hasselblad marts 13

of 12 /12
Marts 2013 33. årgang nr. 330

Upload: sfo-hasselvej

Post on 19-Mar-2016

232 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sfo husavis

TRANSCRIPT

Page 1: Hasselblad marts 13

Marts 2013

33. årgang nr. 330

Page 2: Hasselblad marts 13

HASSELBLADET 2

Lederklumme

Så starter marts måned og dermed foråret. Fra mit vindue kan

jeg se, at den sne der ligger i øjeblikket er ved at smelte, og

dagen er ifølge almanakken tiltaget med 3 timer og 44 minut-

ter, så det går i høj grad mod lysere tider.

Nu glæder vi os bare til at den sidste sne smelter på boldba-

nen, og græsset bliver så tørt at vi igen kan komme ud med

boldene, hvilket plejer at ske i første halvdel af april.

Vi har nu fået skriftlig tilbagemelding på den brugertilfreds-

hedsundersøgelse der blev foretaget i november sidste år, og

som jeg tidligere har skrevet, at vi var meget glade for at så

mange af jer tog jer tid til at udfylde skemaet. 90 % har svaret,

hvilket var den næsthøjeste tilbagemelding i hele kommunen.

Vi kan nu se at I faktisk også har givet en meget positiv tilba-

gemelding på vores arbejde med jeres børn - det er vi meget

glade for og stolte af.

Det vil være for omfattende at omtale de nøjagtige resultater

her i bladet, men de vil snart være at finde på skolens hjem-

meside.

Det næste store der kommer til at ske herovre er den 1. maj,

hvor vores 75 nye kommende børnehaveklasse-børn starter,

og hvor vi samtidig skal sige farvel til vores 3. klasser der

samme dag rykker over i fritidsklubben.

Meget mere om dette i næste nummer af Hasselbladet, hvor

hele rokeringen vil blive gennemgået.

Med venlig hilsen

Bo Jansen

Page 3: Hasselblad marts 13

MARTS 2013 3

PERSONALESITUATIONEN

Og så kan vi byde velkommen ”tilbage” til John. John er pæ-

dagog og har tidligere arbejdet hos os for en del år tilbage.

John vil blive tilknyttet til Baghuset.

PÅSKE

Påsken falder sidst i marts i uge 13. Skolen holder påskeferie

fra mandag den 25/3 til mandag den 1/4 begge dage inkl.

I denne periode holder SFO også lukket, bortset fra mandag

den 25. marts.

I bedes melde tilbage til os via Tabulex, om jeres barn holder

fri eller ej denne dag. Dvs. at vi ikke alene ber om tilbage-

meldinger fra dem som kommer, men også dem som holder

fri.

GÅD PÅSKEFERIE!

Page 4: Hasselblad marts 13

HASSELBLADET 4

KONKURRENCEVINDERE

Følgende børn er blevet udtrukket som vindere af sidste må-

neds Børnekonkurrencer:

0.A - Ida, Jakob

0.B - Alexander B., Cicilija

0.C - Magnus, Mille

1.A - Elina, Victor

1.B - ingen deltagere

1.C - Gustav

2.A - Laura L., Oscar B.

2.B - Danna, Therese

3.A - Christine

3.B - ingen deltagere

3.C - Anne, Marie Louise

TILLYKKE!

Page 5: Hasselblad marts 13

MARTS 2013 5

Gus

tav

3.B

10 å

r

17.

Carla

0.A 7

år /

Th

erese

2.B

9 år

18.

19.

Svøm

ning

for 0

.A

/

Anna

W. 0.A

7 år

20.

Briet 0.C

7 år

/

Emil

3.B

10 å

r

21.

Gustav

1.B 8

år

22.

uge 1

7

23.

Christian

J. 3.A

10 å

r

24.

Henr

iette

3.B

10 å

r

25.

Peter A. 2

.B 9

år

26.

Sto

re b

ededag /

Oliver 0

.C 7

år

27.

28.

Mathilde

1.B

8 år

29.

Svøm

ning

for E

gehu

set /

Em

ily 0

.B 7

år

uge 1

8

30.

David

3.B

10 å

r

16.

Page 6: Hasselblad marts 13

HASSELBLADET 6

MARTS

2013

1.

Svøm

ning

for 1

.C

/

Nora 1

.C 8

år

2.

Agne

s 1.C

8 år

3.

4.

Svøm

ning

for B

aghu

set

uge 1

0

5.

6.

7.

8.

Svøm

ning

for 2

.A

/

Oska

r J.

2.A

9 år

9.

Elses føs’d

a’

10.

11.

Fred

erikke

C. 3.A

10 å

r

uge 1

1

12.

Asta 1

.C 8

år

13.

14.

15.

Svøm

ning

for 2

.B

Page 7: Hasselblad marts 13

MARTS 2013 7

17.

Mille

0.C

7 år

18.

Svø

mning

for H

asselhus

et

/

Helena

3.B 1

0 år

u

ge 1

2

19.

20.

Jævndøgn

21.

22.

Svøm

ning

for 3

.A

23.

Thom

as 3

.C 1

0 år

24.

Palm

esø

ndag /

Cicilja

0.B 7

år

25.

Skolefri - S

FO å

ben

/

Alex

ande

r P. 0

.B 7

år

uge 1

3

26.

Skolefri - S

FO luk

ket /

Olivia 2

.B 9

år

27.

Skolefri - S

FO luk

ket

28.

Skæ

rtors

dag

29.

Langfr

edag /

Stines føs’da’

30.

31.

Påsk

edag /

Som

mert

id b

egynder /

An

na 1

.B 8

år

16.

Page 8: Hasselblad marts 13

HASSELBLADET 8

APRIL

201

3

1.

2. påsk

edag

u

ge14

2.

Fred

erik S

. 0.A

7 år

/

Christian

L. 3

.A 1

0 år

3.

4.

William Ø

. 1.A

8 år

5.

Svøm

ning

for 3

.B

/

Victor 0

.A 7

år

6.

7.

Noa

2.A

9 år

/

Maria I. 3.A

9 år

8.

uge 1

5

9.

10.

11.

Lucc

a 1.B

8 år

/

Niclas

3.A 1

0 år

/

Ea 3

.B 1

0 år

/

Anne

3.C 1

0 år

/

Olivia 3

.C 1

0 år

12.

Svøm

ning

for 3

.C

/

Karla

0.C 7

år

13.

14.

Niko

laj 1.A

8 år

/

Andrea

s 1.C

8 år

15.

Svøm

ning

for N

ødde

huset /

Freja

1.A

8 år

u

ge 1

6

Page 9: Hasselblad marts 13

MARTS 2013 9

BØRNEKONKURRENCE DEN LETTE -

____________________________________ _____________ Navn Klasse Løsningen lægges i postkassen i det hus hvor du hører til senest den 15. Vinderne får besked sidst i marts måned.

Page 10: Hasselblad marts 13

HASSELBLADET 10

BØRNEKONKURRENCE DEN SVÆRE -

____________________________________ _____________ Navn Klasse Løsningen lægges i postkassen i det hus hvor du hører til senest den 15. Vinderne får besked sidst i marts måned.

Page 11: Hasselblad marts 13

MARTS 2013 11

OG SÅ KAN VI FORTÆLLE …

at vores ”fællesværksteder” nu er slut for denne gang.

Der har været værksteder i billedkunstlokalet og gym-

nastiksalen, hvor børnene fra alle huse så har kunnet

melde sig på. Det har umiddelbart vist sig som en god

idé, men forløbet vil snarest blive endeligt evalueret.

at det som altid var fornøjeligt at overvære de glade

børn til vores fastelavnsfest. Der var rigtig mange flotte

og fantasifulde udklædninger.

GOD MARTS MÅNED

OG GOD PÅSKE!

Page 12: Hasselblad marts 13

HASSELBLADET

SFO ved Fuglsanggårdsskolen

Hasselvej 74 B

2830 Virum

tlf. 45 28 41 20

www.fuglsanggaardsskolen.dk

Hasselhuset 45 28 41 21

Nøddehuset 45 28 41 22

Egehuset 45 28 41 23

Baghuset 45 28 41 24

SFO kontor 45 28 41 28