grafiit ( ingl . gaphite saks . graphit )

7
Kunstiõpetus Kunstiõpetus 5.klassile 5.klassile Heli Pundonen Heli Pundonen 2010 2010 graf iit

Upload: kelda

Post on 07-Jan-2016

62 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

GRAFIIT ( ingl . gaphite saks . Graphit ). Kunstiõpetus 5.klassile Heli Pundonen 2010. grafiit. Mõlemad , teemant ja grafiit on valmistatud täielikult süsinikust , kuid need on oluliselt erinev ad . Miks ? Neil on erinevad kristallstruktuurid. GRAFIIT. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: GRAFIIT ( ingl . gaphite saks . Graphit )

KunstiõpetusKunstiõpetus5.klassile5.klassile

Heli PundonenHeli Pundonen

20102010 grafiit

Page 2: GRAFIIT ( ingl . gaphite saks . Graphit )

Mõlemad , teemant ja grafiit on valmistatud Mõlemad , teemant ja grafiit on valmistatud täielikult süsinikust, kuid need on oluliselt täielikult süsinikust, kuid need on oluliselt erineverinevadad. .

Miks? Miks?

Neil on erinevad kristallstruktuurid.Neil on erinevad kristallstruktuurid.

Page 3: GRAFIIT ( ingl . gaphite saks . Graphit )

Grafiit on kihilise ehitusega aine.Grafiit on kihilise ehitusega aine. Seetõttu on grafiit suhteliselt pehme, Seetõttu on grafiit suhteliselt pehme,

lagunedes mehaanilisel mõjutusel lagunedes mehaanilisel mõjutusel kergesti kihtideks. kergesti kihtideks.

Niisuguse omaduse tõttu saab grafiiti Niisuguse omaduse tõttu saab grafiiti kasutada näiteks kasutada näiteks pliiatsisüdamipliiatsisüdamike ke materjalinamaterjalina..

Page 4: GRAFIIT ( ingl . gaphite saks . Graphit )

KKirjutus- ja joonistusvahenditena irjutus- ja joonistusvahenditena hakati hakati ggrafiitpliiatsrafiitpliiatseideid kasutama kasutama

1350. aastate paiku.1350. aastate paiku.

Puust kest grafiidisüdamiku ümber Puust kest grafiidisüdamiku ümber

võeti kasutusele hilisemal ajal, sest võeti kasutusele hilisemal ajal, sest midagi tuli ju ette võtta, et vältida midagi tuli ju ette võtta, et vältida grafiidi purunemist. grafiidi purunemist.

Page 5: GRAFIIT ( ingl . gaphite saks . Graphit )

Pliiatsi Pliiatsi põhiomaduspõhiomadus - tema pehmust või kõvadust - tema pehmust või kõvadust tähistab pliiatsiküljele kirjapandud märgistus. tähistab pliiatsiküljele kirjapandud märgistus.

Pehmed pliiatsid kannavad tähistust Pehmed pliiatsid kannavad tähistust BB (ingl. keeles (ingl. keeles blackblack)), kõvad , kõvad HH (hard), (hard), FF number tähe kõrval näitab number tähe kõrval näitab vastavalt pliiatsi pehmuse või kõvaduse astet. vastavalt pliiatsi pehmuse või kõvaduse astet.

Mida suurem number, seda pehmema või kõvema Mida suurem number, seda pehmema või kõvema pliiatsiga on tegu. pliiatsiga on tegu.

Pliiatseid Pliiatseid 9H9H kuni kuni H-FH-F kasutatakse kasutatakse joonestamiseksjoonestamiseks, , pliiatseid pliiatseid HB, BHB, B kuni kuni 9B9B joonistamiseksjoonistamiseks. .

Page 6: GRAFIIT ( ingl . gaphite saks . Graphit )

Eesti keeles on grafiitpliiatsi Eesti keeles on grafiitpliiatsi sünonüümiks harilik esünonüümiks harilik ehkhk tavaline tavaline pliiats. pliiats.

Kas pole veider, et sellist võimsat Kas pole veider, et sellist võimsat

vahendit, lausa võlukepikest, mille vahendit, lausa võlukepikest, mille

abil imesid korda võib saata, abil imesid korda võib saata,

h a r i l i k u k sh a r i l i k u k s nimetatakse? nimetatakse?

Page 7: GRAFIIT ( ingl . gaphite saks . Graphit )

Oluline on valida pliiats(id) ja paber vastavalt Oluline on valida pliiats(id) ja paber vastavalt tulevase töö iseloomuletulevase töö iseloomule..

A - valge koopiapaberA - valge koopiapaber

B - väikese faktuuriga B - väikese faktuuriga

akvarellipaber eakvarellipaber ehk hk

vähe krobelinevähe krobeline

C - vatman (joonistuspaber) C - vatman (joonistuspaber)

D - väga paks tugeva D - väga paks tugeva

faktuuriga akvarellipaberfaktuuriga akvarellipaber