icons by margaret stohl (sample)

Author: little-brown-books-for-young-readers

Post on 03-Apr-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 ICONS by Margaret Stohl (SAMPLE)

  1/43

 • 7/28/2019 ICONS by Margaret Stohl (SAMPLE)

  2/43

  JGAOWK F \ E F \ @ T W T A B C

  Cjttc`, Lrawo fod Gakpfoy

  O`w Zarh Lastao

 • 7/28/2019 ICONS by Margaret Stohl (SAMPLE)

  3/43

  [email protected]\\AU

  UA\DW.Ujccjfk Wbfh`sp`fr`,Kfgl`tb

 • 7/28/2019 ICONS by Margaret Stohl (SAMPLE)

  4/43

  OAT@= TBJW LAAH, CJH@ KAWT LAAHW, JW

  OAT FPTBA\J]@D IA\ GJ\GPCFTJAO.

  Ji f Wykpf ijods yau wjtb tbjs laah,

  b` wjcc d`stray jt fod yau.

  Gaosjd`r yaurs`ci wfro`d.

  JGAOW / LAAH 6TB@ BPKFOJTZ ^\[email protected]

  ^r`ss`d ly Bfod

  Gjrgf Wprjoe 2> FTD

  ^\A^@\TZ AI I\@@ E\FWW ^\@WW

 • 7/28/2019 ICONS by Margaret Stohl (SAMPLE)

  5/43

 • 7/28/2019 ICONS by Margaret Stohl (SAMPLE)

  6/43

  6

  ^\[email protected]@ DFZ

  Ao` tjoy erfy dat, oa ljee`r tbfo f ir`ghc`, kfrhs tb`

  josjd` ai tb` lflys gbully frk. Jt scjps jo fod aut ai vj`w

  fs sb` grj`s, wfvjoe b`r y`ccaw rull`r dugh lfgh fod iartb.B`r katb`r bacds b`r av`r tb` acd g`rfkjg lftbtul.

  Tb` cjttc` i``t hjgh bfrd`r, twjstjoe flav` tb` wft`r. Zau

  gfo gakpcfjo fcc yau wfot, Dacarjf, lut yaur` stjcc tfhjoe

  f lftb. Jt wjcc kfh` yau i``c l`tt`r.

  Wb` scjd`s b`r dfuebt`r jota tb` wfrk tul. Tb` lfly

  hjghs fefjo, spcfsbjoe tb` lcu` pftt`ro`d wfccpfp`r flav`

  tb` tjc`s. Tb` wft`r surprjs`s b`r, fod sb` quj`ts.

  Tbfts jt. Zau gfot i``c sfd jo tb` wft`r. Tb`r` js oa

  sfdo`ss tb`r`. Wb` hjss`s Dacarjfs gb``h. J cav` yau,

  kj garfzo. J cav` yau fod yaur lratb`rs tadfy fod takar-

  raw fod `v`ry dfy uotjc tb` dfy fit`r b`fv`o.

  Tb` lfly staps gryjoe. Wb` da`s oat gry fs sb` js

 • 7/28/2019 ICONS by Margaret Stohl (SAMPLE)

  7/43

  @v`o oaw, wb`o b`s r`cfx`d fod bjhjoe, fod jts must tb`

  twa ai us. B` js f gajc`d sprjoe. B` bfs oa r`stjoe stft`, oat

  r`fccy.

  Oat \a.

  F sbfdaw grass`s tb` bjccsjd`, fod jostjogtjv`cy w`

  djv` iar gav`r uod`r tb` lrusb. Tb` sbjp jo tb` shy js sc``h

  fod sjcv`r, ecjotjoe akjoauscy wjtb tb` cfst r`ic`gtjv` rfys

  ai tb` s`ttjoe suo. J sbjv`r, `v`o tbaueb Jk oat ft fcc gacd,

  fod ky ifg` js bfci lurj`d jo \as wfrk sbaucd`r.

  J gfot b`cp jt.

  \a kurkurs jota ky fr fs ji b` js tfchjoe ta ao` ai tb`

  ^fdr`s puppj`s. Jts kar` bjs tao` tbfo tb` wardstbfts

  baw yau sp`fh ta sgfr`d fojkfcs. Daot l` firfjd, Dac.

  Jts b`fd`d up tb` gafst, pralflcy ta Eacd`oeft`. Tb`y

  o`v`r gak` tbjs ifr jocfod, oat b`r`. Tb`yr` oat gakjoeiar us.

  Zau daot hoaw tbft. Tb` wards sauod erjk jo ky

  kautb, lut tb`yr` tru`.

  J da.

  B` scjps bjs frk frauod k` fod w` wfjt cjh` tbft uotjc

  tb` shy js gc`fr.

  L`gfus` b` da`sot hoaw. Oat r`fccy.

  ^`apc` bfv` bjdd`o jo tb`s` lusb`s iar g`oturj`s, caoe

  l`iar` us. Caoe l`iar` tb`r` w`r` sbjps jo tb` shj`s.

  Ijrst tb` Gbukfsb cjv`d b`r`, tb`o tb` \fogb`ras,

  tb`o tb` Wpfojsb kjssjaofrj`s, tb`o tb` Gfcjiarojfos, tb`o

  tb` Fk`rjgfos, tb`o tb` Erfss. Ubjgb js k`, ft c`fst sjog`

 • 7/28/2019 ICONS by Margaret Stohl (SAMPLE)

  16/43

  66

  tb` ^fdr` lrauebt k` lfgh fs f lfly ta Cf ^ursjkf, aur

  acd Erfss Kjssjao, jo tb` bjccs l`yaod tb` ag`fo.

  Tb`s` bjccs.

  Tb` fdr` t`ccs jt cjh` f stary8 b` wfs ao f gr`w s`frgb-

  joe iar survjvars jo tb` sjc`ot gjty fit`r Tb` Dfy, aocy tb`r`

  w`r` oao`. Ubac` gjty lcaghs w`r` quj`t fs rfjo. Ijofccy,

  b` b`frd f tjoy sauodsa skfcc, b` tbauebt b` wfs jkfe-

  jojoe jtfod tb`r` J wfs, gryjoe purpc`-ifg`d jo ky grjl.

  B` wrfpp`d k` jo bjs gaft fod lrauebt k` bak`, must

  fs b` oaw lrjoes us strfy daes.

  Jt wfs fcsa tb` ^fdr` wba tfuebt k` tb` bjstary ai tb`s`

  bjccs fs w` sft ly tb` ijr` ft ojebt, fcaoe wjtb tb` gaost`c-

  cftjaos ai tb` stfrs fod tb` pbfs`s ai tb` kaao. Tb` ofk`s

  ai tb` p`apc` wba ho`w aur cfod l`iar` w` djd.

  Kfyl` jt wfs suppas`d ta l` cjh` tbjs. Kfyl` tbjs,tb` Aggupftjao, tb` @klfssj`s, fcc ai jt, kfyl` tbjs js must

  foatb`r pfrt ai oftur`. Cjh` tb` s`fsaos ai f y`fr, ar

  baw f gft`rpjccfr turos jota f gagaao. Tb` wft`r gygc`.

  Tb` tjd`s.

  Gbukfsb \fogb`ras Wpfojfrds Gfcjiarojfos Fk`rjgfos

  Erfss.

  Wak`tjk`s J r`p`ft tb` ofk`s ai ky p`apc`, fcc tb`

  p`apc` wba bfv` v`r cjv`d jo ky Kjssjao. J sfy tb` ofk`s

  fod J tbjoh, J fk tb`k fod tb`y fr` k`.

  J fk tb` Kjsao Cf ^ursjkf d` Gaog`pgjo d` cf

  Wfotsjkf Yjre`o Kfrf, iauod`d jo Cfs Gfcjiarojfs ao

  tb` Dfy ai tb` I`fst ai tb` Jkkfgucft` Gaog`ptjao ai tb`

 • 7/28/2019 ICONS by Margaret Stohl (SAMPLE)

  17/43

  6

  Tb` ^fdr`, pr`aggupj`d fs fcwfys, js oa caoe`r pfyjoe

  ftt`otjao ta bjks`ci ar ta k`. Gfr`iuc J gftgb bjs

  `claw, puccjoe bjk aut ai tb` wfy ai f pjc` ai pje wfst`. F

  o`fr kjss.

  B` gcjghs bjs taoeu` fod c`fos dawo ta gbugh \fkaof

  Mfkaof ao tb` gbjo. \fkaof. Oat jo tb` gbfp`c. Jts fo

  fgtr`fccy, b` da`sot kjod. Tb` lje pjoh pje sc``ps jo bjs

  gbfkl`r ao gacd ojebts, w` fcc hoaw sb` da`s. B` cav`s

  \a fod k` must fs b` da`s \fkaofjo spjt` ai v`rytbjoe

  w` da fod l`yaod foytbjoe b` sfys. B`s tb` aocy iftb`r

  w` bfv` `v`r hoawo, fod tbaueb J gfcc bjk tb` ^fdr`, J

  tbjoh ai bjk fs ky ^fdr`.

  Wb`s f pje, ^fdr`. Wb`s eajoe ta ea wb`r`v`r sb`

  wfots. Wb` gfot uod`rstfod yau.

  Fb, w`cc. Jts aocy aog` f y`fr, tb` Lc`ssjoe ai tb`Fojkfcs. U` gfo gc`fo tb` icaars takarraw. Fcc @frtbs

  gr`ftur`s o``d aur prfy`rs.

  J hoaw. J daot kjod. J caah ta tb` fojkfcs, wao-

  d`rjoe. Tb` fdr` sjohs aota f caw p`w, pfttjoe tb` waad

  o`xt ta bjk. U` gfo tfh` f i`w kjout`s ta aurs`cv`s,

  baw`v`r. Gak`. Wjt.

  J alcje`.

  B` skjc`s, taugbjoe ky gbjo. Bfppy ljrtbdfy, Daccy.

  B` bacds aut f pfrg`c wrfpp`d jo lrawo pfp`r fod tj`d

  wjtb strjoe. Jt kft`rjfcjz`s irak bjs ral`s, f prj`stcy sc`jebt

  ai bfod.

  Ljrtbdfy s`gr`ts. Ky laah, ijofccy.

 • 7/28/2019 ICONS by Margaret Stohl (SAMPLE)

  36/43

  76

  J r`gaeojz` jt irak bjs tbauebts, irak y`st`rdfy. B`

  bacds jt aut ta k`, lut bjs ifg` js oat iucc ai may.

  Aocy sfdo`ss.

  L` gfr`iuc wjtb jt. Daot c`t jt aut ai yaur sjebt. Jts

  v`ry rfr`. Fod jts flaut yau.

  J drap ky bfod.

  Dacarjf. B` sfys ky r`fc ofk` fod J stjii`o, lrfg-

  joe kys`ci iar tb` wards J i`fr fr` gakjoe. J hoaw yau

  daot cjh` ta tfch flaut jt, lut jts tjk` w` sp`fh ai sugb

  tbjoes. Tb`r` fr` p`apc` wba waucd bfrk yau, Dacarjf. J

  bfv`ot r`fccy tacd yau baw J iauod yau, oat fcc ai jt. Uby

  yau survjv`d tb` fttfgh fod yaur ifkjcy djdot. J tbjoh

  yaur` r`fdy ta b`fr jt oaw. B` c`fos gcas`r. Uby Jv`

  bjdd`o yau. Uby yaur` sp`gjfc. Uba yau fr`.

  Jv` l``o dr`fdjoe tbjs tfch sjog` ky t`otb ljrtbdfy.Tb` dfy b` ijrst tacd k` wbft cjttc` J hoaw flaut wba J

  fk fod baw J fk djii`r`ot. Tbft dfy, av`r suefr gfh`s

  fod tbjgh, bak`kfd` lutt`r fod suo t`f, b` tfch`d ta k`

  scawcy flaut tb` gr``pjoe sfdo`ss tbft gfk` av`r k`, sa

  b`fvy tbft ky gb`st icutt`r`d cjh` f stfrtc`d fojkfcs fod

  J gaucdot lr`ftb`. Flaut tb` pfjo tbft pucs`d jo ky b`fd

  ar gfk` l`tw``o ky sbaucd`r lcfd`s. Flaut tb` ojebt-

  kfr`s tbft w`r` sa r`fc J wfs firfjd \a waucd wfch jo fod

  ijod k` gacd fod stjcc jo ky l`d ao` karojoe.

  Fs ji yau r`fccy gaucd dj` irak f lrah`o b`frt.

  Lut tb` ^fdr` o`v`r tacd k` wb`r` tb` i``cjoes gfk`

  irak. Tbfts ao` tbjoe `v`o b` djdot hoaw.

 • 7/28/2019 ICONS by Margaret Stohl (SAMPLE)

  37/43

  765

  Yjsjt aur w`lsjt` ft www.cl-t``os.gak

  Cjttc`, Lrawo fod Gakpfoy js f djvjsjao ai Bfgb`tt` Laah Eraup, Jog.

  Tb` Cjttc`, Lrawo ofk` fod caea fr` trfd`kfrhs ai Bfgb`tt` Laah Eraup, Jog.

  Tb` pulcjsb`r js oat r`spaosjlc` iar w`lsjt`s (ar tb`jr gaot`ot)

  tbft fr` oat awo`d ly tb` pulcjsb`r.

  Ijrst @djtjao= Kfy 67

  Ijrst Jot`roftjaofc @djtjao= Kfy 67

  Cjlrfry ai Gaoer`ss Gftfcaejoe-jo-^ulcjgftjao Dftf

  Wtabc, Kfrefr`t.

  Jgaos / ly Kfrefr`t Wtabc. Ijrst `djtjao. pfe`s gk

  Wukkfry= Fit`r fo fcj`o iarg` hoawo fs tb` Jgao gacaojz`s @frtb,d`gjkftjoe bukfojty, iaur survjvjoe t``ofe`rs kust pj`g` tae`tb`rtb` kyst`rj`s ai tb`jr pfstsjo ard`r ta sfv` tb` iutur`.

  JWLO :52->-769-062-4 (bg) / JWLO :52->-769-