hjertekirurgi norge 2014 - legeforeningenlegeforeningen.no/pagefiles/20098/hjertekirurgi i...

of 42 /42
Norsk Hjertekirurgiregister Hjertekirurgi Norge 2014 Norsk Hjertekirurgiregister i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening

Author: phamdat

Post on 21-May-2018

218 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi Norge 2014

Norsk Hjertekirurgiregister i samarbeid med

Norsk Thoraxkirurgisk Forening

Page 2: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Bakgrunn

• Norsk Hjertekirurgiregister (NHKiR) er et nasjonalt kvalitetsregister hjemlet i «Hjerte-Kar forskriften» og finansiert av Helse og Omsorgsdept. via Helse Sør-Øst RHF

• Registeret drives etter en «databehandleravtale» mellom Folkehelseinstituttet og

• Registeret er en oppfølger av «Det Norske Hjertekirurgiregisteret»

som ble drevet av Norsk Thoraxkirurgisk Forening fra 1994 – 2012

• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene i Norge

• Anonyme data fra det opprinnelige registeret anvendes videre for å kunne vise endringer og utvikling over tid og danner også grunnlag for videre forskning

• Årets lysbildesamling bygger på de tidligere rapportene «Heart Surgery in Norway»

Page 3: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014

• Aktiviteten beskrives ved antall operasjoner nasjonalt, pr. avdeling og pr. fylke.

• Alle tall er basert på uttrekk fra lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene.

• Risikofaktorer, komplikasjoner og mortalitet beskrives i prosent

• Ved omtale av denne presentasjonen i medier, ber man om at registeransvarlige eller avdelingsledere ved de hjertekirurgiske enhetene kontaktes for eventuell kommentar

• Ved bruk av en eller flere av bildene i presentasjoner eller publikasjoner, ber man om at kilde oppgis.

Page 4: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Kontakter

Norsk Hjertekirurgiregister Fagrådsleder: prof. Arnt E. Fiane; [email protected]

Database: Axon Monitor v/ prof. emeritus Jan L. Svennevig; [email protected]

Daglig leder: prof.emeritus Odd Geiran; [email protected]

Norsk Thoraxkirurgisk Forening Leder: prof. Alexander Wahba; [email protected]

Page 5: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Kontakter Hjertekirurgiske avdelinger

Oslo Universitetssykehus, Oslo Prof. Arnt E. Fiane [email protected]

Haukeland Universitetssykehus, Bergen Prof. Rune Haaverstad [email protected]

St. Olavs Hospital, Trondheim Avdelingsleder Asbjørn Karevold [email protected]

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø Avdelingsleder Knut Kjørstad [email protected]

Feiringklinikken Avdelingsleder Stein Erik Rynning [email protected]

Page 6: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Operasjoner rapportert til Norsk Hjertekirurgiregister

4165 operasjoner

3871 > 18 år o 1070 kvinner (27,6 %)

o 278 tidl. oper. (7,3 %)

o 417 tidl. PCI (12,0 %)

o 335 hast/ø.hj. oper. (8,6 %)

o 195 lukkede oper. eksl.TAVR (5,9 %)

486 > 80 år (12,6 %) o 213 kvinner (43,8 %)

291 < 18 år (6,9 %) o 119 piker (40,6 %)

o 45 tidligere oper. (15,5 %)

o 31 hast/ø.hj. oper. (10,7 %)

o 55 lukkede oper. (18,9 %)

1719

394

1163

168

244 297

67

56

Operasjonstyper

Koronar oper.

Koronar +klaffeoper.

Klaffeoper.

Klaff + aortaoper.

Aortaoper.

Oper. medfødtefeil

Transplantasjon

Andre oper.

Page 7: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Operasjoner ved norske sykehus 2004 - 2014

519

1236

707

555496

652

0

200

400

600

800

1000

1200

14002004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2010: Hjertesenteret i Oslo (HiO) overført Rikshospitalet 2011: Ullevål og Rikshospitalet fusjonert i Oslo Universitetssykehus (OUS)

Antall

OUS

Page 8: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Samlet aktivitet 1995 – 2014

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4008 41354416

46024457 4448

49795074

51475400 5299 5230 5220 5021

46544474

4245 4278 43524165

TAVR, Kirurgi på torakal aorta, transplantasjoner, VAD, ECMO inkludert, TEVAR, implantasjon av ICD eller pacemaker ikke medregnet

Antall

Page 9: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi Norge 2014 Operasjoner med hjerte-lungemaskin* 1997 - 2014

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4259 4381 4316 4263

46944745 4864

5163 5090 5079 50444884

44734261

4007 4039 4011

3732

Antall

* i.e. åpen hjertekirurgi

Page 10: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Aldersfordeling 2000/ 2005/2010/2012-2014

Page 11: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Aldersutvikling 1995 - 2014

0

20

40

60

80

100

120

Gjenomsnitt (voksne)

Eldste pasient

Page 12: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Kjønnsfordeling i ulike aldersgrupper

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-

Kvinner

Menn

Alle

1283 kvinner 2882 menn

Page 13: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Kjønnsfordeling ved ulike operasjonstyper

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kvinner

Menn

Page 14: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

14

Hjertekirurgi i Norge 2014 Koronar bypass operasjoner (CABG) 1995 - 2014

2883 2945

3222 32073104

3021

32993386 3362

3430

32583123

3048

2859

2564

23402178

1968 1920

1709

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

20

11

20

13

OPCAB inkludert (lite antall)

Antall operasjoner

Page 15: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Behandling av koronarsykdom (CAD) 1995 - 2014

2882 2945 3222 3207 3104 3021 3299 3386 3362 3430 3258 3122 3048 2859 2562 2340 2178 1968 1920 1709

32303500

4026 4200

50705511

73817649

9862

11269117031155411597

11242

10547

118051183512235

1169911696

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

CABG

PCI

Antall prosedyrer

Kilde: NHKiR & NPR

Page 16: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Behandling av Klaffefeil 1995 - 2014 (inkluderer TAVI)

645 651 687838 830

898

1129 1175 11931294

1408 1446 14491515

1417 14671389

15721732 1725

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Antall operasjoner og prosedyrer

Antall TAVI komplett fra 2013

Page 17: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Klaffeprosedyrer 2003 - 2014

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Aortaklaff

Mitralkalff

Tricuspidalklaff

Page 18: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge Mini-invasiv aortaklaffebehandling (TAVI) 2008 – 2014.

21 29

84116

133

196

258

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inkluderer alle kjente prosedyrer i 2014, Kilde: NHKiR, HUS og OUS

Antall

Page 19: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi Norge 2014 SAVR/P & TAVR alle aldersgrupper 2003 - 2014

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

TAVR

SAVR/P

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Page 20: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Valg av klaffeproteser 1995 - 2014

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Mekanisk klaff

Biologisk klaff

Page 21: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Klaffeprosedyrer 2003 - 2014

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2003 2006 2009 2012

Mekanisk klaff

Biologisk klaff

Klaffereparasjon

Eksl TAVR

Page 22: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Aldersprofil CABG, SAVR(P), kombinert CABG+SAVR, TAVR 2014

0

100

200

300

400

500

600

700

0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-

CABG

AVR/P

CABG+AVR(P)

TAVR

Page 23: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge Operasjoner for medfødte hjertefeil 1995-2014

349 362 354 374 367 356 343 330 334378 355 362

405341 339

294 292319

266297

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

.

Inkluderer operasjoner uten Hjerte-lungemaskin

Antall operasjoner

Page 24: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

24

Hjertekirurgi Norge Operasjoner på Torakal aorta* 1995 – 2014

50

7563

78 80 81

116133

151161 154

172 165 159

197218 217

202 209

240

0

50

100

150

200

250

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

.

*Uten samtidig klaffekirurgi, Isolert TEVAR ikke inkludert

Antall operasjoner inkl. «hybridprosedyrer»

Page 25: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Åpen operasjon* og mini-invasiv prosedyre på aorta

168 197 43 900

50

100

150

200

250

Klaff + ascendens Ascendens + bue Descendens + TAAA TEVAR

Antall

* Inkluderer «hybrid prosedyrer», Kilde: NHKiR og NORKAR**

**

Page 26: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Hjerte- og Lungetransplantasjoner 1995 – 2014*

3729

3744 44

40 4339

65

4448

5764 64

51

6357 60

70 67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

*> 99% utført med Hjerte-Lungemaskin

Antall

Page 27: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Ablasjon av atrieflimmer under hjertekirurgi

109 91 96 99 114 115 72 68 860

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingen isolerte inngrep for arytmier 2014

Ett sykehus rapporterte ikke 2013

Page 28: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi Norge 2014 Utviklingen 1995 - 2014

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Total aktivitet

CABG

Klaffekir

Medfødt feil

Aortakirurgi

Transplantasjon

Page 29: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

29

Hjertekirurgi Norge 2014 Fylkesfordeling

80

64 63

102

7971 67

89

60 5670

9482

71

90 85

113125

140

0

50

100

150

Østfo

ld

Akersh

Oslo

Hedm

Opp

l

Bu

sk

Vestf

Telem

Au

st-A

Vest-A

Ro

g

Hord

Sogn&

F

re&

R

Sørt-Tr

No

rd_tr

No

rdland

Trom

s

Finn

mark

2005

2012

2013

2014

Operasjoner pr. 100 000 innbyggere

Page 30: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Operasjonsrater pr. helseregion – type inngrep /100 000*

Koronar opr.

Klaffe opr.

Komb. Koronar+ klaffopr.

Klaff + aortaopr.

Mini-inv. Aortaklaff **

Aortaopr. TEVAR***

Opr. medf. feil

Transpl. Hjerte + lunger

Helse Sør-Øst

25,6 21,3 7,5 3,1 4 4,7 1,2 6,1 1,4

Helse Vest

37,6 24,2 6,9 3,7 6 3,2 2,7 5,7 0,9

Helse Midt Norge

42,5 17,2 7,8 2,9 4,7 5,7 1,9 4,7 0,9

Helse Nord

52,9 33,5 11 4,2 11,2 8,8 2,7 5,7 2,1

Norge 33,4 22,5 7,8 3,3 4,8 4,9 1,8 5,8 1,3

* Basert SSB folketall 31.12.13 og bosted rapportert i NHKiR ** 20 TAVR fra OUS inkludert *** 40 TEVAR fra HUS, St. Olav og UNN inkludert

Page 31: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Rater for koronar inngrep (CABG - PCI & samlet)

25,637,6 42,5

52,9

238,5

212,1196,8

270,2

264,1249,7

239,3

323,1

0

50

100

150

200

250

300

350

Helse Sør Øst Helse Vest Helse Midt N Helse Nord

CABG

PCI

Samlet

Pr 100 000

Kilde : NHKiR & NPR

Page 32: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Preop. risiko faktorer*

0

10

20

30

40

50

60

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

* Euroscore I beregnet for pasienter > 18 år Hypertensjon ikke registrert før 2013

% rapportert

Page 33: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Estimert risiko ved Euroscore I * 2001 - 2014

* Euroscore I definerer sykehusmortalitet som mortalitet ved 30 dg eller samme sykehusopphold

Euroscore I er registrert siden 2000 Euroscore gjelder voksne pasienter

Page 34: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Observert mortalitet ved hjerteoperasjoner

%

0,6

2,72

5,4

7,5

0,7

4,5

2,1

0

2

4

6

8

10

12

14

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

30 dg. mortalitet fraFolkeregisterets database

Page 35: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Post op. komplikasjoner*

* TEVAR, VAD and ECMO ikke medregnet i grunnlaget

% rapportert

Page 36: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 CABG uten tillleggskirurgi

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Resp.>24 t

Po.ass.sirk.

Po.slag

Po.blødn.

Dypinfek.

30 d.mort.

Operasjoner pr senter:

232 - 420

Gjennomsnitt alder:

64,6 – 66,4 år

Kvinner:

14,6 – 22 %

Hast / Ø. hjelp:

2,8 – 8,6 %

Tidl. hjerteoperasjon:

0,5 – 0,9 %

Euroscore I:

2,9 – 4,5 %

%

Page 37: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Senterresultater CABG

OUS Haukeland St. Olav UNN Feiring

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Antall 460 399 327 329 307 313 277 232 529 420

Alder (år) 62,2 65,7 64,8 64,6 65,8 66,4 65,2 66,1 66,5 65,5

Kvinner % 17,2 16 16,5 14,6 19,5 18,5 18,4 22 18,1 19

Øhj. / hast % 5,2 2,8 5,1 7,3 6,4 3,8 5,7 8,6 6,6 4,8

Tidl. ope. % 0,6 0,5 0,9 0,9 i.a. 0 1,6 0,9 0,4 0,7

Euroscore I % 3,9 3,8 4,7 4,5 i.a. i.a. 4,0 4,4 3,0 2,9

CPPV > 24 t % - 0,8 6,1 3,0 1,3 1,3 2,5 1,3 0,9 1,0

MCS % 2,6 1,0 2,1 2,1 1,3 1,0 2,9 1,3 0,2 0,5

CVA % 0,6 0,5 2,4 1,2 0,3 1,3 1,4 0,9 0,6 0,2

PO blødning % 4,1 0,8 1,8 2,1 3,9 2,9 3,2 3,4 2,3 1,2

Dyp infek. % 1,3 0 0 0,6 0,7 0,6 2,2 2,6 0,4 1,4

30 d mort % 1,3 0,3 1,8 0,9 0 0,6 1,8 0 0,4 0,2

Page 38: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 SAVR/P

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Resp.>24 t

Po. ass.sirk.

Po.slag Po.blødn.

Dypinfek.

30 d.mort.

Operasjoner pr. senter:

63 - 307

Gjennomsnitt alder:

66,2 – 70,9 år

Kvinner:

33,1 – 44,9 %

Hast / Ø.hjelp:

2,0 – 5,8 %

Tidl. hjerteoperasjon:

1,6 – 14,2 %

Euroscore I:

5,7 – 7,0 %

%

Page 39: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Senterresultater SAVR(P)

OUS Haukeland St. Olav UNN Feiring

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Antall 338 307 103 127 77 63 75 69 116 96

Alder (år) 67,2 67,7 65,9 66,2 67,4 69,3 70,8 70,9 71,5 68,9

Kvinner % 34,0 35,2 40,8 33,1 46,8 41,3 45,3 44,9 48,3 36,5

Øhj. / hast % 7,9 2,0 5,8 5,5 9,3 0 6,8 5,8 3,4 0

Tidl. ope. % 8,0 11,4 5,8 14,2 9,1 1,6 0,3 5,8 3,4 1,0

Euroscore I % 6,4 6,4 5,9 5,9 i.a. i.a. 6,8 7,0 6,3 5,7

CPPV > 24 t % - 0,7 0 3,9 3,9 1,6 4,0 5,8 0 1,0

MCS % 1,2 0,7 1,0 0,8 2,6 1,6 4,0 1,4 0 0

CVA % 0,6 1,0 1,0 3,1 1,3 1,6 2,7 5,8 2,1

PO blødning % 7,1 7,5 1,0 2,4 5,2 6,3 2,7 8,7 4,3 5,2

Dyp infek. % 1,2 0,3 0 0,8 0 0 1,3 0 0 0

30 d mort % 0,9 0,7 2,9 3,9 5,2 0 1,3 1,4 0,9 0

Page 40: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Kombinert SAVR/P + CABG

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Resp.>24 t

Po. ass.sirk.

Po.slag Po.blødn.

Dypinfek.

30 d.mort.

Operasjoner pr. senter:

48 – 126

Gjennomsnitt alder:

69,7 – 73,7 år

Kvinner:

22,9 – 32,0 %

Hast / Ø. hjelp:

1,3 – 2,1 %

Tidl. hjerteoperasjon:

0,8 – 6,3 %

Euroscore I:

6,5 – 7,4 %

%

Page 41: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Hjertekirurgi i Norge 2014 Senterresultater CABG + SAVR(P)

OUS Haukeland St. Olav UNN Feiring

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Antall 128 126 69 52 52 48 46 48 75 75

Alder (år) 70,3 73,6 71,4 69,7 72,7 72,3 73,5 73,1 74,8 73,7

Kvinner % 27,3 31,7 26,1 11,5 26,9 22,9 32,6 25,0 32,0 32,0

Øhj. / hast % 0,8 1,6 1,4 1,9 i.a. 0,0 2,2 2,1 5,3 1,3

Tidl. ope. % 3,9 0.8 5,8 1,9 3,8 2,1 0 6,3 1,3 1,3

Euroscore I % 7,0 7,0 7,0 6,7 i.a. i.a. 7,1 7,4 6,6 6,5

CPPV > 24 t % - 0,8 7,2 5,8 0 2,1 0 4,2 0 4,0

MCS % 3,1 2,4 2,9 1,9 0 4,2 2,2 0 0 4,0

CVA % 2,4 6,3 2,9 5,8 1,9 0 8,7 4,2 1,3 0

PO blødning % 6,2 15,9 1,4 5,8 0 8,3 4,3 2,1 1,3 1,3

Dyp infek. % 3,2 0,8 0 0 0 2,1 4,3 6,3 0 1,3

30 d mort % 2,3 0,8 2,9 1,9 0 0 2,2 2,1 1,3 0

Page 42: Hjertekirurgi Norge 2014 - Legeforeningenlegeforeningen.no/PageFiles/20098/Hjertekirurgi i Norge...• Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene

Norsk Hjertekirurgiregister

Norsk Hjertekirurgiregister og Norsk Thoraxkirugisk Forening

takker alle som har bidratt til opprettelsen av et norsk kvalitetsregister for hjertekirurgi og alle som har bidratt til innsamling av data og utviklingen av registeret fra 1994 til dato