industrija 49

Download Industrija 49

Post on 23-Mar-2016

278 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Industrija 49

TRANSCRIPT

 • Broj 49 April 2014. Godina IX Cena 350 dinara

  Broj 49

  TIGO SFLOVE AT FIRST TOUCH

  Za nas, odvajanje materijala zahteva sistematian pristup od draa, koje nudimo u irokom rasponu

  razliitih zavretaka, skroz do umetaka, sa irinom ljeba od 0,5 do 16 mm i dubinom ljeba do 65 mm.

  Time osiguravamo obradu bilo kojeg radnog komada s brzinom, preciznou i efikasnou. S velikim

  obradnim brzinama ak i kada su vremena obrade duga. I sa odlinim odvajanjem strugotine, sigurnim

  stezanjem i voenjem alata. tavie, naa patentirana reenja omoguavaju izmenu reznih umetaka sa

  izuzetnom sigurnou, bez oteenja materijala. Zato, za rezultate koji su uvek rez iznad, zato se ne

  udruiti sa predvodnikom tehnologije? www.niteh.hr

 • Be Smarter and TougherWelding will Advance to the Next Stage

  WB-P500LWB-P500L WB-P400WB-P400

  WB-M350LWB-M350L WB-M350WB-M350WB-M500WB-M500

  N E W

  ISO 9001 Registered

  Welbee Inverter

  bes m a r t

  t o u g h

 • Be Smarter and TougherWelding will Advance to the Next Stage

  WB-P500LWB-P500L WB-P400WB-P400

  WB-M350LWB-M350L WB-M350WB-M350WB-M500WB-M500

  N E W

  ISO 9001 Registered

  Welbee Inverter

  bes m a r t

  t o u g h

 • Hensel - lider na tritu na polju grananja, osiguravanja i distribucije elektrine energije u sektoru niskog naponaPassion for POWER

 • HENSEL - PARTNER ZA BUDUNOST

  Mile Srebro Area manager Adriatic region Gustav Hensel Gmbh&Co.KG Mobile +381 64 9287 444 mile.srebro@hensel-electric.de www.hensel-electric.de

  http://facebook.com/henselelectric http://twitter.com/henselelectric http://youtube.com/henselelectric

  Vie o nama, itajte na stranama 54-55

 • Va siguran put do srp

  skog trita

  www.industrija.rs www.facebook.com/casopis.industrija

  Re urednika

  Verovatno primeujete da je novi broj Industrije stigao do vas neto kasnije nego to je uobiajeno. Ne radi se o nekom propustu, ve smo namerno usporili distribuciju ovog broja kako bi izbegli zatvorena vrata mnogih kompanija koje su spojile uskrnje i prvomajske praznike.

  Za ovo izdanje smo se potrudili da preemo mnogo kilometara, kako bi za vas napisali izvetaje sa najveih evropskih sajmova, tako da se proli broj Industrije itao u Istanbulu, Hanoveru, Dizeldorfu, Sofiji i naravno Beogradu, na sajmu graevinarstva. Eto, na asopis je uspeo da spoji istok i zapad Evrope, to mnogim politiarima, u poslednje vreme, nikako ne polazi od ruke.

  Pored izvetaja sa ovih manifestacija, na stranicama nove Industrije je i intervju sa dr Mihailom Jovanoviem, izvrnim direktorom za IT, elektronske komunikacije i razvoj u JP Pota Srbije, gde nas je upoznao sa aktuelnim inovacijama koje se primenjuju u radu ovog preduzea, kao i primenom novih tehnologija. Upravo zbog novih tehnologija koje su i obeleile tekstove i oglase u ovom broju, sa nestrpljenjem oekujemo nastup na 58. Meunarodnom sajmu Tehnike u Beogradu, gde emo ve tradicionalno biti u prolazu izmeu hale 1 i hale 4.

  Vidimo se onda na sajmu i ne zaboravite da leto ove godine poinje sa jubilarnim, 50-tim brojem asopisa Industrija.

  Nikola Mirkovi

  glavni i odgovorni urednik

  uvodnikuvodnik

  Broj 49 April 2014. Godina IX Cena 350 dinara

  Broj 49

  TIGO SFLOVE AT FIRST TOUCH

  Za nas, odvajanje materijala zahteva sistematian pristup od draa, koje nudimo u irokom rasponu

  razliitih zavretaka, skroz do umetaka, sa irinom ljeba od 0,5 do 16 mm i dubinom ljeba do 65 mm.

  Time osiguravamo obradu bilo kojeg radnog komada s brzinom, preciznou i efikasnou. S velikim

  obradnim brzinama ak i kada su vremena obrade duga. I sa odlinim odvajanjem strugotine, sigurnim

  stezanjem i voenjem alata. tavie, naa patentirana reenja omoguavaju izmenu reznih umetaka sa

  izuzetnom sigurnou, bez oteenja materijala. Zato, za rezultate koji su uvek rez iznad, zato se ne

  udruiti sa predvodnikom tehnologije? www.niteh.hr

  Izdava

  IndMedia d.o.o. Privredno drutvo za izdavatvo i marketing Lazara Kujundia 88, Beograd Tel/fax: +381 11 305 88 22 E-mail: office@industrija.rs www.industrija.rs

  R E DA KC I JAGlavni i odgovorni urednik Nikola Mirkovi Tel: +381 60 344 8428 E-mail: nmirkovic@industrija.rs

  Lektura i redaktura Aleksandra Radosavljevi E-mail: aleksandra@industrija.rs

  MarketingJasmina Jovanovi Aleksandra Radosavljevi Stevan Jovii

  PretplataStevan Jovii Tel: + 381 60 344 84 27 E-mail: pretplata@industrija.rs

  Grafiki dizajn i prelom teksta ore Rafajlovi Tel: + 381 60 344 84 31 E-mail: rafraf@sbb.rs

  Priprema za tampu i tampa Maxima graf, Vladana Desnice 13, PetrovaradinDistribucija Direktni Bg marketing d.o.o.Web www.industrija.rsasopis izlazi dvomesenoCIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 62 ISSN 1452 - 3639 = Industrija (Beograd, 2006.) COBISS.SR-ID 128184844 Izdava ne snosi odgovornost za istinitost i verodostojnost objavlje-nih oglasa i promotivnih tekstova.

 • COPA-DATAMulti Touch i zenon 14RAZGOVOR S POVODOMTeximp tehnoloki centar 16VESTISrpsko-nemaki forum 17SCHNEIDER ELECTRIC Schneider Electric predstavlja novi kompaktni kontroler za maine - Modicon M221 18NOVE TEHNOLOGIJEUvod u Scada sistem 20HEXAGON METROLOGYPredstavljena nova maina za merenje u radionici velike tanosti 24HARTINGUsavreni oblik sa novom karakteristikom 26ABBABB Emax 2 prekida osvojio Red Dot 2014 nagradu za dizajn proizvoda 28HANNOVER MESSEHannover Messe 2014 30ALFA LAVALSveobuhvatan dijapazon izmenjivaa toplote 36VESIMPEXSlino tipu Koliko slino? 38Volite li klasiku, ili ste za moderno? 40HARTINGKontrolisano pozicioniranje 42RE STRUNJAKAiQ Mitsubishi platforma kao osnova za inteligentna reenja na podruju robotike 44NEOFYTON D.O.O.Kompletan sistem reenja za efikasniju proizvodnju 49LPKF LASER & ELECTRONICS D.O.O.Izrada 3D-MID prototipova u vaoj razvojnoj laboratoriji 50SA LICA MESTAIKT industrija u obrazovanju motivacija za uenike i nastavnike 52GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KGModularni Mi Distributivni ormani kompanije Hensel 54STUDIJA SLUAJASinhronizovanje kretanja portalnog krana 56RAZGOVOR S POVODOMAutomatizovano sortiranje poiljaka 58KOPLAS & CMS TECNOCUTEvolucija seenja vodenim mlazom 60WALTER AUSTRIA GES.M.B.H.Elegantna kombinacija 64TOPOMATIKA D.O.O.3D merni ureajiza male komponente 66IVDAM PROCESS CONTROL D.O.O.Programiranje Emerson DeltaV DCS sistema, Control Module 70RLS MERILNA TEHNIKALM10 magnetni sistem merenja pomaka 72

  VOJVODINA METAL CLUSTERKlju za unapreenje konkurentnosti metalskog sektora 74IZ NAE BIBLIOTEKEAutomatizacija i upravljanje procesima u rudarstvu 78POSLOVNI SAVETILetovanje tokom bolovanja 83HENKEL Obuka i sertifikacija Henkelovih partnera 84SOP - INTERNATIONAL D.O.O.Celovita reenja na podruju lakirne tehnike 86DSSELDORF MESSEWire and Tube 2014 88TROKUT TEST D.O.O.Ultrazvuk - brza, jednostavna, precizna IBR metoda 91SA LICA MESTAIfam i Intronika, sajam koji spaja Balkan 92VODOSERVICE D.O.O.Da li ete ovog leta imati probleme sa rashladnim sistemom? 94INSA INDUSTRIJA SATOVA A.D.Regulacija protoka vode, gasa i drugih fluida 96SA LICA MESTAPrezentacija "zenon Experience Tour 2014" 98PARKER HANNIFIN GES.M.B.HNovi senzor FPS 100Godinji skup Foundation Fieldbus organizacije odran u Beogradu 100VREMEPLOVIstorija raunara 102REFAFLEX D.O.O.Revolucija brzih EFAFLEX vrata 110G