hİterm kazÁnokhoz · típus 17 esb 23 esb 29 esb 41 esb 52 esb 70 esb 87 esb 116 esb 136 esb...

of 92 /92
TERVEZÉSI SEGÉDLET HİTERM ® KAZÁNOKHOZ © Hıtechnikai és Gépipari Kft 2006.

Upload: others

Post on 16-Oct-2020

23 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

TERVEZÉSI SEGÉDLET HİTERM ® KAZÁNOKHOZ

© Hıtechnikai és Gépipari Kft 2006.

Page 2: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 1 -

TARTALOMJEGYZÉK

� Cégbemutató, termékbemutató 4

� HİTERM ESB lemez gázkazánok 6 Mőszaki leírás Mőszaki adatok Körvonalrajzok, befoglaló és csatlakozó méretek Elektromos berendezés ismertetése, villamos kapcsolási vázlat (HT 17-87) Szerelvényrajzok Elektromos berendezés ismertetése, villamos kapcsolási vázlat (HT 116-136) Hıterm ESB Típustanúsítvány

� HİTERM FUSO öntöttvas tagok gázkazánok 18 Mőszaki leírás Mőszaki adatok Körvonalrajzok, befoglaló és csatlakozó méretek Szerelvényrajzok Elektromos berendezés ismertetése, villamos kapcsolási vázlat Hıterm FUSO Típustanúsítvány

� HİTERM FUSO DUPLO AI bojlerkazánok 33 Mőszaki leírás Mőszaki adatok Körvonalrajzok, befoglaló és csatlakozó méretek Elektromos berendezés ismertetése, villamos kapcsolási vázlat Kazán-bojler hidraulikus kapcsolási vázlat Szerelési és beépítési elıírások gáztüzeléső kazánokra Levegıellátás, szellızési, égéstermék elvezetés és tőzvédelem Hidraulikus kapcsolási vázlatok (rendszerkombinációk), szivattyú jelleggörbék Kezelés és karbantartás, Jótállási feltételek Hıterm FUSO DUPLO Típustanúsítvány

� HİTERM CARBON szilárdtüzeléső kazánok 50 Mőszaki leírás, mőszaki adatok Körvonalrajz, méretek Beépítés, üzembe helyezés, karbantartás Tőzvédelmi utasítás Hıterm Carbon Típustanúsítvány

� HİTERM KOMFORT kombi kazánok 58 Mőszaki leírás, mőszaki adatok Körvonalrajz, méretek, szerelvényrajz Beépítés, üzembe helyezés, karbantartás Bojler leírása Fontos tudnivalók Hıterm Komfort Típustanúsítvány

� HİTERM HERCULES öntöttvas kazánok 76 Mőszaki leírás, mőszaki adatok Körvonalrajz, méretek, szerelvényrajz Beépítés, üzembe helyezés, karbantartás Fontos tudnivalók Hıterm Hercules Típustanúsítvány

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 3: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 2 -

� Jótállási feltételek 92

� HİTERM kazánok értékesítése, szaktanácsadás, üzembe helyezés, szerviz 92

� Szervízhálózat címjegyzék � Kereskedelmi partnereink jegyzéke

Page 4: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 3 -

Köszöntjük Önt! Reméljük, segítségére leszünk ezzel a segédlettel.

A cég teljes neve: H ıtechn ik a i é s Gép ipar i Kor lá to l t Fe le lısségő Tá rsaság

Címe: H - 5 5 0 0 G y o m a e n d rı d , K o s s u t h u . 6 4 . Telefon: ( 3 6 ) 6 6 - 3 8 6 4 2 2 Fax: ( 3 6 ) 6 6 - 3 8 6 9 2 5 E-mail: [email protected] Internet: www.hoterm.hu

Bemutatkozás

A Hıtechnikai és Gépipari Kft. jogelıdje - mint Magyarország elsı gázkazángyára - 1967-ben alakult meg. Még ebben az évben beindult az Építéstudományi Intézet által kifejlesztett ÉTI-Gázkazáncsalád elsı darabjainak gyártása, amely az akkori hazai gyártású gázkészülékek hiánya miatt igen gyorsan népszerővé vált, belföldi és külföldi piacokon egyaránt. A Társaság kazángyártás területén szerzett több mint három évtizedes gyártási tapasztalata európai mércével is eredménynek könyvelhetı el. Cégünk alapvetıen az ún. álló gázkazánok gyártására specializálódott, melyeket lemez vagy öntvény hıcserélıvel, 17 - 190 kW közötti teljesítmény-tartományban állítunk elı. Napjainkban 11 - 12.000 db gázkészüléket gyártunk évente, közel 65 fı állandó alkalmazottal, egyes területeken kétmőszakos rendben. Termékeink több mint 20% exportra készül. Engedéllyel rendelkezünk és szállítunk a következı országokba: Románia, Moldávia, volt Jugoszlávia területei, FÁK országok, valamint az engedélyek beszerzése a közeljövıben várható Németország, ill. Bulgária területére. 1994 tavaszától kezdıdött az ISO 9001 szabvány szerinti minıségbiztosítási rendszer bevezetése és használata, melynek végsı aktusára 1996 szeptemberében került sor. A TÜV Rheinland auditorai ekkor végezték el Társaságunk minısítését. Természetesen rendkívül fontos számunkra megrendelıink teljes körő megelégedettsége, s ahogy azt Minıségpolitikánkban is megfogalmaztuk, tudjuk, hogy jó hírnevünket termékeink és szolgáltatásaink kiváló minıségének, megbízhatóságának, praktikumának köszönhetjük, melyek folyamatos felhasználó orientált fejlesztése piacaink megtartásának és bıvítésének zálogai. Magyarország legnagyobb hagyománnyal rendelkezı gázkazángyára tovább folytatja hagyományait, és energiáit a kitőnı tulajdonságú termékek kifejlesztésére, a legújabb gyártási technológiákra, valamint a kiváló alkatrészek elıállítására összpontosítja, melynek eredményeként a kazánok garanciális idejét 5 évre emelte.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 5: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 4 -

2002 évtıl kezdıdıen gázkazánjaink az európai minıség elıírásainak, követelményeinek kiválóan megfelelnek, s így jogosultak vagyunk a Certifikát Európa jelzés használatára. A Hıterm Standard lakásfőtı sorozata a klasszikus megjelenéssel kombinált magas fokú használati érték szimbóluma. Egyszerőségükkel, alacsony szervizigényükkel legmostohább körülmények között is megállják a helyüket. Teljesítményhatárok 17 - 136 kW-ig. A Hıterm Fuso széria speciális öntöttvas hıcserélıvel készülı kazáncsalád, egy ideálisan felépített konstrukció, kimagasló élettartammal, optimalizált károsanyag kibocsátással, gazdaságos üzemeltetéssel. Teljesítményhatárok 17 - 80 kW-ig. A Hıterm Duplo tárolós kombi termékcsalád a folyamatos kutatások eredménye, mely a Fuso kazánokhoz telepített bojlertartállyal komplett egységet képez főtéshez és használati melegvíz elıállítására. A Hıterm Carbon a szilárdtüzeléső kazánok új generációja, extra mérető tüzelıajtóval, tőztérrel, és vízzel hőtött rostélyszerkezettel, elsısorban hasábfa, és alacsony főtıértékő szén eltüzelésére. A Hıterm Komfort hıközpontok a HİTERM új fejlesztéső termékei. Ezek a berendezések a Duplo sorozat kiváló mőszaki tulajdonságait megırízve és továbbfejlesztve kompakt kivitelüknek köszönhetıen a beépítés során egyszerőbb szerelhetıséget és jobb helykihasználást biztosítanak. A Hıterm Hercules öntöttvas gázkazánok a HİTERM legújabb fejlesztéső termékei a nagyobb teljesítmény igényő felhasználók számára, 105-190 kW teljesítmény tartományban. A HİTERM® név a kiváló minıséget és megbízhatóságot garantálja, a HERCULES a rendkívüli erıt sugallja.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 6: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 5 -

Általános ismertetés A HİTERM gáztüzeléső kazánok alkalmasak gravitációs és szivattyús keringtetéső, nyitott vagy zárt központi főtési rendszerek üzemeltetésére. A kazánokba keringtetı szivattyú gyárilag nincs beépítve. A kazánok jó hatásfokú, automatikus üzemő, kényelmes, tiszta, egyszerő kezeléső és biztonságos tüzelıberendezések, melyek "H" és "S" típ. földgáz, valamint PB gáz eltüzelésére alkalmasak. Utólagos átállításnál a gázüzemváltást a fúvókák cseréjével illetve komplett gázégı cserével (lásd. a mőszaki táblázatokat) lehet elvégezni. Alkalmazási terület A HİTERM kazánok 52 kW-ig elsısorban kislakások, családi házak, irodák, üzletek főtésére, 52 kW felett nagyobb intézmények, társasházak, mezıgazdasági létesítmények főtésére és kazántelepek kialakítására ajánlott főtıberendezések. Alacsony hımérséklető, főtésre (padlófőtés) a kazánok csak külön kiegészítı szerelvények - keverıszelep, tárolós rendszerő vagy átfolyós víz-víz hıcserélı - beiktatásával alkalmazhatók. Mőszaki leírás A kazánok acéllemezbıl készülnek hegesztett kivitelben, ún. táskás rendszerő hıcserélıvel, hajlított önhordó lemezburkolattal. A burkolat elektrosztatikus pórszórás-technológiával felhordott porlakk bevonattal van ellátva.

A berendezések fı szerkezeti elemei: - kazántest, - burkolat, - deflektor ( huzatmegszakító ) , - atmoszférikus gázégı, - automatika elemek. A szabályzó és biztonsági automatikák a kazánban lévı főtıvíz hımérsékletváltozás hatására mőködnek. A HİTERM gázkazánok vezérlését 230 V/50 Hz hálózati feszültségrıl mőködtetett automatikus szerelvények végzik.

HİTERM 17-23-29-41-52-70-87-116-136 ESB típusú lemez gázkazánok melegvizes központi főtésre

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 7: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 6 -

A HİTERM 17 - 87 ESB típusú kazánok gáz automatikája kazántermosztáttal vezérelt termoelektromos égésbiztosítású kombinált szelep, folyamatosan mőködı gyújtólángégıvel. Biztonsági szerelvényei: hımérsékletkorlátozó és füstgázır készülék, kézi oldású reteszeléssel. A főtıvíz hımérséklete +30 és +85 oC között szabályozható. Az automatika a kazántermosztáttal beállított vízhımérsékleti érték elérésekor a fıégıt kikapcsolja, majd 3-4 oC visszahőlés után ismét begyújtja. A gyújtóláng elalvása, a víz túlmelegedése, vagy füstgáz visszaáramlás esetén a biztonsági automatikák a kazánt leállítják. Az újbóli üzembe helyezés az ırláng begyújtásával, ill. a reteszek kézi oldásával történik. A HİTERM 116 ESB és HİTERM 136 ESB kazánok automatikus üzemő, programvezérelt, ionizációs lángırzéső berendezések. E készülékek a fıkapcsoló bekapcsolásával automatikusan beindulnak és üzemelnek. Gázkimaradás esetén a vezérlı rendszer egy esetben újraindítást kísérel meg. Feszültségkimaratás miatti leállásból a kazán automatikusan újraindul, ha ez sikertelen a biztonsági automatika a villamos rendszert reteszeli. A kazánok külsı deflektorral (huzatmegszakítóval) készülnek, amely biztosítja az égéstermék egyenletes és visszaáramlás mentes távozását. Tartós égéstermék visszaáramlásnál a gyárilag beépített füstgázır leállítja a kazán mőködését. Megfelelıségi nyilatkozat: A termék megfelel a 22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet követelményeinek. Minıségtanúsítás: A 2/1984 (III.10.) BKM-IpM rendelet értelmében –

mint gyártó – a mőszaki adatok valódiságát tanúsítjuk.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 8: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 7 -

Page 9: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 8 -

Page 10: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 9 -

Mőszaki adatok

HİTERM Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB

Névl. hıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. hıterhelés kW 19,2 25,3 31,9 45 57,8 77,8 95,6 132 154,5 Égéstermék hımérs. oC 160-180 170-190 Tömeg(víz nélkül) kg 80 93 108 160 173 230 300 380 470 Víztartalom liter 8 10 12 25 30 35 40 48 53 Csatlakozó méretek: Elıremenı főtıvíz Visszatérı főtıvíz Gáz

2” 2” ½”

NA 80 NA 80

¾”

NA 100 NA 100

¾” 1” 1” Égéstermék-elvez. ∅mm 132 132 132 150 150 180 180 250 250 Gázfogyasztás H gáz m3/h

1,9

2,6

3,2

4,6

5,8

7,8

9,6

13,3

15,5

S gáz m3/h 2,3 3,0 3,7 5,3 6,4 9,1 11,2 15,4 18,0 B/P gáz kg/h 1,4 1,9 2,3 3,3 4,3 5,7 7,0 9,6 11,3 Csatlakozó nyomás H gáz, S gáz mbar B/P gáz mbar Max. víz nyomás bar

25 30 3

Elektromos táphálózat 230 V/50 Hz Elektr. Teljesítmény max W 5 30 30 Lángır Termoelektromos Ioniz. Ioniz. Fúvóka: H gáz db/ ∅ mm S gáz db /Ø mm B/P gáz db /∅ mm

3/2,2 3/2,5 3/1,3

3/2,5 3/2,75 3/1,5

3/2,6 3/2,9 3/1,6

5/2,6 5/2,9 5/1,5

5/2,75 5/3,4 5/1,62

5/3,3 5/3,7 5/2,0

10/2,6

5/2,2

10/3,2 5/2,6

10/3,4 5/2,8

Kategória II 2HS3B/P

Átalakít H, S gázról B/P -re Fúvókák cseréje komplett égıcsıre NOx osztály 3 2 1 3 2 1 1 1 2 Hatásfok osztály * * * * * * * * *

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 11: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 10 -

KÖRVONALRAJZ

Típus A B H C ∅∅∅∅K Hg Hv F I L ∅∅∅∅V ∅∅∅∅g He HT-17 ESB 412 360 750 426 132 350 214 96 30 135 2” ½” 604 HT-23 ESB 412 443 750 426 132 350 214 96 30 167 2” ½” 604

HT-29 ESB 412 493 750 426 132 350 214 96 30 189 2” ½” 604 HT-41 ESB 630 560 930 500 150 490 260 149 26 183 2” ½” 660 HT-52 ESB 630 560 930 670 150 490 260 149 26 228 2” ½” 660 HT-70 ESB 670 730 930 740 180 490 260 150 45 265 NA80 ¾” 660 HT-87 ESB 670 825 1115 590 180 565 235 150 45 313 NA100 ¾” 860

HT 17- 52 ESB

HT 70-87 ESB

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 12: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 11 -

KÖRVONALRAJZ

Típus A B H C ∅∅∅∅K Hg Hv F I L ∅∅∅∅V ∅∅∅∅g He HT-116 ESB

670 980 1135 755 250 565 275 149 55 402 NA100 1” 878

HT-136 ESB

750 1200 1200 690 250 550 280 155 55 450 NA100 1” 1340

HT 116 ESB

HT 136 ESB

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 13: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 12 -

Elektromos berendezés ismertetése HİTERM 17 - 87 ESB

A kazánokat 230 V hálózati feszültséggel mőködı szabályzó, vezérlı automatikával és kombinált szeleppel szereljük. A kombinált szelep áramkörébe sorosan hım. szabályzó, hım. korlátozó termosztát, füstgázır továbbá egy jelzılámpás kapcsoló van bekötve. A készülék villamos hálózatra csatlakoztatása a mőszerfalból kinyúló védıérintkezıs csatlakozó kábellel történik. A csatlakozó kábel hossza 2 méter. Hálózati feszültség kimaradás esetén a gyújtóláng égve marad, de a kombinált szelep a fıégı gázutánpótlását megszünteti. Amikor a feszültség-kimaradás megszőnt, a kazán automatikusan tovább üzemel. FIGYELEM: A kazánt csak fázishelyesen, a dugvilla jelölése szerint (N nulla, FI fázis) szabad a villamos hálózathoz csatlakoztatni! Érintésvédelem: A kazánok I. érintésvédelmi osztályú és IP-20 védettségő berendezések. A kazánokat csak védıvezetıvel ellátott villamos hálózathoz szabad csatlakoztatni. Az érintésvédelem feleljen meg az MSZ 172 és az MSZ 1600 elıírásainak. Telepítés elıtt a védıérintkezıvel ellátott dugaszolóaljzatot a kazán jobb oldala felıl a falra 1,2-1,5 méter magasságban kell elhelyezni a kazán fölött. Elektromos kapcsolási vázlat

L: Fázisvezetı Szt: Szabályzó termosztát MMG 5271-0-103-2 N: Nullavezetı vagy TG 200 PE: Védıvezetı Kt: Korlátozó termosztát TG 400 SK: Sorkapocs Mg: Kombinált szelep HONEYWELL V 4600 C JK: Jelzılámpás kapcsoló HONEYWELL V 4400 C Ft: Füstgázır TG 400 vagy DUNGS 762001

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 14: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 13 -

HİTERM 17-23-29-41-52 ESB SZERELVÉNYRAJZ

1. Huzatmegszakító 2. Kazánvíz hımérı 3. Hımérséklet-szabályzó gomb 4. Kombinált szelep 5. Kombinált szelep kezelıgomb 6. Termoelem 7. Kémlelı ablak 8. Gyújtólángégı

9. Elektromos csatlakozó 10. Burkolat 11. Kazántest 12. Gázégı 13. Jelzılámpás kapcsoló

(fıkapcsoló) 14. Füstgázır reteszgomb 15. Füstgázır érzékelı

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 15: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 14 -

HİTERM 70-87 ESB SZERELVÉNYRAJZ

1. Huzatmegszakító 2. Kazánvíz hımérı 3. Hımérséklet-szabályzó gomb 4. Gyújtóláng égı 5. Kombinált szelep 6. Indítógomb 7. „Állj”-gomb 8. Kémlelı ablak

9. Termoelem 10. Elektromos csatlakozó 11.Burkolat 12. Jelzılámpás kapcsoló (fıkapcsoló) 13. Kazántest 14. Gázégı 15. Füstgázır reteszgomb 16. Füstgázır érzékelı

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 16: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 15 -

HİTERM 116 ESE-136 ESB SZERELVÉNYRAJZ

1. Huzatmegszakító 2. Hibajelzı kapcsoló 3. Jelzılámpás kapcsoló (fıkapcsoló) 4. Hımérséklet szabályzó gomb 5. Kazántest 6. Gázszelep I. 7. Gázszelep II. 8. Ionizációs lángır + gyújtóelektróda

9. Burkolat 10. Kazánvíz hımérı 11. Fıégı 12. Füstgáz hım. korlátozó 13. Füstgázır reteszgomb 14. Füstgázır érzékelı 15. Elektromos csatlakozó

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 17: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 16 -

Elektromos berendezés ismertetése HİTERM 116 - 136 ESB

A kazánokat 230 V hálózati feszültséggel mőködı szabályzó, vezérlı automatikával és kombinált szeleppel szereljük. A villamos szerelvények az elektromos kapcsolási vázlat szerint vannak bekötve. A készülék villamos hálózatra csatlakoztatása a mőszerfalból kinyúló védıérintkezıs csatlakozó kábellel történik. A csatlakozó kábel hossza 2 méter . A lángırzés ionizációs, a láng megszőnése esetén a vezérlı automatika a gyújtást egy esetben ismétli, ha ez sikertelen, a biztonsági automatika a villamos kört reteszeli. A feszültségkimaradásból a kazán automatikusan újra indul. Figyelem: A vezérlı automatika fázis érzékeny, helytelen polaritás esetén a lángot nem érzékeli (hibára leáll). A kazánt csak fázishelyesen, a dugvilla jelölése szerint (N nulla, FI fázis) szabad villamos hálózathoz csatlakoztatni! Érintésvédelem: A kazánok I. érintésvédelmi osztályú és IP-20 védettségő berendezések A kazánokat csak védıvezetıvel ellátott villamos hálózathoz szabad csatlakoztatni. Az érintésvédelem feleljen meg az MSZ 172 és az MSZ 1600 elıírásainak. Elektromos kapcsolási vázlat

Gsz1 = Kombinált gázszelep VR 4605 vagy DUNGS 762009 Gy = Gyújtóelektróda GSZ2 = Kombinált gázszelep VR 4605 vagy DUNGS 762009 VP = Vezérlıpanel S 4560 B SK = Sorkapocs PE = Védıvezetı Kt = Korlátozó termosztát TG 400 N = Nullvezetı JK = Jelzılámpás kapcsoló L = Fázisvezetı Szt= Szabályzó termosztát MMG 5271-0.103-2 V.TG200 B = Biztosíték (2A) Nyr = Hibajelzı kapcsoló Ft = Füstgázır TG 400 IL = Ionizációs lángır elektróda

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 18: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 17 -

Általános ismertetés A HİTERM FUSO gáztüzeléső melegvizes kazánok szivattyús keringtetéső, nyitott vagy zárt központi főtési rendszerek üzemeltetésére alkalmas berendezések A kazánok jó hatásfokú, automatikus üzemő, egyszerő kezeléső és biztonságos készülékek, melyek "H" és "S" típ. földgáz, valamint PB gáz eltüzelésére alkalmasak. Ajánlott felhasználási területük elsısorban lakások, családi házak, irodák, üzletek központi főtésére. A kazánok párhuzamos kapcsolásával nagyobb létesítmények üzemeltetésére alkalmas kazántelepek is kialakíthatók. Külön megrendelésre a kazánokat beépített idıjárásfüggı szabályzóval is legyártjuk Mőszaki leírás A kazán öntöttvas elemekbıl tagosított kivitelben készül, hajlított, porszórással festett önhordó burkolattal. A szerelvények kezelésére a burkolat elején billenthetı ajtó van kiképezve. A kazántest teljes felületén hıszigetelt, ezért a kazán sugárzási hıvesztesége minimális. A kazán belsı (rejtett) deflektorral van szerelve, amely biztosítja a jobb elhelyezhetıséget és az esztétikus megjelenést. A kazánba beépített csöves rendszerő gázégı üzemi zajszintje és füstgáz károsanyag kibocsátása alacsony, karbantartási igénye minimális. Utólagos átállításnál a más gázfajtára történı gázüzemváltást a fúvókák cseréjével lehet elvégezni. A kazán fı szerkezeti elemei: Kazántest, burkolat, deflektor (huzatmegszakító), atmoszferikus gázégı, szabályzó és vezérlı automatikák, biztonsági szerelvények. A szabályzó és biztonsági automatikák a kazánban lévı főtıvíz hımérsékletváltozások hatására mőködnek. Típusváltozatok:

HT FUSO .......TEN - Termoelektromos égésbiztosítás (gyújtólángos),

keringtetı szivattyú nélkül. HT FUSO ....... AI - Ionizációs lángırzés keringtetı szivattyú nélkül.

HİTERM FUSO öntöttvas tagos gáztüzeléső melegvizes kazánok

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 19: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 18 -

Szabályzó és biztonsági szerelvények TEN kivitel: Kazántermosztáttal vezérelt termoelektromos égésbiztosítású kombinált gázszelep, folyamatosan mőködı gyújtóláng égıvel, kézi reteszoldású hımérsékletkorlátozóval és füstgázırrel.

AI kivitel: Elektronikus gyújtásvezérlı automatikával és kazántermosztáttal vezérelt ionizációs lángırzéső kombinált szelep. Nagyfeszültségő szikra gyújtás, kézi oldású lángır retesz, hımérséklet korlátozó termosztát és füstgázır. Mőködési leírás A főtıvíz hımérséklete 30 és 85°C között szabályozható. Az automatika a kazántermosztáttal beállított vízhımérséklet elérésekor a fıégıt kikapcsolja, majd 3-4 °C visszahőlés után ismét begyújtja. Gyújtólángos kivitelnél a gyújtóláng elalvása, a víz túlmelegedése vagy füstgáz visszaáramlás esetén a biztonsági automatikák a kazánt reteszelve leállítják. Ionizációs lángırzéső kivitelnél a fıláng megszőnése esetén a vezérlı automatika egy esetben újraindítást kísérel meg, ha ez sikertelen a biztonsági rendszer a kazánt reteszelve leállítja. Feszültségkimaradás miatti leállásból a kazán automatikusan újraindul. Minıségtanúsítás: A 2/1984. (III.10.) BKM-IpM rendelet értelmében

– mint gyártó – a mőszaki adatok valódiságát tanúsítjuk. Megfelelıségi nyilatkozat: A termék megfelel a 22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet követelményeinek.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 20: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 19 -

Page 21: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 20 -

Page 22: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 21 -

Mőszaki adatok Típus FUSO Ker. jel FUSO (TEN;AI) 24 30 40 47 56 63 100 AI* Öv. tagok száma db

3 4 5 6 7 8 12

Névleges hıteljesítmény kW

17 25 32 39 50 56 80

Névl .hıbevitel kW

18,6 28 35 43,65 55 61,6 90

Súly (víz nélkül) kg 90 110 130 150 170 190 280 Víztartalom liter 9 12 14 16 19 22 32 Égéstermék hımérséklet (fent) oC

110-130

Főthetı légtér (táj.adat) lgm3

350 500 650 800 1000 1100 1600

Hatásfok %

92-93

Csatlakozó méretek: Elıremenı főtıvíz zoll Visszatérı főtıvíz zoll Gáz zoll

1” 1” ½’

1” 1” ½”

1” 1” ½”

1” 1” ½”

1” 1” ½”

1” 1” ½”

5/4” 5/4” 1’

Égéstermék-elvezetı ∅mm

120 130 150 150 180 180 200

Gázfogyasztás H gáz m3/h 2,00 3,00 3,70 4,60 5,80 6,50 9,50 S gáz m3/h 2,30 3,40 4,30 5,40 6,80 7,60 11,00 B/Pgáz m3/h 0,58 0,86 1,08 1,44 1,70 1,90 2,80 Csatlakozó nyomás H gáz, S gáz mbar B/P gáz mbar Legnagyobb víznyomás bar

25 30 4,0

Huzatszükséglet mbar Vízold.ellenáll.(∆t 15oC)mbar Elektromos táphálózat Elekt.telj.felv. TEN(AI)maxW Lángırzés TEN (AI)

0,05-0,10 8 9 13 18 25 31 42

230 V/50 Hz

5 (20)

termoelektromos (ionizációs)

Fúvóka: H gáz db/∅ mm 2/2,6 3/2,6 4/2,6 5/2,6 6/2,6 7/2,6 11/2,6 S gáz db/∅ mm 2/2,8 3/2,8 4/2,8 5/2,8 6/2,8 7/2,8 11/2,8 B/P gáz db/∅ mm 2/1,5 3/1,55 4/1,5 5/1,5 6/1,55 7/1,53 11/1,5 Fúvóka nyomás mbar H gáz S gáz B/P gáz

12 14 30

Kategória: II.2HS3B/P NOx osztály: 1 1 1 1 1 1 1 Hatásfok osztály: ** ** ** * * * * Átalakítás más gázfajtára: Fúvóka cserével a táblázatban megadott fúvóka méretekkel.

Jelmagyarázat: TEN: Termoelektromos lángırzés (gyújtólángos) AI: Ionizációs lángırzés *: Csak AI kivitelben készül, szivattyú nélkül

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 23: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 22 -

Szerelvények

Gázégı: Gázarmatúra: gyújtólángos kivitel Ionizációs lángırzéső kivitel Vezérlı automatikák: Vízhımérséklet szabályzó: Vízhımérséklet korlátozó: Füstgázır:

PANNOX (Meteor) BM 762-001-, HONEYWELL V 4600C, vagy SIT 820 NOVA HONEYWELL VR 4605,vagy SIT 822 NOVA,vagy BM 762-009, vagy HONEYWELL VK 4105 C1009+S4565 HONEYWELL S 4560 B 1006 MMG 6271-0103-2,vagy TG 200 vagy IMIT TR2 IMIT LS 1 vagy TG 400 TG 400

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 24: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 23 -

HİTERM FUSO 24 – 63

Körvonalrajz Befoglaló és csatlakozó méretek

FUSO A

mm B

mm C

mm ∅∅∅∅e zoll

∅∅∅∅v zoll

F mm

∅∅∅∅g zoll

H mm

He mm

Hg mm

Hv mm

I mm

∅∅∅∅k mm

L mm

24 520 660 250 1 1 75 ½ 860 550 360 190 30 120 145 30 520 660 220 1 1 75 ½ 860 550 360 190 30 130 150 40 600 660 270 1 1 55 ½ 860 550 360 190 30 150 150 47 680 660 310 1 1 60 ½ 930 620 430 260 30 150 150 56 840 710 350 1 1 120 ½ 930 620 430 260 30 180 170 63 840 710 350 1 1 50 ½ 930 620 430 260 30 180 170

e = elıremenı víz g = gázcsatlakozó v = visszatérı víz

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 25: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 24 -

HİTERM FUSO 100

Körvonalrajz

FUSO A mm

B mm

C mm

D mm

∅∅∅∅D mm

E mm

F mm

G mm

H mm

I mm

J mm

∅∅∅∅k mm

∅∅∅∅L mm

M mm

100 1370 660 935 650 200 1590 260 620 120 125 255 5/4” 1” 620 ∅∅∅∅D = füstcsı csatlakozás ∅∅∅∅K = elıremenı-visszatérı víz csatlakozás ∅∅∅∅L = gázcsatlakozó

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 26: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

- 25 -

HİTERM FUSO 24-63 AI Szerelvényrajz

1. Deflektor 2. Vízhımérı 3. Hımérséklet szabályzó 4. Jelzılámpás kapcsoló 5. Hibajelzı reteszkapcsoló 6. Hımérsékletkorlátozó reteszgomb 7. Füstgázır reteszgomb 8. Kombinált gázszelep 9. Gyújtó elektróda 10. Lángır elektróda

11. Gázégı 12. Burkolat 13. Öv kazántest – hıszigetelt 14. Burkolat talplemez 15. Mőszerfal 16. Vízcsı 17. Bekötı gázcsı 18. Füstgázır érzékelı 19. Vízcsı

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 27: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

26 -

HİTERM FUSO 24-63 TEN Szerelvényrajz

1. Belsı deflektor 2. Vízhımérı 3. Hımérséklet szabályzó 4. Jelzılámpás kapcsoló (fıkapcsoló) 5. Kapcs. betét 6. Hımérsékletkorlátozó reteszgomb 7. Füstgázır reteszgomb 8. Kombinált gázszelep 9. Kombinált szelep kezelıgomb 10. Piezoelektromos gyújtó

11. Piezo kábel 12. Termoelem 13. Gyújtóláng égı 14. Gázégı 15. Burkolat 16. Öv kazántest – hıszigetelt 17. Burkolat talplemez 18. Mőszerfal 19. Vízcsı 20. Bekötı gázcsı

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 28: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

27 -

HİTERM FUSO 100 Szerelvényrajz

1. Deflektor 2. Vízhımérı 3. Hımérséklet szabályzó 4. Jelzılámpás kapcsoló 5. Hibajelzı reteszkapcsoló 6. Hımérsékletkorlátozó reteszgomb 7. Füstgázır reteszgomb 8. Kombinált gázszelep 9. Gyújtó elektróda 10. Lángır elektróda

11. Gázégı 12. Burkolat 13. Öv kazántest – hıszigetelt 14. Burkolat talplemez 15. Mőszerfal 16. Flexibilis gázcsı 17. Bekötı gázcsı 18. Füstgázır érzékelı 19. Vízcsı

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 29: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

28 -

Elektromos berendezés ismertetése (TEN kivitel) A kazánt 230 V hálózati feszültséggel mőködı kombinált szeleppel szereljük. A kombinált szelep áramkörébe sorosan egy szabályzó, egy hımérsékletkorlátozó termosztát, füstgázır és egy jelzılámpás kapcsoló van bekötve. A keringetı szivattyú a jelölt bekötés szerint a fıégıvel együtt mőködik, amennyiben szobatermosztát nincs bekötve (lásd az elektromos kapcsolási vázlatot). A készülék villamos hálózatra csatlakoztatása a kapcsoló dobozból kinyúló védıérintkezıs csatlakozó kábellel történik. A csatlakozó kábel hossza 2 méter. A hálózati feszültség kimaradása esetén a gyújtóláng égve marad, de a kombinált szelep a fıégı gázellátását megszünteti. A feszültség kimaradás megszőnésével a kazán automatikusan újra indul. Figyelem! Biztonságtechnikai szempontból a kazánt csak fázishelyesen, a dugvilla jelölése szerint (N: nulla, FI: fázis) szabad a villamos hálózathoz csatlakoztatni! Érintésvédelem: A kazán I. érintésvédelmi osztályú és IP-21 védettségő. A kazánt csak védıérintkezıvel ellátott villamos hálózathoz szabad csatlakoztatni. Az érintésvédelem feleljen meg az MSZ 172 és az MSZ 1600 elıírásainak.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 30: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

29 -

Elektromos kapcsolási vázlat

Elektromos berendezés ismertetése (AI kivitel) A kazánt 230 V hálózati feszültséggel mőködı szabályzó, vezérlı automatikával és gázszeleppel szereljük a villamos kapcsolási vázlat szerinti bekötéssel. A készülék villamos hálózatra csatlakoztatása a kapcsoló dobozból kinyúló védıérintkezıs csatlakozó kábellel, illetve dugvillával történik. A csatlakozó kábel hossza kb. 2 méter. A fıláng megszőnése esetén (pl. gázkimaradás) a gázszelep a fıégı gázellátását megszünteti, a vezérlı automatika egyszeri – kb. 8-10 sec. idıtartamban – újraindítást kísérel meg. Ha az eredménytelen, a biztonsági egység az elektromos rendszert reteszeli, a hibajelzı reteszkapcsoló piros fénnyel világit. Az újraindítást a kapcsológomb benyomásával kell elvégezni. A feszültségkimaradás miatti leállásból a kazán automatikusan újraindul. Figyelem: A kazánt biztonságtechnikai és mőködésbiztonsági szempontból csak fázishelyesen a dugvilla jelölése szerint (N: nulla, FI: fázis) szabad a villamos hálózathoz csatlakoztatni! A vezérlı automatika fázisérzékeny. Ha a fázis nulla felcserélıdik, az automatika a kazánt indítja, de a lángot nem érzékeli, a villamos kört reteszeli, és a kazán mőködését megszünteti. Ellenırizze a fázishelyes csatlakoztatást a

K – Korlátozó termosztát SZ – Szabályozó termosztát JK – Jelzılámpás kapcsoló GSZ – Gázszelep SZI – Szivattyú SZT – Szobatermosztát FT - Füstgázır

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 31: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

30 -

vill. hálózathoz! A keringetı szivattyú a jelölt bekötés szerint (szobatermosztát nélkül) folyamatosan mőködik. Szobatermosztát bekötése esetén (kapcs. vázlat szerint) a fıégı és a keringetı szivattyú mőködését a szobatermosztát vezérli. Érintésvédelem: A kazán I. érintésvédelmi osztályú és IP-21 védettségő. A kazánt csak védıvezetıvel ellátott villamos hálózathoz szabad csatlakoztatni. Az érintésvédelem feleljen meg az MSZ 172 és az MSZ 1600 elıírásainak.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 32: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

31 -

Elektromos kapcsolási vázlat FUSO 24-63 AI:

FUSO 100 AI:

Jelmagyarázat: K: Hım. korlátozó termosztát SZ: Hım. szabályzó termosztát I: Ionizációs lángırelektróda JK: Jelzılámpás kapcsoló PE: Védıvezetı

N: Nullavezetı SZT: Szobatermosztát SZI: Keringetı szivattyú B: Biztosíték Nyr: Hibajelzı reteszkapcsoló GSZ: Gázszelep

SK: Sorkapocs V: Vezérlı automatika GY: Gyújtóelektróda Ft: Füstgázır

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 33: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

32 -

Általános ismertetés A HİTERM DUPLO típusú bojlerkazánok keringtetı szivattyús főtésre valamint használati melegvíz egyidejő elıállítására alkalmas berendezések. A bojlerkazán alapkazánja a HİTERM FUSO termékcsaládok SZT kivitelő ( szivattyús) készülékei, melyek a tárolós bojler elınyfőtését és szabályozását biztosító automatikákkal vannak kiegészítve. A használati melegvíz elıállítását a kazán mellé telepített indirekt főtéső bojler biztosítja. Típusváltozatok (kazán és bojler ajánlott illesztése) HİTERM DUPLO FUSO AI típusú kazán, IDROPI bojler 24 80 l 30 80 l 40 115 l 47 150 l 56 200 l 63 200 l Mőszaki leírás A központi főtési rendszer üzemeltetésére és a bojler felfőtésére szolgáló kazán az igényelt főtési teljesítmény szerint a HT FUSO termékcsalád SZT kivitelő készülékei a kettıs funkció ellátását biztosító automatikákkal kiegészítve. A használati melegvíz elıállítását a kazán mellé telepített indirekt főtéső, zománcozott vízterő, poliuretán héjjal hıszigetelt bojler biztosítja. A 80 l-es bojler a kazánnal azonos mérető és kialakítású burkolattal ellátott különálló berendezés, amely a kazán elıremenı és visszatérı vízcsatlakozásához hajlékony vagy merev csıvel csatlakoztatható. A további rendelhetı méreteket csak saját, hengeres zománcozott burkolattal, falra akasztható kivitelben szállítjuk. Mőködési leírás A bojlerkazán téli és nyári üzemmódban egyaránt mőködtethetı, az üzemmód megválasztása egy elektromos kapcsolóval történik. Téli üzemmódban a beépített automatika a bojler főtését a központi főtési körrel szemben mindig elınybe helyezi. A főtıkörök átváltását háromjáratú motoros szelep végzi, a főtıkörök mőködését kontrollámpák jelzik.

HİTERM FUSO DUPLO AI… típusú bojlerkazán melegvizes központi főtésre,

valamint használati melegvíz termelésre

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 34: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

33 -

A bojler felfőtését és a tárolt víz hımérsékletét a központi főtés körétıl független termosztátok szabályozzák, a túlnyomás elleni védelemre kombinált biztonsági szelep van beépítve. A kazán kondenzáció elleni védelmére külön határoló termosztát van beépítve, amely a szivattyú mőködését 50°C alatti kazánvíz hımérsékletnél letiltja. A bojlerban tárolt víz hımérsékletét max. 65-70 °C. Használati melegvíz elvételezésénél a bojler utánfőtése 6-8 l víz kivételénél már elkezdıdik és – a vízelvétel mennyiségétıl függıen – viszonylag gyorsan megtörténik. Tervezési javaslatok A bojlerkazánok beépítésénél a használati melegvíz vezetékben célszerő külön szivattyúval cirkulációs kört kialakítani az azonnali melegvízvételezés biztosításához (készenléti állapot). A beépített keringetı szivattyú gyári bekötés szerint folyamatosan mőködik. A kielégítıbb főtésszabályozás és energiatakarékos üzemelés céljából javasolt a szobatermosztátos vezérlés alkalmazása (Elektromos kapcsolási vázlat szerint bekötve) Tartozékok A HİTERM DUPLO kazánokhoz különálló tartozékként az alábbi szerelvényeket biztosítjuk: - 1 db 24 l zárt tágulási tartály - 1 db 2,5 bar biztonsági szelep - 1 db manométer Min ıségtanúsítás: A 2/1984. (III.10.) BKM-IpM rendelet értelmében – mint gyártó – a mőszaki adatok valódiságát tanúsítjuk. Megfelelıségi nyilatkozat: A termék megfelel a 22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet követelményeinek.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 35: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

34 -

Mőszaki adatok

Típus FUSO

Ker.jel FUSO (TEN,AI) 24 30 40 47 56 63 100 AI*

Öv.tagok száma db 3 4 5 6 7 8 12

Névl. Hıteljesítmény kW 17 25 32 39 50 56 80

Névl. hıbevitel kW 18,6 28 35 43,65 55 61,6 90

Súly (víz nélkül) kg 90 110 130 150 170 190 280

Víztartalom liter 9 12 14 16 19 22 32

Égéstermék hımérséklet (fent) °C 110-130

Főthetı légtér (táj.adat) lgm3 350 500 650 800 1000 1100 1600

Hatásfok % 92-93

Csatlakozó méretek:

Elıremenı főtıvíz zoll 1” 1” 1” 1” 1” 1” 5/4”

Visszatérı főtıvíz zoll 1” 1” 1” 1” 1” 1” 5/4”

Gáz zoll ½” ½” ½” ½” ½” ½” 1”

Égéstermék elvezetı ∅ mm 120 130 150 150 180 180 200

Gázfogyasztás Hgáz m3/h 2,00 3,00 3,70 4,60 5,80 6,50 9,50

Sgáz m3/h 2,30 3,40 4,30 5,40 6,80 7,60 11,00

B/P gáz m3/h 0,58 0,86 1,08 1,44 1,70 1,90 2,80

Csatlakozó nyomás

H gáz, S gáz mbar

B/P gáz mbar

25

30

Legnagyobb víznyomás bar 4,0

Huzatszükséglet mbar 0,05-0,10

Vízold.ellenáll. (∆t 15°C) mbar 8 9 13 18 25 31 42

Elektromos táphálózat 230 V/50 Hz

Elektromos telj. (max)W 100

Lángırzés: Ionizációs

Fúvóka: H gáz db/∅mm 2/2,6 3/2,6 4/2,6 5/2,6 6/2,6 7/2,6 11/2,6

S gáz db/∅mm 2/2,8 3/2,8 4/2,8 5/2,8 6/2,8 7/2,8 11/2,8

B/P gáz db/∅mm 2/1,5 3/1,55 4/1,5 5/1,5 6/1,55 7/1,53 11/1,5

Fúvoka nyomás mbar H gáz

S gáz

B/P gáz

12

14

30

Kategória II.2HS3B/P

NOx osztály 1 1 1 1 1 1 1

Hatásfok osztály ** ** ** * * * *

Átalakítás más gázfajtára Fúvóka cserével a táblázatban megadott fúvóka méretekkel.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 36: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

35 -

BOJLER

Típus: IDROPI (indirekt főtéső)

Tároló térfogat 80 l 115 150 l 200 l

Felfőtési idı ∆t 40°C/0,33 h ∆t 55°C/0,5 h

Víz oldali nyomás (bojler) Max. 6 bar

Főtési oldali nyomás (kazán) Max. 4 bar

Szerelvények

Megnevezés Típus Kombinált szelep Honeywell VR 4605 komb. szelep Gyújtásvezérlı automatika HONEYWELL S 4560 B, vagy Honeywell VK 4105 C 10009+S4565 aut. Szabályozó termosztátok TG 200, vagy IMIT TR 2, vagy MMG 5271-0-103-2 Korlátozó termosztát TG 400, vagy IMIT LS 1, vagy Füstgázır TG 400 Motoros háromjáratú szelep Honeywell VC 4013 Keringtetı szivattyú GRUNDFOS UPS 25-50

GRUNDFOS UPS 25-60 Zárt tágulási tartály ZILMET névl.térf. 25 l +bizt.szelep+manométer (tartozékként) Jelfogó KR 11 Jelzılámpás kapcsoló Téli-nyári üzemmód kapcsoló Jelzılámpa főtés üzemben Jelzılámpa bojler üzemben

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 37: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

36 -

KÖRVONALRAJZ: FUSO kazán:

Méretek

FUSO A mm

B mm

C mm

∅∅∅∅e zoll

∅∅∅∅v zoll

F mm

∅∅∅∅g zoll

H mm

He mm

Hg mm

Hv mm

I mm

∅∅∅∅k mm

L mm

24 520 645 250 1 1 75 ½ 860 550 360 190 30 120 95

30 520 645 220 1 1 75 ½ 860 550 360 190 30 130 100

40 600 645 270 1 1 55 ½ 860 550 360 190 30 150 100

47 680 645 310 1 1 60 ½ 930 620 430 260 30 150 100

56 840 660 350 1 1 120 ½ 930 620 430 260 30 180 120

63 840 660 350 1 1 50 1/2" 930 620 430 260 30 180 120

e= elıremenı víz g= gázcsatlakozó v= visszatérı víz Bojler: (80 l padlóra állítható kivitel)

1. Főtıvíz csatl. em. ¾” 3. Hálózati hidegvíz ½” (kék) 2. Főtıvíz csatl. vt. ¾” 4. HMV csatl. ½” (piros)

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 38: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

37 -

KÖRVONALRAJZ

(Indirekt bojler falra szerelhetı kivitel)

Típus: EVTH 80 BDE 115 150 200

1. Mőa. burkolat (mőszerdoboz) 2.3.4. Vízcsatlakozók 5. Magnézium anód 6. Elektromos betét (nincs beépítve) 7. Poliuretán hıszigetelés 8. Bojlertartály 9. Főtıpalást 10. Külsı zománcozás 11. Termosztát merülıcsöve 12. Zománcozott burkolat (fehér) 13. Támasztókorong 14. Tartókonzol A. Recirkulációs csatlakozó B. Hálózati hidegvíz csatlakozó C. Haszn. melegvíz csatlakozó D. Főtési elıremenı csatlakozó E. Főtési visszatérı csatlakozó Méretek

Típus A B C D E ØM P R S T Q EVTH 80 - ½” ½” ¾” ¾” 450 195 345 545 770 - BDE 115 ¾” ¾” ¾” 5/4” 5/4” 520 200 205 740 985 540 BDE 150 ¾” ¾” ¾” 5/4” 5/4” 520 200 205 1015 1265 820 BDE 200 ¾” ¾” ¾” 5/4” 5/4” 600 230 235 955 1230 730

Beépítési pozíció Függıleges Vízszintes (jobbos) (balos) A*, Recirkulációs csatl. Recirkulációs csatl. B, Hálózati hidegvíz csatl. Használati melegvíz csatl. C, Használati melegvíz csatl. Hálózati hidegvíz csatl. D, Főtési visszatérı csatl. Főtési elıremenı csatl. E, Főtési elıremenı csatl. Főtési visszatérı csatl. *Megjegyzés: Az EVTH 80 típusnál nincs beépítve Az EVTH 80 csak függıleges pozícióban szerelhetı

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 39: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

38 -

TECHNIKAI JELLEMZ İK EVTH 80 BDE 115 BDE 150 BDE 200 P86005 P86015 P86020 Hasznos térfogat 80 115 150 200 Bemenı főtıvíz hımérséklet °C 80 60 80 60 80 60 80 60 Kimenı főtıvíz hımérséklet °C 60 50 60 50 60 50 60 50 Töltı szivattyú teljesítmény l/h 1200 1500 1800 2000 Felfőtési idı ∆t=35°C perc 21 44 21 40 19 37 21 40 Folyamatos HMV szolgáltatás 45°C-on l/h

280 135 418 205 605 295 695 330

Hıcserélı teljesítménye kW 17 9,4 17 9,4 24,5 12 28,3 13,4 Főtési oldali nyomás max 3 bar Hálózati víznyomás max 6 bar Hımérı óra van Poliuretán szigetelés vastagsága mm 38 30 Súly víz nélkül kg 36 62 73 92 Magnézium anód mm ∅20*250 ∅22*400 ∅21,3*640 Kód M02100 M02150 M02160 * A fenti értékek a függıleges beszereléshez irányadók

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 40: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

39 -

Elektromos berendezés ismertetése A kazánt 230 V hálózati feszültséggel mőködı szabályozó, vezérlı automatikával és gázszeleppel szereljük a villamos kapcsolási vázlat szerinti bekötéssel. A bojler tároltvíz szabályzó termosztátját (Szth 4) helyszíni szereléssel kell bekötni a kazán mőszerfalban lévı sorkapocs 11 és 12 pontjára. A készülék villamos hálózatra csatlakoztatása a kapcsoló dobozból kinyúló védıérintkezıs csatlakozó kábellel, ill. dugvillával történik. A csatlakozó kábel hossza kb. 2 méter. A kazánba beépített központi keringetı szivattyú gyári bekötés szerint folyamatosan mőködik. A kielégítıbb főtésszabályozás és energiatakarékos üzemelés céljából javasoljuk a szobatermosztátos főtésszabályozást. A szobatermosztátot a villamos kapcsolási rajz szerint a sorkapocs 4. és 5. pontján az áthidaló vezeték helyére kell bekötni. Villamos bekötés: az elektromos kapcsolási vázlat szerint Figyelem: A vezérlı automatika fázisérzékeny. Ha a fázis-nulla felcserélıdik az automatika a lángot nem érzékeli és a kazán villamos áramkörét reteszeli (Rk piros fénnyel világít). Ilyen esetben a fázis-nullát meg kell fordítani és a hibajelzı reteszkapcsoló benyomásával a kazánt újra kell indítani. ÉRINTÉSVÉDELEM A kazán I. érintésvédelmi osztályú és IP-21 védettségő. A kazánt csak védıvezetıvel ellátott villamos hálózathoz szabad csatlakoztatni. Az érintésvédelem feleljen meg az MSZ 172 és MSZ 1600 elıírásainak.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 41: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

40 -

Elektromos kapcsolási vázlat HİTERM DUPLÓ (AI kivitel)

L Fázisvezetı Szth4 Szabályozó termosztát bojler zároltvíz N Nullavezetı Kth Korlátozó termosztát PE Védıvezetı Szt Szobatermosztát Sk Sorkapocs Mt Kombinált szelep Jk Jelzılámpás kapcsoló Msze Motoros háromjáratú szelep Jf Jelzıláma főtés üzem Sz Keringetı szivattyú Jm Jelzılámpa bojler üzem J Jelfogó Ktny Téli, nyári üzemmód kapcsoló Rk Hibajelzı reteszkapcsoló Szth1 Szabályzó termosztát V Vezérlı automatika Szth2 Határoló termosztát Gy Gyújtóelektróda Szth3 Szabályozó termosztát bojler főtés I Ionizációs lángır elektróda Fth Füstgázır

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 42: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

41 -

HİTERM DUPLO hidraulikus kapcsolási vázlat

1. huzatmegszakító 2. hıcserélı 3. égıcsı 4. osztócsı 5. kombinált mágnesszelep 6. váltó (3 járatú) szelep 7. golyós csap 8. elıremenı vezeték 9. gázvezeték 10. bojler

11. melegvíz csatlakozó 12. hidegvíz csatlakozó 13. magnézium anód 14. tágulási tartály 15. biztonsági szelep 16. automata légtelenítı 17. nyomásmérı 18. keringtetı szivattyú 19. visszatérı vezeték

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 43: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

42 -

Szerelési és beépítési elıírások (gáztüzeléső kazánokhoz)

Elhelyezés, bekötés A kazán beszerelését csak jóváhagyott terv alapján, erre jogosult szakember vagy szakvállalat végezheti el. Tervezési szempontoknál messzemenıen figyelembe kell venni és betartani a GOMBSZ VII. fejezet és az OÉSZ elıírásait. Alapozás: a kazán részére külön alapot készíteni nem kell, bármilyen hidegburkolat (beton, mozaik, stb.) megfelel, amely vízszintes és sima. GYÚLÉKONY ALAPON A KAZÁNT FELÁLLÍTANI, ILLETVE ÜZEMELTETNI TILOS! - A kazánt a helyiség padozatába süllyeszteni csak a fıégı kiszerelhetıségének és levegıellátásának biztosítása mellett szabad. PB gáz üzemő kazánt padlószint alá, illetve terepszint alatti helyiségbe TILOS beépíteni! - A kazánt csak szabványos gázcsıvel lehet a gázvezetékhez csatlakoztatni. - A csatlakozásnak meg kell felelni az érvényben lévı gázszabályzat elıírásainak (tömörségi követelmény MSZ 11413 szerint). - Csatlakozás elıtt a csatlakozó vezetéket alaposan ki kell tisztítani. A csıvezeték kifúvatásához csak semleges, nem éghetı és az égést nem tápláló gáz (pl. CO2, N2) használható fel. OXIGÉNNEL A KIFÚVATÁS SZIGORÚAN TILOS! - A kazánt úgy kell elhelyezni, hogy kezelés, szerelhetıség – különös tekintettel az esetleges kazántest cserére – szempontjából minden oldalról jól hozzáférhetı legyen. - A csatlakozó gáz, főtıvíz- és égéstermék-elvezetı csöveket oldható kötéssel kell a kazánhoz kapcsolni. - A kazán elıtt a gázvezetékbe jól hozzáférhetı helyen gáz-fıcsapot kell beépíteni. - A kazán beépített füstgázır készülékkel van ellátva, melynek érzékelıjét a HT ESB típusú kazánoknál helyszínen kell beszerelni a huzatmegszakító kúpjának belsı szélén található tartólemezbe. A HT FUSO kazánoknál az érzékelı gyárilag szerelt (lásd az alábbi vázlatokat).

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 44: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

43 -

Levegıellátás, szellıztetés, égéstermék elvezetés, tőzvédelem A kazán levegıellátását, szellıztetését a GOMBSZ VII. fejezet 84. és 85. pontjának megfelelıen kell tervezni és kivitelezni, különös tekintettel az alábbiakra: - A tüzelıberendezés helyiségének légcseréje óránként legalább ötszörös legyen. - Ha a helyiség levegıellátása záró szerkezettel (csappantyú, mozgó zsalu, stb.) ellátott nyíláson vagy csövön keresztül történik, úgy ezzel a tüzelıberendezés gázellátását reteszelni kell. - Mesterséges szellıztetésnél a tüzelıberendezés gázellátását a szellızıberendezéssel úgy kell reteszelni, hogy a szellızılevegı kimaradása esetén a tüzelıberendezés ne legyen üzemeltethetı. - Mesterséges szellıztetésre csak befúvásos (túlnyomásos) szellıztetés alkalmazható, kivéve a 2000 m3 feletti üzemcsarnokokat. - A kazán csak az építésügyi és tőzvédelmi elıírásoknak megfelelıen kivitelezett és illetékes szakvállalat által jegyzıkönyvileg megfelelınek minısített kéménybe köthetı be. - A kazán közelében éghetı anyagú szerkezeti és burkoló anyagokat alkalmazni, gyúlékony anyagokat tárolni nem szabad. Vonatkozó szabványok, rendeletek: 1/1977 (IV.6.) NIM rendelet 46/1997 (XII.29.) KPM rendelet, 7. 8. § 2. bek. 35/1996 (XII.29.) BM rendelet (OTSZ) 26-27. § Kémény-, füstcsatorna és füst elvezetés 28-32. § Tüzelı és főtıberendezések 33-34. § Szellıztetés 35. § Hı és füst elvezetés 27/1996 (X.30.) BM rendelet a kötelezı kéményseprıipari közszolgáltatásról 253/1997 (XII.20.) Korm. Rendelet (OTÉK) MSZ 0482-85 Szabványsorozat MSZ EN 1443-2001 Üzembehelyezés - Az üzembe helyezést az illetékes gázszolgáltató engedélyezi. Az üzembe helyezést a szerviz címjegyzékben szereplı legközelebbi szerviznél kell megrendelni. - A kazánt üzembe helyezés elıtt lágyított és tiszta, max. 3nk°-os vízzel kell feltölteni úgy, hogy a rendszerben levegı ne maradjon. - Elızıleg már használatban lévı főtési rendszereket a kazán rákötése elıtt átmosással alaposan ki kell tisztítani. HA A KAZÁN A F ŐTÉSI HÁLÓZATBÓL BEJUTÓ SZENNYEZ İDÉSEKTİL MÁSKÉPPEN NEM VÉDHET İ, A VISSZATÉRİ VÍZCSATLAKOZÁS EL İTT A CSİVEZETÉKBE ISZAPLEVÁLASZTÓ KÉSZÜLÉKET KELL BEÉPÍTENI ! FIGYELEM! A víztér szennyezıdésbıl eredı hibákra a gyártó nem vállal garancia kötelezettséget. - Az üzembe helyezést a mellékelt jegyzıkönyvekben dokumentálni kell!

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 45: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

44 -

- Üzembe helyezési jegyzıkönyv szabályszerő kitöltése, illetve aláírásokkal való ellátása nélkül a kazánt üzembe helyezni TILOS! Ellenkezı esetben a garanciális kötelezettségek megszőnnek. A KEZELÉSI UTASÍTÁST A KAZÁNHÁZBAN JÓL LÁTHATÓ HELY EN KI KELL FÜGGESZTENI! - A kazánt gázra bekötni, üzembe helyezni csak bekapcsolási engedély birtokában szabad. - A kazán gáz- és villamos hálózatra kapcsolását, a vezeték szerelését, a szükséges javításokat csak szakvállalat, illetve szakember végezheti el. - Földgáz üzemő kazánnál az égı beszabályozása „H” típusú földgázra gyárilag megtörtént. - Propán vagy PB gáz üzemő kazánnál a kombinált gázszelep szabályzó funkcióját kiiktatva (szabályozó csavar teljes becsavarása) végezhetı el az üzembe helyezés. A KAZÁN CSAK A CSOMAGOLÁSON ÉS A GÉPKÖNYVBEN MEGJEL ÖLT GÁZFAJTÁVAL ÜZEMELTETHET İ! Egyéb tervezési elıírások Zárt főtési rendszer esetén a kazán és a hıleadók túlnyomás elleni védelmére biztonsági szelep és manométer beépítése kötelezı. A lemezkazánoknál a kondenzáció és az ezzel járó korróziós károsodások elkerülésére három, ill. négyutú kézi állítású vagy motoros keverıszelepek beépítését kell javasolni ill. elıírni. A központi főtési rendszer tervezése során mindenképpen olyan mőszaki megoldásokat kell alkalmazni, hogy a kazánba visszatérı víz hımérséklete 45-50°C alá ne csökkenhessen. Padlófőtésre a kazán csak kiegészítı szerelvényekkel (hıcserélı, három- vagy négyutú keverıszelep) alkalmazható. A kielégítıbb főtésszabályozás és energiatakarékos üzemeltetés céljából javasolt a szobatermosztát alkalmazása. (Elektromos kapcsolási rajzok szerint.)

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 46: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

45 -

KOMBINÁLT FŐTÉSI RENDSZER KAPCSOLÁSI VÁZLATA

1. kazán 2. keringtetı szivattyú 3. háromjáratú keverıszelep 4. négyjáratú keverıszelep 5. zárt tágulási tartály

6. 90/70°C főtés 7. alacsony hıfokú főtés 8. használati melegvíz tartály vagy hıcserélı 9. használati melegvíz csatlakozás

Kazán kondenzációt csökkentı kapcsolási vázlat mechanikus keverıszelep beépítésével

1. kazán 2. keringtetı szivattyú 3. mechanikus keverıszelep 4. hıfogyasztó

5. biztonsági vezeték 6. tágulási vezeték 7. zárt csıkígyó 8. szobatermosztát

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 47: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

46 -

Külsı hımérsékletfüggı automatikus szabályozás

1. kazán 2. keringtetı szivattyú 3. motoros keverıszelep 4. hıfogyasztó 5. biztonsági vezeték 6. tágulási vezeték 7. zárt csıkígyó 8. főtıvíz hımérséklet érzékelı 9. szobahımérséklet érzékelı 10. külsı levegıhımérséklet érzékelı 11. vezérlıegység

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 48: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

47 -

HT FUSO kazánokhoz ajánlott GRUNDFOS keringetı szivattyúk hidraulika jelleggörbéje:

UPS 25-50 UPS 25-60

Mőszaki adatok

UPS 25-50 UPS 25-60 Csatlakozási méret: 1” Beépítési hossz: 130mm Max. üzemi nyomás: 10 bar Max. vízhımérséklet: 110 °C Villamos csatlakozás: 230V/50Hz Fordulatszám: 3 különbözı Teljesítményfelvétel: I. fokozat 40W 35W II. fokozat 65W 65W III. fokozat 95W 100W Külsı csırendszerbe beépített szivattyúk szerelési irányelvei (gravitációs kivitelő kazánoknál) - Külsı csövezetékrendszerbe a keringetı szivattyút közvetlenül a kazán után az elıremenı vezetékbe javasoljuk beépíteni. Ha a visszatérı vezetékbe szerelik, a tágulási tartály vezetéke a szivattyú szívócsonkjánál csatlakozzon a rendszerhez. A tágulási tartály és a kazán között elzárószelvény nem lehet! - Keringetı szivattyúként gravitációs kazánoknál is a fenti típusokat ajánljuk. Kezelés és karbantartás Kezelés Az MSZ 12623 - 85 szabvány a 140 kW egységteljesítmény alatti gázkészülékekre nem vonatkozik. A gyártó szerint az 58 kW feletti kazánok - különösen, ha üzemeltetési, felhasználási körülmények is indokolják - idıszakos felügyeletet igényelnek.

hn

ikai

és

Gép

ipar

i Kft

.

Page 49: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

48 -

A felügyeletet csak olyan felnıtt korú személy láthatja el akit a berendezés kezelésére igazolhatóan kioktattak. Karbantartás A kazánok szakszerő üzemeltetés mellett évente legalább egyszeri ellenırzést és karbantartást igényelnek, melyet a Gépkönyvben lévı karbantartási lapon dokumentálni kell. Bojlerkazánoknál külön figyelmet kell fordítani a tartály tisztítására és az aktív anód ellenırzésére, cseréjére.

Page 50: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

49 -

Általános ismertetés A kazán alkalmas családi házak, lakások, fólia, üvegházak vagy bármilyen kisebb létesítmény melegvizes központi főtésére gravitációs vagy szivattyús főtési rendszerben. A felhasználható tüzelıanyag elsısorban hasábfa, vagy közepes és alacsony főtıértékő szén. A berendezést koksz eltüzelésére nem szabad használni! A kazán egyaknás töltırendszerő tüzelıberendezés nem mozgatható vízzel hőtött rostély szerkezettel ellátva. A begyújtás és a tüzelıanyag égése felülrıl lefelé történik. A berendezésen három kezelıajtó van, melyeken keresztül a használat során szükséges minden kezelési mővelet elvégezhetı. A tőztér és a füstjáratok a kazánhoz mellékelt tisztító, kaparó eszközökkel könnyen és gyorsan megtisztíthatók a lerakódott égéstermékektıl. A kazánt esztétikus kivitelő burkolattal szerelve szállítjuk hıszigetelés nélkül. Amennyiben a kazán elhelyezési körülményei ezt megkívánják (pl. a kazán elhelyezésére szolgáló helyiség főtése szükségtelen) úgy a hıszigetelés thervolin vagy ásványgyapot paplan felhasználásával utólag házilagosan elvégezhetı. Szerkezeti felépítés A kazántest tőztere (teljes belsı rész) 4 mm –es, külsı vízköpenye 3 mm –es vastagságú acéllemezbıl készül hajlított – hegesztett kivitelben. A vízteret a tőztér oldali belsı és a külsı köpenylemez közötti tér, továbbá a belsı vízköpenyhez csatlakozó 2 db táskaelem és 6 db rostélyelem alkotja. A rostély alatti hamutérben kihúzható győjtıláda van elhelyezve. A burkolat külön elemekbıl van összeállítva, és elemenként csavarkötéssel kapcsolódik a kazántesthez. A burkolat gyárilag nem hıszigetelt, de utólag 30 mm vastagságú thervolin paplannal hıszigetelhetı. A kazánra 3 db acéllemezbıl készült ajtó van felszerelve, melyek kilinccsel nyithatók és zárhatók. Az ajtók beragasztott azbesztmentes tőzálló zsinórral tömítettek. A kazán tartozéka az automatikus táplevegı szabályozó készülék, amit beszereléskor kell a kazánra felszerelni a Gépkönyv útmutatása szerint.

HİTERM CARBON szilárdtüzeléső kazán melegvizes, nyitott rendszerő

központi főtésre

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 51: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

50 -

Mőszaki adatok Típus: Hıterm Carbon 23 28 35 45 Hıteljesítmény: Berentei diószénnel: (12,5 MJ/kg) kW 17-20 21-25 26-30 35-40 Tatabányai diószénnel: (19-21MJ/kg) kW 20-23 25-28 32-35 38-45 Főtıfelület m2 1,9 2,4 2,9 3,6 Víztartalom: liter 45 55 65 75 Vízoldali nyomás max. bar 1 1 1 1 Egyszeri széntöltet: kg 25-30 35-40 45-50 48-55 Egyszeri töltet égési ideje: óra 7-9 8-10 8-10 8-10 Huzat igény: mbar 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 Átlagos füstgáz hımérséklet: °C 230-250 230-250 230-250 250-280 Tömeg: kg 170 195 215 295 Hatásfok: % 80 80 80 80 Csatlakozó méretek: Elıremenı vízcsatlakozás 2” 2” 2” 2” Visszatérı vízcsatlakozás 2” 2” 2” 2” Füstcsı csatlakozás ∅150(132) ∅150(132) ∅150(132) ∅180

Minıségtanúsítás: A Gyártó a 2/1984. (III.10.) BkM - IpM e. rendelet értelmében a felsorolt mőszaki adatok valódiságát tanúsítja.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 52: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

51 -

Page 53: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

52 -

Page 54: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

53 -

HİTERM CARBON körvonalrajz

1. Kazántest burkolattal 2. Tisztító ajtó 3. Tőztér ajtó 4. Salak ajtó / levegı szabályozó csappantyúval 5. Füstcsonk 6. Elıremenı vízcsatlakozás 7. Visszatérı vízcsatlakozás 8. Töltı-ürítı csonk (1/2” karm.) 9. Táplevegı szabályozó csatlakozó csonk 10. Szekunder levegı szabályozó tárcsa HİTERM CARBON 23 28 35 45 A-méret mm 556 556 556 556 B-méret mm 486 586 686 786 C-méret mm 1055 1055 1055 1055 E-méret mm 338 438 538 638 F-méret mm 475 575 675 775 G-méret mm 145 145 145 145 ∅He zoll 2” 2” 2” 2” ∅Hv zoll 2” 2” 2” 2” ∅D mm 150(132) 150(132) 150(132) 180

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 55: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

54 -

Beépítés A kazánt lehetıleg hidegpadlójú helyiségben (kazánházban) kell elhelyezni. Más telepítési körülmények esetén a Tőzvédelmi utasítás idevonatkozó elıírását kell betartani. A kazánt úgy kell beépíteni, hogy minden oldalról jól hozzáférhetı legyen. A berendezést csak megfelelı mérető, bevizsgált kéményre szabad csatlakoztatni. Az elıremenı és visszatérı vízcsatlakozókat csak oldható kötéssel szabad a főtési hálózathoz kapcsolni.

Üzembe helyezés Üzembe helyezés elıtt a kazánt és a főtési rendszert vízzel fel kell tölteni, úgy, hogy azokban levegı ne maradjon. Ellenırizni kell a kazán és kémény közötti füstcsıszakasz csatlakozásait és rögzítettségét. A füstcsövezést úgy kell megoldani, hogy az lehetıleg egy, de max. két iránytöréssel csatlakozzon a kéményhez. Karbantartás A berendezés a hıcserélı táskaelemek idınkénti tisztításán kívül más karbantartást nem igényel. (igény szerint, de legalább hetente egyszer) A tisztítás során az alsó táskaelem és a hátsó kazánfal közötti füstcsatornát is koromtalanítani kell, mert a lerakódások a füst szabad áramlását akadályozzák. Tőzvédelmi utasítás Csak olyan épületbe, helyiségbe lehet a kazánt telepíteni, illetve a hozzá kapcsolódó központi főtési rendszert kiépíteni, ezeket üzemeltetni, ahol a rendeltetésszerő mőködésük során nem okoznak tüzet és robbanás veszélyt. - A kazán csak a teljesítményének megfelelı, illetıleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható. - Az égéstermék elvezetésérıl úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozzon. - A főtést és a felügyeletet, a berendezés mőködését és a tőzvédelmi szabályokat nem ismerı, vagy cselekvıképességében korlátozott személyre és gyerekre bízni TILOS! - A kazánt csak szilárd tüzelı- vagy engedélyezett gyújtóanyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni. Benzinnel, gázolajjal, petróleummal és más robbanás veszélyes anyaggal begyújtani TILOS! - A kazán üzemeltetési helyiségében csak annyi tüzelıanyagot szabad tárolni, amely a berendezés egyszeri begyújtásához és tüzeléséhez szükséges. - Az elızı pontban meghatározott mennyiségő tüzelı-, éghetı anyagot a kazántól olyan távolságban kell elhelyezni, hogy az éghetı anyag felületén mért hımérséklet a

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 56: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

55 -

legnagyobb hıterheléssel való üzemeltetés mellett se haladja meg a 60 oC-ot, a minimális távolság 1 m. - Éghetı padlózatú helyiségben a kazánt lemezre kell helyezni. A lemez 30 cm-rel nyúljon túl a kazán oldalélein körben. - Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghetı anyagú, az égéstermék maximális hımérsékletén is megfelelı szilárdságú füstcsövet szabad használni. Alumínium füstcsövet használni TILOS! - Csak kifogástalan mőszaki állapotban levı kazán üzemeltethetı. A fentiekben nem részletezett, de kötelezıen elıírt tőzvédelmi elıírásokat a 4/1980. (IX.25.) BM számú rendelet 29 - 34 §-ai tartalmazzák.

Fontos tudnivalók - A kazánt koksz eltüzelésére használni TILOS , de a kazán szerkezeteinek megóvása érdekében magas főtıértékő szenek (pl. lengyel lángborsó) alkalmazását sem javasoljuk. - A kazán kéményének min. belsı keresztmetszete 250 x 125 mm, hasznos magassága legalább 6 m legyen. A kazán eredetileg ∅ 150 mm-es füstcsı csatlakozással készül és a füstcsövezést is ezzel a mérettel javasoljuk. Bizonyos kedvezı üzemeltetési körülmények fennállása esetén, pl. az elıírtnál nagyobb kéményhuzat, jó minıségő tüzelıanyag (száraz keményfa, jobb minıségő szén használata) megengedett a ∅132 mm-es füstcsı alkalmazása, ami a kazánhoz a tartozékként adott szőkítı közdarabbal csatlakoztatható. - A berendezés csak szakszerően kiépített nyitott főtési rendszeren! üzemeltethetı. TILOS a kazánt zárt főtési rendszerben bekötni és használni! - A főtési rendszer feltöltésére max 5 nko-os tiszta víz használható, a víz leeresztését és a gyakori utántöltést kerülni kell. - Fagyveszély esetén a kazánt és a főtési rendszert vízteleníteni kell. Amennyiben a rendszerben elfagyás történt, ennek megszüntetéséig a kazánba begyújtani TILOS! A lefagyásból keletkezı meghibásodásokért, károkért felelısséget nem vállalunk és a kazán garanciáját megszüntetjük. - A begyújtás után a tőztér falain az égéstermék lekondenzálódhat, ami vízcseppek formájában jelenik meg. Ez nem kazánhiba és a víz felmelegedésével a jelenség megszőnik. - Saját érdekében alaposan tanulmányozza át a Jótállási jegyet! A kazánból és főtési rendszerébıl a közvetlen melegvíz elvétel - megcsapolás - TILOS!

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 57: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

56 -

Tartozékok

� 1 db hamuláda � 1 db tisztító, kaparóvas � 1 db automata huzatszabályzó � 1 db füstcsı szőkítı

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 58: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

57 -

Új termékünk

HİTERM KOMFORT … típusú bojlerkazán melegvizes központi főtésre,

valamint használati melegvíztermelésre

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 59: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

58 -

Általános ismertetés A HİTERM KOMFORT típusú bojlerkazán főtésre, valamint használati melegvíz termelésére alkalmas, elektronikus gyújtású és ionizációs lángellenırzéső, kiváló hatásfokú, automatikus üzemő berendezés. Üzembe helyezése és kezelése egyszerő, üzemeltetése biztonságos, szervíz igénye minimális. A kazán acéllemezbıl hegesztett kivitelben készül, hajlított, porszórással festett, esztétikus megjelenéső önhordó burkolattal. A szerelvények kezelésére a burkolat elején leemelhetı ajtó van kiképezve. A kazántest teljes felületén hıszigetelt, így a kazán burkolatán fellépı sugárzó hıveszteség minimális. A kazán H és S típusú földgáz, valamint PB-gáz eltüzelésére alkalmas. Az égı teljesítménye a gáz főtıértékének megfelelıen a kombinált szelepen beállítható. Gáztípus váltást földgázról pébégázra a fúvókák és égıcsövek cseréjével lehet megvalósítani. A kazán belsı deflektorral van felszerelve, amely kisebb helyigényt, ill. esztétikusabb megjelenést biztosít a kazánnak. A használati melegvíz elıállítását a kazán alá telepített 100 l hasznos térfogatú indirekt főtéső, zománcozott vízterő, poliuretán héjjal (CFC mentes) hıszigetelt bojler biztosítja. Mőködési leírás: A bojler téli és nyári üzemmódban egyaránt mőködtethetı, a tárolt melegvíz hımérséklete termosztáttal szabályozható. Téli üzemmódban a beépített automatika a használati melegvíz termelést a főtési körrel szemben mindig elınybe helyezi. A kazán szerkezeti egységei: - kazántest

- gázégı - belsı deflektor - automatika elemek - keringetı szivattyú - háromutú motoros váltószelep - burkolat - bojler

A bojler felfőtését és a tárolt víz hımérsékletét a központi főtés körétıl független termosztátok szabályozzák, a túlnyomás elleni védelemre kombinált biztonsági szelep van beépítve. A bojlerban tárolt víz hımérséklete max. 65 – 70 oC. Használati melegvíz elvételezésénél a bojler utánfőtése 6 – 8 l víz kivételénél már elkezdıdik és – a vízelvétel mennyiségétıl függıen – viszonylag gyorsan megtörténik. FIGYELEM: A kazánba zárt tágulási tartály, főtésoldali biztonsági szelep és manométer, továbbá hálózati vízcsatlakozáshoz biztonsági szelep gyárilag nincs beépítve!

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 60: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

59 -

Tervezési javaslatok A bojlerkazánok beépítésénél a használati melegvíz vezetékben célszerő külön szivattyúval cirkulációs kört kialakítani az azonnali melegvízvételezés biztosításához (készenléti állapot). A beépített keringetı szivattyú gyári bekötés szerint folyamatosan mőködik. A kielégítıbb főtésszabályozás és energiatakarékos üzemelés céljából javasolt a szobatermosztátos vezérlés alkalmazása (Elektromos kapcsolási vázlat szerint bekötve)

Mőszaki adatok

KAZÁN HİTERM KOMFORT Ker.jel HİTERM KOMFORT 30 40 Névl. Hıteljesítmény kW 30 40 Névl. hıbevitel kW 33,3 44,4 Súly (víz nélkül) kg 135 145 Víztartalom liter 12 14 Égéstermék hımérséklet (lent) oC 150-160 150-160 Főthetı légtér (táj.adat) lgm3 500 650 Hatásfok % 89 – 90 89 – 90 Csatlakozó méretek: Elıremenı főtıvíz zoll 1” 1” Visszatérı főtıvíz zoll 1” 1” Gáz zoll ½” ½” Égéstermék elvezetı ∅ mm 130 130 Gázfogyasztás Hgáz m3/h 3,60 4,70 Sgáz m3/h 4,10 5,50 B/P gáz m3/h 1,04 1,40 Csatlakozó nyomás H gáz, S gáz mbar 25 25 B/P gáz mbar 30 30 Legnagyobb víznyomás bar 3,0 3,0 Huzatszükséglet mbar 0,05 – 0,10 0,05 – 0,10 Vízold.ellenáll. (∆t 15 oC) mbar 8 12 Elektromos táphálózat 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Elektromos telj. (max) W 100 100 Lángırzés: ionizációs ionizációs Fúvóka: H gáz db/∅ mm 2,9 2,9 S gáz db/∅ mm 2,9 2,9 B/P gáz db/∅ mm 1,65 1,65 Fúvóka nyomás mbar H gáz 14 14 S gáz 16 16 B/P gáz 30 30 Kategória II.2HS3B/P II.2HS3B/P NOx osztálx Hatásfok osztály Átalakítás más gázfajtára Fúvóka cserével (a táblázatban megadott fúvóka

méretekkel) és égıcsövek cseréjével

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 61: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

60 -

BOJLER IDROPI 100 IDROPI 100 Tároló térfogat 100 l 100 l Felfőtési idı ∆t 40oC/0,33 h ∆t 55oC/0,5 h Víz oldali nyomás (bojler) max. 6 bar max. 6 bar Főtési oldali nyomás (kazán) max. 3 bar max. 3 bar

Szerelvények

Megnevezés Típus Kombinált szelep HONEYWELL VK 4125C Gyújtásvezérlı automatika HONEYWELL S 4565 B, vagy S4565 AM. Szabályozó termosztátok TG 200, vagy IMIT TR 2, vagy MMG 5271-0-103-2 Korlátozó termosztát TG 400, vagy IMIT LS 1, Füstgázır TG 400 Motoros háromjáratú szelep Honeywell VC 4013 Keringtetı szivattyú GRUNDFOS UPS 25-50 Jelfogó KR 11 Kombinált kapcsoló (Fıkapcs.+téli – nyári üzemmód váltó kapcs.)

KB 132 - 102

Dupla jelzılámpa (Főtés és bojler üzemmód)

KB 132 - 107

Minıségtanúsítás: A 2/1984. (III.10.) BKM-IpM rendelet értelmében

– mint gyártó – a mőszaki adatok valódiságát tanúsítjuk. Megfelelıségi nyilatkozat: A termék megfelel a 22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet követelményeinek.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 62: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

61 -

Page 63: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

62 -

Page 64: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

63 -

HİTERM KOMFORT KÖRVONALRAJZ

Méretek

Hıterm KOMFORT

A mm

B mm

C mm

∅∅∅∅e zoll

∅∅∅∅v zoll

∅∅∅∅g zoll

H mm

He mm

Hg mm

Hv mm

∅∅∅∅k mm

30 600 770 300 1 1 ½ 1475 1290 884 1035 130

40 600 770 300 1 1 ½ 1475 1290 884 1035 130

e= elıremenı víz g= gázcsatlakozó v= visszatérı víz hv=hálózati hidegvíz csatlakozó csz=cirkulációs szivattyú csatlakozó hmv=használati melegvíz csatlakozó

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 65: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

64 -

HİTERM KOMFORT szerelvényrajz

1. Deflektor 2. Burkolat 3. Kazántest 4. Gázégı 5. Bojler 6. Tisztítódekni 7. Kombinált szelep + vezérlı automata 8. Lángırelektróda 9. Gyújtóelektróda 10. Háromutú motoros váltószelep 11. Keringetı szivattyú 12. Mőszerfal 13. Em. vízcsı 14. Vt. vízcsı

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 66: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

65 -

HİTERM KOMFORT Hidraulikus elvi vázlat

1. Kazán 2. Kombinált gázszelep 3. Keringetı szivattyú 4. Légtelenítı szelep 5. Háromjáratú motoros váltószelep 6. Tisztítóflansni 7. Töltı – ürítı csap. 8. Bojler 9. Magnézium anód 10. Főtıcsı G. Gázcsatlakozó FEM. Főtési elıremenı csatlakozó FBV. Főtési + bojler visszat. csatlakozó HMV. Használati melegvíz csatlakozó C. Cirkulációs csatlakozó HV. Hálózati hidegvíz csatlakozó

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 67: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

66 -

HİTERM KOMFORT mőszerfal

Füstgázır reteszgomb

Hımérséklet korlátozó reteszgomb

Jelzılámpa – bojler üzem

Jelzılámpa – főtés üzem

Téli-nyári üzemmód kapcsoló

Villamos fıkapcsoló

Szabályozó termosztát Tárolóvíz max. 65 ºC

Tárolóvíz hımérı

Szabályozó termosztát Főtés

Kazánvíz hımérséklet

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 68: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

67 -

Elektromos berendezés ismertetése

A kazánokat 230 V hálózati feszültséggel mőködı szabályzó, vezérlı automatikával és kombinált szeleppel szereljük. A villamos szerelvények az elektromos kapcsolási vázlat szerint vannak bekötve. A készülék villamos hálózatra csatlakoztatása a mőszerfalból kinyúló védıérintkezıs csatlakozó kábellel történik. A csatlakozó kábel hossza 2 méter.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 69: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

68 -

A lángırzés ionizációs, a láng megszőnése esetén a vezérlı automatika a gyújtást egy esetben ismétli, ha ez sikertelen, a biztonsági automatika a villamos kört reteszeli. A feszültségkimaradásból a kazán automatikusan újra indul. Figyelem: A vezérlı automatika fázis érzékeny, helytelen polaritás esetén a lángot nem érzékeli (hibára leáll). A kazánt csak fázishelyesen, a dugvilla jelölése szerint (N nulla, FI fázis) szabad a villamos hálózathoz csatlakoztatni! Érintésvédelem: A kazánok I. érintésvédelmi osztályú és IP-20 védettségő berendezések A kazánokat csak védıvezetıvel ellátott villamos hálózathoz szabad csatlakoztatni. Az érintésvédelem feleljen meg az MSZ 172 és az MSZ 1600 elıírásainak.

Szerelési és beépítési utasítás A kazán beszerelését csak jóváhagyott terv alapján, erre jogosult szakember vagy szakvállalat végezheti el. Tervezési szempontoknál messzemenıen figyelembe kell venni és betartani a GOMBSZ VII. fejezet és az OÉSZ elıírásait. Alapozás: a kazán részére külön alapot készíteni nem kell, bármilyen hidegburkolat (beton, mozaik, stb.) megfelel, amely vízszintes és sima. GYÚLÉKONY ALAPON A KAZÁNT FEÁLLÍTANI, ILLETVE ÜZEMELTETNI TILOS! - A kazánt a helyiség padozatába süllyeszteni csak a fıégı kiszerelhetıségének és

levegıellátásának biztosítása mellett szabad. PB-gáz üzemő kazánt padlószint alá, illetve a terepszint alatti helyiségbe TILOS beépíteni!

- A kazánt csak szabványos gázcsıvel szabad a gázvezetékhez csatlakoztatni. - A csatlakozásnak meg kell felelni az érvényben lévı gázszabályzat elıírásainak

(tömörségi követelmény MSZ 11413 szerint.) - Csatlakozás elıtt a gázvezetéket alaposan ki kell tisztítani. A csıvezeték

kifúvásához csak semleges, nem éghetı és az égést nem tápláló gáz (pl.: CO2, N2 ) használható fel.

OXIGÉNNEL A KIFÚVATÁS SZIGORÚAN TILOS! - A kazáncsatlakozás elıtt a fogyasztói vezetékbe jól hozzáférhetı helyen

gázfıcsapot kell beépíteni. - A kazánt szerelhetıségi szempontból úgy kell elhelyezni, hogy minden oldalról

hozzáférhetı legyen. - A csatlakozó gáz-, víz-, főtıvíz- és égéstermék-elvezetı csöveket oldható

kötéssel kell a kazánhoz, ill. bojlerhez kapcsolni. A bojler a víhálózathoz csak a biztonsági szelepen keresztül csatlakoztatható!

- A kazán csak szakcég által jegyzıkönyvileg megfelelınek minısített kéménybe köthetı be. Falazott kémény esetén a kürtıt béléscsıvel kell ellátni.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 70: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

69 -

Üzembe helyezés Az üzembe helyezést az illetékes gázszolgáltató engedélyezi. Az üzembe helyezést a szervizcímjegyzékben szereplı legközelebbi szerviznél kell megrendelni. A kazánt ill. a főtési rendszert üzembe helyezés elıtt tiszta, mechanikai szennyezıdéstıl mentes, megfelelıen lágyított max. 3 nko-os vízzel kell feltölteni úgy, hogy a rendszerben levegı ne maradjon. FONTOS! Elızıleg már használatban lévı főtési rendszereket a kazán rákötése elıtt átmosatással alaposan ki kell tisztítani. Ha a kazán a főtési hálózatból bejutó szennyezıdésektıl másképpen nem védhetı, a visszatérı vízcsatlakozás elıtt a csıvezetékbe iszapleválasztót kell beépíteni! A légtelenítést mindenkor a főtéstervezı utasítása szerint kell elvégezni. (Kazán és bojler esetében is gondos eljárást igényel!) - Az üzembe helyezést végzı szakember, valamint a kazánt üzemeltetı személy a

kazán üzembe helyezésérıl a mellékelt jegyzıkönyvet szabályszerően köteles kitölteni, illetve aláírásával ellátni enélkül a kazánt üzembe helyezni TILOS! Ellenkezı esetben a garanciális kötelezettségek megszőnnek.

A KEZELÉSI UTASÍTÁST A KAZÁNHÁZBAN JÓL LÁTHATÓ HELYEN KI KELL FÜGGESZTENI! A kazánt bekapcsolni, üzembe helyezni csak gázfelhasználási engedély birtokában szabad. - A kazán gáz- és villamos hálózatra kapcsolását, a vezeték szerelését, a

szükséges javításokat csak szakvállalat, illetve szakember végezheti. - Földgáz üzemő kazánnál az égı beszabályozása „H” típusú földgázra gyárilag

megtörtént. - Propán vagy PB-gáz üzemő kazánnál a kombinált gázszelep szabályozó

funkcióját kiiktatva (szabályzó csavar teljes becsavarása) végezhetı el az üzembe helyezés.

A KAZÁN CSAK AZ ADATTÁBLÁN MEGJELÖLT GÁZFAJTÁVAL ÜZEMELTETHETİ! Levegıellátás, szellıztetés A kazánház levegıellátását, szellıztetését a GOMBSZ VII. fejezet 84. és 85. §-nak megfelelıen kell tervezni és kivitelezni, különös figyelemmel az alábbiakra: - A tüzelıberendezés helyiségének légcseréje óránként legalább ötszörös legyen! - Ha a helyiség levegıellátása záró szerkezettel (csappantyú, mozgó zsalu, stb.) ellátott

nyíláson vagy csövön keresztül történik, úgy ezzel a tüzelıberendezés gázellátását reteszelni kell!

- Mesterséges szellıztetésnél a tüzelıberendezés gázellátását reteszelni kell! - A szellızılevegı kimaradása esetén a tüzelıberendezés ne legyen üzemeltethetı. - Mesterséges szellıztetésre csak befúvásos (túlnyomásos) szellıztetés alkalmazható.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 71: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

70 -

Üzemeltetés A kazán üzembe helyezése: - A kazán elıtt lévı gázcsapot kinyitjuk. - A fıkapcsolóval a kazánt áram alá helyezzük (a jelzılámpa zöld fénnyel

világít). - A főtésszabályzó termosztátot a kívánt értékre állítjuk, az automatika kb. 5 sec.

önellenırzés után a gyújtást elindítja a fıégıt az elektromos szikra begyújtja. - A lángır elektróda a lángot érzékeli, a gyújtásvezérlı a gyújtást megszünteti, a

fıégı üzemel. - Sikertelen indítás esetén az automatika a kazán villamos körét reteszeli a

hibajelzı reteszkapcsoló piros fénnyel világít. - Újabb indítást a reteszkapcsoló benyomásával lehet megkísérelni. Több

sikertelen indítási kísérlet után a hiba okát meg kell keresni. A kazán üzeme - Beindítás után a kazán a beállított hımérsékleti értéken a fıégı ki és

bekapcsolásával automatikusan üzemel. - A kazán ionizációs lángırzéső, a láng megszőnése esetén az automatika egy

esetben – kb. 8 sec. idıtartamban – újraindítást kísérel meg, ha ez sikertelen a biztonsági rendszer a kazánt reteszelve leállítja.

- Feszültségkimaradás miatti leállásból a kazán automatikusan újraindul. - A kazán füstgázırrel van ellátva, amely megakadályozza a füstgáz

visszaáramlását a kéménybıl. Ilyen esetben reteszelve megszünteti a fıégı mőködését, az újbóli indítás a retesz kézi oldásával történik.

- Az üzemeltetéssel, használati melegvíz elıállítással kapcsolatos részletes tudnivalók a „készülék üzemmódjai” fejezetben találhatók.

FIGYELEM: A füstgázırt a kazán biztonsági rendszerébıl kiiktatni (villamosan kikötni, érzékelıt a helyérıl eltávolítani, stb.) TILOS! Ismétlıdı kikapcsolások esetén a hibát szakszervizzel el kell háríttatni, aki a javítást vagy cserét követıen köteles mőködésvizsgálatot végezni. Csere esetén csak a gyárival azonos tip. új füstgázır készülék szerelhetı fel. A kazán csak zárt ajtóval üzemeltethetı! A kazán leállítása - A kazán leállítása a fıkapcsolóval történik (zöld jelzılámpa fény kialszik). - Hosszabb üzemszünet esetén a gázfıcsapot is el kell zárni és a készüléket

áramtalanítani kell. - Fagyveszély esetén a berendezést (kazánt és bojlert) le kell vízteleníteni!

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 72: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

71 -

A készülék üzemmódjai A bojlerkazán üzemeltetésére mind nyári, mind téli idıszakban lehetıség nyílik az üzemmód választó kapcsoló segítségével (ktny) 1. Nyári üzemmód: A kapcsoló átváltása után az elıremenı főtési csıvezetékben beépített golyóscsapot zárt állásba kell fordítani. Használati vízelvétel esetén a bojler tároltvíz termosztát (Szth4) üzembehelyezi a bojler főtési kört. Ekkor a kazánon található szabályzótermosztát (Szth3) határozza meg a bojler felfőtésére szolgáló (a csıkígyóban, keringtetett) főtıvíz hımérsékletét. 2. Téli üzemmód: A kapcsoló átváltása elıtt ki kell nyitni az elıremenıcsı vezetékben található golyóscsapot . Ebben az üzemmódban lehetıség nyílik a használati melegvíz valamint a főtési melegvíz termelésére. A használati melegvíz elıállításnak elınykapcsolása van a főtési körrel szemben. A használati melegvíz elıállítás az elıbb említettnek megfelelıen történik a motoros háromjáratú szelep (Msze) valamint keringtetı szivattyú (Sz) segítségével. A határoló termosztát (Szth2) feladata, hogy a szivattyú, a kazánból csak 60 oC-nál magasabb hımérséklető vizet tudjon a rendszerbe kijuttatni. Ezáltal csökken a kondenzáció kialakulásának lehetısége. Ha a kazánban a hımérséklet valamilyen meghibásodás miatt túllépi a beállított értéket, akkor a korlátozó termosztát (Kth) retesze leállítja a készülék mőködését (megszünteti az égı üzemét). Az újraindítást a retesz kézi oldásával és ismételt üzembehelyezéssel lehet elvégezni. FONTOS: A bojler szabályzó termosztát (tárolt vízhım.) max. beállítási értéke 65

oC. A bojler felfőtését szabályzó termosztát gyárilag . 80 oC –ra van beállítva. Ez az érték szakember által korrigálható, de az alacsonyabb hıfokú beállításnál a bojler felfőtése hosszadalmas, emiatt a főtés huzamosabb ideig szünetelhet. Ha a szabályzót 80 oC felé állítja, úgy a rendszer hıtehetetlensége miatt hıtúlfutás következhet be és a hımérséklet korlátozó visszatérıen reteszelve leállítja a kazánt.

A gyári bekötés szerint a keringtetı szivattyú folyamatosan mőködik. A kielégítıbb főtésszabályozás és energiatakarékos üzemelés céljából javasoljuk a szobatermosztátos vezérlés alkalmazását. A szobatermosztátot az elektromos kapcsolási vázlat szerint a sorkapocs 4 és 5 pontján az áthidaló vezeték helyére kell bekötni.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 73: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

72 -

Karbantartás – javítás (KAZÁN) - A kazán szakszerő beállítása és üzemeltetése mellett a hıcserélı és a gázégı

évenkénti ellenırzésén, és ha szükséges, tisztításán kívül más karbantartást nem igényel. Célszerő azonban a kazán víztér vegyszeres tisztítását legalább 5 évente szakemberrel elvégeztetni.

Tisztítási folyamat: - Tisztítást csak zárt gázcsapállással és áramtalanított állapotban szabad végezni! - A kazán fedelét a rögzítıcsavarok oldása után leemeljük. A szigetelés, valamint

a belsı deflektor rögzítıcsavarjainak eltávolítása után óvatosan leemeljük a belsı deflektort, ügyelve az alatta lévı tömítızsinór épségére.

- A gázégıt a kombinált szelephez csatlakozó flansni megoldása és az égıt rögzítı csavaranyák levétele után kihúzzuk a kazán alól.

- A hıcserélı égéstermék járatait és a gázégıt kitisztítjuk. - Ezután az összeszerelést a szétszereléssel fordított sorrendben végezzük, ügyelve

a gázcsatlakozások tömörségére. A gázoldali tömítéseket minden szétszerelés után azonos minıségő (pentánálló gumi vagy szilikon) újra kell cserélni!

A kazán javítását és karbantartását csak szakember végezheti!

Figyelem! - A főtési rendszer feltöltésére és utántöltésére csak tiszta, legalább 3 nko-ra

lágyított víz használható. - Utántöltést csak a kazán kikapcsolt, lehőlt állapotában szabad végezni. - Olvassa el figyelmesen a „Készülék üzemmódjai” c. fejezetet, mert a szabályzó

termosztátok helytelen beállítása a berendezés mőködésében zavarokat okozhat. - A kazánt évente legalább egy alkalommal szakszervizzel meg kell vizsgáltatni és

szükség szerint karbantartani (csak a gépkönyvben megjelölt szerviz végezheti). A felülvizsgálatot és karbantartást a túloldali vizsgálati szelvényeken dokumentálni kell.

- A kazán padlófőtésre csak külön kiegészítı szerelvényekkel (három vagy

négyutú keverıszelep, hıcserélı) alkalmazható. A tervezést bízza épületgépész szakemberre!

- A kazán szobatermosztátos vezérlésre történı bekötését jótállási idın belül csak

a gépkönyvben megjelölt szervizcégek végezhetik.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 74: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

73 -

A bojler felépítése A bojler tartálya henger alakú, acéllemezbıl készült a tartály belsejébe beépített főtı csıspirállal. A tartály belsı felülete és a csıspirál zománcozott, külsı felületén a tökéletes hıszigetelést CFC mentes poliuretán hab biztosítja. A főtési, hálózati víz és hmv. csatlakozások, cirkulációs csatlakozó és töltı – ürítı csonk a fekvı elrendezéső tartály két végén találhatók. Az elülsı tartályfenéken van kialakítva a csavarokkal rögzített tisztítódekni, amely egyben a magnézium anód, továbbá a tároltvíz termosztát és hımérı érzékelık befogadására szolgáló merülıhüvely szerelılapja is. A tartály felületvédelme A tartály felületét a legmodernebb eljárással, szigorú technológiával felvitt üvegzománc védi. Az esetleges sérülések és a víz minıségétıl függı behatások ellen anódos védelem került beépítésre. A magnézium ötvözetbıl készült anód automatikus elektrolitikus hatásával megakadályozza a korróziót, miközben az anód elporlik. Ennek ellenırzését 2 évente szakemberrel el kell végeztetni és ha elhasználódott ki kell cserélni. Cserére bármelyik méretben megfelelı, szaküzletben megvásárolható villanybojlerhez használatos magnézium anód alkalmazható. (Ezt a garancia nem foglalja magában, mert környezet függı, de az ellenırzés a garanciavállalás feltétele!) Vízvezetéki szerelvényezés A vízvezetéki hálózatot villanybojlerekhez használatos ½”-os biztonsági szelepen keresztül az 5 sz.kék, a hmv. hálózatot a 3 sz. piros jelzéső ½”-os menetes csonkhoz kell csatlakoztatni. Amennyiben a vízhálózatban a nyomás – akár csak átmenetileg is 0,6 Mpa fölé emelkedhet, akkor nyomáscsökkentı alkalmazása szükséges. (nem tartozék.) Javasoljuk mérımőszer alkalmazását. A biztonsági szelepbıl elfolyó víz által okozott kárért a gyártó nem vállalja a felelısséget. A bojlert tilos a biztonsági szelep nélkül a hálózatra kötni. A biztonsági szelepet az elıírás szerint kell csatlakoztatni. A vízvezeték hálózat és a főtési csövek csatlakoztatása a kazán, ill. a bojler üzembehelyezhetı. A SZERELÉSI MUNKÁT CSAK SZAKEMBER VÉGEZHETI! Az üzembe helyezés menete Nyissa ki a hideg oldali elzáró szelepet és a keverı csaptelep meleg oldalát. Ezzel a víz beáramlás megkezdıdik. Ha a víz megjelent a csapnál, akkor a feltöltés befejezıdött. Minden melegcsap megnyitásával a levegıt a csıbıl ki kell ereszteni, (új építkezésnél a csıbıl és a bojlerbıl kissé szennyezett víz jöhet rövid ideig) ezután minden csapot zárjunk el. Állítsa a bojler termosztátot a kívánt hımérsékletre, ezzel a berendezés felfőtésre kész állapotban van. Miközben a víz melegszik a biztonsági szelep elfolyó csövén csöpögés jelentkezhet, ami normális jelenség. Főtés oldali üzembe helyezés után a főtési rendszert utána kell tölteni és légteleníteni kell. (kb. 5 liter)

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 75: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

74 -

A biztonsági szelep A biztonsági szelep védi a berendezést a meg nem engedett nyomástól és ellátja a visszacsapó szelep szerepét. Az elıírások szerint ez akadályozza meg, hogy a forró víz a hidegvíz hálózatba visszaáramoljon. A biztonsági szelepet hosszabb leállítás (5 nap) után de legalább havonta ellenırizni kell. Ekkor a tekerı karját kattanásig jobbra kell forgatni. Eközben egy kis víz folyik ki a csövön. Ha nem folyik ki víz, vagy nem zár el a szelep ki kell cserélni. Ennek oka csak vízkı lehet, ezért ez csak az elsı beüzemelés esetén cserélhetı garanciálisan. A bojler tisztítása és a vízkı eltávolítása Üzemeltessük a bojlert minél alacsonyabb hıfokon, mert ez csökkenti a vízkı kiválást. A főtıcsı falára rakódó vízkı rontja a hıátadást ezáltal hıveszteség keletkezik és a felfőtés ideje megnyúlik. Ennek észlelésekor a vízkı eltávolítása feltétlenül szükséges! Az érzékelı, szabályozó egységeken és a csıspirál felületén lerakódott vízkövet legalább 2 évenként le kell tisztítani. (nem garanciális munka) Tisztítás céljára tilos savat használni. Kapcsolja ki az elektromos oldalt, lehetıleg a biztosítéknál. Eressze le a vizet a lent leírtak alapján. Szerelje le a tisztító deknit. A tároló belsı terét meg lehet tisztítani az üledéktıl, az elektromos szerelvények védıcsöveit és a csıspirált pedig a vízkıtıl. Ellenırizze az anód hosszát, kb. 70 %-os elhasználódásnál (az eredeti hossz: 300 mm) ki kell cserélni az anódot. A SZERELÉSI MUNKÁT CSAK SZAKEMBER VÉGEZHETI! A tartály leürítése Téli leállítás, fagyveszély vagy javítás miatt elıfordulhat, hogy a bojlerbıl a vizet le kell engedni. A kazánt és a bojlert áramtalanítani kell a villamos csatlakozó dugvilla kihúzásával. Várja meg ameddig a víz kellıen lehől, vagy főtés nélkül engedjen ki meleg vizet egy csapon keresztül. Igy hideg víz kerül a tartályba. Zárja el a hideg ági vízszelepet a kombinált biztonsági szelep karját fordítsa ürítési helyzetbe. Figyelem: Ne felejtse el a következı feltöltés elıtt a kombinált biztonsági szelep karját normál helyzetbe forgatni. Javasoljuk egy nagy átmérıjő gumicsı csatlakoztatását (nem tartozék), hogy a kifolyó víz ne okozzon kárt. Nyissa ki a melegvíz csapot, hogy a levegı a tartályba áramolhasson. A zománcozott tartály leeresztett állapotban sem károsodik. Egyéb fontos tudnivalók! Más gázfajtára történı átalakítás A kazánt egyik gázfajtáról a másikra a fúvókák (fıégı, ırlángégı) és égıcsövek cseréjével lehet átalakítani a gépkönyv mőszaki táblázatában megadott fúvóka méretekkel, illetve utasítás szerint. AZ ÁTALAKÍTÁST CSAK MIN İSÍTETT SZAKEMBER VÉGEZHETI! A beállító szerv zárókupakját a beszabályozás után rögzíteni és pecsételni kell, az átalakítást a gépkönyv címoldalán dokumentálni kell!

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 76: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

75 -

HİTERM HERCULES 105 120 140 155 175 190

ÖNTÖTTVAS GÁZKAZÁNOK

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 77: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

76 -

Általános ismertetés A HİTERM HERCULES gázkazánok keringtetı szivattyús, melegvizes központi főtésre alkalmas berendezések. Üzemelésük automatikus és teljesen biztonságos. A kazánokba keringtetı szivattyú gyárilag nincs beépítve, de a kazán csak szivattyús rendszerben üzemeltethetı! Hatásfokuk kiemelkedıen jó, használatuk, kezelésük különösebb szakértelmet nem igényel. A kazántest öntöttvas elemekbıl készül, a burkolat hajlított acéllemezbıl, porszórással festett kivitelben. A szerelvények kezelésére a burkolat eleje kibillenthetı ajtóval van szerelve. A kazán beépített deflektorral van ellátva. A kazántest és deflektor teljes felületén hıszigetelt, ezért sugárzási hıvesztesége minimális. A kazán „H” és „S” típusú földgáz, valamint PB-gáz eltüzelésére alkalmas. Az égı teljesítménye a gáz főtıértékének megfelelıen a kombinált szelepen beállítható. Gázüzem váltást földgázról PB - gázra a fıégı és gyújtóégı fúvókák cseréjével lehet eszközölni. Minıségtanúsítás: A 2/1984. (III.10.) BKM-IpM rendelet értelmében – mint gyártó – a mőszaki adatok valódiságát tanúsítjuk.

Megfelelıségi nyilatkozat: A termék megfelel a 90/396 CEE irányelvnek, ezenkívül teljesíti a 87/308/CEE követelményeit.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

HİTERM HERCULES TÍPUSÚ ÖNTÖTTVAS GÁZKAZÁN melegvizes központi főtésre

Page 78: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

77 -

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 79: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

78 -

Mőszaki adatok: Típus: HİTERM HERCULES HİTERM HERCULES 105 120 140 155 175 190 Öntöttvas tagok száma db. 7 8 9 10 11 12 Névleges hıteljesítmény kW 90 115 138 155 173 190 Névleges hıbevitel kW 104 129 152 171 190 209 Égéstermék hımérséklet (fent) ºC 130 - 135 Max / Min főtési hımérséklet ºC/ºC 80 / 40 Főthetı légtér ( 50 W / m³ ) m ³ 2100 2400 2800 3100 3500 3800 Hatásfok % 88 – 89/ *

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 80: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

79 -

Csatlakozó méretek: Elıremenı főtıvíz zoll 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Visszatérı főtıvíz zoll 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Gáz zoll 1 1 1 1 5/4 5/4 Égéstermék elvezetı ∅ mm 220 250 250 300 300 300 Gázfogyasztás (max) H gáz m3/h

11 13,5 15,8 18,1 20,1 22,2

S gáz m3/h

12,8 15,1 17,8 21 23,4 25,8

B/P gáz kg/h 8,2 10,2 12,0 13,30 14,76 16,30 Csatlakozó gáznyomás H/S gáz mbar 25 B/P gáz mbar 30 Legnagyobb víznyomás max. bar 4 Huzatszükséglet mbar

0,05 – 0,10

Vízoldali ellenállás (∆t 20 ºC) mbar

4,8 5,8 6,8 7,3 8,2 8,7

Elektromos táphálózat 230V / 50Hz Elektr. teljesítményfelvétel max W 32 44 Lángırzés Ionizációs Fúvóka: H gáz db/∅ mm 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 S gáz db/∅ mm 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 B/P gáz db/∅ mm 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 *Fúvóka nyomás mbar: H gáz

11,8 (13,4)

12,7 (14)

13,6 (14,6)

13,6 (14,3)

14 (14,3)

14,2 (14,3)

S gáz 12,3 (13,5)

13,0 (14,2)

13,9 (14,6)

13 (14,3)

13 (14,3)

13 (14,3)

B/P gáz 29 (29)

28,7 (29)

28,3 (29)

30 (30)

30 (30)

30 (30)

Kategória II.2 HS3 B/P ; II.2 H3 B/P NOx osztály 1 Hatásfok osztály * * * * * * Átalakítás más gázfajtára Fúvóka cserével a táblázatban megadott fúvóka méretekkel Súly víz nélkül kg 345 390 440 500 560 625

* Fúvókanyomás: az alapadat Worgas égıcsıre vonatkozik, a zárójelben lévı nyomásérték Meteor P55/17 típusú égıcsınél használatosak.

Szerelvények:

Szerelvény Gyártó Típus WORGAS P10x35, P00-2370 27/05 Gázégı METEOR P55/17

DUNGS BM 762 012 Gázarmatúra HONEYWELL VR 4601 CB

HONEYWELL S 4560B 1048 Vezérlı automatika HONEYWELL S 4564BF

MMG MMG 6271-0-103-2 Vízhımérséklet szabályzó TG TG 200

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 81: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

80 -

IMIT IMIT TR 2

TG TG 400 Vízhımérséklet korlátozó IMIT IMIT LS 1

Füstgázır TG TG 400

HİTERM HERCULES Körvonalrajz

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 82: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

81 -

Befoglaló és csatlakozó méretek: Jelmagyarázat:

g - gáz Hv - főtıköri visszatérı He - főtıköri elıremenı

Elektromos berendezés ismertetése

Villamos bekötés (Csak minısített szakember végezheti):

Jelmagyarázat L – fázisvezetı N – nullvezetı PE – védıvezetı GSZ – gázszelep I. és II. DUNGS BM762 012 vagy HONEYWELL VR 4601 CB SK – sorkapocs JK – villamos fıkapcsoló SZt – vízhımérséklet szabályozó termosztát TG 200 vagy MMG 5271-0-103-2 Kt – vizhımérséklet korlátozó termosztát TG 400 vagy IMIT LS1 Nyr – hibajelzı reteszkapcsoló VP – vezérlı automatika HONEYWELL S4560B 1048 B – biztosíték 2A IL – ionizációs lángırelektróda Gy – gyújtóelektróda

P - gyújtóégı

Hıterm HERCULES

A mm

B mm

C Mm

D mm

∅∅∅∅e zoll

∅∅∅∅v zoll

∅∅∅∅g zoll

H mm

He mm

Hg mm

Hv mm

∅∅∅∅k mm

105 810 750 995 920 2½ 2½ 1” 1195 730 880 295 220

120 915 750 995 920 2½ 2½ 1” 1195 730 880 295 250

140 1020 750 995 920 2½ 2½ 1” 1195 730 880 295 250

155 1125 750 995 920 2½ 2½ 1” 1195 730 880 295 300

175 1230 750 995 920 2½ 2½ 5/4” 1195 730 880 295 300

190 1335 750 995 920 2½ 2½ 5/4” 1195 730 880 295 300

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 83: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

82 -

A kazán villamos szerelvényei 230 V –os hálózati feszültséggel mőködnek és a villamos kapcsolási vázlatnak megfelelıen vannak szerelve. A kazánt a vezérlıpanelen rögzített sorkapocs 1,2,3 pontjain keresztül fázishelyesen kell a villamos hálózathoz csatlakoztatni, ill. a védıvezetıt a panel jelölt pontján rögzíteni. A tápkábel legalább 0,75 mm² keresztmetszető (3x0,75 –ös) kettıs szigeteléső szabványos háromeres kábel lehet, melyet a villamos szerelıdoboz bemeneti nyílásában (jobbos vagy balos) mőanyag szorítóbilinccsel rögzíteni kell. A vezetéket úgy kell elıkészíteni, hogy a védıvezeték a fázis és nulla vezetéknél hosszabb legyen azért, hogy kicsúszásnál a védıvezetı bontson utoljára. Figyelem! A vezérlı automatika fázisérzékeny, helytelen polaritás esetén a kazán vezérlésében üzemzavar keletkezik ( elektromos rendszer reteszelıdik, hibajelzı kapcsoló piros fénnyel világít). Ellenırízze a fázishelyes bekötést, a hibajelzı kapcsolóval törölje a hibajelet. Mőködés: A kazán a villamos fıkapcsoló bekapcsolása és a hımérséklet szabályozó termosztát beállítása után automatikusan mőködni kezd, majd a beállított vízhıfok elérésekor leáll, majd automatikusan újraindul. A lángırzés ionizációs, az ırláng megszőnése esetén a vezérlı automatika egyszeri újraindítást kísérel meg, ha ez sikertelen, a biztonsági rendszer a kazán villamos körét reteszeli. A reteszelés a hibajelzı kapcsolóval feloldható. Feszültségkimaradásból a kazán automatikusan újraindul. Érintésvédelem: A kazánt csak védıvezetıvel ellátott hálózathoz szabad csatlakoztatni! Az érintésvédelem feleljen meg az MSZ 2364 elıírásainak. A kazán I. érintésvédelmi osztályú, IP 20 védettségő. Szerelési és beépítési utasítás A kazán beszerelését csak jóváhagyott terv alapján, erre jogosult szakember vagy szakvállalat végezheti. A kazán betervezésénél és a kivitelezésnél maradéktalanul be kell tartani a „Csatlakozó Vezetékek és Fogyasztói Berendezések Létesítési és Üzemeltetési Mőszaki Biztonsági Szabályzatát (IV. fejezet: A Gázfogyasztó Készülékek elhelyezésének tervezési követelményei) és a gyártó egyéb elıírásait. Alapozás: a kazán részére külön alapot készíteni nem kell, bármilyen hidegburkolat (beton, mozaik, stb.) megfelel, amely vízszintes és sima és a kazánt statikailag elbírja. GYÚLÉKONY ALAPON A KAZÁNT FEÁLLÍTANI, ILLETVE ÜZEME LTETNI TILOS! TILOS a kazánnal azonos helyiségben egyidejőleg szellıztetı berendezéseket, kéményeket, kandallókat vagy hasonló létesítményeket üzemeltetni! Hasadó – nyíló felület: A 140 kW egység vagy (egy helyiségben) legalább 1400 kW együttes hıterheléső gázfogyasztó berendezések helyiségében – ha a fajlagos légterhelés 1100 W/m³ felett van – hasadó – nyíló felületet kell létesíteni. Ha ez nem lehetséges akkor

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 84: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

83 -

gázkoncentráció érzékelı és beavatkozó készüléket és azzal vezérelt vész szellızı berendezést kell alkalmazni (fent hivatkozott szabályzat 3.5.2 pontja szerint).

Elhelyezés, csatlakozások: • A kazánt a helyiség padozatába süllyeszteni csak a fıégı kiszerelhetıségének és

levegıellátásának biztosítása mellett szabad. PB-gáz üzemő kazánt padlószint alá, illetve a terepszint alatti helyiségbe TILOS beépíteni!

• A kazánt csak szabványos gázcsıvel szabad a gázvezetékhez csatlakoztatni. • A csatlakozásnak meg kell felelni az érvényben lévı gázszabályzat elıírásainak

(tömörségi követelmény, nyomáspróba MSZ EN 12007-1:2000 szerint.) • Csatlakozás elıtt a gázvezetéket alaposan ki kell tisztítani. A csıvezeték

kifúvásához csak semleges, nem éghetı és az égést nem tápláló gáz (pl.: CO2, N2 ) használható fel.

OXIGÉNNEL A KIFÚVATÁS SZIGORÚAN TILOS! • A kazáncsatlakozás elıtt a fogyasztói vezetékbe jól hozzáférhetı helyen gáz

fıcsapot kell beépíteni. • A kazánt szerelhetıségi szempontból úgy kell elhelyezni, hogy minden oldalról

hozzáférhetı legyen. • A csatlakozó gáz-, főtıvíz- és égéstermék-elvezetı csöveket oldható kötéssel

kell a kazánhoz kapcsolni. • A kazán csak szakcég által jegyzıkönyvileg megfelelınek minısített kéménybe

köthetı be. Falazott kémény esetén célszerő a kürtıt béléscsıvel ellátni. • A kazán iszapszennyezıdésének megelızésére a kazán elé iszapleválasztó

készüléket kell beépíteni.

Füstgázır készülék szerelése: A kazán gyárilag beépített füstgázır készülékkel van ellátva, amely elvégzi a fıégı biztonsági kikapcsolását, ha a huzatmegszakítónál megengedhetetlen mértékő égéstermék kiáramlás történik (részletes leírás a „Kazán üzeme” c. fejezetben). A füstgázır készülék a kazán mőszerdobozában van beszerelve és villamosan bekötve, érzékelıje a huzatmegszakítóban gyárilag van beszerelve, utólagos szerelést nem kell végezni. FIGYELEM! A füstgázırt a kazán biztonsági rendszerébıl kiiktatni (villamosan kikötni, érzékelıt a helyérıl eltávolítani, stb.) szigorúan TILOS! Az érzékelıelem helyi szerelése vagy a készülék cseréjét követıen a szerelést végzı szakember köteles mőködésvizsgálatot végezni ( a készüléknek a füstcsı teljes keresztmetszetének letakarása esetén 2 percen belül mőködésbe kell lépni). Csere esetén csak a gyárival azonos típusú új füstgázır készülék szerelhetı fel. Zárt tágulási tartály szerelése: A kazánon zárt tágulási tartály és szerelvényei felszereléséhez szükséges csatlakozások nincsenek kialakítva, ezért azokat a kazán mőszaki adatainak figyelembevételével a kazánon kívül lehet felszerelni a tartályok szerelési elıírásainak betartásával.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 85: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

84 -

Keringtetı szivattyú szerelése: A HERCULES kazánok bármely típusa csak keringtetı szivattyúval üzemeltethetı! A külsı csırendszerbe beépített szivattyú szerelési irányelvei:

� A keringtetı szivattyút közvetlenül a kazán után az elıremenı csıvezetékbe javasoljuk beépíteni.

� Amennyiben a szivattyút a visszatérı csıvezetékbe szerelik, a tágulási tartály vezetéke a szivattyú szívócsonkjánál csatlakozzon a csırendszerhez.

� A tágulási tartály és a kazán között zárószelvény nem lehet! A megfelelı keringtetı szivattyú és a tágulási tartály megválasztása a tervezı feladata. Más gázfajtára történı átalakítás: A kazánt egyik gázfajtáról a másikra a fúvókák (fıégı, ırlángégı) cseréjével lehet átalakítani a gépkönyv mőszaki táblázatában megadott fúvóka méretekkel, illetve utasítás szerint. AZ ÁTALAKÍTÁST CSAK MIN İSÍTETT SZAKEMBER VÉGEZHETI! A beállító szerv zárókupakját a beszabályozás után rögzíteni és pecsételni kell, az átalakítást a gépkönyv címoldalán dokumentálni kell! Figyelem: B/P gázra történı átalakításnál a kombinált szelepek nyomásszabályzó funkióját ki kell iktatni: HONEYWELL szelepek esetén: a szabályzócsavart ütközésig be kell csavarni. DUNGS szelep esetén: az átállítótagot át kell fordítani. Tőzvédelem: A kazánt úgy kell elhelyezni, hogy a könnyen éghetı anyagoktól való legkisebb távolsága minden oldalról 1 m lehet! A gázkazán helyisége általában „D” tőzveszélyességi osztályba tartozik, az elhelyzés mőszaki követelményeit a 2/2002.(I.23.) BM rendelet tartalmazza.

Üzembe helyezés: Az üzembe helyezést az illetékes gázszolgáltató engedélyezi. Az üzembe helyezést a szervizcímjegyzékben szereplı legközelebbi szerviznél kell megrendelni. A kazánt ill. a főtési rendszert üzembe helyezés elıtt tiszta, mechanikai szennyezıdéstıl mentes, megfelelıen lágyított max. 3 nko-os vízzel kell feltölteni úgy, hogy a rendszerben levegı ne maradjon. FONTOS! Elızıleg már használatban lévı főtési rendszereket a kazán rákötése elıtt átmosatással alaposan ki kell tisztítani. A légtelenítést mindenkor a főtéstervezı utasítása szerint kell elvégezni. Az üzembe helyezést végzı szakember, valamint a kazánt üzemeltetı személy a kazán üzembe helyezésérıl a mellékelt jegyzıkönyvet szabályszerően köteles kitölteni. Az Üzembehelyezési jegyzıkönyv szabályszerő kitöltése , illetve aláírásokkal való ellátása nélkül a kazánt üzembe helyezni TILOS! Ellenkezı esetben a garanciális kötelezettségek megszőnnek. A KEZELÉSI UTASÍTÁST A KAZÁNHÁZBAN JÓL LÁTHATÓ HELYEN KI KELL FÜGGESZTENI!

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 86: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

85 -

A kazánt bekapcsolni, üzembe helyezni csak gázfelhasználási engedély birtokában szabad. A kazán gáz- és villamos hálózatra kapcsolását, a vezeték szerelését, a szükséges javításokat csak szakvállalat, illetve szakember végezheti. A kazán beszabályozása a csomagolódobozon, ill. a kazánon található címkén jelölt gázfajtára gyárilag megtörténik. A KAZÁN CSAK AZ ADATTÁBLÁN MEGJELÖLT GÁZFAJTÁVAL ÜZEMELTETHETİ, A GÉPKÖNYVBEN MEGADOTT BESZABÁLYOZÁSI ÉRTÉKEKKEL! Levegıellátás, szellıztetés, égéstermék elvezetés: A kazán levegıellátását, a kazánház szellızését és az égéstermék elvezetést a Fogyasztói Berendezések Létesítési és Üzemeltetési Mőszaki Biztonsági Szabályzata IV. fejezet elıírásai szerint kell tervezni és kivitelezni, különös figyelemmel az alábbiakra:

� A kazán 8 m³ -nél kisebb térfogatú helyiségbe nem telepíthetı! � Biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból gondoskodni kell a

szükséges égési levegı és a huzatmegszakítón keresztül a helyiségbıl kiáramló levegı pótlásáról.

� Ha az épületben elszívó szellızés létesül, az nem csökkentheti a kazán égéstermék elvezetı berendezésének huzatát.

� Mesterséges szellıztetésnél biztosítani kell a kazán és a szellıztetı berendezés reteszelt üzemét.

� A kazán égéstermékét minden esetben a szabadba, a tetıhéjazat fölé kell kivezetni.

� Égéstermék elvezetésre betervezni ill. beépíteni csak minısített elvezetı szerkezetet szabad.

� Az égéstermék elvezetı feleljen meg az MSZ EN 1443 szabvány elıírásainak.

� Az égéstermék elvezetı berendezés könnyen átjárható, tisztítható és megfelelı tömörségő, rögzítettségő legyen.

A kazán begyújtása:

- A kazán elıtt lévı gázcsapot kinyitjuk. - A fıkapcsolóval a kazánt áram alá helyezzük (a jelzılámpa zöld fénnyel

világít). - A hımérséklet szabályzó termosztát gombját a kívánt értékre állítjuk, az

automatika kb. 5 sec. múlva a gyújtási programot elindítja, a nagyfeszültségő szikra a gyújtóégıt begyújtja

- Ha a gyújtás sikertelen (pl. a gyújtóégın kiáramló gáz nem gyullad be, így az ionizációs elektróda a lángot nem érzékeli) a vezérlı automatika a kazán villamos körét reteszeli (reteszkapcsoló jelzılámpa piros fénnyel világít).

- Az indítást a reteszgomb benyomásával lehet ismételni (benyomás után a piros jelzıfény kialszik). A gyújtóláng megléte esetén a vezérlı parancsot ad a fıégı begyújtására.

- Két - háromszori sikertelen indítási kísérlet után a hiba okát meg kell keresni.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 87: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

86 -

A kazán üzeme: - A fıégı begyújtása után a kazán a beállított hımérsékleti értéken a fıégı ki és

bekapcsolásával automatikusan üzemel. - A kazánban lévı víz hımérséklete 30 és 85 ºC között szabályozható, de a füstgáz

kondenzáció megelızése, ill. mérséklése céljából az üzemelési módot úgy kell megválasztani, hogy az elıremenı víz hımérséklete 55-60 ºC alá ne kerüljön.

- A kazán ionizációs lángırzéső, a láng megszőnése esetén az automatika egy esetben – kb. 8 sec. idıtartamban – újraindítást kísérel meg, ha ez sikertelen a biztonsági rendszer a kazánt reteszelve leállítja.

Figyelem! A kazán biztonsági vízhımérséklet korlátozó és füstgázır készülékkel van ellátva, melyek a víz túlmelegedése, ill. az égéstermék megengedhetetlen mértékő visszaáramlása esetén a gyújtó és fıégı gázellátását blokkolják. Az újbóli üzembe helyezést a biztonsági reteszek kézi feloldásával lehet elvégezni (reteszgombok benyomása a 15 old. 1 ábra szerint). Ismétlıdı kikapcsolások vagy sikertelen indítási kísérletek esetén hívjon szakembert a hiba elhárításához! A kazán leállítása: A kazán leállítása a fıkapcsoló kikapcsolásával történik (zöld jelzıfény kialszik). Hosszabb üzemszünet esetén a gázcsapot is el kell zárni, a berendezést áramtalanítani, fagyveszély esetén vízteleníteni kell! Figyelem! A kémlelınyílás környezetének a kazán mőködése közbeni érintése égési sérülést okozhat. A kezeléshez, megfogáshoz használjon segédeszközt (pl. fogó).

Kombinált szelepek beszabályozása

1. DUNGS BM 762 012

A BM 762 egy biztonsági egység, ezért beállítását csak szakképzett személy végezheti.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 88: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

87 -

Szelepfunkciók: 1. Startgáz beállítás:

- A startgáz mennyiségét (csavarhúzóval) úgy kell beállítani, hogy a fıégı begyújtása egyenletes, kilobbanásmentes legyen. A startgáz mennyisége a beállítócsavarnak az óramutató járásával megegyezı irányú forgatásával csökken, ellentétes irányban nı.

2. Átállítás PB gáz üzemre:

- Az „A” ábra szerinti állítótag megfordításával történik (állítótag helyzete nyomásszabályzó üzem esetén).

- Az eltávolított zárócsavar alól az állítótagot ki kell emelni, majd megfordítva ( „B” ábra ) visszahelyezni és a zárócsavart visszacsavarni.

3. Fıgázáram beállítása: - A zárócsavart el kell távolítani, így a beállítócsavar elérhetı. - A szelep kimeneti nyomásmérı csonkjára nyomásmérıt kell csatlakoztatni. - A gázszelepet (fıégıt) mőködtetve az égınyomást, ill. az átfolyó

gázmennyiséget az elıírt értékre be kell szabályozni. - Az átáramló gázmennyiség a beállító csavarnak az óramutató járásával

megegyezı irányú forgatásával nı, ellentétes irányú forgatásával csökken. - A beszabályozás után a zárócsavart vissza kell helyezni.

2. HONEYWELL VR 4601

A VR 4601 egy biztonsági egység, ezért beállítását csak szakképzett személy végezheti. Szelepfunkciók:

1. Automatikus startgáz beállítás (lassú nyitás) 2. Átállítás PB gáz üzemre:

- A szeleptest tetején található „C” jelzéső csavart (adaptert) az óramutató járásával megegyezı irányban ütközésig be kell csavarni.

3. Fıgázáram beállítása: - Az „N” jelő zárócsavart el kell távolítani, így a beállítócsavar elérhetı.

Page 89: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

88 -

- A szelep „F” jelő kimeneti nyomásmérı csonkjára nyomásmérıt kell csatlakoztatni.

- A gázszelepet (fıégıt) mőködtetve az égınyomást, ill. az átfolyó gázmennyiséget az elıírt értékre be kell szabályozni.

- Az átáramló gázmennyiség a beállító csavarnak az óramutató járásával megegyezı irányú forgatásával nı, ellentétes irányú forgatásával csökken.

- A beszabályozás után a zárócsavart vissza kell helyezni. Figyelem: Az átállítást, beszabályozást csak akkor kell elvégezni, ha a kazánt nem a gyártó cég által megadott gázfajtára kívánják alkalmazni. Vezérlıpanel berendezés: Karbantartás – javítás: A kazán hatékony és biztonságos mőködése érdekében ajánlatos az évenkénti átvizsgálást és karbantartást a márkaszervíz szakemberével elvégeztetni. Elsısorban az üzembehelyezı cég szakemberét célszerő a munkával megbízni, éves szerzıdés keretében. Különösen ajánlott a következı ellenırzések elvégzése:

- Kazántest tőztér – égéstermék járatok - Gyújtóégı, fıégı - Égéstermék elvezetı csı - Főtırendszer feltöltöttsége, légtelenítése, zárt rendszer nyomása, víztömörsége - Szőrı, iszapleválasztó készülékek ellenırzése - Gázterhelés ellenırzés - Levegınyílások, szellızırendszer - A kazán mőködésének általános ellenırzése, mőszeres mérés

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 90: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

89 -

A kazán és égırendszer tisztítása: Bármilyen javítást és karbantartást megelızıen a kazánt az elektromos és gázhálózatról le kell kapcsolni.

- A kazán burkolat tetıt a rögzítı csavarok oldása után leemeljük. A szigetelés, valamint a belsı deflektor rögzítı csavarjainak eltávolítása után óvatosan leemeljük a belsı deflektort ügyelve az alatta lévı tömítı zsinór épségére.

- A gázégıt a kombinált szelephez csatlakozó hollanderek megoldása és az égıt rögzítı csavarok eltávolítása után kihúzzuk a kazán alól.

- A hıcserélı égéstermék járatait és a gázégıt kitisztítjuk (célszerő sőrített levegıt használni).

- Ezután az összeszerelést a szétszereléssel fordított sorrendben végezzük, ügyelve a gázszerelvény tömörségére.

A kazán javítását és karbantartását csak minısített szakember végezheti!

FIGYELEM! A kazánt a meglévı, már használatban lévı főtési hálózatra csak a radiátorok és a csırendszer alapos átmosása után szabad felszerelni. HA A KAZÁN A FŐTÉSI HÁLÓZATBÓL BEJUTÓ SZENNYEZİDÉSEKTİL MÁSKÉPPEN NEM VÉDHETİ, A VISSZATÉRİ VÍZCSATLAKOZÁS ELİTT A CSİVEZETÉKBE ISZAPLEVÁLASZTÓT KELL BEÉPÍTENI! A főtési rendszer feltöltésére és utántöltésére csak tiszta, legalább 3 nko-ra lágyított víz használható. Utántöltést csak a kazán kikapcsolt, lehőlt állapotában szabad végezni.

- A kazánt évente legalább egy alkalommal szakszervizzel felül kell vizsgáltatni (csak a gépkönyvben megjelölt szerviz végezheti). A felülvizsgálatot a túloldali vizsgálati szelvényeken dokumentálni kell.

- A kazán padlófőtésre csak külön kiegészítı szerelvényekkel (három vagy négyutú keverıszelep, hıcserélı) alkalmazható. A tervezést bízza épületgépész szakemberre!

Fontos üzemeltetési tudnivalók: A jogszabály (2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról 22.§. 7 bek.) értelmében a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása a használó felelıssége. Ennek megfelelıen köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség szerinti csréjérıl és a legalább 5 évenkénti mőszaki biztonsági felülvizsgálatáról. A felülvizsgálatot MBH. által minısített, jogosult szakember végezheti. - A kazánok idıszakos felügyeletet igénylı tüzelıberendezések,

felügyeletét csak olyan 18. évét betöltött személy láthatja el, akit a kazánok kezelésére igazolhatóan kioktattak.

- A kezelı nevét és tartózkodási helyét a kazánház ajtajára ki kell írni. - Az üzemeltetésrıl naplót kell vezetni, amely tartalmazza az üzemeltetési

adatokat, észrevételeket, karbantartásokat, stb. - A kazánokat évenként üzemi vizsgálat alá kell vonni, melynek

eredményét vizsgálati bizonylatban kell rögzíteni (erre jogosult cég intézheti, végezheti).

!

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 91: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

90 -

A KEZELÉSI UTASÍTÁSBAN FOGLALTAKAT BÁRMELY TELJESÍTMÉNYKATEGÓRIÁBAN BE KELL TARTANI! BÁRMILYEN HIBA ÉSZLELÉSE ESETÉN A GÁZFİCSAPOT EL KELL ZÁRNI, A KÉSZÜLÉKET ÁRAMTALANÍTANI KELL ÉS A HIBÁT BE KELL JELENTENI A LEGKÖZELEBBI SZERVIZ CÉGNEK. A KAZÁNOK GÁZ – ÉS VILLAMOS SZERELVÉNYEINEK SZERELÉSÉT, JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT CSAK ERRE JOGOSULT MINİSÍTETT SZAKEMBER VÉGEZHETI!

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.

Page 92: HİTERM KAZÁNOKHOZ · Típus 17 ESB 23 ESB 29 ESB 41 ESB 52 ESB 70 ESB 87 ESB 116 ESB 136 ESB Névl. h ıteljesítmény kW 17 23 29 41 52 70 87 116 136 Névl. h ıterhelés kW 19,2

„ HİTERM, … ahol az energia Önnek kamatozik!”

91 -

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK A HİTERM ESB – FUSO – DUPLO – HERCULES - KOMFORT gázkazánok jelentıs részeire az üzembe helyezéstıl számított 60 hónap, az egyéb részekre 24 hónap jótállást vállalunk. A gázkazánok jelentıs részei:

� kazántest, � fıégı, � gázarmatúra

A HİTERM CARBON vegyestüzeléső kazánokra az üzembe helyezéstıl számított 24 hónap jótállást vállalunk.

A jótállási feltételeket a Gépkönyvben lévı jótállási jegy tartalmazza, melyek betartása kötelezı. A jótállási idın belül a vásárlót a meghibásodott termék díjmentes kijavítása, ha ez nem lehetséges kicserélése és az ezzel összefüggı kár megtérítése illeti meg. Nem tekinthetı jótállás szempontjából hibának, ha a meghibásodás szakszerőtlen szerelés, üzembe helyezés és beszabályozás, rendellenes használat, átalakítás, szakszerőtlen kezelés, helytelen tárolás, elszennyezıdés, elemi kár vagy vásárlás után történt egyéb ok miatt keletkezett.

Értékesítés, tanácsadás, üzembe helyezés, szerviz A HİTECHNIKAI ÉS GÉPIPARI Kft. termékei beszerezhetık közvetlenül a gyártótól vagy kereskedelmi partnereinktıl. A kazánok betervezéséhez, üzemeltetéséhez mőszaki szaktanácsadással szolgálunk. Termékeink szakszerő üzembe helyezésérıl és szervizszolgálatáról országos szervizhálózat gondoskodik. Üzembehelyezésre és garanciális javításra csak a Gépkönyv Szervízhálózati címjegyzékben szereplı cégek és vállalkozók jogosultak!

Cím és információ: Hıtechnikai és Gépipari Kft. 5500 Gyomaendrıd, Kossuth u. 64. Tel: 66/386-422 , 386-908 Fax. 66/386-925 E-mail: [email protected]

Internet: www.hoterm.hu

Vissza a dokumentum elejére Utolsó módosítás: 2006-01-12.

tech

nik

ai é

s G

épip

ari K

ft.