hasselblad nov 2012

of 16 /16
November 2012 32. årgang nr. 326

Upload: sfo-hasselvej

Post on 30-Mar-2016

238 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SFO's husavis

TRANSCRIPT

Page 1: Hasselblad Nov 2012

November 2012

32. årgang nr. 326

Page 2: Hasselblad Nov 2012

HASSELBLADET 2

Lederklumme

I dag er det den 29. oktober - det er mørkt og regnfuldt, og så

blæser det en ”halv pelikan”. Alligevel er det en dejlig dag.

Husene er fyldt med glade børn og pædagoger, og vores nye

afkrydsnings-system giver stort set ingen problemer. De ene-

ste udfordringer lige nu, er en uregelmæssighed i forhold til

oprettelse af aftaler, hvor der er et mindre problem – som Ta-

bulex vil rette hurtigst muligt.

Og så gør det mig rigtig glad at se, hvor mange af jer foræl-

dre der allerede har været inde og oprette jeres børn, og de

aftaler der skal laves for dem i systemet. Fantastisk! Vi føler os

sikre på, at nok skal være noget vi kommer til at få glæde af

alle sammen, når først systemet er fuldt implementeret.

Ellers er november jo måneden, hvor vi på SFO starter op på

alle de julegaver som børnene har mulighed for at lave til fa-

milie og venner.

Det er altid en meget travl tid, men selvfølgelig også hyggelig

med de mange indendørs sysler der sættes i gang, når nu ik-

ke der kan leges på boldbanen i det omfang som vi gør i som-

merhalvåret.

Lyngby Taarbæk Kommune har bedt mig meddele følgende:

Børne- og Ungeudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget beslut-

tede i marts 2009, at kommunen skal gennemføre en brugertil-

fredshedsundersøgelse målrettet forældre med børn og unge

på kommunens daginstitutioner, folkeskoler, SFO'er og fritids-

og ungdomsklubber i efteråret 2012.

Undersøgelsen skal tilrettelægges således, at der er sammen-

lignelige resultater med de tidligere gennemførte tilfredsheds-

målinger i 2006 og 2009.

Page 3: Hasselblad Nov 2012

NOVEMBER 2012 3

Undersøgelsesperiode: 15. november 2012 – 13. decem-

ber 2012

Bearbejdning af data: December 2012 – Januar 2013

Politisk godkendelse af resultater og krav til opfølgning:

Januar 2012

Formidling af resultater: Januar – Februar 2013.

For at gøre undersøgelsens resultater så valide som muligt er

det vigtigt at vi får en høj svarprocent – I vil høre nærmere.

Med venlig hilsen

Bo Jansen

Page 4: Hasselblad Nov 2012

HASSELBLADET 4

TABULEX SFO …

… hedder det nye elektroniske system vi har indført. Et regi-

strerings- og kommunikationsværktøj, som gerne skulle gøre

det lettere for både forældre og personale.

Børnene skal selv ”trykke” sig ind og ud på en trykfølsom

skærm (pt. er en sådan kun opsat i Egehuset, men vi håber

på snarlig opsætning af de resterende).

De aftaler om at sende børn, som foreligger

enten for en enkelt dag eller som stående af-

tale, kan let indtastes fra jeres computer eller

smartphone. Til aftalerne kan også

tilknyttes bemærkninger som f.eks.

”barnet går hjem efter aktivitet”,

eller at eks. en bedsteforældre af-

henter.

Vi opfordrer derfor til, at alle resterende forældre som ikke

har været inde og oprette jeres barn, vil gøre dette snarest.

Også selv om vi i nogle huse kun er på ”første trin”

Tabulex kan tilgås fra Forældreintra samt fra app til smartpho-

ne eller IPhone.

På forhånd tak

Personalet

Page 5: Hasselblad Nov 2012

NOVEMBER 2012 5

BØRNE FEST

Vores årlige BØRNEFEST afholdes fredag den 9. november fra

kl. 17.00.

BØRNEFESTEN varer til kl. 19.30 for børnehaveklasserne,

og til kl. 20.00 for 1. og 2. klasser. (3. klasserne har egne ar-

rangementer stedet for Børnefest).

Festen starter en time efter SFO’s normale lukketid, så børne-

ne har tid til at få iført sig deres festtøj derhjemme, og de

voksne på SFO kan forberede festen.

BØRNEFESTEN begynder med at vi indtager et godt måltid

mad. Herefter forløber resten af aftenen med disco-dans, sjo-

ve konkurrencer, hygge og ikke mindst Limbo-dans.

For de mindste børns vedkommende, er det måske første

gang at de deltager i en stor fest uden deres forældre, men

det plejer altid at forløbe fint.

Giv os venligst besked hvis jeres barn ikke kan deltage.

OBS!!! Dørene åbnes først kl. 17.00!

VI GLÆDER OS, OG HÅBER AT SE ALLE BØRN

Page 6: Hasselblad Nov 2012

HASSELBLADET 6

VILDTUGE i uge 47

Som så mange år tidligere har vi endnu engang hvad vi kal-

der ”vildt-uge”. Det foregår i Pyramiden, og i løbet af ugen

får børnene mulighed for at flå og skære i forskellige typer

vildt. De får øjnene op for, at kød kommer andre steder fra

end i supermarkedet, og at der er en proces fra at dyret er

dødt, til det kan spises. Det er selvfølgeligt helt frivilligt om

børnene vil deltage, men rigtig mange børn får en god og in-

teressant oplevelse

Sidst på ugen bliver vildtkødet tilberedt over bål, og alle børn

får mulighed for at smage.

Page 7: Hasselblad Nov 2012

NOVEMBER 2012 7

3. s.

i.a. /

Gu

stav

1.C 7

år

17.

Allans

føs’da’

uge 5

1

18.

19.

Camilla

2.A

9 år

/

Julie

s føs’d

a’

20.

21.

Vin

ters

olh

verv

/

JULE

TRÆSF

EST

på S

FO

/

Jona

than

1.C 8

år /

Clau

dia

3.C

9 år

22.

Nico

lai 0.B

6 år

JULE

FERI

E - SF

O lukk

et

23.

4. s.

i.a. /

Re

bekk

a 0.A

7 år

/

Laug

e N. 2

.A 8

år

24.

Jule

aft

ensd

ag /

Alma

1.B

7 år

uge 5

2

25.

Jule

dag

26.

2. ju

ledag

27.

28.

Matild

e 1.A

7 år

29.

30.

Vito 0

.C 7

år

31.

Nytå

rsaft

en

u

ge 1

16.

Page 8: Hasselblad Nov 2012

HASSELBLADET 8

NOVEM

BER 2

012

1.

Anna

1.A 7

år /

Jan

1.C

7 år

2.

Svøm

ning

for 0

.C

3.

Emilie

L. 1

.B 7

år /

Maria A

. 3.A

9 år

4.

Alex

ande

r B. 0

.B 7

år

5.

Marie 1

.A 7

år

uge 4

5

6.

Cecilia

1.B 7

år /

Iris 3

.C 1

0 år

7.

Eskild 1

.B 7

år

8.

Fred

erik K

. 0.A

6 år

/

Jarl

1.C

7 år

9.

BØRN

EFES

T for 0. - 2

. klas

se

/

Svøm

ning

for 1

.B

10.

Mort

ensa

ften /

Patrick

2.B

8 år

11.

Mort

en B

isp

12.

Svøm

ning

for H

asselhus

et

uge 4

6

13.

14.

15.

Page 9: Hasselblad Nov 2012

NOVEMBER 2012 9

Svø

mning

for 1

.C

17.

18.

19.

Martha

3.C

10 å

r

uge 4

7

20.

Simon

2.A 8

år

21.

Mag

nus 2.A

9 år

22.

Lea

0.A

6 år

/

Gittes føs’da’

23.

Svøm

ning

for 2

.A

/

Anton

0.C

7 år

/

Pelle

1.C 7

år /

La

ura

E. 2

.B 9

år

24.

Gustav

0.C 6

år

25.

Emilie

F. 1

.B 7

år

26.

Svøm

ning

for N

ødde

huset

uge 4

8

27.

28.

29.

30.

Svøm

ning

for 2

.B

16.

Page 10: Hasselblad Nov 2012

HASSELBLADET 10

DECEM

BER 2

012

1.

2.

1. sø

ndag i a

dvent

/

Mikke

l 0.B

6 år

/

Marie L

ouise

3.C

10 å

r

3.

Mad

eleine

1.A 7

år

uge 4

9

4.

Ida

3.C

9 år

5.

6.

Daniel 2

.B 8

år

7.

Svøm

ning

for 3

.A

/

Celeste

2.A

8 år

8.

9.

2. s.

i.a. /

Da

niel 1

.B 8

år /

Mathilde

K. 2

.B 8

år /

Tine

s føs’d

a’

10.

Svøm

ning

for E

gehu

set

u

ge 5

0

11.

12.

13.

Luci

adag /

Augu

st 3

.A 9

år

14.

Svøm

ning

for 3

.B

15.

Page 11: Hasselblad Nov 2012

NOVEMBER 2012 11

NØGLESNORE

Hvis nogle forældre har mulighed for at skaffe nøglesnore -

gerne firmareklamer - er Baghuset meget interesseret i dis-

se. Delene fra nøglesnorene vil kunne bruges af børnene,

som ud fra de enkelte dele kan fremstille julegaver.

På forhånd tak!

Page 12: Hasselblad Nov 2012

HASSELBLADET 12

KONKURRENCEVINDERE

Følgende børn er blevet udtrukket som vindere af sidste må-

neds Børnekonkurrencer:

0.A - Carla, Linus

0.B - Ditlev, Philip

0.C - Frida, Magnus

1.A - Anna, Cornelius

1.B - Cecilia, Eskild

1.C - Jarl, Sarah

2.A - Christian, Ida

2.B - Andreas, Daniel J.

3.A - ingen løsninger

3.B - Julie D., Suzan

3.C - Ida, Olivia

TILLYKKE!

Page 13: Hasselblad Nov 2012

NOVEMBER 2012 13

BØRNEKONKURRENCE DEN LETTE -

____________________________________ _____________ Navn Klasse Løsningen lægges i postkassen i det hus hvor du hører til senest den 20. Vinderne får besked sidst i november måned.

Page 14: Hasselblad Nov 2012

HASSELBLADET 14

BØRNEKONKURRENCE DEN SVÆRE -

____________________________________ _____________ Navn Klasse Løsningen lægges i postkassen i det hus hvor du hører til senest den 20. Vinderne får besked sidst i november måned.

Page 15: Hasselblad Nov 2012

NOVEMBER 2012 15

OG SÅ KAN VI FORTÆLLE …

at børnene så småt er startet på at fremstille julegaver til

familien. Det betyder at I som forældre må lukke øjnene,

når jeres barn ved afhentning er i færd med værksteds-

arbejde - tys, tys!

at vores nye ridebane samt ”heste” har været flittigt i

brug, siden banen blev åbnet. Dejligt at se at børnene er

glade for dette.

GOD NOVEMBER MÅNED!

Page 16: Hasselblad Nov 2012

HASSELBLADET

SFO ved Fuglsanggårdsskolen

Hasselvej 74 B

2830 Virum

tlf. 45 28 41 20

www.fuglsanggaardsskolen.dk

Hasselhuset 45 28 41 21

Nøddehuset 45 28 41 22

Egehuset 45 28 41 23

Baghuset 45 28 41 24

SFO kontor 45 28 41 28