heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy kelaan?

11
Mikä muuttuu, kun perustoimeentulot uki siirtyy Kelaan? 31.10.2016 Hankepäällikkö Heli Kauhanen 1

Upload: kela

Post on 19-Feb-2017

200 views

Category:

Government & Nonprofit


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Heli kauhanen: Mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy kelaan?

1

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? 31.10.2016HankepäällikköHeli Kauhanen

Page 2: Heli kauhanen: Mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy kelaan?

2

Laki muuttuu 1.1.2017

• Kela vastaa perustoimeentulotukeen liittyvistä toimeenpanoon, neuvontaan ja harkintavaltaan liittyvistä tehtävistä.

• Kunta on järjestämisvastuussa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä sekä perusosan alentamisen yhteydessä tehtävästä suunnitelmasta.

• Lakimuutoksen tavoitteena ei ole muuttaa toimeentulotuen tasoa eikä tuen myöntämisperusteita.

• Kuntien rahoitusvastuu 50% säilyy. • Kunnilla on järjestämisvastuu 31.12.2016 saakka. Kelan

toimivalta alkaa 1.1.2017.

Page 3: Heli kauhanen: Mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy kelaan?

3

Tuen hakeminen muuttuu

• Toimeentulotukihakemus tehdään Kelalle, jonka tulee tehdä hakemuksen perusteella päätös perustoimeentulotuesta.

• Kela voi siirtää, oman käsittelynsä jälkeen, hakemuksen kuntaan siltä osin kuin siinä on sellaisia menoja, joita ei ole voitu ottaa huomioon perustoimeentulotukea myönnettäessä.

• Hakemus täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tehdään kunnan toimielimelle, jos hakija on saanut hakemusta koskevalle ajalle tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta.

Page 4: Heli kauhanen: Mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy kelaan?

4

Toimeentulotuen siirtoon liittyvä lain täydennyspaketti eduskuntaan vielä loppuvuoden aikana

• Tarkennetaan Kelan ja kuntien välistä työnjakoa toimeentulotuen hakemisessa ja hakemusten siirtämisessä.

• Tarkennetaan salassa pidettävien tietojen luovuttamista Kelan ja kuntien välillä.

• Sähköinen tiedonsiirto Kelan ja apteekkien välillä maksusitoumusasioissa.

• Vuokranantajatietojen sähköinen välittäminen vuokranantajilta Kelaan.• Ennakon maksaminen Kelalle siirtymävaiheessa.• Siirtymävaiheen ratkaisutilanteiden sääntely.• Kelalle lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus.• Sosiaalihuoltolainsäädännön soveltaminen Kelaan.• Kansa-arkistoon liittyvät säädökset.

Page 5: Heli kauhanen: Mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy kelaan?

5

Toimeentulotuki 2017

• Arviolta 320 000 kotitaloutta, 495 000 saajaa ja 833,6 miljoonaa euroa.

• Toimeentulotuen menoarvioon vuodesta 2017 alkaen sisältyy arvio alikäytön vähenemisestä (75 milj. euroa), sekä arvio nykyisten täydentävän toimeentulotuen osien siirtymisestä perustoimeentulotueksi (16 milj. euroa).

• Perustoimeentulotuen saajien määrän arvioidaan kasvavan noin 65 000:lla vuodesta 2014 vuoteen 2017.

• 2016 toimeentulotukea saa 2 500 uutta turvapaikan saanutta kotitaloutta ja vuonna 2017 uusia saajia tulee 5 500 kappaletta.

• Indeksileikkaukset tai -jäädytykset ensi vuoden vaihteessa eivät koske toimeentulotukea.

Page 6: Heli kauhanen: Mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy kelaan?

6

Toimintamenot pienenevät, käytännöt yhtenäistyvät

• Toimeentulotukilain muutoksen valmistelussa arvioitiin, että toimeentulotukityössä (kunnissa) olevien henkilöiden palkkauskustannukset ovat vuositasolla olleet noin 107 miljoonaa €.

• Kelan toimintakuluiksi arvioidaan noin 41,9 milj. € vuonna 2017.• Säästöä henkilöstö-, hallinto- ja maksuliikennekustannuksista

arvioidaan syntyvän kunnille yhteensä noin 69 miljoonaa € vuodessa.

• Kelalla vahva kokemus asiakaspalvelusta, etuushakemusten käsittelystä ja etuuksien maksamisesta.

• Tavoitteena valtakunnallinen, yhtenäinen ratkaisukäytäntö.

Page 7: Heli kauhanen: Mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy kelaan?

7

Vuodenvaihteeseen varautuminen

• Toimeentulotuesta tulee Kelan hakemusmäärältään isoin etuus. Pelkästään joulukuussa odotetaan 150 000 hakemusta.

• Toimeentulotuen siirto on iso muutos ja volyymit valtavia. Häiriöt ovat aluksi mahdollisia.

• Siirtoa on valmisteltu pitkään ja perusteellisesti. • Vuodenvaihteen ruuhkaan on varauduttu lisähenkilökunnalla,

lomasuunnittelulla ja ylitöillä. • Asiakasviestintä käynnistettiin huhtikuussa ja sitä on lisätty

pitkin syksyä Kelan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi videoita, julisteita ja infolehtisiä.

Page 8: Heli kauhanen: Mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy kelaan?

8

Viestintä asiakkaille

• Käynnistyi suuremmassa laajuudessa syyskuussa 2016 ja jatkuu kevääseen 2017.

Tavoite:• Asiakkaat osaavat toimia uuden toimintatavan mukaan ja löytävät lisätietoa ja neuvontaa helposti. • Asiakkaat osaavat hyödyntää Kelan asiointi-kanavia.• Mahdollisimman moni asiakas oppii hakemaan etuuden verkossa.• Tiedot tarjotaan selkeässä muodossa ”Asiakkaan polku”.

Page 9: Heli kauhanen: Mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy kelaan?

9

Page 10: Heli kauhanen: Mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy kelaan?

10

Loppuvuoden tärkeitä päivämääriä

14.11. Uudet toimeentulotuen etuuskäsittelijät aloittavat työt Kelassa.29.11. Kela.fi/toimeentulotuki – uusi sivusto su,ru,eng avataan.1.12. Toimeentulotuen Kysy Kelasta -palsta avataan Kela.fi:ssä.1.12 Yhteistyökumppaneille avataan yhteyskeskuksen viranomaislinja.

Linja palvelee arkisin klo 9 – 16 uudistetulla valikolla. 1.12. Kela voi ottaa vastaan toimeentulotuen hakemuksia.12.12. Hakemusten käsittely Kelassa alkaa.12.12. Toimeentulotuen verkkoasiointi www.kela.fi/asiointi avautuu.12.12. Toimeentulotuen puhelinpalvelu su + ru + eng

avataan asiakkaille.2.1. Toimeentulotuen ensimmäinen maksupäivä.

Page 11: Heli kauhanen: Mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy kelaan?

11

Kelan viestintä sidosryhmille

• Toimeentulotuki 2017 -info uutiskirje • Toimeentulotuen siirron valmistelusta kertova Kelan uutiskirje. • Asiasta kiinnostunut voi tilata uutiskirjeen osoitteesta

http://www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017 • Kelan hankesivut ja -tiedotteet kertovat siirtohankkeen

etenemisestä. Ilmestyneet hanketiedotteet löytyvät osoitteesta http://www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017