hallo sbo - herfsteditie 2008-2009

of 43 /43
Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer De Stedelijke Basisschool … waar iedereen thuis is STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : [email protected] [email protected] http://www.droomballon.be Hallo S.B.O. redactie : Chris Grumiau Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis INHOUD : Woordje van de directeur Welkom + schoollied Even voorstellen Personeel Nieuws Terugblik Wereldklas Klas in de kijker Fotoalbum Zorgbeleid Ter info De Lerende school De Warme school Nieuws uit “Terradelpaz” Sportief Uit de media Kinderinbreng Wist je dat ? Personalia Kalender Lijst met nuttige telefoonnummers Schooljaar 2008 – 2009 Herfsteditie

Author: de-droomballon

Post on 25-Mar-2016

234 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dit is de herfsteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaar 2008-2009

TRANSCRIPT

Page 1: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Verantwoordelijke uitgever :

Ludwig De Meyer

De Stedelijke

Basisschool

… waar iedereen

thuis is

STEDELIJKE

BASISSCHOOL

NIEUWKERKEN

Gijselstraat 35

Tel : 03/776.44.24

Fax : 03/777.79.18

E-mail :

[email protected]

[email protected]

http://www.droomballon.be

Hallo S.B.O.

redactie :

Chris Grumiau

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken

Een band tussen school en thuis

INHOUD :

� Woordje van de directeur � Welkom + schoollied � Even voorstellen � Personeel � Nieuws � Terugblik � Wereldklas � Klas in de kijker � Fotoalbum � Zorgbeleid � Ter info � De Lerende school � De Warme school � Nieuws uit “Terradelpaz” � Sportief � Uit de media � Kinderinbreng � Wist je dat ? � Personalia � Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers

Schooljaar 2008 – 2009

Herfsteditie

Page 2: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Voor wie nog even wil terugblikken op vorig schooljaar … Raadpleeg de rubriek “sfeerbeelden 2007-2008” op onze website www.droomballon.be Ook andere schooljaren komen aan bod. Actuele fotoreportages vinden jullie onder de rubriek “fotoalbum” Het loont de moeite !

Page 3: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

* * * * * * * * * * * * * *

Beste ouders, Het schooljaar ging alweer goed van start. Na een dag of twee had iedereen reeds het gevoel alsof het schooljaar al weken bezig was. Alles loopt gesmeerd. Bedankt collega’s voor die smeerolie in onze geroutineerde machine. Hierbij wens ik tevens alle nieuwe kinderen, ouders, collega's en vrienden van harte welkom in ons midden. Aan iedereen een fantastisch schooljaar gewenst ! We vernamen de afgelopen weken regelmatig van deze nieuwe ouders, van studenten en ook van nieuwe collega's die de school leerden kennen, dat "de duidelijke structuur en het georganiseerde" iedereen onmiddellijk opvalt. Dat mag ook niet anders, vind ik. Zo hoort het ook, zeker op een school met een 40-tal collega's en haast 500 kinderen. Iedereen weet perfect wat van hem verwacht wordt.

Zo weten bv. de ouders dat van hen verwacht wordt dat de kinderen tijdig op school zijn. Op heel wat scholen blijkt dit hét struikelblok te zijn, zo verneem ik op vergaderingen van het 'Lokaal Overlegplatform Sint-Niklaas'. Tal van scholen organiseren heel wat acties om de kinderen simpelweg tegen het belsignaal op school te krijgen. Kinderen die pas om kwart voor 9 en zelfs om 9u op school toekomen blijken op een aantal scholen geen uitzondering te zijn. Stel je voor ! Persoonlijk zou ik daar een maagzweer van krijgen. Ik zeg het eerlijk. Hoe kan een klasleerkracht, verantwoordelijk voor 20 - 30 kinderen nu aan een les beginnen, de rust, de opbouw en de structuur aanbieden, leerinhouden ongestoord overbrengen, als er om de 5 minuten op de deur geklopt wordt en iemand rustig binnen komt gewandeld. Of dat nu in de kleuterschool of in de lagere school gebeurt, dat maakt me totaal niets uit.

Het stoort iedereen en het getuigt van weinig respect. Wat ben ik blij dat wij géén acties moeten ondernemen ! Bij ons valt het aantal kinderen dat te laat komt heel goed mee. Eerder uitzonderlijk komt iemand nog te laat. Daarom, en met veel plezier : een spontane knieval, een bedanking, een schouderklop én een pluim aan alle kinderen en hun ouders. Jullie komen wél op tijd. Fijn ! Bedankt ! Niet enkel de structuur en de duidelijkheid van de klas- en schoolorganisatie vallen op, maar ook de aangename sfeer onder de collega's wordt gauw duidelijk. Net zoals bij ieder gehuwd stel, zullen ook wij wel eens onze 'akkefietjes' hebben, maar daar bleek op de teambuildingsdag van zaterdag 11 oktober alvast niet veel van. We hadden een zalig zonnetje in Oostende besteld, en ik denk dat Oostende weet dat we langsgeweest zijn. Ze kennen ons nu ook. Zouden we binnenkort een aantal foto's op de website zetten ? Maar… we maken niet alleen plezier zo nu en dan. Neen, er wordt wel degelijk goed werk geleverd. Zo hebben we, om maar één voorbeeld te geven, in navolging van de charters rond dyslexie, dysorthografie, dyscalculie en dyspraxie, ook charters gemaakt voor hoogbegaafdheid en voor AD(H)D. Dat betekent dat elk lagereschoolkind met een van deze diagnoses een charter zal krijgen met leertrajectaanpassingen die we kunnen invoeren. Voor de kinderen met autisme gaan we geen charter maken, aangezien zij een handelingsplan volgen i.s.m. de toegewezen Gon-begeleiding. Dit handelingsplan vervangt en overstijgt een charter. Kortom, we staan niet stil. We zijn goed bezig. En gelukkig ook samen met jullie, onze ouders en kinderen!

In het volgende schoolkrantje vertel ik jullie wat meer over onze bouwwerken, want ook daarover heb ik goed nieuws ! Ludwig De Meyer directeur

Een woordje van de directeur

Page 4: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Schoollied De Droomballon

Dit is een liedje

Dat gaat over m’n school

‘k ga je vertellen

mijn grote droom

Een hechte groep

Met vrienden om me heen

Daar kan ik groeien

Ben ik nooit alleen.

Refr. De droomballon

De school voor iedereen

De kinderen en de ouders

Die gaan er heel graag heen

Je kan hier heel wat leren

Van rekenen tot sport

Ik ontdek mezelf

En kom niets tekort

Heb j’ al gehoord

Van dit gigantisch rijk

Dat draait rond waarden

Zet anderen te kijk

Het wordt bestuurd

Door kinderen van de school

De droomballon

Is mijn groot idool !

Refr. (2x)

Page 5: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Er zit een schat verborgen in jezelf.

In ieder van ons zit een schat verborgen, die zit er vandaag en die zit er ook morgen.

Ben je eerlijk in het spel ? Zeg je steeds alsjeblieft en dankjewel ? Voel je je graag af en toe geborgen ? Wil je ook voor anderen zorgen ? Kunnen vrienden je vertrouwen ?

Dan kan je een leuke vriendschapsband opbouwen !

Sommige mensen zijn arm, anderen zijn rijk, iedereen is anders en toch zijn we gelijk. We zijn tenslotte allemaal mensen, met elk onze speciale wensen.

En toch… We hebben allemaal iets gemeen, er zit een schat verborgen in iedereen.

Als we al beginnen met elkaar respect te geven, zodat we samen in vrede kunnen leven,

Als we elk onze schat naar buiten laten komen, kunnen we dan niet leven in een wereld waar we allemaal van dromen ?

Page 6: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Juf D

orie

n (G

yyssa

ert) v

ervangt ju

f Nancy als zo

rgjuf

bij d

e kleuters v

an de groepen 1 – 2 en 3.

Elke vrijd

ag vervangt zij ju

f Eva in

de konijnenklas.

Telkens a

ls de “D

raken” e

n “K

rokodille

n” g

aan

zwemmen gaat zij m

ee als e

xtra

begeleidste

r.

Juf Naomi (De Jonck) vervangt als voltijdse leerkracht

juf Evelien in 5B

Page 7: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Personeelsbestand schooljaar 2008 - 2009

� KLEUTERAFDELING Onze kleuterafdeling telt 7 titularissen en 1 kinderverzorgster. Er is ook een aparte juf voor het kleuterturnen Nog eens 2 juffen verdelen de zorgopdrachten onder elkaar.

Melissa Rombaut

Gr 1 - Berenklas

Peggy Van Rumst

Kinderverzorgster

Eva Reed

Gr 2A - Konijnenklas

Elke Verhassel

Gr 2B - Kikkerklas

Mieke Pollentier

Gr 3A - Muizenklas

Ine Verdonck

Gr 3B - Dolfijnenklas

Evelyn Demey

Interimaris - Gr 3B

Christine Van Hove

GR 4A - Drakenklas

Ilse Vermeulen

Gr 4- Krokodillenklas

Nancy De Tender

Zorgleerkracht

Gr 1 – gr 2 – Gr 3

Dorien Ghyssaerts

Zorgleerkracht

interimaris

Ilse Bryssinck

Zorgleerkracht Gr 4

Lich. opv. kleuters

Page 8: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

� LAGERE AFDELING

De lagere afdeling telt dit schooljaar 14 klastitularissen. 4 leerkrachten staan in voor de levensbeschouwelijke vakken. We tellen 3 zorgleerkrachten en 1 juf lichamelijke opvoeding. 1 juf zorgt voor de kinderen uit de wereldklas 1 juf heeft een ambulante opdracht

Ellen Heyns

Titularis 1A

Tine Daneel

Titularis 1B

Evie De Beelde

Titularis 1C

Kirsten De Munck

Titularis 2A

Veerle Dhooghe

Interimaris - 2A

Winny Van de Walle

Titularis 2B

Natalie Wymeersch

Titularis 2C

Ambulante opdracht

Lieve Peeters

Titularis 3A

Wendy Van de Vijvere

Titularis 3B

Stijn De Maeyer

Titularis 4A

Wim Van Broeck

Titularis 4B

Chantal Reunes

Titularis 5A

Evelien Colpaert

Titularis 5B

Naomi De Jonck

interimaris 5A

Eddy De Wolf

Titularis 6A

Mieke De Prycker

Titularis 6B

Page 9: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Ilse Bryssinck

Zorgleerkracht 1ste lj

Carine Bombeke

Zorgleerkracht

2de – 3de – 4de lj

Frederik Vanhuffel

Zorgleerkracht

5de + 6de lj

Peggy Vercauteren

Wereldklas

Ayse Cetin

Zorgleerkracht ATN

Ambulante opdracht

Anne-Lore Anne

lichamelijke opv.

Chantal Daelman

Rooms-kath. Godsd.

Kaat Smet

Niet-confess. zedenl.

Lieve Putteman

Niet-confess. zedenl.

zorgleerkracht

Redouan Ouazzani

Islamitische godsd.

� BELEIDS + ADMINISTRATIEF KADER

Ludwig De Meyer

Directeur

Chris Grumiau

Beleidsmedewerker

Zorgcoördinator

Betty Van Goethem

Administratie

Secretariaat

Candi D’Hulster

Administratie

Secretariaat

Frederik Vanhuffel

ICT-coördinator

� ONDERHOUDSPERSONEEL

Fatma Lagouireh Linda Fierens Miranda Van Mele Bruno Mesan Wendy De Maeyer Khadija Alioua

Page 10: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

� EXTERNE MEDEWERKERS

Andrea Spittaels

GON-begeleiding

An verstraeten

GON-begeleiding

Karen Relaes

GON-begeleiding

An De Houwer

Gon-begeleiding

Lies Huyghe

GON-begeleiding

Linda Borgerloen

GON-begeleiding

Mieke Willems

CLB-medewerkster

Ilse Leenaerts

CLB-medewerkster

Myriam Janssens

CLB-medewerkster

Patricia Caluwe

Verpleegster

Florimont Eggermont

Sleutelbewaarder

� BABYNIEUWS

De juffen Ine (titularis Gr 3A – Dolfijnenklas) en

Evelien (titularis 5B) zijn beiden nog met bevallingsverlof.

- Juf Ine wordt tijdelijk vervangen door juf Evelyn (Demey)

- Juf Evelien wordt tijdelijk vervangen door juf Naomi (De Jonck)

(Zie rubriek “Even voorstellen”)

Juf Evelyn was reeds eerder werkzaam op onze school.

Ook juf Wendy (titularis 3B) ,en juf Nancy (zorgjuf kleuters) verwachten in de loop

van dit schooljaar de ooievaar.

Voor juf Nancy betekende dit meteen ook het einde van haar lesopdracht dit schooljaar.

Zij wordt vervangen door Juf Dorien Ghyssaerts (Zie rubriek “Even voorstellen”)

Meester Redouan (bijz. lkr islamitische godsdienst) startte het schooljaar met omstandigheids-

verlof. Hij werd vader van een zoontje : Idriss

Ook bij de schoonmaaksters is er heuglijk nieuws te melden. Fatma beviel van een gezonde

zoon Ayub

� TERUG VAN WEGGEWEEST

Het omgekeerde geldt voor juf Winny. (titularis 2A). Haar bevallingsverlof ligt

achter de rug en zij hernam per 1 september haar taak binnen ons team.

� TIJDELIJK AFWEZIG

* Juf Kirsten (titularis 2A) is wegens een banaal arbeidsongeval nog steeds niet in staat

om haar lesopdracht terug op te nemen..

Zij wordt in 2A (net zoals vorig jaar) vervangen door juf Veerle (Dhooghe),

ook al geen onbekend gezicht meer.

Page 11: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Teldag 01 september 2008

Met hoeveel zijn we ?

AANTAL JONGENS MEISJES

KLEUTERAFDELING 151 (+8) 79 72

LAGERE AFDELING 304 (+ 22) 153 151

Wereldklas 14 (- 10) 12 2

TOTAAL 469 (+ 20) 244 225

ALVAST DANK AAN IEDEREEN VOOR JULLIE VERTROUWEN IN ONZE SCHOOL !

Inschrijvingen – algemene informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

1) op de opendeurdag / het schoolfeest (zie kalender)

2) op de kennismakingsdagen voor peuters (zie kalender)

3) tijdens de schooluren, na afspraak met de directeur,GSM 0486-68.16.54

4) in de zomervakantie, vanaf de eerste maandag na 15 augustus (moederdag):

- op werkdagen : tussen 10.00 u en 12.00 u (door een administratieve medewerkster)

tussen 18.00 u en 20.00 u.

(door leerkrachten kleuter- én lagere school, voor al uw vragen)

- op zaterdagen : tussen 10.00 u en 12.00 u (eveneens door leerkrachten)

Wat breng je mee? - De inschrijving gebeurt aan de hand van de S.I.S.-kaart van het kind.

- Breng een strookje van de mutualiteit mee om de medische fiche

onmiddellijk in orde te brengen.

- Wie van school verandert dient het RAPPORT met het ADVIES EINDE

SCHOOLJAAR mee te brengen.

Gelieve in dit geval eveneens andere documenten die van belang kunnen

zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen.

Leerlingenraad, schooljaar 2008-09

Even voorstellen

In de loop van september werden in het 4de

, 5de

en 6de

leerjaar de jaarlijkse

leerlingenraadverkiezingen gehouden. Vooraf kregen de mogelijke kandidaten de nodige

duiding via een gesprek in de klas en een begeleidend schrijven naar de ouders.

Het resultaat van deze stemming vinden jullie hieronder, maar we laten eerste onze kersverse

koning aan het woord.

Tijdens de startvergadering werden de ministerposten verdeeld onder de verkozenen.

Page 12: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

* Minister van sport : Casper De Weirdt (6A)

* Minister van cultuur : Charlotte Christiaens (5A)

* Minister van verkeer : Britte Luyckx (5B)

* Minister van buitenlandse zaken : Ruben Hoskens (5A)

* Minister van sociale zaken : Jane Bello (5B)

* Minister van binnenlandse zaken : Sacha Foubert (5B)

WOENSDAG = FRUITDAG (even opfrissen)

Actie “Voel je wel in je pel”.

Beste ouders,

“Voel je wel in je pel!”

Iedereen weet hoe belangrijk gezonde voeding wel is. Kinderen hebben nood aan gezonde

voeding en gezonde tussendoortjes die hen de nodige energie en vitaminen verschaffen om te

groeien, te sporten, te werken, te denken, … kortom om gezond te leven!

Daarom startten wij in het schooljaar 2006-07 met een wekelijkse fruitdag

Hoe verloopt deze fruitdag?

De actie start dit schooljaar op woensdag 05 november 2008. Vanaf dan brengen

de kinderen steeds een lekker stuk fruit als tussendoortje mee naar school.

Denk er wel aan, dat bij dit tussendoortje een flesje water lekkerder en gezonder smaakt dan

bijvoorbeeld een chocomelkdrankje!

Ook is het handig voor jonge kinderen fruit in stukjes te snijden en in een plastic potje mee te

geven naar school. Met een vleugje citroensap blijft alles er immers smakelijk uitzien.

Elke woensdag vult de klastitularis in hoeveel kinderen die dag een stuk fruit bij hebben.

In ruil voor een volle fruitkaart kunnen zij een appeltje verdienen.

Wanneer zij voldoende appels hebben gespaard, mogen zij een gezonde activiteit naar keuze

uitvoeren met hun klas. Dit kan een sport- of eventueel een gezonde kookactiviteit zijn !

Dit belooft zeker en vast heel leuk te worden voor de kinderen!

Wij hopen op jullie medewerking!

Alvast bedankt en vele fruitige groetjes,

De werkgroep “de gezonde school”

KONING :

Pieter-Jan Volkaert (6B)

KONINGIN :

Marie Van Oost (6A)

DE PLOEG VAN DIT SCHOOLJAAR

Page 13: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Meldpunt

Vertrouwensleerkracht voor leerlingen

Voor Raf die maar niet uit zijn schelp durft komen …

Voor Liesbet die zich pestend en uitdagend gedraagt …

Voor Inez die gepest wordt …

Voor Martin van wie de ouders gaan scheiden …

Voor Isabel die zich vaak eenzaam voelt …

Voor Peter bij wie het niet goed klikt met de juf …

Voor Anke bij wie er thuis soms rake klappen vallen …

…er is àltijd hulp als je wil.

Praat erover met een van je ouders, je broer of zus, de directeur, een juf of meester, en zelfs

een goede vriend.

Als praten moeilijk gaat, schrijf het op een briefje en bezorg het één van hen.

Lukt dat niet of ben je bang, verlies de moed niet.

Je kan ook steeds bij juf Carine terecht. Zij is vertrouwensleerkracht. Je kan met haar altijd

een afspraak maken voor een VERTOUW-elijk praatje over wat je voelt.

Kijk maar op de speelplaats. Daar hangt ook haar foto uit.

Wat wordt er op school ingezameld voor recyclage ?

Lege inktpatronen en toners uit printers (geen kopieertoestellen) en gebruikte GSM’s:

deze worden op het secretariaat verzameld. In ruil hiervoor krijgen we punten die we kunnen

inruilen tegen informaticamaterialen, sportuitrusting, knutselmaterialen en dergelijke.

Dankzij deze inzamelactie heeft de school reeds twee 21” computerschermen, 2 scanners, een

lamineertoestel en een video/DVD combi toestel gekregen.

Meer info: www.fundit.com

Lege en/of gebruikte batterijen: deze mogen in de blauwe tonnen in de milieuhoek worden

gedeponeerd. Ook hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen diverse artikelen

waaronder toegangstickets voor educatieve uitstappen, educatieve spellen en

informaticamaterialen. Door deze inzameling kon de school zich vorig jaar een

lamineertoestel aanschaffen.

Meer info: www.bebat.be

Plastic dopjes: het initiatief bestaat uit de verkoop van ingezamelde dopjes ten voordele van

het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw te Tongeren om te worden gerecycleerd in

duurzame paletten. De dopjes die in aanmerking komen zijn plastic schroefdopjes van

drankflessen, met name van mineraal- of spuitwater, van frisdrank (Cola, Fanta e.d.), van

melk en van fruitsap. Dus niet van olie, detergenten, shampoos ... Ook geen plastic deksels of

andere materialen.

Meer info: www.dopjesactie.be

Page 14: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Te noteren ! Vrijdag 14 november 2008

Wijnproefavond op school !

De wijnproefavond op onze school is ondertussen uitgegroeid tot een traditie.

Zonder stijf gedoe, onder elkaar én ongedwongen genieten

van een ruim assortiment wijnen: aperitief, witte wijnen,

rode wijnen, dessertwijnen en ... "iets" voor bij de koffie.

Alles aan democratische prijzen voor ieders beurs.

Bij elke aangeboden drank krijgt U een deskundige

uitleg van Bart Claes (wijnimporteur).

Nadien kan U eventueel een bestelling plaatsen.

De opbrengst gaat integraal naar aanvullend didactisch materiaal

voor de kinderen van onze school.

WAAR : refter SBO - Gijselstraat 35

KOSTPRIJS : € 5

INSCHRIJVEN :

- via e-mail : [email protected]

- telefonisch op nummer 03/776.44.24

- Ouders met kinderen op onze school krijgen een persoonlijke uitnodiging met inschrijvingsstrookje.

� EEN ECHTE AANRADER

Schooltoelage

Sinds half augustus dienden ouders bij het Vlaams Ministerie van

Onderwijs en Vorming

150 000 aanvraagdossiers voor een school- of studietoelage in.

Een aantal ouders van leerlingen uit het kleuter-, lager- en secundair

onderwijs kregen al een toelage. Eén op de vier gezinnen, goed voor meer

dan 300 000 kinderen en jongeren, komt in aanmerking.

Nochtans dienden heel wat rechthebbenden nog geen aanvraag in. Die is eenvoudig en er is

maar één formulier nodig voor alle kinderen van een gezin.

Kom gerust langs op het secretariaat en haal uw aanvraagformulier op.

Wekelijks organiseren we schatkistentocht in het tweede leerjaar.

Al spelend zijn onze sloebers bezig met rekenen, taal,… .

Wij willen onze kinderen blijven motiveren met voldoende uitdagend

spelmateriaal. Daarom deze oproep!

Heeft u thuis puzzels, spelletjes, Lego of Knexx waarmee niet meer gespeeld

wordt? Dan mag u dit steeds komen afgeven in het tweede leerjaar !

BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT!

juf Veerle, juf Winny en juf Natalie

WACHT NOG EVEN OM DE WIJN VOOR DE

EINDEJAARSFEESTEN TE BESTELLEN

EN… DOE HET VIA DE SCHOOL VAN UW KIND.

Page 15: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

02.10.2008

03.10.2008

Op uitstap met de Jip en Jannekes van het tweede leerjaar naar de fruitteler en de fruitwinkel

Tijdens de lessen wereldoriëntatie zijn we aan het leren over fruit. Dus konden binnen dit thema

een bezoekje aan de fruitteler en aan de fruitwinkel uiteraard niet ontbreken.

Eerst trokken we voor een leerrijke namiddag

naar fruitteler Verhofstede Paul in Nieuwkerken.

Hier leerden we het verschil tussen een

appelboom en een perenboom. Vervolgens

kwamen we te weten hoe appelen en peren

worden geplukt. Dit gebeurt echt niet met een

rieten mandje hoor!

Ze gebruiken hiervoor plukzakken, een slee, een

ladder en een heel grote bak waar wel 350 kg

appelen of 400 kg peren in kan. Een tractor is dan

natuurlijk wel handig om die bakken naar de

koelcel te brengen. Wat ruikt het in die koelcel lekker zeg! Maar het is daar wel héél koud !

Met behulp van de heftruck wordt die grote bak dan gekanteld zodanig dat de appelen gesorteerd

kunnen worden aan de sorteermachine. Hier worden de appelen naar grootte onderverdeeld en

dan in bakjes gelegd. Maar we hebben met onze eigen ogen kunnen zien dat machines ook mis

kunnen zijn, want twee kleintjes is niet hetzelfde als één grote natuurlijk! En dat er echt

supergrote appelen en peren bestaan hebben we ook kunnen zien, er waren er zelfs die een halve

kilo wogen !!!

Op het einde mochten we dan zelfs nog eens proeven van hun zelfgemaakt fruitsap. Mmm… lekker!

Page 16: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Daarna zijn we ook eens een kijkje gaan nemen in

de fruitwinkel ‘het klokhuis’ in het dorp.

Want in de fruitwinkel kopen de meeste mensen

toch hun fruit. Voor we konden vertrekken

moesten we ons boodschappenlijstje nog maken

en dat deden we aan de hand van spelletjes.

Ieder lid van het groepje kreeg in de winkel ook

een taakje. De ene moest het fruit vragen, de

andere mocht het wegen, de derde moest betalen,

de vierde mocht het wisselgeld teruggeven en

de laatste droeg het fruit terug naar de klas. Hier

bleef het uiteraard niet bij. We hebben het fruit

dan van dichtbij bekeken, we hebben het getekend

en we mochten het ook proeven. Zo leerden we

onder andere het verschil tussen zoet en zuur fruit

en leerden we ook eens ander fruit proeven.

Ons dorpje heet immers niet voor niets ‘Weltevree’ wat staat voor FIT EN GEZOND !!!

16.10.2008

Ondertussen een leeruitstap die met stip genoteerd staat bij onze zesdeklassers !

In de voormiddag stond een geleid bezoek aan de

COCA-COLA FABRIEK te Wilrijk op ons programma.

Bij aankomst kregen we eerst een woordje uitleg over

de geschiedenis van Coca-Cola. Wie had ooit kunnen

denken dat dit zwarte drankje (uitgevonden door een

apotheker), de hele wereld zou veroveren ?

Daarna trokken we, voorzien van een koptelefoon mét

zender en ontvanger, doorheen de fabriek.

We zagen er hoe de glazen flessen worden gespoeld,

gedroogd en gevuld.

In de petblazerij worden piepkleine buisjes razendsnel

omgetoverd tot grote plastieken flessen van 1,5 en 2

liter.

Page 17: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

En de vele duizenden gevulde flessen worden op

banden vervoerd en tenslotte verpakt om te worden

uitgevoerd naar supermarkten en groothandelaars.

Enorm interessant om te zien wat er zo allemaal

gebeurt met de frisdrank vooraleer die bij ons thuis

op tafel terecht komt…

Het boeiende bedrijfsbezoek werd natuurlijk

afgerond met een gratis degustatie

’s Namiddags werden wij door

een deskundige gids

opgewacht op de luchthaven

van Deurne. Kleinschaliger

dan de nationale luchthaven in

Zaventem, maar misschien

juist daardoor overzichtelijker voor onze leerlingen. Hier werd de

werking van een moderne luchthaven uit de doeken gedaan.

Deze dag, volledig in het teken van technologie,

werd voor onze oudste leerlingen een leerrijke ervaring.

Juf Mieke en meester Eddy

Page 18: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Dag allemaal, hello, merhaban, salaam aleikum, dobre djen, bonjour, buon día …. De vakantie ligt ondertussen alweer ver achter ons en onze wereldtrein is reeds een heel eind op weg in dit schooljaar! Dit vraagt om enig nieuws! Zoals elk jaar is de wereldklas weer goed vertegenwoordigd door verschillende nationaliteiten. Zo zijn er vier kindjes uit Tsjetsjenië, (Eldar, Ruslan,Kheda en Elmira) drie uit Slowakije (Tomas, Lukas en Ondrej) ,twee uit Afghanistan (Gagan en Shirineh), één uit Thailand (Jambo), één uit Sierra Leone (Iye), één uit Congo (Samuel), één uit Marokko (Saied), één uit Armenië (Sarkis), één uit Macedonië (Elmir) en tenslotte nog twee uit Kosovo (Florian en Muhamet Ali) Al deze kinderen spreken een andere taal, dus dit betekent dat ze – vooral dan om ons te begrijpen maar ook om elkaar te verstaan- staan te springen om het Nederlands onder de knie te krijgen!!!! Zoals jullie allemaal wel weten, krijgen deze kindjes in de wereldklas elke voormiddag een heus taalbad. Maar daar houdt het écht niet op ….

Jullie zelf zorgen er ook voor dat de kinderen van de wereldklas zich sneller verstaanbaar kunnen maken! Jullie ook zorgen er met elk gesprekje, elk vriendelijk woord, … hoe kort ook, met een wereldklassertje dat hij of zij wat meer Nederlands leert!!!! Dank je wel!!!Merci beaucoup!!! Gracias!!! Shokran !! Spasiba !!! .....

Wie me ook komen helpen zijn de kinderen van de kangoeroeklas ! Anna, Pieter-Jan en Ruben komen op vrijdagnamiddag werken met enkele kinderen van de wereldklas. Elke keer is het in de klas een heel toffe bedoening. Zowel de kinderen van de wereldklas als de kinderen van de kangoeroeklas (en zeker niet te vergeten de juf ook!!!) genieten ervan en leren er vooral heel veel bij!!!! Dank je wel!!!!

Ruslan, Iye, Tomas, Lukas, Ondrej, Jambo, Gagan, Saied, Shirineh, Kheda, Elmira, Elmir, Eldar, Samuel, Saied, Sarkis, Florian, Muhamet Ali en juf Peggy

Page 19: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

De eerste zwembeurt in groep 4 is voor onze rakkers natuurlijk een spannend avontuur. Eerst wat voorbereiding in de klas met pictogrammen van ons zwemuitje, ook enkele noodzakelijke afspraken i.v.m. aan- en uitkleden, afdrogen, enz. . Dit om grappige toestanden te voorkomen als : oeps, juf mijn onderbroekje zit nog onder mijn zwembroek of meiden die het belangrijker vinden hun haren te kammen alvorens zich af te drogen en aan te kleden. Na de speeltijd was het dan zo ver. Samen met de bus naar het Sinbad, omkleden in de grote kleedkamer om daarna samen met de juffen te spelen in het water Geen enkele kleuter had echt schrik,we genoten met zijn allen dan ook met volle teugen, (ook wel eens letterlijk) van onze eerste zwembeurt. Al spelende leren onze rakkers op deze manier het water als hun vriend te beschouwen, zodat ze de komende beurten ook kunnen leren drijven en voorbereid worden om te leren zwemmen. Op de foto’s laten we jullie even mee genieten …

Page 20: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009
Page 21: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

DE EERSTE SCHOOLDAG

POPCORNFEEST

EEN NIEUW KLASKONIJN

IN G

RO

EP

2A

Page 22: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

V

E

R

N

I

E

U

W

D

De leerlingen van het 3de lj trokken als volleerde milieuambtenaren door de

school om al hun medeleerlingen

nog eens duidelijk te maken hoe men verantwoord sorteert.

S

O

R

T

E

E

R

P

A

R

K

Page 23: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

TABLEAUS VIVANT 4DE LEERJAAR B

WIST JE DAT DE DRAKEN EEN BUITENKLAS HEBBEN ?

Page 24: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

� � � � � � � � � � � � � � �

- - - 1STE

LEERJAAR - - -

“VICTOR”

P

R

O

J

E

C

T

HALLOWEEN-SPINNENSOEP… HM, LEKKER

Page 25: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

FlipFlipFlipFlip en FlupFlupFlupFlup ZIJN TERUG

Na de herfstvakantie starten Flip en Flup terug met het programma rond sociale vaardigheden

Dit programma zal lopen tot einde mei.

Ons doel van dit sociale vaardigheidsprogramma is om een positieve interactie tussen

leeftijds- en klasgenootjes aan te moedigen. Om dit te bereiken krijgen de kinderen een aantal

activiteiten aangeboden met als doel het samenspelen met hun vriendjes leuker te laten verlopen.

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het leren problemen oplossen.

Deze vaardigheden kunnen vervolgens geoefend worden als er zich een probleem voordoet in de

klas of tussen enkele kinderen op de speelplaats.

Elke dinsdag na de speeltijd zullen Flip & Flup op bezoek komen. Via leuke toneeltjes en

speelse activiteiten willen we ons doel rond sociale vaardigheden bereiken.

Hieronder zie je een overzicht van onze bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: afspraken speelplaats

+ aanbreng: hoe speel je samen op de speelplaats.

Bijeenkomst 2: werken rond speelplaats goed gedrag, spel aanbreng Flip en Flup

Bijeenkomst 3 : introductieprobleem oplossen via poppenspel

Bijeenkomst 4 : Wat is een probleem?

Bijeenkomst 5: verschillende oplossingen bedenken voor een probleem

Bijeenkomst 6: leren samenspelen

Bijeenkomst 7: probleem oplossen, aanbieden in de klas door alle juffen.

Bijeenkomst 8: Spelregels, aanbreng door Flip en Flup

Bijeenkomst 9: Mag ik meespelen? Hoe vraag ik dit?

Bijeenkomst 10: De schildpadhouding

Bijeenkomst 11: herhaling ‘Mag ik meespelen’ en de schildpadhouding

Bijeenkomst 12: Groep 3 krijgt een pluim

Groep 4 krijgt een diploma van Flip en Flup

omdat ze alle sociale vaardigheden verworven hebben.

FLIP & FLUP

Juf Ilse Bryssinck en Juf Dorien

Page 26: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009
Page 27: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Hoe kunnen we ons kind helpen om hun les te leren? Deze vraag duikt regelmatig op tijdens

oudercontacten en infoavonden. Een pasklaar antwoord hierop kunnen we spijtig genoeg niet geven. Toch proberen we, als “leer”-krachten enkele tips mee te geven, wat bv. het “leer”-klimaat betreft:

rustige omgeving, weinig prikkels, eigen studeerkamer… Maar ook dit geldt niet voor elke leerling. Sommigen hebben nog het “alziend” oog van mama of papa nodig. Voor hen lukt het beter in de

huiselijke sfeer.

Op school proberen we onze “studenten” zoveel mogelijk in het leerproces te begeleiden. Stapsgewijs helpen we hen om hun eigen leermethode te vinden.

Hoe wordt dit concreet aangepakt? Vanuit de taalmethode maken de leerlingen kennis met begrippen zoals sleutelwoorden, verwijswoorden, signaalwoorden, oorzaak en gevolg. Ze ontdekken verbanden,

zien relaties (leer- en leesstrategieën). Deze bouwstenen passen we toe op leerinhouden in andere

domeinen (W.O., wiskunde, …). Op basis hiervan wordt er dan een schema opgebouwd. Dit vormt de samenvatting van de les. Wanneer ze hierrond de les opnieuw kunnen verwoorden, is de inhoud

verworven. In september had er reeds een infoavond rond dit onderwerp plaats. De lector opteerde voor het werken met spinschema’s. Dit hebben enkele leerlingen van de derde graad reeds

uitgetest…met resultaat! Maar niet iedereen is al in staat om dit op papier te zetten. Zo eenvoudig is het niet voor de meesten.

Het spreekt vanzelf dat dit een langzaam proces is vooraleer je kind z’n eigen efficiënte weg vindt. Dit

evolueert volgens z’n eigen tempo. Bovendien spelen het auditief en visueel geheugen een belangrijke rol. Daarbij rijst ook nog de vraag: in hoever is mijn kind al zelfstandig, heeft mijn kind nog veel

begeleiding nodig? Een kind in de derde graad ontwikkelt zich in deze periode heel sterk op dit gebied. Geef hem hierin de nodige ruimte, met vallen en opstaan!

Kortom: elk kind is uniek, ook in zijn leerproces. Als onderwijzers reiken we hen de nodige tips,

begeleiding en hulpmiddelen aan, zoals: studeerwijzers, studieplanners, stappenplannen… Maar vooral de gepaste attitude is een noodzaak om hen voor te bereiden, zodat ze een degelijke basis hebben

om op verder te bouwen…tot volwaardige “studenten”!

Juf Chantal R. en juf Naomi

LEREN

LEREN Hoe?

THUIS

Juiste leerklimaat: * weinig prikkels

* rustige omgeving * eigen kamer

OP SCHOOL

1) Vanuit taalmethode � sleutelwoorden

� verwijswoorden � signaalwoorden

� oorzaak/gevolg (relaties)

2) Andere domeinen ⇒ ook toepassen

3) Hulpmiddelen � studeerwijzers � studieplanners

� stappenplannen

Langzaam PROCES � eigen tempo � visueel/auditief

geheugen � zelfstandigheid?

SCHEMA maken (bv. spinschema)

= samenvatting

Verwoorden = KENNEN

Page 28: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

En dat het werkt bewijzen onderstaande schema’s gemaakt door leerlingen uit 5de klas

Schema gemaakt naar aanleiding van toets rond wiskundige woordenschat bij hoofdbewerkingen.

Schema gemaakt als voorbereiding op toets WO rond thema “Wie ben ik”

Schema in functie van toets over wiskundige woordenschat bij breuken

Page 29: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Korte terugblik… Tijdens het schooljaar 2006-2007 werd onze school omgetoverd tot een ‘Droomballonrijk’ bestaande uit 13 verschillende dorpen die elk op zich, maar ook samen, streven naar een ‘warme school’ waar ruimte en aandacht is voor waarden en normen. In het dorp TERRADELPAZ kom je terecht als je door de deuren van de zesde klas wandelt. Om recht te hebben op deze naam én om deze naam eer aan te doen gingen wij (de 31 kinderen uit de zesde klas ‘06-‘07 en de meester) de uitdaging aan om een ex-kindsoldaat te adopteren. Daarvoor moesten we 250 euro bij elkaar zien te krijgen. Dankzij het overweldigend succes van het dessertenbuffet werd dit 750 euro en konden we FRANCIS OBONG 3 jaar financieel adopteren. In dit opzet werden we ten volle gesteund door heel veel mensen: Jef Vermassen, Axl Peleman, alle zesdeklassers, de vele bakmoeders,-vaders,-grootouders en alle sympathisanten en kinderen die bereid waren een stukje zoete zaligheid te kopen. Terradelpaz had haar doel bereikt !!! …………………………………………..

Toch bleef het gegeven, de informatie, de getuigenissen, de inhoud van de boeken over deze problematiek, de bezochte tentoonstelling

‘Kunstsoldaten’, kortom alle gruwelen hieromtrent aan onze ribben kleven. In zoverre dat onze ‘vakantiebestemming’ ons dit jaar naar Uganda bracht. Lira, Gulu, Kitgum,… alles wat zich boven de Nijl bevindt werd tot voor kort tot een hel gemaakt door Joseph Kony en zijn rebellentroepen. Nu zou het daar sinds enige tijd weer veilig zijn. We waagden het erop !

Fragmenten uit ons reisdagboek…

Kampala 30 juni 2008Kampala 30 juni 2008Kampala 30 juni 2008Kampala 30 juni 2008

Pikdonker, de elektriciteit laat het voor de zoveelste maal afweten. Half op de tast en met behulp van onze zaklamp proppen we de laatste spullen in onze rugzak. Een kwartier later houden we langs de kant van de weg een dala-dala tegen die ons naar het busstation brengt. De zon komt nog maar langzaam op en toch is het al hectisch druk. We zijn al het een en ander gewend op dat vlak en dat speelt in ons voordeel. Trekken, duwen, de rugzakken niet uit het oog verliezen en dan toch nog tickets weten te bemachtigen- de laatste zo blijkt. Als gevolg daarvan komen we ook op de minst ‘comfortabele’ plaatsen terecht, helemaal achteraan, geen beenruimte, ramen

Page 30: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

die niet open te krijgen zijn, veringen die uit de zetels springen, voeten op de zakken rijst, visgeur in onze neus ( en dat om 5.30 uur in de morgen), maar we waren verwittigd: ‘local transport , safe but very inconvenient.’ We hebben het geweten. Reeds na een half uur wordt duidelijk dat er gewoon geen laatste tickets bestaan. De bus wordt volgepropt. Ademruimte is er nog nauwelijks. Neem daarbij nog het catastrofale wegdek en dan moeten we hier niet beschrijven hoe we 7 uren later uit de bus zijn gekropen. Lira, here we are !

Lira 2 juli 2008Lira 2 juli 2008Lira 2 juli 2008Lira 2 juli 2008

In deze stad is elke afstand wel te overbruggen met de fiets of te voet. Maar we willen de kleine afgelegen dorpen en kampen in deze hele regio bezoeken en dan dringt eigen vervoer zich al gauw op. Je kan altijd wel op een vrachtwagen springen of op een minibusje (of wat daarvoor moet doorgaan) maar dan kom je dikwijls op plaatsen terecht waar het moeilijk is om een overnachtingsplaats te vinden of waar je héééééééél lang moet wachten tot zich weer vervoer aandient dat je naar het andere dorp brengt. Een particulier wil ons zijn eigen wagen verhuren. We overleggen even met elkaar en besluiten dat het misschien toch verstandig is om op zoek te gaan naar een chauffeur die ons veilig doorheen dit voormalig

rebellengebied kan loodsen. We ontmoeten Patrick. De juiste man op de juiste plaats, op het juiste moment. Hij heeft alles van dichtbij meegemaakt en is nu werkzaam in het Rachele Rehabilitatiecentrum. Patrick, de rechterhand van vele ex-kindsoldaten. Hij heeft tijd want in Afrika neem je tijd en laat je niet toe dat de tijd jou neemt. We spreken af om elkaar weer te ontmoeten op 5 juli…

Lira 3 juli 2008 Lira 3 juli 2008 Lira 3 juli 2008 Lira 3 juli 2008

We gaan op zoek naar de school waar we Francis Obong kunnen treffen. Iedereen is wel bereid om ons tot daar te brengen. Via smalle steegjes en kleurrijke marktjes bereiken we korte tijd later de school. Na enig overleg met de directie wordt Francis erbij geroepen maar hij is omringd door tientallen nieuwsgierige kinderen. Obong ( na een tijdje wordt ons pas duidelijk dat dit zijn voornaam is) is enorm nerveus en mede daardoor heel verlegen, maar ook wij staan er wat onwennig bij. Hoe ver kunnen we gaan met het stellen van vragen en het tonen van emoties? Met heel veel tijd en een zachte aanpak komen we wat meer te weten. Obong is nu 14 jaar ( 4 jaar na zijn ontsnapping) en hij is één van de gelukkigen die terug is aanvaard door zijn familie. Tijdens de schoolvakanties gaat hij er telkens heen. Zoals hij heeft de vzw ‘Ex-child soldiers’ al heel wat kinderen en ex-rebellen weer uitzicht op een toekomst gegeven. Velen ervan zijn wel bereid om ons hun verhaal te vertellen. We krijgen gruwelen te horen die we hier niet willen navertellen want diegene die je écht een geweten wil schoppen (o.a.J.Kony) tref je toch niet…

Gulu 8 juli 2008Gulu 8 juli 2008Gulu 8 juli 2008Gulu 8 juli 2008

De puzzelstukjes beginnen op hun plaats te vallen. Als je doorheen het voormalig rebellengebied rijdt wordt er plots veel duidelijk en krijg je vele antwoorden en inzichten. Gulu is de stad waar Joseph Kony werd geboren en is opgegroeid en daar tot zijn 40ste een normaal leven leidde. Tot een ‘visioen van de Heer’ hieraan een einde maakte en hij zijn ‘Verzetsleger van de Heer’ in het leven riep. Onbegrijpelijk dat wij het volgens hem over dezelfde Heer hebben ! We bezoeken hier

Page 31: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

verschillende scholen en ook het ‘World Vision Program’. Net als in het Rachele Centre bestaat hun taak erin om gevluchte kindsoldaten en rebellen doorheen hun ergste trauma’s te helpen. Maar hoe heelt men zulke diepe wonden ? Hoe breng je de familie aan het verstand dat hun zoon, dochter, broer of vader niet die boze geest is maar eveneens een slachtoffer? Hoe kan je in hemelsnaam aanvaarden dat je voeten of handen zijn geamputeerd omdat je weigerde een opdracht uit te voeren of omdat je een poging deed om te ontsnappen. Hoe leer je een kind van 13 zorg dragen voor haar baby verwekt door één van de vele rebellen (maar wie van hen is nu de vader?). Na deze loodzware

fase plaatst men de kinderen in een schoolprogramma en de ex-rebellen weer in een gemeenschap. In Gulu zitten de kinderen verspreid over 26 scholen, zowel de ex-kindsoldaten als de kinderen die uit dit vreselijke gebeuren zijn geboren. Het vinden van sponsorouders en sponsorgeld is ook één van de vele taken van de ‘vzw. ex-child soldiers’, nu omgedoopt tot ‘vzw. sponsoring children’ en –God laat ons hopen- dat ze nooit de draad van het begin weer hoeven op te nemen in Uganda….

Barlonyo 11 juli 2008Barlonyo 11 juli 2008Barlonyo 11 juli 2008Barlonyo 11 juli 2008

In elk dorp worden we opnieuw met onze neus op de feiten gedrukt. Gebroken families, verlaten gronden, kampen bestaande uit een honderdtal hutten dicht bij elkaar, massagraven en gedenkstenen. Maar we zien ook dat het leven zich stilaan herstelt. De dappersten durven de kampen al te verlaten en keren terug naar hun gronden. We ontmoeten vele slachtoffers ( want dat zijn ze allemaal op een of andere manier) maar met een brede glimlach op hun gezicht, hoopvol, bereid om helemaal opnieuw te beginnen. Overal zijn we welkom. Langs de ene kant willen ze hun verhaal kwijt, langs de andere kant doorbreken we hun zoveelste doodgewone dag identiek aan de vorige en de volgende. We eten samen, we spelen samen, we lachen samen en kunnen ons bij dit alles zo moeilijk voorstellen welke wreedheden zich onder dit lief en hartelijk en gastvrij volk hebben voorgedaan. Het was een ‘mooie’ dag maar nooit eerder klonk het woord ‘mooi’ zo dubbel…

Lira 25 juli 2008Lira 25 juli 2008Lira 25 juli 2008Lira 25 juli 2008

Onze aangekochte geiten worden verdeeld onder een paar kinderen die terugkeren naar hun familie. De vakantie begint. We nemen afscheid van Obong omdat we verder noordwaarts reizen naar het Kitgum district. Ook al is hij ondertussen al aan ons gewend geraakt, toch blijft een spontaan gesprek en onmiddellijk oogcontact moeilijk. Het blijft bij een gereserveerde handdruk. Maar als hij de auto in beweging ziet komen loopt hij achter ons aan en klopt met zijn vlakke hand tegen het raam. Wij stoppen. Hij knijpt door het open venster onze handen bijna tot een breuk terwijl hij stilletjes vraagt: ‘Please, please, come back.’ We kunnen niks beloven. We

Page 32: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

glimlachen, we slikken, we rijden weg. Het volgende uur zeggen we bitter weinig tegen elkaar…

KamKamKamKampala 18 augustus 2008pala 18 augustus 2008pala 18 augustus 2008pala 18 augustus 2008 We kopen een krant en lezen: ‘Gulu, Sunday 17 august 2008 – Kony willing to sign Uganda peace deal!’

De zoveelste maal dat hij zogezegd bereid is om een vredesakkoord te ondertekenen. Alle vorige keren had hij een reden om het net niét te doen ondanks alle gemaakte afspraken. En ondertussen gaat hij met het leger van de Heer verder zijn gangen. Deze keer in de grensgebieden van Soedan met Congo waar elke dag opnieuw kinderen slachtoffer worden van zijn ziekelijke gruweldaden. Sinds februari 2008 zijn daar al meer dan 450 kinderen ontvoerd. Hoeveel moeten er nog bijkomen en hoeveel doden moeten er nog vallen voor men gevolg zal geven aan de beslissing van Den Haag, nl. het arresteren van deze topcrimineel ? Hoe is het mogelijk dat dergelijke psychopaat na al die jaren nog niet is aangehouden terwijl men perfect weet waar hij zit? We hebben onderweg vele antwoorden gekregen op onze vragen maar deze laatste vraag blijft tot op heden onbeantwoord…

Nawoord…

Nieuwkerken-Waas, 6 oktober 2008

De vredesweek is net achter de rug. De huidige kinderen van de zesde klas willen

zichzelf als vredesjournalisten profileren, de naam van hun dorp waardig. Eén van

hun vele opdrachten zal eruit bestaan om vredesboodschappen uit te dragen.

Ze roepen nu alvast ook op tot massale deelname aan

het dessertenbuffet dat later dit schooljaar opnieuw

zal georganiseerd worden. Jullie zullen hierover meer

vernemen na de paasvakantie. Alvast bedankt dat jullie

nu even de tijd wilden nemen om deze lange bijdrage

door te nemen. Het gaat slechts om een tiende van ons

reisdagboek maar hopelijk volstaat dit om samen met

ons en onze 11/12-jarige vredesjournalisten verder op

weg te gaan op zoek naar vrede, dichtbij en veraf. Een warme vredesgroet, Meester Eddy en juf Chantal

Page 33: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

ONZE ZESDEKLASSERS WILLEN ZO VEEL MOGELIJK VREDESBOODSCHAPPEN VERZAMELEN EN UITDRAGEN NAAR ALLE KINDEREN VAN ONS “DROOMBALLONRIJK”….

HIERMEE ZETTEN ZE HUN DORP “TERRADELPAZ” IN DE KIJKER EN GEVEN ZIJ VORM AAN HUN NIEUWE

KLASVRIEND “MENEERTJE GEWELDIG” !!!

WE WILLEN VREDE IN DEZE WREDE WERELD !!! van JENNE

DE VREDESDUIF HOORT NIET IN DE SCHUIF !!! van LAURENS

NIET ZOT, NIET GROF MAAR VREDE IS WEL TOF !!! Van TIM V.

VREDE IS GOED, VREDE MOET !!! van KWINTEN

VREDE IS TOP, KOM ER VOOR OP van ESTHER

STOP MET HET GEPEST, DAT IS HET BEST !!! van JOPPE

BIJ MENEERTJE GEWELDIG IS ALLEEN

VRIENDSCHAP GELDIG !!! van LIBOR

ALLES LOOPT ALS KOEK EN EI ALS ER VREDE IS BIJ

MIJ !!! van ROBBE

Page 34: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

STOP MET PESTEN IEDEREEN,

WANT OP DE DUUR BEN JE NOG ALLEEN !! van SILKE

IEDEREEN IS GELIJK

MET VREDE IN DIT RIJK !! van ROBBE

STAAT VREDE AAN DE TOP, DAN STAAT DE WERELD

NIET MEER OP ZIJN KOP !!! van LAURA

WIJ VAN TERRA DEL PAZ WOUDEN HEEL GRAAG

DAT ER VREDE WAS !!! van ROBBE D.W.

IN DIT RIJK IS VREDE ZEER BELANGRIJK !!! van CASPER

HEEL DE WERELD HAND IN HAND.

DAN STAAT IEDEREEN AAN DEZELFDE KANT van SILKE

WIL JE VREDE IN DE KLAS, LUISTER DAN NAAR

TERRA DEL PAZ !!! van FELIX

PESTEN BOEH !! VREDE …. JOEHOE !!! van AZAMAT

STOP MET PLAGEN !!

JE ZOU BETER IEDEREEN LIEFDE VRAGEN. van Yente

VREDE EN PLEZIER ??

DE KLAS TERRA DEL PAZ IS HIER !!! van TIFFANY

juf Mieke, meester Eddy én alle zesdeklassers

Page 35: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

woensdag 24 september 2008

Onder een stralend zonnetje liepen er weer zeer veel kinderen met zeer veel inzet de veldloop Wij waren met vijfendertig deelnemers aanwezig . Bedankt voor jullie deelname en bedankt mama’s en papa’s en oma’s en opa’s voor jullie steun en aanmoedigingen . Het bracht ons één medaille op en tal van ereplaatsen !!!

Onze gouden medaillewinnaar was : CISSE DE LOCHT

PROFICIAT !!!

Al onze andere lopertjes verdienen ook een hele dikke pluim voor hun inzet !!! eerste leerjaar Marco De Pauw, Max Lossie, Ruben Smet,

Noa Van Damme, Keiran Raven tweede leerjaar Syl en Steve Bello, Morgane Fierens, Jorre Smet, Wannes De Locht,

Emile Buyl, Luna Bombeke, Manon Heyninck derde leerjaar Amy De Wolf, Bo De Meyer, Borre Van de Putte vierde leerjaar Lena De Waele, Alex Van Olmen, Astrid Vereecken, Meri De Coninck,

Dina De Ryck, Ellen Smekens. vijfde leerjaar Brecht Vercauteren, Dries Vereecken, Vincent Buyl, Dennis De Ryck

.Charlotte Christiaens zesde leerjaar Casper en Robbe De Weirdt, Azamat Tantayev, Jane Bello,

Eline Christiaens, Michiel Van Moer, Cedric Van Roeyen

Page 36: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

vrijdag 17 oktober 2008

Page 37: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Meest voorkomende en miskende vorm van huiselijk geweld.

Ruzie tussen broer en zus lang niet altijd even onschuldig. Broers en zussen die elkaar in de haren vliegen, het komt in de beste gezinnen voor. Maar is veertig tot vijftig procent van de gevallen ontaardt onschuldig gekibbel is ernstige, herhaalde agressie. Het is zelfs de meest voorkomende vorm van huishoudelijk geweld. Niet partnergeweld of kindermishandeling maar geweld tussen broers en zussen – in vaktaal siblinggeweld – is de meest voorkomende en meteen ook meest miskende vorm van huishoudelijk geweld. Dat blijkt uit wetenschappelijke onderzoeken in binnen- en buitenland. ”Er zijn uiteraard gradaties van geweld tussen broers en zussen”, zegt professor in de psychologie Smadar Célestin-Westreich. “De milde vorm is slaan, stampen, aan de haren trekken. Wanneer broers en zussen het speelgoed van de andere kapot maken of elkaar verWonden, kan je van ernstig geweld spreken. In extreme gevallen worden wapens of andere gevaarlijke objecten gebruikt of vinden ongewenste handelingen plaats.” Tot meer dan tachtig procent van de broers en zussen bezondigt zich aan matig geweld, veertig tot vijftig procent aan ernstig geweld en – naargelang de bron – 3 tot 16 procent aan extreem geweld. Niet banaliseren Célestin-Westreich: “Zowel ouders als kinderen hebben de neiging om conflicten tussen broers en zussen systematisch te banaliseren. Uit observaties blijkt dat er een achttal conflicten per uur kunnen plaatsvinden. Dat zijn er ruim honderd per week. Het gaat daarbij vooral om milde

vormen van geweld. Maar onderzoek suggereert ook dat er bij 15 procent van de broers en zussen sprake is van vormen van extreem geweld en vernedering. Cijfers die tot nadenken stem- men, maar we mogen niet dramatiseren, vervolgt professor Célestin-Westreich: “Conflicten tussen broers en zussen zijn aanvaardbaar. Herhaalde agressie niet, want dan ontaar- den pesten en ruziën in blijvende gevoelens van wedijver, jaloezie en vijandigheid. Zolang er naast gekibbel ook veel warmte en steun tussen broers en zussen is, zit het goed. We spreken pas van siblinggeweld wanneer het vaak gebeurt met een grote intensiteit en kwade bedoelingen. Het is echter niet altijd gemakkelijk de grens te trekken.” Een voorbeeld: broer Kevin duwt zijn zus Annie net iets te hevig opzij om als eerste in de auto te kunnen stappen. Dit is pas echt geweld wanneer dat gevecht zich systematisch voordoet. Kevin er plezier in heeft dat Annie pijn heeft én hij het met opzet doet. Tegelijk slachtoffer en dader Célestin-Westreich: “Broers en zussen kunnen zowel dader als slachtoffer zijn. De ene keer is Annie de dupe, de andere keer misschien Kevin. Dat onder- scheidt siblinggeweld van alle

andere vormen van huiselijk geweld.” Célestin-Westreich raadt ouders aan om waakzaam te blijven, zelf het goede voorbeeld te geven door conflicten op een rustige en vreedzame manier op te lossen en grenzen aan te geven voor aanvaardbaar gedrag tussen gezinsleden. Er bestaan ook sessies (het Europese Face programma) waarin zowel kinderen als ouders begeleid worden in het beter op elkaar afstemmen van gedachten en gevoelens. Relaties met broers en zussen behoren tot onze vroegste, meest intieme ervaringen en blijven een leven lang duren. Ze hebben dan ook een grote impact op onszelf en de manier waarop we met mensen omgaan. Aanhoudend geweld tussen broers en zussen kan verstrekkende psychologische gevolgen hebben: angst, onzekerheid, een laag zelfbeeld tot en met depressie. Ook de daders dragen op langere termijn de gevolgen: ze blijven boos, voelen zich schuldig of vertonen later, als adolescent of volwassene, antisociaal gedrag. ___________________________ Reportage van Annemie Eeckhout www.faceprogram.be

Page 38: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Onze nieuwe koningin, Marie, kwam op de eerste vergadering van de leerlingenraad met voorstel om in elke editie van ons schoolkrantje een pagina voor zich te nemen Een fijn initiatief, zo vinden wij. Zij let zich ditmaal assisteren door Thibeau en Jenne Hier hun eerste bijdrage…

Pretkrant !!!

Fun records Raarste wekkers : robots :____________________ 1.puzzelklok in de toekomst zullen veel als hij afloopt vliegen er 4 klusjes aan robots worden puzzel stukjes uit. pas als overgelaten: al deze stukjes op de robots nemen de schoonmaak juiste plaats liggen over in huizen en appartementen stopt de wekker. 2.anemone robots krijgen zorgtaken voor trilt hardt rolt ouderen en gehandicapten zichzelf van het nachtkastje en stopt pas als je uit je asfalteren, grasmaaien en bed komt om hem sneeuwruimen is ook voor de uit te zetten robots 3.blowfly deze wekker vliegt weg rat- en robots als hij afloopt slangachtige worden socialer en maakt een iritant robots en kunnen insectachtig geluid. kunnen emoties naar slachtoffers van andere mensen zoeken na een begrijpen door ze aardbeving. te “zien”.

Page 39: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

ARMOEDE IN BELGIË

KANSARMOEDE IN BELGIË

ENKEL CIJFERS…

♦ België doet het, met 14,7 procent inwoners met een verhoogd risico op armoede, slecht in vergelijking met vergelijkbare Europese landen.

Concreet wil dit zeggen dat één persoon op de zeven in bestaans- onzekerheid (14,7%) leeft. Het gaat om alleenstaanden met een inkomen van minder dan 822 euro per

maand en om gezinnen (twee volwassenen en twee kinderen) met een inkomen van minder dan 1.726 euro.

♦ 700 000 Belgen leven in armoede. (7%)

- Armen zijn meestal huurders. - Eenoudergezinnen zijn oververtegenwoordigd.

♦ Bijna 1 500 000 mensen lopen een verhoogd risico op armoede.

♦ 300 000 woningen in Vlaanderen zijn van slechte kwaliteit

ENKEL CIJFERS… ♦ 1 op 8 verlaat de school zonder diploma (meestal gelinkt aan armoede)

� 15,4% van de Vlaamse jongeren haalt geen getuigschrift van het secundair

onderwijs

♦ 1 op 4 kansarme leerlingen wordt doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs.

♦ Een man zonder diploma blijft 53 jaar gezond, een man met diploma hoger onderwijs blijft 71 jaar gezond, dat is een verschil van 18 gezonde levensjaren.

Page 40: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Wij zijn blij met de geboorte van :

- Febe (24.08.08)

Zusje van Jens Rombaut (Berenklas)

- Idriss Abdellah (29.08.08) Zoontje van meester Redouan (lkr. Islamitische godsdienst)

- Brent (04.09.08) Broertje van Eline & Michiel Van Den Bossche (Wolkenklas – 1C)

- Stef-Kamiel (23.09.08) Broertje van Ceddrich Gordenne (6A)

- Marie (29.09.08) Zusje van Daan (Gr 3B-dolfijnenklas), Maarten (wolkenklas-1B), Sarah (3A) De Meester

- Ayub (02.10.08) Broertje van Kaoutar (2A) & Ismaïl Latmani (4A)

Zoontje van Fatma (schoonmaakster)

Onze oprechte deelneming :

- Mevr. Leontine De Rauw (28.08.08)

Grootmoeder van Iris (4A) en Sofie (2A) De Waele

Page 41: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

november - december

� di 16.12.08 : Infomoment kleuters Groep 1 (17.00 – 18.00 u.)

VERLOFDAGEN

� van za 25.10 t.e.m. zo 02.11.08 : HERFSTVAKANTIE

� ma 10 + di 11.11.08 : brugdag + Wapenstilstand

� van za 20.12.2008 t.e.m. zo 04.01.2009 : KERSTVAKANTIE

MEDISCH ONDERZOEK

� di 04.11.08 : Medisch onderzoek – 5A

� di 18.11.08 : Medisch onderzoek – 5B

� di 25.11.08 : Medisch onderzoek 1A + 1B + 1C (op school)

ACTIVITEITEN EXTRA MUROS

� van ma 03 t.e.m. vr 07.11.08 : Gezonde week - projectweek

� di 04.11.08 : Leeruitstap Antwerpen + Breendonk – 4A + 4B

� vr 07.11.08 : Leeruitstap Tongeren – 5A + 5B

� wo 12.11.08 : Gymnastiekland

� do 13.11.08 : Schooltoneel 6de

lj

� ma 01.12.08 : infoavond SNOK – 6de

lj

� vr 12.12.08 : Leeruitstap Brussel – 6de

lj

ACTIVITEITEN INTRA MUROS

� do 13.11.08 : Sportdag op school – 1ste

– 2de

– 3de

lj

� do 20.11.08 : Sportdag op school – 4de

– 5de

– 6de

lj

� vr 05.11.08 : Sinterklaasfeest ONTSPANNING

� vr 14.11.08 : Wijnproefavond op school (8ste

editie)

� vr 12.12.08 : Kerstmarkt op school

Page 42: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009
Page 43: Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009

Lijst van nuttige telefoonnummers

1. Kinder- en jongerentelefoon 102

2. Kinderrechtswinkel

09 / 233.65.65

3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30

4. CLB

03 / 776.34.51

5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72

6. Jolijn

0800 / 900.33

7. Tele onthaal 106

8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen

070 / 222.230

9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44

10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas

03 / 760.12.00

11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning

03 / 755.00.71

MET DANK AAN