how to increase your visibility through inbound marketing?

Download HOW TO INCREASE YOUR VISIBILITY THROUGH INBOUND MARKETING?

Post on 21-Oct-2014

724 views

Category:

Marketing

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

The presentation outlines basic principles of Inbound Marketing and Content Marketing, which is its main pillar. It also discusses current Internet marketing trends and provides valuable resources.

TRANSCRIPT

W JAKI SPOSB ZWIKSZY WIDOCZNO FIRMY Z WYKORZYSTANIEM ZASAD INBOUND MARKETINGU ?

DOROTA ZYS/KAROLINA PIWIEC

INBOUND MARKETING

Inbound Marketing

Strategia obejmujca podjcie dziaa skaniajcych odbiorc do samodzielnego dotarcia do przekazu reklamowego. Inbound Marketing bazuje w duej mierze na Content Marketingu oraz zachca do budowania spjnego wizerunku w mediach spoecznociowych

Inbound Marketing: cele

-Budowanie dugotrwaych relacji z klientami-Wzrost wiadomoci marki (efekt brandingowy)-Zwikszenie zaangaowania (docelowo: brand advocacy)-Budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez dobrej jakoci treci wsparte promocj w mediach spoecznociowych-Zwikszenie efektywnoci przekazu reklamowego poprzez docieranie do osb faktycznie zainteresowanych dan tematyk

Proces (wg Hubspot)

Komponenty Inbound Marketingu

Dostosowanie dziaa do rnych etapw lejka sprzedaowego

Spjny wizerunek w mediach spoecznociowych

-A 40% uytkownikw odwiedza fanpage firmy przed wejciem na jej stron-Na kad godzin aktywnoci w Internecie przypada rednio 35 minut spdzonych w social media-28% fanw firmy na Facebooku kontynuuje zakupy, korzysta z jej produktw-Obecno i aktywno w wielu serwisach spoecznociowych przynosi pozytywny efekt pozycjonujcy

Wielokanaowa dystrybucja treci

Zwikszenie zasigu publikowanych komunikatw poprzez docieranie do uytkownikw wielu serwisw (nie tylko Facebooka), a take osb odwiedzajcych firmowego bloga oraz serwisy branowe

- Firmowy blog- Guest posting- Comment marketing- Social Media

Facebook12

Twitter13

LinkedIn14

Pinterest15

Google +16

Quora17

Ocena skutecznoci podejmowanych dziaa

Zbieranie informacji z narzdzi analitycznych umoliwiajcych ocen efektywnoci biecych dziaa, zarwno na stronie internetowej oraz w mediach spoecznociowych (Optimizely, Google Analytics, crazyegg, hootsuite)

Nowy typ odbiorcy

Zmiana w sposobie mylenia internautw: nacisk na samoedukacj, treci znalezione w Internecie jako podstawa do samodzielnego podejmowania decyzji

CONTENT MARKETING

Content Marketing

Content Marketing to strategia polegajca na publikacji atrakcyjnych, uytecznych treci, ktre maj docelowo zainteresowa cile sprecyzowan grup odbiorcw. Content Marketing ma na celu budowanie dugotrwaych relacji opartych na dowiadczeniach, zaangaowaniu i interakcji

Zrnicowanie formatw treci (content repurposing)

Przedstawianie danej treci w rny sposb i z wykorzystaniem wielu formatw (np. wideo, tre tekstowa lub graficzna, ebook) w celu trafienia do jak najwikszej liczby odbiorcw o zrnicowanych stylach poznawczych

Generowanie leadw za pomoc treci

Jeli publikujesz wasne treci na blogu, pamitaj o ich promocji w social media. Udostpniaj take w mediach spoecznociowych materiay (np. artykuy czy infografiki) autorstwa innych firm i osb, ktre uwaasz za wartociowe dla Twoich odbiorcw (content curation)

Generowanie leadw za pomoc treci

Wedug bada Kapost & Eloqua, generowanie leadw przy uyciu technik CM jest o 41% tasze ni w przypadku standardowych metod

ZWIKSZENIE WIDOCZNOCI -

OD CZEGO ZACZ?

Dbaj o dobry wizerunek firmy w social media

Uzupenij firmowe profile o wszystkie moliwe informacje, ktre maj szans na przedstawienie Twojej firmy jako rzetelnej i profesjonalnej. Pamitaj, media spoecznociowe to nie tylko Facebook: warto zaoy stron firmow na LinkedIn, przedstawiajc produkty lub usugi firmy, czy prowadzi rekrutacj za porednictwem serwisu. Mona take zachci osoby zatrudnione w firmie do oznaczenia si jako jej pracownicy

Daj si pozna jako ekspert

Publikuj wasne artykuy na tematy branowe, wypowiadaj si na forach i w serwisach branowych. Suc rad i wysok wartoci merytoryczn komentarzy, przedstawiasz firm ktr reprezentujesz w pozytywnym wietle. Jeli wystpujesz na wydarzeniach branowych, dodawaj wszystkie prezentacje w firmowym i osobistym profilu Slideshare

Postaw na wielopaszczyznowe dziaania

Nie zawaj swoich dziaa do formatw, ktre ju z powodzeniem wykorzystujesz. Sprbuj nowych form, jak infografiki, ebooki czy webinary powstae z myl o klientach Twojej firmy. Przedstawiaj treci w wielu formatach, tak aby dotrze do odbiorcw o rnych stylach poznawczych

Zadbaj o szczegy

Uywaj jedynie dobrej jakoci zdj, pamitaj take o waciwym nazewnictwie plikw. Sprawd, ktre z podstron generuj najwikszy ruch na Twoj stron i postaraj si odpowiedzie na zainteresowanie tworzc treci na ten temat

Buduj dugofalowe relacje

Staraj si dotrze do wszej, mocno sprecyzowanej grupy odbiorcw, ktra faktycznie moe by zainteresowana Twoj ofert. Pomimo mniejszego zasigu, szczegowa segmentacja leadw daje szanse na wikszy zwrot z inwestycji

BIECE TRENDY I TENDENCJE

Wzrost znaczenia uytkownikw urzdze mobilnych

Wedug raportu Morgan Stanley, do roku 2015 liczba uytkownikw urzdze mobilnych przekroczy liczb uytkownikw urzdze stacjonarnych

Hummingbird

- Wyszukiwanie inteligentne (algorytm uczy si, zapamituje i przewiduje)- Konwersacyjny tryb wyszukiwania- Wyszukiwanie kontekstualne- Denie do osignicia statusu eksperta w danej dziedzinie (topical authority)

Usercentrism

Trend zakadajcy stawianie uytkownika w centrum wszystkich dziaa, takich jak projektowanie, tworzenie treci oraz organizacja procesw. Zgodnie z zasadami usercentrismu potrzeby, zainteresowania, oraz ograniczenia uytkownikw s kluczowym elementem kadego procesu

Rosnca popularno

visual content

- 90% informacji przetwarzanych przez mzg ma charakter wizualny- Informacje wizualne s przetwarzane a 60 000 razy szybciej ni tekstowe- Pinterest to najszybciej rozwijajcy si portal spoecznociowy w Polsce

WARTOCIOWE RDA WIEDZY

Hubspot

Social Media Examiner

Content Marketing Institute

Copyblogger

ZAPRASZAMY DO KONTAKTUKarolina PiwiecCommunication Manager & Internet Marketing Specialist

www.inboundway.come-mail: caroline.piwiec@inboundway.comtwitter.com/CarolinePiwiec

Dorota ZysInbound Marketing Specialist & Conversion Optimization Consultantwww.inboundway.come-mail: dorota.zys@inboundway.comtwitter.com/dorotazys

DZIKUJEMY