grad budućnosti - altideo5

of 41 /41

Author: os-zarko-zrenjanin-novi-sad

Post on 06-Aug-2015

141 views

Category:

Education


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Dobrodoli!Welcome!MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergijaDrago nam je to nas poseujete.Mi tedimo energiju, koristimo alternativneizvore energije i uvamo prirodu.Na grad je vrlo prijatno mesto za ivot.Tokom boravka ovde imaete oseaj da gradradi sve samo za vas.Putokazi su ti, lako ete se snai. Uivajte! :)
 2. 2. Dobrodoli!Welcome!MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 3. 3. Kue, zgrade!1 2 3 4 5Pametne kue i zgradeNae kue i zgrade su pametne. One su spoj tehnologije i stilaivljenja.Sistem naih pametnih kua integrie sistem grejanja, hladjenja,protivprovalni i protivpoarni sistem, kunu rasvetu u jedinstvenucelinu koja omoguava optimalno korienje energije i udobnoupravljanje kuom.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija6
 4. 4. 1 2 3 4 5Takav sistem poveava vrednost i sigurnost naih kua, nae pametnekue ine ugodnijim za ivot, a ekonomino troenje energije smanjujetrokove ivota.Kua/zgrada funkcionie tako to se ceo sistem temelji na centralnomprocesorskom sistemu koji kontrolie i upravlja svim ostalim kunimsistemima.Centralni procesor dobija informacijeiz spoljnog sveta putem razliitihsenzora temperature (prostorije,spoljni prostor), svetlosti, mehanikihsenzora otvorenosti/zatvorenostivrata i prozora, senzora vlage(kupatilo), senzora detekcije pokreta,vatre, dima i dr.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija6Kue, zgrade!
 5. 5. Kue, zgrade!1 2 3 4 5Dobijene informacije se obraujuu procesoru i na temelju definisanihpravila, procesor upravlja ostalimureajima, svetlom, klima ureajima,sistemom za grejanje, automatskimsistemima prozora, vrata, ventilimaza vodu, plin, jednom reju svim topostoji u kui. Svi ureaji su meu-sobnopovezani u centralnu mreukako bi se mogli kontrolisati i nadzirati sa razliitih pozicija. Mreamoe biti izvedena pomou kablova, beino ili korienjem postojeestrujne mree.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija6
 6. 6. Kue, zgrade!1 2Upravljanje pametnom kuomUpravljati se moe daljinskim upravljaem,ekranom osetljivim na dodir, mobilnimtelefonom putem SMS poruka, preko kunograunara, preko Interneta. Kontrolna ploa dajeniz informacija o trenutnom statusu u kui iomoguava upravljanje elementima nae pametnekue.Slanjem sms poruke preko mobilnog telefonamoe se upravljati sa sistemima pametnekue na nain da se alje instrukcija, a u povratnojporuci pametna kua alje informaciju o trenutnomstatusu. Senzori i upravljake kontrole dizajniranesu na nain da se to bolje uklope u izgledenterijera.3 4 5MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobracajEko poljoprivredaEnergija6
 7. 7. Kue, zgrade!1 2 3 4 5 6Nae kue imaju zid krzno, zelenilo u obliku puzavica, koje prekrivafasadne zidove. Ovim krznom moe da se postigne kvalitetna zatitaobjekata: u letnjem periodu od pregrevanja junih, osunanih fasada, au zimu od hladnih betrova (efekat krzna).Kue na junoj strani imaju najvie prozora,zbog sunca.Kad je u pitanju grejanje, svakakua/zgrada ima svoj sistem snabdevanjapodzemnim vodama. Podzemne vode sesamo dogrevaju i provode kroz unutranjezidove. Tako se tedi postie ravnomernozagrevanje prostora i jednak oseajprijatnosti (ni pretoplo, ni hladno) u svakomdelu kue/stana.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobracajEko poljoprivredaEnergija
 8. 8. Kue, zgrade!MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 9. 9. Kue, zgrade!MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 10. 10. Kue, zgrade!MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 11. 11. Kue, zgrade!MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 12. 12. Kue, zgrade!MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 13. 13. Kue, zgrade!MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 14. 14. Eko poljoprivreda!1 2 3 4Zato organska poljoprivreda?ivimo u Vojvodini, na prostoru nekadanjeg Panonskog mora, nanajbogatijem podruju u Srbiji. Izuzetno kvalitetno zemljite i 75%obradive povrine Vojvodine uinilo nas je Eko poljoprivrednicima.MENI:Ku e, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 15. 15. Eko poljoprivreda!1 2 3 4Zato organska poljoprivreda?Organska poljoprivreda je prijateljska po prirodnu sredinu. Ona nekoristi pesticide, herbicide i vetaka ubriva, te ne zagauje vode i neispouje zemljite.Organska poljoprivreda treba da odrava i podstie zdravlje zemljita,biljaka, ivotinja, ljudi i planete kao jedne i nedeljive celine.Ovo naelo iznosi da se zdravljepojedinaca i drutvenih zajednicane moe razdvojiti od zdravlja eko-sistema zdrava zemljita proizvodezdrav rod koji hrani zdravlje ivotinjai ljudi.MENI:Ku e, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 16. 16. Eko poljoprivreda!1 2 3 4Poljoprivredni proizvodi u Crvenki su: kukuruz, penica, suncokret,eerna repa, maline, jagode, vinje, ljive, grodje, vino, mleko,govedje meso.Najznaajnije grane su stoarstvo, ratarstvo zatim voarstvo ivinogradstvo.MENI:Ku e, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 17. 17. Eko poljoprivreda!1 2 3 4Treina stanovnitva ivi od poljoprivrede. To je najvei izvor prihoda.ivimo u zdravom gradu, uvamo okolinu i zdravo se hranimo.MENI:Ku e, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 18. 18. Energija!1 2 3 4 5Nuklearna elektranaU Crvenki teimo da neobnovljive resurse energije, to je vie moguezamenimo obnovljivim.Gotovo svi graani naeg grada poseduju usvojim domainstvima mini solarne kolektore koju su fiksirani nabalkonima, ili krovovima i pomou njih oni greju vodu kojusvakodnevno koriste u celom domu.Tu je i gradska nuklearnaelektrana pomou koje graani dobijaju kvalitetnu, a ujedno i najistijuelektrinu energiju.MENI:Ku e, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 19. 19. Energija!1 2 3 4 5Ona se nalazi na kraju grada da ne bi smetala stanovnicima Crvenkesa svoijm izduvnim gasovima.Poseduje posebnu vrstu PWR reaktorakoji se dopunjava za vreme soptsvenog rada i samim tim pospeujesvoj, i rad cele elektrane.U nuklearnoj lananoj reakciji se zagrevavoda od koje nastaje para koja kasnije pokrece parnu turbinu.Graani Crvenke se veoma zalau to se tie utede energije.Oni koriste kuanske aparate koji su napravljeni ba da tedeelektrinu energiju i da je troe u to manjim razmerama.Pored svega toga koriste i tedljivesijalice, koje troe u proseku oko80% manje energije, umesto obinihnetedljivih i nekvalitetnih sijalicasa kratkim rokom trajanja.MENI:Ku e, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 20. 20. Energija!1 2 3 4 5Energija vetraRadi jeftinije upotrebe rasevte u domainstvima u Crvenki se koriste imini vetrenjace za proizvoenje elektrine energije. One se nalaze uveini obejkata u naem gradu, bilo u dvoritu ili u bilo kom drugomotvorenom prostoru, kada su klimatski uslovi povoljni za njenofnukcionisanje (kada duva vetar).to je vea potencijalna energijavetra koji duva, tako je i veternjaa sve efikasinja i samim tim proizvodivie struje pomou koje je i rasveta sve jaa.Ukokilo jedna vetrenjaaproizvodi previe energije, ona se moe podeliti na dva ili viedomainstava.MENI:Ku e, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 21. 21. Energija!Energija vodeU Crvenki graani se snabdevaju vodom iz Velikog bakog kanala ili izvelikog bunara koji se nalazi u gradu. Ona se proiava putem filterakoji u svakom trenutku obezbjuju istu vodu koja se, posle upotrebe ujednom domainstvu ponovo filtrira i vraa u kanal.Posto je na zemljipitke vode sve manje uveli smo sistem prikupljanja kinice.Ceo procesnjenog prikupljanja se odvija u dvoristu nekog objekta za koji se onaprikuplja.To je sistem prema kom se voda iz oluka ( kinica ) malimodvodom odvodi do mree za mehaniko odvajanje krupnih neistoa( kamenia,lia,insekata). Zatim se daljim tokom vode kroz olukkinica odvodi do filtera koji je mehaniki proiava.Proiena vodase dalje cevovodom odvodi dorezervoara iz kojeg se voda pumpomrazvodi do potroaa (osobe koja jekoristi), dok se viak vode prelivnimcevovodom odvodi iz rezervoara.1 2 3 4 5MENI:Ku e, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 22. 22. Energija!1 2 3 4 5Energija suncaPotronja suneve energije se u naem gradu javlja u viduupotrebljavanja solarnih ploa ( kolektora ). One se nalaze na veinijavnih mesta u Crvenki, kao i na privatnim imanjima (manja verzija).One su u sutini skup solarnih elija, koje pri izlaganju svetlosti, nasvojim krajevima stvaraju odreen napon. On se moe koristiti zapunjenje akomulatorskih baterija ili kasnije i za namensku upotrebu.Veoma su pogodne za mesta na kojima se ne moe obezbeditiklasina elektrina energija. Ovim putem dobijena energija je upotpunosti besplatna, ne ukljuujui odravanje solarne ploe. Veomasu isplative a ujedno i ne zahtevaju mnogo novca.MENI:Ku e, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 23. 23. 1 2Reciklaa!U Crvenki proces recikliranja stakla je proces pretvaranjaodbacenog stakla u koristan proizvod. Pre reciklaze trebamorazvrstati staklo po boji: najee prozirno, zeleno i smedje.Sanitarne deponije su iste kao obicne deponije samo to nezagadjuju okolinu. Telo deponije treba da ima: nepropusnu podlogu,sistem za skupljanje procednih voda i sistem za skupljanjedeponijskih gasova. Staklo se moze bezbroj puta reciklirati sto jedobra osobina. U Crvenki smo napravili jednu ogromnu fabriku kojareciklira sve sekundarne sirovine.Recikliramo vise od 90% svake sekundarnesirovine ne zagaujui prirodu, na danutedimo 100 hiljada evra i sproveli smoanketu de recikliranjem 1 tone papirasauvamo 17 drvea 4000 kw energije oko 2 metra kubna prostorana deponiji i oko 27 hiljada litara vode.MENI:Ku e, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 24. 24. Reciklaa!Proces recikliranja papira u Crvenki se odvija najpre udomainstvima, na radnim mestima i u fabrikama.Papir koji elimo reciklirati prvo se sortira pa se odnosi u reciklanadvorista. Papir koji elimo reciklirati trebao bi biti ist jer ako jeuprljan ili omaen onda ga je teze reciklirati i on onda postajeotpad koji treba spaljivati. Prikupljeni papir se dri u skladitimareciklaznih dvorita dok ne bude potreban.Pomocu reciklae ne zagaujemookolinu, pomou nje zaraujemo izahvaljujui organizovanoj reciklaiotvaramo vie slobodnih radnihmesta.1 2MENI:Ku e, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 25. 25. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16SaobraajSaobraaj u naem gradu se odvija u vie nivoa. Imamo kopnenivodeni i vazduni saobraaj. Sve to je dovelo do velikih rastereenjaputeva, ouvanja puteva, smanjenja buke, utede novca i odlinekontrole saobraaja.U Crvenki je napravljenazaobilaznica, ona je preusmerilasaobraaj koji je guio putevecentra grada i u velikoj meriumanjila koliinu buke u gradu.Zaobilaznica vodi od Kule doSivca.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 26. 26. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ElektromobiliMotori na naftne derivate su otili sa puteva posle jednog veka, tokomkojeg su usavreni do granica iskorienosti. Elektromobili imajuelektrini pogon koji se uz navigaciju mogu dopuniti naelektrostanicama, kod kue, na tekeru za struju kao i iz nuklearkeCrvenke. Na automobilu se nalaze solarni kolektori uz koje se vozilakreu takoe dopunjuju.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 27. 27. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 106 11 12 13 14 15 16ElektromobiliAutomobil sa jednom baterijom prelazi 350 km, ubrzanje od 0 do 100km na as dostie za samo 3,6 sekundi, a maksimalna brzina prelazi320 km na sat.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 28. 28. Saaobraaj!1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ElektrostaniceOvde se dopunjuju nai eletromobili i motori.crvenkacrvenkaMENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 29. 29. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vodeni saobraajVodeni saobraaj uveden je u Crvenku. On se odvija u Velikombakom kanalu. Veliki baki kanal je preica izmeu Tise i DunavaTo je najjeftiniji vid saobraaja, on omoguava transport velike koliinerobe. Ovaj vid saobraaja ima veliki znaaj za razvoj zato to prolazikroz gusto naseljenu oblast.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 30. 30. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16HidrobuseviVeliki baki kanal je pogodan za razvoj brojnih privrednih grana:industrije, vodoprivrede, poljoprivrede, renog saobraaja i turizma.Vodeni saobraaj je oslobodio puteve guve. Stanovnitvo se prenosihidrobusovima koje takoe rade na struju.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 31. 31. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16SignalizacijaTu su i solarni putevi. Ivice naih puteva i bele linije su sa solarnimploicama. Njihova uloga je da nou olaka vonju. Tu su i semaforina solarnu energiju.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 32. 32. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16SignalizacijaSemafori se ovde korste na solarne kolektore. Oni rade uz pomomale koliine svetlosti. Po danu se baterije pune i semafori nesmetanorade i uvee.Ovi semafori ne zagauju okolinu.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 33. 33. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16SignalizacijaNa svakoj zebri se nalaze senzori koji gledaju umesto peaka i kojiobavetavaju kada je prelaz bezbedan, oni su oi peaka. Ovimureajem smo bezbednost podigli na visok nivo. Sve oi supovezane preko Interneta, one registruju automobile, motore,..imedjusobno razmenjuju informacije. Samim prilaskom zebri, oigledaju dalje od peaka. Nakon1 sekunde peak dobija informaciju daslobodno pree ulicu ili na primer informaciju da se sa njegove levestrane iz ulice Branka Radievia pribliava automobil i da treba dasaeka. Bio kraj zebre semafor ili ne, pored peakove panje isemafora, dodatni signal nije na odmet.Ljudski ivot je najvredniji.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 34. 34. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Putevito se tie dodatne bezbednosti na naima putevima, iz geotermalnihizvora voda se provodi do cevi, koje se nalaze ispod puteva. Toplavoda koja se nalazi u cevima zagreva drumove i ne dozvoljavazadravanje leda na putevima u toku zime.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 35. 35. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16MetroU Crvenki se deo gustog saobracaja reio prevozom stanovnitvametroom. Na metro ima pet linija. Rad metroa se obustavlja kratkoposle ponoi. Metro voz se sastoji od dve odvojene mree: linija malogprofila i linija velikog profila. Svi Metroi se pokreu iz jednogkompijutera. Do sudara i usporavanja voza ne moze doi zato stometro funkcionie sistemom jedan voz jedna linija.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 36. 36. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16AerodromNai avioni lete na baterije ije se elije pune energijom Sunca.Prvi let ovakvog aviona bio je 2009. godine na visini svega 100santimetara iznad povrine zemlje, dok je destinacija letenja bila superkratka, svega 350 metara. Danas ovi avioni su dostigli visok nivoupotrebe, prevoze terete i putnike iz svih delova sveta.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 37. 37. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16AerodromZbog izvanrednog poloaja aerodrom Crvenke je znaajan i izvangranica Srbije, u bliskoj budunosti se oekuje jo vie prevezenihputnika sa Crvenakim avionima. Aerodrom Crvenke nemanavigaciono ogranienje i nalazi se na raskrsnici najveih vazdunihruta. Godisnji kapacitet prijema i otpreme putnika je 4 miliona.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 38. 38. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Navigacija i sigurnosni sistemNavigacija je ugraena u sva prevozna sredstva na putevima.Pokazuje eljeni pravac ili eljeno mesto i najblizu putanju. Unavigaciji je ugraen sistem koji odreuje da li je voza u stanju daupravlja vozilom ili nije. Ako senzori u automobilu ustanove da jeosoba u alkoholisanom stanju ili da osoba nije u stanju da vozi zbogzdravstvenih problema i drugih, automobil ne kree i alje informacijuslubenim licima.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 39. 39. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Javni prevoz (prevozi koriste solarnu energiju)Obavlja se na: stalnim linijama, sezonskim linijama i vanrednimlinijama. Prevoz putnika u Crvenki vri se:- na gradskim dnevnim i nonim linijama (elektroautobusi, trolejbusi,tramvaji)- na ekspresnim gradskim linijama (minibusevi)- na prigradskim linijama (elektroautobusi)- gradskom eleznicom(elektrine lokomotive)MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija
 40. 40. Saaobraaj!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Javni prevoz (prevozi koriste solarnu energiju)Za korienje usluge prevoza putnik je duan da u vozilu posedujevaeu voznu karticu. Putnik na zahtev ovlaenog lica koji seprikazuje na monitoru u ulazu u gradski prevoz provlai vaeu voznukarticu. U sluaju prekida saobraaja ili kvara vozila prevoznik putnikaomoguava da istim karticama mogu da nastave zapoetu vonjudrugim vozilom.MENI:Kue, zgradeReciklaaSaobraajEko poljoprivredaEnergija