu maturu

 • 15 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Mjesec

  DRUGO POLUGODIŠTE

  prostorija

  Siječanj 15.01.2018.

  Početak 2. polugodišta

  AB smjena

  Veljača 6.02.2018. Sjednica Nastavničkog vijeća zbornica Ožujak 15.03.2018. Sjednica Nastavničkog vijeća zbornica 29.03.2018. -

  6.04.2018. Proljetni odmor učenika

  - pripreme za državnu maturu - stručna usavršavanja nastavnika

  do 31.03.2018. Prijave obrana završnog rada – maturanti (razrednici)

  Travanj 12.04.2018. Maturanti predaju završni rad mentoru na prvo čitanje 19.04.2018. Sjednica Nastavničkog vijeća 30.04.2018. Nenastavni dan

  Individualna stručna usavršavanja nastavnika

  Svibanj 18.05.2018. Učenici predaju završne radove mentoru

  Razrednik urudžbira ocijenjene završne radove u referadi

  22.05.2018. utorak AB smjena

  Posljednji dan nastave za maturante Program maturanata Salonsko kolo

  sportska dvorana

  Zrinski trg Sjednice Razrednih vijeća završnih razreda Sjednica Nastavničkog vijeća Sjednica Prosudbenog odbora

  zbornica

  23.05.2018. Prijave za dopunsku nastavu za negativno ocijenjene ocijenjene učenike završnih razreda

  tajništvo

  24.05.2018. – 28.5.2018.

  Dopunska nastava za negativno ocijenjene učenike završnih razreda

  Lipanj 1.06.2018. Nenastavni dan

  Individualna stručna usavršavanja nastavnika

  4.06.2018. i 5.06.2018.

  Obrane završnih radova Sjednica Prosudbenog odbora

  zbornica

  7.06.2018. – 29.06.2018.

  LJETNI ROK DRŽAVNE MATURE – ISPITI

  7.06.2018. Glazbena umjetnost, etika 8.06.2018. Logika, francuski jezik A i B 11.06.2018. Sociologija, geografija 12.06.2018. Biologija, psihologija 13.06.2018. Fizika, politika i gospodarstvo 14.06.2018. Talijanski jezik A i B, likovna umjetnost 15.06.2018. Kemija, filozofija 15.06.2018. Posljedni dan nastave

  Sjednice Razrednih vijeća Sjednica Nastavničkog vijeća

 • 16 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  18.06.2018. Hrvatski jezik A i B (test) 19.06.2018. Hrvatski jezik A i B (esej) 20.06.2018. Informatika, vjeronauk 21.06.2018. Engleski jezik A i B razina 26.06.2018. Njemački jezik A i B razina; povijest 27.06.2018. Matematika A i B 28.06.2018. Talijanski jezik A i B (test) 29.06.2018. Talijanski jezik A i B (esej); Latinski jezik A i B 25.06.2018. - 29.06. 2018.

  Dopunska nastava za negativno ocijenjene učenike

  29.06.2018. Svečana podjela završnih svjedodžbi Srpanj 2.07.2018.-5.07.2018.

  Dopunska nastava za negativno ocijenjene učenike

  6.07.2018.

  Podjela svjedodžbi za 1., 2. ,3. i 4i razred Prijava popravaka za jesenski rok Sjednica Nastavničkog vijeća Prijave za polaganje završnog rada u jesenskom roku

  Objava rezultata državne mature Prijave ispita državne mature u jesenskom roku

  Podjela svjedodžbi o položenoj državnoj maturi Tijekom srpnja UPISI U ŠK.GODINU 2017./2018.

  Kolovoz zbornica 20.08.2018.-22.08.2018.

  Popravni ispiti u jesenskom roku za sve razrede Sjednica Prosudbenog odbora

  22.08.2018. Sjednica Nastavničkog vijeća 22.08.2018. – 7.09.2018.

  JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE – ISPITI

  22.08.2018. Ispiti državne mature Predaja završnih radova mentoru Razrednik urudžbira ocijenjene završne radove u referadi

  30.08.2018. Sjednica Nastavničkog vijeća zbornica 31.08.2018. Obrana završnog rada

  Sjednica Prosudbenog odbora nakon obrana Podjela svjedodžbi o izradi i obrani završnog rada

  31.08.2018. Kraj školske godine 2017./2018.

 • 17 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Vremenik izradbe i obrane završnog rada

  26.09.2017. Formiranje Prosudbenog odbora

  5.10.2017. Objava Vremenika izradbe i obrane završnog rada

  15.10.2017. Upoznati učenike sa sadržajem, uvjetima, načinom rada izradbe i obrane završnog rada

  19.10.2017. Teme za obranu završnog rada potvrđuje ravnatelj 31.10.2017. Učenici odabiru mentora i temu za završni rad

  22.11.2017. Imenovanje Povjerenstva za obranu završnog rada OBRANA ZAVRŠNOG RADA – ljetni rok

  31.03.2018. Prijava za polaganje završnog rada 12.04.2018. Učenik predaje završni rad mentoru na prvo čitanje

  18.05.2018. Učenik predaje završni rad mentoru Razrednik urudžbira ocijenjene završne radove u referadu

  4.06.2018. i 5.06.2018.

  Obrana završnog rada

  29.06.2018. Podjela svjedodžbi o položenom završnom radu

  OBRANA ZAVRŠNOG RADA – jesenski rok

  06. 07.2018. Prijava za polaganje završnog rada

  22. 08.2018. Učenik predaje završni rad mentoru Razrednik urudžbira ocijenjene završne radove u referadu

  31. 08.2018. Obrana završnog rada

  31. 08.2018. Podjela svjedodžbi o položenom završnom radu

  OBRANA ZAVRŠNOG RADA – zimski rok do 30. 11.2018. Prijava za polaganje završnog rada

  u prvom tjednu veljače 2019.

  Obrana završnog rada

 • 18 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  6. PROSUDBENI ODBOR za školsku godinu 2017./2018.

  1. Damjan Abou Aldan, mag. sestrinstva 2. Rajka Bagarić, bacc.physio.techn. 3. Marijeta Čuni Kovačić, magistra ekonomije 4. Đurđa Fijačko, diplomirani ekonomist 5. Maja Forgić, diplomirani ekonomist 6. Ines Frančić, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 7. Željka Gabaj, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 8. Marija Gabelica, profesor povijesti i diplomirani komparatist 9. Željka Galešić, bacc.med.techn. 10. Zdenka Gašparić, diplomirani pravnik 11. Lidija Horvat, profesor matematike i fizike 12. Irena Ivančić, mag.oec. 13. Draženka Ivaniš-Sikavica, diplomirani ekonomist 14. Katarina Jurčić, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 15. Jadranka Kičin, diplomirani ekonomist 16. Mladen Kovač, dipl. ing. farmacije 17. Marija Križić, bacc.med.techn. 18. Mario Latin, mag.oec. 19. Tomislav Lončar,mag.med.techn. 20. Dejan Lovrenčić, diplomirani informatičar 21. Ivana Milek, mag. ekonomije 22. Zvezdana Mioković, diplomirani ekonomist 23. Višnja Momčilović, diplomirani ekonomist 24. Lidija Novak, dipl.ing. preh,teh. 25. Vladimir Obranović, bacc.phys.therap 26. Ana Odak, prof.hrvatskog jezika i povijesti 27. Damir Odak, diplomirani ekonomist 28. Akvila Petras Kovačić, magistra kroatologije i magistra edukacije kroatologije 29. Ana Prentašić bacc.phys.therap. 30. Sanja Rabadžija profesor povijesti i filozofije 31. Željka Razman, profesor kemije i biologije 32. Sanela Rukelj, magistra ekonomije 33. Ana-Marija Ružić, magistra edukacije informatike 34. Vera Šaf, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 35. Jasminka Šikić, diplomirani ekonomist 36. Vedran Šikić, profesor geografije 37. Petra Šimunić, bacc.med.techn. 38. Marijela Šokec, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 39. Petra Tišler, mag. ekonomije 40. Vesna Tišler, magistar primijenjene kemije 41. Davorka Zegrani, dipl. pravnik 42. Josip Zlatar, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

 • 19 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  7.PODACI O DNEVNOJ I TJEDNOJ ORGANIZACIJI RADA

  Način rada u Školi utvrđuje se na bazi 40 satnog radnog tjedna.

  Škola obavlja djelatnost u petodnevnom radnom tjednu od ponedjeljka do petka. Šestodnevni radni tjedan dozvoljen je samo zbog nadoknade opravdano izgubljene nastave,

  realizacije specifičnih nastavnih sadržaja te priprema učenika za državnu maturu. Redovna nastava odvija se u dvije smjene (jutarnja i popodnevna koje se izmjenjuju tjedno) i

  u dva turnusa (koji se izmjenjuju dnevno) zbog organizacije nastave Obrtničke škole. Jutarnja smjena započinje u 7.45 sati, završava u 13.40 sati.

  Popodnevna smjena započinje u 13.45 sati, a završava u 19.40 sati.

  Školski sat traje 45 minuta. Svi mali odmori traju po 5 minuta, a veliki odmor učenika traje 15 minuta. Redovna nastava odvija se prema rasporedu sati za svaki nastavni dan.

  Početak i kraj školskog sata

  SAT PRIJE PODNE

  1. 7.45 – 8.30

  2. 8.35 – 9.20

  3. 9.25 – 10.10

  4. 10.25 – 11.10

  5. 11.15 – 12.00

  6. 12.05 – 12.50

  7. 12.55 – 13.40

  SAT POSLIJE PODNE

  1. 13.45 – 14.30

  2. 14.35 – 15.20

  3. 15.25 – 16.10

  4. 16.25 – 17.10

  5. 17.15 – 18.00

  6. 18.05 – 18.50

  7. 18.55 – 19.40

  Radno vrijeme ravnatelja je svaki dan od 8.00 do 15 sati, a u utorak i srijedu i od 18:00 do 19:30 sati te u četvrtak i od 17:45 do 19:45 sati u skladu s potrebama i organizacijom nastave. Radno vrijeme tajništva i računovodstva je od 7 do 15 sati. Uredovno radno vrijeme tajništva i računovodstva tijekom radnog dana za rad sa strankama i za rad s učenicima je od 8.00 do 15.00 sati.

  Učenička referada radi od 7 do 15 sati, a po potrebi organizira se rad i u popodnevnoj smjeni.

 • 20 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Radno vrijeme voditeljica dvorane je usklađeno s organizacijskim potrebama školske dvorane, smjenski – u A smjeni od 8 – 15 sati, u B smjeni od 13 – 20 sati te po potrebi i vikendom.

  Poslove voditelja smjene obavlja nastavnica Ivana Milek na matičnoj lokaciji – Trg slobode 7,

  a u medicinskoj školi u Općoj bolnici dr Tomislav Bardek nastavnik Damjan Abou Aldan.

  Radno vrijeme voditelja smjene određuje ravnatelj u skladu sa rješenjem o tjednom i godišnjem rasporedu radnih obveza. Voditeljica smjene usklađuje svoje radno vrijeme s

  pedagoško – psihološkom službom i potrebama škole kako bi obje smjene bile pokrivene. U pravilu prati A smjenu.

  Tijekom školske godine učenici u dogovoru s profesorima sudjeluju u radu izvannastavnih

  aktivnosti u terminima između smjena ili u posebnim terminima dogovorenih s voditeljem aktivnosti.

  Zaposlenici škole svoje radne obveze izvršavaju prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u

  osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o radu, Pravilniku o normi, Kolektivnom ugovoru te ostalim propisanim zakonskim aktima i pravilnicima. Profesori su dužni izvršavati sve obaveze u skladu s pravilima struke te odlaziti na sve oblike zamjena u nastavi na koje ih raspoređuje

  ravnatelj ili voditelj smjene.

  Škola ima stručne suradnike pedagoginju, psihologinju i knjižničarku. Ukupne tjedne obveze stručnih suradnika utvrđuju se u 40-satnom radnom tjednu.

  Psihologinja Škole je profesorica Sanja Crnković, a pedagoginja Škole je profesorica Maja Maričić. U periodu od dva tjedna pedagog i psiholog prate pet dana A smjenu i pet dana B

  smjenu čime će obje smjene biti ravnomjerno pokrivene sa pedagogom i psihologom. Pored redovnih poslova pedagoginja škole zadužena je za permanentni nadzor e-dnevnika,

  obavezno dva puta godišnje a po odluci ravnateljice i češće.

  Knjižničarka Škole je profesorica Irena Nevjestić. Uredovno radno vrijeme knjižnice ponedjeljkom, utorkom i petkom je od 8 do 14 sati, a srijedom i četvrtkom od 13 do 19 sati.

  Ispitni koordinator za provođenje nacionalnih ispita i državne mature je profesorica Melita

  Marinelli, njezina zamjenica je profesorica Vesna Tišler. Za provođenje državne mature imenovano je Školsko ispitno povjerenstvo.

  Voditeljica povjerenstva za kvalitetu koje provodi projekt samovrednovanja škole je Irena Nevjestić, knjižničarka. Specijalist zaštite na radu je profesorica Marijela Šokec.

  Osobe zadužene za pružanje prve pomoći radnicima su profesor Damjan Abou Aldan i profesorica Marijela Šokec.

  Osobe za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem su profesorica Tatjana Kolarić, profesor Bruno Borić i profesor Damir Odak.

  Osoba koja je osim ravnatelja ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci radnika prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom je profesorica Zvezdana

  Mioković. Osoba koja je osim ravnateljice škole ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu

  dostojanstva radnika je psihologinja Sanja Crnković. Službenik za zaštitu osobnih podataka je profesorica Draženka Ivaniš-Sikavica.

  Službenik za informiranje je Sanja Martinković.

 • 21 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  8. STRUKOVNA PODRUČJA - NASTAVNI PLANOVI PO USMJERENJIMA

  Zanimanje: upravni referent

  Trajanje školovanja je 4 godine

  Red. br. Nastavni predmet

  Tjedni broj sati

  1. r 2. r. 3. r. 4. r.

  1. HRVATSKI JEZIK 4 4 4 4

  2. HRVATSKI POSLOVNI JEZIK 1 1 - -

  3. I. STRANI JEZIK 3 3 3 3

  4. II. STRANI JEZIK 2 2 2 2

  5. POVIJEST 2 2 2 -

  6. ZEMLJOPIS 2 2 - -

  7. TZK 2 2 2 2

  8. ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 2 1 - -

  9. MATEMATIKA 2 2 2 -

  10. SOCIOLOGIJA - - 2 -

  11. VJERONAUK/ETIKA 1 1 1 1

  12. UVOD U DRŽAVU I PRAVO 3 - - -

  13. INFORMATIKA 2 2 2 3

  14. PODUZETNIŠTVO S MENADŽMENTOM - - - 2

  15. USTAVNI USTROJ RH - - - 2

  16. POSLOVNA PSIHOLOGIJA - 2 - -

  17. UREDSKO POSLOVANJE I DOPISIVANJE - 2 2 -

  18. RADNO PRAVO - - - 3

  19. UPRAVNI POSTUPAK - - 2 4

  20. KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 4 2 2 -

  21. UVOD U IMOVINSKO PRAVO - - - 2

  22. UVOD U OBITELJSKO PRAVO - - 2 -

  23. GOSPODARSTVO - 2 - -

  24. KNJIGOVODSTVO - - 2 -

  25. STATISTIKA - - - 2

  UKUPNO 30 30 30 30

  STRUČNI DIO 1. LATINSKI JEZIK 2 2 - - 2. LOGIKA - - 1 - 3. FILOZOFIJA - - - 2 4. LJUDSKA PRAVA - 2 2 - 5. JAVNE FINANCIJE - - - 2

  SVEUKUPNO 32 34 33 34

  STRUČNA PRAKSA - 40 40 40

 • 22 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Zanimanje: poslovni tajnik

  Trajanje školovanja je 4 godine.

  Red. br. NASTAVNI PREDMET

  Tjedni broj sati

  1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

  1. HRVATSKI JEZIK 4 4 4 4

  2. HRVATSKI POSLOVNI JEZIK 2 - - -

  3. I. STRANI JEZIK 3 3 3 3

  4. II. STRANI JEZIK 2 2 2 2

  5. POVIJEST 2 2 2 -

  6. ZEMLJOPIS 2 2 - -

  7. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 2 2 2

  8. BIOLOGIJA S EKOLOGIJOM 2 2 - -

  9. MATEMATIKA 2 2 2 -

  10. UVOD U DRŽAVU I PRAVO 2 - -

  11. INFORMATIKA I INFORMATIČKI POSLOVNI SUSTAVI 3 2 2 3

  12. SOCIOLOGIJA - - 2 -

  13. OSNOVE PODUZETNIŠTVA I MENADŽMENTA - - 2 2

  14. USTAVNI USTROJ RH - - - 2

  15. POSLOVNA PSIHOLOGIJA - 2 - -

  16. TEHNIKA KOMUNICIRANJA - - 2 2

  17. RADNO PRAVO - - - 3

  18. TRGOVAČKO PRAVO - - 2 -

  19. KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 4 4 - -

  20. KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA S UREDSKIM PRAKTIKUMOM - - 3 3

  21. TAJNIČKO POSLOVANJE - - 2 2

  UKUPNO 28 29 30 28

  IZBORNI PREDMETI

  1. VJERONAUK/ETIKA* 1 1 1 1

  2. l LATINSKI JEZIK** 2 2 - -

  3. LOGIKA** - - 1 -

  4. FILOZOFIJA** - - - 2

  5. LJUDSKA PRAVA** - 2 - -

  6. STENOGRAFIJA** 2 2 - -

  7. UVOD U KNJIGOVODSTVO** - - 2 2

  SVEUKUPNO 31 32 32 31

  STRUČNA PRAKSA + završni ispit - 40 40 80

  * Obvezni izborni predmet ** Predmeti po izboru učenika

 • 23 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Zanimanje: ekonomist

  Trajanje školovanja je 4 godine.

  r.b. Nastavni predmet

  Tjedni broj sati

  1. r 2. r.

  3. r.

  4. r.

  1. OP

  ĆEO

  BR

  AZO

  VN

  I DIO

  HRVATSKI JEZIK 3 3 3 3

  2. STRANI JEZIK S DOPISIVANJEM 3 3 3 3

  3. POVIJEST 2 2 -

  4. VJERONAUK/ETIKA 1 1 1 1

  5. GEOGRAFIJA 2 2 2 2

  6. TZK 2 2 2 2

  7. MATEMATIKA 3 3 3 3

  8. KEMIJA 2 9. BIOLOGIJA 2

  UKUPNO SATI OPĆEOBRAZOVNIH PREDMETA 20 16 14 14

  10.

  OB

  VEZN

  I STRU

  KO

  VN

  I

  PR

  EDM

  ETI

  OSNOVE EKONOMIJE 2 2 2 2

  11. STATISTIKA 2

  12. POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 2

  13. KOMUNIKACIJSKO PREZENTACIJSKE VJEŠTINE 2

  14. RAČUNOVODSTVO 2 3 3 4

  15. MARKETING 2 2

  16. BANKARSTVO I OSIGURANJE 3 2

  17. TRŽIŠTE KAPITALA 2

  18. PODUZETNIŠTVO 2 3 19.

  VJEŽBENIČKA TVRTKA 2 2

  20. DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE 2 21.

  PRAVNO OKRUŽENJE POTHVATA

  2

  22. INFORMATIKA 2 2 UKUPNO SATI OBAVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA 10 14 16 16

  1. IZBO

  RN

  I STRU

  KO

  VN

  I

  PR

  EDM

  ETI

  OBITELJSKI POSAO 2

  2. GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE 2 3. UVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE 2

  4. OSNOVE TURIZMA 2 5. RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 2

  6. UPRAVLJANJE PRODAJOM 2 7. ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA 2

  8. MARKETING USLUGA 2

  UKUPNO SATI IZBORNIH PREDMETA 2 2 2 2

  UKUPNO 32 32 32 32 PRAKTIČNE NASTAVE NEMA

 • 24 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Zanimanje: komercijalist Trajanje školovanja je 4 godine.

  Red.br. Nastavni predmet

  Općeobrazovni sadržaji 1. r 2.r. 3. r. 4. r. 1. HRVATSKI JEZIK 3 3 3 3

  2. STRANI JEZIK I. 3 3 3 3 3. POVIJEST 2 2 - -

  4. ZEMLJOPIS 2 2 - -

  5. TZK 2 2 2 2 6. VJERONAUK ILI ETIKA 1 1 1 1

  7. POLITIKA I GOSPODARSTVO 2 - - - 8. MATEMATIKA 3 3 3 2

  9. IZBORNI SADRŽAJI: STRANI JEZIK II. 2 2 2 2

  Strukovni sadržaji

  10. INFORMATIKA 2 2 2 - 11. POZNAVANJE ROBE 3 3 3 2

  12. TRGOVINSKO POSLOVANJE 2 3 3 - 13. POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 2 2 2

  14. TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE - - - 2

  15. TEHNIKA VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA - - - 3 16. PODUZETNIŠTVO - - 2 3

  17. OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA - - 2 - 18. RAČUNOVODSTVO 2 2 2 -

  19. PSIHOLOGIJA PRODAJE - - - 2 20. MARKETING - - - 3

  21. STRUKOVNE VJEŽBE 2 2 2 2 STRUČNA PRAKSA 80 80 80 40

 • 25 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Zanimanje: hotelijersko-turistički tehničar

  Trajanje školovanja je 4 godine

  Red. br.

  NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. r.

  2. r.

  3. r.

  4. r.

  1. HRVATSKI JEZIK 4 4 4 4 2. STRANI JEZIK I 4 4 3 3 3. STRANI JEZIK II 3 3 4 4 4. STRANI JEZIK III 2 2 2 2 5. POLITIKA I GOSPODARSTVO - - 2 - 6. POVIJEST 2 2 2 - 7. MATEMATIKA 4 4 3 3 8. RAČUNALSTVO - 2 2 - 9. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 2 2 2

  10. ETIKA/VJERONAUK 1 1 1 1 11. POVIJEST UMJETNOSTI I KULTURNO-POVIJESNA

  BAŠTINA - - - 2

  12. GEOGRAFIJA - 2 2 2 13. POSLOVNA PSIHOLOGIJA S KOMUNIKACIJOM - 2 - - 14. STATISTIKA - - 1 - 15. KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM - - 1 2 16. UGOSTITELJSTVO 3 - - - 17. ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA - 3 2 3 18. TURIZAM I MARKETING - - - 2 19. BIOLOGIJA S EKOLOGIJOM 2 - - - 20. GOSPODARSKO PRAVO - - - 2 21. PREHRANA I POZNAVANJE ROBE 2 - - - 22. DAKTILOGRAFIJA S POSLOVNIM DOPISIVANJEM 2 - - - 23. PRAKTIČNA NASTAVA 2 2 2 2

  SVEUKUPNO 33 33 33 34

  STRUČNA PRAKSA 182 182 182 -

 • 26 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Zanimanje: farmaceutski tehničar

  Trajanje školovanja je 4 godine I. ZAJEDNIČKI DIO

  Red.

  br:

  NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god. 4. god.

  T V T V T V T V

  1. HRVATSKI JEZIK 4 - 4 - 4 - 4 -

  2. STRANI JEZIK 2 - 2 - 2 - 2 -

  3. POVIJEST 2 - 2 - 1 - - -

  4. ETIKA/VJERONAUK 1 - 1 - 1 - 1 -

  5. GEOGRAFIJA 2 - 1 - - - - -

  6. POLITIKA I GOSPODARSTVO - - - - - - 1 - 7. TJELESNA I ZDRAVSTVENA

  KULTURA

  - 2 - 2 - 2 - 2

  8. MATEMATIKA 3 - 3 - 2 - 2 -

  9. FIZIKA 2 - 2 - 2 - - -

  10. BIOLOGIJA 2 - 2 - - - - -

  11. RAČUNALSTVO 1 1 - - - - - - 12. LATINSKI JEZIK 2 - 2 - - - - -

  UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 21 3 19 2 12 2 10 2

  II. STRUKOVNI DIO

  Red. br:

  NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god. 4. god.

  T V T V T V T V

  13. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA 1 - 2 - - - - -

  14. OSNOVE ZDRAVSTVENE STRUKE 1,5 0,5 - - - - - -

  15. UVOD U LABORATORIJSKI RAD 0,5 1,5 - - - - - -

  16. OPĆA KEMIJA 3 - - - - - - -

  17. ORGANSKA KEMIJA - - 3 - - - - -

  18. ANALITIČKA KEMIJA - - 2 2 - - - -

  19. BIOKEMIJA - - - - 2 - - -

  20. FARMACEUTSKA KEMIJA S FARMAKOLOGIJOM

  - - - - 2 2 2 2

  21. MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA - - 1 1 - - - -

  22. FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA S KOZMETOLOGIJOM

  - - - - 4 4 3 4

  23. BOTANIKA S FARMAKOGNOZIJOM

  - - - - 2 1 2 1

  24. KEMIJA PREHRANE - - - - - - 1 1

  25. INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA LIJEKOVA

  - - - - - - 2 2

  26. PRIRODNA LJEKOVITA SREDSTVA - - - - 1 - - -

  UKUPNO 6 2 8 3 11 7 10 10

  UKUPNO STRUKOVNI DIO 8 11 18 20

  SVEUKUPNO 32 32 32 32

  STRUKOVNA PRAKSA - - 168* 21**

  T = teorija V = vježbe * strukovna se praksa obavlja tijekom ljetnih praznika ** sati za izradu praktičnog dijela završnog rada

 • 27 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Zanimanje: medicinska sestra / tehničar opće njege Trajanje školovanja je 5 godina

  I. Općeobrazovni dio R. b. Nastavni predmeti I . razred II . razred

  P

  tj./god.

  VJ tj./god.

  P tj./god.

  VJ tj./god.

  1. HRVATSKI JEZIK 5/175 5/175

  2. STRANI JEZIK 3/105 3/105

  3. LATINSKI JEZIK 2/70 2/70 4. MATEMATIKA 3/105 3/105

  5. KEMIJA 2/70 2/70

  6. BIOLOGIJA 3/105 2/70

  7. FIZIKA 2/70 2/70

  8. POVIJEST 2/70 2/70

  9. GEOGRAFIJA 2/70 2/70

  10. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2/70 2/70

  11. INFORMATIKA 1/35 2/70

  12. VJERONAUK/ ETIKA 1/35 1/35

  13. IZBORNI PREDMET 2/70 2/70

  UKUPNO 28/980 2/70 26/910 4/140

  II. Strukovni dio R.b. Nastavni predmeti I I I . razred IV. razred V. razred

  P tj./god

  P tj./god.

  VJ tj./god. P tj./god.

  VJ tj./god. P tj./god.

  VJ tj./god.

  1. SOCIOLOGIJA 1/37

  2. PSIHOLOGIJA 2/74

  3. NAČELA ADMINISTRACIJE 1/37

  4. NAČELA POUČAVANJA 2/74 5. ETIKA U SESTRINSTVU 2/74 1/37

  6. SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO I PRAVNI ASPEKTI SKRBI

  2/74

  7. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA 4/148

  8. PATOLOGIJA 2/74

  9. BAKTERIOLOGIJA, VIROLOGIJA I PARAZITOLOGIJA

  2/74 1/37

  10. BIOKEMIJA 2/74

  11. BIOFIZIKA 1/37

  12. RADIOLOGIJA 1/37

  13. DIJETETIKA 2/68 1/34

  14. METODIKA ZDRAVSTVENOG ODGOJA 1/34 2/68

  15. HIGIJENA - PREVENTIVNA MEDICINA 3/111 1/37

  16. FARMAKOLOGIJA 2/74

  17. OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE 2/74 1/37 18. ZDRAVSTVENA NJEGA - OPĆA 2/74 6/222 2/68

  19. ZDRAVSTVENA NJEGA - SPECIJALNA 2/74 4/148 2/68

  20. ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA - OPĆA

  2/74 4/148

  21. ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA - SPECIJALNA

  1/34 7/238

  22. ZDRAVSTVENA NJEGA MAJKE 1/34 4/136

  23. ZDRAVSTVENA NJEGA ZDRAVOG DJETETA I

  ADOLESCENTA

  1/37 4/148

  24. ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNOG DJETETA I ADOLESCENTA

  1/37 3/111

 • 28 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  25. ZDRAVSTVENA NJEGA - ZAŠTITA MENT. ZDRAVLJA

  1/37 1/37

  26. ZDRAVSTVENA NJEGA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA

  1/34 3/102

  27. ZDRAVSTVENA NJEGA STARIJIH OSOBA 1/34 3/102 28. ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI 1/34 3/102

  29. IZBORNI PREDMET:

  a) PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA U

  SESTRINSTVU

  1/37 2/74

  b) HRVATSKI ZNAKOVNI GOVOR 1/37 2/74

  c) OSNOVE FIZIKALNE I RADNE TERAPIJE 1/37 2/74

  d) MEDICINSKA SESTRA U PRIMARNOJ

  ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

  1/37 2/74

  e) HITNI MEDICINSKI POSTUPCI 1/37 2/74

  f) KRONIČNE RANE 1/37 2/74

  g) INSTRUMENTIRANJE 2/68

  h) VJEŠTINE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U GIPSAONICI

  2/68

  i) INTENZIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA 2/68

  j) SESTRINSKA SKRB U JEDINICI ZA DIJALIZU

  k) DDDIIdijDIJALIZU

  2/68

  30. ZDRAVSTVENE VJEŽBE 120 120 240

  UKUPNO 21/777 17/629 + 120

  21/777 17/629 + 120

  8/272 31/1054 +240

 • 29 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Zanimanje: prehrambeni tehničar/ka

  Trajanje školovanja je 4 godine.

  I. ZAJEDNIČKI DIO

  Red. br:

  NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god. 4. god.

  1. HRVATSKI JEZIK 3 3 3 3

  2. STRANI JEZIK 2 2 2 2 3. POVIJEST 2 2 - -

  4. GEOGRAFIJA 2 1 - -

  5. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 2 2 2 6. POLITIKA I GOSPODARSTVO - - - 1

  7. ETIKA/VJERONAUK 1 1 1 1

  8. MATEMATIKA 3 3 3 3 9. FIZIKA 2 2 - -

  10. BIOLOGIJA 2 2 - - 11. RAČUNALSTVO 2 2 - -

  UKUPNO ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO 21 20 11 12 II. STRUČNI DIO

  Red. br:

  NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god. 4. god.

  12. PRIMJENJENA KEMIJA 4 4 - -

  13. RAČUN U STRUCI 1 - - -

  14. SIROVINE I AMBALAŽA 2 - - -

  15. HRANA I PREHRANA 2 - - - 16. ZAŠTITA NA RADU I HIGIJENA 2 - - -

  17. PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA - 4 - -

  18. TEHNOLOŠKE OPERACIJE - 2 - -

  19. PODUZETNIŠTVO U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

  - 2 2 -

  20. KEMIJA HRANE - - 5

  21. PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA -

  4 - 22. TEHNOLOŠKE OPERACIJE I PROCESI -

  4 -

  23. ZAŠTITA OKOLIŠA -

  2 -

  24. BIOKEMIJA - - - 2

  25. PROCESI PRIPREME HRANE - - - 3

  26. ANALIZA I KONTROLA KVALITETE HRANE

  - - - 4

  27. OSIGURANJE KVALITETE HRANE - - - 1

  28. HIGIJENA HRANE - - - 4

  UKUPNO OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI 11 12 17 14

 • 30 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  III. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI

  TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

  - - 2 2

  TEHNOLOGIJA VODE - - 2 2

  TEHNOLOGIJA ŽITARICA I PEKARSTVA

  - - 2 2

  TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI - - 2 2

  TEHNOLOGIJA UGLJIKOHIDRATA I KONDITORSKIH PROIZVODA

  - - 2 2

  TEHNOLOGIJA MESA I RIBE - - 2 2 TEHNOLOGIJA PIVA I VINA - - 2 2

  TEHNOLOGIJA VOĆA I POVRĆA - - 2 2

  TEHNOLOGIJA ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA

  - - 2 2

  BIOTEHNOLOGIJA - - 2 2 MARKETING - - - 2

  CATERING - - - 3

  POSLOVNA KOMUNIKACIJA - - - 3

  SVEUKUPNO 32 32 32 31

 • 31 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Zanimanje: rukovatelj prehrambenim strojevima Trajanje školovanja je 3 godine.

  Red. br.

  NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god.

  1. HRVATSKI JEZIK 3 3 3 2. STRANI JEZIK 2 2 2 3. POVIJEST 2 - - 4. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 2 2 5. POLITIKA I GOSPODARSTVO - 2 - 6. ETIKA/VJERONAUK 1 1 1 7. MATEMATIKA 2 2 - 8. RAČUNALSTVO - - 2 9. TEHNOLOGIJA ZANIMANJA 6 6 6

  10. PRAKTIČNA NASTAVA 14 14 14 UKUPNO 32 32 30 STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 182 182 42

 • 32 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Zanimanje: prodavač

  Trajanje školovanja je 3 godine.

  Red. br.

  NASTAVNI PREDMETI 1. god. 2. god.

  3. god.

  1. HRVATSKI JEZIK 3 3 3 2. STRANI JEZIK 2 2 2 3. POVIJEST 2 - - 4. GEOGRAFIJA - 2 - 5. ETIKA/VJERONAUK 1 1 1 6. POLITIKA I GOSPODARSTVO - - 2 7. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 2 2 8. MATEMATIKA 2 2 2 9. OSNOVE INFORMATIKE - 2 -

  ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO 12 14 12

  Red. br.

  OBAVEZNI STRUKOVNI PREDMETI 1. god. 2. god.

  3. god.

  10. NABAVNO POSLOVANJE 4 11. POSLOVANJE PRODAVAONICE 1 12. POZNAVANJE ROBE 3 3 2 13. PRODAJNO POSLOVANJE 3 14. PRODAJNA KOMUNIKACIJA 2 15. POSLOVNA DOKUMENTACIJA 1

  16. OSNOVE MARKETINGA 2 17. PONAŠANJE POTROŠAČA 1

  UKUPNO 10 8 4

  Red. br.

  IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI 1. god. 2. god.

  3. god.

  EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ 2

  KREATIVNOST U POSLOVANJU 2

  ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE 2

  PREZENTACIJSKE VJEŠTINE 2 UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM 2

  ODNOSI S KUPCIMA 2

  UKUPNO 2 2 2 PRAKTIČNA NASTAVA 4 7 14

 • 33 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Zanimanje: tehničar nutricionist Trajanje školovanja je 4 godine.

  I. ZAJEDNIČKI DIO

  Red. br:

  NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god. 4. god.

  1. HRVATSKI JEZIK 3 3 3 3

  2. STRANI JEZIK 2 2 2 2

  3. POVIJEST 2 2 - -

  4. GEOGRAFIJA 2 1 - -

  5. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 2 2 2

  6. POLITIKA I GOSPODARSTVO - - - 1

  7. ETIKA/VJERONAUK 1 1 1 1

  8. MATEMATIKA 2 2 2 2

  9. FIZIKA 2 - - -

  10. BIOLOGIJA 2 - - -

  11. RAČUNALSTVO 2 2 - -

  UKUPNO ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO 20 15 10 11

  II. STRUČNI DIO Red.

  br:

  NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god. 4. god.

  1. OPĆA KEMIJA I 2+3 - - -

  2. OPĆA KEMIJA II - 2+3 - -

  3. ORGANSKA KEMIJA - 2+2 - -

  4. BIOKEMIJA - - 2+0 -

  5. MIKROBIOLOGIJA - - 2+2 6. OSNOVE ZNANOSTI O PREHRANI 1 I 2 2+0 2+0 - -

  7. EKOLOGIJA - - 2+0 -

  8. OSNOVE TEHNOLOGIJE NAMIRNICA 1 I 2 - - 2+0 2+0

  9. PROCESI PRIPREME HRANE - - 2+0 -

  10. HUMANA FIZIOLOGIJA - - 2+0 -

  11. ZAŠTITA NA RADU, HIGIJENA I SANITACIJA 2+0 - - 2+2 12. PRAVILNA PREHRANA - - - 2+0

  13. KONTROLA KAKVOĆE NAMIRNICA - - - 1+5

  14. MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA - - - 2+2

  15. BOTANIKA - 2+0 - -

  16. PRAKTIČNA NASTAVA - 0+3 0+4 0+4

  UKUPNO OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI 9 16 18 18

  III. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI

  AMBALAŽA 1+1+0 - - - TEHNOLOGIJA VODE 1+1+0 - - - EKOLOŠKA PROIZVODNJA HRANE - 1+1+0 - - ENERGETIKA - 1+1+0 - - BIOTEHNOLOGIJA - - 2+0 -

  EKONOMIKA PREHRAMBENE INDUSTRIJE - - 2+0 - LJEKOVITO I ZAČINSKO BILJE - - - 1+1+0 FERMENTIRANI PROCESI - - - 1+1+0

  UKUPNO IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI 2 2 2 2 SVEUKUPNO 21 33 30 31

  Stručna praksa 35 35 40

  Predviđeno je da se nastava ovih izbornih predmeta održava i praktično u obliku demonstracija, rada na terenu i samostalnog rada. Od ponuđenih bira se 1 u trajanju 2 školska sata.

 • 34 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  Zanimanje:FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

  Trajanje školovanja je 4 godine.

  I. ZAJEDNIČKI DIO

  R.br. NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI I. razred II. razred III. razred IV. razred

  T V T V T V T V 1. Hrvatski jezik 4 - 4 - 4 - 4 -

  2. Strani jezik 2 - 2 - 2 - 2 - 3. Povijest 2 - 2 - 1 - - -

  4. Etika/Vjeronauk 1 - 1 - 1 - 1 -

  5. Geografija 2 - 1 - - - - - 6. Politika i gospodarstvo - - - - - - 1 -

  7. Tjelesna i zdravstvena kultura - 2 - 2 - 2 - 2 8. Matematika 2 - 2 - - - - -

  9. Fizika 2 - 2 - - - - - 10. Biologija 2 - 2 - - - - - 11. Kemija 2 - 2 - - - - - 12. Računalstvo 1 1 - - - - - -

  13. Latinski jezik 2 - 2 - - - - - Ukupno 22 3 20 2 8 2 8 2

  Ukupno zajednički dio 25 22 10 10 II. POSEBNI STRUKOVNI DIO

  R.br. NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI

  I. razred II. razred III. razred IV. razred

  T V T V T V T V 14. Elektronika - - - - 2 - - - 15. Anatomija i fiziologija 2 - 2 - - - - - 16. Uvod u rehabilitaciju 2 1 - - - - - -

  17. Osnove zdravstvene njege 0.5 0.5 - - - - - - 18. Osnove kineziologije - - 2 1 1 2 - - 19. Masaža - - 1 2 1 2 1 3 20. Kineziterapija - - - - 1 3 2 4 21. Fizikalna terapija - - 1 1 1 2 2 3 22. Zdravstvena psihologija - - - - 2 - 1 - 23. Socijalna medicina - - - - 1 - - - 24. Patofiziologija - - - - 2 - - - 25. Klinička medicina - - - - 2 - 3 -

  26. Dermatologija - - - - - - 2 - 27. Prva pomoć - - - - - - 1 -

  Ukupno 45 15 6 4 13 9 12 10 Ukupno strukovni dio 6 10 22 22

  Sveukupno 31 32 32 32 Strukovna praksa - 84* 126* 28**

  T = Teorija V = Vježbe *) Strukovna se praksa obavlja tijekom ljetnih praznika **) Sati za izradu praktičnog dijela završnog rada

 • 35 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  9. PLANOVI PO RAZREDIMA S PREDAVAČIMA

  SEKTOR:

  EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

  ZANIMANJE: EKONOMIST

  RAZRED: 1a

  RAZREDNIK/CA: MARTINA HAVAIĆ

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 3 105 Zdenka Brnica

  Engleski jezik s dopisivanjem 3 105 Ina Šikić Bobetić

  Povijest 2 70 Zvjezdana Orober

  Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

  Etika 1 35 Sanela Đurkan

  Geografija 2 70 Emil Čokonaj

  Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Natalija Tomac Kelek

  Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Bruno Borić

  Matematika 3 105 Martina Havaić

  Kemija 2 70 Matej Dobrić

  Biologija 2 70 Maja Kerovec Mlinar

  Osnove ekonomije 2 70 Mario Latin

  Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 70 Petra Tišler

  Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 70 Irena Ivančić

  Računovodstvo 2 70 Sanela Rukelj

  Poduzetništvo 2 70 Draženka Ivaniš-Sikavica

  Informatika 1. grupa 2 70 Vedrana Đurkan

  Informatika 2. grupa 2 70 Damir Odak

  Obiteljski posao - izborni 2 70 Jasminka Šikić

  Globalno poslovno okruženje - izborni 2 70 Marijeta Čuni Kovačić

  UKUPNO 32 1120

  Sat razrednika 1 35 Martina Havaić

  PRAKTIČNE NASTAVE NEMA

 • 36 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

  ZANIMANJE: KOMERCIJALIST RAZRED: 1b

  RAZREDNIK/CA: PETRA TIŠLER

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 3 105 Zdenka Brnica

  Engleski jezik - 1. strani jezik 3 105 Tatjana Kolarić

  Povijest 2 70 Ana Marija Balent Žemlić

  Zemljopis 2 70 Emil Čokonaj

  Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Ivana Gregurina

  Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Bruno Borić

  Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

  Etika 1 35 Sanela Đurkan

  Politika i gospodarstvo 2 70 Petra Tišler

  Matematika 3 105 Martina Havaić

  Francuski jezik - 2. strani jezik 2 70 Irena Novak

  Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško

  Informatika - 1. grupa 2 70 Vedrana Đurkan

  Informatika - 2. grupa 2 70 Damir Odak

  Poznavanje robe 3 105 Marijela Šokec

  Trgovinsko poslovanje 2 70 Marijeta Čuni Kovačić

  Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 70 Petra Tišler

  Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 70 Marijeta Čuni Kovačić

  Računovodstvo 2 70 Sanela Rukelj

  Strukovne vježbe 2 70 Đurđa Fijačko

  UKUPNO 33 1155

  Sat razrednika 1 35 Petra Tišler

  Računovodstvo – dodatna nastava 1 35 Sanela Rukelj

  STRUČNA PRAKSA 80 SATI

 • 37 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

  ZANIMANJE: UPRAVNI REFERENT

  RAZRED: 1c RAZREDNIK/CA: SANELA ĐURĐEVIĆ

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 4 140 Sanela Đurđević

  Hrvatski poslovni jezik 1 35 Zdenka Brnica

  Engleski jezik - 1. strani jezik 3 105 Vesna Ilić

  Njemački jezik - 1. strani jezik 3 105 Karlo Zeman

  Francuski jezik - 2. strani jezik 2 70 Irena Novak

  Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško

  Povijest 2 70 Marija Gabelica

  Zemljopis 2 70 Emil Čokonaj

  Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Tamara Tomiša Gečić

  Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Filip Turk

  Čovjek, zdravlje i okoliš 2 70 Željka Razman

  Matematika 2 70 Jelena Štimac

  Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

  Etika 1 35 Sanja Rabadžija

  Uvod u državu i pravo 3 105 Davorka Zegrani

  Informatika 1. grupa 2 70 Ana Marija Ružić

  Informatika 2. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

  Kompjutorska daktilografija 1. grupa 4 140 Ana Marija Ružić

  Kompjutorska daktilografija 2. grupa 4 140 Ana Marija Ružić

  Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

  UKUPNO 32 1120

  Sat razrednika 1 35 Sanela Đurđević

  STRUČNA PRAKSA 40 SATI

 • 38 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

  ZANIMANJE: PRODAVAČ RAZRED: 1d

  RAZREDNIK/CA: VIŠNJA MOMČILOVIĆ

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 3 105 Ana Marija Belko

  Engleski jezik 2 70 Dijana Mateša

  Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović

  Povijest 2 70 Emil Čokonaj

  Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

  Etika 1 35 Sanela Đurkan

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Ivana Gregurina

  Matematika 2 70 Branimir Petruša

  Nabavno poslovanje 4 140 Višnja Momčilović

  Poslovanje prodavaonice 1 35 Đurđa Fijačko

  Poznavanje robe 3 105 Marijela Šokec

  Prodajna komunikacija 2 70 Višnja Momčilović

  Kreativnost u poslovanju - izborni 2 70 Višnja Momčilović

  Ekologija i održivi razvoj - izborni 2 70 Irena Ivančić

  Praktična nastava 4 140 Đurđa Fijačko

  UKUPNO 28 980

  Sat razrednika 1 35 Višnja Momčilović

 • 39 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: PREHRANA ZANIMANJE: PREHRAMBENI TEHNIČAR

  RAZRED: 1e RAZREDNIK/CA: IVANA GREGURINA

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 3 105 Sandra Maletić

  Engleski jezik 2 70 Tamara Jevtić

  Njemački jezik 2 70 Petra Zobić

  Povijest 2 70 Ana Marija Balent Žemlić

  Geografija 2 70 Vedran Šikić

  Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Tamara Tomiša Gečić

  Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Ivana Gregurina

  Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

  Etika 1 35 Sanja Rabadžija

  Matematika 3 105 Lidija Horvat

  Fizika 2 70 Danijela Derežić

  Biologija 2 70 Maja Kerovec Mlinar

  Računalstvo - 1. grupa 2 70 Ana Marija Ružić

  Računalstvo - 2. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

  Primjenjena kemija 2 70 Matej Dobrić

  Primjenjena kemija - vježbe 1. grupa 2 70 Matej Dobrić

  Primjenjena kemija - vježbe 2. grupa 2 70 Matej Dobrić

  Račun u struci 1 35 Ines Frančić

  Sirovine i ambalaža 2 70 Josip Zlatar

  Hrana i prehrana 2 70 Josip Zlatar

  Zaštita na radu i higijena 2 70 Marijela Šokec

  UKUPNO 32 1120

  Sat razrednika 1 35 Ivana Gregurina

  Matematika – dodatna nastava 1 35 Lidija Horvat

  STRUČNA PRAKSA /

 • 40 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: PREHRANA ZANIMANJE: TEHNIČAR NUTRICIONIST

  RAZRED: 1g RAZREDNIK/CA: LIDIJA NOVAK

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 3 105 Sanela Đurđević

  Engleski jezik 2 70 Vesna Ilić

  Njemački jezik 2 70 Petra Zobić

  Povijest 2 70 Marija Gabelica

  Geografija 2 70 Vedran Šikić

  Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Natalija Tomac Kelek

  Tjelesna i zdravstvena kultura -M 2 70 Filip Turk

  Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

  Etika 1 35 Sanela Đurkan

  Matematika 2 70 Jelena Štimac

  Fizika 2 70 Danijela Derežić

  Biologija 2 70 Maja Kerovec Mlinar

  Računalstvo - 1. grupa 2 70 Dejan Lovrenčić

  Računalstvo - 2. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

  Opća kemija 1 - teorija 2 70 Ines Frančić

  Opća kemija 1 - vježbe 3 105 Ines Frančić

  Osnove znanosti o prehrani I 2 70 Lidija Novak

  Zaštita na radu, higijena i sanitacija 2 70 Marijela Šokec

  Tehnologija vode - izborni 2 70 Vera Šaf

  Ambalaža - izborni 2 70 Josip Zlatar

  UKUPNO 31 1085

  Sat razrednika 1 35 Lidija Novak

  STRUČNA PRAKSA /

 • 41 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

  ZANIMANJE: HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

  RAZRED: 1h RAZREDNIK/CA: MAJA FORGIĆ

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 4 140 Sanela Đurđević

  Engleski jezik - 1. strani jezik 4 140 Tamara Jevtić

  Njemački jezik - 1. strani jezik 4 140 Petra Zobić

  Engleski jezik - 2. strani jezik 3 105 Tamara Jevtić

  Njemački jezik - 2. strani jezik 3 105 Petra Zobić

  Francuski jezik - 3. strani jezik 2 70 Vesna Stiplošek

  Talijanski jezik - 3. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško

  Povijest 2 70 Marija Gabelica

  Matematika 4 140 Lidija Horvat

  Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Tamara Tomiša Gečić

  Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Filip Turk

  Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

  Etika 1 35 Sanela Đurkan

  Ugostiteljstvo 3 105 Maja Forgić

  Biologija s ekologijom 2 70 Željka Razman

  Prehrana i poznavanje robe 2 70 Josip Zlatar

  Daktilografija s poslovnim dopisivanjem - 1. grupa 2 70 Ana Marija Ružić

  Daktilografija s poslovnim dopisivanjem - 2. grupa 2 70 Davorka Zegrani

  Praktična nastava 2 70 Maja Forgić

  UKUPNO 33 1155

  Sat razrednika 1 35 Maja Forgić

  STRUČNA PRAKSA 182

 • 42 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

  ZANIMANJE: MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE / MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

  RAZRED: 1i RAZREDNIK/CA: INA ŠIKIĆ BOBETIĆ

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 5 175 Nataša Hrupec

  Engleski jezik 3 105 Ina Šikić Bobetić

  Njemački jezik 3 105 Karlo Zeman

  Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

  Matematika 3 105 Natalija Filipašić

  Kemija 2 70 Željka Razman

  Biologija 3 105 Željka Razman

  Fizika 2 70 Danijela Derežić

  Povijest 2 70 Marija Gabelica

  Geografija 2 70 Vedran Šikić

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Filip Turk

  Informatika - 1. grupa 1 35 Zvezdana Mioković

  Informatika - 2. grupa 1 35 Zvezdana Mioković

  Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

  Etika 1 35 Sanja Rabadžija

  Građanski odgoj i obrazovanje 2 70 Sanja Rabadžija

  UKUPNO 30 1050

  Sat razrednika 1 35 Ina Šikić Bobetić

 • 43 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

  ZANIMANJE: FARMACEUTSKI TEHNIČAR

  RAZRED: 1j RAZREDNIK/CA: MARINA LONČAR

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 4 140 Andrijana Puljak

  Engleski jezik 2 70 Tatjana Kolarić

  Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović

  Povijest 2 70 Zvjezdana Orober

  Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

  Etika 1 35 Sanela Đurkan

  Geografija 2 70 Emil Čokonaj

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Bruno Borić

  Matematika 3 105 Marina Lončar

  Fizika 2 70 Danijela Derežić

  Biologija 2 70 Željka Razman

  Računalstvo - 1. grupa 2 70 Vedrana Đurkan

  Računalstvo - 2. grupa 2 70 Damir Odak

  Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

  Anatomija i fiziologija 1 35 Vladimir Obranović

  Osnove zdravstvene struke 2 70 Damjan Abou Aldan

  Uvod u laboratorijski rad 2 70 Melita Marinelli

  Opća kemija 3 105 Melita Marinelli

  UKUPNO 32 1120

  Sat razrednika 1 35 Marina Lončar

  STRUKOVNA PRAKSA /

 • 44 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

  ZANIMANJE: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

  RAZRED: 1k RAZREDNIK/CA: NATALIJA TOMAC KELEK

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 4 140 Andrijana Puljak

  Engleski jezik 2 70 Dijana Mateša

  Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović

  Povijest 2 70 Ivana Pavela

  Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

  Etika 1 35 Sanela Đurkan

  Geografija 2 70 Emil Čokonaj

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Natalija Tomac Kelek

  Matematika 2 70 Branimir Petruša

  Fizika 2 70 Danijela Derežić

  Biologija 2 70 Željka Razman

  Kemija 2 70 Matej Dobrić

  Računalstvo - 1. grupa 2 70 Vedrana Đurkan

  Računalstvo - 2. grupa 2 70 Damir Odak

  Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

  Anatomija i fiziologija 2 70 Vladimir Obranović

  Uvod u rehabilitaciju - teorija 2 70 Vladimir Obranović

  Uvod u rehabilitaciju - vježbe 1. grupa 1 35 Vladimir Obranović

  Uvod u rehabilitaciju - vježbe 2. grupa 1 35 Ana Prentašić

  Osnove zdravstvene njege 1 35 Damjan Abou Aldan

  UKUPNO 31 1085

  Sat razrednika 1 35 Natalija Tomac Kelek

  Matematika – dodatna nastava 1 35 Branimir Petruša

  STRUKOVNA PRAKSA /

 • 45 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

  ZANIMANJE: EKONOMIST

  RAZRED: 2a

  RAZREDNIK/CA: MARIO LATIN

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 3 105 Akvila Petras Kovačić

  Engleski jezik s dopisivanjem 3 105 Tatjana Kolarić

  Njemački jezik s dopisivanjem 3 105 Karlo Zeman

  Povijest 2 70 Zvjezdana Orober

  Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

  Etika 1 35 Sanela Đurkan

  Geografija 2 70 Emil Čokonaj

  Tjelesna i zdravstvena kultura -M 2 70 Bruno Borić

  Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Natalija Tomac Kelek

  Matematika 3 105 Martina Havaić

  Osnove ekonomije 2 70 Jasminka Šikić

  Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 70 Petra Tišler

  Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 70 Marijeta Čuni Kovačić

  Računovodstvo 3 105 Sanela Rukelj

  Poduzetništvo 3 105 Sanela Rukelj

  Društveno odgovorno poslovanje 2 70 Mario Latin

  Informatika 1. grupa 2 70 Vedrana Đurkan

  Informatika 2. grupa 2 70 Damir Odak

  Osnove turizma - izborni 2 70 Maja Forgić

  Uvod u poslovno upravljanje - izborni 2 70 Irena ivančić

  UKUPNO 32 1120

  Sat razrednika 1 35 Mario Latin

  Računovodstvo – dodatna nastava 1 35 Sanela Rukelj

  PRAKTIČNE NASTAVE NEMA

 • 46 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

  ZANIMANJE: KOMERCIJALIST

  RAZRED: 2b

  RAZREDNIK/CA: IVANA MILEK

  Nastavni predmet

  sati Predavač

  tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 3 105 Ana Odak

  Engleski jezik 3 105 Tatjana Kolarić

  Njemački jezik 3 105 Martina Pavlović

  Povijest 2 70 Zvjezdana Orober

  Zemljopis 2 70 Emil Čokonaj

  Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Bruno Borić

  Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Ivana Gregurina

  Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

  Etika 1 35 Sanela Đurkan

  Matematika 3 105 Martina Havaić

  Francuski jezik - strani jezik II 2 70 Irena Novak

  Talijanski jezik - strani jezik II 2 70 Mirjana Šaško

  Informatika - 1. grupa 2 70 Vedrana Đurkan

  Informatika - 2. grupa 2 70 Damir Odak

  Poznavanje robe 3 105 Marijela Šokec

  Trgovinsko poslovanje 3 105 Marijeta Čuni Kovačić

  Poslovne komunikacije - 1. grupa 2 70 Petra Tišler

  Poslovne komunikacije - 2. grupa 2 70 Marijeta Čuni Kovačić

  Računovodstvo 2 70 Jadranka Kičin

  Strukovne vježbe 2 70 Ivana Milek

  UKUPNO 32 1120

  Sat razrednika 1 35 Ivana Milek

  Računovodstvo – dodatna nastava 1 35 Jadranka Kičin

  STRUČNA PRAKSA 80 SATI

 • 47 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

  ZANIMANJE: UPRAVNI REFERENT

  RAZRED: 2c

  RAZREDNIK/CA: ANDRIJANA PULJAK

  Nastavni predmet

  sati Predavač

  tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 4 140 Andrijana Puljak Hrvatski poslovni jezik 1 35 Zdenka Brnica Engleski jezik - 1. strani jezik 3 105 Vesna Ilić Njemački jezik - 1. strani jezik 3 105 Karlo Zeman Francuski jezik - 2. strani jezik 2 70 Irena Novak Talijanski jezik - 2. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško Povijest 2 70 Marija Gabelica Zemljopis 2 70 Vedran Šikić Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Natalija Tomac Kelek Čovjek, zdravlje i okoiš 1 35 Željka Razman Matematika 2 70 Jelena Štimac Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora Etika 1 35 Sanja Rabadžija Informatika 1. grupa 2 70 Dejan Lovrenčić Informatika 2. grupa 2 70 Ana Marija Ružić Poslovna psihologija 2 70 Sanja Crnković Uredsko poslovanje i dopisivanje 2 70 Zdenka Gašparić Kompjutorska daktilografija 1. grupa 2 70 Ana Marija Ružić Kompjutorska daktilografija 2. grupa 2 70 Ana Marija Ružić Gospodarstvo 2 70 Draženka Ivaniš-Sikavica Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela Ljudska prava 2 70 Sanja Rabadžija UKUPNO 34 1190 Sat razrednika 1 35 Andrijana Puljak

  STRUČNA PRAKSA 40

 • 48 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

  ZANIMANJE: PRODAVAČ

  RAZRED: 2d

  RAZREDNIK/CA: IRENA IVANČIĆ

  Nastavni predmet

  sati Predavač

  tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 3 105 Ana Odak

  Engleski jezik 2 70 Dijana Mateša

  Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović

  Geografija 2 70 Emil Čokonaj

  Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

  Etika 1 35 Sanela Đurkan

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Ivana Gregurina

  Matematika 2 70 Martina Havaić

  Osnove informatike 2 70 Vedrana Đurkan

  Poznavanje robe 3 105 Marijela Šokec

  Prodajno poslovanje 3 105 Irena Ivančić

  Osnove marketinga 2 70 Mario Latin

  Prezentacijske vještine - izborni 2 70 Đurđa Fijačko

  Aranžiranje i estetsko oblikovanje - izborni 2 70 Višnja Momčilović

  Praktična nastava 7 245 Đurđa Fijačko

  UKUPNO 31 1085

  Sat razrednika 1 35 Irena Ivančić

 • 49 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: PREHRANA ZANIMANJE: TEHNIČAR NUTRICIONIST

  RAZRED: 2g

  RAZREDNIK/CA: INES FRANČIĆ

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 3 105 Sandra Maletić

  Engleski jezik 2 70 Vesna Ilić

  Njemački jezik 2 70 Karlo Zeman

  Povijest 2 70 Marija Gabelica

  Geografija 1 35 Vedran Šikić

  Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Natalija Tomac Kelek

  Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Filip Turk

  Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

  Etika 1 35 Sanela Đurkan

  Matematika 2 70 Marina Lončar

  Računalstvo - 1. grupa 2 70 Dejan Lovrenčić

  Računalstvo - 2. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

  Opća kemija 2 - teorija 3 105 Željka Gabaj

  Opća kemija 2 - vježbe 1. grupa 2 70 Željka Gabaj

  Opća kemija 2 - vježbe 2. grupa 2 70 Željka Gabaj

  Organska kemija - teorija 2 70 Ines Frančić

  Organska kemija - vježbe 1. grupa 2 70 Ines Frančić

  Organska kemija - vježbe 2. grupa 2 70 Ines Frančić

  Osnove znanosti o prehrani II 2 70 Josip Zlatar

  Botanika 2 70 Maja Kerovec Mlinar

  Praktična nastava 3 105 Vera Šaf

  Ekološka proizvodnja hrane - izborni 2 70 Vera Šaf

  Energetika - izborni 2 70 Danijela Derežić

  UKUPNO 33 1155

  Sat razrednika 1 35 Ines Frančić

  Matematika – dodatna nastava 1 35 Marina Lončar

  STRUČNA PRAKSA 35

 • 50 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

  ZANIMANJE: HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

  RAZRED: 2h RAZREDNIK/CA: SANDRA MALETIĆ

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 4 140 Sandra Maletić

  Engleski jezik - 1. strani jezik 4 140 Vesna Stiplošek

  Njemački jezik - 1. strani jezik 4 140 Petra Zobić

  Engleski jezik - 2. strani jezik 3 105 Vesna Stiplošek

  Njemački jezik - 2. strani jezik 3 105 Petra Zobić

  Francuski jezik - 3. strani jezik 2 70 Vesna Stiplošek

  Talijanski jezik - 3. strani jezik 2 70 Mirjana Šaško

  Povijest 2 70 Marija Gabelica

  Matematika 4 140 Lidija Horvat

  Računalstvo - 1. grupa 2 70 Damir Odak

  Računalstvo - 2. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

  Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Tamara Tomiša Gečić

  Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Filip Turk

  Vjeronauk 1 35 Dejan Dodlek

  Etika 1 35 Sanja Rabadžija

  Geografija 2 70 Vedran Šikić

  Poslovna psihologija s komunikacijom 2 70 Sanja Crnković

  Organizacija poslovanja poduzeća 3 105 Maja Forgić

  Praktična nastava 2 70 Maja Forgić

  UKUPNO 33 1155

  Sat razrednika 1 35 Sandra Maletić

  STRUČNA PRAKSA 182

 • 51 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

  ZANIMANJE: MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE / MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

  RAZRED: 2i

  RAZREDNIK/CA: IVANA PAVELA

  Nastavni predmet

  sati Predavač

  tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 5 175 Nataša Hrupec

  Engleski jezik 3 105 Ina Šikić Bobetić

  Njemački jezik 3 105 Karlo Zeman

  Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

  Matematika 3 105 Natalija Filipašić

  Kemija 2 70 Željka Razman

  Biologija 2 70 Željka Razman

  Fizika 2 70 Danijela Derežić

  Povijest 2 70 Marija Gabelica

  Geografija 2 70 Vedran Šikić

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 Tamara Tomiša Gečić

  Informatika - 1. grupa 2 70 Zvezdana Mioković

  Informatika - 2. grupa 2 70 Dejan Lovrenčić

  Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

  Etika 1 35 Sanja Rabadžija

  Komunikacijske vještine 2 70 Sanja Crnković

  UKUPNO 30 1050

  Sat razrednika 1 35 Ivana Pavela

 • 52 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

  SEKTOR: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

  ZANIMANJE: FARMACEUTSKI TEHNIČAR

  RAZRED: 2j

  RAZREDNIK/CA: ANKICA BIRŠIĆ DORA

  Nastavni predmet sati

  Predavač tjedno godišnje

  Hrvatski jezik 4 140 Andrijana Puljak

  Engleski jezik 2 70 Tatjana Kolarić

  Njemački jezik 2 70 Martina Pavlović

  Povijest 2 70 Zvjezdana Orober

  Vjeronauk 1 35 Ankica Biršić Dora

  Etika 1 35 Sanela Đurkan

  Geografija 1 35 Emil Čokonaj

  Tjelesna i zdravstvena kultura - Ž 2 70 Ivana Gregurina

  Tjelesna i zdravstvena kultura - M 2 70 Bruno Borić

  Matematika 3 105 Marina Lončar

  Fizika 2 70 Danijela Derežić

  Biologija 2 70 Melita Marinelli

  Latinski jezik 2 70 Ivana Pavela

  Anatomija i fiziologija 2 70 Vladimir Obranović

  Organska kemija 3 105 Matej Dobrić

  Analitička kemija - teorija 2 70 Matej Dobrić

  Analitička kemija - vježbe 1 . grupa 2 70 Matej Dobrić

  Analitička kemija - vježbe 2. grupa 2 70 Matej Dobrić

  Medicinska mikrobiologija 2 70 Željka Razman