individualizirani odgojno -obrazovni programi

of 34 /34
INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

Upload: posy

Post on 21-Mar-2016

578 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI. PROMJENE U KONCEPCIJI. Usmjerenost na dijete, raznolikost Učenje za život. PROMJENE U TERMINOLOGIJI Odstupanja u razvoju Oštećenja Poremećaji Teškoće u razvoju Osobe s invaliditetom Posebne odgojno-obrazovne potrebe. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI

PROGRAMI

Page 2: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

PROMJENE U TERMINOLOGIJI• Odstupanja u razvoju• Oštećenja• Poremećaji• Teškoće u razvoju• Osobe s invaliditetom• Posebne odgojno-obrazovne potrebe

PROMJENE U KONCEPCIJI• Usmjerenost na dijete, raznolikost• Učenje za život

Page 3: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNOJ ŠKOLI

čl.62

Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim

potrebama su:

-Učenici s teškoćama

-Daroviti učenici

Page 4: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UČENICI S TEŠKOĆAMA U UČENJU, PROBLEMIMA U PONAŠANJU I EMOCIONALNIM PROBLEMIMA

UČENICI S TEŠKOĆAMA UVJETOVANIM ODGOJNIM, SOCIJALNIM, EKONOMSKIM I

KULTURNIM ČIMBENICIMA

Page 5: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

Potpuna integracija

Individualizirani pristup Prilagođeni program

Djelomična integracija

Page 6: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

HNOS preporučuje izradu INDIVIDUALIZIRANIH

ODGOJNO-OBRAZOVNIH PROGRAMA

Page 7: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

• Izrađuju se za sve učenike s posebnim potrebama temeljem Rješenja Ureda državne uprave

• Izrađuju ih učitelji uz pomoć stručnih suradnika -Intenzivna suradnja učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja, učenika i roditelja

• Program usmjeren na dijete, a ne na sadržaj

Page 8: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI
Page 9: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

ŠTO

Page 10: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

Za učenike s disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom, jezičnim teškoćama, hiperaktivnim sindromom, teškoćama vida i sluha, tjelesno invalidnim osobama, djeci s kombiniranim teškoćama itd.

KOME ?

Page 11: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

• Specifičnost teškoće kod učenika• Prilagodbu načina rada teškoćama

djeteta• Prilagodbu provjere znanja i valorizacije

postignuća• Prilagodbu prostora za rad• Uspostavu bolje komunikacije s

učenikom• Korištenje sredstava i pomagala koja će

im pomoći u radu (HNOS preporuke)

Page 12: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

ŠTO

Page 13: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

za učenike sa smanjenim intelektualnim sposobnostima iznimno za učenike s teškom pedagoškom zapuštenosti ili socijalno depriviranim daje se samo za predmete u kojima ne mogu savladati ni minimum programa razreda koji polaze

KOKOM

KOME?KOME?

Page 14: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

• posebno određenje nastavnih sadržaja-ključni pojmovi, obrazovna postignuća

• posebno određenje vremenskih dimenzija za određene nastavne sadržaje (kratkoročni i dugoročni ciljevi)

• posebno određenje razine usvajanja određenih nastavnih sadržaja

• posebno određenje nastavnih metoda, oblika i sredstava rada

Page 15: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI
Page 16: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

1.upoznati vrstu rješenja i teškoća koje ima učenik (teškoću, uzrok, simptome, posljedice na odgojno-obrazovni proces, način funkcioniranja i sl.)

2. pristupiti izradi individualnog odgojno-obrazovnog programa –učitelj i stručni suradnik

Page 17: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

INICIJALNA PROCJENAODREĐIVANJE NASTAVNIH

SADRŽAJA (HNOS)-GODIŠNJI I MJESEČNI

PRAĆENJE I OCJENJIVANJE

Page 18: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI
Page 19: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

• UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI• UTVRĐIVANJE RAZINE ZNANJA• UTVRĐIVANJE INTERESA• ODREĐIVANJE POTREBA

• Jake strane učenika• Što učenik već zna i

može• Što ga zanima• Postojeća iskustva• Načini na koje učenik

najlakše uči• Što ne zna i ne može• Područja koja treba

razviti

Page 20: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI
Page 21: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

PRILAGOĐAVANJE IPROGRAMIRANJE PREMA HNOS-U

Razred

GLOBALNI (GODIŠNJI) PROGRAM - obvezan- ukratko opisuje koje ćemo teme svaki

mjesec obraditi

Učenik sIOOP

GLOBALNI (GODIŠNJI) PROGRAM-obvezan- opisuje postignuća koja treba razviti kod

učenika, dugoročne ciljeve

Page 22: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

PRILAGOĐAVANJE IPROGRAMIRANJE PREMA HNOS-U

Razred

MJESEČNI / TEMATSKI PROGRAM - obvezan- opisuje ciljeve, aktivnosti za učenike/ce,

ključne pojmove, metode i postupke prilagodbe

Učenik/ca s IOOP

MJESEČNI / TEMATSKI PROGRAM - obvezan- izdvaja ključne pojmove i obrazovna

postignuća; ciljeve i aktivnosti za učenika/cu,

- opisuje neke ili sve načine prilagođavanja zadataka za učenika/cu

Page 23: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

Primjer izgleda mjesečnog programa rada učenika s rješenjem o

prilagođenom programu- čl.4 TEME

Ključni pojmovi/Obrazovna postignuća

Razina znanja

Ciljevi i aktivnosti

Metode i postupci prilagodbe

Praćenje

Primjer izgleda mjesečnog programa rada učenika s rješenjem o

individualiziranom pristupu- čl.4 TEME Ciljevi i

aktivnostiMetode i postupci prilagodbe

Praćenje

Page 24: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

PRILAGOĐAVANJE IPROGRAMIRANJE PREMA HNOS-U

Razred

DNEVNE PRIPRAVE – prema odabiru- zabilješke o tijeku sata, metodama,

vremenskom trajanju, i ostalom što učitelj smatra važnim za izvedbu sata

- radni listići- sredstva i pomagala

Učenik/ca s IOOP DNEVNE PRIPRAVE – prema odabiru

- zabilješke o prilagođavanju- radni listići- slike, fotografije, kartice, materijali,

tablice, prilagođeni zadatci, tekstovi, snimke ....

Page 25: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

PERCEPTIVNO PRILAGOĐAVANJE - PRILAGODBA SREDSTAVA ZA PREDOČAVANJE - PRILAGODBA TISKA - PRILAGODBA PROSTORA ZA ČITANJE/PISANJE - RAZNI OBLICI ISTICANJA U TXT... SPOZNAJNO PRILAGOĐAVANJE - UVOĐENJE U POSTUPAK - PLANIRANJE TXT - SAŽIMANJE TXT - PRIMJENA SHEMA... GOVORNO PRILAGOĐAVANJE - PRILAGODBA IZRAŽAJNOSTI,RAZGOVIJETNOSTI, RAZUMLJIVOSTI.. PRILAGOĐAVANJE ZAHTJEVA - U ODNOSU NA SAMOSTALNOST - U ODNOSU NA VRIJEME RADA - U ODNOSU NA NAČIN RADA - U ODNOSU NA PROVJERAVANJE ITD....

Page 26: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI
Page 27: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

• pojedinačno i grupno (Naputak o praćenju i ocjenjivanju učenika s teškoćama u razvoju u OŠ i SŠ, 1996.)

• usmeno ili pismeno uz prilagođavanje zahtjeva osobitostima učenika

• kontinuirano

• poticajno, motivirajuće za učenika

• promjenjivost programa u odnosu na uspjeh

Page 28: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

UČENIKA USPOREĐUJEMO SA SAMIM SOBOM, A NE S DRUGIM

UČENICIMA

VREDNUJEMO GA PREMA NJEGOVOM PROGRAMU!

Page 29: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

Program se treba temeljiti na

SPOSOBNOSTIMA i JAKIM STRANAMA

učenika,tek potom na ograničenjima

* USMJEREN NA DIJETE* FLEKSIBILAN

*USMJEREN NA KONKRETNA ZNANJA I VJEŠTINE

***SMJERNICA- KOLIKO JE UČENIK USPJEŠAN?

Page 30: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

Smisao izrade IOOP :

• potreba unapređenja potencijala učenika s ciljem povećanja uspješnosti njihove edukacije

• mijenjanje očekivanja socijalne sredine (učitelja, roditelja, učenika u razredu) prema učenicima s posebnim potrebama radi pružanja MAKSIMALNE POTPORE u njihovom napretku.

Page 31: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

• BROJ DJECE U RAZREDUBROJ DJECE U RAZREDU• OBIMAN PROGRAMOBIMAN PROGRAM• NEDOVOLJNA EDUCIRANOSTNEDOVOLJNA EDUCIRANOST• PREVIŠE PAPIROLOGIJEPREVIŠE PAPIROLOGIJE• SLABA SURADNJASLABA SURADNJA• NERAZUMIJEVANJE OKOLINENERAZUMIJEVANJE OKOLINE

Page 32: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

• SADRŽAJNE I METODIČKE UPUTE ZA RAD S SADRŽAJNE I METODIČKE UPUTE ZA RAD S UČENICIMA S POSEBNIM O-O POTREBAMA UČENICIMA S POSEBNIM O-O POTREBAMA (www.mzos.hr)(www.mzos.hr)

• HNOS – TEME (TOČKA 12.)HNOS – TEME (TOČKA 12.)• TIMSKO MJESEČNO PLANIRANJETIMSKO MJESEČNO PLANIRANJE• STRUČNO USAVRŠAVANJESTRUČNO USAVRŠAVANJE• UNAPREĐENJE SURADNJE U UNAPREĐENJE SURADNJE U TIMU TIMU • RAZREDNA KLIMA RAZREDNA KLIMA

Page 33: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

• Članak 32. ZOOOSŠ Škola je obvezna sustavno tijekom

školske godine identificirati darovite učenike, raditi s njima po posebnome programu, pratiti njihov napredak te o tome sastaviti izvješće na temelju prosudbe školskog stručnog tima

Page 34: INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO -OBRAZOVNI PROGRAMI

„Odnosi se prema čovjekuonako kakav on jeste i on će ostati takav. Postupaj prema njemu onako kakav on može postati i kakav bi

trebao bitii on će postati onakav kakav može i kakav bi trebao biti“

Goethe