industrija 50

Download Industrija 50

Post on 16-Mar-2016

289 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Broj 50 Jun 2014. Godina IX Cena 350 dinara

  Broj 50

  Vrhunac mikro-krunog glodanja

  www.niteh.hr

  NITEH d.o.o. Poslovni park Karlovac 5 / B HR-47250 Duga Resatel. + 385 47 642 450 fax. + 385 47 600 140 dzagar@niteh.hr www.niteh.hr

  UREZ I VANJE ODVAJANJE CEST I CA UREZ IVANJE GLODANJEM PROVLA CENJE GLODANJE PROF I LA BUENJE RAZVRTAVANJE

  PREDVODNICI U TEHNOLOGIJI UREZIVANJA

  Bre i preciznije. Kada se radi o izradi navoja, izradi otvora sa radijalnim il i pravougaonim presecima i kosinama, naa tvrdometalna kruna glodalica sistema DC doslovno ima zube u stvari, ceo niz zuba s 3 il i 4 otrice. Bez obzira na to, da li radite s elikom, titanijumom, kobalt-hrom elikom, nerajuim elikom ili plastikom sa naim DC sistemom moete reiti svaki izazov. Ovaj sistem stvara puni profil i delimine profile navoja, konusne navoje kao i levi i desni navoj. Bilo da glodate il i urezujete unutranji navoj, moete definisati ulaz, izlaz i dubinu navoja s najveom preciznou. www.niteh.hr

 • Besplatan demo? Nazovite Va lokalni kontakt ili poaljite e-mail. Tel/Mob: +381 63 21 75 64,info.rs@hexagonmetrology.comwww.hexagonmetrology.eu

  Naa nova ROMER Absolute merna ruka nije samo svestrana, metroloka alatka za svaku namenu sa novom zglobnom konstrukcijom, ve je i vie nego ikada ranije prilagoena korisniku. Ona je namenjena za kontaktno i ne-kontaktno merenje u velikom nizu sektora industrije, obezbeujui vam korienje najboljeg reenja za vae potrebe merenja.

  NOVA GENERACIJA PRENOSIVE MERNE RUKE

 • Besplatan demo? Nazovite Va lokalni kontakt ili poaljite e-mail. Tel/Mob: +381 63 21 75 64,info.rs@hexagonmetrology.comwww.hexagonmetrology.eu

  Naa nova ROMER Absolute merna ruka nije samo svestrana, metroloka alatka za svaku namenu sa novom zglobnom konstrukcijom, ve je i vie nego ikada ranije prilagoena korisniku. Ona je namenjena za kontaktno i ne-kontaktno merenje u velikom nizu sektora industrije, obezbeujui vam korienje najboljeg reenja za vae potrebe merenja.

  NOVA GENERACIJA PRENOSIVE MERNE RUKE

 • Pogledajte video:

  www.walter-tools.com

  Predstavnitvo:Garant WIS d.o.o.Dimitrija Tucovia 3/511420 Smederevska PalankaKontakt osoba: Duan Suboti

  Walter Austrija GmbH:Podrunica Trgovina, Slovenija

  +386 (2) 629 01 30service.si@walter-tools.com

  www.walter-tools.com

 • Pogledajte video:

  www.walter-tools.com

  Predstavnitvo:Garant WIS d.o.o.Dimitrija Tucovia 3/511420 Smederevska PalankaKontakt osoba: Duan Suboti

  Walter Austrija GmbH:Podrunica Trgovina, Slovenija

  +386 (2) 629 01 30service.si@walter-tools.com

  www.walter-tools.com

 • Sinhronizacija kretanja dva tela je jedan od najee postavljanih mehanikih

  problema. Sa pojavom mehatronike, ovaj problem postaje reiv. Mikro Kontrol je u mogunosti da sagleda i ponudi odgovarajue reenje.

  USKLAENOST PRIVLAI NAU PANJU,A VAU?

  Mikro Kontrol d.o.o., Vase Pelagia 30, Beograd, tel/ +381 11 369 90 80, e-mail: office@mikrokontrol.rs, www.mikrokontrol.rs

 • Re urednika

  Koliko su neke stvari u ivotu nepredvidive, govori nam to da se izmeu dva broja a-sopisa Industrija, odnosno za dva meseca, desilo toliko dogaaja od kojih, naalost, dominiraju oni loi. Svi smo ostali zateeni kadrovima iz poplavljenih delova Srbije, gde se vidi kako pod vodom nestaje ono to su ljudi gradili i stvarali itav svoj ivot. Kada tu katastrofu nekako stavimo u stranu, iako je to nemogue uiniti, ostaje nam da vidimo da smo mi ipak solidarni u nevolji i da je velika veina stanovnika Balkana poloila test nemerljive humanosti. Za druge, koji su ovu nesreu kori-stili da steknu neku dobit ne elim nijednu re da potroim.

  Potrudili smo se i ba na ove teme smo spremili interesantne tekstove, gde se mogu proitati saveti o pokretanju posla nakon poplave, a takoe smo eleli i javno da se zahvalimo velikim kompanijama na njihovim donacijama i nesebi-noj pomoi ugroenom stanovnitvu.

  Ok, nije sve tako crno, naroito kod nas u redakciji. Mi smo ak imali i razloga za slavlje, jer asopis koji upravo drite u rukama na naslovnoj strani ima lep broj - 50. To znai da smo zagazili u devetu godinu postojanja i veoma smo ponosni na ovoliko brojeva iza nas. Ba iz tog razloga sam napisao krai tekst o istoriji asopisa Industrija, priseajui se lepih i onih manje lepih trenutaka.

  Poinje leto, vreme je i za godinje odmore spakujte ovaj broj u torbu, dobro e vam doi na plai uz hladan koktel.

  Hvala na poverenju.

  Nikola Mirkovi

  glavni i odgovorni urednik

  uvodnikuvodnik

  Broj 50 Jun 2014. Godina IX Cena 350 dinara

  Broj 50

  Vrhunac mikro-krunog glodanja

  www.niteh.hr

  NITEH d.o.o. Poslovni park Karlovac 5 / B HR-47250 Duga Resatel. + 385 47 642 450 fax. + 385 47 600 140 dzagar@niteh.hr www.niteh.hr

  UREZ I VANJE ODVAJANJE CEST I CA UREZ IVANJE GLODANJEM PROVLA CENJE GLODANJE PROF I LA BUENJE RAZVRTAVANJE

  PREDVODNICI U TEHNOLOGIJI UREZIVANJA

  Bre i preciznije. Kada se radi o izradi navoja, izradi otvora sa radijalnim il i pravougaonim presecima i kosinama, naa tvrdometalna kruna glodalica sistema DC doslovno ima zube u stvari, ceo niz zuba s 3 il i 4 otrice. Bez obzira na to, da li radite s elikom, titanijumom, kobalt-hrom elikom, nerajuim elikom ili plastikom sa naim DC sistemom moete reiti svaki izazov. Ovaj sistem stvara puni profil i delimine profile navoja, konusne navoje kao i levi i desni navoj. Bilo da glodate il i urezujete unutranji navoj, moete definisati ulaz, izlaz i dubinu navoja s najveom preciznou. www.niteh.hr

  Izdava

  IndMedia d.o.o. Privredno drutvo za izdavatvo i marketing Lazara Kujundia 88, Beograd Tel/fax: +381 11 305 88 22 E-mail: office@industrija.rs www.industrija.rs

  R E DA KC I JAGlavni i odgovorni urednik Nikola Mirkovi Tel: +381 60 344 8428 E-mail: nmirkovic@industrija.rs

  Lektura i redaktura Aleksandra Radosavljevi E-mail: aleksandra@industrija.rs

  MarketingJasmina Jovanovi Aleksandra Radosavljevi Stevan Jovii

  PretplataStevan Jovii Tel: + 381 60 344 84 27 E-mail: pretplata@industrija.rs

  Grafiki dizajn i prelom teksta ore Rafajlovi Tel: + 381 60 344 84 31 E-mail: raf@raf.in.rs

  Priprema za tampu i tampa Maxima graf, Vladana Desnice 13, PetrovaradinDistribucija Direktni Bg marketing d.o.o.Web www.industrija.rsasopis izlazi dvomesenoCIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 62 ISSN 1452 - 3639 = Industrija (Beograd, 2006.) COBISS.SR-ID 128184844 Izdava ne snosi odgovornost za istinitost i verodostojnost objavlje-nih oglasa i promotivnih tekstova.

  Zajedno moemo da pobedimo poplavu!

  Poalji praznu poruku na

  1003i pomozi ugroenima od poplava

  Cena poruke je 100 dinara

 • HARTINGStabilne lake kategorije za energiju vetra 12OBNOVLJIVA ENERGIJAObnovljivi izvori energije 14POSETILI SMONordijska saradnja moe biti inspiracija za Zapadni Balkan! 18ENERGIJA IZ BIOMASEPotencijali i primena biomase 20TROKUT TEST D.O.O.Optimalna reenja za kontrolu kvaliteta 23RAZGOVOR S POVODOMDiplomatija u slubi privrede 24DOGODILO SE...2 ICV Kongres controllera 26ALFA LAVALIsparivai, Kondenzatori i Ekonomizatori iz Alfa Laval-a za toplotne pumpe 28PARKER HANNIFIN GES.M.B.HElektrohidraulina pumpa EHP za mobilne aplikacije 30SIEMENSOVI DANI INDUSTRIJEDani industrije 34HARTINGSerija Han-Eco sa proirenim mogunostima primene 36Han-Eco: nova robustna kuita za primenu na otvorenom 36VESIMPEXRoboti u Srbiji, danas 38VESIMPEXKlima i kako od nje (ne) napraviti problem 40WALTER AUSTRIA GES.M.B.H.Kalkulator obrade ba za svakoga 42INEA SRNova serija MR-JE servo pogona 44NOVE TEHNOLOGIJETrends in Developments in Gas Shielded Arc Welding Equipment in Japan 46HEXAGON METROLOGYRomer Absolute ruka 52MOMENTUM D.O.O.CABUR Elektro oprema opte namene 54RUSIJA I KINAIstorijski dogovor 56

  AKTUELNOKako pokrenuti biznis posle poplave? 60AKTUELNOKada humanost pobedi katastrofu 64AGROINDUSTRIJAAgrar u Srbiji 68NOVOSTIPredstavljen veliki evropski konkurs za kreativni dizajn ETICS fasada 72Novosti koje su fascinirale i konkurenciju 72ASOPIS INDUSTRIJA50 brojeva je iza nas