h1 2011 [compatibiliteitsmodus]

Click here to load reader

Post on 26-Dec-2014

276 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Hoofdstuk 1 Inleiding2011 hoofdstuk 1 inleiding 11
 • 2. Wat is arbeidsrecht? Sociale wetgeving : geen duidelijk afgebakend geheel Arbeidsrecht is een onderdeel van de sociale wetgeving Met een bijzonder doel: Bescherming van belangen van de werknemers Bevorderen van hun welzijn Arbeidsrecht Socialezekerheidsrecht minimumvoorzieningen2011 hoofdstuk 1 inleiding 2 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 1 Inleiding 2
 • 3. Sociale wetgeving Individuele relaties tussen werkgever en werknemer Collectieve relaties Beschermingsmaatregelen voor werknemers Arbeidsvoorziening Sociale zekerheid Minimumvoorzieningen Geschillen van sociaal recht2011 hoofdstuk 1 inleiding 3 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 1 Inleiding 3
 • 4. 2011 hoofdstuk 1 inleiding 4
 • 5. 2011 hoofdstuk 1 inleiding 5
 • 6. Individueel arbeidsrecht WET 1978: Aangaan Uitvoeren Beindigen ARBEIDSWET 16 MAART 1971 Arbeidsduur, zondagsrust,kinderarbeid,moederschap WET 1987 Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid FEESTDAGEN Wet van 4 jan. 1974 Feestdagenbesluit van 18 april 1974 EDUCATIEF VERLOF Herstelwet 22 januari 1985 TIJDSKREDIET CAO 77bis2011 hoofdstuk 1 inleiding 6
 • 7. Bijlage : geschiedenis arbeidsrecht 1789 : Franse Revolutie galit Fraternit Libert: non-interventie Geen specifiek arbeidsrecht huurovereenkomst van werk: Wilsovereenkomst als basis Geen regulerende overheid2011 hoofdstuk 1 inleiding 7
 • 8. 1886 Arbeidsduurvermindering Eis tot 13u/dag Protest tegen loonsverminderingenOnderzoekscommissie:Eerste sociale wetgeving2011 hoofdstuk 1 inleiding 8
 • 9. Eerste sociale wetgeving Nog zeer behoedzaam Beperken vrijheid van overeenkomst 1900: wet arbeidsovereenkomsten Alleen voor arbeiders Suppletoir 1622: wet arbeidsovereenkomsten Bedienden dwingend2011 hoofdstuk 1 inleiding 9
 • 10. Suppletoir - dwingend Suppletief Is maar bindend in de mate dat de partijen niets anders hebben voorzien dwingend: afwijking is niet mogelijk in nadeel van de werknemer Openbare orde2011 hoofdstuk 1 inleiding 10
 • 11. Bronnen van het recht Internationaal Bilaterale verdragen Multilaterale verdragen en instellingen2011 hoofdstuk 1 inleiding 11
 • 12. Bronnen van het recht Multilaterale verdragen en instellingen IAO:conventies OESO RAAD VAN EUROPA EVRM Europees Sociaal Handvest INTERNATIONALE VERENIGING SZ BENELUX ECONOMISCHE UNIE EUROPESE UNIE2011 hoofdstuk 1 inleiding 12
 • 13. Verdrag van Rome 1957 EUROPESE UNIE Europese verordeningen: Rechtstreeks verbindend Europese richtlijnen: Moet omgezet worden in nationale wetgeving (wet,decreet,CAO) Collectief ontslag Behoud van rechten bij overgang ondernemingen Ouderschapsverlof Gelijke behandeling Europese beschikkingen Bvb mededinging Aanbevelingen en adviezen2011 hoofdstuk 1 inleiding 13
 • 14. Nationale rechtsbronnen Sociale grondrechten: art. 23 Recht op arbeid en op vrije keuze van beroepsarbeid, recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen Recht op sociale zekerheid2011 hoofdstuk 1 inleiding 14
 • 15. Sociale rechtsbronnen Wetten Decreten en ordonnanties Gemeenschappen en gewesten Ordonnanties van Brusselse gewest K.B M.B. Rechtspraak Rechtsleer gebruik2011 hoofdstuk 1 inleiding 15
 • 16. Eigen rechtsvorming Rechtsleer Interpretatie van rechtsregels Bespreken rechtspraak Distilleren tendensen (formule CLAEYS) En bepaalt rechtspraak Niet dwingend Benvloedt het recht2011 hoofdstuk 1 inleiding 16
 • 17. rechtspraak Toepassen wetgeving Verduidelijkt wetgeving Vult wetgeving aan Interpreteert wetgeving Voorkomt interpretatieproblemen Formule claeys
 • 18. Wetgeving-rechtspraak Duidelijke wetgeving: Opzeg lagere bedienden Beindigen tijdens proef arbeiders Wetgeving is niet duidelijk Tewerkstellingsvoorwaarde CAO77bis Wetgeving heeft niets voorzien Verbreking tijdens loopbaanvermindering CAO77bis Wetgeving legt initiatief bij partijen Opzegtermijn hogere bediende2011 hoofdstuk 1 inleiding 18
 • 19. Wetgeving-rechtsleer Rechtsleer Interpretatie van rechtsregels Bespreken rechtspraak Distilleren tendensen (formule CLAEYS) En bepaalt rechtspraak Niet dwingend Benvloedt het recht2011 hoofdstuk 1 inleiding 19
 • 20. gebruik Bestendig Voldoende lange tijd Vast Steeds hetzelfde voordeel, dezelfde berekeningsbasis algemeen2011 hoofdstuk 1 inleiding 20
 • 21. Gebruik: Arbh. Luik 13.11.2002 Gedurende 20 jaar een loontoeslag van 200% voor prestaties op zon- en feestdagen Algemeen Vast Bestendig2011 hoofdstuk 1 inleiding 21
 • 22. hierarchie1. Dwingende bepalingen van wet2. Algemeen bindende CAO 1. NAR 2. PC3. Niet-algemeen bindende CAO 1. NAR 2. PC 3. ONDERNEMING4. Geschreven arbeidsovereenkomst5. Niet algemeen verbindend verklaarde cao van pc voor werkgever die niet is aangesloten bij patronale organisatie6. Arbeidsreglement7. Suppletieve wetsbepalingen8. Mondelinge arbeidsovereenkomst9. gebruik2011 hoofdstuk 1 inleiding 22
 • 23. INTERPRETATIE art. 51 LAGERE NORM mag niet strijdig zijn met HOGERE NORM Sluit de hogere norm door zijn strenge formulering de toepassing van een gunstiger regime uit dat wordt voorzien door e